Nanomateriaalien riskinhallinta. Virpi Väänänen, erikoistutkija, FT Turvalliset uudet teknologiat - tiimi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nanomateriaalien riskinhallinta. Virpi Väänänen, erikoistutkija, FT Turvalliset uudet teknologiat - tiimi"

Transkriptio

1 Nanomateriaalien riskinhallinta Virpi Väänänen, erikoistutkija, FT Turvalliset uudet teknologiat - tiimi

2 Nanohiukkasille altistuminen Suomessa v noin 2900 henkilöä oli nanoteknologian parissa ja ennuste vuodelle 2013 on henkilöä Yhdysvalloissa nanohiukkasille altistuu yli 2 miljoonaa työntekijää ja määrä kasvaa Nanoteknologiaa soveltavaan teollisuuteen tarvitaan maailmanlaajuisesti miljoonia työntekijöitä vuoteen 2020 mennessä Altistuvien työntekijöiden että kuluttajien määrä kasvaa nopeasti

3 Altistuminen: lähteet, kohteet, & reitit INJECTION DERM UK Royal Society & Royal Academy of Engineering Report on Nanoscience & nanotechnologies (2004)

4 Työperäisen altistumisen arviointi ja hallinta Arvioidaan riskit työpaikalla työpaikkatason riskinarviointi tunnistetaan haitalliset aineet arvioidaan altistuminen (hengitysilman ja ihon kautta) tarvittaessa tehdään mittauksia verrataan työilman raja-arvoihin (HTP-arvot) arvioidaan, onko hallintatoimet riittävät ja tarvittaessa parannetaan riskinhallintaa dokumentoidaan riskinarviointi suoritetaan uudelleen tietyin väliajoin

5 Nanomateriaalien riskinarviointi ja hallinta haitallisten aineiden tunnistus hankalaa käyttöturvallisuustiedotteet eivät ole välttämättä ajantasalla; maahantuojat, asiantuntijat, kirjallisuus altistumisen arviointi hankalaa minkä kokoisia nanohiukkasia mitataan, ei ole sovittu mittasuuresta, hengitysvyöhykkeeltä vähän mittauksia, epävarmaa ovatko nanohiukkaset prosessista vai jostain muualta; asiantuntijat mittaustulosten tulkinta hankalaa - virallisia työilman raja-arvoja ei ole vielä olemassa Varovaisuusperiaate riskinhallintaan!

6 Tunnistetaan työvaiheet, joissa mahdollista altistua nanopartikkeleille nanomateriaalin valmistus nanomateriaalin käsittely jauheena ei-suljetussa systeemissä punnitus, pakkaus, tyhjentäminen puhdistus-, huolto- ja jätteenkäsittelyvaiheet nanomateriaalien tutkimus ja kehittäminen prosessilaitteiden ja ilmansuodattimien puhdistus ja huolto materiaalien mekaaninen murskaus, poraus, puhallus, leikkaus, hionta yms. vaiheet, joissa nanomateriaalia voi vapautua ilmaan nanomateriaalien lämpökäsittely, kuten laserleikkaus nanomateriaalia sisältävien spray -aineiden käyttö

7 Altistumisreitit vierasaineille työperäinen altistuminen hengitys iho ruuansulatus (huono hygienia)

8 Nanohiukkasten pääsy elimistöön työympäristössä merkittävin reitti on hengitysilman kautta voivat kertyä keuhkoihin ja josta on myös nopea pääsy verenkiertoon keuhkorakkuloiden kautta ruoansulatuskanavan kautta työssä kädestä suuhun malli ja nieltyjen partikkeleiden kautta; helppo sulkea pois hyvän työhygienian avulla, merkittävä reitti kuluttajilla ihon kautta altistuminen terve iho on hyvä suoja nanohiukkasia vastaan vaurioituneen tai sairaan ihon kautta mahdollista ja iho voi sairastua (voi olla merkitystä) nenän hajuepiteelin kautta? hajuhermon hermopäätteet nenäontelossa voivat ottaa nanohiukkasia ja kuljettaa ne aivojen eri osiin (merkitys?)

9 Altistumisen arvioiminen Usein saatavilla ei ole mittaustietoja arvioidaan altistumisen taso Selvitetään altistumiskohteet/työprosessit Mahdolliset altistumisreitit: hengitysteiden ja ihon kautta Työprosessien kuvaus (esim. sekoitus, hionta, pakkaus/materiaalien kaataminen, leikkaus) Käytetty nanomateriaalin määrä Nanomateriaalin pöllyävyys ja haihtuvuus Nanomateriaalin ominaisuudet muodostaa aerosolia ilmaan Altistumisaika: työn kesto ja toistuvuus Työntekijöiden määrä Käytetyt riskinhallintakeinot (ilmastointi, kohdepoistot, suljettu systeemi, vetokaappi, henkilökohtaiset henkilönsuojaimet)

10 Nanohiukkasille altistumisen hallinta - erilaisin teknisin keinoin Päästön vähentäminen estetään nanomateriaalin joutuminen hengitysilmaan haitallisen aineen vaihto haitattomampaan muokataan ainetta haitattomammaksi käytetään liuoksia, pastoja tai vaahtoja, käytetään annostelijaa, kertakäyttöpakkauksia Leviämisen estäminen vähennetään/eliminoidaan emissioiden leviäminen päästölähteestä teknisin keinoin koteloidaan päästölähde (suljetut laitteistot) alipaineistetaan työtilat käytetään työntekoon vetokaappia/hanskakaappia käytetään kohdepoistoa käytetään kauko-ohjausta ja automaatiota käytetään tehokkaita poistoilmansuodatussysteemejä (HEPAsuodattimet) Tarkistetaan teknisten keinojen tehokkuus

11 Riskin hallinta - Työn tekemiseen ja työntekijään kohdistuvat keinot Vähennetään altistuvien työntekijöiden määrää ja/tai työaikaa altistavassa prosessissa Estetään ulkopuolisten pääsy työtiloihin Noudatetaan työpaikalla hyvää siisteyttä ja järjestystä säännöllinen siivous, pidetään pinnat puhtaina Koulutetaan työntekijöitä, opastetaan hyvät työtavat ei sallita kuivaharjausta, käytetään siivoukseen kosteita liinoja, käsien pesu poistuttaessa työpaikalta, työvaatteiden vaihto ohjeet ja koulutus sekä kirjallisesti että suullisesti Seurataan työoloja jatkuvasti

12 Riskinhallinta - Työntekijään kohdistuvat keinot käytetään työssä henkilökohtaisia suojaimia tuotteen käyttöturvallisuustiedotteen mukaan muistaen, että monien nanomateriaalien osalta KTT:t ovat vielä puutteellisia tai mahdollisesti nanomateriaaleja ole tunnistettu lainkaan, joten KTT:iin on suhtauduttava kriittisesti ja tarkistettava tiedot tarvittaessa maahantuojalta suojainten käyttö ja huolto käyttöohjeen mukaisesti tiiviystestaukset työntekijöiden terveystarkastukset kirjataan työntekijät, jotka mahdollisesti altistuvat työssään nanomateriaaleille (tuotteet, työprosessit) ei ole virallisia ohjeita erityisesti nanomateriaaleille altistuvien terveystarkastukseen

13 Henkilönsuojaimet hengityksensuojaimet hiukkassuodattimien tehokkuusluokan tulee olla nanomateriaaleja käsiteltäessä aina P3 suojavaatteet haitallisia materiaaleja käsiteltäessä tulee käyttää kemikaaleilta suojaavaa suojavaatetusta ja kemikaaleilta suojaavia suojakäsineitä suojakäsineet, joissa on jompi kumpi näistä merkinnöistä mekaaninen kestävyys kertakäyttökäsineitä kaksi päällekkäin Etenkin pölyäviä materiaaleja pitää varoa suojataan aina hengitystiet! Lisätietoja antaa erikoistyöhygieenikko Erja Mäkelä Työterveyslaitokselta

14 Käytä suojainta käyttöohjeen mukaisesti! puolinaamari: lyhyt kestoiseen työhön Koko naamari tai huppu ja puhallin: koko päivän kestävään työhön

15 Riskinhallinnan apuvälineet Interaktiivisia Control Banding -työkaluja netissä: Stoffenmanager Nano (myös suomeksi) altistuminen hengitysteiden kautta ei liukoisille synteettisesti tuotetuille nanomateriaaleille soveltuu myös agglomeraateille ja aggregaateille linkki: offenmanager_tyokalu/sivut/default.aspx Työterveyslaitoksen yhteyshenkilöt: Milja Koponen ja Nina Kallio CB Nanotool (englanniksi) linkki: NanoSafer (tanskaksi) linkki: GoodNanoGuide (englanniksi) linkki:

16 CB Nanotool Haitallisuus/NM:in haitallisuus (Maksimipisteet: 70) Pinta-alan reaktiivisuus Nanohiukkasen muoto Nanohiukkasen halkaisija Liukoisuus Karsinogeenisuus Vaikutukset lisääntymisterveyteen Mutageeenisuus Ihotoksisuus Kyky aiheuttaa astmaa Paik et al Ann Occup Hyg (2008) Haitallisuus/Bulkkimateriaalin haitallisuus (Maksimipisteet: 30) HTP-pitoisuus (µg/m3) Karsinogeenisuus Vaikutus lisääntymisterveyteen Mutageenisuus Ihotoksisuus Kyky aiheuttaa astmaa Altistumisen todennäköisyys (Maksimipisteet: 100) Arvio käyttömääristä/päivä (mg) Pöllyävyys/haihtuvuus Työntekijöiden määrä Työtehtävän toistuvuus (vuodessa) Työtehtävän kesto (tuntia/vuoro)

17 CB Nanotool RL = riskitaso

18 Stoffenmanager Nano - vaaraluokka Teollisesti tuotetut nanomateriaalit on luokiteltu vaaraluokkiin, jotka perustuvat vielä riittämättömään toksisuustietoon nanomateriaalista sekä ns. bulkkimateriaalin tietoihin.

19 Stoffenmanager Nano - altistumisluokka Altistumisen arviointi/luokittelu perustuu emissioihin päästölähteessä, emissioiden kulkeutumiseen työpaikalla ja pitoisuuteen hengitysilmassa tuotantomenetelmä/emissioiden lähde käytetty määrä, pöllyävyys, kosteus, viskositeetti kiinteiden aineiden käsittely, liuosten käsittely pintojen likaantuminen käytetyt riskinhallintakeinot (esim. kohdepoisto, ilmastointi, suljettu systeemi) käytetyt henkilökohtaiset henkilönsuojaimet

20 Stoffenmanager Nano riskin suuruus Vaaraluokitus: A= alhaisin, E= korkein. Altistumisluokitus: 1=altistuminen vähäistä, 4=altistuminen suurinta. Riskin suuruus: 1= korkein, 3= alhaisin Työkalun avulla voi testata erilaisten riskinhallintakeinojen vaikutusta riskin suuruuteen.

21 Stoffenmanager Nano toimenpiteet ja yhteenveto Stoffenmanager Nano työkalua ei ole vielä validoitu ja työkalu on vielä kehitysvaiheessa. Työkalun avulla voi tehdä ns. ensimmäisen tason altistumis- ja riskitason määrityksen. Työkalulla voi tehdä tuoteluettelon käytetyistä materiaaleista.

22 Teknisten toimenpiteiden tehokkuus

23 Esimerkki henkilökohtaisesta suojautumisesta Käsiteltäessä haitallisia nanomateriaaleja: hengityksensuojain: TH3Psuojaluokan puhaltimella ja hupulla varustettu suodatinsuojain (suojauskerroin 200) kertakäyttöinen pölynsuojapuku (tyyppi 5 kemikaalinsuojapuku) kahdet kertakäyttökäsineet päällekkäin (esim. nitriilikäsineet alla, lateksikäsineet päällä) kemikaalisuojasaappaat

24 YHTEENVETO Työpaikoilla on mahdollista altistua teollisesti tuotetuille nanomateriaaleille, vaikkakin tiedot nanohiukkasaltistumisesta ja sen vaikutuksista ovat niukat. Normaalit riskinhallintakeinot ovat tehokkaita oikein käytettynä. Riskinhallinnassa vaikeus on arvioida riittävä riskinhallinnantaso mieluummin valitaan korkea suojaustaso. Suositus, että toimitaan ennalta ehkäisevästi varovaisuusperiaatteen mukaisesti!

25 Muuta ohjeistusta ja opasta: Nanoturvallisuuskeskuksen nettisivut; ohjeita haitallisten nanomateriaalien käsittelyyn ja punnitukseen: n_kasittely/sivut/default.aspx NIOSH: General Safe Practices for Working with Engineered Nanomaterials in Research Laboratories. HSE: Risk management of carbon nanotubes Working Safely with Nanomaterials in Research and Development (The UK NanoSafety Partnership Group with HSE), ANSES (2010) Development of a specific Control Banding Tool for Nanomaterials. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) nettisivut: Esimerkkejä hyvistä menetelmistä (tapaustutkimukset), linkki:

26 Kiitos! Nanoturvallisuuskeskus

Nanomateriaaleille altistumisen arviointi

Nanomateriaaleille altistumisen arviointi Nanomateriaaleille altistumisen arviointi Ohje altistumisen arviointiin ja torjuntateknisiin mittauksiin käsiteltäessä teollisesti tuotettuja nanomateriaaleja 1 NANOMATERIAALILLEALTISTUMISENARVIOINTIOhje

Lisätiedot

Stoffenmanager -opas STOFFENMANAGER KEMIKAALIRISKINHALLINTATYÖKALUN KÄYTTÖOHJEET. Niina Kallio Milja Koponen

Stoffenmanager -opas STOFFENMANAGER KEMIKAALIRISKINHALLINTATYÖKALUN KÄYTTÖOHJEET. Niina Kallio Milja Koponen Stoffenmanager -opas STOFFENMANAGER KEMIKAALIRISKINHALLINTATYÖKALUN KÄYTTÖOHJEET Niina Kallio Milja Koponen SISÄLTÖ: 1. Yleistä... 4 1.1 Työturvallisuuslainsäädäntö ja kemikaaliriskien hallinta työpaikalla...

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä KOVAJUOTOS. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä KOVAJUOTOS. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä KOVAJUOTOS Tiivistelmä Juottamisella tarkoitetaan metalliosien yhdistämistä metallisella sideaineella - juotteella - jonka

Lisätiedot

Hitsauksen työturvallisuus

Hitsauksen työturvallisuus Hitsauksen työturvallisuus H I T S A U S U U T I S E T n R o 2 2 0 0 6 Terveys ja turvallisuus hitsauksessa UUTISET 2 2006 HITSAUS G l o b a l s o l u t i o n s f o r l o c a l c u s t o m e r s e v e

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä AUTOMAALAUS. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä AUTOMAALAUS. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä AUTOMAALAUS Tiivistelmä Tässä tietokortissa automaalauksella tarkoitetaan autojen tai niiden osien maalausta osana ajoneuvojen

Lisätiedot

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Loppuraportti kehittämishankkeesta Mauri Mäkelä Jari Rajala Tuija Niemelä Tapani Tuomi rahoittajat: Työsuojelusrahasto, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus,

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

PAH-YHDISTEIDEN TAVOITETASOPERUSTELUMUISTIO

PAH-YHDISTEIDEN TAVOITETASOPERUSTELUMUISTIO 1.6.2010 PAH-YHDISTEIDEN TAVOITETASOPERUSTELUMUISTIO Eero Priha, Piia Anttila, Ilpo Ahonen, Eivor Elovaara, Mauri Mäkelä, Sinikka Vainiotalo, Antti Zitting ja Tiina Santonen Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLINTYÖSTÖ. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLINTYÖSTÖ. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLINTYÖSTÖ Tiivistelmä Tässä kortissa kuvataan metallin lastuavia työstömenetelmiä, joissa käytetään lastuamisnesteitä.

Lisätiedot

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

70 vuotta. Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

70 vuotta. Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi 70 vuotta Hyvinvointia työstä Kemikaalialtistuminen ja siltä suojautuminen palokohteissa vanhempi tutkija Juha Laitinen http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2010/t2531.pdf Juha Laitinen, Suomen JVT- ja

Lisätiedot

Toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi linjaasentajan. Loppuraportti kehittämishankkeesta. Mauri Mäkelä Heli Kähkönen Jari Rajala

Toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi linjaasentajan. Loppuraportti kehittämishankkeesta. Mauri Mäkelä Heli Kähkönen Jari Rajala Toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi linjaasentajan työssä Loppuraportti kehittämishankkeesta Mauri Mäkelä Heli Kähkönen Jari Rajala rahoittajat: Työsuojelurahasto, Suur-Savon Sähkötyö Oy toteuttaja:

Lisätiedot

Torjunta-ainetöiden työhygienia

Torjunta-ainetöiden työhygienia Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 13 Torjunta-ainetöiden työhygienia SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2002 Hermes, Tampere 2002 2. painos ISBN 952 00 0666 4 ISSN 1456 257X Sisältö 1.

Lisätiedot

METALLIEN MUOVIPINNOITUS

METALLIEN MUOVIPINNOITUS Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIEN MUOVIPINNOITUS Tiivistelmä Muovit ovat metallien pinnoitteina laajasti käytössä: astianpesukoneiden ja jääkaappien

Lisätiedot

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät -opas työpaikoille Sisältö Johdanto... 1 Työpaikan kemialliset tekijät... 2 Kemiallisten tekijöiden tunnistaminen pölyt, savut ja lämpöhajoamistuotteet...

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Kone- ja tuotantotekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ KEMIKAALIRISKIEN KARTOITUS

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Kone- ja tuotantotekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ KEMIKAALIRISKIEN KARTOITUS TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Kone- ja tuotantotekniikka Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ KEMIKAALIRISKIEN KARTOITUS Työn tekijä: Joonas Halttunen Työn valvoja: Martti Linnoaro Työn ohjaaja: Hanna Näätsaari

Lisätiedot

Hiekkapöly poissa keuhkoista

Hiekkapöly poissa keuhkoista Hiekkapöly poissa keuhkoista Kvartsihiekan oikea käsittely Työturvallisuuskeskus Sisältö Lukijalle... 3 Kvartsipöly työterveysongelmana... 4 Mitä piidioksidi on?... 5 Mitä kvartsipöly on?... 7 Silikoosi

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

Työperäisen altistumisen arviointi

Työperäisen altistumisen arviointi tieteessä Riitta Sauni LT, dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos, Terveys ja työkyky -osaamiskeskus, Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen -tiimi Katri Suuronen FT, erityisasiantuntija Työterveyslaitos,

Lisätiedot

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2788-X (nid.) ISBN 952-13-2789-8 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta Lappeenrannassa 28.3.2008 Marko

Lisätiedot

Kasvinsuojeluainekoulutukset 17. 18.9.2014

Kasvinsuojeluainekoulutukset 17. 18.9.2014 Kasvinsuojeluainekoulutukset 17. 18.9.2014 Kasvinsuojeluaineita ja käyttöä koskeva lainsäädäntö Kasvinsuojeluaineiden vaarat ja riskit ja niiden hallinta Lainsäädäntö taustalla Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta 31.8.2010 1 (1) Kunnan kiinteistöjen käyttäjille TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta, Soihtulantie 7,

Lisätiedot

Pölynhallinta korjausrakentamisessa

Pölynhallinta korjausrakentamisessa ANNA KOKKONEN, MARKKU LINNAINMAA, HANNU KOSKI, TOMI KANERVA, JARMO LAAMANEN, VUOKKO LAPPALAINEN, MAIJA- LEENA MERIVIRTA, PANU OKSA, JUHANI PIIRAINEN, SIRPA RAUTIALA, ARTO SÄÄMÄNEN, PERTTI PASANEN Pölynhallinta

Lisätiedot

Alipäällystön koulutusohjelma

Alipäällystön koulutusohjelma Alipäällystön koulutusohjelma Alipäällystökurssi 34 PELASTUSHENKILÖSTÖN ALTISTUSTEN VÄHENTÄMINEN HAITALLISILLE AINEILLE Jarno Lamminpää 2 PELASTUSOPISTO Koulutusohjelma Alipäällystön koulutusohjelma Tekijä

Lisätiedot

Kemikaalialtistumisen rajoittaminen automaalaamoissa

Kemikaalialtistumisen rajoittaminen automaalaamoissa Kemikaalialtistumisen rajoittaminen automaalaamoissa Timo Hautalampi, Maj-Len Henriks-Eckerman, Kerstin Engström, Hannu Koskela, Pekka Saarinen ja Jarmo Välimaa Työterveyslaitos, Turku Työympäristötutkimuksen

Lisätiedot

POK, POV, POT. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

POK, POV, POT. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU POK, POV, POT

Lisätiedot

Lasitusalan työsuojelu

Lasitusalan työsuojelu Lasitusalan työsuojelu Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, lasikeraamisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Jorma Hyvönen Taitto: Pen & Pen Oy Paino: Painojussit Oy 1. painos 2009 ISBN

Lisätiedot

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Mirja Laajoki ja Ari Lehtinen Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Rakennusten tutkimus- ja korjaustöissä Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 MIRJA LAAJOKI JA ARI LEHTINEN Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Lisätiedot

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus pesuprosessin eri vaiheissa Sisältö Yleistä... 2 Työympäristön ja työmenetelmien sekä niihin liittyvien turvallisuusriskien kartoitus... 2 Pesula työympäristönä... 2

Lisätiedot