Kelainfo. Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kelainfo. Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa"

Transkriptio

1 Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa Kelainfo Opintolainan valtiontakaus on osa opintotukea. Tässä esitteessä kerrotaan valtiontakauksen hakemisesta ja lainan nostamisesta. Lisäksi selvitetään lainan korkoavustusta ja uusille korkeakouluopiskelijoille myönnettävää opintolainan verovähennysoikeutta Kelan viestintä Sisällys Valtiontakauksen hakeminen Maksuhäiriötiedot tutkitaan Opintolainan määrä ja lainan nostaminen Lainan maksuvaikeudet Opintolainan korot Korkoavustus pienituloisille Opintolainavähennys Oikeus opintolainan valtiontakaukseen on kaikilla niillä opiskelijoilla, jotka saavat opintorahaa tai aikuiskoulutustukea. Poikkeuksellisesti oikeus opintolainan valtiontakaukseen on myös vuotiaalla itsenäisesti asuvalla opiskelijalla, jonka opintoraha on evätty vanhempien tulojen perusteella. Lukiolaiselle lainatakaus voidaan myöntää vain, jos hän saa opintorahaa. Alle 17-vuotiaalla itsenäisesti asuvalla opiskelijalla (ei kuitenkaan lukiolaisella), jonka opintoraha on evätty lapsilisäoikeuden vuoksi. Vanhempien tulot otetaan huomioon. Opiskelijalla, jonka opintoraha on evätty harjoittelupalkan, oppilaitoksen maksaman apurahan tai opintoihin liittyvän sitä vastaavan muun taloudellisen etuuden vuoksi. Opintotuessa on kolme osaa: opintoraha asumislisä valtion takaama opintolaina Opintoraha ja asumislisä ovat valtion rahoittamia avustuksia, jotka maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. Opintolaina on laina, jonka opiskelija itse hakee valitsemastaan pankista. Kun valtio takaa opintolainan, lainalle ei tarvita muuta vakuutta. Valtiontakaus määrittelee osan lainaehdoista. Muista lainaehdoista ja opintolainan korosta sopivat pankki ja opiskelija. Opintolaina maksetaan takaisin lainan myöntäneelle pankille yleensä opintojen päätyttyä. Opiskelijat, jotka ovat aloittaneet korkeakouluopiskelunsa tai sen jälkeen, 1

2 voivat saada valmistumisensa jälkeen opintolainavähennyksen verotuksessa (ks. sivu 6). Opintolainan valtiontakauksen määrä tukikuukaudelta Korkeakouluopiskelija ja aikuiskoulutustukea saava 300 euroa Ulkomailla opiskeleva korkeakouluopiskelija 440 euroa Muut opiskelijat: Alle 18-vuotias 160 euroa 18 vuotta täyttänyt 220 euroa (sen kuukauden alusta, jona opiskelija täyttää 18 vuotta) Ulkomailla opiskeleva muu kuin korkeakouluopiskelija 360 euroa Valtiontakauksen hakeminen Opintolainan valtiontakausta opiskelija hakee yleensä samalla kertaa ja samalla lomakkeella kuin muutakin opintotukea. Toisen asteen opiskelijat käyttävät hakemuslomaketta OT1, korkeakouluopiskelijat lomaketta OT2 ja ulkomailla tutkintonsa suorittavat lomaketta OT3. Lomaketta OTm käytetään, jos valtiontakausta haetaan erikseen kuin muuta opintotukea. Lainatakaus voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien. Aikuiskoulutustukeen liittyvää lainatakausta haetaan lomakkeella OT12, ja sen voi saada hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta lukien. Hakemuslomakkeita saa oppilaitoksista, Kelan toimistoista tai tulostamalla Internetistä Maksuhäiriöt tarkistetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä luottotietorekisteristä. Opiskelija voi myös itse tarkistaa omat tietonsa joko henkilökohtaisesti tai kirjeitse (kirjeeseen mukaan kopio henkilötodistuksesta, jossa on allekirjoitus) osoitteesta: Suomen Asiakastieto, Kuluttajaneuvonta Työpajankatu 10 A (5. krs), PL 16, HELSINKI puh. (09) , faksi (09) Valtiontakaus voidaan kuitenkin myöntää, jos maksuhäiriö on yksittäinen, määrältään vähäinen ja sen rekisteröinnistä on kulunut kohtuullisen pitkä aika (ns. lievä maksuhäiriö) tai maksuhäiriömerkinnän aiheuttanut velka on jo maksettu. Opintolainan valtiontakausta ei myöskään myönnetä opiskelijalle, joka on jättänyt aikaisemman opintolainan hoitamatta ja laina on takausvastuun perusteella Kelan perittävänä, ellei takauksen myöntämiselle ole erityisiä syitä. Erityiset syyt valtiontakauksen myöntämiseksi Jos lainatakausta ei voida myöntää, opiskelijalle lähetetään kirje ja hänelle varataan mahdollisuus selvittää tilanteensa. Opintorahasta ja asumislisästä voidaan antaa päätös ennen velkatilanteen selvittämistä. Valtiontakaus voidaan myöntää maksuhäiriömerkinnästä tai takausvastuuperinnästä huolimatta, jos opintotuen hakijalla on esittää siihen erityisiä syitä. Maksuhäiriötiedot tutkitaan Ennen valtiontakauksen myöntämistä Kela tarkistaa opintotuen hakijan maksuhäiriötiedot. Opintolainan valtiontakaus myönnetään opiskelijalle, jolla ei ole luottotietorekisterissä merkintöjä maksuhäiriöistä. Maksuhäiriöllä tarkoitetaan luottotietorekisteriin rekisteröityä tietoa maksun tai suorituksen laiminlyönnistä. 2 Esimerkkejä erityisistä syistä: Maksuhäiriömerkintä on aiheutunut takaajana maksetusta velasta. Maksuhäiriömerkintä johtuu avioeroon tai avoliiton päättymiseen liittyvistä taloudellisista järjestelyistä tai sairauden aiheuttamasta velanhoitokyvyn heikkenemisestä. Maksuhäiriömerkintä on aiheutunut yritystoimintaan liittyvästä velasta.

3 Maksuhäiriömerkintä perustuu hakijan itsensä pyytämään luottokieltoon (ns. omaehtoinen luottokielto). Lainatakauksen myöntämistä voidaan harkita, jos opiskelija on velkajärjestelyssä ja hoitaa velkojaan suunnitelman mukaan. Lainatakausta harkittaessa otetaan huomioon opiskelijan velkaantuminen ja tosiasiallinen lainanhoitokyky sekä suunnitellun koulutuksen vaikutus opiskelijan mahdollisuuksiin suoriutua taloudellisista velvoitteistaan. Opintolainan hakeminen pankista Opintotukipäätöksessä opiskelijalle kerrotaan, onko hänelle myönnetty lainatakaus. Lainatakaus myönnetään enimmäismäärän mukaisena, mutta opintolainan voi jättää nostamatta tai sen voi ottaa enimmäismäärää pienempänä. Opintolainan valtiontakaus on voimassa 30 vuotta ensimmäisen lainaerän nostamisesta. Jos lainatakaus on myönnetty, opiskelija hakee opintolainaa pankilta. Pankki päättää lainan myöntämisestä. Opiskelijan ei tarvitse toimittaa pankille opintotukipäätöstä, koska pankki saa takauksen tiedot suoraan Kelalta. Tietojen tarkistamiseen kuluu yleensä yksi pankkipäivä. Jos opiskelija on opintolainaa nostaessaan alaikäinen, hänen edunvalvojansa, yleensä vanhempien, tulee suostua siihen, että opiskelija ottaa lainan omiin nimiinsä ja nostaa sen ilman eri valtuutusta. Lainan nostaminen Opintotukipäätöksessä kerrotaan lainan nostoerät ja päivämäärät, jolloin nostoerän voi aikaisintaan nostaa. Opintolaina nostetaan lukuvuoden aikana yleensä joko kahdessa tai neljässä erässä*. Lukuvuoden aikaisemmat nostamattomat lainaerät voi nostaa myöhemmin saman lukuvuoden aikana (esim. lukuvuoden koko lainaerä 1. maaliskuuta) edellyttäen, että opinnot jatkuvat lainan nostohetkellä eikä opintotukioikeus ole päättynyt. Koko lukuvuoden opintolainan voi poikkeuksellisesti nostaa yhtenä eränä vain silloin, kun se on myönnetty ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritettavaan tutkintoon, tieteellisiin jatko-opintoihin, aikuiskoulutustuen saajalle tai enintään12 kuukautta kestäviin opintoihin. Lainan viimeinen nostopäivä Jos opintotuki jatkuu kyseisiin opintoihin vielä seuraavana lukuvuonna, on laina nostettavissa koko lukuvuoden ajan eli saakka. Opintolainaa ei saa nostaa opintojen päättymisen tai keskeytymisen jälkeen. Jos opintotukea on haettu vain määräajaksi lukuvuoden aikana, lainan viimeinen nostopäivä on opintotuen päättymispäivä. Lainaa ei myöskään saa nostaa sen jälkeen, kun opintotuki on lakkautettu puutteellisen opintomenestyksen vuoksi. Säännöt koskevat myös lukuvuoden aikaisempia nostamattomia lainaeriä. *Opintolainan nostoerät Korkeakouluopintoihin myönnetty opintolaina on nostettavissa kahdessa erässä: Syyslukukauden osuus aikaisintaan 1. elokuuta Kevätlukukauden osuus aikaisintaan 1. tammikuuta Muissa oppilaitoksissa harjoitettaviin opintoihin myönnetty opintolaina on nostettavissa neljässä erässä: Elo - lokakuun lainaerät aikaisintaan 1. elokuuta Marras- ja joulukuun lainaerät aikaisintaan 1. marraskuuta Tammi- ja helmikuun lainaerät aikaisintaan 1. tammikuuta Maalis - heinäkuun lainaerät aikaisintaan 1. maaliskuuta 3

4 Jos opintotuki lakkautetaan tai tukea perutaan tulevalta ajalta, opiskelijalla ei ole oikeutta nostaa lakkautuksen jälkeisiä lainaeriä. Opiskelija saa kuitenkin nostaa lakkautusta edeltävät nostamattomat lainaerät, jos hän opiskelee lainan nostohetkellä (poikkeukset edellisessä kappaleessa). Erityismääräykset lainan nostamisesta Kun opintotukipäätös sisältää lainatakauksen lukuvuotta edeltävää kesä- ja heinäkuuta varten, lainan ensimmäisen erän saa nostaa jo näiden kuukausien aikana. Jos aikaa takauspäätöksen antamisesta opintojen tai lukuvuoden päättymiseen on vähemmän kuin kaksi kuukautta tai takauspäätös annetaan lukuvuoden tai opintojen päätyttyä, opintolaina on nostettava viimeistään kahden kuukauden kuluttua takauspäätöksen antamisesta. Lainan nostoajat on aina määritelty takauspäätöksessä. Lainatakauksen tarkistaminen Lainatakaus tarkistetaan sen myöntämisen jälkeen, jos opiskelijan olosuhteet muuttuvat. Kela toimittaa takauksen muutostiedot lainan myöntäneelle pankille. Pankki tarkistaa takaustiedot jokaisen lainaerän noston yhteydessä. Jos takauksen määrä on pienentynyt, pankki tarkistaa myöntämänsä lainan uuden takauksen mukaiseksi. Jos takauksen määrä on korottunut tarkistuksen yhteydessä, korotuksen mukaista lisälainaa on haettava pankista erikseen. Opintolainan korot Opiskelija ja pankki sopivat opintolainan korosta. Opiskelija maksaa itse jo opiskeluaikana lainasta 1 prosentin koron. Muu osa korosta lisätään lainan pääomaan (pääomitetaan). Jos itse maksettavaksi tuleva puolivuosittainen korko jää alle 15 euron, koko korko lisätään pääomaan. Ennen lukuvuotta nostettujen opintolainojen koko korko pääomitetaan. 4 Yhden prosentin koronmaksun laiminlyönti voi johtaa siihen, että Kela maksaa lainan takaajana pankille ja opiskelijalle ei myönnetä enää uutta opintolainaa. Pääomittaminen tehdään niinä lukukausina, joilta opiskelija saa opintotukea sekä vielä yhtenä lukukautena tämän jälkeen. Korot lisätään lainapääomaan kaksi kertaa vuodessa: kesäkuussa ja joulukuussa. Esimerkiksi jos opiskelija sai viimeksi opintotukea syksyllä 2006, hänen opintolainansa korot pääomitetaan vielä kesäkuussa Pääomituksen seurauksena takaisin maksettava velkapääoma kasvaa myös korkojen ja koron korkojen verran. Pankki huolehtii automaattisesti koron pääomittamisesta ilman erillistä pyyntöä. Opiskelija saa siitä ilmoituksen pankilta. Pääomitetut korot voi vähentää verotuksessa. Kun korko lisätään opintolainan pääomaan, opiskelija ei voi itse maksaa sitä. Sen sijaan opiskelija voi halutessaan lyhentää lainapääomaa esimerkiksi korkoa vastaavan määrän. Kun korkoja ei enää pääomiteta, lainansaaja maksaa ne itse. Tällöin hän voi olla oikeutettu opintolainan korkoavustukseen. Kun muu osa korosta pääomitetaan, yhden prosentin korkoon ei voi saada korkoavustusta. Lainan maksuvaikeudet Jos opintolainan nostajalla on lainaan liittyviä maksuvaikeuksia, hänen tulee ottaa yhteyttä lainan myöntäneeseen pankkiin. Pankki päättää opintolainan takaisinmaksun lykkäämisestä ja uudelleenjärjestelyistä. Korkoavustus pienituloisille Korkoavustuksella tarkoitetaan sitä, että Kela maksaa valtion takaaman opintolainan erääntyvät korot kokonaan ilman takaisinmaksuvelvollisuutta. Korkoavustukseen ovat oikeutettuja kaikki pienituloiset sen jälkeen, kun markkinaehtoisen opintolainan korkoja ei enää lisätä lainapääomaan.

5 Korkoavustusta ei makseta lainoista, jotka on maksettu takausvastuun perusteella pankille. Kuka on pienituloinen? Henkilöä pidetään pienituloisena, jos hänen saamansa veronalaiset ansio- ja pääomatulot (brutto) ovat koron maksukuukautta edeltävän neljän kuukauden jakson aikana keskimäärin enintään 775 euroa kuukaudessa. Tulorajaa korotetaan, jos hakijalla on huollettavanaan alaikäisiä lapsia tai jos hakijan luona asuu hänen puolisonsa alaikäisiä lapsia. Puolisolla tarkoitetaan avio- ja avopuolisoa sekä rekisteröidyn parisuhteen osapuolta. Jos lapsia on yksi, tuloraja on 895 e/kk. Kahdella lapsella tuloraja on 930 e/kk ja kolmella tai useammalla 985 e/kk. Tulojen kohdentumisessa ratkaisevaa on niiden maksuajankohta. Tuloilla tarkoitetaan tuloverolain (1535/1992) mukaisia veronalaisia pääoma- ja ansiotuloja sekä vastaavanlaisia tuloja ulkomailta. Huomioon otettavia tuloja ovat esimerkiksi palkkatulot, vuokratulot, osinkotulot, luovutusvoitot, eläketulo, kotihoidon tuki, päivärahat ja muut veronalaiset sosiaalietuudet. Tuloista ei vähennetä veroja eikä vähennyksiä. Korkoavustuksen maksukaudet Korkoavustusta voi saada enintään viideltä vuosipuoliskolta ( ja ). Koron säännönmukainen maksupäivä määrittelee sen, mihin vuosipuoliskoon kyseinen korkoavustus kuuluu. Esimerkiksi syyskuun ja joulukuun korkoihin myönnetyt avustukset kuluttavat yhden vuosipuoliskon. Korkoavustuksena maksetaan lainan normaali korko ja pankin ilmoituskulut, mutta ei viivästyskorkoa. Korkoavustuksena maksettu korko ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Kela ilmoittaa myönnetyt korkoavustukset verottajalle. Jos korkoavustusta ei myönnetä, maksukuitit palautetaan hakijalle. Korkoavustusta myönnetään myös vanhoihin korkotukilainoihin Aikaisemman opintotukijärjestelmän mukaisia korkotukilainoja myönnettiin opiskelijoille viimeksi lukuvuonna Korkotukilainojen korkoavustukseen ovat oikeutettuja kaikki pienituloiset, joille ei ole maksettu opintotukea koron säännönmukaista erääntymiskuukautta edeltävän viiden kuukauden ajalta. Korkoavustuksen hakuajat Korkoavustusta haetaan hakemuslomakkeella OT7, jota saa Kelan toimistoista ja Kelan Internet-palvelusta. Hakemuksen on oltava perillä Kelan toimistossa viimeistään kahden kuukauden kuluttua koron erääntymiskuukaudesta. Korkoavustus voidaan maksaa suoraan lainan myöntäneelle pankille tai hakijan tilille. Korkoavustuksen myöntämisehdot Opintolainan koron maksukuukausi Korkokausi (maksupäivä lihavoitu) Aika, jona hakija ei saa opintotukea 5 Tulojen tarkastelujakso (lasten lukumäärä samalla ajanjaksolla) Markkinaehtoiset lainat Kesäkuu Edeltävä syys- ja kuluva kevätlukukausi Joulukuu Edeltävä kevät- ja kuluva syyslukukausi Vanhat korkotukilainat Syyskuu Maaliskuu (29.2.) (29.2.)

6 Kun korkoavustus maksetaan hakijan tilille, on hakemuksen* oltava perillä Kelassa viimeistään: Markkinaehtoiset lainat kesäkuun korot 31. elokuuta joulukuun korot 28. (29.) helmikuuta Korkotukilainat maaliskuun korot 31. toukokuuta syyskuun korot 30. marraskuuta * Hakemukseen liitetään kuitit maksetuista koroista tai kopio tiliotteesta. Kun korkoavustus maksetaan pankille, on hakemuksen oltava perillä Kelassa aikaisemmin*, jotta ei joudu maksamaan viivästyskorkoa. Markkinaehtoiset lainat kesäkuun korot 5. kesäkuuta joulukuun korot 5. joulukuuta Korkotukilainat maaliskuun korot 20. maaliskuuta syyskuun korot 20. syyskuuta *Mainittuun päivämäärään mennessä viimeisenä pankkipäivänä. Opintolainavähennys Opintolainan saaja, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon määräajassa, voi saada valmistuttuaan verotuksessa opintolainavähennyksen. Myös alemman korkeakoulututkinnon suorittanut voi saada opintolainavähennyksen, jos hänet on valittu suorittamaan vain alempi korkeakoulututkinto. Vähennyksen voi saada vain ensimmäisen vähennykseen oikeuttavan tutkinnon perusteella. Mitä opiskelijalta edellytetään vähennykseen? Vähennyksen voi saada opiskelija, joka on opiskelijavalinnassa ottanut vastaan kyseisen opiskelupaikan korkeakoulussa lukuvuonna tai sen jälkeen tai on ilmoittautunut kyseisissä opinnoissa läsnä olevaksi ensimmäisen kerran lukuvuonna tai sen jälkeen. Vähennyksen saamisen lisäedellytyksenä on, että tutkinto on suoritettu määräajassa opiskelijalla on opintolainaa enemmän kuin opiskelijalle säädetty lainan omavastuu. Tutkinnon suorittamisaika Lainavähennykseen oikeuttavan tutkinnon suorittamisaika perustuu suoritetun tutkinnon laajuuteen seuraavasti. Tavoiteajalla tarkoitetaan tutkinnon laajuuden mukaista opiskeluaikaa (60 opintopistettä vastaa yhden lukuvuoden opintoja). Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto: tavoiteaika + enintään kaksi lukuvuotta Tutkinnon laajuus Suorittamisaika enintään 300 opintopistettä 7,0 lukuvuotta 330 opintopistettä 7,5 lukuvuotta 360 opintopistettä 8,0 lukuvuotta Ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto: tavoiteaika + enintään yksi lukuvuosi Tutkinnon laajuus Suorittamisaika enintään 180 opintopistettä 4,0 lukuvuotta 210 opintopistettä 4,5 lukuvuotta 240 opintopistettä 5,0 lukuvuotta 280 opintopistettä 5,5 lukuvuotta Tutkinnon suorittamisajan laskeminen alkaa sen lukukauden alusta (1.1. tai 1.8.), jolloin opiskelija on ottanut vastaan ensimmäisen opiskelupaikan missä tahansa korkeakoulussa, kuitenkin aikaisintaan Poissaololukukaudetkin lasketaan opiskeluajaksi. Tutkinnon suorittamisajan laskeminen päättyy 6

7 tutkinnon suorittamislukukauden viimeiseen päivään (31.7. tai ). Jos tutkinnon suorittamisaika ylittää määräajan, lainavähennyksen voi kuitenkin saada, jos opinnot ovat viivästyneet varusmies-, siviili- tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisen vuoksi: palveluksessaolopäivät selvitetään lapsen hoitamisen vuoksi: äitiys-, isyys- ja vanhempainrahapäivät selvitetään tai oman sairastumisen vuoksi: sairauspäivärahapäivät taikka täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavat eläke- tai työkyvyttömyyseläkeajat selvitetään. Tutkinnon suorittamisaikaa pidentänyt olosuhde otetaan huomioon vain, jos se on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden opiskeluaikaan sisältyvän lukukauden aikana ( tai ). Kun tämä ehto täyttyy yhden lukukauden aikana, määräaikaa voidaan pidentää 0,5 lukuvuodella. Asevelvollisuuden, ase- tai siviilipalveluksen suorittamisen ja oman sairastumisen perusteella määräaikaa voidaan pidentää yhteensä enintään 2,0 lukuvuodella. Päätös opintolainavähennyksestä Jos opiskelijalla on tutkinnon suorittamislukukauden lopussa korkeakouluopintoihin nostettua opintolainaa yli euroa, hänellä voi olla oikeus opintolainavähennykseen. Kun opiskelija on suorittanut vähennykseen oikeuttavan tutkinnon ja nostanut valtion takaamaa opintolainaa, hän saa hakemuksetta päätöksen tai päätösehdotuksen oikeudesta opintolainavähennykseen. Jos määräaika on ylittynyt tai lainaa ei ole riittävästi, opiskelija saa hylkäävän päätösehdotuksen. Päätösehdotuksen saaja voi määräajassa pyytää asian käsittelyä uudelleen, jonka jälkeen hänelle annetaan päätös. Päätöksissä on normaali muutoksenhakuosoitus. Päätöksiä ja päätösehdotuksia annetaan vuoden 2007 syyslukukaudesta lukien niille, jotka ovat suorittaneet lainavähennykseen oikeuttavan tutkinnon. Se pyritään lähettämään tutkinnon suorittamislukukautta seuraavan lukukauden aikana. Jos tutkinnon suorittaneella ei ole ollut opintolainaa korkeakouluopintojen aikana, päätöstä tai päätösehdotusta ei anneta. Esimerkkejä opintolainavähennyksestä Suoritettu tutkinto Lainavähennykseen oikeuttava tutkinnon suorittamisaika Huomioon otettava opintolainan enimmäismäärä Opintolainavähennyksen enimmäismäärä Lainan lyhennys ensimmäisenä vuonna Verovähennys Ammattikorkeakoulu 210 opintopisteen tutkinto 7 Yliopisto 300 opintopisteen tutkinto 3,5 + 1,0 = 4,5 lukuvuotta 5,0 + 2,0 = 7,0 lukuvuotta 3,5 x 9 kk x 300 e/kk = e ( ) x 30 % = e 5,0 x 9 kk x 300 e/kk = e ( ) x 30 % = e e e vuodessa e Lisäesimerkkejä: Kahtena ensimmäisenä vuonna 1500 e ja kolmantena 300 e

8 Esimerkki. Tutkinnon suorittanut oli saanut hylkäävän päätösehdotuksen opintolainavähennyksestä. Yhteensä 300 opintopisteen laajuinen alempi ja ylempi korkeakoulututkinto olisi pitänyt suorittaa 7,0 lukuvuodessa, mutta huomioon otettava tutkinnon suorittamisaika oli 7,5 lukuvuotta. Hän tekee uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän selvittää saaneensa lapsen opiskeluaikanaan. Yliopiston opintotukilautakunta tarkistaa äitiys- ja vanhempainrahakaudet: Lainavähennykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa voidaan pidentää 1,0 lukuvuodella ja opintolainavähennysoikeus myönnetään. Opintolainavähennyksen määrä Vähennyksen suuruus on 30 prosenttia opintolainan euroa ylittävästä määrästä. Laskelmassa otetaan huomioon tai sen jälkeen aloitettujen korkeakouluopintojen aikana nostetut opintolainat. Pääomitettuja korkoja ei oteta huomioon vähennykseen oikeuttavassa lainamäärässä. Vähennykseen oikeuttavan opintolainan määrä on kuitenkin enintään suoritetun tutkinnon tavoiteaikaa vastaava lainamäärä. Siihen lasketaan 9 kuukauden laina lukuvuodessa. Opintolainat, jotka on maksettu takaisin pankille ennen tutkinnon suorittamislukukauden loppua, eivät oikeuta opintolainavähennykseen. Opintolainavähennys verotuksessa Jos opintolainavähennys myönnetään, Kela toimittaa tarvittavat tiedot verohallinnolle. Lainansaajan ei itse tarvitse tehdä mitään muuta kuin maksaa suunnitelman mukaisesti opintolainaa pankille takaisin. Vähennysoikeus alkaa tutkinnon suorittamisvuotta seuraavana vuonna. Tutkinnon suorittamisvuonna tai aikaisemmin tehdyt lainan lyhennykset eivät oikeuta vähennykseen. 8 Kun tutkinnon suorittanut lyhentää opintolainaansa, hän maksaa opintolainavähennyksen verran vähemmän veroja. Vähennys tehdään lyhennysvuoden verosta, ja menettelyä jatketaan, kunnes enimmäismäärän mukainen vähennys on käytetty kuitenkin enintään tutkinnon suorittamisvuotta seuraavan 10 vuoden ajan. Lisätietoja opintolainasta saat Kelan toimistoista Yliopistojen opintotukilautakunnista Pankeista Opintotukiesitteestä ja Kelan Internet-palvelusta Säädökset Opintotukilaki 65/1994 Opintotukiasetus 260/1994 Tuloverolaki 1535/1992 Kela Kelan viestintä Eura Print Eura 2006

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opintotukilain (65/1994) 11 a, 12 ja 14 a, sellaisina kuin ne ovat, 11 a laissa 1402/2015, 12 laeissa 345/2004 ja 1402/2015 ja

Lisätiedot

OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010

OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010 OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010 Opintotukea on opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 Kuka saa opintotukea ja kuinka Yliopistotutkintoon monta kuukautta? ( tukiajat 1.8.2005 alkaen)

Lisätiedot

Opiskelijapalvelut ja opintotuki

Opiskelijapalvelut ja opintotuki Opiskelijapalvelut ja opintotuki 26.8.2016 Opiskelijapalvelut - Luotsi, 1. kerros työhuoneet käytävän alkupäässä - Opiskelijapalvelut palvelevat kanslia-asioissa kaikkia yliopiston kotimaisia, kansainvälisiä

Lisätiedot

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos Esityksen sisältö Suomen opintotukijärjestelmän synty ja kehitys Olennaiset muutokset 1900-luvulta ja 2000-luvun

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan tuet

Aikuisopiskelijan tuet Aikuisopiskelijan tuet 9.10.2009 Monica Varjonen, vakuutuspäällikkö Kela, Turun vakuutuspiiri 3.2008 KANSANELÄKELAITOS, KELA Huolehtii Suomessa asumiseen perustuvista sosiaaliturvaetuuksista eri elämäntilanteissa

Lisätiedot

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Opintotuki Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Opintotuki Itä-Suomen yliopistolla on oma

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot

OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2016 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT

OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2016 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö 1 OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2016 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA ASUMISLISÄ LAINATAKAUS OPINTOTUEN TULOMALLI

Lisätiedot

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys 1/5 Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys Nimi Henkilötunnus Osoite opiskeluaikana Puh.nro. Osoite kesäaikana Oppilaitos ja opintosuunta Olen aloittanut opiskelun /, opiskelu

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 408 414. Laki. N:o 408. opintotukilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 408 414. Laki. N:o 408. opintotukilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 408 414 SISÄLLYS N:o Sivu 408 Laki opintotukilain muuttamisesta... 2375 409 Laki tuloverolain muuttamisesta... 2381 410 Laki

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

OPINTOTUKI-INFO 2016

OPINTOTUKI-INFO 2016 1 OPINTOTUKI-INFO 2016 SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOTUEN KAKSIPORTAISUUS tukiaika, kaksiportainen myöntäminen OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA OPINTOLAINA JA LAINAHYVITYS OPINTOTUEN

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Asumislisän myöntämisessä ehvioesitykseen ja on

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016. 70. Opintotuki

Talousarvioesitys 2016. 70. Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Talousarvioesitys Opintotuki

Talousarvioesitys Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 30.03.2016 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna ja vuoteen

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 31.03.2014 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 3.3.215 Tilastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 214 1 Milj. euroa (vuoden 214 rahana) 9 8 7 6 5 4

Lisätiedot

HE 64/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia valtiontakauksen määrää.

HE 64/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia valtiontakauksen määrää. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Opintolainahyvitys 13.06.2016

Opintolainahyvitys 13.06.2016 Opintolainahyvitys 13.06.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Opintolainahyvitykseen oikeuttava tutkinto... 2 1.3.2 Tutkinnon

Lisätiedot

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Veli-Pekka Ruotsila Nivala 28.8.2012 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

HE 35/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Opintotuen tarkistusmenettelyä yksinkertaistettaisiin

Lisätiedot

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 214/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 39 ja 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilain opintotuen rahoitusta

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan opintotukilakia muutettavaksi siten, että laissa säädetyt markkamäärät muutettaisiin euroiksi ja senteiksi. Muutokset

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

HE 6/2007 vp. opintotuen saamisen rajoituksia, oikeutta asumislisään, opintotuen hakemista ja myöntämistä

HE 6/2007 vp. opintotuen saamisen rajoituksia, oikeutta asumislisään, opintotuen hakemista ja myöntämistä Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan opintotukilakia muutettavaksi. Opintotukea myönnettäessä sovellettavia vanhempien tulorajoja korotettaisiin 30

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Opintotuen sähköisen hakemisen ja muutosilmoituksen täyttöohje

Opintotuen sähköisen hakemisen ja muutosilmoituksen täyttöohje Opintotuen sähköisen hakemisen ja muutosilmoituksen täyttöohje Sisällys Opintotuen sähköisen hakemisen ja muutosilmoituksen täyttöohje... 1 Yleisiä ohjeita palvelun käytöstä... 2 Hakemuslaji... 4 Muu muutosilmoitus...

Lisätiedot

Rintamalisät 22.04.2016

Rintamalisät 22.04.2016 Rintamalisät 22.04.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Myöntämisedellytykset... 1 1.1.1 Määrä ja maksaminen... 1 1.1.2 Hakeminen ja alkamisajankohta... 1 1.2 Ylimääräinen rintamalisä... 2 1.2.1

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 734. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 734. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2001 N:o 734 736 SISÄLLYS N:o Sivu 734 Laki opintotukilain muuttamisesta... 2265 735 Valtioneuvoston asetus kolttalain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 229/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 d :n muuttamisesta

HE 229/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 d :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi opintotukilakia ja tuloverolakia. Esityksen

Lisätiedot

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi l näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

OPINTOTUKI TAMMIKUUSSA 2003

OPINTOTUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 00 434 138..003 s-posti timo.partio@kela.fi OPINTOTUKI TAMMIKUUSSA 003 Yhteensä 1 Opinto- Asumis- Korko- Korko- Takaus- Ateriaraha lisä avustus tuki vastuu- tuki suorirukset

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

Opintolainavähennys 13.06.2016

Opintolainavähennys 13.06.2016 Opintolainavähennys 13.06.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Lainavähennykseen oikeuttava tutkinto... 2 1.3.2 Tutkinnon

Lisätiedot

Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje

Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje 1. Ohjeen tarkoitus 2. Opiskelijahaut 3. Tutkinto-ohjelman vaihtaminen 4. Opiskelijaksi ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus 5. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE

OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE www.opintoluotsi.fi sivustolta koostanut Lapin TE-toimisto / YLEISET TUET Opintotuki Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta.

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

2005/06. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner

2005/06. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner Kelan opintoetuustilasto FPA-statistik Studieförmåner 2005/06 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

Teuvo Pohjolainen

Teuvo Pohjolainen 1 Teuvo Pohjolainen 22.11.2016 Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 d :n muuttamisesta (HE 229/2016 vp) Perustuslakivaliokunnan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Sivltk. 7.3.2017 17, Liite 5 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelumaksulaki astuu voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään mm. varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahasto Perustettu lailla vuonna 1970 Eroraharahastona o Hoitaa lakisääteisiä tehtäviä, jotka valmisteltu kolmikantaisesti o Rahaston perustamisesta sovittiin

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 36/2007 vp Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnalle LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan opintorahan korottamista noin 15 prosentilla. Ehdotan lakialoitteessa,

Lisätiedot

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia.

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Opintotukea myönnettäessä sovellettavia vanhempien

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasmaksut

Päivähoidon asiakasmaksut Päivähoidon asiakasmaksut Mänttä-Vilppulan sivistyslautakunta Tämä esite on voimassa 1.8.2012 alkaen toistaiseksi. Se on tarkoitettu teille avuksi päivähoidon maksuasioissa. Toivomme, että säilytätte esitteen,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 333 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-2498 Esityslistan asia TJA/19 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT JA MAKSUHUOJENNUSPERIAATTEET LUKUVUONNA

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT JA MAKSUHUOJENNUSPERIAATTEET LUKUVUONNA 1 Tiedote huoltajille PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT JA MAKSUHUOJENNUSPERIAATTEET LUKUVUONNA 2016-2017 Kiinteä kuukausimaksu Iltapäivätoiminnasta peritään maksu

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

HE 121/2011 vp. säännöksiä sekä tehtäväksi eräitä muita teknisluonteisia. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia.

HE 121/2011 vp. säännöksiä sekä tehtäväksi eräitä muita teknisluonteisia. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Esityksessä ehdotetaan pidennettäväksi opintorahan ja asumislisän vapaaehtoisen

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen määrän laskenta

Lastenhoidon tuen määrän laskenta Lastenhoidon tuen määrän laskenta Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi, koska

Lisätiedot

Aikuiskoulutustuki. opintovapaalle jäävälle palkansaajalle tai yrittäjälle

Aikuiskoulutustuki. opintovapaalle jäävälle palkansaajalle tai yrittäjälle Aikuiskoulutustuki opintovapaalle jäävälle palkansaajalle tai yrittäjälle 2012 2013 2 Sisällysluettelo Aikuiskoulutustuki lyhyesti................................. 4 Aikuiskoulutustuen saamisedellytykset......................

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 41 :n ja ammattikorkeakoululain ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 41 :n ja ammattikorkeakoululain ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 41 :n ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (LUONNOS 16.4.2014) ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yliopistolakia

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

PERUSUUTISOINTI HYVÄÄ JÄRJESTELMÄARVIOINNEISSA TOIVOMISEN VARAA. Arenen mediatapaaminen Helsinki Varapuheenjohtaja Jorma Niemelä

PERUSUUTISOINTI HYVÄÄ JÄRJESTELMÄARVIOINNEISSA TOIVOMISEN VARAA. Arenen mediatapaaminen Helsinki Varapuheenjohtaja Jorma Niemelä PERUSUUTISOINTI HYVÄÄ JÄRJESTELMÄARVIOINNEISSA TOIVOMISEN VARAA Arenen mediatapaaminen 28.09.2009 - Helsinki Varapuheenjohtaja Jorma Niemelä Ammattikorkeakoulututkinnot eivät vedä työmarkkinoilla (professori

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksen tavoitteena olevan tutkinnon saavuttaminen Muut yleiset valmiudet 2 Opiskelijan oikeudet Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. www.mol.fi. Työvoimakoulutusetuudet

Työvoimakoulutus. www.mol.fi. Työvoimakoulutusetuudet Työvoimakoulutus www.mol.fi Työvoimakoulutus Työvoimakoulutusetuudet 1.1.2008 Työvoimakoulutus Työvoimakoulutuksen (työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen) tehtävänä on kehittää ja ylläpitää aikuisten ammatillista

Lisätiedot

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Nuorten talous- ja velkaneuvonta Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Helsingin talous- ja velkaneuvonta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Koulutusrahaston etuudet

Koulutusrahaston etuudet Koulutusrahaston etuudet 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta Etuudet aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Toimintaa

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

www.tyy.fi Koponeuvosto 16.2.2015 Sami-Petteri Seppä tyy-sopo@utu.fi Minttu Naarminen tyy-soposihteeri@utu.fi

www.tyy.fi Koponeuvosto 16.2.2015 Sami-Petteri Seppä tyy-sopo@utu.fi Minttu Naarminen tyy-soposihteeri@utu.fi Koponeuvosto 16.2.2015 Sami-Petteri Seppä tyy-sopo@utu.fi Minttu Naarminen tyy-soposihteeri@utu.fi Koponeuvosto Mikä ihmeen kaksiportainen opintotuki Miten vaikuttaa opintojen rakenteisiin Mitä TYY tekee

Lisätiedot

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot