VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMIVAMPI MAAILMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMIVAMPI MAAILMA"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMIVAMPI MAAILMA

2 2 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ Destia vuonna Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Riskienhallinta 8 Toimialan näkymät 10 Liiketoiminta 12 Destian palvelut 13 Infrarakentaminen 14 Infrahoito ja -kunnossapito 15 Rata 16 Kiviaines ja kalliorakentaminen 17 Asiantuntijapalvelut 18 Yritysvastuu 19 Taloudellinen vastuu 20 Sosiaalinen vastuu 20 Ympäristövastuu 22 Organisaatio ja päätoimipaikat Siltojen kaksivuotinen ylläpitourakka alkaa Uudellamaalla, Päijät- ja Kanta-Hämeessa Simola Sieraniemi-tien rakennustyöt Nilsiässä käynnistyivät Katu- ja kunnallistekniikan rakentaminen Ylöjärvelle alkaa Destialle kahdeksan kunnossapidon alueurakkaa Raisio-tunnelin räjäytystyöt alkoivat Neljä yksikköä saavuttanut 120 päivää ilman tapaturmia Ainutlaatuinen Kelikeskusyhteistyö tienkäyttäjien turvana jo 10 vuotta Kehäradalla suurin silta valettu Savonlinnan ohikulkutie avataan liikenteelle Destia rakentaa Ylitornion keskusurheilukenttää Destia urakoi Hattulaan kunnallistekniikan Haikulan silta valittiin vuoden 2012 sillaksi Työyhteenliittymä METRO voitti kolmannen Turvallisin metrotyömaa -kilpailun Destia urakoi tienparannustyöt välillä Karkkila Loukku Kalasataman metrosilta siirrettiin onnistuneesti Destia palkitsi parhaat infra-alan opinnäytetyöt Turussa Torsten Lunabba palkittiin sillanrakennuksen erikoispalkinnolla Tampereelle rakentuu parempaa vesihuoltoa Destialle kunniamaininta Suomen paras kesätyönantaja kilpailussa Jyväskylän eteläinen alueurakkaa viestii tienkäyttäjille Facebookissa

3 DESTIA RAKENTAA, YLLÄPITÄÄ JA SUUNNITTELEE LIIKENNE- JA TEOLLISUUSYMPÄRISTÖJÄ, JOTTA ELINYMPÄRISTÖ OLISI TOIMIVA JA TURVALLINEN. LAADUKKAAT INFRARATKAISUT TOTEUTETAAN VAHVALLA AMMATTITAIDOLLA HYÖDYNTÄEN VIIMEISIMPIÄ TYÖMENETELMIÄ. 3 DESTIA VUONNA 2012 Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Palvelut ulottuvat kattavasta maanpäällisestä toiminnasta myös maanalaiseen rakentamiseen. Destian asiakkaita ovat valtionhallinnon organisaatiot, kunnat ja kaupungit sekä teollisuus- ja liikeyritykset. Kattavan toimipaikkaverkkonsa ansiosta Destia on aina lähellä asiakkaitaan Suomessa. Destia-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli yli 500 miljoonaa euroa. Destia-konserni koostuu emoyhtiö Destia Oy:stä ja tytäryhtiöistä. Henkilöstöä Destiassa on keskimäärin Destia on osaajien talo, jossa on kannustava ilmapiiri sekä infra-alan laajimmat mahdollisuudet hyödyntää osaamista. ratarakentamisen ja ratainfran kunnossapitotyöt; Kivitulosyksikkö kiviainespalvelun, kallio- ja kaivosrakentamisen ja Asiantuntijapalvelut suunnittelun, mittaamisen ja kansainvälisen konsultoinnin. Vuoden 2013 alussa Destian organisaatiorakennetta tiivistettiin neljään alueelliseen ja kahteen toiminnalliseen tulosyksikköön. Alueelliset tulosyksiköt ovat Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi- Suomi ja Pohjois-Suomi; toiminnalliset tulosyksiköt ovat Erikoisrakentaminen, sisältäen kiviainespalvelun, kallio- ja kaivosrakentamisen, rataliiketoiminnan ja kaluston, sekä Asiantuntijapalvelut. Tutustu tarkemmin Destian organisaatioon sivulta Länsimetron tunnelit kohtasivat kaupunkien rajalla Kantatie 51:n ensimmäinen parannettu osuus avataan liikenteelle nelikaistaisena Destia rakentaa Nuijamaalle kuusi kilometriä rekkakaistaa Tienparannus valtatie 2:lla Karkkilaan valmistui suunnitelmien mukaan Joensuun kehätie väliltä Repokallio Käpykangas valmis Vuonna 2012 Destian toiminta jakautui viiteen alueelliseen ja kolmeen toiminnalliseen tulosyksikköön. Alueelliset tulosyksiköt, joiden palveluina ovat infrarakentaminen ja -hoito, olivat Etelä-Suomi, Länsi- Suomi, Lounais-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjoiskalotti. Toiminnalliset tulosyksiköt olivat Rata, Kivi ja Asiantuntijapalvelut. Infrarakentamisen liiketoiminta sisältää liikenneväylien, liikenne- ja teollisuusympäristöjen sekä koko elinympäristön rakentamisen; infrahoidon liiketoiminta sisältää liikenneväylien, sorateiden, siltojen sekä liikenneympäristön hoidon ja kunnossapidon sekä kelikeskuspalvelut. Rata-tulosyksikkö käsittää KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, IFRS Milj. euroa Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 507,3 492,5 Liiketulos, jatkuvat toiminnot 14,0 8,4 % liikevaihdosta 2,8 1,7 Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot 11,1 3,5 % liikevaihdosta 2,2 0,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,5-5,4 Omavaraisuusaste, % 35,2 25,7 Nettovelkaantumisaste, % -40,5 17,5 Investoinnit, % liikevaihdosta 1,4 1,1 Henkilöstö keskimäärin TOIMIVAMPI MAAILMA

4 4 Toimitusjohtajan katsaus Onnistumisia isoissa hankkeissa Vuoden aikana on panostettu voimakkaasti henkilöstön osaamiseen ja strategian mukaisesti kannattavuuden parantamiseen. Destian vuosi 2012 oli hyvä. Onnistuimme isoissa hankkeissa erityisesti Kirkkonummella Kantatie 51:llä ja Savonlinnassa Valtatie 14:llä, jotka kummatkin otettiin liikenteelle käyttöön noin vuoden etuajassa. Vuoden aikana on panostettu voimakkaasti henkilöstön osaamiseen ja strategian mukaisesti kannattavuuden parantamiseen. Kannattavuus syntyy ennen muuta projektien taloudellisen hallinnan ja teknisen osaamisen kautta. Näitä käytiin läpi mittavassa valmennuksessa vuoden aikana. Valmennukseen osallistui koko linjaorganisaatio työnjohdosta yksikönjohtajiin. Työturvallisuus on ollut keskeinen teema niin näissä valmennuksissa kuin toiminnassa ylipäätään. Viime vuonna tätä on tuettu muun muassa ottamalla käyttöön työturvallisuuteen liittyvä palkitsemisjärjestelmä. Voimakkaita panostuksia automaation kehittämiseen Inframarkkinassa haetaan ja kokeillaan muun muassa erilaisia rahoitusmalleja ja urakkamuotoja. Olemme Destiassa hyvin tyytyväisiä siihen, että pääasiakkaamme, julkisen sektorin isot toimijat Liikennevirasto etunenässä, ovat yhä enemmän hakeneet urakkamalleja, joissa alan toimijat pystyvät hyödyntämään laajaa ja vahvaa omaa teknistä osaamistaan ja innovaatioita. Näemme, että tämä on se suunta, jolla myös alan tuottavuutta pystytään jatkossa kehittämään. Olemme tehneet voimakkaita panostuksia esimerkiksi automaation kehittämiseen ollaksemme edelläkävijä näissä menetelmätekniikoissa ja teknisessä osaamisessa. Destian tilauskanta on edellisvuotta selkeästi alemmalla tasolla, ja markkina on arviomme mukaan edellisvuotta haastavampi. Arvioimme kuitenkin laajaan palvelutarjontaan ja vahvaan tekniseen osaamiseemme perustuen, että tänä vuonna Destian liikevaihto ja -voitto ovat edellisen vuoden tasolla. Vuoden päätavoitteena kannattavuuden varmistaminen Alkaneena vuonna 2013 jatkamme voimakasta panostusta osaamisemme kehittämiseen, viemme jälleen läpi koko linjaorganisaation valmennuksen, jossa pureudumme vielä syvemmin projektien ja talouden hallinnan kysymyksiin, jatkamme rekrytointivalmisteluja tekemällä entistä laajempaa harjoittelijayhteistyötä ja panostamme tietojärjestelmiimme tavoitteena saada tuotannolle paras mahdollinen tietotekninen tuki. Vuoden pääfokus on edelleen strategiatavoitteiden mukainen kannattavuuden varmistaminen, johon näillä edellä mainituilla kehittämistoimillakin tähdätään.

5 5 Kiitän asiakkaitamme meille osoitetusta luottamuksesta ja mahdollisuudesta olla rakentamassa toimivampaa maailmaa kanssanne. Samoin haluan kiittää destialaisia määrätietoisesta työstä niin viime kuin aiempinakin vuosina. Viime vuosien voimakkaiden sopeutusten ja kiinteiden kulujen saneerausten jälkeen näin vahvan tuloskunnon osoittaminen on merkki siitä, että meillä on tahtoa. Sen varaan on hyvä lähteä rakentamaan toimivampaa maailmaa. Hannu Leinonen toimitusjohtaja Katso toimitusjohtaja Hannu Leinosen videokatsaus Destian verkkovuosikertomuksessa osoitteessa Tiesitkö, että Suomessa infrarakentaminen sijoittuu 50 %:sti Etelä-Suomeen. Länsi-Suomen osuus on 25 %, Pohjois-Suomen 13 % ja Itä-Suomen 12 %. Lähde: Rakennusteollisuus RT Oy toimitusjohtajan katsaus

6 6 Destian strategia Jatkuva kehittäminen luo edellytyksiä kannattavalle kasvulle Destia keskittyy ydinliiketoiminnan kannattavuuden varmistamiseen Suomessa ja vahvistaa olevien liiketoimintojen markkina-asemaa. Destia palvelee asiakkaitaan paikallisesti alueellisella toimintamallilla. Destian vahva tekninen osaaminen varmistetaan osaamisen jakamisella läpi organisaation sekä jatkuvalla kehitystyöllä. Vuonna 2013 jatkamme voimakasta panostusta osaamisemme kehittämiseen keskittyen edelleen projektien ja talouden hallintaan. Tähän pyritään vuoden 2013 strategisella tositoimella, TahTo-valmennuksella, johon osallistuu yli 700 destialaista. TahTo on suorituksen johtamiseen ja parantamiseen tähtäävä valmennus, ja sen tavoitteiden toteutumista seurataan kvartaaleittain muun muassa auditointien ja kehitystä kuvaavien mittareiden avulla. Vuonna 2013 toimintaa parannetaan lisäksi pidempikestoisilla kehitysohjelmilla, jotka liittyvät Destia-brändiin, tietoteknisiin järjestelmiin ja harjoittelijaohjelmaan. Strategiset valinnat Keskitymme ydinliiketoiminnan kannattavuuden varmistamiseen Suomessa. Ydinliiketoimintojamme ovat toiminnot, joissa meillä on selkeät kilpailuedut ja joissa Destialla on johtava markkina-asema tai joilla lähtökohtiensa puolesta on edellytykset johtavaan markkina-asemaan. Kehitämme jatkuvasti operatiivista toimintaamme, tarjoustoimintaa, riskienhallintaa ja projektien tavoitteellista toteuttamista. Palvelemme asiakkaitamme paikallisesti, jolloin voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin entistä tehokkaammin. Suuret rakennushankkeet toteutamme käyttämällä parhaita resurssejamme valtakunnallisesti. Prosesseilla varmistamme koko vahvan teknisen osaamisemme tarjoamisen sekä palvelumme tasalaatuisuuden asiakkaidemme hyödyksi. Keskitymme tärkeän valtionhallinnon (Liikennevirasto sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset) asiakkuuden lisäksi entistä enemmän myös paikallisasiakkuuksiin eli teollisuus- ja kunta-asiakkaisiin. Panostamme suorituksen johtamiseen ja parantamiseen sekä valmennamme tuotantotehokkuuteen TahTo-kehityshankkeellamme. Vuonna 2013 jatkamme voimakasta panostusta osaamisemme kehittämiseen keskittyen edelleen projektien ja talouden hallintaan.

7 7 Missio Toimivampi maailma on olemassa olomme perusta. Me destialaiset rakennamme, ylläpidämme ja suunnittelemme elinympäristöämme, jotta se olisi toimivampi ja turvallinen. Toteutamme laadukkaita ratkaisuja ja palveluja ammattitaidolla hyödyntäen viimeisimpiä työmenetelmiä. Visio Olemme vuoteen 2015 mennessä parasta asiakaspalvelua tarjoava ja yksi kannattavimmista infrapalveluyhtiöistä Suomessa. Arvot Toimintamme perustuu rehtiyteen, rohkeuteen ja taitoon, joiden avulla pääsemme tavoitteisiimme. Olemme rehtejä asiakkaitamme kohtaan. Rohkeasti ja taidolla toteutamme vastuullisia infraratkaisuja, jotka tekevät maailmastamme pala palalta toimivampaa. strategiakauden taloudelliset tavoitteet Kasvu ydinliiketoiminnoissa markkinoiden kasvua nopeampi Liikevoitto 4 % Sijoitetun pääoman tuotto 15 % Omavaraisuusaste 35 % Tiesitkö, että Suomen rakennusyritysten markkinat vuonna 2011 oli yhteensä 29,5 miljardia euroa. Tästä infrarakentamisen osuus oli 27 % eli 8 miljardia. Lähde: Rakennusteollisuus RT ry DESTIAN STRATEGIA

8 8 Riskienhallinta tukee liiketoimintaa Destian riskienhallinnan tavoitteena on ehkäistä tekijöitä, jotka toteutuessaan vaarantavat liiketoiminnan tavoitteiden toteutumisen, sekä vahvistaa tekijöitä, joilla on liiketoimintaa tukeva vaikutus. Riskienhallinta on osa Destian johtamista, ja se on sisällytetty osaksi Destian strategiaprosessia, vuosiohjausta ja projektitoimintaa. Merkittävät strategian toteuttamiseen liittyvät riskit tunnistetaan ja arvioidaan osana strategiatyötä. Riskien hallitsemiseksi niille määritetään vastuut ja toimenpiteet vuosittain. Destian riskikartta sisältää riskienhallinnan toimenpiteet ja vastuut. Toimenpiteiden toteutumista ja riskitilannetta arvioidaan vähintään puolivuosittain. Destia luokittelee riskit markkina- ja toimintaympäristöriskeihin, toiminnallisiin riskeihin, vahinkoriskeihin sekä taloudellisiin riskeihin. Useat Destian riskit liittyvät projektitoimintaan. Projektikohtainen riskienhallinta kattaa projektin kaikki keskeiset vaiheet. Kussakin vaiheessa tunnistetaan riskit, arvioidaan niiden merkittävyys sekä sovitaan toimenpiteet, vastuut ja aikataulut riskien ehkäisemiseksi. Vallitseva markkinatilanne luo epävarmuutta Destian merkittävimmät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät vallitsevaan markkinatilanteeseen. Useimmat talouden tunnusluvut ja ennusteet ovat heikentyneet edelleen viime aikoina. Julkisen sektorin investoinnit infraan vähenevät. Talouden epävarmuus on vähentänyt myös yksityissektorin investointihalukkuutta. Määrärahojen ja investointien niukkuus heijastuu alan kilpailutilanteeseen. Merkittävimmät toiminnalliset riskit liittyvät projektitoimintaan. Projektien kannattavuuteen epävarmuutta luovat panoshintojen mahdollinen nousu sekä kyky hallita projektien tarjouslaskentaan ja toteuttamiseen liittyvät riskit. Projektiriskiä hallitaan tarjoustoiminnasta toteutukseen kattavilla riskienhallinnan menettelyillä sekä sopimusehdoin ja vakuutuksin. Lue lisää Destian riskienhallinnasta internetsivuilta osoitteesta ja lähiajan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Destian verkkovuosikertomuksesta osoitteesta Tiesitkö, että Rakennusteollisuus ry:n tavoitteena on saada rakennusalan työtapaturmat nollaan vuoteen 2020 mennessä. Destian Itä-Suomen tulosyksikössä ei vuonna 2012 tapahtunut yhtään sairauspoissaoloon johtanutta työtapaturmaa.

9 9 Riskit Destian keinot Destian menettelyt riskien hallitsemiseksi I Markkina- ja toimintaympäristöriskit Strategian toteuttamisen ulkoiset epävarmuustekijät Riskienhallintapolitiikka Strategian päivityksen prosessi Riskien arviointi strategiaprosessin yhteydessä mukaan lukien käsittely hallituksessa ja johtoryhmässä Riskienhallinnan toimenpiteistä päättäminen konsernin ja liiketoiminnan tasolla Konsernin ja liiketoiminnan riskitilanteen seuranta ja toimenpiteiden arviointi neljännesvuosittain Riskienraportointi ja käsittely tulosraportoinnin yhteydessä II Toiminnalliset riskit Projektiriskit: projektien tarjoustoiminnan ja toteutusriskien hallinta III Vahinkoriskit Äkilliset ja yllättävät vahinkoriskit IV Taloudelliset riskit Rahoitusriskit: likviditeetti-, valuutta-, korko-, vastapuoli-, luotto- ja hyödykeriskien hallinta Työjärjestys Toimintajärjestelmän menettelyt tarjoustoiminnan ja projektinhallinnan osalta Henkilöstön koulutus ja valmennus Destian vakuutusohjelma Kriisitilanneohjeet Rahoituspolitiikka Työjärjestys Toimintajärjestelmän projektinhallinta, mukaan lukien projektitoimintaan liittyvät riskienhallinnan menettelyt Projektiseuranta, -raportointi ja ennustaminen Toiminnan seuranta ja arviointi: sisäiset ja ulkoiset arvioinnit Projektinhallintaosaamisen kehittäminen Vakuutusohjelman ja -ohjeiden edellyttämät toimenpiteet omaisuuden ja vastuiden turvaamiseksi Toimintajärjestelmän projektinhallinnan mukaiset riskienhallinnan menettelyt Rahoitusratkaisujen hoitaminen keskitetysti talous- ja rahoitusyksikön toimesta Yhtenäiset projektitalouden hallinnan menettelyt Rahoitustoiminnasta raportoidaan hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle neljännesvuosittain Ulkoinen ja sisäinen tarkastus seuraavat rahoituspolitiikan noudattamista konsernissa DESTIAN RISKIENHALLINTA

10 10 Toimialan näkymät Inframarkkinoilla vakaata kysyntää Vuonna 2012 alan investoinnit vähenivät edellisvuoteen verrattuna valtion kiinteähintaisten maa- ja vesirakennusinvestointien myötä. VTT:n suhdanne-ennusteen mukaan infrarakentaminen supistui noin 2 prosenttia. Vuonna 2012 supistuvia sektoreita olivat talojen uudisrakentamisen aluetyöt sekä katujen ja vesihuollon rakentaminen. Maa- ja vesirakentamisen kustannuskehitys oli nopeaa muuhun hintakehitykseen verrattuna. Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset nousivat 3,1 prosenttia vuoden 2011 joulukuusta vuoden 2012 joulukuuhun. Kustannusnousun arvioidaan olevan kuitenkin tasaantumassa. Talouden epävarmuus jatkuu Suomessa ja muualla Euroopassa. Euroalueen kriisi aiheuttaa epävarmuutta ja vaikuttaa taloudellisen toimintaympäristön heikkenemiseen ja rahoituksen saatavuuteen myös infrarakentamisessa. Maa- ja vesirakentamisen suhdanteisiin vaikuttaa kansantalouden kehitys, valtion ja kuntien rahoitusvaje, korkea kustannustaso sekä talonrakentamisen supistuminen. Infralla luodaan kansallista kilpailukykyä Infra-alan yritysten toimintaan vaikuttavat megatrendit ovat kaupungistuminen, ilmastonmuutos, ikääntyminen ja turvallisuus. Suomalaisille yrityksille on tärkeää toimivat liikenneyhteydet, pääväylät ja niitä tukevat syöttöväylät. Suomen erityishaasteena on teollisuuden logistisen verkon tehokkuuden turvaaminen, erityisesti puuhuollossa, maaseudun autioituessa.

11 Infrarakentamisen ja kunnossapidon sisältö ja arvo vuonna 2011, yhteensä 8,1 (milj. euroa) Kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 600 e Tiet 900 e 11 Uudistalorakentamisen alueosat e Kadut e Kaivosten avaaminen 250 e Radat 710 e Väestönkasvu keskittyy muutamaan suureen keskukseen: pääkaupunkiseudulle, Tampereelle, Ouluun, Jyväskylään, Vaasaan ja Turkuun. Yhdyskuntarakentamisessa kasvu keskittyy Etelä-Suomen suurille kaupunkiseuduille. Kaupungistuminen ja sen seurauksena lisääntyvä henkilöliikenne lisää myös uusien teiden ja katujen tarvetta sekä kasvukeskuksissa että niiden välillä. Painopistettä siirretään julkisella sektorilla kasvukeskusten ja niiden välisten yhteyksien rakentamiseen ja ylläpitoon. Viime vuosikymmenien vähäiset korjausmäärät pakottavat niin teiden kuin ratojen perusparantamiseen. Lisäksi tarvitaan uusia ratayhteyksiä, etenkin jos suunnitellut kaivoshankkeet toteutuvat. Energiaverkkoja tullaan uusimaan niiden iän ja huoltovarmuusvaatimusten takia. Lisäksi voimalaitoshankkeet tarvitsevat uutta runkoverkkoa. Lento- ja vesiliikenteen infrainvestointien sen sijaan arvioidaan olevan vähäisiä. Toimitilasektorilla tilatehokkuuden kasvattaminen vähentää uudisrakentamisen tarvetta. Tuulivoiman rakentamista jarruttavat työläät suunnittelu- ja lupaprosessit. Infrarakentamisessa valtion hankekorissa on sekä omia että yhteishankkeita kuntien kanssa vuoteen 2020 saakka. Isot infrainvestoinnit ylläpitävät teiden ja ratojen palvelukysyntää. Liikenne- ja viestintäministeriön talousarvio 2013 sisältää hallituksen kehysriihessä hyväksytyt hallituskauden suuret väylien kehityshankkeet vuosille Ohjelman koko on 1,0 miljardia euroa, ja se sisältää muun muassa seuraavia hankkeita E18 Hamina Vaalimaa, Vt 3 Tampere Vaasa (Laihian kohta), Vt 5 Mikkeli Juva, Vt 8 Turku Pori, Ylivieska Iisalmi Kontiomäki ratayhteyden parantaminen ja sähköistys, Kehä I:n parantaminen, Kehä III:n kehittäminen (E18), Vt 22 Oulu Kajaani sekä Helsingin ratapihan parantaminen. Isot toimijat hallitsevat hankkeita Viimeisen vuoden aikana on alalla ollut paljon yritysjärjestelyitä, joissa keskisuuria toimijoita on hävinnyt markkinoilta. Infrarakentamisen palvelualueet ovat kuitenkin edelleen kilpailijakenttänä varsin pirstaloituneet. Pääosa toimijoista on yhteen tai rajattuun palveluvalikoimaan erikoistuneita pienehköjä paikallisia toimijoita. Alalle tulon kynnys on pääosin matala. Destian kilpailijakenttä on pienemmissä ja teknisesti yksinkertaisemmissa töissä varsin paikallinen, mutta muuttuu isompien toimijoiden hallitsemaksi projektien koon ja teknisen vaativuustason kasvaessa. Valtakunnallisia, laajemman palveluvalikoiman tarjoavia yrityksiä on muutamia. Kilpailijakentässä isot infra-alan rakentajat ovat pyrkineet aluemarkkinoille, ja keskisuuret yritykset ovat viime vuosien aikana laajentaneet toimintaansa maantieteellisesti ja tulleet mukaan isoihin urakoihin päätoteuttajan roolissa. Suomen inframarkkinoille on tullut mukaan myös kansainvälisiä toimijoita, samalla kun ulkomaalaistaustaisen työvoiman käyttö on kasvussa. Infrarakentamisen määrän arvioidaan pysyvän vuonna 2013 edellisvuoden tasolla. Uusia, isoja urakoita tulee niukemmin tarjolle, joten kilpailu urakoista tulee olemaan tiukkaa. Valtion infrainvestoinnit tulevat supistumaan lähivuosina. Alijäämäinen budjetti vaikuttaa infrarakentamisen niukkoihin rahoitusmahdollisuuksiin uusista rahoitusratkaisuista huolimatta. Vuonna 2014 rakentamisen volyymi kääntyy ennusteen mukaan hyvin lievään kasvuun. Toimintaympäristön laadinnassa on käytetty seuraavia lähteitä: Euroconstruct, Liikennevirasto, Rakennusteollisuus, Tilastokeskus, VTT, Valtiovarainministeriö Muu väyläja ympäristörakentaminen 920 e Maarakennuskustannusindeksin vuosimuutos Tiesitkö, että Vesihuolto 550 e Energia 900 e Tietoliikenne 800 e Lähde: VTT Infra suhdanteet Lähde: Tilastokeskus Infrarakentamisen asiakkaista suurin on yksityissektorilta (61 %), seuraavaksi kunnista (39 %) ja valtiolta (10 %). Yksityisellä sektorilla eniten työllistää kaivosala, uudistalonrakentaminen ja talojen ulkoalueiden hoito. Lähde: Rakennusteollisuus RT ry toimialan näkymät

12 Vt6 Joensuun kehätie. 12 Destian liiketoiminta Toimiva ja turvallinen elinympäristö koko elinkaaren ajan Vahvin asema Destialla on teiden hoidossa. Uusien urakoiden käynnistyessä 1. lokakuuta 2012 Destian markkinaosuus kaikista maanteiden hoidon ja ylläpidon alueellisista palvelusopimuksista on 56 prosenttia. Destialla oli vuoden lopussa sopimukset yhteensä 47 alueurakasta. Lisäksi Destialla on muiden asiakkaiden kanssa noin 30 talvihoitourakkaa eri puolilla Suomea. Destialla on merkittävä asema suurissa tiehankkeissa ja niihin liittyvässä insinöörirakentamisessa. Monipuolisen osaamisensa ja vahvojen resurssiensa ansiosta Destia pystyy toteuttamaan suuria ja vaativia hankkeita, jotka sisältävät rakentamisen lisäksi myös suunnittelua. Ratamarkkinassa Destia on toiseksi suurin toimija Suomessa. Muita vahvoja segmenttejä, joissa Destialla on merkittävä markkinaosuus, ovat mittaus, siltojen peruskorjaus ja liikennesuunnittelu. Destian kiviainesyksikkö palvelee asiakkaitaan laajalla valikoimalla laadukasta kiviainesta. Destialla on noin 340 maa- tai kiviainesaluetta. Destian asiantuntijapalvelut pitävät sisällään suunnittelun, mittaamisen ja kansainvälisen konsultoinnin. Infrastruktuurin suunnittelussa tarvitaan asiantuntemusta liikenne- ja ympäristösuunnittelusta aina väylien erilaisiin rakenteisiin asti. Onnistuneet suunnitelmat pohjautuvat tarkkoihin liikenne-, maasto- ja maaperätutkimuksiin. DESTIAN LIIKETOIMINTA Konserniyksiköt 8 % Asiantuntijapalvelut 22 % Kiviaines ja kalliorakentaminen 7 % Konsernin henkilöstö palveluittain vuonna 2012 Infrarakentaminen ja -hoito 48 % Rata 15 % Tiesitkö, että Vuonna 2011 rakennetun ympäristön hyväksi tehtiin töitä henkilötyövuotta. Tästä infra-ala käytti väylärakentamiseen, verkostorakentamiseen, yllä- ja kunnossapitoon, talojen infratyöhön ja kaivosavauksiin yhteensä 9 %. Lähde: Rakennusteollisuus RT ry

13 13 DESTIAN PALVELUT Destia on infra- ja rakennusalan palveluyritys, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Palvelut ulottuvat kattavasta maanpäällisestä toiminnasta myös maanalaiseen rakentamiseen. Destian ratkaisuilla luodaan edellytykset turvalliselle ja sujuvalle liikkumiselle ja tehdään ympäröivästä maailmasta pala palalta toimivampi. Destian asiakkaita ovat valtionhallinnon organisaatiot, kunnat ja kaupungit sekä teollisuus- ja liikeyritykset. Kattavan toimipaikkaverkkonsa ansiosta Destia on aina lähellä asiakkaitaan Suomessa. DESTIAN PALVELUT

14 14 Näin rakennamme Suomen suurin sillansiirto Kalasatamassa Kalasataman keskuksen työmaalla Helsingissä suoritettiin heinäkuussa 2012 Suomen suurin sillansiirto-operaatio. Rakennustöiden takia metroliikenne oli pysähdyksissä yhdeksän päivää. Infrarakentaminen Destia on liikenneväylien, liikenne- ja teollisuusympäristöjen ja koko elinympäristön rakentaja. Kattavan osaamisensa, laajan palveluvalikoimansa ja pitkän kokemuksensa ansiosta Destia on Suomen ykkönen infrarakentamispalvelujen tuottajana. Monipuolisen osaamisensa ja vahvojen resurssiensa ansiosta Destia pystyy toteuttamaan suuria ja vaativia hankkeita, jotka sisältävät rakentamisen lisäksi myös suunnittelua. Helsingin Kalasataman metrosillan siirtotyöt valmistuivat tiistaina 17. heinäkuuta iltapäivän aikana. Valmistelutyöt etenivät etuajassa, siten että sillan siirto aloitettiin jo maanantain ja tiistain välisenä yönä yhden aikoihin. Silta liikkui muutaman tunnin aikana kahdeksan metriä. Aamuyöstä valmisteltiin loppumatkan siirtoa, ja toinen vaihe alkoi noin klo Siirtomatka oli sivusuunnassa yhteensä 17 metriä. Silta siirrettiin tietokoneella ohjattavien kahdeksan painetunkin avulla. Painetunkit työnsivät 130 metriä pitkän, 11 metriä leveän ja tonnia painavan sillan siirtorataa pitkin uudelle paikalleen. Destia toimii Kalasataman keskuksen päätoteuttaja SRV:n kumppanina. Destia vastaa infratöiden projektinjohtourakoitsijana Kalasataman keskuksen infran suunnittelun ohjauksesta ja rakentamisesta. Palvelut Tie- ja katurakentaminen Alue- ja ympäristörakentaminen Maa- ja pohjarakentaminen Vesihuollon rakentaminen Energiainfran rakentaminen Silta- ja muu rakennustekninen rakentaminen Asiakkaat Liikennevirasto ELY-keskukset valtion virastot kunnat ja kaupungit teollisuus- ja liikeyritykset Kaikki on mahdollista työn aikana, ja siksi jo suunnitteluvaiheessa otettiin häiriöpelivara huomioon. Aikataulua kiritti töiden yhtäaikainen teko. Parhaillaan siltaa oli siirtämässä työmiestä, Destian projektijohtaja Sami Korhonen kertoo. Katso video Kalasataman sillansiirrosta. Merkittävimmät hankkeet vuonna 2012 Kalasataman keskuksen infratyöt, Helsinki Kantatie 51 Kirkkonummi Kivenlahti Kuokkalan kehä, Jyväskylä Tikkurilantie, Vantaa Valtatie 2 Karkkila Loukku Valtatie 6 Joensuun kehätie Valtatie 14 Savonlinnan ohikulkutie

15 15 Näin hoidamme tietä Jokainen kaupunkiurakka on erilainen Kaupungit ovat alkaneet asteittain kilpailuttaa katujen ja viheralueiden hoitourakoita ulkopuolisilla urakoitsijoilla. Destia on vastannut Oulun alueella Hintta Saarelan alueen viheralueiden hoidosta ja katujen kunnossapidosta jo neljän vuoden ajan. Hintta Saarelan alueen urakka sisältää katu- ja viheralueiden talvi- ja kesähoidon lisäksi puhtaanapitoon kuuluvat työt mukaan lukien kaikkien töiden laadunvalvonnan ja töiden säännöllisen raportoinnin Oulun kaupungin katu- ja viherpalveluille. Urakka-alueella sijaitsevien Laanilanrannan ja Saarelan venesatamien osalta urakkaan kuuluvat pysäköinti- ja veneiden säilytysalueiden sekä kulkuväylien hoito katualueiden hoitovaatimusten mukaisesti. Asuntoaluetyyppisen alueen vihertyöt voivat olla yllättävän työläitä, kun hoidettavana on paljon yksityiskohtia, kuten pensasryhmien, kivituhkakäytävien, viheristutusten sekä leikkikenttien ja koirapuistojen hoitoa. Destian vastuulla olevaan hoitoalueeseen on liittynyt paljon erityispiirteitä. Urakka sisältää sekä hoitosopimusettä yksityisteitä. Sadekesä piti työnjohdon valppaana Tasaisen runsassateinen kesä piti viheralueista vastaavat aliurakoitsijat kiireisinä. Se vaati Destian työnjohdolta valppautta ja ennakoivuutta, sillä viheralueet vaativat myös vuonna 2012 paljon panostusta. Loppusyksyllä Destiaa työllistävät Oulun alueella viheralueiden hoidon lisäksi myös kuivatusjärjestelmien hoito. Yhteistyö Destian ja Oulun kaupungin katu- ja viheraluepalveluiden kanssa on sujunut hyvin. Työn tekeminen on kehittynyt palautteen myötä paremmaksi, ja ongelmakohtiin on tartuttu tekemisen myötä. Kaupunkiurakassa palautetta tulee niin tilaajalta kuin alueella asuvilta asiakkailta. Kaikki kaupunkiurakat ovat erilaisia ja vaativat hyvää paikallista alueen ja sääolojen tuntemusta. Vain tekemällä oppii löytämään oikean tavan selviytyä urakasta laadukkaasti. InfraHOITO ja -kunnossapito Destia on hoito- ja kunnossapitopalvelujen moniosaaja. Destialla on Suomessa pitkäaikaisin kokemus liikenneväylien hoitopalveluissa sekä erittäin vahva alan osaaminen ja paikallistietämys.toiminnan perustana ovat parhaat mahdolliset sää- ja keliennusteet, erittäin kokenut ja osaava henkilöstö sekä tehokkaat työmenetelmät ja kalusto. Oikea ajoitus ja kaluston liikkumisen optimointi vähentävät toiminnan ympäristövaikutuksia. Palvelut Tie- ja katuverkon sekä teollisuuden alueurakat Teiden ja katujen talvihoito Kelikeskuspalvelut Sorateiden hoito ja kunnostus Liikenneympäristön hoito Asiakkaat ELY-keskukset kunnat ja kaupungit yritykset Merkittävimmät hankkeet vuonna 2012 Vuonna 2012 Destia voitti seuraavat alueurakat* ) Heinola Kitee Kiuruvesi Kokkola Lahti Pello Sastamala Siikalatva Kaupunki- ja teollisuusasiakkaat Katu- ja viheralueiden ylläpito, Maaria Paattinen, Turun kaupunki Katu- ja viheralueiden ylläpito, Hintta Saarela, Oulun kaupunki Kangasalan kunnan talvi- ja kesähoidon alueurakka, Kangasalan kunta Eteläisten kaupunginosien alueellinen hoitourakka, Lahden kaupunki Eteläisten kaupunginosien alueellinen hoitourakka, Jyväskylän kaupunki E18 Muurla Lohja ylläpitourakka, TYL E18 Raahen terästehtaan hoitourakka, Rautaruukki Oyj * ) Destian markkinaosuus vuosina Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELYt) kilpailuttamien maanteiden hoidon ja ylläpidon alueellisista palvelusopimuksista on 56 prosenttia. Urakoissa on hoidettavaa tiestöä yhteensä noin kilometriä, josta kevyen liikenteen väyliä yhteensä noin kilometriä. Lisäksi Destialla on muiden asiakkaiden kanssa noin 30 talvihoitourakkaa eri puolilla Suomea. destian palvelut

16 16 Näin hoidamme rataa Rataopisto kouluttaa alan ammattilaisia Destian Rataopisto on kouluttanut jo tuhansia infra-alalla työskenteleviä. Yli puolet opiston koulutuksiin osallistuneista on tullut Destian ulkopuolelta. Rataopisto tarjoaa ratarakentamiseen ja radan kunnossapitoon erikoistuville sekä tiellä työskenteleville yrityksille laadukasta, ajantasaista ja monipuolista opetusta. DESTIAN PALVELUT RATA Destian toteuttamat ratatyöt vaihtelevat suurista päällysrakennetyö- ja siltaurakoista aina vanhojen ratarumpujen vaihtamiseen koko radanpidon elinkaarelta. Destian käytössä on useita rautateiden rakentamiseen, korjaukseen ja kunnossapitoon käytettäviä laitteita, joita on kehitetty erilaisiin asiakastarpeisiin innovatiivisella tuotekehitystyöllä. Destia palvelee ratatöissä koko Suomen alueella. Palvelut Ratarakentaminen Rataverkon kunnossapito Asiakkaat Liikennevirasto satamalaitokset ja -yhtiöt Merkittävimmät hankkeet vuonna 2012 Ajoksen satama, Kemi Pohjoinen malmiraide, Kemi Kirkkonummi Karjaa routapaikkojen korjaus Paikantamismerkit ja paikantamismerkkien lisäkilvet (ST), Itä-Suomi Hajapölkkyvaihto Savonlinna Parikkala Kunnossapitourakat* ) Pieksämäki Rauma Ylä-Savo Karjalan rata Keski-Suomi * ) Suomen rataverkko on jaettu 12 kunnossapitoalueeseen. Destian kunnossapitämät radan ja turvallisuuslaitteiden urakat ovat viisivuotisia. Kouvolassa sijaitseva Rataopisto tarjoaa ratatyöturvallisuuden, laiturityön ja turvamiesten pätevyyskursseja sekä ratatyöstä vastaavan pätevyyskursseja. Koska Liikenneviraston lisäksi Rataopiston on hyväksynyt myös Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, opisto saa tarjota koulutusta myös radanpidon liikenneturvallisuustehtäviin. Rataopiston kouluttajina toimivat Destian omat asiantuntijat. He osaavat opettaa tärkeät asiat käytännönläheisesti, ja heillä on käytössään tuoreimmat tiedot. Alan turvallisuusvaatimukset muuttuvat koko ajan pelkästään EU:sta tulevien uusien asetusten vuoksi, kehityspäällikkö Vesa Korpi kertoo. Yli puolet koulutettavista Destian ulkopuolelta Pakolliset Turva-, Laiturityö-, Turvamies- sekä Ratatyöstä vastaava -koulutukset tuovat opistolle eniten koulutettavia. Noin 55 prosenttia koulutettavista tulee Destian ulkopuolelta. Tähän mennessä kursseille on osallistunut noin henkilöä yli 400 eri yrityksestä. Mukana on hyvin erilaisia ja eri kokoisia yrityksiä. Niitä yhdistää halu erikoistua ratarakentamisen ja ratojen kunnossapidon projekteihin. Ilman pätevää koulutusta hankkeisiin ei pääse käsiksi, Korpi jatkaa. Useat Rataopiston kursseista ovat joko päivän mittaisia teorialuentoja, joihin kuuluu lisäksi viranomaiskoe, tai useamman päivän kursseja, joissa on osana maastossa suoritettava osuus. Rataopisto mittaa jokaisen kurssin laadun palautekyselyin. Liikenneviraston ja alan muiden koulutuslaitosten kanssa käymme vuosittain läpi koulutuksen kannalta ajankohtaisia asioita ja kehitämme koulutussisältöjä eteenpäin, Korpi sanoo.

17 17 Näin louhimme Raisio-tunneli räjäytettiin solaksi Destian solaksi räjäyttämä Raisio-tunneli avattiin käyttöön marraskuussa. Parikymmentä vuotta sitten käyttöönotettu kalliotunneli suljettiin turvallisuussyistä lokakuussa Kustannussyistä tunnelista päätettiin louhia katto pois sen sijaan, että rapistuneita rakenteita olisi lähdetty korjaamaan. Neljän kuukauden aikana katto räjäytettiin alas, ja tunneli muutettiin avoleikkaukseksi. Kanjonista muodostui jyrkkä, paikoin 20 metriä korkea punaharmaa sola kallioiden keskellä. Urakka onnistui erinomaisesti, vaikka louhintatyö vilkkaan liikenteen, lukuisten yritysten ja asutuksen läheisyyden vuoksi oli työsuorituksena vaativa, Destian työpäällikkö Jarkko Kupiainen kertoo. Varo- ja vaikeuskertoimet olivat urakassa poikkeukselliset. Räjäytystyö oli hyvin vaativaa, sillä tunnelin vieressä sijaitsee kauppakeskittymä ja samassa kalliossa Elisan valtakunnallinen ulkomaanliikenteen puhelinkeskus. Oman haasteensa työhön toi myös kallion harjalla kulkeva suurjännitelinja sekä maahan upotetut Kuninkaanväylän suuntaiset kaukolämpöputket, vesijohdot ja erilaiset kaapelit. Tiesitkö, että Urakassa louhittiin noin kuutiota kalliota ja rakennettiin 500 metriä tietä. Entinen tunneli sijaitsee Kuninkaanväylällä, jota pitkin on suora yhteys läheiseen kauppakeskukseen. Vuonna 1992 valmistunut vilkkaasti liikennöity 220 metriä pitkä Raisio-tunneli oli yksi Suomen ensimmäisistä ja pisimmistä maantietunneleista. Kiviaineksia soraa, hiekkaa, kalliomurskeita ja sepeleitä käytetään Suomessa noin 100 miljoonaa tonnia vuosittain. Tämän päivän teknologialla kierrätyskiviaineksilla voidaan korvata kymmenen prosenttia koko kiviainesten kysynnästä. Lähde: Rakennusteollisuus RT ry Kiviaines ja kalliorakentaminen Destian kiviainespalvelut ja kalliorakentaminen pitävät sisällään maa-ainekseen liittyvät toiminnot. Destialla on ympäri maata noin 340 maa- tai kiviainesaluetta, joista on saatavissa laaja valikoima laadukasta maa- tai kiviainesta. Kalliorakentaminen keskittyy pääosin avolouhintaan, mutta yhteiskumppanien kanssa Destia tarjoaa myös maanalaisen rakentamisen palveluita. Palvelut Kiviainespalvelut Kallio- ja kaivosrakentaminen Asiakkaat kunnat ja kaupungit yritykset Merkittävimmät hankkeet vuonna 2012 Kuninkaanväylän rakentaminen, Raisio Merikannontien tunneli, Helsinki Suonenjoki Kuopio päällysrakenneurakan raidesepeli Pieksämäki Kuopio päällysrakenneurakan raidesepeli Kastellin monitoimitalon kiviainekset, Oulu DESTIAN PALVELUT

18 18 Näin suunnittelemme Laserintarkkaa päällystystyötä Destia on vuonna 2012 pilotoinut laserkeilaukseen perustuvaa mallinnusmenetelmää päällystystöissä. Pitkälle viety työkoneautomaatio on nopeuttanut esimerkiksi Kantatie 51:n päällystysaikatauluja, parantanut laatua ja työturvallisuutta sekä säästänyt kustannuksia. Asiantuntijapalvelut Toimivan liikennejärjestelmän taustalla ovat laadukkaat suunnitelmat innovatiivisista esiselvityksistä tarkkoihin rakennussuunnitelmiin. Destiassa on vankkaa asiantuntemusta hankkeiden koko elinkaaren toteuttamiseksi. Infran suunnittelussa tarvitaan asiantuntemusta liikenne- ja ympäristösuunnittelusta aina väylien erilaisiin rakenteisiin asti. Onnistuneet suunnitelmat pohjautuvat tarkkoihin liikenne-, maasto- ja maaperätutkimuksiin. Palvelut Suunnittelu Mittaus Kansainvälinen konsultointi Asiakkaat Liikenne- ja viestintäministeriö kunnat ja kaupungit Maailmanpankki Aasian kehityspankki Merkittävimmät hankkeet vuonna 2012 E18-rakennussuunnittelu, Kotka Tieliikenteen onnettomuusrekistereiden edustavuus- ja peittävyystutkimus Vt 5 Palokangas Humaljoki, Leppävirta ja Kuopio -tiesuunnitelman laatiminen Morenian laadunvalvontatyöt Azerbaidzhaniin tienpidon pitkän tähtäyksen suunnitelma Palvelutasomittaukset Suomessa ja Ruotsissa Laserkeilausta ja siihen liitettävää paikannusteknologiaa on hyödynnetty jo pitkään perinteisessä maanrakentamisessa, ja viime vuosina työkoneautomaatio on levinnyt myös tietyömaille. Siellä yhdeksi sovelluskohteeksi ovat nousemassa vanhan päällysteen korjaustyöt, joissa mallinnuksen pohjana käytettäviä lähtötietokartoituksia tehdään pitkälti takymetri-mittauksilla. Käytännössä se tarkoittaa mittaajien jalkautumista usein hyvinkin vilkasliikenteisille ajoväylille. Työturvallisuusriskien lisäksi mittaaminen on myös hidasta, sillä työtä on useimmiten tehtävä pienissä pätkissä. Turvallista ja tehokasta Kt 51 lähtee Helsingistä Länsiväylänä ja jatkuu Raaseporin Karjaalle. Pilottikohteeksi valittiin Kt 51:n moottoritieksi levenevä osuus Kirkkonummi Kivenlahti. Tieosuudella oli paikoin isojakin pohjaolosuhteista johtuvia painumia, jotka estivät automaattiratkaisujen käytön. Käytännössä tasausta oli hiottava kohdalleen paalu paalulta ja kaarre kaarteelta. Tie on myös erittäin vilkkaasti liikennöity. Mittaaminen perinteisellä takymetri-menetelmällä olisi ollut vaarallista ja hankalaa, kun mittamiesten olisi pitänyt puikkelehtia liikenteen seassa, Destian kehittämispäällikkö Mika Jaakkola toteaa. Pilottiin tulivat Destian Infratieto-yksikön kumppaneiksi Geotrim Oy, Terrasolid Oy ja NCC-Roads. Projektissa Geotrim vastasi laserkeilauksesta sekä työkoneautomaation kalibroinneista ja testauksesta, Terrasolid mittausaineiston georeferoinnista ja mallisuunnittelusta ja NCC varsinaisesta jyrsintätyöstä. Jyrki Toivonen Destian Infrasuunnittelusta teki tierakenteen korjaussuunnittelun ja tuotti 3D-jyrsimelle koneohjausmallin lähtötiedot. Pilottityömaata analysoi myös Oulun yliopiston Rakentamisteknologian tutkimusryhmä. Kt 51:n pilotti nosti Jaakkolan mielestä esiin monia hyötyjä, joista merkittävimpiä ovat nopeus ja vaivattomuus. Niiden ansiosta laserkeilaukseen ja mallinnukseen pohjautuvalla toimintatavalla on selkeitä kasvumahdollisuuksia päällystystöissä. Tämä toimintamalli säästää kustannuksia, materiaaleja ja työtunteja. Samalla paranevat myös työn turvallisuus, laatu ja tuottavuus, kehittämispäällikkö tiivistää.

19 19 YRITYSVASTUU Destian toiminta vaikuttaa merkittävästi yhteiskuntaan, ympäristöön sekä muihin yhtiön sidosryhmiin. Destia jakaa yritysvastuun kenttänsä vastuuseen taloudesta, ympäristöstä sekä ihmisistä ja heidän turvallisuudestaan. Destian vastuullinen toiminta näkyy johtamisessa, toimintatavoissa ja viestinnässä. Destian arvot, jotka määrittelevät yhtiön pyrkivän tavoitteisiinsa rehdisti, rohkeasti ja taidolla, luovat yhtiön yritysvastuullisuuden perustan ja ohjaavat sen kehittämistä. Konsernitason linjaukset vastuullisuuden toteuttamiseksi määritellään eettisissä ohjeissa, laadunhallinnan, turvallisuuden ja työterveyden sekä ympäristöasioiden ja riskienhallinnan toimintapolitiikoissa sekä henkilöstöstrategiassa. Vastuullisuuden konkreettinen toteutus kuvataan toimintatapoina, jotka kattavat kaikki Destian toiminnan osa-alueet. Destia kehittää vastuullista toimintaansa jatkuvasti. Asiakaspalvelu- ja henkilöstökyselyistä saatu palaute ohjaa ja kehittää toimintaamme. Vuoden 2012 yritysvastuuasioista Destia raportoi painetussa vuosikertomuksessa sekä tilinpäätöksen sisältävässä verkkovuosikertomuksessa. Vuonna 2013 Destia keskittyy etenkin yritysvastuun mittaamisen ja raportoinnin kehittämiseen. Eettiset ohjeet ohjaamassa toimintaa Destian uudistetut eettiset ohjeet otettiin käyttöön vuoden 2010 alussa, ja ne jalkautettiin koko henkilöstölle vuoden aikana. Vuonna 2012 eettisiä sääntöjä on käyty läpi tulosyksiköiden johtoryhmässä. Lisäksi niitä on käsitelty esimiesten projektinjohtovalmennuksessa. Destiassa tehdään joka vuosi konserni- ja yksikkötasoisesti riskiarviointi, jonka riskimalleissa käsitellään eettiset ohjeet yhtenä osana. Destian eettisten ohjeiden noudattamista on vuonna 2012 tarkasteltu sisäisen tarkastuksen, sisäisten ja ulkoisten auditointien sekä muiden havaintojen perusteella. Näiden tarkastelujen pohjalta on tehty yhteensä 15 havaintoa eri kohdista, joita ovat esimerkiksi taloudellisesti vastuullinen liiketoiminta, lakien ja säädösten mukaisuus, asiakastyytyväisyys, ympäristövaikutusten huomioiminen, eettiset kauppatavat sekä työturvallisuus ja hyvinvointi. Havainnoista on määritelty toimenpiteet, joiden toteuttamista seurataan vuoden aikana. Lue lisää Destian yritysvastuun toteutumisesta ja eettisistä ohjeista Destian verkkopalvelusta ja verkkovuosikertomuksesta Laatu- ja ympäristösertifikaatit merkittävällä osalla toimintaa Destian toimintapolitiikkoihin perustuvat toimintatavat, ohjeet ja vastuut on koottu yhtiön toimintajärjestelmään. Destialla on kansainväliset ISO-standardien mukaiset laatuja ympäristösertifikaatit ISO 9001 ja ISO Ne kattavat Destian infrarakentamisen, kiviainespalveluiden ja infrahoidon palvelut sekä rataliiketoiminnan. Destia Rail Oy sai ISO ja ISO sertifikaatit vuonna Laatu- ja ympäristösertifikaattien vaatimusten mukaisilla menettelyillä Destia varmistaa tasokkaan ja ympäristön huomioon ottavan toiminnan asiakkailleen ja sidosryhmilleen. Lisäksi sen toimintatavat ovat OHSAS työterveys- ja turvallisuusstandardin mukaiset. Suunnittelupalveluissa Destia noudattaa RALA-sertifikaatin kriteeristöä. YRITYSVASTUU

20 20 TALOUDELLINEN VASTUU SOSIAALINEN VASTUU YRITYSVASTUU Taloudellisen hyödyn jakautuminen sidosryhmittäin Asiakkaat Vuonna 2012 Destia-konsernin liikevaihto oli 507,3 miljoonaa euroa (492,5). Tavarantoimittajat Destia hankki materiaaleja ja palveluita ulkopuolisilta alihankkijoilta ja tavarantoimittajilta 355,6 miljoonalla eurolla (339,1) Henkilöstö Destian henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot olivat 71,9 miljoonaa euroa (74,2) Julkinen sektori Destian verot ja veroluonteiset maksut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0). Destian eläke- ja henkilöstösivukulut olivat 14,6 miljoonaa euroa (14,0). Rahoittajat Destian rahoituskulujen määrä vuoden 2012 aikana oli 3,4 miljoonaa euroa (4,3). Investoinnit Tilikauden bruttoinvestoinnit olivat 7,3 miljoonaa euroa (5,2). Destian taloudellisella vastuulla tarkoitetaan sitä, että yhtiö kehittää ja tarjoaa lisäarvoa tuottavia palveluja asiakkailleen, tarjoaa työpaikkoja, tuottaa hankinnoillaan ja investoinneillaan taloudellista hyvinvointia eri sidosryhmille sekä huolehtii verojen ja veroluonteisten maksujen maksamisesta sekä vastaa omistajan tuotto-odotuksiin. Jotta yritys kykenisi vastaamaan näihin odotuksiin, sen talouden on oltava kunnossa ja toiminnan kannattavaa. Vuonna 2012 Destian omavaraisuusaste oli 35,2 prosenttia ja jatkuvien toimintojen liikevaihto 507,3 miljoonaa euroa. Taloudellinen vastuu rakennusteollisuudessa tarkoittaa sitä, että yritykset vastaavat siitä, että niiden asiakkaat saavat tarvitsemansa tilat ja rakenteet sovitun hintaisena, laatuisina ja aikataulun mukaisesti. Tuotetun infrastruktuurin on koko sen elinkaaren aikana kyettävä yhä paremmin vastaamaan käyttäjien muuttuviin tarpeisiin. Asiakkaiden tarpeiden tyydyttäminen ja taloudellisen hyvinvoinnin tuottaminen edellyttävät tehokasta, kannattavaa, kilpailukykyistä ja tervettä yritystoimintaa sekä mahdollisuuksia pitkäjänteiseen toimintaan. Naiset 14 % Miehet 86 % Henkilöstön sukupuolijakauma vuoden 2012 lopussa Konsernin henkilöstö keskimäärin Destian sosiaalinen vastuu ulottuu kaikkiin sen sidosryhmiin. Tärkeimmät yhtiön sosiaalisen vastuun osa-alueet ovat henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus, henkilöstön osaamisen kehittämiseen, kannustamiseen ja työhyvinvointiin panostus sekä turvallisuusnäkökohtien huomioonotto palvelutuotantoketjujen kaikissa osissa. Destian henkilöstön kehittämisessä panostettiin vuonna 2012 osaamisen lisäämiseen. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana kaikki destialaiset esimiehet osallistuivat projektinjohtamisvalmennukseen, jossa muodostettiin yhteinen käsitys esimiehenä toimimisesta ja projektinhallinnan perusteista. Syksyllä otettiin käyttöön uusi henkilöstöjärjestelmä, joka myös edistää hyvää johtamista. Vuotuisen konsernin henkilöstökyselyn tulokset kohenivat edellisvuodesta. Vuonna 2012 Destian yleisarvosana oli 3,63 (3,47) ja arvio Destiasta kokonaisuutena ja työnantajana nousi 3,72:een (3,59). Vastausprosentti nousi 72 prosenttiin (62 %). Vuonna 2013 jatkuu esimiestyön ja johtamisen tukeminen suorituksen johtamisen valmennuksella, joihin osallistuu kaikkiaan yli 700 destialaista. Lisäksi vuonna 2013 otetaan käyttöön uusittu tulospalkkiojärjestelmä, jolla kannustetaan hyvään suoritukseen tuomalla palkkiokriteerit lähemmäksi työntekijää ja omaa työsuoritusta. Destia panostaa myös opiskelijaharjoittelijoihin vuonna 2013 ja kantaa näin vastuuta infra-alan nuorten työllistymisestä. Tavoitteena turvallinen työpaikka Rakennusteollisuudessa korostuu työturvallisuuteen panostaminen sekä ammattitaidon jatkuva kehittäminen. Turvallisuuden huomioon ottaminen työympäristöissä on tärkeää

1 367 projektia. 50 650 kilometriä kunnossapidettyjä teitä ja katuja maanteiden alueurakoissa. DESTIAN VUOSI 2014. Destialaisia 1 502

1 367 projektia. 50 650 kilometriä kunnossapidettyjä teitä ja katuja maanteiden alueurakoissa. DESTIAN VUOSI 2014. Destialaisia 1 502 DESTIA LYHYESTI DESTIAN VUOSI 2014 Missiomme TOIMIVAMPI MAAILMA Destialaisia 1 502 Puolet Suomen rataverkosta on Destian kunnossapitämää. Olemme suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö Suomessa. Rakennamme,

Lisätiedot

kaupungissa Hommat hoidossa myös

kaupungissa Hommat hoidossa myös via DESTIAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2012 Hommat hoidossa myös kaupungissa Liikenneviraston Juhani Tervala toivoo yhteistyötä jo suunnitteluun Rataopisto kouluttanut tuhansia iliitu on ammattilaisen tietopankki

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2014 1 (18) Destia Oy:n emoyhtiö on Destia Group Oyj, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti

Lisätiedot

VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö...

VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö... Sisältö VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö...18 Maantieteellinen sijainti...19 Ilmastonmuutos...20

Lisätiedot

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it.

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it. VUOSIK ERTOMUS 20 05 Together we can do it. 2 YIT-konsernin vuosikertomus 2005 YIT YRITYKSENÄ 1 YIT lyhyesti 5 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 8 Markkinat 10 Toimintakulttuuri ja vastuullinen yritystoiminta

Lisätiedot

Tulevaisuutta rakentaen

Tulevaisuutta rakentaen Tulevaisuutta rakentaen TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE Yhtiökokous Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen tiistaina 17.3.2009 klo 15 alkaen Hotelli Palacessa, 10. krs.,

Lisätiedot

Katsaus vuoteen 2007

Katsaus vuoteen 2007 Katsaus vuoteen 2007 SKANSKA LYHYESTI Skanska Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Skanskan palveluksessa on 60 000 henkilöä valituilla kotimarkkina-alueilla

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Toimitusjohtajan katsaus Haluamme olla aina askeleen edellä Miten luonnehtisit Senaattikiinteistöjen toimintavuotta 2009?

Lisätiedot

VASTUU RAPORTTI 2013 1

VASTUU RAPORTTI 2013 1 VASTUURAPORTTI 2013 1 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2900 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen vuosikatsaus kiinteistötekniset palvelut Kiinteistöjen talotekniset järjestelmät sekä niiden käyttö ja ylläpito asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen Mitä teemme? YIT on merkittävä

Lisätiedot

Asuntoalan moniosaaja

Asuntoalan moniosaaja Vuosikertomus 2006 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asumispalveluita tarjoava konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes 38 000 vuokra-asuntoa noin 60 paikkakunnalla.

Lisätiedot

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten Vuosikertomus 2009 Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsi

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Vaasan-konserni 4 5 Yritysvastuu 6 7 Taloudellinen vastuu 8 9 Sosiaalinen vastuu 10 15 Ympäristövastuu 18 21 GRI -taulukko

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. kohtaamisia 2012. kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme

VUOSIKERTOMUS 2012. kohtaamisia 2012. kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme VUOSIKERTOMUS 2012 kohtaamisia 2012 kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme SATO vuonna 2012 ESITTELY sisältö SATO vuonna 2012 uudistumisen vuosi 2 SATO lyhyesti 3 Palvelukonseptit 4 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen.

Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen. VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSI 2014 LIIKETOIMINTA HALLINNOINTI GRI-TAULUKKO TILINPÄÄTÖS Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen. VUOSI 2014 LIIKETOIMINTA HALLINNOINTI GRI-TAULUKKO TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta.

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Vuosikertomus 2009 2 Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4-5 Visio ja arvot 6-7 Merkittäviä tapahtumia 2009 8-9 Keskittämisen edut käyttöön 10-11 Asiakkaan

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy julkaisee vuodesta 2012 vuosiraportin, jossa on kaksi erillistä osaa. Toinen on yritysvastuun raportti ja toinen hallituksen toimintakertomus.

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot