TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Knuts Lars-Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Seppänen Teija jäsen Winter Leena jäsen Korhonen Pentti Pispanen Reino Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Rinne Heimo Sepponen Eero Vahtola Pirjo Viitanen Kauko Fager Mia Hallia Jouko Hurme Hannu Kaisti Aapo Kosola Seppo Soini Pekka kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja kiinteistöjohtaja hallintojohtaja Poissa 123 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 124 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 125 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja von Schöneman ja Teija Seppänen. 126 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje 2357 Kiertokirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Pappisasessorin vaali 2. Lääninrovastien kokous 3. Kirkkoherrojen kokous 4. Kirkkoherrojen vuosilomat ja lomasuunnitelmat Yhteisten kirkkoneuvostojen puheenjohtajat Papiksi vihkiminen Lupa kristilliselle yhdistykselle, säätiölle tai laitokselle pitää rippikoulua 8. Lainmuutoksia ym. Kiertokirje on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. 2. Pöytäkirjoja S työympäristötoimikunnan pöytäkirja nro 1/ S atk-toimimikunnan pöytäkirja nro 1/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. 3. Oopperaesitys Lentävä hollantilainen Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille jaettiin liput oopperaesityksen Lentävä hollantilainen kenraaliharjoituksiin elokuussa Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin.

3 Hallintojohtajan esittelemät asiat 127 VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALLE JA VARAPU- HEENJOHTAJALLE KIRKKOVALTUUSTOON Kirkkojärjestyksen 8. luvun 7 :n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai heidän molempien ollessa estyneenä kirkkoneuvoston määräämän jäsenen on oltava saapuvilla kirkkovaltuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei kuitenkaan estä asioiden päättämistä. Kirkkoneuvosto sopi edellisessä kokouksessa, että kirkkoneuvoston edustajaksi nimetään Leena Winter. Kn päättää nimetä kirkkovaltuustoon kirkkojärjestyksen 8. luvun 7 :n tarkoittamaksi edustajaksi, joka on saapuvilla valtuuston kokouksessa, jos kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat estyneitä kirkkoneuvoston jäsen Leena Winterin. hyväksyttiin. 128 KIRKKOHALLITUKSEN TÄYSISTUNNON VIERAILU TURUSSA Kirkkohallituksen kansliapäällikön kanssa on keskusteltu siitä, että Kirkkohallituksen täysistunto pidettäisiin Turussa. Tähän ohjelmaan on tarkoitus sisällyttää tiistaina tutustuminen Pyhän Henrikin ekumeeniseen taidekappeliin iltapäivällä n. klo 14 alkaen ja tämän jälkeen yhtymän esittely. Tässä yhteydessä on tarkoituksenmukaista tarjota vieraille kahvi kappelikäynnin yhteydessä ja illallinen jossakin Turussa. Kn päättää, että Kirkkohallituksen virastokollegio otetaan vastaan ja heille järjestetään ohjelma tiistai-iltapäiväksi. Ilmoitus hallintojohtajalle, tuomiorovastille ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 129 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

4 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 19 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 20 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 21 Oulun kirkkopäivät Ilmoitus seurakuntaneuvostoille ja taloustoimistolle. 22 Kirkkovaltuustossa olleet keskeneräiset aloitteet Kirkkovaltuusto katsoi kirkkovaltuutettu Pirkko Julkusen aloitteen ja kirkkovaltuutettu Pentti Huovisen aloitteen käsitellyiksi. Ei toimenpiteitä. 23 Kiinteistölautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi Kirkkovaltuusto valitsi kiinteistölautakuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Luojola Ilari, putkiasentaja jäsenet: Huiskala Hilkka. asianajaja Kukkonen Heimo, rakennusinsinööri Leino Arno, kanslianeuvos Paasikivi Iina, kaavoitusarkkitehti Pajula Raili, rakennusmestari Rantanen Matti, työsuojelupäällikkö varajäsenet: Heikkinen-Ainasoja Merja, varatuomari Itähaarla Sakari, maanviljelijä Tiensuu Pirjo, vahtimestari Ilmoitus valituille ja taloustoimistolle.

5 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen sielunhoitotyön johtokunnan valitseminen vuosiksi Kirkkovaltuusto valitsi sielunhoitotyön johtokuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Laurén Mikko, pastori, merikapteeni jäsenet: Toivanen Auli, professori Sepponen Eero, kirkkoherra Ojanen Sirkka, psykologi Keinänen Matti, dosentti Lemmetyinen Eeva-Kaija, apulaisrehtori Kervilä Anja, psykologi varajäsenet: Sorsa Ilkka, myyntipäällikkö Nikkilä Airi, ylihoitaja Ilmoitus valituille ja taloustoimistolle. 25 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kasvatusasiain johtokunnan valitseminen vuosiksi Kirkkovaltuusto valitsi kasvatusasiain johtokuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Kiesiläinen Kari, kylänjohtaja jäsenet: Halme Kaarina, ylikonstaapeli Isolauri Hannu, rehtori Jaakola Jaana, erikoishammashoitaja Katainen Hilkka-Helena, lapsi- ja perhetyön kouluttaja Rajamäki Lassi, pastori Torppa Mirkka, opettaja varajäsenet: Knuuti Heikki, luokanopettaja Laitinen Aila, terveydenhoitaja Ilmoitus valituille ja taloustoimistolle.

6 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen diakoniatyön johtokunnan valitseminen vuosiksi Kirkkovaltuusto valitsi diakoniatyön johtokuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Mikkola Pirkko, hovioikeudenneuvos jäsenet: Hagman Tarja, johtava diakonissa Huurre Birgitta, sosiaalityöntekijä Jyväs Markku, toiminnanjohtaja Järvensivu Jukka, kirkkoherra Pispanen Reino, apulaisjohtaja Tuokko Sirkka, talous- ja velkaneuvoja varajäsenet: Lahtonen-Kiviranta Soile, hoitokodin johtaja Nevalainen Paavo, opistoupseeri Ilmoitus valituille ja taloustoimistolle. 27 Pietarin Pyhän Marian kirkon urkuhankkeen avustaminen Ilmoitus Kirkon Ulkomaanavulle ja taloustoimistolle. 28 Vuosikertomusten käsittely Ei toimenpiteitä. 29 Diakoniakeskuksen toimintakertomus vuodelta 2004 Ei toimenpiteitä. 30 Sielunhoitotyön johtokunnan alaisten työmuotojen toimintakertomukset vuodelta 2004 Ei toimenpiteitä. 31 Kasvatusasiain keskuksen toimintakertomus vuodelta 2004 Ei toimenpiteitä. 32 Kirkkovaltuutettu Pentti Huovisen aloite Liite 1 (=Liite 1 130)

7 Asia valmistellaan erillisenä asiana. 33 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kn päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisesti. Kn päättää valita edustajikseen vuosiksi 2005 ja 2006 kiinteistölautakuntaan Uolevi Lahden, yhteisen sielunhoitotyön johtokuntaan Arja von Schönemanin, yhteisen kasvatusasiain johtokuntaan Seppo Isotalon ja yhteisen diakoniatyön johtokuntaan Kirsti Karin. hyväksyttiin. 130 KIRKKOVALTUUTETTU PENTTI HUOVISEN ALOITE Aloite kuuluu seuraavasti: Liite Ensimmäinen laajempi yhteisötutkimus tehtiin seurakuntayhtymässä 1990, jolloin Turun yliopiston sosiologian laitoksen kanssa tehtiin yhteistyössä tutkimus Seurakunta työyhteisönä. Tutkimusta vetivät Turun yliopistosta professori Erkki Asp ja maisteri Heikki Uhmavaara. Samana vuonna tehtiin myös tutkimus Seurakunta jäsenten silmin, jossa oli kaksi näkemystä: seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden. Tutkimukset olivat laajoja. Työyhteisötutkimuksen raportissa oli 138 sivua sekä liitteet. Tutkimus oli ja on mielenkiintoinen, mutta liian laaja jatkuvaan toistoon saatiin päätökseen koko yhtymää koskeva koulutusprojekti, joka sisälsi 1. johtoryhmän koulutuksen 2. johtavien viranhaltijoiden koulutuksen 3. koko henkilöstön kattaneen koulutuksen, ns. SYKE-koulutuksen. Ennen ja jälkeen SYKE-koulutusta tehtiin ns. Työyhteisötimanttitutkimus, jonka kuvaaja on seuraava: Liite

8 Lyhyesti kerrottuna tulos oli seuraava: Kaikkien vastanneiden tulosyhdistelmässä koko seurakuntayhtymän tulokset asettuvat lukuarvojen 5,8 ja 7,6 välille. Hyvään tasoon yltää summamuuttuja Varmuus tulevaisuudesta 7,6 (7,1). Muut työilmapiirin kuvaajat ovat tasoltaan tyydyttäviä: Visio 6,7 (6,4), Tiedonkulku 6,4 (6,1), Työilmapiiri 6,4 (6,1), Organisaation toimivuus 6,3 (5,8), Tavoitteen selvyys 6,0 (5,7), Yhteistyön sujuminen 5,8 (5,3). Kokonaisuutena tulostasoa voidaan pitää tyydyttävänä, mutta verrattuna kahden vuoden takaiseen tulokseen on kaikilla tutkituilla ulottuvuuksilla saatu aikaan edistystä. Erityisesti kohdissa Varmuus tulevaisuudesta, Organisaation toimivuus ja Yhteistyön sujuminen saavutettu kehitys on merkittävää. Tämän jälkeen työyhteisökoulutus olipa se minkä laatuista tahansa hajotettiin työyksiköille, jotka omien koulutusvarojen turvin jatkoivat koulutusta. Keväällä 2005 järjestettiin Kinopalatsissa koko henkilökunnalle yhteinen kokoontuminen työyhteisöpäivän merkeissä, joka sai hyvän palautteen. Jatkossa on suunniteltu säännöllisesti toistuvia yhteisiä koulutustilaisuuksia kuukausittain ajankohtaisista aiheista työyhteisökoulutuksena. On mahdollista järjestää seurantatutkimus. Aloitteen tekijän suullisesta esittelystä kirkkovaltuustossa kävi ilmi, että siellä seuranta on ollut yksikkökohtaista, joka huomattavasti helpottaa seurannan laatimista. Myös tulokset ovat silloin helpommin tulkittavissa. Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti ja lakimies Mia Fager ovat valmistelemassa uutta kyselytutkimusta, jonka tulisi nojautua aikaisempiin tuloksiin. Tutkimusta varten on talousarviossa euron määräraha. Kn harkitsee aloitteessa tarkoitettua seurantaa ja päättää ottaa asian esille kirkkovaltuuston seuraavassa kokouksessa. Samalla kirkkoneuvosto antaa Kaistin ja Fagerin valmisteltavaksi toimikunnan asettamisen valmistelemaan ja seuraamaan tutkimusta. hyväksyttiin. 131 ILMOITUS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN SOLMIMISESTA Kirkon sopimusvaltuuskunnan toimisto on kirkkoneuvoston pyynnöstä tarkistanut atk-päällikkö Timo Koskisen palkan ryhmässä B01 R28 palkkaluokasta R29 palkkaluokkaan siten, että henkilökohtaiset lisät 15,24 euroa poistuvat. Palkantarkistus astuu voimaan alkaen. Sopimusvaltuuskunnan päätösilmoitus kuuluu seuraavasti:

9 Liite Lisäksi ilmoituskirjeessä kiinnitetään huomiota eräiden palkantarkistusten käytännön toteuttamiseen. Kn merkitsee tiedokseen, että Kirkon sopimusvaltuuskunnan toimisto on tekemällään virkaehtosopimuksella tarkistanut atk-päällikkö Timo Koskisen palkan R28 pl + 15,24 euroa hkl lukien palkkaluokkaan R29. Ilmoitus palkanlaskentaan. hyväksyttiin. 132 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 8/2005 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Kiinteistöhallintapalvelujen oman käytön arvonlisäveron palautuksien kirjaaminen 2. Yhdistymis-, kehittämis- ja rakennusavustusten kirjaaminen 3. Seurakunnan liikevaihtoa vastaavan erän määrittely ja sen merkitys konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuteen 4. Kirkollis- ja yhteisöverojen jako-osuudet Kohdassa 1 toistetaan aikaisemmin tietoon tullut kiinteistöhallintapalvelujen oman käytön arvonlisäveron palautusasia tällä kertaa kirjaamiskäytäntöjen osalta. Kohdassa 4 todetaan, että kirkon yhteisöverojen jako-osuus vuonna 2005 on 1,94 prosenttia eli vähän korkeampi kuin aikaisempina vuosina. Ansio- ja pääomatuloverojen verovuodelle 2005 arvioidut jako-osuudet otetaan käyttöön helmikuussa 2005 ja seurakuntakohtaisia jako-osuuksia voi tarkastella osoitteessa tilitykset veronsaajille. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta arvioitu verokertymä osuus vuodelle 2005 on eli pikkuisen enempi, kuin mitä on kirjattu vuoden 2005 talousarvioon. Kn merkitsee saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 8/2005. Ilmoitus taloustoimistolle.

10 hyväksyttiin. 133 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 9/2005 Yleiskirje sisältää seuraavan aiheen: Sähköpostin ja Internetin käytön pelisäännöt Kirkkohallituksessa Kirkkohallituksen pelisäännöt sähköpostin ja Internetin käytöstä on osoitteessa Ne ovat käytettävissä laadittaessa myös seurakuntayhtymälle vastaavia ohjeita. Kn merkitsee yleiskirjeen nro 9/2005 saaduksi. Asia lähetettäneen valmisteltavaksi atk-toimikunnalle, joka tarvittaessa pyytää asiasta työympäristötoimikunnan lausunnon. Ilmoitus atk-toimikunnalle. hyväksyttiin.

11 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 10/2005 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen ja pysyvien vastaavien osakirjanpito 2. Hankintalakiin tulleet muutokset Yleiskirje sisältää tärkeät ohjeet kirjanpitoa varten sekä hankintalain uuden pykälän 7a, joka on merkittävä käytännön ohje. Se lähetettäneen tiedoksi kaikille hankintoja suorittaville yksiköille. Kn merkitsee saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 10/2005. Ilmoitus kohdasta 1 taloustoimistolle ja kohta 2 kaikille virastoille, laitoksille ja toimistoille. hyväksyttiin. 135 KIRKKONEUVOSTON JÄSENEN ARJA VON SCHÖNEMANIN ALOITE KOSKIEN SEURAKUN- TIEN TAIDE-ESINEITÄ Von Schöneman on esittänyt seuraavaa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän taidehankinnat Kuvataidetoimikunta, Kiinteistöjohtaja, Talous- ja suunnittelujohtaja Seurakuntayhtymä omistanee aika mittavan kokoelman taide- ja käsiteollisuustuotteita. Minulle on jäänyt epäselväksi kokoelman laajuus ja myös ns. lahjoitukset tai testamentit, ja liittyykö lahjoituksiin jotain ehtoja esim. taideteoksen sijainnista. Taide-esineillä en nyt tarkoita ns. Tuomiokirkkomuseon esineitä. Todennäköisesti kaikki on asianmukaisesti hoidettu. Haluaisin tietää, onko taideteokset vakuutettu erikseen vai ns. irtaimistovakuutusten yhteydessä. Toiseksi haluaisin tietää Kuvataidetoimikunnan hankintamäärärahat vuosittain. toimintakertomuksen mukaan toimikunta kokoontui kaksi kertaa ja kuitenkin on kysymyksessä v aika mittavat hankinnat vaativiin ympäristöihin, jopa Ruotsalaiseen seurakuntataloon, joka ei vielä edes ole valmis.

12 Pyyntöni ei ole epäluottamuslause ko. toimikuntaa kohtaan, vaan uuden kirkkoneuvoston jäsenen perehdyttämistä. Olen kyllä kysellyt edeltäjiltäni, muttei heillä ole tiedossa kokoelmien määrä tai arvo. Taide on myös sijoitus! Minua hämmentää hieman, ettei se tule esille eräänlaisena sijoitussalkkuna, käyttöomaisuuden investointina. Haluaisin kuulla tästä talous- ja suunnittelujohtajan mielipiteen. Pyytäisin toimittamaan kirkkoneuvostolle luettelon taideteoksista mennessä. En pitäisi myöskään pahana, mikäli vuotuiset uudishankinnat olisivat joskus näytteillä kirkkoneuvoston kokouksissa; mikäli ne on jo sijoitettu tai liian suurikokoisia, olisi mahdollisuus nähdä ne edes valokuvina. Toivon myös, että Kuvataidetoimikunnan kokouksissa olisi kirkkoneuvoston halukkaalla tai nimetyllä jäsenellä puhe- ja läsnäolo-oikeus. Turku Kunnioittavasti Arja von Schöneman Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kaikki taide-esineet ja kulttuurihistoriallisesti merkittävät esineet on luetteloitu yhtenä sarjana. Kohteiden määrä on vähän yli Näillä on sitten myös alaindeksisarja, joten fyysisten esineiden lukumäärä on huomattavasti suurempi. Alunperin esineet ovat käsikortistossa, jossa on niistä jokaisesta valokuva. Ne on nyttemmin siirretty myös tietokoneelle ja erikseen kaikki esineet on digikuvattu. Näiden kahden ohjelman yhdistäminen on kesken. Paperilla on erittäin vaikea antaa kokonaiskuvaa seurakuntien taidehankinnoista. Sen vuoksi hallintojohtaja on kutsunut museoasiainhoitaja Riikka Kaistin seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen kertomaan asiasta ja näyttämään joitakin kuvia. kestää maksimissaan 15 minuuttia, jonka jälkeen on mahdollisuus kysymyksiin ja uusiin ehdotuksiin mahdollisesti asian jatkovalmistelua varten. Kuvataidetoimikunnan kertomuksessa on kerrottu viime vuonna hankituista taideteoksista. Näin on tapahtunut joka vuosi. Vuoden hankinnat on esitelty vuosikertomuksessa. Kn merkitsee saaduksi tehdyn aloitteen ja päättää jatkotoimenpiteistä. Käsittely Museoasiainhoitaja Riikka Kaisti kertoi kuvataidetoimikunnan koostuvan asiantuntijajäsenistä. Kirkkovaltuusto päättää kuvataidetoimikunnan käytettävissä olevista varoista vuosittain. Näillä varoilla kuvataidetoimikunta tekee vuosittain taidehankinnat. Hankintoja ei ole tehty sijoitusmielessä, vaan

13 hankittu taide luokitellaan lähinnä käyttöesineiksi ja tuomaan virkistystä. Suurin osa tauluista on sijoitettuina työntekijöiden työhuoneisiin ja seurakunnan muihin tiloihin. Loput ovat esillä virastotalon toisen kerroksen kirjaston seinillä. Jäsen Kirsti Kari esitti, että toimikuntaan valitaan kirkkoneuvoston edustaja. tä kannatettiin. Kirkkoneuvosto merkitsi saaduksi tehdyn aloitteen ja Riikka Kaistin esityksen ja lähetti kirkkoneuvoston edustajaa koskevan esityksen valmisteluun. Ilmoitus hallintojohtajalle. 136 UUDEN JOHTORYHMÄN ASETTAMINEN Kirkkoneuvosto on asettanut johtoryhmän ja nimennyt siihen seuraavat jäsenet: kirkkoneuvoston puheenjohtaja Rauno Heikola, pj. hallintojohtaja Pekka Soini, vpj. kiinteistöjohtaja Seppo Kosola kirkkoherra Heikki Mäntylä talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme kirkkoneuvoston jäsen Tuukka Alhonen kirkkoneuvoston jäsen Arja von Schöneman Johtoryhmän tehtävänä on käsitellä laajakantoisia seurakuntayhtymän hallintoon, talouteen ja toimintaan liittyviä asioita. Johtoryhmän kanta sen käsittelemiin kirkkoneuvostossa esiteltäviin asioihin ilmoitetaan esittelyn yhteydessä. Johtoryhmän tehtävänä on lisäksi kyselytuntien ja johdon seminaarien toteuttaminen tarpeen mukaan. Johtoryhmä on kokoontunut joka toinen viikko ja joskus tätä useamminkin. Johtoryhmällä on erittäin suuri merkitys sekä tiedonkulun edistämisessä että kirkkoneuvostolle tapahtuvan esittelyn valmistelussa. Johtoryhmän kokoukset ovat olleet joka toinen torstai klo Kn päättää asettaa johtoryhmän ja nimetä siihen seuraavat jäsenet: kirkkoneuvoston puheenjohtaja Rauno Heikola hallintojohtaja Pekka Soini kiinteistöjohtaja Seppo Kosola lakimies Mia Fager kirkkoherra Heikki Mäntylä talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti yhteisten työmuotojen johtava viranhaltija Hannu Hurme

14 kirkkoneuvoston nimeämät jäsenet - ehdolla Tuukka Alhonen ja Arja von Schöneman. Käsittely Lakimiehen valintaa johtoryhmän jäseneksi perusteltiin tiedonvälityksen parantamisella, lakimies on yhteisen kirkkoneuvoston sihteeri. Lisäksi hallintoviraston johtosäännön mukaan lakimies hoitaa yhtymän henkilöstöasioita. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana hallintojohtaja. hyväksyttiin. 137 TIEDOTUSTOIMISTON AVOIMEKSI TULLEEN TIEDOTTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Tiedotustoimikunta on :n 10 kohdalla valmistellut asiaa seuraavasti: Esittely nimitti FM Kyllikki Krapinojan retriitinohjaajan virkaan ja tiedotustoimiston tiedottajan virka tuli avoimeksi. Jotta sen täyttäminen saadaan tehdyksi viivytyksettä, tiedotustoimikunnan on tehtävä asiasta ehdotus yhteiselle kirkkoneuvostolle. Mervi Syrjänen on ollut tiedotustoimistossa usean vuoden ajan ensin harjoittelijana, sitten oppisopimussuhdetyöntekijänä ja viimeksi tiedottajan osaaikaeläkkeen viranjakajana. ennen toimistoon tuloa hän oli jo hankkinut kokemusta seurakuntatoiminnasta ja -hallinnosta. Hän on oppisopimustyöntekijänä ollessaan saanut valmiiksi Turun AKK:ssa media-assistentin tutkintoon liittyvät suoritukset. Johtosääntö edellyttää tiedottajalta alempaa yliopistotutkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa. Syrjänen on filosofian maisteri ja täyttää vaatimukset reippaasti. Kirkko ja me -lehden toimitussihteerinä hän on osoittanut hallitsevansa hyvin tehtävän osa-alueet: aikataulunmukaisen työn jaksotuksen, yhteistyön graafikon ja kustantajan kanssa sekä yhteydenpidon seurakuntiin, yhteisiin työmuotoihin ja seurakuntayhtymän toimistoihin. Lyhyen perehdyttämisvaiheen jälkeen hän sai Krapinojan palkattoman virkavapauden ajan toimia Kirkko ja me -lehden toimitussihteerinä kevään 2001 ajan. Kesäkuun numeron hän teki yhdessä Krapinojan kanssa. Syrjänen on oppinut tuntemaan seurakuntayhtymän ja seurakuntien työntekijöitä ja toimimaan heidän kanssaan yhteistyössä Kirkko ja me -lehden asioissa. Erityisen hyvä oppimisvaihe oli, kun hän Hyvää sielulle -kampanjan ajan

15 toimi yhteisen kirkkoneuvoston valitsemana kampanjan Palautetyöryhmän sihteerinä. Koska tiedossa ei ole toista tiedottajan viran tehtävät hyvin hallitsevaa henkilöä, tiedotustoimikunta päättänee esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle FM Mervi Syrjäsen nimittämistä tiedotustoimiston 26 pl:n tiedottajan virkaan. Tiedotustoimikunta päätti yksimielisesti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle FM Mervi Syrjäsen nimittämistä tiedotustoimiston 26 pl:n tiedottajan virkaan esittelyssä kerrotuin perustein. Entinen tiedottaja Kyllikki Krapinoja on saanut alkaen vakinaisen määräyksen retriittiohjaajan virkaan. Näin tiedottajan vakanssi on tullut avoimeksi ja voidaan täyttää. Muodollisesti Kyllikki Krapinoja on luvannut lähettää myös eronpyyntönsä tiedottajan tehtävästä. Kn päättää nimetä FM Mervi Syrjäsen tiedotustoimiston R26 palkkaluokan tiedottajan virkaan. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 138 LUOTTAMUSMIESTEN LÄHETTÄMINEN LUOTTAMUSMIESKURSSEILLE SVTL:n luottamusmies Katja Koskinen ja SVTL:n varapääluottamusmies Pia Tuominen ovat anoneet palkallista virkavapautta osallistuakseen SVTL:n luottamusmiesten yhden päivän koulutustilaisuuteen Salossa. Asianomaisten esimiehet puoltavat anomusta. KVL:n Varsinais-Suomen seurakuntahenkilöstö ry:n pääluottamusmies palkkakirjanpitäjä Pirjo Karhilahti on esittänyt seuraavaa: Pyydän palkallista virkavapaata osallistuakseni Kirkon alan luottamusmieskurssille Kirkkonummen Aktiivi-Instituutissa. JYTY ry:stä (ent. KVL) ilmoitettiin, että kurssi on hyväksytty palkalliseksi luottamusmieskoulutukseksi. JYTY ry laskuttaa työnantajalta ruokailukustannusten korvauksen 20,40 /päivä. Esimies puoltaa anomusta.

16 Kn oikeuttaa SVTL:n luottamusmies Katja Koskinen ja varapääluottamusmies Pia Tuomisen osallistumaan SVTL:n luottamusmieskurssille Salossa palkallisen virkavapaan muodossa ja KVL:n Varsinais-Suomen seurakuntahenkilöstö ry:n pääluottamusmies Pirjo Karhilahden Kirkon alan luottamusmieskurssille Kirkkonummella palkallisen virkavapaan muodossa. Ilmoitus anojille, ao. esimiehille ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 139 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Kn päättää myöntää sairauslomat edellä esitetyn mukaan. Talous- ja suunnittelujohtaja Kaistin sairausloman esittelee hallintojohtaja Soini ja se kirjataan omaksi pykäläksi. hyväksyttiin. 140 KESKUSKIRJANPIDON TILIASEMA Taloustoimiston kirjanpidossa on laadittu keskuskirjanpidon tiliasema Se on seuraava: Liite Tiliasemasta nähdään, että tilinavaus on voitu tehdä vasta rahatilien osalta, koska edellisen vuoden tilinpäätös on vielä työn alla. Vasta tilinpäätöksen eri osien tultua lopullisiksi voidaan tilinavaus tehdä, koska tilinavaus perustuu aina laadittuun tilinpäätökseen. Tiliasemasta voidaan tarkastella kirkollisveron kertymää. Talouspäällikkö Hokka on tehnyt vastaavan selvityksen helmikuun lopun tilanteessa, jota sitäkin voidaan tarkastella. Kertymätilanne on seuraava: Liite

17 Vaikka ajan kuluminen on pientä koko vuoteen nähden, on verokertymässä nähtävissä ennustetta tulevasta. Kokonaiskertymä on 2,4 prosenttia suurempi kuin vastaavana aikana vuosi sitten. Yhteisövero on laskenut lähes kuusi prosenttia, mikä johtunee pelkästään valtakunnallisesta tämän veron tuoton muutoksesta. Epäselvää on missä määrin yksittäiset yritykset ovat tietoisesti tehneet muutosta verotukseensa verojärjestelmään tehtyjen muutoksien johdosta. Yritysten verokantaa on laskettu, mutta toisaalta osinkojen verotukseen on tehty uudistuksia, joiden perusteella tavallinen osingonsaaja maksaa osinkotulosta veroa, joka vanhassa järjestelmässä tapahtui yrityksen veronmaksun kautta. Tavoitteena on ollut kotimaisen osingonsaajan ja ulkomaisen osingonsaajan verotuksellisen aseman tasoittaminen. Keskuskirjanpidon tiliasemasta ei ole erityistä huomautettavaa. Kn merkitsee saaduksi keskuskirjanpidon tiliaseman sekä kirkollisveron kertymäselvityksen hyväksyttiin. 141 TURUN OKL:N KRISTITTYJEN OPISKELIJOIDEN SYYSPÄIVIEN AVUSTUKSEN KÄYTTÖ Kirkkoneuvosto päätti myöntää käyttövaroistaan 400 euroa Turussa järjestettävien kristittyjen opettajiksi opiskelevien Syyspäiviä varten. Avustuksen myöntämisen ehtona oli, että saajien tulee jälkikäteen ja viimeistään ensi vuoden aikana antaa tilitys, josta ilmenee, että avustus on käytetty anottuun tarkoitukseen. Kirkkoneuvoston päätös tehtiin :n 466 kohdalla. Päivät järjestettiin Järjestelijöiden puolesta Siska Hankela ja Irene Haavisto ovat esittäneet seuraavaa: Liite Avustukseen liittyvä tilitys on edellisen liitteenä. Järjestäjät ovat lähettäneet nähtäväksi myös kuitteja tapahtumasta. Ne ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa ja palautettaneen sen jälkeen järjestäjille. Kirjelmässä ehdotetaan, että avustuksen käyttämätön osa 350 euroa saataisiin käyttää Turussa järjestettävän nuorten evankelioimistapahtuman tukemiseen. Tapahtuma järjestetään Jäkärlässä ja järjestäjänä toimii yhteiskristillisen E 4 -kampanjan Turun alueen nuorisotyön tiimi.

18 Kirkkoherrainkokous on antanut kyseistä hanketta varten euroa vuoden 2004 varoista. Avustus on maksettu saajille. Kirkkoherrainkokouksen tarkoitus on ollut, että tämä avustus olisi samalla avustuksen yläraja eikä tapahtumaa tuettaisi seurakuntakohtaisilla avustuksilla. Kristittyjen opettajiksi opiskelevien ehdotus käyttämättä jääneen avustuksen uudesta käytöstä on käyttökohteen osalta perusteltu ja tarkoituksen mukainen. Johtoryhmä puoltaa ehdotusta. Kn päättää ilmoittaa Turun OKL:n kristityiksi opettajiksi opiskeleville, että he voivat käyttää säästöön jääneen 350 euron avustuksen ehdotettuun tarkoitukseen E 4 -kampanjan tukemiseen eli nuorten evankelioimistapahtumaan Jäkärlässä. Ilmoitus järjestäjille ja taloustoimistolle. Kuitit palautetaan järjestäjille. hyväksyttiin. 142 TESTAMENTTIEN TILITYKSET VUODELTA 2004 Talouspäällikkö Irma Hokka on laatinut selvitykset testamenttirahastoon kuuluvien erillisrahastojen pääomista ja niiden suhteellisesta osuudesta Kirkkoherroille ja osastopäälliköille lähetetty kirje, selvitys omien pääomien oikaisuista sekä yhteenveto erillisrahastojen osuuksista on seuraava: Liite Talouspäällikön kirjeessä on selostettu kirjaamismenettelyä, jota tarvittiin siirryttäessä sijoitussalkkujen uuteen jakoon. Aikaisemmin keskuskirjanpito, hautainhoitorahasto ja testamenttirahasto omistivat yhdessä kaksi salkkua, jotka olivat osakesalkku ja ulkomainen salkku. Muutoksen jälkeen salkuilla on kullakin vain yksi omistaja. Jokaisen kolmen omistajan eli testamenttirahaston, keskuskirjanpidon ja hautainhoitorahaston varallisuuden määrä markkinahintaisena säilyi muuttumattomana jaossa. Muutos oli täysin tekninen eikä sillä pyritty mitenkään vaikuttamaan minkään rahaston varallisuuden tulevaan kertymään tai arvon muutoksiin. Testamenttirahaston osuuksista on ilmoitettu paitsi kirkkoherroille myös kirkkoneuvostolle. Testamenttirahaston tilinpäätös vuodelta 2004 esitellään kirkkoneuvostolle erikseen.

19 Kn merkitsee saaduksi selvityksen testamenttirahaston osuuksista yhteisestä omaisuudesta Käsittely Talous- ja suunnittelujohtaja jakoi pöydille selvitykset yhtymän päätösvallassa olevien rahastojen tilanteesta Liite hyväksyttiin. 143 HALLINTOJOHTAJA PEKKA SOININ LOMANKÄYTTÖANOMUS Kirkkovaltuusto on myöntänyt Pekka Soinille eron siten, että hänen viimeinen työpäivänsä on Vuosilomien osalta Soini on ehdottanut seuraavaa: Allekirjoittaneella on pitämätöntä vanhaa vuosilomaa 10 päivää sekä uutta vuosilomaa 38 päivää + 5 päivää, yhteensä 53 päivää. Jos pidän kaikki lomat yhteen menoon, niin viimeinen työpäiväni olisi Lomasuunnitelmani on, että pitäisin vanhan loman, 10 päivää, huhtikuussa, ja esitän, että loput lomistani korvataan rahassa virkaehtosopimuksen mukaan. Tärkeimmät syyt työskentelylle virkakauden loppuun ovat: S uuden hallintojohtajan valintaprosessin hoitaminen. Uusi hallintojohtaja ehditään valita aikaisintaan kirkkovaltuustossa 7.4. tai viimeistään riippuen kirkkoneuvoston käsittelystä ja testauksen vaatimasta ajasta. S vahdinvaihdon väliaika ei saisi olla liian pitkä S keskeneräisistä toimikunnista tärkeimmät ovat vuosikertomustoimikunta sekä hallinto- ja virkarakennetoimikunnan tehtävät lähinnä ohjesääntöjen kirjoittaminen ja mietinnön esittely. Lomien pitäminen lomana tai korvaaminen rahassa on riippuvainen siitä, mitä työntekijän tai viranhaltijan ja työnantajan välillä sovitaan. Ns. vanhat lomat on yleensä vastaavissa tapauksissa pidetty lomana pois. Mikäli myös uudet lomat annettaisiin todellisina lomapäivinä olisi Pekka Soinin viimeinen työpäivä Tätä ratkaisua ei ole pidettävä hyvänä ottaen huomioon hallintojohtajan tehtävien siirto sekä lukuisat työt, jotka ovat vielä kesken ja hallintojohtajan käsittelyssä. Virkaehtosopimuksessa on taulukko, jonka mukaan lomakorvaus maksetaan pitämättä jääneen vuosiloman osalta. Tässä tapauksessa korvausta tulee maksettavaksi päivää.

20 Hallintojohtajan ehdotukseen suostuttaneen. Johtoryhmä puoltaa ehdotusta. Kn päättää, että hallintojohtaja Pekka Soini pitää vanhasta vuosilomastaan 10 päivää huhtikuussa. Lomakorvaus pitämättä jäämästä lomasta korvataan virkaehtosopimuksen mukaan eli päivää. Hallintojohtaja ilmoittaa tarkat lomapäivät kirkkoneuvoston puheenjohtajalle. Ilmoitus hallintojohtaja Soinille, tuomiorovasti Heikolalle ja taloustoimistolle maksatustoimenpiteitä varten. Käsittely Hallintojohtaja Pekka Soini poistui asian käsittelyn ajaksi. hyväksyttiin. 144 TURUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN AVUSTUSANOMUS Turun ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Petri Ratilainen on seurakunnan puolesta esittänyt alttaritaulun konservointia koskevan avustusanomuksen. Avustusanomukseen on liitetty kustannusarvio ja konservointisuunnitelma sekä jäljennös konservointilaitoksen arkistokortista. Kirjelmä liitteineen on seuraava: Liite Pyhän Aleksandran kirkko, Turun ortodoksinen kirkko täyttää 160 vuotta syyskuun alussa Kirkkoa konservoidaan sisäpuolelta, missä yhteydessä on todettu myös alttaritaulun huono kunto. Alttaritaulun konservointi tulee maksamaan euroa, mihin tulevat vielä kuljetuskustannukset ja vakuutukset. Alttaritaulu on Berndt Godenhjelmin maalaama. Ortodoksisella kirkolla on samanlainen verotusoikeus kuin luterilaisella kirkolla. Avustuksen antaminen toiselle kirkkokunnalle ei ole mikään itsestäänselvyys. Toisaalta hyvät ystävyyssuhteet ja normaali yhteistyö antavat mahdollisuuden seurakunnan juhlan huomioimiseen. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä voisi muistaa Turun ortodoksisen seurakunnan 160-vuotisjuhlaa osallistumalla euron osuudella kirkon alttaritaulun korjauskustannuksiin. Asiasta voidaan tehdä esitys kirkkovaltuustolle, jotta se myöntäisi lahjan käyttövaroistaan. Valokuvat alttaritaulusta ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvosto voinee sopivassa yhteydessä käydä tutustumassa Pyhän Aleksandran kirkkoon kutsun mukaisesti.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 21.10.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 27.10.2014-28.11.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10 Kirkkoneuvosto 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 10.09.2015 klo 18.00 Paikka Virastotalon kokoushuone LÄSNÄ Jäsenet: Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kirsti Numminen Taina

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.04.2016, klo 17.45-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 48 KOKOUKSEN AVAUS 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015 NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 28.1.2015 Keskiviikko klo 18 19.30 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kokousaika 14.10.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 68 Kokouksen avaus 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika maanantaina 13.6.2016 klo 15 - Paikka Seurakuntatalo, Pappilantie 11, 72400 Pielavesi Osallistujat: Osallistujat Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) ASIALISTA 1/2015 Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen sihteerin

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto. Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ:

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto. Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ: 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: 4.1.2016 kello 18:00 PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu - poissa Hannu

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 Aika Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) Paikka Läsnä Kirkko ja Maria Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 13.1.2016 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 13.1.2016 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 13.1.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon taukohuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 23.01.2013 sivu ( 1 / 10) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2 2013 Aika: Keskiviikko 23.01.2013 klo 17.30-19.10 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Aika 19.4.2016 klo 16.30-17.05 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2014 Aika ja paikka Maanantai 22.9.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki poissa Honkasalo, Timo Korkeaoja, Aila

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

varajäsen jäsen jäsen

varajäsen jäsen jäsen 120 Aika: 19.11.2015 klo 18.15-20.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Subtil Duarte

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1/ seurakuntamme palvelija

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1/ seurakuntamme palvelija Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1/2017 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkovaltuuston kokous Aika tiistaina 24.1.2017 klo 18 18.35 Paikka Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahokatu

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 11.04.2016 klo 18:00-21:10 Paikka Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Saapuvilla olleet jäsenet Anne Lindell, puheenjohtaja

Lisätiedot

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013. Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien)

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013. Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013 KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSPAIKKA Asialuettelo: Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi 1 Kokouksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 Esityslistan kansilehti... 1 1 Vahtimestarin työsuhteen täyttäminen... 2 2 Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen... 4 3 Kappalaisen

Lisätiedot

K U U L U T U S. Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä ajalla klo ja kirkkoherranvirastossa.

K U U L U T U S. Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä ajalla klo ja kirkkoherranvirastossa. K U U L U T U S Suomussalmen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Valkeisen seurakuntatalolla Saihotie 1 tiistaina 24.1.2017 klo 17.00 Kokouksen asialuettelo on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot