Kelainfo. Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kelainfo. Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa"

Transkriptio

1 Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa Kelainfo Opintolainan valtiontakaus on osa opintotukea. Tässä esitteessä kerrotaan valtiontakauksen hakemisesta ja lainan nostamisesta. Lisäksi selvitetään lainan korkoavustusta ja uusille korkeakouluopiskelijoille myönnettävää opintolainan verovähennysoikeutta Kelan viestintä Sisällys Valtiontakauksen hakeminen Maksuhäiriötiedot tutkitaan Opintolainan määrä ja lainan nostaminen Lainan maksuvaikeudet Opintolainan korot Korkoavustus pienituloisille Opintolainavähennys Oikeus opintolainan valtiontakaukseen on kaikilla niillä opiskelijoilla, jotka saavat opintorahaa tai aikuiskoulutustukea. Poikkeuksellisesti oikeus opintolainan valtiontakaukseen on myös vuotiaalla itsenäisesti asuvalla opiskelijalla, jonka opintoraha on evätty vanhempien tulojen perusteella. Lukiolaiselle lainatakaus voidaan myöntää vain, jos hän saa opintorahaa. Alle 17-vuotiaalla itsenäisesti asuvalla opiskelijalla (ei kuitenkaan lukiolaisella), jonka opintoraha on evätty lapsilisäoikeuden vuoksi. Vanhempien tulot otetaan huomioon. Opiskelijalla, jonka opintoraha on evätty harjoittelupalkan, oppilaitoksen maksaman apurahan tai opintoihin liittyvän sitä vastaavan muun taloudellisen etuuden vuoksi. Opintotuessa on kolme osaa: opintoraha asumislisä valtion takaama opintolaina Opintoraha ja asumislisä ovat valtion rahoittamia avustuksia, jotka maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. Opintolaina on laina, jonka opiskelija itse hakee valitsemastaan pankista. Kun valtio takaa opintolainan, lainalle ei tarvita muuta vakuutta. Valtiontakaus määrittelee osan lainaehdoista. Muista lainaehdoista ja opintolainan korosta sopivat pankki ja opiskelija. Opintolaina maksetaan takaisin lainan myöntäneelle pankille yleensä opintojen päätyttyä. Opiskelijat, jotka ovat aloittaneet korkeakouluopiskelunsa tai sen jälkeen, 1

2 voivat saada valmistumisensa jälkeen opintolainavähennyksen verotuksessa (ks. sivu 6). Opintolainan valtiontakauksen määrä tukikuukaudelta Korkeakouluopiskelija ja aikuiskoulutustukea saava 300 euroa Ulkomailla opiskeleva korkeakouluopiskelija 440 euroa Muut opiskelijat: Alle 18-vuotias 160 euroa 18 vuotta täyttänyt 220 euroa (sen kuukauden alusta, jona opiskelija täyttää 18 vuotta) Ulkomailla opiskeleva muu kuin korkeakouluopiskelija 360 euroa Valtiontakauksen hakeminen Opintolainan valtiontakausta opiskelija hakee yleensä samalla kertaa ja samalla lomakkeella kuin muutakin opintotukea. Toisen asteen opiskelijat käyttävät hakemuslomaketta OT1, korkeakouluopiskelijat lomaketta OT2 ja ulkomailla tutkintonsa suorittavat lomaketta OT3. Lomaketta OTm käytetään, jos valtiontakausta haetaan erikseen kuin muuta opintotukea. Lainatakaus voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien. Aikuiskoulutustukeen liittyvää lainatakausta haetaan lomakkeella OT12, ja sen voi saada hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta lukien. Hakemuslomakkeita saa oppilaitoksista, Kelan toimistoista tai tulostamalla Internetistä Maksuhäiriöt tarkistetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä luottotietorekisteristä. Opiskelija voi myös itse tarkistaa omat tietonsa joko henkilökohtaisesti tai kirjeitse (kirjeeseen mukaan kopio henkilötodistuksesta, jossa on allekirjoitus) osoitteesta: Suomen Asiakastieto, Kuluttajaneuvonta Työpajankatu 10 A (5. krs), PL 16, HELSINKI puh. (09) , faksi (09) Valtiontakaus voidaan kuitenkin myöntää, jos maksuhäiriö on yksittäinen, määrältään vähäinen ja sen rekisteröinnistä on kulunut kohtuullisen pitkä aika (ns. lievä maksuhäiriö) tai maksuhäiriömerkinnän aiheuttanut velka on jo maksettu. Opintolainan valtiontakausta ei myöskään myönnetä opiskelijalle, joka on jättänyt aikaisemman opintolainan hoitamatta ja laina on takausvastuun perusteella Kelan perittävänä, ellei takauksen myöntämiselle ole erityisiä syitä. Erityiset syyt valtiontakauksen myöntämiseksi Jos lainatakausta ei voida myöntää, opiskelijalle lähetetään kirje ja hänelle varataan mahdollisuus selvittää tilanteensa. Opintorahasta ja asumislisästä voidaan antaa päätös ennen velkatilanteen selvittämistä. Valtiontakaus voidaan myöntää maksuhäiriömerkinnästä tai takausvastuuperinnästä huolimatta, jos opintotuen hakijalla on esittää siihen erityisiä syitä. Maksuhäiriötiedot tutkitaan Ennen valtiontakauksen myöntämistä Kela tarkistaa opintotuen hakijan maksuhäiriötiedot. Opintolainan valtiontakaus myönnetään opiskelijalle, jolla ei ole luottotietorekisterissä merkintöjä maksuhäiriöistä. Maksuhäiriöllä tarkoitetaan luottotietorekisteriin rekisteröityä tietoa maksun tai suorituksen laiminlyönnistä. 2 Esimerkkejä erityisistä syistä: Maksuhäiriömerkintä on aiheutunut takaajana maksetusta velasta. Maksuhäiriömerkintä johtuu avioeroon tai avoliiton päättymiseen liittyvistä taloudellisista järjestelyistä tai sairauden aiheuttamasta velanhoitokyvyn heikkenemisestä. Maksuhäiriömerkintä on aiheutunut yritystoimintaan liittyvästä velasta.

3 Maksuhäiriömerkintä perustuu hakijan itsensä pyytämään luottokieltoon (ns. omaehtoinen luottokielto). Lainatakauksen myöntämistä voidaan harkita, jos opiskelija on velkajärjestelyssä ja hoitaa velkojaan suunnitelman mukaan. Lainatakausta harkittaessa otetaan huomioon opiskelijan velkaantuminen ja tosiasiallinen lainanhoitokyky sekä suunnitellun koulutuksen vaikutus opiskelijan mahdollisuuksiin suoriutua taloudellisista velvoitteistaan. Opintolainan hakeminen pankista Opintotukipäätöksessä opiskelijalle kerrotaan, onko hänelle myönnetty lainatakaus. Lainatakaus myönnetään enimmäismäärän mukaisena, mutta opintolainan voi jättää nostamatta tai sen voi ottaa enimmäismäärää pienempänä. Opintolainan valtiontakaus on voimassa 30 vuotta ensimmäisen lainaerän nostamisesta. Jos lainatakaus on myönnetty, opiskelija hakee opintolainaa pankilta. Pankki päättää lainan myöntämisestä. Opiskelijan ei tarvitse toimittaa pankille opintotukipäätöstä, koska pankki saa takauksen tiedot suoraan Kelalta. Tietojen tarkistamiseen kuluu yleensä yksi pankkipäivä. Jos opiskelija on opintolainaa nostaessaan alaikäinen, hänen edunvalvojansa, yleensä vanhempien, tulee suostua siihen, että opiskelija ottaa lainan omiin nimiinsä ja nostaa sen ilman eri valtuutusta. Lainan nostaminen Opintotukipäätöksessä kerrotaan lainan nostoerät ja päivämäärät, jolloin nostoerän voi aikaisintaan nostaa. Opintolaina nostetaan lukuvuoden aikana yleensä joko kahdessa tai neljässä erässä*. Lukuvuoden aikaisemmat nostamattomat lainaerät voi nostaa myöhemmin saman lukuvuoden aikana (esim. lukuvuoden koko lainaerä 1. maaliskuuta) edellyttäen, että opinnot jatkuvat lainan nostohetkellä eikä opintotukioikeus ole päättynyt. Koko lukuvuoden opintolainan voi poikkeuksellisesti nostaa yhtenä eränä vain silloin, kun se on myönnetty ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritettavaan tutkintoon, tieteellisiin jatko-opintoihin, aikuiskoulutustuen saajalle tai enintään12 kuukautta kestäviin opintoihin. Lainan viimeinen nostopäivä Jos opintotuki jatkuu kyseisiin opintoihin vielä seuraavana lukuvuonna, on laina nostettavissa koko lukuvuoden ajan eli saakka. Opintolainaa ei saa nostaa opintojen päättymisen tai keskeytymisen jälkeen. Jos opintotukea on haettu vain määräajaksi lukuvuoden aikana, lainan viimeinen nostopäivä on opintotuen päättymispäivä. Lainaa ei myöskään saa nostaa sen jälkeen, kun opintotuki on lakkautettu puutteellisen opintomenestyksen vuoksi. Säännöt koskevat myös lukuvuoden aikaisempia nostamattomia lainaeriä. *Opintolainan nostoerät Korkeakouluopintoihin myönnetty opintolaina on nostettavissa kahdessa erässä: Syyslukukauden osuus aikaisintaan 1. elokuuta Kevätlukukauden osuus aikaisintaan 1. tammikuuta Muissa oppilaitoksissa harjoitettaviin opintoihin myönnetty opintolaina on nostettavissa neljässä erässä: Elo - lokakuun lainaerät aikaisintaan 1. elokuuta Marras- ja joulukuun lainaerät aikaisintaan 1. marraskuuta Tammi- ja helmikuun lainaerät aikaisintaan 1. tammikuuta Maalis - heinäkuun lainaerät aikaisintaan 1. maaliskuuta 3

4 Jos opintotuki lakkautetaan tai tukea perutaan tulevalta ajalta, opiskelijalla ei ole oikeutta nostaa lakkautuksen jälkeisiä lainaeriä. Opiskelija saa kuitenkin nostaa lakkautusta edeltävät nostamattomat lainaerät, jos hän opiskelee lainan nostohetkellä (poikkeukset edellisessä kappaleessa). Erityismääräykset lainan nostamisesta Kun opintotukipäätös sisältää lainatakauksen lukuvuotta edeltävää kesä- ja heinäkuuta varten, lainan ensimmäisen erän saa nostaa jo näiden kuukausien aikana. Jos aikaa takauspäätöksen antamisesta opintojen tai lukuvuoden päättymiseen on vähemmän kuin kaksi kuukautta tai takauspäätös annetaan lukuvuoden tai opintojen päätyttyä, opintolaina on nostettava viimeistään kahden kuukauden kuluttua takauspäätöksen antamisesta. Lainan nostoajat on aina määritelty takauspäätöksessä. Lainatakauksen tarkistaminen Lainatakaus tarkistetaan sen myöntämisen jälkeen, jos opiskelijan olosuhteet muuttuvat. Kela toimittaa takauksen muutostiedot lainan myöntäneelle pankille. Pankki tarkistaa takaustiedot jokaisen lainaerän noston yhteydessä. Jos takauksen määrä on pienentynyt, pankki tarkistaa myöntämänsä lainan uuden takauksen mukaiseksi. Jos takauksen määrä on korottunut tarkistuksen yhteydessä, korotuksen mukaista lisälainaa on haettava pankista erikseen. Opintolainan korot Opiskelija ja pankki sopivat opintolainan korosta. Opiskelija maksaa itse jo opiskeluaikana lainasta 1 prosentin koron. Muu osa korosta lisätään lainan pääomaan (pääomitetaan). Jos itse maksettavaksi tuleva puolivuosittainen korko jää alle 15 euron, koko korko lisätään pääomaan. Ennen lukuvuotta nostettujen opintolainojen koko korko pääomitetaan. 4 Yhden prosentin koronmaksun laiminlyönti voi johtaa siihen, että Kela maksaa lainan takaajana pankille ja opiskelijalle ei myönnetä enää uutta opintolainaa. Pääomittaminen tehdään niinä lukukausina, joilta opiskelija saa opintotukea sekä vielä yhtenä lukukautena tämän jälkeen. Korot lisätään lainapääomaan kaksi kertaa vuodessa: kesäkuussa ja joulukuussa. Esimerkiksi jos opiskelija sai viimeksi opintotukea syksyllä 2006, hänen opintolainansa korot pääomitetaan vielä kesäkuussa Pääomituksen seurauksena takaisin maksettava velkapääoma kasvaa myös korkojen ja koron korkojen verran. Pankki huolehtii automaattisesti koron pääomittamisesta ilman erillistä pyyntöä. Opiskelija saa siitä ilmoituksen pankilta. Pääomitetut korot voi vähentää verotuksessa. Kun korko lisätään opintolainan pääomaan, opiskelija ei voi itse maksaa sitä. Sen sijaan opiskelija voi halutessaan lyhentää lainapääomaa esimerkiksi korkoa vastaavan määrän. Kun korkoja ei enää pääomiteta, lainansaaja maksaa ne itse. Tällöin hän voi olla oikeutettu opintolainan korkoavustukseen. Kun muu osa korosta pääomitetaan, yhden prosentin korkoon ei voi saada korkoavustusta. Lainan maksuvaikeudet Jos opintolainan nostajalla on lainaan liittyviä maksuvaikeuksia, hänen tulee ottaa yhteyttä lainan myöntäneeseen pankkiin. Pankki päättää opintolainan takaisinmaksun lykkäämisestä ja uudelleenjärjestelyistä. Korkoavustus pienituloisille Korkoavustuksella tarkoitetaan sitä, että Kela maksaa valtion takaaman opintolainan erääntyvät korot kokonaan ilman takaisinmaksuvelvollisuutta. Korkoavustukseen ovat oikeutettuja kaikki pienituloiset sen jälkeen, kun markkinaehtoisen opintolainan korkoja ei enää lisätä lainapääomaan.

5 Korkoavustusta ei makseta lainoista, jotka on maksettu takausvastuun perusteella pankille. Kuka on pienituloinen? Henkilöä pidetään pienituloisena, jos hänen saamansa veronalaiset ansio- ja pääomatulot (brutto) ovat koron maksukuukautta edeltävän neljän kuukauden jakson aikana keskimäärin enintään 775 euroa kuukaudessa. Tulorajaa korotetaan, jos hakijalla on huollettavanaan alaikäisiä lapsia tai jos hakijan luona asuu hänen puolisonsa alaikäisiä lapsia. Puolisolla tarkoitetaan avio- ja avopuolisoa sekä rekisteröidyn parisuhteen osapuolta. Jos lapsia on yksi, tuloraja on 895 e/kk. Kahdella lapsella tuloraja on 930 e/kk ja kolmella tai useammalla 985 e/kk. Tulojen kohdentumisessa ratkaisevaa on niiden maksuajankohta. Tuloilla tarkoitetaan tuloverolain (1535/1992) mukaisia veronalaisia pääoma- ja ansiotuloja sekä vastaavanlaisia tuloja ulkomailta. Huomioon otettavia tuloja ovat esimerkiksi palkkatulot, vuokratulot, osinkotulot, luovutusvoitot, eläketulo, kotihoidon tuki, päivärahat ja muut veronalaiset sosiaalietuudet. Tuloista ei vähennetä veroja eikä vähennyksiä. Korkoavustuksen maksukaudet Korkoavustusta voi saada enintään viideltä vuosipuoliskolta ( ja ). Koron säännönmukainen maksupäivä määrittelee sen, mihin vuosipuoliskoon kyseinen korkoavustus kuuluu. Esimerkiksi syyskuun ja joulukuun korkoihin myönnetyt avustukset kuluttavat yhden vuosipuoliskon. Korkoavustuksena maksetaan lainan normaali korko ja pankin ilmoituskulut, mutta ei viivästyskorkoa. Korkoavustuksena maksettu korko ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Kela ilmoittaa myönnetyt korkoavustukset verottajalle. Jos korkoavustusta ei myönnetä, maksukuitit palautetaan hakijalle. Korkoavustusta myönnetään myös vanhoihin korkotukilainoihin Aikaisemman opintotukijärjestelmän mukaisia korkotukilainoja myönnettiin opiskelijoille viimeksi lukuvuonna Korkotukilainojen korkoavustukseen ovat oikeutettuja kaikki pienituloiset, joille ei ole maksettu opintotukea koron säännönmukaista erääntymiskuukautta edeltävän viiden kuukauden ajalta. Korkoavustuksen hakuajat Korkoavustusta haetaan hakemuslomakkeella OT7, jota saa Kelan toimistoista ja Kelan Internet-palvelusta. Hakemuksen on oltava perillä Kelan toimistossa viimeistään kahden kuukauden kuluttua koron erääntymiskuukaudesta. Korkoavustus voidaan maksaa suoraan lainan myöntäneelle pankille tai hakijan tilille. Korkoavustuksen myöntämisehdot Opintolainan koron maksukuukausi Korkokausi (maksupäivä lihavoitu) Aika, jona hakija ei saa opintotukea 5 Tulojen tarkastelujakso (lasten lukumäärä samalla ajanjaksolla) Markkinaehtoiset lainat Kesäkuu Edeltävä syys- ja kuluva kevätlukukausi Joulukuu Edeltävä kevät- ja kuluva syyslukukausi Vanhat korkotukilainat Syyskuu Maaliskuu (29.2.) (29.2.)

6 Kun korkoavustus maksetaan hakijan tilille, on hakemuksen* oltava perillä Kelassa viimeistään: Markkinaehtoiset lainat kesäkuun korot 31. elokuuta joulukuun korot 28. (29.) helmikuuta Korkotukilainat maaliskuun korot 31. toukokuuta syyskuun korot 30. marraskuuta * Hakemukseen liitetään kuitit maksetuista koroista tai kopio tiliotteesta. Kun korkoavustus maksetaan pankille, on hakemuksen oltava perillä Kelassa aikaisemmin*, jotta ei joudu maksamaan viivästyskorkoa. Markkinaehtoiset lainat kesäkuun korot 5. kesäkuuta joulukuun korot 5. joulukuuta Korkotukilainat maaliskuun korot 20. maaliskuuta syyskuun korot 20. syyskuuta *Mainittuun päivämäärään mennessä viimeisenä pankkipäivänä. Opintolainavähennys Opintolainan saaja, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon määräajassa, voi saada valmistuttuaan verotuksessa opintolainavähennyksen. Myös alemman korkeakoulututkinnon suorittanut voi saada opintolainavähennyksen, jos hänet on valittu suorittamaan vain alempi korkeakoulututkinto. Vähennyksen voi saada vain ensimmäisen vähennykseen oikeuttavan tutkinnon perusteella. Mitä opiskelijalta edellytetään vähennykseen? Vähennyksen voi saada opiskelija, joka on opiskelijavalinnassa ottanut vastaan kyseisen opiskelupaikan korkeakoulussa lukuvuonna tai sen jälkeen tai on ilmoittautunut kyseisissä opinnoissa läsnä olevaksi ensimmäisen kerran lukuvuonna tai sen jälkeen. Vähennyksen saamisen lisäedellytyksenä on, että tutkinto on suoritettu määräajassa opiskelijalla on opintolainaa enemmän kuin opiskelijalle säädetty lainan omavastuu. Tutkinnon suorittamisaika Lainavähennykseen oikeuttavan tutkinnon suorittamisaika perustuu suoritetun tutkinnon laajuuteen seuraavasti. Tavoiteajalla tarkoitetaan tutkinnon laajuuden mukaista opiskeluaikaa (60 opintopistettä vastaa yhden lukuvuoden opintoja). Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto: tavoiteaika + enintään kaksi lukuvuotta Tutkinnon laajuus Suorittamisaika enintään 300 opintopistettä 7,0 lukuvuotta 330 opintopistettä 7,5 lukuvuotta 360 opintopistettä 8,0 lukuvuotta Ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto: tavoiteaika + enintään yksi lukuvuosi Tutkinnon laajuus Suorittamisaika enintään 180 opintopistettä 4,0 lukuvuotta 210 opintopistettä 4,5 lukuvuotta 240 opintopistettä 5,0 lukuvuotta 280 opintopistettä 5,5 lukuvuotta Tutkinnon suorittamisajan laskeminen alkaa sen lukukauden alusta (1.1. tai 1.8.), jolloin opiskelija on ottanut vastaan ensimmäisen opiskelupaikan missä tahansa korkeakoulussa, kuitenkin aikaisintaan Poissaololukukaudetkin lasketaan opiskeluajaksi. Tutkinnon suorittamisajan laskeminen päättyy 6

7 tutkinnon suorittamislukukauden viimeiseen päivään (31.7. tai ). Jos tutkinnon suorittamisaika ylittää määräajan, lainavähennyksen voi kuitenkin saada, jos opinnot ovat viivästyneet varusmies-, siviili- tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisen vuoksi: palveluksessaolopäivät selvitetään lapsen hoitamisen vuoksi: äitiys-, isyys- ja vanhempainrahapäivät selvitetään tai oman sairastumisen vuoksi: sairauspäivärahapäivät taikka täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavat eläke- tai työkyvyttömyyseläkeajat selvitetään. Tutkinnon suorittamisaikaa pidentänyt olosuhde otetaan huomioon vain, jos se on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden opiskeluaikaan sisältyvän lukukauden aikana ( tai ). Kun tämä ehto täyttyy yhden lukukauden aikana, määräaikaa voidaan pidentää 0,5 lukuvuodella. Asevelvollisuuden, ase- tai siviilipalveluksen suorittamisen ja oman sairastumisen perusteella määräaikaa voidaan pidentää yhteensä enintään 2,0 lukuvuodella. Päätös opintolainavähennyksestä Jos opiskelijalla on tutkinnon suorittamislukukauden lopussa korkeakouluopintoihin nostettua opintolainaa yli euroa, hänellä voi olla oikeus opintolainavähennykseen. Kun opiskelija on suorittanut vähennykseen oikeuttavan tutkinnon ja nostanut valtion takaamaa opintolainaa, hän saa hakemuksetta päätöksen tai päätösehdotuksen oikeudesta opintolainavähennykseen. Jos määräaika on ylittynyt tai lainaa ei ole riittävästi, opiskelija saa hylkäävän päätösehdotuksen. Päätösehdotuksen saaja voi määräajassa pyytää asian käsittelyä uudelleen, jonka jälkeen hänelle annetaan päätös. Päätöksissä on normaali muutoksenhakuosoitus. Päätöksiä ja päätösehdotuksia annetaan vuoden 2007 syyslukukaudesta lukien niille, jotka ovat suorittaneet lainavähennykseen oikeuttavan tutkinnon. Se pyritään lähettämään tutkinnon suorittamislukukautta seuraavan lukukauden aikana. Jos tutkinnon suorittaneella ei ole ollut opintolainaa korkeakouluopintojen aikana, päätöstä tai päätösehdotusta ei anneta. Esimerkkejä opintolainavähennyksestä Suoritettu tutkinto Lainavähennykseen oikeuttava tutkinnon suorittamisaika Huomioon otettava opintolainan enimmäismäärä Opintolainavähennyksen enimmäismäärä Lainan lyhennys ensimmäisenä vuonna Verovähennys Ammattikorkeakoulu 210 opintopisteen tutkinto 7 Yliopisto 300 opintopisteen tutkinto 3,5 + 1,0 = 4,5 lukuvuotta 5,0 + 2,0 = 7,0 lukuvuotta 3,5 x 9 kk x 300 e/kk = e ( ) x 30 % = e 5,0 x 9 kk x 300 e/kk = e ( ) x 30 % = e e e vuodessa e Lisäesimerkkejä: Kahtena ensimmäisenä vuonna 1500 e ja kolmantena 300 e

8 Esimerkki. Tutkinnon suorittanut oli saanut hylkäävän päätösehdotuksen opintolainavähennyksestä. Yhteensä 300 opintopisteen laajuinen alempi ja ylempi korkeakoulututkinto olisi pitänyt suorittaa 7,0 lukuvuodessa, mutta huomioon otettava tutkinnon suorittamisaika oli 7,5 lukuvuotta. Hän tekee uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän selvittää saaneensa lapsen opiskeluaikanaan. Yliopiston opintotukilautakunta tarkistaa äitiys- ja vanhempainrahakaudet: Lainavähennykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa voidaan pidentää 1,0 lukuvuodella ja opintolainavähennysoikeus myönnetään. Opintolainavähennyksen määrä Vähennyksen suuruus on 30 prosenttia opintolainan euroa ylittävästä määrästä. Laskelmassa otetaan huomioon tai sen jälkeen aloitettujen korkeakouluopintojen aikana nostetut opintolainat. Pääomitettuja korkoja ei oteta huomioon vähennykseen oikeuttavassa lainamäärässä. Vähennykseen oikeuttavan opintolainan määrä on kuitenkin enintään suoritetun tutkinnon tavoiteaikaa vastaava lainamäärä. Siihen lasketaan 9 kuukauden laina lukuvuodessa. Opintolainat, jotka on maksettu takaisin pankille ennen tutkinnon suorittamislukukauden loppua, eivät oikeuta opintolainavähennykseen. Opintolainavähennys verotuksessa Jos opintolainavähennys myönnetään, Kela toimittaa tarvittavat tiedot verohallinnolle. Lainansaajan ei itse tarvitse tehdä mitään muuta kuin maksaa suunnitelman mukaisesti opintolainaa pankille takaisin. Vähennysoikeus alkaa tutkinnon suorittamisvuotta seuraavana vuonna. Tutkinnon suorittamisvuonna tai aikaisemmin tehdyt lainan lyhennykset eivät oikeuta vähennykseen. 8 Kun tutkinnon suorittanut lyhentää opintolainaansa, hän maksaa opintolainavähennyksen verran vähemmän veroja. Vähennys tehdään lyhennysvuoden verosta, ja menettelyä jatketaan, kunnes enimmäismäärän mukainen vähennys on käytetty kuitenkin enintään tutkinnon suorittamisvuotta seuraavan 10 vuoden ajan. Lisätietoja opintolainasta saat Kelan toimistoista Yliopistojen opintotukilautakunnista Pankeista Opintotukiesitteestä ja Kelan Internet-palvelusta Säädökset Opintotukilaki 65/1994 Opintotukiasetus 260/1994 Tuloverolaki 1535/1992 Kela Kelan viestintä Eura Print Eura 2006

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Voit hakea opiskelijan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Opiskelijan tuet 020 692 209 Asevelvollisen tuet 020 692

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opintotukilain (65/1994) 11 a, 12 ja 14 a, sellaisina kuin ne ovat, 11 a laissa 1402/2015, 12 laeissa 345/2004 ja 1402/2015 ja

Lisätiedot

Opintotuen 1.8.2014 muutokset

Opintotuen 1.8.2014 muutokset Opintotuen 1.8.2014 muutokset Opintotukeen tulee useita muutoksia 1.8.2014. Kerromme tässä tiedotteessa muutoksista ja siitä, mitkä muutokset koskevat kaikkia opiskelijoita ja mitkä koskevat vain korkeakouluopiskelijoita

Lisätiedot

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut Opintotuki 2.9.2013 Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

opintotuki info info vuonna 2008

opintotuki info info vuonna 2008 opintotuki info info vuonna 2008 Opintotukea on opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 Kuka saa opintotukea ja kuinka Yliopistotutkintoon monta kuukautta? ( tukiajat 1.8.2005 alkaen)

Lisätiedot

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut Tietoa opintotuesta Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 52/2011 Laki. opintotukilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 52/2011 Laki. opintotukilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2011 52/2011 Laki opintotukilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI OPINTOTUKI ON opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 TUKIAJAT Yliopistotutkintoon ( tukiajat 1.8.2005 alkaen) Opinto oikeus pelkästään alempaan

Lisätiedot

OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010

OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010 OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010 Opintotukea on opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 Kuka saa opintotukea ja kuinka Yliopistotutkintoon monta kuukautta? ( tukiajat 1.8.2005 alkaen)

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

Opiskelijapalvelut ja opintotuki

Opiskelijapalvelut ja opintotuki Opiskelijapalvelut ja opintotuki 26.8.2016 Opiskelijapalvelut - Luotsi, 1. kerros työhuoneet käytävän alkupäässä - Opiskelijapalvelut palvelevat kanslia-asioissa kaikkia yliopiston kotimaisia, kansainvälisiä

Lisätiedot

OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2014 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT

OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2014 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT 1 OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2014 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA ASUMISLISÄ LAINATAKAUS OPINTOTUEN TULOMALLI OPINTOTUEN HAKEMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos Esityksen sisältö Suomen opintotukijärjestelmän synty ja kehitys Olennaiset muutokset 1900-luvulta ja 2000-luvun

Lisätiedot

OPINTOTUKI 2008 OPINTOTUKI - MITÄ SE ON? MITÄ OPINTOJA TUETAAN? OPINTOTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OPINTOTUKI 2008 OPINTOTUKI - MITÄ SE ON? MITÄ OPINTOJA TUETAAN? OPINTOTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET INFO 8 (12.12.2007) OPINTOTUKI 2008 Tämä esite on tiivistelmä vuoden 2008 opintotuesta. Saat tarkempaa tietoa opintotuen myöntämisestä ja hakemisesta Opintotukiesitteestä ja Kelan internetsivuilta (www.kela.fi).

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1243/2013 Laki. opintotukilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1243/2013 Laki. opintotukilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1243/2013 Laki opintotukilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan tuet

Aikuisopiskelijan tuet Aikuisopiskelijan tuet 9.10.2009 Monica Varjonen, vakuutuspäällikkö Kela, Turun vakuutuspiiri 3.2008 KANSANELÄKELAITOS, KELA Huolehtii Suomessa asumiseen perustuvista sosiaaliturvaetuuksista eri elämäntilanteissa

Lisätiedot

Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta

Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta lakimies Jukka Laukkanen Opetusministeriön seminaari 29.10.2007 Miksi toisen asteen oppilaitosten

Lisätiedot

OPINTOTUKI-INFO 2014

OPINTOTUKI-INFO 2014 1 OPINTOTUKI-INFO 2014 SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOTUEN KAKSIPORTAISUUS tukiaika, kaksiportainen myöntäminen OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA OPINTOLAINA JA LAINAHYVITYS OPINTOTUEN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 25a :n1momentinja41d :nmuuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotukilain tietojen luovuttamista koskeviin

Lisätiedot

TUKIAIKA OPINTOJEN ALOITTAMISEN MUKAAN

TUKIAIKA OPINTOJEN ALOITTAMISEN MUKAAN 1 OPINTOTUKI-INFO 2015 SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOTUEN KAKSIPORTAISUUS tukiaika, kaksiportainen myöntäminen OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA OPINTOLAINA JA LAINAHYVITYS OPINTOTUEN

Lisätiedot

Opintotuki ja opiskelijan asuminen. Mäntsälän lukio, huhtikuu 2017

Opintotuki ja opiskelijan asuminen. Mäntsälän lukio, huhtikuu 2017 Opintotuki ja opiskelijan asuminen Mäntsälän lukio, huhtikuu 2017 Opintotuki Opintotukea ja asumistukea koskevat tiedot löytyvät Kelan sivuilta. Tässä myös mainio pikaopas kaaviona. Sivuilla on myös hyvä

Lisätiedot

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Opintotuki Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Opintotuki Itä-Suomen yliopistolla on oma

Lisätiedot

JYYn Toimeentuloinfo. Opintotukisihteeri Meri Himanen

JYYn Toimeentuloinfo. Opintotukisihteeri Meri Himanen JYYn Toimeentuloinfo Opintotukisihteeri Meri Himanen 3.5.2017 Ajankohtaista opintotuesta Kesätuki Opintotuen muutokset Opintotukitoiminnan siirtyminen yliopistolta Kelaan Kesäopintotuki Kesäkuukausille

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opintotukilain (65/1994) 9, 9 a ja 41 c, sellaisina kuin ne ovat, 9 laissa 345/2004, 9 a laeissa 345/2004 ja 1078/2012 sekä 41

Lisätiedot

OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2016 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT

OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2016 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö 1 OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2016 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA ASUMISLISÄ LAINATAKAUS OPINTOTUEN TULOMALLI

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 57/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta ja opintolainavähennyksen edellyttämiksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 57/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta ja opintolainavähennyksen edellyttämiksi EDUSKUNNAN VASTAUS 57/2005 vp Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta ja opintolainavähennyksen edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 194/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 194/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 194/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011 299/2011 Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja sotilasavustuslain 10 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotukilain opintolainan valtiontakausta koskevia

Lisätiedot

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö 1 OPINTOTUKI JA HARJOITTELU ULKOMAILLA Harjoitteluun voi saada opintotukea kun Opiskelija saa harjoittelustaan opintopisteitä opintopisteitä ei tarvitse kertyä 5 op/tukikuukausi/harjoittelukuukausi Lukuvuoden

Lisätiedot

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden lainankäyttö ja lainamäärät kasvussa

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden lainankäyttö ja lainamäärät kasvussa Tilastokatsaus Lisätietoja: 22.9.215 Anna Koski-Pirilä, puh. 2 634 1373 etunimi.sukunimi@kela.fi Korkeakoulututkinnon suorittaneiden lainankäyttö ja lainamäärät kasvussa Yhä useammalla korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Opiskelijalle. Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki

Opiskelijalle. Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki Opiskelijalle Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki Sisällys Tärkeää tietää 1 Kun aloitat opinnot 2 Opintoraha 3 Asumislisä 4 Opintolainan valtiontakaus 7 Miten omat tulot vaikuttavat

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 408 414. Laki. N:o 408. opintotukilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 408 414. Laki. N:o 408. opintotukilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 408 414 SISÄLLYS N:o Sivu 408 Laki opintotukilain muuttamisesta... 2375 409 Laki tuloverolain muuttamisesta... 2381 410 Laki

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Carita Meriläinen

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Carita Meriläinen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri 27.4.2017 Carita Meriläinen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI OPINTOTUKIASETUKSEN MUUT- TAMISESTA 1 Johdanto Opintotukilain muuttamisesta

Lisätiedot

OPINTOTUKI-INFO 2016

OPINTOTUKI-INFO 2016 1 OPINTOTUKI-INFO 2016 SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOTUEN KAKSIPORTAISUUS tukiaika, kaksiportainen myöntäminen OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA OPINTOLAINA JA LAINAHYVITYS OPINTOTUEN

Lisätiedot

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys 1/5 Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys Nimi Henkilötunnus Osoite opiskeluaikana Puh.nro. Osoite kesäaikana Oppilaitos ja opintosuunta Olen aloittanut opiskelun /, opiskelu

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016. 70. Opintotuki

Talousarvioesitys 2016. 70. Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja sotilasavustuslain 10 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotukilain opintolainan valtiontakausta koskevia

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Opintotukilaki 21.1.1994/65

Opintotukilaki 21.1.1994/65 Opintotukilaki 21.1.1994/65 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Asevelvollisuus/ Siviilipalvelus

Asevelvollisuus/ Siviilipalvelus Asevelvollisuus/ Siviilipalvelus Sotilasavustuksen tarkoitus Turvata palveluksessa olevan asevelvollisen omaiselle toimeentulo sekä Korvata asevelvolliselle itselleen hänen käytössään olevasta asunnosta

Lisätiedot

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Asumislisän myöntämisessä ehvioesitykseen ja on

Lisätiedot

Talousarvioesitys Opintotuki

Talousarvioesitys Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 3.3.215 Tilastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 214 1 Milj. euroa (vuoden 214 rahana) 9 8 7 6 5 4

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 30.03.2016 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna ja vuoteen

Lisätiedot

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Johanna Aholainen 9.10.2014 Kelan tehtävät elatustukiasioissa Elatustuen myöntäminen ja maksaminen asiakkaan hakemuksesta Elatusavun periminen

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen - Opintotuki Leena Ikonen Kela Fulbright Finland, 17.5.2017 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 31.03.2014 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 :n 2 momentin johdantokappale, 10 :n 2 momentin 2 4 kohta, 13 :n 1 momentti ja

Lisätiedot

Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

PALUUORIENTAATIO 2015

PALUUORIENTAATIO 2015 1 PALUUORIENTAATIO 2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ VAIHTO-OPINNOT JA OPINTOTUKI VAIHDOSTA PALAAVAN OPISKELIJAN MUISTILISTA OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA OPINTOLAINA JA LAINAVÄHENNYSOIKEUS

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

Opintolainahyvitys 13.06.2016

Opintolainahyvitys 13.06.2016 Opintolainahyvitys 13.06.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Opintolainahyvitykseen oikeuttava tutkinto... 2 1.3.2 Tutkinnon

Lisätiedot

JOHDATUS JATKO-OPISKELIJAN OPISKELIJA-ASEMAAN. Petri Sjöblom 3.4.2007

JOHDATUS JATKO-OPISKELIJAN OPISKELIJA-ASEMAAN. Petri Sjöblom 3.4.2007 JOHDATUS JATKO-OPISKELIJAN OPISKELIJA-ASEMAAN Petri Sjöblom 3.4.2007 "Everything that is really great and inspiring is created by the individual who can labour in freedom" A.Einstein BUT: Can there be

Lisätiedot

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus.

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus. HAMINAN KAUPUNKI SOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Vastaanotettu Sibeliuskatu 36 B 49400 HAMINA Neuvonta p. 749 3031 Henkilö- Hakijan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus tiedot ja asuminen Puolison sukunimi

Lisätiedot

HE 229/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 d :n muuttamisesta

HE 229/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 d :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi opintotukilakia ja tuloverolakia. Esityksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT HE 105/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilasavustuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan sotilasavustuslakia muutettavaksi siten, että asevelvollisille

Lisätiedot

HE 64/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia valtiontakauksen määrää.

HE 64/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia valtiontakauksen määrää. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opintotuki ulkomaille ja ulkomaalaisen opintotuki Suomessa. Etuuspalvelujen lakiyksikön opintotukiryhmä Reeta Paatelma

Opintotuki ulkomaille ja ulkomaalaisen opintotuki Suomessa. Etuuspalvelujen lakiyksikön opintotukiryhmä Reeta Paatelma Opintotuki ulkomaille ja ulkomaalaisen opintotuki Suomessa Etuuspalvelujen lakiyksikön opintotukiryhmä Reeta Paatelma 27.4.2017 Esityksen sisältö Opiskelija ulkomaille Vaihto-opiskelija Koko tutkinto ulkomailla

Lisätiedot

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Minna Kaartinen-Koutaniemi Urhean oppilaitostapaaminen 17.4.2013 19.4.2013 1 Palvelut ja neuvonta Yleinen opiskelijaneuvonta palvelee henkilökohtaisesti,

Lisätiedot

Vanhan kansan velkaviisautta

Vanhan kansan velkaviisautta Vanhan kansan velkaviisautta Velka on veli ottaessa ja veljen poika maksaessa Ei ole rahassa, se on nahassa, joka on verassa, se on velassa Ei vatsa velkaa salli Koira velatta elää Velasta ei pääse maksamatta

Lisätiedot

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Veli-Pekka Ruotsila Nivala 28.8.2012 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan opintotukilakia muutettavaksi siten, että laissa säädetyt markkamäärät muutettaisiin euroiksi ja senteiksi. Muutokset

Lisätiedot

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 214/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 39 ja 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilain opintotuen rahoitusta

Lisätiedot

Opintotuen sähköisen hakemisen ja muutosilmoituksen täyttöohje

Opintotuen sähköisen hakemisen ja muutosilmoituksen täyttöohje Opintotuen sähköisen hakemisen ja muutosilmoituksen täyttöohje Sisällys Opintotuen sähköisen hakemisen ja muutosilmoituksen täyttöohje... 1 Yleisiä ohjeita palvelun käytöstä... 2 Hakemuslaji... 4 Muu muutosilmoitus...

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNNAN LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA PERITTÄVÄT HOI- TOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN

PIRKKALAN KUNNAN LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA PERITTÄVÄT HOI- TOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN Pirkkalan kunta Sivistysosasto Varhaiskasvatus MAKSUTIEDOTE PIRKKALAN KUNNAN LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA PERITTÄVÄT HOI- TOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN 1. KOKOPÄIVÄHOITO... 2 2. HOITOMAKSU USEASTA LAPSESTA... 3 3.

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

HE 35/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Opintotuen tarkistusmenettelyä yksinkertaistettaisiin

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

Eläkkeensaajana Espanjassa

Eläkkeensaajana Espanjassa Eläkkeensaajana Espanjassa Filippa Nikkinen Helmikuu 2010 Kelan Ulkomaan yksikkö Asiakkaitamme ovat: Ulkomailla asuvat eläkkeenhakijat ja saajat Ulkomaille muuttavat / ulkomailla asuvat vakuutetut lähetetyt

Lisätiedot

HE 6/2007 vp. opintotuen saamisen rajoituksia, oikeutta asumislisään, opintotuen hakemista ja myöntämistä

HE 6/2007 vp. opintotuen saamisen rajoituksia, oikeutta asumislisään, opintotuen hakemista ja myöntämistä Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan opintotukilakia muutettavaksi. Opintotukea myönnettäessä sovellettavia vanhempien tulorajoja korotettaisiin 30

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta Lausuntopyyntö OKM/12/010/2014 28.02.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia OKM036:00/2014 Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää jakelussa mainituilta

Lisätiedot

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle.

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle. Kela Hakemus Lasten kotihoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuki WH 1 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja www.kela.fi/lapsiperheet Voit

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 734. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 734. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2001 N:o 734 736 SISÄLLYS N:o Sivu 734 Laki opintotukilain muuttamisesta... 2265 735 Valtioneuvoston asetus kolttalain muuttamisesta

Lisätiedot

2005/06. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner

2005/06. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner Kelan opintoetuustilasto FPA-statistik Studieförmåner 2005/06 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789

Lisätiedot

Takauksen saamisen edellytyksiä

Takauksen saamisen edellytyksiä Konvertointitakaus 868/2008 (HE 136/2008 vp) Voimaantulo 1.1.2009 Hyväksymisvaltuus valtion talousarviossa (2009: takausvastuun enimmäismäärä 1 miljardi ) Valtiokonttori päättää lainan hyväksymisestä takauslainaksi

Lisätiedot

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014 Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Fulbright Center 12.5.2014 Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen ja Yhdysvaltojen välillä

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tuloverolain (1535/1992) 54 d :n 2 momentti, 80 :n 9 kohta, 92 :n 26 kohta, 95 :n 1 momentin 1 kohta, 96 a :n 1 momentti, 100 :n

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA

Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA 1. TYÖSKENTELYAPURAHAT vuodelle 2011 = APURAHAT TOHTORINTUTKINTOON TÄHTÄÄVIIN OPINTOIHIN 1. ERÄ 2. JATKO-OPISKELIJOIDEN MATKA-APURAHAT 3. TUTKIJOIDEN

Lisätiedot

Opintolainojen takaisinmaksuongelmat

Opintolainojen takaisinmaksuongelmat Tuula Toikka Opintolainojen takaisinmaksuongelmat Rekisteriselvitys vuosien 2001 2003 aikana valtion takausvastuunsa perusteella maksamista lainoista Kela Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 36/2004

Lisätiedot

Opintolainavähennys 13.06.2016

Opintolainavähennys 13.06.2016 Opintolainavähennys 13.06.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Lainavähennykseen oikeuttava tutkinto... 2 1.3.2 Tutkinnon

Lisätiedot

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

HE 197/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia.

HE 197/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. HE 197/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain 7 ja 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Hallituksen rakennepoliittisen

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 2.3.2015

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 2.3.2015 1 YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 2.3.2015 Danske Bank Oyj Kuntarahoitus Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj Laina-aika 1+ 9 vuotta 10 tai 15 vuotta 10 vuotta Lyhennykset Tasalyhennyksin puolivuosittain. Tasalyhennyksin

Lisätiedot

OPINTOTUKI TAMMIKUUSSA 2003

OPINTOTUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 00 434 138..003 s-posti timo.partio@kela.fi OPINTOTUKI TAMMIKUUSSA 003 Yhteensä 1 Opinto- Asumis- Korko- Korko- Takaus- Ateriaraha lisä avustus tuki vastuu- tuki suorirukset

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 20/2004 vp Hallituksen esitys eräiden toimeentuloturvaa koskevien lakien takaisinperintäsäännösten muuttamiseksi Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot