SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014)"

Transkriptio

1 H A L L I N T O P A L V E L U T SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) K Ä S I T E L T Y : Osakeyhtiön hallitus ( 13) H Y V Ä K S Y T T Y : Yhtiökokous ( 6)

2 2 (21) SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS Toimitusjohtajan katsaus Osakeyhtiön hallinto ja johtaminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tilikauden tuloksen käsittely TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT LUETTELOT JA SELVITYKSET... 21

3 3 (21) 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2014 oli Savonialle historiallinen. Uusi ammattikorkeakoululaki tuli voimaan ja Savonia aloitti toimintansa valtioneuvoston myöntämällä uudella toimiluvalla. Samalla ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta ohjaa uuden lain mukainen 100 % tuloksellisuuteen pohjautuva rahoitusmalli. Vuoden aikana Savoniassa valmisteltiin ammattikorkeakoululain edellyttämää yhtiöittämistä. Kevään aika syntyi osakassopimus Kuopion, Iisalmen, Varkauden ja Kiuruveden kesken. Lapinlahti irrottautui omistajuudesta. Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n allekirjoitetun perustamissopimuksen mukaisesti osakeyhtiön osakekannan omisti ensimmäisessä vaiheessa 100-prosenttisesti Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymä. Osakeyhtiön hallitus nimitti ensimmäisessä pidetyssä kokouksessaan yhtiön toimitusjohtajaksi rehtori Mervi Vidgrénin. Osakeyhtiön hallitus toimi ns. hallinnollisen yhtiönä ja piti vuoden 2014 aikana kaikkiaan viisi kokousta. Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiö rekisteröitiin kaupparekisteriin Vuonna 2014 toteutettiin monia tilamuutoksia, koska tilojen kuormitusta on lisätty ja vuokratiloista pyritty luopumaan tarkoituksenmukaisesti. Osakeyhtiöön siirtyivät Opistotien kampus sekä Iisalmen kampus samoin Microkadun kampuksen tilojen hallintaan oikeuttavat kiinteistöosakeyhtiön osakkeet. Sen sijaan myytävät kiinteistöt Sairaalakadun kampus ja Varkauden kampus jäivät perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän omistukseen. Organisaatio- ja johtamisjärjestelmä uudistettiin vuoden aikana. Uusi johtamisjärjestelmä otettiin käyttöön toimintansa aloittaneessa osakeyhtiössä alkaen. Kuopiossa Mervi Vidgrén toimitusjohtaja

4 4 (21) 1.2 Osakeyhtiön hallinto ja johtaminen Savonia-ammattikorkeakoulussa toteutettiin vuonna 2014 toiminnan yhtiöittäminen. Yhtiöittämisen alkuvaiheessa toimi valmisteluryhmä, joka koostui kuntayhtymän luottamushenkilöistä sekä ammattikorkeakoulun sisäisen hallituksen työelämäedustajasta ja virkamiesjohdosta. Yhtiöittämisessä käytettiin myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n allekirjoitetun perustamissopimuksen mukaisesti osakeyhtiön osakekannan omisti 100-prosenttisesti Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä (osakkeita kpl). Kustakin osakkeesta maksettiin yhtiölle kymmenen euroa, jolloin osakkeiden merkintähinnaksi muodostui euroa. Savonia-ammattikorkeakoulun toiminnan yhtiöittämisen ns. toinen vaihe toteutettiin korottamalla osakepääomaa suunnatulla osakeannilla, jossa kappaletta osakkeita tarjottiin merkittäväksi ja merkittiin merkintäaikana seuraavasti: Kuopion kaupunki % Varkauden kaupunki ,28 % Iisalmen kaupunki ,76 % Kiuruveden kaupunki ,96 % Yhteensä Osakkeiden maksu suoritettiin apporttimaksuna, josta euroa merkittiin osakeantitilille ja loppuosa ( ,24 euroa) merkittiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Myös Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän omistamat kappaletta osakeyhtiön osakkeita luovutettiin ammattikorkeakoulutoiminnan yhtiöittämisen yhteydessä omistajakunnille samassa suhteessa. Omistuksen jakautuminen omistajittain tilikauden päättyessä: Kuopion kaupunki % Varkauden kaupunki ,28 % Iisalmen kaupunki ,76 % Kiuruveden kaupunki ,96 % Yhteensä

5 5 (21) Osakeyhtiön hallitukseen vuodelle 2014 nimitettiin: kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen (Iisalmi) kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka (Kiuruvesi) palvelualuejohtaja Jarmo Piiroinen (Kuopio), puheenjohtaja kaupunginjohtaja Hannu Tsupari (Varkaus) Hallituksen sihteeriksi valittiin hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Diov. Osakeyhtiön hallitus nimitti ensimmäisessä pidetyssä kokouksessaan yhtiön toimitusjohtajaksi rehtori Mervi Vidgrénin. Osakeyhtiön hallitus piti vuoden 2014 aikana kaikkiaan viisi kokousta. Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiö rekisteröitiin kaupparekisteriin Syksyn aikana pidettiin kolme ylimääräistä yhtiökokousta; , ja Omistajaa eli Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymää yhtiökokouksissa edusti yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhonen. Yhtiökokouksen sihteerinä toimi hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Diov. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, JTTT Katri Hokkanen toimintansa aloittavan osakeyhtiön hallituksen nimittämistä varten nimitettiin osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukainen nimitysvaliokunta. Osakkaiden perustama nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle työ- ja elinkeinoelämän kokemusta ja tuntemusta omaavia henkilöitä hallituksen jäseniksi. Osakkaat nimittivät nimitysvaliokuntaan Pekka Kantasen (Kuopio), Kyösti Kauppisen (Iisalmi) ja Tuula Savolaisen (Varkaus). Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kantanen ja sihteeriksi kutsuttiin johdon sihteeri Mervi Hätinen. Nimitysvaliokunta kokoontui syksyn 2014 aikana kaksi kertaa. Yhtiökokous nimitti (8 ) kokouksessaan osakeyhtiön hallituksen alkaen ja myönsi samalla eron edelliselle hallitukselle. Yhtiöittämiseen liittyvä valmistelu oli aikataulullisesti tiukka, mutta aikataulullisesti päätökset saatiin aikaan niin Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymässä kuin osakeyhtiössä sekä omistajakuntien päätöksentekoelimissä. Vuoropuhelu omistajien kanssa on ollut jatkuvaa. Osakeyhtiön toiminnanohjaus ja laadunhallintajärjestelmän viitekehys rakennettiin syksyn 2014 aikana ja se otettiin käyttöön Tavoitteena on rakentaa ketterä toimintaa tukeva toimin-

6 6 (21) nanohjaus- ja laadunhallintajärjestelmä, joka tukee toimintaa ja sen laatua. Siirtyminen uuteen organisaatio- ja johtamisjärjestelmämalliin, johon oleellisesti liittyy tiimimalli, vaatii henkilöstön kanssa yhteistä valmennusta ja keskustelua. Riskinä on henkilöstön jaksaminen monen yhtäaikaisen muutoksen sattuessa samaan aikaan. Ammattikorkeakoulun tuloksellisuusrahoitusmalli edellyttää ajantasaista tiedon tuottamista, joka toimii johtamisen apuvälineenä ja samalla toimijoiden tukena. Tietoryhmä on edistänyt tiedon tuottamisen asiaa syksyn 2014 aikana ja työtä jatketaan myös vuonna Koulutuksen sekä tutkimus, kehittämis- ja liiketoiminnan tuloksellisuus on tärkeää Savonian kilpailukyvyn kannalta. Riskinä on toiminnan näivettyminen pikkuhiljaa, mikäli Savonian ei pysty olemaan menestyneiden ammattikorkeakoulujen joukossa vaan jää rahoitusmallissa häviäjän rooliin. Ammattikorkeakoulutoiminnan siirtyessä yksityiseen osakeyhtiöön lukien Savonia ei ole enää oikeutettu arvonlisäveron kuntapalautuksiin. Näin ollen luovutuksen yhteydessä on pitänyt palauttaa ,56 euroa palautuksina haettuja siirtyvään käyttöomaisuuteen kohdistuvia arvonlisäveroja ja kiinteistöinvestointien palautettavaa arvonlisäveroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö kompensoi jatkossa kaikki sellaiset ammattikorkeakoulutoimintaan kohdistuvat arvonlisäverot, mitä joku muu rahoittaja ei ammattikorkeakouluille korvaa. Näin menetellään myös yhtiöittämisen yhteydessä palautettujen arvonlisäverojen suhteen. Arvonlisävero on palautettu helmikuussa 2015 ja OKM kompensoi palautuksen vuonna Kiinteistöjen ja ammattikorkeakoulutoiminnassa käytettävien toimitilojen hallintaan oikeuttavien kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden luovutuksiin liittyvästä varainsiirtoveron huojennuksesta on säädetty varainsiirtoverolain 43 c :ssä. Luovutukset ovat lakiin perustuvan yhtiöittämisen yhteydessä varainsiirtoverosta vapaita. Savonia hakee Opistotien ja Haukisaarentien kiinteistöjen ja Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1 -osakkeiden osalta huojennusta etukäteen siten, että varainsiirtoveroa ei tarvitse lainkaan maksaa. Tämän vuoksi varainsiirtoverovelkaa ei ole kirjattu tilinpäätöksessä.

7 7 (21) 2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2.1 Tuloslaskelma Tilikauden aikana on maksettu kokouspalkkioita ja korvattu niihin liittyen kuluja sekä maksettu kaupparekisteröintiin liittyviä viranomaismaksuja ja pankkikuluja. TULOSLASKELMA (ulkoinen) TP 2014 EUR Liikevaihto 0,00 Toiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 Henkilöstökulut 6 735,99 Palkat ja palkkiot 6 210,00 Henkilösivukulut 525,99 Toiminnan muut kulut 1 908,03 Liikevoitto/-tappio ,02 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0,00 Muut rahoitustuotot 0,00 Korkokulut 0,00 Muut rahoituskulut 0,00 Voitto (Tappio) ennen sat. Eriä ,02 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 Arvonalentumiset 0,00 Satunnaiset tuotot 0,00 Voitto (Tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ,02 Poistoeron lisäys (-) 0,00 Varausten muutos (lisäys -, vähenn. +) 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä ,02

8 8 (21) 2.2 Rahoituslaskelma 2014 Toiminnan rahavirta Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä ,02 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 0,00 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut 0,00 Muut oikaisut 0,00 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta ,02 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys 0,00 Vaihto-omaisuuden lisäys/ähennys 0,00 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys 4 919,46 Toiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja ,56 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiiin hyödykkeisiin (-) 0,00 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot 0,00 Myönnetyt lainat (-) 0,00 Investoinnit muihin sijoituksiin 0,00 Lainasaamisten takaisinmaksut 0,00 Luovutusvoitot muista sijoituksista 0,00 Saadut korot investoinneista 0,00 Saadut osingot investoinneista 0,00 Maksetut välittömät verot (-) 0,00 Investointien rahavirta 0,00 Rahoituksen rahavirta Maksullinen oman pääoman lisäsy ml. SVOP sijoitus ,00 Omien osakkeiden hankkiminen (-) 0,00 Omien osakkaiden myynti 0,00 Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisiinmaksut 0,00 Maksetut korot ja ja maksut rahoituskuluista 0,00 Maksetut osingot ja muu voitonjako 0,00 Maksetut välittömät verot 0,00 Muu rahoitus 0,00 Rahoituksen rahavirta ,00 Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) ,44 Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa 0,00 Rahavarat tilikauden lopussa , ,44

9 9 (21) 2.3 Tase V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET ,16 0 OSAKEPÄÄOMA ,00 0 AINEETTOMAT OIKEUDET ,30 0 OSAKEPÄÄOMA ,00 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT ,66 0 MAKSULLINEN OSAKEANTI ,00 ENNAKKOMAKSUT ,20 0 MUUT RAHASTOT ,24 0 AINEELLISET HYÖDYKKEET ,87 0 SIJOIT.VAP.OMAN PÄÄOM.RAHASTO ,24 0 MAA- JA VESIALUEET ,73 0 OMAKATTEISET RAHASTOT ,30 0 OMISTETUT ,73 0 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,02 0 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT ,25 0 OMISTETUT ,25 0 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,52 0 KONEET JA KALUSTO ,83 0 ENNAKKOMAKSUT JA KESK.ER.HANKI ,06 0 PAKOLLISET VARAUKSET SIJOITUKSET ,98 0 MUUT PAKOLLISET VARAUKSET ,00 0 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET ,06 0 MUUT SAAMISET ,92 0 PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ ,00 0 OMAKATTEISTEN SIJOITUSTEN VARA ,30 0 OMAKATTEISTEN SIJOITUSTEN VARA ,30 0 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN ,76 0 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,31 0 SAADUT ENNAKOT ,00 0 OSTOVELAT ,04 0 VAIHTUVAT VASTAAVAT ARVONLISÄVERON PALAUTUSVELKA ,56 0 SAAMISET ,53 0 SIIRTOVELAT ,16 0 PITKÄAIKAISET ,56 0 ARVONLISÄVEROSAAMINEN OKM:LTÄ ,56 0 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,76 0 LYHYTAIKAISET ,97 0 MYYNTISAAMISET ,31 0 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,28 0 SAAMISET SAVONIA KY:LTÄ ,47 0 SIIRTOSAAMISET ,19 0 RAHAT JA PANKKISAAMISET ,44 0 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,97 0 VASTAAVAA YHTEENSÄ , Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tilikauden tuloksen käsittely Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista. Hallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä yhtiökokoukselle seuraavaa: Tilikauden tappio euroa kirjataan tilikauden voitto-/tappiotilille

10 10 (21) 3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Liite 1 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Liite 2 Poistosuunnitelma Liite 3 Pysyvät vastaavat Liite 4 Saamisten erittely Liite 5 Oma pääoma ja pakolliset varaukset Liite 6 Vieras pääoma lyhytaikainen Liite 7 Leasingvastuiden yhteismäärä Liite 8 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt Liite 9 Henkilöstön lukumäärä

11 11 (21) Liite 1 Tilinpäätöksen laatimisen periaatteet Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolainsäädännön, hyvän kirjanpitotavan ja kuntalain mukaisesti ja noudattaen Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston antamia ohjeita sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemaa Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodistoa. Tilinpäätös noudattaa osakeyhtiölakia ja ammattikorkeakoulua koskevaa lainsäädäntöä. Arvostusperiaatteet ja arvostusmenetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja jaksotusmenetelmät: Pysyvien vastaavien arvostus: Aineettomat hyödykkeet: suunnitelman mukaisin poistoin vähennettyyn hankintahintaan. Aineelliset hyödykkeet: hankintahintaan (apporttina tullut omaisuus); jatkossa suunnitelman mukaisin poistoin (hyväksytty poistosuunnitelma) vähennettyyn hankintahintaan tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan Osakkeet ja osuudet: hankintahintaan. Toimeksiantojen varat: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Arvopaperit ja vastaavat sijoitukset on merkitty taseeseen hankinta-arvoon tai sitä alempaan luovutushintaan. Vaihtuvat vastaavat: Vaihto-omaisuus: osakeyhtiöllä ei ole vaihto-omaisuutta Rahoitusomaisuus ja muut saamiset: saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon; saamisiin ei liity valuuttakurssiriskejä. Vieras pääoma: Lainojen ja muiden velkojen arvostus on nimellisarvoon, eikä niihin liity valuuttakurssiriskejä. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on annettu muut kyseisen erän yksilöintitiedot.

12 12 (21) Liite 2 Poistosuunnitelma POISTOSUUNNITELMAN MUKANA OLON PERUSTE Poistosuunnitelma on mukana, vaikka tilinpäätöksessä ei ole kirjattu lainkaan suunnitelman mukaisia poistoja apporttina vastaanotetusta omaisuudesta. Pysyvät vastaavat ovat tulleet osakeyhtiöön osana apporttiomaisuudella tapahtunutta osakeannissa merkittyjen osakkeiden maksua. Alkuperäinen luovuttaja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä on kirjannut v poistot tämän suunnitelman mukaan. Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiössä jatketaan tällä poistosuunnitelmalla aloittamatta poistojen laskentaa uudestaan alusta käyttöomaisuuden luovutushetkestä Ensimmäiset poistot osakeyhtiössä tehdään vuodelta SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA Suunnitelmapoistojen pohjana on pysyvien vastaavien hankintameno. Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan pysyvien vastaavien hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Poistot aloitetaan kun pysyvien vastaavien hyödyke otetaan käyttöön siten, että poistoaikaan ei lueta koneiden tavanomaista koekäyttöaikaa. Saatu valtionosuus, investointiavustus tai muu rahoitusosuus kirjataan investointituloksi. Arvonlisäveroa tai palautusjärjestelmän (jatkossa: kompensoitavaa) arvonlisäveroa ei lueta hankintamenoon. Perusparannusmenot kirjataan erillisiksi hankintamenoiksi ja niille määritellään omat poistosuunnitelmat. Osakehuoneiston perusparannusmenoja käsitellään muina pitkävaikutteisina menoina. Perusparannusmenon poistoaika on korkeintaan sama kuin perusparannetun hyödykkeen jäljellä oleva taloudellinen pitoaika. Korjaus- ja huoltomenot, joiden seurauksena hyödykkeen tulontuottamiskyky tai käyttö palvelutuotannossa voidaan säilyttää ennallaan, kirjataan syntymistilikauden kuluksi. RAKENNUSTEN POISTOAJAT: Rakennusten poistoaikoja on tarkistettu alkaen niin, että kaikki 50 vuoden poistoajat on lyhennetty joko 40 tai 30 vuoteen. Muutos tehdään muutosajankohdasta alkaen niin, että menojäännös jaksotetaan uudelleen uuden poistoajan perusteella. Rakennusten hankinta poistoaika saakka alkaen Haukisaarentie 2, Iisalmi 50 vuotta 40 vuotta Valtiolta vastikkeetta poistoaika siirtyneiden rakennusten peruskorjaukset: saakka alkaen Opistotie 2, Kuopio 50 vuotta 30 vuotta PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOAJAT: Rakennukset ja rakennelmat tasapoisto vuotta; pääsääntö: 30 v, erit. syystä 40v Muut pitkävaikutteiset menot tasapoisto 3 5 vuotta Kiinteät rakenteet ja laitteet menojäännöspoisto % Koneet ja kalusto tasapoisto 3 10 vuotta; atk-laitteet 4 v. Aineettomat oikeudet tasapoisto 5 vuotta Irtaimen käyttöomaisuuden aktivointiraja: Aktivointiraja on ollut euroa vuonna 2014, jota pienemmät hankinnat on kirjattu suoraan kuluksi.

13 13 (21) Liite 3 Pysyvät vastaavat Yhtiöittämisen yhteydessä apporttisijoituksena tullut omaisuus: Aineettomat oikeudet ,30 Tietokoneohjelmat ,88 Muut pitkävaikutteiset menot ,78 Ennakkomaksut ,20 Tontti/Opistotie/kaavamuutos ,73 Tontti/Haukisaarentie ,00 Maa- ja vesialueet ,73 Opistotien kiinteistö (rakennus ja kiinteät rakenteet) ,27 Haukisaaren kiinteistö (rakennus ja kiinteät rakenteet) ,00 Microkadun toimitiloihin kuuluvat kiinteät rakenteet 1 120,05 Pinnoituslaboratorion kiinteät rakenteet ,93 Rakennukset ja kiinteät rakenteet yhteensä ,25 Kuljetusvälineet 8 832,37 Tietokonelaitteet ,97 Viestintälaitteet ,33 Muut koneet ja kalusto ,16 Keskeneräiset hankinnat ,06 IS-Hankinta Oy osakkeet 2 000,00 Savon multitaito Oy 2 876,00 Kuopio Innovation Oy osakkeet 3 000,00 Savon eläinsairaala Oy osakkeet ,00 Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1 osakkeet ,51 Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1 osakkeet ,79 Osuuskunta Osiris 336,38 Osuuskunta Osiris 336,38 Osakkeet ja osuudet ,06 Liittymismaksut/Kuopion Energia ,92 Liittymismaksut/Kuopion Vesi 6 291,00 Muut saamiset ,92 Omakatteisten sijoitusten varat ,30 PYSYVÄT VASTAAVAT ,31

14 14 (21) Liite 4 Saamisten erittely Pitkäaikaiset saamiset OKM/yhtiöittämisen yht. palautettu arvonlisävero ,56 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset kunnalta 2 820,84 Myyntisaamiset valtiolta ,17 Myyntisaamiset muilta ,30 Myyntisaamiset ,31 Saaminen Savonia ky:ltä siirretyt rahavarat ,47 Danske Bank ky * ,58 Danske Bank yksiköt * ,29 Pohjois-Savon Osuuspankki * ,67 Nordea * ,93 *) Tilinpäätöksessä kirjattu kuntayhtymän velka ja osakeyhtiön saaminen, rahat siirretty Siirtosaamiset ,19 Verohallinto / alv saamiset joulukuu (Verotili) ,97 OKM/lisäaloituspaikat ,00 Kuopion Rouvasväenyhdistys ,31 Tekes ,48 Pohjois-Savon ELY-keskus ,96 Pohjois-Savon liitto ,54 EU ,85 Muut siirtosaamiset yhteensä ,08

15 15 (21) Liite 5 Oma pääoma ja pakolliset varaukset Oma pääoma ja sen jakautuminen omistajittain Yhtiöllä on vain yksi osakelaji. kappaletta euroa % Osakepääoma ,00 Kuopion kaupunki ,00 51 % Varkauden kaupunki ,00 22,28 % Iisalmen kaupunki ,00 22,76 % Kiuruveden kaupunki ,00 3,96 % Maksullinen osakeanti *) ,00 Kuopion kaupunki ,00 51 % Varkauden kaupunki ,00 22,28 % Iisalmen kaupunki ,00 22,76 % Kiuruveden kaupunki ,00 3,96 % Muut rahastot ,24 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto **) ,24 51 % Kuopion kaupunki ,12 22,28 % Varkauden kaupunki ,93 22,76 % Iisalmen kaupunki ,01 3,96 % Kiuruveden kaupunki ,17 Omakatteiset rahastot ,30 Tilikauden voitto/tappio ,02 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,52 *) osakkeet merkitty merkintäaikana ja maksettu apporttiomaisuudella **) osakkeiden merkintähinnan ylimenevä osuus apporttiomaisuuden arvosta PAKOLLISET VARAUKSET ,00 Muut pakolliset varaukset ,00 Pakollisen varauksen tunnusmerkit täyttyvät. Velvoite syntynyt v puolella.

16 16 (21) Liite 6 Vieras pääoma lyhytaikainen Lyhytaikainen CIMO Erasmus, FIRST ja East-East-Double-Degrees ,54 Hankkeiden ennakkomaksut ,05 OKM erityisavustukset ,41 SAADUT ENNAKOT YHTEENSÄ ,00 OSTOVELAT ,04 MUUT VELAT/Arvonlisäveron palautusvelka ,56 Lomapalkkavaraukset: Lomapalkkajaksotus ,10 Lomapalkat/ESR ,38 yhteensä ,48 Muut siirtovelat muille: Keva/eläkemeno ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu ,72 Työttömyysvakuutusrahasto ,93 MTK/ tilittämätön kuntaraha osuus ,18 Muut yhteensä ,85 Muut siirtovelat yhteensä ,68 SIIRTOVELAT YHTEENSÄ ,16 Lyhytaikainen yhteensä ,76 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,76 Osakeyhtiössä ei ole velkoja, joiden vakuudeksi olisi annettuja kiinnityksiä tai arvopapereita. Osakeyhtiö ei ole antanut vakuuksia toisten puolesta.

17 17 (21) Liite 7 Leasingvastuiden yhteismäärä Leasingvuokrasopimusten mukaiset vuokravastuut (sisältää arvonlisäveron) Maksettu Alle vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut Myöhemmin erääntyviä maksuja Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.

18 18 (21) Liite 8 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt Järjestelyjen luonne ja liiketoiminnallinen peruste 2014 Sopimusvastuut Vuokravastuut (sis. alv) - voimassa saakka - voimassa saakka voimassa saakka (Microkadun uudet tilat) voimassa saakka voimassa saakka Vuokravastuut yhteensä (sis. alv) Vuokravastuut yhteensä (ei sis. alv) Alun perin valtion vastikkeetta luovuttamaan Opistotien kiinteistöön liittyy luovutussopimuksessa palautusvelvollisuutta koskeva ehto, jossa viitataan sopimuksen tekohetkellä voimassa olleeseen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain palautuspykälään. Edellä mainittu rahoituslain (705/1992) 44 kuuluu seuraavasti: Perustamishankkeeseen saatua valtionosuutta vastaava suhteellinen osa hankitun omaisuuden käyvästä arvosta voidaan kokonaan tai osaksi määrätä palautettavaksi valtiolla, jos hankittu omaisuus luovutetaan toiselle taikka jos toiminta lopetetaan tai omaisuuden käyttötarkoitusta muutetaan pysyvästi eikä omaisuutta käytetä muuhun valtionosuuteen oikeuttavaan toimintaan.

19 19 (21) Liite 9 Henkilöstön lukumäärä Henkilöstön lukumäärä muutos Kehittämis- ja palvelukeskus Iisalmen yksikkö / sosiaali- ja terveysala Iisalmen yksikkö / luonnonvara-ala Kuopion Muotoiluakatemia Musiikki- ja tanssi Liiketalous Kuopio Liiketalous Varkaus Matkailu- ja ravitsemisala Tekniikka Kuopio Tekniikka Varkaus Terveysala Kuopio Yhteensä

20 20 (21) Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja merkinnät Kuopiossa 23. päivänä helmikuuta 2015 Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Kuopiossa KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Katri Hokkanen, JHTT, KHT

21 21 (21) 4 LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista: Päiväkirja Pääkirja Seurantaraportit: tuloslaskelma tase tilierittely/pääkirjatapahtumat Rondo-arkisto Rondo-arkisto Rondo-arkisto Rondo-arkisto Rondo-arkisto Kirjanpidon tositelajit: Tositelaji Tapahtuma Tositenumerot ALKUSA Alkusaldot Raindance BUD Talousarvio Raindance BUDL Talousarviomuutokset Raindance MUIST1 Muistio, ulkoinen, Raindance paperitulosteena MUISRO Muistio, ulkoinen, Rondo Rondo-arkisto MUISIS Muistio, sisäinen, Raindance paperitulosteena MUISRS Muistio, sisäinen, Rondo Rondo-arkisto MUIVYO Muistio, vyörytykset Raindance MUISTP Muistio, ulkoinen, tilinpäätös Rondo-arkisto KOMTOS/KOMMUI Käyttöomaisuus Raindance/paperitulosteena SISLAS Laskuttamattomat pienet tulot Raindance TUNNIT Tunnit Reportronic Raindance PANKKI Pankin tiliote Raindance PALHEN Prima palkat Raindance MATKAT Populus matkalaskut Raindance/Populus PAJAKO Palkkojen jako Raindance YMRMAN Manuaali-suoritukset Rondo-arkisto YMRVII Viitesuoritukset Rondo-arkisto YMRHYV Hyvityslaskujen kuittaus Raindance YMRK Tileistä poisto Raindance OSTOT Ostolaskut Rondosta Rondo-arkisto OMAKSU Ostomaksut Raindance YMR10 Henkilöstön laskutus (laskulaji 10) Rondo-arkisto YMR11 Yleislaskutus (laskulaji 11) Rondo-arkisto YMR12 Julkaisutoiminnan laskutus (laskulaji 12) Rondo-arkisto YMR97 Pankkitilille tulleet suoritukset (laskulaji 97) Rondo-arkisto YMR98 Maksukehotukset (laskulaji 98) Rondo-arkisto YMR99 Vanhat laskut (laskulaji 99) Rondo-arkisto

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg TASE Vastaavaa (varat) EEK EEK EUR EUR Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 64572455 85528124 4126932 5466243 Lyhytaikaiset rahoitusinvestoinnit Saamiset ja ennakkomaksut

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Varsinainen kevätyhtiökokous. Kokousmateriaali

Varsinainen kevätyhtiökokous. Kokousmateriaali Y-Tunnus: Nurmikartanontie 5 02920 Espoo Varsinainen kevätyhtiökokous 27.4.2014 Kokousmateriaali Sisältää: Kokouskutsu Esityslista Toimintakertomus Tasekirja ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot