SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015"

Transkriptio

1 AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

2 AV-ARKKI RY, TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Yhdistyksen syyskokouksen hyväksymä SISÄLLYSLUETTELO AV-ARKIN TOIMINNAN PÄÄLINJAT VUONNA AV-ARKKI EDISTÄÄ SUOMALAISTA MEDIATAIDETTA...4 TOIMINNAN YDIN: MEDIATAITEEN LEVITYSTYÖ...5 HAASTAVA RAHOITUSTILANNE...6 DIGITAALINEN LEVITYSARKISTO JA TIETOKANTARAKENTEET...7 VIESTINTÄ JA TILASTOINTI...8 VERKKOPALVELU PROMOOTION TYÖVÄLINEENÄ...9 AV-ARKKI TEKEE KUSTANNUSTEHOKASTA MEDIATAITEEN PROMOTOINTIA...10 KANSAINVÄLINEN LEVITYSTOIMINTA JA KULTTUURIVIENTI LEVITYSTOIMINTA KOTIMAASSA...12 LEVITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ...13 JÄSENPALVELUT JA TAITEILIJOIDEN ASEMAN EDISTÄMINEN...14 AV-ARKIN TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖKUMPPANIT VUONNA AV-ARKIN VERKOSTOT...16 AV-ARKIN VIERAILIJATOIMINTA...17 AV-ARKIN TEOSVÄLITYSTOIMINTA...17 TOIMITILAT...17 AV-ARKIN JÄSENET...18 HALLITUS...18 HENKILÖKUNTA...18 PROJEKTIT JA HANKKEET VUONNA TALOUSARVIO, YLEISTOIMINTA JA KULTTUURIVIENTI...22 TALOUSARVIO, HANKKEET JA PROJEKTIT...23 Tallberginkatu 1 / 76, Helsinki y-tunnus Toiminnanjohtaja Hanna Maria Anttila TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

3 AV-ARKIN TOIMINNAN PÄÄLINJAT VUONNA 2015 AV-arkin toiminnan tulokset ovat parantuneet viime vuosina merkittävästi kansainvälisten esityspaikkojen määrä on kolminkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana. Vuonna 2015 kulttuuriviennin ja kansainvälisen verkostoitumisen kehittämisen painopisteenä on festivaali- ja museolevityksen sekä kansainvälisten taidemessujen lisäksi yhteistyön rakentaminen taiteilijalähtöisten gallerioiden ja näyttelytilojen kanssa. AV-arkki täytti 25 vuotta vuonna Juhlavuoden aikana toteutettiin laaja yhteistyöohjelmisto kotimaisten tapahtumien kanssa. Tätä yhteistyötä syvennetään vuonna 2015 ja yhteistyökumppaneiksi haetaan uusia tapahtumia myös ulkomailta. Yksittäisten teosten festivaalijakelun lisäksi AV-arkki tarjoaa kokonaisia näytöksiä yhteistyötapahtumien ohjelmistoihin. Vuoden 2015 levitystoiminnan esityskertojen ja esityspaikkojen määrät pyritään säilyttämään aikaisempien vuosien vastaavalla tasolla. Toimialan tilastointia ja näkyvyyttä edistetään yhteistyössä Framen kanssa, joka vastaa visuaalisen taiteen tiedotuskeskustoiminnasta Suomessa. Kotimaassa yhteistyötä rakennetaan erityisesti media- ja taidekasvatuksen osalta mediakasvatusalan eri toimijoiden kanssa tavoitteena on löytää uudenlaisia synergioita muiden media- ja taidekasvatusalan toimijoiden kanssa. Pyrimme siihen, että AV-arkin tuottamat opetusmateriaalit rikastuttaisivat myös yhteistyökumppaniemme hankkeita. AV-arkki haastatteli vuonna 2014 jäsentaiteilijoita tavoitteenaan saada entistä tarkempaa tietoa AV-arkin merkityksestä yksittäisen taiteilijan uralle. Vuonna 2015 viestintää jäsenistölle kehitetään haastattelujen tulosten pohjalta. AV-arkki jatkaa pitkäjänteisesti mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin edistämistä. On kiireellistä saada mediataiteelle toimiva pitkäaikaistallentamisen käytäntö Kansallisen Digitaalisen Kirjaston järjestelmään. Tarvitaan mediataiteen arkistointistrategia: mitä tallennettaan, kenen toimesta ja millaisella otannalla. Kansallinen arkistointistrategia ehkäisisi päällekkäistä työtä mediataiteen alan toimijoiden välillä. Ei ole järkevää, että esimerkiksi taidemuseot, taiteilijajärjestöt ja tuotantoyhtiöt toimittavat pitkäaikaisarkistoitavaksi saman teoksen useampaan kertaan eri kanavia pitkin toisistaan tietämättä. AV-arkki seuraa pitkäaikaisarkistoinnin kehittyvää tilannetta muissa Pohjoismaissa omien verkostojensa kautta ja pyrkii edistämään pohjoismaisen yhteistyön syntymistä. Yksi AV-arkin strategian tavoitteista vuodelle 2015 on neuvoa-antavan työjaoston, niin sanotun Advisory Boardin perustaminen. AV-arkki haluaa saada mahdollisimman laaja-alaisesti tietoa taiteilijoilta, poliitikoilta ja muilta toimijoilta alan toimintaedellytyksistä ja yhteiskunnallisista muutoksista. AV-arkin hallitus pohtii vuodenvaihteessa Advisory Boardin sopivaa kokoonpanoa ja toimintamallia. Advisory Board aloittaa toimintansa AV-arkin kansainvälistä jakelua ja promootion kehittämistyötä on viime vuosina toteutettu AVEKin kulttuurivientituen sekä Suomen Kulttuurirahaston myöntämän hanke-avustuksen turvin (Mediataide Nyt! -hanke ). Kulttuurirahaston rahoittama hanke päättyy vuoden 2015 lopussa. Yksi vuoden 2015 suurista haasteista on kansainvälisen jakelun jatkuvuuden ja kehittämistyön turvaaminen vuodesta 2016 eteenpäin. AV-arkki on jäsenmäärältään ja toimintansa laajuudelta suurin kotimainen mediataidealan järjestö. Jäsenmäärä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Myös jakelutoiminnan tulokset ovat parantuneet vuosi vuodelta. On tärkeää, että AV-arkin yleistoiminnan ja kulttuuriviennin avustukset nousevat toiminnan laajuutta, tehokkuutta ja laatua vastaavalle tasolle. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

4 AV-ARKKI EDISTÄÄ SUOMALAISTA MEDIATAIDETTA AV-arkin eli suomalaisen mediataiteen levityskeskuksen toiminta käynnistyi vuonna AV-arkki syntyi taiteilijoiden tarpeesta saada teoksilleen näkyvyyttä ja edistää suomalaisen mediataiteen asemaa kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhdistyksen tehtäväksi määriteltiin jo tuolloin mediataiteen levittäminen, promotointi ja arkistointi. AV-arkki on tehnyt uraauurtavaa työtä suomalaisen mediataiteen levittäjänä yli 25 vuoden ajan. Näiden vuosikymmenten aikana video- ja mediataide on vähitellen vakiinnuttanut asemansa suomalaisen nykytaiteen kentällä. Myös suuri osa kansainvälistä huomiota saaneista taiteilijoistamme on nykyisin juuri mediataiteilijoita. AV-arkki levittää, jakelee ja promotoi suomalaista mediataidetta sekä kotimaahan että Suomen ulkopuolelle. AV-arkki pyrkii myös vaikuttamaan mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin tilanteeseen Suomessa. AV-arkki ajaa jäsentensä etuja ja edistää mediataiteen sekä -kulttuurin asemaa yleisesti. Yhdistyksen toimialueeseen kuuluvat myös media- ja taidekasvatustyö. AV-arkki tarjoaa yksittäisten taiteilijoiden teoksia ja kuratoituja kokonaisuuksia erilaisiin tapahtumiin sekä asiantuntemusta yhteistyöprojekteihin. Lisäksi AV-arkki järjestää suomalaisen ja kansainvälisen mediataiteen näyttelyitä ja näytöksiä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. AV-arkin levitysarkisto on avoinna kaikille mediataiteesta kiinnostuneille yhdistyksen verkkopalvelussa ja sen toimitiloissa sijaitsevassa katselupisteessä. AV-arkin toimisto sijaitsee Kaapelitehtaalla FRAMEn, Checkpoint Helsingin ja Helsingin kansainvälisen taiteilijaresidenssin HIAPin studioiden naapurissa. Kaapelitehtaalle on näin muodostunut Suomen visuaalisen kulttuurin vientiin ja edistämiseen erikoistunut klusteri. AV-arkki on jäsenmääränsä ja toimintansa laajuuden perusteella suurin puhtaasti mediataidealan järjestö Suomessa. Yhdistyksen tekemä promootiotyö tukee mediataiteen kentän lisäksi suomalaista visuaalista kulttuuria laajemminkin, koska useimmat AV-arkin jäsenet työskentelevät taiteilijoina monialaisesti. AV-arkki ry:n säännöt löytyvät osoitteesta TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

5 TOIMINNAN YDIN: MEDIATAITEEN LEVITYSTYÖ AV-arkki levittää, promotoi ja jakelee jäsentaiteilijoidensa teoksia läpinäkyvin toimintamallein. Teoksia tarjotaan vuosittain noin kahdensadan eri puolilla maailmaa järjestettävän tapahtuman ohjelmistoon. AV-arkki toimittaa tapahtumien järjestäjille esikatselua varten teoskokonaisuuksia, joista kuraattorit valitsevat haluamansa teokset ohjelmistoihinsa. Yhdistyksen laaja-alainen levitystoiminta mahdollistaa uusien teosten ja tekijöiden esiinnousun kansainvälisellä festivaali- ja taidekentällä. Kotimaassa AV-arkki levittää mediataidetta erilaisten festivaalien, museoiden, näyttelyiden ja muiden tapahtumien lisäksi myös media- ja taidekasvatustarkoituksiin. Yhdistyksen levitysarkisto mahdollistaa myös vanhempiin suomalaisiin mediataideteoksiin tutustumisen ja palvelee erityisesti tutkijoiden tarpeita. AV-arkin tuki on tärkeää suomalaisille taiteilijoille, koska vain harvoilla heistä on oma tuotantoyhtiö tai galleristi, joka pystyy hoitamaan heidän teostensa promotointia ja jakelua. Menestyäkseen maailmalla suomalainen mediataide tarvitsee ajanmukaiset ja toimivat jakelukanavat sekä -mallit. AV-arkki tukee taiteilijoita myös tarjoamalla välineitä ja neuvoja taiteilijoiden omaan promootiotyöhön. AV-arkin arkistointi- ja jakeluprosessin tarkempi kuvaus on nähtävissä AV-arkin verkkopalvelussa: TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

6 HAASTAVA RAHOITUSTILANNE Mediataiteen kysyntä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Tämä näkyy AV-arkissa kasvavana yhteydenottojen määränä. Vakituisen henkilökunnan pieni määrä (vuonna 2014 vain 2,8 henkilötyövuotta) kuitenkin vaikeuttaa kysyntään vastaamista. Kaikkia kustannuksia, jotka selkeästi kuuluisivat AVarkin yleistoiminnan (OKM ja KULKE), KV-hankkeiden ja yhteistyön (TAIKE) sekä kulttuuriviennin (AVEK) rahoituksen piiriin (vakituisen henkilökunnan kustannukset, toimitilan vuokra, pakolliset laitehankinnat, postitus yms. toimistokulut, verkkopalvelun ja tietokantojen ylläpito, pakolliset verkostoitumismatkat) ei ole aikaisempina vuosina pystytty kattamaan tähän tarkoitukseen myönnetyillä avustuksilla ja yhdistyksen omavarainhankinnan tuotoilla. Kyseisessä rahoituksessa on ollut viime vuosien aikana noin euron vajaus. Vajaus kasvoi AVEKin tuen dramaattisen vähentymisen myötä, minkä seurauksena kulttuuriviennin rahoituksen vajaus on kasvanut merkittävästi aikaisempiin vuosiin verrattuna. AVEKin huonolla taloudellisella tilanteella on äärimmäisen lamaannuttava vaikutus mediataiteen kentällä. AV-arkin yleistoiminnan ja kulttuuriviennin talousarvio vuodelle 2015 on rakennettu niin, että vakituisen henkilökunnan kustannukset (2,8 henkilötyövuotta) on osoitettu kokonaan OKM:n, TAIKE:n, Helsingin kulttuurikeskuksen ja AVEKin avustuksiin sekä omavarainhankinnan tuottoihin (lisää kohdassa: Talousarvio 2014, sivu 22: Yleistoiminnan kustannuspaikka 5 ja AVEK kustannuspaikka 8). Vakituisen henkilökunnan kustannukset pyritään siis sovittamaan yleistoimintaan ja kulttuurivientiin myönnettyihin avustuksiin sekä omavarainhankinnan tuottoihin. Jos AV-arkille myönnetyt yleistoiminnan ja kulttuuriviennin avustukset kuitenkin jäävät suunniteltua pienemmiksi niin vakituinen henkilökunta työskentelee tarvittaessa kaikissa hankkeissa ja heidän palkkakustannuksiaan osoitetaan näin ollen myös hankkeiden kustannuspaikoille. AV-arkki tekee vuosittain kymmeniä apurahahakemuksia eri hankkeita ja projekteja varten. Vuodelle 2015 tukea haetaan OKM:n, TAIKEn, Helsingin kulttuurikeskuksen ja AVEKin lisäksi mm. seuraavilta tahoilta: Suomen Kulttuurirahasto, Koneen säätiö, Uudenmaan taidetoimikunta, Svenska Kulturfonden ja Frame. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

7 DIGITAALINEN LEVITYSARKISTO JA TIETOKANTARAKENTEET AV-arkin levitysarkisto on täysin digitaalinen. Lokakuun 2014 alussa AV-arkin levitysarkistossa oli yhteensä yli 1700 mediataideteosta. Kaikkien teosten tiedostot, tiedot, metadata, still-kuvat ja levityssopimukset on indeksoitu AV-arkin selainpohjaiseen teostietokantaan ja verkkopalveluun. Teostietokanta on toteutettu vuosien aikana yhteistyössä Gruppo Softwaren kanssa. Teosten tiedot ja sopimukset linkittyvät suoraan sähköiseen kontaktirekisteriin ja laskutukseen. Viestintään, arkistointiin ja tilastointiin liittyviä toimenpiteitä hallinnoidaan AV-arkissa yhden, tehokkaan sovelluksen avulla. Yli 80 % AV-arkin levitystoiminnasta (esikatselulevitys, laskutus, teostietojen ja esityskopioiden toimittaminen) tapahtuu digitaalisesti verkkoympäristössä. Arviomme mukaan digitaalisen levitystoiminnan määrä tulee kasvamaan räjähdysmäisesti lähivuosina eikä teoksia enää tulla juurikaan toimittamaan fyysisinä tallenteina. Tämä nopeuttaa toimintaa ja vähentää kuljetuskustannuksia, mutta toisaalta merkitsee sitä, että laitteita ja ohjelmistoja täytyy uudistaa entistä nopeammalla syklillä. Postituskulujen sijasta toimituksille tulee hintaa erilaisten verkossa käytettävien latauspalvelujen ja jakelualustojen käytöstä. AV-arkin arkisto kasvaa vuosittain uudella teoksella, joiden osalta digitaalinen tallentaminen ja arkistointi jatkuvat edelleen. Teosten konvertointi eri formaatteihin (master, esityskopiot, verkkovideot jne.), indeksoiminen tietokantaan sekä siirtäminen verkkopalveluun nopeuttaa merkittävästi teosten jakelua ja promotointia. AV-arkissa on sekä tekniset resurssit että tietotaito tuottaa itse kaikki esityskopiot ja tiedostot asiakkaiden tarvitsemissa formaateissa. Oman edit-yksikön, arkistopalvelimen ja levitysarkiston ylläpitäminen on AV-arkin toiminnan tekninen edellytys. Mediataiteen käsittelemiseen tarvitaan ymmärrystä ja tarkkuutta, koska taiteilijoiden tuottama materiaali ei välttämättä vastaa yleisiä lähetysstandardeja ja on usein teknisesti monimuotoista. Oma edit-yksikkö mahdollistaa esityskopioiden toimittamisen alihankintaa edullisemmin ja nopeammin. AV-teknologia vanhenee nopeasti. AV-arkin koko laitekanta ja ohjelmistot täytyy uusia kokonaisuudessaan noin neljän vuoden sykleissä. Kulttuurirahasto myönsi keväällä 2013 AV-arkille euron suuruisen avustuksen, jonka turvin laitteisto pystytään pitämään ajan tasalla parin vuoden ajan. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

8 VIESTINTÄ JA TILASTOINTI Hyvin indeksoitu informaatio on organisaation tärkein pääoma. Informaatio muuttuu nopeammin tiedoksi kun se on helposti hyödynnettävissä. Tämä tekee AV-arkista ketterän toimijan. AV-arkissa pitkään jatkunut tietokantojen kehittämistyö tukee pitkäaikaisarkistoinnin ja verkkopalvelun lisäksi AV-arkin viestintää, levitystoimintaa ja tilastointia. AV-arkin jakelu- ja promotointityö ovat myös osa viestintää. Esikatselujen toimittamisen lisäksi mediataidetta voi promotoida myös mm. uutisoimalla museokentälle uusista levitykseen tulleista teoksista, jotka ovat esikatseltavissa AV-arkin verkkopalvelussa. AV-arkin henkilökunta työskentelee yhteiseltä palvelimelta. Kaikilla on tasavertainen pääsy tiedostoihin sekä kontaktirekisteriin. Päällekkäistä työtä vältetään ja prosesseja sekä työvälineitä kehitetään niin, että esim. kontaktitiedot syötetään vain yhteen paikkaan. Viime vuosina AV-arkissa on toteutettu massiiviset tietokantojen ja verkkopalvelun kehittämishankkeet. AV-arkin kontaktirekisteri Gruppo päivittyy laskutuksen yhteydessä. Teostietokannan tiedot nousevat automaattisesti verkkopalvelun online-levitysarkistoon kaikkien selailtavaksi. Levitystoiminnan tilastointi puolestaan kertyy teostietokannan ja laskutuksen väliin rakennettuun tilastointisovellukseen. AV-arkin vuoteen 2020 yltävä toimintastrategia hyväksyttiin yhdistyksen kevätkokouksessa toukokuussa Vuonna 2015 AV-arkki edistää viestintästrategiaansa toimintastrategian mukaisesti: jäsenistölle, joiden pohjalta kehitetään viestinnän toimintamalleja, esim. uutiskirjeiden sisältöjä ja aikatauluja. AV-arkki tukee visuaalisen taiteen tiedotuskeskusta Framea esim. mediataiteen tilastoinnissa ja toiminta-alaa koskevan tiedon keräämisessä. Framen kanssa tehdään myös viestintäyhteistyötä suomalaisen mediataiteen ja nykytaiteen näkyvyyden parantamiseksi. AV-arkki jatkaa panostusta sosiaaliseen mediaan. Tieto pyritään toimittamaan kohderyhmille ensisijaisesti verkossa ja sähköisessä muodossa. Tavoitteena on luopua fyysistä postipaketeista, painetuista esitteistä ja paperista portfolioista. Sähköisen muodon lisäksi AV-arkki panostaa viestinnässä avoimuuteen, nopeuteen ja selkeyteen. Jäsentaiteilijoita kannustetaan luomaan omat verkkosivut AV-arkin teosarkiston lisäksi. AV-arkki käyttää edelleen verkossa toimivaa projektinhallintatyökalua, jonka avulla hankkeiden hallinta ja yhteydenpito projektityöntekijöihin helpottuu. Toimintaansa mitatakseen AV-arkki tilastoi levitystoimintansa (AV-arkista toimitetut esityskopiot ja oikeudet) ja tekee tästä vuosittaiset raportit toimintakertomukseen. AV-arkin jäsentyytyväisyyskyselyissä (toteutettu vuosina 2010 ja 2012) noin 60 % jäsenistä ilmoittaa saavansa suoria yhteydenottoja eri tahoilta AV-arkin tekemän promootiotyön perusteella. On siis selvä, että AV-arkin toiminnan vaikutus kentällä on huomattavasti suurempi kuin mitä yhdistyksen oma tilastointi antaa ymmärtää. Yhdistys toteuttaa vuosittain joulukuussa kyselyt eri asiakasryhmille (festivaalit, museot, oppilaitokset) sekä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

9 VERKKOPALVELU PROMOOTION TYÖVÄLINEENÄ AV-arkin verkkopalvelu ja tietokanta mahdollistavat monenlaisen mediataiteen promotoinnin. Nauhateosten lisäksi myös installaatioiden, ääni- ja verkkoteosten sekä VJ- ja muiden live-esitysten esittely on mahdollista. Päämääränämme on että AV-arkin verkkopalvelu ja teosarkisto tarjoavat kokonaiskuvan suomalaisen mediataiteen kenttään kuuluvien teosten kirjosta. AV-arkin online-levitysarkisto parantaa suomalaisen mediataiteen kansainvälistä näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Ajanmukainen verkkopalvelu nopeuttaa teosten esikatselua ja yhteydenpitoa kansainvälisiin asiakkaisiin. Verkkopalvelun kävijämäärät ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Kaikki indikaattorit kasvavat vuodesta toiseen. Videoesikatselujen katsomiskerrat nelinkertaistuivat edellisen vuoden aikana Käyntien kokonaismäärä Yksilöidyt kävijät Katsottuja sivuja Uusia käyntejä % 51,98 % 63.70% 73,18 % Videoesikatselujen näyttökerrat Käynnit Yksilöidyt kävijät Lähde: Google Analytics. Käyttämämme statistiikkapalvelu näyttää huomattavasti pienempiä kävijämääriä kuin hosting-palvelujen omat seurantaohjelmat. Google Analyticsiä pidetään kuitenkin luotettavampana kuin hosting-palvelujen omia, vaihtelevia kävijälaskureita. Lisäksi se on serveristä riippumaton seurantajärjestelmä, joten luvut ovat vertailukelpoisia, vaikka hosting-palveluntarjoaja vaihdettaisiin Videoesikatselujen näyttökerrat Vuonna 2015 verkkopalvelua kehitetään seuraavilla tavoilla: Uusille teoksille luodaan oma uutisfeedi, jotta kuraattorit pystyvät seuraamaan arkistoon saapuneita uutuuksia. Verkkopalvelun ulkoasua tarkistetaan ja mobiilikäyttäjille luodaan oma, kevennetty käyttöliittymä. Media- ja taidekasvatukseen suunnatun AV-arkki.fi/edupalvelun uudistuksia käsitellään erikseen hankkeiden mediakasvatusta käsittelevässä osuudessa sivulla 19. Lisää tietoa AV-arkin verkkopalvelun kävijämääristä löytyy vuoden 2013 toimintakertomuksen sivulta 10. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

10 AV-ARKKI TEKEE KUSTANNUSTEHOKASTA MEDIATAITEEN PROMOTOINTIA Vuonna 2015 AV-arkki keskittyy jakelussa laajempien yhteistöiden kehittämiseen. Yksittäisten teosten tarjoamisen lisäksi festivaaleille ja museoihin pyritään saamaan esille entistä laajempia, temaattisia kokonaisuuksia ja esityssarjoja. Tässä hyvänä ponnistusalustana toimivat AV-arkin 25 v.-juhlavuoden aikana vuonna 2014 syntyneet uudet kontaktit ja yhteistyökuviot. AV-arkki työskentelee ensisijaisesti korkean profiilin tapahtumien kanssa, joista on selkeää hyötyä taiteilijoiden uralle. Lisäksi yhdistys pyrkii kehittämään yleisötyötä media- ja taidekasvatushankkeiden kautta tapahtuvan oppilaitoslevityksen avulla. TILASTOJA VUODELTA 2013 Jäsentaiteilijoiden teoksia esitettiin AV-arkin tilastoidun levitystoiminnan ansiosta yhteensä 621 kertaa. AV-arkki levitti yhteensä 104 eri taiteilijan teoksia, mikä on noin 54 % jäsenten kokonaismäärästä kyseisenä vuonna. Tämä on hieno saavutus, koska jäsenten ja teosten määrä AV-arkin levitysarkistossa kasvaa vuosi vuodelta samaan aikaan kun henkilöstön määrä on pysynyt samana. AV-arkki levitti yhteensä 226 eri teosta. Ulkomailla näistä teoksista esitettiin yhteensä 138 kappaletta. Levitettyjen teosten kansainvälisyysaste oli siis 61 %. Teoksia esitettiin yhteensä 158 eri esityspaikassa. Kansainvälisten esityspaikkojen määrä kasvoi 13 % edellisestä vuodesta. Tarkemmat tiedot viime vuosien levitystoiminnasta löytyvät vuoden 2013 toimintakertomuksen sivuilta 13 20: AV-arkki on viime vuosina tehostanut sekä jakeluprosesseja että -työvälineitä. Yhdistys on luonut esikuratoidun jakelumallin, jossa tuotetaan vuosittain uudistuva, painettu DVD-katalogi. Kyseessä on viimeistelty painotuote, joka toimii valmiina promootiomateriaalina ja säästää huomattavasti henkilökunnan työaikaa. Tähän valmiiseen runkoon liitetään tarpeen vaatiessa kunkin tapahtuman valintakriteereihin sopivia teoksia. Lisätietoja: On huomattava, että AV-arkin levitystoiminta ja muut tukitoimenpiteet tuottavat tuloksia myös pidemmällä aikavälillä. Vaikka teos ei tulisikaan heti valituksi tietyn tapahtuman ohjelmistoon, on sitä koskeva promootiomateriaali kuraattorien saatavilla tapahtuman market-osiossa, festivaalin esikatseluarkistossa ja AV-arkin verkkopalvelussa. AV-arkin tekemän promootiotyön tulokset voivatkin konkretisoitua taiteilijalle vasta pidemmän ajan kuluttua. AV-arkki kehittää jatkuvasti levitystoiminnan prosesseja ja tähtää erityisesti laadukkaisiin esityskertoihin ja ensi-iltoihin. Merkittävimpien kansainvälisten festivaalien ohjelmistoihin tarjotaan useita satoja tai jopa tuhansia teoksia eri puolilta maailmaa. Jo kansainvälisen tapahtuman kilpailusarjaan nouseminen on siksi suuri saavutus taiteilijalle ja levittäjälle. Yhden merkittävän festivaalin ohjelmistoon valittu teos saa yleensä huomiota ja kutsuja myös muiden tapahtumien juryilta. Näin laadukkaat esityskerrat poikivat lisää esityskertoja. Vuosittain esikatseluita toimitetaan noin 200 tapahtuman ohjelmistoon. Vuonna 2013 teoksia esitettiin yhteensä 158 eri tapahtuman ohjelmistossa AV-arkin tilastoidun levitystoiminnan kautta. Tätä lukua on nykyisillä henkilöstöresursseille (2,8 henkilötyövuotta vakituisessa työsuhteessa) vaikea enää kasvattaa. Sen sijaan AV-arkki pyrkii tulevaisuudessa kehittämään levitystoimintaansa: Edistämällä verkossa tapahtuvaa opetustoimintaan suunnattua jakelua Panostamalla laadukkaaseen jakeluun, josta jäsentaiteilijoiden ura hyötyy eniten Etsimällä uudenlaisia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä taiteilijat hyötyvät taloudellisesti ja/tai saavat merkittävää näkyvyyttä teoksilleen Jotta AV-arkin levitys- ja jakelutyö pystyisi vastaamaan jatkuvasti kasvavaan kysyntään, tulisi AV-arkin henkilöstöresursseja kasvattaa merkittävästi. Henkilökunta joutuu jo nyt valikoimaan asiakkaita ja yhteistyökumppaneja. Kaikkien kiinnostuneiden tapahtumien kanssa ei ehditä rakentamaan syvää yhteistyötä puutteellisten resurssien vuoksi. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

11 KANSAINVÄLINEN LEVITYSTOIMINTA JA KULTTUURIVIENTI AV-arkki pyrkii lisäämään mediataiteen vientiä ja kansainvälistä näkyvyyttä merkittävästi. Pääasialliset keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat: Hankerahoitusten ja erilaisten yhteistöiden mahdollistamat promootiomatkat ja niiden avulla syntyvien kontaktien ja verkostojen ylläpito. AV-arkin levitystoiminnan prosessien ja välineiden jatkuva palvelumuotoilu Kansainvälisten arkistojen ja sisarorganisaatioiden benchmarkkaus Verkkopalvelun sekä verkossa tapahtuvan jakelutoiminnan tehostaminen Viestinnän kehittäminen Yhteistyösopimukset kansainvälisten ja kotimaisten toimijoiden kanssa. Erityispainotuksena synergia muiden kulttuurivientiorganisaatioiden kanssa (Team Finland, Kulttuuriviennin tukiverkko, lähetystöt, kulttuuri-instituutit, tiedotuskeskukset) Yhteistyö alan kansainvälisten taidemessujen kanssa, joihin osallistuminen poikii kontakteja koko kotimaisen mediataiteen kentälle TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

12 LEVITYSTOIMINTA KOTIMAASSA AV-arkki on parhaimmillaan tarjotessaan sisältöjä ja tuottaessaan ohjelmistoja eri toimijoille. Järjestön työn tuloksena jäsentaiteilijoiden mediataideteokset saavat kotimaassa vuosittain satoja esityskertoja museoissa, festivaaleilla, oppilaitoksissa ja erilaisissa tapahtumissa. AV-arkin levitystoiminta kotimaisiin museoihin tehostuu vuosi vuodelta. AV-arkin verkkopalvelu on erinomainen työväline mediataiteen kuratointiin myös kotimaassa ja se poikii AV-arkille esityskopioiden vuokrauspyyntöjä viikoittain. Vuonna 2015 yhteydenpitoa kotimaisiin museoihin, oppilaitoksiin sekä opettajiin kehitetään viestintäsuunnitelman mukaisesti. AV-arkki lähestyy kotimaisia toimijoita uutiskirjein, katalogein sekä opetukseen soveltuvin kokonaisuuksin. Toimintavuonna 2015 jatketaan myös oppilaitosjakelun kehittämistä media- ja taidekasvatushankkeen puitteissa. Lisää kohdassa Hankkeet: Media- ja taidekasvatus, sivu 19. Viime vuosina AV-arkin merkittävimpiä kotimaisia yhteystyökumppaneita ja asiakkaita pääkaupungin ulkopuolella olivat mm: Tampereen elokuvajuhlat Espoo Cine Oulun musiikkivideofestivaali Reikäreuna elokuvafestivaali, Orivesi Arktisen upeeta -elokuvafestivaali, Jyväskylä Kinos-elokuvafestivaalit, Lahti Nordisk Panorama, Oulu LiikKUVAT Videotaidetta hoitolaitoksiin, Tampere Kajaanin taidemuseo Kuopion Taidemuseo Wäinö Aaltosen taidemuseo, Turku Kuopion Vilimit, Kuopio Savonlinnan luontoelokuvafestivaalit Finnish Underground Film Festival, Jyväskylä Aboa Vetus ja Ars Nova, Turku TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

13 LEVITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ AV-arkki tekee tehokasta yhteistyötä useiden helsinkiläisten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kanssa ja tuottaa merkittävässä määrin sisältöä paikalliselle kulttuurikentälle. Pääyhteistyökumppanit Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla ovat Helsingin lyhytelokuvajuhlat ja Forum Box. Yhteistyötä Elokuvakontakti ry:n / Helsingin lyhytelokuvafestivaalin kanssa jatketaan ja kehitetään. AV-arkilla on Forum Box -gallerian kanssa yhteistyössä toteutettu pysyvä mediataiteen esittämiseen tarkoitettu tila Mediaboxi, jossa AV-arkin jäsentaiteilijat voivat esittää teoksiaan ilman kustannuksia. AV-arkki tarjoaa tuottamaansa opetusmateriaalia (sekä painetussa muodossa että verkossa) Helsingin alueella toimivien opettajien ja varhaiskasvattajien käyttöön ilmaiseksi osana media- ja taidekasvatushanketta. Yhteistyötä opetusmateriaalin jakelussa tehdään Helsingin kaupungin opetusviraston mediakeskuksen ja varhaiskasvatusviraston kanssa. Näin AV-arkki kohdistaa kulttuuripalveluitaan helsinkiläisille lapsille ja nuorille. AV-arkin jäsenistössä on syyskuun 2014 lopussa yhteensä 196 taiteilijaa, joista 122 asuu Helsingissä. Helsingissä asuvien taiteilijoiden osuus koko jäsenmäärästä on 62 %. AV-arkki jatkaa neuvotteluja Helsingin kulttuurikeskuksen kanssa, jotta kaupungin järjestöavustuksen määrää nostettaisiin niin, että se vastaisi paremmin: AV-arkin helsinkiläisille taiteilijoille tekemän promootiotyön ja kansainvälisen verkostoitumisen sekä näkyvyyden määrää. AV-arkin sijainti Kaapelitehtaalla (Framen ja Checkpoint Helsingin naapurissa) ja yhdistyksen toiminta sekä verkossa että maailmalla tuovat Helsingille paljon kansainvälistä näkyvyyttä. Viime vuosina AV-arkki on tuottanut sisältöjä ja tehnyt yhteistyötä mm. seuraavien toimijoiden kanssa Helsingissä: Elokuvaklubi Kino Kaiku Kulttuuriratikka Forum Box / Mediaboxi Vinokino Helsingin lyhytelokuvajuhlat Artova -festivaali AAVE-festivaali Animatrics Finavia / Helsinki-Vantaan lentokenttä Valtion taideteostoimikunta Kuvataideakatemia Aalto-yliopisto Kulttuuritehdas Korjaamo Pikseliähky-festivaali HOK-Elanto / Sokoksen mediaseinä FLOW-festivaali / Future Shorts Lens Politica Film & Media Art Festival Rakkautta ja Anarkiaa -festivaali Lisäksi pääkaupunkiseudun taidemuseot, kuten Kansallisgalleria (erityisesti Kiasma) sekä Valokuvataiteen museo ovat AV-arkin kanta-asiakkaita ja pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita. AV-arkin pääkaupungin museoille, tapahtumille ja oppilaitoksille vuosittain tuottaman sisällön määrää. Helsingin kaupungin kulttuuristrategia panostaa sisältöihin, ei seiniin. AV-arkki rikastuttaa merkittävästi helsinkiläisten festivaalien tarjontaa tuoreilla mediataideohjelmistoilla. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

14 JÄSENPALVELUT JA TAITEILIJOIDEN ASEMAN EDISTÄMINEN AV-arkki tarjoaa jäsenilleen erinomaiset edut mediataiteen levitysohjelmansa kautta. Jäsenmaksun hinnalla (50 euroa vuonna 2014) taiteilija saa teoksensa AV-arkin verkkopalveluun ja jakeluohjelmaan. AV-arkki tarjoaa jäsenilleen neuvontaa mm. sopimus-, tekijänoikeus- ja teosmyyntikysymyksissä sekä tiedottaa jäsenten näyttelyistä, tapahtumista ja palkinnoista omien kanaviensa kautta. Jäsenille tarjotaan myös hyvin edullisia edit-palveluita. AV-arkki kerää esityskorvauksia mediataideteosten esittämisestä: esityskorvaushinnasto ja teosten vuokraamista koskeva ohjeistus ovat esillä AV-arkin verkkopalvelussa. 60 % kerätyistä esityskorvauksista maksetaan rojalteina taiteilijoille ja loppuosalla katetaan AV-arkin teknisiä kuluja. Taiteilijalla on oikeus saada korvaus teostensa esittämisestä. AV-arkki kouluttaa mediataidetta esittäviä tahoja esityskorvausten merkityksestä. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

15 AV-ARKIN TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖKUMPPANIT VUONNA 2015 ELOKUVAKONTAKTIN kanssa AV-arkki tekee yhteistyötä Helsingin lyhytelokuvafestivaalin ohjelmistojen osalta. FORUM BOX avasi yhteistyössä AV-arkin kanssa tammikuussa 2012 uuden näyttelytilan nimeltä Mediaboxi, mikä mahdollistaa erilaiset projisoinnit ja pienimuotoiset videoinstalloinnit. Vuosittain noin kymmenen AV-arkin jäsentaiteilijan teokset saavat ensi-esityksenä Mediaboxissa. AV-arkin yhteistyö Forum Boxin kanssa jatkuu ja laajenee. VISUAALISEN TAITEEN KESKUS FRAME sijaitsee AV-arkin naapurissa Kaapelitehtaalla. Framen kanssa tehdään yhteistyötä toimialan ja taiteilijoiden aseman parantamiseksi. Erityisesti viestintään, kulttuurivientiin ja tilastointiin liittyvää yhteistyötä kehitetään. KUVASTO ry:n kanssa AV-arkki tekee yhteistyötä esityskorvaus- sekä tekijänoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. MOVING IMAGE on media- ja videotaiteen esittämiseen erikoistunut taidemessutapahtuma, joka järjestetään maaliskuussa New Yorkissa yhteistyössä The Armory Shown kanssa. Lokakuussa Moving Image siirtyy Lontooseen, missä tapahtuma pidetään yhtä aikaa Friezetaidemessujen kanssa. KULTTUURI-INSTITUUTTIEN kanssa AV-arkki tekee yhteistyötä mediataiteen kansainvälisen näkyvyyden lisäämiseksi. Erityisesti painotetaan festivaali- ja museolevitystä sekä alan messuille osallistumista. NYKYTAITEEN MUSEO KIASMAn yleisötyön osaston sekä HELSINGIN KAUPUNGIN OPETUSVIRASTON MATERIAALI- KESKUKSEN kanssa AV-arkki kehittää media- ja taidekasvatustyöhön liittyviä opetusmateriaaleja sekä niiden jakelua. OBERHAUSENIN ELOKUVAJUHLAT Saksassa ovat yksi merkittävimmistä kokeellisen elokuvan ja videotaiteen foorumeista. AV-arkki osallistuu festivaalin Market-ohjelmistoon omalla esityssarjalla. TAMPEREEN ELOKUVAJUHLAT on AV-arkin vanha, hyvä ja ennakkoluuloton yhteistyökumppani. Laajaa yhteistyötä niin näyttelyiden kuin esityssarjojen suhteen jatketaan vuonna 2015 AV-arkki tekee yhteistyötä Moving Imagen kanssa myös vuonna AV-arkki pyrkii osallistumaan sekä New Yorkin että Lontoon tapahtumaan. Yhteistyön päämääränä on suomalaisten mediataiteilijoiden näkyvyyden sekä verkostoitumisen lisääminen kansainvälisessä museo- ja galleriakontekstissa. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

16 AV-ARKIN VERKOSTOT AV-arkki tekee yhteistyötä monien suomalaisten ja kansainvälisten mediataiteen ja kulttuurialan toimijoiden kanssa ja pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan taidealaa koskevaan päätöksentekoon Suomessa. Suomen Mediataideverkosto ry on vuonna 2010 perustettu organisaatio, jonka tarkoituksena on lisätä mediataiteen alan toimijoiden välistä yhteistyötä. Mediataideverkoston perustajajäseniä ovat AV-arkin lisäksi MUU ry, M-cult, Pixelache, Cartes, FixC sekä Alternative Party ry. AV-arkki liittyi Mediakasvatusseuran jäseneksi vuonna Mediakasvatusseura tarjoaa yhteisen foorumin mediakasvatuksesta kiinnostuneille ja aiheen parissa työskenteleville ammattilaisille. AV-arkki on levitysarkistonsa ansiosta erityisasemassa mediakasvatukseen tarkoitetun oppimateriaalin tuottajana. AV-arkilla on levitysoikeudet suureen määrään teoksia, jotka analysoivat valtamedian kuvakerrontaa ja tarjoavat mediakasvattajille uudenlaisia työkaluja ja näkökulmia opetustyöhön. Kulttuuriviennin tukiverkon jäsenenä AV-arkki hakee synergioita muiden kulttuurivientiorganisaatioiden kanssa tavoitteenaan kehittää ja ylläpitää yhteistyösuhteita sekä vahvistaa vuorovaikutusta kulttuurin kentällä. Yhteisen toiminnan päämääränä on edistää suomalaisen kulttuurin vientiä ja näkyvyyttä ulkomailla. AV-arkki vaikuttaa myös seuraavissa kansainvälisissä verkostoissa: DINAMO on kansainvälisten mediataiteen ja kokeellisen liikkuvan kuvan levitysorganisaatioiden ja arkistojen yhteistyöverkosto. DINAMO kokoontuu kaksi kertaa vuodessa Distributors Meeting -kokouksissa, jotka järjestetään Rotterdamin elokuvajuhlien ja Oberhausenin elokuvajuhlien yhteydessä. Molemmissa tapahtumissa on myös levitysorganisaatioiden omat esityssarjat, joihin AV-arkki osallistuu. Muita DINAMOn jäsenorganisaatioita ovat mm. Filmform, Ruotsi; V-Tape, Kanada; LUX, Iso-Britannia; Electronic Arts Intermix, New York; Video Data Bank, Chicago; Light Cone, Ranska; LIMA, Alankomaat ja Six Pack Films, Itävalta. Lisätietoja: GAMA on organisaatio, joka ylläpitää eurooppalaisen mediataiteen portaalia internetissä. Tämä arkistoportaali yhdistää eurooppalaisten mediataiteen toimijoiden (levittäjät, festivaalit, arkistot) tietokannat ja sisältää tiedot yhteensä yli :sta mediataiteen teoksesta. AV-arkki liittyi GAMAn jäseneksi vuonna Lisätietoja: TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

17 AV-ARKIN VIERAILIJATOIMINTA AV-arkissa käy vuosittain yli 100 vierailijaa. Vierailijoiden kansainvälisyysaste on noin 60 % ja vieraat ovat osin samoja kuin Checkpoint Helsingin, Framen ja HIAPin asiakkaat. AV-arkki auttaa kansainvälisiä ja kotimaisia tutkijoita ja kuraattoreita mediataidetta koskevissa kysymyksissä. AV-arkin levitysarkisto sekä katselupiste ovat avoinna myös taideopiskelijaryhmille ilman korvausta. AV-arkin asiantunteva henkilökunta auttaa vierailijat tiedon äärelle. AV-arkin henkilökunta vierailee vuosittain mediataiteen asiantuntijoina useissa oppilaitoksissa ja seminaareissa sekä kotimaassa että ulkomailla. AV-ARKIN TEOSVÄLITYSTOIMINTA AV-arkin teosvälitystoiminta käynnistettiin vuoden 2006 aikana. Teosvälitys tarkoittaa mediataideteosten editiomyyntiä. Tavoitteena on lisätä museoiden ja jäsenistön tietoutta sopimuksista, tekijänoikeuksista, teosformaateista ja pitkäaikaissäilytyksestä. Vuonna 2014 AV-arkki jatkaa jäsentaiteilijoidensa teosten promotointia kotimaan museoille. Promootiotyössä hyödynnetään kansainvälisen levitystoiminnan tuloksia: kotimaan museoille suunnatussa viestinnässä nostetaan esiin erityisesti niitä teoksia, jotka ovat jo saaneet kansainvälistä menestystä AV-arkin levitystoiminnan avulla ja ovat näin ollen perusteltuja hankintoja kotimaisten museoiden kokoelmiin. AV-arkin jäsentaiteilijoiden teoksia hankitaan vuosittain useiden museoiden kokoelmiin myös suoraan taiteilijoilta tai heitä edustavilta galleristeilta. AV-arkin verkkopalvelu ja levitystoiminta vaikuttavat myös näihin hankintapäätöksiin. TOIMITILAT AV-arkin toimisto sijaitsee Kaapelitehtaalla osoitteessa Tallberginkatu 1/76, Helsinki (C-rappu, 4. kerros). Toimitiloissa on toimiston lisäksi kokoustila, katselupiste, nauha-arkisto, editointiyksikkö sekä palvelin, jolle digitaalinen levitysarkisto on tallennettu. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

18 AV-ARKIN JÄSENET AV-arkin jäsenistöön kuului lokakuussa 2014 yhteensä 196 suomalaista tai Suomessa toimivaa mediataitelijaa. AV-arkin jäseneksi voivat hakea mediataiteen alalla toimivat ammattitaiteilijat, jotka asuvat pysyvästi Suomessa, ovat Suomen kansalaisia tai joiden suhde Suomeen on niin voimakas, että heidän tuotantonsa voidaan katsoa edustavan suomalaista mediataidetta. Jäsenluettelo on nähtävissä AV-arkin verkkopalvelussa: AV-arkin jäseneksi hyväksytään tavallisesti taiteilijaa vuodessa. Hallitus valitsee uudet jäsenet hakemusten perusteella kaksi kertaa vuodessa järjestettävässä jäsenvalintakokouksessa. Jäsentaiteilijoiden ja heidän teostensa tiedot ovat nähtävissä AV-arkin verkkopalvelun online-levitysarkistossa: AV-arkin jäsenistö kokoontuu kaksi kertaa vuodessa yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä valitaan hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Syyskokouksessa puolestaan esitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle. HALLITUS Kevätkokouksesta 2014 lähtien AV-arkin hallitukseen kuuluvat: Hallituksen jäsenet Markus Renvall, Kalle Hamm, Johanna Lecklin, Hanna Ojamo ja Vappu Rossi Puheenjohtaja Vesa Vehviläinen (kausi ) Varapuheenjohtaja Kimmo Modig (kausi ) HENKILÖKUNTA TOIMINNANJOHTAJA Hanna Maria Anttila johtaa AV-arkin hallinnollista ja taloudellista toimintaa yhdessä hallituksen kanssa sekä toimii järjestön toimiston esimiehenä. Toiminnanjohtaja vastaa myös AV-arkin kansainvälisestä levitystoiminnan kehittämisestä yhdessä henkilökunnan ja hallituksen kanssa. LEVITYSPÄÄLLIKKÖ Vesa Puhakka vastaa esityskopiosta, arkistoinnista ja AV-arkin teknisestä kehityksestä. Lisäksi hänen työtehtäviinsä kuuluvat mm. levitystoiminnan kehittäminen, jäsenpalvelut, esityskorvausten laskuttaminen ja levityssopimukset. LEVITYSKOORDINAATTORI Mikko Mällisen työtehtäviin kuuluvat teosten tarjoaminen koti- ja ulkomaisten tapahtumien ohjelmistoon sekä levitystoiminnan kehittäminen yhdessä muun henkilökunnan ja hallituksen kanssa. Vuosien aikana AV-arkissa toteutettiin strateginen kehitystyö. Työtehtävät järjesteltiin uudelleen toiminnan tehostamiseksi. Täysipäiväisen levityskoordinaattorin myötä AV-arkin levitystoiminnan tulokset ovat parantuneet huomattavasti. Yksinomaan levitystoiminnan käytännön ylläpitämiseen ja kehittämiseen keskittyvä työpanos on kustannustehokkain tapa luoda jatkuva ja vuorovaikutteinen kontakti alan tapahtumiin ja toimijoihin. Lisäksi se vapauttaa muun henkilökunnan työpanosta erityishankkeisiin ja toiminnan kehittämiseen (vientihankkeet, yhteistyö museoiden kanssa, media- ja taidekasvatushankkeet, viestintä jne.). Järjestöllä on edellä mainittujen työntekijäiden lisäksi vuosittain useita projekti- ja hanketyöntekijöitä, joiden työsuhteiden kulut osoitetaan ko. projektien ja hankkeiden mukaisille kustannuspaikoille. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

19 PROJEKTIT JA HANKKEET VUONNA 2015 MEDIA JA TAIDEKASVATUS AV-arkin mediakasvatushankkeet tuottavat mediataidetta hyödyntäviä opetusmateriaaleja media- ja taidekasvatustyöhön. Valtakunnalliset hankkeet on suunnattu varhaiskasvatus- ja alakouluikäisten lasten opettajille ja kasvattajille. AV-arkin päämäärä on luoda oikeita taideteoksia hyödyntävää mediakasvatukseen liittyvää opetusmateriaalia toisin sanoen viedä taidetta kouluihin ja tarjota opettajille ilmaiseksi valmiita työvälineitä mediakasvatustyöhön. Mediakasvatukseen osallistuminen on osa taiteilijajärjestön yhteiskuntavastuuta ja yleisötyötä. AV-arkille on tärkeää, että mediataide rikastuttaa arkea ja avaa uusia näkökulmia myös taidemaailman ulkopuolella. Tavoitteena on, että median valtavirrasta poikkeavat esittämisen ja kerronnan muodot herättävät kiinnostusta sekä opettajissa että oppilaissa ja auttavat kehittämään medialukutaitoa. AV-arkki on erityisasemassa mediakasvatuksessa käytettävien opetusmateriaalien- ja verkkopalveluiden tuottajana. Laajan digitaalisen levitysarkistonsa ja valmiiden levityssopimusten tuomien esitysoikeuksien ansiosta AV-arkki voi vuokrata teoksia oppilaitoksille osana opetuspaketteja sekä liittää teoksia opettajille ilmaiseen verkkopalveluun. Opetusta järjestävä taho saa AV-arkin opetuspakettien mukana yhdestä lähteestä kaiken tarvitsemansa: teosten esitysoikeudet opetuskäyttöön sekä pedagogisiin tarkoituksiin suunnitellun kirjallisen materiaalin. Esitysoikeuksien kannalta opetuskäyttöön suunnatun verkkopalvelun tuottaminen on helpompaa mediataiteen alalla kuin esimerkiksi elokuva-alalla. Mediataideteokset ovat yleensä pienten työryhmien tuotantoja, joten levitysoikeuksien selvittäminen on helppoa. Mediataideteokset ovat usein myös rakenteeltaan yksinkertaisia ja kestoltaan lyhyitä, mikä helpottaa niiden käyttöä osana opetusta. Mediakasvatus tulee olemaan yhä tärkeämpi oppisisältö sekä peruskouluissa että muissa oppilaitoksissa. AVarkin päämääränä on tehdä mediataidetta tutuksi lapsille ja nuorille osana mediakasvatusta. AV-arkin opetusmateriaalien tavoitteena on tuoda luokkahuoneisiin kriittistä ajattelua, osallistuvaa toimintaa ja sisältöjen pohdintaa. Haluamme tehdä hyvää tuomalla taidetta kaikkiin Suomen kouluihin uuden verkkopalvelumme välityksellä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä mm. Helsingin kaupungin opetusviraston mediakeskuksen ja varhaiskasvatusviraston kanssa sekä nykytaiteen museo Kiasman museopedagogisen osaston kanssa. Vuonna 2014 mediataide osana mediakasvatusta -hankkeessa tapahtuu mm. seuraavaa: Uusille tehtäville toteutetaan blogifeedi, jonka kautta opettajat pääsevät yksittäisiin tehtäviin helpommin ja nopeammin käsiksi Verkkopalvelun ruotsinkielisiä ominaisuuksia parannetaan AV-arkki.fi/edu-palvelua markkinoidaan mm. osallistumalla Educa-messuille tammikuussa 2015 Hanketta tukevat mm. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Uudenmaan taidetoimikunta ja Svenska Kulturfonden. Koneen säätiöltä haetaan tukea vuosille palvelun sisältöjen kehittämiseen enemmän taiteilijoiden ammattitaitoa hyödyntäväksi. Samalla ristiinpölytetään mediataiteen ja verkossa tapahtuvan mediakulttuurin (esim. videobloggaajat) alueita. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

20 MEDIATAITEEN PITKÄAIKAISARKISTOINNIN EDISTÄMINEN AV-arkki teki aikaisempina vuosina yhteistyötä mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin edistämiseksi Kuvataiteen keskusarkiston mediataiteen arkistointiprojektin kanssa. Valtion taidemuseo muuttuu vuonna 2014 Kansallisgalleriaksi, minkä vuoksi myös Kuvataiteen keskusarkiston toiminnot muuttuvat. AV-arkin 2020-strategiassa painotetaan mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin edistämistä. Jäsenistöllä on kova huoli teostensa ja taidemuodon säilymisestä. AVarkki on aloittanut neuvottelut pitkäaikaisarkistoinnista Kansallisen audiovisuaalisen arkiston sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa jo syksyllä Aihetta käsiteltiin myös Taiteen Edistämiskeskuksessa järjestetyssä Mediataiteen päivässä. Suunnitteilla on kehittämishanke, jonka myötä luotaisiin kokonaiskuva olemassa olevista resursseista ja mahdollisista poluista mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin järjestymiseksi lähitulevaisuudessa. AV-arkki tekee mielellään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, jotta mediataiteen pitkäaikaisarkistointi saadaan järjestettyä. VIDEOVALLI AV-arkki, Ikahu ja Kunstdok tuottavat yhteistyössä mediataidesisältöjen jakeluun uudenlaisen palvelukonseptin, joka toimii avaimet käteen -periaatteella. Palvelun asiakkaat voivat olla julkiselta tai yksityiseltä sektorilta esim. taidemuseot, terveyskeskukset, pankit, päiväkodit tai esimerkiksi kuntien kulttuuritoimet. Palvelun sisältö valitaan AV-arkin levitysarkistosta yhteistyössä asiakkaan kanssa. Esityskonteksti ja asiakkaan toiveet huomioidaan aina teoksia valittaessa. Hankkeen ansaintalogiikkana on yhdistää tekninen osaaminen (Ikahu ja Kunstodok) sisältöihin ja esitysoikeuksiin (AV-arkki). Näin saamme uudenlaisen palvelukonseptin, jossa asiakas (esim. taidemuseo tai kunta) saa yhdestä lähteestä kaiken, mitä tarvitsee esittääkseen mediataidetta tiloissaan. Asiakkaan ei tarvitse perehtyä tekniikkaan eikä toisaalta selvittää esitysoikeuksien vuokraamista tai esitysformaatteja ostaessaan videovalli-palvelun käyttöönsä. Hanketta tukevat AVEK sekä Opetus- ja Kulttuuriministeriö (avustukset taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittämiseen sekä vapaan kentän tuki). MEDIATAIDE NYT! Hankkeen tavoitteena on edistää suomalaisen mediataiteen näkyvyyttä ja saavutettavuutta. AV-arkki rakentaa uudenlaisia toimintamalleja levitysja promootiotyöhön, tilastointiin ja viestintään, jotka tehostavat järjestön toimintaa ja edistävät suomalaisen mediataiteen saavutettavuutta. MEDIATAIDE NYT! -hanke on jatkoa vuonna 2012 aloitetulle strategiaprosessille. Kehittämishanke toteutetaan vuosina ja sitä rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto. Vuonna 2015 avustus kohdistuu kansainvälisen jakelun kehittämistyöhön. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012.

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. Sisällysluettelo AV-ARKIN VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMAN LINJAUKSET 2 AV-ARKKI

Lisätiedot

AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS

AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2012 AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2012... 1 AV-ARKKI EDISTÄÄ

Lisätiedot

AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS

AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS Kaapelitehdas, C-rappu, 4. Krs. Tallberginkatu 1/76, 00180 Helsinki y-tunnus: 0976060-4 VUOSIKERTOMUS 2010

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

MEDIATAIDE KARTALLE -hankkeen esiselvityksen raportointi

MEDIATAIDE KARTALLE -hankkeen esiselvityksen raportointi MEDIATAIDE KARTALLE -hankkeen esiselvityksen raportointi Taustaa Live Herring -työryhmä huomasi läänintaiteilijakautensa ja sitä edeltävän toiminnan aikana, että mediataiteen (erityisesti uusmediataiteen)

Lisätiedot

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI ISI I I ENSS RESIDENSS D RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D RESID RESIDENSS D RESID RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D I ID RESID RESI RESID Tekijät ja Suomen

Lisätiedot

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Mediakasvatusseura ry Anniina Lundvall & Juulia Andersson Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 1 Sisällysluettelo LUKIJALLE... 4 NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUSKENTÄN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YHDESSÄ TOIMIEN MUOTOILUOSAAMISESTA MENESTYSTEKIJÄ SUOMELLE Jäsenyyden edistäminen arvostettu asiantuntijuus Muotoilijoiden ammattimaisen työn kehittäminen muotoilusta kilpailukykyä Taiteilijoiden ammatin

Lisätiedot

Tunnuslukuja ja tutkimuksia 1. Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys

Tunnuslukuja ja tutkimuksia 1. Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys Tunnuslukuja ja tutkimuksia 1 Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys Jari Muikku Digital Media Finland Toukokuu 2012 I SUOMALAISEN KLASSISEN MUSIIKIN VIENTISELVITYS K A I K K I M I T Ä I S T A H

Lisätiedot

SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista

SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja taustaa 1 Johdanto 1 Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkosto

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintasuunnitelma 2012 Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 15.11.2012 Sisällys Panostetaan yhdessä nuorten hyvään elämään...

Lisätiedot

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintakertomus 2013 1 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite:

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas

Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan kulttuurin vientihanke Seinäjoki 2006 Tekijä: Hanna Karppi Etukannen kuva: Etelä-Pohjanmaan mieslaulajat Jussit,

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. YLEISTÄ Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, taloudellisia

Lisätiedot

Langat käsissä. Tavoitteena nukketeatterin ammattilaisten toimintaedellytysten kehittäminen. Helsingin kulttuurikeskus

Langat käsissä. Tavoitteena nukketeatterin ammattilaisten toimintaedellytysten kehittäminen. Helsingin kulttuurikeskus Helsingin kulttuurikeskus tys Selvi terin eat t e k sta e Nuk s k sku e k e u al 2012 Selvitys Nukketeatterin aluekeskuksesta 2012 Langat käsissä A N N A N TA L O CAISA E S PA N L AVA K A N N E LT A L

Lisätiedot

Halonen, Katri (toim.): Kulttuuri kokoaa. Kulttuuritapahtumien muuttuvat verkostot. ISBN 978-952-5797-21-3

Halonen, Katri (toim.): Kulttuuri kokoaa. Kulttuuritapahtumien muuttuvat verkostot. ISBN 978-952-5797-21-3 1 Kulttuuri kokoaa KULTTuurITApAhTumIEn muuttuvat verkostot TOIm. KATrI HALOnEn Halonen, Katri (toim.): Kulttuuri kokoaa. Kulttuuritapahtumien muuttuvat verkostot. ISBN 978-952-5797-21-3 Metropolia Ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 17.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHTIA... 4 1.1 KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET... 4 1.2 HELSINGIN KULTTUURIPOLIITTISET PERIAATTEET...

Lisätiedot

Suomalaisten museoiden kansainvälisyys. > Selvitystyön loppuraportti

Suomalaisten museoiden kansainvälisyys. > Selvitystyön loppuraportti Suomalaisten museoiden kansainvälisyys > Selvitystyön loppuraportti > Sisällysluettelo 3 Kansainväliset museot 4 Mistä kansainvälisyydessä on kysymys 7 Selvityksessä esiin tulleet asiat 7 Mihin kansainvälisiin

Lisätiedot

FinnAgora Selvitys Suomen kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, teknologian ja kansalaistoiminnan yhteistyöverkoston perustamisesta Unkariin

FinnAgora Selvitys Suomen kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, teknologian ja kansalaistoiminnan yhteistyöverkoston perustamisesta Unkariin FinnAgora Selvitys Suomen kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, teknologian ja kansalaistoiminnan yhteistyöverkoston perustamisesta Unkariin Hannele Koivunen Opetusministeriö 30.11.2001 2 Tiivistelmä Mikä

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

Music Finland Vaahto. Taiteen välittävän portaan toimialaselvitys. Tunnuslukuja ja tutkimuksia 3

Music Finland Vaahto. Taiteen välittävän portaan toimialaselvitys. Tunnuslukuja ja tutkimuksia 3 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 3 Taiteen välittävän portaan toimialaselvitys Musiikin, kirjallisuuden, tanssin ja kuvataiteen välittäjäporras 2012 Outi Raatikainen Pink Eminence Tammikuu 2013 Music Finland

Lisätiedot

MITEN MERENKURKUN ALUEEN KULTTUURI- YRITYKSET VOIVAT KASVAA?

MITEN MERENKURKUN ALUEEN KULTTUURI- YRITYKSET VOIVAT KASVAA? MITEN MERENKURKUN ALUEEN KULTTUURI- YRITYKSET VOIVAT KASVAA? TARVEANALYYSI SELLINGKVARKEN.COM SISÄLLYSLUETTELO SELLINGKVARKEN.COM SELLING POHJANMAA LINDA BLOMQVIST, PROJEKTINJOHTAJA, MERENKURKUN NEUVOSTO

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

KUlttuuritapahtumien muuttuvat verkostot Toim. Katri Halonen

KUlttuuritapahtumien muuttuvat verkostot Toim. Katri Halonen 1 Kulttuuri kokoaa KUlttuuritapahtumien muuttuvat verkostot Toim. Katri Halonen TEKIJÄT Kai Artes (Metropolia Ammattikorkeakoulu), Leena Björkqvist (Yrkeshögskolan Novia), Katri Halonen (Metropolia Ammattikorkeakoulu),

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot