SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014)"

Transkriptio

1 H A L L I N T O P A L V E L U T SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) K Ä S I T E L T Y : Osakeyhtiön hallitus ( 13) H Y V Ä K S Y T T Y : Yhtiökokous ( 6)

2 2 (21) SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS Toimitusjohtajan katsaus Osakeyhtiön hallinto ja johtaminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tilikauden tuloksen käsittely TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT LUETTELOT JA SELVITYKSET... 21

3 3 (21) 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2014 oli Savonialle historiallinen. Uusi ammattikorkeakoululaki tuli voimaan ja Savonia aloitti toimintansa valtioneuvoston myöntämällä uudella toimiluvalla. Samalla ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta ohjaa uuden lain mukainen 100 % tuloksellisuuteen pohjautuva rahoitusmalli. Vuoden aikana Savoniassa valmisteltiin ammattikorkeakoululain edellyttämää yhtiöittämistä. Kevään aika syntyi osakassopimus Kuopion, Iisalmen, Varkauden ja Kiuruveden kesken. Lapinlahti irrottautui omistajuudesta. Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n allekirjoitetun perustamissopimuksen mukaisesti osakeyhtiön osakekannan omisti ensimmäisessä vaiheessa 100-prosenttisesti Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymä. Osakeyhtiön hallitus nimitti ensimmäisessä pidetyssä kokouksessaan yhtiön toimitusjohtajaksi rehtori Mervi Vidgrénin. Osakeyhtiön hallitus toimi ns. hallinnollisen yhtiönä ja piti vuoden 2014 aikana kaikkiaan viisi kokousta. Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiö rekisteröitiin kaupparekisteriin Vuonna 2014 toteutettiin monia tilamuutoksia, koska tilojen kuormitusta on lisätty ja vuokratiloista pyritty luopumaan tarkoituksenmukaisesti. Osakeyhtiöön siirtyivät Opistotien kampus sekä Iisalmen kampus samoin Microkadun kampuksen tilojen hallintaan oikeuttavat kiinteistöosakeyhtiön osakkeet. Sen sijaan myytävät kiinteistöt Sairaalakadun kampus ja Varkauden kampus jäivät perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän omistukseen. Organisaatio- ja johtamisjärjestelmä uudistettiin vuoden aikana. Uusi johtamisjärjestelmä otettiin käyttöön toimintansa aloittaneessa osakeyhtiössä alkaen. Kuopiossa Mervi Vidgrén toimitusjohtaja

4 4 (21) 1.2 Osakeyhtiön hallinto ja johtaminen Savonia-ammattikorkeakoulussa toteutettiin vuonna 2014 toiminnan yhtiöittäminen. Yhtiöittämisen alkuvaiheessa toimi valmisteluryhmä, joka koostui kuntayhtymän luottamushenkilöistä sekä ammattikorkeakoulun sisäisen hallituksen työelämäedustajasta ja virkamiesjohdosta. Yhtiöittämisessä käytettiin myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n allekirjoitetun perustamissopimuksen mukaisesti osakeyhtiön osakekannan omisti 100-prosenttisesti Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä (osakkeita kpl). Kustakin osakkeesta maksettiin yhtiölle kymmenen euroa, jolloin osakkeiden merkintähinnaksi muodostui euroa. Savonia-ammattikorkeakoulun toiminnan yhtiöittämisen ns. toinen vaihe toteutettiin korottamalla osakepääomaa suunnatulla osakeannilla, jossa kappaletta osakkeita tarjottiin merkittäväksi ja merkittiin merkintäaikana seuraavasti: Kuopion kaupunki % Varkauden kaupunki ,28 % Iisalmen kaupunki ,76 % Kiuruveden kaupunki ,96 % Yhteensä Osakkeiden maksu suoritettiin apporttimaksuna, josta euroa merkittiin osakeantitilille ja loppuosa ( ,24 euroa) merkittiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Myös Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän omistamat kappaletta osakeyhtiön osakkeita luovutettiin ammattikorkeakoulutoiminnan yhtiöittämisen yhteydessä omistajakunnille samassa suhteessa. Omistuksen jakautuminen omistajittain tilikauden päättyessä: Kuopion kaupunki % Varkauden kaupunki ,28 % Iisalmen kaupunki ,76 % Kiuruveden kaupunki ,96 % Yhteensä

5 5 (21) Osakeyhtiön hallitukseen vuodelle 2014 nimitettiin: kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen (Iisalmi) kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka (Kiuruvesi) palvelualuejohtaja Jarmo Piiroinen (Kuopio), puheenjohtaja kaupunginjohtaja Hannu Tsupari (Varkaus) Hallituksen sihteeriksi valittiin hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Diov. Osakeyhtiön hallitus nimitti ensimmäisessä pidetyssä kokouksessaan yhtiön toimitusjohtajaksi rehtori Mervi Vidgrénin. Osakeyhtiön hallitus piti vuoden 2014 aikana kaikkiaan viisi kokousta. Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiö rekisteröitiin kaupparekisteriin Syksyn aikana pidettiin kolme ylimääräistä yhtiökokousta; , ja Omistajaa eli Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymää yhtiökokouksissa edusti yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhonen. Yhtiökokouksen sihteerinä toimi hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Diov. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, JTTT Katri Hokkanen toimintansa aloittavan osakeyhtiön hallituksen nimittämistä varten nimitettiin osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukainen nimitysvaliokunta. Osakkaiden perustama nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle työ- ja elinkeinoelämän kokemusta ja tuntemusta omaavia henkilöitä hallituksen jäseniksi. Osakkaat nimittivät nimitysvaliokuntaan Pekka Kantasen (Kuopio), Kyösti Kauppisen (Iisalmi) ja Tuula Savolaisen (Varkaus). Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kantanen ja sihteeriksi kutsuttiin johdon sihteeri Mervi Hätinen. Nimitysvaliokunta kokoontui syksyn 2014 aikana kaksi kertaa. Yhtiökokous nimitti (8 ) kokouksessaan osakeyhtiön hallituksen alkaen ja myönsi samalla eron edelliselle hallitukselle. Yhtiöittämiseen liittyvä valmistelu oli aikataulullisesti tiukka, mutta aikataulullisesti päätökset saatiin aikaan niin Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymässä kuin osakeyhtiössä sekä omistajakuntien päätöksentekoelimissä. Vuoropuhelu omistajien kanssa on ollut jatkuvaa. Osakeyhtiön toiminnanohjaus ja laadunhallintajärjestelmän viitekehys rakennettiin syksyn 2014 aikana ja se otettiin käyttöön Tavoitteena on rakentaa ketterä toimintaa tukeva toimin-

6 6 (21) nanohjaus- ja laadunhallintajärjestelmä, joka tukee toimintaa ja sen laatua. Siirtyminen uuteen organisaatio- ja johtamisjärjestelmämalliin, johon oleellisesti liittyy tiimimalli, vaatii henkilöstön kanssa yhteistä valmennusta ja keskustelua. Riskinä on henkilöstön jaksaminen monen yhtäaikaisen muutoksen sattuessa samaan aikaan. Ammattikorkeakoulun tuloksellisuusrahoitusmalli edellyttää ajantasaista tiedon tuottamista, joka toimii johtamisen apuvälineenä ja samalla toimijoiden tukena. Tietoryhmä on edistänyt tiedon tuottamisen asiaa syksyn 2014 aikana ja työtä jatketaan myös vuonna Koulutuksen sekä tutkimus, kehittämis- ja liiketoiminnan tuloksellisuus on tärkeää Savonian kilpailukyvyn kannalta. Riskinä on toiminnan näivettyminen pikkuhiljaa, mikäli Savonian ei pysty olemaan menestyneiden ammattikorkeakoulujen joukossa vaan jää rahoitusmallissa häviäjän rooliin. Ammattikorkeakoulutoiminnan siirtyessä yksityiseen osakeyhtiöön lukien Savonia ei ole enää oikeutettu arvonlisäveron kuntapalautuksiin. Näin ollen luovutuksen yhteydessä on pitänyt palauttaa ,56 euroa palautuksina haettuja siirtyvään käyttöomaisuuteen kohdistuvia arvonlisäveroja ja kiinteistöinvestointien palautettavaa arvonlisäveroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö kompensoi jatkossa kaikki sellaiset ammattikorkeakoulutoimintaan kohdistuvat arvonlisäverot, mitä joku muu rahoittaja ei ammattikorkeakouluille korvaa. Näin menetellään myös yhtiöittämisen yhteydessä palautettujen arvonlisäverojen suhteen. Arvonlisävero on palautettu helmikuussa 2015 ja OKM kompensoi palautuksen vuonna Kiinteistöjen ja ammattikorkeakoulutoiminnassa käytettävien toimitilojen hallintaan oikeuttavien kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden luovutuksiin liittyvästä varainsiirtoveron huojennuksesta on säädetty varainsiirtoverolain 43 c :ssä. Luovutukset ovat lakiin perustuvan yhtiöittämisen yhteydessä varainsiirtoverosta vapaita. Savonia hakee Opistotien ja Haukisaarentien kiinteistöjen ja Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1 -osakkeiden osalta huojennusta etukäteen siten, että varainsiirtoveroa ei tarvitse lainkaan maksaa. Tämän vuoksi varainsiirtoverovelkaa ei ole kirjattu tilinpäätöksessä.

7 7 (21) 2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2.1 Tuloslaskelma Tilikauden aikana on maksettu kokouspalkkioita ja korvattu niihin liittyen kuluja sekä maksettu kaupparekisteröintiin liittyviä viranomaismaksuja ja pankkikuluja. TULOSLASKELMA (ulkoinen) TP 2014 EUR Liikevaihto 0,00 Toiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 Henkilöstökulut 6 735,99 Palkat ja palkkiot 6 210,00 Henkilösivukulut 525,99 Toiminnan muut kulut 1 908,03 Liikevoitto/-tappio ,02 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0,00 Muut rahoitustuotot 0,00 Korkokulut 0,00 Muut rahoituskulut 0,00 Voitto (Tappio) ennen sat. Eriä ,02 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 Arvonalentumiset 0,00 Satunnaiset tuotot 0,00 Voitto (Tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ,02 Poistoeron lisäys (-) 0,00 Varausten muutos (lisäys -, vähenn. +) 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä ,02

8 8 (21) 2.2 Rahoituslaskelma 2014 Toiminnan rahavirta Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä ,02 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 0,00 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut 0,00 Muut oikaisut 0,00 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta ,02 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys 0,00 Vaihto-omaisuuden lisäys/ähennys 0,00 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys 4 919,46 Toiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja ,56 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiiin hyödykkeisiin (-) 0,00 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot 0,00 Myönnetyt lainat (-) 0,00 Investoinnit muihin sijoituksiin 0,00 Lainasaamisten takaisinmaksut 0,00 Luovutusvoitot muista sijoituksista 0,00 Saadut korot investoinneista 0,00 Saadut osingot investoinneista 0,00 Maksetut välittömät verot (-) 0,00 Investointien rahavirta 0,00 Rahoituksen rahavirta Maksullinen oman pääoman lisäsy ml. SVOP sijoitus ,00 Omien osakkeiden hankkiminen (-) 0,00 Omien osakkaiden myynti 0,00 Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisiinmaksut 0,00 Maksetut korot ja ja maksut rahoituskuluista 0,00 Maksetut osingot ja muu voitonjako 0,00 Maksetut välittömät verot 0,00 Muu rahoitus 0,00 Rahoituksen rahavirta ,00 Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) ,44 Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa 0,00 Rahavarat tilikauden lopussa , ,44

9 9 (21) 2.3 Tase V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET ,16 0 OSAKEPÄÄOMA ,00 0 AINEETTOMAT OIKEUDET ,30 0 OSAKEPÄÄOMA ,00 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT ,66 0 MAKSULLINEN OSAKEANTI ,00 ENNAKKOMAKSUT ,20 0 MUUT RAHASTOT ,24 0 AINEELLISET HYÖDYKKEET ,87 0 SIJOIT.VAP.OMAN PÄÄOM.RAHASTO ,24 0 MAA- JA VESIALUEET ,73 0 OMAKATTEISET RAHASTOT ,30 0 OMISTETUT ,73 0 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,02 0 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT ,25 0 OMISTETUT ,25 0 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,52 0 KONEET JA KALUSTO ,83 0 ENNAKKOMAKSUT JA KESK.ER.HANKI ,06 0 PAKOLLISET VARAUKSET SIJOITUKSET ,98 0 MUUT PAKOLLISET VARAUKSET ,00 0 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET ,06 0 MUUT SAAMISET ,92 0 PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ ,00 0 OMAKATTEISTEN SIJOITUSTEN VARA ,30 0 OMAKATTEISTEN SIJOITUSTEN VARA ,30 0 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN ,76 0 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,31 0 SAADUT ENNAKOT ,00 0 OSTOVELAT ,04 0 VAIHTUVAT VASTAAVAT ARVONLISÄVERON PALAUTUSVELKA ,56 0 SAAMISET ,53 0 SIIRTOVELAT ,16 0 PITKÄAIKAISET ,56 0 ARVONLISÄVEROSAAMINEN OKM:LTÄ ,56 0 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,76 0 LYHYTAIKAISET ,97 0 MYYNTISAAMISET ,31 0 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,28 0 SAAMISET SAVONIA KY:LTÄ ,47 0 SIIRTOSAAMISET ,19 0 RAHAT JA PANKKISAAMISET ,44 0 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,97 0 VASTAAVAA YHTEENSÄ , Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tilikauden tuloksen käsittely Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista. Hallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä yhtiökokoukselle seuraavaa: Tilikauden tappio euroa kirjataan tilikauden voitto-/tappiotilille

10 10 (21) 3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Liite 1 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Liite 2 Poistosuunnitelma Liite 3 Pysyvät vastaavat Liite 4 Saamisten erittely Liite 5 Oma pääoma ja pakolliset varaukset Liite 6 Vieras pääoma lyhytaikainen Liite 7 Leasingvastuiden yhteismäärä Liite 8 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt Liite 9 Henkilöstön lukumäärä

11 11 (21) Liite 1 Tilinpäätöksen laatimisen periaatteet Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolainsäädännön, hyvän kirjanpitotavan ja kuntalain mukaisesti ja noudattaen Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston antamia ohjeita sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemaa Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodistoa. Tilinpäätös noudattaa osakeyhtiölakia ja ammattikorkeakoulua koskevaa lainsäädäntöä. Arvostusperiaatteet ja arvostusmenetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja jaksotusmenetelmät: Pysyvien vastaavien arvostus: Aineettomat hyödykkeet: suunnitelman mukaisin poistoin vähennettyyn hankintahintaan. Aineelliset hyödykkeet: hankintahintaan (apporttina tullut omaisuus); jatkossa suunnitelman mukaisin poistoin (hyväksytty poistosuunnitelma) vähennettyyn hankintahintaan tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan Osakkeet ja osuudet: hankintahintaan. Toimeksiantojen varat: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Arvopaperit ja vastaavat sijoitukset on merkitty taseeseen hankinta-arvoon tai sitä alempaan luovutushintaan. Vaihtuvat vastaavat: Vaihto-omaisuus: osakeyhtiöllä ei ole vaihto-omaisuutta Rahoitusomaisuus ja muut saamiset: saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon; saamisiin ei liity valuuttakurssiriskejä. Vieras pääoma: Lainojen ja muiden velkojen arvostus on nimellisarvoon, eikä niihin liity valuuttakurssiriskejä. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on annettu muut kyseisen erän yksilöintitiedot.

12 12 (21) Liite 2 Poistosuunnitelma POISTOSUUNNITELMAN MUKANA OLON PERUSTE Poistosuunnitelma on mukana, vaikka tilinpäätöksessä ei ole kirjattu lainkaan suunnitelman mukaisia poistoja apporttina vastaanotetusta omaisuudesta. Pysyvät vastaavat ovat tulleet osakeyhtiöön osana apporttiomaisuudella tapahtunutta osakeannissa merkittyjen osakkeiden maksua. Alkuperäinen luovuttaja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä on kirjannut v poistot tämän suunnitelman mukaan. Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiössä jatketaan tällä poistosuunnitelmalla aloittamatta poistojen laskentaa uudestaan alusta käyttöomaisuuden luovutushetkestä Ensimmäiset poistot osakeyhtiössä tehdään vuodelta SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA Suunnitelmapoistojen pohjana on pysyvien vastaavien hankintameno. Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan pysyvien vastaavien hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Poistot aloitetaan kun pysyvien vastaavien hyödyke otetaan käyttöön siten, että poistoaikaan ei lueta koneiden tavanomaista koekäyttöaikaa. Saatu valtionosuus, investointiavustus tai muu rahoitusosuus kirjataan investointituloksi. Arvonlisäveroa tai palautusjärjestelmän (jatkossa: kompensoitavaa) arvonlisäveroa ei lueta hankintamenoon. Perusparannusmenot kirjataan erillisiksi hankintamenoiksi ja niille määritellään omat poistosuunnitelmat. Osakehuoneiston perusparannusmenoja käsitellään muina pitkävaikutteisina menoina. Perusparannusmenon poistoaika on korkeintaan sama kuin perusparannetun hyödykkeen jäljellä oleva taloudellinen pitoaika. Korjaus- ja huoltomenot, joiden seurauksena hyödykkeen tulontuottamiskyky tai käyttö palvelutuotannossa voidaan säilyttää ennallaan, kirjataan syntymistilikauden kuluksi. RAKENNUSTEN POISTOAJAT: Rakennusten poistoaikoja on tarkistettu alkaen niin, että kaikki 50 vuoden poistoajat on lyhennetty joko 40 tai 30 vuoteen. Muutos tehdään muutosajankohdasta alkaen niin, että menojäännös jaksotetaan uudelleen uuden poistoajan perusteella. Rakennusten hankinta poistoaika saakka alkaen Haukisaarentie 2, Iisalmi 50 vuotta 40 vuotta Valtiolta vastikkeetta poistoaika siirtyneiden rakennusten peruskorjaukset: saakka alkaen Opistotie 2, Kuopio 50 vuotta 30 vuotta PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOAJAT: Rakennukset ja rakennelmat tasapoisto vuotta; pääsääntö: 30 v, erit. syystä 40v Muut pitkävaikutteiset menot tasapoisto 3 5 vuotta Kiinteät rakenteet ja laitteet menojäännöspoisto % Koneet ja kalusto tasapoisto 3 10 vuotta; atk-laitteet 4 v. Aineettomat oikeudet tasapoisto 5 vuotta Irtaimen käyttöomaisuuden aktivointiraja: Aktivointiraja on ollut euroa vuonna 2014, jota pienemmät hankinnat on kirjattu suoraan kuluksi.

13 13 (21) Liite 3 Pysyvät vastaavat Yhtiöittämisen yhteydessä apporttisijoituksena tullut omaisuus: Aineettomat oikeudet ,30 Tietokoneohjelmat ,88 Muut pitkävaikutteiset menot ,78 Ennakkomaksut ,20 Tontti/Opistotie/kaavamuutos ,73 Tontti/Haukisaarentie ,00 Maa- ja vesialueet ,73 Opistotien kiinteistö (rakennus ja kiinteät rakenteet) ,27 Haukisaaren kiinteistö (rakennus ja kiinteät rakenteet) ,00 Microkadun toimitiloihin kuuluvat kiinteät rakenteet 1 120,05 Pinnoituslaboratorion kiinteät rakenteet ,93 Rakennukset ja kiinteät rakenteet yhteensä ,25 Kuljetusvälineet 8 832,37 Tietokonelaitteet ,97 Viestintälaitteet ,33 Muut koneet ja kalusto ,16 Keskeneräiset hankinnat ,06 IS-Hankinta Oy osakkeet 2 000,00 Savon multitaito Oy 2 876,00 Kuopio Innovation Oy osakkeet 3 000,00 Savon eläinsairaala Oy osakkeet ,00 Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1 osakkeet ,51 Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1 osakkeet ,79 Osuuskunta Osiris 336,38 Osuuskunta Osiris 336,38 Osakkeet ja osuudet ,06 Liittymismaksut/Kuopion Energia ,92 Liittymismaksut/Kuopion Vesi 6 291,00 Muut saamiset ,92 Omakatteisten sijoitusten varat ,30 PYSYVÄT VASTAAVAT ,31

14 14 (21) Liite 4 Saamisten erittely Pitkäaikaiset saamiset OKM/yhtiöittämisen yht. palautettu arvonlisävero ,56 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset kunnalta 2 820,84 Myyntisaamiset valtiolta ,17 Myyntisaamiset muilta ,30 Myyntisaamiset ,31 Saaminen Savonia ky:ltä siirretyt rahavarat ,47 Danske Bank ky * ,58 Danske Bank yksiköt * ,29 Pohjois-Savon Osuuspankki * ,67 Nordea * ,93 *) Tilinpäätöksessä kirjattu kuntayhtymän velka ja osakeyhtiön saaminen, rahat siirretty Siirtosaamiset ,19 Verohallinto / alv saamiset joulukuu (Verotili) ,97 OKM/lisäaloituspaikat ,00 Kuopion Rouvasväenyhdistys ,31 Tekes ,48 Pohjois-Savon ELY-keskus ,96 Pohjois-Savon liitto ,54 EU ,85 Muut siirtosaamiset yhteensä ,08

15 15 (21) Liite 5 Oma pääoma ja pakolliset varaukset Oma pääoma ja sen jakautuminen omistajittain Yhtiöllä on vain yksi osakelaji. kappaletta euroa % Osakepääoma ,00 Kuopion kaupunki ,00 51 % Varkauden kaupunki ,00 22,28 % Iisalmen kaupunki ,00 22,76 % Kiuruveden kaupunki ,00 3,96 % Maksullinen osakeanti *) ,00 Kuopion kaupunki ,00 51 % Varkauden kaupunki ,00 22,28 % Iisalmen kaupunki ,00 22,76 % Kiuruveden kaupunki ,00 3,96 % Muut rahastot ,24 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto **) ,24 51 % Kuopion kaupunki ,12 22,28 % Varkauden kaupunki ,93 22,76 % Iisalmen kaupunki ,01 3,96 % Kiuruveden kaupunki ,17 Omakatteiset rahastot ,30 Tilikauden voitto/tappio ,02 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,52 *) osakkeet merkitty merkintäaikana ja maksettu apporttiomaisuudella **) osakkeiden merkintähinnan ylimenevä osuus apporttiomaisuuden arvosta PAKOLLISET VARAUKSET ,00 Muut pakolliset varaukset ,00 Pakollisen varauksen tunnusmerkit täyttyvät. Velvoite syntynyt v puolella.

16 16 (21) Liite 6 Vieras pääoma lyhytaikainen Lyhytaikainen CIMO Erasmus, FIRST ja East-East-Double-Degrees ,54 Hankkeiden ennakkomaksut ,05 OKM erityisavustukset ,41 SAADUT ENNAKOT YHTEENSÄ ,00 OSTOVELAT ,04 MUUT VELAT/Arvonlisäveron palautusvelka ,56 Lomapalkkavaraukset: Lomapalkkajaksotus ,10 Lomapalkat/ESR ,38 yhteensä ,48 Muut siirtovelat muille: Keva/eläkemeno ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu ,72 Työttömyysvakuutusrahasto ,93 MTK/ tilittämätön kuntaraha osuus ,18 Muut yhteensä ,85 Muut siirtovelat yhteensä ,68 SIIRTOVELAT YHTEENSÄ ,16 Lyhytaikainen yhteensä ,76 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,76 Osakeyhtiössä ei ole velkoja, joiden vakuudeksi olisi annettuja kiinnityksiä tai arvopapereita. Osakeyhtiö ei ole antanut vakuuksia toisten puolesta.

17 17 (21) Liite 7 Leasingvastuiden yhteismäärä Leasingvuokrasopimusten mukaiset vuokravastuut (sisältää arvonlisäveron) Maksettu Alle vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut Myöhemmin erääntyviä maksuja Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.

18 18 (21) Liite 8 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt Järjestelyjen luonne ja liiketoiminnallinen peruste 2014 Sopimusvastuut Vuokravastuut (sis. alv) - voimassa saakka - voimassa saakka voimassa saakka (Microkadun uudet tilat) voimassa saakka voimassa saakka Vuokravastuut yhteensä (sis. alv) Vuokravastuut yhteensä (ei sis. alv) Alun perin valtion vastikkeetta luovuttamaan Opistotien kiinteistöön liittyy luovutussopimuksessa palautusvelvollisuutta koskeva ehto, jossa viitataan sopimuksen tekohetkellä voimassa olleeseen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain palautuspykälään. Edellä mainittu rahoituslain (705/1992) 44 kuuluu seuraavasti: Perustamishankkeeseen saatua valtionosuutta vastaava suhteellinen osa hankitun omaisuuden käyvästä arvosta voidaan kokonaan tai osaksi määrätä palautettavaksi valtiolla, jos hankittu omaisuus luovutetaan toiselle taikka jos toiminta lopetetaan tai omaisuuden käyttötarkoitusta muutetaan pysyvästi eikä omaisuutta käytetä muuhun valtionosuuteen oikeuttavaan toimintaan.

19 19 (21) Liite 9 Henkilöstön lukumäärä Henkilöstön lukumäärä muutos Kehittämis- ja palvelukeskus Iisalmen yksikkö / sosiaali- ja terveysala Iisalmen yksikkö / luonnonvara-ala Kuopion Muotoiluakatemia Musiikki- ja tanssi Liiketalous Kuopio Liiketalous Varkaus Matkailu- ja ravitsemisala Tekniikka Kuopio Tekniikka Varkaus Terveysala Kuopio Yhteensä

20 20 (21) Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja merkinnät Kuopiossa 23. päivänä helmikuuta 2015 Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Kuopiossa KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Katri Hokkanen, JHTT, KHT

21 21 (21) 4 LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista: Päiväkirja Pääkirja Seurantaraportit: tuloslaskelma tase tilierittely/pääkirjatapahtumat Rondo-arkisto Rondo-arkisto Rondo-arkisto Rondo-arkisto Rondo-arkisto Kirjanpidon tositelajit: Tositelaji Tapahtuma Tositenumerot ALKUSA Alkusaldot Raindance BUD Talousarvio Raindance BUDL Talousarviomuutokset Raindance MUIST1 Muistio, ulkoinen, Raindance paperitulosteena MUISRO Muistio, ulkoinen, Rondo Rondo-arkisto MUISIS Muistio, sisäinen, Raindance paperitulosteena MUISRS Muistio, sisäinen, Rondo Rondo-arkisto MUIVYO Muistio, vyörytykset Raindance MUISTP Muistio, ulkoinen, tilinpäätös Rondo-arkisto KOMTOS/KOMMUI Käyttöomaisuus Raindance/paperitulosteena SISLAS Laskuttamattomat pienet tulot Raindance TUNNIT Tunnit Reportronic Raindance PANKKI Pankin tiliote Raindance PALHEN Prima palkat Raindance MATKAT Populus matkalaskut Raindance/Populus PAJAKO Palkkojen jako Raindance YMRMAN Manuaali-suoritukset Rondo-arkisto YMRVII Viitesuoritukset Rondo-arkisto YMRHYV Hyvityslaskujen kuittaus Raindance YMRK Tileistä poisto Raindance OSTOT Ostolaskut Rondosta Rondo-arkisto OMAKSU Ostomaksut Raindance YMR10 Henkilöstön laskutus (laskulaji 10) Rondo-arkisto YMR11 Yleislaskutus (laskulaji 11) Rondo-arkisto YMR12 Julkaisutoiminnan laskutus (laskulaji 12) Rondo-arkisto YMR97 Pankkitilille tulleet suoritukset (laskulaji 97) Rondo-arkisto YMR98 Maksukehotukset (laskulaji 98) Rondo-arkisto YMR99 Vanhat laskut (laskulaji 99) Rondo-arkisto

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitto Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-009 1 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO PL 194, Simonkatu 12 B 00101 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0202096-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot