AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS"

Transkriptio

1 AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS

2 AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS Kaapelitehdas, C-rappu, 4. Krs. Tallberginkatu 1/76, Helsinki y-tunnus: VUOSIKERTOMUS AV-ARKIN TEHTÄVÄ... 3 TIIVISTELMÄ VUODEN 2010 TOIMINNASTA JÄSENET, HALLITUS, TYÖNTEKIJÄT... 4 AV-ARKIN JÄSENISTÖ... 4 JÄSENTYYTYVÄISYYSKYSELY... 4 AV-ARKIN HALLITUS... 6 AV-ARKIN HENKILÖKUNTA AV-ARKIN TALOUS VUONNA TOIMINNAN YDIN ON MEDIATAITEEN LEVITYSTYÖ... 8 KATSAUS VUOSIKYMMENEN LEVITYSTILASTOIHIN... 8 LEVITYSTOIMINTA VUONNA ESIKATSELULEVITYS KANSAINVÄLINEN LEVITYSTOIMINTA VUONNA LEVITYSTOIMINTA KOTIMAASSA VUONNA AV-ARKIN KATALOGI AV-ARKIN VIERAILIJATOIMINTA VERKKOPALVELU JA SOSIAALISET MEDIAT PROJEKTIT VUONNA DIGITALISOITUMINEN JA ARKISTOINTIYHTEISTYÖ LAITTEISTON, OHJELMISTOJEN JA PALVELIMEN UUDISTAMINEN MEDIATAITEEN OPETUSPAKETIT MEDIA ART EXPORT - VIENNINEDISTÄMISPROJEKTI VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN VERKOSTOITUMINEN TAKE CARE NÄYTTELYHANKE SUOMALAISEN TAITEEN KENTÄN KANSAINVÄLISTYMISEDELLYTYSTEN KEHITTÄMISHANKE NUORTEN TYÖLLISTÄMISHANKE YHTEENVETO KUSTANNUSPAIKOISTA AV-ARKIN LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ... 19

3 1. AV-ARKIN TEHTÄVÄ AV-arkki perustettiin vuonna 1989 ja sen tehtäväksi määriteltiin audiovisuaalisen taiteen levitys ja arkistointi. Jo 2000-luvun alkuun mennessä video- ja mediataide oli vakiinnuttanut asemansa suomalaisen taiteen kentässä. Tällä hetkellä suuri osa kansainvälisissä yhteyksissä esitellyistä sekä kansainvälisesti noteeratuista taiteilijoistamme on juuri mediataiteilijoita. AV-arkki levittää ja promotoi jäsentensä mediataidetta. AV-arkki toimii yhteistyössä Kuvataiteen keskusarkiston mediataiteen arkistointiprojektin kanssa mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin osalta. AV-arkki ajaa jäsentensä etuja ja edistää mediataiteen ja kulttuurin asemaa yleisesti. AV-arkin toimialueeseen kuuluu myös mediataiteen julkaisutoiminta. Miia Rinne: Pantagruelin kita TIIVISTELMÄ VUODEN 2010 TOIMINNASTA Vuonna 2010 AV-arkki keskittyi erityisesti levitystoiminnan ja viestinnän sekä näihin tehtäviin käytettävien välineiden ja prosessien kehittämiseen. Laajamittainen verkkopalvelun ja tietokantojen kehittämistyö aloitettiin. Digitointiin, uusiin digitaalisiin jakelukanaviin ja levitystoiminnan prosessien kehittämiseen keskittyvä liikesuunta saatettiin alulle sekä yleistoiminnan että projektien tasolla. AV-arkki panosti verkostoihin ja verkostoitumiseen kotimaassa ja kansainvälisesti. Järjestön toimintaa linjattiin niin, että projektien päämääränä on tukea ja tuottaa uutta tietoa yleistoiminnan tueksi. Loppuvuodesta 2010 alkaneen levitystoiminnan kehittämishankkeen avulla suomalaisen mediataiteen kansainvälisen levittämisen tulokset alkoivat selkeästi parantua jo kyseisenä vuonna. AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS 3

4 2. JÄSENET, HALLITUS, TYÖNTEKIJÄT AV-ARKIN JÄSENISTÖ AV-arkin jäsenistöön kuului vuoden 2010 lopussa 170 suomalaista mediataitelijaa. Toimintavuonna uusia jäseniä hyväksyttiin yhdeksän. AV-arkin jäseneksi voivat hakea mediataiteen alalla toimivat ammattitaiteilijat, jotka asuvat pysyvästi Suomessa, ovat Suomen kansalaisia tai joiden suhde Suomeen on niin voimakas, että heidän tuotantonsa katsotaan edustavan suomalaista mediataidetta. Jäsenluettelo löytyy kokonaisuudessaan AV-arkin verkkopalvelusta. JÄSENTYYTYVÄISYYSKYSELY Loppuvuodesta 2010 suoritettiin AV-arkin historian ensimmäinen jäsentyytyväisyyskysely. Kyselyssä selvitettiin AV-arkin jäsentaiteilijoiden ammatti-identiteettiä, jäsenten kokemuksia AV-arkin onnistumisesta eri tehtävissä sekä jäsenten toiveita toiminnan painopisteistä. Ammatti-identiteetiltään jäsentaiteilijamme ovat kuvataiteilijoita (keskiarvo 4,3 asteikolla 1 5), mediataiteilijoita (ka 4,1), taiteilijoita (ka 4,4) ja videotaiteilijoita (ka 4,2). Tuloksissa on nähtävissä selkeä painotus kuvataiteen ja mediataiteen kenttään ei niinkään elokuvan ja muun audiovisuaalisen kulttuurin kenttään. Suomessa mediataiteen ja kokeellisen liikkuvan kuvan tekeminen sijoitetaan yliopisto-opetuksessa pääasiassa kuvataiteen alaisuuteen, ei niinkään elokuvataiteeseen. Ammatti-identiteetin osalta tulokset vastaavat koulutusrakennetta. Vaikka jäsentaiteilijamme työskentelevät monialaisesti eri välineillä ja tekniikoilla, 75,5% prosenttia jäsenistä vastaa, että 50 % heidän taiteellisesta tuotannostaan on mediataidetta. AV-arkin jäsenistöstä suurin osa pitää mediataidetta pääasiallisena yksittäisenä taiteellisen työskentelynsä välineenä. Mediataiteen promotointi ja levittäminen erillisenä taidemuotona on siis perusteltua. Kyselyssä pyydettiin antamaan arvosana toiminnan eri alueilla onnistumiselle asteikolla 1 5. Lisäksi pyydettiin arvioimaan samojen toimintojen tärkeyttä samalla asteikolla. Parhaiten AV-arkki on jäsentensä mielestä onnistunut seuraavissa toiminnan painopisteissä: verkkopalvelu, kansainvälinen levitystoiminta, festivaalilevitystoiminta, kotimainen levitystoiminta ja tiedotustoiminta. Toiminnan tärkeimpinä painopisteinä pidettiin seuraavia osa-alueita: kansainvälinen levitystoiminta, festivaalilevitystoiminta, kotimainen levitystoiminta, mediataiteen aseman edistäminen, tiedotustoiminta, yhteistyö kentän muiden toimijoiden kanssa, museolevitys, verkkopalvelu, pitkäaikaisarkistointi, installaatiolevitys. Eniten kehitettävää on seuraavissa toiminnan osa-alueissa (suurin erotus painopistealueen tärkeyden ja onnistumisen välillä): teosmyynti museoiden kokoelmiin, museolevitys, installaatiolevitys, festivaalilevitystoiminta, kansainvälinen levitystoiminta, tv-levitys, kotimainen levitystoiminta. Seuraavissa tehtävissä panostus nykyisellään riittävää (alle 0,5 pisteen erotus painopistealueen tärkeyden ja onnistumisen välillä): pedagoginen toiminta, jäsenpalvelut, koulutustoiminta jäsentaiteilijoille, julkaisutoiminta, tapahtumien ja näyttelyiden järjestäminen, verkkopalvelu, esityskorvausten kerääminen. AV-arkin jäsentyytyväisyyskysely: Eri toimintojen tärkeyden ja niissä onnistumisen vertailu verkkopalvelu kv. levitys festivaalilevitys kotimainen levitys tiedotustoiminta esityskorvaukset jäsenpalvelut m-taiteen aseman edist. yhteistyö kentällä pitkäaikaisarkistointi edunvalvonta julkaisutoiminta tapahtumajärjestäminen museolevitys installaatiolevitys koulutustoiminta pedagoginen toiminta tv-levitys teosmyynti museoille 4

5 Tulokset tukevat niitä ratkaisuja, joilla AV-arkin toimintaa on jo lähdetty kehittämään. Tapahtumajärjestämisen (omat festivaalit ja näyttelyt) sijasta on vuodesta 2010 eteenpäin panostettu kotimaiseen levitystoimintaan verkostoitumalla tehokkaammin muiden kotimaisten toimijoiden kanssa. AV-arkin esityssarjoja tarjotaan pop-up -ohjelmistoina jo olemassa oleviin tapahtumiin, joilla on valmiit kävijä- ja kohderyhmät. Kansainvälisen festivaalilevitystoiminnan kehittämiseksi on aloitettu erityinen hanke, joka toteutetaan kulttuuriviennin tukiverkoston myöntämän hankerahoituksen turvin. AV-arkin päämääränä on nostaa merkittävästi tunnettuuttaan museoiden, kuraattorien ja näyttelynjärjestäjien keskuudessa, jotta museo- ja installaatiolevitys tehostuu tulevaisuudessa. Sähköiseen viestintään ja tiedottamiseen juuri tälle kohderyhmälle panostetaan (verkkopalvelun uudistus, uutiskirjeet ja sosiaaliset mediat) enemmän. Vuodesta 2011 eteenpäin kotimaisia taidemuseoita lähestytään erityisillä museokenttää varten koostetuilla esikatselumateriaalipaketeilla ja uutiskirjeillä. Jäsentyytyväisyyskyselyn huomattavin tulos oli, että 57% jäsentaiteilijoista saa vuosittain suoria yhteydenottoja AV-arkin levitystoiminnan ja promootiotyön (verkkopalvelu, katalogi, markkinointi jne.) johdosta. Tämä osoittaa, että AV-arkin omat levitysluvut kertovat vain osan totuudesta: levitystoimintamme ja tekemämme promootiotyö saa paljon laajempaa kiinnostusta aikaiseksi jäsentaiteilijoidemme tuotantoa kohtaan kuin mitä oma statistiikkamme kertoo. Kyselyyn vastanneiden jäsentaiteilijoiden mielikuva AV-arkista on positiivinen sanaparivertailun tuloksena. On myös huomattavaa, että neljä viidestä jäsentaiteilijasta suosittelisi AV-arkkia kollegoilleen (kts. kuva alla). AV-arkki kiittää jäseniään saamastaan kullanarvoisesta palautteesta ja kehittää toimintaansa jäsentyytyväisyyskyselyn viitoittamiin suuntiin! Tehostamme viestintäämme sekä kehitämme viestintään ja tilastointiin käytettäviä menetelmiä ja välineitä. Hyödynnämme tätä levitystoiminnan tehostamisessa. Jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset ovat luettavissa kokonaisuudessaan AVarkin verkkopalvelussa. Mielikuvasi AV-arkista? Aseta pallukka sitä lähemmäs toista vaihtoehtoa, mitä enemmän kyseinen vaihtoehto vastaa mielikuvaasi AV-arkista. Jätä pallukka keskelle, jos mielikuvasi on neutraali. Tulokset: Ammattilainen Tehokas Avoin Helppo lähestyä Ajaa minun asiaani On arvostettu Ymmärrän mitä AV-arkki tekee AV-arkin jäsenmaksu on halpa Toimiva Nykyaikainen Suosittelen AV-arkkia kollegoilleni Digitaalinen Nopea Olen tyytyväinen AV-arkin toimintaan AV-arkin jäsenpalvelut ovat edullisia Amatööri Laiska Sulkeutunut Vaikeasti tavoitettava Ei aja minun asiaani Ei ole arvostettu En ymmärrä mitä AV-arkki tekee AV-arkin jäsenmaksu on liian kallis Epäkunnossa Vanhanaikainen En suosittele AV-arkkia kollegoilleni Analoginen Hidas En ole tyytyväinen AV-arkin toimintaan AV-arkin jäsenpalvelut ovat kalliilta AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS 5

6 2. JÄSENET, HALLITUS, TYÖNTEKIJÄT AV-ARKIN HALLITUS AV-arkin hallitukseen kuuluivat vuonna 2010 kevätkokoukseen 2010 saakka: Puheenjohtaja: Pirjetta Brander varapuheenjohtaja: Vesa Vehviläinen jäsenet: Maija Blåfield Harri Larjosto Tero Nauha Markus Renvall Jani Ruscica Kevätkokouksesta eteenpäin hallitus koostui seuraavasti: Puheenjohtaja: Vesa Vehviläinen Varapuheenjohtaja: Markus Renvall Jäsenet: Maija Blåfield Harri Larjosto Tero Nauha Saila Puranen Maarit Suomi-Väänänen AV-arkki ry:n syyskokous järjestettiin klo 17:00 AV-arkin toimistolla. Yhdistyksen syyskokouksessa vahvistettiin vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja budjetti. AV-ARKIN HENKILÖKUNTA Rahoituksen vuosittaisesta vaihtelusta johtuen hallitus ryhtyi vuoden 2009 lopulla henkilökunnan työtehtäviä ja työaikaa koskeviin uudelleenjärjestelyihin. Aikaisemmin henkilökunnan työpanokset jakautuvat sekä yleistoiminnan että projektien kustannuspaikoille. Toukokuusta 2010 eteenpäin työtehtävät järjestettiin niin, että toistaiseksi jatkuvien työsopimusten henkilöstökulut on sovitettu yleistoimintaan myönnetyn rahoituksen piiriin. Näissä puitteissa AV-arkissa on yksi kokopäiväinen työntekijä (toiminnanjohtaja) ja kaksi osa-aikaista työntekijää (levityspäällikkö 80% kokonaistyöajasta ja levitysassistentti 40% kokonaistyöajasta). Lisäksi toimintavuoden aikana on järjestöllä ollut projektityöntekijöitä, palkattuja kuraattoreita ja kirjoittajia, joiden työpanos on tehty eri kustannuspaikoilla. Vesa Puhakka, Hanna Maria Anttila, Mikko Mällinen TOIMINNANJOHTAJA Toiminnanjohtaja johtaa AV-arkin hallinnollista ja taloudellista toimintaa yhdessä hallituksen kanssa, sekä toimii järjestön toimiston esimiehenä. Toiminnanjohtaja vastaa myös AV-arkin kansainvälisestä levitystoiminnan kehittämisestä yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Toiminnanjohtajan tehtävissä työskenteli saakka Kirsi Reinola ja alkaen Hanna Maria Anttila. Anttilan työsuhde on kokopäiväinen ja toistaiseksi jatkuva. Toiminnanjohtaja työskenteli vuonna 2010 yleistoiminnan kustannuspaikalle. LEVITYSPÄÄLLIKKÖ Levityspäällikkö vastaa esityskopiosta, arkistoinnista ja AV-arkin teknisestä kehityksestä. Tämän lisäksi hänen työtehtäviinsä kuuluu mm. levitystoiminnan kehittäminen, jäsenpalvelut, esityskorvausten laskuttaminen ja levityssopimukset. Levityspäällikön tehtävässä työskenteli saakka Hanna Maria Anttila, jonka jälkeen kyseiseen toimeen siirtyi Vesa Puhakka (aikaisemmin arkistopäällikkö). Levityspäällikkö työskenteli 80% kokonaisajasta yleistoiminnan kustannuspaikalle. LEVITYSASSISTENTTI Levitysassistentin työtehtäviin kuuluu teosten tarjoaminen koti- ja ulkomaisten tapahtumien ohjelmistoon sekä levitystoiminnan kehittäminen yhdessä muun henkilökunnan ja hallituksen kanssa. Levitysassistenttina aloitti Mikko Mällinen, ensin kaksi päivää viikossa tuntityöntekijänä ja alkaen täysipäiväisenä, määräaikaisena projektityöntekijänä (12kk nuorten työllistämishanke). Levitysassistentti työskenteli vuonna 2010 sekä yleistoimintaan kustannuspaikalle, että nuorten työllistämishankkeen kustannuspaikalle. ARKISTOPÄÄLLIKKÖ Arkistopäällikkönä toimi saakka Vesa Puhakka. Arkistopäällikön tehtäviin kuuluivat edit-palvelut, esityskopiot, arkistointi ja digitointi. Arkistopäällikön työ oli osa-aikainen (60 % kokonaistyöajasta) ja hän työskenteli digitalisoitumisen kustannuspaikalle. PUHEENJOHTAJA AV-arkin puheenjohtaja Pirjetta Brander työskenteli alkuvuodesta 2010 hallinnon, talouden ja tuottamisen kustannuspaikoille tarpeen mukaan 7,5 21 tuntia viikossa. TAITEELLINEN JOHTAJA Saara Hacklin valittiin AV-arkin taiteelliseksi johtajaksi kaudelle Hän aloitti toimessaan marraskuussa Taiteellisena johtajana Hacklin kuratoi temaattisia kokonaisuuksia AVarkin levitysarkistosta festivaaleille, näyttelyihin ja tapahtumiin. Taiteellisen johtajan työ on urakkaluontoista. AV-arkin edellisenä taiteellisena johtaja toimi Kati Kivinen. 6

7 3. AV-ARKIN TALOUS VUONNA 2010 AV-arkin tilinpäätös osoitti taseen loppusummaksi ,66 euroa. Kertomusvuoden ylijäämä tilinpäätöserien jälkeen oli 9 579,22 euroa. AV-arkin negatiivinen oma pääoma oli 1 551,71 euroa. Hallitus esittää ylijäämän siirtämistä edellisten tilikausien voitto/tappiotilille. AV-arkin yleistoiminnan avustukset vuonna 2010 AV-arkille myönnettiin yleisavustuksia vuoden 2010 toimintaan yhteensä euroa. Yleisavustuksia AV-arkille myönsi Opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen keskustoimikunta, AVEK ja Helsingin kaupunki. Projektiavustuksia AV-arkille myönnettiin vuonna 2010 yhteensä euroa, joista euroa kohdistuvat vuosille Projektiavustuksia järjestö sai muun muassa lastenkulttuuri-, mediakasvatus- ja näyttelyhankkeisiin, sekä kulttuuriviennin kärkihankerahoitusta vuosille Tämän lisäksi AV-arkille myönnettiin yhteensä euroa avustuksia vuosille nuorten työllistämiseen Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kulttuuriviennin tukiverkoston toimesta. (Lisää tietoa kohdassa projektit). Järjestön jäsenmaksutuotot olivat euroa, esityskorvaukset euroa ja arkistointimaksut euroa. Järjestömomentit ja jäsenmaksut muodostavat AV-arkin rahoituksen perustan. AV-arkin kirjanpidon on toimintavuonna hoitanut Tilitoimisto T. Hietaniemi / Maija Pulkkinen. AV-arkin palkanlaskijana on toiminut Tilitoimisto T. Hietaniemi / Jukka Pulkkinen. Tilintarkastajana kertomusvuonna on toiminut Kirsti Karvonen. AV-arkille myönnettyjen avustusten jakautuminen yleistoimintaan ja projekteihin AV-arkin talouden ongelmana on edelleen valtion myöntämän järjestöavustuksen jälkeenjääneisyys. Yleistoiminnan järjestöavustuspäätökset saadaan vasta kuluvan vuoden tammi-helmikuussa. Rahoitus on jälkeenjäänyttä suhteessa toiminnan tehokkuuteen ja kysynnän laajuuteen. Tämän vuoksi riippuvuus projektirahoituksista jatkuu myös tulevaisuudessa. Projektirahoitukseen nojaava toiminta tuo järjestön talouteen suuria vaihteluja ja epävarmuustekijöitä. Digitoinnin ja Media Art Export -vientihankken sulauttaminen järjestön yleistoimintaan toisi toimintaan kaivattua jatkuvuutta. Kysyntään pystyttäisiin vastaamaan täysipainoisesti ja toimintaa pystyttäisiin systemaattisesti kehittämään, jos yhdistyksen yleistoiminnan avustukset riittäisivät kolmen täysipäiväisen työntekijän henkilöstökustannuksiin, pakollisiin laitehankintoihin ja kansainväliseen verkostoitumiseen. AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS 7

8 4. TOIMINNAN YDIN ON MEDIATAITEEN LEVITYSTYÖ AV-arkki levittää jäsentaiteilijoidensa teoksia demokraattisesti. Festivaalilevitykseen otetaan kaikilta uusia teoksia levitykseen tuoneilta jäsentaiteilijoilta yhtä monta teosta valmistumisvuotta kohden. Näitä teoksia tarjotaan eri tapahtumien ohjelmistoon kokonaisuutena, josta kuraattorit ja ohjelmistojen suunnittelijat poimivat omat valintansa. AV-arkin laaja-alainen levitystoiminta mahdollistaa uusien teosten ja tekijöiden esiinnousun kansainvälisen festivaali- ja mediataidekentän tietoisuuteen. AV-arkin levitystoiminta on jalusta, jolta kansainväliset kuraattorit ja teoksia esittävät tahot poimivat esiin uusia tekijöitä. Tilastotieto AV-arkin toiminnan kautta tapahtuneista kansainvälisistä läpimenoista tukee taiteilijoiden uran lisäksi kotimaista tutkimusta ja päätöksentekoa. AV-arkin levitysprosessin kuvaus löytyy kokonaisuudessaan AV-arkin verkkopalvelussa. Vuoden 2010 lopussa AV-arkin levitysarkistossa oli yhteensä 1320 mediataideteosta. Levitysarkisto kasvaa vuosittain keskimäärin uudella teoksella. Vuonna 2010 levitysarkiston teosmäärä kasvoi poikkeuksellisesti 117 uudella teoksella. AV-arkin 2010 tehdyn jäsentyytyväisyyskyselyn tulosten mukaan 57% jäsentaiteilijoistamme saa vuosittain suoria yhteydenottoja AV-arkin levitystoiminnan ja muun promootiotyön johdosta (AV-arkin verkkopalvelu, katalogi, esitteet, tiedotteet ja lähetetyt esikatselut). AV-arkin todellinen vaikutus kentällä on siis suurempi ja syvempi kuin oma statistiikkamme, joka raapaisee vain vaikutusten pintaa. KATSAUS VUOSIKYMMENEN LEVITYSTILASTOIHIN Vuosien aikana AV-arkki on levittänyt teoksia 54 eri maahan. Euroopan maita näistä on 34, joten Euroopan levitys muodostaa noin 63% AVarkin koko levityksestä maita laskettaessa. Esityspaikkojen määrää laskettaessa levitystilastojen keskiarvot vuosilta jakaantuvat seuraavasti: Eurooppa 77,2% esityspaikoista Pohjois- ja Etelä-Amerikka 10,7% Aasia ja Australia 10,5% Afrikka 1,5% Vuosina esityspaikkoja oli keskimäärin 78 kpl vuodessa ja levitystoiminnasta 64% suuntautui Suomen ulkopuolelle, esityspaikkojen määrää tarkasteltaessa Vuosittaisessa kierrossa vuosina AV-arkilla on ollut levityksessä keskimäärin 175 eri teosta. Vuosittain esitettyjen teosten määrä on kasvanut kymmenessä vuodessa 118%. Vuonna 2000 vuosikierrossa oli 99 teosta ja vuonna 2010 jo 216 teosta. Esityspaikkojen määrän jakautuminen eri maanosiin Esityspaikkojen määrän kehitys ja kansainvälisyys vuosina : keskimäärin Esityspaikkoja yht ,6 Kv-esityspaikat ,2 Maita yht ,1 Euroopan maat , luvun alkupuolella toteutettiin pohjoismaiden ja Venäjän yhteinen levityshanke, joka näkyy piikkinä kyseisten vuosien tilastoissa. Esityspaikkojen määrä erityisesti Venäjällä oli näinä vuosina suuri. Esityskorvauksia kyseisistä esityksistä ei kuitenkaan taiteilijoille kertynyt. Av-arkki päätti tämän jälkeen, että levitystoiminnan laatu on esityskertojen määrää tärkeämpi kriteeri toimintaa suunnitellessa ja näinollen vastikkeetonta esitystoimintaa karsittiin. Vuodesta 2005 eteenpäin esityspaikkojen määrä on pysytellyt samalla tasolla. Loppuvuodesta 2010 alkaneen levitystoiminnan tehostamishankkeen myötä esityspaikkojen määrä on kuitenkin lähteneet selkeään kasvuun jo vuonna

9 LEVITYSTOIMINTA VUONNA 2010 Vuonna 2010 AV-arkki levitti teoksia yhteensä 21 maahan. Esityspaikkoja oli yhteensä 98, joista kotimaisia esityspaikkoja yhteensä 34. Näin ollen vuonna 2010 AV-arkin levityksestä 65,3 % suuntautui ulkomaille esityspaikkojen määrää tarkasteltaessa. LEVITYSTOIMINNAN TUNNUSLUVUT VUODELLE 2010 AV-arkin jäsenten teoksia esitettiin vuonna 2010 yhteensä 608 kertaa AV-arkin suoran levitystoiminnan kautta. AV-arkki levitti yhteensä 216 eri teosta ja ulkomailla näistä esitettiin yhteensä 72 kappaletta. Levitettyjen teosten kansainvälisyysaste oli siis 41%. AV -arkin kautta levitettiin yhteensä 103 eri taiteilijan teoksia, joka on n. 60% jäsenten kokonaismäärästä. Ulkomailla esitettiin 53 taitelijan teoksia ja kotimaassa 99 taiteilijan teoksia. Taitelijoiden kansainvälisyysaste oli siis 51,5 %. Esityspaikkojen lukumäärä kotimaassa Yksittäisten teosten esityskertojen lukumäärä kotimaassa Kotimaan levityksessä esityspaikkojen määrässä enemmistönä olivat festivaalit. Ehdottomasti eniten yksittäisten teosten esityskertoja syntyi opetuskäytössä. Oppilaitoslevitykseen panostetaan tulevaisuudessakin. AV- arkki kantaa yhteiskuntavastuuta panostamalla myös media- ja taidekasvatukseen. Installaatio/näyttely kontekstin esityskertoja oli kotimaassa enemmän kuin ulkomailla erityisprojektien ansioista. Esityspaikkojen lukumäärä ulkomailla Yksittäisten teosten esityskertojen lukumäärä ulkomailla Ulkomaille suuntautuvan levitystoiminnan ehdoton vahvuus oli festivaalilevitystoiminta, mitä kuvastaa yllä olevien esityspaikkojen ja esityskertojen lukumäärää kuvaavien diagrammien samankaltaisuus. Esityspaikkojen Yksittäisten teosten Esityspaikkojen Yksittäisten teosten määrä esityskertojen määrä määrä esityskertojen määrä kotimaassa kotimaassa ulkomailla ulkomailla Festivaali/screening Museo/installaatio Opetuskäyttö Yhteensä esityskerrat yht. 608 esityspaikat yht. 98 AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS 9

10 Pilvi Takala: Real Snow White VUONNA 2010 ENITEN LEVINNEET YKSITTÄISET TEOKSET 1. Pilvi Takala: Real Snow White 2. Anssi Kasitonni: Masa 3. Liisa Lounila: Gig ja Jani Ruscica: Travelogue 4. Maarit Suomi-Väänänen: Jalkeilla taas 5. Hanne Ivars: Good Will Pilvi Takalan teos Real Snow White voitti alkuvuodesta Norman palkinnon 24. Stuttgarter Filmwinter -festivaaleilla, Saksassa. Teos valittiin festivaalin ohjelmistoon AV-arkin vuonna 2010 tekemän levitystyön kautta. Tämän lisäksi Real Snow White voitti Kettupäivien kokeellisen sarjan pääpalkinnon Helsingissä. Takalan teoksia on valittu kuluneen vuoden aikana mm. seuraavien festivaalien ohjelmistoon AV-arkin levitystoiminnan kautta: Tampereen elokuvajuhlat Milano Film Festival, Italia Impakt, Utrecht, Alankomaat 4th Cairo video festival, Egypti Instants video 23rd edition, Ranska Kettupäivät, Suomi Videomedeja, Novi Sad, Serbia Rotterdam Film Festival, Alankomaat VUONNA 2010 ENITEN ESITYSKERTOJA KERÄNNEET TAITEILIJAT 1. Jani Ruscica (25 esityskertaa) 2. Anssi Kasitonni (23 esityskertaa) 3. Maria Duncker (20 esityskertaa) 4. Maarit Suomi-Väänänen (19 esityskertaa) 5. Pilvi Takala (18 esityskertaa) 6. Liisa Lounila (16 esityskertaa) 7. Pirjetta Brander (15 esityskertaa) 8. Anneli Nygren (15 esityskertaa) 9. Saara Ekström (13 esityskertaa) 10. Teemu Mäki (13 esityskertaa) ESIKATSELULEVITYS VUONNA 2010 Teoksia tarjottiin AV-arkin levitysassistentin toimesta yhteensä 73 eri tapahtumaan 23 eri maassa. Nämä luvut eivät sisällä suoria yhteydenottoja, esitysoikeuksien vuokraapyyntöjä tai täsmälevitystä vaan ainoastaan esikatselulevityksen. Yksittäisiä teoksia tarjottiin eri tapahtumiin yhteensä 2596 kertaa, joista online-jakelukoneiden kautta 292 kertaa. 10

11 Jani Ruscica: Travelogue Maarit Suomi-Väänänen: Jalkeilla taas KANSAINVÄLINEN LEVITYSTOIMINTA VUONNA 2010 FESTIVAALIESITYKSIÄ MM. SEURAAVIEN KANSAINVÄLISESTI MERKITTÄVIEN TAPAHTUMIEN OHJELMISTOSSA: TAPAHTUMA KAUPUNKI MAA First central Africa s international women Films Festival called Mis Me Binga Bastos- Yaoundé Kamerun Gimli Film Festival Winnipeg, Manitoba Kanada SPLIT Film Festival 2010 Split Kroatia Jihlava International Documentary Film Festival Jihlava Tsekin tasavalta Future Shorts DK 2010 Kööpenhamina Tanska Ismailia International Festival for Doc&Short Films Giza Egypti 4th Cairo Video Festival 2010 Kairo Egypti Rain of Down 3/3 Video performances, Kunsthoone galerii Talinna Viro Rythmetic International Experimental Animated Film Festival 2010 Bègles Ranska Institut Finlandais 2010 Pariisi Ranska Instants Video 23rd edition Marseille Ranska Rencontres Internationales Paris/Madrid/Berlin Pariisi Ranska Filmform / Hit the North project Pariisi Ranska L Étrange Festival 2010 Pariisi Ranska REGENSBURG SHORT FILM WEEK Regensburg Saksa Pact Zollverein/CZNRW GmbH Essen Saksa Weiterstadt - 34th Open Air film festival Weiterstadt Saksa DOK-Leipzig Leipzig Saksa Bunter Hund München Saksa 7th Eberswalde Filmfest Eberswalde Saksa ZEBRA 2010 Poetry Film Festival Berliini Saksa Künstlerhaus Mausonturm Frankfurt Saksa 27th Kassel Documentary Film and Video Festival 2010 Kassel Saksa Zwergwerk Oldenburg Short Film Days Oldenburg Saksa Filmladen Kassel e.v Kassel Saksa Kölner Filmhaus e.v Köln Saksa Milano Film Festival 2010 Milano Italia Invideo 20th Milano Italia International Women s Film Festival in Seoul (IWFFIS). Soul Etelä-Korea KYLLÄ! Cultuur & Cinema Haag Alankomaat Minimalen Short Film Festival Trondheim Norja PERFORM/ Trondheim Kunsthall Trondheim Norja Videomedeja 2010 Novi Sad Serbia 2nd Off and Free Film Festival 2010 Soul Etelä-Korea DANTZALDIA Festival Bilbao Espanja 15th Ourense International Film Festival Ourense Espanja GIFF Göteborg Interanational Film Festival Göteborg Ruotsi Örebro International Video Art Festval Örebro Ruotsi Biograf Electra (Folkets Bio), Filmform / Hit the North project Vesterås Ruotsi Impakt Utrecht Alankomaat TINAG Lontoo Iso-Britannia Animate Projects Ltd Lontoo Iso-Britannia FINUS: Finland-US Cultural Alliance, Suomen suurlähetystö Washington DC Yhdysvallat Package Deals, Suomalaisen mediataiteen kiertävä ohjelmisto Yhdysvalloissa 11 eri esityspaikkaa Yhdysvallat ATA Film & Video Festival 2010 San Francisco Yhdysvallat KANSAINVÄLISIÄ INSTALLAATIO/NÄYTTELY ESITYKSIÄ VUONNA 2010 SEURAAVISSA PAIKOISSA: Transat Vidéo 2010 Caen Cedex Ranska ArtCourtVidéo, Palais de l Archevêché, ArtCourtVidéo 2010 Arles Ranska Atelierfrankfurt, Frauenreferat Frankfurt Frankfurt Saksa Performing Arts Market Seoul (PAMS), Tanssin tiedotuskeskus Soul Etelä-Korea i/o/lab, Public Screens Stavanger Norja Tensta Konsthall, / Hit the North project Tensta Ruotsi ATA Film & Video Festival 2010 San Francisco Yhdysvallat 11

12 Anssi Kasitonni: Masa MASA PALKITTIIN! Anssi Kasitonnin teos Masa sai kunniamaininnan 14. Videomedeja-festivaaleilla Serbiassa ( , Novi Sad, Serbia). SUOMALAISTA MEDIATAIDETTA JULKISESSA TILASSA STAVANGERISSA, NORJASSA Kati Kivisen (AV-arkin taiteellinen johtaja ) kuratoima kooste Dwelling Here, suomalaista mediataidetta AV-arkin levitysarkistosta, esitettiin Norjassa, Stavangerissa Public Screens -projektissa. Public Screens vie mediataidetta julkisiin tiloihin. Teokset esitetään kaupunkitilaan sijoitetuilla näytöillä ympäri Stavangeria. Projektissa esitettiin kymmenen AV-arkin jäsentaiteilijan teoksia marraskuun 2010 aikana. Lisätiedot: GIG JA EVOLUUTIOITA OSANA POHJOIS-AMERIKAN KIERTUETTA Liisa Lounilan teos GIG ja Jani Ruscican teos Evoluutioita esitettiin osana vuoden 2010 aikana Pohjois-Amerikkaa kiertävässä koosteessa Package Deals Finland Tour. Koosteen ensi-ilta oli Scandinavian House:ssa, New Yorkissa Koosteen on tuottanut Package Deals yhteistyössä Suomen elokuvasäätiön ja AV-arkin kanssa. Lisätiedot: UUTENA MAANA LEVITYSLUETTELOSSA EGYPTI! AV-arkki aloitti levitystoimintansa tehostamisen Euroopan ulkopuolelle. Tämän johdosta kaksi egyptiläistä tapahtumaa antoivat suomalaiselle mediataiteelle merkittävää näkyvyyttä: 4th Cairo video festival koosti AV-arkin esikatselujen perusteella ohjelmistoonsa AV-arkin oman, tunnin mittaisen esityssarjan. 14th Ismailia International Festival for Documentary & Short Films -festivaalin kilpailusarjassa oli kaksi teosta AVarkin levitystoiminnan kautta. Ohjaajat Maarit Suomi-Väänänen ja Kalle Hamm vierailivat festivaalin kutsuvieraina Kairossa. 12 Liisa Lounila: GIG

13 LEVITYSTOIMINTA KOTIMAASSA VUONNA 2010 AV-arkin levitystoiminnan kehittämisen ja verkostoitumisen kannalta on mielekästä tehdä yhteistyötä eri tapahtumien kanssa kotimaassa. Päämääränämme on etsiä yhteistyökumppaneita, joiden ohjelmistoissa AV-arkin sisältöjä esitetään Pop-Up -ohjelmistoina. Kotimaan ja pääkaupunkiseudun esityspaikkoihin sekä yhteistyökumppaneihin kuului vuonna 2010 muun muassa: Animatricks Helsinki Cartes Flux Helsinki Kettupäivät Helsinki Kino Kaiku Helsinki Kinos Lahti Lahti Kulttuuriratikka / Korjaamo Helsinki Reikäreuna-elokuvafestivaali Orivesi Tampere Biennale Tampere Tampereen elokuvajuhlat Tampere Vinokino 2010 Turku Wäinö Aaltosen museo Turku Nykytaiteen museo Kiasma Helsinki Oulun taidemuseo Oulu Serlachius-museot Mänttä Amos Andersonin taidemuseo Helsinki Forum Box Helsinki AV-arkin esityksiä Kulttuuriratikassa. Valokuvat: Saila Puranen AV-ARKKI KAAPPASI KETTUPÄIVIEN KOKEELLISEN ESITYSSARJAN Kettupäivillä (Helsinki, ) esitettiin yhteensä 11 teosta AV-arkin levitystoiminnan tuloksena. Pilvi Takala palkittiin kokeellisen elokuvien sarjan voittajana. Maria Duncker sai kunniamaininnan kokeellisessa sarjassa ja Anssi Kasitonni sai kunniamaininnan animaatiosarjassa. AV-arkin jäsentaiteilijat valloittivat lähes kokonaan Kettupäivien kokeellisten elokuvien esityssarjan! TAITEIDEN YÖ KAAPELITEHTAALLA AV-arkin osuudessa Kaapelitehtaan taiteiden yön ohjelmistoon sai ensi-iltansa lapsille ja nuorille suunnatut mediataidekoosteet Media Box ja Mediavisiitti. Lisäksi AV-arkki tuotti lapsille suunnatun mediataidetyöpajan yhdessä jäsentaiteilija Markus Renvallin kanssa. CARTES KINO JA CARTES FLUX -FESTIVAALI AV-arkin uutta suomalaista mediataidetta sisältävät sarjat esitettiin osana Cartesin FLUX festivaalia Kaapelitehtaalla Esityssarjat olivat läpileikkaus vuoden 2009 aikana AV-arkin levitykseen tulleisiin teoksiin. Näytöksiä oli yhteensä kahdeksan ja niissä esitettiin yhteensä 41 teosta. KULTTUURIRATIKKA Helsingin ratikat saivat joukkoonsa uuden pikantin lisän Kulttuuriratikan aloitettua liikennöinnin linjalla 7A syyskuussa AV-arkki vastaa kulttuuriratikan mediataidesisällöistä tuottamalla ratikkaan kuukausittain vaihtuvan, temaattisen mediataidekoosteen. Yhteistyö kulttuuriratikan kanssa jatkuu vuonna FORUM BOX Vuonna 2005 alkanut yhteistyö galleria Forum Boxin kanssa jatkui edelleen. Videohuoneessa esitettiin Kuukauden klassikko -teokset Kati Kivisen kuratoimasta koosteesta As Seen On Television appropriaation politiikkaa. Anssi Kasitonni ja kunniamaininta 13

14 AV-ARKIN KATALOGI Vuosittain julkaistava katalogi on tärkeä osa AV-arkista käsin tehtävää kansainvälistä promootiotyötä. Katalogia on julkaistu vuodesta Katalogin painos on kappaletta ja se toimitetaan englanninkielisenä, sillä 60% jakelusta kohdistuu ulkomaille. Katalogia postitetaan AV-arkista vuosittain huomattavia määriä sekä kotimaahan että ulkomaille. Kaikkien vuoden 2009 aikana AV-arkin levitykseen tulleiden teosten tiedot julkaistiin AV-arkin katalogissa Teostietojen lisäksi katalogissa julkaistaan toimituksellista sisältöä ja ohjeistus teosten vuokraamiseksi. Katalogi on ladattavissa PDF-muodossa AV-arkin verkkopalvelusta. AV-ARKIN VIERAILIJATOIMINTA VERKKOPALVELU JA SOSIAALISET MEDIAT AV-arkissa käy vuosittain yli 50 vierailijaa, ja määrä on jatkuvassa kasvussa, erityisesti vuonna 2009 käyttöön otetun, uuden toimitilan myötä. AV-arkin toimitilat sijaitsevat Framen, Pikseliähkyn ja HIAP ry:n naapurissa. AV-arkissa käy kuraattoreita, opettajia, tutkijoita, opiskelijoita ja taiteilijoita. Vierailijoiden kansainvälisyysaste on viime vuosina ollut 60%. Kaapelitehtaalle on syntynyt Suomen visuaalisen kulttuurin viennin keskusyksikkö. Yhä useampi Framen ja HIAPin vieras tutustuu myös AV-arkin toimintaan. AV-arkin verkkopalvelun taiteilijat ja teokset -osio on aktiivisessa käytössä ja todellinen suomalaisen mediataiteen tietopankki! Myös levitystyön osalta verkkopalvelun merkitys vahvistuu entisestään. Teokset ovat katseltavissa ympäri vuorokauden ja ympäri maailmaa. Asiakkaat ja mediataiteesta kiinnostuneet pääsevät helposti teosten äärelle. Vierailujen määrä AV-arkin verkkopalvelussa on pysytellyt parin viime vuoden aikana hieman yli vuosittaisessa kävijässä. Uniikkien vierailijoiden määrä vaihtelee välillä. Tiedon äärelle palataan, koska vierailujen kokonaismäärä on 180% verrattuna uniikkeihin vierailuihin. Yksittäinen kävijä siis palaa AV-arkin verkkopalvelun äärelle. Katsottujen yksittäisten sivujen määrä verkkopalvelussa on n sivua / vuosi. AV-arkin verkkopalvelussa olevien esikatseluvideoiden latausmäärät ovat nousseet vuoden 2010 aikana 9.6% verrattuna edelliseen vuoteen. Mobiililaitteilla verkkopalvelussa vierailtiin yhteensä 170 kertaa. Vierailuja verkkopalvelussa oli yhteensä 90 maasta. Eniten vierailuja tulee Suomesta, Saksasta, Yhdysvalloista, Ranskasta ja Iso-Britanniasta. AV-arkki liittyi huhtikuussa 2010 Twitteriin ja Facebookiin. AV-arkin Facebook julkaisujen näyttökerrat olivat yhteensä AV-arkin Twitter tiedotuksilla on vuoden 2010 lipussa 150 seuraajaa ja Facebookissa 387 fanittajaa. Vuonna 2010 Vuonna 2009 Vierailut verkkopalvelussa Uniikit vierailut verkkopalvelussa Selatut sivut Vierailua päivässä Keskimääräinen vierailuaika 4:25 min 4:13 min Katseltua sivua / vierailua 5,35 5,71 Esikatseluvideoiden latauskerrat Lähde: Google analytics. Aikaisempina vuosina käytetty mittarina hosting-palvelun tarjoamaa Awstatsohjelmistoa, joka antaa tulokseksi 50% suuremmat kävijämäärät. Analytics:in käyttöön verkkopalvelun tilastoinnissa siirryttiin vuonna 2010, koska se on hostingpalvelusta riippumattomana mittarina siirrettävissä uuteen verkkopalveluun kesäkuussa

15 5. PROJEKTIT VUONNA 2010 DIGITALISOITUMINEN JA ARKISTOINTIYHTEISTYÖ Mediataideteosten digitointi on yksi AV-arkin toiminnan kulmakivistä. AV-arkin verkkopalvelu ja tietokanta ovat kasvaneet merkittäväksi kansainväliseksi promootion työvälineeksi. Kuvataiteen keskusarkisto vastaa suomalaisen mediataiteen pitkäaikaissäilytyksestä ja AV-arkki digitoi osaltaan uusia teoksia Kuvataiteen keskusarkistoon arkistoitavaksi. AV-arkki kantaa omalta osaltaan vastuuta taidemuodon pitkäaikaissäilytyksestä toimittamalla KKA:lle master-tasoiset tiedostot taiteilijoiden puolesta. AV-arkin yhteistyö Kuvataiteen keskusarkiston mediataiteen arkistointiprojektin kanssa on hedelmällistä. prosessi on saatu toimimaan hyvin ja sitä kehitetään myös jatkossa. Yhä käynnissä olevan digitointiprojektin puitteissa koko AV-arkin mediataiteen analoginen nauha-arkisto digitalisoidaan. Vuoden 2010 loppuun mennessä noin 60% AV-arkin arkistosta on saatettu digitaaliseen muotoon. Teostiedot on siirretty tietokantaan ja AV-arkin verkkopalveluun jo koko levitysarkiston osalta. Vuoden 2010 lopussa AV-arkin levityksessä on yhteensä noin 1320 teosta ja AV-arkin verkkopalvelussa oli verkkovideoleikkeitä yhteensä 552 kpl. Noin 40% levityksessä olevista teoksista on siis jo katsottavissa AV-arkin verkkopalvelussa. Uusia levitykseen tulleita teoksia digitoitiin yhteensä 182 kpl. Tämä luku sisältää ainoastaan master-tiedostot, samasta teoksesta muokataan myös useita erilaisia tiedostomuotoja eri jakelukanavia varten. Uusien teosten teostiedot toimitettiin ja käännettiin englanniksi katalogiin, tietokantaan ja verkkopalveluun. Vuonna 2011 digitointiprojektia edistetään Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän nuorten taiteilijoiden työllistämisavustuksen turvin (Avustus nuoria työllistäviin kulttuuriaineistojen digitointia sekä verkkosaatavuutta ja säilyttämistä edistäviin hankkeisiin). Samoin edistetään KKA:n kanssa yhteisen, palvelinpohjaisen mediataiteen tietokannan hanketta. LAITTEISTON, OHJELMISTOJEN JA PALVELIMEN UUDISTAMINEN AV-arkin digitointi- ja editointilaitteisto sekä ohjelmistot päivitettiin Suomen kulttuurirahaston avustuksen turvin. Lisäksi hankittiin uusi FTP-palvelin suurten tiedostojen verkkosiirtoja varten ja erillinen tallennuspalvelin master-tasoisten tiedostojen arkistointiin. Mediataide on vahvasti sidoksissa teknologiseen kehitykseen. Laitteiden ja ohjelmistojen jatkuva päivittäminen on tärkeää, jotta AV-arkki pysyy teknisen kehityksen kärjessä. SKR:n avustus edesauttaa analogisissa formaateissa olevien vanhempien teosten digitointia ja arkistointia, sekä edistää merkittävästi uusien onlinepalveluiden hyödyntämistä AV-arkin levitystoiminnassa. MEDIATAITEEN OPETUSPAKETIT Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän mediakasvatusavustuksen ja Taiteen keskustoimikunnan myöntämän lastenkulttuuriavustuksen turvin toteutettiin AV-arkin uudet mediakasvatuksen opetuspaketit Mediavisiitti ja Media Box. Opetuspaketit ovat koulutunneille mitoitettuja johdatuksia mediataiteeseen. Opetuspaketit sisältävät kirjallisen esitteen opettajalle ja oppitunnin mittaisen, eri ikäryhmille suunnatun DVD vuokrakoosteen mediataidetta. Teosanalyysien ja esittelyjen lisäksi voidaan opetuspakettien ohjeistuksella toteuttaa kunkin teoksen tematiikkaan liittyviä tehtäviä. Mediataidetta hyödyntävää, juuri mediakasvatusta varten suunniteltua, opetusmateriaalia ei ole aikaisemmin juuri ollut olemassa. AV-arkki vastaa valmiilla opetuspaketeilla tähän taideopettajien tarpeeseen. Opetuspaketteja voi vuokrata suoraan AV-arkista helmikuusta 2011 eteenpäin. Koosteiden kuratoinnista vastaa taidekasvattaja Saila Puranen. AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS 15

16 MEDIA ART EXPORT -VIENNINEDISTÄMISPROJEKTI VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN Elena Näsänen: Night AV-arkin vienninedistämisprojektin ydintavoitteena on järjestön ansaintalogiikan laajentaminen, eli siirtyminen pelkästä esityskorvausten keräämisestä eteenpäin suunnitelmalliseen markkinointiin ja tuotemyyntiin. Tarkoituksena on tuottaa yhtenäinen julkaisusarja kansainvälisille markkinoille ja kehittää verkostoitumista ja markkinointia osallistumalla kansainvälisiin myynti- ja promootiotapahtumiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Media Art Export -projektille kulttuuriviennin kärkihankerahoitusta vuosille Rahoitus mahdollistaa muun muassa AV-arkin verkkopalvelun uudistuksen, kahden uuden myyntikooste- DVD-julkaisun tuottamisen VIEW-julkaisusarjaan ja AV-arkin verkostoitumisen ja osallistumisen alan merkittäviin kansainvälisiin tapahtumiin. Vuonna 2010 AV-arkin taiteellinen johtaja Kati Kivinen vieraili Frankfurtissa Künstlerhaus Mausonturmissa luennoimassa suomalaisesta mediataiteesta, jossa esitettiin hänen kuratoimansa kooste As Seen On Television, appropriaation politiikkaa. Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja vierailivat marraskuussa Rencontres internationales -festivaalilla Centre Pompidoussa, Pariisissa, jossa toiminnanjohtaja osallistui kutsuttuna luennoitsijana keskustelutilaisuuteen. AV-arkin hallituksen edustus vieraili Tukholman Supermarket taidemessuilla tutkien AV-arkin mahdollisuuksia osallistua tapahtumaan tulevina vuosina. AV-arkki on tehostanut viestintäänsä huomattavasti. Facebookin ja Twitterin kautta AV-arkin tiedotteita seuraa jo monisatapäinen joukko. AV-arkin toiminnanjohtaja Hanna Maria Anttila suorittaa vuonna työnsä ohella kulttuurituottajan tutkinnon ja rakentaa AV-arkille opinnäytetyönään viestintästrategian. Tiedottaminen on tärkeä osa AV-arkin tekemää mediataiteen kulttuurivientiä. Anttila kartoittaa AV-arkin käyttämät viestinnän välineet, uudet ja vanhat sidosryhmät sekä rakentaa AV-arkin perusviestejä tukevan viestintästrategian. AV-arkki tekee jo nyt merkittävää suomalaisen mediataiteen tiedotusta ja promotointia. Tähän toimintaan panostetaan tulevaisuudessa entisestään. Viestinnän ja toiminnan kehittäminen on aloitettu vuonna 2010 ja uudet käytännöt jalkautetaan toimintaan vuoden 2011 aikana uuden verkkopalvelun myötä. VERKOSTOITUMINEN Tärkeä osa AV-arkin vienninedistämistä on verkostoituminen. AV-arkin verkostoihin kuuluu seuraavia kotimaisia ja kansainvälisiä yhteistyöfoorumeita: DINAMO DISTRIBUTION NETWORK OF ARTISTS MOVING IMAGE ORGANIZATIONS DINAMO on kansainvälisten mediataiteen ja kokeellisen liikkuvan kuvan levitysorganisaatioiden ja arkistojen yhteistyöverkosto. DINAMO kokoontuu kaksi kertaa vuodessa Distributors meeting -kokouksissa, jotka järjestetään Rotterdamin elokuvajuhlien ja Oberhausenin elokuvajuhlien yhteydessä. Molemmissa tapahtumissa on myös levitysorganisaatioiden oman esityssarjat joihin AV-arkki osallistuu. Muita DINAMO:n jäsenorganisaatioita ovat mm: Filmform, Ruotsi; V-Tape, Kanada; LUX, Iso-Britannia; Electronic Arts Intermix, New York; Video Data Bank, Chicago; Light Cone, Ranska; The Netherlands Media Art Institute, Alankomaat; Six Pack FIlms, Itävalta. GAMA THE GATEWAY TO ARCHIVES OF MEDIA ART GAMA ylläpitää ja kehittää eurooppalaisen mediataiteen portaalia. Tämä arkistoportaali yhdistää eurooppalaisten mediataiteen toimijoiden (levittäjät, festivaalit, arkistot) tietokannat yhteensä yli mediataiteen teoksesta. Hankkeessa on AV-arkin sisarorganisaatioista mukana muun muassa ARGOS, Ars Electronica, Filmform, Heure Exquise!, Les Instants Vidéo ja Netherlands Media Art Institute. AV-arkki on vuonna 2010 liittynyt GAMA:n jäseneksi ja tulee osallistumaan portaalin laajenemiseen. Tätä varten haetaan EU-rahoitusta tulevina vuosina. Rahoituksen varmistuttua AV-arkin verkkopalvelu liitetään osaksi GAMA portaalia. Lisätiedot: KULTTUURIVIENNIN TUKIVERKOSTO Vuonna 2003 käynnistyi opetusministeriön, ulkoasiainministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön yhteinen kulttuurivientihanke. Kulttuuriviennin tukiverkoston toiminta tapahtuu taiteen ja kulttuurin ehdoilla taiteen ammattilaisten yhteistyösuhteiden kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä vuorovaikutuksen vahvistamiseksi koko kulttuurin kentällä. Yhteinen toiminta pyrkii edistämään suomalaisen kulttuurin vientiä ja näkyvyyttä ulkomailla. Jäsenet: kulttuurivienti.fi/index.php?k=11347 SUOMEN MEDIATAIDEVERKOSTO RY AV-arkki osallistuu aktiivisesti mediataiteen kentän vaikuttamiseen kotimaassa ja toimii mediataiteen organisaatioiden kasvavassa yhteistyössä. Mediataideorganisaatiot aloittivat keväällä 2009 työskentelyn alan tiedonvaihdon lisäämiseksi ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tehostamiseksi. Samaisena vuonna perustettu yhteistyöyhdistys Suomen Mediataideverkosto ry on mediataidealan yhteistyöorganisaatio, jonka tarkoituksena on lisätä alan toimijoiden välistä yhteistyötä. Yhdistys edistää mediataiteen kulttuurista ja yhteiskunnallista asemaa Suomessa, sekä luo ja ylläpitää suomalaisen mediataiteen kotimaisia ja kansainvälisiä kontakteja. Mediataideverkoston perustajajäseniä ovat AV-arkki, MUU, M-cult, Pikseliähky, Cartes, FixC sekä Alternative Party. AV-arkin toiminnanjohtaja Hanna Maria Anttila on toiminut vuoden 2010 ajan Suomen Mediataideverkosto ry:n puheenjohtajana. Puheenjohtajuus on kiertävä. Lisätiedot: 16

17 TAKE CARE -NÄYTTELYHANKE Monivuotinen verkostoitumis- ja näyttelyhanke saatettiin loppuun vuonna Take Care Politics of Emancipation -näyttely, screening-sarjat ja pienseminaari järjestettiin Helsingissä ja Tallinnassa. AV-arkin puolesta hankkeen järjestelyistä ja toteutuksesta vastasi Jaana Kokko. Näyttelyhanketta tukivat vuonna 2010 Taiteen Keskustoimikunta ja AVEK. Myös Pro Av Saarikko osallistui näyttelyn toteutumiseen sponsoroimalla osan näyttelykalustosta. Hankkeen muita yhteistyökumppaneita olivat Amos Andersonin taidemuseo, Kumun taidemuseo Tallinnassa ja Teatteri Takomo. Hanke esitteli suomalaista ja virolaista poliittista nykytaidetta, koostuen kolmesta osasta: Take Care - Politics of emancipation, nykytaidetta Suomesta ja Virosta, näyttely Amos Andersonin taidemuseossa Näyttelyn taiteilijat olivat: Laura Horelli, Jaana Kokko, Marge Monko, Marko Mäetamm, Teemu Mäki, Liina Siib ja Ingrid Ung. Näyttely sai osakseen positiivista huomiota medioissa. Take Care suomalaista videotaidetta -screening esitettiin KUMUn elokuvateatterissa Tallinnassa ja Mukana seuraavien taiteilijoiden teoksia: Laura Horelli, Jaana Kokko, Teemu Mäki, Ingrid Ung, Pirjetta Brander ja Veli Granö. Invitation on Willing to Think -pienseminaari järjestettiin Teatteri Takomossa Seminaarissa pohdittiin poliittista taidetta eri näkökulmista. Puhujina: Natalya Pershina-Yakimanskaya, Pietari: Factory of Found Clothes; Airi Triisberg, Tallinna: A Few Notes on Women and Labour; Kirsi Marie Liimatainen, Helsinki/Berliini: Comrade, where are you today? Ingrid Ung: Trans Am SUOMALAISEN TAITEEN KENTÄN KANSAINVÄLISTYMISEDELLYTYSTEN KEHITTÄMISHANKE AV-arkki allekirjoitti toimintavuonna 2008 sopimuksen ESR -rahoitteisen ART360º Kuvataiteen uusien liiketoimintamallien ja manageroinnin kehittäminen -projektin kanssa vuosille Hankkeen päätavoitteena on lisätä kuvataiteen toimijoiden käytännönläheistä ja tavoitteelliseen toimintaan tähtäävää managerointi- ja liiketoimintaosaamista ja löytää uusia liiketoimintamalleja edistämään kuvataiteen alan roolia yhteiskunnan eri alojen kehittäjänä. Hankkeessa ovat mukana mm. Helsingin taitelijaseura, Suomen taitelijaseura, Kuvasto ja AV-arkki. AV-arkin osahanke toteutetaan yhteistyössä HIAP ry:n ja Suomen kuraattoriyhdistyksen kanssa. AV-arkki toteuttaa vuosien aikana neljä aiheeseen liittyvää seminaaria ja koulutustilaisuutta. Seminaarien painopisteinä ovat sekä taiteilijoiden että teosten kansainvälinen liikkuvuus ja näkyvyys paitsi taiteilijoiden itsensä, myös kuraattorien ja kirjoittajien näkökulmasta. Vuonna 2010 järjestettiin Aura Seikkulan ohjaama seminaari Toimiva portfolio. Hanke jatkuu vuonna 2011 uusilla koulutustilaisuuksilla. NUORTEN TYÖLLISTÄMISHANKE AV-arkki on saanut merkittävästi rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorten taiteilijoiden työllistämisvaroista ja kulttuuriviennin tukirenkaan nuorten työllistämishankkeesta. Näiden projektiavustusten turvin pystytään palkkaamaan n. 2,3 henkilötyövuotta projektityöntekijöiksi (levitys-, digitointi- ja jakeluassistentit). Levitysassistentti Mikko Mällinen aloitti täysipäiväisessä työsuhteessa tämän hankkeen puitteissa. Päämääränä on AV-arkin kansainvälisen festivaalilevitystoiminnan tehostaminen ja kehittäminen, sisältäen online-jakelukoneiden käyttöönoton ja vertailun perinteiseen festivaalilevitystoimintaan. Tavoitteena on lisätä esikatselulähetysten ja kontaktoitujen kansainvälisten tapahtumien määrää 30% verrattuna vuoteen 2009 sekä kasvattaa kansainvälistä levitystoimintaa merkittävästi. Jakelu- ja digitointiassistentit aloittavat työssään vuoden 2011 alkupuolella. AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS 17

18 6. YHTEENVETO KUSTANNUSPAIKOISTA 2. OMA VARAINHANKINTA Kustannuspaikalle kohdistetaan AV-arkin omaan varainhankintaan kohdistuvat tulot ja menot, kuten esityskorvaukset, teosvälitystulot, arkistointimaksut ja jäsenmaksut. 3. VIENNINEDISTÄMISPROJEKTI (MEDIA ART EXPORT) Kustannuspaikalle kohdistetaan vienninedistämistoimintaan kohdistuvat tulot ja menot. 4. ART360 Kustannuspaikalle kohdistetaan ESR-hankkeen kulut ja tuotot. 5. YLEISTOIMINTA Kustannuspaikalle kohdistetaan AV-arkin kotimaiseen ja kansainväliseen levitykseen kohdistuvat menot ja tulot sekä pienimuotoisten projektien kulut. 6. KV-VERKOSTO- & NÄYTTELYHANKE Kustannuspaikalle kohdistetaan kaikki KV-verkosto & näyttelyprojektiin kohdistuvat kulut. 7. NUORTEN TYÖLLISTYMINEN Kustannuspaikalle kohdistetaan kaikki nuorten työllistämishankeen tulot ja menot. 9. DIGITALISOITUMINEN Kustannuspaikalle kohdistetaan AV-arkin digitalisoitumiseen, arkistointiyhteistyöhön, laitteisto- ja ohjelmistohankintoihin kohdistuvat tulot ja menot. Tämä kustannuspaikka pyritään ajamaan alas digitointityön osalta ja siirtämään kustannukset yleistoiminnan kustannuspaikalle, mikäli riittävä yleistoiminnan rahoitus järjestyy. Petra Lindholm: To Anne Marie 18

19 7. AV-ARKIN LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AV-arkki muutti vuoden 2009 alussa Kaapelitehtaan sisällä isompiin ja edustavampiin toimitiloihin. AV-arkin uuden toimitilan uudistettu katselupiste tarjoaa kuraattoreille, tutkijoille, opettajille, kriitikoille ja taiteilijoille mahdollisuuden katsella ja omalle jäsenistölle mahdollisuuden esitellä mediataideteoksia korkeatasoisessa ympäristössä. Levitystoimintaa ajanmukaistetaan edelleen ja levitystoiminnan prosesseja kehitetään määrätietoisesti. AV-arkin levityksessä olevia teoksia ladataan kansainvälisiin onlinejakelukoneisiin, seurataan toimialan kehitystä ja pyritään olemaan kaiken kaikkiaan kärkimaa myös alan teknologisessa kehityksessä. AV-arkin suosittu verkkopalvelu on tätä nykyä kaiken levitystoiminnan peruskivi. Vuonna 2011 julkaistava verkkopalvelun uudistus antaa lisäpontta online-levitystoiminnalle ja kansainväliselle näkyvyydelle. AV-arkki ylläpitää jäsenistön levitystilastoja. Tilastointia ja tietokantoja kehitetään tulevaisuudessa entistä paremmin koko taiteen kenttää palvelevaksi. Vuonna 2011 käynnistetään mediataiteen tietokantojen kehittämishanke AV-arkki liittyy osaksi Kuvataiteen keskusarkiston palvelinpohjaista Avokaado -mediataiteen teostietokantaa. Vuonna 2011 haettavan projektirahoituksen turvin Avokaadoa kehitetään AV-arkin levitystoiminnan ja tilastoinnin tarpeisiin. Samalla kehitetään teosten esityskertoja tilastoivaa tietokantatyövälinettä, josta koko visuaalisen kulttuurin kenttä voisi hyötyä tulevaisuudessa, esimerkiksi visuaalisen kulttuurin tiedotuskeskuksen käytössä. Teosvälitys- ja esityskorvauskorvausjärjestelmiä kehitetään taiteilijoita paremmin palvelevaksi. Vuoden 2006 aikana käynnistettiin AV-arkin teosvälitystoiminta. Teosvälitys tarkoittaa mediataideteosten editiomyyntiä lähinnä instituutioille kuten museoille, mutta tulevaisuudessa myös yrityksille ja yksityisille. Tavoitteena on lisätä museoiden ja jäsenistön tietoutta sopimuksiin ja tekijänoikeuksiin, teosformaatteihin ja teosten säilytykseen liittyen teosten myyntitilanteissa. AV-arkin välityksellä on myyty useita teoksia suomalaisiin museoihin ja kokoelmiin. Kansainvälistäkin kiinnostusta olisi, mutta teosten markkinointi vaatisi lisää resursseja. AV-arkin tavoitteena on edelleen verkostoitua kansainvälisiin, saman toimialueen järjestöihin, levitysorganisaatioihin ja jakelijoihin. Tavoitteena on olla esillä merkittävissä verkostoitumista edistävissä tapahtumissa. Henkilökohtaiset kontaktit mahdollistavat tehokkaimmin teosten leviämisen kansainvälisille festivaaleille, museoihin ja gallerioihin, sekä jakelusopimusten tekemisen muissa maissa toimivien jakelijoiden kanssa. Kansainvälinen toiminta ja vienninedistäminen ovat AV-arkin yleistoimintaa. Toimintaan haetaan tulevina vuosina avustuksia vientiyksikkönä erillisten projektitukien lisäksi. AV-arkki on mediataiteen kentän suurin järjestö Suomessa ja ainoa taho, joka jatkuvasti tilastoi sekä tiedottaa mediataidekentän tapahtumia. AV-arkki kehittää ja laajentaa myös tiedotustoimintaansa lähitulevaisuudessa. IC98: Theses on the Body Politic (Riket) Etukannen kuva: IC98: Theses on the Body Politic (The Descent) AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS 19

20 AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS Kaapelitehdas, C-rappu, 4. Krs. Tallberginkatu 1/76, Helsinki y-tunnus: Puh:

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1. YLEISTÄ 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIOTYÖ 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. YLEISÖTYÖ 8. KOULUTUS 9. YHTEISTYÖPROJEKTIT 10.

Lisätiedot

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 Sisältö Johtajan katsaus 5 Yleisö ja ohjelmisto Hankkeet ja tapahtumat 6 Kirjastotoiminta 8 Kiertonäyttelytoiminta

Lisätiedot

Kun lumipallo lähtee pyörimään

Kun lumipallo lähtee pyörimään S ari Karttunen Kun lumipallo lähtee pyörimään Nuorten kuvataiteilijoiden kansainvälistyminen 2000-luvun alussa TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA, TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA N:o 36 ARTS COUNCIL OF FINLAND, RESEARCH

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

valtion taidemuseon vuosikertomus 2008

valtion taidemuseon vuosikertomus 2008 valtion taidemuseon vuosikertomus 2008 Valtion taidemuseon toiminta-ajatus SISällyS Valtion taidemuseo on Ateneumin taidemuseon, Nykytaiteen museo Kiasman, Sinebrychoffin taidemuseon ja Kuvataiteen keskusarkiston

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas

Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan kulttuurin vientihanke Seinäjoki 2006 Tekijä: Hanna Karppi Etukannen kuva: Etelä-Pohjanmaan mieslaulajat Jussit,

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI ISI I I ENSS RESIDENSS D RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D RESID RESIDENSS D RESID RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D I ID RESID RESI RESID Tekijät ja Suomen

Lisätiedot

KUlttuuritapahtumien muuttuvat verkostot Toim. Katri Halonen

KUlttuuritapahtumien muuttuvat verkostot Toim. Katri Halonen 1 Kulttuuri kokoaa KUlttuuritapahtumien muuttuvat verkostot Toim. Katri Halonen TEKIJÄT Kai Artes (Metropolia Ammattikorkeakoulu), Leena Björkqvist (Yrkeshögskolan Novia), Katri Halonen (Metropolia Ammattikorkeakoulu),

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Syksy 2011 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Syksy 2011 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Syksy 2011 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Anna Talasniemi TAIVEX-kehityshanke 31.10.2011 Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Summary in English: The development

Lisätiedot

MITEN MERENKURKUN ALUEEN KULTTUURI- YRITYKSET VOIVAT KASVAA?

MITEN MERENKURKUN ALUEEN KULTTUURI- YRITYKSET VOIVAT KASVAA? MITEN MERENKURKUN ALUEEN KULTTUURI- YRITYKSET VOIVAT KASVAA? TARVEANALYYSI SELLINGKVARKEN.COM SISÄLLYSLUETTELO SELLINGKVARKEN.COM SELLING POHJANMAA LINDA BLOMQVIST, PROJEKTINJOHTAJA, MERENKURKUN NEUVOSTO

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 sivu 6 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä sivu 14 Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan sivu 22 Puoli vuosisataa vaihto-oppilaita 2 akti 3/2011 akti 3/2011

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Marimekko on suomalainen

Marimekko on suomalainen VUOSIKERTOMUS 2010 Elämää, iloa, ajatonta kauneutta arkeen Marimekko on suomalainen designyritys, jonka toiminnan ydin on ajattomien ja yksilöllisten, käytännöllisten ja kauniiden kuluttajatuotteiden

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 2 / 2014 Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 Verkkokauppa.comin Samuli Seppälä: Haasteena kasvun hallinta 12 Sanoman Kim Ignatius: Kaikki

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

OTA-kirjasto E 3. Espoo 2005 YLIOPISTOT KUSTANTAJINA. Diplomityö. Harri Leinikka. ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto

OTA-kirjasto E 3. Espoo 2005 YLIOPISTOT KUSTANTAJINA. Diplomityö. Harri Leinikka. ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto OTA-kirjasto E 3 Espoo 2005 YLIOPISTOT KUSTANTAJINA Diplomityö Harri Leinikka ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto OTA-kirjasto E 3 Espoo 2005 YLIOPISTOT KUSTANTAJINA Diplomityö Harri Leinikka Teknillinen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEOSÄÄTIÖ HRM TALLBERGINKATU 1 G 60 00180 HELSINKI SISÄLLYS 1. HALLINTO 3 1.1. Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön edustajisto, taustayhteisöt ja henkilökohtaiset

Lisätiedot

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot