Toimintasuunnitelma 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2010"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2010

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO SEUDUN STRATEGIA VISIO ELINKEINOSTRATEGIA KEHITTÄMISHANKKEET EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO YRITYSPALVELUT ELINKEINOASIAMIESTOIMINTA SISÄ-SAVON SEUDULLISET YRITYSPALVELUT OPPIVA YRITYS PALVELUT MAASEUDUN MIKROYRITYSTEN ASIAKASVASTAAVA OSUVA -PALVELU KEHITTÄMISPALVELUT MARJAOSAAMISKESKUS ELINTARVIKETEOLLISUUS TEKNOLOGIATEOLLISUUS PUUTUOTETEOLLISUUS SEUTUYHTEISTYÖ KUOPION ALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA VÄLKE VÄLITYÖMARKKINOIDEN KEHITTÄMINEN VEIKKO TIETOVERKKOYHTEISTYÖ POHJOIS-SAVOSSA MATKAILU INTOSAVO HENKILÖSTÖHALLINTO LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO HENKILÖKUNTA TALOUS Keskeisimmät toimenpiteet vuonna 2010 Toimialojen kehittämispalvelut puutuoteteollisuus metalli- ja teknologiateollisuus elintarviketeollisuus alkutuotanto Infrastruktuurin kehittäminen Vt 9:n kehittäminen Savon radan perusparantaminen Päijänne-Saimaa-kanavan edistäminen Hyvinvointipalveluiden kehittäminen välityömarkkinoiden luominen maaseutuyritysten jaksamisen tukeminen sote-yritysten kehittäminen Osaaminen yritys- ja yrittäjäkoulutuksen kehittäminen osaamiskeskittymien vahvistaminen o FIC o Futuria o Marjaosaamiskeskus o Konttikeskus Seudulliset yrityspalvelut laatujärjestelmän kehittäminen asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto asiakastyytyväisyystutkimus yrityspalvelusopimuksen uusiminen 2

3 1 JOHDANTO Sisä-Savon seutuyhtymän päätehtävät on esitetty Seutuyhtymän perussopimuksessa. Ne ovat: toimia jäsenkuntien yhdyssiteenä seudun yhteisessä edunvalvonnassa alueen talous- ja sivistysolojen kehittäminen elinkeinoasioiden kehittäminen ja operatiivinen toteuttaminen siten, että elinkeinopalvelut ovat saatavissa jokaisessa jäsenkunnassa sekä jäsenkuntien Seutuyhtymälle määräämien erillistehtävien toteuttaminen. Seutuyhtymä koordinoi EU-kehittämistoimintaa toiminta-alueellaan. Alueeseen kuuluvat Suonenjoen kaupunki, Karttulan, Rautalammin, Tervon ja Vesannon kunnat. Asukkaita toiminta-alueella ( ). 1.1 SEUDUN STRATEGIA Sisä-Savon seutustrategia koostuu Sisä-Savon elinkeinostrategiasta, Leader -ohjelmasta ja Sisä-Savon työllisyysohjelmasta. Näiden aikajänne on sama kuin EU:n ohjelmakausi ja käsittää vuodet Strategiat hyödyntävät Itä-Suomen suuralueen EU-ohjelmia, jotka voidaan jakaa kahteen kategoriaan: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmat (Itä-Suomen EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmat) sekä Alueellisen yhteistyön ohjelmat (mm. Interregit). Ohjelmien varsinainen toteuttaminen alkoi vuonna VISIO Sisä-Savo on Euroopan puhtain mansikkamaa, joka on hyvän ja turvallisen asumisen kotiseutu. Alueella hyödynnetään seudun sijaintia Pohjois-Savon ja Keski-Suomen välisellä kehityskäytävällä. Monipuolinen elinkeinorakenne tarjoaa houkuttelevia ja moderneja työpaikkoja myös nuorisolle. Uudet innovatiiviset sovellutukset ja teknologiat ovat nopeasti ja kattavasti yritysten, koulutuksen ja hallinnon käytettävissä. Osaamisen syventäjinä ovat seudun omat osaamiskeskittymät, jotka ovat liittoutuneet parhaiden osaajien kanssa Tukijalkoina ovat kansainvälistyneet yritykset, jotka toimivat teknologia-, metsä- ja elintarviketoimialoilla. Näitä tukevat lähialueen yritykset, jotka tarjoavat sekä raaka-aineita, jalosteita että palveluja kärkiyrityksille. Sisä-Savon palvelutuotannosta vastaavat verkostomaisesti järjestyneet palveluyritykset yhdessä julkisen sektorin kanssa. 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA Strategian tavoitteena on kärkiyritysten ja toimialakeskittymien kasvu- ja kehittämisedellytysten turvaaminen sekä edistää toimialan yritysten kannattavaa kasvua. Tärkeimmät keinot, joilla tavoitteisiin päästään ovat: 1. kehittämisrahoituksen kanavointi Sisä-Savon yritystoiminnan kehittämiseksi 2. yritysten kehittämistarpeiden tunnistaminen ja resurssien kohdentaminen 3. tutkimustiedon ja osaamisen välittäminen yrityksille 4. yritysten välisen yhteistyön aktivointi 5. palvelujen tuotteistaminen, painotus tuotekehityksessä ja liiketoimintaosaamisessa (ml. markkinointi) Mittarit: rahoituksen määrä ja lähteet 3

4 asiakasyritysten määrä Tärkeät alat, joiden osaamistason nostoon panostetaan, ovat: marjatalous kokonaisvaltaisena tuotantoketjuna elintarviketuotanto (uudet elintarvikkeet, uudet tuotantomuodot) metalliteollisuus (verkostot, kansainvälistyminen) metsä- ja puunjalostus, energia (vienti, asumiseen liittyvät tuotantokokonaisuudet) matkailu (luonto-, vesimatkailu) Jotta tavoitteisiin päästään, panostetaan ohjelmakaudella: koulutukseen ja elinkeinoelämän tarpeita palvelevan koulutusjärjestelmän kehittämiseen yritysten tukiorganisaatioiden kehittämiseen (verkostohautomo, osaamiskeskukset, Futuria, FIC Kalatietokeskus, Marjaosaamiskeskus) rahoitusjärjestelmän kehittämiseen (esim. elinkeinorahasto), innovaatiorahoitus uuden soveltavan tiedon välittämiseen ja luomiseen (liittoutuminen mm. maakunnallisten osaamisorganisaatioiden kanssa) itäsuomalaisen ja maakunnallisen ohjelmakokonaisuuden aikaansaamiseen ja keskeisten maakunnalle tärkeiden hankkeiden tukemiseen yhteistyöhön maakunnan muiden seudullisten elinkeinoyhtiöiden ja oppilaitosten kanssa. Keskeisenä valintana on, että seudullisen kehittämisen lisäksi liittoudutaan mm. maakuntakeskuksen ja muiden seutukuntien kanssa siten, että maakuntaa kehittävät hankkeistukset voidaan toteuttaa ja näin hyväksikäyttää kehityksen yleisempää säteilyvaikutusta. Määrälliset tavoitteet Seutuyhtymän toimialueen väestötavoite on n asukasta. BKT/asukas nousee noin 65 % keskiarvosta. Työttömyysaste laskee n. 10 %. Työpaikkoja on n ja työvoimaa n Kehittämishankkeet Pohjois-Savon maakuntaohjelman painopisteisiin perustuvat teemat vuosille ovat: 1. energia ja ympäristöteknologia 2. teknologiateollisuuden uudet suunnittelu - ja tuotantomenetelmät 3. mittaus ja sensoritekniikka 4. hyvinvointialan tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen ja hoito- ja hoivapalveluiden kehittäminen Näihin teemoihin ohjataan vähintään 65 % maakunnan EU-ohjelman rahoituksesta. Muut maakuntaohjelmaan kirjatut painotukset ovat: metsäteollisuus elintarviketeollisuus kaivannaistoiminta vapaa-aika ja matkailu Näille aloille ohjataan enintään 35 % maakunnan EU-ohjelman rahoituksesta. Seutuyhtymän hanketyöskentelyn tavoitteena on tuoda alueelle erityisosaamista. Seutuyhtymän omat ja kumppaneiden kanssa yhdessä toteuttamat kehittämishankkeet aktivoivat ja käynnistävät yrityskohtaisia kehittämistoimenpiteitä ja investointeja sekä avustavat yrityksiä rahoituksen hakemisessa esim. Tekesiltä tai TE -keskukselta. EU:n ja valtion rahoitus kattaa n % kehittämishankkeiden kustannuksista. 4

5 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO Tulosalueen vastuu: toimitusjohtaja Olli Tiainen. Tulosalue vastaa toimitusjohtajan johdolla seutuyhtymän yleisjohdosta ja taloudenhoidosta. Tehtävinä ovat lisäksi alueen yleinen edunvalvonta, sidosryhmäviestintä, yhteydet rahoitusviranomaisiin, seudun tavoitteista tiedottaminen sekä osallistuminen maakunnalliseen ja itäsuomalaiseen ohjelmatyöhön. Keskeiset ohjelmat ovat EU-ohjelmat ja alueen omat kehittämishankkeet. Toimintavuoden aikana valmistellaan seutuyhtymän hallinnonuudistus, joka tulee voimaan vuoden 2011 alussa. Kevään 2010 aikana tehdään ulkopuolisen asiantuntijan johdolla tarvittavat selvitykset päätöksenteon tueksi. Selvityksissä otetaan kantaa seutuyhtymän perustehtäviin (perussopimuksen uudistaminen), yhtiömuotoon, hallinnon henkilöresursseihin ja yrityspalveluhenkilöstön työnkuvaan. Hallitus tekee näiden selvitysten pohjalta syyskokoukselle esityksen hallinnonuudistuksesta. TAVOITTEET palveluverkon turvaaminen ja kehittäminen tarvittavien kehittämisvoimavarojen hankinta kehittämiskeskustelun ylläpito seutukunnan tavoitteiden saattaminen maakunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon alueen tuki itäsuomalaisen ohjelmatyön painopisteille ja yhteistyöverkostojen luonnille vaikuttaminen liikenne- ja tietoverkkojen kehittämiseen valtion virastopalvelujen turvaaminen osallistuminen maakunnalliseen ohjelmatyöhön ja ohjelman hyödyntäminen Vastuualueen työpanos jakaantuu siten, että seutuyhtymän hallintoa on 40 %, edunvalvontaa on 10 % ja EU-hankkeiden suunnittelua ja hallinnointia on 50 %. 3 YRITYSPALVELUT Yrityspalvelujen tehtävänä on: huolehtia jäsenkuntien yritysten neuvontapalveluista nopealla aikataululla kohdistaa kuhunkin neuvontatilanteeseen paras asiantuntemus olemassa olevat kehittämishankkeet huomioiden tiedottaa neuvontapalveluista tehdä yrityskäyntejä järjestää koulutusta yhdessä maakunnan muiden toimijoiden kanssa tukea yritysten messu- ja markkinointijärjestelyjä toimia koordinaattorina yrittäjäjärjestöjen, kuntien ja seutuyhtymän välisessä yhteistyössä selvittää ja edistää yritysten sukupolvenvaihdos- ja jatkajamahdollisuuksia hankkia yhdessä kuntien kanssa uutta yritystoimintaa sekä yritystoimintaa tukevia uusia palveluja alueelle Määrälliset tavoitteet vuonna 2010 TP 2008 TA 2009 TA 2010 Uusia yrityksiä (kpl) Työpaikat (kpl) Myönnetyt yritystuet (kpl) Myönnetyt yritystuet (1000 )

6 Henkilöstön toimenpiteet 2010 TP 2008 TA 2009 TA 2010 Yrityskäynnit ja yhteydenotot Yritysten hankkeiden suunnittelu Uusien yrittäjien neuvonta Kehittämishankkeiden suunnittelu Seminaarit, messut, koulutustilaisuudet Kokoukset ja muut toimenpiteet Elinkeinoasiamiestoiminta Tulosalueen vastuu: elinkeinoasiamiehet vastuukunnittain. Seutuyhtymällä on omat elinkeinotoimistot Karttulassa, Rautalammilla, Suonenjoella ja Tervossa. Vesannolla palvelupiste toimii kunnanvirastossa. Alueella on kaksi elinkeinoasiamiestä. Karttula-Tervo-Vesanto alueella Anna-Liisa Martikainen ja Rautalammilla Matti Paappanen. Elinkeinoasiamiehet toimivat kiinteässä yhteistyössä kuntajohtajien kanssa ja osallistuvat jäsenkuntien elinkeinopoliittiseen suunnitteluun ja valmistelutyöhön. Tehtävät vaihtelevat kunnittain. 3.2 Sisä-Savon seudulliset yrityspalvelut Tulosalueen vastuu: yrityspalvelupäällikkö Tarja Pöyhönen. Seudulliset yrityspalvelut toimivat osana kansallista Yritys-Suomi palvelujärjestelmää. Seutuyhtymä on toiminut seudullisten yrityspalvelujen koordinaatio-organisaationa Sisä-Savossa. Palvelujärjestelmän tavoitteena on koota yhteen alueen toimijat, jotka tarjoavat palveluja yrityksille ja yrittäjille, Palveluja tuotetaan sekä henkilökohtaisena neuvontatyön että sähköisenä palveluna Internetissä. Vuonna 2010 tehdään uusi seudullinen yrityspalvelusopimus yhteistyökumppanien kanssa. Lisäksi Kuopion työvoimatoimiston ja Finnveran kanssa tehdään sopimus starttilausuntojen antamisesta alueella. Yritysneuvonnan henkilöstön osaamista vahvistetaan erityisesti liiketoiminnan suunnittelussa, yrittäjien valmentamisessa ja kansainvälistymisessä. Yrityspalvelupäällikkö antaa lisäksi toimialavapaata yritysneuvontaa kohderyhmänä erityisesti aloittavat ja palvelualan yritykset. Yritystulkki -yrityssuunnitteluohjelmisto Sisä-Savon seutuyhtymän Internet-sivuilla on otettu käyttöön Yritystulkki-palvelu, joka tukee seudun yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia verkossa. Paikallisin tiedoin toteutetusta Yritystulkista löytyvät sekä sähköiset että perinteiset työkalut, laskentaohjelmat ja helppokäyttöiset asiakirjamallit yrityksen koko elinkaaren ajalle, kuten oppaat ja työkirjat yrityksen perustamiseen peruslomakkeet kaikkiin ja kaikenkokoisten yritysten tarpeisiin laskentaohjelmat hinnoitteluun ja yrityksen talouden suunnitteluun markkinoinnin ja myynnin apuvälineet 3.3 Oppiva yritys palvelut Tulosalueen vastuu: yritysneuvoja Matti Ylönen. Oppiva yritys palvelujen keskeinen tehtävä on tukea alueemme pk-yritysten liiketoiminnan ja liiketoimintaverkostojen kehittämistä sekä edistää työhyvinvointia. Yritysneuvoja on suoraan yrityksiin yhteydessä ja sopii yrityskäynnit, joissa tehdään osaamiskartoitus ja suunnitelma. Tuloksena on nykytilan kartoitus ja tavoitteet osaamisen tason nostamiselle. Näiden pohjalta järjestetään täsmäkoulutuksia ja valmennuksia. Toiminta tapahtuu yhteistyössä muiden Sisä-Savon seutuyhtymän palvelui- 6

7 den kanssa. Yritykset saavat maksuttoman osaamisen kehittämissuunnitelman ja edulliset yhteiset tai yrityskohtaiset koulutukset. Näiden lisäksi järjestämme liiketoimintaa yhdistäviä foorumeja ja kehittämisrenkaita uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille. Oppiva yritys palvelut kehittää osaltaan yritysten liiketoimintaa kannattavammaksi. 3.4 Maaseudun mikroyritysten asiakasvastaava Tulosalueen vastuu: yritysneuvoja Marjo Valtanen. Maaseudun mikroyritysten asiakasvastaava-hanke on ProAgria Pohjois-Savo ry:n ja Pohjois-Savon TE-keskuksen sekä alueen kuntien yhteinen maaseudun yritysten kehittämishanke. Seutukunnalla toimivan asiakasvastaavan tehtävänä on antaa asiakkaalle neuvontaa ja tietopalveluja. Kehittämiskeskustelussa selvitetään asiakkaan palvelujen tarve ja etsitään yhdessä ratkaisuja. Toimenpiteinä on antaa neuvontaa aloittaville yrittäjille sekä toimivien yritysten kehittämiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen liittyvää neuvontaa. Asiakasvastaava osallistuu myös yleiseen maaseutuyrittäjyyden ja seudun kehittämiseen. Hankkeen asiakkaita ovat maaseudulla toimivat alle 10 henkilöä työllistävät pienyritykset ja yrittäjäksi aikovat henkilöt sekä maatilojen yhteydessä toimivat maaseutuyritykset. 3.5 OSUVA -palvelu Tulosalueen vastuu: projektipäällikkö Arto Nykänen. Savon Yrittäjien tarjoama OSUVA -palvelu tarjoaa asiantuntija-apua yrityksen omistajanvaihdoksen kaikkiin vaiheisiin. Asiantuntijoilta vaativat asiakirjat tulevat tehdyiksi lain vaatimalla tavalla huomattavan edullisesti. Yrityksen arvon määrittäminen, sopivan etenemismallin löytäminen, verotus, rahoitus ja lainsäädäntö tuovat omat haasteensa luopumisen tuskasta puhumattakaan. Osuva-palvelun asiantuntijoilta löytyy oikeita ja kokemukseen perustuvia vastauksia näihin kysymyksiin. Osuvapalvelu auttaa jatkajia sopivan yrityksen löytämisessä. Kauppakirjat, rahoitus, ja liiketoimintasuunnitelma vaativat asiantuntijaapua. Näiden lisäksi uudella yrittäjällä on mahdollisuus saada myös starttirahaa, jonka hakemisessa avustetaan tarvittaessa. 7

8 4 KEHITTÄMISPALVELUT Yritysten kehittämispalvelut keskittyvät marja- ja puutarhatuotantotiloihin sekä elintarvike-, teknologia- ja puutuoteteollisuuteen. Kehittämistyötä tehdään eri toimialoilla toteutettavien kehittämishankkeiden tuella. Kohderyhmästä riippumatta yhteisiä painopistealueita ovat liiketoiminnan ja teknologisen osaamisen kehittäminen ja verkottuminen. Panostukset markkinointiosaamiseen ja kansainvälistymiseen ovat etenkin teollisuusaloille yhteisiä. Seuraavissa kappaleissa kuvataan tarkemmin eri kohderyhmiin kohdistuvia kehittämistoimia vuonna Marjaosaamiskeskus Tulosalueen vastuu: toimitusjohtaja Olli Tiainen. Toimialan tilanne Pohjois-Savossa on 15 % maan marjatiloista. Marjatilat ovat keskimääräistä suurempia, maan viljelypinta-alasta 22 % on Pohjois-Savossa. Myös satoa näiltä pelloilta saadaan enemmän kuin muualla maassa, maan marjasadosta poimitaan maakunnassa 32 %. Puolet Pohjois-Savon marjatiloista sijaitsee Sisä-Savossa. Sisä-Savossa on 165 marjatilaa, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 735 ha, tilojen keskipinta-ala 4,45 ha. Näiden tilojen yhteenlaskettu marjojen myyntitulo on yli 7 miljoonaa euroa. Sisä-Savon marjatiloilla työskentelee kesäisin 3000 kausityöntekijää. Painopistealueet v Marjaelinkeinon haasteita Sisä-Savossa ovat viljelijöiden ikärakenne, työvoiman saatavuus, toiminnan kannattavuus sekä paikallisen tuotannon kilpailukyvyn turvaaminen Marjaosaamiskeskus tuottaa alan käyttöön koulutus- ja valmennuspalveluja, jotka kohdennetaan tiloille niiden eri kehitysvaiheen mukaan, esimerkiksi aloittaville ja sukupolvenvaihdostilanteessa oleville tiloille suunnattu koulutus, sekä kokeneille viljelijöille suunnattu tehostetun kastelun ja lannoituksen valmennusryhmä. Tuotannonmuutostilanteessa oleville tiloille järjestetään elintarvikkeiden jatkojalostuskoulutusta. Tilojen käyttöön tuotetaan tuki- ja perehdytysmateriaalia, sekä välitetään uusinta alan tietoa sähköisten tiedonvälityskanavien kautta. Uutta tietoa ja osaamista etsitään myös yhdessä viljelijöiden kanssa Espanjaan suuntautuvalla opintomatkalla. Työvoiman saatavuuden turvaamiseksi kehitetään ja ylläpidetään kontakteja työvoimaa välittäviin tahoihin, kuten Poimijapörssi Ay Kesälahdelta, Inkerin liitto sekä työvoimaviranomaisiin Työ- ja elinkeino- sekä ulkoministeriössä sekä lähetystöissä ja konsulaateissa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Marjaosaamiskeskus toteuttaa Uudistuvan Puutarhatilan strategiat -hanketta, jonka kolmivuotinen rahoitus päättyy vuoden 2010 lopussa. Tavoitteet vuonna 2010 Koulutus ja konsultaatio osallistuville yrittäjille (pv) Toteuma v Tavoite v Tavoite v Uudet työpaikat Uusia yrityksiä Elintarviketeollisuus Tulosalueen vastuu: tuotekehityspäällikkö Vuokko Niemitalo. Pohjois-Savossa on noin 170 elintarvikeyritystä ja niistä noin 80 % on alle 5 henkilöä työllistäviä. Yleisiä toimintaedellytyksiä kehitetään ja elintarvikealan viestintää hoidetaan Elintarvikealan viestintä- ja koordinaatiohankkeen (ELVI) avulla. Yrityksiin kohdistuvat kehittämistoimet tehdään Elintarvike-Futuria -hankkeen kautta ja osa hankkeiden ulkopuolisena työnä (mm. koulu- 8

9 tuspalveluja, elintarvikeyritysten omien kehittämishankkeiden sisältämät toimet sekä maakunnan ulkopuolelle tehtävät kehittämistoimet). Elintarvike-Futuria --hanke jatkuu keskittyen jatkojalostukseen ja markkinointiin. Hankkeessa työskentelee 5 henkilöä, joista yksi henkilö Kiuruvedellä. Toiminnan odotetaan tavoittavan noin 80 % Pohjois-Savon elintarvikeyrityksistä. Tavoitteena on parantaa elintarvikeyritysten kilpailukykyä toteuttamalla asiakaslähtöisiä tuotekehitysprojekteja sekä panostamalla markkinointi- ja liiketoimintaosaamiseen. Samalla helpotetaan ammattikeittiöiden mahdollisuuksia hyödyntää alueella tuotettuja raaka-aineita ja paikallisten elintarvikkeiden pääsyä vähittäiskauppojen valikoimiin. Välilliset vaikutukset kohdistuvat aluetalouteen; työllistävyyteen alkutuotannossa, elintarvikeyrityksissä, ammattikeittiöissä sekä koulutuksessa ja tutkimuksessa. Suurimmat panostukset vuodelle 2010 ovat ammattikeittiöille suunnatut Gastro-messut maaliskuussa sekä opintomatka Moskovan elintarvikemessuille syys-lokakuun vaihteessa. Molempiin tapahtumiin lähdetään yhdessä elintarvikeyritysten kanssa. Elintarvikealan viestintä- ja koordinaatiohanke (ELVI) on yleishyödyllinen viestintähanke, jonka keskeisenä tarkoituksena on lisätä elintarvikealan toimijoiden välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Viestintähankkeen toimitusresurssilla julkaistaan Tuunattu Kalakukko verkkojulkaisua sekä elintarvikealan uutiskirje Patakukkoa. Yhtenä painopistealueena on elintarvikeketjun aluetaloudellisen hyödyn selvittäminen Pohjois- Savossa. ELVI-hanke toimii pohjoissavolaisena toimijana valtakunnallisessa Ruoka-Suomi teemaryhmän toiminnassa. Vuoden 2010 painopistealueet: 1. Asiakaslähtöisyyden varmistaminen elintarvikeyritysten toiminnassa (tuotekehitys, markkinointi, laatu- ja hygieniaasiat) Pohjoissavolaisen ruokakulttuurin esille tuominen ja lähituotteiden hyödyntäminen Tuotannon optimointi -oppaan työstäminen ja jakelu sekä verkkolehden toimittaminen (n. 10 kpl/vuosi) 4. Elintarvikeketjun aluetaloudellisen hyödyn mittaaminen 5. Elintarvikealan kehittämistyön suunnittelu vuosille Tavoitteet vuonna 2010 Toteuma v Tavoite v Tavoite v Tuki- ja lainahakemukset Koulutus ja konsultaatio osallistuville yrittäjille (pv) 27, Uudet työpaikat 5,5 5 3 Uusia yrityksiä Teknologiateollisuus Tulosalueen vastuu: kenttäpäällikkö Martti Kettunen. Metallin ja laajemmin teknologiateollisuuden tilanne Sisä-Savossa on talouden taantumasta huolimatta pysynyt kohtuullisen hyvänä vuoden 2009 aikana. Varsinkin omia tuotteita valmistavilla yrityksillä on tilauskantaa ollut melko hyvin. Investointien osalta yrityksissä on odottava tilanne, mutta kehittämishankkeita on meneillään jopa enemmän kuin tavallisesti. Painopisteet ovat toiminnan ja tuotteiden kehittämisessä, verkostojen rakentamisessa, sekä markkinointiin että koulutuksiin liittyvissä toimenpiteissä. Kehittämistyötä tehdään Rautainen Savo palvelut hankkeen tuella. Tavoitteena on aktivoida teknologiayrityksiä toimintojensa monipuoliseen kehittämiseen ja auttaa kasvun tukemiseen liittyvissä kehittämisasioissa. Toiminta-alueena on koko Pohjois-Savo sekä Etelä-Savon maakunnan puolelta Pieksämäen kaupunki sekä Joroisten, että Rantasalmen kunnat. Hankkeessa on viisi kenttäpäällikköä. Sisä-Savon alueen kenttätyöstä vastaa Martti Kettunen. Hankkeessa toteutetaan maakunnallisia ja seudullisia toimenpiteitä. Alueen yrityksistä kootaan kehittämistoimiin liittyvät tarpeet ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa käynnistetään yrityskohtaisia ja/tai toimialakohtaisia palvelukokonaisuuksia. Teknologiatoimialalle suunnatut palvelut jalkautetaan ja muutetaan ne käytännön toimenpiteiksi. 9

10 Painopistealueita ovat: 1. Yritysten innovaatioympäristöjen kehittäminen ja toimintaedellytysten vahvistaminen o Yritysten aktivointi ja kehittämistoimien organisointi ja tuotteistaminen o Yritysten strateginen ja teknologinen kehittäminen o Verkostojen kehittäminen o Uudet avaukset, mm. teknologiaohjelmat ja innovaatiotoiminta o Hiljaisen tiedon keräämisen ja siirtämisen aktivointi o Uusien yritysten perustamisen ja yrityspolven vaihdosten aktivointityö 2. Kansallisen ja kansainvälisen markkinoinnin aktivointi ja tehostaminen o Kansallinen messutoiminta (osittain maakunnallista toimintaa) o Kv-markkinointituki, kv-messujärjestelyt ja vientirenkaiden kokoaminen o Tiedottaminen ajankohtaisista asioista sekä maakunnallisesti vuosittain julkaistavan palveluoppaan tekeminen Tavoitteet vuonna 2010 Toteuma v Tavoite v Tavoite v Tuki- ja lainahakemukset Uudet työpaikat Uusia yrityksiä Puutuoteteollisuus Tulosalueen vastuu: kehittämispäällikkö Hannu Hulkko Päätehtävä on valmistella, suunnitella ja toteuttaa yritysten ja tarvittavien yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa kehittämistoimenpiteitä ja hankkeita, jotka tukevat merkittävästi puutuotealalla toimivien yritysten kehittymistä ja kasvua. Kehittämistyön tavoitteet koko ohjelmakaudelle: 1. Puuyritysten kilpailukyvyn, uusien liiketoimintojen ja liikevaihdon kasvu 2. Tuotanto- ja palveluyritysten osaamisintensiivisen liiketoiminnan lisääminen. 3. Yritysten nykyisten työntekijöiden osaamisen varmistaminen 4. Puualan imagon nostaminen. Painopistealueita ovat: toimialan yritysten kehittämistarpeiden määrittely, kehittämistyön valmistelu, suunnittelu ja toteuttaminen kehittämishankkeiden rahoitussuunnitelmien laatiminen yhteistyökumppaneiden ja osaajien hakeminen sekä verkottaminen tarvittavien rahoituslähteiden etsiminen ja osallistuminen rahoitusneuvotteluihin. palvelunäkökulman tuominen yritysten markkinointiin. Sisä-Savon alueella toimenpiteet kohdistuvat perustuotannon, lähinnä sahauksen tuotannon ja markkinoinnin kehittämiseen. Lisäksi osallistutaan yritysten investointisuunnitelmien laadintaan. Leikatun koivuviilun tuotanto on saavuttanut täyden kapasiteetin kuluvana vuotena. Kasvaneelle tuotannolle haetaan markkinoita Japanista ja Kiinasta ja Kaakkois-Aasian maista. Vuoden 2010 aikana selvitetään rakentamiseen ja sisustamiseen käytettyjen tuotteiden viiluttamista ja vientimarkkinoita huomioiden myös huonekaluteollisuuden tarpeet. Alueelta etsitään jalostajia pohjoissavolaiselle lämpöpuulle ja luodaan verkosto lämpöpuutuottajan ja jalostajien välille. Tavoitteena on löytää uusia lämpöpuusta valmistettuja tuotteita vientimarkkinoille. 10

11 Toimenpiteet vuonna 2010 Toteuma v Tavoite v Tavoite v Tuki- ja lainahakemukset Koulutus ja konsultaatio osallistuville yrittäjille (pv) SEUTUYHTEISTYÖ Seutukunta osallistuu kuntien maakunnalliseen yhteistyöhön, joka tapahtuu mm. Pohjois-Savon Liitossa ja eri kuntaryhmissä. Liiton hallinnossa toimivat alueelta maakuntavaltuustossa Veijo Karkkonen, Jarmo Hämäläinen, Eija Peltonen, Tarja Pöyhönen, Erkki Pääkkönen ja Tuomo Hytönen. Maakuntahallituksen I varapuheenjohtaja on Pekka Leskinen. Seutuyhtymä pitää tiivistä yhteyttä myös maakunnan yhteistyöryhmään (MYR), joka vastaa EU -ohjelmatyöstä. Seudulta MYR:ssä on II varapuheenjohtaja Olavi Ruotsalainen ja jäsenenä Hannu Kauppinen. Seutuyhtymä on jäsenenä SAVONET- ryhmässä, johon kuuluvat maakunnan elinkeinoja kehittävistä organisaatioista Kuopion kaupungin elinkeinotoimisto, Kuopion Innovation Oy, Keski-Savon kehittämisyhtiö Oy, Ylä-Savon kehitys Oy:stä, Koillis- Savon kehitys Oy ja Kuopion yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus. Kuntien seudullinen yhteistyö on noussut yhdeksi kuntien keskeisimmistä haasteista. Taustalla ovat monet kuntien toimintaympäristön muutokset, kuten työssäkäyntialueisiin perustuva seutuistumiskehitys ja kuntien tarve koota voimavaroja tehtäviensä hoitamiseen. Tavoitteena on luoda asukkaille ja yrityksille sujuvan arjen edellytykset kuntarajoista riippumatta, vahvistaa yhdessä seudun vetovoimaisuutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä sekä peruspalveluita ja erityisosaamisen turvaamista. Sisä-Savossa on käynnissä seudullisia strategisia suunnitteluhankkeita, joita ovat Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO), Välityömarkkinoiden kehittämishanke (Välke) sekä tietoverkkoyhteistyön valmisteluhanke (Veikko). Seutustrategissa painopisteenä olevaa matkailun kehittämistä toteutetaan olemassa olevilla toimenpiteillä. 5.1 Kuopion alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelma Tulosalueen vastuu: seutukehittäjä Olli Kokander. KOKO-ohjelma toimii kaupunki- ja maaseutualueilla uusien toimintatapojen ja teemojen esiin nostajana, foorumeiden rakentajana sekä yhteistyön jäsentäjänä. KOKOn avulla paikallistetaan yhdessä tekemisen aukkopaikkoja ja toimialojen rajapinnoilla olevia kehittämismahdollisuuksia sekä luodaan uutta osaamispääomaa. KOKO-ohjelma korvaa Sisä-Savossa vuoden 2010 alusta maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellisen osion (AMO). Kuopion alueen (Sisä- ja Koillis-Savo sekä Kuopion seutu) KOKO-ohjelma muodostuu kolmesta toimintalinjasta sekä niitä toteuttavista toimenpidekokonaisuuksista. Kuopion alueen KOKOn toimintalinjat ja toimenpidekokonaisuudet ovat: TL 1. Kaupunkipoliittiset toimet (seutu, maakunta ja ylimaakunnallinen taso) Tpk 1.1 Innovaatioverkostot Tpk 1.2 Työvoiman saatavuus Tpk 1.3 Toiminnallisen kaupunkiseudun maankäytön kehittäminen ja tuki PARAS- hankkeen toteutukselle (MAL yhteistyö) TL 2. Kaupungin- ja maaseudun vuorovaikutus Tpk 2.1 Maaseutuasumisen kehittäminen ja vetovoima Tpk 2.2 Elintarvikekehitys Tpk 2.3 Matkailun kehittämisen tukeminen Tpk 2.4 Maaseutufoorumitoiminnan kehittäminen 11

12 TL 3. Hyvinvoinnin edistäminen Tpk 3.1 Hyvinvoinnin ennaltaehkäisevien toimintojen kehittäminen Nykyisten AMO-alueiden (Sisä- ja Koillis-Savo) toimenpiteet kohdistuvat pääosin toimintalinja 2 toteuttamiseen. KOKO-toimenpiteet vuodelle 2010: Maaseutuasumisen kehittäminen ja vetovoima osallistuminen Kuopion asuntomessuille ja sitä kautta KOKO-alueen markkinoiminen ja tunnetuksi tekeminen KotiMaalla -palvelun kehittäminen ja laajentaminen o kylien ja alueen elinvoimaisuuden parantaminen o väestöpohjan vahvistaminen o myytävät tontit, kiinteistöt, mummon mökit samaan paikkaan Elintarvikekehitys tavoitteena jatkaa Elintarvike-Futurian yhdessä EkoCentrian alullepanemaa selvitystä, jossa on selvitetty Sisä-Savon alueella elintarvikekuljetusyrittäjien kuljetustehokkuutta. ollaan mukana järjestämässä elintarviketoimijoiden kanssa alueen yhteistä seminaari/ teemapäivää (Kekrijuhla), joka olisi kaikille avoin. Päivän aikana kerrotaan paikallisesta ruuasta ja tarjotaan paikallisten tuottajien tuotteita syötäväksi ja kotiin viemisiksi. Matkailun kehittämisen tukeminen Tavoitteena on toteuttaa selvitys/tutkimus, jossa selvitetään alueen matkailijoiden päivärutiineja ja palvelujen ostokäyttäytymistä Matkailuyritysten, -toimijoiden ja alueiden verkottuminen paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti o potentiaalisten yhteistyö- ja verkostokumppaneiden kartoittaminen yhteistyössä alueen muiden koordinaattoreiden kanssa. Kartoitukseen sitoutetaan mukaan nk. matkailun teemaryhmä ja muut keskeiset toimijat, joilla on jo olemassa olevaa tietoa potentiaalisista toimijoista. Tapahtumien ja matkailuyrittäjien yhteistyön kehittäminen Maaseutufoorumitoiminnan kehittäminen tavoitteena on maakunnan yhtenäisyyden lisääminen, kokonaisvaltaisempi aluekehittäminen ja toimintamallien yhtenäisyys, maaseutu-kaupunki vuorovaikutuksen lisääminen, osaamisen kasvattaminen, hyvien käytäntöjen vaihto Seudulliset toimenpiteet Seudullisina toimenpiteinä jatketaan työtä työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. Työvoiman saatavuudessa ollaan aktiivisesti mukana olemassa olevissa hankkeissa ja pyritään löytämään keinoja sen parantamiseksi. Alueen vetovoimaisuuden ja tunnettuuden parantamiseksi pohditaan uusia keinoja. KOKO-ohjelman puitteissa pohditaan alueellisia ja maakunnallisia vetovoimatekijöitä. Niistä on tarkoitus pohtia myös seudullisia painopisteitä, joita hyödynnetään nimenomaan Sisä-Savossa. Hyvin alkanutta yhteistyötä eri AMO-alueiden ja aluekeskusohjelmien kanssa jatketaan KOKO-ohjelmassa. Lisäksi alueen maaseudun kehittämisyhdistyksen, Mansikka ry:n, kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä seudun kehittämiseksi. 5.2 VÄLKE Välityömarkkinoiden kehittäminen Tulosalueen vastuu: projektipäällikkö Mervi Hiltunen. Työvoiman saatavuuden varmistamiseksi myös tulevaisuudessa Sisä-Savo on mukana Välke- välityömarkkinoiden kehittäminen hankkeessa, jossa kehitetään alueemme välityömarkkinoita. Hankkeessa toimitaan kumppanuus-/osahankkeena Kuopion Välke hankkeen kanssa. Hanke on toiminut syksystä 2008 alkaen. Välke Sisä-Savo hankkeessa ovat mukana Sisä-Savon kunnista Suonenjoki, Rautalampi, Tervo ja Vesanto niin aktiivisten toimijoiden roolissa kuin osarahoittajina. Hankkeessa luodaan ja testataan välityömarkkinoille toimintamalli, jossa asiakkaan palveluprosessi perustuu tavoitteellisesti todelliseen palvelutarpeeseen. Hankkeessa luotavat monipuoliset ja asiakaslähtöiset käytännöt parantavat välityömarkkinoiden 12

13 vaikuttavuutta ja sitä kautta asiakkaiden edellytyksiä siirtyä pysyvästi avoimille työmarkkinoille. Tavoitteena on, että ko. palvelujen avulla mahdollisimman moni pystyisi työllistymään avoimille työmarkkinoille. Mikäli asiakkaalla ei ole edellytyksiä siirtyä avoimille työmarkkinoille tai ammatilliseen koulutukseen, asiakkaalle pyritään etsimään yksilöllisiin tarpeisiin sopiva muu ratkaisu. Sisä-Savon työttömyysaste oli syyskuussa ,3 % (2008; 8,2 %), työttömien kokonaismäärä oli 645 (2008; 519), joista yli 50 vuotiaita oli 41,7 %:a (2008; 52,7 %:a). Nuorten osuus työttömistä oli 14,6 % (2008; 8,1 %). Yli vuoden työttömänä olleita määrästä oli 15,8 %:a (2008; 20 %:a). Vajaakuntoisia oli 19,2 %:a(2008; %:a). Muutoksia vuoteen 2008 on tapahtunut, kuten vertailuluvuista näkyy. Työttömien määrä on noussut 2,1 %:lla, mutta yli 50-vuotiaiden määrä työttömistä on laskenut, samoin kuin vajaakuntoisten määrä. Merkille pantavaa on nuorten osuuden kasvaminen työttömistä. Hankkeessa työskentelee kaksi yksilövalmentajaa sekä projektipäällikkö. Yksilövalmentajat toimivat Rautalammin ja Suonenjoen - sekä Tervon ja Vesannon alueella. Hankkeessa toisen toimintavuoden tavoitteena on saada alueelle yhteistyöyrityksiä, jotka tulisivat toimimaan ensisijaisesti mahdollisina aktivointitoimenpiteiden (mm. työharjoittelu, työelämävalmennus, työkokeilu, tukityöllistäminen ja mahdolliset koulutukselliset osiot) toteutuspaikkoina kohderyhmäläisille. Tavoitteena on myös saada näiden toimenpiteiden kautta yritysyhteistyömalleja ja löytää pysyviä työpaikkoja. Vuositasolla tavoitteena on saada hankkeeseen mukaan noin 90 pitkäaikaistyötöntä/vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevaa. Asiakkaat saavat hankkeessa henkilökohtaista, yksilöllistä palveluohjausta. Henkilökohtainen palveluohjaus sisältää mm. henkilökohtaisia tapaamisia, joissa asiakkaan tarpeita kartoitetaan, mietitään hänen tarvitsemiaan palveluita, ratkaistaan mahdollisesti hänen työllistymisensä ongelmia. Hankkeeseen mukaan tulevalle tehdään yksilöllinen työllistymissuunnitelma, jota noudatetaan hänen mukana olonsa ajan. Toivottavaa on, että työllistymissuunnitelmaa seurataan asiakkaan hankkeesta poistumisenkin jälkeen. Henkilöt ovat hankkeessa mukana noin 6 kuukautta. 5.3 Veikko Tietoverkkoyhteistyö Pohjois-Savossa Tulosalueen vastuu: toimitusjohtaja Olli Tiainen. Pohjois-Savon liitto on käynnistänyt Laajakaistaa kaikille -hankkeen Pohjois-Savon maakunnassa. Tavoitteena on saada maakunnan haja-asutusalueiden asukkaiden ulottuville nopeat valokuitutekniikkaan perustuvat laajakaistayhteydet (symmetriset 100Mbit/s) mennessä kansallisen liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteiden mukaisesti. Nopeiden laajakaista yhteyksien rakentaminen ja monipuolisten viestintäpalvelujen turvaaminen haja-asutusalueille edellyttää ns. Open Access verkon ja toimintamallin toteuttamista Pohjois-Savossa. Mallilla tarkoitetaan tietoverkon omistamisen ja varsinaisten palvelujen tuottamisen eriyttämistä. Open Access- toimintamallin toteuttaminen edellyttää kunnilta laajaa ja syvällistä yhteistyötä. Pohjois-Savossa toimivat seudulliset elinkeinoyhtiöt (Koillis-Savon Kehitys Oy, Sisä-Savon seutuyhtymä ja Ylä-Savon Kehitys Oy) toteuttavat yhdessä koko maakunnan kattavan tietoverkkoyhteistyön valmisteluhankkeen. Hankkeen tavoitteena on tiivistää kuntien välistä yhteistyötä ja tehdä selvitykset kunnallisen verkkoyhtiön perustamisedellytyksistä. Hankkeen toteutus jakaantuu kahteen osa-alueeseen: 1) Taustaselvitykset, verkon rakentamisen suunnittelu, liiketoimintasuunnittelu ja markkinointistrategian määrittely sekä tarjousasiakirjojen laadinta nykyisen kuituverkon tila taloudellisten toimintaedellytysten arviointi tulevaisuuden tarpeiden ennakointi teknologinen toteutus mitä palveluja tuotetaan itse, mitä yhteistyökumppanien toimesta? omistusrakenne käynnistyssuunnittelu valmistautuminen kilpailutukseen 2) Omistajatahdon määrittäminen yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen laadinta 13

14 Hankkeen kustannusarvio on , josta kuntaosuus 578 / kunta. 5.4 Matkailu Tulosalueen vastuu: elinkeinoasiamies Matti Paappanen. Matkailu on yhtenä painopistealueena Sisä-Savon seutustrategiassa. Seudulla on useita pienempiä matkailutoimijoita, mutta selkeä, terävä kärki puuttuu. Matkailuyritykset ovat pääosin pieniä ns. maaseutumatkailukohteita. Tapahtumista Mansikkakarnevaalit ja Pestuumarkkinat vetävät vuodesta toiseen seudullisesti suuria kävijämääriä. Mansikkakarnevaaleilla on valtakunnallisesti todella huomattava tunnettuusarvo; tätä seudun tulee jatkossakin hyödyntää. Sisä-Savo on mukana yhteisellä osastolla tammikuussa järjestettävillä Matka2010- sekä helmikuussa Vene 10 Båt-messuilla. Messuilla tuodaan esille seutumme vahvuustekijöitä matkailualueena. Myös vuoden 2010 alussa alkavassa KOKO-ohjelmassa matkailu on yhtenä toimenpidekokonaisuutena. Sen tavoitteena on matkailun kehityskäytävän (Sisä-Savo, Kuopio, Koillis-Savo) vahvistaminen tukien koko maakunnan ympärivuotisen matkailun kehittämistä. Toimenpiteillä tuetaan matkailun tuotelinjojen, tuotteiden ja palveluiden konseptointia ja kehittämistä. 5.5 Intosavo Intosavo-hankkeen tavoitteena on edistää nuorten yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta. Yrittäjyyttä käsitellään kokonaisvaltaisena kehittämisteemana, joka ulottuu kuntahallinnossa kaikkien hallinnonalojen tavoitteisiin. Teemaa tarkastellaan laajana asiakokonaisuutena niin nuorten aktiivisen ja yritteliään elämänasenteen kuin ulkoisen yrittäjyyden toimintaedellytysten kehittämisen kautta. Hankkeessa korostuu etenkin tekemällä oppiminen ja uudenlainen kumppanuus eri toimijoiden välillä yrittäjyyden edistämisessä. Projektin kohderyhmät ovat itsensä ja osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneet nuoret, opetushenkilökunta (lukio ja peruskoulu), kuntien virkamiehet ja kehittäjät, (nuoret) yrittäjät, yrittäjäyhdistykset, varhaiskasvattajat, koulunjohtajat, rehtorit sekä vanhemmat. Tavoitteena on, että hankkeen jälkeen yhä useammat nuoret näkevät tulevaisuuden mahdollisuutena toimia yrittäjänä Pohjois- Savossa ja heidän yrittäjämäinen ja aktiivinen toimintatapa omassa elämässään lisääntyy. Tavoitteena on myös tukea jo yrittäjänä toimivia nuoria ihmisiä menestymään entistä paremmin. Hankkeessa synnytetään Pohjois-Savoon nuorten yrittäjyyden edistämisen strategia, joka tukee Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmaa, perusopetuksen ja toisen asteen yrittäjyyteen liittyviä opetussuunnitelmien aihekokonaisuuksia sekä kuntien tällä hetkellä olemassa olevia elinkeinostrategioita. Hankkeessa pureudutaan puuttuvan linkin kouluttamiseen (lukiolaiset ja heidän opettajansa) sekä toimintaympäristön kehittämiseen lisäämällä kuntapäättäjien yrittäjyysosaamista ja -ajattelua koulutuksellisin keinoin, kehittämällä kuntien yrittäjyysilmapiiriä ja eri sidosryhmien välistä vuoropuhelua erilaisin imagotempauksin, edistämällä nuorten yrittäjien verkostoitumista mm. businessklubein ja synnyttämällä pienyrittäjien innovaatio- ja liiketoimintayhteisö Kuopioon. Hankkeen tuloksena asenneilmapiiri yrittäjyyttä kohtaan kasvaa ja ymmärrys yritystoiminnan merkityksestä yhteiskunnalle lisääntyy. 14

15 6 HENKILÖSTÖHALLINTO Tehtäväalueen vastuu: toimitusjohtaja Olli Tiainen. 6.1 Luottamushenkilöhallinto Yhtymäkokous on ylin päättävä elin. Kokousedustajia on 21 ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtaja valitaan kokouskohtaisesti. Kokouksia pidetään kaksi sääntömääräistä ja tarvittaessa kokoonnutaan esim. suunnitteluseminaareihin eri kutsusta. Tilintarkastuslautakunnassa on kaksi jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Tilintarkastus ostetaan Audiator Oy:ltä. Hallituksessa on 7 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitus kokoontuu tarvittaessa, yleensä 6-8 kertaa vuodessa. Hallitustyöskentelyyn osallistuvat lisäksi kunnallisjohtajat sekä sisäsavolaiset Pohjois-Savon Liiton maakuntahallituksen ja maakunnan yhteistyöryhmän jäsenet. Elinkeinojaoksessa on Seutuyhtymän hallituksen puheenjohtaja ja kunnallisjohtajat. Puheenjohtajana toimii Seutuyhtymän toimitusjohtaja. Elinkeinoasiamiehet ja projektihenkilöstöä osallistuvat tarvittaessa. 6.2 Henkilökunta Henkilökunnan yhteistyötä kehitetään henkilöstökokouksilla ja säännöllisillä kuukausitapaamisilla. Elinkeinoasiamiehet ja projektihenkilökunta osallistuvat oman alansa sekä tarpeen mukaan muuhun koulutukseen. Vuonna 2010 erityiskohteena on uusien sähköisten järjestelmien (asiakashallinta, yritys- ja toimipaikkarekisteri) käyttöönottoon liittyvä koulutus. 15

16 7 TALOUS Talousarvion varsinainen toiminnan kulut kasvavat 2,3 prosenttia ja kehittämishankkeiden noin 31 prosenttia. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat yhteensä euroa (vuonna euroa). Maksuosuuksissa on laskua 9,1 prosenttia. HALLINTO / EU-KOORDINAATIO Toimintatuotot ,00 Kuntien maksuosuus ,00 Toimintakulut ,00 Luottamushenkilöhallinto 8 000,00 Henkilöstökulut ,00 Palvelujen ostot ,00 Aineet ja tarvikkeet 3 500,00 Vuokrat 5 500,00 Muut kulut 3 500,00 Toimintakate 0,00 ELINKEINO-OSASTO Toimintatuotot ,00 Kuntien maksuosuus ,00 Vuokratuotot 5 000,00 Muut tuotot ,00 Toimintakulut ,00 Henkilöstökulut ,00 Palvelujen ostot ,00 Aineet ja tarvikkeet 6 000,00 Vuokrat ,00 Muut kulut 1 000,00 Toimintakate 500,00 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatuotot ,00 Toimintakulut ,00 Toimintakate 500,00 KEHITTÄMISHANKKEET Toimintatuotot ,00 Toimintakulut ,00 Toimintakate 0,00 RAHOITUSTULOT JA -MENOT -500,00 POISTOT 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 16

17 Kehittämishankkeista entistä useampi toteutetaan yhteistyötahojen kanssa kumppanuussopimuksiin perustuen. Taulukkoon on merkitty liikevaihto vain niiden hankkeiden osalta, jotka tulevat seutuyhtymän kirjanpitoon. KEHITTÄMISHANKKEET 2010 kuntaosuus liikevaihto htv Elintarvikeohjelma Marjaosaamiskeskus Elintarvike-Futuria Elintarvikealan koordinaatio Kalatalous 0 Rautainen Savo palvelut EastWood Sisä-Savon YPP Maaseutuyritysneuvonta (ProAgria) KOKO-ohjelma Välke Maito-Savo (Aluekehityssäätiö) Euroiks - Menestyvä maatilayritys (2 852 ) Jatkuvuutta yli sukupolven (1 214 ) (1 300 ) Kuntosavotta ( ) Metsäpalvelun osaamiskeskittymä Oppiva yritys Osuva Veikko Tietoverkkoyhteistyö Into-Savo ,5 Hyvinvointi 0 Päijänne-Saimaa kanava 0 Matkailuhanke 0 Käytetään edellisiltä vuosilta kertyneitä kuntaosuuksia YHTEENSÄ ,5 vuonna

18 Taloussuunnitelma vuosille TA 2009 TA 2010 TA 2011 TA 2012 TA 2013 HALLINTO / EU-KOORDINAATIO Toimintatuotot Kuntien maksuosuus Toimintakulut Luottamushenkilöhallinto Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Vuokrat Muut kulut Toimintakate ELINKEINO-OSASTO Toimintatuotot Kuntien maksuosuus Vuokratuotot Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Vuokrat Muut kulut Toimintakate VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate KEHITTÄMISHANKKEET Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate RAHOITUSTULOT JA -MENOT POISTOT TILIKAUDEN TULOS

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Elintarvikeyrittäjyyden kehittäminen Pohjois Savossa. Vuokko Niemitalo Sisä Savon seutuyhtymä 1.12.2009

Elintarvikeyrittäjyyden kehittäminen Pohjois Savossa. Vuokko Niemitalo Sisä Savon seutuyhtymä 1.12.2009 Elintarvikeyrittäjyyden kehittäminen Pohjois Savossa Vuokko Niemitalo Sisä Savon seutuyhtymä 1.12.2009 Kehittämistyötä tekeviä Yrityspalvelut: elinkeinoasiamiehet, yrityspalvelupisteet, uusyrityskeskus

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä Sisä-Savon seutuyhtymä Toimintasuunnitelma 2013 Sisältö 1. Johdanto... 4 1.1. Seudun strategia... 4 1.2. Visio... 4 1.3. Elinkeinostrategia

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn 2013 2014 tuloksia Manu Rantanen ja Torsti Hyyryläinen 2.9.2015 Kartano Koskenranta RUOKA-ALAN GLOBAALIT JA KYMENLAAKSOLAISET KEHITYSSUUNNAT www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

open hanke 1.1.2013 30.6.2014

open hanke 1.1.2013 30.6.2014 open hanke 1.1. 30.6. Perustuu ns. seinättömän työhönvalmennuspajan mallille. Oleellista kenttätyö, jota tehdään kartoittamalla yksityisen työnantajasektorin työvoimatarpeita ja ohjaamalla työnhakijoiden

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK TEM 11.6.2009

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN YRITTÄJYYS 2020 Maaseudun yrittäjyysseminaari Heureka, Tikkurila 18.3.2011 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

ESR ohjelman mahdollisuudet

ESR ohjelman mahdollisuudet ESR ohjelman mahdollisuudet Osastopäällikkö Tuija Johansson Lapin TE keskus Alustus seminaarissa Maaseudun yrittäjyyden edistäminen ohjelmatyön avulla 20.11.2008 Teemat: 1. ESR ohjelman esittely 2. Lapin

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko KOKO Länsi-Uusimaa Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla www.länsi.fi/koko Hyvinvointitoimialan kehittäminen Länsi-Uusimaa HALLINTO Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy Toimitusjohtaja - Laskujen hyväksyminen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan liiton painopisteet yrittäjyyden edistämiseksi

Etelä-Pohjanmaan liiton painopisteet yrittäjyyden edistämiseksi Etelä-Pohjanmaan liiton painopisteet yrittäjyyden edistämiseksi Elinkeinoseminaari Seinäjoki 16.5.2007 16.5.2007 Asko Peltola Elinkeinoseminaari 2007 1 Maakuntasuunnitelman visio 2030: Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 2008 Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan katsaus...3 Toimitusjohtaja Pentti Heiskasen

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan Kehitys Oy

Ylä-Pirkanmaan Kehitys Oy Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry:lle ja MW-Kehitys Oy:lle annetun toimeksiannon johdosta tehty esitys seudullisesta kehitysyhtiöstä Ylä-Pirkanmaan Kehitys Oy Tavoitteena on luoda seudullinen kehittämisyhtiö,

Lisätiedot

Salon seudun KOKO. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010. Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma

Salon seudun KOKO. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010. Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma 1(7) Salon seudun KOKO Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma 2(7) Hankkeen nimi Salon seudun KOKO Tiivistelmä Salon seudun KOKO:n tärkein tehtävä on rakentaa

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013

Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus myöntänyt noin 36 milj. julkista tukea (EU+valtio), josta Yritystukiin 52 % Keskeisimmät toimialat metalli, elintarvikkeiden jatkojalostus,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen 1.9.2011 Riitta Ilola Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Strategiayksikkö, Riitta Ilola 6.9.2011 1

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014. 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen

YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014. 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014 SOTE yritysten kasvu ja kansainvälistyminen SOTE-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen Esityksen sisältö Yritystoiminnan kehittämispalvelut

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 Rantasalmen elinkeino-ohjelma 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Kärkitoimialat Maa- ja metsätalous, matkailu, metalli, mekaaninen puunjalostus

Lisätiedot

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja edunvalvontatukea kaikilla yritystoiminnan osa alueilla koko

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen 1 V. 2010 toteutetussa selvityksessä kysyttiin yritysten tärkeimmistä kehittämis-, ja osaamishaasteita kansainvälisessä kaupassa seuraavan 5 vuoden aikana. 2 Yhteenveto kommenteista, joiden suhteen toivottiin

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 13.4.2010 Markku Gardin

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 13.4.2010 Markku Gardin Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 13.4.2010 Markku Gardin Laajempi aluejako 9 toimialuetta Toimialueet Lappi Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi

Lisätiedot

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Ulla-Maija Laiho Työ- ja elinkeinoministeriö, HYVÄ hanke Helsinki 26.11.2009 Miksi TEM:n linjauksia hyvinvointialalle? Sosiaali-

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 Lappi kasvavat elinkeinot Matkailu ja palvelut o Matkailukeskuksia: Levi, Luosto, Olos, Pallas, Pyhä,

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011 Susanna Kulmala Lomalaidun ry Taustaa Hanketta on ollut suunnittelemassa maaseutumatkailun ja kylätoiminnan kehittäjiä

Lisätiedot

Yrittäjän tukena kaikissa tilanteissa

Yrittäjän tukena kaikissa tilanteissa YRITYSKEHITYS FÖRETAGSUTVECKLING BUSINESS DEVELOPMENT Yrittäjän tukena kaikissa tilanteissa Matkailun rahoitus-yritys tilaisuus Kirkkonummi, 29.11.2013 Carl-Johan Sandström www.novago.fi 1 OPERATIIVINEN

Lisätiedot

15.12.2014. Päättymispäivämäärä 31.12.2016

15.12.2014. Päättymispäivämäärä 31.12.2016 1 (5) Valintaesitys Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen julkinen nimi Asiakasymmärryksen ja palveluinnovaatioiden äärellä Etelä-Savossa Hakemusnumero Kokouksen päivämäärä

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Viepperhauta 27. 29.7.2012 Suomussalmi

Viepperhauta 27. 29.7.2012 Suomussalmi Viepperhauta 27. 29.7.2012 Suomussalmi KAINUUN METSÄ- JA PUUTALOUDEN TEEMAOHJELMAN KOORDINAATIOHANKE II, 1.3.2011 28.2.2014 Tavoitteet ja toimenpiteet: Lisätä Kainuun metsä- ja puutalouden toimijoiden

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot