SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015"

Transkriptio

1 AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

2 AV-ARKKI RY, TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Yhdistyksen syyskokouksen hyväksymä SISÄLLYSLUETTELO AV-ARKIN TOIMINNAN PÄÄLINJAT VUONNA AV-ARKKI EDISTÄÄ SUOMALAISTA MEDIATAIDETTA...4 TOIMINNAN YDIN: MEDIATAITEEN LEVITYSTYÖ...5 HAASTAVA RAHOITUSTILANNE...6 DIGITAALINEN LEVITYSARKISTO JA TIETOKANTARAKENTEET...7 VIESTINTÄ JA TILASTOINTI...8 VERKKOPALVELU PROMOOTION TYÖVÄLINEENÄ...9 AV-ARKKI TEKEE KUSTANNUSTEHOKASTA MEDIATAITEEN PROMOTOINTIA...10 KANSAINVÄLINEN LEVITYSTOIMINTA JA KULTTUURIVIENTI LEVITYSTOIMINTA KOTIMAASSA...12 LEVITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ...13 JÄSENPALVELUT JA TAITEILIJOIDEN ASEMAN EDISTÄMINEN...14 AV-ARKIN TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖKUMPPANIT VUONNA AV-ARKIN VERKOSTOT...16 AV-ARKIN VIERAILIJATOIMINTA...17 AV-ARKIN TEOSVÄLITYSTOIMINTA...17 TOIMITILAT...17 AV-ARKIN JÄSENET...18 HALLITUS...18 HENKILÖKUNTA...18 PROJEKTIT JA HANKKEET VUONNA TALOUSARVIO, YLEISTOIMINTA JA KULTTUURIVIENTI...22 TALOUSARVIO, HANKKEET JA PROJEKTIT...23 Tallberginkatu 1 / 76, Helsinki y-tunnus Toiminnanjohtaja Hanna Maria Anttila TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

3 AV-ARKIN TOIMINNAN PÄÄLINJAT VUONNA 2015 AV-arkin toiminnan tulokset ovat parantuneet viime vuosina merkittävästi kansainvälisten esityspaikkojen määrä on kolminkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana. Vuonna 2015 kulttuuriviennin ja kansainvälisen verkostoitumisen kehittämisen painopisteenä on festivaali- ja museolevityksen sekä kansainvälisten taidemessujen lisäksi yhteistyön rakentaminen taiteilijalähtöisten gallerioiden ja näyttelytilojen kanssa. AV-arkki täytti 25 vuotta vuonna Juhlavuoden aikana toteutettiin laaja yhteistyöohjelmisto kotimaisten tapahtumien kanssa. Tätä yhteistyötä syvennetään vuonna 2015 ja yhteistyökumppaneiksi haetaan uusia tapahtumia myös ulkomailta. Yksittäisten teosten festivaalijakelun lisäksi AV-arkki tarjoaa kokonaisia näytöksiä yhteistyötapahtumien ohjelmistoihin. Vuoden 2015 levitystoiminnan esityskertojen ja esityspaikkojen määrät pyritään säilyttämään aikaisempien vuosien vastaavalla tasolla. Toimialan tilastointia ja näkyvyyttä edistetään yhteistyössä Framen kanssa, joka vastaa visuaalisen taiteen tiedotuskeskustoiminnasta Suomessa. Kotimaassa yhteistyötä rakennetaan erityisesti media- ja taidekasvatuksen osalta mediakasvatusalan eri toimijoiden kanssa tavoitteena on löytää uudenlaisia synergioita muiden media- ja taidekasvatusalan toimijoiden kanssa. Pyrimme siihen, että AV-arkin tuottamat opetusmateriaalit rikastuttaisivat myös yhteistyökumppaniemme hankkeita. AV-arkki haastatteli vuonna 2014 jäsentaiteilijoita tavoitteenaan saada entistä tarkempaa tietoa AV-arkin merkityksestä yksittäisen taiteilijan uralle. Vuonna 2015 viestintää jäsenistölle kehitetään haastattelujen tulosten pohjalta. AV-arkki jatkaa pitkäjänteisesti mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin edistämistä. On kiireellistä saada mediataiteelle toimiva pitkäaikaistallentamisen käytäntö Kansallisen Digitaalisen Kirjaston järjestelmään. Tarvitaan mediataiteen arkistointistrategia: mitä tallennettaan, kenen toimesta ja millaisella otannalla. Kansallinen arkistointistrategia ehkäisisi päällekkäistä työtä mediataiteen alan toimijoiden välillä. Ei ole järkevää, että esimerkiksi taidemuseot, taiteilijajärjestöt ja tuotantoyhtiöt toimittavat pitkäaikaisarkistoitavaksi saman teoksen useampaan kertaan eri kanavia pitkin toisistaan tietämättä. AV-arkki seuraa pitkäaikaisarkistoinnin kehittyvää tilannetta muissa Pohjoismaissa omien verkostojensa kautta ja pyrkii edistämään pohjoismaisen yhteistyön syntymistä. Yksi AV-arkin strategian tavoitteista vuodelle 2015 on neuvoa-antavan työjaoston, niin sanotun Advisory Boardin perustaminen. AV-arkki haluaa saada mahdollisimman laaja-alaisesti tietoa taiteilijoilta, poliitikoilta ja muilta toimijoilta alan toimintaedellytyksistä ja yhteiskunnallisista muutoksista. AV-arkin hallitus pohtii vuodenvaihteessa Advisory Boardin sopivaa kokoonpanoa ja toimintamallia. Advisory Board aloittaa toimintansa AV-arkin kansainvälistä jakelua ja promootion kehittämistyötä on viime vuosina toteutettu AVEKin kulttuurivientituen sekä Suomen Kulttuurirahaston myöntämän hanke-avustuksen turvin (Mediataide Nyt! -hanke ). Kulttuurirahaston rahoittama hanke päättyy vuoden 2015 lopussa. Yksi vuoden 2015 suurista haasteista on kansainvälisen jakelun jatkuvuuden ja kehittämistyön turvaaminen vuodesta 2016 eteenpäin. AV-arkki on jäsenmäärältään ja toimintansa laajuudelta suurin kotimainen mediataidealan järjestö. Jäsenmäärä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Myös jakelutoiminnan tulokset ovat parantuneet vuosi vuodelta. On tärkeää, että AV-arkin yleistoiminnan ja kulttuuriviennin avustukset nousevat toiminnan laajuutta, tehokkuutta ja laatua vastaavalle tasolle. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

4 AV-ARKKI EDISTÄÄ SUOMALAISTA MEDIATAIDETTA AV-arkin eli suomalaisen mediataiteen levityskeskuksen toiminta käynnistyi vuonna AV-arkki syntyi taiteilijoiden tarpeesta saada teoksilleen näkyvyyttä ja edistää suomalaisen mediataiteen asemaa kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhdistyksen tehtäväksi määriteltiin jo tuolloin mediataiteen levittäminen, promotointi ja arkistointi. AV-arkki on tehnyt uraauurtavaa työtä suomalaisen mediataiteen levittäjänä yli 25 vuoden ajan. Näiden vuosikymmenten aikana video- ja mediataide on vähitellen vakiinnuttanut asemansa suomalaisen nykytaiteen kentällä. Myös suuri osa kansainvälistä huomiota saaneista taiteilijoistamme on nykyisin juuri mediataiteilijoita. AV-arkki levittää, jakelee ja promotoi suomalaista mediataidetta sekä kotimaahan että Suomen ulkopuolelle. AV-arkki pyrkii myös vaikuttamaan mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin tilanteeseen Suomessa. AV-arkki ajaa jäsentensä etuja ja edistää mediataiteen sekä -kulttuurin asemaa yleisesti. Yhdistyksen toimialueeseen kuuluvat myös media- ja taidekasvatustyö. AV-arkki tarjoaa yksittäisten taiteilijoiden teoksia ja kuratoituja kokonaisuuksia erilaisiin tapahtumiin sekä asiantuntemusta yhteistyöprojekteihin. Lisäksi AV-arkki järjestää suomalaisen ja kansainvälisen mediataiteen näyttelyitä ja näytöksiä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. AV-arkin levitysarkisto on avoinna kaikille mediataiteesta kiinnostuneille yhdistyksen verkkopalvelussa ja sen toimitiloissa sijaitsevassa katselupisteessä. AV-arkin toimisto sijaitsee Kaapelitehtaalla FRAMEn, Checkpoint Helsingin ja Helsingin kansainvälisen taiteilijaresidenssin HIAPin studioiden naapurissa. Kaapelitehtaalle on näin muodostunut Suomen visuaalisen kulttuurin vientiin ja edistämiseen erikoistunut klusteri. AV-arkki on jäsenmääränsä ja toimintansa laajuuden perusteella suurin puhtaasti mediataidealan järjestö Suomessa. Yhdistyksen tekemä promootiotyö tukee mediataiteen kentän lisäksi suomalaista visuaalista kulttuuria laajemminkin, koska useimmat AV-arkin jäsenet työskentelevät taiteilijoina monialaisesti. AV-arkki ry:n säännöt löytyvät osoitteesta TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

5 TOIMINNAN YDIN: MEDIATAITEEN LEVITYSTYÖ AV-arkki levittää, promotoi ja jakelee jäsentaiteilijoidensa teoksia läpinäkyvin toimintamallein. Teoksia tarjotaan vuosittain noin kahdensadan eri puolilla maailmaa järjestettävän tapahtuman ohjelmistoon. AV-arkki toimittaa tapahtumien järjestäjille esikatselua varten teoskokonaisuuksia, joista kuraattorit valitsevat haluamansa teokset ohjelmistoihinsa. Yhdistyksen laaja-alainen levitystoiminta mahdollistaa uusien teosten ja tekijöiden esiinnousun kansainvälisellä festivaali- ja taidekentällä. Kotimaassa AV-arkki levittää mediataidetta erilaisten festivaalien, museoiden, näyttelyiden ja muiden tapahtumien lisäksi myös media- ja taidekasvatustarkoituksiin. Yhdistyksen levitysarkisto mahdollistaa myös vanhempiin suomalaisiin mediataideteoksiin tutustumisen ja palvelee erityisesti tutkijoiden tarpeita. AV-arkin tuki on tärkeää suomalaisille taiteilijoille, koska vain harvoilla heistä on oma tuotantoyhtiö tai galleristi, joka pystyy hoitamaan heidän teostensa promotointia ja jakelua. Menestyäkseen maailmalla suomalainen mediataide tarvitsee ajanmukaiset ja toimivat jakelukanavat sekä -mallit. AV-arkki tukee taiteilijoita myös tarjoamalla välineitä ja neuvoja taiteilijoiden omaan promootiotyöhön. AV-arkin arkistointi- ja jakeluprosessin tarkempi kuvaus on nähtävissä AV-arkin verkkopalvelussa: TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

6 HAASTAVA RAHOITUSTILANNE Mediataiteen kysyntä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Tämä näkyy AV-arkissa kasvavana yhteydenottojen määränä. Vakituisen henkilökunnan pieni määrä (vuonna 2014 vain 2,8 henkilötyövuotta) kuitenkin vaikeuttaa kysyntään vastaamista. Kaikkia kustannuksia, jotka selkeästi kuuluisivat AVarkin yleistoiminnan (OKM ja KULKE), KV-hankkeiden ja yhteistyön (TAIKE) sekä kulttuuriviennin (AVEK) rahoituksen piiriin (vakituisen henkilökunnan kustannukset, toimitilan vuokra, pakolliset laitehankinnat, postitus yms. toimistokulut, verkkopalvelun ja tietokantojen ylläpito, pakolliset verkostoitumismatkat) ei ole aikaisempina vuosina pystytty kattamaan tähän tarkoitukseen myönnetyillä avustuksilla ja yhdistyksen omavarainhankinnan tuotoilla. Kyseisessä rahoituksessa on ollut viime vuosien aikana noin euron vajaus. Vajaus kasvoi AVEKin tuen dramaattisen vähentymisen myötä, minkä seurauksena kulttuuriviennin rahoituksen vajaus on kasvanut merkittävästi aikaisempiin vuosiin verrattuna. AVEKin huonolla taloudellisella tilanteella on äärimmäisen lamaannuttava vaikutus mediataiteen kentällä. AV-arkin yleistoiminnan ja kulttuuriviennin talousarvio vuodelle 2015 on rakennettu niin, että vakituisen henkilökunnan kustannukset (2,8 henkilötyövuotta) on osoitettu kokonaan OKM:n, TAIKE:n, Helsingin kulttuurikeskuksen ja AVEKin avustuksiin sekä omavarainhankinnan tuottoihin (lisää kohdassa: Talousarvio 2014, sivu 22: Yleistoiminnan kustannuspaikka 5 ja AVEK kustannuspaikka 8). Vakituisen henkilökunnan kustannukset pyritään siis sovittamaan yleistoimintaan ja kulttuurivientiin myönnettyihin avustuksiin sekä omavarainhankinnan tuottoihin. Jos AV-arkille myönnetyt yleistoiminnan ja kulttuuriviennin avustukset kuitenkin jäävät suunniteltua pienemmiksi niin vakituinen henkilökunta työskentelee tarvittaessa kaikissa hankkeissa ja heidän palkkakustannuksiaan osoitetaan näin ollen myös hankkeiden kustannuspaikoille. AV-arkki tekee vuosittain kymmeniä apurahahakemuksia eri hankkeita ja projekteja varten. Vuodelle 2015 tukea haetaan OKM:n, TAIKEn, Helsingin kulttuurikeskuksen ja AVEKin lisäksi mm. seuraavilta tahoilta: Suomen Kulttuurirahasto, Koneen säätiö, Uudenmaan taidetoimikunta, Svenska Kulturfonden ja Frame. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

7 DIGITAALINEN LEVITYSARKISTO JA TIETOKANTARAKENTEET AV-arkin levitysarkisto on täysin digitaalinen. Lokakuun 2014 alussa AV-arkin levitysarkistossa oli yhteensä yli 1700 mediataideteosta. Kaikkien teosten tiedostot, tiedot, metadata, still-kuvat ja levityssopimukset on indeksoitu AV-arkin selainpohjaiseen teostietokantaan ja verkkopalveluun. Teostietokanta on toteutettu vuosien aikana yhteistyössä Gruppo Softwaren kanssa. Teosten tiedot ja sopimukset linkittyvät suoraan sähköiseen kontaktirekisteriin ja laskutukseen. Viestintään, arkistointiin ja tilastointiin liittyviä toimenpiteitä hallinnoidaan AV-arkissa yhden, tehokkaan sovelluksen avulla. Yli 80 % AV-arkin levitystoiminnasta (esikatselulevitys, laskutus, teostietojen ja esityskopioiden toimittaminen) tapahtuu digitaalisesti verkkoympäristössä. Arviomme mukaan digitaalisen levitystoiminnan määrä tulee kasvamaan räjähdysmäisesti lähivuosina eikä teoksia enää tulla juurikaan toimittamaan fyysisinä tallenteina. Tämä nopeuttaa toimintaa ja vähentää kuljetuskustannuksia, mutta toisaalta merkitsee sitä, että laitteita ja ohjelmistoja täytyy uudistaa entistä nopeammalla syklillä. Postituskulujen sijasta toimituksille tulee hintaa erilaisten verkossa käytettävien latauspalvelujen ja jakelualustojen käytöstä. AV-arkin arkisto kasvaa vuosittain uudella teoksella, joiden osalta digitaalinen tallentaminen ja arkistointi jatkuvat edelleen. Teosten konvertointi eri formaatteihin (master, esityskopiot, verkkovideot jne.), indeksoiminen tietokantaan sekä siirtäminen verkkopalveluun nopeuttaa merkittävästi teosten jakelua ja promotointia. AV-arkissa on sekä tekniset resurssit että tietotaito tuottaa itse kaikki esityskopiot ja tiedostot asiakkaiden tarvitsemissa formaateissa. Oman edit-yksikön, arkistopalvelimen ja levitysarkiston ylläpitäminen on AV-arkin toiminnan tekninen edellytys. Mediataiteen käsittelemiseen tarvitaan ymmärrystä ja tarkkuutta, koska taiteilijoiden tuottama materiaali ei välttämättä vastaa yleisiä lähetysstandardeja ja on usein teknisesti monimuotoista. Oma edit-yksikkö mahdollistaa esityskopioiden toimittamisen alihankintaa edullisemmin ja nopeammin. AV-teknologia vanhenee nopeasti. AV-arkin koko laitekanta ja ohjelmistot täytyy uusia kokonaisuudessaan noin neljän vuoden sykleissä. Kulttuurirahasto myönsi keväällä 2013 AV-arkille euron suuruisen avustuksen, jonka turvin laitteisto pystytään pitämään ajan tasalla parin vuoden ajan. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

8 VIESTINTÄ JA TILASTOINTI Hyvin indeksoitu informaatio on organisaation tärkein pääoma. Informaatio muuttuu nopeammin tiedoksi kun se on helposti hyödynnettävissä. Tämä tekee AV-arkista ketterän toimijan. AV-arkissa pitkään jatkunut tietokantojen kehittämistyö tukee pitkäaikaisarkistoinnin ja verkkopalvelun lisäksi AV-arkin viestintää, levitystoimintaa ja tilastointia. AV-arkin jakelu- ja promotointityö ovat myös osa viestintää. Esikatselujen toimittamisen lisäksi mediataidetta voi promotoida myös mm. uutisoimalla museokentälle uusista levitykseen tulleista teoksista, jotka ovat esikatseltavissa AV-arkin verkkopalvelussa. AV-arkin henkilökunta työskentelee yhteiseltä palvelimelta. Kaikilla on tasavertainen pääsy tiedostoihin sekä kontaktirekisteriin. Päällekkäistä työtä vältetään ja prosesseja sekä työvälineitä kehitetään niin, että esim. kontaktitiedot syötetään vain yhteen paikkaan. Viime vuosina AV-arkissa on toteutettu massiiviset tietokantojen ja verkkopalvelun kehittämishankkeet. AV-arkin kontaktirekisteri Gruppo päivittyy laskutuksen yhteydessä. Teostietokannan tiedot nousevat automaattisesti verkkopalvelun online-levitysarkistoon kaikkien selailtavaksi. Levitystoiminnan tilastointi puolestaan kertyy teostietokannan ja laskutuksen väliin rakennettuun tilastointisovellukseen. AV-arkin vuoteen 2020 yltävä toimintastrategia hyväksyttiin yhdistyksen kevätkokouksessa toukokuussa Vuonna 2015 AV-arkki edistää viestintästrategiaansa toimintastrategian mukaisesti: jäsenistölle, joiden pohjalta kehitetään viestinnän toimintamalleja, esim. uutiskirjeiden sisältöjä ja aikatauluja. AV-arkki tukee visuaalisen taiteen tiedotuskeskusta Framea esim. mediataiteen tilastoinnissa ja toiminta-alaa koskevan tiedon keräämisessä. Framen kanssa tehdään myös viestintäyhteistyötä suomalaisen mediataiteen ja nykytaiteen näkyvyyden parantamiseksi. AV-arkki jatkaa panostusta sosiaaliseen mediaan. Tieto pyritään toimittamaan kohderyhmille ensisijaisesti verkossa ja sähköisessä muodossa. Tavoitteena on luopua fyysistä postipaketeista, painetuista esitteistä ja paperista portfolioista. Sähköisen muodon lisäksi AV-arkki panostaa viestinnässä avoimuuteen, nopeuteen ja selkeyteen. Jäsentaiteilijoita kannustetaan luomaan omat verkkosivut AV-arkin teosarkiston lisäksi. AV-arkki käyttää edelleen verkossa toimivaa projektinhallintatyökalua, jonka avulla hankkeiden hallinta ja yhteydenpito projektityöntekijöihin helpottuu. Toimintaansa mitatakseen AV-arkki tilastoi levitystoimintansa (AV-arkista toimitetut esityskopiot ja oikeudet) ja tekee tästä vuosittaiset raportit toimintakertomukseen. AV-arkin jäsentyytyväisyyskyselyissä (toteutettu vuosina 2010 ja 2012) noin 60 % jäsenistä ilmoittaa saavansa suoria yhteydenottoja eri tahoilta AV-arkin tekemän promootiotyön perusteella. On siis selvä, että AV-arkin toiminnan vaikutus kentällä on huomattavasti suurempi kuin mitä yhdistyksen oma tilastointi antaa ymmärtää. Yhdistys toteuttaa vuosittain joulukuussa kyselyt eri asiakasryhmille (festivaalit, museot, oppilaitokset) sekä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

9 VERKKOPALVELU PROMOOTION TYÖVÄLINEENÄ AV-arkin verkkopalvelu ja tietokanta mahdollistavat monenlaisen mediataiteen promotoinnin. Nauhateosten lisäksi myös installaatioiden, ääni- ja verkkoteosten sekä VJ- ja muiden live-esitysten esittely on mahdollista. Päämääränämme on että AV-arkin verkkopalvelu ja teosarkisto tarjoavat kokonaiskuvan suomalaisen mediataiteen kenttään kuuluvien teosten kirjosta. AV-arkin online-levitysarkisto parantaa suomalaisen mediataiteen kansainvälistä näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Ajanmukainen verkkopalvelu nopeuttaa teosten esikatselua ja yhteydenpitoa kansainvälisiin asiakkaisiin. Verkkopalvelun kävijämäärät ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Kaikki indikaattorit kasvavat vuodesta toiseen. Videoesikatselujen katsomiskerrat nelinkertaistuivat edellisen vuoden aikana Käyntien kokonaismäärä Yksilöidyt kävijät Katsottuja sivuja Uusia käyntejä % 51,98 % 63.70% 73,18 % Videoesikatselujen näyttökerrat Käynnit Yksilöidyt kävijät Lähde: Google Analytics. Käyttämämme statistiikkapalvelu näyttää huomattavasti pienempiä kävijämääriä kuin hosting-palvelujen omat seurantaohjelmat. Google Analyticsiä pidetään kuitenkin luotettavampana kuin hosting-palvelujen omia, vaihtelevia kävijälaskureita. Lisäksi se on serveristä riippumaton seurantajärjestelmä, joten luvut ovat vertailukelpoisia, vaikka hosting-palveluntarjoaja vaihdettaisiin Videoesikatselujen näyttökerrat Vuonna 2015 verkkopalvelua kehitetään seuraavilla tavoilla: Uusille teoksille luodaan oma uutisfeedi, jotta kuraattorit pystyvät seuraamaan arkistoon saapuneita uutuuksia. Verkkopalvelun ulkoasua tarkistetaan ja mobiilikäyttäjille luodaan oma, kevennetty käyttöliittymä. Media- ja taidekasvatukseen suunnatun AV-arkki.fi/edupalvelun uudistuksia käsitellään erikseen hankkeiden mediakasvatusta käsittelevässä osuudessa sivulla 19. Lisää tietoa AV-arkin verkkopalvelun kävijämääristä löytyy vuoden 2013 toimintakertomuksen sivulta 10. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

10 AV-ARKKI TEKEE KUSTANNUSTEHOKASTA MEDIATAITEEN PROMOTOINTIA Vuonna 2015 AV-arkki keskittyy jakelussa laajempien yhteistöiden kehittämiseen. Yksittäisten teosten tarjoamisen lisäksi festivaaleille ja museoihin pyritään saamaan esille entistä laajempia, temaattisia kokonaisuuksia ja esityssarjoja. Tässä hyvänä ponnistusalustana toimivat AV-arkin 25 v.-juhlavuoden aikana vuonna 2014 syntyneet uudet kontaktit ja yhteistyökuviot. AV-arkki työskentelee ensisijaisesti korkean profiilin tapahtumien kanssa, joista on selkeää hyötyä taiteilijoiden uralle. Lisäksi yhdistys pyrkii kehittämään yleisötyötä media- ja taidekasvatushankkeiden kautta tapahtuvan oppilaitoslevityksen avulla. TILASTOJA VUODELTA 2013 Jäsentaiteilijoiden teoksia esitettiin AV-arkin tilastoidun levitystoiminnan ansiosta yhteensä 621 kertaa. AV-arkki levitti yhteensä 104 eri taiteilijan teoksia, mikä on noin 54 % jäsenten kokonaismäärästä kyseisenä vuonna. Tämä on hieno saavutus, koska jäsenten ja teosten määrä AV-arkin levitysarkistossa kasvaa vuosi vuodelta samaan aikaan kun henkilöstön määrä on pysynyt samana. AV-arkki levitti yhteensä 226 eri teosta. Ulkomailla näistä teoksista esitettiin yhteensä 138 kappaletta. Levitettyjen teosten kansainvälisyysaste oli siis 61 %. Teoksia esitettiin yhteensä 158 eri esityspaikassa. Kansainvälisten esityspaikkojen määrä kasvoi 13 % edellisestä vuodesta. Tarkemmat tiedot viime vuosien levitystoiminnasta löytyvät vuoden 2013 toimintakertomuksen sivuilta 13 20: AV-arkki on viime vuosina tehostanut sekä jakeluprosesseja että -työvälineitä. Yhdistys on luonut esikuratoidun jakelumallin, jossa tuotetaan vuosittain uudistuva, painettu DVD-katalogi. Kyseessä on viimeistelty painotuote, joka toimii valmiina promootiomateriaalina ja säästää huomattavasti henkilökunnan työaikaa. Tähän valmiiseen runkoon liitetään tarpeen vaatiessa kunkin tapahtuman valintakriteereihin sopivia teoksia. Lisätietoja: On huomattava, että AV-arkin levitystoiminta ja muut tukitoimenpiteet tuottavat tuloksia myös pidemmällä aikavälillä. Vaikka teos ei tulisikaan heti valituksi tietyn tapahtuman ohjelmistoon, on sitä koskeva promootiomateriaali kuraattorien saatavilla tapahtuman market-osiossa, festivaalin esikatseluarkistossa ja AV-arkin verkkopalvelussa. AV-arkin tekemän promootiotyön tulokset voivatkin konkretisoitua taiteilijalle vasta pidemmän ajan kuluttua. AV-arkki kehittää jatkuvasti levitystoiminnan prosesseja ja tähtää erityisesti laadukkaisiin esityskertoihin ja ensi-iltoihin. Merkittävimpien kansainvälisten festivaalien ohjelmistoihin tarjotaan useita satoja tai jopa tuhansia teoksia eri puolilta maailmaa. Jo kansainvälisen tapahtuman kilpailusarjaan nouseminen on siksi suuri saavutus taiteilijalle ja levittäjälle. Yhden merkittävän festivaalin ohjelmistoon valittu teos saa yleensä huomiota ja kutsuja myös muiden tapahtumien juryilta. Näin laadukkaat esityskerrat poikivat lisää esityskertoja. Vuosittain esikatseluita toimitetaan noin 200 tapahtuman ohjelmistoon. Vuonna 2013 teoksia esitettiin yhteensä 158 eri tapahtuman ohjelmistossa AV-arkin tilastoidun levitystoiminnan kautta. Tätä lukua on nykyisillä henkilöstöresursseille (2,8 henkilötyövuotta vakituisessa työsuhteessa) vaikea enää kasvattaa. Sen sijaan AV-arkki pyrkii tulevaisuudessa kehittämään levitystoimintaansa: Edistämällä verkossa tapahtuvaa opetustoimintaan suunnattua jakelua Panostamalla laadukkaaseen jakeluun, josta jäsentaiteilijoiden ura hyötyy eniten Etsimällä uudenlaisia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä taiteilijat hyötyvät taloudellisesti ja/tai saavat merkittävää näkyvyyttä teoksilleen Jotta AV-arkin levitys- ja jakelutyö pystyisi vastaamaan jatkuvasti kasvavaan kysyntään, tulisi AV-arkin henkilöstöresursseja kasvattaa merkittävästi. Henkilökunta joutuu jo nyt valikoimaan asiakkaita ja yhteistyökumppaneja. Kaikkien kiinnostuneiden tapahtumien kanssa ei ehditä rakentamaan syvää yhteistyötä puutteellisten resurssien vuoksi. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

11 KANSAINVÄLINEN LEVITYSTOIMINTA JA KULTTUURIVIENTI AV-arkki pyrkii lisäämään mediataiteen vientiä ja kansainvälistä näkyvyyttä merkittävästi. Pääasialliset keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat: Hankerahoitusten ja erilaisten yhteistöiden mahdollistamat promootiomatkat ja niiden avulla syntyvien kontaktien ja verkostojen ylläpito. AV-arkin levitystoiminnan prosessien ja välineiden jatkuva palvelumuotoilu Kansainvälisten arkistojen ja sisarorganisaatioiden benchmarkkaus Verkkopalvelun sekä verkossa tapahtuvan jakelutoiminnan tehostaminen Viestinnän kehittäminen Yhteistyösopimukset kansainvälisten ja kotimaisten toimijoiden kanssa. Erityispainotuksena synergia muiden kulttuurivientiorganisaatioiden kanssa (Team Finland, Kulttuuriviennin tukiverkko, lähetystöt, kulttuuri-instituutit, tiedotuskeskukset) Yhteistyö alan kansainvälisten taidemessujen kanssa, joihin osallistuminen poikii kontakteja koko kotimaisen mediataiteen kentälle TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

12 LEVITYSTOIMINTA KOTIMAASSA AV-arkki on parhaimmillaan tarjotessaan sisältöjä ja tuottaessaan ohjelmistoja eri toimijoille. Järjestön työn tuloksena jäsentaiteilijoiden mediataideteokset saavat kotimaassa vuosittain satoja esityskertoja museoissa, festivaaleilla, oppilaitoksissa ja erilaisissa tapahtumissa. AV-arkin levitystoiminta kotimaisiin museoihin tehostuu vuosi vuodelta. AV-arkin verkkopalvelu on erinomainen työväline mediataiteen kuratointiin myös kotimaassa ja se poikii AV-arkille esityskopioiden vuokrauspyyntöjä viikoittain. Vuonna 2015 yhteydenpitoa kotimaisiin museoihin, oppilaitoksiin sekä opettajiin kehitetään viestintäsuunnitelman mukaisesti. AV-arkki lähestyy kotimaisia toimijoita uutiskirjein, katalogein sekä opetukseen soveltuvin kokonaisuuksin. Toimintavuonna 2015 jatketaan myös oppilaitosjakelun kehittämistä media- ja taidekasvatushankkeen puitteissa. Lisää kohdassa Hankkeet: Media- ja taidekasvatus, sivu 19. Viime vuosina AV-arkin merkittävimpiä kotimaisia yhteystyökumppaneita ja asiakkaita pääkaupungin ulkopuolella olivat mm: Tampereen elokuvajuhlat Espoo Cine Oulun musiikkivideofestivaali Reikäreuna elokuvafestivaali, Orivesi Arktisen upeeta -elokuvafestivaali, Jyväskylä Kinos-elokuvafestivaalit, Lahti Nordisk Panorama, Oulu LiikKUVAT Videotaidetta hoitolaitoksiin, Tampere Kajaanin taidemuseo Kuopion Taidemuseo Wäinö Aaltosen taidemuseo, Turku Kuopion Vilimit, Kuopio Savonlinnan luontoelokuvafestivaalit Finnish Underground Film Festival, Jyväskylä Aboa Vetus ja Ars Nova, Turku TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

13 LEVITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ AV-arkki tekee tehokasta yhteistyötä useiden helsinkiläisten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kanssa ja tuottaa merkittävässä määrin sisältöä paikalliselle kulttuurikentälle. Pääyhteistyökumppanit Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla ovat Helsingin lyhytelokuvajuhlat ja Forum Box. Yhteistyötä Elokuvakontakti ry:n / Helsingin lyhytelokuvafestivaalin kanssa jatketaan ja kehitetään. AV-arkilla on Forum Box -gallerian kanssa yhteistyössä toteutettu pysyvä mediataiteen esittämiseen tarkoitettu tila Mediaboxi, jossa AV-arkin jäsentaiteilijat voivat esittää teoksiaan ilman kustannuksia. AV-arkki tarjoaa tuottamaansa opetusmateriaalia (sekä painetussa muodossa että verkossa) Helsingin alueella toimivien opettajien ja varhaiskasvattajien käyttöön ilmaiseksi osana media- ja taidekasvatushanketta. Yhteistyötä opetusmateriaalin jakelussa tehdään Helsingin kaupungin opetusviraston mediakeskuksen ja varhaiskasvatusviraston kanssa. Näin AV-arkki kohdistaa kulttuuripalveluitaan helsinkiläisille lapsille ja nuorille. AV-arkin jäsenistössä on syyskuun 2014 lopussa yhteensä 196 taiteilijaa, joista 122 asuu Helsingissä. Helsingissä asuvien taiteilijoiden osuus koko jäsenmäärästä on 62 %. AV-arkki jatkaa neuvotteluja Helsingin kulttuurikeskuksen kanssa, jotta kaupungin järjestöavustuksen määrää nostettaisiin niin, että se vastaisi paremmin: AV-arkin helsinkiläisille taiteilijoille tekemän promootiotyön ja kansainvälisen verkostoitumisen sekä näkyvyyden määrää. AV-arkin sijainti Kaapelitehtaalla (Framen ja Checkpoint Helsingin naapurissa) ja yhdistyksen toiminta sekä verkossa että maailmalla tuovat Helsingille paljon kansainvälistä näkyvyyttä. Viime vuosina AV-arkki on tuottanut sisältöjä ja tehnyt yhteistyötä mm. seuraavien toimijoiden kanssa Helsingissä: Elokuvaklubi Kino Kaiku Kulttuuriratikka Forum Box / Mediaboxi Vinokino Helsingin lyhytelokuvajuhlat Artova -festivaali AAVE-festivaali Animatrics Finavia / Helsinki-Vantaan lentokenttä Valtion taideteostoimikunta Kuvataideakatemia Aalto-yliopisto Kulttuuritehdas Korjaamo Pikseliähky-festivaali HOK-Elanto / Sokoksen mediaseinä FLOW-festivaali / Future Shorts Lens Politica Film & Media Art Festival Rakkautta ja Anarkiaa -festivaali Lisäksi pääkaupunkiseudun taidemuseot, kuten Kansallisgalleria (erityisesti Kiasma) sekä Valokuvataiteen museo ovat AV-arkin kanta-asiakkaita ja pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita. AV-arkin pääkaupungin museoille, tapahtumille ja oppilaitoksille vuosittain tuottaman sisällön määrää. Helsingin kaupungin kulttuuristrategia panostaa sisältöihin, ei seiniin. AV-arkki rikastuttaa merkittävästi helsinkiläisten festivaalien tarjontaa tuoreilla mediataideohjelmistoilla. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

14 JÄSENPALVELUT JA TAITEILIJOIDEN ASEMAN EDISTÄMINEN AV-arkki tarjoaa jäsenilleen erinomaiset edut mediataiteen levitysohjelmansa kautta. Jäsenmaksun hinnalla (50 euroa vuonna 2014) taiteilija saa teoksensa AV-arkin verkkopalveluun ja jakeluohjelmaan. AV-arkki tarjoaa jäsenilleen neuvontaa mm. sopimus-, tekijänoikeus- ja teosmyyntikysymyksissä sekä tiedottaa jäsenten näyttelyistä, tapahtumista ja palkinnoista omien kanaviensa kautta. Jäsenille tarjotaan myös hyvin edullisia edit-palveluita. AV-arkki kerää esityskorvauksia mediataideteosten esittämisestä: esityskorvaushinnasto ja teosten vuokraamista koskeva ohjeistus ovat esillä AV-arkin verkkopalvelussa. 60 % kerätyistä esityskorvauksista maksetaan rojalteina taiteilijoille ja loppuosalla katetaan AV-arkin teknisiä kuluja. Taiteilijalla on oikeus saada korvaus teostensa esittämisestä. AV-arkki kouluttaa mediataidetta esittäviä tahoja esityskorvausten merkityksestä. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

15 AV-ARKIN TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖKUMPPANIT VUONNA 2015 ELOKUVAKONTAKTIN kanssa AV-arkki tekee yhteistyötä Helsingin lyhytelokuvafestivaalin ohjelmistojen osalta. FORUM BOX avasi yhteistyössä AV-arkin kanssa tammikuussa 2012 uuden näyttelytilan nimeltä Mediaboxi, mikä mahdollistaa erilaiset projisoinnit ja pienimuotoiset videoinstalloinnit. Vuosittain noin kymmenen AV-arkin jäsentaiteilijan teokset saavat ensi-esityksenä Mediaboxissa. AV-arkin yhteistyö Forum Boxin kanssa jatkuu ja laajenee. VISUAALISEN TAITEEN KESKUS FRAME sijaitsee AV-arkin naapurissa Kaapelitehtaalla. Framen kanssa tehdään yhteistyötä toimialan ja taiteilijoiden aseman parantamiseksi. Erityisesti viestintään, kulttuurivientiin ja tilastointiin liittyvää yhteistyötä kehitetään. KUVASTO ry:n kanssa AV-arkki tekee yhteistyötä esityskorvaus- sekä tekijänoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. MOVING IMAGE on media- ja videotaiteen esittämiseen erikoistunut taidemessutapahtuma, joka järjestetään maaliskuussa New Yorkissa yhteistyössä The Armory Shown kanssa. Lokakuussa Moving Image siirtyy Lontooseen, missä tapahtuma pidetään yhtä aikaa Friezetaidemessujen kanssa. KULTTUURI-INSTITUUTTIEN kanssa AV-arkki tekee yhteistyötä mediataiteen kansainvälisen näkyvyyden lisäämiseksi. Erityisesti painotetaan festivaali- ja museolevitystä sekä alan messuille osallistumista. NYKYTAITEEN MUSEO KIASMAn yleisötyön osaston sekä HELSINGIN KAUPUNGIN OPETUSVIRASTON MATERIAALI- KESKUKSEN kanssa AV-arkki kehittää media- ja taidekasvatustyöhön liittyviä opetusmateriaaleja sekä niiden jakelua. OBERHAUSENIN ELOKUVAJUHLAT Saksassa ovat yksi merkittävimmistä kokeellisen elokuvan ja videotaiteen foorumeista. AV-arkki osallistuu festivaalin Market-ohjelmistoon omalla esityssarjalla. TAMPEREEN ELOKUVAJUHLAT on AV-arkin vanha, hyvä ja ennakkoluuloton yhteistyökumppani. Laajaa yhteistyötä niin näyttelyiden kuin esityssarjojen suhteen jatketaan vuonna 2015 AV-arkki tekee yhteistyötä Moving Imagen kanssa myös vuonna AV-arkki pyrkii osallistumaan sekä New Yorkin että Lontoon tapahtumaan. Yhteistyön päämääränä on suomalaisten mediataiteilijoiden näkyvyyden sekä verkostoitumisen lisääminen kansainvälisessä museo- ja galleriakontekstissa. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

16 AV-ARKIN VERKOSTOT AV-arkki tekee yhteistyötä monien suomalaisten ja kansainvälisten mediataiteen ja kulttuurialan toimijoiden kanssa ja pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan taidealaa koskevaan päätöksentekoon Suomessa. Suomen Mediataideverkosto ry on vuonna 2010 perustettu organisaatio, jonka tarkoituksena on lisätä mediataiteen alan toimijoiden välistä yhteistyötä. Mediataideverkoston perustajajäseniä ovat AV-arkin lisäksi MUU ry, M-cult, Pixelache, Cartes, FixC sekä Alternative Party ry. AV-arkki liittyi Mediakasvatusseuran jäseneksi vuonna Mediakasvatusseura tarjoaa yhteisen foorumin mediakasvatuksesta kiinnostuneille ja aiheen parissa työskenteleville ammattilaisille. AV-arkki on levitysarkistonsa ansiosta erityisasemassa mediakasvatukseen tarkoitetun oppimateriaalin tuottajana. AV-arkilla on levitysoikeudet suureen määrään teoksia, jotka analysoivat valtamedian kuvakerrontaa ja tarjoavat mediakasvattajille uudenlaisia työkaluja ja näkökulmia opetustyöhön. Kulttuuriviennin tukiverkon jäsenenä AV-arkki hakee synergioita muiden kulttuurivientiorganisaatioiden kanssa tavoitteenaan kehittää ja ylläpitää yhteistyösuhteita sekä vahvistaa vuorovaikutusta kulttuurin kentällä. Yhteisen toiminnan päämääränä on edistää suomalaisen kulttuurin vientiä ja näkyvyyttä ulkomailla. AV-arkki vaikuttaa myös seuraavissa kansainvälisissä verkostoissa: DINAMO on kansainvälisten mediataiteen ja kokeellisen liikkuvan kuvan levitysorganisaatioiden ja arkistojen yhteistyöverkosto. DINAMO kokoontuu kaksi kertaa vuodessa Distributors Meeting -kokouksissa, jotka järjestetään Rotterdamin elokuvajuhlien ja Oberhausenin elokuvajuhlien yhteydessä. Molemmissa tapahtumissa on myös levitysorganisaatioiden omat esityssarjat, joihin AV-arkki osallistuu. Muita DINAMOn jäsenorganisaatioita ovat mm. Filmform, Ruotsi; V-Tape, Kanada; LUX, Iso-Britannia; Electronic Arts Intermix, New York; Video Data Bank, Chicago; Light Cone, Ranska; LIMA, Alankomaat ja Six Pack Films, Itävalta. Lisätietoja: GAMA on organisaatio, joka ylläpitää eurooppalaisen mediataiteen portaalia internetissä. Tämä arkistoportaali yhdistää eurooppalaisten mediataiteen toimijoiden (levittäjät, festivaalit, arkistot) tietokannat ja sisältää tiedot yhteensä yli :sta mediataiteen teoksesta. AV-arkki liittyi GAMAn jäseneksi vuonna Lisätietoja: TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

17 AV-ARKIN VIERAILIJATOIMINTA AV-arkissa käy vuosittain yli 100 vierailijaa. Vierailijoiden kansainvälisyysaste on noin 60 % ja vieraat ovat osin samoja kuin Checkpoint Helsingin, Framen ja HIAPin asiakkaat. AV-arkki auttaa kansainvälisiä ja kotimaisia tutkijoita ja kuraattoreita mediataidetta koskevissa kysymyksissä. AV-arkin levitysarkisto sekä katselupiste ovat avoinna myös taideopiskelijaryhmille ilman korvausta. AV-arkin asiantunteva henkilökunta auttaa vierailijat tiedon äärelle. AV-arkin henkilökunta vierailee vuosittain mediataiteen asiantuntijoina useissa oppilaitoksissa ja seminaareissa sekä kotimaassa että ulkomailla. AV-ARKIN TEOSVÄLITYSTOIMINTA AV-arkin teosvälitystoiminta käynnistettiin vuoden 2006 aikana. Teosvälitys tarkoittaa mediataideteosten editiomyyntiä. Tavoitteena on lisätä museoiden ja jäsenistön tietoutta sopimuksista, tekijänoikeuksista, teosformaateista ja pitkäaikaissäilytyksestä. Vuonna 2014 AV-arkki jatkaa jäsentaiteilijoidensa teosten promotointia kotimaan museoille. Promootiotyössä hyödynnetään kansainvälisen levitystoiminnan tuloksia: kotimaan museoille suunnatussa viestinnässä nostetaan esiin erityisesti niitä teoksia, jotka ovat jo saaneet kansainvälistä menestystä AV-arkin levitystoiminnan avulla ja ovat näin ollen perusteltuja hankintoja kotimaisten museoiden kokoelmiin. AV-arkin jäsentaiteilijoiden teoksia hankitaan vuosittain useiden museoiden kokoelmiin myös suoraan taiteilijoilta tai heitä edustavilta galleristeilta. AV-arkin verkkopalvelu ja levitystoiminta vaikuttavat myös näihin hankintapäätöksiin. TOIMITILAT AV-arkin toimisto sijaitsee Kaapelitehtaalla osoitteessa Tallberginkatu 1/76, Helsinki (C-rappu, 4. kerros). Toimitiloissa on toimiston lisäksi kokoustila, katselupiste, nauha-arkisto, editointiyksikkö sekä palvelin, jolle digitaalinen levitysarkisto on tallennettu. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

18 AV-ARKIN JÄSENET AV-arkin jäsenistöön kuului lokakuussa 2014 yhteensä 196 suomalaista tai Suomessa toimivaa mediataitelijaa. AV-arkin jäseneksi voivat hakea mediataiteen alalla toimivat ammattitaiteilijat, jotka asuvat pysyvästi Suomessa, ovat Suomen kansalaisia tai joiden suhde Suomeen on niin voimakas, että heidän tuotantonsa voidaan katsoa edustavan suomalaista mediataidetta. Jäsenluettelo on nähtävissä AV-arkin verkkopalvelussa: AV-arkin jäseneksi hyväksytään tavallisesti taiteilijaa vuodessa. Hallitus valitsee uudet jäsenet hakemusten perusteella kaksi kertaa vuodessa järjestettävässä jäsenvalintakokouksessa. Jäsentaiteilijoiden ja heidän teostensa tiedot ovat nähtävissä AV-arkin verkkopalvelun online-levitysarkistossa: AV-arkin jäsenistö kokoontuu kaksi kertaa vuodessa yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä valitaan hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Syyskokouksessa puolestaan esitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle. HALLITUS Kevätkokouksesta 2014 lähtien AV-arkin hallitukseen kuuluvat: Hallituksen jäsenet Markus Renvall, Kalle Hamm, Johanna Lecklin, Hanna Ojamo ja Vappu Rossi Puheenjohtaja Vesa Vehviläinen (kausi ) Varapuheenjohtaja Kimmo Modig (kausi ) HENKILÖKUNTA TOIMINNANJOHTAJA Hanna Maria Anttila johtaa AV-arkin hallinnollista ja taloudellista toimintaa yhdessä hallituksen kanssa sekä toimii järjestön toimiston esimiehenä. Toiminnanjohtaja vastaa myös AV-arkin kansainvälisestä levitystoiminnan kehittämisestä yhdessä henkilökunnan ja hallituksen kanssa. LEVITYSPÄÄLLIKKÖ Vesa Puhakka vastaa esityskopiosta, arkistoinnista ja AV-arkin teknisestä kehityksestä. Lisäksi hänen työtehtäviinsä kuuluvat mm. levitystoiminnan kehittäminen, jäsenpalvelut, esityskorvausten laskuttaminen ja levityssopimukset. LEVITYSKOORDINAATTORI Mikko Mällisen työtehtäviin kuuluvat teosten tarjoaminen koti- ja ulkomaisten tapahtumien ohjelmistoon sekä levitystoiminnan kehittäminen yhdessä muun henkilökunnan ja hallituksen kanssa. Vuosien aikana AV-arkissa toteutettiin strateginen kehitystyö. Työtehtävät järjesteltiin uudelleen toiminnan tehostamiseksi. Täysipäiväisen levityskoordinaattorin myötä AV-arkin levitystoiminnan tulokset ovat parantuneet huomattavasti. Yksinomaan levitystoiminnan käytännön ylläpitämiseen ja kehittämiseen keskittyvä työpanos on kustannustehokkain tapa luoda jatkuva ja vuorovaikutteinen kontakti alan tapahtumiin ja toimijoihin. Lisäksi se vapauttaa muun henkilökunnan työpanosta erityishankkeisiin ja toiminnan kehittämiseen (vientihankkeet, yhteistyö museoiden kanssa, media- ja taidekasvatushankkeet, viestintä jne.). Järjestöllä on edellä mainittujen työntekijäiden lisäksi vuosittain useita projekti- ja hanketyöntekijöitä, joiden työsuhteiden kulut osoitetaan ko. projektien ja hankkeiden mukaisille kustannuspaikoille. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

19 PROJEKTIT JA HANKKEET VUONNA 2015 MEDIA JA TAIDEKASVATUS AV-arkin mediakasvatushankkeet tuottavat mediataidetta hyödyntäviä opetusmateriaaleja media- ja taidekasvatustyöhön. Valtakunnalliset hankkeet on suunnattu varhaiskasvatus- ja alakouluikäisten lasten opettajille ja kasvattajille. AV-arkin päämäärä on luoda oikeita taideteoksia hyödyntävää mediakasvatukseen liittyvää opetusmateriaalia toisin sanoen viedä taidetta kouluihin ja tarjota opettajille ilmaiseksi valmiita työvälineitä mediakasvatustyöhön. Mediakasvatukseen osallistuminen on osa taiteilijajärjestön yhteiskuntavastuuta ja yleisötyötä. AV-arkille on tärkeää, että mediataide rikastuttaa arkea ja avaa uusia näkökulmia myös taidemaailman ulkopuolella. Tavoitteena on, että median valtavirrasta poikkeavat esittämisen ja kerronnan muodot herättävät kiinnostusta sekä opettajissa että oppilaissa ja auttavat kehittämään medialukutaitoa. AV-arkki on erityisasemassa mediakasvatuksessa käytettävien opetusmateriaalien- ja verkkopalveluiden tuottajana. Laajan digitaalisen levitysarkistonsa ja valmiiden levityssopimusten tuomien esitysoikeuksien ansiosta AV-arkki voi vuokrata teoksia oppilaitoksille osana opetuspaketteja sekä liittää teoksia opettajille ilmaiseen verkkopalveluun. Opetusta järjestävä taho saa AV-arkin opetuspakettien mukana yhdestä lähteestä kaiken tarvitsemansa: teosten esitysoikeudet opetuskäyttöön sekä pedagogisiin tarkoituksiin suunnitellun kirjallisen materiaalin. Esitysoikeuksien kannalta opetuskäyttöön suunnatun verkkopalvelun tuottaminen on helpompaa mediataiteen alalla kuin esimerkiksi elokuva-alalla. Mediataideteokset ovat yleensä pienten työryhmien tuotantoja, joten levitysoikeuksien selvittäminen on helppoa. Mediataideteokset ovat usein myös rakenteeltaan yksinkertaisia ja kestoltaan lyhyitä, mikä helpottaa niiden käyttöä osana opetusta. Mediakasvatus tulee olemaan yhä tärkeämpi oppisisältö sekä peruskouluissa että muissa oppilaitoksissa. AVarkin päämääränä on tehdä mediataidetta tutuksi lapsille ja nuorille osana mediakasvatusta. AV-arkin opetusmateriaalien tavoitteena on tuoda luokkahuoneisiin kriittistä ajattelua, osallistuvaa toimintaa ja sisältöjen pohdintaa. Haluamme tehdä hyvää tuomalla taidetta kaikkiin Suomen kouluihin uuden verkkopalvelumme välityksellä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä mm. Helsingin kaupungin opetusviraston mediakeskuksen ja varhaiskasvatusviraston kanssa sekä nykytaiteen museo Kiasman museopedagogisen osaston kanssa. Vuonna 2014 mediataide osana mediakasvatusta -hankkeessa tapahtuu mm. seuraavaa: Uusille tehtäville toteutetaan blogifeedi, jonka kautta opettajat pääsevät yksittäisiin tehtäviin helpommin ja nopeammin käsiksi Verkkopalvelun ruotsinkielisiä ominaisuuksia parannetaan AV-arkki.fi/edu-palvelua markkinoidaan mm. osallistumalla Educa-messuille tammikuussa 2015 Hanketta tukevat mm. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Uudenmaan taidetoimikunta ja Svenska Kulturfonden. Koneen säätiöltä haetaan tukea vuosille palvelun sisältöjen kehittämiseen enemmän taiteilijoiden ammattitaitoa hyödyntäväksi. Samalla ristiinpölytetään mediataiteen ja verkossa tapahtuvan mediakulttuurin (esim. videobloggaajat) alueita. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

20 MEDIATAITEEN PITKÄAIKAISARKISTOINNIN EDISTÄMINEN AV-arkki teki aikaisempina vuosina yhteistyötä mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin edistämiseksi Kuvataiteen keskusarkiston mediataiteen arkistointiprojektin kanssa. Valtion taidemuseo muuttuu vuonna 2014 Kansallisgalleriaksi, minkä vuoksi myös Kuvataiteen keskusarkiston toiminnot muuttuvat. AV-arkin 2020-strategiassa painotetaan mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin edistämistä. Jäsenistöllä on kova huoli teostensa ja taidemuodon säilymisestä. AVarkki on aloittanut neuvottelut pitkäaikaisarkistoinnista Kansallisen audiovisuaalisen arkiston sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa jo syksyllä Aihetta käsiteltiin myös Taiteen Edistämiskeskuksessa järjestetyssä Mediataiteen päivässä. Suunnitteilla on kehittämishanke, jonka myötä luotaisiin kokonaiskuva olemassa olevista resursseista ja mahdollisista poluista mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin järjestymiseksi lähitulevaisuudessa. AV-arkki tekee mielellään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, jotta mediataiteen pitkäaikaisarkistointi saadaan järjestettyä. VIDEOVALLI AV-arkki, Ikahu ja Kunstdok tuottavat yhteistyössä mediataidesisältöjen jakeluun uudenlaisen palvelukonseptin, joka toimii avaimet käteen -periaatteella. Palvelun asiakkaat voivat olla julkiselta tai yksityiseltä sektorilta esim. taidemuseot, terveyskeskukset, pankit, päiväkodit tai esimerkiksi kuntien kulttuuritoimet. Palvelun sisältö valitaan AV-arkin levitysarkistosta yhteistyössä asiakkaan kanssa. Esityskonteksti ja asiakkaan toiveet huomioidaan aina teoksia valittaessa. Hankkeen ansaintalogiikkana on yhdistää tekninen osaaminen (Ikahu ja Kunstodok) sisältöihin ja esitysoikeuksiin (AV-arkki). Näin saamme uudenlaisen palvelukonseptin, jossa asiakas (esim. taidemuseo tai kunta) saa yhdestä lähteestä kaiken, mitä tarvitsee esittääkseen mediataidetta tiloissaan. Asiakkaan ei tarvitse perehtyä tekniikkaan eikä toisaalta selvittää esitysoikeuksien vuokraamista tai esitysformaatteja ostaessaan videovalli-palvelun käyttöönsä. Hanketta tukevat AVEK sekä Opetus- ja Kulttuuriministeriö (avustukset taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittämiseen sekä vapaan kentän tuki). MEDIATAIDE NYT! Hankkeen tavoitteena on edistää suomalaisen mediataiteen näkyvyyttä ja saavutettavuutta. AV-arkki rakentaa uudenlaisia toimintamalleja levitysja promootiotyöhön, tilastointiin ja viestintään, jotka tehostavat järjestön toimintaa ja edistävät suomalaisen mediataiteen saavutettavuutta. MEDIATAIDE NYT! -hanke on jatkoa vuonna 2012 aloitetulle strategiaprosessille. Kehittämishanke toteutetaan vuosina ja sitä rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto. Vuonna 2015 avustus kohdistuu kansainvälisen jakelun kehittämistyöhön. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä Sari Karttunen ja Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Art

Lisätiedot

DigiDemo CreaDemo CreMa

DigiDemo CreaDemo CreMa DigiDemo CreaDemo CreMa Tuotantoneuvoja Milla Moilanen Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria tuki on peräisin hyvitysmaksusta, jota peritään

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS

AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2013 AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 AV-ARKKI EDISTÄÄ

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste Infoiltapäivä kulttuurin ja luovien alojen kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista Tampereella 11.5.2016 erityisasiantuntija Sari Ilmola Taiken valtakunnallisia

Lisätiedot

AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS

AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2015 AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2015 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2015... 3 AV-ARKKI EDISTÄÄ

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kauden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy kentän viime kausina saavutetun hyvän pelikunnon ylläpitämiseen ja palveluiden sekä viihtyvyyden kehittämiseen. Talous Hoitovastikkeeksi

Lisätiedot

SmartSet virtuaalistudioratkaisu opetuksessa

SmartSet virtuaalistudioratkaisu opetuksessa Lumen 3/2016 TEEMA-ARTIKKELI SmartSet virtuaalistudioratkaisu opetuksessa Timo Puukko, MA, päätoiminen tuntiopettaja, kaupan ja kulttuurin ala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat: digitaalisuus, innovaatiot,

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA 2014 2018 Tanssin Tiedotuskeskuksen strategian vuosille 2014 2018 valmistelu aloitettiin loppuvuodesta 2012. Prosessi saatiin valmiiksi vuoden 2013 lopussa. Osana strategiatyötä

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

- Arvonluonnin muutoksen aakkoset arvot, arki ja arvostus julkaisu. VTT Oy. - sparrausta ja neuvontaa yhteistyössä mm. Tekesin kanssa.

- Arvonluonnin muutoksen aakkoset arvot, arki ja arvostus julkaisu. VTT Oy. - sparrausta ja neuvontaa yhteistyössä mm. Tekesin kanssa. 8/9/Kuopio Aineeton tuotanto viestintä. Julkaisut: - Aineeton arvo talouden uusi menestystekijä - Rohkeutta. Näkemystä. Kasvua. Aineeton tuotanto vauhdittaa uudistumista. - Yrityskatsaus 1/2016 - Arvonluonnin

Lisätiedot

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11. Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.2016 Varkaus 1 Monilukutaito Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on suomalaisen visuaalisen taiteen aseman vahvistaminen

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2011 / Hallituksen esitys 09.11.2010 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 TA2011 TA2011 TA2010 TP2009 8 Haetaan Optimistinen Nykyinen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

Sopimuskausi Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa

Sopimuskausi Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa Sopimuskausi 2013-2014 Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa 14.-15.6.2012 VirtuaaliAMK-verkosto Vuosina 2001-2012 kaikki Suomen AMK:t verkoston jäseniä, PoliisiAMKia lukuun ottamatta. Voimassa oleva VirtuaaliAMK-verkostosopimus

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA SUOMEN ELOKUVA-ARKISTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005-2007

OPETUSMINISTERIÖN JA SUOMEN ELOKUVA-ARKISTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005-2007 SUOMEN ELOKUVA-ARKISTO Helsinki 8.2.2005 Y:\hallinto\tekstit\Tulossopimus 2005-2007.doc OPETUSMINISTERIÖN JA SUOMEN ELOKUVA-ARKISTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005-2007 Opetusministeriö ja Suomen elokuva-arkisto

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU Kuopiossa 21.11.2015 Tapahtuman taustaa Polkuja- koreografiakilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Järjestäjien suureksi yllätykseksi 33 koreografiaa ilmoittautui

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä

Ajankohtaista ministeriöstä Ajankohtaista ministeriöstä Maakuntamuseoiden, aluetaidemuseoiden ja valtakunnallisten erikoismuseoiden johtajien tapaaminen 18.3.2015 Mirva Mattila Esityksen sisältö Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015 Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Ilmatieteen laitos - talo täynnä tarinoita Aihealueemme ihmislähtöisiä, siis jatkuvasti mediaa kiinnostavia

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

Rauhankasvatusinstituutti ry

Rauhankasvatusinstituutti ry Rauhankasvatusinstituutti ry Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Perustettu 1981 Yrjö Kallisen rauhanopiston kannatusyhdistys ry:n nimellä. Nimi vaihdettu Rauhankasvatusinstituutiksi

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Taiteen paikka on lähellä meitä

Taiteen paikka on lähellä meitä Taiteen paikka on lähellä meitä Foto: Minna Sirnö Pari sanaa Taikesta Pari sanaa Taikesta Oikeutemme taiteeseen ja kulttuuriin Foto: Minna Sirnö % Taiken hakijoista % Taiken kaikista tuista % Taiken alueellisista

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Työtä teatterista. Avauksia yhteistyöhön. Marja Kettunen, projektityöntekijä

Työtä teatterista. Avauksia yhteistyöhön. Marja Kettunen, projektityöntekijä Työtä teatterista Avauksia yhteistyöhön Teatteritreffit 1-3 Kolmet treffit: Iisalmi, Lapinlahti ja Kiuruvesi Annettu vinkkejä paikkakuntakohtaisista yhteistyökumppaneista työllistämisessä ja teatteritoimijoista

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot

Haku lukioiden kehittämisverkostoon

Haku lukioiden kehittämisverkostoon Haku lukioiden kehittämisverkostoon Hakuaika 17.3.2016 klo 12.00 21.4.2016 klo 16.15 Hakemusta on mahdollista muokata hakuajan loppuun asti. Hakemukset käsitellään hakuajan jälkeen. 1. PERUSTIEDOT Hakija

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM 31.10.2016 OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

OPAS PÄÄKAUPUNKISEUDUN ELOKUVATAPAHTUMIIN

OPAS PÄÄKAUPUNKISEUDUN ELOKUVATAPAHTUMIIN OPAS PÄÄKAUPUNKISEUDUN ELOKUVATAPAHTUMIIN KEVÄT 2016 FESTARIKAUSI KÄYNNISTYY Pääkaupunkiseudun elokuvatapahtumat CINEMAJA ry on vaihtoehtoisia elokuvia esittävien festivaalien, klubien ja kulttuurikeskusten

Lisätiedot