Synteettisten nanohiukkasten ja nanoteknologian riskit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Synteettisten nanohiukkasten ja nanoteknologian riskit"

Transkriptio

1 Kai Savolainen ja Harri Vainio KATSAUS Synteettisten nanohiukkasten ja nanoteknologian riskit Teollisesti tuotetut synteettiset nanohiukkaset mahdollistavat nopeasti yleistyvän nanoteknologian, aineen hyödyntämisen nanokoossa. Näiden hiukkasten yksi tai useampi halkaisija on nm. Jotkin näistä hiukkasista voivat aiheut taa terveyshaittoja, mutta suuri osa lienee kuitenkin ihmisille haitattomia tai vain vähän haitallisia. Nanohiukkasille altistuvien työntekijöiden määrä noussee pian miljooniin ja altistuvien kuluttajien satoihin miljooniin. Terveyshaitat voivat yleistyä näissä ryhmissä, joita ovat esimerkiksi keuhkotulehdus ja keuhkojen arpeutuminen, vaikutukset verenkiertoelimistöön ja aivoihin sekä syöpä. Järjestelmälliset tiedot synteettisten nanohiukkasten myrkyllisyydestä ovat kuitenkin niin niukat, että niiden luotettava arviointi ei ole toistaiseksi mahdollista. Ajankohtainen haaste onkin varmistaa synteettisten nanohiukkasten turvallinen käyttö. Nanoteknologia mahdollistaa uudenlaiset kevyet ja lujat materiaalit, puhtaan veden huokean tuotannon, puhtaan energian, älykkään paperin, paremmat tietokoneet sekä uudenlaiset lääkkeet (Maynard ym. 2006, Savolainen ym. 2010, Esimerkiksi nanoselluloosaa voidaan käyttää paperin valmistuksessa, tekstiiliteollisuudessa, kosmetiikassa tai elintarvikkeiden lisäaineina (Maynard ja Aitken 2007). Kuluttajien ulottuvilla on jo nyt tuhansia nanoteknologiaan perustuvia tuotteita. Niiden määrä on kasvanut erittäin nopeasti, mikä on tuonut ne osaksi arkipäiväämme ( Kuvassa 1 on esitetty kuluttajatuotteiden määrän kasvu viime vuosina ja kuvassa 2 nanoteknologiaan perustuvien kuluttajatuotteiden jakaantuminen erilaisiin ryhmiin. Nanoteknologinen tutkimus Nanoteknologinen tutkimus tarkoittaa nanometrin kokoisiin synteettisiin hiukkasiin kohdistuvaa tutkimusta. Tavoite on luoda materiaaleja, joilla on nanokokonsa takia uusia ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia (Maynard ja Aitken 2007). Nanoteknologisen tutkimuksen on oltava monitieteistä ollakseen tuloksellista. Tarvitaan materiaalitieteitä, teknologiaa, fysiikkaa, elektroniikkaa ja biotieteitä. Esimerkkejä uudenlaisesta yhteistyöstä ovat paperiteollisuuden ja VTT:n Nanoselluloosakeskus Otaniemessä ( nanocellulosic_centre.jsp) ja Työterveyslaitoksen nanohiukkasten turvallisuuden tutkimusohjelma ( Suomessa nanoteknolo Tuotteiden määrä Vuosi Vuosi Kuva 1. Nanoteknologiaan perustuvien kuluttajatuotteiden määrät ja niiden lähiajan kehitys ennen muuta Yhdysvaltain mutta myös muiden maiden markkinoilla Woodrow Wilson International Center for Scholarsin (2011) tietokannan mukaan. Määrät kuvaavat varsin hyvin myös tilanteen suhteellista kehitystä Suomessa = Artikkeliin liittyy Internet-oheisaineistoa Duodecim 2011;127:

2 KATSAUS Tuotteiden määrä Terveys ja hyvinvointi 152 Koti ja puutarha Elektroniikka ja tietotekniikka Elintarvikkeet Määrittelemättömät Autotarvikkeet Laitteet 37 Lasten tarvikkeet 10 Kuva 2. Kuluttajatuotteiden määrät tuoteryhmittäin Woodrow Wilson International Center for Scholarsin (2011) tietokannan mukaan giaa hyödyntävien yritysten lukumäärä on kasvanut nopeasti ja on jo lähes 300, ja yritysten liikevaihto on noin miljoonaa euroa. Sen on arvioitu kasvavan 1,2 miljardiin vuoteen 2013 mennessä. Globaaliksi nanoteknologian tuotannoksi vuonna 2014 on arvioitu 2 miljardia euroa (Wu 2010, org). Terveys- ja turvallisuushaasteet Luonnossakin syntyy päivittäin nanokokoisia partikkeleja, kuten viruksia ja vulkaanisia hiukkasia. Nanokokoisia hiukkasia syntyy myös poltossa ja muissa teollisissa prosesseissa. Yksin kivihiilen polton sivutuotteena syntyy vuosittain noin 5 miljoonaa tonnia nanokokoisia hiukkasia, joista osapuilleen 10 % vapautuu ilmakehään ja joista monien tiedetään olevan terveydelle haitallisia (Nur kiewicz ym. 2008). Esimerkiksi hiilinanoputkien vuosituotanto on noin tonnia, tuhannesosa ympäristöön joutuneista hiiltä sisältävistä nanohiukkasista. Hiilinanoputket eivät vapaudu ilmakehään toisin kuin esimerkiksi palamisen yhteydessä syntyvät nanohiukkaset vaan työpaikkailmaan. Sen takia synteettisiä nanohiukkasia, kuten hiilinanoputkia koskeva säätely Euroopan Unionissa kuuluu uuden kemikaalilainsäädännön piiriin (REACH 2006). Ympäristön epäpuhtauksia pyritään säätelemään erilaisin normein. Käytettävissä oleva mittaustekniikka ei mahdollista synteettisten nanohiukkasten erottamista vastaavista luonnonhiukkasista (Seipenbusch ym. 2008). Muutenkin tiedot erilaisten hiukkasten ominaisuuksista, käyttäytymisestä, pääsystä elimistöön ja vaikutuksista ovat puutteellisia. Synteettisten nanohiukkasten ominaisuudet voivat olla yllättävän erilaisia verrattuina muuten samanlaisiin kemiallisiin aineisiin. Nanokoossa eivät toimi klassisen fysiikan vaan kvanttifysiikan lait. Eristävät aineet voivat olla sähköä johtavia ja liukenemattomat aineet liukenevia. Myös muut ominaisuudet, kuten kovuus ja kestävyys saattavat muuttua. Monista synteettisistä nanohiukkasista saadaan kestäviä ja keveitä rakenteita. Esimerkiksi hiilinanoputkien vetolujuus on parempi kuin teräksen ja sähkönjohtokyky parempi kuin kuparin. Synteettiset nanohiukkaset ja niille altistuminen Synteettisille nanohiukkasille altistumisen arviointi edellyttää altistumisympäristöjen tuntemista. Schulte ym. (2008) ovat esittäneet, että merkittävää altistumista synteettisille nanohiukkasille voi tulevaisuudessa tapahtua pienis K. Savolainen ja H. Vainio

3 sä nanoteknologiaa hyödyntävissä yrityksissä, joissa ei ole riittävää tietämystä suojautumisen tarpeesta. Suuri vastuu turvallisuudesta on alan tutkimuslaitoksilla. Altistumista voi tapahtua myös tutkimuslaboratorioissa, synteettisten nanohiukkasten laajassa tuotannossa, materiaalien pakkaamisen ja kuljetuksen yhteydessä sekä valmisteiden muuttuessa raaka-aineeksi kierrätyksen yhteydessä (kuva 3). Aerosolimuotoisilla synteettisillä nanohiukkasilla on taipumus agglomeroitua ja kiinnittyä kaikkialla oleviin tausta-aerosolihiukkasiin. Synteettisten nanohiukkasaerosolien hiukkaskoon muutokset vaikuttavat nopeasti hiukkasten käyttäytymiseen hengitysteissä sekä pääsyyn keuhkojen eri osiin ja edelleen muualle elimistöön systeemisen verenkierron välityksellä (ICRP 1994). Nämä muutokset myös vaikeuttavat synteettisille nanohiukkasille altistumisen arviointia. Synteettisten nanohiukkasten erottaminen luotettavasti muista nanohiukkasista ei ole mahdollista ilman elektronimikroskopiaa (Peters ym. 2009). Kuljetus Tutkimuslaboratoriot Varastointi / huolto Jätteen käsittely Julkiset Kaupalliset Pienyritykset Kuljetus Varastointi / huolto Nanomateriaalien laaja tuotanto Varastointi / huolto Kuljetus Jätteen käsittely Nanoteknologisten tuotteiden valmistus Huolto Käsittely Sovellukset lääketiede Jäte Kierrätys Kuva 3. Esimerkkejä työpaikoista, joissa on vaarana altistua synteettisille nanomateriaaleille. Mukailtu Schulten ym. (2008) artikkelista. Toistaiseksi vain muutamantyyppisiä synteettisiä nanohiukkasia tuotetaan globaalisti suuria määriä, mutta tuotanto ja samalla myös altistuminen lisääntyvät nopeasti. Tärkeimpiä tuotannossa olevia synteettisten nanohiukkasten tyyppejä ovat hiilinanoputket ja metallioksidit, erityisesti kosmetiikka- ja maaliteollisuuden käyttämä titaanidioksidi. Hiilinanoputkien käyttö lisääntyy erityisesti auto-, sähkö-, puolijohde-, muovi- ja elektroniikkateollisuudessa. Vaikka monille synteettisille nanohiukkasille altistuminen lisääntyy nopeasti, luotettavia tutkimuksia työpaikoilla altistumisesta on julkaistu niukasti (Brouwer 2010). Näin ollen tietomme tästä aihepiiristä ovat erittäin vähäiset. Nanoteknologian ja synteettisten nanohiukkasten terveyshaitat Mitä pienempi hiukkanen on, sitä suurempi on sen pinta-alan ja tilavuuden suhde ja sitä suurempi osa sen molekyyleistä tai atomeista on hiukkasen pinnassa (Maynard ym. 2006, Nel ym. 2006). Suuri pinta-ala lisää reaktiivisuutta, ja tämän seurauksena aine reagoi tavallista herkemmin biomolekyylien kuten valkuaisaineiden, lipidien tai nukleiinihappojen kanssa (Nel ym. 2006). Titaanidioksidi aiheuttaa keuhkotulehdusta koe-eläimille. Nanokokoinen titaanidioksidi on haitallista keuhkoille ja aiheuttaa keuhkotulehdusta ja keuhkojen arpeutumista. Kun titaanidioksidi on pinnoitettu silikonidioksidilla, sen haitallisuus keuhkoille lisääntyy merkittävästi (Rossi ym. 2010). Pienuutensa takia nanohiukkaset pääsevät helposti soluihin. Kuvassa 4 näkyy hiiren alveolaaristen makrofa gien syömiä erilaisia titaanidioksidinanohiukkasia. Keuhkoihin päätyneet titaanidioksidihiukkaset aiheuttavat keuhkotulehdusta (Moon ym. 2010). Verenkiertoon päästessään ne kertyvät hiussuonten seinämiin ja ahtauttavat suonia tulehdussolujen kertyessä verisuonen seinämään (Nurkiewicz ym. 2008). Titaanidioksidihiukkasia käytetään aurinkovoiteissa, ja niiden valmistuksessa työntekijät saattavat altistua nanohiukkasille hengitystei 1099 Synteettisten nanohiukkasten ja nanoteknologian riskit

4 KATSAUS 3 µm 3 µm Kuva 4. A) Elektronimikroskooppikuva hiiren keuhkojen alveolaarisesta makrofagista sen jälkeen, kun eläin on altistettu tuoreelle, pelkkää titaanidioksia sisältävälle nanohiukkasaerosolille (10 mg/m 3 ), jota on tuotettu aerosoligeneraattorilla. Nanopartikkelit ovat kerääntyneet makrofagin solulimassa solukalvon ympäröimiin lysosomeihin. Solut ovat peräisin keuhkohuuhtelunesteestä. B) Hiiren keuhkojen alveolaarinen makrofagi. Hiiri on hengittänyt piioksidi-nanopartikkeleilla päällystettyä titaanidioksidia sisältävää aerosolia. Solukalvojen ympäröimät lysosomit ovat osittain hajonneet ja niissä olevat nanopartikkelit ovat vapautuneet makrofagin solulimaan. Kuvat Harri Alenius ja Lea Pylkkänen. Kuvat osoittavat nanohiukkasen pinnan koostumuksen tärkeyden vaikutusten kannalta. Päällystetty hiukkanen aiheutti kyseisissä kokeissa paljon voimakkaamman tulehdusreaktion kuin päällystämätön (Rossi ym. 2010) den kautta. Kuluttaja voi altistua näille hiukkasille aurinkovoiteita tai kosmetiikkaa käyttäessään. Nanokokoisiin titaanidioksidihiukkasiin liittyvien riskien arviointi on hankalaa, koska tiedot altistumisesta ja vaikutuksista puuttuvat. Mahdolliset riskit liittyvät työntekijöiden altistumiseen hengitysteiden kautta. Nanohiukkaset pääsevät huonosti ihon läpi (Monteiro-Riviere ym. 2007). Metallioksidihiukkaset pääsevät aivoihin. Nanokokoisten synteettisten mangaanioksidihiukkasten pääsy etuaivojen alaosassa olevaan hajukäämiin nenän hajuhermosäikeiden kautta on osoitettu useaan kertaan (Elder ym. 2006). Suurten hiukkasannosten on havaittu aiheuttavan hiiren aivoissa hermosolujen oksidatiivisia vaurioita ja välittäjäainepitoisuuksien muutoksia (Wang ym. 2008). Näissä tutkimuksissa synteettisten nanohiukkasten pitoisuudet ovat olleet kuitenkin niin suuria, että tulosten käytännön merkitys ihmisen terveyden kannalta on kyseenalainen. Toistaiseksi ei ole osoitettu, että synteettiset nanohiukkaset pystyisivät läpäisemään veri-aivoesteen ja siten pääsemään verenkierron välityksellä hermosoluihin (Savolainen ym. 2010). Sen sijaan metallioksidihiukkaset, kuten nanokokoiset rauta- ja titaanioksidihiukkaset, voivat päästä hermosoluihin nenän hajuepiteeliltä aksonaalisen kuljetuksen välityksellä (Elder ym. 2006). Ihmisellä tämän altistumisreitin merkitys lienee vähäinen hajuepiteelin pienen pinta-alan takia. Synteettisten nanohiukkasten reitti nenäontelon hajuepiteeliltä hajukäämiin on esitetty kuvassa 5. Hiilinanoputket aiheuttavat samankaltaisia vaikutuksia eläimissä kuin asbesti. Hiilinanoputket aiheuttavat keuhkojen arpeutumista ja kollageenin kertymistä keuhkokudokseen, kun niitä ruiskutetaan suoraan hengitysteihin. Ne ovat aiheuttaneet koe-eläinten keuhkoissa hengitystiealtistuksen jälkeen solunvälifibroosia (Shvedova ym. 2007). Viime aikoina ovat saaneet paljon huomiota moniseinäisten jäykkien hiilinanoputkien mahdollisesti aiheuttamat vaikutukset, jotka ovat samankaltaisia kuin asbestin vaikutukset. Kun hiirten vatsaonteloon annettiin yksi pieni (50 µg) kerta-annos moniseinäisiä hiilinanoputkia (Poland ym. 2008), ne aiheuttivat K. Savolainen ja H. Vainio

5 Hajukäämiin Hajukäämi Aksoni Tyvisolut Hajuepiteeli Hajuneuroni Tukisolut Dendriitti Limakalvo Värekarvat Kuva 5. Synteettisten nanohiukkasten reitti nenäontelon hajuepiteeliltä etuaivojen alla olevaan hajukäämiin on vain muutamien millimetrien pituinen. Uusissa tutkimuksissa on havaittu, että nanokokoiset metallioksidihiukkaset, kuten mangaanioksidi, titaanidioksidi tai rautaoksidi, voivat kulkeutua ns. aksonaalisen kuljetuksen välityksellä aivojen eri osiin (Wang 2008). Hermosoluihin jouduttuaan nanohiukkaset saattavat päätyä moniin aivojen osiin, vaikka ne eivät kykene läpäisemään veri-aivoestettä ja siten pääsemään hermosoluihin verenkierron välityksellä. yhden seurantaviikon aikana vatsaontelon mesoteelikalvoon asbestille tyypillisiä muutoksia. Muutoksia aiheutui vain pitkille (yli 15 μm) hiilinanoputkille altistumisesta. Vertailualtiste oli krokidoliittiasbesti, joka aiheutti samanlaisia muutoksia kuin pitkät hiilinanoputket. Vatsaonteloaltistusta on käytetty mallina arvioitaessa erilaisten kuitujen kykyä aiheuttaa myös muita asbestille tyypillisiä muutoksia, esimerkiksi mesotelioomaa (Kane ja Hurt 2008). Vaikutuksen arvioidaan johtuvan hiilinanoputkien aiheuttamasta fagosytoosin häiriöstä eli tulehdussolujen kyvyttömyydestä tuhota pitkiä ja kestäviä nanoputkia ja tähän liittyvästä lisääntyneestä happiradikaalien tuotannosta (Nel ym. 2006, Poland ym. 2008, Donaldson ym. 2010). Kun asbestin vaikutuksille herkille p53- poistogeenisille hiirille (p53+/-) annettiin vatsaonteloon suuri kerta-annos samoja hiilinanoputkia, joita Poland ym. (2008) käyttivät, niille kehittyi kuuden kuukauden seuranta-aikana enemmän mesotelioomia kuin saman annoksen krokidoliittia saaneille verrokkihiirille (Takagi ym. 2008) (kuva 6). Hiilinanoputket ovat aiheuttaneet mesotelioomia myös rotan vatsaontelossa (Sakamoto ym. 2009). Nämä havainnot (Poland ym. 2008, Takagi ym. 2008, Sakamoto ym. 2009) osoittavat, että jäykät moniseinäiset hiilinanoputket voivat aiheuttaa koe-eläimissä asbestille tyypillisiä vaikutuksia (Kane ja Hurt 2008). Hiilinanoputkien myrkyllisyyttä koskevaa tietoa on kuitenkin mahdotonta yleistää, koska erilaisia hiilinanoputkia on paljon ja niiden vaikutukset saattavat poiketa toisistaan. Ryman-Rasmussenin ym. (2009) hiirikokeissa hiilinanoputkia löytyi keuhkoaltistuksen jälkeen keuhkoontelon pleuranalaisesta tilasta ja putkia ympäröi tulehdusreaktio. Hengitystiealtistuksen seurauksena hiilinanoputket voivat siis päästä kosketuksiin keuhko-ontelon mesoteelikalvon kanssa. Uudenlainen ajattelu on tarpeen turvallisuuden arvioimiseksi EU:n kemikaalilainsäädännön mukaan (REACH 2006) aineet, joita tuotetaan yli 1101 Synteettisten nanohiukkasten ja nanoteknologian riskit

6 KATSAUS Kumulatiivinen kuolleisuus mesotelioomaan (%) MWCNT Krokidoliitti 80 Fullereeni / verrokit Päivää Vrk Kuva 6. Yksi annos moniseinäisiä hiilinanoputkia (MWCNT) herkän hiirilajin vatsaonteloon aiheuttaa kuuden kuukauden seurannassa suuremman kumulatiivisen kuolleisuuden mesotelioomaan kuin vastaava annos krokidoliittiasbestia (Takagi ym. 2008) tonni vuodessa, pitää rekisteröidä Euroopan kemikaalivirastossa. Jos vuosituotanto ylittää kymmenen tonnia, aineesta täytyy toimittaa myös terveys- ja turvallisuustiedot EU-viranomaisille. REACH-lainsäädäntö edellyttää riittävien fysikaalis-kemiallisten tietojen antamista Euroopan kemikaalivirastolle kaikista teollisuuskemikaaleista, joihin synteettiset nanohiukkasetkin kuuluvat. Koska useimpien synteettisten nanohiukkasten osalta turvallisuustestausta edellyttävä tonniraja ei ylity, terveys- ja turvallisuustietoja ei tarvitse toimittaa viranomaisille. Ongelma on myös se, että REACH ei huomioi hiukkaskoon merkitystä (REACH 2006, Donaldson ym. 2010). Toksikologian ja kemiallisten aineiden turvallisuuden arvioinnin tuominen uudelle vuosituhannelle edellyttää Hartungin (2009) mukaan uusien tutkimusmenetelmien käyttöönottoa. Tällaisiksi hän arvioi omiikat (genomiikka, proteomiikka, metabolomiikka) sekä tehokkaiden kuvantamismenetelmien ja tutkimusrobottien käytön, jotka mahdollistavat suurten tietomassojen hyödyntämisen bioinformatiikan avulla. Uudenlaiset mahdollisuudet vaativat nykyisten tutkimusmenetel mien jatkuvaa arviointia ja uusien menetel mien ja uudenlaisen hallinnollisen toksikologian kehittämistä. Uusien toksisuuden tutkimusmenetel mien kehittäminen ja käyttöönotto on välttämätöntä myös siksi, että synteettisten nanohiukkasten ja muiden kemiallisten aineiden lukumäärä kasvaa nopeasti. Hartung (2009) arvioi, että vuosiliikevaihdoltaan miljardin euron arvoisten kemiallisten aineiden toksikologinen tutkimus maksaa nykylainsäädännön perusteella noin 600 miljoonaa euroa vuodessa. Hänen arvionsa mukaan REACHlainsäädännön vaatimusten täyttäminen nykymenetelmillä maksaisi noin 8,8 miljardia euroa. Mitään viisasten kiveä ei kuitenkaan ole, vaan uudenlaisten hallinnollisten käytäntöjen luominen tai nykyisten riittävä muuttaminen vaatii paljon työtä, pääomaa ja aikaa. Yhdysvalloissa arvioitiin äskettäin, että markkinoilla olevien synteettisten nanohiukkasten myrkyllisyyden tutkiminen REACHin edellyttämällä tavalla maksaisi noin 1,3 miljardia dollaria. Nykyresurssein tehtävään arvioitiin kuluvan vuotta (Choi ym. 2009). K. Savolainen ja H. Vainio

7 Nanoteknologian terveysriskien arviointi Vaikka synteettisten nanohiukkasten ja niitä hyödyntävän nanoteknologian käyttö kasvaa nopeasti, niiden terveyshaitat kyetään mahdollisesti ehkäisemään. Asbestin haittojen havaitsemisesta laajaan käyttökieltoon kului kymmeniä vuosia (Health Council of the Netherlands 2010). Nanohiukkasten ja muiden kemiallisten aineiden riskinarviointimenettely edellyttää haittoja paremmin ennustavien tutkimusmenetelmien, asteittaisen tutkimustavan ja uuden tekniikan käyttöönottoa. Erityisesti synteettisten nanohiukkasten ja nanoteknologian osalta se edellyttää myös mahdollisten haittojen nykyistä parempaa huomioimista jo materiaaleja ja teknologisia menetelmiä suunniteltaessa (Godwin ym. 2009) sekä entistä tarkemmin haittoja ennustavien solubiologisten robottimenetelmien ja bioinformatiikan kehittämistä, validointia ja käyttöönottoa (Hartung 2009, Savolainen ym. 2010). Turvallisuusnäkökulma tulee saada mukaan myös kaikkeen nanohiukkasia koskevaan tutkimukseen. Se voi olla osa kokonaan uutta tapaa toteuttaa kemiallisten aineiden hallinnollista riskinarviointia ja haittojen ehkäisyä, kun terveys ja turvallisuus otetaan huomioon materiaalien suunnittelussa ja tuotannossa (internet-oheisaineiston kuva, www. duodecimlehti.fi) (Savolainen ym. 2010). Synteettisten nanohiukkasten aiheuttaman riskin arvioinnissa keskeinen tehtävä on selvittää, millaisille hiukkasille ja pitoisuuksille työpaikoilla ja muualla altistutaan. Synteettisten nanohiukkasten suuren määrän takia kaikkien riskien ja turvallisuuden tutkimukseen ei ole voimavaroja. Siksi uusien portaittaisten tutkimusprosessien kehittäminen on välttämätöntä. Prosessien eri vaiheissa saatu näyttö synteettisten nanohiukkasten tai muiden kemiallisten aineiden haitallisuudesta antaa aiheen vaativampien tutkimusten suorittamiseen tai tuotekehityksen keskeyttämiseen. Tällainen tapa toimia voi nopeuttaa riskin arviointia ja tuotekehittelyä mm. vähentämällä koe-eläinten käyttöä (Hartung 2009). Niin kauan kuin tietomme synteettisistä nanohiukkasista ja YDINASIAT 88Synteettiset nanohiukkaset (halkaisija nm) ovat nanoteknologian mullistavien sovellusten tärkeimpiä rakennuspalikoita. 88Kaupallisesti merkittäviä on muutama sata, joista todennäköisesti vain pieni osa aiheuttaa ihmiselle vakavia terveyshaittoja. 88Tärkeimpiä tunnettuja terveyshaittoja ovat keuhkotulehdus ja keuhkojen arpeutuminen, vaikutukset verenkiertoon ja aivoihin, myrkyllinen vaikutus perimään ja mahdollisesti lisääntynyt riski sairastua syöpään. 88Suurin synteettisiä nanohiukkasia koskeva haaste on varmistaa niiden turvallinen käyttö, koska näille hiukkasille altistu8vien työntekijöiden ja kuluttajien määrä kasvaa nopeasti. suuresta osasta muita kemiallisia aineita ovat vähäiset, on turvauduttava varovaisuusperiaatteeseen. Myrkyllisyystietojen täsmentyessä kemiallisten aineiden tarkempi arviointi ja käytön säätely mahdollistuvat. * * * Tämän artikkelin laatimista ovat tukeneet Suomen Akatemian FinNano-ohjelman NANOHEALTH-kärkihanke, Euroopan unionin kuudennen puiteohjelman rahoittama NANOSH STREP hanke (NMP ) ja seitsemännen puiteohjeman NANODEVI- CE-hanke (NMP4-LA ). Leila Ahlström on viimeistellyt käsikirjoituksen ja hankkinut artikkelin kuvat. KAI SAVOLAINEN, FT, LKT, tutkimusprofessori, johtaja Työterveyslaitos, Nanoturvallisuuskeskus HARRI VAINIO, LKT, professori, pääjohtaja Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, Helsinki SIDONNAISUUDET Ei sidonnaisuuksia 1103 Synteettisten nanohiukkasten ja nanoteknologian riskit

8 KATSAUS KIRJALLISUUTTA Brouwer D. Exposure to manufactured nanoparticles in different workplaces. Toxicology 2010;269: Choi JY, Ramachandran G, Kandlikar M. The impact of toxicity testing costs on nanomaterial regulation. Environ Sci Technol 2009;43: Donaldson K, Murphy FA, Duffin R, Poland CA. Asbestos, carbon nanotubes and the pleural mesothelium: a review of the hypothesis regarding the role of long fibre retention in the parietal pleura, inflammation and mesothelioma. Part Fibre Toxicol 2010:22;7:5. Elder A, Gelein R, Silva V, ym. Translocation of inhaled ultrafine manganese oxide particles to the central nervous system. Environ Health Perspect 2006;114: Godwin HA, Chopra K, Bradley KA, ym. The University of California Center for the Environmental Implications of Nanotechnology. Environ Sci Technol 2009;43: Hartung T. Toxicology for the twentyfirst century. Nature 2009;460: Health Council of the Netherlands. Asbestos: risks of environmental and occupational exposure. Publication no. 2010/E. The Hague: Health Council of the Netherlands ICRP. International Commission on Radiological Protection. Human respiratory tract model for radiological protection. Publication 66. Ann ICRP 1994;24(1 3). Kane AB, Hurt RH. Nanotoxicology: the asbestos analogy revisited. Nat Nanotechnol 2008;3: Maynard AD, Aitken RJ, Butz T, ym. Safe handling of nanotechnology. Nature 2006;444: Maynard AD, Aitken RJ. Assessing exposure to airborne nanomaterials: current abilities and future requirements. Nanotoxicology 2007;1: Monteiro-Riviere NA, Inman AO, Ryman- Rasmussen JP. Dermal effects of nanomaterials. Kirjassa: Monteiro-Riviere NA, Tran CL, toim. Nanotoxicology - characterization, dosing and health effects. New York: Informa Healthcare 2007, s Moon C, Park HJ, Choi YH, Park EM, Castranova V, Kang JL. Pulmonary inflammation after intraperitoneal administration of ultrafine titanium dioxide (TiO2) at rest or in lungs primed with lipopolysaccharide. J Toxicol Environ Health A 2010;3: Nel A, Xia T, Mädler L, Li N. Toxic potential of materials at the nanolevel. Science 2006;311: Nurkiewicz TR, Porter DW, Hubbs AF, ym. Nanoparticle inhalation augments particle-dependent systemic microvascular dysfunction. Part Fibre Toxicol 2008;5:1. Peters TM, Elzey S, Johnson R, ym. Airborne monitoring to distinguish engineered nanomaterials from incidental particles for environmental health and safety. J Occup Environ Hyg 2009;6: Poland CA, Duffin R, Kinloch I, ym. Carbon nanotubes introduced into the abdominal cavity of mice show asbestoslike pathogenicity in a pilot study. Nat Nanotechnol 2008;3: REACH. Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 december 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending directive 1999/45/EC and repealing council regulation (EEC) No 793/93 and commission regulation (EC) No 1488/94 as well as council directive 76/769/ EEC and commission directives 91/155/ EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/ EC R RECH_menu.do. Rossi EM, Pylkkänen L, Koivisto AJ, ym. Airway exposure to silica coated TiO2 nanoparticles induces pulmonary neutrophilia in mice. Toxicol Sci 2010;113: Ryman-Rasmussen JP, Cesta MF, Brody AR, ym. Inhaled carbon nanotubes reach the subpleural tissue in mice. Nat Nanotechnol 2009;4: Sakamoto Y, Nakae D, Fukumori N, ym. Induction of mesothelioma by a single intrascrotal administration of multi-wall carbon nanotube in intact male Fischer 344 rats. J Toxicol Sci 2009;34: Savolainen K, Alenius H, Norppa H, Pylkkänen L, Tuomi T, Kasper G. Risk assessment of engineered nanomaterials and nanotechnologies - a review. Toxicology 2010;269: Schulte P, Geraci C, Zumwalde R, ym. Sharpening the focus on occupational safety and health in nanotechnology. Scand J Work Environ Health 2008;34: Seipenbusch M, Binder A, Kasper G. Temporal evolution of nanoparticle aerosols in workplace exposure. Ann Occup Hyg 2008;52: Shvedova AA, Sager T, Murray AR, ym. Critical issues in the evaluation of possible adverse pulmonary effects resulting from airborne nanoparticles. Kirjassa: Monteiro- Riviere NA, Tran CL, toim. Nanotoxicology - characterization, dosing and health effects. New York: Informa Healthcare 2007, s.. Takagi A, Hirose A, Nishimura T, ym. Induction of mesothelioma in p53+/- mouse by intraperitoneal application of multi-wall carbon nanotube. J Toxicol Sci 2008;33: Wang J, Liu Y, Jiao F, ym. Timedependent translocation and potential impairment on central nervous system by intranasally instilled TiO(2) nanoparticles. Toxicology 2008;254: Woodrow Wilson International Center for Scholars. Project on Emerging Nanotechnologies. Consumer Products. An inventory of nanotechnology-based consumer products currently on the market. www. nanotechproject.org/inventories/consumer. Wu C. Small science yields big growth. Nature 2010;486: Summary Health risks of engineered nanomaterials and nanotechnologies Manufactured nanomaterials enable the promotion of nanotechnologies, i.e. the use of matter at nanoscale, and several revolutionary industrial and consumer applications. Nanomaterials have at least one dimension between 1 and 100 nm. Some of them may induce toxic effects in humans, even though most of the particles are most likely harmless, but the identification of harmful materials is challenging. The number of workers exposed to nanomaterials is reaching millions, and those of consumers hundreds of millions. Toxic effects of some of these materials include pulmonary inflammation, cardiovascular and cerebral toxicity as well as genotoxicity and cancer. Limited knowledge, and associated remarkable uncertainty, on the toxicity of, and exposure to nano materials renders their reliable risk assessment problematic. A major challenge today is to assure safe use of these nanomaterials K. Savolainen ja H. Vainio

Nanoteknologiat Suomessa: hyödyt ja turvallisuusnäkökulma

Nanoteknologiat Suomessa: hyödyt ja turvallisuusnäkökulma Nanoteknologiat Suomessa: hyödyt ja turvallisuusnäkökulma Nanomateriaalit suomalaisissa työpaikoissa hyödyt ja haasteet Kai Savolainen Työterveyslaitos, Helsinki, 4.11.2015 2000-luku: Nanoteknologian sovellukset

Lisätiedot

Miten ennustaa uusien synteettisten nanomateriaalien haittaominaisuuksia ja terveysvaaroja

Miten ennustaa uusien synteettisten nanomateriaalien haittaominaisuuksia ja terveysvaaroja Miten ennustaa uusien synteettisten nanomateriaalien haittaominaisuuksia ja terveysvaaroja Kai Savolainen Teollisesti tuotettujen nanomateriaalien käyttö lisääntyy nopeasti, koska ne olemassa olevien ja

Lisätiedot

Altistuminen teollisille nanomateriaaleille vaara terveydelle?

Altistuminen teollisille nanomateriaaleille vaara terveydelle? Altistuminen teollisille nanomateriaaleille vaara terveydelle? Työterveyslaitoksen perjantaikokous Työterveyslaitos, Helsinki, 9.5.2014 Kai Savolainen, LKT, professori Nano- tai ultrapieniä hiukkasia on

Lisätiedot

Nanoturvallisuus ja Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskuksen toiminta Kai Savolainen, Roundtable-tilaisuus, 10.2.2015

Nanoturvallisuus ja Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskuksen toiminta Kai Savolainen, Roundtable-tilaisuus, 10.2.2015 Nanoturvallisuus ja Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskuksen toiminta Kai Savolainen, Roundtable-tilaisuus, 10.2.2015 Miksi Nanoturvallisuus-teema? Teollisten nanomateriaalien tekniikkapotentiaali

Lisätiedot

Vastuullinen nanoteknologia rakentamassa hyvinvointia

Vastuullinen nanoteknologia rakentamassa hyvinvointia Vastuullinen nanoteknologia rakentamassa hyvinvointia SOTERKO tutkimuspäivä, 23.9.2014 Kai Savolainen, teemajohtaja Nanotuvallisuuskeskus, Työterveyslaitos Nanomittakaava Jos hiukkasen yksi ulottuvuus

Lisätiedot

Synteettisten nanohiukkasten aiheuttamat fysiologiset vasteet hengitysteissä

Synteettisten nanohiukkasten aiheuttamat fysiologiset vasteet hengitysteissä Synteettisten nanohiukkasten aiheuttamat fysiologiset vasteet hengitysteissä Suomen Työhygienian seuran koulutuspäivät, Kuopio, 1.-2.2.2017 Maija Leppänen Mikä on nanohiukkanen? Nanohiukkasella tarkoitetaan

Lisätiedot

3. esitelmä: Muodostavatko nanomateriaalit työntekijälle työterveys- ja turvallisuusriskin? www.nanodiode.eu

3. esitelmä: Muodostavatko nanomateriaalit työntekijälle työterveys- ja turvallisuusriskin? www.nanodiode.eu 3. esitelmä: Muodostavatko nanomateriaalit työntekijälle työterveys- ja turvallisuusriskin? www.nanodiode.eu Toistaiseksi havaitut terveysvaikutukset Nanomateriaalit voivat hengitettyinä tunkeutua syvemmälle

Lisätiedot

Nanomateriaalit ympärillämme uhkana terveydelle ja ympäristölle?

Nanomateriaalit ympärillämme uhkana terveydelle ja ympäristölle? Nanomateriaalit ympärillämme uhkana terveydelle ja ympäristölle? Jyväskylän yliopiston ikääntyvien yliopiston Studia Generalia, Jyväskylän yliopiston päärakennus, juhlasali C1; Jyväskylä, 8.11.2017 Kai

Lisätiedot

Mitä tiedetään nanomateriaalien terveysvaikutuksista. Harri Alenius, Tutkimusprofessori Nanoturvallisuuskeskuksen varajohtaja

Mitä tiedetään nanomateriaalien terveysvaikutuksista. Harri Alenius, Tutkimusprofessori Nanoturvallisuuskeskuksen varajohtaja Mitä tiedetään nanomateriaalien terveysvaikutuksista Harri Alenius, Tutkimusprofessori Nanoturvallisuuskeskuksen varajohtaja Nanomateriaalien ominaisuudet ovat yllättäviä nano bulkki Bulkki kulta: keltainen

Lisätiedot

Nanomateriaalien turvallisuus SOTERKO- yhteistyössä

Nanomateriaalien turvallisuus SOTERKO- yhteistyössä Nanomateriaalien turvallisuus SOTERKO- yhteistyössä Turvallisuus on edellytys nanoteknologian menestykselle Suomessa ja muualla Nanoteknologiat on yksi EU:n kuudesta mahdollistavasta teknologiasta EU-2020

Lisätiedot

Nanomateriaalien vaikutus tulevaisuuden jätteenkäsittelyyn ja materiaalikierrätykseen. Niina Nieminen Teknologiakeskus KETEK Oy

Nanomateriaalien vaikutus tulevaisuuden jätteenkäsittelyyn ja materiaalikierrätykseen. Niina Nieminen Teknologiakeskus KETEK Oy Nanomateriaalien vaikutus tulevaisuuden jätteenkäsittelyyn ja materiaalikierrätykseen Niina Nieminen Teknologiakeskus KETEK Oy EKOKEM 35 vuotta- juhlaseminaari 6.6.2014 Teknologiakeskus KETEK Oy Tutkimus

Lisätiedot

2. esitelmä Mitä nanoteknologia on? www.nanodiode.eu

2. esitelmä Mitä nanoteknologia on? www.nanodiode.eu 2. esitelmä Mitä nanoteknologia on? www.nanodiode.eu Mitä nanoteknologia on? Nanoteknologia on nanomittakaavassa (1 100 nanometriä) harjoitettavaa tiedettä, tekniikkaa ja teknologiaa Sana nano voi tarkoittaa

Lisätiedot

Nanomateriaalit työpaikoilla

Nanomateriaalit työpaikoilla Hyvinvointia työstä Nanomateriaalit työpaikoilla Helene Stockmann-Juvala, vanhempi asiantuntija, FaT Työterveyslaitos Stockmann-Juvala www.ttl.fi 2 Mikä nano? Luonnollisesti syntyvät nanohiukkaset Monet

Lisätiedot

Nanoteknologian tulevaisuuden näkymistä. Erja Turunen Vice President, Applied Materials 25.9.2012

Nanoteknologian tulevaisuuden näkymistä. Erja Turunen Vice President, Applied Materials 25.9.2012 Nanoteknologian tulevaisuuden näkymistä Erja Turunen Vice President, Applied Materials 25.9.2012 24/09/2012 2 Nanoturvallisuus, osa uuden teknologian käyttöön liittyvien riskien tarkastelua Nanoskaalan

Lisätiedot

Nanomateriaalit jätteissä. Hanna-Kaisa Koponen Teknologiakeskus KETEK Oy

Nanomateriaalit jätteissä. Hanna-Kaisa Koponen Teknologiakeskus KETEK Oy Nanomateriaalit jätteissä Hanna-Kaisa Koponen Teknologiakeskus KETEK Oy Lujitemuovipäivät 14.11.2013 Teknologiakeskus KETEK Oy Tutkimus ja tuotekehitys Analyysi- ja testauspalvelut Aluekehityspalvelut

Lisätiedot

Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta

Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta Hyvinvointia työstä Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta Tomi Kanerva 6.11.2015 Työterveyslaitos Tomi Kanerva www.ttl.fi 2 Sisältö Työpaikkojen nanot Altistuminen ja sen arviointi

Lisätiedot

Nanoaineet jätteiden prosessoinnissa Hanna-Kaisa Koponen Teknologiakeskus KETEK Oy

Nanoaineet jätteiden prosessoinnissa Hanna-Kaisa Koponen Teknologiakeskus KETEK Oy Nanoaineet jätteiden prosessoinnissa Hanna-Kaisa Koponen Teknologiakeskus KETEK Oy valtakunnalliset Jätehuoltopäivät 9.-10.10.13 Teknologiakeskus KETEK Oy Tutkimus ja tuotekehitys Analyysi- ja testauspalvelut

Lisätiedot

Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa

Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa Marjo Yliperttula 1,3 ja Arto Urtti 1,2 1 Farmaseuttisten biotieteiden osasto, Lääketutkimuksen keskus, Farmasian tiedekunta, Helsingin Yliopisto, Helsinki;

Lisätiedot

Sisäilmapuhdistimien hiukkaskokojaotellut puhdistustaajuudet

Sisäilmapuhdistimien hiukkaskokojaotellut puhdistustaajuudet Sisäilmapuhdistimien hiukkaskokojaotellut puhdistustaajuudet Joonas Koivisto 1, Bjarke Mølgaard 2, Tareq Hussein 2 ja Kaarle Hämeri 2 1 Työterveyslaitos, Nanoturvallisuuskeskus, Helsinki. 2 Ilmakehätieteiden

Lisätiedot

EU FP7 projekti NanoDevice

EU FP7 projekti NanoDevice EU FP7 projekti NanoDevice Suomalaisen PK yrityksen näkökulma Ville Niemelä Tuotekehityspäällikkö Dekati Oy Dekati oy Spin-off Tampereen Teknillisestä Yliopistosta (TTY) Perustettu 1994, kotipaikka Tampere

Lisätiedot

Nanomateriaalien riskinhallinta. Virpi Väänänen, erikoistutkija, FT Turvalliset uudet teknologiat - tiimi

Nanomateriaalien riskinhallinta. Virpi Väänänen, erikoistutkija, FT Turvalliset uudet teknologiat - tiimi Nanomateriaalien riskinhallinta Virpi Väänänen, erikoistutkija, FT Turvalliset uudet teknologiat - tiimi Nanohiukkasille altistuminen Suomessa v. 2008 noin 2900 henkilöä oli nanoteknologian parissa ja

Lisätiedot

Nanomateriaalit rakennusteollisuudessa

Nanomateriaalit rakennusteollisuudessa Nanomateriaalit rakennusteollisuudessa Scaffold-projekti Helene Nanomateriaalien käyttö rakennusteollisuudessa kevyempiä lujempia itsestään puhdistuvia tulenkestäviä Vähemmän raaka-ainetta kuluttavia naarmuuntumattomia

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

STM ja nanoturvallisuus - päätöksenteon haasteet

STM ja nanoturvallisuus - päätöksenteon haasteet STM ja nanoturvallisuus - päätöksenteon haasteet 4.11.2015 Nanomateriaalien määritelmän päivitys Nykyinen määritelmä (v. 2011): Nanomateriaali tarkoittaa luonnollista,materiaalia, sivutuotemateriaalia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/121/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/121/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, L 396/850 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30.12.2006 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/121/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja

Lisätiedot

KESKI-SUOMI KOHTI KIERTOTALOUTTA 2018

KESKI-SUOMI KOHTI KIERTOTALOUTTA 2018 KESKI-SUOMI KOHTI KIERTOTALOUTTA 2018 7.2.2017 Jyväskylä Virva Kinnunen Mikä ihmeen nanopartikkeli? Nano: 1 nm = 10-9 m Nanopartikkeli: Partikkeli, jonka vähintään yksi dimensio 1 100 nm Luonnollisista

Lisätiedot

Nanolla paremmaksi lisäarvoa tuotteisiin nanoteknologialla

Nanolla paremmaksi lisäarvoa tuotteisiin nanoteknologialla Nanolla paremmaksi lisäarvoa tuotteisiin nanoteknologialla 4.3.2013 Mika Koskenvuori, Ohjelmajohtaja mika.koskenvuori@culminatum.fi +358 50 59 454 59 www.nanobusiness.fi Nanoteknologian klusteriohjelma

Lisätiedot

Nanohiukkasten tavoitetasot ja mittausstrategia

Nanohiukkasten tavoitetasot ja mittausstrategia Nanohiukkasten tavoitetasot ja mittausstrategia Tomi Kanerva erityisasiantuntija Materiaali- ja hiukkastutkimus-tiimi Nanohiukkasten tavoitetasot ja mittausstrategia Johdanto Nanohiukkasista Altistuminen

Lisätiedot

Ympäristöä kuormittavat teolliset nanomateriaalit. Markus Sillanpää, SYKE, SOTERKOn tutkimuspäivä

Ympäristöä kuormittavat teolliset nanomateriaalit. Markus Sillanpää, SYKE, SOTERKOn tutkimuspäivä Ympäristöä kuormittavat teolliset nanomateriaalit Markus Sillanpää, SYKE, SOTERKOn tutkimuspäivä 5.2.2016 Nanoteknologia ja ilmastonmuutos Kevyet nanokomposiittimateriaalit jopa 10 % kevyemmät kulkuneuvot

Lisätiedot

A7-0164/ TARKISTUKSET esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

A7-0164/ TARKISTUKSET esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 7.9.2012 A7-0164/ 001-007 TARKISTUKSET 001-007 esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta Mietintö Linda McAvan Lääketurvatoiminta (asetuksen (EY) N:o 726/2004

Lisätiedot

Kuinka selität NANOTEKNIIKKA?

Kuinka selität NANOTEKNIIKKA? Kuinka selität mitä on NANOTEKNIIKKA? Kai muistat, että kaikki muodostuu atomeista? Kivi, kynä, videopeli, televisio ja koira koostuvat kaikki atomeista, ja niin myös sinä itse. Atomeista muodostuu molekyylejä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä REACH-asetus (EU) N:o 1907/2006 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja

Lisätiedot

Nanomateriaalien mahdollisuudet ja riskit Näkökohtia, muutoksia vuoden 2008 jälkeen?

Nanomateriaalien mahdollisuudet ja riskit Näkökohtia, muutoksia vuoden 2008 jälkeen? Nanomateriaalien mahdollisuudet ja riskit Näkökohtia, muutoksia vuoden 2008 jälkeen? OLLI IKKALA aakatemiaprofessori Department of Applied Physics, Aalto University School of Science (formerly Helsinki

Lisätiedot

Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta. Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio

Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta. Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio 1 Riskien hallinta riskinarvioijan näkökulmasta! Sisältö: REACH-kemikaalit/muut kemialliset aineet

Lisätiedot

diesel- ja maakaasumoottoreiden muodostamille partikkeleille

diesel- ja maakaasumoottoreiden muodostamille partikkeleille Altistumisen arviointi diesel- ja maakaasumoottoreiden muodostamille partikkeleille Oulun yliopisto i Prosessi ja ympäristötekniikan osasto Kati Oravisjärvi Altistuminen Maailmassa arvioidaan olevan jopa

Lisätiedot

Synteesikaasuun pohjautuvat 2G-tuotantovaihtoehdot ja niiden aiheuttamat päästövähenemät

Synteesikaasuun pohjautuvat 2G-tuotantovaihtoehdot ja niiden aiheuttamat päästövähenemät Synteesikaasuun pohjautuvat 2G-tuotantovaihtoehdot ja niiden aiheuttamat päästövähenemät 2G 2020 BIOFUELS PROJEKTIN SEMINAARI Ilkka Hannula, VTT Arvioidut kokonaishyötysuhteet * 2 Leijukerroskaasutus,

Lisätiedot

Tork Xpress Soft Multifold käsipyyhe. etu

Tork Xpress Soft Multifold käsipyyhe. etu etu Erinomainen imukyky: kuivaa kädet nopeasti Pehmeä: hellävarainen käsille Tork Carry Pack -pakkaus helpottaa käsittelyä ja hävittämistä Lehti kohokuviointi: suunniteltu tekemään kauniin vaikutelman

Lisätiedot

Opiskelijoiden nimet, s-postit ja palautus pvm. Kemikaalin tai aineen nimi. CAS N:o. Kemikaalin ja aineen olomuoto Valitse: Kiinteä / nestemäinen

Opiskelijoiden nimet, s-postit ja palautus pvm. Kemikaalin tai aineen nimi. CAS N:o. Kemikaalin ja aineen olomuoto Valitse: Kiinteä / nestemäinen Harjoitus 2: Vastauspohja. Valitun kemikaalin tiedonhaut ja alustava riskinarviointi. Ohje 09.03.2016. Laat. Petri Peltonen. Harjoitus tehdään k2016 kurssilla parityönä. Opiskelijoiden nimet, s-postit

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys 4 -tert-butyyli-2,6 -dimetyyli-3,5 -dinitroasetofenoni Päivitetty 16.9.2009 CAS nro 81-14-1 Synonyymejä Myskiketoni Musk ketone 3,5-dinitro-2,6-dimetyyli-4-tert-butyyliasetofenoni

Lisätiedot

Materiaalien sähköiset ominaisuudet - tutkimuksen ja kehityksen painopistealueita. Jani Pelto VTT

Materiaalien sähköiset ominaisuudet - tutkimuksen ja kehityksen painopistealueita. Jani Pelto VTT Materiaalien sähköiset ominaisuudet - tutkimuksen ja kehityksen painopistealueita Jani Pelto VTT Muovimateriaalit ESD hallintaan 2009 Kaupallisia materiaaleja löytyy kaikille pintajohtavuusalueille Tekniikoita

Lisätiedot

KE1 - Kemiaa kaikkialla on pakollinen kurssi, joka on päästävä läpi lukion läpäisemiseksi

KE1 - Kemiaa kaikkialla on pakollinen kurssi, joka on päästävä läpi lukion läpäisemiseksi KE1 - Kemiaa kaikkialla on pakollinen kurssi, joka on päästävä läpi lukion läpäisemiseksi Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa kokemuksia kemiasta kehittää valmiuksia osallistua kemiaan liittyvään

Lisätiedot

Virukset Materiaalitieteiden Rakennusaineina Suomalainen Tiedeakatemia

Virukset Materiaalitieteiden Rakennusaineina Suomalainen Tiedeakatemia Virukset Materiaalitieteiden Rakennusaineina Suomalainen Tiedeakatemia Mauri Kostiainen Molekyylimateriaalit-ryhmä Teknillisen fysiikan osasto Aalto-yliopisto Virukset materiaaleina Virus on isäntäsolussa

Lisätiedot

REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia

REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia MEMO/08/240 Bryssel 11. huhtikuuta 2008 REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia EU:n uusi kemikaaliasetus REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä TYÖHYGIENIA - TARVITAANKO ENÄÄ TULEVAISUUDESSA? Rauno Pääkkönen, teemajohtaja rauno.paakkonen@ttl.fi Työhygienian tausta Työhygienia syntyi ja voimaantui erityisesti teollistumisen

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Akryylinitriili CAS Nro 107-13-1 Synonyymejä 2-Propenenitrile Vinyl cyanide cyanoethylene H 2 C Päivitetty 15.11.2005 C N Tuoterekisteritiedot Suomessa (2004)

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. SAK:n 22. TYÖYMPÄRISTÖSEMINAARI Nano, mitä siitä on hyvä tietää?

Hyvinvointia työstä. SAK:n 22. TYÖYMPÄRISTÖSEMINAARI Nano, mitä siitä on hyvä tietää? Hyvinvointia työstä SAK:n 22. TYÖYMPÄRISTÖSEMINAARI 17.10.2015 Nano, mitä siitä on hyvä tietää? Arto Säämänen, vanhempi asiantuntija Kemikaaliturvallisuus 17.10.2015 Työterveyslaitos Arto Säämänen www.ttl.fi

Lisätiedot

Ahtiainen Jukka OECD:n ja EU:n nanomateriaalien turvallisuuden arviointi. Jukka Ahtiainen, MMT

Ahtiainen Jukka OECD:n ja EU:n nanomateriaalien turvallisuuden arviointi. Jukka Ahtiainen, MMT Ahtiainen Jukka 15.2.2011 OECD:n ja EU:n nanomateriaalien turvallisuuden arviointi Jukka Ahtiainen, MMT Sisältö OECD WORKING PARTY ON MANUFACTURED NANOMATERIALS (WPMN) Taustaa Eri työryhmät Testimenetelmien

Lisätiedot

Puunpolton päästöt - pienpoltto tulisijoissa vai pellettien poltto voimalaitoksessa

Puunpolton päästöt - pienpoltto tulisijoissa vai pellettien poltto voimalaitoksessa Puunpolton päästöt - pienpoltto tulisijoissa vai pellettien poltto voimalaitoksessa Hilkka Timonen, Sanna Saarikoski, Risto Hillamo, Minna Aurela, Anna Frey, Karri Saarnio In co-operation with: Sisältö

Lisätiedot

Uudet teknologiat, uudet riskit

Uudet teknologiat, uudet riskit 7 Uudet teknologiat, uudet riskit Uudet teknologiat vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme ja hyvinvointiimme. Tieto- ja materiaaliteknologia vaikuttavat lähes kaikkiin teollisuuden aloihin. Teknologian

Lisätiedot

Nanotieteestä nanoteknologiaan

Nanotieteestä nanoteknologiaan AMROY RESEARCH CENTER DEEP SEA ENGINEERING OY Nanotieteestä nanoteknologiaan Pasi Keinänen PhD Candidate, NSC Founder, Nanolab Systems Oy Founder & Chairman, Amroy Europe Oy Founder & Chairman, Deep Sea

Lisätiedot

Kemikaalit sähkölaitteissa

Kemikaalit sähkölaitteissa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 3.-4.5.2017 Tiia Salamäki Kemikaalit sähkölaitteissa Tietoiskuiltapäivä: Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen 1 Mikä on kemikaali? Alkuaine ja sen yhdisteet

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO 1638/210/2007 17.4.2007. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

ASIANTUNTIJALAUSUNTO 1638/210/2007 17.4.2007. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikkeiden ja eläinlääkinnän valvontaosasto Tuoteturvallisuuden ja tuotemarkkinoinnin yksikkö ALTISTUMINEN KUMARIINILLE Kysely elintarviketeollisuudelle Kartottaakseen

Lisätiedot

Uudet kemikaaliasetukset:reach ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4.

Uudet kemikaaliasetukset:reach ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4. Uudet kemikaaliasetukset:reach ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4.2009 Juha Pyötsiä17042009 1 REACH Asetus kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot

Päiväys 15.11.2005 14429,27 (12023)

Päiväys 15.11.2005 14429,27 (12023) Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Metyylimetakrylaatti CAS nro 80-62-6 Synonyymejä Metyyli-2-metyyliprop-2-enoaatti 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester O O C H 3 C H 2 H 3 C Päiväys 15.11.2005

Lisätiedot

KOTIKÄYTTÖISEN 3D-TULOSTIMEN AIHEUTTAMAT VOC- JA HIUKKASPÄÄSTÖT ASUINHUONEISTON SISÄILMASSA

KOTIKÄYTTÖISEN 3D-TULOSTIMEN AIHEUTTAMAT VOC- JA HIUKKASPÄÄSTÖT ASUINHUONEISTON SISÄILMASSA Sisäilmastoseminaari 2016 415 KOTIKÄYTTÖISEN 3D-TULOSTIMEN AIHEUTTAMAT VOC- JA HIUKKASPÄÄSTÖT ASUINHUONEISTON SISÄILMASSA Samuel Hartikainen, Markus Johansson, Marko Hyttinen ja Pertti Pasanen Itä-Suomen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10869/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039794/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Altistumisskenaariot Mitä, miksi, kuka ja kenelle?

Altistumisskenaariot Mitä, miksi, kuka ja kenelle? Altistumisskenaariot Mitä, miksi, kuka ja kenelle? Jouni Räisänen Kaksi altistumisskenaariota 1 2 Kemikaaliturvallisuusarviointi altistumisskenaario Käyttöturvallisuustiedote, liitteenä altistumisskenaario

Lisätiedot

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 19.11.2015 Maija Leino Kuka? Maija Leino, Nuorempi tutkija, maija.leino@lut.fi Ympäristötekniikan DI Sivuaineena LVI-talotekniikka ja Kestävä yhdyskunta

Lisätiedot

Biotalouden mahdollisuudet. Jouko Niinimäki & Antti Haapala Oulun yliopisto

Biotalouden mahdollisuudet. Jouko Niinimäki & Antti Haapala Oulun yliopisto Biotalouden mahdollisuudet EU:n energiaomavaraisuus ja -turvallisuus EU:n raaka-aineomavaraisuus ja turvallisuus EU:n kestävän kehityksen tavoitteet Metsäteollisuuden rakennemuutos Suomen metsäala on merkittävässä

Lisätiedot

TURKKA KOIVISTO NANOPARTIKKELIALTISTUS JA AMMATTITAUDIT. Diplomityö

TURKKA KOIVISTO NANOPARTIKKELIALTISTUS JA AMMATTITAUDIT. Diplomityö TURKKA KOIVISTO NANOPARTIKKELIALTISTUS JA AMMATTITAUDIT Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. huhtikuuta

Lisätiedot

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Tietoisku Kansallisessa turvallisuustutkimuksen päivässä 10.6.2010 Suvi Sundquist Ohjelman päällikkö Suomalaiset EU:n 7. puiteohjelmassaa

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Yhtiön/yrityksen tunnistetiedot Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 28.11.2012 Tomi Kanerva. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 28.11.2012 Tomi Kanerva. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Hiukkaspitoisuuksien määrittäminen työpaikkojen ilmasta Tomi Kanerva erityisasiantuntija Materiaali- ja hiukkastutkimus-tiimi Johdanto Työympäristö Fysikaaliset tekijät esim. melu,

Lisätiedot

Kemikaalivaarojen arviointi

Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Tämä ohje on tehty auttamaan kemikaalivaarojen tunnistamista ja hallintaa työpaikoilla. Ohjeessa on annetaan käytännöllisiä ohjeita kemikaalivaarojen

Lisätiedot

Työn muutokset kuormittavat

Työn muutokset kuormittavat Työn muutokset kuormittavat Kirsi Ahola, tiimipäällikkö, työterveyspsykologian dosentti Sisältö Mikä muutoksessa kuormittaa? Keitä muutokset erityisesti kuormittavat? Miten muutosten vaikutuksia voi hallita?

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 11.2.2009 2008/0108(CNS) TARKISTUKSET 2-5 Lausuntoluonnos Bogusław Sonik (PE419.909v01-00) maatalouden

Lisätiedot

Miksi liikenteen päästöjä pitää. Kari KK Venho 220909

Miksi liikenteen päästöjä pitää. Kari KK Venho 220909 Miksi liikenteen päästöjä pitää hillitä Kari KK Venho 220909 Miksi liikenteen päästöjä pitää hillitä Kari KK Venho 220909 Mikä on ilmansaasteiden merkitys? Ilmansaasteiden tiedetään lisäävän astman ja

Lisätiedot

MARKKU PAVELA Työterveyshuollon el, FM. Harjavallan Suurteollisuuspuiston työterveysasema

MARKKU PAVELA Työterveyshuollon el, FM. Harjavallan Suurteollisuuspuiston työterveysasema MARKKU PAVELA Työterveyshuollon el, FM Harjavallan Suurteollisuuspuiston työterveysasema Boliden Harjavalta 1 Boliden Harjavalta on osa ruotsalaista Boliden AB -konsernia Boliden-konserni yhteiskuntavastuunsa

Lisätiedot

Tutkimuksen näkökulmia

Tutkimuksen näkökulmia Tutkimuksen näkökulmia Materiaalitehokkuus yrityksissä -seminaari Torstai 11.4.2013, Lahden Urheilukeskus Tampereen teknillinen yliopisto, Materiaaliopin laitos Tohtorikoulutettava Tiina Malin (DI) Esityksen

Lisätiedot

Oligonukleotidi-lääkevalmisteet ja niiden turvallisuuden tutkiminen - Sic!

Oligonukleotidi-lääkevalmisteet ja niiden turvallisuuden tutkiminen - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3-4/2017 EX TEMPORE Oligonukleotidi-lääkevalmisteet ja niiden turvallisuuden tutkiminen Enni-Kaisa Mustonen / Kirjoitettu 18.12.2017 / Julkaistu Oligonukleotidit ovat nukleotideista

Lisätiedot

SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013)

SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013) Raportin toteuttanut: NAG Partners SUOMALAISET JA EU:N TUTKIMUKSEN SEITSEMÄS PUITEOHJELMA (2007-2013) Euroopan komissio on tilastoinut lokakuun 18. päivään 2012 mennessä 347 hakukierroksen osallistujat.

Lisätiedot

IAA Regulation Committee

IAA Regulation Committee IAA Regulation Committee Mikä IRC on? Insurance Regulation Committee Insurance Regulation Committee ORSA Working Group Insurance Regulation Committee Reinsurance Insurance Regulation Committee Solvency

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen toksisuusarviointi: Elintarvikkeet ja elintarvikekontaktimateriaalit

Kokonaisvaltainen toksisuusarviointi: Elintarvikkeet ja elintarvikekontaktimateriaalit BioSafe Simple Solutions for Complex Matters Kokonaisvaltainen toksisuusarviointi: Elintarvikkeet ja elintarvikekontaktimateriaalit Ulla Honkalampi Toimitus- ja laboratorionjohtaja Elintarviketoksisuus:

Lisätiedot

REACH = Registaration Evaluation and Authorisation of Chemicals. ja VTT:n palvelut

REACH = Registaration Evaluation and Authorisation of Chemicals. ja VTT:n palvelut REACH = Registaration Evaluation and Authorisation of Chemicals ja VTT:n palvelut REACH:in kattavuus REACH Kemikaalit ennen v. 1981 = n. 100106 tuotetta joita REACH koskee, jos niitä tuotetaan tai tuodaan

Lisätiedot

Ahtiainen Jukka Tilannekatsaus nanomateriaalien riskinarvioinnin ja -hallinnan nykytilanteesta

Ahtiainen Jukka Tilannekatsaus nanomateriaalien riskinarvioinnin ja -hallinnan nykytilanteesta Ahtiainen Jukka 11.1.2012 Tilannekatsaus nanomateriaalien riskinarvioinnin ja -hallinnan nykytilanteesta Katsauksen sisältö: OECD Working Party on Manufactured Nanomaterials (WPMN) WPMN:n tausta WPMN:n

Lisätiedot

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, yksikön päällikkö, dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 27.3.2017 SISEM2017 Hyvärinen 1 Sisäilmaongelmia aiheuttavat monet tekijät yhdessä ja

Lisätiedot

Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta

Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta Hanna Leppänen, Matti Peltonen, Martin Täubel, Hannu Komulainen ja Anne Hyvärinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 24.3.2016 Otsonointi

Lisätiedot

Kuinka Suomen avainteknologioiden ennakointi vuonna 1996 onnistui?

Kuinka Suomen avainteknologioiden ennakointi vuonna 1996 onnistui? Kuinka Suomen avainteknologioiden ennakointi vuonna 1996 onnistui? Dosentti Osmo Kuusi VATT, Eduskunta TKK:n tuotantotalouden laitos 2/23/09 Prof. Hannu I. Miettisen vuoden 1996 lista 2020:n avainteknologioista

Lisätiedot

Työhygienian erikoistumiskoulutus

Työhygienian erikoistumiskoulutus Työhygienian erikoistumiskoulutus Työhygieenikon osaamistavoitteet Tuntee työympäristön altisteet ja olosuhteet ja niiden mahdolliset vaikutukset ihmisen terveyteen, työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen

Lisätiedot

Hormonihäiriköiden yhteisvaikutusten tutkimus ja hormonihäiriköiden määrittelyn vaikeus sääntelyssä

Hormonihäiriköiden yhteisvaikutusten tutkimus ja hormonihäiriköiden määrittelyn vaikeus sääntelyssä Hormonihäiriköiden yhteisvaikutusten tutkimus ja hormonihäiriköiden määrittelyn vaikeus sääntelyssä MITEN HORMONIHÄIRIKÖT KURIIN? Eduskunnan ympäristövaliokunnan avoin kokous 15.3.2017 Hannu Kiviranta

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Juomaveden mangaaniin liittyy terveysriski

Juomaveden mangaaniin liittyy terveysriski Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ympäristöterveyden osasto Juomaveden mangaaniin liittyy terveysriski Mangaania talousvedessä on pidetty esteettisenä ongelmana (maku,

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteusvauriot ja terveys Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet LKT, prof Tutkimus ja kehitysrahoitus sisäilmahankkeisiin Suomen Akatemia, EU, säätiöt,

Lisätiedot

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

BI4 IHMISEN BIOLOGIA BI4 IHMISEN BIOLOGIA MITÄ ROKOTUKSIA? Muistatko mitä rokotuksia olet saanut ja minkä viimeiseksi? Miten huolehdit koulun jälkeen rokotuksistasi? Mikrobit uhkaavat elimistöä Mikrobit voivat olla bakteereita,

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

Avoimen datan liiketoimintamallit. Matti Rossi, Aalto University School of Business

Avoimen datan liiketoimintamallit. Matti Rossi, Aalto University School of Business Avoimen datan liiketoimintamallit Matti Rossi, Aalto University School of Business Bio Tietojärjestelmätieteen professori Aalto-Yliopiston kauppakorkeakoulussa Vähemmistöomistaja MetaCase Consulting oy:ssä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Aineen/tuotteen käyttötarkoitus Version numero 08 Tarkistus päivämäärä Kemikaaliperhe

Lisätiedot

Nanoturvallisuuskeskuksen toiminnan tavoitteet. Nanoturvallisuus tutkimuksesta käytäntöön 25.9.2012 Kai Savolainen

Nanoturvallisuuskeskuksen toiminnan tavoitteet. Nanoturvallisuus tutkimuksesta käytäntöön 25.9.2012 Kai Savolainen Nanoturvallisuuskeskuksen toiminnan tavoitteet Nanoturvallisuus tutkimuksesta käytäntöön 25.9.2012 Kai Savolainen Mitä Nanoturvallisuuskeskus haluaa olla 2015: Euroopan johtava ja globaalisti tunnustettu

Lisätiedot

Muutettu viimeksi Versio 1.0 Päiväys SikaPaver HC-29

Muutettu viimeksi Versio 1.0 Päiväys SikaPaver HC-29 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

TUORE keskustelutilaisuus 9.6.2014. Vihreät Tuotteet EU:n tuotteita koskeva ympäristöpolitiikka

TUORE keskustelutilaisuus 9.6.2014. Vihreät Tuotteet EU:n tuotteita koskeva ympäristöpolitiikka TUORE keskustelutilaisuus 9.6.2014 Vihreät Tuotteet EU:n tuotteita koskeva ympäristöpolitiikka Environmental EU product policies Ecodesign (Dir 2009/125/EC) Energy Labelling (Dir 2010/30/EC) Ecolabel (Regulation

Lisätiedot

Mitä uutta kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskeistä? Kati Räsänen Työpaketti 4, PesticideLife Loppuseminaari 13.11.2013

Mitä uutta kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskeistä? Kati Räsänen Työpaketti 4, PesticideLife Loppuseminaari 13.11.2013 Mitä uutta kasvinsuojeluaineiden i id ympäristöriskeistä? Kati Räsänen Työpaketti 4, PesticideLife Loppuseminaari 13.11.2013 Uutta kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskeistä? Mikä uusi asia? Kasvinsuojeluaineiden

Lisätiedot

Muuttaako teknologia aivojen tapaa käsitellä tietoa? Teknologia 2013 Tervetuloa vuoteen 2020

Muuttaako teknologia aivojen tapaa käsitellä tietoa? Teknologia 2013 Tervetuloa vuoteen 2020 Muuttaako teknologia aivojen tapaa käsitellä tietoa? Teknologia 2013 Tervetuloa vuoteen 2020 tutkimusprofessori Kiti Müller Aivot ja työ tutkimuskeskus Sukellus tulevaisuuteen 1 S. R. y Cajal (1852-1934)

Lisätiedot

The spectroscopic imaging of skin disorders

The spectroscopic imaging of skin disorders Automation technology October 2007 University of Vaasa / Faculty of technology 1000 students 4 departments: Mathematics and statistics, Electrical engineerin and automation, Computer science and Production

Lisätiedot

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet GES-verkostotapaaminen Kukkuroinmäen jätekeskus 24.02.2016 Apila Group Oy Ab Mervi Matilainen Apila Group Kiertotalouden koordinaattori

Lisätiedot

Päivitetty 12.2.2004 Dimetyylisulfaatti CAS Nro 77-78-1 Synonyymejä Sulfuric acid, dimethyl ester DMS methylsulphate dimethyl monosulphate

Päivitetty 12.2.2004 Dimetyylisulfaatti CAS Nro 77-78-1 Synonyymejä Sulfuric acid, dimethyl ester DMS methylsulphate dimethyl monosulphate Kemikaalien EUriskinarviointi ja vähennys Päivitetty 12.2.2004 Dimetyylisulfaatti CAS Nro 77781 Synonyymejä Sulfuric acid, dimethyl ester DMS methylsulphate dimethyl monosulphate S C H 3 C H 3 Tuoterekisteritiedot

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio. Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio. Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio 1 Terveysriskin näkökulmasta tilanne ei ole oleellisesti muuttunut Tilanne

Lisätiedot

BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet M. Horttanainen, R. Soukka, L. Linnanen Nimi:

BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet M. Horttanainen, R. Soukka, L. Linnanen Nimi: Tentissä saa olla käsinkirjoitetut muistiinpanot mukana. Mitään monistettua tai tulostettua materiaalia ei saa olla tentissä. Laskimen käyttö on kielletty. Tenttikysymysten vastaukset on kirjoitettava

Lisätiedot

Slide 1: Moduuli 1. Keskeiset asiat asbestista. Slide 2: Moduuli 1 tarkastelemme: - Mitä asbesti on? - Miksi asbestia käytetty?

Slide 1: Moduuli 1. Keskeiset asiat asbestista. Slide 2: Moduuli 1 tarkastelemme: - Mitä asbesti on? - Miksi asbestia käytetty? Slide 1: Moduuli 1 Keskeiset asiat asbestista Slide 2: Moduuli 1 tarkastelemme: - Mitä asbesti on? - Miksi asbestia käytetty? - Minkä tyyppisiä asbesteja on? - Mitkä ovat asbestin terveyshaitat? Slide

Lisätiedot

EVELINA SAARELA KEMIALLISTEN JA BIOLOGISTEN ALTISTEIDEN SEKÄ NANOTEKNOLOGIAN AIHEUTTAMAT TYÖTURVALLISUUS- JA -TERVEYSRISKIT SUOMESSA.

EVELINA SAARELA KEMIALLISTEN JA BIOLOGISTEN ALTISTEIDEN SEKÄ NANOTEKNOLOGIAN AIHEUTTAMAT TYÖTURVALLISUUS- JA -TERVEYSRISKIT SUOMESSA. EVELINA SAARELA KEMIALLISTEN JA BIOLOGISTEN ALTISTEIDEN SEKÄ NANOTEKNOLOGIAN AIHEUTTAMAT TYÖTURVALLISUUS- JA -TERVEYSRISKIT SUOMESSA Kandidaatintyö 2 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Ympäristö-

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot