Suomen Yliopistokiinteistöt Oy OSAVUOSIKATSAUS Suomen Yliopistokiinteistöt Oy PL TAMPERE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Yliopistokiinteistöt Oy OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy PL 310 33101 TAMPERE"

Transkriptio

1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy OSAVUOSIKATSAUS Suomen Yliopistokiinteistöt Oy PL TAMPERE 1

2 SISÄLTÖ YHTEENVETO...2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...3 KATSAUSKAUDEN TULOSKEHITYS...4 KAMPUSKEHITYS, ASIAKKUUDET JA VIESTINTÄ...4 VUOKRAUSTOIMINTA...4 RAKENNUTTAMINEN JA YLLÄPITO...5 TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA...6 KESTÄVÄ KEHITYS...6 RAHOITUS...6 YHTIÖKOKOUS...6 ORGANISAATIO...7 TOIMINNAN RISKIT...7 LOPPUVUODEN 2014 NÄKYMÄT...7 TULOSLASKELMA JA TASE...8 YHTEENVETO Liikevaihto ja tulos kehittyivät odotetun maltillisesti. Katsauskauden liikevaihto emoyhtiössä oli ennusteen mukaisesti vertailukauden tasolla, tuloksen noustessa 13,6 milj. euroon. Tarkastelujaksolla solmittujen vuokrasopimusten yhteinen sidotun vuokrakassavirran lisäys on 101 milj. euroa. Suurimpana yksittäisenä sopimuksena oli Tampereen yliopiston Kaupin lääke- ja terveystieteiden uudisrakennusta koskeva 25 vuoden vuokrasopimus. Vahvan suojausasteen johdosta rahoituskustannuksissa ei alkuvuoden aikana tapahtunut merkittävää muutosta. Pohjoismaiden Investointipankin kanssa solmittiin merkittävä 75 milj. euron rahoitussopimus uusinvestointien rahoittamiseksi. Yhtiö on investoinut vuoden 2014 alusta 47,8 milj. euroa perusparannus- ja uudisrakennushankkeisiin. Yhtiöllä on valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa neljä uudisrakennushanketta, joiden investointitaso on yhteensä 154 milj. euroa. Yhtiö on jatkanut tutkimus- ja kehitystoimintaa toimien veturiyrityksenä RYM SHOK Sisäympäristöt - tutkimusohjelmassa. T&K -toiminta on laajentunut pohjoismaiseksi Nordic Built Campus Retrofit CARE -hankkeen käynnistyttyä. Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen uutena jäsenenä valtiovarainministeriön ylijohtajan Päivi Laajalan. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 6,25 euroa osakkeelta, yhteensä 15,8 miljoonaa euroa. Yhtiökokous päätti lisäksi merkittävistä uusinvestointihankeista. 2

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS nykyinen tila joustaa kapasiteetin käyttöasteen kasvaessa ilman merkittäviä lisäinvestointeja. Yhtiön investointiohjelmassa ja toteutuksessa on nyt useita isoja hankkeita. Yhtiön vahva panostus lääketieteen alan rakennushankkeisiin on valtakunnallisesti merkittävää ja luotaa tulevaisuuteen. Yritysyhteistyön eri muotojen laajentuminen yliopistokampuksille etenee ympäri Suomen. Tavoitteenamme onkin saada kampuksille tyhjentyviin tiloihin niin sektoritutkimuslaitoksia, T&K&Iyrityksiä, ammattikorkeakouluja ja kansainvälisiä toimijoita. Yhtiön viidennen toimintavuoden alkupuoliskon aikana olemme jatkaneet avointa dialogia tärkeiden sidosryhmien kanssa, kuten kaupunkien ja maakuntien johto, alueelliset elinkeinotoimijat, museovirasto, ja esitelleet yliopistokiinteistöjen ajankohtaisia teemoja mm. kampusten kehittäminen, maankäyttö, kaavoitus, kiinteistöjen suojelu, AMK yhteistyö sekä alueellinen kehittäminen yleisesti. Yhtiön pyrkimyksenä on myötävaikuttaa hyvien toimintaedellytysten toteutumiseen alueellisesti ja valtakunnallisesti. Rakenteellisen kehittämisen selvitystyötä on tehty yliopistoilla. Vastaavasti kehittämisen vaikutuksia tilajärjestelyihin olemme selvitelleet yhdessä yliopistojen kanssa. Yliopistouudistuksen mukaisesti yliopistojen strategiset linjaukset viitoittavat tulevaisuutta. Nämä linjaukset näkyvät suoraan yhtiön toiminnassa erilaisina tilahankkeina tai muina järjestelyinä. OKM:n toimet korkeakouluopintojen aloituspaikkojen lisäämiseen, antaa yhtiölle myös tilaisuuden osoittaa uusilla tilamalleilla, kuinka Toteutamme kiinteistöjen korjaustoimintaa ja erilaisia ylläpidollisia toimia kampuksilla ympäri vuoden, mutta erityisesti kevät-kesäaikaan. Kehittämäämme energianhallinnan toimintamallia käyttäen pyrimme myös yhä parempaan enegiatehokkuuden optimointiin kampuksilla. Seuraavan, vuosien , strategiajakson valmistelu on käynnissä. Strategiajaksolla jatketaan hyvin onnistunutta T&K-toimintaa ja sillä pyritään tukemaan kampusten kansainvälistämistä. Tavoitteenamme ovat kansainvälisesti vetovoimaiset kampukset ja vakavaraiset yliopistot. Syysterveisin, toimitusjohtaja Mauno Sievänen 3

4 YHTEENVETOTAULUKKO Yhteenvetotaulukko*: milj. euroa 1-6/14 1-6/ Liikevaihto 69,2 69,1 137,0 Nettovuokratuotto 41,6 41,9 81,6 Liikevoitto 22,1 23,2 36,0 Katsauskauden tulos 13,6 12,6 15,8 Vajaakäyttöaste % 2,7 0,8 2,2 Oman pääoman tuotto % 4,6 4,8 3,3 Sijoitetun pääoman tuotto % 3,6 3,7 3,0 Omavaraisuusaste % 52,9 55,8 54,0 Koronmaksukyky 7,2 8,4 7,7 Henkilöstö keskimäärin *Suomen Yliopistokiinteistöt Oy omistaa suorien kiinteistöomistusten lisäksi kiinteistöosakkeita kuudesta eri yhtiöstä. Tässä puolivuotiskatsauksessa käsitellään vain emoyhtiön, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n, tunnuslukuja. Vuositilinpäätöksissä esitetään myös Suomen Yliopistokiinteistöjen konserniluvut. KATSAUSKAUDEN TULOSKEHITYS Yhtiön liikevaihdon ja tuloksen kehitys on ollut maltillista ja ennusteen mukaista. Alkuvuoden liikevaihto emoyhtiössä pysytteli odotetusti vertailukauden tasolla, tuloksen noustessa 1,0 milj euroa. Yhtiön taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 1074,5 milj. euroa. Yhtiö on jatkanut merkittävää panostusta ylläpitoja vuosikorjauksiin. Ylläpitokulut pysyttelivät vertailukauden tasolla 26,3 milj. eurossa. Vahvan suojausasteen johdosta rahoituskustannuksissa ei alkuvuoden aikana tapahtunut merkittävää muutosta. KAMPUSKEHITYS, ASIAKKUUDET JA VIESTIN- TÄ Pitkälle tulevaisuuteen katsovia suunnitelmia on lähdetty luomaan useilla kampuksilla, kampusvisiot on laadittu tai jo päivitetty mm. Jyväskylä, Oulun, Lappeenrannan, Tampereen ja Turun kampuksilla. Lapin yliopistolla ja Itä-Suomen yliopistolla kampuskehityskartoitukset ovat käynnissä. Kampuskehityksen ja yliopistoyhteistyön muotoja ja mahdollisuuksia kehitetään edelleen. Asiakkuusyhteistyön kannalta mennyt puolivuotiskausi on ollut ilahduttavan vilkas ja laajapohjaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken on tehty mm. pysäköinnin ja kaavoituksen asioissa. Vuosittaiset yliopistokiinteistöpäivät pidettiin kesäkuussa Tampereella. Päivät olivat antoisat ja niillä tuli voimakkaasti esille yritysyhteistyön näkökulma. Viestintää ja viestinnän välineitä on pyritty kehittämään kuluneella vuosipuoliskolla ja työtä jatketaan edelleen. Yrityksen imagoa ja yrityskuvaa luodaan pitkällä tähtäimellä mm. tekemällä ensimmäinen verkkoversiomuotoinen vuosikertomus, vastuullisuusraportti sekä uudistamalla yhtiön verkkosivut. VUOKRAUSTOIMINTA Vuokratussa kokonaisalassa ei ole alkuvuoden aikana tapahtunut muutoksia. Vuokrasopimuksia oli yhteensä 408 kpl ja vuokrasopimuskanta oli yhteensä 798 milj. euroa. Tilojen käyttöaste 97,3 % on laskenut vertailuvuoteen nähden. Korjaustöiden alla olevien tilojen määrä on hivenen kasvanut edelliseen vuoteen 4

5 verrattuna ja nyt yhtiön tiloista 4,9 % (4,1 %) oli korjausten alaisia. Näihin tiloihin on vuokrasopimukset, mutta tiloista ei kerry vuokratuloja korjaustöiden aikana. Uusien tai uusittujen vuokrasopimusten määrä alkuvuonna oli 8 kpl. Sopimusten pinta-ala oli yhteensä htm2 ja kassavirran arvo 139 milj. euroa. Uusien vuokrasopimusten keskimääräinen vuokrataso oli 18,4 euroa/htm2/kk ja keskipituus 17 vuotta. Vuokrauksen avainlukuja 1-6/2014: Vuokratuotot ka 10,6 /m 2 /kk (10,6 /m 2 ) Keskivuokra 11,5 /m2/kk (11,6 /m2) Vajaakäyttöaste ka 2,7 % (0,8 %) Vuokrasopimusten pituus ka 6,1 v (5,9 v) Vuokrattava huoneistoala 1,08 milj. m2 RAKENNUTTAMINEN JA YLLÄPITO Käynnissä on useita isoja rakennushankkeita. Vuonna 2013 aloitimme Tampereen teknillisen yliopiston Kampusareenan uudisrakennushankkeen Tampereella ja Jyväskylän yliopiston Ruusupuiston uudisrakennushankkeen Jyväskylässä. Nämä hankkeet valmistuvat vuonna Tänä vuonna olemme lisäksi aloittaneet Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveystieteen uudisrakennushankkeen Tampereen Kaupin kampuksella. Isoja käynnissä olevia peruskorjauksia ovat Turun yliopiston Luonnontieteiden talo II ja Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen Futurarakennuksen peruskorjaus, jotka molemmat valmistuvat vuonna Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella on käynnissä laaja tilamuutoshankkeiden sarja, jolla toteutetaan Oulun yliopiston rakenteellisen muutoksen ohjelmaa ja rakennuksen peruskorjaustarpeita. Investointeihin on käytetty vuoden alusta yhteensä 47,8 milj.euroa ja tänä vuonna on arvioitu investointien kokonaismäärän ylittävän 130 milj. euroa, sisältäen ylläpitoinvestointeja yhteensä noin 28 miljoonalla eurolla. sisältävät sekä ylläpitohankkeet että vuokravaikutteiset tilamuutos-, peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet. Valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa on mm. Jyväskylän yliopiston Mattilanniemen uudisrakennus, Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin hammaslääketieteen uudisrakennus, Lappeenrannan teknillisen yliopiston uudisrakennuslaboratorio ja 1. vaiheen peruskorjaushanke sekä Turun lääketieteen uudisrakennus useamman käyttäjän tarpeisiin. Lisäksi jatketaan Oulun rakenteellisen muutoksen tilamuutoshankkeiden suunnittelua. Isoimpien rakennustyöt aloitetaan aikaisintaan vuonna Merkittävämpiä valmistuneita hankkeita alkuvuodesta ovat olleet Jyväskylän yliopiston T- rakennuksen peruskorjaus ja Tampereen teknillisen yliopiston R-talon peruskorjauksen toinen vaihe, Oulun yliopiston rakenteellisen muutoksen ensimmäiset hankkeet sekä Vaasan yliopiston Puuvillatalon peruskorjaus. Ylläpitotoiminnan keskeisinä painopistealueina ovat olleet ylläpidon toimintamallien ja prosessien toimivuus sekä niiden kehittäminen. Niinikään sisäympäristötoimintaan, energianhallintaan, laajojen kuntoarvioiden pohjalta päivitettyihin vuosikorjausohjelmiin on panostettu vahvasti. Palveluverkoston toiminnan jatkuva arviointi ja kehittäminen on kiinteä osa Suomen Yliopistokiinteistöjen ylläpitotoimintaa. Yhtiön ylläpitotoiminnan vaatimaan henkilöstöresurssien lisäykseen on reagoitu kahdella teknisen managerin rekrytoinnilla. Ylläpidon availukuja: 1-6 kk/ kk/2013 Ylläpitokulut 4,22 /m 2 /kk 4,17 /m 2 /kk Ylläpitokorjaukset 7,7 milj. 7,8 milj. Energian kulutus* ed. 12kk: Lämpö 155,8 kwh/brm 2-2,6 % Vesi 272,8 dm3/brm 2-1,7 % Sähkö 100,0 kwh/brm 2-1,2 % *Lämmön kulutustiedot ovat sääkorjattuja Yhtiöllä on käynnissä eri vaiheissaan kaikkiaan noin 240 investointihanketta yhteismäärältään noin 519 milj.euroa. Näistä hankkeista valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa on noin 120 hanketta (277 milj.euroa) ja hankkeita, joissa rakennustyöt on käynnissä on noin 120 kpl (242 milj.euroa). Luvut 5

6 TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA Yhtiö panostaa aktiivisesti T&K -toimintaan. Tutkimusyhteistyötä tehdään tiiviisti omistajayliopistojen kanssa tavoitteena luoda kansainvälisessä mittakaavassa vetovoimaisia kampuksia. Tänä vuonna T&K -toiminta on laajentunut pohjoismaiseksi, kun Nordic Built Campus Retrofit CARE - hanke käynnistyi. Oppimisen tilat -työpaketti RYM SHOK Sisäympäristöt -tutkimusohjelman viimeinen vuosi on käynnistynyt. Tutkimuksessa on siirrytty raportointivaiheeseen. Yhtenä päätuloksena tulee olemaan How to co-create campus -julkaisu. CARE -hankkeessa kerrotaan suomalaisesta kampuskehittämisestä ja opitaan pohjoismaisista kokemuksista. Tavoitteena on luoda yhteisiä pohjoismaalaisia kampuskehittämisen malleja ja referenssejä sekä parantaa yhteisten kansainvälisten kehittämishankkeiden edellytyksiä. T&K -tutkimusta tukevaa demotoimintaa on jatkettu Joensuussa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Oulussa ja Turussa. Tänä vuonna toteutetaan kaikkiaan kuusi demoa. Neljän demon suunnittelussa on demottu myös käyttäjiä aktivoivia suunnitteluprosesseja. Demojen etukäteismittaukset on tehtiin kevään 2014 aikana. KESTÄVÄ KEHITYS Kestävää kehitystä sekä yritysvastuuta laajana kokonaisuutena on ryhdytty kehittämään yhtenä toiminnan keskeisenä teemana. Yhtiö on lähtenyt kehittämään GRI -raportointimallia, jonka avulla yritysvastuulle ja ympäristöasioille laaditaan kattava ja yhtiön kannalta tarkoituksenmukainen tavoitemittaristo ja seurantajärjestelmä. Olemme aloittaneet kiinteistöjemme hiilijalanjälkiselvitykset ja ekologisuuden nykytilanteen kartoittamisen. Olemme asettaneet näiden osalta saman tavoitteen kuin TETS:ssä eli 6 % parannuksen nykyiseen. Kaiken kaikkiaan kiinteistöjä kehitetään jatkuvasti entistä energiatehokkaammiksi sekä investoinneissa kiinnitetään merkittävästi huomioita ympäristöystävällisten ratkaisujen aikaansaamiseen. Erityisesti uudisrakennushankkeisssa otetaan kestävän kehityksen periaatteet erityisen vahvasti huomioon. RAHOITUS Tavoitteena on luoda vakaa taloudellinen toimintaympäristö kiinteistöjen ylläpidolle ja niiden kehittämiselle.tähän pyritään käytännössä vahvasti suojatulla lainasalkulla sekä riittävän pituisella korkosidonnaisuusajalla. Näistä syistä yhtiön korkokustannuksissa ei ole alkuvuoden aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisen vuoden tilanteenseen verrattuna. Yhtiö solmi tammikuussa 2014 merkittävän 75 milj. euron rahoitussopimuksen Pohjoismaiden Investointipankin (NIB) kanssa. Tämä ja aiemmin vuonna 2013 Euroopan Investointipankin (EIB) kanssa solmittu rahoitussopimus mahdollistavat uusinvestoinnit myös tulevaisuudessa. Rahoituksen avainlukuja 1-6/2014: Rahoituksen keskikorko 2,8 % (2,6 %) Korkosidonnaisuusaika 4,4 vuotta Korkojen suojausaste 100 % Koronmaksukyky 7,2 Yhtiön likviditeetti ,6 milj. YHTIÖKOKOUS Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Tampereella. Kokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle määritellyt asiat sekä erillinen merkittävien investointien (kustannus yli 30 milj. euroa) investointiohjelma. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen, ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 6,27 euroa osakkeelta, yhteensä 15,8 milj.euroa. Yhtiökokous valitsi seuraavat henkilöt jatkamaan hallituksessa: - hallituksen puheenjohtaja Petri Lintunen, Tampereen yliopisto, hallintojohtaja - hallituksen varapuheenjohtaja, Juha Lemström, Senaatti-kiinteistöt, johtaja - Pirjo Kytösalmi, Oulun yliopisto, talousjohtaja - Matti Paavonsalo, Itä-Suomen yliopisto, talousjohtaja - Kalervo Väänänen, Turun yliopisto, rehtori 6

7 Uudeksi hallituksen valittiin jäseneksi valtiovarainministeriön ylijohtaja Päivi Laajala. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy:n KHTtilintarkastaja Hannu Paunikallio. ORGANISAATIO Toimitusjohtajana toimii Mauno Sievänen. Yhtiössä toimii keskimäärin 33 työntekijää asiakkuudet ja kampuskehitys-, rakennuttamisen ja ylläpito-, konseptikehitys- tai talous-, hallinto- ja vuokraustoiminnoissa. TOIMINNAN RISKIT Yhtiössä teetettiin laaja riskihallinnan selvitys keväällä Strategisena riskinä tunnistettiin valtakunnallisen politiikan mahdolliset vaikutukset vuokralaisten rahoituksessa sekä tyhjenevien tilojen jälleenvuokraus. Yhtiön operatiiviset riskit liittyvät pääosin kiinteistöjen omaisuusriskeihin, ylläpidon toimintoihin sekä perusparannus- ja uudishankkeiden projektiriskeihin. Yhtiön rahoitusriskit liittyvät pääosin korko- ja likviditeettiriskeihin. Näitä hallitaan rahoituspolitiikan mukaisilla likviditeettireserveillä sekä korkosuojauksilla. Yhtiön omaisuuden ja toiminnan vakuutusriskien vakuuttajana toimii If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. LOPPUVUODEN 2014 NÄKYMÄT Taloudellinen kehitys loppuvuonna 2014 tulee olemaan alkuvuoden ja suunnitellun kaltainen ja panostukset sekä ylläpito- ja vuosikorjauksiin että peruskorjauksiin jatkuvat vahvana. Myös merkittävät yhtiökokouksen päättämät uudisrakennushankkeet etenevät suunnitellusti. 7

8 TULOSLASKELMA JA TASE milj. euroa 1-6/14 1-6/ TULOSLASKELMA Liikevaihto 69,3 69,1 137,0 Henkilöstökulut -1,3-1,1-2,3 Poistot ja arvonalennukset -19,6-18,8-45,9 Liiketoiminnan muut kulut -26,3-26,1-53,1 Liikevoitto 22,1 23,2 36,0 Rahoitustuotot ja -kulut -5,8-5,0-11,2 Tilinpäätössiirrot 0,6-1,4-3,7 Tuloverot -3,4-4,1-5,2 Katsauskauden voitto 13,6 12,6 15,8 TASE Aineettomat hyödykkeet 1,0 1,2 1,1 Aineelliset hyödykkeet 1013,4 962,7 985,0 Sijoitukset 24,9 25,0 24,9 Pysyvät vastaavat yhteensä 1039,3 989,0 1011,1 Lyhytaikaiset saamiset 3,1 0,3 2,4 Rahoitusarvopaperit 15,0 0,0 0,0 Rahat ja pankkisaamiset 17,1 21,8 0,6 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 35,2 22,1 3,0 Vastaavaa yhteensä 1074,5 1011,2 1014,1 Osakepääoma 252,0 252,0 252,0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 269,1 269,1 269,1 Edellisten tilikausien voittovarat 10,6 10,5 10,5 Katsauskauden tulos 13,6 12,6 15,8 Oma pääoma yhteensä 545,2 544,3 547,5 Tilinpäätössiirtojen kertymä 28,6 26,9 29,2 Pitkäaikainen vieras pääoma 437,3 425,3 305,2 Lyhytaikainen vieras pääoma 63,4 14,7 132,1 Vieras pääoma yhteensä 500,7 440,0 437,4 Vastattavaa yhteensä 1074,5 1011,2 1014,1 8

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMAN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA

LAURANTIS PHARMAN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA LAURANTIS PHARMAN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA Pääkohdat ensimmäiseltä vuosineljännekseltä Laurantis Pharma -konserni (Laurantis tai Yhtiö) ja Hermo

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

Citycon Oyj. Yhtiökokous 18.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus vuodesta 2008 Petri Olkinuora

Citycon Oyj. Yhtiökokous 18.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus vuodesta 2008 Petri Olkinuora Citycon Oyj Toimitusjohtajan katsaus vuodesta 2008 Petri Olkinuora Sisältö Vuoden 2008 saavutukset Toimintaympäristö Kiinteistöomaisuus Rahoitus Osakekurssin kehitys Omistajat Tuloslaskelma ja tase 2 Toiminnan

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Citycon. Kasvava kauppakeskusosaaja - Q3 2007

Citycon. Kasvava kauppakeskusosaaja - Q3 2007 Citycon Kasvava kauppakeskusosaaja - Q3 2007 Sisältö Strategiset tavoitteet Strategiset tavoitteet Taustaa & Organisaatio Kasvava Citycon Kohokohdat Q3 2007 Sijoitusten maantieteellinen jakauma Toimintaympäristö

Lisätiedot

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä:

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä: HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1/2014, 7.5.2014, klo 8.00-1- HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014: Rakennemuutos etenee vuosineljänneksen tulos oli pettymys * Liikevaihto oli 465,4 (507,1)

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2013, klo 8.00 1 (45) TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa Katsauksen pääkohdat

Lisätiedot

KesKon vuosikertomus

KesKon vuosikertomus eskon vuosikertomus 2012 Sisältö KESKO Kesko lyhyesti 1 Vuosi 2012 lukuina 2 Pääjohtajan katsaus 4 Visio ja arvot 7 Strategiset tavoitteet Kannattava kasvu 8 Kuluttaja-asiakaskauppa ja -palvelut 10 Vastuulliset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 VEIKKAUS OY:N TOIMITUSJOHTAJA JUHA KOPONEN: Veikkauksen 75 juhlavuosi käynnistyi yhtiön liiketoiminnan kannalta myönteisissä merkeissä talouden taantumasta ja vaisusta

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003 Tieto-X Oyj Pörssitiedote 22.10.2003 1 (6) TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003 Tieto-X:n liikevaihto kasvoi edelleen, kannattavuus heikkeni hieman. Tieto-X:n liikevaihto jatkoi edelleen

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot