Toimintakertomus vuodelta 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus vuodelta 2014"

Transkriptio

1 Toimintakertomus vuodelta

2 1. Yleistä JyväsRiihi ry on vuonna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistyksen tavoitteena on kannustaa toimijoita kehittämään maaseudun elinvoimaisuutta yhteistyötä lisäämällä. Yhdistys toimii yhteistyössä alueen asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden sekä viranomais-tahojen kanssa. Toiminnan avulla lisätään osaamista ja yrittäjyyttä maaseutualueilla sekä maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta toiminta-alueellaan (Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja Uurainen). Yhdistys on toiminut kahdella eri ohjelmakaudella paikallisena toimintaryhmänä. Sen toimintaa on rahoitettu vuosina Alueellisesta maaseutuohjelmasta (ALMA) ja vuosina Manner-Suomen maaseutuohjelmasta. Vuosille yhdistys laatii kehittämistyötä ohjaavaa Yritteliäät kylät -strategia, jota valmistellaan alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Yritteliäät kylät strategialle haetaan rahoitusta Maa- ja metsätalousministeriöltä ja toiminta-alueen kunnilta. Strategiaa toteutetaan jatkossa rahoittamalla yhteisöjen hankkeita ja mikroyritysten kehittämistoimenpiteitä. Yhdistys toteuttaa ja hallinnoi kehittämisstrategian painopisteitä tukevia ja toteuttavia hankkeita Yleiskokous Hallitusvalinnat tehtiin perinteisesti maaliskuun lopussa pidetyssä vuosikokouksessa Jyväskylässä. Kokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edellisvuoden tapaan Kari Lehtinen Jyväskylästä. Yhdistyksen sihteerinä jatkaa edellisvuosien tapaan toiminnanjohtaja Pirjo Ikäheimonen ja rahastonhoitajana Lahja Mehto Hallituksen valinnassa noudatettiin nk. kolmikantaperiaatetta, jonka mukaan jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa tasapuolisesti alueen yhteisöjä ja yhdistyksiä, yksityistä sektoria sekä julkista sektoria. Kolmikanta ja alueellinen jakauma noudattaa ohjeistusta ja hallitukseen varajäseniksi saatiin kolme uutta henkilöä. Vuosikokous vahvisti aiempien vuosien mukaisesti perittäväksi liittymisjäsenmaksut sekä ensimmäistä kertaa vapaaehtoinen kannatusjäsenmaksu keräämisestä. Kokouksen yhteydessä esiteltiin JyväsRiihen Yritteliäät kylät strategiaa Hallitustyöskentely Vuosikokouksen valitsema hallitus vastaa yhdistyksen toiminnan ja talouden suunnittelusta, toteutuksesta ja valvonnasta yhdistyslain, hyvän hallintotavan ja yhdistyksen oman talous- ja johtosäännön mukaisesti. Hallituksen tehtäviin kuuluvat hankevalintaan liittyvä tarkoituksenmukaisuusharkinta, rahoituskehyksen seuranta, työnantajavelvoitteista huolehtiminen ja muut johtosäännössä määritellyt tehtävät. Hallituksen kokouksia oli toimintavuoden aikana yhteensä neljä kertaa (joista yksi sähköpostikokous). Hallituskokousten materiaalit tallennettiin JyväsRiihen hallituksen ekstranettiin Keski- Suomenmaaseutu portaaliin, jonne hallitusjäsenillä ja työntekijöillä on henkilökohtaiset tunnukset. Kaikki kokoukset olivat päätösvaltaisia ja hallitusjäsenet ovat osallistuneet niihin aktiivisesti

3 Kokousten lisäksi hallitukselle ja työntekijöille järjestettiin kolme ennakointiin, hankevalintaan ja toiminnan kehittämiseen liittyvää työpajaa (Juurikkasaaressa, Ränssin Kievarissa ja Majakoskella) Yhteinen tulevaisuus maaseudulla hankkeen resursseja hyödyntämällä. Hallituksen jäsenet vuonna 2014 Asukkaiden edustajat Varsinainen jäsen Varajäsen Jyväskylä Kari Lehtinen, pj Aila Malinen (uusi) Laukaa Jukka Viikki Tarmo Vihanti (uusi) Muurame Markku Kauppi Esa Mäkinen Uurainen Launo Järvinen Satu Linna Yhteisöjen edustajat Varsinainen jäsen Varajäsen Jyväskylä Anna Sarkkinen Raimo Parantainen Laukaa Pentti Noronen Mira Jalonen (uusi) Muurame Juha Markko Martti Hietanen Uurainen Leila Piippa Reijo Länkinen Kuntien edustajat Varsinainen jäsen Varajäsen Jyväskylä Juhani Malinen Minna Jääskeläinen Laukaa Jari Halttunen (uusi) Juhani Anttonen Muurame Uurainen Marianne Lukkarila Mia-Riitta Allik Mika Ilvesmäki Tiina Kuusenmäki 1.3. Työryhmätyöskentely Vuonna 2014 ei toiminut erillisiä työryhmiä Työntekijät Yhdistyksen käytännön toiminnasta, hallinnosta ja Leader-ohjelman toimeenpanosta vastaavat vakituiset työntekijät (toiminnanjohtaja ja talouspäällikkö). Muiden hankkeiden toiminnasta vastasi määräaikainen ohjelmatiedottaja hankesuunnitelmien ja käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. Työntekijät vastaavat toiminnastaan hallitukselle. Työntekijöiden esimiehenä toimii hallituksen puheenjohtaja. Toimintaryhmän sisäisen työskentelyn kehittämisessä painotetaan avoimuutta, luottamusta ja kannustavaa työilmapiiriä. Työn valvonnassa ja -seurannassa nou

4 datetaan yhteisesti sovittuja käytäntöjä. Toimintavuoden aikana työnohjauksen prosesseja on kehitetty yhdessä puheenjohtajien ja työntekijöiden kanssa. Yhdistyksen vakituisina työntekijöinä jatkoivat toiminnanjohtaja Pirjo Ikäheimonen ja talouspäällikkö Lahja Mehto. Molempien työaikaa on kohdennettu kaikkiin hankkeisiin tehdyn työajan mukaisesti. Määräaikaisena ohjelmatiedottajana toimi Hanna Luoma saakka. Hankerahoituksen vähentyessä molemmat vakituiset työntekijät olivat lähes koko vuoden osittain lomautettuina. toiminnanjohtaja, osittainen (70% ) lomautus 1-10/2014, kokoaikainen 11-12/2014 talouspäällikkö, osittainen (70% ) lomautus 1-12/ Toiminnan rahoitus Yhdistyksen perustoiminnan rahoitus koostuu jäsenmaksuista ja korkotuotoista. Toimintavuoden aikana ei otettu vastaan lahjoituksia ja testamentteja tai muita avustuksia. Yhdistystoiminnan menoja ovat lähinnä yleiskokouksen kulut ja sellaiset kulut, jotka eivät ole hyväksyttäviä käynnissä olevissa hankkeissa (matkavakuutukset, mahd. ruokailukulut jne). JyväsRiihen Leader-ohjelman toteuttamisesta maa- ja metsätalousministeriön kanssa laadittu sopimus on voimassa saakka, vaikkakin ns. vanhan kauden toimintarahahanke päättyy Verkostokylä-ohjelman julkinen rahoitus koostuu Euroopan Unionin, valtion ja toiminta-alueen kuntien rahoitusosuuksista. Lisäksi hankkeiden toteuttajat ja yritykset ovat vastanneet hanketoiminnassa tarvitusta yksityisen rahoituksen tai talkootyön osuudesta. Yhdistyksen omaa hanketoimintaa rahoitettiin oman kehittämisohjelman tai alueellisen maaseutuohjelman mukaisella hankerahoituksella. Toiminnan rahoittamiseksi vuosina saatiin toiminta-alueen kuntien sitoumukset. Maaja metsätalousministeriö on myöntänyt vuosille suuntaa-antavan 3,6 miljoonan euron julkisen rahoituksen, josta euroa varataan hanke- ja yritystukiin ja euroa strategian hallinnointiin. Sopimus rahoituksesta solmitaan Maa- ja metsätalousministeriön kanssa huhtikuussa Kirjanpito ja tilintarkastus Käytännön taloushallintoa on hoitanut talouspäällikkö, jonka vastuulla on ollut yhdistyksen laskujen maksu, palkkahallinto, kirjanpito, tilinpäätöksen valmistelu sekä sijoitustoiminta. Tämän lisäksi talouspäällikkö vastasi yhdistyksen hankkeiden maksatusten valmistelusta ja pääosin myös yhdistyksen rahoittamien hankkeiden maksatustarkastuksesta ja kuntarahamaksuista. Yhdistyksen tilintarkastuksesta vastaa Tilintarkastus Riuttanen Oy Jäsenet Jäsenmäärä kasvoi maltillisesti, ja vuoden lopussa jäseniä oli 217, joista yhteisöjäseniä oli 107 ja henkilöjäseniä 106. Toiminta-alueen kunnista jäseniä ovat Laukaa, Muurame ja Uurainen

5 2. Hanketoiminta vuonna 2014 Vuoden 2014 alussa JyväsRiihelle palautui hieman käyttämättä jäänyttä tukea, joka suunnattiin kokonaisuudessaan yritystukiin. Haku oli auki saakka. Hakemuksia jätettiin vireille yhteensä 12 kpl. Hallitus käsitteli kokouksissaan kaikki 12 hakemusta. Puoltavan päätöksen saaneita oli 8 kpl (joista yksi oli ehdollinen). Yksi myönteisen päätöksen saanut sekä ehdollisen päätöksen saanut luopuivat tuesta ennen vuoden loppua. Kielteinen päätös tehtiin neljään hakemukseen. Myönnettävissä ollut rahoitus saatiin sidottua lähes täysimääräisesti. EU:n valtuutta jäi käyttämättä 2,90, valtion osuutta 176,35 ja kuntarahaa 766,24. Koko ohjelmakauden hanke- ja yritystukien käsittelytilanne on kuvattu oheisessa ** 2013** 2014 Yhteensä Yritystuet Haettu puollettu peruttu Siirretty ELY:n kielteinen päätös odottaa liitteitä/ halli tuskäsittelyä Haettu 13 * puollettu 7 * peruttu siirretty ELYn kielteinen päätös Hanketuet odottaa liitteitä/ hallituskäsittelyä * mukana yksi 2007 vireille tullut hakemus ** mukaan on laskettu koordinointihankkeiden alahankkeet Toimintavuoden aikana yritys- tai hanketukihakijoille on järjestetty 22 ohjaustilaisuutta tuen hakemisesta, hankkeen toteutuksesta tai maksatuksesta. Ohjaustilaisuuksissa mukana yhteensä 71 henkilöä. Tämän lisäksi ohjausta on annettu lähes yhtä paljon puhelimitse ja sähköpostilla. JyväsRiihen rahoittamista hankkeista ja yrityksistä suurin osa on päättynyt ja hakenut loppumaksatusta vuoden vaiheeseen mennessä päättyneistä hankkeista loppumaksua hakee vuoden 2015 puolella vielä viisi hanketoimijaa ja kahdeksan yritystä. Vuoden 2014 aikana puolletuista yritystuista kaksi kohdentui alkaville yrityksille, loput yrityksille, jotka tuen avulla laajensivat tai kehittivät palveluitaan. Kehittämistukea käytettiin mm. yrityksen uusien tuotteiden markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan kehittämiseen. Investointitukea kohdennettiin aloittavan yrityksen työkalujen ja haketuslaitteen hankintaan ja maatilamatkailuyritykselle tilojen lisäämiseksi saunamökin rakentamiseen. Käynnistystukea puollettiin yhdelle metsäpalveluita tarjoavalle yritykselle

6 Hanketoiminnassa korostui nuorten kehittäminen, jossa alueen toimijat ottivat hienon loppukirin, erityisesti Muuramessa, Laukaassa ja Uuraisilla. Uuraisilla Leader-rahoituksen tuloksena syntyi uudenalaista toiminta nuorille. 4H:n Nuorilta nuorille hanke järjesti nuorten toimesta kouluvuoden päätökseksi Summer Party tapahtuma. Hankkeen aikana syntynyt nuorten ryhmä innostui myös kovasti KV-toiminnasta, kun hankkeen vastuuhenkilö pääsi osallistumaan Pohjois-Irlannin ja Viron opintomatkoille. Nuoret valmistelivat hankkeen jatkoksi CIMOlle Youth exchange -hakemuksen, jonka avulla he toteuttavat omatoimisesti helmikuussa 2015 nuorisovaihdon. Uuraisille saapuu sen myötä Virosta ja Pohjois- Irlannista 24 nuorta ohjaajineen. Nuorisovaihtoa jatketaan kesän aikana myös Viron suuntaan ja loppuvuodesta todennäköisesti myös Pohjois-Irlantiin. Uuraisten Kangashäkissä uusi kyläyhdistys kunnosti Puntavuoren lähiliikunta-alueen, jossa lapset ja nuoret voivat jatkossa harrastaa monipuolisesti ja turvallisesti mm. jalkapalloa, jääkiekkoa, skeittausta. Muuramessa nuorten käyttöön rakennettiin uusi ulkopelikenttä, joka mahdollistaa mm. sählyn ja koripallon pelaamisen ja harjoittelun myös kesän aikana. Laukaan Äijälän kylässä nuorten käyttöön hankittiin turvalliset tietokoneavusteiset laserammunta-aseet, jotka mahdollistavat uuden harrastustoiminnan kylällä JyväsRiihen omat hankkeet vuonna 2014 JyväsRiihi hallinnoi ja toteutti vuoden 2014 aikana neljää eri hanketta: Toimintaraha 2 (päättyy ) Viestinnästä voimaa (päättyi ) Yhteinen tulevaisuus maaseudulla YTM (päättyi ) Nuotta II-koordinointihanke (päättyi ) Toimintarahalla (431) tehty työ JyväsRiihen Toimintaraha 2-hankkeen (TR2-hanke) päätavoitteena on edistää Jyvässeudun maaseutualueiden omaehtoista kehittämistä, elinkeinotoimintaa ja yhteisöjen verkostoitumista. Toimenpiteet kohdentuvat Laukaan, Muuramen ja Uuraisten kuntien alueille sekä Jyväskylän kaupungin maaseutualueille (pois lukien entisen Korpilahden kunnan alue). Keskeisimmät toimenpiteet v 2014: rahoitusmahdollisuuksiin ja toiminnan tuloksiin liittyvä tiedotus hakuprosessiin ja hankkeiden toteutukseen ja maksatukseen liittyvä aktivointi, ohjaus ja neuvonta hakemusten valmistelu tarkoituksenmukaisuus- ja laillisuusharkintaa varten hankkeiden ja yritystukien toteutuksen seuranta ja raportointi alueen kunnille ja viranomaisille ja muille toimijoille. sähköinen taloushallintojärjestelmän käyttöön ottoon liittyvä selvitys - 6 -

7 Omia erillisiä rahoitusinfoja ei TR2-hankkeen toimesta järjestetty, vaan tiedotuksessa tehtiin resurssien säästämiseksi yhteistyötä muiden Jyväskylän seudulla toimivien toimijoiden ja hankkeiden kanssa. TR2-hankkeessa työskentelevät toiminnanjohtaja ja talouspäällikkö olivat vuoden 2014 aikana osittain lomautettuina, joten hankkeelle kohdentui työaikaa vain 0,86 htv:n verran Viestinnästä voimaa hanke Maakunnallinen Viestinnästä voimaa hanke päättyi Se saavutti hyvin tavoitteensa. Keski-Suomen ELY-keskus on nostanut sen esiin yhtenä hyvin toteutettuna hankkeena. Hankkeen resursseilla kehitettiin maaseutuun liittyvää tiedotuksen yhteistyötä maakunnallisten ja kansallisten toimijoiden yhteistyönä. Hanke julkaisi maaseutuohjelman tuloksista yhden uutiskirjeen ja vastasi keskisuomenmaaseutu.fi tiedotusportaalin ja Facebook sivun ylläpidosta. Hankkeen loppuraportti julkaistiin yhdistyksen nettisivulla. Hanketta rahoitti Keski-Suomen ELYkeskus alueellisesta maaseutuohjelmasta. Hankkeen toteutuksesta vastaavat JyväsRiihen työntekijät (työpanos n. 0,3 htv) Yhteinen tulevaisuus maaseudulla hanke (YTM) Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke oli viiden Leader-ryhmän yhteistyöhanke, joka vuoden 2014 lopussa. Hankkeessa kehitettiin paikallisen toiminnan prosesseja yhteistyössä muiden kehittämisorganisaatioiden, viranomaisten sekä paikallisten toimijoiden kanssa. Toimintavuoden aikana viimeisteltiin yhdistyksen laatukäsikirjaa ja tulevien vuosien toiminnan suunnitelmia. Hanke järjesti vuoden aikana kolme työntekijöille ja hallitusjäsenille suunnattua koulutusta. Hankkeen resursseilla turvattiin asukaslähtöisen kehittämistoiminnan jatkuvuus myös tulevaisuudessa. JyväsRiihi oli hankkeen osatoteuttaja ja muut toimijat olivat Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari ry (koordinoija), Maaseutukehitys ry, PoKo ry ja Vesuri-ryhmä ry. Hanketta rahoitti Keski- Suomen ja Pirkanmaan ELY-keskukset alueellisista maaseutuohjelmista. JyväsRiihessa toimenpiteiden toteutuksesta vastaavat JyväsRiihen työntekijät. (työpanos on noin 0,6 hvt) NUOTTA II koordinointihanke Vuoden 2013 alussa käynnistetyn koordinointihankkeen toteutus jatkui päätöksen mukaisesti vuoden 2014 loppuun saakka. Hankkeessa edistettiin maaseutualueen yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen käyttöä, energiatehokkuutta ja turvallisuutta. Rahoitettavaksi valitut alahankkeet saivat omat toimenpiteensä valmiiksi syyskuun loppuun mennessä. Loppuvuoden aikana teetettiin hankkeen tulosten tiedottamiseen heijastimia ja kangaskasseja, joita jaetaan vuoden 2015 aikana alahankkeille ja muille hanketoimijoille. Hankkeen rahoitus tuli omasta kehittämisohjelmasta ja sen toteutuksesta vastasivat yhdistyksen työntekijät. (Hankkeen työpanos n 0,1 htv) 3. Tiedotus, aktivointi ja koulutustoiminta Tiedotus ja pr-materiaali Alueen asukkaille, yrityksille ja muille yhteisöille kehittämisohjelman tuloksia esiteltiin eri lehtijutuissa ja nettisivujen kautta. Tiedotusväylinä oli edellisvuosien tapaan aktivointitilaisuudet, nettisivut ja yhdistyksen Facebook-sivut. JyväsRiihi julkaisi viisi uutiskirjettä, kaksi kuntatiedotta sekä muutaman hakutiedotteen

8 JyväsRiihen toimintaa ja tuloksia on ollut esillä Keski-Suomen Leader-ryhmien yhteisessä Keskisuomen maaseutu uutiskirjeessä ja Keski-Suomen maaseutulehdessä, joka ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa. Lisäksi Innovative village hankkeen loppujulkaisussa kerrotaan kansainvälisen Leader-toiminnan tuloksista Uuraisten Kangashäkissä, Jyväskylän Säynätsalossa sekä Vesangan kylässä. Emme osallistuneet Leader-viikkoon vähentyneen työresurssin vuoksi. Tiedotusta tehtiin osin myös YTM-hankkeen resursseilla. Keski-Suomen Järjestöareenalle esiteltiin Paikallisen kehittämisen toimintamallien kehittämistä, Keski-Suomen hanketoimijoiden Pöllöparlamentissa kerrottiin Leader-rahoituksen tuloksista ja mahdollisuuksista. JyväsRiihen hanketoiminnan tuloksia oli tarkoitus esitellä alkusyksystä Lokaalin yhteydessä järjestettävällä kyläretkellä. Se kuitenkin peruuntui osallistujamäärän ollessa vähäinen. Marraskuussa toiminnanjohtaja esitteli Keski-Suomen Leader-ryhmien puolesta Leadertoiminnan rahoitusmahdollisuuksia Keski-Suomen ELY-keskuksen hankeinfossa. JyväsRiihen toimintaa ja rahoitusta esiteltiin myös Innovative village hankkeen kyläillassa Uuraisilla. Koulutus Hanketoimijoille tai hakijoille ei järjestetty erillisiä koulutuksia vuoden 2014 aikana, sillä toimijat olivat toteutuksen osalta varsin eri vaiheessa. Neuvontaa ja ohjausta on annettu hakijakohtaisesti tapaamisissa, puhelimitse tai sähköpostilla. Vuonna 2014 hallitusjäsenten ja työntekijöiden koulutukset keskittyi ennakointiin, hankevalinnan ja valintamenettelyjen arviointiin ja kehittämiseen sekä toiminnan kehittämiseen. Näistä teemoista järjestettiin kolme työpajapäivää Yhteinen tulevaisuus maaseudulla hankkeen resursseja hyödyntämällä. Loppuvuodelle suunniteltu hallituksen opintomatka Etelä-Pohjanmaalle peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Laatutyö ja osaamisen kehittäminen Vuoden 2014 aikana saatiin valmiiksi ensimmäinen versio JyväsRiihen laatukäsikirjasta. Sitä kehitetään edelleen tulevien vuosien aikana. Vuoden aikana on keskitytty lähinnä omien toimintaprosessien kehittämiseen. Ohjelmakauden tulosten ja toiminnan laadun mittaamiseen on laadittu uusia seurattavia tavoitteita, jotka on kirjattu uuden ohjelmakauden suunnitelmiin. Niiden seurantaan tarvittavia työmenetelmiä otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana. Henkilöstölle ja hallituksen jäsenille benchmarkkaus toisen ryhmän kanssa on tuonut hyödyllistä lisätietoa oman toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Näiden lisäksi yhteisissä tapahtumissa, laatutyön koulutuksissa ja kv-toiminnan opintomatkoilla hallitusjäsenet ovat vaihtaneet luontevasti tietoa hallitusten toimintatavoista. Hallitusjäseniä ja työntekijöitä on osallistunut myös Maaseutuverkoston järjestämiin koulutuksiin. Näiden tilaisuuksien aikana oli mahdollisuus verkostoitua kansallisella tasolla tai tutustua paremmin maakunnan eri toimijoiden kanssa sekä luoda uusia yhteistyösuhteita työpajoissa ja vapaamuotoisissa tapaamisissa. Työntekijät ovat kehittäneet ammattitaitoaan osallistumalla muiden rahastojen ja rahoituslähteiden info- ja koulutustilaisuuksiin

9 4. Sidosryhmätoiminta ja aluekehittäminen Hanke- ja yritystoimijoiden ohjausprosesseja on arvioitu yhdessä Keski-Suomen Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen kanssa muutamassa yhteisessä palaverissa. Tätä arviointia on hyödynnetty yhteistyösopimuksen laatimisessa. Vuoden 2014 alkupuolella jatkettiin oman toiminnan laadun arviointia ja kehittämistä itsearvioinnin ja bechmarkkauksen avulla. Toiminnanjohtaja pääsi syksyllä tutustumaan Pohjois-Irlannissa toimivan Leader-ryhmän hallituskokoukseen ja sisäisiin toimintatapoihin. Keski-Suomen Leaderryhmien kanssa on yhteisesti jatkettu toimintatapojen arviointia. Maaseutukehityksen toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja kävivät JyväsRiihen hallituksen kehittämispäivässä kertomassa oman ryhmänsä hallintoon, hallituksen ja työntekijöiden välisiin vastuisiin ja työnjakoon, hallitustyöskentelyyn ja hakemusten arviointiin, hanke- ja talousseurantaan ja tiedotukseen liittyvistä asioista. Esittelyn pohjalta käytiin arviointikeskustelu JyväsRiihen tulevista toimintatavoista. Yhteistyötä on tehty mm. Keski-Suomen Ely-keskuksen ja Leader-ryhmien, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n, Uusyrityskeskuksen, Finnveran, ProAgrian, Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulun, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja toiminta-alueen kuntien kanssa. Muita tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat maakunnassa toimivat piirijärjestöt, paikalliset yhdistykset ja maakuntaliitto. Toiminnanjohtaja on toiminut Jykesin ESR-rahoitteisen Seudullisen yrittäjyyden edistäminenhankkeen ohjausryhmässä. Talouspäällikkö on osallistunut yritysneuvonnan maakunnalliseen kehittämiseen, sillä toimintaprosessien arvioinnin yhteydessä havaittuihin pullonkauloihin halutaan löytää uusia toimintatapoja ja ratkaisuja. JyväsRiihi on myös mukana Keski-Suomen järjestöareenan toiminnassa. Sen tavoitteena on lisätä alueella toimivien järjestöjen yhteistyötä parantaa järjestökentän vaikuttamismahdollisuuksia. Jäsenyydet järjestöissä ja yhdistyksissä JyväsRiihi ry on yhteisöjäsenenä maakunnallisessa Keski-Suomen Kylät ry:ssä ja valtakunnallisessa Suomen Kylätoiminta ry:ssä. 5. Kansainvälinen toiminta Vuoden 2014 aikana osallistuttiin Innovative Village -hankkeen järjestämiin toimintoihin. Toiminnanjohtaja, hallitusjäseniä ja toiminta-alueen kylien edustajia osallistui hankkeen järjestämälle opintomatkalle Pohjois-Irlantiin helmikuussa ja Viisarin alueella toteutettavaan hankkeen päätösseminaariin / opintomatkaan toukokuussa. Hankkeen viimeinen opintomatkalla Tartossa järjestettiin hankkeen arviointityöpaja syyskuussa Hankkeen ja opintomatkojen kautta yhdistykselle ja kylätoimijoille avautui mahdollisuuksia lisätä omaa kansainvälistä osaamista. Opintomatkojen raportit on linkitetty keskisuomenmaaseutu.fi portaaliin

10 Toiminnanjohtaja osallistui myös kutsuttuna puhujana Pohjois-Irlannissa syyskuussa järjestettyyn Village links seminaariin, jonka järjestivät North East Rural Partnership Pohjois-Irlannista ja Waterford LEADER Partnership Irlannin tasavallasta. Kansainvälisen toiminnan osalta uuden ohjelmakauden yhteistyötä varten solmittiin aiesopimus Pohjois-Irlannin kanssa. 6. Tilikauden tulos Tilikauden tulos on ylijäämäinen 1 103,35 euroa. Pääasiallinen toiminta perustuu 100% julkiseen hankerahoitukseen. Toiminnassa ei ole suurta taloudellista riskiä, kun huolehditaan tarkasti kulujen tukikelpoisuudesta ja seurannasta, sekä haetaan kuluja maksuun säännöllisesti vähintään kahdesti vuodessa. 7. Toiminnan tulevaisuus Vuoden 2015 aikana käynnistetään uuden ohjelmakauden haku Maa- ja Metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston annettua luvan haun käynnistämiseen. Tavoitteena on saada alkupainotteisesti rahoitettua hyviä yleishyödyllisiä hankkeita ja yritysten toiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja laajentamiseen liittyviä investointeja. Hallitus ja työntekijät keskittyvät alkuvuoden aikana uuden kauden rahoitusehtojen ja ohjeiden läpikäymiseen. Vuoden aikana järjestetään tarpeelliset koulutukset ja hallituskokouksia 6-10 kertaa noin 6 viikon välein, joissa hallitus käsittelee vireille jätetyt hakemukset

11 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYNTÄ Kari Lehtinen Aila Malinen Jukka Viikki Tarmo Vihanti Markku Kauppi Esa Mäkinen Launo Järvinen Satu Linna Anna Sarkkinen Raimo Parantainen Pentti Noronen Mira Jalonen Juha Markko Martti Hietanen Leila Piippa Reijo Länkinen Juhani Malinen Minna Jääskeläinen Jari Halttunen Juhani Anttonen Marianne Lukkarila Mika Ilvesmäki Mia-Riitta Allik Tiina Kuusenmäki

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. Yleistä JyväsRiihi ry on vuonna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivoi alueen toimijoita omaehtoiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön.

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI YHTEENVETO HANKKEESTA JyväsRiihen NUOTTA II -koordinointihankkeella edistettiin maaseutualueilla toimivien yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen

Lisätiedot

1. Yleistä. Toiminnan arvot. Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet Varsinainen toiminta

1. Yleistä. Toiminnan arvot. Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet Varsinainen toiminta Toimintasuunnitelma Talousarvio 2017 1 1. Yleistä JyväsRiihi ry on vuonna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Se aktivoi alueen toimijoita omaehtoiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön.

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 24.4.2017 Kyse on paikallisesta kehittämisestä erilaisilla alueilla Kansalaisista ja yhteisöistä

Lisätiedot

Tilannekatsaus 9 / 2016

Tilannekatsaus 9 / 2016 Tilannekatsaus 9 / 2016 LEADER 2014-2020 Suomessa 54 Leader-ryhmää Koot ja asukasmäärät vaihtelevat: 3-14 kuntaa, 14000 122000 asukasta Leader-toiminnan julkinen rahoitus 300 m Ryhmittäiset vaihtelut 2,9

Lisätiedot

Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula

Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula 21. 22.4.2017 Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula Tiina Rinta-Rahko, ylitarkastaja ESITYKSEN SISÄLTÖ Maaseutuverkoston toimijat Leader-työssä

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Pohjois-Satakunta Ikaalinen

Pohjois-Satakunta Ikaalinen Pohjois-Satakunta Ikaalinen 19.3.2015 41700 asukasta Satakunta 25 450 Pirkanmaa 16 250 Toiminta-alue Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 1. Yleistä Peräpohjolan Leader ry toteuttaa paikallisen kehittämisen strategiaa Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 1.1.- 31.12.2013

VUOSIRAPORTTI 1.1.- 31.12.2013 VUOSIRAPORTTI 1.1.- 31.12.2013 1) Yhteenveto hankkeesta Hankkeella kehitetään paikallisen kehittämistoiminnan prosesseja yhteistyössä viiden Leaderryhmän ja muiden kehittämisorganisaatioiden, viranomaisten

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys o Liittymisjäsenmaksu

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Valtakunnalliset museopäivät Lappeenranta 19.5.2015 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus .Salpapolku, Parikkalan

Lisätiedot

Tiivistelmä Varsinainen toiminta

Tiivistelmä Varsinainen toiminta Tiivistelmä 2015 JyväsRiihen 15. toimintavuosi keskittyi Yritteliäät kylät 2020 strategian mukaisesti hanke- ja yritystukien hausta tiedottamiseen, hakemusten käsittelyyn ja yhdistyksen toimintatapojen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä

TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä Hallitus 13.12.2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 1. Yleistä LounaPlussa ry on Forssan seudulla toimiva Leader-ryhmä, jonka päätehtävä on toteuttaa alueellaan paikallisia maaseudun kehittämistoimia Luonnollisesti

Lisätiedot

EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013

EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013 MAASEUTURAKENTAMISEN SUUNNITTELUN AJANKOHTAISPÄIVÄ 3.2.2009 EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013 C-G Mikander, Maaseutuvirasto Sivu 1 4.2.2009 EU:n maaseutupolitiikka

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017

ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 ETPÄHÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. Yleistä Eteläisen Päijät-Hämeen toimintaryhmä ETPÄHÄ

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN YRITTÄJYYS 2020 Maaseudun yrittäjyysseminaari Heureka, Tikkurila 18.3.2011 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

2. HALLINTO Sääntömääräiset kokoukset Yhdistys pitää sääntöjen mukaisesti kevätkokouksen maalis-huhtikuussa ja syyskokouksen lokamarraskuussa.

2. HALLINTO Sääntömääräiset kokoukset Yhdistys pitää sääntöjen mukaisesti kevätkokouksen maalis-huhtikuussa ja syyskokouksen lokamarraskuussa. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 1 1. YLEISTÄ Leader-toimintaa yhdistys toteuttaa Etelä-Savossa Juvan, Joroisten, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Itä- Suomen kalatalouden toimintaryhmän

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Maaseudun kehittäminen Uudellamaalla 2014 2020

Maaseudun kehittäminen Uudellamaalla 2014 2020 Maaseudun kehittäminen Uudellamaalla 2014 2020 Maria Konsin-Palva Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Mikä maaseutuohjelma? Osaksi EU:n rahoittama kehittämisohjelma, EU osuus tulee maaseuturahastosta - On toteutettu

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN KASVU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-KYMEN KASVU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-KYMEN KASVU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 30.11.2016 1 Sisällys 1 Yleistä vuodesta 2017 2 Yhdistys, jäsenet, hallitus, henkilökunta ja muut resurssit 3 Toimiminen Leader-ryhmänä 4 Yhdistyksen omat

Lisätiedot

Yleistä maaseutuohjelmasta

Yleistä maaseutuohjelmasta Yleistä maaseutuohjelmasta -Hankehallinnointikoulutus 15.1.2018 Maria Konsin-Palva Uudenmaan maaseutuohjelmavastaava Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Hankehallinnointikoulutus 15.1. Leader-ryhmät ja ELY-keskukset

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseuturahastosta

Ajankohtaista maaseuturahastosta Ajankohtaista maaseuturahastosta Maaseuturahaston rahoitusinfo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Vuoden 2017 rahoitus Maaseutuohjelman rahoituskiintiö vuodelle 2017 on yhteensä

Lisätiedot

Maaseudun hanketukien rahoitusmahdollisuudet. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Rahoitusinfo 12.6.2015

Maaseudun hanketukien rahoitusmahdollisuudet. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Rahoitusinfo 12.6.2015 Maaseudun hanketukien rahoitusmahdollisuudet Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Rahoitusinfo 12.6.2015 Sivu 1 12.6.2015 Keski-Suomen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Rahoitus (EU+valtio)

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI. Oulun Seudun Leader 2015

VUOSIRAPORTTI. Oulun Seudun Leader 2015 VUOSIRAPORTTI Oulun Seudun Leader 2015 2 1. Strategian toteuttaminen vuosina 2014-2015 Oulun Seudun Leaderin strategian 2014-2020 toteutus alkoi toden teolla vasta toukokuussa 2015, kun maaseuturahaston

Lisätiedot

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit Rajupusu Leader ry www.rajupusuleader.fi www.leadersuomi.fi Mikä on teemahanke? Leader-ryhmä hakee Elykeskuksesta tiettyyn teemaan liittyvää teemahanketta Ely-keskus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS JA LEADER-RYHMÄ Yhdistyksen taustaa Vuonna 2015 käynnistyvällä ohjelmakaudella 2014 20 Varsin Hyvän toimialue kattaa seuraavat alueet 11 kunnassa:

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus. Leader ajankohtaispäivät , Oulu Laura Jänis

Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus. Leader ajankohtaispäivät , Oulu Laura Jänis Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus Leader ajankohtaispäivät 4.-5.4.2017, Oulu Sisältö Maaseutuohjelman tilanne Suomessa Ajankohtaista Leaderissä EU:ssa Hanke- ja yritystukiasetusten muutokset

Lisätiedot

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke 1.1.2012-31.12.2014 Rahoittajina Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY -keskukset Hankkeen taustaa: Toimintarahan riittävyyteen piti reagoida ajoissa, ennen kuin rahat

Lisätiedot

Linnaseutu Hämeenlinnan seudun maaseudun kehittämisyhdistys

Linnaseutu Hämeenlinnan seudun maaseudun kehittämisyhdistys Linnaseutu Hämeenlinnan seudun maaseudun kehittämisyhdistys Leader toiminta koostuu kolmesta osa-alueesta Leader-rahoitus Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta.

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE 29.9.2010 Ilpo Lehtinen ja Kalevi Welling SISÄLTÖ 1. HAKIJA 3 2. TIIVISTELMÄ 3 3. HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 3 4. HANKKEEN TOTEUTUSAIKA JA ORGANISOINTI 4 5. HANKKEEN TOIMIJAT JA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma Talousarvio 2015 Toimintasuunnitelma Talousarvio 2015 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Viisari ry panostaa toiminta-alueen

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys o Liittymisjäsenmaksu

Lisätiedot

Hallitus on Leader-ryhmän sydän. Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö p

Hallitus on Leader-ryhmän sydän. Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö p Hallitus on Leader-ryhmän sydän Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö sanna.sihvola@mmm.fi p. 02951 62264 Sivu 1 7.4.2015 Esityksen sisältö 1. Leader-ryhmien ja paikallisten strategioiden valinta

Lisätiedot

Viisari. Saarijärven kyläilta 24.4.2014

Viisari. Saarijärven kyläilta 24.4.2014 Viisari Saarijärven kyläilta 24.4.2014 Viisari 2007-2013 RAHOITUKSESTA -Ohjelmakaudelle 2007-2013 indikatiivinen rahoituskehys julkinen raha 5 mio euroa, yksityinen arvio 2,6 mio euroa -Rahoitusjakauma:

Lisätiedot

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Manner-Suomen maaseutuohjelman maaseudun kehittämistukien haut Alustava aikataulun mukaan haut alkavat vaiheittain keväällä Kaikkien tukimuotojen

Lisätiedot

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maaseutuohjelma vesistökunnostusten rahoituslähteenä Vesistökunnostusverkoston seminaari 7.6.2016 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pisara, Retkisatamat Geopark kuntoon, Kivijärven venereitti, Rauhan

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

Leader-rahoitus. Yritysten ja yhdistysten info 2015

Leader-rahoitus. Yritysten ja yhdistysten info 2015 Leader-rahoitus Yritysten ja yhdistysten info 2015 Mitä Leader on? Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto Sivu 1 syys 2007 Kehittämisen lähtökohdat Ohjelmallista toimintaa: Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Voimaa luonnosta ja yhteisöllisyydestä Innovaatioita eri toimijoiden yhteistyöstä Sivu 1 2.3.2011 Sivu 2 2.3.2011 Aktiivinen Pohjois-Satakunta

Lisätiedot

LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä

LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä LEADER-toimintaryhmät Maaseudun kehittämisyhdistyksiä, jotka aktivoivat, neuvovat ja rahoittavat Maaseudun toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

LUONNOS. Toimintasuunnitelma Talousarvio 2016. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

LUONNOS. Toimintasuunnitelma Talousarvio 2016. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. LUONNOS Toimintasuunnitelma Talousarvio 2016 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1. YLEISTÄ Viisari ry panostaa toiminta-alueen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseutuohjelman mahdollisuudet Satakunnassa 2014-2020 Maakunnallinen infotilaisuus Noormarkussa 12.2. 2015 Ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Kolme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Talousarvio 2014

Toimintasuunnitelma Talousarvio 2014 Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari, Äänekoski Toimintasuunnitelma Talousarvio 2014 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio. Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio

Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio. Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio Lappi Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio Pohjoisimman Lapin Leader (PLL) Sodankylä, Inari, Utsjoki, Savukoski,

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Etelä-Suomen kv-hankepäivä Helsinki 23.5.2017 Sivu 1 19.5.2017 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Oulun Seudun Leaderin rahoituskehys noin 9 miljoonaa

Oulun Seudun Leaderin rahoituskehys noin 9 miljoonaa J ä s e n t i e d o t e Oulun Seudun Leader N u m e r o 1 / 2 0 1 5 Oulun Seudun Leaderin rahoituskehys noin 9 miljoonaa T ä s s ä o s a s s a : Rahoitus-Infot 2 Vuosikokous 2 Sähköinen hankehaku Yritys

Lisätiedot

Sopimus yhteensovituksesta

Sopimus yhteensovituksesta Lapin E-ks s 1 1. 02. 2015 Sopimus yhteensovituksesta Lapin ELY- keskus ja Lapin Leader- ryhmät 4.2.2015 1 YHTEISTYÖSPIMUS 04.02.2015 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020 toteutetaan koko

Lisätiedot

Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013

Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus myöntänyt noin 36 milj. julkista tukea (EU+valtio), josta Yritystukiin 52 % Keskeisimmät toimialat metalli, elintarvikkeiden jatkojalostus,

Lisätiedot

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi on Rahoitusta Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä

Lisätiedot

Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Hakujen alkaminen 11.5.2015 haettavaksi ovat avautuneet: o Yritystuet

Lisätiedot

KANTRI RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

KANTRI RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Toimintasuunnitelma Sivu 1/7 KANTRI RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Kantri ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on parantaa asukkaiden henkistä ja yleistä taloudellista hyvinvointia toimialueellaan

Lisätiedot

ELY- Laajakaistahankkeet

ELY- Laajakaistahankkeet Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin ELY- Laajakaistahankkeet 30.01.2014 8.9.2014 Kahdentasoisia laajakaistahankkeita EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 2.11.2015. HANKKEEN NIMI: Sisävesien elinvoimaa. 1. HAKIJA: Päijänne-Leader ry (Hallinnoiva Leader-ryhmä)

HANKESUUNNITELMA 2.11.2015. HANKKEEN NIMI: Sisävesien elinvoimaa. 1. HAKIJA: Päijänne-Leader ry (Hallinnoiva Leader-ryhmä) 1 HANKESUUNNITELMA 2.11.2015 HANKKEEN NIMI: Sisävesien elinvoimaa 1. HAKIJA: Päijänne-Leader ry (Hallinnoiva Leader-ryhmä) 2. TIIVISTELMÄ Sisävesien elinvoimaa aktivointihankkeen tarkoituksena on varmistaa

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Kukka Kukkonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 28.5.2014 Pohjois-Pohjanmaan maaseutustrategian

Lisätiedot

KALATALOUDEN PAIKALLISLÄHTÖISTÄ KEHITTÄMISTÄ

KALATALOUDEN PAIKALLISLÄHTÖISTÄ KEHITTÄMISTÄ KALATALOUDEN PAIKALLISLÄHTÖISTÄ KEHITTÄMISTÄ 27.2.2013 Petri Rannikko WWW.KALASTUSPUISTO.FI Kalatalousryhmät ovat yksi Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) toimintalinjoista Tavoitteena tukea kalatalouden

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Yleishyödylliset investointihankkeet

Yleishyödylliset investointihankkeet Yleishyödylliset investointihankkeet Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 28.5.2015

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot