KVARNBACKENS SKOLA TUTKIMUSRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KVARNBACKENS SKOLA TUTKIMUSRAPORTTI"

Transkriptio

1 KVARNBACKENS SKOLA TUTKIMUSRAPORTTI Tilaaja Tutkijat Pekka Koskimies Sami Heikkilä, Satu Karila FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä

2 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 1 (26) 1 Yhteenveto Kvarnbackens skolan julkisivut ja maanvastaiset lattiat on korjattu v Ilmanvaihto on uusittu 1990-luvulla. Remonteista huolimatta sisäilmaongelmat ovat jatkuneet ja keskittyvät tiettyihin tiloihin. Tutkimuksissa pyrittiin selvittämään näiden ongelmien syitä. Seuraavia sisäilmaongelmia selittäviä asioita löydettiin tutkimuksissa: Opettajanhuoneen viereisten tilojen 331, 332, 333, 335 (kopiointila, varastotila, wc-tila) 3. ja 2. kerroksen välinen välipohja on ylä- ja alalaattapalkistoa. Laattojen ja palkkien välissä on ylälaatan vanhat muottilaudat ja voimakas, mikrobiperäinen haju. Lämmönjakohuoneen viereisen portaikon alustilassa olevassa varastossa (110b) on mikrobivaurioituneita tojalevyeristeitä ulkoseinän betonin ja sisäpuolisen tiilimuurauksen välissä, ja lattialaatan alla. Luokkahuoneiden koteloidut talotekniset läpiviennit ovat epätiiviitä. Koteloiden kautta epäpuhdasta ilmaa voi nousta alaslakettujen kattojen yläpuolelle ja levitä sieltä luokkatiloihin. Porrashuoneesta 103 käytävään 139 johtavien rappusten alla on vanhoja muottilautoja. Muiden rappusten alla vanhoja muottilautoja ei ollut. Iltapäiväkerhon tilan 164 ja viereisen varaston 163 lattialaatan alla ei ole lämmöneristettä. Sen sijaan laatan alla on mm ilmatila. Epäpuhdas ilma liikkuu voimakkaasti ilmatilassa ja voi päästä sisäilmaan laatan epätiiveyskohtien kautta. Musiikkiluokan 125 maanvastaisen seinän sisäpuolisen ilmaraon kautta tulee lievää ilmavuotoa sisätiloihin lattian eristetilan kautta.

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 2 (26) 2 Toimenpide-ehdotukset 2.1 Opettajanhuoneen välipohja Opettajanhuoneen viereisen varaston välipohjasta poistetaan vanhat muottilaudat avaamalla välipohja. Betonipinnat puhdistetaan. Puhtaasta betonipinnasta hiotaan tarvittaessa 1-3mm kerros pois. Asennetaan soveltuva äänieriste välipohjaan ennen välipohjan sulkemista. 2.2 Perusmuurien mikrobivaurioituneet tojalevyeristeet Lämmönjakohuoneen portaikon alla olevassa varastossa on tojalevyeristettä maanpaineseinissä kuorimuurauksen takana ja lattiassa pintalaatan alla. Tojalevyeriste on mikrobivaurioitunut. Kuorimuuraus puretaan ja tojalevyeriste poistetaan. Pintalaatta puretaan ja tojalevyeriste poistetaan. Uudet rakenteet tehdään erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti rakennusfysikaalisesti ja kosteusteknisesti varmoin rakentein. 2.3 Luokkahuoneiden talotekniset läpiviennit Luokkahuoneissa kulkee talotekniikkaa, jota on koteloitu. Koteloiden sisällä kulkevat läpiviennit eivät kaikkialla ole tiiviitä. Pistokoemaisesti kuvatuissa koteloissa kaikissa oli puutteita tiiveydessä. Luokkahuoneisiin koteloidut läpiviennit tiivistetään. Koteloita joudutaan purkamaan tai tekemään työaukkoja tätä tiivistystyötä varten. Tiivistys tarkistetaan merkkiaine- tai tiiveyskokein. 2.4 Muottilaudat rappusten alla Puretaan muottilaudat rappusten alta. Pohjakuviin on merkitty, mistä kaikkialta muottilautoja löytyi. 2.5 Huoneet 164 ja 163 (Iltapäiväkerhon tilat ja varasto) Maanvastaisen lattialaatan alla on ilmeisesti ilmatila, ja eristeet puuttuvat. Lattia puretaan, täytetään tarvittaessa, asennetaan lämmöneriste ja uusi lattia erillisen suunnitelman mukaisesti. Ilmatilan laajuus pitää vielä tarkentaa ennen korjauksia. 2.6 Luokan 125 (Musiikkiluokka) maanvastainen seinä Tiivistetään havaittu ilmavuotokohta.

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 3 (26) Sisällysluettelo 1 Yhteenveto Toimenpide-ehdotukset Opettajanhuoneen välipohja Perusmuurien mikrobivaurioituneet tojalevyeristeet Luokkahuoneiden talotekniset läpiviennit Muottilaudat rappusten alla Huoneet 164 ja 163 (Iltapäiväkerhon tilat ja varasto) Luokan 125 (Musiikkiluokka) maanvastainen seinä Kohteen yleistiedot Tutkimuskohde Tilaaja Tutkimuksen tekijät Muut mahdolliset tahot Tutkimuksen ajankohta Johdanto Lähtötiedot tutkimukseen Kohdekuvaus Tiedossa olevat sisäilmaongelmat Tutkimuksen tarkoitus Paikannuskuvat Havaitut ongelmat, tutkimusten tulokset ja toimenpidesuositukset Opettajanhuoneen kopiointitilan ja wc-tilojen välipohja 3. ja 2. kerroksen välillä Toimenpidesuositus Perusmuureissa olevat vanhat tojalevyeristeet Lämmönjakohuoneen varaston rakenneavaukset R8, R9, R Toimenpidesuositus Luokkahuoneiden talotekniset läpiviennit Toimenpidesuositus Rappusten alla olevat muottilaudat Toimenpidesuositus Alapohjan rakenneavaukset Huoneiden 164 (Iltapäiväkerho) ja 163 (varasto) alapohja Lattiamateriaalien näytetulokset Mikrobitulokset VOC Bulk-tulokset Rakenteiden tiiveyden tarkastelu merkkiaineella Purunpoistohuoneen läpiviennit luokkaan

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 4 (26) Musiikkiluokan 125 maanvastainen seinä Toimenpidesuositus, luokan 125 maanvastainen seinä Ilmanvaihto Paine-eroseuranta Salaojat ja tarkastuskaivot PAH-yhdisteet rakenteissa olevassa sivelyssä Muut tutkimukset ja havainnot Päiväys ja allekirjoitukset Liitteet:... 26

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 5 (26) 3 Kohteen yleistiedot 3.1 Tutkimuskohde Tutkimuskohteena oli Porvoossa sijaitseva koulurakennus: Kvarnbackens skola Myllymäenkatu Porvoo 3.2 Tilaaja Pekka Koskimies Porvoon kaupunki Toimitilajohto 3.3 Tutkimuksen tekijät FCG Suunnittelu ja tekniikka oy Sami Heikkilä, DI, RTA Harri Nyman, RKM, RTA Satu Karila, FM, RTA 3.4 Muut mahdolliset tahot Rakenneavaukset Paalurakenne Oy 3.5 Tutkimuksen ajankohta Tutkimus tehtiin helmikuun ja maaliskuun 2017 välisenä aikana. Kohdekäynnit: Rakenneavauspaikkojen merkkaus, Karila ja Nyman Tutkimukset kohteella, Heikkilä ja Karila, useita käyntejä

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 6 (26) 4 Johdanto Tutkimus käsitti aistinvaraisia havaintoja, rakenneavauksia, materiaalinäytteitä, paineeromittauksen, endoskoopilla ja kanavakameralla kuvausta ja ilmamäärien mittausta. Tutkituista asioista löydetyt ongelmakohdat on dokumentoitu tähän raporttiin. Ne rakenneavaukset, joissa todettiin rakenteen olevan peruskorjauksen jäljiltä täysin kunnossa, on dokumentoitu lopussa pintapuolisesti. 5 Lähtötiedot tutkimukseen 5.1 Kohdekuvaus Kyseessä on 1950-luvulla valmistunut koulurakennus. Kohteen rakenteet on peruskorjattu v Peruskorjauksessa julkisivu on purettu ja uusittu ja suurin osa maanvastaisista lattioista on purettu kauttaaltaan ja uusittu. Sokkelirakenteet on purettu sisäpuolelta ja uusittu. LVI-järjestelmä on pääosin uusittu v Salaojat on uusittu v Tiedossa olevat sisäilmaongelmat Tietyissä yksittäisissä tiloissa käyttäjät ovat kärsineet oireita, jotka ovat yhdistyneet tilojen sisäilmaan. Osa tiloista on käyttämättöminä sen vuoksi. Lisäksi opettajanhuoneessa henkilökunta on kärsinyt sisäilmaoireista. 5.3 Tutkimuksen tarkoitus Tutkimusten tarkoitus oli selvittää, mitä mahdollisesti sisäilmaa vielä heikentäviä asioita rakennuksessa on.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 7 (26) 6 Paikannuskuvat Paikannuskuviin on merkitty kaikki tehdyt tutkimukset. Isot paikannuskuvat ovat myös liitteenä. Kuva 1. Ensimmäisen kerroksen paikannuskuva.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 8 (26) Kuva 2. Toisen kerroksen paikannuskuva.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 9 (26) Kuva 3. Kolmannen kerroksen paikannuskuva.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 10 (26) 7 Havaitut ongelmat, tutkimusten tulokset ja toimenpidesuositukset 7.1 Opettajanhuoneen kopiointitilan ja wc-tilojen välipohja 3. ja 2. kerroksen välillä Rakenneavaus R15 tehtiin opettajanhuoneen viereisen varaston 335 lattiaan. Avauksesta havaittiin välipohjan olevan ns. kotelolaatta, eli ala- ja ylälaattapalkisto. Koteloissa on vanhat muottilaudat jäljellä. Toinen avaus R18 tehtiin viereiseen kopiointitilaan 331, ja rakenne oli sama. Koteloissa oli voimakas, vanhoille muottilaudoille tyypillinen haju. Varastosta on avoin ilmankulku opettajanhuoneeseen oviaukon kautta. Vanhat muottilaudat välipohjassa voivat aiheuttaa sisäilmahaittaa. Kuva Toimenpidesuositus Opettajanhuoneen viereisen varaston välipohjasta poistetaan vanhat muottilaudat avaamalla välipohja ylä- tai alakautta. Betonipinnat puhdistetaan. Puhtaasta betonipinnasta hiotaan tarvittaessa 1-3mm kerros pois. Asennetaan soveltuva äänieriste välipohjaan ennen välipohjan sulkemista.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 11 (26) 7.2 Perusmuureissa olevat vanhat tojalevyeristeet Perusmuurien kuorimuurauksia avattiin ympäri rakennusta, koska haluttiin varmistus onko vanhoja tojalevyeristeitä vielä jäljellä. Tojalevyä löytyi ainoastaan lämmönjakohuoneeseen johtavien rappusten alta ulkoseiniltä ja lattiasta. Missään muussa rakenneavauksessa tojalevyä ei löydetty Lämmönjakohuoneen varaston rakenneavaukset R8, R9, R10 Rakenneavaukset R8 ja R9 tehtiin varaston 110b ulkoseinien kuorimuurauksiin rappusten alle. Molemmissa avauksissa rakenne oli seuraava ulkoa sisälle: perusmuuri, betonia (ei porattu tästä läpi) pikisively tojalevyeriste 50mm tiilimuuraus 130mm Lattiassa on kaksoisbetonilaatta, jossa eristeenä on 50mm tojalevyeriste (avaus R10). Jokaisesta avauksesta otettiin tojalevystä näytteet mikrobiviljelyyn. Näytteissä todettiin erittäin runsas mikrobikasvusto. Tarkempi analyysitulos on liitteenä. Kuva 5. Avaukset R8, R9, R10 Lisäksi rappusten yläpuolisen tilan vastaavaan seinään tehtiin rakenneavaus sokkeliin. Vanhaa tojalevyeristettä ei löytynyt, vaan sokkelirakenne ulkoa sisälle oli seuraava: betonisokkeli eriste EPS 100mm harkkomuuraus

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 12 (26) Kuva 6. Rakenneavaus R8. Kuva 8. Rakenneavaus R9 Kuva 7. Rakenneavaus R Toimenpidesuositus Lämmönjakohuoneen portaikon alla olevassa varastossa on tojalevyeristettä maanpaineseinissä kuorimuurauksen takana ja lattiassa pintalaatan alla. Tojalevyeriste on mikrobivaurioitunut. Kuorimuuraus puretaan ja tojalevyeriste poistetaan. Pintalaatta puretaan ja tojalevyeriste poistetaan. Uudet rakenteet tehdään erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti rakennusfysikaalisesti ja kosteusteknisesti varmoin rakentein.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 13 (26) 7.3 Luokkahuoneiden talotekniset läpiviennit Luokkahuoneiden 210, 222B ja 315 koteloituja taloteknisiä läpivientejä kuvattiin pistokoemaisesti Wöhlerin videokameralla, jossa kamera kulkee pitkän vaijerin päässä. Kuvatut läpiviennit olivat epätiiviitä. Voidaan olettaa, että muidenkin koteloiden takana kulkevat putkiläpiviennit ovat epätiiviitä. Kolmannen kerroksen tilan 315 kuilun seinään tehtiin rakenneavaus, jonka kautta kuilu kuvattiin. Kuilussa ei todettu olevan tiivistä palokatkoa kerrosten välillä. Kuva 9. Luokan 164 / vieressä olevan tilan putkiläpivienti Toimenpidesuositus Luokkahuoneissa kulkee talotekniikkaa, jota on koteloitu. Koteloiden sisällä kulkevat läpiviennit eivät kaikkialla ole tiiviitä. Pistokoemaisesti kuvatuissa koteloissa kaikissa oli puutteita tiiveydessä. Luokkahuoneisiin koteloidut läpiviennit tiivistetään. Koteloita joudutaan purkamaan tai tekemään työaukkoja tätä tiivistystyötä varten. Tiivistys tarkistetaan merkkiaine- tai tiiveyskokein.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 14 (26) Kuva 10. Epätiiviit läpiviennit.

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 15 (26) 7.4 Rappusten alla olevat muottilaudat Portaiden suljetut alustilat tutkittiin vanhojen muottilautojen varalta. Suljettuihin alustiloihin jääneisiin muottilautoihin tyypillisesti muodostuu mikrobikasvustoa, ja jos tilasta on ilmareittejä käyttäjien tiloihin muottilaudat voivat aiheuttaa sisäilmahaittaa. Rakenneavaus tehtiin jokaiseen suljettuun portaiden alustilaan. Ainoastaan käytävän 139 portaiden alta löytyi muottilauttoja (Avaus R6). Muut alustilat olivat puhtaita. Kaikki avauskohdat on merkitty liitteen paikannuskuviin. Kuva 11. Portaat ja muottilaudat. Kuva 12. Muottilautojen sijainti, avaus R6a, 1. kerros Toimenpidesuositus Puretaan muottilaudat rappusten alta. Pohjakuviin on merkitty, mistä kaikkialta muottilautoja löytyi.

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 16 (26) 7.5 Alapohjan rakenneavaukset Vuoden 2011 peruskorjauksessa suurin osa maanvastaisista lattioista purettiin täyttöön asti, täyttökerrosta poistettiin tarpeen mukaan jotta alle saatiin riittävä kapillaarikatko ja lämmöneristys, ja valettiin uudet lattiat. Nyt tässä tutkimuksessa avattiin niitä alapohjarakenteita, joita v peruskorjauksessa ei ollut uusittu. Alapohjarakenne oli avatuissa lattioissa pääsääntöisesti seuraava: (ylhäältä alaspäin) pintamateriaali pintabetonilaatta EPS-eriste pohjabetonilaatta Tojalevyllä eristetty kaksoisbetonilaatta löytyi ainoastaan lämmönjakohuoneen viereisen varastotilan alapohjan rakenneavauksesta. Tarkemmin rakenneavauspaikat on merkitty liitteen paikannuskuviin. Kuva 13. Alapohjan rakenneavaus R5, siivoojien sosiaalitila 148

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 17 (26) Huoneiden 164 (Iltapäiväkerho) ja 163 (varasto) alapohja Huoneessa 164 käyttäjät ovat oireilleet voimakkaasti, eikä huoneessa ole tällä hetkellä mitään toimintaa. Sekä huoneen 164 että viereisen siivouskomeron (163) lattioihin porattiin 18mm reiät, ja tarkastettiin endoskoopilla alapohjan rakenne. Lattialaatan alla ei porausten perusteella ole lämmöneristettä. Lattiarakenne on seuraava huoneissa ylhäältä alaspäin: 163 Varasto: Muovimatto, tasoite, liima Betoni 100mm Tyhjä tila mm Soratäyttö 164 Iltapäiväkerho Linoleum-matto, tasoite, liima Betoni 225mm Tyhjä tila mm Soratäyttö Kuvat 14 ja 9. H. 163 alapohjan rakenneavaus ja tyhjä tila endoskooopilla kuvattuna Kuvat 10 ja 11. H 164 alapohjan rakenneavaus ja tyhjä tila endoskooopilla kuvattuna

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 18 (26) 7.6 Lattiamateriaalien näytetulokset Mikrobitulokset Tilojen linoleum-lattiapäällysteistä otetuille materiaalinäytteille tehtiin laboratoriossa mikrobiviljely. Laboratoriotuloksissa ei todettu poikkeavia mikrobipitoisuuksia tai kosteusvaurioindikaattori mikrobilajistoja, jotka voisivat viitata lattiamateriaalin vaurioitumiseen. Taulukko 1. Tulokset. Näyte Tila Materiaali Tulos N12 Musiikkiluokka Linoleum, lattia N13 127A Linoleum, lattia Ei poikkeavia mikrobipitoisuuksia tai -lajistoja Ei poikkeavia mikrobipitoisuuksia tai -lajistoja Ei vauriota Ei vauriota VOC Bulk-tulokset Rakennusmateriaaleista lähtöisin olevia VOC-yhdisteitä (haihtuvia orgaanisia yhdisteitä) analysoitiin tilojen linoleum- ja muovimatto lattiapäällysteistä sekä linoleumseinätaulusta. Materiaalinäytteistä saadut tulokset eivät ole suoraan verrannollisia Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysasetuksessa esitettyihin sisäilman VOCyhdistepitoisuuksien raja-arvoihin. Materiaalinäytteiden tulosten perusteella voidaan alustavasti arvioida lattiamateriaalin vaurioitumista Työterveyslaitoksen viitearvoihin* vertaamalla. Tuloksissa ei todettu poikkeavia pitoisuuksia, jotka viittaisivat vaurioon ja lattiamateriaalien hajoamisreaktioihin. Tilojen seinillä on paljon linoleum-seinätauluja ja joidenkin tilojen sisäilmassa oli aistittavissa tauluista peräisin olevaa hajua. Tilasta 216A otetun linoleum-taulun näytetuloksessa todettiin kokonaishiiliyhdistepitoisuuden eli TVOC-pitoisuuden olevan 133 µg/m 3 g. Linoleum-tauluista peräisin olevat VOC-yhdisteet voivat heikentää sisäilman laatua. Taulukko 2. Tulokset. *TTL:n viitearvot eri lattiamateriaaleille: Linoleum (TVOC 650 (µg/m 3 g), propaanihappo 100(µg/m 3 g)), Muovimatto, jossa DINCH-, DINP- tai DIDP-pehmitin (TVOC 500 (µg/m 3 g), 2-etyyli-1-heksanoli 50 (µg/m 3 g), C9-alkoholit 320 (µg/m 3 g) ). Näyte Tila Materiaali TVOC (µg/m 3 g) 2-etyyli-1-heksanoli (µg/m 3 g) Propaanihappo (µg/m 3 g) Tulkinta N1A 164 Eftis Linoleum, lattia 191,81 15,69 6,25 Ei vauriota N1B 163 Eftis,varasto Muovimatto ja tasoite 383, Ei vauriota N10 Ruokala Linoleum, lattia 116,49 7,09 5,65 Ei vauriota N14 216B Linoleum, lattia 381,38 10,5 47,82 Ei vauriota N Linoleum, lattia 414,87 24,09 12,7 Ei vauriota N15 216A Linoleum, seinätaulu 132,99 1,12 11,41 Ei vauriota N2 148, Siivoojien sosiaalitila Muovimatto ja tasoite 93,19 17,13 - Ei vauriota

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 19 (26) 7.7 Rakenteiden tiiveyden tarkastelu merkkiaineella Purunpoistohuoneen läpiviennit luokkaan 164 Purunpoistohuoneesta kulkee putkiläpivientejä luokkaan 164. Purunpoistohuoneen ilma on pölyistä purunpoistokalustosta johtuen. Merkkiaineella (typpi-vety-kaasu) tutkittiin läpivientien tiiveyttä. Ilmavuotoa ei todettu. Läpiviennit todettiin tiiviiksi. Kuva 15. Luokkaan 164 purunpoistosta tulevat läpiviennit

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 20 (26) Musiikkiluokan 125 maanvastainen seinä Rakenneleikkauksen mukaan maanvastaisen seinän sisäpuolella on 30mm ilmarako, jonka pohjalla on alumiinipintainen bitumimattokaista. Jos bitumimattokaista ei ole tiivis, niin ilmarako on yhteydessä maaperään, ja sieltä voi tulla epäpuhtauksia sisäilmaan. Tämä tutkittiin laskemalla merkkiainetta eristetilaan reiästä, joka porattiin 500mm etäisyydelle seinästä. Koe tehtiin kahdesta eri kohdasta. Lievää ilmavuotoa todettiin ikkunoiden alaosissa. Ilmavuotokohta Merkkiaine laskettiin tähän poratusta reiästä Kuva 16. Musiikkiluokan maanvastaisen seinän leikkaus Toimenpidesuositus, luokan 125 maanvastainen seinä Tiivistetään ilmavuotokohta erillisen tiivistyssuunnitelman mukaisesti.

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 21 (26) Kuva 17. Lievää ilmavuotoa tuuletusraosta todettu ikkunoiden alaosissa. Ilmavuodon alkuperä on lattian eristetilassa, joka voi olla epäpuhdas. Kuva 18. Paikannuskuva. Merkkiainekokeet tehtiin näistä kohdista.

23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 22 (26) 7.8 Ilmanvaihto Tiloissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. LVI-järjestelmä on pääosin uusittu 90- luvulla. Vuonna 2015 ilmanvaihtokoneiden puhaltimet on muutettu 2-nopeuspuhaltimista taajuusmuuttajaohjatuiksi. Tilojen tulo- ja poistoilmamääriä mitattiin pistokoemaisesti ja verrattiin suunnitteluarvoihin (Q (suun)). Mittaustulosten perusteella todettiin, että mitatut tulo- ja poistoilmamäärät olivat lähellä niille asetettuja suunnitteluarvoja, lukuun ottamatta tiloja 164 ja 322, joissa poisto- ja tuloilmamäärät erosivat eniten ilmamäärien suunnitteluarvoista ja jäivät näiden alle. Taulukko 3. IV-mittauspöytäkirja. Ruokala Eftis 164 Musiikki TULO (l/s) POISTO (l/s) TULO (l/s) POISTO (l/s) TULO (l/s) POISTO (l/s) TULO (l/s) POISTO (l/s) Yht. (l/s) Q (suun) (l/s) Yht. (l/s) Q (suun) (l/s) (varasto) A 216B 322 TULO (l/s) POISTO (l/s) TULO (l/s) POISTO (l/s) TULO (l/s) POISTO (l/s) TULO (l/s) POISTO (l/s)

24 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 23 (26) 7.9 Paine-eroseuranta Paine-eroa ulkovaipan yli seurattiin viikon ajan kolmesta eri mittapisteesta. Tutkittavia tiloja olivat 1. kerroksessa sijaitsevat keittiö, musiikkiluokka 125 ja ruokala. Tilat olivat mittausjakson ajan pääosin alipaineisia. Määräysten ja ohjeiden mukaan rakennus suunnitellaan yleensä ulkoilmaan nähden hieman alipaineiseksi kosteusvaurioiden välttämiseksi. Keittiössä painesuhteet vaihtelivat eniten johtuen todennäköisesti keittiön huuvan käytöstä. Keittiö Musiikkiluokka Ruokala Kuva 19. Paine-eroseuranta käyrät (keittiö, musiikkiluokka ja ruokala).

25 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 24 (26) 7.10 Salaojat ja tarkastuskaivot Rakennuksen salaojien tarkastuskaivoja avattiin ja arvioitiin salaojien toimintaa. Kaivojen putkien korkoasemia mitattiin suhteessa lattian ja perustusten korkoihin. Arvioinnissa ja mittauksissa ei todettu salaojien toiminnassa tai tarkastuskaivoissa puutteita. Kuva 20. Kuva 21.

26 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 25 (26) 7.11 PAH-yhdisteet rakenteissa olevassa sivelyssä Teknisen tilan 111 (lämmönjakohuone) rakenneavauksen yhteydessä, todettiin ulkoseinärakenteessa bitumisively. Ulkoseinän rakenne oli sisältä ulospäin seuraava: rappaus tiili bitumisively betoni Bitumisivelystä otettiin materiaalinäyte PAH-analyysiä varten. laboratoriotuloksissa ei todettu PAH- eli polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (< 1,0 mg/kg). Sivelyjä todettiin rakenneavausten yhteydessä myös tilan 164 viereisen varaston ulkoseinässä, lämmönjakohuoneen varaston 110b ulkoseinässä ja aulatilan vanhassa ulkoseinässä. Edellä mainituista ei otettu erikseen PAH-näytteitä, oletettavasti sively on samaa kuin lämmönjakohuoneen seinässä. Taulukko 4. Tulokset. Näyte Materiaali Rakenne Tila PAH-yhdisteet yhteensä mg/kg (PIMA) Raja-arvo 200 mg/kg N17 Bitumisively Ulkoseinä Tekninen tila 111 (pannuhuone) < 1,0 Ei todettu PAHyhdisteitä Kuva 22. Pannuhuoneen ulkoseinän bitumisively.

27 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 26 (26) 7.12 Muut tutkimukset ja havainnot Varaston 239 yläpohjaan tehtiin rakenneavaus. Tarkoitus oli varmistua yläpohjan betonilaatan rakenteesta. Yläpohjan rakenne ylhäältä alaspäin on seuraava: puhallusvillaa 300mm betonilaatta 100mm (tästä porattiin läpi timantilla) Rakenneavauksia tehtiin jokaisen portaikon alustilaan. Muissa alustiloissa ei ollut vanhoja muotteja. Savukokein tutkittiin lämmönjakohuoneen läpivientien tiiveyttä. Läpiviennit olivat tiiviitä. Savukokein tutkittiin huoneen 164 ja varaston 161b välisten läpivientien tiiveyttä. Läpiviennit olivat tiiviitä. Tilaajalta saadun tiedon mukaan ilmanvaihtokanavistot on nuohottu ja desinfioitu syksyllä Kanavistoihin käytetty biosidipohjaisen desinfiointiaineen vaikuttava aine on guanidiini kopolymeeri eli PHMG. PHMG:n käyttö on ollut kiellettyä EU:n alueella lähtien, sillä sen käyttö voi olla haitallista ja heikentää sisäilman laatua. Nykykäsityksen mukaan PHMG muodostaa inertin kalvon kanaviston sisäpintaan ja näin ollen on epätodennäköistä, että sen sisältämät yhdisteet leviäisivät enää tilojen sisäilmaan. Tällä hetkellä ei ole luotettavaa menetelmää mitata kanavistojen pintojen tai sisäilman PHMG-pitoisuuksia. 8 Päiväys ja allekirjoitukset Helsinki Rakennusterveys ja sisäilmasto Sami Heikkilä, DI, RTA Satu Karila, FM, RTA Harri Nyman, RKM, RTA Liitteet: 1. Pohjakuvat, rakenneavaukset ja näytteenottokohdat. 2. Mikrobit, Laboratorioselosteet, Metropolilab Oy. 3. PAH-yhdisteet, Laboratorioselosteet, Metropolilab Oy.

28 1 600x TUOLIVARASTO PORRASH. 42,4 m 2 6,9 m 2 Luukku liikuntasaliin 152 MATERIAALI- VARASTO 93,0 m 2 +23, KÄYT. SPK 7,4 m 2 8,0 m PH. PH. 2,8 m 2 3,7 m PH. WC 2,4 m 2 2,4 m OPETT. SOS.TILA 6,8 m OPETT. SOS.TILA 5,2 m SIIV. SOS.TILA 11,2 m VAR. 12,5 m INVA WC 4,9 m SIIV. WC WC 3,2 m 2 1,9 m 2 1,9 m KÄYT. 7,0 m 2 VT 127a KIELILUOKKA 62,2 m AULA 36,1 m 2 +25, PORRASH. 14,9 m KÄYT. HISSI 5,2 m 2 TAIDESEINÄ ET WC 1,3 m 2 1,4 m KÄYTÄVÄ +23,950 65,8 m WC WC 1,7 m 2 1,6 m PUKUHUONE PESUH. PESUH. PUKUHUONE 27,3 m 2 13,1 m 2 9,3 m 2 30,4 m 2 Tiilipöytä + kaasupullo alla Maalaus UUSI kaappi 156 PINTAKÄSITTELY 16,6 m 2 Pöytä + poisto Reikälevy UUSI UUSI 1 700x850 Reikälevy UUSI h = Ompelukoneet 9kpl UUSI 165 PURUN- POISTO 5,5 m 2 Metallisäilytys Oppilastyöt Puusäilytys PORRASH. 13,0 m 2 Rst-altaat Metallityöpöytä Ensiapukaappi Ruuvipuristimia 4kpl Reikälevy +25,000 Hätäsuihku Nauhahiomakone 155 KUUMAKÄSITTELY Nestekaasu -ahjo 17,1 m OPETT. VAR. 8,8 m 2 14,0 m 2 Pistorasiat silitysraudoille Ensiapukaappi Lattia + 200mm Nauhahiomakone Reikälevy Levyvaunu Sähkötyöpöytä 154 Pylväsporakone 157 (pöydän yläpuolella PUU- JA METALLITYÖ + puristin KONESALI sähkökisko) 98,1 m 2 51,8 m 2 Vannesaha + poisto Pyörösaha Puusorvi Oiko- ja tasohöylä + poisto + poisto Hiomapöytä + poisto + ajastinkello Jätesäiliö Säilytyskalusteet liukuovilla ja reikälevyillä, h = 1500mm 70 l Reikälevy 162a 104 WC 163 KÄYTÄVÄ 2,3 m 2 SIIV. 26,2 m 2 +25,000 4,8 m 162b 2 WC 2,2 m 2 161a PORRASH. PP 5,3 m VT 161b OT3 TEKSTIILITYÖ VAR. (Iltapäiväkerho / Erit.opet.) 77,7 m 2 9,7 m 2 VT 50,3 m b VAR. 19,3 m RUOKASALI 186,2 m MUSIIKKI 83,8 m 2 VT VT TAIDESEINÄ TISKAUS KEITTIÖ 16,8 m 2 54,6 m TEKN.TILA 39,9 m VAR. 6,9 m 2 112b 112c WC PH. 1,8 m 2 1,9 m PAK. 1,9 m 2 +25,000 Huuva Uusi seinäke, h = 1200mm 110b VAR. 3,4 m 2 112a 118 KEITT. KYLMIÖ SOS. 3,3 m 110a 2 TILA 113 ET 5,9 m 2 VAR. 2,7 m 2 1,4 m PORRASH. TK / KÄYT. 2,8 m 2 13,4 m 2 UUSI KYLMIÖ SK EMÄNTÄ 3,3 m 2 1,6 m 2 3,0 m 2 115/116 LAATIKKOVAR. 10,6 m 2 K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks.nro MUUTOS ERIKOISPIIRUSTUS - Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaavat KVARNBACKENS SKOLA KALUSTUSPIIRUSTUS, 1.KRS 1:100 MYLLYMÄENKATU PORVOO Toimitilajohto Tekniikankaari 1, Porvoo puh. (019) faksi (019) , Suunnitteluala, työ nro, piirustus nro ja päiväys ARK Annica Matilainen

29 UUSI 239 WC 1,4 m VAR. 7,9 m NÄYTTÄMÖ 49,3 m 2 1,1 m KÄYT. 9,8 m ,1 m VAR. 9,4 m ,1 m 2 VT 234 VÄLINE- VARASTO 27,3 m LIIKUNTASALI 252,0 m 2 230b OPETT. TYÖTILA 34,3 m 2 +26,500 VANHA 230a KURAATTORI 14,3 m ETEISTILA PORRASH. 1,9 m VAHTI- MESTARI 9,0 m 2 27,9 m KÄYT. TK 17,8 m 2 5,6 m 2 Peili VT OT3 202 PORRASH. 12,9 m 2 11,0 m 2 Info-taulu 203 4,2 m 2 h = KÄYTÄVÄ 111,3 m SIIV. 249 WC 2,1 m WC 2,1 m 2 3,5 m VAR. 2,7 m 2 60,6 m VT h = KÄYT. HISSI 6,0 m 2 222a KIRJASTO 47,4 m 2 VT "Hiljainen nurkka" 224 AULA 150,9 m TK 7,0 m 2 VT a 242b OT3 OT1 VT OT2 VT OT3 VT OT3 VT OT3 53,2 m 2 15,8 m 2 33,7 m 2 51,9 m 2 51,4 m 2 52,4 m PORRASH. 5,5 m 2 5,5 m TK 4,4 m OT3 60,0 m 2 h = b KÄYTÄVÄ OT1 109,4 m 2 18,9 m VT OT3 OT3 61,1 m 2 61,2 m 2 VT SIIV. 1,8 m OT2 27,3 m INVA WC 7,4 m Eteistila 9,3 m 2 216b 213 ERIT.OPET. WC 19,0 m 2 2,0 m KÄYTÄVÄ ERIT.OPET. PORRASH. 31,1 m 2 21,1 m 2 2 4,8 m 5,1 m 2 Peili UUSI VANHA 216a ERIT.OPET. 20,4 m 2 K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks.nro MUUTOS ERIKOISPIIRUSTUS - Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaavat KVARNBACKENS SKOLA KALUSTUSPIIRUSTUS, 2.KRS 1:100 MYLLYMÄENKATU PORVOO Toimitilajohto Tekniikankaari 1, Porvoo puh. (019) faksi (019) , Suunnitteluala, työ nro, piirustus nro ja päiväys ARK Annica Matilainen

30 Juoks.nro NÄYTTÄMÖN YLÄOSA 306 PORRASH. 6,9 m 2 LIIKUNTASALIN YLÄOSA 331 VARASTO (Kuvaamataito) 21,5 m WC 8,9 m VAR. 9,2 m 2 VT OT3 61,2 m KÄYTÄVÄ 302 PORRASH. 17,9 m2 12,9 m 2 10,2 m VAR. INVA-WC 328 1,0 m 2 3,7 m 2 PUH. 5,7 m 2 h = OT KÄYTÄVÄ JOHTAJA KANSLIA KK 5,2 m 2 15,4 m 2 18,3 m 2 7,9 m 2 VT 330 OPETT.HUONE 75,2 m ,3 m VT VT VT VT VT OT3 OT3 OT3 OT3 OT3 51,9 m 2 51,5 m 2 51,5 m 2 48,9 m 2 52,4 m h = a KÄYTÄVÄ 110,3 m Sk 2,8 m 2 2,3 m ,5 m 2 h = b OT1 11,9 m ,4 m 2 VT OT3 59,7 m KÄYTÄVÄ 152,9 m OT1 19,9 m 2 h = VT OT3 OT3 61,1 m 2 61,1 m 2 VT OT2 (Fysiikka / Kemia) 29,6 m 2 INVA-KEITTIÖ 311 SIIV. 2,4 m WC 2,3 m WC 2,4 m OT3 61,8 m 2 VT 301 PORRASH. 5,1 m 2 5,0 m 2 K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten Rakennustoimenpide Piirustuslaji MUUTOS ERIKOISPIIRUSTUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaavat KVARNBACKENS SKOLA KALUSTUSPIIRUSTUS, 3.KRS 1:100 MYLLYMÄENKATU PORVOO - Toimitilajohto Tekniikankaari 1, Porvoo puh. (019) faksi (019) , Suunnitteluala, työ nro, piirustus nro ja päiväys ARK Annica Matilainen

31 TESTAUSSELOSTE (3) Tilaaja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Heikkilä Sami PL HELSINKI Näytetiedot Näyte Materiaalinäyte Näyte otettu Kellonaika Vastaanotettu Kellonaika Tutkimus alkoi Näytteenoton syy Tilaustutkimus Ottopiste Kvarnbackens skola Näytteen ottaja Karila Satu Viite Kvarnbackens skola/heikkilä Analyysi Menetelmä Materiaalinäyte N3: toja (R8) seinä Bakteerit, semikvantitatiivinen määrit. Aktinomykeetit, semikvantitatiivinen määrit. Homeet/hiivat (mallasagar) semikvant. määrit. Sienten tunnistus, Mallas * Sisäinen menetelmä, suoraviljely * Sisäinen menetelmä, suoraviljely * Sisäinen menetelmä, suoraviljely * Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi * Materiaalinäyte N4: toja (R9) seinä Materiaalinäyte N5: toja (R10) lattia Materiaalinäyte N12: lino, M-luokka lattia Yksikkö /malja /malja /malja - Aspergillus ochraceus - Aureobasidium + sp. - Cladosporium sp. * + - Mycelia sterilia Penicillium spp. * Hiivat /malja Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

32 Homeet/hiivat (DG-18 -agar) semikvant. määrit Sienten tunnistus, DG-18 TESTAUSSELOSTE (3) * Sisäinen menetelmä, suoraviljely /malja * Sisäinen /malja menetelmä, viljely ja mikroskopointi * + - Aspergillus ochraceus - Aspergillus * + + versicolor - Aureobasidium + sp. - Cladosporium sp. * Mycelia sterilia Penicillium spp. * Hiivat Homeet/hiivat (Hagem-agar) semikvant. määrit. Sienten tunnistus, Hagem * Sisäinen menetelmä, suoraviljely * Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi /malja - Aspergillus ochraceus * + - Aureobasidium ++ sp. - Cladosporium sp. * + - Mycelia sterilia Penicillium spp. * Hiivat /malja Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

33 Analyysi Menetelmä Materiaalinä yte N13: lino, 127A lattia Kvarnbacke ns skola Bakteerit, semikvantitatiivinen määrit. Aktinomykeetit, semikvantitatiivinen määrit. Homeet/hiivat (mallasagar) semikvant. määrit. Sienten tunnistus, Mallas * Sisäinen menetelmä, suoraviljely * Sisäinen menetelmä, suoraviljely * Sisäinen menetelmä, suoraviljely * Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi TESTAUSSELOSTE (3) Yksikkö + /malja - /malja + /malja /malja - Penicillium spp. * + - Hiivat - Homeet/hiivat (DG-18 -agar) semikvant. määrit * Sisäinen menetelmä, suoraviljely + /malja Sienten tunnistus, DG-18 * Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi /malja - Penicillium spp. * + - Hiivat - Homeet/hiivat (Hagem-agar) semikvant. määrit. * Sisäinen menetelmä, suoraviljely + /malja Sienten tunnistus, Hagem * Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi - Penicillium spp. * + - Hiivat - * = Akkreditoitu menetelmä /malja Yhteyshenkilö Wikman Helena, , Mikrobiologi Kalso Seija toimitusjohtaja Tiedoksi Heikkilä Sami, Karila Satu, Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

34 TESTAUSSELOSTE (2) Tilaaja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy PL HELSINKI Näytetiedot Näyte Rakennusmateriaali Näyte otettu Kellonaika Vastaanotettu Kellonaika Tutkimus alkoi Näytteenoton syy Tilaustutkimus Ottopiste Kvarnbackens skola Näytteen ottaja Karila Satu Viite Satu Karila Analyysi Menetelmä Rakennusmateriaali N17 Bitumilevy, pannuhuone 111 seinä Kvarnbackens skola Yksikkö PAH-määritys Sisäinen GC-MSD - PAH-yhdisteet yhteensä < 1,0 mg/kg ka - PAH-yhdisteet yhteensä (PIMA) < 1,0 mg/kg ka x - Naftaleeni x < 0,1 mg/kg ka 30-2-Metyylinaftaleeni < 0,1 mg/kg ka 30-1-Metyylinaftaleeni < 0,1 mg/kg ka 30 - Bifenyyli < 0,1 mg/kg ka 30-2,6-Dimetyylinaftaleeni < 0,1 mg/kg ka 30 - Asenaftyleeni x < 0,1 mg/kg ka 30 - Asenafteeni x < 0,1 mg/kg ka 30-2,3,5-Trimetyylinaftaleeni < 0,1 mg/kg ka 30 - Fluoreeni x < 0,1 mg/kg ka 30 - Fenantreeni x 0,14 mg/kg ka 30 - Antraseeni x < 0,1 mg/kg ka 30-1-Metyylifenantreeni < 0,1 mg/kg ka 30 - Fluoranteeni x < 0,1 mg/kg ka 30 - Pyreeni x < 0,1 mg/kg ka 30 - Bentso(a)antraseeni x < 0,1 mg/kg ka 30 - Kryseeni x < 0,1 mg/kg ka 30 - Bentso(b+k)fluoranteeni x < 0,1 mg/kg ka 30 - Bentso(e)pyreeni < 0,1 mg/kg ka 30 - Bentso(a)pyreeni x < 0,1 mg/kg ka 30 - Peryleeni < 0,1 mg/kg ka 30 - Indeno(1,2,3-cd)pyreeni x < 0,1 mg/kg ka 30 - Dibentso(a,h)antraseeni x < 0,1 mg/kg ka 30 - Bentso(ghi)peryleeni x < 0,1 mg/kg ka 30 Epävarm uus-% Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

35 TESTAUSSELOSTE (2) Lausunto Pysyvän jätteen kaatopaikalle sijoittamiselle on PAH-yhdisteiden summapitoisuuden kriteeri 40 mg/kg (luokka A). Tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sijoittamiselle on ehdotus enimmäispitoisuudeksi 150 mg/kg (pienjäte-erät, luokka BIb). Asetuksessa mainittujen yhdisteiden summapitoisuus testatulle näytteelle on rivillä "PAH-yhdisteet yhteensä (PIMA)" (16 yhdistettä EPA, VNa 202/2006). Kun PAH-yhdisteitä sisältäviä rakenteita puretaan tai rakennetaan, on syytä suojautua PAH-pitoiselta pölyltä. (Ratu ) Suojautumisen tarpeelle ei ole selvää pitoisuusrajaa, sillä PAH-yhdisteet voivat levitä ympäristöön materiaalin ja yhdisteen koostumuksesta riippuen pölynä tai haihtuneena yhdisteenä. Yhteyshenkilö Lukkarinen Timo, , Kemisti Kalso Seija toimitusjohtaja Tiedoksi Heikkilä Sami, Karila Satu, Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

36 TESTAUSSELOSTE (3) Tilaaja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Karila Satu PL HELSINKI Näytetiedot Näyte Rakennusmateriaali FLEC microchamber LAB Näyte otettu Kellonaika Vastaanotettu Kellonaika Tutkimus alkoi Näytteenoton Tilaustutkimus syy Näytteen ottaja Karila Satu Viite Kvarnbackens skola/satu Karila/mat Analyysi VOC-analyysi BULK MicroChamber Yksikkö Menetelmä BULK uchamber TD-GC-MSD/FID Epävarmuus-% 50 Näyte , Rakennusmateriaali FLEC Liite microchamber LAB, N1B, 164 Eftis varasto muovimatto+liima, Kvarnbackens skola Yhteyshenkilö Lukkarinen Timo, , Kemisti Kalso Seija toimitusjohtaja Tiedoksi Karila Satu, Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

37 TESTAUSSELOSTE (3) Liite testausselosteeseen N1B: 164 Eftis varasto, muovimatto + Näyte liima Yhteensä Näytteen massa, g 5,22 383,38 Alkaanit yht. 337,82 Suoraketjuiset ja haaroittuneet hiilivedyt 306,69 Rengasrakenteiset hiilivedyt 31,13 Alkoholit yht. Malliaineena 19,82 2-Etyyli-1-heksanoli 15 15,15 Butanoli <0.3 Fenoli 3,56 Sykloheksanoli <0.3 Oktanoli <0.3 Alkoholeja muita 1,11 Aromaattiset yht. 13,60 Bentseeni <0.3 Tolueeni <0.3 Etyylibentseeni 1,42 1,4-Ksyleeni 0,39 Styreeni 4,75 1,2-Ksyleeni 0,36 Propyylibentseeni <0.3 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0.3 Naftaleeni <0.3 1-Metyylinaftaleeni <0.3 Bifenyyli <0.3 Alkyylibentseenejä muita 6,69 Esterit yht. <0.3 Etyyliasetaatti <0.3 Butyyliasetaatti <0.3 Glykolieetterit yht. Malliaineena 0,51 Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

38 TESTAUSSELOSTE (3) Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <0.3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri 0,51 TXIB <0.3 2-Butoksietanoli <0.3 2-Fenoksietanoli <0.3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <0.3 Glykolieettereitä muita <0.3 Halogenoidut yhdisteet yht. <0.3 Tetrakloorieteeni <0.3 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0.3 1,4-Diklooribentseeni <0.3 Karbonyylit yht. 8,10 Heksanaali 2,36 2-Furankarboksaldehydi <0.3 Bentsaldehydi <0.3 Oktanaali 0,65 Nonanaali 5,08 Pentanaali <0.3 Heptanaali <0.3 Dekanaali <0.3 Asetofenoni <0.3 Karbonyylejä muita <0.3 Orgaaniset hapot yht. <0.3 Etikkahappo <0.3 Heksaanihappo <0.3 Propaanihappo <0.3 Orgaanisia happoja muita <0.3 Terpeenit yht. 2,21 Pineeni 1,46 Delta-3-kareeni <0.3 Limoneeni 0,75 Muut yhdisteet yht. 1,32 Syklotrisiloksaani, heksametyyli <0.3 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli 1,32 Syklopentasiloksaani, dekametyyli <0.3 Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

39 TESTAUSSELOSTE (13) Tilaaja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Karila Satu PL HELSINKI Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu Kellonaika Vastaanotettu Kellonaika Tutkimus alkoi Näytteenoton Tilaustutkimus syy Näytteen ottaja Karila Satu Viite Kvarnbackens skola/karila Satu/VOC-bulk Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysi VOC-analyysi BULK MicroChamber Yksikkö Menetelmä BULK uchamber TD-GC-MSD/FID Epävarmuus-% 50 Näyte , Sisäilma VOC, N10: Lino, lattia, Liite ruokala, Kvarnbackens skola , Sisäilma VOC, N14: Lino, lattia, Liite 216 B, Kvarnbackens skola , Sisäilma VOC, N15: Lino, lattia, Liite 216 A, Kvarnbackens skola , Sisäilma VOC, N16: Lino, lattia, Liite 323, Kvarnbackens skola , Sisäilma VOC, N1: Lino, lattia, Liite 164, Kvarnbackens skola , Sisäilma VOC, N2: Liite Muovimatto+tasoite, siivojien tila, Kvarnbackens skola Yhteyshenkilö Lukkarinen Timo, , Kemisti Kalso Seija toimitusjohtaja Tiedoksi Heikkilä Sami, Karila Satu, Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

40 TESTAUSSELOSTE (13) Liite testausselosteeseen Näyte N10, Lino, lattia, ruokala Yhteensä Näytteen massa, g Alkaanit yht Suoraketjuiset ja haaroittuneet hiilivedyt Rengasrakenteiset hiilivedyt 2.45 Alkoholit yht. Malliaineena Etyyli-1-heksanoli Butanoli 1.54 Fenoli 0.61 Sykloheksanoli <0.3 Oktanoli 4.34 Alkoholeja muita Aromaattiset yht Bentseeni <0.3 Tolueeni <0.3 Etyylibentseeni <0.3 1,4-Ksyleeni <0.3 Styreeni ,2-Ksyleeni <0.3 Propyylibentseeni <0.3 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0.3 Naftaleeni <0.3 1-Metyylinaftaleeni <0.3 Bifenyyli <0.3 Alkyylibentseenejä muita 0.44 Esterit yht. <0.3 Etyyliasetaatti <0.3 Butyyliasetaatti <0.3 Glykolieetterit yht. Malliaineena 0.83 Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

41 TESTAUSSELOSTE (13) Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <0.3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <0.3 TXIB <0.3 2-Butoksietanoli Fenoksietanoli <0.3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <0.3 Glykolieettereitä muita <0.3 Halogenoidut yhdisteet yht. <0.3 Tetrakloorieteeni <0.3 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0.3 1,4-Diklooribentseeni <0.3 Karbonyylit yht Heksanaali Furankarboksaldehydi <0.3 Bentsaldehydi 0.76 Oktanaali <0.3 Nonanaali 6.69 Pentanaali <0.3 Heptanaali 7.82 Dekanaali 0.69 Asetofenoni <0.3 Karbonyylejä muita Orgaaniset hapot yht Etikkahappo 3.87 Heksaanihappo 2.03 Propaanihappo 5.65 Orgaanisia happoja muita 7.89 Terpeenit yht. <0.3 Pineeni <0.3 Delta-3-kareeni <0.3 Limoneeni <0.3 Muut yhdisteet yht Syklotrisiloksaani, heksametyyli <0.3 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli 1.63 Syklopentasiloksaani, dekametyyli 0.32 TVOC (C6-C16) ulkopuoliset yhdisteet Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

42 TESTAUSSELOSTE (13) Liite testausselosteeseen Näyte N14, lino, lattia, 216 B Yhteensä Näytteen massa, g Alkaanit yht Suoraketjuiset ja haaroittuneet hiilivedyt 8.62 Rengasrakenteiset hiilivedyt 7.49 Alkoholit yht. Malliaineena Etyyli-1-heksanoli Butanoli 3.10 Fenoli <0.3 Sykloheksanoli <0.3 Oktanoli 7.82 Alkoholeja muita Aromaattiset yht Bentseeni <0.3 Tolueeni <0.3 Etyylibentseeni <0.3 1,4-Ksyleeni <0.3 Styreeni <0.3 1,2-Ksyleeni <0.3 Propyylibentseeni <0.3 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0.3 Naftaleeni <0.3 1-Metyylinaftaleeni <0.3 Bifenyyli <0.3 Alkyylibentseenejä muita 1.46 Esterit yht Etyyliasetaatti <0.3 Butyyliasetaatti 0.46 Glykolieetterit yht. Malliaineena 7.26 Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

43 TESTAUSSELOSTE (13) Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <0.3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri 7.26 TXIB <0.3 2-Butoksietanoli <0.3 2-Fenoksietanoli <0.3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <0.3 Glykolieettereitä muita <0.3 Halogenoidut yhdisteet yht. <0.3 Tetrakloorieteeni <0.3 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0.3 1,4-Diklooribentseeni <0.3 Karbonyylit yht Heksanaali Furankarboksaldehydi <0.3 Bentsaldehydi 0.74 Oktanaali Nonanaali Pentanaali <0.3 Heptanaali Dekanaali 2.79 Asetofenoni <0.3 Karbonyylejä muita Orgaaniset hapot yht Etikkahappo Heksaanihappo Propaanihappo Orgaanisia happoja muita Terpeenit yht. <0.3 Pineeni <0.3 Delta-3-kareeni <0.3 Limoneeni <0.3 Muut yhdisteet yht Syklotrisiloksaani, heksametyyli <0.3 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli Syklopentasiloksaani, dekametyyli 0.90 TVOC (C6-C16) ulkopuoliset yhdisteet Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

44 TESTAUSSELOSTE (13) Liite testausselosteeseen Näyte N15, Linotaulu, 216 A Yhteensä Näytteen massa, g Alkaanit yht Suoraketjuiset ja haaroittuneet hiilivedyt Rengasrakenteiset hiilivedyt 3.52 Alkoholit yht. Malliaineena Etyyli-1-heksanoli Butanoli <0.3 Fenoli <0.3 Sykloheksanoli <0.3 Oktanoli <0.3 Alkoholeja muita 6.88 Aromaattiset yht. <0.3 Bentseeni <0.3 Tolueeni <0.3 Etyylibentseeni <0.3 1,4-Ksyleeni <0.3 Styreeni <0.3 1,2-Ksyleeni <0.3 Propyylibentseeni <0.3 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0.3 Naftaleeni <0.3 1-Metyylinaftaleeni <0.3 Bifenyyli <0.3 Alkyylibentseenejä muita <0.3 Esterit yht. <0.3 Etyyliasetaatti <0.3 Butyyliasetaatti <0.3 Glykolieetterit yht. Malliaineena 4.07 Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

45 TESTAUSSELOSTE (13) Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <0.3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <0.3 TXIB <0.3 2-Butoksietanoli <0.3 2-Fenoksietanoli <0.3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <0.3 Glykolieettereitä muita 4.07 Halogenoidut yhdisteet yht. <0.3 Tetrakloorieteeni <0.3 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0.3 1,4-Diklooribentseeni <0.3 Karbonyylit yht Heksanaali Furankarboksaldehydi <0.3 Bentsaldehydi 0.46 Oktanaali 8.56 Nonanaali 7.06 Pentanaali 2.86 Heptanaali 2.31 Dekanaali 0.64 Asetofenoni <0.3 Karbonyylejä muita 1.99 Orgaaniset hapot yht Etikkahappo 9.48 Heksaanihappo <0.3 Propaanihappo Orgaanisia happoja muita 2.66 Terpeenit yht. <0.3 Pineeni <0.3 Delta-3-kareeni <0.3 Limoneeni <0.3 Muut yhdisteet yht Syklotrisiloksaani, heksametyyli <0.3 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli 9.66 Syklopentasiloksaani, dekametyyli 0.62 TVOC (C6-C16) ulkopuoliset yhdisteet Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

46 TESTAUSSELOSTE (13) Liite testausselosteeseen Näyte N16, lino, lattia, 323 Yhteensä Näytteen massa, g Alkaanit yht Suoraketjuiset ja haaroittuneet hiilivedyt Rengasrakenteiset hiilivedyt 5.15 Alkoholit yht. Malliaineena Etyyli-1-heksanoli Butanoli 2.59 Fenoli 0.49 Sykloheksanoli <0.3 Oktanoli <0.3 Alkoholeja muita Aromaattiset yht Bentseeni 0.44 Tolueeni <0.3 Etyylibentseeni <0.3 1,4-Ksyleeni <0.3 Styreeni <0.3 1,2-Ksyleeni <0.3 Propyylibentseeni <0.3 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0.3 Naftaleeni <0.3 1-Metyylinaftaleeni <0.3 Bifenyyli <0.3 Alkyylibentseenejä muita Esterit yht. <0.3 Etyyliasetaatti <0.3 Butyyliasetaatti <0.3 Glykolieetterit yht. Malliaineena Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2017-20569 1(5) Tilaaja 2755978-7 PH Ympäristötekniikka Helmi Paula Puusepänkatu 5 13110 HÄMEENLINNA tiedot Rakennusmateriaali FLEC microchamber LAB otettu 30.08.2017 Kellonaika Vastaanotettu

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-25587 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki ympäristöterveydenhuolto Grönberg Kari Maksaja Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja 5 PL 6007 01510 VANTAA 00021 LASKUTUS Näytetiedot

Lisätiedot

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-600 1(7) Tilaaja 2029286-4 Thermopolis Oy Järvelä Merja Valtuustontie 2 62100 LAPUA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 02.01.2013 Kellonaika Vastaanotettu 11.01.2013 Kellonaika

Lisätiedot

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS,

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS, TESTAUSSELOSTE 2012-6366 1(5) Tilaaja 1944433-0 Indoor Quality Service Oy Puhka Aki Tiilenpolttajankuja 5 A 01720 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 26.04.2012 Kellonaika 09.28 Vastaanotettu

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-11787 1(11) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-4213 1(5) Tilaaja 2457722-6 Baumedi Oy, Lehto Hannu Lehto Hannu Energiakuja 3 00180 HELSINKI Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 03.03.2015 Kellonaika 10.37 Vastaanotettu 05.03.2015

Lisätiedot

Hämeenkylän koulu: Rakenteiden kuntotutkimukset

Hämeenkylän koulu: Rakenteiden kuntotutkimukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Hämeenkylän koulu: Rakenteiden kuntotutkimukset Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.3.2016 P28999P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, VANTAA 16.9.2013 SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Sami Heikkilä p. 040 662 3036 sami.heikkila@delete.fi Delete Tutkimus Oy Puh. 010 656 1000 Alv.

Lisätiedot

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-9653 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu

Lisätiedot

Kotkan kaupunki. Pihkoon päiväkoti Aartapolku KOTKA

Kotkan kaupunki. Pihkoon päiväkoti Aartapolku KOTKA Kotkan kaupunki Pihkoon päiväkoti Aartapolku 41 48410 KOTKA SISÄILMATUTKIMUKSET VOC-mittaus WSP Proko Oy WSP Proko Oy TIIVISTELMÄ Sisäilmatutkimukset VOC-mittaukset ja pintakosteuskartoitus, ilmanliikkeet

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa HB Sisäilmatutkimus Oy 2.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa Johdanto Tutkimuksen kohteena on Kulomäen koulun

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI. Lohja Perttilän koulu

KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI. Lohja Perttilän koulu KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI Lohja Perttilän koulu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä 31.01.2017 Projektinumero P30652 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 1 (18) 31.1.2017 Yhteenveto Perttilän

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 17.8.2017 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Mika Metsäalho PL 84, 13101 Hämeenlinna Sähköposti: mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde Ojoisten lastentalo, Mäyräntie

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 21.3.2019 22500344 051 Elisa Vene Tilakeskus -liikelaitos Espoon kaupunki Kohde Pohjois-Tapiolan koulu, Louhentien rakennus, Sepontie 4, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS JA PAINESUHTEIDEN

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 26.3.2019 Espoon kaupunki 22500344 065 Elisa Vene Tilakeskus -liikelaitos elisa.vene@espoo.fi Kohde Kuninkaantien palvelutalo, Kuninkaantie 7, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, KERAVA

Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, KERAVA 10.1.2017 Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, 04250 KERAVA / Tutkimuspalvelut Jaana Kovalchuk Rakennusterveysasiantuntija, FM VTT-C-22611-26-17

Lisätiedot

Lohja Ristin koulun esiopetus. Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus. 1 Yleistiedot. 1.1 Tutkimuksen kohde. 1.2 Tutkimuksen tilaaja

Lohja Ristin koulun esiopetus. Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus. 1 Yleistiedot. 1.1 Tutkimuksen kohde. 1.2 Tutkimuksen tilaaja Tutkimusselostus Risti esiopetus 12.4.2019 1/9 Lohja Ristin koulun esiopetus Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus 1 Yleistiedot 1.1 Tutkimuksen kohde Ristin esiopetus 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Selite. Raunio. Rantaviiva 1837

Selite. Raunio. Rantaviiva 1837 0 15 60 m Selite Raunio Rantaviiva 1837 Liite 1 Näytteenoton painnusavio PAH 1/2 PAH 1/4 PAH 1/3 PAH 2/5 PAH 2/6 PAH Ilmanäyte 3 (yläpohjasta) PAH 3/4 PAH 3/3 PAH 3/5 PAH 3/1

Lisätiedot

LOHJA RISTIN KOULUN ESIOPETUS SISÄILMATUTKIMUS

LOHJA RISTIN KOULUN ESIOPETUS SISÄILMATUTKIMUS Sisäilmatutkimus Risti esiopetus 10.9.2018 1/13 LOHJA RISTIN KOULUN ESIOPETUS SISÄILMATUTKIMUS 10.9.2018 IdeaStructura Oy Helsinki Hämeenlinna Kokkola www.ideastructura.com Y-tunnus 2424612-8 Sisäilmatutkimus

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Peltoniemenkuja Vantaa. Tutkimusajankohta: Vantaan Tilakeskus, Kielotie 13, Vantaa

Peltoniemenkuja Vantaa. Tutkimusajankohta: Vantaan Tilakeskus, Kielotie 13, Vantaa VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(4) 1.10.2012 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Kytöpuiston koulu Peltoniemenkuja 1 01360 Vantaa Tutkimusajankohta: 05.09.2012 19.09.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö: Vantaan

Lisätiedot

SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO

SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO RAPORTTI Nro: 16098 Sivu 1 / 10 SISÄLLYS: SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, JALAVAN KOULU, HAVUMETSÄNTIE 4, LOHJA. RAPORTTI Nro: 17185B. Sivu 1 / 13

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, JALAVAN KOULU, HAVUMETSÄNTIE 4, LOHJA. RAPORTTI Nro: 17185B. Sivu 1 / 13 RAPORTTI Nro: 17185B Sivu 1 / 13 SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, JALAVAN KOULU, HAVUMETSÄNTIE 4, LOHJA Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Finnoonlaaksontie

Lisätiedot

SISÄILMASELVITYKSET, GESTERBYN KOULU, VILHONKUMMUNTIE 4, KIRKKONUMMI

SISÄILMASELVITYKSET, GESTERBYN KOULU, VILHONKUMMUNTIE 4, KIRKKONUMMI SISÄILMASELVITYKSET, GESTERBYN KOULU, VILHONKUMMUNTIE 4, KIRKKONUMMI LAUSUNTO Nro: 15052 Sivu 1 / 14 SISÄILMASELVITYKSET, GESTERBYN KOULU, VILHONKUMMUNTIE 4, KIRKKONUMMI 1. Yleistiedot tutkimuksesta...

Lisätiedot

ISS Proko Oy

ISS Proko Oy Vantaan Kaupungin Hankintatoimisto Peltolantiee 9 01300 VANTAA SISÄILMATUTKIMUS 28.3.20133 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(5) Kiinteistöjen käytönohjaus 28.3.2013 1 Toimeksianto Tutkimuskohde: HANKINTAKESKUS

Lisätiedot

Sisäilmatutkimukseen sisältyi kahden viikon seurantamittauksina toteutettuja olosuhdemittauksia

Sisäilmatutkimukseen sisältyi kahden viikon seurantamittauksina toteutettuja olosuhdemittauksia Tutkimusselostus Virkkalan päiväkoti 5.6.2019 1/11 Virkkalan päiväkoti Sisäilmatutkimus 1 Yleistiedot 1.1 Tutkimuksen kohde Virkkalan päiväkoti Lähdehaankuja 6 08700 Lohja 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan

Lisätiedot

SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 4343 AURORAN KOULU LIPPAJÄRVENTIE 44, ESPOO 22500344-029 21.5.2018 YHTEENVETO Auroran koulurakennus on otettu käyttöön kesällä 2016. Alakoulun

Lisätiedot

YHTEENVETO PAINE-EROMITTAUKSESTA Hinthaaran koulu (sivistyskeskus) Porvoon kaupunki

YHTEENVETO PAINE-EROMITTAUKSESTA Hinthaaran koulu (sivistyskeskus) Porvoon kaupunki YHTEENVETO PAINE-EROMITTAUKSESTA Hinthaaran koulu (sivistyskeskus) Porvoon kaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä Projektinumero P32576 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 1 (10)

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS JA PAINE-EROMITTAUS LATUPUISTON PÄIVÄKOTI LATUKUJA 2, 01280 VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS JA PAINE-EROMITTAUS LATUPUISTON PÄIVÄKOTI LATUKUJA 2, 01280 VANTAA 16.11.2013 SISÄILMATUTKIMUS JA PAINE-EROMITTAUS LATUPUISTON PÄIVÄKOTI LATUKUJA 2, 01280 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Sami Heikkilä p. 040 662 3036 sami.heikkila@delete.fi Delete Tutkimus Oy Puh.

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS, PÄIVITETTY

TUTKIMUSSELOSTUS, PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS, PÄIVITETTY 18.6.2019 Espoon kaupunki 22500344 065 Elisa Vene Tilakeskus -liikelaitos elisa.vene@espoo.fi Kohde Kuninkaantien palvelutalo, Kuninkaantie 7, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 2 (8)

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen Rakennusmateriaalien haitalliset aineet Jarno Komulainen 11.10.2017 Haitta-ainetutkimukset Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Lisärakenneavaukset toukokuu syyskuu 2017 Kvarnbackens skola, Porvoo

TUTKIMUSRAPORTTI Lisärakenneavaukset toukokuu syyskuu 2017 Kvarnbackens skola, Porvoo TUTKIMUSRAPORTTI Lisärakenneavaukset toukokuu syyskuu 2017 Kvarnbackens skola, Porvoo Tilaaja Tutkijat Pekka Koskimies Sami Heikkilä, Satu Karila FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä 27.9.2017 FCG

Lisätiedot

LAUSUNTO Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan kaupunki

LAUSUNTO Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan kaupunki LAUSUNTO Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan kaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä 12.3.2018 Projektinumero P34705 1 LAUSUNTO Tämä lausunto koskee Hämeenlinnan lyseon lukiota. on tehty

Lisätiedot

ASKISTON KOULU Uudentuvantie VANTAA

ASKISTON KOULU Uudentuvantie VANTAA ASKISTON KOULU Uudentuvantie 5-7 01680 VANTAA SISÄILMATUTKIMUKSET Askiston koulu 16.5.2013 2(8) Kiinteistöjen käytönohjaus TIIVISTELMÄ Askiston koulun päärakennuksen kahdesta luokasta ja sivukoulun yhdestä

Lisätiedot

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 2.5.2017 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, KANSAINVÄLINEN KOULU POINT, HAGELSTAMINTIE 1, VANTAA

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, KANSAINVÄLINEN KOULU POINT, HAGELSTAMINTIE 1, VANTAA SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, KANSAINVÄLINEN KOULU POINT, HAGELSTAMINTIE 1, VANTAA LAUSUNTO Nro: 14115 Sivu 1 / 15 SISÄILMASELVITYKSIÄ, KANSAINVÄLINEN KOULU POINT, VANTAA 1. Yleistiedot tutkimuksesta...

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ LAUSUNTO Karstun koulu asiantuntijalausunto 18060 05.04.2018 1/21 SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ Karstun koulu, Karstuntie 1145, 08480 Lohja Kohdekäynnit 08.02, 21.02, 23.02, 01.03, 08.03 ja 21.03.2018

Lisätiedot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Arja Valtanen, Hanna Hovi ja Tapani Tuomi Työterveyslaitos, työympäristölaboratoriot Orgaanisille yhdisteille säädettyjä pitoisuusarvoja asuin-ja työskentelytilojen

Lisätiedot

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINETUTKIMUKSET Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi

Lisätiedot

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Opinnäytetyö, seminaari Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta 7-8.6.2017 Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Työn aihe Koulurakennuksen kellarin (osa rakennuksesta) sisäilma ja kosteustekninen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SEPÄN KOULU, MASALA KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS SEPÄN KOULU, MASALA KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SEPÄN KOULU, MASALA KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUS VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo +358 20 769 8698 www.vahanen.com Y-tunnus Business ID 1639563-3 Tutkimusselostus 2 (27)

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) *E.coli

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) *E.coli TESTAUSSELOSTE Talousvesi 18.3.2019 19-5061 #1 3 (5) MENETELMÄTIEDOT Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) *E.coli SFS 3016:2011 (TL25) *Koliformiset bakteerit SFS 3016:2011 (TL25) Ulkonäkö

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 12.2.2018 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen Vastaanottaja: Sivuja:1/12 Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Pappilanmäen koulu Puistotie 8 17500 Padasjoki VOC-näytteiden ottaminen Tilaaja: Seppo Rantanen

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS

ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS MAALAHDENTIE 13-15, MÄNTSÄLÄ 22500576-635 6.11.2018 Yhteenveto Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää osoitteessa Maalahdentie 13-15, Mäntsälä sijaitsevan tyhjillään

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 2 (8) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde:

HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde: Vapaalantie 8A 01650 VANTAA 24H / 050-44 00 415 HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde: Mäntymäen Koulu Kauniainen Osoite: Mäntymäentie 2 02700 Kauniainen Yhteyshenkilö: Ilona Lehto rakennuttajainsinööri

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus:

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 1 (8) Sisäilmari Oy Tatu Keinänen Kalkkipetteri 08700 LOHJA VOC-analyysi materiaalinäytteestä Asiakasviite: Näytteen kerääjät: Tatu Keinänen Analyysin kuvaus: VOC-yhdisteiden bulk-emissio mikrokammiolla,

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS.3.08 500344-04 Mauri Karoma Tilapalvelut-liikelaitos PL600 0070 Espoon kaupunki Kohde Viherkallion päiväkoti, Viherkalliontie 5, Espoo RAKENTEIDEN ILMATIIVEYS JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTO

Lisätiedot

SISÄILMAN VOC- MÄÄRITYKSET JA LATTIAMATERIAALIEN EMISSIOT. Kivistön koulu Vanha Nurmijärventie VANTAA

SISÄILMAN VOC- MÄÄRITYKSET JA LATTIAMATERIAALIEN EMISSIOT. Kivistön koulu Vanha Nurmijärventie VANTAA Vanha Nurmijärventie 132 01700 VANTAA SISÄILMAN VOC- MÄÄRITYKSET JA LATTIAMATERIAALIEN EMISSIOT 27.9.2011 Työn:o 31 6404 Ins. Sami Mustajoki DI Antti Souto 1 (9) Vanha Nurmijärventie 132 01700 VANTAA Työn:o

Lisätiedot

Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku MERKKIKAASUKOE, PAINE-ERO JA MIKROBIT

Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku MERKKIKAASUKOE, PAINE-ERO JA MIKROBIT MERKKIKAASUKOE, PAINE-ERO JA MIKROBIT Pääskyvuoren koulu Talvitie 10 20610 Turku 18.2.2018 Haarlankatu 4E FI-33230 Tampere p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 KOHDETIEDOT Toimeksiantaja:

Lisätiedot

M ATK-luokka Yhteensä Aspergillus versicolor Penicillium sp. steriilit hiivat Yhteensä Rhinocladiella sp.

M ATK-luokka Yhteensä Aspergillus versicolor Penicillium sp. steriilit hiivat Yhteensä Rhinocladiella sp. Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo, Hämeenlinna Uusi osa, alapohjan kosteusmittaukset

Ojoisten lastentalo, Hämeenlinna Uusi osa, alapohjan kosteusmittaukset Ojoisten lastentalo, Hämeenlinna Uusi osa, alapohjan kosteusmittaukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.8.2017 Raportti 2 (6) Sisällysluettelo 1 Uusi osa, alapohjan kosteusmittaukset... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ JOKINIEMEN KOULU, VANHA RAKENNUS, LUOKKA 203, VANTAA

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ JOKINIEMEN KOULU, VANHA RAKENNUS, LUOKKA 203, VANTAA SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ JOKINIEMEN KOULU, VANHA RAKENNUS, LUOKKA 203, VANTAA LAUSUNTO Nro: 15072 Sivu 1 / 10 SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, JOKINIEMEN KOULU, VANHA RAKENNUS, LUOKKA

Lisätiedot

PL 1540 PL HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI

PL 1540 PL HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI TESTAUSSELOSTE 2011-1671 1(5) Tilaaja 0201256-6 HKR-Rakennuttaja Rakennuttamistoimisto 1 Vähämäki Kari Maksaja HKR / Ostolaskut HKR / Rakennuttaja PL 1540 PL 1509 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 00099 HELSINGIN

Lisätiedot

Case Haukkavuoren koulu

Case Haukkavuoren koulu Case Haukkavuoren koulu 26.4.2018 Antti Ahola RI, RTA (VTT-C-20929-26-15) Oy Insinööri Studio Haukkavuoren koulu Oppilaita noin 350 Rakennusvuosi 1961 Neljä kerrosta ja kylmä ullakko kerrosala 7206 m2

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon keskuskoulu puutyöluokat, 6.11.2017 1 / 13 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen syy ja rajaukset... 3 Käytetyt menetelmät ja

Lisätiedot

RAJATORPAN KOULUN SISÄILMATUTKIMUKSET

RAJATORPAN KOULUN SISÄILMATUTKIMUKSET RAJATORPAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET 28.4.2015-12.6.2015 RAPORTTI Nro: 15058 Sivu 1 / 30 RAJATORPAN KOULUN SISÄILMATUTKIMUKSET SISÄLLYS: 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 1.1. Kohde... 2 1.2. Tutkimuksen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesi. Maksaja PL LASKUT

TESTAUSSELOSTE Vesi. Maksaja PL LASKUT O MetropoliLab TESTAUSSELOSTE 2011-7660 Vesi 1(2) 06.07.2011 Tilaaja 0988874-7 Puolustushallinnon rakennuslaitos Keskusyksikkö PL 1 49401 HAMINA Näytetiedot Näyte Näyte otettu Vastaanotettu Tutkimus alkoi

Lisätiedot

HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu

HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu Vapaalantie 8A 01650 VANTAA 24H / 050-44 00 415 HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu Osoite: Lippajärventie 1 02700 Espoo Yhteyshenkilö: Alexi Mygänen

Lisätiedot

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET Petri Lönnblad RI. RTA 4.9.2017 Tehdyt tutkimukset HUHTIKUU 2006: Asbestikartoitus KESÄ-HEINÄKUU 2017: - Kosteuskartoitus, kosteusmittaukset - Rakenneavaukset, mikrobinäytteenotto

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Hiekkaharjun koulu Liite 1 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

Unajan koulu Laivolantie Unaja

Unajan koulu Laivolantie Unaja NÄYTTEENOTTO JA PAINE-EROSEURANTAMITTAUS Unajan koulu Laivolantie 10 26910 Unaja 1 Sisällys 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Näytteidenoton ja mittauksen suorittaja... 3 1.4 Näytteenotto-

Lisätiedot

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS Tutkimusraportti 097905 28.9.2005 Sivu 1:22 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...3 2. YHTEENVETO...3 3. TOIMENPIDESUOSITUS...4

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS

TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS Projekti 51292.35 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILMA TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS Avoin päiväkoti Majakka Maalinauhantie 7, Vantaa 23.4.2012, muutos A 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Avoin

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY Laboratorio TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi 3.8.2017 17-2767 #1 1 (6) Vihdin kunta / Vihdin Vesi Saarikko Santeri vesilaitoksen johtaja PL 13 03101 NUMMELA Tilausnro

Lisätiedot

Arkistokuva Raportti Työnumero:

Arkistokuva Raportti Työnumero: Sivuja:1/12 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700090 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Koulutie 18 16600 Järvelä -VOC-ilma

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Mittausten tekijä(t): Markus Virtanen Saapunut: Mitattu: Näytteenottaja: Jouni Aakula Lisätiedot:

TUTKIMUSRAPORTTI Mittausten tekijä(t): Markus Virtanen Saapunut: Mitattu: Näytteenottaja: Jouni Aakula Lisätiedot: TUTKIMUSRAPORTTI Mittausten tekijä(t): Markus Virtanen Saapunut: 28.11.2018 Mitattu: 29.11.2018 Näytteenottaja: Jouni Aakula Lisätiedot: Tunniste: B181883 1(2) LO24 Asbestin toteaminen materiaalinäytteistä

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI LOHJAN KAUPUNKI OJAMON KOULUN JATKOTUTKIMUKSET, LUONNOS

KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI LOHJAN KAUPUNKI OJAMON KOULUN JATKOTUTKIMUKSET, LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti, luonnos 1 (15) KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI LOHJAN KAUPUNKI OJAMON KOULUN JATKOTUTKIMUKSET, LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti, luonnos

Lisätiedot

VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko

VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko 1(5) VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko Sepänkadun koulu 21.12.2018 2(5) 1. LÄHTÖTIEDOT Toimeksiantaja: Turun kaupunki, Tilapalvelukeskus Janne Virtanen Linnankatu 90

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS

SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS 4.11.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 1 (6) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Iivarinpolku 6 91900 Liminka LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 2

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS Projekti 539.40 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILA RAKENNETIIVEYS TUTKIUS Varistontie, Vantaa 5.5.0 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Varistontie, 0660 Vantaa Tilaaja Vantaan tilakeskus Jouni Räsänen

Lisätiedot

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 118/2013 Mika Laita Jyväskylä 2013 1 / 5 1. JOHDANTO Inex Partners Oy:n

Lisätiedot

HOMEKOIRATUTKIMUS. Osoite Sairaalantie 7 Asiakkaan nimi Heinäveden kunta. Raportin toimitus

HOMEKOIRATUTKIMUS. Osoite Sairaalantie 7 Asiakkaan nimi Heinäveden kunta. Raportin toimitus Osoite Sairaalantie 7 Asiakkaan nimi Heinäveden kunta. Raportin toimitus jenni.ylikotila@heinavesi.fi 1 / 8 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN TIEDOT... 3 1.1 YLEISKUVAUS KOHTEESTA... 3 1.2 OLEELLISIMMAT HAVAINNOT...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely 1 / 6 Biodiversiteettiyksikkö Aerobiologian yksikkö pc-seloste, pessi, 17.7.2017 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Tilapalvelu

Lisätiedot

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700090 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Koulutie 18 16600 Järvelä VOC-ilma ja

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Turun kaupunki, Tilapalvelut Yhteyshenkilö: Janne Virtanen Kohde: Turun AMK, Ruiskatu 8, 20740 Turku Työmääräin: WO-00675349 Näytteenottaja: Sanna Snell, Tom Jansén ja Jaana Vainio Näytteenottopäivä:

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI 4.12.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Tuomas Hintikka, Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Tuomas Hintikka, Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Projektinumero: 51579.55 Tilaaja: Porvoon kaupunki, Tilakeskus Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Tekninen isännöitsijä Pekka Koskimies Sähköposti: pekka.koskimies@porvoo.fi Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus

Lisätiedot

Muovimatot VOC:t, mikrobit ja toksisuus. Loppuseminaari Ulla Lignell RTA 3

Muovimatot VOC:t, mikrobit ja toksisuus. Loppuseminaari Ulla Lignell RTA 3 Muovimatot VOC:t, mikrobit ja toksisuus Loppuseminaari Ulla Lignell RTA 3 Tutkimusasetelma ja tutkimukset A. Kirjallisuusosio B. Kenttätutkimukset tutkimuskohteessa=t, vertailukohteessa=v 1. Kosteusmittaukset

Lisätiedot

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOHTEEN KUVAUS oppilaita 800, opetushenkilöstöä 85 kiinteistössä toimivat lisäksi päiväkoti, kirjasto,

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700091 Kohde: Toimeksianto: Opintien koulu Opintie 16600 Järvelä VOC-ilma ja materiaalinäytteiden

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Projekti SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA 25.3.2014 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde aja Tutkimusryhmä Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA Vantaan keskus, Hankepalvelut,

Lisätiedot