Puhtaasti paras Antidopingkoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puhtaasti paras Antidopingkoulutus"

Transkriptio

1 Puhtaasti paras Antidopingkoulutus

2 Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry - Suomi on sitoutunut Euroopan neuvoston dopinginvastaiseen yleissopimukseen. Tähän yleissopimukseen liittyneet valtiot järjestävät antidopingtoimintaa maassaan - Tehtävät: - Edistää yhteistyössä eri tahojen kanssa dopingin vastaista toimintaa - Vastaa dopingvalvonnasta Suomessa, kansainväliset standardit huomioiden

3 Visio Kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun.

4 Missio ADT:n laadukas antidopingtyö vaikuttaa myönteisesti koko urheilun maineeseen ja arvostukseen. Kannustamme kaikkia urheilutoimijoita sitoutumaan puhtaan urheilun yhteisiin pelisääntöihin. Teemme määrätietoista dopingvalvontaa sekä aktiivista koulutusta ja viestintää niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

5 Arvot Luotettavuus Oikeudenmukaisuus Yhteistyö

6 - Antidopingsäännöstöihin Tavoitteena tietää antidopingasioista sitouttaminen, sopimukset ja seuraamukset dopingrikkomuksista - Antidopingtoimijat - Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa sekä erivapaus urheilijan lääkityksessä - Dopingvalvonta

7 Doping - Dopingrikkomukset on määritelty antidopingsäännöstöissä - Dopingilla tarkoitetaan urheilijan suorituskyvyn parantamista antidopingsääntöjen vastaisesti, kuten urheilussa kiellettyjä aineita ja menetelmiä käyttämällä - Urheilussa kielletyt aineet ja menetelmät on lueteltu Maailman Antidopingtoimiston (WADA) ylläpitämässä ja hyväksymässä dopingaineluettelossa

8 Doping kilpaurheilussa - Dopingaineiden ja kiellettyjen menetelmien käyttö kielletty - Valvotaan dopingtestein - Käytetään suorituskyvyn parantamiseen - Käytetään usein asiantuntijoiden ohjeistamana - Vaikuttaa urheilun mielikuvaan ja koko liikuntakulttuuriin - Vaikuttaa lasten harrastamiseen - Vaikuttaa urheilun rahoitukseen

9 Doping kilpaurheilun ulkopuolella Dopingaineiden käyttöä ei valvota Käytetään: Tietynlaisen ulkomuodon hankkimiseen Tietyn statuksen saamiseksi kaveripiirissä Itsetunnon kohottamiseen - Käytetään aineiden myyjiltä tai ystäviltä saamien ohjeiden mukaan - Ohjeet perustuvat harvoin lääketieteen tuntemukseen - Dopinglinkki

10 Antidopingtyö Dopingvalvontaa Urheilijoiden, valmentajien ja urheilun parissa toimivien kouluttamista Doping- ja antidopingasioista tiedottamista Reiluun peliin ja terveisiin elämäntapoihin kasvattamista

11 Antidopingtyön toimijat Maailman Antidopingtoimisto WADA Valtioiden kansainväliset sopimukset esim. UNESCO Kansainvälinen Olympia- ja Paralympiakomitea Kansainväliset lajiliitot Kansalliset hallitukset Kansalliset olympia- ja paralympiakomiteat Kansalliset lajiliitot Kansalliset ja alueelliset antidopingorganisaatiot esim. ADT Urheilijat ja tukihenkilöt

12 Maailman antidopingsäännöstö ja kansainväliset standardit uudistuvat voimaan 2015 WADA

13 Antidopingtyö Suomessa - Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry - Suomi on sitoutunut Euroopan neuvoston dopinginvastaiseen yleissopimukseen. Tähän yleissopimukseen liittyneet valtiot järjestävät antidopingtoimintaa maassaan - Tehtävät: - Edistää yhteistyössä eri tahojen kanssa dopingin vastaista toimintaa - Vastaa dopingvalvonnasta Suomessa, kansainväliset standardit huomioiden

14 Suomen antidopingsäännöstö - Kansallinen antidopingsäännöstö, jota sovelletaan suomalaisessa urheilussa - Valtion avustusta saavat urheilujärjestöt ja muut yhteisöt, jotka sitoutuneet noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä - Määrää dopingvalvonnan toimintasäännöt, oikeudet ja velvollisuudet - Noudattaa WADA:n laatimaa Maailman antidopingsäännöstöä

15 Urheilussa noudatettavat antidopingsäännöstöt - Maailman antidopingdäännöstö (World Anti-doping Code, WADC Yhtenäistää antidopingtoiminnan säännöstöjä maailmanlaajuisesti - Suomen antidopingsäännöstö Kansallinen säännöstö, perustuu Maailman antidopingsäännöstöön Koskee kaikkia lajeja - Lajiliiton antidopingsäännöstöt Lajiliitoilla voi olla omia tarkentavia sääntöjä Perustuvat kansainvälisen lajiliiton ja ADT:n säännöstöihin - Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöt Perustuvat Maailman antidopingsäännöstöön Huomioivat lajin sekä lajiliiton menettelytavat Lajikohtaisia tarkennuksia kielletyistä aineista ja menetelmistä - Kansainvälisen Olympiakomitean ja Paralympiakomitean antidopingsäännöstöt

16 Sitouttaminen antidopingsäännöstöihin - Urheilujärjestöt - Urheilijat - Urheilijan Sitoutuneet noudattamaan antidopingsäännöstöä Jäsenyys urheiluseuraan Kilpailulisenssi Antidopingsopimus (käytössä joillakin lajiliitoilla lisenssin lisäksi) Osallistuminen järjestäytyneeseen kilpailutoimintaan tukihenkilö Tekevät sopimuksen mukaan yhteistyötä kilpailuun osallistuvien tai valmistautuvien urheilijoiden kanssa Hoitavat kilpailuun osallistuvia tai valmentautuvia urheilijoita

17 Antidopingtyö on yhteistyötä - Jokaisella urheilun parissa toimivalla on mahdollisuus vaikuttaa urheilun yleiseen asenteeseen ja luoda puhtaan urheilun ilmapiiriä - Urheilussa toimivilta odotetaan asiantuntemusta myös antidopingasioissa, mutu -tieto ei riitä

18 Urheilija syyllistyy dopingrikkomukseen - Kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä - Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö - Kieltäytyminen dopingtestistä tai dopingtestin välttely - Olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti - Dopingvalvonnan tai -testin manipulointi - Dopingaineiden hallussapito - Dopingaineiden ja -menetelmien levittäminen ja dopingin edistäminen

19 Seuraamukset - Seuraamuksena dopingrikkomuksesta - Kilpailutuloksen mitätöinti - Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen - Urheilun toimintakielto - Kirjallinen varoitus - Muut seuraamukset - Urheilun julkisuuskuva - Taloudelliset menetykset

20 Dopingrikos - Valmistaminen ja sen yritys - Maahantuonti ja sen yritys - Levittäminen ja sen yritys - Myynti, välittäminen, luovuttaminen - Hallussapito, jos todennäköisenä tarkoituksena levittäminen - sakko 2 v. vankeutta - Törkeä dopingrikos - 4 kk 4 v. vankeutta - Lievä dopingrikos - sakko

21 Urheilija Kerro julkisesti kantasi kiellettyihin keinoihin ja haasta muut urheilijat puhumaan puhtaan urheilun puolesta Tunne sinua koskevat antidopingsäännöstöt sekä tekemäsi sopimukset Tiedä oikeutesi ja velvollisuutesi

22 Valmentaja Tue puhdasta ja reilua urheilua: älä hyväksy kaikki käyttää kuitenkin -asennetta Tunne sinua ja urheilijaa koskevat antidopingsäännöstöt sekä tekemänne sopimukset Opasta valmennettavaasi ymmärtämään häntä koskevat säännöstöt

23 Lähipiiri Viesti kantasi kiellettyihin aineisiin ja menetelmiin Auta urheilijaa ymmärtämään häntä koskevat säännöstöt Tunne oma vastuusi: älä hyväksy dopingin käyttöä

24 Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa

25 - Perusteet Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa kiellettyjen aineiden ja menetelmien listaan on seuraavista kriteereistä kahden toteutuminen - Doping voi parantaa urheilu-suoritusta, mutta se voi myös aiheuttaa vakavia vahinkoja urheilijan terveydelle - Dopingin käyttö on urheilun hengen vastaista

26 Dopingaineryhmät - S Kielletyt aineryhmät - M Kielletyt menetelmät - P Joissain urheilulajeissa kielletyt aineluokat

27 Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2013 Kilpailuissa ja kilpailuiden ulkopuolella kielletyt lääkeaineet ja menetelmät Kilpailuissa kielletyt lääkeaineet Edellisten ryhmien lisäksi S0. Myyntiluvattomat aineet S1. Anaboliset aineet S2. Peptidihormonit, kasvutekijät ja vastaavat aineet S3. Beeta-2-agonistit S4. Hormoneihin ja aineenvaihduntaan vaikuttavat modulaattorit S5. Diureetit ja muut peiteaineet M1. Hapenkuljetuksen parantaminen M2. Kemiallinen ja fysikaalinen manipulaatio M3. Geenidoping - S6. - S7. - S8. - S9. - P1. - P2. Piristeet Huumaavat Kipulääkkeet Kannabinoidit Glukokortikosteroidit Alkoholi Beetasalpaajat

28 Astmalääkitys (S3 ja S9.) - β2-agonistit - Keuhkoinhalaatioina (S3.)(avaavat astmalääkkeet): käytettävät salbutamoli, salmeteroli ja formeteroli ovat sallittuja muulla tavoin annosteltuina (esim. tabletteina tai mikstuurana) käytölle haetaan erivapautta - Muut ß2-agonistit (esim. indakateroli ja terbutaliini) ovat kiellettyjä ja niiden käytölle haetaan erivapautta - Glukokortikosteroidit - Keuhkoinhalaatioina (S9.) (hoitavat astmalääkkeet): käytettävät glukokortikosteroidit ovat sallittuja - Glukokortikosteroidit ovat kiellettyjä suun kautta annosteltuina (tabletteina) ja lihaksensisäisesti ruiskeena annettuna - Glukokortikosteroideja testataan vain kilpailujen yhteydessä otetuista dopingnäytteistä tabletteina annosteltuna niiden varoaika on noin 7 vuorokautta

29 S6. Piristeet - Kielletty koska: Lisäävät kestävyyttä ja tehoa Lisäävät vireystilaa ja vähentävät väsymyksen tunnetta - Terveyshaitat: Vapina, sydämen tykytys ja verenpaineen nousu Suurina annoksina lämpöhalvaus, sekavuus- ja vainoharhatiloja sekä vakavia sydämen rytmihäiriöitä - Piristeiden varoajat: Pseudoefedriini 24 t Efedriini 4 vrk Selegiliini 7 vrk Metyylifenidaatti 7 vrk - Analysoidaan vain kilpailutesteissä

30 S8. Kannabinoidit (hasis, marijuana) - Huumausaineita, jotka ovat kiellettyjä kaikissa urheilulajeissa Yleensä huonontavat urheilusuoritusta - Kielletty koska: Urheilun hengen vastaista Pienten annosten rauhoittava vaikutus voi parantaa suoritusta tarkkuuslajeissa - Terveyshaitat: Heikentää ajan, paikan, nopeuden ja etäisyyden arviointia Tokkuraisuus, kömpelyys, tapaturmat Riippuvuus Näkyvät testeissä useita vuorokausia satunnaisen käytönkin jälkeen - Analysoidaan vain kilpailutesteissä

31 Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa Perustuu WADA:n luetteloon -Uusiutuu vuosittain -Päivitetyt luettelot -löytyvät osoitteesta: -www.antidoping.fi -Liity postituslistalle!

32 Erivapaus urheilijan lääkityksessä - Mikäli - Kansallisen - Tasomäärittely - Kansainvälisen - Lääkärin terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä, lääkitykseen voidaan hakea erivapautta. Sen avulla urheilija saa käyttää kyseistä kiellettyä lääkitystä tason urheilijat ja kansalliset urheilutapahtumat ADT:n erivapauslautakunta voi urheilijan kirjallisesta hakemuksesta myöntää määräaikaisen erivapauden kielletyn aineen käyttämiseen ADT:n lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee iästään riippumatta hakea erivapaudet etukäteen Muiden urheilijoiden kohdalla ADT tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden käytölle on lääketieteellinen peruste tason urheilijoiden ja kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden erivapaushakemukset toimitetaan kansainväliselle lajiliitolle määräämä kielletyn lääkeaineen resepti tai vapaamuotoinen lääkärintodistus ei ole erivapaus - Tarkat ohjeet löytyvät Internet-sivuilta

33 Esimerkkejä lajikohtaisista tasomäärityksistä - Ampumahiihto - Yleisurheilu - Jalkapallo - Pesäpallo - Pikaluistelu - Jääkiekko - Salibandy - Yleisen sarjan ja nuorten yli 15-vuotiaiden SM-kilpailuihin osallistuvat - A-luokan tulos: aikuiset ja nuoret 17-, 19- ja 22-vuotiaiden ikäluokissa - Veikkausliiga - Ykkönen - Kakkonen - Naisten liiga - Naisten ja miesten Superpesis - Yleisen sarjan ja A-nuorten SM-kilpailuihin osallistuvat - SM-liiga - Mestis - A-nuoret SM-sarja - Naisten SM-sarja - Ikäkausimaajoukkueet - Naisten ja miesten SM-liiga - Miesten I-divisioona - A-tyttöjen ja A-poikien SM-sarja

34 Erivapausliite Ohjeistus erivapauden hakemiseen - Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisun liite - Ohjeet myös - PDF -tiedosto ladattavissa netistä

35 - ERKKA erivapauskone auttaa selvittämään helposti, pitääkö erivapautta hakea ja neuvoo myös, mistä se haetaan

36 Urheilijan vastuu Urheilijan on tärkeää ymmärtää ja muistaa, että hän voi syyllistyä dopingrikkomukseen, vaikka hän ei tarkoituksellisesti käyttäisikään kiellettyjä aineita tai menetelmiä Urheilija on aina vastuussa siitä mitä hän nauttii ja mitä hänen antamastaan näytteestä löytyy

37 Lisäravinteet - Ongelmia: Vaillinaiset tuoteselosteet Valmisteiden valvontaprosessi Epäpuhtauksina urheilussa kiellettyjä aineita Testosteronin ja nandrolonin esiasteet (todettu esimerkiksi tribulus terrestris- ja kreatiinivalmisteista sekä testosteroniboostereista), kasviperäiset piristeiden kaltaiset dopingaineet (todettu esimerkiksi gingsengvalmisteista) - Syytä varoa valmisteita, joiden väitetään lisäävän testosteronin muodostumista - Ravintolisistä saatu positiivinen testitulos dopingrikkomukseksi riippumatta siitä, onko tuoteselosteessa maininta kielletyistä aineista vai ei - ADT ei analysoi ravintolisiä tai niiden valmistuseriä eikä luokittele ravintolisiä

38 Urheilija Huolehdi, että sinulla on aina ajan tasalla oleva Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa julkaisu Tarkista aina käyttämäsi valmiste luettelosta. Hae tarvittaessa erivapautta Kerro lääkärille, että kuulut dopingvalvonnan piiriin. Olet itse vastuussa siitä, mitä aineita käytät

39 Valmentaja Huolehdi, että sinulla ja urheilijalla on ajan tasalla oleva luettelo kielletyistä aineista ja menetelmistä Auta tarvittaessa urheilijaa erivapausasioissa ja muistuta häntä erivapauden uusimisesta. Tarkista aina ennen kansainvälisiä kilpailuita kansainvälisen lajiliiton erivapausohjeet Pohdi urheilijan kanssa, kannattaako hänen käyttää lisäravinteita vai saisiko terveellinen ravinto aikaan samat tavoitellut vaikutukset

40 Lähipiiri Tarkista, että kodin lääkekaapissa on ajan tasalla oleva Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisu Selvitä urheilijan kanssa hyvissä ajoin ennen kansainvälisiä kilpailuja kilpailusääntöjen mahdolliset lajikohtaiset tarkennukset Auta urheilijaa suunnittelemaan terveellinen ruokavalio itselleen ja mieti hänen kanssaan, tarvitaanko ravintolisiä

41 Dopingvalvonta

42 Dopingvalvonnan tarkoitus Estää terveydelle vaarallisten ja/tai suorituskykyä parantavien aineiden ja menetelmien käyttö Turvata urheilijoiden oikeus reiluun ja puhtaaseen kilpailuun Kunnioittaa urheilun ja lääketieteen etiikkaa

43 Dopingtestauksen piiriin kuuluvat - Henkilöt, jotka osallistuvat antidopingsäännöstön piiriin kuuluvaan urheilu- ja kilpailutoimintaan - Testaustoiminta keskittyy eri lajien huippuurheilijoihin

44 Dopingtestityypit - 1. Kilpailutestit - 2. Kilpailun ulkopuoliset testit - - esim. harjoituspaikalla tai kotona (majoitusosoitteessa) - Testit tehdään pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta yllätystesteinä - Urheilija voidaan kutsua dopingtestiin milloin tahansa ja missä tahansa, kotimaassa tai ulkomailla

45 Testityypit - Virtsa- ja veritestit Tehdään rinnakkain Veritesti ei korvaa virtsatestiä - Veritestaus: Seulontatarkoitus Pitkäaikaisseuranta urheilijan yksilölliseen profilointiin (biologinen passi) Kasvuhormonin ja veren manipulointiin liittyvien menetelmien löytämiseksi

46 Dopingvalvonnan kehittyminen - Testauspoolit - Urheilijan - Analyysimenetelmien - Näytteiden - Kansainvälinen - Ei-analyyttisten - olinpaikkatiedot (ADAMS) biologinen passi (yksilölliset profiilit: hematologinen ja endokrinologinen) kehittyminen pitkäaikaispakastaminen testausyhteistyö dopingrikkomusten havaitseminen tutkinnalliset menettelyt ja (viranomais)yhteistyö kansallinen ja kansainvälinen

47 Testauspooli - Testauspooli on antidopingorganisaation nimeämä ryhmä huippu-urheilijoita, joihin dopingtestaus erityisesti kohdentuu Tarkoituksena on varmistaa, että siihen kuuluvien huippu-urheilijoiden ajantasaiset yhteys- ja olinpaikkatiedot ovat antidopingorganisaation tiedossa Mahdollistaa tehokkaan ja tarkkaan ajoitetun dopingtestauksen ilman ennakkoilmoitusta Urheilija voi kuulua testauspooliin ADT:n ja/tai kansainvälisen lajiliittonsa nimeämänä Urheilijalle ilmoitetaan testauspooliin kuulumisesta kirjallisesti Joukkuelajeista testauspooliin nimetään ADT:n valitsemat ylimmän sarjatason joukkueet (Joukkueilta kerätään vain joukkuekohtaiset olinpaikkatiedot)

48 ADT:n testauspoolit 2013 ADT:n rekisteröity testauspooli (ADT-RTP) Kansainvälisen tason huippu-urheilijoita lajeista, joihin kilpailun ulkopuolista testausta erityisesti kohdennetaan ADT:n kansallinen testauspooli Kansallisen ja kansainvälisen tason huippu-urheilijoita sekä tukiurheilijoita, joukkuelajeista ADT:n määräämät maajoukkueet sekä ylimmän sarjatason joukkueet Muut urheilijat Olinpaikkatietoja ei kerätä. Urheilijoita voidaan testata niin kilpailuissa kuin niiden ulkopuolella, esimerkiksi urheilijan kotona ja harjoituspaikoilla

49 Testauspooliurheilijan velvoitteet Testauspooliurheilijoiden tulee ilmoittaa neljännesvuosittain olinpaikkatietonsa kirjallisesti tulevan kolmikuukautisjakson osalta sisältäen: asuin-, harjoitus-, leiri- ja kilpailutietonsa 365 pv/vuosi minimivaatimuksena majoitusosoite jokaiselle päivälle - ADT:n rekisteröityyn testauspooliin kuuluvien urheilijoiden tulee lisäksi ilmoittaa: jakson jokaiselle päivälle yksi tunnin pituinen aika ilmoittamassaan paikassa (klo välillä), jolloin urheilija on varmuudella dopingtestaajien tavoitettavissa (esim. ma klo kotiosoitteessa)

50 Tietojen ilmoittaminen - Tietojen - Urheilija - ADAMS-järjestelmä - Tekstiviestitoiminto ilmoittamiseen käytetään ADAMS-järjestelmää saa tunnukset järjestelmään joko kansainväliseltä lajiliitoltaan tai ADT:lta testauspooliin liittämisen yhteydessä toimii myös suomenkielellä, ja sille on laadittu suomenkieliset käyttöohjeet - Älypuhelinsovellus kehitteillä

51 ADT:n rekisteröity testauspooli - olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti Filing Failure Urheilijaa ei tavoitettu testiin hänen ilmoittamansa 60 min aikana Missed Test Olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti Whereabouts Failure Mahdollinen säännöstön mukainen (Art. 2.4) dopingrikkomus syntyy, jos rekisteröityyn testauspoolin kuuluvalla urheilijalla on yhteensä kolme (3) olinpaikkatietomääräysten laiminlyöntiä 18 kuukauden aikana (juokseva aika).

52 Urheilijan oikeudet dopingtestissä - Ottaa yksi oma edustaja mukaansa dopingtestiin - Saada lisätietoa dopingtestimenettelystä vastaavalta dopingtestaajalta - Edellyttäen, että on dopingtestihenkilöstön jatkuvan valvonnan alaisena urheilija voi dopingtestikutsun allekirjoitettuaan pyytää lisäaikaa dopingtestitiloihin ilmoittautumiseen seuraavista syistä: Hakeakseen vaatteensa, henkilöllisyystodistuksensa ja/tai oman edustajansa ja mahdollisesti tulkin mukaansa testiin Suorittaakseen verryttelyt/harjoituksen loppuun Saadakseen tarvittavia lääkinnällisiä toimenpiteitä Muusta vastaavan dopingtestaajan hyväksymästä syystä - Lisäksi kilpailutesteissä: Osallistuakseen mahdollisesti jäljellä oleviin kilpailulajeihin Osallistuakseen tiedotusvälineiden haastatteluihin Osallistuakseen palkintoseremonioihin

53 Urheilijan oikeudet dopingtestissä - Jos kyseessä on vammaisurheilija tai alaikäinen urheilija, pyytää mahdollisia muunnoksia dopingtestimenettelyyn - Saada nähtäväksi dopingtestihenkilöstön asianmukaiset, voimassaolevat valtuutuskortit sekä kirjallinen dopingtestivaltuutus - Valita testivälineensä useampien asianmukaisesti pakattujen testivälineiden joukosta - Nauttia asianmukaisia (avaamattomia ja alkoholittomia) testiryhmän toimittamia juomia tai omia (alkoholittomia) juomiaan - Saada huomautuksensa dopingtestimenettelyä koskien kirjatuksi dopingtestipöytäkirjaan - Saada kopio urheilijalle nimetyistä asiakirjoista

54 Urheilijan velvollisuudet dopingtestissä - Olla asianmukaisesti dopingtestihenkilöstön valvonnassa, siitä lähtien kun hänet on kutsuttu dopingtestiin siihen asti, kunnes dopingtesti on suoritettu loppuun - Todistaa henkilöllisyytensä - Ilmoittautua dopingtestitiloihin mahdollisimman pian - Noudattaa annettuja ohjeita. Ohjeiden noudattamatta jättäminen, dopingtestistä kieltäytyminen ja/tai muu sääntöjen rikkominen voidaan käsitellä mahdollisena dopingrikkomuksena, josta voi seurata antidopingsäännöstön mukainen rangaistus

55 Avustajan rooli dopingtestissä - Urheilijoilla on oikeus ottaa yksi avustaja mukaan dopingtestiin - Avustajan rooli on tärkeä urheilijan oikeusturvan vuoksi testausryhmässä on aina kaksi henkilöä, ongelma- tai ristiriitatilanteissa ilman avustajaa testiin tullut urheilija on yksin - Valmentajan, lääkärin, muun tukihenkilön läsnäolo osoittaa hänen kiinnostuksensa myös urheilijasta, eikä vain suorituksesta - Joukkuelajeissa yleensä yksi henkilö toimii saman joukkueen urheilijoiden edustajana

56 Urheilija Ymmärrä dopingtesti myönteisenä osana urheilu-uraasi. Negatiivisten dopingtestitulosten avulla voit osoittaa kilpakumppaneillesi, faneillesi ja yhteistyökumppaneillesi olevasi puhdas urheilija Tutustu dopingtestimenettelyyn ja tunne oikeutesi ja velvollisuutesi dopingtestissä. Käytä oikeuttasi ottaa avustaja mukaan dopingtestiin Jos kuulut testauspooliin, ilmoita olinpaikkasi annettujen ohjeiden mukaisesti ja muista päivittää muutokset

57 Valmentaja Osoita niin urheilijoille kuin muille urheilutoimijoille olevasi dopinginkäyttöä vastaan myönteisellä suhtautumisellasi dopingvalvontaan ja -testaukseen Kerro urheilijalle ja hänen lähipiirilleen, että urheilija kuuluu dopingvalvonnan piiriin. Ole urheilijan avustajana testissä, jos hän niin haluaa Tunne urheilijan oikeudet ja velvollisuudet dopingtestissä

58 Lähipiiri Suhtaudu myönteisesti dopingvalvontaan ja kielteisesti dopingiin. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa urheilun maineeseen Toimi dopingtestissä avustajana, mikäli urheilija niin haluaa Auta urheilijaa täyttämään testauspoolivelvoitteensa ja muistuta häntä esimerkiksi olinpaikkatietojen muutosten ilmoittamisesta

59 Ohjeet urheilijalle dopingtestissä

60 Ohjeet urheilijalle dopingtestissä 1. Testikutsu ja testiin ilmoittautuminen 2. Näytteenantoastian valitseminen 3. Valvottu näytteenotto 4. Näytepullojen valinta ja tarkistaminen 5. Näytteen jakaminen A- ja B-pulloihin 6. Näytepullojen sinetöinti 7. Näytteen analyysikelpoisuuden tarkistus 8. Sinetöityjen näytepullojen pakkaaminen kuljetusta varten 9. Testipöytäkirjan täyttäminen, tarkistaminen ja allekirjoitus

61 Ohjeet urheilijalle dopingtestissä

62 Dopingtestipöytäkirja

63 Dopingtestit Suomessa testiä/vuosi 12 dopingrikkomukset

64 250 Testit joukkuelajeissa

65 250 Testit yksilölajeissa

66 Puhtaasti paras -ohjelma Puhtaasti paras -ohjelma kannustaa huippu-urheilijoita ja nuoria urheilijoita puhtaaseen urheiluun Se nostaa valokeilaan urheilijat, jotka urheilevat eettisesti kestävällä tavalla: lajiaan, kilpakumppaneitaan ja itseään kunnioittaen Ohjelma haastaa urheilua seuraavat suomalaiset, urheilujärjestöt, urheilijan lähipiirin ja urheilijat mukaan reiluun peliin

67 puhtaastiparas.fi Vetoomus - Allekirjoittaja tukee reilua, puhdasta ja kilpakumppaneita kunnioittavaa urheilua! - Tavoitteena maailman suurin vetoomus puhtaan urheilun ja reilun pelin puolesta Viestikapula-blogi - Blogissa julkaistaan joka kuukausi yhden urheilijan tai urheilusta kiinnostuneen kirjoitus. Viestikapula kulkee eteenpäin, kun kirjoittaja haastaa seuraavan viestinviejän mukaan blogiin Tapahtumakalenteri

68 Kultaiset kengännauhat Jokainen ADT:n testaama urheilija tai ADT:n luennoille osallistunut saa kultaiset kengännauhat merkiksi puhtaasta urheilusta Kultaisia kengännauhoja käyttämällä urheilijat kertovat kannattavansa reilun pelin arvoja

1 Sukeltajaliitto ja sen arvoperusta 4 2 Sukeltajaliiton antidopingohjelman tavoitteet 4 3 Noudatettavat säännöstöt ja sitoutuminen 4

1 Sukeltajaliitto ja sen arvoperusta 4 2 Sukeltajaliiton antidopingohjelman tavoitteet 4 3 Noudatettavat säännöstöt ja sitoutuminen 4 1 ANTIDOPINGOHJELMA sisältö 1 Sukeltajaliitto ja sen arvoperusta 4 2 Sukeltajaliiton antidopingohjelman tavoitteet 4 3 Noudatettavat säännöstöt ja sitoutuminen 4 Säännöstöt 4 Sitoutuminen 5 Sopimukset

Lisätiedot

Suomen Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma

Suomen Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma Suomen Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma Sisältö 1. Säännöstöt ja ohjelman tavoitteet 4 1.1 Suomen Taitoluisteluliiton arvoperusta 4 1.2 Tavoitteet 4 2. Suomen Taitoluisteluliiton antidopingtoiminta

Lisätiedot

Suomen melonta- ja soutuliitto ry Antidopingohjelma Säännöstöt ja ohjelman tavoitteet 1.1 Suomen melonta- ja soutuliiton arvoperusta

Suomen melonta- ja soutuliitto ry Antidopingohjelma Säännöstöt ja ohjelman tavoitteet 1.1 Suomen melonta- ja soutuliiton arvoperusta Suomen melonta- ja soutuliitto ry Antidopingohjelma 1 Säännöstöt ja ohjelman tavoitteet Dopingia koskeva sääntely perustuu Suomessa urheilun omiin kansallisiin ja kansainvälisiin säännöstöihin. Säännöstöjen

Lisätiedot

Nyrkkeilyliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä.

Nyrkkeilyliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä. ANTIDOPINGOHJELMA 1. Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Nyrkkeilyliitto ry päämääränä on olla jatkuvan menestyksen lajiliitto, joka tunnetaan laadukkaasta ja vastuullisesta nyrkkeilytoiminnasta. Toiminnassa

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Suomen Voimanostoliitto ry Risumäentie 24, 11910 Riihimäki Puh: 050 4342222 www.suomenvoimanostoliitto.fi SUOMEN VOIMANOSTOLIITON SUOMEN ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Sisältö 1.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Aluksi. 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu

SISÄLLYSLUETTELO. Aluksi. 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Aluksi 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Arvot 1.1.2. Missio 1.1.3. Visio 1.1.4. Seuramme vahvuudet sekä toimintaympäristöämme

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS Joukkueenjohtajan koulutusmateriaali Suomen Käsipalloliitto 25.9.2012 Sisällys Johdanto 3 1 Käsipallo Suomessa... 4 1.1 Seurat... 4 1.2 Suomen Käsipalloliitto (SKPL)... 4 1.3 Suomen

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS Kuva: Juuso Laakso / J-Lan Joukkueenjohtajan koulutusmateriaali Suomen Käsipalloliitto 16.9.2013 Sisällys Johdanto 3 1 Käsipallo Suomessa... 4 1.1 Seurat... 4 1.2 Suomen Käsipalloliitto

Lisätiedot

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007->

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> SISÄLLYSLUETTELO 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Arvot 1.1.2. Missio 1.1.3. Visio 1.1.4. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Muutokset aikaisempaan sääntökirjaan nähden on merkitty kyseisen kappaleen laidoissa olevilla viivoilla.

Muutokset aikaisempaan sääntökirjaan nähden on merkitty kyseisen kappaleen laidoissa olevilla viivoilla. SUOMEN RINGETTELIITTO RY KILPAILUSÄÄNNÖT 2011-2012 JOHDANTO Tästä kirjasta löytyvät ringeten viralliset kilpailusäännöt, joita tulee noudattaa kaikessa kilpailutoiminnassa Suomessa. Muut kilpailuihin liittyvät

Lisätiedot

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n viestinnän ohjeistus (päivitetty 1.1.2015)

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n viestinnän ohjeistus (päivitetty 1.1.2015) Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n viestinnän ohjeistus (päivitetty 1.1.2015) 1. YLEISVIESTINTÄ Viestintä - ja tiedotustoiminta Viestintäohje on suunnannäyttäjä. Vain yhtenäisellä viestinnällä

Lisätiedot

Ampumahiihtoliitto toivottaa Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2012. nro 2 2011

Ampumahiihtoliitto toivottaa Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2012. nro 2 2011 Ampumahiihtoliitto toivottaa Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2012 nro 2 2011 Toimitus Julkaisija ja toimitus: Suomen Ampumahiihtoliitto ry Radiokatu 20, FI - 00093 SLU (09) 2787 202, faksi (06)

Lisätiedot

Jigotai ry TOIMINTASÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. 2 Seuran tarkoitus. 3 Tarkoituksen toteuttaminen

Jigotai ry TOIMINTASÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. 2 Seuran tarkoitus. 3 Tarkoituksen toteuttaminen 1 Jigotai ry TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Jigotai ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu huhtikuun

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 03.02.2011 voimassa 03.02.2013 asti 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät

Lisätiedot

4 Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

4 Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä. Tanssiurheiluseura Fregolina ry 1 Tanssiurheiluseura Fregolina ry 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Tanssiurheiluseura Fregolina ry Yhdistyksen kotipaikka on Kaarinan kaupunki

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tikkakubi Ratikka (RATIKKA) ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki Oulun läänissä.

Yhdistyksen nimi on Tikkakubi Ratikka (RATIKKA) ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki Oulun läänissä. Tikkaklubi RATIKKA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Tikkakubi Ratikka (RATIKKA) ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki Oulun läänissä. Yhdistys

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot

JÄÄTANSSIJAN KÄSIKIRJA HELSINGIN LUISTELIJAT RY.

JÄÄTANSSIJAN KÄSIKIRJA HELSINGIN LUISTELIJAT RY. JÄÄTANSSIJAN KÄSIKIRJA HELSINGIN LUISTELIJAT RY. 1 Seuran organisaatio ja tehtävät 1.1 Seura Helsingin Luistelijat ry (HL) on voimakkaasti kehittyvä ja uudistuva kilpaurheiluseura. Seura on perustettu

Lisätiedot

FUTSALIN KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2015 2016

FUTSALIN KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2015 2016 FUTSALIN KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2015 2016 Sisällysluettelo 1. luku Yleistä 1 Soveltamisala 2 2 Eettiset periaatteet 2 3 Määritelmät 3 2. luku Kilpailutoimintaan liittyvät määräykset 4 Futsalsäännöt 5 5 Kilpailu,

Lisätiedot

Tietopaketti voimistelijoiden vanhemmille

Tietopaketti voimistelijoiden vanhemmille Tietopaketti voimistelijoiden vanhemmille 7. Harjoittelu ja sitoutuminen 15 7.1 Harjoittelu 15 7.2 Sitoutuminen 15 7.3 Motivaatio 16 7.4 Läsnäolo harjoituksissa 16 Sisältö 1. Tervetuloa Tapiolan Voimistelijoihin!

Lisätiedot

Kilpailunjärjestäjä vastaa ohjaajan ja koiran kilpailukelpoisuuden tarkastamisesta.

Kilpailunjärjestäjä vastaa ohjaajan ja koiran kilpailukelpoisuuden tarkastamisesta. 1(1) KILPAILUKELPOISUUDEN TARKASTAMISOHJE 1 KILPAILUKELPOISUUS Kilpailukelpoisuudella tarkoitetaan sitä, että ohjaajan ja koiran on täytettävä kilpailuun osallistumiselle asetetut edellytykset. Ohjaaja

Lisätiedot

Soveltamisohjeella liittohallitus voi täydentää epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa kohdissa kilpailusääntöjä.

Soveltamisohjeella liittohallitus voi täydentää epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa kohdissa kilpailusääntöjä. KILPAILUSÄÄNNÖT liittovaltuuston hyväksymät 4.5.2013 1 luku - YLEISTÄ 1 Kilpailusääntöjen soveltamisala ja hyväksyminen Kilpailusääntöjä sovelletaan Suomen koripalloliitto ry:n ja siihen kuuluvien seurojen

Lisätiedot

JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY PELISÄÄNTÖKIRJA

JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY PELISÄÄNTÖKIRJA JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY PELISÄÄNTÖKIRJA 31.05.2009 SISÄLTÖ PELISÄÄNNÖT 0 PELISÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 SEURAN TOIMINNAN TARKOITUS 2 PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET 2.1 SEURA 2.2 JOUKKUEET 3 SEURAN VASTUUT JA VASTUUELIMET

Lisätiedot

Kilpailumääräykset 8.5.2013

Kilpailumääräykset 8.5.2013 Kilpailumääräykset 8.5.2013 Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET... 2 2.1 KILPAILULUPA... 2 2.2 KILPAILUJEN JOHTO... 2 2.3 KILPAILUJEN IKÄ- JA TASOLUOKITUS... 3 2.4 KILPAILULUPIEN ANOMINEN

Lisätiedot

Hakunilan Seudun Koiraharrastajat 2007 www.hskh.net

Hakunilan Seudun Koiraharrastajat 2007 www.hskh.net Koirien antidoping kirjoittanut Seija Tiainen, kuvat Jarmo Halttunen Koiria koskevat antidoping säännöt astuivat voimaan vuoden 2007 alussa ja tarkennuksia, varoaikalistoja ym. on julkaistu vielä viimepäivinäkin.

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto [KILPAILUMÄÄRÄYKSET]

Suomen Tennisliitto [KILPAILUMÄÄRÄYKSET] 2013 Suomen Tennisliitto [KILPAILUMÄÄRÄYKSET] 0 Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET... 2 2.1 KILPAILULUPA... 2 2.2 KILPAILUJEN JOHTO... 2 2.3 KILPAILUJEN IKÄ- JA TASOLUOKITUS... 3 2.4

Lisätiedot

KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2012

KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2012 KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2012 1 Luku Yleistä 1 Soveltamisala 1. Suomen Palloliiton (jäljempänä liitto) liittohallituksen vuosittain päättämät kilpailumääräykset sisältävät jalkapallon kilpailutoiminnassa noudatettavat

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa Voimassa 1.1.2015 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO Copyright Suomen Ratsastajainliitto ry. Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöt ja niiden

Lisätiedot

SUOMEN JOUKKUEEN kisaohje Euroopan kisat Baku 12.- 28.6.2015

SUOMEN JOUKKUEEN kisaohje Euroopan kisat Baku 12.- 28.6.2015 SUOMEN JOUKKUEEN kisaohje Euroopan kisat Baku 12.- 28.6.2015 1 Sisällys Sisällys Baku 2015 yhteinen Sinivalkoinen matka! Kisatiimin yhteystiedot Ennen Bakuun lähtöä Matkustus Bakuun Käytännön asioita kisojen

Lisätiedot