Kunnat lausuvat ja esittävät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnat lausuvat ja esittävät"

Transkriptio

1 Kunnat lausuvat ja esittävät teksti LEILA SILTANEN Valtiovarainministeriö lähetti kunnille viime marraskuussa lausuntopyynnön koskien kuntarakennelakiuudistusta. Yleisen lausunnon lisäksi ministeriön kirjeessä pyydetään kuntia antamaan vastaus viiteen eri kysymykseen. Pyyntö on lausunnoilla kunnissa asti. päätetään Iin kunnanvaltuustossa 4. päivänä maaliskuuta. Asiasta on jo neuvoteltu sekä entisessä että myös uudessa Iin kunnanhallituksessa, ja aiheeseen liittyviin seminaareihin on osallistuttu, Iin kunnanjohtaja Kehus kertoo. Kunnanjohtaja toteaa, että varsinkin Iin uusille päättäjille on tulossa asiaan perehdyttävää koulutusta, sillä syvällistä keskustelua ei esimerkiksi uudessa kunnanhallituksessa ole ehditty vielä käydä. Sekavaltahan tämä vaikuttaa, kunnanjohtaja huokaisee ja viittaa kahteen meneillään Koko kuntarakennelaki uudistus on Markku Kehuksen mukaan heikosti ohjattua muutosta, eikä ole ihme, että kunnissa vallitsee suuri hämmennys. Kyseisen lausuntopyynnön lisäksi asiaan liittyy myöhemmin kunnilta pyydetyt esityk set kuntauudistuksen etenemisestä, nämä selvitykset on annettava mennessä, kunnanjohtaja Markku Kehus erittelee. Ja jotta asia ei olisi liian helppo, kuntiin tulleen kuntarakennelakiuudistuksen lausuntopyynnön liitteenä on myös sosiaali- ja terveyspoliittisen ministeriryhmän esitys sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskeviksi linjauksiksi. Miten valmistelu Iissä etenee? Kuntarakennelakiuudistusta koskevan lausunnon sisältö Kuntalain kokonaisuudistusta on esitetty tällä graafilla. Ehdotukset kunnista tulee tehdä mennessä. olevaan ja toisiaan sekoittavaan selvitystyöhön, eli kuntarakennelakiuudistukseen sekä esitykseen koskien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta. Kaiken aikaa meneillään on myös kuntien yhdistymisiä. Kunnanjohtajan näkemys on, että ensin pitäisi ratkaista Sote. Markku Kehus toivoo malttia valmisteluun, Iissä ei ole syytä paniikkiin. Lausuntoa laatiessamme pitää muistaa, että hoidamme iiläisten asioita. Toki toimimme lainkirjaimen mukaan ja lausuntoja annamme aina kun niitä meiltä pyydetään, mutta samalla kunnanjohtaja myös muistuttaa, että kunnilla on perustuslaillinen oikeus päättää kuntarakenteesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon periaatteita Kuntarakennelakiuudistukseen oleellisesti kuuluvana sosiaalija terveysministeriö (STM) valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamista. Kuntarakennelakiuudistusta koskeva lausuntopyyntö kaikkinensa on Iin kunnanjohtaja Markku Kehuksen mukaan varsin sekava, ja asian eteneminen on ollut varsin monipolvista. Kunnanjohtaja ottaa esimerkin: Maan hallituspuolueet sopivat viime kesän korvilla, että nykyiset 20 sairaanhoitopiiriä lakkautetaan. Nyt tammikuun lopulla julkisuuteen tuli päinvastaista tietoa, eli että sairaanhoitopiirien toiminnan jatkoa kuitenkin nyt aiotaan selvittää. Kevään päätöksiin sairaanhoitopiirien lakkauttamisesta peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson totesi julkisessa sanassa seuraavaa: Eihän meillä sairaanhoitopiirien toiminta lakkaa mihinkään. Tämä on hallinnollinen muutos. Vaikeaa on vastuullisesti tehtäviä nyt hoitaa, kunnanjohtaja toteaa. Pidämme nyt huolta Oulunkaaren palvelutuotannosta ja järjestämisestä sekä sitä kautta palveluista. Katsotaan, mihin tämä kaikki johtaa, Kehus sanoo. Iin sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää Oulunkaaren kuntayhtymä. Parhaita Sotekäytäntöjä tutkitaan Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisperiaatteiden mukaan perustason tehtävien järjestämis- ja rahoitusvastuu on kunnilla. Laajan perustason, joka sisältää myös erityispalveluita, palvelutarpeeseen vastaaminen edellyttäisi vähintään asukkaan väestöpohjan. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että oikeus järjestää Sote-palveluita annettaisiin vähintään asukkaan kunnalle tai kuntien muodostamalle Sotealueelle. Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson on asettanut selvitystyöryhmän palvelurakenneuudistuksen tueksi. Työryhmän tehtävänä on tukea palvelurakenneuudistuksen valmistelua selvittämällä alueellisesti parhaita sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuja yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa. Työryhmä jakautuu viiteen alueelliseen selvityshenkilöryhmään. Oulun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen selvityshenkilöt ovat: johtaja Hannu Leskinen/Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto/Kainuun maakunta -kuntayhtymä sekä apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala/Rovaniemi. Kyseiset henkilöt selvittävät yhden niin kutsutun Ervaalueen parhaita käytäntöjä, selvitystyön alueeseen kuuluvat Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu sekä Lappi. Erva-alueita on kutsuttu julkisuudessa myös miljoonapiireiksi. Mitä Sote-palvelut tarkoittavat? Lainsäädännöllä on määrätty, että julkisen vallan tehtävänä on edistää ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimeentuloa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen (Sote) järjestäminen käytännössä on asetettu kuntien tehtäväksi. Suurin osa sosiaali- ja terveyspalveluista on lakisääteisiä, eli lainsäädäntö velvoittaa kunnat järjestämään nämä palvelut. Lakisääteisten palvelujen lisäksi kunnat voivat järjestää muitakin sosiaali- ja terveyspalveluja. Aiheesta saa yksityiskohtaista tietoa muun muassa netistä: terveyspalvelut/terveyspalvelut

2 2 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 1/2013 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 1/ Iin kirjasto Online Iiläiset ovat aina olleet aktiivisia kirjaston käyttäjiä. Aktiivisuus on merkki siitä, että kuntalaiset tarvitsevat ja arvostavat kirjastojaan. Kirjastoista käydään etsimässä tietoja ja lukemassa lehtiä, siellä käydään satutunneilla ja tietokoneilla. Kirjasto on määritelty lainsäädännöllä peruspalveluksi, se on osa ihmisten elämää, kuten vaikkapa ruokakauppa. Joulun alla käytiin kirjastosta kysymässä, mistä voisi ostaa joulukuusen. Asiakas luotti kirjaston kykyyn antaa vastauksia. Lainausten ja muun toiminnan edellytyksenä on kuitenkin riittävä määrä uutuushankintaa ja riittävä määrä pätevää henkilökuntaa. Joillekin asiakkaille riittää pelkkä kirjakokoelma useimmille kuitenkaan ei. Verkkokirjasto on nykyaikana oleellinen osa kirjastoa. Asiakkaat hoitavat monia kirjastoasioita verkossa: selaavat ja varaavat aineistoa, uusivat lainojaan, tekevät kaukolainatilauksia kirjaston sähköpostiin jne. Kirjaston wwwsivuilta pääsee eri tietokantoihin, kuten esimerkiksi Tilastollisen vuosikirjan tietoihin. Kirjasto on myös Facebookissa. Kirjastot ovat kuntarajat ylittävän yhteistyön edelläkävijöitä Iin kirjasto, kuten muukin yhteiskunta, on jatkuvassa muutoksessa. ATK tuli kirjastoon 24 vuotta sitten, ja vuosien aikana on kehitys ollut melkoinen. Jo vuonna 1989 perustettiin OUTI-kirjastokimppa, johon kuului 11 kirjastoa, joista Ii oli yksi. Vuoden 2012 alusta kimppa laajeni moninkertaiseksi, kun Oulu liittyi mukaan. Kuntaliitokset ovat vähentäneet kuntien määrää, ja tällä hetkellä meillä on yhdeksän kunnan yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri. Kirjastollamme on nyt optimaalinen tilanne - laaja aineistorekisteri ja hyötyminen Oulun erikoisosaamisesta, samalla pienen yksikön joustavuus muun muassa siinä, että ostettu aineisto on nopeasti asiakkaan lainattavissa. Muutos tapahtui ilman raskasta organisaatiomuutosta, ja se paransi huomattavasti alueemme kirjastopalveluja. Jatkossa kirjastojen välinen yhteistyö tulee tiivistymään nimenomaan aineiston yhteiskäytön osalta. Tämä on taloudellisesti järkevää. Seutukuljetukset toimivat nykyään kaksi kertaa viikossa eli toimitus kirjastosta toiseen on nopeutunut. Palveluauto Iikka ja Iin kirjastot tiedottavat Satutuokiot Iin pääkirjastossa ja Kuivaniemen kirjastossa pidetään satutuokio lapsille kerran kuukaudessa. Satutuokioilla luetaan erilaisia satuja ja tarinoita, kuunnellaan iloista musiikkia, loruillaan ja touhutaan muuta mukavaa! Iin pääkirjastossa satuillaan joka kuukauden ensimmäisenä torstaina klo Kevätkauden 2013 satutuokiot pidetään to 7.3., to 4.4. ja to Kuivaniemen kirjaston satutuokiot pidetään klo ti 12.3., ti 9.4. ja ti Tervetuloa tarinoiden pariin lapset ja vanhemmat! Verenpaineen itsemittauspiste Iin pääkirjastoon Verenpaineen mittaus hoituu nyt myös kirjastoreissulla! Iin pääkirjastossa on asiakkaiden käytettävissä verenpainemittari alkaen. Pisteessä ei ole henkilökuntaa, mutta selkeiden ohjeiden ja yksinkertaisen laitteen ansiosta mittaaminen onnistuu helposti. Mittauspiste on käytettävissä kirjaston aukioloaikoina. Lainaa kävelysauvat kirjastosta! Haluatko kokeilla kävelysauvoja ennen kuin ostat omaksi? alkaen voit lainata kävelysauvoja ilmaiseksi Iin pääkirjastosta ja Kuivaniemen kirjastosta. Sauvojen pituuden voi säätää kirjastoauto hoitavat Iissä pääkirjaston ja Kuivaniemen kirjastojen väliset kirjavaihdot. Vaikka jatkossa kaikki kirjastot eivät enää hanki ja varastoi kaikkea, niin aineisto on kuitenkin saatavilla. Iissä kirjasto tekee eniten yhteistyötä koulujen ja päivähoidon kanssa. Oppilaille opetetaan kirjaston käyttöä, eli miten kirja/tieto löytyy kirjastosta. Yhteistyötä tehdään kirjailijavierailujen, satuteatteriesitysten, medialukutaitoprojektien yms. tapahtumien järjestämisessä ja eri oppiaineiden kohdalla. Yhteistyötä voi kuitenkin aina tehostaa eri tahojen kanssa voimavarojen säästämiseksi. Se edellyttää kaikkien aktiivisuutta. Ikäihmiset voivat lainata kirjoja kirjastokäyntien lisäksi itsepalvelulla Iin Nikkarissa ja Kuivaniemen Seniorituvassa olevista kirjastokärryistä. Näin kirjoja on saatavilla helposti siellä, missä muutoinkin käydään. Lähiaikoina alkaa e- kirjojen lainauskokeilu. Osa ikäihmisistä hyötyisi paljon e-kirjoista, koska tekstiä voi tarpeen mukaan suurentaa. Näin kasetti- ja CD-äänikirjojen käyttäjille tulisi lisää valinnanvaraa. Meillä Iissä on vanha kirjastolaitos, joka on muuttunut ihmisten mukana siihen suuntaan, kuin on tarvinnut. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat viestintätekniikan kehittymisen myötä. Uusia ja vanhoja kirjastopalveluja kehitetään yhteistyössä kuntalaisten ja eri organisaatioiden kanssa. Yhteistyö on avainsana, ja siinä kirjastolla on pitkä kokemus. AINI AUTIO kirjastonjohtaja itselle sopivaksi. Kävelysauvat lainataan normaaliin tapaan kirjastokortilla, ja laina-aika on 2 viikkoa. Tervetuloa kokeilemaan! Digitointilaite Kuivaniemen kirjastoon Kirjaston digitointilaite siirtyy maaliskuun alusta alkaen Kuivaniemen kirjastoon. Digitointilaitteella voi siirtää VHSkasetilla olevat tallennukset DVD-levylle. Laitteen käyttö on maksutonta. Kirjaston henkilökunta opastaa digitoinnissa, mutta asiakas suorittaa työn itsepalveluna. Tallentamista varten tarvitset digitoitavan VHS-materiaalin sekä tyhjiä DVD-levyjä. DVD-levyjä voi tarvittaessa ostaa myös kirjastosta (2 /levy). Digitointilaite on käytettävissä Kuivaniemen kirjastossa maalis- ja huhtikuun ajan. Ajanvaraukset ja tiedustelut Kuivaniemen kirjastosta, p Kirjastokorttiasiat ajantasalle Vaihdamme kaikille asiakkaillemme uudet kirjastokortit, ja samalla tarkistamme asiakastiedot. Jos et ole vielä päivittänyt kirjastokorttiasi uuteen pinkkiin korttiin, tee se nyt! Samalla saat halutessasi käyttöösi salasanan verkkokirjastoomme, joka löytyy osoitteesta Tällä yhdellä kortilla voit asioida kaikissa OUTI-kirjastoissa, myös Oulun kaupunginkirjastossa. Lisätietoja Iin pääkirjastosta, puh Iin nuorisovaltuusto TOIMII TAAS teksti LEILA SILTANEN Ii-instituutin nuorisotyön kehittämissuunnitelman toteuttamisen myötä vuonna 2008 torkahtanut Iin nuorisovaltuuston toiminta on vuoden 2013 alusta käynnistetty uudelleen. Toiminnan uudelleen herättämisen vetoomus tuli nuorilta itseltään, Iin nuorisotyön vastaava Pekka Suopanki ja nuorisotyöntekijä Laura Päkkilä sanovat. Nuorisovaltuusto on ehtinyt pitää jo pari kokousta, ja koulutustakin on järjestetty. Toimintaa pyritään järjestämään ensisijaisesti vuotiaille. Iin nuorisovaltuuston puheenjohtaja Essi Huovinen mainitsee toiminnan yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi saada nuorten ääni kuuluviin. Meille tämä on mahdollisuus sanoa, Essi täsmentää. Valtuuston jäsen Topi Paaso on myös tyytyväinen toimintaan. Halusin kokeilla jotain uutta. Monille nuorille on varsin tuttua se tietokoneen ääressä istuminen, mutta muutakin kaivataan, Topi toteaa ja lisää, että välillä tytöt kyllä pyrkivät jyräämään. Toteamus saa aikaan suuren naurunremakan. Valtuustossa on puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä. Kuivaniemeltä siinä on viisi nuorta ja Iin keskustan alueelta seitsemän. Kaikki halukkaat pääsivät mukaan valtuustoon, jonka toimintakausi todennäköisesti on yksi vuosi kerrallaan. Iin nuorisovaltuustossa opetellaan vaikuttamista rennolla fiiliksellä, kuvassa Roosa Myntti (vas.), Essi Huovinen, Viivi Veijola, Susanna Alakiuttu ja lattialla Topi Paaso. (Kuva: Laura Päkkilä) Edessä Iin nuorisotyön vastaava Pekka Suopanki, takana vasemmalta nuorisotyöntekijä Laura Päkkilä ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja Essi Huovinen. (Kuva: Leila Siltanen) Sekä Essi että Topi ovat yhtä mieltä siitä, että nuorille tarvitaan uutta ja virikkeitä antavaa tekemistä. Iin nuorisotila Parkki saa nuorilta kiitosta, mutta myös muita aktiviteetteja kaivataan. Yhteiskunnalliseen päätöksentekoonkin halutaan saada omaa viestiä, nuoret pohtivat, ja kuten puheenjohtaja sanoo, toiminta antaa valmiuksia kasvaa yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. Vuoden 2013 toiminta Toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle ei ole vielä valmis, mutta ainakin erilaisia tapahtumia nuorille on tarkoitus järjestää, myös kuulemistilaisuus kuntapäättäjille on suunnitelmissa. Nuorisovaltuuston toimintaa varten Ii-instituutissa on varattu pieni budjetti. Iin nuorisotyön vastaava Pekka Suopanki on varsin tyytyväinen toiminnan uudelleen käynnistymisestä ja muistuttaa, että nuorisolaki sitoo nuorten kuulemiseen. Vuonna 2006 voimaan tullut nuorisolaki velvoittaa kunnat järjestämään alle 18-vuotiaille mahdollisuuden osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuorisolaki sanoo, että lapsia ja nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Toiveena siis on, että nuorten ääni saadaan kuulemisen keskiöön yhtenä kuntalaisryhmänä Iissä. Tavoite on selkeä: saada uusia, virikkeellisiä mahdollisuuksia koko Iin alueen nuorille. Nuorisovaltuuston jäsenet ovat Essi Huovinen (pj), Rebekka Nyyssönen, Susanna Alakiuttu, Sonja Savolainen, Ronja Lindgren, Viivi Kiviniemi, Topi Paaso, Roosa Myntti, Katariina Jurvakainen, Eemeli Ikonen, Sanna Piri ja Viivi Veijola (sihteeri). HOX sinä vuotias nuori! Mietitkö, mille alkaisit? Onko opiskelu/työpaikka kateissa? Tarvitsetko tukea jossain muussa asiassa? Kaipaatko kuuntelevaa aikuista? Älä mieti näitä yksin. Etsitään yhdessä vastauk sia kysymyksiisi. Etsivä nuorisotyöntekijä voi kertoa sinulle erilaisista mahdollisuuksista ja tehdä kanssasi tulevaisuuden suunnitelmia! Etsivä nuorisotyö on luottamuksellista ja maksutonta. Ota yhteyttä Etsiviin: alle 18-vuotiaat Paula Päkkilä puh vuotiaat Sari Okkonen puh Nuorisotilat auki Nuorisotila Parkki Ii Ti klo : 3-6 lk klo : nuoret To klo : nuoret Nuorisotila Majakka Kuivaniemi Ke ja pe klo : 3-6 lk Ti ja to klo : nuoret Ke ja pe klo : nuoret Ke klo : 3-6 lk klo : nuoret Pe klo : nuoret Nuorisotyö järjestää lasketteluretken: Lauantaina Rukalle Ilmoittautumiset: Iin kunnantalon infopisteeseen mennessä puh. (08) Maksaminen: Iin kunnantalon infopisteeseen (avoinna arkisin ) tai Kuivaniemitalon neuvontaan ennen matkaa! Hinnat: 45, alle 7-vuotiaat 20 (hintaan sisältyy matka ja hissilippu), pelkkä matka 15. Huom. Alle 12-vuotiailla on oltava huoltaja mukana! Aikataulu: 5.30 Kievari, 6.00 Nättepori. Rukalta lähdemme takaisin klo Hiihtolomaviikon toimintaa! Nuorisotilat auki Iissä ja Kuivaniemellä ma 4.3., ke 6.3. ja pe Nuortenretki otteluun Kärpät-Blues Perhelasketteluretki Rukalle.

3 4 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 1/2013 Siirtoviemäri Ouluun Iin kunta ja Iin vesiliikelaitos allekirjoittivat valtion vesihuoltotyötä koskevan yhteistyösopimuksen Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksen kanssa. Sopimus koskee siirtoviemärin rakentamista Iin keskustan nykyiseltä jätevedenpuhdistamolta Haukiputaan Annalankankaalle. Sieltä jätevedet johdetaan edelleen jo rakenteilla olevaa siirtoviemäriä pitkin puhdistettavaksi Ouluun. Iin Haukiputaan välisen siirtovie märin urakkasopimus on allekirjoi tettu Hankkeessa toimii rakennuttajana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja pääurakoitsijana Nis kasen Maansiirto Oy Haapajärveltä. Työt on aloitettu Iin keskustan jä tevedenpuhdistamolta, ja ensin on tarkoitus toteuttaa Iin kunnan alu eella oleva viemärin osa. Varsinaisen siirtoviemärin lisäksi hankkeeseen kuuluu neljän siirtopumppaamon rakentaminen putken varteen ja jä tevedenpuhdistamon muuttaminen tasausaltaaksi ja lähtöpumppaa moksi. Työtä varten maastoon joudutaan raivaamaan noin 10 metriä leveä auk ko. Työt suoritetaan maanomistajien antamien suostumusten perusteella ja mahdollisimman vähän haittaa ja vahinkoa tuottaen. Kiiminkijoen ali tus pyritään sääolosuhteiden salliessa tekemään kuluvan talven aikana. Rakennusurakka on tarkoitus saa da täysin valmiiksi men nessä. IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 1/2013 OTETAAN KÄYTTÖÖN Iissä, kuten monien muidenkin kuntien alueella, otetaan käyttöön sähköinen lääkemääräys 5.2. alkaen. Käytännössä sähköinen resepti eli eresepti tarkoittaa sitä, että lääkemääräystä koskevat tiedot siirtyvät terveydenhuollosta Kelan Reseptikeskuksen kautta apteekkiin sähköisesti. Ennen ensimmäisen sähköisen reseptin kirjoittamista terveydenhuollosta informoidaan potilasta suullisesti kertomalla ereseptin periaatteista. Asiak kaalle annetaan myös kirjalli nen asiasta kertova esite. eresepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekir joittaa sähköisesti. Tiedot tallennetaan valtakunnalliseen tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi. Vastaan otolla potilas saa lääkäriltä paperisen reseptin sijaan po tilasohjeen, johon on kirjattu hänelle määrätyt lääkkeet. Asiakas voi hakea lääkkeen Iin vesiliikelaitoksen johtaja Pekka Paaso ja Iin kunnan tekninen johtaja Markku Vitikka neuvottelevat siirtoviemärin rakentamista koskevista yksityiskohdista. (Kuva: Leila Siltanen) Ilmoita vesimittarilukemasi netissä Iin vesiliikelaitos on ottanut käyttöön Kulutus-Web -palvelun, jonka kautta voit jatkossa ilmoittaa vesimittarin lukeman. Palvelun kautta saat myös tietoa kiinteistösi vedenkulutushistoriasta ja näet vuositasolla olevan ennusteen tulevasta vesilaskusi määrästä euroina. Lukemat voi ilmoittaa edelleen myös perinteiseen tapaan palauttamalla mittarilukukortin kunnanviraston yhteispalve lupisteeseen. Palvelun kautta kuluttaja voi myös lähettää palautetta tai lisätietoja vesilaitokselle. Lukema on ilmoitettava täysin kuutioin eli samassa muodossa kuin edellinen lukema näkyy mittarinlukukortissanne. Kulutus-Webiin pääset kirjautumaan osoitteessa com/ii tai Iin kunnan nettisivujen kautta osoitteessa Palveluun pääsemiseksi tarvitset kulutuspaikkanumeron sekä mittarin numeron, jotka löytyvät laskun oikeasta yläkulmasta sekä mittarin luentakortista. Mikäli haluatte lisätietoja Kulutus-Webin käytöstä, pyydämme ottamaan yhteyttä laskutukseen Anne Sipola mistä tahansa apteekista. Poti lasohje on hyvä ottaa mukaan apteekkiin mentäessä, sillä se helpottaa ja nopeuttaa asioin tia. Lääkkeet saa myös näyttä mällä henkilöllisyystodistusta tai Kela-korttia, joka vaaditaan edelleen Kela-korvauksen saa miseen. Lääkkeen voi tarvittaessa noutaa apteekista joku muukin henkilö potilaan puolesta. Asi anosaisen puolesta asioivalla on oltava joko potilasohje tai potilaan Kela-kortti, jolla hän osoittaa oikeuden lääkkeen hankkimiseen. Miten paperiresepti muutetaan sähköiseksi? Paperireseptit muutetaan säh köisiksi asioimalla omalla ter veysasemalla. Lääkäri kirjoittaa paperireseptin tilalle uuden sähköisen reseptin. Miten eresepti uusitaan? Sähköisen reseptin uusimista voi pyytää joko terveyden huollon toimipisteestä, jossa pääsääntöisesti asioi tai Ou lunkaaren Omahoito-palvelun kautta osoitteessa https:// com/. Myös apteekit välittävät uusimispyyntöjä. Apteekin kautta tehty uusimispyyntö on maksullinen. Uusimispyyntö käsitellään terveydenhuollossa kahdeksan päivän kuluessa, joten pyyntö tulee tehdä hy vissä ajoin ennen lääkkeen loppumista. Uusimispyynnön voi tehdä, kun edellisen reseptin mää räämisestä tai uusimisesta on kulunut alle 16 kuukautta. Viime kädessä uusimispyynnön vastaanottanut lääkäri arvioi, voidaanko resepti uusia. Re septin uusiminen voi edellyttää käyntiä lääkärin vastaanotolla tai esimerkiksi laboratorioko keita. Jos reseptin uusimispyyn tö hylätään, terveydenhuolto ilmoittaa siitä asiakkaalle. Lisätietoja asiasta saa omalta terveysasemalta sekä netistä ja www. kanta.fi UUSI kunnanhallitus ja -valtuusto Iin kunnan hallintosäännön 4 :n mukaan kunnanhalli tuksessa on 11 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksella on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtaja on Johannes Tuomela, ensimmäinen varapuheenjohtaja Teijo Liedes ja toinen varapuheenjohtaja on Risto Säkkinen. Kunnanhallituksen kokoonpano kokonaisuudessaan Iissä vuosina on seuraava: Alaraasakka Aili-Marja, Hekkala Hannes, Kaleva Oili, Liedes Teijo, Paakkola Veli, Ruonala Riikka, Säkkinen Risto, Tapio Helka, Tervonen Petri, Tiiro Leena ja Tuomela Johannes (pj). Kunnanvaltuuston puheenjohtaja on Pakonen Ilkka, 1. varapuheenjohtaja Huovinen Pertti, 2. varapuheenjohtaja Hand Timo, 3. varapuheenjohtaja Klasila Väinö, 4. vara puheenjohtaja Paaso Aila ja 5. varapuheenjohtaja Sanaksenaho Harri. Muut kunnanvaltuuston varsinaiset jäsenet puheenjohta jiston lisäksi ovat: Alaraasakka Eero, Hast Mika, Hekkala Hannes, Höyhtyä Jaakko, Illikainen Susanna, Jyrkkä Tellervo, Kaakkuriniemi Matti, Kaleva Oili, Kalliorinne Hilkka, Kehus Reijo, Keltamäki Sauli, Koistinen Mika, Kova Tauno, Kumpulainen Matti, Lauri Jarmo, Liedes Teijo, Mäenkoski Anu, Mähönen Jouni, Paakkola Minna, Paakkola Veli, Ruonala Riikka, Säkkinen Risto, Tapio Helka, Tervonen Petri, Tiiro Leena, Tuomela Johannes, Varanka Sirpa, Vuononvirta Tiina ja Ylitalo Martti. Lautakuntien, kunnan liikelaitosten, Oulunkaaren kun tayhtymän, erilaisten neuvottelukuntien, lähineuvostojen ja muiden yhteistyötahojen edustajien valinnat on ilmoi tettu Iin kunnan kotisivuilla julkaistuissa pöytäkirjoissa. Niin ikään kunnanhallituksen edustajat lautakunnissa ja johtokunnissa sekä eri yhteisöjen yhtiökokouksissa ja yleisissä kokouksissa löytyvät Iin kokousasiakirjoista sitä mukaa kun päätöksiä tehdään. Pöytäkirjoja voi lukea joko netissä tai sitten käydä Iin kunnan kirjaamossa. 5

4 6 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 1/2013 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 1/ Ii-kalenteri on tarkoitettu kunnassa tapahtuvien tai kunnan järjestämien tilaisuuksien tiedottamiseen. Lisäksi Iissä toimivat yhdistykset, seurat ja yritykset voivat ilmoittaa kalenterissa järjestämistään avoimista tapahtumista. Ilmoita tapahtuma nettisivuilla olevan lomakkeen kautta. Täytäthän huolellisesti kaikki lomakkeessa pyydetyt kohdat. Ilmoittaminen on maksutonta. Tässä on julkaistu Ii-kalenteriin toimitetut tiedot kaikki tapahtumat löydät myös osoitteesta Ida Kleiterpin piirustuksia Wall flower / Flower bed ke la Iin KulttuuriKauppilan ja O.Jauhiaisen museon yhteistyönäyttely. Paikka: O.Jauhiaisen museo, Jaarantie 2, Kiiminki. Lisätietoa: Sauvakävelyperjantai Iin pääkirjastossa pe klo Iin ja Kuivaniemen kirjastoihin on hankittu kävelysauvoja, joita voi lainata kirjastokortilla. Avaustapahtumana sauvakävelyguru Kari Heljasvaara opastaa sauvakävelyn saloihin Iin kirjastossa klo Tervetuloa! Yhteistyössä Ii-instituutti/Kirjasto/Liikunta ja tapahtumat Pilkkikilpailut Rantakestilässä la klo Siirtymäaika min. Paikka: Iin Rantakestilä. Kilpailun nimi: Yleinen pilkkikilpailu. Järjestäjä: Iin Kalamiehet ry Kilpailukala: Kaikki lain sallimat. Sarjat: M, MV60, N, NU15. Lisätietoa: Lauri Honkanen p to klo Omahoitoperjantai Iin pääkirjastossa pe klo Iin pääkirjastoon on hankittu verenpainemittari, jota voi käyttää kirjaston aukioloaikoina. Aiheeseen liittyen Oulunkaaren kuntayhtymän tarjoama kuntalaisten henkilökohtainen terveyssivusto on avattu ja ns. sähköisestä omahoitoalustasta on klo kertomassa Satu Turkka. Tervetuloa! Yhteistyössä Ii-instituutti/Kirjasto/Liikunta ja tapahtumat sekä Oulunkaaren kuntayhtymä. Iin Testijuoksu la klo Maantiejuoksu, Illinsaaren hiihtomajalla, sarjat M/N, M/N40, M/N45, M/N50, M/N55, M/N60, M65, M70, M75 10 km, M/N, M/N19, M/N17, P/T15 5 km. Järjestäjä: Iin Yritys, Pertti Huovinen p Suomalainen messu su klo Lasse Heikkilän säveltämä Suomalainen messu ammentaa innoituksen Suomen luonnosta ja sotien jälkeisistä tunnoista. Musiikki on melodista ja sanoitukset koskettavia. Messua on esitetty ympäri Suomea ja nyt Iissä ensimmäisen kerran. Messussa avustaa Iin pelimannit ja messukuoro. Vapaa pääsy! Paikka: Iin kirkko, järjestää: Iin seurakunnan musiikkityö. Eeka - voimauttavia valokuvia näyttely pe to Valokuvanäyttely on esillä Iin pääkirjastossa sijaitsevassa auditorion aulassa. Lisätietoa: Riitta Kurtti p Iin Jääravit la klo Paikka: Illinsuvanto, varapaikka: Kuivaniemen ravirata. Paikoituksen ohjaus. Ilmoittautumiset Hippoksen kautta. Lisätietoa: Rannikon Hevosseura ry Antero Kurttila p ja Vesa Hanhisalo p to klo Ii-kalenteri www. ii.fi/ kalenteri Naistenilta su klo Naistenilta Iin seurakuntatalolla juuri sinulle nainen! Musiikkia, tarjoilua, puhetta mielenkiintoisesta aiheesta ja ehkä hieman yllätystäkin. Järjestäjä: Iin seurakunta / naistyö. Yhteisvastuuhiihto ti klo Paikka: Illinsaaren hiihtomaja. Lisätietoa: Iin seurakunta Tapani Ruotsalainen p Yhteisvastuu 2013 auttaa yksinäisiä vanhuksia Suomessa ja Kambodžassa. Pilkkikilpailut Illin Suvannolla la klo Siirtymäaika: 30 min + 45 min. Paikka: Ii, Vihkosaaren uimaranta, Illinsaari. Järjestäjä Iin Kalamiehet ry. Kilpailukala: Kaikki lain sallimat. Sarjat: M, MV60, N, NU15. Lisätietoa: Lauri Honkanen p Iin Lumivalakiat la klo Paikka: Ii, Illinsaari, Vihkosaaren uimaranta. Koko perheen talvitapahtuma! Liukurimäkikisat, lasten rinttihiihtokisat, yleiset pilkkikilpailut, moottorikelkka-ajelua, poroajelua, talutusratsastusta, kasvomaalausta, hevosajelua, avantouintimahdollisuus, karkkibingo ja lastenteltta. Lopuksi poliisi arpoo Lumivalakia-arvat, lisäksi kaikenlaista ihanan mukavaa tekemistä sekä ohjelmaa koko perheelle. Kysy lisää! Riitta p ja Tapsa p Savotta Jazz-jamit la klo Paikka: Museokahvila Huilinki, Puistotie 4, Ii. Lisätietoa: Kari Kiuttu, p ja Huilingin emäntä, p to klo Kts. lisätiedot Maratonpilkki 48 h pe klo su klo Siirtymäaika min. Järjestäjä: Pohjois-Pohjanmaan vapaa-ajankalastajapiirin kilpailujaosto. Kilpailukala: Kaikki lain sallimat. Sarjat: joukkueet (henkilömäärä ei ole rajattu). Huom! Lasten Pilkkikoulu Muumilaakso klo , jonka jälkeen pilkkikisa NU15 klo Tapahtumassa myös kanttiini. Lisätietoa: Lauri Honkanen p ja Vesa Rahikkala p Iin Testijuoksu la klo Maantiejouksu, Illinsaaren hiihtomajalla M/N10 km, M/N40 10 km, M/ N45 10 km, M/N50 10 km, M/N55 10 km, M/N60 10 km, M65, M70, M75 10 km, M/N, M/N19, M/N17, P/T15 5 km. Järjestäjä: Iin Yritys. Kuutamohiihto ke klo 20, Ii, Illinsaaren hiihtomaja ja varapaikkana Iin Rantakestilä. Kysy lisää! Tapsa p ja Pilkkikilpailut Särkijärvellä su klo Ilmoittautuminen alkaa klo Sarjat: yleinen, naiset, miesveteraanit yli 55 v, nuoret alle 16 v. Yhteystiedot: Pirjo Särkiaho p Järjestää: Särkijärven osakaskunta ja Luola-aavan kyläseura. to klo Iin Messut la klo Iin Messut ovat Iin lukiolaisten järjestämät perinteiset yrittäjyysmessut Valtarin koululla. Vuoden 2013 teema on Lähiyritys hyvä yritys. Lisätietoja: messupäällikkö Saara Hekkala p Tanssituokioista voimaa vanhuspalveluille Kuivaniemen ja Iin vanhuspalveluissa on meneillään Tanssihetki-projekti, jonka tuottavat yhteistyössä Jojo - Oulun tanssin keskus ja Iin kulttuuripalvelut. Kevään aikana oululainen tanssitaiteilija Henna Hanhineva ja muusikko Tuomas Pyykönen vierailevat Kuivaniemen Seniorituvalla ja Kuivaniemen hoiva- ja palveluasunnoilla kaksi kertaa viikossa seitsemän viikon ajan. Tämä lisäksi Hanhineva ohjaa tanssihetkiä myös Iin vanhusten päivätoiminnan ja hoiva- ja palveluasuntojen puolella. Tanssihetki-projekti muodostuu luovan tanssin tuokioista. Tuokioissa tärkeää on yhteinen toiminta ja yhteiset hetket, jotka syntyvät improvisoiden, muistellen, musiikin ja materiaalien kanssa työskennellen. Näiden hetkien kautta tarkastellaan oman elämän kokemuksia, mieltymyksiä ja tunteita liikkeen keinoin. Tarkoituksena on tuoda iloa ja mahdollistaa tanssitaiteen kokeminen osana vanhuspalveluja. Tuokioissa tanssitaan itse sekä koetaan tanssia katsojana. Ohjaajalta voi pyytää: tanssi hetki! Ilmoittautuminen Iin lauluviikolle alkaa Iin lauluviikko sisältää klassisen yksinlaulun kursseja ja ainakin kaksi konserttia. Kursseja kuudennelle Iin lauluviikolle tulee yhteensä neljä edellisen vuoden tapaan: Yksinlaulun mestarikurssi opettajana Pirkko Törnqvist-Paakkanen ja pianistina Juho Alakärppä, lied-duokurssi laulaja pianisti duoille opettajana Heikki Pellinen, yksinlaulukurssin opettajana Mari Klemettilä ja pianistina Liisa Ylipahkala-Vihelä sekä toisen yksinlaulukurssin opettajana Juhani Alakärppä ja pianistina Markus Vaara. Kursseille ilmoittautuminen on mahdollista helmikuun alusta lähtien. Tietoa löytyy lauluviikon nettisivulta Puhelimitse musiikinopettaja/vararehtori Jari Ruonala p Monologiesitys Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen Kuivaniemen kerho järjestää yhteistyössä Iin kulttuuripalvelujen kanssa monologiesityksen Mustan Seppo ja muita ihmisiä. Esittäjänä on Eero Schroderus. Monologi perustuu Schroderuksen ja Rosa Liksomin teksteihin. Kaikille avoin tilaisuus pidetään sunnuntaina klo 16:00 Kuivaniemen aseman liikuntahallissa (Mattilantie 1). Kahvit 2 euroa syöpäkerhon hyväksi. Kaikki lämpimästi tervetuloa! KOKOUKSIA: Kuivaniemen Kotiseutuyhdistys ry:n sääntömääräinen VUOSIKOKOUS pidetään sunnuntaina klo Kuivaniemen kirjastossa, Kuivajoentie 12. Tervetuloa. Suomi- Venäjä-seuran Iin osaston VUOSI- KOKOUS sunnuntaina klo järjestötalolla, Laurintie 3, Ii Tervetuloa liikkumaan! Kevään 2013 tuntitarjontamme MAANANTAI: Valtarin koulu Freestyle/kahvakuula (vuoroviikkoina) klo (ohjaa Tarja) Kuivaniemi, Aseman liikuntahalli Vauhdikas kuntojumppa klo (ohjaa Hanna) TIISTAI: Alarannan koulu Kuntojumppa välinein ja ilman klo (ohjaa Elisa) KESKIVIIKKO: Ojakylän koulu Kuntojumppa +55-ikäisille klo (ohjaa Kylli) Jäsenkortti keväälle vain 50! Kortilla voit käydä kaikilla aikuisten tunneilla rajattomasti! Kuivaniemen jumpalle sekä +55-tunnille tarjolla myös oma kortti, katso hinnat nettisivuiltamme. Ensimmäisellä kerralla voi käydä tutustumassa ilmaiseksi. UUTTA! Meille käy maksuksi liikuntasetelit! Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Iin Naisvoimistelijat ry pidättää oikeuden muuttaa hintoja, aikatauluja ja ohjelmia.

5 8 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 1/2013 Kursseille ilmoittaudutaan pääasiassa kansalaisopiston nettisivuilla osoitteessa: Ilmoittautumisia otetaan vastaan myös puhelimitse ja sähköpostitse Matkailuenglanti klo Valtarin koululla. Opetus on suunnattu englantia aiemmin 1-3 vuotta opiskelleille tai muuten vastaavat tiedot omaksuneille. Kurssilla keskitytään matkailun kannalta oleelliseen arkipäivän sanastoon ja puhumisen harjoitteluun. Kurssimaksu 25. Ilmoittautuminen 5.3. mennessä. Myös kulttuuripuolella tapahtuu. Huilingin katsomon kattaminen tehdään vielä ennen kesää, tekninen johtaja Markku Vitikka kertoo. Iin investointeja TÄNÄ VUONNA teksti ja kuva LEILA SILTANEN Iin terveysaseman laajennusosan valmistuttua viime syksynä Iin kunta aloitti terveysaseman peruskorjauksen. Peruskorjaus valmistuu kesällä, ja sen kustannukset ovat yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa, kalusteisiin on varattu euroa. Muita terveydenhoitoon liittyviä investointisuunnitelmia ovat hammashoitola ja neuvolatilat, joita on kaavailtu Iin liikekeskukseen. Koulutiloja parannetaan Haminan ja Valtarin koulun välimaastoon, lähelle urheilukenttää on tulossa uutta koulutilaa. Investointi on käynnistymässä ja se toteutuu 2-3 vaiheessa, tekninen johtaja Markku Vitikka sanoo. Kouluyksikköön, joka rakennetaan moduuliratkaisuna, tulee 22 luokkahuonetta, yhteensä noin 2600 neliötä. Ensimmäinen vaihe valmistuu vuoden 2013 lopulla ja toinen vuonna 2014, jolloin Haminan koulun pihalla olevat väliaikaiset parakit poistuvat käytöstä. Vitikka kertoo, että rakentamista koskeva kilpailutus avataan nyt alkuvuodesta. Kunta tekee itse pohjarakennus- ja pihatyöt, näihin töihin on varattu euroa. Koulutilat lämmitetään kaukolämmöllä. Myös liikennejärjestelyjä joudutaan tekemään. Kunta rakentaa kevyen liikenteen väylän Valtarintien varteen Alarannantielle saakka, Vitikka selvittää. Koulupuolelle liittyvä Haminan koulun peruskorjauksen suunnittelu käynnistyy myös tänä vuonna. Kuivaniemen liikuntahallia ja rakennuksen huoltotiloja aiotaan parantaa niin ikään, toteutukseen on varattu euron määräraha. Muita suunnitelmia Vuoden 2013 talousarviossa on myös Maalismaantien kevyen liikenteen väylän rakentaminen siten, että kunta rahoittaa kustannuksista puolet ja valtio puolet. Lakson alueen peruskorjattujen katujen päällystäminen on niin ikään tämän vuoden talousarviossa. Muista investoinneista Markku Vitikka mainitsee Kuivaniemeen vireillä olevan haketerminaalin rakentamisen. Terminaalin yhteyteen on kaavailtu lämpölaitosta, jonka toteutuessa Iin kunta varautuu rakentamaan kaukolämpöjohdon liittämällä sen nykyiseen lämmönsiirtoverkkoon. Yleisellä tasolla Vitikka katsoo tulevaan vuoteen ihan positiivisella mielellä, Iihin rakennetaan kyllä jatkossakin. Liesharjun kunnallistekniikka saatiin valmiiksi syksyllä 2012, jolloin tonttien luovutus ja rakentaminen alkoi. Tonttikysynnän uskotaan olevan vilkasta tulevana keväänä. Iin muistisairaiden omaisten vertaisryhmä Kevään 2013 kokoontumiset Mukana Pohjois-Pohjanmaan Muistiluotsin muistiluotsiohjaaja Minna Kaltio Aiheena kielteiset tunteet Vieraana palveluesimies Sari Vitikka. Toukokuulle suunnitellaan yhteistä retkeä. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo Iin Haminan seurakuntatalon kappelissa, os. Puistotie 3. Ryhmää vetävät vapaaehtoinen ryhmänohjaaja Aila Rahkola ja Iin seurakunnan diakoniatyöntekijä Piritta Aatsinki. Lämpimästi tervetuloa mukaan! Lisätietoja ryhmästä: /Piritta Aatsinki. Aarrekartta avuksi elämänhallintaan 2.3. klo KulttuuriKauppilassa. Aarrekartan tekeminen on hauska ja mielenkiintoinen prosessi, jossa saa mahdollisuuden tutustua omaan itseensä ja syvimpiin toiveisiinsa. Menetelmä antaa tilaisuuden miettiä, mitä todella elämäänsä haluaa ja tarvitsee. Aarrekartta voi olla avain muutokseen, tai sen avulla voi vahvistaa nykyistä hyvää oloaan. Kurssimaksu 12. Ilmoittautuminen mennessä. Intialainen päähieronta II Viikonloppukurssi järjestetään perjantaina klo ja lauantaina KulttuuriKauppilassa. Intialaisen päähieronnan jatkokurssilla syvennetään alkeiskurssilla opittuja asioita sekä opitaan uusia päähieronnan menetelmiä. Kurssimaksu 25. Ilmoittautuminen 1.3. mennessä. Rummuntekokurssi Viikonloppukurssi järjestetään lauantaina klo ja sunnuntaina Nätteporissa. Kurssilla valmistetaan rumpu sitomalla rumpunahka valmiiksi taivutettuun kehään. Materiaaleina käytetään laadukasta vaneria, poronnahkaa, luonnonmukaisia naruja ja lankoja sekä petsivärejä. Materiaalit voi ostaa opettajalta (yhteensä noin 70 ). Kurssimaksu 35. Ilmoittautuminen 7.3. mennessä. Iin fysioterapia-, mielenterveys- ja perheneuvolapalvelut muuttavat takaisin terveysasemalle Iin fysioterapiapalvelut muuttavat takaisin terveysasemalle viikolla 7 eli helmikuuta. Iin mielenterveys- ja perheneuvolapalvelut muuttavat Micropoliksesta takaisin terveysasemalle viikolla 8 eli helmikuuta. Pahoittelemme muuttojen aiheuttamaa häiriötä palveluissa. Palvelut toimivat normaalisti noin viikko muuton jälkeen. IIN kuntatiedote 1/2013 HYVÄT TUULET Julkaisija: Iin kunta, Jokisuuntie 2, Ii Vaihde: (08) Neuvonta: Faksi: (08) Toimitus: Leila Siltanen, p Käyntiosoite: Iin Hyvät Tuulet, Iin Micropolis, Piisilta 1, Ii Taitto: Rantapohja Paino: Suomalainen Lehtipaino Seuraava Iin Hyvät Tuulet ilmestyy

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa 02 2015 Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa vastaa hyväntuulisesti nauraen heinäkuussa virallisesti eläkkeelle siirtyvä kunnanjohtaja Markku Kehus, kun häneltä kysytään, millaisia keskusteluja viriää Iistä

Lisätiedot

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kaiku Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kärsämäen kunta, Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki, puh. 044-445 6801, fax. 08 816 2800, www.karsamaki.fi Avoinna arkisin klo 9:00 15:00 Julkinen tiedote,

Lisätiedot

IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014. Kuivaniemi Kievari

IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014. Kuivaniemi Kievari jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin iissä. JAKELUA MYÖS YLI-IISSÄ IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014 HYVÄ PAIKKA HAMPAILLESI H A M M A S L Ä Ä K Ä R I K E S K U S OULULAISTA

Lisätiedot

Hyvän Tuulen. Kuivaniemi KUIVANIEMEN ASEMAN URHEILUKENTTÄ, VIERUSTIE 2 KUIVANIEMI WWW.KUIVANIEMI.FI

Hyvän Tuulen. Kuivaniemi KUIVANIEMEN ASEMAN URHEILUKENTTÄ, VIERUSTIE 2 KUIVANIEMI WWW.KUIVANIEMI.FI Hyvän Tuulen 1 Tuulen Kuivaniemi Kesälehti Kuivaniemi Kesälehti Kuivaniemen 28. Pitäjämarkkinat la ja su 20.-21.7. KUIVANIEMEN ASEMAN URHEILUKENTTÄ, VIERUSTIE 2 KUIVANIEMI WWW.KUIVANIEMI.FI Kuivaniemen

Lisätiedot

Sote on iso ja sekava asia

Sote on iso ja sekava asia TORSTAINA 29.1.2015 Numero 2/2015 Tule hakemaan uutta energiaa! Tervetuloa tutustumaan uudistuneeseen toimistoomme Tervolassa pe 13.2. klo 10-16! KƐŽŝƩĞĞƐƐĂ

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Hallitus vaarantaa terveytemme!

Hallitus vaarantaa terveytemme! Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/2010 Hallitus vaarantaa terveytemme! Tässä numerossa: Teemana harrastukset yhdistyksissä Sivut 4-5 u8 Terveyspalveluista hyötyneet

Lisätiedot

Apulaisylilääkäri Jaana Lahtonen on iloinen kun Kalajärven terveysaseman jonot on saatu lyhenemään. Säilyykö Kalajärven terveysasema?

Apulaisylilääkäri Jaana Lahtonen on iloinen kun Kalajärven terveysaseman jonot on saatu lyhenemään. Säilyykö Kalajärven terveysasema? Kalajärven Sanomat J ulkais ija: Kalajär vi -Seur a r y Sähköposti: kalajarviseura -hallitus@yhdistysavain.fi Toimitus: Monica Jägermalm, Elina Leppänen, Jari Kaponen, Viki Sirkiä, Pirkko Saaresto, Painos:

Lisätiedot

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 1 2007 Kuntataloudessa käänne parempaan s Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s pääkirjoitus Nurmijärven

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

RAKENTAMISELLE VAUHTIA YRITYSALUEILLA

RAKENTAMISELLE VAUHTIA YRITYSALUEILLA N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 2 2005 s Vaihda joukkoliikenteeseen kesällä TERVEYSPALVELUALUE ESITTÄYTYY s RAKENTAMISELLE VAUHTIA YRITYSALUEILLA s EKOVIESTI: LIIKKEELLE: s s pääkirjoitus

Lisätiedot

Heitosta Haukipudas tunnetaan!

Heitosta Haukipudas tunnetaan! Heitosta Haukipudas tunnetaan! Ehkä Suomen paras seuraleh Lokakuu 2012 Yleisurheilukoulun menoa ja meininkiä Länsituulen koulun salilla keskiviikkoiltana. YLEISURHEILU SIVU 19 Heitolle työllistämispalkinto

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Kilpailijoiden haku verkossa on jo UUSI KITARASANKARI VALITAAN RAISIOSSA LOKAKUUN LOPUSSA. Raisio-päivät 26.-28.8. SEUTULIPPU: 30 päivää 60 eurolla

Kilpailijoiden haku verkossa on jo UUSI KITARASANKARI VALITAAN RAISIOSSA LOKAKUUN LOPUSSA. Raisio-päivät 26.-28.8. SEUTULIPPU: 30 päivää 60 eurolla IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy 4 2011 Raision kaupungin tiedotuslehti Raisio-päivät 26.-28.8. Sivu 3 KOULURUUAN TOP 3 UUSI KITARASANKARI VALITAAN RAISIOSSA

Lisätiedot

PUDASJÄRVI. PUDASJÄRVI lehti PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 2.2.2011

PUDASJÄRVI. PUDASJÄRVI lehti PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 2.2.2011 YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN nro 5/2011 PUDASJÄRVI PUDASJÄRVI lehti 1 Entinen johtajisto kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa s. 3 Teletalossa eletty suurten

Lisätiedot

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille?

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille? IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy Raisio TIEDOTTAA 1 2011 Raision kaupungin tiedotuslehti Uusi kaupunginjohtaja Korhonen hommiin Sivu 3 Nuorisopalvelujen

Lisätiedot

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 1 IIN KUN LOUSARVIO / PALVELUSOPIMUKSET 2012 JA LOUSSUUNNITELMA 2013-2014 Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. IIN KUNNAN TOIMINYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT 1.1 Iin kunnan

Lisätiedot

UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA

UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA 1 2014 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY KAKSI KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA KESÄLLÄ LUVASSA JÄNNITYSTÄ

Lisätiedot

IIN PYÖRITTÄÄ KUNTAA. Iin kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi syyskuun. Hyvä talous HYVÄT TUULET. Iin kuntatiedote viranomaistiedote

IIN PYÖRITTÄÄ KUNTAA. Iin kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi syyskuun. Hyvä talous HYVÄT TUULET. Iin kuntatiedote viranomaistiedote IIN HYVÄT Iin kuntatiedote viranomaistiedote TUULET 04 2011 Hyvä talous PYÖRITTÄÄ KUNTAA Ehdota vuoden ilmastoteko Tunnustus voidaan myöntää energia-alalla toimivalle tai alaan liittyvälle yritykselle

Lisätiedot

Harrastus: Vuoreksessa käynnis- tyi teatteriryhmä aikuisille. LAPin kulta 24-PAck. 0,33l/tlk (2,27/l) sis pantti 3,60

Harrastus: Vuoreksessa käynnis- tyi teatteriryhmä aikuisille. LAPin kulta 24-PAck. 0,33l/tlk (2,27/l) sis pantti 3,60 PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Palveluksessasi myös nettiapteekki www.apteekkiverkko.fi Hervannan Sanomat Kielitaitoa: Maahanmuuttaja- naiset oppivat

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Hämeen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kirjat: Nuoresta Vuoreksesta surrealistisia teoksia. katso TArJoUkSeMMe MYÖS AAMULehDeSTä! atria. Shokkierä! TALOnPOjAn LEnKKi

Kirjat: Nuoresta Vuoreksesta surrealistisia teoksia. katso TArJoUkSeMMe MYÖS AAMULehDeSTä! atria. Shokkierä! TALOnPOjAn LEnKKi PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Palveluksessasi myös nettiapteekki www.apteekkiverkko.fi Hervannan Sanomat Asiointi: Hervannan Kela ei aukea kuukausiin.

Lisätiedot

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10.

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. Raision Vasemmistoliitto LOKAKUU #2/2012 Ehdokkaiden nimet ja numerot keskiaukeamalla. Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. www.raisio.vas.fi 2 vasen raisio #2/2012 3 pääkirjoitus

Lisätiedot

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2012

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2012 TUKIVIESTI Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2012 Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Toimimme vapaaehtoisvoimin poliittisesti sitoutumattomina.

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot

Palvelubussit: Vuoden 2013 vanha vaikuttaja Tuula Kivistö vieraili Hervannassa. pkt. paprika punainen Hollanti. pikkukartano.

Palvelubussit: Vuoden 2013 vanha vaikuttaja Tuula Kivistö vieraili Hervannassa. pkt. paprika punainen Hollanti. pikkukartano. JAKELU: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Varaosat Tarvikkeet Huollot Korjaukset Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Palveluksessasi

Lisätiedot

Jäsenlehti. Yli 800 vuodessa! Edullista ruokaa, uusia kauppoja, työpaikkoja, ja Bonusta tilille. TÄSSÄ NUMEROSSA: Arina.fi

Jäsenlehti. Yli 800 vuodessa! Edullista ruokaa, uusia kauppoja, työpaikkoja, ja Bonusta tilille. TÄSSÄ NUMEROSSA: Arina.fi SDFXFGXGDG Jäsenlehti OULUN INVALIDIEN YHDISTYS RY HUHTIKUU 1/2014 TÄSSÄ NUMEROSSA: Caritas on aidosti oululainen... sivu 7 Avustajakoirasta on paljon hyötyä... sivu 14 Osuuskaupassa omistetaan ja jaetaan

Lisätiedot