TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Knuts Lars-Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Seppänen Teija jäsen Winter Leena jäsen Korhonen Pentti Pispanen Reino Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Rinne Heimo Sepponen Eero Vahtola Pirjo Viitanen Kauko Fager Mia Hallia Jouko Hurme Hannu Kaisti Aapo Kosola Seppo Soini Pekka kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja kiinteistöjohtaja hallintojohtaja Poissa 123 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 124 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 125 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja von Schöneman ja Teija Seppänen. 126 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje 2357 Kiertokirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Pappisasessorin vaali 2. Lääninrovastien kokous 3. Kirkkoherrojen kokous 4. Kirkkoherrojen vuosilomat ja lomasuunnitelmat Yhteisten kirkkoneuvostojen puheenjohtajat Papiksi vihkiminen Lupa kristilliselle yhdistykselle, säätiölle tai laitokselle pitää rippikoulua 8. Lainmuutoksia ym. Kiertokirje on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. 2. Pöytäkirjoja S työympäristötoimikunnan pöytäkirja nro 1/ S atk-toimimikunnan pöytäkirja nro 1/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. 3. Oopperaesitys Lentävä hollantilainen Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille jaettiin liput oopperaesityksen Lentävä hollantilainen kenraaliharjoituksiin elokuussa Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin.

3 Hallintojohtajan esittelemät asiat 127 VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALLE JA VARAPU- HEENJOHTAJALLE KIRKKOVALTUUSTOON Kirkkojärjestyksen 8. luvun 7 :n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai heidän molempien ollessa estyneenä kirkkoneuvoston määräämän jäsenen on oltava saapuvilla kirkkovaltuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei kuitenkaan estä asioiden päättämistä. Kirkkoneuvosto sopi edellisessä kokouksessa, että kirkkoneuvoston edustajaksi nimetään Leena Winter. Kn päättää nimetä kirkkovaltuustoon kirkkojärjestyksen 8. luvun 7 :n tarkoittamaksi edustajaksi, joka on saapuvilla valtuuston kokouksessa, jos kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat estyneitä kirkkoneuvoston jäsen Leena Winterin. hyväksyttiin. 128 KIRKKOHALLITUKSEN TÄYSISTUNNON VIERAILU TURUSSA Kirkkohallituksen kansliapäällikön kanssa on keskusteltu siitä, että Kirkkohallituksen täysistunto pidettäisiin Turussa. Tähän ohjelmaan on tarkoitus sisällyttää tiistaina tutustuminen Pyhän Henrikin ekumeeniseen taidekappeliin iltapäivällä n. klo 14 alkaen ja tämän jälkeen yhtymän esittely. Tässä yhteydessä on tarkoituksenmukaista tarjota vieraille kahvi kappelikäynnin yhteydessä ja illallinen jossakin Turussa. Kn päättää, että Kirkkohallituksen virastokollegio otetaan vastaan ja heille järjestetään ohjelma tiistai-iltapäiväksi. Ilmoitus hallintojohtajalle, tuomiorovastille ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 129 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

4 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 19 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 20 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 21 Oulun kirkkopäivät Ilmoitus seurakuntaneuvostoille ja taloustoimistolle. 22 Kirkkovaltuustossa olleet keskeneräiset aloitteet Kirkkovaltuusto katsoi kirkkovaltuutettu Pirkko Julkusen aloitteen ja kirkkovaltuutettu Pentti Huovisen aloitteen käsitellyiksi. Ei toimenpiteitä. 23 Kiinteistölautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi Kirkkovaltuusto valitsi kiinteistölautakuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Luojola Ilari, putkiasentaja jäsenet: Huiskala Hilkka. asianajaja Kukkonen Heimo, rakennusinsinööri Leino Arno, kanslianeuvos Paasikivi Iina, kaavoitusarkkitehti Pajula Raili, rakennusmestari Rantanen Matti, työsuojelupäällikkö varajäsenet: Heikkinen-Ainasoja Merja, varatuomari Itähaarla Sakari, maanviljelijä Tiensuu Pirjo, vahtimestari Ilmoitus valituille ja taloustoimistolle.

5 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen sielunhoitotyön johtokunnan valitseminen vuosiksi Kirkkovaltuusto valitsi sielunhoitotyön johtokuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Laurén Mikko, pastori, merikapteeni jäsenet: Toivanen Auli, professori Sepponen Eero, kirkkoherra Ojanen Sirkka, psykologi Keinänen Matti, dosentti Lemmetyinen Eeva-Kaija, apulaisrehtori Kervilä Anja, psykologi varajäsenet: Sorsa Ilkka, myyntipäällikkö Nikkilä Airi, ylihoitaja Ilmoitus valituille ja taloustoimistolle. 25 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kasvatusasiain johtokunnan valitseminen vuosiksi Kirkkovaltuusto valitsi kasvatusasiain johtokuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Kiesiläinen Kari, kylänjohtaja jäsenet: Halme Kaarina, ylikonstaapeli Isolauri Hannu, rehtori Jaakola Jaana, erikoishammashoitaja Katainen Hilkka-Helena, lapsi- ja perhetyön kouluttaja Rajamäki Lassi, pastori Torppa Mirkka, opettaja varajäsenet: Knuuti Heikki, luokanopettaja Laitinen Aila, terveydenhoitaja Ilmoitus valituille ja taloustoimistolle.

6 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen diakoniatyön johtokunnan valitseminen vuosiksi Kirkkovaltuusto valitsi diakoniatyön johtokuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Mikkola Pirkko, hovioikeudenneuvos jäsenet: Hagman Tarja, johtava diakonissa Huurre Birgitta, sosiaalityöntekijä Jyväs Markku, toiminnanjohtaja Järvensivu Jukka, kirkkoherra Pispanen Reino, apulaisjohtaja Tuokko Sirkka, talous- ja velkaneuvoja varajäsenet: Lahtonen-Kiviranta Soile, hoitokodin johtaja Nevalainen Paavo, opistoupseeri Ilmoitus valituille ja taloustoimistolle. 27 Pietarin Pyhän Marian kirkon urkuhankkeen avustaminen Ilmoitus Kirkon Ulkomaanavulle ja taloustoimistolle. 28 Vuosikertomusten käsittely Ei toimenpiteitä. 29 Diakoniakeskuksen toimintakertomus vuodelta 2004 Ei toimenpiteitä. 30 Sielunhoitotyön johtokunnan alaisten työmuotojen toimintakertomukset vuodelta 2004 Ei toimenpiteitä. 31 Kasvatusasiain keskuksen toimintakertomus vuodelta 2004 Ei toimenpiteitä. 32 Kirkkovaltuutettu Pentti Huovisen aloite Liite 1 (=Liite 1 130)

7 Asia valmistellaan erillisenä asiana. 33 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kn päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisesti. Kn päättää valita edustajikseen vuosiksi 2005 ja 2006 kiinteistölautakuntaan Uolevi Lahden, yhteisen sielunhoitotyön johtokuntaan Arja von Schönemanin, yhteisen kasvatusasiain johtokuntaan Seppo Isotalon ja yhteisen diakoniatyön johtokuntaan Kirsti Karin. hyväksyttiin. 130 KIRKKOVALTUUTETTU PENTTI HUOVISEN ALOITE Aloite kuuluu seuraavasti: Liite Ensimmäinen laajempi yhteisötutkimus tehtiin seurakuntayhtymässä 1990, jolloin Turun yliopiston sosiologian laitoksen kanssa tehtiin yhteistyössä tutkimus Seurakunta työyhteisönä. Tutkimusta vetivät Turun yliopistosta professori Erkki Asp ja maisteri Heikki Uhmavaara. Samana vuonna tehtiin myös tutkimus Seurakunta jäsenten silmin, jossa oli kaksi näkemystä: seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden. Tutkimukset olivat laajoja. Työyhteisötutkimuksen raportissa oli 138 sivua sekä liitteet. Tutkimus oli ja on mielenkiintoinen, mutta liian laaja jatkuvaan toistoon saatiin päätökseen koko yhtymää koskeva koulutusprojekti, joka sisälsi 1. johtoryhmän koulutuksen 2. johtavien viranhaltijoiden koulutuksen 3. koko henkilöstön kattaneen koulutuksen, ns. SYKE-koulutuksen. Ennen ja jälkeen SYKE-koulutusta tehtiin ns. Työyhteisötimanttitutkimus, jonka kuvaaja on seuraava: Liite

8 Lyhyesti kerrottuna tulos oli seuraava: Kaikkien vastanneiden tulosyhdistelmässä koko seurakuntayhtymän tulokset asettuvat lukuarvojen 5,8 ja 7,6 välille. Hyvään tasoon yltää summamuuttuja Varmuus tulevaisuudesta 7,6 (7,1). Muut työilmapiirin kuvaajat ovat tasoltaan tyydyttäviä: Visio 6,7 (6,4), Tiedonkulku 6,4 (6,1), Työilmapiiri 6,4 (6,1), Organisaation toimivuus 6,3 (5,8), Tavoitteen selvyys 6,0 (5,7), Yhteistyön sujuminen 5,8 (5,3). Kokonaisuutena tulostasoa voidaan pitää tyydyttävänä, mutta verrattuna kahden vuoden takaiseen tulokseen on kaikilla tutkituilla ulottuvuuksilla saatu aikaan edistystä. Erityisesti kohdissa Varmuus tulevaisuudesta, Organisaation toimivuus ja Yhteistyön sujuminen saavutettu kehitys on merkittävää. Tämän jälkeen työyhteisökoulutus olipa se minkä laatuista tahansa hajotettiin työyksiköille, jotka omien koulutusvarojen turvin jatkoivat koulutusta. Keväällä 2005 järjestettiin Kinopalatsissa koko henkilökunnalle yhteinen kokoontuminen työyhteisöpäivän merkeissä, joka sai hyvän palautteen. Jatkossa on suunniteltu säännöllisesti toistuvia yhteisiä koulutustilaisuuksia kuukausittain ajankohtaisista aiheista työyhteisökoulutuksena. On mahdollista järjestää seurantatutkimus. Aloitteen tekijän suullisesta esittelystä kirkkovaltuustossa kävi ilmi, että siellä seuranta on ollut yksikkökohtaista, joka huomattavasti helpottaa seurannan laatimista. Myös tulokset ovat silloin helpommin tulkittavissa. Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti ja lakimies Mia Fager ovat valmistelemassa uutta kyselytutkimusta, jonka tulisi nojautua aikaisempiin tuloksiin. Tutkimusta varten on talousarviossa euron määräraha. Kn harkitsee aloitteessa tarkoitettua seurantaa ja päättää ottaa asian esille kirkkovaltuuston seuraavassa kokouksessa. Samalla kirkkoneuvosto antaa Kaistin ja Fagerin valmisteltavaksi toimikunnan asettamisen valmistelemaan ja seuraamaan tutkimusta. hyväksyttiin. 131 ILMOITUS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN SOLMIMISESTA Kirkon sopimusvaltuuskunnan toimisto on kirkkoneuvoston pyynnöstä tarkistanut atk-päällikkö Timo Koskisen palkan ryhmässä B01 R28 palkkaluokasta R29 palkkaluokkaan siten, että henkilökohtaiset lisät 15,24 euroa poistuvat. Palkantarkistus astuu voimaan alkaen. Sopimusvaltuuskunnan päätösilmoitus kuuluu seuraavasti:

9 Liite Lisäksi ilmoituskirjeessä kiinnitetään huomiota eräiden palkantarkistusten käytännön toteuttamiseen. Kn merkitsee tiedokseen, että Kirkon sopimusvaltuuskunnan toimisto on tekemällään virkaehtosopimuksella tarkistanut atk-päällikkö Timo Koskisen palkan R28 pl + 15,24 euroa hkl lukien palkkaluokkaan R29. Ilmoitus palkanlaskentaan. hyväksyttiin. 132 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 8/2005 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Kiinteistöhallintapalvelujen oman käytön arvonlisäveron palautuksien kirjaaminen 2. Yhdistymis-, kehittämis- ja rakennusavustusten kirjaaminen 3. Seurakunnan liikevaihtoa vastaavan erän määrittely ja sen merkitys konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuteen 4. Kirkollis- ja yhteisöverojen jako-osuudet Kohdassa 1 toistetaan aikaisemmin tietoon tullut kiinteistöhallintapalvelujen oman käytön arvonlisäveron palautusasia tällä kertaa kirjaamiskäytäntöjen osalta. Kohdassa 4 todetaan, että kirkon yhteisöverojen jako-osuus vuonna 2005 on 1,94 prosenttia eli vähän korkeampi kuin aikaisempina vuosina. Ansio- ja pääomatuloverojen verovuodelle 2005 arvioidut jako-osuudet otetaan käyttöön helmikuussa 2005 ja seurakuntakohtaisia jako-osuuksia voi tarkastella osoitteessa tilitykset veronsaajille. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta arvioitu verokertymä osuus vuodelle 2005 on eli pikkuisen enempi, kuin mitä on kirjattu vuoden 2005 talousarvioon. Kn merkitsee saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 8/2005. Ilmoitus taloustoimistolle.

10 hyväksyttiin. 133 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 9/2005 Yleiskirje sisältää seuraavan aiheen: Sähköpostin ja Internetin käytön pelisäännöt Kirkkohallituksessa Kirkkohallituksen pelisäännöt sähköpostin ja Internetin käytöstä on osoitteessa Ne ovat käytettävissä laadittaessa myös seurakuntayhtymälle vastaavia ohjeita. Kn merkitsee yleiskirjeen nro 9/2005 saaduksi. Asia lähetettäneen valmisteltavaksi atk-toimikunnalle, joka tarvittaessa pyytää asiasta työympäristötoimikunnan lausunnon. Ilmoitus atk-toimikunnalle. hyväksyttiin.

11 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 10/2005 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen ja pysyvien vastaavien osakirjanpito 2. Hankintalakiin tulleet muutokset Yleiskirje sisältää tärkeät ohjeet kirjanpitoa varten sekä hankintalain uuden pykälän 7a, joka on merkittävä käytännön ohje. Se lähetettäneen tiedoksi kaikille hankintoja suorittaville yksiköille. Kn merkitsee saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 10/2005. Ilmoitus kohdasta 1 taloustoimistolle ja kohta 2 kaikille virastoille, laitoksille ja toimistoille. hyväksyttiin. 135 KIRKKONEUVOSTON JÄSENEN ARJA VON SCHÖNEMANIN ALOITE KOSKIEN SEURAKUN- TIEN TAIDE-ESINEITÄ Von Schöneman on esittänyt seuraavaa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän taidehankinnat Kuvataidetoimikunta, Kiinteistöjohtaja, Talous- ja suunnittelujohtaja Seurakuntayhtymä omistanee aika mittavan kokoelman taide- ja käsiteollisuustuotteita. Minulle on jäänyt epäselväksi kokoelman laajuus ja myös ns. lahjoitukset tai testamentit, ja liittyykö lahjoituksiin jotain ehtoja esim. taideteoksen sijainnista. Taide-esineillä en nyt tarkoita ns. Tuomiokirkkomuseon esineitä. Todennäköisesti kaikki on asianmukaisesti hoidettu. Haluaisin tietää, onko taideteokset vakuutettu erikseen vai ns. irtaimistovakuutusten yhteydessä. Toiseksi haluaisin tietää Kuvataidetoimikunnan hankintamäärärahat vuosittain. toimintakertomuksen mukaan toimikunta kokoontui kaksi kertaa ja kuitenkin on kysymyksessä v aika mittavat hankinnat vaativiin ympäristöihin, jopa Ruotsalaiseen seurakuntataloon, joka ei vielä edes ole valmis.

12 Pyyntöni ei ole epäluottamuslause ko. toimikuntaa kohtaan, vaan uuden kirkkoneuvoston jäsenen perehdyttämistä. Olen kyllä kysellyt edeltäjiltäni, muttei heillä ole tiedossa kokoelmien määrä tai arvo. Taide on myös sijoitus! Minua hämmentää hieman, ettei se tule esille eräänlaisena sijoitussalkkuna, käyttöomaisuuden investointina. Haluaisin kuulla tästä talous- ja suunnittelujohtajan mielipiteen. Pyytäisin toimittamaan kirkkoneuvostolle luettelon taideteoksista mennessä. En pitäisi myöskään pahana, mikäli vuotuiset uudishankinnat olisivat joskus näytteillä kirkkoneuvoston kokouksissa; mikäli ne on jo sijoitettu tai liian suurikokoisia, olisi mahdollisuus nähdä ne edes valokuvina. Toivon myös, että Kuvataidetoimikunnan kokouksissa olisi kirkkoneuvoston halukkaalla tai nimetyllä jäsenellä puhe- ja läsnäolo-oikeus. Turku Kunnioittavasti Arja von Schöneman Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kaikki taide-esineet ja kulttuurihistoriallisesti merkittävät esineet on luetteloitu yhtenä sarjana. Kohteiden määrä on vähän yli Näillä on sitten myös alaindeksisarja, joten fyysisten esineiden lukumäärä on huomattavasti suurempi. Alunperin esineet ovat käsikortistossa, jossa on niistä jokaisesta valokuva. Ne on nyttemmin siirretty myös tietokoneelle ja erikseen kaikki esineet on digikuvattu. Näiden kahden ohjelman yhdistäminen on kesken. Paperilla on erittäin vaikea antaa kokonaiskuvaa seurakuntien taidehankinnoista. Sen vuoksi hallintojohtaja on kutsunut museoasiainhoitaja Riikka Kaistin seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen kertomaan asiasta ja näyttämään joitakin kuvia. kestää maksimissaan 15 minuuttia, jonka jälkeen on mahdollisuus kysymyksiin ja uusiin ehdotuksiin mahdollisesti asian jatkovalmistelua varten. Kuvataidetoimikunnan kertomuksessa on kerrottu viime vuonna hankituista taideteoksista. Näin on tapahtunut joka vuosi. Vuoden hankinnat on esitelty vuosikertomuksessa. Kn merkitsee saaduksi tehdyn aloitteen ja päättää jatkotoimenpiteistä. Käsittely Museoasiainhoitaja Riikka Kaisti kertoi kuvataidetoimikunnan koostuvan asiantuntijajäsenistä. Kirkkovaltuusto päättää kuvataidetoimikunnan käytettävissä olevista varoista vuosittain. Näillä varoilla kuvataidetoimikunta tekee vuosittain taidehankinnat. Hankintoja ei ole tehty sijoitusmielessä, vaan

13 hankittu taide luokitellaan lähinnä käyttöesineiksi ja tuomaan virkistystä. Suurin osa tauluista on sijoitettuina työntekijöiden työhuoneisiin ja seurakunnan muihin tiloihin. Loput ovat esillä virastotalon toisen kerroksen kirjaston seinillä. Jäsen Kirsti Kari esitti, että toimikuntaan valitaan kirkkoneuvoston edustaja. tä kannatettiin. Kirkkoneuvosto merkitsi saaduksi tehdyn aloitteen ja Riikka Kaistin esityksen ja lähetti kirkkoneuvoston edustajaa koskevan esityksen valmisteluun. Ilmoitus hallintojohtajalle. 136 UUDEN JOHTORYHMÄN ASETTAMINEN Kirkkoneuvosto on asettanut johtoryhmän ja nimennyt siihen seuraavat jäsenet: kirkkoneuvoston puheenjohtaja Rauno Heikola, pj. hallintojohtaja Pekka Soini, vpj. kiinteistöjohtaja Seppo Kosola kirkkoherra Heikki Mäntylä talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme kirkkoneuvoston jäsen Tuukka Alhonen kirkkoneuvoston jäsen Arja von Schöneman Johtoryhmän tehtävänä on käsitellä laajakantoisia seurakuntayhtymän hallintoon, talouteen ja toimintaan liittyviä asioita. Johtoryhmän kanta sen käsittelemiin kirkkoneuvostossa esiteltäviin asioihin ilmoitetaan esittelyn yhteydessä. Johtoryhmän tehtävänä on lisäksi kyselytuntien ja johdon seminaarien toteuttaminen tarpeen mukaan. Johtoryhmä on kokoontunut joka toinen viikko ja joskus tätä useamminkin. Johtoryhmällä on erittäin suuri merkitys sekä tiedonkulun edistämisessä että kirkkoneuvostolle tapahtuvan esittelyn valmistelussa. Johtoryhmän kokoukset ovat olleet joka toinen torstai klo Kn päättää asettaa johtoryhmän ja nimetä siihen seuraavat jäsenet: kirkkoneuvoston puheenjohtaja Rauno Heikola hallintojohtaja Pekka Soini kiinteistöjohtaja Seppo Kosola lakimies Mia Fager kirkkoherra Heikki Mäntylä talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti yhteisten työmuotojen johtava viranhaltija Hannu Hurme

14 kirkkoneuvoston nimeämät jäsenet - ehdolla Tuukka Alhonen ja Arja von Schöneman. Käsittely Lakimiehen valintaa johtoryhmän jäseneksi perusteltiin tiedonvälityksen parantamisella, lakimies on yhteisen kirkkoneuvoston sihteeri. Lisäksi hallintoviraston johtosäännön mukaan lakimies hoitaa yhtymän henkilöstöasioita. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana hallintojohtaja. hyväksyttiin. 137 TIEDOTUSTOIMISTON AVOIMEKSI TULLEEN TIEDOTTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Tiedotustoimikunta on :n 10 kohdalla valmistellut asiaa seuraavasti: Esittely nimitti FM Kyllikki Krapinojan retriitinohjaajan virkaan ja tiedotustoimiston tiedottajan virka tuli avoimeksi. Jotta sen täyttäminen saadaan tehdyksi viivytyksettä, tiedotustoimikunnan on tehtävä asiasta ehdotus yhteiselle kirkkoneuvostolle. Mervi Syrjänen on ollut tiedotustoimistossa usean vuoden ajan ensin harjoittelijana, sitten oppisopimussuhdetyöntekijänä ja viimeksi tiedottajan osaaikaeläkkeen viranjakajana. ennen toimistoon tuloa hän oli jo hankkinut kokemusta seurakuntatoiminnasta ja -hallinnosta. Hän on oppisopimustyöntekijänä ollessaan saanut valmiiksi Turun AKK:ssa media-assistentin tutkintoon liittyvät suoritukset. Johtosääntö edellyttää tiedottajalta alempaa yliopistotutkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa. Syrjänen on filosofian maisteri ja täyttää vaatimukset reippaasti. Kirkko ja me -lehden toimitussihteerinä hän on osoittanut hallitsevansa hyvin tehtävän osa-alueet: aikataulunmukaisen työn jaksotuksen, yhteistyön graafikon ja kustantajan kanssa sekä yhteydenpidon seurakuntiin, yhteisiin työmuotoihin ja seurakuntayhtymän toimistoihin. Lyhyen perehdyttämisvaiheen jälkeen hän sai Krapinojan palkattoman virkavapauden ajan toimia Kirkko ja me -lehden toimitussihteerinä kevään 2001 ajan. Kesäkuun numeron hän teki yhdessä Krapinojan kanssa. Syrjänen on oppinut tuntemaan seurakuntayhtymän ja seurakuntien työntekijöitä ja toimimaan heidän kanssaan yhteistyössä Kirkko ja me -lehden asioissa. Erityisen hyvä oppimisvaihe oli, kun hän Hyvää sielulle -kampanjan ajan

15 toimi yhteisen kirkkoneuvoston valitsemana kampanjan Palautetyöryhmän sihteerinä. Koska tiedossa ei ole toista tiedottajan viran tehtävät hyvin hallitsevaa henkilöä, tiedotustoimikunta päättänee esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle FM Mervi Syrjäsen nimittämistä tiedotustoimiston 26 pl:n tiedottajan virkaan. Tiedotustoimikunta päätti yksimielisesti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle FM Mervi Syrjäsen nimittämistä tiedotustoimiston 26 pl:n tiedottajan virkaan esittelyssä kerrotuin perustein. Entinen tiedottaja Kyllikki Krapinoja on saanut alkaen vakinaisen määräyksen retriittiohjaajan virkaan. Näin tiedottajan vakanssi on tullut avoimeksi ja voidaan täyttää. Muodollisesti Kyllikki Krapinoja on luvannut lähettää myös eronpyyntönsä tiedottajan tehtävästä. Kn päättää nimetä FM Mervi Syrjäsen tiedotustoimiston R26 palkkaluokan tiedottajan virkaan. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 138 LUOTTAMUSMIESTEN LÄHETTÄMINEN LUOTTAMUSMIESKURSSEILLE SVTL:n luottamusmies Katja Koskinen ja SVTL:n varapääluottamusmies Pia Tuominen ovat anoneet palkallista virkavapautta osallistuakseen SVTL:n luottamusmiesten yhden päivän koulutustilaisuuteen Salossa. Asianomaisten esimiehet puoltavat anomusta. KVL:n Varsinais-Suomen seurakuntahenkilöstö ry:n pääluottamusmies palkkakirjanpitäjä Pirjo Karhilahti on esittänyt seuraavaa: Pyydän palkallista virkavapaata osallistuakseni Kirkon alan luottamusmieskurssille Kirkkonummen Aktiivi-Instituutissa. JYTY ry:stä (ent. KVL) ilmoitettiin, että kurssi on hyväksytty palkalliseksi luottamusmieskoulutukseksi. JYTY ry laskuttaa työnantajalta ruokailukustannusten korvauksen 20,40 /päivä. Esimies puoltaa anomusta.

16 Kn oikeuttaa SVTL:n luottamusmies Katja Koskinen ja varapääluottamusmies Pia Tuomisen osallistumaan SVTL:n luottamusmieskurssille Salossa palkallisen virkavapaan muodossa ja KVL:n Varsinais-Suomen seurakuntahenkilöstö ry:n pääluottamusmies Pirjo Karhilahden Kirkon alan luottamusmieskurssille Kirkkonummella palkallisen virkavapaan muodossa. Ilmoitus anojille, ao. esimiehille ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 139 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Kn päättää myöntää sairauslomat edellä esitetyn mukaan. Talous- ja suunnittelujohtaja Kaistin sairausloman esittelee hallintojohtaja Soini ja se kirjataan omaksi pykäläksi. hyväksyttiin. 140 KESKUSKIRJANPIDON TILIASEMA Taloustoimiston kirjanpidossa on laadittu keskuskirjanpidon tiliasema Se on seuraava: Liite Tiliasemasta nähdään, että tilinavaus on voitu tehdä vasta rahatilien osalta, koska edellisen vuoden tilinpäätös on vielä työn alla. Vasta tilinpäätöksen eri osien tultua lopullisiksi voidaan tilinavaus tehdä, koska tilinavaus perustuu aina laadittuun tilinpäätökseen. Tiliasemasta voidaan tarkastella kirkollisveron kertymää. Talouspäällikkö Hokka on tehnyt vastaavan selvityksen helmikuun lopun tilanteessa, jota sitäkin voidaan tarkastella. Kertymätilanne on seuraava: Liite

17 Vaikka ajan kuluminen on pientä koko vuoteen nähden, on verokertymässä nähtävissä ennustetta tulevasta. Kokonaiskertymä on 2,4 prosenttia suurempi kuin vastaavana aikana vuosi sitten. Yhteisövero on laskenut lähes kuusi prosenttia, mikä johtunee pelkästään valtakunnallisesta tämän veron tuoton muutoksesta. Epäselvää on missä määrin yksittäiset yritykset ovat tietoisesti tehneet muutosta verotukseensa verojärjestelmään tehtyjen muutoksien johdosta. Yritysten verokantaa on laskettu, mutta toisaalta osinkojen verotukseen on tehty uudistuksia, joiden perusteella tavallinen osingonsaaja maksaa osinkotulosta veroa, joka vanhassa järjestelmässä tapahtui yrityksen veronmaksun kautta. Tavoitteena on ollut kotimaisen osingonsaajan ja ulkomaisen osingonsaajan verotuksellisen aseman tasoittaminen. Keskuskirjanpidon tiliasemasta ei ole erityistä huomautettavaa. Kn merkitsee saaduksi keskuskirjanpidon tiliaseman sekä kirkollisveron kertymäselvityksen hyväksyttiin. 141 TURUN OKL:N KRISTITTYJEN OPISKELIJOIDEN SYYSPÄIVIEN AVUSTUKSEN KÄYTTÖ Kirkkoneuvosto päätti myöntää käyttövaroistaan 400 euroa Turussa järjestettävien kristittyjen opettajiksi opiskelevien Syyspäiviä varten. Avustuksen myöntämisen ehtona oli, että saajien tulee jälkikäteen ja viimeistään ensi vuoden aikana antaa tilitys, josta ilmenee, että avustus on käytetty anottuun tarkoitukseen. Kirkkoneuvoston päätös tehtiin :n 466 kohdalla. Päivät järjestettiin Järjestelijöiden puolesta Siska Hankela ja Irene Haavisto ovat esittäneet seuraavaa: Liite Avustukseen liittyvä tilitys on edellisen liitteenä. Järjestäjät ovat lähettäneet nähtäväksi myös kuitteja tapahtumasta. Ne ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa ja palautettaneen sen jälkeen järjestäjille. Kirjelmässä ehdotetaan, että avustuksen käyttämätön osa 350 euroa saataisiin käyttää Turussa järjestettävän nuorten evankelioimistapahtuman tukemiseen. Tapahtuma järjestetään Jäkärlässä ja järjestäjänä toimii yhteiskristillisen E 4 -kampanjan Turun alueen nuorisotyön tiimi.

18 Kirkkoherrainkokous on antanut kyseistä hanketta varten euroa vuoden 2004 varoista. Avustus on maksettu saajille. Kirkkoherrainkokouksen tarkoitus on ollut, että tämä avustus olisi samalla avustuksen yläraja eikä tapahtumaa tuettaisi seurakuntakohtaisilla avustuksilla. Kristittyjen opettajiksi opiskelevien ehdotus käyttämättä jääneen avustuksen uudesta käytöstä on käyttökohteen osalta perusteltu ja tarkoituksen mukainen. Johtoryhmä puoltaa ehdotusta. Kn päättää ilmoittaa Turun OKL:n kristityiksi opettajiksi opiskeleville, että he voivat käyttää säästöön jääneen 350 euron avustuksen ehdotettuun tarkoitukseen E 4 -kampanjan tukemiseen eli nuorten evankelioimistapahtumaan Jäkärlässä. Ilmoitus järjestäjille ja taloustoimistolle. Kuitit palautetaan järjestäjille. hyväksyttiin. 142 TESTAMENTTIEN TILITYKSET VUODELTA 2004 Talouspäällikkö Irma Hokka on laatinut selvitykset testamenttirahastoon kuuluvien erillisrahastojen pääomista ja niiden suhteellisesta osuudesta Kirkkoherroille ja osastopäälliköille lähetetty kirje, selvitys omien pääomien oikaisuista sekä yhteenveto erillisrahastojen osuuksista on seuraava: Liite Talouspäällikön kirjeessä on selostettu kirjaamismenettelyä, jota tarvittiin siirryttäessä sijoitussalkkujen uuteen jakoon. Aikaisemmin keskuskirjanpito, hautainhoitorahasto ja testamenttirahasto omistivat yhdessä kaksi salkkua, jotka olivat osakesalkku ja ulkomainen salkku. Muutoksen jälkeen salkuilla on kullakin vain yksi omistaja. Jokaisen kolmen omistajan eli testamenttirahaston, keskuskirjanpidon ja hautainhoitorahaston varallisuuden määrä markkinahintaisena säilyi muuttumattomana jaossa. Muutos oli täysin tekninen eikä sillä pyritty mitenkään vaikuttamaan minkään rahaston varallisuuden tulevaan kertymään tai arvon muutoksiin. Testamenttirahaston osuuksista on ilmoitettu paitsi kirkkoherroille myös kirkkoneuvostolle. Testamenttirahaston tilinpäätös vuodelta 2004 esitellään kirkkoneuvostolle erikseen.

19 Kn merkitsee saaduksi selvityksen testamenttirahaston osuuksista yhteisestä omaisuudesta Käsittely Talous- ja suunnittelujohtaja jakoi pöydille selvitykset yhtymän päätösvallassa olevien rahastojen tilanteesta Liite hyväksyttiin. 143 HALLINTOJOHTAJA PEKKA SOININ LOMANKÄYTTÖANOMUS Kirkkovaltuusto on myöntänyt Pekka Soinille eron siten, että hänen viimeinen työpäivänsä on Vuosilomien osalta Soini on ehdottanut seuraavaa: Allekirjoittaneella on pitämätöntä vanhaa vuosilomaa 10 päivää sekä uutta vuosilomaa 38 päivää + 5 päivää, yhteensä 53 päivää. Jos pidän kaikki lomat yhteen menoon, niin viimeinen työpäiväni olisi Lomasuunnitelmani on, että pitäisin vanhan loman, 10 päivää, huhtikuussa, ja esitän, että loput lomistani korvataan rahassa virkaehtosopimuksen mukaan. Tärkeimmät syyt työskentelylle virkakauden loppuun ovat: S uuden hallintojohtajan valintaprosessin hoitaminen. Uusi hallintojohtaja ehditään valita aikaisintaan kirkkovaltuustossa 7.4. tai viimeistään riippuen kirkkoneuvoston käsittelystä ja testauksen vaatimasta ajasta. S vahdinvaihdon väliaika ei saisi olla liian pitkä S keskeneräisistä toimikunnista tärkeimmät ovat vuosikertomustoimikunta sekä hallinto- ja virkarakennetoimikunnan tehtävät lähinnä ohjesääntöjen kirjoittaminen ja mietinnön esittely. Lomien pitäminen lomana tai korvaaminen rahassa on riippuvainen siitä, mitä työntekijän tai viranhaltijan ja työnantajan välillä sovitaan. Ns. vanhat lomat on yleensä vastaavissa tapauksissa pidetty lomana pois. Mikäli myös uudet lomat annettaisiin todellisina lomapäivinä olisi Pekka Soinin viimeinen työpäivä Tätä ratkaisua ei ole pidettävä hyvänä ottaen huomioon hallintojohtajan tehtävien siirto sekä lukuisat työt, jotka ovat vielä kesken ja hallintojohtajan käsittelyssä. Virkaehtosopimuksessa on taulukko, jonka mukaan lomakorvaus maksetaan pitämättä jääneen vuosiloman osalta. Tässä tapauksessa korvausta tulee maksettavaksi päivää.

20 Hallintojohtajan ehdotukseen suostuttaneen. Johtoryhmä puoltaa ehdotusta. Kn päättää, että hallintojohtaja Pekka Soini pitää vanhasta vuosilomastaan 10 päivää huhtikuussa. Lomakorvaus pitämättä jäämästä lomasta korvataan virkaehtosopimuksen mukaan eli päivää. Hallintojohtaja ilmoittaa tarkat lomapäivät kirkkoneuvoston puheenjohtajalle. Ilmoitus hallintojohtaja Soinille, tuomiorovasti Heikolalle ja taloustoimistolle maksatustoimenpiteitä varten. Käsittely Hallintojohtaja Pekka Soini poistui asian käsittelyn ajaksi. hyväksyttiin. 144 TURUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN AVUSTUSANOMUS Turun ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Petri Ratilainen on seurakunnan puolesta esittänyt alttaritaulun konservointia koskevan avustusanomuksen. Avustusanomukseen on liitetty kustannusarvio ja konservointisuunnitelma sekä jäljennös konservointilaitoksen arkistokortista. Kirjelmä liitteineen on seuraava: Liite Pyhän Aleksandran kirkko, Turun ortodoksinen kirkko täyttää 160 vuotta syyskuun alussa Kirkkoa konservoidaan sisäpuolelta, missä yhteydessä on todettu myös alttaritaulun huono kunto. Alttaritaulun konservointi tulee maksamaan euroa, mihin tulevat vielä kuljetuskustannukset ja vakuutukset. Alttaritaulu on Berndt Godenhjelmin maalaama. Ortodoksisella kirkolla on samanlainen verotusoikeus kuin luterilaisella kirkolla. Avustuksen antaminen toiselle kirkkokunnalle ei ole mikään itsestäänselvyys. Toisaalta hyvät ystävyyssuhteet ja normaali yhteistyö antavat mahdollisuuden seurakunnan juhlan huomioimiseen. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä voisi muistaa Turun ortodoksisen seurakunnan 160-vuotisjuhlaa osallistumalla euron osuudella kirkon alttaritaulun korjauskustannuksiin. Asiasta voidaan tehdä esitys kirkkovaltuustolle, jotta se myöntäisi lahjan käyttövaroistaan. Valokuvat alttaritaulusta ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvosto voinee sopivassa yhteydessä käydä tutustumassa Pyhän Aleksandran kirkkoon kutsun mukaisesti.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 5.6.2014 Sisällysluettelo sivu Yleiskatsaus... 1 1 Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto... 3 1.1 Yhteinen kirkkovaltuusto... 3 1.2 Yhteinen kirkkoneuvosto...

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 75 1962 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1965 Paasipaino, Helsinki 1965 SISÄLLYSLUETTELO 3. Palkkalautakunta 4.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS Päivitetty 13.4.2015 KJH Y:\Hallinto\henkilöstö\Henkilökuntaopas\HENKILÖKUNTAOPAS 2015.doc SISÄLLYS sivunro 1. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS... 1 2.

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot