KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI. Lohja Perttilän koulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI. Lohja Perttilän koulu"

Transkriptio

1 KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI Lohja Perttilän koulu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä Projektinumero P30652

2 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 1 (18) Yhteenveto Perttilän koulusta otettiin 13 mikrobinäytettä, kuusi VOC-BULK materiaalinäytettä ja kuusi VOC eli haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ilmanäytettä. Matoista otettiin seitsemän VOC-Bulk näytettä, joista mitattiin haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Kuudessa näytteessä oli osassa kohonneet VOC-pitoisuudet. Kohonneet pitoisuudet esiintyvät kellarikerroksessa samoissa tiloissa (A018, A021 ja A024) missä havaittiin lattioiden kosteustutkimuksissa myös ympäristöään korkeammat mittausarvot. Aulan B165 VOC-pitoisuudet olivat myös korkeat. Aulan A203 ja luokan B207 VOC-pitoisuudet olivat normaalilla tasolla tehtiin lisätutkimus, esiintyykö samoja VOC-yhdisteitä ilmassa. Ilman VOC-pitoisuudet olivat normaalit kaikissa mittapisteissä. Mikrobinäytteistä yhdessä oli erittäin vahva viite mikrobivauriosta, yhdessä kohtalainen viite ja yhdessätoista oli heikko viite mikrobivauriosta. Neljässä näytteessä yhdestätoista, jossa on heikko viite, näytteiden mikrobisuvut ovat samoja kuin luonnossa esiintyvät mikrobit. Lopuissa viidessä näytteessä esiintyi kosteusvaurioindikaattorimikrobeja. Ne ovat lajikkeita, jotka eivät esiinny luonnollisessa ympäristössään rakennusmateriaaleissa. Näissä rakenteissa voi olla mikrobivaurioita, mutta näiden näytteiden perusteella sitä ei voi vahvistaa. Mikrobinäytteet, joissa vahva ja kohtalainen viite mikrobivauriosta löytyi, sijaitsi kirjaston ulkoseinässä olevassa mineraalivillaeristeessä. Mikrobinäytteet otettiin kaikista esiintyvistä ulkoseinärakenteista. Pintakosteustarkasteluissa vahtimestarin tilan A010 ja pukuhuoneiden A021, A024 ja A018 lattioiden tulokset olivat ympäristöään korkeammat. Viiltokosteudenmittaus maton ja betonilaatan väliin tiloissa A010 ja A024 vahvisti korkeat kosteuspitoisuudet RH 89 % ja RH 84 %. Kosteuspitoisuus on jo niin korkea, että se voi hajottaa mattoliimaa ja mattoa. Tästä hajoamisesta voi syntyä myös sisäilman laatua heikentäviä yhdisteitä. Kosteudenmittauksia poranreikämenetelmällä tehtiin yhdeksän kappaletta. Mittaustuloksien mukaan kosteudet olivat normaalilla tasolla paitsi tiloissa A021, A024 ja A018 mittaustulokset olivat koholla. Marraskuussa mitattiin, onko ulkoseinän eristetilasta ilmayhteyttä sisäilmaan. 1. kerroksen lattian ja ulkoseinän liitoksessa eristetila ei ole ilmatiivis sisäilmaan päin. Vuotoa on lattian ja seinän liitoksessa sekä ikkunaliittymässä. Lisäys otettiin lisänäytteitä kiinteistön ulkoseinistä sekä lattioiden linoleum matoista kerroksissa 1 ja 2. Näytteenottokohdat valittiin niin, että saatiin kattava kuva seinien yläosien kunnosta. Mattonäytteet kohdistettiin tiloihin, joissa oli epäilyksenä lattioiden kastuminen vesivahingon seurauksena sekä tiloihin joissa oireiltiin. Otetuissa materiaalinäytteissä ei esiintynyt seinärakenteen kosteusvaurioitumiseen viittaavia mikrobeja. Sen sijaan otettujen mattonäytteiden VOC-päästöt ovat korkeahkot maanvastaisilla lattioilla. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Tel , fax Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 2 (18) Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Lattiapinnoitteet ovat vaurioituneet VOC-Bulk näyttein osassa mitatuissa kohdissa. Nämä voivat olla osasyy heikkoon ilman laatuun. Kellarikerroksen lattioissa havaittin viiltomittauksella kohonneita kosteuspitoisuuksia tiloissa A010 ja A024. Kellarikerroksen tiloihin lattiaan on asennettava hyvin kosteutta läpäisevä lattiapinnoite. Kosteus maton ja betonilaatan välissä oli yli RH 75%, joka aiheuttaa maton hajoamisen. Kosteuspitoisuus voi olla korkea myös kellarikerroksen muissa vastaavissa rakenteissa. Kirjaston ulkoseinät, jotka olivat mikrobivaurioituneet on purettava ja tilalle on rakennettava uudet kosteusteknisesti oikein toimivat rakenteet. Yksi syy kosteuden aiheutamalle mikrobivauriolle on todennäköisesti metallisten ikkunarakenteiden pinnalle muodostuva kondenssi ja höyrysulun puuttuminen. 1. kerroksen lattian ja ulkoseinän liitos sekä ikkunaliitokset vuotavat. Vaikka ulkoseinästä otetuista näytteissä ei ollut poikkeavan suuria määriä mikrobeja, siellä esiintyi kuitenkin kosteusvaurioindikaattorimikrobilajikkeita. Ei tiedetä, onko ulkoseinän eristetila joiltain osin mikrobivaurioitunut enemmän. Eristetilasta vuotava ilma voi olla osasyy heikkoon ilman laatuun. Ulkoseinästä otettujen mikrobinäytteiden perusteella ei voida määritellä korjaustapaa eikä korjauksen laajuutta. Näiden määrittelemiseksi vaurioiden laajuuttaa täytyy selvittää lisää. Linoleummatoista otetuista VOC-BULK materiaalinäytteistä kolmen emissiot olivat hieman koholla, laajuuden selvittämiseksi on otettava tilakohtaisia näytteitä. TTH viitearvojen mukaan yli 600 mikrogrammaa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä sisältävät matot ovat vaurioituneita. Lisäys otettujen lisänäytteiden tulokset viittaavat linoleum mattojen hajoamistuotteiden emissioihin materiaalissa. Näytteiden tulosten perusteela maanvastaisilla osilla VOC emissiot viittaavat materiaalin hajoamiseen. Matot tulisi uusia kellarikerroksessa sekä 1. kerroksessa niiltä osin kun lattia on maanvastainen. Ulkoseinien yläosista otettujen lisänäytteiden perusteella ei voida todeta ulkoseinärakentieden olevan laajasti vaurioituneita. Sisäilman laadun parantamiseksi on estettävä rakenteiden läpi kulkevien ilmavuotojen mukana kulkeutuvien partikkeleiden pääsy sisäilmaan. Musiikki/kuvaamataidon luokan ulkoseinän alaosan kosteuvaurioiden syy johtuu todennäköisesti viereisen terassi/kattorakenteen vesivuodoista eristetilaan. Eristetilassa oleva kosteus pyrkiin seinärakenteen läpi ja aiheuttaa pinnoitevaurioita musiikkiluokan seinässä. Katon eristetilan läpi kulkeva ilmavuoto kuljettaa mukanaan epäpuhtauksia luokkatilaan, aiheuttaen sisäilman laadun heikkenemistä. Seinän elementtisauman ja pinnoitteiden korjaamiseksi luokkatilan puolelta on kalusteet ja lämmityspatteri irroitettava. Ilmavuotojen poistamiseksi kattorakenne tulee avata ulkopuolelta ja korjata eristetilassa olevan seinärakenteen kosteuseristys sekä tiivistää rakenne luokkatilaan päin. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Tel , fax Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 3 (18) Sisällysluettelo Yhteenveto... 1 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset YLEISTIEDOT Tutkimuskohde Tutkimuksen tilaaja Tutkimuksen tekijät Tutkimuksen ajankohta TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Lähtötiedot Tiedossa olevat vauriot Tehdyt korjaukset Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen rajaus Tutkimusmenetelmät ja laitteisto Tutkimuksen rakenneavausten ja näytteenottopaikkojen merkinnät TUTKIMUKSET Alapohja Rakenne Tutkimukset ja havainnot Johtopäätökset Välipohja Rakenne Tutkimukset ja havainnot Johtopäätökset Ulkoseinät Rakenne Tutkimukset ja havainnot Lisähavainnot... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Johtopäätökset Yläpohja ja vesikatto Havaintoja ja johtopäätökset Muut tutkimukset Havaintoja Paikannuskuvat Paikannuskuvat myös liitteessä Kosteusmittaukset FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Y-tunnus Tel , fax Kotipaikka Helsinki

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 4 (18) Pintakosteustarkastelu Kosteuspitoisuuden viiltomittaukset Suhteellisen kosteuden mittaukset Mikrobitutkimukset Materiaalinäytteenotto Jatkotutkimukset VOC-yhdisteiden tutkimukset Materiaalinäytteenotto Jatkotutkimukset Ilmanäytteenotto Tiiveysmittaukset PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Liitteet: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Tel , fax Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 5 (18) YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Perttilän koulu Hakulintie Lohja 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki Tekninen toimi/tilapalvelut Sini Honkonen Karstuntie Lohja p Tutkimuksen tekijät Piritta Salmi Sami Heikkilä Harri Nyman Marja Kansikas FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 1.4 Tutkimuksen ajankohta Esiselvityskäynti, Nyman ja Kiimamaa Materiaalinäytteet, kosteusmittaukset, Heikkilä ja Salmi Ilmavuotojen selvitykset, merkkiainekoe, Nyman ja Käyhkö VOC-ilmamittaukset Lisänäytteet ulkoseinistä ja matoista, Kansikas ja Nyman 2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT 2.1 Lähtötiedot Kuntotutkimuksen lähtötietoina ovat olleet rakennuksesta käytettävissä olevat pohja-, leikkaus- sekä LVIS-piirustukset. Käytettävissä olevat aikaisemmat raportit: WSP Finland Oy, Kupariputkien kuntotutkimus, 2007 Inspecta Oy, KVV -teknisten järjestelmien ja rakennusosien kunnon ja toimivuuden kartoitus, 2007 Insinööritoimisto AIRKOS Oy, sisäilmatutkimusraportti, 2014 Insinööritoimisto AIRKOS Oy, VOC -mittaus ja iltapäiväryhmän olosuhdemittausraportti, 2014 Vesikatto ja yläpohjatutkimus, Rakennusliike Sundholm Oy, 2016 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Tel , fax Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 6 (18) IdeaStructura Oy, VOC-mittaus, 2016 IdeaStructura Oy, Teolliset mineraalikuidut, 2016 Kuvia vesikaton vaurioista. 2.2 Tiedossa olevat vauriot Rakennuksessa on havaittu ikkunarakenteissa kosteus- ja mikrobivaurioita. Mikrobivaurioita on lisäksi todettu seinien ja käytävien rappauspinnoitteissa, sekä WC:n alakattotilassa. Läpivientikohdissa on todettu epätiiveyskohtia. 2.3 Tehdyt korjaukset Rakennuksessa oli tehty korjauksia esiselvityskäynnin ja tutkimusajankohdan välillä. Korjauksia on tehty mm. kattorakenteisiin ja patolevyihin. 2.4 Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tarkoitus on selvittää mistä rakennuksessa koettu huono ilmanlaatu johtuu. 2.5 Tutkimuksen rajaus Tutkittavana on koko rakennuksen sisäilman laatuun vaikuttavien riskirakenteiden selvittäminen. 2.6 Tutkimusmenetelmät ja laitteisto Aistinvarainen arviointi Rakenneavaukset Pintakosteusmittaukset (Gann Hydrotest LG 3-lukija ja Aktiv Elektrode LB 70- mittapää) Lämpö- ja kosteusmittaus Vaisala HM 42 Rakenteiden tiiveyskokeet 5 %:lla vety merkkiaineella (Inficon sensistor Xrs lukija) Mikrobimateriaalinäytteenotto VOC-näytteenotto (Bulk) materiaaleista VOC-näytteenotto ilmasta tenax-absorbenttiin 2.7 Tutkimuksen rakenneavausten ja näytteenottopaikkojen merkinnät Rakenneavaukset merkitty R-kirjaimella juoksevin numeroin VOC-BULK näytteenottopaikat on merkitty B-kirjaimella juoksevin numeroin Kosteusmittauspisteet on merkitty M- ja S-kirjaimin juoksevin numeroin. S-kirjain merkitsee seinää ja M-kirjain mattoa. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Tel , fax Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 7 (18) TUTKIMUKSET 3.1 Alapohja Rakenne muovimatto mm betonilaatta mm styrox-eriste muovikalvo maa-aines, karkea hiekka/sora Alapohjarakenne on suunnitelmien mukainen Tutkimukset ja havainnot Kellarikerroksen ja 1. kerroksen lattiarakenteiden, sekä anturoilta nousevien seinien kosteudet mitattiin pintakosteudenosoittimella. Ympäristöään korkeampia kosteuksia ei esiintynyt, lukuun ottamatta tiloja A010, A018, A021 ja A024. Tilojen A010 ja A024 kosteus havaittiin korkeaksi viiltomittauksin. Viiltomittauksessa rakenteen kosteus mitataan heti päällysteen alta. Muovimatoilla kosteus heti maton alapuolella saa olla korkeintaan RH 75 %. Tilojen A018, A021 ja A024 lattiamateriaalista otetuissa VOC-BULK-näytteissä esiintyi maton hajoamistuotteita. Tilojen A018, A021 ja A024 ilmasta otetuissa VOC näytteissä ei esiintynyt normaaliarvoja korkeampia haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuuksia. R1 rakenneavauksessa, käytävällä A034, tutkittiin liikuntasalin reunalla oleva liikuntasauman massa-aine. Massa-aine todettiin vaurioitumattomaksi. R2-rakenneavauksessa portaikon alustatilassa A006 havaittiin, ettei sinne ole jätettyjä muottilautoja. Alapohjassa on tiivistämättömiä läpivientejä, ja käytävän lattiassa on epätiivis lattialuukku. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Tel , fax Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 8 (18) Kuva 1. Liikuntasauman massa on vaurioitumaton Johtopäätökset Näytteiden tulosten perusteella vaurioituneet matot ja niiden alla oleva tasoite pitää poistaa. Tilojen A010, A018, A021 ja A024 lattia on kuivattava ja kuivatun lattian pinnoitteeksi on valittava kosteutta hyvin läpäisevä pinnoite, vaikkakin muissa kellarikerroksen tiloissa oli pienempiä pintakosteudenosoittimen lukemia, on ehkä hyvä vaihtaa lattian pinnoitteet hyvin vesihöyryä läpäiseviksi. Käytävän tarkastusluukku on vaihdettava ilmatiiviiseen luukkuun. Lattian läpimenot on tiivistettävä. 3.2 Välipohja Rakenne Välipohja on ontelolaattaa ja paikalla valettua betonia. Kantavan rakenteen päällä on tasoite ja lattiapinnoitteena matto Tutkimukset ja havainnot 2-kerroksen lattiarakenteessa eikä seinissä ollut ympäristöään korkeampia kosteuksia pintakosteudenosoittimella tarkasteltuna. Tiloista B165, A203 ja B207 otettiin lattiapinnoitteesta VOC-BULK näytteet. Tilan A203 ja tilan B207 tulokset olivat normaalit. Tilan B165 lattiamateriaalista otetussa VOC-BULK-näytteessä esiintyi maton hajoamistuotteita. Tilan B165 pieni aula, B142 ensimmäisen kerroksen käytävä ja B152 rehtorin huone, VOC ilmanäytteissä ei esiintynyt normaalia korkeampia haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksia. R12-rakenneavaus tehtiin putkikoteloon, joka sijaitsee musiikkiluokan takana. Kotelossa olevia sähkö- ja viemäriputkia ei ole tiivistetty läpimenon kohdalta. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Tel , fax Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 9 (18) Ulkoseinässä havaittiin kosteudesta aiheutuneita suolojen jälkiä. Ulkoseinässä olevasta eristeestä otettiin materiaalinäyte mikrobianalyysia varten. Kuvat 2 ja 3. Näkymä putkikanaalissa Johtopäätökset Näytteiden tulosten perusteella vaurioituneet matot tiloista B165 sekä A207 ja niiden alla oleva tasoite pitää poistaa. Putkikanaalista otetussa mikrobinäytteessä ei ollut viitettä kosteusvauriosta. 3.3 Ulkoseinät Rakenne 1. Ulkoseinän rakenne oli sisältä ulospäin: maalipinta betoni 140 mm eristevilla 140 mm betoni ja elementin kuoritiili. 2. Maanvastaisilla seinillä ulkoseinän rakenne oli sisältä ulospäin: maalipinta betoni 160 mm EPS. 3. Ulkoseinän rakenne musiikkiluokassa oli sisältä ulospäin: maalipinta betoni 130 mm eristevilla 50 mm betoni 4. Kirjaston ikkunoiden ympärillä oli: puurunkoinen puulevy rakenne, jossa oli mineraalivillaeriste. 5. Ikkunaelementin väliosan rakenne sisältä ulospäin oli: pintalevy finnfoam 150 mm - vaneri Ulkoseinät olivat suunnitelman mukaisia. Ikkunan tilkeväleihin tehtiin rakenneavaukset R19 ja R11 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Tel , fax Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 10 (18) Kuva 4 ja 5. Ulkoseinärakenne 1, R3 ja R Tutkimukset ja havainnot Ulkoseinän mineraalivillaeristeestä otettiin näytteitä mikrobitutkimuksia varten. Tulokset ovat lueteltuina tässä. 1.- tyyppiseen ulkoseinään tehtiin rakenneavaukset R3, R4, R5 ja R19a o o Mikrobinäytteissä esiintyi kosteusvaurioindikaattorimikrobeja. Lisätutkimusten yhteydessä tehtiin rakenneavaukset 2. tyyppiseen ulkoseinään tehtiin rakenneavaukset R6 ja R7 3.- tyyppiseen ulkoseinään tehtiin rakenneavaus R10 ja R12 o Mikrobinäytteiden perusteella rakenteessa esiintyi kosteusvaurioindikaattorimikrobeja. 4.- tyyppiseen ulkoseinään tehtiin rakenneavaukset R13, R14a ja R14b. o o o o Rakenteessa vahva viite mikrobivauriosta. Rakenteessa ei havaittu höyrynsulkumuovia. Ikkunoiden pellityksen alta oli ilmayhteys eristeeseen Tilasta A126 seinärakenteen eristeestä otettujen mikrobinäytteiden R13 ja R14b perusteella rakenteessa on mikrobivaurioita. 5.- tyyppiseen ulkoseinärakenteeseen (keittiö) tehtiin rakenneavaus R20 o Mikrobinäytteiden perusteella rakenteessa ei esiintynyt mikrobivaurioita. Ulkoseinän eristetilan tiiveys sisäilmaan päin mitattiin 1.-kerroksessa vetykaasun avulla. Kaasu johdettiin tuuletusputkien kautta eristetilaan. Mittaus tehtiin tilojen B157, B064, B136, B135, B134 ja B133 kohdalla. Seinän ja lattian liitos sekä ikkunaliitokset vuotivat eristetilasta sisäilmaan tehdyssä mittauksissa. Patolevy on irti seinältä. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Tel , fax Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11 (18) Tutkimusraportti Jatkotutkimusten havainnot Jatkotutkimusten yhteydessä musiikkiluokan ulkoseinän yläosasta otettiin materiaalinäyte mikrobitutkimuksia varten. Ulkoseinäelementin saumassa todettiin olevan pitkittäissuuntainen halkeama, joka jatkuu vasemmasta nurkasta aina uloskäynnille asti. Elementit eivät ole aivan kohdakkain, jolloin sauma on avoinna läpi rakenteen. Halkeama sijoittuu korkoon, jossa seinärakenne on vasten viereistä katon eristetilaa. Halkeamassa ja seinärakenteessa on havaittavissa kosteusjälkiä. Seinä oli tutkimushetkellä pintamittauksissa kuiva. Kuva 6 Musiikkiluokan seinä, kalusteiden takana seinässä pitkittäinen elementtisauman halkeama. Kuva 7 hakeamaa seinässä, ilmavuotojen mahdollisuus kattorakenteista luokkatilaan. Kuva vasemmasta nurkasta kaapiston takaa. Kuva 8. R14 Ulkoseinän ja ikkunan liitos, A126 Kuva 9. R14 Ikkunapellityksen alta on yhteys ulkoseinävilloihin. Seinärakenteessa ei havaittu höyrynsulkumuovia. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Tel , fax Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 12 (18) Johtopäätökset Tilasta A126 ikkunan laidoilla olevat seinärakenteen eristeistä otettujen mikrobinäytteiden perusteella ei voida tietää vaurion laajuutta eikä määrittää korjaustapaa. Ulkoseinän eristetilasta, josta löytyi kosteusvaurioindikaattorimikrobeja, on ilmavuoto sisäilmaan päin tilojen B157, B064, B136, B135, B134 ja B133 kohdalla. Ilmavuoto saattaa olla osasyy huonoon ilman laatuun. Patolevy on kiinnitettävä tiiviisti seinään. 3.4 Yläpohja ja vesikatto Havaintoja ja johtopäätökset Rakenteita oli korjattu tutkimuksen aikana. Rakenteet jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. 3.5 Muut tutkimukset Havaintoja Ilmanvaihto toimi tutkimuksen aikana normaalisti Maanpinta viettää rakennukseen päin B-osan päädyssä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Tel , fax Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 13 (18) MITTAUSTULOKSET 3.6 Paikannuskuvat - Paikannuskuvat myös liitteessä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Tel , fax Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 14 (18) Kosteusmittaukset Pintakosteustarkastelu Pintakosteus tarkastettiin pintakosteudenosoittimella rakennuksen lattiapinnoilta, sekä niiden seinien ja pilareiden alaosista, jotka nousevat anturoiden päältä. Ympäristöään korkeampi lukemia ei esiintynyt, lukuun ottamatta kellarikerroksen tiloja A010, A018, A021 ja A Kosteuspitoisuuden viiltomittaukset Tiloissa A010 ja A024, jotka poikkesivat pintakosteudenosoittimella tehdyssä tarkastelussa, mitattiin kosteus lattiapinnoitteen ja betonilattian välistä. Mittauksissa kosteuspitoisuus todettiin korkeaksi ja mattoa vaurioittavaksi. Tiloissa A010 suhteellinen kosteus oli RH 89 % lämpötilassa 18 C ja A024 suhteellinen kosteus oli RH 84 % lämpötilassa 19 C Suhteellisen kosteuden mittaukset Suhteellinen kosteus mitattiin poranreikämittauksin yhdeksästä paikasta. Rakenteiden kosteuspitoisuudet mittaussyvyyksissä vaikuttivat mittauksien perusteella normaaleilta. Kellarikerroksessa tyttöjen pukuhuoneiden ja vahtimestarin tilan kosteuspitoisuus lähentelee kostean raja-arvoa. Lattiarakenne on maanvarainen ja maa pitää rakenteen muita kosteampana. Mittaustulokset, joiden mittauskohdat on merkittynä pohjakuvaan. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Tel , fax Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 15 (18) Sijanti Mittapä ä nro Mittaus -syvyys (mm) Suhteelline n kosteus (%RH) Absoluuttine n kosteus g/m 3 Lämpötil a ( o C) pvm M1 Pukuhuone pojat ,64 19,4 M3 Pukuhuone tytöt ,6 18,5 M4 Pukuhuone tytöt ,07 19,6 M5 vm tila ,01 18,6 M6 vm tila ,4 18,6 S4 käytävä 2. krs ,05 19,2 S2 käyt 2. krs ,32 19,0 S3 musiikkiluokka ,27 21,6 S2 musiikkiluokka ,7 21,1 sisäilma ,32 20,1 ulkoilma ,2 7,0 3.8 Mikrobitutkimukset Materiaalinäytteenotto Rakennuksesta otettiin 13 mikrobinäytettä, joista yhdessä kirjaston A126 ulkoseinän alaosasta otetussa näytteessä R14b oli erittäin voimakas viite mikrobikasvustosta. Saman tilan ikkunan toiselta puolelta seinän yläosasta otetussa näytteessä R13 oli kohtalainen viite mikrobivauriosta, samoin kuin näytteessä R19b tilan A128 ikkunatilkkeessä. Näytteissä R20 ulkoseinän eristevilla keittiön seinässä, näytteessä R14a kirjaston seinän yläosassa ja näytteessä R17 tilan B136 ikkunatilkkeessä ei esiintynyt muita kuin luonnollisesti esiintyviä mikrobeja. Kaikissa lopuissa näytteissä kosteusvaurioindikaattorimikrobeja oli pieni määrä. kosteusvaurioindikaattorimikrobit ovat lajeja, jotka eivät ole luonnollisessa ympäristössään esiintyessään rakennusmateriaaleissa. Mikrobinäytteiden ottopaikat ovat merkittynä pohjakuvaan ja analyysivastaus on liitteenä. Nro Materiaali Rakenne Tila Tulos 1 eristevilla ulkoseinä R3 B133 ei viitettä vauriosta 2 eristevilla ulkoseinä R4 B136 ei viitettä vauriosta 3 eristevilla ulkoseinä R5 B157 ei viitettä vauriosta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Tel , fax Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 16 (18) eristevilla ulkoseinä R10 A201 ei viitettä vauriosta 5 ikkunan eriste ikkunan tilke R11 A201, ikkuna ei viitettä vauriosta 6 eristevilla ulkoseinä R12 A202 ei viitettä vauriosta 7 eristevilla ulkoseinä R13 A126 kohtalainen viite vauriosta 8 eristevilla ulkoseinä R14a A126 ei viitettä vauriosta 9 eristevilla ulkoseinä R14b A126 vahva viite vauriosta 10 ikkunan eriste ikkunan tilke R17 A136 ei viitettä vauriosta 11 eristevilla ulkoseinä R19a A128 ei viitettä vauriosta 12 ikkunan eriste ikkunan tilke R19b A128 ei viitettä vauriosta 13 eristevilla ulkoseinä R20 keittiö ei viitettä vauriosta Jatkotutkimukset Jatkotutkimuksilla haluttiin varmistaa ulkoseinien eristetilan kunto seinien yläosista. On mahdollista, että katolta tulee tihkuvuotoa aluskatteen päältä seinärakenteeseen virheellisesti asennetun aluskatteen vuoksi. Kate päättyy seinärakenteen päällä. Näytteissä ei havaittu viitteitä mikrobivaurioitumisesta. Analyysivastaus on liitteenä. Nro Materiaali Rakenne Tila Tulos 1 eristevilla Ulkoseinä RA 21 B135 ei viitettä vauriosta 2 eristevilla ulkoseinä RA 24 B209 ei viitettä vauriosta 3 eristevilla ulkoseinä RA 25 B220 ei viitettä vauriosta 4 eristevilla ulkoseinä RA 22 A201 musiikki ei viitettä vauriosta 5 eristevilla ulkoseinä RA 23 B206 ei viitettä vauriosta 3.9 VOC-yhdisteiden tutkimukset Materiaalinäytteenotto Rakennuksen muovimatoista otettiin seitsemän materiaalinäytettä, joista tutkittiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet VOC-BULK). Näytteistä viidessä esiintyi korkeahko määrä mattojen hajoamisesta johtuvia yhdisteitä. Suuremmat määrät esiintyivät kellarikerroksen tiloissa, A018, A021 ja A024. Lisäksi aulan B165 matosta otetussa näytteessä oli suurin määrä hajoamisyhdisteitä. Hajoamisesta johtuvat yhdisteet saattavat olla osasyy huonoon sisäilman laatuun. Analyysivastaus on liitteenä. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Tel , fax Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 17 (18) näyte näytteenottopaikka tulos (µg/m 3 g) linoleum A ,24 linoleum A ,75 linoleum A ,83 linoleum A ,13 linoleum Aula A ,29 linoleum lk B ,49 linoleum Aula B , Jatkotutkimukset Lisänäytteet otettiin matoista ja tasoitteista tiloissa B135, B165, B168b sekä B221. Opetustilan B168b näytteessä todettiin korkea määrä mattojen hajoamisesta johtuvia yhdisteitä. Lisäksi aulan B165 näytteessä on korkeita määriä yhdisteiltä. Analyysivastaukset liitteenä. linoleum B 135 luokka 403,43 tasoite B 135 luokka 153,81 lino+liima+tasoite Aula B ,27 lino+liima+tasoite B 168b opetustila 988,72 lino+liima B 221 siivous 66, Ilmanäytteenotto Tiloista A018, A021, A024, B142, B165 ja B152 otetuissa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ilmanäytteessä ei esiintynyt normaalista poikkeavia pitoisuuksia. Analyysivastaukset liitteenä. Tila näyte tulos TVOC tolueenivasteena A018 pukuhuone näyte 1 14 A021 pukuhuone näyte 3 21 A024 pukuhuone näyte 4 10 B142 aula 1 kerros näyte 4 53 B165 aula 2 kerros näyte 5 48 B152, rehtorin huone näyte 6 20 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Tel , fax Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 18 (18) Tiiveysmittaukset Ulkoseinän eristetilan tiiveys sisäilmaan päin mitattiin 1. kerroksessa vetykaasun avulla. Kaasu johdettiin tuuletusputkien kautta eristetilaan. Mittaus tehtiin tilojen B157, B064, B136, B135, B134 ja B133 kohdalla. Seinän ja lattian liitos sekä ikkunaliitokset vuotivat mittauksissa kaikissa mittapisteissä. 4 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Tutkijoiden Piritta Salmi ja Sami Heikkilä puolesta raportin on laatinut Harri Nyman. Helsinki Harri Nyman, RKM, RTA Lisäykset raporttiin Marja Kansikas, Ins. AMK, RTA FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Rakennusterveys ja sisäilmasto Liitteet: Paikannuskuvat näytteenottopaikoista VOC materiaalinäytteet VOC ilmanäytteet Mikrobit FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Tel , fax Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

20 R18 R21 R16 R14 R19 R3 B10 R17,R4 R7 R20 R13 B8 B9 R6 R5 1-kerros Mittapisteet S3 ja S4 R23 R24 B2 R11 B3 B1 B7 R10 R22 R12 R25 Mittapisteet S1 ja S2 2-kerros Mittapisteet M3 ja M4 Mittapisteet M11 ja M12 Mittapiste M1 B4 BULK-NÄYTTEIDEN OTTOKOHDAT R2 B6 R3 B5 RAKENTEIDEN AVAUS/ MATERIAALINÄYTTEIDEN OTTOKOHDAT B7 R1 VOC-NÄYTTEIDEN OTTOKOHDAT Mittapisteet M5 ja M6 Kellarikerros

21 TESTAUSSELOSTE (11) Tilaaja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Kansikas Marja PL HELSINKI Näytetiedot Näyte Rakennusmateriaali FLEC microchamber LAB Näyte otettu Kellonaika Vastaanotettu Kellonaika Tutkimus alkoi Näytteenoton Tilaustutkimus syy Näytteen ottaja Kansikas Marja Viite 30192/Kansikas/flec Analyysi VOC-analyysi BULK MicroChamber Yksikkö Menetelmä BULK uchamber TD-GC-MSD/FID Epävarmuus-% 40 Näyte , Rakennusmateriaali FLEC Liite microchamber LAB, B4A, linoleum, , Rakennusmateriaali FLEC Liite microchamber LAB, B4B, tasoite, , Rakennusmateriaali FLEC Liite microchamber LAB, B3, lino+liima+tasoite, , Rakennusmateriaali FLEC Liite microchamber LAB, B2, lino+liima+tasoite, , Rakennusmateriaali FLEC Liite microchamber LAB, B1, lino+liima, Yhteyshenkilö Lukkarinen Timo, , Kemisti Kalso Seija toimitusjohtaja Tiedoksi Kansikas Marja, Roine Teemu,

22 TESTAUSSELOSTE (11) Liite testausselosteeseen Näyte B4A, linoleum Yhteensä Näytteen massa, g Alkaanit yht Suoraketjuiset ja haaroittuneet hiilivedyt 8.86 Rengasrakenteiset hiilivedyt Alkoholit yht. Malliaineena Etyyli-1-heksanoli Butanoli 7.81 Fenoli <0.3 Sykloheksanoli <0.3 Oktanoli <0.3 Alkoholeja muita Aromaattiset yht Bentseeni 0.55 Tolueeni <0.3 Etyylibentseeni ,4-Ksyleeni Styreeni ,2-Ksyleeni Propyylibentseeni ,3,5-Trimetyylibentseeni <0.3 Naftaleeni <0.3 1-Metyylinaftaleeni <0.3 Bifenyyli <0.3 Alkyylibentseenejä muita 4.55 Esterit yht. <0.3 Etyyliasetaatti <0.3 Butyyliasetaatti <0.3 Glykolieetterit yht. Malliaineena 23.93

23 TESTAUSSELOSTE (11) Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri 8.37 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri 4.80 TXIB <0.3 2-Butoksietanoli Fenoksietanoli <0.3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <0.3 Glykolieettereitä muita 3.96 Halogenoidut yhdisteet yht. <0.3 Tetrakloorieteeni <0.3 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0.3 1,4-Diklooribentseeni <0.3 Karbonyylit yht Heksanaali Furankarboksaldehydi 0.91 Bentsaldehydi 1.75 Oktanaali <0.3 Nonanaali 4.68 Pentanaali <0.3 Heptanaali Dekanaali 0.39 Asetofenoni 3.09 Karbonyylejä muita Orgaaniset hapot yht Etikkahappo 5.40 Heksaanihappo <0.3 Propaanihappo Orgaanisia happoja muita Terpeenit yht. <0.3 Pineeni <0.3 Delta-3-kareeni <0.3 Limoneeni <0.3 Muut yhdisteet yht. <0.3 Syklotrisiloksaani, heksametyyli <0.3 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <0.3 Syklopentasiloksaani, dekametyyli <0.3 TVOC (C6-C16) ulkopuoliset yhdisteet

24 TESTAUSSELOSTE (11) Liite testausselosteeseen Näyte B4B, tasoite Yhteensä Näytteen massa, g Alkaanit yht Suoraketjuiset ja haaroittuneet hiilivedyt Rengasrakenteiset hiilivedyt Alkoholit yht. Malliaineena Etyyli-1-heksanoli Butanoli 0.61 Fenoli <0.3 Sykloheksanoli <0.3 Oktanoli <0.3 Alkoholeja muita <0.3 Aromaattiset yht Bentseeni <0.3 Tolueeni <0.3 Etyylibentseeni ,4-Ksyleeni Styreeni <0.3 1,2-Ksyleeni 7.03 Propyylibentseeni <0.3 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0.3 Naftaleeni <0.3 1-Metyylinaftaleeni <0.3 Bifenyyli <0.3 Alkyylibentseenejä muita <0.3 Esterit yht. <0.3 Etyyliasetaatti <0.3 Butyyliasetaatti <0.3 Glykolieetterit yht. Malliaineena <0.3

25 TESTAUSSELOSTE (11) Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <0.3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <0.3 TXIB <0.3 2-Butoksietanoli <0.3 2-Fenoksietanoli <0.3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <0.3 Glykolieettereitä muita <0.3 Halogenoidut yhdisteet yht. <0.3 Tetrakloorieteeni <0.3 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0.3 1,4-Diklooribentseeni <0.3 Karbonyylit yht Heksanaali <0.3 2-Furankarboksaldehydi <0.3 Bentsaldehydi 1.07 Oktanaali <0.3 Nonanaali <0.3 Pentanaali <0.3 Heptanaali <0.3 Dekanaali <0.3 Asetofenoni <0.3 Karbonyylejä muita 4.88 Orgaaniset hapot yht. <0.3 Etikkahappo <0.3 Heksaanihappo <0.3 Propaanihappo <0.3 Orgaanisia happoja muita <0.3 Terpeenit yht. <0.3 Pineeni <0.3 Delta-3-kareeni <0.3 Limoneeni <0.3 Muut yhdisteet yht Syklotrisiloksaani, heksametyyli <0.3 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli 1.68 Syklopentasiloksaani, dekametyyli <0.3 TVOC (C6-C16) ulkopuoliset yhdisteet

26 TESTAUSSELOSTE (11) Liite testausselosteeseen Näyte B3 lino + liima + tasoite Yhteensä Näytteen massa, g Alkaanit yht Suoraketjuiset ja haaroittuneet hiilivedyt Rengasrakenteiset hiilivedyt 9.61 Alkoholit yht. Malliaineena Etyyli-1-heksanoli Butanoli Fenoli 1.26 Sykloheksanoli <0.3 Oktanoli <0.3 Alkoholeja muita Aromaattiset yht Bentseeni 0.35 Tolueeni <0.3 Etyylibentseeni ,4-Ksyleeni Styreeni ,2-Ksyleeni 8.47 Propyylibentseeni <0.3 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0.3 Naftaleeni <0.3 1-Metyylinaftaleeni <0.3 Bifenyyli <0.3 Alkyylibentseenejä muita 1.91 Esterit yht Etyyliasetaatti 0.70 Butyyliasetaatti <0.3 Glykolieetterit yht. Malliaineena 84.74

27 TESTAUSSELOSTE (11) Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri 5.69 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri TXIB <0.3 2-Butoksietanoli Fenoksietanoli <0.3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti 7.68 Glykolieettereitä muita 1.15 Halogenoidut yhdisteet yht. <0.3 Tetrakloorieteeni <0.3 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0.3 1,4-Diklooribentseeni <0.3 Karbonyylit yht Heksanaali Furankarboksaldehydi 1.00 Bentsaldehydi 2.23 Oktanaali Nonanaali Pentanaali <0.3 Heptanaali Dekanaali 1.26 Asetofenoni 1.31 Karbonyylejä muita Orgaaniset hapot yht Etikkahappo Heksaanihappo Propaanihappo Orgaanisia happoja muita Terpeenit yht. <0.3 Pineeni <0.3 Delta-3-kareeni <0.3 Limoneeni <0.3 Muut yhdisteet yht Syklotrisiloksaani, heksametyyli <0.3 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <0.3 Syklopentasiloksaani, dekametyyli 1.01 TVOC (C6-C16) ulkopuoliset yhdisteet

28 TESTAUSSELOSTE (11) Liite testausselosteeseen Näyte B2 lino + liima + tasoite Yhteensä Näytteen massa, g Alkaanit yht Suoraketjuiset ja haaroittuneet hiilivedyt 7.90 Rengasrakenteiset hiilivedyt 5.53 Alkoholit yht. Malliaineena Etyyli-1-heksanoli Butanoli <0.3 Fenoli <0.3 Sykloheksanoli <0.3 Oktanoli <0.3 Alkoholeja muita Aromaattiset yht Bentseeni 0.37 Tolueeni <0.3 Etyylibentseeni ,4-Ksyleeni Styreeni <0.3 1,2-Ksyleeni 8.86 Propyylibentseeni <0.3 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0.3 Naftaleeni <0.3 1-Metyylinaftaleeni <0.3 Bifenyyli <0.3 Alkyylibentseenejä muita <0.3 Esterit yht. <0.3 Etyyliasetaatti <0.3 Butyyliasetaatti <0.3 Glykolieetterit yht. Malliaineena <0.3

29 TESTAUSSELOSTE (11) Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <0.3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <0.3 TXIB <0.3 2-Butoksietanoli <0.3 2-Fenoksietanoli <0.3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <0.3 Glykolieettereitä muita <0.3 Halogenoidut yhdisteet yht. <0.3 Tetrakloorieteeni <0.3 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0.3 1,4-Diklooribentseeni <0.3 Karbonyylit yht Heksanaali <0.3 2-Furankarboksaldehydi <0.3 Bentsaldehydi 0.34 Oktanaali <0.3 Nonanaali 0.61 Pentanaali <0.3 Heptanaali <0.3 Dekanaali <0.3 Asetofenoni <0.3 Karbonyylejä muita 0.94 Orgaaniset hapot yht. <0.3 Etikkahappo <0.3 Heksaanihappo <0.3 Propaanihappo <0.3 Orgaanisia happoja muita <0.3 Terpeenit yht. <0.3 Pineeni <0.3 Delta-3-kareeni <0.3 Limoneeni <0.3 Muut yhdisteet yht. <0.3 Syklotrisiloksaani, heksametyyli <0.3 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <0.3 Syklopentasiloksaani, dekametyyli <0.3 TVOC (C6-C16) ulkopuoliset yhdisteet

30 TESTAUSSELOSTE (11) Liite testausselosteeseen Näyte B1, lino + liima Yhteensä Näytteen massa, g Alkaanit yht Suoraketjuiset ja haaroittuneet hiilivedyt Rengasrakenteiset hiilivedyt Alkoholit yht. Malliaineena Etyyli-1-heksanoli Butanoli 5.54 Fenoli 0.59 Sykloheksanoli <0.3 Oktanoli <0.3 Alkoholeja muita Aromaattiset yht Bentseeni <0.3 Tolueeni 2.57 Etyylibentseeni ,4-Ksyleeni Styreeni <0.3 1,2-Ksyleeni Propyylibentseeni ,3,5-Trimetyylibentseeni <0.3 Naftaleeni <0.3 1-Metyylinaftaleeni <0.3 Bifenyyli <0.3 Alkyylibentseenejä muita 6.75 Esterit yht Etyyliasetaatti 0.39 Butyyliasetaatti 0.62 Glykolieetterit yht. Malliaineena 1.79

31 TESTAUSSELOSTE (11) Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri 0.46 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri 1.34 TXIB <0.3 2-Butoksietanoli <0.3 2-Fenoksietanoli <0.3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <0.3 Glykolieettereitä muita <0.3 Halogenoidut yhdisteet yht. <0.3 Tetrakloorieteeni <0.3 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0.3 1,4-Diklooribentseeni <0.3 Karbonyylit yht Heksanaali <0.3 2-Furankarboksaldehydi 0.87 Bentsaldehydi 1.76 Oktanaali 3.41 Nonanaali 2.43 Pentanaali <0.3 Heptanaali 7.77 Dekanaali <0.3 Asetofenoni <0.3 Karbonyylejä muita Orgaaniset hapot yht Etikkahappo <0.3 Heksaanihappo 3.12 Propaanihappo 5.03 Orgaanisia happoja muita Terpeenit yht. <0.3 Pineeni <0.3 Delta-3-kareeni <0.3 Limoneeni <0.3 Muut yhdisteet yht. <0.3 Syklotrisiloksaani, heksametyyli <0.3 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <0.3 Syklopentasiloksaani, dekametyyli <0.3 TVOC (C6-C16) ulkopuoliset yhdisteet

32 TESTAUSSELOSTE (15) Tilaaja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Heikkilä Sami PL HELSINKI Näytetiedot Näyte Rakennusmateriaali FLEC Näyte otettu Kellonaika Vastaanotettu Kellonaika Tutkimus alkoi Näytteenoton Tilaustutkimus syy Näytteen ottaja Heikkilä Sami Viite Perttilän koulu/heikkilä S./FLEC Analyysi VOC-analyysi BULK MicroChamber Yksikkö Menetelmä BULK uchamber TD-GC-MSD/FID Näyte , Rakennusmateriaali FLEC, B 1, Liite Aula B165, Perttilän koulu, Lohja , Rakennusmateriaali FLEC, B 2, Liite lk B207, Perttilän koulu, Lohja , Rakennusmateriaali FLEC, B3, Liite Aula A203, Perttilän koulu, Lohja , Rakennusmateriaali FLEC, B 4, Liite A 018, Perttilän koulu, Lohja , Rakennusmateriaali FLEC, B 5, Liite A 024, Perttilän koulu, Lohja , Rakennusmateriaali FLEC, B 6, Liite A 021, Perttilän koulu, Lohja , Rakennusmateriaali FLEC, B 7, Liite A 010, Perttilän koulu, Lohja Yhteyshenkilö Lukkarinen Timo, , Kemisti Kalso Seija toimitusjohtaja Tiedoksi Heikkilä Sami, Nyman Harri,

33 TESTAUSSELOSTE (15) Liite testausselosteeseen B1, Aula B165, Näyte muovimatto Yhteensä Näytteen massa, g 4,52 984,24 Alkaanit yht. 13,47 Suoraketjuiset ja haaroittuneet hiilivedyt 11,24 Rengasrakenteiset hiilivedyt 2,23 Alkoholit yht. Malliaineena 65,28 2-Etyyli-1-heksanoli <0.3 <0.3 Butanoli 9,28 Fenoli 0,74 Sykloheksanoli <0.3 Oktanoli 9,34 Alkoholeja muita 45,93 Aromaattiset yht. 2,38 Bentseeni <0.3 Tolueeni 1,18 Etyylibentseeni <0.3 1,4-Ksyleeni 0,32 Styreeni <0.3 1,2-Ksyleeni <0.3 Propyylibentseeni <0.3 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0.3 Naftaleeni <0.3 1-Metyylinaftaleeni <0.3 Bifenyyli <0.3 Alkyylibentseenejä muita 0,88 Esterit yht. <0.3 Etyyliasetaatti <0.3 Butyyliasetaatti <0.3 Glykolieetterit yht. Malliaineena 58,68

34 TESTAUSSELOSTE (15) Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri 4,93 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri 26,87 TXIB <0.3 2-Butoksietanoli 21,13 2-Fenoksietanoli <0.3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <0.3 Glykolieettereitä muita 5,75 Halogenoidut yhdisteet yht. <0.3 Tetrakloorieteeni <0.3 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0.3 1,4-Diklooribentseeni <0.3 Karbonyylit yht. 349,66 Heksanaali 90,72 2-Furankarboksaldehydi 1,00 Bentsaldehydi 3,00 Oktanaali 83,07 Nonanaali 47,29 Pentanaali <0.3 Heptanaali 32,65 Dekanaali 2,92 Asetofenoni 0,66 Karbonyylejä muita 88,34 Orgaaniset hapot yht. 492,81 Etikkahappo 129,31 Heksaanihappo 30,51 Propaanihappo 182,12 Orgaanisia happoja muita 150,86 Terpeenit yht. 1,95 Pineeni <0.3 Delta-3-kareeni <0.3 Limoneeni 1,95 Muut yhdisteet yht. <0.3 Syklotrisiloksaani, heksametyyli <0.3 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <0.3 Syklopentasiloksaani, dekametyyli <0.3

35 TESTAUSSELOSTE (15) Liite testausselosteeseen Näyte B2, lk. B 207, muovimatto Yhteensä Näytteen massa, g 6,21 255,49 Alkaanit yht. 5,76 Suoraketjuiset ja haaroittuneet hiilivedyt 3,29 Rengasrakenteiset hiilivedyt 2,48 Alkoholit yht. Malliaineena 31,11 2-Etyyli-1-heksanoli 1 0,56 Butanoli 4,79 Fenoli <0.3 Sykloheksanoli <0.3 Oktanoli 3,57 Alkoholeja muita 22,19 Aromaattiset yht. 2,13 Bentseeni <0.3 Tolueeni 1,77 Etyylibentseeni <0.3 1,4-Ksyleeni <0.3 Styreeni <0.3 1,2-Ksyleeni <0.3 Propyylibentseeni <0.3 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0.3 Naftaleeni <0.3 1-Metyylinaftaleeni <0.3 Bifenyyli <0.3 Alkyylibentseenejä muita 0,35 Esterit yht. <0.3 Etyyliasetaatti <0.3 Butyyliasetaatti <0.3 Glykolieetterit yht. Malliaineena 4,48

36 TESTAUSSELOSTE (15) Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <0.3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <0.3 TXIB <0.3 2-Butoksietanoli <0.3 2-Fenoksietanoli <0.3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <0.3 Glykolieettereitä muita 4,48 Halogenoidut yhdisteet yht. <0.3 Tetrakloorieteeni <0.3 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0.3 1,4-Diklooribentseeni <0.3 Karbonyylit yht. 133,16 Heksanaali 40,71 2-Furankarboksaldehydi 0,49 Bentsaldehydi 1,38 Oktanaali 28,10 Nonanaali 14,09 Pentanaali <0.3 Heptanaali 17,54 Dekanaali 0,87 Asetofenoni <0.3 Karbonyylejä muita 29,98 Orgaaniset hapot yht. 77,57 Etikkahappo 15,28 Heksaanihappo 18,04 Propaanihappo 5,06 Orgaanisia happoja muita 39,19 Terpeenit yht. 1,28 Pineeni <0.3 Delta-3-kareeni <0.3 Limoneeni 1,28 Muut yhdisteet yht. <0.3 Syklotrisiloksaani, heksametyyli <0.3 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <0.3 Syklopentasiloksaani, dekametyyli <0.3

37 TESTAUSSELOSTE (15) Liite testausselosteeseen B3, aula A203, Näyte muovimatto Yhteensä Näytteen massa, g 6,36 135,29 Alkaanit yht. 20,08 Suoraketjuiset ja haaroittuneet hiilivedyt 17,70 Rengasrakenteiset hiilivedyt 2,37 Alkoholit yht. Malliaineena 13,72 2-Etyyli-1-heksanoli 2 1,69 Butanoli 4,13 Fenoli 0,36 Sykloheksanoli <0.3 Oktanoli 2,48 Alkoholeja muita 5,06 Aromaattiset yht. 3,01 Bentseeni 0,53 Tolueeni 1,44 Etyylibentseeni <0.3 1,4-Ksyleeni <0.3 Styreeni 0,30 1,2-Ksyleeni <0.3 Propyylibentseeni <0.3 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0.3 Naftaleeni <0.3 1-Metyylinaftaleeni <0.3 Bifenyyli 0,75 Alkyylibentseenejä muita <0.3 Esterit yht. <0.3 Etyyliasetaatti <0.3 Butyyliasetaatti <0.3 Glykolieetterit yht. Malliaineena 14,60

38 TESTAUSSELOSTE (15) Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri 2,95 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri 2,78 TXIB <0.3 2-Butoksietanoli 1,15 2-Fenoksietanoli <0.3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <0.3 Glykolieettereitä muita 7,72 Halogenoidut yhdisteet yht. <0.3 Tetrakloorieteeni <0.3 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0.3 1,4-Diklooribentseeni <0.3 Karbonyylit yht. 68,69 Heksanaali 29,60 2-Furankarboksaldehydi 0,40 Bentsaldehydi 2,74 Oktanaali 12,80 Nonanaali 10,69 Pentanaali <0.3 Heptanaali 4,12 Dekanaali <0.3 Asetofenoni 0,33 Karbonyylejä muita 8,02 Orgaaniset hapot yht. 12,66 Etikkahappo 1,67 Heksaanihappo 3,11 Propaanihappo <0.3 Orgaanisia happoja muita 7,88 Terpeenit yht. 1,28 Pineeni <0.3 Delta-3-kareeni <0.3 Limoneeni 1,28 Muut yhdisteet yht. 1,24 Syklotrisiloksaani, heksametyyli <0.3 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli 0,79 Syklopentasiloksaani, dekametyyli 0,46

39 TESTAUSSELOSTE (15) Liite testausselosteeseen Näyte B4, A018, muovimatto Yhteensä Näytteen massa, g 3,25 775,24 Alkaanit yht. 229,14 Suoraketjuiset ja haaroittuneet hiilivedyt 184,31 Rengasrakenteiset hiilivedyt 44,83 Alkoholit yht. Malliaineena 444,05 2-Etyyli-1-heksanoli ,40 Butanoli 0,35 Fenoli <0.3 Sykloheksanoli <0.3 Oktanoli <0.3 Alkoholeja muita 313,29 Aromaattiset yht. 6,06 Bentseeni 0,32 Tolueeni 3,55 Etyylibentseeni 0,32 1,4-Ksyleeni <0.3 Styreeni 1,35 1,2-Ksyleeni <0.3 Propyylibentseeni 0,51 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0.3 Naftaleeni <0.3 1-Metyylinaftaleeni <0.3 Bifenyyli <0.3 Alkyylibentseenejä muita <0.3 Esterit yht. <0.3 Etyyliasetaatti <0.3 Butyyliasetaatti <0.3 Glykolieetterit yht. Malliaineena <0.3

40 TESTAUSSELOSTE (15) Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <0.3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <0.3 TXIB <0.3 2-Butoksietanoli <0.3 2-Fenoksietanoli <0.3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <0.3 Glykolieettereitä muita <0.3 Halogenoidut yhdisteet yht. <0.3 Tetrakloorieteeni <0.3 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0.3 1,4-Diklooribentseeni <0.3 Karbonyylit yht. 94,15 Heksanaali 0,81 2-Furankarboksaldehydi <0.3 Bentsaldehydi 0,67 Oktanaali <0.3 Nonanaali <0.3 Pentanaali <0.3 Heptanaali <0.3 Dekanaali <0.3 Asetofenoni <0.3 Karbonyylejä muita 92,68 Orgaaniset hapot yht. <0.3 Etikkahappo <0.3 Heksaanihappo <0.3 Propaanihappo <0.3 Orgaanisia happoja muita <0.3 Terpeenit yht. 1,85 Pineeni <0.3 Delta-3-kareeni <0.3 Limoneeni 1,85 Muut yhdisteet yht. <0.3 Syklotrisiloksaani, heksametyyli <0.3 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <0.3 Syklopentasiloksaani, dekametyyli <0.3

41 TESTAUSSELOSTE (15) Liite testausselosteeseen Näyte B5, A024, muovimatto Yhteensä Näytteen massa, g 4,81 870,75 Alkaanit yht. 42,41 Suoraketjuiset ja haaroittuneet hiilivedyt 7,63 Rengasrakenteiset hiilivedyt 34,78 Alkoholit yht. Malliaineena 695,21 2-Etyyli-1-heksanoli ,66 Butanoli <0.3 Fenoli <0.3 Sykloheksanoli <0.3 Oktanoli <0.3 Alkoholeja muita 315,55 Aromaattiset yht. 4,51 Bentseeni <0.3 Tolueeni 3,93 Etyylibentseeni <0.3 1,4-Ksyleeni <0.3 Styreeni 0,58 1,2-Ksyleeni <0.3 Propyylibentseeni <0.3 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0.3 Naftaleeni <0.3 1-Metyylinaftaleeni <0.3 Bifenyyli <0.3 Alkyylibentseenejä muita <0.3 Esterit yht. <0.3 Etyyliasetaatti <0.3 Butyyliasetaatti <0.3 Glykolieetterit yht. Malliaineena 1,46

42 TESTAUSSELOSTE (15) Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <0.3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <0.3 TXIB <0.3 2-Butoksietanoli 1,46 2-Fenoksietanoli <0.3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <0.3 Glykolieettereitä muita <0.3 Halogenoidut yhdisteet yht. <0.3 Tetrakloorieteeni <0.3 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0.3 1,4-Diklooribentseeni <0.3 Karbonyylit yht. 125,73 Heksanaali 0,37 2-Furankarboksaldehydi <0.3 Bentsaldehydi <0.3 Oktanaali 0,44 Nonanaali 0,50 Pentanaali <0.3 Heptanaali <0.3 Dekanaali 0,52 Asetofenoni <0.3 Karbonyylejä muita 123,91 Orgaaniset hapot yht. <0.3 Etikkahappo <0.3 Heksaanihappo <0.3 Propaanihappo <0.3 Orgaanisia happoja muita <0.3 Terpeenit yht. 1,42 Pineeni <0.3 Delta-3-kareeni <0.3 Limoneeni 1,42 Muut yhdisteet yht. <0.3 Syklotrisiloksaani, heksametyyli <0.3 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <0.3 Syklopentasiloksaani, dekametyyli <0.3

43 TESTAUSSELOSTE (15) Liite testausselosteeseen Näyte B6, A021, muovimatto Yhteensä Näytteen massa, g 3,57 638,83 Alkaanit yht. 194,71 Suoraketjuiset ja haaroittuneet hiilivedyt 4,65 Rengasrakenteiset hiilivedyt 190,06 Alkoholit yht. Malliaineena 368,28 2-Etyyli-1-heksanoli ,71 Butanoli <0.3 Fenoli <0.3 Sykloheksanoli <0.3 Oktanoli <0.3 Alkoholeja muita 232,58 Aromaattiset yht. 1,68 Bentseeni <0.3 Tolueeni 1,10 Etyylibentseeni <0.3 1,4-Ksyleeni 0,57 Styreeni <0.3 1,2-Ksyleeni <0.3 Propyylibentseeni <0.3 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0.3 Naftaleeni <0.3 1-Metyylinaftaleeni <0.3 Bifenyyli <0.3 Alkyylibentseenejä muita <0.3 Esterit yht. <0.3 Etyyliasetaatti <0.3 Butyyliasetaatti <0.3 Glykolieetterit yht. Malliaineena <0.3

44 TESTAUSSELOSTE (15) Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <0.3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <0.3 TXIB <0.3 2-Butoksietanoli <0.3 2-Fenoksietanoli <0.3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <0.3 Glykolieettereitä muita <0.3 Halogenoidut yhdisteet yht. <0.3 Tetrakloorieteeni <0.3 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0.3 1,4-Diklooribentseeni <0.3 Karbonyylit yht. 72,13 Heksanaali <0.3 2-Furankarboksaldehydi <0.3 Bentsaldehydi <0.3 Oktanaali <0.3 Nonanaali <0.3 Pentanaali <0.3 Heptanaali <0.3 Dekanaali <0.3 Asetofenoni <0.3 Karbonyylejä muita 72,13 Orgaaniset hapot yht. <0.3 Etikkahappo <0.3 Heksaanihappo <0.3 Propaanihappo <0.3 Orgaanisia happoja muita <0.3 Terpeenit yht. 2,03 Pineeni <0.3 Delta-3-kareeni <0.3 Limoneeni 2,03 Muut yhdisteet yht. <0.3 Syklotrisiloksaani, heksametyyli <0.3 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <0.3 Syklopentasiloksaani, dekametyyli <0.3

45 TESTAUSSELOSTE (15) Liite testausselosteeseen Näyte B7, A010, muovimatto Yhteensä Näytteen massa, g 3,69 282,13 Alkaanit yht. 22,14 Suoraketjuiset ja haaroittuneet hiilivedyt 6,10 Rengasrakenteiset hiilivedyt 16,04 Alkoholit yht. Malliaineena 231,55 2-Etyyli-1-heksanoli ,84 Butanoli <0.3 Fenoli <0.3 Sykloheksanoli <0.3 Oktanoli <0.3 Alkoholeja muita 130,70 Aromaattiset yht. 0,39 Bentseeni <0.3 Tolueeni <0.3 Etyylibentseeni <0.3 1,4-Ksyleeni 0,39 Styreeni <0.3 1,2-Ksyleeni <0.3 Propyylibentseeni <0.3 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0.3 Naftaleeni <0.3 1-Metyylinaftaleeni <0.3 Bifenyyli <0.3 Alkyylibentseenejä muita <0.3 Esterit yht. <0.3 Etyyliasetaatti <0.3 Butyyliasetaatti <0.3 Glykolieetterit yht. Malliaineena <0.3

46 TESTAUSSELOSTE (15) Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <0.3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <0.3 TXIB <0.3 2-Butoksietanoli <0.3 2-Fenoksietanoli <0.3 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <0.3 Glykolieettereitä muita <0.3 Halogenoidut yhdisteet yht. <0.3 Tetrakloorieteeni <0.3 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0.3 1,4-Diklooribentseeni <0.3 Karbonyylit yht. 27,48 Heksanaali <0.3 2-Furankarboksaldehydi <0.3 Bentsaldehydi <0.3 Oktanaali <0.3 Nonanaali <0.3 Pentanaali <0.3 Heptanaali <0.3 Dekanaali <0.3 Asetofenoni <0.3 Karbonyylejä muita 27,48 Orgaaniset hapot yht. <0.3 Etikkahappo <0.3 Heksaanihappo <0.3 Propaanihappo <0.3 Orgaanisia happoja muita <0.3 Terpeenit yht. 0,57 Pineeni <0.3 Delta-3-kareeni <0.3 Limoneeni 0,57 Muut yhdisteet yht. <0.3 Syklotrisiloksaani, heksametyyli <0.3 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <0.3 Syklopentasiloksaani, dekametyyli <0.3

47 TESTAUSSELOSTE (13) Tilaaja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Nyman Harri PL HELSINKI Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu Kellonaika Vastaanotettu Kellonaika Tutkimus alkoi Näytteenoton Tilaustutkimus syy Näytteen ottaja Nyman Harri Viite Perttilän koulu / Nyman/ voc Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysi TVOC tolueenina (TD-GC-MSD/FID) Yksikkö µg/m³ Menetelmä ISO :2011 Epävarmuus-% 30 Näyte * , Sisäilma VOC, TPH, Perttilän 14 koulu, Lohja , Sisäilma VOC, P PH, Perttilän 21 koulu, Lohja , Sisäilma VOC, O PH, Perttilän 10 koulu, Lohja , Sisäilma VOC, Aula 1.krs, 53 Perttilän koulu, Lohja , Sisäilma VOC, Aula 2.krs 165, 48 Perttilän koulu, Lohja , Sisäilma VOC, Reksi, Perttilän 20 koulu, Lohja * = Akkreditoitu menetelmä Yhteyshenkilö Lukkarinen Timo, , Kemisti Kalso Seija toimitusjohtaja Tiedoksi Nyman Harri,

48 TESTAUSSELOSTE (13) Liite testausselosteeseen Näyte T PH TVOC tolueenina (Tenax TA, C6-C16) TVOC ug/m3 tunnistettu % MSD FID Alkaanit yht. <2 0 Suoraketjuisia ja haar hiilivetyjä <2,0 0 Rengasrak hiilivetyjä <2,0 0 Alkoholit yht. 4,4 3, Etyyli-1-heksanoli 2,1 2,1 15 Butanoli 0,5 <1,0 0 Fenoli 1,7 1,6 11 Propyleeniglykoli <1,0 0 Bentsyylialkoholi <1,0 0 Alkoholeja muita <1,0 0 Aromaattiset yht. <2, Bentseeni 1,4 1,7 12 Tolueeni <1,0 <1,0 0 Etyylibentseeni <0,20 <1,0 0 1,4-Ksyleeni <0,30 <1,0 0 Styreeni <0,30 <1,0 0 1,2-Ksyleeni <0,30 <1,0 0 Propyylibentseeni <0,10 <1,0 0 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0,10 <1,0 0 Naftaleeni <0,50 <1,0 0 1-Metyylinaftaleeni <0,20 <1,0 0 Bifenyyli <0,20 <1,0 0 Alkyylibentseenejä muita <1,0 0 Esterit yht. <0,1 <1 0 Etyyliasetaatti <0,10 <1,0 0 Butyyliasetaatti <0,10 <1,0 0 Estereitä muita <1,0 0 Glykolieetterit yht. <1,0 <1 0 Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <1,0 <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <0,40 <1,0 0 TXIB <1,0 <1,0 0

49 TESTAUSSELOSTE (13) Butoksietanoli <1,0 0 2-Fenoksietanoli <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <1,0 0 Glykolieettereitä muita <1,0 0 Halogenoidut yhdisteet yht. <0,2 <1 0 Tetrakloorieteeni <0,20 <1,0 0 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0,10 <1,0 0 1,4-Diklooribentseeni <0,10 <1,0 0 Karbonyylit yht. 12,3 5,4 38 Heksanaali 3,4 1, Furankarboksaldehydi <1,0 <1,0 0 Bentsaldehydi 4,1 1,6 11 Oktanaali 1,2 0,6 4 Nonanaali 3,6 1,8 13 Pentanaali <1,0 0 Heptanaali <1,0 0 Dekanaali <1,0 0 Asetofenoni <1,0 0 Karbonyyleja muita <1,0 0 Orgaaniset hapot yht. <2 0 Etikkahappo <1,0 0 Heksaanihappo <1,0 0 Orgaanisia happoja muita <1,0 0 Terpeenit yht. <0,8 <1 0 Pineeni <0,20 <1,0 0 Delta-3-kareeni <0,10 <1,0 0 Limoneeni <0,80 <1,0 0 beta-pineeni <1,0 0 Muut yhdisteet yht. <1 0 Syklotrisiloksaani, heksametyyli <1,0 0 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <1,0 0 Syklopentasiloksaani, dekametyyli <1,0 0 TVOC (C6-C16) ulkopuoliset yhdisteet ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina

50 TESTAUSSELOSTE (13) Liite testausselosteeseen Näyte P PH TVOC tolueenina (Tenax TA, C6-C16) TVOC ug/m3 tunnistettu % MSD FID Alkaanit yht. <2 0 Suoraketjuisia ja haar hiilivetyjä <2,0 0 Rengasrak hiilivetyjä <2,0 0 Alkoholit yht. 2,8 <1 4 2-Etyyli-1-heksanoli 1,0 <1,0 0 Butanoli 0,8 <1,0 0 Fenoli 1,0 0,9 4 Propyleeniglykoli <1,0 0 Bentsyylialkoholi <1,0 0 Alkoholeja muita <1,0 0 Aromaattiset yht. <2,3 1 6 Bentseeni 1,0 1,2 6 Tolueeni <1,0 <1,0 0 Etyylibentseeni <0,20 <1,0 0 1,4-Ksyleeni <0,30 <1,0 0 Styreeni <0,30 <1,0 0 1,2-Ksyleeni <0,30 <1,0 0 Propyylibentseeni <0,10 <1,0 0 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0,10 <1,0 0 Naftaleeni <0,50 <1,0 0 1-Metyylinaftaleeni <0,20 <1,0 0 Bifenyyli <0,20 <1,0 0 Alkyylibentseenejä muita <1,0 0 Esterit yht. <0,1 <1 0 Etyyliasetaatti <0,10 <1,0 0 Butyyliasetaatti <0,10 <1,0 0 Estereitä muita <1,0 0 Glykolieetterit yht. <1,0 <1 0 Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <1,0 <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <0,40 <1,0 0 TXIB <1,0 <1,0 0

51 TESTAUSSELOSTE (13) Butoksietanoli <1,0 0 2-Fenoksietanoli <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <1,0 0 Glykolieettereitä muita <1,0 0 Halogenoidut yhdisteet yht. <0,2 <1 0 Tetrakloorieteeni <0,20 <1,0 0 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0,10 <1,0 0 1,4-Diklooribentseeni <0,10 <1,0 0 Karbonyylit yht. 10,0 9,4 46 Heksanaali 1,0 0,4 2 2-Furankarboksaldehydi <1,0 <1,0 0 Bentsaldehydi 2,8 1,1 5 Oktanaali 1,4 0,7 3 Nonanaali 4,8 2,4 12 Pentanaali <1,0 0 Heptanaali <1,0 0 Dekanaali 2,2 11 Asetofenoni <1,0 0 Karbonyyleja muita 2,6 13 Orgaaniset hapot yht. <2 8 Etikkahappo <1,0 0 Heksaanihappo <1,0 0 Orgaanisia happoja muita 1,7 8 Terpeenit yht. <0,8 <1 0 Pineeni 0,3 <1,0 0 Delta-3-kareeni 0,1 <1,0 0 Limoneeni <0,80 <1,0 0 beta-pineeni <1,0 0 Muut yhdisteet yht. 1,4 7 Syklotrisiloksaani, heksametyyli <1,0 0 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <1,0 0 Syklopentasiloksaani, dekametyyli 1,4 7 TVOC (C6-C16) ulkopuoliset yhdisteet ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina

52 TESTAUSSELOSTE (13) Liite testausselosteeseen Näyte O PH TVOC tolueenina (Tenax TA, C6-C16) TVOC ug/m3 tunnistettu % MSD FID Alkaanit yht. <2 5 Suoraketjuisia ja haar hiilivetyjä <2,0 0 Rengasrak hiilivetyjä 0,5 5 Alkoholit yht. <1,0 <1 0 2-Etyyli-1-heksanoli 0,8 <1,0 0 Butanoli <0,50 <1,0 0 Fenoli <1,0 <1,0 0 Propyleeniglykoli <1,0 0 Bentsyylialkoholi <1,0 0 Alkoholeja muita <1,0 0 Aromaattiset yht. <2, Bentseeni 1,2 1,5 15 Tolueeni <1,0 <1,0 0 Etyylibentseeni <0,20 <1,0 0 1,4-Ksyleeni <0,30 <1,0 0 Styreeni <0,30 <1,0 0 1,2-Ksyleeni <0,30 <1,0 0 Propyylibentseeni <0,10 <1,0 0 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0,10 <1,0 0 Naftaleeni <0,50 <1,0 0 1-Metyylinaftaleeni <0,20 <1,0 0 Bifenyyli <0,20 <1,0 0 Alkyylibentseenejä muita <1,0 0 Esterit yht. <0,1 <1 6 Etyyliasetaatti <0,10 <1,0 0 Butyyliasetaatti <0,10 <1,0 0 Estereitä muita 0,6 6 Glykolieetterit yht. <1,0 <1 0 Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <1,0 <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <0,40 <1,0 0 TXIB <1,0 <1,0 0

53 TESTAUSSELOSTE (13) Butoksietanoli <1,0 0 2-Fenoksietanoli <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <1,0 0 Glykolieettereitä muita <1,0 0 Halogenoidut yhdisteet yht. <0,2 <1 0 Tetrakloorieteeni <0,20 <1,0 0 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0,10 <1,0 0 1,4-Diklooribentseeni <0,10 <1,0 0 Karbonyylit yht. 5,0 4,3 42 Heksanaali <1,0 <1,0 0 2-Furankarboksaldehydi <1,0 <1,0 0 Bentsaldehydi 3,2 1,3 12 Oktanaali <1,0 <1,0 0 Nonanaali 1,8 0,9 9 Pentanaali <1,0 0 Heptanaali <1,0 0 Dekanaali 1,1 11 Asetofenoni <1,0 0 Karbonyyleja muita 1,0 10 Orgaaniset hapot yht. <2 6 Etikkahappo <1,0 0 Heksaanihappo <1,0 0 Orgaanisia happoja muita 0,6 6 Terpeenit yht. <0,8 <1 0 Pineeni <0,20 <1,0 0 Delta-3-kareeni <0,10 <1,0 0 Limoneeni <0,80 <1,0 0 beta-pineeni <1,0 0 Muut yhdisteet yht. <1 0 Syklotrisiloksaani, heksametyyli <1,0 0 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <1,0 0 Syklopentasiloksaani, dekametyyli <1,0 0 TVOC (C6-C16) ulkopuoliset yhdisteet ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina

54 TESTAUSSELOSTE (13) Liite testausselosteeseen Näyte Aula 1. krs. TVOC tolueenina (Tenax TA, C6-C16) TVOC ug/m3 tunnistettu % MSD FID Alkaanit yht. 2,2 4 Suoraketjuisia ja haar hiilivetyjä 2,2 4 Rengasrak hiilivetyjä <2,0 0 Alkoholit yht. 15,1 11, Etyyli-1-heksanoli 4,0 4,0 7 Butanoli 10,0 4,0 8 Fenoli 1,1 1,0 2 Propyleeniglykoli <1,0 0 Bentsyylialkoholi <1,0 0 Alkoholeja muita 2,3 4 Aromaattiset yht. <2,3 1 3 Bentseeni 1,2 1,4 3 Tolueeni <1,0 <1,0 0 Etyylibentseeni <0,20 <1,0 0 1,4-Ksyleeni 0,4 <1,0 0 Styreeni <0,30 <1,0 0 1,2-Ksyleeni <0,30 <1,0 0 Propyylibentseeni <0,10 <1,0 0 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0,10 <1,0 0 Naftaleeni <0,50 <1,0 0 1-Metyylinaftaleeni <0,20 <1,0 0 Bifenyyli <0,20 <1,0 0 Alkyylibentseenejä muita <1,0 0 Esterit yht. 1,3 <1 1 Etyyliasetaatti 0,2 <1,0 0 Butyyliasetaatti 1,2 0,5 1 Estereitä muita <1,0 0 Glykolieetterit yht. <1,0 <1 0 Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <1,0 <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <0,40 <1,0 0 TXIB <1,0 <1,0 0

55 TESTAUSSELOSTE (13) Butoksietanoli <1,0 0 2-Fenoksietanoli <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <1,0 0 Glykolieettereitä muita <1,0 0 Halogenoidut yhdisteet yht. <0,2 <1 0 Tetrakloorieteeni <0,20 <1,0 0 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0,10 <1,0 0 1,4-Diklooribentseeni <0,10 <1,0 0 Karbonyylit yht. 23,9 17,7 33 Heksanaali 6,0 2,4 5 2-Furankarboksaldehydi 1,0 0,4 1 Bentsaldehydi 4,3 1,7 3 Oktanaali 2,6 1,3 2 Nonanaali 10,0 5,0 9 Pentanaali <1,0 0 Heptanaali 0,7 1 Dekanaali 1,8 3 Asetofenoni <1,0 0 Karbonyyleja muita 4,4 8 Orgaaniset hapot yht. 10,7 20 Etikkahappo 3,9 7 Heksaanihappo 0,6 1 Orgaanisia happoja muita 6,2 12 Terpeenit yht. <0,8 <1 0 Pineeni 0,4 <1,0 0 Delta-3-kareeni 0,2 <1,0 0 Limoneeni <0,80 <1,0 0 beta-pineeni <1,0 0 Muut yhdisteet yht. 3,8 7 Syklotrisiloksaani, heksametyyli <1,0 0 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <1,0 0 Syklopentasiloksaani, dekametyyli 3,8 7 TVOC (C6-C16) ulkopuoliset yhdisteet ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina

56 TESTAUSSELOSTE (13) Liite testausselosteeseen Näyte Aula 2. krs. TVOC tolueenina (Tenax TA, C6-C16) TVOC ug/m3 tunnistettu % MSD FID Alkaanit yht. <2 2 Suoraketjuisia ja haar hiilivetyjä 1,1 2 Rengasrak hiilivetyjä <2,0 0 Alkoholit yht. 5,3 9, Etyyli-1-heksanoli 2,0 2,0 4 Butanoli 1,1 0,4 1 Fenoli 2,2 2,0 4 Propyleeniglykoli <1,0 0 Bentsyylialkoholi <1,0 0 Alkoholeja muita 5,3 11 Aromaattiset yht. <2,3 2 4 Bentseeni 1,4 1,7 4 Tolueeni <1,0 <1,0 0 Etyylibentseeni <0,20 <1,0 0 1,4-Ksyleeni 0,4 <1,0 0 Styreeni <0,30 <1,0 0 1,2-Ksyleeni <0,30 <1,0 0 Propyylibentseeni <0,10 <1,0 0 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0,10 <1,0 0 Naftaleeni <0,50 <1,0 0 1-Metyylinaftaleeni <0,20 <1,0 0 Bifenyyli <0,20 <1,0 0 Alkyylibentseenejä muita <1,0 0 Esterit yht. 1,4 1,8 4 Etyyliasetaatti 0,3 <1,0 0 Butyyliasetaatti 1,2 0,5 1 Estereitä muita 1,3 3 Glykolieetterit yht. <1,0 <1 0 Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <1,0 <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <0,40 <1,0 0 TXIB <1,0 <1,0 0

57 TESTAUSSELOSTE (13) Butoksietanoli <1,0 0 2-Fenoksietanoli <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <1,0 0 Glykolieettereitä muita <1,0 0 Halogenoidut yhdisteet yht. <0,2 <1 0 Tetrakloorieteeni <0,20 <1,0 0 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0,10 <1,0 0 1,4-Diklooribentseeni <0,10 <1,0 0 Karbonyylit yht. 15,9 7,6 16 Heksanaali 6,1 <1,0 0 2-Furankarboksaldehydi <1,0 <1,0 0 Bentsaldehydi 4,4 1,7 4 Oktanaali 1,4 0,7 1 Nonanaali 4,0 2,0 4 Pentanaali <1,0 0 Heptanaali <1,0 0 Dekanaali 0,8 2 Asetofenoni <1,0 0 Karbonyyleja muita 2,4 5 Orgaaniset hapot yht. 11,7 24 Etikkahappo 2,7 6 Heksaanihappo <1,0 0 Orgaanisia happoja muita 9,0 19 Terpeenit yht. 1 <1 1 Pineeni 0,8 0,5 1 Delta-3-kareeni 0,2 <1,0 0 Limoneeni <0,80 <1,0 0 beta-pineeni <1,0 0 Muut yhdisteet yht. <1 0 Syklotrisiloksaani, heksametyyli <1,0 0 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <1,0 0 Syklopentasiloksaani, dekametyyli <1,0 0 TVOC (C6-C16) ulkopuoliset yhdisteet ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina

58 TESTAUSSELOSTE (13) Liite testausselosteeseen Näyte Reksi TVOC tolueenina (Tenax TA, C6-C16) TVOC ug/m3 tunnistettu % MSD FID Alkaanit yht. <2 0 Suoraketjuisia ja haar hiilivetyjä <2,0 0 Rengasrak hiilivetyjä <2,0 0 Alkoholit yht. 2,0 1,1 5 2-Etyyli-1-heksanoli 1,1 1,1 5 Butanoli 1,0 <1,0 0 Fenoli <1,0 <1,0 0 Propyleeniglykoli <1,0 0 Bentsyylialkoholi <1,0 0 Alkoholeja muita <1,0 0 Aromaattiset yht Bentseeni 0,8 1,0 5 Tolueeni <1,0 <1,0 0 Etyylibentseeni 0,8 <1,0 0 1,4-Ksyleeni 3,1 3,1 16 Styreeni <0,30 <1,0 0 1,2-Ksyleeni 1,2 1,1 6 Propyylibentseeni <0,10 <1,0 0 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0,10 <1,0 0 Naftaleeni <0,50 <1,0 0 1-Metyylinaftaleeni <0,20 <1,0 0 Bifenyyli <0,20 <1,0 0 Alkyylibentseenejä muita <1,0 0 Esterit yht. 1,5 <1 0 Etyyliasetaatti 0,5 <1,0 0 Butyyliasetaatti 1,0 <1,0 0 Estereitä muita <1,0 0 Glykolieetterit yht. <1,0 <1 0 Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <1,0 <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <0,40 <1,0 0 TXIB <1,0 <1,0 0

59 TESTAUSSELOSTE (13) Butoksietanoli <1,0 0 2-Fenoksietanoli <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <1,0 0 Glykolieettereitä muita <1,0 0 Halogenoidut yhdisteet yht. <0,2 <1 0 Tetrakloorieteeni <0,20 <1,0 0 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0,10 <1,0 0 1,4-Diklooribentseeni <0,10 <1,0 0 Karbonyylit yht. 9,3 6,3 32 Heksanaali 1,3 0,5 3 2-Furankarboksaldehydi <1,0 <1,0 0 Bentsaldehydi 3,1 1,2 6 Oktanaali 1,2 0,6 3 Nonanaali 3,8 1,9 10 Pentanaali <1,0 0 Heptanaali <1,0 0 Dekanaali 1,1 6 Asetofenoni <1,0 0 Karbonyyleja muita 1,0 5 Orgaaniset hapot yht. <2 4 Etikkahappo <1,0 0 Heksaanihappo <1,0 0 Orgaanisia happoja muita 0,8 4 Terpeenit yht. <0,8 <1 0 Pineeni <0,20 <1,0 0 Delta-3-kareeni <0,10 <1,0 0 Limoneeni <0,80 <1,0 0 beta-pineeni <1,0 0 Muut yhdisteet yht. 1,5 8 Syklotrisiloksaani, heksametyyli <1,0 0 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <1,0 0 Syklopentasiloksaani, dekametyyli 1,5 8 TVOC (C6-C16) ulkopuoliset yhdisteet ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina

60 TESTAUSSELOSTE (3) Tilaaja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Roine Teemu PL HELSINKI Näytetiedot Näyte Materiaalinäyte Näyte otettu Kellonaika Vastaanotettu Kellonaika Tutkimus alkoi Näytteenoton syy Tilaustutkimus Ottopiste Perttilän koulu, Lohja Näytteen ottaja Kansikas Marja Viite Perttilän Koulu/Kansikas Marja Analyysi Menetelmä Materiaalinäyte B1: US villa Perttilän koulu, Lohja Bakteerit, semikvantitatiivinen määrit. Aktinomykeetit, semikvantitatiivinen määrit. Homeet/hiivat (mallasagar) semikvant. määrit. Sienten tunnistus, Mallas suoraviljely suoraviljely suoraviljely viljely ja mikroskopointi Materiaalinäyte B2: US villa Perttilän koulu, Lohja Materiaalinäyte B3: US villa Perttilän koulu, Lohja Materiaalinäyte B4: US villa Perttilän koulu, Lohja Yksikkö /malja /malja /malja - Chaetomium sp. * + - Mycelia sterilia + - Penicillium sp. * + - Rhizopus sp. + - Hiivat Homeet/hiivat (DG-18 -agar) semikvant. määrit Sienten tunnistus, DG-18 suoraviljely viljely ja mikroskopointi /malja /malja - Cladosporium sp. * + - Penicillium sp. * + - Hiivat /malja

61 Homeet/hiivat (Hagem-agar) semikvant. määrit. Sienten tunnistus, Hagem suoraviljely viljely ja TESTAUSSELOSTE (3) /malja mikroskopointi - Penicillium sp. * + - Hiivat Analyysi Menetelmä Materiaalinäyte B5: US villa Perttilän koulu, Lohja Bakteerit, semikvantitatiivinen määrit. Aktinomykeetit, semikvantitatiivinen määrit. Homeet/hiivat (mallasagar) semikvant. määrit. Sienten tunnistus, Mallas suoraviljely suoraviljely suoraviljely viljely ja mikroskopointi /malja Yksikkö + /malja - /malja - /malja /malja - Hiivat - Homeet/hiivat (DG-18 -agar) semikvant. määrit suoraviljely - /malja Sienten tunnistus, DG-18 viljely ja mikroskopointi /malja - Hiivat - Homeet/hiivat (Hagem-agar) semikvant. määrit. suoraviljely - /malja Sienten tunnistus, Hagem viljely ja mikroskopointi - Hiivat - * = Akkreditoitu menetelmä /malja

62 TESTAUSSELOSTE (3) Lausunto Suoraviljelyn semikvantitatiivinen tulosasteikko: - = ei mikrobeja + (1-19 pmy): niukasti mikrobeja ++ (20-49 pmy): kohtalaisesti mikrobeja +++ ( pmy): runsaasti mikrobeja ++++ (200 pmy tai yli): erittäin runsaasti mikrobeja pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö Suoraviljelyn tulos +++ tai ++++ viittaa mikrobikasvuun rakennusmateriaalissa. Mikäli tulos on ++ tai +, huomioidaan tulosten tulkinnassa kosteusvaurioindikaattoreiden esiintyvyys. Yhteyshenkilö Wikman Helena, , Mikrobiologi Kalso Seija toimitusjohtaja Tiedoksi Kansikas Marja, Roine Teemu,

63 TESTAUSSELOSTE (5) Tilaaja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Heikkilä Sami PL HELSINKI Näytetiedot Näyte Materiaalinäyte Näyte otettu Kellonaika Vastaanotettu Kellonaika Tutkimus alkoi Näytteenoton syy Tilaustutkimus Ottopiste Perttilän koulu, Lohja Näytteen ottaja Heikkilä Sami Viite Perttilän koulu/ Heikkilä, Salmi Analyysi Menetelmä Materiaalinäyte R3: 1.krs B133, US eristevilla Bakteerit, semikvantitatiivinen määrit. Aktinomykeetit, semikvantitatiivinen määrit. Homeet/hiivat (mallasagar) semikvant. määrit. Sienten tunnistus, Mallas suoraviljely suoraviljely suoraviljely viljely ja mikroskopointi Materiaalinäyte R4: 1.krs B136, US eristevilla Materiaalinäyte R5: B157 opettajat, US eristevilla Materiaalinäyte R10: A201 musiikki, US eristevilla Yksikkö /malja /malja /malja - Cladosporium sp. * + - Eurotium sp. * + - Mucor sp. + - Mycelia sterilia + - Penicillium sp. * + - Rhizopus sp Hiivat Homeet/hiivat (DG-18 -agar) semikvant. määrit Sienten tunnistus, DG-18 suoraviljely viljely ja mikroskopointi /malja /malja - Cladosporium sp. * Mycelia sterilia + - Rhizopus sp Hiivat /malja

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2017-20569 1(5) Tilaaja 2755978-7 PH Ympäristötekniikka Helmi Paula Puusepänkatu 5 13110 HÄMEENLINNA tiedot Rakennusmateriaali FLEC microchamber LAB otettu 30.08.2017 Kellonaika Vastaanotettu

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-25587 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki ympäristöterveydenhuolto Grönberg Kari Maksaja Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja 5 PL 6007 01510 VANTAA 00021 LASKUTUS Näytetiedot

Lisätiedot

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-600 1(7) Tilaaja 2029286-4 Thermopolis Oy Järvelä Merja Valtuustontie 2 62100 LAPUA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 02.01.2013 Kellonaika Vastaanotettu 11.01.2013 Kellonaika

Lisätiedot

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS,

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS, TESTAUSSELOSTE 2012-6366 1(5) Tilaaja 1944433-0 Indoor Quality Service Oy Puhka Aki Tiilenpolttajankuja 5 A 01720 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 26.04.2012 Kellonaika 09.28 Vastaanotettu

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-11787 1(11) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-4213 1(5) Tilaaja 2457722-6 Baumedi Oy, Lehto Hannu Lehto Hannu Energiakuja 3 00180 HELSINKI Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 03.03.2015 Kellonaika 10.37 Vastaanotettu 05.03.2015

Lisätiedot

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-9653 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, VANTAA 16.9.2013 SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Sami Heikkilä p. 040 662 3036 sami.heikkila@delete.fi Delete Tutkimus Oy Puh. 010 656 1000 Alv.

Lisätiedot

Hämeenkylän koulu: Rakenteiden kuntotutkimukset

Hämeenkylän koulu: Rakenteiden kuntotutkimukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Hämeenkylän koulu: Rakenteiden kuntotutkimukset Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.3.2016 P28999P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti

Lisätiedot

Kotkan kaupunki. Pihkoon päiväkoti Aartapolku KOTKA

Kotkan kaupunki. Pihkoon päiväkoti Aartapolku KOTKA Kotkan kaupunki Pihkoon päiväkoti Aartapolku 41 48410 KOTKA SISÄILMATUTKIMUKSET VOC-mittaus WSP Proko Oy WSP Proko Oy TIIVISTELMÄ Sisäilmatutkimukset VOC-mittaukset ja pintakosteuskartoitus, ilmanliikkeet

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa HB Sisäilmatutkimus Oy 2.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa Johdanto Tutkimuksen kohteena on Kulomäen koulun

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 17.8.2017 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Mika Metsäalho PL 84, 13101 Hämeenlinna Sähköposti: mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde Ojoisten lastentalo, Mäyräntie

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 26.3.2019 Espoon kaupunki 22500344 065 Elisa Vene Tilakeskus -liikelaitos elisa.vene@espoo.fi Kohde Kuninkaantien palvelutalo, Kuninkaantie 7, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Lohja Ristin koulun esiopetus. Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus. 1 Yleistiedot. 1.1 Tutkimuksen kohde. 1.2 Tutkimuksen tilaaja

Lohja Ristin koulun esiopetus. Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus. 1 Yleistiedot. 1.1 Tutkimuksen kohde. 1.2 Tutkimuksen tilaaja Tutkimusselostus Risti esiopetus 12.4.2019 1/9 Lohja Ristin koulun esiopetus Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus 1 Yleistiedot 1.1 Tutkimuksen kohde Ristin esiopetus 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 21.3.2019 22500344 051 Elisa Vene Tilakeskus -liikelaitos Espoon kaupunki Kohde Pohjois-Tapiolan koulu, Louhentien rakennus, Sepontie 4, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS JA PAINESUHTEIDEN

Lisätiedot

Sisäilmatutkimukseen sisältyi kahden viikon seurantamittauksina toteutettuja olosuhdemittauksia

Sisäilmatutkimukseen sisältyi kahden viikon seurantamittauksina toteutettuja olosuhdemittauksia Tutkimusselostus Virkkalan päiväkoti 5.6.2019 1/11 Virkkalan päiväkoti Sisäilmatutkimus 1 Yleistiedot 1.1 Tutkimuksen kohde Virkkalan päiväkoti Lähdehaankuja 6 08700 Lohja 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan

Lisätiedot

LOHJA RISTIN KOULUN ESIOPETUS SISÄILMATUTKIMUS

LOHJA RISTIN KOULUN ESIOPETUS SISÄILMATUTKIMUS Sisäilmatutkimus Risti esiopetus 10.9.2018 1/13 LOHJA RISTIN KOULUN ESIOPETUS SISÄILMATUTKIMUS 10.9.2018 IdeaStructura Oy Helsinki Hämeenlinna Kokkola www.ideastructura.com Y-tunnus 2424612-8 Sisäilmatutkimus

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, JALAVAN KOULU, HAVUMETSÄNTIE 4, LOHJA. RAPORTTI Nro: 17185B. Sivu 1 / 13

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, JALAVAN KOULU, HAVUMETSÄNTIE 4, LOHJA. RAPORTTI Nro: 17185B. Sivu 1 / 13 RAPORTTI Nro: 17185B Sivu 1 / 13 SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, JALAVAN KOULU, HAVUMETSÄNTIE 4, LOHJA Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Finnoonlaaksontie

Lisätiedot

KVARNBACKENS SKOLA TUTKIMUSRAPORTTI

KVARNBACKENS SKOLA TUTKIMUSRAPORTTI KVARNBACKENS SKOLA TUTKIMUSRAPORTTI Tilaaja Tutkijat Pekka Koskimies Sami Heikkilä, Satu Karila FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 1 (26) 1 Yhteenveto

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Peltoniemenkuja Vantaa. Tutkimusajankohta: Vantaan Tilakeskus, Kielotie 13, Vantaa

Peltoniemenkuja Vantaa. Tutkimusajankohta: Vantaan Tilakeskus, Kielotie 13, Vantaa VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(4) 1.10.2012 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Kytöpuiston koulu Peltoniemenkuja 1 01360 Vantaa Tutkimusajankohta: 05.09.2012 19.09.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö: Vantaan

Lisätiedot

ISS Proko Oy

ISS Proko Oy Vantaan Kaupungin Hankintatoimisto Peltolantiee 9 01300 VANTAA SISÄILMATUTKIMUS 28.3.20133 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(5) Kiinteistöjen käytönohjaus 28.3.2013 1 Toimeksianto Tutkimuskohde: HANKINTAKESKUS

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO

SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO RAPORTTI Nro: 16098 Sivu 1 / 10 SISÄLLYS: SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä

Lisätiedot

SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 4343 AURORAN KOULU LIPPAJÄRVENTIE 44, ESPOO 22500344-029 21.5.2018 YHTEENVETO Auroran koulurakennus on otettu käyttöön kesällä 2016. Alakoulun

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset

TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset Meripirtin päiväkoti Haukkavuorenkatu 5 48100 KOTKA Työ nro T15026 Kotka 9.11.2015 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25,

Lisätiedot

SISÄILMASELVITYKSET, GESTERBYN KOULU, VILHONKUMMUNTIE 4, KIRKKONUMMI

SISÄILMASELVITYKSET, GESTERBYN KOULU, VILHONKUMMUNTIE 4, KIRKKONUMMI SISÄILMASELVITYKSET, GESTERBYN KOULU, VILHONKUMMUNTIE 4, KIRKKONUMMI LAUSUNTO Nro: 15052 Sivu 1 / 14 SISÄILMASELVITYKSET, GESTERBYN KOULU, VILHONKUMMUNTIE 4, KIRKKONUMMI 1. Yleistiedot tutkimuksesta...

Lisätiedot

LAUSUNTO Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan kaupunki

LAUSUNTO Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan kaupunki LAUSUNTO Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan kaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä 12.3.2018 Projektinumero P34705 1 LAUSUNTO Tämä lausunto koskee Hämeenlinnan lyseon lukiota. on tehty

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS, PÄIVITETTY

TUTKIMUSSELOSTUS, PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS, PÄIVITETTY 18.6.2019 Espoon kaupunki 22500344 065 Elisa Vene Tilakeskus -liikelaitos elisa.vene@espoo.fi Kohde Kuninkaantien palvelutalo, Kuninkaantie 7, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

Lisätiedot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Arja Valtanen, Hanna Hovi ja Tapani Tuomi Työterveyslaitos, työympäristölaboratoriot Orgaanisille yhdisteille säädettyjä pitoisuusarvoja asuin-ja työskentelytilojen

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon keskuskoulu puutyöluokat, 6.11.2017 1 / 13 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen syy ja rajaukset... 3 Käytetyt menetelmät ja

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 12.2.2018 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Hiekkaharjun koulu Liite 1 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar

Lisätiedot

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 2.5.2017 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen Vastaanottaja: Sivuja:1/12 Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Pappilanmäen koulu Puistotie 8 17500 Padasjoki VOC-näytteiden ottaminen Tilaaja: Seppo Rantanen

Lisätiedot

ASKISTON KOULU Uudentuvantie VANTAA

ASKISTON KOULU Uudentuvantie VANTAA ASKISTON KOULU Uudentuvantie 5-7 01680 VANTAA SISÄILMATUTKIMUKSET Askiston koulu 16.5.2013 2(8) Kiinteistöjen käytönohjaus TIIVISTELMÄ Askiston koulun päärakennuksen kahdesta luokasta ja sivukoulun yhdestä

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo, Hämeenlinna Uusi osa, alapohjan kosteusmittaukset

Ojoisten lastentalo, Hämeenlinna Uusi osa, alapohjan kosteusmittaukset Ojoisten lastentalo, Hämeenlinna Uusi osa, alapohjan kosteusmittaukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.8.2017 Raportti 2 (6) Sisällysluettelo 1 Uusi osa, alapohjan kosteusmittaukset... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI KOSTEUSMITTAUS

TUTKIMUSRAPORTTI KOSTEUSMITTAUS TUTKIMUSRAPORTTI KOSTEUSMITTAUS Meripirtin päiväkoti Haukkavuorenkatu 5 48100 Kotka Työ nro T15026 Kotka 26.8.2015 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS JA PAINE-EROMITTAUS LATUPUISTON PÄIVÄKOTI LATUKUJA 2, 01280 VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS JA PAINE-EROMITTAUS LATUPUISTON PÄIVÄKOTI LATUKUJA 2, 01280 VANTAA 16.11.2013 SISÄILMATUTKIMUS JA PAINE-EROMITTAUS LATUPUISTON PÄIVÄKOTI LATUKUJA 2, 01280 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Sami Heikkilä p. 040 662 3036 sami.heikkila@delete.fi Delete Tutkimus Oy Puh.

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SEPÄN KOULU, MASALA KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS SEPÄN KOULU, MASALA KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SEPÄN KOULU, MASALA KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUS VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo +358 20 769 8698 www.vahanen.com Y-tunnus Business ID 1639563-3 Tutkimusselostus 2 (27)

Lisätiedot

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Opinnäytetyö, seminaari Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta 7-8.6.2017 Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Työn aihe Koulurakennuksen kellarin (osa rakennuksesta) sisäilma ja kosteustekninen

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus Kattorakenteen kuntotutkimus Kottby lågstadie Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Raportin päiväys 16.2.2015 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakenteenkuntotutkimus

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, KANSAINVÄLINEN KOULU POINT, HAGELSTAMINTIE 1, VANTAA

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, KANSAINVÄLINEN KOULU POINT, HAGELSTAMINTIE 1, VANTAA SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, KANSAINVÄLINEN KOULU POINT, HAGELSTAMINTIE 1, VANTAA LAUSUNTO Nro: 14115 Sivu 1 / 15 SISÄILMASELVITYKSIÄ, KANSAINVÄLINEN KOULU POINT, VANTAA 1. Yleistiedot tutkimuksesta...

Lisätiedot

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-01155-17 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Insinööritoimisto TJ Koistinen Oy Toivo Koistinen Liinuminkatu 1 A 2 15860 Hollola Toivo Koistinen, VTT-O-185190-17 VTT Expert Services

Lisätiedot

HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA. Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm

HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA. Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm 24.1.2017 2 TUTKIMUKSET, syksy 2017 Tutkimusten tarkoitus Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää syitä joilla

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Martinkyläntie 5 01620 VANTAA Raportointi pvm: 22.2.2012 ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Työ A12162 KOHDE: ASUNNOT: Martinkyläntie 5 01620 VANTAA/Myllymäen koulu Liikuntasali ja pukuhuonetilat TILAAJA: Reino

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus:

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 1 (8) Sisäilmari Oy Tatu Keinänen Kalkkipetteri 08700 LOHJA VOC-analyysi materiaalinäytteestä Asiakasviite: Näytteen kerääjät: Tatu Keinänen Analyysin kuvaus: VOC-yhdisteiden bulk-emissio mikrokammiolla,

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI 4.12.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

SISÄILMAN VOC- MÄÄRITYKSET JA LATTIAMATERIAALIEN EMISSIOT. Kivistön koulu Vanha Nurmijärventie VANTAA

SISÄILMAN VOC- MÄÄRITYKSET JA LATTIAMATERIAALIEN EMISSIOT. Kivistön koulu Vanha Nurmijärventie VANTAA Vanha Nurmijärventie 132 01700 VANTAA SISÄILMAN VOC- MÄÄRITYKSET JA LATTIAMATERIAALIEN EMISSIOT 27.9.2011 Työn:o 31 6404 Ins. Sami Mustajoki DI Antti Souto 1 (9) Vanha Nurmijärventie 132 01700 VANTAA Työn:o

Lisätiedot

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700090 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Koulutie 18 16600 Järvelä VOC-ilma ja

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI/TILAPALVELUT PERTTILÄN KOULU RISKIRAKENNE ARVIO JA TUTKIMUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNKI/TILAPALVELUT PERTTILÄN KOULU RISKIRAKENNE ARVIO JA TUTKIMUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNKI/TILAPALVELUT PERTTILÄN KOULU RISKIRAKENNE ARVIO JA TUTKIMUSSUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä Projektinumero P30085 1 (22) Yhteenveto Tutkimuksen kohteena on osittain

Lisätiedot

Keskuskoulu, tiivistelmä vaurioituneista rakenteista Rakennusosa 1968 (Päärakennus)

Keskuskoulu, tiivistelmä vaurioituneista rakenteista Rakennusosa 1968 (Päärakennus) 1968 Keskuskoulu, tiivistelmä vaurioituneista rakenteista Rakennusosa 1968 (Päärakennus) KELLARI 1. KERROS 52 51 50 53 14 80-90 80-90 VOC 3 BP7 80-90 ja RH 75,1% VOC 4 80-100 ja RH 79,5% BP7 22 49 100-110

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Peter Backman Raportti Kohde: Toimeksianto: Kvarnbergsgatan 18 06100 Borgå Kartoitus Tutkimus pvm: 7.8.2015 Läsnäolijat: Tomas Backman Raportointi pvm: 24.8.2015

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA 7.0.05 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3. SISÄILMAN HAIHTUVAT

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700091 Kohde: Toimeksianto: Opintien koulu Opintie 16600 Järvelä VOC-ilma ja materiaalinäytteiden

Lisätiedot

Arkistokuva Raportti Työnumero:

Arkistokuva Raportti Työnumero: Sivuja:1/12 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700090 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Koulutie 18 16600 Järvelä -VOC-ilma

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 2 (8)

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kosteuskartoitus Tutkimus pvm: 21.3, 23.3 ja 29.3.2016 Läsnäolijat: Jens Ståhls

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI. Asematie Vantaa 1710/

KARTOITUSRAPORTTI. Asematie Vantaa 1710/ Asematie 7 01300 Vantaa 1710/6416 26.3.2018 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 KÄYTETTY MITTAKALUSTO... 4 MITTAUSPÖYTÄKIRJA... 5 YHTEENVETO... 7 3 KOHDETIEDOT

Lisätiedot

YHTEENVETO PAINE-EROMITTAUKSESTA Hinthaaran koulu (sivistyskeskus) Porvoon kaupunki

YHTEENVETO PAINE-EROMITTAUKSESTA Hinthaaran koulu (sivistyskeskus) Porvoon kaupunki YHTEENVETO PAINE-EROMITTAUKSESTA Hinthaaran koulu (sivistyskeskus) Porvoon kaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä Projektinumero P32576 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 1 (10)

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Metsolan koulu Allintie KOTKA

TUTKIMUSRAPORTTI. Metsolan koulu Allintie KOTKA TUTKIMUSRAPORTTI Metsolan koulu Allintie 9 48220 KOTKA Työ nro T10067 Kotka 20.1.2012 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 FAX. 05-2184 562 E-MAIL

Lisätiedot

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET Petri Lönnblad RI. RTA 4.9.2017 Tehdyt tutkimukset HUHTIKUU 2006: Asbestikartoitus KESÄ-HEINÄKUU 2017: - Kosteuskartoitus, kosteusmittaukset - Rakenneavaukset, mikrobinäytteenotto

Lisätiedot

Unajan koulu Laivolantie Unaja

Unajan koulu Laivolantie Unaja NÄYTTEENOTTO JA PAINE-EROSEURANTAMITTAUS Unajan koulu Laivolantie 10 26910 Unaja 1 Sisällys 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Näytteidenoton ja mittauksen suorittaja... 3 1.4 Näytteenotto-

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ LAUSUNTO Karstun koulu asiantuntijalausunto 18060 05.04.2018 1/21 SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ Karstun koulu, Karstuntie 1145, 08480 Lohja Kohdekäynnit 08.02, 21.02, 23.02, 01.03, 08.03 ja 21.03.2018

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

Kosteuskartoitusraportti

Kosteuskartoitusraportti Kosteuskartoitusraportti Työnumero: 6392 Aloituspäivä: 21.07.2014 Mittaaja: Jani Kärkkänen p.050-5936931, jani.karkkanen@priimax.fi, Sertifioitu rakenteiden kosteudenmittaaja: VTT-C-3137-24-08 Mittalaite:

Lisätiedot

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku)

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku) 1 PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi (Talvitie 10, Turku) B-siiven rakennetekninen tutkimus, tutkimustulokset 1.3.2016 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu, B-siipi Talvitie 10, 20610 Turku Tilaaja: Tilaajan

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA KOSTEUSKARTOITUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA KOSTEUSKARTOITUS TUTKIMUSSELOSTUS KOSTEUSKARTOITUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA 25.11.2015 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 2 3.1 PINTAKOSTEUSKARTOITUS 2 3.2

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki/ Pekka Koskimies Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: TOLKKISTEN KOULU Palomäentie 5 06750 TOLKKINEN Kosteuskartoitus. Porvoon Kaupunki

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 118/2013 Mika Laita Jyväskylä 2013 1 / 5 1. JOHDANTO Inex Partners Oy:n

Lisätiedot

Kartoitus tilaajan kanssa sovituilla alueilla. Viktor Johansson, Polygon Finland Oy. Yhteyshenkilö: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies p.

Kartoitus tilaajan kanssa sovituilla alueilla. Viktor Johansson, Polygon Finland Oy. Yhteyshenkilö: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies p. Sivuja:1/18 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies. Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: Gammelbacka Skola Opintie 1 06400 PORVOO Kartoitus tilaajan kanssa sovituilla

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Case Haukkavuoren koulu

Case Haukkavuoren koulu Case Haukkavuoren koulu 26.4.2018 Antti Ahola RI, RTA (VTT-C-20929-26-15) Oy Insinööri Studio Haukkavuoren koulu Oppilaita noin 350 Rakennusvuosi 1961 Neljä kerrosta ja kylmä ullakko kerrosala 7206 m2

Lisätiedot

RAJATORPAN KOULUN SISÄILMATUTKIMUKSET

RAJATORPAN KOULUN SISÄILMATUTKIMUKSET RAJATORPAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET 28.4.2015-12.6.2015 RAPORTTI Nro: 15058 Sivu 1 / 30 RAJATORPAN KOULUN SISÄILMATUTKIMUKSET SISÄLLYS: 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 1.1. Kohde... 2 1.2. Tutkimuksen

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN RAKENNUSKUIVAUS OY

ITÄ-SUOMEN RAKENNUSKUIVAUS OY Vastaanottaja: Oiva Turunen Kohde: 20170025 Sulkavan koulukeskus Koulutie 8 58700 Sulkava Tilaaja: Oiva Turunen p. 044 417 5842 Tilaus pvm: 16.1.2017 Yhteyshenkilö: Oiva Turunen p. 044 417 5842 oiva.turunen@jarvisaimaanpalvelut.fi

Lisätiedot

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET Lausunto 07.04.2014 Tilaaja Siikaisten kunta Tekninen johtaja Anne Järvenranta Toimeksianto Sisäilman seurantamittaukset.

Lisätiedot

Muovimatot VOC:t, mikrobit ja toksisuus. Loppuseminaari Ulla Lignell RTA 3

Muovimatot VOC:t, mikrobit ja toksisuus. Loppuseminaari Ulla Lignell RTA 3 Muovimatot VOC:t, mikrobit ja toksisuus Loppuseminaari Ulla Lignell RTA 3 Tutkimusasetelma ja tutkimukset A. Kirjallisuusosio B. Kenttätutkimukset tutkimuskohteessa=t, vertailukohteessa=v 1. Kosteusmittaukset

Lisätiedot

Roland Blomqvist, kiinteistönhoitaja. Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p

Roland Blomqvist, kiinteistönhoitaja. Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki/ Pekka Koskimies Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: TOLKKISTEN KOULU Palomäentie 5 06750 TOLKKINEN Kosteuskartoitus. Porvoon Kaupunki

Lisätiedot

RAPORTTI TOMMILANKATU 24, TURKU TUOMAS KONSALA A-KIINTEISTÖCONTROL OY MARKULANTIE TURKU

RAPORTTI TOMMILANKATU 24, TURKU TUOMAS KONSALA A-KIINTEISTÖCONTROL OY   MARKULANTIE TURKU RAPORTTI TOMMILANKATU 24, 20320 TURKU TUOMAS KONSALA A-KIINTEISTÖCONTROL OY WWW.VAHINKOPALVELU.COM MARKULANTIE 3 20300 TURKU Sisällys 1. YLEISET TIEDOT... 2 2. KÄYTETYT MITTALAITTEET... 3 3. MENETELMÄKUVAUS:...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN LYSEON LISÄRAKENNUS LAUSUNTO LIIKUNTASALIN VÄLIPOHJAN KUNNOSTA

HÄMEENLINNAN LYSEON LISÄRAKENNUS LAUSUNTO LIIKUNTASALIN VÄLIPOHJAN KUNNOSTA Vastaanottaja Mika Metsäalho, Hämeenlinnan kaupunki, Kaupunkirakenne / Tilapalvelut Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 17.12.2018 HÄMEENLINNAN LYSEON LISÄRAKENNUS LAUSUNTO LIIKUNTASALIN VÄLIPOHJAN KUNNOSTA

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ JOKINIEMEN KOULU, VANHA RAKENNUS, LUOKKA 203, VANTAA

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ JOKINIEMEN KOULU, VANHA RAKENNUS, LUOKKA 203, VANTAA SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ JOKINIEMEN KOULU, VANHA RAKENNUS, LUOKKA 203, VANTAA LAUSUNTO Nro: 15072 Sivu 1 / 10 SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, JOKINIEMEN KOULU, VANHA RAKENNUS, LUOKKA

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko

VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko 1(5) VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko Sepänkadun koulu 21.12.2018 2(5) 1. LÄHTÖTIEDOT Toimeksiantaja: Turun kaupunki, Tilapalvelukeskus Janne Virtanen Linnankatu 90

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset. 1 Lähtötiedot. 2 Tutkimuksen tarkoitus ja sisältö. 3 Rakenteet

TUTKIMUSSELOSTUS. Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset. 1 Lähtötiedot. 2 Tutkimuksen tarkoitus ja sisältö. 3 Rakenteet TUTKIMUSSELOSTUS Jukka Saari, Ulla Lignell Vantaan kaupunki, Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa jukka.saari@vantaa.fi, ulla.lignell@vantaa.fi Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset Kohde: Rekolan koulun

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot