SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014)"

Transkriptio

1 H A L L I N T O P A L V E L U T SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) K Ä S I T E L T Y : Osakeyhtiön hallitus ( 13) H Y V Ä K S Y T T Y : Yhtiökokous ( 6)

2 2 (21) SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS Toimitusjohtajan katsaus Osakeyhtiön hallinto ja johtaminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tilikauden tuloksen käsittely TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT LUETTELOT JA SELVITYKSET... 21

3 3 (21) 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2014 oli Savonialle historiallinen. Uusi ammattikorkeakoululaki tuli voimaan ja Savonia aloitti toimintansa valtioneuvoston myöntämällä uudella toimiluvalla. Samalla ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta ohjaa uuden lain mukainen 100 % tuloksellisuuteen pohjautuva rahoitusmalli. Vuoden aikana Savoniassa valmisteltiin ammattikorkeakoululain edellyttämää yhtiöittämistä. Kevään aika syntyi osakassopimus Kuopion, Iisalmen, Varkauden ja Kiuruveden kesken. Lapinlahti irrottautui omistajuudesta. Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n allekirjoitetun perustamissopimuksen mukaisesti osakeyhtiön osakekannan omisti ensimmäisessä vaiheessa 100-prosenttisesti Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymä. Osakeyhtiön hallitus nimitti ensimmäisessä pidetyssä kokouksessaan yhtiön toimitusjohtajaksi rehtori Mervi Vidgrénin. Osakeyhtiön hallitus toimi ns. hallinnollisen yhtiönä ja piti vuoden 2014 aikana kaikkiaan viisi kokousta. Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiö rekisteröitiin kaupparekisteriin Vuonna 2014 toteutettiin monia tilamuutoksia, koska tilojen kuormitusta on lisätty ja vuokratiloista pyritty luopumaan tarkoituksenmukaisesti. Osakeyhtiöön siirtyivät Opistotien kampus sekä Iisalmen kampus samoin Microkadun kampuksen tilojen hallintaan oikeuttavat kiinteistöosakeyhtiön osakkeet. Sen sijaan myytävät kiinteistöt Sairaalakadun kampus ja Varkauden kampus jäivät perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän omistukseen. Organisaatio- ja johtamisjärjestelmä uudistettiin vuoden aikana. Uusi johtamisjärjestelmä otettiin käyttöön toimintansa aloittaneessa osakeyhtiössä alkaen. Kuopiossa Mervi Vidgrén toimitusjohtaja

4 4 (21) 1.2 Osakeyhtiön hallinto ja johtaminen Savonia-ammattikorkeakoulussa toteutettiin vuonna 2014 toiminnan yhtiöittäminen. Yhtiöittämisen alkuvaiheessa toimi valmisteluryhmä, joka koostui kuntayhtymän luottamushenkilöistä sekä ammattikorkeakoulun sisäisen hallituksen työelämäedustajasta ja virkamiesjohdosta. Yhtiöittämisessä käytettiin myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n allekirjoitetun perustamissopimuksen mukaisesti osakeyhtiön osakekannan omisti 100-prosenttisesti Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä (osakkeita kpl). Kustakin osakkeesta maksettiin yhtiölle kymmenen euroa, jolloin osakkeiden merkintähinnaksi muodostui euroa. Savonia-ammattikorkeakoulun toiminnan yhtiöittämisen ns. toinen vaihe toteutettiin korottamalla osakepääomaa suunnatulla osakeannilla, jossa kappaletta osakkeita tarjottiin merkittäväksi ja merkittiin merkintäaikana seuraavasti: Kuopion kaupunki % Varkauden kaupunki ,28 % Iisalmen kaupunki ,76 % Kiuruveden kaupunki ,96 % Yhteensä Osakkeiden maksu suoritettiin apporttimaksuna, josta euroa merkittiin osakeantitilille ja loppuosa ( ,24 euroa) merkittiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Myös Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän omistamat kappaletta osakeyhtiön osakkeita luovutettiin ammattikorkeakoulutoiminnan yhtiöittämisen yhteydessä omistajakunnille samassa suhteessa. Omistuksen jakautuminen omistajittain tilikauden päättyessä: Kuopion kaupunki % Varkauden kaupunki ,28 % Iisalmen kaupunki ,76 % Kiuruveden kaupunki ,96 % Yhteensä

5 5 (21) Osakeyhtiön hallitukseen vuodelle 2014 nimitettiin: kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen (Iisalmi) kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka (Kiuruvesi) palvelualuejohtaja Jarmo Piiroinen (Kuopio), puheenjohtaja kaupunginjohtaja Hannu Tsupari (Varkaus) Hallituksen sihteeriksi valittiin hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Diov. Osakeyhtiön hallitus nimitti ensimmäisessä pidetyssä kokouksessaan yhtiön toimitusjohtajaksi rehtori Mervi Vidgrénin. Osakeyhtiön hallitus piti vuoden 2014 aikana kaikkiaan viisi kokousta. Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiö rekisteröitiin kaupparekisteriin Syksyn aikana pidettiin kolme ylimääräistä yhtiökokousta; , ja Omistajaa eli Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymää yhtiökokouksissa edusti yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhonen. Yhtiökokouksen sihteerinä toimi hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Diov. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, JTTT Katri Hokkanen toimintansa aloittavan osakeyhtiön hallituksen nimittämistä varten nimitettiin osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukainen nimitysvaliokunta. Osakkaiden perustama nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle työ- ja elinkeinoelämän kokemusta ja tuntemusta omaavia henkilöitä hallituksen jäseniksi. Osakkaat nimittivät nimitysvaliokuntaan Pekka Kantasen (Kuopio), Kyösti Kauppisen (Iisalmi) ja Tuula Savolaisen (Varkaus). Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kantanen ja sihteeriksi kutsuttiin johdon sihteeri Mervi Hätinen. Nimitysvaliokunta kokoontui syksyn 2014 aikana kaksi kertaa. Yhtiökokous nimitti (8 ) kokouksessaan osakeyhtiön hallituksen alkaen ja myönsi samalla eron edelliselle hallitukselle. Yhtiöittämiseen liittyvä valmistelu oli aikataulullisesti tiukka, mutta aikataulullisesti päätökset saatiin aikaan niin Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymässä kuin osakeyhtiössä sekä omistajakuntien päätöksentekoelimissä. Vuoropuhelu omistajien kanssa on ollut jatkuvaa. Osakeyhtiön toiminnanohjaus ja laadunhallintajärjestelmän viitekehys rakennettiin syksyn 2014 aikana ja se otettiin käyttöön Tavoitteena on rakentaa ketterä toimintaa tukeva toimin-

6 6 (21) nanohjaus- ja laadunhallintajärjestelmä, joka tukee toimintaa ja sen laatua. Siirtyminen uuteen organisaatio- ja johtamisjärjestelmämalliin, johon oleellisesti liittyy tiimimalli, vaatii henkilöstön kanssa yhteistä valmennusta ja keskustelua. Riskinä on henkilöstön jaksaminen monen yhtäaikaisen muutoksen sattuessa samaan aikaan. Ammattikorkeakoulun tuloksellisuusrahoitusmalli edellyttää ajantasaista tiedon tuottamista, joka toimii johtamisen apuvälineenä ja samalla toimijoiden tukena. Tietoryhmä on edistänyt tiedon tuottamisen asiaa syksyn 2014 aikana ja työtä jatketaan myös vuonna Koulutuksen sekä tutkimus, kehittämis- ja liiketoiminnan tuloksellisuus on tärkeää Savonian kilpailukyvyn kannalta. Riskinä on toiminnan näivettyminen pikkuhiljaa, mikäli Savonian ei pysty olemaan menestyneiden ammattikorkeakoulujen joukossa vaan jää rahoitusmallissa häviäjän rooliin. Ammattikorkeakoulutoiminnan siirtyessä yksityiseen osakeyhtiöön lukien Savonia ei ole enää oikeutettu arvonlisäveron kuntapalautuksiin. Näin ollen luovutuksen yhteydessä on pitänyt palauttaa ,56 euroa palautuksina haettuja siirtyvään käyttöomaisuuteen kohdistuvia arvonlisäveroja ja kiinteistöinvestointien palautettavaa arvonlisäveroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö kompensoi jatkossa kaikki sellaiset ammattikorkeakoulutoimintaan kohdistuvat arvonlisäverot, mitä joku muu rahoittaja ei ammattikorkeakouluille korvaa. Näin menetellään myös yhtiöittämisen yhteydessä palautettujen arvonlisäverojen suhteen. Arvonlisävero on palautettu helmikuussa 2015 ja OKM kompensoi palautuksen vuonna Kiinteistöjen ja ammattikorkeakoulutoiminnassa käytettävien toimitilojen hallintaan oikeuttavien kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden luovutuksiin liittyvästä varainsiirtoveron huojennuksesta on säädetty varainsiirtoverolain 43 c :ssä. Luovutukset ovat lakiin perustuvan yhtiöittämisen yhteydessä varainsiirtoverosta vapaita. Savonia hakee Opistotien ja Haukisaarentien kiinteistöjen ja Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1 -osakkeiden osalta huojennusta etukäteen siten, että varainsiirtoveroa ei tarvitse lainkaan maksaa. Tämän vuoksi varainsiirtoverovelkaa ei ole kirjattu tilinpäätöksessä.

7 7 (21) 2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2.1 Tuloslaskelma Tilikauden aikana on maksettu kokouspalkkioita ja korvattu niihin liittyen kuluja sekä maksettu kaupparekisteröintiin liittyviä viranomaismaksuja ja pankkikuluja. TULOSLASKELMA (ulkoinen) TP 2014 EUR Liikevaihto 0,00 Toiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 Henkilöstökulut 6 735,99 Palkat ja palkkiot 6 210,00 Henkilösivukulut 525,99 Toiminnan muut kulut 1 908,03 Liikevoitto/-tappio ,02 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0,00 Muut rahoitustuotot 0,00 Korkokulut 0,00 Muut rahoituskulut 0,00 Voitto (Tappio) ennen sat. Eriä ,02 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 Arvonalentumiset 0,00 Satunnaiset tuotot 0,00 Voitto (Tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ,02 Poistoeron lisäys (-) 0,00 Varausten muutos (lisäys -, vähenn. +) 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä ,02

8 8 (21) 2.2 Rahoituslaskelma 2014 Toiminnan rahavirta Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä ,02 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 0,00 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut 0,00 Muut oikaisut 0,00 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta ,02 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys 0,00 Vaihto-omaisuuden lisäys/ähennys 0,00 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys 4 919,46 Toiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja ,56 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiiin hyödykkeisiin (-) 0,00 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot 0,00 Myönnetyt lainat (-) 0,00 Investoinnit muihin sijoituksiin 0,00 Lainasaamisten takaisinmaksut 0,00 Luovutusvoitot muista sijoituksista 0,00 Saadut korot investoinneista 0,00 Saadut osingot investoinneista 0,00 Maksetut välittömät verot (-) 0,00 Investointien rahavirta 0,00 Rahoituksen rahavirta Maksullinen oman pääoman lisäsy ml. SVOP sijoitus ,00 Omien osakkeiden hankkiminen (-) 0,00 Omien osakkaiden myynti 0,00 Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisiinmaksut 0,00 Maksetut korot ja ja maksut rahoituskuluista 0,00 Maksetut osingot ja muu voitonjako 0,00 Maksetut välittömät verot 0,00 Muu rahoitus 0,00 Rahoituksen rahavirta ,00 Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) ,44 Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa 0,00 Rahavarat tilikauden lopussa , ,44

9 9 (21) 2.3 Tase V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET ,16 0 OSAKEPÄÄOMA ,00 0 AINEETTOMAT OIKEUDET ,30 0 OSAKEPÄÄOMA ,00 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT ,66 0 MAKSULLINEN OSAKEANTI ,00 ENNAKKOMAKSUT ,20 0 MUUT RAHASTOT ,24 0 AINEELLISET HYÖDYKKEET ,87 0 SIJOIT.VAP.OMAN PÄÄOM.RAHASTO ,24 0 MAA- JA VESIALUEET ,73 0 OMAKATTEISET RAHASTOT ,30 0 OMISTETUT ,73 0 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,02 0 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT ,25 0 OMISTETUT ,25 0 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,52 0 KONEET JA KALUSTO ,83 0 ENNAKKOMAKSUT JA KESK.ER.HANKI ,06 0 PAKOLLISET VARAUKSET SIJOITUKSET ,98 0 MUUT PAKOLLISET VARAUKSET ,00 0 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET ,06 0 MUUT SAAMISET ,92 0 PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ ,00 0 OMAKATTEISTEN SIJOITUSTEN VARA ,30 0 OMAKATTEISTEN SIJOITUSTEN VARA ,30 0 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN ,76 0 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,31 0 SAADUT ENNAKOT ,00 0 OSTOVELAT ,04 0 VAIHTUVAT VASTAAVAT ARVONLISÄVERON PALAUTUSVELKA ,56 0 SAAMISET ,53 0 SIIRTOVELAT ,16 0 PITKÄAIKAISET ,56 0 ARVONLISÄVEROSAAMINEN OKM:LTÄ ,56 0 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,76 0 LYHYTAIKAISET ,97 0 MYYNTISAAMISET ,31 0 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,28 0 SAAMISET SAVONIA KY:LTÄ ,47 0 SIIRTOSAAMISET ,19 0 RAHAT JA PANKKISAAMISET ,44 0 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,97 0 VASTAAVAA YHTEENSÄ , Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tilikauden tuloksen käsittely Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista. Hallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä yhtiökokoukselle seuraavaa: Tilikauden tappio euroa kirjataan tilikauden voitto-/tappiotilille

10 10 (21) 3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Liite 1 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Liite 2 Poistosuunnitelma Liite 3 Pysyvät vastaavat Liite 4 Saamisten erittely Liite 5 Oma pääoma ja pakolliset varaukset Liite 6 Vieras pääoma lyhytaikainen Liite 7 Leasingvastuiden yhteismäärä Liite 8 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt Liite 9 Henkilöstön lukumäärä

11 11 (21) Liite 1 Tilinpäätöksen laatimisen periaatteet Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolainsäädännön, hyvän kirjanpitotavan ja kuntalain mukaisesti ja noudattaen Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston antamia ohjeita sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemaa Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodistoa. Tilinpäätös noudattaa osakeyhtiölakia ja ammattikorkeakoulua koskevaa lainsäädäntöä. Arvostusperiaatteet ja arvostusmenetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja jaksotusmenetelmät: Pysyvien vastaavien arvostus: Aineettomat hyödykkeet: suunnitelman mukaisin poistoin vähennettyyn hankintahintaan. Aineelliset hyödykkeet: hankintahintaan (apporttina tullut omaisuus); jatkossa suunnitelman mukaisin poistoin (hyväksytty poistosuunnitelma) vähennettyyn hankintahintaan tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan Osakkeet ja osuudet: hankintahintaan. Toimeksiantojen varat: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Arvopaperit ja vastaavat sijoitukset on merkitty taseeseen hankinta-arvoon tai sitä alempaan luovutushintaan. Vaihtuvat vastaavat: Vaihto-omaisuus: osakeyhtiöllä ei ole vaihto-omaisuutta Rahoitusomaisuus ja muut saamiset: saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon; saamisiin ei liity valuuttakurssiriskejä. Vieras pääoma: Lainojen ja muiden velkojen arvostus on nimellisarvoon, eikä niihin liity valuuttakurssiriskejä. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on annettu muut kyseisen erän yksilöintitiedot.

12 12 (21) Liite 2 Poistosuunnitelma POISTOSUUNNITELMAN MUKANA OLON PERUSTE Poistosuunnitelma on mukana, vaikka tilinpäätöksessä ei ole kirjattu lainkaan suunnitelman mukaisia poistoja apporttina vastaanotetusta omaisuudesta. Pysyvät vastaavat ovat tulleet osakeyhtiöön osana apporttiomaisuudella tapahtunutta osakeannissa merkittyjen osakkeiden maksua. Alkuperäinen luovuttaja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä on kirjannut v poistot tämän suunnitelman mukaan. Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiössä jatketaan tällä poistosuunnitelmalla aloittamatta poistojen laskentaa uudestaan alusta käyttöomaisuuden luovutushetkestä Ensimmäiset poistot osakeyhtiössä tehdään vuodelta SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA Suunnitelmapoistojen pohjana on pysyvien vastaavien hankintameno. Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan pysyvien vastaavien hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Poistot aloitetaan kun pysyvien vastaavien hyödyke otetaan käyttöön siten, että poistoaikaan ei lueta koneiden tavanomaista koekäyttöaikaa. Saatu valtionosuus, investointiavustus tai muu rahoitusosuus kirjataan investointituloksi. Arvonlisäveroa tai palautusjärjestelmän (jatkossa: kompensoitavaa) arvonlisäveroa ei lueta hankintamenoon. Perusparannusmenot kirjataan erillisiksi hankintamenoiksi ja niille määritellään omat poistosuunnitelmat. Osakehuoneiston perusparannusmenoja käsitellään muina pitkävaikutteisina menoina. Perusparannusmenon poistoaika on korkeintaan sama kuin perusparannetun hyödykkeen jäljellä oleva taloudellinen pitoaika. Korjaus- ja huoltomenot, joiden seurauksena hyödykkeen tulontuottamiskyky tai käyttö palvelutuotannossa voidaan säilyttää ennallaan, kirjataan syntymistilikauden kuluksi. RAKENNUSTEN POISTOAJAT: Rakennusten poistoaikoja on tarkistettu alkaen niin, että kaikki 50 vuoden poistoajat on lyhennetty joko 40 tai 30 vuoteen. Muutos tehdään muutosajankohdasta alkaen niin, että menojäännös jaksotetaan uudelleen uuden poistoajan perusteella. Rakennusten hankinta poistoaika saakka alkaen Haukisaarentie 2, Iisalmi 50 vuotta 40 vuotta Valtiolta vastikkeetta poistoaika siirtyneiden rakennusten peruskorjaukset: saakka alkaen Opistotie 2, Kuopio 50 vuotta 30 vuotta PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOAJAT: Rakennukset ja rakennelmat tasapoisto vuotta; pääsääntö: 30 v, erit. syystä 40v Muut pitkävaikutteiset menot tasapoisto 3 5 vuotta Kiinteät rakenteet ja laitteet menojäännöspoisto % Koneet ja kalusto tasapoisto 3 10 vuotta; atk-laitteet 4 v. Aineettomat oikeudet tasapoisto 5 vuotta Irtaimen käyttöomaisuuden aktivointiraja: Aktivointiraja on ollut euroa vuonna 2014, jota pienemmät hankinnat on kirjattu suoraan kuluksi.

13 13 (21) Liite 3 Pysyvät vastaavat Yhtiöittämisen yhteydessä apporttisijoituksena tullut omaisuus: Aineettomat oikeudet ,30 Tietokoneohjelmat ,88 Muut pitkävaikutteiset menot ,78 Ennakkomaksut ,20 Tontti/Opistotie/kaavamuutos ,73 Tontti/Haukisaarentie ,00 Maa- ja vesialueet ,73 Opistotien kiinteistö (rakennus ja kiinteät rakenteet) ,27 Haukisaaren kiinteistö (rakennus ja kiinteät rakenteet) ,00 Microkadun toimitiloihin kuuluvat kiinteät rakenteet 1 120,05 Pinnoituslaboratorion kiinteät rakenteet ,93 Rakennukset ja kiinteät rakenteet yhteensä ,25 Kuljetusvälineet 8 832,37 Tietokonelaitteet ,97 Viestintälaitteet ,33 Muut koneet ja kalusto ,16 Keskeneräiset hankinnat ,06 IS-Hankinta Oy osakkeet 2 000,00 Savon multitaito Oy 2 876,00 Kuopio Innovation Oy osakkeet 3 000,00 Savon eläinsairaala Oy osakkeet ,00 Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1 osakkeet ,51 Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1 osakkeet ,79 Osuuskunta Osiris 336,38 Osuuskunta Osiris 336,38 Osakkeet ja osuudet ,06 Liittymismaksut/Kuopion Energia ,92 Liittymismaksut/Kuopion Vesi 6 291,00 Muut saamiset ,92 Omakatteisten sijoitusten varat ,30 PYSYVÄT VASTAAVAT ,31

14 14 (21) Liite 4 Saamisten erittely Pitkäaikaiset saamiset OKM/yhtiöittämisen yht. palautettu arvonlisävero ,56 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset kunnalta 2 820,84 Myyntisaamiset valtiolta ,17 Myyntisaamiset muilta ,30 Myyntisaamiset ,31 Saaminen Savonia ky:ltä siirretyt rahavarat ,47 Danske Bank ky * ,58 Danske Bank yksiköt * ,29 Pohjois-Savon Osuuspankki * ,67 Nordea * ,93 *) Tilinpäätöksessä kirjattu kuntayhtymän velka ja osakeyhtiön saaminen, rahat siirretty Siirtosaamiset ,19 Verohallinto / alv saamiset joulukuu (Verotili) ,97 OKM/lisäaloituspaikat ,00 Kuopion Rouvasväenyhdistys ,31 Tekes ,48 Pohjois-Savon ELY-keskus ,96 Pohjois-Savon liitto ,54 EU ,85 Muut siirtosaamiset yhteensä ,08

15 15 (21) Liite 5 Oma pääoma ja pakolliset varaukset Oma pääoma ja sen jakautuminen omistajittain Yhtiöllä on vain yksi osakelaji. kappaletta euroa % Osakepääoma ,00 Kuopion kaupunki ,00 51 % Varkauden kaupunki ,00 22,28 % Iisalmen kaupunki ,00 22,76 % Kiuruveden kaupunki ,00 3,96 % Maksullinen osakeanti *) ,00 Kuopion kaupunki ,00 51 % Varkauden kaupunki ,00 22,28 % Iisalmen kaupunki ,00 22,76 % Kiuruveden kaupunki ,00 3,96 % Muut rahastot ,24 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto **) ,24 51 % Kuopion kaupunki ,12 22,28 % Varkauden kaupunki ,93 22,76 % Iisalmen kaupunki ,01 3,96 % Kiuruveden kaupunki ,17 Omakatteiset rahastot ,30 Tilikauden voitto/tappio ,02 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,52 *) osakkeet merkitty merkintäaikana ja maksettu apporttiomaisuudella **) osakkeiden merkintähinnan ylimenevä osuus apporttiomaisuuden arvosta PAKOLLISET VARAUKSET ,00 Muut pakolliset varaukset ,00 Pakollisen varauksen tunnusmerkit täyttyvät. Velvoite syntynyt v puolella.

16 16 (21) Liite 6 Vieras pääoma lyhytaikainen Lyhytaikainen CIMO Erasmus, FIRST ja East-East-Double-Degrees ,54 Hankkeiden ennakkomaksut ,05 OKM erityisavustukset ,41 SAADUT ENNAKOT YHTEENSÄ ,00 OSTOVELAT ,04 MUUT VELAT/Arvonlisäveron palautusvelka ,56 Lomapalkkavaraukset: Lomapalkkajaksotus ,10 Lomapalkat/ESR ,38 yhteensä ,48 Muut siirtovelat muille: Keva/eläkemeno ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu ,72 Työttömyysvakuutusrahasto ,93 MTK/ tilittämätön kuntaraha osuus ,18 Muut yhteensä ,85 Muut siirtovelat yhteensä ,68 SIIRTOVELAT YHTEENSÄ ,16 Lyhytaikainen yhteensä ,76 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,76 Osakeyhtiössä ei ole velkoja, joiden vakuudeksi olisi annettuja kiinnityksiä tai arvopapereita. Osakeyhtiö ei ole antanut vakuuksia toisten puolesta.

17 17 (21) Liite 7 Leasingvastuiden yhteismäärä Leasingvuokrasopimusten mukaiset vuokravastuut (sisältää arvonlisäveron) Maksettu Alle vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut Myöhemmin erääntyviä maksuja Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.

18 18 (21) Liite 8 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt Järjestelyjen luonne ja liiketoiminnallinen peruste 2014 Sopimusvastuut Vuokravastuut (sis. alv) - voimassa saakka - voimassa saakka voimassa saakka (Microkadun uudet tilat) voimassa saakka voimassa saakka Vuokravastuut yhteensä (sis. alv) Vuokravastuut yhteensä (ei sis. alv) Alun perin valtion vastikkeetta luovuttamaan Opistotien kiinteistöön liittyy luovutussopimuksessa palautusvelvollisuutta koskeva ehto, jossa viitataan sopimuksen tekohetkellä voimassa olleeseen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain palautuspykälään. Edellä mainittu rahoituslain (705/1992) 44 kuuluu seuraavasti: Perustamishankkeeseen saatua valtionosuutta vastaava suhteellinen osa hankitun omaisuuden käyvästä arvosta voidaan kokonaan tai osaksi määrätä palautettavaksi valtiolla, jos hankittu omaisuus luovutetaan toiselle taikka jos toiminta lopetetaan tai omaisuuden käyttötarkoitusta muutetaan pysyvästi eikä omaisuutta käytetä muuhun valtionosuuteen oikeuttavaan toimintaan.

19 19 (21) Liite 9 Henkilöstön lukumäärä Henkilöstön lukumäärä muutos Kehittämis- ja palvelukeskus Iisalmen yksikkö / sosiaali- ja terveysala Iisalmen yksikkö / luonnonvara-ala Kuopion Muotoiluakatemia Musiikki- ja tanssi Liiketalous Kuopio Liiketalous Varkaus Matkailu- ja ravitsemisala Tekniikka Kuopio Tekniikka Varkaus Terveysala Kuopio Yhteensä

20 20 (21) Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja merkinnät Kuopiossa 23. päivänä helmikuuta 2015 Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Kuopiossa KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Katri Hokkanen, JHTT, KHT

21 21 (21) 4 LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista: Päiväkirja Pääkirja Seurantaraportit: tuloslaskelma tase tilierittely/pääkirjatapahtumat Rondo-arkisto Rondo-arkisto Rondo-arkisto Rondo-arkisto Rondo-arkisto Kirjanpidon tositelajit: Tositelaji Tapahtuma Tositenumerot ALKUSA Alkusaldot Raindance BUD Talousarvio Raindance BUDL Talousarviomuutokset Raindance MUIST1 Muistio, ulkoinen, Raindance paperitulosteena MUISRO Muistio, ulkoinen, Rondo Rondo-arkisto MUISIS Muistio, sisäinen, Raindance paperitulosteena MUISRS Muistio, sisäinen, Rondo Rondo-arkisto MUIVYO Muistio, vyörytykset Raindance MUISTP Muistio, ulkoinen, tilinpäätös Rondo-arkisto KOMTOS/KOMMUI Käyttöomaisuus Raindance/paperitulosteena SISLAS Laskuttamattomat pienet tulot Raindance TUNNIT Tunnit Reportronic Raindance PANKKI Pankin tiliote Raindance PALHEN Prima palkat Raindance MATKAT Populus matkalaskut Raindance/Populus PAJAKO Palkkojen jako Raindance YMRMAN Manuaali-suoritukset Rondo-arkisto YMRVII Viitesuoritukset Rondo-arkisto YMRHYV Hyvityslaskujen kuittaus Raindance YMRK Tileistä poisto Raindance OSTOT Ostolaskut Rondosta Rondo-arkisto OMAKSU Ostomaksut Raindance YMR10 Henkilöstön laskutus (laskulaji 10) Rondo-arkisto YMR11 Yleislaskutus (laskulaji 11) Rondo-arkisto YMR12 Julkaisutoiminnan laskutus (laskulaji 12) Rondo-arkisto YMR97 Pankkitilille tulleet suoritukset (laskulaji 97) Rondo-arkisto YMR98 Maksukehotukset (laskulaji 98) Rondo-arkisto YMR99 Vanhat laskut (laskulaji 99) Rondo-arkisto

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot