ECOREG Alueellisen ekotehokkuuden seuranta- ja arviointimalli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ECOREG Alueellisen ekotehokkuuden seuranta- ja arviointimalli www.aavistus.fi/ecoreg"

Transkriptio

1 ECOREG Alueellisen ekotehokkuuden seuranta- ja arviointimalli Energia Ilmastonmuutos Liikenne Taustaindikaattorit Yleistietoa mallista Kuukausiseuranta

2 TEEMA ILMA INDIKAATTORI KYMEN- LAAKSO Abs.kehitys (28-213) ETELÄ- KARJALA Suht. kehitys (28-213) KYMEN- LAAKSO ETELÄ- KARJALA KYMEN- LAAKSO Taso (213) ETELÄ- KARJALA Aikasarja Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO2-päästöt Y2. Pääteiden tieliikenteen CO2-päästöt Y3. Teollisuuden ja energiantuotannon NOx-päästöt Y4. Pääteiden tieliikenteen NOx-päästöt Y5. Teollisuuden ja energiantuotannon SO2-päästöt Y6. Raskasmetallipäästöt ilmaan Y7. PCDD/-F ja PAH-päästöt ilmaan ILMAN LAATU Y8. Hengitettävien hiukkasten ja hajukaasujen ylityspäivät VESI Y9. Yhdyskuntien ja teollisuuden typpi- ja fosforipäästöt vesiin Y1. Pohjavesiputkien kloridiseuranta Y11. Pohjavesiputkien nitraattityppiseuranta Y12. Maatalouden suojavyöhykesopimukset ONNETTOMUUDET Y13. Öljy- ja kemikaalionnettomuudet MONIMUOTOISUUS LUONNONVARAT ENERGIA Y14. Maatalouden ympäristötukisopimukset Y15. Metsätalouden ympäristötukisopimukset Y16. Suojelualueiden pinta-alat Y17. Uudistushakkuiden pinta-alat Y18. Puuston määrän kehitys Y19. Otetun soran ja kallion määrä Y2. Yhdyskuntajätteet Y21. Kaukolämmön kulutus Y22. Sähkön kulutus Y23. Sähköntuotannon omavaraisuusaste Y24. Uusiutuvien energianlähteiden osuus

3 TEEMA TALOUS INDIKAATTORI Abs.kehitys (27-211/2112 KYMEN- LAAKSO ETELÄ- KARJALA Suht. kehitys (27-211/2112 KYMEN- LAAKSO ETELÄ- KARJALA Taso (211/212) KYMEN- LAAKSO ETELÄ- KARJALA Aikasarja T1. Arvonlisäyksen volyymikasvu T2. Arvonlisäys asiakasta kohti T3. Käytettävissä oleva tulo asukasta kohti T4. Metsäsektorin osuus arvonlisäyksestä T5. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset T6. Transitoliikenne T7. Liikennesuoritteet

4 TEEMA VÄESTÖNMUUTOS TYÖLLISYYS INDIKAATTORI Abs.kehitys (27-211/212) KYMEN- LAAKSO ETELÄ- KARJALA Suht. kehitys (27-211/212) KYMEN- LAAKSO ETELÄ- KARJALA Taso (211/212) KYMEN- LAAKSO ETELÄ- KARJALA Aikasarja S1. Nettomuuttoliike S2. Luonnollinen väestönmuutos S3. Huoltosuhde S4, Ulkomaan kansalaisten määrä S5. Työttömyysaste S6. Palvelujen osuus kaikista työllisistä S7. Yrittäjien osuus työllisistä TYÖ/TASA-ARVO S8. Sukupuolten palkat SYRJÄYTYMINEN TERVEYS TURVALLISUUS KOULUTUS KULTTUURI PAIKALLISIDENTEETTI S9. Toimeentulotukea saaneet S1. Itsemurhat S11. Alle 65-vuotiaana kuolleet S12. Vastasyntyneiden elinajanodote S13. Sairastavuusindeksi S14. Poliisin tietoon tulleet liikennerikokset S15. Väkivaltarikokset S16. Tieliikenneonnettomuudet S17. Keski- ja korkea-asteen suorittaneet S18. T & K menot K1. Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset K2. Kirjastolainojen määrä asukasta kohti K3. Kunnallisvaalien äänestysprosentti K4. Yöpymisvuorokaudet majoitusliikkeissä K5. Sanomalehtien levikki (ei päivitetä enää)

5 Viimeisimmät päivitykset Saimaan kanava TEEMA INDIKAATTORI TÄRKEIMPIÄ LIITYNTÖJÄ PÄÄINDIKAATTOREIHIN Aikasarja Tausta 1. Transitotonnit satamissa T Tausta 2. Raskasliikenne raja-asemilla T Tausta 3. Kevyet ajoneuvot raja-asemilla T LIIKENNE Tausta 4. Rekkajonot T Tausta 5. Tieliikenne Kaakkois-Suomen raja-asemilla (koko liikenne) T Tausta 6. Tavaraliikenteen kuljetusvirrat rautateillä T6, T Tausta 7. Kaakkois-Suomen satamien ulkomaan tavaraliikenne (Kotka, Hamina, Lpr) T TUOTANTO Tausta 8. Sellun ja massan tuotanto Kaakkois-Suomessa T4, Y8, Y22, Y Tausta 9. Paperin ja kartongin tuotanto Kaakkois-Suomessa T4, Y22, Y Tausta 1. Pörssisähkön hinta Tausta 11. Norjan vesireservit Y22, Y Tausta 12. Öljyn hinta Y ENERGIA Tausta 13. Maakaasun hinta Y Tausta 14. Uusiutuvien energianlähteiden osuus Y Tausta 15. Rakennusten lämmitys Y7, Y21, Y Tausta 16. Sähkön kulutus ja tuotanto (koko Suomi) Y22, Y VESI Tausta 17. Veden ominaiskulutus Kaakkois-Suomessa Y

6 Taustaindikaattorit Viimeisimmät tähän kalvosarjaan tehdyt päivitykset Pvm Havaintoja Vienti- ja tuontitonnit satamissa joulukuu XII/13=> XII/14: tuonti -12,7 % ja vienti +5,2 % Transitotonnit satamissa joulukuu XII/13=> XII/14: tuonti -19,4 % ja vienti +15,6 % Konttiliikenne satamissa joulukuu XII/13=> XII/14: tuonti -13,4 % ja vienti -,6 % Raskasliikenne raja-asemilla tammikuu I/14=>I/15:Vaalimaa -21,6%Nuijamaa -27,6% Imatra -27,4%Yht. -25,2% Kevytliikenne raja-asemilla tammikuu I/14=>I/15:Vaalimaa-22,3% Nuijamaa -22,5% Imatra -21,5%Yht.-22,1 % Rajanylitysliikenne I/14=>I/15:Vaalimaa-32,2% Nuijamaa -36,3% Imatra -35,4% Vainikkala (raideliikenne) -37,3 % Öljyn hinta lokakuu 214 (keskiarvo) IX/13 => IX/14: - 12,8 % Pörssisähkön hinta vuosi 212 (keskiarvo) IX/13 => IX/14: - 14,9 % Norjan vesireservit lokakuu 214 (keskiarvo) IX/13 => IX/14: + 6,3 %

7 Energiatase ja uusiutuvien energianlähteiden osuus (%) v. 213 KYMENLAAKSON ENERGIATASEKAAVIO ETELÄ-KARJALAN ENERGIATASEKAAVIO Sisältö Kymenlaakso (%) Etelä- Karjala (%) E1. UUSIUTUVAT ENERGIANLÄHTEET YHTEENSÄ: E1 = E11 + E E , , E11. Teollisuuden ja energiantuotannon biopolttoaineet (ilman metsäteollisuuden jäteliemiä E12) , ,7 E12. Metsäteollisuuden jäteliemet , ,8 E13. Puun pienkäyttö (arvio) 499 3, ,2 E14. Sekapolttoaineet (bio-osuus) 358 2,3 99,5 E15. Biokaasu, 4, E16. Vesivoima , ,1 E17. Tuulivoima 33,2 24,1 E18. Peltobiomassat *,, E19. Ostosähkön uusiutuva osuus (arvio) 363 2, ,6 E2. EI-UUSIUTUVAT ENERGIANLÄHTEET YHTEENSÄ: E2 = E21 + E22 + E23 + E , , E21. Teollisuuden ja energiantuotannon fossiiliset polttoaineet , ,9 E22. Sekapolttoaineet (fossiilinen osuus) 262 1,7 65,3 E23. Rakennusten lämmitys (öljy ja maakaasu) 1 1 7, 673 3,1 E24. Ostosähkö (ei-uusiutuvat) , ,8 E3. OSTOSÄHKÖ: E3 = E31 E , ,4 E31. Sähköntuotanto , ,8 E4. ENERGIANHANKINTA ILMAN LIIKENNETTÄ: E4 = E1 + E , , E5. UUSIUTUVIEN ENERGIANLÄHTEIDEN OSUUS (%) ILMAN LIIKENNETTÄ: E5 = E1/E4*1 62,5 79, E6. ENERGIANKULUTUS , , E61. Sähkönkulutus , ,9 E62. Lämmönkulutus (arvio) , ,6 E63. Häviöt (arvio) , ,5 * Arviota ei saatavilla

8 KYMENLAAKSON ENERGIATASE KYMENLAAKSON ENERGIATASE 21 Kymenlaakson energiatase taulukkona Etelä-Karjalan energiatase Hankinta TWh Kymenlaakson energiatase Puun pienkäyttö,5 Sekapolttoaineiden bio-osuus,4 YHTEENSÄ 18,6 TWh Kulutus TWh Mustalipeä 5,5 Teoll/Entnto puuperäiset 2,2 Vesi-/tuulivoima 1,1 Maakaasu 5,4 Sekapolttoaineiden Rakennusten foss. osuus lämmitys,3 fossiiliset 1, Te/Entnto muut fossiiliset,7 Tuontisähkö 1,9 Eiuusiutuvat 45,5 CHP, kaukolämpö,3 CHP, Teollisuus 2 Uusiutuvat 54,6 Oma sähköntuotanto 3,4 TWh Erillinen lämpövoima Tuulivoima,2,12 Vesivoima 1,1 % Häviöt 3,8 Muu sähkö,9 Yksityinen sähkö,7 Teollisuussähkö 3,7 Erillislämmitys 1,2 Kaukolämpö,9 Teollisuuslämpö 7,3 Liikennepolttoaineet 1,6 TWh

9 Hankinta TWh Etelä-Karjalan energiatase Puun pienkäyttö,5 Sekapolttoaineiden bio-osuus,3 YHTEENSÄ 22,5 TWh ETELÄ-KARJALAN ENERGIATASE 21 Etelä-Karjalan energiatase taulukkona Kymenlaakson energiatase Kulutus TWh Häviöt 3,8 Mustalipeä 1,7 Eiuusiutuv at 27,5 Uusiutuv at 72,5 % Muu sähkö,6 Yksityinen sähkö,5 Teollisuussähkö 4,7 Erillislämmitys,9 Kaukolämpö,8 Teoll/Entnto puuperäiset 3,3 Oma sähköntuotanto 3,6 TWh Vesi-/tuulivoima 1,3 Maakaasu 3,4 CHP, kaukolämpö,3 Erillinen lämpövoima,2 Tuulivoima Teollisuuslämpö 11,3 Sekapolttoaineiden foss. osuus,2 Rakennusten lämmitys fossiiliset,6 Te/Entnto muut fossiiliset 1,1 Vesivoima 1,3 Tuontisähkö 2,2 CHP, Teollisuus 1,7 Liikennepolttoaineet 1,6 TWh

10 ENERGIATASE ILMASTONMUUTOS Sisältö Kymenlaakso Etelä-Karjala Kaakkois-Suomen teollisuuden ja energiantuotannon hiilidioksidipäästöt (summa) Linkki Linkki Kaakkois-Suomen teollisuuden ja energiantuotannon hiilidioksidipäästöt (toiminnanharjoittajittain) Linkki Pääteiden tieliikenteen hiilidioksidipäästöt Linkki Linkki Uusiutuvien energianlähteiden osuus % (yhteensä) Linkki Linkki Uusiutuvat energianlähteet (GWh) Linkki Linkki Tuulivoimatuotanto (GWh) Linkki Linkki Teollisuuden ja energiantuotannon fossiilisten polttoaineiden käyttö Linkki Linkki Teollisuuden ja energiantuotannon fossiiliset ja biopolttoaineet (yhteensä) Linkki Linkki Teollisuuden ja energiantuotannon biopolttoaineet Linkki Linkki Teollisuuden ja energiantuotannon fossiiliset polttoaineet Linkki Linkki Teollisuuden ja energiantuotannon polttoainejakauma (Fossiliset, Bio-, Sekapolttoaineet) Linkki Linkki Jätteiden läjityksen kasvihuonekaasupäästöt Linkki Linkki

11 ENERGIATASE LIIKENNE Liikennemuoto Maantieliikenne Raideliikenne Vesiliikenne Ilmaliikenne Sisältö Pääteiden tieliikenteen CO2-päästöt Pääteiden tieliikenteen NOx-päästöt Transitoliikenne satamissa ja rajalla Liikennesuoritteet pääteillä Liikennerikokset Liikenneonnettomuudet Raskaat ajoneuvot raja-asemilla Kevyet ajoneuvot raja-asemilla Tavaraliikenteen kuljetusvirrat rautateillä Henkilökaukoliikenteen matkat rautateillä Ulkomaan tavaraliikenne satamissa Transitotonnit satamissa Konttiliikenne satamissa Tavaroiden kuljetukset Saimaan kanavalla Saimaan kanavan matkustajaliikenne Tavaraliikenne aluksilla Saimaan kanavan kautta Lappeenrannan lentokentän matkustajamäärät

12 Ympäristövaikutusindikaattorit ja arvonlisäys 16 KYMENLAAKSO Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO2-päästöt Y3. Teollisuuden ja energiantuotannon NOx-päästöt Y5. Teollisuuden ja energiantuotannon SO 2 -päästöt Y9. Teollisuuden ja yhdyskuntien typpipäästöt vesiin Y9. Teollisuuden ja yhdyskuntien fosforipäästöt vesiin T1. Arvonlisäyksen volyymi-indeksi 16 ETELÄ-KARJALA Rehevöityminen Ilmastonmuutos Happivajaus vesistössä Happamoituminen Alailmakehän otsoni ARVONLISÄYS Rehevöityminen Ilmastonmuutos Happivajaus vesistössä Happamoituminen Alailmakehän otsoni ARVONLISÄYS

13 1 t Y3. Teollisuuden ja energiantuotannon NOx-päästöt Y5. Teollisuuden ja energiantuotannon SO 2 -päästöt E21. Teoll.+Entnto fossiiliset polttoaineet Uusiutuvien energianlähteiden osuus ENERGIATASE Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO 2 -päästöt /213: -61 %, -4 % 2/213: -59 %, -52 % 212/213:-4,8%,-9,7 % KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA Lähde: VAHTI/polttoaineet ja hiilidioksidipäästötiedot

14 1 t Y4. Pääteiden NOx-päästöt T7. Liikennesuoritteet ILMASTONMUUTOS Y2. Pääteiden tieliikenteen CO 2 -päästöt KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA Lähde: Tiehallinto/IVAR-laskentaohjelma

15 tonnia Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO 2 -päästöt Y5. Teollisuuden ja energiantuotannon SO 2 -päästöt Y3. Teollisuuden ja energiantuotannon NO x -päästöt /213: -62 %, -13 % 2/213: -46 %, -21 % 212/213:-9,1 %,+4,7 % KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA Lähde: VAHTI

16 tonnia Y2. Pääteiden CO 2 -päästöt T7. Liikennesuoritteet Y4. Pääteiden tieliikenteen NO x -päästöt KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA Lähde: Tiehallinto/IVAR-laskentaohjelma

17 tonnia Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO 2 -päästöt Y3. Teollisuuden ja energiantuotannon NO x -päästöt Y5. Teollisuuden ja energiantuotannon SO 2 -päästöt /213: -96 %, -1 % 2/213: -89 %, -18 % 212/213: -5 %,+/- % KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA Lähde: VAHTI

18 Hg (kg/a) Cd (kg/a) Pb (kg/a) Hg (kg/a) Cd (kg/a) Pb (kg/a) Kadmiumlaskeuma Lyijylaskeuma Laskeumakartat (Kymenlaakso) Laskeumakartat (Etelä-Karjala) Y6. Teollisuuden ja energiantuotannon raskasmetallipäästöt ilmaan (VAHTI) KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA Hg Hg Cd Cd Pb Pb Lähde: VAHTI

19 ELOHOPEA LYIJY KADMIUM Y6. Laskeumakartat Kadmiumlaskeuma Lyijylaskeuma Laskeumakartat (Kymenlaakso) Laskeumakartat (Etelä-Karjala) Lähde: Metla, Muhos

20 ELOHOPEA LYIJY KADMIUM Y6. Laskeumakartat Kadmiumlaskeuma Lyijylaskeuma Laskeumakartat (Kymenlaakso) Laskeumakartat (Etelä-Karjala) 21 Lähde: Metla, Muhos

21 mg ITEQ Y7. PAH-päästöt ilmaan Rakennusten lämmitys Y7. Dioksiini- ja furaanipäästöt ilmaan (Teollisuus ja energiantuotanto/vahti) KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA Lähde: SYKE/IPTJ

22 kg Y7. Dioksiini- ja furaanipäästöt ilmaan Rakennusten lämmitys Y7. PAH-päästöt ilmaan (Teollisuus ja energiantuotanto/vahti) KYMENLAAKSO 29,95 43,28 24,3 22,2 21,1 18,3 ETELÄ-KARJALA 7,54 28,38 3,33 29,11 28,76 27,66 Lähde: SYKE/IPTJ

23 Ylitysvrk/mittauspiste/a Y8. Ilmanlaatumittausten ylityspäivät PM1 14 Y8. Ilmanlaatumittausten ylityspäivät TRS Sellun ja massan tuotanto Kaakkois-Suomessa Ilmanlaatu tällä hetkellä! KYMENLAAKSO ,5 1,3 5,3 6,8 5,5 3,6 2 3, ETELÄ-KARJALA 7,4 5 1,2 5,8 4,4 4,4 5,6 8 8,3 5,3 9,7 3,1 5,6 3,7 Lähde: Ilmatieteen laitos/ilse

24 Ylitysvrk/mittauspiste/a Y8. Ilmanlaatumittausten ylityspäivät PM1 Sellun ja massan tuotanto Kaakkois-Suomessa Hajutunnit (Etelä-Karjala) Hajutunnit (Kymenlaakso) Hajukaasupäästöt (TRS) Y8. Ilmanlaatumittausten ylityspäivät TRS Ilmanlaatu tällä hetkellä! KYMENLAAKSO 9,4 3,5 5,3 3,5 3, ,3,1,3 1 ETELÄ-KARJALA 14,4 12,4 9,4 5,3 8,1 7,5 8,6 4,1 4,6 1,8 5,1 4,9 3 5 Lähde: Ilmatieteen laitos/ilse

25 t(s)/a Y8. Ilmanlaatumittausten ylityspäivät PM1 Sellun ja massan tuotanto Kaakkois-Suomessa Hajutunnit (Etelä-Karjala) Hajutunnit (Kymenlaakso) Hajukaasupäästöt (TRS) Y8. Kaakkois-Suomen hajukaasupäästöt (TRS) ETELÄ-KARJALA KYMENLAAKSO Lähde: VAHTI

26 h/a Y8. Ilmanlaatumittausten ylityspäivät PM1 Y8. Ilmanlaatumittausten ylityspäivät TRS Sellun ja massan tuotanto Kaakkois-Suomessa Y8. Hajutunnit > 4 μg/m 3 (Etelä-Karjala) Ilmanlaatu tällä hetkellä! Tirilä Pulp Rautionkylä Lähde: Ilmatieteen laitos/ilse

27 h/a Y8. Ilmanlaatumittausten ylityspäivät PM1 Y8. Ilmanlaatumittausten ylityspäivät TRS Sellun ja massan tuotanto Kaakkois-Suomessa Y8. Hajutunnit > 4 μg/m 3 (Kymenlaakso) Kuusankoski Kotka Lähde: Ilmatieteen laitos/ilse

28 tonnia Y9. Yhdyskuntien ja teollisuuden fosforikuormitus Y12. Maatalouden suojavyöhykesopimukset Sellun ja massan tuotanto Kaakkois-Suomessa Viemäriverkkoon liittyneet Y9. Yhdyskuntien ja teollisuuden typpikuormitus vesiin (puhdistamot) /213: -41 %, -2 % 2/213: -2 %, -5 % 25/213: -36 %, +1 % 212/213: +2 %, -12 % KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA Lähde: VAHTI

29 tonnia Y9. Yhdyskuntien ja teollisuuden typpikuormitus Y12. Maatalouden suojavyöhykesopimukset Sellun ja massan tuotanto Kaakkois-Suomessa Viemäriverkkoon liittyneet Y9. Yhdyskuntien ja teollisuuden fosforikuormitus vesiin (puhdistamot) /213: -67 %, -41 % 2/213: -31 %, -36 % 25/213: -3 %, -12 % 212/213: -8 %, -6 % KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA Lähde: VAHTI

30 Putkien lukumäärä (kpl) Putkien lukumäärä (kpl) T7. Liikennesuoritteet Y11. Pohjavesiputkien nitraattityppipitoisuus Y1. Pohjavesiputkien kloridiseuranta KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA mg/l <= Cl-pit < 1 mg/l Cl-pit > = 1 mg/l mg/l <= Cl-pit < 1 mg/l Cl-pit > = 1 mg/l Lähde: Tiehallinto

31 μg/l μg/l Y1. Pohjavesiputkien kloridiseuranta Y11. Pohjavedestä mitatut nitraattitypen pitoisuudet 5 KYMENLAAKSO 5 ETELÄ-KARJALA Valkeala Ruokolahti Elimäki Parikkala , Lähde: HERTTA

32 kpl ha kpl ha Y9. Yhdyskuntien ja teollisuuden typpikuormitus Y14. Maatalouden ympäristötuet Y12. Maatalouden ympäristötuen suojavyöhykesopimukset KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA kpl Muutos (27=1) ha Muutos (27=1) kpl Muutos (27=1) ha Muutos (27=1) Lähde: Kaakkois-Suomen ELY/E-vastuualue

33 Kappaletta S16. Tieliikenneonnettomuudet Y13. Öljy- ja kemikaalionnettomuudet 14 Kymenlaakso tällä hetkellä! Etelä-Karjala tällä hetkellä! KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA Lähde: PRONTO/Pelastusopisto

34 kpl ha kpl ha Y14. Maatalouden luma-sopimukset KYMENLAAKSO Y14. Perinnebiotooppisopimukset Y15. Metsätalouden ympäristötukisopimukset Y16. Suojelualueiden pinta-alat Y17. Uudistushakkuiden pinta-alat Y18. Puuston määrän kehitys ETELÄ-KARJALA Kymenlaakso, ha Etelä-Karjala, ha Kymenlaakso, kpl Etelä-Karjala, kpl Lähde: Kaakkois-Suomen ELY/E-vastuualue

35 kpl ha kpl ha Y14. Perinnebiotooppien hoitoa koskevat sopimukset 5 KYMENLAAKSO 5 Y14. LuMa-sopimukset Y15. Metsätalouden ympäristötukisopimukset Y16. Suojelualueiden pinta-alat Y17. Uudistushakkuiden pinta-alat Y18. Puuston määrän kehitys ETELÄ-KARJALA Kymenlaakso, ha Etelä-Karjala, ha Kymenlaakso, kpl Etelä-Karjala, kpl Lähde: Kaakkois-Suomen ELY/E-vastuualue

36 ha Y15. Metsätalouden ympäristötukisopimukset Y14. Maatalouden ympäristötuet Y16. Suojelualueiden pinta-alat Y17. Uudistushakkuiden pinta-alat Y18. Puuston määrän kehitys KYMENLAAKSO 21,1 24,8 28,9 4,6 9, ,1 61,5 5,5 41, ETELÄ-KARJALA , ,7 51 Lähde: Kaakkois-Suomen Metsäkeskus

37 hehtaaria Y14. Maatalouden ympäristötuet Y15. Metsätalouden ympäristötuet Y17. Uudistushakkuiden pinta-alat Y18. Puuston määrän kehitys Y16. Suojelualueiden pinta-alat KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA Lähde: Kaakkois-Suomen ELY/Y-vastuualue

38 ha Y14. Maatalouden ympäristötuet Y15. Metsätalouden ympäristötuet Y16. Suojelualueiden pinta-alat Y18. Puuston määrän kehitys Y17. Uudistushakkuiden pinta-alat KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA Lähde: Kaakkois-Suomen Metsäkeskus

39 Kasvu/hakkuut Y18. Puuston määrän kehitys (kasvu/hakkuut) 1,8 1,6 1,4 1,2 Y14. Maatalouden ympäristötuet Y15. Metsätalouden ympäristötuet Y16. Suojelualueiden pinta-alat Y17. Uudistushakkuiden pinta-alat Sellun ja massan tuotanto Puuston nettokasvuun sitoutunut hiilidioksidi 1,8,6,4, KYMENLAAKSO 1,16 1,167 1,22 1,2 1,122 1,26 1,356 1,24 1,496 1,543 1,566 1,385 1,37 ETELÄ-KARJALA 1,87 1,154 1,129 1,72 1,121 1,167 1,319 1,81 1,263 1,67 1,98 1,16 1,2 Lähde: Metsäntutkimuslaitos

40 Y2. Yhdyskuntajätteiden hyödyntämisprosentti Y2. Yhdyskuntajätteiden läjitysmäärä Y19. Otetun soran määrä kunnittain (Kymenlaakso) Y19. Otetun kallion määrä kunnittain (Kymenlaakso) Y19. Otetun soran ja kallion määrä k-m KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA Lähde: SYKE/NOTTO

41 1 k-m3 Y2. Yhdyskuntajätteiden hyödyntämisprosentti Y2. Yhdyskuntajätteiden läjitysmäärä Y19. Otetun soran ja kallion määrä Y19. Otetun kallion määrä kunnittain (Kymenlaakso) Virolahti Pyhtää Miehikkälä Kouvola Kotka Iitti Hamina Lähde: SYKE/MOTTO

42 1 k-m3 Y2. Yhdyskuntajätteiden hyödyntämisprosentti Y2. Yhdyskuntajätteiden läjitysmäärä Y19. Otetun soran ja kallion määrä Y19. Otetun soran määrä kunnittain (Kymenlaakso) Virolahti Pyhtää Miehikkälä Kouvola Kotka Iitti Hamina Lähde: SYKE/MOTTO

43 kg/as Y2. Yhdyskuntajätteiden hyödyntämisaste T3. Käytettävissä oleva tulo asukasta kohti Jätteiden läjityksen kasvihuonekaasupäästöt Y2. Yhdyskuntajätteiden läjitysmäärä (asumisperäiset) KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA Lähde: Kymenlaakson Jäte Oy, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, VAHTI

44 % Y2. Yhdyskuntajätteiden läjitysmäärä T3. Käytettävissä oleva tulo asukasta kohti Y2. Yhdyskuntajätteiden hyödyntämisaste (asumisperäiset) KYMENLAAKSO 39,9 39,9 38,6 34,8 37,8 35, ,1 35,6 85, ETELÄ-KARJALA 47,8 47,7 5 51,1 46,4 48,5 48,9 45,5 45,9 46, Lähde: Kymenlaakson Jäte Oy, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, VAHTI

45 GWh Rakennusten lämmitys ENERGIA Y21. Kaukolämmön kulutus KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA Lähde: KL-kulutus: Energiateollisuus ry/kaukolämpötilastot, Lämmitystarveluku: Ilmatieteen laitos

46 GWh Y23. Sähköntuotannon omavaraisuusaste Paperin ja kartongin tuotanto Kaakkois-Suomessa Sellun ja massan tuotanto Kaakkois-Suomessa Y22./E61. Sähkön kulutus (Kymenlaakso) Y22./E61. Sähkön kulutus (Etelä-Karjala) Y22. Sähkön kulutus /213: -41 %, +17 % 2/213: -41 %, +5 % 25/213: -39 %, -12 % 212/213: -4 %, -3 % KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA Lähde: Energiateollisuus ry, Tilastokeskus

47 % Y23. Sähköntuotannon omavaraisuusaste Y22. Sähkön kulutus Paperin ja kartongin tuotanto Kaakkois-Suomessa Sellun ja massan tuotanto Kaakkois-Suomessa ENERGIATASE KYMENLAAKSO 51 58,7 59,3 68,6 63,5 53,3 54,4 63,4 77 6,8 63,7 65,5 68,5 67,4 ETELÄ-KARJALA 68,8 74, ,9 69,4 58, ,8 71,2 67,1 61,4 56,2 75,2 73,6 Lähde: Energiateollisuus ry, Tilastokeskus

48 % Y24. Uusiutuvien energianlähteiden osuus % 8 Y22. Sähkön kulutus Paperin ja kartongin tuotanto Kaakkois-Suomessa Sellun ja massan tuotanto Kaakkois-Suomessa ENERGIATASE KYMENLAAKSO 45,1 43,8 43,6 4,1 49,3 51,1 47,7 51,1 54,2 51,4 54,3 56,4 ETELÄ-KARJALA 68,4 65,2 67,8 63,6 68,9 66,2 67,5 7,6 71,4 71,1 72,5 72,9 Lähde: Energiateollisuus ry, Tilastokeskus, VAHTI

49 GWh E31. Sähköntuotanto (Kymenlaakso) Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO 2 -päästöt Sellun ja massan tuotanto Teollisuuden ja energiantuotannon fossi. polttoaineet Teoll. + Entnto fossiiliset ja biopolttoaineet, Kymenlaakso (TJ) ILMASTONMUUTOS ENERGIATASE E31. Sähköntuotanto (Etelä-Karjala) Lauhdutus erillinen, GWh CHP/Teollisuus, GWh CHP/Kaukolämpö, GWh Tuulivoima, GWh Vesivoima, GWh

50 GWh ILMASTONMUUTOS ENERGIATASE E4. Energianhankinta (Kymenlaakso) 3 199/212: -55 %, +25 % 2/212: -5 %, +4 % 211/212: -22 %, +3,6 % EI-UUSIUTUVAT UUSIUTUVAT Huom! Ilman liikennettä

51 GWh ILMASTONMUUTOS ENERGIATASE E4. Energianhankinta (Etelä-Karjala) /213: -2 %, +89 % 2/213: -34 %, +15 % 212/213: -6,5 %, + % EI-UUSIUTUVAT UUSIUTUVAT Huom! Ilman liikennettä

52 GWh ILMASTONMUUTOS ENERGIATASE E2. Ei-uusiutuvat energianlähteet Kymenlaaksossa v Ostosähkö (muut) Rakennusten lämmitys Teol. ja energiantnto foss. pa Sekapolttoaineet (foss. osuus) Tilastotiedot: VAHTI. Huom! 199-luvun alkupuolella VAHTI-tiedoissa metsäteollisuuden puuperäisiä jätteitä luokiteltu luokkaan sekapolttoaineet!

53 GWh ILMASTONMUUTOS ENERGIATASE E2. Ei-uusiutuvat energianlähteet Etelä-Karjalassa v Ostosähkö (muut) Rakennusten lämmitys Teol. ja energiantnto foss. pa Sekapolttoaineet (foss. osuus) Tilastotiedot: VAHTI. Huom! 199-luvun alkupuolella VAHTI-tiedoissa metsäteollisuuden puuperäisiä jätteitä luokiteltu luokkaan sekapolttoaineet!

54 GWh E31. Sähköntuotanto (Etelä-Karjala) Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO 2 -päästöt Sellun ja massan tuotanto Teollisuuden ja energiantuotannon fossi. polttoaineet Teoll. + Entnto fossiiliset ja biopolttoaineet, Kymenlaakso (TJ) ILMASTONMUUTOS ENERGIATASE E31. Sähköntuotanto (Kymenlaakso) Lauhdutus erillinen, GWh CHP/Teollisuus, GWh CHP/Kaukolämpö, GWh Tuulivoima, GWh Vesivoima, GWh

55 GWh E19/E24. Ostosähkö (Kymenlaakso) Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO 2 -päästöt Sellun ja massan tuotanto Teollisuuden ja energiantuotannon fossi. polttoaineet Teoll. + Entnto fossiiliset ja biopolttoaineet, Kymenlaakso (TJ) ILMASTONMUUTOS ENERGIATASE E19/E24. Ostosähkö (Etelä-Karjala) Ostosähkö, muut Ostosähkö, uusiutuvat HUOM! Ostosähkön uusiutuvien osuus laskettu kansallisen sähköntuotantoprofiilin mukaisesti!

56 GWh E19/E24. Ostosähkö (Etelä-Karjala) Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO 2 -päästöt Sellun ja massan tuotanto Teollisuuden ja energiantuotannon fossi. polttoaineet Teoll. + Entnto fossiiliset ja biopolttoaineet, Kymenlaakso (TJ) ILMASTONMUUTOS ENERGIATASE E19/E24. Ostosähkö (Kymenlaakso) Ostosähkö, muut Ostosähkö, uuisutuvat HUOM! Ostosähkön uusiutuvien osuus laskettu kansallisen sähköntuotantoprofiilin mukaisesti!

57 T2. Arvonlisäys asukasta kohti T4. Metsäteollisuuden osuus arvonlisäyksestä T1. Arvonlisäyksen volyymikasvu KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA SUOMI Lähde: Tilastokeskus

58 T1. Arvonlisäyksen volyymikasvu T2. BKT asukasta kohti T2. Arvonlisäys asukasta kohti 32, 3, 28, 26, 24, 22, 2, 18, 16, 14, 12, 1, KYMENLAAKSO 24,2 23,5 23,1 24,9 25,8 26,5 26,5 25,8 23,7 24,1 24,1 25,9 ETELÄ-KARJALA 22, ,4 23,8 23,6 23,7 24,8 27,3 26,7 24,9 26,4 3,9 SUOMI 22,2 23,6 24,2 24,3 25,3 26, 27,5 29,7 3,4 28,3 29 3,1 Lähde: Tilastokeskus

59 T1. Arvonlisäyksen volyymikasvu T2. BKT asukasta kohti 32, 3, 28, 26, 24, 22, 2, 18, 16, 14, 12, 1, * 213e 214e 215e 216e 217e KL 2,8 21,2 22,9 2,5 2,6 2,7 2,1 2,9 22,4 22,6 23,9 24,4 26,6 26,8 26, 26,2 28,2 28,7 28,7 28,1 26,6 23,9 24, 25, 25,1 25,3 25,9 26,5 27,1 27,6 EK 2,4 22,2 21,1 19,8 19,3 19,5 19,9 22,3 2,4 22,4 22,9 22,4 25,7 25,8 25,4 26,5 26,6 26,3 27, 28,9 28,1 25,4 27, 28,4 27,4 27,7 28,2 28,9 29,5 3,1 FIN 2,6 21,5 21,5 2,1 19,3 19,1 19,7 2,4 21,1 22,3 23,4 24,2 25,5 26, 26,4 26,9 27,9 28,6 29,8 31,2 31,2 28,4 29,2 28,9 27,9 27,6 27,9 28,4 28,9 29,4 Lähde: ETLAn alue-enusteet maakunnittain, Bruttokansantuote kiintein (v:n 2) hinnoin ml. ennusteet

60 T3. Käytettävissä oleva tulo asukasta kohti (Euroa/asukas) * 213e 214e 215e 216e 217e KL EK FIN Lähde: ETLAn alue-ennuste maakunnittain, Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ml. ennusteet

61 T3a. Käytettävissä oleva tulo asukasta kohti (Euroa/asukas) KL EK FIN Lähde: ETLAn alue-ennuste maakunnittain, Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ml. ennusteet

62 T1. Arvonlisäyksen volyymikasvu Paperin ja kartongin tuotanto Kaakkois-Suomessa Sellun ja massan tuotanto Kaakkois-Suomessa T4. Metsäsektorin osuus arvonlisäyksestä KYMENLAAKSO 3,7 25,1 21,7 27, ,2 23,2 19,3 17,6 16,5 12,1 13,4 11,2 9,5 6,1 8,9 7,4 ETELÄ-KARJALA 37,6 28,6 32,9 33,8 32,2 33,6 31,4 29, ,1 24,3 16,6 12,6 18,2 16,2 SUOMI 1,1 8,5 8,5 8,9 8,6 7,4 7,3 6,4 5,8 5,5 5, 5,2 4,8 3,9 2,4 3,1 2,9 Lähde: Tilastokeskus

63 S7. Yrittäjien osuus työllisistä T5. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, KYMENLAAKSO 1,113 1,39 1,119 1,141 1,24 1,158 1,32 1,418 1,367 1,8 1,411 1,152 1,17 ETELÄ-KARJALA,961 1,134 1,33 1,65,956 1,268 1,455 1,491 1,333 1,234 1,545 1,43 1,222 SUOMI 1,131 1,147 1,196 1,253 1,281 1,48 1,474 1,522 1,281 1,198 1,557 1,328 1,155 Lähde: Tilastokeskus

64 M i l j. t o n n i a Ajoneuvoa, 1 kpl T6. Transitoliikenne Kymenlaakson satamissa ja rajaliikenne Etelä-Karjalan maanteillä KYMENLAAKSO TRANSITO SATAMIEN KAUTTA T6. Transitoliikenne länteen T7. Liikennesuoritteet Transitotonnit satamissa Raskasliikenne rajalla Vienti ja tuonti Rekkajonot Tavaraliikenne rautatiellä ETELÄ-KARJALA RAJALIIKENNE MAANTEILLÄ 5, , , , 8 6 1, 4 2, Itään,71,76,81 1,14 1,48 1,63 1,83 2,53 2,77 1,25 1,48 2,33 2,9 Länteen 1,82 2,8 2,65 2,36 1,92 1,55 1,32 1,6 2,23 1,9 2,63 1,6 1, Raskas Kevyt Lähde: Merenkulkuhallitus, Itäinen tullipiiri

65 M i l j. t o n n i a M i l j. t o n n i a T6. Transitoliikenne länteen T6. Transitoliikenne itään T7. Liikennesuoritteet Transitotonnit satamissa Raskasliikenne rajalla Vienti ja tuonti Rekkajonot Tavaraliikenne rautatiellä KYMENLAAKSO (Satamat) ETELÄ-KARJALA (Maantiet/rautatiet) 6, 6 5, 5 4, 4 3, 3 2, 2 1, 1, KL 1,82 2,8 2,65 2,36 1,92 1,55 1,32 1,6 2,23 1,9 2,63 FIN 2,13 3,99 3,43 3,26 2,99 2,99 3,84 3,44 4,39 4,6 5, EK,19 3,241 3,312 3,43 2,477 2,125 1,83 1,768 2,44 1,92 FIN,25 3,29 3,362 3,117 2,676 2,197 1,914 1,871 2,53 2,1 Lähde: Merenkulkuhallitus, Itäinen tullipiiri

66 T7. Liikennesuoritteet pääteillä 9 Y2. Pääteiden tieliikenteen CO 2 -päästöt Y4. Pääteiden tieliikenteen NOx-päästöt Y1. Pohjavesiputkien kloridiseuranta T6. Transitoliikenne itään S16. Tieliikenneonnettomuudet Tavaraliikenne rautatiellä KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA Lähde: Tiehallinto/IVAR

67 henkilöä S2. Syntyneiden enemmyys S3. Huoltosuhde S4. Ulkomaan kansalaisten määrä S5. Työttömyysaste S1. Nettomuuttoliike (pl. siirtolaisuus) lisää graafiin siirtolaisuus KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot (StatFin)

68 henkilöä S2. Syntyneiden enemmyys S3. Huoltosuhde S4. Ulkomaan kansalaisten määrä S5. Työttömyysaste S1. Nettomuuttoliike (ml. siirtolaisuus) poista graafista siirtolaisuus KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot (StatFin)

69 henkilöä S1. Nettomuuttoliike S3. Huoltosuhde S4. Ulkomaan kansalaisten määrä S2. Luonnollinen väestönmuutos (Syntyneiden enemmyys 1 henkilöä kohti) KYMENLAAKSO -,4 -,4 -,7 -,5,3 -,5-1,1-1,6-2,2-2,2-3 -2,3-3,3-2,6-1,6-2,5-3,2-3 -2,9-3,2-2,7-3,2-3,6-3,5 ETELÄ-KARJALA -1,2-1,2-1,4-1,4-1,7-2,5-2,7-2,2-1,8-2 -3,3-3 -2,3-2,1-2,8-2,5-3,8-2,3-2,9-3 -3,8 SUOMI 3,1 3,2 3,3 2,7 3,4 2,7 2,3 2 1,5 1,6 1,4 1,5 1,2 1,5 1,9 1,9 2 1, ,9 1,7 1,4 1,2 Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot (StatFin)

70 henkilöä S1. Nettomuuttoliike S2. Syntyneiden enemmyys S4. Ulkomaan kansalaisten määrä S3. Huoltosuhde KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA SUOMI Lähde: Työlliset: Tilastokeskus ja työvoimatutkimus; Väestö: Tilastokeskus, väestötilasto

71 % S1. Nettomuuttoliike S2. Syntyneiden enemmyys S3. Huoltosuhde S4. Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1, KYMENLAAKSO,31,49,62,71,76,84,89 1 1,9 1,15 1,25 1,42 1,54 1,65 1,76 1,82 1,95 2,2 2,48 2,78 3,1 3,29 3,53 3,7 ETELÄ-KARJALA,3,5,6,68,78,91 1,5 1,24 1,39 1,48 1,65 1,85 1,9 1,94 2 2,2 2,7 2,17 2,32 2,52 2,71 2,95 3,16 3,34 SUOMI,53,75,91 1,9 1,22 1,34 1,44 1,57 1,65 1,7 1,76 1,9 1,99 2,5 2,7 2,17 2,31 2,5 2,69 2,91 3,12 3,39 3,6 3,81 Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

72 % S1. Nettomuuttoliike S6. Palvelujen osuus työllisistä S7. Yrittäjien osuus työllisistä S8. Sukupuolten palkat S5. Työttömyysaste (Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto) KYMENLAAKSO 5,4 1,5 15,9 2 2,1 19,6 18,8 17,8 16,8 16,1 15,5 14,1 13, ,8 12,5 11,4 1,3 1 12,4 12,4 12,1 12,8 13,9 ETELÄ-KARJALA 5,2 1, ,7 21 2,8 2,2 18,2 17,9 15,8 14,9 14,6 14,2 14,2 13,5 12,3 11 1,4 12,9 12,4 11, ,8 SUOMI 4,1 8,4 14,3 19,3 19,9 18,8 17,9 16,4 14,7 13,9 12,6 11,7 11,3 11,1 11,1 1,6 9,5 8,2 7,6 9,8 1 9,4 9,4 1,9 Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

73 % S5. Työttömyysaste S7. Yrittäjien osuus työllisistä S8. Sukupuolten palkat S6. Palvelujen työlliset kaikista työllisistä KYMENLAAKSO 53,8 54,3 55,6 56,4 56,9 57,2 57,6 67,5 69 7,5 7,5 71,1 ETELÄ-KARJALA 53,3 53, ,1 56,2 56,9 56, ,6 69,6 69,4 69,4 SUOMI 58,8 59,6 6,6 61,3 61,8 62,1 62,2 7,4 71,6 72,9 72,9 73,1 Lähde: Tilastokeskus, aluetilinpito ja työssäkäyntitilasto

74 % kaikista työllisistä T5. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset S5. Työttömyysaste S6. Palvelujen osuus työllisistä S8. Sukupuolten palkat S7. Yrittäjien osuus työllisistä 13 12, ,5 11 1,5 1 9,5 9 8, KYMENLAAKSO 11,1 1,9 1,6 1,5 1,3 1,4 1,3 1,2 1,3 1,6 1,4 1,7 ETELÄ-KARJALA 12,3 12, ,9 11,7 11,6 11,3 11,1 11,1 11,4 11,2 11,1 SUOMI 11 1,8 1,7 1,6 1,4 1,5 1,3 1,2 1,1 1,3 1,3 1,6 Lähde: Tilastokeskus, Aluetilinpito (verkkopalvelut)

75 % S5. Työttömyysaste S6. Palvelujen osuus työllisistä S7. Yrittäjien osuus työllisistä S8. Kokoaikaisten naispalkansaajien kokonaisansiot % miesten ansioista KYMENLAAKSO 77,4 77,7 77,7 78,6 78,2 77,8 78,4 79,3 8,7 79,8 81,2 8,9 ETELÄ-KARJALA 77,1 78,8 79,1 8,5 8,3 8,4 79,9 81,3 81,5 8,6 79,8 8 SUOMI 8,2 8,4 8,4 8,9 8,9 8,2 8,2 8,8 8,9 81, ,9 Lähde: Tilastokeskus, Palkat ja kustannukset, Palkkarakenne

76 % S5. Työttömyysaste S1. Itsemurhien määrä S9. Toimeentulotukea saaneet KYMENLAAKSO 6 7,7 9 9,7 1,9 1,8 11,4 11,2 1,3 9,5 8,6 8,2 7,8 7,5 7,2 6,8 6,6 6,4 5,9 6,9 6,8 6,9 7,4 ETELÄ-KARJALA 5,3 6,5 7,5 8 9,8 1,5 11,5 11,3 1,9 1,4 9,7 9,3 9,2 9 8,4 7,7 7,3 6,9 6,8 7 6,2 6,1 6,2 SUOMI 6,3 7,9 9,2 1,4 11,3 11,4 11,9 11,5 1,4 9,5 8,8 8,5 8,3 8,1 7,7 7,2 6,8 6,5 6,4 7,1 7 6,9 6,8 Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sotka-net

77 % S5. Työttömyysaste S9. Toimeentulotukea saaneet henkilöt S13. Sairastavuusindeksi S1. Itsemurhat/1 henkeä KYMENLAAKSO 34,6 35,8 22,8 24,5 32,7 18,3 18, ,9 27,7 23,4 21,9 17,5 19, ,7 ETELÄ-KARJALA 31 27,5 21,1 21,9 29,2 23,4 21,3 27,2 25,8 2 16,3 21,6 17, ,6 17,4 SUOMI 25,7 23,8 23,3 22,5 23,2 21 2,6 2,3 18,9 2,1 18,8 19,3 19,2 17,66 16,9 16,1 Lähde: Tilastokeskus

78 S12. Vastasyntyneiden elinajanodote S13. Sairastavuusindeksi S11. Alle 65-vuotiaana kuolleet/1 asukasta KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA SUOMI Lähde: Tilastokeskus

79 Vuotta S11. Alle 65-vuotiaana kuolleet S13. Sairastavuusindeksi S12. Vastasyntyneiden elinajanodote ka ka ka ka ka KYMENLAAKSO 75,96 76,39 76,1 76,13 76, ,84 78,12 77,8 78,3 78,54 79,2 79,26 79,55 ETELÄ-KARJALA 76,17 76,5 76,77 77,32 77,35 78,78 77,16 77,56 78,5 78,78 78,96 79,8 79,87 8 SUOMI 77,8 77,27 77,45 77,67 78,14 78,26 78,53 78,85 78,9 79,45 79,82 8,5 8,26 8,55 Lähde: Tilastokeskus

80 S11. Alle 65-vuotiaana kuolleet S12. Vastasyntyneiden elinajanodote S13. Sairastavuusindeksi KYMENLAAKSO 98,6 99,6 1, ,4 1,3 1,9 12,2 11,9 12,9 14,4 12,8 14,9 18,7 16,9 15,1 16,3 17,1 16,9 16,1 15,7 15,9 16,2 16,9 ETELÄ-KARJALA 1,4 11,8 11,3 11,2 1, , ,1 13, ,4 13,4 14,2 12,6 11,8 11,5 11,1 12,4 12,1 12,8 11,3 11,6 Lähde: KELA, terveyspuntari

81 kpl S15. Väkivaltarikokset S16. Tieliikenneonnettomuudet T7. Liikennesuoritteet S14. Poliisin tietoon tulleet liikennerikokset KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA Lähde: Tilastokeskus

82 S14. Liikennerikokset S15. Väkivaltarikokset/1 asukasta KYMENLAAKSO 4,32 3,77 4,4 3,99 4,21 4,68 4,53 3,88 4,29 3,79 4,43 4,12 4,43 4,41 5,94 5,62 5,31 6,25 6,26 5,25 5,69 6,38 6,11 6,1 ETELÄ-KARJALA 3,87 3,52 3,27 3,7 3,29 3,89 4,46 4,44 4,4 4,52 4,97 4,85 4,45 5,9 5,12 6,8 5,35 6,4 5,69 5,42 5,41 6,82 6,35 5,79 SUOMI 5,26 4,98 4,52 4,29 4,48 4,86 5,32 5,36 5,48 5,56 5,87 5,77 5,88 6,7 6,24 6,35 6,37 7,9 7,6 6,68 6,64 7,88 7,53 6,98 Lähde: Tilastokeskus

83 S14. Liikennerikokset T7. Liikennesuoritteet Y13. Öljy- ja kemikaalionnettomuudet S16. Tieliikenneonnettomuudet/1 asukasta KYMENLAAKSO 7,69 8,29 8,3 7,73 8,13 7,58 7,11 7,36 7,62 7,64 7,95 7,84 6,88 7,6 7,41 7,55 6,1 ETELÄ-KARJALA 5,94 6,49 7,72 6,74 6,76 5,6 5,92 6,7 6,25 6,14 6,39 6,2 4,72 4,98 4,84 4,32 3,2 SUOMI 6,21 6,6 6,86 6,77 6,86 6,58 6,11 6,81 6,51 6,55 6,48 6,51 5,63 6,33 6,19 6,1 5,5 Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva

ECOREG Alueellisen ekotehokkuuden seuranta- ja arviointijärjestelmä

ECOREG Alueellisen ekotehokkuuden seuranta- ja arviointijärjestelmä ECOREG Alueellisen ekotehokkuuden seuranta- ja arviointijärjestelmä Ympäristö Talous Sosiaaliskulttuurinen hyvinvointi Ekotehokkuuden kehitys v.-98-08 Taustaindikaattorit Yleistietoa mallista Viimeisimmät

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa

Lisätiedot

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto Keski Suomen energiatase 2012 Keski Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 10.2.2014 Sisältö Keski Suomen energiatase 2012 Energiankäytön ja energialähteiden kehitys Uusiutuva

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ENERGIATASE 2008

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ENERGIATASE 2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ENERGIATASE 2008 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Mikkelin alueyksikkö/bioenergiatekniikka 1 Sisältö 1. Etelä-Savo alueena 2. Tutkimuksen tausta ja laskentaperusteet 3. Etelä-Savon

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ekotehokkuus

Kaakkois-Suomen ekotehokkuus RAPORTTEJA 27 213 Kaakkois-Suomen ekotehokkuus Seurantaraportti 213 MIKA TOIKKA (TOIM.) Ympäristö Talous Sosiaalinen hyvinvointi ja kulttuuri Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen julkaisu Mika Toikka (toim.)

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

Energia ja kasvihuonekaasupäästöt Suomessa. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 24.9.2013

Energia ja kasvihuonekaasupäästöt Suomessa. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 24.9.2013 Energia ja kasvihuonekaasupäästöt Suomessa Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 24.9.2013 Agenda 1. Johdanto 2. Energian kokonaiskulutus ja hankinta 3. Sähkön kulutus ja hankinta 4. Kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik Johdatus työpajaan Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik 14.9.2016 Bioenergian osuus Suomen energiantuotannosta 2015 Puupolttoaineiden osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Kymenlaakso Pendelöinti ja Liikennesuoritteet päivitetty

Kymenlaakso Pendelöinti ja Liikennesuoritteet päivitetty Kymenlaakso Pendelöinti ja Liikennesuoritteet 11.08.2017 päivitetty Pendelöinti maakunnittain 2014 256 1070 199 712 827 647 2913 1369 2 Kymenlaaksosta pendelöivät 2014 (Asuinpaikka Kymenlaaksossa) 3 Pendelöinti

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto

Keski-Suomen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto Keski-Suomen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto 1 Sisältö Perustietoa Keski-Suomesta Keski-Suomen energiatase 2010 Energianlähteiden ja kulutuksen kehitys 2000-luvulla Talouden ja energiankäytön

Lisätiedot

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Jukka Leskelä Energiateollisuus Vesiyhdistyksen Jätevesijaoston seminaari EU:n ja Suomen energiankäyttö 2013 Teollisuus Liikenne Kotitaloudet

Lisätiedot

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010 Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010: Päästökuvioita Kasvihuonekaasupäästöt Tamperelaisesta energiankulutuksesta, jätteiden ja jätevesien käsittelystä, maatalouden tuotannosta ja teollisuuden

Lisätiedot

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT 9.5.2011 Etelä-Savon maakuntaliitto Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 10.5.2011 Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategia, strategiset

Lisätiedot

Kymenlaakson ekotehokkuusindikaattorit

Kymenlaakson ekotehokkuusindikaattorit Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen moniste 21 Mika Toikka (toim.) Kymenlaakson ekotehokkuusindikaattorit TASO KEHITYS YMPÄRISTÖ + TALOUS SOSIAALINEN HYVINVOINTI KULTTUURI Lappeenranta 25 Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto

Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa Elinkeinoelämän keskusliitto Energiaan liittyvät päästöt eri talousalueilla 1000 milj. hiilidioksiditonnia 12 10 8 Energiaan liittyvät hiilidioksidipäästöt

Lisätiedot

Onko kestävän kehityksen indikaattoreista iloa? Janne Rinne Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Onko kestävän kehityksen indikaattoreista iloa? Janne Rinne Suomen ympäristökeskus (SYKE) Onko kestävän kehityksen indikaattoreista iloa? Janne Rinne Suomen ympäristökeskus (SYKE) Kansalliset kestävän kehityksen indikaattorit Ensimmäiset keke-indikaattorit 2000 Kokoelmaa päivitetty ja uudistettu

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 18.2.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus 9 %

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 2.11.2016 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien

Lisätiedot

Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007

Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007 Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007 Olli-Pekka Pietiläinen, Suomen ympäristökeskus, 20.2.2009 Ilmastonmuutos on haastavin ja ajankohtaisin maailmanlaajuisista ympäristöuhkista johtuu kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 www.isbeo2020.fi ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMAPROSESSI Jatketaan vuoden 2008 bioenergiaohjelmaa (Itä-Suomen neuvottelukunnan päätös 2009) Muuttunut poliittinen

Lisätiedot

Energiavuosi 2009. Energiateollisuus ry 28.1.2010. Merja Tanner-Faarinen päivitetty: 28.1.2010 1

Energiavuosi 2009. Energiateollisuus ry 28.1.2010. Merja Tanner-Faarinen päivitetty: 28.1.2010 1 Energiavuosi 29 Energiateollisuus ry 28.1.21 1 Sähkön kokonaiskulutus, v. 29 8,8 TWh TWh 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 2 Sähkön kulutuksen muutokset (muutos 28/29-6,5 TWh) TWh

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 1900 1998 ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 1900 1998 ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 19 1998 ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia) 4 3 2 1 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto

Keski-Suomen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto Keski-Suomen energiatase 2012 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 21.1.2014 Sisältö Perustietoa Keski-Suomesta Keski-Suomen energiatase 2012 Energiankäytön ja energialähteiden

Lisätiedot

Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet

Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet 2015e = tilastoennakko Energian kokonais- ja loppukulutus Öljy, sis. biokomponentin 97 87 81 77 79 73 Kivihiili 40 17 15 7 15 3 Koksi,

Lisätiedot

Bionergia - ympäristön ja kustannusten säästö samanaikaisesti. Asko Ojaniemi

Bionergia - ympäristön ja kustannusten säästö samanaikaisesti. Asko Ojaniemi Bionergia - ympäristön ja kustannusten säästö samanaikaisesti Asko Ojaniemi 1 28.10.2014 AO Keski-Suomen energiatase 2012 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 28.10.2014

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: SATELY /0112/05.02.09/2013 Päätöksen pvm: 18.12.2013 RAUMAN KAUPUNKI KANALINRANTA 3 26101 RAUMA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motiva kuntakatselmusraportti

Lisätiedot

Kymenlaakso Pendelöinti ja Liikennesuoritteet päivitetty

Kymenlaakso Pendelöinti ja Liikennesuoritteet päivitetty Kymenlaakso Pendelöinti ja Liikennesuoritteet 16.02.2017 päivitetty Pendelöinti maakunnittain 2014 256 1070 199 712 827 647 2913 1369 2 Kymenlaaksosta pendelöivät 2014 (Asuinpaikka Kymenlaaksossa) 3 Pendelöinti

Lisätiedot

Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007. Stefan Storholm

Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007. Stefan Storholm Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007 Stefan Storholm Energian kokonaiskulutus energialähteittäin Suomessa 2006, yhteensä 35,3 Mtoe Biopolttoaineet

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ekotehokkuusindikaattorit 2007 TASO KEHITYS. Ympäristö. Talous. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen moniste. Mika Toikka (toim.

Kaakkois-Suomen ekotehokkuusindikaattorit 2007 TASO KEHITYS. Ympäristö. Talous. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen moniste. Mika Toikka (toim. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen moniste 25 Mika Toikka (toim.) Kaakkois-Suomen ekotehokkuusindikaattorit 27 TASO KEHITYS Ympäristö + Talous Sosiaalinen hyvinvointi & Kulttuuri Lappeenranta 28 ISBN 978-952-5287-22-6

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Maapallon kehitystrendejä (1972=100)

Maapallon kehitystrendejä (1972=100) Maapallon kehitystrendejä (1972=1) Reaalinen BKT Materiaalien kulutus Väestön määrä Hiilidioksidipäästöt Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ekotehokkuus

Kaakkois-Suomen ekotehokkuus Raportteja 22 215 Kaakkois-Suomen ekotehokkuus Seurantaraportti 215 Mika Toikka (toim.) Ympäristö Talous Sosiaalinen hyvinvointi ja kulttuuri Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen julkaisu Mika Toikka (toim.)

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT Etelä-Savon maakuntaliitto 174 237 Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 Väkiluku 172 389 165 725 160 507 52 155 575-231 -277 Kokonaisnettomuutto

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen moniste. Mika Toikka (toim.) Kaakkois-Suomen ekotehokkuus 2008. Talous. Sosiaalinen hyvinvointi & Kulttuuri

Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen moniste. Mika Toikka (toim.) Kaakkois-Suomen ekotehokkuus 2008. Talous. Sosiaalinen hyvinvointi & Kulttuuri Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen moniste 26 Mika Toikka (toim.) Kaakkois-Suomen ekotehokkuus 28 Ympäristö Talous Sosiaalinen hyvinvointi & Kulttuuri Lappeenranta 29 ISBN 978-952-5287-24- (nid.) ISBN

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia) 4 3 2 1 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut 22.9.2

Lisätiedot

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Fossiiliset polttoaineet ja turve Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TWh) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Sähkön nettotuonti Muut Turve

Lisätiedot

Poitsilanmaan Luontoyhdistys Kuikka ry PULP suojelun edistämiseksi

Poitsilanmaan Luontoyhdistys Kuikka ry PULP suojelun edistämiseksi Sivu 1/10 Poitsilanmaan Luontoyhdistys Kuikka ry METSO suojelu- Juha Juuti keskustelu Etelä- Käpypolku 4 as.4 Karjalan metsien 54120 PULP suojelun edistämiseksi Puh. 0500221213 Email: juha.juuti@ruokolahtelainen.net

Lisätiedot

Energian hankinta ja kulutus

Energian hankinta ja kulutus Energia 2012 Energian hankinta ja kulutus 2011, 4. neljännes Energian kokonaiskulutus laski 5 prosenttia vuonna 2011 Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 1 389 PJ (petajoulea)

Lisätiedot

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100)

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100) Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä EU-15 Uudet EU-maat 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Eräiden maiden ympäristön kestävyysindeksi

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Elinkeinoministeri Olli Rehn Päättäjien 40. Metsäakatemia Majvikin Kongressikeskus 26.4.2016 Pariisin ilmastokokous oli menestys Pariisin

Lisätiedot

Yksikkö 2011 2012 2013

Yksikkö 2011 2012 2013 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013 22.4.2014 Kari Iltola 020 799 2217 kari.iltola@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 1.1. Energiankulutus 2013...

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman. perusskenaario. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva 15.6.

Energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman. perusskenaario. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva 15.6. Energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman perusskenaario Teollisuusneuvos Petteri Kuuva 15.6.216 Perusskenaario koottu energian käytön, tuotannon ja kasvihuonekaasupäästöjen

Lisätiedot

Energian hankinta ja kulutus

Energian hankinta ja kulutus Energia 2011 Energian hankinta ja kulutus 2011, 3. neljännes Energian kokonaiskulutus laski 2 prosenttia tammi-syyskuussa Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 1029

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 23.1.218 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020

Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ESITYKSEN PÄÄKOHDAT A) JOHDANTO B) ITÄ-SUOMEN ASEMOITUMINEN BIOENERGIASEKTORILLA TÄNÄÄN C) TAVOITETILA 2020 D) UUSIUTUMISEN EVÄÄT ESITYKSEN PÄÄKOHDAT

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 3.6.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 25.9.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 17 2 17

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 31.1.2 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7

Lisätiedot

Itä-Suomen tila ja mitä on tehtävä? Itä-Suomen huippukokous 30.8. 31.8.2010 Kuopio Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitto

Itä-Suomen tila ja mitä on tehtävä? Itä-Suomen huippukokous 30.8. 31.8.2010 Kuopio Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitto Itä-Suomen tila ja mitä on tehtävä? Itä-Suomen huippukokous 30.8. 31.8.2010 Kuopio Matti Viialainen n maakuntaliitto Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku - J. K. Paasikivi - SISÄLTÖ Itä-Suomen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ekotehokkuusindikaattorit 2005 TASO KEHITYS. Ympäristö. Talous. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen moniste. Mika Toikka (toim.

Kaakkois-Suomen ekotehokkuusindikaattorit 2005 TASO KEHITYS. Ympäristö. Talous. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen moniste. Mika Toikka (toim. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen moniste 23 Mika Toikka (toim.) Kaakkois-Suomen ekotehokkuusindikaattorit 25 TASO KEHITYS Ympäristö + Talous Sosiaalinen hyvinvointi & Kulttuuri Lappeenranta 26 ISBN 952-5287-18-1

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2010. 16.1.2012 Alatunniste 1

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2010. 16.1.2012 Alatunniste 1 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 21 16.1.212 Alatunniste 1 Liikenne 16.1.212 Alatunniste 2 Liikenteen päästöt ajoneuvoluokittain khk-päästöt (1 t CO 2- ekv.) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 9 1 2 3 4 5 6 7

Lisätiedot

Alueellinen ympäristöanalyysi ja ekotehokkuuden mittaaminen indikaattoriperusteinen seuranta

Alueellinen ympäristöanalyysi ja ekotehokkuuden mittaaminen indikaattoriperusteinen seuranta A l u e e l l i s e t y m p ä r i s t ö j u l k a i s u t 414 Mika Toikka Alueellinen ympäristöanalyysi ja ekotehokkuuden mittaaminen indikaattoriperusteinen seuranta........................... K A A K

Lisätiedot

Energian hankinta ja kulutus

Energian hankinta ja kulutus Energia 2011 Energian hankinta ja kulutus 2011, 2. neljännes Energian kokonaiskulutus laski 2 prosenttia tammi-kesäkuussa Korjattu 20.10.2011 Vuosien 2010 ja 2011 ensimmäistä ja toista vuosineljännestä

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa:

Lisätiedot

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Teollisuuden polttonesteet seminaari, 10.9.2015 Sisältö Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähköntuotannon

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Energian hankinta ja kulutus

Energian hankinta ja kulutus Energia 2011 Energian hankinta ja kulutus 2011, 1. neljännes Energian kokonaiskulutus laski 3 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä Korjattu 20.10.2011 Vuosien 2010 ja 2011 ensimmäistä ja toista

Lisätiedot

3 Maakunta: Väkiluku , väestönmuutokset Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön

3 Maakunta: Väkiluku , väestönmuutokset Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön 3 Maakunta: Väkiluku 1990-2025, väestönmuutokset 1990-2015 4 Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön ikärakenne, väestöllinen huoltosuhde, väkiluku kunnittain

Lisätiedot

Energia, ilmasto ja ympäristö

Energia, ilmasto ja ympäristö Energia, ilmasto ja ympäristö Konsultit 2HPO 1 Hiilidioksidipitoisuuden vaihtelu ilmakehässä Lähde: IPCC ja VNK 2 Maailman kasvihuonepäästöt Lähde: Baumert, K. A. ja VNK 3 Maailman kasvihuonepäästöjen

Lisätiedot

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 3.3.2015 Anna-Mari Pirttinen 020 799 2219 anna-mari.pirttinen@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Energiankulutus

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma

Savon ilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelma Kuntien ilmastokampanjan seminaari 15.11.2011 Anne Saari 1 Kansainvälinen ilmastopolitiikka Kioton sopimus 16.2.2005, v. 2012 jälkeen? Durbanin ilmastokokous 28.11. 9.12.2011 EU 2008:

Lisätiedot

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2013 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2013 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2 TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2013 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) Alue Avoin joukko- Opetustoim. Sos. toimen Yhteensä 2012 2011 liikenne kulj. kulj. 2013 Etelä-Karjala

Lisätiedot

Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus

Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus Tiivistelmä (alustava) Rejlers Oy KUNTAKATSELMUKSEN PÄÄKOHDAT 1) Selvitetään nykyinen energiantuotanto ja -käyttö 2) Arvioidaan uusiutuvan energian tekninen potentiaali

Lisätiedot

Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle. EK:n työmarkkinasektori

Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle. EK:n työmarkkinasektori Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle EK:n työmarkkinasektori Talouskriisi koettelee ahtausalaa Viennin ja tuonnin putoamisen vuoksi myös ahtausala on kärsinyt heikosta taloustilanteesta

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ekotehokkuusindikaattorit 2006 TASO KEHITYS. Ympäristö. Talous. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen moniste. Mika Toikka (toim.

Kaakkois-Suomen ekotehokkuusindikaattorit 2006 TASO KEHITYS. Ympäristö. Talous. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen moniste. Mika Toikka (toim. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen moniste 24 Mika Toikka (toim.) Kaakkois-Suomen ekotehokkuusindikaattorit 26 TASO KEHITYS Ympäristö + Talous Sosiaalinen hyvinvointi & Kulttuuri Lappeenranta 27 ISBN 978-952-5287-2-2

Lisätiedot

Hajautetun energiatuotannon taloudellinen ja sosio-ekonominen toteutettavuus

Hajautetun energiatuotannon taloudellinen ja sosio-ekonominen toteutettavuus Hajautetun energiatuotannon taloudellinen ja sosio-ekonominen toteutettavuus Lounais-Hämeen agronomien Miniseminaari Sarka-maatalousmuseossa 12.6.2014 Juha Pirkkamaa Toimialapäällikkö: ympäristö ja energia

Lisätiedot

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2012 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2012 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2 TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2012 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) Alue Avoin joukko- Opetustoim. Sos. toimen Yhteensä 2011 2010 liikenne kulj. kulj. 2012 Etelä-Karjala

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Lokakuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Lokakuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Lokakuu 2014. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA Suomi KOKO SUOMI ON HYVIN METSÄINEN Metsää* on maapinta-alasta 86 %. Mikäli mukaan ei lasketa joutomaata**, metsän osuus maapinta-alasta on 67 %. Metsän osuus maapinta-alasta

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Lokakuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Lokakuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Lokakuu 2015. Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategia 2020. Alustava suunnitelmaluonnos 18.5.2011

Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategia 2020. Alustava suunnitelmaluonnos 18.5.2011 Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategia 2020 Alustava suunnitelmaluonnos 18.5.2011 Ilmasto- ja energiastrategia Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia 2020 VN hyväksynyt vuonna 2008 Maakunnat ja seutukunnat

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2013 Joulukuun työllikatsaus 12/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Työttömien työnhakijoiden määrä on Kaakkois-Suomessa lisääntynyt

Lisätiedot

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2010 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2010 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2 TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2010 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) Alue Avoin joukko- Opetustoim. Sos. toimen Terv.huollon Yhteensä 2009 2008 liikenne kulj. kulj. kulj.

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.12.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2013 Kaakkois-Suomessa oli

Lisätiedot

Kotimaisen energiantuotannon varmistaminen reunaehdot ja käytettävissä olevat vaihtoehdot ja niiden potentiaalit

Kotimaisen energiantuotannon varmistaminen reunaehdot ja käytettävissä olevat vaihtoehdot ja niiden potentiaalit Kotimaisen energiantuotannon varmistaminen reunaehdot ja käytettävissä olevat vaihtoehdot ja niiden potentiaalit Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Maakaasuyhdistyksen kevätkokous Tampere, 24.4.2008 1

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa

Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa Teollisuuden polttonesteet 9.-10.9.2015 Tampere Helena Vänskä www.oil.fi Sisällöstä Globaalit haasteet ja trendit EU:n ilmasto-

Lisätiedot

Ilmastoindikaattorit Kymenlaakson tuloksia

Ilmastoindikaattorit Kymenlaakson tuloksia Ilmastoindikaattorit Kymenlaakson tuloksia Ilmasto- ja energiastrategia työpaja Kotka 20.5.2011 Marja Jallinoja Ilmastoindikaattorit Liikenne Julkisen ja kevyen liikenteen kulkutapaosuus (% matkakilometreistä)

Lisätiedot

Tulevaisuuden päästötön energiajärjestelmä

Tulevaisuuden päästötön energiajärjestelmä Tulevaisuuden päästötön energiajärjestelmä Helsinki 16.9.2009 1 Miksi päästötön energiajärjestelmä? 2 Päästöttömän energiajärjestelmän rakennuspuita Mitä jos tulevaisuus näyttääkin hyvin erilaiselta? 3

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot