Joukkorahoitus Esiselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joukkorahoitus Esiselvitys"

Transkriptio

1 Joukkorahoitus Esiselvitys Investment Management Finland Oy Selvitys vastaa tilannetta marraskuu Oikeudet muutoksiin pidätetään. TÄMÄ ESISELVITYS ON LAADITTU VASTAAMAAN TILANNETTA MARRASKUUSSA 2012, JOLLOIN SUORITETTIIN HAASTATTELUT. ESISELVITYS ON LAADITTU JA LUOVUTETTU TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KEHITYSYHTIÖ TREDEA OY:LLE. LISÄTTY RAHOITTAJIEN /TILAAJIEN LOGOT: Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisen Avoin Tampere - ohjelman ( ), avulla autetaan uusien kasvuyritysten syntyä, luodaan kansainvälisesti merkittävää liiketoimintaa sekä edistetään perinteisen teollisuuden hallittua rakennemuutosta niin, että vuonna 2018 Tampere on edelleen vetovoimainen monipuolisen yritystoiminnan kaupunki.

2 VASTUUVAPAUSLAUSEKE TREDEA OY KOROSTAA, ETTÄ SE ON AINOASTAAN VASTAANOTTANUT TÄMÄN SELVITYKSEN JA ETTÄ SE EI OLE TOIMINUT SELVITYKSEN LAATIJANA EIKÄ TOIMITTANUT SIIHEN MITÄÄN TIETOJA. TREDEA OY:LLÄ EI OLE OLLUT MAHDOLLISUUTTA TARKASTAA ESISELVITYKSESSÄ MAINITTUJA TIETOJA. TREDEA OY EI VASTAA MILTÄÄN OSIN TIETOJEN OIKEELLISUUDESTA TAIKKA TÄYDELLISYYDESTÄ. TREDEA OY EI ANNA MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA VAKUUTUSTA TAI TAKUUTA ESISELVITYKSESSÄ ESITETTYJEN SEIKKOJEN TAIKKA TIETOJEN LUOTETTAVUUDESTA, OIKEELLISUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ TAIKKA SOPIVUUDESTA MIHINKÄÄN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TREDEA OY KOROSTAA, ETTÄ ESISELVITYKSEN TIETOJEN KÄYTTÄMINEN JA NIIHIN LUOTTAMINEN ON YKSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. ESISELVITYSTÄ EI SAA HYÖDYNTÄÄ TAIKKA KÄYTTÄÄ MILLÄÄN TAVALLA SELLAISELLA ALUEELLA TAIKKA SELLAISIIN OSAPUOLIIN LIITTYEN, JOIDEN OSALTA TÄMÄ VASTUUVAPAUSLAUSEKE EI OLISI PÄTEVÄ. TREDEA OY EI VASTAA KÄYTTÄJÄLLE TAIKKA KOLMANNELLE TAHOLLE MISTÄÄN ESISELVITYKSEN TIETOIHIN LUOTTAMISESTA TAIKKA NIIDEN KÄYTTÄMISESTÄ AIHEUTUNEISTA SEURAAMUKSISTA, MUKAAN LUKIEN SUORAT, EPÄSUORAT JA VÄLILLISET VAHINGOT, TAPPIOT JA MENETYKSET. TREDEA OY EI OLE MILTÄÄN OSIN VASTUUSSA SIITÄ, LOUKKAAVATKO ESISELVITYS TAI SIINÄ OLEVAT TIEDOT KOLMANNEN TAHON IMMATERIAALISOIKEUKSIA TAIKKA MAHDOLLISTEN LOUKKAUSTEN SEURAAMUKSISTA. KÄYTTÄESSÄÄN TAIKKA HYÖDYNTÄESSÄÄN ESISELVITYSTÄ TAIKKA SEN TIETOJA KÄYTTÄJÄ SAMALLA HYVÄKSYY TÄMÄN VASTUUVAPAUTUKSEN. 2(29)

3 1. YHTEENVETO ERILAISIA JOUKKORAHOITUSTAPOJA LAHJOITUKSIIN PERUSTUVA TOIMINTAMALLI (RAHANKERÄYS) ENNAKKO- OSTOIHIN PERUSTUVA TOIMINTAMALLI... 7 LAINAAMINEN SUURELTA YLEISÖLTÄ... 8 OSAKEPOHJAINEN JOUKKORAHOITUS MITEN OSAKEPOHJAINEN JOUKKORAHOITUS TOIMII EROT JA YHTENEVÄISYYDET VENTURE CAPITAL (VC) SIJOITUSKIERROKSEEN MITEN VARHAISESSA VAIHEESSA JOUKKORAHOITUSTA VOI HAKEA? LUOTTAMUKSELLINEN MATERIAALI NÄKYY VAIN VALITUILLE TAHOILLE ESIMERKKI OSAKEANNIN HAETTAVAN PÄÄOMAN MATEMATIIKASTA JOUKKORAHOITUKSEEN LIITTYVÄ JURIDIIKKA ESITTEEN LAATIMISVELVOLLISUUS JA TÄTÄ KOSKEVAT POIKKEUKSET SIJOITTAJIEN YHDENMUKAINEN KOHTELU TIEDONSAANNIN SUHTEEN SOVELTUVA LAKI KANSAINVÄLISISSÄ OSAKEANNEISSA MITEN JOUKKORAHOITUKSEN SUOSIOTA VOISI EDISTÄÄ? PROSESSIN LÄPIVIENTI SIJOITUSKIERROKSEEN TARVITTAVA DOKUMENTAATIO JA SEN STANDARDOIMINEN LUOTTAMUSASPEKTI JA ONLINE- LUOTTAMUS EXIT- MARKKINAPAIKAN MERKITYS JOUKKORAHOITUKSEN MENESTYKSELLE JOUKKORAHOITUKSEN SIJOITUSPROSESSIIN LIITTYVÄ DOKUMENTAATIO JA SEN ERITYISPIIRTEET SIJOITUSPÄÄTÖKSEEN VAIKUTTAVAT DOKUMENTIT Sijoitusmateriaalin kielikysymykset Video- pitchit Vendor Due Diligence ja sen verifiointi Liiketoimintasuunnitelma Osakassopimus ja muut dokumentit SIJOITUKSEN TEKEMINEN Standardoidun dokumentaation merkitys Osakassopimukseen liittyminen Sijoitusprosessi ns. Book- Building - mallilla ja sen edut Sijoitussitoumus SIJOITUSPROSESSI JA RAHALIIKENNE SIJOITUSPROSESSIN ERI VAIHEIDEN JULKISUUSASPEKTIT RAHALIIKENNE RAHOJEN PALAUTTAMINEN TILANTEESSA, JOSSA KYNNYSRAJAA EI SAAVUTETA JOUKKORAHOITUSALUSTAN VALINTA PERUSTELUT JOUKKORAHOITUSALUSTAT VALINTA (29)

4 1. Yhteenveto Esiselvityksen tavoitteena on: 1. Kuvata erilaiset joukkorahoitusvaihtoehdot Lahjoitukset Ennakko-ostot Lainaaminen Osakeanti 2. Esitellä osakepohjainen joukkorahoitusmalli 3. Kuvata osakepohjaiseen joukkorahoituspalveluun liittyen Terminologia Juridiikka Sijoitusprosessi Oheinen taulukko esittelee erilaiset joukkorahoitukseen liittyvät vaihtoehdot etuineen ja riskeineen: Rahankeräys Ennakkomyynti Laina Osakepohjainen joukkorahoitus Kenelle sopii Säätiöt ja yhdistykset Kuluttajatuotteita tekevät yritykset Yritykset Yritykset, erityisesti startupit, perheyritykset ja kasvuyritykset Saatava vastike Ei välttämättä mitään Tuote tai palvelu Mahdolliset vakuudet Yrityksen osakkeita Edut rahoittajan kannalta Hyvää mieltä Tuotteen tai palvelun saa halvemmalla ja/tai aikaisemmin kuin muut ostajat Osakesijoitusta nopeampi takaisinmaksu, hyvä korko Mahdollisuus osinkoihin tai myyntivoittoon yrityksen menestyessä Riskit rahoittajan kannalta Käytännössä ei riskejä Tuote tai palvelu maksettu etukäteen mutta sitä ei saakaan tai se valmistuu myöhässä Pääoman takaisinmaksu viivästyy tai sitä ei saa takaisin Yritys voi mennä konkurssiin tai ei tee voittoa Edut rahoitusta hakevan henkilön tai yrityksen kannalta Mahdollistaa tavoitteena olevan projektin toteuttamisen. Tuotteen tai palvelun toteutuksen saa rahoitettua ilman omistuksen laimentumista, samalla tuote tai palvelu tulee validoitua markkinoilla josta on hyötyä tulevan menestyksen ja rahoituksen hankkimisen kannalta. Työkalu kassavirran hallintaan, ei laimenna omistusta, yleensäkin mahdollisuus saada lainaa, joita pankit eivät tyypillisesti myönnä alkaville yrityksille Rahoitusta voi hakea laajemmalta joukolta sijoittajia, jolloin todennäköisyys siihen että joukossa on yritystä muutenkin auttamaan pystyviä tahoja kasvaa olennaisesti (ns. Crowd Effect). 4(29)

5 Rahankeräys Ennakkomyynti Laina Osakepohjainen joukkorahoitus Riskit tai haitat rahoitusta hakevan yrityksen kannalta Rahankeräys ei ole mahdollista yrityksille Suomessa (rahankeräyslaki). Ennakkomyynnillä kerätty summa ei riitäkään tuotteiden tai palvelun valmistamiseen sekä itse tuotantoon liittyvät riskit ja aikatauluviiveet. Vakuuksien järjestäminen Liian laaja osakaspohja voi olla haasteellinen mikäli siihen ei ole varauduttu esimerkiksi osakassopimuksessa tai väliyhtiöjärjestelyllä. Sovellettava lainsäädäntö Rahankeräyslaki Arvonlisäverotus, kuluttajansuojalaki Koronkiskontalaki Finanssivalvonta, mahdollisesti kuluttajansuojalaki Tyypillinen summa per henkilö Tyypillinen haettava kokonaisrahoitus Tämä esiselvitys keskittyy osakepohjaiseen joukkorahoitukseen. Siinä on yksinkertaistettuna kyse siitä, että yritys (startup, kasvuyritys tai muu laajempaa mielenkiintoa herättävä osakeyhtiö) hakee Internetissä toimivaa joukkorahoitusalustaa hyödyntäen rahoitusta suurelta joukolta sijoittajia siten, että yksittäisen sijoittajan sijoitus voi olla vaikkapa vain muutamia tuhansia euroja. Sijoitusprosessin vaatimukset tiivistettynä ovat Suomessa tarjottaville palveluille: Valmistelu on tehty huolellisesti ja sekä Suomen lakia noudattaen, että sijoittajien vaatimukset huomioiden Sijoituskierros tehdään siten, että arvopaperimarkkinalain mukaista 1 tarjousesitettä ei tarvita (esitteen tuottaminen on kallista ja aikaa vievää) joten sijoituskierroksen tulee olla kooltaan alle lakisääteisen maksimikoon (1.5 M 12 kk aikaikkunassa) tai sijoitusta esitellään vain rajoitetulle joukolle ja osakeannin yhteydessä sijoittajille annetaan tasapuolisesti riittävät tiedot osakeantiin liittyvistä tiedoista Osana valmistelua yrityksestä tehdään ns. Vendor Due Diligence ja valmistelussa käytetään kolmansia osapuolia tarpeen mukaan Sijoituskierros tehdään hallitusti luotettavaa joukkorahoitusalustaa hyödyntäen Sijoituskierroksen vaivattomuuden vuoksi lähes koko prosessi voidaan tehdä Internetissä Edut sijoittajille joukkorahoituksesta, ja erityisesti osakepohjaisesta joukkorahoituksesta ovat seuraavat: Mahdollisuus sijoittaa mielenkiintoisiin yrityksiin, joissa on kasvupotentiaalia Mahdollisuus sijoittaa paikallisiin kasvuyrityksiin ja näin myös välillisesti tukea paikallista taloutta alueellisesti ja tuntea todelliset riskit 1 Arvopaperimarkkinalaki on uudistumassa, muutokset tulevat todennäköisesti voimaan vuoden 2013 alusta lähtien. 5(29)

6 Mahdollisuus hajauttaa omia sijoituksia Mahdollisuus suurempiin voittoihin kuin pörssiosakkeissa Startupeille ja kasvuyrityksille edut ovat seuraavat Mahdollisuus saada rahoitusta uudella tavalla Mahdollisuus samalla saada osakkeenomistajiksi alalla olevia, alaa tuntevia tai siitä kiinnostuneita sijoittajia myös kansainvälisesti Joukkorahoitusmarkkinat ovat vasta alkuvaiheessa kansainvälisestikin ja käytännöt muodostumassa. Suomalainen Venture Bonsai on ensimmäinen finanssivalvonnan ohjeiden mukainen joukkorahoitusalusta ja säädösten mukainen Sijoittajien kannalta, erityisesti haluttaessa osakepohjaisen joukkorahoituksen suosion kasvavan, tulisi Suomeen perustaa mahdollisuus myydä sijoittajan omistamia listaamattoman yrityksen osakkeita. Logiikka tälle on yksinkertainen: tehdyistä sijoituksista pitää päästä myös eroon, jotta voitot voi realisoida ja tehdä näin vapautuvalla pääomalla uusia sijoituksia. Muutoin ajaudutaan sellaiseen tilanteeseen, että uusia sijoituksia ei voi tehdä koska edellisistä ei ole vielä päässyt eroon. Samalla sijoitetun pääoman rahankierron nopeus kasvaa, syntyy enemmän yrityksiä ja kasvu nopeutuu. Toisin kuten Yhdysvalloissa, tämä vaihe on Suomessa vasta aluillaan ja listaamattomien yritysten exitkäytännöt vaihtelevat suuresti jälkimarkkinoiden puutteessa. 2. Erilaisia joukkorahoitustapoja Sanalla joukkorahoitus voidaan ymmärtää hyvinkin keskenään erilaisia konsepteja. Nämä eri konseptit eroavat toisistaan mm. rahaa vastaan saatavan vastikkeen sekä juridisten vaatimusten osalta. Yhteistä näille kaikille konsepteille on se että niissä kerätään jokin summa rahaa suurelta massalta ihmisiä, jolloin yksittäisen rahaa antavan tahon osuus voi olla hyvinkin pieni. Yksi tapa määritellä joukkorahoitus: Joukkorahoitus eli crowdfunding kuvaa tapaa tehdä yhteistyötä ja saada huomiota henkilöiden tai organisaatioiden hankkeille, joiden rahoittaminen tapahtuu keskenään verkostoituvien ihmisten avulla, yleensä internetin välityksellä. Joukkorahoitusta on käytetty monissa yhteyksissä katastrofirahoituksesta kansalaisjournalismiin, poliittisiin kampanjoihin, kulttuurihankkeiden ja startup-yritysten rahoittamiseen, elokuvien sekä vapaan lähdekoodin tietokoneohjelmien tuottamiseen. Lähde: Wikipedia 2.1 Lahjoituksiin perustuva toimintamalli (rahankeräys) Tässä toimintamallissa henkilö lahjoittaa rahaa jonkin hänelle mielenkiintoisen projektin toteuttamiseksi. Yhdysvalloissa esimerkki tästä rahankeräysmalliin perustuvasta toiminnasta on palvelu nimeltä Kickstarter. Se on saanut paljon julkisuutta sen kautta 6(29)

7 rahoitettujen projektien onnistuttua. Kickstarterissa voivat tällä hetkellä (marraskuu 2012) käytännössä hakea lahjoituksia ainoastaan henkilöt tai yritykset, jotka asuvat Yhdysvalloissa tai Iso-Britanniassa. Suomalaisetkin yritykset ovat jo jossain määrin hyödyntäneet Kickstarteria hyödyntämällä palvelun mahdollistamaa tilannetta, jossa riittää että vähintään yksi lahjoitusta hakevan tiimin jäsen täyttää muodollisesti vaatimukset. Suomalaisten yritysten hyödyntäessä Kickstarteria saattaa haasteeksi muodostua mm. arvonlisäverotukseen ja rahankeräyslakiin liittyvät vaatimukset. Tämä johtuu mm. siitä että vastike -käsitteen tulkinnassa on tällä hetkellä epävarmuutta. Suomessa tämän toimintamallin (lahjoitukset) hyödyntäminen vaatii lain mukaan poliisin luvan. Tästä syystä tämä toimintamalli on käytännössä mahdollista vain esimerkiksi yleishyödyllisille säätiöille ja yhdistyksille. Suomessa suurta huomiota herätti syksyllä 2012 Kickstarter-palvelua hyödyntänyt Senja opettaa sinulle ruotsia -projekti. Tämän kirjan kohdalla kyse oli oikeastaan kyse ennakkoostosta (katso seuraava kappale), mutta vääränlaisten sanavalintojen vuoksi se poliisitutkinnassa tulkittiin lakia rikkovaksi. Sen vuoksi on tärkeää, että sijoitukset tehdään Suomen lainsäädännön edellyttämällä tavalla palvelussa, joka täyttää nämä vaatimukset. 2.2 Ennakko-ostoihin perustuva toimintamalli Ennakko-ostomallissa on nimensä mukaisesti kyse tuotteen tai palvelun ennakkoon ostamisesta, jolloin vastineeksi saa aikanaan joko tuotteen, siitä saatavia tuloja tai muun vastikkeen, esimerkiksi mahdollisuuden osallistua kurssille tai klubin jäsenyyden. Tuotetta tai palvelua myyvän yrityksen kannalta kyse on rahoitustavasta, jolla voidaan tuottaa luvattu tuote tai palvelu. Aiemmin mainittua Kickstarter-palvelua on enenevissä määrin käytetty myös rahoituksen hankkimiseen ennakkomyymällä kuluttajille mielenkiintoisia laitteita. Näistä eräs mielenkiintoisimmista on keväällä 2012 ennakkomyynnissä ollut Pebble-älykello. Pebblen historia on siinä mielessä mielenkiintoinen, että he eivät alunperin saaneet kasvuun tarvittavaa rahoitusta sijoittajilta ja päätyivät hakemaan rahoitusta Kickstarterista tavoitteena saada kasaan $ Projekti herätti runsaasti huomiota erityisesti sosiaalisessa mediassa ja loppujen lopuksi he myivät älykelloja yli 10 miljoonan dollarin edestä ennakkoon. Ennakkomyynnin ollessa 100-kertainen alkuperäiseen tavoitteeseen nähden johti tämä kuitenkin muihin haasteisiin. Tuotannon hankkiminen kaikkine siihen liittyvine haasteineen on kuitenkin viivästyttänyt tuotteiden toimitusta asiakkaille ja tätä kirjoitettassa (joulukuu 2012) kelloja ei ole vielä toimitettu tilaajille. Kickstarteria ei kuitenkaan oltu alunperin suunniteltu tämäntyyppiseen toimintaan, joten Kickstarter tiukensi marraskuussa 2012 projekteihin liittyviä vaatimuksia. Ennakkoon ei voi enää esimerkiksi kerätä rahoitusta tuotteille, jotka kuvataan pelkästään 3D-animaation tai kuvien avulla vaan kuvien on esitettävä sen projektin alkuvaiheessa olevaa tilannetta. 7(29)

8 Suomesta lähtöisin Iron Sky -elokuva hyödynsi myös joukkorahoitusta elokuvan rahoitukseen.tuotantoyhtiö myi Finanssilainsäädännön rajoituksia noudattaen mm. osuuksia tulevista tuotoista sekä ns. sotaobligaatioita. Sotaobligaatio oli käytännössä A4- kokoinen juliste sekä siihen liittyvä, elokuvan promomateriaalia sisältävä DVD-levy. Juridisesti kyse oli nimenomaan myynnistä (paketin hinta 250 sisältäen arvonlisäveron 23%) vaikka käytännössä kyse olikin hyväntekeväisyydestä koska vastikkeena saadun tuotteen arvo ei ollut merkittävä. Suomessa tälle segmentille on tulossa vuoden 2013 puolella nimenomaan kuluttajille suunnattujen laitteiden ennakkomyyntiin sekä siihen liittyvään tuotantoon erikoistunut HitSeed Oy. Hitseed keskittyy aluksi sellaisiin projekteihin, joissa on mukana pääsääntöisesti kuluttajille suunnattu laite sekä siihen liittyvät pilvipalvelut. Yrityksen ennakkomyynnin mahdollistavan alustan avulla kohderyhmään kuuluvat yritykset voivat ennakkomyynnin avulla hankkia sekä ennakkomyyntiä, että saada samalla tuotteen markkinavalidaation. Pilottivaiheessa oleva Mesenaatti.me puolestaan kutsuu itseään yhteisörahoituspalveluksi ja ohjeistaa Facebookissa rahan hakijoita hankkimaan rahankeräysluvan tai antavan vastikkeen, jolloin ennakkomaksaminen on laillista. Lainaaminen suurelta yleisöltä Yritys voi myös lainata rahaa pankin sijasta suuremmalta joukolta sijoittajia. Suomessa tämä on mahdollista tällä hetkellä vain yksityishenkilöille esimerkiksi lainaaja.fi -palvelun kautta. Iso-Britanniassa toimii Funding Service -niminen palvelu, joka mahdollistaa lainaamisen myös yrityksille. Joukkoistetussa lainaamisessa sijoittaja saa markkinamekanismilla tai muulla tavalla määräytyvän koron lainapääomalleen. Lainaaminen edellyttää luonnollisesti uskoa yrityksen takaisinmaksukykyyn ja koron pitää olla riittävän houkutteleva. Tyypillinen käyttökohde lainainstrumentille voi liittyä esimerkiksi lyhytaikaisen rahoituksen järjestämiseen liittyen julkisen rahoituksen vaatimuksiin tai muihin kassavirtajärjestelyihin. Osakepohjainen joukkorahoitus Kasvuyritysten kannalta mielenkiintoisin joukkorahoituksen muoto on osakepohjainen joukkorahoitus. Tässä perusideana on kerätä tarvittavaa uutta pääomaa muutaman ison sijoittajan sijasta monelta pienemmältä sijoittajalta. Mielenkiintoinen yksityiskohta on se että Helsingin Pörssin (nykyisin Nasdaq OMX Helsinki) alkuperäisenä ideana sitä perustettassa 100 vuotta sitten oli nimenomaan kerätä rahaa suurelta yleisöltä suomalaisten yritysten kasvuun. Tässä mielessä osakepohjainen joukkorahoitus on paluu juurille. Englanninkielisessä terminologiassa osakepohjainen joukkorahoitus (englanniksi crowdfunding) ilmaistaan usein termillä equity crowdfunding. 8(29)

9 Tämä esiselvitys keskittyy nimenomaan osakepohjaiseen joukkorahoitukseen. Osakepohjainen joukkorahoitus pääsääntöisesti tarkoittaa mallia, jossa kustakin sijoittajasta tulee normaalin osakeannin kautta osakkeenomistaja. Lopputulos ei siis millään tavoin käytännössä poikkea siitä, että kyseinen sijoittaja olisi tullut osakkeenomistajaksi millä muulla tahansa tavalla tehdyn osakeannin kautta. Osakkeenomistajien määrän ollessa kuitenkin tyypillisesti suurempi ja sijoituksien kuitenkin ollessa osa yhtä ja samaa osakeantia voidaan toisaalta puhua yhteissijoittamisesta. Yhteissijoittaminen on yleistymässä myös perinteisemmin toimivissa enkelisijoittaja-järjestöissä kuten esimerkiksi FIBAN (Finnish Business Angels Network). Erityistapaus osakepohjaisesta joukkorahoituksesta on tilanne, jossa kaikki uudet sijoittajat perustavat uuden ns. väliyhtiön, joka toimii sijoituskohteen suuntaan yhtenä osakkeenomistajana. Tämä tuo hieman lisää byrokratiaa sijoittajien suuntaan mutta toisaalta yksinkertaistaa roolia kohdeyrityksen suunnassa. Väliyhtiömallin käyttäminen ei kuitenkaan välttämättä skaalaudu tai sovi osakepohjaista joukkorahoitusta laajemmin sovellettaessa. Suomessa toimii jo vuonna 2010 perustettu Venture Bonsai Oy (www.venturebonsai.com), joka on ensimmäinen suomalainen osakepohjainen joukkorahoituspalvelu. Palvelu keskittyy eurooppalaisiin yrityksiin sekä sijoittajiin ja mahdollistaa siten esimerkiksi sijoitukset muualta Euroopasta suomalaisiin kasvuyrityksiin. Myöhemmin on Suomeenkin perustettu joitakin samalla alueella olevia startuppeja. 3. Miten osakepohjainen joukkorahoitus toimii 3.1 Erot ja yhteneväisyydet Venture Capital (VC) sijoituskierrokseen Lähtökohtaisesti osakepohjainen joukkorahoitus ei olennaisilta osiltaan eroa normaalista yksityisen osakeyhtiön tekemästä osakeannista. Jos osakepohjaista joukkorahoitusta verrataan esimerkiksi Venture Capital (VC) sijoituskierrokseen niin näillä on sekä yhteneväisyyksiä että eroja. Osakepohjaisen joukkorahoituksen ja VC-osakeannin yhteiset seikat Osakeyhtiö hankkii lisärahoitusta osakeannilla Sijoittaja saa vastineeksi yhtiön uusia osakkeita (ei ole osakemyynti) Osakkeilla ei ole jälkimarkkinoita (tietyin poikkeuksin) Sijoittaja voi joutua allekirjoittamaan osakassopimuksen, joka rajoittaa osakkaan ja /tai osakkeeseen liittyviä oikeuksia Eroina puolestaan ovat usein osakepohjaisessa joukkorahoituksessa Sijoituskierros on startupin/kasvuyrityksen omalla vastuulla (eikä ole VCvetoinen) Sijoituksen minimikoko voi olla vain muutamia tuhansia euroja (eikä satoja tuhansia euroja) 9(29)

10 Sijoittajana on tyypillisesti yksityishenkilö (eikä rahasto) Osakeannin ehdot (kuten esimerkiksi osakkeen hinta) ovat usein ennakkoon määrätyt eikä niistä voi neuvotella prosessin aikana Sijoitus tulee nähdä ja on usein sopimuksellisesti määritelty ainoastaan finanssisijoitukseksi eli siihen ei liity oikeuksia esimerkiksi hallituspaikkaan. Tässä mielessä sijoitus ei kuitenkaan poikkea esimerkiksi pörssiin sijoittamisesta. Sijoituskierros voi kestää ajallisesti paljon pidempään Kyseessä voi olla esimerkiksi alueellisesti merkittävä yritys, jonka menestyksellä on myös tärkeitä välillisiä vaikutuksia Yrityksellä voi olla tavoitteena kerätä esimerkiksi euron sijoituskierros esimerkiksi 5000 euron yksittäisistä sijoituksista, jolloin tarvitaan 40 sijoittajaa. Osakepohjaisessa joukkorahoituksessa lopputuloksena kustakin sijoittajasta tulee kohdeyhtiön suora osakeomistaja. 3.2 Miten varhaisessa vaiheessa joukkorahoitusta voi hakea? Rahoitusta hakeva yritys rakentaa omaa näkyvyyttään Internetissä toimivassa joukkorahoituspalvelussa heti kun businessidean ensimmäinen versio on valmis ja osakeyhtiö on olemassa. Tuotetta voi esitellä siihen liittyvien dokumenttien kuten kuvakaappauksien ja videoiden avulla. Videon merkitys on suuri, koska tavoitteena on tarjota riittävä määrä kommunikaatiota ja luoda luottamusta mahdollisimman moneen sijoittajakandidaattiin. Käytännössä kuitenkin myös osakepohjaisessa joukkorahoituksessa sijoittajat haluavat usein viimeistään sijoitusprosessin loppuvaiheessa tavata yrityksen tiimin. Sosiaalisen media työkalujen avulla sijoittajilta ja kanssayrittäjiltä saatava palaute on jo itsessään hyödyllistä. Sijoituskierroksen tullessa ajankohtaiseksi voi yritys hyvinkin helposti käynnistää sijoituskierroksen joukkorahoituspalvelun sisällä. 3.3 Luottamuksellinen materiaali näkyy vain valituille tahoille Olennaista on huomata, että kaikki sijoituskierrokselle tehty materiaali kuten sijoittajille suunnattu videoesittely, liiketoimintasuunnitelma sekä Vendor Due Diligence näkyvät vain yrittäjän itse valitsemille sijoittajakandidaateille. Kukin sijoituskierrokselle mukaan haluavan pitää erikseen pyytää päästä mukaan ja yritys hyväksyy tai hylkää pyynnöt, perustuen esimerkiksi sijoittajan profiilissa oleviin tietoihin. Myös luottamusverkoston hyödyntäminen auttaa tässä päätöksenteossa. Tällä mekanismilla voidaan myös yksiselitteisesti valvoa eräitä finanssiregulaatioon liittyviä seikkoja. Sijoittajat itse päättävät, mihin yrityksiin haluavat sijoittaa. Kasvuyrityksiin sijoittaminen on Suomessa vielä melko alkuvaiheessa. Luottamus puolin ja toisin on crowdfunding-tyyppisen sijoittamisen avainasia. Potentiaaliset sijoittajat ja yrittäjän tiimi voivat mm. keskustella keskenään vain heille 10(29)

11 suunnatussa keskusteluryhmässä. Tässä käytävässä keskustelussa voi tulla esille asioita, jotka unohtuivat esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmasta tai ovat ilmaantuneet myöhemmin. Sijoittajan tehdessä sijoituksensa menevät rahat pankissa olevalle sulkutilille, josta ne vapautetaan yritykselle vasta sijoituskierroksen päätyttyä. Sijoittajalta vaadittavat dokumentit, esimerkiksi osakassopimukseen liittyminen ja sijoitussitoumus allekirjoitetaan digitaalisesti. 3.4 Esimerkki osakeannin haettavan pääoman matematiikasta Osakeannissa lasketaan liikkeelle tietty määrä uusia osakkeita tiettyyn hintaan, ja näiden lukujen kertolaskun tulos kertoo yhtiön keräämän pääoman euroissa. Perinteinen kertolasku voisi olla esimerkiksi että 3 sijoittajaa sijoittaa kukin euroa ja yhtiö kerää näin ollen euroa uutta pääomaan. Osakepohjaisessa joukkorahoituksessa tilanne muuttuu koska sijoittajien lukumäärä kasvaa ja keskimääräinen sijoitussumma laskee. Sijoittajien lukumäärän kasvaessa voi keskimääräinen sijoitus per sijoittaja laskea. Samalla kyseiseen sijoituskokoon kykenevien henkilöiden lukumäärä kasvaa. Sijoituksen euromäärän laskiessa nousee kyseisen summan sijoittamaan kykenevien tahojen määrä suhteellisesti enemmän, jolloin tällä tavoin voidaan rahoittaa potentiaalisesti enemmän kohteita kuin yksittäisillä isoilla sijoitussummilla. Samalla toisaalta tarjoaa sijoittajille tehokkaan hajautustyökalun. Yritys voi itse määrittä sijoituskierroksen minimisijoituksen per sijoittaja. Sijoittajien määrän kasvaessa on yrityksen johtamisen helpottamiseksi syytä kiinnittää erityistä huomiota mm. osakassopimukseen, jotta se sisältää tarvittavat rajoitteet ja yhteiset pelisäännöt yrityksen toiminnan vastuita varten. Laki ei osakassopimusta vaadi, se on sinänsä mukaisesti osakkaiden välinen sopimus mutta käytännössä erittäin tärkeä sopimuksellinen instrumentti mm. jatkorahoituskelpoisuuden ja myyntikelpoisuuden mahdollistamiseksi. 4. Joukkorahoitukseen liittyvä juridiikka Suomalainen lainsäädäntö asettaa omat rajoituksensa sille, miten osakepohjaista joukkorahoitusta eli equity crowdfundingia voidaan ja miten ei voida hyödyntää. Suomen ja pääosin muun Euroopan osalta rajoitukset tulevat Euroopan Unionin sääntelystä sekä toisaalta kansallisista määräyksistä ja kansallisten viranomaisten (suomessa Finanssivalvonta, Fiva) näitä koskevista tulkinnoita. Osakeantien osalta sääntelyn tarkoituksena on suojata sijoittajia, ja olennaisimmat määräykset liittyvät esitteen laatimisvelvollisuuteen (sekä etenkin tämän poikkeuksiin) ja tietojenantovelvollisuuteen. 11(29)

12 Suomessa olennaisimmat osakkeiden tarjoamiseen liittyvät määräykset on koottu uuteen Arvopaperimarkkinalakiin (hyväksytty eduskunnan käsittelyssä ja tullee voimaan ), jolla muun muassa implementoidaan Euroopan Unionin ns. uuden esitedirektiivin määräykset. Arvopaperimarkkinalain lähtökohtana on, että osakkeiden liikkeeseenlaskun tai tarjoamisen yhteydessä tulee aina julkistaa tarjousesite, ellei tästä ole määrätty nimenomaista poikkeusta. Uudet poikkeukset (voimaan jo alkaen Valtiovarainministeriön asetuksella) laajentavat olennaisesti joukkorahoituksen soveltamisalaa. Suomessa kansallisten esitesäädösten mukainen esite tulee laatia, elleivät muut esitepoikkeukset sovellu (kuten jäljempänä mainittu alle 150 sijoittajan sääntö), mikäli rahoituskierroksen koko ylittää 1,5 miljoonaa euroa. 4.1 Esitteen laatimisvelvollisuus ja tätä koskevat poikkeukset Esitesääntely muuttui olennaisilta osin , jolloin Suomessa implementointiin ns. uuden esitedirektiivin määräykset Valtiovarainministeriön asetuksella. Joukkorahoituksen osalta ehkä olennaisin muutos oli esitevelvollisuuden alarajan nostaminen 1,5 miljoonaan euroon. Toisin sanoen, mikäli osakeannin suuruus on alle 1,5 miljoonaa euroa eikä osakkeita listata, ei velvollisuutta laatia esitettä Suomen lain nojalla ole. Arvioitaessa kyseistä rajaa tulee kuitenkin ottaa huomioon se, että kokonaismäärään lasketaan kaikki tarjoukset edeltävän 12 kuukauden ajalta, joten useita sijoituskierroksia ei voi ketjuttaa niin että kyseinen raja-arvo ylittyy. Ennen voimaan astuneita muutoksia kansallisen esitteen laatimisvelvollisuus syntyi jo euron osakeanneissa, joten tehty muutos mahdollistaa joukkorahoituksen laajemman käytön. Mikäli osakeannin suuruus (yksittäisenä järjestelynä tai 12 kuukauden ajanjaksolla) ylittää 1,5 miljoonaa euroa (kansallisessa) tai 5 miljoonaa euroa (EU), edellytetään joko ns. kansallisen tai EU-esitteen laatimista mikäli esitteen laatimisvelvollisuudesta ei ole soveltuvaa poikkeusta. Erilaisia poikkeustilanteita on useita, ja ne ovat pitkälti saman sisältöisiä. Osa poikkeuksista on automaattisia ja osa Finanssivalvonnan luvan varaisia. Joukkorahoituksen kannalta olennaisimmat automaattiset poikkeukset esitteen laatimisvelvollisuudesta ovat ns. private placement poikkeukset: (i) yksinomaan kokeneille sijoittajille (kuten määritelty arvopaperimarkkinalaissa) (ii) kutakin ETA-valtiota kohden laskettuna alle 150 sijoittajalle, jotka eivät ole kokeneita sijoittajia. (iii) hankittavaksi vähintään euron arvosta sijoittajaa kohti tarjouksen osalta tai vähintään nimellis- taikka vasta-arvoltaan vähintään euron suuruisina osuuksina. Ennen tehtyjä muutoksia ns. private placement poikkeuksen soveltuminen edellytti, että annin kohderyhmä oli alle 100 sijoittajaa. On tärkeää huomata, että kohderyhmän laajuutta (alle 150 sijoittajaa) määriteltäessä merkitystä on sillä, kuinka monelle sijoittajalle tarjous alun perin tehdään, eikä sillä, kuinka moni sijoittaja arvopapereita merkitsee. Kontaktoiduista potentiaalisista sijoittajista tulisi siis pitää tarkkaa 12(29)

13 kirjanpitoa, jotta mahdollisessa tulkintatilanteessa voidaan osoittaa kyseisen poikkeuksen soveltuminen. Joukkorahoituspalvelun käyttäminen mahdollistaa kontrolloidun osakkeiden tarjoamisen lain sallimissa rajoissa sekä tämän dokumentoinnin (voidaan tarvittaessa osoittaa Finanssivalvonnalle toiminnan lainmukaisuus). 4.2 Sijoittajien yhdenmukainen kohtelu tiedonsaannin suhteen Sijoittajille annettavia tietoja koskevia vaatimuksia sisältyy sekä osakeyhtiölakiin että arvopaperimarkkinalakiin. Arvopaperimarkkinalaki sisältää yleisen määräyksen, jonka mukaan osakeannin yhteydessä yhtiö on velvollinen pitämään sijoittajien saatavilla tasapuolisesti riittävät tiedot arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavista seikoista. Tarkempia määräyksiä tästä sisältyy Finanssivalvonnan ohjeistukseen (Standardi 5.2a). Kyseinen määräys soveltuu siis kaikkiin osakeantijärjestelyihin, mukaan lukien ei-julkisten osakeyhtiöiden osakeannit, ja riippumatta siitä, tuleeko järjestelyn yhteydessä laatia tarjousesite sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Finanssivalvonnan ohjeistuksen mukaan velvollisuuden lähtökohtana on antaa tietoja yhtiöstä sekä osakkeista, mutta toimintoympäristöä ja lähiajan ennusteita koskevat tiedot voivat myös olla tarpeellisia. Tiedon laajuutta arvioitaessa tulee lisäksi ottaa huomioon mm. merkintään oikeutettujen kyky arvioida järjestelyä. Tiedonantovelvollisuuden sisältö voi olla täten laajakin, ja ohjeistuksen mukaan tiedonantovelvollisuuden taso lähenee ns. kansallisen esitteen tietovaatimuksia silloin kun tietojen suppeampaa tasoa ei voida perustella kohderyhmän sijoituskokemuksella, tietämyksellä tai muilla erityisillä syillä. Joskus tiedoksi annettava materiaali on luottamuksellista, ja tällöin voidaan materiaalin toimittamisen ehdoksi asettaa erillisen salassapitositoumuksen antaminen. Arvopaperimarkkinalaki sisältää myös yleisen kiellon, jonka mukaan arvopaperien markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja taikka markkinointia muuten toteuttaa käyttämällä hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä. Säännös antaa Finanssivalvonnalle puuttua selkeisiin ylilyönteihin ja Finanssivalvonta tämän nojalla Finanssivalvonta on pyytänyt lisätietoja tai jopa keskeyttänyt osakeanteja. Joukkorahoituspalvelu käyttäminen voi helpottaa vaadittavien tietojen jakelua sekä mahdollistaa sijoittajien tasapuolisen kohtelun toteutumisen. 4.3 Soveltuva laki kansainvälisissä osakeanneissa Osakeantiin sovellettavaa lainsäädäntöä arvioidaan ensisijaisesti osakeannin toteuttavan yhtiön kotimaan määräysten perusteella. Mikäli osakeantia kuitenkin markkinoidaan ja mahdollisuus osakeantiin osallistumiseen annetaan toisessa maassa oleville sijoittajille, 13(29)

Joukkorahoitus eli crowdfunding

Joukkorahoitus eli crowdfunding Joukkorahoitus eli crowdfunding Joukkorahoitus on vaihtoehtoinen tapa yritykselle löytää rahoitusta Ideana on esitellä yrityksen tuotteet ja palvelut suurelle joukolle ja saada heidät kiinnostuneiksi yrityksestä

Lisätiedot

Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta?

Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta? Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta? Esa Pitkänen Studia monetaria 7.10.2014 Joukkorahoitus on laaja käsite Toimintamalli, jolla kerätään varoja yleensä pienempiä summia laajalta joukolta

Lisätiedot

Ratkaiseeko rahoituksen saatavuus menestyksen?

Ratkaiseeko rahoituksen saatavuus menestyksen? Ratkaiseeko rahoituksen saatavuus menestyksen? Esityksen sisältö: 1. Oman pääoman rahoitus tienhaarassa: enkeleitä onko heitä? 2. Milloin rahoitusta kannattaa hakea? 3. Joukkorahoitus vai pääomasijoittaja?

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Rahoituksen uudet mahdollisuudet. Vesa Rasinaho Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006

Rahoituksen uudet mahdollisuudet. Vesa Rasinaho Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006 Rahoituksen uudet mahdollisuudet Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006 Oman pääoman ehtoinen rahoitus 2 Uusi pääomajärjestelmä Osakepääomaa voidaan korottaa antamatta osakkeita ja osakkeita voidaan

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN.

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN. TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. GRX MANAGEMENT TEAM OY ON OSAKEYHTIÖLAISSA TARKOITETTU YKSITYINEN OSAKEYHTIÖ, JONKA OSAKKEITA TAI VAIHTOVELKAKIRJOJA EI

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta)

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) 1.2. Helsingin kaupunki (1 osake) 1.3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän luottamuksellisen esityksen Yhtiöstä vain

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen Osakassopimus tiekartta vai pahan päivän vara? Vesa Ellonen Technopolis 22.8.2013 Osakassopimus Osakassopimus on osakeyhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan esimerkiksi yhtiön - hallintoon

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Muutoslait selkeyttävät oikeustilaa Asetus tuli voimaan 17.9.2014. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Ei tarvitse panna täytäntöön kuten

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Yhteisörahoitus! Marko Tanninen! mesenaatti.me! 21.1.2015

Yhteisörahoitus! Marko Tanninen! mesenaatti.me! 21.1.2015 Yhteisörahoitus Marko Tanninen mesenaatti.me 21.1.2015 2 MITÄ ON JOUKKO- eli YHTEISÖRAHOITUS Yhteisörahoitus on kansainvälisesti vakiintunut rahoitusmuoto, jossa ihmiset osallistuvat yhdessä heille tärkeän

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan

Lisätiedot

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat Apua rahoituksen hakuun alkaville pirkanmaalaiselle kasvuyritykselle www.tampereallstars.fi Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat TAUSTAA Tekesin rahoituksesta

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 2/2014 SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 4.11.2014 AIKA: 4.11.2014 alkaen klo. 14:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Sisältö Yhtiöiden listautumisvaihtoehdot Suomessa Miksi vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANTIVALTUUTUS JA OSAKEANTIPÄÄTÖS Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 12.1.2015 tehdyllä yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014 MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014 OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ Osakeannin järjestää Lahden Golf Oy. Yhtiö on perustettu 7.7.1997 ja sen kotipaikka on Lahti. Kaupparekisteriin yhtiö

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 7 Swap sopimuksista lisää 1. Pankki swapin välittäjänä Yleensä 2 eri-rahoitusalan yritystä eivät tee swap sopimusta keskenään vaan pankin tai yleensäkin

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kansainvälinen rahatalous Matti Estola. Termiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa

Kansainvälinen rahatalous Matti Estola. Termiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa Kansainvälinen rahatalous Matti Estola ermiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa 1. Valuuttariskien suojauskeinot Rahoitusalan yritykset tekevät asiakkailleen valuuttojen välisiä termiinisopimuksia

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Lisätiedot

AULANKO GOLF OY YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 31.10.2013

AULANKO GOLF OY YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 31.10.2013 AULANKO GOLF OY YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 31.10.2013 PELIOIKEUKSIEN MÄÄRÄN SELVITYS (Varsinainen yhtiökokous 13.3.2013) Lähtökohtana on varmistaa riittävästi pelitilaa osakkaille (osa strategiaa 2010-2015).

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

Listautumiskysely 2010

Listautumiskysely 2010 Listautumiskysely 2010 Listautumiset 2005-2009 Listautuneet yhtiöt, päämarkkina ja First North 60 50 40 0 Tukholma Helsinki Kööpenhamina 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: NASDAQ OMX Helsinki Oy 2

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 1 GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 (Yhtiökokouksen valtuutus ja hallituksen päätös 17.12.2013) Antipäätös O007, 4.2.2014 II D-lajin osake YLEISTÄ TAUSTAA Gumböle Golf Oy:n yhtiökokous teki 27.11.2013

Lisätiedot

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Osakeyhtiö Lue Kehittyvä kirjanpitotaito kirjasta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj Yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

BISNESENKELISIJOITTAMINEN? Posintra rahoitusseminaari. 12.3.2014 Aarne Sipilä

BISNESENKELISIJOITTAMINEN? Posintra rahoitusseminaari. 12.3.2014 Aarne Sipilä BISNESENKELISIJOITTAMINEN? Posintra rahoitusseminaari 12.3.2014 Aarne Sipilä TUOREITA OTSIKOITA 12.3.2014 FiBAN ry BISNESENKELISIJOITTAMINEN Yksityistä kasvuyrityssijoittamista Bisnesenkelisijoittamisella

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainanhakijan opas Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainan hakeminen on helppoa, nopeaa ja turvallista Joutsen Rahoituksen verkkopalvelussa lainan haku on tehty niin helpoksi

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Rahoituksen hallinta haastavassa taloustilanteessa

Rahoituksen hallinta haastavassa taloustilanteessa haastavassa taloustilanteessa Jari Karppinen Johdanto Sivu 2 PK-yritysten rahoituksen turvaaminen on taloudellisen kehityksen kannalta keskeistä PK-yritykset ovat taloudellisen kehityksen keskeisiä ajureita,

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014)

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) Raahen kaupungin ja Raahen Satama Oy:n välillä KH 4.11.2014 KV 10.11.2014 2 SISÄLLYS APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA...3 OSAPUOLET...3 TAUSTA JA TARKOITUS...3

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Dnro 954/302/2010 25.11.2013 Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Nämä vaatimukset perustuvat komission rekisteriasetukseen 1. Kuhunkin toimenpidepyyntöön liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan:

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: KAUPPAKIRJA Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Ylöjärven kaupunki Y-tunnus: 0158221-7 Kutuntie 14 33470 Ylöjärvi (jäljempänä

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Pohjois-Euroopan ensimmäinen avoin osakepohjainen joukkorahoituspalvelu. @lassemac

Pohjois-Euroopan ensimmäinen avoin osakepohjainen joukkorahoituspalvelu. @lassemac Pohjois-Euroopan ensimmäinen avoin osakepohjainen joukkorahoituspalvelu Twitter: @Invesdor @lassemac Mitä on joukkorahoitus? (1/2) Useita pieniä ja suurempiakin sijoituksia Useita sijoittajia Upeita menestystarinoita

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2015 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 8.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

Pahkasika Joukkorahoitus 2015

Pahkasika Joukkorahoitus 2015 Pahkasika Joukkorahoitus 2015 Kemin sarjakuvapäivät 17.10.2015 Hankiworks oy. Www.hankiworks.com Joukkorahoitus tuotannontekijänä Tässä esityksessä: suomen suosituimman joukkorahoituksen esittely - ideasta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 19.4.2013 kello 13:00 alkaen yhtiön toimitiloissa, osoitteessa

Lisätiedot

Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä

Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä Privanet Group Oyj Lyhyesti Suomalainen vuonna 2000 perustettu sijoituspalveluyritys Listaamattomien arvopaperien tunnetuin kaupankäyntipaikka

Lisätiedot

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Sääntöviite: 3.4.2 Hyväksytty: 27.6.2013 Voimaantulo: 1.7.2013 Korvaa:

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN

METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN Juha Kurkinen Hall.pj., tj. Rastor YKSITYISEN RAHOITUKSEN VAIHEET BISNESENKELIN LISÄARVO Bisnesenkelisijoittamisella tarkoitetaan yksityishenkilön tekemää sijoitusta

Lisätiedot

Y: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012. AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00. Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi

Y: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012. AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00. Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012 AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Basware Oyj, pörssitiedote 2.2.2016 klo 08:40 Kutsu Basware Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Basware Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 1 Asunto-osakeyhtiölain voimaantulo Asunto-osakeyhtiölaki ( / ), jäljempänä

Lisätiedot