Nuorten asiakkaiden edut pankkipalveluiden hinnoissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten asiakkaiden edut pankkipalveluiden hinnoissa"

Transkriptio

1 Nuorten asiakkaiden edut pankkipalveluiden hinnoissa Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Auri Koskinen Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE

2 2

3 Nuorten asiakkaiden edut pankkipalveluiden hinnoissa 1 Sisällys 2 Johdanto Nuorelle ajankohtaiset pankkipalvelut Nuorten oikeudet ja velvollisuudet pankkiasioinnissa Pankkiasiointi ja opintolaina Pankkiasioinnin peruspalvelut Luottokortti Perustietoa opintolainasta Esimerkki Opintolainan koron maksamisesta ja pääomittamisesta Vertailutaulukot Taulukko 1: Tavallisimmat pankkipalvelut Taulukko 2: Opintolaina Yhteenveto Nuoren muistilista... 9 Nuorten asiakkaiden edut pankkipalveluiden hinnoissa Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE. Lisätietoja: Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE, p , 2 Johdanto Tässä vertailussa tarkastellaan vuotiaille nuorille ajankohtaisia pankkipalveluita. Vertailussa on selvitetty minkälaisia alennuksia ja muita etuja nuorille asiakkaille suunnatuissa tavallisimmissa pankkipalveluissa on tarjolla. Vertailussa on mukana myös opintolainan perustamiseen ja nostoon liittyvää hinnoittelutietoa. Vertailussa ovat mukana: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea Pankki, Osuuspankki, LähiTapiola Pankki, Ålandsbanken, Nooa Säästöpankki ja Suupohjan Osuuspankki (POP). Valitsimme vertailuun suurimmat valtakunnallisesti toimivat pankit sekä OP-Pohjola-konsernin suositushinnaston mukaiset hinnat, joista itsenäisesti toimivat Osuuspankit voivat kuitenkin poiketa. Myös Säästöpankit ja Paikallisosuuspankit toimivat itsenäisesti ja noudattavat kukin omaa hinnastoaan. Poimimme vertailuun pääkaupunkiseudulla toimivat Nooa Säästöpankin ja Suupohjan Osuuspankin. Koska hinnoissa voi olla paikkakuntakohtaista vaihtelua, kannattaa tarkistaa oman paikkakunnan pankkien tarjoamat edut. S-Pankin tarjoamat maksuttomat pankkipalvelut perustuvat asiakasomistajuuteen. Erillistä nuoriso-ohjelmaa tai opintolainaa ei ole tarjolla, joten S-Pankkia ei ole tästä syystä sisällytetty varsinaiseen vertailutaulukkoon, vaikka se on valtakunnallisesti toimiva pankki, josta myös nuori voi saada tarvitsemansa pankkipalvelut. 3 Nuorelle ajankohtaiset pankkipalvelut Nuorille suunnattuja tavallisimpia peruspankkipalveluita ovat käyttötili sekä tilinkäyttöväline, jolla ei voi ylittää tiliä, tavallisimmin Visa tai MasterCard Electron kortti. Kaikilla Suomessa oleskelevilla on pääsääntöisesti oikeus peruspankkipalveluihin, eikä pankki saa ilman painavaa perustetta kieltäytyä tarjoamasta niitä. Pankkiasiointi konttoreissa on vähentynyt ja itsenäinen pankkiasioiden hoitaminen internetissä on vakiintunut päivittäisasioinnissa helpoimmaksi ja edullisimmaksi vaihtoehdoksi asiakkaalle. Useimmiten palveluita tarjotaan palvelukokonaisuutena, joka sisältää tilin, kortin ja verkkopankkitunnukset. Laskujen maksaminen, 3

4 tilin saldon ja tilitapahtumien tarkastaminen onnistuu kätevästi pankin verkkopalvelussa. Nuori voi hakea myös luottokorttia ja opiskeleva nuori opintolainaa. 4 Nuorten oikeudet ja velvollisuudet pankkiasioinnissa Nuoren täyttäessä 18 vuotta, hän on täysi-ikäisenä oikeutettu hallitsemaan itse omia raha-asioitaan. Tällöin päättyvät myös huoltajien oikeudet saada tietoa nuoren pankkiasioinnista. Jos täysi-ikäinen nuori haluaa vanhempiensa edelleen saavan tietoja hänen pankkiasioistaan, täytyy asiasta sopia erikseen pankin kanssa ja toimittaa tarvittavat valtuutukset. Nuoren on kuitenkin hyvä tulevaisuutta silmällä pitäen ottaa itse selvää käytännön pankkiasioista. Jo alle 18-vuotias nuori on oikeutettu itse hallitsemaan sellaisia varoja, joita hän on omalla työllään ansainnut. Kuitenkin pääsääntönä on, että alaikäisen edunvalvojana toimiva huoltaja on vastuussa ja oikeutettu päättämään nuoren raha-asioista. Jo viisitoistavuotias saa avata itsenäisesti tilin tallettaakseen sellaiset varat, jotka hän on omalla työllään hankkinut tai jotka edunvalvoja on antanut hänen haltuunsa. Esimerkiksi kesätyössä ansaitut rahat tai vanhemmilta lahjaksi saadut varat voivat olla tällaisia varoja. Alle 18-vuotiaan raha-asioista päättävät kuitenkin pääsääntöisesti alaikäisen edunvalvojana toimivat vanhemmat. 5 Pankkiasiointi ja opintolaina 5.1 Pankkiasioinnin peruspalvelut Pankkiasioita hoidetaan yleisimmin verkkopankkipalveluiden avulla. Peruspalvelut, kuten tilin saldon tarkistaminen, verkkotiliote ja maksujen välitys ovat tarjolla yleisesti kaikissa pankeissa. Jotkin pankin tarjoavat käyttöön myös älypuhelimelle tai tabletille tarkoitettuja mobiilipankkisovelluksia. Verkkopankkitunnukset ovat aina henkilökohtaiset, eikä tunnusta tai salasanaa saa koskaan luovuttaa toiselle henkilölle. Joskus asiakkaille tulee sähköpostiviestejä, joissa joku tiedustelee pankkitunnuksia tai salasanoja, mutta näissä tilanteissa on usein kysymys huijareiden yrityksistä kalastella tietoja. Voit luottaa siihen, että pankin henkilökunta tai viranomaiset eivät koskaan kysy kenenkään pankkitunnuksia tai salasanoja. Verkkopalveluiden käytössä on hyvä muistaa huolehtia verkkoasioinnissa käytetyn tietokoneen tai mobiililaitteen tietoturvasta sekä muistaa kirjautua ulos asioinnin päätteeksi. Vertailutaulukossa 1 on koottu yhteen pankkien tarjoamien palveluiden hinnat. Vertailun pankeissa tili, tiliin liitetty online-kortti sekä verkkopankkitunnukset olivat maksuttomia nuorille. Taulukossa on ilmoitettu myös saman palvelukokonaisuuden yhteenlaskettu normaalihinta eri pankeissa. Hintoja vertaillessa on hyvä muistaa, että eri pankkien tarjoamat palvelut voivat erota toisistaan esimerkiksi verkkopalveluissa käyttötavan ja toiminnallisuuksien osalta. Monet nuorille suunnatut edut perustuvat palvelupaketteihin, mutta myös muille asiakkaille voi olla tarjolla palvelupaketteja, joissa hinnat poikkeavat hinnaston normaalihinnoista. Hintaeroja löytyi luottokortin kuukausimaksuissa ja nuorille tarjolla olevissa muissa eduissa. Pankki voi tarjota tilinkäyttövälineeksi Visa Electron kortin sijaan myös Debit korttia. Näiden korttien ero on siinä, että ns. online-korttina Visa Electronilla ei voi ylittää tilin saldoa, koska ostot ja nostot rekisteröityvät tilille heti varauksina. Debit -korteissa sen sijaan asiakkaan tulee itse pitää huolta siitä, että ostojen ja nostojen määrä ei ylitä tilillä olevaa saldoa, vaikka tilitapahtumat voivat kirjautua viiveellä. 5.2 Luottokortti Luottokortti on yksi nuorillekin asiakkaille tarjolla oleva palvelu. Luottokorttia ei myönnetä asiakkaalle automaattisesti, vaan luottokorttia täytyy hakea pankista. Pankki voi jättää hakemuksen myös hyväksymättä. Jos korttia ei myönnetä, pankin ei tarvitse perustella päätöstään, paitsi jos se perustuu asiakkaan maksuhäiriömerkintään, jolloin siitä on mainittava. Luottokortin hakemisessa edellytetään tavallisesti ansiotyössä oloa, mutta myös opiskelija voi hakea luottokorttia suoritettujen opintojensa perusteella. Vertailussa mukana olleet pankit edellyttivät opiskelijalta vähintään 90 opintopisteen edestä suoritettuja opintoja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 90 4

5 opintopistettä suorittanut automaattisesti olisi oikeutettu luottokorttiin, vaan pankki harkitsee kunkin hakemuksen erikseen. Joissakin pankeissa edellytettiin luottokortin hakijalta myös 20:n vuoden ikää tai nimenomaan yliopisto-opintoja. Luottokorttien hinnoissa oli vertailussa eroja. Hinta vaihtelee vertailun pankeissa maksuttomasta muutamien eurojen kuukausimaksuun. 5.3 Perustietoa opintolainasta Useat nuoret opiskelevat ja suorittavat toisen asteen tutkintoja tai korkeakouluopintoja ennen työelämään siirtymistä. Opiskelija voi olla oikeutettu saamaan opintolainan valtiontakauksen. Opintolaina on valtion takaama laina. Opintorahaa tai aikuiskoulutustukea saava opiskelija voi saada opintolainan valtiontakauksen. Valtiontakaus myönnetään ilman erillistä hakemusta opintorahaa saavalle korkeakouluopiskelijalle. Takaus voi kuitenkin jäädä saamatta, jos aiempi opintolaina on mennyt perintään tai hakijalla on maksuhäiriömerkintä. Osa opintolainasopimuksen ehdoista määräytyy valtiontakauksen perusteella lakisääteisesti, mutta lainan viitekorosta ja marginaalista sekä takaisinmaksuaikataulusta lainan hakija sopii itse pankin kanssa. Yleensä lainan lyhentäminen aloitetaan vasta kun oikeus korkojen pääomittamiseen lakkaa, yleensä viimeisen opintotukilukukauden jälkeisen lukukauden jälkeen (n. 1,5 2 vuotta opintojen päättymisestä). Korkojen pääomittaminen tarkoittaa sitä, että opintolainana nostetun pääoman korosta maksetaan puolivuosittain vain 1 %:n osa korosta ja loppuosa korosta liitetään lainapääomaan. Opintolainan valtiontakauksen saanut opiskelija hakee opintolainaa valitsemastaan pankista. Yleensä lainan avaamisen voi tehdä joko verkkopankissa itsenäisesti tai konttorissa. Avaamisesta peritään usein palvelumaksu, joka vaihtelee hieman eri pankkien välillä. Täysi-ikäinen korkeakouluopiskelija tai muu kuin korkeakouluopiskelija voi saada opintolainaa 300 euroa opintotukikuukautta kohden. Korkeakouluopiskelijat voivat nostaa opintolainaa kahdessa erässä ja muut kuin korkeakouluopiskelijat neljässä erässä. Lukuvuoden nostamattomia lainaeriä voi kuitenkin nostaa myös jälkikäteen saman lukuvuoden aikana. Pankki voi periä lainan nostoista ja jälkikäteisistä lisänostoista palvelumaksua, joten nostoja kannattaa suunnitella ja selvittää palvelumaksujen suuruus. Lainan avaamisesta perittävä toimitusmaksu peritään useimmiten vuosittain kun opiskelija päättää nostaa opintolainaa lukuvuodelle. Vertailun perusteella opintolainan koroksi tarjotaan yleensä euribor-korkoa tai pankin omaa prime-korkoa. Euribor-korot ovat euroalueella noteerattuja markkinakorkoja. Koron suuruus vaihtelee markkinatilanteen mukaan. Useiden pankkien tarjoama 12 kk euribor on markkinakorko, joka on voimassa aina 12 kuukautta kerrallaan. Kahdentoista kuukauden välein toistuvana korontarkistuspäivänä koron arvo tarkistetaan ja uusi koron arvo on voimassa jälleen seuravan 12 kuukauden jakson ajan. Vastaavasti esimerkiksi 3 kk euribor koron arvo tarkistetaan aina 3 kuukauden välein. Marginaali on kiinteä lisäys, joka tulee aina markkinoiden mukaan muuttuvan viitekoron päälle. Jos laina otetaan 12 kk euribor viitekorolla ja marginaali on esimerkiksi 0,5 % lasketaan molemmat yhteen ja saadaan kokonaiskorko. 12 kk euribor-koron arvo on kirjoitushetkellä 0,47 %, joten tällä hetkellä kokonaiskoroksi tulisi 0,97 %, joka pysyy samana, kunnes korkoa tarkistetaan jälleen 12 kuukauden päästä sen hetkiseen markkina-arvoonsa. Korkotaso on vertailun laatimisen ajankohtana (05/2013) poikkeuksellisen alhainen, joten opintolainaa nostavalle opiskelijalle ei välttämättä jää 1 %:n osuuden yli menevää korkoa pääomitettavaksi. Lainaa ottaessa kannattaa kuitenkin varautua siihen, että korot voivat erilaisissa markkinatilanteissa nousta ja samalla lainan kustannuksetkin lisääntyä.. Pankkien ilmoittamat opintolainan marginaalit ovat kyselyn tekohetken mukaisia. Pankkien tarjoamat marginaalit vaihtelevat markkinatilanteen mukaan, joten kannattaa aina selvittää kulloinkin voimassa oleva tarjous pankista. Marginaali on kuitenkin pysyvä sitten kun lainasopimus on tehty, eikä se muutu enää laina-aikana. 5

6 5.4 Esimerkki Opintolainan koron maksamisesta ja pääomittamisesta Esimerkkitapauksessa opintolainaa on nostettu 4000 euroa ja opintolainan korko on 3%. Lainasta maksetaan opintolainaa koskevan sääntelyn vuoksi vain 1%:n korko-osuus ja loput korot pääomitetaan, eli lisätään nostetun opintolainan määrään. Korko erääntyy maksettavaksi puolivuosittain. Vuotuinen korko 4000 euron lainamäärälle 3%:n korolla on 120 euroa. Yhden prosentin korko-osuus, joka tulee maksettavaksi vuoden ajalta, on 40 euroa. Yhden prosentin osuus maksetaan puolivuosittain, eli 6kk ajalta maksettavaksi tulee esimerkin lainapääomalla 20 euroa. Loput korot pääomitetaan, eli 4000 euron lainapääomaan lisätään 40euroa korkoja 6kk ajalta, jonka jälkeen lainapääoma on 4040 euroa. Lisätietoa opintotuesta yleensä ja opintolainaan liittyvistä yksityiskohdista löytyy kattavasti valtiontakauksen myöntävän kelan sivuilta Vertailussa ei ole mahdollisuutta ottaa huomioon kaikkia opintolainaan liittyviä tilanteita, joten kannattaa tutustua kelan opintotukisivuston tietoihin 6

7 6 Vertailutaulukot 6.1 Taulukko 1: Tavallisimmat pankkipalvelut Pankki Ikäraja Tili, Electron kortti ja verkkopankkitunnukset Aktia v. maksuton (myös visa Johanna Juvonen debit-kortti maksuton) (norm. 4 /kk, etuasiakkaan päivittäisasioinnin kokonaisuus) Danske Bank Tomi Mölsä v. maksuton (norm. 6,40 /kk peruspaketti) Luottokortti (** Luottokortin hinta Muita etuja 90 opintopistettä tai ansiotyöt 90 opintopistettä tai ansiotyöt Handelsbanken v. maksuton (norm. 3 /kk) 90 opintopistettä tai ansiotyöt Nooa Säästöpankki v. maksuton (norm. 6 /kk) 90 opintopistettä (*** tai ansiotyöt Suvi Ekman Nordea Pankki Sanna Ikävalko Osuuspankit (* Olli Viherä Suupohjan Osuuspankki (POP) (*** Harri Kiviharju LähiTapiola Pankki Milla Kurki Ålandsbanken Jenny Ruda v. maksuton (norm. 4,5 /kk) 20 v. täyttänyt 500 limiitti; 90 opintopistettä tai ansiotyöt 1000 limiitti v. maksuton (norm. 4,70 /kk; bonusasiakkaille 2,95 /kk) v. maksuton (norm. 6 /kk; pankin jäsenille alennusta nettipankista ja Visa Credit/Debit-kortista) 20 v. täyttänyt yliopistoasteen opiskelija 90 opintopistettä, limiitti 1000 (normaali ikäraja 23 vuotta) 90 opintopistettä tai ansiotyöt v. maksuton (norm. 7,25 ) 90 opintopistettä tai ansiotyöt v. (kunnes täyttää 26) maksuton (norm. 3,75 /kk) 20 v. täyttänyt ja yliopistoasteen opiskelija 90 opintopistettä tai ansiotyöt 2 /kk. Pakettiin sisältyy Visa Electron tai Debit MasterCard ja saavutettuaan opintopisterajan tai säännölliset ansiot nuori voi hakea joko MasterCard Credit/Debit -korttia ja Visa -korttia. Kaikki nuorisopaketin kortit ovat kuukausi- ja vuosimaksuttomia. Visa-kortti 2,5 /kk Nuori voi saada maksutta Visa Credit/Debit-kortin, jos se on ainoa kortti. Toisen kortin lisäksi otettu Visa Credit- tai Visa Credit/Debit -kortti 2 /kk. Kaksi ensimmäistä vuotta maksuton ja sitten 25% alennus kkmaksusta 3,25 kk (norm. 4,30 ) 2,5 /kk Yksi (edullisin) kortti maksutta. Toisen kortin lisänä Visa Credit/Debit -kortti 4 /kk, pankin jäsenelle maksutta. Keskittävälle vakuutusasiakkaalle (esim. kotivakuutus, autovakuutus) ilman vuosimaksua (norm. 30 /v) 2,5 /kk Kuukausisäästäminen ilman merkintäpalkkiota, rahastosäästämisen voi aloittaa jopa vain 20 /kk. Verkkopankin Oma talous -palvelu maksutta. Asiantuntija-apua kaikissa nuorten raha-asioissa. Käyttötiliin mahdollisuus liittää luotto-ominaisuus. Maksuton verkkopankki sekä maksuttomat mobiilisovellukset.verkko- tai paperitiliote kuuluu pakettiin. Asuntolaina ilman järjestelypalkkiota. Opintolaina pienemmällä korolla. Vuokravakuustili maksutta. Vuokravakuustilin panttaaminen ja Oma talous-palvelu maksutta. OP-bonukset kertyvät myös opintolainasta. Vuokravakuustilistä alennusta. 18 vuotta täyttävälle maksutta yksilöllinen kuva korttiin. 18 vuotta täyttävälle omalla kuvalla varustettu debitkortti ensimmäiseksi vuodeksi maksutta. Voit avata maksutta vuokravakuustilin. Generation Å-jäsen voi vaihtaa valuuttaa Forex-pisteissä edullisesti. (* Taulukossa Osuuspankkien suositushinnat. Itsenäisesti toimivat Osuuspankit voivat poiketa hinnoista oman harkintansa mukaan. Kannattaa tiedustella omasta Osuuspankista paikkakuntakohtaiset nuorten edut. (** Luottokorttia täytyy aina erikseen hakea ja pankki harkitsee tapauskohtaisesti kortin myöntämistä. Myös myönnettävän luottolimiitin määrä voi vaihdella. (*** Taulukossa esimerkkeinä Suupohjan Osuuspankin ja Nooa Säästöpankin hinnat. Paikallisosuuspankit (POP) sekä Säästöpankit toimivat itsenäisesti, joten kannattaa kysyä paikkakunnallasi toimivista Säästöpankeista ja Osuuspankeista paikkakuntakohtaiset nuorten edut.

8 6.2 Taulukko 2: Opintolaina Pankki Opintolainan korko Opintolainan nostokulut Aktia Johanna Juvonen Korko Aktia prime tai euribor 12 kk + marginaali 0,4%-yks. Toimitusmaksu 34. Toimitusmaksu peritään kunkin lukuvuoden osalta jatkolainan hakemisen yhteydessä. Maksuun sisältyy kaksi osanostoa korkeakouluopiskelijalle ja neljä osanostoa keskiasteen opiskelijalle lukuvuodessa. Danske Bank Tomi Mölsä Handelsbanken Korko 12kk euribor + marginaali 0,5%-yks. Lainan avaus ja korotus verkkopankissa 30 ja konttorissa 40. Osanosto verkkopankissa 5 ja konttorissa 10. Korko verkkopankin kautta haettuna 3kk euribor + marginaali 0,65 %-yks. Konttorista haettuna voi valita Handelsbanken prime tai euribor-koron. Lukuvuoden ensimmäisen noston yhteydessä 30. Sisältää 4 nostoerää vuodessa. Lisänostot 30 /nosto. Nooa Säästöpankki (*** Suvi Ekman Nordea Pankki Sanna Ikävalko Osuuspankit (* Olli Viherä Korko 12kk euribor + marginaali 0,75%-yks. Nostokulut 30 Korko Nordea prime tai euribor + marginaali 0,5 %-yks. Korko OP-prime tai 12kk euribor. Marginaali vaihtelee pankeittain n. 0,25-0,5% yks. Järjestelypalkkio 10 (konttorissa tai verkkopankissa). Jos tekee osanostosopimuksen (0 ) viimeistään ensimmäisen noston yhteydessä, osanostopalkkiota ei peritä. Muuten ensimmäisen noston jälkeen osanostot 10 /nosto verkkopankissa ja konttorissa 20 /nosto. Toimitusmaksu 40 konttorissa, 32 verkkopalvelussa. Toimitusmaksu sis noston takauspäätöksen mukaisissa erissä automaattisena nostotapahtumana. Erillisen pyynnön perusteella kaksi ensimmäistä nostoa maksutta ja sitten 5 /nosto. Suupohjan Osuuspankki (POP) (*** Harri Kiviharju Korko Pop Prime tai 12 kk euribor + marginaali 1,00 %-yks. Toimitusmaksu lukuvuosittain jäseneltä 0, muutoin 75. Kulut ovat samat riippumatta siitä tehdäänkö luotto verkkopankissa vai konttorissa. Kelan takauspäätöksen mukaiset automaattiset nostot 0 /nosto, erikseen sovitun yksilöllisen nostosuunnitelman nostot 5 /nosto LähiTapiola Pankki Milla Kurki Ålandsbanken Jenny Ruda Korko 3kk euribor + marginaali 0,5 %-yks. Korko 3kk euribor + marginaali 0,5 %-yks. Toimitusmaksu 30 /takauspäätös. Ei osanostokuluja. Toimitusmaksu 20. Toimitusmaksu peritään kunkin lukuvuoden osalta jatkolainan hakemisen yhteydessä. Ei osanostokuluja. (* Taulukossa Osuuspankkien suositushinnat. Itsenäisesti toimivat Osuuspankit voivat poiketa hinnoista oman harkintansa mukaan. Kannattaa tiedustella omasta Osuuspankista paikkakuntakohtaiset nuorten edut. (*** Taulukossa esimerkkeinä Suupohjan Osuuspankin ja Nooa Säästöpankin hinnat. Paikallisosuuspankit (POP) sekä Säästöpankit toimivat itsenäisesti, joten kannattaa kysyä paikkakunnallasi toimivista Säästöpankeista ja Osuuspankeista paikkakuntakohtaiset nuorten edut. 7 Yhteenveto Tässä vertailussa selvitettään eri pankkipalveluiden nuorille suunnattujen etujen ikärajoja ja palveluiden hinnoista tarjottuja alennuksia. Selvityksessä on vertailtu tavallisimpien pankkipalveluiden hintoja (tili, Visa tai MasterCard Electron kortti, verkkopankkitunnukset, luottokortti) sekä opintolainan avaamiseen ja nostamiseen liittyviä kuluja. Pankit ovat voineet ilmoittaa vertailuun myös muita täysi-ikäisille nuorille suunnattuja etuja. Kaikki vertaillut pankit tarjoavat tilin, Visa tai MasterCard Electron -kortin sekä verkkopankkitunnukset ilman palvelumaksuja nuorelle asiakkaalle. Nuorten edut ovat tarjolla melko pitkään täysi-ikäistymisen jälkeen ja 8

9 päättyvät ikävuosien aikana. Etujen päättymisajankohdissa on eroa jopa kolme vuotta. Hintaeroja löytyi lähinnä luottokortin kuukausimaksuissa, joissa vaihtelua oli välillä maksuton (osana palvelupakettia) 4 euroa/kk. Myös asiakkaan muulla asiakkuudella tai muilla käytössä olevilla korteilla saattoi olla vaikutusta kortin hintaan. Opintolainoissa eroja syntyi lainan perustamiskustannuksista sekä nostokuluista. Useimmissa pankeissa on käytössä toimitusmaksu tai muulla nimellä oleva maksu, joka peritään vuosittain, jos asiakas päättää sinä vuonna nostaa opintolainaa. Kulut vaihtelivat välillä euroa. Joissain pankeissa avaamisen yhteydessä perittävän maksun lisäksi ei peritä enää erikseen nostokuluja. Toisaalta Kelan määrittelemien nostojen lisäksi tehtävät osanostot voivat maksaa asiakkaalle erikseen. Hintavaihtelu oli osanostokuluissakin 5 30 euron välillä. Opintolainan korkokulut eivät vaikuta kovin suuresti opiskeluaikana, koska vuosittain tulee kokonaiskoron suuruudesta huolimatta maksettavaksi vain 1%:n osuus. Kuitenkin pääomitettujen korkojen määrä vaikuttaa tietenkin lopullisen, takaisinmaksettavan lainapääoman suuruuteen ja lyhennysten alettua korkokin tulee kokonaan maksettavaksi. Lainaa hakiessa kannattaa siis kiinnittää huomiota myös korkoon, vaikka takaisinmaksun aika vaikuttaisikin kaukaiselta opintojen alkuvaiheessa olevalle. 8 Nuoren muistilista 1. Tarkista pankkipalvelupakettisi kun nuorisoalennus päättyy. Nuorisoetujen päättyminen koittaa kaikille aikanaan. Silloin olisi hyvä hetki tarkistaa minkälaisia tilejä, kortteja ja muita palveluita tarvitsee. Ei kannata turhaan maksaa palveluista joita ei käytä ja toisaalta kannattaa kysyä pankin paketeista, joiden avulla voi saada erilaisia palvelukokonaisuuksia käyttöön. 2. Opintolaina vaikuttaa elämääsi pitkään. Opiskelut voivat kestää vuosia ja opintolainan takaisinmaksu alkaa vasta opintojen päättymisen jälkeen. Opintolaina on tukenasi opiskeluaikana, mutta kannattaa muistaa myös takaisinmaksun aika ja selvittää opintolainan takaisinmaksuaikataulu ja arvioida koko laina-ajan kuluja suhteessa odotettavissa olevaan tulotasoon. 3. Lue aina ennen allekirjoittamista. Allekirjoitettu sopimus on sitova, joten kannattaa selvitää mihin on sitoutumassa. Jos et ymmärrä jotakin ehtoa, kysy rohkeasti pankin toimihenkilöltä. 4. Käytä maksukorttia turvallisesti. Käyttäessäsi maksupäätteitä tai nostoautomaatteja, suojaa aina huolella pin-koodisi, jottei kukaan ulkopuolinen voi urkkia sitä tietoonsa. Älä kirjoita pin-koodia muistiin tai kanna sitä mukana. Tarkista kortin tallellaolo säännöllisesti, erityisesti kun olet ollut paikassa jossa on tungosta tai muuten korkeampi riski joutua tarkuvarkauden kohteeksi. Harkitse verkkokaupan luotettavuutta ennen kuin annat luottokorttisi tiedot. Jos kortti katoaa tai varastetaan, soita kortin sulkunumeroon. Danske Bankin kortit voi sulkea pankin omassa sulkupalvelussa numerossa ja muiden pankkien kortit yhteisessä sulkupalvelussa jonka numero on jossa voit sulkea korttisi välittömästi mihin vuorokaudenaikaan hyvänsä. 5. Älä lankea kalasteluyritykseen tai huijaukseen. Verkossa voi tulla vastaan taitaviakin yrityksiä kalastella verkkopankkitunnuksia, salasanoja tai luottokorttitietoja. Tarjolla voi olla vaikkapa tuntemattoman henkilön suuri perintö tai muu rahallinen hyöty. Jos tarjous on liian hyvä ollakseen totta, tai edellyttää sinun maksavan jotakin saadaksesi suuren rahasumman, kysymys on todennäköisesti huijauksesta. Viranomaiset tai pankin henkilökunta ei koskaan tiedustele verkkopankkitunnuksiasi tai korttisi pin-koodia. Tunnukset ovat henkilökohtaiset eikä niitä saa siksi antaa toisen käyttöön. Jos tarvitset neuvoa pankkiasioissa, kannattaa olla yhteydessä omaan pankkiisi. Ongelmatilanteissa tai vertailuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan asiantuntijoihin, jotka ovat käytettävissäsi ma-to klo 10:00-16:00 numerossa

10 10

11 11

12 Nuorten asiakkaiden edut pankkipalveluiden hinnoissa Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Porkkalankatu HELSINKI p

Mun ElämÄ. mun. RaHAt

Mun ElämÄ. mun. RaHAt Mun ElämÄ mun RaHAt Mun ElämÄ mun RaHAt Itsenäistyminen on yksi suurimmista murroksista. Yht äkkiä asuu yksin ja vastaa omista asioistaan. On mietittävä miten hankitaan kotivakuutus, mitä tarkoittaa luoton

Lisätiedot

Näin saat rahat riittämään

Näin saat rahat riittämään Rahankäytön opas 1 Sisällys Näin saat rahat riittämään... 3 Suunnittele rahankäyttöä...4 Kuukauden tulot ja menot... 5 Laskujen maksaminen... 6 Lainat ja luotot... 12 Tarjouksia ja mainoksia... 13 Näin

Lisätiedot

Kelainfo. Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa

Kelainfo. Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa Kelainfo Opintolainan valtiontakaus on osa opintotukea. Tässä esitteessä kerrotaan valtiontakauksen hakemisesta

Lisätiedot

Sisäinen yrittäjyys. 1 ov, sisäinen yrittäjyys ja johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen

Sisäinen yrittäjyys. 1 ov, sisäinen yrittäjyys ja johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen Sisäinen yrittäjyys 1 ov, sisäinen yrittäjyys ja johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen Lukijalle Tämä materiaali on suunniteltu käytettäväksi toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa nuorisoasteella. Sisäinen

Lisätiedot

Pankkien palvelumaksut 2013

Pankkien palvelumaksut 2013 Pankkien palvelumaksut 2013 1 Pankkien palvelumaksut 2013 2 Pankkien palvelumaksut 2013 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 6 2. PALVELUIDEN LISTAHINNAT... 7 2.1 Debit-kortilla tai luottokortilla

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 9.5.2001. Julkaisun laji työryhmämuistio. Toimeksiantaja opetusministeriö

KUVAILULEHTI 9.5.2001. Julkaisun laji työryhmämuistio. Toimeksiantaja opetusministeriö KUVAILULEHTI Julkaisija Opetusministeriö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Takausvastuutyöryhmä Puheenjohtaja Leena Koskinen Sihteerit Laura Lahti ja Jukka Laukkanen Julkaisun

Lisätiedot

Kohti itsenäistä elämää

Kohti itsenäistä elämää Kohti itsenäistä elämää www.nuortenlaturi.fi 1 SELVIYTYJÄT KOHTI ITSENÄISTÄ ELÄMÄÄ Tämä opas on suunniteltu peruskoulunsa päättäville nuorille. Sen tavoitteena on antaa nuorille perustietoa oman talouden

Lisätiedot

Visailukysymyksiä. Teema 1: Rahojen hallinta ja budjetointi. 1. Mistä tunnistaa aidon 10 euron setelin?

Visailukysymyksiä. Teema 1: Rahojen hallinta ja budjetointi. 1. Mistä tunnistaa aidon 10 euron setelin? Visailukysymyksiä Teema 1: Rahojen hallinta ja budjetointi 1. Mistä tunnistaa aidon 10 euron setelin? a. Setelissä on ainakin hologrammi, turvalanka ja koko seteli hohtaa ultraviolettivalossa. b. Kun seteliä

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11)

PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11) PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11) Käytössä 1.3.2014 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjola-ryhmään.

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS 1. Tietoja palveluntarjoajasta ja valvontaviranomaisen yhteystiedot Nimi: Pohjola Pankki Oyj Y-tunnus: 0199920-7 Osoite: PL 308, Teollisuuskatu 1 b, 00101

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007 xx.9.27 3.9.27 1. Asuntorahoitus 1 1.1 Asuntotuotannon rahoitus 2 1.2 Asuntoluottokanta 2 1.3 Asuntolainojen myöntäjät 3 1.4 Pankit asuntolainojen myöntäjinä 4 1.5 Asuntolainojen korot ja korkomarginaali

Lisätiedot

Talous hallintaan. Taloustietoa ikääntyville

Talous hallintaan. Taloustietoa ikääntyville Talous hallintaan Taloustietoa ikääntyville Sisällys TALOUDEN SUUNNITTELU... 3 PANKKITILI... 5 PANKIN PALVELUT... 6 LASKUJEN MAKSAMINEN... 8 LAINA... 10 TAVAROIDEN OSTAMINEN... 11 OMAISUUDEN HOITO... 12

Lisätiedot

Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Hei, Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä, antaa vastauksia kysymyksiin ja näin ollen edesauttaa sinua itsenäistymisessä.

Hei, Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä, antaa vastauksia kysymyksiin ja näin ollen edesauttaa sinua itsenäistymisessä. Itsenäistyvän opas Hei, edessäsi avautuu itsenäistyvän opas. Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa itsenäistymisestä ja omilleen asettumisesta selkeytetysti nuorten kielellä. Oppaan sisältö on koottu

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

Eläkesäästäminen 2011

Eläkesäästäminen 2011 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen 2011 Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille yksityishenkilöille yleistä tietoa pitkäaikaissäästämissopimuksista

Lisätiedot

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien kartoitus Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun riskit Rantala, Katri 2009 Leppävaara LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Leppävaara ASUNTOLAINAN TAKAISINMAKSUKYVYN

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Hanna Salo 18.11.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 2 Perus-

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista

Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Leena Snellman 2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 1

Lisätiedot

Käyttölainan yleiset ehdot

Käyttölainan yleiset ehdot n yleiset ehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) asiakkaalleen (jäljempänä velallinen ) myöntämään käyttölainaan. Nämä käyttölainan yleiset ehdot on otettu

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja sotilasavustuslain 10 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotukilain opintolainan valtiontakausta koskevia

Lisätiedot

S-ryhmän asiakasomistajajärjestelmän

S-ryhmän asiakasomistajajärjestelmän S-ryhmän asiakasomistajajärjestelmän säännöt Päivitetty 2.10.2013 1 1 JOHDANTO 3 2 JÄSENYYDEN PERIAATTEET 4 2.1 Asiakasomistajuus 4 2.1.1 Liittyminen 4 2.1.2 Jäsenluettelo 5 2.2 Osuusmaksu 5 2.2.1 Osuusmaksun

Lisätiedot

Opintotuen 1.8.2014 muutokset

Opintotuen 1.8.2014 muutokset Opintotuen 1.8.2014 muutokset Opintotukeen tulee useita muutoksia 1.8.2014. Kerromme tässä tiedotteessa muutoksista ja siitä, mitkä muutokset koskevat kaikkia opiskelijoita ja mitkä koskevat vain korkeakouluopiskelijoita

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS Takausopas Tammikuu 2014 1 Sisällys > Takuu-Säätiö 3 > Mikä on järjestelylaina ja sen takaus? 3 Mitä velkoja järjestelylainalla voidaan yhdistää? 4 Uusien hankintojen rahoittaminen 5 > Sopiiko takaus Sinulle?

Lisätiedot