SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014)"

Transkriptio

1 H A L L I N T O P A L V E L U T SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) K Ä S I T E L T Y : Osakeyhtiön hallitus ( 13) H Y V Ä K S Y T T Y : Yhtiökokous ( 6)

2 2 (21) SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS Toimitusjohtajan katsaus Osakeyhtiön hallinto ja johtaminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tilikauden tuloksen käsittely TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT LUETTELOT JA SELVITYKSET... 21

3 3 (21) 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2014 oli Savonialle historiallinen. Uusi ammattikorkeakoululaki tuli voimaan ja Savonia aloitti toimintansa valtioneuvoston myöntämällä uudella toimiluvalla. Samalla ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta ohjaa uuden lain mukainen 100 % tuloksellisuuteen pohjautuva rahoitusmalli. Vuoden aikana Savoniassa valmisteltiin ammattikorkeakoululain edellyttämää yhtiöittämistä. Kevään aika syntyi osakassopimus Kuopion, Iisalmen, Varkauden ja Kiuruveden kesken. Lapinlahti irrottautui omistajuudesta. Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n allekirjoitetun perustamissopimuksen mukaisesti osakeyhtiön osakekannan omisti ensimmäisessä vaiheessa 100-prosenttisesti Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymä. Osakeyhtiön hallitus nimitti ensimmäisessä pidetyssä kokouksessaan yhtiön toimitusjohtajaksi rehtori Mervi Vidgrénin. Osakeyhtiön hallitus toimi ns. hallinnollisen yhtiönä ja piti vuoden 2014 aikana kaikkiaan viisi kokousta. Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiö rekisteröitiin kaupparekisteriin Vuonna 2014 toteutettiin monia tilamuutoksia, koska tilojen kuormitusta on lisätty ja vuokratiloista pyritty luopumaan tarkoituksenmukaisesti. Osakeyhtiöön siirtyivät Opistotien kampus sekä Iisalmen kampus samoin Microkadun kampuksen tilojen hallintaan oikeuttavat kiinteistöosakeyhtiön osakkeet. Sen sijaan myytävät kiinteistöt Sairaalakadun kampus ja Varkauden kampus jäivät perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän omistukseen. Organisaatio- ja johtamisjärjestelmä uudistettiin vuoden aikana. Uusi johtamisjärjestelmä otettiin käyttöön toimintansa aloittaneessa osakeyhtiössä alkaen. Kuopiossa Mervi Vidgrén toimitusjohtaja

4 4 (21) 1.2 Osakeyhtiön hallinto ja johtaminen Savonia-ammattikorkeakoulussa toteutettiin vuonna 2014 toiminnan yhtiöittäminen. Yhtiöittämisen alkuvaiheessa toimi valmisteluryhmä, joka koostui kuntayhtymän luottamushenkilöistä sekä ammattikorkeakoulun sisäisen hallituksen työelämäedustajasta ja virkamiesjohdosta. Yhtiöittämisessä käytettiin myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n allekirjoitetun perustamissopimuksen mukaisesti osakeyhtiön osakekannan omisti 100-prosenttisesti Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä (osakkeita kpl). Kustakin osakkeesta maksettiin yhtiölle kymmenen euroa, jolloin osakkeiden merkintähinnaksi muodostui euroa. Savonia-ammattikorkeakoulun toiminnan yhtiöittämisen ns. toinen vaihe toteutettiin korottamalla osakepääomaa suunnatulla osakeannilla, jossa kappaletta osakkeita tarjottiin merkittäväksi ja merkittiin merkintäaikana seuraavasti: Kuopion kaupunki % Varkauden kaupunki ,28 % Iisalmen kaupunki ,76 % Kiuruveden kaupunki ,96 % Yhteensä Osakkeiden maksu suoritettiin apporttimaksuna, josta euroa merkittiin osakeantitilille ja loppuosa ( ,24 euroa) merkittiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Myös Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän omistamat kappaletta osakeyhtiön osakkeita luovutettiin ammattikorkeakoulutoiminnan yhtiöittämisen yhteydessä omistajakunnille samassa suhteessa. Omistuksen jakautuminen omistajittain tilikauden päättyessä: Kuopion kaupunki % Varkauden kaupunki ,28 % Iisalmen kaupunki ,76 % Kiuruveden kaupunki ,96 % Yhteensä

5 5 (21) Osakeyhtiön hallitukseen vuodelle 2014 nimitettiin: kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen (Iisalmi) kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka (Kiuruvesi) palvelualuejohtaja Jarmo Piiroinen (Kuopio), puheenjohtaja kaupunginjohtaja Hannu Tsupari (Varkaus) Hallituksen sihteeriksi valittiin hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Diov. Osakeyhtiön hallitus nimitti ensimmäisessä pidetyssä kokouksessaan yhtiön toimitusjohtajaksi rehtori Mervi Vidgrénin. Osakeyhtiön hallitus piti vuoden 2014 aikana kaikkiaan viisi kokousta. Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiö rekisteröitiin kaupparekisteriin Syksyn aikana pidettiin kolme ylimääräistä yhtiökokousta; , ja Omistajaa eli Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymää yhtiökokouksissa edusti yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhonen. Yhtiökokouksen sihteerinä toimi hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Diov. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, JTTT Katri Hokkanen toimintansa aloittavan osakeyhtiön hallituksen nimittämistä varten nimitettiin osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukainen nimitysvaliokunta. Osakkaiden perustama nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle työ- ja elinkeinoelämän kokemusta ja tuntemusta omaavia henkilöitä hallituksen jäseniksi. Osakkaat nimittivät nimitysvaliokuntaan Pekka Kantasen (Kuopio), Kyösti Kauppisen (Iisalmi) ja Tuula Savolaisen (Varkaus). Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kantanen ja sihteeriksi kutsuttiin johdon sihteeri Mervi Hätinen. Nimitysvaliokunta kokoontui syksyn 2014 aikana kaksi kertaa. Yhtiökokous nimitti (8 ) kokouksessaan osakeyhtiön hallituksen alkaen ja myönsi samalla eron edelliselle hallitukselle. Yhtiöittämiseen liittyvä valmistelu oli aikataulullisesti tiukka, mutta aikataulullisesti päätökset saatiin aikaan niin Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymässä kuin osakeyhtiössä sekä omistajakuntien päätöksentekoelimissä. Vuoropuhelu omistajien kanssa on ollut jatkuvaa. Osakeyhtiön toiminnanohjaus ja laadunhallintajärjestelmän viitekehys rakennettiin syksyn 2014 aikana ja se otettiin käyttöön Tavoitteena on rakentaa ketterä toimintaa tukeva toimin-

6 6 (21) nanohjaus- ja laadunhallintajärjestelmä, joka tukee toimintaa ja sen laatua. Siirtyminen uuteen organisaatio- ja johtamisjärjestelmämalliin, johon oleellisesti liittyy tiimimalli, vaatii henkilöstön kanssa yhteistä valmennusta ja keskustelua. Riskinä on henkilöstön jaksaminen monen yhtäaikaisen muutoksen sattuessa samaan aikaan. Ammattikorkeakoulun tuloksellisuusrahoitusmalli edellyttää ajantasaista tiedon tuottamista, joka toimii johtamisen apuvälineenä ja samalla toimijoiden tukena. Tietoryhmä on edistänyt tiedon tuottamisen asiaa syksyn 2014 aikana ja työtä jatketaan myös vuonna Koulutuksen sekä tutkimus, kehittämis- ja liiketoiminnan tuloksellisuus on tärkeää Savonian kilpailukyvyn kannalta. Riskinä on toiminnan näivettyminen pikkuhiljaa, mikäli Savonian ei pysty olemaan menestyneiden ammattikorkeakoulujen joukossa vaan jää rahoitusmallissa häviäjän rooliin. Ammattikorkeakoulutoiminnan siirtyessä yksityiseen osakeyhtiöön lukien Savonia ei ole enää oikeutettu arvonlisäveron kuntapalautuksiin. Näin ollen luovutuksen yhteydessä on pitänyt palauttaa ,56 euroa palautuksina haettuja siirtyvään käyttöomaisuuteen kohdistuvia arvonlisäveroja ja kiinteistöinvestointien palautettavaa arvonlisäveroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö kompensoi jatkossa kaikki sellaiset ammattikorkeakoulutoimintaan kohdistuvat arvonlisäverot, mitä joku muu rahoittaja ei ammattikorkeakouluille korvaa. Näin menetellään myös yhtiöittämisen yhteydessä palautettujen arvonlisäverojen suhteen. Arvonlisävero on palautettu helmikuussa 2015 ja OKM kompensoi palautuksen vuonna Kiinteistöjen ja ammattikorkeakoulutoiminnassa käytettävien toimitilojen hallintaan oikeuttavien kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden luovutuksiin liittyvästä varainsiirtoveron huojennuksesta on säädetty varainsiirtoverolain 43 c :ssä. Luovutukset ovat lakiin perustuvan yhtiöittämisen yhteydessä varainsiirtoverosta vapaita. Savonia hakee Opistotien ja Haukisaarentien kiinteistöjen ja Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1 -osakkeiden osalta huojennusta etukäteen siten, että varainsiirtoveroa ei tarvitse lainkaan maksaa. Tämän vuoksi varainsiirtoverovelkaa ei ole kirjattu tilinpäätöksessä.

7 7 (21) 2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2.1 Tuloslaskelma Tilikauden aikana on maksettu kokouspalkkioita ja korvattu niihin liittyen kuluja sekä maksettu kaupparekisteröintiin liittyviä viranomaismaksuja ja pankkikuluja. TULOSLASKELMA (ulkoinen) TP 2014 EUR Liikevaihto 0,00 Toiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 Henkilöstökulut 6 735,99 Palkat ja palkkiot 6 210,00 Henkilösivukulut 525,99 Toiminnan muut kulut 1 908,03 Liikevoitto/-tappio ,02 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0,00 Muut rahoitustuotot 0,00 Korkokulut 0,00 Muut rahoituskulut 0,00 Voitto (Tappio) ennen sat. Eriä ,02 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 Arvonalentumiset 0,00 Satunnaiset tuotot 0,00 Voitto (Tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ,02 Poistoeron lisäys (-) 0,00 Varausten muutos (lisäys -, vähenn. +) 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä ,02

8 8 (21) 2.2 Rahoituslaskelma 2014 Toiminnan rahavirta Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä ,02 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 0,00 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut 0,00 Muut oikaisut 0,00 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta ,02 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys 0,00 Vaihto-omaisuuden lisäys/ähennys 0,00 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys 4 919,46 Toiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja ,56 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiiin hyödykkeisiin (-) 0,00 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot 0,00 Myönnetyt lainat (-) 0,00 Investoinnit muihin sijoituksiin 0,00 Lainasaamisten takaisinmaksut 0,00 Luovutusvoitot muista sijoituksista 0,00 Saadut korot investoinneista 0,00 Saadut osingot investoinneista 0,00 Maksetut välittömät verot (-) 0,00 Investointien rahavirta 0,00 Rahoituksen rahavirta Maksullinen oman pääoman lisäsy ml. SVOP sijoitus ,00 Omien osakkeiden hankkiminen (-) 0,00 Omien osakkaiden myynti 0,00 Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisiinmaksut 0,00 Maksetut korot ja ja maksut rahoituskuluista 0,00 Maksetut osingot ja muu voitonjako 0,00 Maksetut välittömät verot 0,00 Muu rahoitus 0,00 Rahoituksen rahavirta ,00 Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) ,44 Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa 0,00 Rahavarat tilikauden lopussa , ,44

9 9 (21) 2.3 Tase V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET ,16 0 OSAKEPÄÄOMA ,00 0 AINEETTOMAT OIKEUDET ,30 0 OSAKEPÄÄOMA ,00 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT ,66 0 MAKSULLINEN OSAKEANTI ,00 ENNAKKOMAKSUT ,20 0 MUUT RAHASTOT ,24 0 AINEELLISET HYÖDYKKEET ,87 0 SIJOIT.VAP.OMAN PÄÄOM.RAHASTO ,24 0 MAA- JA VESIALUEET ,73 0 OMAKATTEISET RAHASTOT ,30 0 OMISTETUT ,73 0 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,02 0 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT ,25 0 OMISTETUT ,25 0 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,52 0 KONEET JA KALUSTO ,83 0 ENNAKKOMAKSUT JA KESK.ER.HANKI ,06 0 PAKOLLISET VARAUKSET SIJOITUKSET ,98 0 MUUT PAKOLLISET VARAUKSET ,00 0 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET ,06 0 MUUT SAAMISET ,92 0 PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ ,00 0 OMAKATTEISTEN SIJOITUSTEN VARA ,30 0 OMAKATTEISTEN SIJOITUSTEN VARA ,30 0 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN ,76 0 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,31 0 SAADUT ENNAKOT ,00 0 OSTOVELAT ,04 0 VAIHTUVAT VASTAAVAT ARVONLISÄVERON PALAUTUSVELKA ,56 0 SAAMISET ,53 0 SIIRTOVELAT ,16 0 PITKÄAIKAISET ,56 0 ARVONLISÄVEROSAAMINEN OKM:LTÄ ,56 0 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,76 0 LYHYTAIKAISET ,97 0 MYYNTISAAMISET ,31 0 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,28 0 SAAMISET SAVONIA KY:LTÄ ,47 0 SIIRTOSAAMISET ,19 0 RAHAT JA PANKKISAAMISET ,44 0 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,97 0 VASTAAVAA YHTEENSÄ , Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tilikauden tuloksen käsittely Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista. Hallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä yhtiökokoukselle seuraavaa: Tilikauden tappio euroa kirjataan tilikauden voitto-/tappiotilille

10 10 (21) 3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Liite 1 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Liite 2 Poistosuunnitelma Liite 3 Pysyvät vastaavat Liite 4 Saamisten erittely Liite 5 Oma pääoma ja pakolliset varaukset Liite 6 Vieras pääoma lyhytaikainen Liite 7 Leasingvastuiden yhteismäärä Liite 8 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt Liite 9 Henkilöstön lukumäärä

11 11 (21) Liite 1 Tilinpäätöksen laatimisen periaatteet Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolainsäädännön, hyvän kirjanpitotavan ja kuntalain mukaisesti ja noudattaen Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston antamia ohjeita sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemaa Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodistoa. Tilinpäätös noudattaa osakeyhtiölakia ja ammattikorkeakoulua koskevaa lainsäädäntöä. Arvostusperiaatteet ja arvostusmenetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja jaksotusmenetelmät: Pysyvien vastaavien arvostus: Aineettomat hyödykkeet: suunnitelman mukaisin poistoin vähennettyyn hankintahintaan. Aineelliset hyödykkeet: hankintahintaan (apporttina tullut omaisuus); jatkossa suunnitelman mukaisin poistoin (hyväksytty poistosuunnitelma) vähennettyyn hankintahintaan tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan Osakkeet ja osuudet: hankintahintaan. Toimeksiantojen varat: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Arvopaperit ja vastaavat sijoitukset on merkitty taseeseen hankinta-arvoon tai sitä alempaan luovutushintaan. Vaihtuvat vastaavat: Vaihto-omaisuus: osakeyhtiöllä ei ole vaihto-omaisuutta Rahoitusomaisuus ja muut saamiset: saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon; saamisiin ei liity valuuttakurssiriskejä. Vieras pääoma: Lainojen ja muiden velkojen arvostus on nimellisarvoon, eikä niihin liity valuuttakurssiriskejä. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on annettu muut kyseisen erän yksilöintitiedot.

12 12 (21) Liite 2 Poistosuunnitelma POISTOSUUNNITELMAN MUKANA OLON PERUSTE Poistosuunnitelma on mukana, vaikka tilinpäätöksessä ei ole kirjattu lainkaan suunnitelman mukaisia poistoja apporttina vastaanotetusta omaisuudesta. Pysyvät vastaavat ovat tulleet osakeyhtiöön osana apporttiomaisuudella tapahtunutta osakeannissa merkittyjen osakkeiden maksua. Alkuperäinen luovuttaja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä on kirjannut v poistot tämän suunnitelman mukaan. Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiössä jatketaan tällä poistosuunnitelmalla aloittamatta poistojen laskentaa uudestaan alusta käyttöomaisuuden luovutushetkestä Ensimmäiset poistot osakeyhtiössä tehdään vuodelta SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA Suunnitelmapoistojen pohjana on pysyvien vastaavien hankintameno. Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan pysyvien vastaavien hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Poistot aloitetaan kun pysyvien vastaavien hyödyke otetaan käyttöön siten, että poistoaikaan ei lueta koneiden tavanomaista koekäyttöaikaa. Saatu valtionosuus, investointiavustus tai muu rahoitusosuus kirjataan investointituloksi. Arvonlisäveroa tai palautusjärjestelmän (jatkossa: kompensoitavaa) arvonlisäveroa ei lueta hankintamenoon. Perusparannusmenot kirjataan erillisiksi hankintamenoiksi ja niille määritellään omat poistosuunnitelmat. Osakehuoneiston perusparannusmenoja käsitellään muina pitkävaikutteisina menoina. Perusparannusmenon poistoaika on korkeintaan sama kuin perusparannetun hyödykkeen jäljellä oleva taloudellinen pitoaika. Korjaus- ja huoltomenot, joiden seurauksena hyödykkeen tulontuottamiskyky tai käyttö palvelutuotannossa voidaan säilyttää ennallaan, kirjataan syntymistilikauden kuluksi. RAKENNUSTEN POISTOAJAT: Rakennusten poistoaikoja on tarkistettu alkaen niin, että kaikki 50 vuoden poistoajat on lyhennetty joko 40 tai 30 vuoteen. Muutos tehdään muutosajankohdasta alkaen niin, että menojäännös jaksotetaan uudelleen uuden poistoajan perusteella. Rakennusten hankinta poistoaika saakka alkaen Haukisaarentie 2, Iisalmi 50 vuotta 40 vuotta Valtiolta vastikkeetta poistoaika siirtyneiden rakennusten peruskorjaukset: saakka alkaen Opistotie 2, Kuopio 50 vuotta 30 vuotta PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOAJAT: Rakennukset ja rakennelmat tasapoisto vuotta; pääsääntö: 30 v, erit. syystä 40v Muut pitkävaikutteiset menot tasapoisto 3 5 vuotta Kiinteät rakenteet ja laitteet menojäännöspoisto % Koneet ja kalusto tasapoisto 3 10 vuotta; atk-laitteet 4 v. Aineettomat oikeudet tasapoisto 5 vuotta Irtaimen käyttöomaisuuden aktivointiraja: Aktivointiraja on ollut euroa vuonna 2014, jota pienemmät hankinnat on kirjattu suoraan kuluksi.

13 13 (21) Liite 3 Pysyvät vastaavat Yhtiöittämisen yhteydessä apporttisijoituksena tullut omaisuus: Aineettomat oikeudet ,30 Tietokoneohjelmat ,88 Muut pitkävaikutteiset menot ,78 Ennakkomaksut ,20 Tontti/Opistotie/kaavamuutos ,73 Tontti/Haukisaarentie ,00 Maa- ja vesialueet ,73 Opistotien kiinteistö (rakennus ja kiinteät rakenteet) ,27 Haukisaaren kiinteistö (rakennus ja kiinteät rakenteet) ,00 Microkadun toimitiloihin kuuluvat kiinteät rakenteet 1 120,05 Pinnoituslaboratorion kiinteät rakenteet ,93 Rakennukset ja kiinteät rakenteet yhteensä ,25 Kuljetusvälineet 8 832,37 Tietokonelaitteet ,97 Viestintälaitteet ,33 Muut koneet ja kalusto ,16 Keskeneräiset hankinnat ,06 IS-Hankinta Oy osakkeet 2 000,00 Savon multitaito Oy 2 876,00 Kuopio Innovation Oy osakkeet 3 000,00 Savon eläinsairaala Oy osakkeet ,00 Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1 osakkeet ,51 Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1 osakkeet ,79 Osuuskunta Osiris 336,38 Osuuskunta Osiris 336,38 Osakkeet ja osuudet ,06 Liittymismaksut/Kuopion Energia ,92 Liittymismaksut/Kuopion Vesi 6 291,00 Muut saamiset ,92 Omakatteisten sijoitusten varat ,30 PYSYVÄT VASTAAVAT ,31

14 14 (21) Liite 4 Saamisten erittely Pitkäaikaiset saamiset OKM/yhtiöittämisen yht. palautettu arvonlisävero ,56 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset kunnalta 2 820,84 Myyntisaamiset valtiolta ,17 Myyntisaamiset muilta ,30 Myyntisaamiset ,31 Saaminen Savonia ky:ltä siirretyt rahavarat ,47 Danske Bank ky * ,58 Danske Bank yksiköt * ,29 Pohjois-Savon Osuuspankki * ,67 Nordea * ,93 *) Tilinpäätöksessä kirjattu kuntayhtymän velka ja osakeyhtiön saaminen, rahat siirretty Siirtosaamiset ,19 Verohallinto / alv saamiset joulukuu (Verotili) ,97 OKM/lisäaloituspaikat ,00 Kuopion Rouvasväenyhdistys ,31 Tekes ,48 Pohjois-Savon ELY-keskus ,96 Pohjois-Savon liitto ,54 EU ,85 Muut siirtosaamiset yhteensä ,08

15 15 (21) Liite 5 Oma pääoma ja pakolliset varaukset Oma pääoma ja sen jakautuminen omistajittain Yhtiöllä on vain yksi osakelaji. kappaletta euroa % Osakepääoma ,00 Kuopion kaupunki ,00 51 % Varkauden kaupunki ,00 22,28 % Iisalmen kaupunki ,00 22,76 % Kiuruveden kaupunki ,00 3,96 % Maksullinen osakeanti *) ,00 Kuopion kaupunki ,00 51 % Varkauden kaupunki ,00 22,28 % Iisalmen kaupunki ,00 22,76 % Kiuruveden kaupunki ,00 3,96 % Muut rahastot ,24 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto **) ,24 51 % Kuopion kaupunki ,12 22,28 % Varkauden kaupunki ,93 22,76 % Iisalmen kaupunki ,01 3,96 % Kiuruveden kaupunki ,17 Omakatteiset rahastot ,30 Tilikauden voitto/tappio ,02 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,52 *) osakkeet merkitty merkintäaikana ja maksettu apporttiomaisuudella **) osakkeiden merkintähinnan ylimenevä osuus apporttiomaisuuden arvosta PAKOLLISET VARAUKSET ,00 Muut pakolliset varaukset ,00 Pakollisen varauksen tunnusmerkit täyttyvät. Velvoite syntynyt v puolella.

16 16 (21) Liite 6 Vieras pääoma lyhytaikainen Lyhytaikainen CIMO Erasmus, FIRST ja East-East-Double-Degrees ,54 Hankkeiden ennakkomaksut ,05 OKM erityisavustukset ,41 SAADUT ENNAKOT YHTEENSÄ ,00 OSTOVELAT ,04 MUUT VELAT/Arvonlisäveron palautusvelka ,56 Lomapalkkavaraukset: Lomapalkkajaksotus ,10 Lomapalkat/ESR ,38 yhteensä ,48 Muut siirtovelat muille: Keva/eläkemeno ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu ,72 Työttömyysvakuutusrahasto ,93 MTK/ tilittämätön kuntaraha osuus ,18 Muut yhteensä ,85 Muut siirtovelat yhteensä ,68 SIIRTOVELAT YHTEENSÄ ,16 Lyhytaikainen yhteensä ,76 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,76 Osakeyhtiössä ei ole velkoja, joiden vakuudeksi olisi annettuja kiinnityksiä tai arvopapereita. Osakeyhtiö ei ole antanut vakuuksia toisten puolesta.

17 17 (21) Liite 7 Leasingvastuiden yhteismäärä Leasingvuokrasopimusten mukaiset vuokravastuut (sisältää arvonlisäveron) Maksettu Alle vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut Myöhemmin erääntyviä maksuja Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.

18 18 (21) Liite 8 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt Järjestelyjen luonne ja liiketoiminnallinen peruste 2014 Sopimusvastuut Vuokravastuut (sis. alv) - voimassa saakka - voimassa saakka voimassa saakka (Microkadun uudet tilat) voimassa saakka voimassa saakka Vuokravastuut yhteensä (sis. alv) Vuokravastuut yhteensä (ei sis. alv) Alun perin valtion vastikkeetta luovuttamaan Opistotien kiinteistöön liittyy luovutussopimuksessa palautusvelvollisuutta koskeva ehto, jossa viitataan sopimuksen tekohetkellä voimassa olleeseen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain palautuspykälään. Edellä mainittu rahoituslain (705/1992) 44 kuuluu seuraavasti: Perustamishankkeeseen saatua valtionosuutta vastaava suhteellinen osa hankitun omaisuuden käyvästä arvosta voidaan kokonaan tai osaksi määrätä palautettavaksi valtiolla, jos hankittu omaisuus luovutetaan toiselle taikka jos toiminta lopetetaan tai omaisuuden käyttötarkoitusta muutetaan pysyvästi eikä omaisuutta käytetä muuhun valtionosuuteen oikeuttavaan toimintaan.

19 19 (21) Liite 9 Henkilöstön lukumäärä Henkilöstön lukumäärä muutos Kehittämis- ja palvelukeskus Iisalmen yksikkö / sosiaali- ja terveysala Iisalmen yksikkö / luonnonvara-ala Kuopion Muotoiluakatemia Musiikki- ja tanssi Liiketalous Kuopio Liiketalous Varkaus Matkailu- ja ravitsemisala Tekniikka Kuopio Tekniikka Varkaus Terveysala Kuopio Yhteensä

20 20 (21) Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja merkinnät Kuopiossa 23. päivänä helmikuuta 2015 Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Kuopiossa KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Katri Hokkanen, JHTT, KHT

21 21 (21) 4 LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista: Päiväkirja Pääkirja Seurantaraportit: tuloslaskelma tase tilierittely/pääkirjatapahtumat Rondo-arkisto Rondo-arkisto Rondo-arkisto Rondo-arkisto Rondo-arkisto Kirjanpidon tositelajit: Tositelaji Tapahtuma Tositenumerot ALKUSA Alkusaldot Raindance BUD Talousarvio Raindance BUDL Talousarviomuutokset Raindance MUIST1 Muistio, ulkoinen, Raindance paperitulosteena MUISRO Muistio, ulkoinen, Rondo Rondo-arkisto MUISIS Muistio, sisäinen, Raindance paperitulosteena MUISRS Muistio, sisäinen, Rondo Rondo-arkisto MUIVYO Muistio, vyörytykset Raindance MUISTP Muistio, ulkoinen, tilinpäätös Rondo-arkisto KOMTOS/KOMMUI Käyttöomaisuus Raindance/paperitulosteena SISLAS Laskuttamattomat pienet tulot Raindance TUNNIT Tunnit Reportronic Raindance PANKKI Pankin tiliote Raindance PALHEN Prima palkat Raindance MATKAT Populus matkalaskut Raindance/Populus PAJAKO Palkkojen jako Raindance YMRMAN Manuaali-suoritukset Rondo-arkisto YMRVII Viitesuoritukset Rondo-arkisto YMRHYV Hyvityslaskujen kuittaus Raindance YMRK Tileistä poisto Raindance OSTOT Ostolaskut Rondosta Rondo-arkisto OMAKSU Ostomaksut Raindance YMR10 Henkilöstön laskutus (laskulaji 10) Rondo-arkisto YMR11 Yleislaskutus (laskulaji 11) Rondo-arkisto YMR12 Julkaisutoiminnan laskutus (laskulaji 12) Rondo-arkisto YMR97 Pankkitilille tulleet suoritukset (laskulaji 97) Rondo-arkisto YMR98 Maksukehotukset (laskulaji 98) Rondo-arkisto YMR99 Vanhat laskut (laskulaji 99) Rondo-arkisto

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 4.9.2005

HTM-TUTKINTO 4.9.2005 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(15) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2005 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Hallituksen toimintakertomus 3-7 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSI 2013 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 ASIAKASREFERENSSEJÄ 3 TILINPÄÄTÖS 11 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 27 TILINTARKASTUSKERTOMUS 29 HALLITUS 30 JOHTORYHMÄ 32 II

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu)

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu) Tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 7 Konsernitase, IFRS 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lisätiedot

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation NEXSTIM OYJ TASEKIRJA 31.12. SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös TASEKIRJA: NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2-11 NEXSTIM

Lisätiedot