1. Yleistä. Toiminnan arvot. Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet Varsinainen toiminta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Yleistä. Toiminnan arvot. Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet Varsinainen toiminta"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma Talousarvio

2 1. Yleistä JyväsRiihi ry on vuonna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Se aktivoi alueen toimijoita omaehtoiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Yhdistys toimii yhteistyössä alueen asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden Leaderryhmien, alueen kehittäjätahojen sekä viranomaisten kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. Toiminnan avulla lisätään viihtyvyyttä, osaamista ja yrittäjyyden edellytyksiä maaseutu-alueilla sekä edistetään maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Uuraisilla. Yhdistyksellä on 3 työntekijää. Se toteuttaa tavoitteitaan tukevia hankkeita eri rahoituslähteitä hyödyntäen. Toiminnan arvot Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet JyväsRiihi myöntää Yritteliäät kylät strategian mukaisesti avustuksia maaseudulla toimivien yritysten ja yhdistysten kehittämiseen. Rahoitukseen painopisteet: Uudistuva yrittäjyys 30%, Yhteisöllisyys ja yhteistyö 30% ja Ympäristö ja asumisviihtyvyys 30%, lisäksi 10% on varattu Kansainvälisyydellä menestykseen läpileikkaavaan teemaan. JyväsRiihen alueen kylät ovat yritteliäitä ja kannustavia Yrittäjien tuottamat lähipalvelut ja elinkeinomahdollisuudet vahvistavat elinvoimaisuutta ja viihtyvyyttä. Asukkaat ja yhteisöt kehittävät yhdessä palveluita ja ympäristön viihtyvyyttä Varsinainen toiminta Yhdistyksen varsinaista toimintaa on sääntömääräisten asioiden hoitaminen. Jäsenistölle voidaan järjestää opintomatkoja tai muuta toimintaa. Varainhankintaa tehdään mahdollisuuksien mukaan ja sen tuloja käytetään toiminnan kehittämiseen. Yhdistyksen yleiskokous pidetään maaliskuussa. Siellä päätetään sääntömääräiset asiat ja valitaan yhdistyksen hallitus ja yhdistyksen puheenjohtaja. Hallitusjäsenet voivat toimia hallituksessa yhtäjaksoisesti korkeintaan kuusi vuotta. Vuosikokouksen yhteydessä esitellään JyväsRiihen Yritteliäät kylät strategian tuloksia ja aktivoidaan jäseniä mukaan hankkeisiin. 2

3 1.2. Hallitus ja työryhmätyöskentely Hallituksen kokoonpano noudattaa nk. kolmikanta-periaatetta, jonka mukaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa tasapuolisesti alueen yhteisöjä ja yhdistyksiä, yksityistä sektoria sekä julkista sektoria. Hallituksen jäsenet valitaan tasapuolisesti toimialueen eri kunnista. Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnan ja talouden suunnittelusta, toteutuksesta ja valvonnasta yhdistyslain ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Hallituksen tehtäviin kuuluvat hakemusten tarkoituksenmukaisuusharkinta, rahoituskehyksen seuranta, työnantajatehtävät, toiminnan kehittäminen ja muut johtosäännössä määritellyt tehtävät. Hallituksen toimintakausi on huhtikuusta 2017 maaliskuulle Hallitus kokoontuu vuoden aikana 6-8 kertaa. Kokoukset kutsutaan koolle sähköpostitse ja hallituskokouksen materiaalit tallennetaan ekstranettiin, jonne hallitusjäsenillä ja työntekijöillä on henkilökohtaiset tunnukset. Sekä työntekijöiltä että hallitusjäsenilta kerätään salassapitolupaukset ennen ekstranet -tunnusten luovutusta. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti JyväsRiihen toiminta-alueella. Tarpeen mukaan voidaan pitää myös sähköpostikokouksia. Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa eri alojen asiantuntijoita tai rahoituksen hakijoita. Tarvittaessa hallitus voi perustaa työryhmiä, joiden avulla edistetään JyväsRiihen toiminnan kehittämistä. Puheenjohtajan ja työryhmien tehtävät hoidetaan talous- ja hallintosäännön mukaisesti Henkilöstö ja toimisto Yhdistyksen käytännön toiminnasta, hallinnosta ja Leader-ohjelman toimeenpanosta vastaavat yhdistyksen toiminnanjohtaja ja muut työntekijät. Toiminnanjohtaja voi toimia resurssien niin mahdollistaessa myös muissa hankkeissa, mutta hanketoimintaan palkataan tarpeen mukaan määräaikaisia työntekijöitä. Työntekijöiden työnjohdollisena esimiehenä toimii toiminnanjohtaja. Työntekijät vastaavat toiminnastaan hallitukselle. Toimintaryhmän sisäisen työskentelyn kehittämisessä painotetaan avoimuutta, luottamusta ja kannustavaa työilmapiiriä. Työn valvonnassa ja -seurannassa noudatetaan yhteisesti sovittuja käytäntöjä. Toiminnassa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan työntekijöiden henkilökohtaiset toiveet ja tarpeet työn sisällöstä sekä työajasta. Yhdistyksen toimisto sijaitsee vuokratiloissa Voimala Business Parkissa (osoitteessa Sepänkatu 4, Jyväskylä). Hankeneuvontaa ja infotilaisuuksia järjestetään tarvittaessa myös muissa toiminta-alueen kunnissa. Taloushallinto, kirjanpito ja tilintarkastus JyväsRiihelle on käytössä talouden ja hallinnon ohje, jota hallitus päivittää tarvittaessa. Hallitus voi antaa päivityksen tehtäväksi toimihenkilölleen. Päivitys on käsiteltävä hallituksen kokouksessa. Käytännön taloushallintoa hoitaa toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja. Palkkahallinnon ja kirjanpidon hoitaa Keski-Suomen yhteisöjen tuki Osk. Yhdistyksen tilintarkastuksesta vastaa Tilintarkastus Riuttanen Oy Jäsenet Yhdistyksellä oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 234 jäsentä, joista 113 ja henkilöjäseniä 121 jäsentä, joista noin puolet on henkilöjäseniä ja puolet yhteisöjäseniä (yhdistykset, yritykset ja kunnat). Maksavien jäsenten määrä on yksi mittareista, joilla maa- ja metsätalousministeriö seuraa Leader-toiminnan toteutumista, joten yhdistyksen jäsenhankintaa tehostetaan edelleen vuoden 2017 aikana. Jäseniä kannustetaan maksamaan vuosittainen kannatusjäsenmaksu lähettämällä jäsenmaksulomake kaikille 3

4 jäsenille. Selvitetään tulisiko jäsenrekisteriä ajantasaistaa siten, että kolme vuotta peräkkäin jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet jäsenet poistetaan rekisteristä. Varsinaisen toiminnan tavoitteet: Keväällä järjestetään Leader-toiminnan perehdytystilaisuus uusille ja vanhoille hallituksen jäsenille opintoretkenä. Jokainen hallitusjäseniä osallistuu vuoden aikana vähintään yhteen hallituskoulutukseen tai JyväsRiihen omien hankkeiden järjestämiin tilaisuuksiin. Työhyvinvointia seurataan säännöllisesti. Kehityskeskustelut käydään vuosittain kesäkuussa tai vuoden lopulla. Henkilöstö käyttää Kiky-sopimuksen mukaisesti 24 h vuodessa työhyvinvointia tukevaan toiminaan Jäsenmaksun maksaa 25% ( 55 kpl) nykyisistä jäsenistä ja uusia jäseniä vähintään 15 kpl 2. Leader-toiminta vuonna 2017 Leader-toimintaa on strategiasta tiedottaminen, hakijoiden aktivointi ja neuvonta hakuprosessin tai toteutuksen eri vaiheissa sekä hakemusten arviointi ja käsittely. Rahoitettavien hankkeiden ja yritystoimien valinnasta vastaa hallitus ohjelman valintakriteerien mukaisesti noudattaen läpinäkyvyyttä, alueellista ja toiminnallista tasa-arvoa, puolueettomuutta ja jääviyssääntöjä. Valintamenettely ja valintakriteerit on julkaistu yhdistyksen nettisivuille. Rahoituksen painopisteet Uudistuva yrittäjyys Yhteisöllisyys ja yhteistyö Ympäristö ja asumisviihtyvyys Rahoituksen läpileikkaavia teemoja ovat Lähitaloudesta voimaa Aktiiviset nuoret Kansainvälisyydellä menestykseen Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus Leader-toiminnan tavoitteet Rahoitetaan vähintään 8 nuorten toiminnan kehittämiseen kohdentuvaa hanketta Rahoitetaan 10 yrityksiin kohdentuvaa hanketta (yhteistyö- yritysryhmä- tai yrityskohtaiset hankkeet) Hallituksen tai hanketoimijoiden koulutukset, aktivointi- tai infotilaisuudet, opintoretket (yhteensä 10 kpl) Toimintaraha hanke Leader-toimintaa yhdistys toteuttaa Toimintaraha 1 ja Toimintaraha 2 -hankkeilla, jotka jakautuvat toimintaan ja aktivointiin. Hankkeiden rahoitus on osa Yritteliäät kylät strategiaa ja niiden toimenpiteistä vastaavat toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja. (työpanos noin 1 htv) Aktivointiosaan tavoitteina on monipuolisen toimijajoukon osaamisen ja aktiivisuuden lisääminen mm. hanketoiminnassa, aluekehittämisessä, tulosten ja vaikutusten analysoinnissa, verkostoitumisessa sekä yhteistoimintamuotojen tai innovaatioiden tunnistamisessa ja kehittämisessä. Toiminnan tavoitteena on mahdollisimman laadukas hankeprosessin hallinto, hyvin laaditut hakemukset ja vuosittaisen rahoituskehyksen sitominen toimintavuoden aikana. 4

5 Aktivoinnin toimenpiteitä: Toimijoiden aktivointi mukaan toimintaan tialisuuksien ja viestinnän keinoin Neuvonta hankkeen suunnitteluvaiheessa ennen vireille tuloa ja hanketoimintaan liittyvän osaamisen edistäminen Hallinnon ulkopuolinen sidosryhmätyö Teema- ja muiden strategian toteutusta tukevien hankkeiden suunnittelu Toiminnan toimenpiteitä: Toimintarahan hallinto ja maksatus, talouden seuranta ja henkilöstöhallinto Työntekijöiden ja hallitusjäsenten koulutus Leader-ryhmän hallintoon liittyvissä asioissa sekä osallistuminen valtakunnallisiin Leadertoimintaan liittyviin koulutuksiin Hallintoon ja aktivointiin liittyvä (itse)arviointi, raportointi ja tiedotus Hakemusten arviointi ja käsittely hallituksessa Myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden hakijoiden ohjaus ja neuvonta 3. Oma hanketoiminta Omien hankkeiden tarkoituksena on tukea yhdistyksen tavoitteita ja paikallisen strategian toteutusta. Hankkeiden toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä alueella toimivien asukkaiden, järjestöjen ja Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteutukseen osallistuvien viranomaisten, Keski-Suomen Leaderryhmien ja muiden yhteisöjen kanssa. Mahdollisuuksien mukaan hyviä käytäntöjä haetaan tutustumalla Leader-ryhmien toimintaan myös muulta Suomessa tai Euroopassa. Omien hankkeiden käynnistämisestä päättää hallitus. Vuonna 2017 toiminnassa on Toimintarahahankkeiden lisäksi käynnissä viis muuta hanketta Sykettä-viestintähanke Sykettä-viestintähankkeen toteutusta jatketaan. Hanke on Keski-Suomen Leader-ryhmien yhteinen hanke, jossa JyväsRiihi toimii hankkeen hallinnoijana. Hankkeen tavoitteena on: 1) lisätä viestintää maaseutuohjelman rahoitusmahdollisuuksista Keski-Suomessa 2) koordinoida, vahvistaa ja luoda toimivia yhteistyöverkostoja maakunnassa 3) lisätä ja vahvistaa toimijoiden viestintävalmiuksia ja -osaamista 4) rohkaista maaseudun kehittäjiä käyttämään monipuolisemmin eri viestintäkanavia ja -menetelmiä 5) tuoda esiin ja levittää hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä 6) tehdä näkyväksi yritys- ja hankerahoituksen tuloksia erilaisin toimenpitein 7) kustannustehokas ja vaikuttava viestintä maakunnallisesti 8) olla mukana luomassa positiivista kuvaa maaseudusta, siellä yrittämisestä ja toimimisesta Hankkeen toteutuksesta vastaa tiedottaja, yhdessä muiden työntekijöiden kanssa, jotka kohdentavat hankkeelle työaikaa mm. toimenpiteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja maksatuksissa. Hanke saa rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksen alueellisesta maaseutuohjelmasta. (työpanos noin 1,2 htv) 5

6 3.2. Kimpsu-teemahanke KIMPSU -teemahanke kokoaa yhteen pieniä yhdistysten ja yhteisöjen hankkeita. Kimpsun tavoitteena on lisätä ja parantaa asukkaiden mahdollisuuksia virkistys- ja harrastus-toimintaan, tehostaa kylien yhteisessä käytössä olevien kokoontumistilojen käyttöä, energiatehokkuutta ja turvallisuutta. Vuoden 2017 aikana ohjataan alahankkeita maksatukseen ja raportointiin liittyen, ja järjestetään tutustumisretki tuettuihin kohteisiin. Loppuvuodesta tehdään hankkeen päättämiseen liittyvät toimet. (Työpanos noin 0,3 htv) 3.3. Kampsu teemahanke Kampsulla edistetään maaseutualueen yhteisöjen harrastus-toimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen käyttöä. Hankkeen alahankkeet valitaan helmikuussa ja niiden kanssa solmitaan sopimukset toteutuksesta. Alahankkeiden toteuttajille järjestetään vuoden aikana vähintään kaksi koulutusta toteutuksesta, raportoinnista ja maksatuksesta. (Työpanos noin 0,3 htv) 3.4. Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin kehittämishanke Humanistisen ammattikorkeakoulu, JyväsRiihi ja Vesuri-ryhmä toteuttavat aluedien välistä hanketta, jossa tavoitteena on edistää Korpilahdella ja Petäjävedellä sijaitsevien Unescon maailmanperintökohteiden vetovoimaa ja hyödyntämistä paikallisten palveluiden tuottamisessa. Hankkeeseen rahoitus tulee JyväsRiihen ja Vesuri-ryhmän strategioista. (JyväsRiihen työpanos noin 0,8 htv) 3.5. Kyläsuunnitelmalla eteenpäin kehittämishanke Kyläsuunnitelmalla eteenpäin hankkeen toteutus alkaa helmikuussa yhdessä Keski-Suomen kylät ry:n kanssa. Hanke saa rahoituksen kokonaan Keski-Suomen alueellisesta maaseutuohjelmasta. Hankkeessa lisätään kylien valmiutta omaehtoiseen kehittämiseen sähköistä kyläsuunnitelmaa työkaluna käyttäen. Kyläsuunnitelmasta tulee luonteva osa kuntasuunnittelua, kun kylät, kunta ja muut toimijat yhdessä prosessinomaisesti suunnittelevat sähköisen suunnitelmasovelluksen. Osatoteuttajana toimiva JyväsRiihi järjestää prosessiin liittyvät kylien tarpeesta nousevat opintoretket, jotka innostavat kyliä toimimaan hakemalla toisenlaisia tapoja sekä näkemään oman toimintansa arvon. (JyväsRiihen työpanos noin 0,12 htv) 4. Tiedotus, aktivointi ja koulutustoiminta Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan yhdistyksen nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, kuntatiedotteilla (1-2 krt/vuosi), uutiskirjeillä (4 krt/vuosi), hanketiedotteilla (1-3 krt/vuosi) ja yleisillä mediatiedotteilla tarpeen mukaan. Toiminnasta tiedotetaan lisäksi hakuinfoissa, hanke- tai yritystukiklinikoilla, hanketreffeillä, yhteistyöpalavereissa ja muissa tilaisuuksissa. Alueella ilmestyviä lehtiä sekä maakuntaradiota ja -televisiota hyödynnetään tiedotuksessa. Hallitusta ja hanketoimijoita kannustetaan myös välittämään tietoa rahoituksesta. Puoltavan päätöksen saaneiden hankkeiden toteuttajille annetaan aiheeseen liittyvää ohjausta suoraan joko puhelimitse tai sovituissa tapaamisissa. Henkilöstölle ja hallitukselle järjestetään Leader-toiminnan käytäntöjen kehittämiseen liittyviä ajankohtaispäiviä keväällä ja syksyllä, osa yhdessä Keski-Suomen Leader-ryhmien kanssa. Opintomatkoja voidaan järjestää myös muiden Leader-ryhmien alueille. Osallistutaan myös muihin maaseudun kehittämiseen koulutuksiin, joita järjestävät mm. Maaseutuverkostoyksikkö, Maaseutuvirasto ja maa- ja metsätalousministeriö, alueellinen ELY-keskus, Suomen kylätoiminta ry, muut hankkeet tai toimijat. 6

7 5. Sidosryhmätoiminta ja aluekehittäminen Leader-toiminnan vaikuttavuuden edistämisessä tiivistämme yhteistyötä Keski-Suomen Leader -ryhmien kanssa. Hyödynnämme Suomen kylätoiminta ry:n Leader-brändiä ja Leader-asiamiespalveluita, maaseutuverkostoyksikön koulutuspaketteja tai opintomatkoja ryhmän omien prosessien ja toimintatapojen kehittämisessä. Yritysneuvonnassa edessä on uusia ratkaisuja, sillä alueemme kehittämisyhtiö JYKES ajetaan alas vuoden 2017 loppuun mennessä. Yritystukiin liittyen teemme jatkossakin tiedottamisessa yhteistyötä Uusyrityskeskuksen, TE-toimiston, Keski-Suomen yrittäjien, MTK Keski-Suomen, alueen kuntien Keski- Suomen alueella toimivien hankkeiden kanssa ja ELY-keskuksen kanssa. Yritystukihakemusten valmistelussa ja aktivoinnissa on otettava käyttöön uusia keinoja, jotta yrittäjät saavat riittävästi apua omien kehittämistarpeidensa kehittelyyn. Välitämme myös tietoa valtakunnallisista koordinaatiohankkeista, osallistumme valtakunnallisesti Leadertoiminnan kehittämiseen ja selvitämme vielä uudelleen kaupunki-leaderin mahdollisuuksia Keski-Suomessa. Osallistumme maakuntauudistukseen liittyviin tilaisuuksiin ja hyödymme tietoa oman alueen ja toiminnan kehittämisessä. Muussa aluekehitystyössä osallistumme Jyvässeudulla tapahtuvan kansalais- ja järjestötoiminnan tukemiseen Järjestöareenan kautta ja tuomme esille maaseutualueilla toimivien järjestöjen asioita. JyväsRiihen hallitusta ja jäseniä kannustetaan aktivoimaan omia sidosryhmiään kehittämistyöhön. Osallistumme Sisä-Suomen kalatalousohjelmaan, jonka muodostavat Etpähä ry, Jyväsriihi ry, Maaseutukehitys ry, Pohjois-Kymen kasvu ry, Päijänne-Leader ry, Vesuri-ryhmä ry ja Viisari ry. Ohjelman toimeenpanosta vastaa Päijänne-Leader ry. 6. Kansainvälinen toiminta Kansainvälistymisen tukemisessa hyödynnetään Maaseutuverkostopalveluiden ja Euroopan maaseutuverkoston tarjoamia tiedotus- ja verkostoitumistilaisuuksia. Kannustamme alueen toimijoita hyödyntämään mm CIMOn ja EU:n suoria kansainvälistymisen rahoitusmahdollisuuksia. Vuonna 2017 esittelemme toimintaamme ja aluettamme Euroopan maaseutuverkostolle NRD kesäkokouksen yhteydessä ja järjestämme vuoden aikana 1-2 kansainvälistä opintoretkeä. 7

8 7. Toiminnan rahoitus Vuosina Yritteliäät kylät 2020 strategian julkinen rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja alueen kunnilta. Strategiaa toteutetaan rahoittamalla strategian painopisteitä tukevia ja toteuttavia yhdistysten ja yritysten hankkeita. Yhdistyksen perustoiminnan rahoitus koostuu jäsenmaksuista ja korkotuotoista. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä avustuksia. Yhdistystoiminnan menoja ovat lähinnä yleiskokouksen kulut ja sellaiset kulut, jotka eivät ole hyväksyttäviä käynnissä olevissa hankkeissa (matkavakuutukset, mahd. ruokailukulut jne). JyväsRiihen valinta ohjelmakauden Leader-ryhmäksi vahvistui ja sopimus ja sopimus ohjelman toteuttamisesta on solmittu huhtikuussa Toiminnan ja aktivoinnin rahoitus vuosille on alustavan päätöksen mukaan Kuntien rahoitussitoumukset on annettu vuosille Lisäksi hankkeiden toteuttajat ja yritykset sijoittavat kehittämiseen merkittävän panoksen omaa rahaa ja vastikkeetonta talkootyötä. Tavoitteensa toteuttamiseksi yhdistys voi valmistella omia hankkeita, joihin haetaan rahoitus sekä oman kehittämisohjelman että alueellisen maaseutuohjelman kautta. Harkinnan mukaan voidaan hyödyntää myös muiden rahastojen rahoitusta. TALOUSARVIO 2017 TULOT Yhdistys Leadertoimintaraha Sykettä - hanke Kimpsu Kampsu Maailman perintö Kyläsuunnittelulla eteenpäin KOKO TOIMINTA YHTEENSÄ EU-rahoitus Valtio Kuntarahoitus VARAINHANKINTA jäsenmaksut korkotuotot Tulot yhteensä KULUT Yhdistys Leadertoimintaraha Sykettä - hanke Kimpsu Kampsu Maailman perintö Kyläsuunnittelulla eteenpäin KOKO TOIMINTA YHTEENSÄ Palkat Palkkiot Ostopalvelut Vuokrat Matkakulut Muu kulut Kulut yhteensä Tilikauden tulos

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. Yleistä JyväsRiihi ry on vuonna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivoi alueen toimijoita omaehtoiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön.

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 1. Yleistä Peräpohjolan Leader ry toteuttaa paikallisen kehittämisen strategiaa Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä

TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä Hallitus 13.12.2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 1. Yleistä LounaPlussa ry on Forssan seudulla toimiva Leader-ryhmä, jonka päätehtävä on toteuttaa alueellaan paikallisia maaseudun kehittämistoimia Luonnollisesti

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 24.4.2017 Kyse on paikallisesta kehittämisestä erilaisilla alueilla Kansalaisista ja yhteisöistä

Lisätiedot

Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula

Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula 21. 22.4.2017 Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula Tiina Rinta-Rahko, ylitarkastaja ESITYKSEN SISÄLTÖ Maaseutuverkoston toimijat Leader-työssä

Lisätiedot

ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017

ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 ETPÄHÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. Yleistä Eteläisen Päijät-Hämeen toimintaryhmä ETPÄHÄ

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

Pohjois-Satakunta Ikaalinen

Pohjois-Satakunta Ikaalinen Pohjois-Satakunta Ikaalinen 19.3.2015 41700 asukasta Satakunta 25 450 Pirkanmaa 16 250 Toiminta-alue Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden

Lisätiedot

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke 1.1.2012-31.12.2014 Rahoittajina Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY -keskukset Hankkeen taustaa: Toimintarahan riittävyyteen piti reagoida ajoissa, ennen kuin rahat

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN KASVU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-KYMEN KASVU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-KYMEN KASVU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 30.11.2016 1 Sisällys 1 Yleistä vuodesta 2017 2 Yhdistys, jäsenet, hallitus, henkilökunta ja muut resurssit 3 Toimiminen Leader-ryhmänä 4 Yhdistyksen omat

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus. Leader ajankohtaispäivät , Oulu Laura Jänis

Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus. Leader ajankohtaispäivät , Oulu Laura Jänis Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus Leader ajankohtaispäivät 4.-5.4.2017, Oulu Sisältö Maaseutuohjelman tilanne Suomessa Ajankohtaista Leaderissä EU:ssa Hanke- ja yritystukiasetusten muutokset

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma Talousarvio 2015 Toimintasuunnitelma Talousarvio 2015 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Viisari ry panostaa toiminta-alueen

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018 Toimintasuunnitelma 2018 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 1. YLEISTÄ Viisari ry panostaa toiminta-alueen asukkaiden

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Talousarvio 2014

Toimintasuunnitelma Talousarvio 2014 Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari, Äänekoski Toimintasuunnitelma Talousarvio 2014 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

LUONNOS. Toimintasuunnitelma Talousarvio 2016. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

LUONNOS. Toimintasuunnitelma Talousarvio 2016. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. LUONNOS Toimintasuunnitelma Talousarvio 2016 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1. YLEISTÄ Viisari ry panostaa toiminta-alueen

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Yleistä maaseutuohjelmasta

Yleistä maaseutuohjelmasta Yleistä maaseutuohjelmasta -Hankehallinnointikoulutus 15.1.2018 Maria Konsin-Palva Uudenmaan maaseutuohjelmavastaava Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Hankehallinnointikoulutus 15.1. Leader-ryhmät ja ELY-keskukset

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Etelä-Suomen kv-hankepäivä Helsinki 23.5.2017 Sivu 1 19.5.2017 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Linnaseutu Hämeenlinnan seudun maaseudun kehittämisyhdistys

Linnaseutu Hämeenlinnan seudun maaseudun kehittämisyhdistys Linnaseutu Hämeenlinnan seudun maaseudun kehittämisyhdistys Leader toiminta koostuu kolmesta osa-alueesta Leader-rahoitus Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS JA LEADER-RYHMÄ Yhdistyksen taustaa Vuonna 2015 käynnistyvällä ohjelmakaudella 2014 20 Varsin Hyvän toimialue kattaa seuraavat alueet 11 kunnassa:

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti 2 Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 Kantri on perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014

Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014 Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014 VIESTII KOULUTTAA KERÄÄ JA LEVITTÄÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ EDISTÄÄ KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄÄ YHTEISTYÖTÄ Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmien

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN YRITTÄJYYS 2020 Maaseudun yrittäjyysseminaari Heureka, Tikkurila 18.3.2011 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto

Lisätiedot

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI YHTEENVETO HANKKEESTA JyväsRiihen NUOTTA II -koordinointihankkeella edistettiin maaseutualueilla toimivien yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Lapin kv-hankepäivä Rovaniemi 21.3.2017 Sivu 1 16.3.2017 Mikä on kansainvälinen hanke?

Lisätiedot

Saap.nuT^. /.-^O^-. /on

Saap.nuT^. /.-^O^-. /on IEADER Pohjois-Kymen Kasvu IITIN KUNTA oo. o/m. S 3'. -?^f/js^sia'7"-^ Asianro^_^':.'^s- -S".-."-; Saap.nuT^. /.-^O^-. /on 20 Tiedoksi^^-^. - - -- 15.4.2016 POHJOIS-KYMEN KASVU RY:N ESITYS OHJELMAKAUDEN

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Haikon Kartano, Porvoo 15.-16.1.2013 Päivi Kujala, maaseutuverkostoyksikön johtaja Toimintasuunnitelma 2013 Maaseutuverkostotoiminnan tavoitteet

Lisätiedot

Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola LIITE 9

Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola LIITE 9 Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020 LIITE 9 Peräpohjolan kehitys ry:n valintakriteerit hankkeille Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää maaseudun kehittämiseen liittyvät

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2014

Toimintakertomus vuodelta 2014 Toimintakertomus vuodelta 2014-1 - 1. Yleistä JyväsRiihi ry on vuonna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistyksen tavoitteena on kannustaa toimijoita kehittämään maaseudun

Lisätiedot

Hallitus on Leader-ryhmän sydän. Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö p

Hallitus on Leader-ryhmän sydän. Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö p Hallitus on Leader-ryhmän sydän Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö sanna.sihvola@mmm.fi p. 02951 62264 Sivu 1 7.4.2015 Esityksen sisältö 1. Leader-ryhmien ja paikallisten strategioiden valinta

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Leader-ryhmien ja paikallisten strategioiden valintamenettely. Leader-työn tulokset Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö

Leader-ryhmien ja paikallisten strategioiden valintamenettely. Leader-työn tulokset Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö Leader-ryhmien ja paikallisten strategioiden valintamenettely Leader-työn tulokset 2013 Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.5.2014 Esityksen sisältö 1. Valintamenettely - aikataulu -

Lisätiedot

Leader-ryhmä on osallistamisen ja elinvoiman asiantuntija Ajankohtaista MMM:stä

Leader-ryhmä on osallistamisen ja elinvoiman asiantuntija Ajankohtaista MMM:stä Leader-ryhmä on osallistamisen ja elinvoiman asiantuntija Ajankohtaista MMM:stä Leader-hallituskoulutus Tuusula 21.-22.4.2017 Laura Jänis, maa- ja metsätalousministeriö Sisältö Hallituksen roolit, tehtävät

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Tilannekatsaus 9 / 2016

Tilannekatsaus 9 / 2016 Tilannekatsaus 9 / 2016 LEADER 2014-2020 Suomessa 54 Leader-ryhmää Koot ja asukasmäärät vaihtelevat: 3-14 kuntaa, 14000 122000 asukasta Leader-toiminnan julkinen rahoitus 300 m Ryhmittäiset vaihtelut 2,9

Lisätiedot

Leader-työn uusien työntekijöiden koulutuspäivät, Oulu

Leader-työn uusien työntekijöiden koulutuspäivät, Oulu 3.5.2017 Leader-työn uusien työntekijöiden koulutuspäivät, Oulu Tiina Rinta-Rahko, ylitarkstaja Komission rooli Vastaa maatalousrahastosta (maaseuturahasto) Hyväksyy kansalliset kehittämisohjelmat Antaa

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1 Leader-koulutus 2016 Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto Sivu 1 Komission rooli Vastaa maatalousrahastosta (maaseuturahasto) Hyväksyy kansalliset kehittämisohjelmat Antaa parlamentin ohella

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015

ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 ETPÄHÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. Yleistä Eteläisen Päijät-Hämeen toimintaryhmä ETPÄHÄ

Lisätiedot

MMM:n ajankohtaiskatsaus

MMM:n ajankohtaiskatsaus MMM:n ajankohtaiskatsaus Leader-työn ajankohtaispäivät 28.10.2015 Sanna Sihvola MMM Sivu 1 3.11.2015 Esityksen sisältö Leader-ryhmien kehystarkistuksien kriteerit Näkemyksiä ja havaintoja 28.10.2015 Sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Iitin kyläkoordinaattori -hanke , oikaisuvaatimus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Iitin kyläkoordinaattori -hanke , oikaisuvaatimus Kunnanhallitus 141 15.08.2016 Kunnanhallitus 148 29.08.2016 Kunnanhallitus 165 19.09.2016 Iitin kyläkoordinaattori -hanke 2017-2019, oikaisuvaatimus 755/00.01.05/2016 Kunnanhallitus 15.08.2016 141 Kyläasiain

Lisätiedot

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Kuggom Heli Tommiska, SILMU ry

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Kuggom Heli Tommiska, SILMU ry Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Kuggom 28.2.2017 Heli Tommiska, SILMU ry Leader - SILMU Hallitus valittu kolmikantaperiaatteen mukaisesti puheenjohtaja Marja Teppinen, Mäntsälä 9 jäsentä

Lisätiedot

Kustavi Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry. Esitykseni tänään

Kustavi Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry. Esitykseni tänään Kustavi 3.2.2016 Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry 1 Esitykseni tänään 1) Toiminnan taustaa ja strategiaa 2) Hankevalinnan perusteet 3) Pohdintoja hyvästä hankeidesta 4) Hankkeen perusedellytykset

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Teemahankeinfo 6.9.2017 Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Esityslistalla 1.Lyhyt johdatus Leader-toimintaan ja teemahankkeisiin 2.Kokemuksia LIVE-teemahankkeesta 3.Uudet teemahankkeet ja niiden hakuprosessi

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseuturahastosta

Ajankohtaista maaseuturahastosta Ajankohtaista maaseuturahastosta Maaseuturahaston rahoitusinfo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Vuoden 2017 rahoitus Maaseutuohjelman rahoituskiintiö vuodelle 2017 on yhteensä

Lisätiedot

Tiivistelmä Varsinainen toiminta

Tiivistelmä Varsinainen toiminta Tiivistelmä 2015 JyväsRiihen 15. toimintavuosi keskittyi Yritteliäät kylät 2020 strategian mukaisesti hanke- ja yritystukien hausta tiedottamiseen, hakemusten käsittelyyn ja yhdistyksen toimintatapojen

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio. Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio

Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio. Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio Lappi Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio Pohjoisimman Lapin Leader (PLL) Sodankylä, Inari, Utsjoki, Savukoski,

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

Maaseudun kehittäminen Uudellamaalla 2014 2020

Maaseudun kehittäminen Uudellamaalla 2014 2020 Maaseudun kehittäminen Uudellamaalla 2014 2020 Maria Konsin-Palva Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Mikä maaseutuohjelma? Osaksi EU:n rahoittama kehittämisohjelma, EU osuus tulee maaseuturahastosta - On toteutettu

Lisätiedot

KANTRI RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

KANTRI RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Toimintasuunnitelma Sivu 1/7 KANTRI RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Kantri ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on parantaa asukkaiden henkistä ja yleistä taloudellista hyvinvointia toimialueellaan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 2.11.2015. HANKKEEN NIMI: Sisävesien elinvoimaa. 1. HAKIJA: Päijänne-Leader ry (Hallinnoiva Leader-ryhmä)

HANKESUUNNITELMA 2.11.2015. HANKKEEN NIMI: Sisävesien elinvoimaa. 1. HAKIJA: Päijänne-Leader ry (Hallinnoiva Leader-ryhmä) 1 HANKESUUNNITELMA 2.11.2015 HANKKEEN NIMI: Sisävesien elinvoimaa 1. HAKIJA: Päijänne-Leader ry (Hallinnoiva Leader-ryhmä) 2. TIIVISTELMÄ Sisävesien elinvoimaa aktivointihankkeen tarkoituksena on varmistaa

Lisätiedot

Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020 Sivu 12 1.10.2013 Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen 2.2.2017 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän tarpeita Tarpeisiin vastaavat

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Kantrin kyläaktivaattori

Kantrin kyläaktivaattori Kantrin kyläaktivaattori Hankesuunnitelma Tiivistelmä Kantrin kyläaktivaattori- hanke täydentää kylien kehittämistyötä Tampereen seutukunnassa, maakunnallisen kyläasiamiehen lisäksi. Hankkeen toimialuetta

Lisätiedot