Kunnat lausuvat ja esittävät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnat lausuvat ja esittävät"

Transkriptio

1 Kunnat lausuvat ja esittävät teksti LEILA SILTANEN Valtiovarainministeriö lähetti kunnille viime marraskuussa lausuntopyynnön koskien kuntarakennelakiuudistusta. Yleisen lausunnon lisäksi ministeriön kirjeessä pyydetään kuntia antamaan vastaus viiteen eri kysymykseen. Pyyntö on lausunnoilla kunnissa asti. päätetään Iin kunnanvaltuustossa 4. päivänä maaliskuuta. Asiasta on jo neuvoteltu sekä entisessä että myös uudessa Iin kunnanhallituksessa, ja aiheeseen liittyviin seminaareihin on osallistuttu, Iin kunnanjohtaja Kehus kertoo. Kunnanjohtaja toteaa, että varsinkin Iin uusille päättäjille on tulossa asiaan perehdyttävää koulutusta, sillä syvällistä keskustelua ei esimerkiksi uudessa kunnanhallituksessa ole ehditty vielä käydä. Sekavaltahan tämä vaikuttaa, kunnanjohtaja huokaisee ja viittaa kahteen meneillään Koko kuntarakennelaki uudistus on Markku Kehuksen mukaan heikosti ohjattua muutosta, eikä ole ihme, että kunnissa vallitsee suuri hämmennys. Kyseisen lausuntopyynnön lisäksi asiaan liittyy myöhemmin kunnilta pyydetyt esityk set kuntauudistuksen etenemisestä, nämä selvitykset on annettava mennessä, kunnanjohtaja Markku Kehus erittelee. Ja jotta asia ei olisi liian helppo, kuntiin tulleen kuntarakennelakiuudistuksen lausuntopyynnön liitteenä on myös sosiaali- ja terveyspoliittisen ministeriryhmän esitys sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskeviksi linjauksiksi. Miten valmistelu Iissä etenee? Kuntarakennelakiuudistusta koskevan lausunnon sisältö Kuntalain kokonaisuudistusta on esitetty tällä graafilla. Ehdotukset kunnista tulee tehdä mennessä. olevaan ja toisiaan sekoittavaan selvitystyöhön, eli kuntarakennelakiuudistukseen sekä esitykseen koskien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta. Kaiken aikaa meneillään on myös kuntien yhdistymisiä. Kunnanjohtajan näkemys on, että ensin pitäisi ratkaista Sote. Markku Kehus toivoo malttia valmisteluun, Iissä ei ole syytä paniikkiin. Lausuntoa laatiessamme pitää muistaa, että hoidamme iiläisten asioita. Toki toimimme lainkirjaimen mukaan ja lausuntoja annamme aina kun niitä meiltä pyydetään, mutta samalla kunnanjohtaja myös muistuttaa, että kunnilla on perustuslaillinen oikeus päättää kuntarakenteesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon periaatteita Kuntarakennelakiuudistukseen oleellisesti kuuluvana sosiaalija terveysministeriö (STM) valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamista. Kuntarakennelakiuudistusta koskeva lausuntopyyntö kaikkinensa on Iin kunnanjohtaja Markku Kehuksen mukaan varsin sekava, ja asian eteneminen on ollut varsin monipolvista. Kunnanjohtaja ottaa esimerkin: Maan hallituspuolueet sopivat viime kesän korvilla, että nykyiset 20 sairaanhoitopiiriä lakkautetaan. Nyt tammikuun lopulla julkisuuteen tuli päinvastaista tietoa, eli että sairaanhoitopiirien toiminnan jatkoa kuitenkin nyt aiotaan selvittää. Kevään päätöksiin sairaanhoitopiirien lakkauttamisesta peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson totesi julkisessa sanassa seuraavaa: Eihän meillä sairaanhoitopiirien toiminta lakkaa mihinkään. Tämä on hallinnollinen muutos. Vaikeaa on vastuullisesti tehtäviä nyt hoitaa, kunnanjohtaja toteaa. Pidämme nyt huolta Oulunkaaren palvelutuotannosta ja järjestämisestä sekä sitä kautta palveluista. Katsotaan, mihin tämä kaikki johtaa, Kehus sanoo. Iin sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää Oulunkaaren kuntayhtymä. Parhaita Sotekäytäntöjä tutkitaan Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisperiaatteiden mukaan perustason tehtävien järjestämis- ja rahoitusvastuu on kunnilla. Laajan perustason, joka sisältää myös erityispalveluita, palvelutarpeeseen vastaaminen edellyttäisi vähintään asukkaan väestöpohjan. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että oikeus järjestää Sote-palveluita annettaisiin vähintään asukkaan kunnalle tai kuntien muodostamalle Sotealueelle. Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson on asettanut selvitystyöryhmän palvelurakenneuudistuksen tueksi. Työryhmän tehtävänä on tukea palvelurakenneuudistuksen valmistelua selvittämällä alueellisesti parhaita sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuja yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa. Työryhmä jakautuu viiteen alueelliseen selvityshenkilöryhmään. Oulun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen selvityshenkilöt ovat: johtaja Hannu Leskinen/Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto/Kainuun maakunta -kuntayhtymä sekä apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala/Rovaniemi. Kyseiset henkilöt selvittävät yhden niin kutsutun Ervaalueen parhaita käytäntöjä, selvitystyön alueeseen kuuluvat Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu sekä Lappi. Erva-alueita on kutsuttu julkisuudessa myös miljoonapiireiksi. Mitä Sote-palvelut tarkoittavat? Lainsäädännöllä on määrätty, että julkisen vallan tehtävänä on edistää ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimeentuloa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen (Sote) järjestäminen käytännössä on asetettu kuntien tehtäväksi. Suurin osa sosiaali- ja terveyspalveluista on lakisääteisiä, eli lainsäädäntö velvoittaa kunnat järjestämään nämä palvelut. Lakisääteisten palvelujen lisäksi kunnat voivat järjestää muitakin sosiaali- ja terveyspalveluja. Aiheesta saa yksityiskohtaista tietoa muun muassa netistä: terveyspalvelut/terveyspalvelut

2 2 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 1/2013 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 1/ Iin kirjasto Online Iiläiset ovat aina olleet aktiivisia kirjaston käyttäjiä. Aktiivisuus on merkki siitä, että kuntalaiset tarvitsevat ja arvostavat kirjastojaan. Kirjastoista käydään etsimässä tietoja ja lukemassa lehtiä, siellä käydään satutunneilla ja tietokoneilla. Kirjasto on määritelty lainsäädännöllä peruspalveluksi, se on osa ihmisten elämää, kuten vaikkapa ruokakauppa. Joulun alla käytiin kirjastosta kysymässä, mistä voisi ostaa joulukuusen. Asiakas luotti kirjaston kykyyn antaa vastauksia. Lainausten ja muun toiminnan edellytyksenä on kuitenkin riittävä määrä uutuushankintaa ja riittävä määrä pätevää henkilökuntaa. Joillekin asiakkaille riittää pelkkä kirjakokoelma useimmille kuitenkaan ei. Verkkokirjasto on nykyaikana oleellinen osa kirjastoa. Asiakkaat hoitavat monia kirjastoasioita verkossa: selaavat ja varaavat aineistoa, uusivat lainojaan, tekevät kaukolainatilauksia kirjaston sähköpostiin jne. Kirjaston wwwsivuilta pääsee eri tietokantoihin, kuten esimerkiksi Tilastollisen vuosikirjan tietoihin. Kirjasto on myös Facebookissa. Kirjastot ovat kuntarajat ylittävän yhteistyön edelläkävijöitä Iin kirjasto, kuten muukin yhteiskunta, on jatkuvassa muutoksessa. ATK tuli kirjastoon 24 vuotta sitten, ja vuosien aikana on kehitys ollut melkoinen. Jo vuonna 1989 perustettiin OUTI-kirjastokimppa, johon kuului 11 kirjastoa, joista Ii oli yksi. Vuoden 2012 alusta kimppa laajeni moninkertaiseksi, kun Oulu liittyi mukaan. Kuntaliitokset ovat vähentäneet kuntien määrää, ja tällä hetkellä meillä on yhdeksän kunnan yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri. Kirjastollamme on nyt optimaalinen tilanne - laaja aineistorekisteri ja hyötyminen Oulun erikoisosaamisesta, samalla pienen yksikön joustavuus muun muassa siinä, että ostettu aineisto on nopeasti asiakkaan lainattavissa. Muutos tapahtui ilman raskasta organisaatiomuutosta, ja se paransi huomattavasti alueemme kirjastopalveluja. Jatkossa kirjastojen välinen yhteistyö tulee tiivistymään nimenomaan aineiston yhteiskäytön osalta. Tämä on taloudellisesti järkevää. Seutukuljetukset toimivat nykyään kaksi kertaa viikossa eli toimitus kirjastosta toiseen on nopeutunut. Palveluauto Iikka ja Iin kirjastot tiedottavat Satutuokiot Iin pääkirjastossa ja Kuivaniemen kirjastossa pidetään satutuokio lapsille kerran kuukaudessa. Satutuokioilla luetaan erilaisia satuja ja tarinoita, kuunnellaan iloista musiikkia, loruillaan ja touhutaan muuta mukavaa! Iin pääkirjastossa satuillaan joka kuukauden ensimmäisenä torstaina klo Kevätkauden 2013 satutuokiot pidetään to 7.3., to 4.4. ja to Kuivaniemen kirjaston satutuokiot pidetään klo ti 12.3., ti 9.4. ja ti Tervetuloa tarinoiden pariin lapset ja vanhemmat! Verenpaineen itsemittauspiste Iin pääkirjastoon Verenpaineen mittaus hoituu nyt myös kirjastoreissulla! Iin pääkirjastossa on asiakkaiden käytettävissä verenpainemittari alkaen. Pisteessä ei ole henkilökuntaa, mutta selkeiden ohjeiden ja yksinkertaisen laitteen ansiosta mittaaminen onnistuu helposti. Mittauspiste on käytettävissä kirjaston aukioloaikoina. Lainaa kävelysauvat kirjastosta! Haluatko kokeilla kävelysauvoja ennen kuin ostat omaksi? alkaen voit lainata kävelysauvoja ilmaiseksi Iin pääkirjastosta ja Kuivaniemen kirjastosta. Sauvojen pituuden voi säätää kirjastoauto hoitavat Iissä pääkirjaston ja Kuivaniemen kirjastojen väliset kirjavaihdot. Vaikka jatkossa kaikki kirjastot eivät enää hanki ja varastoi kaikkea, niin aineisto on kuitenkin saatavilla. Iissä kirjasto tekee eniten yhteistyötä koulujen ja päivähoidon kanssa. Oppilaille opetetaan kirjaston käyttöä, eli miten kirja/tieto löytyy kirjastosta. Yhteistyötä tehdään kirjailijavierailujen, satuteatteriesitysten, medialukutaitoprojektien yms. tapahtumien järjestämisessä ja eri oppiaineiden kohdalla. Yhteistyötä voi kuitenkin aina tehostaa eri tahojen kanssa voimavarojen säästämiseksi. Se edellyttää kaikkien aktiivisuutta. Ikäihmiset voivat lainata kirjoja kirjastokäyntien lisäksi itsepalvelulla Iin Nikkarissa ja Kuivaniemen Seniorituvassa olevista kirjastokärryistä. Näin kirjoja on saatavilla helposti siellä, missä muutoinkin käydään. Lähiaikoina alkaa e- kirjojen lainauskokeilu. Osa ikäihmisistä hyötyisi paljon e-kirjoista, koska tekstiä voi tarpeen mukaan suurentaa. Näin kasetti- ja CD-äänikirjojen käyttäjille tulisi lisää valinnanvaraa. Meillä Iissä on vanha kirjastolaitos, joka on muuttunut ihmisten mukana siihen suuntaan, kuin on tarvinnut. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat viestintätekniikan kehittymisen myötä. Uusia ja vanhoja kirjastopalveluja kehitetään yhteistyössä kuntalaisten ja eri organisaatioiden kanssa. Yhteistyö on avainsana, ja siinä kirjastolla on pitkä kokemus. AINI AUTIO kirjastonjohtaja itselle sopivaksi. Kävelysauvat lainataan normaaliin tapaan kirjastokortilla, ja laina-aika on 2 viikkoa. Tervetuloa kokeilemaan! Digitointilaite Kuivaniemen kirjastoon Kirjaston digitointilaite siirtyy maaliskuun alusta alkaen Kuivaniemen kirjastoon. Digitointilaitteella voi siirtää VHSkasetilla olevat tallennukset DVD-levylle. Laitteen käyttö on maksutonta. Kirjaston henkilökunta opastaa digitoinnissa, mutta asiakas suorittaa työn itsepalveluna. Tallentamista varten tarvitset digitoitavan VHS-materiaalin sekä tyhjiä DVD-levyjä. DVD-levyjä voi tarvittaessa ostaa myös kirjastosta (2 /levy). Digitointilaite on käytettävissä Kuivaniemen kirjastossa maalis- ja huhtikuun ajan. Ajanvaraukset ja tiedustelut Kuivaniemen kirjastosta, p Kirjastokorttiasiat ajantasalle Vaihdamme kaikille asiakkaillemme uudet kirjastokortit, ja samalla tarkistamme asiakastiedot. Jos et ole vielä päivittänyt kirjastokorttiasi uuteen pinkkiin korttiin, tee se nyt! Samalla saat halutessasi käyttöösi salasanan verkkokirjastoomme, joka löytyy osoitteesta Tällä yhdellä kortilla voit asioida kaikissa OUTI-kirjastoissa, myös Oulun kaupunginkirjastossa. Lisätietoja Iin pääkirjastosta, puh Iin nuorisovaltuusto TOIMII TAAS teksti LEILA SILTANEN Ii-instituutin nuorisotyön kehittämissuunnitelman toteuttamisen myötä vuonna 2008 torkahtanut Iin nuorisovaltuuston toiminta on vuoden 2013 alusta käynnistetty uudelleen. Toiminnan uudelleen herättämisen vetoomus tuli nuorilta itseltään, Iin nuorisotyön vastaava Pekka Suopanki ja nuorisotyöntekijä Laura Päkkilä sanovat. Nuorisovaltuusto on ehtinyt pitää jo pari kokousta, ja koulutustakin on järjestetty. Toimintaa pyritään järjestämään ensisijaisesti vuotiaille. Iin nuorisovaltuuston puheenjohtaja Essi Huovinen mainitsee toiminnan yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi saada nuorten ääni kuuluviin. Meille tämä on mahdollisuus sanoa, Essi täsmentää. Valtuuston jäsen Topi Paaso on myös tyytyväinen toimintaan. Halusin kokeilla jotain uutta. Monille nuorille on varsin tuttua se tietokoneen ääressä istuminen, mutta muutakin kaivataan, Topi toteaa ja lisää, että välillä tytöt kyllä pyrkivät jyräämään. Toteamus saa aikaan suuren naurunremakan. Valtuustossa on puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä. Kuivaniemeltä siinä on viisi nuorta ja Iin keskustan alueelta seitsemän. Kaikki halukkaat pääsivät mukaan valtuustoon, jonka toimintakausi todennäköisesti on yksi vuosi kerrallaan. Iin nuorisovaltuustossa opetellaan vaikuttamista rennolla fiiliksellä, kuvassa Roosa Myntti (vas.), Essi Huovinen, Viivi Veijola, Susanna Alakiuttu ja lattialla Topi Paaso. (Kuva: Laura Päkkilä) Edessä Iin nuorisotyön vastaava Pekka Suopanki, takana vasemmalta nuorisotyöntekijä Laura Päkkilä ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja Essi Huovinen. (Kuva: Leila Siltanen) Sekä Essi että Topi ovat yhtä mieltä siitä, että nuorille tarvitaan uutta ja virikkeitä antavaa tekemistä. Iin nuorisotila Parkki saa nuorilta kiitosta, mutta myös muita aktiviteetteja kaivataan. Yhteiskunnalliseen päätöksentekoonkin halutaan saada omaa viestiä, nuoret pohtivat, ja kuten puheenjohtaja sanoo, toiminta antaa valmiuksia kasvaa yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. Vuoden 2013 toiminta Toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle ei ole vielä valmis, mutta ainakin erilaisia tapahtumia nuorille on tarkoitus järjestää, myös kuulemistilaisuus kuntapäättäjille on suunnitelmissa. Nuorisovaltuuston toimintaa varten Ii-instituutissa on varattu pieni budjetti. Iin nuorisotyön vastaava Pekka Suopanki on varsin tyytyväinen toiminnan uudelleen käynnistymisestä ja muistuttaa, että nuorisolaki sitoo nuorten kuulemiseen. Vuonna 2006 voimaan tullut nuorisolaki velvoittaa kunnat järjestämään alle 18-vuotiaille mahdollisuuden osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuorisolaki sanoo, että lapsia ja nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Toiveena siis on, että nuorten ääni saadaan kuulemisen keskiöön yhtenä kuntalaisryhmänä Iissä. Tavoite on selkeä: saada uusia, virikkeellisiä mahdollisuuksia koko Iin alueen nuorille. Nuorisovaltuuston jäsenet ovat Essi Huovinen (pj), Rebekka Nyyssönen, Susanna Alakiuttu, Sonja Savolainen, Ronja Lindgren, Viivi Kiviniemi, Topi Paaso, Roosa Myntti, Katariina Jurvakainen, Eemeli Ikonen, Sanna Piri ja Viivi Veijola (sihteeri). HOX sinä vuotias nuori! Mietitkö, mille alkaisit? Onko opiskelu/työpaikka kateissa? Tarvitsetko tukea jossain muussa asiassa? Kaipaatko kuuntelevaa aikuista? Älä mieti näitä yksin. Etsitään yhdessä vastauk sia kysymyksiisi. Etsivä nuorisotyöntekijä voi kertoa sinulle erilaisista mahdollisuuksista ja tehdä kanssasi tulevaisuuden suunnitelmia! Etsivä nuorisotyö on luottamuksellista ja maksutonta. Ota yhteyttä Etsiviin: alle 18-vuotiaat Paula Päkkilä puh vuotiaat Sari Okkonen puh Nuorisotilat auki Nuorisotila Parkki Ii Ti klo : 3-6 lk klo : nuoret To klo : nuoret Nuorisotila Majakka Kuivaniemi Ke ja pe klo : 3-6 lk Ti ja to klo : nuoret Ke ja pe klo : nuoret Ke klo : 3-6 lk klo : nuoret Pe klo : nuoret Nuorisotyö järjestää lasketteluretken: Lauantaina Rukalle Ilmoittautumiset: Iin kunnantalon infopisteeseen mennessä puh. (08) Maksaminen: Iin kunnantalon infopisteeseen (avoinna arkisin ) tai Kuivaniemitalon neuvontaan ennen matkaa! Hinnat: 45, alle 7-vuotiaat 20 (hintaan sisältyy matka ja hissilippu), pelkkä matka 15. Huom. Alle 12-vuotiailla on oltava huoltaja mukana! Aikataulu: 5.30 Kievari, 6.00 Nättepori. Rukalta lähdemme takaisin klo Hiihtolomaviikon toimintaa! Nuorisotilat auki Iissä ja Kuivaniemellä ma 4.3., ke 6.3. ja pe Nuortenretki otteluun Kärpät-Blues Perhelasketteluretki Rukalle.

3 4 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 1/2013 Siirtoviemäri Ouluun Iin kunta ja Iin vesiliikelaitos allekirjoittivat valtion vesihuoltotyötä koskevan yhteistyösopimuksen Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksen kanssa. Sopimus koskee siirtoviemärin rakentamista Iin keskustan nykyiseltä jätevedenpuhdistamolta Haukiputaan Annalankankaalle. Sieltä jätevedet johdetaan edelleen jo rakenteilla olevaa siirtoviemäriä pitkin puhdistettavaksi Ouluun. Iin Haukiputaan välisen siirtovie märin urakkasopimus on allekirjoi tettu Hankkeessa toimii rakennuttajana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja pääurakoitsijana Nis kasen Maansiirto Oy Haapajärveltä. Työt on aloitettu Iin keskustan jä tevedenpuhdistamolta, ja ensin on tarkoitus toteuttaa Iin kunnan alu eella oleva viemärin osa. Varsinaisen siirtoviemärin lisäksi hankkeeseen kuuluu neljän siirtopumppaamon rakentaminen putken varteen ja jä tevedenpuhdistamon muuttaminen tasausaltaaksi ja lähtöpumppaa moksi. Työtä varten maastoon joudutaan raivaamaan noin 10 metriä leveä auk ko. Työt suoritetaan maanomistajien antamien suostumusten perusteella ja mahdollisimman vähän haittaa ja vahinkoa tuottaen. Kiiminkijoen ali tus pyritään sääolosuhteiden salliessa tekemään kuluvan talven aikana. Rakennusurakka on tarkoitus saa da täysin valmiiksi men nessä. IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 1/2013 OTETAAN KÄYTTÖÖN Iissä, kuten monien muidenkin kuntien alueella, otetaan käyttöön sähköinen lääkemääräys 5.2. alkaen. Käytännössä sähköinen resepti eli eresepti tarkoittaa sitä, että lääkemääräystä koskevat tiedot siirtyvät terveydenhuollosta Kelan Reseptikeskuksen kautta apteekkiin sähköisesti. Ennen ensimmäisen sähköisen reseptin kirjoittamista terveydenhuollosta informoidaan potilasta suullisesti kertomalla ereseptin periaatteista. Asiak kaalle annetaan myös kirjalli nen asiasta kertova esite. eresepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekir joittaa sähköisesti. Tiedot tallennetaan valtakunnalliseen tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi. Vastaan otolla potilas saa lääkäriltä paperisen reseptin sijaan po tilasohjeen, johon on kirjattu hänelle määrätyt lääkkeet. Asiakas voi hakea lääkkeen Iin vesiliikelaitoksen johtaja Pekka Paaso ja Iin kunnan tekninen johtaja Markku Vitikka neuvottelevat siirtoviemärin rakentamista koskevista yksityiskohdista. (Kuva: Leila Siltanen) Ilmoita vesimittarilukemasi netissä Iin vesiliikelaitos on ottanut käyttöön Kulutus-Web -palvelun, jonka kautta voit jatkossa ilmoittaa vesimittarin lukeman. Palvelun kautta saat myös tietoa kiinteistösi vedenkulutushistoriasta ja näet vuositasolla olevan ennusteen tulevasta vesilaskusi määrästä euroina. Lukemat voi ilmoittaa edelleen myös perinteiseen tapaan palauttamalla mittarilukukortin kunnanviraston yhteispalve lupisteeseen. Palvelun kautta kuluttaja voi myös lähettää palautetta tai lisätietoja vesilaitokselle. Lukema on ilmoitettava täysin kuutioin eli samassa muodossa kuin edellinen lukema näkyy mittarinlukukortissanne. Kulutus-Webiin pääset kirjautumaan osoitteessa com/ii tai Iin kunnan nettisivujen kautta osoitteessa Palveluun pääsemiseksi tarvitset kulutuspaikkanumeron sekä mittarin numeron, jotka löytyvät laskun oikeasta yläkulmasta sekä mittarin luentakortista. Mikäli haluatte lisätietoja Kulutus-Webin käytöstä, pyydämme ottamaan yhteyttä laskutukseen Anne Sipola mistä tahansa apteekista. Poti lasohje on hyvä ottaa mukaan apteekkiin mentäessä, sillä se helpottaa ja nopeuttaa asioin tia. Lääkkeet saa myös näyttä mällä henkilöllisyystodistusta tai Kela-korttia, joka vaaditaan edelleen Kela-korvauksen saa miseen. Lääkkeen voi tarvittaessa noutaa apteekista joku muukin henkilö potilaan puolesta. Asi anosaisen puolesta asioivalla on oltava joko potilasohje tai potilaan Kela-kortti, jolla hän osoittaa oikeuden lääkkeen hankkimiseen. Miten paperiresepti muutetaan sähköiseksi? Paperireseptit muutetaan säh köisiksi asioimalla omalla ter veysasemalla. Lääkäri kirjoittaa paperireseptin tilalle uuden sähköisen reseptin. Miten eresepti uusitaan? Sähköisen reseptin uusimista voi pyytää joko terveyden huollon toimipisteestä, jossa pääsääntöisesti asioi tai Ou lunkaaren Omahoito-palvelun kautta osoitteessa https:// com/. Myös apteekit välittävät uusimispyyntöjä. Apteekin kautta tehty uusimispyyntö on maksullinen. Uusimispyyntö käsitellään terveydenhuollossa kahdeksan päivän kuluessa, joten pyyntö tulee tehdä hy vissä ajoin ennen lääkkeen loppumista. Uusimispyynnön voi tehdä, kun edellisen reseptin mää räämisestä tai uusimisesta on kulunut alle 16 kuukautta. Viime kädessä uusimispyynnön vastaanottanut lääkäri arvioi, voidaanko resepti uusia. Re septin uusiminen voi edellyttää käyntiä lääkärin vastaanotolla tai esimerkiksi laboratorioko keita. Jos reseptin uusimispyyn tö hylätään, terveydenhuolto ilmoittaa siitä asiakkaalle. Lisätietoja asiasta saa omalta terveysasemalta sekä netistä ja www. kanta.fi UUSI kunnanhallitus ja -valtuusto Iin kunnan hallintosäännön 4 :n mukaan kunnanhalli tuksessa on 11 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksella on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtaja on Johannes Tuomela, ensimmäinen varapuheenjohtaja Teijo Liedes ja toinen varapuheenjohtaja on Risto Säkkinen. Kunnanhallituksen kokoonpano kokonaisuudessaan Iissä vuosina on seuraava: Alaraasakka Aili-Marja, Hekkala Hannes, Kaleva Oili, Liedes Teijo, Paakkola Veli, Ruonala Riikka, Säkkinen Risto, Tapio Helka, Tervonen Petri, Tiiro Leena ja Tuomela Johannes (pj). Kunnanvaltuuston puheenjohtaja on Pakonen Ilkka, 1. varapuheenjohtaja Huovinen Pertti, 2. varapuheenjohtaja Hand Timo, 3. varapuheenjohtaja Klasila Väinö, 4. vara puheenjohtaja Paaso Aila ja 5. varapuheenjohtaja Sanaksenaho Harri. Muut kunnanvaltuuston varsinaiset jäsenet puheenjohta jiston lisäksi ovat: Alaraasakka Eero, Hast Mika, Hekkala Hannes, Höyhtyä Jaakko, Illikainen Susanna, Jyrkkä Tellervo, Kaakkuriniemi Matti, Kaleva Oili, Kalliorinne Hilkka, Kehus Reijo, Keltamäki Sauli, Koistinen Mika, Kova Tauno, Kumpulainen Matti, Lauri Jarmo, Liedes Teijo, Mäenkoski Anu, Mähönen Jouni, Paakkola Minna, Paakkola Veli, Ruonala Riikka, Säkkinen Risto, Tapio Helka, Tervonen Petri, Tiiro Leena, Tuomela Johannes, Varanka Sirpa, Vuononvirta Tiina ja Ylitalo Martti. Lautakuntien, kunnan liikelaitosten, Oulunkaaren kun tayhtymän, erilaisten neuvottelukuntien, lähineuvostojen ja muiden yhteistyötahojen edustajien valinnat on ilmoi tettu Iin kunnan kotisivuilla julkaistuissa pöytäkirjoissa. Niin ikään kunnanhallituksen edustajat lautakunnissa ja johtokunnissa sekä eri yhteisöjen yhtiökokouksissa ja yleisissä kokouksissa löytyvät Iin kokousasiakirjoista sitä mukaa kun päätöksiä tehdään. Pöytäkirjoja voi lukea joko netissä tai sitten käydä Iin kunnan kirjaamossa. 5

4 6 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 1/2013 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 1/ Ii-kalenteri on tarkoitettu kunnassa tapahtuvien tai kunnan järjestämien tilaisuuksien tiedottamiseen. Lisäksi Iissä toimivat yhdistykset, seurat ja yritykset voivat ilmoittaa kalenterissa järjestämistään avoimista tapahtumista. Ilmoita tapahtuma nettisivuilla olevan lomakkeen kautta. Täytäthän huolellisesti kaikki lomakkeessa pyydetyt kohdat. Ilmoittaminen on maksutonta. Tässä on julkaistu Ii-kalenteriin toimitetut tiedot kaikki tapahtumat löydät myös osoitteesta Ida Kleiterpin piirustuksia Wall flower / Flower bed ke la Iin KulttuuriKauppilan ja O.Jauhiaisen museon yhteistyönäyttely. Paikka: O.Jauhiaisen museo, Jaarantie 2, Kiiminki. Lisätietoa: Sauvakävelyperjantai Iin pääkirjastossa pe klo Iin ja Kuivaniemen kirjastoihin on hankittu kävelysauvoja, joita voi lainata kirjastokortilla. Avaustapahtumana sauvakävelyguru Kari Heljasvaara opastaa sauvakävelyn saloihin Iin kirjastossa klo Tervetuloa! Yhteistyössä Ii-instituutti/Kirjasto/Liikunta ja tapahtumat Pilkkikilpailut Rantakestilässä la klo Siirtymäaika min. Paikka: Iin Rantakestilä. Kilpailun nimi: Yleinen pilkkikilpailu. Järjestäjä: Iin Kalamiehet ry Kilpailukala: Kaikki lain sallimat. Sarjat: M, MV60, N, NU15. Lisätietoa: Lauri Honkanen p to klo Omahoitoperjantai Iin pääkirjastossa pe klo Iin pääkirjastoon on hankittu verenpainemittari, jota voi käyttää kirjaston aukioloaikoina. Aiheeseen liittyen Oulunkaaren kuntayhtymän tarjoama kuntalaisten henkilökohtainen terveyssivusto on avattu ja ns. sähköisestä omahoitoalustasta on klo kertomassa Satu Turkka. Tervetuloa! Yhteistyössä Ii-instituutti/Kirjasto/Liikunta ja tapahtumat sekä Oulunkaaren kuntayhtymä. Iin Testijuoksu la klo Maantiejuoksu, Illinsaaren hiihtomajalla, sarjat M/N, M/N40, M/N45, M/N50, M/N55, M/N60, M65, M70, M75 10 km, M/N, M/N19, M/N17, P/T15 5 km. Järjestäjä: Iin Yritys, Pertti Huovinen p Suomalainen messu su klo Lasse Heikkilän säveltämä Suomalainen messu ammentaa innoituksen Suomen luonnosta ja sotien jälkeisistä tunnoista. Musiikki on melodista ja sanoitukset koskettavia. Messua on esitetty ympäri Suomea ja nyt Iissä ensimmäisen kerran. Messussa avustaa Iin pelimannit ja messukuoro. Vapaa pääsy! Paikka: Iin kirkko, järjestää: Iin seurakunnan musiikkityö. Eeka - voimauttavia valokuvia näyttely pe to Valokuvanäyttely on esillä Iin pääkirjastossa sijaitsevassa auditorion aulassa. Lisätietoa: Riitta Kurtti p Iin Jääravit la klo Paikka: Illinsuvanto, varapaikka: Kuivaniemen ravirata. Paikoituksen ohjaus. Ilmoittautumiset Hippoksen kautta. Lisätietoa: Rannikon Hevosseura ry Antero Kurttila p ja Vesa Hanhisalo p to klo Ii-kalenteri www. ii.fi/ kalenteri Naistenilta su klo Naistenilta Iin seurakuntatalolla juuri sinulle nainen! Musiikkia, tarjoilua, puhetta mielenkiintoisesta aiheesta ja ehkä hieman yllätystäkin. Järjestäjä: Iin seurakunta / naistyö. Yhteisvastuuhiihto ti klo Paikka: Illinsaaren hiihtomaja. Lisätietoa: Iin seurakunta Tapani Ruotsalainen p Yhteisvastuu 2013 auttaa yksinäisiä vanhuksia Suomessa ja Kambodžassa. Pilkkikilpailut Illin Suvannolla la klo Siirtymäaika: 30 min + 45 min. Paikka: Ii, Vihkosaaren uimaranta, Illinsaari. Järjestäjä Iin Kalamiehet ry. Kilpailukala: Kaikki lain sallimat. Sarjat: M, MV60, N, NU15. Lisätietoa: Lauri Honkanen p Iin Lumivalakiat la klo Paikka: Ii, Illinsaari, Vihkosaaren uimaranta. Koko perheen talvitapahtuma! Liukurimäkikisat, lasten rinttihiihtokisat, yleiset pilkkikilpailut, moottorikelkka-ajelua, poroajelua, talutusratsastusta, kasvomaalausta, hevosajelua, avantouintimahdollisuus, karkkibingo ja lastenteltta. Lopuksi poliisi arpoo Lumivalakia-arvat, lisäksi kaikenlaista ihanan mukavaa tekemistä sekä ohjelmaa koko perheelle. Kysy lisää! Riitta p ja Tapsa p Savotta Jazz-jamit la klo Paikka: Museokahvila Huilinki, Puistotie 4, Ii. Lisätietoa: Kari Kiuttu, p ja Huilingin emäntä, p to klo Kts. lisätiedot Maratonpilkki 48 h pe klo su klo Siirtymäaika min. Järjestäjä: Pohjois-Pohjanmaan vapaa-ajankalastajapiirin kilpailujaosto. Kilpailukala: Kaikki lain sallimat. Sarjat: joukkueet (henkilömäärä ei ole rajattu). Huom! Lasten Pilkkikoulu Muumilaakso klo , jonka jälkeen pilkkikisa NU15 klo Tapahtumassa myös kanttiini. Lisätietoa: Lauri Honkanen p ja Vesa Rahikkala p Iin Testijuoksu la klo Maantiejouksu, Illinsaaren hiihtomajalla M/N10 km, M/N40 10 km, M/ N45 10 km, M/N50 10 km, M/N55 10 km, M/N60 10 km, M65, M70, M75 10 km, M/N, M/N19, M/N17, P/T15 5 km. Järjestäjä: Iin Yritys. Kuutamohiihto ke klo 20, Ii, Illinsaaren hiihtomaja ja varapaikkana Iin Rantakestilä. Kysy lisää! Tapsa p ja Pilkkikilpailut Särkijärvellä su klo Ilmoittautuminen alkaa klo Sarjat: yleinen, naiset, miesveteraanit yli 55 v, nuoret alle 16 v. Yhteystiedot: Pirjo Särkiaho p Järjestää: Särkijärven osakaskunta ja Luola-aavan kyläseura. to klo Iin Messut la klo Iin Messut ovat Iin lukiolaisten järjestämät perinteiset yrittäjyysmessut Valtarin koululla. Vuoden 2013 teema on Lähiyritys hyvä yritys. Lisätietoja: messupäällikkö Saara Hekkala p Tanssituokioista voimaa vanhuspalveluille Kuivaniemen ja Iin vanhuspalveluissa on meneillään Tanssihetki-projekti, jonka tuottavat yhteistyössä Jojo - Oulun tanssin keskus ja Iin kulttuuripalvelut. Kevään aikana oululainen tanssitaiteilija Henna Hanhineva ja muusikko Tuomas Pyykönen vierailevat Kuivaniemen Seniorituvalla ja Kuivaniemen hoiva- ja palveluasunnoilla kaksi kertaa viikossa seitsemän viikon ajan. Tämä lisäksi Hanhineva ohjaa tanssihetkiä myös Iin vanhusten päivätoiminnan ja hoiva- ja palveluasuntojen puolella. Tanssihetki-projekti muodostuu luovan tanssin tuokioista. Tuokioissa tärkeää on yhteinen toiminta ja yhteiset hetket, jotka syntyvät improvisoiden, muistellen, musiikin ja materiaalien kanssa työskennellen. Näiden hetkien kautta tarkastellaan oman elämän kokemuksia, mieltymyksiä ja tunteita liikkeen keinoin. Tarkoituksena on tuoda iloa ja mahdollistaa tanssitaiteen kokeminen osana vanhuspalveluja. Tuokioissa tanssitaan itse sekä koetaan tanssia katsojana. Ohjaajalta voi pyytää: tanssi hetki! Ilmoittautuminen Iin lauluviikolle alkaa Iin lauluviikko sisältää klassisen yksinlaulun kursseja ja ainakin kaksi konserttia. Kursseja kuudennelle Iin lauluviikolle tulee yhteensä neljä edellisen vuoden tapaan: Yksinlaulun mestarikurssi opettajana Pirkko Törnqvist-Paakkanen ja pianistina Juho Alakärppä, lied-duokurssi laulaja pianisti duoille opettajana Heikki Pellinen, yksinlaulukurssin opettajana Mari Klemettilä ja pianistina Liisa Ylipahkala-Vihelä sekä toisen yksinlaulukurssin opettajana Juhani Alakärppä ja pianistina Markus Vaara. Kursseille ilmoittautuminen on mahdollista helmikuun alusta lähtien. Tietoa löytyy lauluviikon nettisivulta Puhelimitse musiikinopettaja/vararehtori Jari Ruonala p Monologiesitys Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen Kuivaniemen kerho järjestää yhteistyössä Iin kulttuuripalvelujen kanssa monologiesityksen Mustan Seppo ja muita ihmisiä. Esittäjänä on Eero Schroderus. Monologi perustuu Schroderuksen ja Rosa Liksomin teksteihin. Kaikille avoin tilaisuus pidetään sunnuntaina klo 16:00 Kuivaniemen aseman liikuntahallissa (Mattilantie 1). Kahvit 2 euroa syöpäkerhon hyväksi. Kaikki lämpimästi tervetuloa! KOKOUKSIA: Kuivaniemen Kotiseutuyhdistys ry:n sääntömääräinen VUOSIKOKOUS pidetään sunnuntaina klo Kuivaniemen kirjastossa, Kuivajoentie 12. Tervetuloa. Suomi- Venäjä-seuran Iin osaston VUOSI- KOKOUS sunnuntaina klo järjestötalolla, Laurintie 3, Ii Tervetuloa liikkumaan! Kevään 2013 tuntitarjontamme MAANANTAI: Valtarin koulu Freestyle/kahvakuula (vuoroviikkoina) klo (ohjaa Tarja) Kuivaniemi, Aseman liikuntahalli Vauhdikas kuntojumppa klo (ohjaa Hanna) TIISTAI: Alarannan koulu Kuntojumppa välinein ja ilman klo (ohjaa Elisa) KESKIVIIKKO: Ojakylän koulu Kuntojumppa +55-ikäisille klo (ohjaa Kylli) Jäsenkortti keväälle vain 50! Kortilla voit käydä kaikilla aikuisten tunneilla rajattomasti! Kuivaniemen jumpalle sekä +55-tunnille tarjolla myös oma kortti, katso hinnat nettisivuiltamme. Ensimmäisellä kerralla voi käydä tutustumassa ilmaiseksi. UUTTA! Meille käy maksuksi liikuntasetelit! Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Iin Naisvoimistelijat ry pidättää oikeuden muuttaa hintoja, aikatauluja ja ohjelmia.

5 8 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 1/2013 Kursseille ilmoittaudutaan pääasiassa kansalaisopiston nettisivuilla osoitteessa: Ilmoittautumisia otetaan vastaan myös puhelimitse ja sähköpostitse Matkailuenglanti klo Valtarin koululla. Opetus on suunnattu englantia aiemmin 1-3 vuotta opiskelleille tai muuten vastaavat tiedot omaksuneille. Kurssilla keskitytään matkailun kannalta oleelliseen arkipäivän sanastoon ja puhumisen harjoitteluun. Kurssimaksu 25. Ilmoittautuminen 5.3. mennessä. Myös kulttuuripuolella tapahtuu. Huilingin katsomon kattaminen tehdään vielä ennen kesää, tekninen johtaja Markku Vitikka kertoo. Iin investointeja TÄNÄ VUONNA teksti ja kuva LEILA SILTANEN Iin terveysaseman laajennusosan valmistuttua viime syksynä Iin kunta aloitti terveysaseman peruskorjauksen. Peruskorjaus valmistuu kesällä, ja sen kustannukset ovat yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa, kalusteisiin on varattu euroa. Muita terveydenhoitoon liittyviä investointisuunnitelmia ovat hammashoitola ja neuvolatilat, joita on kaavailtu Iin liikekeskukseen. Koulutiloja parannetaan Haminan ja Valtarin koulun välimaastoon, lähelle urheilukenttää on tulossa uutta koulutilaa. Investointi on käynnistymässä ja se toteutuu 2-3 vaiheessa, tekninen johtaja Markku Vitikka sanoo. Kouluyksikköön, joka rakennetaan moduuliratkaisuna, tulee 22 luokkahuonetta, yhteensä noin 2600 neliötä. Ensimmäinen vaihe valmistuu vuoden 2013 lopulla ja toinen vuonna 2014, jolloin Haminan koulun pihalla olevat väliaikaiset parakit poistuvat käytöstä. Vitikka kertoo, että rakentamista koskeva kilpailutus avataan nyt alkuvuodesta. Kunta tekee itse pohjarakennus- ja pihatyöt, näihin töihin on varattu euroa. Koulutilat lämmitetään kaukolämmöllä. Myös liikennejärjestelyjä joudutaan tekemään. Kunta rakentaa kevyen liikenteen väylän Valtarintien varteen Alarannantielle saakka, Vitikka selvittää. Koulupuolelle liittyvä Haminan koulun peruskorjauksen suunnittelu käynnistyy myös tänä vuonna. Kuivaniemen liikuntahallia ja rakennuksen huoltotiloja aiotaan parantaa niin ikään, toteutukseen on varattu euron määräraha. Muita suunnitelmia Vuoden 2013 talousarviossa on myös Maalismaantien kevyen liikenteen väylän rakentaminen siten, että kunta rahoittaa kustannuksista puolet ja valtio puolet. Lakson alueen peruskorjattujen katujen päällystäminen on niin ikään tämän vuoden talousarviossa. Muista investoinneista Markku Vitikka mainitsee Kuivaniemeen vireillä olevan haketerminaalin rakentamisen. Terminaalin yhteyteen on kaavailtu lämpölaitosta, jonka toteutuessa Iin kunta varautuu rakentamaan kaukolämpöjohdon liittämällä sen nykyiseen lämmönsiirtoverkkoon. Yleisellä tasolla Vitikka katsoo tulevaan vuoteen ihan positiivisella mielellä, Iihin rakennetaan kyllä jatkossakin. Liesharjun kunnallistekniikka saatiin valmiiksi syksyllä 2012, jolloin tonttien luovutus ja rakentaminen alkoi. Tonttikysynnän uskotaan olevan vilkasta tulevana keväänä. Iin muistisairaiden omaisten vertaisryhmä Kevään 2013 kokoontumiset Mukana Pohjois-Pohjanmaan Muistiluotsin muistiluotsiohjaaja Minna Kaltio Aiheena kielteiset tunteet Vieraana palveluesimies Sari Vitikka. Toukokuulle suunnitellaan yhteistä retkeä. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo Iin Haminan seurakuntatalon kappelissa, os. Puistotie 3. Ryhmää vetävät vapaaehtoinen ryhmänohjaaja Aila Rahkola ja Iin seurakunnan diakoniatyöntekijä Piritta Aatsinki. Lämpimästi tervetuloa mukaan! Lisätietoja ryhmästä: /Piritta Aatsinki. Aarrekartta avuksi elämänhallintaan 2.3. klo KulttuuriKauppilassa. Aarrekartan tekeminen on hauska ja mielenkiintoinen prosessi, jossa saa mahdollisuuden tutustua omaan itseensä ja syvimpiin toiveisiinsa. Menetelmä antaa tilaisuuden miettiä, mitä todella elämäänsä haluaa ja tarvitsee. Aarrekartta voi olla avain muutokseen, tai sen avulla voi vahvistaa nykyistä hyvää oloaan. Kurssimaksu 12. Ilmoittautuminen mennessä. Intialainen päähieronta II Viikonloppukurssi järjestetään perjantaina klo ja lauantaina KulttuuriKauppilassa. Intialaisen päähieronnan jatkokurssilla syvennetään alkeiskurssilla opittuja asioita sekä opitaan uusia päähieronnan menetelmiä. Kurssimaksu 25. Ilmoittautuminen 1.3. mennessä. Rummuntekokurssi Viikonloppukurssi järjestetään lauantaina klo ja sunnuntaina Nätteporissa. Kurssilla valmistetaan rumpu sitomalla rumpunahka valmiiksi taivutettuun kehään. Materiaaleina käytetään laadukasta vaneria, poronnahkaa, luonnonmukaisia naruja ja lankoja sekä petsivärejä. Materiaalit voi ostaa opettajalta (yhteensä noin 70 ). Kurssimaksu 35. Ilmoittautuminen 7.3. mennessä. Iin fysioterapia-, mielenterveys- ja perheneuvolapalvelut muuttavat takaisin terveysasemalle Iin fysioterapiapalvelut muuttavat takaisin terveysasemalle viikolla 7 eli helmikuuta. Iin mielenterveys- ja perheneuvolapalvelut muuttavat Micropoliksesta takaisin terveysasemalle viikolla 8 eli helmikuuta. Pahoittelemme muuttojen aiheuttamaa häiriötä palveluissa. Palvelut toimivat normaalisti noin viikko muuton jälkeen. IIN kuntatiedote 1/2013 HYVÄT TUULET Julkaisija: Iin kunta, Jokisuuntie 2, Ii Vaihde: (08) Neuvonta: Faksi: (08) Toimitus: Leila Siltanen, p Käyntiosoite: Iin Hyvät Tuulet, Iin Micropolis, Piisilta 1, Ii Taitto: Rantapohja Paino: Suomalainen Lehtipaino Seuraava Iin Hyvät Tuulet ilmestyy

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat jo liittyneet sähköisen reseptin käyttäjiksi. Yksityinen terveydenhuolto siirtyy parhaillaan vaiheittain sähköisen

Lisätiedot

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2013 Aika: perjantai 15.2.2013 klo 9.00 10.35 Paikka: Haapajärvi, hallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

1 AVAUS Hoitokunnan puheenjohtaja Timo Väätäjä avasi kokouksen klo 12:00. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

1 AVAUS Hoitokunnan puheenjohtaja Timo Väätäjä avasi kokouksen klo 12:00. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Kuivaniemen Osakaskunta PÖYTÄKIRJA Kuivaniemen Osakaskunnan vuosikokous 2013 Aika: 20.4.2013 klo 12:00-15:24 Paikka: Kuivaniemen nuorisoseuran talo 1 AVAUS Hoitokunnan puheenjohtaja Timo Väätäjä avasi

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone 2

Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Keskiviikko 06.04.2016 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Khall 267 Valmistelija hallintojohtaja Liisa Virkkunen, p. 0505-395 0302

Khall 267 Valmistelija hallintojohtaja Liisa Virkkunen, p. 0505-395 0302 267 12.10.2010 295 26.10.2010 324 10.11.2010 341 16.11.2010 33 01.02.2011 Ii-instituutti-liikelaitoksen johtajan viran perustaminen ja viran aukijulistaminen/virkavalinnan valmistelu/viran vaali/virkavaalin

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko.

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko. SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallituksen jäsenet 2 Jäsenedut 3 Hoitovuorokausikorvaus 3 Kuntoutus/Kurssitoiminta 4 Tukihenkilötoiminta 5 Keskusteluillat 6 Osaston toiminta 7 Liikuntaa syöpäpotilaille 8 Yhteystiedot

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Vesannon kunnanviraston yläsali Pöytäkirjan Sivu 57 58 59

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Ajankohtaiskatsaus 23.11.2012 Sinikka Näätsaari Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevat linjaukset 15.11.2012 Lähtökohdat Palvelutavoite

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan yksitasoinen kuntayhtymämalli. Tässä mallissa sosiaali-

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEO huoltoasema Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Yhdistystiedote 8/2015

Yhdistystiedote 8/2015 Yhdistystiedote 8/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen päivämäärät s. 2 - Kuinka näytte aivovammaviikolla? s. 5 Tässä yhdistystiedotteessa käsitellään: Uutiset... 2 TÄRKEÄ: Jäsenjärjestöavustuksen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 17.06.2015 klo 15:00-16:10 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Vanhusneuvoston

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Lokakuu 2015 Huittisten kaupunginkirjastoon kuuluvat Huittisten pääkirjasto ja Vampulan kirjasto. Huittisten kaupunginkirjasto kuuluu Satakirjastoihin. Satakirjastoihin

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus PPSHP:n KUNTAJOHDON TAPAAMINEN Sote -palvelurakenne Oulu 16.1.2013 Kuntauudistuksen kokonaisuus Kuntarakenteen uudistaminen (kuntarakennelaki) Kuntalain

Lisätiedot

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskus on avoin kohtaamispaikka. Palvelukeskuksessa voitte saada ohjausta- ja neuvontaa sosiaaliohjaajalta, käydä aterioimassa ravintolassa ja

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Kokouspvm. Pöytäkirja Nro 12/2015 Nuorisovaltuusto

Kosken Tl kunta Kokouspvm. Pöytäkirja Nro 12/2015 Nuorisovaltuusto Pöytäkirja Nro 12/2015 Kokousaika Keskiviikko 25.11.2015 kello 16.05 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Jansson Niklas, vpj. (x) olleet jäsenet Kankare Jarno (-)

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 SISÄLTÖ Kuntatiedotteista... 1 Valtuuston kokouskutsu... 1 112-päivä Pyhännällä... 2 Mitä haluaisit opiskella kansalaisopistossa... 2 Pyhännän rintamaveteraanien

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Joutsan seudun Parkinsson-kerho

Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Joutsan seudun Parkinsson-kerho PÖYTÄKIRJA Vanhus- ja vammaisneuvosto Aika 26.6.2015 klo: 13.00 14.40 Paikka Palvelukeskus Jousi, Myllytie 14 19650 Joutsa Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Tapio Lankia Taisto

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 19. joulukuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat Ero luottamustehtävistä / Ilpo Pylvänen, uuden valtuutetun kutsuminen valtuustoon

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys Tapahtumakalenteri viikko 06 pe 12.02. 19:00 Raamattuluokka 5 lk. Aihe: Syntiinlankeemus ja lupaus. Paikka: Savela Jukka, Tervaluodontie 23 / 6 lk. Aihe: Abraham uhraa Iisakin. Paikka: Heikki Nauha, Veikkolantie

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kuntauudistus ja Kittilä Kuntalaisinfo 22.10.2013 Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kaikki mitä olet halunnut kysyä! Mikä on kuntauudistus ja mihin sitä tarvitaan? Miksi Kittilän kunta on mukana kuntauudistuksessa?

Lisätiedot

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016 Raahen nuorisotoimi Sisältö Sisältö: Nuorisotoimen tervehdys Nuorisotoimen tapahtumat Nuorisotilojen aukioloajat Kaupunginlahden liikennepuisto Järjestöjen tarjonta Nuorisotoimen

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Kansliapäällikkö Aikuissosiaalityön päivät 2013 Tampere 24.1.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Tiivistelmä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen PÖYTÄKIRJA YLIOPISTOKOLLEGIO 27.11.2014 Kokous 05/14 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

Asiat pykälät 36-46 sivut 41-51. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus. Matti Kulmanen. Tarja Jumppanen. Pöytäkirjanpitäjä

Asiat pykälät 36-46 sivut 41-51. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus. Matti Kulmanen. Tarja Jumppanen. Pöytäkirjanpitäjä KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Kokousaika 23.9.2015 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka Läsnä Kulmanen Matti, pj Isotalo Päivi vpj Lehtonen Jukka vj Lindström Asko Leppämäki Mauri Mikkola

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA

TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA Lapin ja Länsi-Pohjan sote-johdon seminaari Pohtimolammella 27.5.2016 JUHANI HEIKKA OULUN KAUPUNKI / KOORDINAATIORYHMÄN PJ. ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Lakivalmistelun

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

1. Kokouksen avaaminen Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:38.

1. Kokouksen avaaminen Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:38. PÖYTÄKIRJA Robin Hood ry Hallituksen kokous 1/2016 Aika: 15.12.2015 kello 18 Paikka: Tuulimäen väestönsuoja, Itätuulenkuja 9, Espoo Läsnä: Jaakko Setälä Seppo Hätönen Jukka Karvonen Anne Lantee Joonas

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN TAMMIKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN TAMMIKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN TAMMIKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

VANH 22 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 23 VANH 23 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 23

VANH 22 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 23 VANH 23 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 23 4/2012 17.9.2012 Asiat VANH 22 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 23 VANH 23 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 23 VANH 24 VANHUSTENVIIKON 7.-14.10.2012 SUUNNITTELUA 24 VANH 25 FINNENTIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A K U U L U T U S J U V A N K U N T A T I E D O T T A A Kunnanvirasto on avoinna ma - pe klo 9.00-16.00 Lähiosoite: Juvantie 13, 51900 Juva Puh. 040 755 1100, telefax 015 651 601 Sähköpostiosoite: juva.kunta@juva.fi

Lisätiedot

MYYRMÄKITALON TAPAHTUMAT HUHTIKUUSSA 2016

MYYRMÄKITALON TAPAHTUMAT HUHTIKUUSSA 2016 MYYRMÄKITALON TAPAHTUMAT HUHTIKUUSSA 2016 Kaikki tapahtumat ja tilaisuudet ovat maksuttomia! 4.4. 9.4.2016 ma-pe klo 9 20, la klo 10-16 Poistokirjamyynti Myynnissä poistokirjoja 50 snt/ kpl Tapahtumapaikka:

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 238 10.10.2016 Kunnanhallitus 269 07.11.2016 Kunnanvaltuusto 46 14.11.2016 Rautavaaran kunnan Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN 3.4.2013 Terveempi Pohjois-Suomi 2, Kainuun osahanke Sari Marita Ikäheimo Kainuun sosiaali ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus 3 Toiminta ajatus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto KOKOUSKUTSU Aika 18.11.2014 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Osallistujat Este Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1

Lisätiedot

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland)

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Suomi ei ole ICT-asioissa hännänhuippu! Weaknesses and threats also identified 2 13.3.2014

Lisätiedot

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään.

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään. Rippikoulut 2016 Vuonna 2016 rippikouluikäisiä ovat vuonna 2001 syntyneet nuoret. Rippikouluun voivat ilmoittautua myös ne, joilla rippikoulu on jäänyt käymättä tai jos on aloittanut koulun 6-vuotiaana

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

VALTUUSTO 2/2014. Sisällys

VALTUUSTO 2/2014. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 2/2014 ASIALISTA Aika: Keskiviikko 26.3.2014 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Helena Kinnunen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012 Aika: Torstaina 27.9.2012 kello 18.00 19.30 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Alustavia pohdintoja tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen haasteista

Alustavia pohdintoja tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen haasteista Alustavia pohdintoja tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen haasteista Risto Miettunen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Tekesin Sote & Huippuostajat Lappeenranta 6.5.2014

Lisätiedot

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Kunnanvaltuusto 1 26.01.2016 Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Pöytäkirja 3/2015 Aika Keskiviikko 3.6.2015 klo 16.00-18.30 Paikka Mäntsälän kunnantalo Valtuustosali Heikinkuja 4, Mäntsälä 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

Yhdistystiedote 7/2015

Yhdistystiedote 7/2015 Yhdistystiedote 7/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen haulla kiire. Ottakaa asia puheeksi hallituksessa! - Liittopäivät ilmoittautuminen lähestyy - Syksyn aikana runsaasti koulutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO Kunnanhallitus 61 21.02.2011 Valtuusto 23 28.03.2011 Kunnanhallitus 167 06.06.2011 Valtuusto 42 20.06.2011 KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO KHALL 61 Valmistelija:

Lisätiedot

Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman yhteensovittaminen Ruotsin Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa

Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman yhteensovittaminen Ruotsin Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa Tornionjoen tulvaryhmän 9. kokouksen pöytäkirja 15.09.2015 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Pellon kunnantalo Aika: 15.9.2015 klo 10:00 Tornionjoen tulvaryhmän 9. kokouksen pöytäkirja 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN Hallinnon erityissuunnittelija Kokemäki KUNTAJAKOSELVITYKSEN SISÄLTÖ JA VAIHEET NYKYTILA KARTOITUS (1.VAIHE) arvioidaan kuntien palveluiden nykytila selvitetään

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2016 VANHUSNEUVOSTO AIKA 18.01.2016 klo 15.00 PAIKKA Tuuliakoti, 3.kerros VANHUSNEUVOSTO Lindeman Aarre, puheenjohtaja Huuskonen Riitta-Liisa Mäkelä Maija, poissa Grönberg Heleena Koskinen

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Puheenjohtaja kertoi LT:n kokouksesta. Pöytäkirja on toimitettu myös Koulutus- ja turvallisuuskomitean jäsenille (illalla 29.8.2001, huom. RV).

Puheenjohtaja kertoi LT:n kokouksesta. Pöytäkirja on toimitettu myös Koulutus- ja turvallisuuskomitean jäsenille (illalla 29.8.2001, huom. RV). SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4-2001 AIKA: PAIKKA: Ke 29.8.2001 klo 18.00 alkaen SIL ry, Malmi LÄSNÄ: Ilkka Keinänen puheenjohtaja Timo

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot