RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan Sivu Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat Ilmoitusasiat Rastunsuon lintujärvi- ja kosteikkohanke Kansallispuistoa koskeva Master Plan suunnitelman ja hoito- ja käyttösuunnitelman tarkistaminen sekä neuvottelukuntatyön käynnistäminen Taloussuunnittelu- ja talousarvioprosessin hyväksyminen Lukiokoulutuksen haasteet ja tulevaisuus Valokuituverkko ja langaton verkko Rautalammilla Henkilöstön työhyvinvointikyselyn toteuttaminen Osuuspankin lahjoitus Rautalammin kunnalle Eron myöntäminen luottamustehtävistä Katarina Kiviluoto- Pakariselle Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit vuosivastike 2014 Eron myöntäminen luottamustehtävistä Janne Hirvoselle Tilan vuokraus Metsäliitto Osuuskunnalle Varaus leikkipuistolle Siirtoviemärisuunnitelmaluonnoksen käsittelytilanne Lausunnon antaminen Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2015 talousarvioehdotukseen Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat a PUHEENJOHTAJA Anneli Jalkanen

2 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Talousarviovertailu ja katsaus vuoden 2015 talousarvioon Koulukäynnin ohjaajan toimen täyttäminen Uimahallin uinninvalvojan tehtävät Pöytäkirjan Sivu PUHEENJOHTAJA Anneli Jalkanen

3 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 15/2014 Kunnanhallitus Sivu 256 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Anneli Jalkanen Ari Weide Jarmo Hänninen Kari Laitinen Kirsi Mannila Kaija Satuli puheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Jorma Kukkonen Tiina Louhikallio Timo Satuli Risto Niemelä Tapio Kataja Ossi Maukonen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja hallintojohtaja osastosihteeri Puheenjohtaja Sihteeri Anneli Jalkanen KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Ossi Maukonen Keskiviikko klo kunnanvirasto Allekirjoitukset Kaija Satuli Kari Laitinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ossi Maukonen

4 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 184 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Kh 185 Kunnanjohtajan ehdotus: KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Kaija Satulin ja Kari Laitisen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 186 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

5 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat Kh 187 Kunnanjohtajan esitys: Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjan saakka koskien elinkeinotointa, kunnan markkinointia, edustamista, lomia, sairauslomia ym. saatetaan kunnanhallituksen tiedoksi. Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi ja hyväksytään. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

6 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 188 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Aluehallintovirasto, ympäristösuojelulain ja vesilain mukainen päätös nro 45/2014/1 hakijalle Savon Taimen Oy 2. Peuran Museosäätiön toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot vuodelta Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirjakopio 4. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin vuosikertomus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, sekä ote Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston pöytäkirjasta Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirjan kopio. Oikaisu päivätty Vaalijalan yhtymäkokouspöytäkirjan , 2 :n liite nro 1. tietoihin. 7. Törmälän loma- ja kurssikeskus Oy:n ylimääräinen yhtiökokous Opetushallitus: Valtionavustushakemusta koskeva päätös 306/530/ Kiinteistöluovutusten yhteenveto Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, projektipäätös A32857 Rautalampi-Konnevesi Luontomatkailun Masterplan , sekä hyväksytty projektisuunnitelma A Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

7 Kunnanhallitus Rastunsuon lintujärvi- ja kosteikkohanke Kh 189 Liitteet 1-3 Valmistelija: Risto Niemelä Rautalammin Rastunsuolta on otettu turvetta. Turvetuotanto on vähitellen vähentynyt ja alueelta otetaan vuonna 2014 jonkin verran turvetta. Vapon omistukseen on jäänyt Rastunsuon ns. lintujärvi, joka pinta-ala on noin ha. Lintujärven ympäristössä on polkureitti, kaksi tähystystornia ja laavu. Vapo on perustanut kosteikon vuonna Rastunsuo on ollut lintuharrastajien tarkkailupaikka, mutta pensastumisen johdosta jo menettänyt arvoaan. Vapo on tehnyt kunnostussuunnitelmat ja toteuttanut aikanaan, lintujärven ts. kosteikon kunnostusta, mutta hanke kosteikon ja lintujärven muodostamiseksi ei ole kuitenkaan suunnitelman mukaisesti edennyt luvun alussa kosteikon kunnostusta pyrittiin edistämään kunnan ja ympäristöviranomaisten toimesta Vapon johdon kanssa käymin neuvotteluin. Sen jälkeen Vapo on myynyt turvatuotantoalueen pohjia lähialueiden maanviljelijöille lisämaaksi ja osia alueita on vuokrattu tällä hetkellä lintujärven läheltä metsästysmatkailua varten. Rastunsuon lintujärvi on osittain padottu, mutta maaperästä osa vedestä laskee Lonkarinjokeen, jonka maa-alueella on maanomistajien peltoja. Lonkarinjoen uoma on umpeutunut jossain määrin viljelyalueiden rantamilla. Vapo on nyt ilmoittanut luopuvansa Rastunsuon lintujärvestä. Vapo Oy:n koollekutsumana Rastunsuon lintujärven kehittämisestä on pidetty kehityskeskustelutilaisuus Rastunsuolla ja sovittu siitä, että seuraavaksi neuvotellaan asiasta Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa (Liitteet). Vapo Oy on kutsunut kunnan edustajat palaveriin hankkeen jatkotoimenpiteistä, Pohjois-Savon ELY-keskukseen, neuvottelutila Majakkaan, Kallanranta 11, Kuopio. Kunnanjohtajan esitys: Kunta katsoo, että Rastunsuon lintujärven tämän hetkisen tilanteen korjaamiseksi tarvitaan yhteistyöhanke, jossa voidaan lintujärven ja kosteikon tila korjata, ja samalla suunnitella ja tarkastella Lonkarinjoen perkausta alueen peltoviljelyn ja joen tulvimisen näkökulmasta. Kunta katsoo, että Vapon tulisi olla mukana rahoittajana yhteistyöhankkeessa ennen kuin luopuu alueesta kokonaan. Kunnanhallitus alustavasti linjaa myös sitä, miten tulevaisuudessa Rastunsuon kosteikon ja lintujärven aluetta kehitetään ja kunnossapidetään sekä sen kenen tai keiden kanssa tai yrittäjän tai yhdistyksen omistuksessa aluetta voitaisiin parhaiten taloudellisesti ja toiminnallisesti kehittää, hyödyntää ja kunnossapitää, sen jälkeen kun Vapo luopuu alueesta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kunnan edustajaksi nimettiin Kari Laitinen.

8 Kunnanhallitus Kansallispuistoa koskeva Master Plan suunnitelman ja hoito- ja käyttösuunnitelman tarkistaminen sekä neuvottelukuntatyön käynnistäminen Kh 190 Liitteet 4-9 Valmistelija: Risto Niemelä Rautalammin kunta esitti keväällä 2014 viranomaisneuvotteluihin perustuen, että kansallispuiston jatkotyöstämiseksi perustettaisiin laaja-alainen neuvottelukunta (10-12 henkilöä), joka koordinoisi suunnittelua, toimenpiteitä, kehittämistä, rakentamista ja rahoitusta. Rautalammin kunta katsoi, että molempien kuntien lisäksi neuvottelukunnassa tulisi olla edustus mm. yrittäjiltä, MTK:lta (vesialueiden omistajat), luonnonsuojelujärjestöltä ja Metsähallitukselta jne. Todennäköisesti useita kansallispuistoon liittyviä aloitteita ja rahoitushakemuksia on odotettavissa ja ne ovat myös toivottuja. Pohjois-Savon liitto ja ELY-keskus tukivat Rautalammin kunnan esitystä. Luontomatkailun Master Plan Rautalammin ja Konneveden kansallispuiston kehittämiseksi on keväällä 2014 neuvoteltu Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa Master Plan suunnitelman laatimisesta alueelle, joka merkitsee kokonaisvaltaista alueen kehittämisnäkemyksen luomista alueesta ja sen aluetaloudellisen merkityksen tiedostamista ja tunnistamista nyt ja tulevaisuudessa sekä sen jälkeen yksityiskohtaisempaan suunnittelua aina investointeihin saakka. Pohjois- Savon ELY-keskus lupasi keväällä 2014 rahoittaa hankkeen. Kohderyhmänä ovat asukkaat, kesäasukkaat, maanomistajat, matkailijat, kunnissa toimivat yrittäjät ja eri koulutusorganisaatiot kunnissa ja maakunnissa. Rautalammin kunnan hakema Rautalammin Konneveden Luontomatkailun Master Plan on saanut EAKR-rahoitusta Pohjois-Savon ELY-keskukselta tehdyllä päätöksellä ja Keski-Suomen liiton tekemällä päätöksellä. Kustannusarvio on yhteensä euroa. Kuntien maksuosuus on näiden päätösten jälkeen nyt euroa. Valtion ja EAKR-rahaston osuus on euroa. Neuvottelukunta Konneveden kunta esittää , että Rautalammin kunnan esittämässä neuvottelukunnassa tulisi olla vain kuntien, viranomaistahojen ja Metsähallituksen edustus. Metsähallitus esittää , että Etelä-Konneveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma tulisi laatia alueelle. Pohjana käytetään vuonna 2013 laadittua Etelä-Konneveden hoito- ja käyttösuunnitelmaa ja suojelualuekokonaisuutta. Tarkoitus on päivittää vastaamaan suunnitelma kansallispuiston tavoitteita. Tavoitteet esim. odotettujen kävijöiden osalta poikkeavat merkittävästi Rautalammin kunnan yrittäjien tavoitteista kävijämäärän suhteen.

9 Kunnanhallitus Rautalammin kunnan tavoite on ollut saada mahdollisimman paljon kotimaisia ja ulkomaisia kävijöitä Rautalammin ja Konneveden kansallispuistoalueelle (Liitteet Rautalammin kunnan lausunnot hoito- ja käyttösuunnitelmasta sekä Kansallispuiston perustamisedellytyksistä). Kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen Metsähallituksen tavoite on nostaa alueen matkailukäyttöä palvelevan varustuksen laatua ja määrää siten, että luontoarvot eivät vaarannu. Metsähallituksen esittämä aikajänne olisi vuoteen Metsähallituksen esityksen mukaan Master Plan suunnitteluhankkeen tulisi keskittyä kansallispuiston ulkopuolisten puistoon kytkeytyvien rakenteiden ja palveluiden kehittämiseen. On selvää, että alueen Master Plan kokonaissuunnittelu tulee tehdä rintarinnan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen kanssa eikä toisistaan erillään kansallispuiston sisällä ja ulkona (1500 ha ha). Näin voidaan parhaiten ottaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa laadittaessa kuntien ja yrittäjien erilaiset toivomukset ja vaatimukset. Mikäli jokaisella hankkeella on oma ohjausryhmä, puuttuu tehdyltä työltä kokonaiskoordinaatio, ja toiseksi mikäli kansallispuistoon liittyviin toiminnallisiin ja investointihankkeisiin aiotaan saada EU-hankerahoitus, vaatii tämä kokonaiskoordinaatiota ja yhteistä näkemystä koko laajasta alueesta ja sen matkailullisista kehitysmahdollisuuksista. Metsähallitus esittää yhteistyöryhmän perustamista ja kunnan edustajan valitsemista mennessä. Alustavasti on sovittu, että Master Plan -suunnitelmaa ryhtyy valmistelemaan projektipäällikkö Ulla Anttila Rautalammilla, ja hän vastaa myös hankkeesta. Tämän suunnitelman osalta ei ole sovittu ohjausryhmästä. Kunnanjohtaja esitys: Kunnanhallitus päättää, että projektipäällikkö Ulla Anttila toimii hankkeen suunnittelijana saakka. Kunnanhallitus järjestää mennessä neuvottelun eri osapuolen ja sidosryhmien kanssa siitä, miten erilaiset tavoitteet, hankkeet ja innovaatiot sekä investoinnit voidaan yhdistää siten, että kansallispuiston kehittämisessä voidaan lunastaa niitä toiveita, mitä siihen on luonnon ja ympäristön osalta sekä aluetaloudellisesti asetettu. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

10 Kunnanhallitus Taloussuunnittelu- ja talousarvioprosessin hyväksyminen Kh 191 Liite 10 Kunnanjohtajan esitys: Vuosittainen taloussuunnittelu ja talousarvioprosessi pohjautuu lainsäädäntöön, johtosääntöihin ja ohjeisiin. Kunnassa on tarpeellinen hyväksyä kiertävä taloussuunnittelua, talousarviota, henkilöstösuunnittelua, toimintakertomusta ja tilinpäätöstä sekä henkilöstötilinpäätöstä koskeva aikataulu. Liite näytetään kokouksessa. Vuosittainen taloussuunnittelu-, talousarvio-, henkilöstösuunnittelu-, tilinpäätös-, toimintakertomus- ja henkilöstötilinpäätös esitellään kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus hyväksyy pysyvän aikataulun. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

11 Kunnanhallitus Lukiokoulutuksen haasteet ja tulevaisuus Kh 192 Liite 39 Erinäisten vaiheiden jälkeen, jotka liittyivät lukioiden peruskorjaushankkeiden toteuttamisjärjestykseen, käynnistettiin Rautalammin ratsastuslukion peruskorjaushanke kunnan omalla rahoituksella vuonna Hanke valmistuu syyslukukauden alkuun syksyllä Hankkeen hankintaarvoksi kunnanvaltuusto hyväksyi (alv. 0%). Hankkeelle oli haettu aiemmin valtionosuutta (alv. 0%). Opetusministeriö esitti tekemässään päätöksessä (OKM/26/511/2013) että hankkeelle myönnetään vuonna 2016 jälkirahoitteisena perustamishankerahoitusta Opetusministeriön avustuspäätöstaso yli 20 % tyydytti kuntaa. Rautalammin ratsastuslukiossa opiskelee eri puolilta Suomea noin 100 oppilasta. Peruskorjattu lukio opettajineen ja asumismahdollisuuksineen luo hyvät puitteet opetuksen järjestämiselle ja laadulle. Perustamishankerahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut sen jälkeen , Dnro OKM 13/ 511/2014 päätösohjeen yleissivistävän koulutuksen lisätalousarvion määrärahasta myönnettävistä valtionavustuksista. Määräraha 9,6 miljoonaa euroa on tarkoitettu valtionavustuksen myöntämiseen yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan OKM 26/ 511/2013 vuosille vahvistetulle 14 hankkeelle, sikäli kun ne ovat tukikelpoisia ja täyttävät muut viranomaiskäsittelyn ehdot. Ministeriö toteaa, että mikäli kaikille 14 hankkeelle voidaan myöntää avustusta, muodostuu avustusprosentiksi ainoastaan noin 15 %. Näiden hankkeiden tulee sisältyä OKM 26/511/2013 päätökseen , niiden tulee olla opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain (1705/2009) tarkoittamia perustamishankkeita ja valmistua mennessä. Rautalammin kunta ja lukio on näiden perustamishankkeiden joukossa ja kunta on saanut ministeriön päätösohjeen tiedoksi. Kuitenkin jos ministeriön päätösohje toteutuu ohjeen mukaisena, merkitsee sitä, että Rautalammin kunnan osalta lukion peruskorjauksen avustusprosentti laskee huomattavasti eurosta. Tätä ratkaisua kunnan on vaikea hyväksyä kaikkien koettujen vaiheiden jälkeen. Lukiokoulutus Pohjois-Savossa 2000-luvun aikana Pohjois-Savon liiton aloitteesta on tehty kaksi maakunnan laajaa lukioverkkoselvitystä. Edellisen hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan liittyen keväällä 2014 ministeriössä ja julkisuudessa on esitetty ratkaisuja, jossa lukiokoulutuksen järjestäjällä pitäisi olla järjestämisvastuun alla vähintään 500 oppilasta ja lukiokoulutus tehtäisiin luvanvaraiseksi. Lisäksi hallitus on suunnittelut lukiokoulutuksen valtionosuus-

12 Kunnanhallitus rahoituksen muokkaamista siten, että lukioverkkoa voitaisiin harventaa. Näin palattaisiin ajassa vuotta taaksepäin. Kunnilta ei ole pyydetty lausuntoja. Nyt on jo selvää, että kunnat ja kaupungit eivät voi hyväksyä esittelyjä rakennepoliittisia ratkaisuja lukioverkon supistamisen osalta. Kuopion kaupunki on kuitenkin käynnistänyt hallituksen rakenneohjelmapaperin pohjalta lukion verkostohankkeen suunnittelun Pohjois- Savon kuntajohtajakokouksessa on esitelty toisen asteen koulutuksen lukio ja ammatillinen suurremonttia, joka kuitenkin lukion osalta useiden kuntien edustajien osalta kyseenalaistettiin. Sakky lopettaa syksyllä ammattikoulutuksen Sisä-Savosta ja esittää kumppanuus- ja yhteistyösopimusten laatimista kuntien ja yrittäjien kanssa. Tämä luo mahdollisuuksia myös Rautalammin ratsastuslukion ja Sakky sekä muiden koulutusyhteisöjen yhteistyölle. Pohjois-Savon liitto kutsuu kuntien edustajia keskustelemaan OKM:n lukiokoulutuksen ylläpitojärjestelmän rakennetavoitteista ja lukiokoulutuksen tulevaisuudesta. Valmisteluryhmän ensimmäinen kokous on sovittu pidettäväksi jo Seminaari on torstaina klo ja paikka hotelli Scandic, Satamakatu 1, Kuopio. Kuntien otettava itse johtajuus lukioverkon säilyttämisessä ja sen kehittämisessä Rautalammin kunnan ja muiden pienten kuntien on otettava johtajuus alle asukkaan kuntien ja kaupunkien erityislukioiden kehittämisessä ja näin turvattava omassa kunnassa kuntalaisille lukiokoulutus sekä laajemmin ylipäätään suomalaisella maaseudulla ja haja-asutusalueilla. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus tarkentaa lyhemmän ja pidemmän aikavälin tavoitteita lukiokoulutuksen osalta ja päättää siitä, että a) kunta ei osallistu Kuopion kaupunkiin liittyvien tai liitokseen aikovien kuntien ja kaupunkien lukioverkkoselvityshankkeeseen. Juankosken kaupunki, joka taloudellisista syistä on käynnistänyt pohjoissavolainen lukioverkon järjestämistä koskevan hankkeen, pyrkii säilyttämään näin kuntaliitoksen tapahduttua oman lukionsa. Kuitenkin Pohjois-Savossa aiemmin Karttulan kunta, joka liittyi Kuopion kaupunkiin, ei kuntaliitossopimuksestaan huolimatta ole kuntaliitoksessa säilyttänyt omaa lukiota, b) Rautalammin kunnan on ryhdyttävä kehittämään omaa ratsastuslukiota edelleen ja suunnattava sen opetustoimintaa uudelleen siten, että ratsastuksen lisäksi (yrittäjyys, ilmaisu, näytelmä, pedagogiikka, erilaiset kokeilut) siten, että oppilasmäärä voidaan pitää vähintään 100 oppilaana vuosittain, c) lukiotarjonta suunnataan Pohjoismaihin ja muihin maihin,

13 Kunnanhallitus a d) kunta ottaa johtavan vastuun alle asukkaan kuntien ja kaupunkien erityislukioiden kehittämisessä, jonka tarkoituksena tulee olla perustuslaissa määritellyn lukiokoulutuksen turvaaminen maan eri osissa, maaseudulla ja haja-asutusalueilla. Keskustelun kuluessa Kaija Satuli ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Jarmo Hänninen kannatti Satulin tekemään ehdotusta. Tämän jälkeen puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko asia yksimielisesti jättää pöydälle. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

14 Kunnanhallitus Valokuituverkko ja langaton verkko Rautalammilla Kh 193 Liitteet Valmistelija: Risto Niemelä Rautalammin kunta on omistajana Savon Kuitu Oy:ssa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan yhtiö piti rakentaa koko Pohjois-Savon maakuntaan kuntien julkisen toimijan eli kuntien omistukseen tuleva valokuituverkko. Yhtiö on toimintavuosien aikana muuttanut toimintatapaansa ja periaatetta siten, että yhtiö ainoastaan liiketoiminallisin perustein ja ansaintalogiikan mukaan ainoataan rakentaa valokuituverkkoja pohjoissavolaisiin kuntiin ja kaupunkeihin. Pohjois-Savon liiton kanavoiman EU-rahoituksen osalta valokuituverkon rakentamisaikataulu päättyy usean kunnan osalta vuoden 2014 loppuun mennessä. Sitä vastoin kansallisen rahoituksen piirissä oleviin kuntiin valokuituverkkoa voidaan rakentaa vielä vuoden 2016 loppuun mennessä. Valokuituverkkoa ei nykyisellä suunnitelmalla ja aikataululla kyetä rakentamaan Pohjois-Savoon ja muille maaseutualueille Maan edellisten hallitusten tavoite rakentaa koko maahan ja sen eri osiin jokaisen kansalaisen käyttöön valokuituverkko uhkaa pysähtyä ainakin Pohjois-Savossa. Tämä merkitsee sitä, että Suomen perustuslain näkökulmasta kansalaisia asetetaan tässäkin yhteydessä jälleen eriarvoiseen asemaan samalla tavalla kuin peruspalveluiden osalta suunnitellaan ja on todellisuudessa tapahtumassa. Savon Kuitu Oy ilmoituksensa mukaan rakentaa valokuituverkkoa tänä vuonna Kiuruvedelle, Keiteleelle, Maaningalle ja Siilinjärvelle. Tämän kesän rakentamista koskevat rahoituspäätökset yhtiössä on saatu valmiiksi. Yhtiö on ilmoittanut, että urakoitsijoiden kanssa on varmistunut se, että, kokonaisuus vuonna 2014 kattaa noin 200 km valokuituverkon rakentamista. Aikataulun venyminen tarkoittaa käytännössä sitä, että rakentaminen pääsee käyntiin vasta elokuun alussa Yhtiö ilmoittaa, että rakentaminen ajoittuu elo-marraskuulle ja pyrimme jatkamaan sitä niin pitkään kun keliolosuhteet antavat myöten. Yhtiö Rautalammin kunnan kanssa käydyissä neuvotteluissa on ilmoittanut, että Rautalammille verkkoa ei voida rakentaa, koska liittyjiä on liian vähän, yhtiö ei saa rahoitusta verkon rakentamiseksi. Kunta on myös esittänyt yhteistyöneuvottelujen käymistä Savon Kuitu Oy:n ja Netsorin välillä. Nämä neuvottelut eivät ole johtaneet yhteistyöhön. Rautalammin kunta on omissa suunnitelmissa ja vuoden 2014 budjetissa varannut euroa valokuituverkon rakentamiseen kunnan alueelle, joka on 1/3 siitä, mitä verkkoyhtiö voisi saada avustusrahoitusta EU:lta. Kunnanvaltuuston päätöksessä Savon Kuitu Oy:n osakkaaksi lähtemisen yhteydessä suunniteltiin ja korostettiin sitä, että valokuituverkko rakennetaan kunnan eri osiin.

15 Kunnanhallitus Valokuituverkon viivästyminen ja hintojen nousu Kaivuutyön hinnat ovat aikataulusyistä nousseet myös Pohjois-Savossa. Valokuituverkon toteutuksen viivästyminen johtuu merkittäviltä osin myös siitä, että viestintävirasto ja liikenneministeriö vuosien ajan viivyttelivät ja pallottelivat valokuituverkko asiaa vaatien yhä uudestaan tarkennettuja päätöksiä verkkoyhtiön omistajakunnilta. Savon Kuitu Oy ilmoittaa, että yhtiön tulee saada riittävä määrä liittymätilaajia, jotta rakentamiselle yleensä löytyy taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset. Yhtiön mukaan jatkosuunnitelmat ovat pitkälti riippuvaisia rahoituksen toteutumisesta; Yhtiö ilmoittaa, että rahoitusjärjestelmän puitteissa se pystyy jatkamaan ensi vuonna rakentamista Pielavedellä, Suonenjoella ja Maaningalla edellyttäen, jotka ovat ns. kansallisen valokuituverkkoa koskevan rahoituksen piirissä olevia kuntia, ja että liittymätilaajia on riittävästi ja saamme rakennettavan verkon myötä myös muuta liiketoimintaa noilta alueilta. Uusia avauksia Kunnalla ei ole ollut edustajaa verkkoyhtiön hallinnossa. Rautalammin kunnan edunvalvonnan näkökulmasta tilanne on se, että kunnan on etsittävä uusia yhteistyökumppaneita valokuituverkon rakentamiseksi ja/tai tehokkaamman langattoman verkon toteuttamiseksi kuntalaisille tai etsimällä sellaista ratkaisua siitä, että valokuituverkko ja langaton verkko yhdessä käytettynä voisi tavoittaa mahdollisimman monen kuntalaisen. Kansallispuistoa koskevan lain tultua hyväksytyksi eduskunnassa vapaa-ajan asuntorakentaminen paine tulee kasvamaan kunnan alueella. Saatujen tietojen mukaan Elisa Oyj on toteuttanut valokuituverkkoratkaisun kantatie 69 linjauksen mukaisesti läpi kunnan. Useita valokuituverkkoja on rakennettu valtatie 9:n varteen kunnan eteläosiin. Kuntalaiset Rautalammilla ovat siirtyneet enenevässä määrin käyttämään mokkuloita. Palvelinoperaattoreiden uusista verkoista Elisalla toimii jo 4-G verkko kunnan alueella. Soneran 3-G verkko lienee kuitenkin kattavin. Paikallinen operaattori Netsor toimii langattomalla verkolla eri puolilla kunnan aluetta ja vastaa oman verkkonsa masto- ja verkkojärjestelmän myynnistä ja huollosta. Muutoin muiden suurien operaattoreiden asiakas- palvelupisteet puuttuvat kokonaan kunnan alueelta. Euroopan komission Verkotetut yhteisöt aloite (Liite) Euroopan komissio on käynnistänyt Connected Communities (Verkotetut yhteisöt) aloitteen, jonka tavoitteena on antaa kunnille, paikallisten laajakaistakumppanuuksien osapuolille sekä operaattoreille ohjeita siitä, miten ne voivat hankkia rahoitusta ja kehittää räätälöityjä liiketoimintamalleja, joiden avulla ne voisivat tarjota nopeaa laajakaistaa yhteisöl-

16 Kunnanhallitus leen. Näitä käyttöönottoon liittyviä konseptimalleja tulisi esitellä komissiolle mennessä ja komissio antaa parhaille konsepteille laatuleiman ja tarjoaa niihin laajempaa tukea. Verkostot yhteisöt aloitetta tarvitaan sen johdosta, että EU:n tavoite on, että a) kaikilla kotitalouksilla on 30 Mbit/s laajakaistayhteys, b) 50 % kotitalouksista on vähintään 100 Mbit/s yhteys vuoteen 2020 mennessä, c) laajakaistaverkostoihin ei EU:n alueella investoida riittävästi, ja vain 64 % EU:n kotitalouksista on 30 Mbit/s yhteys, mutta vain 3 % on 100 Mbit/s yhteys, d) nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiskehitys on ollut hidas erityisesti haja-asutusalueilla, maaseudulla ja taloudellisesti heikommassa asemassa olevilla alueilla ja vain 18 % maaseudun kotitalouksista on mahdollisuus käyttää nopeaa laajakaistaa. EU lupaa yksilöllisen palautteen hakemuksesta, Maailman pankin teknisen avun, Euroopan investointipankin tuen, ERI-rahastojen tukimahdollisuuden ja valtion tuen. Kunnanjohtajan esitys: Saatujen selvitysten mukaan Savon Kuitu Oy ei rakenna laajakaistaverkkoa Rautalammille. Tästä syystä kunta valitsee 2-4 henkilön selvittämään ja suunnittelemaan operaattoreiden ja viranomaisten kanssa vaihtoehtoisen mallin laajakaistaverkon rakentamiseksi Rautalammille ja hakemuksen tekemiseksi Euroopan komissiolle mennessä Verkotetut yhteisöt aloitteeseen liittyen. Työryhmä voi käyttää asiantuntijoita selvitystyössä. Tässä yhteydessä tulisi suunnitelmassa huomioida mahdollisuus siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä toteuttaa myös valokuituverkon rakentaminen Kerkonkosken ja Rautalammin kuntakeskuksen välille, joka olisi ensimmäinen käytännön toimenpide. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Työryhmään valittiin Risto Niemelä, Ari Weide, Jarmo Hänninen ja Anneli Jalkanen.

17 Kunnanhallitus Henkilöstön työhyvinvointikyselyn toteuttaminen Kh 194 Kunnanjohtajan esitys: Rautalammin kunta teki laajan työyhteisön toimivuuskyselyn Sen jälkeen eri osastoilla on tehty erilaisia työyhteisön hyvinvointia koskevia selvityksiä. Perusturvaosastolla, sivistystoimessa ja kunnanvirastossa luvulla toteutettu erilaisia henkilöstöön liittyviä kyselyjä ja koulutus- ja kehityshankkeita. Tarkastuslautakunta arviointikertomuksen yhteydessä 2013 esittää työhyvinvointikyselyn toteuttamista. Kunnanhallitus päättää antaa henkilöstöjaoston tehtäväksi tilata koko kunnan henkilöstöä koskevan työhyvinvointikyselyn. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

18 Kunnanhallitus Osuuspankin lahjoitus Rautalammin kunnalle Kh 195 Kunnanjohtajan esitys: Rautalammin Osuuspankki on päättänyt juhlavuotensa kunniaksi lahjoittaa Rautalammin kunnalle ja sen asukkaille Finnskog-puistoon rakennettavaan leikkipuistoon turva-alustan ja leikkivälineet. Kunnanhallituksen tietoon merkitään, että Rautalammin Osuuspankin 110 juhlavuoden rahoitus Rautalammin kunnalle ja kuntalaisille. Lahjoituksen rahallinen arvo on euroa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

19 Kunnanhallitus Eron myöntäminen luottamustehtävistä Katarina Kiviluoto-Pakariselle Kh 196 Liite 16 Kunnanjohtajan esitys: Katarina Kiviluoto-Pakarinen on päivätyllä kirjeellään, pyytänyt eroa kaikista niistä luottamus- ja edustustehtävistä, joihin hänet on valittu. Kunnanhallitus päättää 1. myöntää eron Katarina Kiviluoto-Pakariselle a) kaavoitusjaoston jäsenyydestä b) elinkeinojaoston varajäsenyydestä c) Rautalammin Kehitys Oy:n yhtiökokousedustajan tehtävästä 2. valita uudet henkilöt jäljellä olevaksi toimikaudeksi kohdassa 1. oleviin luottamustehtäviin 3. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Katarina Kiviluoto- Pakariselle seuraavista luottamustehtävistä: a) kunnanhallituksen varajäsen b) ympäristölautakunnan jäsen c) Sisä-Savon terveydenhuolto kuntayhtymän yhtymäkokouksen jäsen, puheenjohtaja d) kunnanvaltuuston varavaltuutettu. 4. esittää, että valtuusto valitsee hänen tilalleen uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi kohdassa 3. a-c oleviin luottamustehtäviin. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja valitsi Katarina Kiviluoto-Pakarisen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi - kaavoitusjaoston jäseneksi Tiina Louhikallio - elinkeinojaoston varajäseneksi (vars. Kirsi Mannila) Anu Hotti - Rautalammin Kehitys Oy:n yhtiökokousedustajaksi Kirsi Mannila.

20 Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit vuosivastike 2014 Kh 197 Liite 17 Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit yhtiö hakee kompensaatiota vuokrausalijäämäänsä ajalta Alijäämää on kertynyt yhteensä ,08 euroa ja se on koostunut kokonaisuudessaan halli 1:ssä siten, että kokonaan vuokraamattomista 688,5 m2 suuruisista tiloista on vajausta kertynyt 5,36 /m eli ,80 euroa ja vuokratuista 743 m2:n suuruisista tiloista vajausta on syntynyt 3,70 /m2 eli 7.400,28 euroa eli yhteensä ,08 euroa. Halli 2:ssa ei ole syntynyt vajausta. Liitteenä 17 on Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit yhtiön asiaa koskeva kirje. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää korvata Oikarilan Teollisuushallit yhtiön ajalla syntyneen yhteensä ,08 euron vuokrausalijäämän. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 18.7.2014 klo 15 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite Asia nro KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 14.7.2014 Nro 5 / 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 21.43 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-19:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Kokoustiedot Aika 24.02.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot