TUTKIMUSSELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUSSELOSTUS"

Transkriptio

1 TUTKIMUSSELOSTUS Mauri Karoma Tilapalvelut-liikelaitos PL Espoon kaupunki Kohde Viherkallion päiväkoti, Viherkalliontie 5, Espoo RAKENTEIDEN ILMATIIVEYS JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTO TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Rakennukseen oli tehty..07 Rakenne- ja ilmanvaihtotekninen katsastis (Sweco Asiantuntijapalvelut Oy..08). Muistiossa esitettiin rakenneteknisessä tarkastuksessa toimenpiteinä mm. ryhmätilan 009 ja 00 ulkoseinän kosteusteknisen kunnon selvittämisellä rakenneavauksilla ja tarvittaessa materiaalinäytteenotolla sekä suositeltiin selvittämään merkkiainekokeen avulla putkikanaalin, maanvastaisen alapohjarakenteen sekä ulkoseinärakenteen sisäkuoren ilmatiiveys. Tässä tutkimuksessa tehtiin nämä lisäselvitykset Viherkallion päiväkodissa. Merkkiainetutkimukset tekivät tiloissa Sanni Kietäväinen, Petri Varonen ja Tommi Lautiainen 8. ja Rakennetutkimukset teki Sanna Pohjola TULOKSET JA TUOSTEN ARVIOINTI. Rakenteiden ilmatiiveys Tutkittaviksi tiloiksi valittiin kellarin kerhotilat , joissa tutkittiin ulkoseinärakenteiden ilmatiiveyden lisäksi putkikanaalin 03 rakenteiden ilmatiiveys ympäröiviin tiloihin nähden. Ensimmäisessä kerroksessa tutkittaviksi tiloiksi valittiin 3 ja 07, joissa tutkittiin alapohjat ja ulkoseinärakenteet, minkä lisäksi putkikanaalin tiiveyttä tutkittiin ensimmäisen kerroksen käytävätilassa 6. Merkkiainekaasu laskettiin putkikanaaliin tai tutkittavaan rakenteeseen ja kaasun kulkeutumista sisäilmaan tarkasteltiin joko Sensistor XRS-90 -analysaattorilla (vetykaasun kanssa) tai Wika Gir-0 -analysaattorilla (rikkiheksafluoridikaasun kanssa). Tutkittavat tilat alipaineistettiin tutkimuksen ajaksi Blowerdoor-alipaineistajan avulla. Tutkimushetkellä tutkittavan rakenteen yli säädettiin noin 0 Pascalin paine-ero. Ensimmäisen kerroksen käytävää ei onnistuttu alipaineistamaan, joten ilmavuodot putkikanaalista (5) S w e co Ilmalanportti FI-0040 Helsinki, Puhelin Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Reg.no Reg. Office Helsinki Sweco Groupin jäsen

2 kyseiseen käytävään tutkittiin normaalin ilmanvaihdon aiheuttamissa painesuhteissa. Todetut ilmavuotokohdat ja merkkiainekoejärjestelyt on esitetty liitteissä..7. Kellarin tilojen ja putkikanaalin (tila 03) välisen seinärakenteen ja välipohjan liittymä ei ollut tiivis. Kellarin kerhotilojen ja putkikanaalin välisessä rakenteessa havaittiin ilmavuotoja tiiliseinässä olevien halkeamien, porattujen reikien, putkiläpivientien ja sähköpistorasian kautta. Kerhotilan 00 putkikanaalia vasten olevan seinän yläosassa oleva tiilistä muodostuvan tasanteen takareunassa havaittiin ilmavuotoa putkikanaalista (Liite.). Ensimmäisen kerroksen käytävätilassa selvitettiin merkkiainekaasun kulkeutumista tilaan alapuolisesta putkikanaalista (tila 03) normaalin ilmanvaihdon aiheuttamissa painesuhteissa. Ilmavuotoja ei havaittu (Liite.). Osittain maanvastaisen ulkoseinärakenteen ilmatiiveyttä tutkittiin kellarikerroksen ryhmätiloissa 009 ja 00. Ilmavuotoja havaittiin ulkoseinän ja alapohjan liittymässä, ikkunarakenteiden ja ulkoseinän liittymässä ikkunan alla sekä seinään kiinnitettyjen lämmitysputkien ja -patterien kannakkeiden kohdalla (Liite.3). Ensimmäisen kerroksen tutkituissa tiloissa 07 ja 3 ulkoseinärakenteessa havaittiin ilmavuotoja sekä tiilirakenteisen että levyrakenteisen ulkoseinän ja alapohjan liittymissä, tiilirakenteisen ulkoseinän ja puurakenteisen pilarin liittymässä, levyrakenteisessa seinässä olevien lämpöpatterin kannakkeiden kohdalla sekä ikkunankarmien liittymissä (Liitteet.4 ja.6). Maanvastaisessa alapohjassa havaittiin ilmavuotoja ulkoseinärakenteen ja alapohjan liittymässä sekä pilarin ja alapohjan liittymässä (Liitteet.5 ja.7).. Rakennusmateriaalien kosteustekninen kunto Kellarikerroksen tiloissa 009 ja 00 tehtiin ulkoseinärakenteen alaosaan rakenneavaukset poistamalla tiili ulkoseinän sisäpuolelta. Rakenneavauskohdat sijaitsivat ulkopuolisen maanpinnantason alapuolella. Rakenneavaus- ja näytteenottopisteet on esitetty pohjakuvassa liitteessä. Rakenne oli avauskohdissa sisältä ulospäin seuraava: US, kellarikerros RA ja RA 30 mm tiili 00 mm mineraalivilla bitumisively betonisokkeli Ulkoseinän alaosa lähti noin 60 mm lattiatason alapuolelta. Rakenneavauskohdissa ei havaittu poikkeavaa hajua. Betonisokkeli oli märkä pintakosteusilmaisimella (5) TUTKIMUSSELOSTUS.3.08

3 havannoitaessa. Mineraalivillaeriste oli myös märkää tilaan 00 tehdyssä rakenneavauskohdassa. Mineraalivillaeristeissä oli havaittavissa hieman tummumaa. Molemmista rakenneavauskohdista otettiin mineraalivillaeristeestä materiaalinäytteet mikrobiviljelyyn. Rakenneavauskohta RA tehtiin ikkunan oikean reunan lähellä. Rakenneavauskohdassa havaittiin ikkunan alapuolella todennäköisesti apukarmi, josta otettiin materiaalinäyte mikrobiviljelyyn. Lisäksi RA-rakenneavauskohdasta otettiin materiaalinäyte ulkoseinän alaosassa betonilaatan päällä olevasta rakennusjätteestä. Kuvat,, 3. Rakenneavaus RA tilassa 009. Betonisokkeli oli kohdassa märkää, mutta mineraalivillaeristeessä ei aistinvaraisesti havaittu kosteutta tai muuta poikkeavaa (keskellä). Rakenneavauksen yläosassa havaittiin ikkunan apukarmi, jossa aistinvaraisesti oli havaittavissa kosteuden aiheuttamia jälkiä (oikealla). Materiaalinäytteet viljeltiin ns. suoraviljelymenetelmällä Metropolilabissa. Tulokset on esitetty Metropolilabin testausselosteessa (Liite 3). Materiaaleissa on normaalistikin todettavissa mikrobi-itiöitä ja rihmastoa. Materiaalien pintojen mikrobikasvustona pidetään Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen 8/06 mukaan tasoa +++ tai ++++ olevia mikrobimääriä (home- ja hiivasienet ja aktinomykeetit eli sädesienet). Myös vähäisemmät mikrobimäärät (tasoa + tai ++) voivat viitata mikrobikasvustoon silloin, kun kysymyksessä on ns. kosteusvaurioindikaattori (esim. Acremonium-suku tai aktinomykeetti eli sädesieni). Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen on kuitenkin normaalia. TUTKIMUSSELOSTUS (5)

4 Mineraalivillaeristeissä (MR, MR3) esiintyi kohtalaisesti tai runsaasti homesieni-itiöitä. Näytteissä kasvoi myös ns. kosteusvaurioindikaattorilajeja (Aspergillus versicolor) ja tilassa 0 otetussa näytteessä lisäksi aktinomykeettejä. Mineraalivillaeriste on viljelytuloksen perusteella mikrobivaurioitunut. Ikkunan apukarmissa (MR) sekä rakennusjätteessä (MR4) esiintyi kohtalaisesti homesieni-itiöitä. Näytteissä esiintyi myös vähäisiä määriä kosteusvaurioindikaattorilajeja (A. versicolor, Eurotium sp). Materiaaleissa on viljelytuloksen perusteella viitteitä mikrobivauriosta. Kuvat 4, 5. Rakenneavaus RA tilassa 00. Betonisokkeli ja mineraalivillaeriste oli avauskohdassa märkää. 3 JOHTOPÄÄTÖKSET - Ryhmätiloissa 009 ja 00 havaittiin ulkoseinärakenteen alaosissa kosteutta ja mineraalivillaeristeissä mikrobikasvustoa. Kosteus pääsee rakenteeseen todennäköisesti maanvastaisen seinän ulkopuolelta puutteellisen veden poisohjauksen takia (ei ulkopuolista vedeneristettä sokkelin ulkopuolella). Myös ikkunan alapuolisessa apukarmissa havaittiin viitteitä mikrobivauriosta. - Ulkoseinärakenteet eivät ole ilmatiiviitä, jolloin eristetilassa olevat epäpuhtaudet voivat siirtyä ilmavuotokohtien kautta sisäilmaan heikentäen sen laatua. Ilmavuotoja 4 (5) TUTKIMUSSELOSTUS.3.08

5 havaittiin myös uusitun ulkoseinärakenteen liittymässä vanhaan ulkoseinärakenteeseen (ikkunan kohdat). - Putkikanaani ei ole ilmatiivis viereisiin tiloihin 009 ja 00 nähden, jolloin epäpuhtauden voivat siirtyä putkikanaalista ilmavuotokohtien kautta viereisiin ryhmätiloihin. Yläpuolella olevaan käytävätilaan nähden putkikanaali oli normaaleissa painesuhteissa ilmatiivis. - Ilmavuotoja havaittiin myös maanvastaisessa alapohjassa ulkoseinän ja alapohjan liittymien kohdilla. 4. TOIMENPITEET - Kosteuden pääsy maanvastaiseen seinärakenteeseen (US) tiloissa 009 ja 00 tulee estää. Sisäpuolinen tiilimuuraus, mineraalivillat ja vanhat apukarmit puretaan, ulkopuolinen maatäyttö sokkelin vierustalta poistetaan. Sokkelin ulkopuolelle asennetaan vedeneriste (esim. kumibitumimatto), eriste (esim. 00 mm EPS 0 routa), salaojituskerros sekä routimaton täyttö. Sisäpuolelle asennetaan esim. kalsiumsilikaattilevytys. Uusien rakenteiden ilmatiiveys tulee huomioida. Korjaustyö vaatii korjaussuunnittelua. - Putkikanaalin läpiviennit ja muut havaitut ilmavuotokohdat viereisiin tiloihin tulee tiivistää ilmatiiviiksi. Tarvittaessa putkikanaali suositellaan alipaineistamaan oleskelutiloihin nähden. -. kerroksen tiloissa ulkoseinä- ja alapohjarakenteissa havaitut ilmavuotokohdat tulee tiivistää ilmatiiviiksi kaikissa oleskelutiloissa erillisen tiivistyskorjaussuunnitelman mukaisesti. Helsingissä.3.08 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Tarkastanut: Sanna Pohjola MML, Rakennusterveysasiantuntija Ville Hakala, M.Sc LIITTEET Liite Merkkiainekoetulokset Liite Näytteenottopaikat pohjakuvissa Liite 3 Metropolilab Oy Testausseloste (5) TUTKIMUSSELOSTUS.3.08

6 PUTKIKANAALIN MERKKIAINETUTKIMUS KELLARIN TILOISSA 009 JA MERKINTÖJEN SELITYKSET: PUTKIKANAALI, JOHON KAASUA LASKETTIIN TUTKIMUKSEN AIKANA TUTKITTU TILA, ALIPAINEISTETTU TUTKIMUKSEN AIKANA, ALIPAINE PUTKIKANAALIIN NÄHDEN 0 Pa. ILMAVUOTOHAVAINTO MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: HALKEAMA SEINÄN JA VÄLIPOHJAN LIITTYMÄSSÄ JA SEINÄÄN PORATUT REIÄT TALOTEKNIIKAN LÄPIVIENNIT TUTKITUN TILAN JA KANAALIN VÄLISESSÄ SEINÄSSÄ, MYÖS KOTELOINNIN SISÄLLÄ 3 3 SEINÄN YLÄOSAN MUURATUN SYVENNYKSEN TAKAREUNA 4 SÄHKÖPISTORASIA Viherkallion päiväkoti tilat 009, Viherkalliontie 5, Espoo kellarikerros..08 LIITE.

7 PUTKIKANAALIN MERKKIAINETUTKIMUS. KERROKSEN KÄYTÄVÄSSÄ MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: ILMAVUOTOJA EI HAVAITTU - käytävää ei voitu alipaineistaa tutkimuksen ajaksi - putkikanaali oli mahdollisesti alipaineinen käytävään nähden VÄLIPOHJA 6 KÄYTÄVÄ MERKKIAINEKAASUA LASKETTIIN TUTKITUN KÄYTÄVÄN ALAPUOLELLA OLEVAAN PUTKIKANAALIIN MERKINTÖJEN SELITYKSET: TUTKITTU KÄYTÄVÄ, TILAA EI ALIPAINEISTETTU TUTKIMUKSEN AIKANA VAAN TUTKIMUS TEHTIIN NORMAALIN ILMANVAIHDON VALLITESSA MERKKIAINEKAASUA LASKETTIIN TUTKITUN KÄYTÄVÄN ALAPUOLISEEN PUTKIKANAALIIN Viherkallion päiväkoti käytävä Viherkalliontie 5, Espoo.kerros..08 LIITE.

8 TILOJEN 009 JA 00 ULKOSEINÄN MERKKIAINETUTKIMUS MERKINTÖJEN SELITYKSET: HAVAITUN ILMAVUODON LAAJUUS MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN TUTKITTU TILA, ALIPAINEISTETTU TUTKIMUKSEN AIKANA, ALIPAINE ULKOILMAAN NÄHDEN 0 Pa MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 009,00 ULKOSEINÄN JA ALAPOHJAN LIITTYMÄ 3 PUTKIEN / LÄMPÖPATTERIN KANNAKKEET IKKUNAN ALTA, IKKUALAUDAN JA TIILIMUURAUKSEN VÄLISTÄ 4 TIILISEINÄN JA LEVYRAKENTEEN LIITTYMÄ IKKUNAN YLÄPUOLELLA Viherkallion päiväkoti tilat 009, Viherkalliontie 5, Espoo kellarikerros..08 LIITE.3

9 TILAN 3 ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINETUTKIMUS ULKOSEINÄ, MUURATTU ULKOSEINÄ, PUURAKENTEINEN OSUUS, KAASU ULKOPUOLELTA RAKENTEESEEN MERKINTÖJEN SELITYKSET: HAVAITUN ILMAVUODON LAAJUUS MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: PUUPILARIN JA TIILISEINÄN LIITTYMÄ SEINÄ-LATTIALIITTYMÄ 3 PATTERIN YLEMPI KANNAKE TUTKITTU TILA, ALIPAINEISTETTU TUTKIMUKSEN AIKANA 0 Pa 4 IKKUNAKARMIN-SEINÄN LIITTYMÄ Viherkallion päiväkoti Tila Viherkalliontie 5, Espoo.kerros LIITE.4

10 TILAN 3 ALAPOHJAN MERKKIAINETUTKIMUS ALAPOHJA MERKINTÖJEN SELITYKSET: HAVAITUN ILMAVUODON LAAJUUS MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: SEINÄ-LATTIALIITTYMÄ PILARIN ALAPÄÄ MERKKIAINEKAASU ALAPOHJAN ERISTETILAAN TUTKITTU TILA, ALIPAINEISTETTU TUTKIMUKSEN AIKANA 0 Pa Viherkallion päiväkoti Tila Viherkalliontie 5, Espoo.kerros LIITE.5

11 TILAN 07 ULKOSEINÄN MERKKIAINETUTKIMUS ULKOSEINÄ, MUURATTU ULKOSEINÄ, PUURAKENTEINEN OSUUS, KAASU ULKOPUOLELTA RAKENTEESEEN 4 3 MERKINTÖJEN SELITYKSET: HAVAITUN ILMAVUODON LAAJUUS MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: SEINÄ-LATTIALIITTYMÄ 3 IKKUNAKARMIN JA TIILISEINÄN LIITTYMÄ SEINÄ-LATTIA LIITTYMÄ, NURKKA TUTKITTU TILA, ALIPAINEISTETTU TUTKIMUKSEN AIKANA 0 Pa 4 IKKUNAKARMIN- TIILISEINÄN LIITTYMÄ Viherkallion päiväkoti Tila Viherkalliontie 5, Espoo.kerros LIITE.6

12 TILAN 07 ALAPOHJAN MERKKIAINETUTKIMUS ALAPOHJA MERKINTÖJEN SELITYKSET: HAVAITUN ILMAVUODON LAAJUUS MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: ULKOSEINÄN JA LATTIAN LIITTYMÄ MERKKIAINEKAASU ALAPOHJAN ERISTETILAAN TUTKITTU TILA, ALIPAINEISTETTU TUTKIMUKSEN AIKANA 0 Pa Viherkallion päiväkoti Tila Viherkalliontie 5, Espoo.kerros LIITE.7

13 Näytteenottopaikat pohjakuvassa MR MR RA Ulkoseinä MR3 MR4 RA Ulkoseinä MERKINTÖJEN SELITYKSET: MR MR MR MIKROBINÄYTE, EI VAURIOTA MIKROBINÄYTE, VIITE VAURIOSTA MIKROBINÄYTE, MIKROBIKASVUSTOA Viherkallion päiväkoti Viherkalliontie 5, Espoo kellarikerros LIITE

14 TESTAUSSELOSTE (3) Tilaaja Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Pohjola Sanna Maksaja Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Ilmalanportti Ilmalanportti 0040 HELSINKI 0040 HELSINKI Näytetiedot Näyte Materiaalit Näyte otettu Kellonaika Vastaanotettu Kellonaika 5.0 Tutkimus alkoi.0.08 Näytteenoton syy Tilaustutkimus Ottopiste Näytteen ottaja Pohjola Sanna Viite , kp405/pohjola 37-: Materiaalinäyte, MR: RA tila 009 US mineraalivilla, Analyysi Analyysitulos Yksikkö THG % MALLAS DG8 HAGEM Bakteerit, semikvantitatiivinen * + /malja määrit. Aktinomykeetit, semikvantitatiivinen määrit # * - /malja Homeet/hiivat, semikvant. * /malja määritys Aspergillus versicolor # * Cladosporium sp. * Penicillium spp. * Hiivat : Materiaalinäyte, MR: RA tila 009 US ikkunan apukarmi, Analyysi Analyysitulos Yksikkö THG % MALLAS DG8 HAGEM Bakteerit, semikvantitatiivinen * + /malja määrit. Aktinomykeetit, semikvantitatiivinen määrit # * - /malja Homeet/hiivat, semikvant. * /malja määritys Aspergillus versicolor # * Penicillium sp. * Rhizopus sp. + Hiivat Mycelia sterilia + Eurotium sp. # * : Materiaalinäyte, MR3: RA tila 00 US mineraalivilla märkä, Analyysi Analyysitulos Yksikkö THG % MALLAS DG8 HAGEM Bakteerit, semikvantitatiivinen * + /malja määrit. Aktinomykeetit, semikvantitatiivinen määrit # * + /malja Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus PL 550 Viikinkaari HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 79 Alv. Nro FI

15 TESTAUSSELOSTE (3) : Materiaalinäyte, MR3: RA tila 00 US mineraalivilla märkä, Analyysi Analyysitulos Yksikkö THG % MALLAS DG8 HAGEM Homeet/hiivat, semikvant. * /malja määritys Aspergillus versicolor # * Penicillium sp. * Hiivat : Materiaalinäyte, MR4: RA tila 00 US rak.jäte, Analyysi Analyysitulos Yksikkö THG % MALLAS DG8 HAGEM Bakteerit, semikvantitatiivinen * ++++ /malja määrit. Aktinomykeetit, semikvantitatiivinen määrit # * - /malja Homeet/hiivat, semikvant. * /malja määritys Aspergillus versicolor # * Mycelia sterilia + + Penicillium spp. * Hiivat Eurotium sp. # * + * = Akkreditoitu menetelmä # = kosteusvaurioindikaattori, pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö, sp. (mon. spp.) = laji Lausunto Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Osa IV, Ohje 8/06: Suoraviljelyn semikvantitatiivinen tulosasteikko: - = ei mikrobeja + (-9 pmy): niukasti mikrobeja ++ (0-49 pmy): kohtalaisesti mikrobeja +++ (50-99 pmy): runsaasti mikrobeja ++++ (00 pmy tai yli): erittäin runsaasti mikrobeja Suoraviljelyn tulos +++ tai ++++ viittaa mikrobikasvuun rakennusmateriaalissa. Mikäli tulos on ++ tai +, huomioidaan tulosten tulkinnassa kosteusvaurioindikaattoreiden esiintyvyys. Jos tutkittu rakennusmateriaali on ollut kosketuksissa maaperän tai ulkoilman kanssa, kuten alapohjarakenteet ja lämmöneristeet, ei edellä mainittuja tulkintaperiaatteita voida soveltaa. Analyysi Bakteerit, semikvantitatiivinen määrit., THG Aktinomykeetit, semikvantitatiivinen määrit #, THG Homeet/hiivat, semikvant. määritys, % MALLAS Sienten tunnistus, % MALLAS Homeet/hiivat, semikvant. määritys, DG8 Sienten tunnistus, DG8 Homeet/hiivat, semikvant. määritys, HAGEM Menetelmä Sisäinen menetelmä, suoraviljely Sisäinen menetelmä, suoraviljely Sisäinen menetelmä, suoraviljely Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi Sisäinen menetelmä, suoraviljely Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi Sisäinen menetelmä, suoraviljely Teknisen suorituksen mittausepävarmuus Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus PL 550 Viikinkaari HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 79 Alv. Nro FI

16 TESTAUSSELOSTE (3) Analyysi Sienten tunnistus, HAGEM Menetelmä Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi Teknisen suorituksen mittausepävarmuus Analyysituloksen teknisen suorituksen mittausepävarmuus on koostettu komponenttipohjaisesti seuraavista epävarmuustekijöistä: - Materiaalinäytteet: näytteen laimentaminen, siirrostustilavuus ja pesäkelaskenta - Ilmanäytteet: pesäkelaskenta Analyysituloskohtainen hiukkastilastollinen epävarmuus ei kuulu teknisen suorituksen mittausepävarmuuteen. Tunnistusmenetelmään kuuluvat sienisuvut ja -lajit Kosteusvaurioindikaattorit: Acremonium sp. aktinomykeetit Aspergillus fumigatus Aspergillus ochraceus Aspergillus sydowii Aspergillus terreus Aspergillus versicolor Chaetomium sp. Muut sienet: Absidia sp. Alternaria sp. Aspergillus sp. Aspergillus flavus Aspergillus niger Aureobasidium sp. Beauveria sp. Botrytis sp. Chrysosporium/Geomyces sp. Eurotium sp Exophiala sp. Fusarium sp. Oidiodendron sp. Paecilomyces sp. Paecilomyces variotii Phialophora sp. Chrysonilia sp. Cladosporium sp. Geotrichum sp. hiivat Mucor sp. Mycelia sterilia Penicillium sp. Phoma sp. Scopulariopsis sp. Stachybotrys sp. Trichoderma sp. Tritirachium sp. Ulocladium sp. Wallemia sp. Rhinocladiella sp. Rhizopus sp. Verticillium sp. Yhteyshenkilö Wikman Helena, , mikrobiologi Ahlfors Reetta toimitusjohtaja Tiedoksi Fi_00_Laboratorio, Pohjola Sanna, Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus PL 550 Viikinkaari HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 79 Alv. Nro FI

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 7.3.2018 22500612-027 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki, Kaupunkirakenne / Tilapalvelut PL 84 (Birger Jaarlin katu 33, 2. krs) 13101 Hämeenlinna mika.metsa-alho@hameenlinna.fi Kohde

Lisätiedot

Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, KERAVA

Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, KERAVA 10.1.2017 Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, 04250 KERAVA / Tutkimuspalvelut Jaana Kovalchuk Rakennusterveysasiantuntija, FM VTT-C-22611-26-17

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kohde: Työmääräin: Näytteenottaja: Kirkkonummen kunta Jyrki Pulkki, Kiwa Inspecta Winellskan päiväkoti WO-00718940 Jyrki Pulkki Näytteenottopäivä: 16.10.2018 Näytteet vastaanotettu:

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Turun kaupunki, Tilapalvelut Yhteyshenkilö: Janne Virtanen Kohde: Turun AMK, Ruiskatu 8, 20740 Turku Työmääräin: WO-00675349 Näytteenottaja: Sanna Snell, Tom Jansén ja Jaana Vainio Näytteenottopäivä:

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab, , 24.1.2018 1 (5) Tilaaja: Kohde: Näytteenottaja: Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu: 9.1.2018 Analysointi aloitettu: 9.1.2018 Kirkkonummen kunta, Benny Vilander Nissnikun alakoulu, Masalantie 268,

Lisätiedot

Rakenneavaukset ja näytteenotot

Rakenneavaukset ja näytteenotot WO-00704670 3.8.2018 Rakenneavaukset ja näytteenotot Vapaudenkatu 12 A 32200 Loimaa WO-00704670 2 (9) Tutkimuksen tilaaja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Olli Vahalahti 045 136 4766 olli.vahalahti@tyks.fi

Lisätiedot

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS 12.3.2019 Elisa Vene 225003-06 Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 0200 ESPOON KAUPUNKI Kohde Rehtorintien koulu, Rehtorintie 11, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely pc-seloste, pessi, 07/2016 TESTAUSSELOSTE 1 / 12 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Mikko Mattinen Turun yliopisto / Janne Atosuo Loviisan kaupunki, viite L624/ Mikko Mattinen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely 1 / 6 Biodiversiteettiyksikkö Aerobiologian yksikkö pc-seloste, pessi, 17.7.2017 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Tilapalvelu

Lisätiedot

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen Analyysien tulosten tulkinta 31.10.2017 Satu Saaranen VIRALLISET OHJEET NÄYTTEENOTTOON, NÄYTTEIDEN KÄSITTELYYN, ANALYSOINTIIN JA TULKINTAAN: THL ja TY Laboratorio-opas tulossa piakkoin Asumisterveysasetus

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 4035 POHJOIS-TAPIOLAN KOULU, LOUHENTIEN KOULURAKENNUS SEPONTIE 4, ESPOO 22500344-05 27..208 S wec o Ilm alanportti 2 FI-00240 Helsinki, p.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

raportti RM2017-027 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: Värtsilän koulu NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

Tiivistystyön laadunvarmistus merkkiaineella

Tiivistystyön laadunvarmistus merkkiaineella TUTKIMUSSELOSTUS 50065.0 Porvoon Kaupunki, tilapalvelut Pekka Koskimies pekka.koskimies@porvoo.fi Tiivistystyön laadunvarmistus merkkiaineella Kohde: Kevättuulen päiväkoti, Sammontie 6, 0650 Porvoo Aika

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 29.2.204 5392.80 Ulkoseinä- ja alapohjarakenteiden liittymien ilmatiiveyden tarkastus Aika: 29.2.204 Tutkimuskohde:, Tiiviystutkimus merkkiaineella Tutkimuksen tekijät: Juha Tanner Tehtävä

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS

TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS Projekti 51292.35 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILMA TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS Avoin päiväkoti Majakka Maalinauhantie 7, Vantaa 23.4.2012, muutos A 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Avoin

Lisätiedot

raportti RM2016-996 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: P31707 Tikkala NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS, LISÄTUTKIMUKSET VIHERKALLION KOULU KIEVARINRAITTI 1-3, ESPOO

TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS, LISÄTUTKIMUKSET VIHERKALLION KOULU KIEVARINRAITTI 1-3, ESPOO , LISÄTUTKIMUKSET 40420 KIEVARINRAITTI 1-3, ESPOO LAAJENNUSOSAN ALAPOHJARAKENTEEN SEKÄ LÄNNEN PUOLEISEN ULKOSEINÄRAKENTEEN KOSTEUSVAURIOALUEEN TUTKIMUKSET 28.8.2018 Sweco Ilmalanportti 2 FI-00240 Helsinki,

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 3.5.08 5006-08 Mika Metsäalho Kaupunkirakenne / Tilapalvelut PL 84 (Kasarmikatu 3, 3. krs) 30 Hämeenlinna mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde: Ilmarila, SISÄILMAN LAADUN LISÄSELVITYKSET,

Lisätiedot

PL 1540 PL HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI

PL 1540 PL HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI TESTAUSSELOSTE 2011-1671 1(5) Tilaaja 0201256-6 HKR-Rakennuttaja Rakennuttamistoimisto 1 Vähämäki Kari Maksaja HKR / Ostolaskut HKR / Rakennuttaja PL 1540 PL 1509 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 00099 HELSINGIN

Lisätiedot

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS MUISTIO 10.10.2017 1 (2) Tilaaja: Muhoksen kunta Asematie 14 91500 Muhos Hanke: Muhoksen Virastotalo muutos ja korjaus VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS Kokousajankohta: 10. lokakuuta klo. 8:00 Paikka:

Lisätiedot

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Aineisto noin 6000 vaurioepäilynäytettä neljä materiaaliluokkaa perustuen annettuihin tietoihin ulkoseinärakenteet

Lisätiedot

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Projekti SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA 25.3.2014 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde aja Tutkimusryhmä Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA Vantaan keskus, Hankepalvelut,

Lisätiedot

MUISTIO AP14_ tila 1176 Hakamäki & Tanner tila 1181 Hakamäki & Tanner tila 1172 Hakamäki & Tanner

MUISTIO AP14_ tila 1176 Hakamäki & Tanner tila 1181 Hakamäki & Tanner tila 1172 Hakamäki & Tanner MUISTIO 2.7.205 AP4_7035.027 Vantaan kaupunki Jussi-Pekka Sojakka Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, Tilahallinta, Rakennusten kunnossapito Kielotie 3, 0300 Vantaa Ulkoseinä-,

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Högstadium, työpajasiipi Brandensteininkatu 27 saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja:

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Oulu 30.11.2016 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot

SRV Toimitilat Oy LAUSUNTO 5.12.2011 Risto Verho. SRV VKT PL 555 02201 ESPOO sivuja yhteensä 16

SRV Toimitilat Oy LAUSUNTO 5.12.2011 Risto Verho. SRV VKT PL 555 02201 ESPOO sivuja yhteensä 16 N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi SRV Toimitilat

Lisätiedot

Hämeenkylän koulu: Rakenteiden kuntotutkimukset

Hämeenkylän koulu: Rakenteiden kuntotutkimukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Hämeenkylän koulu: Rakenteiden kuntotutkimukset Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.3.2016 P28999P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti

Lisätiedot

PS2 PS1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET. Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa LIITE

PS2 PS1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET. Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa LIITE PS2 PS MERKINTÖJEN SELITYKSET: PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa 2.0.203 OK LIITE ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 23.9.203 3 22 ppm 2 2-28 ppm 4 4 5-4 ppm

Lisätiedot

LAAJAVUOREN KOULU TIIVISTYSKORJAUSTEN TARKASTELU MERKKIAINEKOKEELLA

LAAJAVUOREN KOULU TIIVISTYSKORJAUSTEN TARKASTELU MERKKIAINEKOKEELLA Merkkiainekoeraportti 1 1 (6) Tilaaja: ISS Palvelut Oy Juha Leppälä Rajatorpantie 8 A 01600 VANTAA LAAJAVUOREN KOULU TIIVISTYSKORJAUSTEN TARKASTELU MERKKIAINEKOKEELLA Aika: 21.7.2011 Paikka: Laajaniityntie

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE. materiaalinäyte, suoraviljely, Valvira 1/2016

TESTAUSSELOSTE. materiaalinäyte, suoraviljely, Valvira 1/2016 PC-pohja: Pessi, 2017 TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely, Valvira 1/2016 1/10 Tilaaja: RTC Vahanen Turku Oy/Jouni Vuohijoki Selosteen sisältö: Veistämönaukio 1 3, 20100 Turku suoraviljely, 7

Lisätiedot

Merkkiainetutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa

Merkkiainetutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa Merkkiainetutkimus Hiirakkotie 9 01200 Vantaa 2 Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus merkkiainekaasun avulla 1. Kohdetiedot Jouni Räsänen, Vantaan kaupunki, Vantaa Hiirakkotie 9 01200 Vantaa 2. Tutkijat

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, Vantaa sähköposti:

Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, Vantaa sähköposti: 557.8.8.0 Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie, 000 Vantaa sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Hämeenkylän koulu, RAKENTEIDEN ILMATIIVEYDEN LAADUNVARMISTUS KORJAUSTEN JÄLKEEN

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET SEURANTAMITTAUKSET JA MERKKIAINETUTKIMUKSET ja

KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET SEURANTAMITTAUKSET JA MERKKIAINETUTKIMUKSET ja Raportti 1 (7) Kaarinan kaupunki Mirka Salonen KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET SEURANTAMITTAUKSET JA MERKKIAINETUTKIMUKSET 21.12.2018 ja 21.2.2019 1 Lähtötilanne ja tutkimusmenetelmät

Lisätiedot

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS Sweco Rakennetekniikka Ratamestarinkatu 7a P.O. Box 88 FI-00521 Helsinki, Finland Telephone +358 207 393 300 Finnmap Consulting Oy VAT FI08711659 Reg.no: 0871165-9

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Gymnasium Brandensteininkatu 27 07900 Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja:

Lisätiedot

KOSTEUSVAURIOINDIKOIVAN LAJISTON ESIINTYMINEN ULKOILMAVERTAILUNÄYTTEISSÄ

KOSTEUSVAURIOINDIKOIVAN LAJISTON ESIINTYMINEN ULKOILMAVERTAILUNÄYTTEISSÄ KOSTEUSVAURIOINDIKOIVAN LAJISTON ESIINTYMINEN ULKOILMAVERTAILUNÄYTTEISSÄ Kirsi Mäkiranta, Anna-Mari Pessi ja Sirkku Häkkilä Aerobiologian laboratorio, Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikkö Taustaa Sisäilmanäytteitä

Lisätiedot

Suutarilan yläaste. TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen tutkimus ja sisäilmaston laadun mittaus

Suutarilan yläaste. TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen tutkimus ja sisäilmaston laadun mittaus Suutarilan yläaste TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen tutkimus ja sisäilmaston laadun mittaus 10.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja 2 (8) HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN LYSEON LISÄRAKENNUS LAUSUNTO LIIKUNTASALIN VÄLIPOHJAN KUNNOSTA

HÄMEENLINNAN LYSEON LISÄRAKENNUS LAUSUNTO LIIKUNTASALIN VÄLIPOHJAN KUNNOSTA Vastaanottaja Mika Metsäalho, Hämeenlinnan kaupunki, Kaupunkirakenne / Tilapalvelut Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 17.12.2018 HÄMEENLINNAN LYSEON LISÄRAKENNUS LAUSUNTO LIIKUNTASALIN VÄLIPOHJAN KUNNOSTA

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

Jussi Grönman, Kymen Home-Etsintä Ilkka Meriläinen, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Jussi Grönman, Kymen Home-Etsintä Ilkka Meriläinen, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy MUISTIO 22500325.353 Ulla Lignell Vantaan kaupunki, tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Ulla.Lignell@vantaa.fi 2017-05-04 Koulun tilojen homekoiratarkastus Kohde:, Venuksentie 2, Vantaa Aika: 21.4.2017

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisantie 1328 07700 Koskenkylä Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Tarkastuspäivä: Käytetyt apuvälineet:

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Liikuntahalli Brandensteininkatu 27 07900 Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde:

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Raportti Työnumero: 051721700104 Kohde: Toimeksianto: Padasjoen Opistotalo Koulukuja 2 17500 Padasjoki Sisäilman mikrobitason määritys

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA216VIERTOLANK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA216VIERTOLANK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Högstadium Brandensteininkatu 27 07900 Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja:

Lisätiedot

Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku MERKKIKAASUKOE, PAINE-ERO JA MIKROBIT

Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku MERKKIKAASUKOE, PAINE-ERO JA MIKROBIT MERKKIKAASUKOE, PAINE-ERO JA MIKROBIT Pääskyvuoren koulu Talvitie 10 20610 Turku 18.2.2018 Haarlankatu 4E FI-33230 Tampere p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 KOHDETIEDOT Toimeksiantaja:

Lisätiedot

TILAN 1.21 ALAPOHJAN MERKKIAINETUTKIMUS

TILAN 1.21 ALAPOHJAN MERKKIAINETUTKIMUS TILAN. ALAPOHJAN MERKKIAINETUTKIMUS 7..6 MERKKIAINEKAASU MAATÄYTTÖÖN SISÄKAUTTA ALAPOHJAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ ALAPOHJAN JA VÄLISEINÄN LIITTYMÄ - Pa mitattiin alapohjan ja huonetilan välisenä maatäyttöön

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY Laboratorio TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi 3.8.2017 17-2767 #1 1 (6) Vihdin kunta / Vihdin Vesi Saarikko Santeri vesilaitoksen johtaja PL 13 03101 NUMMELA Tilausnro

Lisätiedot

MERKKIAINETUTKIMUS RUUKIN KOULU KOULUTIE TUUSULA

MERKKIAINETUTKIMUS RUUKIN KOULU KOULUTIE TUUSULA 5.12.2017 RUUKIN KOULU 04500 TUUSULA 04500 TUUSULA 2/8 Sisällysluettelo 1 KUNTOTUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Tutkimuksen toteuttaja... 3 1.3 Kohteen yleistiedot, tutkimuksen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä Marja Hänninen, Maija Kirsi, Liisa Kujanpää, Outi Lindroos, Sirpa Rautiala ja Marjut Reiman 2 Mikrobikasvusto sisätiloissa

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA LIIKUNTASALIN LATTIARAKENTEEN TUTKIMUS

AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA LIIKUNTASALIN LATTIARAKENTEEN TUTKIMUS Hanke: 7997 Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 7.4.2014 AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA LIIKUNTASALIN LATTIARAKENTEEN TUTKIMUS Vihannin yläaste ja Lukio Koulutie 6 86400 Vihanti 2 Kuntotutkimus

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 27.11.2010. KARHUN OP. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 9

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 27.11.2010. KARHUN OP. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 9 N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon keskuskoulu puutyöluokat, 6.11.2017 1 / 13 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen syy ja rajaukset... 3 Käytetyt menetelmät ja

Lisätiedot

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS Projekti 539.40 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILA RAKENNETIIVEYS TUTKIUS Varistontie, Vantaa 5.5.0 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Varistontie, 0660 Vantaa Tilaaja Vantaan tilakeskus Jouni Räsänen

Lisätiedot

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus Kattorakenteen kuntotutkimus Kottby lågstadie Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Raportin päiväys 16.2.2015 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakenteenkuntotutkimus

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Lisärakenneavaukset toukokuu syyskuu 2017 Kvarnbackens skola, Porvoo

TUTKIMUSRAPORTTI Lisärakenneavaukset toukokuu syyskuu 2017 Kvarnbackens skola, Porvoo TUTKIMUSRAPORTTI Lisärakenneavaukset toukokuu syyskuu 2017 Kvarnbackens skola, Porvoo Tilaaja Tutkijat Pekka Koskimies Sami Heikkilä, Satu Karila FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä 27.9.2017 FCG

Lisätiedot

Rakenneselvitys Halton Solve TM

Rakenneselvitys Halton Solve TM Halton Solve TM Rakenneselvitys 27.2.2014 Linnankosken lukio Piispankatu24-26, PORVOO Tilaaja: Mikael Nystedt Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut mikael.nystedt@porvoo.fi Halton Oy Esterinportti 2 00240 Helsinki,

Lisätiedot

Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus

Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus Projektinumero: 51392.55.252 Tilaaja: Vantaan Kaupunki Raimo Eklund Nousutie 1, 01450 Vantaa puh. 040 588 6275 Sähköposti: raimo.eklund@vantaa.fi Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus Aika: Kenttätutkimukset

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS - TOMI LEVOLA - Päiväkodin henkilökunnalla ja lapsilla on esiintynyt oireilua, joka sopii oirekuvaltaan rakennuksen sisäilmasta johtuvaksi. Päiväkoti sijaitsee 1920-luvulla

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 3.5.208 2250062-028 Mika Metsäalho Kaupunkirakenne / Tilapalvelut PL 84 (Kasarmikatu 23, 3. krs) 30 Hämeenlinna mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde: Metsola, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesi. Maksaja PL LASKUT

TESTAUSSELOSTE Vesi. Maksaja PL LASKUT O MetropoliLab TESTAUSSELOSTE 2011-7660 Vesi 1(2) 06.07.2011 Tilaaja 0988874-7 Puolustushallinnon rakennuslaitos Keskusyksikkö PL 1 49401 HAMINA Näytetiedot Näyte Näyte otettu Vastaanotettu Tutkimus alkoi

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA242RAUTPIHANPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA242RAUTPIHANPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Linnan koulu Maksalantie 9 43100 SAARIJÄRVI. Hanke nro: 8702 / 23.1.2015

Kuntotutkimus. Linnan koulu Maksalantie 9 43100 SAARIJÄRVI. Hanke nro: 8702 / 23.1.2015 Maksalantie 9 43100 SAARIJÄRVI Hanke nro: 8702 / 23.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (16) Sisällysluettelo:

Lisätiedot

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOHTEEN KUVAUS oppilaita 800, opetushenkilöstöä 85 kiinteistössä toimivat lisäksi päiväkoti, kirjasto,

Lisätiedot

Valkon koulu Pitkäniityntie 62, 07910 Valko

Valkon koulu Pitkäniityntie 62, 07910 Valko 1510021097 21.10.2015 Loviisan kaupunki Valkon koulu Pitkäniityntie 62, 07910 Valko Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu

Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu Jokikuja 10 Hanke 9244/2015 Inspecta Sörnäistenkatu 2 00580 Helsinki Puh. 010 521 600 Fax. 010 521 6002 asiakaspalvelu@inspecta.com Y-tunnus: 1787853-0 Hanke

Lisätiedot

Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros

Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros M M B2 VOC3 VOC4 R2 VOC5 B4 M ASB1 A4 ASB2 M VOC8 B5 MK1 M M MK2 R1 M B VOC A MK PK R ASB Mikrobimateriaalinäyte Materiaalinäyte,

Lisätiedot

RAPORTTI PIIKKIÖN YHTENÄISKOULU SISÄILMASELVITYS JA ULKOSEINÄRAKENTEIDEN TUTKIMUKSET

RAPORTTI PIIKKIÖN YHTENÄISKOULU SISÄILMASELVITYS JA ULKOSEINÄRAKENTEIDEN TUTKIMUKSET RAPORTTI PIIKKIÖN YHTENÄISKOULU SISÄILMASELVITYS JA ULKOSEINÄRAKENTEIDEN TUTKIMUKSET Raportti 2 (17) Sisällys 1 Kohteen ja tutkimuksen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja tilaaja... 3 1.2 Tekijä ja ajankohta...

Lisätiedot

VANTAA250KIVISTÖNPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA. Kivistön päiväkoti, Moreenitie 39, Vantaa,

VANTAA250KIVISTÖNPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA. Kivistön päiväkoti, Moreenitie 39, Vantaa, N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Miika Virtanen Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Miika Virtanen Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Projektinumero: 51579.55 Tilaaja: Porvoon kaupunki, Tilakeskus Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Tekninen isännöitsijä Pekka Koskimies Sähköposti: pekka.koskimies@porvoo.fi Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus

Lisätiedot

Liikuntasalin merkkiainekokeet

Liikuntasalin merkkiainekokeet Kuva: Fonecta, kartat Liikuntasalin merkkiainekokeet Seutulan koulu, Katriinantie 60 Vantaa 7.9.03 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 08765-9 Viikinkaari a www.ssm.fi 00790

Lisätiedot

Auran kunnantalon tutkimukset

Auran kunnantalon tutkimukset Auran kunnantalon tutkimukset Jouni Vuohijoki 11.6.2018 Tehdyt tutkimukset Tutkimukset rajattiin ulkoseinien ja kantavien väliseinien alaosiin. Ulkoseinien rakenneavaukset ja mikrobinäytteet Kantavien

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI LOHJAN KAUPUNKI OJAMON KOULUN JATKOTUTKIMUKSET, LUONNOS

KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI LOHJAN KAUPUNKI OJAMON KOULUN JATKOTUTKIMUKSET, LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti, luonnos 1 (15) KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI LOHJAN KAUPUNKI OJAMON KOULUN JATKOTUTKIMUKSET, LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti, luonnos

Lisätiedot

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Anne Hyvärinen, erikoistutkija, dosentti 8.10.2011 1 Näytteet osa kokonaisuutta Näytteenotto ja näytteiden analysointi ovat osa kokonaisuutta,

Lisätiedot

Pintapölynäytteet. Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku. Näytteiden otto päivä (5)

Pintapölynäytteet. Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku. Näytteiden otto päivä (5) 1(5) Pintapölynäytteet Pääskyvuoren koulu Talvitie 10 20610 Turku Näytteiden otto päivä 1.8.2017 2(5) KOHDETIEDOT Toimeksiantaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos Iiro Tainio Linnankatu 90 E 20100

Lisätiedot

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET Petri Lönnblad RI. RTA 4.9.2017 Tehdyt tutkimukset HUHTIKUU 2006: Asbestikartoitus KESÄ-HEINÄKUU 2017: - Kosteuskartoitus, kosteusmittaukset - Rakenneavaukset, mikrobinäytteenotto

Lisätiedot

MUISTIO TIIVISTYSTYÖN LAADUNVARMISTUS MERKKIAINEKOKEILLA OLLAKSEN PÄIVÄKOTI 27.10.2011

MUISTIO TIIVISTYSTYÖN LAADUNVARMISTUS MERKKIAINEKOKEILLA OLLAKSEN PÄIVÄKOTI 27.10.2011 MUISTIO TIIVISTYSTYÖN LAADUNVARMISTUS MERKKIAINEKOKEILLA OLLAKSEN PÄIVÄKOTI Muistio 2 (6) Yleistiedot Tutkimuskohde Ollaksentie 29 01690 Vantaa Tutkimuksen tilaaja ISS Palvelut Oy Mikko Kolehmainen Rajatorpantie

Lisätiedot

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus Tähän tarvittaessa otsikko TAUSTAA JA TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Tutkimuksen tekijä Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy / Hannu Leisimo (RI, Rakennusterveysasiantuntija,

Lisätiedot

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Tuomas Hintikka, Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Tuomas Hintikka, Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Projektinumero: 51579.55 Tilaaja: Porvoon kaupunki, Tilakeskus Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Tekninen isännöitsijä Pekka Koskimies Sähköposti: pekka.koskimies@porvoo.fi Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Reg.no Reg. Office Helsinki. Sweco Groupin jäsen

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Reg.no Reg. Office Helsinki. Sweco Groupin jäsen MUISTIO 22500325.354 Ulla Lignell Vantaan kaupunki, tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Ulla.Lignell@vantaa.fi 2017-05-30 Koulun tilojen Kohde:, Lyyranpolku 2, Vantaa Aika: 19.4.2017 klo 14.00 19.00 Paikalla:

Lisätiedot

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa. 539.6 5.3.04 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu ILMATIIVEYSTUTKIMUS MERKKIAINEKOKEET JA VUOTOLUKUMITTAUS TULOSTEN

Lisätiedot

Kuntotutkimus Ala- ja yläpohjarakenteet

Kuntotutkimus Ala- ja yläpohjarakenteet Ala- ja yläpohjarakenteet Rahikaisentie 5a 43440 PYLKÖNMÄKI Hanke nro: 8705 / 22.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy 1 Kuvat 1, 2. Tutkimuskohteena on ollut koulurakennus, jossa sijaitsee kolme eri-ikäistä osaa. Osat on rakennettu vuosina 1926 ja 1955 sekä 2000-luvun alussa Tutkitut tilat sijaitsevat vuosina 1926 ja

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724

Lisätiedot