TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kuntayhtymän johtajan katsaus Tiivistelmä Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Vuoden 2012 toiminta ja talous Toiminnan suuntaviivat Mainiemen kuntoutumiskeskus osa kuntien päihdepalveluita Vuoden tapahtumia Yleinen talouden kehitys Kuntayhtymän talous Kuntayhtymän henkilöstö Henkilökunta Työnohjaus ja koulutus Kehitysnäkymät Kehittämistarpeet Käynnissä oleva kehittämistoiminta Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Toiminnalliset riskit Rahoitusriskit Vahinkoriskit Vahvuudet Asiakkaat Toteutuneet kuntoutumisjaksot Asiakkaiden kokemuksia Toiminnan vaikutuksia Keskeytyneet kuntoutumisjaksot Kuntayhtymän sisäinen valvonta Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoitusasema ja sen muutokset Tase ja sen tunnusluvut Kokonaistulot ja menot Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalousosan toteutumisvertailun rakenne Tavoitteiden toteutuminen Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisvertailu Taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailu Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 34

3 3.1 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 7 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 8 LIITTEET... 46

4 3 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuosi 2012 oli Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa edellisten vuosien tapaan muutosten ja kehityksen aikaa. Kuntoutumiskeskuksella näyttää olevan vahva asema päihdepalveluiden tuottajana alalla vallitsevan murrosvaiheen aikanakin. Monilta osin kuntoutumiskeskuksessa ja sen toiminnassa näkyy yhä voimakkaammin vuosia jatkunut kehittämistyö ja sen tulokset. Kuntoutumispalveluiden laatua ja arviointia on onnistuttu kehittämään pitkäjänteisesti palveluita ostavien kuntien toiveiden mukaisesti. Kunnat ovat osoittaneet tyytyväisyytensä kehittämistyöstä lisäämällä Mainiemestä ostettavien palveluiden määrää kuluneen vuoden aikana. Kuntayhtymän talous toteutui odotettua huomattavasti enemmän alijäämäisenä. Alijäämää kertyi toimintavuodelta Kuntayhtymän tulosta painoivat merkittävästi alaspäin lämmityskustannusten poikkeuksellinen nousu ja lomapalkkavarausten kirjaaminen sekä luottotappiot. Kuntayhtymä tuotti kuntoutumispalveluita kuluneen vuoden aikana 49 kuntaan. Kuntoutumisvuorokausia toteutui , nousua edellisvuoteen verrattuna oli 12 %. Kuntoutumiskeskuksessa oli asiakkaina vuoden aikana 428 henkilöä, joka on 18,5 % enemmän, kuin vuonna Asiakasmäärä kasvoi sekä yksilö- että perhekuntoutuksessa. Kuntayhtymän valtuusto päätti kuluneen vuoden viimeisessä kokouksessaan vuosien kehittämishankkeiden tuoman kokemuksen myötä vakinaistaa Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikön osaksi kuntayhtymän toimintaa. Kehittämisyksikön toiminnan vakinaistamisen tavoitteena on turvata vahva kehittämistoiminnan jatkuminen ja mahdollistaa kuntayhtymän palveluiden kehittäminen edelleen kuntien ja asiakkaiden muuttuvien palveluntarpeiden mukana. Kehittämisyksikössä Välittäjä 2013 hanke pääsi täyteen toiminnan vaiheeseen ja toteuttamaan hankesuunnitelman mukaista kehittämistyötä. Välittäjä 2013 hanke on kuntayhtymän osalta edeltäjäänsä suppeampi ja keskittyy pääosin kuntayhtymän palveluiden kehittämiseen. Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö toteuttaa kuntayhtymän tuottamaa osahanketta osana Kaste-ohjelmaan kuluvaa Välittäjä 2013 hankekokonaisuutta, jossa ovat mukana myös Vaasan-, Etelä-Pohjanmaan-, Pirkanmaan- ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit, sekä Lahden kaupunki. Kuntayhtymän toiminta on kuluneena vuonna ollut edelleen merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuvaa ja painopiste on ollut toiminnan kehittämisessä. Toiminnan kehittämisessä on ollut ilahduttavasti mukana myös jäsenkuntia ja yhteistyökumppaneita. Kuntoutumiskeskuksen henkilökunta on osoittanut jälleen erinomaista sitoutumista työhön ja toiminnankehittämiseen ja on siten omalta osaltaan mahdollistanut palveluiden kehittämisen kohti tulevaisuutta. Lammilla Kimmo Mäkelä

5 Tiivistelmä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä tuottaa monipuolisia päihdetyön kuntoutumis-, asiantuntija ja kehittämispalveluita. Kuntayhtymän toiminta koostuu kahdesta toimintayksiköstä, Mainiemen kuntoutumiskeskuksesta ja Mainiemen päihdetyön kehittämisyksiköstä. Mainiemen kuntoutumiskeskus tarjoaa päihdehuollon avo- ja laitoskuntoutuspalveluita. Ympärivuorokautisen laitoskuntoutuksen käytössä on 45 kuntoutuspaikkaa naisille, miehille ja perheille. Kuntoutuksessa toiminta-ajatuksena on demokraattinen yhteisöhoito. Kuntoutumisvuorokausia toteutui toimintavuonna ( vuonna 2011), nousua edelliseen vuoteen verrattuna oli 12 %. Tavoitteeksi oli asetettu kuntoutumisvuorokautta. Toimintavuonna käyttöaste oli 77,8 % (vuonna ,5 %). Kuntoutumiskeskuksen palveluita käytti 49 kuntaa (vuonna kuntaa) ja asiakkaina näistä kunnista toimintavuoden aikana oli 428 henkilöä (vuonna ). Asiakasmäärä kasvoi vuoteen 2011 verrattuna 18,5 %. Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö tuotti kuluneen vuoden aikana laajasti kehittämispalveluita. Käynnissä on lukuisia kehittämisprosesseja, jotka aiempaa vahvemmin kohdistuivat kuntayhtymän toiminnan ja palveluiden kehittämiseen yhtymävaltuuston päätösten ja hallituksen linjauksen mukaisesti. Kehittämistoiminta toteutui kuntayhtymän osalta huomattavasti pienempänä kuin edellisenä vuonna. Kehittämisyksikössä työskenteli kuluneen vuoden aikana kaksi henkilöä (vuonna henkilöä). Muutos perustuu suunnitelmalliseen kehittämis- ja hanketoiminnan supistamiseen kuntayhtymässä. Kuntayhtymän toiminnan tuotot olivat kuluneena vuonna ja toiminnan kulut Vuosikate oli vuonna ja tilikauden tulos Kuntayhtymän talouden odotettiin toteutuvan jonkin verran (n ) alijäämäisenä vielä kuluneena vuonna. Talouden vakauttamisohjelman toimenpiteillä on pyritty saavuttamaan tasapainoinen talouden tila vuonna Talous toteutui kuitenkin huomattavasti odotettua enemmän alijäämäisenä. Tulosta painoivat alaspäin merkittävästi lämmityskustannusten nousu ( ), luottotappiot saamatta jääneistä asiakasmaksuista vuodelta 2010 ( ) sekä lomapalkkavarausten kirjausten muutos ( ). Kuntayhtymän talouden vakauttamisohjelma tuottaa edelleen merkittäviä kustannussäästöjä; mm. kuntoutustoiminnan palveluiden ostot toteutuivat edellisvuotta pienempinä ja hallinnon kulut edellisvuotta pienempinä. Tilikauden alijäämä pienentyi edellisen vuoden ( ) Kuntayhtymän talouden vertailua edellisiin vuosiin hankaloittaa kehittämistoiminnan mittava supistuminen, jonka vaikutus toimintavuoden tuotoissa oli ja kuluissa Kuntayhtymän valtuusto kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa ja yhtymähallitus kuusi kertaa.

6 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Jäsenkunnat Jäsenkunnat ja niiden omistamien osuuksien määrät: Akaa (5) Loppi (21) Asikkala (22) Mänttä-Vilppula (40) Forssa (22) Nastola (14) Hattula (17) Orivesi (17) Hausjärvi (29) Padasjoki (14) Humppila (10) Pirkkala (10) Hämeenkoski (7) Pälkäne (16) Hämeenlinna (149) Riihimäki (70) Janakkala (20) Ruovesi (14) Jokioinen (11) Tammela (17) Juupajoki (9) Tampere (431) Kangasala (39) Valkeakoski (51) Kärkölä (11) Vesilahti (15) Lahti (150) Ypäjä (10) Lempäälä (22) Yhteensä jäsenkuntien omistuksessa on osuutta. Jäsenkuntien yhteenlaskettu asukasluku on n Jäsenkunnat sijaitsevat Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä. Yhtymävaltuusto Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon kunkin jäsenkunnan valtuusto valitsee yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen. Valtuustokausi on v Yhtymävaltuusto kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa. Yhtymävaltuustossa on yksi jäsen jokaisesta jäsenkunnasta. Toimintavuoden ajan yhtymävaltuustossa oli 29 jäsentä ja heillä oli yhteensä osuutta ja ääntä. Valtuuston puheenjohtajana toimii Mauri Poussa Tampereelta, I varapuheenjohtajana Tommi Räty Riihimäeltä ja II varapuheenjohtajana Sirpa Rauhala Tammelasta. Yhtymävaltuuston jäsenet, varajäsenet, jäsenkunnat sekä osuudet ja äänet on esitelty toimintakertomuksen liitteessä 1 sivulla 46. Yhtymähallitus Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä muista kuntalaissa, kuntayhtymän perussopimuksessa sekä muissa säännöissä sille määrätyistä tehtävistä. Perussopimuksen mukaisesti yhtymähallitus valitaan kunnallisvaalikaudeksi. Yhtymähallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Yhtymähallituksessa on seitsemän jäsentä ja varajäsentä. Yhtymähallituksen puheenjohtajana toimii Erkki Valta Hausjärveltä ja varapuheenjohtajana Pekka Järvinen Valkeakoskelta. Yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet on esitelty toimintakertomuksen liitteessä 2 sivulla 47.

7 6 Tarkastuslautakunta Toimintavuoden aikana tarkastuslautakunnan puheenjohtajan toimi Kimmo Koskentausta Hämeenlinnasta ja varapuheenjohtajana Marja-Leena Lehtinen Hämeenlinnasta. Tarkastuslautakunnan jäsenenä toimi Anniina Lucenius Janakkalasta. JHTT-yhteisönä toimii Oy Audiator Ab ja vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Jorma Kesä. Tarkastuslautakunta tutustui kokouksissaan toimintavuoden aikana kuntayhtymän toimintaan ja talouteen sekä hallintoon. Lisäksi tarkastuslautakunta tutustui lämmitysjärjestelmän uudistamiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen sekä kuntayhtymän perussopimuksen uudistamishankkeeseen. Muutokset Kuluneen vuoden aikana Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa on edellisen vuoden tapaan jatkettu toiminnan uudistamista ja kehittämistä. Edellisenä vuonna aloitettu talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden siirtäminen uudelle palveluntuottajalle ja sähköiseen toimintaympäristöön saatettiin loppuun. Talouden osalta jatkettiin tasapainotussuunnitelmaa, jonka avulla pyrittiin onnistuneesti karsimaan toiminnan kustannuksia ja hillitsemään kustannusten nousua. Talouden tasapainotussuunnitelmat toimet jatkuvat vielä vuonna 2013, jolloin suunnitelman mukaisesti kuntayhtymän talous on tarkoitus saattaa tasapainoiseksi. Kuluneen vuoden aikana käynnistettiin kuntayhtymän ict-palveluiden uudistamishanke, jonka tarkoituksena on päästä eroon kuntayhtymää vaivaavista ongelmista tietoteknisten palveluiden osalta. Palveluita järjestellään uudelleen ja siirretään toiselle palveluntuottajalle tietoturvallisuuden, toimintavarmuuden sekä hinta-laatusuhteen parantamiseksi Vuoden 2012 toiminta ja talous Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä tuottaa monipuolisia ja kehittyviä päihdehuollon kuntoutumispalveluita asiakkaiden ja kuntien tarpeista lähtien. Lisäksi kuntayhtymä tuottaa asiantuntija ja kehittämispalveluita päihdepalveluiden kehittämiseksi laaja-alaisesti. Kuntayhtymän toiminta koostuu kahdesta toimintayksiköstä, Mainiemen kuntoutumiskeskuksesta ja Mainiemen päihdetyön kehittämisyksiköstä. Toimintavuoden aikana kuntayhtymän taloudellista tilaa tasapainotettiin suunnitelman mukaisesti. Kuluneena vuonna pyrittiin parantamaan toiminnan kustannustehokkuutta ja kuntayhtymän kilpailukykyä monin eri toimenpitein. Samalla on pyritty lisäämään toiminnan joustavuutta monipuolisesti kuntien ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti uudistamalla ja kehittämällä toimintaa, sen rakenteita, käytäntöjä ja toiminnan sisältöjä yhtymävaltuuston ja hallituksen edellyttämällä tavalla. Toimintavuodelle oli asetettu tavoitteeksi kuntoutumisvuorokautta. Kuntoutusvuorokausia tuotettiin , joka ylittää tavoitteen 11 %. Kuntoutumiskeskuksen palveluita käytti toimintavuoden aikana 49 kuntaa. Asiakkaita kuntoutumispalveluissa oli 428 henkilöä. Asiakkaita kuntoutuspalveluihin tuli vuoden aikana 22 jäsenkunnasta ja 27 muusta kunnasta.

8 Toiminnan suuntaviivat Kuntayhtymän perussopimus Kuntayhtymän tehtävänä perussopimuksen mukaan on järjestää jäsenkuntien puolesta niiden tarvitsemia päihdehuollon palveluja. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Mainiemen kuntoutumiskeskusta Hämeenlinnassa, Lammilla ja tarpeen mukaan muita toimintayksiköitä. Toiminta-ajatus Kuntayhtymä on aktiivinen päihdetyön erityistason toimija. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää ihmisille mahdollisuuksia hallita elämäänsä paremmin ja mahdollisimman itsenäisesti. Kuntayhtymä vaikuttaa tutkimuksen ja kehittämisen keinoin osaltaan toimialansa ja toimialueensa yhteistoimintaverkostojen toiminnan ja päihdetyön kehittymiseen. Kuntayhtymän jäsenkunnat sijaitsevat Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Kuntoutukseen ja palvelujen piiriin voi tulla myös muista kuin jäsenkunnista, käytännössä koko maasta. Demokraattinen yhteisökuntoutus Kuntoutumisen perustaksi ja toimintaa ohjaavaksi ajattelutavaksi on valittu demokraattinen yhteisökuntoutus, jota toteutetaan Maxwell Jonesin kehittämän mallin mukaisesti. Yhteisökuntoutus perustuu yhteisön jäsenten tasavertaiseen yhteistyöhön, avoimeen kommunikaatioon ja keskinäiseen vastuuseen. Sitoutuminen yhdessä asetettuihin tavoitteisiin ja käytäntöihin antaa mahdollisuuden yhteisön jäsenten yksilöllisten tarpeiden toteuttamiselle. Mainiemen arjessa yhteisöllisyyden ja yhteisökuntoutuksen perusteet näkyvät monin tavoin: yhteisöjen arjessa ongelmat ratkotaan yhdessä avoimesti keskustellen. Monitasoisen palaverikäytännön kautta on mahdollisuus saada kaikkien ääni kuuluviin. Yhteisöllisyys demokraattisessa yhteisökuntoutuksessa on yhdessä asioiden suunnittelua, niiden toteuttamista ja arviointia. Mainiemen perussopimuksen mukaisesti yhteisön kaikki jäsenet pyrkivät tukemaan toisiaan siihen, että Mainiemessä vallitsee turvallisuutta, kuntoutumisrauhaa ja päihteettömyyttä edistävä ilmapiiri. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnassa näkemys päihdeongelman luonteesta ja riippuvuusproblematiikasta on humanistinen. Kiinteistöjen perusparannus ja huolto Kiinteistöjen perusparannusta ja huoltoa jatkettiin toimintavuoden aikana parantamalla mm. energiatehokkuutta ja käynnistämällä lämmitysjärjestelmän uudistamishanke.

9 Mainiemen kuntoutumiskeskus osa kuntien päihdepalveluita Ympärivuorokautinen laitoskuntoutus Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa asiakkaat saavat yksilöllisiin tarpeisiinsa monipuolista korkeatasoista kuntoutusta. Palvelut soveltuvat kaikkien päihdyttävien aineiden käyttäjien lisäksi myös kaksoisdiagnoosi- ja moni ongelmatilanteissa sekä muissa elämänhallintaongelmissa olevien asiakkaiden kuntoutukseen. Laitoskuntoutuksen pituus vaihtelee muutamasta viikosta useaan kuukauteen. Kotona jatkuvaa kuntoutumista voidaan tukea intervallijaksoin ja avopalveluin. Perhekuntoutus Perhekeskus Maininki tarjoaa perheille kuntoutusta, jossa huomioidaan erityisesti lapset ja vanhemmuus sekä perheen arjen sujuminen osana päihdekuntoutusta. Lapset voivat olla kuntoutuksessa mukana. Kuntoutusjakson ajan perheet asuvat nykyaikaisissa ja kodikkaissa rivitaloasunnoissa. Korvaushoidossa olevien kuntoutus Korvaushoidossa olevat asiakkaat osallistuvat normaalisti kuntoutukseen kaikissa Mainiemen yhteisöissä. Mainiemessä toteutetaan korvaushoidossa oleville asiakkaille korvaushoidon tehostejaksoja, pidempiä kuntoutumisjaksoja ja lyhyitä intervallijaksoja, jos kuntoutuminen on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Työtoiminta Mainiemen asiakkaat voivat osallistua työtoimintaan keittiö-, kiinteistö- ja siivoustyössä pidemmillä kuntoutumisjaksoilla. Kuntoutumisen ohella toteutettu työtoiminta voi jatkua työkokeilulla tai työvalmennuksella, jolloin kuntoutumisjakso on jo päättynyt ja asiakkaat asuvat itsenäisesti Mainiemen alueella olevissa rivitaloasunnoissa tai Lammin keskustassa. Vapausrangaistuksen aikainen päihdekuntoutus Mainiemen kuntoutumiskeskus on tehnyt vankeinhoidon kanssa yhteistyötä jo vuosia. Vangeille on järjestetty päihdekuntoutuskursseja avovankilassa ja he ovat voineet suorittaa osan vankeustuomiostaan Mainiemessä. Kuntoutumiskeskuksessa asiakas voi olla koevapaudessa. Myös yhdyskuntapalvelun suorittaminen Mainiemessä on mahdollista. Asumispalvelut Asiakkailla on mahdollisuus asua Mainiemen alueella työkokeilun ja työvalmennuksen aikana Mäkirinteen rivitaloasunnoissa. Asumispalveluita käytetään soveltaen myös päihdekuntoutujien läheisten viikonloppuvierailujen yhteydessä.

10 9 Avopalvelut Mainiemen kuntoutumiskeskus tarjoaa avopalveluja joko kuntoutusjaksoihin liittyen jälkihoitona tai avopalvelukokonaisuuksina. Asiantuntijapalvelut Kuntayhtymä tarjoaa laaja-alaisia asiantuntijapalveluita mm. kehittämispalveluita ja yhteisötyönohjauspalveluita. Lisäksi osa henkilökunnasta toimii oman työnsä ohella tarvittaessa asiantuntija- ja koulutustehtävissä Vuoden tapahtumia Päihdepäivät Mainiemen kuntoutumiskeskus osallistui vuosittain pidettäville valtakunnallisille päihdepäiville omalla näyttelyosastollaan, jossa esiteltiin kuntoutumiskeskuksen toimintaa. Päihdepäivät keräsivät jälleen Helsingin messukeskukseen yli 1000 päihdetyön asiantuntijaa, ammattilaista ja kuntapäättäjää. Vierailijaryhmät Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toimintaan kävi tutustumassa toimintavuoden aikana lukuisa määrä erilaisia vierailijaryhmiä, oppilaitoksista, kunnista ja muiden palveluiden tuottajien edustajia. Oppilaitosyhteistyö Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa toteutettiin kuluneen vuoden aikana oppilaitosyhteistyötä monilla erilaisilla tavoilla ja sisällöillä. Oppilaitosyhteistyö on kasvanut merkittäväksi osaksi Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toimintaa viime vuosina. Oppilaitosyhteistyö sisältää opinnäytetöiden ja käytännön harjoittelujaksojen lisäksi muun muassa erilaisia projekteja ja yhteisiä koulutus - yms. tapahtumia. Läheispäivät Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa on kuluneen vuoden aikana jatkettu päihdekuntoutujien läheisten huomioimisen kehittämistä osana päihdekuntoutusta. Toimintavuoden aikana käynnistettiin säännöllisesti toistuvat läheislauantait, jolloin kuntoutujien läheiset voivat tulla kuntoutumiskeskukseen tukemaan kuntoutusta ja samalla saamaan tietoa kuntoutuksesta, päihdeongelmasta ja siitä toipumisesta. Läheislauantaina kuntoutujien läheiset saavat myös tietoa ja tukea omaan selviytymiseensä kuntoutujan läheisen roolissa. Kokemusasiakkaat ja asiakkaiden osallisuus Kuluneen vuoden aikana on kehitetty vahvasti asiakkaiden osallisuutta kuntoutuspalveluiden kehittämiseen ja arviointiin sekä oppilaitosyhteistyöhön osana Välittäjä 2013-hanketta. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa ja olla osallisena päihde- ja mielenterveystyön kehittämisessä. Kuluneen vuoden aikana on kehittämiseen

11 10 osallistuneista asiakkaista muodostunut Mainiemen kokemusasiakasryhmä. Kokemusasiakkaat ovat olleet aktiivisesti mukana kehittämistoiminnassa ja pitäneet mm. päihdekoulutusta terveydenhuollon ammattilaisille Yleinen talouden kehitys Useamman vuoden jatkunut maailmanlaajuinen talouden taantuma ja korkeana pysynyt epävarmuus talouden suunnasta heijastui edelleen toimintavuoden aikana edelleen laajasti myös kansallisen talouden tilanteeseen. Yleisessä talouden kehityksessä merkillepantavaa oli euroalueen vaipuminen taantumaan USA:n perässä. Kuluneen vuoden aikana USA:ssa parantanut työllisyyskehitys ja asuntomarkkinoiden tilanne ovat tukeneet taloutta positiivisilla viesteillään. Euroopan keskuspankin toimet ovat vakauttaneet korkoja euroalueella toistaiseksi ja talouden osalta ongelmallisten maiden sopeuttamistoimet ovat aluillaan. Talouden tilanteen epävarmat näkymät ja poliittinen epävarmuus painavat kuitenkin talouden kasvuodotuksia laajasti. Lisäksi useisiin talouden ennusteisiin sisältyvä oletus euroalueen ongelmien jatkumisesta lisää epävarmuutta edelleen. Toimintavuoden aikanakin heikentynyt kasvu kärjistää ongelmia edelleen ja talouden taantumista edelleen pidetään hyvin todennäköisenä. Talouden epävarmuuden heijastuminen työllisyyteen on ollut toistaiseksi vielä vähäistä, vaikka henkilöstön vähennystarve onkin näkynyt kaikilla päätoimialoilla. Työllisyystilanne on tästäkin huolimatta pysynyt toistaiseksi melko hyvänä mutta sen odotetaan ennusteiden mukaan hiipuvan kasvun myötä heikkenevän hitaasti lähitulevaisuudessa. Kaikilla päätoimialoilla vuoden aikana näkyneen henkilöstön lisääntyvän vähennystarpeen odotetaan jatkuvan myös tänä vuonna. Päätoimialoista rakentamista ja asuntojen kysyntää on toistaiseksi Suomessa edesauttanut alhainen korkotaso ja henkilöstön vähennystarpeen on oletettu olevan pienempää kuin muilla toimialoilla. Joissain ennusteissa tätä on pidetty mahdollisena merkkinä paremmasta mutta toisaalta, nyt pankit ovat kiristäneet ja kiristämässä rahoitusehtoja, tämä saattaa näkyä myös kysynnän mahdollisena hiipumisena. Kansallisen talouden saattaminen kestävälle pohjalle kasvuun perustuen, edellyttäisi huomattavasti nykyistä ja ennusteita suurempaa kasvua talouden osalta. Julkisen talouden rahoitusylijäämän pitäisi olla noin 4 % suhteessa kokonaistuotantoon vuonna 2016, jotta julkinen sektori kykenisi hoitamaan jatkossakin velvoitteensa. Julkisen sektorin henkilöstömenojen kasvussakaan ei ole näkyvissä viitteitä muutoksesta. Vuosilomalain karenssiajan poistaminen mm. lisää henkilöstökustannuksia yksistään n. 0,5 %. Edellä mainitut seikat aiheuttavat jatkuvasti kasvavia paineita mittaville toimenpiteille ja rakenteellisille muutoksille julkisella sektorilla ja julkisessa taloudessa. Kuntien valtionosuuksien leikkaaminen ja samalla toteutuva sosiaali- ja terveysmenojen kasvu mm. väestön ikääntymisestä johtuen aiheuttavat jatkuvasti kasvavaa rahoitusalijäämää kuntien jo ennestään alijäämäiseen talouteen. Lähivuosien näkymät jatkuvasti kasvavasta kestävyysvajeesta merkitsevät väistämättä niukkoja aikoja myös kuntien taloudelle. Talouden nykyinen kehitys heijastuu väistämättä kunnissa myös päihdepalveluiden hankintaan ja järjestämiseen. Päihdepalveluiden jatkuvasti kasvavat kustannukset mm. opioidikorvaushoidossa olevien asiakkaiden määrän jatkuvasti kasvaessa, haastavat kuntia uudenlaisiin toimintatapoihin ja kustannustehokkuuden parantamiseen myös päihdepalveluiden osalta. Nyt ennustettu työllisyyden heikentyminen näkyy suurella todennäköisyydellä myös kunnissa päihdepalveluiden kysynnän ja kustannusten kasvuna lähivuosina. Työttömyyden kasvun myötä voidaan odottaa myös työelämästä syrjäytymisen ja nuorisotyöttömyyden lisääntyvän sekä näiden seurauksena yksilöiden ja perheiden ongelmien sekä inhimillisen kärsimyksen lisääntyvän.

12 11 Tällaisella kehityksellä on yleensä suora vaikutus myös päihteiden käytön kasvuun ja siitä viiveellä seuraavien päihdeongelmien lisääntymiseen sekä kuntoutustarpeen kasvuun. Talouden epävarmuuden lisääntyminen ja kuntatalouden tilan jatkuva heikentyminen haastaa yhä voimakkaammin myös päihdepalveluiden tuottajia toiminnan tehostamiseen, laadun jatkuvaan parantamiseen sekä kustannusten kasvun hillitsemiseen Kuntayhtymän talous Kuntayhtymän toiminnan tuotot olivat kuluneena vuonna ja toiminnan kulut Vuosikate oli vuonna ja tilikauden tulos Alkuvuoden talouden toteutumien perusteella kuntayhtymän talouden odotettiin toteutuvan alijäämäisenä vielä kuluneena vuonna. Talouden vakauttamisohjelman toimenpiteillä on pyritty saavuttamaan tasapainoinen talouden tila vuonna Talous toteutui kuitenkin huomattavasti odotettua enemmän alijäämäisenä. Tilikauden alijäämä pienentyi edellisestä vuodesta Talouden vakauttamisohjelmaa on tästä johtuen päätetty jatkaa ja tehostaa vuoden 2013 aikana. Myös talouden seurantaa, raportointia ja suunnittelua kehitetään. Kuntayhtymän tulosta painoivat alaspäin merkittävästi lämmityskustannusten nousu ( ), luottotappiot saamatta jääneistä asiakasmaksuista vuodelta 2010 ( ) sekä lomapalkkavarausten kirjaukset ( ). Lisäksi kuntayhtymän taloutta painoi alaspäin kuluneena vuonna ICT-palveluiden muutosprojektin odotettua suuremmat kustannukset ( ) ja peruspääoman palautukset aiemmin kuntayhtymästä eronneille kunnille vuosilta 2011 ja 2012 ( ). Kuntayhtymän talouden vakauttamisohjelma tuottaa edelleen merkittäviä kustannussäästöjä; mm. kuntoutustoiminnan palveluiden ostot toteutuivat edellisvuotta pienempinä ja hallinnon kulut edellisvuotta pienempinä. Talouden vakauttamisohjelmaa jatketaan ja tehostetaan alkaneena vuonna useilla eri toimenpiteillä talouden saattamiseksi tasapainoiseen tilaan. Kuntayhtymän talouden vertailua edellisiin vuosiin hankaloittaa kehittämistoiminnan mittava supistuminen, jonka vaikutus toimintavuoden tuotoissa oli ja kuluissa Kuntayhtymän henkilöstö Henkilökunta Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän henkilöstö työskentelee Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa ja Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikössä. Kuntoutumiskeskuksessa henkilökunta jakautuu kuntoutustoimintaan ja sen tukipalveluihin. Kuntoutustoiminnassa työskentelee ohjaajia, sairaanhoitajia, yövalvojia ja heidän lähiesimiehinään vastaava ohjaaja sekä vastaava sairaanhoitaja. Kuntoutustoiminnassa toimii myös osa-aikainen lääkäri. Kuntoutumiskeskuksen tukipalveluihin kuuluvat kehittämisyksikkö, keittiö, kiinteistönhuolto, toimisto sekä siivous- ja pyykkihuolto. Tukipalveluissa työskentelee keittiöhenkilökuntaa, laitosmiehiä, toimistosihteeri, kuntoutusohjaaja ja johtaja

13 12 Kehittämisyksikössä työskenteli toimintavuoden aikana projektipäällikön lisäksi yksi osa-aikainen suunnittelija. Seuraavassa taulukossa on esitetty kuntayhtymän henkilöstötilanne kuluneen vuoden lopussa lukuun ottamatta ajoittaisia sijaisuuksia. KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ Kuntayhtymän hallinto 2 2 Kuntoutustoiminta Kehittämisyksikkö 2 2 Keittiö 3,5 2,5 Kiinteistöhuolto ,5 31,5

14 Työnohjaus ja koulutus Mainiemen kuntoutumiskeskuksen yhteisötyönohjaajana toimi Reetta Kekkonen Jyväskylän koulutuskeskuksesta. Perhekeskus Mainingin työryhmän työnohjaajana toimi Toni Mäkelä. Lisäksi toimintavuoden aikana kuntoutumiskeskuksen vastaava ohjaaja Heli Soisalo on toiminut keittiön työryhmän työnohjaajana ja henkilöstön mentorointikäyntäntöä on vahvistettu kuluneen vuoden aikana. Kolme kuntoutumiskeskuksen ohjaajaa täydentää päihdetyön ammattitutkintoaan lähihoitajan oppisopimuskoulutuksella. Vuonna 2010 käynnistettiin tilaustyönä kaksivuotinen yhteisöhoidon koulutuskokonaisuus, johon osallistui 15 Mainiemen kuntoutumiskeskuksen työntekijää. Koulutus päättyi kuluneen vuoden aikana. Koulutuksella täydennettiin merkittävästi yhteisöhoidon koulutuksen saaneen henkilökunnan määrää. Koulutuksen jälkeen yhteisöhoidon kaksivuotisen koulutuksen on käynyt miltei kaikki vakituiset työntekijät kuntoutus- ja tukipalveluista. Henkilökunta on toimintavuoden aikana osallistunut myös useisiin lyhyempiin kursseihin, täydennyskoulutuksiin ja seminaareihin. Oppilaitosyhteistyö ja asiakkaiden osallisuus Välittäjä 2013 hankkeen aikana Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa on aktiivisesti jatkettu oppilaitosyhteistyön kehittämistä. Oppilaitosyhteistyön ytimen on muodostanut tiivis jaettuun asiantuntijuuteen ja kumppanuuteen perustuva yhteistyö Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan kanssa. Oppilaitosyhteistyössä toteutetut tapahtumat ovat nivoutumassa kiinteäksi osaksi Mainiemen kuntoutumistoimintaa tukien asiakkaiden kuntoutumista, voimaantumista ja osallisuutta. Toimintavuoden syksyn aikana Mainiemessä on järjestetty mm. neljä Kohtaamispäivää, joissa tasavertaisen kohtaamisen periaatteella ja oppivan kahvilan menetelmällä on yhteistoiminnallisesti työskennelty sosionomi opiskelijoiden, Mainiemen asiakkaiden ja henkilökunnan kesken vuorovaikutuksen, yhteistyösuhteen, riippuvuuden, toipumisen ja demokraattisen yhteisökuntoutumisen teemojen parissa. Sairaanhoitaja opiskelijat ovat puolestaan jatkaneet jo kolmantena peräkkäisenä lukukautena EA-rasti päivien järjestämistä Mainiemen henkilökunnalle ja asiakkaille. Tämän syksyn toteutuksessa oli mukana myös Miete ry:n kokemusasiantuntija. Lahden ammattikorkeakoulun ja Mainiemen kuntoutumiskeskuksen yhteistyö oli esillä lokakuun XIX Valtakunnallisilla päihde- ja mielenterveyspäivillä asiakaslähtöisyys ja kokemuskouluttajat päihde- ja mielenterveystyön opetuksessa seminaarissa. Asiakkaista, jotka ovat Mainiemen kuntoutumisjakson aikana osallistuneet oppilaitostapahtumiin ja kokeneet työskentelyn sekä omaa kuntoutumisprosessia tukevana että mahdollisuutena vaikuttaa ja olla osallisena päihde- ja mielenterveystyön kehittämisessä, on muodostunut Mainiemen kokemusasiakasryhmä. Kokemusasiakkaat ovat olleet aktiivisesti mukana oppilaitostapahtumien suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä sekä lisäksi mm. pitämässä päihdekoulutusta terveydenhuollon ammattilaisille. Asiakkaiden osallisuutta ja sen kehittämistä vahvistetaan edelleen vuoden 2013 aikana mm. kokemusasiakkaiden osallistumisella Mainiemen arviointipäivään.

15 Kehitysnäkymät Kehittämistarpeet Kuntayhtymän keskeisiä kehittämistarpeita ovat edellisenä vuonna käynnistetty talouden vakauttaminen ja yhteistyösuhteiden tiivistäminen jäsenkuntiin. Lisäksi kuntoutumiskeskuksen aluelämmitysjärjestelmän uudistaminen nykyaikaiseksi ja energiatehokkuuden parantaminen on tarpeellista järjestelmän iän ja kunnon sekä toimintavarmuuden heikentymisen vuoksi. Kiinteistöjen osalta on kiinnitettävä edelleen huomiota myös tilojen ja aluejärjestelmien perusparannukseen sekä tilojen käytön suunnitteluun nykyistä paremmin. Palveluiden laadun parantaminen, uusien palveluiden kehittäminen yhdessä kuntien ja asiakkaiden kanssa on edelleen ajankohtaista. Toiminnan kehittämisen lähtökohtana ovat arviointi- ja palautejärjestelmän tuottama tieto sekä yhteistyökeskustelut kuntien kanssa. Yhteisöllisen työotteen säilymisestä on jatkossakin huolehdittava riittävällä perehdytyksellä, koulutuksella ja muilla tarpeellisilla toimenpiteillä Käynnissä oleva kehittämistoiminta Kuntoutumispalveluiden arviointi- ja palautejärjestelmä tuottaa säännöllisesti luotettavaa tietoa toiminnasta ja sen vaikutuksista. Järjestelmän tuottamalla tiedolla on jatkuvasti kasvava merkitys toiminnan ohjauksessa ja johtamisen sekä kehittämisen apuvälineenä. Kuntoutustoiminnassa kehitetään aktiivisesti palveluita, palveluiden laatua, sisältöä ja työtapoja. Asiakkaiden osallisuuden ja oppilaitosyhteistyön kehittäminen on edennyt merkittävästi kuluneen vuoden aikana ja on kuntayhtymän strategisia kehittämisen painopisteitä jatkossakin. Lisäksi kuluneen vuoden aikana käynnistettiin henkilöstön työ hyvinvoinnin ja työssä viihtymisen parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä sisältävä laajemman kehittämiskokonaisuuden suunnittelu. Hanke on käynnistynyt alkuvuodesta Kuntoutumiskeskuksen tietojärjestelmäkokonaisuuden kehittäminen aloitettiin kuluvan vuoden aikana siirtämällä osa ICT-palveluista uuden palveluiden tuottajan hoidettavaksi tietojärjestelmien toimintavarmuuden ja palvelupyyntöjen käsittelyn nopeuttamiseksi. Hanke jatkuu vielä vuonna Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Keskeisiä riskejä kuntayhtymässä ovat toiminnalliset riskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit. Lisäksi saattaa ilmetä muita epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja.

16 Toiminnalliset riskit Kuntayhtymän perustehtävästä johtuen henkilökunnan saatavuus ja osaaminen ovat keskeinen riski. Kuntoutumiskeskuksen sijaintipaikkakunnan Lammin ja sen lähiseutujen vetovoima asuinpaikkana on tärkeää, mikäli työmatkakustannukset kasvavat yhä edelleen. Lisäksi kuntayhtymän on huolehdittava kilpailukyvystään työmarkkinoilla mm. lisäämällä voimakkaasti henkilöstön hyvinvointia, jaksamista ja viihtyvyyttä. Työvoiman saanti ja pysyvyys riippuu merkittävästi kuntayhtymän asemasta houkuttelevana työnantajana ja kuntayhtymän kyvystä pitää huolta työntekijöistään ja heidän hyvinvoinnista sekä ammattitaidosta. Kuntayhtymän asema palveluiden tuottajana ja kehittäjänä riippuu suuresti mm. meneillään olevan kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden alueellisten yhtenäistämisen hankkeiden etenemisestä. Kuntayhtymässä jatketaan aktiivisesti kehittämistoimintaa mm. luomalla uusia toimintamalleja ja palveluita kuntien ja kuntalaisten tarpeisiin. Kehittämistoiminnasta saatavat tulokset mahdollistavat kuntayhtymän palveluiden laadun kehittymisen toimialan yleisen kehityssuunnan ja palveluntarpeiden mukaisesti ja pienentää näin muutosten tuomaa toiminnallista riskiä Rahoitusriskit Kuntayhtymällä ei yleensä ole lainoja eikä sijoitustoimintaa. Likviditeetti on kiinni siitä, kuinka kunnat käyttävät kuntayhtymän palveluja. Tilanne on kuntayhtymän kannalta hyvin haastava, kun kustannukset perustuvat suurelta osin henkilöstökuluihin. Muihin kuin palvelumaksutuloihin ei juuri ole mahdollisuuksia. Keskeisenä selviytymiskeinona on palvelujen ajan tasalla pitäminen, uudistaminen, asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen ja toiminnan vaikuttavuuden osoittaminen. Periaatteessa kunnat haluavat ylläpitää hyvää ja kehittyvää toimintaa. Rahoitusriski pienentyi merkittävästi kuluneen vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun kunnille muutamana aiempana vuonna tuotettu kehittämistoiminta ja siitä aiheutuneet kustannukset pienentyivät huomattavasti. Viimeisten vuosien aikana kohonneiden asiakasmaksuista kertyneiden saatavien merkitys kuntayhtymän rahoitusriskinä on kasvanut merkittävästi ja näkyy mm. kuluneen vuoden tilinpäätöksessä sitä heikentävänä tekijänä. Käytännössä kuntayhtymän luottatappiot muodostuvat saamatta jääneistä asiakasmaksuosuuksista Vahinkoriskit Suurimmat vahinkoriskit kohdistuvat kuntayhtymän omistamiin kiinteistöihin. Kun kiinteistöistä huolehditaan kunnossapito-ohjelman mukaisesti, riski pysyy siedettävänä. Kiinteistökustannusten nopea kasvu on todennäköinen riski. Tästäkin syystä käyttöasteen on syytä pysyä korkeana. Kuntayhtymän kiinteistöt ja muu omaisuus on vakuutettu riittävästi, myös toiminnan keskeytymisen varalta. Majoitustilojen paloilmoitusjärjestelmät ovat ajan tasalla. Laitosalueella on lisäksi henkilökuntaa ympäri vuorokauden. Kuntoutuksen aikana asiakkailla on tapaturmavakuutus. Henkilökunnalla on normaali tapaturmavakuutus ja työterveyshuolto on järjestetty asiallisesti. Kuntayhtymän pelastussuunnitelma on ajan tasalla, samoin työsuojelun toimintaohjelma. Suurimman riskin vahinkojen osalta muodostaa kuntoutumiskeskuksen vanhentunut aluelämmitysjärjestelmä ja sen oleellisesti heikentynyt toimintavarmuus.

17 Vahvuudet Kuntayhtymän merkittävänä vahvuutena voidaan nähdä kuntien suorat vaikuttamismahdollisuudet kuntoutuspalveluiden kehittämiseen kuntayhtymän jäsenyyksien kautta. Kuntoutumispalveluiden ollessa osa kuntien omaa palveluntuotantoa, kunnilla on merkittävästi parempi mahdollisuus vaikuttaa tuotettaviin palveluihin verrattuna sopimussuhteisiin palveluiden tuottajiin. Kuntayhtymän toiminnan vahvuuksia ovat monipuoliset tilat ja niiden muuntautumiskyky. Myös kuntoutumiskeskuksen keskeinen sijainti alueellaan voidaan nähdä toiminnan vahvuutena vaikka siihen saattaa liittyä myös toiminnallisia riskejä. Kuntayhtymän henkilöstön laaja-alainen osaaminen ja sen jatkuva vahvistaminen kehittämisen ja koulutusten avulla on selkeä vahvuus toiminnassa. Samoin yhteisöhoidon osaaminen ja kuntoutumiskeskuksen pitkäaikainen toiminta demokraattisena yhteisönä sekä asiakkaita kunnioittava toimintatapa ovat merkittäviä vahvuuksia toiminnassa. Lisäksi toiminnan vahvuuksia ovat muuntautumiskyky, verkostoitunut toimintatapa ja laajapohjainen toiminta (tuotteet). Aktiivinen kehittämistoiminta takaa palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja uusien tuotteiden kehittämismahdollisuudet käynnissä olevan arvioinnin kehittämisohjelman lisäksi. Arviointi- ja palautejärjestelmän valmistumisen myötä kuntayhtymä saa toiminnastaan ajantasaista ja luotettavaa tietoa sekä kykenee saamansa tiedon avulla reagoimaan tarvittaessa nopeastikin toiminnan parantamiseksi tai uudistamiseksi. Tästä on saatu huomattavan positiivisia kokemuksia jo arviointi- ja palautejärjestelmän kehittämisvaiheessa Asiakkaat Toteutuneet kuntoutumisjaksot Kuntoutumisvuorokausia toteutui toimintavuonna ( vuonna 2011), nousua edelliseen vuotaan verrattuna oli 12 %. Tavoitteeksi oli asetettu kuntoutumisvuorokautta. Toimintavuonna käyttöaste oli 77,8 % (vuonna ,5 %). Kuntoutumiskeskuksen palveluita käytti 49 kuntaa (vuonna kuntaa) ja asiakkaina näistä kunnista toimintavuoden aikana oli 428 henkilöä (vuonna ). asiakasmäärä kasvoi vuoteen 2011 verrattuna 18,5 %. Kuntoutumisjaksoista 78 % tuotettiin jäsenkunnille ja 22 % muille kunnille. Vuonna 2011 kuntoutumisjaksoista jäsenkunnille tuotettiin 74 % ja muille kunnille 26 % Asiakkaiden kokemuksia Arviointi- ja palautejärjestelmän kehitys on edennyt vaiheeseen, jossa järjestelmä tuottaa säännöllisesti luotettavaa tietoa toiminnasta ja sen vaikutuksista. Asiakkaiden kokemusten mukaan kuntoutumisjakson aikana tapahtuneen muutoksen ovat mahdollistaneet kuluneen vuoden aikana kuntoutumiskeskuksesta erilaisissa keskusteluissa saatu tuki, yhteisöllisyys, vertaistuki ja ryhmät, joiden avulla mm. asiakkaiden oma vastuunotto on kasvanut. Asiakkaat kokevat saaneensa kiitettävästi tukea muutokseen ja asioiden hoitamiseen. Muiden asiakkaiden kokemukset ja näkökulmat ovat avartaneet ajattelua ja auttaneet eteenpäin muutoksessa.

18 17 Yhteisöllinen toimintatapa ja siihen kuuluva mahdollisuus käsitellä hankaliakin asioita avoimessa ilmapiirissä yhteisössä sekä vertaistuki, nousivat merkittäviksi tekijöiksi muutoksen mahdollistajina. Lisäksi asiakkaat arvostavat henkilökunnan ammattitaitoa muutoksessa. Toiminnan kehittämistarpeina asiakkaat mainitsevat yhteisön tiedonkulun parantamisen, henkilökunnan toiminnan ja työn tekemiseen liittyvien tapojen kehittämisen. Asiakkaat kiinnittivät palautteissaan myös huomiota työntekijöiden ajoittaiseen kiireeseen. Lisäksi uusien asiakkaiden perehdyttämisessä on palautteen mukaan parannettavaa Toiminnan vaikutuksia Toiminnan vaikuttavuudesta kerätään tietoa erilaisilla mittareilla säännöllisesti. Asiakkaan tullessa tehtävän tilannearvioinnin ja lähtiessä tehtävän loppuarvioinnin lisäksi tietoa asiakkaissa tapahtuvista muutoksista kerätään viikoittain tietoa ORS (Outcome Rating Scale) mittarilla. Yhteisön tilassa tapahtuvista muutoksista kerätään viikoittain tietoa GRS (Group Session Rating Scale) mittarista Mainiemen toimintaan kehitetyllä mittarilla. Kaiken kaikkiaan arviointimittareiden avulla kerätyn tiedon mukaan Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminta on tuloksellista ja sillä on todistetusti paljon positiivisia vaikutuksia asiakkaan muutokseen, kuntoutumiseen ja elämänhallintaan. Arviointijärjestelmän tuottaman tiedon mukaan Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnalla on merkittäviä vaikutuksia asiakkaiden muutosvalmiuteen oman elämänhallinnan parantamisessa ja päihteiden käytön lopettamiseen. Asiakkaiden sitoutuminen muutokseen paranee huomattavasti kuntoutuksessa. Asiakkaiden psyykkinen terveydentila paranee ja samaan aikaan sekä masennus ja ahdistuneisuus vähenevät merkittävästi. Asiakkaat kokevat saavansa Mainiemessä erittäin hyvin sekä yksilöllistä tukea, yhteisöllistä tukea että vertaistukea. Asiakkaiden kokemuksen mukaan Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminta tukee hyvin asiakkaiden kuntoutumista. Asiakkaat kokevat vastaustensa perusteella saavansa myös erittäin hyvin tukea tukiverkostonsa rakentamiseen kuntoutumisjaksonsa aikana Keskeytyneet kuntoutumisjaksot Asiakkaiden kuntoutumisjaksojen toteutumisia ja keskeytymisiä on seurattu vuodesta 2006 alkaen yhteisöittäin. Jokaista kuntoutumissuunnitelmasta poikennutta keskeytynyttä jaksoa arvioitiin. Arviointiin osallistuivat yhteisön työryhmä, usein asianomainen asiakas ja varsin usein koko yhteisö eli asiakkaat ja henkilökunta yhdessä. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen perussopimuksessa keskeisintä on päihteettömyyden turvaaminen ja turvallisen kuntoutumisilmapiirin säilyminen. Edellisten vuosien aikana noususuunnassa ollut kuntoutumisjaksojen keskeytysmäärä nostettiin vuonna 2011 yhdeksi toiminnan kehittämisen kohteeksi. Kahden vuoden kehittämisjakson aikana keskeytysten määrää onnistuttiin laskemaan merkittävästi. Vuonna 2012 keskeytyneiden kuntoutusjaksojen osuus kaikista kuntoutusjaksoista oli n. 25,8 % (vuonna % ja vuonna ,5 %). Asiakkaan itse keskeyttämiä jaksoja kaikista kuntoutusjaksoista oli 11,4 % (vuonna %), Asiointivapaalle jäämisen vuoksi jaksoista keskeytyi 2,2 % (vuonna ,5 %.) Sairaalaan tai muuhun laitokseen siirtymisen vuoksi jaksoista keskeytyi 2,7 % (vuonna

19 ,5 %). Mainiemen kuntoutumiskeskukseen sopimattoman käyttäytymisen vuoksi jaksoista keskeytyi 9,5 % (vuonna %) 1.2 Kuntayhtymän sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntayhtymän toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa yhtymähallitus. Lisäksi viran- ja toimenhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kuntayhtymän varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Johtajalle delegoitua päätösvaltaa seuraa yhtymähallitus ja käyttää tarvittaessa ottooikeutta. Päätöksistä voi pyytää oikaisua ja valittaa. Kuntoutuskeskuksen asiakkaat voivat niin ikään Mainiemessä annettavan palautteen lisäksi käyttää lain määrittämiä valitusteitä ja kääntyä valtakunnallisen päihdeasiamiehen tai kuntansa sosiaalija terveysasiamiesten puoleen. Tilintarkastajan on tarkastuskertomuksessa annettava lausunto siitä, onko sisäinen valvonta kuntayhtymässä asianmukaisesti järjestetty. Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta esitetään toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutumisvertailussa.

20 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut ulkoiset tuotot ja kulut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0 2 Muut rahoitustuotot 2 2 Korkokulut -1-2 Muut rahoituskulut -1-3 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 93,4 92,7 Vuosikate/Poistot, % Tunnusluvut ja niiden laskentakaavat Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista Tunnusluku kuvaa maksurahoituksen osuutta toimintamenoista = 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön). Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuosikate prosenttia poistoista Tunnusluku mittaa tulorahoituksen riittävyyttä. Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan tulorahoituksen olevan riittävä. = 100 * Vuosikate / Poistot.

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2013. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2013. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Tiistai 12.3.2013 klo 12.00-13.40 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 10 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 4 Pöytäkirjan tarkastus 12 5 Hallitukselle

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätös 2010 1 HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS V. 2010 SISÄLLYS Kuntayhtymän johtajan katsaus 2 1. TIIVISTELMÄ 3 2. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA 4 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 18 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 4 Pöytäkirjan tarkastus 20 5

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.215 Päiväys: 31.3.215 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 3.3.216 Päiväys: 3.3.216 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot