RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2014 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 16.6.2014 klo 17.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu liite liite liite liite liite liite liite liite liite Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Perusturvajohtajan vaali Niiniveden ja Iisveden rantayleiskaavan muutos Haukiniemen alueella Rautalammin kunnan Kerkonjoen kylässä Saikari-Vaajasalmen kyläyhdistyksen toiminta-avustus Sivistysosasto pyytää täyttölupaa määräaikaisiin lastenhoitajan ja koulukäynninohjaajan toimiin Edustajan valitseminen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi eroa pyytäneen Katarina Kiviluoto- Pakarisen tilalle. Luovan kulttuurin yhdistys Drom ry:n ostotarjous kiinteistöstä Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaavan muutos tilojen 7:38, 7:53, 7:54, 7:56, 7:57 ja 7:67 osalta. Kaavoittajan vastine lausuntoihin ja muistutuksiin. Vesihuoltotyösopimuksen tekeminen Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Rautalammin kunnan välillä koskien Kerkonkoski kuntakeskus siirtoviemärin rakentamista Kuopion kaupungin esitys sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen palveluista Talousarviovertailu Ilmoitusasiat PUHEENJOHTAJA Anneli Jalkanen

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 13/2014 Kunnanhallitus Sivu 212 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Anneli Jalkanen Jouko Pispala Ari Weide Jarmo Hänninen Kari Laitinen Kirsi Mannila Kaija Satuli puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Jorma Kukkonen Tiina Louhikallio Timo Satuli Risto Niemelä valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja hallintojohtaja Puheenjohtaja Sihteeri Anneli Jalkanen KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Katarina Kiviluoto-Pakarinen, Risto Niemelä 163 Allekirjoitukset Ari Weide Kaija Satuli PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä

3 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 156 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Kh 157 KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Ari Weide ja Kaija Satuli. Kunnanhallitus päätti esityksen mukaisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi Ari Weiden ja Kaija Satulin Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 158 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kunnanhallitus päätti esityksen mukaisesti hyväksyä työjärjestyksen.

4 Kunnanhallitus Perusturvajohtajan vaali Kh 145 Liite 1-2 Kunnanhallitus on julistanut haettavaksi perusturvajohtajan viran toistaiseksi. Hakuilmoitus toukokuussa 2014 on ollut laajasti esillä eri foorumeilla: Kuntarekryssä, Keskisuomalaisessa, Savon Sanomissa, Kuntalehdessä ja kunnan ilmoitustaululla sekä työvoimahallinnon sivuilla. Hallintosäännön 14 :n mukaan kunnanvaltuusto päättää osastopäällikön valinnasta. Hallintosäännön mukaan viran täyttämiseen liittyy 4 kuukauden koeaika. Perusturvajohtajan tehtävänä on johtaa sosiaali- ja terveydenhuollon vastuualuetta sekä toimia perusturvaosaston osastopäällikkönä ja perusturvalautakunnan esittelijänä. Perusturvajohtajan on kunnan johtoryhmän jäsen. Kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset on pyydetty lähettämään mennessä. Viran kelpoisuusvaatimuksena hakemuksessa on ollut sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3 ja 10 :n mukainen pätevyys, korostaen sosiaalityön käytännön osaamista (Liite 1). Hakemukset on pyydetty toimittamaan kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus valitsee haastateltavat henkilöt. Haastattelutilaisuuteen valitut hakijat kunnanhallitus haastattelee yhdessä perusturvalautakunnan ja kunnanvaltuuston sekä viranhaltijoiden edustajien kanssa mennessä ja päättää esityksen tekemisestä kunnanvaltuustolle. Kunnanvaltuusto valitsee kokouksessaan uuden perusturvajohtajan toistaiseksi. Virkaa koskevat hakemukset esityslistan liitteenä 2. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus valitsee haastateltavaksi kutsuttavat hakijat ja antaa mahdollisuuden tarvittaessa käyttää ulkopuolista asiantuntijaa jo haastattelujen yhteydessä. Haastatteluun kutsutaan Enni Ilona Ekberg, Helena Korhonen ja Kirsi Solmari. Haastattelut pidetään kuluvan viikon torstaina ja perjantaina Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja valitsi neuvotteluryhmään: Anneli Jalkanen, Jouko Pispala, Matti Vepsäläinen, Risto Niemelä, Kaija Satuli Tiina Louhikallio, Timo Satuli, Lauri Ruotanen Kari Tirkkonen selvitti virka-asiaa sosiaaliosaston kannalta.

5 Kunnanhallitus Kh 159 Kunnanhallitus päätti odottaa että yksi haastatteluun kutsutuista saadaan haastateltua vasta

6 Kunnanhallitus Niiniveden ja Iisveden rantayleiskaavan muutos Haukiniemen alueella Rautalammin kunnan Kerkonjoen kylässä Kh 160 Liite 3 Niiniveden ja Iisveden rantayleiskaavan muutos on käynnistynyt maanomistajan toivomuksesta. Kunnanhallitus on päättänyt ryhtyä laatimaan rantayleiskaavan muutosta. Kaavoittajaksi on hyväksytty FCG Finland Oy ja Timo Leskinen. Kaavaluonnos ja OAS ovat olleet nähtävillä Kaavaehdotus selostuksineen on ollut nähtävillä Rantayleiskaavan muutos koskee Rautalammin kunnan Kerkonjoen kylässä sijaitsevaa tilaa Kultainen Kotkanlahti (Haukilampi , Leppäniemi ja Lomaranta tilat on yhdistetty ennen mainituksi tilaksi). Kaava sijaitsee Haukilahden ja Pienen Haukilahden rannalla. Alue rajoittuu Iisveteen ja kaavamuutosalueen koko on 13,5 ha. Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Pohjois- Savon maakuntakaava Rautalammin kunnanvaltuusto on hyväksynyt Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaavan Niiniveden ja Iisveden rantayleiskaavaan on tehty muutos Haukilahden alueelle. Muutos on hyväksytty kunnanvaltuustossa Muutoksen kohteena olevassa rantayleiskaavassa Leppäniemi tilalle on osoitettu asuinrakennuspaikka ja Haukilampi tila on M-aluetta. Omistajan tavoitteena on siirtää rakennusoikeus Leppäniemen tilalta matalavetisen Haukilahden rannalta Pieni Haukilahden syvimmälle rannalle. Kaavaluonnosvaiheessa on tehty yksi muistutus. Kaavaehdotuksesta ei ole saatu huomautuksia. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, luontoon, luonnonympäristöön ovat vähäisiä. Maisemaltaan arvokas Haukiniemi jää edelleen rakentamisen ulkopuolelle. Suoranaisia taloudellisia vaikutuksia kaavamuutoksella ei ole ja sosiaaliseen ympäristöön kaavamuutos ei vaikuta. Kaavoitusjaosto Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Niiniveden ja Iisveden rantayleiskaavan muutos koskien Rautalammin kunnan Kerkonjoen kylässä sijaitsevaa tilaa Kultainen Kotkanlahti Rno 10:41tilaa hyväksytään. Ehdotuksesta ei ole tullut yhtään huomautusta. Pohjois-Savon liitolta, Pohjois-Savon ELY-keskuksesta ja Kuopion Kulttuurihistorialliselta museolta on pyydetty lausuntoja, mutta niillä ei ole ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Liitteenä 3 on kaavaselostus Haukiniemi, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos.

7 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoitusjaoston esityksen ja esittää edelleen valtuustolle Rautalammin kunnan Kerkonjoen kylässä sijaitsevan Niiniveden ja Iisveden rantayleiskaavan muutoksen hyväksymistä koskien Kultainen Kotkanlahti Rno 10:41 tilaa ja rakennusoikeuksien siirtämistä liitteenä olevan kaavaselostuksen mukaisesti. Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityksen mukaisesti.

8 Kunnanhallitus Saikari-Vaajasalmen kyläyhdistyksen toiminta-avustus Kh 161 Liite 4 Saikari-Vaajasalmen kyläyhdistys hakee kunnalta toiminta-avustusta vuo delle 2014 ikäihmisten kokoontumistilaisuuksien tilavuokrakustannuksiin. Kyläyhdistyksen tiloissa järjestetään erilaisia tilaisuuksia joista kyläyhdistys ei peri ryhmiltä vuokraa. Kyläyhdistys hakee avustusta yhteensä 1000 euroa lähinnä seniorineuvolan ja mummokerhon tilavuokrakustannuksiin. Liitteenä 4 on avustushakemus, toimintasuunnitelma ja tilitietoja. Kunnanhallitus päättää myöntää Saikari -Vaajasalmen kyläyhdistykselle ikäihmisten kokoontumistilaisuuksien vuokrakustannuksiin vuodelle euroa. Kunnanhallitus myöntää avustuksen esityksen mukaisesti. Kirsi Mannila poistui esteellisenä käsittelyn ajaksi.

9 Kunnanhallitus Sivistysosasto pyytää täyttölupaa määräaikaisiin lastenhoitajan ja koulukäynninohjaajan toimiin Kh 162 Liite 5 1. Varhaiskasvatusjohtaja pyytää täyttölupaa lastenhoitajan määräaikaiselletoimelle päiväkoti Riihikotoon ajalle Tarve aiheutuu yhden lastenhoitajan irtisanoutumisesta. 2. Matti Lohen koulu pyytää saada palkata koululle määräaikaisen koulunkäynnin ohjaajan ajalle Perusteluna avustajan tarpeen jatkuminen. Liitteenä 5 on pyyntöjä koskeva kirje. Kunnanhallitus päättää: 1. Antaa varhaiskasvatusjohtajalle oikeuden palkata määräaikainen lastenhoitaja päiväkoti Riihikotoon ajalle Antaa Matti Lohen koulun rehtorille oikeuden palkata määräaikainen koulunkäynnin ohjaaja ajalle Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityksen mukaisesti. Tiina Louhikallio poistui asian käsittelyn ajaksi.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Edustajan valitseminen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi eroa pyytäneen Katarina Kiviluoto-Pakarisen tilalle. Kh 153 Liite 5. Katarina Kiviluoto-Pakarinen on liitteenä olevalla viestillään pyytänyt eroa Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan tehtävästä ja valita hänen tilalleen uusi edustaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto; 1. myöntäisi eron Katarina Kiviluoto-Pakariselle Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän edustajakokous edustajan tehtävästä ja 2. valitsee Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän edustajakokous edustajaksi uuden edustajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös Kunnanhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle. Kh 163 Liite 6 Kunnanjohtajan esitys: Kokouksessa saadaan tarkempi selvitys asiasta. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto; 1. myöntäisi eron Katarina Kiviluoto-Pakariselle Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän edustajakokous edustajan tehtävästä ja 2. valitsee Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän edustajakokous edustajaksi uuden edustajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ryhdyttäessä käsittelemään asiaa, Katarina Kiviluoto-Pakarinen antoi selvityksen kunnanhallitukselle ja jääväsi sen jälkeen itsensä ja poistui kokouksesta. Tämän pykälän aikana pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja Risto Niemelä. Kaija Satuli esitti, että Katrina Kiviluoto-Pakarinen jatkaisi Rautalammin kunnan edustajan Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymässä. Satulia kannatti Jarmo Hänninen ja Jouko Pispala. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Satulin esitys katsoa koko kunnanhallituksen mieleipiteeksi ja saadessaan myönteisen vastauksen, puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päätökseksi tulleen Kaija Satulin esityksen yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus Luovan kulttuurin yhdistys Drom ry:n ostotarjous kiinteistöstä Kh 164 Liite 7 Rautalammin ja Konneveden kansallispuiston todennäköinen toteutuminen jo vuonna 2014 merkitsevät sitä, että erilaisia matkailuun ja erityisesti elämykselliseen luontomatkailuun liittyviä mahdollisuuksia tulisi luoda jo nyt maanomistajille, yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille tahoille Etelä- Konneveden rantaosa-yleiskaavan tarkistamisen yhteydessä. Kiinnostus Konneveden ja muiden järvien ranta- ja vesistöalueita kohtaan tulee Rautalammilla kasvamaan kansallispuisto statuksen myötä, ja rautalampilaisille asukkaille, yrittäjille ja yhteisöille sekä muille kuntaan muuttaville yrittäjille tulisi luoda mahdollisuuksia hyödyntää taloudellisesti tulevia retkeily- ja matkailuvirtoja. Luovan kulttuurin yhdistys Drom ry. (y-tunnus: ) on kiinnostunut ostamaan Rautalammin kunnan omistuksessa olevan tontin (kiinteistönumero ) perustettavan Luovan kulttuurin keskuksen tarpeisiin Konneveden Virtainniemenselälle avautuvalta alueelta. Drom ry:n Luovan kulttuurin keskuksen tavoitteena olisi järjestää draamaan perustuvaa opetustoimintaa, kulttuuria, elämysmatkailua, majoitus- ja pitopalvelua sekä erilaisia leirejä yrityksille, aikuisille ja nuorille. Drom ry. esittää, että keskuksen tarpeita vastaava aluevaraus- ja käyttötarkoitusmerkintä tehtäisiin Rautalammin kunnan toimesta Etelä-Konneveden yleiskaavan tarkistamisen yhteydessä rantayleiskaavaan. Yleiskaavan toteutuminen esitetyllä tavalla on edellytys kaupan syntymiselle. Drom ry. ehdottaa esikauppakirjan laatimista. Drom ry. toivoo, että tontti myytäisiin em. nimellis-hinnalla ottaen huomioon tulevan käyttötarkoituksen, kunnalle tulevan hyödyn, tontilla sijaitsevien rakennusten purku- ja kaatopaikkakustannukset sekä kaavoituskustannukset ja mahdolliset muut järjestelyt ranta-asemakaavan osalta. Drom ry. esittää, että kauppahinta maksetaan yleiskaavan vahvistuttua. Rautalammin kunnalle tehty tarjous ostaa kunnan omistama kiinteistö ( ) perustuu siihen, että rantaosayleiskaavan tarkistamisen yhteydessä kaavallinen kokonaistarkastelu tulisi tehdä yhdessä Pajaviita Rno 1:132 kiinteistön kanssa. Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan tarkistamisen yhteydessä tulisi myös tehdä myös yksityiskohtainen aluetta koskeva ranta-asemakaava-tarkastelu ja selvittää tiejärjestelyt. Kaavoitusviranomaisten kanssa on sovittu kaavoitusta koskevasta menettelystä. Liite Tarjous ja karttaliite Etelä-Konneveden rannalla sijaitsevasta kunnan omistamasta tontista.

12 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitukselle annetaan selvitys viranomaisten, kaavoittajien (Tilatohtorit Oy, FCG Finland Oy) ja Drom ry:n edustajien kanssa käydyistä neuvotteluista ja päätetään jatkotoimista ja kunnan omistaman kiinteistön myyntiä koskevasta neuvottelusta. Kunnanhallitus hyväksyi annetun selvityksen ja päätti jatkaa neuvotteluja kunnan kiinteistöä koskien.

13 Kunnanhallitus Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaavan muutos tilojen 7:38, 7:53, 7:54, 7:56, 7:57 ja 7:67 osalta. Kaavoittajan vastine lausuntoihin ja muistutuksiin. Kaavjsto 9 Liite 5 ( ) Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaavan muutos tilojen Kasperila 7:56 ym. osalta on ollut ehdotuksena nähtävillä Lausunnon ehdotuksesta ovat antaneet Pohjois-Savon liitto, Ely-keskus ja Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. Ehdotuksesta on tullut kolme huomatusta. Lausunnot, huomautukset sekä kaavoittajan vastine ovat liitteenä nro 5. Kaavoitusjaoston lausunto: Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se antaa annetuista lausunnoista ja muistutuksista liitteen 5 mukaisen vastineen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 165 Liite 8 Kaavoitusjaosto on valmistellut Niiniveden Iisveden rantaosayleiskaavan muutosta otsikossa mainittujen tilojen osalta ja kaavaluonnos on ollut nähtävillä Lausunnon ehdotuksesta ovat antaneet edellä mainitut kolme tahoa. Kaavoitusjaosto ehdottaa kunnanhallitukselle, että hallitus antaa asiasta liitteen 5 mukaisen lausunnon. Kaavoitusjaosto on käsitellyt myös erään kaavaehdotuksessa olevan rakennuspaikan poistamista. Tähän kunnanhallitus palaa seuraavassa kokouksessa. Liitteenä kaavoittajan laatima vastine annetuista lausunnoista ja muistutuksista. Kunnanhallitus päättää antaa kaavoitusjaoston esityksen mukaisesti kaavoittajan laatiman vastineen kaavaehdotuksesta annetuista lausunnoista ja muistutuksista. Kunnanhallitus päätti antaa vastineenaan kaavoitusjaoston esityksen mukaisesti kaavoittajan laatiman kaavaehdotuksen annetuista lausunnoista ja muistutuksista.

14 Kunnanhallitus Vesihuoltotyösopimuksen tekeminen Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Rautalammin kunnan välillä koskien Kerkonkoski kuntakeskus siirtoviemärin rakentamista Kh 166 Liite 9 Sopimuksella Pohjois-Savon ELY-keskus ja Rautalammin kunta sopivat Rautalampi - Kerkonkoski siirtoviemärin rakentamisesta. Siirtoviemärin kokonaiskustannusarvio on euroa. ELY-keskus rahoittaa (rakentaa) sopimuksen mukaan siirtoviemäriä lain vesihuollon tukemisesta 686/ :n mukaisesta enintään eurolla, avustus ei kuitenkaan voi olla yli 40 % toteutuneista kokonaiskustannuksista. Kustannuksiin lasketaan sopimuksessa tarkemmin määritellyt erät ja asiat. Rautalammin kunta sitoutuu vastaamaan vesihuoltotyön kustannuksista eurolla kunnan osuuteen lisätään arvonlisäverot. Kunta laatii kustannuksellaan kaikki suunnittelutyöt ja asettaa valvojan työlle. Kunta sitoutuu sopimuksessa saattamaan käyttöön koko tuen kohteena olevan siirtoviemäri hankkeen käyttöön mennessä. Liitteenä 9 on Pohjois-Savon ELY keskuksen kanssa allekirjoitettava sopimus. Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa liitteenä 9 oleva sopimuksen Pohjois- Savon ELY keskuksen kanssa koskien Kerkonkoski-kuntakeskus siirtoviemäriä. Kunnanhallitus päätti asian esityksen mukaisesti.

15 Kunnanhallitus Kuopion kaupungin esitys sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen palveluista Kh 167 Liiter10 Kuopion kaupunki tarjoaa alueen kunnille ostaa sosiaaliasiamiehen ja mahdollisesti myös potilasasiamiehen palveluita. Kuopio valmistelee asiasta sopimusluonnosta ja järjestää neuvottelun kiinnostuneille kunnille. Kuopio pyytää kuntia ilmoittamaan kiinnostuksensa neuvottelujen järjestämistä varten mennessä. Liitteenä 10 on Kuopion kaupungin kirja asiasta. Kunnanhallitus päättää ilmoittaa halukkuutensa molempien palvelujen ostamiseen Kuopion kaupungilta. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen.

16 Kunnanhallitus Talousarviovertailu Kh 168 Kunnanhallitus jätti asian pöydälle.

17 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 169 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja Savon koulutuskuntayhtymän pöytäkirja Rautalammin Rakennus Oy:n varsinainen yhtiökokous Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi.