AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012."

Transkriptio

1 AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN Sisällysluettelo AV-ARKIN VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMAN LINJAUKSET 2 AV-ARKKI EDISTÄÄ SUOMALAISTA MEDIATAIDETTA 3 TOIMINNAN YDIN: MEDIATAITEEN LEVITYSTYÖ 4 KANSAINVÄLINEN LEVITYSTOIMINTA JA KULTTUURIVIENTI 6 LEVITYSTOIMINTA KOTIMAASSA 6 LEVITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 7 YLEISTOIMINNAN JA KULTTUURIVIENNIN RAHOITUSTILANTEESTA 8 DIGITAALINEN LEVITYSARKISTO JA TIETOKANTARAKENTEET 8 VIESTINTÄ JA TILASTOINTI 9 JÄSENPALVELUT JA TAITEILIJOIDEN ASEMAN EDISTÄMINEN 10 AV-ARKIN TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖKUMPPANIT VUONNA AV-ARKIN VIERAILIJATOIMINTA 12 AV-ARKIN TEOSVÄLITYSTOIMINTA 12 TOIMITILAT 13 AV-ARKIN JÄSENET 13 HALLITUS 13 HENKILÖKUNTA 13 PROJEKTIT JA HANKKEET VUONNA

2 AV-arkin vuoden 2013 toimintasuunnitelman linjaukset Vuonna 2012 AV-arkissa käytiin läpi strategiaprosessi Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys DIGES:in johdolla. Strategiaprosessissa sidosryhmiä ja jäsenistöä kuunneltiin laajasti ja AV-arkin arvoja sekä päämääriä linjattiin tulevien vuosien tueksi. Kehittämistyön myötä AV-arkin levitystoiminta on puhjennut kukkaan, levitystoiminnan tulokset ovat parantuneet vuosi vuodelta. On selvää, että toimiakseen kysyntää vastaavalla tasolla AV-arkki tarvitsee vähintään kolme kokopäiväistä työntekijää myös tulevina vuosina. Taloudellisena haasteena tulevina vuosina on yleistoimintaan (TKT/TAIKE, OKM, KULKE) ja kulttuurivientiin (edellisten lisäksi AVEK) myönnettyjen avustusten riittämättömyys verrattuna toiminnan laajuuteen. Tallennuskorvausmaksujen vähenemisestä johtuva AVEKin huonontunut tilanne tulee lähivuosina vaikuttamaan dramaattisesti AV-arkin resursseihin ja mediataiteen kenttään kokonaisuudessaan. Samoin Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevat talousnäkymät heikentävät tilannetta entisestään lähivuosina. Tähän AV-arkki etsii ratkaisua hakemalla aktiivisesti synergioita muiden kulttuurialan toimijoiden kanssa sekä kehittämällä omaa toimintansa aktiivisesti. Kentän sisällä rakennetaan yhteisöllisyyttä luomalla mm. uudenlainen verkkopalvelu keskustelua ja vertaistukea varten. AV-arkki on kehittyvä organisaatio, joka hakee uusia toimintaväyliä, tapoja ja kumppanuuksia missionsa toteuttamiseksi. AV-arkki palvelee kaikkia asiakasryhmiään entistä paremmin vuonna Tämä toteutetaan erityisesti sähköistä viestintää parantamalla sekä palveluja muotoilemalla. Painotuksena AV-arkin vuoden 2013 toiminnassa on mediataiteen promotoinnin lisääminen erityisesti museo- ja galleriasektorille. Vuonna 2013 AV-arkki toteuttaa kulttuurivientiin liittyviä hankkeita myös taidemessukontekstissa, painottaen uusien toimintamallien luomista sekä verkostoitumista. Mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnille tarvitaan Suomessa myös pysyvä ratkaisu. Tämän syntymiseen AV-arkki pyrkii vaikuttamaan yhdessä Kuvataiteen keskusarkiston kanssa. AV-arkissa on edellisten vuosien aikana tehty laajoja kehittämishankkeita verkkopalvelun ja tietokantojen uudistamiseksi. Vuonna 2013 nämä uudet sovellukset viimeistellään sekä niiden avulla AV-arkin levitysarkiston tarjontaa monipuolistetaan vastaamaan jäsenistön mediataidetuotannon monimuotoisuutta. AV-arkki on taiteilijajärjestö, jonka toiminnan ydin on jäsentaiteilijoiden palveleminen sekä heidän tuotantonsa promotointi. Jäsentaiteilijoiden keskuuteen rakennetaan myös yhteisöllisyyttä, esimerkiksi luomalla AV-arkin verkkopalveluun keskustelufoorumi jäsentaiteilijoita varten. AV-arkki jatkaa media- ja taidekasvatukseen suunnattujen opetusmateriaalien sekä verkkopalvelun tuottamista voimauttaen nuoria. Kasvavan oppilaitoslevityksen ja yleisötyön kautta lisätä lasten ja nuorten visuaalista lukutaitoa sekä kriittistä ymmärrystä mediasta. Samalla AV-arkki luo taideopettajille uudenlaisia, eturivin mediataiteilijoiden teoksia hyödyntäviä, työvälineitä. AV-arkin toiminta on virtaviivaista. Yhdistyksen kaikki toiminnot tukevat organisaation tehtävää: suomalaisen mediataiteen jakelua, promotointia, levittämistä ja edistämistä. Hankkeet ja projektit rakennetaan organisaation yleistoimintaa tukeviksi. Hankkeiden tarkoitus on tuottaa uudenlaisia toimintamalleja ja lisäarvoja yhdistyksen yleistoiminnalle. Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman kulttuuripoliittisissa painopisteissä ovat kulttuuriviennin ja luovien alojen markkinointiosaamisen edistäminen. Lisäksi kulttuurin tukea painotetaan hallitusohjelmassa taiteen ja kulttuurin tehokkaaseen levittämiseen. AV-arkki, suomalaisen mediataiteen levityskeskus, hoitaa tehokkaasti juuri näitä tehtäviä. AV-arkin toiminta edistää taiteilijoiden työllistymistä omalla alallaan sekä omalta osaltaan parantaa taiteilijoiden ansaintalogiikkaa. 2

3 AV-ARKKI EDISTÄÄ SUOMALAISTA MEDIATAIDETTA AV-arkki eli Suomalaisen mediataiteen levityskeskus perustettiin vuonna Se syntyi taiteilijoiden tarpeesta saada teoksilleen näkyvyyttä ja edistää mediataiteen asemaa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Yhdistyksen tehtäväksi määriteltiin jo tuolloin audiovisuaalisen taiteen levitys ja arkistointi. AV-arkki on tehnyt uraauurtavaa työtä suomalaisen mediataiteen levittäjänä jo yli 23 vuoden ajan. Näiden vuosikymmenien aikana video- ja mediataide on vähitellen vakiinnuttanut asemansa suomalaisen taiteen kentällä. Myös suuri osa kansainvälistä huomiota saaneista taiteilijoistamme on nykyisin juuri mediataiteilijoita. AV-arkki levittää, jakelee ja markkinoi jäsentensä mediataidetta sekä hoitaa mediataiteen pitkäaikaisarkistointia yhteistyössä Kuvataiteen keskusarkiston mediataiteen arkistointiprojektin kanssa. AV-arkki ajaa jäsentensä etuja ja edistää mediataiteen sekä -kulttuurin asemaa yleisesti. Yhdistyksen toimialueeseen kuuluu myös media- ja taidekasvatuskasvatustyö. Kulttuurivientiorganisaationa AV-arkki levittää ja promotoi suomalaista mediataidetta erityisesti Suomen ulkopuolella, mutta tekee levitystyötä laajalti myös kotimaassa. Festivaalien, museoiden, näyttelyiden ja tapahtumien lisäksi yhdistys levittää mediataidetta media- ja taidekasvatustustarkoituksiin. AV-arkki tarjoaa yksittäisten taiteilijoiden teoksia ja kuratoituja kokonaisuuksia erilaisiin tapahtumiin sekä asiantuntemusta yhteistyöprojekteihin. Lisäksi AV-arkki järjestää suomalaisen ja kansainvälisen mediataiteen näyttelyitä ja näytöksiä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. AV-arkin levitysarkisto on avoinna kaikille mediataiteesta kiinnostuneille sekä yhdistyksen toimitiloissa Kaapelitehtaalla että verkkopalvelussa. AV-arkin toimitilat sijaitsevat Kaapelitehtaalla, FRAMEn ja Helsingin kansainvälisen taiteilijaresidenssin HIAPin naapurissa. Näin Kaapelitehtaalle on muodostunut Suomen visuaalisen kulttuurin viennin keskus. Yhdistyksen toimitiloissa on mediataiteen katselupiste ja siellä voi myös tutustua jäsentaiteilijoiden portfolioihin. AV-arkin levitysarkisto on avoinna kaikille mediataiteesta kiinnostuneille sekä yhdistyksen toimitiloissa että verkkopalvelussa. AV-arkki on jäsenmäärältään ja toimintansa laajuudelta suurin mediataidealan järjestö Suomessa. Yhdistyksen tekemä promootiotyö tukee suomalaista visuaalista kulttuuria myös mediataiteen kenttää laajemmalta alueelta, koska AV-arkin jäsenet työskentelevät taiteilijoina monialaisesti. AV-arkki ry:n säännöt löytyvät osoitteesta: 3

4 TOIMINNAN YDIN: MEDIATAITEEN LEVITYSTYÖ AV-arkki levittää, promotoi ja jakelee jäsentaiteilijoidensa teoksia demokraattisesti ja läpinäkyvin toimintamallein. Teoksia tarjotaan vuosittain noin kahdensadan eri puolilla maailmaa järjestettävän tapahtuman ohjelmistoon. AVarkki toimittaa tapahtumien järjestäjille teoskokonaisuuksia esikatselua varten, joista kuraattorit ja ohjelmistojen suunnittelijat poimivat omat valintansa. Yhdistyksen laajaalainen levitystoiminta mahdollistaa uusien teosten ja tekijöiden esiinnousun kansainvälisellä festivaali- ja taidekentällä. AV-arkki promotoi suomalaista mediataidetta tehokkaasti myös uudistetun verkkopalvelunsa avulla. Kotimaassa AV-arkki levittää mediataidetta erilaisten festivaalien, museoiden, näyttelyiden ja tapahtumien lisäksi myös mediakasvatus- ja taidekasvatustarkoituksiin. Yhdistyksen levitysarkisto mahdollistaa myös vanhempiin teoksiin tutustumisen ja palvelee erityisesti tutkijoiden tarpeita. AV-arkin arkistointi- ja jakeluprosessin tarkempi kuvaus löytyy AVarkin verkkopalvelun jäsenille suunnatulta alueelta. Vain harvoilla suomalaisilla mediataiteilijoilla on tuotantoyhtiö, levittäjä tai galleristi, joka kykenee hoitamaan heidän teostensa promotointia ja jakelua. Siksi AV-arkki on tärkeä tuki suurelle osalle taiteilijoista. Menestyäkseen suomalainen mediataide tarvitsee ajanmukaisen ja toimivan jakelukanavan. AV-arkin levitystoiminta kasvaa jatkuvasti, mikä merkitsee myös työmäärän kasvua. Jotta suomalaisen mediataiteen jakelu pystytään hoitamaan asianmukaisesti, AV-arkki tarvitsee tulevina vuosina vähintään kolme täysipäiväistä ja jatkuvassa työsuhteessa olevaa työntekijää. AV-arkki käy Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa neuvotteluja, joiden tavoitteena on saattaa AV-arkin yleistoiminnan rahoitus suomalaisen mediataiteen kysyntää vastaavalle tasolle. AV-arkin kansainvälinen levitystoiminta on hyvin tuloksellista kulttuurivientiä. Vuosien aikana AV-arkki on levittänyt suomalaista mediataidetta 62:een eri maahan. Vuosittain esitettyjen eri teosten määrä kasvoi viimeisen viiden vuoden ( ) aikana 74 % (158 teoksesta 275 teokseen). Pidemmällä aikavälillä kasvu on ollut vielä suurempaa: vuoden 2000 aikana AV-arkki esitti 99 eri teosta, joten yhdentoista vuoden aikana esitettyjen teosten määrä/vuosi kasvoi huimat 170%. 4

5 Viimeisen kolmen toimintavuoden aikana eli vuosina kansainvälisten esityspaikkojen määrä vuosittaisessa levityksessä kasvoi 46% ja kohdemaiden määrä 52%. AV-arkin levitystoiminta lähti selkeään kasvuun, kun levityskoordinaattorin työsuhde muuttui täysipäiväiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän hankerahoituksen turvin syksyllä Levityskoordinaattorin jatkuva ja kokoaikainen työsuhde mahdollisti kansainvälisen levitystoiminnan suunnitelmallisen kehittämistyön ja luottamuksellisten suhteiden luomisen kansainvälisiin tapahtumajärjestäjiin, mikä näkyi nopeasti levitystoiminnan parantuneina tuloksina. Vuonna 2011 Jäsentaiteilijoiden teoksia esitettiin yhteensä 770 kertaa AV-arkin levitystoiminnan ansiosta. AV-arkki levitti yhteensä 119 eri taiteilijan teoksia, joka on noin 68% jäsenten kokonaismäärästä. AV-arkki levitti yhteensä 275:tä eri teosta ulkomailla näistä teoksista esitettiin yhteensä 111 kappaletta. Levitettyjen teosten kansainvälisyysaste oli siis 40%. Tarkemmat tiedot vuoden 2011 levitystoiminnasta löytyvät toimintakertomuksesta: Vuoden 2011 levitysluettelo on ladattavissa kokonaisuudessaan linkistä: AV-arkin kansainvälisen levitystoiminnan tulokset vuodelle 2012 ovat parantuneet edelliseen vuoteen verrattuna, esityskertojen ja kilpailusarjoihin sijoittuneiden teosten määrät ovat kasvussa mennessä yksittäisiä teoksia on AV-arkin levitystoiminnan tuloksena valittu 63 kertaa festivaalien kilpailusarjaoihin, joista 52 kertaa oli ulkomailla. Koko toimintavuoden 2011 aikana kilpailusarjoihin sijoittumisten kokonaismäärä oli 66 kertaa, joista ulkomailla 57 kertaa. Voimme siis todeta toiminnan tehostuneen huomattavasti, koska levitysluvut ovat kasvaneet. AV-arkki on tehostanut sekä jakeluprosesseja että työvälineitä ja alkuvuodesta 2012 yhdistys on lisäksi luonut uudenlaisen, esikuratoidun jakelumallin, joka on suunnattu erityisesti kansainväliseen festivaalilevitystoimintaan. Osana uutta jakelumallia AV-arkki tuottaa esikatselu DVD-katalogin, jota päivitetään puolen vuoden välein. Kyseessä on viimeistelty painotuote, joka toimii valmiina promootiomateriaalina ja säästää huomattavasti henkilökunnan työaikaa. Tähän valmiiseen runkoon liitetään AV-arkin toimistolla kunkin tapahtuman valintakriteereihin sopivia teoksia tarpeen vaatiessa. Lisätiedot: On huomattava, että AV-arkin levitystoiminta tuottaa tuloksia myös pidemmällä aikavälillä. Vaikka teos ei tulisikaan heti valituksi tietyn tapahtuman ohjelmistoon, on sitä koskeva promootiomateriaali kuraattorien saatavilla tapahtuman market-osiossa ja festivaalin esikatseluarkistossa. AV-arkin tekemän promootiotyön tulokset voivatkin konkretisoitua taiteilijalle vasta jonkin ajan kuluttua. AV-arkki kehittää jatkuvasti levitystoiminnan prosesseja ja tähtää erityisesti laadukkaisiin esityskertoihin ja ensiiltoihin. Esimerkiksi Rotterdamin elokuvajuhlien ohjelmistossa esitettiin vuonna 2012 viisi teosta viideltä eri taiteilijalta, joka on AV-arkin kaltaiselle levittäjälle suuri saavutus. AV-arkin levitystoiminnan tuloksiin vaikuttaa myös paljon vuosittain levitykseen tulevien teosten luonne. Esimerkiksi Niina Suomisen teos A Finnish Fable 2011 on ollut festivaalikentällä hyvin suosittu teos ja se saa edelleen näkyvyyttä yhdistyksen festivaalijakelun kautta. Merkittävimpien kansainvälisten festivaalien ohjelmistoihin tarjotaan useita satoja, jopa tuhansia, teoksia ympäri maailmaa. Jo kansainvälisen tapahtuman kilpailusarjaan nouseminen on suuri saavutus taiteilijalle. Yhden 5

6 merkittävän festivaalin kilpailusarjaan valittu teos saa yleensä huomiota ja kutsuja myös muiden tapahtumien juryilta laadukkaat esityskerrat siis poikivat lisää esityskertoja. Vuonna 2012 levitystoiminnan kehitystyön painopisteitä ovat: Museo- ja gallerialevityksen kehittäminen erityisesti viestinnällisin keinoin Oppilaitoslevityksen tehostaminen, tässä apuna media- ja taidekasvatushankkeet AV-arkin levitysarkiston ja verkkopalvelun tarjonnan lisääminen vastaamaan jäsentaiteilijoiden koko tuotannon kirjoa. Uusi verkkopalvelu ja tietokanta mahdollistavat myös esimerkiksi installaatioiden, ääni- ja verkkoteosten sekä VJ- ja muiden live-esitysten promotoinnin entistä paremmin. Päämääränä on, että AVarkin verkkopalvelu tarjoaisi kokonaiskuvan mediataiteen kenttään kuuluvien teosten kirjosta. KANSAINVÄLINEN LEVITYSTOIMINTA JA KULTTUURIVIENTI AV-arkki pyrkii lisäämään mediataiteen vientiä tuntuvasti ja yhdistyksen tavoitteena on kasvattaa kansainvälisen levityksen prosenttiosuutta tulevina vuosina. Tarkoitus ei ole supistaa kotimaan levitystä, vaan lisätä vientitoimintaa. Pääasialliset keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat: Vientirahoitusten mahdollistamat promootiomatkat ja niiden avulla syntyvät sekä ylläpidettävät kontaktit ja verkostot. AV-arkin levitystoiminnan prosessien ja välineiden kehittäminen, palvelujen jatkuva muotoilu ja muiden kansainvälisten levitysarkistojen toimintamallien vertailuanalyysi. Viestinnän kehittäminen ja verkkopalvelun sekä verkossa tapahtuvan levitystoiminnan tehostaminen entisestään. Yhteistyösopimukset kansainvälisten ja kotimaisten toimijoiden kanssa, erityispainotuksena synergia muiden kulttuurivientiorganisaatioiden kanssa (Kulttuuriviennin tukiverkko, lähetystöt, kulttuuri-instituutit, tiedotuskeskukset). LEVITYSTOIMINTA KOTIMAASSA Omien tapahtumien järjestämisen sijasta AV-arkki tarjoaa sisältöjä eri toimijoille sekä kotimaassa että ulkomailla. Tässä AV-arkki on parhaimmillaan. Järjestön työn tuloksena kotimaassakin tapahtuu vuosittain satoja mediataiteen esityskertoja museoissa, festivaaleilla, oppilaitoksissa ja erilaisissa tapahtumissa. AV-arkin pääyhteistyökumppani kotimaassa on jo usean vuoden ajan ollut Tampereen elokuvajuhlat. Vuonna 2013 yhteistyötä Tampereen elokuvajuhlien kanssa jatketaan. AV-arkki tuottaa Tampereen elokuvajuhlien ohjelmistoon esityssarjan sekä näyttelyn Galleria Rajatilaan. Tampereen elokuvajuhlat on viime vuosina laajentanut toimintaansa visuaalisen taiteen suuntaan järjestämällä näyttelyitä yhteistyössä Tampereen nykytaiteen museon kanssa. AV-arkki tekee yhteistyötä Tampereen elokuvajuhlien kanssa myös näiden näyttelyiden osalta. AV-arkin levitystoiminta kotimaisiin museoihin tehostuu vuosi vuodelta. AV-arkin uudistunut verkkopalvelu on erinomainen työväline mediataiteen kuratointiin myös kotimaassa ja poikii AV-arkille esityskopioiden vuokrauspyyntöjä viikoittain. Vuonna 2013 yhteydenpitoa kotimaisiin museoihin, oppilaitoksiin sekä kuvataideopettajiin tullaan tehostamaan entisestään viestintästrategian mukaisesti. Kotimaisia toimijoita lähestytään AV-arkin uutiskirjein, katalogein, julkaisusarjatarjouksin sekä opetukseen soveltuvin kokonaisuuksin. 6

7 Toimintavuonna 2013 jatketaan oppilaitoslevityksen kehittämistä media- ja taidekasvatushankkeen puitteissa. (Lisää kohdassa: Projektit > Mediataide kasvattaa!). Vuosina AV-arkin merkittävimpiä kotimaisia yhteystyökumppaneita ja asiakkaita olivat mm. Tampereen elokuvajuhlat, Oulun musiikkivideofestivaali, Wäinö Aaltosen museo, Reikäreuna elokuvafestivaali, Arktisen upeeta -elokuvafestivaali, PERVO!PERVO!PERVO! -festivaalit, Kinos-elokuvafestivaalit, Kajaanin taidemuseo, Kuopion Taidemuseo, Valtion taidemuseo ja Nordisk Panorama. LEVITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ AV-arkki tekee tehokasta yhteistyötä useiden Helsingin kulttuuritapahtumien ja festivaalien kanssa ja tuottaa merkittävässä määrin sisältöä paikalliselle kulttuurikentälle. Vuonna 2013 Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle suuntautuvaa levitystyötä syvennetään entisestään. HSL:n Kulttuuriratikka vie mediataidetta AV-arkin arkistoista kaupunkitilaan kaikkien helsinkiläisten ulottuville. AV-arkki tuottaa Kulttuuriratikkaan kuukausittain vaihtuvan, temaattisen mediataidekoosteen. Vuonna 2010 alkanut yhteistyö Kulttuuriratikan kanssa jatkuu edelleen (alustavien neuvottelujen mukaan). Myös vuonna 2011 aloitettua yhteistyötä Elokuvakontakti ry:n / Helsingin lyhytelokuvafestivaalin kanssa kehitetään edelleen. Lisäksi AV-arkilla on Forum Box gallerian kanssa yhteistyössä toteutettu pysyvä mediataiteen esittämiseen tarkoitettu tila Mediaboxi, jossa AV-arkin jäsentaiteilijat voivat esittää teoksiaan ilman kustannuksia. Vuonna 2012 yhteistyökonseptia Forum Box:in kanssa kehitetään tapahtumalliseen suuntaan. Osana Mediataide kasvattaa! -mediakasvatushanketta AV-arkki tarjoaa tuottamaansa mediakasvatukseen tarkoitettua opetusmateriaalia ilmaiseksi Helsingin alueella toimivien kuvataideopettajien käyttöön vuosina Opetusmateriaali on suunniteltu ala- ja yläasteikäisten oppilaiden medialukutaidon kehittämiseen. Opetusmateriaalin jakelu toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin opetusviraston mediakeskuksen ja Elokuvakontaktin kanssa. Näin AV-arkki kohdistaa kulttuuripalveluitaan helsinkiläisille lapsille ja nuorille (Lisää kohdassa: Projektit > Mediataide kasvattaa!). AV-arkin jäsenistössä on yhteensä 177 taiteilijaa, joista 111 asuu Helsingissä. Helsingissä asuvien taiteilijoiden osuus koko jäsenmäärästä on 62%. AV-arkki jatkaa neuvotteluja Helsingin kulttuurikeskuksen kanssa, jotta kaupungin järjestöavustuksen määrää nostettaisiin vastaamaan: AV-arkin helsinkiläisille taiteilijoille tekemän promootiotyön ja kansainvälisen verkostoitumisen sekä näkyvyyden määrää. AV-arkin pääkaupungin museoille, tapahtumille ja oppilaitoksille vuosittain tuottaman sisällön määrää. Helsingin kaupungin kulttuuristrategia panostaa sisältöihin, ei seiniin. AV-arkki rikastuttaa merkittävästi helsinkiläisten festivaalien tarjontaa tuoreilla mediataideohjelmistoilla. Av-arkin toimitilat Kaapelitehtaalle ja AV-arkin toiminnan linkittyminen Kaapelille sekä verkossa että maailmalla tuo Helsingille paljon kansainvälistä näkyvyyttä. AV-arkin helsinkiläisessä yhteistyöverkostossa ja esityspaikoissa on vuonna mukana mm.: FLUX-festivaali, Elokuvaklubi Kino Kaiku, Kulttuuriratikka, Forum Box / Mediaboxi, Vinokino, Helsingin lyhytelokuvajuhlat, AAVE festivaali, Animatrics, Cartes Espoon taide- ja tietotekniikkakeskus, Valtion 7

8 taideteostoimikunta, Forum Box, Kuvataideakatemia, Aalto-yliopisto, Korjaamo, Pikseliähky-festivaali, HOK- Elanto / Sokoksen mediaseinä, FLOW festivaali / Future Shorts. Lisäksi pääkaupunkiseudun taidemuseot, kuten Valokuvataiteen museo ja Kiasma, ovat AV-arkin kanta-asiakkaita ja vuokraavat teoksia näyttelyihinsä ja tapahtumiinsa. YLEISTOIMINNAN ja KULTTUURIVIENNIN RAHOITUSTILANTEESTA Mediataiteen kysyntä on viime vuosina ollut hyvin laajaa. Kaikkia kustannuksia, jotka selkeästi kuuluisivat AVarkin yleistoiminnan ja kulttuuriviennin piiriin (vakituisen henkilökunnan kustannukset, toimitilan vuokra, rajalliset laitehankinnat, toimistokulut, pakolliset verkostoitumismatkat ) ei ole pystytty kattamaan tähän tarkoitukseen myönnetyillä avustuksilla ja omavarainhankinnan tuotoilla, vaan tässä on ollut viimeisten vuosien aikana noin euron vajaus. AV-arkin yleistoiminnan rahoittajat ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen keskustoimikunta ja Helsingin Kulttuurikeskus. Kulttuuriviennin rahoittaa edellisten lisäksi AVEK. Uutena uhkakuvana on AVEKin rahoitustilanteen kentälle aiheuttama dramaattisen lamaannuttava vaikutus. AVEKin tuet AV-arkille ovat laskeneet 50% kahden viime vuoden aikana, minkä seurauksena yleistoiminnan ja kansainvälisen levityksen rahoituksen vajaus on kasvanut merkittävästi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Oheinen AV-arkin yleistoiminnan ja kulttuuriviennin talousarvio vuodelle 2013 on rakennettu niin, että vakituisen henkilökunnan kustannukset on osoitettu kokonaan OKM:n, Taiteen keskustoimikunnan, Helsingin kaupungin sekä AVEKin avustuksiin (lisää kohdassa: Talousarvio 2013 > Yleistoiminnan /kustannuspaikka 5 ja kulttuuriviennin /kustannuspaikka 8 talousarviot). Vakituisen henkilökunnan kustannukset pyritään vuonna 2013 sovittamaan yleistoimintaan ja kulttuurivientiin myönnettyhin avustuksiin (kustannuspaikat 5 ja 8), jotta projektiavustuksilla saataisiin palkattua mahdollisimman paljon lisätyövoimaa toiminnan tehostamiseen. Jos AV-arkille myönnetyt yleistoiminnan ja kulttuuriviennin avustukset jäävät kuitenkin talousarviota pienemmiksi, niin vakituinen henkilökunta työskentelee tarvittaessa kaikissa hankkeissa ja heidän palkkakustannuksia osoitetaan näin ollen kaikille kustannuspaikoille. DIGITAALINEN LEVITYSARKISTO JA TIETOKANTARAKENTEET Lokakuun 2012 lopussa AV-arkin levitysarkistossa oli yhteensä 1530 mediataideteosta. AV-arkin levitysarkisto on täysin digitaalinen. Kaikkien teosten tiedot, metadata, still-kuvat ja levityssopimukset on indeksoitu AV-arkin selainpohjaiseen teostietokantaan ja verkkopalveluun. Noin % AV-arkin levitystoiminnasta (esikatselulevitys, laskutus, teostietojen ja esityskopioiden toimittaminen) tapahtuu täysin digitaalisesti verkkoympäristössä. Arviomme mukaan digitaalisen levitystoiminnan määrä tulee kasvamaan räjähdysmäisesti lähivuosina eikä teoksia enää tulla juurikaan toimittamaan fyysisinä nauha- ja filmikopioina. Tämä nopeuttaa toimintaa ja vähentää kuljetuskustannuksia, mutta lisää samalla paineita laite- ja ohjelmistokannan uudistamissyklin suhteen. AV-arkki toimii yhteistyössä Kuvataiteen keskusarkiston mediataiteen arkistointiprojektin kanssa mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin osalta. Kuvataiteen keskusarkisto on monipuolinen kuvataiteen tietokeskus, joka kerää ja tallentaa kokoelmiinsa erityisesti suomalaiseen kuvataiteeseen liittyviä aineistoja. Kuvataiteen keskusarkisto on osa valtion taidemuseota. AV-arkki toimittaa uudet teokset pitkäaikaisarkistointiin KKA:lle taiteilijoiden puolesta. Mediataiteen levityksen ja viennin lisäksi AV-arkki kantaa vastuuta myös taidemuodon säilyvyydestä. 8

9 AV-arkin arkisto kasvaa vuosittain noin uudella teoksella, joiden osalta digitaalinen tallentaminen ja arkistointi jatkuu edelleen. Teosten konvertointi eri formaatteihin (master, esityskopiot, verkkovideot jne.), indeksoiminen tietokantaan sekä siirtäminen verkkopalveluun edesauttaa merkittävästi teosten promotointia. AVarkissa on sekä tekniset resurssit että tietotaito tuottaa itse kaikki esityskopiot ja tiedostot asiakkaiden tarvitsemissa formaateissa. Oman edit-yksikön, arkistopalvelimen ja levitysarkiston ylläpitäminen on AV-arkin toiminnan tekninen edellytys. Taiteilijoiden tuottama materiaali ei välttämättä vastaa yleisiä lähetysstandardeja ja on usein teknisesti monimuotoista. Mediataiteen käsittelemiseen tarvitaan ymmärrystä ja tarkkuutta. Omat tekniset fasiliteetit mahdollistavat esityskopioiden valmistamisen ja toimittamisen myös alihankintaa edullisemmin ja nopeammin. AV-teknologia vanhenee nopeasti. Koko laitekanta ja ohjelmistot täytyy uusia 3-4 vuoden sykleissä. Edellisen kerran AV-arkin editin tekninen toimintaympäristö uusittiin kokonaisuudessaan vuonna 2009 Suomen Kulttuurirahaston myöntämän avustuksen turvin. AV-arkki tulee lähitulevaisuudessa hakemaan avustuksia editin uusimiseen. VIESTINTÄ JA TILASTOINTI Mediataidetta voi levittää myös viestinnällisin keinoin, esimerkiksi uutisoimalla museokentälle uusista levitykseen tulleista teoksista, jotka ovat esikatseltavissa AV-arkin verkkopalvelussa. Paras merkki levitystyön onnistumisesta on jäsentaiteilijoiden teosten menestyminen festivaaleilla ja näyttelyissä. AV-arkille on luotu viestintästrategia, jonka mukaisesti yhdistyksen verkkopalvelu uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna Uudistunut online-levitysarkisto tehostaa AV-arkin viestintää ja suomalaisen mediataiteen kansainvälistä näkyvyyttä. Lisäksi ajanmukainen verkkopalvelu nopeuttaa teosten esikatselua ja yhteydenpitoa kansainvälisiin asiakkaisiin. Verkkopalvelun kävijämäärät ovat kasvaneet merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Alla tilastollista vertailua verkkopalvelun kävijämääristä vuosina 2011 ja 2012: Muutos Käyntien kokonaismäärä kasvua 62 % Yksilöidyt kävijät kasvua 116 % Uusia käyntejä 47,84 % 64,81 % +kasvua 35 % (Lähde: Google Analytics. Kyseinen seurantapalvelu näyttää huomattavasti pienempiä kävijöiden osumalukuja kuin hosting-palvelujen seurantaohjelmat. Analytics:iä pidetään kuitenkin luotettavampana kuin hosting-palvelujen omia, vaihtelevia kävijälaskureita. Lisäksi se on serveristä riippumaton seurantajärjestelmä.) Hyvin järjestetty ja helposti hyödynnettävissä oleva tieto on organisaation tärkein pääoma. Tallennettu ja indeksoitu tieto tekee organisaatiosta ketterän. AV-arkissa tieto on organisaation yhteistä omaisuutta: koko henkilökunta työskentelee yhteiseltä palvelimelta ja kaikilla on tasavertainen pääsy tiedostoihin. Päällekkäistä työtä vältetään ja tietokantoja ja prosesseja kehitetään niin, että samat tiedot tarvitsee syöttää vain yhteen paikkaan. Tietokantojen kehittämistyö tukee pitkäaikaisarkistoinnin ja verkkopalvelun lisäksi AV-arkin viestintää, levitystoimintaa ja tilastointia sekä ehkäisee päällekkäistä työtä niin AV-arkin sisällä kuin yhteistyössä 9

10 esimerkiksi Kuvataiteen keskusarkiston kanssa. AV-arkki tiedottaa suomalaisesta mediataiteesta, edistää alan kansainvälistymistä ja hoitaa mediataiteen tilastointia. Vuonna 2013 näiden toiminnan painopisteiden kehittämiseen panostetaan entistä enemmän. Vuonna 2012 AV-arkki siirtyi selainpohjaisen Gruppo-kontaktitietotyökalun käyttäjäksi (http://www.gruppo.fi/). Gruppoon siirtyminen mahdollistaa esimerkiksi kohdennetun uutiskirjeviestinnän eri kontaktiryhmille (esim. jäsenet, kotimaan museot ja galleriat, opettajat, KV-festivaalit ja museot jne). Myös useat muut suomalaiset kulttuurivientiorganisaatiot (mm. Music Finland, FRAME, FILI, Tanssin tiedotuskeskus, osa kulttuuri-instituuteista) käyttävät Gruppoa. Vuosina toteutetun OKM:n rahoittaman tietokantojen kehityshankkeen myötä AVarkki sai Kuvataiteen keskusarkiston kanssa yhtenevän selainpohjaisen teostietokannan. Vuonna 2012 teostietokannan ja Gruppon välille rakennettiin sillaksi AV-arkin oma tilastointisovellus Avokaado, jonka avulla AV-arkki hallinnoi levitystoiminnan tilastointia, esityskorvausten laskutusta ja rojaltien maksatuksia jäsentaiteilijoille. Kun levitystoiminnan tilastointi on kytketty suoraan teostietokantaan ja teos- ja yhteystiedot päivittyvät kontaktirekisteriin osana tilastointityötä, samaa tietoa ei tarvitse syöttää useaan eri paikkaan. AV-arkin ja Gruppo Softwaren tekemä monivuotinen kehitystyö hyödyntää myös laajemmin koko kenttää: Elokuvakontakti ry on jo päättänyt ottaa AV-arkin kanssa yhtenevät tietokantarakenteet käyttöönsä tulevana vuonna. Tilastointisovellus on helposti muunnettavissa myös muiden visuaalisen kulttuurin tilastointia tekevien tahojen (esim. FRAME) käyttöön. JÄSENPALVELUT JA TAITEILIJOIDEN ASEMAN EDISTÄMINEN AV-arkki tarjoaa jäsenilleen erinomaiset edut mediataiteen levitysohjelmansa kautta. Jäsenmaksun hinnalla (40 vuonna 2012) taiteilija saa teoksensa AV-arkin verkkopalveluun ja levitysohjelmaan. AV-arkki tarjoaa jäsenilleen neuvontaa mm. sopimus-, tekijänoikeus- ja teosmyyntikysymyksissä sekä tiedottaa jäsenten näyttelyistä, tapahtumista ja palkinnoista omien kanaviensa kautta. Jäsenille tarjotaan myös hyvin edullisia edit-palveluita. AVarkki kerää esityskorvauksia mediataideteosten esittämisestä: esityskorvaushinnasto ja teosten vuokraamista koskeva ohjeistus löytyy AV-arkin verkkopalvelusta. 60% kerätyistä esityskorvauksista maksetaan rojalteina taiteilijoille ja loppuosalla katetaan osa AV-arkin teknisistä kuluista. AV-arkki kouluttaa mediataidetta esittäviä tahoja esityskorvausten merkityksestä. Taiteilijalla on oikeus saada korvaus teostensa esittämisestä. AV-ARKIN TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖKUMPPANIT VUONNA 2013 ELOKUVAKONTAKTIN kanssa AV-arkki tekee yhteistyötä mediakasvatushankkeiden ja HLEF-festivaalin ohjelmistojen osalta. Elokuvakontakti ottaa vuonna 2013 käyttöönsä AV-arkin ja Gruppo Softwaren luoman teos- ja levitystietokannan sekä kontaktityökalun, joka soveltuu myös Elokuvakontaktin tarpeisiin. FORUM BOX avasi yhteistyössä AV-arkin kanssa tammikuussa 2012 uuden näyttelytilan nimeltä Mediaboxi, joka mahdollistaa erilaiset projisoinnit ja pienimuotoiset videoinstalloinnit. Kymmenen AV-arkin jäsentaiteilijan teos sai ensi-esityksenä Mediaboxissa vuonna AV-arkin yhteistyö Forum Boxin kanssa jatkuu vuonna 2013 ja toimintaa kehitetään tapahtumalliseen suuntaan. FRAME-säätiö sijaitsee AV-arkin naapurissa Kaapelitehtaalla. FRAMEn kanssa tehdään yhteistyötä toimialan ja taiteilijoiden aseman kehittämiseksi. Erityisesti viestintään ja tilastointiin liittyvää yhteistyötä rakennetaan koko vuoden 2013 ajan. 10

11 KUVATAITEEN KESKUSARKISTON kanssa jatketaan edelleen jo vuosia käynnissä ollutta, projektirahoituksella toteutettavaa mediataiteen pitkäaikaisarkistointia. Valtion taidemuseon säätiöittämisprosessin myötä on hyvin tärkeää, että taidemuodon pitkäaikaisarkistointi ratkaistaan pysyvästi ja järkevästi. Tätä asiaa AV-arkki edistää yhdessä Kuvataiteen keskusarkiston kanssa. Mediataiteen arkistoinnista Kuvataiteen keskusarkistossa vastaa Perttu Rastas. KUVASTO ry:n kanssa AV-arkki tekee yhteistyötä esityskorvaus- sekä tekijänoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. AV-arkki ja Kuvasto tukevat toisiaan myös viestinnällisesti. MOVING IMAGE on media- ja videotaiteen esittämiseen erikoistuneet taidemessut, jotka tapahtuvat maaliskuussa New Yorkissa yhteistyössä Armory Show:n kanssa. Lokakuussa Moving Image siirtyy Lontooseen, jossa tapahtuma järjestetään yhtä aikaa Frieze messujen kanssa. AV-arkki tekee yhteistyötä Moving Image:n kanssa vuonna 2013 ja osallistuu alkuvuodesta 2013 New Yorkin tapahtumaan ja mahdollisesti loppuvuodesta myös Lontoon tapahtumaan. Yhteistyön päämääränä on suomalaisten mediataiteilijoiden näkyvyyden sekä verkostoitumisen lisääminen kansainvälisessä museo- ja galleriakontekstissa. MUU ry:n kanssa AV-arkki kehittää koulutustoimintaa ja etsii parhaita mahdollisia tapoja palvella yhdistysten yhteistä jäsenpohjaa. MADRIDIN, LONTOON ja NEW YORKIN KULTTUURI-INSTITUUTTIEN SEKÄ LÄHETYSTÖJEN kanssa AV-arkki tekee vuonna 2013 yhteistyötä mediataiteen kansainvälisen näkyvyyden lisäämiseksi. Erityisesti painotetaan festivaali- ja museolevitystä sekä alan messuille osallistumista. Madridin kulttuuri-instituutin kanssa tehdään läheistä yhteistyötä, koska mediataide on yksi heidän toimintansa painopisteistä vuonna NYKYTAITEEN MUSEO KIASMAn pedagogisen osaston sekä HELSINGIN KAUPUNGIN OPETUSVIRASTON MATERIAALIKESKUKSEN kanssa AV-arkki kehittää media- ja taidekasvatustyöhön liittyviä opetusmateriaaleja sekä niiden jakelua. OBERHAUSENIN ELOKUVAJUHLAT Saksassa ovat yksi merkittävimmistä kokeellisen elokuvan ja videotaiteen foorumeista. AV-arkki tuottaa festivaalin ohjelmistoon toistamiseen oman esityssarjansa. TAMPEREEN ELOKUVAJUHLAT on AV-arkin vanha, hyvä ja ennakkoluuloton yhteistyökumppani. Vuonna 2013 AVarkki toteuttaa filkkareiden ohjelmistoon oman esityssarjansa sekä näyttelyn, joka pidetään galleria Rajatilassa. AV-ARKIN VERKOSTOT AV-arkki tekee yhteistyötä monien suomalaisten ja kansainvälisten mediataiteen ja kulttuurin alan toimijoiden kanssa ja pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan taidealaa koskevaan päätöksentekoon Suomessa. Suomen Mediataideverkosto ry on vuonna 2010 perustettu organisaatio, jonka tarkoituksena on lisätä mediataiteen alan toimijoiden välistä yhteistyötä. Mediataideverkoston perustajajäseniä ovat AV-arkin lisäksi MUU ry, M-cult, Pixelache, Cartes, FixC sekä Alternative Party ry. Mediataideverkoston toimintaa kehitetään vuonna 2012 kolmessa verkoston sisäisessä työryhmässä, jotka keskittyvät viestintään, kulttuuripolitiikkaan sekä taidemuodon pitkäaikaisarkistointiin. 11

12 AV-arkki liittyi Mediakasvatusseuran jäseneksi vuonna Mediakasvatusseura tarjoaa yhteisen foorumin mediakasvatuksesta kiinnostuneille ja aiheen parissa työskenteleville ammattilaisille. AV-arkki on levitysarkistonsa ansiosta erityisasemassa mediakasvatukseen tarkoitetun oppimateriaalin tuottajana. AV-arkilla on levitysoikeudet suureen määrään teoksia, jotka analysoivat valtamedian kuvakerrontaa ja tarjoavat mediakasvattajille uudenlaisia työkaluja ja näkökulmia opetustyöhön. Kulttuuriviennin tukiverkon jäsenenä AV-arkki hakee synergioita muiden kulttuurivientiorganisaatioiden kanssa tavoitteenaan kehittää ja ylläpitää yhteistyösuhteita sekä vahvistaa vuorovaikutusta kulttuurin kentällä. Yhteisen toiminnan päämääränä on edistää suomalaisen kulttuurin vientiä ja näkyvyyttä ulkomailla. AV-arkki vaikuttaa myös seuraavissa kansainvälisissä verkostoissa: DINAMO on kansainvälisten mediataiteen ja kokeellisen liikkuvan kuvan levitysorganisaatioiden ja arkistojen yhteistyöverkosto. DINAMO kokoontuu kaksi kertaa vuodessa Distributors Meeting -kokouksissa, jotka järjestetään Rotterdamin elokuvajuhlien ja Oberhausenin elokuvajuhlien yhteydessä. Molemmissa tapahtumissa on myös levitysorganisaatioiden omat esityssarjat, joihin AV-arkki osallistuu. Muita DINAMOn jäsenorganisaatioita ovat mm. Filmform (Ruotsi), V-Tape (Kanada), LUX (Iso-Britannia), Electronic Arts Intermix (New York), Video Data Bank (Chicago), Light Cone (Ranska), The Netherlands Media Art Institute (Alankomaat) ja Six Pack Films (Itävalta). Lisätiedot: GAMA on organisaatio, joka ylläpitää eurooppalaisen mediataiteen portaalia internetissä: Tämä arkistoportaali yhdistää eurooppalaisten mediataiteen toimijoiden (levittäjät, festivaalit, arkistot) tietokannat ja sisältää tiedot yhteensä yli mediataiteen teoksesta. AV-arkki liittyi liittynyt GAMA:n jäseneksi vuonna 2010 ja tulee osallistumaan portaalin laajentamiseen, jota varten haetaan EU-hankerahoitusta tulevina vuosina. Rahoituksen varmistuttua AV-arkin levityksessä olevat teostiedot ja verkkovideoleikkeet lisätään osaksi GAMA:n portaalia. AV-ARKIN VIERAILIJATOIMINTA AV-arkissa käy vuosittain yli 100 vierailijaa. Vierailijoiden kansainvälisyysaste on noin 60% ja vieraat ovat osin samoja kuin Pikseliähkyn, Framen ja HIAPin asiakkaat. AV-arkki auttaa kansainvälisiä ja kotimaisia tutkijoita ja kuraattoreita mediataidetta koskevissa kysymyksissä. AV-arkin levitysarkisto ja katselupiste ovat avoinna myös taideopiskelijaryhmille ilman korvausta. Asiantunteva henkilökunta auttaa vierailijat etsimänsä tiedon äärelle. AVarkin henkilökunta vierailee vuosittain useissa oppilaitoksissa ja seminaareissa sekä kotimaassa että ulkomailla mediataiteen asiantuntijan ominaisuudessa. AV-ARKIN TEOSVÄLITYSTOIMINTA AV-arkin teosvälitystoiminta käynnistettiin vuoden 2006 aikana. Teosvälitys tarkoittaa mediataideteosten editiomyyntiä. Tavoitteena on lisätä museoiden ja jäsenistön tietoutta sopimuksista, tekijänoikeuksista, teosformaateista ja pitkäaikaissäilytyksestä. Vuonna 2013 AV-arkki jatkaa edelleen jäsentaiteilijoidensa teosten promotointia kotimaan museoille. Promootiotyössä hyödynnetään kansainvälisen levitystoiminnan tuloksia: kotimaan museoille suunnatussa viestinnässä nostetaan esiin erityisesti niitä teoksia, jotka ovat jo saaneet kansainvälistä menestystä AV-arkin levitystoiminnan avulla ja ovat näin ollen perusteltuja hankintoja kotimaisten museoiden kokoelmiin. AV-arkin jäsentaiteilijoiden teoksia hankitaan vuosittain useiden museoiden kokoelmiin 12

13 myös suoraan taiteilijoilta tai heitä edustavilta galleristeilta. AV-arkin verkkopalvelu ja levitystoiminta vaikuttavat myös näihin hankintapäätöksiin. TOIMITILAT AV-arkin toimisto sijaitsee Kaapelitehtaalla osoitteessa Tallberginkatu 1/76, Helsinki (C-rappu, 4. kerros). Toimitiloissa on toimiston lisäksi kokoustilaa, katselupiste, nauha-arkisto, editointiyksikkö sekä palvelin, jolle digitaalinen levitysarkisto on tallennettu. Toimistossa voi myös tutustua jäsentaiteilijoiden portfolioihin. AV-ARKIN JÄSENET AV-arkin jäsenistöön kuului lokakuussa suomalaista mediataitelijaa. AV-arkin jäseneksi voivat hakea mediataiteen alalla toimivat ammattitaiteilijat, jotka asuvat pysyvästi Suomessa, ovat Suomen kansalaisia tai joiden suhde Suomeen on niin voimakas, että heidän tuotantonsa voidaan katsoa edustavan suomalaista mediataidetta. Jäsenluettelo on nähtävissä AV-arkin verkkopalvelussa: AV-arkin jäseneksi hyväksytään noin taiteilijaa vuodessa. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet hakemusten perusteella kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä jäsenvalintakokouksissa. Jäsentaiteilijoiden ja heidän teostensa tiedot ovat AV-arkin verkkopalvelun online-levitysarkistossa osoitteessa Av-arkin jäsenistö kokoontuu kaksi kertaa vuodessa yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä valitaan hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Syyskokouksessa puolestaan esitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle. HALLITUS Kevätkokouksesta 2012 lähtien AV-arkin hallitukseen kuuluvat: Puheenjohtaja Vesa Vehviläinen (kausi ) Varapuheenjohtaja Markus Renvall (kausi ) Jäsenet Maija Blåfield (kausi ), Kalle Hamm (kausi ), Mikko Kuorinki (kausi ), Minna Långström (kausi ) ja Vappu Rossi (kausi ) HENKILÖKUNTA AV-arkin vakinaisen henkilökunnan työehdoissa ja palkkauksessa noudatetaan Akavan erityisalat ry:n sekä Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n suositusta työsuhteen ehdoista taide- ja kulttuurialalle. Hallitus teki vuonna 2005 päätöksen,että toiminnanjohtajan palkka asettuu TAKU ry:n palkkasuositustaulukon tasolle 1, levityspäällikön tasolle 2 ja assistenttien/ koordinaattorin tasolle 3. Jatkuvien työsopimusten henkilöstökulut pyritään sovittamaan yleistoimintaan myönnetyn rahoituksen piiriin. TOIMINNANJOHTAJA (100 % kokonaistyöajasta) 13

14 johtaa AV-arkin hallinnollista ja taloudellista toimintaa yhdessä hallituksen kanssa sekä toimii järjestön toimiston esimiehenä. Toiminnanjohtaja vastaa myös AV-arkin kansainvälisestä levitystoiminnan kehittämisestä yhdessä muun henkilökunnan ja hallituksen kanssa. LEVITYSPÄÄLLIKKÖ (80 % kokonaistyöajasta) Vesa Puhakka vastaa esityskopiosta, arkistoinnista ja AV-arkin teknisestä kehityksestä. Lisäksi hänen työtehtäviinsä kuuluvat mm. levitystoiminnan kehittäminen, jäsenpalvelut, esityskorvausten laskuttaminen ja levityssopimukset. LEVITYSKOORDINAATTORI (100 % kokonaistyöajasta) Mikko Mällisen työtehtäviin kuuluvat teosten tarjoaminen koti- ja ulkomaisten tapahtumien ohjelmistoon sekä levitystoiminnan kehittäminen yhdessä muun henkilökunnan ja hallituksen kanssa. Vuosien aikana AV-arkissa käynnistettiin strateginen kehitystyö ja työtehtävät järjesteltiin uudelleen toiminnan tehostamiseksi. Täysipäiväisen levityskoordinaattorin myötä AV-arkin levitystoiminnan tulokset ovat parantuneet huomattavasti (tarkemmin toimintakertomus 2011, sivut 6-11). Yksinomaan levitystoiminnan käytännön ylläpitämiseen ja kehittämiseen keskittyvä täysipäiväinen työpanos on kustannustehokkain tapa luoda jatkuva ja vuorovaikutteinen kontakti tapahtumiin ja toimijoihin. Tämä myös vapauttaa muun henkilökunnan työpanosta erityishankkeisiin ja toiminnan kehittämiseen (vientihankkeet, yhteistyö museoiden kanssa, media- ja taidekasvatushankkeet, viestintä jne.) Lisäksi järjestöllä on vuosittain useita projektityöntekijöitä, joiden työsuhteiden kulut osoitetaan ko. projektien ja hankkeiden mukaisille kustannuspaikoille. PROJEKTIT JA HANKKEET VUONNA 2013 VERKKOPALVELUN JA TIETOKANTOJEN KEHITTÄMISHANKE AV-arkin verkkopalvelu uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän kulttuuriviennin kärkihankerahoituksen turvin (lisätiedot vuoden 2011 toimintakertomuksen sivuilla 17-19). AV-arkin teostieto- ja levitystietokanta sekä kontaktirekisteri uudistettiin selainpohjaisiksi vuonna 2012 Opetusministeriön myöntämän avustuksen tuella. Vuonna 2013 kehitetään uuden tietokannan ja verkkopalvelun yhteensovittamista Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen turvin. Lisäksi verkkopalveluun luodaan uudenlaisia levitystoimintaa monipuolisesti palvelevia ominaisuuksia, kuten mahdollisuus esikatseluvideoiden suojaamiseen salasanalla. MEDIATAIDE KASVATTAA! ja AV-arkin mediakasvatushanke tuottaa mediataidetta hyödyntäviä opetusmateriaaleja mediakasvatustyöhön. Vuosina AV-arkin verkkopalveluun rakennetaan media- ja taidekasvatuksen verkko-opetukseen tarkoitettu alue joka hyödyntää AV-arkin tuottamien mediakasvatukseen tarkoitettujen opetuspakettien sisältöjä. Valtakunnallinen hanke on suunnattu varhaiskasvatus- ja alakouluikäisten lasten opettajille ja kasvattajille. Verkkopalvelun ja opetusmateriaalien käyttö osana perusopetusta on ilmaista opettajille ja oppilaitoksille vuosien ajan. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös Helsingin kaupungin opetusviraston mediakeskuksen kanssa, joka jakaa AV-arkin tuottamia materiaaleja uudella palvelimellaan helsinkiläisten opettajien käyttöön. Yhteistyötä tehdään myös nykytaiteen museo Kiasman museopedagogisen osaston kanssa. 14

15 VIENNINEDISTÄMISHANKKEET AV-arkki hakee kulttuuriviennin kärkihanketukea sekä kärkihankkeiden hankevalmistelutukea. Näiden avustusten turvin AV-arkki aikoo kehittää suomalaisen mediataiteen vientiä kansainväliselle museo- ja galleriasektorille. Hankkeen päämääränä on parantaa suomalaisten mediataiteilijoiden kansainvälistä näkyvyyttä, ansainta- ja työmahdollisuuksia sekä kehittää AV-arkin promotointi- ja manageriosaamista, mikä edistäisi suomalaisen mediataiteen näkyvyyttä kansainvälisellä taidemuseo- ja galleriakentällä. Hankkeen puitteissa on tarkoitus lisätä AV-arkin näkyvyyttä esimerkiksi alan kansainvälisillä taidemessuilla. SUOMALAISEN MEDIATAITEEN VIENTIHANKE NEW YORKIIN AV-arkki käynnisti vuonna 2012 vientihankkeen, jonka kohdealueena on New York. Hankkeen ensimmäinen osa toteutettiin maaliskuussa 2012, kun AV-arkki tuotti Armory Show n yhteyteen oman esityssarjan. Keväällä 2013 AVarkki osallistuu New Yorkissa Moving Image -messuille, jotka tekevät yhteistyötä myös Armory Show n kanssa. Taidemessuille osallistumisen ensisijainen tavoite ei ole teosmyynti, vaan esitellä AV-arkin toimintaa ja jäsentaiteilijoiden teoksia kansainvälisten museo- ja galleria-alan ammattilaisille. Hanketta tukee Suomen kulttuurirahasto. MEDIATAIDE NYT! Hankkeen tavoitteena on edistää suomalaisen mediataiteen näkyvyyttä ja saavutettavuutta. AV-arkki rakentaa uudenlaisia toimintamalleja levitys- ja promootiotyöhön, tilastointiin ja viestintään, jotka tehostavat järjestön toimintaa ja edistävät suomalaisen mediataiteen saavutettavuutta. MEDIATAIDE NYT! on jatkoa vuonna 2012 aloitetulle strategiaprosessille. Kehittämishanke toteutetaan ja sitä rahoittaa Suomen kulttuurirahasto. 15

16 AV-arkki ry Yleistoiminnan talousarvio 2013 (Kustannuspaikka 5 / Yleistoiminta) Kulttuuriviennin talousarvio 2013 (Kustannuspaikka 8 / AVEK) TUOTOT, OMAVARAINHANKINTA 3000 Esityskorvaukset Teosvälitys DVD-myynti Editpalvelut Arkistointimaksut Projektiavustukset jäsenmaksut 7000 AVUSTUKSET ** OKM yleisavustus ** TKT yleisavustus ** Helsingin kaupunki KULKE toiminta-avustus ** AVEK kulttuurivienti KULUT 3060 Palkat ja palkkiot, vakituiset ** toiminnanjohtaja ** levityspäällikkö (80% kokonaistyöajasta) **levityskoordinaattori Palkat ja palkkiot, projektityöntekijät (esim taittotyö, DVD-authorointi) 3090 Eläkevakuutusmaksut 18,15 % Muut henkilösivukulut 4 % Työterveyshuolto Palkkiot, hallitus ja hallinto Royaltyt (60% esityskorvauksista jäsenille, tili ) 3161 Laitteet ja ohjelmat Arkistomateriaali Kuljetuskulut Markkinointi (esim. esikatselumateriaalien painokulut) 3169 Verkkopalvelun kehittäminen Matkakulut Neuvottelu ja edustus Käännökset Remontti- ja korjauskulut Vakuutukset Kirjanpito, tilintarkastus Toimistokulut Tietoliikenne, internet (sis. Verkkopalvelun www-hosting) 3181 Posti ja kuriiri Puhelin (kolme puhelinliittymää) Vuokra (toimitilat Kaapelitehtaalla) Pankkikulut Muut vars.toim.kulut (esim. siivous, vartiointi, AV-arkin jäsenmaksut, henkilökunnan koulutus, ammattikirjallisuus, ammattilehdet) TILIKAUDEN TULOS ****

AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS

AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS Kaapelitehdas, C-rappu, 4. Krs. Tallberginkatu 1/76, 00180 Helsinki y-tunnus: 0976060-4 VUOSIKERTOMUS 2010

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI ISI I I ENSS RESIDENSS D RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D RESID RESIDENSS D RESID RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D I ID RESID RESI RESID Tekijät ja Suomen

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1. YLEISTÄ 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIOTYÖ 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. YLEISÖTYÖ 8. KOULUTUS 9. YHTEISTYÖPROJEKTIT 10.

Lisätiedot

KUlttuuritapahtumien muuttuvat verkostot Toim. Katri Halonen

KUlttuuritapahtumien muuttuvat verkostot Toim. Katri Halonen 1 Kulttuuri kokoaa KUlttuuritapahtumien muuttuvat verkostot Toim. Katri Halonen TEKIJÄT Kai Artes (Metropolia Ammattikorkeakoulu), Leena Björkqvist (Yrkeshögskolan Novia), Katri Halonen (Metropolia Ammattikorkeakoulu),

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Kuvataiteen asemasta valtion rahoituksessa Anna Vilkuna & Hannele Romppanen

Kuvataiteen asemasta valtion rahoituksessa Anna Vilkuna & Hannele Romppanen TAITEILIJA TAHTOO ELÄÄ TYÖLLÄÄN Kuvataiteen asemasta valtion rahoituksessa Anna Vilkuna & Hannele Romppanen SISÄLLYSLUETTELO 4 KUVATAIDE SAMANVERTAISEKSI 8 KUVATAITEILIJAN EUROT 12 Palkkaa ja eläkettä

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas

Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan kulttuurin vientihanke Seinäjoki 2006 Tekijä: Hanna Karppi Etukannen kuva: Etelä-Pohjanmaan mieslaulajat Jussit,

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja Versio 1 Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke 19.4.2012

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 3 Ilkka Salomäenpää YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN Selvitys taiteen ja kulttuurin aluekeskusten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittämisestä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2011 4 5 ESIPUHE Yleisen

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

MITEN MERENKURKUN ALUEEN KULTTUURI- YRITYKSET VOIVAT KASVAA?

MITEN MERENKURKUN ALUEEN KULTTUURI- YRITYKSET VOIVAT KASVAA? MITEN MERENKURKUN ALUEEN KULTTUURI- YRITYKSET VOIVAT KASVAA? TARVEANALYYSI SELLINGKVARKEN.COM SISÄLLYSLUETTELO SELLINGKVARKEN.COM SELLING POHJANMAA LINDA BLOMQVIST, PROJEKTINJOHTAJA, MERENKURKUN NEUVOSTO

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 Sisältö Johtajan katsaus 5 Yleisö ja ohjelmisto Hankkeet ja tapahtumat 6 Kirjastotoiminta 8 Kiertonäyttelytoiminta

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot