Nuorten asiakkaiden edut pankkipalveluiden hinnoissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten asiakkaiden edut pankkipalveluiden hinnoissa"

Transkriptio

1 Nuorten asiakkaiden edut pankkipalveluiden hinnoissa Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Auri Koskinen Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE

2 2

3 Nuorten asiakkaiden edut pankkipalveluiden hinnoissa 1 Sisällys 2 Johdanto Nuorelle ajankohtaiset pankkipalvelut Nuorten oikeudet ja velvollisuudet pankkiasioinnissa Pankkiasiointi ja opintolaina Pankkiasioinnin peruspalvelut Luottokortti Perustietoa opintolainasta Esimerkki Opintolainan koron maksamisesta ja pääomittamisesta Vertailutaulukot Taulukko 1: Tavallisimmat pankkipalvelut Taulukko 2: Opintolaina Yhteenveto Nuoren muistilista... 9 Nuorten asiakkaiden edut pankkipalveluiden hinnoissa Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE. Lisätietoja: Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE, p , 2 Johdanto Tässä vertailussa tarkastellaan vuotiaille nuorille ajankohtaisia pankkipalveluita. Vertailussa on selvitetty minkälaisia alennuksia ja muita etuja nuorille asiakkaille suunnatuissa tavallisimmissa pankkipalveluissa on tarjolla. Vertailussa on mukana myös opintolainan perustamiseen ja nostoon liittyvää hinnoittelutietoa. Vertailussa ovat mukana: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea Pankki, Osuuspankki, LähiTapiola Pankki, Ålandsbanken, Nooa Säästöpankki ja Suupohjan Osuuspankki (POP). Valitsimme vertailuun suurimmat valtakunnallisesti toimivat pankit sekä OP-Pohjola-konsernin suositushinnaston mukaiset hinnat, joista itsenäisesti toimivat Osuuspankit voivat kuitenkin poiketa. Myös Säästöpankit ja Paikallisosuuspankit toimivat itsenäisesti ja noudattavat kukin omaa hinnastoaan. Poimimme vertailuun pääkaupunkiseudulla toimivat Nooa Säästöpankin ja Suupohjan Osuuspankin. Koska hinnoissa voi olla paikkakuntakohtaista vaihtelua, kannattaa tarkistaa oman paikkakunnan pankkien tarjoamat edut. S-Pankin tarjoamat maksuttomat pankkipalvelut perustuvat asiakasomistajuuteen. Erillistä nuoriso-ohjelmaa tai opintolainaa ei ole tarjolla, joten S-Pankkia ei ole tästä syystä sisällytetty varsinaiseen vertailutaulukkoon, vaikka se on valtakunnallisesti toimiva pankki, josta myös nuori voi saada tarvitsemansa pankkipalvelut. 3 Nuorelle ajankohtaiset pankkipalvelut Nuorille suunnattuja tavallisimpia peruspankkipalveluita ovat käyttötili sekä tilinkäyttöväline, jolla ei voi ylittää tiliä, tavallisimmin Visa tai MasterCard Electron kortti. Kaikilla Suomessa oleskelevilla on pääsääntöisesti oikeus peruspankkipalveluihin, eikä pankki saa ilman painavaa perustetta kieltäytyä tarjoamasta niitä. Pankkiasiointi konttoreissa on vähentynyt ja itsenäinen pankkiasioiden hoitaminen internetissä on vakiintunut päivittäisasioinnissa helpoimmaksi ja edullisimmaksi vaihtoehdoksi asiakkaalle. Useimmiten palveluita tarjotaan palvelukokonaisuutena, joka sisältää tilin, kortin ja verkkopankkitunnukset. Laskujen maksaminen, 3

4 tilin saldon ja tilitapahtumien tarkastaminen onnistuu kätevästi pankin verkkopalvelussa. Nuori voi hakea myös luottokorttia ja opiskeleva nuori opintolainaa. 4 Nuorten oikeudet ja velvollisuudet pankkiasioinnissa Nuoren täyttäessä 18 vuotta, hän on täysi-ikäisenä oikeutettu hallitsemaan itse omia raha-asioitaan. Tällöin päättyvät myös huoltajien oikeudet saada tietoa nuoren pankkiasioinnista. Jos täysi-ikäinen nuori haluaa vanhempiensa edelleen saavan tietoja hänen pankkiasioistaan, täytyy asiasta sopia erikseen pankin kanssa ja toimittaa tarvittavat valtuutukset. Nuoren on kuitenkin hyvä tulevaisuutta silmällä pitäen ottaa itse selvää käytännön pankkiasioista. Jo alle 18-vuotias nuori on oikeutettu itse hallitsemaan sellaisia varoja, joita hän on omalla työllään ansainnut. Kuitenkin pääsääntönä on, että alaikäisen edunvalvojana toimiva huoltaja on vastuussa ja oikeutettu päättämään nuoren raha-asioista. Jo viisitoistavuotias saa avata itsenäisesti tilin tallettaakseen sellaiset varat, jotka hän on omalla työllään hankkinut tai jotka edunvalvoja on antanut hänen haltuunsa. Esimerkiksi kesätyössä ansaitut rahat tai vanhemmilta lahjaksi saadut varat voivat olla tällaisia varoja. Alle 18-vuotiaan raha-asioista päättävät kuitenkin pääsääntöisesti alaikäisen edunvalvojana toimivat vanhemmat. 5 Pankkiasiointi ja opintolaina 5.1 Pankkiasioinnin peruspalvelut Pankkiasioita hoidetaan yleisimmin verkkopankkipalveluiden avulla. Peruspalvelut, kuten tilin saldon tarkistaminen, verkkotiliote ja maksujen välitys ovat tarjolla yleisesti kaikissa pankeissa. Jotkin pankin tarjoavat käyttöön myös älypuhelimelle tai tabletille tarkoitettuja mobiilipankkisovelluksia. Verkkopankkitunnukset ovat aina henkilökohtaiset, eikä tunnusta tai salasanaa saa koskaan luovuttaa toiselle henkilölle. Joskus asiakkaille tulee sähköpostiviestejä, joissa joku tiedustelee pankkitunnuksia tai salasanoja, mutta näissä tilanteissa on usein kysymys huijareiden yrityksistä kalastella tietoja. Voit luottaa siihen, että pankin henkilökunta tai viranomaiset eivät koskaan kysy kenenkään pankkitunnuksia tai salasanoja. Verkkopalveluiden käytössä on hyvä muistaa huolehtia verkkoasioinnissa käytetyn tietokoneen tai mobiililaitteen tietoturvasta sekä muistaa kirjautua ulos asioinnin päätteeksi. Vertailutaulukossa 1 on koottu yhteen pankkien tarjoamien palveluiden hinnat. Vertailun pankeissa tili, tiliin liitetty online-kortti sekä verkkopankkitunnukset olivat maksuttomia nuorille. Taulukossa on ilmoitettu myös saman palvelukokonaisuuden yhteenlaskettu normaalihinta eri pankeissa. Hintoja vertaillessa on hyvä muistaa, että eri pankkien tarjoamat palvelut voivat erota toisistaan esimerkiksi verkkopalveluissa käyttötavan ja toiminnallisuuksien osalta. Monet nuorille suunnatut edut perustuvat palvelupaketteihin, mutta myös muille asiakkaille voi olla tarjolla palvelupaketteja, joissa hinnat poikkeavat hinnaston normaalihinnoista. Hintaeroja löytyi luottokortin kuukausimaksuissa ja nuorille tarjolla olevissa muissa eduissa. Pankki voi tarjota tilinkäyttövälineeksi Visa Electron kortin sijaan myös Debit korttia. Näiden korttien ero on siinä, että ns. online-korttina Visa Electronilla ei voi ylittää tilin saldoa, koska ostot ja nostot rekisteröityvät tilille heti varauksina. Debit -korteissa sen sijaan asiakkaan tulee itse pitää huolta siitä, että ostojen ja nostojen määrä ei ylitä tilillä olevaa saldoa, vaikka tilitapahtumat voivat kirjautua viiveellä. 5.2 Luottokortti Luottokortti on yksi nuorillekin asiakkaille tarjolla oleva palvelu. Luottokorttia ei myönnetä asiakkaalle automaattisesti, vaan luottokorttia täytyy hakea pankista. Pankki voi jättää hakemuksen myös hyväksymättä. Jos korttia ei myönnetä, pankin ei tarvitse perustella päätöstään, paitsi jos se perustuu asiakkaan maksuhäiriömerkintään, jolloin siitä on mainittava. Luottokortin hakemisessa edellytetään tavallisesti ansiotyössä oloa, mutta myös opiskelija voi hakea luottokorttia suoritettujen opintojensa perusteella. Vertailussa mukana olleet pankit edellyttivät opiskelijalta vähintään 90 opintopisteen edestä suoritettuja opintoja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 90 4

5 opintopistettä suorittanut automaattisesti olisi oikeutettu luottokorttiin, vaan pankki harkitsee kunkin hakemuksen erikseen. Joissakin pankeissa edellytettiin luottokortin hakijalta myös 20:n vuoden ikää tai nimenomaan yliopisto-opintoja. Luottokorttien hinnoissa oli vertailussa eroja. Hinta vaihtelee vertailun pankeissa maksuttomasta muutamien eurojen kuukausimaksuun. 5.3 Perustietoa opintolainasta Useat nuoret opiskelevat ja suorittavat toisen asteen tutkintoja tai korkeakouluopintoja ennen työelämään siirtymistä. Opiskelija voi olla oikeutettu saamaan opintolainan valtiontakauksen. Opintolaina on valtion takaama laina. Opintorahaa tai aikuiskoulutustukea saava opiskelija voi saada opintolainan valtiontakauksen. Valtiontakaus myönnetään ilman erillistä hakemusta opintorahaa saavalle korkeakouluopiskelijalle. Takaus voi kuitenkin jäädä saamatta, jos aiempi opintolaina on mennyt perintään tai hakijalla on maksuhäiriömerkintä. Osa opintolainasopimuksen ehdoista määräytyy valtiontakauksen perusteella lakisääteisesti, mutta lainan viitekorosta ja marginaalista sekä takaisinmaksuaikataulusta lainan hakija sopii itse pankin kanssa. Yleensä lainan lyhentäminen aloitetaan vasta kun oikeus korkojen pääomittamiseen lakkaa, yleensä viimeisen opintotukilukukauden jälkeisen lukukauden jälkeen (n. 1,5 2 vuotta opintojen päättymisestä). Korkojen pääomittaminen tarkoittaa sitä, että opintolainana nostetun pääoman korosta maksetaan puolivuosittain vain 1 %:n osa korosta ja loppuosa korosta liitetään lainapääomaan. Opintolainan valtiontakauksen saanut opiskelija hakee opintolainaa valitsemastaan pankista. Yleensä lainan avaamisen voi tehdä joko verkkopankissa itsenäisesti tai konttorissa. Avaamisesta peritään usein palvelumaksu, joka vaihtelee hieman eri pankkien välillä. Täysi-ikäinen korkeakouluopiskelija tai muu kuin korkeakouluopiskelija voi saada opintolainaa 300 euroa opintotukikuukautta kohden. Korkeakouluopiskelijat voivat nostaa opintolainaa kahdessa erässä ja muut kuin korkeakouluopiskelijat neljässä erässä. Lukuvuoden nostamattomia lainaeriä voi kuitenkin nostaa myös jälkikäteen saman lukuvuoden aikana. Pankki voi periä lainan nostoista ja jälkikäteisistä lisänostoista palvelumaksua, joten nostoja kannattaa suunnitella ja selvittää palvelumaksujen suuruus. Lainan avaamisesta perittävä toimitusmaksu peritään useimmiten vuosittain kun opiskelija päättää nostaa opintolainaa lukuvuodelle. Vertailun perusteella opintolainan koroksi tarjotaan yleensä euribor-korkoa tai pankin omaa prime-korkoa. Euribor-korot ovat euroalueella noteerattuja markkinakorkoja. Koron suuruus vaihtelee markkinatilanteen mukaan. Useiden pankkien tarjoama 12 kk euribor on markkinakorko, joka on voimassa aina 12 kuukautta kerrallaan. Kahdentoista kuukauden välein toistuvana korontarkistuspäivänä koron arvo tarkistetaan ja uusi koron arvo on voimassa jälleen seuravan 12 kuukauden jakson ajan. Vastaavasti esimerkiksi 3 kk euribor koron arvo tarkistetaan aina 3 kuukauden välein. Marginaali on kiinteä lisäys, joka tulee aina markkinoiden mukaan muuttuvan viitekoron päälle. Jos laina otetaan 12 kk euribor viitekorolla ja marginaali on esimerkiksi 0,5 % lasketaan molemmat yhteen ja saadaan kokonaiskorko. 12 kk euribor-koron arvo on kirjoitushetkellä 0,47 %, joten tällä hetkellä kokonaiskoroksi tulisi 0,97 %, joka pysyy samana, kunnes korkoa tarkistetaan jälleen 12 kuukauden päästä sen hetkiseen markkina-arvoonsa. Korkotaso on vertailun laatimisen ajankohtana (05/2013) poikkeuksellisen alhainen, joten opintolainaa nostavalle opiskelijalle ei välttämättä jää 1 %:n osuuden yli menevää korkoa pääomitettavaksi. Lainaa ottaessa kannattaa kuitenkin varautua siihen, että korot voivat erilaisissa markkinatilanteissa nousta ja samalla lainan kustannuksetkin lisääntyä.. Pankkien ilmoittamat opintolainan marginaalit ovat kyselyn tekohetken mukaisia. Pankkien tarjoamat marginaalit vaihtelevat markkinatilanteen mukaan, joten kannattaa aina selvittää kulloinkin voimassa oleva tarjous pankista. Marginaali on kuitenkin pysyvä sitten kun lainasopimus on tehty, eikä se muutu enää laina-aikana. 5

6 5.4 Esimerkki Opintolainan koron maksamisesta ja pääomittamisesta Esimerkkitapauksessa opintolainaa on nostettu 4000 euroa ja opintolainan korko on 3%. Lainasta maksetaan opintolainaa koskevan sääntelyn vuoksi vain 1%:n korko-osuus ja loput korot pääomitetaan, eli lisätään nostetun opintolainan määrään. Korko erääntyy maksettavaksi puolivuosittain. Vuotuinen korko 4000 euron lainamäärälle 3%:n korolla on 120 euroa. Yhden prosentin korko-osuus, joka tulee maksettavaksi vuoden ajalta, on 40 euroa. Yhden prosentin osuus maksetaan puolivuosittain, eli 6kk ajalta maksettavaksi tulee esimerkin lainapääomalla 20 euroa. Loput korot pääomitetaan, eli 4000 euron lainapääomaan lisätään 40euroa korkoja 6kk ajalta, jonka jälkeen lainapääoma on 4040 euroa. Lisätietoa opintotuesta yleensä ja opintolainaan liittyvistä yksityiskohdista löytyy kattavasti valtiontakauksen myöntävän kelan sivuilta Vertailussa ei ole mahdollisuutta ottaa huomioon kaikkia opintolainaan liittyviä tilanteita, joten kannattaa tutustua kelan opintotukisivuston tietoihin 6

7 6 Vertailutaulukot 6.1 Taulukko 1: Tavallisimmat pankkipalvelut Pankki Ikäraja Tili, Electron kortti ja verkkopankkitunnukset Aktia v. maksuton (myös visa Johanna Juvonen debit-kortti maksuton) (norm. 4 /kk, etuasiakkaan päivittäisasioinnin kokonaisuus) Danske Bank Tomi Mölsä v. maksuton (norm. 6,40 /kk peruspaketti) Luottokortti (** Luottokortin hinta Muita etuja 90 opintopistettä tai ansiotyöt 90 opintopistettä tai ansiotyöt Handelsbanken v. maksuton (norm. 3 /kk) 90 opintopistettä tai ansiotyöt Nooa Säästöpankki v. maksuton (norm. 6 /kk) 90 opintopistettä (*** tai ansiotyöt Suvi Ekman Nordea Pankki Sanna Ikävalko Osuuspankit (* Olli Viherä Suupohjan Osuuspankki (POP) (*** Harri Kiviharju LähiTapiola Pankki Milla Kurki Ålandsbanken Jenny Ruda v. maksuton (norm. 4,5 /kk) 20 v. täyttänyt 500 limiitti; 90 opintopistettä tai ansiotyöt 1000 limiitti v. maksuton (norm. 4,70 /kk; bonusasiakkaille 2,95 /kk) v. maksuton (norm. 6 /kk; pankin jäsenille alennusta nettipankista ja Visa Credit/Debit-kortista) 20 v. täyttänyt yliopistoasteen opiskelija 90 opintopistettä, limiitti 1000 (normaali ikäraja 23 vuotta) 90 opintopistettä tai ansiotyöt v. maksuton (norm. 7,25 ) 90 opintopistettä tai ansiotyöt v. (kunnes täyttää 26) maksuton (norm. 3,75 /kk) 20 v. täyttänyt ja yliopistoasteen opiskelija 90 opintopistettä tai ansiotyöt 2 /kk. Pakettiin sisältyy Visa Electron tai Debit MasterCard ja saavutettuaan opintopisterajan tai säännölliset ansiot nuori voi hakea joko MasterCard Credit/Debit -korttia ja Visa -korttia. Kaikki nuorisopaketin kortit ovat kuukausi- ja vuosimaksuttomia. Visa-kortti 2,5 /kk Nuori voi saada maksutta Visa Credit/Debit-kortin, jos se on ainoa kortti. Toisen kortin lisäksi otettu Visa Credit- tai Visa Credit/Debit -kortti 2 /kk. Kaksi ensimmäistä vuotta maksuton ja sitten 25% alennus kkmaksusta 3,25 kk (norm. 4,30 ) 2,5 /kk Yksi (edullisin) kortti maksutta. Toisen kortin lisänä Visa Credit/Debit -kortti 4 /kk, pankin jäsenelle maksutta. Keskittävälle vakuutusasiakkaalle (esim. kotivakuutus, autovakuutus) ilman vuosimaksua (norm. 30 /v) 2,5 /kk Kuukausisäästäminen ilman merkintäpalkkiota, rahastosäästämisen voi aloittaa jopa vain 20 /kk. Verkkopankin Oma talous -palvelu maksutta. Asiantuntija-apua kaikissa nuorten raha-asioissa. Käyttötiliin mahdollisuus liittää luotto-ominaisuus. Maksuton verkkopankki sekä maksuttomat mobiilisovellukset.verkko- tai paperitiliote kuuluu pakettiin. Asuntolaina ilman järjestelypalkkiota. Opintolaina pienemmällä korolla. Vuokravakuustili maksutta. Vuokravakuustilin panttaaminen ja Oma talous-palvelu maksutta. OP-bonukset kertyvät myös opintolainasta. Vuokravakuustilistä alennusta. 18 vuotta täyttävälle maksutta yksilöllinen kuva korttiin. 18 vuotta täyttävälle omalla kuvalla varustettu debitkortti ensimmäiseksi vuodeksi maksutta. Voit avata maksutta vuokravakuustilin. Generation Å-jäsen voi vaihtaa valuuttaa Forex-pisteissä edullisesti. (* Taulukossa Osuuspankkien suositushinnat. Itsenäisesti toimivat Osuuspankit voivat poiketa hinnoista oman harkintansa mukaan. Kannattaa tiedustella omasta Osuuspankista paikkakuntakohtaiset nuorten edut. (** Luottokorttia täytyy aina erikseen hakea ja pankki harkitsee tapauskohtaisesti kortin myöntämistä. Myös myönnettävän luottolimiitin määrä voi vaihdella. (*** Taulukossa esimerkkeinä Suupohjan Osuuspankin ja Nooa Säästöpankin hinnat. Paikallisosuuspankit (POP) sekä Säästöpankit toimivat itsenäisesti, joten kannattaa kysyä paikkakunnallasi toimivista Säästöpankeista ja Osuuspankeista paikkakuntakohtaiset nuorten edut.

8 6.2 Taulukko 2: Opintolaina Pankki Opintolainan korko Opintolainan nostokulut Aktia Johanna Juvonen Korko Aktia prime tai euribor 12 kk + marginaali 0,4%-yks. Toimitusmaksu 34. Toimitusmaksu peritään kunkin lukuvuoden osalta jatkolainan hakemisen yhteydessä. Maksuun sisältyy kaksi osanostoa korkeakouluopiskelijalle ja neljä osanostoa keskiasteen opiskelijalle lukuvuodessa. Danske Bank Tomi Mölsä Handelsbanken Korko 12kk euribor + marginaali 0,5%-yks. Lainan avaus ja korotus verkkopankissa 30 ja konttorissa 40. Osanosto verkkopankissa 5 ja konttorissa 10. Korko verkkopankin kautta haettuna 3kk euribor + marginaali 0,65 %-yks. Konttorista haettuna voi valita Handelsbanken prime tai euribor-koron. Lukuvuoden ensimmäisen noston yhteydessä 30. Sisältää 4 nostoerää vuodessa. Lisänostot 30 /nosto. Nooa Säästöpankki (*** Suvi Ekman Nordea Pankki Sanna Ikävalko Osuuspankit (* Olli Viherä Korko 12kk euribor + marginaali 0,75%-yks. Nostokulut 30 Korko Nordea prime tai euribor + marginaali 0,5 %-yks. Korko OP-prime tai 12kk euribor. Marginaali vaihtelee pankeittain n. 0,25-0,5% yks. Järjestelypalkkio 10 (konttorissa tai verkkopankissa). Jos tekee osanostosopimuksen (0 ) viimeistään ensimmäisen noston yhteydessä, osanostopalkkiota ei peritä. Muuten ensimmäisen noston jälkeen osanostot 10 /nosto verkkopankissa ja konttorissa 20 /nosto. Toimitusmaksu 40 konttorissa, 32 verkkopalvelussa. Toimitusmaksu sis noston takauspäätöksen mukaisissa erissä automaattisena nostotapahtumana. Erillisen pyynnön perusteella kaksi ensimmäistä nostoa maksutta ja sitten 5 /nosto. Suupohjan Osuuspankki (POP) (*** Harri Kiviharju Korko Pop Prime tai 12 kk euribor + marginaali 1,00 %-yks. Toimitusmaksu lukuvuosittain jäseneltä 0, muutoin 75. Kulut ovat samat riippumatta siitä tehdäänkö luotto verkkopankissa vai konttorissa. Kelan takauspäätöksen mukaiset automaattiset nostot 0 /nosto, erikseen sovitun yksilöllisen nostosuunnitelman nostot 5 /nosto LähiTapiola Pankki Milla Kurki Ålandsbanken Jenny Ruda Korko 3kk euribor + marginaali 0,5 %-yks. Korko 3kk euribor + marginaali 0,5 %-yks. Toimitusmaksu 30 /takauspäätös. Ei osanostokuluja. Toimitusmaksu 20. Toimitusmaksu peritään kunkin lukuvuoden osalta jatkolainan hakemisen yhteydessä. Ei osanostokuluja. (* Taulukossa Osuuspankkien suositushinnat. Itsenäisesti toimivat Osuuspankit voivat poiketa hinnoista oman harkintansa mukaan. Kannattaa tiedustella omasta Osuuspankista paikkakuntakohtaiset nuorten edut. (*** Taulukossa esimerkkeinä Suupohjan Osuuspankin ja Nooa Säästöpankin hinnat. Paikallisosuuspankit (POP) sekä Säästöpankit toimivat itsenäisesti, joten kannattaa kysyä paikkakunnallasi toimivista Säästöpankeista ja Osuuspankeista paikkakuntakohtaiset nuorten edut. 7 Yhteenveto Tässä vertailussa selvitettään eri pankkipalveluiden nuorille suunnattujen etujen ikärajoja ja palveluiden hinnoista tarjottuja alennuksia. Selvityksessä on vertailtu tavallisimpien pankkipalveluiden hintoja (tili, Visa tai MasterCard Electron kortti, verkkopankkitunnukset, luottokortti) sekä opintolainan avaamiseen ja nostamiseen liittyviä kuluja. Pankit ovat voineet ilmoittaa vertailuun myös muita täysi-ikäisille nuorille suunnattuja etuja. Kaikki vertaillut pankit tarjoavat tilin, Visa tai MasterCard Electron -kortin sekä verkkopankkitunnukset ilman palvelumaksuja nuorelle asiakkaalle. Nuorten edut ovat tarjolla melko pitkään täysi-ikäistymisen jälkeen ja 8

9 päättyvät ikävuosien aikana. Etujen päättymisajankohdissa on eroa jopa kolme vuotta. Hintaeroja löytyi lähinnä luottokortin kuukausimaksuissa, joissa vaihtelua oli välillä maksuton (osana palvelupakettia) 4 euroa/kk. Myös asiakkaan muulla asiakkuudella tai muilla käytössä olevilla korteilla saattoi olla vaikutusta kortin hintaan. Opintolainoissa eroja syntyi lainan perustamiskustannuksista sekä nostokuluista. Useimmissa pankeissa on käytössä toimitusmaksu tai muulla nimellä oleva maksu, joka peritään vuosittain, jos asiakas päättää sinä vuonna nostaa opintolainaa. Kulut vaihtelivat välillä euroa. Joissain pankeissa avaamisen yhteydessä perittävän maksun lisäksi ei peritä enää erikseen nostokuluja. Toisaalta Kelan määrittelemien nostojen lisäksi tehtävät osanostot voivat maksaa asiakkaalle erikseen. Hintavaihtelu oli osanostokuluissakin 5 30 euron välillä. Opintolainan korkokulut eivät vaikuta kovin suuresti opiskeluaikana, koska vuosittain tulee kokonaiskoron suuruudesta huolimatta maksettavaksi vain 1%:n osuus. Kuitenkin pääomitettujen korkojen määrä vaikuttaa tietenkin lopullisen, takaisinmaksettavan lainapääoman suuruuteen ja lyhennysten alettua korkokin tulee kokonaan maksettavaksi. Lainaa hakiessa kannattaa siis kiinnittää huomiota myös korkoon, vaikka takaisinmaksun aika vaikuttaisikin kaukaiselta opintojen alkuvaiheessa olevalle. 8 Nuoren muistilista 1. Tarkista pankkipalvelupakettisi kun nuorisoalennus päättyy. Nuorisoetujen päättyminen koittaa kaikille aikanaan. Silloin olisi hyvä hetki tarkistaa minkälaisia tilejä, kortteja ja muita palveluita tarvitsee. Ei kannata turhaan maksaa palveluista joita ei käytä ja toisaalta kannattaa kysyä pankin paketeista, joiden avulla voi saada erilaisia palvelukokonaisuuksia käyttöön. 2. Opintolaina vaikuttaa elämääsi pitkään. Opiskelut voivat kestää vuosia ja opintolainan takaisinmaksu alkaa vasta opintojen päättymisen jälkeen. Opintolaina on tukenasi opiskeluaikana, mutta kannattaa muistaa myös takaisinmaksun aika ja selvittää opintolainan takaisinmaksuaikataulu ja arvioida koko laina-ajan kuluja suhteessa odotettavissa olevaan tulotasoon. 3. Lue aina ennen allekirjoittamista. Allekirjoitettu sopimus on sitova, joten kannattaa selvitää mihin on sitoutumassa. Jos et ymmärrä jotakin ehtoa, kysy rohkeasti pankin toimihenkilöltä. 4. Käytä maksukorttia turvallisesti. Käyttäessäsi maksupäätteitä tai nostoautomaatteja, suojaa aina huolella pin-koodisi, jottei kukaan ulkopuolinen voi urkkia sitä tietoonsa. Älä kirjoita pin-koodia muistiin tai kanna sitä mukana. Tarkista kortin tallellaolo säännöllisesti, erityisesti kun olet ollut paikassa jossa on tungosta tai muuten korkeampi riski joutua tarkuvarkauden kohteeksi. Harkitse verkkokaupan luotettavuutta ennen kuin annat luottokorttisi tiedot. Jos kortti katoaa tai varastetaan, soita kortin sulkunumeroon. Danske Bankin kortit voi sulkea pankin omassa sulkupalvelussa numerossa ja muiden pankkien kortit yhteisessä sulkupalvelussa jonka numero on jossa voit sulkea korttisi välittömästi mihin vuorokaudenaikaan hyvänsä. 5. Älä lankea kalasteluyritykseen tai huijaukseen. Verkossa voi tulla vastaan taitaviakin yrityksiä kalastella verkkopankkitunnuksia, salasanoja tai luottokorttitietoja. Tarjolla voi olla vaikkapa tuntemattoman henkilön suuri perintö tai muu rahallinen hyöty. Jos tarjous on liian hyvä ollakseen totta, tai edellyttää sinun maksavan jotakin saadaksesi suuren rahasumman, kysymys on todennäköisesti huijauksesta. Viranomaiset tai pankin henkilökunta ei koskaan tiedustele verkkopankkitunnuksiasi tai korttisi pin-koodia. Tunnukset ovat henkilökohtaiset eikä niitä saa siksi antaa toisen käyttöön. Jos tarvitset neuvoa pankkiasioissa, kannattaa olla yhteydessä omaan pankkiisi. Ongelmatilanteissa tai vertailuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan asiantuntijoihin, jotka ovat käytettävissäsi ma-to klo 10:00-16:00 numerossa

10 10

11 11

12 Nuorten asiakkaiden edut pankkipalveluiden hinnoissa Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Porkkalankatu HELSINKI p

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? 1 Mistä asuntopalvelumme koostuu? Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat meiltä juuri sinulle sopivan asuntolainan. Hoidamme

Lisätiedot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Erityiset ehdot Tilin määritelmä KorkoExtra-tili on jatkuva säästämiseen tarkoitettu tili. Tilillä olevat varat ovat vapaasti käytettävissä

Lisätiedot

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALINEN LUOTOTUS Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön PINS MasterCard -koulutusmateriaali Vain myyjän käyttöön 2 PINS MasterCard PINS-ohjelman lippulaiva! Pinssejä kahdesti, kun asiakas maksaa PINS MasterCard -kortilla! PINS-kumppanin myöntämät pinssit Lisäksi

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys 1/5 Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys Nimi Henkilötunnus Osoite opiskeluaikana Puh.nro. Osoite kesäaikana Oppilaitos ja opintosuunta Olen aloittanut opiskelun /, opiskelu

Lisätiedot

Opiskelijapalvelut ja opintotuki

Opiskelijapalvelut ja opintotuki Opiskelijapalvelut ja opintotuki 26.8.2016 Opiskelijapalvelut - Luotsi, 1. kerros työhuoneet käytävän alkupäässä - Opiskelijapalvelut palvelevat kanslia-asioissa kaikkia yliopiston kotimaisia, kansainvälisiä

Lisätiedot

TERVETULOA. TUTUSTUMAAN SÄÄSTÖPANKIN UUTEEN YRITYSVERKKOPANKKIIN OSOITTEESSA:

TERVETULOA.  TUTUSTUMAAN SÄÄSTÖPANKIN UUTEEN YRITYSVERKKOPANKKIIN OSOITTEESSA: TERVETULOA TUTUSTUMAAN SÄÄSTÖPANKIN UUTEEN YRITYSVERKKOPANKKIIN OSOITTEESSA: www.saastopankki.fi Tässä ohjeistuksessa tutustumme yhdessä verkkopankin perustoimintoihin. 1. Kuinka kirjaudut verkkopankkiin

Lisätiedot

Pankkipalvelut 2015 Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta. Anu Raijas & Mika Saastamoinen. kkv.fi. kkv.fi

Pankkipalvelut 2015 Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta. Anu Raijas & Mika Saastamoinen. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta Anu Raijas & Mika Saastamoinen Sisältö Tausta Selvityksen toteutus Tulokset Yhteenveto ja johtopäätökset 13.1.2016 2 Tausta Pankkipalveluiden tarjonnan muutokset

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina VI/2010

Kuntaobligaatiolaina VI/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina VI/2010 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 11.8.2010 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2010 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille Turvallisuutta läpi elämän Astuu voimaan 1.6.2016 1 Agrian kissavakuutus antaa turvaa koko elämän ajan Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne

Lisätiedot

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta.

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta. 1 Pankkitilin avaaminen Tässä liitteessä kerrotaan asiakirjoista ja selvityksistä, joita pankit yleensä edellyttävät yritykseltä pankkitilin avaamiseksi. Käytännöt voivat hieman vaihdella pankeittain.

Lisätiedot

Lainat, vipit ja rahapelit

Lainat, vipit ja rahapelit Lainat, vipit ja rahapelit 21.9.2012 1 1. Mikä on rahapelaamisen ikäraja? 2. Minkä ikäisenä saa itse avata pankkitilin ja käyttää sitä? 3. Minkä ikäisenä saa ottaa pikavipin? 21.9.2012 2 15-vuotiaan oikeudet

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opintotukilain (65/1994) 11 a, 12 ja 14 a, sellaisina kuin ne ovat, 11 a laissa 1402/2015, 12 laeissa 345/2004 ja 1402/2015 ja

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

OPAS VERKKO- JA KORTTIMAKSUJEN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI

OPAS VERKKO- JA KORTTIMAKSUJEN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI OPAS VERKKO- JA KORTTIMAKSUJEN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI Clover Shop Pro 3 ja Clover Shop Ultrapro 1 -verkkokauppaohjelmistoissa www.clovershop.com Clover Shop on Apilaratas Oy:n rekisteröity tavaramerkki. Tekijänoikeus

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina I/2012

Kuntaobligaatiolaina I/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina I/2012 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 13.1.2012 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite ja 24.8.2011 laadittu

Lisätiedot

Omistajan käyntikortti NYT NAUTTIMAAN OMISTAJAN EDUISTA

Omistajan käyntikortti NYT NAUTTIMAAN OMISTAJAN EDUISTA Omistajan käyntikortti NYT NAUTTIMAAN OMISTAJAN EDUISTA Parhaat edut on varattu asiakasomistajille Omistaja alkaa S-kirjaimella: Sinä Osuuskaupan omistavat sen asiakkaat eli asiakasomistajat. Idea on

Lisätiedot

Päivi Heikkinen 8.1.2016. Julkinen

Päivi Heikkinen 8.1.2016. Julkinen Muistio 1 (5) Käteistä kaupan kassalta - yleinen palvelukuvaus 1 Käteisen saatavuus Suomessa 2 Käteistä kaupan kassalta Käteisen jakelukanavista merkittävin on Otto.-automaattiverkko, jonka kautta jaetaan

Lisätiedot

Verkkolaskupalvelut 2009

Verkkolaskupalvelut 2009 Verkkolaskupalvelut 2009 Johanna Hietamäki Ekonomisti 12.10.2009 1 Verkkolaskupalveluiden k l l hintavertailu t il Verkkolaskuoperaattorit (8 kpl) Basware, Enfo, Maventa, Norfello, Notebeat, Palanet, TeliaSonera,

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi?

Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi? Sijoitusvakuutus Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi? Mandatum Lifen Sijoitusvakuutus sopii hyvin sekä omasta että läheisten taloudellisesta turvasta huolehtimiseen, kertyneiden varojen pitkäaikaiseen

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2013

PANKKIBAROMETRI I/2013 PANKKIBAROMETRI I/2013 15.3.2013 1 Pankkibarometri I/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

ENSIASUNNON OSTAJAN ABC

ENSIASUNNON OSTAJAN ABC Unelmien koti kiikarissa? ENSIASUNNON OSTAJAN ABC Ensimmäisen oman asunnon ostaminen saattaa tuntua henkisesti ja rahallisesti isolta päätökseltä, johon liittyy paljon uutta ja tuntematonta. Tämä opas

Lisätiedot

Olemme tehneet sopimuksen, joka mahdollistaa sähköiset palkkalaskelmat henkilökunnalle. Siirrymme uuteen käytäntöön alkaen.

Olemme tehneet sopimuksen, joka mahdollistaa sähköiset palkkalaskelmat henkilökunnalle. Siirrymme uuteen käytäntöön alkaen. Hyvä työntekijämme, Olemme tehneet sopimuksen, joka mahdollistaa sähköiset palkkalaskelmat henkilökunnalle. Siirrymme uuteen käytäntöön 1.12.2015 alkaen. Miksi sähköinen palkkalaskelma? Henkilöstöllemme

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Ajankohtaisia tapahtumia ja etuja

Ajankohtaisia tapahtumia ja etuja 3 09 Ajankohtaisia tapahtumia ja etuja Keittiöilta Lappeenrannassa 22.9. klo 18.00 Imatralla 6.10. klo 18.00 Joutsenossa 7.10. klo 18.00 Onko tavoitteenasi oma asunto? Asuntosäästäminen kannattaa aloittaa

Lisätiedot

Maksettava kokonaismäärä: ,18 euroa Tämä tarkoittaa, että Teidän on maksettava takaisin 1,14 jokaista lainattua euroa kohti.

Maksettava kokonaismäärä: ,18 euroa Tämä tarkoittaa, että Teidän on maksettava takaisin 1,14 jokaista lainattua euroa kohti. EUROOPPALAINEN STANDARDOITU TIETOSIVU (ESIS) Tämä asiakirja on laadittu 9.12.2016 seuraavalle henkilölle: Tämä asiakirja on laadittu tähän mennessä antamienne tietojen sekä rahoitusmarkkinoilla vallitsevan

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Winres ja Intres -maksutavat Osamaksu

Winres ja Intres -maksutavat Osamaksu Winres ja Intres -maksutavat Osamaksu 1 Winres/Intres maksutavat o Suomalaiset pankit: Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, Tapiola, Handelsbanken, Aktia o Netsin luottokortit o Lindorff-lasku/osamaksu o

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (7) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.3.2013 Kiinteistöinvestoinnin leasingrahoitus (Teknologiakeskus Innopark Oy) Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos Esityksen sisältö Suomen opintotukijärjestelmän synty ja kehitys Olennaiset muutokset 1900-luvulta ja 2000-luvun

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia 44/2014 Talous- ja suunnitteluosasto 12.12.2014 Rahoitusjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia 44/2014 Talous- ja suunnitteluosasto 12.12.2014 Rahoitusjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 103 Jätkäsaaren Jätteen Putkikeräys Oy:n konsernitiliin käyttöoikeustilin luottolimiitin muuttaminen HEL 2013-006680 T 02 06 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti, viitaten

Lisätiedot

HUOVIn käyttäjärekisteröinti

HUOVIn käyttäjärekisteröinti 1 HUOVIn käyttäjärekisteröinti Tämä ohje kuvaa käyttäjärekisteröinnin vaiheet: 0. pankkitunnusten käyttö 1. pankkitunnistus 2. käyttäjätiedot 3. tunnistamisen aktivointi 4. käyttäjärekisteröinnin vahvistus

Lisätiedot

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainanhakijan opas Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainan hakeminen on helppoa, nopeaa ja turvallista Joutsen Rahoituksen verkkopalvelussa lainan haku on tehty niin helpoksi

Lisätiedot

Käyttäjän henkilöllisyys varmistetaan HUOVIn käyttäjärekisteröinnissä henkilökohtaisella verkkopankkitunnuksella.

Käyttäjän henkilöllisyys varmistetaan HUOVIn käyttäjärekisteröinnissä henkilökohtaisella verkkopankkitunnuksella. 1 HUOVIn käyttäjärekisteröinti Tämä ohje kuvaa käyttäjärekisteröinnin vaiheet: 0. pankkitunnusten käyttö 1. pankkitunnistus 2. käyttäjätiedot 3. tunnistamisen aktivointi 4. käyttäjärekisteröinnin vahvistus

Lisätiedot

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä OHJE TYÖAIKAPANKKIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALALLA Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Ylemmät

Lisätiedot

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt Yleiset ehdot 1 (6) Näitä tilin yleisiä ehtoja sovelletaan yksityishenkilöiden tilisopimuksiin ja nämä yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Finanssivalvonta on hyväksynyt nämä tilin yleiset ehdot 21.05.2010

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

KAUPPIAS-EXTRANETIN KÄYTTÖOHJE

KAUPPIAS-EXTRANETIN KÄYTTÖOHJE 1 (16) KAUPPIAS-EXTRANETIN KÄYTTÖOHJE Kirjautuminen Kauppias-extranettiin Kirjoita internet-selaimesi osoitteeksi: www.pohjola.fi/rahoitusverkkopalvelut. Kyseinen osoite kannattaa tallentaa tietokoneellesi

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

Luoton maksulla Luotonantajan pankkitilille toteutettavaa Luoton lyhentämistä koskevaa tilisiirtoa. Luoton maksu on pätevä vain tilisiirtona.

Luoton maksulla Luotonantajan pankkitilille toteutettavaa Luoton lyhentämistä koskevaa tilisiirtoa. Luoton maksu on pätevä vain tilisiirtona. YLEISET KULUTTAJALUOTTOEHDOT Luotonantaja 4finance Oy, Y-tunnus: 2257545-4 Luotonsaaja Luonnollinen henkilö, joka on hakenut Kuluttajaluottoa Luotonantajalta tämän hyväksymällä ja esittämällä tavalla ja

Lisätiedot

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 Laskulla ja Osamaksulla Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 asennusohje 2 1. JOUSTORAHAN EDUT VERKKOKAUPPIAALLE... 3 2. KÄYTTÖÖNOTTO VERKKOKAUPPAAN... 3 3. JOUSTORAHAN

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTILIN JA PRIME-TILIN YLEISET EHDOT

KÄYTTÖTILIN JA PRIME-TILIN YLEISET EHDOT KÄYTTÖTILIN JA PRIME -TILIN YLEISET EHDOT 1. 7.2015 Näitä ehtoja sovelletaan käyttö- ja prime-tilien tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Maksutoimeksiantojen toteuttamiseen sovelletaan

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus

Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus Suvi Kankaanpää, Yrityksen pankkineuvoja 25.11.2016 Yritysten rahoitusmuodot Yritysten rahoitusmuodot Rahoitusmuoto asiakkaan tarpeen mukaan Kertaluontoinen

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 31.03.2014 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA id23613 1 (8) 3/2009 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Leo Jumppanen jäsen

PÖYTÄKIRJA id23613 1 (8) 3/2009 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Leo Jumppanen jäsen PÖYTÄKIRJA id23613 1 (8) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika klo 12.30-12.54. Paikka Puhelinkokous Osallistujat Päätöksentekijät Marja-Liisa Grönvall puheenjohtaja Timo Tiainen

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan tuet

Aikuisopiskelijan tuet Aikuisopiskelijan tuet 9.10.2009 Monica Varjonen, vakuutuspäällikkö Kela, Turun vakuutuspiiri 3.2008 KANSANELÄKELAITOS, KELA Huolehtii Suomessa asumiseen perustuvista sosiaaliturvaetuuksista eri elämäntilanteissa

Lisätiedot

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Opintotuki Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Opintotuki Itä-Suomen yliopistolla on oma

Lisätiedot

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa.

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa. 1 ASIAKKAAN OMIEN VAROJEN KÄSITTELY JA SÄILYTTÄMINEN HYVINVOINTIPALVELUISSA (Ohje) Yleistä Asiakkaiden omien varojen säilyttämiseen liittyvät ohjeet liittyvät sisäisen valvonnan organisointiin hyvinvointipalveluissa.

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Varhaiskasvatus

SULKAVAN KUNTA Varhaiskasvatus SULKAVAN KUNTA Varhaiskasvatus KUNNALLINEN PÄIVÄHOITO Asiakasmaksujen määräytyminen 1.8.2014 alkaen Lasten päivähoitomaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen

Lisätiedot

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Veli-Pekka Ruotsila Nivala 28.8.2012 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista

Lisätiedot

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Nuorten talous- ja velkaneuvonta Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Helsingin talous- ja velkaneuvonta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN VUODEN 14 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN 9.1.14 Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 14 on 15. Yrittäjien ja Osuuspankkien yhteistyössä laatima ja koko Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen historian 21. Maakuntaennuste.

Lisätiedot

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Olavi Manninen, tietotekniikkakeskus / Kuopion kampus 2.9.2011 Johdatus akateemisiin opintoihin Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Tietotekniikkakeskuksen palveluista Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015

1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015 1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015 Näitä ehtoja sovelletaan eri talletustilien tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Määritelmät Arvopäivä: Arvopäivä on viiteajankohta, jota pankki

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 36/2007 vp Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnalle LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan opintorahan korottamista noin 15 prosentilla. Ehdotan lakialoitteessa,

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ:N VISA-EHDOT

AKTIA PANKKI OYJ:N VISA-EHDOT 1 (10) Maksupääte on maksunsaajalla oleva laite tai järjestelmä, jolla maksukortin tiedot luetaan ja tarkistetaan maksettaessa ja joka toimittaa korttitapahtumat elektronisesti edelleen maksutililtä tai

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 30.03.2016 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna ja vuoteen

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2014

Jäsenmaksuohjesääntö 2014 Jäsenmaksuohjesääntö 2014 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton jäsenen tulee liiton sääntöjen mukaan maksaa jäsenmaksua, ellei hän ole oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksun suuruudesta päättää

Lisätiedot

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA Oy Matkahuolto Ab (Matkahuolto) ja Kunta X (Kunta) ovat sopineet Matkahuollon peruskoululaisten matkakorttipalvelusta Kunnassa seuraavaa:

Lisätiedot

Suomen suurin säästöpankki lähellä ja läsnä

Suomen suurin säästöpankki lähellä ja läsnä TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TAKANA TULOKSEKAS VUOSI Suomen suurin säästöpankki lähellä ja läsnä Oma Säästöpankin markkina-asema jatkoi vahvistumistaan viime vuonna. Tahtotilamme jatkon suhteen on selkeä,

Lisätiedot

Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla.

Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla. Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla. MYYNTIHINTALUETTELO pvm 26.1.2015 Hinnat voimassa toistaiseksi Päivitetty 4.1.2016 Huoneisto tyyppi

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat jo liittyneet sähköisen reseptin käyttäjiksi. Yksityinen terveydenhuolto siirtyy parhaillaan vaiheittain sähköisen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 2001-2010 1.4.2011

Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 2001-2010 1.4.2011 Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 21-21 1.4.211 TILASTOTIETOJA PANKKIEN MAKSUJÄRJESTELMISTÄ SUOMESSA 21-21 MAKSUJENVÄLITYS Siirrot 1 Pankkien maksujenvälitys ja konekielisyysaste 2 Konekieliset

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen TARJOUSPYYNTÖ n lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen Hankintayksikkö Osoite Yhteyshenkilö Kirkkonummen kunta Liikuntalautakunta Sivistyspalvelukeskus Kirkkotallintie 1 B 2 krs 02400 KIRKKONUMMI

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalveluiden käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset 2 Esitetty 1 Lain tarkoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot