RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan Sivu Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat Ilmoitusasiat Rastunsuon lintujärvi- ja kosteikkohanke Kansallispuistoa koskeva Master Plan suunnitelman ja hoito- ja käyttösuunnitelman tarkistaminen sekä neuvottelukuntatyön käynnistäminen Taloussuunnittelu- ja talousarvioprosessin hyväksyminen Lukiokoulutuksen haasteet ja tulevaisuus Valokuituverkko ja langaton verkko Rautalammilla Henkilöstön työhyvinvointikyselyn toteuttaminen Osuuspankin lahjoitus Rautalammin kunnalle Eron myöntäminen luottamustehtävistä Katarina Kiviluoto- Pakariselle Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit vuosivastike 2014 Eron myöntäminen luottamustehtävistä Janne Hirvoselle Tilan vuokraus Metsäliitto Osuuskunnalle Varaus leikkipuistolle Siirtoviemärisuunnitelmaluonnoksen käsittelytilanne Lausunnon antaminen Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2015 talousarvioehdotukseen Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat a PUHEENJOHTAJA Anneli Jalkanen

2 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Talousarviovertailu ja katsaus vuoden 2015 talousarvioon Koulukäynnin ohjaajan toimen täyttäminen Uimahallin uinninvalvojan tehtävät Pöytäkirjan Sivu PUHEENJOHTAJA Anneli Jalkanen

3 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 15/2014 Kunnanhallitus Sivu 256 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Anneli Jalkanen Ari Weide Jarmo Hänninen Kari Laitinen Kirsi Mannila Kaija Satuli puheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Jorma Kukkonen Tiina Louhikallio Timo Satuli Risto Niemelä Tapio Kataja Ossi Maukonen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja hallintojohtaja osastosihteeri Puheenjohtaja Sihteeri Anneli Jalkanen KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Ossi Maukonen Keskiviikko klo kunnanvirasto Allekirjoitukset Kaija Satuli Kari Laitinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ossi Maukonen

4 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 184 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Kh 185 Kunnanjohtajan ehdotus: KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Kaija Satulin ja Kari Laitisen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 186 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

5 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat Kh 187 Kunnanjohtajan esitys: Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjan saakka koskien elinkeinotointa, kunnan markkinointia, edustamista, lomia, sairauslomia ym. saatetaan kunnanhallituksen tiedoksi. Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi ja hyväksytään. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

6 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 188 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Aluehallintovirasto, ympäristösuojelulain ja vesilain mukainen päätös nro 45/2014/1 hakijalle Savon Taimen Oy 2. Peuran Museosäätiön toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot vuodelta Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirjakopio 4. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin vuosikertomus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, sekä ote Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston pöytäkirjasta Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirjan kopio. Oikaisu päivätty Vaalijalan yhtymäkokouspöytäkirjan , 2 :n liite nro 1. tietoihin. 7. Törmälän loma- ja kurssikeskus Oy:n ylimääräinen yhtiökokous Opetushallitus: Valtionavustushakemusta koskeva päätös 306/530/ Kiinteistöluovutusten yhteenveto Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, projektipäätös A32857 Rautalampi-Konnevesi Luontomatkailun Masterplan , sekä hyväksytty projektisuunnitelma A Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

7 Kunnanhallitus Rastunsuon lintujärvi- ja kosteikkohanke Kh 189 Liitteet 1-3 Valmistelija: Risto Niemelä Rautalammin Rastunsuolta on otettu turvetta. Turvetuotanto on vähitellen vähentynyt ja alueelta otetaan vuonna 2014 jonkin verran turvetta. Vapon omistukseen on jäänyt Rastunsuon ns. lintujärvi, joka pinta-ala on noin ha. Lintujärven ympäristössä on polkureitti, kaksi tähystystornia ja laavu. Vapo on perustanut kosteikon vuonna Rastunsuo on ollut lintuharrastajien tarkkailupaikka, mutta pensastumisen johdosta jo menettänyt arvoaan. Vapo on tehnyt kunnostussuunnitelmat ja toteuttanut aikanaan, lintujärven ts. kosteikon kunnostusta, mutta hanke kosteikon ja lintujärven muodostamiseksi ei ole kuitenkaan suunnitelman mukaisesti edennyt luvun alussa kosteikon kunnostusta pyrittiin edistämään kunnan ja ympäristöviranomaisten toimesta Vapon johdon kanssa käymin neuvotteluin. Sen jälkeen Vapo on myynyt turvatuotantoalueen pohjia lähialueiden maanviljelijöille lisämaaksi ja osia alueita on vuokrattu tällä hetkellä lintujärven läheltä metsästysmatkailua varten. Rastunsuon lintujärvi on osittain padottu, mutta maaperästä osa vedestä laskee Lonkarinjokeen, jonka maa-alueella on maanomistajien peltoja. Lonkarinjoen uoma on umpeutunut jossain määrin viljelyalueiden rantamilla. Vapo on nyt ilmoittanut luopuvansa Rastunsuon lintujärvestä. Vapo Oy:n koollekutsumana Rastunsuon lintujärven kehittämisestä on pidetty kehityskeskustelutilaisuus Rastunsuolla ja sovittu siitä, että seuraavaksi neuvotellaan asiasta Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa (Liitteet). Vapo Oy on kutsunut kunnan edustajat palaveriin hankkeen jatkotoimenpiteistä, Pohjois-Savon ELY-keskukseen, neuvottelutila Majakkaan, Kallanranta 11, Kuopio. Kunnanjohtajan esitys: Kunta katsoo, että Rastunsuon lintujärven tämän hetkisen tilanteen korjaamiseksi tarvitaan yhteistyöhanke, jossa voidaan lintujärven ja kosteikon tila korjata, ja samalla suunnitella ja tarkastella Lonkarinjoen perkausta alueen peltoviljelyn ja joen tulvimisen näkökulmasta. Kunta katsoo, että Vapon tulisi olla mukana rahoittajana yhteistyöhankkeessa ennen kuin luopuu alueesta kokonaan. Kunnanhallitus alustavasti linjaa myös sitä, miten tulevaisuudessa Rastunsuon kosteikon ja lintujärven aluetta kehitetään ja kunnossapidetään sekä sen kenen tai keiden kanssa tai yrittäjän tai yhdistyksen omistuksessa aluetta voitaisiin parhaiten taloudellisesti ja toiminnallisesti kehittää, hyödyntää ja kunnossapitää, sen jälkeen kun Vapo luopuu alueesta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kunnan edustajaksi nimettiin Kari Laitinen.

8 Kunnanhallitus Kansallispuistoa koskeva Master Plan suunnitelman ja hoito- ja käyttösuunnitelman tarkistaminen sekä neuvottelukuntatyön käynnistäminen Kh 190 Liitteet 4-9 Valmistelija: Risto Niemelä Rautalammin kunta esitti keväällä 2014 viranomaisneuvotteluihin perustuen, että kansallispuiston jatkotyöstämiseksi perustettaisiin laaja-alainen neuvottelukunta (10-12 henkilöä), joka koordinoisi suunnittelua, toimenpiteitä, kehittämistä, rakentamista ja rahoitusta. Rautalammin kunta katsoi, että molempien kuntien lisäksi neuvottelukunnassa tulisi olla edustus mm. yrittäjiltä, MTK:lta (vesialueiden omistajat), luonnonsuojelujärjestöltä ja Metsähallitukselta jne. Todennäköisesti useita kansallispuistoon liittyviä aloitteita ja rahoitushakemuksia on odotettavissa ja ne ovat myös toivottuja. Pohjois-Savon liitto ja ELY-keskus tukivat Rautalammin kunnan esitystä. Luontomatkailun Master Plan Rautalammin ja Konneveden kansallispuiston kehittämiseksi on keväällä 2014 neuvoteltu Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa Master Plan suunnitelman laatimisesta alueelle, joka merkitsee kokonaisvaltaista alueen kehittämisnäkemyksen luomista alueesta ja sen aluetaloudellisen merkityksen tiedostamista ja tunnistamista nyt ja tulevaisuudessa sekä sen jälkeen yksityiskohtaisempaan suunnittelua aina investointeihin saakka. Pohjois- Savon ELY-keskus lupasi keväällä 2014 rahoittaa hankkeen. Kohderyhmänä ovat asukkaat, kesäasukkaat, maanomistajat, matkailijat, kunnissa toimivat yrittäjät ja eri koulutusorganisaatiot kunnissa ja maakunnissa. Rautalammin kunnan hakema Rautalammin Konneveden Luontomatkailun Master Plan on saanut EAKR-rahoitusta Pohjois-Savon ELY-keskukselta tehdyllä päätöksellä ja Keski-Suomen liiton tekemällä päätöksellä. Kustannusarvio on yhteensä euroa. Kuntien maksuosuus on näiden päätösten jälkeen nyt euroa. Valtion ja EAKR-rahaston osuus on euroa. Neuvottelukunta Konneveden kunta esittää , että Rautalammin kunnan esittämässä neuvottelukunnassa tulisi olla vain kuntien, viranomaistahojen ja Metsähallituksen edustus. Metsähallitus esittää , että Etelä-Konneveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma tulisi laatia alueelle. Pohjana käytetään vuonna 2013 laadittua Etelä-Konneveden hoito- ja käyttösuunnitelmaa ja suojelualuekokonaisuutta. Tarkoitus on päivittää vastaamaan suunnitelma kansallispuiston tavoitteita. Tavoitteet esim. odotettujen kävijöiden osalta poikkeavat merkittävästi Rautalammin kunnan yrittäjien tavoitteista kävijämäärän suhteen.

9 Kunnanhallitus Rautalammin kunnan tavoite on ollut saada mahdollisimman paljon kotimaisia ja ulkomaisia kävijöitä Rautalammin ja Konneveden kansallispuistoalueelle (Liitteet Rautalammin kunnan lausunnot hoito- ja käyttösuunnitelmasta sekä Kansallispuiston perustamisedellytyksistä). Kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen Metsähallituksen tavoite on nostaa alueen matkailukäyttöä palvelevan varustuksen laatua ja määrää siten, että luontoarvot eivät vaarannu. Metsähallituksen esittämä aikajänne olisi vuoteen Metsähallituksen esityksen mukaan Master Plan suunnitteluhankkeen tulisi keskittyä kansallispuiston ulkopuolisten puistoon kytkeytyvien rakenteiden ja palveluiden kehittämiseen. On selvää, että alueen Master Plan kokonaissuunnittelu tulee tehdä rintarinnan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen kanssa eikä toisistaan erillään kansallispuiston sisällä ja ulkona (1500 ha ha). Näin voidaan parhaiten ottaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa laadittaessa kuntien ja yrittäjien erilaiset toivomukset ja vaatimukset. Mikäli jokaisella hankkeella on oma ohjausryhmä, puuttuu tehdyltä työltä kokonaiskoordinaatio, ja toiseksi mikäli kansallispuistoon liittyviin toiminnallisiin ja investointihankkeisiin aiotaan saada EU-hankerahoitus, vaatii tämä kokonaiskoordinaatiota ja yhteistä näkemystä koko laajasta alueesta ja sen matkailullisista kehitysmahdollisuuksista. Metsähallitus esittää yhteistyöryhmän perustamista ja kunnan edustajan valitsemista mennessä. Alustavasti on sovittu, että Master Plan -suunnitelmaa ryhtyy valmistelemaan projektipäällikkö Ulla Anttila Rautalammilla, ja hän vastaa myös hankkeesta. Tämän suunnitelman osalta ei ole sovittu ohjausryhmästä. Kunnanjohtaja esitys: Kunnanhallitus päättää, että projektipäällikkö Ulla Anttila toimii hankkeen suunnittelijana saakka. Kunnanhallitus järjestää mennessä neuvottelun eri osapuolen ja sidosryhmien kanssa siitä, miten erilaiset tavoitteet, hankkeet ja innovaatiot sekä investoinnit voidaan yhdistää siten, että kansallispuiston kehittämisessä voidaan lunastaa niitä toiveita, mitä siihen on luonnon ja ympäristön osalta sekä aluetaloudellisesti asetettu. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

10 Kunnanhallitus Taloussuunnittelu- ja talousarvioprosessin hyväksyminen Kh 191 Liite 10 Kunnanjohtajan esitys: Vuosittainen taloussuunnittelu ja talousarvioprosessi pohjautuu lainsäädäntöön, johtosääntöihin ja ohjeisiin. Kunnassa on tarpeellinen hyväksyä kiertävä taloussuunnittelua, talousarviota, henkilöstösuunnittelua, toimintakertomusta ja tilinpäätöstä sekä henkilöstötilinpäätöstä koskeva aikataulu. Liite näytetään kokouksessa. Vuosittainen taloussuunnittelu-, talousarvio-, henkilöstösuunnittelu-, tilinpäätös-, toimintakertomus- ja henkilöstötilinpäätös esitellään kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus hyväksyy pysyvän aikataulun. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

11 Kunnanhallitus Lukiokoulutuksen haasteet ja tulevaisuus Kh 192 Liite 39 Erinäisten vaiheiden jälkeen, jotka liittyivät lukioiden peruskorjaushankkeiden toteuttamisjärjestykseen, käynnistettiin Rautalammin ratsastuslukion peruskorjaushanke kunnan omalla rahoituksella vuonna Hanke valmistuu syyslukukauden alkuun syksyllä Hankkeen hankintaarvoksi kunnanvaltuusto hyväksyi (alv. 0%). Hankkeelle oli haettu aiemmin valtionosuutta (alv. 0%). Opetusministeriö esitti tekemässään päätöksessä (OKM/26/511/2013) että hankkeelle myönnetään vuonna 2016 jälkirahoitteisena perustamishankerahoitusta Opetusministeriön avustuspäätöstaso yli 20 % tyydytti kuntaa. Rautalammin ratsastuslukiossa opiskelee eri puolilta Suomea noin 100 oppilasta. Peruskorjattu lukio opettajineen ja asumismahdollisuuksineen luo hyvät puitteet opetuksen järjestämiselle ja laadulle. Perustamishankerahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut sen jälkeen , Dnro OKM 13/ 511/2014 päätösohjeen yleissivistävän koulutuksen lisätalousarvion määrärahasta myönnettävistä valtionavustuksista. Määräraha 9,6 miljoonaa euroa on tarkoitettu valtionavustuksen myöntämiseen yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan OKM 26/ 511/2013 vuosille vahvistetulle 14 hankkeelle, sikäli kun ne ovat tukikelpoisia ja täyttävät muut viranomaiskäsittelyn ehdot. Ministeriö toteaa, että mikäli kaikille 14 hankkeelle voidaan myöntää avustusta, muodostuu avustusprosentiksi ainoastaan noin 15 %. Näiden hankkeiden tulee sisältyä OKM 26/511/2013 päätökseen , niiden tulee olla opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain (1705/2009) tarkoittamia perustamishankkeita ja valmistua mennessä. Rautalammin kunta ja lukio on näiden perustamishankkeiden joukossa ja kunta on saanut ministeriön päätösohjeen tiedoksi. Kuitenkin jos ministeriön päätösohje toteutuu ohjeen mukaisena, merkitsee sitä, että Rautalammin kunnan osalta lukion peruskorjauksen avustusprosentti laskee huomattavasti eurosta. Tätä ratkaisua kunnan on vaikea hyväksyä kaikkien koettujen vaiheiden jälkeen. Lukiokoulutus Pohjois-Savossa 2000-luvun aikana Pohjois-Savon liiton aloitteesta on tehty kaksi maakunnan laajaa lukioverkkoselvitystä. Edellisen hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan liittyen keväällä 2014 ministeriössä ja julkisuudessa on esitetty ratkaisuja, jossa lukiokoulutuksen järjestäjällä pitäisi olla järjestämisvastuun alla vähintään 500 oppilasta ja lukiokoulutus tehtäisiin luvanvaraiseksi. Lisäksi hallitus on suunnittelut lukiokoulutuksen valtionosuus-

12 Kunnanhallitus rahoituksen muokkaamista siten, että lukioverkkoa voitaisiin harventaa. Näin palattaisiin ajassa vuotta taaksepäin. Kunnilta ei ole pyydetty lausuntoja. Nyt on jo selvää, että kunnat ja kaupungit eivät voi hyväksyä esittelyjä rakennepoliittisia ratkaisuja lukioverkon supistamisen osalta. Kuopion kaupunki on kuitenkin käynnistänyt hallituksen rakenneohjelmapaperin pohjalta lukion verkostohankkeen suunnittelun Pohjois- Savon kuntajohtajakokouksessa on esitelty toisen asteen koulutuksen lukio ja ammatillinen suurremonttia, joka kuitenkin lukion osalta useiden kuntien edustajien osalta kyseenalaistettiin. Sakky lopettaa syksyllä ammattikoulutuksen Sisä-Savosta ja esittää kumppanuus- ja yhteistyösopimusten laatimista kuntien ja yrittäjien kanssa. Tämä luo mahdollisuuksia myös Rautalammin ratsastuslukion ja Sakky sekä muiden koulutusyhteisöjen yhteistyölle. Pohjois-Savon liitto kutsuu kuntien edustajia keskustelemaan OKM:n lukiokoulutuksen ylläpitojärjestelmän rakennetavoitteista ja lukiokoulutuksen tulevaisuudesta. Valmisteluryhmän ensimmäinen kokous on sovittu pidettäväksi jo Seminaari on torstaina klo ja paikka hotelli Scandic, Satamakatu 1, Kuopio. Kuntien otettava itse johtajuus lukioverkon säilyttämisessä ja sen kehittämisessä Rautalammin kunnan ja muiden pienten kuntien on otettava johtajuus alle asukkaan kuntien ja kaupunkien erityislukioiden kehittämisessä ja näin turvattava omassa kunnassa kuntalaisille lukiokoulutus sekä laajemmin ylipäätään suomalaisella maaseudulla ja haja-asutusalueilla. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus tarkentaa lyhemmän ja pidemmän aikavälin tavoitteita lukiokoulutuksen osalta ja päättää siitä, että a) kunta ei osallistu Kuopion kaupunkiin liittyvien tai liitokseen aikovien kuntien ja kaupunkien lukioverkkoselvityshankkeeseen. Juankosken kaupunki, joka taloudellisista syistä on käynnistänyt pohjoissavolainen lukioverkon järjestämistä koskevan hankkeen, pyrkii säilyttämään näin kuntaliitoksen tapahduttua oman lukionsa. Kuitenkin Pohjois-Savossa aiemmin Karttulan kunta, joka liittyi Kuopion kaupunkiin, ei kuntaliitossopimuksestaan huolimatta ole kuntaliitoksessa säilyttänyt omaa lukiota, b) Rautalammin kunnan on ryhdyttävä kehittämään omaa ratsastuslukiota edelleen ja suunnattava sen opetustoimintaa uudelleen siten, että ratsastuksen lisäksi (yrittäjyys, ilmaisu, näytelmä, pedagogiikka, erilaiset kokeilut) siten, että oppilasmäärä voidaan pitää vähintään 100 oppilaana vuosittain, c) lukiotarjonta suunnataan Pohjoismaihin ja muihin maihin,

13 Kunnanhallitus a d) kunta ottaa johtavan vastuun alle asukkaan kuntien ja kaupunkien erityislukioiden kehittämisessä, jonka tarkoituksena tulee olla perustuslaissa määritellyn lukiokoulutuksen turvaaminen maan eri osissa, maaseudulla ja haja-asutusalueilla. Keskustelun kuluessa Kaija Satuli ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Jarmo Hänninen kannatti Satulin tekemään ehdotusta. Tämän jälkeen puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko asia yksimielisesti jättää pöydälle. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

14 Kunnanhallitus Valokuituverkko ja langaton verkko Rautalammilla Kh 193 Liitteet Valmistelija: Risto Niemelä Rautalammin kunta on omistajana Savon Kuitu Oy:ssa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan yhtiö piti rakentaa koko Pohjois-Savon maakuntaan kuntien julkisen toimijan eli kuntien omistukseen tuleva valokuituverkko. Yhtiö on toimintavuosien aikana muuttanut toimintatapaansa ja periaatetta siten, että yhtiö ainoastaan liiketoiminallisin perustein ja ansaintalogiikan mukaan ainoataan rakentaa valokuituverkkoja pohjoissavolaisiin kuntiin ja kaupunkeihin. Pohjois-Savon liiton kanavoiman EU-rahoituksen osalta valokuituverkon rakentamisaikataulu päättyy usean kunnan osalta vuoden 2014 loppuun mennessä. Sitä vastoin kansallisen rahoituksen piirissä oleviin kuntiin valokuituverkkoa voidaan rakentaa vielä vuoden 2016 loppuun mennessä. Valokuituverkkoa ei nykyisellä suunnitelmalla ja aikataululla kyetä rakentamaan Pohjois-Savoon ja muille maaseutualueille Maan edellisten hallitusten tavoite rakentaa koko maahan ja sen eri osiin jokaisen kansalaisen käyttöön valokuituverkko uhkaa pysähtyä ainakin Pohjois-Savossa. Tämä merkitsee sitä, että Suomen perustuslain näkökulmasta kansalaisia asetetaan tässäkin yhteydessä jälleen eriarvoiseen asemaan samalla tavalla kuin peruspalveluiden osalta suunnitellaan ja on todellisuudessa tapahtumassa. Savon Kuitu Oy ilmoituksensa mukaan rakentaa valokuituverkkoa tänä vuonna Kiuruvedelle, Keiteleelle, Maaningalle ja Siilinjärvelle. Tämän kesän rakentamista koskevat rahoituspäätökset yhtiössä on saatu valmiiksi. Yhtiö on ilmoittanut, että urakoitsijoiden kanssa on varmistunut se, että, kokonaisuus vuonna 2014 kattaa noin 200 km valokuituverkon rakentamista. Aikataulun venyminen tarkoittaa käytännössä sitä, että rakentaminen pääsee käyntiin vasta elokuun alussa Yhtiö ilmoittaa, että rakentaminen ajoittuu elo-marraskuulle ja pyrimme jatkamaan sitä niin pitkään kun keliolosuhteet antavat myöten. Yhtiö Rautalammin kunnan kanssa käydyissä neuvotteluissa on ilmoittanut, että Rautalammille verkkoa ei voida rakentaa, koska liittyjiä on liian vähän, yhtiö ei saa rahoitusta verkon rakentamiseksi. Kunta on myös esittänyt yhteistyöneuvottelujen käymistä Savon Kuitu Oy:n ja Netsorin välillä. Nämä neuvottelut eivät ole johtaneet yhteistyöhön. Rautalammin kunta on omissa suunnitelmissa ja vuoden 2014 budjetissa varannut euroa valokuituverkon rakentamiseen kunnan alueelle, joka on 1/3 siitä, mitä verkkoyhtiö voisi saada avustusrahoitusta EU:lta. Kunnanvaltuuston päätöksessä Savon Kuitu Oy:n osakkaaksi lähtemisen yhteydessä suunniteltiin ja korostettiin sitä, että valokuituverkko rakennetaan kunnan eri osiin.

15 Kunnanhallitus Valokuituverkon viivästyminen ja hintojen nousu Kaivuutyön hinnat ovat aikataulusyistä nousseet myös Pohjois-Savossa. Valokuituverkon toteutuksen viivästyminen johtuu merkittäviltä osin myös siitä, että viestintävirasto ja liikenneministeriö vuosien ajan viivyttelivät ja pallottelivat valokuituverkko asiaa vaatien yhä uudestaan tarkennettuja päätöksiä verkkoyhtiön omistajakunnilta. Savon Kuitu Oy ilmoittaa, että yhtiön tulee saada riittävä määrä liittymätilaajia, jotta rakentamiselle yleensä löytyy taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset. Yhtiön mukaan jatkosuunnitelmat ovat pitkälti riippuvaisia rahoituksen toteutumisesta; Yhtiö ilmoittaa, että rahoitusjärjestelmän puitteissa se pystyy jatkamaan ensi vuonna rakentamista Pielavedellä, Suonenjoella ja Maaningalla edellyttäen, jotka ovat ns. kansallisen valokuituverkkoa koskevan rahoituksen piirissä olevia kuntia, ja että liittymätilaajia on riittävästi ja saamme rakennettavan verkon myötä myös muuta liiketoimintaa noilta alueilta. Uusia avauksia Kunnalla ei ole ollut edustajaa verkkoyhtiön hallinnossa. Rautalammin kunnan edunvalvonnan näkökulmasta tilanne on se, että kunnan on etsittävä uusia yhteistyökumppaneita valokuituverkon rakentamiseksi ja/tai tehokkaamman langattoman verkon toteuttamiseksi kuntalaisille tai etsimällä sellaista ratkaisua siitä, että valokuituverkko ja langaton verkko yhdessä käytettynä voisi tavoittaa mahdollisimman monen kuntalaisen. Kansallispuistoa koskevan lain tultua hyväksytyksi eduskunnassa vapaa-ajan asuntorakentaminen paine tulee kasvamaan kunnan alueella. Saatujen tietojen mukaan Elisa Oyj on toteuttanut valokuituverkkoratkaisun kantatie 69 linjauksen mukaisesti läpi kunnan. Useita valokuituverkkoja on rakennettu valtatie 9:n varteen kunnan eteläosiin. Kuntalaiset Rautalammilla ovat siirtyneet enenevässä määrin käyttämään mokkuloita. Palvelinoperaattoreiden uusista verkoista Elisalla toimii jo 4-G verkko kunnan alueella. Soneran 3-G verkko lienee kuitenkin kattavin. Paikallinen operaattori Netsor toimii langattomalla verkolla eri puolilla kunnan aluetta ja vastaa oman verkkonsa masto- ja verkkojärjestelmän myynnistä ja huollosta. Muutoin muiden suurien operaattoreiden asiakas- palvelupisteet puuttuvat kokonaan kunnan alueelta. Euroopan komission Verkotetut yhteisöt aloite (Liite) Euroopan komissio on käynnistänyt Connected Communities (Verkotetut yhteisöt) aloitteen, jonka tavoitteena on antaa kunnille, paikallisten laajakaistakumppanuuksien osapuolille sekä operaattoreille ohjeita siitä, miten ne voivat hankkia rahoitusta ja kehittää räätälöityjä liiketoimintamalleja, joiden avulla ne voisivat tarjota nopeaa laajakaistaa yhteisöl-

16 Kunnanhallitus leen. Näitä käyttöönottoon liittyviä konseptimalleja tulisi esitellä komissiolle mennessä ja komissio antaa parhaille konsepteille laatuleiman ja tarjoaa niihin laajempaa tukea. Verkostot yhteisöt aloitetta tarvitaan sen johdosta, että EU:n tavoite on, että a) kaikilla kotitalouksilla on 30 Mbit/s laajakaistayhteys, b) 50 % kotitalouksista on vähintään 100 Mbit/s yhteys vuoteen 2020 mennessä, c) laajakaistaverkostoihin ei EU:n alueella investoida riittävästi, ja vain 64 % EU:n kotitalouksista on 30 Mbit/s yhteys, mutta vain 3 % on 100 Mbit/s yhteys, d) nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiskehitys on ollut hidas erityisesti haja-asutusalueilla, maaseudulla ja taloudellisesti heikommassa asemassa olevilla alueilla ja vain 18 % maaseudun kotitalouksista on mahdollisuus käyttää nopeaa laajakaistaa. EU lupaa yksilöllisen palautteen hakemuksesta, Maailman pankin teknisen avun, Euroopan investointipankin tuen, ERI-rahastojen tukimahdollisuuden ja valtion tuen. Kunnanjohtajan esitys: Saatujen selvitysten mukaan Savon Kuitu Oy ei rakenna laajakaistaverkkoa Rautalammille. Tästä syystä kunta valitsee 2-4 henkilön selvittämään ja suunnittelemaan operaattoreiden ja viranomaisten kanssa vaihtoehtoisen mallin laajakaistaverkon rakentamiseksi Rautalammille ja hakemuksen tekemiseksi Euroopan komissiolle mennessä Verkotetut yhteisöt aloitteeseen liittyen. Työryhmä voi käyttää asiantuntijoita selvitystyössä. Tässä yhteydessä tulisi suunnitelmassa huomioida mahdollisuus siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä toteuttaa myös valokuituverkon rakentaminen Kerkonkosken ja Rautalammin kuntakeskuksen välille, joka olisi ensimmäinen käytännön toimenpide. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Työryhmään valittiin Risto Niemelä, Ari Weide, Jarmo Hänninen ja Anneli Jalkanen.

17 Kunnanhallitus Henkilöstön työhyvinvointikyselyn toteuttaminen Kh 194 Kunnanjohtajan esitys: Rautalammin kunta teki laajan työyhteisön toimivuuskyselyn Sen jälkeen eri osastoilla on tehty erilaisia työyhteisön hyvinvointia koskevia selvityksiä. Perusturvaosastolla, sivistystoimessa ja kunnanvirastossa luvulla toteutettu erilaisia henkilöstöön liittyviä kyselyjä ja koulutus- ja kehityshankkeita. Tarkastuslautakunta arviointikertomuksen yhteydessä 2013 esittää työhyvinvointikyselyn toteuttamista. Kunnanhallitus päättää antaa henkilöstöjaoston tehtäväksi tilata koko kunnan henkilöstöä koskevan työhyvinvointikyselyn. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

18 Kunnanhallitus Osuuspankin lahjoitus Rautalammin kunnalle Kh 195 Kunnanjohtajan esitys: Rautalammin Osuuspankki on päättänyt juhlavuotensa kunniaksi lahjoittaa Rautalammin kunnalle ja sen asukkaille Finnskog-puistoon rakennettavaan leikkipuistoon turva-alustan ja leikkivälineet. Kunnanhallituksen tietoon merkitään, että Rautalammin Osuuspankin 110 juhlavuoden rahoitus Rautalammin kunnalle ja kuntalaisille. Lahjoituksen rahallinen arvo on euroa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

19 Kunnanhallitus Eron myöntäminen luottamustehtävistä Katarina Kiviluoto-Pakariselle Kh 196 Liite 16 Kunnanjohtajan esitys: Katarina Kiviluoto-Pakarinen on päivätyllä kirjeellään, pyytänyt eroa kaikista niistä luottamus- ja edustustehtävistä, joihin hänet on valittu. Kunnanhallitus päättää 1. myöntää eron Katarina Kiviluoto-Pakariselle a) kaavoitusjaoston jäsenyydestä b) elinkeinojaoston varajäsenyydestä c) Rautalammin Kehitys Oy:n yhtiökokousedustajan tehtävästä 2. valita uudet henkilöt jäljellä olevaksi toimikaudeksi kohdassa 1. oleviin luottamustehtäviin 3. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Katarina Kiviluoto- Pakariselle seuraavista luottamustehtävistä: a) kunnanhallituksen varajäsen b) ympäristölautakunnan jäsen c) Sisä-Savon terveydenhuolto kuntayhtymän yhtymäkokouksen jäsen, puheenjohtaja d) kunnanvaltuuston varavaltuutettu. 4. esittää, että valtuusto valitsee hänen tilalleen uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi kohdassa 3. a-c oleviin luottamustehtäviin. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja valitsi Katarina Kiviluoto-Pakarisen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi - kaavoitusjaoston jäseneksi Tiina Louhikallio - elinkeinojaoston varajäseneksi (vars. Kirsi Mannila) Anu Hotti - Rautalammin Kehitys Oy:n yhtiökokousedustajaksi Kirsi Mannila.

20 Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit vuosivastike 2014 Kh 197 Liite 17 Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit yhtiö hakee kompensaatiota vuokrausalijäämäänsä ajalta Alijäämää on kertynyt yhteensä ,08 euroa ja se on koostunut kokonaisuudessaan halli 1:ssä siten, että kokonaan vuokraamattomista 688,5 m2 suuruisista tiloista on vajausta kertynyt 5,36 /m eli ,80 euroa ja vuokratuista 743 m2:n suuruisista tiloista vajausta on syntynyt 3,70 /m2 eli 7.400,28 euroa eli yhteensä ,08 euroa. Halli 2:ssa ei ole syntynyt vajausta. Liitteenä 17 on Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit yhtiön asiaa koskeva kirje. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää korvata Oikarilan Teollisuushallit yhtiön ajalla syntyneen yhteensä ,08 euron vuokrausalijäämän. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 18.7.2014 klo 15 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite Asia nro KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 14.7.2014 Nro 5 / 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.6.2017 klo 16.00 16.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 7.7.2015 klo 19.00 20.22 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 38 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen esteet

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 24.4.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 132

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 3.5.2010 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 3.5.2010 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.5.2010 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 30.1.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 33 34

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 17.8.2015 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 17.8.2015 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 17.8.2015 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.4.2014 klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Paikka Kokkatoiminta, Tallivirrantie 4 Pöytäkirjan Sivu 31 32 33 34

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 9.11.2015 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 9.11.2015 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.11.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 19/2016 Kunnanhallitus. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 19/2016 Kunnanhallitus. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 19/2016 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 17.11.2016 klo 17.00 19.02 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.4.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT. Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT. Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 20.4.2016 klo 9.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 18/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 18/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 18/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 22.8.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 281 282

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keskiviikko 12.11.2014 klo 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Keskiviikko 12.11.2014 klo 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 12.11.2014 klo 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia Laatimispäivä 06.10.2014 Nro 8/ 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 11.12.2014 klo 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 04.12.2014 Nro 9/ 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 18/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 18/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 18/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.11.2015 klo 17.00 19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/2012 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.3.2012 kello 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1 2-4 1 2 3 4 5 6 Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto 1 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.10.2009

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.10.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.10.2009 klo 17.00-19.53 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Seija

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 29.4.2014 klo 19.00 20.20 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 20 21 22 23 24 25

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.8.2015 klo 19.00 19.17 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 45 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen

Lisätiedot

Rautalammin lukio, Rautalampi 29.8.2014

Rautalammin lukio, Rautalampi 29.8.2014 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/ 2014 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.8.2014 klo 16.30-18.05 Rautalammin kirjasto Anu Hotti Riitta

Lisätiedot

Rautalammin lukio, Rautalampi 28.3.2013

Rautalammin lukio, Rautalampi 28.3.2013 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2013 Sivistyslautakunta Sivu 1 (15) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 27.3.2013 klo 16.00-16.46 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen Helena

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 8/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 16.6.2014 klo 17.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 16.6.2014 klo 17.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.6.2014 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 156

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rautalammin kirjasto, Rautalampi 30.8.2013

Rautalammin kirjasto, Rautalampi 30.8.2013 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/ 2013 Sivistyslautakunta Sivu 1 (14) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 21.8.2013 klo 16.00-17.20 Rautalammin kirjasto Anu Hotti Pirkko Annala Helena

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivä 27.7.2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia Torstai 04.08.2016 klo.18.00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 16.10.2014 klo 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 10.10.2014 Nro 7/ 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 7/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 7/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 7/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 3.10.2013 kello 17.30. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. 49 Kokouksen

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Vesannon kunnanviraston yläsali Pöytäkirjan Sivu 57 58 59

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.6.2012 klo 17.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 15.6.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.2.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 9 10 11 12 13 1 Valtuutettujen

Lisätiedot

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.11.2009

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.11.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 9 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 18.11.2009 klo 17.00 18.00 Matti Lohen koulu Sirpa Jalkanen Pertti

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 23.4.2012 klo 17.00 17.55. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 23.4.2012 klo 17.00 17.55. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.4.2012 klo 17.00 17.55 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Pääkirjasto, Kivijalka Pöytäkirjan Sivu 81 82 83 84 85 86 87

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.12.2014 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.12.2014 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 1.12.2014 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 8.4.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2013. Perjantai 4.1.2013 kello 16.30. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 1/2013. Perjantai 4.1.2013 kello 16.30. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/013 KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 4.1.013 kello 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1-1 3 4 Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.1.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 1 2 3

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 31.5.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 5/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 5/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 5/2011 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.12.2011 kello 16.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1-2 3 4 41 42 43 44 45 46 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2014 klo 19.00 19.50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 55 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7 /2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Sivu 76. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7 /2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Sivu 76. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7 /2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Sivu 76 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai 10.11.2016 klo 18.00 19.00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Tiistai klo

Tiistai klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 9/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 15.12.2015 klo 16.00 16.40 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 26.4.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

- RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 20.2.2012 klo 17.00 18.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

- RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 20.2.2012 klo 17.00 18.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone - RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 20.2.2012 klo 17.00 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 29.8.2017 klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 76 77 78 79 80 81

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.4.2017 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia KOKOUSKUTSU Laatimispäivä Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot