Kunnat lausuvat ja esittävät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnat lausuvat ja esittävät"

Transkriptio

1 Kunnat lausuvat ja esittävät teksti LEILA SILTANEN Valtiovarainministeriö lähetti kunnille viime marraskuussa lausuntopyynnön koskien kuntarakennelakiuudistusta. Yleisen lausunnon lisäksi ministeriön kirjeessä pyydetään kuntia antamaan vastaus viiteen eri kysymykseen. Pyyntö on lausunnoilla kunnissa asti. päätetään Iin kunnanvaltuustossa 4. päivänä maaliskuuta. Asiasta on jo neuvoteltu sekä entisessä että myös uudessa Iin kunnanhallituksessa, ja aiheeseen liittyviin seminaareihin on osallistuttu, Iin kunnanjohtaja Kehus kertoo. Kunnanjohtaja toteaa, että varsinkin Iin uusille päättäjille on tulossa asiaan perehdyttävää koulutusta, sillä syvällistä keskustelua ei esimerkiksi uudessa kunnanhallituksessa ole ehditty vielä käydä. Sekavaltahan tämä vaikuttaa, kunnanjohtaja huokaisee ja viittaa kahteen meneillään Koko kuntarakennelaki uudistus on Markku Kehuksen mukaan heikosti ohjattua muutosta, eikä ole ihme, että kunnissa vallitsee suuri hämmennys. Kyseisen lausuntopyynnön lisäksi asiaan liittyy myöhemmin kunnilta pyydetyt esityk set kuntauudistuksen etenemisestä, nämä selvitykset on annettava mennessä, kunnanjohtaja Markku Kehus erittelee. Ja jotta asia ei olisi liian helppo, kuntiin tulleen kuntarakennelakiuudistuksen lausuntopyynnön liitteenä on myös sosiaali- ja terveyspoliittisen ministeriryhmän esitys sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskeviksi linjauksiksi. Miten valmistelu Iissä etenee? Kuntarakennelakiuudistusta koskevan lausunnon sisältö Kuntalain kokonaisuudistusta on esitetty tällä graafilla. Ehdotukset kunnista tulee tehdä mennessä. olevaan ja toisiaan sekoittavaan selvitystyöhön, eli kuntarakennelakiuudistukseen sekä esitykseen koskien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta. Kaiken aikaa meneillään on myös kuntien yhdistymisiä. Kunnanjohtajan näkemys on, että ensin pitäisi ratkaista Sote. Markku Kehus toivoo malttia valmisteluun, Iissä ei ole syytä paniikkiin. Lausuntoa laatiessamme pitää muistaa, että hoidamme iiläisten asioita. Toki toimimme lainkirjaimen mukaan ja lausuntoja annamme aina kun niitä meiltä pyydetään, mutta samalla kunnanjohtaja myös muistuttaa, että kunnilla on perustuslaillinen oikeus päättää kuntarakenteesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon periaatteita Kuntarakennelakiuudistukseen oleellisesti kuuluvana sosiaalija terveysministeriö (STM) valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamista. Kuntarakennelakiuudistusta koskeva lausuntopyyntö kaikkinensa on Iin kunnanjohtaja Markku Kehuksen mukaan varsin sekava, ja asian eteneminen on ollut varsin monipolvista. Kunnanjohtaja ottaa esimerkin: Maan hallituspuolueet sopivat viime kesän korvilla, että nykyiset 20 sairaanhoitopiiriä lakkautetaan. Nyt tammikuun lopulla julkisuuteen tuli päinvastaista tietoa, eli että sairaanhoitopiirien toiminnan jatkoa kuitenkin nyt aiotaan selvittää. Kevään päätöksiin sairaanhoitopiirien lakkauttamisesta peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson totesi julkisessa sanassa seuraavaa: Eihän meillä sairaanhoitopiirien toiminta lakkaa mihinkään. Tämä on hallinnollinen muutos. Vaikeaa on vastuullisesti tehtäviä nyt hoitaa, kunnanjohtaja toteaa. Pidämme nyt huolta Oulunkaaren palvelutuotannosta ja järjestämisestä sekä sitä kautta palveluista. Katsotaan, mihin tämä kaikki johtaa, Kehus sanoo. Iin sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää Oulunkaaren kuntayhtymä. Parhaita Sotekäytäntöjä tutkitaan Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisperiaatteiden mukaan perustason tehtävien järjestämis- ja rahoitusvastuu on kunnilla. Laajan perustason, joka sisältää myös erityispalveluita, palvelutarpeeseen vastaaminen edellyttäisi vähintään asukkaan väestöpohjan. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että oikeus järjestää Sote-palveluita annettaisiin vähintään asukkaan kunnalle tai kuntien muodostamalle Sotealueelle. Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson on asettanut selvitystyöryhmän palvelurakenneuudistuksen tueksi. Työryhmän tehtävänä on tukea palvelurakenneuudistuksen valmistelua selvittämällä alueellisesti parhaita sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuja yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa. Työryhmä jakautuu viiteen alueelliseen selvityshenkilöryhmään. Oulun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen selvityshenkilöt ovat: johtaja Hannu Leskinen/Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto/Kainuun maakunta -kuntayhtymä sekä apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala/Rovaniemi. Kyseiset henkilöt selvittävät yhden niin kutsutun Ervaalueen parhaita käytäntöjä, selvitystyön alueeseen kuuluvat Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu sekä Lappi. Erva-alueita on kutsuttu julkisuudessa myös miljoonapiireiksi. Mitä Sote-palvelut tarkoittavat? Lainsäädännöllä on määrätty, että julkisen vallan tehtävänä on edistää ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimeentuloa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen (Sote) järjestäminen käytännössä on asetettu kuntien tehtäväksi. Suurin osa sosiaali- ja terveyspalveluista on lakisääteisiä, eli lainsäädäntö velvoittaa kunnat järjestämään nämä palvelut. Lakisääteisten palvelujen lisäksi kunnat voivat järjestää muitakin sosiaali- ja terveyspalveluja. Aiheesta saa yksityiskohtaista tietoa muun muassa netistä: terveyspalvelut/terveyspalvelut

2 2 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 1/2013 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 1/ Iin kirjasto Online Iiläiset ovat aina olleet aktiivisia kirjaston käyttäjiä. Aktiivisuus on merkki siitä, että kuntalaiset tarvitsevat ja arvostavat kirjastojaan. Kirjastoista käydään etsimässä tietoja ja lukemassa lehtiä, siellä käydään satutunneilla ja tietokoneilla. Kirjasto on määritelty lainsäädännöllä peruspalveluksi, se on osa ihmisten elämää, kuten vaikkapa ruokakauppa. Joulun alla käytiin kirjastosta kysymässä, mistä voisi ostaa joulukuusen. Asiakas luotti kirjaston kykyyn antaa vastauksia. Lainausten ja muun toiminnan edellytyksenä on kuitenkin riittävä määrä uutuushankintaa ja riittävä määrä pätevää henkilökuntaa. Joillekin asiakkaille riittää pelkkä kirjakokoelma useimmille kuitenkaan ei. Verkkokirjasto on nykyaikana oleellinen osa kirjastoa. Asiakkaat hoitavat monia kirjastoasioita verkossa: selaavat ja varaavat aineistoa, uusivat lainojaan, tekevät kaukolainatilauksia kirjaston sähköpostiin jne. Kirjaston wwwsivuilta pääsee eri tietokantoihin, kuten esimerkiksi Tilastollisen vuosikirjan tietoihin. Kirjasto on myös Facebookissa. Kirjastot ovat kuntarajat ylittävän yhteistyön edelläkävijöitä Iin kirjasto, kuten muukin yhteiskunta, on jatkuvassa muutoksessa. ATK tuli kirjastoon 24 vuotta sitten, ja vuosien aikana on kehitys ollut melkoinen. Jo vuonna 1989 perustettiin OUTI-kirjastokimppa, johon kuului 11 kirjastoa, joista Ii oli yksi. Vuoden 2012 alusta kimppa laajeni moninkertaiseksi, kun Oulu liittyi mukaan. Kuntaliitokset ovat vähentäneet kuntien määrää, ja tällä hetkellä meillä on yhdeksän kunnan yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri. Kirjastollamme on nyt optimaalinen tilanne - laaja aineistorekisteri ja hyötyminen Oulun erikoisosaamisesta, samalla pienen yksikön joustavuus muun muassa siinä, että ostettu aineisto on nopeasti asiakkaan lainattavissa. Muutos tapahtui ilman raskasta organisaatiomuutosta, ja se paransi huomattavasti alueemme kirjastopalveluja. Jatkossa kirjastojen välinen yhteistyö tulee tiivistymään nimenomaan aineiston yhteiskäytön osalta. Tämä on taloudellisesti järkevää. Seutukuljetukset toimivat nykyään kaksi kertaa viikossa eli toimitus kirjastosta toiseen on nopeutunut. Palveluauto Iikka ja Iin kirjastot tiedottavat Satutuokiot Iin pääkirjastossa ja Kuivaniemen kirjastossa pidetään satutuokio lapsille kerran kuukaudessa. Satutuokioilla luetaan erilaisia satuja ja tarinoita, kuunnellaan iloista musiikkia, loruillaan ja touhutaan muuta mukavaa! Iin pääkirjastossa satuillaan joka kuukauden ensimmäisenä torstaina klo Kevätkauden 2013 satutuokiot pidetään to 7.3., to 4.4. ja to Kuivaniemen kirjaston satutuokiot pidetään klo ti 12.3., ti 9.4. ja ti Tervetuloa tarinoiden pariin lapset ja vanhemmat! Verenpaineen itsemittauspiste Iin pääkirjastoon Verenpaineen mittaus hoituu nyt myös kirjastoreissulla! Iin pääkirjastossa on asiakkaiden käytettävissä verenpainemittari alkaen. Pisteessä ei ole henkilökuntaa, mutta selkeiden ohjeiden ja yksinkertaisen laitteen ansiosta mittaaminen onnistuu helposti. Mittauspiste on käytettävissä kirjaston aukioloaikoina. Lainaa kävelysauvat kirjastosta! Haluatko kokeilla kävelysauvoja ennen kuin ostat omaksi? alkaen voit lainata kävelysauvoja ilmaiseksi Iin pääkirjastosta ja Kuivaniemen kirjastosta. Sauvojen pituuden voi säätää kirjastoauto hoitavat Iissä pääkirjaston ja Kuivaniemen kirjastojen väliset kirjavaihdot. Vaikka jatkossa kaikki kirjastot eivät enää hanki ja varastoi kaikkea, niin aineisto on kuitenkin saatavilla. Iissä kirjasto tekee eniten yhteistyötä koulujen ja päivähoidon kanssa. Oppilaille opetetaan kirjaston käyttöä, eli miten kirja/tieto löytyy kirjastosta. Yhteistyötä tehdään kirjailijavierailujen, satuteatteriesitysten, medialukutaitoprojektien yms. tapahtumien järjestämisessä ja eri oppiaineiden kohdalla. Yhteistyötä voi kuitenkin aina tehostaa eri tahojen kanssa voimavarojen säästämiseksi. Se edellyttää kaikkien aktiivisuutta. Ikäihmiset voivat lainata kirjoja kirjastokäyntien lisäksi itsepalvelulla Iin Nikkarissa ja Kuivaniemen Seniorituvassa olevista kirjastokärryistä. Näin kirjoja on saatavilla helposti siellä, missä muutoinkin käydään. Lähiaikoina alkaa e- kirjojen lainauskokeilu. Osa ikäihmisistä hyötyisi paljon e-kirjoista, koska tekstiä voi tarpeen mukaan suurentaa. Näin kasetti- ja CD-äänikirjojen käyttäjille tulisi lisää valinnanvaraa. Meillä Iissä on vanha kirjastolaitos, joka on muuttunut ihmisten mukana siihen suuntaan, kuin on tarvinnut. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat viestintätekniikan kehittymisen myötä. Uusia ja vanhoja kirjastopalveluja kehitetään yhteistyössä kuntalaisten ja eri organisaatioiden kanssa. Yhteistyö on avainsana, ja siinä kirjastolla on pitkä kokemus. AINI AUTIO kirjastonjohtaja itselle sopivaksi. Kävelysauvat lainataan normaaliin tapaan kirjastokortilla, ja laina-aika on 2 viikkoa. Tervetuloa kokeilemaan! Digitointilaite Kuivaniemen kirjastoon Kirjaston digitointilaite siirtyy maaliskuun alusta alkaen Kuivaniemen kirjastoon. Digitointilaitteella voi siirtää VHSkasetilla olevat tallennukset DVD-levylle. Laitteen käyttö on maksutonta. Kirjaston henkilökunta opastaa digitoinnissa, mutta asiakas suorittaa työn itsepalveluna. Tallentamista varten tarvitset digitoitavan VHS-materiaalin sekä tyhjiä DVD-levyjä. DVD-levyjä voi tarvittaessa ostaa myös kirjastosta (2 /levy). Digitointilaite on käytettävissä Kuivaniemen kirjastossa maalis- ja huhtikuun ajan. Ajanvaraukset ja tiedustelut Kuivaniemen kirjastosta, p Kirjastokorttiasiat ajantasalle Vaihdamme kaikille asiakkaillemme uudet kirjastokortit, ja samalla tarkistamme asiakastiedot. Jos et ole vielä päivittänyt kirjastokorttiasi uuteen pinkkiin korttiin, tee se nyt! Samalla saat halutessasi käyttöösi salasanan verkkokirjastoomme, joka löytyy osoitteesta Tällä yhdellä kortilla voit asioida kaikissa OUTI-kirjastoissa, myös Oulun kaupunginkirjastossa. Lisätietoja Iin pääkirjastosta, puh Iin nuorisovaltuusto TOIMII TAAS teksti LEILA SILTANEN Ii-instituutin nuorisotyön kehittämissuunnitelman toteuttamisen myötä vuonna 2008 torkahtanut Iin nuorisovaltuuston toiminta on vuoden 2013 alusta käynnistetty uudelleen. Toiminnan uudelleen herättämisen vetoomus tuli nuorilta itseltään, Iin nuorisotyön vastaava Pekka Suopanki ja nuorisotyöntekijä Laura Päkkilä sanovat. Nuorisovaltuusto on ehtinyt pitää jo pari kokousta, ja koulutustakin on järjestetty. Toimintaa pyritään järjestämään ensisijaisesti vuotiaille. Iin nuorisovaltuuston puheenjohtaja Essi Huovinen mainitsee toiminnan yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi saada nuorten ääni kuuluviin. Meille tämä on mahdollisuus sanoa, Essi täsmentää. Valtuuston jäsen Topi Paaso on myös tyytyväinen toimintaan. Halusin kokeilla jotain uutta. Monille nuorille on varsin tuttua se tietokoneen ääressä istuminen, mutta muutakin kaivataan, Topi toteaa ja lisää, että välillä tytöt kyllä pyrkivät jyräämään. Toteamus saa aikaan suuren naurunremakan. Valtuustossa on puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä. Kuivaniemeltä siinä on viisi nuorta ja Iin keskustan alueelta seitsemän. Kaikki halukkaat pääsivät mukaan valtuustoon, jonka toimintakausi todennäköisesti on yksi vuosi kerrallaan. Iin nuorisovaltuustossa opetellaan vaikuttamista rennolla fiiliksellä, kuvassa Roosa Myntti (vas.), Essi Huovinen, Viivi Veijola, Susanna Alakiuttu ja lattialla Topi Paaso. (Kuva: Laura Päkkilä) Edessä Iin nuorisotyön vastaava Pekka Suopanki, takana vasemmalta nuorisotyöntekijä Laura Päkkilä ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja Essi Huovinen. (Kuva: Leila Siltanen) Sekä Essi että Topi ovat yhtä mieltä siitä, että nuorille tarvitaan uutta ja virikkeitä antavaa tekemistä. Iin nuorisotila Parkki saa nuorilta kiitosta, mutta myös muita aktiviteetteja kaivataan. Yhteiskunnalliseen päätöksentekoonkin halutaan saada omaa viestiä, nuoret pohtivat, ja kuten puheenjohtaja sanoo, toiminta antaa valmiuksia kasvaa yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. Vuoden 2013 toiminta Toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle ei ole vielä valmis, mutta ainakin erilaisia tapahtumia nuorille on tarkoitus järjestää, myös kuulemistilaisuus kuntapäättäjille on suunnitelmissa. Nuorisovaltuuston toimintaa varten Ii-instituutissa on varattu pieni budjetti. Iin nuorisotyön vastaava Pekka Suopanki on varsin tyytyväinen toiminnan uudelleen käynnistymisestä ja muistuttaa, että nuorisolaki sitoo nuorten kuulemiseen. Vuonna 2006 voimaan tullut nuorisolaki velvoittaa kunnat järjestämään alle 18-vuotiaille mahdollisuuden osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuorisolaki sanoo, että lapsia ja nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Toiveena siis on, että nuorten ääni saadaan kuulemisen keskiöön yhtenä kuntalaisryhmänä Iissä. Tavoite on selkeä: saada uusia, virikkeellisiä mahdollisuuksia koko Iin alueen nuorille. Nuorisovaltuuston jäsenet ovat Essi Huovinen (pj), Rebekka Nyyssönen, Susanna Alakiuttu, Sonja Savolainen, Ronja Lindgren, Viivi Kiviniemi, Topi Paaso, Roosa Myntti, Katariina Jurvakainen, Eemeli Ikonen, Sanna Piri ja Viivi Veijola (sihteeri). HOX sinä vuotias nuori! Mietitkö, mille alkaisit? Onko opiskelu/työpaikka kateissa? Tarvitsetko tukea jossain muussa asiassa? Kaipaatko kuuntelevaa aikuista? Älä mieti näitä yksin. Etsitään yhdessä vastauk sia kysymyksiisi. Etsivä nuorisotyöntekijä voi kertoa sinulle erilaisista mahdollisuuksista ja tehdä kanssasi tulevaisuuden suunnitelmia! Etsivä nuorisotyö on luottamuksellista ja maksutonta. Ota yhteyttä Etsiviin: alle 18-vuotiaat Paula Päkkilä puh vuotiaat Sari Okkonen puh Nuorisotilat auki Nuorisotila Parkki Ii Ti klo : 3-6 lk klo : nuoret To klo : nuoret Nuorisotila Majakka Kuivaniemi Ke ja pe klo : 3-6 lk Ti ja to klo : nuoret Ke ja pe klo : nuoret Ke klo : 3-6 lk klo : nuoret Pe klo : nuoret Nuorisotyö järjestää lasketteluretken: Lauantaina Rukalle Ilmoittautumiset: Iin kunnantalon infopisteeseen mennessä puh. (08) Maksaminen: Iin kunnantalon infopisteeseen (avoinna arkisin ) tai Kuivaniemitalon neuvontaan ennen matkaa! Hinnat: 45, alle 7-vuotiaat 20 (hintaan sisältyy matka ja hissilippu), pelkkä matka 15. Huom. Alle 12-vuotiailla on oltava huoltaja mukana! Aikataulu: 5.30 Kievari, 6.00 Nättepori. Rukalta lähdemme takaisin klo Hiihtolomaviikon toimintaa! Nuorisotilat auki Iissä ja Kuivaniemellä ma 4.3., ke 6.3. ja pe Nuortenretki otteluun Kärpät-Blues Perhelasketteluretki Rukalle.

3 4 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 1/2013 Siirtoviemäri Ouluun Iin kunta ja Iin vesiliikelaitos allekirjoittivat valtion vesihuoltotyötä koskevan yhteistyösopimuksen Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksen kanssa. Sopimus koskee siirtoviemärin rakentamista Iin keskustan nykyiseltä jätevedenpuhdistamolta Haukiputaan Annalankankaalle. Sieltä jätevedet johdetaan edelleen jo rakenteilla olevaa siirtoviemäriä pitkin puhdistettavaksi Ouluun. Iin Haukiputaan välisen siirtovie märin urakkasopimus on allekirjoi tettu Hankkeessa toimii rakennuttajana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja pääurakoitsijana Nis kasen Maansiirto Oy Haapajärveltä. Työt on aloitettu Iin keskustan jä tevedenpuhdistamolta, ja ensin on tarkoitus toteuttaa Iin kunnan alu eella oleva viemärin osa. Varsinaisen siirtoviemärin lisäksi hankkeeseen kuuluu neljän siirtopumppaamon rakentaminen putken varteen ja jä tevedenpuhdistamon muuttaminen tasausaltaaksi ja lähtöpumppaa moksi. Työtä varten maastoon joudutaan raivaamaan noin 10 metriä leveä auk ko. Työt suoritetaan maanomistajien antamien suostumusten perusteella ja mahdollisimman vähän haittaa ja vahinkoa tuottaen. Kiiminkijoen ali tus pyritään sääolosuhteiden salliessa tekemään kuluvan talven aikana. Rakennusurakka on tarkoitus saa da täysin valmiiksi men nessä. IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 1/2013 OTETAAN KÄYTTÖÖN Iissä, kuten monien muidenkin kuntien alueella, otetaan käyttöön sähköinen lääkemääräys 5.2. alkaen. Käytännössä sähköinen resepti eli eresepti tarkoittaa sitä, että lääkemääräystä koskevat tiedot siirtyvät terveydenhuollosta Kelan Reseptikeskuksen kautta apteekkiin sähköisesti. Ennen ensimmäisen sähköisen reseptin kirjoittamista terveydenhuollosta informoidaan potilasta suullisesti kertomalla ereseptin periaatteista. Asiak kaalle annetaan myös kirjalli nen asiasta kertova esite. eresepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekir joittaa sähköisesti. Tiedot tallennetaan valtakunnalliseen tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi. Vastaan otolla potilas saa lääkäriltä paperisen reseptin sijaan po tilasohjeen, johon on kirjattu hänelle määrätyt lääkkeet. Asiakas voi hakea lääkkeen Iin vesiliikelaitoksen johtaja Pekka Paaso ja Iin kunnan tekninen johtaja Markku Vitikka neuvottelevat siirtoviemärin rakentamista koskevista yksityiskohdista. (Kuva: Leila Siltanen) Ilmoita vesimittarilukemasi netissä Iin vesiliikelaitos on ottanut käyttöön Kulutus-Web -palvelun, jonka kautta voit jatkossa ilmoittaa vesimittarin lukeman. Palvelun kautta saat myös tietoa kiinteistösi vedenkulutushistoriasta ja näet vuositasolla olevan ennusteen tulevasta vesilaskusi määrästä euroina. Lukemat voi ilmoittaa edelleen myös perinteiseen tapaan palauttamalla mittarilukukortin kunnanviraston yhteispalve lupisteeseen. Palvelun kautta kuluttaja voi myös lähettää palautetta tai lisätietoja vesilaitokselle. Lukema on ilmoitettava täysin kuutioin eli samassa muodossa kuin edellinen lukema näkyy mittarinlukukortissanne. Kulutus-Webiin pääset kirjautumaan osoitteessa com/ii tai Iin kunnan nettisivujen kautta osoitteessa Palveluun pääsemiseksi tarvitset kulutuspaikkanumeron sekä mittarin numeron, jotka löytyvät laskun oikeasta yläkulmasta sekä mittarin luentakortista. Mikäli haluatte lisätietoja Kulutus-Webin käytöstä, pyydämme ottamaan yhteyttä laskutukseen Anne Sipola mistä tahansa apteekista. Poti lasohje on hyvä ottaa mukaan apteekkiin mentäessä, sillä se helpottaa ja nopeuttaa asioin tia. Lääkkeet saa myös näyttä mällä henkilöllisyystodistusta tai Kela-korttia, joka vaaditaan edelleen Kela-korvauksen saa miseen. Lääkkeen voi tarvittaessa noutaa apteekista joku muukin henkilö potilaan puolesta. Asi anosaisen puolesta asioivalla on oltava joko potilasohje tai potilaan Kela-kortti, jolla hän osoittaa oikeuden lääkkeen hankkimiseen. Miten paperiresepti muutetaan sähköiseksi? Paperireseptit muutetaan säh köisiksi asioimalla omalla ter veysasemalla. Lääkäri kirjoittaa paperireseptin tilalle uuden sähköisen reseptin. Miten eresepti uusitaan? Sähköisen reseptin uusimista voi pyytää joko terveyden huollon toimipisteestä, jossa pääsääntöisesti asioi tai Ou lunkaaren Omahoito-palvelun kautta osoitteessa https:// com/. Myös apteekit välittävät uusimispyyntöjä. Apteekin kautta tehty uusimispyyntö on maksullinen. Uusimispyyntö käsitellään terveydenhuollossa kahdeksan päivän kuluessa, joten pyyntö tulee tehdä hy vissä ajoin ennen lääkkeen loppumista. Uusimispyynnön voi tehdä, kun edellisen reseptin mää räämisestä tai uusimisesta on kulunut alle 16 kuukautta. Viime kädessä uusimispyynnön vastaanottanut lääkäri arvioi, voidaanko resepti uusia. Re septin uusiminen voi edellyttää käyntiä lääkärin vastaanotolla tai esimerkiksi laboratorioko keita. Jos reseptin uusimispyyn tö hylätään, terveydenhuolto ilmoittaa siitä asiakkaalle. Lisätietoja asiasta saa omalta terveysasemalta sekä netistä ja www. kanta.fi UUSI kunnanhallitus ja -valtuusto Iin kunnan hallintosäännön 4 :n mukaan kunnanhalli tuksessa on 11 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksella on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtaja on Johannes Tuomela, ensimmäinen varapuheenjohtaja Teijo Liedes ja toinen varapuheenjohtaja on Risto Säkkinen. Kunnanhallituksen kokoonpano kokonaisuudessaan Iissä vuosina on seuraava: Alaraasakka Aili-Marja, Hekkala Hannes, Kaleva Oili, Liedes Teijo, Paakkola Veli, Ruonala Riikka, Säkkinen Risto, Tapio Helka, Tervonen Petri, Tiiro Leena ja Tuomela Johannes (pj). Kunnanvaltuuston puheenjohtaja on Pakonen Ilkka, 1. varapuheenjohtaja Huovinen Pertti, 2. varapuheenjohtaja Hand Timo, 3. varapuheenjohtaja Klasila Väinö, 4. vara puheenjohtaja Paaso Aila ja 5. varapuheenjohtaja Sanaksenaho Harri. Muut kunnanvaltuuston varsinaiset jäsenet puheenjohta jiston lisäksi ovat: Alaraasakka Eero, Hast Mika, Hekkala Hannes, Höyhtyä Jaakko, Illikainen Susanna, Jyrkkä Tellervo, Kaakkuriniemi Matti, Kaleva Oili, Kalliorinne Hilkka, Kehus Reijo, Keltamäki Sauli, Koistinen Mika, Kova Tauno, Kumpulainen Matti, Lauri Jarmo, Liedes Teijo, Mäenkoski Anu, Mähönen Jouni, Paakkola Minna, Paakkola Veli, Ruonala Riikka, Säkkinen Risto, Tapio Helka, Tervonen Petri, Tiiro Leena, Tuomela Johannes, Varanka Sirpa, Vuononvirta Tiina ja Ylitalo Martti. Lautakuntien, kunnan liikelaitosten, Oulunkaaren kun tayhtymän, erilaisten neuvottelukuntien, lähineuvostojen ja muiden yhteistyötahojen edustajien valinnat on ilmoi tettu Iin kunnan kotisivuilla julkaistuissa pöytäkirjoissa. Niin ikään kunnanhallituksen edustajat lautakunnissa ja johtokunnissa sekä eri yhteisöjen yhtiökokouksissa ja yleisissä kokouksissa löytyvät Iin kokousasiakirjoista sitä mukaa kun päätöksiä tehdään. Pöytäkirjoja voi lukea joko netissä tai sitten käydä Iin kunnan kirjaamossa. 5

4 6 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 1/2013 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 1/ Ii-kalenteri on tarkoitettu kunnassa tapahtuvien tai kunnan järjestämien tilaisuuksien tiedottamiseen. Lisäksi Iissä toimivat yhdistykset, seurat ja yritykset voivat ilmoittaa kalenterissa järjestämistään avoimista tapahtumista. Ilmoita tapahtuma nettisivuilla olevan lomakkeen kautta. Täytäthän huolellisesti kaikki lomakkeessa pyydetyt kohdat. Ilmoittaminen on maksutonta. Tässä on julkaistu Ii-kalenteriin toimitetut tiedot kaikki tapahtumat löydät myös osoitteesta Ida Kleiterpin piirustuksia Wall flower / Flower bed ke la Iin KulttuuriKauppilan ja O.Jauhiaisen museon yhteistyönäyttely. Paikka: O.Jauhiaisen museo, Jaarantie 2, Kiiminki. Lisätietoa: Sauvakävelyperjantai Iin pääkirjastossa pe klo Iin ja Kuivaniemen kirjastoihin on hankittu kävelysauvoja, joita voi lainata kirjastokortilla. Avaustapahtumana sauvakävelyguru Kari Heljasvaara opastaa sauvakävelyn saloihin Iin kirjastossa klo Tervetuloa! Yhteistyössä Ii-instituutti/Kirjasto/Liikunta ja tapahtumat Pilkkikilpailut Rantakestilässä la klo Siirtymäaika min. Paikka: Iin Rantakestilä. Kilpailun nimi: Yleinen pilkkikilpailu. Järjestäjä: Iin Kalamiehet ry Kilpailukala: Kaikki lain sallimat. Sarjat: M, MV60, N, NU15. Lisätietoa: Lauri Honkanen p to klo Omahoitoperjantai Iin pääkirjastossa pe klo Iin pääkirjastoon on hankittu verenpainemittari, jota voi käyttää kirjaston aukioloaikoina. Aiheeseen liittyen Oulunkaaren kuntayhtymän tarjoama kuntalaisten henkilökohtainen terveyssivusto on avattu ja ns. sähköisestä omahoitoalustasta on klo kertomassa Satu Turkka. Tervetuloa! Yhteistyössä Ii-instituutti/Kirjasto/Liikunta ja tapahtumat sekä Oulunkaaren kuntayhtymä. Iin Testijuoksu la klo Maantiejuoksu, Illinsaaren hiihtomajalla, sarjat M/N, M/N40, M/N45, M/N50, M/N55, M/N60, M65, M70, M75 10 km, M/N, M/N19, M/N17, P/T15 5 km. Järjestäjä: Iin Yritys, Pertti Huovinen p Suomalainen messu su klo Lasse Heikkilän säveltämä Suomalainen messu ammentaa innoituksen Suomen luonnosta ja sotien jälkeisistä tunnoista. Musiikki on melodista ja sanoitukset koskettavia. Messua on esitetty ympäri Suomea ja nyt Iissä ensimmäisen kerran. Messussa avustaa Iin pelimannit ja messukuoro. Vapaa pääsy! Paikka: Iin kirkko, järjestää: Iin seurakunnan musiikkityö. Eeka - voimauttavia valokuvia näyttely pe to Valokuvanäyttely on esillä Iin pääkirjastossa sijaitsevassa auditorion aulassa. Lisätietoa: Riitta Kurtti p Iin Jääravit la klo Paikka: Illinsuvanto, varapaikka: Kuivaniemen ravirata. Paikoituksen ohjaus. Ilmoittautumiset Hippoksen kautta. Lisätietoa: Rannikon Hevosseura ry Antero Kurttila p ja Vesa Hanhisalo p to klo Ii-kalenteri www. ii.fi/ kalenteri Naistenilta su klo Naistenilta Iin seurakuntatalolla juuri sinulle nainen! Musiikkia, tarjoilua, puhetta mielenkiintoisesta aiheesta ja ehkä hieman yllätystäkin. Järjestäjä: Iin seurakunta / naistyö. Yhteisvastuuhiihto ti klo Paikka: Illinsaaren hiihtomaja. Lisätietoa: Iin seurakunta Tapani Ruotsalainen p Yhteisvastuu 2013 auttaa yksinäisiä vanhuksia Suomessa ja Kambodžassa. Pilkkikilpailut Illin Suvannolla la klo Siirtymäaika: 30 min + 45 min. Paikka: Ii, Vihkosaaren uimaranta, Illinsaari. Järjestäjä Iin Kalamiehet ry. Kilpailukala: Kaikki lain sallimat. Sarjat: M, MV60, N, NU15. Lisätietoa: Lauri Honkanen p Iin Lumivalakiat la klo Paikka: Ii, Illinsaari, Vihkosaaren uimaranta. Koko perheen talvitapahtuma! Liukurimäkikisat, lasten rinttihiihtokisat, yleiset pilkkikilpailut, moottorikelkka-ajelua, poroajelua, talutusratsastusta, kasvomaalausta, hevosajelua, avantouintimahdollisuus, karkkibingo ja lastenteltta. Lopuksi poliisi arpoo Lumivalakia-arvat, lisäksi kaikenlaista ihanan mukavaa tekemistä sekä ohjelmaa koko perheelle. Kysy lisää! Riitta p ja Tapsa p Savotta Jazz-jamit la klo Paikka: Museokahvila Huilinki, Puistotie 4, Ii. Lisätietoa: Kari Kiuttu, p ja Huilingin emäntä, p to klo Kts. lisätiedot Maratonpilkki 48 h pe klo su klo Siirtymäaika min. Järjestäjä: Pohjois-Pohjanmaan vapaa-ajankalastajapiirin kilpailujaosto. Kilpailukala: Kaikki lain sallimat. Sarjat: joukkueet (henkilömäärä ei ole rajattu). Huom! Lasten Pilkkikoulu Muumilaakso klo , jonka jälkeen pilkkikisa NU15 klo Tapahtumassa myös kanttiini. Lisätietoa: Lauri Honkanen p ja Vesa Rahikkala p Iin Testijuoksu la klo Maantiejouksu, Illinsaaren hiihtomajalla M/N10 km, M/N40 10 km, M/ N45 10 km, M/N50 10 km, M/N55 10 km, M/N60 10 km, M65, M70, M75 10 km, M/N, M/N19, M/N17, P/T15 5 km. Järjestäjä: Iin Yritys. Kuutamohiihto ke klo 20, Ii, Illinsaaren hiihtomaja ja varapaikkana Iin Rantakestilä. Kysy lisää! Tapsa p ja Pilkkikilpailut Särkijärvellä su klo Ilmoittautuminen alkaa klo Sarjat: yleinen, naiset, miesveteraanit yli 55 v, nuoret alle 16 v. Yhteystiedot: Pirjo Särkiaho p Järjestää: Särkijärven osakaskunta ja Luola-aavan kyläseura. to klo Iin Messut la klo Iin Messut ovat Iin lukiolaisten järjestämät perinteiset yrittäjyysmessut Valtarin koululla. Vuoden 2013 teema on Lähiyritys hyvä yritys. Lisätietoja: messupäällikkö Saara Hekkala p Tanssituokioista voimaa vanhuspalveluille Kuivaniemen ja Iin vanhuspalveluissa on meneillään Tanssihetki-projekti, jonka tuottavat yhteistyössä Jojo - Oulun tanssin keskus ja Iin kulttuuripalvelut. Kevään aikana oululainen tanssitaiteilija Henna Hanhineva ja muusikko Tuomas Pyykönen vierailevat Kuivaniemen Seniorituvalla ja Kuivaniemen hoiva- ja palveluasunnoilla kaksi kertaa viikossa seitsemän viikon ajan. Tämä lisäksi Hanhineva ohjaa tanssihetkiä myös Iin vanhusten päivätoiminnan ja hoiva- ja palveluasuntojen puolella. Tanssihetki-projekti muodostuu luovan tanssin tuokioista. Tuokioissa tärkeää on yhteinen toiminta ja yhteiset hetket, jotka syntyvät improvisoiden, muistellen, musiikin ja materiaalien kanssa työskennellen. Näiden hetkien kautta tarkastellaan oman elämän kokemuksia, mieltymyksiä ja tunteita liikkeen keinoin. Tarkoituksena on tuoda iloa ja mahdollistaa tanssitaiteen kokeminen osana vanhuspalveluja. Tuokioissa tanssitaan itse sekä koetaan tanssia katsojana. Ohjaajalta voi pyytää: tanssi hetki! Ilmoittautuminen Iin lauluviikolle alkaa Iin lauluviikko sisältää klassisen yksinlaulun kursseja ja ainakin kaksi konserttia. Kursseja kuudennelle Iin lauluviikolle tulee yhteensä neljä edellisen vuoden tapaan: Yksinlaulun mestarikurssi opettajana Pirkko Törnqvist-Paakkanen ja pianistina Juho Alakärppä, lied-duokurssi laulaja pianisti duoille opettajana Heikki Pellinen, yksinlaulukurssin opettajana Mari Klemettilä ja pianistina Liisa Ylipahkala-Vihelä sekä toisen yksinlaulukurssin opettajana Juhani Alakärppä ja pianistina Markus Vaara. Kursseille ilmoittautuminen on mahdollista helmikuun alusta lähtien. Tietoa löytyy lauluviikon nettisivulta Puhelimitse musiikinopettaja/vararehtori Jari Ruonala p Monologiesitys Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen Kuivaniemen kerho järjestää yhteistyössä Iin kulttuuripalvelujen kanssa monologiesityksen Mustan Seppo ja muita ihmisiä. Esittäjänä on Eero Schroderus. Monologi perustuu Schroderuksen ja Rosa Liksomin teksteihin. Kaikille avoin tilaisuus pidetään sunnuntaina klo 16:00 Kuivaniemen aseman liikuntahallissa (Mattilantie 1). Kahvit 2 euroa syöpäkerhon hyväksi. Kaikki lämpimästi tervetuloa! KOKOUKSIA: Kuivaniemen Kotiseutuyhdistys ry:n sääntömääräinen VUOSIKOKOUS pidetään sunnuntaina klo Kuivaniemen kirjastossa, Kuivajoentie 12. Tervetuloa. Suomi- Venäjä-seuran Iin osaston VUOSI- KOKOUS sunnuntaina klo järjestötalolla, Laurintie 3, Ii Tervetuloa liikkumaan! Kevään 2013 tuntitarjontamme MAANANTAI: Valtarin koulu Freestyle/kahvakuula (vuoroviikkoina) klo (ohjaa Tarja) Kuivaniemi, Aseman liikuntahalli Vauhdikas kuntojumppa klo (ohjaa Hanna) TIISTAI: Alarannan koulu Kuntojumppa välinein ja ilman klo (ohjaa Elisa) KESKIVIIKKO: Ojakylän koulu Kuntojumppa +55-ikäisille klo (ohjaa Kylli) Jäsenkortti keväälle vain 50! Kortilla voit käydä kaikilla aikuisten tunneilla rajattomasti! Kuivaniemen jumpalle sekä +55-tunnille tarjolla myös oma kortti, katso hinnat nettisivuiltamme. Ensimmäisellä kerralla voi käydä tutustumassa ilmaiseksi. UUTTA! Meille käy maksuksi liikuntasetelit! Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Iin Naisvoimistelijat ry pidättää oikeuden muuttaa hintoja, aikatauluja ja ohjelmia.

5 8 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 1/2013 Kursseille ilmoittaudutaan pääasiassa kansalaisopiston nettisivuilla osoitteessa: Ilmoittautumisia otetaan vastaan myös puhelimitse ja sähköpostitse Matkailuenglanti klo Valtarin koululla. Opetus on suunnattu englantia aiemmin 1-3 vuotta opiskelleille tai muuten vastaavat tiedot omaksuneille. Kurssilla keskitytään matkailun kannalta oleelliseen arkipäivän sanastoon ja puhumisen harjoitteluun. Kurssimaksu 25. Ilmoittautuminen 5.3. mennessä. Myös kulttuuripuolella tapahtuu. Huilingin katsomon kattaminen tehdään vielä ennen kesää, tekninen johtaja Markku Vitikka kertoo. Iin investointeja TÄNÄ VUONNA teksti ja kuva LEILA SILTANEN Iin terveysaseman laajennusosan valmistuttua viime syksynä Iin kunta aloitti terveysaseman peruskorjauksen. Peruskorjaus valmistuu kesällä, ja sen kustannukset ovat yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa, kalusteisiin on varattu euroa. Muita terveydenhoitoon liittyviä investointisuunnitelmia ovat hammashoitola ja neuvolatilat, joita on kaavailtu Iin liikekeskukseen. Koulutiloja parannetaan Haminan ja Valtarin koulun välimaastoon, lähelle urheilukenttää on tulossa uutta koulutilaa. Investointi on käynnistymässä ja se toteutuu 2-3 vaiheessa, tekninen johtaja Markku Vitikka sanoo. Kouluyksikköön, joka rakennetaan moduuliratkaisuna, tulee 22 luokkahuonetta, yhteensä noin 2600 neliötä. Ensimmäinen vaihe valmistuu vuoden 2013 lopulla ja toinen vuonna 2014, jolloin Haminan koulun pihalla olevat väliaikaiset parakit poistuvat käytöstä. Vitikka kertoo, että rakentamista koskeva kilpailutus avataan nyt alkuvuodesta. Kunta tekee itse pohjarakennus- ja pihatyöt, näihin töihin on varattu euroa. Koulutilat lämmitetään kaukolämmöllä. Myös liikennejärjestelyjä joudutaan tekemään. Kunta rakentaa kevyen liikenteen väylän Valtarintien varteen Alarannantielle saakka, Vitikka selvittää. Koulupuolelle liittyvä Haminan koulun peruskorjauksen suunnittelu käynnistyy myös tänä vuonna. Kuivaniemen liikuntahallia ja rakennuksen huoltotiloja aiotaan parantaa niin ikään, toteutukseen on varattu euron määräraha. Muita suunnitelmia Vuoden 2013 talousarviossa on myös Maalismaantien kevyen liikenteen väylän rakentaminen siten, että kunta rahoittaa kustannuksista puolet ja valtio puolet. Lakson alueen peruskorjattujen katujen päällystäminen on niin ikään tämän vuoden talousarviossa. Muista investoinneista Markku Vitikka mainitsee Kuivaniemeen vireillä olevan haketerminaalin rakentamisen. Terminaalin yhteyteen on kaavailtu lämpölaitosta, jonka toteutuessa Iin kunta varautuu rakentamaan kaukolämpöjohdon liittämällä sen nykyiseen lämmönsiirtoverkkoon. Yleisellä tasolla Vitikka katsoo tulevaan vuoteen ihan positiivisella mielellä, Iihin rakennetaan kyllä jatkossakin. Liesharjun kunnallistekniikka saatiin valmiiksi syksyllä 2012, jolloin tonttien luovutus ja rakentaminen alkoi. Tonttikysynnän uskotaan olevan vilkasta tulevana keväänä. Iin muistisairaiden omaisten vertaisryhmä Kevään 2013 kokoontumiset Mukana Pohjois-Pohjanmaan Muistiluotsin muistiluotsiohjaaja Minna Kaltio Aiheena kielteiset tunteet Vieraana palveluesimies Sari Vitikka. Toukokuulle suunnitellaan yhteistä retkeä. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo Iin Haminan seurakuntatalon kappelissa, os. Puistotie 3. Ryhmää vetävät vapaaehtoinen ryhmänohjaaja Aila Rahkola ja Iin seurakunnan diakoniatyöntekijä Piritta Aatsinki. Lämpimästi tervetuloa mukaan! Lisätietoja ryhmästä: /Piritta Aatsinki. Aarrekartta avuksi elämänhallintaan 2.3. klo KulttuuriKauppilassa. Aarrekartan tekeminen on hauska ja mielenkiintoinen prosessi, jossa saa mahdollisuuden tutustua omaan itseensä ja syvimpiin toiveisiinsa. Menetelmä antaa tilaisuuden miettiä, mitä todella elämäänsä haluaa ja tarvitsee. Aarrekartta voi olla avain muutokseen, tai sen avulla voi vahvistaa nykyistä hyvää oloaan. Kurssimaksu 12. Ilmoittautuminen mennessä. Intialainen päähieronta II Viikonloppukurssi järjestetään perjantaina klo ja lauantaina KulttuuriKauppilassa. Intialaisen päähieronnan jatkokurssilla syvennetään alkeiskurssilla opittuja asioita sekä opitaan uusia päähieronnan menetelmiä. Kurssimaksu 25. Ilmoittautuminen 1.3. mennessä. Rummuntekokurssi Viikonloppukurssi järjestetään lauantaina klo ja sunnuntaina Nätteporissa. Kurssilla valmistetaan rumpu sitomalla rumpunahka valmiiksi taivutettuun kehään. Materiaaleina käytetään laadukasta vaneria, poronnahkaa, luonnonmukaisia naruja ja lankoja sekä petsivärejä. Materiaalit voi ostaa opettajalta (yhteensä noin 70 ). Kurssimaksu 35. Ilmoittautuminen 7.3. mennessä. Iin fysioterapia-, mielenterveys- ja perheneuvolapalvelut muuttavat takaisin terveysasemalle Iin fysioterapiapalvelut muuttavat takaisin terveysasemalle viikolla 7 eli helmikuuta. Iin mielenterveys- ja perheneuvolapalvelut muuttavat Micropoliksesta takaisin terveysasemalle viikolla 8 eli helmikuuta. Pahoittelemme muuttojen aiheuttamaa häiriötä palveluissa. Palvelut toimivat normaalisti noin viikko muuton jälkeen. IIN kuntatiedote 1/2013 HYVÄT TUULET Julkaisija: Iin kunta, Jokisuuntie 2, Ii Vaihde: (08) Neuvonta: Faksi: (08) Toimitus: Leila Siltanen, p Käyntiosoite: Iin Hyvät Tuulet, Iin Micropolis, Piisilta 1, Ii Taitto: Rantapohja Paino: Suomalainen Lehtipaino Seuraava Iin Hyvät Tuulet ilmestyy

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

Sähköinen resepti Terveystalossa

Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Terveystalo on siirtynyt sähköisen reseptin eli ereseptin käyttöön. Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat siirtyneet sähköiseen

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat jo liittyneet sähköisen reseptin käyttäjiksi. Yksityinen terveydenhuolto siirtyy parhaillaan vaiheittain sähköisen

Lisätiedot

SYYSLOMA. Lapset Nuoret. Vapaa-ajan tavaratalo. Ii-instituutti liikelaitos

SYYSLOMA. Lapset Nuoret. Vapaa-ajan tavaratalo. Ii-instituutti liikelaitos Ii-instituutti liikelaitos Vapaa-ajan tavaratalo SYYSLOMA Lapset Nuoret Ti 21.10.2014 Retki Kärppäotteluun Kärppäottelu & Golden Rax retki Aloita syyslomasi vauhdikkaasti Iiinstituutin nuorisotyön järjestämällä

Lisätiedot

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2013 Aika: perjantai 15.2.2013 klo 9.00 10.35 Paikka: Haapajärvi, hallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta / Presidentinvaalit /01.50/2017

Kunnanhallitus Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta / Presidentinvaalit /01.50/2017 Kunnanhallitus 304 16.10.2017 Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta / Presidentinvaalit 2018 2475/01.50/2017 Khall 16.10.2017 304 Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja vaalin mahdollinen

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. Joulun aika ja kauden käännös JOULUN AIKA. KUNTOJUMPAT (yli 15v.) Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14

JÄSENTIEDOTE. Joulun aika ja kauden käännös JOULUN AIKA. KUNTOJUMPAT (yli 15v.) Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14 JÄSENTIEDOTE Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14 Joulun aika ja kauden käännös Kiitos kaikille jäsenille, taustajoukoille ja yhteistyökumppaneille syyskaudesta. Järvenpään Voimistelijoiden

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

1 AVAUS Hoitokunnan puheenjohtaja Timo Väätäjä avasi kokouksen klo 12:00. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

1 AVAUS Hoitokunnan puheenjohtaja Timo Väätäjä avasi kokouksen klo 12:00. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Kuivaniemen Osakaskunta PÖYTÄKIRJA Kuivaniemen Osakaskunnan vuosikokous 2013 Aika: 20.4.2013 klo 12:00-15:24 Paikka: Kuivaniemen nuorisoseuran talo 1 AVAUS Hoitokunnan puheenjohtaja Timo Väätäjä avasi

Lisätiedot

Khall 267 Valmistelija hallintojohtaja Liisa Virkkunen, p. 0505-395 0302

Khall 267 Valmistelija hallintojohtaja Liisa Virkkunen, p. 0505-395 0302 267 12.10.2010 295 26.10.2010 324 10.11.2010 341 16.11.2010 33 01.02.2011 Ii-instituutti-liikelaitoksen johtajan viran perustaminen ja viran aukijulistaminen/virkavalinnan valmistelu/viran vaali/virkavaalin

Lisätiedot

SYYSLOMA. Lapset Nuoret. Vapaa-ajan tavaratalo. Ii-instituutti liikelaitos

SYYSLOMA. Lapset Nuoret. Vapaa-ajan tavaratalo. Ii-instituutti liikelaitos Ii-instituutti liikelaitos Vapaa-ajan tavaratalo SYYSLOMA Lapset Nuoret Ma 21.10.2013 Megazone & Golden Rax retki Aloita syyslomasi vauhdikkaasti Iiinstituutin nuorisotyön järjestämällä retkellä! Käymme

Lisätiedot

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Sähköinen resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 Sisältö: Seuraava kuntatiedote... 1 Valtuuston kokous... 1 Viemärilaitoksen päivystys... 1 Avoin luento/ Pääasia muistista... 1 MTK-Pyhäntä tiedottaa... 1 Eläkeliitto

Lisätiedot

Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone 2

Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Keskiviikko 06.04.2016 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4 Vesilahden nuorisovaltuusto 1 Nuorisovaltuusto 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston sähköiset palvelut ikääntyneille 10.3.2015

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston sähköiset palvelut ikääntyneille 10.3.2015 Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston sähköiset palvelut ikääntyneille 10.3.2015 Portaali www.sote.pietarsaari.fi Asiakas- ja potilasopas Päivystys Alueet Kohderyhmät Eri palvelut Ajankohtaista Pikalinkit

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 32 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 Kunnanhallitus 3.12.2015. Otsikko Sivu 168 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 Kunnanhallitus 3.12.2015. Otsikko Sivu 168 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PUOLANGAN KUNA PÖYÄKIRJA 5/05 AIKA 3..05 9:00 - :9 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSIELLY ASIA Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 3 PÄÄÖSVALAISUUDEN OEAMINEN 69 PÖYÄKIRJANARKASAJIEN VALINA

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (12 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (12 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (12 ) Vammaisneuvosto 14.10.2015 AIKA 14.10.2015 klo 09:00-10:35 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 10 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Vesannon kunnanviraston yläsali Pöytäkirjan Sivu 57 58 59

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko.

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko. SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallituksen jäsenet 2 Jäsenedut 3 Hoitovuorokausikorvaus 3 Kuntoutus/Kurssitoiminta 4 Tukihenkilötoiminta 5 Keskusteluillat 6 Osaston toiminta 7 Liikuntaa syöpäpotilaille 8 Yhteystiedot

Lisätiedot

16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Käsittelyjärjestys Kuntarakenneuudistus.

16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Käsittelyjärjestys Kuntarakenneuudistus. Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 29.1.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 29.1.2013 kello 9.30 10.40 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, Kotka 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Ajankohtaiskatsaus 23.11.2012 Sinikka Näätsaari Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevat linjaukset 15.11.2012 Lähtökohdat Palvelutavoite

Lisätiedot

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä.

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus. - kokouksen avauksen suoritti Timo Tiiro 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Vuoden 2013 Tammikuu - Heinäkuu ampumavuorot ja tapahtumat

Vuoden 2013 Tammikuu - Heinäkuu ampumavuorot ja tapahtumat Vuoden 2013 Tammikuu - Heinäkuu ampumavuorot ja tapahtumat Vuoro / 4 pvm klo rata tapahtuma ilmoittaudu Numero TAMMIKUU Vuoroja pistooli r2 12.1.2013 klo.9-12 pist2 viikkovuoro Ke 9.1 0400 13 12004 1 pistooli

Lisätiedot

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. (-) (-) () (x) (x) Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. (-) (-) () (x) (x) Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8/2012 1 Kokousaika Ke 21.11.2012 klo 17.00-18.36. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEO huoltoasema Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä TERVE-SOS 2011 Johanna Andersson 23.5.2011 Medi-IT Oy Heikinkatu 7, 48100 Kotka Puh. 05-211 1888 Fax. 05-220 5919 www.medi-it.fi 1 Potilasohje Tiedot toimitetusta

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05.

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05. Nuorisolautakunta 3 5.03.07 Kunnanhallitus 5 7.03.07 Kunnanhallitus 55 0.05.07 Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 4/.05.00/07 Nuorisolautakunta 5.03.07 3 Kuntalaki (40/05) velvoittaa kuntia huolehtimaan

Lisätiedot

KUOPIO, TAMMIKUU 2013 PÄIVÄ AIKA TAPAHTUMA VAST.HLÖ PUHELIN Keskiviikko Klo

KUOPIO, TAMMIKUU 2013 PÄIVÄ AIKA TAPAHTUMA VAST.HLÖ PUHELIN Keskiviikko Klo KUOPIO, TAMMIKUU 2013 16.1.2013 18-19.15 24.1.2013 18 19.15 klo Teemailta 1 Voimaa ja valoa talven sihteeri 29.1.2013 18 20 pimeyteen, Pirkko Ulmanen 30.1.2013 18 19.15 PIELAVESI, TAMMIKUU 2013 Maanantai

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvoitteiden jatkamisesta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus 18.01.2016 10 Pääministeri Juha Sipilän hallitus on

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 25 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 25 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 23 Nuorisovaltuusto 23.1.2014 AIKA 23.1.2014 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 8/2010 82 Tekninen lautakunta. Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 8/2010 82 Tekninen lautakunta. Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 8/2010 82 Tekninen lautakunta Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri

Lisätiedot

Vapaa-aikatoimen toimisto PANKKI

Vapaa-aikatoimen toimisto PANKKI PORNAISTEN KUNTA Nuorisovaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.3.2015 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vapaa-aikatoimen toimisto PANKKI Halla,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Kunnanhallitus 69 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 14 11.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 17/10/101/2012 KH 69

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE www.nettirassi.fi Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen ja rekisteröityminen... 4 2. Omat jutut kansio... 8 2.1. Omat tiedostot:... 8 2.2. Omat seurannat... 9 3. Omat terveystiedot...

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 SISÄLTÖ Kuntatiedotteista... 1 Valtuuston kokouskutsu... 1 112-päivä Pyhännällä... 2 Mitä haluaisit opiskella kansalaisopistossa... 2 Pyhännän rintamaveteraanien

Lisätiedot

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Lokakuu 2015 Huittisten kaupunginkirjastoon kuuluvat Huittisten pääkirjasto ja Vampulan kirjasto. Huittisten kaupunginkirjasto kuuluu Satakirjastoihin. Satakirjastoihin

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta / Kuntavaalit 2017

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta / Kuntavaalit 2017 Kunnanhallitus 239 12.12.2016 Kunnanhallitus 14 16.01.2017 Kunnanhallitus 29 30.01.2017 Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta / Kuntavaalit 2017 2286/01.50/2016 Khall 12.12.2016 239 Kuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Klubin viikkokirje 6.11.2015 on ilmestynyt http://www.klubi.biz/viikkokirje.html

Klubin viikkokirje 6.11.2015 on ilmestynyt http://www.klubi.biz/viikkokirje.html 1 Hyvä Klubin jäsen, Klubin viikkokirje 6.11.2015 on ilmestynyt http://www.klubi.biz/viikkokirje.html sunnuntai 8.11. ISÄNPÄIVÄLOUNAS KLUBILLA ISILLE, PERHEILLE, SUVULLE Koko perheen ja ystävien tilaisuus.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus PPSHP:n KUNTAJOHDON TAPAAMINEN Sote -palvelurakenne Oulu 16.1.2013 Kuntauudistuksen kokonaisuus Kuntarakenteen uudistaminen (kuntarakennelaki) Kuntalain

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys Tapahtumakalenteri viikko 06 pe 12.02. 19:00 Raamattuluokka 5 lk. Aihe: Syntiinlankeemus ja lupaus. Paikka: Savela Jukka, Tervaluodontie 23 / 6 lk. Aihe: Abraham uhraa Iisakin. Paikka: Heikki Nauha, Veikkolantie

Lisätiedot

TOIMINTATILASTOJEN (2013) TÄYTTÖOHJE

TOIMINTATILASTOJEN (2013) TÄYTTÖOHJE 26.11.2013 Toimintatilasto 2013 TOIMINTATILASTOJEN (2013) TÄYTTÖOHJE Toimintatilasto palvelee ensisijaisesti nais-, varhaisnuoriso- ja nuoriso-osastoja, mutta myös alueellisia pelastusliittoja ja valtakunnallista

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys 16.11.2015 Sähköinen resepti kotihoidossa ja palveluasumisessa Sähköisen lääkemääräyksen käytännöt kotihoidossa ja palveluasumisessa Kotihoidossa ja palveluasumisessa

Lisätiedot

Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut

Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut Salla Palmi-Felin Johtava informaatikko, Media- ja musiikkipalvelut Lastukirjastot.fi Palvelua kaikenikäisille Ketkä opastavat?

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 13:00-15:40. Kunnanvirasto, 1. kerroksen neuvotteluhuone

Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 13:00-15:40. Kunnanvirasto, 1. kerroksen neuvotteluhuone Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/2017 1 (8) Aika 07.11.2017, klo 13:00-15:40 Paikka Kunnanvirasto, 1. kerroksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

PIKI-kirjastojen käyttösäännöt

PIKI-kirjastojen käyttösäännöt SELKOKIELI PIKI-kirjastojen käyttösäännöt Tervetuloa PIKI-kirjastojen asiakkaaksi. PIKI on lyhenne sanoista Pirkanmaan kirjastot. PIKI-kirjastoihin kuuluvat Tampere ja lähikunnat, yhteensä 22 kuntaa. PIKI-kirjastoilla

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Elinvoima- ja konsernijaosto 11.09.2017 Aika 11.09.2017 klo 12:30-13:54 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan yksitasoinen kuntayhtymämalli. Tässä mallissa sosiaali-

Lisätiedot

PoSoTe Tuotantotyöryhmä. Loppuraportti

PoSoTe Tuotantotyöryhmä. Loppuraportti PoSoTe Tuotantotyöryhmä Loppuraportti Loppuraportti 1 (6) Sisällys 1 Johdanto 2 1.1 Työryhmän tehtävä 4 1.2 Työryhmä 5 2 Ehdotukset ja tulokset 6 3 Huomiot jatkovalmistelusta 6 Loppuraportti 2 (6) Johdanto

Lisätiedot

Mitä on SOTE ja miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestyvät 2017 jälkeen Suomessa? Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Mitä on SOTE ja miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestyvät 2017 jälkeen Suomessa? Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Mitä on SOTE ja miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestyvät 2017 jälkeen Suomessa? Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Luonnos: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 122 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA Päivitetty 06.07.2015 HEINÄKUU 2015 Avoinna tiistaisin ja perjantaisin klo 10-13 Salla Harteelan taulunäyttely Ti 21.7. Päättyy ilmoittautuminen Pöytyän teatterin esitykseen

Lisätiedot

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskus on avoin kohtaamispaikka. Palvelukeskuksessa voitte saada ohjausta- ja neuvontaa sosiaaliohjaajalta, käydä aterioimassa ravintolassa ja

Lisätiedot

Isonkyrön kunnan perusopetus

Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta 2015-2016 Isonkyrön kunnan peruskoulut järjestävät kerhotoimintaa opetushallituksen myöntämän valtionavustuksen turvin. Tähän lehtiseen

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N Lait

Lisätiedot

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite Kaikkien kirjasto Näin käytät kirjastoa Selkoesite Kaikkien kirjasto Tämä esite on julkaistu osana Kaikkien kirjasto -kampanjaa. Kampanjan toteuttavat Selkokeskus, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Suomen

Lisätiedot

Kuntauudistus sote kuntien tehtävät. Kari Prättälä 2.4.2013

Kuntauudistus sote kuntien tehtävät. Kari Prättälä 2.4.2013 Kuntauudistus sote kuntien tehtävät Kari Prättälä 2.4.2013 Kehysriihi + rakennelaki Kuntarakennelaki annetaan eduskunnalle huhtikuun alussa siten, että laki voi tulla voimaan 1.7.2013 alkaen. Kuntien tulee

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 1/2017 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 1/2017 Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 16. päivä tammikuuta 2017, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa Sakari Kela 14.9.2017 Kunnan olemassaolon tarkoitus? Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016 Raahen nuorisotoimi Sisältö Sisältö: Nuorisotoimen tervehdys Nuorisotoimen tapahtumat Nuorisotilojen aukioloajat Kaupunginlahden liikennepuisto Järjestöjen tarjonta Nuorisotoimen

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 12.00 PAIKKA Yläaste, Saint Gilles Croix de vie KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS /2013. Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS /2013. Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS /2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj Järvelä Eila,

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 17.06.2015 klo 15:00-16:10 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta 1. Sähköpostilla 2. Puhelimella suoraan päätoimittajaan, toimitussihteeriin tai toimittajaan (numerot lehden viimeisellä aukeamalla) 3. Kirjeellä/kortilla 4. Facebookisssa,

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Kokouspvm. Pöytäkirja Nro 12/2015 Nuorisovaltuusto

Kosken Tl kunta Kokouspvm. Pöytäkirja Nro 12/2015 Nuorisovaltuusto Pöytäkirja Nro 12/2015 Kokousaika Keskiviikko 25.11.2015 kello 16.05 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Jansson Niklas, vpj. (x) olleet jäsenet Kankare Jarno (-)

Lisätiedot