KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus"

Transkriptio

1 11/28/ KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus Tutkimusraportti

2 2 RAPORTIN SISÄLTÖ Tutkimuksen tausta Segmenttien kuvaukset ja asenteet Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön Suhtautuminen yhteiskunnallisiin väittämiin Oma aktiivisuus ja toiminta kansalaisjärjestöissä Kulutuskäyttäytyminen Kepan ja eri toimintojen tunnettuus Visuaalinen ilme ja segmenttien suhtautuminen ilmoituksiin Yhteenveto segmenteittäin Johtopäätökset

3 11/28/ Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten suhtautumista kehitysyhteistyöhön ja sitä kautta määritellä Kepan tärkeimmät kohderyhmät. Tutkimuksen sisältö ja kysymysalueet: Asenteet ja suhtautuminen kehitysyhteistyöhön ja yhteiskunnallisiin väittämiin. Oma aktiivisuus ja osallistuminen. Visuaalinen ilme ja ilmoitusten arviointi. KEPAn toiminnan tunnettuus. Demografiat, mediankulutus, harrastukset ja kiinnostuksen kohteet. Tutkimuksen pääryhmänä olivat v suomalaiset. Näyte on painotettu vastaamaan Suomen väestöä iän ja sukupuolen suhteen. Näytekoko N=633. Tutkimuksen kenttätyö toteutettiin Internet-haastatteluina Suomen Online tutkimuksen paneelissa ajalla Kohderyhmien segmentointiin käytettiin klusterointimenetelmää. Tutkimuksen suunnittelusta ja raportoinnista vastaa Happi Mindshare.

4 Segmenttien kuvaukset

5 11/28/ Segmenttien kuvaukset Kolme pääryhmää Suomalaiset voidaan jakaa kolmeen pääryhmään sen mukaan, miten he suhtautuvat kehitysyhteistyöhön ja suomalaisen yhteiskunnan asioihin sekä miten he vaikuttavat omalla käytöksellään: Myönteiset 31 % Neutraalit 5 Kriittiset Nämä pääryhmät voidaan jakaa vielä yhteensä kuuteen pienempään segmenttiin, joilloin voidaan tarkastella kunkin ryhmän ominaispiirteitä tarkemmin. Yhteistä kaikille segmenteille on suomalaisten tuotteiden suosiminen sekä kotitalousjätteiden lajittelu. Muissa väittämissä eroja segmenttikohtaisesti löytyy.

6 11/28/ Segmentit Segmenttien luokittelu kehitysyhteistyön, suomalaisen yhteiskunnan ja oman vaikuttamisen mukaan. Kriittisesti kehitysyhteistyöhön suhtautuvat Kriittinen Kierrättäjä 18 % EVVK Aktiivinen Vaikuttaja 22 % Myönteinen Osallistuja Myönteisesti kehitysyhteistyöhön suhtautuvat 31 % Neutraali Kierrättäjä 20 % Neutraali Vaikuttaja Neutraalisti kehitysyhteistyöhön suhtautuvat 5

7 11/28/ Myönteiset segmentit Myönteiset 31 % Myönteiset voidaan jakaa kahteen erilliseen segmenttiin: Aktiivinen Vaikuttaja 22 % Kaikista aktiivisin ryhmä. Suhtautuu myönteisesti kehitysyhteistyöhön ja maahanmuuttoon. Toimii vihreiden arvojen mukaisesti ja on aktiivinen osallistumaan järjestötoimintaan. Vaikuttaa omalla käyttäytymisellään monella eri tasolla, erityisesti vihreät arvot korostuvat. Tuntevat Kepan toiminnat parhaiten. Myönteinen Osallistuja Suhtautuu kehitysyhteistyöhön ja maahanmuuttoon myönteisesti. On aktiivinen osallistumaan järjestötoimintaan. Pyrkii säästämään energiankulutuksessa ja kierrättää.

8 11/28/ Neutraalit segmentit Neutraalit 5 Neutralit voidaan jakaa kolmeen erilliseen segmenttiin: Neutraali Vaikuttaja Suhtautuu kehitysyhteistyöhön neutraalisti, mutta kokee kehitysyhteistyön kohteet tärkeiksi. Suhtautuu melko kriittisesti maahanmuuttoon. Pyrkii vaikuttamaan omalla käyttäytymisellään etenkin ympäristöasioihin. Neutraali Kierrättäjä 20 % Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön ja maahanmuuttoon neutraalia. Pyrkii kierrättämään ja lajittelemaan. Ei kovin aktiivinen järjestöissä. Kriittinen Kierrättäjä 18 % Suhtautuu kehitysyhteistyöhön neutraalisti, mutta maahanmuuttoon kriittisesti. Pyrkii säästämään energiankulutuksessa. Ei ole aktiivinen järjestöissä. Tuntee heikoiten Kepan palvelut ja toimijat.

9 11/28/ Kriittiset segmentit EVVK EVVK Suhtautuu kriittisesti kehitysyhteistyöhön ja maahanmuuttoon. Ei arvosta vihreitä arvoja, mutta suosii suomalaisia tuotteita. Ei juurikaan osallistu kansalaisjärjestöjen toimintaan.

10 Myönteiset Suhtautuvat kehitysyhteistyöhön positiivisesti ja ovat aktiivisia kansalaisjärjestöissä.

11 11/28/ Aktiivinen Vaikuttaja, 22 % N= % naisia vuotiaita 35 % vuotiaita 28 % Muihin ryhmiin verrattuna enemmän toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä. Vähemmän työttömiä ja työntekijöitä. Asuu puolison kanssa kaksin tai puolison ja lasten kanssa. Muita ryhmiä enemmän keskituloisia ( /v). 37 % asuu Uudellamaalla. On kiinnostunut ympäristöstä ja luonnosta, ruuanlaitosta sekä terveydestä & hyvinvoinnista. Myös eri maat ja kulttuurit sekä kirjallisuus kiinnostavat. Lukevat ja tilaavat paljon sanoma- ja aikakauslehtiä sekä katsovat ja kuuntelevat YLEn kanavia. Ovat myös aktiivisia internetin käyttäjiä. Internetin käytössä nousevat kaikkiin vastaajiin verrattuna: sähköposti, pankkipalvelut sekä verkkoyhteisöt ja sosiaalinen media.

12 11/28/ Aktiivinen Vaikuttaja, 22 % N=140 Kokee ympäristöasiat kehitysyhteistyötä ja katastrofiapua tärkeimmiksi, mutta pitää kaikkia erittäin tärkeinä. Suhtautuu kehitysyhteistyöhön erittäin myönteisesti (myönteisin kaikista ryhmistä). - Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan myös talouspolittisia uudistuksia. - Kehitysyhteistyömäärärahoja ei tulisi vähentää. - Kehitysyhteistyö vähentää inhimilistä kärsimystä sekä pakolaisuutta. - Kokee kehitysyhteistyön kaikki kohteet erittäin tärkeiksi. - Suomen tulee osallistua muiden maiden auttamiseen - Aktiivisia kansalaisjärjestöjä tarvitaan vähentämään köyhyyttä kehitysmaissa ja järjestöt voivat vaikuttaa. - Tiedotusvälineissä käsitellään kehitysmaiden asioita liian vähän. - Ilmastonmuutokseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota Suhtautuu maahanmuuttoon myönteisesti. - Suomen pitäisi ottaa vastaan enemmän pakolaisia - Maahanmuuttoa Suomeen ei tulisi rajoittaa On aktiivinen myös vaikuttamaan omalla käyttäytymisellään: - Välttää lentämistä ja yksityisautoilua - Säästää energiaa taloudessaan ja pyrkii minimoimaan veden kulutusta. - Lajittelee jätteet ja kierrättää vaatteita ja tavaroita - Lähes puolet boikotoi monikansallisia tuotteita Ryhmistä ehdottomasti aktiivisin kansalaisjärjestöissä. Lähes kaikki eri järjestöt ja yhditykset korostuvat. Erittäin aktiivinen myös osallistumaan toimintaan. Lähes 90 % osallistuu rahalahjoituksin ja 70 % tavaralahjoituksilla. Seitsemän kymmenestä jättää ostamatta jotain eettisistä syistä. 60 % on allekirjoittanut vetoomuksen tai vaikuttaa lähipiiriinsä. Lähes joka toinen on osallistunut sosiaalisen median kampanjoihin tai yhteiskunnallisiin tempauksiin kävijänä ja kolmannes vapaaehtoistyöhön Suomessa. Jatkossa osallistuminen lisääntyy jonkin verran tai pysyy samana. Tuntee Kepan toimijat ja palvelut parhaiten. 76 % tuntee Maailma Kylässä festivaalin ja puolet Mahdollisuuksien tori tapahtumat. Kepan tuntee 57 % ja Maailman Kuvalehden 24 %.

13 11/28/ Myönteinen Osallistuja, N=55 Miehiä ja naisia vuotiaita 36 % vuotiaita 33 % Muihin ryhmiin verrattuna enemmän opiskelijoita, ylempiä toimihenkilöitä ja johtajia. Asuu puolison kanssa kaksin tai puolison ja lasten kanssa. Suurin osa matala- ja keskituloisia. Muita ryhmiä enemmän korkeatuloisia ( /v). On kiinnostunut ulkomaan matkailusta, asumisesta ja sisustuksesta, musiikista, elokuvista sekä oman paikkakunnan asioista. Myös luonto ja eläimet, ruuanlaitto sekä ihmissuhteet kiinnostavat. Mediankulutuksessa korostuvat internet sekä kaupalliset tv- ja radiokanavat. Internetin käytössä nousevat kaikkiin vastaajiin verrattuna: sähköposti, hakukoneet ja pankkipalvelut. On myös aktiivinen aikakauslehtien lukija ja tilaaja. Tilaa useimmiten naistenlehtiä, erikois-ja harrastelehtiä sekä lasten ja nuorten lehtiä.

14 11/28/ Myönteinen Osallistuja, N=55 Kokee ympäristöasiat kehitysyhteistyötä ja katastrofiapua tärkeimmiksi. Suhtautuu kehitysyhteistyöhön myönteisesti ja kokee kansalaisjärjestöjen tekemän työn tarpeelliseksi. - Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan myös talouspolittisia uudistuksia. - Kehitysyhteistyömäärärahoja ei tulisi vähentää nykyisestä. - Kehitysyhteistyö vähentää inhimilistä kärsimystä. - Kokee kehitysyhteistyön kaikki kohteet tärkeiksi. - Suomen tulee osallistua muiden maiden auttamiseen - Aktiivisia kansalaisjärjestöjä tarvitaan vähentämään köyhyyttä kehitysmaissa Suhtautuu maahanmuuttoon myönteisesti. - Suomen pitäisi ottaa vastaan enemmän pakolaisia - Maahanmuuttoa Suomeen ei tulisi rajoittaa Oma vaikuttaminen: - Ei vältä lentämistä tai yksityisautoilua - Säästää energiaa taloudessaan ja pyrkii minimoimaan veden kulutusta. - Ei suosi Luomua tai Reilun Kaupan tuotteita - Lajittelee jätteet ja kierrättää vaatteita ja tavaroita Ryhmistä toiseksi aktiivisin kansalaisjärjestöissä. On mukana kummija adoptiolapsitoiminnassa, lapsi- ja nuorisojärjestöissä tai poliittisissa yhdistyksissä. Kuuluu myös ammattiyhdistykseen ja toimii urheilu-ja liikuntayhdistyksissä. Aktiivinen myös osallistumaan toimintaan. Osallistuu erityisesti raha- ja tavaralahjoituksin ja allekirjoittamalla vetoomuksen. Noin viidennes osallistuu myös tapahtumiin / tempauksiin joko kävijänä tai järjestäjänä. Lähes kolmannes on osallistunut vapaaehtoistyöhön Suomessa. Jatkossa osallistuminen pysyy samana tai lisääntyy jonkin verran. Noin puolet tuntee Maailma Kylässä festivaalin ja noin kolmannes Kepan ja Mahdollisuuksien tori tapahtumat.

15 Neutraalit Suhtautuvat kehitysyhteistyöhön neutraalisti, mutta myös kriittisyyttä esim. maahanmuuttoa kohtaan.

16 11/28/ Neutraali Vaikuttaja, N= % naisia Vanhin ryhmä: vuotiaita 43% vuotiaita 30% Työntekijöitä ja toimihenkilöitä Asuu puolison ja lasten kanssa tai puolison kanssa kahden Henkilökohtaiset bruttotulot /vuosi. On kiinnostunut terveydestä ja hyvinvoinnista, ruuanlaitosta ja musiikista. Myös asuminen ja sisustaminen sekä luonto ja eläimet kiinnostavat. Mediankulutuksessa korostuvat ilmaisjakelulehdet ja ilmaiset asiakaslehdet. Kaikista ryhmistä alhaisin internetin käyttäjä, kuitenkin tavoittavuus on korkea, 80 %. Internetin käytössä nousevat kaikkiin vastaajiin verrattuna: verkkolehtien lukeminen, pankkipalvelut ja säätiedot.

17 11/28/ Neutraali Vaikuttaja, N=136 Kokee ympäristöasiat kehitysyhteistyötä ja katastrofiapua tärkeimmiksi. Kuuluu ammattiyhdistykseen ja lähinnä urheiluja liikuntayhdistyksiin. Suhtautuu kehitysyhteistyöhön melko neutraalisti, mutta kokee kehitysyhteistyön kohteet tärkeiksi. - Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan myös uudistuksia talouspolitiikasssa. Suhtautuu krittisesti maahanmuuttoon. - Suomen ei pitäisi ottaa vastaan enemmän pakolaisia - Maahanmuuttoa Suomeen tulisi rajoittaa. - Haluaisi lisätä rajavalvontaa EU:ssa laittoman maahanmuuton estämiseksi. - Suomen pitäisi ensin huolehti omien kansalaistensa hyvinvoinnista ja sitten vasta auttaa muita. Osallistuu kansalaisjärjestöjen toimintaan rahaja tavaralahjoituksin. Lähes puolet on jättänyt jotain ostamatta eettisistä syistä ja noin kolmannes allekirjoittanut joskus vetoomuksen sekä vaikuttanut lähipiiriinsä. Jatkossa osallistuminen pysyy samana tai lisääntyy jonkin verran. Lähes puolet tuntee Maailma Kylässä festivaalin ja noin kolmannes Kepan ja Mahdollisuuksien tori tapahtumat. Pyrkii vaikuttamaan omalla käyttäytymisellään etenkin ympäristöasioihin; - Välttää lentämistä ja yksityisautoilua. - On vähentänyt kulutustaan säästääkseen ympäristöä. - Säästää energiaa taloudessaan ja pyrkii minimoimaan veden kulutusta. - Kierrättää ja lajittelee. - Suosii luomua ja kotimaassa valmistettuja tuotteita.

18 11/28/ Neutraali Kierrättäjä, 20 % N=126 5 miehiä Toiseksi nuorin ryhmä, 43 % alle 35 -vuotiaita: vuotiaita 29% vuotiaita 14% vuotiaita 23% Toimihenkilöitä, työntekijöitä ja opiskelijoita. Asuu yksin tai kaksin puolison kanssa. Joka kymmenes asuu vielä kotona vanhempien luona. Pienituloiset korostuvat muihin vastaajiin verrattuna. Suurin osa pieni-tai keskituloisia. On kiinnostunut ruuanlaitosta, ulkomaan matkailusta, asumisesta & sisustuksesta, terveydestä & hyvinvoinnista ja luonnossa liikkumisesta. Mediankulutuksessa korostuvat ilmaisjakelulehdet sekä internet. Puolet tilaa aikakauslehtiä, enimmäkseen erikois-ja harrastelehtiä tai yleisaikauslehtiä. Internetin käytössä nousevat kaikkiin vastaajiin verrattuna: uutisten seuraaminen, säätiedot, tiedonhaku ja nettivideot.

19 11/28/ Neutraali Kierrättäjä, 20 % N=126 Kokee ympäristöasiat katastrofiapua ja kehitysyhteistyötä tärkeimmiksi. Suhtautuu kehitysyhteistyöhön neutraalisti (myös eos on suuri). - Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan myös uudistuksia talouspolitiikasssa. - Kohteista tärkeiksi kokee etenkin lasten aseman, koulutuksen, ihmisoikeudet ja terveyden % kokee, etteivät Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat mene oikeaan kohteeseen. Suhtautuu maahanmuuttoon melko neutraalisti. Ei aktiivinen järjestö-ihminen, kuuluu lähinnä ammattiyhdistykseen tai opiskelijajärjestöön. Osallistuu kansalaisjärjestöjen toimintaan raha- ja tavaralahjoituksin (~40 %). Kolmannes on jättänyt jotain ostamatta eettisistä syistä tai allekirjoittanut joskus vetoomuksen. Jatkossa osallistuminen kansalaisjärjestöjen toimintaan pysyy samana. Lähes puolet tuntee Maailma Kylässä festivaalin ja noin joka viides Mahdollisuuksien tori tapahtumat. Kepan tuntee noin joka neljäs. Oma käyttäytyminen: - Kierrättää vaatteet ja tavarat sekä lajittelee kotitalousjätteet. - Pyrkii säästämään energiaa - Suosii kotimaassa valmistettuja tuotteita

20 11/28/ Kriittinen Kierrättäjä, 18 % N= % miehiä Tasaisin ikäjakauman suhteen. 40 % alle 35 vuotiaita ja 41 % vuotiaita. Työntekijöitä ja ylempiä toimihenkilöitä. Asuu kaksin puolison kanssa, yksin tai puolison ja lasten kanssa. Pieni-tai keskituloisia. 30 % ei halua kertoa tulojaan. On kiinnostunut ulkomaan matkailusta, asumisesta & sisustuksesta, musiikista, elokuvista ja ruuanlaitosta. Mediankulutuksessa korostuvat YLEn TV-kanavat, iltapäivälehdet ja radio. Lähes 60% tilaa aikakauslehtiä, enimmäkseen autoilun tai tekniikan lehtiä sekä yleisaikauslehtiä. Internetin käytössä nousevat kaikkiin vastaajiin verrattuna: kilpailuihin osallistuminen ja pankkipalvelut.

21 11/28/ Kriittinen Kierrättäjä, 18 % N=113 Kokee ympäristöasiat katastrofiapua ja kehitysyhteistyötä tärkeimmiksi. Suhtautuu kehitysyhteistyöhön neutraalisti. - Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan myös uudistuksia talouspolitiikasssa. - Kohteista tärkeiksi kokee etenkin lasten aseman, koulutuksen ja terveyden % kokee, etteivät Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat mene oikeaan kohteeseen. - Kehitysmaiden asioita käsitellään tiedotusvälineissä tarpeeksi tai liian paljon. - Kokee, ettei voi omalla toiminnallaan vaikuttaa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun. Suhtautuu maahanmuuttoon kriittisesti. - Suomen ei tule ottaa vastaan lisää pakolaisia (kriittisin ryhmä!) - Maahanmuuttoa Suomeen tulisi rajoittaa. - Rajavalvontaa EU:ssa tulisi lisätä laittoman maahanmuuton estämiseksi. - Suomen tulisi ensin huolehtia omien kansalaisten hyvinvoinnista ja sitten vasta auttaa muita. Oma käyttäytyminen: - Lajittelee kotitalousjätteet. - Pyrkii säästämään energiaa ja veden kulutusta. - Suosii kotimaassa valmistettuja tuotteita. - Ei valitse Reilun Kaupan tuotteita tai luomua. - Ei osallistu ostoboikotteihin. Ei aktiivinen järjestöissä, kuuluu lähinnä ammattiyhdistykseen tai opiskelijajärjestöön. Myös maanpuolustusjärjestöt korostuvat. Alle puolet osallistuu kansalaisjärjestöjen toimintaan rahalahjoituksin. Kolmannes lahjoittaa tavaroita tai on allekirjoittanut vetoomuksen. Jatkossa osallistuminen kansalaisjärjestöjen toimintaan pysyy samana. Tuntee heikoiten Kepan palvelut ja toiminnat. Korkein tunnettuus Maailma Kylässä festivaaleilla (19%). Kepan tuntee 7%.

22 Kriittiset Suhtautuu kriittisesti kehitysyhteistyöhön eikä arvosta vihreitä arvoja.

23 11/28/ EVVK, N=63 80 % miehiä Nuorin ryhmä: 55 % alle 35 vuotiaita Työntekijöitä ja opiskelijoita. Asuu yksin tai kaksin puolison kanssa. Ryhmistä vähiten lapsiperheitä. Pieni-tai keskituloisia. 30 % ei halua kertoa tulojaan. On kiinnostunut elokuvista, ulkomaan matkailusta, autoista ja ruuanlaitosta. Mediankulutuksessa korostuvat kaupalliset radiokanavat. Internetin käytössä nousevat kaikkiin vastaajiin verrattuna: sähköposti, nettivideot, kilpailuihin osallistuminen ja pikaviestiohjelmat. Katsovat vähemmän tv:tä ja lukevat vähemmän sanoma- ja aikakauslehtiä kuin muut ryhmät.

24 11/28/ EVVK, N=63 Kokee ympäristöasiat katastrofiapua ja kehitysyhteistyötä tärkeimmiksi, vaikkei juuri pidä ympäristöasioitakaan tärkeinä. Suhtautuu kehitysyhteistyöhön kriittisesti. - Ei koe suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemää kehitysyhteistyötä tarpeelliseksi. - Kehitysmäärärahoja tulisi vähentää nykyisestä % kokee, etteivät Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat mene oikeaan kohteeseen. - Kehitysyhteistyö ei vähennä pakolaisuutta. - Kehitysmaiden asioita käsitellään tiedotusvälineissä tarpeeksi tai liian paljon. - Kokee, ettei voi omalla toiminnallaan vaikuttaa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun. - Kehitysmaiden köyhyys ei uhkaa Suomen turvallisuutta. - Noin puolet kokee kehitysyhteistyön kohteista lasten aseman, terveyden ja koulutuksen tärkeiksi. Suhtautuu maahanmuuttoon kriittisesti. - Suomen ei tule ottaa vastaan lisää pakolaisia. - Maahanmuuttoa Suomeen tulisi rajoittaa. - Rajavalvontaa EU:ssa tulisi lisätä laittoman maahanmuuton estämiseksi. - Suomen tulisi ensin huolehtia omien kansalaisten hyvinvoinnista ja sitten vasta auttaa muita. Oma käyttäytyminen: - Ei vältä lentämistä tai ole pienentänyt kulutustaan säästääkseen ympäristöä. - Ei välttele yksityisautoilua. - Ei osallistu ostoboikotteihin eikä pyri vaikuttamaan lähipiirinsä ostokäyttäytymiseen edistääkseen kestävää kehitystä. - Ei suosi luomua eikä Reilun Kaupan tuotteita. - Suosii kotimaassa valmistettuja tuotteita. - Alle puolet lajittelee kotitalousjätteet. Ei aktiivinen järjestöissä, 26 % kuuluu ammattiyhdistykseen ja opiskelijajärjestöön. Ei ole juurikaan osallistunut kansalaisjärjestöjen toimintaan. Noin joka viides on lahjoittanut rahaa tai jättänyt jotain ostamatta ettisistä syistä. Jatkossa osallistuminen kansalaisjärjestöjen toimintaan pysyy samana tai vähenee. Tuntee heikosti Kepan palvelut ja toiminnat. 35 % tuntee Maailma Kylässä festivaalit ja 16% Kepan.

25 Segmenttien taustat

26 11/28/ Segmenttien demografiat Mies Nainen Totaali 51 % 4 Aktiivinen vaikuttaja 34 % 66 % Myönteinen Osallistuja 4 51 % Neutraali Vaikuttaja 37 % 63 % Neutraali Kierrättäjä 5 41 % Kriittinen Kierrättäjä 61 % 3 EVVK 80 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

27 11/28/ Segmenttien ikäjakauma vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Totaali % Aktiivinen Vaikuttaja 20 % 28 % 24 % Myönteinen Osallistuja % Neutraali Vaikuttaja 22 % 30 % Neutraali Kierrättäjä 2 23 % 20 % Kriittinen Kierrättäjä 18 % 22 % 20 % 20 % EVVK 27 % 28 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

28 11/28/ Segmenttien ammatti Johtaja Ylempi toimihenkilö Toimihenkilö Yrittäjä Työntekijä Työtön Koululainen tai opiskelija Eläkeläinen Kotiäiti tai -isä Jokin muu Totaali 2 % 1 4 % 24 % 8 % 6 % 2 % 2 % Aktiivinen Vaikuttaja 1 % 24 % 23 % 4 % 4 % 7 % 4 % 3 % Myönteinen Osallistuja 4 % 20 % 3 % 25 % 02 1 %% Neutraali Vaikuttaja 1 % 20 % 6 % 35 % 7 % 8 % % Neutraali Kierrättäjä 3 % 23 % 2 % 22 % 20 % 4 0 % 3 %% Kriittinen Kierrättäjä 1 % 18 % 5 % 22 % 7 % 3 % 4 % EVVK 1 % 4 % 33 % 3 % 20 % 4 % 3 1 % % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

29 11/28/ Segmenttien elämäntilanne Asun kotona vanhempien luona Asun kaksin puolison kanssa Asun lapsen/lasten kanssa Jokin muu, mikä? Asun yksin Asun puolison ja lapsen/lasten kanssa En halua sanoa Totaali 5 % 26 % 37 % 26 % 4 % 2 2 % % Aktiivinen Vaikuttaja 1 % 22 % 40 % 2 3 % 1 % 4 % Myönteinen Osallistuja 0 % 1 43 % 31 % 3 % 3 % 2 % Neutraali Vaikuttaja 5 % 27 % 31 % 2 5 % % Neutraali Kierrättäjä 30 % 31 % 24 % 3 % % Kriittinen Kierrättäjä 5 % 22 % 42 % 23 % 4 % 2 2 % % EVVK 7 % 38 % 35 % % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

30 11/28/ Segmenttien tulot Henkilökohtaiset bruttotulot (tulot ennen veroja) Alle euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa Yli euroa En osaa/halua sanoa Totaali 1 6 % % 1 Aktiivinen Vaikuttaja 26 % 4 % 01 % Myönteinen Osallistuja 2 2 % % Neutraali Vaikuttaja 20 % 24 % 4 % 1 % Neutraali Kierrättäjä 18 % 2 % 3 1 % % Kriittinen Kierrättäjä 22 %% 27 % EVVK 1 7 % 7 % 01 % 27 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

31 11/28/ Asuinalue Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Itä-Uusimaa Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Päijät-Häme Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Totaali 3 % 3 % 2 % 8 % 2 % 6 % 4 % 4 % 2 % 30 % Aktiivinen Vaikuttaja 3 % 4 % 2 % 2 % 3 % 2 1 % % 37 % Myönteinen Osallistuja 2 % 6 % 3 % 2 % 5 % 6 % 0 % 3 % 7 % 6 % 25 % Neutraali Vaikuttaja 20 2 % 2 % 5 % 4 % 3 % 5 % 3 % 5 % 5 % 32 % Neutraali Kierrättäjä 3 % 3 % 4 % 2 % 3 % 7 % 1 % 8 % 26 % Kriittinen Kierrättäjä 4 % 5 % 1 % 2 % 5 % 1 % 4 % 6 % 0 % 5 % 28 % EVVK 4 % 3 % 2 % 8 % 0 % 4 % 7 % 6 % 0 % 30 % 1 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

32 Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön

33 11/28/ Eri asioiden tärkeys Miten tärkeiksi henkilökohtaisesti koet seuraavat asiat? Kaikki vastaajat, N= Erittäin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa Kehitysyhteistyö 25 % 31 % 1 36 % Katastrofialueiden auttaminen 30 % 30 % 7 % 47 % Ympäristöasiat 31 % % 3 % 70 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

34 11/28/ Kehitysyhteistyön tärkeys segmenteittäin Miten tärkeiksi henkilökohtaisesti koet seuraavat asiat? - Kehitysyhteistyö 5 - Erittäin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa Totaali 25 % 31 % 1 2 % Aktiivinen Vaikuttaja 28 % 45 % 24 % 2 % Myönteinen Osallistuja 34 % 42 % 2 % Neutraali Vaikuttaja 33 % 32 % 18 % 4 % Neutraali Kierrättäjä 42 % 26 % 3 % Kriittinen Kierrättäjä 3 % 31 % 28 % 28 % 2 % EVVK 03 % 3 37 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

35 11/28/ Katastrofialueiden auttamisen tärkeys segmenteittäin Miten tärkeiksi henkilökohtaisesti koet seuraavat asiat? - Katastrofialueet 5 - Erittäin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa Totaali 30 % 30 % 7 % 2 % Aktiivinen Vaikuttaja 35 % 38 % 25 % 1 % Myönteinen Osallistuja 24 % 42 % % % Neutraali Vaikuttaja 20 % 3 24 % 1 % Neutraali Kierrättäjä 5 % 26 % 44 % 8 % 1 % Kriittinen Kierrättäjä 35 % 1 EVVK 3 % 3 18 % 8 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

36 11/28/ Ympäristöasioiden tärkeys segmenteittäin Miten tärkeiksi henkilökohtaisesti koet seuraavat asiat? - Ympäristö 5 - Erittäin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa Totaali 31 % % 3 % Aktiivinen Vaikuttaja 4 41 % 1 % Myönteinen Osallistuja 23 % 4 23 % 6 % Neutraali Vaikuttaja 50 % 37 % 4 % Neutraali Kierrättäjä 20 % 43 % 27 % 6 % 4 % Kriittinen Kierrättäjä 36 % 26 % 6 % EVVK 4 % 22 % 26 % 24 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

37 Väittämät kehitysyhteistyöhöstä

38 11/28/ Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön Kaikki vastaajat, N= Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on tarpeellista 1 25 % 6 % 4 % 5 % 7 % Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan uudistuksia myös talouspolitiikassa 40 % 2 7 % 6 % Kehitysyhteistyömäärärärahoja tulisi vähentää nykyisestä 8 % Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat menevät oikeaan kohteeseen 3 % 1 22 % Suomen tekemä kehitysyhteistyö parantaa kansainvälistä mainettamme 25 % 6 % 5 % Kehitysyhteistyö vähentää pakolaisuutta 20 % 7 % 6 % Kehitysyhteistyö vähentää inhimillistä kärsimystä 23 % 24 % 5 % 3 % 6 % Suhtaudun kehitysyhteistyöhön erittäin positiivisesti 1 22 % 8 % 6 % 5 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

39 11/28/ Väittämät kehitysyhteistyöstä Total Aktiiv. Vaikuttaja Myönt. Osallistuja Neutraali Vaikuttaja Neutraali Kierrättäjä Kriittinen Kierrättäjä EVVK Suhtaudun kehitysyhteistyöhön erittäin positiivisesti Kehitysyhteistyö vähentää inhimillistä kärsimystä Kehitysyhteistyö vähentää pakolaisuutta Suomen tekemä kehitysyhteistyö parantaa kansainvälistä mainettamme 33 % 6 55 % 3 7 % 0 % 40 % 78 % 61 % 45 % 2 4 % 32 % 61 % 40 % 40 % 1 35 % 66 % 54 % 45 % 22 % 0 % Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat menevät oikeaan kohteeseen 2 23 % 1 % 4 % 0 % Kehitysyhteistyömäärärä-rahoja tulisi vähentää nykyisestä Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan uudistuksia myös talouspolitiikassa 20 % 1 % 3 % 23 % 23 % 2 48 % 6 87 % 78 % 76 % 53 % 66 % 40 % Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on tarpeellista 44 % 83 % 61 % 57 % 1 22 % 3 % Antanut myönteisimmät arvot (7 ja 6 yhteensä).

40 11/28/ Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön Aktiivinen Vaikuttaja, N= Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on tarpeellista 44 % 3 5 % Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan uudistuksia myös talouspolitiikassa 55 % 32 % 1 % Kehitysyhteistyömäärärärahoja tulisi vähentää nykyisestä 6 % 25 % 50 % 5 % Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat menevät oikeaan kohteeseen 3 % 26 % 33 % 8 % 18 % Suomen tekemä kehitysyhteistyö parantaa kansainvälistä mainettamme 1 47 % 1 7 % 21 5 % % Kehitysyhteistyö vähentää pakolaisuutta 25 % 36 % 4 1 %% 4 % Kehitysyhteistyö vähentää inhimillistä kärsimystä 36 % 42 % 5 1 % % Suhtaudun kehitysyhteistyöhön erittäin positiivisesti 33 % 36 % 23 % 7 % 2 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

41 11/28/ Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön Myönteinen Osallistuja, N= Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on tarpeellista 24 % 37 % % % Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan uudistuksia myös talouspolitiikassa 53 % 25 % 2 % 5 % Kehitysyhteistyömäärärärahoja tulisi vähentää nykyisestä 3 % 25 % 24 % Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat menevät oikeaan kohteeseen 3 % 33 % 1 6 % 2 % 24 % Suomen tekemä kehitysyhteistyö parantaa kansainvälistä mainettamme 18 % 36 % 22 % 5 1 % % Kehitysyhteistyö vähentää pakolaisuutta 24 % 36 % 5 % 2 % 18 % Kehitysyhteistyö vähentää inhimillistä kärsimystä 24 % 37 % 28 % 5 % 3 % Suhtaudun kehitysyhteistyöhön erittäin positiivisesti 34 % 28 % 8 % 1 % 8 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

42 11/28/ Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön Neutraali Vaikuttaja, N= Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on tarpeellista 24 % 33 % 8 % 7 % 3 % Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan uudistuksia myös talouspolitiikassa 46 % 30 % 7 % 5 % Kehitysyhteistyömäärärärahoja tulisi vähentää nykyisestä 7 % Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat menevät oikeaan kohteeseen 7 % 20 % 4 % Suomen tekemä kehitysyhteistyö parantaa kansainvälistä mainettamme 32 % 26 % 5 1 % % 5 % Kehitysyhteistyö vähentää pakolaisuutta 30 % 18 % 3 % 7 % Kehitysyhteistyö vähentää inhimillistä kärsimystä 18 % 27 % 24 % 6 % 31 %% Suhtaudun kehitysyhteistyöhön erittäin positiivisesti 23 % 28 % 4 % 7 % 4 % 3 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

43 11/28/ Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön Neutraali Kierrättäjä, N= Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on tarpeellista 2 % 33 % 6 % 3 3 % % Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan uudistuksia myös talouspolitiikassa 26 % 27 % 23 % 3 % Kehitysyhteistyömäärärärahoja tulisi vähentää nykyisestä 26 % 20 % 2 % 1 Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat menevät oikeaan kohteeseen 27 % 7 % 26 % Suomen tekemä kehitysyhteistyö parantaa kansainvälistä mainettamme 30 % 7 % 3 % Kehitysyhteistyö vähentää pakolaisuutta 8 % 26 % 1 5 % 3 % 24 % Kehitysyhteistyö vähentää inhimillistä kärsimystä 2 % 34 % 24 % 23 %% Suhtaudun kehitysyhteistyöhön erittäin positiivisesti 6 % 24 % 33 % 6 % 4 % 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

44 11/28/ Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön Kriittinen Kierrättäjä, N= Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on tarpeellista 26 % 1 8 % 6 % Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan uudistuksia myös talouspolitiikassa 38 % 28 % 5 % Kehitysyhteistyömäärärärahoja tulisi vähentää nykyisestä 20 % 1 4 % Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat menevät oikeaan kohteeseen % 18 % 26 % Suomen tekemä kehitysyhteistyö parantaa kansainvälistä mainettamme 7 % 1 8 % 8 % Kehitysyhteistyö vähentää pakolaisuutta 18 % Kehitysyhteistyö vähentää inhimillistä kärsimystä 25 % 5 % Suhtaudun kehitysyhteistyöhön erittäin positiivisesti 6 % 8 % 20 % 4 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

45 11/28/ Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön EVVK, N= Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on tarpeellista 3 % 24 % 18 % Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan uudistuksia myös talouspolitiikassa 24 % 4 % 8 % 7 % Kehitysyhteistyömäärärärahoja tulisi vähentää nykyisestä 33 % 8 % 5 % 7 % 4 % Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat menevät oikeaan kohteeseen 4 % 5 % 18 % 1 30 % 24 % Suomen tekemä kehitysyhteistyö parantaa kansainvälistä mainettamme 24 % 18 % Kehitysyhteistyö vähentää pakolaisuutta 4 % 22 % 20 % Kehitysyhteistyö vähentää inhimillistä kärsimystä % 26 % 18 % Suhtaudun kehitysyhteistyöhön erittäin positiivisesti 3 % 8 % 26 % 27 % 23 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

46 Kehitysyhteistyön kohteet

47 11/28/ Kehitysyhteistyön kohteet Kaikki vastaajat, N= Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Yrittäjyyden edistäminen 18 % 26 % 8 % 6 % 3 % Ympäristö (sis. ilmastonmuutos) 26 % 25 % 22 % 4 % 3 % Lasten asema 47 % 28 % 6 % 2 % Kaikille kohderyhmille tärkeimmät Terveys 45 % 2 5 % 31 %% Koulutus 48 % 26 % 7 % 2 % Ihmisoikeudet (sis. naisten tasa-arvo) 40 % 2 7 % 2 1 % Demokraattisten oikeuksien ja osallistumisen lisääminen 24 % 28 % 23 % 4 % Köyhyyden vähentäminen / Köyhyyden syiden poistaminen 33 % 26 % 20 % 6 % 1 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1. Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien

Lisätiedot

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Suomen Kuvalehti Viikoittain ilmestyvä ajankohtaislehti: reportaaseja, haastatteluja ja uutisanalyyseja Lukijoita 303 000 Lukuminuutit 91 87 Lukukerrat 2,8 Mies 49

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Finanssialan sääntely Suomessa

Finanssialan sääntely Suomessa Finanssialan sääntely Suomessa Poliittisten päättäjien näkemyksiä finanssialan sääntelystä 16.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research toteutti Finanssialan Keskusliiton toimeksiannosta kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Eniten lukijoita tavoittavat aikakauslehdet lukijoiden kiinnostusten kohteiden mukaan 2015. Lähde: KMT AL + total 2015 n=9 986, est.

Eniten lukijoita tavoittavat aikakauslehdet lukijoiden kiinnostusten kohteiden mukaan 2015. Lähde: KMT AL + total 2015 n=9 986, est. Eniten lukijoita tavoittavat aikakauslehdet lukijoiden kiinnostusten kohteiden mukaan 2015 Lähde: KMT AL + total 2015 n=9 986, est. 4 461 000 Kun halutaan tavoittaa mahdollisimman paljon tietystä aiheesta

Lisätiedot

Aikakauslehden yhtä numeroa luetaan keskimäärin 59 minuuttia. Se on 6 minuuttia enemmän kuin vuosi sitten.

Aikakauslehden yhtä numeroa luetaan keskimäärin 59 minuuttia. Se on 6 minuuttia enemmän kuin vuosi sitten. Aikakauslehden yhtä numeroa luetaan keskimäärin 59 minuuttia. Se on 6 minuuttia enemmän kuin vuosi sitten. Lähde: KMT AL + total, syksy 2015/kevät 2016 Naiset lukevat pidempään kuin miehet. keskimääräinen

Lisätiedot

Otavamedian perhe- ja yleisaikakauslehtien lukijaprofiilit

Otavamedian perhe- ja yleisaikakauslehtien lukijaprofiilit Otavamedian perhe- ja yleisaikakauslehtien lukijaprofiilit Perhe- ja yleisaikakauslehdet 299 000 lukijaa 508 000 lukijaa 3 000 lukijaa 219 908 levikki 6 000 lukijaa Hymy Kuukausittain ilmestyvä sensaatiojournalismin

Lisätiedot

Aikakauslehdet lukijoiden kiinnostusten kohteiden mukaan, kevät 2016

Aikakauslehdet lukijoiden kiinnostusten kohteiden mukaan, kevät 2016 Aikakauslehdet lukijoiden kiinnostusten kohteiden mukaan, kevät 2016 Eniten kohderyhmää tavoi;avat lehdet Lähde: KMT AL + total syksy 2015 / kevät 2016 n=9 786, est. 4 462 000 Tässä esityksessä tarkastellaan

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

Profiloivimmat aikakauslehdet lukijoiden kiinnostusten kohteiden mukaan 2015

Profiloivimmat aikakauslehdet lukijoiden kiinnostusten kohteiden mukaan 2015 Profiloivimmat aikakauslehdet lukijoiden kiinnostusten kohteiden mukaan 2015 Prosenttia lukijoista Lähde: KMT AL + total 2015 n=9 986, est. 4 461 000 Aikakauslehtien avulla on helppo tavoittaa erilaisista

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015 SPOT- profiilitutkimusraportti Naurunappula Syyskuu 2015 Yleistä tutkimuksesta Naurunappula.com- sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu 16.- 30. syyskuuta 2015 välisenä aikana. Vastauksia tutkimukseen

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus 22.4.2016 Päijät-Hämeen maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus. Kansalaistutkimuksen tulosesitys mediatilaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus. Kansalaistutkimuksen tulosesitys mediatilaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaistutkimuksen tulosesitys mediatilaisuus 9.6.2016 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien kansalaisten näkemyksiä

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Aikakauslehtien mainonta 2009

Aikakauslehtien mainonta 2009 Aikakauslehtien mainonta 09 Eri toimialojen mainonnan kiinnostavuus kussakin lehdessä KMT Kuluttaja 09 KMT Kuluttaja 09 N = 3 (est. 4 440 000) Kysymys: "Kuinka kiinnostavina pidätte seuraavien aihealueiden

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 29.5.2013 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kuntavaikuttajien parissa kyselytutkimuksen kuntien kiinteistöpalveluista Tutkimuksen

Lisätiedot

AUTOTALLI.COM KÄVIJÄPROFIILI. Tavoita ostovoimaiset, autoa aktiivisesti etsivät ostajat Desktop ja mobiili

AUTOTALLI.COM KÄVIJÄPROFIILI. Tavoita ostovoimaiset, autoa aktiivisesti etsivät ostajat Desktop ja mobiili AUTOTALLI.COM KÄVIJÄPROFIILI Tavoita ostovoimaiset, autoa aktiivisesti etsivät ostajat Desktop ja mobiili Autotalli.comin tyypillinen kävijä, desktop 90 % Mies 69 % 30 59 vuotias 39 % Johtavassa asemassa

Lisätiedot

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012 Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Joulukuu 2012 Tutkimuksen toteutus Tohtori.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Tohtori.fi-sivuston 21. marraskuuta - 4. joulukuuta 2012

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Pohjanmaan maakuntatilaisuus Pohjanmaan maakuntatilaisuus 6.4.2016 Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Pohjanmaan maakuntatalous Maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9. Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.2016 Jokke Eljala Sisällysluettelo Tiivistelmä päälöydöksistä 3-11 Toiveet kuntapuolelta

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI SINIVALKOINEN JALANJÄLKI Kampanjatutkimus 9..06 Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisuuden ja paikallisuuden

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Suomalaisten Energia-asenteet Energiateollisuus ry. Lokakuu 2015

Suomalaisten Energia-asenteet Energiateollisuus ry. Lokakuu 2015 Suomalaisten Energia-asenteet Energiateollisuus ry. Lokakuu Suomalaisten energia-asenteet Tutkimuksen taustat ja toteutus Tässä raportissa esiteltävä tutkimus on osa Suomalaisten energia-asenteet seurantatutkimusta

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q1 Sukupuolesi Answered: 4,024 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 64.81% 2,608 35.19% 1,416 Total 4,024 1 / 27 Q2 Kuinka vanha olet Answered: 4,024 Skipped: 0 alle 16 vuotta 16-24 vuotta 25-34 vuotta 35-44

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne TALOUSTUTKIMUS OY 20080919 09:10:34 TYÖ 2338.21 TAULUKKO 2002 ss N-LUVUT Aineistonrakenne Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki 1008 100 4156 100 Taustatiedot Sukupuoli Nainen 505 50 2095 50

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Etusivu

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Etusivu Kävijäprofiili 20 Plaza.fi/Etusivu Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Plaza.fi/Etusivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 2011. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 1

Lisätiedot

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA889 Flash Eurobarometer 7 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 7 Participatory Democracy - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Siun soten järjestämisvastuulle vuoden 2017 alussa. Tällä kyselyllä haetaan vastauksia siihen,

Lisätiedot

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 01 Tutkimusraportti 6.11. 01 Merja Lintunen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS REILUN KAUPAN BRÄNDI- JA KAMPANJATUTKIMUS 014 Tutkimuslaitos Taloustutkimus Oy Tutkimuslaitoksen yhteyshenkilöt

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Savon maakuntatutkimus

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Savon maakuntatutkimus n maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen.1.010 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään,

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari

Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Työkokeilu Kuuden euron

Lisätiedot

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri?

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri? TALOUSTUTKIMUS OY 20090114 14:07:32 TYÖ 2403.12 TAULUKKO 17012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen?

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus Tampereen rovastikuntakokous 15.2.2012

Lisätiedot

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi?

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi? TALOUSTUTKIMUS OY 20090213 10:39:51 TYÖ 2407.11 TAULUKKO 7014 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

HIHS 2016 Kävijäkysely. Helsinki International Horse Show

HIHS 2016 Kävijäkysely. Helsinki International Horse Show HIHS 2016 Kävijäkysely Helsinki International Horse Show Media Coverage in Finland 2015-2016 HELSINKI INTERNATIONAL HORSE SHOW KÄVIJÄ-GALLUP 2016 7.12.2016 Gallup toteutettiin sähköpostitse n. 3 viikkoa

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015 MSD - Kliininen lääketutkimus IROResearch Lokakuu 05 CORP-6897-000 /05 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lääkärien suhtautumista kliiniseen lääketutkimukseen. Tutkimuksen

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia 21.11.2016 Suhtautuminen julkisten palvelujen tuotannon yksityistämiseen Suomen hallitus on toteuttamassa monia

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen?

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen? TALOUSTUTKIMUS OY 20090219 08:57:12 TYÖ 2408.12 TAULUKKO 7012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Kaupan liiton verkkokauppakoulutus Leena Poutanen 4.11.2014 Public Viestinnän sähköistyminen jatkuu 2 8.10.2013 Internal Itella Markkinointipalvelut/

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja

Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja Miksi dokumentoida Tampere 11.6.2014 1 PAJATOIMINTA JOKA EI OLE DOKUMENTOITU EI OLE PAJATOIMINTAA Tampere 11.6.2014 2 24000 23000 22000 21000 20000 20772 21459 22791 22805

Lisätiedot

Ilta-Sanomat Autot kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015

Ilta-Sanomat Autot kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015 Ilta-Sanomat Autot kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 8 50 Ilta-Sanomat Autot käyttäjät, N=8 Mies 50 82 0 0 0 80 0 % Ikä -2 vuotta 25-3 vuotta 35- vuotta 2 Ilta-Sanomat Autot käyttäjät, N=8 5-5 vuotta 8 23

Lisätiedot

Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatutkimus Sanna Myllymäki

Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatutkimus Sanna Myllymäki Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatutkimus 2016 Sanna Myllymäki Toteutuksesta Kysely toteutettiin lomakehaastatteluna festivaalialueella 28-29.5.2016 Kyselylomake jaettiin kaikille festivaalin

Lisätiedot

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä?

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä? TALOUSTUTKIMUS OY 20091217 09:07:49 TYÖ 2451.11 TAULUKKO 17017 ss VER % Telebus vko 50B-51A/2009 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Kotiliesi.fi ja Kotiliesi-lehti

Kävijäprofiili 2012. Kotiliesi.fi ja Kotiliesi-lehti Kävijäprofiili 01 Mediaprofiilit Kotiliesi TNS Atlas heinä joulukuu 0 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 0. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Mediakysely melulaisille

Mediakysely melulaisille Mediakysely melulaisille Millaisia mediankäyttäjiä ja miten mediakriittisiä lukiolaiset ovat? 18.5.2009 Marianne Vuorela ja Milla Ylärakkola Kyselyn tavoitteet ja sisällöt Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Aikakauslehtien lukemista koskevat väittämät. KMT Kuluttaja 2014

Aikakauslehtien lukemista koskevat väittämät. KMT Kuluttaja 2014 Aikakauslehtien lukemista koskevat väittämät KMT Kuluttaja 0 Vastaajamäärä N = 8 7 Toteutus nettikyselynä 8..-..0 Tulokset laskettu lehtien lukijoista Tulokset kaikista aikakauslehdistä yhteensä ja jäsenlehdistä

Lisätiedot

Kyllä 19 23* 15* 38* 20 15* 14* 18 16* 15* 34* 20* 17* Ei 73 68* 78* 54* 72 77* 78* 75 78* 76 56* Ei osaa sanoa * 9* 10* 8 8

Kyllä 19 23* 15* 38* 20 15* 14* 18 16* 15* 34* 20* 17* Ei 73 68* 78* 54* 72 77* 78* 75 78* 76 56* Ei osaa sanoa * 9* 10* 8 8 TALOUSTUTKIMUS OY 20100820 09:24:15 TYÖ 2533.22 TAULUKKO 7015 np VER % Telebus vko 33A-33B/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.2009 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA

Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.2009 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.9 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA 26.11.9 Kuluttajabarometri Puhelinhaastattelututkimus Kuluttajien taloudelliset mielialat, odotukset ja

Lisätiedot

Aikakauslehtien lukukerrat, lukemisen osuus sekä kohtaamiskertoimet ja -kontaktit Lähde: KMT AL + total 2015

Aikakauslehtien lukukerrat, lukemisen osuus sekä kohtaamiskertoimet ja -kontaktit Lähde: KMT AL + total 2015 Aikakauslehtien lukukerrat, lukemisen osuus sekä kohtaamiskertoimet ja -kontaktit 2015 Raportin lukuohje Lukukerrat = Kuinka monta kertaa lukee tai selailee yhtä XX- lehden numeroa. Lehden lukemisen osuus,

Lisätiedot

Ilta-Sanomat Urheilu kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015

Ilta-Sanomat Urheilu kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015 Ilta-Sanomat Urheilu kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 1 50 Ilta-Sanomat Urheilu käyttäjät, N=268 Mies 50 6 0 20 0 60 80 0 % Ikä -2 vuotta 25- vuotta 1 5- vuotta Ilta-Sanomat Urheilu käyttäjät, N=268 5-5

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

HS.fi Elämä & Hyvinvointi kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015

HS.fi Elämä & Hyvinvointi kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015 HS.fi Elämä & Hyvinvointi kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 50 64 HS.fi Elämä & Hyvinvointi käyttäjät, N= Mies 37 50 0 0 40 60 80 0 % Ikä 15-4 vuotta 5-34 vuotta 5 35-44 vuotta 4 HS.fi Elämä & Hyvinvointi

Lisätiedot

Iltasanomat.fi Koko palvelu kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015

Iltasanomat.fi Koko palvelu kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015 Iltasanomat.fi Koko palvelu kävijäprofiili Sukupuoli 49 Nainen 50 51 Mies 50 0 20 40 60 80 0 % Ikä -24 vuotta 25-34 vuotta 35-44 vuotta 45-54 vuotta 19 18 55-4 vuotta 35 34 0 20 40 60 80 0 % Koulutus Peruskoulu,

Lisätiedot

Taloussanomat.fi kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015

Taloussanomat.fi kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015 kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 36 50 Mies 50 64 0 20 40 60 80 0 % Ikä -24 vuotta 25-34 vuotta 1 35-44 vuotta 21 45-54 vuotta 1 18 55-74 vuotta 27 34 0 20 40 60 80 0 % Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Oikotie Asunnot kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015

Oikotie Asunnot kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015 kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 50 53 Mies 4 50 0 40 60 0 0 % Ikä 15-24 vuotta 16 25-34 vuotta 16 35-44 vuotta 45-54 vuotta 16 19 1 55-4 vuotta 31 34 0 40 60 0 0 % Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut 31.10.2016 RATKAISTUT MAAKUNTAKAAVAT Lapin liitto Rovaniemen seudun maakuntakaava 14.4.2000 19.5.2000 26.6.2000-2.11.2001 - - (m19001) 1/5222/2000 Uudenmaan liitto Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava KUMOTTU

Lisätiedot

Oikotie Etusivu kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015

Oikotie Etusivu kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015 kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 4 50 Mies 5 50 0 20 40 60 80 0 % Ikä -24 vuotta 25-34 vuotta 35-44 vuotta 8 45-54 vuotta 8 24 55-4 vuotta 25 34 0 20 40 60 80 0 % Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu

Lisätiedot

Ilta-Sanomat Etusivu kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015

Ilta-Sanomat Etusivu kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015 Ilta-Sanomat Etusivu kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 48 50 Mies 52 50 0 40 60 80 0 % Ikä 15-24 vuotta 14 25-34 vuotta 35-44 vuotta 45-54 vuotta 18 18 55-74 vuotta 32 34 0 40 60 80 0 % Koulutus Peruskoulu,

Lisätiedot

HS.fi Uutiset kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015

HS.fi Uutiset kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015 kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 4 50 Mies 50 53 0 20 40 0 0 0 % Ikä 15-24 vuotta 25-34 vuotta 1 35-44 vuotta 45-54 vuotta 20 1 1 55-4 vuotta 35 34 0 20 40 0 0 0 % Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu

Lisätiedot

Ilta-Sanomat Viihde kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015

Ilta-Sanomat Viihde kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015 Ilta-Sanomat Viihde kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 50 5 Mies 6 50 0 0 60 0 0 % Ikä -2 vuotta 16 25-3 vuotta 1 16 35- vuotta 16 5-5 vuotta 1 22 55-7 vuotta 25 3 0 0 60 0 0 % Koulutus Peruskoulu, kansakoulu

Lisätiedot