Puhtaasti paras. Antidopingkoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puhtaasti paras. Antidopingkoulutus"

Transkriptio

1 Puhtaasti paras Antidopingkoulutus

2 Visio Kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun.

3 Tavoitteena tietää antidopingasioista Mitä doping on Mitä on antidopingtyö ja ketkä sitä tekevät Antidopingsäännöstöt Mitä ovat dopingrikkomukset ja niiden seuraamukset Tulostenkäsittelymenettely Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa sekä erivapaus urheilijan lääkityksessä Mistä urheilija saa tarvitsemansa tiedon Dopingvalvonta Urheilijan oikeudet ja velvollisuudet

4 Doping Dopingrikkomukset on määritelty antidopingsäännöstöissä Dopingilla tarkoitetaan urheilijan suorituskyvyn parantamista antidopingsääntöjen vastaisesti, kuten urheilussa kiellettyjä aineita ja menetelmiä käyttämällä Urheilussa kielletyt aineet ja menetelmät on lueteltu Maailman Antidopingtoimiston (WADA) ylläpitämässä ja hyväksymässä dopingaineluettelossa

5 Doping kilpaurheilussa Dopingaineiden ja kiellettyjen menetelmien käyttö kielletty Valvotaan dopingtestein Käytetään suorituskyvyn parantamiseen Käytetään usein asiantuntijoiden ohjeistamana Vaikuttaa urheilun mielikuvaan ja koko liikuntakulttuuriin Vaikuttaa lasten harrastamiseen Vaikuttaa urheilun rahoitukseen

6 Doping kilpaurheilun ulkopuolella Dopingaineiden käyttö Ei valvontaa, eikä dopingaineiden hallussapito ole kriminalisoitua Käytön motiivit Isommat lihakset, pienempi rasvaprosentti, Suorituskyvyn ja/tai voiman lisääminen, palautumisen nopeuttaminen, kauneusihanteet, kehonkuvan vääristyminen, ei-toivottujen vaikutusten ennaltaehkäisy, ammatillisen pääoman lisääminen

7 Dopinglinkki(.fi) Perustettu vuonna 2010 A-klinikkasäätiön ylläpitämä Tietopankki Tieteellisesti tutkittua tietoa kuntoilijoiden käyttämistä dopingaineista ja niiden haittavaikutuksista Neuvontapalvelu Ilmainen ja anonyymi terveysneuvontapalvelu internetissä Koulutus Luentoja ja verkkokoulutuksia eri alojen ammattilaisille Tutkimus Tieteellinen tutkimus ja tieteellisten artikkeleiden kirjoittaminen kuntoilijoiden dopingaineiden käyttöön liittyvistä ilmiöistä

8 Antidopingtyö Dopingvalvontaa Urheilijoiden, valmentajien ja urheilun parissa toimivien kouluttamista Doping- ja antidopingasioista tiedottamista Reiluun peliin ja terveisiin elämäntapoihin kasvattamista

9 Antidopingtyön toimijat Maailman Antidopingtoimisto WADA Valtioiden kansainväliset sopimukset esim. UNESCO Kansainvälinen Olympia- ja Paralympiakomitea Kansainväliset lajiliitot Kansalliset hallitukset Kansalliset olympia- ja paralympiakomiteat Kansalliset lajiliitot Kansalliset ja alueelliset antidopingorganisaatiot esim. ADT Urheilijat ja tukihenkilöt

10 Antidopingsäännöstöt

11 Antidopingsäännöstöt Antidopingsäännöstöt ja niihin sitoutuminen Mitkä ovat dopingrikkomukset ja niiden seuraamukset Tulosten käsittely

12 Urheilijan rooli Urheilijoilla on oikeus ja velvollisuus tuntea antidopingsäännöstöt ja niihin liittyvät velvoitteet Urheilijoilla on mahdollisuus vaikuttaa oman lajinsa, faniensa ja suuren yleisön asenteisiin Asenne dopingiin ja antidopingtyöhön Sosiaalisen median mahdollisuudet ja vaarat

13 Dopingrikkomukset 2015 Urheilijalta otetussa näytteessä on kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotetta tai merkkiainetta Kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän käyttö tai käytön yritys Dopingtestin välttely, dopingtestistä kieltäytyminen tai näytteen antamatta jättäminen Olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti Dopingvalvonnan manipulointi tai manipuloinnin yritys Minkä tahansa kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän hallussapito, levittäminen tai levittämisen yritys sekä luovuttaminen tai luovuttamisen yritys Osasyyllisyys, tahallinen osallisuus toisen henkilön dopingrikkomukseen, esimerkiksi peittely, auttaminen tai yllyttäminen Kielletty yhteistoiminta urheilijan yhteistyö ammatillisessa tai urheiluun liittyvässä toiminnassa toimintakiellossa olevan valmentajan, lääkärin tai muun henkilön kanssa

14 Dopingrikkomusten muutokset 2015 alkaen Perusseuraamus tahallisesta dopingrikkomuksesta on neljän vuoden toimintakielto Toimintakiellon lyhentämisen perusteet (tuottamuksen tai laiminlyönnin aste huomioiden): erikseen määritellyt aineet, epäpuhtaat tuotteet, huomattava myötävaikutus dopingrikkomusten selvittämisessä, tunnustaminen Olinpaikkatietomääräysten laiminlyönnit Kolme kertaa 12 kuukauden aikana (ennen 18 kuukautta) Olinpaikkatietojen ilmoittaminen klo välillä (aiemmin 06 23) Dopingrikkomuksen vanhenemisaika 10 vuotta (ennen 8 vuotta) Näytteiden pitkäaikaissäilyttäminen ja uudelleen analysointi Kohtuullistaminen ja ihmisoikeudet (esim. alaikäisten urheilijoiden kohdalla dopingrikkomusten julkistaminen ei pakollista)

15 Antidopingtyö Suomessa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry Suomi on sitoutunut Euroopan neuvoston dopinginvastaiseen yleissopimukseen Yleissopimukseen liittyneet valtiot järjestävät antidopingtoimintaa maassaan Tehtävät: Edistää yhteistyössä eri tahojen kanssa dopingin vastaista toimintaa Vastaa dopingvalvonnasta Suomessa, kansainväliset standardit huomioon ottaen

16 Suomen antidopingsäännöstö Kansallinen antidopingsäännöstö, jota sovelletaan suomalaisessa urheilussa Valtion avustusta saavat urheilujärjestöt ja muut yhteisöt, jotka sitoutuneet noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä Määrää dopingvalvonnan toimintasäännöt, oikeudet ja velvollisuudet Noudattaa WADAn laatimaa Maailman antidopingsäännöstöä

17 Urheilussa noudatettavat antidopingsäännöstöt Maailman antidopingsäännöstö Yhtenäistää antidopingtoiminnan säännöstöjä maailmanlaajuisesti Uusi säännöstö Suomen antidopingsäännöstö Kansallinen säännöstö, perustuu Maailman antidopingsäännöstöön Koskee kaikkia lajeja Lajiliiton antidopingsäännöstöt Lajiliitoilla voi olla omia tarkentavia sääntöjä Perustuvat kansainvälisen lajiliiton ja ADT:n säännöstöihin Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöt Perustuvat Maailman antidopingsäännöstöön Ottavat huomioon lajin sekä lajiliiton menettelytavat Lajikohtaisia tarkennuksia kielletyistä aineista ja menetelmistä Kansainvälisen Olympia- ja Paralympiakomitean antidopingsäännöstöt

18 Sitouttaminen antidopingsäännöstöihin Urheilujärjestöt Sitoutuneet noudattamaan antidopingsäännöstöä Urheilijat Jäsenyys urheiluseuraan Kilpailulisenssi Antidopingsopimus (käytössä joillakin lajiliitoilla lisenssin lisäksi) Osallistuminen järjestäytyneeseen kilpailutoimintaan Urheilijan tukihenkilö Tekevät sopimuksen mukaan yhteistyötä kilpailuun osallistuvien tai valmistautuvien urheilijoiden kanssa Hoitavat kilpailuun osallistuvia tai valmentautuvia urheilijoita

19 Antidopingtyö on yhteistyötä Jokaisella urheilun parissa toimivalla on mahdollisuus vaikuttaa urheilun yleiseen asenteeseen ja luoda puhtaan urheilun ilmapiiriä Urheilussa toimivilta odotetaan asiantuntemusta myös antidopingasioissa Sitoutuminen puhtaaseen urheiluun on tietoinen päätös

20 Seuraamuksena dopingrikkomuksesta Kilpailutuloksen mitätöinti Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen Urheilun toimintakielto Muut seuraamukset Urheilun julkisuuskuva Taloudelliset menetykset

21 Tulostenkäsittely Negatiivinen näyte ADT ei lähetä vastauksia Positiivinen näyte Tieto urheilijalle ja lajiliitolle Urheilijalla on oikeus: Saada ilmoitus (selvityspyyntö) positiivisesta A-näytteestä ja antaa vastineensa ja tulla kuultavaksi Vaatia B-näytteen analyysia Olla läsnä B-näytteen analyysissa Valittaa päätöksestä Urheilun oikeusturvalautakuntaan tai Urheilun kansainvälinen välimiestuomioistuimeen CAS) Valvontalautakunta päättää onko dopingrikkomus tapahtunut Lajiliitto määrää rangaistuksen dopingrikkomuksesta

22 Urheilija Kerro julkisesti kantasi kiellettyihin keinoihin ja haasta muut urheilijat puhumaan puhtaan urheilun puolesta Tunne sinua koskevat antidopingsäännöstöt sekä tekemäsi sopimukset Tiedä oikeutesi ja vastuusi. Ilmoita ADT:lle dopingrikkomusepäilyksistäsi

23 Valmentaja Tue puhdasta ja reilua urheilua: älä hyväksy kaikki käyttää kuitenkin - asennetta Tunne sinua ja urheilijaa koskevat antidopingsäännöstöt sekä tekemänne sopimukset ja auta valmennettavaasi noudattamaan niitä. Ilmoita aina ADT:lle mahdollisesta dopingrikkomuksesta

24 Lähipiiri Viesti kantasi kiellettyihin aineisiin ja menetelmiin Auta urheilijaa ymmärtämään häntä koskevat säännöstöt Tunne oma vastuusi: älä hyväksy dopingin käyttöä

25 Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa

26 Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa Urheilijan vastuu Urheilija lääkärissä tai apteekissa Urheilija ulkomailla Ravintolisät Mistä urheilija saa tarvitsemansa tiedot Miten kielletyt aineet ja menetelmät -julkaisua luetaan? ADT:n postituslista ajankohtaista tietoa sähköpostiisi

27 Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa Perusteet kiellettyjen aineiden ja menetelmien listaan on seuraavista kriteereistä kahden toteutuminen Doping voi parantaa urheilu-suoritusta, mutta se voi myös aiheuttaa vakavia vahinkoja urheilijan terveydelle Dopingin käyttö on urheilun hengen vastaista

28 Dopingaineryhmät S Kielletyt aineet M Kielletyt menetelmät P Tietyissä urheilulajeissa kielletyt aineluokat

29 Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2015 Kilpailuissa ja kilpailuiden ulkopuolella kielletyt lääkeaineet ja menetelmät S0. Myyntiluvattomat aineet S1. Anaboliset aineet S2. Peptidihormonit, kasvutekijät, vastaavat aineet ja mimeetit S3. Beeta-2-agonistit S4. Hormoneihin ja aineenvaihduntaan vaikuttavat modulaattorit S5. Diureetit ja peiteaineet M1. Veren ja sen komponenttien manipulaatio M2. Kemiallinen ja fysikaalinen manipulaatio M3. Geenidoping Kilpailuissa kielletyt lääkeaineet Edellisten ryhmien lisäksi S6. Piristeet S7. Huumaavat kipulääkkeet S8. Kannabinoidit S9. Glukokortikoidit P1. Alkoholi P2. Beetasalpaajat

30 Astmalääkitys (S3. ja S9.) Beeta-2-agonistit(S3.) Keuhkoinhalaatioina käytettävät salbutamoli (korkeintaan1600 µg vuorokaudessa), salmeteroli (valmistajan suosituksen mukaisena annostuksena) ja formeteroli (korkeintaan 54 µg vuorokaudessa) ovat sallittuja Muulla tavoin annosteltuina (esimerkiksi tabletteina tai mikstuurana) käytölle haetaan erivapautta Muut Beeta-2-agonistit esimerkiksi fenoteroli, terbutaliini ja vilanteroliovat kiellettyjä ja niiden käytölle haetaan erivapautta Glukokortikoidit (S9.) Keuhkoinhalaatioina käytettävät glukokortikosteroidit ovat sallittuja Glukokortikoidit ovat kiellettyjä suun kautta annosteltuina tabletteina, lihaksensisäisesti ruiskeena sekä peräsuolen tai suonensisäisesti annosteltuina Lihaksensisäisesti ruiskeena annettuna varoaika jopa 8 viikkoa Tabletteina annosteltuna niiden varoaika on noin 7 vuorokautta Glukokortikoideja testataan vain kilpailujen yhteydessä otetuista dopingnäytteistä

31 S6. Piristeet Kielletty koska: Lisäävät kestävyyttä ja tehoa Lisäävät vireystilaa ja vähentävät väsymyksen tunnetta Terveyshaitat: Vapina, sydämen tykytys ja verenpaineen nousu Suurina annoksina lämpöhalvaus, sekavuus- ja vainoharhatiloja sekä vakavia sydämen rytmihäiriöitä Piristeiden varoajat Pseudoefedriini noin 24 tuntia Efedriini noin 4 vuorokautta Selegiliini noin 7 vuorokautta Metyylifenidaatti noin 7 vuorokautta Analysoidaan vain kilpailutesteissä

32 S8. Kannabinoidit Huumausaineita, jotka ovat kiellettyjä kaikissa urheilulajeissa Yleensä huonontavat urheilusuoritusta Kielletty koska: Urheilun hengen vastaista Pienten annosten rauhoittava vaikutus voi parantaa suoritusta tarkkuuslajeissa Terveyshaitat: Heikentää ajan, paikan, nopeuden ja etäisyyden arviointia Tokkuraisuus, kömpelyys, tapaturmat Riippuvuus Näkyvät testeissä useita vuorokausia satunnaisen käytönkin jälkeen Analysoidaan vain kilpailutesteissä

33 Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2015 Perustuu WADAn luetteloon Uusiutuu vuosittain Päivitetyt luettelot löytyvät osoitteesta: Liity postituslistalle!

34 Erivapaus urheilijan lääkityksessä Mikäli terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä, lääkitykseen voidaan hakea erivapautta. Sen avulla urheilija saa käyttää kyseistä kiellettyä lääkitystä ADT:n erivapauslautakunta voi urheilijan kirjallisesta hakemuksesta myöntää määräaikaisen erivapauden kielletyn aineen käyttämiseen Tasomäärittely ADT:n lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee iästään riippumatta hakea erivapaudet etukäteen Eri lajien tasomäärittelyt löytyvät ADT:n internetsivuilta Muiden urheilijoiden tulee hakea erivapautta takautuvasti (mahdollisen dopingtestin jälkeen), sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden ja menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edelletyt lääketieteelliset perusteet

35 Erivapaus urheilijan lääkityksessä Kansainvälisen tason urheilijoiden ja kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden erivapaushakemukset toimitetaan kansainväliselle lajiliitolle Huom. ADT:n myöntämät erivapaudet eivät ole automaattisesti voimassa kansainvälisissä kilpailuissa Lääkärin määräämä kielletyn lääkeaineen resepti tai vapaamuotoinen lääkärintodistus ei ole erivapaus Tarkat ohjeet löytyvät internetsivuilta

36 Esimerkkejä lajikohtaisista tasomäärityksistä Yleisurheilu - A-luokan tulos: N/M ja nuoret 17-,19- ja 22-vuotiaiden ikäluokissa Jalkapallo - Veikkausliiga - Ykkönen - Kakkonen - Naisten liiga Pesäpallo - Naisten ja miesten Superpesis Jääkiekko - SM-liiga - Mestis - A-nuoret SM-sarja - Naisten SM-sarja - Ikäkausimaajoukkueet Salibandy - Naisten ja miesten SM-liiga - Miesten I-divisioona - A-poikien SM-sarja

37 ERKKA -erivapauskone auttaa selvittämään helposti, pitääkö erivapautta hakea ja neuvoo myös, mistä se haetaan

38 Urheilijan vastuu Urheilijan on tärkeää ymmärtää ja muistaa, että hän voi syyllistyä dopingrikkomukseen, vaikka hän ei tarkoituksellisesti käyttäisikään kiellettyjä aineita tai menetelmiä Urheilija on aina vastuussa siitä mitä hän nauttii ja mitä hänen antamastaan näytteestä löytyy

39 Ravintolisät Ravintolisät ovat lääkkeitä muistuttavia elintarvikkeita Esim. urheilujuomia, vitamiinitabletteja, kivennäisaineita Voivat olla pillereitä, tabletteja, kapseleita, jauheita tai nesteitä Käytetään parantamaan yleisterveyttä ja lisäämään suorituskykyä urheilussa Käyttö urheilussa on sallittua Ravintolisiin liittyy dopingrikkomuksen riski Saattavat sisältää kiellettyjä ainetta, vaikka niitä ei ole mainittu tuoteselosteessa Joidenkin ravintolisien on todettu sisältäneen epäpuhtauksina urheilussa kiellettyjä aineita, esimerkiksi testosteronin ja nandrolonin esiasteita Puutteellinen laadunvalvonta Ravintolisistä saatu positiivinen testitulos dopingrikkomukseksi riippumatta siitä, onko tuoteselosteessa maininta kielletyistä aineista vai ei

40 Ravintolisät Urheilijan ei tule käyttää ravintolisiä varmistumatta ensin niiden koostumuksesta Joidenkin ravintolisien on todettu sisältäneen epäpuhtauksina urheilussa kiellettyjä aineita, esimerkiksi testosteronin ja nandrolonin esiasteita vaikka niistä ei ole mainittu tuoteselosteessa Varsinkin epämääräisistä lähteistä ja internetin kautta hankittuihin ravintolisiin on syytä suhtautua varoen ADT ei ylläpidä ravintolisistä luetteloa, jossa ne olisi luokiteltu joko kielletyiksi tai sallituiksi

41 Urheilija ulkomailla Kun urheilija lähtee ulkomaille kilpailemaan, harjoittelemaan tai lomailemaan, hänen on hyvä ennakoida mahdolliset sairastumiset ja niiden hoito Voimassa oleva luettelo kielletyistä aineista ja menetelmistä Luettelo kaikista käyttämistään lääkkeistä, ravintolisistä, vitamiineista ja palautumisvalmisteista Kotimaasta kannattaa ottaa mukaan sallittua lääkettä esimerkiksi mahdollisen säryn, flunssan ja ripulin hoitoon Tarkistaa mahdollisten erivapauksien voimassaolo Selvittää, hyväksyykö kansainvälinen lajiliitto ADT:n myöntämän erivapauden ADT:n kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon Taulukko II sisältää vain Suomessa myynnissä olevat valmisteet Ulkomailla myynnissä olevia samannimisiäkään valmisteita ei voi tarkistaa ADT:n luettelosta Niiden sisältämät aineet tulee tarkistaa WADAn julkaisemasta englanninkielisestä luettelosta urheilussa kielletyistä aineista tai ADT:n julkaisemasta Taulukosta I Urheilijan kannattaa ottaa tarvittaessa yhteyttä omaan hoitavaan lääkäriinsä tai lajiliittonsa lääkäriin

42 Urheilija Huolehdi, että sinulla on aina ajan tasalla oleva Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisu Tarkista aina käyttämiesi valmisteiden sallittavuus. Hae tarvittaessa erivapautta Kerro lääkärille, että kuulut dopingvalvonnan piiriin. Olet aina itse vastuussa käyttämistäsi lääkkeistä ja muista valmisteista

43 Valmentaja Huolehdi, että sinulla ja urheilijalla on ajan tasalla oleva luettelo kielletyistä aineista ja menetelmistä Auta tarvittaessa urheilijaa erivapausasioissa ja muistuta häntä erivapauden uusimisesta. Tarkista aina ennen kansainvälisiä kilpailuita kansainvälisen lajiliiton erivapausohjeet Pohdi urheilijan kanssa, kannattaako hänen käyttää lisäravinteita vai saisiko terveellinen ravinto aikaan samat tavoitellut vaikutukset

44 Lähipiiri Tarkista, että kodin lääkekaapissa on ajan tasalla oleva Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisu Selvitä urheilijan kanssa hyvissä ajoin ennen kansainvälisiä kilpailuja kilpailusääntöjen mahdolliset lajikohtaiset tarkennukset Auta urheilijaa suunnittelemaan terveellinen ruokavalio itselleen ja mieti hänen kanssaan, tarvitaanko ravintolisiä

45 Dopingvalvonta

46 Dopingvalvonnan tarkoitus Estää terveydelle vaarallisten ja/tai suorituskykyä parantavien aineiden ja menetelmien käyttö Turvata urheilijoiden oikeus reiluun ja puhtaaseen kilpailuun Kunnioittaa urheilun ja lääketieteen etiikkaa

47 Dopingvalvonta Dopingtestausta Virtsa- ja verinäytteitä kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella Urheilijoiden pitkäaikaista seurantaa Urheilijan biologinen passi -järjestelmä Olinpaikkatietojärjestelmä Tutkinnallisia menettelyjä Erityisesti dopingrikkomusten yhteydessä tehtävät selvitykset Yhteistyötä viranomaisten kanssa Yhteistyö tullin ja poliisin kanssa Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa eri antidopingtoimijoiden kanssa Näytteiden pitkäaikaissäilytys (10 vuotta) ja uudelleen analysointimahdollisuus

48 Dopingtestaus Kilpailutestit Kilpailuissa otetuista näytteistä analysoidaan enemmän dopingaineita kuin kilpailun ulkopuolisista testeistä kerätyistä näytteistä (kaikki aineet) Myös harjoituskaudella käytävissä kilpailuissa tehdään kilpailutestejä Kilpailun ulkopuoliset testit Esim. harjoituspaikalla tai kotona (majoitusosoitteessa) Analysoidaan WADAn kiellettyjen aineiden luettelon mukaisesti kilpailujen ulkopuolella kielletyt aineet

49 Veritestaus Pitkäaikaisseuranta urheilijan yksilölliseen profilointiin eli urheilijan biologinen passi Kerätään useita verinäytteitä pitkällä aikavälillä Ei ole itsessään dopingtesti, mutta profiilin avulla voidaan osoittaa dopingin käyttö Esimerkiksi kasvuhormonin ja veren manipulointiin liittyvien menetelmien löytämiseksi Otetaan aina A- ja B-näyte On dopingtesti Hemoglobiinitesti Toteuttajana kansainvälinen lajiliitto Perustuu lajin sääntöihin Ei ole dopingtesti

50 Urheilijan biologinen passi Athlete Biological Passport (ABP) Seurataan urheilijan tiettyjä biologisia muuttujia säännöllisesti pitkällä aikavälillä Arvoja ei verrata väestöpohjaisiin viitearvoihin, vaan yksilön henkilökohtaisiin viitearvoihin Steroidiprofiili ja veriprofiili Merkittävä työväline täydentämään perinteistä dopingtestausta Sen avulla voidaan tehostaa ja ohjata dopingtestausta Voidaan käyttää myös osoittamaan epäsuorasti mahdollinen dopingaineiden tai -menetelmien käyttö ja siten antidopingsäännöstön mukainen dopingrikkomus eli yksinomaan profiiliin perustuva sanktio

51 Urheilijan oikeudet dopingtestissä Ottaa yksi oma edustaja mukaansa dopingtestiin Saada lisätietoa dopingtestimenettelystä vastaavalta dopingtestaajalta Edellyttäen, että on dopingtestihenkilöstön jatkuvan valvonnan alaisena urheilija voi dopingtestikutsun allekirjoitettuaan pyytää lisäaikaa dopingtestitiloihin ilmoittautumiseen seuraavista syistä: Hakeakseen vaatteensa, henkilöllisyystodistuksensa ja/tai oman edustajansa ja mahdollisesti tulkin mukaansa testiin Suorittaakseen verryttelyt tai harjoituksen loppuun Saadakseen tarvittavia lääkinnällisiä toimenpiteitä Muusta vastaavan dopingtestaajan hyväksymästä syystä Lisäksi kilpailutesteissä: Osallistuakseen mahdollisesti jäljellä oleviin kilpailulajeihin Osallistuakseen tiedotusvälineiden haastatteluihin Osallistuakseen palkintoseremonioihin

52 Urheilijan oikeudet dopingtestissä Jos kyseessä on vammaisurheilija tai alaikäinen urheilija, pyytää mahdollisia muunnoksia dopingtestimenettelyyn Saada nähtäväksi dopingtestihenkilöstön asianmukaiset, voimassaolevat valtuutuskortit sekä kirjallinen dopingtestivaltuutus Valita testivälineensä useampien asianmukaisesti pakattujen testivälineiden joukosta Nauttia asianmukaisia (avaamattomia ja alkoholittomia) testiryhmän toimittamia juomia tai omia (alkoholittomia) juomiaan Saada huomautuksensa dopingtestimenettelyä koskien kirjatuksi dopingtestipöytäkirjaan Saada kopio urheilijalle nimetyistä asiakirjoista

53 Urheilijan velvollisuudet dopingtestissä Olla asianmukaisesti dopingtestihenkilöstön valvonnassa, siitä lähtien kun hänet on kutsuttu dopingtestiin siihen asti, kunnes dopingtesti on suoritettu loppuun Todistaa henkilöllisyytensä Ilmoittautua dopingtestitiloihin mahdollisimman pian Noudattaa annettuja ohjeita Ohjeiden noudattamatta jättäminen, dopingtestistä kieltäytyminen ja/tai muu sääntöjen rikkominen voidaan käsitellä mahdollisena dopingrikkomuksena, josta voi seurata antidopingsäännöstön mukainen rangaistus

54 Avustajan rooli dopingtestissä Urheilijoilla on oikeus ottaa yksi avustaja mukaan dopingtestiin Avustajan rooli on tärkeä urheilijan oikeusturvan vuoksi Testausryhmässä on aina kaksi henkilöä, ongelma- tai ristiriitatilanteissa ilman avustajaa testiin tullut urheilija on yksin Valmentajan, lääkärin, muun tukihenkilön läsnäolo osoittaa hänen kiinnostuksensa myös urheilijasta eikä vain suorituksesta Joukkuelajeissa yleensä yksi henkilö toimii saman joukkueen urheilijoiden edustajana

55 Mikä on sinun roolisi antidopingasioissa?

56 Sosiaalinen media Urheilija voi kertoa antidopingasioista, esim. hänelle itselleen tehdyistä testeistä Lisää dopingvalvonnan avoimuutta ja ymmärrystä sen käytännöistä Kiinnostaa mediaa, joka myös hyödyntää sosiaalista mediaa tiedonlähteenään Urheilija voi tuoda julki oma kantansa dopingin käyttöön ja vahvistaa imagoaan puhtaan urheilun ja reilun pelin kannattajana Urheilija voi aktivoida ja haastaa muitakin urheilemaan puhtaasti Esikuvana toimiminen faneille ja nuorille urheilijoille, keskustelun herättäminen ja käyminen Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, mistä asioista kertoo: esimerkiksi henkilötietosuojan piiriin kuuluvat asiat eivät ole julkisia, eikä dopingtestipöytäkirja ADT:n edustajat eivät koskaan kerro urheilijoiden asioista ja heille tehdyistä dopingtesteistä Täysi luottamuksellisuus ja salassapitovelvollisuus

57 Urheilija Ymmärrä dopingtesti myönteisenä osana urheilu-uraasi. Negatiivisten dopingtestitulosten avulla voit osoittaa kilpakumppaneillesi, faneillesi ja yhteistyökumppaneillesi olevasi puhdas urheilija Tutustu dopingtestimenettelyyn ja tunne oikeutesi ja velvollisuutesi dopingtestissä. Käytä oikeuttasi ottaa avustaja mukaan dopingtestiin Jos kuulut testauspooliin, ilmoita olinpaikkasi annettujen ohjeiden mukaisesti ja muista päivittää muutokset

58 Valmentaja Osoita niin urheilijoille kuin muille urheilutoimijoille olevasi dopinginkäyttöä vastaan myönteisellä suhtautumisellasi dopingvalvontaan ja -testaukseen Kerro urheilijalle ja hänen lähipiirilleen, että urheilija kuuluu dopingvalvonnan piiriin. Ole urheilijan avustajana testissä, jos hän niin haluaa Tunne urheilijan oikeudet ja velvollisuudet dopingtestissä

59 Lähipiiri Suhtaudu myönteisesti dopingvalvontaan ja kielteisesti dopingiin. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa urheilun maineeseen Toimi dopingtestissä avustajana, mikäli urheilija niin haluaa Auta urheilijaa täyttämään testauspoolivelvoitteensa ja muistuta häntä esimerkiksi olinpaikkatietojen muutosten ilmoittamisesta

60 250 Dopingtestit joukkuelajeissa

61 Dopingtestit yksilölajeissa 2014

62 ADT:n tekemät virtsa- ja veritestit Suomessa testiä/vuosi 9 dopingrikkomukset

63 Ohjeet urheilijalle dopingtestissä

64 Ohjeet urheilijalle dopingtestissä 1. Testikutsu ja testiin ilmoittautuminen 2. Näytteenantoastian valitseminen 3. Valvottu näytteenotto 4. Näytepullojen valinta ja tarkistaminen 5. Näytteen jakaminen A- ja B-pulloihin 6. Näytepullojen sinetöinti 7. Näytteen analyysikelpoisuuden tarkistus 8. Sinetöityjen näytepullojen pakkaaminen kuljetusta varten 9. Testipöytäkirjan täyttäminen, tarkistaminen ja allekirjoitus

65 Ohjeet urheilijalle dopingtestissä

66 Ohjeet urheilijalle dopingtestissä 1. Testikutsu ja testiin ilmoittautuminen 2. Näytteenantoastian valitseminen 3. Valvottu näytteenotto 4. Näytepullojen valinta ja tarkistaminen 5. Näytteen jakaminen A- ja B-pulloihin 6. Näytepullojen sinetöinti 7. Näytteen analyysikelpoisuuden tarkistus 8. Sinetöityjen näytepullojen pakkaaminen 9. Testipöytäkirja

67 Dopingtestipöytäkirja

68 Apua antidopingasioissa? Erivapausohjeistus ja tasomäärittely Kiellettyjen aineiden ja menetelmien -luettelo Tietoa kaikista antidopingasioista Antidopingkoulutukset Urheilijoille, valmentajille, seuralle, luottamushenkilöille, terveydenhuoltohenkilöstölle ADT:n toimisto Auttaa kaikissa antidopingasioissa

69 Antidopingtyö ja urheiluseurat rooli ja vastuut Urheiluseuroilla on merkittävä tehtävä puhtaan urheilun edistäjinä Seurajohdon tulee huolehtia, että valmentajilla on riittävästi tietoa antidopingasioista Seuran tulee tiedottaa antidopingasioista urheilijoille ja urheilijoiden vanhemmille Seuran toimintaa tulee aika ajoin arvioida eettisestä näkökulmasta antidopingasiat mukana Antidopingasiat eivät ole irrallisia, vaan ovat osa seuran toimintaa

70 Valmentajan vastuu Antidopingasioista tiedottaminen Avoimen ilmapiirin luominen Usko puhtaaseen urheiluun Viestit ja piiloviestit Omaan toimintaan keskittyminen Reiluun peliin ja terveisiin elämäntapoihin kasvattaminen Valmentajan asenne tärkeä Myönteinen suhtautuminen antidopingtyöhön Kielteinen suhtautuminen dopingiin

71 Valmentaja urheilijan tukena Erivapausasioista tiedottaminen ja auttaminen Testauspoolivelvoitteissa tukeminen Testiavustajana toimiminen Urheilijaimagon luomisessa auttaminen Ylilyöntien estäminen esim. sosiaalisessa mediassa

72 Kultaiset kengännauhat Jokainen ADT:n testaama urheilija tai ADT:n luennoille osallistunut saa kultaiset kengännauhat merkiksi puhtaasta urheilusta Kultaisia kengännauhoja käyttämällä urheilijat kertovat kannattavansa reilun pelin arvoja

73

1 Sukeltajaliitto ja sen arvoperusta 4 2 Sukeltajaliiton antidopingohjelman tavoitteet 4 3 Noudatettavat säännöstöt ja sitoutuminen 4

1 Sukeltajaliitto ja sen arvoperusta 4 2 Sukeltajaliiton antidopingohjelman tavoitteet 4 3 Noudatettavat säännöstöt ja sitoutuminen 4 1 ANTIDOPINGOHJELMA sisältö 1 Sukeltajaliitto ja sen arvoperusta 4 2 Sukeltajaliiton antidopingohjelman tavoitteet 4 3 Noudatettavat säännöstöt ja sitoutuminen 4 Säännöstöt 4 Sitoutuminen 5 Sopimukset

Lisätiedot

Suomen Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma

Suomen Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma Suomen Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma Sisältö 1. Säännöstöt ja ohjelman tavoitteet 4 1.1 Suomen Taitoluisteluliiton arvoperusta 4 1.2 Tavoitteet 4 2. Suomen Taitoluisteluliiton antidopingtoiminta

Lisätiedot

Suomen melonta- ja soutuliitto ry Antidopingohjelma Säännöstöt ja ohjelman tavoitteet 1.1 Suomen melonta- ja soutuliiton arvoperusta

Suomen melonta- ja soutuliitto ry Antidopingohjelma Säännöstöt ja ohjelman tavoitteet 1.1 Suomen melonta- ja soutuliiton arvoperusta Suomen melonta- ja soutuliitto ry Antidopingohjelma 1 Säännöstöt ja ohjelman tavoitteet Dopingia koskeva sääntely perustuu Suomessa urheilun omiin kansallisiin ja kansainvälisiin säännöstöihin. Säännöstöjen

Lisätiedot

Nyrkkeilyliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä.

Nyrkkeilyliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä. ANTIDOPINGOHJELMA 1. Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Nyrkkeilyliitto ry päämääränä on olla jatkuvan menestyksen lajiliitto, joka tunnetaan laadukkaasta ja vastuullisesta nyrkkeilytoiminnasta. Toiminnassa

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Suomen Voimanostoliitto ry Risumäentie 24, 11910 Riihimäki Puh: 050 4342222 www.suomenvoimanostoliitto.fi SUOMEN VOIMANOSTOLIITON SUOMEN ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Sisältö 1.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Aluksi. 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu

SISÄLLYSLUETTELO. Aluksi. 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Aluksi 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Arvot 1.1.2. Missio 1.1.3. Visio 1.1.4. Seuramme vahvuudet sekä toimintaympäristöämme

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS Joukkueenjohtajan koulutusmateriaali Suomen Käsipalloliitto 25.9.2012 Sisällys Johdanto 3 1 Käsipallo Suomessa... 4 1.1 Seurat... 4 1.2 Suomen Käsipalloliitto (SKPL)... 4 1.3 Suomen

Lisätiedot

Terveystiedon ylioppilaskokeen 18.3.2009 pisteytyssuositus

Terveystiedon ylioppilaskokeen 18.3.2009 pisteytyssuositus Terveystiedon ylioppilaskokeen 18.3.2009 pisteytyssuositus Yleistä: Pisteytyssuosituksissa on kunkin tehtävän osalta kuvattu ensin keskeisiä sisältöjä, faktoja ja näkökulmia, joita vastauksessa tulisi

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS Kuva: Juuso Laakso / J-Lan Joukkueenjohtajan koulutusmateriaali Suomen Käsipalloliitto 16.9.2013 Sisällys Johdanto 3 1 Käsipallo Suomessa... 4 1.1 Seurat... 4 1.2 Suomen Käsipalloliitto

Lisätiedot

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007->

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> SISÄLLYSLUETTELO 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Arvot 1.1.2. Missio 1.1.3. Visio 1.1.4. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Muutokset aikaisempaan sääntökirjaan nähden on merkitty kyseisen kappaleen laidoissa olevilla viivoilla.

Muutokset aikaisempaan sääntökirjaan nähden on merkitty kyseisen kappaleen laidoissa olevilla viivoilla. SUOMEN RINGETTELIITTO RY KILPAILUSÄÄNNÖT 2011-2012 JOHDANTO Tästä kirjasta löytyvät ringeten viralliset kilpailusäännöt, joita tulee noudattaa kaikessa kilpailutoiminnassa Suomessa. Muut kilpailuihin liittyvät

Lisätiedot

JÄÄTANSSIJAN KÄSIKIRJA HELSINGIN LUISTELIJAT RY.

JÄÄTANSSIJAN KÄSIKIRJA HELSINGIN LUISTELIJAT RY. JÄÄTANSSIJAN KÄSIKIRJA HELSINGIN LUISTELIJAT RY. 1 Seuran organisaatio ja tehtävät 1.1 Seura Helsingin Luistelijat ry (HL) on voimakkaasti kehittyvä ja uudistuva kilpaurheiluseura. Seura on perustettu

Lisätiedot

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n viestinnän ohjeistus (päivitetty 1.1.2015)

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n viestinnän ohjeistus (päivitetty 1.1.2015) Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n viestinnän ohjeistus (päivitetty 1.1.2015) 1. YLEISVIESTINTÄ Viestintä - ja tiedotustoiminta Viestintäohje on suunnannäyttäjä. Vain yhtenäisellä viestinnällä

Lisätiedot

Tietopaketti voimistelijoiden vanhemmille

Tietopaketti voimistelijoiden vanhemmille Tietopaketti voimistelijoiden vanhemmille 7. Harjoittelu ja sitoutuminen 15 7.1 Harjoittelu 15 7.2 Sitoutuminen 15 7.3 Motivaatio 16 7.4 Läsnäolo harjoituksissa 16 Sisältö 1. Tervetuloa Tapiolan Voimistelijoihin!

Lisätiedot

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta Sivu/sivut 1 / 60 Sivu/sivut 2 / 60 Sisällysluettelo EVIRAN OHJE OSAAMISTESTAAJAN TOIMINNASTA... 1 YLEISTÄ... 4 I OSA: YLEISTÄ HYGIENIAOSAAMISESTA, OSAAMISTESTAAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET... 6 1. LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot

Hakunilan Seudun Koiraharrastajat 2007 www.hskh.net

Hakunilan Seudun Koiraharrastajat 2007 www.hskh.net Koirien antidoping kirjoittanut Seija Tiainen, kuvat Jarmo Halttunen Koiria koskevat antidoping säännöt astuivat voimaan vuoden 2007 alussa ja tarkennuksia, varoaikalistoja ym. on julkaistu vielä viimepäivinäkin.

Lisätiedot

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille Opas paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille SISALLYS 1. JOHDANTO... 4 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 5 Taustaa nuorista ja päihteiden käytöstä... 5 Miksi ehkäistä lasten

Lisätiedot

TIUKKAA LIHHOO Dopingaineiden käyttö kuntosaliharrastajien keskuudessa Suomessa

TIUKKAA LIHHOO Dopingaineiden käyttö kuntosaliharrastajien keskuudessa Suomessa TIUKKAA LIHHOO Dopingaineiden käyttö kuntosaliharrastajien keskuudessa Suomessa Sosiologia Turun yliopisto Tuuli Salospohja Lokakuu 2008 Turku TURUN YLIOPISTO Sosiologian laitos / Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA Hiihto Yleisurheilu v4.0 15.09.2012 Tammelan Ryske ry:n toimintakäsikirja v4.0 15.9.2012 2 (21) TOIMINTAKÄSIKIRJAN VERSION HALLINTA 05/06/2009 v0.1 Toimintakäsikirjan

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen

TOIMINTAOHJE. Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen TOIMINTAOHJE Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen Sisällys 1 Taustaa...3 1.1 Yleistä...3 1.2 Toimintaohjeen tarkoitus...4 2 Lasten turvallisuutta edistäviä

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot

SUOMEN JOUKKUEEN kisaohje Euroopan kisat Baku 12.- 28.6.2015

SUOMEN JOUKKUEEN kisaohje Euroopan kisat Baku 12.- 28.6.2015 SUOMEN JOUKKUEEN kisaohje Euroopan kisat Baku 12.- 28.6.2015 1 Sisällys Sisällys Baku 2015 yhteinen Sinivalkoinen matka! Kisatiimin yhteystiedot Ennen Bakuun lähtöä Matkustus Bakuun Käytännön asioita kisojen

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAOPAS VOITTOJA JOKA PÄIVÄ

JOUKKUEENJOHTAJAOPAS VOITTOJA JOKA PÄIVÄ JOUKKUEENJOHTAJAOPAS VOITTOJA JOKA PÄIVÄ Sisällysluettelo JOHDANTO Joukkueenjohtajaopas on joukkueenjohtajakoulutuksessa käytettävä opetusmateriaali. Opas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa jalkapalloperheestä,

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2014 Sisällys ALKUSANAT...3 I II III IV V VI VII SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...4 YLEISET PERIAATTEET...5 OHJEET LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIIN...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

Kurinpitosäännöstö. Hyväksytty Bridgeliiton syyskokouksessa 18.11.2012

Kurinpitosäännöstö. Hyväksytty Bridgeliiton syyskokouksessa 18.11.2012 Kurinpitosäännöstö Johdanto Kilpailubridgen laki edellyttää kaikilta pelaajilta korkeimpien eettisten standardien noudattamista sekä urheiluhenkistä ja reilun pelin mukaista käyttäytymistä kaikissa tilanteissa.

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa Voimassa 1.1.2015 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO Copyright Suomen Ratsastajainliitto ry. Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöt ja niiden

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa Voimassa 1.1.2015 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO Copyright Suomen Ratsastajainliitto ry. Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöt ja niiden

Lisätiedot

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta 15.12.2014 Tiina Järvinen Olli Snellman Mari Helenius 1 (36) 1. Johdanto Vastaanottolain

Lisätiedot

Suomen Lentopalloliitto. maajoukkueiden toiminta periaatteet

Suomen Lentopalloliitto. maajoukkueiden toiminta periaatteet Suomen Lentopalloliiton nuorten maajoukkueiden toiminta periaatteet ARVOT Luottamus, Urheilijalähtöisyys, Avoimuus, Sitoutuminen, Kilpaileminen Kuortane TAVOITE Kasvattaa valtakunnallisen valmennuskeskuksen

Lisätiedot