KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus"

Transkriptio

1 11/28/ KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus Tutkimusraportti

2 2 RAPORTIN SISÄLTÖ Tutkimuksen tausta Segmenttien kuvaukset ja asenteet Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön Suhtautuminen yhteiskunnallisiin väittämiin Oma aktiivisuus ja toiminta kansalaisjärjestöissä Kulutuskäyttäytyminen Kepan ja eri toimintojen tunnettuus Visuaalinen ilme ja segmenttien suhtautuminen ilmoituksiin Yhteenveto segmenteittäin Johtopäätökset

3 11/28/ Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten suhtautumista kehitysyhteistyöhön ja sitä kautta määritellä Kepan tärkeimmät kohderyhmät. Tutkimuksen sisältö ja kysymysalueet: Asenteet ja suhtautuminen kehitysyhteistyöhön ja yhteiskunnallisiin väittämiin. Oma aktiivisuus ja osallistuminen. Visuaalinen ilme ja ilmoitusten arviointi. KEPAn toiminnan tunnettuus. Demografiat, mediankulutus, harrastukset ja kiinnostuksen kohteet. Tutkimuksen pääryhmänä olivat v suomalaiset. Näyte on painotettu vastaamaan Suomen väestöä iän ja sukupuolen suhteen. Näytekoko N=633. Tutkimuksen kenttätyö toteutettiin Internet-haastatteluina Suomen Online tutkimuksen paneelissa ajalla Kohderyhmien segmentointiin käytettiin klusterointimenetelmää. Tutkimuksen suunnittelusta ja raportoinnista vastaa Happi Mindshare.

4 Segmenttien kuvaukset

5 11/28/ Segmenttien kuvaukset Kolme pääryhmää Suomalaiset voidaan jakaa kolmeen pääryhmään sen mukaan, miten he suhtautuvat kehitysyhteistyöhön ja suomalaisen yhteiskunnan asioihin sekä miten he vaikuttavat omalla käytöksellään: Myönteiset 31 % Neutraalit 5 Kriittiset Nämä pääryhmät voidaan jakaa vielä yhteensä kuuteen pienempään segmenttiin, joilloin voidaan tarkastella kunkin ryhmän ominaispiirteitä tarkemmin. Yhteistä kaikille segmenteille on suomalaisten tuotteiden suosiminen sekä kotitalousjätteiden lajittelu. Muissa väittämissä eroja segmenttikohtaisesti löytyy.

6 11/28/ Segmentit Segmenttien luokittelu kehitysyhteistyön, suomalaisen yhteiskunnan ja oman vaikuttamisen mukaan. Kriittisesti kehitysyhteistyöhön suhtautuvat Kriittinen Kierrättäjä 18 % EVVK Aktiivinen Vaikuttaja 22 % Myönteinen Osallistuja Myönteisesti kehitysyhteistyöhön suhtautuvat 31 % Neutraali Kierrättäjä 20 % Neutraali Vaikuttaja Neutraalisti kehitysyhteistyöhön suhtautuvat 5

7 11/28/ Myönteiset segmentit Myönteiset 31 % Myönteiset voidaan jakaa kahteen erilliseen segmenttiin: Aktiivinen Vaikuttaja 22 % Kaikista aktiivisin ryhmä. Suhtautuu myönteisesti kehitysyhteistyöhön ja maahanmuuttoon. Toimii vihreiden arvojen mukaisesti ja on aktiivinen osallistumaan järjestötoimintaan. Vaikuttaa omalla käyttäytymisellään monella eri tasolla, erityisesti vihreät arvot korostuvat. Tuntevat Kepan toiminnat parhaiten. Myönteinen Osallistuja Suhtautuu kehitysyhteistyöhön ja maahanmuuttoon myönteisesti. On aktiivinen osallistumaan järjestötoimintaan. Pyrkii säästämään energiankulutuksessa ja kierrättää.

8 11/28/ Neutraalit segmentit Neutraalit 5 Neutralit voidaan jakaa kolmeen erilliseen segmenttiin: Neutraali Vaikuttaja Suhtautuu kehitysyhteistyöhön neutraalisti, mutta kokee kehitysyhteistyön kohteet tärkeiksi. Suhtautuu melko kriittisesti maahanmuuttoon. Pyrkii vaikuttamaan omalla käyttäytymisellään etenkin ympäristöasioihin. Neutraali Kierrättäjä 20 % Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön ja maahanmuuttoon neutraalia. Pyrkii kierrättämään ja lajittelemaan. Ei kovin aktiivinen järjestöissä. Kriittinen Kierrättäjä 18 % Suhtautuu kehitysyhteistyöhön neutraalisti, mutta maahanmuuttoon kriittisesti. Pyrkii säästämään energiankulutuksessa. Ei ole aktiivinen järjestöissä. Tuntee heikoiten Kepan palvelut ja toimijat.

9 11/28/ Kriittiset segmentit EVVK EVVK Suhtautuu kriittisesti kehitysyhteistyöhön ja maahanmuuttoon. Ei arvosta vihreitä arvoja, mutta suosii suomalaisia tuotteita. Ei juurikaan osallistu kansalaisjärjestöjen toimintaan.

10 Myönteiset Suhtautuvat kehitysyhteistyöhön positiivisesti ja ovat aktiivisia kansalaisjärjestöissä.

11 11/28/ Aktiivinen Vaikuttaja, 22 % N= % naisia vuotiaita 35 % vuotiaita 28 % Muihin ryhmiin verrattuna enemmän toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä. Vähemmän työttömiä ja työntekijöitä. Asuu puolison kanssa kaksin tai puolison ja lasten kanssa. Muita ryhmiä enemmän keskituloisia ( /v). 37 % asuu Uudellamaalla. On kiinnostunut ympäristöstä ja luonnosta, ruuanlaitosta sekä terveydestä & hyvinvoinnista. Myös eri maat ja kulttuurit sekä kirjallisuus kiinnostavat. Lukevat ja tilaavat paljon sanoma- ja aikakauslehtiä sekä katsovat ja kuuntelevat YLEn kanavia. Ovat myös aktiivisia internetin käyttäjiä. Internetin käytössä nousevat kaikkiin vastaajiin verrattuna: sähköposti, pankkipalvelut sekä verkkoyhteisöt ja sosiaalinen media.

12 11/28/ Aktiivinen Vaikuttaja, 22 % N=140 Kokee ympäristöasiat kehitysyhteistyötä ja katastrofiapua tärkeimmiksi, mutta pitää kaikkia erittäin tärkeinä. Suhtautuu kehitysyhteistyöhön erittäin myönteisesti (myönteisin kaikista ryhmistä). - Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan myös talouspolittisia uudistuksia. - Kehitysyhteistyömäärärahoja ei tulisi vähentää. - Kehitysyhteistyö vähentää inhimilistä kärsimystä sekä pakolaisuutta. - Kokee kehitysyhteistyön kaikki kohteet erittäin tärkeiksi. - Suomen tulee osallistua muiden maiden auttamiseen - Aktiivisia kansalaisjärjestöjä tarvitaan vähentämään köyhyyttä kehitysmaissa ja järjestöt voivat vaikuttaa. - Tiedotusvälineissä käsitellään kehitysmaiden asioita liian vähän. - Ilmastonmuutokseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota Suhtautuu maahanmuuttoon myönteisesti. - Suomen pitäisi ottaa vastaan enemmän pakolaisia - Maahanmuuttoa Suomeen ei tulisi rajoittaa On aktiivinen myös vaikuttamaan omalla käyttäytymisellään: - Välttää lentämistä ja yksityisautoilua - Säästää energiaa taloudessaan ja pyrkii minimoimaan veden kulutusta. - Lajittelee jätteet ja kierrättää vaatteita ja tavaroita - Lähes puolet boikotoi monikansallisia tuotteita Ryhmistä ehdottomasti aktiivisin kansalaisjärjestöissä. Lähes kaikki eri järjestöt ja yhditykset korostuvat. Erittäin aktiivinen myös osallistumaan toimintaan. Lähes 90 % osallistuu rahalahjoituksin ja 70 % tavaralahjoituksilla. Seitsemän kymmenestä jättää ostamatta jotain eettisistä syistä. 60 % on allekirjoittanut vetoomuksen tai vaikuttaa lähipiiriinsä. Lähes joka toinen on osallistunut sosiaalisen median kampanjoihin tai yhteiskunnallisiin tempauksiin kävijänä ja kolmannes vapaaehtoistyöhön Suomessa. Jatkossa osallistuminen lisääntyy jonkin verran tai pysyy samana. Tuntee Kepan toimijat ja palvelut parhaiten. 76 % tuntee Maailma Kylässä festivaalin ja puolet Mahdollisuuksien tori tapahtumat. Kepan tuntee 57 % ja Maailman Kuvalehden 24 %.

13 11/28/ Myönteinen Osallistuja, N=55 Miehiä ja naisia vuotiaita 36 % vuotiaita 33 % Muihin ryhmiin verrattuna enemmän opiskelijoita, ylempiä toimihenkilöitä ja johtajia. Asuu puolison kanssa kaksin tai puolison ja lasten kanssa. Suurin osa matala- ja keskituloisia. Muita ryhmiä enemmän korkeatuloisia ( /v). On kiinnostunut ulkomaan matkailusta, asumisesta ja sisustuksesta, musiikista, elokuvista sekä oman paikkakunnan asioista. Myös luonto ja eläimet, ruuanlaitto sekä ihmissuhteet kiinnostavat. Mediankulutuksessa korostuvat internet sekä kaupalliset tv- ja radiokanavat. Internetin käytössä nousevat kaikkiin vastaajiin verrattuna: sähköposti, hakukoneet ja pankkipalvelut. On myös aktiivinen aikakauslehtien lukija ja tilaaja. Tilaa useimmiten naistenlehtiä, erikois-ja harrastelehtiä sekä lasten ja nuorten lehtiä.

14 11/28/ Myönteinen Osallistuja, N=55 Kokee ympäristöasiat kehitysyhteistyötä ja katastrofiapua tärkeimmiksi. Suhtautuu kehitysyhteistyöhön myönteisesti ja kokee kansalaisjärjestöjen tekemän työn tarpeelliseksi. - Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan myös talouspolittisia uudistuksia. - Kehitysyhteistyömäärärahoja ei tulisi vähentää nykyisestä. - Kehitysyhteistyö vähentää inhimilistä kärsimystä. - Kokee kehitysyhteistyön kaikki kohteet tärkeiksi. - Suomen tulee osallistua muiden maiden auttamiseen - Aktiivisia kansalaisjärjestöjä tarvitaan vähentämään köyhyyttä kehitysmaissa Suhtautuu maahanmuuttoon myönteisesti. - Suomen pitäisi ottaa vastaan enemmän pakolaisia - Maahanmuuttoa Suomeen ei tulisi rajoittaa Oma vaikuttaminen: - Ei vältä lentämistä tai yksityisautoilua - Säästää energiaa taloudessaan ja pyrkii minimoimaan veden kulutusta. - Ei suosi Luomua tai Reilun Kaupan tuotteita - Lajittelee jätteet ja kierrättää vaatteita ja tavaroita Ryhmistä toiseksi aktiivisin kansalaisjärjestöissä. On mukana kummija adoptiolapsitoiminnassa, lapsi- ja nuorisojärjestöissä tai poliittisissa yhdistyksissä. Kuuluu myös ammattiyhdistykseen ja toimii urheilu-ja liikuntayhdistyksissä. Aktiivinen myös osallistumaan toimintaan. Osallistuu erityisesti raha- ja tavaralahjoituksin ja allekirjoittamalla vetoomuksen. Noin viidennes osallistuu myös tapahtumiin / tempauksiin joko kävijänä tai järjestäjänä. Lähes kolmannes on osallistunut vapaaehtoistyöhön Suomessa. Jatkossa osallistuminen pysyy samana tai lisääntyy jonkin verran. Noin puolet tuntee Maailma Kylässä festivaalin ja noin kolmannes Kepan ja Mahdollisuuksien tori tapahtumat.

15 Neutraalit Suhtautuvat kehitysyhteistyöhön neutraalisti, mutta myös kriittisyyttä esim. maahanmuuttoa kohtaan.

16 11/28/ Neutraali Vaikuttaja, N= % naisia Vanhin ryhmä: vuotiaita 43% vuotiaita 30% Työntekijöitä ja toimihenkilöitä Asuu puolison ja lasten kanssa tai puolison kanssa kahden Henkilökohtaiset bruttotulot /vuosi. On kiinnostunut terveydestä ja hyvinvoinnista, ruuanlaitosta ja musiikista. Myös asuminen ja sisustaminen sekä luonto ja eläimet kiinnostavat. Mediankulutuksessa korostuvat ilmaisjakelulehdet ja ilmaiset asiakaslehdet. Kaikista ryhmistä alhaisin internetin käyttäjä, kuitenkin tavoittavuus on korkea, 80 %. Internetin käytössä nousevat kaikkiin vastaajiin verrattuna: verkkolehtien lukeminen, pankkipalvelut ja säätiedot.

17 11/28/ Neutraali Vaikuttaja, N=136 Kokee ympäristöasiat kehitysyhteistyötä ja katastrofiapua tärkeimmiksi. Kuuluu ammattiyhdistykseen ja lähinnä urheiluja liikuntayhdistyksiin. Suhtautuu kehitysyhteistyöhön melko neutraalisti, mutta kokee kehitysyhteistyön kohteet tärkeiksi. - Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan myös uudistuksia talouspolitiikasssa. Suhtautuu krittisesti maahanmuuttoon. - Suomen ei pitäisi ottaa vastaan enemmän pakolaisia - Maahanmuuttoa Suomeen tulisi rajoittaa. - Haluaisi lisätä rajavalvontaa EU:ssa laittoman maahanmuuton estämiseksi. - Suomen pitäisi ensin huolehti omien kansalaistensa hyvinvoinnista ja sitten vasta auttaa muita. Osallistuu kansalaisjärjestöjen toimintaan rahaja tavaralahjoituksin. Lähes puolet on jättänyt jotain ostamatta eettisistä syistä ja noin kolmannes allekirjoittanut joskus vetoomuksen sekä vaikuttanut lähipiiriinsä. Jatkossa osallistuminen pysyy samana tai lisääntyy jonkin verran. Lähes puolet tuntee Maailma Kylässä festivaalin ja noin kolmannes Kepan ja Mahdollisuuksien tori tapahtumat. Pyrkii vaikuttamaan omalla käyttäytymisellään etenkin ympäristöasioihin; - Välttää lentämistä ja yksityisautoilua. - On vähentänyt kulutustaan säästääkseen ympäristöä. - Säästää energiaa taloudessaan ja pyrkii minimoimaan veden kulutusta. - Kierrättää ja lajittelee. - Suosii luomua ja kotimaassa valmistettuja tuotteita.

18 11/28/ Neutraali Kierrättäjä, 20 % N=126 5 miehiä Toiseksi nuorin ryhmä, 43 % alle 35 -vuotiaita: vuotiaita 29% vuotiaita 14% vuotiaita 23% Toimihenkilöitä, työntekijöitä ja opiskelijoita. Asuu yksin tai kaksin puolison kanssa. Joka kymmenes asuu vielä kotona vanhempien luona. Pienituloiset korostuvat muihin vastaajiin verrattuna. Suurin osa pieni-tai keskituloisia. On kiinnostunut ruuanlaitosta, ulkomaan matkailusta, asumisesta & sisustuksesta, terveydestä & hyvinvoinnista ja luonnossa liikkumisesta. Mediankulutuksessa korostuvat ilmaisjakelulehdet sekä internet. Puolet tilaa aikakauslehtiä, enimmäkseen erikois-ja harrastelehtiä tai yleisaikauslehtiä. Internetin käytössä nousevat kaikkiin vastaajiin verrattuna: uutisten seuraaminen, säätiedot, tiedonhaku ja nettivideot.

19 11/28/ Neutraali Kierrättäjä, 20 % N=126 Kokee ympäristöasiat katastrofiapua ja kehitysyhteistyötä tärkeimmiksi. Suhtautuu kehitysyhteistyöhön neutraalisti (myös eos on suuri). - Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan myös uudistuksia talouspolitiikasssa. - Kohteista tärkeiksi kokee etenkin lasten aseman, koulutuksen, ihmisoikeudet ja terveyden % kokee, etteivät Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat mene oikeaan kohteeseen. Suhtautuu maahanmuuttoon melko neutraalisti. Ei aktiivinen järjestö-ihminen, kuuluu lähinnä ammattiyhdistykseen tai opiskelijajärjestöön. Osallistuu kansalaisjärjestöjen toimintaan raha- ja tavaralahjoituksin (~40 %). Kolmannes on jättänyt jotain ostamatta eettisistä syistä tai allekirjoittanut joskus vetoomuksen. Jatkossa osallistuminen kansalaisjärjestöjen toimintaan pysyy samana. Lähes puolet tuntee Maailma Kylässä festivaalin ja noin joka viides Mahdollisuuksien tori tapahtumat. Kepan tuntee noin joka neljäs. Oma käyttäytyminen: - Kierrättää vaatteet ja tavarat sekä lajittelee kotitalousjätteet. - Pyrkii säästämään energiaa - Suosii kotimaassa valmistettuja tuotteita

20 11/28/ Kriittinen Kierrättäjä, 18 % N= % miehiä Tasaisin ikäjakauman suhteen. 40 % alle 35 vuotiaita ja 41 % vuotiaita. Työntekijöitä ja ylempiä toimihenkilöitä. Asuu kaksin puolison kanssa, yksin tai puolison ja lasten kanssa. Pieni-tai keskituloisia. 30 % ei halua kertoa tulojaan. On kiinnostunut ulkomaan matkailusta, asumisesta & sisustuksesta, musiikista, elokuvista ja ruuanlaitosta. Mediankulutuksessa korostuvat YLEn TV-kanavat, iltapäivälehdet ja radio. Lähes 60% tilaa aikakauslehtiä, enimmäkseen autoilun tai tekniikan lehtiä sekä yleisaikauslehtiä. Internetin käytössä nousevat kaikkiin vastaajiin verrattuna: kilpailuihin osallistuminen ja pankkipalvelut.

21 11/28/ Kriittinen Kierrättäjä, 18 % N=113 Kokee ympäristöasiat katastrofiapua ja kehitysyhteistyötä tärkeimmiksi. Suhtautuu kehitysyhteistyöhön neutraalisti. - Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan myös uudistuksia talouspolitiikasssa. - Kohteista tärkeiksi kokee etenkin lasten aseman, koulutuksen ja terveyden % kokee, etteivät Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat mene oikeaan kohteeseen. - Kehitysmaiden asioita käsitellään tiedotusvälineissä tarpeeksi tai liian paljon. - Kokee, ettei voi omalla toiminnallaan vaikuttaa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun. Suhtautuu maahanmuuttoon kriittisesti. - Suomen ei tule ottaa vastaan lisää pakolaisia (kriittisin ryhmä!) - Maahanmuuttoa Suomeen tulisi rajoittaa. - Rajavalvontaa EU:ssa tulisi lisätä laittoman maahanmuuton estämiseksi. - Suomen tulisi ensin huolehtia omien kansalaisten hyvinvoinnista ja sitten vasta auttaa muita. Oma käyttäytyminen: - Lajittelee kotitalousjätteet. - Pyrkii säästämään energiaa ja veden kulutusta. - Suosii kotimaassa valmistettuja tuotteita. - Ei valitse Reilun Kaupan tuotteita tai luomua. - Ei osallistu ostoboikotteihin. Ei aktiivinen järjestöissä, kuuluu lähinnä ammattiyhdistykseen tai opiskelijajärjestöön. Myös maanpuolustusjärjestöt korostuvat. Alle puolet osallistuu kansalaisjärjestöjen toimintaan rahalahjoituksin. Kolmannes lahjoittaa tavaroita tai on allekirjoittanut vetoomuksen. Jatkossa osallistuminen kansalaisjärjestöjen toimintaan pysyy samana. Tuntee heikoiten Kepan palvelut ja toiminnat. Korkein tunnettuus Maailma Kylässä festivaaleilla (19%). Kepan tuntee 7%.

22 Kriittiset Suhtautuu kriittisesti kehitysyhteistyöhön eikä arvosta vihreitä arvoja.

23 11/28/ EVVK, N=63 80 % miehiä Nuorin ryhmä: 55 % alle 35 vuotiaita Työntekijöitä ja opiskelijoita. Asuu yksin tai kaksin puolison kanssa. Ryhmistä vähiten lapsiperheitä. Pieni-tai keskituloisia. 30 % ei halua kertoa tulojaan. On kiinnostunut elokuvista, ulkomaan matkailusta, autoista ja ruuanlaitosta. Mediankulutuksessa korostuvat kaupalliset radiokanavat. Internetin käytössä nousevat kaikkiin vastaajiin verrattuna: sähköposti, nettivideot, kilpailuihin osallistuminen ja pikaviestiohjelmat. Katsovat vähemmän tv:tä ja lukevat vähemmän sanoma- ja aikakauslehtiä kuin muut ryhmät.

24 11/28/ EVVK, N=63 Kokee ympäristöasiat katastrofiapua ja kehitysyhteistyötä tärkeimmiksi, vaikkei juuri pidä ympäristöasioitakaan tärkeinä. Suhtautuu kehitysyhteistyöhön kriittisesti. - Ei koe suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemää kehitysyhteistyötä tarpeelliseksi. - Kehitysmäärärahoja tulisi vähentää nykyisestä % kokee, etteivät Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat mene oikeaan kohteeseen. - Kehitysyhteistyö ei vähennä pakolaisuutta. - Kehitysmaiden asioita käsitellään tiedotusvälineissä tarpeeksi tai liian paljon. - Kokee, ettei voi omalla toiminnallaan vaikuttaa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun. - Kehitysmaiden köyhyys ei uhkaa Suomen turvallisuutta. - Noin puolet kokee kehitysyhteistyön kohteista lasten aseman, terveyden ja koulutuksen tärkeiksi. Suhtautuu maahanmuuttoon kriittisesti. - Suomen ei tule ottaa vastaan lisää pakolaisia. - Maahanmuuttoa Suomeen tulisi rajoittaa. - Rajavalvontaa EU:ssa tulisi lisätä laittoman maahanmuuton estämiseksi. - Suomen tulisi ensin huolehtia omien kansalaisten hyvinvoinnista ja sitten vasta auttaa muita. Oma käyttäytyminen: - Ei vältä lentämistä tai ole pienentänyt kulutustaan säästääkseen ympäristöä. - Ei välttele yksityisautoilua. - Ei osallistu ostoboikotteihin eikä pyri vaikuttamaan lähipiirinsä ostokäyttäytymiseen edistääkseen kestävää kehitystä. - Ei suosi luomua eikä Reilun Kaupan tuotteita. - Suosii kotimaassa valmistettuja tuotteita. - Alle puolet lajittelee kotitalousjätteet. Ei aktiivinen järjestöissä, 26 % kuuluu ammattiyhdistykseen ja opiskelijajärjestöön. Ei ole juurikaan osallistunut kansalaisjärjestöjen toimintaan. Noin joka viides on lahjoittanut rahaa tai jättänyt jotain ostamatta ettisistä syistä. Jatkossa osallistuminen kansalaisjärjestöjen toimintaan pysyy samana tai vähenee. Tuntee heikosti Kepan palvelut ja toiminnat. 35 % tuntee Maailma Kylässä festivaalit ja 16% Kepan.

25 Segmenttien taustat

26 11/28/ Segmenttien demografiat Mies Nainen Totaali 51 % 4 Aktiivinen vaikuttaja 34 % 66 % Myönteinen Osallistuja 4 51 % Neutraali Vaikuttaja 37 % 63 % Neutraali Kierrättäjä 5 41 % Kriittinen Kierrättäjä 61 % 3 EVVK 80 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

27 11/28/ Segmenttien ikäjakauma vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Totaali % Aktiivinen Vaikuttaja 20 % 28 % 24 % Myönteinen Osallistuja % Neutraali Vaikuttaja 22 % 30 % Neutraali Kierrättäjä 2 23 % 20 % Kriittinen Kierrättäjä 18 % 22 % 20 % 20 % EVVK 27 % 28 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

28 11/28/ Segmenttien ammatti Johtaja Ylempi toimihenkilö Toimihenkilö Yrittäjä Työntekijä Työtön Koululainen tai opiskelija Eläkeläinen Kotiäiti tai -isä Jokin muu Totaali 2 % 1 4 % 24 % 8 % 6 % 2 % 2 % Aktiivinen Vaikuttaja 1 % 24 % 23 % 4 % 4 % 7 % 4 % 3 % Myönteinen Osallistuja 4 % 20 % 3 % 25 % 02 1 %% Neutraali Vaikuttaja 1 % 20 % 6 % 35 % 7 % 8 % % Neutraali Kierrättäjä 3 % 23 % 2 % 22 % 20 % 4 0 % 3 %% Kriittinen Kierrättäjä 1 % 18 % 5 % 22 % 7 % 3 % 4 % EVVK 1 % 4 % 33 % 3 % 20 % 4 % 3 1 % % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

29 11/28/ Segmenttien elämäntilanne Asun kotona vanhempien luona Asun kaksin puolison kanssa Asun lapsen/lasten kanssa Jokin muu, mikä? Asun yksin Asun puolison ja lapsen/lasten kanssa En halua sanoa Totaali 5 % 26 % 37 % 26 % 4 % 2 2 % % Aktiivinen Vaikuttaja 1 % 22 % 40 % 2 3 % 1 % 4 % Myönteinen Osallistuja 0 % 1 43 % 31 % 3 % 3 % 2 % Neutraali Vaikuttaja 5 % 27 % 31 % 2 5 % % Neutraali Kierrättäjä 30 % 31 % 24 % 3 % % Kriittinen Kierrättäjä 5 % 22 % 42 % 23 % 4 % 2 2 % % EVVK 7 % 38 % 35 % % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

30 11/28/ Segmenttien tulot Henkilökohtaiset bruttotulot (tulot ennen veroja) Alle euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa Yli euroa En osaa/halua sanoa Totaali 1 6 % % 1 Aktiivinen Vaikuttaja 26 % 4 % 01 % Myönteinen Osallistuja 2 2 % % Neutraali Vaikuttaja 20 % 24 % 4 % 1 % Neutraali Kierrättäjä 18 % 2 % 3 1 % % Kriittinen Kierrättäjä 22 %% 27 % EVVK 1 7 % 7 % 01 % 27 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

31 11/28/ Asuinalue Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Itä-Uusimaa Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Päijät-Häme Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Totaali 3 % 3 % 2 % 8 % 2 % 6 % 4 % 4 % 2 % 30 % Aktiivinen Vaikuttaja 3 % 4 % 2 % 2 % 3 % 2 1 % % 37 % Myönteinen Osallistuja 2 % 6 % 3 % 2 % 5 % 6 % 0 % 3 % 7 % 6 % 25 % Neutraali Vaikuttaja 20 2 % 2 % 5 % 4 % 3 % 5 % 3 % 5 % 5 % 32 % Neutraali Kierrättäjä 3 % 3 % 4 % 2 % 3 % 7 % 1 % 8 % 26 % Kriittinen Kierrättäjä 4 % 5 % 1 % 2 % 5 % 1 % 4 % 6 % 0 % 5 % 28 % EVVK 4 % 3 % 2 % 8 % 0 % 4 % 7 % 6 % 0 % 30 % 1 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

32 Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön

33 11/28/ Eri asioiden tärkeys Miten tärkeiksi henkilökohtaisesti koet seuraavat asiat? Kaikki vastaajat, N= Erittäin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa Kehitysyhteistyö 25 % 31 % 1 36 % Katastrofialueiden auttaminen 30 % 30 % 7 % 47 % Ympäristöasiat 31 % % 3 % 70 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

34 11/28/ Kehitysyhteistyön tärkeys segmenteittäin Miten tärkeiksi henkilökohtaisesti koet seuraavat asiat? - Kehitysyhteistyö 5 - Erittäin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa Totaali 25 % 31 % 1 2 % Aktiivinen Vaikuttaja 28 % 45 % 24 % 2 % Myönteinen Osallistuja 34 % 42 % 2 % Neutraali Vaikuttaja 33 % 32 % 18 % 4 % Neutraali Kierrättäjä 42 % 26 % 3 % Kriittinen Kierrättäjä 3 % 31 % 28 % 28 % 2 % EVVK 03 % 3 37 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

35 11/28/ Katastrofialueiden auttamisen tärkeys segmenteittäin Miten tärkeiksi henkilökohtaisesti koet seuraavat asiat? - Katastrofialueet 5 - Erittäin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa Totaali 30 % 30 % 7 % 2 % Aktiivinen Vaikuttaja 35 % 38 % 25 % 1 % Myönteinen Osallistuja 24 % 42 % % % Neutraali Vaikuttaja 20 % 3 24 % 1 % Neutraali Kierrättäjä 5 % 26 % 44 % 8 % 1 % Kriittinen Kierrättäjä 35 % 1 EVVK 3 % 3 18 % 8 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

36 11/28/ Ympäristöasioiden tärkeys segmenteittäin Miten tärkeiksi henkilökohtaisesti koet seuraavat asiat? - Ympäristö 5 - Erittäin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa Totaali 31 % % 3 % Aktiivinen Vaikuttaja 4 41 % 1 % Myönteinen Osallistuja 23 % 4 23 % 6 % Neutraali Vaikuttaja 50 % 37 % 4 % Neutraali Kierrättäjä 20 % 43 % 27 % 6 % 4 % Kriittinen Kierrättäjä 36 % 26 % 6 % EVVK 4 % 22 % 26 % 24 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

37 Väittämät kehitysyhteistyöhöstä

38 11/28/ Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön Kaikki vastaajat, N= Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on tarpeellista 1 25 % 6 % 4 % 5 % 7 % Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan uudistuksia myös talouspolitiikassa 40 % 2 7 % 6 % Kehitysyhteistyömäärärärahoja tulisi vähentää nykyisestä 8 % Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat menevät oikeaan kohteeseen 3 % 1 22 % Suomen tekemä kehitysyhteistyö parantaa kansainvälistä mainettamme 25 % 6 % 5 % Kehitysyhteistyö vähentää pakolaisuutta 20 % 7 % 6 % Kehitysyhteistyö vähentää inhimillistä kärsimystä 23 % 24 % 5 % 3 % 6 % Suhtaudun kehitysyhteistyöhön erittäin positiivisesti 1 22 % 8 % 6 % 5 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

39 11/28/ Väittämät kehitysyhteistyöstä Total Aktiiv. Vaikuttaja Myönt. Osallistuja Neutraali Vaikuttaja Neutraali Kierrättäjä Kriittinen Kierrättäjä EVVK Suhtaudun kehitysyhteistyöhön erittäin positiivisesti Kehitysyhteistyö vähentää inhimillistä kärsimystä Kehitysyhteistyö vähentää pakolaisuutta Suomen tekemä kehitysyhteistyö parantaa kansainvälistä mainettamme 33 % 6 55 % 3 7 % 0 % 40 % 78 % 61 % 45 % 2 4 % 32 % 61 % 40 % 40 % 1 35 % 66 % 54 % 45 % 22 % 0 % Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat menevät oikeaan kohteeseen 2 23 % 1 % 4 % 0 % Kehitysyhteistyömäärärä-rahoja tulisi vähentää nykyisestä Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan uudistuksia myös talouspolitiikassa 20 % 1 % 3 % 23 % 23 % 2 48 % 6 87 % 78 % 76 % 53 % 66 % 40 % Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on tarpeellista 44 % 83 % 61 % 57 % 1 22 % 3 % Antanut myönteisimmät arvot (7 ja 6 yhteensä).

40 11/28/ Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön Aktiivinen Vaikuttaja, N= Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on tarpeellista 44 % 3 5 % Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan uudistuksia myös talouspolitiikassa 55 % 32 % 1 % Kehitysyhteistyömäärärärahoja tulisi vähentää nykyisestä 6 % 25 % 50 % 5 % Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat menevät oikeaan kohteeseen 3 % 26 % 33 % 8 % 18 % Suomen tekemä kehitysyhteistyö parantaa kansainvälistä mainettamme 1 47 % 1 7 % 21 5 % % Kehitysyhteistyö vähentää pakolaisuutta 25 % 36 % 4 1 %% 4 % Kehitysyhteistyö vähentää inhimillistä kärsimystä 36 % 42 % 5 1 % % Suhtaudun kehitysyhteistyöhön erittäin positiivisesti 33 % 36 % 23 % 7 % 2 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

41 11/28/ Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön Myönteinen Osallistuja, N= Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on tarpeellista 24 % 37 % % % Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan uudistuksia myös talouspolitiikassa 53 % 25 % 2 % 5 % Kehitysyhteistyömäärärärahoja tulisi vähentää nykyisestä 3 % 25 % 24 % Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat menevät oikeaan kohteeseen 3 % 33 % 1 6 % 2 % 24 % Suomen tekemä kehitysyhteistyö parantaa kansainvälistä mainettamme 18 % 36 % 22 % 5 1 % % Kehitysyhteistyö vähentää pakolaisuutta 24 % 36 % 5 % 2 % 18 % Kehitysyhteistyö vähentää inhimillistä kärsimystä 24 % 37 % 28 % 5 % 3 % Suhtaudun kehitysyhteistyöhön erittäin positiivisesti 34 % 28 % 8 % 1 % 8 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

42 11/28/ Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön Neutraali Vaikuttaja, N= Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on tarpeellista 24 % 33 % 8 % 7 % 3 % Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan uudistuksia myös talouspolitiikassa 46 % 30 % 7 % 5 % Kehitysyhteistyömäärärärahoja tulisi vähentää nykyisestä 7 % Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat menevät oikeaan kohteeseen 7 % 20 % 4 % Suomen tekemä kehitysyhteistyö parantaa kansainvälistä mainettamme 32 % 26 % 5 1 % % 5 % Kehitysyhteistyö vähentää pakolaisuutta 30 % 18 % 3 % 7 % Kehitysyhteistyö vähentää inhimillistä kärsimystä 18 % 27 % 24 % 6 % 31 %% Suhtaudun kehitysyhteistyöhön erittäin positiivisesti 23 % 28 % 4 % 7 % 4 % 3 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

43 11/28/ Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön Neutraali Kierrättäjä, N= Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on tarpeellista 2 % 33 % 6 % 3 3 % % Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan uudistuksia myös talouspolitiikassa 26 % 27 % 23 % 3 % Kehitysyhteistyömäärärärahoja tulisi vähentää nykyisestä 26 % 20 % 2 % 1 Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat menevät oikeaan kohteeseen 27 % 7 % 26 % Suomen tekemä kehitysyhteistyö parantaa kansainvälistä mainettamme 30 % 7 % 3 % Kehitysyhteistyö vähentää pakolaisuutta 8 % 26 % 1 5 % 3 % 24 % Kehitysyhteistyö vähentää inhimillistä kärsimystä 2 % 34 % 24 % 23 %% Suhtaudun kehitysyhteistyöhön erittäin positiivisesti 6 % 24 % 33 % 6 % 4 % 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

44 11/28/ Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön Kriittinen Kierrättäjä, N= Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on tarpeellista 26 % 1 8 % 6 % Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan uudistuksia myös talouspolitiikassa 38 % 28 % 5 % Kehitysyhteistyömäärärärahoja tulisi vähentää nykyisestä 20 % 1 4 % Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat menevät oikeaan kohteeseen % 18 % 26 % Suomen tekemä kehitysyhteistyö parantaa kansainvälistä mainettamme 7 % 1 8 % 8 % Kehitysyhteistyö vähentää pakolaisuutta 18 % Kehitysyhteistyö vähentää inhimillistä kärsimystä 25 % 5 % Suhtaudun kehitysyhteistyöhön erittäin positiivisesti 6 % 8 % 20 % 4 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

45 11/28/ Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön EVVK, N= Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on tarpeellista 3 % 24 % 18 % Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan uudistuksia myös talouspolitiikassa 24 % 4 % 8 % 7 % Kehitysyhteistyömäärärärahoja tulisi vähentää nykyisestä 33 % 8 % 5 % 7 % 4 % Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat menevät oikeaan kohteeseen 4 % 5 % 18 % 1 30 % 24 % Suomen tekemä kehitysyhteistyö parantaa kansainvälistä mainettamme 24 % 18 % Kehitysyhteistyö vähentää pakolaisuutta 4 % 22 % 20 % Kehitysyhteistyö vähentää inhimillistä kärsimystä % 26 % 18 % Suhtaudun kehitysyhteistyöhön erittäin positiivisesti 3 % 8 % 26 % 27 % 23 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

46 Kehitysyhteistyön kohteet

47 11/28/ Kehitysyhteistyön kohteet Kaikki vastaajat, N= Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Yrittäjyyden edistäminen 18 % 26 % 8 % 6 % 3 % Ympäristö (sis. ilmastonmuutos) 26 % 25 % 22 % 4 % 3 % Lasten asema 47 % 28 % 6 % 2 % Kaikille kohderyhmille tärkeimmät Terveys 45 % 2 5 % 31 %% Koulutus 48 % 26 % 7 % 2 % Ihmisoikeudet (sis. naisten tasa-arvo) 40 % 2 7 % 2 1 % Demokraattisten oikeuksien ja osallistumisen lisääminen 24 % 28 % 23 % 4 % Köyhyyden vähentäminen / Köyhyyden syiden poistaminen 33 % 26 % 20 % 6 % 1 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Tutkimuksen toteutus Iltasanomat.fi mobiilipalvelun profiilitutkimus on toteutettu 21.5 3.6.2013. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, ja vastausprosentti

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014 HS ipad profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tulokset InterQuestin SPOT -profiilitutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin HS ipad-sovelluksessa 10.1.-22.1.2014 välisenä aikana.

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus. Tammikuu 2014

Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus. Tammikuu 2014 Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Helsingin Sanomien mobiilipalvelussa 16.1.-30.1.2014 välisenä aikana. Tutkimukseen

Lisätiedot

Aikakauslehdet ja Internet. Mervi Raulos TNS Gallup Oy

Aikakauslehdet ja Internet. Mervi Raulos TNS Gallup Oy Aikakauslehdet ja Internet Mervi Raulos TNS Gallup Oy Internet-käyttäjien määriä 2000-luvulla Lähde: Online Trends syksy 2004 Käyttänyt Internetiä edellisen kuukauden aikana: Syksy 2000 2.234.000 Syksy

Lisätiedot

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Kansalaisten ja poliittisten päättäjien näkemyksiä omaehtoisesta varautumisesta ja hyvinvointipalveluiden rahoituksesta Scandic Simonkenttä 21.1.2015

Lisätiedot

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1. Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien

Lisätiedot

Kepan jäsenanomuslomake

Kepan jäsenanomuslomake Kepan jäsenanomuslomake Haemme varsinaiseksi jäseneksi kannatusjäseneksi Yhteystiedot: (*-merkityt tiedot tulevat näkyviin Kepan verkkosivuille) 1. Järjestönne virallinen nimi*: 2. Lyhennelmä nimestä*:

Lisätiedot

Kuluttajatrendit tutkimustiedon valossa

Kuluttajatrendit tutkimustiedon valossa Kuluttajatrendit tutkimustiedon valossa Mainostajat ja Kuluttajakäyttäytyminen 7.5.2013 WWW.KALEVA.FI Sisällys 1. Kohti kuluttajaymmärrystä 2. Kuluttaminen 3. Mediakäyttö WWW.KALEVA.FI Kohti kuluttajaymmärrystä

Lisätiedot

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006 Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä TNS Gallup 2006 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä lokakuussa 2006 TNS Gallup lähetti maakunnittain kiintiöitynä

Lisätiedot

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013 Metro.fi Kävijäprofiili Tammikuu 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Metro.fi-sivustolla 7.1. 20.1.2013. Vastauksia tutkimukseen kerättiin 300 kappaletta, ja vastausprosentti

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

Otavamedian perhe- ja yleisaikakauslehtien lukijaprofiilit

Otavamedian perhe- ja yleisaikakauslehtien lukijaprofiilit Otavamedian perhe- ja yleisaikakauslehtien lukijaprofiilit Perhe- ja yleisaikakauslehdet 263 000 lukijaa 441 000 lukijaa 303 000 lukijaa 188 645 levikki 105 000 lukijaa Lukijamäärät KMT 2012, levikit 2012

Lisätiedot

Eniten kohderyhmää tavoi1avat aikakauslehdet lukijoiden kiinnostusten kohteiden mukaan Lähde: KMT AL + total 2016 n=9 557, est.

Eniten kohderyhmää tavoi1avat aikakauslehdet lukijoiden kiinnostusten kohteiden mukaan Lähde: KMT AL + total 2016 n=9 557, est. Eniten kohderyhmää tavoi1avat aikakauslehdet lukijoiden kiinnostusten kohteiden mukaan 2016 n=9 557, est. 4 462 000 Tässä esityksessä tarkastellaan aikakausleh;en määrällistä tavoi1avuu1a kiinnostuksen

Lisätiedot

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET:

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: A. Asuinpaia (ei kysytä, data saatavilla otoksesta): Postinumero (= asuinpaiakunta, asuinalue) B. Sukupuoli: 1 Nainen 2 Mies C. Kuinka vanha

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Sukupuoli 1. Nainen 415 49,11% 2. Mies 430 50,89% 2. Ikä 1. alle 30 19 2,25%

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

Finanssialan sääntely Suomessa

Finanssialan sääntely Suomessa Finanssialan sääntely Suomessa Poliittisten päättäjien näkemyksiä finanssialan sääntelystä 16.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research toteutti Finanssialan Keskusliiton toimeksiannosta kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin 1..1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista taidelainaamoihin. Tutkimus

Lisätiedot

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011 Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Syyskuu 2011 Tutkimuksen toteutus Vertaa.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Vertaa.fi-sivuston 29. elokuuta 3. syyskuuta 2011 välisenä

Lisätiedot

Aikakauslehden yhtä numeroa luetaan keskimäärin 59 minuuttia. Se on 6 minuuttia enemmän kuin vuosi sitten.

Aikakauslehden yhtä numeroa luetaan keskimäärin 59 minuuttia. Se on 6 minuuttia enemmän kuin vuosi sitten. Aikakauslehden yhtä numeroa luetaan keskimäärin 59 minuuttia. Se on 6 minuuttia enemmän kuin vuosi sitten. Lähde: KMT AL + total, syksy 2015/kevät 2016 Naiset lukevat pidempään kuin miehet. keskimääräinen

Lisätiedot

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Suomen Kuvalehti Viikoittain ilmestyvä ajankohtaislehti: reportaaseja, haastatteluja ja uutisanalyyseja Lukijoita 303 000 Lukuminuutit 91 87 Lukukerrat 2,8 Mies 49

Lisätiedot

Suomen Unicef-yhdistys ry. Tutkimus lasten oikeuksista 2006. Marraskuu 2006

Suomen Unicef-yhdistys ry. Tutkimus lasten oikeuksista 2006. Marraskuu 2006 Suomen Unicef-yhdistys ry Tutkimus lasten oikeuksista 2006 Marraskuu 2006 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää peruskoulun yläasteen oppilaiden käsityksiä ihmis- ja lasten

Lisätiedot

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten parissa kyselytutkimuksen asumisesta

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

Otavamedian perhe- ja yleisaikakauslehtien lukijaprofiilit

Otavamedian perhe- ja yleisaikakauslehtien lukijaprofiilit Otavamedian perhe- ja yleisaikakauslehtien lukijaprofiilit Perhe- ja yleisaikakauslehdet 299 000 lukijaa 508 000 lukijaa 3 000 lukijaa 219 908 levikki 6 000 lukijaa Hymy Kuukausittain ilmestyvä sensaatiojournalismin

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kiloklubi.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013

Kiloklubi.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Kiloklubi.fi SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Vastaajien taustatiedot Sivustolla vierailutiheys Olen ensimmäistä kertaa 11% Kerran päivässä tai useammin 38% 69% 2-6 kertaa viikossa 13% 2 Noin kerran viikossa

Lisätiedot

IS TV. SPOT-profiilitutkimus Maaliskuu 2014

IS TV. SPOT-profiilitutkimus Maaliskuu 2014 IS TV SPOT-profiilitutkimus Maaliskuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Iltasanomat.fi-sivuston ISTV:n videoiden yhteydessä 24.3. - 4.4.2014. Tutkimukseen vastasi yhteensä

Lisätiedot

Eniten lukijoita tavoittavat aikakauslehdet lukijoiden kiinnostusten kohteiden mukaan 2015. Lähde: KMT AL + total 2015 n=9 986, est.

Eniten lukijoita tavoittavat aikakauslehdet lukijoiden kiinnostusten kohteiden mukaan 2015. Lähde: KMT AL + total 2015 n=9 986, est. Eniten lukijoita tavoittavat aikakauslehdet lukijoiden kiinnostusten kohteiden mukaan 2015 Lähde: KMT AL + total 2015 n=9 986, est. 4 461 000 Kun halutaan tavoittaa mahdollisimman paljon tietystä aiheesta

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Menaiset.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013

Menaiset.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Menaiset.fi SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Vastaajien taustatiedot Sivustolla vierailutiheys Olen ensimmäistä kertaa Kerran päivässä tai useammin 13% 11% 12% 38% 2-6 kertaa viikossa 25% 36% Noin kerran viikossa

Lisätiedot

HS Android tabletsovelluksen. profiilitutkimus. Kesäkuu 2014

HS Android tabletsovelluksen. profiilitutkimus. Kesäkuu 2014 HS Android tabletsovelluksen profiilitutkimus Kesäkuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tässä raportissa esitellään tulokset InterQuestin SPOT -profiilitutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin HS Android

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2020 Kehitysyhteistyötutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Aikakauslehdet lukijoiden kiinnostusten kohteiden mukaan, kevät 2016

Aikakauslehdet lukijoiden kiinnostusten kohteiden mukaan, kevät 2016 Aikakauslehdet lukijoiden kiinnostusten kohteiden mukaan, kevät 2016 Eniten kohderyhmää tavoi;avat lehdet Lähde: KMT AL + total syksy 2015 / kevät 2016 n=9 786, est. 4 462 000 Tässä esityksessä tarkastellaan

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Mainonnan ja lukemisen väi0ämät KMT 2016

Mainonnan ja lukemisen väi0ämät KMT 2016 Mainonnan ja lukemisen väi0ämät KMT 2016 1. Lukemisen ja mainonnan väi0ämät 2. Suomalaisten suhtautuminen mainontaan 3. Mainonnan estäminen 72 % suomalaisista kokee, e0ä painetun aikakauslehden tarjoamaa

Lisätiedot

Profiloivimmat aikakauslehdet lukijoiden kiinnostusten kohteiden mukaan 2015

Profiloivimmat aikakauslehdet lukijoiden kiinnostusten kohteiden mukaan 2015 Profiloivimmat aikakauslehdet lukijoiden kiinnostusten kohteiden mukaan 2015 Prosenttia lukijoista Lähde: KMT AL + total 2015 n=9 986, est. 4 461 000 Aikakauslehtien avulla on helppo tavoittaa erilaisista

Lisätiedot

Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen

Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen Tiedote Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen Sivu Enemmistö ( %) suomalaisista on sitä mieltä, että soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Kepan tavoite ja tehtävät

Kepan tavoite ja tehtävät www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää järjestöä Marttaliitosta Maan ystäviin

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015 SPOT- profiilitutkimusraportti Naurunappula Syyskuu 2015 Yleistä tutkimuksesta Naurunappula.com- sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu 16.- 30. syyskuuta 2015 välisenä aikana. Vastauksia tutkimukseen

Lisätiedot

Otavamedian miestenlehtien lukijaprofiilit 2014

Otavamedian miestenlehtien lukijaprofiilit 2014 Otavamedian miestenlehtien lukijaprofiilit Miestenlehdet 508 000 lukijaa 338 000 lukijaa 252 000 lukijaa 154 000 lukijaa 126 000 lukijaa 88 000 lukijaa 84 000 lukijaa 62 000 lukijaa Lukijamäärät KMT S13/K,

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Mielipiteet aikakauslehtien mainonnasta 2011

Mielipiteet aikakauslehtien mainonnasta 2011 Mielipiteet aikakauslehtien mainonnasta 11 Mielipiteet aikakauslehtien mainonnasta eri lehtiryhmissä KMT Kuluttaja 11 Perusjoukko ('000): 44, n=8966 Kysymys: "Seuraavissa kysymyksissä esitetään väittämiä

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

Terve.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012

Terve.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012 Terve.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Joulukuu 2012 Tutkimuksen toteutus Terve.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Terve.fi-sivuston 20. marraskuuta - 9. joulukuuta 2012 välisenä

Lisätiedot

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1 Kansalaistutkimus verotuksesta STTK 18.8.2017 8/18/2017 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työikäisten (18-64-vuotiaiden) parissa

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy Lukijatutkimus 05 Tutkimusraportti.8.05 Focus Master Oy Lukijaprofiili () työtehtävät % työnantaja % toimittaja 9 tuottaja / toimitussihteeri toimituksen esimies / päällikkötoimittaja freelancetoimittaja

Lisätiedot

Johdanto. Kohderyhmänä ovat 25-50-vuotiaat suomalaiset.

Johdanto. Kohderyhmänä ovat 25-50-vuotiaat suomalaiset. Johdanto Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ensinnä lukijan suhdetta omaan itselle tilattuun aikakauslehteen: Mitä oma lehti antaa lukijalleen? Miksi se on tärkeä? Millainen on tilausvarmuus jatkossa?

Lisätiedot

Aikakauslehtien mainonta 2009

Aikakauslehtien mainonta 2009 Aikakauslehtien mainonta 09 Eri toimialojen mainonnan kiinnostavuus kussakin lehdessä KMT Kuluttaja 09 KMT Kuluttaja 09 N = 3 (est. 4 440 000) Kysymys: "Kuinka kiinnostavina pidätte seuraavien aihealueiden

Lisätiedot

Messututkimus. RAKSA 2013, Lahden Messukeskus 15.-17.3.2013

Messututkimus. RAKSA 2013, Lahden Messukeskus 15.-17.3.2013 Messututkimus RAKSA, Lahden Messukeskus 15.-17.3. RAKSA, Lahden Messukeskus 15.-17.3. Yhteenveto RAKSA, Lahden Messukeskus 15.-17.3. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 20 000 1 Kansi Kävijäperheen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012 Kävijäprofiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 5- vuotias

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Pro Kala Kala suomalaisten ruokapöydässä 2017

Pro Kala Kala suomalaisten ruokapöydässä 2017 Pro Kala Kala suomalaisten ruokapöydässä 2017 Katriina Partanen Pro Kala ry Tel. +358 40 0 827 277 Tauko Design 24.5.2017 katriina.partanen@prokala.fi 1 Tutkimusraportti Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan

Lisätiedot

F I T N E S S T E K O MEDIATIEDOT 2015

F I T N E S S T E K O MEDIATIEDOT 2015 FITNESSTEKO MEDIATiedot 2015 Kuntosalilla käyvät Kuntosalilla käyvät Lähde: TNS atlas 2013 M3049 21 % M1529 10 % Ikä (%) M5069 14 % Asuu puolison ja lasten kanssa 29 % N1529 16 % N5069 21 % Elämänvaihe

Lisätiedot

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011 -profiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 1-69 vuotias

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas! SILMÄNPOHJANIKÄRAPPEUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA1998 2012 EliasPajukangas Syventävienopintojenkirjallinentyö Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö Elokuu2015 Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Maailma kylässä festivaalin kävijätutkimus Marika Moilanen

Maailma kylässä festivaalin kävijätutkimus Marika Moilanen Maailma kylässä festivaalin kävijätutkimus 2017 Marika Moilanen Toteutus Kysely toteutettiin lomakehaastatteluna festivaalialueella Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla, Helsingissä 27.-28.5.2017

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus. Kansalaistutkimuksen tulosesitys mediatilaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus. Kansalaistutkimuksen tulosesitys mediatilaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaistutkimuksen tulosesitys mediatilaisuus 9.6.2016 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien kansalaisten näkemyksiä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus Digitaaliset elämäntavat / yhteenveto medialle Julkaisuvapaa 9.6.2017 klo 10 Lisätietoja medialle: Osastopäälllikkö Niina Hagman, Market Intelligence & Insight, DNA

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu toy taloustutkimus oy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus 22.4.2016 Päijät-Hämeen maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Huuto.net Koko palvelu -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2012

Huuto.net Koko palvelu -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2012 -profiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 5-69 vuotias

Lisätiedot

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO Länsi-Uusimaa Tutkimusraportti 13.1.2012 MIKKO KESÄ KAISA MÄKI-KIHNIÄ JUUSO HEINISUO Innolink Research Oy T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012 Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Joulukuu 2012 Tutkimuksen toteutus Tohtori.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Tohtori.fi-sivuston 21. marraskuuta - 4. joulukuuta 2012

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

Opettajan monta roolia. Vaikuta ja vaikutu 20.9.2011 Kaisa Vähähyyppä kaisa.vahahyyppa@oph.fi www.oph.fi

Opettajan monta roolia. Vaikuta ja vaikutu 20.9.2011 Kaisa Vähähyyppä kaisa.vahahyyppa@oph.fi www.oph.fi Opettajan monta roolia Vaikuta ja vaikutu 20.9.2011 Kaisa Vähähyyppä kaisa.vahahyyppa@oph.fi www.oph.fi Wise teachers create an environment that encourages students to teach themselves Leonard Roy Frank

Lisätiedot

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 29.5.2013 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kuntavaikuttajien parissa kyselytutkimuksen kuntien kiinteistöpalveluista Tutkimuksen

Lisätiedot

Matkailijat Keski-Suomessa

Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijamäärät Keski-Suomessa: kotimaa & ulkomaat Mistä kotimaan matkailijat tulevat ja keitä he ovat Ulkomaiset matkailijat: venäläinen matkailija eurooppalainen moderni humanisti

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Vaikuttajamarkkinoinnin. tutkimus. Huhtikuu 2017

Vaikuttajamarkkinoinnin. tutkimus. Huhtikuu 2017 Vaikuttajamarkkinoinnin tutkimus Huhtikuu 2017 Somekanavien kuukausittaiset käyttäjämäärät (15-65 v) Kotimaisilla blogeilla on enemmän kuukausittaisia käyttäjiä kuin Instagramilla 78 % (2 756 K) Youtube

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Muropaketti

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Muropaketti Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 15 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

AUTOTALLI.COM KÄVIJÄPROFIILI. Tavoita ostovoimaiset, autoa aktiivisesti etsivät ostajat Desktop ja mobiili

AUTOTALLI.COM KÄVIJÄPROFIILI. Tavoita ostovoimaiset, autoa aktiivisesti etsivät ostajat Desktop ja mobiili AUTOTALLI.COM KÄVIJÄPROFIILI Tavoita ostovoimaiset, autoa aktiivisesti etsivät ostajat Desktop ja mobiili Autotalli.comin tyypillinen kävijä, desktop 90 % Mies 69 % 30 59 vuotias 39 % Johtavassa asemassa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

NUORET LUUPIN ALLA KOULUKYSELY 2014

NUORET LUUPIN ALLA KOULUKYSELY 2014 NUORET LUUPIN ALLA KOULUKYSELY 2014 Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto LANU-koordinaatioryhmä 26.11.2015 Turku Näin tutkimus toteutettiin NUORET LUUPIN ALLA 2014 Vastaajat

Lisätiedot