TOIMINTAKERTOMUS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Valtakunnallisesti vuosi 2013 oli palokuntatoiminnan 175v -juhlavuosi. Järjestäytynyt palokuntatoiminta alkoi maamme ensimmäisen palokunnan, Turun VPK:n, perustamisesta vuonna Juhlavuoden suojelijana oli tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja sen tarkoituksena oli tehdä palokuntatoimintaa tunnetuksi myös alueellisesti ja paikallisesti oman jäsenistön kautta. Valtakunnalliset päätapahtumat juhlaseminaareineen pidettiin Turussa Vuosi 2013 oli Hämeen Pelastusliiton 75. toimintavuosi ja liiton palokuntanais- ja nuorisotyön 60- vuotisjuhlavuosi, jonka kohokohtia olivat juhlaleirillä järjestetty 60v-juhla sekä viimeisen kymmenen vuoden aikana ansioituneiden palkitseminen liiton syyskokouksen yhteydessä. Hämeen Pelastusliiton toiminnan keskeisenä lähtökohtana kertomusvuonna on ollut sääntöjen mukaisesti koulutuksen ja tiedotuksen keinoin edistää liiton jäsenten, kansalaisten ja yhteisöjen sekä yritysten ja laitosten valmiutta ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvallisuuden parantamiseksi onnettomuuksien aiheuttamilta vaaroilta normaali- ja poikkeusoloissa. Yhteistyö ja verkottuminen järjestökentän sisällä sekä eri yhteistyö- ja sidosryhmien kanssa on jatkunut monitahoisena. Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Etelä-Suomen aluehallintovirastojen pelastustoiminnan ja varautumisen osa-alueen ja samalla alueella toimivien pelastusliittojen kanssa tehdään yhteistyötä mm. valistukseen ja varautumiseen liittyvissä toiminnoissa. Pelastusliittojen foorumin puitteissa tapahtuva yhteistyö on nähty tarpeelliseksi erityisesti valmistelevana ja keskustelevana tahona. Liiton edustus on ollut useissa valtakunnallisissa tai alueellisissa toimikunnissa ja työryhmissä, mm. SPEKin järjestötoimikunnassa, varautumis- ja väestönsuojelutoimikunnassa, Padasjoki- työryhmässä, PaloTarus -toimikunnassa sekä alueellisessa Vapepa -toimikunnassa. Liitolla on voimassa olevat yhteistoimintasopimukset toimialueen kolmen pelastuslaitoksen kanssa. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen ja liiton välinen sopimus on tilaaja-tuottaja sopimus. Pirkanmaan pelastuslaitoksen sopimus päivitettiin kertomusvuonna yhteistoimintasopimukseksi. Liitto on pyrkinyt toiminnassaan noudattamaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö-ryhmän strategiaa sekä yhteisesti vuosittain päivitettävää SPEKryhmän toiminta- ja taloussuunnitelmaa. SPEK:n valtuustossa liiton edustajana jatkoi Tero Kupiainen varajäsenenään Jukka Lehtonen, toimikauden SPEK:n hallituksessa alueellisten pelastusliittojen edustajina toimivat kertomusvuonna edelleen Veijo Nuppola Uudenmaan Pelastusliitosta ja Erik Dannbäck Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund:sta. Kertomusvuoden toiminnan tulosta voidaan pitää kohtuullisen hyvänä sekä suoritteiden että talouden osalta. Varautumiskoulutuksen osallistujamäärä jäi hieman suunniteltua ja edellistä ennätysvuotta pienemmäksi. Palokuntakoulutuksen määrä toteutui suunnitelman mukaan, valistuksen ja neuvonnan, palokuntatoiminnan kehittämisen ja omarahoitteisen toiminnan osalta jäätiin jonkin verran suunnitelmasta.

2 Liiton julkisen rahoituksen osuus (PSR, RAY, Okry) oli kertomusvuonna 29% liiton kaikista tuloista. Yleisavustusten (PSR ja RAY) osuus 24%. Pääasiassa yrityksiin ja laitoksiin suunnattujen turvallisuus-, koulutus- ja suunnittelupalvelujen tuottojen eli omarahoitteisen toiminnan avulla on pystytty tukemaan liiton muuta toimintaa. Liiton toiminnan tulos perustuu suuressa määrin myös vapaaehtoistoimijoiden panokseen. Hämeen Pelastusliitto esittää lämpimät kiitokset kaikille toimijoille, jäsenille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille sekä liittoa ja sen toimintaa kertomusvuonna eri tavoin tukeneille. HALLINTO Jäsenistö Liiton kunniajäseniä ovat Veikko Vilpas ja Sakari Lehtinen. Liiton jäsenyhteisöjä oli vuoden lopussa yhteensä 157 (v.2012 jäsenyhteisöjä oli 166): pelastuslaitoksia 3 (yhteistoimintasopimukset), vapaaehtoisia palokuntia 90, teollisuuspalokuntia 3; kerhoja, yhdistyksiä ja oppilaitoksia 17; yrityksiä ja laitoksia 26; kuntajäseniä 10; vapaajäseniä (valtion ja puolustusvoimien laitoksia) 8. Jäsenyydet Liitto on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:n jäsen. Liiton ja keskusjärjestön välillä on voimassaoleva yhteistoimintasopimus. Kokoukset Liiton sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Ylöjärvellä Kurssikeskus Koivupuistossa. Kokouksessa oli läsnä 10 valtuutettua kokousedustajaa ja 7 muuta, yhteensä 17 osallistujaa. Kokousesitelmän Suomen Meripelastusseuran ja alueyhdistyksen toiminnasta piti Suomen Meripelastusseura Pirkanmaan puheenjohtaja Vesa Rauhala. Liiton sääntömääräinen syyskokous pidettiin Hämeenkosken Seuralassa. Kokouksessa oli läsnä 38 valtuutettua kokousedustajaa ja 30 muuta, yhteensä 68 osallistujaa. Hämeenkosken kunnan tervehdyksen kokoukselle toi kunnanjohtaja Anja Brofeldt. Kokouksessa jaettiin nais- ja nuorisotyön 60-vuotishuomionosoitus viimeisen kymmenen vuoden aikana nais- ja nuorisotyössä ansioituneille 53:lle henkilölle. Hallitus Vuonna 2013 hallitukseen kuuluivat: - puheenjohtaja Esa Sirviö, Mänttä-Vilppula - varapj. Jukka Lehtonen, Tampere varajäsen Esko Kautto - jäsen Esko Jokinen, Lahti varajäsen Veli-Pekka Niemikallio - jäsen Riitta Jäämaa, Hämeenkoski varajäsen Pirkko Wahlfors - jäsen Joni Kohonen, Mänttä-Vilppula varajäsen Keijo Järvenpää - jäsen Marko Konttinen, Ylöjärvi varajäsen Mika Kupiainen - jäsen Anssi Manninen, Ruovesi varajäsen Mika Siivo - jäsen Timo Mäcklin, Mänttä-Vilppula varajäsen Helmi Leimu - jäsen Tero Kupiainen, Janakkala varajäsen Jyrki Lehtiö - jäsen Jukka Taitto, Lahti varajäsen Arto Niemi - sihteeri, toiminnanjohtaja Mervi Koivuniemi

3 Työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Esa Sirviö, varapuheenjohtaja Jukka Lehtonen, hallituksen jäsen Tero Kupiainen ja toiminnanjohtaja Mervi Koivuniemi. Työvaliokunta piti yhden kokouksen. Hallitus piti viisi kokousta ja kirjasi yhteensä 71 pykälää. Hallituksen asettamien toimikuntien puheenjohtajat osallistuivat tarvittaessa kutsuttuina hallituksen kokouksiin. Toimikunnat Hallituksen asettamia toimikuntia olivat (suluissa kertomusvuoden puheenjohtajat): työvaliokunta (Esa Sirviö/Jukka Lehtonen), naistyötoimikunta (Maarit Valkeejärvi), nuorisotyötoimikunta (Juha Kylmälä), yritysturvallisuustoimikunta (Olavi Lehtomäki), veteraanitoimikunta (Tapani Kemppainen) ja pelastuskoiratoimikunta (Pia Paajanen) sekä nais- ja nuorisotyön 60 v juhlatoimikunta (Juha Kylmälä). Toimihenkilöt ja toimitilat Liiton puheenjohtajana toimi kaupunginjohtaja Esa Sirviö, varapuheenjohtajana palvelussuhdepäällikkö Jukka Lehtonen. Tilintarkastajina ovat toimineet KHT Asko Vuorenalusta ja KHT Juha Selänne Helsingistä sekä varalla BDO Oy KHT-yhteisö. Liitolla oli kertomusvuonna seuraavat toimihenkilöt: toiminnanjohtaja Mervi Koivuniemi, koulutuspäällikkö Antero Liukkonen ja järjestösihteeri Nina Vuori. Lisäksi alkaen koulutuspäälliköksi valittu Eeva-Liisa Heikkinen. Koulutuspäällikkö Antero Liukkonen jää eläkkeelle Liitolla on toimitilat Tampereen Tesomalla, osoitteessa Kokkolankatu 4, Tampere. TALOUS Liiton talous perustuu maksullisten koulutus- ja konsultointipalveluiden tuottoihin, yhteistoimintasopimusmaksuihin, jäsenmaksutuloihin, myynti- ja välitystoiminnan tuottoihin, Palosuojelurahaston ja Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustuksiin ja Opintotoiminnan Keskusliiton myöntämiin toiminta- ja koulutusavustuksiin. Palosuojelurahaston avustus vuonna 2013 oli euroa (v.2012: e / v.2011: e), RAY:n avustus euroa (v.2012: 8.290e / v.2011: 3.892e) ja Opintotoiminnan Keskusliiton koulutusavustus euroa (v.2012: / v.2011: ). Palosuojelurahaston avustuksen osuus kaikista liiton tuloista oli 24% (23,5% / 26,4) ja kaikkien avustusten osuus 29% (29% / 30,8%). Omarahoitteisen toiminnan tuotot muodostivat 24% (30% / 30,7 %) liiton kaikista tuloista. Liiton taseen loppusumma vuonna 2013 oli ,61 ( ,18 / ,78) euroa. Kirjanpidossa tilikauden alijäämäksi kirjattiin 4.727,52- euroa (34.487,45 / 3.065,65) euroa. Kertomusvuoden taloudelliseen tulokseen vaikutti mm. henkilötyöpäivien määrän kasvu 600:sta 625:een uuden koulutuspäällikön aloitettua Henkilöstökustannuksia kasvatti myös palkkojen korotus lähemmäs liittojen keskiarvopalkkoja ( alkaen). Vaikutus edellisvuoteen verrattuna yhteensä +17%. Omarahoitteisen toiminnan tuotto oli edellisiin huippuvuosiin verrattuna noin 17% pienempi.

4 KOULUTUS- JA VALISTUSTOIMINTA Koulutus- ja valistustoiminta koostui palokunta-, järjestö-, varautumis- ja pelastuspalvelu- sekä yritys- ja laitosturvallisuuskoulutuksesta ja -valistuksesta : - palokuntakoulutuksen perus- ja täydennyskoulutus: 40 kpl (v.2012: 41 / v.2011: 44) kpl, osallistujia 618 (v.2012: 658 / 651) ja koulutettavapäiviä 2913 (v.2012: 2806 / 2595) - muu palokunta- ja järjestökoulutus, muu järjestötoiminta (palokuntatoim. kehittäminen): 139 (165 / 141) kpl, osallistujia 3727 (3399 / 3457), ktpv 7478 (6281 / 7250) - valistus- ja neuvontatoiminta, tiedotus: 103 (101 / 90) kpl, osallistujia 9461 (6310) - varautumis- ja pelastuspalvelukoulutus: 18 (24 / 32)kpl, osallistujia 402 (520 / 382), ktpv 471 (528 / 253) - yritys- ja laitosturvallisuuskoulutus ja muut palvelut (omarahoitteinen): 28 (29 /43) kpl, osallistujia 804 (1490 / 820) Varautumistoiminnoissa liitto osallistui kurssien lisäksi yhteistyöosapuolena ja alueellisena koordinaattorina kalliosuojan käyttöönottohankkeen valmisteluun ja suunnitteluun. Varautumiskoulutuksen lisäksi liitto sai RAY:ltä tukea pelastuspalvelukoulutukseen pitäen sisällään pelastuskoiratoiminnan. Pelastuskoiratoimikunta kokoontui kaksi kertaa ja toteutti kolme pelastuskoiraohjaajille tarkoitettua leiriä ja koulutustilaisuutta. Omarahoitteisen toiminnan osana on liiton toimesta koulutuksen lisäksi tehty lukuisiin yrityksiin ja laitoksiin lakisääteisiä pelastussuunnitelmia ja niiden päivityksiä, joiden yhteyteen on aina liitetty vastuuhenkilöiden tai koko henkilökunnan perehdyttämiskoulutus. Lisäksi on järjestetty mm. poistumisharjoituksia, hätäensiapukoulutusta, alkusammutuskoulutusta sekä annettu turvallisuusasioihin liittyvää neuvontaa ja konsultointia yritysten ja laitosten henkilöstölle. Omarahoitteisen toiminnan suuntaviivoja on kartoitettu liiton yritysturvallisuustoimikunnan kokouksissa, joita vuoden aikana toteutettiin kaksi. Liitto on ollut mukana yhdessä jäsenyhteisöjensä kanssa mm. seuraavien valistus-kampanjoiden toteuttamisessa: Nou Hätä -kampanjan aluekilpailujen (yhteensä 34 joukkuetta) järjestäminen kolmen alueemme pelastuslaitoksen alueen 8-luokkalaisille, valtakunnallisen paloturvallisuusviikon tapahtumat: Päivä paloasemalla kampanja, valtakunnallinen Tapaturmapäivä sekä 112 -kampanja palovaroitinkampanjoineen. Koulutuksellisia tapahtumia olivat palokuntanuorten alueellisten leirien lisäksi liiton talvileiri Lyhty2013 ja liiton palokuntanuoriso- ja naistyön 60-vuotisjuhlavuoden kesäleiri Tamrex2013. Leireillä jokainen leiriläinen osallistuu perinteisesti ikäluokkansa mukaiselle kurssille leirikurssijärjestelmän mukaisesti.

5 JÄRJESTÖTOIMINTA Kertomusvuosi oli liiton palokuntanais- ja nuorisotyön 60-vuotisjuhlavuosi. Vuoden huipentuma oli kesäleiri Tamrex2013 yhteydessä pidetty 60v-juhla Padasjoen PaloTarus leirikeskuksessa Kutsu- ja muita vieraita oli juhlassa runsaslukuisesti, leiriläiset mukaan lukien yli noin 450. Järjestötoiminnan painopiste oli liiton yhdistysjäsenten, toimikuntien, nuorisotyön alueiden sekä palokuntanais- ja nuoriso-osastojen yhdistystoimintaa, leiritoimintaa sekä veteraanitoimintaa tukevien toimintojen järjestämisessä. Erilaisiin yhdistystoimintoihin liittyviin asioihin liiton toimihenkilöt antoivat apuaan ja tukeaan viikoittain ja osallistuivat toimikuntien kokouksiin. Liiton edustajat osallistuivat lukuisiin palokuntien vuosijuhliin vuoden aikana. Valtakunnalliseen vapaaehtoishenkilöstön rekrytointikampanjaan liittyen järjestettiin alueellamme Päivä paloasemalla tapahtumia noin 30 paloasemalla. Tapahtuman tarkoituksena on paitsi saada lisää väkeä kiinnostumaan palokuntatoiminnasta ja sitä kautta uusia jäseniä palokuntiin, tehdä alaa ja toimintaa tunnetuksi, myös tarjota turvallisuustietoutta kansalaisille. Liitto järjesti yhdessä Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen kanssa YliHyväJuttu kampanjan avausja infotapahtuman liiton alueen palokuntayhdistyksille. Kampanjan tavoitteena on saada mahdollisessa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria mukaan palokuntaharrastuksen piiriin. Yhdeksi liiton järjestötoiminnan jäsenpalvelumuodoksi on vakiintunut Hämeen Pelastusliiton ja Vakuutusyhtiö Pohjolan väliseen sopimukseen perustuva ns. VPK-vakuutus. Vakuutuksen ottaneita VPK:ta on 69. Vakuutus on varsin edullinen ja korvaukset kattavat. Vakuutuksella on voinut turvata hälytysosaston, nuoriso-osaston ja naisosaston sekä muita palokunnan jäseniä. Vastuuvakuutuksen on voinut ottaa sekä toimintaa että hallintoa varten. Liiton veteraanitoiminnan osalta kertomusvuosi oli yhdestoista toimintavuosi. Liiton veteraaneja on noin 80, joista noin puolet on aktiivisesti mukana toiminnassa. Veteraanitoiminta järjesti huhtikuussa Hauhon Vähäjärvellä kevätveteraanipäivät, joka keräsi 28 osanottajaa. Syysretkeilypäiville Padasjoen PaloTarukselle kokoontui 30 veteraania. Veteraanitoimikunta kokoontui kolme kertaa. Nais- ja nuorisotyön toiminta toteutui kertomusvuonna pääosin suunnitelman mukaisesti. Naistyön ja nuorisotyön toimintakertomukset ovat liitteinä. TIEDOTUS JA NEUVONTA Liiton oma tiedotuslehti HPL -tiedote ilmestyi neljä kertaa. Lehden toimituksellisesta työstä on vastannut järjestösihteeri. HPL -tiedotteessa on kerrottu mm. ajankohtaisista aiheista ja tapahtumista sekä julkaistu tarkennettu koulutus- ja tapahtumakalenteri. Ajankohtaisista koulutus- ja järjestötoiminnan tapahtumista on tiedotettu myös kohdennetuilla sähköpostitiedotteilla, kirjeillä ja liiton kotisivuilla. Liiton toimintaa on esitelty mm. koulutustilaisuuksissa, näyttelyissä ja palokuntien tilaisuuksissa sekä esimerkiksi erilaisten valistuskampanjoiden yhteydessä. Liiton tai sen jäsenyhteisöjen erilaiset tapahtumat ovat saaneet palstatilaa päivä- tai paikallislehdistössä.

6 Liiton toimihenkilöt ovat esitelleet liiton toimintaa mm. yhteistyöjärjestöjen tilaisuuksissa, alueellisilla maanpuolustuskursseilla, isännöitsijätilaisuuksissa, jäsenyhteisöjen ja lukuisissa muissa tilaisuuksissa. Paitsi järjestötoimintaan liittyvää neuvontaa, liitto on antanut runsaasti myös yritysten ja laitosten turvallisuuteen ja omatoimiseen varautumiseen liittyvää neuvontaa. MUU TOIMINTA Liitto on myöntänyt v.2013 seuraavat ansiomerkit: Hämeen Pelastusliiton standaari: Hämeen Pelastusliiton ansioristi: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ansiomitali: Hämeen Pelastusliiton ansiomitali: Lisäksi liiton hallitus puolsi: Palokunta Suomessa 175v-juhlavuoden mitalia 1 kpl 5 kpl 11 kpl 41 kpl 3 kpl LIITTEET Toiminnalliset tilastot 2013 Palokuntanaistyön toimintakertomus vuodelta 2013 Palokuntanuorisotyön toimintakertomus vuodelta 2013

7 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY Toiminnalliset tilastot 2013 vuosiraportti (tammi-joulu 2013) nimike Suunn. kpl osall ktpv Palokuntakoulutus Pelastustyökurssi Sammutustyökurssi Savusukelluskurssi Palokuntien ensiapukurssi Palokuntien ensivastekurssi Vaarallisten aineiden kurssi Öljyvahingon torjuntakurssi Lask ja kattotyösk. kurssi Palokuntaan perehdyttäminen Myrskyvauriopuiden käsittely Vanh. Samm.mies täyd.k Pintapelastuskurssi Toim oikein Apilla Seminaarit Yksikönjohtajakurssi YHTEENSÄ Palokuntatoiminnan kehittäminen Palokuntanuorten koulutus Palokuntanuorten ohjaajakoulutus Palokuntanuorten opintopäivät Palokuntanuorten kilpailutoiminta Palokuntanuorten leiritoiminta Palokuntanuorten muut tapahtumat Palokuntanaisten koulutus Palokuntanaisten ohjaajakoulutus Palokuntanaisten opintopäivät Palokuntanaisten kilpailutoiminta Palokuntanaisten leiritoiminta ja 60v juhla Palokuntanaisten muut tapahtumat Veteraanitoiminta Muu järjestötoiminta ja tapahtumat YHTEENSÄ Valistus- ja neuvontatoiminta Turvallisuusvalistuskampanjat Messut ja näyttelyt 0 0 Jäsenlehti, netti ja muu tiedotus Lehdistotiedotteet, media Muu kansalaisten valistus ja neuvonta Alkusammutus ja kansal. käyt. koulutus YHTEENSÄ

8 Varautuminen Vs-hoitajan kurssi Talon turvallisuuspäällikön kurssi Varautumisen ja väestönsuoj. perusk. 4 Muu vs-koulutus 10 Pelastuskoiratoiminta YHTEENSÄ Yritys- ja laitosturvallisuuskoulutus/palvelut Autom. paloilm. hoitajakurssit Tulityökurssit Pelastussuunnitelmat ja koulutus Alkusammutuskoulutus (paloturv.koulutus) Muu yritys- ja laitoskoulutus YHTEENSÄ

9 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 1 (5) Palokuntanaistyö PALOKUNTANAISTYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Kertomusvuosi oli Hämeen Pelastusliiton palokuntanaistyön 60-vuotisjuhlavuosi. Vuoden 2013 valtakunnallisen palokuntanaistyön teemana oli Turvallinen yhteisö. HPL:n palokuntanaistyön teemana oli lisäksi Nais- ja nuorisotyötä Hämeessä 60 vuotta. Tamrex 2013 oli nais- ja nuorisotyötä Hämeessä 60 vuotta juhlaleiri, joka oli huomioitu leirin ohjelmassa vierailupäivänä. Hämeen Pelastusliiton syyskokouksessa Hämeenkoskella huomioitiin 10 viimeisen vuoden aikana nais- ja nuorisotyössä aktiivisesti toimineet luovuttamalla heille laatta ja omistuskirja. Vuoden aikana yhteistyökumppaneita ovat olleet vakiintuneeseen tapaan mm. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, jonka eri toimielimissä on työskennellyt runsaasti hämäläisiä palokuntanaisia sekä Naisten Valmiusliitto, jonka alueneuvottelukunnassa palokuntanaiset toimivat aktiivisesti ja jonka valtakunnallisiin harjoituksiin on monia Hämeenkin palokuntanaisia osallistunut kouluttajina ja koulutettavina. Yhteistyö liiton nuorisotyön kanssa on näkyvintä nuorisoleireillä, joilla palokuntanaiset ovat olleet paitsi muonittamassa, myös toimistossa, ensiavussa, kanttiinissa, lapsiparkissa sekä kouluttajina. Liiton järjestämien leirien ja alueleirien lisäksi yhteistyötä nuorisotyön kanssa on tehty erilaisissa kilpailuissa ja muissa tapahtumissa. KOKOUKSET Palokuntanaisten kevätkokous pidettiin Sysmässä, juhlistaen samalla Sysmän naisosaston 60- vuotista taivalta. Kokoukseen osallistui 23 palokuntanaista seitsemästä naisosastosta. Syyskokous pidettiin Hämeenkyrössä. Kokoukseen osallistui kahdeksasta naisosastosta yhteensä 26 palokuntanaista. HALLINTO Kevätkokousväkeä Sysmässä Liiton palokuntanaistyötä johti naistyötoimikunta. Naistyötoimikunta toimii Hämeen Pelastusliiton hallituksen asettamana asiantuntijaelimenä. Naistyötoimikunnan tehtävänä on yhteistyössä liiton hallituksen kanssa edistää ja kehittää liiton palokuntanaistyötä. Naistyötoimikunta kokoontui vuonna 2013 neljä kertaa. Varajäsenet, kouluttajat ja emännät kutsuttiin yhteen kokoukseen. Naistyötoimikunta Varsinaiset jäsenet (osallistuminen kokouksiin) puheenjohtaja Maarit Valkeejärvi (4/4) Ylöjärven VPK varapuheenjohtaja Jaana Sippola (4/4) Ylöjärven VPK (Pirkanmaa) jäsen Johanna Järvinen (3/4) Kalvolan VPK (Kanta-Häme) jäsen Riitta Jäämaa (3/4) Kosken VPK (Päijät-Häme) jäsen Pirjo Peippo (4/4) Lempäälän VPK (Pirkanmaa) jäsen Sanna Valkama (4/4) Idänpään ja Ympäristön VPK (Kanta-Häme) jäsen, sihteeri Merja Simola (4/4) Sysmän VPK (Päijät-Häme)

10 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 2 (5) Palokuntanaistyö Varajäsenet (osallistumiskerrat) varajäsen (Sippola) Anni Kytölä (1/4) Mäntän VPK varajäsen (Valkama) Raija Laine-Löyttyniemi (1/4) Hämeenlinnan VPK varajäsen (Peippo), koulutusohjaaja Hillevi Rupponen (3/4) Kylmäkosken VPK varajäsen (Jäämaa) Marja-Leena Uurasmaa (1/4) Sysmän VPK varajäsen (Järvinen) Pirjo Vaahtera (2/4) Kalvolan VPK varajäsen (Simola) Pirkko Wahlfors (0/4) Lahden VPK Nuorisotyön yhteyshenkilönä toimi Jaana Sippola, Ylöjärven VPK, vapaaehtoisen maanpuolustustyön yhteyshenkilönä Maire Kärkäs, Kosken VPK ja lehtileikekirjan hoitajana Raija Laine-Löyttyniemi, Hämeenlinnan VPK, internet-yhteyshenkilönä liiton toimiston sihteeri ja merkkipäiväyhteyshenkilönä toimi Marja-Liisa Järvinen, Kalvolan VPK. Vuodeksi 2013 ei ollut valittu pääemäntää vaan tehtävä oli siirretty naistyötoimikunnalle ja hoidettiin tiimityöskentelynä. Muiksi emänniksi oli valittu Raija Laine-Löyttyniemi, Hämeenlinnan VPK, Tarja Parikka, Kosken VPK, Eija Seppä, Kosken VPK ja Jaana Sippola, Ylöjärven VPK. Kanttiinivastaavana talvileirillä toimi Helmi Leimu, Rengon VPK ja kesäleirillä Virva Valovuori, Lammin VPK. Hämeen Pelastusliiton toimisto vastaanotti tilausmuonituskyselyt vuonna Koulutusohjaajana toimi Hillevi Rupponen, Kylmäkosken VPK. Koulutustoimikuntaa ei valittu vuodelle Kouluttajat Johanna Järvinen, Kalvolan VPK Marja-Liisa Järvinen, Kalvolan VPK Mari Leskinen, Lahden VPK Tuula Nieminen, Hämeenlinnan VPK Leena Nikkari, Kosken VPK Hillevi Rupponen, Kylmäkosken VPK Merja Simola, Sysmän VPK Jaana Sippola, Ylöjärven VPK Minna Suominen, Kosken VPK Maarit Valkeejärvi, Ylöjärven VPK Pirkko Wahlfors, Lahden VPK Kouluttajamestarit Riitta Jäämaa, Kosken VPK Eeva Koivula, Keski-Hollolan VPK Tarja Parikka, Kosken VPK Helmi Leimu ja Sinikka Kujansivu Särsjärvellä kanttiinissa KUNNIAJÄSENET Naistyön kunniajäsenet ovat Sinikka Kujansivu, Ylöjärven VPK ja Ritva Lehtonen, Hämeenlinnan VPK.

11 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 3 (5) Palokuntanaistyö KOULUTUS Vuonna 2013 liiton alueen palokuntanaisille järjestettiin monipuolista koulutusta. Naisosastoille suunnattu koulutus Palokuntanaisten peruskurssi, Hauho, Vähäjärven Lomakoti, 20 osallistujaa, kurssinjohtaja Tuula Nieminen Opintopäivät, Sysmä, 23 palokuntanaista 7 naisosastosta, kurssinjohtaja Merja Simola, Sysmän VPK Toimihenkilöiden, kouluttajien ja emäntien opintopäivä, Torpan kurssikeskus Ylöjärven Siivikkala, 13 osallistujaa, kurssinjohtaja Jaana Sippola Ajankohtaiskoulutus Syyskokousväkeä Hämeenkyrössä, Heiskan tilalla Sääksjärven VPK, uuden naisosaston toiminta, kouluttajina Jaana Sippola ja Maarit Valkeejärvi Hämeenlinnan VPK-naisten hälytysmuonituskerhoilta, mukana oli 25 osallistujaa Hämeenlinnan, Kalvolan, Lammin ja Kosken VPK:sta + lisäksi 15 VPK-nuorta ja kouluttajaa Hämeenlinnan VPK:sta, kouluttajina olivat Raija Laine-Löyttyniemi ja Tarja Parikka Yli Hyvä Juttu -koulutus, Tampere Tesoman Uimahalli, Riitta Jäämaa, Maire Kärkäs, Raija Laine-Löyttyniemi, Tuula Nieminen, Tarja Parikka ja Sanna Valkama Turvallisuus tavaksi ja Selviydy sähköttä -kurssit jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJESTÖN KOULUTUS Naistyönjohtajien opintopäivät, Karjalohja, Jaana Sippola ja Maarit Valkeejärvi Valtakunnallinen naistyön foorumi ja naistyötoimikunnan kokous, Tampere, Maarit Valkeejärvi, Hillevi Rupponen ja Merja Simola Varautumisen III valtakunnalliset opintopäivät, Hämeenlinna, Raija Laine- Löyttyniemi ja Sanna Valkama Valtakunnallinen naistyön edustajafoorumi, Vuokatti, Jaana Sippola ja Maarit Valkeejärvi NAISTEN VALMIUSLIITTO RY:N JA MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN (MPK) TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN Naisten Valmiusliitto Naisten Valmiusliiton puheenjohtajien (Anneli Taina ja Anne Holmlund) nuijanvaihtotilaisuus, Helsinki, Riitta Jäämaa Naisten Valmiusliiton Hämeen Alueneuvottelukunnan johtokunnan järjestäytymiskokous, Parolannummi, Sanna Valkama, Raija Laine-Löyttyniemi,

12 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 4 (5) Palokuntanaistyö Hillevi Rupponen, Maire Kärkäs ja Riitta Jäämaa Naisten alueneuvottelukunnan kokous, Parolannummi, Raija Laine- Löyttyniemi, Hillevi Rupponen ja Sanna Valkama Hämeen alueneuvottelukunnan ideariihi, Hämeenkoski, Riitta Jäämaa, Maarit Valkeejärvi, Jaana Sippola, Raija Laine-Löyttyniemi, Pirjo Peippo ja Maire Kärkäs 6.5. Naisten Valmiusliiton Hämeen alueneuvottelukunnan kevätkokous, Akaan Kylmäkoski. Palokuntanaisten vuoro oli järjestää kokous. Palokuntanaisia kokoukseen osallistui Kylmäkosken VPK:sta, Kosken VPK:sta, Lempäälän VPK:sta, Hämeenlinnan VPK:sta, Idänpään ja Ympäristön VPK:sta. Osallistujat saivat ihastella 1900-luvun alun käsintehtyjä alusvaatteita ja muita käsitöitä, kansallispukuja sekä Lotta-pukuja ja muuta Lotta-materiaalia SINISIIPI 2013, Porin prikaati, Säkylä, kurssilaisina Maire Kärkäs ja Leena Nikkari Naisten valmiusliiton alueneuvottelukunnan seminaari, Parolannummi, Raija Laine-Löyttyniemi, Sanna Valkama, Hillevi Rupponen, Maire Kärkäs, Pirjo Peippo sekä Riitta Jäämaa. Lisäksi osallistui palokunnista Lempäälän vpk:n naisia ja Kosken VPK:n naisia PYRSTÖ 2013 vierailupäivä, Pirkkala, Riitta Jäämaa, Raija Laine- Löyttyniemi ja Maarit Valkeejärvi. Harjoituksessa oli kurssilaisina ja kouluttajina useita palokuntanaisia Naisten Valmiusliiton hallituksen kokous, Helsinki, Riitta Jäämaa Naisten Valmiusliiton hallituksen kokous, Helsinki, Riitta Jäämaa Naisten Valmiusliiton Hämeen alueneuvottelukunnan syyskokous, Hämeenlinna, varsinaiset edustajat Marja-Liisa Järvinen, Marja-Liisa Laiho ja Sinikka Lehtonen, muut osallistujat Maire Kärkäs, Tuulikki Paavilainen ja Sanna Valkama MUONITUKSET TARUSJÄRVELLÄ JA SÄRSJÄRVELLÄ HPL:n palokuntanuorten Lyhty 2013 talvileiri, Särsjärvi, töissä Hämeen alueen naisia eri tehtävissä TAMREX2013 palokuntanuorten kesäleiri, Palotaruksella oli töissä eri tehtävissä useita alueen naisia Pelastuskoirat Tarusjärvellä, muonittamassa Eija Seppä ja Tarja Parikka Pelastuskoirat Tarusjärvellä, muonittamassa Eija Seppä ja Raija Laine- Löyttyniemi MUUT TAPAHTUMAT Ilves-kisan muonitus, Villähde, Nastola, Kosken VPK:n naiset Juhlavuoden leirin ja kokouksen valmistelua varten toimikunta, johon kuului naistyön edustajista Maarit Valkeejärvi, Jaana Sippola ja Riitta Jäämaa, kokoontui neljä kertaa. TIEDOTUS Osastoihin lähetettiin vuoden aikana 2 osastokirjettä, joissa kerrottiin ajankohtaisista naistyön asioista sekä mm. tulevista koulutuksista. Lisäksi Hämeen Pelastusliiton naisten toiminnasta on kerrottu HPL-tiedotteessa.

13 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 5 (5) Palokuntanaistyö EDUSTAMINEN Pirkko Wahlfors on toiminut SPEK:n järjestötoimikunnan jäsenenä, varajäsenenään Riitta Jäämaa. Maarit Valkeejärvi on toiminut SPEK:n valtakunnallisen naistyötoimikunnan jäsenenä. Riitta Jäämaa on SPEKn edustajan Karim Peltosen varajäsen Naisten Valmiusliitto ry:n hallituksessa. Naisten Valmiusliitto ry:n Hämeen alueneuvottelukunnassa palokuntanaisten edustajina ovat toimineet Päijät-Hämeestä Maire Kärkäs, varajäsen Riitta Jäämaa, Pirkanmaalta Hillevi Rupponen, varajäsen Pirjo Peippo ja Kanta-Hämeestä Raija Laine- Löyttyniemi, varajäsen Sanna Valkama. Riitta Jäämaa on toiminut Hämeen Pelastusliiton hallituksen jäsenenä. Lisäksi kokouksissa naistyötä on edustanut Maarit Valkeejärvi ja Jaana Sippola on osallistunut nuorisotyötoimikunnan kokouksiin. OSASTOJEN TOIMINTA Naisosastoille on järjestetty pelastusliitoittain koulutustapahtumia ajankohtaiskoulutuksina alueen toiveiden mukaisesti, aluetoiminnassa kokoonkutsujina ovat toimineet naistyötoimikunnassa aluetta edustavat naiset. Vuoden 2013 toimintatilaston palautti 34 naisosastoa. Tilastot kerättiin ja palautettiin Haka -rekisterin kautta. Naistyötoimikunta haluaa kiittää näitä aktiivisia naisosastoja jäsenineen ja toivottaa myös ne naisosastot, joiden toiminta on kuluneena vuonna ollut vähemmän aktiivista, tervetulleiksi mukaan toimimaan ja kehittämään palokuntanaisten toimintaa. Naistyötoimikunta kiittää myös Hämeen Pelastusliittoa, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöä ja Naisten Valmiusliittoa sekä muita yhteistyökumppaneitaan ja etenkin palokuntanuoria ohjaajineen kuluneesta toimintavuodesta. HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY Naistyötoimikunta Hämeenkoskella Maarit Valkeejärvi, Jaana Sippola, Riitta Jäämaa ja Sinikka Kujansivu

14 PALOKUNTANUORISOTYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yleistä Vuosi 2013 oli Hämeen Pelastusliitto ry:n nuorisotyön 60. toimintavuosi ja täten se oli samalla myös liiton nuoriso- ja naistyön juhlavuosi. Pelastusliiton nuorisotyö on jaettu viiteen toiminta-alueeseen. Alueita ovat Forssa-Toijalan alue (8 osastoa), Hämeenlinnan alue (12 osastoa, 1 toimimaton), Päijät-Hämeen alue (15 osastoa), Ruoveden alue (5 osastoa) sekä Tampereen alue (13 osastoa, 2 toimimatonta). Liiton alueella on 53 nuoriso-osastoa, joista kaksi on varhaisnuoriso-osastoja sekä kolmella osastolla ei ole aktiivista toimintaa. Osastoista toimintatilaston palautti palokuntarekisteri Hakan kautta yhteensä 45 osastoa (n. 85 %). Toiminnassa on mukana 199 ohjaajaa (v ), 594 poikaa (v ) ja 209 tyttöä (v ), yhteensä 1002 (v ) henkilöä. Toiminta on siis pysynyt jäsenmäärältään miltei muuttumattomana edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintaa tarkastellaan toiminnan sisällön mukaisesti tapahtumien määrillä (kpl), osallistumismäärillä (henkilöä) ja koulutettavapäivillä (ktpv). Näistä parhaiten toimintaa kuvaava mittaristo on koulutettavapäivät, jotka muodostuvat tapahtuman kestosta ja osallistumismäärästä. Nuorisotyön tilastot ovat liitteinä (liitteet 1-4). Erilaisiin liiton järjestämiin tapahtumiin osallistui yhteensä 3278 (v ) henkilöä, josta kertyi liitolle yli 6928 (v ) koulutettavapäivää. Toiminta on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna noin 21 %. Tapahtumien määriä tarkasteltaessa suurin poikkeama suunnitelmiin verrattuna löytyy ohjaajakoulutuksesta, joka ei vuonna 2013 käytännössä toteutunut ollenkaan (0 %) ja opintopäivistä toteutui kolmasosa (33 %). Toisaalta nuorten koulutuksessa ja leiritoiminnassa määrät ylittyivät suunnitelmista. Samoin osallistumisia ja koulutettavapäiviä tarkasteltaessa suurin poikkeama löytyy edelleen ohjaajakoulutuksesta (0 %) sekä opintopäivistä (osallistumiset 37 % ja KTPV 22 %). Nuorten koulutukseen osallistui 13 % enemmän nuoria, kuin oli suunniteltu, joka tuotti myös n. 50 % kertaa enemmän koulutettavapäiviä. Mielenkiintoista on, että muut tapahtumat jäivät määrällisesti pienemmiksi kuin oli suunniteltu, mutta ne tuottivat kuitenkin hyvillä osallistumismäärillä n. 40 % enemmän koulutettavapäiviä. Toisaalta leiritoimintaa oli määrällisesti enemmän, mutta osallistujia vähemmän, joka johti siihen, että koulutettavapäivät jäivät kymmenyksen tavoitteesta (90 %). Tilastojen valossa kilpailutoiminta toteutui kohtuullisesti suunnitelmiin nähden. Kokonaisuutta tarkasteltaessa (liite 4) nuorisotyö onnistui erinomaisesti toteuttamaan suunnitelmansa, sillä vaikka määrällisesti jäätiin 4 % ja osallistumisaktiivisuuden osalta 7 % tavoitteista, niin nuorisotyö tuotti 5 % enemmän koulutettavapäiviä, kuin oli suunniteltu.

15 NUORISOTYÖTOIMIKUNTA JA TOIMIHENKILÖT Nuorisotyön syyskokous esitti liiton hallitukselle nuorisotyötoimikunnan kokoonpanon, jonka se vahvisti järjestäytymiskokouksessaan. Nuorisotyötoimikuntaan kuuluvat nuorisotyön puheenjohtaja, nuorisotyönohjaaja sekä alueohjaajat. Puheenjohtaja Juha Kylmälä Riihimäen VPK Varapuheenjohtaja Sami Nikkilä Riihimäen VPK Nuorisotyönohjaaja Sami Nikkilä Riihimäen VPK Forssa-Toijalan alue: Hämeenlinnan alue: Päijät-Hämeen alue: Ruoveden alue: Tampereen alue: Muut toimihenkilöt: Satu Niemelä vara Kari Vainio Tero Kupiainen vara Antti Kauppi Jarmo Jäämaa vara Timo Virtanen Matti Soutua vara Tapio Nieminen Mia Kontiainen vara Markku Penttilä Toijalan VPK Forssan VPK Koljalan VPK Hämeenlinnan VPK Kosken VPK Harjunalustan VPK Kuoreveden VPK Kolhon VPK Tampereen VPK Aitoon VPK Koulutuspäällikkö (ohjaajat) Juha Kylmälä Riihimäen VPK Koulutuspäällikkö (nuoret) Marko Konttinen Ylöjärven VPK Kilpailupäällikkö Antti Mehtälä Tampereen VPK Sihteeri Piia Kalander Lahden VPK Hallituksen edustajat Tero Kupiainen Kanta-Häme Marko Konttinen Pirkanmaa Jukka Taitto Päijät-Häme Hämeen Pelastusliiton nuorisotyön kunniajäsenyys on korkein mahdollinen yksittäiselle henkilölle annettava tunnustus. Tunnustuksen myöntäminen edellyttää erittäin merkittäviä ja pitkäaikaisia ansioita liiton nuorisotyössä. Nykyisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti liiton nuorisotyötoimikunta kutsuu kunniajäsenet. Hämeen Pelastusliiton nuorisotyön kunniajäsenet: Eero Peltonen Kari Keino Olavi Helenius (kuvassa) Ritva Siltanen Helmi Leimu (kuvassa) Nuorisotyöllä ei ole tällä hetkellä kunniapuheenjohtajaa.

16 KOKOUKSET JA EDUSTUKSET Nuorisotyön kevätkokous pidettiin Matkussa. Valtakirjalla kokouksessa oli edustettuna seitsemän nuorisoosastoa (n. 13 % kaikista osastoista) ja yhteensä 15 henkilöä (n. 7,5 % kaikista ohjaajista). Syyskokous pidettiin Padasjoella. Valtakirjalla kokouksessa oli edustettuna kuusi nuoriso-osastoa (n. 11 % kaikista osastoista) ja yhteensä 13 henkilöä (n. 6,5 % kaikista ohjaajista). Nuorisotyötoimikunta piti vuoden aikana kuusi kokousta. Juhlavuoden kunniaksi nuorisotyötoimikunta vieraili jokaisella Hämeen pelastusliiton alueella toimivalla pelastuslaitoksella pitämässä kokouksen ja tutustumassa laitoksilta löytyviin perinnehuoneisiin tai museoihin. Lisäksi jokainen pelastuslaitos piti nuorisotyötoimikunnalle oman laitoksen esittelyn, jossa sivuutettiin myös vapaaehtoista palokuntatyötä ja sen tukemista. Nuorisotyötoimikunta perusti leirejä varten erilliset leirivaliokunnat, jotka vastasivat leirien suunnittelusta ja toteutuksesta. Leirivaliokuntia johtivat leiripäälliköt. Talvileirivaliokunta kokoontui neljä kertaa ja kesäleirivaliokunta kolme kertaa. Lisäksi toiminta-alueet kokoontuivat omiin kevät- ja syyskokouksiinsa ja kukin aluetoimikunta piti useita kokouksia vuoden aikana alueohjaajansa johdolla. Juhlavuoden järjestelyistä vastasi erikseen nais- ja nuorisotyöstä sekä hallituksen edustajasta koottu juhlatoimikunta, joka kokoontui neljä kertaa. Juhlatoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Juha Kylmälä. Hämeen pelastusliitto kuuluu valtakunnallinen nuorisotyötoimikunnan aluejaottelussa Keski-Suomen edustajan piiriin. Edustaja on Matti Soutua ja varajäsen Petri Heinänen ( ). Rescue Race on Markku H. Aarnio säätiön aloitteesta luotu palokuntanuorten kilpailu, joka on tarkoitettu Etelä-Suomen alueen pelastusliittojen palokuntanuorille. Kilpailun tuomaristona toimii kilpailun johtoryhmä. Johtoryhmällä on puheenjohtaja (Markku H. Aarnio säätiön edustaja), projektisihteeri kilpailun järjestävästä pelastusliitosta ja liittojen nuorisotyön edustajat (5). Johtoryhmän toimintakausi on 2 vuotta. Projektisihteeri vaihtuu vuosittain. Rescue Race johtoryhmän jäseneksi valittiin Eeva Koivula ja varajäseneksi Juha Kylmälä. Lisäksi Juha Kylmälä valittiin syksyllä kilpailusihteeriksi. Valtakunnallinen palokuntanuorten kevään nuorisotyöfoorumi järjestettiin Tampereella ja syksyn nuorisotyöfoorumi järjestettiin Vuokatissa. Keväällä HPL nuorisotyön edustajina olivat Juha Kylmälä ja Tero Kupiainen, syksyllä edustajina toimivat Juha Kylmälä ja Sami Nikkilä. Valtakunnalliset nuorisotyöfoorumit järjestettiin valtakunnallisten nuorisotyön opintopäivien yhteydessä. Lisäksi HPL:n nuorisotyöstä nuorisotyöfoorumeihin osallistui Matti Soutua valtakunnallisen nuorisotyötoimikunnan roolissa.

17 JUHLAT JA MUISTAMISET Hämeen Pelastusliiton palokuntanais- ja nuorisotyön 60 vuotisjuhlaa vietettiin keskiviikkona Tamrex 2013 leirillä Padasjoella. Päivä oli samalla Tamrex leirin virallinen vierailupäivä. Aamupäivällä leirillä kilpailtiin perinteinen palokuntanuorten Liitinviesti kilpailu ja samanaikaisesti vieraita alkoi saapumaan leirialueelle tasaiseen tahtiin. Iltapäivän aluksi toiminnanjohtajasta, nais- ja nuorisotyön puheenjohtajista sekä leiripäälliköstä koostuva vastaanottokomitea otti onnitteluita vastaan Käpytikka rakennuksessa. Lopulta noin 500 henkinen juhlayleisö, joka koostui leiriläisistä, kutsuvieraista, veteraaneista ja vierailijoista kokoontuivat juhlatapahtumaa varten lippukentälle. Juhlassa kuultiin puheita ja onnitteluja useilta eri tahoilta. Juhlapuheen piti Lounais- Suomen aluehallintovirastossa pelastustoimen ja varautumisen johtaja Ilkka Horelli, joka on itsekin ollut Hämeen Pelastusliiton alueella toimiva palokuntanuori ja vuonna 2004 liiton nuorisotyönohjaaja sekä leiripäällikkö. Horelli haastoi kaikki palokuntanuorisotyöntekijät pohtimaan palokuntanuorisotyön tulevaisuutta ja palokuntanuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä esimerkiksi palokuntanuorisoparlamentin perustamisella, joka koostuisi palokuntanuorista. Liiton nuorisotyön puheenjohtaja Juha Kylmälä puolestaan muistutti, että liiton nuorisotyö voi hyvin, toimintaa on monipuolisesti ja toiminta on niin yhteiskunnallisesti ajateltuna kuin palokuntatoiminnan jatkuvuuden kannaltakin tarkasteltuna erittäin merkittävää. Juhlan jälkeen palattiin leirin vierailupäivään kuuluvien vakio-ohjelmien pariin. Palokuntanuortenkurssit esittäytyivät vierailijoille omaan kurssiin liittyvällä toimintanäytöksellä. Kuivalla hiekkakentällä nähtiin jopa vesipelastuskurssin hurttia huumoria sisältävä esitys, joskin vakavasta aiheesta (vedenvaraan joutuminen). Päivällisen jälkeen suuri osa leiriläisistä kastuivat Leiriolympiaadi kilpailussa, jossa varmasti oli kaikilla hauskaa ja illalla leirillä esiintyi Distained livebändi. Merkkivuoden kunniaksi leirialueelle oli rakennettu myös valokuva-, lehtileike-, leiripaita- sekä leirilehtinäyttelyt vuosien varrelta. Näiden kokoamisesta ja leirin käyttöön antamisesta suuret kiitokset kuuluvat liiton toimistolle, Riitta Jäämaalle, Tarja Parikalle sekä Marko Konttiselle ja Marko Järvensivulle. Hämeen Pelastusliiton nuorisotyö sai uusia kunniajäseniä, kun nuorisotyötoimikunta päätti kutsua kaksi pitkän linjan ansioitunutta palokuntanuorisotyöntekijää, Helmi Leimun ja Olavi Heleniuksen, liiton nuorisotyön kunniajäseniksi. Heidän kymmenien vuosien uurastus palkittiin ja tunnustettiin liiton nuorisotyön korkeimmalla mahdollisella tunnustuksella. Tunnustus jaettiin liiton palokuntanuorisotyön puheenjohtajan, Juha Kylmälän toimesta, Hämeen Pelastusliiton palokuntanais- ja nuorisotyön 60 vuotisjuhlassa Padasjoella keskiviikkona noin 500 henkisen juhlayleisön edessä.

18 Vuoden 2013 palokuntanuorisotyöntekijäksi ja Olavin Maljan haltijaksi nimettiin Tuula Nieminen Hämeenlinnan VPK:sta monivuotisesta toiminnastaan palokuntanuorten hyväksi. Olavin Malja luovutettiin Hämeen Pelastusliiton syyskokouksessa Hämeenkoskella. Juhlavuoden kunniaksi oli mahdollista esittää huomionosoitusta liiton nais- tai nuorisotyössä ansioituneille henkilöille. Esitykset huomionosoituksen saajista kerättiin aluetoimikuntien (alueohjaajat) toimesta. Aluetoimikunnat keräsivät tiedot huomionosoituksen saajista alueohjaajien johdolla ja täyttivät itse hakemuksen. Hakemusta siis ei lähetetty yksittäisille palokunnille tai henkilöille täytettäviksi. Alueiden tuli tehdä esitykset mennessä nuorisotyön puheenjohtajalle, Juha Kylmälälle joko kirjallisesti tai sähköpostitse. Määräaikaan mennessä nuorisotyötoimikunnalle saapui 39 esitystä. Nuorisotyötoimikunta käsitteli esitykset elokuun aikana (toimikunnan lausunto) ja toimitti esitykset juhlatoimikunnalle, joka päätti syyskuun aikana huomionosoituksen saajat. Mikäli huomionosoituksen saaja oli ansioitunut niin nais- kuin nuorisotyössäkin, niin esitys vietiin suoraan juhlatoimikunnalle. Huomionosoitukset jaettiin liiton syyskokouksessa Hämeenkoskella Palkittavia oli yhteensä 49 kappaletta. Hämeen Pelastusliiton (Hämeen Palontorjuntaliiton ja Hämeen Palokuntainliiton) Palokuntapoikatyön perustajajäsen, poikatyönjohtaja ja pitkäaikainen palokuntanuorisotyöntekijä ja kouluttaja sekä nuorisotyön kunniajäsen Pentti Kivinen, nukkui pois Hautajaiset pidettiin Vilppulan kirkossa Liiton nuorisotyön puolesta muistoadressin ja kukkalaitteet hautajaisiin toimitti Tapani Stenberg. LEIRIT JA KOULUTUS Nuorisotyön 22. talvileiri, Lyhty 2013, järjestettiin Padasjoella Särsjärven leirikeskuksessa. Leirille osallistui 16 eri palokunnasta (32 %) 95 innokasta palokuntalaista (n. 9 % kaikista), joista nuoria oli 48 (n. 6 % kaikista nuorista) ja ohjaajia 47 (n. 24 % kaikista ohjaajista). Leirillä oli runsaasti erilaista vapaa-ajanohjelmaa esim. pilkkimistä, erilaisia kilpailuja, hankifutista, viestihiihtoa, saunomista, yhdessä oleskelua ja tietysti leiridisko. Leirillä palkittiin myös leirin turvallisin teltta, joka oli Tuuloksen KS:n VPK:n. Leirinimen mukaisesti telttakunnat kisailivat kauneimman lyhdyn rakentamisessa. Lyhtyjä muodostuikin erilaisia; lyhtyasetelma, vartiotornin soihtu, jäälyhtyjä, jäälumilyhtyjä, toteemi ja tervetuliaislyhty. Leirillä telttakunnat valmistivat itse ruoat omilla keittoastioillaan, ruokatarvikkeet ja valmistusohjeet he saivat keittiöltä. Leirillä lunta riitti runsaasti ja leiripäällikkö pääsikin viettämään yhden yön vapaa-aikatoimiston rakentamaan igluun. Leirin vastuuhenkilöt muodostivat talvileirivaliokunnan, jonka kokoonpano oli seuraava: Jari Salminen Sami Nikkilä Jenny Kanerva Mika Virtanen Tuula Nieminen Tarja Parikka Tapani Kemppainen Leiripäällikkö Leirin varapäällikkö Hupi Huolto EA ja toimisto Leirin pääemäntä Kanttiini

19 Kesällä 2013 järjestettiin palokuntanuorten leiri Tamrex 2013 Padasjoen Tarusjärvellä Leirille osallistui 31 eri palokunnasta (62 %) 306 leiriläistä (n. 31 % kaikista), joista nuoria oli 194 (24 %) ja ohjaajia oli 112 (n. 56 %). Leirin päätukijaksi lähti turvallisuustavaratalo Tamrex, jonka mukaisesti myös leirinimi muodostui. Tamrex tuki leiriä hankkimalla kaikille leiriläisille leiripaidat. Tuki oli taloudellisesti merkittävä. Lisäksi kansainvälisesti toimiva nostolavalaitteiden valmistaja Bronto Skylift tuki rahallisesti leiriä. Leirillä suoritettiin valtakunnallisen palokuntanuorten koulutusjärjestelmän mukaisia kursseja. Peruskursseja olivat alkukurssit 1-2 ja tasokurssit 1-4. Lisäksi syventävistä kursseista leirillä järjestettiin ryhmänjohtaja-, varautumis-, vesipelastus- ja konemieskurssit. Näiden lisäksi leirillä järjestettiin liiton oma huolto-kalusto kurssi ja rippikoulu. Rippikoulu Huolto-kalusto % kurssilaisista osallistui koulutusjärjestelmän peruskursseille (alkukurssit tasokurssit) ja näistä suurimmat kurssit olivat alkukurssi 2 (28 kurssilaista) ja tasokurssi 3 (22 kurssilaista). Syventävistä kursseista suosituin oli konemieskurssi (19 kurssilaista) ja vuodesta toiseen suosiotaan ylläpitänyt ryhmänjohtajakurssi (17 kurssilaista). Leirin lapsiparkki oli tarkoitettu alle 7 vuotiaille nuorille ja sen vahvuus oli ennätyssuuri. 20 pientä lasta pitivät huolen, että lapsiparkin toimihenkilöillä riitti vipinää ja vilskettä. Lapsiparkki onkin vakiinnuttanut asemansa leirillämme ja sen rooli on todella merkittävä, sillä se mahdollistaa useiden perheellisten toimihenkilöidemme osallistumisen leirille.

20 Leirin lopussa kaikille tasokurssilaisille järjestettiin valtakunnallisen palokuntanuorten taitomerkkiohjelman mukaiset näyttökokeet. Kurssilaisista 42 % läpäisi näyttökokeen, joka muodostui kirjallisesta kokeesta ja neljästä käytännön kokeesta (9 letkumestaria, 5 kalustomestaria, 10 suihkumestaria, 3 ruiskumestaria). Paras onnistumisprosentti oli tasokurssi 1:llä, jonka kurssilaisista 60 % läpäisi näyttökokeen. Tasokurssi 2:sen onnistumisprosentti oli 33 %, tasokurssi 3:sen 45 % ja tasokurssi 4:lla vastaava luku oli 25 %. Muilla kursseilla järjestettiin kurssinjohtajan laatima vapaamuotoinen kurssikoe, joiden suorituksista ei ole tilastointeja. Leirin toimialoista suurin oli koulutus, johon osallistui 40 % toimihenkilöistä. Keittiön toimintaan osallistui noin 18 % ja lapsiparkkiin noin 10 % toimihenkilöistä. Pienimmät toimialat olivat leirilehti, toimisto ja kalustovaja (noin 2 % kussakin). Loput toimihenkilöt jakaantuivat tasaisesti turvaan, huoltoon, ensiapuun, kanttiinille ja vapaa-aikatoimistolle. Leirin vastuuhenkilöt muodostivat kesäleirivaliokunnan, jonka kokoonpano oli seuraava: Marko Järvensivu Juha Kylmälä Marko Konttinen Jarkko Haapala Tomi Hakkarainen Jani ja Laura Korkeamäki Noora Puustinen Jaana Sippola Essi Kannisto Virva Valovuori Tuula Nieminen Sanna Hirvonen Anne Filén Leirin päällikkö Leirin varapäällikkö Koulutus Huolto Kalusto EA Hupi Leirin pääemäntä Turva Kanttiini Toimisto Leirilehti Lapsiparkki Koulutuksen vastapainoksi leirillä oli runsaasti myös vapaa-ajanohjelmaa erilaisista kilpailuista leiridiskoon. Leirin vierailupäivää vietettiin keskiviikkona, jolloin järjestettiin myös liiton nais- ja nuorisotyön juhlatilaisuus.

1

1 1 2 3 4 enlinnassa 8.3.2015 5 Akaassa 18.10.2015 Akaassa 18.10.2015 6 7 8 9 10 Kuva: en Pelastusliiton nuorisotyön ensimmäiset religrafit myönnettiin Sari Forssille ja Reijo Kankaalle Kuva: en Pelastusliiton

Lisätiedot

Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2017

Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2017 Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2017 Aika klo 17.30-20.15 Paikka Neste Pälkäne Aapiskukko, Valtatie 12 (Tervapirtintie 7), 36600, PÄLKÄNE Läsnä Jaakola Pekka Jylhäsalo Ari, puheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 9.3.2015 1. YLEISTÄ Vuosi 2014 oli Hämeen Pelastusliiton 76. toimintavuosi. Kertomusvuonna liiton toiminta on jatkunut monimuotoisena vakiintuneissa toimintamuodoissaan sekä erityisesti

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 3 / Aika klo Paikka Ylöjärven paloasema, Takamaantie 3, YLÖJÄRVI

PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 3 / Aika klo Paikka Ylöjärven paloasema, Takamaantie 3, YLÖJÄRVI Hallituksen kokous 3 / 2017 Aika 30.03.2017 klo 17.30-20.20 Paikka Ylöjärven paloasema, Takamaantie 3, 33480 YLÖJÄRVI Läsnä Jaakola Pekka Jylhäsalo Ari, puheenjohtaja Heikkilä Sanna Konttinen Marko Kärkäs

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (6) Järjestötoiminta Nuorisotyötoimikunta

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (6) Järjestötoiminta Nuorisotyötoimikunta HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (6) NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2017 Aika 8.1.2017 kello 13:11-15.23 Paikka Lammasniemen leirikeskus, Lammasniementie 69, 37470, Vesilahti Paikalla Toimikunta:

Lisätiedot

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI Ajankohtaiset SPEK Pohjois-Suomi koordinoi myös Lapin aluetta Muutos 1.10. alkaen ja jatkuu 31.12.2018 saakka SPEK Lapin Pertti Heikkilä on siirtynyt Lapin pelastusliiton

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Johdanto Turvalliseen huomiseen: Suomessa toimivat turvallisuustietoiset ja taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä (SPEK-ryhmän TTS 2013-2017) Liitto pyrkii omalta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Toiminnan suunnittelu

Toiminnan suunnittelu Toiminnan suunnittelu Palokunta Pelastusliitto SPEK Jäsenistö Hallitus Yleinen kokous Jäsenistö Toimikunnat Hallitus Vuosikokous Jäsenistö Toimikunnat Ohjausryhmät Hallitus Valtuusto Järjestötoimikunta

Lisätiedot

Nro Pvm Aihe Ot/Ht Paikka Kouluttaja(t) Oma sarake

Nro Pvm Aihe Ot/Ht Paikka Kouluttaja(t) Oma sarake Kanta-Hämeen pelastuslaitos Hämeenlinnan seutukunta Hämeenlinnan Vpk HARJOITUSOHJELMA, NAISOSASTO 2018 Nro Pvm Aihe Ot/Ht Paikka Kouluttaja(t) Oma 1 5.1 Kuntosali VPK talon kuntosali Raija L-L 2 8.1 Juhlavuoden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kokous todettiin ajallaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja Mika Jäntti kertoi hallituksen kuulumisista.

PÖYTÄKIRJA. Kokous todettiin ajallaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja Mika Jäntti kertoi hallituksen kuulumisista. 5.2.2014 1(5) VALTAKUNNALLISEN NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2014 Aika: La-su 1.-2.2.2014 Paikka: Lehmonkärki, Asikkala Osallistujat: Mika Jäntti, pj Esko Lehtonen, Länsi-Suomi, vpj. Samuel Siliin, Etelä-Suomi

Lisätiedot

SYYSKOKOUS Mänttä-Vilppulassa 29.11.2014

SYYSKOKOUS Mänttä-Vilppulassa 29.11.2014 SYYSKOKOUS Mänttä-Vilppulassa 29.11.2014 HPL-tiedote 2/2014 Hämeen Pelastusliitto HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY Kokkolankatu 4 33300 Tampere vs. toiminnanjohtaja/ toimisto Eeva-Liisa Heikkinen 041 548 9148

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

TOIMINTATILASTOJEN (2013) TÄYTTÖOHJE

TOIMINTATILASTOJEN (2013) TÄYTTÖOHJE 26.11.2013 Toimintatilasto 2013 TOIMINTATILASTOJEN (2013) TÄYTTÖOHJE Toimintatilasto palvelee ensisijaisesti nais-, varhaisnuoriso- ja nuoriso-osastoja, mutta myös alueellisia pelastusliittoja ja valtakunnallista

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2012, SEN 78. TOIMINTAVUODELTA

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2012, SEN 78. TOIMINTAVUODELTA 1 (5) TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2012, SEN 78. TOIMINTAVUODELTA YLEISTÄ Palokuntamme toiminta on ollut toimintakertomusvuoden aikana vilkasta. Yhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI Ajankohtaiset Sosiaalinen media www.facebook.com/pspel pohjoissuomenpelastusliitto Nettisivuilta ajankohtaista tietoa Toimintatilastot 2014: Nuorisotyö 21 nuoriso-osastoa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Johdanto Hämeen Pelastusliitto on turvallisuusalan järjestö, jonka toiminnalla on yhteiskunnallinen vaikutus ja arvo. Liiton jäsenten tulee kokea jäsenyyden olevan perusteltu.

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) 27.-29.01.2017 Heijastus 2017 jälki-ilmoittautuminen Leiritie 77, 16900 Lammi Hämeen pelastusliitto 06.-11.04.2017 Sammutustyökurssi Iisalmen paloasema Pohjois-Savon

Lisätiedot

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! kiertue kävi Oulussa!

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! kiertue kävi Oulussa! Moi! SPEK POHJOIS-SUOMEN / Tässä on vuoden kolmas ajankohtaistiedote: - Palokuntien toiminta - Kampanjat - Taloyhtiöiden ja yritysten turvallisuuskoulutus - Pohjois-Suomen pelastusliitto - Toimintakalenteri

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) 03.-03.12.2017 Yksikönjohtajakurssi Etelä-Pohjanmaa SPEK Pohjanmaa 10.-24.09.2017 Yksikönjohtajakurssi, Varsinais-Suomi Liiton tsto, Raisio LSPEL 02.-08.07.2017 HIEKKA

Lisätiedot

Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana

Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana 16.1.2012 Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n Kehittämisseminaari 13.1.2012 Sirpa Suomalainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Pohjanmaan Pelastusalan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2013, SEN 79. TOIMINTAVUODELTA

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2013, SEN 79. TOIMINTAVUODELTA 1 (3) TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2013, SEN 79. TOIMINTAVUODELTA YLEISTÄ Palokuntamme toiminta on ollut toimintakertomusvuoden aikana vilkasta. Yhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Koulutusuudistusseminaari 15.4.2015 Vantaa

Koulutusuudistusseminaari 15.4.2015 Vantaa Koulutusuudistusseminaari 15.4.2015 Vantaa Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelmauudistus (2014-2015) Uudistuksen yleiskatsaus missä nyt mennään? Koulutussuunnittelija

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI Ajankohtaiset SPEK Pohjois-Suomi koordinoi myös Lapin aluetta Muutos alkanut 1.10. ja jatkuu 31.12.2018 saakka SPEK Lapin Pertti Heikkilä on siirtynyt Lapin pelastusliiton

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 10.1.2013 1(6)

PÖYTÄKIRJA 10.1.2013 1(6) 10.1.2013 1(6) VALTAKUNNALLISEN NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2013 Aika 26.1.2013 klo 10:53 15:40 Paikka Läsnä SPEK Pasila Mika Jäntti, pj Esko Lehtonen, Länsi-Suomi Samuel Siliin, Etelä-Suomi Veli Lampela,

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 7.7.2015 klo 12:30 1/5 Paikka Tulihukka-leiri, Mynämäen palloiluhalli, Urheilutie 9, Mynämäki LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Haapala Heikki Haikonen

Lisätiedot

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! Palokuntanuorten leiri idis 2015

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! Palokuntanuorten leiri idis 2015 Moi! SPEK POHJOIS-SUOMEN / Tässä on vuoden ensimmäinen ajankohtaistiedote: - Palokuntien toiminta - Kampanjat - Taloyhtiöiden ja yritysten turvallisuuskoulutus - Pohjois-Suomen pelastusliitto - Toimintakalenteri

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.5.2015 klo 17:00 1/5 Paikka Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto, Tuijussuontie 10, Raisio LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen

Lisätiedot

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY Pihlavan VPK Ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pihlavan VPK ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan toiminta-alueena

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä pelastusliitoksi. Pelastusliiton

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISEN PALOKUNTANAISTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2008

VALTAKUNNALLISEN PALOKUNTANAISTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VALTAKUNNALLISEN PALOKUNTANAISTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2008 Hyväksytty valtakunnallisen naistyötoimikunnan kokouksessa 2/2008 (28. 29.3.2008). Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) 27.-29.01.2017 Heijastus 2017 jälki-ilmoittautuminen Leiritie 77, 16900 Lammi Hämeen pelastusliitto 06.-11.04.2017 Sammutustyökurssi Iisalmen paloasema Pohjois-Savon

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) 03.-03.12.2017 Yksikönjohtajakurssi Etelä-Pohjanmaa SPEK Pohjanmaa 02.-08.07.2017 HIEKKA 2017 palokuntanuorten leiri Lohtaja Lapin Pelastusliitto ry 08.-10.09.2017

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) 27.-29.01.2017 Heijastus 2017 jälki-ilmoittautuminen Leiritie 77, 16900 Lammi Hämeen pelastusliitto 02.-11.02.2017 Ajoneuvon käsittelykurssi Paavolan pelastusasema

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2017 klo 18:00 1/6 Paikka Suomen Maatalousmuseo Sarka, Loimaa LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Friberg Harri Haanpää Petri Haikonen Markku Henttinen

Lisätiedot

Ilkka Horelli Turun VPK, kilpailun puuhamies

Ilkka Horelli Turun VPK, kilpailun puuhamies 10.3.2012 Naantali Hyvät kilpailijat, Turun VPK:lla on mieluisa tehtävä järjestää palokuntien SM- Pilkki -kilpailut. Kilpailu järjestetään Naantalin merialueella aivan Naantalin vanhan kaupungin tuntumassa.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

LEIRIUUTISET Marraskuu 2017

LEIRIUUTISET Marraskuu 2017 LEIRIUUTISET Marraskuu 2017 Edessäsi on Lohtajan leiriuutiset. Leiriuutisissa ajankohtaista asiaa sekä tietoa leiristä. Lisä-infoa leiristä on saatavilla myös leirin nettisivuilta, facebookista ja instasta.

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 I VALTAKIRJOJEN TARKASTUS klo 11:30 12:00 II LOUNAS klo 12:00 13:00 III LIITON SYYSKOKOUS klo 13:00 sääntöjen 12 :n mukaisten asioiden käsittely: 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) 03.-03.12.2017 Yksikönjohtajakurssi Etelä-Pohjanmaa SPEK Pohjanmaa 02.-08.07.2017 HIEKKA 2017 palokuntanuorten leiri Lohtaja Lapin Pelastusliitto ry 08.-10.09.2017

Lisätiedot

SPEK palokuntanuorten tiedote

SPEK palokuntanuorten tiedote TIEDOTE 25.11.2011 SPEK palokuntanuorten tiedote 1. Vuoden palokuntanuorisotyöntekijän tunnustuspalkinto Reijo Alanko-Luopalle 2. Palokuntanuorten kansainvälisen suurleirin toimihenkilöt on valittu 3.

Lisätiedot

22.3.2016. Leirikutsu

22.3.2016. Leirikutsu 22.3.2016 Leirikutsu Lapin ja Pohjois-Suomen pelastusliittojen palokuntanuorten In the Middle of Nowhere leiri järjestetään Sallassa koulukeskuksen alueella 3.-9.7.2016. Leirin järjestävät SPEK Lapin ja

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1 YLEISTÄ... 2 2. HALLINTO... 2 2.1 VUOSIKOKOUS... 2 2.2 HALLITUS... 2 2.3 PALOKUNTAOSASTO... 2 2.4 NUORISO-OSASTO... 2 2.5 PELASTUSKOIRAOSASTO... 3 2.6 TOIMINNANTARKASTAJA...

Lisätiedot

Hämeen Pelastusliitto ry VUOSIKERTOMUS 2015

Hämeen Pelastusliitto ry VUOSIKERTOMUS 2015 en Pelastusliitto ry 2015 Johdanto Vuosi 2015 oli en Pelastusliiton 77. toimintavuosi. Kertomusvuonna liiton toiminta on jatkunut monimuotoisena vakiintuneissa toimintamuodoissaan ja vuoteen sisältyi myös

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 17.5.2013 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 7.5.2013 Petri Jaatinen Palokuntajohtaja Oppilasmäärät kursseittain Vanhemm. sammutusmiehen Toimi oikein paloilmoittimella Suojelutoiminta Sisäpalosimulaattorikurssi

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys jatkaa vuonna 1982 perustetun Palotutkimuksen

Lisätiedot

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT 1. YLEISPERIAATTEET JA YLEISET SÄÄNNÖT 1.1. Mistä palkitaan Sukeltajaliitto ry:n varsinaiselle tai yhteisöjäsenelle, yhteistyökumppanille

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Leirien kehittämistyöryhmä

Leirien kehittämistyöryhmä Leirien kehittämistyöryhmä Väliraportti 24.10.2015 Jyväskylä Taustaa: - työryhmä nimitettiin valtakunnallisen nuorisotyötoimikunnan toimesta Mikkelissä vuoden 2015 maaliskuussa - tehtävä on kaksiosainen:

Lisätiedot

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ 1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ SF-Caravan Ydin-Häme ry on perustettu Tuusulassa 19.11.2011 Kantele Caravan nimellä. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:10 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:10 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. VALTAKUNNALLISEN NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2011 Aika 15.1.2011 klo 13:00-15.45. Kokousta jatkettiin klo 9.00-11:50. Paikka Läsnäolijat Estyneet Kokoushotelli Siikaranta, Espoo Esko Lehtonen, pj Juho

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (6)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (6) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (6) 03.-03.12.2017 Yksikönjohtajakurssi Etelä-Pohjanmaa SPEK Pohjanmaa 10.-24.09.2017 Yksikönjohtajakurssi, Varsinais-Suomi Liiton tsto, Raisio LSPEL 02.-08.07.2017 HIEKKA

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

HAKA Palokuntarekisteri. Koulutussuunnittelija Markku Savolainen

HAKA Palokuntarekisteri. Koulutussuunnittelija Markku Savolainen HAKA Palokuntarekisteri Koulutussuunnittelija Markku Savolainen Tilastotietoja 725 palokuntaa, joilla on käyttäjiä -> 4791 käyttäjätunnusta n. 33 000 henkilöä rekisterissä 398 palokuntaa, joilla ei ole

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA Moi! Tässä on vuoden ensimmäinen ajankohtaistiedote: - Palokuntien toiminta - Kampanjat - Taloyhtiöiden ja yritysten turvallisuuskoulutus - Pohjois-Suomen pelastusliitto - Toimintakalenteri Otathan yhteyttä,

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (6)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (6) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (6) 03.-03.12.2017 Yksikönjohtajakurssi Etelä-Pohjanmaa SPEK Pohjanmaa 10.-24.09.2017 Yksikönjohtajakurssi, Varsinais-Suomi Liiton tsto, Raisio LSPEL 02.-08.07.2017 HIEKKA

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA

KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA TURVALLISUUS Yhteinen asiamme jo vuodesta 1938 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Johdanto 4 2. Palokuntakoulutus 5 2.1. Miehistön peruskoulutus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 24.3.2013 1(5)

PÖYTÄKIRJA 24.3.2013 1(5) 24.3.2013 1(5) VALTAKUNNALLISEN NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 2/2013 Aika 24.3.2013 klo 11:25 12:01, 12:47 14:02 Paikka Läsnä Holiday Club Tampereen kylpylä Mika Jäntti, pj Pauli Riikonen, vpj., Etelä-Suomi

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois- Suomen pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä Pelastusliitoksi tai yhdistykseksi.

Yhdistyksen nimi on Pohjois- Suomen pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä Pelastusliitoksi tai yhdistykseksi. PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Yhdistysrekisteri SÄÄNTÖMALLI II Yksi kokous, useita jäsenryhmiä 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjois- Suomen pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Tervetuloa vuosikokoukseen! SK POHJANMAA - POHJANMAAN LASTUSALAN LIITTO ry Tervetuloa vuosikokoukseen! Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry:n vuosikokous pidetään la 21.5.2016 Nurmon Paloasemalla, Paanatie 1, 60550 Nurmo Tilaisuuteen

Lisätiedot

Hämeen Pelastusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Hämeen Pelastusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hämeen Pelastusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Hämeen Pelastusliitto on turvallisuusalan järjestö, jonka toiminnalla on yhteiskunnallinen vaikutus ja arvo. Hämeen Pelastusliiton jäsenet tekevät

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (6)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (6) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (6) 03.-03.12.2017 Yksikönjohtajakurssi Etelä-Pohjanmaa SPEK Pohjanmaa 02.-08.07.2017 HIEKKA 2017 palokuntanuorten leiri Lohtaja Lapin Pelastusliitto ry 08.-10.09.2017

Lisätiedot

Ylihärmän palokuntanuoriso-osaston

Ylihärmän palokuntanuoriso-osaston Ylihärmän palokuntanuoriso-osaston Johtosäännöt 1 TOIMINNAN TAVOITTEET Palokuntanuorisotyön tavoitteena on koota poikia ja tyttöjä palokuntatyöhön innostumaan ja harjaantumaan palokuntalaisiksi sekä kehittymään

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

IDEAPAJA: Viikkoharjoitukset

IDEAPAJA: Viikkoharjoitukset 16.4.2014 Palokuntanaisten kevätopintopäivät 22.-23.3.2014 IDEAPAJA: Viikkoharjoitukset Ryhmätöiden koonti Palokuntanaistyön viikkoharjoitukset ideapajan taustaa - Palokuntanaistoimijoilta tuli toive,

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika ti 18.7.2017 klo 12:00 1/6 Paikka Pisara 2017 leiri, Sataedu, Kokemäki LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Aaltonen Hannes Ansio Juho Friberg Harri Haapala Heikki

Lisätiedot

Hämeen Pelastusliitto ry KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA

Hämeen Pelastusliitto ry KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA Hämeen Pelastusliitto ry KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 sivu 2. Palokuntakoulutus 4 2.1. Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön uudet

Lisätiedot

HÄLYTYSOSASTON TOIMINTAKERTOMUS

HÄLYTYSOSASTON TOIMINTAKERTOMUS Kuva: Pelastustieto PORIN VAPAAEHTOINEN PALOKUNTA RY HÄLYTYSOSASTON TOIMINTAKERTOMUS 2016 Sivu 1 / 9 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS 1. Tiivistelmä... 3 2. Harjoitukset... 4 3. Kilpailut... 5 4. Operatiivinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Kaarinan Urheiluratsastajat ry

Vuosikertomus 2011. Kaarinan Urheiluratsastajat ry Vuosikertomus 2011 Kaarinan Urheiluratsastajat ry Kaarinan Urheiluratsastajat ry Vuosikertomus SISÄLLYSLUETTELO Aloitussanat... 3 Yleistä... 3 Hallitus... 4 Toimikunnat... 4 Kokoustoiminta... 5 Tapahtumat...

Lisätiedot

Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016

Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016 KUOPION SELKÄYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2016 2 Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016 Jäsenistö Vuoden 2016 lopussa jäsenmäärä oli 386 henkilöä. Vapaaehtoistyöntekijöiden määrä 30 henkilöä ja

Lisätiedot

Nuorisotyön tulevaisuuspaja

Nuorisotyön tulevaisuuspaja Turvalliseen huomiseen! Nuorisotyön tulevaisuuspaja Palokuntanuorten ohjaajien ja palokuntanaisten opintopäivät 17.-19.2.2017 / Pikku-Syöte Yhteenveto Osallistujat jaettiin 12 eri ryhmään 2 ryhmää mietti

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika la 30.9.2017 klo 12:00 1/7 Paikka Tuorlan Majatalo, Piikkiö, Kaarina LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haanpää Petri Haikonen Markku Henttinen Kari Lehtonen

Lisätiedot

PELASTUSLIITTOJEN NUORISOTYÖN EDUSTAJIEN SYYSFOORUMI

PELASTUSLIITTOJEN NUORISOTYÖN EDUSTAJIEN SYYSFOORUMI Sivu 1 / 6 ASIALISTA 31.10.2014 PELASTUSLIITTOJEN NUORISOTYÖN EDUSTAJIEN SYYSFOORUMI Paikka: Holiday Club Tampereen Kylpylä Aika: La 25.10. klo 13:36 18:12 Osallistujat: Mika Honkanen, Marko Heiskanen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

OULUN VPK:N NUORISO-OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

OULUN VPK:N NUORISO-OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ OULUN VPK:N NUORISO-OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1(7) OULUN VPK:n NUORISO-OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. TOIMINNAN TAVOITTEET Palokuntanuorisotyön tavoitteena on koota 10-17 vuotiaita poikia ja tyttöjä palokuntatyöhön

Lisätiedot

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 1 Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 3 2. HALLITUS 4 3. JÄSENET 4 4. TALOUS 4 5. TOIMINTA 5 5.1 SYYSJUHLA 5 5.2 LASKIAISRIEHA 5 5.3 KEVÄTKIRPPIS

Lisätiedot