KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus"

Transkriptio

1 11/28/ KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus Tutkimusraportti

2 2 RAPORTIN SISÄLTÖ Tutkimuksen tausta Segmenttien kuvaukset ja asenteet Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön Suhtautuminen yhteiskunnallisiin väittämiin Oma aktiivisuus ja toiminta kansalaisjärjestöissä Kulutuskäyttäytyminen Kepan ja eri toimintojen tunnettuus Visuaalinen ilme ja segmenttien suhtautuminen ilmoituksiin Yhteenveto segmenteittäin Johtopäätökset

3 11/28/ Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten suhtautumista kehitysyhteistyöhön ja sitä kautta määritellä Kepan tärkeimmät kohderyhmät. Tutkimuksen sisältö ja kysymysalueet: Asenteet ja suhtautuminen kehitysyhteistyöhön ja yhteiskunnallisiin väittämiin. Oma aktiivisuus ja osallistuminen. Visuaalinen ilme ja ilmoitusten arviointi. KEPAn toiminnan tunnettuus. Demografiat, mediankulutus, harrastukset ja kiinnostuksen kohteet. Tutkimuksen pääryhmänä olivat v suomalaiset. Näyte on painotettu vastaamaan Suomen väestöä iän ja sukupuolen suhteen. Näytekoko N=633. Tutkimuksen kenttätyö toteutettiin Internet-haastatteluina Suomen Online tutkimuksen paneelissa ajalla Kohderyhmien segmentointiin käytettiin klusterointimenetelmää. Tutkimuksen suunnittelusta ja raportoinnista vastaa Happi Mindshare.

4 Segmenttien kuvaukset

5 11/28/ Segmenttien kuvaukset Kolme pääryhmää Suomalaiset voidaan jakaa kolmeen pääryhmään sen mukaan, miten he suhtautuvat kehitysyhteistyöhön ja suomalaisen yhteiskunnan asioihin sekä miten he vaikuttavat omalla käytöksellään: Myönteiset 31 % Neutraalit 5 Kriittiset Nämä pääryhmät voidaan jakaa vielä yhteensä kuuteen pienempään segmenttiin, joilloin voidaan tarkastella kunkin ryhmän ominaispiirteitä tarkemmin. Yhteistä kaikille segmenteille on suomalaisten tuotteiden suosiminen sekä kotitalousjätteiden lajittelu. Muissa väittämissä eroja segmenttikohtaisesti löytyy.

6 11/28/ Segmentit Segmenttien luokittelu kehitysyhteistyön, suomalaisen yhteiskunnan ja oman vaikuttamisen mukaan. Kriittisesti kehitysyhteistyöhön suhtautuvat Kriittinen Kierrättäjä 18 % EVVK Aktiivinen Vaikuttaja 22 % Myönteinen Osallistuja Myönteisesti kehitysyhteistyöhön suhtautuvat 31 % Neutraali Kierrättäjä 20 % Neutraali Vaikuttaja Neutraalisti kehitysyhteistyöhön suhtautuvat 5

7 11/28/ Myönteiset segmentit Myönteiset 31 % Myönteiset voidaan jakaa kahteen erilliseen segmenttiin: Aktiivinen Vaikuttaja 22 % Kaikista aktiivisin ryhmä. Suhtautuu myönteisesti kehitysyhteistyöhön ja maahanmuuttoon. Toimii vihreiden arvojen mukaisesti ja on aktiivinen osallistumaan järjestötoimintaan. Vaikuttaa omalla käyttäytymisellään monella eri tasolla, erityisesti vihreät arvot korostuvat. Tuntevat Kepan toiminnat parhaiten. Myönteinen Osallistuja Suhtautuu kehitysyhteistyöhön ja maahanmuuttoon myönteisesti. On aktiivinen osallistumaan järjestötoimintaan. Pyrkii säästämään energiankulutuksessa ja kierrättää.

8 11/28/ Neutraalit segmentit Neutraalit 5 Neutralit voidaan jakaa kolmeen erilliseen segmenttiin: Neutraali Vaikuttaja Suhtautuu kehitysyhteistyöhön neutraalisti, mutta kokee kehitysyhteistyön kohteet tärkeiksi. Suhtautuu melko kriittisesti maahanmuuttoon. Pyrkii vaikuttamaan omalla käyttäytymisellään etenkin ympäristöasioihin. Neutraali Kierrättäjä 20 % Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön ja maahanmuuttoon neutraalia. Pyrkii kierrättämään ja lajittelemaan. Ei kovin aktiivinen järjestöissä. Kriittinen Kierrättäjä 18 % Suhtautuu kehitysyhteistyöhön neutraalisti, mutta maahanmuuttoon kriittisesti. Pyrkii säästämään energiankulutuksessa. Ei ole aktiivinen järjestöissä. Tuntee heikoiten Kepan palvelut ja toimijat.

9 11/28/ Kriittiset segmentit EVVK EVVK Suhtautuu kriittisesti kehitysyhteistyöhön ja maahanmuuttoon. Ei arvosta vihreitä arvoja, mutta suosii suomalaisia tuotteita. Ei juurikaan osallistu kansalaisjärjestöjen toimintaan.

10 Myönteiset Suhtautuvat kehitysyhteistyöhön positiivisesti ja ovat aktiivisia kansalaisjärjestöissä.

11 11/28/ Aktiivinen Vaikuttaja, 22 % N= % naisia vuotiaita 35 % vuotiaita 28 % Muihin ryhmiin verrattuna enemmän toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä. Vähemmän työttömiä ja työntekijöitä. Asuu puolison kanssa kaksin tai puolison ja lasten kanssa. Muita ryhmiä enemmän keskituloisia ( /v). 37 % asuu Uudellamaalla. On kiinnostunut ympäristöstä ja luonnosta, ruuanlaitosta sekä terveydestä & hyvinvoinnista. Myös eri maat ja kulttuurit sekä kirjallisuus kiinnostavat. Lukevat ja tilaavat paljon sanoma- ja aikakauslehtiä sekä katsovat ja kuuntelevat YLEn kanavia. Ovat myös aktiivisia internetin käyttäjiä. Internetin käytössä nousevat kaikkiin vastaajiin verrattuna: sähköposti, pankkipalvelut sekä verkkoyhteisöt ja sosiaalinen media.

12 11/28/ Aktiivinen Vaikuttaja, 22 % N=140 Kokee ympäristöasiat kehitysyhteistyötä ja katastrofiapua tärkeimmiksi, mutta pitää kaikkia erittäin tärkeinä. Suhtautuu kehitysyhteistyöhön erittäin myönteisesti (myönteisin kaikista ryhmistä). - Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan myös talouspolittisia uudistuksia. - Kehitysyhteistyömäärärahoja ei tulisi vähentää. - Kehitysyhteistyö vähentää inhimilistä kärsimystä sekä pakolaisuutta. - Kokee kehitysyhteistyön kaikki kohteet erittäin tärkeiksi. - Suomen tulee osallistua muiden maiden auttamiseen - Aktiivisia kansalaisjärjestöjä tarvitaan vähentämään köyhyyttä kehitysmaissa ja järjestöt voivat vaikuttaa. - Tiedotusvälineissä käsitellään kehitysmaiden asioita liian vähän. - Ilmastonmuutokseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota Suhtautuu maahanmuuttoon myönteisesti. - Suomen pitäisi ottaa vastaan enemmän pakolaisia - Maahanmuuttoa Suomeen ei tulisi rajoittaa On aktiivinen myös vaikuttamaan omalla käyttäytymisellään: - Välttää lentämistä ja yksityisautoilua - Säästää energiaa taloudessaan ja pyrkii minimoimaan veden kulutusta. - Lajittelee jätteet ja kierrättää vaatteita ja tavaroita - Lähes puolet boikotoi monikansallisia tuotteita Ryhmistä ehdottomasti aktiivisin kansalaisjärjestöissä. Lähes kaikki eri järjestöt ja yhditykset korostuvat. Erittäin aktiivinen myös osallistumaan toimintaan. Lähes 90 % osallistuu rahalahjoituksin ja 70 % tavaralahjoituksilla. Seitsemän kymmenestä jättää ostamatta jotain eettisistä syistä. 60 % on allekirjoittanut vetoomuksen tai vaikuttaa lähipiiriinsä. Lähes joka toinen on osallistunut sosiaalisen median kampanjoihin tai yhteiskunnallisiin tempauksiin kävijänä ja kolmannes vapaaehtoistyöhön Suomessa. Jatkossa osallistuminen lisääntyy jonkin verran tai pysyy samana. Tuntee Kepan toimijat ja palvelut parhaiten. 76 % tuntee Maailma Kylässä festivaalin ja puolet Mahdollisuuksien tori tapahtumat. Kepan tuntee 57 % ja Maailman Kuvalehden 24 %.

13 11/28/ Myönteinen Osallistuja, N=55 Miehiä ja naisia vuotiaita 36 % vuotiaita 33 % Muihin ryhmiin verrattuna enemmän opiskelijoita, ylempiä toimihenkilöitä ja johtajia. Asuu puolison kanssa kaksin tai puolison ja lasten kanssa. Suurin osa matala- ja keskituloisia. Muita ryhmiä enemmän korkeatuloisia ( /v). On kiinnostunut ulkomaan matkailusta, asumisesta ja sisustuksesta, musiikista, elokuvista sekä oman paikkakunnan asioista. Myös luonto ja eläimet, ruuanlaitto sekä ihmissuhteet kiinnostavat. Mediankulutuksessa korostuvat internet sekä kaupalliset tv- ja radiokanavat. Internetin käytössä nousevat kaikkiin vastaajiin verrattuna: sähköposti, hakukoneet ja pankkipalvelut. On myös aktiivinen aikakauslehtien lukija ja tilaaja. Tilaa useimmiten naistenlehtiä, erikois-ja harrastelehtiä sekä lasten ja nuorten lehtiä.

14 11/28/ Myönteinen Osallistuja, N=55 Kokee ympäristöasiat kehitysyhteistyötä ja katastrofiapua tärkeimmiksi. Suhtautuu kehitysyhteistyöhön myönteisesti ja kokee kansalaisjärjestöjen tekemän työn tarpeelliseksi. - Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan myös talouspolittisia uudistuksia. - Kehitysyhteistyömäärärahoja ei tulisi vähentää nykyisestä. - Kehitysyhteistyö vähentää inhimilistä kärsimystä. - Kokee kehitysyhteistyön kaikki kohteet tärkeiksi. - Suomen tulee osallistua muiden maiden auttamiseen - Aktiivisia kansalaisjärjestöjä tarvitaan vähentämään köyhyyttä kehitysmaissa Suhtautuu maahanmuuttoon myönteisesti. - Suomen pitäisi ottaa vastaan enemmän pakolaisia - Maahanmuuttoa Suomeen ei tulisi rajoittaa Oma vaikuttaminen: - Ei vältä lentämistä tai yksityisautoilua - Säästää energiaa taloudessaan ja pyrkii minimoimaan veden kulutusta. - Ei suosi Luomua tai Reilun Kaupan tuotteita - Lajittelee jätteet ja kierrättää vaatteita ja tavaroita Ryhmistä toiseksi aktiivisin kansalaisjärjestöissä. On mukana kummija adoptiolapsitoiminnassa, lapsi- ja nuorisojärjestöissä tai poliittisissa yhdistyksissä. Kuuluu myös ammattiyhdistykseen ja toimii urheilu-ja liikuntayhdistyksissä. Aktiivinen myös osallistumaan toimintaan. Osallistuu erityisesti raha- ja tavaralahjoituksin ja allekirjoittamalla vetoomuksen. Noin viidennes osallistuu myös tapahtumiin / tempauksiin joko kävijänä tai järjestäjänä. Lähes kolmannes on osallistunut vapaaehtoistyöhön Suomessa. Jatkossa osallistuminen pysyy samana tai lisääntyy jonkin verran. Noin puolet tuntee Maailma Kylässä festivaalin ja noin kolmannes Kepan ja Mahdollisuuksien tori tapahtumat.

15 Neutraalit Suhtautuvat kehitysyhteistyöhön neutraalisti, mutta myös kriittisyyttä esim. maahanmuuttoa kohtaan.

16 11/28/ Neutraali Vaikuttaja, N= % naisia Vanhin ryhmä: vuotiaita 43% vuotiaita 30% Työntekijöitä ja toimihenkilöitä Asuu puolison ja lasten kanssa tai puolison kanssa kahden Henkilökohtaiset bruttotulot /vuosi. On kiinnostunut terveydestä ja hyvinvoinnista, ruuanlaitosta ja musiikista. Myös asuminen ja sisustaminen sekä luonto ja eläimet kiinnostavat. Mediankulutuksessa korostuvat ilmaisjakelulehdet ja ilmaiset asiakaslehdet. Kaikista ryhmistä alhaisin internetin käyttäjä, kuitenkin tavoittavuus on korkea, 80 %. Internetin käytössä nousevat kaikkiin vastaajiin verrattuna: verkkolehtien lukeminen, pankkipalvelut ja säätiedot.

17 11/28/ Neutraali Vaikuttaja, N=136 Kokee ympäristöasiat kehitysyhteistyötä ja katastrofiapua tärkeimmiksi. Kuuluu ammattiyhdistykseen ja lähinnä urheiluja liikuntayhdistyksiin. Suhtautuu kehitysyhteistyöhön melko neutraalisti, mutta kokee kehitysyhteistyön kohteet tärkeiksi. - Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan myös uudistuksia talouspolitiikasssa. Suhtautuu krittisesti maahanmuuttoon. - Suomen ei pitäisi ottaa vastaan enemmän pakolaisia - Maahanmuuttoa Suomeen tulisi rajoittaa. - Haluaisi lisätä rajavalvontaa EU:ssa laittoman maahanmuuton estämiseksi. - Suomen pitäisi ensin huolehti omien kansalaistensa hyvinvoinnista ja sitten vasta auttaa muita. Osallistuu kansalaisjärjestöjen toimintaan rahaja tavaralahjoituksin. Lähes puolet on jättänyt jotain ostamatta eettisistä syistä ja noin kolmannes allekirjoittanut joskus vetoomuksen sekä vaikuttanut lähipiiriinsä. Jatkossa osallistuminen pysyy samana tai lisääntyy jonkin verran. Lähes puolet tuntee Maailma Kylässä festivaalin ja noin kolmannes Kepan ja Mahdollisuuksien tori tapahtumat. Pyrkii vaikuttamaan omalla käyttäytymisellään etenkin ympäristöasioihin; - Välttää lentämistä ja yksityisautoilua. - On vähentänyt kulutustaan säästääkseen ympäristöä. - Säästää energiaa taloudessaan ja pyrkii minimoimaan veden kulutusta. - Kierrättää ja lajittelee. - Suosii luomua ja kotimaassa valmistettuja tuotteita.

18 11/28/ Neutraali Kierrättäjä, 20 % N=126 5 miehiä Toiseksi nuorin ryhmä, 43 % alle 35 -vuotiaita: vuotiaita 29% vuotiaita 14% vuotiaita 23% Toimihenkilöitä, työntekijöitä ja opiskelijoita. Asuu yksin tai kaksin puolison kanssa. Joka kymmenes asuu vielä kotona vanhempien luona. Pienituloiset korostuvat muihin vastaajiin verrattuna. Suurin osa pieni-tai keskituloisia. On kiinnostunut ruuanlaitosta, ulkomaan matkailusta, asumisesta & sisustuksesta, terveydestä & hyvinvoinnista ja luonnossa liikkumisesta. Mediankulutuksessa korostuvat ilmaisjakelulehdet sekä internet. Puolet tilaa aikakauslehtiä, enimmäkseen erikois-ja harrastelehtiä tai yleisaikauslehtiä. Internetin käytössä nousevat kaikkiin vastaajiin verrattuna: uutisten seuraaminen, säätiedot, tiedonhaku ja nettivideot.

19 11/28/ Neutraali Kierrättäjä, 20 % N=126 Kokee ympäristöasiat katastrofiapua ja kehitysyhteistyötä tärkeimmiksi. Suhtautuu kehitysyhteistyöhön neutraalisti (myös eos on suuri). - Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan myös uudistuksia talouspolitiikasssa. - Kohteista tärkeiksi kokee etenkin lasten aseman, koulutuksen, ihmisoikeudet ja terveyden % kokee, etteivät Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat mene oikeaan kohteeseen. Suhtautuu maahanmuuttoon melko neutraalisti. Ei aktiivinen järjestö-ihminen, kuuluu lähinnä ammattiyhdistykseen tai opiskelijajärjestöön. Osallistuu kansalaisjärjestöjen toimintaan raha- ja tavaralahjoituksin (~40 %). Kolmannes on jättänyt jotain ostamatta eettisistä syistä tai allekirjoittanut joskus vetoomuksen. Jatkossa osallistuminen kansalaisjärjestöjen toimintaan pysyy samana. Lähes puolet tuntee Maailma Kylässä festivaalin ja noin joka viides Mahdollisuuksien tori tapahtumat. Kepan tuntee noin joka neljäs. Oma käyttäytyminen: - Kierrättää vaatteet ja tavarat sekä lajittelee kotitalousjätteet. - Pyrkii säästämään energiaa - Suosii kotimaassa valmistettuja tuotteita

20 11/28/ Kriittinen Kierrättäjä, 18 % N= % miehiä Tasaisin ikäjakauman suhteen. 40 % alle 35 vuotiaita ja 41 % vuotiaita. Työntekijöitä ja ylempiä toimihenkilöitä. Asuu kaksin puolison kanssa, yksin tai puolison ja lasten kanssa. Pieni-tai keskituloisia. 30 % ei halua kertoa tulojaan. On kiinnostunut ulkomaan matkailusta, asumisesta & sisustuksesta, musiikista, elokuvista ja ruuanlaitosta. Mediankulutuksessa korostuvat YLEn TV-kanavat, iltapäivälehdet ja radio. Lähes 60% tilaa aikakauslehtiä, enimmäkseen autoilun tai tekniikan lehtiä sekä yleisaikauslehtiä. Internetin käytössä nousevat kaikkiin vastaajiin verrattuna: kilpailuihin osallistuminen ja pankkipalvelut.

21 11/28/ Kriittinen Kierrättäjä, 18 % N=113 Kokee ympäristöasiat katastrofiapua ja kehitysyhteistyötä tärkeimmiksi. Suhtautuu kehitysyhteistyöhön neutraalisti. - Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan myös uudistuksia talouspolitiikasssa. - Kohteista tärkeiksi kokee etenkin lasten aseman, koulutuksen ja terveyden % kokee, etteivät Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat mene oikeaan kohteeseen. - Kehitysmaiden asioita käsitellään tiedotusvälineissä tarpeeksi tai liian paljon. - Kokee, ettei voi omalla toiminnallaan vaikuttaa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun. Suhtautuu maahanmuuttoon kriittisesti. - Suomen ei tule ottaa vastaan lisää pakolaisia (kriittisin ryhmä!) - Maahanmuuttoa Suomeen tulisi rajoittaa. - Rajavalvontaa EU:ssa tulisi lisätä laittoman maahanmuuton estämiseksi. - Suomen tulisi ensin huolehtia omien kansalaisten hyvinvoinnista ja sitten vasta auttaa muita. Oma käyttäytyminen: - Lajittelee kotitalousjätteet. - Pyrkii säästämään energiaa ja veden kulutusta. - Suosii kotimaassa valmistettuja tuotteita. - Ei valitse Reilun Kaupan tuotteita tai luomua. - Ei osallistu ostoboikotteihin. Ei aktiivinen järjestöissä, kuuluu lähinnä ammattiyhdistykseen tai opiskelijajärjestöön. Myös maanpuolustusjärjestöt korostuvat. Alle puolet osallistuu kansalaisjärjestöjen toimintaan rahalahjoituksin. Kolmannes lahjoittaa tavaroita tai on allekirjoittanut vetoomuksen. Jatkossa osallistuminen kansalaisjärjestöjen toimintaan pysyy samana. Tuntee heikoiten Kepan palvelut ja toiminnat. Korkein tunnettuus Maailma Kylässä festivaaleilla (19%). Kepan tuntee 7%.

22 Kriittiset Suhtautuu kriittisesti kehitysyhteistyöhön eikä arvosta vihreitä arvoja.

23 11/28/ EVVK, N=63 80 % miehiä Nuorin ryhmä: 55 % alle 35 vuotiaita Työntekijöitä ja opiskelijoita. Asuu yksin tai kaksin puolison kanssa. Ryhmistä vähiten lapsiperheitä. Pieni-tai keskituloisia. 30 % ei halua kertoa tulojaan. On kiinnostunut elokuvista, ulkomaan matkailusta, autoista ja ruuanlaitosta. Mediankulutuksessa korostuvat kaupalliset radiokanavat. Internetin käytössä nousevat kaikkiin vastaajiin verrattuna: sähköposti, nettivideot, kilpailuihin osallistuminen ja pikaviestiohjelmat. Katsovat vähemmän tv:tä ja lukevat vähemmän sanoma- ja aikakauslehtiä kuin muut ryhmät.

24 11/28/ EVVK, N=63 Kokee ympäristöasiat katastrofiapua ja kehitysyhteistyötä tärkeimmiksi, vaikkei juuri pidä ympäristöasioitakaan tärkeinä. Suhtautuu kehitysyhteistyöhön kriittisesti. - Ei koe suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemää kehitysyhteistyötä tarpeelliseksi. - Kehitysmäärärahoja tulisi vähentää nykyisestä % kokee, etteivät Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat mene oikeaan kohteeseen. - Kehitysyhteistyö ei vähennä pakolaisuutta. - Kehitysmaiden asioita käsitellään tiedotusvälineissä tarpeeksi tai liian paljon. - Kokee, ettei voi omalla toiminnallaan vaikuttaa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun. - Kehitysmaiden köyhyys ei uhkaa Suomen turvallisuutta. - Noin puolet kokee kehitysyhteistyön kohteista lasten aseman, terveyden ja koulutuksen tärkeiksi. Suhtautuu maahanmuuttoon kriittisesti. - Suomen ei tule ottaa vastaan lisää pakolaisia. - Maahanmuuttoa Suomeen tulisi rajoittaa. - Rajavalvontaa EU:ssa tulisi lisätä laittoman maahanmuuton estämiseksi. - Suomen tulisi ensin huolehtia omien kansalaisten hyvinvoinnista ja sitten vasta auttaa muita. Oma käyttäytyminen: - Ei vältä lentämistä tai ole pienentänyt kulutustaan säästääkseen ympäristöä. - Ei välttele yksityisautoilua. - Ei osallistu ostoboikotteihin eikä pyri vaikuttamaan lähipiirinsä ostokäyttäytymiseen edistääkseen kestävää kehitystä. - Ei suosi luomua eikä Reilun Kaupan tuotteita. - Suosii kotimaassa valmistettuja tuotteita. - Alle puolet lajittelee kotitalousjätteet. Ei aktiivinen järjestöissä, 26 % kuuluu ammattiyhdistykseen ja opiskelijajärjestöön. Ei ole juurikaan osallistunut kansalaisjärjestöjen toimintaan. Noin joka viides on lahjoittanut rahaa tai jättänyt jotain ostamatta ettisistä syistä. Jatkossa osallistuminen kansalaisjärjestöjen toimintaan pysyy samana tai vähenee. Tuntee heikosti Kepan palvelut ja toiminnat. 35 % tuntee Maailma Kylässä festivaalit ja 16% Kepan.

25 Segmenttien taustat

26 11/28/ Segmenttien demografiat Mies Nainen Totaali 51 % 4 Aktiivinen vaikuttaja 34 % 66 % Myönteinen Osallistuja 4 51 % Neutraali Vaikuttaja 37 % 63 % Neutraali Kierrättäjä 5 41 % Kriittinen Kierrättäjä 61 % 3 EVVK 80 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

27 11/28/ Segmenttien ikäjakauma vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Totaali % Aktiivinen Vaikuttaja 20 % 28 % 24 % Myönteinen Osallistuja % Neutraali Vaikuttaja 22 % 30 % Neutraali Kierrättäjä 2 23 % 20 % Kriittinen Kierrättäjä 18 % 22 % 20 % 20 % EVVK 27 % 28 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

28 11/28/ Segmenttien ammatti Johtaja Ylempi toimihenkilö Toimihenkilö Yrittäjä Työntekijä Työtön Koululainen tai opiskelija Eläkeläinen Kotiäiti tai -isä Jokin muu Totaali 2 % 1 4 % 24 % 8 % 6 % 2 % 2 % Aktiivinen Vaikuttaja 1 % 24 % 23 % 4 % 4 % 7 % 4 % 3 % Myönteinen Osallistuja 4 % 20 % 3 % 25 % 02 1 %% Neutraali Vaikuttaja 1 % 20 % 6 % 35 % 7 % 8 % % Neutraali Kierrättäjä 3 % 23 % 2 % 22 % 20 % 4 0 % 3 %% Kriittinen Kierrättäjä 1 % 18 % 5 % 22 % 7 % 3 % 4 % EVVK 1 % 4 % 33 % 3 % 20 % 4 % 3 1 % % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

29 11/28/ Segmenttien elämäntilanne Asun kotona vanhempien luona Asun kaksin puolison kanssa Asun lapsen/lasten kanssa Jokin muu, mikä? Asun yksin Asun puolison ja lapsen/lasten kanssa En halua sanoa Totaali 5 % 26 % 37 % 26 % 4 % 2 2 % % Aktiivinen Vaikuttaja 1 % 22 % 40 % 2 3 % 1 % 4 % Myönteinen Osallistuja 0 % 1 43 % 31 % 3 % 3 % 2 % Neutraali Vaikuttaja 5 % 27 % 31 % 2 5 % % Neutraali Kierrättäjä 30 % 31 % 24 % 3 % % Kriittinen Kierrättäjä 5 % 22 % 42 % 23 % 4 % 2 2 % % EVVK 7 % 38 % 35 % % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

30 11/28/ Segmenttien tulot Henkilökohtaiset bruttotulot (tulot ennen veroja) Alle euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa Yli euroa En osaa/halua sanoa Totaali 1 6 % % 1 Aktiivinen Vaikuttaja 26 % 4 % 01 % Myönteinen Osallistuja 2 2 % % Neutraali Vaikuttaja 20 % 24 % 4 % 1 % Neutraali Kierrättäjä 18 % 2 % 3 1 % % Kriittinen Kierrättäjä 22 %% 27 % EVVK 1 7 % 7 % 01 % 27 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

31 11/28/ Asuinalue Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Itä-Uusimaa Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Päijät-Häme Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Totaali 3 % 3 % 2 % 8 % 2 % 6 % 4 % 4 % 2 % 30 % Aktiivinen Vaikuttaja 3 % 4 % 2 % 2 % 3 % 2 1 % % 37 % Myönteinen Osallistuja 2 % 6 % 3 % 2 % 5 % 6 % 0 % 3 % 7 % 6 % 25 % Neutraali Vaikuttaja 20 2 % 2 % 5 % 4 % 3 % 5 % 3 % 5 % 5 % 32 % Neutraali Kierrättäjä 3 % 3 % 4 % 2 % 3 % 7 % 1 % 8 % 26 % Kriittinen Kierrättäjä 4 % 5 % 1 % 2 % 5 % 1 % 4 % 6 % 0 % 5 % 28 % EVVK 4 % 3 % 2 % 8 % 0 % 4 % 7 % 6 % 0 % 30 % 1 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

32 Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön

33 11/28/ Eri asioiden tärkeys Miten tärkeiksi henkilökohtaisesti koet seuraavat asiat? Kaikki vastaajat, N= Erittäin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa Kehitysyhteistyö 25 % 31 % 1 36 % Katastrofialueiden auttaminen 30 % 30 % 7 % 47 % Ympäristöasiat 31 % % 3 % 70 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

34 11/28/ Kehitysyhteistyön tärkeys segmenteittäin Miten tärkeiksi henkilökohtaisesti koet seuraavat asiat? - Kehitysyhteistyö 5 - Erittäin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa Totaali 25 % 31 % 1 2 % Aktiivinen Vaikuttaja 28 % 45 % 24 % 2 % Myönteinen Osallistuja 34 % 42 % 2 % Neutraali Vaikuttaja 33 % 32 % 18 % 4 % Neutraali Kierrättäjä 42 % 26 % 3 % Kriittinen Kierrättäjä 3 % 31 % 28 % 28 % 2 % EVVK 03 % 3 37 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

35 11/28/ Katastrofialueiden auttamisen tärkeys segmenteittäin Miten tärkeiksi henkilökohtaisesti koet seuraavat asiat? - Katastrofialueet 5 - Erittäin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa Totaali 30 % 30 % 7 % 2 % Aktiivinen Vaikuttaja 35 % 38 % 25 % 1 % Myönteinen Osallistuja 24 % 42 % % % Neutraali Vaikuttaja 20 % 3 24 % 1 % Neutraali Kierrättäjä 5 % 26 % 44 % 8 % 1 % Kriittinen Kierrättäjä 35 % 1 EVVK 3 % 3 18 % 8 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

36 11/28/ Ympäristöasioiden tärkeys segmenteittäin Miten tärkeiksi henkilökohtaisesti koet seuraavat asiat? - Ympäristö 5 - Erittäin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa Totaali 31 % % 3 % Aktiivinen Vaikuttaja 4 41 % 1 % Myönteinen Osallistuja 23 % 4 23 % 6 % Neutraali Vaikuttaja 50 % 37 % 4 % Neutraali Kierrättäjä 20 % 43 % 27 % 6 % 4 % Kriittinen Kierrättäjä 36 % 26 % 6 % EVVK 4 % 22 % 26 % 24 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

37 Väittämät kehitysyhteistyöhöstä

38 11/28/ Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön Kaikki vastaajat, N= Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on tarpeellista 1 25 % 6 % 4 % 5 % 7 % Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan uudistuksia myös talouspolitiikassa 40 % 2 7 % 6 % Kehitysyhteistyömäärärärahoja tulisi vähentää nykyisestä 8 % Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat menevät oikeaan kohteeseen 3 % 1 22 % Suomen tekemä kehitysyhteistyö parantaa kansainvälistä mainettamme 25 % 6 % 5 % Kehitysyhteistyö vähentää pakolaisuutta 20 % 7 % 6 % Kehitysyhteistyö vähentää inhimillistä kärsimystä 23 % 24 % 5 % 3 % 6 % Suhtaudun kehitysyhteistyöhön erittäin positiivisesti 1 22 % 8 % 6 % 5 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

39 11/28/ Väittämät kehitysyhteistyöstä Total Aktiiv. Vaikuttaja Myönt. Osallistuja Neutraali Vaikuttaja Neutraali Kierrättäjä Kriittinen Kierrättäjä EVVK Suhtaudun kehitysyhteistyöhön erittäin positiivisesti Kehitysyhteistyö vähentää inhimillistä kärsimystä Kehitysyhteistyö vähentää pakolaisuutta Suomen tekemä kehitysyhteistyö parantaa kansainvälistä mainettamme 33 % 6 55 % 3 7 % 0 % 40 % 78 % 61 % 45 % 2 4 % 32 % 61 % 40 % 40 % 1 35 % 66 % 54 % 45 % 22 % 0 % Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat menevät oikeaan kohteeseen 2 23 % 1 % 4 % 0 % Kehitysyhteistyömäärärä-rahoja tulisi vähentää nykyisestä Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan uudistuksia myös talouspolitiikassa 20 % 1 % 3 % 23 % 23 % 2 48 % 6 87 % 78 % 76 % 53 % 66 % 40 % Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on tarpeellista 44 % 83 % 61 % 57 % 1 22 % 3 % Antanut myönteisimmät arvot (7 ja 6 yhteensä).

40 11/28/ Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön Aktiivinen Vaikuttaja, N= Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on tarpeellista 44 % 3 5 % Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan uudistuksia myös talouspolitiikassa 55 % 32 % 1 % Kehitysyhteistyömäärärärahoja tulisi vähentää nykyisestä 6 % 25 % 50 % 5 % Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat menevät oikeaan kohteeseen 3 % 26 % 33 % 8 % 18 % Suomen tekemä kehitysyhteistyö parantaa kansainvälistä mainettamme 1 47 % 1 7 % 21 5 % % Kehitysyhteistyö vähentää pakolaisuutta 25 % 36 % 4 1 %% 4 % Kehitysyhteistyö vähentää inhimillistä kärsimystä 36 % 42 % 5 1 % % Suhtaudun kehitysyhteistyöhön erittäin positiivisesti 33 % 36 % 23 % 7 % 2 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

41 11/28/ Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön Myönteinen Osallistuja, N= Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on tarpeellista 24 % 37 % % % Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan uudistuksia myös talouspolitiikassa 53 % 25 % 2 % 5 % Kehitysyhteistyömäärärärahoja tulisi vähentää nykyisestä 3 % 25 % 24 % Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat menevät oikeaan kohteeseen 3 % 33 % 1 6 % 2 % 24 % Suomen tekemä kehitysyhteistyö parantaa kansainvälistä mainettamme 18 % 36 % 22 % 5 1 % % Kehitysyhteistyö vähentää pakolaisuutta 24 % 36 % 5 % 2 % 18 % Kehitysyhteistyö vähentää inhimillistä kärsimystä 24 % 37 % 28 % 5 % 3 % Suhtaudun kehitysyhteistyöhön erittäin positiivisesti 34 % 28 % 8 % 1 % 8 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

42 11/28/ Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön Neutraali Vaikuttaja, N= Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on tarpeellista 24 % 33 % 8 % 7 % 3 % Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan uudistuksia myös talouspolitiikassa 46 % 30 % 7 % 5 % Kehitysyhteistyömäärärärahoja tulisi vähentää nykyisestä 7 % Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat menevät oikeaan kohteeseen 7 % 20 % 4 % Suomen tekemä kehitysyhteistyö parantaa kansainvälistä mainettamme 32 % 26 % 5 1 % % 5 % Kehitysyhteistyö vähentää pakolaisuutta 30 % 18 % 3 % 7 % Kehitysyhteistyö vähentää inhimillistä kärsimystä 18 % 27 % 24 % 6 % 31 %% Suhtaudun kehitysyhteistyöhön erittäin positiivisesti 23 % 28 % 4 % 7 % 4 % 3 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

43 11/28/ Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön Neutraali Kierrättäjä, N= Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on tarpeellista 2 % 33 % 6 % 3 3 % % Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan uudistuksia myös talouspolitiikassa 26 % 27 % 23 % 3 % Kehitysyhteistyömäärärärahoja tulisi vähentää nykyisestä 26 % 20 % 2 % 1 Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat menevät oikeaan kohteeseen 27 % 7 % 26 % Suomen tekemä kehitysyhteistyö parantaa kansainvälistä mainettamme 30 % 7 % 3 % Kehitysyhteistyö vähentää pakolaisuutta 8 % 26 % 1 5 % 3 % 24 % Kehitysyhteistyö vähentää inhimillistä kärsimystä 2 % 34 % 24 % 23 %% Suhtaudun kehitysyhteistyöhön erittäin positiivisesti 6 % 24 % 33 % 6 % 4 % 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

44 11/28/ Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön Kriittinen Kierrättäjä, N= Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on tarpeellista 26 % 1 8 % 6 % Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan uudistuksia myös talouspolitiikassa 38 % 28 % 5 % Kehitysyhteistyömäärärärahoja tulisi vähentää nykyisestä 20 % 1 4 % Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat menevät oikeaan kohteeseen % 18 % 26 % Suomen tekemä kehitysyhteistyö parantaa kansainvälistä mainettamme 7 % 1 8 % 8 % Kehitysyhteistyö vähentää pakolaisuutta 18 % Kehitysyhteistyö vähentää inhimillistä kärsimystä 25 % 5 % Suhtaudun kehitysyhteistyöhön erittäin positiivisesti 6 % 8 % 20 % 4 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

45 11/28/ Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön EVVK, N= Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on tarpeellista 3 % 24 % 18 % Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan uudistuksia myös talouspolitiikassa 24 % 4 % 8 % 7 % Kehitysyhteistyömäärärärahoja tulisi vähentää nykyisestä 33 % 8 % 5 % 7 % 4 % Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät varat menevät oikeaan kohteeseen 4 % 5 % 18 % 1 30 % 24 % Suomen tekemä kehitysyhteistyö parantaa kansainvälistä mainettamme 24 % 18 % Kehitysyhteistyö vähentää pakolaisuutta 4 % 22 % 20 % Kehitysyhteistyö vähentää inhimillistä kärsimystä % 26 % 18 % Suhtaudun kehitysyhteistyöhön erittäin positiivisesti 3 % 8 % 26 % 27 % 23 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

46 Kehitysyhteistyön kohteet

47 11/28/ Kehitysyhteistyön kohteet Kaikki vastaajat, N= Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Yrittäjyyden edistäminen 18 % 26 % 8 % 6 % 3 % Ympäristö (sis. ilmastonmuutos) 26 % 25 % 22 % 4 % 3 % Lasten asema 47 % 28 % 6 % 2 % Kaikille kohderyhmille tärkeimmät Terveys 45 % 2 5 % 31 %% Koulutus 48 % 26 % 7 % 2 % Ihmisoikeudet (sis. naisten tasa-arvo) 40 % 2 7 % 2 1 % Demokraattisten oikeuksien ja osallistumisen lisääminen 24 % 28 % 23 % 4 % Köyhyyden vähentäminen / Köyhyyden syiden poistaminen 33 % 26 % 20 % 6 % 1 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2008 Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS!

ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS! ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS! Lapsen ääni 2015 -raportti lasten kokemuksista köyhyydestä ja osallisuudesta Tiivistetyt tulokset Kyselyyn vastanneista lapsista 11 % koki perheensä olevan köyhä tai erittäin

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? Empowered lives. Resilient nations. TIETOA MAAILMAN KEHITYKSESTÄ 2 MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? 3 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Internet vuorovaikutuksen välineenä Jo joka toinen suomalainen käyttää internetiä useasti päivässä Korjattu.. klo. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua

Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua Väheneekö köyhyys suoraan suhteessa siihen, kuinka paljon kehitysyhteistyöhön käytetään rahaa? Pelastuuko maailma, jos pohjoisessa vain yksinkertaisesti hellitetään

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

VAIN HEIKOT ROSKAAVAT

VAIN HEIKOT ROSKAAVAT VAIN HEIKOT ROSKAAVAT Jyväskyläläisten toisen asteen opiskelijoiden roskaukseen liittyvät asenteet ja käyttäytyminen Heidi Orava Ida-Susanna Viinikainen Opinnäytetyö Marraskuu 2008 Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Working Papers in Economic Sociology:

Working Papers in Economic Sociology: OUTI SARPILA, PEKKA RÄSÄNEN, JANI EROLA, JOONAS KEKKI & KAROLIINA PITKÄNEN Working Papers in Economic Sociology: Suomi 2009: Tutkimusseloste ja aineistojen 1999 2009 vertailua Turun yliopisto/sosiaalitieteiden

Lisätiedot

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 Tutkimusraportti 6.11.2008 Focus Master Oy Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere www.focusmaster.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

MARKKINOINTIRATKAISUT TAPAHTUMANJÄRJESTÄJILLE MEDIA- JA MARKKINOINTIPALVELUT 2014 SYKSY

MARKKINOINTIRATKAISUT TAPAHTUMANJÄRJESTÄJILLE MEDIA- JA MARKKINOINTIPALVELUT 2014 SYKSY MARKKINOINTIRATKAISUT TAPAHTUMANJÄRJESTÄJILLE 2014 MEDIA- JA MARKKINOINTIPALVELUT 2014 SYKSY SISÄLTÖ. 3 Tapahtumanjärjestäjän menestyskumppani. Tuloksellisia ja mitattavia medioita. 7 Markkinointiratkaisut

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS 4.9.2002 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2002 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. Tutkimuksen taustaa ESS (European Social

Lisätiedot

Kotityön markkinat. Johanna Varjonen. Kristiina Aalto. Johanna Leskinen

Kotityön markkinat. Johanna Varjonen. Kristiina Aalto. Johanna Leskinen Kotityön markkinat Johanna Varjonen Kristiina Aalto Johanna Leskinen SITRAN RAPORTTEJA 45 Kotityön markkinat Johanna Varjonen Kristiina Aalto Johanna Leskinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja

Lisätiedot

Median tulevaisuus. yhteisöllistyvä media

Median tulevaisuus. yhteisöllistyvä media Median tulevaisuus yhteisöllistyvä media 2012 Median tulevaisuus - Sisällysluettelo yhteisöllistyvä media Tärkeimmät tulokset 3 Lehtien tilaus ja mediapalveluiden käyttö 9 Puhelimet ja lukulaitteet 24

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot