TASEKIRJA Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Y-tunnus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 31.12.2014. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Y-tunnus 2268637-3"

Transkriptio

1 2014 TASEKIRJA Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Y-tunnus

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan terveiset... 1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy - toimintakertomus... 2 Konsernin tuloslaskelma... 8 Konsernin tase vastaavaa... 9 Konsernin tase vastattavaa Konsernin rahavirtalaskelma Konsernin ja emoyhtiön tilinpäätösten laadintaperiaatteet Konsernin liitetiedot Tunnuslukujen laskentakaavat Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase vastaavaa Emoyhtiön tase vastattavaa Emoyhtiön rahavirtalaskelma Emoyhtiön liitetiedot Tilinpäätösten allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä Luettelo kirjanpitokirjoista... 29

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2014 oli yhtiön viides toimintavuosi. Yhtiön ensimmäinen strategiajakso on päättymässä ja se on tuottanut hyvää tulosta. Panostaminen oppimisympäristöihin ja tilariskin hallintaan on nostanut yhtiön eurooppalaiseen sarjaan kampuskehittäjänä. Vahva panostus oppimis- ja kampusympäristöjen kehittämiseen on tuottanut konkreettisia tuloksia ja osaamisen tasomme on noussut merkittävästi. Kehittyä voi vain kehittämällä toimintaa. Olemme yhdessä yliopistojen kanssa investoineet uuteen ympäristöön uudistavalla, tutkivalla ja kokeilevalla asenteella. Olemme saaneet osaamisellemme myös kansainvälistä huomiota. Kaikki tämä työ pohjautuu nykyiseen strategiaamme, jonka jakso on ollut Tampereen teknillisen yliopiston kampukselle valmistuu vuonna 2015 kokonainen pilottirakennus, Kampusareena, joka edustaa tulevaisuuden kampusrakennusta parhaimmillaan. Rakennukseen sijoittuu mm. Kampusklubi, joka on uusi avaus yritysten ja yliopiston välillä. Kampusklubin kautta yritys pääsee integroitumaan yliopistoon helposti ja klubi mahdollistaa joustavan T&K&I-ympäristön. Kampusklubissa pääosassa on yliopistoyritysyhteistyö, ei pelkkä tila. Jatkamme kampusten kehittämistä yhdessä pohjoismaisten kumppaneiden kanssa Campus Retrofit -ohjelmassa ja tähyämme myös Eurooppa-tasoiseen kampusten kehittämisyhteistyöhön. Kampusten tulevaisuus on kansainvälinen ja haluamme osaltamme olla osa tätä tulevaisuutta. Investoimme resurssiviisaasti Nyt toteutuksessa olevat useat hankkeet ovat ns. monikäyttäjäympäristöjä, joissa hyödynnetään samaa infrastruktuuria ja palveluja usean eri toimijan kesken resurssiviisaasti. Tämän ajatuksen takana on talouden, luonnon ja osaamisen kestävä käyttäminen, joka näissä hankkeissa on syntynyt yhteisen paikan ja tilan ansiosta ilman laajempaa rakennemuutosta toimijoiden organisaatioissa. Meneillään on merkittäviä investointeja lääketieteen tutkimus- ja opetusympäristöihin Turussa, Tampereella ja Oulussa. Mukana on myös muita toimijoita, kuten Varsinais- Suomen sairaanhoitopiiri, Oulun kaupunki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja yrityssektoria. Yliopistot ovat vahvasti mukana näissä hankkeissa. Resurssiviisautta on myös se, että yhä useampi AMK:n yksikkö on löytänyt tiensä yliopistokampuksille käyttämään samoja tiloja, resursseja ja palveluita. Taustalla hyvä asiakastyytyväisyys Vuoden 2014 tutkimustulosten mukaan lähes kaikki vastaajat (97 %) voisivat suositella Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:tä kokemustensa perustella kollegoilleen. Reilu neljännes vastaajista arvioi SYK:n toiminnan parantuneen kokonaisuutena viimeisen vuoden aikana. Enemmistö vastaajista (70 %) arvioi toiminnan pysyneen ennallaan. Tulosten perusteella SYK:n asiakkaiden kokonaistyytyväisyys on hyvällä tasolla. Viime vuosina valittu suunta on ollut oikea ja tehdyillä toimenpiteillä on ollut vaikutusta. Erityisesti innovatiivisten oppimisympäristöjen osalta positiivisia tuloksia on saatu aikaan, mutta kehitettävää on edelleen. Yhtiöllä vahva rahoitusasema SYK Oy on todettu ja koettu vahvaksi sekä turvalliseksi toimijaksi kiinteistöalalla, mikä näkyy uusien toteutettujen rahoituskierrosten tuloksissa. Talouden ja rahoituksen strategiana on turvata investointien kilpailukykyinen rahoitus pitkälle tulevaisuuteen muun muassa vahvana pysyvän suojausasteen avulla. Kohti seuraavaa strategiajaksoa Vuoden 2015 aikana laadimme strategian vuosille Tämä työ on jo alkanut tätä kirjoittaessa ja tehtävä on erittäin mielenkiintoinen varsin nopeasti muuttuvassa lähitulevaisuudessa. Ilmassa on useita valtakunnallisia teemoja, joilla voi olla vaikutuksia myös kampuksille. Aikoinaan, kun Suomen yliopistorakennuksia rakennettiin merkittävässä määrin, oli valtion tahto: muuttuva ja avoin yhteiskunta, ja muuttuvat ja avoimet yliopistokampukset. Tämä oli ja on edelleen viisas strategia, sitä on kunniakasta jatkaa. Toimitusjohtaja Mauno Sievänen

4 SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY - TOIMINTAKERTOMUS Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on perustettu vuonna Vuodesta 2010 alkaen yhtiö on vuokrannut ja rakennuttanut tiloja pääosin yliopistojen ja korkeakoulujen tarpeisiin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Yhtiön omistavat 10 pääkaupunkiseudun ulkopuolista yliopistoa (Itä-Suomen yo, Jyväskylän yo, Lapin yo, Lappeenrannan teknillinen yo, Oulun yo, Tampereen yo, Tampereen teknillinen yo, Turun yo, Vaasan yo ja Åbo Akademi) sekä Suomen valtio. Yhtiö tarjoaa yliopistoille tarkoituksenmukaiset ja kohtuuhintaiset toimitilat sekä kehittää kiinteistöomaisuuttaan myös muiden tilantarvitsijoiden käyttöön. Tavoitteena on luoda kampuksista vetovoimaisia ja kestäviä oppimis- ja innovaatioympäristöjä, jotka tukevat yliopistojen menestymistä myös kansainvälisesti mitattuna. Yhtiö panostaa voimakkaasti tutkimukseen ja kehitykseen ja pyrkii tätä kautta turvaamaan omistajayliopistojen kilpailukyvyn tilaratkaisujen avulla. Vuoden 2014 aikana on jatkettu toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua ja toteutusta strategian mukaisesti. Kesällä 2014 toteutetussa organisaatiouudistuksessa tyhjenevien tilojen myynti, konseptikehitys, asiakkuuksien hoitaminen ja kampuskehitys koottiin yhteen toiminnoissa tunnistettujen yhteisten prosessien selkeyttämiseksi. Muutoksella selkeytettiin myös koko organisaation sisäisiä rajapintoja. Yhtiön eteneminen kohti strategiassa määrättyjä tavoitteita ja lupauksia on sujunut erittäin hyvin. Yhtiölle on löydetty selkeä suunta, mitä kohti koko organisaatio sitoutuneesti ponnistelee. Yhtiön toiminta on onnistuttu ottamaan haltuun erinomaisesti - tärkeimmät riskit ovat hallinnassa ja toiminta on saatu pyörimään sujuvasti. Laajan taustaselvitystyön myötä, yhtiössä on aloitettu uuden strategiakauden valmistelu vuosille Asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti. Viimeisimmän, vuonna 2014 Innolink Research Oy:llä teetetyn asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo SYK Oy:n toiminnasta oli 3,7 ja vastaajista 97 % voisi suositella SYK Oy:tä omien kokemustensa perusteella kollegoilleen. Kampusten kehittämisen pohjana toimii kampusvisiointityöskentely. Rakennus- ja korjaushankkeita on toteutettu asiakastarpeet huomioiden. Yhtiö on vuoden 2014 aikana jatkanut laajaalaisesti eteenpäin kiinteistökehitystoimia, jatkanut RYM SHOK -tutkimusohjelman toteuttamista käytäntöön, panostanut voimakkaasti korjausrakentamiseen ja sisäilmariskien hallintaan sekä tehostanut kiinteistöjen energiahallintaa. Mittavien investointienkin aikana yhtiön talous on kehittynyt suotuisasti tuloksen ollessa suunnitellun kaltainen sekä omavaraisuusasteen ollessa edelleen toimialalla verrattain korkea. Uusien vuokrasopimusten tuoma kassavirran lisäys oli merkittävä. Vuoden 2014 osalta yritysvastuuraportointia on syvennetty entisestään. Olennaisimmat teemat SYK Oy:n vastuullisuusasioista on tunnistettu sidosryhmäanalyysin sekä oman toiminnan kartoituksen avulla. Raportointi toteutetaan GRI-viitekehyksellä. LIIKETOIMINTA Vuonna 2014 konsernin liikevaihto kasvoi 2,0 milj. euroa edellisestä vuodesta. Keskeisimmät syyt liikevaihdon kasvulle (1,5 %) olivat tilojen korjaustöiden valmistuminen sekä vuokrien indeksikorotukset. Vuonna 2014 tehtiin yhteensä 4,3 milj. euron arvonalennus kahteen rakennukseen, joissa rakennusten kerryttämä tulo-odotus oli muuttunut pysyvästi poistamatonta hankintamenoa merkittävästi pienemmäksi. Yhtiö panosti edelleen merkittävästi ylläpito- ja vuosikorjauksiin kohentaakseen talojen kunto- ja laatutasoa. Rahoitussopimus Pohjoismaiden investointipankin (NIB) kanssa allekirjoitettiin alkuvuodesta NIB:n sopimuksen myötä yhtiöllä

5 on viisi keskeistä rahoittajaa, joiden kesken lainasalkku jakaantuu. Tunnuslukuja, milj. euroa Konserni 2014 Konserni 2013 Konserni 2012 Emoyhtiö 2014 Emoyhtiö 2013 Emoyhtiö 2012 Liikevaihto 139,7 137,7 134,0 139,1 137,0 133,4 Liikevoitto 38,3 35,3 45,0 39,2 36,0 45,9 Tilikauden tulos 19,8 19,2 25,2 20,3 15,8 20,9 Oma pääoma ,1 575,0 576,7 552,0 547,5 552,5 Tase ,1 1018,7 990,9 1107,4 1014,1 985,6 Omavaraisuusaste 52,1 % 56,4 % 58,2 % 52,0 % 56,3 % 58,0 % Sijoitetun pääoman tuotto % 3,2 % 3,1 % 3,8 % 3,2 % 3,0 % 3,8 % Oman pääoman tuotto % 3,4 % 3,3 % 4,4 % 3,6 % 3,3 % 4,6 % ASIAKKUUDET, KAMPUSKEHITYS SEKÄ VIESTINTÄ Yhtiön vuosille ulottuvan strategian perustana on asiakasodotuksiin vastaava toimintamalli. Strategian toteutus jalkautuu neljään erilliseen strategiseen hankkeeseen. Tavoitteena on edesauttaa yliopistojen menestymistä kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Yrityksen visio, asiakaslupaus ja missio: VISIO: Arvostetuin kampuskehittäjä Euroopassa LUPAUKSEMME: Tuemme yliopistojen menestystä kehittämällä omistamistamme kiinteistöistä vetovoimaisia kampuksia! MISSIO: Turvaamme yliopistojen vakavaraisuutta kehittämällä kiinteistövarallisuutta vastuullisesti. Työ kampusvisioiden luomiseksi aloitettiin vuoden 2014 aikana ja työ jatkuu edelleen aina vuoteen 2016 saakka. Tavoitteena on saada vuorovaikutteisesti työstettyä kaikille yliopistoille niin SYK:n kuin kunkin yliopiston strategianmukainen kampusvisio. Tämän avulla pyrimme asiakkaan kanssa yhdessä löytämään tulevaisuuden oppimista ja tutkimista palvelevia tilaratkaisuja. Yliopistoviestintä 2.0 -hanketta yhdessä Lapin yliopiston ja Työsuojelurahaston kanssa. Hankkeen tavoitteena on saada työstettyä malli kuinka viestinnän keinoin voidaan helpottaa sisäilmakorjauksen alla olleen rakennuksen paluumuuttoa. VUOKRAUSTOIMINTA Vuokrausaste säilyi lähes vertailuvuoden tasolla ja oli vuoden 2014 lopussa 96,7 %. Vuokrasopimusten keskimääräinen pituus kasvoi kahdeksaan vuoteen. Uusien tai uusittujen vuokrasopimusten määrä oli vuonna 2014 yhteensä 18 kpl, kattaen m 2. Sopimuksista kahdeksan solmittiin yliopistojen kanssa. Uusien sopimusten keskimääräinen vuokrataso oli 18,70 euroa/m 2 /kk. Sopimusten tuoma kassavirta on 204 milj. euroa, josta yliopistojen osuus on 159,8 milj. euroa. Vuoden 2014 päättyessä yhtiön tiloista noin m 2 (3,7 %) oli erilaisten syiden takia tyhjinä. Viestinnässä lähdettiin loppuvuodesta 2014 toteuttamaan koko tulevan vuoden kestävää

6 Vuokraustoiminnan avainlukuja: Vuokrakate, % liikevaihdosta 65,8 65,0 Vuokratuotot keskimäärin 10,7 10,5 /m 2 /kk Vuokrausaste keskimäärin % 96,7 97,8 Vuokrasopimusten keskimääräinen 8,0 6,3 pituus, vuotta Vuokria tuottavat tilat keskimäärin 92,8 93,2 % Vuokrattava huoneistoala, 1,08 1,08 milj. m 2 Vuokrasopimuksia, milj. euroa ,3 INVESTOINNIT Vuonna 2014 yhtiön investoinnit olivat yhteensä 112,9 milj. euroa. Tilinpäätöshetkellä yhtiöllä oli investointihankkeita valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa 124 kpl (332 milj. euroa) ja investointivaiheessa 51 kpl (208 milj. euroa). SYK Oy:n yhtiökokousten ja hyväksymien hankkeiden osalta sekä hankesuunnittelu että rakennuttaminen ovat edenneet. Vuoden 2014 aikana allekirjoitettiin useita merkittäviä vuokrasopimuksia uudisrakennustemme osalta, kuten Oulun hammaslääketieteen uudisrakennus (päätoimijat: Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun kaupunki), Arvo2 uudisrakennus (päätoimija Tampereen yliopisto) ja Medisiina D (päätoimijat: Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, VSSPH ja THL). YLLÄPITOTOIMINTA Ylläpitotoiminnan keskeisinä painopistealueina ovat olleet energianhallinta, laajojen kuntoarvioiden pohjalta päivitetyt ja toteutetut vuosikorjausohjelmat, ylläpidon toimintamallien mukaisen toiminnan varmistaminen sekä palveluverkoston toiminnan kehittäminen. Teknisten järjestelmien vastaan- ja käyttöönottovaiheen laadunvarmistuksen ohjeistus on julkaistu ja otettu käyttöön. Laadunvarmistuksen tarkoituksena on minimoida vastaanoton jälkeen tapahtuvia selvityksiä ja järjestelmien virheellistä tai puutteellista toimintaa. Ylläpitotoiminnan avainlukuja: *lämmön kulutustiedot sääkorjattuja Ylläpitokulut keskim. /m 2 /kk 4,3 3,7 Ylläpitokorjaukset milj. euroa 17,3 17,9 Yli 30 milj. Medisiina D monikäyttäjäkohde Turku Rakennusvaihe 1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Arvo2 lääketieteen uudisrakennus Tampereen yliopisto Mattilanniemen uudisrakennus Jyväskylän yliopisto Kampusareena monikäyttäjäkohde Tampere Hammaslääketieteen uudisrakennus monikäyttäjäkohde Oulu Yli 20 milj. Turun normaalikoulun Turun yliopisto Luonnontieteiden talo 2 Turun yliopisto Ruusupuisto uudisrakennus Jyväskylän yliopisto arv. aloitus arv. valm. yhtiökokous avoin avoin arv. arv. yhtiöaloitus valm. kokous Lämpöenergian kulutus*, kwh/brm 2 (- 6 %) Veden kulutus, dm 3 /brm 2 (+1,7 %) Sähkön kulutus, kwh/brm 2 (1,7 %) 146,5 158,6 295,0 267,2 105,0 107,5

7 Muut merkittävät rakentamis- tai suunnitteluvaiheessa olevat hankkeet vuoden 2014 lopussa: - Lapin yliopiston F-siiven - Oulun yliopiston luonnontieteiden tiedekunnan tilojen ja muutokset - Itä-Suomen yliopiston Futurarakennuksen, Joensuu - Itä-Suomen yliopiston Metriarakennuksen vanhan osan, Joensuu - Jyväskylän yliopiston Philologica- Lozzi-rakennuksen sisäilma ja keittiön - Jyväskylän yliopiston päärakennus C:n sisäilmakorjaus - Turun yliopisto Calonia-rakennuksen Vuonna 2014 valmistuneet tärkeimmät perusparannus- ja uudisrakennushankkeet olivat: - Jyväskylän yliopiston T-rakennuksen - Tampereen teknillisen yliopiston R- talon II-vaihe - Tampereen teknillisen yliopiston puhdastilahanke TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA Vuoden 2014 aikana yhtiön tutkimus- ja kehityspanostukset olivat 1,2 milj. euroa (1,0 milj. euroa 2013). Vuonna 2014 yhtiö sai tutkimushankkeisiin 0,4 milj. euroa avustuksia tai rahoitusosuuksia muilta yhteistyökumppaneilta. Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä omistajayliopistojen ja valittujen yhteistyöyritysten kanssa tavoitteena kehittää kampusten vetovoimaisuutta ja toimivuutta. Tiloja kehitetään oppimista ja uuden tiedon luomista tukeviksi. Yhtiön kehitysalueina ovat erityisesti tutkimus- ja oppimisympäristöt sekä energiatehokkuuden, sisäilman ja olosuhteiden sekä palveluiden kehittäminen. Strategisesti tärkein tutkimushanke on Rakennetun ympäristön Strategisen huippuosaamisen keskuksen (RYM SHOK) Sisäympäristöt -tutkimusohjelmaan kuuluva Oppimisen tilat -työpaketti. Neljän vuoden työpaketti käynnistyi ja sen laajuus on yhteensä 10 milj. euroa. Työpaketissa on mukana 16 organisaatiota ja se jakaantuu 28 eri projektiin. Yhtiö on Oppimisen tilat -työpaketin veturiyritys. Ohjelmassa yhtiö tutkii yhdessä 6 yrityspartnerin ja 8 tutkimuspartnerin kanssa, miten oppimisen ja uuden tiedon luomisen tilatarpeet muuttuvat ja vaikuttavat tilavaatimuksiin ja -konsepteihin, käyttäjälähtöisiin suunnitteluprosesseihin ja -ratkaisuihin, käyttäjäkokemuksiin ja palveluihin sekä kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin. Tutkimusten pohjalta on käynnistetty erilaisia kokeiluhankkeita, joista tutkimuksellisesti parhaimmiksi ovat osoittautuneet vuoden sisällä toteutettavat pienimuotoiset demot. Oppimisen tilat -työpaketin visiona on, että yliopistokampukset ovat avoimia, innostavia ja kansainvälisiä monialaisten osaajien kohtaamispaikkoja. Uutta tietoa luodaan ja opitaan tehokkaasti, tieto ja osaaminen hyödynnetään nopeasti uudeksi liiketoiminnaksi, kilpailukyvyksi ja yhteiseksi hyvinvoinniksi. KESTÄVÄ KEHITYS Kiinteistöjen tilatehokkuudessa otetaan huomioon myös ajallinen tilankäytön tehokkuus sekä tilojen monikäyttöisyys ja yhteiskäyttöisyys. Yhtiö kehittää kiinteistöjä entistä energiatehokkaammiksi ja ekologisemmiksi ja kiinnittää investoinneissa huomioita ympäristöystävällisten ja pitkäkestoisten ratkaisujen löytämiseen. Yhtiön pitkän aikavälin tavoite on yhdenmukainen kesällä 2010 voimaan tulleen EU:n energiadirektiivin kanssa. Suomen maailmanlaajuisestikin erittäin kattavaan energiatehokkuussopimusjärjestelmään kuuluva Toimitilojen toimenpideohjelma (TETS) on kiinteistöomistajien työkalu, jonka avulla he voivat osallistua kansallisten energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseen. Tämänhetkisten tietojen perusteella TETS:in asettamat energiatehokkuustavoitteet toteutuvat energiamanageerauksen avulla.

8 RAHOITUS Rahoitustoiminnon tavoitteena on luoda yhtiön rahoituspolitiikan mukaisesti pitkäjänteinen ja kustannustehokas rahoitusperusta, mikä luo vakaan taloudellisen toimintaympäristön kiinteistöjen ylläpidolle ja niiden kehittämiselle. Vuoden 2014 merkittävin rahoituksellinen toimenpide oli laaja rahoitussopimus Pohjoismaiden investointipankin kanssa, joka allekirjoitettiin tammikuussa 2014, kokonaisarvoltaan 75 milj. euroa. Kyseinen sopimus turvaa omalta osaltaan yhtiön rahoituksellisia tarpeita käynnissä olevan voimakkaan investointivaiheen aikana lisäten sekä kustannustehokkuutta että vakautta. Lisäksi uudelleenrahoitettiin vanhoja lainoja hyödyntäen suotuisaa markkinatilannetta nostaen kokonaissuojausastetta ja korkosidonnaisuutta. Näin saadaan lisätty vakautta ja kustannustehokkuutta koko yhtiön talouteen sekä luonnollisesti vuokriin. Rahoitustoiminnon avainlukuja: Lainamäärä milj. euroa 512,0 425,0 Laina-aika, keskimäärin 7,0 5,0 vuotta Rahoituksen keskikorko % 2,6 2,6 Korkosidonnaisuusaika, 4,5 3,3 vuotta Korkojen suojausaste % Koronmaksukyky (interest 7,2 7,7 coverage ratio) Likviditeetti milj. euroa 46,9 23,1 YHTIÖKOKOUS Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Tampereella, hotelli Tammerissa Yhtiökokouksessa olivat edustettuna kaikki yhtiön osakkaat. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Yhtiökokous valitsi hallitukseen jäseniksi hallituksen puheenjohtaja Petri Lintusen (Tampereen yliopisto), varapuheenjohtaja Juha Lemströmin (Senaatti-kiinteistöt), Matti Paavonsalon (Itä-Suomen yliopisto), Pirjo Kytösalmen (Oulun yliopisto) ja Kalervo Väänäsen (Turun yliopisto) jatkamaan tehtävissään. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin ylijohtaja Päivi Laajala (valtiovarainministeriö). Hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana 10 kertaa. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Hannu Paunikallio, KHT. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioperusteet ennallaan. Yhtiökokous päätti yhtiön investointiohjelmasta suurten (yli 30 milj. euroa) hankkeiden osalta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa tilikaudelta 2013 osinkoa 6,27 euroa osakkeelta, yhteensä euroa. HENKILÖSTÖ Toimitusjohtajana toimii Mauno Sievänen. Yhtiön henkilöstömäärä oli keskimäärin 34 työntekijää vuoden 2014 aikana toimien asiakkuudet, kampus- ja konseptikehitys-, rakennuttaminen ja ylläpito-, tai talous-, hallinto- ja vuokraustoiminnoissa. Yhtiön toimintaajatuksena on matala ja asiakasta lähellä oleva organisaatio. Nuorekkaan henkilöstömme keski-ikä on 46,7 vuotta. Vahvistimme organisaatiotamme vuoden aikana rekrytoimalla 4 uutta työntekijää. Yhtiössä on käytössä kannustinjärjestelmä, jonka tavoitteet on johdettu yhtiön strategisista tavoitteista. Kannustinjärjestelmän kustannusvaikutus, mikäli se toteutuu kokonaisuudessaan, on noin 0,2 milj. euroa vastaten noin 7 % henkilöstökustannuksista. Avainlukuja henkilöstön osalta: Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa Henkilöstökulut milj. euroa 2,7 2,3 2,1

9 TOIMINNAN RISKIT Yhtiön operatiiviset riskit liittyvät pääosin kiinteistöjen omaisuusriskeihin, rahoitusriskeihin, ylläpidon toimintoihin sekä perusparannus- ja uudishankkeiden projektiriskeihin. Lisäksi voidaan tunnistaa myös sekä rakennustensisäilmaan että tilojen tyhjenemiseen ja niiden uudelleenvuokraukseen liittyvät riskit. Keskeisimmät riskit on tunnistettu ja analysoitu sekä niiden torjumiseksi on laadittu suunnitelmat. Vuoden 2014 aikana yhtiössä tehtiin laaja riskienkartoitus ja sen mukainen toimenpide- ja varautumissuunnitelma, jota noudatetaan organisaation kaikilla tasoilla. Yhtiön rahoitusriskit liittyvät pääosin korko- ja likviditeettiriskeihin. Tunnistettuja rahoitusriskejä hallitaan rahoituspolitiikan mukaisilla likviditeettireserveillä sekä korkosuojauksilla. Yhtiön omaisuuden ja toiminnan vakuutusriskien vakuuttajana toimii If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Rahoitusriskien osalta yhtiö on määritellyt rahoituspolitiikassa keskeisimmät rahoitusriskien hallintaan liittyvät tavoitteet ja menettelytavat. Yhtiön tavoitteena on luoda rahoituspohja, jossa korkoriskiltä suojaudutaan merkittäviltä osin. Yhtiön tavoitteena on % korkojen suojausaste sekä 3-5 vuoden korkosidonnaisuusaika. KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET 2014 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy omistaa suorien kiinteistöomistusten lisäksi kiinteistöosakkeita kuudesta eri yhtiöstä. Kiinteistöosakkeista tytär- ja osakkuusyhtiöt on yhdistelty Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n konsernitilinpäätökseen. Vuonna 2014 konsernirakenteeseen ei tullut muutoksia. YHTIÖN OSAKKEET Yhtiöllä on yksi osakelaji ja yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: 1 ääni / osake kpl kpl Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen 11 :n lunastuslauseke. NÄKYMÄT VUODELLE 2015 Yhtiö arvioi toimintaympäristön pysyvän vakaana ja liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta. Tuloskehityksen odotetaan säilyvän edellisten vuosien tasolla. Vuonna 2015 syvennämme edelleen yhteistyötämme asiakkaidemme sekä keskeisimpien palveluntuottajiemme suuntaan. Tällä varmistamme, että koko kumppaniverkosto toimii samaan suuntaan yhtiön strategisten tavoitteiden kanssa. Vuoden 2015 näkymät ovat positiiviset useiden merkittävien investointien edetessä. Lisäksi vuoden aikana keskitytään kiinteistöliiketoiminnan edelleen kehittämiseen. Vuoden 2015 alkupuolella käynnistynyttä Suomen valtion omistamien Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeiden myyntiprosessia (33,3 % yhtiön osakkeista) seurataan yhtiössä tarkasti ja mielenkiinnolla. Mahdollisella osakekaupalla saattaa olla muun muassa vaikutuksia nykyisiin rahoituskovenantteihin. ESITYS TULOKSEN JA JAKOKEL- POISTEN VAROJEN KÄYTÖSTÄ Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat ,29 euroa, josta tilikauden tulos on ,29 euroa. Hallitus ehdottaa, että tilikauden tulos siirretään voittovarojen tilille ja että jakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: - osinkoa jaetaan yhteensä euroa, mikä tarkoittaa osaketta kohden 4,88 euroa/osake - loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Konserni 2012. Konserni 2011. Liikevaihto 137,7 134,0 128,2 137,0 133,4 125,7

Konserni 2012. Konserni 2011. Liikevaihto 137,7 134,0 128,2 137,0 133,4 125,7 TOIMINTAKERTOMUS Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on perustettu vuonna 2009. Vuodesta 2010 alkaen yhtiö on vuokrannut ja rakennuttanut tiloja yliopistojen ja korkeakoulujen tarpeisiin pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Lisätiedot

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy PL 310 33101 TAMPERE

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy PL 310 33101 TAMPERE Suomen Yliopistokiinteistöt Oy OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy PL 310 33101 TAMPERE 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO...2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...3 KATSAUSKAUDEN TULOSKEHITYS...4

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 2014 3 5 7 10 12 14 17 18 22 23 26 27 28 Certeum lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Liiketoiminta ja toiminnan tulos Sijoitusomaisuus

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Toimitusjohtajan katsaus Haluamme olla aina askeleen edellä Miten luonnehtisit Senaattikiinteistöjen toimintavuotta 2009?

Lisätiedot

Kapiteeli Oy Asiakaspalvelukeskus

Kapiteeli Oy Asiakaspalvelukeskus VUOSIKERTOMUS 2003 KIINTEISTÖSIJOITUSYHTIÖ KAPITEELI OY VUOKRAA, KEHITTÄÄ JA MYY KIINTEISTÖJÄ JA TOIMITILAA. YHTIÖN KIINTEISTÖOMAISUUDEN TASEARVO VUODEN 2003 LOPUSSA OLI 1,2 MILJARDIA EUROA. YHTIÖN OMISTAA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2014 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO aaltonet.fi facebook.com/ aaltoyliopistokiinteistot @AykAalto Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Lämpömiehenkuja 2 A, 02150 Espoo Puh. 09 439 0060

Lisätiedot

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi n vuoden 2011 vuosikertomuksen teema on kaupunkien kehittäminen. Yhtiön kiinteistökanta keskittyy Suomen ja Venäjän suurimpiin kaupunkeihin, minkä vuoksi kaupunkien elinvoimaisuus on tärkeä tekijä yhtiön

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu VUOSIKERTOMUS SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 2 Yhtiöstä lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 2010 5 Tilinpäätös 10 Liitetiedot 16 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja Sisällysluettelo Vuosi 2012 9 Vuosi 2012 lyhyesti 9 Toimitusjohtajan katsaus 10 Kiinteistöomaisuus 12 Avainluvut 15 Avainluvut graafeina 16 18 Strategia 18 n visio ja vahvuudet 18 Strategian toteuttaminen

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosikertomus 2012 03 04 06 Siili on... Toimitusjohtajan katsaus Asiakkaidensa luotettu neuvonantaja nokia.com OP-Pohjola TIKE Ahlstrom 10 11 12.16 ICT-markkinat

Lisätiedot

vuosikertomus 2011 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa

vuosikertomus 2011 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa vuosikertomus 211 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Lisätiedot

Asuntoalan moniosaaja

Asuntoalan moniosaaja Vuosikertomus 2006 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asumispalveluita tarjoava konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes 38 000 vuokra-asuntoa noin 60 paikkakunnalla.

Lisätiedot

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14 Vuosikertomus 2003 SISÄLLYSLUETTELO Citycon lyhyesti 1 Missio, visio ja strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Liiketoiminta 8 Kauppakeskukset 10 Marketit ja myymälät 14 Kiinteistökehitys

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

yhteiskuntavastuuraportti 2013

yhteiskuntavastuuraportti 2013 yhteiskuntavastuuraportti 2013 Vastuullisuus liiketoiminnan kehittäjänä jokapäiväistä toimintaa, jonka tulokset vuonna 2013 olivat huomattavat: kehityksen suunta ympäristötavoitteiden osalta oli oikea.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. kohtaamisia 2012. kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme

VUOSIKERTOMUS 2012. kohtaamisia 2012. kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme VUOSIKERTOMUS 2012 kohtaamisia 2012 kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme SATO vuonna 2012 ESITTELY sisältö SATO vuonna 2012 uudistumisen vuosi 2 SATO lyhyesti 3 Palvelukonseptit 4 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2014 Kannattava kasvu jatkui Pääkohdat 1-9/2014 verrattuna 1-9/2013 - liikevaihto nousi 120,3 (91,6)

Lisätiedot

Tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2012 31.10.2013 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2012 31.10.2013 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus 43 Tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2012 31.10.2013 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus Konsernin taloudellinen kehitys Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä katsauskaudella 179,6 milj.

Lisätiedot

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys Etteplan lyhyesti... 3 Etteplan vuonna 2006... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Tuotekehitys... 10 Toimitussuunnittelu... 12 Henkilöstö... 14 Tietoa osakkeenomistajille...

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa.

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Vuosikertomus 2010 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Henkilöasiakasyksikkö 4 Yritysasiakkaat 6 Elisa

Lisätiedot

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010 SATO minne Vuosikertomus 21 matka? 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. Sijoitusomaisuuden käypä

Lisätiedot

2007 Sisällys 7 00 2

2007 Sisällys 7 00 2 Vuosikertomus 2007 Cityconin kauppakeskukset Suomessa Pääkaupunkiseutu Columbus Helsinki, Vuosaari Cityconin vuokrattava pinta-ala 20 900 m 2. Rakennusvuosi 1997. Uudistus- ja/tai laajennusvuosi 2007.

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 VUOSIKERTOMUS 2006 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2006 Yhtiön yhdeksästoista toimintavuosi Sisältö Tietoja

Lisätiedot