Perustietokyselyn täyttäminen ja keskeiset erityiskysymykset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perustietokyselyn täyttäminen ja keskeiset erityiskysymykset"

Transkriptio

1 Perustietokyselyn täyttäminen ja keskeiset erityiskysymykset

2 Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus

3 Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus lomake P02 Tilastointipäivän tiedot vaikuttavat koulutuksen järjestäjän vuoden 2016 yksikköhinnan määräytymiseen Tutkintotavoitteinen ammatillinen peruskoulutus - opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus ja näyttötutkintoon valmistava koulutus Muu kuin ammatilliseen perustutkintoon johtava tai valmistava koulutus - vammaisille opiskelijoille järjestettävä valmentava sekä kuntouttava opetus ja ohjaus - Maahanmuuttajille järjestettävä ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus - ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus - ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) - työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) Kotitalousopetus on päättynyt mennessä

4 Tilastointipäivän tiedot vaikuttavat koulutuksen järjestäjän vuoden 2016 yksikköhinnan määräytymiseen 8 koulutusalaa porrastuskoulutukset koulutusalojen sisällä erityisopiskelijat erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneiden erityisopiskelijat majoitetut opiskelijat harkinnanvarainen korotus ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen tulosrahoitus (sisältää oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen perustutkintoon johtavan koulutuksen)

5 Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 2.1 Ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus opiskelijamäärät koulutusaloittain lomakkeella P02, josta kohdassa a) erityisopiskelijat b) erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneiden erityisopiskelijat c) kahta tutkintoa suorittavien määrä - suoritetaan samanaikaisesti ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa. Opiskelija ammatillisen koulutuksen järjestäjän kirjoilla ja rahoituksen perusteena d) alle 20 vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa e) vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa f) vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa g) vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa - ikä koulutuksen aloittamisen hetkellä

6 2.1 Ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus / Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus porrastuskoulutuksissa olevat opiskelijat lisäksi liite 1 uusia opiskelijoita koskevat lisätiedot kohta A.1 liite 5 kuinka monetta kertaa opiskelija ilmoitetaan laskentapäivänä valtionosuusrahoitukseen oikeuttavana opiskelijana - uusi liite 7 opiskelijoista ilmoitetaan kotikuntatiedot kotikuntatiedot tulee tarvittaessa tarkistaa tieto kotikuntaa vailla olevista ja heidän kansalaisuus

7 2.1 Ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus / Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Opiskelija voidaan lukea rahoitukseen oikeuttavaksi opiskelijaksi enintään niin kauan kuin opiskelu voisi päätoimisesti suoritettuna kestää (RahA 1766/ ) Opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa opinnot katsotaan päätoimisiksi, kun opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti lukuvuodessa Laki opintotukilain muuttamisesta /789; Lakia sovelletaan lukien

8 2.1 Ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus / Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp) Ammatilliseen perustutkintoon johtavia opintoja suorittavat opiskelijat, jotka suorittavat tutkintoa yhtäjaksoisesti tai tutkinnon osa kerrallaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan, voidaan ilmoittaa opiskelijamääriin niin kauan kuin opiskelu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan voi päätoimisesti suoritettuna kestää. Opiskeluaikaa lyhentää osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Ks. OPHn määräys 93/011/2014

9 2.1 Ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus / Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan tulee ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 31 :n 1 momentin mukaan suorittaa opintonsa enintään yhtä vuotta tutkinnon laajuudeksi määriteltyä aikaa pidemmässä ajassa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Mikäli opiskelija ilmoitetaan rahoitukseen oikeuttavaksi laskentapäivänä, edellytyksenä on, että opinnot ovat päätoimisia.

10 Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 2.1 Ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus Näyttötutkintoon valmistava koulutus opiskelijamäärät koulutusaloittain, josta kohdassa a) erityisopiskelijat b) erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneiden erityisopiskelijat d) alle 20 vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa e) vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa f) vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa g) vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa - ikä koulutuksen aloittamisen hetkellä

11 2.1 Ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus / Näyttötutkintoon valmistava koulutus porrastuskoulutuksissa olevat opiskelijat lisäksi liite 1 uusia opiskelijoita koskevat lisätiedot kohta A.2 liite 5 kuinka monetta kertaa opiskelija ilmoitetaan laskentapäivänä valtionosuusrahoitukseen oikeuttavana opiskelijana - uusi liite 7 opiskelijoista ilmoitetaan kotikuntatiedot kotikuntatiedot tulee tarvittaessa tarkistaa tieto kotikuntaa vailla olevista ja heidän kansalaisuus

12 2.1 Ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus / Näyttötutkintoon valmistava koulutus Ammatilliseen perustutkintoon johtavia opintoja suorittavat opiskelijat, jotka suorittavat tutkintoa yhtäjaksoisesti tai tutkinnon osa kerrallaan Opiskeluaika määräytyy tutkinnon perusteiden ja sen pohjalta laaditun opiskelijan henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan mukaan Opiskelija voidaan ilmoittaa rahoituksen perusteena olevaksi niin kauan kuin opiskelu henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan mukaan voi päätoimisesti suoritettuna kestää.

13 2.1 Ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus / Näyttötutkintoon valmistava koulutus Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaisessa näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa ei sovelleta 31 :n 1 mom säännöstä, joten rahoituksen perusteeksi näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa oleva opiskelija voidaan ilmoittaa enintään niin kauan kuin opiskelu henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan mukaan voi päätoimisesti suoritettuna kestää

14 2.1 Ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus / Näyttötutkintoon valmistava koulutus Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta on annettu ja tullut voimaan Asetuksen 7 :n mukaan koulutuksen järjestäjä laatii yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan. Muutokset asiakirjaan dokumentoidaan ja allekirjoitetaan. Asetuksessa on säädetty, mitä henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan tulee merkitä. Henkilökohtaistamisesta annettu asetus koskee näyttötutkintona suoritettavia ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja ei-tutkintotavoitteista ammatillista lisäkoulutusta Opetushallituksen määräys nro 43/011/2006 henkilökohtaistamisesta on kumottu

15 2.1 Ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus / Näyttötutkintoon valmistava koulutus Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot Lisätty lakiin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 8 b Voidaan järjestää osana näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta, jos opiskelijalla ei ole riittäviä opiskeluvalmiuksia Opiskelua parantavat opinnot kestoltaan enintään 6 kk Jos opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot kohdistuvat tilastointiajankohtaan, opiskelija ilmoitetaan valtionosuuteen oikeuttavana opiskelijana ottaen huomioon opintojen päätoimisuus ja henkilökohtaistaminen Opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja tulee seurata erikseen. Tarkempia tietoja kysytään kustannusten tiedonkeruun yhteydessä.

16 2.2 Muu kuin ammatilliseen perustutkintoon johtava tai valmistava koulutus Uudet alkavat koulutukset Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) sarake 12 Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (Telma) sarake mennessä lakkaavat koulutukset Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus sarake 9 Maahanmuuttajien valmistava koulutus sarake 10 Ammatillisen peruskoulutuksen ohjaava ja valmistava koulutus sarake 11

17 2.2 Muu kuin ammatilliseen perustutkintoon johtava tai valmistava koulutus opiskelijamäärät, josta kohdassa a) erityisopiskelijat Telma-koulutuksen opiskelijoita vain erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneilla järjestäjillä b) erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneiden erityisopiskelijat d) alle 20 vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa e) vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa f) vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa g) vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa - ikä koulutuksen aloittamisen hetkellä

18 2.2 Muu kuin ammatilliseen perustutkintoon johtava tai valmistava koulutus erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän ja majoituksen perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset liite 1 Valma ja Telma opiskelijoita koskevat lisätiedot kohta B liite 5 opiskelijoista ilmoitetaan kotikuntatiedot kotikuntatiedot tulee tarvittaessa tarkistaa tieto kotikuntaa vailla olevista ja heidän kansalaisuus

19 2.2 Muu kuin ammatilliseen perustutkintoon johtava tai valmistava koulutus Sarake 9: Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus / mennessä lakkaava koulutus Vammaisille opiskelijoille järjestettävän valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opiskelijoiden ilmoittaminen edellyttää, että koulutuksen järjestäjälle on koulutuksen järjestämisluvassa annettu tämä erityiseksi koulutustehtäväksi tai järjestämisluvassa on ollut tästä maininta kohdassa Muut määräykset ilmoituksessa on otettava huomioon, mitä koulutuksen järjestäjän järjestämisluvassa on sanottu koulutuksen loppuunsaattamisesta: Jos vammaisille opiskelijoille järjestettävässä valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa aloittaneen (ennen aloittanut) opiskelijan opintojen laajuudeksi on määritelty yli 40 opintoviikkoa, opiskelija siirtyy suorittamaan vastaavaa koulutusta (Valma) sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti, kuitenkin siten, että opiskelijan opintojen suoritusaika ei muutu.

20 2.2 Muu kuin ammatilliseen perustutkintoon johtava tai valmistava koulutus Sarake 10: Maahanmuuttajien valmistava koulutus / mennessä lakkaava koulutus Maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen opiskelijoiden ilmoittaminen edellyttää, että koulutuksen järjestäjällä on koulutuksen järjestämisluvassa ollut erityiseksi koulutustehtäväksi annettu lupa järjestää maahanmuuttajille suunnattua ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta. Koulutus aloitettu ennen voimaan tullutta muutosta ja koulutus päättyy mennessä

21 2.2 Muu kuin ammatilliseen perustutkintoon johtava tai valmistava koulutus Sarake 11: Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti / mennessä lakkaava koulutus koulutuksen järjestämisluvassa on koulutustehtäväksi annettu lupa järjestää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta. Koulutus aloitettu ennen voimaan tullutta muutosta ja koulutus päättyy mennessä

22 Korotukset vuoden 2015 yksikköhinnassa 2015 Ammatillisen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Maahanmuuttajien valmistava koulutus Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 0,70 * keskim. YH 0,84 * keskim. YH 1,18 * keskim. YH

23 2.3.1 Opiskelijamäärä yhteensä kohdista 2.1 ja 2.2 = valtionosuuteen oikeuttavan toiminnan opiskelijamäärä = kotikuntatiedot tilanteen mukaisesti ei sisällä erillisellä valtionavustuksella rahoitettavia Nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO-ohjelman) mukaisia vuotiaita eikä opetus- ja kulttuuriministeriön aikuisten osaamisperustan vahvistamiseen myöntämällä valtionavustuksella rahoitettavia vuotiaita opiskelijoita

24 Erityisopiskelijat kohdissa a) ja b) Rahoituksen perusteeksi ilmoitettavat erityisopiskelijat kohdasta a) = rahoituksessa 47 % korotus Erityisopiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, joka tarvitsee ja jolle annetaan erityisiä opetus- tai oppilashuoltopalveluja. Erityisopiskelijalle tulee laatia (Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 20 ) henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (Asetus ammatillisesta peruskoulutuksesta 8 ). Erityisopetukseksi ei katsota tukiopetusta, eikä ulkomaalaista opiskelijaa voida ilmoittaa erityisopiskelijaksi, ellei hän edellä mainituilla perusteilla tarvitse ja saa erityisiä tukipalveluita.

25 3.1 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneiden opiskelijat Opetuksen järjestäminen perustuu järjestämisluvan mukaiseen erityiseen koulutustehtävään erityisopetuksessa (erityisoppilaitos) tai koulutuksen järjestäjä voi järjestämisluvan kohdan 2.5 mukaisesti järjestää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 20 :n 2 momentissa tarkoitettua erityisopetusta ja sen yhteydessä vammaisille annettavaa valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta ( mennessä lakkaava koulutus Uusien Valma ja Telma - koulutusten osalta OKM on keväällä 2015 tehnyt päätökset ammatillisen koulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttamisesta Erityisopiskelijat kohdista 2.1 b) ja 2.2 b) ja porrastuserittely liitteessä Muut opiskelijat kohdista 2.1 ja 2.2

26 Korotukset järjestäjillä, joilla erityisopetus erityisenä koulutustehtävänä Erityisopetus erityisenä koulutustehtävänä / tutkintoon johtava peruskoulutus Yksikköhinta Erityisopiskelija Koulutusalan keskihinta + koulutusalan keskihinta x 1,31 Vaikeasti vammainen opiskelija Koulutusalan keskihinta + koulutusalan keskihinta x 1,31 + keskimääräinen yksikköhinta x 1,12 Vaikeasti vammainen opiskelija, joka tarvitsee henkilökohtaisen koulunkäyntiavustajan Koulutusalan keskihinta + koulutusalan keskihinta x 1,31 + keskimääräinen yksikköhinta x 1,12 + keskimääräinen yksikköhinta x 2,72 Erityisopetus erityisenä koulutustehtävänä / valmentava ja Yksikköhinta kuntouttava opetus ja ohjaus sekä maahanmuuttajien valmistava koulutus Erityisopiskelija Keskimääräinen yksikköhinta x 1,65 Vaikeasti vammainen opiskelija Keskimääräinen yksikköhinta x 1,65 + keskimääräinen yksikköhinta x 1,12 Vaikeasti vammainen opiskelija, joka tarvitsee henkilökohtaisen koulunkäyntiavustajan ( =yksikköhinta x 2,77) Keskimääräinen yksikköhinta x 1,65 + keskimääräinen yksikköhinta x 1,12 + keskimääräinen yksikköhinta x 2,72 (=yksikköhinta x 5,49)

27 Vuoden 2016 yksikköhintaan tehtävä korotus Valma ja Telma koulutusten osalta Valtioneuvoston asetukseen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1766/2009 tehty muutos /332 4 mukaan laskettava korotus ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan (Valma) koulutuksen osalta Ammatillisen koulutuksen keskimääräinen yksikköhinta x 0,80 9 mukaan laskettavat erityisopetuksen yksikköhinnat (Valma ja Telma) Ammatillisen koulutuksen keskimääräinen yksikköhinta x 1,65

28 3.2 Majoitetut opiskelijat - Ilmoitetaan ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista majoitetut koulutusaloittain ja valmentavien koulutusten opiskelijoista majoitetut sarakkeissa Ilmoitetaan myös liitteessä 1 yksikköhinnan korottamista varten - Koulutuksen järjestäjä vastaa majoitetuista opiskelijoista - Korotus 15 % keskimääräisestä yksikköhinnasta - Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneiden majoituskorotus 63 % - Sisäoppilaitosmuotoisen majoituksen osalta kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa korotus 26 %

29 Tutkinnon osan/osien suorittaminen Koko tutkinnon suorittaminen on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisesti järjestetyssä tutkintoon johtavassa koulutuksessa aina ensisijainen tavoite Ammatillisen perustutkinnon osaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman /henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan mukaan suorittavat voidaan ilmoittaa ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamääriin niin kauan kuin opiskelu voi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tai henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan mukaan päätoimisesti suoritettuna kestää

30 Ammatillisen perustutkinnon suorittanut on otettu suorittamaan toista osaamisalaa Koulutus rahoitetaan ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksella Opiskelija voidaan ilmoittaa rahoituksen perusteena oleviin opiskelijamääriin niin kauan kuin opiskelu voi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tai henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan mukaan päätoimisesti suoritettuna kestää

31 6. Nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO-ohjelma) mukaiset opiskelijat ilmoitetaan OKM:n myöntämällä valtionavustuksella rahoitettavat opiskelijat, jotka vuotiaita vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa = ei aiempaa ammatillista perustutkintoa, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa, ylioppilastututkintoa, ammattikorkeakoulu- tai muuta korkea-asteen tutkintoa suorittavat ammatillista perustutkintoa tai sen osaa/osia näyttöperusteisessa koulutuksessa tietoja kysytään vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa ikä koulutuksen alkaessa koulutusaloittain Valtionavustuksen saamisen ehto on, että järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä on täyttynyt

32 7. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ilmoitetaan OKM:n myöntämällä valtionavustuksella rahoitettavat opiskelijat, jotka vuotiaita vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa = ei aiempaa ammatillista perustutkintoa, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa, ylioppilastututkintoa, ammattikorkeakoulu- tai muuta korkea-asteen tutkintoa suorittavat ammatillista perustutkintoa tai sen osaa/osia näyttöperusteisessa koulutuksessa tietoja kysytään vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa ikä koulutuksen alkaessa Koulutusaloittain Valtionavustuksen saamisen ehto on, että järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä on täyttynyt

33 8 Lisätiedot tilastointipäivänä koulutuksen järjestäjän kirjoilla olevista muista kuin valtionosuuteen oikeuttavista opiskelijoista 8. Lisätiedot (ei ilmoiteta edellä kohdissa 2 eikä 3 valtionsosuusrahoitukseen oikeuttaviksi opiskelijoiksi eikä valtionavustuksella rahoitettaviksi opiskelijoiksi kohdissa 6 ja 7 ) 8.1 Oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevien ns. yliaikaisten lukumäärä 8.6 Oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevien rahoitukseen oikeuttamattomien muiden kuin kohdan 8.1 lukumäärä 8.2 Toiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle maksullisena palvelutoimintana järjestetyn ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä 8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maksullisena palvelutoimintana järjestetyn ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä 8.4 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä 8.5 Muu maksullisen palvelutoiminnan opiskelijamäärä Tässä ilmoitetut opiskelijat? TEMlle myydyn ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijamäärä, lyhytkurssitoiminta

34 Liite 1 Alakohtaisesti porrastetut koulutukset 2015 Musiikkialan perustutkinto 40 Rakennusalan perustutkinto: maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma 70 Merenkulkualan perustutkinto 25 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ilman linjaautonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta Linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutus 70 Lentokoneasennuksen perustutkinto 55 Elintarvikealan perustukinto: meijerialan koulutusohjelma 35 Metsäalan perustutkinto: metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma/metsäkoneenkuljettaja 90 Metsäalan perustutkinto (muu kuin metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma) 40 Hevostalouden perustutkinto 25 Liikunnanohjauksen perustutkinto 55 Liitteellä kysytty myös Kaivosalan perustutkinnon opiskelijat 35

35 Liite 5 Kysytään lisätiedot erikseen kohtien ja sekä kohdan 2.2 Valma ja Telma opiskelijoista Kohta A - ops-perusteinen ammatillinen peruskoulutus ja näyttötutkintoon valmistava koulutus Kohta B - uudet Valma ja Telma -koulutukset Ikä opintojen alkaessa Kaikki opiskelijat (viittaus päälomakkeen opiskelijoihin) Kaikki uudet opiskelijat Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus, josta a b alle 20 vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa

36 Liite Ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista päälomakkeen kohdista ja ilmoitetaan kuinka monetta kertaa opiskelija ilmoitetaan laskentapäivänä valtionosuusrahoitukseen oikeuttavana opiskelijana (ks. ohje) (EI sisällä erillisillä valtionavustuksilla rahoitettavia opiskelijoita) Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Opiskelijamäärä yhteensä, joka eritellään ilmoituskertojen mukaan seuraavasti a) ensimmäistä kertaa b) toista kertaa c) kolmatta kertaa d) neljättä kertaa e) viidettä kertaa f) kuudetta kertaa g) seitsemättä kertaa h) kahdeksatta kertaa i) yhdeksättä kertaa tai enemmän Näyttötutkintoon valmistava koulutus Opiskelijamäärä yhteensä, joka eritellään ilmoituskertojen mukaan seuraavasti a) ensimmäistä kertaa b) toista kertaa c) kolmatta kertaa d) neljättä kertaa e) viidettä kertaa f) kuudetta kertaa g) seitsemättä kertaa h) kahdeksatta kertaa i) yhdeksättä kertaa tai enemmän Ilmoituskertoihin ei lasketa mukaan valmentavien ja valmistavien koulutusten opiskeluaikaa Ilmoituskertoihin lasketaan mukaan koulutuksen järjestäjän sisällä tapahtunut koulutusalan/tutkinnon vaihto tai opiskelija otettu suorittamaan aiemmin suorittamansa tutkinnon toista osaamisalaa

37 Harkinnanvarainen korotus ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnassa vuonna 2015 RahL (1705/2009) 25 :n 4 mom. Opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitettu hakemus/hakemukset toimitetaan kahtena kappaleena mennessä Opetushallituksen rahoitus -yksikölle Hakemuksesta tulee käydä ilmi: mitä arvonlisäverotonta koulutuksen järjestäjäkohtaista yksikköhintaa, korotus mukaan lukien, euromääräisesti haetaan vuodelle 2016 (yksityisille koulutuksen järjestäjille lisätään laskennassa arvonlisäveron osuus) korotusta tukevat erityiset syyt ammatillisen koulutuksen kustannuksia ja tuloja koskevat vuosien 2015 ja 2016 arvonlisäverottomat kustannukset (arvio) ja arvonlisäveron osuus erikseen. opiskelijamääräarvio vuodelle 2016

38 Järjestäjäverkon kokoamiseen liittyvä yksikköhinnan korotushakemus Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeet nro 32/531/2012, nro 1/500/2011 ja nro 5/500/2009 järjestäjäverkon kokoamisen vauhdittamishankkeesta ja siihen liittyvästä harkinnanvaraisesta yksikköhinnan korottamisesta. Y-hinnan korotushakemuksesta tulee käydä ilmi: ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärää sekä kustannuksia ja tuloja koskeva arvio vuodelle 2016, arvonlisäverottomat kustannukset ja arvonlisäveron osuus erikseen arvio yhdistymisen aiheuttamista alkuvaiheen kustannuksista, joihin lisärahoitusta haetaan

39 Vuoden 2016 kertojaopiskelijamäärän muutoshakemus Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 48 :n mukaan ennakollinen rahoitus lasketaan varainhoitovuotta edeltävän vuoden keskimääräisen painotetun opiskelijamäärän mukaan ( ja , painotus 7/12 ja 5/12) - voidaan ottaa huomioon sellaiset arvioidut opiskelijamäärien muutokset, jotka aiheutuvat mm. valtion viranomaisen päätöksestä, esim. koulutuksen järjestämislupaa koskevasta päätöksestä - varainhoitovuoden aikana ei tehdä ennakolliseen rahoitukseen opiskelijamäärämuutoksia - vuoden 2016 yksikköhinnan kertojaksi tulevaa opiskelijamäärää koskeva muutoshakemus perusteluineen toimitetaan Opetushallituksen rahoitus - yksikölle mennessä

40 Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitus MITTARIT TULOSRAHOITUS- INDEKSI VAIKUTTA -VUUS (90 %) HENKILÖSTÖ (10 %) Vaikuttavuus (90 %) -sijoittuminen työelämään -sijoittuminen jatkoopintoihin -keskeyttäminen -tutkinnon suorittaminen Opettajien kelpoisuus (7 %) Henkilöstön kehittäminen (3 %) T U L O S I N D E K S I

41 Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitus tulosrahoituksen osuus 3 % porrastus 4/5 tulosindeksin laskennassa mukana olevista mukana oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintalaskennassa: oppilaitosmuotoinen 1. ops-perusteinen ammatillinen peruskoulutus 2. näyttötutkintoon valmistava koulutus oppisopimuskoulutus 1. ops-perusteinen ammatillinen peruskoulutus 2. näyttötutkintoon valmistava koulutus mittaamisen kohteena opiskelijat jos porrastus ylittää 10 %, ylittävästä osuudesta vähennetään 33 %

42 Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitus vuonna 2016 Tarkastelujoukko Koulutuksen järjestäjien tietyn ajankohdan opiskelijoiden sijoittuminen noin kolmen vuoden seurantajakson jälkeen Kaikki ko. mittareissa käytetty tieto perustuu Tilastokeskuksen henkilötason aineistoihin Opiskelijoiden poiminta Sijoittumisen tarkasteluperiodi Tarkastelujoukosta ovat pois ne opiskelijat, jotka erityisen luvan erityisopetuksen järjestämiseen saaneet koulutuksen järjestäjät (erityisoppilaitokset + 5 muuta koulutuksen järjestäjää) ovat ilmoittaneet

43 Opiskelijoille määritellään seurantaperiodin päätteeksi viisi vaihtoehtoista tilannetta RYHMÄ KUVAUS 1. Työllisyys Suorittanut seurantajaksolla ammatillisen perustutkinnon ja on seurantajakson lopussa työllinen. Painoarvo Jatko-opiskelu Suorittanut seurantajaksolla ammatillisen perustutkinnon ja on seurantajakson lopussa jatko-opiskelija tai suorittanut jo korkeamman tutkinnon. Painoarvo 6 3. Läpäisy Suorittanut seurantajaksolla ammatillisen perustutkinnon, mutta ei ole seurantajakson lopussa työllinen tai täytä jatko-opiskelukuvausta. Painoarvo 3 4. Ei tutkinnon suorittanutm utta aktiivinen Ei ole suorittanut seurantajaksolla ammatillista perustutkintoa, mutta on seurantajakson lopussa aktiivinen. Painoarvo 1 5. Keskeytys Ei ole suorittanut seurantajaksolla ammatillista perustutkintoa eikä ole seurantajakson lopussa aktiivinen. Painoarvo 0

44 Kontrolloitavat taustatekijät Opiskelijan taustatekijät 1. Ikä 2. Äidinkieli 3. Sukupuoli 4. Perhetyyppi 5. Perusopetuksen päättötodistuksen keskiarvo 6. Erityisopiskelija Koulutukseen liittyvät ominaisuudet 1. Opintojen aloittamislukukausi 2. Koulutusala 3. Ennen tarkastelujaksoa suoritetut tutkinnot 4. Tarkastelujaksolla suoritetut lukio-opinnot 5. Opiskelu näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa 6. Opiskelu oppisopimuskoulutuksessa Aluetekijänä opiskelijan seutukunta

45 Tulosrahoituksen tietojen tarkistaminen Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitus Koulutuksen järjestäjille lähetettiin toukokuun lopussa raportti K32K7S vuoden 2016 tulosrahoituksen laskennassa käytettävistä mittaritiedoista ja ohjeet tietojen tarkistamisesta. Lopullinen raportti K32K7S toimitetaan koulutuksen järjestäjille marraskuussa ja raportti myös netissä Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoituksen mittariseloste netissä viimeistään lokakuun alussa

46 Oppisopimuskoulutus

47 Oppisopimuskoulutuksen yksikköhinnat vuonna 2015 Ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta ,42 Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinta (63,13 % amm. perusk. keskim. yksikköhinnasta) yksityiset 7 160,90 kunnat ja kuntayhtymät 6 806,94 Oppisopimuskoulutuksena järjestettävä ammatillinen lisäkoulutus Tutkintotavoitteinen (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) 3 268,70 Muu lisäkoulutus (ei tutkintotavoitteinen) 2 360,73

48 Oppisopimuskoulutus Perustiedot vaikuttavat koulutuksen järjestäjän vuoden 2015 lopullisen ja vuoden 2016 ennakollisen rahoituksen määräytymiseen - opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen ja näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijamäärä - ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijamäärä - ammatillisen perustutkinnon osaa/osia, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon osaa/osia suorittavien opiskelijoiden määrä - ei tutkintotavoitteisen ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijat - ne oppisopimukset, jotka ovat olleet kestoltaan vähintään 4 kk pituisia ja joiden voimassaoloaika ajoittunut välille erityisopiskelijat Perustiedot kysytään koulutusaloittain (8) Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksen määräytymisessä mukana lisäkoulutuksen tulosrahoitus

49 Lomake I = P13 + liite 1 Ilmoitetaan opiskelijat koulutusaloittain Kohdassa 2.1 Tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus (opsja näyttöperusteinen) Sisältää liitteen 1 kohdan 2.1 tutkintoon johtavan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat, jotka ovat koulutuksen alkaessa alle 25-vuotiaita vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevia Jos liitteen 1 kohdan 2.1 opiskelijat suorittavat tutkinnon osaa/osia perustutkinnosta, rahoitus määräytyy perustutkinnon rahoitusperusteen mukaisesti (1705/ ) Liitteen 1 opiskelijoista kysytään lisäksi tiedot ns. koulutustakuun kohderyhmästä = perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10.luokan) vuonna 2013, 2014 tai 2015 päättäneet, ja joille vuonna 2013 tai 2014 tai 2015 on solmittu ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimukset

50 Lomake I = P13 + liite 1 Kohdassa 2.2 Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijamäärä Sisältää liitteen 1 kohdan 2.2 ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijat, jotka koulutuksen alkaessa ovat alle 25-vuotiaita vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevia ammattitutkintoon valmistava koulutus sisältää liitteen 1 kohdasta 2.2 (c) koko ammattitutkintoa suorittavat erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus sisältää liitteen 1 kohdasta 2.2 (e) koko erikoisammattitutkintoa suorittavat ammatillisen perustutkinnon, tai ammatti/erikoisammattitutkinnon osaa/osia suorittavat sisältää liitteen 1 kohdasta 2.2 (d ja f) ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osaa/osia suorittavat muu ei-tutkintotavoitteinen koulutus

51 Lomake I = P13 + liite 1 Lomakkeen 1 ja liitteen 1 tiedot sisältävät myös oppisopimukset, jotka kestoltaan vähintään 4 kk ja oppisopimus solmittu tilastointipäivän jälkeen ja päättynyt ennen syksyn tilastointipäivää Lomakkeella 1 ilmoitetuista ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista (kohta 2.1) ilmoitetaan kotikuntatiedot

52 Lomake II = P23 Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan (NAO) erikseen myönnetyn rahoituksen opiskelijamäärä Tiedot kysytään koulutusaloittain Sisältää kestoltaan vähintään 4 kk oppisopimukset, jotka solmittu tilastointipäivän jälkeen ja päättyneet ennen syksyn tilastointipäivää Kohdassa 2.2 Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijamäärä ammattitutkintoon valmistava koulutus - suorittavat koko ammattitutkintoa erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus - suorittavat koko erikoisammattitutkintoa ammatti/erikoisammattitutkinnon osaa/osia suorittavat

53 Oppisopimuksen sisällöstä on säädetty tarkemmin ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun asetuksen 811/1998 :ssä 6. Oppisopimukseen tulee liittää opiskelijan henkilökohtainen opiskeluohjelma, jonka määrämuotoisuudesta asetuksessa on säädetty. Henkilökohtaisesta opiskeluohjelmasta on käytävä ilmi mm. suoritettava tutkinto, noudatettava tutkinnon peruste sekä tutkinnon laajuus tai muun kuin tutkintotavoitteisen koulutuksen tavoitteet (VNA /799) keskeiset työtehtävät koulutukseen sisältyvä tietopuolinen opetus tietopuolisten opintojen ajoittuminen koulutusajalle vastuulliset kouluttajat muut opintojen järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat Henkilökohtaisen opiskeluohjelman laativat yhdessä opiskelija, työnantaja ja koulutuksen järjestäjä.

54 Henkilökohtaisessa opiskeluohjelmassa on otettava huomioon ja luettava hyväksi aikaisempi koulutus ja työkokemus, joka lyhentää oppisopimuksen kestoa. Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta on annettu (794/2015) ja se on tullut voimaan Asetuksen 7 :n mukaan koulutuksen järjestäjä laatii yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan. Oppisopimuskoulutuksessa henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan laadintaan osallistuu myös tutkinnon suorittajan työnantaja. Asetuksessa on säädetty, mitä henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan tulee merkitä. Asetuksessa säädetyt tiedot voidaan oppisopimuskoulutuksessa merkitä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (811/1998) 6 :n 2 momentissa tarkoitettuun henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan. Jos tiedot merkitään henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan, toimii henkilökohtainen opiskeluohjelma henkilökohtaistamista koskevana asiakirjana. Henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan sekä siihen tehdyt muutokset allekirjoittavat koulutuksen järjestäjä ja tutkinnon suorittaja. Koulutuksen järjestäjä huolehtii henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan päivittämisestä.

55 Tilastointipäivien mukaiset opiskelijamäärät Rahoituksen perusteeksi ilmoitetaan päätoimisesti opiskelevat. Kun opintojen laajuutta ei ole mitoitettu osaamispisteinä, edellytetään opetus- tai koulutusohjelman mukaiseen opetukseen tai opintoihin kuuluvaan harjoitteluun osallistumista keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia.

56 Tilastointipäivien mukaiset opiskelijamäärät perustietokyselyn yhteydessä ilmoitetaan myös ne oppisopimukset, jotka ovat olleet kestoltaan vähintään 4 kk pituisia ja joiden voimassaoloaika on ajoittunut välille Vähintään kahdeksan kuukauden päätoimisia opintoja vastaavassa koulutuksessa olevat voidaan ilmoittaa kahtena tilastointipäivänä.

57 Ammatillisen perustutkinnon suorittanut on otettu suorittamaan toista osaamisalaa oppisopimuskoulutuksena Koulutus rahoitetaan oppisopimuskoulutuksen ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksella Opiskelija voidaan ilmoittaa rahoituksen perusteena oleviin opiskelijamääriin niin kauan kuin opiskelu voi henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan mukaan päätoimisesti suoritettuna kestää

58 Koko tutkinnon suorittaminen on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisesti järjestetyssä tutkintoon johtavassa koulutuksessa aina ensisijainen tavoite. Jos opiskelijalle on solmittu oppisopimus, joka sisältää vain osan tutkinnon ammattitaitovaatimuksista, rahoitus määräytyy oppisopimuskoulutuksen ei-tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen rahoituksen mukaisesti. Poikkeus; ammatillisen perustutkinnon osaa/osia suorittavat alle 25-vuotiaat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa.

59 Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksen rahoitus Mikäli opiskelijan tavoitteena on osallistua ainoastaan kuljetusalalla edellytettyyn ammattipätevyyskoulutukseen, kyseessä ei ole säädösten mukainen oppisopimuskoulutus (okm:n kirje , 4/503/2008)

60 Tilastointipäivien mukaiset opiskelijamäärät Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot osana oppisopimuskoulutusta laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 8 b Voidaan järjestää osana näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta, jos opiskelijalla ei ole riittäviä opiskeluvalmiuksia Voidaan liittää osaksi koko- /osatutkinnon suorittamista Opiskelua parantavat opinnot kestoltaan enintään 6 kk Jos opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot kohdistuvat tilastointiajankohtaan, opiskelija ilmoitetaan valtionosuuteen oikeuttavana opiskelijana ottaen huomioon opintojen päätoimisuus ja henkilökohtaistaminen Opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja tulee seurata erikseen. Tarkempia tietoja kysytään kustannusten tiedonkeruun yhteydessä.

61 Tilastointipäivien mukaiset opiskelijamäärät Opiskelijamääriä ilmoitettaessa otettava huomioon - Opiskelijan opintojen etenemistä seurataan Eteneekö opinnot suunnitelman mukaisesti? Tietopuolinen koulutus ajoittuu koulutusajalle ja siihen osallistumista seurataan? Tutkintotilaisuudet sisältyvät opiskeluaikaan, pitääkö suunnitelma? Tuleeko purkuilmoitukset viiveellä? - Miten rahoitus määräytyy kun Opiskelijan työnantaja vaihtuu, oppisopimus puretaan ja solmitaan uusi sopimus Opiskelija siirtyy oppilaitosmuotoisesta ammatillisesta peruskoulutuksesta suorittamaan oppisopimuskoulutuksena perustutkinnon loppuun

62 Tilastointipäivien mukaiset opiskelijamäärät - Miten opiskelija on ilmoitettu rahoitukseen oikeuttavaksi opiskelijaksi? oppisopimus on solmittu ajalle ; kahden vuoden opinnot, josta tilastointikertoja 5 = vastaa 2,5 opintoja?? Kahden vuoden päätoiminen opiskelu vastaa 4 tilastointikertaa - Miten toimitaan; tutkinto on suoritettu ja tutkintotodistus on saatu mutta oppiaikaa on vielä jäljellä, päätetäänkö oppisopimus? Kyllä, opinnollista perustetta oppisopimuksen jatkamiselle ei ole. - Miten rahoituksen osalta toimitaan, jos oppisopimus keskeytetään määräajaksi?

63 Tilastointipäivien mukaiset opiskelijamäärät Jos opiskelijan tavoitteena vain tutkinnon suorittaminen ilman valmistavaa koulutusta, ei oppisopimusta solmita Rahoituslain 9 Jos ammatillinen perustutkinto suoritetaan ilman siihen valmistavaa koulutusta, tutkinnon rahoituksesta on voimassa, mitä 49 :n 3 mom säädetään ilman valmistavaa koulutusta suoritettavien näyttötutkintojen rahoituksesta mom: näyttötutkintoina ilman valmistavaa koulutusta suoritettavat ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnot otetaan huomioon vahvistettaessa ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksen perusteena käytettävien opiskelijatyövuosien määrää Rahoitusasetuksen 30 mukaan näyttötutkinnon osa, joka suoritetaan osallistumatta tutkintoon valmistavaan koulutukseen, vastaa kahdeksaa prosenttia täydestä opiskelijatyövuodesta = Rahoitus määräytyy oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusperusteiden mukaisesti.

64 Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus

65 Ammatillinen lisäkoulutus Perustietojen ilmoittaminen Tietoja käytetään järjestäjän valtionosuusrahoituksen määrittämiseksi Syksyllä ilmoitettavat tiedot (toteutuma + arvio) ja edellisen vuoden tiedot vaikuttavat ensi vuoden valtionosuusrahoituksen määrään. Perustietokysely toteumatiedot toteuma arvio Valtionosuusrahoituksen määrityksessä vuodelle 2016 käytettävät tiedot

66 Ammatillinen lisäkoulutus Perustietojen ilmoittaminen Nuorten aikuisten osaamisohjelman tietoja ei enää ilmoiteta rahoitus valtionavustuksena OKM hallinnoi Opiskelijatyövuodet ilmoitetaan hintaryhmittäin erikseen; omaehtoinen koulutus henkilöstökoulutus Yhden desimaalin tarkkuudella Toteutumat ajalla ja arviot Erityisopetuksena järjestetyn koulutuksen opiskelijatyövuodet sisältyvät kokonaisvuosiin HUOM! Nämä ilmoitetaan vielä erillisenä tietona omalla rivillään

67 Perustietojen ilmoittaminen Ammatillinen lisäkoulutus Opiskelijatyövuosi Opiskelijatyövuosi on suorite Opiskelijatyövuosi = 190 seitsemän (7) tunnin mittaista päivää opiskelijaa kohden ESIM. opetusta 1400 t / 7 t = 200 päivää / 190 päivää = 1,1 opiskelijatyövuotta

68 Perustietojen ilmoittaminen Ammatillinen lisäkoulutus Opiskelijatyövuosi Näyttötutkinnon osa, joka suoritetaan osallistumatta valmistavaan koulutukseen vastaa rahoitusta määrättäessä 8 % täydestä opiskelijatyövuodesta 190 päivää * 8 % = 15,20 päivää 15,20 päivää / 190 = 0,08 => 0,1 otv

69 Ammatillinen lisäkoulutus Opiskelijatyövuosiin laskettavat tunnit Opiskelijatyövuosi on opiskelijakohtainen, joten kaikki se toiminta, jossa opiskelija on läsnä lasketaan tunteihin Varsinainen opiskelu henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaan, jossa on lähi- ja etäopetusta sekä työssäoppimista Opiskelu- ja näyttösuunnitelman laadinta ja päivittäminen yhdessä opiskelijan kanssa Tutkinnon osien suorittaminen, ohjaus, neuvonta, arviointi ja palaute yhdessä opiskelijan kanssa

70 Ammatillinen lisäkoulutus Harkinnanvarainen yksikköhinnan korotus ja toiminnan muutokset Hakemus harkinnanvaraisesta yksikköhinnan korottamisesta lähetetään Opetushallitukselle mennessä Hakemuksen toimittamisesta merkintä tallennuspohjaan (X) Toiminnan muutokset (laajentuminen / supistuminen) lähetetään Opetushallitukselle mennessä Hakemukset tulee tehdä ominaan ja eri koulumuodot ominaan

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Yht. PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

Yht. PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2017 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Irja Korhonen

Lisätiedot

4 Luonnontieteiden ala. 5 Tekniikan ja liikenteen. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

4 Luonnontieteiden ala. 5 Tekniikan ja liikenteen. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2017 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Ohjeistusta perustietokyselyn täyttämiseen. Tilastointipäivän mukaiset opiskelijatiedot

Ohjeistusta perustietokyselyn täyttämiseen. Tilastointipäivän mukaiset opiskelijatiedot Lea Juhola erityisasiantuntija Ohjeistusta perustietokyselyn täyttämiseen Tilastointipäivän 20.9.2013 mukaiset opiskelijatiedot Ammatillinen peruskoulutus ja oppisopimuskoulutus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSHALLITUS PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Rahoitus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Irja

Lisätiedot

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät 4.9. Oulu, 6.9. Tampere, 11.9. Helsinki Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Emmi Ranta, erityisasiantuntija, OPH Ammatillinen

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen rahoitus

Ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen rahoitus Ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen rahoitus Rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat Ammatillisen koulutuksen Oulussa 4.9.2012, Tampereella 6.9.2012 ja Helsingissä 11.9.2012 Lea Juhola

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus, oppisopimuskoulutus ja ammatillinen lisäkoulutus

Ammatillinen peruskoulutus, oppisopimuskoulutus ja ammatillinen lisäkoulutus Ammatillinen peruskoulutus, oppisopimuskoulutus ja ammatillinen lisäkoulutus Rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat Ammatillinen peruskoulutus, oppisopimuskoulutus Ammatillisen koulutuksen perustiedot Oppilaitosmuotoinen

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

Rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat

Rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat Rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat Ammatillinen peruskoulutus ja oppisopimuskoulutus Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät Kuopio 3.9.2013 Tampere 5.9.2013 Helsinki 10.9.2013 Oulu12.9.2013

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(14) Perustiedot 20.1.2017 OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 1 Yleistä Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä

Lisätiedot

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain TÄYTTÖOHJE 1(12) Perustiedot 20.9.2015 OPPISOPIMUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten tarvittavat tiedot syksyn

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

Rahoituksen määräytyminen ja erityiskysymyksiä ammatillisessa peruskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa

Rahoituksen määräytyminen ja erityiskysymyksiä ammatillisessa peruskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa Rahoituksen määräytyminen ja erityiskysymyksiä ammatillisessa peruskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa Erityisasiantuntija Lea Juhola Helsinki 5.3.2013 Tampere 7.3.2013 Kuopio 12.3.2013 Oulu 14.3.2013

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(16) Perustiedot 20.9.2016 OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 1 Yleistä Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(17) Perustiedot 20.9.2015 OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 1 Yleistä Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä

Lisätiedot

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 4 Luonnontieteiden ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 4 Luonnontieteiden ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2011 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus opiskelijahallinto 04.9.2012 Oulu 06.9.2012 Tampere 11.9.2012 Helsinki Tarja Mäkinen Perustietojen ilmoittaminen Toteutuneet

Lisätiedot

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(16) Perustiedot 20.9.2014 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten opiskelijamäärä ja

Lisätiedot

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 4 Luonnontieteiden ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 4 Luonnontieteiden ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2012 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto

Helsingin kaupungin opetusvirasto OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2013 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat VALMA-muutokset Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat 5.11.2014 VALMA MUUTOSTEN TUULISSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavien koulutusten kehittämisseminaari Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus-

Lisätiedot

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2012 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(13) Perustiedot 20.9.2012 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten opiskelijamäärä ja

Lisätiedot

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(14) Perustiedot 20.1.2015 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten opiskelijamäärä ja

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.09.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 21.06.2012 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 57/531/2012 Närvilänkatu 8 67100 KOKKOLA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9

Lisätiedot

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2013 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain TÄYTTÖOHJE 1(13) Perustiedot 20.1.2015 OPPISOPIMUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten tarvittavat tiedot syksyn

Lisätiedot

Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2014

Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2014 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2014 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely

Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.9.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 2 Tarkoitus Lain tarkoituksena on ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN RAHOITUKSESTA

AJANKOHTAISTA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN RAHOITUKSESTA AJANKOHTAISTA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN RAHOITUKSESTA Lea Juhola erityisasiantuntija Opetushallitus 1 Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus rahoitus tarkistetaan vuodelle 2012 toteutuneet vuoden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.09.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2007 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Koulutusalat

Lisätiedot

VALMA - säädösmuutokset

VALMA - säädösmuutokset VALMA - säädösmuutokset Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten aseman ja sisällön selkiyttäminen 16.1.2014, Opetushallitus Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Tutkintojen kehittäminen ja Ammatillinen koulutus valtionosuusrahoituksella, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo

Tutkintojen kehittäminen ja Ammatillinen koulutus valtionosuusrahoituksella, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo Tutkintojen kehittäminen ja Ammatillinen koulutus valtionosuusrahoituksella, kuljetusala Yli-insinööri Timo Repo A m m a t t i t a i t o Perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Työkokemus

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA KJ LOGO TÄHÄN Sivu 1 / 5 HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA Tämä asiakirja sisältää asetuksen ammatillisesta koulutuksesta (811/98) sekä asetuksen ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 246/2015 Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2012 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA Jukka Lehtinen Opetusneuvos OKM/Ammatillisen koulutuksen vastuualue AMKEn laivaseminaari 24. 26.3.2015 Agendalla Uudistuvat valmentavat koulutukset Koulutukseen

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus. 2.1 Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimukset

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus. 2.1 Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimukset OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.9.2009 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.9.2010 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus. Telefax. 3 Yhteiskuntatieteiden-, 4 Luonnontieteidenala. hallinnon ala

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus. Telefax. 3 Yhteiskuntatieteiden-, 4 Luonnontieteidenala. hallinnon ala OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2008 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen

Lisätiedot

Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2005 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

1. Päätoiminen opiskelu

1. Päätoiminen opiskelu Opetusuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja valmistava koulutus, talouskoulu 1. Päätoiminen opiskelu Opiskelija voidaan lukea rahoitukseen oikeuttavaksi

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2010 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Hakemus v yksikköhinnan harkinnanvaraisesta korotuksesta lähetetään mennessä (rasti ruutuun)

Hakemus v yksikköhinnan harkinnanvaraisesta korotuksesta lähetetään mennessä (rasti ruutuun) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisä Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.09.2009 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.01.2009 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Ammattipätevyyslainsäädäntö

Ammattipätevyyslainsäädäntö Kuljettajien ammattipätevyys Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyyslainsäädäntö Laki 273/2007 Asetus 640/2007 Myös ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja Okm kirje 2015 OKM/232/531/2015 Trafi jatkokoulutuksen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.9.2012 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2008 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus. 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2.1 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus. 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2.1 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2008 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen

Lisätiedot

Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus. 25.3.2010 Pasi Rentola

Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus. 25.3.2010 Pasi Rentola Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus 25.3.2010 Pasi Rentola 1 Ammatillisen koulutuksen volyymit Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 144 000 Opetussuunnitelmaperusteinen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus. 3 Yhteiskuntatieteiden-, 4 Luonnontieteidenala. hallinnon ala

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus. 3 Yhteiskuntatieteiden-, 4 Luonnontieteidenala. hallinnon ala OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2010 1.Yhteystiedot paperitulosteena Koulutuksen järjestäjä

Lisätiedot

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta,

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta, EV 92/998 vp - HE 50/998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 50/998 vp eräiden opetustointa koskevien

Lisätiedot

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Syksy 2014 Sanna Penttinen Ammatillinen aikuiskoulutus Ohjauksen ja tukitoimien tarve Lähtökohtaisesti kaikki tutkinnon

Lisätiedot

8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2.1 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus. 3 Yhteiskuntatieteiden-, 4 Luonnontieteidenala

8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2.1 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus. 3 Yhteiskuntatieteiden-, 4 Luonnontieteidenala OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2006 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

VALMA - säädösten valmistelu

VALMA - säädösten valmistelu VALMA - säädösten valmistelu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus-

Lisätiedot

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 Kirje OKM/62/592/2015 16.09.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän vastuut ja tietojen oikeellisuus

Koulutuksen järjestäjän vastuut ja tietojen oikeellisuus Koulutuksen järjestäjän vastuut ja tietojen oikeellisuus Koulutuksen järjestäjän vastuut ja tietojen oikeellisuus Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaki (1705/2009) 58 Tietojen toimittaminen ja tarkastus

Lisätiedot

Kirje 30.09.2014. 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten ja valtionosuuksien haku

Kirje 30.09.2014. 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten ja valtionosuuksien haku Kirje OKM/49/592/2014 30.09.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, nuorten aikuisten osaamisohjelma 2015 ja nuorten aikuisten osaamisohjelman täydentävä haku 2014

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432.

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432. 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 of 8 21/03/2011 11:28 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Asetus ammatillisesta

Lisätiedot

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot