Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)"

Transkriptio

1 Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien toteaminen 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta 6 5 Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin 7 6 Maakunnan yhtiestyöasiakirjan 2012 tarkistaminen yhteistyöryhmälle tiedoksi 8 7 Teemojen ulkopuolinen hanke: Etelä-Savo - elinvoimainen Saimaan maakunta 11 8 Hankkeen peruminen: Matkailu- ja kulttuuriteemaan kuuluva hanke: VisitSaimaa 9 Matkailu- ja kulttuuriteemaan kuuluva hanke: "Tuotteista ja myy" - Mikkelin seudun matkailun markkinoinnin ja myynnin kehittämisohjelma Matkailu- ja kulttuuriteemaan kuuluva hanke: Matkailuelämykset euroiksi Saimaalla 11 Esitys: Jatkovalmistelun ja päätöksenteon delegoiminen yhteistyöryhmän sihteeristölle 12 n sihteeristön ohjelmista rahoitettavaksi hyväksymät hankkeet 13 Muut asiat Seuraavan kokouksen ajankohta Kokouksen päättäminen 29 Sivu

2 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ Kokousaika kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Jäsenet varsinainen jä-sen läs-nä varajäsen läs-nä puheenjohtaja Ruokoselkä, Liisa Tiainen, Teemu kuntaosapuoli Happonen, Aarno Hokka, Mervi Kilpinen, Esko Intke, Juha Lappalainen, Esa Parkkinen, Jari Linnamurto, Saku Halko, Harri Mikander, Kimmo Selenius, Pekka Savander, Susanna Klén, Tanja Tulla, Matti Lehvonen, Johanna Uimonen, Anna-Liisa Korhonen, Leena alueviranomaiset Häkkinen, Pekka Kilpeläinen, Marjukka Jordan, Jukka-Pekka Hautaniemi, Merja Keränen, Petri Muhonen, Airi Kosunen, Kirsi Alasuvanto, Timo Lehtonen, Päivi Toivakainen, Tuija Pulliainen, Juha Sillanpää, Pekka Puurunen, Maija Tuuliainen, Ossi Raatikainen, Tea Sokka, Irja järjestöosapuoli Hirvonen, Juha Suomalainen, Ritva Hämäläinen, Heikki Laine, Raimo Kallio, Vesa Paajanen, Juha Kääriäinen, Tuula Gustafsson-Pesonen, Anne Savolainen, Kalevi Pärnänen, Marja-Liisa Seila, Heikki Savolainen, Hannu Smolander, Riitta Immonen, Jarmo Wuorinen, Jarkko Leskinen, Jaana asiantuntijat esittelijä varaesittelijä sihteeri tiedottaja muut läsnäolijat Hyvärinen, Marja Jurvelius, Juha Tiitinen, Jorma Heikkilä, Antti Viialainen, Matti Kakriainen, Markku Koskinen, Riitta Ollikainen, Jukka Makkula, Hanna Huoviala, Tuula Haverinen, Marja Asiat 1-15

3 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien toteaminen Todetaan maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano.

4 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään asialistan mukainen järjestys kokouksen työjärjestykseksi.

6 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ Pöytäkirjantarkastajien valinta n pöytäkirjan tarkastaa kussakin kokouksessa valitut kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Yhteistyöryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

7 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin Kokouksessa katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin sekä tulevan ohjelmakauden valmisteluun. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

8 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ Maakunnan yhtiestyöasiakirjan 2012 tarkistaminen yhteistyöryhmälle tiedoksi 152/ /2011 ASIAN AIEMPI KÄSITTELY MYRRISSÄ: n kokous Maakunnan yhteistyöasiakirja: EU:n rakennerahastojen vuosibudjetti - maakunnan yhteistyöasiakirja - laaditaan osana toteuttamissuunnitelmaa. Vuosittain laadittavassa maakunnan yhteisyöasiakirjassa maakunnan yhteistyöryhmä: 1) yhteensovittaa seuraavan varainhoitovuoden aluekehitysrahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman rakennerahastovarojen ja niitä vastaavan kansallisen rahoitusosuuden kohdentumisen maakunnassa rakennerahasto-ohjelmaa rahoittaville valtion viranomaisille, maakunnan liitolle ja muille rakennerahasto-ohjelman rahoitukseen osallistuville; 2) yhteensovittaa seuraavan varainhoitovuoden sosiaalirahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman alueellisen osion rakennerahastovarat ja niitä vastaavan kansallisen rahoitusosuuden asianomaiselle hallinnonalalle sovitun rahoituskehyksen mukaan, jollei rahoituskehyksestä poikkeamiseen ole maakunnan kehitykseen liittyviä tai muita painavia syitä; Maakunnan yhteistyöasiakirjaan tulee seuraavan varainhoitovuoden jakoa ja sitä seuraavan vuoden talousarvioehdotusta koskevia neuvotteluja varten sisältyä ainakin: 1. arvio ohjelman rakennerahastovarojen ja vastaavan valtion rahoitusosuuden tarpeista sekä kuntarahoituksesta ja muun julkisen rahoituksen osuuksista toimintalinjoittain ja hallinnonaloittain; 2. arvio toimenpideohjelman rakennerahastovarojen ja vastaavan valtion rahoituksen jakaumasta hallinnonaloittain; 3. arviot 2 kohdassa tarkoitettujen varojen kunkin hallinnonalan keskeisistä tavoitteista; 4. arvio ohjelmareservin tarpeesta maakunnassa; 5. tieto rakennerahasto-ohjelman painotuksista; 6. tieto hankkeiden valintakriteerien alueellisesta soveltamisesta, jos yhteistyöryhmä on siitä päättänyt. Maakunnan yhteistyöasiakirja sisältää kaksi vuotta. Esitys vuodelle 2012 toimii pohjana vuoden 2012 varjojen jakoa varten. Vuotta 2013 koskevaa esitystä käytetään vuoden 2013 valtion talousarvioesityksen lähtökohtana. Työ- ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut maakuntia yhteistyöasiakirjojen laadinnasta Tällöin annettiin myös rahoitustaulukoita varten tarvittavat EU:n ja valtion rahoitusta määrittävät kulmaluvut. Nämä luvut perustuivat ohjelma-asiakirjoissa sovittuihin vuosittaisiin rahoituskehyksiin. Vuoden 2012 maakunnan yhteistyöasiakirjan laadintaan on oleellisesti vaikuttanut valtiovarainministeriön budjettiesityksessä ennakoidut leikkaukset rakennerahasto-ohjelmien valtion vastinrahoitukseen. Hallituksen julkistetussa budjettiesityksessä vuodelle 2012 EAKR- ja ESR-ohjelmien valtion vastinrahoitusosuudesta on leikattu koko maassa yhteensä 30 miljoonaa

9 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ euroa. Kehyspäätöksen mukaisesti vastaava leikkaus valtion vastinrahoitukseen tehtäisiin myös vuonna Vähennykset liittyvät hallitusohjelman menoleikkauksiin, jotka toteutetaan etupainotteisesti. Rakennerahasto-ohjelmien hyväksymisen yhteydessä valtioneuvoston esittelymuistiossa sekä hallinnon ja aluekehittämisen ministerityöryhmässä on päätetty mm. kuntarahoituksen osuudesta osana ohjelmien kansallista julkista rahoitusta. Esitetty 30 miljoonan valtion rahoituksen vähennys sekä vuonna 2012 että vuonna 2013 merkitsee, että ohjelmien kansallinen julkinen rahoitusosuus ei toteudu ellei valtion vastinrahoituksen vähennystä korvata kuntarahalla. Kansallisen vastinrahoituksen ohjelma-asiakirjaa pienempi kokonaiskertymä johtaa viimekädessä komissiolta saatavan EU-rahoitusosuuden leikkautumiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut maakuntia valtion vastinrahan leikkauksista päivätyllä kirjeellä, jossa se pyytää maakuntia mm. arvioimaan voidaanko kyseiset leikkaukset korvata vastaavalla kuntarahan lisäämisellä. Itä-Suomen rakennerahasto-ohjelmien osalta budjettiesityksen leikkaukset tarkoittavat EAKR:ssa 13,3 miljoonan euron leikkausta ja ESR:ssa 5,8 miljoonan euron leikkausta. Leikkausten kompensoiminen kuntarahoituksella on käytännössä mahdotonta. Esimerkkinä Itä-Suomen EAKR-ohjelma: Kuntarahoitusta tarvitaan loppuohjelmakaudella ennakkoon sovitun mukaisesti vielä noin 7 miljoonaa euroa sekä lisäksi leikkauksien kompensoimiseksi 13 miljoonaa euroa. Näin ollen kuntarahoitusta tulisi kerryttää yksin EAKR ohjelmassa yli 20 miljoonaa euroa ohjelman kahtena viimeisenä vuonna. Tämän pykälän liitteenä oleva yhteistyöryhmälle esitettävä maakunnan yhteistyöasiakirja on laadittu työ- ja elinkeinoministeriön kesäkuussa 2011 antamilla kulmaluvuilla. Näin olleen se ei sisällä hallituksen budjettiesitykseen sisältyvää valtion vastinrahan leikkausta. Liitteet: - Maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2012 hyväksyy liitteenä olevan maakunnan yhteistyöasiakirjan vuosille Yhteistyöryhmä delegoi sihteeristölleen valtuudet tehdä yhteistyöasiakirjan rahoitustaulukkoihin muutokset, mikäli hallituksen budjettiesityksessä ehdotetut valtion vastinrahan leikkaukset hyväksytään eduskunnassa. Päätösesitys hyväksyttiin. JATKOKÄSITTELY Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi maakunnan yhteistyöasiakirjan lokakuun kokouksessaan rahoituskehyksillä, jotka eivät sisältäneet valtion budjettiesityksen sisältämiä valtion vastinrahoituksen leikkauksia. Näin toimivat myös muut Itä-Suomen maakunnat. Päätöksen yhteydessä yhteistyöryhmä kuitenkin delegoi sihteeristölleen valtuudet tarkistaa yhteistyöasiakirjan rahoitustaulukot, mikäli eduskunta hyväksyisi rahoituksen leikkaukset. Eduskunta hyväksyi esitetyt leikkaukset joulukuussa ja työ- ja elinkeinoministeriö pyysi maakuntia tarkistamaan rahoitustaulukot leikkausten mukaisiksi. Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö hyväksyi leikatut rahoitustaulukot kokouksessaan. Liitteenä on tammikuussa 2012 tarkistettu Etelä-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja. Yhteistyöryhmä merkitsee tarkistetun maakunnan yhteistyöasiakirjan tiedoksi.

10 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ n sihteeristö Teemojen ulkopuolinen hanke: Etelä-Savo - elinvoimainen Saimaan maakunta 269/ /2011 n sihteeristö Hakija Vastuuviranomainen Ohjelma ESR/EAKR Toimintalinja Etelä-Savon maakuntaliitto Etelä-Savon maakuntaliitto EAKR TL2 Kuvaus Hanke tähtää ensisijaisesti maakunnan elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden kasvattamiseen sekä menestymiseen eri osa-alueilla. Hanke on keskeinen väline maakuntastrategian toteuttamisessa ja vie sen tavoitteita eteenpäin laaja-alaisesti. Etelä-Savon maakuntasrategian keskeinen ajatus on maakunnan tunnetuksi tekeminen. Tunnettuus kasvattaa maakunnan vetovoimaa ja sitä kautta maakunnan elinvoimaisuutta houkuttelemalla maakuntaan uusia asukkaita ja investoijia sekä matkailijoita, mistä hyötyvät myös maakunnan nykyiset asukkaat ja yritykset. Hankkeessa markkinointi ajatellaan laaja-alaisesti. Maakunnan markkinoinnissa hyödynnetään aiemmin luotua Saimaan maakunnan brändiä ja visuaalista ilmettä, joita kehitetään hankkeessa konkreettisemmalle tasolle yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Hanke on siis jatkoa vuosina toteutetulle Etelä-Savo - Saimaan maakunta tunnetuksi -hankkeelle. Saimaan maakunta- brändin esiintuomisessa on välttämätöntä tuoda esille myös Saimaan ympärillä oleva tarjonta. Hankkeessa painotetaan tätä tarjontaa neljällä osa-alueella Asu, Opi, Koe ja Tee (ns. alateemat). Markkinoinnin kautta Saimaan maakunta näyttäytyy monipuolisena ja lukuisia mahdollisuuksia tarjoavana kokonaisuutena ja alueena. Hankkeen tavoitteena on myös luoda pysyviä maakunnan markkinoinnin toiminnallisia rakenteita. Maakunnan markkinointi ei ole tehokasta ilman yhteistyötä ja se edellyttää maakunnan eri toimijoiden tietotaidon hyödyntämistä. Elinvoimaisuuden kasvattamiseen ja markkinoinnin kokonaisuuteen kuuluu yhteisten markkinointitoimenpiteiden ohella toimijoiden välisen vuorovaikutuksen edistäminen ja uusien toimintamallien luominen. Maakuntaliitto toimii tässä kokoavana voimana ja monialaisuuden edistäjänä. Hankkeen kokonaisbudjetti on euroa, josta haettavan tuen osuus on euroa eli 70 prosenttia hankkeen hyväksytyistä menoista. Kokonaisbudjetti jakautuu maakunnan liiton toteuttaman yhteisen hankeosion ja osaprojektien kesken. Osaprojekteissa toteutettavat markkinointitoimenpiteen tukevat koko maakunnan markkinointia ja ne nojaavat Etelä-Savo Saimaan maakunta brändiin. Maakunnan liiton toteuttaman yhteisen osion (ml. Koe -osion yhteinen osa) kokonaisbudjetti on euroa, josta tuen osuus on euroa. Koe -alateeman osaprojektien yhteenlaskettu kustannusarvio on euroa, josta tuen osuus on euroa. Hankkeen toteuttamisessa, erityisesti Koe -osion osaprojekteissa, on maakunnan eri toimijoilla keskeinen rooli. Alateemojen Asu, Opi, Koe ja Tee osalta keskeiset toimenpiteet ja toimijat ovat seuraavat.

11 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ Asu -teema: Asumisen teemassa korostetaan hyvän elämän ja sujuvan arjen edellytyksiä sekä ympäristöä, jonka Etelä-Savo asumiselle tarjoaa. Tässä yhteydessä voidaan tuoda esiin esimerkiksi kuntien ja kaupunkien asunto- tai asuinaluetarjontaa tai nostaa kunnasta jotakin tiettyä aluetta laajempaan tietoisuuteen. Asumisen teema kattaa ilman muuta myös vapaa-ajan asumisen ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Tavoitteena on lisätä maakunnan kuntien ja kaupunkien kiinnostavuutta asuinpaikkana ja elinympäristönä. Teeman toteuttamisessa keskeinen rooli on alueen kunnilla. Opi -teema: Opi-teema kattaa eteläsavolaisen koulutuksen ja tutkimuksen tarjonnan. Opi teemassa korostetaan oppilaitoksia ja niiden tarjontaa sekä Etelä-Savoa monipuolisena opiskelumaakuntana. Teemassa korostetaan oppilaitosten vetovoiman ohella koulutuksen ja tutkimuksen työelämälähtöisyyttä ja tiivistä yhteyttä opintojen ja työelämän välillä. Opi-teemassa omarahoituksella hankkeeseen mukaan lähtevät Etelä- Savon koulutus (ESEDU), Mikkelin Ammattikorkeakoulu (MAMK) ja Mikkelin Yliopistokeskus (MUC). Tee -teema Tee teemalla pureudutaan lähemmin työskentelyyn ja palvelutarjontaan Etelä-Savossa. Teeman keskiössä ovat maakunnan tarjoamat vetovoimaiset työpaikat ja työskentelymuodot sekä niiden näkyväksi tekeminen. Maakunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä edistää vahvasti kehittyvä kaupan ja palveluiden tarjonta. Teema linkittyy monilta osin Opi - teemaan ja koulutuksen työelämälähtöisyyteen. Tee-teemassa omarahoituksella hankkeeseen mukaan alkuvaiheessa lähtevät Kauppakeskus Akseli, Osuuskauppa Suur-Savo ja Tavaratalo Carlson. Koe -teema: Koe-teeman kautta tuodaan esiin maakunnan keskeisiä tapahtumia ja kohteita. Monipuolinen tarjonta vahvistaa mielikuvaa aktiivisesta ja toimeliaasta elinympäristöstä ja on vahva vaikutin tilanteessa, jossa ihminen miettii asuin- tai lomaseutua. Etelä-Savosta löytyy tarjontaa aina kansainvälisesti tunnetuista kärkitapahtumista pienempiin kokonaisuuksiin. Suuret kärkikohteet itsessään edistävät maakunnan markkinointia, ja Koe- teemassa vahvistetaan näiden toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä toteutetaan toimenpiteitä, jotka parantavat tapahtumien yleistä näkyvyyttä ja tunnettuutta. Yhteisen maakuntaliiton vetämän Koe- teemahankeosion lisäksi muutamat tapahtumat ja kohteet ovat mukana Koe-osiossa omilla osaprojekteilla. Osaprojektien markkinointitoimenpiteet ja niihin liittyvät materiaalit nojaavat Etelä-Savo Saimaan maakunta brändiin. Osahankkeiden toteuttajat välittävät samaa markkinointiviestiä elinvoimaisesta Saimaan maakunnasta markkinoidessaan omia kohteitaan ja tapahtumiaan. Koe -osien osaprojektit ja niiden toteuttajat on esitelty lyhyesti seuraavassa. Savcor Balletin osahankkeen kustannusarvio ja keskeiset toimenpiteet ovat: omarahoitusosuus (30 %): haettava EAKR- rahoitus (70 %): toteutetaan TV-mainoskampanjat kesäisin luodaan toinen pysyvämpi tiedotuskanava toteutetaan näyttävämpi lehtimainoskampanja uusi design mainoskampanjoihin ja lehteen Savonlinnan Oopperajuhlien osahankkeen kustannusarvio ja keskeiset toimenpiteet ovat: omarahoitusosuus (30 %): haettava EAKR- rahoitus (70 %): Pietariin on suunnitteilla tapahtumamarkkinointina toteutettava promootiotapahtuma (molemmille hankevuosille), jossa Oopperajuhlat toteuttaa konsertin pietarilaisen yhteistyökumppanin, Mikhailovsky Teaterin kanssa. Samassa yhteydessä toteutetaan pop-up tapahtumina tavarataloympäristössä elämyksellisiä kohtaamisia, joissa oopperakuorolaisten ryhmät esiintyvät. Tapahtumia tuetaan venäjänkielisellä SoMe-mainonnalla. Keski-Euroopassa on tavoitteena luoda yhteys ja muodostaa verkosto oopperanystäväyhdistysten ja erikoismatkanjärjestäjien kanssa.

12 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ laajennetaan Festivaalia itse oopperaytimen ulkopuolelle. Iltapäivään ja oopperan esityksen ympärille sijoittuva Fringe-ohjelmisto on tarkoitus koostaa hyvin laajasta genrestä mm. erilaisista konserteista, teatterista, performansseista, sirkuksesta. St Michel ja Kuninkuusravien osahankkeen kustannusarvio ja keskeiset toimenpiteet ovat: omarahoitusosuus (30 %): haettava EAKR- rahoitus (70 %): parannetaan tapahtuman ennakkotiedotusta ja markkinointia panostetaan entistä laajempaan näkymiseen tapahtuman kannalta merkittävissä tapahtumissa turvataan riittävä näkyminen mediassa Taidekeskus Retretin osahankkeen kustannusarvio ja keskeiset toimenpiteet ovat: omarahoitusosuus (30 %): haettava EAKR- rahoitus (70 %): tilataan mainostoimistolta imagotutkimus ja markkinointisuunnitelma ja -strategia sekä käytännön mainoskampanja palkataan vuosina (määräaikainen 20kk) tiedotussihteeri/toimittaja monikielisten esitteiden ja kohde-esitteiden painattaminen osallistuminen muiden toimijoiden mukana markkinointitapahtumiin hankitaan uudet sivustot ja ylläpito sekä henkilökunnan koulutus Taidekeskus Salmelan osahankkeen kustannusarvio ja keskeiset toimenpiteet ovat: omarahoitusosuus (30 %): haettava EAKR- rahoitus (70 %): Tv-mainosten suunnittelu yhteistyössä valitun mainostoimiston kanssa sekä mainosspottien toteutus keväällä 2012 toteutetaam uudistuva mainoskampanja vuonna 2013 Tv-sarjan rinnalla toteutetaan molempina vuosina laajamittainen ilmoituskampanja Etelä-Savo - elinvoimainen Saimaan maakunta hankkeen keskeiset tavoitteet ovat: 1) Maakunnan yleisen imagon ja maakuntaan liittyvien mielikuvien positiivinen kehittäminen 2) Alueen tarjonnan ja toimijoiden esiintuominen ja niiden markkinoinnin kehittäminen Etelä-Savo - elinvoimainen Saimaan maakunta hankkeen lopputuloksena on 1) Etelä-Savon yleisen tunnettuuden ja vetovoimaisuuden kasvu 2) Etelä-Savon asumis-, koulutus-, työskentely ja tapahtumatarjonnan tunnettuuden kasvu niin maakunnan sisällä ja ulkopuolella kuin kansainvälisestikin Etelä-Savo- Elinvoimainen Saimaan maakunta hanke kokoaa yhteen laajan ja monialaisen toimijajoukon, joiden yhteisenä tavoitteena on edesauttaa maakunnan elinvoimaisuuden kehittymistä. Hanke muodostaa maakunnan markkinoinnin sateenvarjon, joka yhteen sovittaa alueen toimijoiden omia markkinointipanostuksia ja muita teemoihin liittyviä hankkeita. Hankkeella saavutetut tulokset ovat kaikkien alueen toimijoiden hyödynnettävissä. Rahoitustaulukko (sisältää Koe -osion osaprojektit) Hankkeen kustannukset /. Hankkeen tulot Rahoitettavat nettomenot Rahoitussuunnitelma Kokonaisrahoitus, Julkinen rahoitus yhteensä - EU + valtio kuntarahoitus muu kansallinen julk. rahoitus Yksityinen rahoitus Tuen osuus hankkeen kustannuksista % 70 %

13 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Esitys maakuntahallitukselle (MKhall ): Maakuntahallitus varautuu myöntämään Etelä Savon maakuntaliitolle Etelä-Savo - elinvoimainen Saimaan maakunta -hankkeeseen tukea valtion ja EU:n aluekehitysrahastosta enintään euroa. Hakemukseen perustuvat, hyväksyttävät kustannukset tämän rahoituspäätöksen tarkoittamalla ajanjaksolla ovat euroa. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 70 %. Hankkeen hyväksytty kesto on Hanke kuuluu EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen Itä-Suomen EAKR -toimenpideohjelman toimintalinjaan 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen. Esityksen ehtona on, että Etelä-Savon n sihteeristö puoltaa hanketta. Hankkeen esitteli maakuntajohtaja Matti Viialainen ja yhteyspäällikkö Teppo Leinonen maakuntaliitosta. Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Sihteeristö kuitenkin edellyttää että maakunnassa käynnistyville markkinointihankkeille ( Etelä-Savo - elinvoimainen Saimaan maakunta, "Tuotteista ja myy" - Mikkelin seudun matkailun markkinoinnin ja myynnin kehittämisohjelma , Matkailuelämykset euroiksi Saimaalla) perustetaan yhteinen projektiryhmä toimenpiteiden yhteensovittamiseksi. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU + valtio yhteensä) enintään euroa vuosille EAKR-ohjelman toimintalinjassa 2 innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen. Yhteistyöryhmä edellyttää kuitenkin, että maakunnassa käynnistyville markkinointihankkeille (Etelä-Savo - elinvoimainen Saimaan maakunta, "Tuotteista ja myy" - Mikkelin seudun matkailun markkinoinnin ja myynnin kehittämisohjelma , Matkailuelämykset euroiksi Saimaalla) perustetaan yhteinen projektiryhmä toimenpiteiden yhteensovittamiseksi.

14 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ Hankkeen peruminen: Matkailu- ja kulttuuriteemaan kuuluva hanke: VisitSaimaa 182/ / n sihteeristö HANKKEEN NIMI VisitSaimaa Hakija Etelä-Savon maakuntaliitto Vastuuviranomainen Etelä-Savon maakuntaliitto Ohjelma EAKR/ESR EAKR Toimintalinja 3 Kuvaus VisitSaimaa on jatkoa Etelä-Savossa vuosina toteutetulle Etelä-Savon matkailuyritysten kansainvälistämishankkeelle. VisitSaimaa -hankkeella jatketaan tulokselliseksi todettua kansainvälistä markkinointia ja matkailun sisällön maakunnallista kehittämistä sekä pyritään löytämään uusia sähköisiä jakelukanavia ja parantamaan alueemme saavutettavuutta. Tärkeitä kohdemarkkinoita ovat edelleen Venäjä, saksankielinen Eurooppa ja Etelä-Eurooppa. VisitSaimaa -hankkeessa ei kuitenkaan rajata kohdemarkkinoita, vaan pyritään löytämään potentiaaliset asiakasryhmät eri teemoitetuille tuotteille eri markkinoilta, Suomestakin. Hankkeen aikana selvitetään mm. Aasian mahdollisuuksia. Projektin tarkoituksena on tukea yritysten omia kansainvälisen markkinoinnin ponnistuksia toteuttamalla laajamittaista asiakashankintaa hyödyntäen sähköisiä jakelukanavia ja mediaa kohdemarkkinoilla sekä tekemällä yhteistyötä matkanjärjestäjien ja liikenneoperaattorien kanssa. Hanke koostuu viidestä toimenpidekokonaisuudesta, jotka ovat asiakaslähtöinen tuotekehitys saavutettavuus kuluttajamyynti matkanjärjestäjä- ja mediatyö hankkeen hallinto ja tiedotus. Näiden kokonaisuuksien sisällä hankkeen painopisteinä ovat: panostetaan edelleen matkanjärjestäjä- ja mediavierailuihin ja -yhteistyöhön panostetaan edelleen yritysten kv-valmiuksien kehittämiseen panostetaan myös suoraan kuluttajamarkkinointiin panostetaan yritysverkostojen tarjonnan teemapohjaiseen tuotekehitykseen; tuotekehityksessä hyödynnetään entistä paremmin paikallinen kulttuuri ja osaaminen (paikallinen ruoka, historia ja tarinat, kulttuuritapahtumat, design, käsityö, taide, paikallinen elämäntapa) panostetaan palvelumuotoiluun panostetaan uusien jakeluteiden hyödyntämiseen ja alueen saavutettavuuden parantamiseen; kansainvälisten lentoyhteyksien (Lappeenranta, Helsinki, Kuopio) hyödyntäminen ja kehittäminen sekä rautatiehenkilöliikenteen mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen ja kehittäminen kehitetään mm. kalastus-, luontoaktiviteetti- ja ostosmatkailua tuetaan sesonkien pidentämistä ja neljän vuoden ajan hyödyntämistä. Maakunnan vahvuuksiin perustuvia matkailumarkkinoinnin otsikoita ja avainsanoja ovat Saimaa/Pure Nature, Slow Life/Life Style, Culture, Wellbeing ja Four Seasons.

15 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto toteuttaa hankkeen yhteistyössä Savonlinnan Matkailu Oy:n, Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy:n ja alueen yritysten kanssa. Rahoitustaulukko Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU+valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus 0 Kansall. laina 0 EIB 0 Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Maakuntaliitto suhtautuu myönteisesti hankkeen rahoittamiseen. Matkailun ja kulttuurin teemaryhmä on käsitellyt hankkeen kokouksessaan , ja suhtautuu myönteisesti hankkeen rahoittamiseen. Esitys maakuntahallitukselle ( ): Maakuntahallitus varautuu myöntämään Etelä-Savon maakuntaliitolle VisitSaimaa hankkeeseen tukea Etelä-Savon maakuntaliiton myöntämisvaltuudesta valtion rahoitusosuutena ja EU:n osarahoituksena aluekehitysrahastosta enintään euroa Hakemukseen perustuvat, hyväksyttävät kustannukset tämän rahoituspäätöksen tarkoittamalla ajanjaksolla ovat euroa. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 50 %. Hankkeen hyväksytty kesto on Hanke kuuluu EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen Itä-Suomen EAKR -toimenpideohjelman toimintalinjaan 3: Alueiden saavutettavuus ja toimintaympäristön parantaminen. Päätös Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU + valtio yhteensä) enintään euroa vuosille EAKR-ohjelman toimintalinjassa 3 alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen.

16 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ Päätösesitys hyväksyttiin. n kokouksessaan hyväksymä VisitSaimaa hanke on peruuntunut. Etelä-Savon maakuntahallitus on käsitellyt hankkeen perumisen joulukuun 12. pitämässään kokouksessa ( 206). VisitSaimaa hankkeen toteutus on jaettu kahteen eri hankkeeseen, jotka ovat päätösasioina tässä yhteistyöryhmän kokouksessa. hyväksyy VisitSaimaan hankkeen perumisen.

17 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ n sihteeristö Matkailu- ja kulttuuriteemaan kuuluva hanke: "Tuotteista ja myy" - Mikkelin seudun matkailun markkinoinnin ja myynnin kehittämisohjelma / /2011 n sihteeristö Hakija Miset Oy Vastuuviranomainen Etelä-Savon maakuntaliitto Ohjelma EAKR/ESR EAKR Toimintalinja 3 Kuvaus TAUSTA JA TARVE Mikkelin seudun matkailuyritysten keskuudessa nähdään, että kokonaisvaltainen ja asiakaslähtöinen palvelujen tuotteistaminen, tapahtumien tehokkaampi hyödyntäminen osana matkailun tarjontaa, yhteismarkkinointi kotimaassa ja kansainvälisesti, uusien jakelukanavaratkaisujen löytäminen sekä digitaalisen markkinoinnin kehittäminen ovat keskeisiä matkailun kehittämisalueita. Kehittämisohjelman aikana vastataan näihin haasteisiin konkreettisin toimenpitein sekä vahvistetaan yritysten yhteistyötä ja osaamista koulutuksen ja käytännön tekemisen kautta. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Hanke pyrkii matkailuyritysten liikevaihdon ja asiakasvirtojen lisäämiseen sekä yritysten osaamisen kasvattamiseen. Hankkeen osa-alueita ovat 1. Kokous- ja incentivematkailun kehittäminen ja myynnin valmiuksien parantaminen 2. Ryhmämatkojen tuotteistaminen ja myynnin valmiuksien parantuminen 3. "Neljä vuodenaikaa" -tapahtumasarjan syntyminen, tapahtumatiedotuksen parantuminen ja myyntivalmiuksien paraneminen 4. Teemamatkojen/"Suosittelemme"-matkaehdotusten tuotteistaminen yksittäisille matkailijoille kotimaassa ja kansainvälisille markkinoille 5. Yhteismarkkinoinnin (kotimaa ja kansainvälisesti), digitaalisen markkinoinnin ja sähköisten jakelutieratkaisujen kehittäminen Hankkeen tavoite on käynnistää sovittujen teemojen/palvelujen asiakaslähtöinen tuotteistamistyö yhteistyössä alueen yritysten kanssa, matkailusesonkien pidentäminen uusien tapahtuminen avulla, yhteismarkkinointi kotimaassa ja kansainvälisillä markkinoilla sekä digitaalisen markkinoinnin ja myynnin kehittäminen. Keskeisiä toimenpiteitä ovat 1. Teemat, tuotteistaminen ja myynnin tehostaminen sekä kotimaan että kansainvälisille markkinoille 2. Uusien tapahtuminen synnyttäminen matkailullisen vetovoiman lisäämiseksi, tapahtumatiedotuksen ja markkinoinnin tehostaminen 3. Yhteismarkkinointi eri kanavia hyödyntäen, digitaalisen markkinoinnin kehittäminen alueellisesti sekä yrityskohtaisesti sekä sähköisten jakelukanavien hyödyntäminen. 4. Koulutuksen ja valmennuksen järjestäminen yrityksille digitaalisen markkinoinnin ja sähköisten kanavien hyödyntämiseksi 5. Kansainvälinen matkailumarkkinointi valituille kohdemarkkinoille Euroopassa, Venäjällä ja ns. uusilla markkinoilla. Matkanjärjestäjä- ja mediaryhmien tuottaminen alueelle. Sähköisten kanavien mahdollisuuksien hyödyntäminen kv-markkinoinnissa. Hankkeella haetaan konkreettisia tuloksia, jotka näkyvät monipuolisena ja selkeästi koottuna palvelutarjontana, uusina vetovoimaisina tapahtumina, yritysten liikevaihdon kasvuna sekä parantu-

18 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ neena myyntiosaamisena ja asiakaspalveluna. Hankkeelle palkataan kolme kokoaikaista ja osaaikaista henkilöstöä ja sillä toteutetaan ostopalveluna mm. markkinointikampanjoita. Rahoitustaulukko Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU+valtio kunta (ml. Miset, MSM ry) muu kansall. julk. rah. 0 Yksityinen rahoitus (sitoutuvat yritykset) Tulorahoitus 0 Kansall. laina 0 EIB 0 Tuen osuus hankkeen kustannuksista on 50 %. Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeesta: Hanke on käsitelty matkailun ja kulttuurin teemaryhmässä Teemaryhmä suhtautui hankkeeseen myönteisesti, mutta edellytti hankkeen kustannusarvion tarkistamista ja ko. hankkeen ja Savonlinnan seudun kuntayhtymän hakeman Matkailuelämykset euroiksi Saimaalla - hankkeen välistä koordinointia ja yhteistyötä. Maakuntahallitus käsittelee hankkeen kokouksessaan Esityslistalle valmistellaan päätösesitys sihteeristökäsittelyn jälkeen. Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Sihteeristö edellyttää kuitenkin, että hankesuunnitelmaa täsmennetään etenkin henkilöstökustannusten ja ostopalveluiden osalta. Sihteeristö edellyttää myös, että maakunnassa käynnistyville markkinointihankkeille ( Etelä-Savo - elinvoimainen Saimaan maakunta, "Tuotteista ja myy" - Mikkelin seudun matkailun markkinoinnin ja myynnin kehittämisohjelma , Matkailuelämykset euroiksi Saimaalla) perustetaan yhteinen projektiryhmä toimenpiteiden yhteensovittamiseksi.

19 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ Maakuntahallitus päätös: Maakuntahallitus varautuu myöntämään Miset Oy:lle "Tuotteista ja myy" -Mikkelin seudun matkailun markkinoinnin ja myynnin kehittämisohjelma hankkeeseen tukea valtion rahoitusosuutena ja EU:n osarahoituksena aluekehitysrahastosta enintään euroa. Hakemukseen perustuvat, hyväksyttävät kustannukset tämän rahoituspäätöksen tarkoittamalla ajanjaksolla ovat euroa. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 50 %. Hankkeen hyväksytty kesto on Hanke kuuluu EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen Itä-Suomen EAKR -toimenpideohjelman toimintalinjaan 3 Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen. Mikäli maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy hankkeen kuuluvaksi EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoitteen Itä-Suomen EAKR -toimenpideohjelmaan ja mikäli maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön edellyttämät seikat täyttyvät, hankkeen lopullisen rahoituspäätöksen tekee esittelijä maakuntahallituksen valtuutuspäätöksen nojalla. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU + valtio yhteensä) enintään euroa vuosille EAKR-ohjelman toimintalinjassa 3 alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen. Yhteistyöryhmä edellyttää kuitenkin, että maakunnassa käynnistyville markkinointihankkeille (Etelä-Savo - elinvoimainen Saimaan maakunta, "Tuotteista ja myy" - Mikkelin seudun matkailun markkinoinnin ja myynnin kehittämisohjelma , Matkailuelämykset euroiksi Saimaalla) perustetaan yhteinen projektiryhmä toimenpiteiden yhteensovittamiseksi.

20 Etelä-Savon maakuntaliitto ESITYSLISTA No 1/ n sihteeristö Matkailu- ja kulttuuriteemaan kuuluva hanke: Matkailuelämykset euroiksi Saimaalla 265/ /2011 n sihteeristö Hakija Savonlinnan seudun kuntayhtymä Vastuuviranomainen Etelä-Savon maakuntaliitto Ohjelma EAKR/ESR EAKR Toimintalinja 3 Kuvaus Matkailuelämykset euroiksi Saimaalla -projektin tavoitteena on varmistaa matkailun ja projektiin osallistuvien yritysten liiketoiminnan kasvu kehittämällä uusia elämyksellisiä matkailutuotteita ja niiden markkinointia ja myyntiä erityisesti sähköissä jakelukanavissa. Tavoitteena on, että hankkeen jälkeen yritykset ymmärtävät yhä paremmin asiakkaiden tarpeita ja ostokäyttäytymistä. Projektin toimenpiteinä - vahvistetaan elämystuotekehityksen ja palvelumuotoilun osaamista Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:ssä ja osallistuvissa yrityksissä - kehitetään kansainvälisen sähköisen markkinoinnin ja myynnin menetelmiä Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:ssä ja osallistuvissa yrityksissä siten, että tuotteiden näkyvyys ja Saimaan/Savonlinnan tuotteiden tunnettuus kohdemarkkinassa ja myynti sähköisissä kanavissa kasvaa - toteutetaan tuotekehitysprosessia ja sitä tukevaa sisällöntuotantoa hyödyntäen elämystuotannon ja palvelumuotoilun menetelmiä ja liiketoimintaosaamista - testataan kehitettyjä matkailutuotteita - arvioidaan toimintaa ja mitataan toimenpiteiden vaikuttavuutta - toteutetaan viestintää ja markkinointia koskien uusia tuotteita kuluttajille ja koskien liiketoimintamahdollisuuksia investoreille ja kansainvälisille yhteistyökumppaneille - toteutetaan kohdennettuja markkinointikampanjoita valituille kohdemarkkinoille - viestitään projektin toiminnasta yrityksille ja sidosryhmille alueella ja valtakunnallisesti Projektin tuloksena matkailuliiketoiminta ulkomaalaisten matkailijoiden määrä Saimaalla/Savonlinnan seudulla ja erityisesti osallistuvissa yrityksissä kasvaa. Saimaan matkailutuotteiden elämyksellisyys ja houkuttelevuus kasvaa tuotekehityksen myötä ja sähköisten jakelukanavien kautta kuluttajien tietoisuus alueen matkailutarjonnasta lisääntyy kohdemarkkinoilla. Mitattavia tuloksia ovat sähköisen markkinoinnin kautta saavutettujen kuluttajien määrä sekä kanavien kautta synnytetty matkailupalvelujen myynti. Hankkeelle palkataan kaksi kokoaikaista työntekijää ja osa-aikainen projektipäällikkö ja sillä toteutetaan ostopalveluina mm. markkinointitoimenpiteitä sekä viestintä- ja markkinointimateriaalien tuotantoa.

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2009 2013 Matkailun edistämiskeskus MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS Sivu 2 07.04.2009/LH Sivu 2/14 Sisältö 1. Kulttuurimatkailun nykytila

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

15.6.2015. maanantai 15.6.2015 klo 12.00 (huom. poikkeava kellonaika) Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

15.6.2015. maanantai 15.6.2015 klo 12.00 (huom. poikkeava kellonaika) Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Esityslista 6/2015 1 (10) Aika Paikka maanantai klo 12.00 (huom. poikkeava kellonaika) Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista ja liitteet ovat saatavana Pohjois-Savon

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO ESITYSLISTA 2/2014. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 1

POHJOIS-SAVON LIITTO ESITYSLISTA 2/2014. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 1 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 1 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika Ma 17.3.2014 klo 9.00 Paikka Pohjois-Savon liitto, Maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista liitteineen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot