SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS"

Transkriptio

1 TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 4343 AURORAN KOULU LIPPAJÄRVENTIE 44, ESPOO

2 YHTEENVETO Auroran koulurakennus on otettu käyttöön kesällä Alakoulun lisäksi rakennuksen 1. kerroksen yhdessä siivessä toimii päiväkoti ja yhdessä siivessä neuvola. Rakennus on betonirakenteinen matalaenergiarakennus. Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, jonka käyntitasoa ohjataan luokkakohtaisin ilmamääräsäätimin. Alapohjarakenteet ovat maanvastaisia. Lattiapinnat olivat pääosin kuivia. Maanvastaisessa alapohjarakenteessa (AP2) havaittiin kellarikerroksen tilassa 019 paikallisesti pienellä alueella kohonneita kosteuslukemia (RH 88 %) lattiapinnoitteen alla. Viiteitä materiaalien vaurioitumisesta kosteuden vaikutuksesta ei kuitenkaan havaittu. Muissa tutkituissa pisteissä alapohjarakenne oli kuiva. Paikoin kellarikerroksessa sekä 1. kerroksen aulatilassa 176 havaittiin maanvastaisen alapohjarakenteessa (AP1/AP2) halkeilua, jonka syy tulee selvittää. Ulkoseinärakenteet eivät olleet tutkituissa opetustiloissa 105 ja 306 ilmatiiviitä, jolloin ulkoseinärakenteessa mahdollisesti olevat epäpuhtaudet pääsevät siirtymään ilmavirtausten mukana sisäilmaan. Kellarikerroksen ja 1. kerroksen välinen välipohjarakenne oli ilmatiivis, joten epäpuhtaudet eivät pääse siirtymään kellarikerroksesta 1. kerroksen tiloihin. Rakennuksen painesuhteet sisä- ja ulkoilman välillä vaihtelivat G309-ilmanvaihtokoneen vaikutusalueella siten, että 1. kerroksen luokkatilat sekä luokka 202 oli keskimäärin lähes tasapainossa/lievästi alipaineisia ulkoilmaan nähden (0-3 Pa). Tilat 204 ja 306 olivat ylipaineisia (keskimäärin 6-7 Pa) ulkoilmaan nähden. Tilassa 303 painesuhteet vaihtelivat merkittävästi päivä/yöajan välillä siten, että tila oli yöaikaan selvästi alipaineinen ( Pa) ja koulupäivän aikana klo 9-15 tila muuttui ylipaineiseksi. Painesuhteiden voimakkaat vaihtelut voivat aiheuttaa epäpuhtauksien siirtymistä muista tiloista tai rakenneosista vuotoilmavirtausten mukana sisäilmaan. Päiväkodin tiloja palvelee G307- kone. Tilat olivat lievästi alipaineisia ulkoilmaan nähden. Ilmanvaihdon säädöt ovat päiväkodin alueella kunnossa. Sisäilman laatu oli haihtuvien orgaanisten yhdisteiden sekä ammoniakin osalta tutkituissa tiloissa normaali. Tutkittujen ilmoitustaulujen päästöt olivat alhaisia. Sisäilman hiilidioksidipitoisuus alitti kaikissa tiloissa koko mittausjakson ajan toimenpiderajan. Ilmanvaihto on tiloissa nykyiseen käyttöön nähden riittävää. Sisäilman lämpötila oli liian alhainen luokkatilassa 303. Lämpötilaa tulee tilassa nostaa siten, että koulupäivän aikana lämpötila pysyttelee tilassa vähintään 20ºC. Muissa tiloissa lämpötila pysytteli koulupäivien aikana vaaditulla tasolla (20-26ºC). Sisäilma oli tiloissa kuivaa, mikä on tyypillistä pakkaskaudella silloin, kun tiloissa on tehokas ilmanvaihto. Suositellut toimenpiteet - Opetustiloissa 105 ja 306 havaitut ilmavuotokohdat tulee tiivistää ilmatiiviiksi. - Maanvastaisessa alapohjassa (AP1/AP2) havaittujen halkeamien syy tulee selvittää. Halkeamat tulee korjata. - Viemäriputkien liitokset tulee tarkastaa ja tarvittaessa tiivistää tilassa Ilmanvaihdon säätö G309-palvelualueella siten, että tilat ovat lähes tasapainossa tai lievästi alipaineisia ulkoilmaan nähden kaikkina vuorokauden aikoina. - Lämpötilan säätö luokkatilassa 303 siten, että koulupäivän aikana lämpötila pysyttelee tilassa vähintään 20ºC. 2 (16) TUTKIMUSSELOSTUS LIPPAJÄRVENTIE 44, ESPOO SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

3 Sisältö 1 YLEISTIEDOT 4 2 KÄYTETYT MITTA- JA NÄYTTEENOTTOLAITTEET 5 3 ALAPOHJAT RAKENNE RAKENTEIDEN KOSTEUS MUUT HAVAINNOT JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 8 4 VÄLIPOHJAT RAKENNE RAKENTEIDEN KOSTEUS RAKENTEEN ILMATIIVEYS JOHTOPÄÄTÖKSET 10 5 ULKOSEINÄT RAKENNE RAKENTEEN ILMATIIVEYS JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 11 6 SISÄILMAN LAATU SISÄILMAN HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET SISÄILMAN AMMONIAKKIPITOISUUS SISÄILMAN OLOSUHTEET PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET ILMOITUSTAULUJEN MATERIAALIPÄÄSTÖT JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 15 7 KAIKKI TOIMENPIDE-EHDOTUKSET KIIREELLISYYS-JÄRJESTYKSESSÄ KORJAUSTOIMENPITEET, JOTKA VAATIVAT KORJAUSSUUNNITTELUA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄLLE SUOSITELLUT TOIMENPITEET HUOLTOTOIMENPITEIDEN YHTEYDESSÄ TEHTÄVÄT TOIMENPITEET 16 8 LIITTEET 16 3 (16) Ilmalanportti Helsinki, Finland Reg.no: TELEPHONE

4 1 YLEISTIEDOT Tutkimuskohde: Auroran koulu Lippajärventie 44, Espoo Lähtötiedot: Auroran koulurakennus on otettu käyttöön kesällä Alakoulun lisäksi rakennuksen 1. kerroksen yhdessä siivessä toimii päiväkoti ja yhdessä siivessä neuvola. Rakennus on betonirakenteinen matalaenergiarakennus, jossa ulkoseinän eristeenä on polyuretaani (SPU-P) ja rakennuksen ilmatiiveydestä on rakennusaikana huolehdittu (mm. kaikki ikkunaliittymät on tiivistetty tiivistenauhoin). Tiloja on rakennuksessa kolmessa tasossa, minkä lisäksi rakennuksessa on osittainen kellarikerros. Alapohjarakenteet ovat maanvastaisia. Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, jonka käyntitasoa ohjataan luokkakohtaisin ilmamääräsäätimin. Koulussa on oppilaita 360 ja henkilökuntaa n. 25. Osa henkilökunnasta kokee tiloissa sisäilman laatuun viittaavia oireita ja poikkeavia hajuja. Poikkeavia hajuja on aistittu eniten pienryhmätilassa 105 ja opetustilassa 306, mutta myös tiloissa 104 ja 106. Lisäksi koulun tiloissa on koettu tunkkaisuutta. Päiväkodin tiloissa on myös koettu tunkkaisuutta Osa henkilökunnasta kokee tiloissa huonoon sisäilman laatuun viittaavia oireita. Tilaaja: Elisa Vene Espoon kaupunki, Tilakeskus-liikelaitos Tutkimusryhmä: Tutkimuksen tekijöinä olivat Sanni Kietäväinen, Tommi Lautiainen, Petri Varonen, Reeta Aitto-oja ja Sanna Pohjola. Tutkimukset kohteessa tehtiin Tutkimustavoite: Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia sisäilman laatua ja laatuun vaikuttavia tekijöitä koulurakennuksen yhdessä siivessä sekä päiväkodin tiloissa, joissa on koettu oireilua. 4 (16) TUTKIMUSSELOSTUS LIPPAJÄRVENTIE 44, ESPOO SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

5 Kuva 1. Pohjakuvaan merkittynä koulurakennuksen siipi oikealla ja päiväkodin siipi vasemmalla, joihin tutkimukset kohdistettiin. Päiväkodin tilat ovat 1. kerroksessa ja koulun tiloja tutkittavassa siivessä on kolmessa maanpäällisessä tasossa, minkä lisäksi kellarikerros. Muut käytössä olleet tutkimukset ja lähtötiedot: Ilmamäärämittauspöytäkirja, IV Tek Oy Sisäilmasto-olosuhteet, käyttäjäilmoitus Sisäilmasto-olosuhdeongelman selvityskokous, muistio Piirustukset: Leikkaukset, rakennetyypit ja pohjapiirustukset, Auer &Sandås Arkkitehdit Oy LVI-kuvat, Arkins Suunnittelu Oy KÄYTETYT MITTA- JA NÄYTTEENOTTOLAITTEET VOC pumppu SKC Model Ammoniakki pumppu Lämpötila- ja kosteusmittari Paine-erologgeri CO2-loggeri Aircheck Sampler 2224-PCXR4 Vaisala HM40, anturi HMP110 TSI Airflow PVM610, Tinytag Dwyer-paine-eromittari ja Tinytag-tiedonkeruujärjestelmä Tinytag TGE-0010 Pintakosteusilmaisin Gann hydrotest LG 1 Kosteusmittari Vaisala HMP41 ja HM40, mittapäät HMP42 ja HMP44 5 (16) Ilmalanportti Helsinki, Finland Reg.no: TELEPHONE

6 Merkkiainelaitteisto Alipaineistaja Sensistor XRS-9012 Blowerdoor 3 ALAPOHJAT 3.1 RAKENNE Rakenteet ovat piirustusten mukaan ylhäältä alaspäin: AP1, maanvarainen alapohja 1.krs 20 mm pintamateriaali ja käsittely 120 mm teräsbetonilaatta 200 mm solupolystyreenilevy EPS mm tasaushiekka suodatinkangas 300 mm tiivistetty sora suodatinkangas perusmaa AP2, maanvarainen alapohja kellarikerros 20 mm pintamateriaali ja -käsittely 120 mm kelluva teräsbetonilaatta 200 mm solupolystyreenilevy EPS mm murske, tuuletusputkisto, salaojaputket mm kantava vesitiivis teräsbetonilaatta suodatinkangas 50 mm tasoitus/laakerointikerros suodatinkangas perusmaa tai kallio AP3, maanvarainen alapohja 1.krs VSS 20 mm pintamateriaali ja käsittely mm pintabetonilaatta suodatinkangas 260 mm lämmöneriste EPS mm teräsbetoni 200 mm solupolystyreenilevy EPS mm kapillaarikatko suodatinkangas perusmaa 3.2 RAKENTEIDEN KOSTEUS Alapohjarakenteiden kosteus kartoitettiin pintakosteudenilmaisimella. Lisäksi tarkastettiin lattiapinnoitteen alapuolinen kosteus ns. viiltomittausmenetelmällä kuudesta eri tilasta. Kosteuslukemat on merkittynä liitteessä 1 ja pohjakuvaan liitteessä 2. Mittauspisteistä arvioitiin aistinvaraisesti lattiapinnoitteiden alapuolista 6 (16) TUTKIMUSSELOSTUS LIPPAJÄRVENTIE 44, ESPOO SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

7 kuntoa. Kellaritilassa havaittiin kosteutta pienellä alalla tilassa 019 (RH 87,5 %). Muovimattolattiapinnoitteen alla ei havaittu ko. kohdassa poikkeavaa hajua ja pinnoite oli hyvin kiinni alustassa. 1. kerroksen lattiapinnoilla ei kosteutta havaittu. 3.3 MUUT HAVAINNOT Paikoin kellarikerroksen tiloissa (AP2) sekä 1. kerroksen tiloissa (AP1) havaittiin seinän ja lattian liittymäkohdissa tai seinän ja katon liittymäkohdissa halkeamia. Kohdat, joissa halkeamia havaittiin, on merkittynä pohjakuviin liitteessä Lisäksi havaittiin tilassa 010 viemäriputkien liitoskohdassa epätiiveyttä ja tilassa viemärin hajua (kuva 4). Kuvat 2, 3. Lämmönjakohuoneessa 008 (vas) ja varastotilassa 010 (oik) seinän ja lattianliittymässä havaittiin halkeamia.. Kuva 3. Varastotilassa 001 väliseinän ja katon rajassa havaittiin halkeamia. Todennäköisesti väliseinä on laskenut lattian mukana, jolloin halkeama on syntynyt seinän ja katon rajaan. 7 (16) Ilmalanportti Helsinki, Finland Reg.no: TELEPHONE

8 Kuva 4. Tilassa 010 havaittiin viemärin hajua. Viemäriputkien liitoksissa havaittiin epätiiveyttä. 3.4 JOHTOPÄÄTÖKSET - Maanvastaisessa alapohjarakenteessa (AP2) havaittiin kellarikerroksen tilassa 019 paikallisesti pienellä alueella kohonneita kosteuslukemia (RH 88 %) lattiapinnoitteen alla. Viitteitä materiaalien vaurioitumisesta kosteuden vaikutuksesta ei kuitenkaan havaittu. Muissa tutkituissa pisteissä alapohjarakenne oli kuiva - Paikoin kellarikerroksessa sekä 1. kerroksen aulatilassa 176 havaittiin maanvastaisen alapohjarakenteen (AP1/AP2) ja seinän liitoskohdissa halkeamia. 3.5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET - Maanvastaisessa alapohjassa (AP1/AP2) havaittujen halkeamien syy tulee selvittää ja halkeamat tulee korjata. - Viemäriputkien liitokset tulee tarkastaa ja tarvittaessa tiivistää tilassa (16) TUTKIMUSSELOSTUS LIPPAJÄRVENTIE 44, ESPOO SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

9 4 VÄLIPOHJAT 4.1 RAKENNE Välipohjarakenteet ovat ylhäältä alaspäin piirustusten mukaan: VP1, ontelolaatta 20 mm pintamateriaali 60 mm pintabetoni ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan pintakäsittely huoneselostuksen mukaan VP2, paikallavalu 20 mm pintamateriaali teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan pintakäsittely huoneselostuksen mukaan VP4, VSS katto 1. krs, paikallavalu 20 mm pintamateriaali 100 mm teräsbetonilaatta suodatinkangas 300 mm täyttö, EPS lattia tai kevytsora 300 mm teräsbetonilaatta pintakäsittely huoneselostuksen mukaan VP5, VSS katto kellarikrs, paikallavalu 20 mm pintamateriaali 100 mm teräsbetonilaatta suodatinkangas 80 mm täyttö, EPS lattia tai kevytsora 300 mm teräsbetonilaatta pintakäsittely huoneselostuksen mukaan 4.2 RAKENTEIDEN KOSTEUS Välipohjarakenteiden pintakosteus kartoitettiin tutkittavalta alalta. Lisäksi lattiapinnoitteen alapuolinen kosteus tarkastettiin kahdeksassa tilassa. Tulokset on esitetty liitteessä 1 sekä pohjakuvissa liitteessä 3. Kohonneita kosteuslukemia ei havaittu (RH 51,4-72,9 %). Lattiapinnoitteiden alla ei havaittu poikkeavia hajuja. 4.3 RAKENTEEN ILMATIIVEYS Välipohjarakenteen tiiveyttä tutkittiin tilassa 105. Tila alipaineistettiin tutkimuksen ajaksi alipaineistajan avulla. Tutkimushetkellä huoneen sisäilman ja ulkoilman 9 (16) Ilmalanportti Helsinki, Finland Reg.no: TELEPHONE

10 välillä vallitsi Pascalin paine-ero. Merkkikaasu (Formier 5) laskettiin tilan alapuoliseen sähköpääkeskukseen ja kaasun esiintymistä tilassa tarkasteltiin analysaattorin avulla. Merkkiainekokeiden tulokset on esitetty tarkemmin liitteessä 7. Tilassa 105 ei havaittu lainkaan merkkikaasua, joten välipohjarakenne on ilmatiivis alapuoliseen sähköpääkeskukseen nähden. 4.4 JOHTOPÄÄTÖKSET - Välipohjarakenteet olivat kuivia. - Välipohja oli ilmatiivis, joten epäpuhtaudet eivät siirry alapuolisista tiloista tilaan ULKOSEINÄT 5.1 RAKENNE 10 (16) Ulkoseinärakenteet ovat ulkoa sisällepäin piirustusten mukaan: US1, kantava teräsbetoniseinä 130 mm tiilimuuraus 40 mm tuuletusrako 30 mm lämmöneristys, Isover RKL-31 Facade 250 mm lämmöneristys, pontattu SPU-P mm teräsbetoni pintakäsittely huoneselostuksen mukaan US2, kantava teräsbetoniseinä julkisivuverhous mm ilmarako, ristiinkoolaus pelti 30 mm tuulensuojaeriste 100 mm lämmöneriste, pontattu SPU-P 150 mm lämmöneristys, pontattu SPU-P 200 mm teräsbetonikuori pintakäsittely huoneselostuksen mukaan US3, sokkeli 150 mm teräsbetonisokkeli 20 mm asennusvara 30 mm tuulensuojaeriste 250 mm lämmöneristys, pontattu SPU-P vedeneristys, kumibitumikermit >300 mm maanpinnan yläpuolelle mm kantava teräsbetoni pintakäsittely huoneselostuksen mukaan TUTKIMUSSELOSTUS LIPPAJÄRVENTIE 44, ESPOO SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

11 US4, sokkeli 100 mm teräsbetonisokkeli 20 mm asennusvara 30 mm tuulensuojaeriste 220 mm lämmöneristys, pontattu SPU-P vedeneristys, kumibitumikermit > 300 mm maanpinnan yläpuolelle mmkantava teräsbetoni pintakäsittely huoneselostuksen mukaan 5.2 RAKENTEEN ILMATIIVEYS Ulkoseinärakenteen ilmatiiveyttä tutkittiin ensimmäisen kerroksen tilassa 105 ja kolmannen kerroksen tilassa 306 merkkiainekokeen avulla. Tilat alipaineistettiin tutkimuksen ajaksi alipaineistajan avulla. Tutkimushetkellä huoneen sisäilman ja ulkoseinän eristetilan välillä vallitsi Pascalin paine-ero. Merkkikaasu (Formier 5) laskettiin ulkoseinän eristetilaan sisäkautta. Merkkiainekokeiden tulokset on esitetty tarkemmin liitteessä 7. Ulkoseinärakenteen merkkiainekokeissa havaittiin ilmavuotoja molemmissa tutkituissa tiloissa ikkunaliittymissä. Lisäksi tilassa 105 havaittiin paikallisia ilmavuotoja välipohjan ja ulkoseinän liitoskohdassa. Ilmavuotoreittien olemassaolo mahdollistaa epäpuhtauksien kulkeutumisen ulkoseinärakenteista sisäilmaan. 5.3 JOHTOPÄÄTÖKSET - Ulkoseinärakenteet eivät olleet ilmatiiviitä. Ilmavuotoja havaittiin ikkunakarmin liittymissä molemmissa tutkituissa tiloissa. Tilassa 105 havaittiin paikallisia ilmavuotoja myös ulkoseinän ja lattian liittymässä. Epäpuhtaudet voivat siirtyä ulkoseinärakenteista ilmavuotojen kautta sisäilmaan. 5.4 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET - Opetustiloissa 105 ja 306 havaitut ilmavuotokohdat (ikkunaliittymät, ikkunalaudan ja ulkoseinän liittymät sekä ulkoseinän ja lattian liittymät) suositellaan tiivistämään ilmatiiviiksi. Rakenteiden ilmatiiveys suositellaan varmistamaan tiivistyskorjauksen jälkeen merkkiainekokeella. 11 (16) Ilmalanportti Helsinki, Finland Reg.no: TELEPHONE

12 6 SISÄILMAN LAATU 6.1 SISÄILMAN HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden näytteet otettiin opetustiloista 101, 104, 105, 110, 143 ja 306. Tulokset on esitetty liitteessä 1 (Metropolilab Testausseloste ). Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuudet, ns. TVOC -arvot olivat tavanomaisella tasolla (20 59 µg/m 3 ) luokissa 101, 104, 105, 110 ja 143. Kaikkien yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet alittivat Asumisterveysasetuksen toimenpiderajat. Tilassa 306 TVOC-pitoisuus oli 220 µg/m 3. Ko. tilassa havaittiin kohonneena pitoisuutena limoneenia (126 µg/m 3 ), mikä nostaa kokonaispitoisuutta. Limoneenia käytetään hajusteena mm. puhdistusaineissa (ns. sitrustuoksu), joten todennäköisesti se on peräisin tilassa käytetyistä puhdistusaineista. 6.2 SISÄILMAN AMMONIAKKIPITOISUUS Sisäilman ammoniakkipitoisuus määritettiin tiloissa 105 ja 306 keräämällä ilmanäyte pumpun avulla rikkihapolla käsiteltyyn aktiivihiileen. Näytteet analysoitiin Työterveyslaitoksella. Analyysimenetelmän mittausepävarmuus ilman näytteenottoa on 27 %. Tulokset on esitetty liitteessä 1 (Työterveyslaitos Analyysivastaus ). Sisäilman ammoniakkipitoisuus oli molemmissa tutkituissa tiloissa alle määritysrajan (<30 μg/m 3 ). Sisäilman ammoniakkipitoisuuden viitearvo toimistoympäristöissä on Työterveyslaitoksen (2017) mukaan 25 μg/m 3. Asumisterveysoppaan mukaan yli 40 μg/m 3 pitoisuutta voidaan pitää tavanomaista korkeampana. 6.3 SISÄILMAN OLOSUHTEET Sisäilman lämpötilaa, suhteellista kosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta seurattiin opetustiloissa 102, 103, 104, 109, 110, 202, 303, 306 ja päiväkodin ryhmätilassa 143 jatkuvatoimisten mittalaitteiden avulla 10 vuorokauden ajan. Näistä tiloissa oli valitettu sisäilman tunkkaisuudesta lukuun ottamatta tilaa 202, joka toimi vertailuluokkana. Tulokset on esitetty graafisesti liitteessä 5 ja 6. Hiilidioksidipitoisuusseurannan avulla selvitetään tilojen ilmanvaihdon riittävyyttä tiloissa tapahtuvaan toimintaan nähden. Asumisterveysasetuksen mukaan opetustilan sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on 2100 mg/m 3 (1150 ppm) suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus. Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus vaihtelee normaalisti ppm välillä. Sisäilman hiilidioksidipitoisuus vaihteli 1. kerroksen luokissa välillä ppm, 3. kerroksen luokissa , päiväkodin ryhmätilassa ppm ja vertailuluokassa ppm välillä. Hiilidioksidipitoisuudet alittavat Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan. Sisäilma voi tuntua tunkkaiselta pitoisuuden ylittäessä 1200 ppm. Hiilidioksidipitoisuus ylitti 1200 ppm vertailuluokassa 202 yhtenä päivänä hetkellisesti. 12 (16) TUTKIMUSSELOSTUS LIPPAJÄRVENTIE 44, ESPOO SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

13 Sisäilman lämpötila vaihteli tutkituissa tiloissa välillä 19,5 24,0 ºC lukuun ottamatta luokkatilaa 303, missä sisäilman lämpötila vaihteli välillä 16,3-20,6 ºC. Asumisterveysasetuksen mukaan oppilaitoksissa huoneilman lämpötila tulee lämmityskaudella olla +20 ja +26 ºC välillä. Luokassa 303 lämpötila pysytteli lähes koko mittausjakson ajan alle 20 asteen ja oli koulupäivien aikana ºC välillä. Sisäilman suhteellinen kosteus vaihteli välillä 7 33 %. Mittausjakson aikana ulkolämpötila pysytteli pakkasella. Suhteellinen kosteus oli vuodenaikaan ja sääolosuhteisiin nähden normaalilla tasolla. 6.4 PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET Ulko- ja sisäilman välistä paine-eroa seurattiin rakennuksen eri puolilla 8 tilassa kahden viikon ajan. Paine-eroihin vaikuttavat ilmanvaihdon lisäksi sääolosuhteet (mm. tuuli) ja tilojen käyttö. Tavoitteellinen paine-ero sisä- ja ulkoilman välillä koneellisessa ilmanvaihdossa on 0-2 Pa (Asumisterveysopas 2009). Painesuhteiden seurantamittauskäyrät on esitetty graafisesti liitteessä 4. Sisä- ja ulkoilman väliset painesuhteet tiloissa vaihtelivat. Koulun tutkittavat luokat sijaitsevat G309-koneen vaikutusalueella ja päiväkodin tilat G307-koneen vaikutusalueella. Päiväkodin tilat olivat lievästi alipaineisia (-3-4 Pa) ulkoilmaan nähden eikä painesuhteissa nähdä merkittävää vaihtelua päivä/yöajan välillä. Koulun tiloissa luokka 104 oli lähes tasapainossa ja luokat 110 ja 202 lievästi alipaineisia ulkoilmaan nähden. 2. kerroksen luokka 204 oli yöaikaan selvästi ylipaineinen. Koulupäivän aikana klo 9-15 välillä ylipaineisuus väheni, mutta pysytteli kuitenkin vielä ylipaineisena. 3. kerroksen luokassa 303 painesuhteet menivät toisin päin siten, että tila oli yöaikaan selvästi alipaineinen ( Pa) ja koulupäivän aikana klo 9-15 tila muuttui ylipaineiseksi. Tila 306 pysytteli pääosin ylipaineisena ( Pa) seurantajakson aikana. 6.5 ILMOITUSTAULUJEN MATERIAALIPÄÄSTÖT Luokissa ja aulatilassa on isoja ilmoitustauluja, joiden erittämät haihtuvat orgaaniset yhdisteet määritettiin. Erityyppisistä ilmoitustauluista opetustilasta 105 (kangaspintainen) ja aulatilasta 101 (linoleum) otettiin materiaalinäytteet ja niiden erittämät haihtuvat orgaaniset yhdisteet määritettiin Työterveyslaitoksella bulkemissio mikrokammiolla. Tulokset on esitetty liitteessä 1. Työterveyslaitoksen analyysivastaus Molempien ilmoitustaulujen erittämien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuudet (TVOC) olivat alhaisia (alle µg/m 3 g). Aulatilan kellertävä ilmoitustaulun materiaalipäästöt olivat isommat, mutta alittivat silti selkeästi linoleumille asetetun viitearvon (650 µg/m 3 g). Tutkittujen materiaalien päästöt olivat alhaisia. 13 (16) Ilmalanportti Helsinki, Finland Reg.no: TELEPHONE

14 Kuva 5, 6. Luokissa ja aulatiloissa on isoja ilmoitustauluja, joiden erittämät VOCyhdisteteet määritettiin. Luokissa on vaalea ilmoitustaulu (vas) ja aulatilassa 101 saatujen lähtötietojen mukaan linoleumia sisältävä kellertävä ilmoitustaulu (oik). 6.6 JOHTOPÄÄTÖKSET - Rakennuksen painesuhteet sisä- ja ulkoilman välillä vaihtelivat G309- ilmanvaihtokoneen vaikutusalueella siten, että 1. kerroksen luokkatilat sekä luokka 202 oli keskimäärin lähes tasapainossa/lievästi alipaineisia ulkoilmaan nähden (0-3 Pa). Tilat 204 ja 306 olivat ylipaineisia (keskimäärin 6-7 Pa) ulkoilmaan nähden. Tilassa 303 painesuhteet vaihtelivat merkittävästi päivä/yöajan välillä siten, että tila oli yöaikaan selvästi alipaineinen ( Pa) ja koulupäivän aikana klo 9-15 tila muuttui ylipaineiseksi. Painesuhteiden voimakkaat vaihtelut voivat aiheuttaa epäpuhtauksien siirtymistä muista tiloista tai rakenneosista vuotoilmavirtausten mukana sisäilmaan. - Päiväkodin tiloja palvelee G307-kone. Tilat olivat lievästi alipaineisia ulkoilmaan nähden. Ilmanvaihdon säädöt ovat kunnossa. 14 (16) TUTKIMUSSELOSTUS LIPPAJÄRVENTIE 44, ESPOO SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

15 - Sisäilmassa havaittiin poikkeavaa, kemiallista hajua tiloissa 105 ja 306. Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden sekä ammoniakin pitoisuudet olivat kuitenkin kaikissa tutkituissa tiloissa normaalit. Aistittu kemiallinen haju voi olla niin haihtuva, ettei yhdiste jää tenax-putkeen. Tiloissa on ilmoitustauluja, joiden päästöt olivat alhaisia, joten ilmoitustaulu ei toimi hajulähteenä. Pintamateriaalit eivät poikkea tiloissa 105 ja 306 viereisistä opetustiloista. Lattiapinnoilla ei myöskään todettu kosteutta eikä lattiapinnoitteen alapuolella poikkeavaa hajua. - Sisäilman hiilidioksidipitoisuus alitti kaikissa tiloissa koko mittausjakson ajan toimenpiderajan. Ilmanvaihto on tiloissa nykyiseen käyttöön nähden riittävää. - Sisäilman lämpötila oli liian alhainen luokkatilassa 303. Lämpötilaa tulee tilassa nostaa siten, että koulupäivän aikana lämpötila pysyttelee tilassa vähintään 20ºC. Muissa tiloissa lämpötila pysytteli koulupäivien aikana vaaditulla tasolla (20-26ºC). Sisäilma oli tiloissa kuivaa, mikä on tyypillistä pakkaskaudella silloin, kun tiloissa on tehokas ilmanvaihto. 6.7 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET - Ilmanvaihdon säätö G309-palvelualueella siten, että luokkatilat ovat lähes tasapainossa tai lievästi alipaineisia ulkoilmaan nähden kaikkina vuorokauden aikoina. - Lämpötilan säätö luokkatilassa 303 siten, että koulupäivän aikana lämpötila pysyttelee tilassa vähintään 20ºC. 15 (16) Ilmalanportti Helsinki, Finland Reg.no: TELEPHONE

16 7 KAIKKI TOIMENPIDE-EHDOTUKSET KIIREELLISYYS- JÄRJESTYKSESSÄ 7.1 KORJAUSTOIMENPITEET, JOTKA VAATIVAT KORJAUSSUUNNITTELUA - Opetustiloissa 105 ja 306 havaittujen ilmavuotokohtien (ikkunaliittymät, ikkunalaudan ja ulkoseinän liittymät sekä ulkoseinän ja lattian liittymät) tiivistäminen ilmatiiviiksi. Rakenteiden ilmatiiveys suositellaan varmistamaan tiivistyskorjauksen jälkeen merkkiainekokeella. - Maanvastaisessa alapohjassa (AP1/AP2) ja seinän liitoskohdissa havaittujen halkeamien syy tulee selvittää. Halkeamat tulee korjata. 7.2 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄLLE SUOSITELLUT TOIMENPITEET - Ilmanvaihdon säätö G309-palvelualueella siten, että luokkatilat ovat lähes tasapainossa tai lievästi alipaineisia ulkoilmaan nähden kaikkina vuorokauden aikoina. 7.3 HUOLTOTOIMENPITEIDEN YHTEYDESSÄ TEHTÄVÄT TOIMENPITEET - Lämpötilan säätö luokkatilassa 303 siten, että koulupäivän aikana lämpötila pysyttelee tilassa vähintään 20ºC. - Viemäriputkien liitokset tulee tarkastaa ja tarvittaessa tiivistää tilassa 010. Helsingissä, Sanna Pohjola MML, rakennusterveysasiantuntija Ilkka Jerkku, raportin tarkastaja DI, Yksikön päällikkö 8 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Mittaustulokset Mittauspisteet pohjakuvissa Kosteusmittaukset pohjakuvissa Painesuhteiden seurantakuvaajat Sisäilman olosuhteiden seurantakuvaajat Hiilidioksidipitoisuuden seurantakuvaajat Merkkiainekoetulokset 16 (16) TUTKIMUSSELOSTUS LIPPAJÄRVENTIE 44, ESPOO SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

17 MITTAUSTULOKSET Auroran koulu, Espoo Liite Rakenteiden kosteudet, viiltomittausmenetelmä Rakenteisiin, joissa todettiin vertailuarvoon nähden kohonnutta kosteutta kosteudenilmaisimella tai joissa oli muuten epäiltävissä poikkeavaa kosteutta, viillettiin lattiapäällysteeseen reiät suhteellisen kosteuden määrittämiseksi lattiapäällysteen alta. Suhteellinen kosteus mitattiin tasaantuneissa olosuhteissa. Mittalaitteina olivat Vaisalan HMI41- näyttölaitteet ja HMP42-mittapäät. Tulokset, rakenteen ilmatilan suhteellinen kosteus (%) ja lämpötila ( C) on esitetty oheisessa taulukossa. Mittauspiste Tila Pvm Absoluuttinen kosteus, g/m 3 Suhteellinen kosteus, % Lämpötila, C VK1 015 naisten sosiaalitila ,2 14,9 23,5 VK2 019 varasto ,7 87,5 23,6 VK3 porraskäytävä ,1 79,8 19,1 VK4 011 käytävä ,5 26,3 19,9 VK5 105 opetustila ,6 61,4 21,4 VK6 104 opetustila ,0 69,2 25,0 VK7 101 opetustila ,2 68,8 21,8 VK8 109 opetustila ,3 51,4 20,7 VK9 140 leikkihuone ,4 68,7 22,0 VK10 143a pienryhmähuone ,5 59,1 21,9 VK taukotila ,4 71,0 21,4 VK opetustila ,1 66,0 21,0 VK opetustila ,5 70,4 22,3 VK opetustila ,4 72,9 20,5 Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Pvm Sisäilma Ulkoilma Suhteellinen kosteus, % Absoluuttinen kosteus, g/m 3 Lämpötila, C Suhteellinen kosteus, % Lämpötila, C ,3-9,8 1,3-2,1 21,7-23, Sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC -yhdisteiden) ilmanäytteet kerättiin pumpuilla Tenax -putkiin, jotka analysoitiin kaasukromatografisesti MetropoliLab Oy:n laboratoriossa Helsingissä. Tulokset on esitetty yksikössä µg/m 3. Laboratorioanalyysin mittausepävarmuus on 30 %. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuudet (TVOC) olivat seuraavat:

18 MITTAUSTULOKSET Auroran koulu, Espoo Liite Näytteenottopiste Tila Näytteenottopisteen kuvaus IV-kone Pvm Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC), µg/m 3 V1 104 opetustila G V2 101 opetustila G V3 105 opetustila G V4 110 opetustila G V5 143 leikkihuone G V6 306 opetustila G Tunnistettujen yhdisteiden pitoisuudet määritetään puhtaiden vertailuaineiden avulla (aineen omalla vasteella) ja / tai tolueeniekvivalenttina. TVOC -arvo määritetään tolueeniekvivalenttina. Tunnistettujen yhdisteiden joukossa voi olla myös TVOC -alueen ulkopuolisia yhdisteitä. Em. syistä tunnistettujen yhdisteiden yhteenlaskettu kokonaispitoisuus ja TVOC -arvo eivät usein ole yhtä suuret. Työterveyslaitoksen ehdotuksen mukaan (2016) toimistoympäristöjen sisäilman TVOC pitoisuuden viitearvona, jonka alapuolella 90 %:ssa mittauskohteita pitoisuus on ollut, on 100 µg/m 3. Yksittäisille yhdisteille on annettu viitearvoja, jotka vaihtelevat ainekohtaisesti välillä 1 12 µg/m 3. Yksittäisten yhdisteiden viitearvot on annettu käyttäen aineiden omaa vastetta voimaan astuneen Asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaan asunnon ja muun oleskelutilan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tolueenivasteella lasketun kokonaispitoisuuden toimenpideraja huoneilmassa on 400 µg/m 3. Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta sitä, että jos kokonaispitoisuus jää alle 400 µg/m 3, haihtuvista orgaanisista yhdisteistä ei voisi aiheutua terveyshaittaa. Kokonaispitoisuuden toimenpiderajan ylittyminen edellyttää yksittäisten yhdisteiden merkityksen selvittämistä. Yksittäisen haihtuvan orgaanisen yhdisteen tolueenivasteella lasketun pitoisuuden toimenpideraja huoneilmassa on 50 µg/m 3 lukuun ottamatta seuraavia yksittäisiä yhdisteitä, joiden toimenpiderajat ovat: TXIB 10 µg/m 3, 2-etyyli-1-heksanoli 10 µg/m 3, naftaleeni 10 µg/m 3 (hajua ei saa esiintyä) ja styreeni 40 µg/m 3.

19 TESTAUSSELOSTE (13) Tilaaja Varonen Petri Maksaja Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Ilmalanportti 2 Ilmalanportti HELSINKI HELSINKI Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu Kellonaika Vastaanotettu Kellonaika Tutkimus alkoi Näytteenoton Tilaustutkimus syy Näytteen ottaja Varonen Petri Viite /Varonen/VOC Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysi TVOC tolueenina (TD-GC-MSD/FID) Yksikkö µg/m³ Menetelmä ISO :2011 Epävarmuus-% 30 Näyte * , Sisäilma VOC, 104, , Sisäilma VOC, 101, , Sisäilma VOC, 105, , Sisäilma VOC, 110, , Sisäilma VOC, 143, , Sisäilma VOC, 306, * = Akkreditoitu menetelmä Yhteyshenkilö Lukkarinen Timo, , Kemisti Ahlfors Reetta toimitusjohtaja Tiedoksi Fi_200_Laboratorio, Varonen Petri, Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

20 TESTAUSSELOSTE (13) Liite testausselosteeseen Näyte 104 TVOC tolueenina (Tenax TA, C6-C16) TVOC ug/m3 tunnistettu % MSD FID Alkaanit yht Suoraketjuisia ja haar hiilivetyjä Rengasrak hiilivetyjä <2,0 0 Alkoholit yht Etyyli-1-heksanoli Butanoli 0.5 <1,0 0 Fenoli <1,0 <1,0 0 Propyleeniglykoli <1,0 0 Bentsyylialkoholi <1,0 0 Alkoholeja muita Aromaattiset yht Bentseeni Tolueeni Etyylibentseeni 0.2 <1,0 0 1,4-Ksyleeni 0.7 <1,0 0 Styreeni <0,30 <1,0 0 1,2-Ksyleeni 0.3 <1,0 0 Propyylibentseeni <0,10 <1,0 0 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0,10 <1,0 0 Naftaleeni <0,50 <1,0 0 1-Metyylinaftaleeni <0,20 <1,0 0 Bifenyyli <0,20 <1,0 0 Alkyylibentseenejä muita <1,0 0 Esterit yht. 1.4 <1 2 Etyyliasetaatti 0.4 <1,0 0 Butyyliasetaatti Estereitä muita <1,0 0 Glykolieetterit yht. <1,0 <1 0 Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <1,0 <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <0,40 <1,0 0 TXIB <1,0 <1,0 0 Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

21 TESTAUSSELOSTE (13) Butoksietanoli <1,0 0 2-Fenoksietanoli <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <1,0 0 Glykolieettereitä muita <1,0 0 Halogenoidut yhdisteet yht. <0,2 <1 0 Tetrakloorieteeni <0,20 <1,0 0 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0,10 <1,0 0 1,4-Diklooribentseeni <0,10 <1,0 0 Karbonyylit yht. <3,1 <1 4 Heksanaali <1,0 <1,0 0 2-Furankarboksaldehydi <1,0 <1,0 0 Bentsaldehydi Oktanaali <1,0 <1,0 0 Nonanaali <3,1 <1,0 0 Pentanaali <1,0 0 Heptanaali <1,0 0 Dekanaali <1,0 0 Asetofenoni <1,0 0 Karbonyyleja muita <1,0 0 Orgaaniset hapot yht. <2 0 Etikkahappo <1,0 0 Heksaanihappo <1,0 0 Orgaanisia happoja muita <1,0 0 Terpeenit yht Pineeni Delta-3-kareeni Limoneeni beta-pineeni <1,0 0 Muut yhdisteet yht Syklotrisiloksaani, heksametyyli <1,0 0 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <1,0 0 Syklopentasiloksaani, dekametyyli TVOC (C6-C16) ulkopuoliset yhdisteet ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

22 TESTAUSSELOSTE (13) Liite testausselosteeseen Näyte 101 TVOC tolueenina (Tenax TA, C6-C16) TVOC ug/m3 tunnistettu % MSD FID Alkaanit yht Suoraketjuisia ja haar hiilivetyjä Rengasrak hiilivetyjä <2,0 0 Alkoholit yht Etyyli-1-heksanoli Butanoli 0.6 <1,0 0 Fenoli Propyleeniglykoli <1,0 0 Bentsyylialkoholi <1,0 0 Alkoholeja muita <1,0 0 Aromaattiset yht Bentseeni Tolueeni Etyylibentseeni 0.3 <1,0 0 1,4-Ksyleeni 0.9 <1,0 0 Styreeni <0,30 <1,0 0 1,2-Ksyleeni 0.4 <1,0 0 Propyylibentseeni <0,10 <1,0 0 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0,10 <1,0 0 Naftaleeni <0,50 <1,0 0 1-Metyylinaftaleeni <0,20 <1,0 0 Bifenyyli <0,20 <1,0 0 Alkyylibentseenejä muita <1,0 0 Esterit yht Etyyliasetaatti 0.4 <1,0 0 Butyyliasetaatti 0.9 <1,0 0 Estereitä muita Glykolieetterit yht. <1,0 <1 0 Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <1,0 <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <0,40 <1,0 0 TXIB <1,0 <1,0 0 Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

23 TESTAUSSELOSTE (13) Butoksietanoli <1,0 0 2-Fenoksietanoli <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <1,0 0 Glykolieettereitä muita <1,0 0 Halogenoidut yhdisteet yht. <0,2 <1 0 Tetrakloorieteeni <0,20 <1,0 0 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0,10 <1,0 0 1,4-Diklooribentseeni <0,10 <1,0 0 Karbonyylit yht Heksanaali <1,0 <1,0 0 2-Furankarboksaldehydi <1,0 <1,0 0 Bentsaldehydi Oktanaali <1,0 <1,0 0 Nonanaali Pentanaali <1,0 0 Heptanaali <1,0 0 Dekanaali <1,0 0 Asetofenoni <1,0 0 Karbonyyleja muita <1,0 0 Orgaaniset hapot yht Etikkahappo <1,0 0 Heksaanihappo <1,0 0 Orgaanisia happoja muita Terpeenit yht Pineeni Delta-3-kareeni Limoneeni beta-pineeni <1,0 0 Muut yhdisteet yht Syklotrisiloksaani, heksametyyli <1,0 0 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <1,0 0 Syklopentasiloksaani, dekametyyli TVOC (C6-C16) ulkopuoliset yhdisteet ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

24 TESTAUSSELOSTE (13) Liite testausselosteeseen Näyte 105 TVOC tolueenina (Tenax TA, C6-C16) TVOC ug/m3 tunnistettu % MSD FID Alkaanit yht. <2 0 Suoraketjuisia ja haar hiilivetyjä <2,0 0 Rengasrak hiilivetyjä <2,0 0 Alkoholit yht Etyyli-1-heksanoli 0.7 <1,0 0 Butanoli <0,50 <1,0 0 Fenoli Propyleeniglykoli <1,0 0 Bentsyylialkoholi <1,0 0 Alkoholeja muita <1,0 0 Aromaattiset yht Bentseeni Tolueeni Etyylibentseeni 0.3 <1,0 0 1,4-Ksyleeni 0.9 <1,0 0 Styreeni <0,30 <1,0 0 1,2-Ksyleeni 0.4 <1,0 0 Propyylibentseeni <0,10 <1,0 0 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0,10 <1,0 0 Naftaleeni <0,50 <1,0 0 1-Metyylinaftaleeni <0,20 <1,0 0 Bifenyyli <0,20 <1,0 0 Alkyylibentseenejä muita <1,0 0 Esterit yht. 1.3 <1 0 Etyyliasetaatti 0.3 <1,0 0 Butyyliasetaatti 0.9 <1,0 0 Estereitä muita <1,0 0 Glykolieetterit yht. <1,0 <1 0 Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <1,0 <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <0,40 <1,0 0 TXIB <1,0 <1,0 0 Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

25 TESTAUSSELOSTE (13) Butoksietanoli <1,0 0 2-Fenoksietanoli <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <1,0 0 Glykolieettereitä muita <1,0 0 Halogenoidut yhdisteet yht. <0,2 <1 0 Tetrakloorieteeni <0,20 <1,0 0 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0,10 <1,0 0 1,4-Diklooribentseeni <0,10 <1,0 0 Karbonyylit yht Heksanaali <1,0 <1,0 0 2-Furankarboksaldehydi <1,0 <1,0 0 Bentsaldehydi Oktanaali <1,0 <1,0 0 Nonanaali Pentanaali <1,0 0 Heptanaali <1,0 0 Dekanaali Asetofenoni <1,0 0 Karbonyyleja muita <1,0 0 Orgaaniset hapot yht. <2 0 Etikkahappo <1,0 0 Heksaanihappo <1,0 0 Orgaanisia happoja muita <1,0 0 Terpeenit yht Pineeni Delta-3-kareeni Limoneeni beta-pineeni <1,0 0 Muut yhdisteet yht Syklotrisiloksaani, heksametyyli <1,0 0 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <1,0 0 Syklopentasiloksaani, dekametyyli TVOC (C6-C16) ulkopuoliset yhdisteet ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

26 TESTAUSSELOSTE (13) Liite testausselosteeseen Näyte 110 TVOC tolueenina (Tenax TA, C6-C16) TVOC ug/m3 tunnistettu % MSD FID Alkaanit yht Suoraketjuisia ja haar hiilivetyjä Rengasrak hiilivetyjä <2,0 0 Alkoholit yht Etyyli-1-heksanoli Butanoli 0.7 <1,0 0 Fenoli Propyleeniglykoli <1,0 0 Bentsyylialkoholi <1,0 0 Alkoholeja muita <1,0 0 Aromaattiset yht Bentseeni Tolueeni Etyylibentseeni 0.3 <1,0 0 1,4-Ksyleeni 1.0 <1,0 0 Styreeni <0,30 <1,0 0 1,2-Ksyleeni 0.4 <1,0 0 Propyylibentseeni <0,10 <1,0 0 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0,10 <1,0 0 Naftaleeni <0,50 <1,0 0 1-Metyylinaftaleeni <0,20 <1,0 0 Bifenyyli <0,20 <1,0 0 Alkyylibentseenejä muita <1,0 0 Esterit yht Etyyliasetaatti 0.3 <1,0 0 Butyyliasetaatti Estereitä muita Glykolieetterit yht. 1.1 <1 2 Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <1,0 <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <0,40 <1,0 0 TXIB Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

27 TESTAUSSELOSTE (13) Butoksietanoli <1,0 0 2-Fenoksietanoli <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <1,0 0 Glykolieettereitä muita <1,0 0 Halogenoidut yhdisteet yht. <0,2 <1 0 Tetrakloorieteeni <0,20 <1,0 0 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0,10 <1,0 0 1,4-Diklooribentseeni <0,10 <1,0 0 Karbonyylit yht Heksanaali Furankarboksaldehydi <1,0 <1,0 0 Bentsaldehydi Oktanaali Nonanaali Pentanaali <1,0 0 Heptanaali <1,0 0 Dekanaali Asetofenoni <1,0 0 Karbonyyleja muita <1,0 0 Orgaaniset hapot yht Etikkahappo <1,0 0 Heksaanihappo <1,0 0 Orgaanisia happoja muita Terpeenit yht Pineeni Delta-3-kareeni Limoneeni beta-pineeni <1,0 0 Muut yhdisteet yht Syklotrisiloksaani, heksametyyli <1,0 0 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <1,0 0 Syklopentasiloksaani, dekametyyli TVOC (C6-C16) ulkopuoliset yhdisteet ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

28 TESTAUSSELOSTE (13) Liite testausselosteeseen Näyte 143 TVOC tolueenina (Tenax TA, C6-C16) TVOC ug/m3 tunnistettu % MSD FID Alkaanit yht. <2 0 Suoraketjuisia ja haar hiilivetyjä <2,0 0 Rengasrak hiilivetyjä <2,0 0 Alkoholit yht Etyyli-1-heksanoli Butanoli <0,50 <1,0 0 Fenoli Propyleeniglykoli <1,0 0 Bentsyylialkoholi <1,0 0 Alkoholeja muita Aromaattiset yht Bentseeni Tolueeni Etyylibentseeni 0.4 <1,0 0 1,4-Ksyleeni Styreeni <0,30 <1,0 0 1,2-Ksyleeni 0.5 <1,0 0 Propyylibentseeni <0,10 <1,0 0 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0,10 <1,0 0 Naftaleeni <0,50 <1,0 0 1-Metyylinaftaleeni <0,20 <1,0 0 Bifenyyli <0,20 <1,0 0 Alkyylibentseenejä muita <1,0 0 Esterit yht. 1.8 <1 1 Etyyliasetaatti 0.4 <1,0 0 Butyyliasetaatti Estereitä muita <1,0 0 Glykolieetterit yht. 1.3 <1 2 Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <1,0 <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <0,40 <1,0 0 TXIB Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

29 TESTAUSSELOSTE (13) Butoksietanoli <1,0 0 2-Fenoksietanoli <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <1,0 0 Glykolieettereitä muita <1,0 0 Halogenoidut yhdisteet yht. <0,2 <1 0 Tetrakloorieteeni <0,20 <1,0 0 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0,10 <1,0 0 1,4-Diklooribentseeni <0,10 <1,0 0 Karbonyylit yht Heksanaali Furankarboksaldehydi <1,0 <1,0 0 Bentsaldehydi Oktanaali Nonanaali Pentanaali <1,0 0 Heptanaali <1,0 0 Dekanaali <1,0 0 Asetofenoni <1,0 0 Karbonyyleja muita <1,0 0 Orgaaniset hapot yht Etikkahappo <1,0 0 Heksaanihappo <1,0 0 Orgaanisia happoja muita Terpeenit yht Pineeni Delta-3-kareeni Limoneeni beta-pineeni <1,0 0 Muut yhdisteet yht. <1 0 Syklotrisiloksaani, heksametyyli <1,0 0 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <1,0 0 Syklopentasiloksaani, dekametyyli <1,0 0 TVOC (C6-C16) ulkopuoliset yhdisteet ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

30 TESTAUSSELOSTE (13) Liite testausselosteeseen Näyte 306 TVOC tolueenina (Tenax TA, C6-C16) TVOC ug/m3 tunnistettu % MSD FID Alkaanit yht. <2 0 Suoraketjuisia ja haar hiilivetyjä <2,0 0 Rengasrak hiilivetyjä <2,0 0 Alkoholit yht Etyyli-1-heksanoli Butanoli 0.7 <1,0 0 Fenoli Propyleeniglykoli <1,0 0 Bentsyylialkoholi <1,0 0 Alkoholeja muita <1,0 0 Aromaattiset yht Bentseeni Tolueeni Etyylibentseeni 0.4 <1,0 0 1,4-Ksyleeni Styreeni <0,30 <1,0 0 1,2-Ksyleeni 0.6 <1,0 0 Propyylibentseeni <0,10 <1,0 0 1,3,5-Trimetyylibentseeni <0,10 <1,0 0 Naftaleeni <0,50 <1,0 0 1-Metyylinaftaleeni <0,20 <1,0 0 Bifenyyli <0,20 <1,0 0 Alkyylibentseenejä muita <1,0 0 Esterit yht. 1.6 <1 0 Etyyliasetaatti 0.5 <1,0 0 Butyyliasetaatti Estereitä muita <1,0 0 Glykolieetterit yht. <1,0 <1 0 Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <1,0 <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <0,40 <1,0 0 TXIB <1,0 <1,0 0 Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

31 TESTAUSSELOSTE (13) Butoksietanoli <1,0 0 2-Fenoksietanoli <1,0 0 Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri asetaatti <1,0 0 Glykolieettereitä muita <1,0 0 Halogenoidut yhdisteet yht. <0,2 <1 0 Tetrakloorieteeni <0,20 <1,0 0 1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0,10 <1,0 0 1,4-Diklooribentseeni <0,10 <1,0 0 Karbonyylit yht Heksanaali Furankarboksaldehydi <1,0 <1,0 0 Bentsaldehydi Oktanaali Nonanaali Pentanaali <1,0 0 Heptanaali <1,0 0 Dekanaali <1,0 0 Asetofenoni <1,0 0 Karbonyyleja muita <1,0 0 Orgaaniset hapot yht. <2 0 Etikkahappo <1,0 0 Heksaanihappo <1,0 0 Orgaanisia happoja muita <1,0 0 Terpeenit yht Pineeni Delta-3-kareeni Limoneeni beta-pineeni <1,0 0 Muut yhdisteet yht. <1 0 Syklotrisiloksaani, heksametyyli <1,0 0 Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <1,0 0 Syklopentasiloksaani, dekametyyli <1,0 0 TVOC (C6-C16) ulkopuoliset yhdisteet ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus Viikinkaari Helsinki Alv. Nro FI

32 ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (5) Sanni Kietäväinen Ilmalanportti HELSINKI VOC-analyysi materiaalinäytteestä Asiakasviite: Näytteen kerääjät: Sanni Kietäväinen Analyysin kuvaus: VOC-yhdisteiden bulk-emissio mikrokammiolla, Tulopvm.: Käsittelijä(t): Susanna Viitasaari Analysointimenetelmä Näytteiden emissiot tutkittiin mikrokammiolaitteella Micro-Chamber/Thermal Extractor, µcte. Materiaalinäytettä punnittiin kammioon, jonka kautta johdettiin puhdasta ilmaa Tenax TA- tai Tenax TA-Carbograph 5TD-putkeen. Adsorptioputkeen adsorboituneet emissiotuotteet analysoitiin kaasukromatografisesti käyttäen termodesorptiota ja massaselektiivistä ilmaisinta (TD-GC-MS). Yhdisteet on tunnistettu puhtaiden vertailuaineiden ja/tai Wiley- tai NISTmassaspektritietokannan avulla. Näytteistä on määritetty haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC) tolueeniekvivalenttina. TVOC on määritetty kromatogrammista n-heksaanin ja n-heksadekaanin väliseltä alueelta, kyseiset aineet mukaanlukien. Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet on määritetty joko puhtaiden vertailuaineiden avulla tai tolueeniekvivalenttina. Näytteistä on määritetty myös TVOC-alueen ulkopuolisten yhdisteiden yksittäisiä pitoisuuksia, mikäli pitoisuudet ovat tulosten tulkinnan kannalta merkittäviä. Pitoisuudet on määritetty joko puhtaiden vertailuaineiden avulla tai tolueeniekvivalenttina. Tulokset on ilmoitettu pitoisuutena näytegrammaa kohti (µg/m³g). Tällä menetelmällä tehty materiaalianalyysi ei ole kvantitatiivinen, vaan kertoo ainoastaan mitä aineita ja missä suhteessa niitä emittoituu käytetyissä koeolosuhteissa. Työterveyslaitos PL 40, TYÖTERVEYSLAITOS, puh , Y-tunnus ,

33 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (5) CK Näyte/keräin: Mittauspaikka: Mittauskohde: tila 105, P:0,57g Analysointipvm.: /SMA Näytteenottoaika: Ilmamäärä: 4,32 dm³ Yhdiste Tulos Yksikkö YKSIARVOISET ALKOHOLIT 2-Etyyli-1-heksanoli 1 µg/m³g Etanoli 1) 2 µg/m³g ALDEHYDIT Dekanaali 3 µg/m³g Nonanaali 4 µg/m³g Oktanaali 1 µg/m³g HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) <5 µg/m³g 1) TVOC-alueen ulkopuolella. Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti. Työterveyslaitos PL 40, TYÖTERVEYSLAITOS, puh , Y-tunnus ,

34 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (5) CK Näyte/keräin: Mittauspaikka: Mittauskohde: tila 101, P:2,45g Analysointipvm.: /SMA Näytteenottoaika: Ilmamäärä: 4,83 dm³ Yhdiste Tulos Yksikkö TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET 3-Kareeni 22 µg/m³g Limoneeni 3 µg/m³g a-pineeni 15 µg/m³g b-pineeni 2 µg/m³g ALDEHYDIT Bentsaldehydi 1 µg/m³g Dekanaali 2 µg/m³g Heksanaali 13 µg/m³g Heptanaali 1 µg/m³g Nonanaali 10 µg/m³g Oktanaali 3 µg/m³g Pentanaali 2 µg/m³g KETONIT Asetoni 1) 2 µg/m³g HAPOT Etikkahappo 2) 24 µg/m³g Heksaanihappo, kapronihappo 13 µg/m³g Pentaanihappo, valeriaanahappo 2 µg/m³g Propaanihappo 4 µg/m³g ESTERIT JA LAKTONIT 1-Metoksi-2-propyyliasetaatti 1 µg/m³g MUUT Tunnistamattomien yhdisteiden seos** 3) 61 µg/m³g HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 160 µg/m³g 1) TVOC-alueen ulkopuolella. Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti. 2) TVOC-alueen ulkopuolella. Pitoisuus suuntaa-antava,yhdiste läpäisee keräimen helposti. Yhdisteen pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen ulkopuolella, joten tulokseen saattaa sisältyä tavallista suurempi epävarmuus. 3) Seos sisältää pääasiassa alifaattisia, alisyklisiä sekä aromaattisia hiilivetyjä, alkoholeja, terpeenejä sekä terpineoleja. Kiehumispisteväli on noin 185 C-215 C. Työterveyslaitos PL 40, TYÖTERVEYSLAITOS, puh , Y-tunnus ,

35 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (5) Tulosten tarkastelu Näytteet on kerätty Tenax TA-Carbograph 5TD-adsorptioputkeen. Kahdella tähdellä (**) merkityt aineet on määritetty tolueeniekvivalenttina ja tunnistettu käyttäen Wileyn tai NISTin massaspektritietokantaa. Näiden aineiden pitoisuudet ovat semikvantitatiivisia. ISO standardin mukaan TVOC-pitoisuus määritetään tolueeniekvivalentteina (tolueenivasteina). Osa yksittäisistä yhdisteistä määritetään niiden omilla vasteilla, jotka voivat poiketa huomattavastikin tolueenin vasteesta. Tästä johtuen yksittäisten yhdisteiden summa saattaa olla suurempi kuin TVOC. Tulokset on annettu yksikössä µg/m³ haihtuneena grammaa kohti materiaalia (µg/m³g). Tällä menetelmällä tehdyt näytteet eivät vastaa huoneilmasta kerättyjä näytteitä eikä materiaalien päästöluokitusta (M-luokat). Bulk-emissioiden viitearvot eri materiaalityypeille: 1) PVC, jossa pehmittimenä DEHP (di-etyyliheksyyliftalaatti) - TVOC 200 µg/m³g - 2-Etyyli-1-heksanoli 70 µg/m³g 2) PVC, jossa pehmittimenä DINCH (di-isononyyliheksahydroftalaatti), DINP (diisononyyliftalaatti) tai DIDP (di-isodekyyliftalaatti) - TVOC 500¹ µg/m³g - 2-Etyyli-1-heksanoli 50 µg/m³g - C9-alkoholit 320¹ µg/m³g 3) Tasoitteet ja betoni - TVOC 50 µg/m³g - 2-Etyyli-1-heksanoli 40 µg/m³g 4) Linoleum - TVOC 650 µg/m³g - Propaanihappo 100 µg/m³g ¹ viitearvo on suuntaa antava, koska TTL:n seurantanäytteiden perusteella emissiotasot kasvavat ajan funktiona Työterveyslaitos PL 40, TYÖTERVEYSLAITOS, puh , Y-tunnus ,

36 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (5) Työterveyslaitos Laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T013, SFS-EN ISO/IEC Näytteenottoa ei ole akkreditoitu. Työympäristölaboratoriot Hanna Hovi asiantuntija Helsinki Susanna Viitasaari laboratorioanalyytikko Helsinki Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. Työterveyslaitos PL 40, TYÖTERVEYSLAITOS, puh , Y-tunnus ,

37 ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (2) Reeta Aitto-Oja Ilmalanportti HELSINKI Ammoniakkianalyysi ilmanäytteestä Asiakasviite: KP Näytteen kerääjät: Reeta Aitto-oja Analyysin kuvaus: Ammoniakin määritys sisäympäristönäytteistä, Tulopvm.: Käsittelijä(t): Sari Snell, Katri Leino Analysointimenetelmä Näytteet kerättiin pumpun avulla rikkihapolla käsiteltyyn aktiivihiileen. Ammoniakki uutettiin aktiivihiilestä ionivaihdetulla vedellä ja analysoitiin ionikromatografisesti johtokykydetektoria käyttäen työohjeen AR1204-TY-015 mukaan. Menetelmässä sovelletaan OSHA:n standardimenetelmää ID-188 (Ammonia in workplace atmospheres - solid sorbent). Tämä menetelmä kuuluu akkreditoinnin piiriin. Tulokset on ilmoitettu yksikössä mikrogrammaa kuutiometriä kohden (µg/m³) ja ne on laskettu laboratoriolle ilmoitetun ilmamäärän avulla. Menetelmän määritysraja 100 dm³:n näytteelle on 20 µg/m³. Analyysivaiheen kokonaismittausepävarmuus on määritysrajapitoisuuden tasolla ilman näytteenottoa 27%. Työterveyslaitos PL 40, TYÖTERVEYSLAITOS, puh , Y-tunnus ,

38 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (2) CK Näyte/keräin: NH3-549 Mittauspaikka: Auroran koulu, Lippajärventie 44, Espoo Mittauskohde: Luokka 105 Analysointipvm.: /KHAR Näytteenottoaika: : :30 Ilmamäärä: 64,80 dm³ Yhdiste Tulos Yksikkö Ammoniakki <30 µg/m³ CK Näyte/keräin: NH3-550 Mittauspaikka: Auroran koulu, Lippajärventie 44, Espoo Mittauskohde: Luokka 306 Analysointipvm.: /KHAR Näytteenottoaika: : :50 Ilmamäärä: 64,80 dm³ Yhdiste Tulos Yksikkö Ammoniakki <30 µg/m³ Tulosten tarkastelu Jos pitoisuus on jäänyt alle määritysrajan, tulostaulukkoon on merkitty määritysraja ja sen eteen pienempi kuin -merkki (<). Työterveyslaitos Laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T013, SFS-EN ISO/IEC Näytteenottoa ei ole akkreditoitu. Työympäristölaboratoriot Katri Leino asiantuntija Helsinki Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. Työterveyslaitos PL 40, TYÖTERVEYSLAITOS, puh , Y-tunnus ,

39 MITTAUSPISTEET POHJAKUVISSA VM1 V3 PS2 V4 L5 L4 L1 V1 PS1 L2 V2 VM2 L3 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET L V SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET SISÄILMAN HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET VM MATERIAALINÄYTE, HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET Auroran koulu 1. krs Lippajärventie 44, Espoo LIITE 2.1

40 MITTAUSPISTEET POHJAKUVISSA PS3 L6 V5 PS4 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PS L V PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET SISÄILMAN HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET Auroran koulu 1. krs Lippajärventie 44, Espoo LIITE 2.2

41 MITTAUSPISTEET POHJAKUVISSA PS5 L7 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PS6 PS L V PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET SISÄILMAN HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET Auroran koulu 2. krs Lippajärventie 44, Espoo LIITE 2.3

42 MITTAUSPISTEET POHJAKUVISSA PS8 V6 L9 L8 PS7 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PS L V PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET SISÄILMAN HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET Auroran koulu 3. krs Lippajärventie 44, Espoo LIITE 2.4

43 KOSTEUSKARTOITUS VK 1 15 % SEINÄN JA LATTIAN LIITTYMÄSSÄ HALKEAMIA VÄLISEINÄN JA KATON LIITTYMÄSSÄ HALKEAMIA MM VK 2 88 % MM 88 paikallisesti VK 4 26 % MM 85 LATTIASSA HALKEILUA MM 80 mb 100 MM mb MM 80 VIEMÄRIN HAJUA, KATOSSA VIEMÄRIPUTKEN LIITOKSET VUOTANEET MM 80 mb <90 MM LATTIAN JA SEINÄN LIITTYMÄSSÄ SUURIA HALKEAMIA mb VK 3 80 % MERKINTÖJEN SELITYKSET: MM = muovimatto, mb = maalattu betoni Ei tutkittu Havainto VK VIILTOKOSTEUSMITTAUKSET Pintakosteusmittarin näyttämä lattiassa alle 70 Pintakosteusmittarin näyttämä lattiassa Pintakosteusmittarin näyttämä lattiassa yli 90 Auroran koulu kellarikerros Lippajärventie 44, Espoo LIITE 3.1

44 KOSTEUSKARTOITUS eb LATTIASSA HALKEAMIA MM KL VK 5 61 % MM P 45 P 45 KL VK 6 69 % MM TL TL MM Ikkunoiden edessä MM >90 TL KL MM 85 MM VK 8 51 % VK 7 69 % MM 85 MERKINTÖJEN SELITYKSET: Paikallisesti MM 110 MM = muovimatto, KL = keraaminen laatta, TL = tekstiililaatta, eb = epoksilla pinnoitettu betoni, P = parketti VK VIILTOKOSTEUSMITTAUKSET Pintakosteusmittarin näyttämä lattiassa alle 70 Pintakosteusmittarin näyttämä lattiassa Pintakosteusmittarin näyttämä lattiassa yli 90 Auroran koulu 1. krs Lippajärventie 44, Espoo LIITE 3.2

45 KOSTEUSKARTOITUS VK 9 69 % Ikkunoiden edessä MM MM MM MM VK % KL MERKINTÖJEN SELITYKSET: MM = muovimatto, KL = keraaminen laatta VK VIILTOKOSTEUSMITTAUKSET Pintakosteusmittarin näyttämä lattiassa alle 70 Pintakosteusmittarin näyttämä lattiassa Pintakosteusmittarin näyttämä lattiassa yli 90 Auroran koulu 1. krs Lippajärventie 44, Espoo LIITE 3.3

46 KOSTEUSKARTOITUS VK % TL Paikallisesti KL VK % KL MM KL MM MM Ikkunoiden edessä MM MM MM VK % MM MERKINTÖJEN SELITYKSET: Ikkunoiden edessä MM MM = muovimatto, KL = keraaminen laatta, TL = tekstiililaatta VK VIILTOKOSTEUSMITTAUKSET Pintakosteusmittarin näyttämä lattiassa alle 70 Pintakosteusmittarin näyttämä lattiassa Pintakosteusmittarin näyttämä lattiassa yli 90 Auroran koulu 2. krs Lippajärventie 44, Espoo LIITE 3.4

47 KOSTEUSKARTOITUS MM Ikkunoiden edessä MM MM MM KL MM MM MM MM VK % MM MM Ikkunoiden edessä MM MERKINTÖJEN SELITYKSET: MM = muovimatto, KL = keraaminen laatta VK VIILTOKOSTEUSMITTAUKSET Pintakosteusmittarin näyttämä lattiassa alle 70 Pintakosteusmittarin näyttämä lattiassa Pintakosteusmittarin näyttämä lattiassa yli 90 Auroran koulu 3. krs Lippajärventie 44, Espoo LIITE 3.5

48 Paine-ero [Pa] 10 Tila on ylipaineinen, kun paine-ero on positiivinen. PS1: Tilan 104 ja ulkoilman välinen paine-ero (10 min keskiarvo) Vaihteluväli: ,6 Pa Keskiarvo: -0,1 Pa Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen :00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00: Auroran koulu, Espoo Liite 4.1

49 Paine-ero [Pa] 10 Tila on ylipaineinen, kun paine-ero on positiivinen. PS2: Tilan 110 ja ulkoilman välinen paine-ero (10 min keskiarvo) Vaihteluväli: -10,6... 5,8 Pa Keskiarvo: -3,3 Pa 0-10 Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen :0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000: Auroran koulu, Espoo Liite 4.2

50 Paine-ero [Pa] 10 Tila on ylipaineinen, kun paine-ero on positiivinen. PS3: Tilan 143 ja ulkoilman välinen paine-ero (10 min keskiarvo) Vaihteluväli: -8,3... 2,9 Pa Keskiarvo: -4 Pa 0 Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen :0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000: Auroran koulu, Espoo Liite 4.3

51 Paine-ero [Pa] 10 Tila on ylipaineinen, kun paine-ero on positiivinen. PS4: Tilan 133 ja ulkoilman välinen paine-ero (10 min keskiarvo) Vaihteluväli: -10,3... 2,1 Pa Keskiarvo: -4,9 Pa 0-10 Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen :0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000: Auroran koulu, Espoo Liite 4.4

52 Paine-ero [Pa] 20 Tila on ylipaineinen, kun paine-ero on positiivinen. PS5: Tilan 204 ja ulkoilman välinen paine-ero (10 min keskiarvo) Vaihteluväli: -0,3... 9,8 Pa Keskiarvo: 6,6 Pa 10 0 Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen :00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00: Auroran koulu, Espoo Liite 4.5

53 Paine-ero [Pa] 10 Tila on ylipaineinen, kun paine-ero on positiivinen. PS6: Tilan 202 ja ulkoilman välinen paine-ero (10 min keskiarvo) Vaihteluväli: -10,8... 3,7 Pa Keskiarvo: -2,7 Pa 0-10 Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen :0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000: Auroran koulu, Espoo Liite 4.6

54 Paine-ero [Pa] 20 Tila on ylipaineinen, kun paine-ero on positiivinen. PS7: Tilan 303 ja ulkoilman välinen paine-ero (10 min keskiarvo) Vaihteluväli: -24, ,7 Pa Keskiarvo: -19 Pa Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen :0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000: Auroran koulu, Espoo Liite 4.7

55 Paine-ero [Pa] 20 Tila on ylipaineinen, kun paine-ero on positiivinen. PS8: Tilan 306 ja ulkoilman välinen paine-ero (10 min keskiarvo) Vaihteluväli: -7, ,7 Pa Keskiarvo: 6,4 Pa 10 0 Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen :0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000: Auroran koulu, Espoo Liite 4.8

56 Lämpötila [ C] Suhteellinen kosteus [%] 25 L1: Tilan 104 sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus (10 min keskiarvo) Lämpötila Vaihteluväli: 20, ,3 C Suhteellinen kosteus Vaihteluväli: % :00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00: Auroran koulu, Espoo Liite 5.1

57 Lämpötila [ C] Suhteellinen kosteus [%] 25 L2: Tilan 103 sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus (10 min keskiarvo) Lämpötila Vaihteluväli: 20, ,2 C Suhteellinen kosteus Vaihteluväli: % :00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00: Auroran koulu, Espoo Liite 5.2

58 Lämpötila [ C] Suhteellinen kosteus [%] Lämpötila Vaihteluväli: 20, C L3: Tilan 102 sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus (10 min keskiarvo) Suhteellinen kosteus Vaihteluväli: % :00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00: Auroran koulu, Espoo Liite 5.3

59 Lämpötila [ C] Suhteellinen kosteus [%] 27 L4: Tilan 109 sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus (10 min keskiarvo) Lämpötila Vaihteluväli: 19, ,6 C Suhteellinen kosteus Vaihteluväli: 19, ,6 % :00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00: Auroran koulu, Espoo Liite 5.4

60 Lämpötila [ C] Suhteellinen kosteus [%] 25 L5: Tilan 110 sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus (10 min keskiarvo) Lämpötila Vaihteluväli: 19, C Suhteellinen kosteus Vaihteluväli: % :00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00: Auroran koulu, Espoo Liite 5.5

61 Lämpötila [ C] Suhteellinen kosteus [%] 25 L6: Tilan 143 sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus (10 min keskiarvo) Lämpötila Vaihteluväli: 19, ,9 C Suhteellinen kosteus Vaihteluväli: % :00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00: Auroran koulu, Espoo Liite 5.6

62 Lämpötila [ C] Suhteellinen kosteus [%] 25 L7: Tilan 202 sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus (10 min keskiarvo) Lämpötila Vaihteluväli: 20, C Suhteellinen kosteus Vaihteluväli: % :00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00: Auroran koulu, Espoo Liite 5.7

63 Lämpötila [ C] Suhteellinen kosteus [%] L8: Tilan 303 sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus (10 min keskiarvo) Lämpötila Vaihteluväli: 16, ,6 C Suhteellinen kosteus Vaihteluväli: % :00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00: Auroran koulu, Espoo Liite 5.8

64 Lämpötila [ C] Suhteellinen kosteus [%] 25 Lämpötila Vaihteluväli: 19, ,7 C L9: Tilan 306 sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus (10 min keskiarvo) Suhteellinen kosteus Vaihteluväli: % :00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00: Auroran koulu, Espoo Liite 5.9

65 Hiilidioksidipitoisuus [ppm] 1100 L1: Tilan 104 hiilidioksidipitoisuus (10 min keskiarvo) 1000 Vaihteluväli: 400, ,1 ppm :00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00: Auroran koulu, Espoo Liite 6.1

66 Hiilidioksidipiyoisuus [ppm] 1100 L2: Tilan 103 hiilidioksidipitoisuus (10 min keskiarvo) 1000 Vaihteluväli: 410, ,9 ppm :00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00: Auroran koulu, Espoo Liite 6.2

67 Hiilidioksidipitoisuus [ppm] 1100 L3: Tilan 102 hiilidioksidipitoisuus (10 min keskiarvo) Vaihteluväli: 402, ppm :00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00: Auroran koulu, Espoo Liite 6.3

68 Hiilidioksidipitoisuus [ppm] L4: Tilan 109 hiilidioksidipitoisuus (10 min keskiarvo) Vaihteluväli: 407, ,7 ppm :00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00: Auroran koulu, Espoo Liite 6.4

69 Hiilidioksidipitoisuus [ppm] 1100 L5: Tilan 110 hiilidioksidipitoisuus (10 min keskiarvo) 1000 Vaihteluväli: 401, ,7 ppm :00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00: Auroran koulu, Espoo Liite 6.5

70 Hiilidioksidipitoisuus [ppm] L6: Tilan 143 hiilidioksidipitoisuus (10 min keskiarvo) Vaihteluväli: 402, ,7 ppm 0 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00: Auroran koulu, Espoo Liite 6.6

71 Hiilidioksidipitoisuus [ppm] L7: Tilan 202 hiilidioksidipitoisuus (10 min keskiarvo) Vaihteluväli: ppm 0 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00: Auroran koulu, Espoo Liite 6.7

72 Hiilidioksidipitoisuus [ppm] L8: Tilan 303 hiilidioksidipitoisuus (10 min keskiarvo) Vaihteluväli: 399, ,2 ppm :00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00: Auroran koulu, Espoo Liite 6.8

73 Hiilidioksidipitoisuus [ppm] 1100 L9: Tilan 306 hiilidioksidipitoisuus (10 min keskiarvo) Vaihteluväli: 397, ,6 ppm :00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00: Auroran koulu, Espoo Liite 6.9

74 ULKOSEINÄN MERKKIAINEKOE LUOKASSA KOKEEN AIKANA TUTKITTAVA TILA ALIPAINEISTETTIN ALIPAINEISTUSPUHALTIMELLA. MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN FORMIER5 KAASUSEOSTA JA HAVAINNOT TEHTIIN SENSISTOR XRS Pa MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 1 ULKOSEINÄN JA VÄLIPOHJAN LIITTYMÄ MERKINTÖJEN SELITYKSET MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄN ERISTETILAAN 2 IKKUNAKARMI 0 1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) Auroran koulu Lippajärventie 44, Espoo 1. krs ReAi LIITE 7.1

75 VÄLIPOHJAN MERKKIAINEKOE LUOKASSA 105 KOKEEN AIKANA TUTKITTAVA TILA ALIPAINEISTETTIN ALIPAINEISTUSPUHALTIMELLA. MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN FORMIER5 KAASUSEOSTA JA HAVAINNOT TEHTIIN SENSISTOR XRS9012. KOKEESSA MEKKIAINEKAASU JOHDETTIIN TUTKITTAVAN TILAN ALAPUOLISEN SÄHKÖPÄÄKESKUKSEEN. EI MERKKIAINEKAASUHAVAINTOJA Auroran koulu Lippajärventie 44, Espoo 1. krs ReAi LIITE 7.2

76 ULKOSEINÄN MERKKIAINEKOE LUOKASSA KOKEEN AIKANA TUTKITTAVA TILA ALIPAINEISTETTIN ALIPAINEISTUSPUHALTIMELLA. MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN FORMIER5 KAASUSEOSTA JA HAVAINNOT TEHTIIN SENSISTOR XRS Pa MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 1 IKKUNALAUDAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ MERKINTÖJEN SELITYKSET 2 IKKUNAKARMI 0 1 Pa MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄN ERISTETILAAN PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) Auroran koulu Lippajärventie 44, Espoo 3. krs ReAi LIITE 7.3

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-25587 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki ympäristöterveydenhuolto Grönberg Kari Maksaja Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja 5 PL 6007 01510 VANTAA 00021 LASKUTUS Näytetiedot

Lisätiedot

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-600 1(7) Tilaaja 2029286-4 Thermopolis Oy Järvelä Merja Valtuustontie 2 62100 LAPUA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 02.01.2013 Kellonaika Vastaanotettu 11.01.2013 Kellonaika

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-11787 1(11) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte

Lisätiedot

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2017-20569 1(5) Tilaaja 2755978-7 PH Ympäristötekniikka Helmi Paula Puusepänkatu 5 13110 HÄMEENLINNA tiedot Rakennusmateriaali FLEC microchamber LAB otettu 30.08.2017 Kellonaika Vastaanotettu

Lisätiedot

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS,

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS, TESTAUSSELOSTE 2012-6366 1(5) Tilaaja 1944433-0 Indoor Quality Service Oy Puhka Aki Tiilenpolttajankuja 5 A 01720 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 26.04.2012 Kellonaika 09.28 Vastaanotettu

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 17.8.2017 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Mika Metsäalho PL 84, 13101 Hämeenlinna Sähköposti: mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde Ojoisten lastentalo, Mäyräntie

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-4213 1(5) Tilaaja 2457722-6 Baumedi Oy, Lehto Hannu Lehto Hannu Energiakuja 3 00180 HELSINKI Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 03.03.2015 Kellonaika 10.37 Vastaanotettu 05.03.2015

Lisätiedot

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-9653 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, VANTAA 16.9.2013 SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Sami Heikkilä p. 040 662 3036 sami.heikkila@delete.fi Delete Tutkimus Oy Puh. 010 656 1000 Alv.

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus:

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 1 (8) Sisäilmari Oy Tatu Keinänen Kalkkipetteri 08700 LOHJA VOC-analyysi materiaalinäytteestä Asiakasviite: Näytteen kerääjät: Tatu Keinänen Analyysin kuvaus: VOC-yhdisteiden bulk-emissio mikrokammiolla,

Lisätiedot

Kotkan kaupunki. Pihkoon päiväkoti Aartapolku KOTKA

Kotkan kaupunki. Pihkoon päiväkoti Aartapolku KOTKA Kotkan kaupunki Pihkoon päiväkoti Aartapolku 41 48410 KOTKA SISÄILMATUTKIMUKSET VOC-mittaus WSP Proko Oy WSP Proko Oy TIIVISTELMÄ Sisäilmatutkimukset VOC-mittaukset ja pintakosteuskartoitus, ilmanliikkeet

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 26.3.2019 Espoon kaupunki 22500344 065 Elisa Vene Tilakeskus -liikelaitos elisa.vene@espoo.fi Kohde Kuninkaantien palvelutalo, Kuninkaantie 7, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 21.3.2019 22500344 051 Elisa Vene Tilakeskus -liikelaitos Espoon kaupunki Kohde Pohjois-Tapiolan koulu, Louhentien rakennus, Sepontie 4, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS JA PAINESUHTEIDEN

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa HB Sisäilmatutkimus Oy 2.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa Johdanto Tutkimuksen kohteena on Kulomäen koulun

Lisätiedot

Lohja Ristin koulun esiopetus. Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus. 1 Yleistiedot. 1.1 Tutkimuksen kohde. 1.2 Tutkimuksen tilaaja

Lohja Ristin koulun esiopetus. Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus. 1 Yleistiedot. 1.1 Tutkimuksen kohde. 1.2 Tutkimuksen tilaaja Tutkimusselostus Risti esiopetus 12.4.2019 1/9 Lohja Ristin koulun esiopetus Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus 1 Yleistiedot 1.1 Tutkimuksen kohde Ristin esiopetus 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki

Lisätiedot

LOHJA RISTIN KOULUN ESIOPETUS SISÄILMATUTKIMUS

LOHJA RISTIN KOULUN ESIOPETUS SISÄILMATUTKIMUS Sisäilmatutkimus Risti esiopetus 10.9.2018 1/13 LOHJA RISTIN KOULUN ESIOPETUS SISÄILMATUTKIMUS 10.9.2018 IdeaStructura Oy Helsinki Hämeenlinna Kokkola www.ideastructura.com Y-tunnus 2424612-8 Sisäilmatutkimus

Lisätiedot

Sisäilmatutkimukseen sisältyi kahden viikon seurantamittauksina toteutettuja olosuhdemittauksia

Sisäilmatutkimukseen sisältyi kahden viikon seurantamittauksina toteutettuja olosuhdemittauksia Tutkimusselostus Virkkalan päiväkoti 5.6.2019 1/11 Virkkalan päiväkoti Sisäilmatutkimus 1 Yleistiedot 1.1 Tutkimuksen kohde Virkkalan päiväkoti Lähdehaankuja 6 08700 Lohja 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS, PÄIVITETTY

TUTKIMUSSELOSTUS, PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS, PÄIVITETTY 18.6.2019 Espoon kaupunki 22500344 065 Elisa Vene Tilakeskus -liikelaitos elisa.vene@espoo.fi Kohde Kuninkaantien palvelutalo, Kuninkaantie 7, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

Lisätiedot

Peltoniemenkuja Vantaa. Tutkimusajankohta: Vantaan Tilakeskus, Kielotie 13, Vantaa

Peltoniemenkuja Vantaa. Tutkimusajankohta: Vantaan Tilakeskus, Kielotie 13, Vantaa VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(4) 1.10.2012 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Kytöpuiston koulu Peltoniemenkuja 1 01360 Vantaa Tutkimusajankohta: 05.09.2012 19.09.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö: Vantaan

Lisätiedot

SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO

SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO RAPORTTI Nro: 16098 Sivu 1 / 10 SISÄLLYS: SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Hiekkaharjun koulu Liite 1 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, JALAVAN KOULU, HAVUMETSÄNTIE 4, LOHJA. RAPORTTI Nro: 17185B. Sivu 1 / 13

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, JALAVAN KOULU, HAVUMETSÄNTIE 4, LOHJA. RAPORTTI Nro: 17185B. Sivu 1 / 13 RAPORTTI Nro: 17185B Sivu 1 / 13 SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, JALAVAN KOULU, HAVUMETSÄNTIE 4, LOHJA Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Finnoonlaaksontie

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI 4.12.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen TUTKIMUSRAPORTTI Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 0..04 PROJEKTI Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaukset TILAAJA Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, HKR-Rakennuttaja KOHDE Arabian monitoimikiinteistö,

Lisätiedot

MUISTIO (RH %) ,5 vaalea liima, makea haju ,5 vaalea liima, makea haju

MUISTIO (RH %) ,5 vaalea liima, makea haju ,5 vaalea liima, makea haju MUISTIO 24.04.2017 /JLA T16058 Huutjärven koulu Huutjärventie 56 Pyhtää Mediateekin tutkimukset Huutjärven koulun Mediateekin 2037 tiloissa on koettu oireita. Tiloissa tehtiin tutkimuksia 30.3. ja 13.4.2017.

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Arja Valtanen, Hanna Hovi ja Tapani Tuomi Työterveyslaitos, työympäristölaboratoriot Orgaanisille yhdisteille säädettyjä pitoisuusarvoja asuin-ja työskentelytilojen

Lisätiedot

ISS Proko Oy

ISS Proko Oy Vantaan Kaupungin Hankintatoimisto Peltolantiee 9 01300 VANTAA SISÄILMATUTKIMUS 28.3.20133 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(5) Kiinteistöjen käytönohjaus 28.3.2013 1 Toimeksianto Tutkimuskohde: HANKINTAKESKUS

Lisätiedot

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 2.5.2017 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS JA PAINE-EROMITTAUS LATUPUISTON PÄIVÄKOTI LATUKUJA 2, 01280 VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS JA PAINE-EROMITTAUS LATUPUISTON PÄIVÄKOTI LATUKUJA 2, 01280 VANTAA 16.11.2013 SISÄILMATUTKIMUS JA PAINE-EROMITTAUS LATUPUISTON PÄIVÄKOTI LATUKUJA 2, 01280 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Sami Heikkilä p. 040 662 3036 sami.heikkila@delete.fi Delete Tutkimus Oy Puh.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

SISÄILMASELVITYKSET, GESTERBYN KOULU, VILHONKUMMUNTIE 4, KIRKKONUMMI

SISÄILMASELVITYKSET, GESTERBYN KOULU, VILHONKUMMUNTIE 4, KIRKKONUMMI SISÄILMASELVITYKSET, GESTERBYN KOULU, VILHONKUMMUNTIE 4, KIRKKONUMMI LAUSUNTO Nro: 15052 Sivu 1 / 14 SISÄILMASELVITYKSET, GESTERBYN KOULU, VILHONKUMMUNTIE 4, KIRKKONUMMI 1. Yleistiedot tutkimuksesta...

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA 7.0.05 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3. SISÄILMAN HAIHTUVAT

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI. Lohja Perttilän koulu

KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI. Lohja Perttilän koulu KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI Lohja Perttilän koulu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä 31.01.2017 Projektinumero P30652 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 1 (18) 31.1.2017 Yhteenveto Perttilän

Lisätiedot

ASKISTON KOULU Uudentuvantie VANTAA

ASKISTON KOULU Uudentuvantie VANTAA ASKISTON KOULU Uudentuvantie 5-7 01680 VANTAA SISÄILMATUTKIMUKSET Askiston koulu 16.5.2013 2(8) Kiinteistöjen käytönohjaus TIIVISTELMÄ Askiston koulun päärakennuksen kahdesta luokasta ja sivukoulun yhdestä

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Hämeenkylän koulu: Rakenteiden kuntotutkimukset

Hämeenkylän koulu: Rakenteiden kuntotutkimukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Hämeenkylän koulu: Rakenteiden kuntotutkimukset Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.3.2016 P28999P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN SEURANTATUTKIMUS

SISÄILMAN LAADUN SEURANTATUTKIMUS KARTANONKOSKEN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI TILKUNTIE 5, VANTAA Sweco Ratamestarinkatu 7a P.O. Box 88 FI-00521 Helsinki, Finland Telephone +358 207 393 300 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Reg.no: 2635440-5

Lisätiedot

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 12.2.2018 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI 28.8.2014 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet:

Lisätiedot

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-01155-17 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Insinööritoimisto TJ Koistinen Oy Toivo Koistinen Liinuminkatu 1 A 2 15860 Hollola Toivo Koistinen, VTT-O-185190-17 VTT Expert Services

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, KANSAINVÄLINEN KOULU POINT, HAGELSTAMINTIE 1, VANTAA

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, KANSAINVÄLINEN KOULU POINT, HAGELSTAMINTIE 1, VANTAA SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, KANSAINVÄLINEN KOULU POINT, HAGELSTAMINTIE 1, VANTAA LAUSUNTO Nro: 14115 Sivu 1 / 15 SISÄILMASELVITYKSIÄ, KANSAINVÄLINEN KOULU POINT, VANTAA 1. Yleistiedot tutkimuksesta...

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset. 1 Lähtötiedot. 2 Tutkimuksen tarkoitus ja sisältö. 3 Rakenteet

TUTKIMUSSELOSTUS. Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset. 1 Lähtötiedot. 2 Tutkimuksen tarkoitus ja sisältö. 3 Rakenteet TUTKIMUSSELOSTUS Jukka Saari, Ulla Lignell Vantaan kaupunki, Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa jukka.saari@vantaa.fi, ulla.lignell@vantaa.fi Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset Kohde: Rekolan koulun

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SEPÄN KOULU, MASALA KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS SEPÄN KOULU, MASALA KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SEPÄN KOULU, MASALA KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUS VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo +358 20 769 8698 www.vahanen.com Y-tunnus Business ID 1639563-3 Tutkimusselostus 2 (27)

Lisätiedot

Sami Isoniemi, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Sami Isoniemi, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy TUTKIMUSSELOSTUS 22500365-012 Pekka Koskimies Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1, 06100 Porvoo Pekka.Koskimies@porvoo.fi Paine-ero seuranta Kohde: Aleksanterinkatu 25, 06100 Porvoo Aika: 6.-13.3.2017 mittaus

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ JOKINIEMEN KOULU, VANHA RAKENNUS, LUOKKA 203, VANTAA

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ JOKINIEMEN KOULU, VANHA RAKENNUS, LUOKKA 203, VANTAA SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ JOKINIEMEN KOULU, VANHA RAKENNUS, LUOKKA 203, VANTAA LAUSUNTO Nro: 15072 Sivu 1 / 10 SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, JOKINIEMEN KOULU, VANHA RAKENNUS, LUOKKA

Lisätiedot

VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko

VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko 1(5) VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko Sepänkadun koulu 21.12.2018 2(5) 1. LÄHTÖTIEDOT Toimeksiantaja: Turun kaupunki, Tilapalvelukeskus Janne Virtanen Linnankatu 90

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 2 (8)

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 3.5.08 5006-08 Mika Metsäalho Kaupunkirakenne / Tilapalvelut PL 84 (Kasarmikatu 3, 3. krs) 30 Hämeenlinna mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde: Ilmarila, SISÄILMAN LAADUN LISÄSELVITYKSET,

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700091 Kohde: Toimeksianto: Opintien koulu Opintie 16600 Järvelä VOC-ilma ja materiaalinäytteiden

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS

SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS 4.11.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Selite. Raunio. Rantaviiva 1837

Selite. Raunio. Rantaviiva 1837 0 15 60 m Selite Raunio Rantaviiva 1837 Liite 1 Näytteenoton painnusavio PAH 1/2 PAH 1/4 PAH 1/3 PAH 2/5 PAH 2/6 PAH Ilmanäyte 3 (yläpohjasta) PAH 3/4 PAH 3/3 PAH 3/5 PAH 3/1

Lisätiedot

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700090 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Koulutie 18 16600 Järvelä VOC-ilma ja

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 24.8.2012 Vantaan kaupunki Tilakeskus Ulla Lingnell Kielotie 13, 01300 Vantaa ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hevoshaan koulu, Hevoshaantie 17, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki 20.8.2012 Tutkimusraportti Koisotie 5 Sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimusraportti, Koisotie

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Uzin PE460 haitta-aineiden läpäisevyystutkimus

Uzin PE460 haitta-aineiden läpäisevyystutkimus Tutkimusselostus 1 (3) UZIN PE 460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 21.9.2009 Betton Oy / Vantaa Juha Tamminen Vapaalantie 2 B 01650 VANTAA Uzin PE460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 1 Johdanto 1.1

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 20.6.2017 Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 20.6.2017 PROJEKTI Höyrynsulkumuovin olemassaolon selvitys TILAAJA Helsingin kaupunki, kiinteistöviraston tilakeskus KOHDE Arabian peruskoulu, Berliininkatu

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA KOSTEUSKARTOITUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA KOSTEUSKARTOITUS TUTKIMUSSELOSTUS KOSTEUSKARTOITUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA 25.11.2015 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 2 3.1 PINTAKOSTEUSKARTOITUS 2 3.2

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

M ATK-luokka Yhteensä Aspergillus versicolor Penicillium sp. steriilit hiivat Yhteensä Rhinocladiella sp.

M ATK-luokka Yhteensä Aspergillus versicolor Penicillium sp. steriilit hiivat Yhteensä Rhinocladiella sp. Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS MERITUULEN KOULU LATTIAPÄÄLLYSTEEN EMISSIOMITTAUKSET JA MERKKIAINE- KOKEET

TUTKIMUSSELOSTUS MERITUULEN KOULU LATTIAPÄÄLLYSTEEN EMISSIOMITTAUKSET JA MERKKIAINE- KOKEET TUTKIMUSSELOSTUS MERITUULEN KOULU LATTIAPÄÄLLYSTEEN EMISSIOMITTAUKSET JA MERKKIAINE- KOKEET VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo Tutkimusselostus Lattiapäällysteen emissiomittaukset

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS..205 035.025 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, Tilahallinta, Rakennusten kunnossapito Kielotie 3, 0300 Vantaa jouni.rasanen@vantaa.fi

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ LAUSUNTO Karstun koulu asiantuntijalausunto 18060 05.04.2018 1/21 SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ Karstun koulu, Karstuntie 1145, 08480 Lohja Kohdekäynnit 08.02, 21.02, 23.02, 01.03, 08.03 ja 21.03.2018

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

Arkistokuva Raportti Työnumero:

Arkistokuva Raportti Työnumero: Sivuja:1/12 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700090 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Koulutie 18 16600 Järvelä -VOC-ilma

Lisätiedot

RAJATORPAN KOULUN SISÄILMATUTKIMUKSET

RAJATORPAN KOULUN SISÄILMATUTKIMUKSET RAJATORPAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET 28.4.2015-12.6.2015 RAPORTTI Nro: 15058 Sivu 1 / 30 RAJATORPAN KOULUN SISÄILMATUTKIMUKSET SISÄLLYS: 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 1.1. Kohde... 2 1.2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Linnajoen koulu G-siiven sisäilmatekniset lisätutkimukset

Linnajoen koulu G-siiven sisäilmatekniset lisätutkimukset Linnajoen koulu G-siiven sisäilmatekniset lisätutkimukset Tutkimusraportti 17.4.2018 Projekti 309076 Tilaaja Porvoon Kaupunki Toimitilajohto Tekniikankaari 1 A 06100 Porvoo Yhteyshenkilö Pekka Koskimies

Lisätiedot

KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI 9.9.2014 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 TULOSTEN ARVIOINTI 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 5 5 JATKOTOIMENPITEIDEN ARVIOINTI 6 6 LIITTEET

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 2 (8) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, KERAVA

Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, KERAVA 10.1.2017 Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, 04250 KERAVA / Tutkimuspalvelut Jaana Kovalchuk Rakennusterveysasiantuntija, FM VTT-C-22611-26-17

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen Vastaanottaja: Sivuja:1/12 Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Pappilanmäen koulu Puistotie 8 17500 Padasjoki VOC-näytteiden ottaminen Tilaaja: Seppo Rantanen

Lisätiedot

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 118/2013 Mika Laita Jyväskylä 2013 1 / 5 1. JOHDANTO Inex Partners Oy:n

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 25.1.2019 SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kuva Google TERVEYSKESKUS KIVISTÖNTIE 14, MÄNTSÄLÄ 22501945-008 Sweco Yhteenveto Tutkittava rakennus on rakennettu 1980-luvulla

Lisätiedot

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa. 539.6 5.3.04 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu ILMATIIVEYSTUTKIMUS MERKKIAINEKOKEET JA VUOTOLUKUMITTAUS TULOSTEN

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset

TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset Meripirtin päiväkoti Haukkavuorenkatu 5 48100 KOTKA Työ nro T15026 Kotka 9.11.2015 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25,

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon keskuskoulu puutyöluokat, 6.11.2017 1 / 13 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen syy ja rajaukset... 3 Käytetyt menetelmät ja

Lisätiedot

KVARNBACKENS SKOLA TUTKIMUSRAPORTTI

KVARNBACKENS SKOLA TUTKIMUSRAPORTTI KVARNBACKENS SKOLA TUTKIMUSRAPORTTI Tilaaja Tutkijat Pekka Koskimies Sami Heikkilä, Satu Karila FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 1 (26) 1 Yhteenveto

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS PORTAAN KOULU, TAMMELA

TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS PORTAAN KOULU, TAMMELA TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS PORTAAN KOULU, TAMMELA 500708.001 0.5.016 Sisältö 1 YLEISTIEDOT 3 KÄYTETYT MITTA- JA NÄYTTEENOTTOLAITTEET 3 3 YHTEENVETO JA TOIMENPIDESUOSITUKSET

Lisätiedot

MUISTIO Taulukko 1. Yhteenveto tehdyistä tutkimuksista. Tutkimus Menetelmä/laitteet Ajankohta

MUISTIO Taulukko 1. Yhteenveto tehdyistä tutkimuksista. Tutkimus Menetelmä/laitteet Ajankohta MUISTIO 28.1.2019 Tilaaja Leila Hietala Kotkan kaupunki Kohde T4033-08 Otsolan koulu Hiidenkirnuntie 2, 48770 Kotka KEITTIÖN JA RUOKASALIN SISÄILMATUTKIMUS Keittiön ja ruokasalin tiloissa suoritettiin

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 29.2.204 5392.80 Ulkoseinä- ja alapohjarakenteiden liittymien ilmatiiveyden tarkastus Aika: 29.2.204 Tutkimuskohde:, Tiiviystutkimus merkkiaineella Tutkimuksen tekijät: Juha Tanner Tehtävä

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Metsolan koulu Allintie KOTKA

TUTKIMUSRAPORTTI. Metsolan koulu Allintie KOTKA TUTKIMUSRAPORTTI Metsolan koulu Allintie 9 48220 KOTKA Työ nro T10067 Kotka 20.1.2012 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 FAX. 05-2184 562 E-MAIL

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 13.3.2013 Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, 01300 Vantaa Sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Orvokkitien koulu, Orvokkitie 15, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS KARTANOKOSEN KOULUN HALLINTOTILAT JA KARTANONKOSKEN PÄIVÄKOTI, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS KARTANOKOSEN KOULUN HALLINTOTILAT JA KARTANONKOSKEN PÄIVÄKOTI, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KARTANOKOSEN KOULUN HALLINTOTILAT JA KARTANONKOSKEN PÄIVÄKOTI, VANTAA 2.2.2017 Sisältö 1 YLEISTIEDOT 4 2 KÄYTETYT MITTA- JA NÄYTTEENOTTOLAITTEET

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Opintien koulu Opintie Järvelä

Sisäilmatutkimus. Opintien koulu Opintie Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie 2 16600 Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Työnumero 1331 14.2.2017 2 Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Opintien koulun sisäilman mikrobien- ja VOC-yhdisteiden

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 28.2.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tiedoksi: kari.ahonen@hameenlinna.fi, petri.yla-murto@hameenlinna.fi

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 22.8.2017 Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, Rakennusten kunnossapito Vantaan Kaupunki ulla.lignell@vantaa.fi Kohde Kartanonkosken päiväkoti, tilat

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 246518 20.02.2014 1 (4) Vahanen Tampere Oy Pasi Wahlfors Tampellan Esplanadi 2 33100 TAMPERE VOC-analyysi ilmanäytteestä Asiakasviite: KPS3180/1 Näytteen kerääjät: Pasi Wahlfors

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1238511 5.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot

Raportti VOC MITTAUKSET SISÄILMASTA LÄNSIRANNAN KOULU, LAPPAJÄRVI

Raportti VOC MITTAUKSET SISÄILMASTA LÄNSIRANNAN KOULU, LAPPAJÄRVI 2019 Raportti VOC MITTAUKSET SISÄILMASTA LÄNSIRANNAN KOULU, LAPPAJÄRVI 12.4.2019 1 Sisällys Sisällys... 1 1.TAUSTATIETOA TUTKIMUKSESTA... 2 1.1 Tutkimuskohde... 2 1.2 Tilaaja... 2 1.3 Vastaava tutkija...

Lisätiedot