AVAINLUVUT Toimitusjohtajan katsaus. Liikevaihto 139,1 milj. Kiinteistöjen pinta-ala 1,1 milj. m 2. Investoinnit 112 milj. Tasearvo 1,1 mrd.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVAINLUVUT 2014. Toimitusjohtajan katsaus. Liikevaihto 139,1 milj. Kiinteistöjen pinta-ala 1,1 milj. m 2. Investoinnit 112 milj. Tasearvo 1,1 mrd."

Transkriptio

1 VUOSI 2014

2 Toimitusjohtajan katsaus KOHTI STRATEGIAJAKSOA Vuosi 2014 oli SYK:n viides toimintavuosi. Päättymässä oleva yhtiön ensimmäinen strategiajakso on tuottanut hyvää tulosta. Panostaminen oppimisympäristöihin ja tilariskin hallintaan on nostanut meidät kampuskehittäjänä eurooppalaiseen sarjaan. Olemme osanneet yhdistää asiakkaan toiveet sekä resurssiviisaan tilojen kehittämisen, ja muutamia synergiakohteita onkin jo lähtenyt käyntiin. AVAINLUVUT 2014 Liikevaihto 139,1 milj. Kiinteistöjen pinta-ala 1,1 milj. m 2 Strategiajaksolla SYK on yhdessä yliopistojen kanssa pilotoinut, demonnut ja investoinut uusiin oppimis- ja kampusympäristöihin uudistavalla, tutkivalla ja kokeilevalla asenteella. Työ on tuottanut konkreettisia tuloksia ja kasvattanut osaamistamme, joka on saanut myös kansainvälistä huomiota. Jatkamme kampusten kehittämistä yhdessä pohjoismaisten kumppaneiden kanssa Campus Retrofit -ohjelmassa. Samalla tähtäämme Eurooppa-tasoiseen kehittämisyhteistyöhön sekä pyrimme varmistamaan paikkamme kampusten kansainvälisessä tulevaisuudessa. AVAINASEMASSA YLIOPISTOJEN JA YRITYSTEN YHTEISTYÖ Tampereen teknilliselle yliopistolle vuonna 2015 valmistuva pilottirakennus, Kampusareena, edustaa tulevaisuuden kampusajattelua parhaimmillaan. Kokonaisuuteen sisältyvä Kampusklubi luo uusia yhteyksiä yritysten ja yliopiston välille, helpottaa yritysten integroitumista yliopistoon ja tarjoaa joustavat puitteet T&K&I-yhteistyölle. Panostamme kampuskehityksessä resurssiviisaaseen suunnitteluun. Toteutusvaiheessa on useita ns. monikäyttäjäympäristöjä, joissa useat toimijat hyödyntävät samaa infrastruktuuria ja palveluja. Tämä johtaa talousresurssien, luonnon ja osaamisen kestävään käyttöön luontevasti ja ilman laajempaa rakennemuutosta toimijoiden organisaatioissa. Myös yhä useampi AMK:n yksikkö on löytänyt tiensä yliopistokampuksille käyttämään samoja tiloja, resursseja ja palveluita. Meneillään on merkittäviä investointeja lääketieteen tutkimus- ja opetusympäristöihin Turussa, Tampereella ja Oulussa. Mukana on myös muita toimijoita, kuten Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Oulun kaupunki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä yrityssektorin edustajia. Yliopistot ovat vahvasti mukana näissä hankkeissa. ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA RAHOITUSASEMA HYVÄSSÄ KUNNOSSA Vuonna 2014 tehdyn tutkimuksen mukaan SYK:n asiakkaiden kokonaistyytyväisyys on hyvällä tasolla. Jopa 97 % vastaajista voisi kokemustensa pohjalta suositella meitä kollegoilleen. Reilu neljännes vastaajista näki kokonaistoimintamme parantuneen viimeisen vuoden aikana, ja 70 % arvioi toiminnan laadun pysyneen ennallaan. Strateginen suuntamme on selvästikin ollut oikea ja toimenpiteet tuloksellisia, mutta kehitettävää riittää edelleen. SYK on todettu vahvaksi ja turvalliseksi toimijaksi kiinteistöalalla, mikä näkyy uusien toteutettujen rahoituskierrosten tuloksissa. Talouden ja rahoituksen strategiana on turvata investointien kilpailukykyinen rahoitus pitkälle tulevaisuuteen muun muassa vahvan suojausasteen avulla. Alkuvuodesta 2014 yhtiön rahoituspohjaa laajensi uusi kumppanuus Pohjoismaiden investointipankin NIB:n kanssa. Vuoden 2015 aikana laadimme strategian vuosille Tehtävä on erittäin mielenkiintoinen, sillä ilmassa on nyt useita valtakunnallisia teemoja, jotka voivat vaikuttaa myös kampuksiin. Kun Suomen yliopistorakennuksia aikoinaan rakennettiin merkittävässä määrin, oli valtion tahtona muuttuva ja avoin yhteiskunta sekä muuttuvat ja avoimet yliopistokampukset. Tätä viisasta strategiaa on edelleen kunniakasta jatkaa. Mauno Sievänen, toimitusjohtaja Investoinnit 112 milj. Tasearvo 1,1 mrd. Kiinteistöjä 380 kpl Rakenteilla 4 monikäyttäjäkohdetta 2 3

3 SYK:n merkkipaalut Suomen Yliopistokiinteistöt Oy perustetaan Henkilöstöä 14 SYK:n visio ja missio määritellään SYK:n arvot määritellään Henkilöstöä 23 Liikevaihto 128,9 M Henkilöstöä 26 Liikevaihto 125,7 M Ensimmäinen RYM-SHOK-pilotti ja monikäyttäjähanke valmistuvat 2012 Henkilöstöä 26 Liikevaihto 133,4 M Kampuskehitys-toiminta käynnistyy SYK täyttää 5 vuotta Henkilöstöä 32 Liikevaihto 137,7 M Henkilöstöä 36 Liikevaihto 139,7 M Toimitusjohtajana Petri Lintunen Toimitusjohtajaksi Mauno Sievänen. Toimipaikkana Yliopistonkatu 58, Tampere. Syksy Luodaan 1. organisaatiomalli ja rekrytoidaan sitä vastaava henkilöstö. Muutto suurempiin tiloihin Uimalankatu 1:een Kiinteistökauppa ja apporttijärjestely: ostetaan Senaatti-kiinteistöjen yliopistorakennukset Otetaan operatiivinen vastuu ostetuista kiinteistöistä. Kesä Aloitetaan laaja strategiatyö henkilöstön, omistajien ja asiakkaiden kesken. Visio: Euroopan arvostetuin kampuskehittäjä. Missio: Turvaamme yliopistojen vakavaraisuutta kehittämällä kiinteistövarallisuutta vastuullisesti. Marraskuu Muutto suurempiin ja toimivampiin tiloihin Uimalankatu 1:ssä. Monitilatoimisto Syklinki syntyy. Arvot: Toimimme avoimesti ja vastuullisesti toisiamme ja kumppaneitamme kunnioittaen. Käytämme kestäviä ratkaisuja ja opimme yhdessä työtä tehden. Kampuskehityksessä luomme uutta tietoa koko yhteiskunnan hyväksi Allekirjoitetaan TETSenergiatehokkuussopimus RYM-SHOK-hankkeen 4-vuotinen Oppimisen tilat -työpaketti käynnistyy LT003-hankkeen harjannostajaiset Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla. Oulun yliopiston laitosrakennus II:n perusparannus ja Student Centerin tilamuutokset valmistuvat. Kesä RYM-SHOK-pilotti UBIKO valmistuu Oulun normaalikoululla. Syksy Ensimmäinen monikäyttäjähanke: Itä-Suomen yliopiston hammaslääketieteen tilat valmistuvat Kuopiossa. Jyväskylän yliopiston Liikuntarakennuksen perusparannus valmistuu. Lappeenrannan teknillisen yliopiston 2. rakennusvaiheen perusparannus valmistuu. Kesä Uudistetaan organisaatiota asiakaspalvelun tehostamiseksi. Maankäytöllisten kampusvisioiden suunnittelu alkaa. Tampereen teknillisen yliopiston R-talon 1. peruskorjausvaihe valmistuu Jyväskylän Mattilanniemen suunnittelukilpailun voittaa arkkitehtitoimisto JKMM Oy:n työ the Loop Jyväskylän yliopiston Ruusupuistohanke käynnistyy Tampereen teknillisen yliopiston Kampusareena-hankkeen peruskivi muurataan. Syksy Jyväskylän yliopiston T-rakennuksen peruskorjaus valmistuu. Tampereen teknillisen yliopiston R-talon 2. peruskorjausvaihe valmistuu Tampereen yliopiston Kaupin kampuksen Arvo 2 -rakennuksen peruskivi muurataan Oulun yliopiston arkkitehtuurin laitoksen suunnittelukilpailun voittaa Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy:n työ Varrella Virran Tampereen yliopiston liikuntatalo Atalpan peruskorjauksen harjannostajaiset. 4 5

4 Vastuullisuus SYK VASTUUSSA SYK VASTUUSSA VASTUU OMASTA TOIMINNASTA VASTUU ASIAKASTA KOHTAAN VASTUU KIINTEISTÖ- VARALLISUUDESTA Vastuullisuus tarkoittaa SYK:lle kiinteistövarallisuudesta huolehtimista, vastuuta siitä, että yliopistoilla on käytettävissään tarkoituksenmukaiset ja terveelliset tilat, vastuuta kampusten vetovoimaisuuden kehittämisestä sekä vastuuta oman toiminnan eettisyydestä ja henkilöstön hyvinvoinnista. Ennen kaikkea SYK turvaa yliopistojen vakavaraisuutta kehittämällä kiinteistövarallisuutta vastuullisesti. OLENNAISET TEEMAT SYK toteutti syksyllä 2013 kyselyn, jossa selvitettiin eri sidosryhmien tärkeimpiä yhtiön vastuullisuuteen liittyviä odotuksia ja näkemyksiä. Kyselyyn vastanneet noin 80 henkilöä edustivat SYK:n asiakkaita, rahoittajia, kuntien edustajia, palveluverkostoa, viranomaisia sekä henkilöstöä ja omistajia. Kyselyn tulosten sekä yhtiön sisäisen näkemyksen perusteella SYK:n vastuullisuudelle tunnistettiin kolme pääteemaa; vastuu yhtiön omasta toiminnasta, vastuu asiakasta kohtaan sekä vastuu yhtiön hallinnoimasta kiinteistövarallisuudesta. Raportointi keskittyykin näihin kolmeen pääteemaan sekä niihin liittyvän toiminnan kehittämiseen ja vuoden 2014 tuloksiin. Teemat myös ohjaavat tulevaisuudessa yhtiön vastuullisuuden johtamisen ja tulevien painopisteiden valintaa. Hyvä hallintotapa ja eettiset toimintaperiaatteet Toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus Vastuullisuus arvoketjussa Asiakkaan toimintaa tukevat työ- ja oppimisympäristöt Tehokkaat tilaratkaisut Tilojen moni- ja yhteiskäyttöisyys Pitkäjänteinen kiinteistövarallisuudesta huolehtiminen Uudis- ja korjausrakentamisen pitkäkestoiset ratkaisut Oikein mitoitettu kiinteistönhoito ja ylläpito Oikeudenmukaisuus ja tasapuolinen kohtelu Kilpailukykyinen hinnoittelu Energiatehokkuus Henkilöstön osaaminen, koulutukset Asiakastyytyväisyys Sisäilman laatu, terveellisyys, turvallisuus TALOUDELLINEN Talous Rahoitus TALOUDELLINEN + EKOLOGINEN Kampuskehitys Tilatehokkuus Kiinteistovarallisuus Kiinteistönhoito ja kunnossapito Rakennuttaminen EKOLOGINEN Energia SOSIAALINEN + EKOLOGINEN Tutkimus ja kehitys Sisäilma SOSIAALINEN Oppimisympäristöt Henkilöstö Asiakastyytyväisyys Henkilöstön tasa-arvo Henkilöstön työtyytyväisyys Rakennussuojelu ja kulttuuriperinnön vaaliminen Taloudellinen vastuu 6 7

5 Talous: TALOUDELLISEN VASTUUN PÄÄPERIAATTEENA ON PITKÄN TÄHTÄIMEN RAHOITUSPOLITIIKKA, JOKA TAKAA KESTÄVÄN POHJAN YHTIÖN TOIMINNALLE. SYK:N RAHOITUSPOLITIIKAN TAVOITTEENA ON TALOUDELLISESTI EDULLINEN JA RISKIENHALLINNAN TURVAAVA RAHOITUSPOHJA, JOKA MAHDOLLISTAA MITTAVIENKIN INVESTOINTIHANKKEIDEN TOTEUTUKSEN. Anssi Koski, talous- ja rahoitusjohtaja Talous 2014 (2013) HENKILÖSTÖ Palkat, palkkiot ja eläkekulut 2,5 milj. euroa (2,2) Liikevaihto 139,1 milj. euroa (137,0) ALIHANKKIJAT Materiaalit ja palvelut 29,8 milj. euroa (30,7) Investoinnit 112,9 milj. euroa (72,4) Osingot omistajille 12,3 milj. euroa (15,8) JULKINEN SEKTORI Tuloverot 5,1 milj. euroa (5,2) RAHOITTAJAT Rahoituskulut 13,3 milj. euroa (15,8) 8 9

6 VAIKUTTAVUUTTA HANKINNOILLA JA VEROJALANJÄLJELLÄ Liiketoiminnan muut kulut 2014 MAKSETUT VEROT SYK OY:N VEROJALANJÄLKI ON SUURI JA SE LEVITTÄYTYY LAAJALLE SUOMESSA. TULOVERO 5,1 milj. euroa (5,2) VESI- JA JÄTEVESI 2 % ( ,50) JÄTE- HUOLTO 2 % ( ,40) VUOKRAT 3 % ( ,49) ULKO- ALUEIDEN HOITO 3 % ( ,32) HALLINTO 9 % ( ,70) KÄYTTÖ JA HUOLTO 10 % ( ,26) LÄMMITYS 19 % ( ,63) KIINTEISTÖVERO 19 % ( ,75) KORJAUKSET 33 % ( ,41) KIINTEISTÖVERO 10,0 milj. euroa (9,2) HENKILÖMÄÄRÄLTÄÄN PIENELLÄ, MUTTA LIIKEVAIH DOLTAAN SUURELLA YRITYKSELLÄ ON HYVÄ MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA KUMPPANIVERKOSTON JA HANKINTOJEN KAUTTA. HANKINNOISSA TOIMITAAN SYK OY:N PERIAATTEIDEN MUKAAN VASTUULLISESTI. ARVONLISÄVERO 6,2 milj. euroa (6,7) ENNAKONPIDÄTYKSET 0,7 milj. euroa (0,6) 10 11

7 Asiakkuudet ja kampuskehitys: ASIAKKUUS- JA KAMPUSKEHITYSORGANISAATIO ON VUODEN 2014 AIKANA RAKENTUNUT TOTEUTTAMAAN TÄYDELLÄ TEHOLLA TEHTÄVÄÄNSÄ: SYK:N KAMPUSKEHITYKSEN JOHTOIDEANA ON SAATTAA ERI TOIMIJOITA YHTEEN TAVALLA, JOKA SYNNYTTÄÄ SYNERGIAA JA PALVELEE SITEN YLIOPISTOJA, NIIDEN YHTEISTYÖKUMPPANEITA JA KOKO YHTEISKUNTAA. SYNERGIAKOHTEITA ON SAATU NYT KÄYNTIIN KAMPUSKEHITYKSEN POHJALTA JA RESURSSIVIISAUS PÄÄSEE VAUHTIIN. Juha Uotila, johtaja, asiakkuudet ja kampuskehitys SYK Oy:n asiakkaiden jakautuminen liikevaihdolla mitattuna Asiakastyytyväisyys KYLLÄ, olen jo suositellut 1,3 % (2) EN todennäköisesti suosittelisi 3,2 % (5) KYLLÄ, suosittelisin tietyin ehdoin/ varauksin 28,4 % (44) 12 Muut asiakkaat 3,3 % KYLLÄ, suosittelisin lämpimästi 67,1 % (104) Yliopistot 96,7 % Vastaajista yhteensä 97 % VOISI SUOSITELLA SYK:iä omien kokemustensa perusteella kollegoilleen. 13

8 Rakennuttaminen ja ylläpito: MEILLÄ ON KOOSSA HYVÄ PORUKKA JA TOIMINNAN PERUSLINJAT HYVIN HALLUSSA. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JATKUU NIIN RAKENNUTTAMISESSA KUIN YLLÄPIDOSSAKIN. TEHTÄVÄMME ON TUKEA YLIOPISTOJEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ JOUSTAVILLA JA MONIKÄYTTÖISILLÄ TILOILLA. Aki Havia, johtaja, rakennuttaminen ja ylläpito Rakennusten rakentamisvuodet Ylläpidon tunnuslukuja 1990:n jälkeen: 7 % : 28 % YLLÄPITOKULUT KESKIM. YLLÄPITOKORJAUSKULUT LÄMPÖENERGIAN KULUTUS* VEDEN KULUTUS SÄHKÖN KULUTUS /m /kk milj. euroa kwh/brm2 (- 6 %) dm3/brm2 (+1,7 %) kwh/brm2 (1,7 %) 4,3 2 17,3 146,5 295,0 105,0 Ennen 1960: 32 % : 32 % * lämmön kulutustiedot sääkorjattuja 14 15

9 Tutkimus ja kehitys: SYK:N TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN TULOKSISTA HYÖTYVÄT LAAJASTI USEAT ERI TOIMIJAT. TUTKIMUSTEN JA DEMO-HANKKEIDEN TULOKSENA SAATAVAT TIEDOT JA KOKEMUKSET EIVÄT JÄÄ VAIN RAPORTTEIHIN PÖLYTTYMÄÄN, VAAN TULOKSET HYÖDYTTÄVÄT USEIN KONKREETTISESTI TILOJEN KÄYTTÄJIÄ JA HEIDÄN PÄIVITTÄISTÄ TOIMINTAANSA. LISÄKSI HANKKEITA ESITELLÄÄN AVOIMESTI MUILLEKIN OSAPUOLILLE, JOLLOIN KAIKKI VOIVAT OPPIA NIISTÄ. Olli Niemi, dosentti, T&K-toiminnot SYK:n tutkimus- ja tuotekehitysohjelmat Demototeutukset yliopistoilla Yliopistot, joissa demoja toteutettu 80 % Tekes-hankkeet: RYM-SHOK, Oppimisen ja uuden tiedon luomisen tilat -työpaketti CARE, Campus Retrofit -hanke 2014 Hankkeiden pohjalta on tehty demoympäristöjä yliopistoillemme. Demojen avulla on tutkittu ja mitattu uudentyyppisten tilojen toimivuutta, tuottavuutta ja olosuhteita. Demoista on saatu palautetta, jota hyödynnetään SYK:n kampuskehittämisessä sekä rakennuttamisessa. 16 Yliopistot, joissa demoja ei toteutettu 20 % T&K-toiminnan kulmakiviä ovat asiakkaiden muuttuvien tarpeiden ymmärtäminen, uudenlaisten ratkaisujen löytäminen, kestävän kehityksen vaatimuksiin vastaaminen sekä palveluiden jatkuvan kehittäminen. 17

10 KAMPUKSET ROVANIEMI ROVANIEMI Lapin yliopisto: Rovaniemen kampus Toimimme ympäri Suomea OULU Oulun yliopisto: Kontinkankaan kampus Oulun yliopisto: Linnanmaan kampus OULU KAJAANI KAJAANI Kajaanin kampus KEHITÄMME VETOVOIMAISIA KAMPUKSIA JA EDESAUTAMME SITEN YLIOPISTOJEN MENESTYSTÄ JA VAKAVARAISUUTTA. VAASA Vaasan yliopisto: Vaasan kampus Åbo Akademi: Vaasan kampus TAMPERE Tampereen teknillinen yliopisto: Hervannan kampus Tampereen yliopisto: Kaupin kampus Tampereen yliopisto: Keskustan kampus VAASA KUOPIO JOENSUU KUOPIO Itä-Suomen yliopisto: Kuopion kampus JOENSUU Itä-Suomen yliopisto: Joensuun kampus HÄMEENLINNA Hämeenlinnan kaupunki: Seminaarin kampus JYVÄSKYLÄ SAVONLINNA JYVÄSKYLÄ Jyväskylän yliopisto: Jyväskylän kampus RAUMA Turun yliopisto: Rauman kampus TAMPERE SAVONLINNA Itä-Suomen yliopisto: Savonlinnan kampus TURKU Turun yliopisto: Turun kampus Åbo Akademi: Turun kampus HÄMEENLINNA RAUMA LAPPEENRANTA LAPPEENRANTA Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Lappeenrannan kampus TURKU 18 19

11 TUTUSTU LAAJEMPAAN VUOSIKERTOMUKSEEN JA VASTUULLISUUSRAPORTTIIN VERKOSSA: sykoy.fi/vuosikertomus MEIDÄT LÖYDÄT MYÖS SOSIAALISESTA MEDIASTA: PL 310, Tampere Puh

TASEKIRJA 31.12.2014. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Y-tunnus 2268637-3

TASEKIRJA 31.12.2014. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Y-tunnus 2268637-3 2014 TASEKIRJA 31.12.2014 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Y-tunnus 2268637-3 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan terveiset... 1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy - toimintakertomus... 2 Konsernin tuloslaskelma...

Lisätiedot

Konserni 2012. Konserni 2011. Liikevaihto 137,7 134,0 128,2 137,0 133,4 125,7

Konserni 2012. Konserni 2011. Liikevaihto 137,7 134,0 128,2 137,0 133,4 125,7 TOIMINTAKERTOMUS Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on perustettu vuonna 2009. Vuodesta 2010 alkaen yhtiö on vuokrannut ja rakennuttanut tiloja yliopistojen ja korkeakoulujen tarpeisiin pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Lisätiedot

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy PL 310 33101 TAMPERE

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy PL 310 33101 TAMPERE Suomen Yliopistokiinteistöt Oy OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy PL 310 33101 TAMPERE 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO...2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...3 KATSAUSKAUDEN TULOSKEHITYS...4

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Toimitusjohtajan katsaus Haluamme olla aina askeleen edellä Miten luonnehtisit Senaattikiinteistöjen toimintavuotta 2009?

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

Asuntoalan moniosaaja

Asuntoalan moniosaaja Vuosikertomus 2006 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asumispalveluita tarjoava konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes 38 000 vuokra-asuntoa noin 60 paikkakunnalla.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2014 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO aaltonet.fi facebook.com/ aaltoyliopistokiinteistot @AykAalto Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Lämpömiehenkuja 2 A, 02150 Espoo Puh. 09 439 0060

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

vuosikertomus 2011 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa

vuosikertomus 2011 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa vuosikertomus 211 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 1 Marimekko lyhyesti Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, jonka toiminnan ydin on ajattomien ja yksilöllisten, käytännöllisten ja kauniiden kuluttajatuotteiden

Lisätiedot

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja Sisällysluettelo Vuosi 2012 9 Vuosi 2012 lyhyesti 9 Toimitusjohtajan katsaus 10 Kiinteistöomaisuus 12 Avainluvut 15 Avainluvut graafeina 16 18 Strategia 18 n visio ja vahvuudet 18 Strategian toteuttaminen

Lisätiedot

vuosikertomus 2013 huomisen inhimillinen asuminen

vuosikertomus 2013 huomisen inhimillinen asuminen vuosikertomus 2013 huomisen inhimillinen asuminen SATO tuottaa hyvää asumista Koteja tarvitaan aina. Yli 70 vuotta asuntomarkkinoilla toimineena yrityksenä SATO tuntee suomalaisten asumistarpeet ja asuntotuotannon

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

yhteiskuntavastuuraportti 2013

yhteiskuntavastuuraportti 2013 yhteiskuntavastuuraportti 2013 Vastuullisuus liiketoiminnan kehittäjänä jokapäiväistä toimintaa, jonka tulokset vuonna 2013 olivat huomattavat: kehityksen suunta ympäristötavoitteiden osalta oli oikea.

Lisätiedot

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2004 Sisältö 1 VVO lyhyesti 2 Vuoden 2004 tärkeimmät tapahtumat 3 VVO:n vuosikymmenet, 1970-luku 4 Konsernijohtajan katsaus Asuntotarjontamme monipuolistui hallitusti 6

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMIVAMPI MAAILMA

VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMIVAMPI MAAILMA VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMIVAMPI MAAILMA 2 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ Destia vuonna 2012 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Riskienhallinta 8 Toimialan näkymät 10 Liiketoiminta 12 Destian palvelut 13

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. kohtaamisia 2012. kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme

VUOSIKERTOMUS 2012. kohtaamisia 2012. kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme VUOSIKERTOMUS 2012 kohtaamisia 2012 kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme SATO vuonna 2012 ESITTELY sisältö SATO vuonna 2012 uudistumisen vuosi 2 SATO lyhyesti 3 Palvelukonseptit 4 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomus 2014 Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRSraportointistandardien

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

Kapiteeli Oy Asiakaspalvelukeskus

Kapiteeli Oy Asiakaspalvelukeskus VUOSIKERTOMUS 2003 KIINTEISTÖSIJOITUSYHTIÖ KAPITEELI OY VUOKRAA, KEHITTÄÄ JA MYY KIINTEISTÖJÄ JA TOIMITILAA. YHTIÖN KIINTEISTÖOMAISUUDEN TASEARVO VUODEN 2003 LOPUSSA OLI 1,2 MILJARDIA EUROA. YHTIÖN OMISTAA

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2009

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 SISÄLTÖ Konsernin toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat

Lisätiedot