UUTISET3/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUTISET3/2013 2 4 5 6 8 10"

Transkriptio

1 Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy UUTISET3/ JOHTOAJATUKSIA Maailmantalouden tuulia JOENSUUN SEUTUTILASTOJA 2013 Seudun markkinointia tapahtumissa Joensuu valittu vetämään kansallista biotalouden kehittämistä Laskemisen sietämätön vaikeus Startupista toimivaksi yritykseksi Yrityspalveluiden iltapäivä

2 JOHTOAJATUKSIA Maailmantalouden tuulia Vaikka vuoden vaihteen jälkeen odotukset muun muassa Maailmanpankin silmin olivat positiiviset, on globaali kasvu jäänyt odotuksia alhaisemmaksi. Finanssimarkkinoilla Aasian kehittyvien talouksien sekä Brasilian kurssit ovat laskeneet. Vastaavasti USA:n, Japanin ja myös EU:n alueen finanssimarkkinat ovat elpyneet, joskin sahausliike on ollut suurta, ja näiden talousalueiden velkaantuminen on edelleen kasvanut. Euroalueen näkymät ovat parantuneet, mutta Suomen ongelma on esimerkiksi Saksaan verrattuna huomattavasti korkeampi kustannustaso. Suomen teollisuus ei ole toipunut vuoden 2009 kriisistä ja muun muassa teknologiateollisuuden yli työpaikan väheneminen uhkaa jäädä pysyväksi vajeeksi. Kokonaisuudessaan vientiin liittyvien toimialojen vähennykset ovat yli henkilötyövuotta. Valtiovarainministeri Urpilainen on voimakkaasti tuonut esille sen tosiasian, että Suomen BKT on vuoden 2006 tasolla. Euroopan velkakriisin negatiivinen kierre on saatu pysäytettyä ja kriisimaiden korkotaso on pysynyt muutamista piikeistä huolimatta siedettävällä tasolla. Vaikka liiketoiminnan kokonaisvolyymit kriisimaissa ovat tuntuvasti laskeneet, on Espanjassa vaihtotase kääntynyt lievästi positiiviseksi ja Kreikassakin suunta on oikea. Rakenteelliset uudistukset ovat kuitenkin vielä alkumetreillä, ja erityisesti kriisimaiden nuorisotyöttömyys on huolestuttavan korkea. Miten EU-alueiden talous pidetään tasapainossa ja reaalitalous saadaan kasvuun? Jos epävarmuus investointien käynnistämisessä jatkuu ja rahoitusjärjestelmät ovat jäykät, negatiivinen kierre voimistuu, ja erityisesti EU:n sisällä tapahtuva kaupankäynti pysyy jähmeänä. Kaikkien EU-maiden kannalta olisi tärkeää, että 2

3 JOSEK UUTISET 3 / 2013 sisämarkkinat saataisiin toimimaan vilkkaampana. Paikallistason aktiivisella politiikallakin voidaan aina vaikuttaa yrityksien menestymiseen, ja myös julkiset hankinnat ovat myös konkreettista elinkeinopolitiikkaa. JOENSUUN SEUDULLE UUSI ELINKEINO-OHJELMA Joensuun kaupunkiseudulle ollaan laatimassa uutta elinkeino-ohjelmaa vuosille , ja se on järjestyksessään neljäs seudun elinkeinoja yritystoiminnan kehittämistä linjaava elinkeinopoliittinen ohjelma. Ohjelma laaditaan JOSEK Oy:n johdolla. Ohjelman sisältöä tuotetaan eri tavoilla, kuten seitsemällä työryhmällä, jotka on koottu etupäässä alueen elinkeinoelämän edustajista. Tämän lisäksi käydään kumppaniorganisaatioiden kanssa keskustelu- ja evästystilaisuudet. Jokaisen JOSEKin omistajakunnan kanssa käydään kuntakohtaiset keskustelu- ja evästystilaisuudet syyskuun loppuun mennessä, jolloin keskustelun pohjana on käytössä muun muassa työryhmien tuottamat aineistot sekä organisaatiokohtaisten keskustelu- ja evästystilaisuuksien sisältö. Uusi elinkeino-ohjelma valmistuu vuoden vaihteessa Pekka Nuutinen toimitusjohtaja Q1 - Q2 JOENSUUN SEUTUTILASTOJA 2013 Asiakkaat Tapahtumat Uudet yritykset Joensuu Liperi Outokumpu Ilomantsi Kontiolahti Polvijärvi Juuka Ulkopuoliset Yhteensä

4 Seudun markkinointia tapahtumissa Kesäkuinen Silva metsänäyttely Joensuun keskustassa oli onnistunut tapahtuma, jossa olimme mukana omalla teltalla. Silvassa esittelimme yritysneuvonnan palveluja kiinnostuneille. Kesällä olimme myös Vetovoimaohjelman järjestämässä Ilolla Pohjois-Karjalaan -tapahtumassa Senaatintorilla, missä Pohjois- Karjala esittäytyi minikoossa helsinkiläisille. Esittelimme yhdessä Joensuun kaupungin ja Sairaanhoitopiirin kanssa seudun työpaikkoja, myytäviä yrityksiä ja asumismahdollisuuksia. Ihmiset tulivat Senaatintorille iloisella mielellä päivittämään tietojaan seudusta ja joukossa oli myös todellisia paluumuuttajia. Ohjelma torilla oli loistava, ja karjalanpiirakat ja muut herkut tekivät kauppansa kuten myös paikalliset käsityöt. Anne Mujunen markkinointipäällikkö 4

5 JOSEK UUTISET 3 / 2013 Joensuu valittu vetämään kansallista biotalouden kehittämistä Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut kesäkuussa Joensuun vetämään kansallista INKA Innovatiiviset kaupungit -ohjelman biotalouden painopistettä Muut valitut kansalliset temaattiset painopisteet keskittymineen olivat tulevaisuuden terveys (Oulu), kestävät energiaratkaisut (Vaasa), älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus (Tampere) sekä kyberturvallisuus (Jyväskylä). INKA-ohjelman toiminta-ajatuksena on synnyttää osaamislähtöistä liiketoimintaa hyödyntäen uudentyyppisiä kehitysympäristöjä. Valittuja temaattisia painopisteitä tullaan kehittämään em. kansallisessa vetovastuussa olevien innovaatiokeskittymien (kaupunkiseudut) sekä syksyn 2013 aikana näihin hyväksyttävien, verkostoituvien alueiden kanssa. Biotalouden osalta jatkovalmistelusta ja verkostoitumisesta vastaa Joensuun Tiedepuisto Oy. Joensuun vahva osaaminen luonnonvarojen hyödyntämiseksi tarjoaa edellytykset koota suomalainen biotalousosaaminen, -palvelut ja -tuotanto kokonaisuudeksi, jolla kilpailemme kasvavilla kansainvälisillä markkinoilla. INKA on uudentyyppinen innovaatiopoliittinen ohjelma vuosille Lähtökohtana on tiivis yhteistyö valtion ja ohjelmaan valittavien kaupunkiseutujen kesken. Valtion osarahoituksesta ja ohjelman operatiivisesta ohjauksesta, koordinoinnista, viestinnästä ja rahoituksesta vastaa Tekes. 5

6 Laskemisen sietämätön vaikeus Yrittäjänä jokainen joutuu perehtymään tuloslaskelmaan ja taseeseen. Kirjanpitäjä toimittaa nämä laskelmat yrittäjälle yleensä muutaman kuukauden välein. Ne kertovat talouden ja verotuksen näkökulmasta kuinka yrityksellä meni muutama kuukausi takaperin. Nämä laskelmat ovat monesti yrittäjälle myös tutuimmat. Tuloslaskelma on monesti riittävä näkymä yritykselle sen nykyhetken taloudelliseen tilaan. Mutta mitä kiivaampi on yrityksen toiminta, kuten kasvun ja kehittymisen aikana tai talouden kiristyessä, sitä enemmän yrittäjä tarvitsee reaaliaikaisempaa tietoa yrityksen taloudesta. Tällöin muutaman kuukauden viive tiedossa saattaa olla jopa kohtalokasta. Päätöksenteon tueksi saatetaan tarvita myös ennakoivaa laskentaa, jolloin investoinnin tai toiminnan muutoksen taloudellisia vaikutuksia voi ennakoida. Tähän tuloslaskelma ja tase eivät anna suoraan vastausta. Tuloslaskelmassa on yleensä suppeahko näkymä yrityksen tuloihin ja menoihin. Tulot ja menot parhaimmillaan kirjataan muutamille tileille. Useimmiten kuitenkin yrityksissä tuotetaan ja myydään isoa joukkoa erilaisia tuotteita ja palveluita. Se miten kukin palvelu tuottaa ja tuotteet käyvät kaupaksi on ensiarvoisen tärkeää tietoa. Tätä tietoa ei yleensä kuitenkaan saa selville ilman erillistä laskentaa. Mitä siis on tehtävissä jos tuloslaskelman tarkkuus ja aikataulutus eivät parhaalla mahdollisella tavalla palvele yrittäjää? Tällöin tarvitaan laskelmaa, joka porautuu tekemiseen syvemmälle, ja jäsentää tuloja ja kuluja uudella tavalla. Jokaisen yrittäjän on tärkeää olla perillä oman yrityksensä kannattavuudesta mahdollisimman hyvin. Pitää ymmärtää mistä ja miten kannattavuus muodostuu ja miten kannattavuutta kannattaa tarkastella. Laskentatapa ja -malli pitää jokaisen miettiä omaan liiketoimintaan sopi- 6

7 JOSEK UUTISET 3 / 2013 vaksi. Onko palvelun ja tuotteen hintaan otettu mukaan kaikki siihen vaikuttavat tekijät? Tämä vaatii oman toiminnan analysointia ja asioiden jäsentämistä uudelleen. Kokemukseni mukaan sen tekeminen on monelle yrittäjälle vaikeaa. Erityisesti silloin, kun tarvittaisiin menojen ja tulojen jäsentämistä uudelleen, vaikkapa tuotettujen palveluiden tai tuotteiden mukaan tai toteutetun projektin kannattavuuden laskentaa jälkikäteen. Joko yrittäjällä ei ole aikaa tehdä tätä, tai sitten asioiden uudelleen jäsentäminen voi tuottaa vaikeuksia. Mikä sitten neuvoksi tällaisissa tapauksissa? Ensimmäiseksi pitää selvittää minkälaista tietoa yrittäjä tarvitsee. Onko kyse nykyiseen toimintaan perehtymisestä vai kenties tulevaisuuden ennakoinnista? Ratkaisua voi lähteä etsimään käyttötarpeen mukaan. Päivittäisen rahantarpeen ennakointiin soveltuu kassavirtalaskelma. Investointien suunnittelu vaatii tulevaisuuden ennakointia, jolloin tarvitaan tulosennustetta, joka soveltuu myös liiketoiminnan muutosten ja vaikutusten ennakointiin. Erilaisia laskentapohjia ja -malleja on olemassa runsaasti, joten näistä ei yrittäjän laskelmien teko jää kiinni. Omaan taloushallintajärjestelmään ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin laskennan apuna kannattaa perehtyä. Tilitoimiston kanssa voi käydä keskustelua siitä, miten he voivat auttaa tarkempien laskelmien tuottamisessa. Mikäli sitten mikään muu ei auta ja oma osaaminen ei tunnu riittävän niin JOSEK Oy:n yritysneuvojat voivat tulla avuksi. Voimme yhdessä analysoida laskentatarpeen ja katsoa miten juuri kyseisessä yrityksessä laskenta kannattaa toteuttaa. Tapaamisiin siis laskelmien merkeissä! Jokaisen yrittäjän on tärkeää olla perillä oman yrityksensä kannattavuudesta mahdollisimman hyvin. 7

8 Startupista toimivaksi yritykseksi Vuonna 2010 ystävykset Niko Lappalainen ja Petteri Torssonen päättivät laittaa mielessä pyörineen liikeideansa Uutisraivaaja-kilpailuun. Tiedonvälitykseen ja journalismiin uraa uurtavia toimintatapoja ja liiketoimintamalleja etsivässä kilpailussa valittiin kymmenen ehdotusta jatkokehitykseen. Myös joensuulaisten liikeidea valittiin mukaan noin 250 ehdotuksen joukosta. Menestys kilpailussa valoi uskoa tekemiseen, ja sittemmin miehet ovat työllistäneet itsensä Collapick Company Oy:ksi nimetyssä yrityksessään. 8

9 JOSEK UUTISET 3 / 2013 Räätälöityjä ohjelmistoja ja verkkopalveluita kehittävä yritys keskittyy erityisesti hyötyohjelmistoihin. Luomme muun muassa web- ja mobiilisovelluksia, esittely- ja myyntityökaluja sekä paikannuspalveluita, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Lappalainen. Yritykseltä käy myös vaativien webportaalien rakennus tilanteissa, joissa asiakas tarvitsee niin sanotusti pintaa syvempää järjestelmää. Tarvittaessa Collapickilla on käytössään laaja yhteistyöverkosto, jota voidaan helposti hyödyntää laajempien projektien läpiviemiseksi. Kolmen vuoden aikana tehokkuutemme on hioutunut huippuunsa, ja olemme löytäneet oikeat työkalut projektinhallintaan, Lappalainen summaa. Yrityksen asiakkaat sijaitsevat eri puolilla Suomea, mutta Joensuuhun päätoimipisteenä yrittäjät ovat olleet erittäin tyytyväisiä. Joensuussa on paljon menestyneitä IT-alan yrityksiä, ja se luo hyvää mainetta meille kaikille, alun perin opintojen perässä Joensuuhun muuttanut Lappalainen toteaa. Siirryttyäni opiskelumaailmasta työelämään, olen päässyt paremmin tutustumaan joensuulaisiin. Joensuu on hieno, eläväinen kaupunki, eikä missään nimessä kuihtuva paikka. Tiedepuistolla toimistoaan pitävän Collapickin yrittäjät kehuvat myös paikallisten yritysten välistä hyvää yhteistyöhenkeä ja avointa ajatusten vaihtoa. Yrittäjät ovat olleet tyytyväisiä myös paikallisiin yrityspalvelutoimijoihin. On erinomaista, että Joensuussa toimijat ovat pitkälti yhden katon alla Tiedepuistolla. Kiireiselle yrittäjälle on ollut tästä paljon hyötyä. JOSEKin yritysneuvonnan johtajan Risto Ravattisen kanssa kävimme varsinkin yrityksemme alkuaikoina paljon keskusteluja. Ristolla on syvempi näkemys IT-alaan, ja hän osasi vinkata meitä myös potentiaalisista yhteistyökumppaneista. Olemme seuranneet läheltä myös Tiedepuiston yrityshautomoa. Sen toiminta vaikuttaa yrittäjälähtöiseltä, ja toimimisen kynnystä on madallettu monin keinoin. Suomessa startupien ympärille on muodostunut paljon kuhinaa, ja on hienoa, että myös Joensuusta löytyy aktiivisia toimijoita. Uutisraivaaja-kilpailun jälkeen Collapick on osallistunut muun muassa Startup Sauna -ohjelmaan, josta se valittiin jatkoon 17 muun yrityksen kanssa 600 yrityksen joukosta. Olemme myös päässeet Kauppalehden 150 yrityksen Startup-seurantalistalle, yrittäjät iloitsevat. 9

10 Yrityspalveluiden Yrittäjän päivänä torstaina klo Tule tutustumaan seudun yrityspalveluihin yhdellä vierailulla Paikka: Joensuun Tiedepuisto, 4B-rakennus Länsikatu 15, JOENSUU, käynti Linnunlahdentien puolelta Joensuun pysäköinti Oy tarjoaa pysäköinnin Hallitien parkkitalossa. Kahvitarjoilu Ala-aula Kattaus alueen palvelutarjonnasta - Rahoitus: Nordea, Finnvera - Vakuutukset: Fennia - Asiantuntijapalvelut: Asianajotoimisto Surakka Oy, Asianajotoimisto Kontturi & Co. Oy, Sunprofile Oy, TKP-tilit Ky, VISMA Oy, Turundot Oy - Yrittäjäpolvenvaihdosklinikka: JOSEK Oy ja Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry - ELY-keskuksen, JOSEKin, Joensuun Yrityskiinteistöjen, Uusyrityskeskuksen, TE-toimiston, Tiedepuiston ja Yrittäjien palvelut - Muut palvelut: Ev.lut.srk, Pelastuslaitos, UEF:n Palkki-hanke, Kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekuntien opetushenkilöstön ja opiskelijoiden edustajat (UEF), Opinto- ja opetuspalvelut (UEF), KNOT-hanke (UEF), KORKO-hanke (UEF, Aducate), HANKI-projekti (UEF) Polkuja Yrityksiin projekti (P-K:n Sosiaaliturvayhdistys ry), Työterveyslaitos 10

11 JOSEK UUTISET 3 / 2013 iltapäivä Ilmoittautumiset oheisen linkin kautta (Pohjois-Karjalan Yrittäjien jäsenyys ei ole tämän tapahtuman kohdalla pakollinen, mikäli jäsennumero puuttuu, kohdan voi korvata koodilla A) Ala-kerta, Minerva Yrittäjän kokemaa Kriisi voitoksi ja tietoiskuja Klo Klo Klo Klo Klo Tietoisku: Asiantuntija-apua ja valmennusta yritystoiminnan kehittämiseen - Päivi Vaarala, Ely-keskus Elämää tulipalon jälkeen - yrittäjä Martti Puustinen, Karelian Lihajaloste Tietoisku: Miten kehität yrityksesi liiketoiminnan kansainvälistymistä kehittämisavustuksella - Tapio Kinnunen ja Tuula Lehtonen, Ely-keskus Mahdottomasta mahdollinen - toimitusjohtaja Kai Iiskola, Puljonki Oy ja apulaisaluejohtaja Seija Leppänen, Finnvera Oyj Tietoisku: Kuinka haen rahoitusta Tekesistä? - Veli-Pekka Ihanus, Tekes 11

12 Maksutonta yritysneuvontaa! Kutsu Josekin yritysneuvoja käymään tai tule tapaamaan KONTIOLAHDEN KUNNANTALOLLE JUUAN KUNNANTALON TOIMISTOLLE IDEALMAINOS OY 3/ klo klo klo 9-15 Ota yhteyttä ja kysy lisää! Matti Elsinen yritysneuvoja Puh klo klo klo klo klo 9-15 Ota yhteyttä ja kysy lisää! Jouni Luoma yritysneuvoja Puh

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy JOENSUUN SEUTUTILASTOJA 2014. Takaisin kotiin -kampanja. Sähköinen verkkokauppa osana yritystoimintaa

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy JOENSUUN SEUTUTILASTOJA 2014. Takaisin kotiin -kampanja. Sähköinen verkkokauppa osana yritystoimintaa joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy UUTISET 3/2014 2 4 6 8 10 3 JOHTOAJATUKSIA Toimintaympäristön muutokset ovat nopeita ja arvaamattomia JOENSUUN SEUTUTILASTOJA 2014 Takaisin kotiin

Lisätiedot

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia SEKES ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 1/2012 Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta Yritys-Suomea kehitetään seuduilla Hyvät käytännöt kiertämään Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia Digium

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille Oulun Kauppakamarilehti 1/2013 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen: Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle 4 / 2012

Prizz.Uutiset. PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle 4 / 2012 Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 4 / 2012 PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle Tässä lehdessä 3 Pääkirjoitus:

Lisätiedot

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009 P. Markula: Ketään ei sanota irti! Kivikasvo ei sammaloidu 01 Tammikuu 2009 2 Pääkirjoitus 21.1.2009 Yrittäjän turvaverkko Vuoden 2009 synkentyneet talousnäkymät tuovat yritystoiminnalle ja monelle yrittäjälle

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

ELINVOIMAA HYVINVOINTIYRITYKSILLE

ELINVOIMAA HYVINVOINTIYRITYKSILLE ELINVOIMAA HYVINVOINTIYRITYKSILLE Hyvis-hankkeessa kerättiin tietoa hyvinvointialan yrityksistä ja niiden tarpeista. Tätä tietoa tarvitaan tulevien toimien kehittämisessä. 2 Elinvoimaa hyvinvointiyrityksille

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n tiedotuslehti. Kansainvälinen arktinen osaamiskeskus. Vetoapua kasvuyrityksille

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n tiedotuslehti. Kansainvälinen arktinen osaamiskeskus. Vetoapua kasvuyrityksille Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n tiedotuslehti 1 / 2015 Kansainvälinen arktinen osaamiskeskus Suomeen Vetoapua kasvuyrityksille Fortum, Kuusakoski ja S-ryhmä auttavat kotimaisia pk- ja startup-yrityksiä kasvupolulle.

Lisätiedot

Anne Ikonen. TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala

Anne Ikonen. TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala 1 ISBN: 978-952-61-1521-4 (PDF) 2 TIIVISTELMÄ Tilitoimistopalveluja ei ole vielä osattu hyödyntää yritysten talousohjauksessa

Lisätiedot

tärkein asia investointien

tärkein asia investointien 9 viennin IMuSSA Profile Vehiclen liikevaihdosta 65 70 prosenttia tulee viennistä. 11 MentoroInnILLA yritys tutuksi Bisnesenkeli panostaa yrityksen nopeaan arvonnousuun. KESÄKUU NRO 2 2012 tärkein asia

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI YRITTÄJÄN TALOUS Toukokuu 2007 Erkki Virtanen: KTM ponnistelee myös tulevaisuudessa yrittäjyyden ja yritysten kasvun puolesta SIVU 2 ASIANTUNTIJAPANEELI:

Lisätiedot

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 3/2011

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 3/2011 LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 3/2011 HSK Sähkö laskee tarjoukset tarkalla työkalulla s.4 Asentajan UUSI tehotyökalu Asentajan Mobiili s. 6 Rindessolla on laskutus ajan tasalla s. 8 Tutkitusti toimiva

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin. Vaihtoaskel. Onnistumisia omistajanvaihdoksiin

Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin. Vaihtoaskel. Onnistumisia omistajanvaihdoksiin Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin VAIHTOASKEL-hanke onnistumisia omistajanvaihdoksiin 1.1.2013 31.12.2015 Tässä julkaisussa esitellään valtakunnallisen

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN NRO 1/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMApartner Partner-kenttä uudistuu...4 Auringon

Lisätiedot

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita.

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg PUNKAHARJUN KULJETUS MUHONEN OY Yrittäjä arvostaa jatkuvuutta Punkaharjun Kuljetus Oy yhdessä kahden tytäryrityksen kanssa

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Todelliset liiketoiminnalliset mahdollisuudet piilevät heikoissa signaaleissa.

Todelliset liiketoiminnalliset mahdollisuudet piilevät heikoissa signaaleissa. 3 SUBWAYSSA ON HYVÄ KASVUN KONSEPTI plussana pienyrittäjyyden fiilis 11 VIENTIKAUPPOJEN RAHOITUS ON HAASTE hyvä suunnittelu auttaa nro 4 2013 Todelliset liiketoiminnalliset mahdollisuudet piilevät heikoissa

Lisätiedot

Lainan saanti tiukkenee

Lainan saanti tiukkenee suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Keksikää parempi idea nuorten työllistämiseksi 3 6/2012 1000 yrittäjää Kuntavaalit lähestyvät ja Suomen Yrittäjät on asettanut

Lisätiedot

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 6 Silva Laaksonen, Heikki Sipilä LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Esko Aho Yrityselämän osaamista politiikkaan

Esko Aho Yrityselämän osaamista politiikkaan HÄMEEN KAUPPAKAMARIN JÄSENLEHTI WWW.HAMECHAMBER.FI 1/2015 Esko Aho Yrityselämän osaamista politiikkaan s. 12 JÄRKIVIHREÄÄ Yritysyhteistyötä s. 20 JULKINEN SEKTORI TUKEMAAN KASVUA S. 5 BAROMETRI Johdon

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Innovatiivinen Oulun seutu 2009 2011 Julkaisijat Oulun kauppakamari Uusikatu 53, 90100 Oulu Puhelin: 010 821 8800 Fax: 010 821 8809 etunimi.sukunimi@chamber.fi

Lisätiedot