Erkyläntien liikenteen rauhoittamistoimenpiteiden vaikutusselvitys RIIHIMÄKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erkyläntien liikenteen rauhoittamistoimenpiteiden vaikutusselvitys RIIHIMÄKI"

Transkriptio

1 Erkyläntien liikenteen rauhoittamistoimenpiteiden RIIHIMÄKI

2 Kannen kuva: Christel Kautiala

3 SISÄLLYS 1 LÄHTÖKOHDAT Selvityksen sisältö Aiemmin tehdyt selvitykset 1 2 NYKYTILANNE Kokeilun toimenpiteet Liikennemäärät ja ajonopeudet Onnettomuudet Vaihtoehtoinen reitti Erkyläntielle 9 3 KOKEILUN VAIKUTUKSET 9 4 JATKOTOIMET 10

4

5 1 (11) 1 LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvityksen sisältö Tämä selvitys on laadittu Erkyläntien toimenpiteiden vaikutuksista kadun liikenteeseen ja liikenneturvallisuuden parantamiseen. Työssä selvitettiin, mitä vaikutuksia Erkyläntien liikenteeseen on ollut kahden vuoden kokeilulla, joka aloitettiin syksyllä Selvitys on tehty Riihimäen kaupungin kaupunkitekniikan vastuualueen toimeksiannosta. Selvityksen ovat laatineet DI Jutta-Leea Ylönen, DI Christel Kautiala ja DI Antti Soisalo Destia Oy:n Asiantuntijapalveluista. 1.2 Aiemmin tehdyt selvitykset Riihimäen kaupungin liikenneselvitys 2035 laadittiin vuonna 2011 yleiskaavoituksen taustaselvitykseksi, jossa suunniteltiin liikenneverkon jäsennöinti, yhteys- ja tilatarpeet, verkon kuormitus ja toimivuus sekä arvioitiin uusien väylien toteutusjärjestystä. Liikenneselvityksessä on esitetty katujen toiminnallinen luokka, jolla määritellään kadun merkitys koko liikenneverkolla. Toiminnallisten luokkien mukaan liikennettä pyritään ohjaamaan hierarkiassa pääkaduille ja pieniä katuja rauhoittamaan mahdollisuuksien mukaan. Erkyläntie on määritelty yhdeksi rauhoittamiskohteeksi, jolla läpiajoliikennettä pyritään vähentämään ja ajonopeuksia madaltamaan. Erkyläntien liikennemääriä ja käytettyjä ajonopeuksia tutkittiin vuonna 2012 laaditussa Erkyläntien nopeusnäyttöaineiston analysoinnissa. Projekti oli osa Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) vuonna 2012 toteutettavaa kesäopintokokonaisuutta. Työssä selvitettiin Erkyläntielle sijoitetulla nopeusnäyttötaululla ajonopeuksia (nopeusrajoitus oli 40 km/h) ja laadittiin tulosten perusteella ehdotus tarvittavista toimenpiteistä ajonopeuksien laskemiseksi. Tulosten perusteella Erkyläntiellä ajettiin lievää ylinopeutta, ajoneuvojen keskinopeuden ollessa noin 44 km/h. Yli 70 % alueen liikenteestä ajoi vähintään lievää ylinopeutta ja yli 50km/h ajonopeutta käyttävien osuus oli noin 20 %. Erkyläntien keskivuorokausiliikenne oli noin ajoneuvoa ja aiempiin liikennelaskentoihin verrattuna ajoneuvomäärät olivat pysyneet ennallaan. Työssä ehdotettiin Erkyläntien nykyisen K-Marketin (entinen Siwa) läheisyydessä olevan puuston harventamista sekä Patastenmäen tiilikoulun liittymän läheisyyteen sijoitetun hidasteen rakentamista. Molemmat toimenpiteet ovat toteutuneet. Erkyläntien kehittämiseksi on Hämeen ammattikorkeakoulussa laadittu opinnäytetyö keväällä 2013 (Erkyläntien kehittämissuunnitelma). Suunnitelmassa esitettiin toimenpiteet Erkyläntien kehittämiseksi sekä läpiajoliikenteen vähentämiseksi välillä V. I. Oksasen katu Uhkolankatu. Kehittämissuunnitelman aikana toteutettujen liikennelaskentojen perusteella Erkyläntien keskivuorokausiliikennemäärät olivat noin autoa vuorokaudessa ja läpiajavan liikenteen osuus oli 93 prosenttia sisään tulevan liikenteen osalta. Kehittämissuunnitelmassa esitettiin Erkyläntielle porttivaikutelman luovia ratkaisuja, joilla läpiajoliikennettä ohjattaisiin vaihtoehtoiselle reitille V.I. Oksasen kadun ja Uhkolankadun kautta kulkevaksi. Samalla vaihtoehtoisen reitin pääliittymät esitettiin muutettavaksi kiertoliittymiksi, jotka ovatkin toteutuneet.

6 2 (11) Huhtikuussa 2015 tehtyjen liikennelaskentojen mukaan liikennemäärä Erkyläntiellä oli noin ajoneuvoa vuorokaudessa, josta yli 87 % aamuliikenteestä idästä Uhkolankadun suunnasta lännen suuntaan oli läpiajavaa liikennettä (2013 vastaava luku oli 93 %). Iltapäivällä lukemat olivat lähes samat, mutta suunta vaihtuu. Liikennemäärä on suuri asuinkadulle, joka on kapea ja jolla on paljon suoria tonttiliittymiä. Lisäksi nopeusnäytöstä saatujen tietojen mukaan yli 70 % ajoi ylinopeutta. Erkyläntien rauhoittamista ja liikenneturvallisuuden parantamista (läpiajon vähentäminen, ajonopeuksien alentaminen) on käsitelty kaupungin teknisessä lautakunnassa (nykyinen Kaupunkikehityslautakunta) ja kaupunginhallituksessa useita kertoja vuoden 2009 jälkeen. Alun perin tekninen lautakunta esitti Erkyläntien liikenteen rauhoittamiseksi välille V.I. Oksasen katu Uhkolankatu koko liikenteen läpiajokieltoa sekä läpiajoa tukevia ajoratakavennuksia. Vuoden 2015 kaupunginhallituksen päätöksen mukaan Erkyläntielle tehtiin seuraavat toimenpiteet: Raskaiden ajoneuvojen läpiajoliikenne kielto asetetaan välille V.I. Oksasen katu Uhkolankatu lukuun ottamatta julkista liikennettä. Erkyläntielle asetetaan pakollinen pysäyttäminen -merkki V.I. Oksasen kadun ja Erkyläntien liittymään. Erkyläntielle tehdään ajoratakavennuksia kukkalaatikoilla. Patastenmäen puukoulun kohdalla olevat korotetut suojatiet ja liittymä uusitaan Patastenmäentien kohdalle rakennetaan uusi hidaste. Erkyläntien katuluokitus muutetaan kokoojakaduksi, mutta sen kunnossapitoluokitusta ei muuteta suuren kevyenliikenteen käyttäjämäärän vuoksi. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti toimenpiteiden vaikuttavuutta selvitetään kahden vuoden kuluttua toimenpiteiden toteutuksesta. Nyt laaditussa selvityksessä toimenpiteiden vaikutukset on arvioitu ja esitetty tarvittavia jatkotoimenpiteitä läpiajon vähentämiseksi. Keväällä 2016 Erkyläntien asukkaille toteutettiin kysely, jolla haluttiin selvittää asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia Erkyläntiellä tehdyistä muutoksista ja niiden vaikutuksista. Kysely toteutettiin välisenä aikana. Kyselyyn saatiin 74 vastausta. Kyselyn toteutuksesta ja vastausten yhteenvedosta vastasi Hämeen ammattikorkeakoulu. Kyselyn perusteella asukkaat kokevat, että ylinopeudet ovat entisestään kadulla lisääntyneet, eikä toimenpiteillä ole ollut asukkaiden mielestä merkitystä liikennemääriin tai koko liikenteen läpiajoliikenteeseen. Ajokavennuksina käytettyjen kukkalaatikoiden on nähty heikentäneen liikennekäyttäytymistä, koska asukkaat ovat kokeneet, että kavennusten kohdalla on kilpailtu vastaantulevan kanssa. Ylinopeuksien lisääntymisen ja liikennekäyttäytymisen huonontumisesta johtuen alueen asukkaat kokivat liikenneturvallisuuden Erkyläntiellä heikentyneen. Raskaan liikenteen läpiajokiellosta asukkaiden kokemukset jakaantuvat, mutta hieman suurempi osa vastaajista koki läpiajokiellon toimivaksi. Kyselyn perusteella asukkaista enemmistö koki läpiajoliikenteen edelleen merkittäväksi haitaksi (meluhaitta, päästöjen ja esim. katupölyn aiheuttama haitta, ylinopeudet, onnettomuudet). Varsinaisiin ajoesteisiin ei kovinkaan moni asukas ollut tyytyväinen, eikä vastaajien mielestä ajoesteiden toteutus ole ollut toimiva.

7 3 (11) 2 NYKYTILANNE Asukaskyselyn perusteella liikennekäyttäytyminen katuosuudella on heikentynyt (ylinopeudet, kiihdyttely, kilpailu vastaantulijan kanssa), eivätkä toimenpiteet ole rauhoittaneet kadun liikennettä. Kyselyvastauksissa tuotiin esille myös koulujen ympäristöjen rauhoittamisen tarve ja siten jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden turvallisuuden parantaminen. Erkyläntie on Uhkolankadun ja V.I. Oksasen kadun välillä liikenteelliseltä merkitykseltään kokoojakatu, jossa on 38 omakotitaloihin johtavaa suoraa tonttiliittymää, kahden liikekiinteistön liittymät, neljä kolmihaaraliittymää ja yksi nelihaaraliittymä. Lähimmillään asuintalot ovat alle kahden metrin päässä ajoradasta. Useassa liittymässä näkemät ovat erittäin huonoja ja osassa liittymissä näkemiä on parannettu peilien avulla. Patastenmäen puukoulun piha-alue sijaitsee kadun välittömässä läheisyydessä, jolloin liikenteen melu ja päästöt kantautuvat koulun alueelle. Myös asuinkiinteistöjen asumisviihtyvyyteen liikenteen melulla ja päästöillä on heikentävä vaikutus. Kadulla on erillinen tai korotettu kevyenliikenteenväylä ja kevyenliikenteen turvallisuus on huomioitu myös korotetuilla suojateillä Patastenmäen puukoulun kohdalla. Kadulla on säännöllistä linja-autoliikennettä. Erkyläntiellä on voimassa 40 km/h aluerajoitus. Erkyläntien, Uhkolankadun ja Teerimäenkadun liittymä sekä Uhkolankadun, V.I. Oksasen kadun, Hj. Elomaan ja Uusi Karhintien liittymä on muutettu kiertoliittymäksi ennen kokeilun aloittamista. 2.1 Kokeilun toimenpiteet Syksyllä 2015 alkaneen kokeilun aikana Erkyläntien ja V.I. Oksasen kadun liittymään asetettiin Erkyläntielle pakollinen pysäyttäminen (STOP) sekä raskaan liikenteen läpiajokielto koko Erkyläntien osuudelle (kuva 1). Kuva 1 Erkyläntielle asetettu raskaan liikenteen läpiajokielto (kuva: Jutta-Leea Ylönen) Kokeiluun liittyen ajorataa kavennettiin kolmessa kohdassa tilapäisillä esteillä (kukkalaatikko, kuva 2). Kavennukset sijaitsevat Keipinkadun itäpuolella (toispuoleinen kavennus),

8 4 (11) Patastenmäentien länsipuolella (toispuoleinen kavennus) ja Metsänvartijankaaren liittymän molemmin puolin (molemminpuolinen kavennus). Patastenmäentien liittymäalue saneerattiin korotetuksi liittymäksi vuoden 2016 aikana. Kuva 2 Erkyläntielle sijoitettu Metsänvartijankaaren länsipuolen ajoratakavennus (kuva: Christel Kautiala). Kuva 3 Erkyläntien kokeilun toimenpiteet ja vaihtoehtoisen reitin nykytilanne.

9 5 (11) 2.2 Liikennemäärät ja ajonopeudet Kevään ja kesän 2017 aikana Riihimäen kaupungin toimesta kerättiin nopeusnäyttötaulun avulla tietoa ajonopeuksista sekä liikennemääristä V.I. Oksasen kadulta väliseltä ajalta Väinö Sinisalon kadun liittymän pohjoispuolelta. Laskennan perusteella liikennemäärä V.I. Oksasen kadulla on noin ajoneuvoa vuorokaudessa (arvioitu yhden laskentaviikon perusteella). Erkyläntiellä ja Uhkolankadulla Riihimäen kaupungin toimeksiannosta Hämeen ammattikorkeakoulu toteutti liikennelaskennan välisenä aikana. Lokakuussa tehdyn laskennan perusteella Erkyläntien keskimääräinen vuorokausiliikenne laskenta-aineiston perusteella on ajoneuvoa vuorokaudessa ja Uhkolankadun ajoneuvoa. Liikennelaskenta toteutettiin Erkyläntiellä Keipinkadun ja Soittajankadun välillä. Lokakuun laskennan perusteella, Erkyläntien liikennemäärät ovat pysyneet samalla tasolla kuin vuonna 2013 ja 2015 (kuva 4). Samalla ajanjaksolla laskentojen perusteella myös Uhkolankadun liikennemäärä on säilynyt vuoden 2013 tasolla. Tehtyjen laskentojen perusteella vaikuttaa, että V.I. Oksasen kadulla liikennemäärä on pysynyt samalla tasolla verrattuna vuoden 2013 Erkyläntien kehittämissuunnitelmaan. Kuva 4 Erkyläntien arvioidut keskivuorokausiliikennemäärät eri vuosina. Erkyläntien läpiajoliikennettä laskettiin keskiviikkona kello välisenä aikana. Läpiajoliikennetutkimus tehtiin kahden pisteen välillä (Hikiäntien liittymän länsipuoli sekä Uhkolantien liittymän länsipuoli) keskustan suuntaan suuntautuvan liikenteen osalta. Tutkimus tehtiin videoimalla molempien pisteiden liikenne ja laskemalla videoista läpiajavan liikenteen osuus. Tehdyn läpiajoliikennetutkimuksen tulokset on esitetty taulukossa 1.

10 6 (11) Taulukko 1 Läpiajoliikennetutkimuksen tulokset. Aikaväli Läpiajoliikenteen osuus % % % Koko laskenta-aika % Laskentatulosten vertailu, läpiajoliikenteen osuus aikavälillä % (vuosi 2017) 93 % (vuosi 2013) Tutkimuksen perusteella läpiajoliikenteen osuus on vähentynyt hieman edellisestä tutkimuksesta (kuva 5). Vuoden 2013 tutkimuksessa aamuliikenteessä aikavälillä läpiajoliikenteen osuus oli 93 %, kun tässä tutkimuksessa vastaavalla aikavälillä läpiajaneita oli 80 % Erkyläntietä keskustan suuntaan ajavasta liikenteestä. Vuonna 2015 arvio läpiajoliikenteen määrästä aamun aikana oli noin 87 %. Kuva 5 Vertailukelpoiset läpiajoliikenteen määrät Erkyläntiellä vuosina 2013 ja Kaaviossa on kuvattu läpiajoliikenteen määrä Erkyläntiellä Uhkolankadulta keskustaan päin. Hämeen ammattikorkeakoulun tekemän liikennelaskennan yhteydessä Erkyläntiellä liikennelaskin rekisteröi mittausajanjaksolla ( ) kaikkiaan ajoneuvoa. Koko laskentajakson kaikkien ajoneuvojen keskinopeus oli 40 km/h. Hieman yli puolet (53 %) ajoi nopeusrajoituksen mukaisesti. Kuvassa 6 on esitetty ajoneuvojen määrä eri nopeusluokissa. Ylinopeutta ajavia oli noin 47 % kaikista ajoneuvoista. Ylinopeutta ajaneista 2/3

11 7 (11) ajoi lievää (1 5 km/h) ylinopeutta ja yli 50 km/h ajaneita oli noin 7 %. Korkein rekisteröity nopeus oli 80 km/h. Kuva 6 Lokakuussa mitatut ajonopeudet koko laskentajaksolla. Kuva 7 Lokakuussa toteutetun liikennelaskennan tulokset (liikennemäärä ja nopeustiedot tunneittain). V85-nopeus on nopeustaso jonka 85 % autoliikenteestä alittaa.

12 8 (11) 2.3 Onnettomuudet Erkyläntiellä tapahtui vuoden 2016 aikana kolme omaisuusvahinkoon johtanutta liikenneonnettomuutta, joista yksi oli törmäys kadulla olevaan esteeseen (ajoradan kavennuksena käytettyyn kukkalaatikkoon). Maaliskuussa tapahtuneessa onnettomuudessa ajoneuvo tuli Uhkolankadun suunnasta ja törmäsi esteeseen, koska aurinko häikäisi kuljettajaa eikä hän huomannut estettä. Törmäyksen seurauksena ajoneuvo kääntyi katolleen ja suistui vastaantulevien kaistan yli tien reunaan. Hetki ensimmäisen törmäyksen jälkeen toinen ajoneuvo törmäsi oletetusti samaan esteeseen, mutta tilastoissa onnettomuus kirjattiin yhdeksi onnettomuudeksi. Joulukuussa tapahtui kaksi onnettomuutta, joista toinen oli yksittäisonnettomuus (suistuminen vasemmalle suoralla), jossa kuljettaja oli alkoholin vaikutuksen alainen. Toinen onnettomuus oli kahden ajoneuvon kohtaamisonnettomuus, jossa toisen ajoneuvon kuljettaja ei noudattanut väistämisvelvollisuus kohdatessa -liikennemerkkiä ja törmäsi ajorataesteeseen (kukkalaatikkoon). Pelastuslaitoksen PRONTO-aineiston mukaan vuonna 2017 Erkyläntiellä on tapahtunut kolme omaisuusvahinkoon johtanutta henkilöauto-onnettomuutta (yksi osallinen jokaisessa onnettomuudessa). Onnettomuudet tapahtuivat maaliskuussa, kesäkuussa ja syyskuussa. Onnettomuuksien yksityiskohtia ei tiedetä, mutta lehtitietojen mukaan vähintään kaksi kuluvana vuonna tapahtuneista onnettomuuksista olivat törmäyksiä ajorataesteeseen (kukkalaatikkoon). Kuva 8 Erkyläntiellä vuosina 2016 ja 2017 tapahtuneet poliisin tai pelastuslaitoksen tietoon tulleet liikenneonnettomuudet.

13 9 (11) Vuosina Erkyläntiellä tarkastellulla välillä ei tapahtunut poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia. Erkyläntien ja V.I. Oksasen kadun liittymässä tapahtui kaksi risteämisonnettomuutta vuosina 2014 ja Erkyläntien, Uhkolankadun ja Teerimäenkadun liittymässä tapahtui kaksi risteämisonnettomuutta vuonna 2013 ennen kuin liittymä saneerattiin kiertoliittymäksi. Uhkolankadun, V.I. Oksasen kadun, Hj. Elomaan kadun ja Uusi Karhintien liittymässä tapahtui vuonna 2015 kaksi polkupyöräonnettomuutta, joissa molemmissa polkupyöräilijä loukkaantui. Onnettomuudet tapahtuivat sen jälkeen, kun liittymä saneerattiin kiertoliittymäksi, mutta ainakin toinen onnettomuus johtui osapuolten inhimillisestä virheestä. Ennen vuotta 2015 kyseisessä liittymässä tapahtui viisi onnettomuutta vuosina Vaihtoehtoinen reitti Erkyläntielle Erkyläntielle välillä Uhkolankatu V.I. Oksasen katu on olemassa vaihtoehtoinen reitti Uhkolankatua ja V.I. Oksasen katua pitkin, joka soveltuu paljon paremmin suurille liikennemäärille. Vaihtoehtoisen reitin katujen palvelutaso on selvästi korkeampi ja niissä on varaa liikennemäärien kasvulle toisin kuin Erkyläntiellä. Uhkolankadun ja V.I. Oksasen kadun liikenteenvälityskyky on korkeampi ja liikenneturvallisuustilanne on parempi, reitillä on vain yksi suora tonttiliittymä ja lisäksi pidemmät liittymävälit edesauttavat liikenteen sujuvuutta suuremmilla liikennemäärillä. Vaihtoehtoinen reitti on 400 metriä Erkyläntien reittiä pidempi. Matka-ajassa nopeusrajoitusten mukaan ajettuna, Erkyläntien ja vaihtoehtoisen reitin välillä on eroa noin puoli minuuttia (2min 17s ja 2min 45s) Erkyläntien hyväksi. Matka-ajassa ei ole huomioitu mahdollisia liittymäviiveitä tai vastaantulevan liikenteen väistämisestä johtuvia viivytyksiä. Uhkolankadulla ja V.I. Oksasen kadulla on voimassa 50 km/h nopeusrajoitus lukuun ottamatta Erkyläntien liittymäalueita, joissa on voimassa 40 km/h aluerajoitus. Katujen välinen liittymä on parannettu kiertoliittymäksi ennen kokeilun aloittamista. Uhkolankadulla Muuntajankadun liittymä on korotettu. V.I. Oksasen kadulla Jupiterinkadun liittymän itäpuolella on ajoratakorotus (ns. tyynyhidaste) koulureitin takia ja Saturnuksen kadun liittymän kohdalla olevalla suojatiellä välkyt. Lisäksi V.I. Oksasen kadulla on keskisaarekkeelliset suojatiet Muuntajankadun liittymässä. 3 KOKEILUN VAIKUTUKSET Asukaskyselyn perusteella toimenpiteet eivät ole rauhoittaneet Erkyläntien liikennettä ja toisaalta myös heikentäneet alueen liikenneturvallisuutta. Erityisesti ylinopeudet ja negatiivinen liikennekäyttäytyminen ovat lisääntyneet. Kyselyn perusteella raskaan liikenteen läpiajokielto on toiminut, mutta asukkaat kokevat edelleen muun liikenteen läpiajon ongelmana. Asukaskysely toteutettiin keväällä 2016, jolloin toimenpiteet olivat ehtineet olla vain talvikauden. Kokeilun aikana Erkyläntiellä on tapahtunut kuusi ajoneuvoliikenteen onnettomuutta, kun ennen kokeilua onnettomuuksia ei tapahtunut Erkyläntiellä yhtään vuosina Onnettomuuksista viisi ovat olleet törmäyksiä ajoradan kavennuksina käytettyihin kukkalaatikoihin.

14 10 (11) 4 JATKOTOIMET Liikennelaskentojen perusteella läpiajoliikenteen määrä on hieman vähentynyt edellisistä liikennelaskennoista, mutta läpiajoliikenteen osuus Erkyläntien koko liikenteestä on edelleen kohtuuttoman korkea. Liikennemäärät ovat Erkyläntiellä pysyneet viime vuosina samalla tasolla, eikä kokeilun toimenpiteillä ole ollut vaikutusta Erkyläntien kokonaisliikennemääriin. Lokakuussa tehtyjen laskentojen perusteella ylinopeudet ovat edelleen yleisiä. Lähes puolet ajoneuvoista ylitti nopeusrajoituksen. Ylinopeuksia ajaneista 2/3 ajoi ylinopeutta 1 5 km/h. Kaikkien ajoneuvojen keskinopeus viimeisimmän liikennelaskennan perusteella oli 40 km/h. Vuonna 2012 tehtyjen laskentojen perusteella keskinopeus oli 44 km/h. Vaikka laskentajaksot eivät ole vertailukelpoisia, niin voidaan olettaa keskinopeuden hieman laskeneen Erkyläntiellä. Vuonna 2015 tehtyjen laskentojen perusteella ylinopeutta ajavien osuus oli yli 70 % ajoneuvoista, kun nyt tehtyjen laskentojen mukaan ylinopeutta ajavia oli noin 47 % ajoneuvoista. Ylinopeutta ajavien määrä on siis hieman vähentynyt kokeilun myötä. Edelleen Erkyläntiellä ajetaan yleisesti ylinopeutta, ja vaikka pääosin ylitykset ovat lieviä (1 5 km/h), niin ylinopeutta ajavien määrää tulee pyrkiä vähentämään. Jo vähäinenkin lasku käytetyissä ajonopeuksissa vähentää onnettomuusriskiä. Esimerkiksi onnettomuuksissa, joissa ajoneuvo törmää 50 km/h keskinopeudella jalankulkijaan, kuoleman todennäköisyys jalankulkijalla on noin 70 %, kun 40 km/h keskinopeudella kuoleman todennäköisyys on 30 %. Tapahtuneiden onnettomuuksien, liikennelaskentojen sekä asukaskyselyn perusteella Erkyläntiellä on edelleen kohtuuttoman paljon läpiajoliikennettä, joka heijastuu kadun liikenneturvallisuuteen ja asukkaiden kokemaan turvallisuuteen. Erkyläntien ja V.I. Oksasen kadun liittymän pakollinen pysähtyminen (STOP) vaikuttaa onnettomuustietojen perusteella toimivalta. Erkyläntietä koskevissa kaupungille tulleissa palautteissa ei ole kommentoitu liittymäjärjestelyjä. Liittymässä näkemä V.I. Oksasen kadun suuntaan on huono, jonka perusteella pakollinen pysähtyminen on tarpeellinen. Raskaan liikenteen läpiajo vaikuttaa toimivalta ratkaisulta eikä kaupungille ole tullut palautetta raskaan liikenteen läpiajon rajoittamisesta. Myöskään syksyn liikennelaskennassa ei havaittu yhtään raskaan liikenteen läpiajavaa ajoneuvoa. Tämän selvityksen perusteella läpiajoliikenne koetaan ongelmana ja sitä tulee edelleen rajoittaa. Toimenpiteiden tulee olla riittävän tehokkaita myös alentamaan käytettyjä ajonopeuksia. Selvityksen perusteella Erkyläntien liikenteen rauhoittamiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi esitetään Erkyläntielle koko liikenteen läpiajon kieltämistä. Lisäksi läpiajon kieltämistä tukemaan esitetään seuraavia toimenpiteitä: Ajoratakavennukset muutetaan suunnitteluohjeiden mukaisiksi. Tämä parantaa kavennusten havaittavuutta ja toimivuutta. Kavennusten kohdalla ajorata voidaan myös korottaa. Nykyisten suojateiden havaittavuutta ja turvallisuutta parannetaan (herätevarret, suojatiemerkkien sijoittaminen lähelle ajorataa). Nopeusrajoitus alennetaan 30 km/h suunnitteluohjeiden mukaisesti. Linja-autopysäkit muutetaan ajoratapysäkeiksi. Samassa yhteydessä parannetaan Patastenmäen koulun saattoliikenteen järjestelyjä.

15 11 (11) Nyt laaditun selvityksen mukaan liikennemäärä on kohtuuttoman korkea kokoojakadulle, jolla on useita tontti- ja katuliittymiä sekä huomattava määrä jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Kokeilun aikana toteutetut toimenpiteet eivät ole vaikuttaneet riittävästi läpiajoon ja ajoratakavennukset ovat toisaalta heikentäneet liikenneturvallisuutta. Kokeilun rakenteelliset toimenpiteet perustuivat alun perin koko liikenteen läpiajon kieltämiseen ja tämän selvityksen myötä läpiajon kieltäminen koko liikenteeltä on perusteltua. Lisäksi esitetään muita toimenpiteitä, joilla läpiajoa pyritään vähentämään merkitsevästi ja ajonopeuksia pysymään rajoituksen mukaisina. Uusien hidasteiden suunnitteluohjeiden mukaisesti (Liikenneviraston ohjeita 35/2017) mutkahidaste (kaksi peräkkäistä ajoratakavennusta) soveltuu vähäliikenteiselle taajamateille ja asuntokaduille, joilla on vähän raskasta liikennettä, liikennemäärä on alle 300 ajon./h ja nopeusrajoitus on enintään 30 km/h. Kavennus tehdään niin, että ensimmäinen hidaste tehdään kulkusuunnassa väylän oikeaan reunaan. Kokeilun aikana toteutetut ajoratakavennukset esitetään muutettavaksi uusien suunnitteluohjeiden mukaisesti. Samalla kavennuskohteiden liikenteen ohjaus tulee tarkistaa yhtenäiseksi kaikkien kavennusten osalta. Suunnitteluohjeiden mukaisesti esitetään kadun nopeusrajoituksen alentamista nykyisestä 40 km/h suunnitteluohjeiden mukaisesti 30 km/h rajoitukseksi. Kokoojakadulla nopeusrajoitus on yleensä 40 km/h, mutta läpiajoliikenteen vähentämiseksi nopeusrajoitus esitetään alhaisemmaksi, kuten sivukaduilla on jo nykyisin. Täten koko asuinalueella olisi voimassa 30 km/h -aluerajoitus. Säännöllisen linja-autoliikenteen takia sivukadut voidaan pitää väistämisvelvollisina, vaikka muuten tasa-arvoiset liittymät vähentävät läpiajoliikennettä tehokkaasti. Nykyisten suojateiden havaittavuutta ja turvallisuutta voidaan parantaa varmistamalla, että suojatiemerkit on sijoitettu mahdollisimman lähelle ajorataa. Samalla suojatiemerkkien varsiin esitetään lisättäväksi herätevarret. Samalla voidaan tarkistaa tarvittavien suojateiden määrä ja sijainti. Ajoratapysäkkiä voidaan käyttää myös hidastinratkaisuna, tällöin linja-auto pysäyttää ajoradalle eikä linja-auton pysäyttämistä varten ole varattu erillistä tilaa, vaan pysäkin paikka on osoitettu linja-autopysäkin merkillä ja mahdollisilla tiemerkinnöillä. Pääsääntöisesti ajoratapysäkki soveltuu useimmille taajamateille ja kaduille, erityisesti asuntoalueille ja vähäliikenteisille väylille. Ajoratapysäkeillä sujuva ajo reunatuen viereen antaa mahdollisuuden hyödyntää matalalattiakaluston edut. Ajoratapysäkki vie pysäkkilevennystä vähemmän tilaa leveys- ja pituussuunnassa. Matkustajien odotustilalle jää näin ollen enemmän tilaa. Ajoratapysäkki toimii myös hidastimena, jolloin erillisten hidastimien tarve pienenee. Ajoratapysäkeillä pysäyttämiskieltoalue on suositeltavaa osoittaa keltaisella reunamerkinnällä. Patastenmäen tiilikoulun läheisyydessä olevat pysäkit toimivat osin myös koulun saattoliikenteen jättö-/ noutopaikkana, minkä takia pysäkkiratkaisuja mietittäessä, on syytä samalla selvittää koulun saattoliikennejärjestelyt.

16 (1) Raportti 2 Päivämäärä Destia Oy Puhelin (vaihde)

Oikaisuvaatimus koskien päätöstä Erkyläntien liikenneturvallisuuden parantaminen välillä V.I. Oksasen katu Uhkolankatu

Oikaisuvaatimus koskien päätöstä Erkyläntien liikenneturvallisuuden parantaminen välillä V.I. Oksasen katu Uhkolankatu Oikaisuvaatimus koskien päätöstä Erkyläntien liikenneturvallisuuden parantaminen välillä V.I. Oksasen katu Uhkolankatu Tekla 09.06.2015 176 Khall. 15.06.2015 269 Khall. 24.08.2015 300 Tekla 01.09.2015

Lisätiedot

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Rakenteelliset ratkaisut ja kevyen liikenteen turvallisuus 28.10.2015 Suunnittelupäällikkö Ari Vandell Liikenneturvallisuustilanne Tampereella Liikenneturvallisuustilanne

Lisätiedot

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET 22.5.2013 Leo Jarmala Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke SYSMÄN TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.7.21 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/214 7/21 Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat hankkineet siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.8.216 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/21 7/216 Oulun kaupungilla ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Suojateiden parantaminen nauhamaisessa taajamassa

Suojateiden parantaminen nauhamaisessa taajamassa Suojateiden parantaminen nauhamaisessa taajamassa Case mt 130 eli Tampereentie, Lempäälä (2015) Suvi Vainio Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön -seminaari 14.11.2017 Tervetuloa Tampereentielle!

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Mittaus 24.06.03, n. 2375ha/vrk Ylinopeutta ajoi vain 2,2 % autoista. Mittaus 13.08.2002, n. 2500ha/vrk Ylinopeutta ajoi enää 4,0 % autoista

Mittaus 24.06.03, n. 2375ha/vrk Ylinopeutta ajoi vain 2,2 % autoista. Mittaus 13.08.2002, n. 2500ha/vrk Ylinopeutta ajoi enää 4,0 % autoista Neljän kolmion liikennejärjestelyjen purku 4.11.2009 Porin liikenneturvallisuussuunnitelmassa 2001 (s 55 ja liite 4) hyvien kokemusten pohjalta päätettiin laajentaa väistämisvelvollisuus joka tulosuunnalta.

Lisätiedot

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA Luonnos 9.6.2017 LIIKENNEVERKKO - AUTOLIIKENNE Nopeusrajoitusta alennetaan 1 Tavoitetilanteen katuverkko Hatanpään valtatie

Lisätiedot

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS 9.5.2014 Kuva 1. Alueen sijainti. Johdanto Tämä raportti on laadittu Hollolan kunnan Teknisellä toimialalla Raikkosen asemakaavatyön tueksi. Raportissa

Lisätiedot

Yötarhantie, vähäinen katusuunnitelman muutos

Yötarhantie, vähäinen katusuunnitelman muutos Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Yötarhantie, vähäinen katusuunnitelman muutos Suunnitelmat 18 / 2017 Selostus ja perustelu Yötarhantie on noin 700 metriä pitkä kokoojakatu Jynkän kaupunginosassa

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Kunnan katuverkolla sijaitsevat maastokäyntikohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = liittymä kyselyn K = asukaskysely

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7498/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7498/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 228 Asianro 7498/08.00.00/2016 Yötarhantien liikenneturvallisuuden parantaminen Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Aloite Nykytilanne Kaupunki

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 849/10.03.01.00/2013 390 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv historia Kaupunginvaltuusto 2.9.2013

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA LIIKENNETURVALLISUUSRAPORTTI 2017 Tieliikenneonnettomuudet koko maassa ja valtakunnalliset tavoitteet Vuonna 2016 tapahtui Suomessa kaikkiaan 4 709 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 390 15.12.2014 Asianro 849/10.03.01.00/2013 9 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista historia

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

LIIKENTEEN RAUHOITTAMISPOLITIIKKA TAMPEREELLA

LIIKENTEEN RAUHOITTAMISPOLITIIKKA TAMPEREELLA Liikenteen rauhoittamispolitiikka Tampereella 1 Liikenteen rauhoittamispolitiikka Tampereella LIIKENTEEN RAUHOITTAMISPOLITIIKKA TAMPEREELLA Tampereen kaupungilla on ollut käytössä liikenteen rauhoittamista

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi vastata väylän käyttötarkoitusta (tontti-, kokooja-

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET TYÖN SISÄLTÖ 2 Työn lähtökohdat Työn tavoitteena

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Niittyrannantien liikenneturvallisuus. Liikenneturvallisuusselvitys

Niittyrannantien liikenneturvallisuus. Liikenneturvallisuusselvitys Niittyrannantien liikenneturvallisuus Liikenneturvallisuusselvitys MUISTIO 3.4.2017 Niittyrannantien liikenneturvallisuus 3.4.2017 1 (12) SISÄLTÖ ALKUSANAT... 2 1 KADUN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT...

Lisätiedot

Tavastian uusi lukio. Asemakaavan liikenneselvitys 02/2017, Infran suunnittelu, liikenneturvallisuus

Tavastian uusi lukio. Asemakaavan liikenneselvitys 02/2017, Infran suunnittelu, liikenneturvallisuus Tavastian uusi lukio Asemakaavan liikenneselvitys 02/2017, Infran suunnittelu, liikenneturvallisuus Työn sisältö Liikennelaskenta Käsinlaskenta vk:lla 50 koneellinen poikkileikkauslaskenta ja ajonopeudet

Lisätiedot

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Finnish-Russian Road Traffic Safety Days, Helsinki Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä S. Laapotti 14.2.2013,

Lisätiedot

LIIKENTEEN RAUHOITTAMISPERIAATTEET

LIIKENTEEN RAUHOITTAMISPERIAATTEET 1 Tämän ohjeen tarkoituksena on määritellä Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien alueelle yhtenäiset toimintatavat liikenteen rauhoittamiseksi ja rauhoittamista koskevien

Lisätiedot

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Liperin kunta Marko Tikkanen, Matti Romppanen Luonnos 26.5.2017 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä

Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä Marko Kelkka Uudenmaan ELY-keskus LINTU-seminaari 2.2.2011 Helsinki Lähtökohdat Liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa vuosina 2012-2016 Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa v. 2012-2016 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 39 % kaikista onnettomuuksista tapahtui

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA

Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA VTT Liikenne- ja logistiikkajärjestelmät Harri Peltola, Riikka Rajamäki & Juha Luoma Lähtökohdat nopeuksien hallinnalle Vaikutukset matka-aikaan, logistiikkaan,

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 144 25.06.2014. 144 Asianro 2877/08.00.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 144 25.06.2014. 144 Asianro 2877/08.00.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 144 Asianro 2877/08.00.00/2014 Liikenneturvallisuuskohteet 2014 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Reposaarentie Reposaarentielle

Lisätiedot

Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu

Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu Jämsän kaupunki 9.5.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Johtopäätökset Paikkatietoikkuna 2016 9.5.2016 Page

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Asemakaavan 8559 yleisötilaisuus, 04.05.2016 04.05.2016 Katri Jokela Henkilö- ja autopaikkamäärät sekä vertailu Määrät Linnainmaankatu 120 28 12-15 14

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2017...

Lisätiedot

Automaattinen liikennevalvonta Kuopion katuverkolla

Automaattinen liikennevalvonta Kuopion katuverkolla Automaattinen liikennevalvonta Kuopion katuverkolla Sisältö Työn tausta Automaattinen liikennevalvonta Suomessa Automaattisen liikennevalvonnan hyötyjä Lähtökohdat Kuopiossa Kuopiossa tapahtuneet onnettomuudet

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Espoon kaupunki Tekninen keskus PL 1 02070 Espoon kaupunki / Kirjaamo Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Esitys: Latokaski-seura ry on saanut Latokasken

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma

VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma 1 2 Pohjakartat Jyväskylän kaupunki Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Tiivistelmä... 5 1 Lähtök ökohdat... 6 1.1 Sijainti... 6 1.2 Ympäristö... 6 1.3 Kadun

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2016...

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (5) 304 Viilarintie välillä Viikintie - Holkkitie, nro 29955/1-3 ja Viikintie Viilarintien kiertoliittymän kohdalla, nro 29956/1, katusuunnitelmien hyväksyminen,

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA

RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA 5.11.2014 RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi Päivämäärä 17/10/2014 Laatija

Lisätiedot

Lehdistö Varikko Oriahde asemakaavan liikenneselvitys

Lehdistö Varikko Oriahde asemakaavan liikenneselvitys Lehdistö Varikko Oriahde asemakaavan liikenneselvitys ORIVEDEN KAUPUNKI 28.1.2014 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työn tavoitteet... 3 3 Liikennejärjestelmän nykytilanne... 3 4 Liikenneverkon jäsentely...

Lisätiedot

Erkyläntien kehittämissuunnitelma

Erkyläntien kehittämissuunnitelma Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liikennealan koulutusohjelma Riihimäki, kevät 2013 Roope Ahola TIIVISTELMÄ Riihimäki Liikennealan koulutusohjelma Liikennesuunnittelu/ älykkäät liikennejärjestelmät Tekijä

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet

Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön seminaari 14.11.2017 Ari Liimatainen, Liikennevirasto Jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta

Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotus n:o 1/15990, Lamminpään kaupunginosassa, TRE: 6480/10.03.02/2012. Suunnitelmassa oleva reunakivi on laskettava

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3452/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3452/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 121 Asianro 3452/10.03.01.00/2016 Leväsentien yleissuunnitelma Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut Taustaa Nykytila Pohjois-Savon

Lisätiedot

Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Ohjausryhmä: Saara Toivonen, pj Leif Beilinson,

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

Liikenneselvitys Iso-Iivarintielle välillä vt 1 st 110

Liikenneselvitys Iso-Iivarintielle välillä vt 1 st 110 PAIMION KAUPUNKI Liikenneselvitys Iso-Iivarintielle välillä vt 1 st 110 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32583 Raportti 1 (12) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue... 1 2.1 Ajoneuvoliikenteen

Lisätiedot

Tasoliittymät ja perusverkon eritasoliittymät 6.5.2015

Tasoliittymät ja perusverkon eritasoliittymät 6.5.2015 Tasoliittymät ja perusverkon eritasoliittymät 6.5.2015 Ajankohtainen T&K Valmistuneet ja tekeillä olevat T&K -selvitykset Valmistunut selvitys Turvasaarekkeella varustetut liittymät Liikenneturvallisuus

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat

OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat 1 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 25.8.2016 OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat Johdanto Rakennusvalvontaviraston

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA. Hennala HENNALAN VARUSKUNTA-ALUEEN KAAVARUNKO KADUT JA LIIKENNE ESISELVITYS ttv

KUNNALLISTEKNIIKKA. Hennala HENNALAN VARUSKUNTA-ALUEEN KAAVARUNKO KADUT JA LIIKENNE ESISELVITYS ttv KUNNALLISTEKNIIKKA Hennala HENNALAN VARUSKUNTA-ALUEEN KAAVARUNKO KADUT JA LIIKENNE ESISELVITYS ttv KUNNALLISTEKNIIKKA 1 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Suunnitelmat ja selvitykset... 2 Kaavatilanne...

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot