Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)"

Transkriptio

1 Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien toteaminen 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta 6 5 Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin 7 6 Maakunnan yhtiestyöasiakirjan 2012 tarkistaminen yhteistyöryhmälle tiedoksi 8 7 Teemojen ulkopuolinen hanke: Etelä-Savo - elinvoimainen Saimaan maakunta 11 8 Hankkeen peruminen: Matkailu- ja kulttuuriteemaan kuuluva hanke: VisitSaimaa 9 Matkailu- ja kulttuuriteemaan kuuluva hanke: "Tuotteista ja myy" - Mikkelin seudun matkailun markkinoinnin ja myynnin kehittämisohjelma Matkailu- ja kulttuuriteemaan kuuluva hanke: Matkailuelämykset euroiksi Saimaalla 11 Esitys: Jatkovalmistelun ja päätöksenteon delegoiminen yhteistyöryhmän sihteeristölle 12 n sihteeristön ohjelmista rahoitettavaksi hyväksymät hankkeet 13 Muut asiat Seuraavan kokouksen ajankohta Kokouksen päättäminen 29 Sivu

2 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ Kokousaika kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Jäsenet varsinainen jä-sen läs-nä varajäsen läs-nä puheenjohtaja Ruokoselkä, Liisa Tiainen, Teemu kuntaosapuoli Happonen, Aarno Hokka, Mervi Kilpinen, Esko Intke, Juha Lappalainen, Esa Parkkinen, Jari Linnamurto, Saku Halko, Harri Mikander, Kimmo Selenius, Pekka Savander, Susanna Klén, Tanja Tulla, Matti Lehvonen, Johanna Uimonen, Anna-Liisa Korhonen, Leena alueviranomaiset Häkkinen, Pekka Kilpeläinen, Marjukka Jordan, Jukka-Pekka Hautaniemi, Merja Keränen, Petri Muhonen, Airi Kosunen, Kirsi Alasuvanto, Timo Lehtonen, Päivi Toivakainen, Tuija Pulliainen, Juha Sillanpää, Pekka Puurunen, Maija Tuuliainen, Ossi Raatikainen, Tea Sokka, Irja järjestöosapuoli Hirvonen, Juha Suomalainen, Ritva Hämäläinen, Heikki Laine, Raimo Kallio, Vesa Paajanen, Juha Kääriäinen, Tuula Gustafsson-Pesonen, Anne Savolainen, Kalevi Pärnänen, Marja-Liisa Seila, Heikki Savolainen, Hannu Smolander, Riitta Immonen, Jarmo Wuorinen, Jarkko Leskinen, Jaana asiantuntijat esittelijä varaesittelijä sihteeri tiedottaja muut läsnäolijat Hyvärinen, Marja Jurvelius, Juha Tiitinen, Jorma Heikkilä, Antti Viialainen, Matti Kakriainen, Markku Koskinen, Riitta Ollikainen, Jukka Makkula, Hanna Huoviala, Tuula Haverinen, Marja Asiat 1-15

3 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien toteaminen Todetaan maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano.

4 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään asialistan mukainen järjestys kokouksen työjärjestykseksi.

6 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ Pöytäkirjantarkastajien valinta n pöytäkirjan tarkastaa kussakin kokouksessa valitut kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Yhteistyöryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

7 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin Kokouksessa katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin sekä tulevan ohjelmakauden valmisteluun. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

8 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ Maakunnan yhtiestyöasiakirjan 2012 tarkistaminen yhteistyöryhmälle tiedoksi 152/ /2011 ASIAN AIEMPI KÄSITTELY MYRRISSÄ: n kokous Maakunnan yhteistyöasiakirja: EU:n rakennerahastojen vuosibudjetti - maakunnan yhteistyöasiakirja - laaditaan osana toteuttamissuunnitelmaa. Vuosittain laadittavassa maakunnan yhteisyöasiakirjassa maakunnan yhteistyöryhmä: 1) yhteensovittaa seuraavan varainhoitovuoden aluekehitysrahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman rakennerahastovarojen ja niitä vastaavan kansallisen rahoitusosuuden kohdentumisen maakunnassa rakennerahasto-ohjelmaa rahoittaville valtion viranomaisille, maakunnan liitolle ja muille rakennerahasto-ohjelman rahoitukseen osallistuville; 2) yhteensovittaa seuraavan varainhoitovuoden sosiaalirahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman alueellisen osion rakennerahastovarat ja niitä vastaavan kansallisen rahoitusosuuden asianomaiselle hallinnonalalle sovitun rahoituskehyksen mukaan, jollei rahoituskehyksestä poikkeamiseen ole maakunnan kehitykseen liittyviä tai muita painavia syitä; Maakunnan yhteistyöasiakirjaan tulee seuraavan varainhoitovuoden jakoa ja sitä seuraavan vuoden talousarvioehdotusta koskevia neuvotteluja varten sisältyä ainakin: 1. arvio ohjelman rakennerahastovarojen ja vastaavan valtion rahoitusosuuden tarpeista sekä kuntarahoituksesta ja muun julkisen rahoituksen osuuksista toimintalinjoittain ja hallinnonaloittain; 2. arvio toimenpideohjelman rakennerahastovarojen ja vastaavan valtion rahoituksen jakaumasta hallinnonaloittain; 3. arviot 2 kohdassa tarkoitettujen varojen kunkin hallinnonalan keskeisistä tavoitteista; 4. arvio ohjelmareservin tarpeesta maakunnassa; 5. tieto rakennerahasto-ohjelman painotuksista; 6. tieto hankkeiden valintakriteerien alueellisesta soveltamisesta, jos yhteistyöryhmä on siitä päättänyt. Maakunnan yhteistyöasiakirja sisältää kaksi vuotta. Esitys vuodelle 2012 toimii pohjana vuoden 2012 varjojen jakoa varten. Vuotta 2013 koskevaa esitystä käytetään vuoden 2013 valtion talousarvioesityksen lähtökohtana. Työ- ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut maakuntia yhteistyöasiakirjojen laadinnasta Tällöin annettiin myös rahoitustaulukoita varten tarvittavat EU:n ja valtion rahoitusta määrittävät kulmaluvut. Nämä luvut perustuivat ohjelma-asiakirjoissa sovittuihin vuosittaisiin rahoituskehyksiin. Vuoden 2012 maakunnan yhteistyöasiakirjan laadintaan on oleellisesti vaikuttanut valtiovarainministeriön budjettiesityksessä ennakoidut leikkaukset rakennerahasto-ohjelmien valtion vastinrahoitukseen. Hallituksen julkistetussa budjettiesityksessä vuodelle 2012 EAKR- ja ESR-ohjelmien valtion vastinrahoitusosuudesta on leikattu koko maassa yhteensä 30 miljoonaa

9 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ euroa. Kehyspäätöksen mukaisesti vastaava leikkaus valtion vastinrahoitukseen tehtäisiin myös vuonna Vähennykset liittyvät hallitusohjelman menoleikkauksiin, jotka toteutetaan etupainotteisesti. Rakennerahasto-ohjelmien hyväksymisen yhteydessä valtioneuvoston esittelymuistiossa sekä hallinnon ja aluekehittämisen ministerityöryhmässä on päätetty mm. kuntarahoituksen osuudesta osana ohjelmien kansallista julkista rahoitusta. Esitetty 30 miljoonan valtion rahoituksen vähennys sekä vuonna 2012 että vuonna 2013 merkitsee, että ohjelmien kansallinen julkinen rahoitusosuus ei toteudu ellei valtion vastinrahoituksen vähennystä korvata kuntarahalla. Kansallisen vastinrahoituksen ohjelma-asiakirjaa pienempi kokonaiskertymä johtaa viimekädessä komissiolta saatavan EU-rahoitusosuuden leikkautumiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut maakuntia valtion vastinrahan leikkauksista päivätyllä kirjeellä, jossa se pyytää maakuntia mm. arvioimaan voidaanko kyseiset leikkaukset korvata vastaavalla kuntarahan lisäämisellä. Itä-Suomen rakennerahasto-ohjelmien osalta budjettiesityksen leikkaukset tarkoittavat EAKR:ssa 13,3 miljoonan euron leikkausta ja ESR:ssa 5,8 miljoonan euron leikkausta. Leikkausten kompensoiminen kuntarahoituksella on käytännössä mahdotonta. Esimerkkinä Itä-Suomen EAKR-ohjelma: Kuntarahoitusta tarvitaan loppuohjelmakaudella ennakkoon sovitun mukaisesti vielä noin 7 miljoonaa euroa sekä lisäksi leikkauksien kompensoimiseksi 13 miljoonaa euroa. Näin ollen kuntarahoitusta tulisi kerryttää yksin EAKR ohjelmassa yli 20 miljoonaa euroa ohjelman kahtena viimeisenä vuonna. Tämän pykälän liitteenä oleva yhteistyöryhmälle esitettävä maakunnan yhteistyöasiakirja on laadittu työ- ja elinkeinoministeriön kesäkuussa 2011 antamilla kulmaluvuilla. Näin olleen se ei sisällä hallituksen budjettiesitykseen sisältyvää valtion vastinrahan leikkausta. Liitteet: - Maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2012 hyväksyy liitteenä olevan maakunnan yhteistyöasiakirjan vuosille Yhteistyöryhmä delegoi sihteeristölleen valtuudet tehdä yhteistyöasiakirjan rahoitustaulukkoihin muutokset, mikäli hallituksen budjettiesityksessä ehdotetut valtion vastinrahan leikkaukset hyväksytään eduskunnassa. Päätösesitys hyväksyttiin. JATKOKÄSITTELY Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi maakunnan yhteistyöasiakirjan lokakuun kokouksessaan rahoituskehyksillä, jotka eivät sisältäneet valtion budjettiesityksen sisältämiä valtion vastinrahoituksen leikkauksia. Näin toimivat myös muut Itä-Suomen maakunnat. Päätöksen yhteydessä yhteistyöryhmä kuitenkin delegoi sihteeristölleen valtuudet tarkistaa yhteistyöasiakirjan rahoitustaulukot, mikäli eduskunta hyväksyisi rahoituksen leikkaukset. Eduskunta hyväksyi esitetyt leikkaukset joulukuussa ja työ- ja elinkeinoministeriö pyysi maakuntia tarkistamaan rahoitustaulukot leikkausten mukaisiksi. Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö hyväksyi leikatut rahoitustaulukot kokouksessaan. Liitteenä on tammikuussa 2012 tarkistettu Etelä-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja. Yhteistyöryhmä merkitsee tarkistetun maakunnan yhteistyöasiakirjan tiedoksi.

10 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ n sihteeristö Teemojen ulkopuolinen hanke: Etelä-Savo - elinvoimainen Saimaan maakunta 269/ /2011 n sihteeristö Hakija Vastuuviranomainen Ohjelma ESR/EAKR Toimintalinja Etelä-Savon maakuntaliitto Etelä-Savon maakuntaliitto EAKR TL2 Kuvaus Hanke tähtää ensisijaisesti maakunnan elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden kasvattamiseen sekä menestymiseen eri osa-alueilla. Hanke on keskeinen väline maakuntastrategian toteuttamisessa ja vie sen tavoitteita eteenpäin laaja-alaisesti. Etelä-Savon maakuntasrategian keskeinen ajatus on maakunnan tunnetuksi tekeminen. Tunnettuus kasvattaa maakunnan vetovoimaa ja sitä kautta maakunnan elinvoimaisuutta houkuttelemalla maakuntaan uusia asukkaita ja investoijia sekä matkailijoita, mistä hyötyvät myös maakunnan nykyiset asukkaat ja yritykset. Hankkeessa markkinointi ajatellaan laaja-alaisesti. Maakunnan markkinoinnissa hyödynnetään aiemmin luotua Saimaan maakunnan brändiä ja visuaalista ilmettä, joita kehitetään hankkeessa konkreettisemmalle tasolle yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Hanke on siis jatkoa vuosina toteutetulle Etelä-Savo - Saimaan maakunta tunnetuksi -hankkeelle. Saimaan maakunta- brändin esiintuomisessa on välttämätöntä tuoda esille myös Saimaan ympärillä oleva tarjonta. Hankkeessa painotetaan tätä tarjontaa neljällä osa-alueella Asu, Opi, Koe ja Tee (ns. alateemat). Markkinoinnin kautta Saimaan maakunta näyttäytyy monipuolisena ja lukuisia mahdollisuuksia tarjoavana kokonaisuutena ja alueena. Hankkeen tavoitteena on myös luoda pysyviä maakunnan markkinoinnin toiminnallisia rakenteita. Maakunnan markkinointi ei ole tehokasta ilman yhteistyötä ja se edellyttää maakunnan eri toimijoiden tietotaidon hyödyntämistä. Elinvoimaisuuden kasvattamiseen ja markkinoinnin kokonaisuuteen kuuluu yhteisten markkinointitoimenpiteiden ohella toimijoiden välisen vuorovaikutuksen edistäminen ja uusien toimintamallien luominen. Maakuntaliitto toimii tässä kokoavana voimana ja monialaisuuden edistäjänä. Hankkeen kokonaisbudjetti on euroa, josta haettavan tuen osuus on euroa eli 70 prosenttia hankkeen hyväksytyistä menoista. Kokonaisbudjetti jakautuu maakunnan liiton toteuttaman yhteisen hankeosion ja osaprojektien kesken. Osaprojekteissa toteutettavat markkinointitoimenpiteen tukevat koko maakunnan markkinointia ja ne nojaavat Etelä-Savo Saimaan maakunta brändiin. Maakunnan liiton toteuttaman yhteisen osion (ml. Koe -osion yhteinen osa) kokonaisbudjetti on euroa, josta tuen osuus on euroa. Koe -alateeman osaprojektien yhteenlaskettu kustannusarvio on euroa, josta tuen osuus on euroa. Hankkeen toteuttamisessa, erityisesti Koe -osion osaprojekteissa, on maakunnan eri toimijoilla keskeinen rooli. Alateemojen Asu, Opi, Koe ja Tee osalta keskeiset toimenpiteet ja toimijat ovat seuraavat.

11 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ Asu -teema: Asumisen teemassa korostetaan hyvän elämän ja sujuvan arjen edellytyksiä sekä ympäristöä, jonka Etelä-Savo asumiselle tarjoaa. Tässä yhteydessä voidaan tuoda esiin esimerkiksi kuntien ja kaupunkien asunto- tai asuinaluetarjontaa tai nostaa kunnasta jotakin tiettyä aluetta laajempaan tietoisuuteen. Asumisen teema kattaa ilman muuta myös vapaa-ajan asumisen ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Tavoitteena on lisätä maakunnan kuntien ja kaupunkien kiinnostavuutta asuinpaikkana ja elinympäristönä. Teeman toteuttamisessa keskeinen rooli on alueen kunnilla. Opi -teema: Opi-teema kattaa eteläsavolaisen koulutuksen ja tutkimuksen tarjonnan. Opi teemassa korostetaan oppilaitoksia ja niiden tarjontaa sekä Etelä-Savoa monipuolisena opiskelumaakuntana. Teemassa korostetaan oppilaitosten vetovoiman ohella koulutuksen ja tutkimuksen työelämälähtöisyyttä ja tiivistä yhteyttä opintojen ja työelämän välillä. Opi-teemassa omarahoituksella hankkeeseen mukaan lähtevät Etelä- Savon koulutus (ESEDU), Mikkelin Ammattikorkeakoulu (MAMK) ja Mikkelin Yliopistokeskus (MUC). Tee -teema Tee teemalla pureudutaan lähemmin työskentelyyn ja palvelutarjontaan Etelä-Savossa. Teeman keskiössä ovat maakunnan tarjoamat vetovoimaiset työpaikat ja työskentelymuodot sekä niiden näkyväksi tekeminen. Maakunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä edistää vahvasti kehittyvä kaupan ja palveluiden tarjonta. Teema linkittyy monilta osin Opi - teemaan ja koulutuksen työelämälähtöisyyteen. Tee-teemassa omarahoituksella hankkeeseen mukaan alkuvaiheessa lähtevät Kauppakeskus Akseli, Osuuskauppa Suur-Savo ja Tavaratalo Carlson. Koe -teema: Koe-teeman kautta tuodaan esiin maakunnan keskeisiä tapahtumia ja kohteita. Monipuolinen tarjonta vahvistaa mielikuvaa aktiivisesta ja toimeliaasta elinympäristöstä ja on vahva vaikutin tilanteessa, jossa ihminen miettii asuin- tai lomaseutua. Etelä-Savosta löytyy tarjontaa aina kansainvälisesti tunnetuista kärkitapahtumista pienempiin kokonaisuuksiin. Suuret kärkikohteet itsessään edistävät maakunnan markkinointia, ja Koe- teemassa vahvistetaan näiden toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä toteutetaan toimenpiteitä, jotka parantavat tapahtumien yleistä näkyvyyttä ja tunnettuutta. Yhteisen maakuntaliiton vetämän Koe- teemahankeosion lisäksi muutamat tapahtumat ja kohteet ovat mukana Koe-osiossa omilla osaprojekteilla. Osaprojektien markkinointitoimenpiteet ja niihin liittyvät materiaalit nojaavat Etelä-Savo Saimaan maakunta brändiin. Osahankkeiden toteuttajat välittävät samaa markkinointiviestiä elinvoimaisesta Saimaan maakunnasta markkinoidessaan omia kohteitaan ja tapahtumiaan. Koe -osien osaprojektit ja niiden toteuttajat on esitelty lyhyesti seuraavassa. Savcor Balletin osahankkeen kustannusarvio ja keskeiset toimenpiteet ovat: omarahoitusosuus (30 %): haettava EAKR- rahoitus (70 %): toteutetaan TV-mainoskampanjat kesäisin luodaan toinen pysyvämpi tiedotuskanava toteutetaan näyttävämpi lehtimainoskampanja uusi design mainoskampanjoihin ja lehteen Savonlinnan Oopperajuhlien osahankkeen kustannusarvio ja keskeiset toimenpiteet ovat: omarahoitusosuus (30 %): haettava EAKR- rahoitus (70 %): Pietariin on suunnitteilla tapahtumamarkkinointina toteutettava promootiotapahtuma (molemmille hankevuosille), jossa Oopperajuhlat toteuttaa konsertin pietarilaisen yhteistyökumppanin, Mikhailovsky Teaterin kanssa. Samassa yhteydessä toteutetaan pop-up tapahtumina tavarataloympäristössä elämyksellisiä kohtaamisia, joissa oopperakuorolaisten ryhmät esiintyvät. Tapahtumia tuetaan venäjänkielisellä SoMe-mainonnalla. Keski-Euroopassa on tavoitteena luoda yhteys ja muodostaa verkosto oopperanystäväyhdistysten ja erikoismatkanjärjestäjien kanssa.

12 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ laajennetaan Festivaalia itse oopperaytimen ulkopuolelle. Iltapäivään ja oopperan esityksen ympärille sijoittuva Fringe-ohjelmisto on tarkoitus koostaa hyvin laajasta genrestä mm. erilaisista konserteista, teatterista, performansseista, sirkuksesta. St Michel ja Kuninkuusravien osahankkeen kustannusarvio ja keskeiset toimenpiteet ovat: omarahoitusosuus (30 %): haettava EAKR- rahoitus (70 %): parannetaan tapahtuman ennakkotiedotusta ja markkinointia panostetaan entistä laajempaan näkymiseen tapahtuman kannalta merkittävissä tapahtumissa turvataan riittävä näkyminen mediassa Taidekeskus Retretin osahankkeen kustannusarvio ja keskeiset toimenpiteet ovat: omarahoitusosuus (30 %): haettava EAKR- rahoitus (70 %): tilataan mainostoimistolta imagotutkimus ja markkinointisuunnitelma ja -strategia sekä käytännön mainoskampanja palkataan vuosina (määräaikainen 20kk) tiedotussihteeri/toimittaja monikielisten esitteiden ja kohde-esitteiden painattaminen osallistuminen muiden toimijoiden mukana markkinointitapahtumiin hankitaan uudet sivustot ja ylläpito sekä henkilökunnan koulutus Taidekeskus Salmelan osahankkeen kustannusarvio ja keskeiset toimenpiteet ovat: omarahoitusosuus (30 %): haettava EAKR- rahoitus (70 %): Tv-mainosten suunnittelu yhteistyössä valitun mainostoimiston kanssa sekä mainosspottien toteutus keväällä 2012 toteutetaam uudistuva mainoskampanja vuonna 2013 Tv-sarjan rinnalla toteutetaan molempina vuosina laajamittainen ilmoituskampanja Etelä-Savo - elinvoimainen Saimaan maakunta hankkeen keskeiset tavoitteet ovat: 1) Maakunnan yleisen imagon ja maakuntaan liittyvien mielikuvien positiivinen kehittäminen 2) Alueen tarjonnan ja toimijoiden esiintuominen ja niiden markkinoinnin kehittäminen Etelä-Savo - elinvoimainen Saimaan maakunta hankkeen lopputuloksena on 1) Etelä-Savon yleisen tunnettuuden ja vetovoimaisuuden kasvu 2) Etelä-Savon asumis-, koulutus-, työskentely ja tapahtumatarjonnan tunnettuuden kasvu niin maakunnan sisällä ja ulkopuolella kuin kansainvälisestikin Etelä-Savo- Elinvoimainen Saimaan maakunta hanke kokoaa yhteen laajan ja monialaisen toimijajoukon, joiden yhteisenä tavoitteena on edesauttaa maakunnan elinvoimaisuuden kehittymistä. Hanke muodostaa maakunnan markkinoinnin sateenvarjon, joka yhteen sovittaa alueen toimijoiden omia markkinointipanostuksia ja muita teemoihin liittyviä hankkeita. Hankkeella saavutetut tulokset ovat kaikkien alueen toimijoiden hyödynnettävissä. Rahoitustaulukko (sisältää Koe -osion osaprojektit) Hankkeen kustannukset /. Hankkeen tulot Rahoitettavat nettomenot Rahoitussuunnitelma Kokonaisrahoitus, Julkinen rahoitus yhteensä - EU + valtio kuntarahoitus muu kansallinen julk. rahoitus Yksityinen rahoitus Tuen osuus hankkeen kustannuksista % 70 %

13 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Esitys maakuntahallitukselle (MKhall ): Maakuntahallitus varautuu myöntämään Etelä Savon maakuntaliitolle Etelä-Savo - elinvoimainen Saimaan maakunta -hankkeeseen tukea valtion ja EU:n aluekehitysrahastosta enintään euroa. Hakemukseen perustuvat, hyväksyttävät kustannukset tämän rahoituspäätöksen tarkoittamalla ajanjaksolla ovat euroa. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 70 %. Hankkeen hyväksytty kesto on Hanke kuuluu EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen Itä-Suomen EAKR -toimenpideohjelman toimintalinjaan 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen. Esityksen ehtona on, että Etelä-Savon n sihteeristö puoltaa hanketta. Hankkeen esitteli maakuntajohtaja Matti Viialainen ja yhteyspäällikkö Teppo Leinonen maakuntaliitosta. Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Sihteeristö kuitenkin edellyttää että maakunnassa käynnistyville markkinointihankkeille ( Etelä-Savo - elinvoimainen Saimaan maakunta, "Tuotteista ja myy" - Mikkelin seudun matkailun markkinoinnin ja myynnin kehittämisohjelma , Matkailuelämykset euroiksi Saimaalla) perustetaan yhteinen projektiryhmä toimenpiteiden yhteensovittamiseksi. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU + valtio yhteensä) enintään euroa vuosille EAKR-ohjelman toimintalinjassa 2 innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen. Yhteistyöryhmä edellyttää kuitenkin, että maakunnassa käynnistyville markkinointihankkeille (Etelä-Savo - elinvoimainen Saimaan maakunta, "Tuotteista ja myy" - Mikkelin seudun matkailun markkinoinnin ja myynnin kehittämisohjelma , Matkailuelämykset euroiksi Saimaalla) perustetaan yhteinen projektiryhmä toimenpiteiden yhteensovittamiseksi.

14 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ Hankkeen peruminen: Matkailu- ja kulttuuriteemaan kuuluva hanke: VisitSaimaa 182/ / n sihteeristö HANKKEEN NIMI VisitSaimaa Hakija Etelä-Savon maakuntaliitto Vastuuviranomainen Etelä-Savon maakuntaliitto Ohjelma EAKR/ESR EAKR Toimintalinja 3 Kuvaus VisitSaimaa on jatkoa Etelä-Savossa vuosina toteutetulle Etelä-Savon matkailuyritysten kansainvälistämishankkeelle. VisitSaimaa -hankkeella jatketaan tulokselliseksi todettua kansainvälistä markkinointia ja matkailun sisällön maakunnallista kehittämistä sekä pyritään löytämään uusia sähköisiä jakelukanavia ja parantamaan alueemme saavutettavuutta. Tärkeitä kohdemarkkinoita ovat edelleen Venäjä, saksankielinen Eurooppa ja Etelä-Eurooppa. VisitSaimaa -hankkeessa ei kuitenkaan rajata kohdemarkkinoita, vaan pyritään löytämään potentiaaliset asiakasryhmät eri teemoitetuille tuotteille eri markkinoilta, Suomestakin. Hankkeen aikana selvitetään mm. Aasian mahdollisuuksia. Projektin tarkoituksena on tukea yritysten omia kansainvälisen markkinoinnin ponnistuksia toteuttamalla laajamittaista asiakashankintaa hyödyntäen sähköisiä jakelukanavia ja mediaa kohdemarkkinoilla sekä tekemällä yhteistyötä matkanjärjestäjien ja liikenneoperaattorien kanssa. Hanke koostuu viidestä toimenpidekokonaisuudesta, jotka ovat asiakaslähtöinen tuotekehitys saavutettavuus kuluttajamyynti matkanjärjestäjä- ja mediatyö hankkeen hallinto ja tiedotus. Näiden kokonaisuuksien sisällä hankkeen painopisteinä ovat: panostetaan edelleen matkanjärjestäjä- ja mediavierailuihin ja -yhteistyöhön panostetaan edelleen yritysten kv-valmiuksien kehittämiseen panostetaan myös suoraan kuluttajamarkkinointiin panostetaan yritysverkostojen tarjonnan teemapohjaiseen tuotekehitykseen; tuotekehityksessä hyödynnetään entistä paremmin paikallinen kulttuuri ja osaaminen (paikallinen ruoka, historia ja tarinat, kulttuuritapahtumat, design, käsityö, taide, paikallinen elämäntapa) panostetaan palvelumuotoiluun panostetaan uusien jakeluteiden hyödyntämiseen ja alueen saavutettavuuden parantamiseen; kansainvälisten lentoyhteyksien (Lappeenranta, Helsinki, Kuopio) hyödyntäminen ja kehittäminen sekä rautatiehenkilöliikenteen mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen ja kehittäminen kehitetään mm. kalastus-, luontoaktiviteetti- ja ostosmatkailua tuetaan sesonkien pidentämistä ja neljän vuoden ajan hyödyntämistä. Maakunnan vahvuuksiin perustuvia matkailumarkkinoinnin otsikoita ja avainsanoja ovat Saimaa/Pure Nature, Slow Life/Life Style, Culture, Wellbeing ja Four Seasons.

15 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto toteuttaa hankkeen yhteistyössä Savonlinnan Matkailu Oy:n, Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy:n ja alueen yritysten kanssa. Rahoitustaulukko Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU+valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus 0 Kansall. laina 0 EIB 0 Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Maakuntaliitto suhtautuu myönteisesti hankkeen rahoittamiseen. Matkailun ja kulttuurin teemaryhmä on käsitellyt hankkeen kokouksessaan , ja suhtautuu myönteisesti hankkeen rahoittamiseen. Esitys maakuntahallitukselle ( ): Maakuntahallitus varautuu myöntämään Etelä-Savon maakuntaliitolle VisitSaimaa hankkeeseen tukea Etelä-Savon maakuntaliiton myöntämisvaltuudesta valtion rahoitusosuutena ja EU:n osarahoituksena aluekehitysrahastosta enintään euroa Hakemukseen perustuvat, hyväksyttävät kustannukset tämän rahoituspäätöksen tarkoittamalla ajanjaksolla ovat euroa. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 50 %. Hankkeen hyväksytty kesto on Hanke kuuluu EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen Itä-Suomen EAKR -toimenpideohjelman toimintalinjaan 3: Alueiden saavutettavuus ja toimintaympäristön parantaminen. Päätös Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU + valtio yhteensä) enintään euroa vuosille EAKR-ohjelman toimintalinjassa 3 alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen.

16 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ Päätösesitys hyväksyttiin. n kokouksessaan hyväksymä VisitSaimaa hanke on peruuntunut. Etelä-Savon maakuntahallitus on käsitellyt hankkeen perumisen joulukuun 12. pitämässään kokouksessa ( 206). VisitSaimaa hankkeen toteutus on jaettu kahteen eri hankkeeseen, jotka ovat päätösasioina tässä yhteistyöryhmän kokouksessa. hyväksyy VisitSaimaan hankkeen perumisen.

17 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ n sihteeristö Matkailu- ja kulttuuriteemaan kuuluva hanke: "Tuotteista ja myy" - Mikkelin seudun matkailun markkinoinnin ja myynnin kehittämisohjelma / /2011 n sihteeristö Hakija Miset Oy Vastuuviranomainen Etelä-Savon maakuntaliitto Ohjelma EAKR/ESR EAKR Toimintalinja 3 Kuvaus TAUSTA JA TARVE Mikkelin seudun matkailuyritysten keskuudessa nähdään, että kokonaisvaltainen ja asiakaslähtöinen palvelujen tuotteistaminen, tapahtumien tehokkaampi hyödyntäminen osana matkailun tarjontaa, yhteismarkkinointi kotimaassa ja kansainvälisesti, uusien jakelukanavaratkaisujen löytäminen sekä digitaalisen markkinoinnin kehittäminen ovat keskeisiä matkailun kehittämisalueita. Kehittämisohjelman aikana vastataan näihin haasteisiin konkreettisin toimenpitein sekä vahvistetaan yritysten yhteistyötä ja osaamista koulutuksen ja käytännön tekemisen kautta. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Hanke pyrkii matkailuyritysten liikevaihdon ja asiakasvirtojen lisäämiseen sekä yritysten osaamisen kasvattamiseen. Hankkeen osa-alueita ovat 1. Kokous- ja incentivematkailun kehittäminen ja myynnin valmiuksien parantaminen 2. Ryhmämatkojen tuotteistaminen ja myynnin valmiuksien parantuminen 3. "Neljä vuodenaikaa" -tapahtumasarjan syntyminen, tapahtumatiedotuksen parantuminen ja myyntivalmiuksien paraneminen 4. Teemamatkojen/"Suosittelemme"-matkaehdotusten tuotteistaminen yksittäisille matkailijoille kotimaassa ja kansainvälisille markkinoille 5. Yhteismarkkinoinnin (kotimaa ja kansainvälisesti), digitaalisen markkinoinnin ja sähköisten jakelutieratkaisujen kehittäminen Hankkeen tavoite on käynnistää sovittujen teemojen/palvelujen asiakaslähtöinen tuotteistamistyö yhteistyössä alueen yritysten kanssa, matkailusesonkien pidentäminen uusien tapahtuminen avulla, yhteismarkkinointi kotimaassa ja kansainvälisillä markkinoilla sekä digitaalisen markkinoinnin ja myynnin kehittäminen. Keskeisiä toimenpiteitä ovat 1. Teemat, tuotteistaminen ja myynnin tehostaminen sekä kotimaan että kansainvälisille markkinoille 2. Uusien tapahtuminen synnyttäminen matkailullisen vetovoiman lisäämiseksi, tapahtumatiedotuksen ja markkinoinnin tehostaminen 3. Yhteismarkkinointi eri kanavia hyödyntäen, digitaalisen markkinoinnin kehittäminen alueellisesti sekä yrityskohtaisesti sekä sähköisten jakelukanavien hyödyntäminen. 4. Koulutuksen ja valmennuksen järjestäminen yrityksille digitaalisen markkinoinnin ja sähköisten kanavien hyödyntämiseksi 5. Kansainvälinen matkailumarkkinointi valituille kohdemarkkinoille Euroopassa, Venäjällä ja ns. uusilla markkinoilla. Matkanjärjestäjä- ja mediaryhmien tuottaminen alueelle. Sähköisten kanavien mahdollisuuksien hyödyntäminen kv-markkinoinnissa. Hankkeella haetaan konkreettisia tuloksia, jotka näkyvät monipuolisena ja selkeästi koottuna palvelutarjontana, uusina vetovoimaisina tapahtumina, yritysten liikevaihdon kasvuna sekä parantu-

18 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ neena myyntiosaamisena ja asiakaspalveluna. Hankkeelle palkataan kolme kokoaikaista ja osaaikaista henkilöstöä ja sillä toteutetaan ostopalveluna mm. markkinointikampanjoita. Rahoitustaulukko Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU+valtio kunta (ml. Miset, MSM ry) muu kansall. julk. rah. 0 Yksityinen rahoitus (sitoutuvat yritykset) Tulorahoitus 0 Kansall. laina 0 EIB 0 Tuen osuus hankkeen kustannuksista on 50 %. Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeesta: Hanke on käsitelty matkailun ja kulttuurin teemaryhmässä Teemaryhmä suhtautui hankkeeseen myönteisesti, mutta edellytti hankkeen kustannusarvion tarkistamista ja ko. hankkeen ja Savonlinnan seudun kuntayhtymän hakeman Matkailuelämykset euroiksi Saimaalla - hankkeen välistä koordinointia ja yhteistyötä. Maakuntahallitus käsittelee hankkeen kokouksessaan Esityslistalle valmistellaan päätösesitys sihteeristökäsittelyn jälkeen. Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Sihteeristö edellyttää kuitenkin, että hankesuunnitelmaa täsmennetään etenkin henkilöstökustannusten ja ostopalveluiden osalta. Sihteeristö edellyttää myös, että maakunnassa käynnistyville markkinointihankkeille ( Etelä-Savo - elinvoimainen Saimaan maakunta, "Tuotteista ja myy" - Mikkelin seudun matkailun markkinoinnin ja myynnin kehittämisohjelma , Matkailuelämykset euroiksi Saimaalla) perustetaan yhteinen projektiryhmä toimenpiteiden yhteensovittamiseksi.

19 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ Maakuntahallitus päätös: Maakuntahallitus varautuu myöntämään Miset Oy:lle "Tuotteista ja myy" -Mikkelin seudun matkailun markkinoinnin ja myynnin kehittämisohjelma hankkeeseen tukea valtion rahoitusosuutena ja EU:n osarahoituksena aluekehitysrahastosta enintään euroa. Hakemukseen perustuvat, hyväksyttävät kustannukset tämän rahoituspäätöksen tarkoittamalla ajanjaksolla ovat euroa. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 50 %. Hankkeen hyväksytty kesto on Hanke kuuluu EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen Itä-Suomen EAKR -toimenpideohjelman toimintalinjaan 3 Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen. Mikäli maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy hankkeen kuuluvaksi EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoitteen Itä-Suomen EAKR -toimenpideohjelmaan ja mikäli maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön edellyttämät seikat täyttyvät, hankkeen lopullisen rahoituspäätöksen tekee esittelijä maakuntahallituksen valtuutuspäätöksen nojalla. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU + valtio yhteensä) enintään euroa vuosille EAKR-ohjelman toimintalinjassa 3 alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen. Yhteistyöryhmä edellyttää kuitenkin, että maakunnassa käynnistyville markkinointihankkeille (Etelä-Savo - elinvoimainen Saimaan maakunta, "Tuotteista ja myy" - Mikkelin seudun matkailun markkinoinnin ja myynnin kehittämisohjelma , Matkailuelämykset euroiksi Saimaalla) perustetaan yhteinen projektiryhmä toimenpiteiden yhteensovittamiseksi.

20 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ n sihteeristö Matkailu- ja kulttuuriteemaan kuuluva hanke: Matkailuelämykset euroiksi Saimaalla 265/ /2011 n sihteeristö Hakija Savonlinnan seudun kuntayhtymä Vastuuviranomainen Etelä-Savon maakuntaliitto Ohjelma EAKR/ESR EAKR Toimintalinja 3 Kuvaus Matkailuelämykset euroiksi Saimaalla -projektin tavoitteena on varmistaa matkailun ja projektiin osallistuvien yritysten liiketoiminnan kasvu kehittämällä uusia elämyksellisiä matkailutuotteita ja niiden markkinointia ja myyntiä erityisesti sähköissä jakelukanavissa. Tavoitteena on, että hankkeen jälkeen yritykset ymmärtävät yhä paremmin asiakkaiden tarpeita ja ostokäyttäytymistä. Projektin toimenpiteinä - vahvistetaan elämystuotekehityksen ja palvelumuotoilun osaamista Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:ssä ja osallistuvissa yrityksissä - kehitetään kansainvälisen sähköisen markkinoinnin ja myynnin menetelmiä Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:ssä ja osallistuvissa yrityksissä siten, että tuotteiden näkyvyys ja Saimaan/Savonlinnan tuotteiden tunnettuus kohdemarkkinassa ja myynti sähköisissä kanavissa kasvaa - toteutetaan tuotekehitysprosessia ja sitä tukevaa sisällöntuotantoa hyödyntäen elämystuotannon ja palvelumuotoilun menetelmiä ja liiketoimintaosaamista - testataan kehitettyjä matkailutuotteita - arvioidaan toimintaa ja mitataan toimenpiteiden vaikuttavuutta - toteutetaan viestintää ja markkinointia koskien uusia tuotteita kuluttajille ja koskien liiketoimintamahdollisuuksia investoreille ja kansainvälisille yhteistyökumppaneille - toteutetaan kohdennettuja markkinointikampanjoita valituille kohdemarkkinoille - viestitään projektin toiminnasta yrityksille ja sidosryhmille alueella ja valtakunnallisesti Projektin tuloksena matkailuliiketoiminta ulkomaalaisten matkailijoiden määrä Saimaalla/Savonlinnan seudulla ja erityisesti osallistuvissa yrityksissä kasvaa. Saimaan matkailutuotteiden elämyksellisyys ja houkuttelevuus kasvaa tuotekehityksen myötä ja sähköisten jakelukanavien kautta kuluttajien tietoisuus alueen matkailutarjonnasta lisääntyy kohdemarkkinoilla. Mitattavia tuloksia ovat sähköisen markkinoinnin kautta saavutettujen kuluttajien määrä sekä kanavien kautta synnytetty matkailupalvelujen myynti. Hankkeelle palkataan kaksi kokoaikaista työntekijää ja osa-aikainen projektipäällikkö ja sillä toteutetaan ostopalveluina mm. markkinointitoimenpiteitä sekä viestintä- ja markkinointimateriaalien tuotantoa.

Päätös Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Pieksämäen Veturitori ja sen kattaminen

Päätös Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Pieksämäen Veturitori ja sen kattaminen Maakuntahallitus 198 21.10.2013 Maakuntahallitus 246 16.12.2013 Päätös Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Pieksämäen Veturitori ja sen kattaminen 121/00.01.05.20/2013, 121/00.01.05.20/2013

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013 Miset Matkailu Miset Matkailun tehtävät Mikkelin seudun matkailumarkkinointi VisitMikkeli Palvelusopimus Mikkelin seudun matkailupalvelu ry (7 kuntaa, n. 150 yritystä) Yhteistyössä yrittäjien ja eri sidosryhmien

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

Päätös valtion vastinrahoituksen ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Etelä-Savo - elinvoimainen Saimaan maakunta - lisärahoitus ja -aika

Päätös valtion vastinrahoituksen ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Etelä-Savo - elinvoimainen Saimaan maakunta - lisärahoitus ja -aika Maakuntahallitus 3 23.01.2012 Maakuntahallitus 32 18.02.2013 Maakuntahallitus 247 16.12.2013 Päätös valtion vastinrahoituksen ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Etelä-Savo - elinvoimainen

Lisätiedot

(MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

(MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 42 Aika tiistai 24.10.2006 klo 10.03 11.48 Paikka Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 10: Läsnäolijat. (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon

Lisätiedot

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry Iitin kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Iitti-tiimi 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 16:00-16:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Alestalo Riitta Haara Teuvo Lumppio

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun TIEDOTE 23.4.2012 Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun Etelä-Savon maakuntahallitus päätti maanantaina 23. huhtikuuta palauttaa viraston

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2012 1. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2012 1. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2012 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 19.12.2012 kello 11:00-13:00 Kokouspaikka Sokos Hotel Vaakuna Mikkeli Asialista: Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:05 12:05 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli Auvinen, Toni

Lisätiedot

Päätös valtion vastinrahoituksen Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Hiekanpään elämänkaarihanke, lisärahoitus ja jatkoaika

Päätös valtion vastinrahoituksen Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Hiekanpään elämänkaarihanke, lisärahoitus ja jatkoaika Maakuntahallitus 37 17.02.2014 Päätös valtion vastinrahoituksen Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Hiekanpään elämänkaarihanke, lisärahoitus ja jatkoaika 154/00.01.05.20/2012 Maakuntahallitus

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 24 Kokouksen avaus 25 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Työjärjestyksen hyväksyminen 27 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Purkautuvien rakennerahastovaltuuksien uudelleenbudjetointi

Purkautuvien rakennerahastovaltuuksien uudelleenbudjetointi Purkautuvien rakennerahastovaltuuksien uudelleenbudjetointi Sulkemistyökokoukset, kevät 2011 Helsinki 10.5. Joensuu 12.5. Tampere 17.5. Oulu 19.5. Erikoissuunnittelija Päivi Tapanila Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus 1.1 Kokouksen puheenjohtajana toimi Markku Kankkunen 1.2 Läsnäolijat: Markku Kankkunen, Eveliina Pekkanen,

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 27.10.2008

Kokouspäivämäärä 27.10.2008 1 Aika: klo 10.00-11.30 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 4 37 Muutokset

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 30.9.

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 30.9. 4 Pielisjoen linna Siltakatu 80100 Joensuu 10.10.008 Aika perjantai 10.10.008 klo 10.07 1.4 Paikka Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 9: Läsnäolijat.

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

1. Rahoitustaulukot ESR- ja EAKR-ohjelmissa. Etelä-, Länsi-, Pohjois- ja Itä-Suomen EAKR-ohjelmat

1. Rahoitustaulukot ESR- ja EAKR-ohjelmissa. Etelä-, Länsi-, Pohjois- ja Itä-Suomen EAKR-ohjelmat 8.7.2008 Liite 13 KUNTA-, MUU JULKINEN JA YKSITYINEN RAHOITUS Jäsenvaltioiden laatimissa ja komission hyväksymissä ohjelma-asiakirjoissa määritellään kansallisen rahoituksen suuruus. 1. Rahoitustaulukot

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 38 Kokouksen järjestäytyminen 5. 39 Sokra - koordinaatiohanke esittäytyy 6

Otsikko Sivu. 38 Kokouksen järjestäytyminen 5. 39 Sokra - koordinaatiohanke esittäytyy 6 PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakunnan yhteistyöryhmä AIKA 16.09.2015 klo 12:30-14:20 PAIKKA Finlandia-talo, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki, kongressisiipi kokoustila 24 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen Maakuntahallitus 28 23.02.2015 Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen 12/00.01.05.21/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015 28 Imatran Seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset

Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset Lukioiden työelämäyhteistyö-kokonaisuuden syksyn 2016 haun ennakkoinfo OKM 20.5.2016 Marika Lindroth Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Lukioiden työelämäyhteistyö-kokonaisuus

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 SIEVIN KYLÄT 200 HANKE Päivämäärä to 0.5.2007 Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 Aika: 9.00-2.00 Paikka: Kortesjärven säästöpankki Sievin konttori alakerran kokoushuone Kokouksen tyyppi Sievin kylät 200

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Päätös projektin "Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut luontomatkailu", 301570 rahoittamisesta

Päätös projektin Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut luontomatkailu, 301570 rahoittamisesta Maakuntahallitus 95 16.07.2015 Päätös projektin "Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut luontomatkailu", 301570 rahoittamisesta Maakuntahallitus 16.07.2015 95 Hankkeen julkinen nimi Saimaan alueen

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Lapland The North of Finland Matkailun imagomarkkinointi 8.5.2014 Eteläisen Suomen matkailuyhteistyöpaja II Hanna-Mari Pyry Talvensaari 2 Agenda Lapland

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO 11.02.2013. Päätösluettelo. Päätöspvmväli 12.01.2013-08.02.2013 Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös.

PÄÄTÖSLUETTELO 11.02.2013. Päätösluettelo. Päätöspvmväli 12.01.2013-08.02.2013 Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös. 1/5 Hakuehto Käyttäjä pvmväli 12.01.2013-08.02.2013 Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös Järjestys luettelo Arvo Mirja Hiltula Viranhaltija/päätöstyyppi, pykälänumero Viranhaltijan päätöstyypit

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Raahe 7.2.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Tavoitteena vähentää alueiden

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

Luomuinstituutin jalkauttaminen -hankeen esittely 1.1.2015 31.12.2016

Luomuinstituutin jalkauttaminen -hankeen esittely 1.1.2015 31.12.2016 Luomuinstituutin jalkauttaminen -hankeen esittely 1.1.2015 31.12.2016 Hankkeen perustiedot Nimi: Luomuinstituutin jalkauttaminen Kesto: 1.1.2015 31.12.2016 Kokonaisrahoitus: 472 500 EAKR 60 % (maakuntaliitto)

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Johtoryhmän kokous 19.5.2009 klo 9 11 / Mikkeli / Kaupungintalo

Johtoryhmän kokous 19.5.2009 klo 9 11 / Mikkeli / Kaupungintalo UUSI PARADIGMA MUN JUTTU! Johtoryhmän kokous 19.5.2009 klo 9 11 / Mikkeli / Kaupungintalo Muistio 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kera kahvin. - puheenjohtajana

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 30.5.2014

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 30.5.2014 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantai 30.5.2014 klo 13.00-16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma EAKR

Rakennerahasto-ohjelma EAKR Rakennerahasto-ohjelma EAKR Kevät 2015 Heli Rintala EAKR Etelä-Pohjanmaalla 2014-2020 Tukirahaa Etelä-Pohjanmaalla yhteensä vajaa 3,5 milj. vuodessa Jaetaan kolmen toimijan kesken: EP:n liitto (Pirkanmaan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Kirjallinen menettely 19.5.2015-27.5.2015 Kokouspaikka: sähköpostitse Kaikki sihteeristön varsinaiset

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 5.5.2014 3/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 5.5.2014 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO 22. KOKOUKSEN AVAUS 4 23. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 24. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 25. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 26. ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN VUOSIKERTOMUS 2013 4

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2013. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä KOKOUSTI EDOT. Maakunnan yhteistyöryhmän kokous

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2013. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä KOKOUSTI EDOT. Maakunnan yhteistyöryhmän kokous POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä KOKOUSTI EDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika Ma 26.8.2013 klo 9.00 10.00 Paikka Hotelli Scandic, Kallavesi-kokoustila,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Pohjois-Karjalan liitto Pöytäkirja 4/2003 30 Torikatu 9 80100 JOENSUU Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Aika perjantai 22.8.2003 klo 12.05 12.57 Paikka Carelicum, auditorio Torikatu

Lisätiedot

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA Dnro 1107/051/2008 (SM-2007-01010-Ha63) (0/17/2007TM) Annettu Hallintoviranomaisen ohje nro 01/2008 3.4.2008 Voimassaoloaika Ohjelmakausi 2007 2013 Säädösperuste Rakennerahastolain (1401/2006) 11 :n 2

Lisätiedot

Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja

Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja Kulttuuritarjonnan tuotteistaminen on ollut vaihtelevaa

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO ESITYSLISTA 4/2015. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 20.4.2015 1

POHJOIS-SAVON LIITTO ESITYSLISTA 4/2015. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 20.4.2015 1 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 20.4.2015 1 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika Ma 20.4.2015 klo 9.00 Paikka Pohjois-Savon liitto, Maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO ESITYSLISTA 2/2014. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 1

POHJOIS-SAVON LIITTO ESITYSLISTA 2/2014. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 1 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 1 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika Ma 17.3.2014 klo 9.00 Paikka Pohjois-Savon liitto, Maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista liitteineen

Lisätiedot

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 2/2015 Valtteri Karhu 7.10.2015 Valtteri Karhu Selvitettävät kysymykset 1) Millä

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.1.-20.1.2011, Helsinki Vinkkejä jatkotyöskentelyyn Petri Veijalainen VARSINAINEN HAKUAIKA Varsinainen hakuaika päättyy 16.2.2011 klo 15 Hakemus laadittu internetissä

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari 26.-27.10.2010 Savion Hovi, JÄMSÄ projektipäällikkö Terhi Hook terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014

Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014 Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014 Harry Ekestam harry.ekestam@tem.fi Hankkeiden kansallinen rahoitus Itämeren alueen ohjelmassa 25 % suomalaisten

Lisätiedot

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500 Kymenlaakson Liitto PL 35 (Karhulantie 36 B) 48601 KOTKA (05) 230 8900 Faksi (05) 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi http://www.kymenlaakso.fi RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Uusi hakemus

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ESR 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä ESR 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä ESR 2014-2020 13.3..2015 Taina Lommi taina.lommi@ely-keskus.fi EU-rahoitusohjelmia ENI ESR Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - ohjelmassa Euroopan sosiaalirahasto rahoituksen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2013 1. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2013 1. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2013 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 17.12.2013 kello 10:00 Kokouspaikka Asialista: Otsikko Sivu 37 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien toteaminen 4 38

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 11/2009 Kirkkoneuvosto 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 11/2009 Kirkkoneuvosto 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 12. päivänä elokuuta 2009 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Maija Jakkula Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus 25.2.2015 Helsinki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen

Lisätiedot

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseutumatkailuseminaari Hämeenlinna 21.3.2012 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 11.4.20 08 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma MEK (Matkailun edistämiskeskus) valmistelee ja koordinoi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö

Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö Kiinnostunut hakemaan Suomi 100 kumppaniyritykseksi? Suomi 100 kumppaniyritykseksi voi hakea tuotteella tai palvelulla, joka toteuttaa juhlavuoden yhdessä-teemaa Yhdessä-teema

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

(MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

(MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 18 Aika torstai 1.6.2006 klo 9.03 9.38 Paikka Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 6: Läsnäolijat. (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon

Lisätiedot

Pöytäkirja 4/2008. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika tiistai 17.6.2008 klo 9.33 10.51 Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu

Pöytäkirja 4/2008. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika tiistai 17.6.2008 klo 9.33 10.51 Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu Pöytäkirja 4/008 9 Pielisjoen linna Siltakatu 80100 Joensuu 17.6.008 Aika tiistai 17.6.008 klo 9. 10.51 Paikka Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 7:

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Ajankohtaiset

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003 Aika 24.04.2003 kello 12:30-13:30 Paikka Scandic Hotelli, Jyväskylä Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 5/2012 Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 Paikka: Turun

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki Ohjeita jatkotyöskentelyyn 1 Varsinainen hakuaika

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. saapui kello 10:10 49 käsittelyn aikana.

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. saapui kello 10:10 49 käsittelyn aikana. KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 12:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot