TOIMINTAKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Valtakunnallisesti vuosi 2013 oli palokuntatoiminnan 175v -juhlavuosi. Järjestäytynyt palokuntatoiminta alkoi maamme ensimmäisen palokunnan, Turun VPK:n, perustamisesta vuonna Juhlavuoden suojelijana oli tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja sen tarkoituksena oli tehdä palokuntatoimintaa tunnetuksi myös alueellisesti ja paikallisesti oman jäsenistön kautta. Valtakunnalliset päätapahtumat juhlaseminaareineen pidettiin Turussa Vuosi 2013 oli Hämeen Pelastusliiton 75. toimintavuosi ja liiton palokuntanais- ja nuorisotyön 60- vuotisjuhlavuosi, jonka kohokohtia olivat juhlaleirillä järjestetty 60v-juhla sekä viimeisen kymmenen vuoden aikana ansioituneiden palkitseminen liiton syyskokouksen yhteydessä. Hämeen Pelastusliiton toiminnan keskeisenä lähtökohtana kertomusvuonna on ollut sääntöjen mukaisesti koulutuksen ja tiedotuksen keinoin edistää liiton jäsenten, kansalaisten ja yhteisöjen sekä yritysten ja laitosten valmiutta ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvallisuuden parantamiseksi onnettomuuksien aiheuttamilta vaaroilta normaali- ja poikkeusoloissa. Yhteistyö ja verkottuminen järjestökentän sisällä sekä eri yhteistyö- ja sidosryhmien kanssa on jatkunut monitahoisena. Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Etelä-Suomen aluehallintovirastojen pelastustoiminnan ja varautumisen osa-alueen ja samalla alueella toimivien pelastusliittojen kanssa tehdään yhteistyötä mm. valistukseen ja varautumiseen liittyvissä toiminnoissa. Pelastusliittojen foorumin puitteissa tapahtuva yhteistyö on nähty tarpeelliseksi erityisesti valmistelevana ja keskustelevana tahona. Liiton edustus on ollut useissa valtakunnallisissa tai alueellisissa toimikunnissa ja työryhmissä, mm. SPEKin järjestötoimikunnassa, varautumis- ja väestönsuojelutoimikunnassa, Padasjoki- työryhmässä, PaloTarus -toimikunnassa sekä alueellisessa Vapepa -toimikunnassa. Liitolla on voimassa olevat yhteistoimintasopimukset toimialueen kolmen pelastuslaitoksen kanssa. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen ja liiton välinen sopimus on tilaaja-tuottaja sopimus. Pirkanmaan pelastuslaitoksen sopimus päivitettiin kertomusvuonna yhteistoimintasopimukseksi. Liitto on pyrkinyt toiminnassaan noudattamaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö-ryhmän strategiaa sekä yhteisesti vuosittain päivitettävää SPEKryhmän toiminta- ja taloussuunnitelmaa. SPEK:n valtuustossa liiton edustajana jatkoi Tero Kupiainen varajäsenenään Jukka Lehtonen, toimikauden SPEK:n hallituksessa alueellisten pelastusliittojen edustajina toimivat kertomusvuonna edelleen Veijo Nuppola Uudenmaan Pelastusliitosta ja Erik Dannbäck Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund:sta. Kertomusvuoden toiminnan tulosta voidaan pitää kohtuullisen hyvänä sekä suoritteiden että talouden osalta. Varautumiskoulutuksen osallistujamäärä jäi hieman suunniteltua ja edellistä ennätysvuotta pienemmäksi. Palokuntakoulutuksen määrä toteutui suunnitelman mukaan, valistuksen ja neuvonnan, palokuntatoiminnan kehittämisen ja omarahoitteisen toiminnan osalta jäätiin jonkin verran suunnitelmasta.

2 Liiton julkisen rahoituksen osuus (PSR, RAY, Okry) oli kertomusvuonna 29% liiton kaikista tuloista. Yleisavustusten (PSR ja RAY) osuus 24%. Pääasiassa yrityksiin ja laitoksiin suunnattujen turvallisuus-, koulutus- ja suunnittelupalvelujen tuottojen eli omarahoitteisen toiminnan avulla on pystytty tukemaan liiton muuta toimintaa. Liiton toiminnan tulos perustuu suuressa määrin myös vapaaehtoistoimijoiden panokseen. Hämeen Pelastusliitto esittää lämpimät kiitokset kaikille toimijoille, jäsenille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille sekä liittoa ja sen toimintaa kertomusvuonna eri tavoin tukeneille. HALLINTO Jäsenistö Liiton kunniajäseniä ovat Veikko Vilpas ja Sakari Lehtinen. Liiton jäsenyhteisöjä oli vuoden lopussa yhteensä 157 (v.2012 jäsenyhteisöjä oli 166): pelastuslaitoksia 3 (yhteistoimintasopimukset), vapaaehtoisia palokuntia 90, teollisuuspalokuntia 3; kerhoja, yhdistyksiä ja oppilaitoksia 17; yrityksiä ja laitoksia 26; kuntajäseniä 10; vapaajäseniä (valtion ja puolustusvoimien laitoksia) 8. Jäsenyydet Liitto on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:n jäsen. Liiton ja keskusjärjestön välillä on voimassaoleva yhteistoimintasopimus. Kokoukset Liiton sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Ylöjärvellä Kurssikeskus Koivupuistossa. Kokouksessa oli läsnä 10 valtuutettua kokousedustajaa ja 7 muuta, yhteensä 17 osallistujaa. Kokousesitelmän Suomen Meripelastusseuran ja alueyhdistyksen toiminnasta piti Suomen Meripelastusseura Pirkanmaan puheenjohtaja Vesa Rauhala. Liiton sääntömääräinen syyskokous pidettiin Hämeenkosken Seuralassa. Kokouksessa oli läsnä 38 valtuutettua kokousedustajaa ja 30 muuta, yhteensä 68 osallistujaa. Hämeenkosken kunnan tervehdyksen kokoukselle toi kunnanjohtaja Anja Brofeldt. Kokouksessa jaettiin nais- ja nuorisotyön 60-vuotishuomionosoitus viimeisen kymmenen vuoden aikana nais- ja nuorisotyössä ansioituneille 53:lle henkilölle. Hallitus Vuonna 2013 hallitukseen kuuluivat: - puheenjohtaja Esa Sirviö, Mänttä-Vilppula - varapj. Jukka Lehtonen, Tampere varajäsen Esko Kautto - jäsen Esko Jokinen, Lahti varajäsen Veli-Pekka Niemikallio - jäsen Riitta Jäämaa, Hämeenkoski varajäsen Pirkko Wahlfors - jäsen Joni Kohonen, Mänttä-Vilppula varajäsen Keijo Järvenpää - jäsen Marko Konttinen, Ylöjärvi varajäsen Mika Kupiainen - jäsen Anssi Manninen, Ruovesi varajäsen Mika Siivo - jäsen Timo Mäcklin, Mänttä-Vilppula varajäsen Helmi Leimu - jäsen Tero Kupiainen, Janakkala varajäsen Jyrki Lehtiö - jäsen Jukka Taitto, Lahti varajäsen Arto Niemi - sihteeri, toiminnanjohtaja Mervi Koivuniemi

3 Työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Esa Sirviö, varapuheenjohtaja Jukka Lehtonen, hallituksen jäsen Tero Kupiainen ja toiminnanjohtaja Mervi Koivuniemi. Työvaliokunta piti yhden kokouksen. Hallitus piti viisi kokousta ja kirjasi yhteensä 71 pykälää. Hallituksen asettamien toimikuntien puheenjohtajat osallistuivat tarvittaessa kutsuttuina hallituksen kokouksiin. Toimikunnat Hallituksen asettamia toimikuntia olivat (suluissa kertomusvuoden puheenjohtajat): työvaliokunta (Esa Sirviö/Jukka Lehtonen), naistyötoimikunta (Maarit Valkeejärvi), nuorisotyötoimikunta (Juha Kylmälä), yritysturvallisuustoimikunta (Olavi Lehtomäki), veteraanitoimikunta (Tapani Kemppainen) ja pelastuskoiratoimikunta (Pia Paajanen) sekä nais- ja nuorisotyön 60 v juhlatoimikunta (Juha Kylmälä). Toimihenkilöt ja toimitilat Liiton puheenjohtajana toimi kaupunginjohtaja Esa Sirviö, varapuheenjohtajana palvelussuhdepäällikkö Jukka Lehtonen. Tilintarkastajina ovat toimineet KHT Asko Vuorenalusta ja KHT Juha Selänne Helsingistä sekä varalla BDO Oy KHT-yhteisö. Liitolla oli kertomusvuonna seuraavat toimihenkilöt: toiminnanjohtaja Mervi Koivuniemi, koulutuspäällikkö Antero Liukkonen ja järjestösihteeri Nina Vuori. Lisäksi alkaen koulutuspäälliköksi valittu Eeva-Liisa Heikkinen. Koulutuspäällikkö Antero Liukkonen jää eläkkeelle Liitolla on toimitilat Tampereen Tesomalla, osoitteessa Kokkolankatu 4, Tampere. TALOUS Liiton talous perustuu maksullisten koulutus- ja konsultointipalveluiden tuottoihin, yhteistoimintasopimusmaksuihin, jäsenmaksutuloihin, myynti- ja välitystoiminnan tuottoihin, Palosuojelurahaston ja Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustuksiin ja Opintotoiminnan Keskusliiton myöntämiin toiminta- ja koulutusavustuksiin. Palosuojelurahaston avustus vuonna 2013 oli euroa (v.2012: e / v.2011: e), RAY:n avustus euroa (v.2012: 8.290e / v.2011: 3.892e) ja Opintotoiminnan Keskusliiton koulutusavustus euroa (v.2012: / v.2011: ). Palosuojelurahaston avustuksen osuus kaikista liiton tuloista oli 24% (23,5% / 26,4) ja kaikkien avustusten osuus 29% (29% / 30,8%). Omarahoitteisen toiminnan tuotot muodostivat 24% (30% / 30,7 %) liiton kaikista tuloista. Liiton taseen loppusumma vuonna 2013 oli ,61 ( ,18 / ,78) euroa. Kirjanpidossa tilikauden alijäämäksi kirjattiin 4.727,52- euroa (34.487,45 / 3.065,65) euroa. Kertomusvuoden taloudelliseen tulokseen vaikutti mm. henkilötyöpäivien määrän kasvu 600:sta 625:een uuden koulutuspäällikön aloitettua Henkilöstökustannuksia kasvatti myös palkkojen korotus lähemmäs liittojen keskiarvopalkkoja ( alkaen). Vaikutus edellisvuoteen verrattuna yhteensä +17%. Omarahoitteisen toiminnan tuotto oli edellisiin huippuvuosiin verrattuna noin 17% pienempi.

4 KOULUTUS- JA VALISTUSTOIMINTA Koulutus- ja valistustoiminta koostui palokunta-, järjestö-, varautumis- ja pelastuspalvelu- sekä yritys- ja laitosturvallisuuskoulutuksesta ja -valistuksesta : - palokuntakoulutuksen perus- ja täydennyskoulutus: 40 kpl (v.2012: 41 / v.2011: 44) kpl, osallistujia 618 (v.2012: 658 / 651) ja koulutettavapäiviä 2913 (v.2012: 2806 / 2595) - muu palokunta- ja järjestökoulutus, muu järjestötoiminta (palokuntatoim. kehittäminen): 139 (165 / 141) kpl, osallistujia 3727 (3399 / 3457), ktpv 7478 (6281 / 7250) - valistus- ja neuvontatoiminta, tiedotus: 103 (101 / 90) kpl, osallistujia 9461 (6310) - varautumis- ja pelastuspalvelukoulutus: 18 (24 / 32)kpl, osallistujia 402 (520 / 382), ktpv 471 (528 / 253) - yritys- ja laitosturvallisuuskoulutus ja muut palvelut (omarahoitteinen): 28 (29 /43) kpl, osallistujia 804 (1490 / 820) Varautumistoiminnoissa liitto osallistui kurssien lisäksi yhteistyöosapuolena ja alueellisena koordinaattorina kalliosuojan käyttöönottohankkeen valmisteluun ja suunnitteluun. Varautumiskoulutuksen lisäksi liitto sai RAY:ltä tukea pelastuspalvelukoulutukseen pitäen sisällään pelastuskoiratoiminnan. Pelastuskoiratoimikunta kokoontui kaksi kertaa ja toteutti kolme pelastuskoiraohjaajille tarkoitettua leiriä ja koulutustilaisuutta. Omarahoitteisen toiminnan osana on liiton toimesta koulutuksen lisäksi tehty lukuisiin yrityksiin ja laitoksiin lakisääteisiä pelastussuunnitelmia ja niiden päivityksiä, joiden yhteyteen on aina liitetty vastuuhenkilöiden tai koko henkilökunnan perehdyttämiskoulutus. Lisäksi on järjestetty mm. poistumisharjoituksia, hätäensiapukoulutusta, alkusammutuskoulutusta sekä annettu turvallisuusasioihin liittyvää neuvontaa ja konsultointia yritysten ja laitosten henkilöstölle. Omarahoitteisen toiminnan suuntaviivoja on kartoitettu liiton yritysturvallisuustoimikunnan kokouksissa, joita vuoden aikana toteutettiin kaksi. Liitto on ollut mukana yhdessä jäsenyhteisöjensä kanssa mm. seuraavien valistus-kampanjoiden toteuttamisessa: Nou Hätä -kampanjan aluekilpailujen (yhteensä 34 joukkuetta) järjestäminen kolmen alueemme pelastuslaitoksen alueen 8-luokkalaisille, valtakunnallisen paloturvallisuusviikon tapahtumat: Päivä paloasemalla kampanja, valtakunnallinen Tapaturmapäivä sekä 112 -kampanja palovaroitinkampanjoineen. Koulutuksellisia tapahtumia olivat palokuntanuorten alueellisten leirien lisäksi liiton talvileiri Lyhty2013 ja liiton palokuntanuoriso- ja naistyön 60-vuotisjuhlavuoden kesäleiri Tamrex2013. Leireillä jokainen leiriläinen osallistuu perinteisesti ikäluokkansa mukaiselle kurssille leirikurssijärjestelmän mukaisesti.

5 JÄRJESTÖTOIMINTA Kertomusvuosi oli liiton palokuntanais- ja nuorisotyön 60-vuotisjuhlavuosi. Vuoden huipentuma oli kesäleiri Tamrex2013 yhteydessä pidetty 60v-juhla Padasjoen PaloTarus leirikeskuksessa Kutsu- ja muita vieraita oli juhlassa runsaslukuisesti, leiriläiset mukaan lukien yli noin 450. Järjestötoiminnan painopiste oli liiton yhdistysjäsenten, toimikuntien, nuorisotyön alueiden sekä palokuntanais- ja nuoriso-osastojen yhdistystoimintaa, leiritoimintaa sekä veteraanitoimintaa tukevien toimintojen järjestämisessä. Erilaisiin yhdistystoimintoihin liittyviin asioihin liiton toimihenkilöt antoivat apuaan ja tukeaan viikoittain ja osallistuivat toimikuntien kokouksiin. Liiton edustajat osallistuivat lukuisiin palokuntien vuosijuhliin vuoden aikana. Valtakunnalliseen vapaaehtoishenkilöstön rekrytointikampanjaan liittyen järjestettiin alueellamme Päivä paloasemalla tapahtumia noin 30 paloasemalla. Tapahtuman tarkoituksena on paitsi saada lisää väkeä kiinnostumaan palokuntatoiminnasta ja sitä kautta uusia jäseniä palokuntiin, tehdä alaa ja toimintaa tunnetuksi, myös tarjota turvallisuustietoutta kansalaisille. Liitto järjesti yhdessä Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen kanssa YliHyväJuttu kampanjan avausja infotapahtuman liiton alueen palokuntayhdistyksille. Kampanjan tavoitteena on saada mahdollisessa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria mukaan palokuntaharrastuksen piiriin. Yhdeksi liiton järjestötoiminnan jäsenpalvelumuodoksi on vakiintunut Hämeen Pelastusliiton ja Vakuutusyhtiö Pohjolan väliseen sopimukseen perustuva ns. VPK-vakuutus. Vakuutuksen ottaneita VPK:ta on 69. Vakuutus on varsin edullinen ja korvaukset kattavat. Vakuutuksella on voinut turvata hälytysosaston, nuoriso-osaston ja naisosaston sekä muita palokunnan jäseniä. Vastuuvakuutuksen on voinut ottaa sekä toimintaa että hallintoa varten. Liiton veteraanitoiminnan osalta kertomusvuosi oli yhdestoista toimintavuosi. Liiton veteraaneja on noin 80, joista noin puolet on aktiivisesti mukana toiminnassa. Veteraanitoiminta järjesti huhtikuussa Hauhon Vähäjärvellä kevätveteraanipäivät, joka keräsi 28 osanottajaa. Syysretkeilypäiville Padasjoen PaloTarukselle kokoontui 30 veteraania. Veteraanitoimikunta kokoontui kolme kertaa. Nais- ja nuorisotyön toiminta toteutui kertomusvuonna pääosin suunnitelman mukaisesti. Naistyön ja nuorisotyön toimintakertomukset ovat liitteinä. TIEDOTUS JA NEUVONTA Liiton oma tiedotuslehti HPL -tiedote ilmestyi neljä kertaa. Lehden toimituksellisesta työstä on vastannut järjestösihteeri. HPL -tiedotteessa on kerrottu mm. ajankohtaisista aiheista ja tapahtumista sekä julkaistu tarkennettu koulutus- ja tapahtumakalenteri. Ajankohtaisista koulutus- ja järjestötoiminnan tapahtumista on tiedotettu myös kohdennetuilla sähköpostitiedotteilla, kirjeillä ja liiton kotisivuilla. Liiton toimintaa on esitelty mm. koulutustilaisuuksissa, näyttelyissä ja palokuntien tilaisuuksissa sekä esimerkiksi erilaisten valistuskampanjoiden yhteydessä. Liiton tai sen jäsenyhteisöjen erilaiset tapahtumat ovat saaneet palstatilaa päivä- tai paikallislehdistössä.

6 Liiton toimihenkilöt ovat esitelleet liiton toimintaa mm. yhteistyöjärjestöjen tilaisuuksissa, alueellisilla maanpuolustuskursseilla, isännöitsijätilaisuuksissa, jäsenyhteisöjen ja lukuisissa muissa tilaisuuksissa. Paitsi järjestötoimintaan liittyvää neuvontaa, liitto on antanut runsaasti myös yritysten ja laitosten turvallisuuteen ja omatoimiseen varautumiseen liittyvää neuvontaa. MUU TOIMINTA Liitto on myöntänyt v.2013 seuraavat ansiomerkit: Hämeen Pelastusliiton standaari: Hämeen Pelastusliiton ansioristi: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ansiomitali: Hämeen Pelastusliiton ansiomitali: Lisäksi liiton hallitus puolsi: Palokunta Suomessa 175v-juhlavuoden mitalia 1 kpl 5 kpl 11 kpl 41 kpl 3 kpl LIITTEET Toiminnalliset tilastot 2013 Palokuntanaistyön toimintakertomus vuodelta 2013 Palokuntanuorisotyön toimintakertomus vuodelta 2013

7 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY Toiminnalliset tilastot 2013 vuosiraportti (tammi-joulu 2013) nimike Suunn. kpl osall ktpv Palokuntakoulutus Pelastustyökurssi Sammutustyökurssi Savusukelluskurssi Palokuntien ensiapukurssi Palokuntien ensivastekurssi Vaarallisten aineiden kurssi Öljyvahingon torjuntakurssi Lask ja kattotyösk. kurssi Palokuntaan perehdyttäminen Myrskyvauriopuiden käsittely Vanh. Samm.mies täyd.k Pintapelastuskurssi Toim oikein Apilla Seminaarit Yksikönjohtajakurssi YHTEENSÄ Palokuntatoiminnan kehittäminen Palokuntanuorten koulutus Palokuntanuorten ohjaajakoulutus Palokuntanuorten opintopäivät Palokuntanuorten kilpailutoiminta Palokuntanuorten leiritoiminta Palokuntanuorten muut tapahtumat Palokuntanaisten koulutus Palokuntanaisten ohjaajakoulutus Palokuntanaisten opintopäivät Palokuntanaisten kilpailutoiminta Palokuntanaisten leiritoiminta ja 60v juhla Palokuntanaisten muut tapahtumat Veteraanitoiminta Muu järjestötoiminta ja tapahtumat YHTEENSÄ Valistus- ja neuvontatoiminta Turvallisuusvalistuskampanjat Messut ja näyttelyt 0 0 Jäsenlehti, netti ja muu tiedotus Lehdistotiedotteet, media Muu kansalaisten valistus ja neuvonta Alkusammutus ja kansal. käyt. koulutus YHTEENSÄ

8 Varautuminen Vs-hoitajan kurssi Talon turvallisuuspäällikön kurssi Varautumisen ja väestönsuoj. perusk. 4 Muu vs-koulutus 10 Pelastuskoiratoiminta YHTEENSÄ Yritys- ja laitosturvallisuuskoulutus/palvelut Autom. paloilm. hoitajakurssit Tulityökurssit Pelastussuunnitelmat ja koulutus Alkusammutuskoulutus (paloturv.koulutus) Muu yritys- ja laitoskoulutus YHTEENSÄ

9 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 1 (5) Palokuntanaistyö PALOKUNTANAISTYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Kertomusvuosi oli Hämeen Pelastusliiton palokuntanaistyön 60-vuotisjuhlavuosi. Vuoden 2013 valtakunnallisen palokuntanaistyön teemana oli Turvallinen yhteisö. HPL:n palokuntanaistyön teemana oli lisäksi Nais- ja nuorisotyötä Hämeessä 60 vuotta. Tamrex 2013 oli nais- ja nuorisotyötä Hämeessä 60 vuotta juhlaleiri, joka oli huomioitu leirin ohjelmassa vierailupäivänä. Hämeen Pelastusliiton syyskokouksessa Hämeenkoskella huomioitiin 10 viimeisen vuoden aikana nais- ja nuorisotyössä aktiivisesti toimineet luovuttamalla heille laatta ja omistuskirja. Vuoden aikana yhteistyökumppaneita ovat olleet vakiintuneeseen tapaan mm. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, jonka eri toimielimissä on työskennellyt runsaasti hämäläisiä palokuntanaisia sekä Naisten Valmiusliitto, jonka alueneuvottelukunnassa palokuntanaiset toimivat aktiivisesti ja jonka valtakunnallisiin harjoituksiin on monia Hämeenkin palokuntanaisia osallistunut kouluttajina ja koulutettavina. Yhteistyö liiton nuorisotyön kanssa on näkyvintä nuorisoleireillä, joilla palokuntanaiset ovat olleet paitsi muonittamassa, myös toimistossa, ensiavussa, kanttiinissa, lapsiparkissa sekä kouluttajina. Liiton järjestämien leirien ja alueleirien lisäksi yhteistyötä nuorisotyön kanssa on tehty erilaisissa kilpailuissa ja muissa tapahtumissa. KOKOUKSET Palokuntanaisten kevätkokous pidettiin Sysmässä, juhlistaen samalla Sysmän naisosaston 60- vuotista taivalta. Kokoukseen osallistui 23 palokuntanaista seitsemästä naisosastosta. Syyskokous pidettiin Hämeenkyrössä. Kokoukseen osallistui kahdeksasta naisosastosta yhteensä 26 palokuntanaista. HALLINTO Kevätkokousväkeä Sysmässä Liiton palokuntanaistyötä johti naistyötoimikunta. Naistyötoimikunta toimii Hämeen Pelastusliiton hallituksen asettamana asiantuntijaelimenä. Naistyötoimikunnan tehtävänä on yhteistyössä liiton hallituksen kanssa edistää ja kehittää liiton palokuntanaistyötä. Naistyötoimikunta kokoontui vuonna 2013 neljä kertaa. Varajäsenet, kouluttajat ja emännät kutsuttiin yhteen kokoukseen. Naistyötoimikunta Varsinaiset jäsenet (osallistuminen kokouksiin) puheenjohtaja Maarit Valkeejärvi (4/4) Ylöjärven VPK varapuheenjohtaja Jaana Sippola (4/4) Ylöjärven VPK (Pirkanmaa) jäsen Johanna Järvinen (3/4) Kalvolan VPK (Kanta-Häme) jäsen Riitta Jäämaa (3/4) Kosken VPK (Päijät-Häme) jäsen Pirjo Peippo (4/4) Lempäälän VPK (Pirkanmaa) jäsen Sanna Valkama (4/4) Idänpään ja Ympäristön VPK (Kanta-Häme) jäsen, sihteeri Merja Simola (4/4) Sysmän VPK (Päijät-Häme)

10 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 2 (5) Palokuntanaistyö Varajäsenet (osallistumiskerrat) varajäsen (Sippola) Anni Kytölä (1/4) Mäntän VPK varajäsen (Valkama) Raija Laine-Löyttyniemi (1/4) Hämeenlinnan VPK varajäsen (Peippo), koulutusohjaaja Hillevi Rupponen (3/4) Kylmäkosken VPK varajäsen (Jäämaa) Marja-Leena Uurasmaa (1/4) Sysmän VPK varajäsen (Järvinen) Pirjo Vaahtera (2/4) Kalvolan VPK varajäsen (Simola) Pirkko Wahlfors (0/4) Lahden VPK Nuorisotyön yhteyshenkilönä toimi Jaana Sippola, Ylöjärven VPK, vapaaehtoisen maanpuolustustyön yhteyshenkilönä Maire Kärkäs, Kosken VPK ja lehtileikekirjan hoitajana Raija Laine-Löyttyniemi, Hämeenlinnan VPK, internet-yhteyshenkilönä liiton toimiston sihteeri ja merkkipäiväyhteyshenkilönä toimi Marja-Liisa Järvinen, Kalvolan VPK. Vuodeksi 2013 ei ollut valittu pääemäntää vaan tehtävä oli siirretty naistyötoimikunnalle ja hoidettiin tiimityöskentelynä. Muiksi emänniksi oli valittu Raija Laine-Löyttyniemi, Hämeenlinnan VPK, Tarja Parikka, Kosken VPK, Eija Seppä, Kosken VPK ja Jaana Sippola, Ylöjärven VPK. Kanttiinivastaavana talvileirillä toimi Helmi Leimu, Rengon VPK ja kesäleirillä Virva Valovuori, Lammin VPK. Hämeen Pelastusliiton toimisto vastaanotti tilausmuonituskyselyt vuonna Koulutusohjaajana toimi Hillevi Rupponen, Kylmäkosken VPK. Koulutustoimikuntaa ei valittu vuodelle Kouluttajat Johanna Järvinen, Kalvolan VPK Marja-Liisa Järvinen, Kalvolan VPK Mari Leskinen, Lahden VPK Tuula Nieminen, Hämeenlinnan VPK Leena Nikkari, Kosken VPK Hillevi Rupponen, Kylmäkosken VPK Merja Simola, Sysmän VPK Jaana Sippola, Ylöjärven VPK Minna Suominen, Kosken VPK Maarit Valkeejärvi, Ylöjärven VPK Pirkko Wahlfors, Lahden VPK Kouluttajamestarit Riitta Jäämaa, Kosken VPK Eeva Koivula, Keski-Hollolan VPK Tarja Parikka, Kosken VPK Helmi Leimu ja Sinikka Kujansivu Särsjärvellä kanttiinissa KUNNIAJÄSENET Naistyön kunniajäsenet ovat Sinikka Kujansivu, Ylöjärven VPK ja Ritva Lehtonen, Hämeenlinnan VPK.

11 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 3 (5) Palokuntanaistyö KOULUTUS Vuonna 2013 liiton alueen palokuntanaisille järjestettiin monipuolista koulutusta. Naisosastoille suunnattu koulutus Palokuntanaisten peruskurssi, Hauho, Vähäjärven Lomakoti, 20 osallistujaa, kurssinjohtaja Tuula Nieminen Opintopäivät, Sysmä, 23 palokuntanaista 7 naisosastosta, kurssinjohtaja Merja Simola, Sysmän VPK Toimihenkilöiden, kouluttajien ja emäntien opintopäivä, Torpan kurssikeskus Ylöjärven Siivikkala, 13 osallistujaa, kurssinjohtaja Jaana Sippola Ajankohtaiskoulutus Syyskokousväkeä Hämeenkyrössä, Heiskan tilalla Sääksjärven VPK, uuden naisosaston toiminta, kouluttajina Jaana Sippola ja Maarit Valkeejärvi Hämeenlinnan VPK-naisten hälytysmuonituskerhoilta, mukana oli 25 osallistujaa Hämeenlinnan, Kalvolan, Lammin ja Kosken VPK:sta + lisäksi 15 VPK-nuorta ja kouluttajaa Hämeenlinnan VPK:sta, kouluttajina olivat Raija Laine-Löyttyniemi ja Tarja Parikka Yli Hyvä Juttu -koulutus, Tampere Tesoman Uimahalli, Riitta Jäämaa, Maire Kärkäs, Raija Laine-Löyttyniemi, Tuula Nieminen, Tarja Parikka ja Sanna Valkama Turvallisuus tavaksi ja Selviydy sähköttä -kurssit jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJESTÖN KOULUTUS Naistyönjohtajien opintopäivät, Karjalohja, Jaana Sippola ja Maarit Valkeejärvi Valtakunnallinen naistyön foorumi ja naistyötoimikunnan kokous, Tampere, Maarit Valkeejärvi, Hillevi Rupponen ja Merja Simola Varautumisen III valtakunnalliset opintopäivät, Hämeenlinna, Raija Laine- Löyttyniemi ja Sanna Valkama Valtakunnallinen naistyön edustajafoorumi, Vuokatti, Jaana Sippola ja Maarit Valkeejärvi NAISTEN VALMIUSLIITTO RY:N JA MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN (MPK) TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN Naisten Valmiusliitto Naisten Valmiusliiton puheenjohtajien (Anneli Taina ja Anne Holmlund) nuijanvaihtotilaisuus, Helsinki, Riitta Jäämaa Naisten Valmiusliiton Hämeen Alueneuvottelukunnan johtokunnan järjestäytymiskokous, Parolannummi, Sanna Valkama, Raija Laine-Löyttyniemi,

12 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 4 (5) Palokuntanaistyö Hillevi Rupponen, Maire Kärkäs ja Riitta Jäämaa Naisten alueneuvottelukunnan kokous, Parolannummi, Raija Laine- Löyttyniemi, Hillevi Rupponen ja Sanna Valkama Hämeen alueneuvottelukunnan ideariihi, Hämeenkoski, Riitta Jäämaa, Maarit Valkeejärvi, Jaana Sippola, Raija Laine-Löyttyniemi, Pirjo Peippo ja Maire Kärkäs 6.5. Naisten Valmiusliiton Hämeen alueneuvottelukunnan kevätkokous, Akaan Kylmäkoski. Palokuntanaisten vuoro oli järjestää kokous. Palokuntanaisia kokoukseen osallistui Kylmäkosken VPK:sta, Kosken VPK:sta, Lempäälän VPK:sta, Hämeenlinnan VPK:sta, Idänpään ja Ympäristön VPK:sta. Osallistujat saivat ihastella 1900-luvun alun käsintehtyjä alusvaatteita ja muita käsitöitä, kansallispukuja sekä Lotta-pukuja ja muuta Lotta-materiaalia SINISIIPI 2013, Porin prikaati, Säkylä, kurssilaisina Maire Kärkäs ja Leena Nikkari Naisten valmiusliiton alueneuvottelukunnan seminaari, Parolannummi, Raija Laine-Löyttyniemi, Sanna Valkama, Hillevi Rupponen, Maire Kärkäs, Pirjo Peippo sekä Riitta Jäämaa. Lisäksi osallistui palokunnista Lempäälän vpk:n naisia ja Kosken VPK:n naisia PYRSTÖ 2013 vierailupäivä, Pirkkala, Riitta Jäämaa, Raija Laine- Löyttyniemi ja Maarit Valkeejärvi. Harjoituksessa oli kurssilaisina ja kouluttajina useita palokuntanaisia Naisten Valmiusliiton hallituksen kokous, Helsinki, Riitta Jäämaa Naisten Valmiusliiton hallituksen kokous, Helsinki, Riitta Jäämaa Naisten Valmiusliiton Hämeen alueneuvottelukunnan syyskokous, Hämeenlinna, varsinaiset edustajat Marja-Liisa Järvinen, Marja-Liisa Laiho ja Sinikka Lehtonen, muut osallistujat Maire Kärkäs, Tuulikki Paavilainen ja Sanna Valkama MUONITUKSET TARUSJÄRVELLÄ JA SÄRSJÄRVELLÄ HPL:n palokuntanuorten Lyhty 2013 talvileiri, Särsjärvi, töissä Hämeen alueen naisia eri tehtävissä TAMREX2013 palokuntanuorten kesäleiri, Palotaruksella oli töissä eri tehtävissä useita alueen naisia Pelastuskoirat Tarusjärvellä, muonittamassa Eija Seppä ja Tarja Parikka Pelastuskoirat Tarusjärvellä, muonittamassa Eija Seppä ja Raija Laine- Löyttyniemi MUUT TAPAHTUMAT Ilves-kisan muonitus, Villähde, Nastola, Kosken VPK:n naiset Juhlavuoden leirin ja kokouksen valmistelua varten toimikunta, johon kuului naistyön edustajista Maarit Valkeejärvi, Jaana Sippola ja Riitta Jäämaa, kokoontui neljä kertaa. TIEDOTUS Osastoihin lähetettiin vuoden aikana 2 osastokirjettä, joissa kerrottiin ajankohtaisista naistyön asioista sekä mm. tulevista koulutuksista. Lisäksi Hämeen Pelastusliiton naisten toiminnasta on kerrottu HPL-tiedotteessa.

13 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 5 (5) Palokuntanaistyö EDUSTAMINEN Pirkko Wahlfors on toiminut SPEK:n järjestötoimikunnan jäsenenä, varajäsenenään Riitta Jäämaa. Maarit Valkeejärvi on toiminut SPEK:n valtakunnallisen naistyötoimikunnan jäsenenä. Riitta Jäämaa on SPEKn edustajan Karim Peltosen varajäsen Naisten Valmiusliitto ry:n hallituksessa. Naisten Valmiusliitto ry:n Hämeen alueneuvottelukunnassa palokuntanaisten edustajina ovat toimineet Päijät-Hämeestä Maire Kärkäs, varajäsen Riitta Jäämaa, Pirkanmaalta Hillevi Rupponen, varajäsen Pirjo Peippo ja Kanta-Hämeestä Raija Laine- Löyttyniemi, varajäsen Sanna Valkama. Riitta Jäämaa on toiminut Hämeen Pelastusliiton hallituksen jäsenenä. Lisäksi kokouksissa naistyötä on edustanut Maarit Valkeejärvi ja Jaana Sippola on osallistunut nuorisotyötoimikunnan kokouksiin. OSASTOJEN TOIMINTA Naisosastoille on järjestetty pelastusliitoittain koulutustapahtumia ajankohtaiskoulutuksina alueen toiveiden mukaisesti, aluetoiminnassa kokoonkutsujina ovat toimineet naistyötoimikunnassa aluetta edustavat naiset. Vuoden 2013 toimintatilaston palautti 34 naisosastoa. Tilastot kerättiin ja palautettiin Haka -rekisterin kautta. Naistyötoimikunta haluaa kiittää näitä aktiivisia naisosastoja jäsenineen ja toivottaa myös ne naisosastot, joiden toiminta on kuluneena vuonna ollut vähemmän aktiivista, tervetulleiksi mukaan toimimaan ja kehittämään palokuntanaisten toimintaa. Naistyötoimikunta kiittää myös Hämeen Pelastusliittoa, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöä ja Naisten Valmiusliittoa sekä muita yhteistyökumppaneitaan ja etenkin palokuntanuoria ohjaajineen kuluneesta toimintavuodesta. HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY Naistyötoimikunta Hämeenkoskella Maarit Valkeejärvi, Jaana Sippola, Riitta Jäämaa ja Sinikka Kujansivu

14 PALOKUNTANUORISOTYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yleistä Vuosi 2013 oli Hämeen Pelastusliitto ry:n nuorisotyön 60. toimintavuosi ja täten se oli samalla myös liiton nuoriso- ja naistyön juhlavuosi. Pelastusliiton nuorisotyö on jaettu viiteen toiminta-alueeseen. Alueita ovat Forssa-Toijalan alue (8 osastoa), Hämeenlinnan alue (12 osastoa, 1 toimimaton), Päijät-Hämeen alue (15 osastoa), Ruoveden alue (5 osastoa) sekä Tampereen alue (13 osastoa, 2 toimimatonta). Liiton alueella on 53 nuoriso-osastoa, joista kaksi on varhaisnuoriso-osastoja sekä kolmella osastolla ei ole aktiivista toimintaa. Osastoista toimintatilaston palautti palokuntarekisteri Hakan kautta yhteensä 45 osastoa (n. 85 %). Toiminnassa on mukana 199 ohjaajaa (v ), 594 poikaa (v ) ja 209 tyttöä (v ), yhteensä 1002 (v ) henkilöä. Toiminta on siis pysynyt jäsenmäärältään miltei muuttumattomana edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintaa tarkastellaan toiminnan sisällön mukaisesti tapahtumien määrillä (kpl), osallistumismäärillä (henkilöä) ja koulutettavapäivillä (ktpv). Näistä parhaiten toimintaa kuvaava mittaristo on koulutettavapäivät, jotka muodostuvat tapahtuman kestosta ja osallistumismäärästä. Nuorisotyön tilastot ovat liitteinä (liitteet 1-4). Erilaisiin liiton järjestämiin tapahtumiin osallistui yhteensä 3278 (v ) henkilöä, josta kertyi liitolle yli 6928 (v ) koulutettavapäivää. Toiminta on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna noin 21 %. Tapahtumien määriä tarkasteltaessa suurin poikkeama suunnitelmiin verrattuna löytyy ohjaajakoulutuksesta, joka ei vuonna 2013 käytännössä toteutunut ollenkaan (0 %) ja opintopäivistä toteutui kolmasosa (33 %). Toisaalta nuorten koulutuksessa ja leiritoiminnassa määrät ylittyivät suunnitelmista. Samoin osallistumisia ja koulutettavapäiviä tarkasteltaessa suurin poikkeama löytyy edelleen ohjaajakoulutuksesta (0 %) sekä opintopäivistä (osallistumiset 37 % ja KTPV 22 %). Nuorten koulutukseen osallistui 13 % enemmän nuoria, kuin oli suunniteltu, joka tuotti myös n. 50 % kertaa enemmän koulutettavapäiviä. Mielenkiintoista on, että muut tapahtumat jäivät määrällisesti pienemmiksi kuin oli suunniteltu, mutta ne tuottivat kuitenkin hyvillä osallistumismäärillä n. 40 % enemmän koulutettavapäiviä. Toisaalta leiritoimintaa oli määrällisesti enemmän, mutta osallistujia vähemmän, joka johti siihen, että koulutettavapäivät jäivät kymmenyksen tavoitteesta (90 %). Tilastojen valossa kilpailutoiminta toteutui kohtuullisesti suunnitelmiin nähden. Kokonaisuutta tarkasteltaessa (liite 4) nuorisotyö onnistui erinomaisesti toteuttamaan suunnitelmansa, sillä vaikka määrällisesti jäätiin 4 % ja osallistumisaktiivisuuden osalta 7 % tavoitteista, niin nuorisotyö tuotti 5 % enemmän koulutettavapäiviä, kuin oli suunniteltu.

15 NUORISOTYÖTOIMIKUNTA JA TOIMIHENKILÖT Nuorisotyön syyskokous esitti liiton hallitukselle nuorisotyötoimikunnan kokoonpanon, jonka se vahvisti järjestäytymiskokouksessaan. Nuorisotyötoimikuntaan kuuluvat nuorisotyön puheenjohtaja, nuorisotyönohjaaja sekä alueohjaajat. Puheenjohtaja Juha Kylmälä Riihimäen VPK Varapuheenjohtaja Sami Nikkilä Riihimäen VPK Nuorisotyönohjaaja Sami Nikkilä Riihimäen VPK Forssa-Toijalan alue: Hämeenlinnan alue: Päijät-Hämeen alue: Ruoveden alue: Tampereen alue: Muut toimihenkilöt: Satu Niemelä vara Kari Vainio Tero Kupiainen vara Antti Kauppi Jarmo Jäämaa vara Timo Virtanen Matti Soutua vara Tapio Nieminen Mia Kontiainen vara Markku Penttilä Toijalan VPK Forssan VPK Koljalan VPK Hämeenlinnan VPK Kosken VPK Harjunalustan VPK Kuoreveden VPK Kolhon VPK Tampereen VPK Aitoon VPK Koulutuspäällikkö (ohjaajat) Juha Kylmälä Riihimäen VPK Koulutuspäällikkö (nuoret) Marko Konttinen Ylöjärven VPK Kilpailupäällikkö Antti Mehtälä Tampereen VPK Sihteeri Piia Kalander Lahden VPK Hallituksen edustajat Tero Kupiainen Kanta-Häme Marko Konttinen Pirkanmaa Jukka Taitto Päijät-Häme Hämeen Pelastusliiton nuorisotyön kunniajäsenyys on korkein mahdollinen yksittäiselle henkilölle annettava tunnustus. Tunnustuksen myöntäminen edellyttää erittäin merkittäviä ja pitkäaikaisia ansioita liiton nuorisotyössä. Nykyisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti liiton nuorisotyötoimikunta kutsuu kunniajäsenet. Hämeen Pelastusliiton nuorisotyön kunniajäsenet: Eero Peltonen Kari Keino Olavi Helenius (kuvassa) Ritva Siltanen Helmi Leimu (kuvassa) Nuorisotyöllä ei ole tällä hetkellä kunniapuheenjohtajaa.

16 KOKOUKSET JA EDUSTUKSET Nuorisotyön kevätkokous pidettiin Matkussa. Valtakirjalla kokouksessa oli edustettuna seitsemän nuorisoosastoa (n. 13 % kaikista osastoista) ja yhteensä 15 henkilöä (n. 7,5 % kaikista ohjaajista). Syyskokous pidettiin Padasjoella. Valtakirjalla kokouksessa oli edustettuna kuusi nuoriso-osastoa (n. 11 % kaikista osastoista) ja yhteensä 13 henkilöä (n. 6,5 % kaikista ohjaajista). Nuorisotyötoimikunta piti vuoden aikana kuusi kokousta. Juhlavuoden kunniaksi nuorisotyötoimikunta vieraili jokaisella Hämeen pelastusliiton alueella toimivalla pelastuslaitoksella pitämässä kokouksen ja tutustumassa laitoksilta löytyviin perinnehuoneisiin tai museoihin. Lisäksi jokainen pelastuslaitos piti nuorisotyötoimikunnalle oman laitoksen esittelyn, jossa sivuutettiin myös vapaaehtoista palokuntatyötä ja sen tukemista. Nuorisotyötoimikunta perusti leirejä varten erilliset leirivaliokunnat, jotka vastasivat leirien suunnittelusta ja toteutuksesta. Leirivaliokuntia johtivat leiripäälliköt. Talvileirivaliokunta kokoontui neljä kertaa ja kesäleirivaliokunta kolme kertaa. Lisäksi toiminta-alueet kokoontuivat omiin kevät- ja syyskokouksiinsa ja kukin aluetoimikunta piti useita kokouksia vuoden aikana alueohjaajansa johdolla. Juhlavuoden järjestelyistä vastasi erikseen nais- ja nuorisotyöstä sekä hallituksen edustajasta koottu juhlatoimikunta, joka kokoontui neljä kertaa. Juhlatoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Juha Kylmälä. Hämeen pelastusliitto kuuluu valtakunnallinen nuorisotyötoimikunnan aluejaottelussa Keski-Suomen edustajan piiriin. Edustaja on Matti Soutua ja varajäsen Petri Heinänen ( ). Rescue Race on Markku H. Aarnio säätiön aloitteesta luotu palokuntanuorten kilpailu, joka on tarkoitettu Etelä-Suomen alueen pelastusliittojen palokuntanuorille. Kilpailun tuomaristona toimii kilpailun johtoryhmä. Johtoryhmällä on puheenjohtaja (Markku H. Aarnio säätiön edustaja), projektisihteeri kilpailun järjestävästä pelastusliitosta ja liittojen nuorisotyön edustajat (5). Johtoryhmän toimintakausi on 2 vuotta. Projektisihteeri vaihtuu vuosittain. Rescue Race johtoryhmän jäseneksi valittiin Eeva Koivula ja varajäseneksi Juha Kylmälä. Lisäksi Juha Kylmälä valittiin syksyllä kilpailusihteeriksi. Valtakunnallinen palokuntanuorten kevään nuorisotyöfoorumi järjestettiin Tampereella ja syksyn nuorisotyöfoorumi järjestettiin Vuokatissa. Keväällä HPL nuorisotyön edustajina olivat Juha Kylmälä ja Tero Kupiainen, syksyllä edustajina toimivat Juha Kylmälä ja Sami Nikkilä. Valtakunnalliset nuorisotyöfoorumit järjestettiin valtakunnallisten nuorisotyön opintopäivien yhteydessä. Lisäksi HPL:n nuorisotyöstä nuorisotyöfoorumeihin osallistui Matti Soutua valtakunnallisen nuorisotyötoimikunnan roolissa.

17 JUHLAT JA MUISTAMISET Hämeen Pelastusliiton palokuntanais- ja nuorisotyön 60 vuotisjuhlaa vietettiin keskiviikkona Tamrex 2013 leirillä Padasjoella. Päivä oli samalla Tamrex leirin virallinen vierailupäivä. Aamupäivällä leirillä kilpailtiin perinteinen palokuntanuorten Liitinviesti kilpailu ja samanaikaisesti vieraita alkoi saapumaan leirialueelle tasaiseen tahtiin. Iltapäivän aluksi toiminnanjohtajasta, nais- ja nuorisotyön puheenjohtajista sekä leiripäälliköstä koostuva vastaanottokomitea otti onnitteluita vastaan Käpytikka rakennuksessa. Lopulta noin 500 henkinen juhlayleisö, joka koostui leiriläisistä, kutsuvieraista, veteraaneista ja vierailijoista kokoontuivat juhlatapahtumaa varten lippukentälle. Juhlassa kuultiin puheita ja onnitteluja useilta eri tahoilta. Juhlapuheen piti Lounais- Suomen aluehallintovirastossa pelastustoimen ja varautumisen johtaja Ilkka Horelli, joka on itsekin ollut Hämeen Pelastusliiton alueella toimiva palokuntanuori ja vuonna 2004 liiton nuorisotyönohjaaja sekä leiripäällikkö. Horelli haastoi kaikki palokuntanuorisotyöntekijät pohtimaan palokuntanuorisotyön tulevaisuutta ja palokuntanuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä esimerkiksi palokuntanuorisoparlamentin perustamisella, joka koostuisi palokuntanuorista. Liiton nuorisotyön puheenjohtaja Juha Kylmälä puolestaan muistutti, että liiton nuorisotyö voi hyvin, toimintaa on monipuolisesti ja toiminta on niin yhteiskunnallisesti ajateltuna kuin palokuntatoiminnan jatkuvuuden kannaltakin tarkasteltuna erittäin merkittävää. Juhlan jälkeen palattiin leirin vierailupäivään kuuluvien vakio-ohjelmien pariin. Palokuntanuortenkurssit esittäytyivät vierailijoille omaan kurssiin liittyvällä toimintanäytöksellä. Kuivalla hiekkakentällä nähtiin jopa vesipelastuskurssin hurttia huumoria sisältävä esitys, joskin vakavasta aiheesta (vedenvaraan joutuminen). Päivällisen jälkeen suuri osa leiriläisistä kastuivat Leiriolympiaadi kilpailussa, jossa varmasti oli kaikilla hauskaa ja illalla leirillä esiintyi Distained livebändi. Merkkivuoden kunniaksi leirialueelle oli rakennettu myös valokuva-, lehtileike-, leiripaita- sekä leirilehtinäyttelyt vuosien varrelta. Näiden kokoamisesta ja leirin käyttöön antamisesta suuret kiitokset kuuluvat liiton toimistolle, Riitta Jäämaalle, Tarja Parikalle sekä Marko Konttiselle ja Marko Järvensivulle. Hämeen Pelastusliiton nuorisotyö sai uusia kunniajäseniä, kun nuorisotyötoimikunta päätti kutsua kaksi pitkän linjan ansioitunutta palokuntanuorisotyöntekijää, Helmi Leimun ja Olavi Heleniuksen, liiton nuorisotyön kunniajäseniksi. Heidän kymmenien vuosien uurastus palkittiin ja tunnustettiin liiton nuorisotyön korkeimmalla mahdollisella tunnustuksella. Tunnustus jaettiin liiton palokuntanuorisotyön puheenjohtajan, Juha Kylmälän toimesta, Hämeen Pelastusliiton palokuntanais- ja nuorisotyön 60 vuotisjuhlassa Padasjoella keskiviikkona noin 500 henkisen juhlayleisön edessä.

18 Vuoden 2013 palokuntanuorisotyöntekijäksi ja Olavin Maljan haltijaksi nimettiin Tuula Nieminen Hämeenlinnan VPK:sta monivuotisesta toiminnastaan palokuntanuorten hyväksi. Olavin Malja luovutettiin Hämeen Pelastusliiton syyskokouksessa Hämeenkoskella. Juhlavuoden kunniaksi oli mahdollista esittää huomionosoitusta liiton nais- tai nuorisotyössä ansioituneille henkilöille. Esitykset huomionosoituksen saajista kerättiin aluetoimikuntien (alueohjaajat) toimesta. Aluetoimikunnat keräsivät tiedot huomionosoituksen saajista alueohjaajien johdolla ja täyttivät itse hakemuksen. Hakemusta siis ei lähetetty yksittäisille palokunnille tai henkilöille täytettäviksi. Alueiden tuli tehdä esitykset mennessä nuorisotyön puheenjohtajalle, Juha Kylmälälle joko kirjallisesti tai sähköpostitse. Määräaikaan mennessä nuorisotyötoimikunnalle saapui 39 esitystä. Nuorisotyötoimikunta käsitteli esitykset elokuun aikana (toimikunnan lausunto) ja toimitti esitykset juhlatoimikunnalle, joka päätti syyskuun aikana huomionosoituksen saajat. Mikäli huomionosoituksen saaja oli ansioitunut niin nais- kuin nuorisotyössäkin, niin esitys vietiin suoraan juhlatoimikunnalle. Huomionosoitukset jaettiin liiton syyskokouksessa Hämeenkoskella Palkittavia oli yhteensä 49 kappaletta. Hämeen Pelastusliiton (Hämeen Palontorjuntaliiton ja Hämeen Palokuntainliiton) Palokuntapoikatyön perustajajäsen, poikatyönjohtaja ja pitkäaikainen palokuntanuorisotyöntekijä ja kouluttaja sekä nuorisotyön kunniajäsen Pentti Kivinen, nukkui pois Hautajaiset pidettiin Vilppulan kirkossa Liiton nuorisotyön puolesta muistoadressin ja kukkalaitteet hautajaisiin toimitti Tapani Stenberg. LEIRIT JA KOULUTUS Nuorisotyön 22. talvileiri, Lyhty 2013, järjestettiin Padasjoella Särsjärven leirikeskuksessa. Leirille osallistui 16 eri palokunnasta (32 %) 95 innokasta palokuntalaista (n. 9 % kaikista), joista nuoria oli 48 (n. 6 % kaikista nuorista) ja ohjaajia 47 (n. 24 % kaikista ohjaajista). Leirillä oli runsaasti erilaista vapaa-ajanohjelmaa esim. pilkkimistä, erilaisia kilpailuja, hankifutista, viestihiihtoa, saunomista, yhdessä oleskelua ja tietysti leiridisko. Leirillä palkittiin myös leirin turvallisin teltta, joka oli Tuuloksen KS:n VPK:n. Leirinimen mukaisesti telttakunnat kisailivat kauneimman lyhdyn rakentamisessa. Lyhtyjä muodostuikin erilaisia; lyhtyasetelma, vartiotornin soihtu, jäälyhtyjä, jäälumilyhtyjä, toteemi ja tervetuliaislyhty. Leirillä telttakunnat valmistivat itse ruoat omilla keittoastioillaan, ruokatarvikkeet ja valmistusohjeet he saivat keittiöltä. Leirillä lunta riitti runsaasti ja leiripäällikkö pääsikin viettämään yhden yön vapaa-aikatoimiston rakentamaan igluun. Leirin vastuuhenkilöt muodostivat talvileirivaliokunnan, jonka kokoonpano oli seuraava: Jari Salminen Sami Nikkilä Jenny Kanerva Mika Virtanen Tuula Nieminen Tarja Parikka Tapani Kemppainen Leiripäällikkö Leirin varapäällikkö Hupi Huolto EA ja toimisto Leirin pääemäntä Kanttiini

19 Kesällä 2013 järjestettiin palokuntanuorten leiri Tamrex 2013 Padasjoen Tarusjärvellä Leirille osallistui 31 eri palokunnasta (62 %) 306 leiriläistä (n. 31 % kaikista), joista nuoria oli 194 (24 %) ja ohjaajia oli 112 (n. 56 %). Leirin päätukijaksi lähti turvallisuustavaratalo Tamrex, jonka mukaisesti myös leirinimi muodostui. Tamrex tuki leiriä hankkimalla kaikille leiriläisille leiripaidat. Tuki oli taloudellisesti merkittävä. Lisäksi kansainvälisesti toimiva nostolavalaitteiden valmistaja Bronto Skylift tuki rahallisesti leiriä. Leirillä suoritettiin valtakunnallisen palokuntanuorten koulutusjärjestelmän mukaisia kursseja. Peruskursseja olivat alkukurssit 1-2 ja tasokurssit 1-4. Lisäksi syventävistä kursseista leirillä järjestettiin ryhmänjohtaja-, varautumis-, vesipelastus- ja konemieskurssit. Näiden lisäksi leirillä järjestettiin liiton oma huolto-kalusto kurssi ja rippikoulu. Rippikoulu Huolto-kalusto % kurssilaisista osallistui koulutusjärjestelmän peruskursseille (alkukurssit tasokurssit) ja näistä suurimmat kurssit olivat alkukurssi 2 (28 kurssilaista) ja tasokurssi 3 (22 kurssilaista). Syventävistä kursseista suosituin oli konemieskurssi (19 kurssilaista) ja vuodesta toiseen suosiotaan ylläpitänyt ryhmänjohtajakurssi (17 kurssilaista). Leirin lapsiparkki oli tarkoitettu alle 7 vuotiaille nuorille ja sen vahvuus oli ennätyssuuri. 20 pientä lasta pitivät huolen, että lapsiparkin toimihenkilöillä riitti vipinää ja vilskettä. Lapsiparkki onkin vakiinnuttanut asemansa leirillämme ja sen rooli on todella merkittävä, sillä se mahdollistaa useiden perheellisten toimihenkilöidemme osallistumisen leirille.

20 Leirin lopussa kaikille tasokurssilaisille järjestettiin valtakunnallisen palokuntanuorten taitomerkkiohjelman mukaiset näyttökokeet. Kurssilaisista 42 % läpäisi näyttökokeen, joka muodostui kirjallisesta kokeesta ja neljästä käytännön kokeesta (9 letkumestaria, 5 kalustomestaria, 10 suihkumestaria, 3 ruiskumestaria). Paras onnistumisprosentti oli tasokurssi 1:llä, jonka kurssilaisista 60 % läpäisi näyttökokeen. Tasokurssi 2:sen onnistumisprosentti oli 33 %, tasokurssi 3:sen 45 % ja tasokurssi 4:lla vastaava luku oli 25 %. Muilla kursseilla järjestettiin kurssinjohtajan laatima vapaamuotoinen kurssikoe, joiden suorituksista ei ole tilastointeja. Leirin toimialoista suurin oli koulutus, johon osallistui 40 % toimihenkilöistä. Keittiön toimintaan osallistui noin 18 % ja lapsiparkkiin noin 10 % toimihenkilöistä. Pienimmät toimialat olivat leirilehti, toimisto ja kalustovaja (noin 2 % kussakin). Loput toimihenkilöt jakaantuivat tasaisesti turvaan, huoltoon, ensiapuun, kanttiinille ja vapaa-aikatoimistolle. Leirin vastuuhenkilöt muodostivat kesäleirivaliokunnan, jonka kokoonpano oli seuraava: Marko Järvensivu Juha Kylmälä Marko Konttinen Jarkko Haapala Tomi Hakkarainen Jani ja Laura Korkeamäki Noora Puustinen Jaana Sippola Essi Kannisto Virva Valovuori Tuula Nieminen Sanna Hirvonen Anne Filén Leirin päällikkö Leirin varapäällikkö Koulutus Huolto Kalusto EA Hupi Leirin pääemäntä Turva Kanttiini Toimisto Leirilehti Lapsiparkki Koulutuksen vastapainoksi leirillä oli runsaasti myös vapaa-ajanohjelmaa erilaisista kilpailuista leiridiskoon. Leirin vierailupäivää vietettiin keskiviikkona, jolloin järjestettiin myös liiton nais- ja nuorisotyön juhlatilaisuus.

1

1 1 2 3 4 enlinnassa 8.3.2015 5 Akaassa 18.10.2015 Akaassa 18.10.2015 6 7 8 9 10 Kuva: en Pelastusliiton nuorisotyön ensimmäiset religrafit myönnettiin Sari Forssille ja Reijo Kankaalle Kuva: en Pelastusliiton

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (6) Järjestötoiminta Nuorisotyötoimikunta

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (6) Järjestötoiminta Nuorisotyötoimikunta HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (6) NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2017 Aika 8.1.2017 kello 13:11-15.23 Paikka Lammasniemen leirikeskus, Lammasniementie 69, 37470, Vesilahti Paikalla Toimikunta:

Lisätiedot

Toiminnan suunnittelu

Toiminnan suunnittelu Toiminnan suunnittelu Palokunta Pelastusliitto SPEK Jäsenistö Hallitus Yleinen kokous Jäsenistö Toimikunnat Hallitus Vuosikokous Jäsenistö Toimikunnat Ohjausryhmät Hallitus Valtuusto Järjestötoimikunta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Johdanto Turvalliseen huomiseen: Suomessa toimivat turvallisuustietoiset ja taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä (SPEK-ryhmän TTS 2013-2017) Liitto pyrkii omalta

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY Pihlavan VPK Ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pihlavan VPK ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan toiminta-alueena

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI Ajankohtaiset Sosiaalinen media www.facebook.com/pspel pohjoissuomenpelastusliitto Nettisivuilta ajankohtaista tietoa Toimintatilastot 2014: Nuorisotyö 21 nuoriso-osastoa

Lisätiedot

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! kiertue kävi Oulussa!

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! kiertue kävi Oulussa! Moi! SPEK POHJOIS-SUOMEN / Tässä on vuoden kolmas ajankohtaistiedote: - Palokuntien toiminta - Kampanjat - Taloyhtiöiden ja yritysten turvallisuuskoulutus - Pohjois-Suomen pelastusliitto - Toimintakalenteri

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) 27.-29.01.2017 Heijastus 2017 jälki-ilmoittautuminen Leiritie 77, 16900 Lammi Hämeen pelastusliitto 06.-11.04.2017 Sammutustyökurssi Iisalmen paloasema Pohjois-Savon

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! Palokuntanuorten leiri idis 2015

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! Palokuntanuorten leiri idis 2015 Moi! SPEK POHJOIS-SUOMEN / Tässä on vuoden ensimmäinen ajankohtaistiedote: - Palokuntien toiminta - Kampanjat - Taloyhtiöiden ja yritysten turvallisuuskoulutus - Pohjois-Suomen pelastusliitto - Toimintakalenteri

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISEN PALOKUNTANAISTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2008

VALTAKUNNALLISEN PALOKUNTANAISTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VALTAKUNNALLISEN PALOKUNTANAISTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2008 Hyväksytty valtakunnallisen naistyötoimikunnan kokouksessa 2/2008 (28. 29.3.2008). Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Tervetuloa vuosikokoukseen! SK POHJANMAA - POHJANMAAN LASTUSALAN LIITTO ry Tervetuloa vuosikokoukseen! Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry:n vuosikokous pidetään la 21.5.2016 Nurmon Paloasemalla, Paanatie 1, 60550 Nurmo Tilaisuuteen

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) 27.-29.01.2017 Heijastus 2017 jälki-ilmoittautuminen Leiritie 77, 16900 Lammi Hämeen pelastusliitto 02.-11.02.2017 Ajoneuvon käsittelykurssi Paavolan pelastusasema

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) 27.-29.01.2017 Heijastus 2017 jälki-ilmoittautuminen Leiritie 77, 16900 Lammi Hämeen pelastusliitto 06.-11.04.2017 Sammutustyökurssi Iisalmen paloasema Pohjois-Savon

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois- Suomen pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä Pelastusliitoksi tai yhdistykseksi.

Yhdistyksen nimi on Pohjois- Suomen pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä Pelastusliitoksi tai yhdistykseksi. PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Yhdistysrekisteri SÄÄNTÖMALLI II Yksi kokous, useita jäsenryhmiä 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjois- Suomen pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:10 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:10 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. VALTAKUNNALLISEN NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2011 Aika 15.1.2011 klo 13:00-15.45. Kokousta jatkettiin klo 9.00-11:50. Paikka Läsnäolijat Estyneet Kokoushotelli Siikaranta, Espoo Esko Lehtonen, pj Juho

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

22.3.2016. Leirikutsu

22.3.2016. Leirikutsu 22.3.2016 Leirikutsu Lapin ja Pohjois-Suomen pelastusliittojen palokuntanuorten In the Middle of Nowhere leiri järjestetään Sallassa koulukeskuksen alueella 3.-9.7.2016. Leirin järjestävät SPEK Lapin ja

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA Moi! Tässä on vuoden ensimmäinen ajankohtaistiedote: - Palokuntien toiminta - Kampanjat - Taloyhtiöiden ja yritysten turvallisuuskoulutus - Pohjois-Suomen pelastusliitto - Toimintakalenteri Otathan yhteyttä,

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

SPEK palokuntanuorten tiedote

SPEK palokuntanuorten tiedote TIEDOTE 25.11.2011 SPEK palokuntanuorten tiedote 1. Vuoden palokuntanuorisotyöntekijän tunnustuspalkinto Reijo Alanko-Luopalle 2. Palokuntanuorten kansainvälisen suurleirin toimihenkilöt on valittu 3.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 24.3.2013 1(5)

PÖYTÄKIRJA 24.3.2013 1(5) 24.3.2013 1(5) VALTAKUNNALLISEN NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 2/2013 Aika 24.3.2013 klo 11:25 12:01, 12:47 14:02 Paikka Läsnä Holiday Club Tampereen kylpylä Mika Jäntti, pj Pauli Riikonen, vpj., Etelä-Suomi

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Ylihärmän palokuntanuoriso-osaston

Ylihärmän palokuntanuoriso-osaston Ylihärmän palokuntanuoriso-osaston Johtosäännöt 1 TOIMINNAN TAVOITTEET Palokuntanuorisotyön tavoitteena on koota poikia ja tyttöjä palokuntatyöhön innostumaan ja harjaantumaan palokuntalaisiksi sekä kehittymään

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän käsitteli meneillään olevaa palokuntakoulutusuudistusta. Uudistus sinänsä on asiallinen ja sisältää hyviä elementtejä, kuten etäopiskelua

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

IDEAPAJA: Viikkoharjoitukset

IDEAPAJA: Viikkoharjoitukset 16.4.2014 Palokuntanaisten kevätopintopäivät 22.-23.3.2014 IDEAPAJA: Viikkoharjoitukset Ryhmätöiden koonti Palokuntanaistyön viikkoharjoitukset ideapajan taustaa - Palokuntanaistoimijoilta tuli toive,

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja 1 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN TARKOITTAMA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Toiminnan tavoitteena edunvalvonnan saralla oli pyrkiä kohti pitkän aikavälin tavoitetta saada Kuopioon Suomen parhaat yrittämisen olosuhteet.

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö

Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Jani Aaltonen aluepalopäällikkö Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

Lounais Suomen Ajokoirayhdistys ry. Vuosikokous 2013

Lounais Suomen Ajokoirayhdistys ry. Vuosikokous 2013 Lounais-Suomen Ajokoirayhdistys ry 1 Lounais Suomen Ajokoirayhdistys ry. Vuosikokous 2013 PÖYTÄKIRJA Aihe Lounais - Suomen Ajokoirayhdistyksen vuosikokous 2013 Aika 14.03.2013 klo 18.00 Paikka Ravintola

Lisätiedot

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00.

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. VUOSIKOKOUS Aika 10.2.2009 klo 19.00 Paikka Lappeenrannan Upseerikerho Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2010 Yleistä Vuosi 2010 oli yhdistyksemme 52. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA Suonteen kalastusalueen vuosikokous 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA SUONTEEN KALASTUSALUEEN VARSINAINEN VUOSIKOKOUS AIKA: Perjantai 25.4.2014 alkaen klo 12.00 PAIKKA: Lamminmäen tila, Joutsa 1. Kokouksen

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

JAOSTON 26. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA OULU 2009

JAOSTON 26. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA OULU 2009 JAOSTON 26. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA OULU 2009 Aika: Maanantaina 1. kesäkuuta 2009 klo 18. Paikka: Läsnä: Valliranta, Metsäkouluntie 8, Oulu. 32 jäsentä 1. Kokouksen avaus Elintarvikealan opettajien jaoston

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 15.3.2016 klo 18:00 1/5 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, Kauttua LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Friberg Harri Henttinen Kari Lammensalo Pasi Lehtonen

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi. Pöytäkirja Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry Vuosikokous 22.02.2009 Aika 13.00 14.20 Paikka Seuran Maja Läsnä 39 jäsentä 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.3.2016 1 Janakkala-Seura ry. tekee paikallista Janakkalan mielikuvaa tukevaa kotiseututyötä. Tavoitteena on 1. Lisätä täällä

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 23.2.2011 klo 18.30 19.45 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille 2012 Mistä kyselyssä oli kyse? SPEK ryhmän omatoimisen varautumisen kurssitetuille suunnattiin asiakaskysely

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

MITEN VAPAAEHTOINEN PALOKUNTATOIMINTA EDISTÄÄ TURVALLISUUTTA HARVAAN ASUTUILLA ALUEILLA 16.2.2011

MITEN VAPAAEHTOINEN PALOKUNTATOIMINTA EDISTÄÄ TURVALLISUUTTA HARVAAN ASUTUILLA ALUEILLA 16.2.2011 Turvalliseen huomiseen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry MITEN VAPAAEHTOINEN PALOKUNTATOIMINTA EDISTÄÄ TURVALLISUUTTA HARVAAN ASUTUILLA ALUEILLA 16.2.2011 Kimmo Kohvakka TURVALLISUUS? Palokuolemat

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

PELASTUSLIITTOJEN NUORISOTYÖN EDUSTAJIEN SYYSFOORUMI

PELASTUSLIITTOJEN NUORISOTYÖN EDUSTAJIEN SYYSFOORUMI Sivu 1 / 6 ASIALISTA 31.10.2014 PELASTUSLIITTOJEN NUORISOTYÖN EDUSTAJIEN SYYSFOORUMI Paikka: Holiday Club Tampereen Kylpylä Aika: La 25.10. klo 13:36 18:12 Osallistujat: Mika Honkanen, Marko Heiskanen

Lisätiedot

Hämeen Pelastusliitto ry VUOSIKERTOMUS 2015

Hämeen Pelastusliitto ry VUOSIKERTOMUS 2015 en Pelastusliitto ry 2015 Johdanto Vuosi 2015 oli en Pelastusliiton 77. toimintavuosi. Kertomusvuonna liiton toiminta on jatkunut monimuotoisena vakiintuneissa toimintamuodoissaan ja vuoteen sisältyi myös

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa.

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Jyväskylän Eläkkeensaajat ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 LUONNOS JYVÄSKYLÄN ELÄKKEENSAAJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Hämeen Pelastusliitto ry KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA

Hämeen Pelastusliitto ry KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA Hämeen Pelastusliitto ry KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 sivu 2. Palokuntakoulutus 4 2.1. Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön uudet

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot