Hyvä elämä loppuun asti. Laadukas saattohoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä elämä loppuun asti. Laadukas saattohoito"

Transkriptio

1 Hyvä elämä loppuun asti Laadukas saattohoito

2 Sisältö Laadukas saattohoito Kivunhoito ja oireseuranta Artikkelit Saattohoidon tukihenkilöt Saattohoitoon sopivia virsiä ja raamatunkohtia Ohjeita omaisille Vakaumuksen kunnioittaminen Hoitotahto Saattojen arviointi Saattohoidon palveluketju Saattohoidon ohjeistuksia Yksikön oma saattohoitoon liittyvä ohjeistus

3 Laadukas saattohoito Sä tunnut niin tutulta mulle, oi, enkeli armahin! Jos muistaisin missä ja milloin Sun kasvojas katselin! Niin kehtoni ääressä ennen sä herttaisa hymyilit, ja unteni leikeissä, luulen, sä vienoinen leijuilit. Oi, luonani vieläkin viivy valon heijastus otsallas, ja taivaisten riemuja anna mun katsella kasvoistas! IMMI HELLÉN

4 Laadukas saattohoito: tiivistelmä Potilaan tahdon kunnioittaminen» Potilaalla voi olla hoitotahto» Koko henkilökunta tietää hoitotahdon sisällön» Potilaan tahto voidaan selvittää keskustelemalla omaisten ja läheisten kanssa, jotka tuntevat potilaan» Potilaan tahto kirjataan potilaspapereihin Hoitotahto» Voi olla vapaamuotoinen kirjallinen, potilaan allekirjoituksen ja päiväyksen sisältämä asiakirja» Hoitotahto on voimassa vain silloin kun potilas ei itse pysty tekemään hoitoaan koskevia päätöksiä» Hoitotahto on hyvä tarkistaa alle kymmenen vuoden välein ja merkitä hoitotahtoon tarkistamispäivämäärä Saattohoito alkaa vasta sitten kun saattohoitopäätös on tehty. Hoitoympäristö» Saattohoidossa olevalle potilaalle tarjotaan rauhallinen tila» Omaisille tarjotaan yöpymismahdollisuus» Saatettavaa ei eristetä muusta yhteisöstä Turvallisuuden tunteen luominen» Potilaalle turvallisuuden tunnetta tuo henkilökunnan ammattitaito ja hoitolinjojen yhdenmukaisuus» Potilaalle järjestetään soittokello, turvapuhelin tai turvaranneke» Annetaan potilaalle henkilökunnan ja tukiosaston yhteystiedot» Potilas tietää, että saa apua ympärivuorokauden» Hoitajan turvallisuuden tunnetta lisää kunnolliset ja selkeät ohjeet lääkäriltä» Mahdollisuus lääkärin konsultaatioon koko saattohoidon ajan» Lääkärin ennakointi tulevien tapahtumien varalle sekä ohjeet näihin tilanteisiin» Hyvä kirjaaminen lisää turvallisuutta» Asianmukaiset ja toimivat työvälineet parantavat turvallisuutta Omahoitaja» Jokaisella saattohoitopotilaalla pitäisi olla omahoitaja» Viestii muulle henkilökunnalle ja omaisille potilaan tarpeet ja toiveet» Antaa muulle henkilökunnalle hoito-ohjeita» Tukee ja kannustaa muita tiimin jäseniä» On potilaan paras asiantuntija» Omahoitaja selvittää potilaan henkiset tarpeet ja kartoittaa läheisverkoston Hyvä elämä loppuun asti Laadukas saattohoito: tiivistelmä

5 »»»» Omahoitaja kertoo potilaalle ja omaisille saattotukihenkilön mahdollisuudesta Pitää yhteyttä omaisiin ja kannustaa omaisia osallistumaan saattohoitoon ja olemaan potilaan lähellä Omahoitaja on hautajaisten jälkeen yhteydessä omaisiin Huolehtii saaton arvioinnista myös omaisten kanssa Hoitotiimi» Hoitotiimi toteuttaa saattohoitoa omahoitajan ohjeiden mukaisesti» On omahoitajan tukena» Raportointi ja kirjaaminen kuuluu jokaiselle hoitotiiminjäsenelle» On moniammatillinen ja sitä voidaan täydentää eri ammattiryhmien jäsenillä. Myös omaiset huomioidaan hoitotiimin jäsenenä Kivunhoito» Jokaisella on oikeus kivuttomaan kuolemaan» Kipua voidaan selvittää erilaisilla kipumittareilla» Hoitajat antavat kipulääkkeitä lääkärin ohjeen mukaan» Kivunhoidossa ennakointi on tärkeää» Kipua voidaan kipulääkkeiden lisäksi lievittää myös asentohoidoilla, hieronnalla ja läsnäololla sekä läheisyydellä Hengellisten tarpeiden huomioiminen» Potilaalle pyritään aina järjestämään hänen omasta seurakunnastaan oleva työntekijä» Hengellisten tarpeiden huomiointi voi olla rukoilua, raamatun lukemista, virsien veisaamista jne. potilaan toiveiden mukaisesti Omaisten huomioiminen» Omaisten huomioiminen ja jaksamisen tukeminen on merkityksellistä» Omaisille annetaan riittävästi aikaa» Henkilökunta on myös omaisten käytettävissä» Omaisille järjestetään rauhallinen tila, jossa on mahdollisuus myös yöpyä» Omaisille annetaan tietoa potilaan tilanteesta» Omaisille annetaan tietoa myös kirjallisena» Omaisten jaksamisesta huolehditaan» Kuoleman jälkeen omaista voi ohjata koskettamaan vainajaa ja antaa tilaa jättää rauhassa jäähyväiset Henkilökunnan jaksaminen» Jaksamista helpotetaan lisäämällä koulutusta saattohoidosta ja luomalla selkeä ohjeistus Hyvä elämä loppuun asti Laadukas saattohoito: tiivistelmä

6 Laadukas saattohoito Saattohoito alkaa vasta kun saattohoitopäätös on tehty. Potilaan tahdon kunnioittaminen Laadukkaassa saattohoidossa on tärkeää, että potilas tulee kuulluksi ja saattohoito toteutuu hänen tahtonsa mukaisesti. Potilaan tahto saattohoidon suhteen voidaan selvittää monella tavalla. Potilaalla voi olla hoitotahto, jolloin hoitotahtoa noudatetaan. On tärkeää, että yksikön koko henkilökunta tietää potilaan hoitotahdon sisällön. Jos potilaalla ei ole hoitotahtoa, voidaan potilaan tahtoa selvittää kyselemällä ja keskustelemalla hänen kanssaan. Aina potilas ei pysty kommunikoimaan. Tällöin potilaan tahtoa hoidosta voidaan selvittää esim. keskustelemalla omaisten ja läheisten kanssa, jotka tuntevat potilaan hyvin. Lisäksi potilaan ja omahoitajan pitkä hoitosuhde voivat auttaa potilaan tahdon esilletulossa. Potilaan tahdon kirjaaminen on aina tärkeää potilaspapereihin, jolloin kaikki hoitoon osallistuvat ovat selvillä potilaan tahdosta. Hoitotahto Hoitotahto on potilaan tahdon ilmaisu tulevasta hoidostaan siltä varalta, ettei hän pysty osallistumaan hoitoratkaisuihinsa tajuttomuuden, äkillisen onnettomuuden tai vanhuudenheikkouden takia. Hoitotahdossa voi ilmaista toiveita hoidon suhteen tai kieltäytyä tietyistä hoidoista. Hoitotahto voi olla vapaamuotoinen, kirjallinen potilaan allekirjoituksen ja päiväyksen sisältämä asiakirja, joka sisältää potilaan haluamat hoidossa huomioitavat asiat. Hoitotahto on voimassa vain silloin, kun potilas ei itse pysty tekemään hoitoaan koskevia päätöksiä. Hoitotahdolle ei ole varsinaisesti määritelty voimassaoloaikaa, mutta hoitotahtoa olisi hyvä tarkistaa alle kymmenen vuoden välein ja tarkistamispäivä olisi hyvä merkitä hoitotahtoon. Hoitotahdon tekemiseen pitäisi tulevaisuudessa panostaa paljon enemmän. Kovinkaan monella ihmisellä ei ole hoitotahtoa. Jos hoitotahto olisi enemmän käytössä, olisi saattohoito helpompi toteuttaa potilaan tahdon mukaan. Työyksiköt voivat omalta osaltaan olla lisäämässä hoitotahdon tekemistä. Jokaisessa yksikössä hoitotahtoa viedään eteenpäin ja siitä puhutaan potilaiden ja omaisten kanssa. Hyvä elämä loppuun asti Laadukas saattohoito: tiivistelmä

7 Hoitoympäristö Saattohoidossa olevalle potilaalle pyritään järjestämään oma rauhallinen tila ja omaisille tarjotaan yöpymismahdollisuus. Saattohoidossa pyritään luomaan tilasta mahdollisimman kodinomainen ja viihtyisä tekstiileillä ja tauluilla. Huoneessa tarjotaan mahdollisuus musiikin kuunteluun. Saattohoito huoneen tulee olla riittävän suuri, jotta huoneeseen mahtuu hyvin myös omaiset ja tarvittavien apuvälineiden käyttöön on riittävästi tilaa. Potilaan sijoittelua on syytä miettiä huoneessa esim. sijoitetaanko kasvot ikkunaan päin jne. Saatettavaa ei ole tarkoitus eristää muusta yhteisöstä. Turvallisuuden tunteen luominen Saatettavalle on tärkeää, että hän kokee olonsa turvalliseksi. Turvallisuuden tunnetta potilaalle tuo hoitohenkilökunnan ammattitaito ja hoitolinjojen yhdenmukaisuus. Myös tutut hoitajat ovat merkityksellisessä asemassa potilaan turvallisuuden kokemiseen. Lisäksi potilaalla on hyvä olla soittokello, turvapuhelin tai vastaava, jonka avulla hän tietää saavansa apua. Turvallisuuden tunnetta tuo myös se, että potilaalla on hoitohenkilökunnan yhteystiedot. Tärkeä tieto kotihoidossa olevalle potilaalle on tieto tukiosastosta. Potilas tietää mistä hän saa apua ympäri vuorokauden jokaisena päivänä viikossa ja mihin hän voi hakeutua hoitoon jos kotihoito ei onnistu. Jos potilas pelkää yksin oloa, pyritään järjestämään niin, ettei potilaan tarvitse olla yksin (hoitohenkilökunta, omaiset, tukihenkilö jne.). Hoitajalle turvallisuuden tunnetta saattohoidon toteuttamiseen tuovat kunnolliset ja selkeät ohjeet lääkäriltä sekä mahdollisuus lääkärin konsultaation koko saattohoidon ajan. Myös se, että lääkäri on ennakoinut saattohoidossa tapahtuvia tilanteita ja näiden tilanteiden varalle on olemassa hyvä ohjeistus, lisää turvallisuuden tunnetta. Hyvä työyhteisö lisää hoitajien turvallisuuden tunnetta saattohoidon toteuttamiseen. Hoitajille on tärkeää saada työyhteisöltä ja esimieheltä tukea saattohoitotyöhön. Hyvä kirjaaminen tuo turvallisuutta ja henkilökunta voi luottaa, että kirjaaminen on asianmukaista ja ajantasaista. Asianmukaisilla ja toimivilla työvälineillä parannetaan sekä potilaan että henkilökunnan turvallisuutta myös saattohoidossa. Hyvä elämä loppuun asti Laadukas saattohoito: tiivistelmä

8 Omahoitaja saattohoidossa Jokaisella saattohoidossa olevalla potilaalla pitäisi olla omahoitaja. Omahoitaja auttaa potilasta saamaan äänensä kuuluville ja huolehtii, että potilaan ihmisarvo säilyy. Hän viestii muulle henkilökunnalle ja omaisille potilaan toiveet ja tarpeet. Pyritään siihen, että omahoitaja hoitaa potilasta ollessaan työvuorossa. Hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi omahoitaja tiedottaa muuta tiimiä potilaan hoidosta ja antaa hoito-ohjeita muulle tiimille sekä tiedottaa tiimiä mahdollisista hoitomuutoksista. Lisäksi hän tukee ja kannustaa muita tiimin jäseniä toteuttamaan hyvää saattohoitoa. Omahoitaja on potilaan paras asiantuntija ja tietää eniten hänestä. Omahoitajan tehtävänä on myös selvitellä potilaan henkiset tarpeet ja haluaako hän mahdollisesti tavata pappia tai diakonissaa. Lisäksi omahoitaja kartoittaa millainen läheisverkosto potilaalla on. Jos potilas on yksinäinen tai omaiset asuvat kaukana tai potilas muuten vain toivoo, omahoitaja kertoo potilaalle saattohoidontukihenkilön mahdollisuudesta. Omahoitaja on linkkinä potilaan ja omaisten välillä. Sen lisäksi, että omahoitaja pitää yhteyttä omaisiin, on hän omaisten ja potilaan tukena. Hän kannustaa omaisia olemaan mukana saatoissa ja potilaan lähellä. Omahoitaja voi olla hautajaisten jälkeen yhteydessä omaisiin ja kysellä heidän kuulumisiaan. Saattohoidon onnistuminen on hyvä arvioida myös omaisten kanssa. Omahoitaja huolehtii arvioinnin toteutumisesta. Omahoitaja huolehtii kortin tai adressin lähettämisestä omaisille sekä osallistuu omaisten niin halutessa hautajaisiin. Hoitotiimi saattohoidossa Hoidon käytännöistä sovitaan yhdessä. Jokaiselle tiimin jäsenelle kuuluu raportointi ja kirjaaminen potilaan voinnista. Hoitotiimi toteuttaa saattohoitoa omahoitajan ohjeiden mukaisesti ja on omahoitajan tukena. Hoitotiimi huolehtii potilaan ulkoisen olemuksen siisteydestä(parran ajo, hiusten kampaus, vaatteiden siisteys, huoneen siisteys jne.). Hoitotiimi on moniammatillinen ja sitä täydentää hoitohenkilökunnan lisäksi esim. pappi, sosiaalityötekijä ja fysioterapeutti. Myös omaiset huomioidaan hoitotiimin jäseninä. Saattohoitopotilaan hoidosta voidaan järjestää myös hoitoneuvottelu, jossa pohditaan potilaan hoidon linjauksia. Hyvä elämä loppuun asti Laadukas saattohoito: tiivistelmä

9 Hoitoneuvottelussa voi olla mukana potilas, omaiset, omahoitaja tai koko hoitotiimi ja lääkäri. Kivunhoito saattohoidossa Kivun hoito on osa hyvää saattohoitoa ja jokaisella potilaalla on oikeus kivuttomaan kuolemaan. Kipu voi olla todella moninaista, henkistä tai fyysistä kipua. Iso osa saattohoitopotilaista kokee jonkinlaista kipua saattohoidossa. Kivun syy on tärkeää selvittää. Hoitaja voi käyttää kivun selvittämiseen apuna erilaisia kipumittareita. Kipua voidaan selvittää kysymällä potilaalta kivuista ja pyytää potilasta pitämään päiväkirjaa kivuistaan. Jos potilas ei pysty kommunikoimaan voidaan myös omaisia pyytää seuraamaan kipuja ja kertomaan niistä hoitajille. Kipua voidaan seurata potilaan ilmeistä ja reaktioista. Kipua voidaan lievittää erilaisilla kipulääkkeillä, joita annetaan saattohoitopotilaalle hänen tarvitsemansa määrä. Hoitajat antavat kipulääkkeitä lääkärin ohjeen mukaan. Kivun hoidossa on tärkeää ennakoida mahdolliset tulevat tilanteet ja pyytää ohjeet lääkäriltä myös tulevien kiputilojen varalle. Aina potilas ei tarvitse kipulääkettä lievittämään kipua. Usein asennon muuttaminenkin helpottaa potilaan kipua. Potilaalle voidaan antaa erilaisia asentohoitoja kipuun. Asentohoidot vaativat potilaan hyvää tuntemusta ja tarkkailua, jotta tiedetään millainen asento helpottaa juuri tämän potilaan kipuja. Potilaan asentoa on vaihdettava riittävän useasti, samalla ehkäistään haavojen syntymistä ja näin ollen myös ylimääräisen kivun syntymistä. Hieronnalla voidaan myös lievittää potilaan kipua. Hieronta voi olla ihan pelkkää sivelyhierontaa, joka tuntuu potilaasta hyvältä. Potilaan kipuja voi lievittää myös hoitajan tai omaisen läsnäolo ja läheisyys. Potilaan kipu ei ole aina fyysistä kipua, vaan se voi olla myös henkistä kipua. Kuoleman pelko tai sairauden aiheuttama ahdistus voi aiheuttaa kiputiloja. Tällöin kivulle ei löydy mitään fyysistä syytä. Potilas saattaa tällöin kaivata kuuntelijaa ja keskustelijaa, jotta hän voi purkaa omaa ahdistustaan. Keskustelun myötä usein myös kipu helpottaa. Hengellisten tarpeiden huomioiminen Usein saattohoidossa olevat potilaat pohtivat hengellisiä kysymyksiä. Kuolevat saattavat olla jopa hengellisessä kriisissä. Tällöin on tärkeää, että myös saattohoitoon osallistuvat henkilöt huomioivat saatettavan hengelliset tarpeet. Hengellisiä Hyvä elämä loppuun asti Laadukas saattohoito: tiivistelmä

10 asioita miettivälle potilaalle on hyvä tarjota mahdollisuutta keskustella papin tai seurakunnan diakonissan kanssa. Potilaalle pyritään aina järjestämään hänen omasta uskonnostaan oleva seurakunnan työntekijä. Myös omaisille on hyvä kertoa mahdollisuudesta keskustella seurakunnan työntekijän kanssa. Aina potilas ei välttämättä halua tuekseen seurakunnan työntekijää, vaan haluaa keskustella hoitajan kanssa, tällöin jokaisella henkilökunnasta on tehtävänä kuunnella potilasta. Lisäksi potilas saattaa toivoa rukoilua, raamatun lukemista, virsien veisaamista jne., potilas pyytää usein myös henkilökuntaa tekemään näitä asioita. Omaisten huomioiminen Omaiset ovat tärkeässä roolissa saattohoidossa ja heidän huomioiminen ja jaksamisen tukeminen on merkityksellistä. Omaisille olisi hyvä antaa riittävästi aikaa ja omaisille pitäisi antaa kokemus, että henkilökunta on heidän käytettävissään. Lisäksi keskustelutilanteen tulee olla kiireetön ja omaisen kanssa keskustelevan hoitajan on oltava tilanteessa läsnä. Omaisille järjestetään rauhallinen tila, jossa he voivat keskustella henkilökunnan kanssa rauhassa. Myös potilashuoneeseen järjestetään tilaa omaisille ja tarjotaan omaisille mahdollisuus myös yöpyä saatettavan lähellä. Omaisille on tärkeää antaa ajan tasaista ja rehellistä tietoa potilaan tilanteesta. Omaisen potilaan hoitoa ja hyvinvointia koskeville kysymyksille on annettava tilaa. Omaisille on hyvä antaa tietoa myös kirjallisena sekä mahdollisuuksien mukaan toistaa annettua kirjallista ja suullista tietoa, jotta omainen surussaan ottaa annetut tiedot vastaan. Omaisia kannustetaan osallistumaan potilaan hoitoon ja koskettamaan potilasta. Omaisille kerrotaan millaisia asioita he voivat tehdä potilaan kanssa ja millaisiin hoitotoimiin he voivat halutessaan osallistua. Omaisten jaksamisesta huolehditaan. Ohjataan heitä välillä syömään ja nukkumaan ja kerrotaan kuinka tärkeää on, että omainen voi hyvin. Omaiselle kerrotaan tukihenkilön mahdollisuudesta ja tarjotaan muutenkin tukea henkilökunnan taholta. Pyritään siihen, että omaista ei jätetä yksin, ellei hän sitä halua. Kuoleman jälkeen omaista rohkaistaan koskemaan vainajaa ja jättämään rauhassa jäähyväiset. Jäähyväisille on tarpeeksi aikaa. Omaisia voi rohkaista vainajanlaittoon ja heille voi tarjota tilaisuutta olla mukana vainajan laitossa. Omaisia voi Hyvä elämä loppuun asti Laadukas saattohoito: tiivistelmä

11 huomioida vainajan laitossa pienillä kysymyksillä, jolloin myös omaiset kokevat tulleensa huomioiduiksi, vaikka eivät itse vainajaa laittaisikaan. Omaiselta voi esimerkiksi kysyä: haluatko, että vainaja peitetään lakanalla, annetaanko kasvojen näkyä, haluatko osallistua vainajan pesemiseen tai pukemiseen jne. Suruliputus järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Kuoleman jälkeen kunnioitetaan myös omaisen tahtoa, tässä on kuitenkin huomioitava omaisen psyykkinen tasapaino. Henkilökunnan jaksaminen Henkilökunnan jaksamisen turvaaminen on erittäin tärkeää saattohoidossa. Henkilökunnan jaksamista voidaan helpottaa koulutuksen lisäämisellä ja luomalla selkeä ohjeistus saattohoidosta. Vastuun kierrättäminen hoitotyössä on tärkeä osa henkilökunnan jaksamista. Saattohoitotyötä tekeville täytyy tarjota työohjausta, jotta työtekijät pääsevät pohtimaan omaa työtään oman tiimin lisäksi ulkopuolisen ammattilaisen kanssa. Lisäksi tärkeä osa henkilökunnan jaksamista on saattojen läpikäyminen. Työyhteisössä käydään aina saatot yhdessä läpi. Kuoleman hyväksyminen Kuoleman hyväksyminen on osa laadukasta saattohoitoa. Niin henkilökunnan, omaisten kuin potilaankin on hyväksyttävä, että kuolema on osa elämää. Kuolevalle annetaan hyvää perushoitoa elämän loppuun asti ja huolehditaan samalla, että kuoleva säilyttää ihmisyytensä. Omaisten ja potilaan kanssa käydään avointa keskustelua kuolemasta ja on tärkeää puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Kun kuolema hyväksytään yhdeksi elämään kuuluvista asioista, on saattohoito luonteva osa normaalia elämää. Kunnioittava vainajanlaittaminen Vainajan laittamisessa on aina huomioitava vainajan kunnioitus ja asian mukainen käytös. Kuoleman jälkeen ei ole kiire. Vainajan laittotilaisuudessa puhutaan seesteisellä äänellä eivätkä hoitajat puhu tällöin omia asioitaan. Vainajan laittamistilanteesta tehdään rauhallinen ja kaunis. Pyritään huomioimaan omaiset ja ottamaan heidät mahdollisimman paljon mukaan. Jokaisessa yksikössä on erillinen ohje vainajan laittoon. Saattohoidon onnistuminen Onnistuneeseen saattohoitoon vaaditaan useita eri tekijöitä. Hoitotiimin on toimittava saumattomasti yhteen ja huolehdittava Hyvä elämä loppuun asti Laadukas saattohoito: tiivistelmä

12 hyvästä raportoinnista ja kirjaamisesta. Tiedon on kuljettava hyvin vuorosta toiseen. Toisaalta tiimiltä vaaditaan myös taitoa havaita ja huomioida potilaassa tapahtuvia muutoksia ja kykyä reagoida muutoksiin. Saattohoidon onnistumisen kannalta tärkeimpiä asioita ovat riittävät resurssit hoidon toteuttamiseen. Myös lääkärin ja hoitohenkilökunnan ammattitaito on vaatimus saattohoidon onnistumiselle. Hyvä elämä loppuun asti Laadukas saattohoito: tiivistelmä

13 Kivunhoito ja oireseuranta Olisipa kuolema pitkä. Kirkas ja vähäkipuinen. Ehtisi tottua. Ehtisi rauhassa korjata kirjansa viimeiset vedokset. Vähän vaikea on tottua siihen että se on jo alkanut. Liisa Laukkarinen

14 Kipu Edenneeseen sairauteen liittyy usein monenlaista kipua. Saattohoitopotilaan kivunhoitoon tulisi panostaa ja potilaan kivunhoidossa tulisi olla käytössä riittävän vahvat kipulääkkeet. Saattohoitopotilaiden kivunhoidossa on myös tärkeää huomioida, että potilas saa aina tarvittaessa kipulääkettä ja kivun hoito perustuu aina potilaan tarpeisiin. Lääkehoidon onnistumiseksi on tärkeää, että potilaalla on pitkäjänteisesti hoidosta vastaava lääkäri, joka tuntee potilaan tilanteen. Potilaan kipu on tuntemus ja kivun kokeminen on yksilöllistä. Potilas on siis oman kipunsa paras arvioija. Kukaan muu ei voi tietää kuinka voimakasta potilaan kipu on, eikä kipuja koskaan tule vähätellä. Kipua tulisi seurata aina VAS- janalla (0-10). Tällöin potilas joko suullisesti tai käytössä olevan kipumittarin avulla määrittelee numeerisesti kuinka kova kipu on. VASjanalla 0 tarkoittaa täysin kivutonta ja 10 tarkoittaa todella kovaa sietämätöntä kipua. Eri tutkimuksissa on todettu, että jos potilaan kipu on tasolla 7-10, on kipu erittäin vakava potilaan toimintakykyä heikentävä kiputila. Tällaisissa tilanteissa lääkärin tulisi aina puuttua potilaan kivunhoitoon. On olemassa myös kipumittareita, joissa potilas määrittelee kivun kipumittarissa olevien kasvojen avulla. Potilaalle sopiva oikeanlainen kipumittari valitaan aina potilaskohtaisesti. Saattohoidossa olevilla potilailla kipu on tavallinen oire. Etenkin syöpäpotilailla kipu on tavallista. Kivun hoitoon olemassa useita vaihtoehtoja ja potilaan kivut saadaan melko hyvin hallintaan. Kivunhoidossa voidaan käyttää esim. suunkautta otettavia kipulääkkeitä, kipulaastareita tai kipupumppua. Usein kivunhoitoa toteutetaan WHO:n kipuportaiden mukaisesti, joissa miedoista kipulääkkeistä edetään keskivahvoihin kipulääkkeisiin ja tämän jälkeen vahvoihin kipulääkkeisiin. Saattohoitopotilailla yleensä siirrytään suoraan vahvoihin opioideihin ja näiden käyttö on saattohoidossa avainasia. Miedoista ja keskivahvoista kipulääkkeistä ei ole usein hyötyä ja mietoja ja keskivahvoja kipulääkkeitä käytettäessä lääkeannokset nousevat kohtuuttoman suuriksi. Lääkäri arvioi aina potilaan kivunhoidon tapauskohtaisesti. Kipu voidaan jakaa erilasiin ryhmiin, elinvauriokipu, hermovauriokipu, luustokipu, muu kipu ja läpilyöntikipu. Elinvaurio kivusta puhutaan silloin, kun tauti vaurioittaa elimistöä esim. syöpä. Elinvauriokipuun auttaa parhaiten tavanomaiset särkylääkkeet ja morfiini. Kipua voidaan kuvailla epämääräiseksi säryksi ja jomotukseksi. Hermovauriokipua potilaalla on silloin, kun potilaan hermo vaurioituu tai jää puristuksiin. Hermovauriokipuun haetaan yleensä kokeilun kautta tehokkain kipulääkitys. Yleensä aiemmin aloitettu kipulääkitys säilyy ennallaan ja kipulääkitystä täydennetään hermokipuun suunnatulla lääkkeellä. Hermovauriokipu on yleensä polttavaa, pistävää tai viiltävää ja ajoittuu yleensä sille alueelle, jossa hermo on puristuksissa. Luustokipu syntyy syövän luustoon lähettämistä etäpesäkkeistä. Luustokipua voi olla sekä levossa että liikkuessa. Luusto etäpesäkkeisiin liittyy joskus myös luun murtumisen vaara. Lustokivussa tehokkain kivunhoito on sädehoito. Joskus potilasta voidaan hoitaa myös leikkaushoidolla silloin, jos etäpesäke on esim. reisiluussa. Leikkaushoitoa on aiheellista miettiä myös silloin, jos etäpesäke on niin suuri, että se voi aiheuttaa murtuman. Hyvä elämä loppuun asti Laadukas saattohoito 1

15 Potilaalla on usein voimasta ajoittaista kipua, vaikka kivut olisivat kuinka hyvin hoidossa. Kipu on joko liikkeessä syntynyttä kipua tai läpilyöntikipua. Läpilyöntikivulle ei ole mitään erityistä syytä. Läpilyöntikipu on voimakasta ajoittaista kipua. Kipukohtaukset kestävät yleensä vain minuuttia ja kipukohtauksia voi olla useamman kerran päivässä. Läpilyöntikipuun potilaalle yleensä määrätään tarvittaessa otettavaa kipulääkettä normaalin kipulääkityksen lisäksi. Potilaalla voi olla myös muita kipuja, jotka eivät kuulu mihinkään ryhmään. Tällaisten kipujen alkuperä ja vaikeus on hyvä arvioida ja hoitaa. Aina potilaan kivut eivät tarvitse hoidoksi kipulääkettä ja tällöin on hyvä miettiä mitä muita keinoja on potilaan kivunhoitoon. Kipua voidaan lievittää esim. pienillä asennon muutoksilla, keskustelulla ja läsnäololla. Lisätietoa saattohoitopotilaan kivun hoidosta voit lukea mm. seuraavista kirjoista: Juha Hänninen: Kuolevan kipu ja kärsimys, 2001 Juha Hänninen: Saattohoitopotilaan oireiden hoito, 2003 Juha Hänninen: Saattohoito, potilaan ja omaisen opas Vainio Anneli, Hietanen Päivi, Aalto Kirsti, Ripatti Tiina: Palliatiivinen hoito 2004 Hyvä elämä loppuun asti Laadukas saattohoito 2

16 KIPUKYSELY Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry Tämän kyselyn tarkoituksena on saada riittävän monipuolinen kuva kipuongelmastanne. Lomakkeessa on kysymyksiä, joihin pyydämme Teitä vastaamaan joko ympyröimällä sopivan vaihtoehdon (numeron tai kirjaimen), merkitsemällä rastin (x) sopivaan kohtaan tai kirjoittamalla vastauksenne omin sanoin. Lomake käsitellään luottamuksellisesti. 1. Henkilötiedot Nimi Pvm Henkilötunnus Pituus cm Paino kg Kotiosoite Puh no Ammatti Siviilisääty 1 naimaton 2 avioliitossa 3 avoliitossa 4 leski 5 eronnut Kotona asuvien lasten syntymävuodet Onko teillä allergioita? Jos on, mitä? 2. Millainen on elämäntilanteenne? Oletteko 1 kokopäivätyössä 2 osapäivätyössä 8 kuntoutustuella; mikä muoto? 3 äitiys- tms. lomalla 9 eläkkeellä tai kuntoutustuella? Mistä lähtien ja mihin asti 4 virkavapaalla myönnetty? 5 lomautettu 10 opiskelen 6 työtön 11 kotona, ei ansio- tai muita tuloja 7 sairaslomalla, mistä lähtien? 12 muu, mikä: 3. Onko teillä mielestänne yksi kipu vai monenlaisia kipuja? Jos monenlaisia, mitä eri kipuja Teillä on? 4. Koska kipu alkoi ja missä yhteydessä (sairaus, tapaturma tai muu syy)? 5. Onko kipu muuttunut sen jälkeen? Jos on, niin miten? 1

17 6. Missä kipunne tuntuu? Merkitkää kuvaan kaikki paikat, joissa tunnette kipua. Käyttäkää kipualueiden merkitsemisessä apuna seuraavia merkkejä kuvaamaan kivun luonnetta: Särky xxxxxxx (rasteilla) Aristava kipu = = = = (poikkiviivalla) Polttava kipu ooooooo (ympyröillä) 7. Missä määrin vaivanne rajoittaa/rajoittavat ei jonkin kohtalai- erittäin lainkaan verran sesti paljon nukkumista kävelemistä seisomista istumista pukeutumista nostamista ihmissuhteiden ylläpitämistä sukupuolielämää vapaa-ajan harrastuksia arjen askareita liikkumista kodin ulkopuolella keskittymiskykyä autolla ajamista työkykyä Mistä arvelette kipunne johtuvan? 2

18 9. Onko kipunne 1 jatkuvaa, tasaista 2 vaihtelevaa voimakkuudeltaan 3 kohtauksittaista; kestävät a sekunteja b minuutteja c tunteja d päiviä 4 useita kertoja vuorokaudessa esiintyvää 5 useita kertoja viikossa esiintyvää 10. Miten arvioitte kipunne voimakkuutta juuri tällä hetkellä alla olevalla asteikolla, jossa 0= ei kipua ja 10 = pahin mahdollinen kipu? Ei kipua Pahin mahdollinen kipu 11. Miten arvioitte kipunne voimakkuutta viimeksi kuluneen viikon aikana Ei kipua Pahin mahdollinen kipu 12. Minkälainen on kipunne ollut lievimmillään viimeksi kuluneen viikon aikana? Ei kipua Pahin mahdollinen kipu 13. Minkälainen on kipunne ollut pahimmillaan viimeksi kuluneen viikon aikana? Ei kipua Pahin mahdollinen kipu 14. Arvioikaa alla olevalla mittarilla, kuinka rasittunut olette kipunne vuoksi tällä hetkellä? Ei lainkaan Äärimmäisen rasittunut rasittunut 15. Onko teidän vaikea nukahtaa? 1 Aina 2 Useita kertoja viikossa 3 Ei juuri koskaan Heräättekö kesken unien? 1 Useita kertoja yössä 2 Ainakin kerran yössä 3 Useita kertoja viikossa 4 Ei juuri koskaan Heräättekö aamulla liian aikaisin kykenemättä saamaan enää unta? 1 Joka yö 2 Useita kertoja viikossa 3 Ei juuri koskaan 3

19 16. Millä tavalla kipuanne on yritetty hoitaa muilla keinoin kuin lääkkeillä (esim. puudutukset, fysioterapia yms)? Minkälaisin vaikutuksin? 17. Minkälaista on ollut tähänastinen lääkityksenne? A. Mitä lääkkeitä käytätte tällä hetkellä kipunne hoitoon ja minkälaisia vaikutuksia lääkkeillä on kipuunne (auttoivatko, sivuvaikutuksia tms.)? Lääke ja vaikutus B. Mitä kipulääkkeitä olette aikaisemmin käyttänyt? Lääke ja vaikutus C. Mitä muita lääkkeitä käytätte ja mihin sairauteen tai vaivaan? Lääke ja vaikutus 18. Mikä helpottaa kipuanne? 19. Minkä verran arvelette itse voivanne vaikuttaa kipuihinne ja toimintakykyynne? En voi Voin vaikuttaa paljon vaikuttaa lainkaan 4

20 20. Tupakoitteko? 1 En 2 Kyllä, montako savuketta päivässä? 21. Käytättekö alkoholia? 1 En lainkaan 2 Harvoin 3 Usein 22. Onko teillä muita tutkimuksia, hoitotoimenpiteitä tai kuntoutusta meneillään tai suunnitteilla? Jos on, niin mitä? 23. Kuka on hoitava lääkärinne (nimi; missä toimii)? 24. Arvioikaa alla olevalla asteikolla, mikä olisi mielestänne hyväksyttävä kivun voimakkuus, eli sellainen kipu jonka kanssa voisitte tulla toimeen? Ei kipua Pahin mahdollinen kipu 25. Mitä toiveita ja odotuksia teillä on nyt kivun tutkimuksen ja hoidon suhteen? 26. Minkälaiset asiat teitä kipuongelmassanne erityisesti askarruttavat? Minkälaisiin kysymyksiin haluaisitte saada vastauksia? 5 Kiitos vaivannäöstä!

21 KIVUN SEURANTALOMAKE Nimi: Syntymäaika: Säännöllinen kipulääkitys: Lisälääkitys kipuun: Muu kivun hoito: Kivun sijainti: Kuvaus kivusta:

22 Arvioi kipua vähintään kerran vuorokaudessa. Kipu ei saa häiritä päivittäisiä toimintojasi ja sen tulisi olla vähemmän kuin 4. Merkitse kivun voimakkuus Ei kipua Pahin kipu minkä voi kuvitella Pvm, klo Hoito, kommentit, lisälääkkeet

23 OIRESEURANTA asteikolla 0-4 Kotkan terveyskeskus VOIMAKKUUS 0=ei oiretta, 1=lievä, 2=kohtalainen, 3=vaikea, 4=erittäin vaikea ESIINTYVYYS 0=ei oiretta, 1=harvoin, 2=joskus, 3=usein, 4=koko ajan HÄIRITSEVYYS 0=ei lainkaan, 1=hiukan, 2=jonkin verran, 3=melko paljon, 4=erittäin paljon NIMI: DG: Pvm V E H V E H V E H V E H V E H V E H V E H KIPU UMMETUS RUOKAHALUTTOM. PAHOINVOINTI OKSENTELU AHDISTUS / PELKO MASENNNUS SEKAVUUS VOIMATTOMUUS VÄSYMYS UNIVAIKEUDET HENGENAHDISTUS SUUN KUIVUMINEN

24 Artikkelit Sitä saattaa elää toisen kanssa vieretysten vuosikausia puhua puhua puhua koskaan kohtaamatta. Ja taas joskus ohikiitävänä hetkenä kohdata ihmisen läheltä syvästi sanoitta vain katse hymy kosketus ja sitä hetkeä et ikinä unohda. Maaria Leinonen

25 Eettinen näkökulma saattohoitoon Saattohoito on ihmisen aktiivista hoitoa lähellä kuolemaa. Hoidon tavoite on lievittää potilaan oireita ja kärsimystä tilanteessa, jossa hänen sairauksiansa ei voi parantaa, ja sairaus tai sairaudet lähiaikoina johtavat kuolemaan. Saattohoidossa luovutaan turhista hoidoista ja diagnostisista tutkimuksista, ja keskitytään aktiivisesti elämän laadun parantamiseen. Lääketieteen ja hoidon etiikan klassisia periaatteita ovat ihmisen itsemääräämisoikeuden kunnioitus, hyvän tekeminen, vahingon välttäminen ja oikeudenmukaisuus. Myöhemmin eettisiin periaatteisiin on lisätty ihmisarvon kunnioitus ja hyödyn maksimointi. Elämän eri vaiheessa eri periaatteet painottuvat keskenään eri tavalla, mutta silti niitä voidaan tarkastella aina erikseen, ja niiden perusteella suunnata ja arvioida yksilön hoidon eettisyyttä. Itsemääräämisoikeus Itsemääräämisoikeus tarkoittaa, että ihmisellä on oikeus osallistua omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Tähän ihminen tarvitsee riittävästi tietoa terveydenhuollon ammattihenkilöiltä omasta tilanteestaan, taudeistaan ja niiden hoitovaihtoehdoista. Jos ihminen ei itse pysty osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon, on yhteisymmärrys löydyttävä potilaslain (785/1992) mukaan hänen lähiomaisensa, muun läheisen tai laillisen edustajansa kanssa. Palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon siirrytään usein tilanteessa, jossa tautia ei enää ole mahdollista parantaa, esim. syöpähoidossa tilanteessa, jossa tauti on edennyt hoidoista huolimatta. On myös mahdollista, että ihminen joko hoitotahdossaan tai keskusteltaessa hoidosta kieltäytyy ns. parantavasta hoidosta. Vaikka parantava hoito ei olekaan vaihtoehto, potilaan omat näkemykset on tärkeää ottaa huomioon hoidon järjestämisessä. Esimerkiksi hoitopaikan valinnassa potilaan arvot ja arvostukset, läheisten voimavarat sekä kotiympäristön esteettömyys voivat ratkaisevasti vaikuttaa siihen, miten kotihoito voidaan toteuttaa ihmistä ja ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla. Oireiden kuvaamisessa potilas on omien tuntemustensa asiantuntija, ja terveydenhuollon ammattihenkilön on siksi herkästi kuunneltava potilaansa viestejä hänen toiveistaan. Hyvä hoito toteutuu silloin, kun se on hoidettavan kokemuksena hyvää. Siirtyminen saattohoitoon ja myös palliatiiviseen hoitoon on tärkeä hoitopäätös, jossa hoidon suunta muuttuu. Potilaslain mukaan tärkeään hoitopäätökseen on saatava potilaan tai hänen lähiomaisensa, muun läheisensä tai laillisen edustajansa suostumus. Vaikka lääkäri onkin vastuussa hoitopäätöksistä, itsemääräämisoikeus toteutuu parhaiten silloin, kun hoitopäätökset tehdään yhteisymmärryksessä esimerkiksi yhteisissä hoitoneuvotteluissa. Hoitotahto Hoitotahto on yleensä kirjallinen tahdonilmaisu, jossa ihminen ilmoittaa toiveensa hoidostaan tilanteessa, jossa hän ei voi itse ilmaista tahtoaan esimerkiksi tajuttomuuden, dementian tai muun vastaavan syyn vuoksi. Potilaslain mukaan potilaan aiemmin ilmaistua tahtoa on noudatettava, ellei ole syytä epäillä, että hän olisi jostain syystä muuttanut tahtoaan. Hoitotahdossa ihminen voi ilmaista sekä lääketieteellistä että muuta hoitoa koskevia toiveita. Tavallisinta on, että hoitotahdossa kieltäydytään elämää pitkittävistä toimenpiteistä silloin, kun niiden odotetaan lisäävän vain kärsimystä. Erilaisissa hoitotahtomalleissa henkilö voi kuitenkin Hyvä elämä loppuun asti Laadukas saattohoito 1

KIPUKYSELY Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. 2003

KIPUKYSELY Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. 2003 KIPUKYSELY Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. 2003 Tämän kyselyn tarkoituksena on saada riittävän monipuolinen kuva kipuongelmastanne. Lomakkeessa on kysymyksiä, joihin pyydämme Teitä vastaamaan joko ympyröimällä

Lisätiedot

Lapsen saattohoito. Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE

Lapsen saattohoito. Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri  Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Lapsen saattohoito Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri etene@stm.fi www.etene.fi Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sidonnaisuudet ei kaupallisia sidonnaisuuksia lastentautien erikoislääkäri

Lisätiedot

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa?

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa? Psykiatrinen hoitotahto 30.8.2016 Saatteeksi Psykiatrinen hoitotahto on kehitetty vahvistamaan henkilön itsemääräämisoikeutta tilanteissa, joissa hän ei itse kykene osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Lisätiedot

Saattohoidon toteuttamisen eettinen perusta miksi on oikein hoitaa

Saattohoidon toteuttamisen eettinen perusta miksi on oikein hoitaa Saattohoidon toteuttamisen eettinen perusta miksi on oikein hoitaa Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri etene@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sidonnaisuudet ei kaupallisia

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Tukea vapaaehtoistoiminnasta Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Lohduttaminen ei tarvitse suuria sanoja, ei valmiita vastauksia.

Lisätiedot

Kuoleman lähellä 3.4. Kotka. sh Minna Tani KymSy

Kuoleman lähellä 3.4. Kotka. sh Minna Tani KymSy Kuoleman lähellä 3.4. Kotka sh Minna Tani KymSy Hyvästi jää, on vaikeaa Nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa Kun kevät saapuu nauraen Kukka kaunis jokainen, mä luonas oon kun näet sen Sairastumisen merkityksestä

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

MIHIN MINÄ TÄSSÄ MITÄ LÄÄKÄRI VASTAA KUOLEN? KUOLEVALLE?

MIHIN MINÄ TÄSSÄ MITÄ LÄÄKÄRI VASTAA KUOLEN? KUOLEVALLE? MIHIN MINÄ TÄSSÄ KUOLEN? MITÄ LÄÄKÄRI VASTAA KUOLEVALLE? Kristiina Tyynelä-Korhonen, LT, erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Syöpäkeskus, KYS 15.2.2016 2 PALLIATIIVISEN HOIDON JA

Lisätiedot

Potilaan itsemääräämisoikeutta edellytetään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Hoitotahto sitoo terveydenhuollon ammattihenkilöstöä.

Potilaan itsemääräämisoikeutta edellytetään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Hoitotahto sitoo terveydenhuollon ammattihenkilöstöä. 1 Hoitotahto Potilaan itsemääräämisoikeutta edellytetään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Hoitotahto sitoo terveydenhuollon ammattihenkilöstöä. Hoitotahdossa ihminen ilmaisee tahtonsa sellaisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenvedossa käytetyt Saattohoidon arviointilomakkeet on jaettu yksiköissä Kouvolassa ja Eksoten alueella. Lomakkeita on jaettu omaisille vuosina 2009 2010 ja yhdistykselle

Lisätiedot

Vanhuus ja hoidon etiikka. Kuusankoski Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto

Vanhuus ja hoidon etiikka. Kuusankoski Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto Vanhuus ja hoidon etiikka Kuusankoski 19.11.2008 Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) käsittelee

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Autonomian tukeminen on yhteinen etu

Autonomian tukeminen on yhteinen etu Autonomian tukeminen on yhteinen etu Päivi Topo, dosentti, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, ETENE Sosiaali- ja terveysministeriö paivi.topo@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

SAATTOHOITOSUUNNITELMAT JA ERIKOISTUNEET YKSIKÖT SUOMESSA

SAATTOHOITOSUUNNITELMAT JA ERIKOISTUNEET YKSIKÖT SUOMESSA SAATTOHOITOSUUNNITELMAT JA ERIKOISTUNEET YKSIKÖT SUOMESSA Saattohoitotutkimuksen päivä 6.11.2012 Aira Pihlainen, TtT Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE SISÄLTÖ 1. Saattohoitosuunnitelmien

Lisätiedot

Varissuon koulun joulujuhla Tervetuloa!

Varissuon koulun joulujuhla Tervetuloa! Varissuon koulun joulujuhla 2015 Tervetuloa! Pieni liekki tänään syttyy talven synkkään pimeyteen. Pieni liekki valon antaa, toivon tuikkeen sydämeen. Pieni liekki pimeydessä nyt voi olla jokainen. Pieni

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011 Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Minun tieni Siksi tahtoisin sanoa sinulle, joka hoidat omaistasi. Rakasta häntä Niin paljon, että rakastat

Lisätiedot

KONEISTA, TROPEISTA JA LÄÄKÄREISTÄ EI APUA PYYDETÄÄN PASTORI PAIKALLE

KONEISTA, TROPEISTA JA LÄÄKÄREISTÄ EI APUA PYYDETÄÄN PASTORI PAIKALLE KONEISTA, TROPEISTA JA LÄÄKÄREISTÄ EI APUA PYYDETÄÄN PASTORI PAIKALLE HENGELLINEN NÄKÖKULMA SAATTOHOIDOSSA Harri Heinonen Sairaalapappi, työnohjaaja TYKS ja Karinakoti www.harriheinonen.fi TEHOAA KAIKKIIN

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

Saattohoito. Opas hoitajille

Saattohoito. Opas hoitajille Saattohoito Opas hoitajille 2 SISÄLLYS MITÄ SAATTOHOITO ON... 3 POTILAAN JA OMAISTEN KOHTAAMINEN JA TUKEMINEN... 4 RAVITSEMUS ELÄMÄN LOPULLA... 6 NESTEHOITO ELÄMÄN LOPULLA... 7 HOITOJEN LOPETTAMINEN...

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

saattohoito Tutkimuksen tilanne Raimo Sulkava Itä Suomen yliopisto 6.11.2012 Nykytilanne Yli 80% pitkäaikaishoidossa olevista potilaista

saattohoito Tutkimuksen tilanne Raimo Sulkava Itä Suomen yliopisto 6.11.2012 Nykytilanne Yli 80% pitkäaikaishoidossa olevista potilaista Muistisairaudesta kärsivien potilaiden saattohoito Tutkimuksen tilanne Raimo Sulkava Geriatrian professori Itä Suomen yliopisto 6.11.2012 Nykytilanne Yli 80% pitkäaikaishoidossa olevista potilaista on

Lisätiedot

Hoitotahto ja hoidon rajat syöpäpotilaalla

Hoitotahto ja hoidon rajat syöpäpotilaalla Hoitotahto ja hoidon rajat syöpäpotilaalla Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 14.11.13 Eeva Rahko LT, el Sisältö PPSHP hoitoketjuohjeet

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Tahdosta riippumaton hoito, pakkotoimet ja ihmisen itsemääräämisoikeus

Tahdosta riippumaton hoito, pakkotoimet ja ihmisen itsemääräämisoikeus Tahdosta riippumaton hoito, pakkotoimet ja ihmisen itsemääräämisoikeus Ritva Halila, pääsihteeri Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) www.etene.org Suomessa pakon käyttö on

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

TERVETULOA Savonlinnan seurakunnan VAPAAEHTOISEKSI

TERVETULOA Savonlinnan seurakunnan VAPAAEHTOISEKSI TERVETULOA Savonlinnan seurakunnan VAPAAEHTOISEKSI VAPAAEHTOISTOIMINTA KIRKOSSA vahvistaa osallisuutta seurakunnan elämässä ja toiminnassa antaa mahdollisuuksia toteuttaa seurakuntalaisuutta ja kristillisyyttä

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluissa on toteutettu vanhuspalvelulain 6 :ään perustuen palvelujen laatukyselyt kevään ja kesän 2014 aikana. Kyselyjen tarkoituksen on ollut selvittää

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Stressi ja mielenterveys

Stressi ja mielenterveys Stressi ja mielenterveys Jokainen ihminen sietää tietyn määrän stressiä. Kun sietokyvyn raja ylittyy, stressi alkaa haitata elämää. Se voi aiheuttaa esimerkiksi unettomuutta. Voit vaikuttaa omaan mielenterveyteesi,

Lisätiedot

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY 15.9. 31.10.2015 TAUSTAA Vanhuspalvelulaissa (2013) ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa laatusuosituksissa (2013, 2008) korostetaan, että eri palveluissa

Lisätiedot

Espoon parhaat potilaat Kivenlahti-Stensvik ry. Apulaisylilääkäri Sanna Mustonen Vastaava hoitaja Tiia Palanne Kivenlahden terveysasema

Espoon parhaat potilaat Kivenlahti-Stensvik ry. Apulaisylilääkäri Sanna Mustonen Vastaava hoitaja Tiia Palanne Kivenlahden terveysasema Espoon parhaat potilaat 17.5.16 Kivenlahti-Stensvik ry Apulaisylilääkäri Sanna Mustonen Vastaava hoitaja Tiia Palanne Kivenlahden terveysasema Happy or not 18.5.2016 2 Meidän potilaat Aktiivisia Yhteistyökykyisiä

Lisätiedot

Kuka päättää kuolemasta?

Kuka päättää kuolemasta? Kuka päättää kuolemasta? Joensuu 15.2.2016 Heikki Pälve Toiminnanjohtaja LKT, anest. ja tehohoidon el. Ensihoidon erityispätevyys Hallinnon pätevyys Maailman Lääkäriliiton eettisen komitean pj Kuka päättää??

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti 2013-2015 Muut kaikki hylkää, Yhteisen seurakuntatyön ja seurakuntien mahdollisuudet vanhusten avohoidon ja kotisairaalan asiakkaiden henkisiin ja hengellisiin

Lisätiedot

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS Intranasaalinen fentanyylisumute

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS Intranasaalinen fentanyylisumute ETUKANSI INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS Intranasaalinen fentanyylisumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA INSTANYL -VALMISTEESTA Tutustu huolellisesti tähän oppaaseen ja lue lääkepakkauksessa oleva pakkausseloste

Lisätiedot

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Maarit Kairala marit.kairala@ulapland.fi Miten kunnat varautuvat kansalliseen tietojärjestelmään?

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto Kivun lääkehoidon seuranta Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto fifthvital singn viides elintärkeä toiminto Pulssi Hengitys Kehonlämpö, Diureesi RR K i p u Kivunhoidon portaat. mukaillen

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen hoitotahdolla ja edunvalvontavaltuutuksella

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen hoitotahdolla ja edunvalvontavaltuutuksella Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen hoitotahdolla ja edunvalvontavaltuutuksella Sari Elomaa-Siren, lakimies, varatuomari Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr Sanastoa Itsemääräämisoikeus - oikeus määrätä

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

No, miten voidaan yrittää varmistaa se, että saadaan aikaiseksi sopimus, joka toimii myös arjessa?

No, miten voidaan yrittää varmistaa se, että saadaan aikaiseksi sopimus, joka toimii myös arjessa? Väestöliiton järjestämä seminaari 6.6.2008 Vertaistoiminnan kehittäjä, psykologi Virpi Lahtiharju: Miten lapsi voisi näkyä perheasioiden sovittelussa? Lapsi on sovittelussa mukana puheen ja mielikuvien

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Potilaan mahdollisuudet hoidon saatavuuden ja laadun selvittämiseen. Pentti Arajärvi Terveysfoorumi 12.3.2015

Potilaan mahdollisuudet hoidon saatavuuden ja laadun selvittämiseen. Pentti Arajärvi Terveysfoorumi 12.3.2015 Potilaan mahdollisuudet hoidon saatavuuden ja laadun selvittämiseen Pentti Arajärvi Terveysfoorumi 12.3.2015 1 sosiaali ja terveyspalvelut tarveperusteisia (riittävät palvelut) edellytykset toimia yhteiskunnan

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

VALOT TOIMINTAMALLI. 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen. 2. Yhteistyön käynnistäminen omaisen kanssa. 3. Selvityksen tekeminen terveydenhuollossa

VALOT TOIMINTAMALLI. 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen. 2. Yhteistyön käynnistäminen omaisen kanssa. 3. Selvityksen tekeminen terveydenhuollossa VALOT TOIMINTAMALLI 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen Kaikki ammattiryhmät Ennustettavissa oleva omaishoito Käynnissä oleva omaishoito 2. Yhteistyön käynnistäminen kanssa Vastuu työntekijä (esim. hoitaja,

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Ohjeita vainajan omaisille

Ohjeita vainajan omaisille Ohjeita vainajan omaisille Satakunnan sairaanhoitopiiri Päivitys 05/2016 Päivittäjä PA, rt 2 Hyvä omainen Olet menettänyt läheisesi. Se tuo mukanaan monia käytännön järjestelyjä, jotka pitää hoitaa surun

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 12.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2012 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Potilaan itsemääräämisoikeus ja hoitotahto Tarja Holi johtaja, Valvira

Potilaan itsemääräämisoikeus ja hoitotahto Tarja Holi johtaja, Valvira Potilaan itsemääräämisoikeus ja hoitotahto Tarja Holi johtaja, Valvira 25.11.2013 Tarja Holi 1 Perustuslaki * Jokaisella on oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen

Lisätiedot

Potilaan oikeudet.

Potilaan oikeudet. Potilaan oikeudet Valvira.fi @ValviraViestii Potilaan oikeudet POTILAALLA ON OIKEUS saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava. Terveyspalveluita

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Sidonnaisuudet Tutkija, Oulun yliopisto, PPSHP Psykoterapiakouluttaja,

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa (hoidettavaa) koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Muistisairaan saattohoito eettisiä pohdintoja. Raimo Sulkava, prof neurologi, geriatri 9.10.2014

Muistisairaan saattohoito eettisiä pohdintoja. Raimo Sulkava, prof neurologi, geriatri 9.10.2014 Muistisairaan saattohoito eettisiä pohdintoja Raimo Sulkava, prof neurologi, geriatri 9.10.2014 Nykytilanne Yli 80% pitkäaikaishoidossa olevista potilaista on dementoituneita 12.000 dementiapotilasta kuolee

Lisätiedot

merkitys omaisten ja vainajan

merkitys omaisten ja vainajan Hautaamisen ja hautauskulttuurin merkitys omaisten ja vainajan näkökulmasta Anna Liisa Aho TtT, dosentti Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö KUOLEMA JA TYÖ - seminaari 52 409 kuollutta Lapsikuolleisuus

Lisätiedot

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin!

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakoti ja Hopeahovi Pielaveden vanhustyönkeskus Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakodissa ja Hopeahovissa asuu muistisairaita vanhuksia. Monilla asukkaista on eriasteisia käytösoireita.

Lisätiedot

ABC-OPAS OMAISELLE. Läheiseni mielenterveys tai päihteiden käyttö huolettaa. Onko minun jaksamisellani väliä?

ABC-OPAS OMAISELLE. Läheiseni mielenterveys tai päihteiden käyttö huolettaa. Onko minun jaksamisellani väliä? ABC-OPAS OMAISELLE Läheiseni mielenterveys tai päihteiden käyttö huolettaa. Onko minun jaksamisellani väliä? Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry 2016 Hyvä lukija! Onko läheiselläsi mielenterveys-

Lisätiedot

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE Lapsi Vanhempi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI VANHEMMAN SILMIN Kerro minulle lapsestasi. Millainen hän mielestäsi on? Kerro omin sanoin tai käytä alla olevia kuvauksia:

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali-

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko

Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus Itsemääräämisoikeus tarkoittaa, että ihmisellä on oikeus määrätä omasta elämästään ja tehdä omia valintoja. Useimmat päämiehet tarvitsevat

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Kotiutuksessa huomioitavia asioita

Kotiutuksessa huomioitavia asioita Kotiutuksessa huomioitavia asioita Sujuvampaa hoitoa lonkkamurtumapotilaalle 4.2.2015 Maarit Virtanen Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Akuutti ortopedinen kuntoutusosasto Onnistunut kotiutus Onnistuneet

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Saattohoito Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan muistio

Saattohoito Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan muistio Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) Saattohoito Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan muistio Työryhmäraportti ETENE:n saattohoitotyöryhmä: Sirkku Eho

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh I osa Ikäihmisten tarpeet ja palveluiden laatu Riitta Räsänen YTT, TtM, esh Laatuhoiva Oy Esitykseni pohjana Räsänen Riitta. Ikääntyneiden asiakkaiden elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoivassa sekä hoivan

Lisätiedot

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Voiko kuolevan potilaan päivystyskäyntejä ehkäistä hoidon paremmalla ennakkosuunnittelulla?

Lisätiedot

Palliatiivinen ja saattohoito Jyväskylän kotisairaalassa

Palliatiivinen ja saattohoito Jyväskylän kotisairaalassa Palliatiivinen ja saattohoito Jyväskylän kotisairaalassa KUOLEMA TULEE, OLETKO VALMIS seminaari KS-KS Auditorio 10.10.2016 Evl Emma Honkanen Kotisairaala Tarjoaa ympärivuorokautista sairaalatasoista hoitoa

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen vähälääkkeinen hoito

Muistisairaan ihmisen vähälääkkeinen hoito Sodankylä Muistisairaan ihmisen vähälääkkeinen hoito Kotihoidon palveluohjaaja, muistihoitaja Tuula Kettunen 17.2.2014 2014 DEMENTIAINDEKSI Sodankylässä geriatri 2005 2013, muistineuvolatoiminta aloitettiin

Lisätiedot

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin Videointerventioiden eettistä pohdintaa Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin kouluttaja Eettiset lähtökohdat Ensimmäinen eettinen periaate:

Lisätiedot

Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus

Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus Mervi Pöntinen neurologian poliklinikka/ PHKS Epilepsiahoitaja toimii hoitotyön asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä vastaten omalta osaltaan epilepsiaa

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot