KATU- JA KATUVIHERALUEIDEN HOIDON TEHTÄVÄKORTIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATU- JA KATUVIHERALUEIDEN HOIDON TEHTÄVÄKORTIT"

Transkriptio

1 KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KATU- JA KATUVIHERALUEIDEN HOIDON TEHTÄVÄKORTIT

2 2 1. YLEINEN ALUEIDEN PUHTAANAPITO MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA LAATUVAATIMUKSET TYÖSELITYS MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE LAADUN TOTEAMINEN DOKUMENTOINTI AURAUS AJORADOILLA MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA LAATUVAATIMUKSET TYÖSELITYS MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE LAADUN TOTEAMINEN DOKUMENTOINTI AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA LAATUVAATIMUKSET TYÖSELITYS MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE LAADUN TOTEAMINEN DOKUMENTOINTI AURAUS PYSÄKÖINTIALUEET MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA TYÖSELOSTUS LAATUVAATIMUKSET LAADUN TOTEAMINEN MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE DOKUMENTOINTI HIEKOITUSHIEKAN POISTO MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA LAATUVAATIMUKSET TYÖSELITYS MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE LAADUNTOTEAMINEN DOKUMENTOINTI KUIVATUSJÄRJESTELMIEN HOITO MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA LAATUVAATIMUKSET TYÖSELITYS MÄÄRÄMITTAPERUSTE DOKUMENTOINTI LIIKENNEMERKKIEN JA OPASTEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA LAATUVAATIMUKSET... 23

3 3 7.3 TYÖSELITYS MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE LAATUVAATIMUKSET LAADUN TOTEAMINEN DOKUMENTOINTI LIUKKAUDEN TORJUNTA AJORADOILLA MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA LAATUVAATIMUKSET TYÖSELITYS MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE LAATUVAATIMUKSET LAADUN TOTEAMINEN DOKUMENTOINTI LIUKKAUDEN TORJUNTA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLILLÄ MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA LAATUVAATIMUKSET TYÖSELITYS MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE LAATUVAATIMUKSET LAADUN TOTEAMINEN DOKUMENTOINTI LUMEN KUORMAUS JA KULJETUS MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA LAATUVAATIMUKSET TYÖSELITYS MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE LAATUVAATIMUKSET LAADUN TOTEAMINEN DOKUMENTOINTI LUMEN LÄHISIIRTO JA LÄJITYS MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA LAATUVAATIMUKSET TYÖSELITYS MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE LAADUN TOTEAMINEN DOKUMENTOINTI PINNAN TASAUS JA POLANTEEN POISTO AJORADOILTA JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLILTÄ MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA LAATUVAATIMUKSET TYÖSELITYS MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE LAADUN TOTEAMINEN PÄÄLLYSTEIDEN PAIKKAUKSET MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA LAATUVAATIMUKSET TYÖSELITYS MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE... 39

4 LAATUVAATIMUKSET LAADUN TOTEAMINEN DOKUMENTOINTI REUNAKIVIEN, KIVETYSTEN JA LAATOITUSTEN HOITO MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA LAATUVAATIMUKSET TYÖSELITYS MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE LAATUVAATIMUKSET LAADUN TOTEAMINEN DOKUMENTOINTI SILTOJEN JA ALIKULKUKÄYTÄVIEN HOITO MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA LAATUVAATIMUKSET TYÖSELITYS MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE SOHJON POISTO AJORADOILLA JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLILLÄ MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA LAATUVAATIMUKSET TYÖSELITYS MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE LAADUN TOTEAMINEN SORAPÄÄLLYSTEISTEN VÄYLIEN HÖYLÄYS TAI LANAUS MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA LAATUVAATIMUKSET TYÖSELITYS MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE SORAPÄÄLLYSTEISTEN VÄYLIEN PÖLYNSIDONTA MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA LAATUVAATIMUKSET TYÖSELITYS MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE SORAPÄÄLLYSTEISTEN VÄYLIEN SORASTUS MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA LAATUVAATIMUKSET TYÖSELITYS MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE ROSKA-ASTIOIDEN TYHJENTÄMINEN MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA TYÖSELOSTUS LAATUVAATIMUKSET LAADUN TOTEAMINEN MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE DOKUMENTOINTI NURMIKKO A2 KEVÄTKUNNOSTUS... 56

5 MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA LAATUVAATIMUKSET TYÖSELITYS MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE NURMIKKO A2 KESÄHOITO MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA LAATUVAATIMUKSET TYÖSELITYS MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE NURMIKKO A2 SYYSKUNNOSTUS MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA LAATUVAATIMUKSET TYÖSELITYS MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE PENSAIDEN HOITO A MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA LAATUVAATIMUKSET TYÖSELITYS MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE PIENNARALUEET JA VIHERKAISTAT MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA LAATUVAATIMUKSET TYÖSELITYS MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE RATSUTILANAUKION VIHERALUEET JA KIVEYS MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA LAATUVAATIMUKSET TYÖSELITYS MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE TALVIKUNNOSSAPITO SORAPINTAISET PUISTOKÄYTÄVÄT MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA LAATUVAATIMUKSET TYÖSELITYS MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE TALVIKUNNOSSAPITO ALI-KLAUKANPUISTO MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA TYÖSELOSTUS LAATUVAATIMUKSET LAADUN TOTEAMINEN MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE DOKUMENTOINTI TIENVARSINIITTO YKSITYISTIET MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA LAATUVAATIMUKSET TYÖSELITYS... 67

6 MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE... 67

7 7 1. YLEINEN ALUEIDEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöt käsittävät kadun kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (669/1978)puhtaanapitoa koskevan määritelmän mukaisesti ja luonnon roskan sekä muiden roskien poistamista. Lainsäädännön perusteella kiinteistöjen vastuulla olevien alueiden puhtaanapito ei sisälly tämän urakan kokonaishintaan. Yksityisteiden kunnossapidosta on ohjeistus luvuissa 17 ja MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA Puhtaanapitotyöhön on ryhdyttävä siten, että taulukossa 1 esitetty kunnossapitoluokituksen mukainen siisteyden taso säilyy. Alla esitetyssä taulukossa suluissa esitetty siisteyden tarkistuskertojen määrä on ohjeellinen ja riippuu mm. vuodenajoista, juhlapyhistä, lomakausien ajankohdista, katualueilla järjestettävistä tilaisuuksista yms. asioista, jotka saattavat vaikuttaa siisteyden tasoon joko yleisesti tai paikallisesti. Taulukko 1. Siisteyden taso kunnossapitoluokittain Kunnossapitoluokka I II III Siisteyden taso Yleisilmeeltään siisti ja puhdas roskista ja lehdistä. (Siisteys tarkistetaan vähintään kaksi kertaa viikossa.) Yleisilmeeltään siisti, roskaantumista sallitaan vähäisissä määrin. (Siisteys tarkistetaan vähintään kerran viikossa.) Roskia voi esiintyä jonkin verran. (Siisteys tarkistetaan vähintään kerran kahdessa viikossa.) Roska-astiat tulee tyhjentää vähintään kerran viikossa kunnossapitoluokasta riippumatta. Roska-astiat ovat karttaliitteellä 3. Linja-autopysäkkikatoksen töhryjen poisto tulee tehdä 7 vuorokauden sisällä havainnosta (jaksolla lämpötilan ollessa vähintään +5 astetta). Rikkoutuneesta katoksen lasista tai muista vaurioista tulee ilmoittaa tilaajalle välittömästi havainnosta.

8 8 1.2 LAATUVAATIMUKSET Välittömästi puhtaanapitotyön jälkeen alueiden ja varusteiden tulee olla roskattomia ja siistejä ja roska-astioiden tyhjiä. Kadun pesun jälkeen kadun tulee olla pölyämätön. 1.3 TYÖSELITYS Ajoväylät Työhön kuuluu kunnan vastuulle kuuluvien väylien ja niillä olevien varusteiden puhtaanapito kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisesti ellei tilaajan kanssa erikseen ole muuta sovittu. Mikäli tontinomistajat eivät hoida velvollisuuksiaan katu- ja katuviheralueiden kunnossa- ja puhtaanapidossa, tulee urakoitsijan ilmoittaa kunnossapitoa häiritsevästä kasvillisuudesta tilaajalle. Kevyenliikenteenväylät ja linja-autokatokset Työhön kuuluu myös kevyenliikenteen väylien sekä linja-autopysäkkien puhtaanapito mukaan lukien töhryjen poisto sekä roska-astioiden tyhjennys. Urakkaan kuuluvat linja-autopysäkkikatokset tulee pestä vähintään kerran vuodessa keväisin hiekoitushiekan poiston jälkeen. Mainokset Puhtaanapitotyöhön sisältyy myös luvattomien mainosten poistaminen katu- ja katuviheralueilta tilaajan ilmoituksesta. Urakoitsijan tulee ennen mainoksen poistoa valokuvata mainos ja toimittaa kuva sekä paikkatieto mainoksen poistopaikasta tilaajalle. Urakoitsija säilyttää poistettuja mainoksia yhden kuukauden ajan. Roskat Puhtaanapitoon kuuluu myös kerättyjen roskien ym. jätteiden poiskuljetus ja hävittäminen siihen liittyvine jätemaksuineen. Työhön kuuluu roska-astioiden puhtaanapito töhryistä, tarroista yms. Roska-astiat tulee pestä painepesurilla vuosittain kesäkuun aikana. Liikenneviheralueet Puhtaanapitoon kuuluvien kulutusjätteiden, luonnonroskien, lian poistaminen ja roskaastioiden tyhjentäminen tulee tehdä työkohteen koon ja laadun edellyttämillä menetelmillä, tarvittaessa käsityönä. Yksittäisissä kohteissa puhtaanapitoa ja tarkkailua on tehostettava riittävän siisteyden tason ylläpitämiseksi (esim. koulujen, liikuntapaikkojen, kioskien, kauppakeskusten, nuorison kokoontumispaikkojen yms. lähiympäristö). Sadevesikaivot

9 9 Sadevesikaivojen ritilät ja kita-aukot on pidettävä puhtaana roskista ja maatuvista jätteistä, jotta hulevesi pääsee esteettömästi valumaan viemäriin. Puhtaanapitoon kuuluvien kulutusjätteiden, luonnonroskien ja lian poistaminen tulee tehdä työkohteen koon ja laadun edellyttämillä menetelmillä, tarvittaessa käsityönä. Katujen pesu Katujen pesuun tulee käyttää puhdasta vettä. Muun kuin tilaajan ylläpitämien vesipisteiden kautta otetun järviveden tai vesijohtoveden käytöstä on sovittava erikseen. Ajoneuvojen siirto Työtä haittaavien ajoneuvojen siirrosta sovitaan tilaajan kanssa tapauskohtaisesti. 1.4 MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE Mittayksikkö Mittaustapa m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala kpl Työkohdeluettelossa ilmoitettu yksittäisten kohteiden määrä esim. bussipysäkit, roska-astiat h Työhön kulunut aika 1.5 LAADUN TOTEAMINEN Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan toimenpidepäiväkirjasta (alue/urakkakohtaisesti). Puhtaanapidon laadun toteutuminen todetaan silmämääräisesti. 1.6 DOKUMENTOINTI Toimenpidepäiväkirja ja urakkasopimuksessa määrätty raportointi.

10 10 2. AURAUS AJORADOILLA 2.1 MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadun tai tien toimenpideraja Kunnossapitoluokka I Kadun tai tien toimenpideraja Kuivaa irtolunta keskimäärin 4 cm II Kuivaa irtolunta keskimäärin 6 cm III Kuivaa irtolunta keskimäärin 8 cm Yksityistie * Kuivaa irtolunta keskimäärin 8 cm Sunnuntaisin ja arkipyhinä I - kunnossapitoluokassa voidaan noudattaa II - kunnossapitoluokan laatuvaatimuksia * Nurmijärven kunnan kunnossapitosopimukseen kuuluvat yksityistiet on lueteltu erikseen karttaliitteellä 2. Perättäisten alle toimenpiderajan jäävien sateiden kertymät lasketaan yhteen, mikäli väyliä ei ole välillä aurattu. Taulukko 2. Töiden ajoittaminen Kunnossapitoluokka Aurauksen ajankohta I Toimenpiderajan täytyttyä, toimenpideaika on 4 h (klo välisenä aikana), kuitenkin ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (arkisin klo 7.00 ja 16.00, viikonloppuina ja arkipyhinä klo ja 16.00). Jatkuvan

11 11 lumisateen aikana pidetään liikennöitävässä kunnossa. II Toimenpiderajan täytyttyä, toimenpideaika on 6 h (klo välisenä aikana) ja välittömästi kunnossapitoluokan I jälkeen. Lumisateen jatkuessa pitkään, aurataan myös lumisateen aikana toimenpiderajan ylittyessä. III Toimenpiderajan täytyttyä, toimenpideaika on 10 h (klo välisenä aikana) ja välittömästi kunnossapitoluokan II jälkeen. Yksityistie * Toimenpiderajan ylityttyä, toimenpideaika on 14 h ja välittömästi kunnossapitoluokan III jälkeen. Ilta- ja yöaikaan klo 18 jälkeen voidaan aurauksen aloitusta viivästyttää siten, että I-luokan väylien auraus valmistuu edellä mainittuihin aamuliikenteen huipputunteihin mennessä. Auraus on kuitenkin aloitettava, mikäli lumikertymä ylittää 6 cm. Jatkuvan lumisateen aikana aloitetaan auraus I-luokan väylistä toimenpiderajan ylityttyä, jonka jälkeen siirrytään II-luokan väylästölle ja tämän jälkeen III-luokalle. II- ja III- luokan väylästöltä palataan kuitenkin I-luokan väylästölle mikäli I-luokan toimenpiderajat täyttyy jatkuvan lumisateen aikana. Tämän jälkeen jatketaan auraus loppuun II- ja III- luokan väylillä. Kinostumat aurataan seuraavasti: - kunnossapitoluokissa I ja II viimeistään, kun kinostumat ulottuvat yli ajokaistaleveyden - kunnossapitoluokassa III ja yksityistie viimeistään, kun kinostumat haittaavat liikennettä Mikäli em. laatuvaatimuksista joudutaan poikkeamaan useina perättäisinä päivinä jatkuvan lumisateen tilanteissa työaikalainsäädännön tai lepoaikojen takia, tulee asiasta informoida tilaajaa. 2.2 LAATUVAATIMUKSET Välittömästi aurauksen jälkeen ajoradan tulee olla puhdas lumesta. Ajoradan tulee kunnossapitoluokasta riippumatta olla aina (myös työn aikana) henkilöautolla (taksi, ambulanssi) ajettavassa kunnossa. Tonttiliittymien aukaisusta huolehtii tontinomistaja. 2.3 TYÖSELITYS Työhön kuuluu lumen auraus ajoradalta, kääntöpaikalta, linja-autopysäkiltä, pysäkkien odotustilasta, pysäkkikatoksen sisäpuolelta, liityntäpysäköintialueelta ja torilta tai aukiolta.

12 12 Työhön kuuluu siirtoajo työkohteeseen. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Auraus on suoritettava siten, että vältetään lumen kasaantumista suojateiden eteen ja risteysten näkemäalueille. Lumitilat käytetään tasaisesti hyödyksi siten, että vältytään tarpeettomalta lumen lähisiirrolta. Lumen läjitys puistoalueille katuviheralueita lukuun ottamatta on kielletty. Lumien lähivarastointipaikkojen ja pohjien puhdistaminen hiekoitushiekasta lumien sulettua kuuluu urakkaa. Auraus reunatukien, kaivon kansien ja muiden kadun varusteiden läheisyydessä on suoritettava riittävää huolellisuutta noudattaen, ettei rakenteita tai laitteita vaurioiteta. Vaurioituneista rakenteista tai laitteista tulee ilmoittaa tilaajalle. Urakoitsija tekee aurausviitoituksen katsomassaan laajuudessa ja vastaa ettei yliaurausta tapahdu. Mikäli urakoitsijalla on tarkoitus tehdä aurausviitoitusta reunatukiin poraamalla, tulee niistä sopia tilaajan kanssa. 2.4 MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE Mittayksikkö väylä - m Mittaustapa Työkohdeluettelossa ilmoitettu tien tai kadun pituus 2.5 LAADUN TOTEAMINEN Ajoradan puhtaus lumesta todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan keli- ja toimenpidepäiväkirjasta (alue/urakkakohtaisesti). 2.6 DOKUMENTOINTI Sää, keli- sekä toimenpidepäiväkirja ja urakkasopimuksessa määrätty raportointi.

13 13 3. AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ 3.1 MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Väylän toimenpideraja Kunnossapitoluokka I Väylän toimenpideraja Kuivaa irtolunta keskimäärin 4 cm II Kuivaa irtolunta keskimäärin 6 cm Puistokäytävien kunnossapitoluokka on II Perättäisten alle toimenpiderajan jäävien sateiden kertymät lasketaan yhteen, mikäli väyliä ei ole välillä aurattu. Taulukko 2. Töiden ajoittaminen Kunnossapitoluokka I Aurauksen ajankohta Väylän toimenpiderajan täytyttyä, toimenpideaika on 4 h (klo välisenä aikana), kuitenkin ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (arkisin klo 7.00 ja 16.00, viikonloppuisina ja arkipyhinä klo ja 16.00). Lumisateen jatkuessa pitkään, aurataan myös lumisateen aikana toimenpiderajan ylittyessä. Lumen määrän ollessa 2 cm tulee väylät aurata seuraavan arkipäivän kuluessa. II Väylän toimenpiderajan täytyttyä, toimenpideaika on 6 h (klo välisenä aikana), ja välittömästi kunnossapitoluokan I jälkeen. vuorokauden liikenteen. Pitkään jatkuvan lumisateen aikana on pidettävä avoinna riittävän leveä kulkutie. Lumen määrän ollessa 3 cm tulee väylät aurata seuraavan arkipäivän kuluessa.

14 14 Ilta- ja yöaikaan klo 18 jälkeen voidaan aurauksen aloitusta viivästyttää siten, että I- luokan väylien auraus valmistuu edellä mainittuihin aamuliikenteen huipputunteihin mennessä. Auraus on kuitenkin aloitettava, mikäli lumikertymä ylittää 8 cm. Jatkuvan lumisateen aikana aloitetaan auraus I-luokan väylistä toimenpiderajan ylityttyä, jonka jälkeen siirrytään II-luokan väylästölle. II-luokan väylästöltä palataan kuitenkin I-luokan väylästölle mikäli I-luokan toimenpideraja täyttyy jatkuvan lumisateen aikana. Tämän jälkeen jatketaan II-luokan auraus loppuun. Kinostumat aurataan viimeistään, kun ne ulottuvat yli puolen välin kevyenliikenteen väylän leveydestä. Mikäli em. laatuvaatimuksista joudutaan poikkeamaan useina perättäisinä päivinä jatkuvan lumisateen tilanteissa työaikalainsäädännön tai lepoaikojen takia, tulee asiasta informoida tilaajaa. 3.2 LAATUVAATIMUKSET Välittömästi aurauksen jälkeen kevyen liikenteen väylän tulee olla puhdas irtolumesta. Aurausjäljen tulee olla pinnaltaan karhea. Ajoradalta lentänyt aurauslumi tulee poistaa kevyen liikenteen väylältä mahdollisimman pian. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. 3.3 TYÖSELITYS Työhön kuuluu lumen auraus kevyenliikenteen väyliltä. Työhön kuuluu siirtoajo työkohteeseen. Auraus on suoritettava siten, että vältetään lumen kasaantumista suojateiden eteen ja risteysten näkemäalueille, pysäkkialueille, katoksiin yms. sekä huolehditaan, että suojatien painonappia pääsee käyttämään helposti ja turvallisesti. Lumitilat käytetään tasaisesti hyödyksi siten, että vältytään tarpeettomalta lumen lähisiirrolta. Urakoitsija tekee aurausviitoituksen katsomassaan laajuudessa ja vastaa ettei yliaurausta tapahdu. Mikäli urakoitsijalla on tarkoitus tehdä aurausviitoitusta reunatukiin poraamalla, tulee niistä sopia tilaajan kanssa. Auraus reunatukien, kaivon kansien, muiden kadun varusteiden, katupuiden ja muun kasvillisuuden läheisyydessä on suoritettava riittävää huolellisuutta noudattaen, ettei rakenteita, laitteita tai kasvillisuutta vaurioiteta. Lumen läjitys puistoalueille katuviheralueita lukuun ottamatta on kielletty. Lumien lähivarastointipaikkojen ja niiden pohjien puhdistaminen lumien sulettua kuuluu urakkaan. Nuoskalumi tulee poistaa mahdollisimman pian tavoitetasosta riippumatta.

15 MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE Mittayksikkö väylä m Mittaustapa Työkohdeluettelossa ilmoitettu kevyenliikenteenväylän pituus m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu torin, pihan tai aukion pintaala 3.5 LAADUN TOTEAMINEN Ajoradan puhtaus lumesta todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan keli- ja toimenpidepäiväkirjasta (alue/urakkakohtaisesti). 3.6 DOKUMENTOINTI Sää, keli- sekä toimenpidepäiväkirja ja urakkasopimuksessa määrätty raportointi.

16 16 4. AURAUS PYSÄKÖINTIALUEET 4.1 MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA Työhön ryhdytään kun lumen paksuus on taulukon 1 mukainen. Taulukko 1. Hyväksyttävä lumen määrä Kunnossapitoluokka Paikoitusalueet Väylän toimenpideraja Kuivaa irtolunta keskimäärin 5 cm 4.2 Työselostus Paikoitusalueilla lumi kasataan siten, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa alueen käytölle ja mahdollinen lumen kuormaus on tarkoituksenmukaisesti suoritettavissa. Lumen kasaamista sisäänajojen näkemäalueille tulee välttää. Puita, pensaita ja rakenteita ei saa vahingoittaa. 4.3 Laatuvaatimukset Pysäköintialueet tulee olla auratut lumisateen päättymisestä seuraavan vuorokauden aamuun klo 7 mennessä. Välittömästi aurauksen/harjauksen jälkeen käsiteltyjen alueiden tulee olla puhtaita irtolumesta. 4.4 Laadun toteaminen Käsiteltyjen alueiden puhtaus lumesta todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan keli- ja toimenpidepäiväkirjasta /alue/urakkakohtaisesti). 4.5 Määrämittausperuste Mittayksikkö väylä m Mittaustapa Työkohdeluettelossa ilmoitettu hoidettavien kohteiden lukumäärä m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pysäköintialueen ja torin pinta-ala

17 17 Siirtoajo kohteeseen sisältyy työhön. 4.6 Dokumentointi Toimenpidepäiväkirja ja urakkasopimuksessa määrätty raportointi.

18 18 5. HIEKOITUSHIEKAN POISTO 5.1 MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA Hiekoitushiekan poisto suoritetaan keväällä välittömästi kun lumi on sulanut ja oletettavasti liukkauden torjuntaa ei enää tarvita. Hiekoitushiekan poisto ajoitetaan kunnossapitoluokittain taulukon 1 mukaisesti. Hiekoitushiekan poiston aloitusajankohta sovitaan vuosittain tilaajan kanssa. Työn on oltava vuosittain valmis viimeistään ja katuviheriöiden, liikenteenjakajien ja kivetysten mennessä. Harjaamisen estävät sääolosuhteet todetaan erikseen työmaakokouksessa. Hiekoitushiekan poiston tulee olla tehtynä väylien ja aukioiden osalta kolmen viikon kuluessa työn aloituksesta. Katuviheralueiden osalta hiekoitushiekan poisto tulee suorittaa viheralueiden hoitoluokituksen, työselitysten ja urakkaohjelman kohdan mukaisesti. Ennen varsinaista aloitusta voi työn aloittaa ensimmäisen luokan kevyenliikenteenväyliltä ja ajoradoilta tilaajan kanssa sovittaessa. Taulukko 1. Hiekoitushiekan poiston ajoitus Kunnossapitoluokka I Hiekoitushiekan poiston ajankohta Hiekoitushiekka poistetaan mahdollisimman pian sääolosuhteiden salliessa. II Hiekoitushiekka poistetaan välittömästi I kunnossapitoluokan käsittelyn jälkeen. III Hiekoitushiekka poistetaan välittömästi II kunnossapitoluokan käsittely jälkeen.

19 LAATUVAATIMUKSET Hiekoitushiekan poistamisen jälkeen ajoratojen, kevyenliikenteenväylien, torin, saarekkeiden, siltojen reunapalkkien, reunakivien, kivetysten, hoidetut A2 luokan nurmikot (ks tehtäväkortti 21) tms. alueiden tulee olla hiekasta puhtaita ja hiekoitushiekkakasat ajettuna maastosta pois. Hiekoitussepelin poistamisen jälkeen alueiden tulee olla puhtaita, eikä pölyämistä saa esiintyä. 5.3 TYÖSELITYS Työhön kuuluu hiekoitushiekan poisto sisältäen tarvittavan lastauksen, kuljetuksen sekä hävittämisestä mahdollisesti syntyvät maksut. Työn aikana ei saa esiintyä pölyämistä. Pölyäminen on estettävä aina riittävällä kastelulla ennen hiekan poistamista. Vesipostipaikat ja Nurmijärven Veden ohjeet löytyvät karttaliitteeltä 3. Urakoitsijan tulee huolehtia tarpeellisista työn aikaisista liikennejärjestelyistä. Hiekoitushiekka kerätään talteen keräävällä harjakoneella, eikä sitä saa harjata ojiin eikä muualle maastoon. Reunakivien päällinen puhdistetaan samassa yhteydessä katujen kanssa. Risteysalueilta hiekka poistetaan yhtenä työvaiheena kokonaan, vaikka risteävien katujen luokka olisikin toisistaan poikkeava. Lumen lähivarastointipaikat ja niiden pohjat tulee olla hiekoitushiekasta puhtaita. Ympäristösuojelumääräysten mukaan lehtipuhaltimen käyttö hiekan poistossa on kielletty. Ellei harjauksessa poistettu liukkaudentorjuntamateriaalin käytöstä erikseen muuta sovita, kuuluu se urakoitsijalle. Hiekoitushiekat tulee toimittaa Metsä-Tuomelan maankaatopaikalle. Hiekoitushiekat voi toimittaa Metsä-Tuomelan maanläjityksen aukioloaikoina maanantaista perjantaihin, voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Voimassaoleva hinnasto on nähtävillä Nurmijärven kunnan kotisivuilla. 5.4 MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE Mittayksikkö väylä km Mittaustapa Työkohdeluettelossa ilmoitettu liukkauden torjunnan piiriin kuuluvien väylien pituus. m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu liukkaudentorjunnan piiriin kuuluvien väylien ja alueiden pinta-ala.

20 LAADUNTOTEAMINEN Hiekoitussepelin poisto todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan sää-, keli- ja toimenpidepäiväkirjasta (alue/urakkakohtaisesti). 5.6 DOKUMENTOINTI Sää ja keli- sekä toimenpidepäiväkirja ja urakkasopimuksessa määrätty raportointi.

21 21 6. KUIVATUSJÄRJESTELMIEN HOITO Urakkaan kuuluvat seuraavat hoitotyöt: - Tukkeutuneiden tierumpujen ja kitaputkien aukaisu - Avo-ojien kaivutyö 6.1 MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA Kuivatusjärjestelmien aukaisu ja puhdistus suoritetaan, kun kuivatusjärjestelmä tai sen osa on siinä määrin liettynyt tai tukkeutunut, että veden virtaus estyy, syntyy padotusta ja kuivatusjärjestelmä ei toimi tai väylälle syntynyt reunapalle estää veden poistumisen päällysteeltä. Aukaisutarve syntyy myös kun veden virtaus estyy tiiviin lumen tai jään takia. Ojista ja vastaluiskista raivataan vesakko joka toinen vuosi. Urakka-alueen avo-ojat puhdistetaan lietteestä ja maa-aineksesta silloin, kun oja on siinä määrin liettynyt tai tukkeutunut, että veden virtaus estyy, syntyy padotusta ja kuivatusjärjestelmät eivät toimi. Kuivatusjärjestelmällä tarkoitetaan tässä yhteydessä avo-ojia, painanteita, rumpuja, kouruja, salaojia, salaojatarkastuskaivoja ja hulevesiverkoston ritiläkannellisia kaivoja putkineen tai vastaavia hulevesien poistamiseksi tarkoitettuja varusteita ja laitteita. 6.2 LAATUVAATIMUKSET Aukaisun, puhdistuksen tai sulatuksen jälkeen kuivatusjärjestelmä toimii moitteetta. Aukaisun, puhdistuksen tai sulatuksen jälkeen kuivatusjärjestelmä on puhdas maaaineksesta, roskista, lumesta, jäästä yms. tukkeutumisen aiheuttaneesta tai veden virtausta haittaavasta materiaalista. Avo-ojalla on tasainen lasku ja vesi ei saa lammikoitua ojan reunoille tai pohjalle. Luiskien tulee olla kohtuullisen tasaisia ja kaltevuuden muutosten tulee tapahtua vähitellen. Ojien ja vastaluiskien pajukon murskauksen tai raivauksen jälkeen alue on vapaa vesakosta ja kasvuston korkeus ei ylitä 0,1m. 6.3 TYÖSELITYS Työhön kuuluu kuivatusjärjestelmiin kuuluvien ojien, laitteiden ja varusteiden aukaisu ja puhdistus roskista, maa-aineksesta yms. materiaalista sekä sulattaminen lumesta ja jäästä.

22 22 Työhön kuuluu kaivojen sakkapesistä, putkista, rummuista ja kouruista poistetun materiaalin kuljetus maiden vastaanottopaikoille. Maiden vastaanotossa noudatetaan voimassaolevia vastaanottomaksuja. Hinnat ovat nähtävillä Nurmijärven kunnan kotisivuilla. Avo-ojien aukaisussa syntyvät maa-ainekset kuljetetaan tilaajan osoittamaan paikkaan tai urakoitsija voi esittää tilaajalle vaihtoehtoista muuta paikkaa. Mikäli maa-aineksia voi sijoittaa ojien luiskiin tai vierialueille, tulee siitä sopia tilaajan kanssa erikseen. Liittyvien avo-ojien päät on rummun aukaisun yhteydessä avattava tarpeellisessa laajuudessa rummun toiminnan varmistamiseksi. Avo-ojia perattaessa tulee ojien toimivuutta tarkastella riittävän laajalti, jotta ongelma ei siirry toiseen kohtaan. Ojien aukaisua tehdään yleensä alueellisena työnä havaittujen tarpeiden mukaan. Keväisin tulee tehdä riittävässä laajuudessa ennakoiva kuivatusjärjestelmien aukaisu lumesta ja jäästä sulamisvesien aiheuttamien tulvien välttämiseksi. Samassa yhteydessä tulee tarvittavat avo-ojat avata riittävän pitkälle sulamisvesien poisjohtamiseksi. Kuivatusjärjestelmiin kuuluvien laitteiden ja varusteiden sulattaminen tehdään kuumalla vedellä, höyryllä tms. tavalla. Sulattamiseen ei saa käyttää suolaa. Mahdollisista kuivatusjärjestelmien vaurioista, korjaustarpeesta yms. raportoidaan tilaajalle. 6.4 MÄÄRÄMITTAPERUSTE Mittayksikkö Mittaustapa m Aukaistun ja puhdistetun rummun, ojan tai kourun pituus. Työhön kuuluu avo-ojan kaivu vaihtoehtoisesti siten, että - kaivumassat levitetään ja tasataan ojan sivuun - puhtaat kaivumassat kuormataan ja kuljetetaan Metsä-Tuomelan maankaatopaikalle 6.5 DOKUMENTOINTI Työmaapäiväkirja/mittauspöytäkirja ja urakkasopimuksessa määrätty raportointi.

23 23 7. LIIKENNEMERKKIEN JA OPASTEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO 7.1 MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA Työhön ryhdytään kun liikennemerkin tai opasteen kunto, luettavuus tai näkyvyys on vaurioitumisen, kulumisen, lian, töhryn tai lumen johdosta oleellisesti huonontunut eikä enää täytä alla esitettyjä laatuvaatimuksia. Talvella liikennemerkit tulee puhdistaa kolmen päivän kuluessa lumesta, kun ne eivät ole enää selkeästi luettavissa. 7.2 LAATUVAATIMUKSET Jalustat on asennettava tukevasti maahan. Merkin varsien tulee olla pystysuorassa. Liikennemerkkien pitää olla suoraan ja oikeansuuntaisesti asennettuja. Liasta, töhryistä tai lumesta puhdas liikennemerkki. Uusittavien liikennemerkkien tulee olla voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisia. Liikennemerkkien uusimisessa noudatetaan liikenneviraston ohjetta 20/2013 Liikennemerkkien rakenne ja pystytys. 7.3 TYÖSELITYS Työhön kuuluu vaurioituneen tai kuluneen liikennemerkin tai opasteen huoltaminen, suoristaminen tai kunnostaminen paikallaan joko osaksi tai kokonaisuudessaan jalustoineen, varsineen ja lisäkilpineen. Urakkaan sisältyy kallistuneen liikennemerkin oikaisu, varressa ympäri kääntyneen merkin paikoilleen kääntäminen, paikaltaan siirretyn ajoesteen takaisin palauttaminen yms. hoitotehtävät, jotka voidaan tehdä materiaalia uusimatta. Sellaisista havaitsemistaan puutteista ja vioista, jotka voivat vaarantaa liikenteen, käytön tms. urakoitsijan on ryhdyttävä välittömiin tarvittaviin varoittamis- ja/tai korjaustoimenpiteisiin. Urakoitsijan on ilmoitettava asiasta ensitilassa tilaajalle. Tilaaja päättää tarvittavan uuden merkin, jalustan, varren tms. osan vaihdosta, uusimisesta ja noudosta tilaajan varastosta sekä vanhojen merkkien palauttamisesta tilaajan varastoon. Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle dokumentti vahingoittuneesta merkistä ennen töihin ryhtymistä. Urakkaan kuuluu tarjouslomake neljässä merkitty työmäärä. Lisäksi työhön kuuluu merkin tai opastaulun pesu tai puhdistaminen.

24 24 Kaikki urakka-alueen liikennemerkit puhdistetaan samalla kertaa kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä siten, että ensimmäisenä puhdistetaan suojatiemerkit, varoitussekä kielto- ja rajoitusmerkit. Liikennemerkit asennetaan, ellei erikseen sovita, entiselle paikalleen. Mikäli urakoitsija haluaa suorittaa urakkaan kuuluvia töitä tilaajan ohjeista poikkeavalla tavalla, tulee urakoitsijan hyväksyttää oma työtapansa tilaajalla. 7.4 MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE Työhön kuuluu liikennemerkin oikaisu kohteessa. Tarjouslomakeella 5 mainitut määrät sisältyvät seuraavissa töissä urakkaan sovittaessa tilaajan kanssa - vakioliikennemerkin purkutyön ja uuden asennustyön osuus - lisäkilven purkutyön ja uuden asennustyön osuus - liikennemerkin (varsi+merkki) purkutyön ja uuden asennustyön osuus - liikennemerkin (jalusta+varsi+merkki) purkutyön ja uuden asennustyön osuus 7.5 LAATUVAATIMUKSET Jalusta tulee olla tukevasti asennettu. Pylväiden pitää olla pystysuorassa ja liikennemerkkien suoraan asennettuja. 7.6 LAADUN TOTEAMINEN Kunnossapidon laatu todetaan silmämääräisesti. 7.7 DOKUMENTOINTI Toimenpidepäiväkirja ja urakkasopimuksessa määrätty raportointi.

25 25 8. LIUKKAUDEN TORJUNTA AJORADOILLA 8.1 MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA Työhön on ryhdyttävä kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan jäätyminen (musta jää), ajoradalle valuneen veden jäätyminen ja joissain tapauksissa lumisade. Liukkaudentorjunta ajoradoilla tehdään taulukon 1 mukaisesti. Taulukko 1. Liukkauden torjunnan ajoitus Kunnossapitoluokka I Liukkaudentorjunnan ajoitus Tarpeen syntymisestä toimenpideaika on 3 h. Liukkauden torjunta tulee tehdä ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7.00 ja 16.00). Ajorata käsitellään yhtenevästi tarvittavilta osin. Tarvittaessa vaarallisimmat paikat voidaan käsitellä ensin ja tämän jälkeen täydentää käsittely muun ajoradan osalta. II Tarpeen syntymisestä toimenpideaika on 6 h vaarallisimpien paikkojen osalta ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo ja 16.00). Muu osa ajoradoista käsitellään mahdollisimman pian tämän jälkeen ja täydennetään tarvittaessa. III Tarpeen syntymisestä toimenpideaika on 10 h. Liukkaudentorjunta tulee tehdä tarvittavilta osin mahdollisimman pian kunnossapitoluokan II jälkeen. Liukkaudentorjunnan kannalta vaarallisimmiksi paikoiksi luetaan risteysalueet, suojateiden paikat, sillat, alikulut, mäet, pysäkit tms. vastaavat paikat, joissa yllättävä liukkaus todennäköisesti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.

26 LAATUVAATIMUKSET Liukkaudentorjunnassa käytetään hiekoitussepeliä, kiviaineksen ohjeellinen rakeisuusalue on 3-6 mm. Sepeliin saa käsittelyn helpottamiseksi lisätä suolaa noin 2 %:a olosuhteista riippuen. Urakoitsijan tulee hyväksyttää tilaajalla käyttämänsä hiekoitus- tai muut käyttämänsä liukkaudentorjuntamateriaalit. Liukkaudentorjuntamateriaali on levitettävä tasaisesti käsiteltäville alueille. Ohjeellinen levitysmäärä on 0,3m³/1000m2 (= 3dl/m²). Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Käsittely tulee uusia tai täydentää tarpeen vaatiessa niin ettei liukkautta esiinny. 8.3 TYÖSELITYS Työhön kuuluu ajoradan, yksityistien ja vastaavaksi luokiteltavan kääntöpaikan, torin, aukion tai pysäköintialueen liukkauden torjunta ja tarvittavan liukkaudentorjuntamateriaalin ja tarvittavan varastointipaikan hankinta. Varastointipaikat ja -menetelmät on esitetty karttaliitteessä 5. Työhön kuuluu siirtoajo työkohteeseen. II- ja III- kunnossapitoluokassa käsitellään yleensä vain liikenteen kannalta hankalimmat ja vaarallisimmat paikat (mm. risteysalueet, suojateiden paikat, sillat, alikulut, mäet, pysäkit). Yhtenäinen käsittely tehdään tarvittaessa. Suolan käyttö yhtenäisenä käsittelynä liukkaudentorjunnassa on kielletty. Tilaaja voi hyväksyä suolan käytön erikseen sovittavissa yksittäisissä erityiskohteissa (Pumppaamontie ja I-kunnossapitoluokkaan kuuluvat alueet). 8.4 MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE Mittayksikkö väylä km Mittaustapa Työkohdeluettelossa ilmoitettu tien tai kadun pituus. m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala.

27 LAATUVAATIMUKSET Liukkaudentorjuntamateriaali on levitettävä tasaisesti käsiteltävälle ajoradalle. Materiaalia levitetään työselostuksen mukainen määrä. 8.6 LAADUN TOTEAMINEN Ajoratojen liukkaudentorjunta todetaan pääsääntöisesti silmämääräisesti. Laadun toteutumista voidaan täydentää kitkamittauksin. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan sää-, keli- ja toimenpidepäiväkirjasta alue/urakkakohtaisesti). 8.7 DOKUMENTOINTI Sää, keli- ja toimenpidepäiväkirja ja urakkasopimuksessa määrätty raportointi.

28 28 9. LIUKKAUDEN TORJUNTA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLILLÄ 9.1 MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA Työhön on ryhdyttävä, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan jäätyminen (musta jää), ajoradalle valuneen veden jäätyminen, liikenteen aiheuttama liukkaus esim. risteykset ja joissain tapauksissa lumisade. Liukkaudentorjunta kevyenliikenteen väylillä tehdään taulukon 1 mukaisesti. Taulukko 1. Liukkaudentorjunnan ajoitus Kunnossapitoluokka Liukkaudentorjunnan ajoitus I Tarpeen syntymisestä toimenpideaika on 3 h. Liukkaudentorjunta tulee tehdä ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7.00 ja klo 16.00). Väylät käsitellään pääsääntöisesti koko pituudeltaan. Käsittely täydennetään tarvittavilta osin. II Tarpeen syntymisestä toimenpideaika on 4 h. Liukkauden torjunta tulee tehdä vaarallisimpien paikkojen osalta ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7.00 ja klo 16.00). Tämän jälkeen käsittely voidaan tarvittaessa täydentää väylästön muilta osin. Liukkauden torjunnan kannalta vaarallisimmiksi paikoiksi luetaan risteysalueet, suojateiden paikat, alikulut, mäet tms. vastaavat paikat, joissa yllättävä liukkaus todennäköisesti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. 9.2 LAATUVAATIMUKSET Liukkautta voidaan torjua myös karhentamalla pintaa, mikäli tällä menetelmällä saavutetaan riittävä pidon paraneminen. Liukkaudentorjunnassa voidaan käyttää hiekoitussepeliä. Käytettävän kiviaineksen ohjeellinen rakeisuusalue on 3-6 mm.

29 29 Urakoitsijan tulee hyväksyttää tilaajalla käyttämänsä hiekoitusmateriaalit. Hyväksynnässä arvioidaan lähinnä materiaalin rakeisuutta (hienoainespitoisuus ja siitä aiheutuva pöly) ja muotoarvoa (liuskeisuus). Hiekoitusmateriaaliksi ei hyväksytä niin liuskeista kalliomursketta, että se aiheuttaa pyöränrenkaiden rikkoutumisvaaran. Liukkaudentorjuntamateriaali on levitettävä tasaisesti käsiteltävälle alueelle. Ohjeellinen levitysmäärä on 0,3m³/1000m² (=3dl/m²). Kevyen liikenteen väylät pyritään käsittelemään ennen vastaavan kunnossapitoluokan ajoratoja. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Käsittely tulee uusia tai täydentää tarpeen vaatiessa niin ettei liukkautta esiinny. Suolan käytöstä sovitaan erikseen. 9.3 TYÖSELITYS Työhön kuuluu kevyen liikenteen väylän, linja-autopysäkkien odotustilan sekä kevyen liikenteen väyläksi katsottavan torin tai aukion liukkauden torjunta ja tarvittavan liukkaudentorjuntamateriaalin hankinta. Työhön kuuluu siirtoajo työkohteeseen. Kevyenliikenteen väylät käsitellään kerralla koko leveydeltään ja pituudeltaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää jyrkkiin mäkiin ja linja-autopysäkkeihin. Kevyenliikenteenväyliin liittyvät suojatiet käsitellään liukkaudentorjunnan yhteydessä. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. 9.4 MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE Mittayksikkö väylä km Mittaustapa Työkohdeluettelossa ilmoitettu väylän pituus. m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala.

30 LAATUVAATIMUKSET Hiekoitussepeli on levitettävä tasaisesti käsiteltävälle väylälle tai alueelle. Materiaalia levitetään työselostuksen mukainen määrä. 9.6 LAADUN TOTEAMINEN Kevyenliikenteenväylien liukkaudentorjunta todetaan pääsääntöisesti silmämääräisesti. Laadun toteutumista voidaan täydentää kitkamittauksin. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan sää-, keli- ja toimenpidepäiväkirjasta (alue/urakkakohtaisesti). Materiaalien käyttömäärät ja tilanteet todetaan talvikausittain. 9.7 DOKUMENTOINTI Keliolosuhteet ja toteutunut liukkaudentorjuntamateriaalin käyttö dokumentoidaan sää, keli ja toimenpidepäiväkirjaan.

31 LUMEN KUORMAUS JA KULJETUS 10.1 MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA Työhön ryhdytään kun aurausvallit haittaavat kunnossapitoa tai liikennettä tai lumen määrä vaarantaa kasvillisuuden säilymisen. Työhön ryhdytään, kun lumisateen aiheuttama lisäys aurausvalleihin tai lähiläjitysalueilla johtaa mm. seuraaviin ongelmiin: lumitilojen täyttäminen siten, että lumen lähisiirto ei enää tule kyseeseen lumivallit kaventavat liiaksi ajotilaa lumivallit estävät tarvittavien näkemäalueiden ylläpitämisen lumivallit aiheuttavat sulaessaan todennäköisesti liukkaus-, jäätymis- tms. ongelmia 10.2 LAATUVAATIMUKSET Puhdistetuilla alueilla ei saa esiintyä lumivalleja tai -kinoksia työn jälkeen. Istutusalueet ja nurmikot puhdistetaan sillä tarkkuudella, että kasvillisuus ja nurmikko ei vaurioidu TYÖSELITYS Lumenajokohteet ja määrät sovitaan tilaajan kanssa ennen työhön ryhtymistä. Urakkaan sisältyy tehtäväkohtaisessa hintatarjouslomakkeessa mainittu lumenajomäärä. Tästä määrästä yli menevät lumenajot sovitaan erikseen tarjouksessa ilmoitetun yksikköhinnan perusteella. Sähköpylväiden, pysäköintimittareiden, korokkeiden, suojateiden, liikennemerkkien yms. ympäristöjen viimeistely ja pysäköintikatosten puhdistaminen on tehtävä tarvittaessa käsityövälinein. Viheralueilla on erityisesti varottava istutuksia, pensaiden oksistoja ja puiden runkoja. Katupuiden ympärille tulee jättää lumivaippa. Nurmetetuille alueille jätetään n.10 cm suojaava lumikerros. Lumen kuormaus ja kuljetus on useimmiten ajoitettava I kunnossapitoluokkaan kuuluvilla väylillä hiljaisen liikenteen aikaan. Työhön kuuluu liikenteenohjauksen järjestäminen.

32 MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE Mittayksikkö Mittaustapa m³ itd Lumen tilavuus kuljetusvälineessä mitattuna. Työhön kuuluu lumen kuormaus ja kuljetus Metsä-Tuomelan lumenkaatopaikalle. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen LAATUVAATIMUKSET Välittömästi kuormauksen jälkeen alueella, jolta lumi on kuormattu, ei esiinny lumikinoksia tai kuormauksessa pudonneita paakkuja ja kadun varusteiden, laitteiden ja istutusten ympäristöt ovat huolellisesti siistittyjä LAADUN TOTEAMINEN Kuormausalueen siisteys todetaan silmämääräisesti 10.7 DOKUMENTOINTI Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

33 LUMEN LÄHISIIRTO JA LÄJITYS 11.1 MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA Lumivallin korkeus näkemäalueilla on pidettävä alle 0,8 m. Lumivallin korkeus 5 metriä lähempänä suojateitä on pidettävä alle 0,5 m. Työhön on ryhdyttävä myös mikäli lumivallit vaarantavat liikenneturvallisuutta sekä haittaavat kunnossapitoa. Lumen lähisiirron aloitus ajoitetaan taulukon 1 mukaisesti. Taulukko 1. Lumen lähisiirron ajoittaminen Kunnossapitoluokka I Lumen lähisiirron ajoittaminen Näkemää, pysäköintiä, linja-autopysäkkien tai jalkakäytävän käyttöä haittaavat lumivallit vuorokauden kuluessa. Kunnossapitoa haittaavat lumivallit viikon kuluessa. II Näkemää, pysäköintiä, linja-autopysäkkien tai jalkakäytävän käyttöä haittaavat lumivallit I kunnossapitoluokan jälkeen. Kunnossapitoa haittaavat lumivallit viikon kuluessa. III Yleensä vain liikenneturvallisuutta vaarantavat lumivallit poistetaan LAATUVAATIMUKSET Välittömästi työn jälkeen lumivallin korkeus näkemäalueella ei saa olla yli 0,8 m korkeampi. Välittömästi työn jälkeen lumivallin korkeus ei saa olla 0,5 m korkeampi 5 metrin matkalla ennen (tulosuunnassa) merkittyä suojatietä. Lumivallit eivät saa katkaista kulkuyhteyksiä pysäkeille, suojateille, yms. alueille. Lumen kasaaminen palopostien, muuntamoiden, jakokaappien ja muiden vastaavien laitteiden läheisyyteen siten, että ne peittyvät tai niiden käyttäminen tai huoltaminen estyy, on kielletty.

34 34 Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pyritään pitämään yhdenmukaisessa kunnossa TYÖSELITYS Sulamisveden valuminen ajoradoille on pyrittävä estämään pitämällä katuojat, pintavesikourut ja sadevesikaivoihin johtavat aukot avoimina lumivalleista. Tonttien sisäänajoliittymien aukaisusta lumen aurauksen jälkeen huolehtii kiinteistön haltija. Lumivallien siirtämisestä katu- tai tiealueen ulkopuolelle tulee sopia tilaajan kanssa erikseen. Lumen läjittäminen lumenlähivarastointipaikkoja lukuun ottamatta on kielletty. Katupuiden ympärille tulee jättää lumivaippa, jonka paksuus on puun halkaisija + 1 metri. Lumen lähisiirron soveltuvat paikat on merkitty karttaliitteelle 1. Muusta kuin edellä mainitusta lumensiirrosta ja tästä aiheutuvista kustannuksista sovitaan tilaajan kanssa erikseen MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE Mittayksikkö Mittaustapa h Työhön kulunut aika. kpl Lumen lähisiirtopaikkojen sijainti LAADUN TOTEAMINEN Näkemäalueiden vallien korkeus ja alueen laajuus todetaan silmämääräisesti. Työhön kuuluu lumen lähisiirto ja läjittäminen kohteessa. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen DOKUMENTOINTI Toimenpidepäiväkirja ja urakkasopimuksessa määrätty raportointi.

35 PINNAN TASAUS JA POLANTEEN POISTO AJORADOILTA JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLILTÄ 12.1 MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA Työhön ryhdytään mahdollisimman pian haitallisten urien synnyttyä tai viimeistään, kun polanteeseen muodostunut urasyvyys ylittää taulukon 1 mukaiset arvot. Taulukko 1. Polanteen urasyvyydet kunnossapitoluokittain Kunnossapitoluokka I Lumen lähisiirron ajoittaminen Suurin urasyvyys < 3 cm, pituussuuntainen epätasaisuus ei saa haitata ajomukavuutta suurimalla sallitulla ajonopeudella. II Suurin urasyvyys < 4 cm, pituussuuntainen epätasaisuus ei saa oleellisesti haitata ajoa suurimmalla sallitulla ajonopeudella. III Noudatetaan kunnossapitoluokan II vaatimuksia. Urasyvyys mitataan 2 m:n oikolaudalla ajokaistan poikkisuunnassa. Pinnan tasaus ja polanteen poisto suoritetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Risteysten ja linja-autopysäkkien jäänystyrät ja paikalliset kuoppautumat tulee poistaa mahdollisimman pian urasyvyydestä riippumatta. Saarekkeiden lähellä ym. paikallisesti urautuvissa kohteissa tulee tasata polannetta kunnossapitoluokituksen mukaisesti. Reunakivilinjan tulee olla selvästi havaittavissa kohdissa, joissa välittömästi reunakiven takana on kevyen liikenteen väylä tai pysäkkitasanne. Kevyenliikenteen väylillä pinta tulee tasata tilanteissa, joissa polanne sohjoutuu ja jäätyy uudelleen pyöräilyä haittaavan epätasaiseksi. Kevyenliikenteen väylillä noudatetaan sohjonpoiston tehtäväkortin kunnon ylärajoja jäätyneen sohjon osalta. Polanteen poisto tulee tehdä tarvittaessa myös kevyenliikenteen väylillä (esim. keväisin jään sulamisen aikaan) ennen polanteen pehmenemistä.

36 LAATUVAATIMUKSET Pinnan tasauksen jälkeen kadun, tien tai kevyenliikenteen väylän pinnan tulee olla tasainen ja polanteen poiston jälkeen paljas. Kevyenliikenteenväylien takareunaan kertyvä polanne on poistettava siten, että käytävän sivukaltevuus säilyy kohtuullisena. Kevyenliikenteenväylät on oltava polkupyörällä ajettavassa kunnossa. Urautuneella päällysteellä pyritään niin hyvään tasoon kuin päällysteen urat sallivat. Polanteen kokonaispaksuus ei saa ylittää kadun reunakivilinjan korkeutta. Urakoitsijalla tulee olla tiehöylä käytössä TYÖSELITYS Polanteenpoisto tulee suorittaa siten, että jäinen, aurattu lumi ei estä tonteille pääsyä. Polanne poistetaan reunatukia myöten niitä kuitenkaan vaurioittamatta. Kaivonkansien, venttiilien reunatukien ym. läheisyydessä työskenneltäessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Väylillä tulee keväisin tehdä tarvittaessa ennakoiva polanteen poisto ennen polanteen pehmenemistä ja sohjoontumista. Kaduilta polanne poistetaan tiehöylällä. Karheen poistoon liittymistä ja risteyksistä on käytettävä peräkonetta tai lumistopparia. Kevyen liikenteen väylillä ei saa käyttää päällysteen pintaan asti ulottuvaa raskasta höyläystä tappiterillä päällystevaurioiden välttämiseksi. Jalkakäytäviltä ja kevyenliikenteenväyliltä polanne poistetaan perälevyllä tai vastaavalla. Työhön kuuluu siirtoajo työkohteeseen MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE Työhön kuuluu kadun pinnan tasaus tai polanteen poisto sekä suojateiden, linjaautopysäkkien, pysäköintialueiden ja risteysten aukaisu. Polanteen poisto tulee tehdä siten, että vältetään polanteen kasaantumista tonttiliittymien kohdalle. Tonttiliittymät tulee aukaista peräkoneella. Siirtoajo kohteeseen sisältyy työhön. Mittayksikkö väylä km Mittaustapa Työkohdeluettelossa ilmoitettu tien, kadun tai

37 37 kevyenliikenteen väylän pituus. m²tr Työkohdeluettelossa ilmoitettu torin, aukion tai pysäköintialueen pinta-ala LAADUN TOTEAMINEN Ajoratojen ja kevyenliikenteenväylien puhtaus polanteesta todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan keli- ja toimenpidepäiväkirjasta (alue/urakkakohtaisesti).

38 PÄÄLLYSTEIDEN PAIKKAUKSET 13.1 MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA Väylän (ajoradat, kevyen liikenteen väylät ja pysäköintialueet) päällystetyllä osuudella ei saa esiintyä liikennettä haittaavia reikiä, halkeamia tai purkautumia. Päällysteen korjaukset kuuluvat työhön. Laajemmat työt kuten katuosan uudelleenpäällystystarvetta siirtävät urapaikkaukset ja muiden tekemien kaivantojen paikkaukset eivät kuulu työhön. Liikenteelle vaaraa aiheuttavat, ihmisten turvallisuutta vaarantavat tai ajoneuvoa vaurioittavat päällystevauriot tulee korjata välittömästi vaurion havaitsemisesta. Mikäli vauriokohta aiheuttaa vaaraa liikenteelle ennen korjaamista, tulee se merkitä varoittavin liikennemerkein ja suojalaittein LAATUVAATIMUKSET Paikkaustyön jälkeen kadun tai tien pinnan on oltava tasainen ja tiivis. Paikattava kohta tulee olla samassa tasossa ympäröivän päällysteen kanssa. Kylmäpaikkausmassana käytetään pehmeätä asfalttibetonia. Ajoradoilla ja kevyenliikenteen väylillä käytettävän massan ohjeellinen maksimiraekoko on 11 mm. Muiden paikkausmassojen käyttö tulee hyväksyttää tilaajalla ennen työn aloitusta. Urakkaan on laskettu kuuluvan 45 t paikkausta sopimuskauden aikana TYÖSELITYS Työhön kuuluu valmis paikka kaikkine työvaiheineen. Paikkaustyöhön ryhdyttäessä paikataan kaikki poikkileikkauksessa esiintyvät reiät ja purkautumat. Paikattavan alueen reunat leikataan pystysuoriksi ja alue tasataan ja puhdistetaan irtokivistä. Märkä alusta kuivataan. Massan tiivistäminen tehdään huolella jyrällä tai riittävän painavalla tärylevyllä. Työn yhteydessä ajoradalle levinnyt irtonainen kiviaines on korjattava pois. Kylmällä ilmalla korjattavaa kohtaa on tarvittaessa lämmitettävä tiivistyvyyden parantamiseksi. Työhön kuuluu myös oikomisesta (esim. risteysalueet) johtuvien kuoppien ja painaumien täyttö asfaltin reunatuen osalta tukimurskeella sekä murtuneen asfaltin korjaus.

39 39 Kylmäpaikkaus on väliaikainen toimenpide. Korjatut kohteet tulee ilmoittaa erikseen tilaajalle MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE Mittayksikkö Mittaustapa t Käytetyn paikkausmateriaalin määrä LAATUVAATIMUKSET Paikkaustyön jälkeen kadun tai tien pinnan on oltava tasainen ja tiivis. Paikattava kohta tulee olla ympäröivän päällysteen kanssa samassa tasossa tai korkeintaan 5 mm ylempänä LAADUN TOTEAMINEN Paikkaustyön laatu todetaan silmämääräisesti. Tarvittaessa tasaisuuden toteamiseen käytetään oikolautaa DOKUMENTOINTI Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

40 REUNAKIVIEN, KIVETYSTEN JA LAATOITUSTEN HOITO Reunakivien, kiveysten ja laatoitusten hoitoon ja kunnossapitoon kuuluvat työt tehdään vaurioiden ja rikkakasvien esiintyessä kunnossapitoluokkien mukaisesti MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA Reunakivet ja kivetykset Urakkaan kuuluvat urakoitsijan toimesta rikkoontuneiden tai irronneiden kiveysten ja reunakivien korjaustyöt. Talvitöissä aiheutuneiden vaurioiden korjaukset tulee olla korjattuna vuosittain mennessä. Reunakivien osalta työhön ryhdytään, kun reunatuen kunto on oleellisesti huonontunut tai reunatukilinjasta on irronnut tai siitä puuttuu reunatukia. Kiveysten ja laatoitusten osalta työhön ryhdytään kun päällysteenä olevan kiveyksen tai laatoituksen kunto on oleellisesti huonontunut (haitalliset painumat, yksittäisten kivien/laattojen vaaralliset korkeuspoikkeamat) tai päällysteestä on irronnut tai siitä puuttuu kiviä tai laattoja. Rikkakasvit Kunnossapitoluokka I: Rikkakasvintorjunta väh. 2 krt/kasvukausi, 1. kerta kesäkuun loppuun mennessä ja 2. kerta syyskuun loppuun mennessä. Kunnossapitoluokka II ja III: Rikkakasvintorjunta väh. 1 krt / kasvukausi LAATUVAATIMUKSET Reunakivien, kiveysten ja laatoitusten hoito ja kunnossapito tehdään kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Kunnossapitoluokka I: Reunakivet, kiveykset ja laatoitukset tulee olla ulkonäöltään siistejä ja ehjiä. Rikkakasveja ei sallita. Kunnossapitoluokka II ja III: Reunakiveyksillä, kiveyksillä ja laatoituksilla voidaan sallia jonkin verran ulkonäköä haittaavia, mutta ei käyttöä haittaavia vaurioita. Rikkakasveja sallitaan siinä määrin kun ne eivät haittaa yleisilmettä. Rikkakasvitorjunnan, puhdistuksen ja kunnostuksen jälkeen alue on puhdas ja siisti.

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ Milloin työ on suoritettava (1/2) Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1.

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ Yli-i 2014-15 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava Taulukko

Lisätiedot

TK2 AURAUS AJORADOILLA

TK2 AURAUS AJORADOILLA TK2 AURAUS AJORADOLLA MLLON TYÖ ON SUORTETTAVA Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadun tai tien

Lisätiedot

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 Sisällysluettelo 1 Auraus........................................... 3 1.1 Milloin työ on suoritettava...............................................

Lisätiedot

AURAUS AJORADOILLA III. Taulukko 2. Töiden ajoittaminen III

AURAUS AJORADOILLA III. Taulukko 2. Töiden ajoittaminen III AURAUS AJORADOLLA Milloin työ on suoritettava Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadulla tai tiellä

Lisätiedot

KATUJEN TALVIKUNNOSSAPIDON STANDARDIT

KATUJEN TALVIKUNNOSSAPIDON STANDARDIT KATUJEN TALVKUNNOSSAPDON STANDARDT AURAUS KAAVAKADULTA Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadulla

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ Yli-i 2015-17 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava Taulukko

Lisätiedot

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT LIITE 9/1 PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Talvihoito Pvm. Suorite Auraus piha-alueilla Sohjon poisto piha-alueilla Lumen lähisiirto ja läjitys Lumen kuormaus ja kuljetus Liukkaudentorjunta piha-alueilla

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

TK1 AURAUS AJORADOILLA

TK1 AURAUS AJORADOILLA TK1 AURAUS AJORADOLLA MLLON TYÖ ON SUORTETTAVA Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadulla tai tiellä

Lisätiedot

Kiinteistöjen talvikunnossapito

Kiinteistöjen talvikunnossapito Työkohtainen työselostus, Kiinteistöjen talvikunnossapito 2016 2017 1000 TALVIHOITO, KADUT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, KIINTEISTÖT Talvihoidon tavoitteena on turvata liikenteen häiriötön sujuminen sekä

Lisätiedot

TK1 HAUKIPUDAS TALVI

TK1 HAUKIPUDAS TALVI TK1 MLLON TYÖ ON SUORTETTAVA Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadulla tai tiellä hyväksyttävä lumen

Lisätiedot

Työhön ryhdytään, kun lumikerroksen paksuus on keskimäärin 6 cm. Aurataan laatustandardin alituttua pääsääntöisesti kp-luokka I jälkeen.

Työhön ryhdytään, kun lumikerroksen paksuus on keskimäärin 6 cm. Aurataan laatustandardin alituttua pääsääntöisesti kp-luokka I jälkeen. Talvihoito Auraus Työhön ryhdytään, kun kuivaa irtolunta on keskimäärin 4 cm. Aurataan mahdollisimman pian laatustandardin alituttua ja ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja 16). Jatkuvan

Lisätiedot

Liite 4. Työkohtainen tarkennus. Raision talvihoidon alueurakka Raision kaupunki

Liite 4. Työkohtainen tarkennus. Raision talvihoidon alueurakka Raision kaupunki Liite Työkohtainen tarkennus Raision talvihoidon alueurakka 2019-2022 Raision kaupunki 23.5.2019 2 (6) Sisällys 0 Yleistä... 3 1 Talvihoito... 3 1.1. Lumen ja sohjon poisto sekä pinnan tasaus... 3 Talvihoitoluokat...

Lisätiedot

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ Savonlinnan kaupunki TYÖOHJEITA Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ YLEISTÄ Laki kadun ja eräiden alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (547/2005)

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ JäVä 2013-16 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava Taulukko

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, pyörätiet, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, pyörätiet, jalkakäytävät... 6 Pinnan tasaus,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS NOKAN KAUPUNGN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Sisällysohje 1. KATUJEN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Yleistä Ajoradat Kevyenliikenteenväylät Pinnan tasaus ja polanteiden poisto ajoradoilla ja kevyenliikenteenväylillä Liite 1

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ Haukipudas pohjoinen talvihoito 2013-2015 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

1000 TALVIHOITO, KADUT, PIHAT, KENTÄT, PUISTOT

1000 TALVIHOITO, KADUT, PIHAT, KENTÄT, PUISTOT ALUEURAKOINTI 11(161) 1000 TALVIHOITO, KADUT, PIHAT, KENTÄT, PUISTOT Talvihoidon tavoitteena on turvata liikenteen häiriötön sujuminen sekä varmistaa yllätyksettömät ja turvalliset liikenne- ja kulkuolosuhteet.

Lisätiedot

ALUEIDEN PUHTAANAPITO

ALUEIDEN PUHTAANAPITO ALUEIDEN PUHTAANAPITO (1/2) Milloin työ on suoritettava Puhtaanapitotyöhön on ryhdyttävä siten, että taulukossa 1 esitetty kunnossapitoluokituksen mukainen siisteyden taso säilyy. Alla esitetyssä taulukossa

Lisätiedot

TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO

TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön on ryhdyttävä siten, että taulukossa 1 esitetty kunnossapitoluokituksen mukainen siisteyden taso säilyy. Alla esitetyssä taulukossa suluissa esitetty siisteyden

Lisätiedot

TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO

TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön on ryhdyttävä siten, että taulukossa 1 esitetty kunnossapitoluokituksen mukainen siisteyden taso säilyy. Alla esitetyssä taulukossa suluissa esitetty siisteyden

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ HiSa 2013-2017 14.3.2013 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO

ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO Talvihoidon tuotekortit ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO TALVIHOIDON TUOTEKORTIT Talvihoidon tuotekortit 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO... 2 1. YLEISTÄ... 2 2. LUMEN

Lisätiedot

Auraus kevyenliikenteenväylillä

Auraus kevyenliikenteenväylillä Auraus kevyenliikenteenväylillä Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava Taulukko 1. Väylillä

Lisätiedot

Talvihoito

Talvihoito TE- JA PHA-ALUEDEN HODON TEHTÄVÄKORTT Talvihoito Pvm. Suorite 27.06.2012 Auraus ajoradoilla ja piha-alueilla 27.06.2012 Auraus kevyen liikenteen väylillä 27.06.2012 Sohjon poisto ajoradoilla, kevyen liikenteen

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT LIITE 10/1 URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite 16.6.2015 Auraus urakka-alueilla 16.6.2015 Sohjon poisto urakka-alueilla 16.6.2015 Polanteen poisto konetyönä urakka-alueilla 16.6.2015

Lisätiedot

AURAUS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLILLÄ

AURAUS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLILLÄ AURAUS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLILLÄ Milloin työ on suoritettava Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1.

Lisätiedot

TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO

TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön on ryhdyttävä siten, että taulukossa 1 esitetty kunnossapitoluokituksen mukainen siisteyden taso säilyy. Alla esitetyssä taulukossa suluissa esitetty siisteyden

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO

TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön on ryhdyttävä siten, että taulukossa 1 esitetty kunnossapitoluokituksen mukainen siisteyden taso säilyy. Alla esitetyssä taulukossa suluissa esitetty siisteyden

Lisätiedot

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 Tapiolan alueurakka 2012-2017/19 1 (6) TAPIOLAN ALUEURAKKA 2012 2017/19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Sivu 2 Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEHTÄVÄLUETTELO 2.1 KOKONAISHINTAAN

Lisätiedot

A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET

A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET 1 ( 65 ) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA LIIKENNEVÄYLIEN SEKÄ PUISTOJEN HOIDON JA KUN- NOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT SISÄLLYSLUETTELO A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET MÄÄRITELMIÄ 3 AURAUS: KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite Piha-alueiden ja jalkakäytävien puhtaanapito Nurmikoiden hoito Pensaiden hoito PIHA-ALUEIDEN JA JALKAKÄYTÄVIEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön kuuluu

Lisätiedot

Janakkalan kunnan katujen ja yleisten alueiden laatukriteerit, kunnossapitoluokat ja tehtäväluettelot

Janakkalan kunnan katujen ja yleisten alueiden laatukriteerit, kunnossapitoluokat ja tehtäväluettelot Liite 1 teknisen lautakunnan 13.2.2018 pidetyn kokouksen 25 Janakkalan kunnan katujen ja yleisten alueiden laatukriteerit, kunnossapitoluokat ja tehtäväluettelot Hyväksytty: Tekninen lautakunta 13.2.2018

Lisätiedot

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2O13 2O17 Tuusulan Jokelan alueurakkaa 2013 2017 koskevaan urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan urakassa esiin tulevia kokonaishintaan kuuluvia tehtäviä hinnoin

Lisätiedot

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO LIIKENNEVÄYLIEN JA -ALUEIDEN SEKÄ VIHERALUEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO Urakkatarjouspyyntöönne 22.03.2012 viitaten tarjoudumme suorittamaan

Lisätiedot

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Raision yleisten alueiden kunnossapidosta vastaa Raision kaupungin Teknisen keskuksen Kunnallistekniset palvelut yksikkö.

Lisätiedot

A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET

A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET 1 ( 60 ) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA LIIKENNEVÄYLIEN SEKÄ PUISTOJEN HOIDON JA KUN- NOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT SISÄLLYSLUETTELO A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET MÄÄRITELMIÄ 3 AURAUS: KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT

Lisätiedot

KATUYLLÄPITO 1(12) KATUYLLÄPITO Yleinen tehtäväluettelo Espoon kaupunki Espoo Kaupunkitekniikkaliikelaitos

KATUYLLÄPITO 1(12) KATUYLLÄPITO Yleinen tehtäväluettelo Espoon kaupunki Espoo Kaupunkitekniikkaliikelaitos 1(12) KATUYLLÄPITO Alueurakointi 09.11.2012 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. TEHTÄVÄN SUORITTAMINEN... 4 3. TYÖSELOSTUS... 4 4. LAATUVAATIMUKSET JA LAADUN TOTEAMINEN... 4 5. MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET...

Lisätiedot

6100 Talvihoito Sisällysluettelo:

6100 Talvihoito Sisällysluettelo: 1 6100 Talvihoito Sisällysluettelo: 6110 LUMEN POISTO JA LIUKKAUDEN TORJUNTA... 2 6112 Lumen ja sohjon poisto... 2 6114 Hiekoitus / mekaaninen liukkaudentorjunta... 6 6116 Polanteen poisto ja pinnan tasaus...

Lisätiedot

1000 Talvihoito Sisällysluettelo:

1000 Talvihoito Sisällysluettelo: 1 1000 Talvihoito Sisällysluettelo: 1010 Lumen ja sohjon poisto... 2 1020 Liukkaudentorjunta... 6 1030 Polanteen poisto ja pinnan tasaus... 9 1040 Liukkaudentorjuntamateriaalin poisto... 11 1050 Lumen

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 Asianumero 834/02.08.00/2013 ESPOON KAUPUNKI POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 PIHOJEN HOIDON TYÖKORTIT TALVIHOITO, PUHTAANAPITO JA NURMIKOIDEN LEIKKAUS (tarjouslomake 4b) 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Oleellisimmat muutokset urakkaohjelmassa. HaKoYki

Oleellisimmat muutokset urakkaohjelmassa. HaKoYki Oleellisimmat muutokset urakkaohjelmassa HaKoYki 2014-2017 Kadut Yleistä Yksityistiekäytännöt muuttuvat 30.4.2015 jälkeen, jolloin kaupunki avustaa yksityisteitä enää vain rahallisesti. Urakkaan voi jäädä

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 1(5) POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEET 1. YLEISTÄ 2. TALVIHOITO Asianumero 834/02.08.00/2013 Tässä asiakirjassa esitetyt suoritusvelvollisuuteen liittyvät asiat koskevat

Lisätiedot

Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä Väylän kunnon alaraja. Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen

Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä Väylän kunnon alaraja. Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen KEVYENLKENTEEN VÄYLEN AURAUS 1210,1430 Työn suoritus ajankohta Työhön ryhdytään kun lumenpaksuus on kohdan 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan kohdan 2 mukaisesti. Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä - Turku, 1.6.2016 alkaen

Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä - Turku, 1.6.2016 alkaen Kiinteistöliikelaitos, infrapalvelut TEHTÄVÄKORTIT 2015 1 (1) Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä - Turku 6944-2015 Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä - Turku, 1.6.2016 alkaen TEHTÄVÄKORTIT 2015 Tehtäväkortit

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 Asianumero 834/02.08.00/2013 1 (8) POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asianumero 834/02.08.00/2013 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2.

Lisätiedot

Alueurakointi. Yleinen tehtäväluettelo SUOMEN KUNTALIITTO HELSINKI

Alueurakointi. Yleinen tehtäväluettelo SUOMEN KUNTALIITTO HELSINKI Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SUOMEN KUNTALIITTO HELSINKI 2003 Suomen Kuntaliitto 1. painos Painetun julkaisun ISBN 951-755-771-X Suomen Kuntaliitto Kuntatalon paino Helsinki 2003 Myynti:

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

LIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS 2013-2016 YKSITYISTEIDEN AURAUS 2013-2016 ROKUAN ASEMAKAAVATEIDEN

LIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS 2013-2016 YKSITYISTEIDEN AURAUS 2013-2016 ROKUAN ASEMAKAAVATEIDEN UTAJÄRVEN KUNTA Tekniset palvelut PL 18 91601 UTAJÄRVI 23.09.2013 ASEMAKAAVATEIDEN ja KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS 2013-2016 YKSITYISTEIDEN AURAUS 2013-2016 ROKUAN ASEMAKAAVATEIDEN sekä STADIONIN JA

Lisätiedot

Muutoksia ja tarkennuksia päivättyyn tarjouspyyntöön ja Karttulan alueurakan julkiseen hankintakilpailuun

Muutoksia ja tarkennuksia päivättyyn tarjouspyyntöön ja Karttulan alueurakan julkiseen hankintakilpailuun KUOPION KAUPUNKI Kaupunkiympäristön palvelualue Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Karttulan alueurakka 2017 2022 5.4.2017 Lisäkirje 1 Muutoksia ja tarkennuksia 2.3.2017 päivättyyn tarjouspyyntöön

Lisätiedot

ETELÄISEN LAHDEN ALUEELLINEN HOITOURAKKA Työkohtainen tehtäväluettelo

ETELÄISEN LAHDEN ALUEELLINEN HOITOURAKKA Työkohtainen tehtäväluettelo Työkohtainen tehtäväluettelo 1 (69) ETELÄISEN LAHDEN ALUEELLINEN HOITOURAKKA 1.10.2017 30.9.2022 Työkohtainen tehtäväluettelo Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Askonkatu 2 15100 Lahti Puh.

Lisätiedot

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa päivitetty 12.11.2017 Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjako Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Lisätiedot

LIIKENNEVÄYLIEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN HOIDON JA

LIIKENNEVÄYLIEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN HOIDON JA 1 ( 52 ) ASIKKALAN KUNTA LIIKENNEVÄYLIEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN HOIDON JA SISÄLLYSLUETTELO A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET MÄÄRITELMIÄ 3 AURAUS: KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 5 AURAUS: AJORADAT 8 AURAUS: LP-ALUEET

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI 1 ( 50 ) ORIMATTILAN ALUEURAKKA LIIKENNEVÄYLIEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT SISÄLLYSLUETTELO A. LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET MÄÄRITELMIÄ 3 AURAUS: KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT

Lisätiedot

ALUEURAKKA

ALUEURAKKA HANKE: KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEN JA YLLÄPIDON TOTEUTTAMINEN OSA B ALUEURAKKA 2016-2023 KUNNOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Sähköposti PL 208 Ahlströminkatu 6 (017)

Lisätiedot

Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen

Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen 1 KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS Työn suoritus ajankohta Työhön ryhdytään kun lumenpaksuus on kohdan 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan kohdan 2 mukaisesti. Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä

Lisätiedot

1. YLEISTÄ Nämä tehtäväkuvaukset muodostavat alueurakan hoito- ja kunnossapitotöiden yleisen toimenpidetason (vrt. rakentamisen yleinen työselostus).

1. YLEISTÄ Nämä tehtäväkuvaukset muodostavat alueurakan hoito- ja kunnossapitotöiden yleisen toimenpidetason (vrt. rakentamisen yleinen työselostus). 1. YLEISTÄ Nämä tehtäväkuvaukset muodostavat alueurakan hoito- ja kunnossapitotöiden yleisen toimenpidetason (vrt. rakentamisen yleinen työselostus). Tehtäville on muodostettu hierarkkinen järjestys, jossa

Lisätiedot

2. Talvikunnossapito kevyen liikenteen väylillä. 3. Talvikunnossapito jalkakäytävillä. 4. Ei talvikunnossapidettävät kohteet

2. Talvikunnossapito kevyen liikenteen väylillä. 3. Talvikunnossapito jalkakäytävillä. 4. Ei talvikunnossapidettävät kohteet LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Tekninen toimi Kadut ja Ympäristö 13.11.2013 KATUJEN KUNNOSSAPITOLUOKITUS, TALVIKUNNOSSAPITO Sisältö 1. Talvikunnossapito ajoradoilla 2. Talvikunnossapito kevyen liikenteen väylillä

Lisätiedot

Kunnossapidon hoitosopimuksella kunnan hoidossa olevat yksityistiet, Kittilä

Kunnossapidon hoitosopimuksella kunnan hoidossa olevat yksityistiet, Kittilä Kunnossapidon hoitosopimuksella kunnan hoidossa olevat yksityistiet, Kittilä Arvoisa tiekunnan edustaja, Tiekunnan tienne kunnossapidon pääurakoitsija seuraavat viisi (5) vuotta on NCC ROADS Oy. Urakka-aika

Lisätiedot

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET 3. painos ISBN 951-47-9082-0 TIEL 2230010 Oy Edita Ab Helsinki 1999 Julkaisua myy Tiehallinto, julkaisumyynti Telefax 0204 22 2652 Tielaitos TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka

Lisätiedot

Sopimusaika on talvikaudet 2014 2015, 2015 2016ja 2016 2017

Sopimusaika on talvikaudet 2014 2015, 2015 2016ja 2016 2017 Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Kaavateiden, yksityisteiden ja kunnan omistamien kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapito sekä sivukylien latujen ja luistelualueiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Tekninen lautakunta 05.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Tekninen lautakunta 05.03.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 05.03.2012 Sivu 1 / 1 1168/10.03.01/2012 33 Katujen talvikunnossapito Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Esa Rauhala, puh. (09) 816 25174 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupungininsinööri

Lisätiedot

TALVIKUNNOSSAPITO KAUDELLE SYKSY 2015 KEVÄT 2016 + mahdollisuus yhden vuoden optioon

TALVIKUNNOSSAPITO KAUDELLE SYKSY 2015 KEVÄT 2016 + mahdollisuus yhden vuoden optioon LIITE YMP 26.05.2015 HYRYNSALMEN KUNTA Ympäristölautakunta PL 5 89401 HYRYNSALMI TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT TALVIKUNNOSSAPITO KAUDELLE SYKSY 2015 KEVÄT 2016 + mahdollisuus yhden vuoden optioon Sisältää erilliset

Lisätiedot

"Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa" Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006

Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006 1 Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006 "Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa" Martti Oulun tiepiiri 2 Tiestön hoidon hankinta Tiehallinnossa Hoitourakoitsijan

Lisätiedot

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pyhäjärven kaupungissa Hiukkasen parempi

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pyhäjärven kaupungissa Hiukkasen parempi Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pyhäjärven kaupungissa 24.6.2015 Hiukkasen parempi 1. Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjako Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa-

Lisätiedot

Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT 1.11.2005

Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT 1.11.2005 Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT..2005 Kunnossapidon laatuvaatimukset Kadun kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden

Lisätiedot

Tarjoajan edellytetään tutustuvan tarjottaviin alueisiin ennen tarjouksen jättämistä.

Tarjoajan edellytetään tutustuvan tarjottaviin alueisiin ennen tarjouksen jättämistä. TARJOUSPYYNTÖ / TALVIKUNNOSSAPITOURAKAT JA LANAUS Ilmajoen kunnan tekninen osasto pyytää yksikköhintaista ( /yks, alv 0 %) tarjousta katujen, yksityisteiden, kiinteistöjen ja torin kunnossapitotöiden alueurakoinnista

Lisätiedot

TYÖKOHTAINEN TEHTÄVÄLUETTELO LIIKENNEALUEET. ajoväylät, jalankulku ja pyöräilyväylät

TYÖKOHTAINEN TEHTÄVÄLUETTELO LIIKENNEALUEET. ajoväylät, jalankulku ja pyöräilyväylät LIIKENNEALUEET ajoväylät, jalankulku ja pyöräilyväylät kunnossapitotehtävien muutokset merkitty keltaisella korostevärillä 2(22) Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. TALVIHOITO: LIIKENNEALUEET, VIHERALUEET, TORIT...

Lisätiedot

Talvihoitoluokka Is. Laatuvaatimukset Lumi 4 cm / toimenpideaika 2,5 h Sohjo 2 cm / toimenpideaika 2 h Pinnan tasaisuus 0 cm / ei toimenpideaikaa

Talvihoitoluokka Is. Laatuvaatimukset Lumi 4 cm / toimenpideaika 2,5 h Sohjo 2 cm / toimenpideaika 2 h Pinnan tasaisuus 0 cm / ei toimenpideaikaa Talvihoitoluokka Is Tie pääosan ajasta paljas Kylminä kausina voi esiintyä kapeita, matalia polanne-kaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä Pakkaskausina voi olla osittain jäinen Liukkauden ongelmatilanteet

Lisätiedot

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013- Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-11.10.2013 1 Talvihoitoluokka I Tie pääosan ajasta paljas Voi esiintyä kapeita, matalia polannekaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä Sään muutostilanteissa

Lisätiedot

LIITE 1 HOITOLUOKAT JA AURAUSVIITAT

LIITE 1 HOITOLUOKAT JA AURAUSVIITAT LIITE 1 HOITOLUOKAT JA AURAUSVIITAT LIITE TARJOUSPYYNTÖÖN KAAVATEIDEN, KUNNAN HOITAMIEN YKSITYISTEIDEN SEKÄ KUNNAN PUISTO- JA ERILLISTEN LIIKENNEALUEIDEN KESÄ- JA TALVIHOIDOSTA Kaavateiden aurausviitat

Lisätiedot

Aurauksen käynnistysrajat:

Aurauksen käynnistysrajat: TYÖOHJEET AURAUS- JA HIEKOITUSURAKOITSIJALLE Urakoitsija vastaa alueellaan niistä velvoitteista, joita Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (22.12.2009/1575) asettaa talvikunnossapidon

Lisätiedot

2. Talvikunnossapito kevyen liikenteen väylillä. 3. Talvikunnossapito jalkakäytävillä. 4. Ei talvikunnossapidettävät kohteet

2. Talvikunnossapito kevyen liikenteen väylillä. 3. Talvikunnossapito jalkakäytävillä. 4. Ei talvikunnossapidettävät kohteet LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Elinvoima ja kaupunkikehitys Kadut ja Ympäristö 9.10.2018 KATUJEN KUNNOSSAPITOLUOKITUS, TALVIKUNNOSSAPITO Sisältö 1. Talvikunnossapito ajoradoilla 2. Talvikunnossapito kevyen liikenteen

Lisätiedot

Tekn.ltk 21.1.2014 ASIA NRO 7

Tekn.ltk 21.1.2014 ASIA NRO 7 LIIKENNEALUEIDEN YLLÄPIDON TUOTANTOSOPIMUS Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien liikennealueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen lautakunta Noudatettavat asiakirjat Sopimuskausi

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin liikennealueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin liikennealueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä Dnro 927/00.06.00/2013 1(4) PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin liikennealueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä 1. Palveluosan voimassaoloaika: 1.1.2015

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT LIITE 10/1 URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite 1.8.2014 Auraus urakka-alueilla 1.8.2014 Sohjon poisto urakka-alueilla 1.8.2014 Lumen lähisiirto ja läjitys 1.8.2014 Lumen kuormaus ja

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 9.5. kehto, tampere 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden ylläpitoon

Lisätiedot

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA Auraus ja linkous Asutuilla teillä sallitaan lunta yleensä max 8-10 cm Sohjoa max 4-5 cm Tie aurattu yleensä klo 6-7 Kuorma-auto- tai traktoriaura

Lisätiedot

Metsäkeskus Pohjois-Savo Tietoa tienpitoon -kehittämishanke

Metsäkeskus Pohjois-Savo Tietoa tienpitoon -kehittämishanke Yksityistien vuosittainen kunnossapito Metsäkeskus Pohjois-Savo Tietoa tienpitoon -kehittämishanke Yksityistien vuosittainen kunnossapito Vuosittainen kunnossapito on tieosakkaiden avaintehtävä. Kunnossapitotöiden

Lisätiedot

Liite 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA. Raision talvihoidon alueurakka Raision kaupunki

Liite 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA. Raision talvihoidon alueurakka Raision kaupunki Liite 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA Raision talvihoidon alueurakka 2019 2022 23.5.2019 Raision kaupunki 2(7) TURVALLISUUSASIAKIRJA Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

Metsäteiden talvikunnossapito

Metsäteiden talvikunnossapito Metsäteiden talvikunnossapito Kalvosarja pohjautuu Tuomas Villmanin Mikkelin ammattikorkeakoulussa keväällä 2007 tekemään opinnäytetyöhön. Yhteyshenkilö: Antti Korpilahti Valokuvat: Tuomas Villman Piirrokset:

Lisätiedot

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pirkkalan kunnassa

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pirkkalan kunnassa Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pirkkalan kunnassa päivitetty 10.3.2015 Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjako Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Lisätiedot

Näin pidät yksityistiesi

Näin pidät yksityistiesi Näin pidät yksityistiesi kunnossa Kun olet hankkinut OTSO:lta upouuden tien, tai jos olemassa oleva tiesi on juuri laitettu kuntoon, siitä kannattaa pitää huolta. Tien säännöllinen hoitaminen pidentää

Lisätiedot

Levin ydinkeskustan katu-, kävelykatu- ja torialueiden kunnossapitovelvollisuuden jakautuminen

Levin ydinkeskustan katu-, kävelykatu- ja torialueiden kunnossapitovelvollisuuden jakautuminen Levin ydinkeskustan katu-, kävelykatu- ja torialueiden kunnossapitovelvollisuuden jakautuminen Teknlk 80 Asemakaava-alueiden katujen, torien, toriaukioiden, puistojen, istutusten sekä muita näihin verrattavien

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT LIITE 9/1 URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite 16.6.2015 Auraus urakka-alueilla 16.6.2015 Sohjon poisto urakka-alueilla 16.6.2015 Polanteen poisto konetyönä urakka-alueilla 16.6.2015

Lisätiedot

Perttu Arffman HAVAINTOJA KATUJEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA OULUN KAUPUNGISSA TALVELLA 2017

Perttu Arffman HAVAINTOJA KATUJEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA OULUN KAUPUNGISSA TALVELLA 2017 Perttu Arffman HAVAINTOJA KATUJEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA OULUN KAUPUNGISSA TALVELLA 2017 HAVAINTOJA KATUJEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA OULUN KAUPUNGISSA TALVELLA 2017 Perttu Arffman Opinnäytetyö Kevät 2017 Rakennustekniikan

Lisätiedot

PERHON KUNNAN TALOYHTIÖIDEN PIHOJEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 URAKKAOHJELMA. Laatija: Pasi Rannila

PERHON KUNNAN TALOYHTIÖIDEN PIHOJEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 URAKKAOHJELMA. Laatija: Pasi Rannila PERHON KUNNAN TALOYHTIÖIDEN PIHOJEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 URAKKAOHJELMA Laatija: Pasi Rannila SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustajat... 4 1.3 Talvihoitourakan

Lisätiedot

RAKENNAMME KUNNALLISTEKNIIKKAA

RAKENNAMME KUNNALLISTEKNIIKKAA RAKENNAMME KUNNALLISTEKNIIKKAA SISÄLLYSLUETTELO Rakennamme kunnallistekniikkaa...3 Kadun rakentaminen... 4 Milloin katualue siirtyy kaupungille?...4 Milloin katualueeksi siirtyvästä maapohjasta voi saada

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

Esitteen otsikko 2006

Esitteen otsikko 2006 TYÖSELOSTUS KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Slogan Esitteen otsikko 2006 www.nurmijarvi.fi 1. Yleistä Työkohteiden määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja

Lisätiedot

KATUSUUNNITELMASELOSTUS 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA

KATUSUUNNITELMASELOSTUS 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA Sisällysluettelo... 1 Suunnittelukohde:...3 Lähtökohdat ja tavoitteet:...3 Liikenteellinen ratkaisu:...3 Päällysrakenne:... 6 Valaistus:... 6 Vihertyöt:... 6 Kustannusarvio:...7

Lisätiedot