AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi"

Transkriptio

1

2 Hämeen ammattikorkeakoulu Tietotie 1, 37630, Valkeakoski AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh SISÄLLYSLUETTELO 1 ESIPUHE TAUSTATIEDOT YRITYSTEN LIIKEVAIHDON KEHITTYMISODOTUKSET YRITYSTOIMINNAN KUSTANNUSTEN KEHITTYMISODOTUKSET A TILAUSTEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET B VIENTITILAUSTEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET A VAKINAISEN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET B KOKO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET YRITYSTEN TULOKSEN KEHITTYMISODOTUKSET YRITYSTEN INVESTOINTIEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET A YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVIEN KUUDEN KUUKAUDEN AIKANA ( ) B YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVIEN 6-12 KUUKAUDEN AIKANA ( ) TYÖLLISTÄMISTILANNE YRITYKSISSÄ VAPAA TUOTANTOKAPASITEETTI YRITYKSISSÄ YRITYSTEN TOIMINNAN KANNALTA HAASTEELLISIN TEKIJÄ LÄHITULEVAISUUDESSA KOULUTUS Yritysten henkilöstön koulutusmäärä tulevaisuudessa Yritysten käyttämät koulutustahot Yritysten tarvitseman koulutuksen aihealueet YRITYSTUKIMAHDOLLISUUDET JA RAHOITUS Yritystukimahdollisuuksien tunnettuus Yritystukimahdollisuuksien tiedonlähteet Yritystukien saannin ongelmallisuus Investointirahoituksen saannin ongelmallisuus Käyttöpääomarahoituksen saannin ongelmallisuus TALOUDEN TILANNE 12 KUUKAUDEN KULUTTUA Suomen taloudellinen tilanne 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen Maailman taloudellinen tilanne 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen... 39

3 16 HÄMEENLINNAN SEUDUN ALUEELLISET KYSYMYKSET Käynnissä olevat julkisen rahoituksen kehityshankkeet Suunnitteilla olevat julkisen rahoituksen kehityshankkeet Ilman julkista rahoitusta käynnissä olevat kehityshankkeet Yritysten kiinnostus ulkomaankauppaan Hallituksen kehysriihen sopeutumistoimien vaikutus yrityksen toimintaan Verkostokumppanuudet Omistajanvaihdoksen ajankohtaisuus Sukupolvenvaihdoksen ajankohtaisuus Kommentit ja terveiset HÄMEENLINNAN SEUDULLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO HÄMEENLINNAN SEUDULLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO TOIMIALOITTAIN HÄMEENLINNAN SEUDULLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN MUKAAN KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO TOIMIALOITTAIN KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN MUKAAN YHTEENVETO LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 Virhemarginaalitaulukko Kyselylomake Yhteenveto tuloksista

4 1 ESIPUHE Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivien yritysten suhdannebarometrin tarkoituksena on selvittää Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivien yritysten näkemyksiä ja odotuksia siitä, kuinka yritysten liiketoiminta kehittyy seuraavien kuuden ja kahdentoista kuukauden aikana. Hämeenlinnan seudulla toimivien yritysten suhdannebarometri on osa Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivien yritysten suhdannebarometria, joka toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä Suhdannebarometrin toimeksiantajina ovat olleet Hämeen kauppakamari, Kehittämiskeskus Oy Häme ja Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy. Barometrejä tehtiin tällä kertaa samanaikaisesti neljä kappaletta: Forssan seudun, Hämeenlinnan seudun, Lahden seudun ja koko Kanta- ja Päijät-Hämeen kattavat raportit. Barometrin tekeminen aloitettiin syyskuussa 2012 kyselylomakkeiden muokkaamisella ajantasaiseen muotoon. Tämän jälkeen barometritiimi (Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken yksikön AutoMaint -osaamiskeskittymän työntekijät ja International Business -koulutusohjelman 8 opiskelijaa) selvitti Kanta- ja Päijät-Hämeen kuntien yrityksissä niiden tulevaisuuden odotuksia ja näkemyksiä Internet-pohjaista kyselymenetelmää sekä puhelinhaastattelua käyttämällä. Opiskelijat haastattelivat lokakuussa 2012 yhteensä 253 yrityksen johtajaa puhelimitse ja Internetin välityksellä toimivaa Webropol -kyselytyökalua käyttämällä. Vastausten analysoinnissa ja tulosten esittämisessä käytettiin SPSS, MS-Excel, MS-Word ja MS-PowerPoint -ohjelmia. Kuvioiden piirtämisen, vastausten ristiintaulukoinnin sekä tulosten kuvaamisen ja analysoinnin jälkeen käsissänne on noin kahden kuukauden työn tulos: Hämeenlinnan seudulla toimivien yritysten suhdannebarometri, syksy Barometritiimi esittää suuren kiitoksen kyselyyn vastanneille 253 yritykselle. Työ oli antoisaa ja haastavaa. Toimeksiantajat ja Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivat yritykset saavat arvokasta tietoa yritysten tulevaisuuden näkemyksistä ja odotuksista. Tutkijat oppivat useita tärkeitä asioita tutkimusten teosta, yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja tiimityöskentelystä. Tutkijat kiittävät vielä kaikkia barometriin vastanneita yrityksiä ja toimeksiantajia hyvästä yhteistyöstä. Hämeenlinnassa Antti Korkiamäki Katja Suoniemi Lauri Säilä Paula Salonen Projektiassistentti Projektikoordinaattori BBA-opiskelija BBA-opiskelija 1

5 2 TAUSTATIEDOT Hämeenlinnan seudulla toimivien yritysten suhdannebarometrikyselyyn vastasi lokakuussa 2012 yhteensä 253 yritystä. Suhdannebarometrikyselyyn vastanneet 253 yritystä jakautuivat toimialoittain seuraavasti: kauppa 53, palvelu 149 ja teollisuus 47. Otosyritysten henkilöstömäärä oli yritystä jätti mainitsematta yrityksensä henkilöstömäärän. Taulukko 1 Hämeenlinnan seudulla toimivien yritysten suhdannebarometriin vastanneiden yritysten lukumäärä toimialoittain ja henkilöstömäärän mukaan. Kyselyyn vastanneet yritykset Paikkakunta Kauppa Palvelu Teollisuus 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Hattula Hämeenlinna Janakkala Yhteensä

6 3 YRITYSTEN LIIKEVAIHDON KEHITTYMISODOTUKSET 3.1 Kaikki yritykset, syksy 2012 Pienempi 24 % Suurempi 29 % Ennallaan 47 % 3.2 Toimialoittain, syksy % 38 % 36 % 31 % 27 % 28 % 26 % 19 % Kauppa Palvelu Teollisuus Suurempi Ennallaan Pienempi Henkilöstön määrän mukaan, syksy % 47 % 47 % 47 % 26 % 33 % 2 29 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suurempi Ennallaan Pienempi 24 % Kuviot Yritysten liikevaihdon kehittymisodotukset lokakuun 2012 alusta maaliskuun 2013 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. 3

7 Yritysten liikevaihdon kehittymisodotukset, kevät syksy I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Suurempi Ennallaan Pienempi Liikevaihdon kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät syksy I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Kuviot Yritysten liikevaihdon kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 syksyyn Taulukko 2 Kuvioiden 3.1, 3.4 ja 3.5 arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Suurempi 22 % 24 % 37 % 43 % 42 % 31 % 42 % 29 % Ennallaan 43 % 38 % 37 % 44 % 48 % 48 % 43 % 47 % Pienempi 35 % 38 % 26 % 13 % 21 % 15 % 24 % Saldoluvut Saldoluvulla tarkoitetaan erotusta, joka saadaan vähentämällä kasvaa, suurempi tai parempi -vaihtoehtoa kuvaavasta prosenttiluvusta vähenee, pienempi tai huonompi -vaihtoehtoa kuvaava prosenttiluku. Saldoluku luonnehtii vastaajien keskimääräistä mielipidettä. 4

8 4 YRITYSTOIMINNAN KUSTANNUSTEN KEHITTYMISODOTUKSET 4.1 Kaikki yritykset, syksy 2012 Pienemmät Suuremmat 34 % Ennallaan 56 % 4.2 Toimialoittain, syksy % 58 % 49 % 41 % 33 % 21 % 6 % 9 % Kauppa Palvelu Teollisuus Suuremmat Ennallaan Pienemmät Henkilöstön määrän mukaan, syksy % 64 % 9 % 44 % 43 % 47 % 47 % 13 % 6 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suuremmat Ennallaan Pienemmät Kuviot Kustannusten kehittymisodotukset lokakuun 2012 alusta maaliskuun 2013 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. 5

9 Yritysten kustannusten kehittymisodotukset, kevät syksy I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Suuremmat Ennallaan Pienemmät Kustannusten kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät syksy I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Kuviot Yritystoiminnan kustannusten kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 syksyyn Taulukko 3 Kuvioiden 4.1, 4.4 ja 4.5 arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Suuremmat % 36 % 39 % 34 % 39 % 34 % Ennallaan 54 % 45 % 56 % 54 % 55 % 56 % Pienemmät 26 % 22 % 8 % 7 % 11 % 11 % Saldoluvut

10 5A TILAUSTEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET 5.1 a) Kaikki yritykset, syksy 2012 Pienempi 29 % Suurempi 23 % Ennallaan 48 % 5.2 a) Toimialoittain, syksy % 44 % 39 % 31 % 23 % 25 % 25 % 17 % Kauppa Palvelu Teollisuus Suurempi Ennallaan Pienempi a) Henkilöstön määrän mukaan, syksy % 47 % 31 % 28 % 51 % 21 % 6 % 47 % 47 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suurempi Ennallaan Pienempi Kuviot 5.1 a) a) Tilausten määrän kehittymisodotukset lokakuun 2012 alusta maaliskuun 2013 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. 7

11 a) Tilausten määrän kehittymisodotukset, kevät syksy I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Suurempi Ennallaan Pienempi a) Tilausten määrän kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät syksy I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Kuviot 5.4 a) a) Taulukko 4 Tilausten määrän kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 syksyyn Kuvioiden 5.1 a), 5.4 a) ja 5.5 a) arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Suurempi 15 % 28 % 41 % 42 % 4 25 % 34 % 23 % Ennallaan 45 % 4 43 % 45 % 48 % 54 % 49 % 48 % Pienempi 4 32 % 16 % 13 % 12 % 21 % 17 % 29 % Saldoluvut

12 5B VIENTITILAUSTEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET 5.1 b) Kaikki yritykset, syksy 2012 Suurempi 2 % Ennallaan 14 % Pienempi 3 % Ei vientiä 81 % 5.2 b) Toimialoittain, syksy % 84 % 72 % 4 % 12 % 13 % 17 % 1 % 2 % 2 % 9 % Kauppa Palvelu Teollisuus Suurempi Ennallaan Pienempi Ei vientiä b) Henkilöstön määrän mukaan, syksy % 11 % 2 % 85 % 79 % 19 % 17 % 12 % 1 % 1 % 6 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suurempi Ennallaan Pienempi Ei vientiä 65 % Kuviot 5.1 b) b) Vientitilausten määrän kehittymisodotukset lokakuun 2012 alusta maaliskuun 2013 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. 9

13 4 5.4 b) Vientitilausten määrän kehittymisodotukset, kevät syksy I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Suurempi Ennallaan Pienempi b) Vientitilausten määrän kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät syksy I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Kuviot 5.4 b) b) Taulukko 5 Vientitilausten määrän kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 syksyyn Kuvioiden 5.1 b), 5.4 b) ja 5.5 b) arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Suurempi 2 % 4 % 5 % 12 % 4 % 6 % 5 % 2 % Ennallaan 7 % 12 % 18 % 18 % 11 % 12 % 14 % Pienempi 13 % 14 % 9 % 3 % 4 % 3 % 3 % 3 % Ei vientiä 78 % 72 % 74 % 67 % 74 % % Saldoluvut

14 6A VAKINAISEN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET 6.1 a) Kaikki yritykset, syksy 2012 Pienempi 9 % Suurempi 5 % Ennallaan 86 % 6.2 a) Toimialoittain, syksy % 87 % 72 % 2 % 4 % 19 % 6 % 7 % 9 % Kauppa Palvelu Teollisuus Suurempi Ennallaan Pienempi a) Henkilöstön määrän mukaan, syksy % 81 % 2 % 6 % 9 % 12 % 53 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suurempi Ennallaan Pienempi 35 % Kuviot 6.1 a) a) Vakinaisen henkilöstön määrän kehittymisodotukset lokakuun 2012 alusta maaliskuun 2013 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. 11

15 a) Vakinaisen henkilöstön määrän kehittymisodotukset, kevät syksy I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Suurempi Ennallaan Pienempi a) Vakinaisen henkilöstön määrän kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät syksy I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Kuviot 6.4 a) a) Taulukko 6 Vakinaisen henkilöstön määrän kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 syksyyn Kuvioiden 6.1 a), 6.4 a) ja 6.5 a) arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Suurempi 7 % 8 % 4 % 13 % 8 % 7 % 9 % 5 % Ennallaan 78 % 74 % 77 % 79 % 88 % 87 % 85 % 86 % Pienempi 15 % 18 % 19 % 8 % 4 % 6 % 6 % 9 % Saldoluvut

16 6B KOKO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET 6.1 b) Kaikki yritykset, syksy 2012 Pienempi 12 % Suurempi 8 % Ennallaan b) Toimialoittain, syksy % 8 63 % 26 % 2 % 4 % 11 % Kauppa Palvelu Teollisuus Suurempi Ennallaan Pienempi b) Henkilöstön määrän mukaan, syksy % 7 5 % 14 % 16 % 12 % 6 % 47 % 41 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suurempi Ennallaan Pienempi Kuviot 6.1 b) b) Koko henkilöstön määrän kehittymisodotukset lokakuun 2012 alusta maaliskuun 2013 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. 13

17 b) Koko henkilöstön määrän kehittymisodotukset, kevät syksy I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Suurempi Ennallaan Pienempi b) Koko henkilöstön määrän kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät syksy I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Kuviot 6.4 b) b) Koko henkilöstön määrän kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 syksyyn Taulukko 7 Kuvioiden 6.1 b), 6.4 b) ja 6.5 b) arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Suurempi 12 % 9 % 18 % 12 % 17 % 19 % 8 % Ennallaan 67 % 67 % 64 % 78 % 78 % 8 73 % 8 Pienempi 21 % 24 % 18 % 5 % 8 % 12 % Saldoluvut

18 7 YRITYSTEN TULOKSEN KEHITTYMISODOTUKSET 7.1 Kaikki yritykset, syksy 2012 Huonompi 29 % Parempi 27 % Ennallaan 44 % 7.2 Toimialoittain, syksy % 41 % 4 46 % 45 % 29 % 25 % 25 % Kauppa Palvelu Teollisuus Parempi Ennallaan Huonompi % 7.3 Henkilöstön määrän mukaan, syksy % 44 % 29 % 35 % 35 % 26 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Parempi Ennallaan Huonompi Kuviot Yritysten tuloksen kehittymisodotukset lokakuun 2012 alusta maaliskuun 2013 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. 15

19 7 7.4 Yritysten tuloksen kehittymisodotukset, kevät syksy I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Parempi Ennallaan Huonompi Tuloksen kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät syksy I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Kuviot Yritysten tuloksen kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 syksyyn Taulukko 8 Kuvioiden 7.1, 7.4 ja 7.5 arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Parempi 2 22 % 4 43 % 42 % 37 % 27 % Ennallaan 36 % 47 % 39 % 39 % 42 % 43 % 41 % 44 % Huonompi 44 % 31 % 21 % 18 % 16 % 27 % 22 % 29 % Saldoluvut

20 8 YRITYSTEN INVESTOINTIEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET 8.1 Kaikki yritykset, syksy 2012 Pienemmät 29 % Suuremmat 12 % Ennallaan 59 % 8.2 Toimialoittain, syksy % 51 % 45 % 42 % 26 % 13 % 19 % 8 % Kauppa Palvelu Teollisuus Suuremmat Ennallaan Pienemmät Henkilöstön määrän mukaan, syksy % 13 % 57 % 29 % 41 % 35 % 24 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suuremmat Ennallaan Pienemmät Kuviot Yritysten investointien määrän kehittymisodotukset lokakuun 2012 alusta maaliskuun 2013 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. 17

21 Yritysten investointien kehittymisodotukset, kevät syksy I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Suuremmat Ennallaan Pienemmät Investointien kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät syksy I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Kuviot Yritysten investointien määrän kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 syksyyn Taulukko 9 Kuvioiden 8.1, 8.4 ja 8.5 arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Suuremmat 19 % 23 % 17 % 12 % 16 % 12 % Ennallaan 51 % 55 % 66 % 64 % 62 % 6 58 % 59 % Pienemmät 39 % 35 % 15 % 13 % 21 % 28 % 26 % 29 % Saldoluvut

22 9A YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVIEN KUUDEN KUUKAUDEN AIKANA ( ) 9.1 a) Kaikki yritykset, syksy 2012 Heikkenevät Paranevat 19 % Ennallaan 51 % 9.2 a) Kaikki yritykset, 6-12 kk, kevät 2012 Heikkenevät 15 % Paranevat 29 % Ennallaan 56 % Kuvio 9.1 a) Kuvio 9.2 a) Yritysten suhdannenäkymät lokakuun 2012 alusta maaliskuun 2013 loppuun, arvioituna syksyllä Yritysten suhdannenäkymät lokakuun 2012 alusta maaliskuun 2013 loppuun, arvioituna keväällä

23 9.3 a) Toimialoittain, syksy % 54 % 48 % 41 % 27 % 19 % 2 26 % 11 % Kauppa Palvelu Teollisuus Paranevat Ennallaan Heikkenevät a) Henkilöstön määrän mukaan, syksy % 54 % 49 % 28 % 21 % 12 % 35 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Paranevat Ennallaan Heikkenevät 53 % Kuviot 9.3 a) a) Yritysten suhdannenäkymät lokakuun 2012 alusta maaliskuun 2013 loppuun arvioituna syksyllä Kuvioissa näkyvät yritysten vastaukset toimialan ja henkilöstömäärän mukaan jaoteltuna. 20

24 a) Yritysten suhdannenäkymät seuraavien 6 kk:n aikana, kevät syksy I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Paranevat Ennallaan Heikkenevät a) Seuraavien 6 kk:n suhdannenäkymät saldoluvuin, kevät syksy I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Kuviot 9.5 a) a) Yritysten seuraavien kuuden kuukauden suhdannenäkymät eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 syksyyn Taulukko 10 Kuvioiden 9.1 a), 9.5 a) ja 9.6 a) arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Paranevat 7 % 2 33 % 42 % 39 % 2 31 % 19 % Ennallaan 52 % 45 % 52 % 53 % 51 % Heikkenevät 43 % 28 % 17 % 13 % 11 % 28 % 16 % Saldoluvut

25 9B YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVIEN 6-12 KUUKAUDEN AIKANA ( ) 9.1 b) Kaikki yritykset, syksy 2012 Heikkenevät 24 % Paranevat 23 % Ennallaan 53 % 9.2 b) Toimialoittain, syksy % 47 % 33 % 25 % 25 % 22 % 21 % 2 Kauppa Palvelu Teollisuus Paranevat Ennallaan Heikkenevät b) Henkilöstön määrän mukaan, syksy % 57 % 2 26 % 48 % 26 % 59 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Paranevat Ennallaan Heikkenevät 41 % Kuviot 9.1 b) b) Yritysten suhdannenäkymät huhtikuun 2013 alusta syyskuun 2013 loppuun, arvioituna syksyllä Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. 22

26 b) Yritysten suhdannenäkymät seuraavien 6-12 kk:n aikana, kevät syksy I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Paranevat Ennallaan Heikkenevät b) Seuraavien 6-12 kk:n suhdannenäkymät saldoluvuin, kevät syksy I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Kuviot 9.4 b) b) Taulukko 11 Yritysten seuraavien 6-12 kuukauden suhdannenäkymät eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 syksyyn Kuvioiden 9.1 b), 9.4 b) ja 9.5 b) arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Paranevat 27 % 47 % 53 % 27 % 37 % 26 % 29 % 23 % Ennallaan 52 % 4 34 % 66 % 54 % 51 % 56 % 53 % Heikkenevät 21 % 13 % 13 % 7 % 9 % 23 % 15 % 24 % Saldoluvut

27 HÄMEENLINNAN SEUDULLA 10 TYÖLLISTÄMISTILANNE YRITYKSISSÄ 10.1 Yritysten työllistämistilanne Yrityksemme palkkaa lisää työntekijöitä Yrityksemme ei palkkaa uusia työntekijöitä eikä irtisano eikä lomauta työntekijöitä 79 % Yrityksessämme on käynnissä yt-neuvottelut 6 % Yrityksessämme on lomautettu työntekijöitä 6 % Yrityksemme palkkaa lisää työntekijöitä 21 % Yrityksemme ei palkkaa uusia työntekijöitä eikä irtisano eikä lomauta työntekijöitä 73 % Yrityksessämme on käynnissä yt-neuvottelut 3 % Yrityksessämme on lomautettu työntekijöitä 2 % Kuvio 10.1 Työllistämistilanne yrityksissä ja tulevaisuudessa ( ). Kaikista vastanneista Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä 79 % ilmoitti, että yrityksessä ei ole vapaita työpaikkoja, mutta yritykset eivät aio irtisanoa tai lomauttaa työntekijöitä aikavälillä ilmoitti, että yritys aikoo palkata lisää työntekijöitä. (Kuvio 10.1.) 73 % vastanneista yrityksistä ilmoitti, että yrityksessä ei ole vapaita työpaikkoja, mutta eivät aio irtisanoa tai lomauttaa työntekijöitä tulevaisuudessa ( ). 21 % vastanneista ilmoitti, että yritys palkkaa lisää työntekijöitä tulevaisuudessa. (Kuvio 10.1.) 24

28 HÄMEENLINNAN SEUDULLA 11 VAPAA TUOTANTOKAPASITEETTI YRITYKSISSÄ 11.1 Yritysten vapaa tuotantokapasiteetti Yrityksessämme on vapaata tuotantokapasiteettia 7 Yrityksessämme on vapaata tuotantokapasiteettia 74 % Kuvio 11.1 Yritysten vapaa tuotantokapasiteetti tällä hetkellä ( ) ja tulevaisuudessa ( ). Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä 7 ilmoitti, että yrityksessä on vapaata tuotantokapasiteettia tällä hetkellä ( ). 74 % yrityksistä arvioi, että yrityksessä on vapaata tuotantokapasiteettia tulevaisuudessa ( ). (Kuvio 11.1.) 25

29 12 YRITYSTEN TOIMINNAN KANNALTA HAASTEELLISIN TEKIJÄ LÄHITULEVAISUUDESSA 12.1 Yrityksen toiminnan kannalta haasteellisin tekijä lähitulevaisuudessa Asiakashankinta 17 % 14 % Investoinnit 2 % 1 % Kilpailu Kustannusten kasvaminen Markkinatilanne 11 % 18 % 14 % 17 % 24 % Myynti Rahoitus Taloudellinen tilanne Tilausten saaminen 3 % 5 % 4 % 2 % 6 % 11 % 8 % 9 % Työvoima 4 % 7 % Muu 5 % 8 % 2 4 Kevät 2012 Kuvio 12.1 Yrityksen toiminnan kannalta haasteellisin tekijä lähitulevaisuudessa arvioituna syksyllä Kaikista vastanneista yrityksistä 18 % arvioi kustannusten kasvamisen, 17 % markkinatilanteen ja 14 % asiakashankinnan olevan haasteellisin tekijä yrityksen toiminnan kannalta lähitulevaisuudessa. 5 % vastaajista arvioi muun syyn haasteellisimmaksi tekijäksi lähitulevaisuudessa. (Kuvio 12.1.) 26

30 Muut syyt, jotka vastaajat nimesivät haasteellisimmaksi tekijäksi lähitulevaisuudessa olivat: ajan riittämättömyys (2), jaksaminen, eläkkeelle jääminen, etäjohtaminen, kuntien kilpailutukset, muutto uusiin suuriin tiloihin (2), omakotitonttien tilanne, sopivat toimitilat, suomalaisen työvoiman huono tuottavuus ja laatu, toimitilat ja yrityksen lopettaminen/jättäminen lepotilaan. 27

31 13 KOULUTUS 13.1 Yritysten henkilöstön koulutusmäärä tulevaisuudessa Yritysten henkilöstön koulutusmäärä % 13 % 14 % Enemmän Yhtä paljon Vähemmän Emme kouluta henkilöstöämme Kevät 2012 seuraavien 6 kk aikana 4 % 6 % Kuvio 13.1 Henkilöstön koulutusmäärät edelliseen puolivuotisjaksoon verrattuna. Vastanneista Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä 14 % arvioi kouluttavansa henkilöstöään enemmän, 6 % vähemmän ja yhtä paljon seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. vastanneista yrityksistä ei aio kouluttaa henkilöstöään seuraavien kuuden kuukauden aikana. (Kuvio 13.1.) 28

32 13.2 Yritysten käyttämät koulutustahot 13.2 Yritysten käyttämät koulutustahot Alueen oppilaitokset Alueen yrittäjäjärjestöt Finpro Finnvera Hämeen ELY-keskus Hämeen kauppakamari Hämeen TE-toimistot Kehittämiskeskukset Teknologiakeskus Innopark Uusyrityskeskukset Jokin muu taho 19 % 15 % 13 % 16 % 1 % 1 % 2 % 2 % 9 % 13 % 2 % 1 % 4 % 4 % 1 % 1 % 1 % 1 % 49 % 47 % Kevät 2012 Kuvio 13.2 Yritysten henkilöstön koulutukseen käyttämät koulutustahot. 16 % vastanneista yrityksistä käytti henkilöstönsä koulutukseen alueen yrittäjäjärjestöjä, 15 % alueen oppilaitoksia, 13 % Hämeen kauppakamaria ja 4 % kehittämiskeskuksia (kuvio 13.2). 29

33 47 % vastanneista yrityksistä käytti jotakin muuta kuin esitettyjä koulutustahoja henkilöstönsä kouluttamisessa. Vastaukset vastausvaihtoehtoon jokin muu taho olivat seuraavat: Aalto (2), AEL, alan koulutusta antavat oppilaitokset/toimijat/järjestöt (16), ATK-ohjelma yritys, autokoulu, Ava-instituutti, Betoniteollisuus, Hilti Oy, Hallitusammattilaiset ry, Helsingin yliopisto, HTM-yhdistyksen laatukoulutus, ICT-talot (2), IT-kouluttajat, itse/omakoulutus/sisäinen (18), K-instituutti (2), ketju (3), Kiinko (3), konsultti, laitetoimittajat/laitevalmistajat/laitteiden maahantuojat (13), matkatoimistoyhdistys, Mercuri (3), MIF, netti, Nuorkauppakamari, Sefe, Mark, Finva, Pintaurakoitsijaliitto ry, päämiehet (2), Rastor, Bureua Veritas, SGS, Skal (3), SPY, Suomen yrittäjäopisto, Taidekehystäjät ry, Taloushallintoliitto (5), toimeksiantaja, Tukes, Uta, valmennusyritykset, Valtra, Vertex koulutus, Vvi, yhteistyökumppanit ja yksityiset koulutuksen järjestäjät (4). 30

34 13.3 Yritysten tarvitseman koulutuksen aihealueet 13.3 Yritysten tarvitseman koulutuksen aihealueet Toiminnan tehostaminen Myynnin kehittäminen Tekninen osaaminen Kansainvälistyminen Johtaminen Ammattitaidon ylläpito ja ammattiosaaminen Jokin muu 19 % 11 % 24 % 23 % 13 % 16 % 2 % 2 % 8 % 8 % 6 % 3 % 39 % 44 % Kevät 2012 Kuvio 13.3 Yritysten henkilöstön koulutuksen aihealueet. Vastaajilta kysyttiin mihin aihealueisiin heidän yrityksensä tarvitsee koulutusta. 44 % vastaajista ilmoitti tarvitsevansa koulutusta ammattitaidon ylläpitoon ja ammattiosaamiseen. 23 % vastanneista yrityksistä ilmoitti tarvitsevansa koulutusta myynnin kehittämiseen, 16 % tekniseen osaamiseen ja 11 % toiminnan tehostamiseen. (Kuvio 13.3.) Vastaukset vastausvaihtoehtoon jokin muu olivat: alan tuotteet, japanilaisen laatutason opetteleminen, kirjallisuus, omien järjestelmien ja toimintatapojen kouluttaminen, pätevyyksien ylläpito, toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi, tuotekehitys ja työturvallisuus/tulityökortit. 31

35 14 YRITYSTUKIMAHDOLLISUUDET JA RAHOITUS 14.1 Yritystukimahdollisuuksien tunnettuus Yritystukimahdollisuuksien tunnettuus 4 39 % 35 % 44 % 46 % 2 11 % 12 % 5 % 6 % 1 % 1 % En lainkaan Huonosti Pääpiirteittäin Hyvin Erittäin hyvin Kevät 2012 Kuvio 14.1 ELY-keskuksen, Finnveran ja muiden yritystukea tarjoavien organisaatioiden yritystukimahdollisuuksien tunnettuus. Kyselyyn vastanneista Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä 7 % arvioi tuntevansa yritystukea tarjoavien organisaatioiden yritystukimahdollisuudet hyvin tai erittäin hyvin. 47 % arvioi tuntevansa yritystukimahdollisuudet huonosti tai ei lainkaan. 46 % yrityksistä arvioi tuntevansa yritystukea tarjoavien organisaatioiden yritystukimahdollisuudet pääpiirteittäin. (Kuvio 14.1.) 32

36 14.2 Yritystukimahdollisuuksien tiedonlähteet 14.2 Yritystukimahdollisuuksien tiedonlähteet Alueelliselta kehittämiskeskukselta 25 % 31 % Internetistä 39 % 38 % Kunnilta 3 % 3 % Sanomalehdistä 18 % 22 % Televisiosta ELY-keskukselta Kauppakamarilta Muu 4 % 4 % 14 % 13 % 9 % 12 % 8 % 8 % Kevät 2012 Kuvio 14.2 Lähteet, joista yritykset ovat saaneet tietoa yritystukimahdollisuuksista. Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä 38 % ilmoitti saaneensa tietoa eri yritystukimahdollisuuksista Internetistä ja 31 % ilmoitti saaneensa tietoa alueelliselta kehittämiskeskukselta. 18 % vastaajista ilmoitti saaneensa tietoa sanomalehdistä ja 13 % ELY-keskukselta. (Kuvio14.2.) Muita lähteitä, jotka vastaajat nimesivät olivat: henkilöstöpäällikkö, Hämeen yrittäjät (2), konsultit, Linnaseutu ry, naapuri, palvelun tuottaja, pankki (5), tilitoimisto, toimijat, tutuilta vinkkejä, vanhat yhteistyökumppanit ja yrittäjäjärjestöt. 33

37 14.3 Yritystukien saannin ongelmallisuus Yritystuen saannin ongelmallisuus % 52 % 48 % 48 % 2 Kyllä Kevät 2012 Ei Kuvio 14.3 Yritystukien saannin ongelmallisuus arvioituna syksyllä Kyselyyn vastanneista Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä 48 % arvioi, että yritystukien saaminen ei ole ongelmallista tällä hetkellä. Vastanneista yrityksistä 52 % arvioi, että yritystukien saaminen on ongelmallista tällä hetkellä. (Kuvio 14.3.) 34

38 14.4 Investointirahoituksen saannin ongelmallisuus Investointirahoituksen saannin ongelmallisuus % 57 % 4 41 % 43 % 2 Kyllä Kevät 2012 Ei Kuvio 14.4 Investointirahoituksen saannin ongelmallisuus. Kyselyyn vastanneista Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä 57 % arvioi, että investointirahoituksen saaminen ei ole ongelmallista tällä hetkellä. Vastanneista yrityksistä 43 % arvioi, että investointirahoituksen saaminen on ongelmallista tällä hetkellä. (Kuvio 14.4.) 35

39 14.5 Käyttöpääomarahoituksen saannin ongelmallisuus Käyttöpääomarahoituksen saannin ongelmallisuus % 56 % 4 41 % 44 % 2 Kyllä Kevät 2012 Ei Kuvio 14.5 Käyttöpääomarahoituksen saannin ongelmallisuus. Kyselyyn vastanneista Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä 56 % arvioi, että käyttöpääomarahoituksen saaminen ei ole ongelmallista tällä hetkellä. Vastanneista yrityksistä 44 % arvioi, että käyttöpääomarahoituksen saaminen on ongelmallista tällä hetkellä. (Kuvio 14.5.) 36

40 15 TALOUDEN TILANNE 12 KUUKAUDEN KULUTTUA 15.1 Suomen taloudellinen tilanne 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen a) Suomen taloudellinen tilanne 12 kk kuluttua % 42 % 36 % 32 % 22 % 12 % Parempi Ennallaan Huonompi Kevät 2012 Kuvio 15.1 a) Suomen taloudellinen tilanne 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen. Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä 12 % arvioi Suomen taloudellisen tilanteen olevan parempi ja 56 % arvioi taloudellisen tilanteen olevan huonompi 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen tilanteeseen. 32 % vastaajista arvioi taloudellisen tilanteen pysyvän ennallaan. (Kuvio 15.1 a.) 37

41 15.1 b) Suomen taloudellinen tilanne 12 kk kuluttua I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Kuvio 15.1 b) Suomen taloudellinen tilanne 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen saldoluvuin eri suhdannekyselyissä keväästä 2010 syksyyn Taulukko 12 Kuvion 15.1 b) arvot. 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Parempi 49 % 53 % 39 % 36 % 12 % Ennallaan 36 % 33 % 43 % 31 % 42 % 32 % Huonompi 15 % 14 % 18 % 59 % 22 % 56 % Saldoluvut

42 15.2 Maailman taloudellinen tilanne 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen a) Maailman taloudellinen tilanne 12 kk kuluttua 6 55 % % 4 28 % 15 % Parempi Ennallaan Huonompi Kevät 2012 Kuvio 15.2 a) Maailman taloudellinen tilanne 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen. Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä 15 % arvioi maailman taloudellisen tilanteen olevan parempi ja 55 % arvioi maailman taloudellisen tilanteen olevan huonompi 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen. vastaajista arvioi tilanteen pysyvän ennallaan. (Kuvio 15.2 a.) 39

43 b) Maailman taloudellinen tilanne 12 kk kuluttua 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Kuvio 15.2 b) Maailman taloudellinen tilanne 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen saldoluvuin eri suhdannekyselyissä keväästä 2010 syksyyn Taulukko 13 Kuvion 15.2 b) arvot. 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II Parempi 67 % 33 % 32 % 15 % Ennallaan 27 % 42 % 39 % 23 % 4 Huonompi 6 % 8 % 28 % 67 % 28 % 55 % Saldoluvut

44 16 HÄMEENLINNAN SEUDUN ALUEELLISET KYSYMYKSET 16.1 Käynnissä olevat julkisen rahoituksen kehityshankkeet Käynnissä olevat julkisen rahoituksen kehityshankkeet 91 % 9 9 % Kyllä Kevät 2012 Ei Kuvio 16.1 Yritysten käynnissä olevat julkista rahoitusta vaativat kehityshankkeet syksyllä kyselyyn vastanneista Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä ilmoitti, että yrityksellä on käynnissä julkista rahoitusta vaativia kehityshankkeita. 9 yrityksistä ilmoitti, että yrityksellä ei ole käynnissä julkista rahoitusta vaativia kehityshankkeita. (Kuvio 16.1.) 41

45 16.2 Suunnitteilla olevat julkisen rahoituksen kehityshankkeet Suunnitteilla olevat julkisen rahoituksen kehityshankkeet % 85 % 12 % Kyllä 15 % Kevät 2012 Ei Kuvio 16.2 Yritysten suunnitteilla olevat julkista rahoitusta vaativat kehityshankkeet syksyllä % kyselyyn vastanneista Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä ilmoitti, että yrityksellä on suunnitteilla julkista rahoitusta vaativia kehityshankkeita. 85 % yrityksistä ilmoitti, että yrityksellä ei ole suunnitteilla julkista rahoitusta vaativia kehityshankkeita. (Kuvio 16.2.) 42

46 16.3 Ilman julkista rahoitusta käynnissä olevat kehityshankkeet Ilman julkista rahoitusta käynnissä olevat kehityshankkeet % 64 % 2 37 % 36 % Kyllä Kevät 2012 Ei Kuvio 16.3 Yritysten ilman julkista rahoitusta käynnissä olevat kehityshankkeet syksyllä % kyselyyn vastanneista Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä ilmoitti, että yrityksellä on käynnissä kehityshankkeita ilman julkista rahoitusta. 64 % yrityksistä ilmoitti, että yrityksellä ei ole käynnissä kehityshankkeita ilman julkista rahoitusta. [Kuvio 16.3.] 43

47 16.4 Yritysten kiinnostus ulkomaankauppaan 16.4 Yritysten kiinnostus ulkomaankauppaan % 15 % 15 % 15 % 16 % 18 % Kyllä, tuonti Kyllä, vienti Kyllä, epäsuorasti Kevät 2012 Kuvio 16.4 Yritysten kiinnostus ulkomaankauppaan arvioituna syksyllä % kyselyyn vastanneista Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä ilmoitti, että yrityksellä on kiinnostusta vientiin. 15 % vastanneista yrityksistä ilmoitti, että yrityksellä on kiinnostusta tuontiin. 18 % vastaajista oli kiinnostunut epäsuorasta ulkomaankaupasta esimerkiksi alihankkijana, osatoimittajana kansainvälisille markkinoille suunnattujen tuotteiden/palvelujen tuottamisessa tai raaka-aineiden, komponenttien tai edelleen jalostettavien tuotteiden tuojana. (Kuvio 16.4.) 44

48 16.5 Hallituksen kehysriihen sopeutumistoimien vaikutus yrityksen toimintaan Vastaajilta kysyttiin, millä tavalla hallituksen maaliskuiset kehysriihen sopeutumistoimet vaikuttavat yrityksen toimintaan. Kysymys oli avoin ja vastaukset olivat seuraavat: Ei vaikutusta (33) Kotitalousvähennyksen leikkaus houkuttaa kuluttajia harmaan talouden suuntaan Henkilökulut/tehty työtunti kasvavat Lievästi negatiivisesti, koska ei ole tehty mitään konkreettisia toimia suomalaisen työvoiman tai työhyvinvoinnin parantamiseksi, jotta saataisiin tehokkuutta ja varsinkin laatua, mikä on nyt surkeimpia koko EU:ssa. Arvonlisäveron korotus lisää kulupuolta. Vaikuttavat välillisesti - asiakkaina julkisyhteisöjä ja pieniä yrityksiä Koulutuspäivät ongelmalliset Vaikea sanoa Ei tietoa Pienyrittäjien asemaa ei hallitus ole pystynyt hahmottamaan millään tavalla ja ns. sopeutustoimet ovat valovuoden päässä yrittäjän arjen ongelmista. Tehdyistä ratkaisuista ei ole mitään apua! Yrittämisen kannusteet pienenevät. Arvonlisäveron korotus aiheuttaa hieman sopeutumisvaikeuksia, asiakkaat eivät ymmärrä sitä. Verojen korotuksella yrityksen toiminta heikkenee Eivät juuri mitenkään, niin kuin koko maan talouselämään. Jos yhtenä esimerkkinä on koulutuspakko, niin sillä on vain työllisyyttä heikentävä vaikutus. Karenssipäivä sairaslomassa olisi erittäin toivottu muutos. Vaikutus kuluttajien rahan määrään --> myynti Muutokset km korvauskäytännössä --> myyntiedustajien kulut Verrattuna Vanhasen 1. ja 2. hallitukseen nykyhallituksen päätöksentekokyky on maho. Hallituksen toimenpiteet tukevat työttömyyttä, ei työllistymistä. Vuodelle 2013 tulemme pitkästä aikaa tekemään budjetin 0-kasvulle. Heikentävät asiakaskunnan ostovoimaa/-halukkuutta. Hallitus keskittyy ylläpitämään tarpeettomia kustannuksia ja leikkaamaan tarpeellisia investointeja. En ole tutustunut, joten en kommentoi. Tuskin mitenkään juuri meidän yritykseemme. Haittaavat toimintaa Veromuutokset vaikuttavat 45

49 Viimeaikaisiin (siis tämän syksyn) ratkaisuihin on todella paljon sanottavaa. Ratkaisut ovat valitettavasti työllisyyttä heikentäviä ja sitä kautta valtion verotuloja vähentäviä. Arvonlisäveron nosto työllistävällä rakennusalalla on suoraan pois yrityksen kannattavuudesta nykymarkkinoilla. Lisäveroprosentti ei tule valtion kassaan kuluttajan lompakosta, koska tuotteen hinnan määrittelevät kova kilpailu ja markkinat. Kannattavuus on hyvin ohuella pohjalla ja laittaa kyseenalaiseksi yrittäjän motivaation, halun työllistää tai yleensä mahdollisuuden jatkaa. Samalla harmaa talous sen kun rehottaa. Varainsiirtoveron nosto tulee sotkemaan/pysäyttämää alkuvuodesta 2013 täysin asuinhuoneistomarkkinat. Uudet rakentamisen kriteerit ovat tuoneet talonrakentajalle kertaheitolla usean prosentin lisäkustannukset. Toteutus on tehty todella pahaan aikaan rakentamisen matalasuhdanteessa. Kaikki valtion ratkaisut pitäisi tehdä työllisyyden näkökulmasta. Työllistäville aloille pitäisi saada verohelpotuksia. Se olisi tehokkain lääke syrjäytymiseen, työllisyyskehitykseen, harmaaseen talouteen ja yleiseen yrittämisen motivaatioon. Viinavero reilusti korkeammaksi, tässä maassa pitäisi puuttua oikeasti oikeisiin ongelmiin. Pienyrittäjä tuntee verotaakan niskassaan ja rehellistä yrittäjää rangaistaan julmalla tavalla. 46

50 16.6 Verkostokumppanuudet Kiinnostus verkostokumppanuuksista 4 36 % 34 % 2 25 % 21 % 21 % 22 % Toimialaryhmätoiminta Toimialarajat ylittävää yhteistoimintaa (toimialojen ristiin pölytys) 9 % 3 % 5 % Yrittäjätapaamiset Kansainvälistymistoiminta Muu yhteistoiminta Kevät 2012 Kuvio 16.6 Verkostokumppanuuden muodot, joista yritykset olisivat kiinnostuneita. Kyselyyn vastanneista Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä 34 % oli kiinnostunut yrittäjätapaamisista, 25 % toimialaryhmätoiminnasta, 22 % toimialarajat ylittävästä yhteistoiminnasta (toimialojen ristiin pölytyksestä) ja 9 % kansainvälistymistoiminnasta (kuvio 16.6). Vastaukset kategoriaan muu yhteistoiminta olivat: alan koulutus, en tiedä, konepajojen yhteinen vientiponnistelu, jätteenkuljetus yhteisastioihin, kehittäminen, valmennus, koulutus, kunnat, sijoittajat, partneriverkosto, yhteiskoulutukset, yhteismarkkinointi ja yrittäjät oikeasti päättäjien kanssa samaan pöytään. 47

51 16.7 Omistajanvaihdoksen ajankohtaisuus Omistajanvaihdoksen ajankohtaisuus % 7 Ei ole 1 % 2 % 2 % 4 % 5 % 8 % 9 % 6 % 9 % 9 % Omistajanvaihdos käynnissä 1 vuoden kuluessa 2-3 vuoden aikana 4-5 vuoden aikana Myöhemmin Kevät 2012 Kuvio 16.7 Yritysten omistajanvaihdoksen ajankohtaisuus. Kyselyyn vastanneista Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä 7 ilmoitti, että omistajanvaihdos ei ole yritykselle tällä hetkellä ajankohtainen. 2 % yrityksistä ilmoitti, että omistajanvaihdos on tällä hetkellä käynnissä. Omistajanvaihdos on ajankohtainen 4 % yrityksistä 1 vuoden kuluessa, 6 % yrityksistä 2-3 vuoden kuluessa ja 9 % yrityksistä 4-5 vuoden kuluessa. 9 % yrityksistä ilmoitti, että omistajanvaihdos on ajankohtainen myöhemmin. (Kuvio 16.7.) 48

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

FREDRIKINKATU 34 A 14

FREDRIKINKATU 34 A 14 Kainuun liitto Kasvuyritystutkimus 2013 INNOLINK RESEARCH OY FREDRIKINKATU 34 A 14 00100 HELSINKI puh. 010 633 02000 2 (41)) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 TAUSTAMUUTTUJAT...

Lisätiedot

Alueraportti, Keski-Suomi

Alueraportti, Keski-Suomi Pk-yritysbarometri, syksy 2014 1 Pk-yritysbarometri, syksy 2014 2 Pk-yritysbarometri, syksy 2014 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 6 Silva Laaksonen, Heikki Sipilä LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa KESKI-SUOMEN TYÖTTÖMYYDEN R AKENNE PAIKK ATIETO VASTAA KYSYMYKSIIN MITÄ, MISSÄ ja MILLOIN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNTA- VALLANKUMOUS UUDISTUNUT KESKISUOMI.INFO KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT II /212

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

KAUPPA KAMARI LEHTI. Aku Syrjä määrää tahdin. Eppujen bändissä ja bisneksessä TAMPEREEN FIMECC ETSII UUTTA 7JOULUKUU 08

KAUPPA KAMARI LEHTI. Aku Syrjä määrää tahdin. Eppujen bändissä ja bisneksessä TAMPEREEN FIMECC ETSII UUTTA 7JOULUKUU 08 7JOULUKUU 08 Suhdannekyselyjen käyrät kääntyivät jyrkästi alas FIMECC ETSII UUTTA TAMPEREEN KAUPPA KAMARI LEHTI Aku Syrjä määrää tahdin Eppujen bändissä ja bisneksessä Nordea Pankki Suomi Oyj 03.08 Haluatko

Lisätiedot

LOUNAS TÄRKEIN ATERIA ON TYÖPÄIVÄN. nimittäin kotipizzalounas ma pe klo 11 14 JUOMA KAUPAN PÄÄLLE! Mäntän klubi uudistui. 10 kysymystä pääministerille

LOUNAS TÄRKEIN ATERIA ON TYÖPÄIVÄN. nimittäin kotipizzalounas ma pe klo 11 14 JUOMA KAUPAN PÄÄLLE! Mäntän klubi uudistui. 10 kysymystä pääministerille Mäntän klubi uudistui 10 kysymystä pääministerille 02 Helmikuu 2011 LOUNAS ON TYÖPÄIVÄN TÄRKEIN ATERIA nimittäin kotipizzalounas ma pe klo 11 14 Hyödynnä Kotipizzan maittavat lounastarjoukset! JUOMA KAUPAN

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI YRITTÄJÄN TALOUS Toukokuu 2007 Erkki Virtanen: KTM ponnistelee myös tulevaisuudessa yrittäjyyden ja yritysten kasvun puolesta SIVU 2 ASIANTUNTIJAPANEELI:

Lisätiedot

Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.fi

Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.fi 1 2 3 Suomen Yrittäjien Yrittäjän ääni -kampanja kerää yrittäjien viestejä päättäjille. Luovutimme kaikki 5. marraskuuta mennessä tulleet vastaukset eduskuntaryhmien puheenjohtajille 7. marraskuuta 2014.

Lisätiedot

Yrittäjäsanomat 04. Pk-yritys kaukalossa. Huoltoaseman moniosaaja. Täydellinen työn tekijä

Yrittäjäsanomat 04. Pk-yritys kaukalossa. Huoltoaseman moniosaaja. Täydellinen työn tekijä 8 11 22 Yrittäjän Yrittäjien vaalit Katso, miten yrittäjäehdokkailta sujuivat vaalit. Tolkkua maksuaikoihin Yrityksien välisiä maksuaikoja rajaava laki tulee voimaan toukokuussa. kesäloma Yrittäjän pitää

Lisätiedot

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille Oulun Kauppakamarilehti 1/2013 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen: Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

Paraatipaikalle 4-5 07/2014. Pääkirjoitus: Kotimainen kulutus avainasemasssa 3

Paraatipaikalle 4-5 07/2014. Pääkirjoitus: Kotimainen kulutus avainasemasssa 3 suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Kotimainen kulutus avainasemasssa 3 07/2014 ELOKUU MEERI UTTI 4-5 Paraatipaikalle Liiketiloja kaupunkien keskustoista irtoaa

Lisätiedot

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009 P. Markula: Ketään ei sanota irti! Kivikasvo ei sammaloidu 01 Tammikuu 2009 2 Pääkirjoitus 21.1.2009 Yrittäjän turvaverkko Vuoden 2009 synkentyneet talousnäkymät tuovat yritystoiminnalle ja monelle yrittäjälle

Lisätiedot