AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS"

Transkriptio

1 AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS

2 AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS Kaapelitehdas, C-rappu, 4. Krs. Tallberginkatu 1/76, Helsinki y-tunnus: VUOSIKERTOMUS AV-ARKIN TEHTÄVÄ... 3 TIIVISTELMÄ VUODEN 2010 TOIMINNASTA JÄSENET, HALLITUS, TYÖNTEKIJÄT... 4 AV-ARKIN JÄSENISTÖ... 4 JÄSENTYYTYVÄISYYSKYSELY... 4 AV-ARKIN HALLITUS... 6 AV-ARKIN HENKILÖKUNTA AV-ARKIN TALOUS VUONNA TOIMINNAN YDIN ON MEDIATAITEEN LEVITYSTYÖ... 8 KATSAUS VUOSIKYMMENEN LEVITYSTILASTOIHIN... 8 LEVITYSTOIMINTA VUONNA ESIKATSELULEVITYS KANSAINVÄLINEN LEVITYSTOIMINTA VUONNA LEVITYSTOIMINTA KOTIMAASSA VUONNA AV-ARKIN KATALOGI AV-ARKIN VIERAILIJATOIMINTA VERKKOPALVELU JA SOSIAALISET MEDIAT PROJEKTIT VUONNA DIGITALISOITUMINEN JA ARKISTOINTIYHTEISTYÖ LAITTEISTON, OHJELMISTOJEN JA PALVELIMEN UUDISTAMINEN MEDIATAITEEN OPETUSPAKETIT MEDIA ART EXPORT - VIENNINEDISTÄMISPROJEKTI VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN VERKOSTOITUMINEN TAKE CARE NÄYTTELYHANKE SUOMALAISEN TAITEEN KENTÄN KANSAINVÄLISTYMISEDELLYTYSTEN KEHITTÄMISHANKE NUORTEN TYÖLLISTÄMISHANKE YHTEENVETO KUSTANNUSPAIKOISTA AV-ARKIN LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ... 19

3 1. AV-ARKIN TEHTÄVÄ AV-arkki perustettiin vuonna 1989 ja sen tehtäväksi määriteltiin audiovisuaalisen taiteen levitys ja arkistointi. Jo 2000-luvun alkuun mennessä video- ja mediataide oli vakiinnuttanut asemansa suomalaisen taiteen kentässä. Tällä hetkellä suuri osa kansainvälisissä yhteyksissä esitellyistä sekä kansainvälisesti noteeratuista taiteilijoistamme on juuri mediataiteilijoita. AV-arkki levittää ja promotoi jäsentensä mediataidetta. AV-arkki toimii yhteistyössä Kuvataiteen keskusarkiston mediataiteen arkistointiprojektin kanssa mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin osalta. AV-arkki ajaa jäsentensä etuja ja edistää mediataiteen ja kulttuurin asemaa yleisesti. AV-arkin toimialueeseen kuuluu myös mediataiteen julkaisutoiminta. Miia Rinne: Pantagruelin kita TIIVISTELMÄ VUODEN 2010 TOIMINNASTA Vuonna 2010 AV-arkki keskittyi erityisesti levitystoiminnan ja viestinnän sekä näihin tehtäviin käytettävien välineiden ja prosessien kehittämiseen. Laajamittainen verkkopalvelun ja tietokantojen kehittämistyö aloitettiin. Digitointiin, uusiin digitaalisiin jakelukanaviin ja levitystoiminnan prosessien kehittämiseen keskittyvä liikesuunta saatettiin alulle sekä yleistoiminnan että projektien tasolla. AV-arkki panosti verkostoihin ja verkostoitumiseen kotimaassa ja kansainvälisesti. Järjestön toimintaa linjattiin niin, että projektien päämääränä on tukea ja tuottaa uutta tietoa yleistoiminnan tueksi. Loppuvuodesta 2010 alkaneen levitystoiminnan kehittämishankkeen avulla suomalaisen mediataiteen kansainvälisen levittämisen tulokset alkoivat selkeästi parantua jo kyseisenä vuonna. AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS 3

4 2. JÄSENET, HALLITUS, TYÖNTEKIJÄT AV-ARKIN JÄSENISTÖ AV-arkin jäsenistöön kuului vuoden 2010 lopussa 170 suomalaista mediataitelijaa. Toimintavuonna uusia jäseniä hyväksyttiin yhdeksän. AV-arkin jäseneksi voivat hakea mediataiteen alalla toimivat ammattitaiteilijat, jotka asuvat pysyvästi Suomessa, ovat Suomen kansalaisia tai joiden suhde Suomeen on niin voimakas, että heidän tuotantonsa katsotaan edustavan suomalaista mediataidetta. Jäsenluettelo löytyy kokonaisuudessaan AV-arkin verkkopalvelusta. JÄSENTYYTYVÄISYYSKYSELY Loppuvuodesta 2010 suoritettiin AV-arkin historian ensimmäinen jäsentyytyväisyyskysely. Kyselyssä selvitettiin AV-arkin jäsentaiteilijoiden ammatti-identiteettiä, jäsenten kokemuksia AV-arkin onnistumisesta eri tehtävissä sekä jäsenten toiveita toiminnan painopisteistä. Ammatti-identiteetiltään jäsentaiteilijamme ovat kuvataiteilijoita (keskiarvo 4,3 asteikolla 1 5), mediataiteilijoita (ka 4,1), taiteilijoita (ka 4,4) ja videotaiteilijoita (ka 4,2). Tuloksissa on nähtävissä selkeä painotus kuvataiteen ja mediataiteen kenttään ei niinkään elokuvan ja muun audiovisuaalisen kulttuurin kenttään. Suomessa mediataiteen ja kokeellisen liikkuvan kuvan tekeminen sijoitetaan yliopisto-opetuksessa pääasiassa kuvataiteen alaisuuteen, ei niinkään elokuvataiteeseen. Ammatti-identiteetin osalta tulokset vastaavat koulutusrakennetta. Vaikka jäsentaiteilijamme työskentelevät monialaisesti eri välineillä ja tekniikoilla, 75,5% prosenttia jäsenistä vastaa, että 50 % heidän taiteellisesta tuotannostaan on mediataidetta. AV-arkin jäsenistöstä suurin osa pitää mediataidetta pääasiallisena yksittäisenä taiteellisen työskentelynsä välineenä. Mediataiteen promotointi ja levittäminen erillisenä taidemuotona on siis perusteltua. Kyselyssä pyydettiin antamaan arvosana toiminnan eri alueilla onnistumiselle asteikolla 1 5. Lisäksi pyydettiin arvioimaan samojen toimintojen tärkeyttä samalla asteikolla. Parhaiten AV-arkki on jäsentensä mielestä onnistunut seuraavissa toiminnan painopisteissä: verkkopalvelu, kansainvälinen levitystoiminta, festivaalilevitystoiminta, kotimainen levitystoiminta ja tiedotustoiminta. Toiminnan tärkeimpinä painopisteinä pidettiin seuraavia osa-alueita: kansainvälinen levitystoiminta, festivaalilevitystoiminta, kotimainen levitystoiminta, mediataiteen aseman edistäminen, tiedotustoiminta, yhteistyö kentän muiden toimijoiden kanssa, museolevitys, verkkopalvelu, pitkäaikaisarkistointi, installaatiolevitys. Eniten kehitettävää on seuraavissa toiminnan osa-alueissa (suurin erotus painopistealueen tärkeyden ja onnistumisen välillä): teosmyynti museoiden kokoelmiin, museolevitys, installaatiolevitys, festivaalilevitystoiminta, kansainvälinen levitystoiminta, tv-levitys, kotimainen levitystoiminta. Seuraavissa tehtävissä panostus nykyisellään riittävää (alle 0,5 pisteen erotus painopistealueen tärkeyden ja onnistumisen välillä): pedagoginen toiminta, jäsenpalvelut, koulutustoiminta jäsentaiteilijoille, julkaisutoiminta, tapahtumien ja näyttelyiden järjestäminen, verkkopalvelu, esityskorvausten kerääminen. AV-arkin jäsentyytyväisyyskysely: Eri toimintojen tärkeyden ja niissä onnistumisen vertailu verkkopalvelu kv. levitys festivaalilevitys kotimainen levitys tiedotustoiminta esityskorvaukset jäsenpalvelut m-taiteen aseman edist. yhteistyö kentällä pitkäaikaisarkistointi edunvalvonta julkaisutoiminta tapahtumajärjestäminen museolevitys installaatiolevitys koulutustoiminta pedagoginen toiminta tv-levitys teosmyynti museoille 4

5 Tulokset tukevat niitä ratkaisuja, joilla AV-arkin toimintaa on jo lähdetty kehittämään. Tapahtumajärjestämisen (omat festivaalit ja näyttelyt) sijasta on vuodesta 2010 eteenpäin panostettu kotimaiseen levitystoimintaan verkostoitumalla tehokkaammin muiden kotimaisten toimijoiden kanssa. AV-arkin esityssarjoja tarjotaan pop-up -ohjelmistoina jo olemassa oleviin tapahtumiin, joilla on valmiit kävijä- ja kohderyhmät. Kansainvälisen festivaalilevitystoiminnan kehittämiseksi on aloitettu erityinen hanke, joka toteutetaan kulttuuriviennin tukiverkoston myöntämän hankerahoituksen turvin. AV-arkin päämääränä on nostaa merkittävästi tunnettuuttaan museoiden, kuraattorien ja näyttelynjärjestäjien keskuudessa, jotta museo- ja installaatiolevitys tehostuu tulevaisuudessa. Sähköiseen viestintään ja tiedottamiseen juuri tälle kohderyhmälle panostetaan (verkkopalvelun uudistus, uutiskirjeet ja sosiaaliset mediat) enemmän. Vuodesta 2011 eteenpäin kotimaisia taidemuseoita lähestytään erityisillä museokenttää varten koostetuilla esikatselumateriaalipaketeilla ja uutiskirjeillä. Jäsentyytyväisyyskyselyn huomattavin tulos oli, että 57% jäsentaiteilijoista saa vuosittain suoria yhteydenottoja AV-arkin levitystoiminnan ja promootiotyön (verkkopalvelu, katalogi, markkinointi jne.) johdosta. Tämä osoittaa, että AV-arkin omat levitysluvut kertovat vain osan totuudesta: levitystoimintamme ja tekemämme promootiotyö saa paljon laajempaa kiinnostusta aikaiseksi jäsentaiteilijoidemme tuotantoa kohtaan kuin mitä oma statistiikkamme kertoo. Kyselyyn vastanneiden jäsentaiteilijoiden mielikuva AV-arkista on positiivinen sanaparivertailun tuloksena. On myös huomattavaa, että neljä viidestä jäsentaiteilijasta suosittelisi AV-arkkia kollegoilleen (kts. kuva alla). AV-arkki kiittää jäseniään saamastaan kullanarvoisesta palautteesta ja kehittää toimintaansa jäsentyytyväisyyskyselyn viitoittamiin suuntiin! Tehostamme viestintäämme sekä kehitämme viestintään ja tilastointiin käytettäviä menetelmiä ja välineitä. Hyödynnämme tätä levitystoiminnan tehostamisessa. Jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset ovat luettavissa kokonaisuudessaan AVarkin verkkopalvelussa. Mielikuvasi AV-arkista? Aseta pallukka sitä lähemmäs toista vaihtoehtoa, mitä enemmän kyseinen vaihtoehto vastaa mielikuvaasi AV-arkista. Jätä pallukka keskelle, jos mielikuvasi on neutraali. Tulokset: Ammattilainen Tehokas Avoin Helppo lähestyä Ajaa minun asiaani On arvostettu Ymmärrän mitä AV-arkki tekee AV-arkin jäsenmaksu on halpa Toimiva Nykyaikainen Suosittelen AV-arkkia kollegoilleni Digitaalinen Nopea Olen tyytyväinen AV-arkin toimintaan AV-arkin jäsenpalvelut ovat edullisia Amatööri Laiska Sulkeutunut Vaikeasti tavoitettava Ei aja minun asiaani Ei ole arvostettu En ymmärrä mitä AV-arkki tekee AV-arkin jäsenmaksu on liian kallis Epäkunnossa Vanhanaikainen En suosittele AV-arkkia kollegoilleni Analoginen Hidas En ole tyytyväinen AV-arkin toimintaan AV-arkin jäsenpalvelut ovat kalliilta AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS 5

6 2. JÄSENET, HALLITUS, TYÖNTEKIJÄT AV-ARKIN HALLITUS AV-arkin hallitukseen kuuluivat vuonna 2010 kevätkokoukseen 2010 saakka: Puheenjohtaja: Pirjetta Brander varapuheenjohtaja: Vesa Vehviläinen jäsenet: Maija Blåfield Harri Larjosto Tero Nauha Markus Renvall Jani Ruscica Kevätkokouksesta eteenpäin hallitus koostui seuraavasti: Puheenjohtaja: Vesa Vehviläinen Varapuheenjohtaja: Markus Renvall Jäsenet: Maija Blåfield Harri Larjosto Tero Nauha Saila Puranen Maarit Suomi-Väänänen AV-arkki ry:n syyskokous järjestettiin klo 17:00 AV-arkin toimistolla. Yhdistyksen syyskokouksessa vahvistettiin vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja budjetti. AV-ARKIN HENKILÖKUNTA Rahoituksen vuosittaisesta vaihtelusta johtuen hallitus ryhtyi vuoden 2009 lopulla henkilökunnan työtehtäviä ja työaikaa koskeviin uudelleenjärjestelyihin. Aikaisemmin henkilökunnan työpanokset jakautuvat sekä yleistoiminnan että projektien kustannuspaikoille. Toukokuusta 2010 eteenpäin työtehtävät järjestettiin niin, että toistaiseksi jatkuvien työsopimusten henkilöstökulut on sovitettu yleistoimintaan myönnetyn rahoituksen piiriin. Näissä puitteissa AV-arkissa on yksi kokopäiväinen työntekijä (toiminnanjohtaja) ja kaksi osa-aikaista työntekijää (levityspäällikkö 80% kokonaistyöajasta ja levitysassistentti 40% kokonaistyöajasta). Lisäksi toimintavuoden aikana on järjestöllä ollut projektityöntekijöitä, palkattuja kuraattoreita ja kirjoittajia, joiden työpanos on tehty eri kustannuspaikoilla. Vesa Puhakka, Hanna Maria Anttila, Mikko Mällinen TOIMINNANJOHTAJA Toiminnanjohtaja johtaa AV-arkin hallinnollista ja taloudellista toimintaa yhdessä hallituksen kanssa, sekä toimii järjestön toimiston esimiehenä. Toiminnanjohtaja vastaa myös AV-arkin kansainvälisestä levitystoiminnan kehittämisestä yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Toiminnanjohtajan tehtävissä työskenteli saakka Kirsi Reinola ja alkaen Hanna Maria Anttila. Anttilan työsuhde on kokopäiväinen ja toistaiseksi jatkuva. Toiminnanjohtaja työskenteli vuonna 2010 yleistoiminnan kustannuspaikalle. LEVITYSPÄÄLLIKKÖ Levityspäällikkö vastaa esityskopiosta, arkistoinnista ja AV-arkin teknisestä kehityksestä. Tämän lisäksi hänen työtehtäviinsä kuuluu mm. levitystoiminnan kehittäminen, jäsenpalvelut, esityskorvausten laskuttaminen ja levityssopimukset. Levityspäällikön tehtävässä työskenteli saakka Hanna Maria Anttila, jonka jälkeen kyseiseen toimeen siirtyi Vesa Puhakka (aikaisemmin arkistopäällikkö). Levityspäällikkö työskenteli 80% kokonaisajasta yleistoiminnan kustannuspaikalle. LEVITYSASSISTENTTI Levitysassistentin työtehtäviin kuuluu teosten tarjoaminen koti- ja ulkomaisten tapahtumien ohjelmistoon sekä levitystoiminnan kehittäminen yhdessä muun henkilökunnan ja hallituksen kanssa. Levitysassistenttina aloitti Mikko Mällinen, ensin kaksi päivää viikossa tuntityöntekijänä ja alkaen täysipäiväisenä, määräaikaisena projektityöntekijänä (12kk nuorten työllistämishanke). Levitysassistentti työskenteli vuonna 2010 sekä yleistoimintaan kustannuspaikalle, että nuorten työllistämishankkeen kustannuspaikalle. ARKISTOPÄÄLLIKKÖ Arkistopäällikkönä toimi saakka Vesa Puhakka. Arkistopäällikön tehtäviin kuuluivat edit-palvelut, esityskopiot, arkistointi ja digitointi. Arkistopäällikön työ oli osa-aikainen (60 % kokonaistyöajasta) ja hän työskenteli digitalisoitumisen kustannuspaikalle. PUHEENJOHTAJA AV-arkin puheenjohtaja Pirjetta Brander työskenteli alkuvuodesta 2010 hallinnon, talouden ja tuottamisen kustannuspaikoille tarpeen mukaan 7,5 21 tuntia viikossa. TAITEELLINEN JOHTAJA Saara Hacklin valittiin AV-arkin taiteelliseksi johtajaksi kaudelle Hän aloitti toimessaan marraskuussa Taiteellisena johtajana Hacklin kuratoi temaattisia kokonaisuuksia AVarkin levitysarkistosta festivaaleille, näyttelyihin ja tapahtumiin. Taiteellisen johtajan työ on urakkaluontoista. AV-arkin edellisenä taiteellisena johtaja toimi Kati Kivinen. 6

7 3. AV-ARKIN TALOUS VUONNA 2010 AV-arkin tilinpäätös osoitti taseen loppusummaksi ,66 euroa. Kertomusvuoden ylijäämä tilinpäätöserien jälkeen oli 9 579,22 euroa. AV-arkin negatiivinen oma pääoma oli 1 551,71 euroa. Hallitus esittää ylijäämän siirtämistä edellisten tilikausien voitto/tappiotilille. AV-arkin yleistoiminnan avustukset vuonna 2010 AV-arkille myönnettiin yleisavustuksia vuoden 2010 toimintaan yhteensä euroa. Yleisavustuksia AV-arkille myönsi Opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen keskustoimikunta, AVEK ja Helsingin kaupunki. Projektiavustuksia AV-arkille myönnettiin vuonna 2010 yhteensä euroa, joista euroa kohdistuvat vuosille Projektiavustuksia järjestö sai muun muassa lastenkulttuuri-, mediakasvatus- ja näyttelyhankkeisiin, sekä kulttuuriviennin kärkihankerahoitusta vuosille Tämän lisäksi AV-arkille myönnettiin yhteensä euroa avustuksia vuosille nuorten työllistämiseen Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kulttuuriviennin tukiverkoston toimesta. (Lisää tietoa kohdassa projektit). Järjestön jäsenmaksutuotot olivat euroa, esityskorvaukset euroa ja arkistointimaksut euroa. Järjestömomentit ja jäsenmaksut muodostavat AV-arkin rahoituksen perustan. AV-arkin kirjanpidon on toimintavuonna hoitanut Tilitoimisto T. Hietaniemi / Maija Pulkkinen. AV-arkin palkanlaskijana on toiminut Tilitoimisto T. Hietaniemi / Jukka Pulkkinen. Tilintarkastajana kertomusvuonna on toiminut Kirsti Karvonen. AV-arkille myönnettyjen avustusten jakautuminen yleistoimintaan ja projekteihin AV-arkin talouden ongelmana on edelleen valtion myöntämän järjestöavustuksen jälkeenjääneisyys. Yleistoiminnan järjestöavustuspäätökset saadaan vasta kuluvan vuoden tammi-helmikuussa. Rahoitus on jälkeenjäänyttä suhteessa toiminnan tehokkuuteen ja kysynnän laajuuteen. Tämän vuoksi riippuvuus projektirahoituksista jatkuu myös tulevaisuudessa. Projektirahoitukseen nojaava toiminta tuo järjestön talouteen suuria vaihteluja ja epävarmuustekijöitä. Digitoinnin ja Media Art Export -vientihankken sulauttaminen järjestön yleistoimintaan toisi toimintaan kaivattua jatkuvuutta. Kysyntään pystyttäisiin vastaamaan täysipainoisesti ja toimintaa pystyttäisiin systemaattisesti kehittämään, jos yhdistyksen yleistoiminnan avustukset riittäisivät kolmen täysipäiväisen työntekijän henkilöstökustannuksiin, pakollisiin laitehankintoihin ja kansainväliseen verkostoitumiseen. AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS 7

8 4. TOIMINNAN YDIN ON MEDIATAITEEN LEVITYSTYÖ AV-arkki levittää jäsentaiteilijoidensa teoksia demokraattisesti. Festivaalilevitykseen otetaan kaikilta uusia teoksia levitykseen tuoneilta jäsentaiteilijoilta yhtä monta teosta valmistumisvuotta kohden. Näitä teoksia tarjotaan eri tapahtumien ohjelmistoon kokonaisuutena, josta kuraattorit ja ohjelmistojen suunnittelijat poimivat omat valintansa. AV-arkin laaja-alainen levitystoiminta mahdollistaa uusien teosten ja tekijöiden esiinnousun kansainvälisen festivaali- ja mediataidekentän tietoisuuteen. AV-arkin levitystoiminta on jalusta, jolta kansainväliset kuraattorit ja teoksia esittävät tahot poimivat esiin uusia tekijöitä. Tilastotieto AV-arkin toiminnan kautta tapahtuneista kansainvälisistä läpimenoista tukee taiteilijoiden uran lisäksi kotimaista tutkimusta ja päätöksentekoa. AV-arkin levitysprosessin kuvaus löytyy kokonaisuudessaan AV-arkin verkkopalvelussa. Vuoden 2010 lopussa AV-arkin levitysarkistossa oli yhteensä 1320 mediataideteosta. Levitysarkisto kasvaa vuosittain keskimäärin uudella teoksella. Vuonna 2010 levitysarkiston teosmäärä kasvoi poikkeuksellisesti 117 uudella teoksella. AV-arkin 2010 tehdyn jäsentyytyväisyyskyselyn tulosten mukaan 57% jäsentaiteilijoistamme saa vuosittain suoria yhteydenottoja AV-arkin levitystoiminnan ja muun promootiotyön johdosta (AV-arkin verkkopalvelu, katalogi, esitteet, tiedotteet ja lähetetyt esikatselut). AV-arkin todellinen vaikutus kentällä on siis suurempi ja syvempi kuin oma statistiikkamme, joka raapaisee vain vaikutusten pintaa. KATSAUS VUOSIKYMMENEN LEVITYSTILASTOIHIN Vuosien aikana AV-arkki on levittänyt teoksia 54 eri maahan. Euroopan maita näistä on 34, joten Euroopan levitys muodostaa noin 63% AVarkin koko levityksestä maita laskettaessa. Esityspaikkojen määrää laskettaessa levitystilastojen keskiarvot vuosilta jakaantuvat seuraavasti: Eurooppa 77,2% esityspaikoista Pohjois- ja Etelä-Amerikka 10,7% Aasia ja Australia 10,5% Afrikka 1,5% Vuosina esityspaikkoja oli keskimäärin 78 kpl vuodessa ja levitystoiminnasta 64% suuntautui Suomen ulkopuolelle, esityspaikkojen määrää tarkasteltaessa Vuosittaisessa kierrossa vuosina AV-arkilla on ollut levityksessä keskimäärin 175 eri teosta. Vuosittain esitettyjen teosten määrä on kasvanut kymmenessä vuodessa 118%. Vuonna 2000 vuosikierrossa oli 99 teosta ja vuonna 2010 jo 216 teosta. Esityspaikkojen määrän jakautuminen eri maanosiin Esityspaikkojen määrän kehitys ja kansainvälisyys vuosina : keskimäärin Esityspaikkoja yht ,6 Kv-esityspaikat ,2 Maita yht ,1 Euroopan maat , luvun alkupuolella toteutettiin pohjoismaiden ja Venäjän yhteinen levityshanke, joka näkyy piikkinä kyseisten vuosien tilastoissa. Esityspaikkojen määrä erityisesti Venäjällä oli näinä vuosina suuri. Esityskorvauksia kyseisistä esityksistä ei kuitenkaan taiteilijoille kertynyt. Av-arkki päätti tämän jälkeen, että levitystoiminnan laatu on esityskertojen määrää tärkeämpi kriteeri toimintaa suunnitellessa ja näinollen vastikkeetonta esitystoimintaa karsittiin. Vuodesta 2005 eteenpäin esityspaikkojen määrä on pysytellyt samalla tasolla. Loppuvuodesta 2010 alkaneen levitystoiminnan tehostamishankkeen myötä esityspaikkojen määrä on kuitenkin lähteneet selkeään kasvuun jo vuonna

9 LEVITYSTOIMINTA VUONNA 2010 Vuonna 2010 AV-arkki levitti teoksia yhteensä 21 maahan. Esityspaikkoja oli yhteensä 98, joista kotimaisia esityspaikkoja yhteensä 34. Näin ollen vuonna 2010 AV-arkin levityksestä 65,3 % suuntautui ulkomaille esityspaikkojen määrää tarkasteltaessa. LEVITYSTOIMINNAN TUNNUSLUVUT VUODELLE 2010 AV-arkin jäsenten teoksia esitettiin vuonna 2010 yhteensä 608 kertaa AV-arkin suoran levitystoiminnan kautta. AV-arkki levitti yhteensä 216 eri teosta ja ulkomailla näistä esitettiin yhteensä 72 kappaletta. Levitettyjen teosten kansainvälisyysaste oli siis 41%. AV -arkin kautta levitettiin yhteensä 103 eri taiteilijan teoksia, joka on n. 60% jäsenten kokonaismäärästä. Ulkomailla esitettiin 53 taitelijan teoksia ja kotimaassa 99 taiteilijan teoksia. Taitelijoiden kansainvälisyysaste oli siis 51,5 %. Esityspaikkojen lukumäärä kotimaassa Yksittäisten teosten esityskertojen lukumäärä kotimaassa Kotimaan levityksessä esityspaikkojen määrässä enemmistönä olivat festivaalit. Ehdottomasti eniten yksittäisten teosten esityskertoja syntyi opetuskäytössä. Oppilaitoslevitykseen panostetaan tulevaisuudessakin. AV- arkki kantaa yhteiskuntavastuuta panostamalla myös media- ja taidekasvatukseen. Installaatio/näyttely kontekstin esityskertoja oli kotimaassa enemmän kuin ulkomailla erityisprojektien ansioista. Esityspaikkojen lukumäärä ulkomailla Yksittäisten teosten esityskertojen lukumäärä ulkomailla Ulkomaille suuntautuvan levitystoiminnan ehdoton vahvuus oli festivaalilevitystoiminta, mitä kuvastaa yllä olevien esityspaikkojen ja esityskertojen lukumäärää kuvaavien diagrammien samankaltaisuus. Esityspaikkojen Yksittäisten teosten Esityspaikkojen Yksittäisten teosten määrä esityskertojen määrä määrä esityskertojen määrä kotimaassa kotimaassa ulkomailla ulkomailla Festivaali/screening Museo/installaatio Opetuskäyttö Yhteensä esityskerrat yht. 608 esityspaikat yht. 98 AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS 9

10 Pilvi Takala: Real Snow White VUONNA 2010 ENITEN LEVINNEET YKSITTÄISET TEOKSET 1. Pilvi Takala: Real Snow White 2. Anssi Kasitonni: Masa 3. Liisa Lounila: Gig ja Jani Ruscica: Travelogue 4. Maarit Suomi-Väänänen: Jalkeilla taas 5. Hanne Ivars: Good Will Pilvi Takalan teos Real Snow White voitti alkuvuodesta Norman palkinnon 24. Stuttgarter Filmwinter -festivaaleilla, Saksassa. Teos valittiin festivaalin ohjelmistoon AV-arkin vuonna 2010 tekemän levitystyön kautta. Tämän lisäksi Real Snow White voitti Kettupäivien kokeellisen sarjan pääpalkinnon Helsingissä. Takalan teoksia on valittu kuluneen vuoden aikana mm. seuraavien festivaalien ohjelmistoon AV-arkin levitystoiminnan kautta: Tampereen elokuvajuhlat Milano Film Festival, Italia Impakt, Utrecht, Alankomaat 4th Cairo video festival, Egypti Instants video 23rd edition, Ranska Kettupäivät, Suomi Videomedeja, Novi Sad, Serbia Rotterdam Film Festival, Alankomaat VUONNA 2010 ENITEN ESITYSKERTOJA KERÄNNEET TAITEILIJAT 1. Jani Ruscica (25 esityskertaa) 2. Anssi Kasitonni (23 esityskertaa) 3. Maria Duncker (20 esityskertaa) 4. Maarit Suomi-Väänänen (19 esityskertaa) 5. Pilvi Takala (18 esityskertaa) 6. Liisa Lounila (16 esityskertaa) 7. Pirjetta Brander (15 esityskertaa) 8. Anneli Nygren (15 esityskertaa) 9. Saara Ekström (13 esityskertaa) 10. Teemu Mäki (13 esityskertaa) ESIKATSELULEVITYS VUONNA 2010 Teoksia tarjottiin AV-arkin levitysassistentin toimesta yhteensä 73 eri tapahtumaan 23 eri maassa. Nämä luvut eivät sisällä suoria yhteydenottoja, esitysoikeuksien vuokraapyyntöjä tai täsmälevitystä vaan ainoastaan esikatselulevityksen. Yksittäisiä teoksia tarjottiin eri tapahtumiin yhteensä 2596 kertaa, joista online-jakelukoneiden kautta 292 kertaa. 10

11 Jani Ruscica: Travelogue Maarit Suomi-Väänänen: Jalkeilla taas KANSAINVÄLINEN LEVITYSTOIMINTA VUONNA 2010 FESTIVAALIESITYKSIÄ MM. SEURAAVIEN KANSAINVÄLISESTI MERKITTÄVIEN TAPAHTUMIEN OHJELMISTOSSA: TAPAHTUMA KAUPUNKI MAA First central Africa s international women Films Festival called Mis Me Binga Bastos- Yaoundé Kamerun Gimli Film Festival Winnipeg, Manitoba Kanada SPLIT Film Festival 2010 Split Kroatia Jihlava International Documentary Film Festival Jihlava Tsekin tasavalta Future Shorts DK 2010 Kööpenhamina Tanska Ismailia International Festival for Doc&Short Films Giza Egypti 4th Cairo Video Festival 2010 Kairo Egypti Rain of Down 3/3 Video performances, Kunsthoone galerii Talinna Viro Rythmetic International Experimental Animated Film Festival 2010 Bègles Ranska Institut Finlandais 2010 Pariisi Ranska Instants Video 23rd edition Marseille Ranska Rencontres Internationales Paris/Madrid/Berlin Pariisi Ranska Filmform / Hit the North project Pariisi Ranska L Étrange Festival 2010 Pariisi Ranska REGENSBURG SHORT FILM WEEK Regensburg Saksa Pact Zollverein/CZNRW GmbH Essen Saksa Weiterstadt - 34th Open Air film festival Weiterstadt Saksa DOK-Leipzig Leipzig Saksa Bunter Hund München Saksa 7th Eberswalde Filmfest Eberswalde Saksa ZEBRA 2010 Poetry Film Festival Berliini Saksa Künstlerhaus Mausonturm Frankfurt Saksa 27th Kassel Documentary Film and Video Festival 2010 Kassel Saksa Zwergwerk Oldenburg Short Film Days Oldenburg Saksa Filmladen Kassel e.v Kassel Saksa Kölner Filmhaus e.v Köln Saksa Milano Film Festival 2010 Milano Italia Invideo 20th Milano Italia International Women s Film Festival in Seoul (IWFFIS). Soul Etelä-Korea KYLLÄ! Cultuur & Cinema Haag Alankomaat Minimalen Short Film Festival Trondheim Norja PERFORM/ Trondheim Kunsthall Trondheim Norja Videomedeja 2010 Novi Sad Serbia 2nd Off and Free Film Festival 2010 Soul Etelä-Korea DANTZALDIA Festival Bilbao Espanja 15th Ourense International Film Festival Ourense Espanja GIFF Göteborg Interanational Film Festival Göteborg Ruotsi Örebro International Video Art Festval Örebro Ruotsi Biograf Electra (Folkets Bio), Filmform / Hit the North project Vesterås Ruotsi Impakt Utrecht Alankomaat TINAG Lontoo Iso-Britannia Animate Projects Ltd Lontoo Iso-Britannia FINUS: Finland-US Cultural Alliance, Suomen suurlähetystö Washington DC Yhdysvallat Package Deals, Suomalaisen mediataiteen kiertävä ohjelmisto Yhdysvalloissa 11 eri esityspaikkaa Yhdysvallat ATA Film & Video Festival 2010 San Francisco Yhdysvallat KANSAINVÄLISIÄ INSTALLAATIO/NÄYTTELY ESITYKSIÄ VUONNA 2010 SEURAAVISSA PAIKOISSA: Transat Vidéo 2010 Caen Cedex Ranska ArtCourtVidéo, Palais de l Archevêché, ArtCourtVidéo 2010 Arles Ranska Atelierfrankfurt, Frauenreferat Frankfurt Frankfurt Saksa Performing Arts Market Seoul (PAMS), Tanssin tiedotuskeskus Soul Etelä-Korea i/o/lab, Public Screens Stavanger Norja Tensta Konsthall, / Hit the North project Tensta Ruotsi ATA Film & Video Festival 2010 San Francisco Yhdysvallat 11

12 Anssi Kasitonni: Masa MASA PALKITTIIN! Anssi Kasitonnin teos Masa sai kunniamaininnan 14. Videomedeja-festivaaleilla Serbiassa ( , Novi Sad, Serbia). SUOMALAISTA MEDIATAIDETTA JULKISESSA TILASSA STAVANGERISSA, NORJASSA Kati Kivisen (AV-arkin taiteellinen johtaja ) kuratoima kooste Dwelling Here, suomalaista mediataidetta AV-arkin levitysarkistosta, esitettiin Norjassa, Stavangerissa Public Screens -projektissa. Public Screens vie mediataidetta julkisiin tiloihin. Teokset esitetään kaupunkitilaan sijoitetuilla näytöillä ympäri Stavangeria. Projektissa esitettiin kymmenen AV-arkin jäsentaiteilijan teoksia marraskuun 2010 aikana. Lisätiedot: GIG JA EVOLUUTIOITA OSANA POHJOIS-AMERIKAN KIERTUETTA Liisa Lounilan teos GIG ja Jani Ruscican teos Evoluutioita esitettiin osana vuoden 2010 aikana Pohjois-Amerikkaa kiertävässä koosteessa Package Deals Finland Tour. Koosteen ensi-ilta oli Scandinavian House:ssa, New Yorkissa Koosteen on tuottanut Package Deals yhteistyössä Suomen elokuvasäätiön ja AV-arkin kanssa. Lisätiedot: UUTENA MAANA LEVITYSLUETTELOSSA EGYPTI! AV-arkki aloitti levitystoimintansa tehostamisen Euroopan ulkopuolelle. Tämän johdosta kaksi egyptiläistä tapahtumaa antoivat suomalaiselle mediataiteelle merkittävää näkyvyyttä: 4th Cairo video festival koosti AV-arkin esikatselujen perusteella ohjelmistoonsa AV-arkin oman, tunnin mittaisen esityssarjan. 14th Ismailia International Festival for Documentary & Short Films -festivaalin kilpailusarjassa oli kaksi teosta AVarkin levitystoiminnan kautta. Ohjaajat Maarit Suomi-Väänänen ja Kalle Hamm vierailivat festivaalin kutsuvieraina Kairossa. 12 Liisa Lounila: GIG

13 LEVITYSTOIMINTA KOTIMAASSA VUONNA 2010 AV-arkin levitystoiminnan kehittämisen ja verkostoitumisen kannalta on mielekästä tehdä yhteistyötä eri tapahtumien kanssa kotimaassa. Päämääränämme on etsiä yhteistyökumppaneita, joiden ohjelmistoissa AV-arkin sisältöjä esitetään Pop-Up -ohjelmistoina. Kotimaan ja pääkaupunkiseudun esityspaikkoihin sekä yhteistyökumppaneihin kuului vuonna 2010 muun muassa: Animatricks Helsinki Cartes Flux Helsinki Kettupäivät Helsinki Kino Kaiku Helsinki Kinos Lahti Lahti Kulttuuriratikka / Korjaamo Helsinki Reikäreuna-elokuvafestivaali Orivesi Tampere Biennale Tampere Tampereen elokuvajuhlat Tampere Vinokino 2010 Turku Wäinö Aaltosen museo Turku Nykytaiteen museo Kiasma Helsinki Oulun taidemuseo Oulu Serlachius-museot Mänttä Amos Andersonin taidemuseo Helsinki Forum Box Helsinki AV-arkin esityksiä Kulttuuriratikassa. Valokuvat: Saila Puranen AV-ARKKI KAAPPASI KETTUPÄIVIEN KOKEELLISEN ESITYSSARJAN Kettupäivillä (Helsinki, ) esitettiin yhteensä 11 teosta AV-arkin levitystoiminnan tuloksena. Pilvi Takala palkittiin kokeellisen elokuvien sarjan voittajana. Maria Duncker sai kunniamaininnan kokeellisessa sarjassa ja Anssi Kasitonni sai kunniamaininnan animaatiosarjassa. AV-arkin jäsentaiteilijat valloittivat lähes kokonaan Kettupäivien kokeellisten elokuvien esityssarjan! TAITEIDEN YÖ KAAPELITEHTAALLA AV-arkin osuudessa Kaapelitehtaan taiteiden yön ohjelmistoon sai ensi-iltansa lapsille ja nuorille suunnatut mediataidekoosteet Media Box ja Mediavisiitti. Lisäksi AV-arkki tuotti lapsille suunnatun mediataidetyöpajan yhdessä jäsentaiteilija Markus Renvallin kanssa. CARTES KINO JA CARTES FLUX -FESTIVAALI AV-arkin uutta suomalaista mediataidetta sisältävät sarjat esitettiin osana Cartesin FLUX festivaalia Kaapelitehtaalla Esityssarjat olivat läpileikkaus vuoden 2009 aikana AV-arkin levitykseen tulleisiin teoksiin. Näytöksiä oli yhteensä kahdeksan ja niissä esitettiin yhteensä 41 teosta. KULTTUURIRATIKKA Helsingin ratikat saivat joukkoonsa uuden pikantin lisän Kulttuuriratikan aloitettua liikennöinnin linjalla 7A syyskuussa AV-arkki vastaa kulttuuriratikan mediataidesisällöistä tuottamalla ratikkaan kuukausittain vaihtuvan, temaattisen mediataidekoosteen. Yhteistyö kulttuuriratikan kanssa jatkuu vuonna FORUM BOX Vuonna 2005 alkanut yhteistyö galleria Forum Boxin kanssa jatkui edelleen. Videohuoneessa esitettiin Kuukauden klassikko -teokset Kati Kivisen kuratoimasta koosteesta As Seen On Television appropriaation politiikkaa. Anssi Kasitonni ja kunniamaininta 13

14 AV-ARKIN KATALOGI Vuosittain julkaistava katalogi on tärkeä osa AV-arkista käsin tehtävää kansainvälistä promootiotyötä. Katalogia on julkaistu vuodesta Katalogin painos on kappaletta ja se toimitetaan englanninkielisenä, sillä 60% jakelusta kohdistuu ulkomaille. Katalogia postitetaan AV-arkista vuosittain huomattavia määriä sekä kotimaahan että ulkomaille. Kaikkien vuoden 2009 aikana AV-arkin levitykseen tulleiden teosten tiedot julkaistiin AV-arkin katalogissa Teostietojen lisäksi katalogissa julkaistaan toimituksellista sisältöä ja ohjeistus teosten vuokraamiseksi. Katalogi on ladattavissa PDF-muodossa AV-arkin verkkopalvelusta. AV-ARKIN VIERAILIJATOIMINTA VERKKOPALVELU JA SOSIAALISET MEDIAT AV-arkissa käy vuosittain yli 50 vierailijaa, ja määrä on jatkuvassa kasvussa, erityisesti vuonna 2009 käyttöön otetun, uuden toimitilan myötä. AV-arkin toimitilat sijaitsevat Framen, Pikseliähkyn ja HIAP ry:n naapurissa. AV-arkissa käy kuraattoreita, opettajia, tutkijoita, opiskelijoita ja taiteilijoita. Vierailijoiden kansainvälisyysaste on viime vuosina ollut 60%. Kaapelitehtaalle on syntynyt Suomen visuaalisen kulttuurin viennin keskusyksikkö. Yhä useampi Framen ja HIAPin vieras tutustuu myös AV-arkin toimintaan. AV-arkin verkkopalvelun taiteilijat ja teokset -osio on aktiivisessa käytössä ja todellinen suomalaisen mediataiteen tietopankki! Myös levitystyön osalta verkkopalvelun merkitys vahvistuu entisestään. Teokset ovat katseltavissa ympäri vuorokauden ja ympäri maailmaa. Asiakkaat ja mediataiteesta kiinnostuneet pääsevät helposti teosten äärelle. Vierailujen määrä AV-arkin verkkopalvelussa on pysytellyt parin viime vuoden aikana hieman yli vuosittaisessa kävijässä. Uniikkien vierailijoiden määrä vaihtelee välillä. Tiedon äärelle palataan, koska vierailujen kokonaismäärä on 180% verrattuna uniikkeihin vierailuihin. Yksittäinen kävijä siis palaa AV-arkin verkkopalvelun äärelle. Katsottujen yksittäisten sivujen määrä verkkopalvelussa on n sivua / vuosi. AV-arkin verkkopalvelussa olevien esikatseluvideoiden latausmäärät ovat nousseet vuoden 2010 aikana 9.6% verrattuna edelliseen vuoteen. Mobiililaitteilla verkkopalvelussa vierailtiin yhteensä 170 kertaa. Vierailuja verkkopalvelussa oli yhteensä 90 maasta. Eniten vierailuja tulee Suomesta, Saksasta, Yhdysvalloista, Ranskasta ja Iso-Britanniasta. AV-arkki liittyi huhtikuussa 2010 Twitteriin ja Facebookiin. AV-arkin Facebook julkaisujen näyttökerrat olivat yhteensä AV-arkin Twitter tiedotuksilla on vuoden 2010 lipussa 150 seuraajaa ja Facebookissa 387 fanittajaa. Vuonna 2010 Vuonna 2009 Vierailut verkkopalvelussa Uniikit vierailut verkkopalvelussa Selatut sivut Vierailua päivässä Keskimääräinen vierailuaika 4:25 min 4:13 min Katseltua sivua / vierailua 5,35 5,71 Esikatseluvideoiden latauskerrat Lähde: Google analytics. Aikaisempina vuosina käytetty mittarina hosting-palvelun tarjoamaa Awstatsohjelmistoa, joka antaa tulokseksi 50% suuremmat kävijämäärät. Analytics:in käyttöön verkkopalvelun tilastoinnissa siirryttiin vuonna 2010, koska se on hostingpalvelusta riippumattomana mittarina siirrettävissä uuteen verkkopalveluun kesäkuussa

15 5. PROJEKTIT VUONNA 2010 DIGITALISOITUMINEN JA ARKISTOINTIYHTEISTYÖ Mediataideteosten digitointi on yksi AV-arkin toiminnan kulmakivistä. AV-arkin verkkopalvelu ja tietokanta ovat kasvaneet merkittäväksi kansainväliseksi promootion työvälineeksi. Kuvataiteen keskusarkisto vastaa suomalaisen mediataiteen pitkäaikaissäilytyksestä ja AV-arkki digitoi osaltaan uusia teoksia Kuvataiteen keskusarkistoon arkistoitavaksi. AV-arkki kantaa omalta osaltaan vastuuta taidemuodon pitkäaikaissäilytyksestä toimittamalla KKA:lle master-tasoiset tiedostot taiteilijoiden puolesta. AV-arkin yhteistyö Kuvataiteen keskusarkiston mediataiteen arkistointiprojektin kanssa on hedelmällistä. prosessi on saatu toimimaan hyvin ja sitä kehitetään myös jatkossa. Yhä käynnissä olevan digitointiprojektin puitteissa koko AV-arkin mediataiteen analoginen nauha-arkisto digitalisoidaan. Vuoden 2010 loppuun mennessä noin 60% AV-arkin arkistosta on saatettu digitaaliseen muotoon. Teostiedot on siirretty tietokantaan ja AV-arkin verkkopalveluun jo koko levitysarkiston osalta. Vuoden 2010 lopussa AV-arkin levityksessä on yhteensä noin 1320 teosta ja AV-arkin verkkopalvelussa oli verkkovideoleikkeitä yhteensä 552 kpl. Noin 40% levityksessä olevista teoksista on siis jo katsottavissa AV-arkin verkkopalvelussa. Uusia levitykseen tulleita teoksia digitoitiin yhteensä 182 kpl. Tämä luku sisältää ainoastaan master-tiedostot, samasta teoksesta muokataan myös useita erilaisia tiedostomuotoja eri jakelukanavia varten. Uusien teosten teostiedot toimitettiin ja käännettiin englanniksi katalogiin, tietokantaan ja verkkopalveluun. Vuonna 2011 digitointiprojektia edistetään Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän nuorten taiteilijoiden työllistämisavustuksen turvin (Avustus nuoria työllistäviin kulttuuriaineistojen digitointia sekä verkkosaatavuutta ja säilyttämistä edistäviin hankkeisiin). Samoin edistetään KKA:n kanssa yhteisen, palvelinpohjaisen mediataiteen tietokannan hanketta. LAITTEISTON, OHJELMISTOJEN JA PALVELIMEN UUDISTAMINEN AV-arkin digitointi- ja editointilaitteisto sekä ohjelmistot päivitettiin Suomen kulttuurirahaston avustuksen turvin. Lisäksi hankittiin uusi FTP-palvelin suurten tiedostojen verkkosiirtoja varten ja erillinen tallennuspalvelin master-tasoisten tiedostojen arkistointiin. Mediataide on vahvasti sidoksissa teknologiseen kehitykseen. Laitteiden ja ohjelmistojen jatkuva päivittäminen on tärkeää, jotta AV-arkki pysyy teknisen kehityksen kärjessä. SKR:n avustus edesauttaa analogisissa formaateissa olevien vanhempien teosten digitointia ja arkistointia, sekä edistää merkittävästi uusien onlinepalveluiden hyödyntämistä AV-arkin levitystoiminnassa. MEDIATAITEEN OPETUSPAKETIT Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän mediakasvatusavustuksen ja Taiteen keskustoimikunnan myöntämän lastenkulttuuriavustuksen turvin toteutettiin AV-arkin uudet mediakasvatuksen opetuspaketit Mediavisiitti ja Media Box. Opetuspaketit ovat koulutunneille mitoitettuja johdatuksia mediataiteeseen. Opetuspaketit sisältävät kirjallisen esitteen opettajalle ja oppitunnin mittaisen, eri ikäryhmille suunnatun DVD vuokrakoosteen mediataidetta. Teosanalyysien ja esittelyjen lisäksi voidaan opetuspakettien ohjeistuksella toteuttaa kunkin teoksen tematiikkaan liittyviä tehtäviä. Mediataidetta hyödyntävää, juuri mediakasvatusta varten suunniteltua, opetusmateriaalia ei ole aikaisemmin juuri ollut olemassa. AV-arkki vastaa valmiilla opetuspaketeilla tähän taideopettajien tarpeeseen. Opetuspaketteja voi vuokrata suoraan AV-arkista helmikuusta 2011 eteenpäin. Koosteiden kuratoinnista vastaa taidekasvattaja Saila Puranen. AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS 15

16 MEDIA ART EXPORT -VIENNINEDISTÄMISPROJEKTI VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN Elena Näsänen: Night AV-arkin vienninedistämisprojektin ydintavoitteena on järjestön ansaintalogiikan laajentaminen, eli siirtyminen pelkästä esityskorvausten keräämisestä eteenpäin suunnitelmalliseen markkinointiin ja tuotemyyntiin. Tarkoituksena on tuottaa yhtenäinen julkaisusarja kansainvälisille markkinoille ja kehittää verkostoitumista ja markkinointia osallistumalla kansainvälisiin myynti- ja promootiotapahtumiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Media Art Export -projektille kulttuuriviennin kärkihankerahoitusta vuosille Rahoitus mahdollistaa muun muassa AV-arkin verkkopalvelun uudistuksen, kahden uuden myyntikooste- DVD-julkaisun tuottamisen VIEW-julkaisusarjaan ja AV-arkin verkostoitumisen ja osallistumisen alan merkittäviin kansainvälisiin tapahtumiin. Vuonna 2010 AV-arkin taiteellinen johtaja Kati Kivinen vieraili Frankfurtissa Künstlerhaus Mausonturmissa luennoimassa suomalaisesta mediataiteesta, jossa esitettiin hänen kuratoimansa kooste As Seen On Television, appropriaation politiikkaa. Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja vierailivat marraskuussa Rencontres internationales -festivaalilla Centre Pompidoussa, Pariisissa, jossa toiminnanjohtaja osallistui kutsuttuna luennoitsijana keskustelutilaisuuteen. AV-arkin hallituksen edustus vieraili Tukholman Supermarket taidemessuilla tutkien AV-arkin mahdollisuuksia osallistua tapahtumaan tulevina vuosina. AV-arkki on tehostanut viestintäänsä huomattavasti. Facebookin ja Twitterin kautta AV-arkin tiedotteita seuraa jo monisatapäinen joukko. AV-arkin toiminnanjohtaja Hanna Maria Anttila suorittaa vuonna työnsä ohella kulttuurituottajan tutkinnon ja rakentaa AV-arkille opinnäytetyönään viestintästrategian. Tiedottaminen on tärkeä osa AV-arkin tekemää mediataiteen kulttuurivientiä. Anttila kartoittaa AV-arkin käyttämät viestinnän välineet, uudet ja vanhat sidosryhmät sekä rakentaa AV-arkin perusviestejä tukevan viestintästrategian. AV-arkki tekee jo nyt merkittävää suomalaisen mediataiteen tiedotusta ja promotointia. Tähän toimintaan panostetaan tulevaisuudessa entisestään. Viestinnän ja toiminnan kehittäminen on aloitettu vuonna 2010 ja uudet käytännöt jalkautetaan toimintaan vuoden 2011 aikana uuden verkkopalvelun myötä. VERKOSTOITUMINEN Tärkeä osa AV-arkin vienninedistämistä on verkostoituminen. AV-arkin verkostoihin kuuluu seuraavia kotimaisia ja kansainvälisiä yhteistyöfoorumeita: DINAMO DISTRIBUTION NETWORK OF ARTISTS MOVING IMAGE ORGANIZATIONS DINAMO on kansainvälisten mediataiteen ja kokeellisen liikkuvan kuvan levitysorganisaatioiden ja arkistojen yhteistyöverkosto. DINAMO kokoontuu kaksi kertaa vuodessa Distributors meeting -kokouksissa, jotka järjestetään Rotterdamin elokuvajuhlien ja Oberhausenin elokuvajuhlien yhteydessä. Molemmissa tapahtumissa on myös levitysorganisaatioiden oman esityssarjat joihin AV-arkki osallistuu. Muita DINAMO:n jäsenorganisaatioita ovat mm: Filmform, Ruotsi; V-Tape, Kanada; LUX, Iso-Britannia; Electronic Arts Intermix, New York; Video Data Bank, Chicago; Light Cone, Ranska; The Netherlands Media Art Institute, Alankomaat; Six Pack FIlms, Itävalta. GAMA THE GATEWAY TO ARCHIVES OF MEDIA ART GAMA ylläpitää ja kehittää eurooppalaisen mediataiteen portaalia. Tämä arkistoportaali yhdistää eurooppalaisten mediataiteen toimijoiden (levittäjät, festivaalit, arkistot) tietokannat yhteensä yli mediataiteen teoksesta. Hankkeessa on AV-arkin sisarorganisaatioista mukana muun muassa ARGOS, Ars Electronica, Filmform, Heure Exquise!, Les Instants Vidéo ja Netherlands Media Art Institute. AV-arkki on vuonna 2010 liittynyt GAMA:n jäseneksi ja tulee osallistumaan portaalin laajenemiseen. Tätä varten haetaan EU-rahoitusta tulevina vuosina. Rahoituksen varmistuttua AV-arkin verkkopalvelu liitetään osaksi GAMA portaalia. Lisätiedot: KULTTUURIVIENNIN TUKIVERKOSTO Vuonna 2003 käynnistyi opetusministeriön, ulkoasiainministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön yhteinen kulttuurivientihanke. Kulttuuriviennin tukiverkoston toiminta tapahtuu taiteen ja kulttuurin ehdoilla taiteen ammattilaisten yhteistyösuhteiden kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä vuorovaikutuksen vahvistamiseksi koko kulttuurin kentällä. Yhteinen toiminta pyrkii edistämään suomalaisen kulttuurin vientiä ja näkyvyyttä ulkomailla. Jäsenet: kulttuurivienti.fi/index.php?k=11347 SUOMEN MEDIATAIDEVERKOSTO RY AV-arkki osallistuu aktiivisesti mediataiteen kentän vaikuttamiseen kotimaassa ja toimii mediataiteen organisaatioiden kasvavassa yhteistyössä. Mediataideorganisaatiot aloittivat keväällä 2009 työskentelyn alan tiedonvaihdon lisäämiseksi ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tehostamiseksi. Samaisena vuonna perustettu yhteistyöyhdistys Suomen Mediataideverkosto ry on mediataidealan yhteistyöorganisaatio, jonka tarkoituksena on lisätä alan toimijoiden välistä yhteistyötä. Yhdistys edistää mediataiteen kulttuurista ja yhteiskunnallista asemaa Suomessa, sekä luo ja ylläpitää suomalaisen mediataiteen kotimaisia ja kansainvälisiä kontakteja. Mediataideverkoston perustajajäseniä ovat AV-arkki, MUU, M-cult, Pikseliähky, Cartes, FixC sekä Alternative Party. AV-arkin toiminnanjohtaja Hanna Maria Anttila on toiminut vuoden 2010 ajan Suomen Mediataideverkosto ry:n puheenjohtajana. Puheenjohtajuus on kiertävä. Lisätiedot: 16

17 TAKE CARE -NÄYTTELYHANKE Monivuotinen verkostoitumis- ja näyttelyhanke saatettiin loppuun vuonna Take Care Politics of Emancipation -näyttely, screening-sarjat ja pienseminaari järjestettiin Helsingissä ja Tallinnassa. AV-arkin puolesta hankkeen järjestelyistä ja toteutuksesta vastasi Jaana Kokko. Näyttelyhanketta tukivat vuonna 2010 Taiteen Keskustoimikunta ja AVEK. Myös Pro Av Saarikko osallistui näyttelyn toteutumiseen sponsoroimalla osan näyttelykalustosta. Hankkeen muita yhteistyökumppaneita olivat Amos Andersonin taidemuseo, Kumun taidemuseo Tallinnassa ja Teatteri Takomo. Hanke esitteli suomalaista ja virolaista poliittista nykytaidetta, koostuen kolmesta osasta: Take Care - Politics of emancipation, nykytaidetta Suomesta ja Virosta, näyttely Amos Andersonin taidemuseossa Näyttelyn taiteilijat olivat: Laura Horelli, Jaana Kokko, Marge Monko, Marko Mäetamm, Teemu Mäki, Liina Siib ja Ingrid Ung. Näyttely sai osakseen positiivista huomiota medioissa. Take Care suomalaista videotaidetta -screening esitettiin KUMUn elokuvateatterissa Tallinnassa ja Mukana seuraavien taiteilijoiden teoksia: Laura Horelli, Jaana Kokko, Teemu Mäki, Ingrid Ung, Pirjetta Brander ja Veli Granö. Invitation on Willing to Think -pienseminaari järjestettiin Teatteri Takomossa Seminaarissa pohdittiin poliittista taidetta eri näkökulmista. Puhujina: Natalya Pershina-Yakimanskaya, Pietari: Factory of Found Clothes; Airi Triisberg, Tallinna: A Few Notes on Women and Labour; Kirsi Marie Liimatainen, Helsinki/Berliini: Comrade, where are you today? Ingrid Ung: Trans Am SUOMALAISEN TAITEEN KENTÄN KANSAINVÄLISTYMISEDELLYTYSTEN KEHITTÄMISHANKE AV-arkki allekirjoitti toimintavuonna 2008 sopimuksen ESR -rahoitteisen ART360º Kuvataiteen uusien liiketoimintamallien ja manageroinnin kehittäminen -projektin kanssa vuosille Hankkeen päätavoitteena on lisätä kuvataiteen toimijoiden käytännönläheistä ja tavoitteelliseen toimintaan tähtäävää managerointi- ja liiketoimintaosaamista ja löytää uusia liiketoimintamalleja edistämään kuvataiteen alan roolia yhteiskunnan eri alojen kehittäjänä. Hankkeessa ovat mukana mm. Helsingin taitelijaseura, Suomen taitelijaseura, Kuvasto ja AV-arkki. AV-arkin osahanke toteutetaan yhteistyössä HIAP ry:n ja Suomen kuraattoriyhdistyksen kanssa. AV-arkki toteuttaa vuosien aikana neljä aiheeseen liittyvää seminaaria ja koulutustilaisuutta. Seminaarien painopisteinä ovat sekä taiteilijoiden että teosten kansainvälinen liikkuvuus ja näkyvyys paitsi taiteilijoiden itsensä, myös kuraattorien ja kirjoittajien näkökulmasta. Vuonna 2010 järjestettiin Aura Seikkulan ohjaama seminaari Toimiva portfolio. Hanke jatkuu vuonna 2011 uusilla koulutustilaisuuksilla. NUORTEN TYÖLLISTÄMISHANKE AV-arkki on saanut merkittävästi rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorten taiteilijoiden työllistämisvaroista ja kulttuuriviennin tukirenkaan nuorten työllistämishankkeesta. Näiden projektiavustusten turvin pystytään palkkaamaan n. 2,3 henkilötyövuotta projektityöntekijöiksi (levitys-, digitointi- ja jakeluassistentit). Levitysassistentti Mikko Mällinen aloitti täysipäiväisessä työsuhteessa tämän hankkeen puitteissa. Päämääränä on AV-arkin kansainvälisen festivaalilevitystoiminnan tehostaminen ja kehittäminen, sisältäen online-jakelukoneiden käyttöönoton ja vertailun perinteiseen festivaalilevitystoimintaan. Tavoitteena on lisätä esikatselulähetysten ja kontaktoitujen kansainvälisten tapahtumien määrää 30% verrattuna vuoteen 2009 sekä kasvattaa kansainvälistä levitystoimintaa merkittävästi. Jakelu- ja digitointiassistentit aloittavat työssään vuoden 2011 alkupuolella. AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS 17

18 6. YHTEENVETO KUSTANNUSPAIKOISTA 2. OMA VARAINHANKINTA Kustannuspaikalle kohdistetaan AV-arkin omaan varainhankintaan kohdistuvat tulot ja menot, kuten esityskorvaukset, teosvälitystulot, arkistointimaksut ja jäsenmaksut. 3. VIENNINEDISTÄMISPROJEKTI (MEDIA ART EXPORT) Kustannuspaikalle kohdistetaan vienninedistämistoimintaan kohdistuvat tulot ja menot. 4. ART360 Kustannuspaikalle kohdistetaan ESR-hankkeen kulut ja tuotot. 5. YLEISTOIMINTA Kustannuspaikalle kohdistetaan AV-arkin kotimaiseen ja kansainväliseen levitykseen kohdistuvat menot ja tulot sekä pienimuotoisten projektien kulut. 6. KV-VERKOSTO- & NÄYTTELYHANKE Kustannuspaikalle kohdistetaan kaikki KV-verkosto & näyttelyprojektiin kohdistuvat kulut. 7. NUORTEN TYÖLLISTYMINEN Kustannuspaikalle kohdistetaan kaikki nuorten työllistämishankeen tulot ja menot. 9. DIGITALISOITUMINEN Kustannuspaikalle kohdistetaan AV-arkin digitalisoitumiseen, arkistointiyhteistyöhön, laitteisto- ja ohjelmistohankintoihin kohdistuvat tulot ja menot. Tämä kustannuspaikka pyritään ajamaan alas digitointityön osalta ja siirtämään kustannukset yleistoiminnan kustannuspaikalle, mikäli riittävä yleistoiminnan rahoitus järjestyy. Petra Lindholm: To Anne Marie 18

19 7. AV-ARKIN LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AV-arkki muutti vuoden 2009 alussa Kaapelitehtaan sisällä isompiin ja edustavampiin toimitiloihin. AV-arkin uuden toimitilan uudistettu katselupiste tarjoaa kuraattoreille, tutkijoille, opettajille, kriitikoille ja taiteilijoille mahdollisuuden katsella ja omalle jäsenistölle mahdollisuuden esitellä mediataideteoksia korkeatasoisessa ympäristössä. Levitystoimintaa ajanmukaistetaan edelleen ja levitystoiminnan prosesseja kehitetään määrätietoisesti. AV-arkin levityksessä olevia teoksia ladataan kansainvälisiin onlinejakelukoneisiin, seurataan toimialan kehitystä ja pyritään olemaan kaiken kaikkiaan kärkimaa myös alan teknologisessa kehityksessä. AV-arkin suosittu verkkopalvelu on tätä nykyä kaiken levitystoiminnan peruskivi. Vuonna 2011 julkaistava verkkopalvelun uudistus antaa lisäpontta online-levitystoiminnalle ja kansainväliselle näkyvyydelle. AV-arkki ylläpitää jäsenistön levitystilastoja. Tilastointia ja tietokantoja kehitetään tulevaisuudessa entistä paremmin koko taiteen kenttää palvelevaksi. Vuonna 2011 käynnistetään mediataiteen tietokantojen kehittämishanke AV-arkki liittyy osaksi Kuvataiteen keskusarkiston palvelinpohjaista Avokaado -mediataiteen teostietokantaa. Vuonna 2011 haettavan projektirahoituksen turvin Avokaadoa kehitetään AV-arkin levitystoiminnan ja tilastoinnin tarpeisiin. Samalla kehitetään teosten esityskertoja tilastoivaa tietokantatyövälinettä, josta koko visuaalisen kulttuurin kenttä voisi hyötyä tulevaisuudessa, esimerkiksi visuaalisen kulttuurin tiedotuskeskuksen käytössä. Teosvälitys- ja esityskorvauskorvausjärjestelmiä kehitetään taiteilijoita paremmin palvelevaksi. Vuoden 2006 aikana käynnistettiin AV-arkin teosvälitystoiminta. Teosvälitys tarkoittaa mediataideteosten editiomyyntiä lähinnä instituutioille kuten museoille, mutta tulevaisuudessa myös yrityksille ja yksityisille. Tavoitteena on lisätä museoiden ja jäsenistön tietoutta sopimuksiin ja tekijänoikeuksiin, teosformaatteihin ja teosten säilytykseen liittyen teosten myyntitilanteissa. AV-arkin välityksellä on myyty useita teoksia suomalaisiin museoihin ja kokoelmiin. Kansainvälistäkin kiinnostusta olisi, mutta teosten markkinointi vaatisi lisää resursseja. AV-arkin tavoitteena on edelleen verkostoitua kansainvälisiin, saman toimialueen järjestöihin, levitysorganisaatioihin ja jakelijoihin. Tavoitteena on olla esillä merkittävissä verkostoitumista edistävissä tapahtumissa. Henkilökohtaiset kontaktit mahdollistavat tehokkaimmin teosten leviämisen kansainvälisille festivaaleille, museoihin ja gallerioihin, sekä jakelusopimusten tekemisen muissa maissa toimivien jakelijoiden kanssa. Kansainvälinen toiminta ja vienninedistäminen ovat AV-arkin yleistoimintaa. Toimintaan haetaan tulevina vuosina avustuksia vientiyksikkönä erillisten projektitukien lisäksi. AV-arkki on mediataiteen kentän suurin järjestö Suomessa ja ainoa taho, joka jatkuvasti tilastoi sekä tiedottaa mediataidekentän tapahtumia. AV-arkki kehittää ja laajentaa myös tiedotustoimintaansa lähitulevaisuudessa. IC98: Theses on the Body Politic (Riket) Etukannen kuva: IC98: Theses on the Body Politic (The Descent) AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS 19

20 AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS Kaapelitehdas, C-rappu, 4. Krs. Tallberginkatu 1/76, Helsinki y-tunnus: Puh:

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

CV Anja Helminen, Kuvataiteilija ja mediataiteilija (KuM).

CV Anja Helminen, Kuvataiteilija ja mediataiteilija (KuM). CV Anja Helminen, Kuvataiteilija ja mediataiteilija (KuM). KOULUTUS 2006 Videotaiteen erikoistumisopinnot, Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK, Taide ja Viestintä, Tampere 1994-1999 Kuva- ja mediataiteilija,

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä Sari Karttunen ja Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Art

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS

AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2013 AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 AV-ARKKI EDISTÄÄ

Lisätiedot

OPAS PÄÄKAUPUNKISEUDUN ELOKUVATAPAHTUMIIN

OPAS PÄÄKAUPUNKISEUDUN ELOKUVATAPAHTUMIIN OPAS PÄÄKAUPUNKISEUDUN ELOKUVATAPAHTUMIIN KEVÄT 2016 FESTARIKAUSI KÄYNNISTYY Pääkaupunkiseudun elokuvatapahtumat CINEMAJA ry on vaihtoehtoisia elokuvia esittävien festivaalien, klubien ja kulttuurikeskusten

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden Sivu 1 (7) Kyseessä on projektin väliraportti jaksorahoitusraportti loppuraportti PROJEKTIN TUNNISTETIEDOT Projektin nimi Lyhenne Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Diaarinumero Päätösnumero Raportointikauden

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Finnish Science Policy in International Comparison:

Finnish Science Policy in International Comparison: Finnish Science Policy in International Comparison: Havaintoja ja alustavia tuloksia Tutkijatohtori, VTT Antti Pelkonen Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Vertailevan sosiologian

Lisätiedot

AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS

AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2015 AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2015 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2015... 3 AV-ARKKI EDISTÄÄ

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015 Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Ilmatieteen laitos - talo täynnä tarinoita Aihealueemme ihmislähtöisiä, siis jatkuvasti mediaa kiinnostavia

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA 2014 2018 Tanssin Tiedotuskeskuksen strategian vuosille 2014 2018 valmistelu aloitettiin loppuvuodesta 2012. Prosessi saatiin valmiiksi vuoden 2013 lopussa. Osana strategiatyötä

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

Rural Youth Project must be the best thing in the world!

Rural Youth Project must be the best thing in the world! Rural Youth Project must be the best thing in the world! Toteutettiin ajalla 1.8.2012 31.12.2014 Yhteistyökumppaneina: *Järvi - Kuopion seurakunta * Espanjan Leader-ryhmän GAL -Sierra del Jarama + 17 muun

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Vesi ja yhdyskuntien kehitys-seminaari, 17.2.2012, Tampere Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto TkT Riina Liikanen 17.2.2012 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Perustettu v. 2003

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

KIRJAHYRRÄ LASTENKIRJALLISUUSFESTIVAALI 2015

KIRJAHYRRÄ LASTENKIRJALLISUUSFESTIVAALI 2015 KIRJAHYRRÄ LASTENKIRJALLISUUSFESTIVAALI 2015 TOIMINTAKERTOMUS 1 1. TAUSTAA KIRJAHYRRÄ lastenkirjallisuusfestivaali järjestettiin Naantalissa 20. 23.5.2015. Festivaali toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Vuosi 2016 on yhdistyksen yhdestoista toimintavuosi. Pedaali jatkaa Museopedagogien Pohjoismaisen verkoston aktiivisena jäsenenä sekä on vahva vaikuttaja ja asiantuntija erilaisissa

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

INTERGRAPH KÄYTTÄJÄKERHOTOIMINTAA MAAilMANLAAJUISESTI

INTERGRAPH KÄYTTÄJÄKERHOTOIMINTAA MAAilMANLAAJUISESTI . INTERGRAPH KÄYTTÄJÄKERHOTOIMINTAA MAAilMANLAAJUISESTI Marko Juslin Intergraph-käyttäjäkerho lienee yksi aktiivisimmista alallaan. Organisoitunutta käyttäjäkerhotoimintaa on tänään yli kahdessakymmenessä

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

CROWD -hanke. EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto

CROWD -hanke. EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto CROWD -hanke EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto Mikä CROWD? Creating Other Ways of Dissemination Eurooppalainen kirjallisuusverkosto: kirjailijat, kääntäjät,

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Miksi hanke? Työkalu Lisäresurssi Sidos- ja kohderyhmien sitouttaminen Organisaation ja henkilöstön

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

DigiDemo CreaDemo CreMa

DigiDemo CreaDemo CreMa DigiDemo CreaDemo CreMa Tuotantoneuvoja Milla Moilanen Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria tuki on peräisin hyvitysmaksusta, jota peritään

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Katsaus nykysirkuksen kulttuuripoliittiseen asemaan Suomessa Lotta Vaulo

Katsaus nykysirkuksen kulttuuripoliittiseen asemaan Suomessa Lotta Vaulo Tänään 13.00 13.10 Avaussanat Lotta Vaulo, toiminnanjohtaja, Sirkuksen tiedotuskeskus Leena Marsio, aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori, Museovirasto 13.10 13.30 Katsaus nykysirkuksen kulttuuripoliittiseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Sivistyksessä Suomen tulevaisuus KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Millaisia tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Tulevaisuuden tietojen

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät 18.4.2013 Varatoimitusjohtaja Risto Alanko Maailma on muuttunut, muuttuuko Suomen työmarkkinakäytännöt? Taloudet kansainvälistyvät ja yhdentyvät edelleen

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit Ilmastonmuutokseen sopeutuminen sosiaalisena ja yhteiskuntaa läpäisevänä tehtävänä Jukka Noponen ja Juho Saari 22.4.2014 Asiantuntijapaneeli kokoontunut

Lisätiedot

Hakamaan uuden kaavoituksen alla olevan yritysalueen ennakkomarkkinointi aloitettu.

Hakamaan uuden kaavoituksen alla olevan yritysalueen ennakkomarkkinointi aloitettu. Kunnanjohto Sitovat tavoitteet Hallittu ja riittävä väestönkasvu 17 300 asukasta Asukasta/vuosi Alkuvuoden kehityksen perusteella tavoitteesta jäädään. Väestönmuutos tammimaaliskuu -25. Edellytykset vahvalle

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Vuosi 2014 on 1.4.2005 perustetun yhdistyksen yhdeksäs toimintavuosi, jonka aikana valmistaudutaan 10v. juhlavuoteen 2015.

Vuosi 2014 on 1.4.2005 perustetun yhdistyksen yhdeksäs toimintavuosi, jonka aikana valmistaudutaan 10v. juhlavuoteen 2015. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Vuosi 2014 on 1.4.2005 perustetun yhdistyksen yhdeksäs toimintavuosi, jonka aikana valmistaudutaan 10v. juhlavuoteen 2015. Vuoden tärkeimpiä teemoja ovat kansainvälisyys ja erilaisissa

Lisätiedot

eperusteet AMOSAA -työkalu Ammatillinen koulutus Ulla Angervo, OPH

eperusteet AMOSAA -työkalu Ammatillinen koulutus Ulla Angervo, OPH eperusteet AMOSAA -työkalu Ammatillinen koulutus Ulla Angervo, OPH ulla.angervo@oph.fi AMOSAA - työkalu on työkalu opetussuunnitelmien, tutkintokohtaisten toteutussuunnitelmien ja suorituspolkujen kuvaamiseen

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

KAMERASEURA RY, TOIMINTASUUNNITELMA 2016

KAMERASEURA RY, TOIMINTASUUNNITELMA 2016 KAMERASEURA RY, TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kameraseura ry edistää valokuvaharrastusta monipuolisesti ja laadukkaasti ja tarjoaa yhteisöllisen tavan harrastaa valokuvausta sekä kehittää luovuutta. Kameraseura

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA SUOMEN ELOKUVA-ARKISTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005-2007

OPETUSMINISTERIÖN JA SUOMEN ELOKUVA-ARKISTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005-2007 SUOMEN ELOKUVA-ARKISTO Helsinki 8.2.2005 Y:\hallinto\tekstit\Tulossopimus 2005-2007.doc OPETUSMINISTERIÖN JA SUOMEN ELOKUVA-ARKISTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005-2007 Opetusministeriö ja Suomen elokuva-arkisto

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta!

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digiwiki seminaari 13.12.2011 21.11.2011 Elina Anttila museo 2015 Museo 2015 Museoiden yhteishanke, vetäjänä Museovirasto yhteistyössä Valtion taidemuseon

Lisätiedot