PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus. 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2.1 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus. 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2.1 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus"

Transkriptio

1 OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite Telefax Sähköpostiosoite 2. Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärätiedot Koulutusalakoodi 2 Koulutusala Kulttuuriala 1 Humanistinen ja kasvatusala 3 Yhteiskuntatieteiden-, liiketaloudenja hallinnon ala 4 Luonnontieteidenala 5 Tekniikan ja liikenteen ala 6 Luonnonvara- ja ympäristöala 7 Sosiaali-, terveysja liikunta-ala 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2.1 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Tutkintoon johtava koulutus Opiskelijamäärä b) josta erit. koulutustehtävän erityisopetuksessa saaneiden erityisopiskelijat c) Kohdan opiskelijoista kahta tutkintoa suorittavien määrä Muu kuin tutkintoon johtava koulutus Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Maahanmuuttajien valmistava koulutus 1

2 Koulutusalakoodi Koulutusala 1 Humanistinen ja kasvatusala 2 Kulttuuriala 3 Yhteiskuntatieteiden-, liiketaloudenja hallinnon ala 4 Luonnontieteidenala 5 Tekniikan ja liikenteen ala 6 Luonnonvara- ja ympäristöala 7 Sosiaali-, terveysja liikunta-ala 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala b) josta erit. koulutustehtävän erityisopetuksessa saaneiden erityisopiskelijat Talouskoulu b) josta erit. koulutustehtävän erityisopetuksessa saaneiden erityisopiskelijat Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus 2.2 Näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistava koulutus Opiskelijamäärä b) josta erit. koulutustehtävän erityisopetuksessa saaneiden erityisopiskelijat 2.3 Opiskelijamäärä yhteensä (kohdat ) Opiskelijamäärä yhteensä 2

3 Koulutusalakoodi Koulutusala 1 Humanistinen ja kasvatusala 2 Kulttuuriala 3 Yhteiskuntatieteiden-, liiketaloudenja hallinnon ala 4 Luonnontieteidenala 5 Tekniikan ja liikenteen ala 6 Luonnonvara- ja ympäristöala 7 Sosiaali-, terveysja liikunta-ala 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 3.1 Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa (sisältyvät edellä kohtiin 2.1 ja 2.2) Erityisopiskelijat kohdista 2.1.1, , , , 2.2 (erittely liitteellä 1) Muut opiskelijat 3.2 Majoitetut opiskelijat Majoitetut opiskelijat (erittely liite 1) 8. Lisätiedot (ei ilmoiteta edellä kohdassa 2 rahoitukseen oikeuttaviksi opiskelijoiksi) 8.1 Oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevien ns. yliaikaisten lukumäärä 8.2 Toiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle maksullisena palvelutoimintana järjestetyn ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä 8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maksullisena palvelutoimintana järjestetyn ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä 8.4 Työvoimahallinnon rahoittaman ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä 8.5 Muu kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä Opiskelijamäärä kotikunnittain toimitettu: Päiväys www-lomakkeella Allekirjoitus/Tietojen varmennus Opetushallituksen kanssa sovitulla tavalla Postiosoite Kumpulantie Helsinki Puhelin (09) Telefax (09) Sähköpostiosoite 3

4 Koulutuksen järjestäjän nimi Numero LIITE 1 Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten kohdasta 2.3 (RahA 8 ) Koulutusalakoodi Opiskelijamäärä Musiikkialan perustutkinto 23 2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 22 5 Rakennusalan perustutkinto: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma 56 5 Merenkulkualan perustutkinto 51 5 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ilman linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta 52 5 Linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutus 58 5 Lentokoneasennuksen perustutkinto 57 5 Elintarvikealan perustukinto: meijerialan koulutusohjelma 53 6 Metsäalan perustutkinto: metsäkonealan koulutusohjelma/metsäkoneenkuljettajatutkinto 64 6 Metsäalan perustutkinto ( muut kuin metsäkonealan koulutusohjelma) 65 6 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma 62 7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelman eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa 73 7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjelman eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa 78 7 Liikunnanohjauksen perustutkinto 71 - Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset, erittely kohdasta Vaikeasti vammaiset opiskelijat, joiden koulutuksen järjestäminen edellyttää henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa (RahA 9 ) 81 - Muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9 ) 82 - Muut erityisopiskelijat 89 - Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset (RahA 10 ), erittely kohdasta 3.2 (majoitetut opiskelijat) - Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten majoitetut opiskelijat 92 - Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat 93 - Lisätyn ateriaetuuden saavat luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat (Asetus amm.koul. 811/98, 22 ) 95 - Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat 99

5 Erityisopetus LIITE 4 Koulutuksen järjestäjän nimi Numero Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa (erityisoppilaitokset) Vaikeimmin vammaiset opiskelijat 1 Enemmän erityisiä opetus- ja oppilashuoltopalveluja saavat opiskelijat 2 Erityisopetusta saavat opiskelijat 3 Erityisopiskelijat (päälomakkeelta kohta erityisopiskelijat poisluettuna kohta ) Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (päälomakkeelta kohta )

6 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavia koulutuksia koskevat lisätiedot LIITE 5 Koulutuksen järjestäjän nimi Numero Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavat koulutukset Kaikki opiskelijat (päälomakkeelta kohdasta x) Kaikki kohtaan a) sisältyvät uudet opiskelijat ) Ne uudet opiskelijat, jotka ovat päättäneet perusopetuksen vuonna ) Ne uudet opiskelijat, jotka ovat suorittaneet lisäopetuksen vuonna ) a b c d 1. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 2. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus 3. Muuna kuin ammatilliseen perustutkintoon johtavana koulutuksena järjestettävä kotitalousopetus (talouskoulu) 4. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus ( alkanut kokeilu) Yhteensä 1) Opiskelija on tässä uusi opiskelija, jos kyseessä oleva koulutuksen järjestäjä ei aikaisemmin ole ilmoittanut häntä rahoituksen perusteena olevaksi opiskelijaksi. 2) Tarkoittaa 9- ja 11-vuotista perusopetusta, ei sisällä lisäopetuksen suorittaneita. Tavoitteena on selvittää perusopetuksen jälkeistä välitöntä sijoittumista valmistaviin koulutuksiin. 3) Tarkoittaa lisäopetuksen (ns. 10. luokan) suorittaneita. Tavoitteena on selvittää lisäopetuksen jälkeistä välitöntä sijoittumista valmistaviin koulutuksiin. Samaa opiskelijaa ei voi sijoittaa sekä perusopetuksen päättäneiden sarakkeeseen että lisäopetuksen suorittaneiden sarakkeeseen.

7 TÄYTTÖOHJE 1(12) Perustiedot AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Yhteystiedot (1*) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) 54 :n ja asetuksen (806/1998) 19 :n mukaan kuntien ja koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten tarvittavat tiedot tulee ilmoittaa tilastointipäivän (20.1.) tilanteen mukaisesti 10 päivän kuluessa tilastointipäivästä. Tietoja käytetään kuluvan vuoden rahoituksen tarkistamiseksi todellisen opiskelijamäärän mukaiseksi sekä tulevan vuoden yksikköhintojen ja ennakollisen valtionosuuden laskemiseksi. Tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla. Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan tarvittaessa kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. Opiskelijamäärätiedot (2) Opiskelijamääriin (tilanne ) ilmoitetaan - opetussuunnitelmaperusteisessa ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat (ei oppisopimuskoulutusta) *), - näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa olevat (ei oppisopimuskoulutusta) *), - kotitalousopetusta muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena (talouskoulu) saavat, - maahanmuuttajille järjestettävässä ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa olevat ja - vammaisille opiskelijoille järjestettävään valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen osallistuvat - ammatillisen peruskoulutuksen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen opiskelijat (järjestämisluvan mukainen kokeilu alkaen) *) Ammatilliseen perustutkintoon tähtääviä opintoja suorittavat opiskelijat, jotka suorittavat tutkintoa tai tutkinnon osaa henkilökohtaisen opetussuunnitelman tai opiskeluohjelman mukaan voidaan ilmoittaa opiskelijamääriin niin kauan kuin opiskelu henkilökohtaisen opetussuunnitelman tai opiskeluohjelman mukaan voi päätoimisesti suoritettuna kestää. Edellytyksenä on, että opinnot muodostuvat ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteiden mukaisista opinnoista tai osista siten kuin opiskelijan henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa tai opiskeluohjelmassa on määrätty. * Suluissa oleva numero viittaa lomakkeen ko. kohtaan. Opetushallitus/Rahoitus- ja kustannustietopalvelut Kumpulantie 3, Helsinki, puhelin (09) , faksi (09) , Utbildningsstyrelsen/Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3, Helsingfors, telefon (09) , fax (09) ,

8 Valtionosuuteen oikeuttavan koulutuksen opiskelijamääriin ei ilmoiteta yksityisopiskelijoita eikä maksullisena palvelutoimintana järjestetyn koulutuksen opiskelijoita. Oppisopimuskoulutuksena järjestetyn ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen tietopuolinen opetus, koulutuksen järjestäjien yhteistyösopimukseen perustuva ammatillisen perustutkinnon tai sen osan järjestäminen maksullisena palvelutoimintana (esim. metsäkoneenkuljettajakoulutus yhteistyö), aikuisten koulutustason kohottamisohjelmaan kuuluva lääninhallituksen rahoittama koulutus (Noste-ohjelma) sekä työvoimapoliittinen koulutus ja koulutuksen järjestäjän muu maksullinen palvelutoiminta ilmoitetaan kohdassa 8 Lisätiedot (ks. ohjeen kohta 8, sivut 5-6). Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuodet ilmoitetaan vain ammatillisen lisäkoulutuksen lomakkeella. Rahoitukseen oikeuttavia opiskelijoita koskevat rajoitukset Opiskelija voidaan lukea rahoitukseen oikeuttavaksi opiskelijaksi enintään niin kauan kuin opiskelu voisi päätoimisesti suoritettuna kestää (RahA 806/ ) Opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa opiskelijan tulee ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 31 :n 1 momentin mukaan suorittaa opintonsa enintään yhtä vuotta opintojen laajuudeksi määriteltyä aikaa pidemmässä ajassa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Ammatilliset opinnot katsotaan päätoimisiksi (L opintotukilain muuttamisesta 5 a /345; lakia on sovellettu lukien), kun opintojen laajuus on keskimäärin vähintään kolme opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti lukuvuodessa. Mikäli opiskelijalle on myönnetty opintojen suoritusaikaan edellä tarkoitettua (31 :n 1 mom.) pidennystä, opiskelija voidaan ilmoittaa rahoitukseen oikeuttavaksi laskentapäivänä, mikäli opinnot ovat päätoimisia. Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan 1 momentissa mainitussa ajassa (eikä hänelle ole myönnetty suoritusaikaan pidennystä) katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotaan myös opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja. Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaisessa näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelijan opiskeluaika määräytyy tutkintojen perusteiden ja sen pohjalta laaditun opiskelijan henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaan. Tähän koulutukseen ei sovelleta ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 31 :n 1 momentin säännöstä. Rahoituksen perusteeksi opiskelija voidaan tällöin ilmoittaa enintään niin kauan kuin opiskelu henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaan voi päätoimisesti suoritettuna kestää. Ammatillisen perustutkinnon osaa henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan suorittavat voidaan ilmoittaa opiskelijamääriin niin kauan kuin opiskelu voi henkilökohtaisen opetussuunnitelman tai opiskeluohjelman mukaan päätoimisesti suoritettuna kestää. Opiskelija saadaan samana laskentapäivänä ilmoittaa opiskelijamääriin rahoituksen saamiseksi vain yhdessä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa asetuksessa tarkoitetussa koulutuksessa (RahA 806/ ). 2

9 Erityisopiskelijat 3 Samanaikaisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa olevaa opiskelijaa ei enää vuoden 2002 alusta lukien ole voitu ilmoittaa opiskelijaksi kummassakin koulutuksessa (RahA 806/ ). Suomalainen koulutuksen järjestäjä voi sopia ulkomaisen oppilaitoksen tai koulutuksen järjestäjän kanssa, että osa suomalaisen tutkinnon oppimäärästä suoritetaan ulkomaisessa oppilaitoksessa. Suomalainen opiskelija ilmoitetaan tällöin rahoituksen perusteena oleviin opiskelijamääriin. Opiskelijamääriin ei saa ilmoittaa vaihto-ohjelmien perusteella Suomessa tilapäisesti opiskelevia ulkomaalaisia. Kokeilukoulutus ilmoitetaan ko. alan opiskelijamääriin. Erityisopiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, joka vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi tarvitsee ja jolle annetaan erityisiä opetus- tai oppilashuoltopalveluja. Erityisopiskelijalle on tullut laatia (L ammatillisesta koulutuksesta 20 ) henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (A ammatillisesta koulutuksesta 8 ). Erityisopetukseksi ei katsota tukiopetusta, eikä ulkomaalaista opiskelijaa voida ilmoittaa erityisopiskelijaksi, ellei hän edellä mainituilla perusteilla tarvitse ja saa erityisiä em. tukipalveluita. Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus ( 2.1) Tutkintoon johtava koulutus (2.1.1) b) josta erityisopiskelijat erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa saaneilla koulutuksen järjestäjillä Tässä ilmoitetaan ne erityisopiskelijat, joiden opetuksen järjestäminen perustuu erityiseen koulutustehtävään erityisopetuksessa. c) Kohtaan ilmoitetuista opiskelijoista kahta tutkintoa suorittavien määrä Tässä ilmoitetaan ammatillisen koulutuksenjärjestäjän kirjoilla olevat (opiskelija on ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija ja kirjoilla ammatillisessa koulutuksessa) sekä ammatillista perustutkintoa että yo-tutkintoa samanaikaisesti suorittavien opiskelijoiden lukumäärä. Muu kuin tutkintoon johtava koulutus (2.1.2) Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus- ja ohjaus ( ) Vammaisille opiskelijoille järjestettävän valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opiskelijoiden ilmoittaminen edellyttää, että koulutuksen järjestäjälle on koulutuksen järjestämisluvassa annettu tämä erityiseksi koulutustehtäväksi tai järjestämisluvassa on tästä maininta kohdassa Muut määräykset. Mikäli opetuksen järjestäminen perustuu järjestämisluvan kohtaan Muut määräykset opiskelijat ilmoitetaan koulutusaloittain kohdassa Mikäli opetuksen järjestäminen perustuu erityiseen koulutustehtävään erityisopetuksessa (erityisoppilaitos) opiskelijat ilmoitetaan kohdassa aloittain sekä lisäksi kohdassa (erittely myös liitteellä 1).

10 Maahanmuuttajien valmistava koulutus ( ), b) josta erityisopiskelijat erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa saaneilla koulutuksen järjestäjillä Tässä ilmoitetaan ne erityisopiskelijat, joiden opetuksen järjestäminen perustuu erityiseen koulutustehtävään erityisopetuksessa. Maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen opiskelijoiden ilmoittaminen edellyttää, että koulutuksen järjestäjälle on annettu koulutuksen järjestämisluvassa erityiseksi koulutustehtäväksi järjestää maahanmuuttajille suunnattua ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta. Opiskelijat ilmoitetaan koulutusaloittain kohdassa Mikäli opetuksen järjestäminen perustuu erityiseen koulutustehtävään erityisopetuksessa (erityisoppilaitos) opiskelijat ilmoitetaan kohdassa sekä lisäksi kohdassa tai (erittely myös liitteellä 1). Muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjestetty kotitalousopetus eli talouskoulu ( ), b) josta erityisopiskelijat erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa saaneilla koulutuksen järjestäjillä Tässä ilmoitetaan ne erityisopiskelijat, joiden opetuksen järjestäminen perustuu erityiseen koulutustehtävään erityisopetuksessa. Kotitalousopetusta muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena saavat opiskelijat ilmoitetaan matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle kohdassa Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus ( ), Ilmoitetaan järjestämisluvan mukaisessa kokeilukoulutuksessa olevat opiskelijat koulutusaloittain. Ks. liitteen 5 ohje. Näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistava koulutus (2.2), b) josta erityisopiskelijat erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa saaneilla koulutuksen järjestäjillä Tässä ilmoitetaan ne erityisopiskelijat, joiden opetuksen järjestäminen perustuu erityiseen koulutustehtävään erityisopetuksessa. Näyttötutkintoon valmistava koulutus on ensisijaisesti aikuisille suunnattua koulutusta. Kohdassa 2.2 ilmoitetaan opiskelijoiden iästä riippumatta ammatilliseen perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa olevat opiskelijat. Opiskelijamäärä yhteensä (2.3) Tämä opiskelijamäärä ilmoitetaan lisäksi kotikunnittain erillisen ohjeen mukaisesti. Kotikuntatietojen toimitustapaa koskeva kohta rastitetaan lomakkeen lopussa. Kohtaan 2.3 merkitään valtionosuuteen oikeuttavan koulutuksen opiskelijamäärä yhteensä, josta erityisopiskelijoiden (a) lukumäärä yhteensä koulutusaloittain kohtien 2.1 ja 2.2 opiskelijamääristä. Kohdassa a (erityisopiskelijat) eivät erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa saaneet koulutuksen järjestäjät ilmoita erityisopiskelijoita. 4

11 5 Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa (3.1) kohdista 2.1 ja 2.2 Erityisen koulutustehtävän opiskelijoita voidaan ilmoittaa ainoastaan silloin, kun koulutuksen järjestäjälle on koulutuksen järjestämisluvassa annettu erityiseksi koulutustehtäväksi huolehtia erityisopetuksen järjestämisestä. Mikäli opetuksen järjestäminen perustuu erityiseen koulutustehtävään erityisopetuksessa (erityisoppilaitos), opiskelijat ilmoitetaan joko kohdassa Erityisopiskelijat (erittely myös liitteellä 1) tai kohdassa Muut opiskelijat. Erityisoppilaitokset ilmoittavat kohdan erityisopiskelijat myös riveillä b) kohdissa 2.1.1, , ja 2.2. Kohtaan sisältyvät vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opiskelijat ilmoitetaan kohdassa Erityisopiskelijat - erittely liitteellä 1 (3.1.1) Muut opiskelijat (3.1.2) Ilmoitetaan erityisopiskelijat, joiden osalta koulutuksen järjestäjälle on koulutuksen järjestämisluvassa annettu erityiseksi koulutustehtäväksi huolehtia erityisopetuksen järjestämisestä. Opiskelijat ilmoitetaan lisäksi liitteellä 1 porrastettuna rahoitusasetuksen 9 :n mukaisesti. Erityisen koulutustehtävän (erityisopetus) mukaiset muut opiskelijat, joille ei tarjota erityisiä opetus- ja oppilashuoltopalveluja. Majoitusedun saavat majoitetut opiskelijat (3.2) kohdasta erittely liitteellä 1 Lisätiedot (8) Ilmoitetaan majoitetut opiskelijat koulutusaloittain. Yhteissumman tulee täsmätä liitteen 1 erittelyyn. Kohdassa 8 ilmoitetaan ne opiskelijat, joita ei voida tilastointipäivänä ilmoittaa rahoitukseen oikeuttaviksi opiskelijoiksi, mutta jotka ko. tilastointipäivänä ovat koulutuksen järjestäjän kirjoilla olevia opiskelijoita. Katso ohjeen kohta: Rahoitukseen oikeuttavia opiskelijoita koskevat rajoitukset (sivut 1-3) Tässä ei ilmoiteta oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijamääriä. Kohdan 8 opiskelijoita ei ilmoiteta kotikunnittain. Oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa ns. yliaikaisten opiskelijoiden lukumäärä (8.1) Kohdassa ilmoitetaan: - Opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa yli opintojen laajuuden + 1 v opiskelleiden lukumäärä. Opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa opiskelijan tulee ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 31 :n 1 momentin mukaan suorittaa opintonsa enintään yhtä vuotta opintojen laajuudeksi määriteltyä aikaa pidemmässä ajassa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä.

12 6 - Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa rahoituksen saamiseksi opiskelija saadaan ilmoittaa enintään niin kauan kuin opiskelu voi henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaan päätoimisesti suoritettuna kestää. Em. aikojen ylittäneet opiskelijat ilmoitetaan tässä kohdassa. Toiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle maksullisena palvelutoimintana järjestetyn ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä (8.2) - Koulutuksen järjestäjien yhteistyösopimukseen perustuva ammatillisen perustutkinnon tai sen osan järjestäminen maksullisena palvelutoimintana (esim. metsäkoneenkuljettajakoulutus yhteistyö) - Maksullisena palvelutoimintana hoidetun oppisopimuskoulutuksen tietopuolisen koulutuksen opiskelijat Ne koulutuksen järjestäjät, jotka ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9 :n mukaisesti järjestävät oppisopimuskoulutusta ja vastaavat ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen (811/1998) 7 :n mukaisesti oppisopimuskoulutuksen johdosta ja valvonnasta ilmoittavat oppisopimuskoulutuksessa olevat opiskelijat erillisellä lomakkeella PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus. Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maksullisena palvelutoimintana järjestetyn ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä (8.3) Esim. aikuisten koulutustason kohottamisohjelmassa (Noste-ohjelma) mukana olevat lääninhallituksen valtionavustuksella rahoittamat opiskelijat. Työhallinnon rahoittaman ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä (8.4) Muu kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä (8.5) - muu koulutuksen myynti Opiskelijamäärätietojen korjaaminen tallennusajan päätyttyä Tallennusajan päätyttyä tilastointipäivän tietoja korjataan tietojärjestelmään Rahoitus- ja kustannustietopalvelut - yksikön toimesta. Korjattavat tiedot tulee ilmoittaa yliviivaamalla alkuperäinen tieto tilastointipäivän lomakkeella ja kirjoittamalla uusi tieto korjattavan tiedon viereen selkeästi. Huomioitava on myös korjauksen vaikutus lomakkeen eri kohtiin ja mahdollisiin liitelomakkeisiin, joihin korjaus on tehtävä vastaavasti. Opiskelijamääriä korjattaessa tulee korjata myös kotikuntatiedot. Korjatut lomakkeet lähetetään rahoitus- ja kustannustietopalvelut-yksikön faksiin numeroon (tai postitse osoitteella Opetushallitus, rahoitus- ja kustannustietopalvelut, Kumpulantie 3, Helsinki).

13 7 LIITE 1 Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten kohdasta 2.3 (RahA 8 ) Lomakkeella ilmoitetaan aikaisemman tutkintorakenteen mukainen käynnissä oleva koulutus ja jälkeen alkanut ammatillisista perustutkinnoista annetun asetuksen 216/2001 mukainen koulutus. Liitteessä 1 ilmoitetaan ne opiskelijat, joiden osalta sovelletaan rahoitusasetuksen 8, 9 ja 10 : ien mukaisia yksikköhinnan porrastustekijöitä. Liitteen vasemmassa laidassa oleva koulutusalakoodi osoittaa, minkä alan porrastustekijästä on kysymys. Ammatillisen koulutuksen porrastusperusteet muuttuivat logistiikan perustutkinnon osalta vuoden 2007 alusta. Tästä syystä kysytään logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen koulutusohjelman opiskelijamäärätiedot liitteellä 1 seuraavasti: logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma kohdassa ilmoitetaan kaikki muut paitsi linjaautonkuljettajan tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajan koulutuksessa olevat opiskelijat. Kohdassa linja-autonkuljettajan tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajan koulutus ilmoitetaan ainoastaan ko. koulutuksessa olevat opiskelijat. Opinnot eriytyvät yleensä vasta toisella tai kolmannella vuosikurssilla. Ei sisällä kohdan opiskelijoita (Muu kuin tutkintoon johtava koulutus). Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset kohdasta (RahA 9 ) Rahoitusasetuksen 9 :n mukaisiin porrastustekijöihin saadaan ilmoittaa opiskelijoita ainoastaan silloin, kun koulutuksen järjestäjälle on koulutuksen järjestämisluvassa annettu erityiseksi koulutustehtäväksi huolehtia erityisopetuksen järjestämisestä. Vaikeasti vammaiset opiskelijat, joiden koulutuksen järjestäminen edellyttää henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa (RahA 9 ) Vaikeasti vammaiset opiskelijat, joiden koulutuksen järjestäminen edellyttää opiskelijan omaa henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa. Tällaisia opiskelijoita voivat olla vaikeimmin kehitysvammaiset sekä autistiset opiskelijat. Vaikeimmin kehitysvammaisilla tarkoitetaan opiskelijoita, jotka ovat saaneet vaikeimmin kehitysvammaisille tarkoitettua opetusta perusopetuksessa (ns. harjaantumisopetusta EHA 2 opetussuunnitelman mukaan). Muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9 ) Muut erityisopiskelijat Vaikeasti vammaiset opiskelijat, joiden koulutuksen järjestäminen ei edellytä, että opiskelijalla on oma henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja. Opiskelijat, joiden vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi tarvitsevat ja joille annetaan erityisiä opetus- tai oppilashuoltopalveluja. Lisäksi opiskelijoille on tullut laatia (L ammatillisesta koulutuksesta 20 ) henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (A ammatillisesta koulutuksesta 8 ). Erityisopetukseksi ei katsota tukiopetusta. Ulkomaalaista opiskelijaa ei voida ilmoittaa erityisopiskelijaksi, ellei hän edellä mainituilla perusteilla tarvitse ja saa erityisiä em. tukipalveluita.

14 Majoitusedun perusteella (majoitetut opiskelijat) yksikköhintaan tehtävät korotukset kohdasta 3.2 (RahA 10 ) Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten majoitetut opiskelijat (65 %) Ilmoitetaan koulutusalasta riippumatta sellaiset koulutuksen järjestämisluvan koulutustehtävässä määrätyt opiskelijat (erityisopiskelijat ja muut em. erityisen koulutustehtävän mukaiset opiskelijat), jotka ovat saaneet maksuttoman majoituksen erityisoppilaitoksen asuntolassa. Edellytyksenä on, että koulutuksen järjestäjälle on annettu erityiseksi koulutustehtäväksi huolehtia erityisopetuksen järjestämisestä. Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat ( 27 %) Ilmoitetaan koulutusalasta riippumatta sellaiset ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat, joille annetaan sisäoppilaitosmuotoiseen koulutukseen liittyvä maksuton asuminen ja ylimääräinen ruokailu. Edellytyksenä on, että koulutuksen järjestäjälle on tällaisessa tapauksessa annettu erityiseksi koulutustehtäväksi järjestää koulutusta sisäoppilaitosmuotoisesti. Tällaista koulutusta voidaan antaa kansanopistossa tai liikunnan koulutuskeskuksessa. Lisätyn ateriaedun saavat luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat (15 %) Ilmoitetaan luonnonvara-alan ammatillisessa peruskoulutuksessa (maatalousalan, puutarhatalouden, metsäalan, luonto- ja ympäristöalan perustutkintojen koulutuksessa) olevat lisätyn ateriaedun (päivittäinen kouluateria sekä aamiainen ja päivällinen) saavat majoitetut opiskelijat. Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat (15%) Ilmoitetaan koulutusalasta riippumatta muut kuin edellä mainitut ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat, jotka saavat maksuttoman majoituksen. 8

15 9 LIITE 4 Erityisopetus Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa saaneita koulutuksen järjestäjiä (erityisoppilaitokset) pyydetään ilmoittamaan päälomakkeen mukainen erityisopiskelijoiden määrä liitteellä 4 esitetyn jaottelun mukaisesti: Vaikeimmin vammaiset opiskelijat (1) Opiskelijalla on vaikeita ja laaja-alaisia oppimista ja opiskelua haittaavia diagnostisoituja vaikeuksia, jotka vaativat oppimisympäristöltä runsaasti tavanomaisesta poikkeavia järjestelyjä ja palveluja sekä erittäin yksilöllistä tavoitteenasettelua. Ko. opiskelijoilla on vaikea oppimista ja opiskelua haittaava vaikeus, joka tuottaa erityisen suuria ja laaja-alaisia vaikeuksia ja joka tästä syystä saa vuorokauden eri aikoina jatkuvaa tukea ja avustamista arkipäivän toimissaan sekä poikkeuksellisen paljon erityisiä henkilökohtaisia opetus- ja opiskelijahuoltopalveluja opiskelussaan. Opiskelija tarvitsee jatkuvasti avustamista, joten ryhmää kohden on opettajan lisäksi runsaasti avustavaa henkilöstöä. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti hyvin pienessä ryhmässä ja sen toteuttamisessa tarvitaan erityisjärjestelyjä ja erityistiloja (esim. pesu- ja WC-tilat, nostinlaitteet, terapiatilat) eivätkä opiskelijat kykene yleensä lainkaan itse huolehtimaan omista perustarpeistaan. Opiskelija tarvitsee lisäksi runsaasti opiskelijahuollon tukea, henkilökohtaista opintoohjausta ja käyttää muiden hallinalojen palveluja. Oppilaitos tekee moniammatillista yhteistyötä opiskelijan palveluverkostoon kuuluvien hallinalojen edustajien kanssa. Määrittely pohjautuu viimekädessä oppilaitoksen opiskelijalle kustantamaan palvelun laajuuteen. Tähän ryhmään kuuluvat opiskelijat ovat yleensä vaikeasti liikuntavammaisia, vaikeimmin kehitysvammaisia, vaikeasti autistisia, vaikeasti monivammaisia tai heillä on vaikea Aspergerin oireyhtymä taikka muu erittäin vaikea oppimista haittaava vaikeus. Enemmän erityisiä opetus- ja oppilashuoltopalveluja saavat opiskelijat (2) Opiskelijalla on keskimääräistä enemmän tai laaja-alaisia oppimista ja opiskelua haittaavia diagnostisoituja vaikeuksia tai vakavasti haittaava vaikeus. Keskimääräistä enemmän oppimista ja opiskelua haittaavalla vaikeudella tarkoitetaan diagnostisoitua vammaa, sairautta tai muuta syytä, jonka vuoksi opiskelija tarvitsee opiskelussaan jatkuvaa tukea ja avustamista sekä paljon henkilökohtaisia palveluja. Opintojen tavoitteita on joko selkeästi yksilöllistettävä tai mukautettava, opetustilanteissa on järjestettävä runsaasti yksilöllistä ohjausta, tarvitaan erityisiä opiskelumateriaaleja tai välineitä (esim. luku-tv, pistenäyttö ja/tai puhesyntetisaattori tms.) tai opiskelun sujumiseksi tarvitaan yksilökohtaista avustamista tai muuta yksilöllistä palvelua. Opiskelu järjestetään yleensä avustajien tai ohjaajien tuella pienessä ryhmässä tai tavallisessa ryhmässä samanaikaisopetuksena ja lisäksi avustajien tai ohjaajan tuella. Opiskelija tarvitsee lisäksi runsaasti opiskelijahuollon tukea, henkilökohtaista opinto-ohjausta ja käyttää muiden hallinnonalojen palveluja. Oppilaitos tekee moniammatillista yhteistyötä opiskelijan palveluverkostoon kuuluvien hallinalojen edustajien kanssa. Määrittely pohjautuu viimekädessä oppilaitoksen opiskelijalle kustantamaan palvelun laajuuteen.

16 10 Tähän ryhmään luetaan esimerkiksi kehitysvammaiset, joiden opintojen tavoitteita on mukautettava ja jotka tarvitsevat yksilöllistä ohjausta (keskiasteisesti kehitysvammaiset ja osa lievästi kehitysvammaisista). Lisäksi ryhmään kuuluisivat monivammaiset, cpvammaiset, Asperger-diagnosoidut tai muut jotka tarvitsevat runsaasti avustajan palveluja (esim. syöminen, liikkuminen, hygienia, oppimistilanteet). Ryhmään voidaan katsoa kuuluvan myös sokeat ja vaikeasti heikkonäköiset, jotka tarvitsevat lukemiseen ja kirjoittamiseen voimakkaita apuvälineitä ja myöskin opiskelijat, joilla on vaikeita psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia ja jotka tarvitsevat poikkeuksellisen runsaasti opiskelijahuolto-, terapia- tai vastaavia palveluja. Erityisopetusta saavat opiskelijat (3) Opiskelijalla on pedagogisesti, lääketieteellisesti tai muutoin määritelty oppimista ja opiskelua haittaava vaikeus tai useita lieviä vaikeuksia. Opiskelijalla on oppimista ja opiskelua haittaava erityisvaikeus tai lieviä yleisiä vaikeuksia. Opiskelu onnistuu erityisopetuksen yleisen tuen ja opetusryhmäjärjestelyjen avulla tavallisessa opiskelijaryhmässä tai pienessä ryhmässä. Erityisopetuksen yleiseen tukeen kuuluvat laaja-alaisten erityisopettajien palvelut, yleiset opiskelijahuollon ja opinto-ohjaajien palvelut, yhteiset opetusavustajat ja -ohjaajat, oppimisstudiot ja klinikat, työpajat sekä tehokas ohjaus sosiaalitoimen ja/tai terveydenhuollon tukipalvelujen piiriin ja niiden kanssa tehtävä yhteistyö tai muu oppilaitoksen järjestämä erityisopetuksen tuki. Opintojen tavoitteita, mukautetaan vain vähän, joiltakin osin tai ei lainkaan. Tavoitteisiin pyritään eriyttävin opetusmenetelmin. Opiskelijalla on esimerkiksi opintoja selkeästi haittaava lukivaikeus, matematiikan erityisvaikeus, hyvin heikot oppimistaidot, hyvin heikko luku- tai kirjoitustaito, hahmotushäiriö, dysfasia, tarkkaavuuden erityishäiriöt esim. ADHD oireyhtymä, sosiaalinen sopeutumattomuus, mielenterveydenongelma, lievä autismi- tai Aspergerin oireyhtymä, opiskelua haittaava päihteiden käyttö, lievä kehityshäiriö/ älyllisen tason heikkous, näkövamma, kuulovamma, cp-vamma tai muu oppimista ja opiskelua haittaava vaikeus. Myös fyysiset sairaudet (astma, diabetes, epilepsia), joiden huono hoitotasapaino tai muut sairauteen liittyvät tekijät vaikeuttavat selkeästi ja pitkäaikaisesti opiskelijan oppimista. Määrittely pohjautuu viimekädessä oppilaitoksen opiskelijalle kustantamaan palvelun laajuuteen.

17 11 LIITE 5 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavia koulutuksia koskevat lisätiedot - erilliskysely kohdan muu kuin tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista Opetusministeriö on lähettänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjille asiaa koskevan kirjeen , 2/530/ alkanut kokeilu Ammatillisen koulutuksen yhteydessä järjestettävä ohjaava ja valmistava koulutus käynnistettiin kokeilumuotoisena syksystä 2006 alkaen. Kokeilu toteutetaan kokeiluluvan saaneiden koulutuksen järjestäjien järjestämislupien enimmäisopiskelijamäärien puitteissa. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tavoitteet ja kohderyhmä Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tavoitteena on madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen ja vähentää ammatillisen koulutuksen alkuvaiheen keskeyttämistä. Koulutus on suunnattu erityisesti sellaisille perusopetuksen päättäville nuorille, joilla ei vielä ole selkiintynyttä käsitystä ammatinvalinnastaan tai joilla ei ole riittäviä valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen tai opinnoista suoriutumiseen ja jotka ovat siitä syystä vaarassa jäädä kokonaan koulutuksen ulkopuolelle ja syrjäytyä. Kokeilun kautta tuodaan uusia mahdollisuuksia näille nuorille koulutus- ja ammatinvalinnan tueksi. Koulutukseen voivat kuitenkin hakeutua myös muut kuin samana vuonna perusopetuksen päättäneet tai lisäopetuksen suorittaneet. Siirtyminen ohjaavasta ja valmistavasta koulutuksesta perustutkintoon johtavaan koulutukseen Kokeilukoulutuksen laajuus on opiskelijan tarpeiden mukaan opintoviikkoa. Tavoitteena on, että opiskelija voi mahdollisimman joustavasti siirtyä perustutkintoon johtavaan koulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen aikana tai sen jälkeen. Erityisopiskelijat Kokeiluna käynnistyvä ohjaava ja valmistava koulutus ei lähtökohtaisesti ole erityisopetusta, kuten esimerkiksi vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ovat. Tämä ei kuitenkaan ole este yksittäistapauksissa erityisopiskelijan osallistumiselle ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen. Kokeilun rahoitus ja sitä koskevat säädökset ja määräykset Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilut ovat ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 23 :n mukaista kokeilukoulutusta. Kokeilukoulutuksessa olevat opiskelijat sisältyvät koulutusaloittaisiin opiskelijamääriin määriteltäessä keskimääräistä ja koulutuksen järjestäjäkohtaista yksikköhintaa Yksittäistapauksissa koulutukseen tulisi erityisopetuksen korotus. Lisätiedonkeruun tarve ja tietojen käyttö Ammatillisen koulutuksen yhteydessä järjestettävät valmistavat koulutukset eivät kuulu Tilastokeskuksen henkilötunnuspohjaisen tilastoinnin piiriin. Tämän vuoksi näiden koulutusten osalta ei valtakunnallisesti tiedetä uusien opiskelijoiden määrää eikä myöskään perus- ja lisäopetuksesta välittömästi valmistaviin koulutuksiin sijoittuneiden määrää.

18 Kokeiluna käynnistyvän ohjaavan ja valmistavan koulutuksen luonteen vuoksi on erityisen tärkeää saada tieto perusopetuksen jälkeisestä välittömästä sijoittumisesta tähän koulutukseen tai muihin kyselyssä mainittuihin valmistaviin koulutuksiin. Liitteellä 5 kerättävät tiedot ovat edellä mainitun lisäksi tärkeitä arvioitaessa ohjaavan ja valmistavan kokeilukoulutuksen vetovoimaisuutta ja tarvetta suhteessa muihin valmistaviin koulutuksiin sekä mahdollisia järjestämislupa- ja rahoitusratkaisuja kokeilujen vakinaistamisvaiheessa. Tietojen antaminen Liitteen 5 lomakkeeseen vastaavat vain ne koulutuksen järjestäjät, joille opetusministeriö on määrännyt koulutuksen järjestämisluvassa tehtäväksi ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen, vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen, maahanmuuttajille tarkoitetun ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen tai muuna kuin ammatilliseen perustutkintoon johtavana koulutuksena järjestettävän kotitalousopetuksen (talouskouluopetus) järjestämisen ja mikäli po. koulutuksessa on ollut tilastointipäivänä opiskelijoita (päälomakkeen kohta 2.1.2). a) Opiskelijamäärä on sama kuin Perustiedot-lomakkeen kohdassa ilmoitettu opiskelijamäärä. b) Ilmoitetaan kohdan a opiskelijamäärästä ne opiskelijat, jotka ensimmäistä kertaa ilmoitetaan rahoitukseen oikeuttaviksi opiskelijoiksi. c) Ilmoitetaan kohdan b opiskelijamäärästä ne opiskelijat, jotka ovat päättäneet perusopetuksen vuoden 2007 aikana, luku ei sisällä lisäopetuksen (ns. 10.luokan) suorittaneita. d) Ilmoitetaan kohdan b opiskelijamäärästä ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet lisäopetuksen (ns. 10.luokan) vuoden 2007 aikana. 12

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

4 Luonnontieteiden ala. 5 Tekniikan ja liikenteen. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

4 Luonnontieteiden ala. 5 Tekniikan ja liikenteen. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2017 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Yht. PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

Yht. PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2017 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Irja Korhonen

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2008 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 4 Luonnontieteiden ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 4 Luonnontieteiden ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2012 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Ohjeistusta perustietokyselyn täyttämiseen. Tilastointipäivän mukaiset opiskelijatiedot

Ohjeistusta perustietokyselyn täyttämiseen. Tilastointipäivän mukaiset opiskelijatiedot Lea Juhola erityisasiantuntija Ohjeistusta perustietokyselyn täyttämiseen Tilastointipäivän 20.9.2013 mukaiset opiskelijatiedot Ammatillinen peruskoulutus ja oppisopimuskoulutus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus. Telefax. 3 Yhteiskuntatieteiden-, 4 Luonnontieteidenala. hallinnon ala

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus. Telefax. 3 Yhteiskuntatieteiden-, 4 Luonnontieteidenala. hallinnon ala OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2008 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä Yhteiskuntatieteiden-,

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä Yhteiskuntatieteiden-, OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2006 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus. 3 Yhteiskuntatieteiden-, 4 Luonnontieteidenala. hallinnon ala

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus. 3 Yhteiskuntatieteiden-, 4 Luonnontieteidenala. hallinnon ala OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2010 1.Yhteystiedot paperitulosteena Koulutuksen järjestäjä

Lisätiedot

8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2.1 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus. 3 Yhteiskuntatieteiden-, 4 Luonnontieteidenala

8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2.1 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus. 3 Yhteiskuntatieteiden-, 4 Luonnontieteidenala OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2006 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.01.2009 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät 4.9. Oulu, 6.9. Tampere, 11.9. Helsinki Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Emmi Ranta, erityisasiantuntija, OPH Ammatillinen

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä Telefax. 4 Luonnontieteidenala

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä Telefax. 4 Luonnontieteidenala OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2005 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSHALLITUS PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Rahoitus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Irja

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2007 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 4 Luonnontieteiden ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 4 Luonnontieteiden ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2011 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(16) Perustiedot 20.9.2014 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten opiskelijamäärä ja

Lisätiedot

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan.

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan. TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2016 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2013 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansanopisto Kansanopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Arvio Toteutuma 2008

Kysely Yhteystiedot Kansanopisto Kansanopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Arvio Toteutuma 2008 OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansanopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2009 1. Yhteystiedot Kansanopisto Kansanopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(14) Perustiedot 20.1.2017 OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 1 Yleistä Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2005 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(14) Perustiedot 20.1.2015 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten opiskelijamäärä ja

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2012 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.9.2010 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2009 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos Kansalaisopisto

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 21.06.2012 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 57/531/2012 Närvilänkatu 8 67100 KOKKOLA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(13) Perustiedot 20.9.2012 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten opiskelijamäärä ja

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2010 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansalaisopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2013 1. Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2017 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus. 2.1 Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimukset

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus. 2.1 Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimukset OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.9.2009 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2013 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2014 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2016 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2010 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

Opiskelijamäärä Tekniikan ja liikenteen ala. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2012 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2015 KANSANOPISTOT Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat opiskelijaviikkotiedot.

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2005 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Oppilaitostyyppi

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(16) Perustiedot 20.9.2016 OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 1 Yleistä Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä

Lisätiedot

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto

Helsingin kaupungin opetusvirasto OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TÄYTTÖOHJE 1(17) Perustiedot 20.9.2015 OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 1 Yleistä Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.09.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. Tiedonkeruu 20.1.2015: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015. Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen:

LUKIOKOULUTUS. Tiedonkeruu 20.1.2015: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015. Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen: TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2015 LUKIOKOULUTUS Muutoksia perustietokyselyyn 20.9.2015 alkaen: Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen (HE 310/2014) laiksi lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta

Lisätiedot

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat VALMA-muutokset Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat 5.11.2014 VALMA MUUTOSTEN TUULISSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavien koulutusten kehittämisseminaari Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus-

Lisätiedot

Hakemus v yksikköhinnan harkinnanvaraisesta korotuksesta lähetetään mennessä (rasti ruutuun)

Hakemus v yksikköhinnan harkinnanvaraisesta korotuksesta lähetetään mennessä (rasti ruutuun) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisä Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.09.2009 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Kyselyn tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla.

Kyselyn tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä koontilistalla. TÄYTTÖOHJE 1 (8) Perustiedot 20.1.2018 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Koulutusalat

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (11) Perustiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (11) Perustiedot TÄYTTÖOHJE 1 (11) Perustiedot 20.1.2017 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. Yhteystiedot (1 * ) TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2015

LUKIOKOULUTUS. Yhteystiedot (1 * ) TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2015 TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2015 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Tähän tiedonkeruuseen ei ole tullut muutoksia. Eduskunta hylkäsi 14.3.2015 hallituksen esityksen (HE 310/2014) lukiolaissa tarkoitetun

Lisätiedot

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.09.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

Sivu /3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 93 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta

Lisätiedot

Rahoituksen määräytyminen ja erityiskysymyksiä ammatillisessa peruskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa

Rahoituksen määräytyminen ja erityiskysymyksiä ammatillisessa peruskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa Rahoituksen määräytyminen ja erityiskysymyksiä ammatillisessa peruskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa Erityisasiantuntija Lea Juhola Helsinki 5.3.2013 Tampere 7.3.2013 Kuopio 12.3.2013 Oulu 14.3.2013

Lisätiedot

VALMA - säädösmuutokset

VALMA - säädösmuutokset VALMA - säädösmuutokset Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten aseman ja sisällön selkiyttäminen 16.1.2014, Opetushallitus Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2014

Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2014 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2014 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 of 8 21/03/2011 11:28 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Asetus ammatillisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 246/2015 Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan

Lisätiedot

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain TÄYTTÖOHJE 1(12) Perustiedot 20.9.2015 OPPISOPIMUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten tarvittavat tiedot syksyn

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen rahoitus

Ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen rahoitus Ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen rahoitus Rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat Ammatillisen koulutuksen Oulussa 4.9.2012, Tampereella 6.9.2012 ja Helsingissä 11.9.2012 Lea Juhola

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA Jukka Lehtinen Opetusneuvos OKM/Ammatillisen koulutuksen vastuualue AMKEn laivaseminaari 24. 26.3.2015 Agendalla Uudistuvat valmentavat koulutukset Koulutukseen

Lisätiedot

Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus. Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4.

Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus. Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4. Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät Muuttuvassa työelämässä

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot

LUKIOKOULUTUS. TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot TÄYTTÖOHJE 1 (10) Perustiedot 20.9.2014 LUKIOKOULUTUS Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien valtionosuuksien

Lisätiedot

VALMA - säädösten valmistelu

VALMA - säädösten valmistelu VALMA - säädösten valmistelu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus-

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus opiskelijahallinto 04.9.2012 Oulu 06.9.2012 Tampere 11.9.2012 Helsinki Tarja Mäkinen Perustietojen ilmoittaminen Toteutuneet

Lisätiedot

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain TÄYTTÖOHJE 1(13) Perustiedot 20.1.2015 OPPISOPIMUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten tarvittavat tiedot syksyn

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

1. Päätoiminen opiskelu

1. Päätoiminen opiskelu Opetusuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja valmistava koulutus, talouskoulu 1. Päätoiminen opiskelu Opiskelija voidaan lukea rahoitukseen oikeuttavaksi

Lisätiedot

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380 00531 HELSINKI Yhteystiedot Faksi 040 348 7766 Koulutuksen

Lisätiedot