ECOREG Alueellisen ekotehokkuuden seuranta- ja arviointijärjestelmä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ECOREG Alueellisen ekotehokkuuden seuranta- ja arviointijärjestelmä"

Transkriptio

1 ECOREG Alueellisen ekotehokkuuden seuranta- ja arviointijärjestelmä Ympäristö Talous Sosiaaliskulttuurinen hyvinvointi Ekotehokkuuden kehitys v Taustaindikaattorit Yleistietoa mallista Viimeisimmät Päivitykset Energia Ilmastonmuutos

2 TEEMA ILMA INDIKAATTORI KYMEN- LAAKSO Abs.kehitys ( ) ETELÄ- KARJALA Suht. kehitys ( ) KYMEN- LAAKSO ETELÄ- KARJALA KYMEN- LAAKSO Taso (2009) ETELÄ- KARJALA Aikasarja Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO2-päästöt Y2. Pääteiden tieliikenteen CO2-päästöt Y3. Teollisuuden ja energiantuotannon NOx-päästöt Y4. Pääteiden tieliikenteen NOx-päästöt Y5. Teollisuuden ja energiantuotannon SO2-päästöt Y6. Raskasmetallipäästöt ilmaan Y7. PCDD/-F ja PAH-päästöt ilmaan ILMAN LAATU Y8. Hengitettävien hiukkasten ja hajukaasujen ylityspäivät VESI Y9. Yhdyskuntien ja teollisuuden typpi- ja fosforipäästöt vesiin Y10. Pohjavesiputkien kloridiseuranta Y11. Pohjavesiputkien nitraattityppiseuranta Y12. Maatalouden suojavyöhykesopimukset ONNETTOMUUDET Y13. Öljy- ja kemikaalionnettomuudet MONIMUOTOISUUS LUONNONVARAT ENERGIA Y14. Maatalouden ympäristötukisopimukset Y15. Metsätalouden ympäristötukisopimukset Y16. Suojelualueiden pinta-alat Y17. Uudistushakkuiden pinta-alat Y18. Puuston määrän kehitys Y19. Otetun soran ja kallion määrä Y20. Yhdyskuntajätteet Y21. Kaukolämmön kulutus Y22. Sähkön kulutus Y23. Sähköntuotannon omavaraisuusaste

3 TEEMA TALOUS INDIKAATTORI KYMEN- LAAKSO Abs.kehitys ( ) ETELÄ- KARJALA Suht. kehitys ( ) KYMEN- LAAKSO ETELÄ- KARJALA KYMEN- LAAKSO Taso (2009) ETELÄ- KARJALA Aikasarja T1. Arvonlisäyksen volyymikasvu T2. Arvonlisäys asiakasta kohti T3. Käytettävissä oleva tulo asukasta kohti T4. Metsäsektorin osuus arvonlisäyksestä T5. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset T6. Transitoliikenne T7. Liikennesuoritteet

4 TEEMA VÄESTÖNMUUTOS TYÖLLISYYS INDIKAATTORI KYMEN- LAAKSO Abs.kehitys ( ) ETELÄ- KARJALA Suht. kehitys ( ) KYMEN- LAAKSO ETELÄ- KARJALA KYMEN- LAAKSO Taso (2009) ETELÄ- KARJALA Aikasarja S1. Nettomuuttoliike S2. Syntyneiden enemmyys S3. Huoltosuhde S4, Ulkomaan kansalaisten määrä S5. Työttömyysaste S6. Palvelujen osuus kaikista työllisistä S7. Yrittäjien osuus työllisistä TYÖ/TASA-ARVO S8. Sukupuolten palkat SYRJÄYTYMINEN TERVEYS TURVALLISUUS KOULUTUS KULTTUURI PAIKALLISIDENTEETTI S9. Toimeentulotukea saaneet S10. Itsemurhat S11. Alle 65-vuotiaana kuolleet S12. Vastasyntyneiden elinajanodote S13. Sairastavuusindeksi S14. Poliisin tietoon tulleet liikennerikokset S15. Väkivaltarikokset S16. Tieliikenneonnettomuudet S17. Keski- ja korkea-asteen suorittaneet S18. T & K menot K1. Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset K2. Kirjastolainojen määrä asukasta kohti K3. Kunnallisvaalien äänestysprosentti K4. Yöpymisvuorokaudet majoitusliikkeissä K5. Sanomalehtien levikki

5 TEEMA LIIKENNE INDIKAATTORI TÄRKEIMPIÄ LIITYNTÖJÄ PÄÄINDIKAATTOREIHIN Aikasarja Tausta 1. Transitotonnit satamissa T Tausta 2. Raskasliikenne rajalla T Tausta 3. Rekkajonot T Tausta 4. Tavaraliikenteen kuljetusvirrat rautateillä T6, T Tausta 5. Vienti- ja tuontitonnit Kaakkois-Suomen satamissa T TALOUS Tausta 6. Sellun ja massan tuotanto Kaakkois-Suomessa T4, Y8, Y22, Y Tausta 7. Paperin ja kartongin tuotanto Kaakkois-Suomessa T4, Y22, Y Tausta 8. Pörssisähkön hinta Tausta 9. Norjan vesireservit Y22, Y Tausta 10. Öljyn hinta Y ENERGIA Tausta 11. Maakaasun hinta Y Tausta 12. Uusiutuvien energianlähteiden osuus Y Tausta 13. Rakennusten lämmitys Y7, Y21, Y Tausta 14. Sähkön kulutus ja tuotanto (koko Suomi) Y22, Y VESI Tausta 15. Viemäriverkkoon liittyneet Kaakkois-Suomessa Y

6 Viimeisimmät tähän kalvosarjaan tehdyt päivitykset Pvm Linkki Havaintoja Vienti- ja tuontitonnit Kaakkois-Suomen satamissa tammikuu Linkki Muutos III/10 => III/11 Tuonti +104,9 % ja vienti 83,7 % Transitotonnit satamissa tammikuu Linkki Muutos I/10=>I/11 Tuonti +73,9 % ja vienti +11,2 Raskasliikenne rajalla maaliskuu Linkki Kasvua V/10 => V/11 +9,9 % Rekkajonot kaakkois-suomen raja-asemilla (päiväkeskiarvo) Linkki Tammikuu 2011 edellisvuoden tasolla! Öljyn hinta tammikuu 2011 (keskiarvo) Linkki Nousua I/10 => I/11 +26,6 % Pörssisähkön hinta tammikuu 2011 (keskiarvo) Linkki Nousua I/10 => I/11 +30,4 % Norjan vesireservit tammikuu 2011 (keskiarvo) Linkki Laskua I/10 => I/11-29 % Lisätty taustaindikaattori Teollisuuden ja energiantuotannon biopolttoaineet (EK) Linkki Mustalipeä hallitsee. Tuotannon laskut näkyvät viime vuosina. Lisätty taustaindikaattori Teollisuuden ja energiantuotannon fossiiliset ja biopolttoaineet (EK) Linkki Tuotannon lasku vähentänyt pa. kulutusta. Metsäteollisuuden kattilainvestoinnit. Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO2-päästöt päivitetty vuoden 2010 tiedot Linkki Kymenlaakso +9,0 % Etelä-Karjala +3,1 % Y3. Teollisuuden ja energiantuotannon NOx-päästöt päivitetty vuoden 2010 tiedot Linkki Kymenlaakso +34,8 % Etelä-Karjala + 14,6 % Y5. Teollisuuden ja energiantuotannon SO2-päästöt päivitetty vuoden 2010 tiedot Linkki Kymenlaakso +22,8 % Etelä-Karjala + 2,7 % T1. Arvonlisäyksen volyymikasvu Kymenlaakson tiedot Linkki T2. Arvonlisäys asukasta kohti Kymenlaakson tiedot Linkki T3. Käytettävissä oleva tulo Kymenlaakson tiedot Linkki T4. Metsäsektorin osuus arvonlisäyksestä Kymenlaakson tiedot Linkki T5. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Kymenlaakson tiedot Linkki T6. Transitoliikenne Kymenlaakson tiedot Linkki Lisätty taustaindikaattori Lappeenrannan keskilämpötila Linkki S7. Yrittäjien osuus työllisistä Lisätty vuoden 2009 tiedot ja muutettu indikaattoria Linkki S6. Palvelujen työlliset kaikista työllisistä Lisätty vuoden 2009 tiedot Linkki Y9. Yhdyskuntien ja teollisuuden fosforikuormitus Korjattu Kymenlaakson tiedot Linkki T1. Arvonlisäyksen volyymikasvu Etelä-Karjalan tiedot Linkki T2. Arvonlisäys asukasta kohti Etelä-Karjalan tiedot Linkki T3. Käytettävissä oleva tulo Etelä-Karjalan tiedot Linkki

7 ILMASTONMUUTOS ENERGIA Sisältö Kymenlaakso Etelä-Karjala Kaukolämmön kulutus Linkki Linkki Rakennusten lämmitys Linkki Linkki Sähkön kulutus (Yhteensä) Linkki Linkki Sähkön kulutus kuluttajaluokittain Linkki Linkki Sähkön hankinta Linkki Linkki Sähköntuotannon omavaraisuusaste Linkki Linkki

8 ENERGIA ILMASTONMUUTOS Sisältö Kymenlaakso Etelä-Karjala Kaakkois-Suomen teollisuuden ja energiantuotannon hiilidioksidipäästöt (summa) Linkki Linkki Kaakkois-Suomen teollisuuden ja energiantuotannon hiilidioksidipäästöt (toiminnanharjoittajittain) Linkki Pääteiden tieliikenteen hiilidioksidipäästöt Linkki Linkki Kuntakohtaiset kasvihuonekaasupäästöt Linkki Linkki Kasvihuonekaasutase Linkki Linkki Uusiutuvien energianlähteiden osuus % (yhteensä) Linkki Linkki Uusiutuvat energianlähteet (GWh) Linkki Linkki Teollisuuden ja energiantuotannon fossiilisten polttoaineiden käyttö Linkki Linkki Teollisuuden ja energiantuotannon fossiiliset ja biopolttoaineet (yhteensä) Linkki Linkki Teollisuuden ja energiantuotannon biopolttoaineet Linkki Linkki Teollisuuden ja energiantuotannon fossiiliset polttoaineet Linkki Linkki Teollisuuden ja energiantuotannon polttoainejakauma (Fossiliset, Bio-, Sekapolttoaineet) Linkki Linkki

9 Ympäristövaikutusindikaattorit ja arvonlisäys KYMENLAAKSO Katso myös: Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO2-päästöt Y3. Teollisuuden ja energiantuotannon NOx-päästöt Y5. Teollisuuden ja energiantuotannon SO 2 -päästöt Y9. Teollisuuden ja yhdyskuntien typpipäästöt vesiin Y9. Teollisuuden ja yhdyskuntien fosforipäästöt vesiin T1. Arvonlisäyksen volyymi-indeksi ETELÄ-KARJALA

10 Y3. Teollisuuden ja energiantuotannon NOx-päästöt Y5. Teollisuuden ja energiantuotannon SO 2 -päästöt Y18. Puuston määrän kehitys Uusiutuvien energianlähteiden osuus Kuntakohtaiset CO2-päästöt ILMASTONMUUTOS Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO 2 -päästöt 3183 Lähde: VAHTI/polttoaineet ja hiilidioksidipäästötiedot * Kymenlaakson seutukaavaliiton ennusteen vuodelta 1990 mukaan laskettu

11 Y4. Pääteiden NOx-päästöt T7. Liikennesuoritteet ILMASTONMUUTOS Y2. Pääteiden tieliikenteen CO 2 -päästöt Lähde: Tiehallinto/IVAR-laskentaohjelma

12 Y4. Pääteiden NOx-päästöt T7. Liikennesuoritteet Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO2-päästöt ILMASTONMUUTOS Kymenlaakson kuntakohtaiset kasvihuonekaasupäästöt (HERTTA-tilasto) v.2009 Kymenlaakso % Kouvola 53,5 Kotka 32,7 Hamina 7,2 Iitti 2,3 Pyhtää 1,9 Virolahti 1,8 Miehikkälä 0,7 v.2009 Kymenlaakso % Teollisuus 42,0 Liikenne + työkoneet 27,7 Energiantuotanto 20,8 Palvelut + yhteisöt + maa- ja metsätalous 9,3 Muut 0,2 Lähde: HERTTA-tietokanta

13 Y4. Pääteiden NOx-päästöt T7. Liikennesuoritteet Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO2-päästöt ILMASTONMUUTOS Etelä-Karjalan kuntakohtaiset kasvihuonekaasupäästöt (HERTTA-tilasto) v.2009 Etelä-Karjala % Lappeenranta 57,9 Imatra 22,3 Rautjärvi 6,6 Luumäki 4,5 Parikkala 2,4 Ruokolahti 2,0 Savitaipale 1,5 Taipalsaari 1,2 Lemi 0,9 Suomenniemi 0,6 v.2009 Etelä-Karjala % Teollisuus 52,6 Liikenne + työkoneet 23,5 Energiantuotanto 15,3 Palvelut + yhteisöt + maa- ja metsätalous 8,3 Muut 0,2 Lähde: HERTTA-tietokanta

14 Y4. Pääteiden NOx-päästöt T7. Liikennesuoritteet Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO2-päästöt ILMASTONMUUTOS Kymenlaakson kasvihuonekaasutase-arviot Lähde: HERTTA-tietokanta

15 Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO 2 -päästöt Y5. Teollisuuden ja energiantuotannon SO 2 -päästöt Y3. Teollisuuden ja energiantuotannon NO x -päästöt

16 Y2. Pääteiden CO 2 -päästöt T7. Liikennesuoritteet Y4. Pääteiden tieliikenteen NO x -päästöt Lähde: Tiehallinto/IVAR-laskentaohjelma

17 Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO 2 -päästöt Y3. Teollisuuden ja energiantuotannon NO x -päästöt Y5. Teollisuuden ja energiantuotannon SO 2 -päästöt Lähde: VAHTI

18 Kadmiumlaskeuma Lyijylaskeuma Y6. Raskasmetallipäästöt ilmaan KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA Lähde: IPTJ/SYKE, HERTTA, VAHTI

19 ETELÄ-KARJALA KYMENLAAKSO Kadmiumlaskeuma v Y6. Raskasmetallipäästöt % pinta-alasta Väri Laskeuma < ,5 98,0 60, ,0 23,5 2,0 39, ,1 76, ,3 13, , > Lähde: Metla, Muhos % pinta-alasta Väri Laskeuma < , ,4 88,7 83, ,6 28,3 31,6 11,0 16, ,4 59, ,9 12, >

20 ETELÄ-KARJALA KYMENLAAKSO Lyijylaskeuma v % pinta-alasta Y6. Raskasmetallipäästöt Väri Laskeuma < ,5 25, ,2 67,3 68, ,3 56,6 26,2 6, ,0 27, ,5 9, , > ,0 71,0 0,4 0 0 Lähde: Metla, Muhos % pinta-alasta Väri Laskeuma < ,1 23, ,9 74, ,9 0 1, , ,7 29, , > ,0 86,1 5,

21 Y7. PAH-päästöt ilmaan Rakennusten lämmitys Y7. Dioksiini- ja furaanipäästöt ilmaan Lähde: SYKE/IPTJ

22 Y7. Dioksiini- ja furaanipäästöt ilmaan Rakennusten lämmitys Y7. PAH-päästöt ilmaan Lähde: SYKE/IPTJ

23 Y8. Ilmanlaatumittausten ylityspäivät PM10 Katso myös: Y8. Ilmanlaatumittausten ylityspäivät TRS Sellun ja massan tuotanto Kaakkois-Suomessa Ilmanlaatu tällä hetkellä! Lähde: Ilmatieteen laitos/ilse

24 Y8. Ilmanlaatumittausten ylityspäivät TRS Katso myös: Y8. Ilmanlaatumittausten ylityspäivät PM10 Sellun ja massan tuotanto Kaakkois-Suomessa Ilmanlaatu tällä hetkellä! Lähde: Ilmatieteen laitos/ilse

25 Y9. Yhdyskuntien ja teollisuuden fosforikuormitus Y12. Maatalouden suojavyöhykesopimukset Sellun ja massan tuotanto Kaakkois-Suomessa Viemäriverkkoon liittyneet Y9. Yhdyskuntien ja teollisuuden typpikuormitus vesiin (puhdistamot) Lähde: VAHTI

26 Y9. Yhdyskuntien ja teollisuuden typpikuormitus Y12. Maatalouden suojavyöhykesopimukset Sellun ja massan tuotanto Kaakkois-Suomessa Viemäriverkkoon liittyneet Y9. Yhdyskuntien ja teollisuuden fosforikuormitus vesiin (puhdistamot) Lähde: VAHTI

27 T7. Liikennesuoritteet Y11. Pohjavesiputkien nitraattityppipitoisuus Y10. Pohjavesiputkien kloridiseuranta KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA Lähde: Tiehallinto

28 Y10. Pohjavesiputkien kloridiseuranta Y11. Pohjavedestä mitatut nitraattitypen pitoisuudet KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA Lähde: HERTTA

29 Y9. Yhdyskuntien ja teollisuuden typpikuormitus Y14. Maatalouden ympäristötuet Y12. Maatalouden ympäristötuen suojavyöhykesopimukset KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA Lähde: Kaakkois-Suomen ELY/E-vastuualue

30 S16. Tieliikenneonnettomuudet Y13. Öljy- ja kemikaalionnettomuudet Kymenlaakso tällä hetkellä! Etelä-Karjala tällä hetkellä! Lähde: PRONTO/Pelastusopisto

31 Y15. Metsätalouden ympäristötukisopimukset Y16. Suojelualueiden pinta-alat Y17. Uudistushakkuiden pinta-alat Y18. Puuston määrän kehitys Y14. Maatalouden luma-sopimukset KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA Lähde: Kaakkois-Suomen ELY/E-vastuualue

32 Y15. Metsätalouden ympäristötukisopimukset Katso myös: Y14. Maatalouden ympäristötuet Y16. Suojelualueiden pinta-alat Y17. Uudistushakkuiden pinta-alat Y18. Puuston määrän kehitys Lähde: Kaakkois-Suomen Metsäkeskus

33 Y14. Maatalouden ympäristötuet Y15. Metsätalouden ympäristötuet Y17. Uudistushakkuiden pinta-alat Y18. Puuston määrän kehitys Y16. Suojelualueiden pinta-alat Lähde: Kaakkois-Suomen ELY/Y-vastuualue

34 Y14. Maatalouden ympäristötuet Y15. Metsätalouden ympäristötuet Y16. Suojelualueiden pinta-alat Y18. Puuston määrän kehitys Y17. Uudistushakkuiden pinta-alat Lähde: Kaakkois-Suomen Metsäkeskus

35 Y18. Puuston määrän kehitys (kasvu/hakkuut) Katso myös: Y14. Maatalouden ympäristötuet Y15. Metsätalouden ympäristötuet Y16. Suojelualueiden pinta-alat Y17. Uudistushakkuiden pinta-alat Sellun ja massan tuotanto Lähde: Metsäntutkimuslaitos

36 Y20. Yhdyskuntajätteiden hyödyntämisprosentti Y20. Yhdyskuntajätteiden läjitysmäärä Y19. Otetun soran määrä kunnittain (Kymenlaakso) Y19. Otetun kallion määrä kunnittain (Kymenlaakso) Y19. Otetun soran ja kallion määrä Lähde: SYKE/MOTTO

37 Y20. Yhdyskuntajätteiden hyödyntämisprosentti Y20. Yhdyskuntajätteiden läjitysmäärä Y19. Otetun soran ja kallion määrä Y19. Otetun kallion määrä kunnittain (Kymenlaakso) Lähde: SYKE/MOTTO

38 Y20. Yhdyskuntajätteiden hyödyntämisprosentti Y20. Yhdyskuntajätteiden läjitysmäärä Y19. Otetun soran ja kallion määrä Y19. Otetun soran määrä kunnittain (Kymenlaakso) Lähde: SYKE/MOTTO

39 Y20. Yhdyskuntajätteiden hyödyntämisaste T3. Käytettävissä oleva tulo asukasta kohti Y20. Yhdyskuntajätteiden läjitysmäärä (asumisperäiset) Lähde: Kymenlaakson Jäte Oy, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, VAHTI

40 Y20. Yhdyskuntajätteiden läjitysmäärä T3. Käytettävissä oleva tulo asukasta kohti Y20. Yhdyskuntajätteiden hyödyntämisaste (asumisperäiset) Lähde: Kymenlaakson Jäte Oy, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, VAHTI

41 Rakennusten lämmitys ENERGIA Y21. Kaukolämmön kulutus Lähde: KL-kulutus: Energiateollisuus ry/kaukolämpötilastot, Lämmitystarveluku: Ilmatieteen laitos

42 Y22. Sähkön kulutus Katso myös: Y23. Sähköntuotannon omavaraisuusaste Paperin ja kartongin tuotanto Kaakkois-Suomessa Sellun ja massan tuotanto Kaakkois-Suomessa Markkinasähkön hinta ENERGIA v.2009 Kymenlaakso % Kouvola 71,7 Kotka 20,0 Hamina 4,9 Iitti 1,4 Pyhtää 0,9 Virolahti 0,8 Miehikkälä 0,4 v.2009 Kymenlaakso % Teollisuus 70,6 Asuminen ja Maatalous 16,1 Palvelut ja Rakentaminen 13,3 Lähde: Energiateollisuus ry, Tilastokeskus

43 Y23. Sähköntuotannon omavaraisuusaste Katso myös: Y22. Sähkön kulutus Paperin ja kartongin tuotanto Kaakkois-Suomessa Sellun ja massan tuotanto Kaakkois-Suomessa ENERGIA Lähde: Energiateollisuus ry, Tilastokeskus

44 Sähkön hankinta (Kymenlaakso) Katso myös: Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO 2 -päästöt Sellun ja massan tuotanto Teollisuuden ja energiantuotannon fossi. polttoaineet Teoll. + Entnto fossiiliset ja biopolttoaineet, Kymenlaakso (TJ) ILMASTONMUUTOS ENERGIA * * Kymenlaakson seutukaavaliiton ennuste vuodelta

45 Sähkön hankinta (Etelä-Karjala) Katso myös: Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO 2 -päästöt Sellun ja massan tuotanto Teollisuuden ja energiantuotannon fossi. polttoaineet Teoll. + Entnto fossiiliset ja biopolttoaineet, Kymenlaakso (TJ) ILMASTONMUUTOS ENERGIA

46 Sähkön kulutus (Kymenlaakso) Katso myös: Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO 2 -päästöt Sellun ja massan tuotanto Teollisuuden ja energiantuotannon fossi. polttoaineet Teoll. + Entnto fossiiliset ja biopolttoaineet, Kymenlaakso (TJ) ILMASTONMUUTOS ENERGIA * * Kymenlaakson seutukaavaliiton ennuste vuodelta

47 Sähkön kulutus (Etelä-Karjala) Katso myös: Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO 2 -päästöt Sellun ja massan tuotanto Teollisuuden ja energiantuotannon fossi. polttoaineet Teoll. + Entnto fossiiliset ja biopolttoaineet, Kymenlaakso (TJ) ILMASTONMUUTOS ENERGIA * * Etelä-Karjalan seutukaavaliiton ennuste vuodelta

48 T2. Arvonlisäys asukasta kohti T4. Metsäteollisuuden osuus arvonlisäyksestä T1. Arvonlisäyksen volyymikasvu Lähde: Tilastokeskus

49 T1. Arvonlisäyksen volyymikasvu T2. Arvonlisäys asukasta kohti Lähde: Tilastokeskus

50 T3. Käytettävissä oleva tulo asukasta kohti (Euroa/asukas) Lähde: Tilastokeskus

51 T1. Arvonlisäyksen volyymikasvu Paperin ja kartongin tuotanto Kaakkois-Suomessa Sellun ja massan tuotanto Kaakkois-Suomessa T4. Metsäsektorin osuus arvonlisäyksestä (Massan ja paperin valmistus, %) Lähde: Tilastokeskus

52 S7. Yrittäjien osuus työllisistä T5. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lähde: Tilastokeskus

53 M i l j. t o n n i a T6. Transitoliikenne itään Katso myös: T6. Transitoliikenne länteen T7. Liikennesuoritteet Transitotonnit satamissa Raskasliikenne rajalla Vienti ja tuonti Rekkajonot Tavaraliikenne rautatiellä KYMENLAAKSO (Satamat) ETELÄ-KARJALA (Maantiet/rautatiet) KL 0,71 0,76 0,81 1,14 1,48 1,63 1,83 2,53 2,77 1,25 FIN 1,4 1,69 1,87 2,33 2,72 2,98 2,74 3,52 4 1,68 Lähde: Merenkulkuhallitus, Itäinen tullipiiri

54 M i l j. t o n n i a T6. Transitoliikenne länteen Katso myös: T6. Transitoliikenne itään T7. Liikennesuoritteet Transitotonnit satamissa Raskasliikenne rajalla Vienti ja tuonti Rekkajonot Tavaraliikenne rautatiellä KYMENLAAKSO (Satamat) ETELÄ-KARJALA (Maantiet/rautatiet) KL 1,82 2,8 2,65 2,36 1,92 1,54 1,32 1,6 2,23 1,9 FIN 2,51 3,9 3,38 3,11 3,07 3,28 3,84 3,44 4,39 4,6 Lähde: Merenkulkuhallitus, Itäinen tullipiiri

55 T7. Liikennesuoritteet pääteillä Katso myös: Y2. Pääteiden tieliikenteen CO 2 -päästöt Y4. Pääteiden tieliikenteen NOx-päästöt Y10. Pohjavesiputkien kloridiseuranta T6. Transitoliikenne itään S16. Tieliikenneonnettomuudet Tavaraliikenne rautatiellä Lähde: Tiehallinto/IVAR

56 S2. Syntyneiden enemmyys S3. Huoltosuhde S4. Ulkomaan kansalaisten määrä S5. Työttömyysaste S1. Nettomuuttoliike Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot (StatFin)

57 S1. Nettomuuttoliike S3. Huoltosuhde S4. Ulkomaan kansalaisten määrä S2. Syntyneiden enemmyys henkilöä kohti Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot (StatFin)

58 S1. Nettomuuttoliike S2. Syntyneiden enemmyys S4. Ulkomaan kansalaisten määrä S3. Huoltosuhde Lähde: Työlliset: Tilastokeskus ja työvoimatutkimus; Väestö: Tilastokeskus, väestötilasto

59 S1. Nettomuuttoliike S2. Syntyneiden enemmyys S3. Huoltosuhde S4. Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

60 S1. Nettomuuttoliike S6. Palvelujen osuus työllisistä S7. Yrittäjien osuus työllisistä S8. Sukupuolten palkat S5. Työttömyysaste (Tilastokeskus) Lähde: Tilastokeskus

61 S5. Työttömyysaste S7. Yrittäjien osuus työllisistä S8. Sukupuolten palkat S6. Palvelujen työlliset kaikista työllisistä Lähde: Tilastokeskus, aluetilinpito

62 T5. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset S5. Työttömyysaste S6. Palvelujen osuus työllisistä S8. Sukupuolten palkat S7. Yrittäjien osuus työllisistä Lähde: Tilastokeskus, Aluetilinpito (verkkopalvelut)

63 S5. Työttömyysaste S6. Palvelujen osuus työllisistä S7. Yrittäjien osuus työllisistä S8. Kokoaikaisten naispalkansaajien kokonaisansiot % miesten ansioista Lähde: Tilastokeskus, Palkat ja kustannukset, Palkkarakenne

64 S5. Työttömyysaste S10. Itsemurhien määrä S9. Toimeentulotukea saaneet, % asukkaista Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sotka-net

65 S5. Työttömyysaste S9. Toimeentulotukea saaneet henkilöt S13. Sairastavuusindeksi S10. Itsemurhat/ henkeä Lähde: Tilastokeskus

66 S12. Vastasyntyneiden elinajanodote S13. Sairastavuusindeksi S11. Alle 65-vuotiaana kuolleet/ asukasta Lähde: Tilastokeskus

67 S11. Alle 65-vuotiaana kuolleet S13. Sairastavuusindeksi S12. Vastasyntyneiden elinajanodote Lähde: Tilastokeskus

68 S11. Alle 65-vuotiaana kuolleet S12. Vastasyntyneiden elinajanodote S13. Sairastavuusindeksi Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sotka-net

69 S15. Väkivaltarikokset S16. Tieliikenneonnettomuudet T7. Liikennesuoritteet S14. Poliisin tietoon tulleet liikennerikokset Lähde: Tilastokeskus

70 S14. Liikennerikokset S15. Väkivaltarikokset/1 000 asukasta Lähde: Tilastokeskus

71 S14. Liikennerikokset T7. Liikennesuoritteet Y13. Öljy- ja kemikaalionnettomuudet S16. Tieliikenneonnettomuudet/1 000 asukasta Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva

72 S18. T & K menot S17. Keski- ja korkea-asteen suorittaneet (% 15 v. täyttäneistä) Lähde: Tilastokeskus, Statfin, Koulutus, Väestö koulutusasteen mukaan

73 S17. Keski- ja korkea-asteen suorittaneet S18. T & K - menot Lähde: Tilastokeskus, Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta

74 K2. Kirjastolainojen määrät K1. Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset Lähde: Tilastokeskus, Julkinen talous

75 K1. Opetus- ja kulttuuritoimen kustannukset K2. Kirjastolainojen määrä asukasta kohti Lähde:

76 K4. Yöpymisvuorokaudet majoitusliikkeissä K5. Sanomalehtien levikki K3. Kunnallisvaalien äänestysprosentti Lähde: Tilastokeskus

77 K3. Kunnallisvaalien äänestysprosentti K5. Sanomalehtien levikki K4. Yöpymisvuorokaudet majoitusliikkeissä/100 asukasta Lähde: Tilastokeskus, matkailutilasto

78 K3. Kunnallisvaalien äänestysprosentti K4. Yöpymisvuorokaudet majoitusliikkeissä K5. Sanomalehtien levikki asukasta kohti Lähde: Levikintarkastus Oy ja välivuosilta arvio, Tilastokeskus, Sanomalehtien liitto

79 1000 t/vko Transitotonnit satamissa 300 Katso myös: T6. Transito itään T6. Transito länteen Raskasliikenne rajalla Vienti ja tuonti Rekkajonot Lähde: TUONTI VIENTI

80 I/02 IV/02 VII/02 X/02 I/03 IV/03 VII/03 X/03 I/04 IV/04 VII/04 X/04 I/05 IV/05 VII/05 X/05 I/06 IV/06 VII/06 X/06 I/07 IV/07 VII/07 X/07 I/08 IV/08 VII/08 X/08 I/09 IV/09 VII/09 X/09 I/10 IV/10 VII/10 X/10 I/11 IV/11 Ajoneuvoa/kk Raskasliikenne rajalla Katso myös: T6. Transito itään T6. Transito länteen Transitotonnit satamissa Vienti ja tuonti Rekkajonot Imatra Nuijamaa Vaalimaa Yhteensä

81 IMATRA NUIJAMAA VAALIMAA Rekkajonot (kilometriä) Tilanne tällä hetkellä! Katso myös: T6. Transito itään T6. Transito länteen Transitotonnit satamissa Raskasliikenne rajalla Vienti ja tuonti Imatra ( >) Nuijamaa ( >) Vaalimaa ( >)

82 I I V V I X I I V V I X I I V V I X I I V V I X I I V V I X I I V V I X I I V V I X I I V V I X I I V V I X I I 1000 t/kk Vienti- ja tuontitonnit Kaakkois-Suomen satamissa Katso myös: T6. Transito itään T6. Transito länteen Transitotonnit satamissa Raskasliikenne rajalla Rekkajonot Lähde: VIENTI TUONTI

83 Sellun ja massan tuotanto Kaakkois-Suomessa Katso myös: T4. Metsäsektorin osuus arvonlisäyksestä Y8. TRS-yhdisteiden ylityspäivät Y22. Sähkön kulutus Y23. Sähköntuotannon omavaraisuusaste Paperin ja kartongin tuotanto Kaakkois-Suomessa Uusiutuvien energianlähteiden osuus

84 T4. Metsäsektorin osuus arvonlisäyksestä Y22. Sähkön kulutus Y23. Sähköntuotannon omavaraisuusaste Sellun ja massan tuotanto Kaakkois-Suomessa Paperin ja kartongin tuotanto Kaakkois-Suomessa

85 Euroa/MWh Pörssisähkön hinta (Elspot daily system price) Tilanne tällä hetkellä! Katso myös: Y22. Sähkön kulutus Y23. Sähköntuotannon omavaraisuusaste Norjan vesireservit Päästöoikeuden hinta Öljyn hinta Maakaasun hinta

86 Ero keskimääräisestä vesivuodesta TWh/viikko Katso myös: Pörssisähkön hinta Norjan vesireservit MEDIAANI Ero mediaaniin (v keskiarvokäyrään)

87 Pörssisähkön hinta Öljyn hinta (Europa Brent Spot Price) (Päivitetty ) Tilanne tällä hetkellä!

88 I/07 I/08 I/09 Katso myös: Pörssisähkön hinta Päästöoikeuden hinta (Euroa/t CO 2 )

89 Euroa/MWh Katso myös: Pörssisähkön hinta Maakaasun hinta

90 Pörssisähkön hinta Päivän keskilämpötila Lappeenrannassa (Pluspäivät ja pakkaspäivät)

91 Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO 2 -päästöt Sellun ja massan tuotanto Teollisuuden ja energiantuotannon fossi. polttoaineet Teoll. + Entnto fossiiliset ja biopolttoaineet, Kymenlaakso (TJ) Teoll. + Entnto fossiiliset ja biopolttoaineet, Etelä-Karjala (TJ) ILMASTONMUUTOS Uusiutuvien energianlähteiden osuus Etelä-Karjala Kymenlaakso

92 Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO 2 -päästöt Sellun ja massan tuotanto Teollisuuden ja energiantuotannon fossi. polttoaineet Teoll. + Entnto fossiiliset ja biopolttoaineet, Kymenlaakso (TJ) ILMASTONMUUTOS Uusiutuvat energianlähteet Kymenlaaksossa v

93 Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO 2 -päästöt Sellun ja massan tuotanto Uusiutuvien energianlähteiden osuus ILMASTONMUUTOS ENERGIA Teollisuuden ja energiantuotannon fossiilisten polttoaineiden käyttö

94 Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO 2 -päästöt Sellun ja massan tuotanto Uusiutuvien energianlähteiden osuus Teollisuuden ja energiantuotannon biopolttoaineet (TJ) Teollisuuden ja energiantuotannon biopolttoaineet (%) ILMASTONMUUTOS ENERGIA Teollisuuden ja energiantuotannon fossiiliset ja biopolttoaineet (Kymenlaakso)

95 Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO 2 -päästöt Sellun ja massan tuotanto Uusiutuvien energianlähteiden osuus Teollisuuden ja energiantuotannon biopolttoaineet (TJ) ILMASTONMUUTOS ENERGIA Teollisuuden ja energiantuotannon fossiiliset ja biopolttoaineet (Etelä-Karjala)

96 Teollisuuden ja energiantuotannon biopolttoaineet (Kymenlaakso) Katso myös: Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO 2 -päästöt Sellun ja massan tuotanto Uusiutuvien energianlähteiden osuus Teollisuuden ja energiantuotannon biopolttoaineet (%) ILMASTONMUUTOS ENERGIA OSUUS KOKONAISPA. KULUTUKSESTA (%)

97 Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO 2 -päästöt Sellun ja massan tuotanto Uusiutuvien energianlähteiden osuus Teollisuuden ja energiantuotannon biopolttoaineet (%) ILMASTONMUUTOS ENERGIA Teollisuuden ja energiantuotannon fossiiliset polttoaineet (Kymenlaakso)

98 Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO 2 -päästöt Sellun ja massan tuotanto Uusiutuvien energianlähteiden osuus Teollisuuden ja energiantuotannon biopolttoaineet (%) ILMASTONMUUTOS ENERGIA Teollisuuden ja energiantuotannon fossiiliset polttoaineet (Etelä-Karjala)

99 Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO 2 -päästöt Sellun ja massan tuotanto Uusiutuvien energianlähteiden osuus Teollisuuden ja energiantuotannon biopolttoaineet (%) ILMASTONMUUTOS ENERGIA Teollisuuden ja energiantuotannon polttoainejakauma (Kymenlaakso)

100 Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO 2 -päästöt Sellun ja massan tuotanto Uusiutuvien energianlähteiden osuus Teollisuuden ja energiantuotannon biopolttoaineet (%) ILMASTONMUUTOS ENERGIA Teollisuuden ja energiantuotannon polttoainejakauma (Etelä-Karjala)

101 Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO 2 -päästöt Sellun ja massan tuotanto Uusiutuvien energianlähteiden osuus ILMASTONMUUTOS ENERGIA Teollisuuden ja energiantuotannon biopolttoaineet (Etelä-Karjala) OSUUS KOKONAISPA. KULUTUKSESTA (%)

102 Y1. Teollisuuden ja energiantuotannon CO 2 -päästöt Sellun ja massan tuotanto Uusiutuvien energianlähteiden osuus Teollisuuden ja energiantuotannon biopolttoaineet (TJ) Teollisuuden ja energiantuotannon biopolttoainejakauma (Kymenlaakso) 28,5 29,9 33,1 35,3 35,3 36,2 33,8 40,7 43,0 45,2 45,7 43,2 43,8 39,9 49,2 53,8 48,4 50,7 51,5 48,8 57,1 OSUUS KOKONAISPA. KULUTUKSESTA (%) (BIO+FOSS)

103 Y9. Yhdyskuntien ja teollisuuden typpikuormitus vesiin Y9. Yhdyskuntien ja teollisuuden fosforikuormitus vesiin Viemäriverkkoon liittyneet Kaakkois-Suomessa Etelä-Karjala Kymenlaakso

104 Y7. PAH-päästöt ilmaan Y21. Kaukolämmön kulutus Y22. Sähkön kulutus ENERGIA Rakennusten lämmitys (GWh) KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA

105 T6. Transitoliikenne T7. Liikennesuoritteet Tavaraliikenteen kuljetusvirrat rautatiellä (1 000 kuljetettua nettotonnia) KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA

106 Sähkön kulutus ja tuotanto (koko Suomi) Katso myös: Y22. Sähkön kulutus Kaakkois-Suomessa Y23. Sähkön omavaraisuusaste Kaakkois-Suomessa Tilanne tällä hetkellä!

107 Y22. Sähkön kulutus Kaakkois-Suomessa Y23. Sähkön omavaraisuusaste Kaakkois-Suomessa ECOREG Alueellisen ekotehokkuuden seuranta- ja arviointijärjestelmä HISTORIA PROSESSI YMPÄRISTÖTEEMAT JA INDIKAATTORIT HYVINVOINTITEEMAT JA INDIKAATTORIT

108 Y22. Sähkön kulutus Kaakkois-Suomessa Y23. Sähkön omavaraisuusaste Kaakkois-Suomessa Hanke alkaa ECOREG-projekti Seminaari, KL Seminaari, GER Seminaari, SWE Seminaari, FIN I. Vuosiraportti II. Vuosiraportti Seminaari, KAS SEURANTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN JA KÄYTTÖÖN OTTO > Seminaari, FIN Seminaari, POR Seminaari, KAS Seminaari, FIN IV. Vuosiraportti II. Inventaariraportti V. Vuosiraportti Seminaari, KAS Seminaari, KAS Seminaari, KAS Seminaari, KL Seminaari, POR Seminaari, ESP Seminaari, FIN Seminaari, EK Seminaari, FIN Seminaari, FIN Seminaari, NED Seminaari, FIN Seminaari, EK Seminaari, FIN III. Vuosiraportti KYMENLAAKSO v KYMENLAAKSO + ETELÄ-KARJALA v

109 Y22. Sähkön kulutus Kaakkois-Suomessa Y23. Sähkön omavaraisuusaste Kaakkois-Suomessa

ECOREG Alueellisen ekotehokkuuden seuranta- ja arviointimalli www.aavistus.fi/ecoreg

ECOREG Alueellisen ekotehokkuuden seuranta- ja arviointimalli www.aavistus.fi/ecoreg ECOREG Alueellisen ekotehokkuuden seuranta- ja arviointimalli www.aavistus.fi/ecoreg Energia Ilmastonmuutos Liikenne Taustaindikaattorit Yleistietoa mallista Kuukausiseuranta 18.2.215 1 TEEMA ILMA INDIKAATTORI

Lisätiedot

Kymenlaakso Pendelöinti ja Liikennesuoritteet päivitetty

Kymenlaakso Pendelöinti ja Liikennesuoritteet päivitetty Kymenlaakso Pendelöinti ja Liikennesuoritteet 11.08.2017 päivitetty Pendelöinti maakunnittain 2014 256 1070 199 712 827 647 2913 1369 2 Kymenlaaksosta pendelöivät 2014 (Asuinpaikka Kymenlaaksossa) 3 Pendelöinti

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.2015) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ekotehokkuusindikaattorit 2006 TASO KEHITYS. Ympäristö. Talous. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen moniste. Mika Toikka (toim.

Kaakkois-Suomen ekotehokkuusindikaattorit 2006 TASO KEHITYS. Ympäristö. Talous. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen moniste. Mika Toikka (toim. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen moniste 24 Mika Toikka (toim.) Kaakkois-Suomen ekotehokkuusindikaattorit 26 TASO KEHITYS Ympäristö + Talous Sosiaalinen hyvinvointi & Kulttuuri Lappeenranta 27 ISBN 978-952-5287-2-2

Lisätiedot

Itä-Suomen tila ja mitä on tehtävä? Itä-Suomen huippukokous 30.8. 31.8.2010 Kuopio Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitto

Itä-Suomen tila ja mitä on tehtävä? Itä-Suomen huippukokous 30.8. 31.8.2010 Kuopio Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitto Itä-Suomen tila ja mitä on tehtävä? Itä-Suomen huippukokous 30.8. 31.8.2010 Kuopio Matti Viialainen n maakuntaliitto Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku - J. K. Paasikivi - SISÄLTÖ Itä-Suomen

Lisätiedot

Kymenlaakso Pendelöinti ja Liikennesuoritteet päivitetty

Kymenlaakso Pendelöinti ja Liikennesuoritteet päivitetty Kymenlaakso Pendelöinti ja Liikennesuoritteet 16.02.2017 päivitetty Pendelöinti maakunnittain 2014 256 1070 199 712 827 647 2913 1369 2 Kymenlaaksosta pendelöivät 2014 (Asuinpaikka Kymenlaaksossa) 3 Pendelöinti

Lisätiedot

VUOSI 2010. Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: TYPPI (Etelä-Karjala) Lähde: VAHTI-tietojärjestelmä

VUOSI 2010. Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: TYPPI (Etelä-Karjala) Lähde: VAHTI-tietojärjestelmä VUOSI 21 Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: TYPPI (Etelä-Karjala) Klikkaamalla graafin palkkeja näet ko. vuoden päästöt oikealla TEOLLISUUS STORA ENSO OYJ, IMATRAN TEHTAAT 23624 UPM-KYMMENE

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta 18.8.215 päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.215) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 1900 1998 ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 1900 1998 ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 19 1998 ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia) 4 3 2 1 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ekotehokkuus

Kaakkois-Suomen ekotehokkuus Raportteja 22 215 Kaakkois-Suomen ekotehokkuus Seurantaraportti 215 Mika Toikka (toim.) Ympäristö Talous Sosiaalinen hyvinvointi ja kulttuuri Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen julkaisu Mika Toikka (toim.)

Lisätiedot

Biomassan energiakäyttö

Biomassan energiakäyttö Biomassan energiakäyttö Etelä-Karjala uusiutuvan energian mallimaakunta Professori Esa Vakkilainen Tutkimusjohtaja Juha Kaikko Uusimaa ~ 10 % uusiutuvaa Footer Etelä-Karjala ~ 90 % uusiutuvaa Footer Etelä-Karjala

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Syyskuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Syyskuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Syyskuu 2014. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Syyskuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Syyskuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Syyskuu 2015. Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Maaliskuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Maaliskuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Maaliskuu. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Maaliskuu 2014. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Maaliskuu 2014. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Maaliskuu. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2010 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2010 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2 TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2010 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) Alue Avoin joukko- Opetustoim. Sos. toimen Terv.huollon Yhteensä 2009 2008 liikenne kulj. kulj. kulj.

Lisätiedot

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2012 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2012 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2 TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2012 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) Alue Avoin joukko- Opetustoim. Sos. toimen Yhteensä 2011 2010 liikenne kulj. kulj. 2012 Etelä-Karjala

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Lokakuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Lokakuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Lokakuu 2014. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Lokakuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Lokakuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Lokakuu 2015. Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Marraskuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Marraskuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Marraskuu. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Elokuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Elokuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Elokuu 2015. Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Toukokuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Toukokuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Toukokuu. Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2013 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2013 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2 TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2013 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) Alue Avoin joukko- Opetustoim. Sos. toimen Yhteensä 2012 2011 liikenne kulj. kulj. 2013 Etelä-Karjala

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Tilannekatsaus Huhti-toukokuu 2016 Jyrki Pitkänen KASELY Maaseutupalvelut Maaseuturahoitus Kaakkois-Suomessa 2014-2020 Myöntökehys 2014-2020

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot

Miten mitata alueen ekotehokkuutta? Kokemuksia Kymenlaakson sovelluksesta

Miten mitata alueen ekotehokkuutta? Kokemuksia Kymenlaakson sovelluksesta Miten mitata alueen ekotehokkuutta? Kokemuksia Kymenlaakson sovelluksesta Matti Melanen Suomen ympäristökeskus Ekotehokkuus teollisuudessa Suomen teollisen ekologian foorumin seminaari Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ekotehokkuus

Kaakkois-Suomen ekotehokkuus RAPORTTEJA 27 213 Kaakkois-Suomen ekotehokkuus Seurantaraportti 213 MIKA TOIKKA (TOIM.) Ympäristö Talous Sosiaalinen hyvinvointi ja kulttuuri Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen julkaisu Mika Toikka (toim.)

Lisätiedot

Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta?

Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta? Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta? Lappeenranta Linnoitus Rotaryklubi 3.2.2011 Tarja Myllärinen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Väestörakenne

Lisätiedot

Kymenlaakson ekotehokkuusindikaattorit

Kymenlaakson ekotehokkuusindikaattorit Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen moniste 21 Mika Toikka (toim.) Kymenlaakson ekotehokkuusindikaattorit TASO KEHITYS YMPÄRISTÖ + TALOUS SOSIAALINEN HYVINVOINTI KULTTUURI Lappeenranta 25 Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia) 4 3 2 1 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut 22.9.2

Lisätiedot

Maapallon kehitystrendejä (1972=100)

Maapallon kehitystrendejä (1972=100) Maapallon kehitystrendejä (1972=1) Reaalinen BKT Materiaalien kulutus Väestön määrä Hiilidioksidipäästöt Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.12.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2013 Kaakkois-Suomessa oli

Lisätiedot

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Jukka Leskelä Energiateollisuus Vesiyhdistyksen Jätevesijaoston seminaari EU:n ja Suomen energiankäyttö 2013 Teollisuus Liikenne Kotitaloudet

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

BIOENERGIASTA VOIMAA ALUETALOUTEEN SEMINAARI 28.10.2014 Kainuun liikennebiokaasutiekartta liikennebiokaasun tuotanto Kainuussa

BIOENERGIASTA VOIMAA ALUETALOUTEEN SEMINAARI 28.10.2014 Kainuun liikennebiokaasutiekartta liikennebiokaasun tuotanto Kainuussa BIOENERGIASTA VOIMAA ALUETALOUTEEN SEMINAARI 28.10.2014 Kainuun liikennebiokaasutiekartta liikennebiokaasun tuotanto Kainuussa Tausta Tiekartta laadittu Oulun yliopiston/kajaanin yliopistokeskuksen toimeksiantona.

Lisätiedot

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Eikö ilmastovaikutus kerrokaan kaikkea? 2 Mistä ympäristövaikutuksien arvioinnissa

Lisätiedot

Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007

Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007 Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007 Olli-Pekka Pietiläinen, Suomen ympäristökeskus, 20.2.2009 Ilmastonmuutos on haastavin ja ajankohtaisin maailmanlaajuisista ympäristöuhkista johtuu kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

10 Kymenlaakso. 10.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti KYMENLAAKSO

10 Kymenlaakso. 10.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti KYMENLAAKSO Kulttuuria kartalla 10 Kymenlaakso 10.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 10.1. KYMENLAAKSO Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: - kpl Maaseutumaiset: 4 kpl Kymenlaakson

Lisätiedot

Energiavuosi 2009. Energiateollisuus ry 28.1.2010. Merja Tanner-Faarinen päivitetty: 28.1.2010 1

Energiavuosi 2009. Energiateollisuus ry 28.1.2010. Merja Tanner-Faarinen päivitetty: 28.1.2010 1 Energiavuosi 29 Energiateollisuus ry 28.1.21 1 Sähkön kokonaiskulutus, v. 29 8,8 TWh TWh 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 2 Sähkön kulutuksen muutokset (muutos 28/29-6,5 TWh) TWh

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/ Julkaisuvapaa torstaina 24.4. klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus maaliskuu Työttömyys kasvaa edelleen, mutta Kaakkois-Suomessa hitaammin kuin Suomessa

Lisätiedot

Energian kokonaiskulutus laski lähes 6 prosenttia vuonna 2009

Energian kokonaiskulutus laski lähes 6 prosenttia vuonna 2009 Energia 2010 Energiankulutus 2009 Energian kokonaiskulutus laski lähes 6 prosenttia vuonna 2009 Tilastokeskuksen energiankulutustilaston mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli vuonna 2009 1,33 miljoonaa

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2012

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2012 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2012 Joulukuun työllikatsaus 12/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 22.1.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2012 Työttömänä olevien työnhakijoiden määrä oli Kaakkois-Suomessa vuoden

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2012

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2012 NÄKYMIÄ ELOKUU 2012 Elokuun työllikatsaus 8/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 25.9.2012 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2012 Kaakkois-Suomen työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut 3,0 % viime

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2012

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2012 Marraskuun työllikatsaus 11/2012 Julkaisuvapaa perjantaina 21.12.2012 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2012 Työttömänä olevia työnhakijoita oli kuun lopussa Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Katsaus energian ominaiskulutuksiin ja niitä selittäviin tekijöihin. Päivitys 2008 7.7.2010 Motiva Oy

Katsaus energian ominaiskulutuksiin ja niitä selittäviin tekijöihin. Päivitys 2008 7.7.2010 Motiva Oy Katsaus energian ominaiskulutuksiin ja niitä selittäviin tekijöihin Päivitys 28 7.7.21 Motiva Oy Energian kokonaiskulutuksen intensiteetti,35,3 kgoe/euro (2 hinnoin),25,2,15,1,5, Energian kokonaiskulutus/bkt

Lisätiedot

Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto

Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa Elinkeinoelämän keskusliitto Energiaan liittyvät päästöt eri talousalueilla 1000 milj. hiilidioksiditonnia 12 10 8 Energiaan liittyvät hiilidioksidipäästöt

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2012

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2012 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 20.11.2012 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus lokakuu 2012 Työttömänä olevien työnhakijoiden määrä oli lokakuun lopussa

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2013 Joulukuun työllikatsaus 12/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Työttömien työnhakijoiden määrä on Kaakkois-Suomessa lisääntynyt

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ekotehokkuusindikaattorit 2007 TASO KEHITYS. Ympäristö. Talous. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen moniste. Mika Toikka (toim.

Kaakkois-Suomen ekotehokkuusindikaattorit 2007 TASO KEHITYS. Ympäristö. Talous. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen moniste. Mika Toikka (toim. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen moniste 25 Mika Toikka (toim.) Kaakkois-Suomen ekotehokkuusindikaattorit 27 TASO KEHITYS Ympäristö + Talous Sosiaalinen hyvinvointi & Kulttuuri Lappeenranta 28 ISBN 978-952-5287-22-6

Lisätiedot

AJATUKSIA OHJAAMOSTA. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Ronkainen. Kaakkois-Suomen TE-toimisto

AJATUKSIA OHJAAMOSTA. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Ronkainen. Kaakkois-Suomen TE-toimisto AJATUKSIA OHJAAMOSTA Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Ronkainen 1 Kaakkois-Suomen TE-toimisto 2 4.2.2015 Kaakkois-Suomen TE-toimisto Esityksen otsikko Nuorisotakuun piiriin kuuluvat työttömät

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2014 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 20.5.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus huhtikuu 2014 Kaakkois-Suomen työttömien työnhakijoiden määrä on lisääntynyt

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2014

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2014 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 20.1.2015 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus joulukuu 2014 Kaakkois-Suomen työttömyys

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ENERGIATASE 2008

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ENERGIATASE 2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ENERGIATASE 2008 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Mikkelin alueyksikkö/bioenergiatekniikka 1 Sisältö 1. Etelä-Savo alueena 2. Tutkimuksen tausta ja laskentaperusteet 3. Etelä-Savon

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2013

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2013 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2013 Tammikuun työllikatsaus 1/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.2.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus tammikuu 2013 Kaakkois-Suomen asukkaista oli tammikuun lopussa työttömänä 20114

Lisätiedot

Energian hankinta, kulutus ja hinnat

Energian hankinta, kulutus ja hinnat Energia 2011 Energian hankinta, kulutus ja hinnat 2010, 4. vuosineljännes Energian kokonaiskulutus nousi 9 prosenttia vuonna 2010 Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1445

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2012

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2012 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 26.6.2012 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin?

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013 Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Vanhasen hallituksen strategiassa vuonna 2020 Vuonna 2020: Kokonaiskulutus

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2013 Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus heinäkuu 2013 Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut, mutta Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Kainuun kasvihuonekaasutase 2009

Kainuun kasvihuonekaasutase 2009 Kainuun kasvihuonekaasutase 2009 Kainuun kasvihuonekaasutase Maakunnan ihmisen toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut YK:n ilmastosopimuksen määritelmät ja Suomen kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: FOSFORI (Kymenlaakso)

Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: FOSFORI (Kymenlaakso) VUOSI 2010 TEOLLISUUS Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: FOSFORI (Kymenlaakso) Klikkaamalla graafin palkkeja näet ko. vuoden päästöt oikealla, jossa myös linkit puhdistamokohtaisiin

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Lappeenranta 11.3.2016 Kouvola 15.3.2016 Jyrki Pitkänen KASELY Maaseutupalvelut Maaseuturahoitus Kaakkois-Suomessa 2014-2020 Myöntökehys

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2012

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus maaliskuu 2012 Työttömyys kääntyi Kaakkois-Suomessa keskitalvella

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100)

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100) Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä EU-15 Uudet EU-maat 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Eräiden maiden ympäristön kestävyysindeksi

Lisätiedot

3 Maakunta: Väkiluku , väestönmuutokset Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön

3 Maakunta: Väkiluku , väestönmuutokset Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön 3 Maakunta: Väkiluku 1990-2025, väestönmuutokset 1990-2015 4 Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön ikärakenne, väestöllinen huoltosuhde, väkiluku kunnittain

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Helmikuun työllikatsaus 2/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.3.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Työttömänä olevia työnhakijoista oli Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leena Jäntti 12.10.2011

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leena Jäntti 12.10.2011 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Leena Jäntti 12.10.2011 Aluekatsaukset tilastokeskus.fi/aluekatsaus Kerran vuodessa ilmestyviä kokoomajulkaisuja Valmiit diagrammit ja teemakartat

Lisätiedot

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto Keski Suomen energiatase 2012 Keski Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 10.2.2014 Sisältö Keski Suomen energiatase 2012 Energiankäytön ja energialähteiden kehitys Uusiutuva

Lisätiedot

ELY-keskuksen palvelut

ELY-keskuksen palvelut ELY-keskuksen palvelut Hoivayrittäjien tilaisuus 6.10.2011 Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 11.10.2011 1 Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Yrittäjäkoulutusta Ideasta yritykseksi -päivä,

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa

Lisätiedot

ENVIMAT - Suomen kansantaloudenmateriaalivirtojen ympäristövaikutusten arviointi

ENVIMAT - Suomen kansantaloudenmateriaalivirtojen ympäristövaikutusten arviointi ENVIMAT - Suomen kansantaloudenmateriaalivirtojen ympäristövaikutusten arviointi Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus 7 10 2009 Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 7.10.2009 Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07 Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Esa Marttila, LTY, ympäristötekniikka Jätteiden kertymät ja käsittely

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Etelä-karjala. tilastoina 01/2015. Valokuvat: Arto Hämäläinen

Etelä-karjala. tilastoina 01/2015. Valokuvat: Arto Hämäläinen Etelä-karjala tilastoina 01/2015 Valokuvat: Arto Hämäläinen Väestö Etelä-Karjala 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Väestönmuutos-% 0,00 % -0,45 % -0,17 % -0,14 % -0,24 % -0,21 % -0,13 % -0,10

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.2.2015 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus tammikuu 2015 Tammikuun lopussa Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Onko kestävän kehityksen indikaattoreista iloa? Janne Rinne Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Onko kestävän kehityksen indikaattoreista iloa? Janne Rinne Suomen ympäristökeskus (SYKE) Onko kestävän kehityksen indikaattoreista iloa? Janne Rinne Suomen ympäristökeskus (SYKE) Kansalliset kestävän kehityksen indikaattorit Ensimmäiset keke-indikaattorit 2000 Kokoelmaa päivitetty ja uudistettu

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen moniste. Mika Toikka (toim.) Kaakkois-Suomen ekotehokkuus 2008. Talous. Sosiaalinen hyvinvointi & Kulttuuri

Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen moniste. Mika Toikka (toim.) Kaakkois-Suomen ekotehokkuus 2008. Talous. Sosiaalinen hyvinvointi & Kulttuuri Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen moniste 26 Mika Toikka (toim.) Kaakkois-Suomen ekotehokkuus 28 Ympäristö Talous Sosiaalinen hyvinvointi & Kulttuuri Lappeenranta 29 ISBN 978-952-5287-24- (nid.) ISBN

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät, kevät Melolinna Heikki

Alueelliset kehitysnäkymät, kevät Melolinna Heikki Alueelliset kehitysnäkymät, kevät 2017 24.4.2017 Yritysnäkökulma, Kaakkois-Suomi PK-yritysten suhdannenäkymät: 52 % uskoo suhdanteiden pysyvän ennallaan (koko maa 47 %), paranemista ennakoi 38 % (koko

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ekotehokkuusindikaattorit 2005 TASO KEHITYS. Ympäristö. Talous. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen moniste. Mika Toikka (toim.

Kaakkois-Suomen ekotehokkuusindikaattorit 2005 TASO KEHITYS. Ympäristö. Talous. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen moniste. Mika Toikka (toim. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen moniste 23 Mika Toikka (toim.) Kaakkois-Suomen ekotehokkuusindikaattorit 25 TASO KEHITYS Ympäristö + Talous Sosiaalinen hyvinvointi & Kulttuuri Lappeenranta 26 ISBN 952-5287-18-1

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Hiilineutraalit kunnat

Hiilineutraalit kunnat Hiilineutraalit kunnat Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010, Tampere Hiilineutraalit kunnat (Hinku) hanke hanke lähtenyt liikkeelle 7 yritysjohtajan ja Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2014

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2014 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2014 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Lokakuun työllikatsaus 10/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.11.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2014 Kaakkois-Suomen työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2012

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2012 2011 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä -5,7-6,4-6,7-5,7-5,7-4,5-4,3-4,5-4,0-3,9-2,9-2,6-0,6 1,1 2,5 2,9 3,0 3,2 4,0 NÄKYMIÄ

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Puunjalostuksen näkymät Suomessa

Puunjalostuksen näkymät Suomessa Puunjalostuksen näkymät Suomessa Lauri Hetemäki Metsäntutkimuslaitos Tasavallan presidentin talouspoliittinen työlounas, Presidentinlinna, 15.4.2008 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish

Lisätiedot

Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa

Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa Tuloksia hankkeesta Low Carbon Finland 25 -platform Maarit Kallio ja Olli Salminen Metsäntutkimuslaitos Metsät ja metsäsektori vaikuttavat Suomen

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja

Lisätiedot

Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007. Stefan Storholm

Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007. Stefan Storholm Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007 Stefan Storholm Energian kokonaiskulutus energialähteittäin Suomessa 2006, yhteensä 35,3 Mtoe Biopolttoaineet

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013 NÄKYMIÄ HUHTISKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Huhtikuun työllikatsaus 4/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 21.5.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Työttömänä olevien työnhakijoiden määrä

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 2.11.2016 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien

Lisätiedot