A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET"

Transkriptio

1 1 ( 60 ) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA LIIKENNEVÄYLIEN SEKÄ PUISTOJEN HOIDON JA KUN- NOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT SISÄLLYSLUETTELO A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET MÄÄRITELMIÄ 3 AURAUS: KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 5 AURAUS: AJORADAT 8 AURAUS: LP-ALUEET JA HYÖTYKERÄYSPISTEET 13 AURAUSVIITOITUS 15 LIUKKAUDEN TORJUNTA: JALKAKÄYTÄVÄT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT JA PUISTOKÄYTÄVÄT 17 LIUKKAUDEN TORJUNTA: AJORADAT 20 PINNAN TASAUS JA POLANTEEN POISTO 24 SOHJON POISTO 28 LUMEN KÄSITTELY, LÄHISIIRTO JA LÄJITYS 31 LUMEN KUORMAUS JA KULJETUS 35 HIEKOITUSHIEKAN POISTO 37 SULAMISVESIEN HAITTOJEN TORJUNTA 39 KUIVATUSJÄRJESTELMIEN HOITO 40

2 2 ( 60 ) SORAPÄÄLLYSTEISTEN VÄYLIEN KESÄHOITO 42 VÄYLIEN PUHTAANAPITO 46 LIIKENNEMERKKIEN JA OPASTEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO 48 REUNAKIVIEN, KIVEYSTEN JA LAATOITUSTEN HOITO 50 KAITEIDEN, AJORATAJOHTEIDEN SEKÄ LIIKENNE-ESTEIDEN HOITO 52 PÄÄLLYSTEIDEN PAIKKAUKSET 54 SILTOJEN JA ALIKULKUKÄYTÄVIEN HOITO 57 LIIKENNEVAHINKOTAPAHTUMIEN HOITO 59

3 MÄÄRITELMIÄ 3 ( 60 ) Ylläpidolla tarkoitetaan tässä urakassa hoitoa ja kunnossapitoa. Näissä tehtäväkorteissa määriteltävät tehtävät sisältyvät kiinteään kokonaishintaan, ellei tehtäväkortissa toisin sanota. Kunnossapitoluokka (KL) Jyväskylän kaupungin katujen ylläpito on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan: I, II ja III. Kevyen liikenteen väylien ylläpito on jaettu neljään eri kunnossapitoluokkaan: AA, A, B, C ja D. Luokan I ja AA palvelutasot ovat korkeimmat ja luokkien III ja D matalimmat. Ajoradoilla olevien suojateiden osalta noudatetaan sille johtavan tai siitä lähtevän kevyenliikenteenväylän luokitusta. Mikäli em. luokat poikkeavat toisistaan noudatetaan suojatien ylläpidossa niistä korkeamman väylän luokitusta. Kevyen liikenteen väylät Termi kevyen liikenteen väylät käsittää jalkakäytävät, erilliset kevyen liikenteen väylät, puistokäytävät sekä erilliset jalankulkualueet kuten linja-autopysäkkien odotustilat. Kevyen liikenteen talvihoidon kiireellisyysluokat Tehtäväkorteissa on käytetty kevyen liikenteen talvihoidon osalta seuraavia kiireellisyysluokkia: Kiireellisyysluokka AA Ei tässä urakassa A Kartoissa ja määräluetteloissa luokka A B C D Hyötykeräyspiste Kartoissa ja määräluetteloissa luokka B Toistaiseksi luokassa C ei ole väyliä tässä urakassa. Tulevaisuudessa osa B-luokan väylistä tulee tippumaan luokkaan C Ei talvihoitoa Termi hyötykeräyspiste käsittää alueen, jolta lumenpoisto tehdään käsi- ja konetyönä sekä hyötykeräyspisteelle johtavan kulkuväylän. Laatuvaatimukset Tehtäväkohtaisissa laatuvaatimuksissa tarkennetaan hoidettavien kohteiden laatu heti tehtävien toimenpiteiden jälkeen, miten ja milloin työ suoritetaan, laadun mittaamisen perusteet sekä esitetään muita tarkentavia ohjeita.

4 4 ( 60 ) Lumen aurauksen lähtökynnys Aurausreitin auraus on aloitettava viimeistään, kun lähtökynnyksen mukainen lumimäärä ylittyy jossakin kohdin aurausreitillä. Maksimilumimäärä Maksimilumimäärä on lumen enimmäissyvyys, joka ei saa ylittyä mihinkään vuorokauden aikaan. Poikkeuksellinen lumimyrsky Tehtäväkorteissa esitetyt maksimilumisyvyydet ja lumen poiston ajoitus koskevat normaaleja lumisateita. Poikkeuksellisissa lumimyrskyissä (muutama kerta vuodessa) arvot voivat ylittyä. Poikkeukselliseksi lumimyrskyksi katsotaan tilanne, kun lunta sataa yhtäjaksoisesti vähintään 10 cm 4 tunnin aikana. Poikkeukselliseksi lumimyrskyksi katsotaan myös kinostumista aiheuttavat tilanteet, kun seuraavat neljä ehtoa täyttyvät samanaikaisesti: - Lunta sataa yhtäjaksoisesti 4 tunnissa vähintään 5 cm. - Ilman lämpötila on -2 ºC tai kylmempi sateen aikana. - Tuuli on sateen ajan voimakasta ja ylittää puuskissa arvon 8 m/s. - Satava lumi on kuivaa ja aiheuttaa voimakasta kinostumista. Poikkeuksellisen lumimyrskyn kuvausta voidaan erikseen sopien tarkentaa. Ajorata tulee saattaa poikkeuksellisen lumimyrskyn laannuttua normaaliin kuntoon niin nopeasti kuin kaikki resurssit varakalustoineen mahdollistavat. Keskimäärin noin 10 vuoden välein toistuvan erittäin poikkeuksellisen lumimyrskyn jälkeen I ja II luokan katujen ja AA ja A luokan kevyen liikenteen väylien tulee olla kunnossa viimeistään 12 h ja muiden teiden viimeistään 24 h kuluttua lumimyrskyn laantumisesta. Aurauskalusto Auroissa ns. sileiden terien käyttäminen on kielletty, lukuun ottamatta sohjonpoistoa. Liukkauden torjunta Linjahiekoituksella tarkoitetaan koko kunnossapitoluokan mukaisen väylästön systemaattista liukkaudentorjuntaa Pistehiekoituksella tarkoitetaan linjahiekoituksen täydentämistä tai erityiskohteiden paikallista hiekoitusta.( Risteysalueet, suojatiet mäet, bussipysäkit yms.) Määrämittausperuste Määräluettelossa tien tai kadun pituus ilmoitetaan 0,1 km:n tarkkuudella ja pinta-ala 1 m2:n tarkkuudella

5 Kortti A1 AURAUS: KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 5 ( 60 ) Milloin työ on suoritettava Työhön on ryhdyttävä, kun lumen paksuus on kunnossapitoluokittain taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä. Kunnossapitoluokka (KL) lumimäärä Kevyen liikenteen auraustöiden lähtörajat ja maksimi- Toimenpiteet on aloitettava kun kuivaa irtolunta on: sateen päätyttyä 2 cm AA sateen aikana 4 cm maksimilumimäärä 6 cm (voimassa ympäri vuorokauden) Toimenpiteet on aloitettava kun kuivaa irtolunta on: sateen päätyttyä 2 cm A sateen aikana 4 cm maksimilumimäärä 6 cm (voimassa ympäri vuorokauden) Toimenpiteet on aloitettava kun kuivaa irtolunta on: sateen päätyttyä 2 cm B sateen aikana 4 cm maksimilumimäärä 6 cm (voimassa ympäri vuorokauden) C Noudatetaan KL III ajoratojen laatukuvausta D Ei talvikunnossapitoa Taulukko 2. Töiden ajoittaminen. Kunnossapitoluokka Toimenpideaika (KL) AA Laatustandardin alituttua 4 h kuluessa. klo Laatustandardin alituttua 4 h kuluessa A klo työt saa ajoittaa siten, että väylät on aurattu klo mennessä. Väylällä ei saa missään olosuhteissa täyttyä maksimilumimäärä.

6 6 ( 60 ) klo Laatustandardin alituttua 6 h kuluessa B Laatustandardin alituttua klo työt saa ajoittaa siten, että väylät on aurattu klo mennessä. Auraustyö on aloitettava välittömästi luokan A kevyenliikenteenväylien jälkeen Väylällä ei saa missään olosuhteissa täyttyä maksimilumimäärä. C D Noudatetaan KL III ajoratojen laatukuvausta Ei talvikunnossapitoa Laatuvaatimukset Välittömästi aurauksen jälkeen jalkakäytävän, kevyen liikenteen väylän, puistokäytävän sekä pysäkkikatosten tulee olla puhdas irtolumesta. Em. vaatimus koskee myös ajorata-aurauksen yhteydessä kevyen liikenteen väylälle tai jalkakäytävälle siirtynyttä aurauslunta. Valo-ohjatuissa risteyksissä lumityöt tulee tehdä niin, että suojatien käyttökytkimille on esteetön pääsy myös pyörätuolilla kulkevilla. Kohteissa, joissa jalkakäytävä tai kevyen liikenteen väylä rajoittuu välittömästi ajorataan, on jalkakäytävän tai kevyen liikenteen väylän auraus tehtävä aina välittömästi ajorata-aurauksen jälkeen. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Pysäkkikatosten ja portaiden käsilumityöt tulee aloittaa, kun luokituksen mukainen lähtöraja täyttyy. Mikäli lähtöraja täyttyy illalla klo jälkeen, saa nämä työt tehdä seuraavana aamuna alkaen klo Työt on kuitenkin saatettava loppuun hoitoluokan mukaisen toimenpideajan puitteissa. Maksimilumimäärää ei sovelleta näissä töissä klo Poikkeuksellisen runsaan tai pitkäkestoisen sateen aikana väylä on pidettävä liikennöitävässä kunnossa ja väylä saa tällöin tilapäisesti kaventua. Auraus on kuitenkin uusittava välittömästi sateen päätyttyä siten, että väylän leveys on vähintään 75 % päällysteen leveydestä. Poikkeuksena tähän sääntöön on silloilla olevat kevyen liikenteen väylät, joista tulee aurausvalli poistaa jälkitöiden yhteydessä (3 vrk kuluessa). Laadun mittaaminen ja todentaminen Jalkakäytävän ja kevyen liikenteen lumimäärä todennetaan mittaamalla lumimäärän paksuus ja tai auratun väylän leveys. Laatua todennetaan myös silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan työmaapäiväkirjasta, kaluston seurantajärjestelmästä sekä sääasemien raporteista

7 7 ( 60 ) Määrämittausperuste Mittayksikkö väylä-km Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu jalkakäytävän tai kevyen liikenteen väylän pituus Työhön kuuluu lumen auraus jalkakäytäviltä ja kevyen liikenteen väyliltä, puistokäytäviltä, näihin liittyviltä rampeilta sekä portailta. Työhön kuuluu siirtoajo työkohteeseen. Työselitys Auraus on suoritettava siten, että vältetään lumen kasaantumista suojateiden eteen ja risteysten näkemäalueille, pysäkkialueille, leikkipuistojen sisäänkäyntien kohdalle, istutusalueille yms. Suojateiden liittymät on avattava aurauksen yhteydessä Auraus reunatukien, kaivon kansien, muiden kadun varusteiden, katupuiden ja muun kasvillisuuden läheisyydessä on suoritettava riittävää huolellisuutta noudattaen, ettei rakenteita, laitteita tai kasvillisuutta vaurioiteta. Lumitilat käytetään tasaisesti hyödyksi siten, että vältytään tarpeettomalta lumen lähisiirrolta. Lumen läjitys rakennetuille puistoalueille tai puiden ja pensaiden päälle, ilman valvojan lupaa on kielletty. Märkälumi tulee poistaa mahdollisimman pian, ettei se pääse jäätymään lämpötilan laskiessa. Lumisateen jälkeiset viimeistelytyöt on suoritettava välittömästi auraustöiden jälkeen, kuitenkin niin ettei työn loppuun saattaminen kestä kevyen liikenteen väylillä yhtä päivää kauempaa Aurassa on käytettävä polanteen pintaa karhentavaa terää. Mikäli lumenpoisto kiillottaa polanteen pinnan liukkaaksi, on pinta hiekoitettava samalla. Lisätietoja _

8 Kortti A2 AURAUS: AJORADAT 8 ( 60 ) Milloin työ on suoritettava Työhön on ryhdyttävä, kun lumen paksuus on kiireellisyysluokittain taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadulla tai tiellä hyväksyttävä lumen määrä. Kunnossapitoluokka (KL) Ajoratojen auraustöiden lähtörajat ja maksimilumimäärä Toimenpiteet on aloitettava kun kuivaa irtolunta on: sateen päätyttyä 4 cm I sateen aikana 6 cm maksimilumimäärä 10 cm (voimassa ympäri vuorokauden) Toimenpiteet on aloitettava kun kuivaa irtolunta on: sateen päätyttyä 4 cm II sateen aikana 6 cm maksimilumimäärä 12 cm (voimassa ympäri vuorokauden) Toimenpiteet on aloitettava kun kuivaa irtolunta on: sateen päätyttyä 6 cm (sunnuntaisin ja arkipyhinä 8 cm) III sateen aikana 10 cm (sunnuntaisin ja arkipyhinä 12 cm) maksimilumimäärä 15 cm (voimassa ympäri vuorokauden)

9 9 ( 60 ) Taulukko 2. Töiden ajoittaminen. Kunnossapitoluokka Toimenpideaika (KL) klo Laatustandardin alituttua 2 h kuluessa, ruuhka-aikoja klo ja ei huomioida toimenpideaikaan. I Laatustandardin alituttua klo työt saa ajoittaa siten, että väylät on aurattu klo mennessä. Sunnuntaisin ja arkipyhinä luokassa noudatetaan 6 h toimenpideaikaa. Väylällä ei saa missään olosuhteissa täyttyä maksimilumimäärä. klo Laatustandardin alituttua 4 h kuluessa, ruuhka-aikoja klo ja ei huomioida toimenpideaikaan. II Laatustandardin alituttua klo työt on tehtävä välittömästi luokan I auraustöiden valmistuttua ja ne on aurattava klo mennessä. Sunnuntaisin ja arkipyhinä luokassa noudatetaan 8 h toimenpideaikaa. Väylällä ei saa missään olosuhteissa täyttyä maksimilumimäärä. III klo Laatustandardin alituttua 8 h kuluessa, Laatustandardin alituttua klo työt on tehtävä välittömästi luokan II auraustöiden valmistuttua ja ne on aurattava klo mennessä. Väylällä ei saa missään olosuhteissa täyttyä maksimilumimäärä. Kinostumat aurataan seuraavasti: - kunnossapitoluokissa I ja II viimeistään, kun kinostumat ulottuvat yli kaistaleveyden - kunnossapitoluokassa III viimeistään, kun kinostumat haittaavat liikennettä

10 10 ( 60 ) Laatuvaatimukset Aurauksen jälkeen ajoradan tulee olla puhdas irtolumesta ja kevyenliikenteenväylän ja ajoradan erottava reunakivinäkymä on oltava havaittavissa. Ajoradan laatuvaatimukset ovat voimassa siten, väylän leveys saa kaventua korkeintaan 10 % tien päällysteen leveydestä mitattuna. Ajoradan tulee kiireellisyysluokasta riippumatta olla aina (myös työn aikana) henkilöautolla ajettavassa kunnossa. Mikäli lunta sataa useampana päivänä tai eri sateiden yhteiskertymä on taulukon 1 mukainen, tulee kadut ja tiet aurata. Laadun mittaaminen ja todentaminen Ajoradan puhtaus lumesta todetaan sekä mittaamalla että silmämääräisesti arvioimalla. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan keli- ja työmaapäiväkirjasta. Lisäksi toimenpiteiden oikea-aikaisuutta arvioidaan sääasemien raporttien perusteella. Lumen ja sohjon syvyys mitataan 50 cm leveältä kaistalta. Arvoksi otetaan tämän mittauskaistan keskimääräinen lumen tai sohjon syvyys. Mittauskaista voidaan valita miltä tahansa kohtaa väylän päällysteen alueelta, sallittu 10 % kavennus huomioiden. Mitattavan lumen tai sohjon tulee esiintyä yhtenäisenä pituussuuntaisena kaistaleena. Kuvaan seuraava sisältö mittauksesta - mittauskaistan leveys 50cm, kadun koko poikkileikkaus päällysteen reunasta reunaan - 10 % vähennys kuvaan mukaan (huom. voi olla epäkeskeinen) - reunan alitusta ei siis huomioida, jos väylän leveys >90 % päällysteen leveydestä

11 11 ( 60 ) Sohjolla tarkoitetaan muuntunutta kosteaa lunta, joka ei tartu tienpintaan kiinni. Liirtovaaraa synnyttämätön kuivahko lumipöperö ei ole sohjoa. Määrämittausperuste Mittayksikkö tie-km m2 Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu tien tai kadun pituus Määräluettelossa ilmoitettu kääntöpaikan, katuun liittyvän pysäköintialueen tms pinta-ala Työhön kuuluu lumen auraus ajoradalta, kääntöpaikalta, linja-autopysäkiltä, pysäkkien odotustilasta ja pysäkkikatoksen sisäpuolelta tai katuun liittyvältä pysäköintialueelta. Työhön kuuluu siirtoajo työkohteeseen. Työselitys Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Auraus on suoritettava siten, että vältetään lumen kasaantumista suojateiden eteen ja risteysten näkemäalueille. Lumitilat käytetään tasaisesti hyödyksi siten, että vältytään tarpeettomalta lumen lähisiirrolta. Lumen läjitys rakennetuille puistoalueille tai puiden ja pensaiden päälle, ilman valvojan lupaa on kielletty. Sohjo tulee poistaa mahdollisimman pian, ettei se pääse jäätymään lämpötilan laskiessa. Auraus reunatukien, erityisesti betonisten, läheisyydessä on suoritettava riittävää huolellisuutta noudattaen, ettei reunatukia vaurioiteta. Lisäksi kaivon kansien ja muiden kadun varusteiden läheisyydessä on suoritettava riittävää huolellisuutta noudattaen, ettei rakenteita tai laitteita vaurioiteta. Aurassa on käytettävä polanteen pintaa karhentavaa terää. Mikäli lumenpoisto kiillottaa polanteen pinnan liukkaaksi, on pinta hiekoitettava samalla.

12 12 ( 60 ) Lisätietoja

13 Kortti A3 AURAUS: LP-ALUEET JA HYÖTYKERÄYSPISTEET 13 ( 60 ) Milloin työ on suoritettava Työhön on ryhdyttävä, kun lumen paksuus on kiireellisyysluokittain taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. LP-alueilla sekä hyötykeräyspisteillä hyväksyttävä lumen määrä. Kunnossapitoluokka (KL) Auraustöiden lähtörajat ja maksimilumimäärä Toimenpiteet on aloitettava kun kuivaa irtolunta on: sateen päätyttyä 6 cm (sunnuntaisin ja arkipyhinä 8 cm) LP-alueet ja hyötykeräyspisteet sateen aikana 10 cm (sunnuntaisin ja arkipyhinä 12 cm) maksimilumimäärä 15 cm (voimassa kaikkina päivinä ympäri vuorokauden) Taulukko 2. Töiden ajoittaminen. Kunnossapitoluokka Toimenpideaika (KL) LP-alueet ja hyötykeräyspisteet Laatustandardin alituttua klo > 8 h kuluessa klo > alueet on aurattava klo mennessä Maksimilumisyvyys ei saa ylittyä alueilla missään olosuhteissa. Käsilumityöt tehdään konetyön yhteydessä. Laatuvaatimukset Välittömästi aurauksen jälkeen tulee LP-alueiden ja hyötykeräyspisteiden tulee olla puhtaita irtolumesta. Syväkeräyssäiliöiden kansien päällä ei ole lunta. Säiliöiden välissä olevan lumen pinta on 15 cm kannen kauluksen alapuolella. Laadun mittaaminen ja todentaminen Alueiden lumimäärä todennetaan mittaamalla lumimäärän paksuus ja väylän leveys. Laatua todennetaan myös silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan työmaapäiväkirjasta, kaluston seurantajärjestelmästä sekä sääasemien raporteista

14 14 ( 60 ) Määrämittausperuste Mittayksikkö tie-km m2 Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu jätteiden hyötykeräyspisteelle johtavan kulkuväylän pituus Määräluettelossa ilmoitettu LP-alueen tai hyötykeräyspisteen pinta-ala konetyön ja käsityön osalta Työselitys Työhön kuuluu lumen auraus LP-alueelta ja hyötykeräyspisteeltä. Työhön kuuluu siirtoajo työkohteeseen. Lisätietoja Hyötykeräyspisteiden käsilumitöiden ottamisesta mukaan urakkaan on sovittava Jätehuollon kanssa. Nykyinen kirjaus pätee konetöiden osalta.

15 Kortti A4 AURAUSVIITOITUS 15 ( 60 ) Milloin työ on suoritettava Aurausviitoitus on tehtävä syyskuun aikana. Viitoitus on tehtävä kaikille liikennejakajille ja saarekkeille. Urakoitsijan on viitoitettava lisäksi kaikki muut kohteet, jotka se katsoo työn turvallisuuden tai vahinkojen välttämisen kannalta tarpeelliseksi. Laatuvaatimukset Aurausviitta on 1,5 2,0 m pitkä, paksuus 1,5 3,0 cm sekä 0,1 m luiskan taitteen ulkopuolelle asetettu. Muovisten aurausviittojen on oltava heijastimilla varustettuja. Tie on voitava aurata turvallisesti ja liikennettä vaarantamatta noin 25 cm:n etäisyydelle viitoista. Jakajissa viitta kiinnitetään reunakiven taakse, kiveys tai istutusalueen reunaan. Kiinnittäminen reunakiveen poraamalla on kielletty. Laadun mittaaminen ja todentaminen Aurausviitoituksen kelpoisuus todetaan silmämääräisesti Määrämittausperuste Mittayksikkö kpl kpl Mittaustapa Kaduille ja kevyen liikenteen väylille pystytettyjen aurausviittojen lukumäärä Saarekkeisiin käytettyjen aurausviittojen lukumäärä Työselitys Viittojen materiaalina voidaan käyttää sekä muovia että puuta. Viittojen sopiva pituus on 1.0-2,0 metriä. Viittojen paksuus 1,5 3,0 cm. Kaduilla ja kevyen liikenteen väylillä viitat asennetaan kohdakkain tien eri puolille. Viitat asetetaan tarvittaessa yleensä yli 8,0 metriä leveällä tiellä pientareen ja luiskan taitteeseen, kapeammalla tiellä 0,1 metriä luiskan taitteen ulkopuolelle ja kallistetaan hieman ulospäin. Viitoitettaessa on varmistettava, ettei viitoituksen sisäpuolelle jää aurauskalustoa vahingoittavia esteitä. Mikäli viitta katkeaa tai häviää, tilalle asetetaan uusi viitta. Tarvittaessa viittoja on myös oiottava. Toimenpideaika em. töille on yksi viikko. Liikennejakajissa sekä saarekkeissa on käytettävä muovisia heijastimilla varustettuja aurausviittoja. Aurausviitoituksen rakentaminen ja sen ylläpito kuuluu urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen eikä siitä makseta erillistä korvausta. Aurausviitat on poistettava toukokuun alkuun mennessä.

16 16 ( 60 ) Lisätietoja

17 Kortti A5 17 ( 60 ) LIUKKAUDEN TORJUNTA: Jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät ja puistokäytävät Milloin työ on suoritettava Työhön on ryhdyttävä aina, kun säätilassa on odotettavissa muutos, joka aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan jäätyminen (musta jää), ajoradalle valuneen veden jäätyminen ja joissain tapauksissa lumisade. Loka-marras kuussa, kun ennusteet lupaavat ensimmäisiä talvikauden pakkasöitä on suositeltavaa tehdä ennakkoon kevyenliikenteenväylien linjahiekoitus sepeliä käyttäen. Tällä toimenpiteellä parannetaan liikkujien turvallisuutta muuttuvissa sääoloissa. Liukkaudentorjunta ajoradoilla tehdään taulukon 1 mukaisesti. Taulukko 1. Liukkaudentorjunnan ajoitus. Kunnossapitoluokka Jalkakäytävän, kevyen liikenteen väylän tai puistokäytävän liukkauden torjunnan aloittaminen ja toimenpideaika (KL) Liukkauden torjuminen ryhdytään ennakoiden säätiloissa tapahtuvat muutokset. Liukkaudentorjunta on aloitettava viimeistään liukkauden ilmennettyä. AA ja A klo toimenpideaika 2 h klo työt on ajoittava siten, että saa liukkauden torjunta on suoritettu klo mennessä. Väylille tehdään pääsääntöisesti linjahiekoitus. Olosuhteiden niin vaatiessa toimenpidettä täydennetään pistehiekoituksin. Liukkauden torjuntaan ryhdytään mahdollisimman nopeasti liukkauden ilmennettyä kunnossapitoluokkien AA ja A jälkeen. klo toimenpideaika 3 h B klo työt on ajoittava siten, että saa liukkauden torjunta on suoritettu klo mennessä. Väylille tehdään pääsääntöisesti linjahiekoitus. Olosuhteiden niin vaatiessa toimenpidettä täydennetään pistehiekoituksin. C D Noudatetaan ajoratojen KL III laatuvaatimuksia Ei talvikunnossapitoa

18 18 ( 60 ) Liukkaudentorjunnan kannalta vaaralliseksi paikoiksi luetaan risteysalueet, suojateiden paikat, ylikulkukäytävät, alikulkukäytävät, mäet, mutkat, pysäkit tms. vastaavat paikat, joissa yllättävä liukkaus todennäköisesti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Erittäin liukkailla keleillä liukkauden torjunta toteutetaan kaikissa kohteissa huomioiden liikenteen sujuvuus ja käyttäjien tarpeet. Laatuvaatimukset Hiekoitusmateriaalina käytetään seulottua hiekkaa, mursketta tai sepeliä. Suolaa ei saa sekoittaa kevyen liikenteen väylillä käytettävän hiekan joukkoon. Vähäinenkin suola pehmentää pinnan pyöräilijälle epämukavaksi. Murskatut tuotteet ovat hiekkaa parempia terävien särmien ansiosta. Hyväksytyt hiekoitusmateriaalit ovat: - sepeli 2 4 mm tai 2 6 mm - hiekka 1 6 mm. Liitteeksi rakeisuuskäyrä, johon on merkitty hyväksytyn kiviaineksen vaihteluvälit kevyenliikenteenväylillä. Urakoisijan tulee toimittaa hiekoitusmateriaalien rakeisuuskäyrät tilaajalle hyväksyttäväksi. Laadun mittaaminen ja todentaminen Jalkakäytävien, erillisten kevyenliikenteen väylien sekä puistokäytävien liukkaudentorjunta todetaan pääasiallisesti silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan keli- ja toimenpidepäiväkirjasta sekä reaaliaikaisen seurantajärjestelmän raporteista. Määrämittausperuste Mittayksikkö m2 Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu pinta-ala tie-km Määräluettelossa ilmoitettu tien tai kadun pituus Työhön kuuluu jalkakäytävien, erillisten kevyen liikenteen väylien ja puistokäytävien sekä linja-autopysäkkikatosten ja pysäkkikorokkeiden sekä sinne johtavien kulkuväylien liukkaudentorjunta ja tarvittavan liukkaudentorjuntamateriaalin ja tarvittavan varastointipaikan hankinta. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen.

19 19 ( 60 ) Työselitys Kevyen liikenteen väylien liukkautta torjutaan, pintaa karhentamalla ja erilaisilla hiekoitusmateriaaleilla. Usein normaalin talvikelin aikana riittää kun väylät aurataan tappi-, verkko- tai hammasteriä käyttäen. Hiekan ohjeellinen levitysmäärä on jäiselle polanteelle g/m 2. Sepeliä voidaan käyttää vähemmän (noin 150 g/m 2 ). Kun hiekoitustarve on vähäinen, tai kun halutaan esim. ennakoida tai täydentää käsittelyä, voidaan minimiannoksena pitää sepelillä 60 g/m 2 ja hiekalla 100 g/m 2 Jalkakäytävät, erilliset kevyen liikenteen väylät ja puistokäytävät hiekoitetaan niiden koko leveydeltä. AA-, A- ja B- luokan väylät hiekoitetaan koko pituudelta säännöllisesti. C kunnossapitoluokassa käsitellään yleensä vain vaarallisimmat kohdat pistehiekoituksin. Linjahiekoitusta ei yleensä tehdä. Erittäin hankalilla keleillä hiekoitetaan myös C- kunnossapitoluokan väylät linjahiekoituksin. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Käsittely tulee uusia tai täydentää tarpeen vaatiessa. Lisätietoja

20 Kortti A6 LIUKKAUDEN TORJUNTA: AJORADAT 20 ( 60 ) Milloin työ on suoritettava Työhön on ryhdyttävä aina, kun säätilassa on odotettavissa muutos, joka aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan jäätyminen (musta jää), ajoradalle valuneen veden jäätyminen ja joissain tapauksissa lumisade. Liukkaudentorjunta ajoradoilla tehdään taulukon 1 mukaisesti. Taulukko 1. Liukkaudentorjunnan ajoitus. Kunnossapitoluokka Katujen liukkauden torjunnan aloittaminen ja toimenpideaika (KL) Liukkauden torjuminen ryhdytään ennakoiden säätiloissa tapahtuvat muutokset. Liukkaudentorjunta on aloitettava viimeistään liukkauden ilmennettyä. klo toimenpideaika 2 h I klo työt on ajoittava siten, että saa liukkauden torjunta on suoritettu klo mennessä. Väylille tehdään pääsääntöisesti pistehiekoitus. Olosuhteiden niin vaatiessa suoritetaan linjahiekoitus. Tarvittaessa vaarallisimmat paikat voidaan käsitellä ensin ja tämän jälkeen täydentää käsittely muun ajoradan osalta. Liukkauden torjuminen aloitetaan välittömästi kunnossapitoluokan I jälkeen. Liukkaudentorjunta on aloitettava viimeistään liukkauden ilmennettyä. II klo toimenpideaika 2 h klo työt on ajoittava siten, että saa liukkauden torjunta on suoritettu klo mennessä. Väylille tehdään pääsääntöisesti pistehiekoitus. Olosuhteiden niin vaatiessa suoritetaan linjahiekoitus. Tarvittaessa vaarallisimmat paikat voidaan käsitellä ensin ja tämän jälkeen täydentää käsittely muun ajoradan osalta.

21 21 ( 60 ) Liukkauden torjuminen aloitetaan tarvittaessa kunnossapitoluokan II jälkeen. Liukkaudentorjunta on aloitettava viimeistään liukkauden ilmennettyä. klo toimenpideaika 4 h III klo työt on ajoittava siten, että saa liukkauden torjunta on suoritettu klo mennessä. Mäkisten osuuksien (pituuskaltevuus yli 8 %)tai muiden vaarallisten paikkojen liikennöinti tulee turvata ennakkohiekoituksin tai hiekoittamalla väylät niiltä osin yllä olevaa nopeammin. Väylille tehdään pääsääntöisesti pistehiekoitus. Olosuhteiden niin vaatiessa suoritetaan linjahiekoitus. LP-alueet Noudatetaan kunnossapitoluokan KL III laatuvaatimusta Hyötykeräyspisteet Noudatetaan kunnossapitoluokan KL III laatuvaatimusta Liukkaudentorjunnan kannalta vaaralliseksi paikoiksi luetaan risteysalueet, suojateiden paikat, sillat, alikulut, mäet, jyrkät mutkat, pysäkit tms. vastaavat paikat, joissa yllättävä liukkaus todennäköisesti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Laatuvaatimukset Murskatut tuotteet ovat hiekkaa parempia terävien särmien ansiosta. Hyväksytyt hiekoitusmateriaalit ovat: - sepeli 2 4 mm tai 2 6 mm - hiekka 1 6 mm. Liitteenä rakeisuuskäyrä, johon on merkitty hyväksytyn kiviaineksen vaihteluvälit ajoradoilla. Urakoisijan tulee toimittaa hiekoitusmateriaalien rakeisuuskäyrät tilaajalle hyväksyttäväksi. Laadun mittaaminen ja todentaminen Ajoratojen liukkaudentorjunta todetaan pääasiallisesti silmämääräisesti, sekä ajotuntuman perusteella. Saavutetun laadun arvioinnissa otetaan myös

22 22 ( 60 ) huomioon asiakaspalaute kuntalaisilta sekä viranomaisilta (poliisi ja pelastuslaitos). Töihin ryhtyminen toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan keli- ja toimenpidepäiväkirjasta sekä reaaliaikaisen seurantajärjestelmän raporteista. Määrämittausperuste Mittayksikkö m2 Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu pinta-ala tie-km Määräluettelossa ilmoitettu tien tai kadun pituus Työhön kuuluu ajoradan ja vastaavaksi luokiteltavan kääntöpaikan, ajorataan liittyvän pysäköintialueen ja erillisen LP-alueen, linjaautopysäkkilevennyksen sekä hyötykeräyspisteen liukkaudentorjunta ja tarvittavan liukkaudentorjuntamateriaalin ja tarvittavan varastointipaikan hankinta Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen. Työselitys Liikenneväylien liukkautta torjutaan suolauksin, pintaa karhentamalla ja erilaisilla hiekoitusmateriaaleilla. Usein normaalin talvikelin aikana riittää kun väylät aurataan tappi-, verkko- tai hammasteriä käyttäen. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Käsittely tulee uusia tai täydentää tarpeen vaatiessa. Ajoradat hiekoitetaan aina koko leveydeltä. LP-alueilla ja hyötykeräyspisteissä kulkuväylät käsitellään tarpeen mukaan. Hiekan ohjeellinen levitysmäärä on jäiselle polanteelle g/m 2. Sepeliä voidaan käyttää vähemmän (noin 150 g/m 2 ). Kun hiekoitustarve on vähäinen, tai kun halutaan esim. ennakoida tai täydentää käsittelyä, voidaan minimiannoksena pitää sepelillä 60 g/m 2 ja hiekalla 100 g/m 2 Suolan käyttö liukkaudentorjunnassa on ensisijaisesti kielletty. Liuossuolaa käytetään pääsääntöisesti vain mustan jään torjuntaan. Poikkeustilanteissa jäisillä väylillä ja erityiskohteissa suolaa voidaan käyttää myös hiekoitushiekan seassa. Suolan käytöstä pitää aina sopia tilaajan kanssa erikseen.

23 23 ( 60 ) Samaan kiireellisyysluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Lisätietoja

24 Kortti A7 PINNAN TASAUS JA POLANTEEN POISTO 24 ( 60 ) Milloin työ on suoritettava Pinnan tasaukseen on ryhdyttävä, kun polanteeseen muodostunut urasyvyys / epätasaisuus tai polanteen enimmäispaksuus kunnossapitoluokittain ovat seuraavan taulukon mukainen, tai kun reunakivinäkymä häviää ajoradan ja kevyen liikenteen väylän väliltä. Taulukko 1. Liikenneväylien polannepaksuuden maksimiarvot ja suurin sallittu urasyvyys/epätasaisuus Kunnossapitoluokka (KL) Suurin sallittu urasyvyys / Polanteen epätasaisuus maksimiarvo Kevyen liikenteen väylät, kunnossapitoluokat AA ja A 2 cm 3 cm Kevyen liikenteen väylät, kunnossapitoluokka B Kadut, kunnossapitoluokat I ja II sekä linja-autopysäkit Kadut, kunnossapitoluokka III LP-alueet ja hyötykeräyspisteet 2 cm 3 cm 4 cm Mikäli uran reuna on jyrkkäreunainen (reunan kaltevuus > 1:1)on suurin sallittu urasyvyys 3 cm 5 cm Mikäli uran reuna on jyrkkäreunainen (reunan kaltevuus > 1:1)on suurin sallittu urasyvyys 3,5 cm 6cm 8 cm 5 cm 8 cm Pinnan tasaisuus tulee varmistaa taulukon 2 mukaisesti Taulukko 2. Toimenpideaika tasaisuuden tarpeenvarmistamiseksi Kunnossapitoluokka (KL) Toimenpideaika Kevyen liikenteen väylät, kunnossapitoluokat AA, A ja B tasaisuustarpeen synnyttyä seuraavan arkipäivän (ma-pe) aikana Kadut, kunnossapitoluokat I ja II sekä linja-autopysäkit tasaisuustarpeen synnyttyä seuraavan arkipäivän (ma-pe) aikana Kadut, kunnossapitoluokka III LP-alueet ja hyötykeräyspisteet tasaisuustarpeen synnyttyä 3 vrk aikana 7 vrk

25 25 ( 60 ) Pinnan tasaus ja polanteen poisto suoritetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Pysäköintiruutujen polanteet pyritään puhdistamaan mahdollisuuksien mukaan silloin kun alueen käyttö pysäköintiin on vähäisintä. Risteyksien ja linja-autopysäkkien jäänystyrät sekä kaivojen kansistojen ympärille syntyvä jääpalte tulee poistaa ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja 16) Laatuvaatimukset Pinnan tasauksen jälkeen kadun, tien, kevyen liikenteen väylän pinnan tai pihan tulee olla tasainen ja reunakivinäkymä ajoradan ja kevyen liikenteen väylän välillä on oltava kunnossa. Urautuneella päällysteellä pyritään niin hyvään tasoon kuin päällysteen urat sallivat. Väylien epätasaisuus ja uraisuus eivät saa aiheuttaa tapaturman vaaraa. Erityisesti kevyenliikenteenväylien pitkittäissuuntaiset urat vaarantavat pyöräilijöiden turvallisuuden. Laadun mittaaminen ja todentaminen Väylän urasyvyys tai sen epätasaisuus mitataan 2 metrin oikolaudalla ajokaistalta tai niiden välistä. LP- alueilta väylän urasyvyys tai sen epätasaisuus mitataan 2 metrin oikolaudalla alueen ajourilta. Päällysteuraa ja reunapainumaa ei oteta mukaan tasaisuutta mitattaessa. Osin paljaan ajoradan polannekaistaleet eivät saa olla tasaisuusvaatimusta paksumpia. Kuva 1. Polanteen tasaisuuden mittaaminen

26 26 ( 60 ) Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan työmaapäiväkirjasta sekä seurantajärjestelmän raporteista. Määrämittausperuste Mittayksikkö tiekm m2 Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu tien, kadun tai kevyen liikenteen väylän pituus Määräluettelossa ilmoitettu LP-alueen tai kääntöpaikan tai vastaavan pinta-ala Työhön kuuluu siirtoajot työkohteeseen. Työselitys Polanne poistetaan kulutuskerroksen pinnan tasoon ja sivusuunnassa reunatukeen saakka niitä kuitenkaan vaurioittamatta. Kaivonkansien, venttiilien, reunatukien ym. läheisyydessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Jyväskylän kaupunki on ottanut hoitaakseen laissa määriteltyjä kiinteistöille kuuluvia tehtäviä seuraavasti: Tonttiliittymän puhdistus kadun auraustyössä syntyvästä aurausvallista kuuluu edelleen kiinteistön vastuulle. Mikäli kadulla suoritetaan erillinen polanteenpoisto tiehöylällä tai muulla vastaavalla koneyksiköllä, jolla polanne saadaan irrotettua, vastaa kaupunki työn seurauksena syntyvän karheen (tai sohjon) poistamisesta omakotitalojen tonttiliittymistä niin sanotusti konetyön tarkkuudella. Tämä kaupungin velvoite kuuluu tämän urakan myötä alueurakoitsijan hoidettavaksi eikä siitä makseta erillistä korvausta. Työhön on varattava erillinen ns. peräkone, joka puhdistaa em. liittymät varsinaisen polanteenpoistoyksikön perässä. Muodostunut karhe tai (sohjo) voidaan sijoittaa liittymän viereen. Liittymät on avattava viimeistään ½ h tunnin kuluessa ajoesteen syntymisestä. Kaduilla ja kevyen liikenteen väylillä, joilla polanteen paksuus voi talven aikana kasvaa suureksi, tulee keväisin tehdä ennakoiva polanteen poisto ennen polanteen pehmenemistä tai sohjoontumista.

27 27 ( 60 ) Lisätietoja

28 Kortti A8 SOHJON POISTO 28 ( 60 ) Milloin työ on suoritettava Työhön on ryhdyttävä, kun märän lumen tai pehmenneen polanteen paksuus ajoradan pinnassa ylittää taulukossa 1 tai kevyen liikenteen väylän pinnassa taulukossa 2 ilmoitetut arvot. Taulukko 1. Ajoradalla olevan sohjon hyväksyttävä enimmäispaksuus kunnossapitoluokittain Kunnossapitoluokka (KL) Enimmäispaksuus Kadun kunnossapitoluokka I ja II Kadun kunnossapitoluokka III 3 cm 4 cm LP-alueet ja hyötykeräyspisteet 4 cm Taulukko 2. Kevyen liikenteen väylän pinnalla olevan sohjon hyväksyttävä enimmäispaksuus kunnossapitoluokittain Kunnossapitoluokka (KL) Kevyen liikenteen kunnossapitoluokat AA ja A Kevyen liikenteen väylän kunnossapitoluokka B Kevyen liikenteen väylän kunnossapitoluokka C Enimmäispaksuus 2 cm 2 cm 4 cm Sohjon poisto ajoitetaan taulukon 3 mukaisesti. Taulukko 3. Töiden ajoittaminen. Kunnossapitoluokka (KL) Kadun kunnossapitoluokka I ja kevyen liikenteen väylän kunnossapitoluokat AA ja A, Kadun kunnossapitoluokka II ja kevyen liikenteen väylän kunnossapitoluokka B Kadun tai tien kunnon alaraja Tavoitetason alituttua 2 h kuluessa Tavoitetason alituttua 3 h kuluessa

29 29 ( 60 ) Kadun kunnossapitoluokka III ja kevyen liikenteen väylän kunnossapitoluokka C, LP-alueet sekä hyötykeräyspisteet Tavoitetason alituttua 8 h kuluessa Laatuvaatimukset Välittömästi sohjon poiston jälkeen ajoradalla, kevyen liikenteen väylällä, tiellä tai pihalla ei ole sohjoa. Kevyen liikenteen väylien sohjon poisto pyritään tekemään ennen vastaavan kunnossapitoluokan ajoratoja. Ajoradan tulee kunnossapitoluokasta riippumatta olla aina (myös työn aikana) henkilöautolla ajettavassa kunnossa. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pidetään yhdenmukaisessa kunnossa. Sohjonpoistossa on sallittu aurauksesta poiketen myös sopivat suorat teräksestä, kumista tai muovista valmistetut terät. Sohjonpoiston jälkeen on varmistettava, että pinta ei ole liukas. Sohjon tai lumen saa poistaa myös harjaamalla kohteissa, joissa työ voidaan tehdä riittävän turvallisesti. Laadun mittaaminen ja todentaminen Ajoradan, kevyen liikenteen väylän, LP-alueen yms. puhtaus sohjosta todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen ja toimenpideaika todetaan kelija työmaapäiväkirjasta sekä reaaliaikaisen seurantajärjestelmän raporteista. Määrämittausperuste Mittayksikkö tie-km m2 Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu tien tai kadun tai kevyen liikenteen väylän pituus Määräluettelossa ilmoitettu LP-alueen pinta-ala tai hyötykeräyspisteen pintaala Työhön kuuluu: sohjon poisto ajoradalta, LP-alueilta, linja-autopysäkeiltä (ajoradalta, pysäkkikorokkeelta ja pysäkkikatoksesta), kevyen liikenteen väyliltä, portaista sekä hyötykeräyspisteiltä sadevesijärjestelmien toimita kunnossa pitäminen (ritiläkansistot, kourut yms.) tie- ja katuliittymien sekä kevyen liikenteen väylien liittymien aukaisu ja puhdistaminen sohjosta Työhön kuuluu siirtoajo työkohteeseen.

30 30 ( 60 ) Työselitys Sohjo on aina säätilan pakastuessa pyrittävä poistamaan mahdollisimman pian ja tarkasti. Reunatukien vierustat tulee sohjon poiston yhteydessä avata kadun kuivatusjärjestelmän toiminnan varmistamiseksi. Lisätietoja

31 Kortti A9 31 ( 60 ) LUMEN KÄSITTELY, LÄHISIIRTO JA LÄJITYS Lumisateen jälkeiset viimeistelytyöt on aloitettava viimeistään sateen jälkeisenä arkipäivänä ja niiden tulee valmistua kunnossapitoluokituksen mukaisessa aikataulussa. Milloin työ on suoritettava Työhön on ryhdyttävä, kun lumivallin korkeus näkemäalueilla on yli 0,8 metriä lumivallin korkeus 5 metriä lähempänä suojatietä tai risteysalueilla on yli 0,5 metriä lumivallit vaarantavat liikenneturvallisuutta lumivallit haittaavat kunnossapitoa lumivallit haittaavat kadunvarsipysäköintiä lumivallit kaventavat jalkakäytävää yli sallitun LP-alueilla lumivallit vaikeuttavat pysäköintiä.

32 32 ( 60 ) Kuva. Lumen siirto suojateiden ja liittymien kohdalla Lumen lähisiirron ajoitus ajoitetaan taulukon 1 mukaisesti. Taulukko 1. Lumen lähisiirron ajoittaminen. Kunnossapitoluokka (KL) Kadun tai tien kunnon alaraja ja lumen siirron ajoittaminen Kadun kunnossapitoluokka I ja kevyen liikenteen väylät kunnossapitoluokat AA ja A Näkemää, pysäköintiä, linja-autopysäkkien tai jalkakäytävän käyttöä haittaavat tai turvallisuutta vaarantavat lumivallit on poistettava auraustyön yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen. Kunnossapitoa haittaavat lumivallit ja levitysauraukset 3 työpäivän kuluessa. Kadun kiireellisyysluokka II ja kevyen liikenteen väylät kunnossapitoluokka B sekä LP-alueet Näkemää, pysäköintiä, linja-autopysäkkien tai jalkakäytävän käyttöä haittaavat tai turvallisuutta vaarantavat lumivallit on poistettava auraustyön yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen. Kunnossapitoa haittaavat lumivallit ja levitysauraukset viiden arkipäivän kuluessa. Kadun kiireellisyysluokka Yleensä vain liikenneturvallisuutta vaarantavat III sekä hyötykeräyspisteet lumivallit poistetaan. Lumen lähisiirtoja ja levitysaurauksia tehdään alueilla tarpeen mukaan. Laatuvaatimukset Puhdistetuissa kohteissa ei ole liikennettä haittaavia lumivalleja eikä näkemäalueilla raja-arvot ylittäviä valleja. Välittömästi työn jälkeen lumivallin korkeus näkemäalueella ei saa olla yli 0,8 metriä korkeampi. Välittömästi työn jälkeen lumivallin korkeus ei saa olla 0,5 metriä korkeampi 5 metrin matkalla ennen ja jälkeen merkittyä suojatietä.

33 33 ( 60 ) Lumivallit eivät saa katkaista kulkuyhteyksiä pysäkeille, suojateille, LPalueille ja jätteiden hyötykeräyspisteille.. Lumenkuljetusten ja lähisiirtojen jälkeen varmistetaan, että kadun ja kevyenliikenteenväylän välinen reunakivinäkymä on kunnossa. Lumen kasaaminen palopostien, muuntamoiden, jakokaappien, jätevesipumppaamojen sekä muiden vastaavien laitteiden läheisyyteen siten, että ne peittyvät tai niiden käyttäminen tai huoltaminen estyy, on ehdottomasti kielletty. Kuormattaessa viheralueilta lunta on nurmikoiden tai pensaiden suojaksi jätettävä 10 cm lumikerros. Lumen lähisiirrot istutusalueille on kielletty. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pidetään yhdenmukaisessa kunnossa. Välittömästi ajorataan liittyvien paikoitusalueiden lumen poisto tehdään ajoratojen kiireellisyysluokituksen mukaisesti. Laadun mittaaminen ja todentaminen Vallien korkeus ja alueen laajuus todetaan mittaamalla. Määrämittausperuste Mittayksikkö h kpl Mittaustapa Työhön kulunut aika Puhdistettavien yksittäisten kohteiden lukumäärä esim. pysäkkikatokset Kaikki lumen käsittely sisältyy työhön. Työhön kuuluu siirtoajo työkohteeseen. Työselitys Vallien leikkaus ja lumen kuljetus aloitetaan, kun aurausvallit kaventavat väylän poikkileikkausta siten, että seuraavan lumisateen aiheuttama lisäys aurausvalleihin tai lähiläjityspaikoille aiheuttaa ongelmia. Lumen käsittelyllä tarkoitetaan seuraavia työvaiheita: - lumen lähisiirto tehdään kauhalla varustetulla työkoneella siirtämällä lumi lumen korttelialueen läjityspaikalle tai piennaralueelle. - vallinleikkaus tehdään joko auralla työntämällä aurausvallia kauemmaksi piennaralueelle tai sitten vallista poistetaan lunta kauhalla varustetulla työkoneella ja lumi siirretään korttelin läjitysalueella.

34 34 ( 60 ) Sulamisveden valuminen ajoradoille tulee estää pitämällä katuojat, pintavesikourut ja sadevesikaivoihin johtavat aukot avoimina, sekä avaamalla lumivalleihin aukkoja veden johtamiseksi avo-ojiin, rumpuihin yms. Tonttien sisäänajoteiden aukaisusta lumen aurauksen jälkeen huolehtii kiinteistön haltija. Lumivallien siirtämisestä katu- tai tiealueen ulkopuolelle tulee sopia kiinteistönomistajan kanssa erikseen. Lumen läjittäminen rakennetuille puistoalueille ilman tilaajan lupaa on kielletty. Lisätietoja

35 Kortti A10 35 ( 60 ) LUMEN KUORMAUS JA KULJETUS Milloin työ on suoritettava Työhön on ryhdyttävä aina, kun lumisateen aiheuttama lisäys aurausvalleihin tai lähiläjitysalueilla johtaa mm. seuraaviin ongelmiin: lumitilojen täyttyminen siten, että lumen lähisiirto ei enää tule kyseeseen lumivallit kaventavat liiaksi ajotilaa lumivallit vaarantavat liikenneturvallisuutta lumivallit haittaavat kunnossapitoa lumivallit haittaavat kadunvarsipysäköintiä lumivallit kaventavat jalkakäytävää yli sallitun lumivallit haittaavat kiinteistölle kulkua lumivallit aiheuttavat sulaessaan todennäköisesti liukkaus-, jäätymis- tms. ongelmia Työhön ryhtymisestä sovitaan tilaajan kanssa erikseen. Laatuvaatimukset Puhdistetuilla alueilla ei saa esiintyä lumivalleja tai -kinoksia työn jälkeen. Istutusalueet ja nurmikot puhdistetaan sillä tarkkuudella ja siten, etteivät kasvillisuus ja nurmikko vaurioidu. Laadun mittaaminen ja todentaminen Puhdistettujen alueiden kunto todetaan silmämääräisesti. Määrämittausperuste Mittayksikkö m3 Mittaustapa kuormien lukumäärä * lavan tilavuus Mittayksikkö sisältää lumen kuormauksen, kuljetuksen ja vastaanoton. Lumenkuljetus suoritetaan täysin autokuormin. Työhön kuuluu lumen kuormaus ja kuljetus tilaajan osoittamaan lumenkaatopaikalle. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen. Työselitys Sähköpylväiden, korokkeiden, suojateiden, liikennemerkkien yms. ympäristöjen viimeistely on tehtävä tarvittaessa käsityövälinein. Viheralueilla on erityisesti varottava istuksia, pensaiden oksistoja ja puiden runkoja. Katupuiden ympärille tulee jättää lumivaippa. Nurmetetuille alueille jätetään n. 10 cm suojaava lumikerros. Lumen kuormaus ja kuljetus on useimmiten ajoitettava I - kunnossapitoluokkaan kuuluvilla väylillä hiljaisen liikenteen aikaan.

36 36 ( 60 ) Lumenkaatopaikat osoittaa tilaaja. Lisätietoja Lumen kuormaus ja kuljetus tilaajan osoittamalle lumenkaatopaikalle eivät sisälly kokonaisurakkaan. Tähän tehtäväkorttiin kuuluvat työt ovat lisätöitä.

37 Kortti A11 37 ( 60 ) HIEKOITUSHIEKAN POISTO Milloin työ on suoritettava Hiekoitushiekan poisto suoritetaan keväällä, kun lumi ja jää on sulanut liikenneväyliltä ja oletettavasti liukkaudentorjuntaa ei enää tarvita. Hiekoitushiekan poistamiseen lasketaan kuuluvan myös betoni- ja luonnonkivialueiden ja portaiden pesut. Hiekoitushiekan poisto aloitetaan tilaajan kanssa sovittuna ajankohtana. Hiekoitushiekan poisto ajoitetaan kunnossapitoluokittain sääolosuhteiden niin salliessa taulukon 1 mukaisesti. Hiekoitushiekan poiston tulee olla tehtynä ajoratojen, LP-alueiden ja muiden kulkuteiden sekä kevyen liikenteen väylien osalta viimeistään 21 päivän kuluessa tilaajan määrittämästä työn aloitusajankohdasta. Hiekoitushiekkojen poiston viimeistelytöiden tulee valmistua kokonaisuudessaan neljän (4) viikon kuluessa työn aloittamisesta. Näihin viimeistelytöihin luetaan kuuluvaksi seuraavat tehtävät: - harjakoneiden tyhjennyskasojen poistamiset - nurmen kasvamista estävät hiekoitushiekkakertymät - lumenläjityskohteiden pohjien siivoukset (mikäli sulaneet) Taulukko 1. Hiekoitushiekan poiston ajoitus. Kunnossapitoluokka (KL) Hiekoitushiekan poiston ajankohta Kadun kunnossapitoluokka I ja kevyen liikenteen väylät kunnossapitoluokat AA ja A ja B Kadun kunnossapitoluokka II Kadun kunnossapitoluokka III ja kevyen liikenteen väylän kunnossapitoluokka C, LP-alueet sekä hyötykeräyspisteet Hiekoitushiekka poistetaan mahdollisimman pian sääolosuhteiden salliessa. Hiekoitushiekka poistetaan välittömästi edellisten kunnossapitoluokkien käsittelyn jälkeen. Hiekoitushiekka poistetaan välittömästi edellisten kunnossapitoluokkien käsittelyn jälkeen. Laatuvaatimukset Laadun mittaaminen ja todentaminen Hiekoitushiekan poistamisen jälkeen ajoratojen, kevyen liikenteen väylien, LP-alueiden yms. kulkuteiden ja alueiden tulee olla hiekasta puhtaita, eikä haitallista pölyämistä saa esiintyä. Hiekoitushiekan poisto todetaan silmämääräisesti.

38 38 ( 60 ) Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan kaluston seurantajärjestelmästä sekä keli- ja toimenpidepäiväkirjasta. Määrämittausperuste Mittayksikkö m2 tie-km Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu liukkaudentorjunnan piiriin kuuluvien alueiden pinta-ala Määräluettelossa ilmoitettu liukkaudentorjunnan piiriin kuuluvien väylien pituus Työ sisältää hiekoitushiekan keräämisen kestopäällysteisiltä ajoradoilta ja liikenteen jakajilta, jalkakäytäviltä, erillisiltä kevyen liikenteen väyliltä ja puistokäytäviltä, linja-autopysäkeiltä ja pysäkkikorokkeilta sekä niihin johtavilta kulkuteiltä, LP-alueilta sekä hyötykeräyspisteiltä. Työhön kuuluu hiekoitushiekan kerääminen, kuormaus ja kuljetus tilaajan osoittamaan paikkaan. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen. Työselitys Työssä on käytettävä sivuharjalla varustettua lakaisukonetta tai imulakaisulaitetta. Työssä käytettävät koneet on varustettava työhön sopivilla lisälaitteilla. Kaluston tulee täyttää työturvallisuusohjeet ja määräykset. Urakoitsijan tulee huolehtia tarpeellista työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Risteysalueilta hiekka poistetaan yhtenä työvaiheena kokonaan, vaikka risteävien katujen luokka olisikin toisistaan poikkeava. Hiekan poisto on ajoitettava I- ja II -kunnossapitoluokkaan kuuluvilla väylillä hiljaiseen liikenteen aikaan. Hiekoitushiekkaa kerätään talteen. Vain erikseen sovittaessa hiekoitushiekkaa voidaan harjata ympäröivään maastoon. Poistettu materiaali kuljetetaan tilaajan osoittamaan paikkaan. Lisätietoja Työn aikana ei saa esiintyä pölyämistä. Pölyäminen on estettävä aina riittävällä kastelulla ennen hiekan poistamista. Suolaliuoksen käytöstä pölynsidonnassa on sovittava tilaajan kanssa.

39 Kortti A12 39 ( 60 ) SULAMISVESIEN HAITTOJEN TORJUNTA Milloin työ on suoritettava Laatuvaatimukset Keväisin on huolehdittava, että sulamisvesistä ei aiheudu ongelmia ajoradalla. Työ ajoitetaan siten, että lumivallien sulamisvedet eivät pääse pahentamaan sorateillä pintakelirikkoa eivätkä aiheuta päällystetyillä teillä liukkautta paannejään muodossa. Toimenpiteiden jälkeen sulamisvedet eivät aiheuta vaaraa liikenteelle eivätkä pahenna pintakelirikkoa sorateillä Laadun mittaaminen ja todentaminen Sulamisvesien mahdolliset haitat todetaan silmämääräisesti Määrämittausperuste Mittayksikkö tie-km Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu tien, kadun tai kevyen liikenteen väylän pituus Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen. Työselitys Urakoitsijan tulee huolehtia tarpeellisista työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Työssä on noudatettava tienpidosta ja työnaikaisista liikennejärjestelyistä annettuja ohjeita. Teiden ulkokaarteissa painetaan lumivallit päällysteen reunan ulkopuolelle sekä puhdistetaan kaiteiden alustat ja veden valumia aiheuttavat saarekkeet. Sulamisveden valuminen ajoradalle estetään tekemällä ns. sohjo-oja siirtämällä lumivallia siten, että sivuojaluiskan yläreuna paljastuu noin 0,5 m. Jos valumia väylälle kuitenkin tulee, on paannejää poistettava niin, ettei se aiheuta vaaraa liikenteelle. Lisätietoja

40 Kortti A13 40 ( 60 ) KUIVATUSJÄRJESTELMIEN HOITO Milloin työ on suoritettava Kuivatusjärjestelmien aukaisu ja puhdistus suoritetaan, kun kuivatusjärjestelmä tai sen osa on siinä määrin liettynyt tai tukkeutunut, että veden virtaus estyy, syntyy padotusta ja kuivatusjärjestelmä ei toimi tai väylälle syntynyt reunapalle estää veden poistumisen väylältä. Aukaisutarve syntyy myös, kun veden virtaus estyy tiiviin lumen, sohjon tai jään vuoksi. Ojista ja vastaluiskista murskataan vesakko joka toinen vuosi. Sadevesikaivojen tyhjennys tehdään yleensä kerran kahdessa vuodessa ja yhtäjaksoisesti alueellisena työnä. Tyhjennys tulee tehdä viimeistään lietepesän täytyttyä alimman vesijuoksun tasoon. Tyhjennyksen yhteydessä puhdistetaan myös kaivon kansiston kehyksen ura ja ritilä. Kuivatusjärjestelmällä tarkoitetaan tässä yhteydessä sala- ja avo-ojia, painanteita, rumpuja, kouruja, sadevesikaivoja tai vastaavia hulevesien poistamiseksi tarkoitettuja varusteita ja laitteita. Laatuvaatimukset Aukaisun, puhdistuksen tai sulatuksen jälkeen kuivatusjärjestelmä toimii moitteettomasti. Aukaisun, puhdistuksen tai sulatuksen jälkeen kuivatusjärjestelmä on puhdas maa-aineksista, roskista, lumesta, jäästä yms. tukkeutumisen aiheuttaneesta tai veden virtausta haittaavasta materiaalista. Avo-ojalla on tasainen lasku, eikä vesi saa lammikoitua ojan reunoille tai pohjalle. Luiskien tulee olla kohtuullisen tasaisia ja kaltevuuden muutosten tulee tapahtua vähitellen. Laadun mittaaminen ja todentaminen Kuivatusjärjestelmän kunto todetaan silmämääräisesti Määrämittausperuste Mittayksikkö km kpl Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu salaojan, avoojan tai sadevesiviemärin pituus Rumpujen ja sadevesikaivojen määrä Työselitys Työhön kuuluu Kuivatusjärjestelmiin kuuluvien ojien, laitteiden ja varusteiden aukaisu ja puhdistus roskista, maa-aineksista yms. materiaalista sekä sulattaminen lumesta ja jäästä

41 41 ( 60 ) Kuivatusjärjestelmistä poistetun materiaalin hävittäminen jätemaksuineen mukaan lukien avo-ojien aukaisussa ja kaivussa syntyvät maaainekset Liittyvien avo-ojien päät on rummun aukaisun yhteydessä avattava tarpeellisessa laajuudessa rummun toiminnan varmistamiseksi. Avo-ojien aukaisussa syntyvät maa-ainekset sijoitetaan ojien luiskiin ja vierialueille. Mikäli maa-aineksia ei voida sijoittaa ojien luiskiin tai vierialueille, maa-ainekset kuljetetaan ylijäämämassoille osoitettuun maankaatopaikkaan. Avo-ojia perattaessa tulee ojien toimivuutta tarkastella riittävän laajalti, jotta ongelma ei siirry toiseen kohtaan. Ojien aukaisua tehdään yleensä alueellisena työnä havaittujen tarpeiden mukaisesti. Työhön kuuluu kuivatusjärjestelmän yksittäisten vaurioiden korjaukset esim. kaivon kansien tai kehyksien vaihto materiaaleineen. Keväisin tulee tehdä riittävässä laajuudessa ennakoiva kuivatusjärjestelmien aukaisu lumesta ja jäästä sulamisvesien aiheuttamien tulvien välttämiseksi. Samassa yhteydessä tulee tarvittavat avo-ojat avata riittävän pitkälle sulamisvesien poisjohtamiseksi. Kuivatusjärjestelmiin kuuluvien laitteiden ja varusteiden sulattaminen tehdään kuumalla vedellä, höyryllä tms. tavalla. Sulattamiseen ei saa käyttää suolaa. Mahdollisista kuivatusjärjestelmien vaurioista, korjaustarpeista yms. raportoidaan tilaajalle. Näistä aiheutuvista töistä sovitaan erikseen. Lisätietoja Tehtäväkortissa kuvatuista töistä erikseen tilattavia lisätöitä ovat:: - maa-aineksesta tukkeutuneiden sadevesijärjestelmien puhdistus - sakkapesien tyhjentäminen hiekoitushiekasta - avo-ojien aukikaivut - yksittäisten vaurioiden korjaukset - kuivatusjärjestelmiin kuuluvien laitteiden ja varusteiden sulattaminen kuumalla vedellä, höyryllä tms. tavalla

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET

A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET 1 ( 65 ) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA LIIKENNEVÄYLIEN SEKÄ PUISTOJEN HOIDON JA KUN- NOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT SISÄLLYSLUETTELO A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET MÄÄRITELMIÄ 3 AURAUS: KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 Sisällysluettelo 1 Auraus........................................... 3 1.1 Milloin työ on suoritettava...............................................

Lisätiedot

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ Savonlinnan kaupunki TYÖOHJEITA Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ YLEISTÄ Laki kadun ja eräiden alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (547/2005)

Lisätiedot

Kiinteistöjen talvikunnossapito

Kiinteistöjen talvikunnossapito Työkohtainen työselostus, Kiinteistöjen talvikunnossapito 2016 2017 1000 TALVIHOITO, KADUT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, KIINTEISTÖT Talvihoidon tavoitteena on turvata liikenteen häiriötön sujuminen sekä

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS NOKAN KAUPUNGN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Sisällysohje 1. KATUJEN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Yleistä Ajoradat Kevyenliikenteenväylät Pinnan tasaus ja polanteiden poisto ajoradoilla ja kevyenliikenteenväylillä Liite 1

Lisätiedot

AURAUS AJORADOILLA III. Taulukko 2. Töiden ajoittaminen III

AURAUS AJORADOILLA III. Taulukko 2. Töiden ajoittaminen III AURAUS AJORADOLLA Milloin työ on suoritettava Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadulla tai tiellä

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ Yli-i 2015-17 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava Taulukko

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Sivu 2 Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEHTÄVÄLUETTELO 2.1 KOKONAISHINTAAN

Lisätiedot

LIIKENNEVÄYLIEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN HOIDON JA

LIIKENNEVÄYLIEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN HOIDON JA 1 ( 52 ) ASIKKALAN KUNTA LIIKENNEVÄYLIEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN HOIDON JA SISÄLLYSLUETTELO A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET MÄÄRITELMIÄ 3 AURAUS: KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 5 AURAUS: AJORADAT 8 AURAUS: LP-ALUEET

Lisätiedot

Auraus kevyenliikenteenväylillä

Auraus kevyenliikenteenväylillä Auraus kevyenliikenteenväylillä Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava Taulukko 1. Väylillä

Lisätiedot

AURAUS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLILLÄ

AURAUS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLILLÄ AURAUS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLILLÄ Milloin työ on suoritettava Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1.

Lisätiedot

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Raision yleisten alueiden kunnossapidosta vastaa Raision kaupungin Teknisen keskuksen Kunnallistekniset palvelut yksikkö.

Lisätiedot

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO LIIKENNEVÄYLIEN JA -ALUEIDEN SEKÄ VIHERALUEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO Urakkatarjouspyyntöönne 22.03.2012 viitaten tarjoudumme suorittamaan

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 1(5) POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEET 1. YLEISTÄ 2. TALVIHOITO Asianumero 834/02.08.00/2013 Tässä asiakirjassa esitetyt suoritusvelvollisuuteen liittyvät asiat koskevat

Lisätiedot

Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä Väylän kunnon alaraja. Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen

Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä Väylän kunnon alaraja. Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen KEVYENLKENTEEN VÄYLEN AURAUS 1210,1430 Työn suoritus ajankohta Työhön ryhdytään kun lumenpaksuus on kohdan 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan kohdan 2 mukaisesti. Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä - Turku, 1.6.2016 alkaen

Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä - Turku, 1.6.2016 alkaen Kiinteistöliikelaitos, infrapalvelut TEHTÄVÄKORTIT 2015 1 (1) Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä - Turku 6944-2015 Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä - Turku, 1.6.2016 alkaen TEHTÄVÄKORTIT 2015 Tehtäväkortit

Lisätiedot

LIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS 2013-2016 YKSITYISTEIDEN AURAUS 2013-2016 ROKUAN ASEMAKAAVATEIDEN

LIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS 2013-2016 YKSITYISTEIDEN AURAUS 2013-2016 ROKUAN ASEMAKAAVATEIDEN UTAJÄRVEN KUNTA Tekniset palvelut PL 18 91601 UTAJÄRVI 23.09.2013 ASEMAKAAVATEIDEN ja KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS 2013-2016 YKSITYISTEIDEN AURAUS 2013-2016 ROKUAN ASEMAKAAVATEIDEN sekä STADIONIN JA

Lisätiedot

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013- Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-11.10.2013 1 Talvihoitoluokka I Tie pääosan ajasta paljas Voi esiintyä kapeita, matalia polannekaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä Sään muutostilanteissa

Lisätiedot

KATUYLLÄPITO 1(12) KATUYLLÄPITO Yleinen tehtäväluettelo Espoon kaupunki Espoo Kaupunkitekniikkaliikelaitos

KATUYLLÄPITO 1(12) KATUYLLÄPITO Yleinen tehtäväluettelo Espoon kaupunki Espoo Kaupunkitekniikkaliikelaitos 1(12) KATUYLLÄPITO Alueurakointi 09.11.2012 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. TEHTÄVÄN SUORITTAMINEN... 4 3. TYÖSELOSTUS... 4 4. LAATUVAATIMUKSET JA LAADUN TOTEAMINEN... 4 5. MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Tekninen lautakunta 05.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Tekninen lautakunta 05.03.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 05.03.2012 Sivu 1 / 1 1168/10.03.01/2012 33 Katujen talvikunnossapito Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Esa Rauhala, puh. (09) 816 25174 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupungininsinööri

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 Asianumero 834/02.08.00/2013 1 (8) POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asianumero 834/02.08.00/2013 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2.

Lisätiedot

TALVIKUNNOSSAPITO KAUDELLE SYKSY 2015 KEVÄT 2016 + mahdollisuus yhden vuoden optioon

TALVIKUNNOSSAPITO KAUDELLE SYKSY 2015 KEVÄT 2016 + mahdollisuus yhden vuoden optioon LIITE YMP 26.05.2015 HYRYNSALMEN KUNTA Ympäristölautakunta PL 5 89401 HYRYNSALMI TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT TALVIKUNNOSSAPITO KAUDELLE SYKSY 2015 KEVÄT 2016 + mahdollisuus yhden vuoden optioon Sisältää erilliset

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT LIITE 10/1 URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite 1.8.2014 Auraus urakka-alueilla 1.8.2014 Sohjon poisto urakka-alueilla 1.8.2014 Lumen lähisiirto ja läjitys 1.8.2014 Lumen kuormaus ja

Lisätiedot

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 19.1.2009

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 19.1.2009 Teiden talvihoito Teiden talvihoito Tiehallinto Helsinki 2009 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut Opastinsilta 12 A PL 33 00521 HELSINKI Puhelinvaihde 0204 2211 ALKUSANAT Teiden talvihoidon toimintalinjat

Lisätiedot

Maanteiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 30.1.2015

Maanteiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 30.1.2015 Maanteiden talvihoito Maanteiden talvihoito Liikennevirasto Helsinki 2015 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI Puhelin 0295 34 3000 ESIPUHE Tähän ohjeeseen: "Maanteiden talvihoito, Laatuvaatimukset, moniste

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 9.5. kehto, tampere 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden ylläpitoon

Lisätiedot

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET 3. painos ISBN 951-47-9082-0 TIEL 2230010 Oy Edita Ab Helsinki 1999 Julkaisua myy Tiehallinto, julkaisumyynti Telefax 0204 22 2652 Tielaitos TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka

Lisätiedot

Teiden talvihoito. Laatuvaatimukset 2001

Teiden talvihoito. Laatuvaatimukset 2001 Teiden talvihoito Laatuvaatimukset 2001 Teiden talvihoito Laatuvaatimukset 2001 Toteuttamisvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2001 ISBN 951-726-763-0 TIEH 2230018-01 Edita Oyj Helsinki 2001 Julkaisua

Lisätiedot

Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella

Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella Sysmän kansankäräjät 2013, Uudenmaan ELY-keskus 25.8.2013 Hoito ylläpito - investoinnit Hoito: Heinolan alueurakka 2012 17 Talvihoito Sorateiden hoito (sis.

Lisätiedot

2. Talvikunnossapito kevyen liikenteen väylillä. 3. Talvikunnossapito jalkakäytävillä. 4. Ei talvikunnossapidettävät kohteet

2. Talvikunnossapito kevyen liikenteen väylillä. 3. Talvikunnossapito jalkakäytävillä. 4. Ei talvikunnossapidettävät kohteet LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Tekninen toimi Kadut ja Ympäristö 13.11.2013 KATUJEN KUNNOSSAPITOLUOKITUS, TALVIKUNNOSSAPITO Sisältö 1. Talvikunnossapito ajoradoilla 2. Talvikunnossapito kevyen liikenteen väylillä

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite Piha-alueiden ja jalkakäytävien puhtaanapito Nurmikoiden hoito Pensaiden hoito PIHA-ALUEIDEN JA JALKAKÄYTÄVIEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön kuuluu

Lisätiedot

Kunnossapidon hoitosopimuksella kunnan hoidossa olevat yksityistiet, Kittilä

Kunnossapidon hoitosopimuksella kunnan hoidossa olevat yksityistiet, Kittilä Kunnossapidon hoitosopimuksella kunnan hoidossa olevat yksityistiet, Kittilä Arvoisa tiekunnan edustaja, Tiekunnan tienne kunnossapidon pääurakoitsija seuraavat viisi (5) vuotta on NCC ROADS Oy. Urakka-aika

Lisätiedot

Hyväksynyt Tekninen lautakunta.. Loviisan kaupungin liikenneväylien talvihoito Laatuvaatimukset 2010

Hyväksynyt Tekninen lautakunta.. Loviisan kaupungin liikenneväylien talvihoito Laatuvaatimukset 2010 Hyväksynyt Tekninen lautakunta.. Loviisan kaupungin liikenneväylien talvihoito Laatuvaatimukset 2010 1 JOHDANTO Marraskuussa 2006 alkoi Loviisan kaupungin talvihoidon laatuvaatimusten kehittäminen. Suuntaa

Lisätiedot

Tarjoajan edellytetään tutustuvan tarjottaviin alueisiin ennen tarjouksen jättämistä.

Tarjoajan edellytetään tutustuvan tarjottaviin alueisiin ennen tarjouksen jättämistä. TARJOUSPYYNTÖ / TALVIKUNNOSSAPITOURAKAT JA LANAUS Ilmajoen kunnan tekninen osasto pyytää yksikköhintaista ( /yks, alv 0 %) tarjousta katujen, yksityisteiden, kiinteistöjen ja torin kunnossapitotöiden alueurakoinnista

Lisätiedot

"Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa" Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006

Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006 1 Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006 "Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa" Martti Oulun tiepiiri 2 Tiestön hoidon hankinta Tiehallinnossa Hoitourakoitsijan

Lisätiedot

Tekn.ltk 21.1.2014 ASIA NRO 7

Tekn.ltk 21.1.2014 ASIA NRO 7 LIIKENNEALUEIDEN YLLÄPIDON TUOTANTOSOPIMUS Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien liikennealueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen lautakunta Noudatettavat asiakirjat Sopimuskausi

Lisätiedot

Sopimusaika on talvikaudet 2014 2015, 2015 2016ja 2016 2017

Sopimusaika on talvikaudet 2014 2015, 2015 2016ja 2016 2017 Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Kaavateiden, yksityisteiden ja kunnan omistamien kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapito sekä sivukylien latujen ja luistelualueiden

Lisätiedot

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA Auraus ja linkous Asutuilla teillä sallitaan lunta yleensä max 8-10 cm Sohjoa max 4-5 cm Tie aurattu yleensä klo 6-7 Kuorma-auto- tai traktoriaura

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT LIITE 9/1 URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite 16.6.2015 Auraus urakka-alueilla 16.6.2015 Sohjon poisto urakka-alueilla 16.6.2015 Polanteen poisto konetyönä urakka-alueilla 16.6.2015

Lisätiedot

Aurauksen käynnistysrajat:

Aurauksen käynnistysrajat: TYÖOHJEET AURAUS- JA HIEKOITUSURAKOITSIJALLE Urakoitsija vastaa alueellaan niistä velvoitteista, joita Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (22.12.2009/1575) asettaa talvikunnossapidon

Lisätiedot

Metsäteiden talvikunnossapito

Metsäteiden talvikunnossapito Metsäteiden talvikunnossapito Kalvosarja pohjautuu Tuomas Villmanin Mikkelin ammattikorkeakoulussa keväällä 2007 tekemään opinnäytetyöhön. Yhteyshenkilö: Antti Korpilahti Valokuvat: Tuomas Villman Piirrokset:

Lisätiedot

TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO

TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön on ryhdyttävä siten, että taulukossa 1 esitetty kunnossapitoluokituksen mukainen siisteyden taso säilyy. Alla esitetyssä taulukossa suluissa esitetty siisteyden

Lisätiedot

Älä anna liukkauden yllättää

Älä anna liukkauden yllättää Turvallista matkaa! Älä anna liukkauden yllättää Suomen sääolosuhteissa, syksyn ja talven liukkailla keleillä tehokas liukkaudentorjunta on välttämätöntä. Se parantaa liikenneturvallisuutta ja lisää liikenteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017

TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017 TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017 Kärkölän kunta pyytää tarjouksia kaavateiden aurauksesta ja hiekoituksesta. Sopimuskausi on kaksi (2) talvikautta.

Lisätiedot

TALVITIEPÄIVÄT 2014 Jyväskylä. Kunnossapito ja talous

TALVITIEPÄIVÄT 2014 Jyväskylä. Kunnossapito ja talous TALVITIEPÄIVÄT 2014 Jyväskylä Kunnossapito ja talous Kuntasektorin kalustovaatimukset Katujen kunnossapito Asemakaava-alueella kadun kunnossapito kuuluu kunnalle (Laki katujen ja eräiden yleisten alueiden

Lisätiedot

PERHON KUNNAN TALOYHTIÖIDEN PIHOJEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 URAKKAOHJELMA. Laatija: Pasi Rannila

PERHON KUNNAN TALOYHTIÖIDEN PIHOJEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 URAKKAOHJELMA. Laatija: Pasi Rannila PERHON KUNNAN TALOYHTIÖIDEN PIHOJEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 URAKKAOHJELMA Laatija: Pasi Rannila SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustajat... 4 1.3 Talvihoitourakan

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin liikennealueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin liikennealueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä Dnro 927/00.06.00/2013 1(4) PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin liikennealueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä 1. Palveluosan voimassaoloaika: 1.1.2015

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPITOTÖISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPITOTÖISTÄ Kiuruveden kaupunki Tekninen palvelukeskus 9.10.2013 TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPITOTÖISTÄ Tekninen palvelukeskus pyytää tarjouksia koneellisista talvikunnossapitotöistä seuraavasti: 1. KATUJEN JA VÄYLIEN

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

2100 Talvihoito 16.09.2012

2100 Talvihoito 16.09.2012 16.09.2012 Helsingin kaupungin rakennusvirasto Postiosoite: PL 1500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Kasarmikatu 21 Puhelin (09) 310 1661 Faksi (09) 310 38655 Sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun 2013.

Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun 2013. 1 TUUSULAN KUNTA Tekninen toimi Teiden kunnossapito KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN AURAUKSEN JA HIEKOITUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusaika Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun

Lisätiedot

Metsäkeskus Pohjois-Savo Tietoa tienpitoon -kehittämishanke

Metsäkeskus Pohjois-Savo Tietoa tienpitoon -kehittämishanke Yksityistien vuosittainen kunnossapito Metsäkeskus Pohjois-Savo Tietoa tienpitoon -kehittämishanke Yksityistien vuosittainen kunnossapito Vuosittainen kunnossapito on tieosakkaiden avaintehtävä. Kunnossapitotöiden

Lisätiedot

1. YLEISTÄ Nämä tehtäväkuvaukset muodostavat alueurakan hoito- ja kunnossapitotöiden yleisen toimenpidetason (vrt. rakentamisen yleinen työselostus).

1. YLEISTÄ Nämä tehtäväkuvaukset muodostavat alueurakan hoito- ja kunnossapitotöiden yleisen toimenpidetason (vrt. rakentamisen yleinen työselostus). 1. YLEISTÄ Nämä tehtäväkuvaukset muodostavat alueurakan hoito- ja kunnossapitotöiden yleisen toimenpidetason (vrt. rakentamisen yleinen työselostus). Tehtäville on muodostettu hierarkkinen järjestys, jossa

Lisätiedot

Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT 1.11.2005

Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT 1.11.2005 Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT..2005 Kunnossapidon laatuvaatimukset Kadun kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden

Lisätiedot

Liikennealueiden ylläpidon tuotteistus

Liikennealueiden ylläpidon tuotteistus Liikennealueiden ylläpidon tuotteistus Tampereen kaupunki Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden kaupunki Pirkkalan kunta Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki Kalervo Mattila, Ramboll

Lisätiedot

PYÖRÄVÄYLIEN TALVIHOIDON KEHITTÄMINEN HELSINGIN KANTAKAUPUNGISSA

PYÖRÄVÄYLIEN TALVIHOIDON KEHITTÄMINEN HELSINGIN KANTAKAUPUNGISSA PYÖRÄVÄYLIEN TALVIHOIDON KEHITTÄMINEN HELSINGIN KANTAKAUPUNGISSA Tarkastus xx.xx.2012 Päivämäärä 09.11.2012 Laatija Valokuvat Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Kalervo Mattila, Juha Äijö, Kaisa Kauhanen Marek

Lisätiedot

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT FIN 2012 MAAKAUHAT Maakauha 400 400 1400 155 365 Maakauha 600 600 1700 215 455B Maakauha 850 850 1800 335 655C Maakauha 1000 1000 2100 365 655C Maakauha 1300 1300 2300 450 855C - Erilaisten maalajien kuormaukseen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

Aluevastaava Sakari Häyhä. Imatran alueurakka

Aluevastaava Sakari Häyhä. Imatran alueurakka Imatran alueurakka 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Imatra 2016-2021 Pääasiallinen alue: Imatra Ruokolahti Rautjärvi Parikkala Sekä osia: Savonlinna Lappeenranta Taipalsaari Yleistä urakka-alueesta:

Lisätiedot

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. Talvikunnossapito 2013 Talven vaikeusaste ja saavutettu laatutaso

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. Talvikunnossapito 2013 Talven vaikeusaste ja saavutettu laatutaso Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Talvikunnossapito 2013 Talven vaikeusaste ja saavutettu laatutaso TALVEN VAIKEUSASTE SÄÄOLOSUHTEIDEN PERUSTEELLA LUMEN AURAUS Kokonaislumimäärä 128 cm Lumisadepäiviä 44 kpl

Lisätiedot

LIITE 2 KUNNOSSAPITO-OHJE JA LATUJEN LAATUKRITEERISTÖ. Hakkarin alueen reitit

LIITE 2 KUNNOSSAPITO-OHJE JA LATUJEN LAATUKRITEERISTÖ. Hakkarin alueen reitit LIITE 2 KUNNOSSAPITO-OHJE JA LATUJEN LAATUKRITEERISTÖ Hakkarin alueen reitit Tasaisen pohjan leveys 4,0 5 m. Urheilukentän reunoilla ylläpidetään hiihtohalstereita (2 kpl) Pohjan epätasaisuus 5 cm Radat

Lisätiedot

Maakauhat. Lumikauhat

Maakauhat. Lumikauhat Maakauhat Maakauha 400 400 1400 155 355B Maakauha 600 600 1700 215 455B Maakauha 850 850 1800 335 655C Maakauha 1000 1000 2100 365 655C Maakauha 1300 1300 2300 450 855C - Erilaisten maalajien kuormaukseen

Lisätiedot

TALVITIENHOIDON TILASTA KESKI-SUOMESSA

TALVITIENHOIDON TILASTA KESKI-SUOMESSA TALVITIENHOIDON TILASTA KESKI-SUOMESSA Jäsenyrittäjiemme tekemien havaintojen mukaan, talvihoidon keskimääräinen taso Keski-Suomessa on laskenut vuodesta toiseen ja tilanne on joillain alueilla lähellä

Lisätiedot

Levin ydinkeskustan katu-, kävelykatu- ja torialueiden kunnossapitovelvollisuuden jakautuminen

Levin ydinkeskustan katu-, kävelykatu- ja torialueiden kunnossapitovelvollisuuden jakautuminen Levin ydinkeskustan katu-, kävelykatu- ja torialueiden kunnossapitovelvollisuuden jakautuminen Teknlk 80 Asemakaava-alueiden katujen, torien, toriaukioiden, puistojen, istutusten sekä muita näihin verrattavien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA 1 (5) Tekninen osasto 06.08.2015 TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA pyytää tarjoustanne kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien, yleisten alueiden ja liikenteellisesti merkittävien

Lisätiedot

Sorateiden pintakunnon määrittäminen

Sorateiden pintakunnon määrittäminen Sorateiden pintakunnon määrittäminen ISBN 978-952-221-106-4 TIEH 2200055-08 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-107-1 TIEH 2200055-v-08 Edita Prima Oy Helsinki 2008 Julkaisua

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNTA Ympäristö- ja tekniset palvelut osasto ALUEURAKKA TYÖSELITYS. Leppävirran kunta Savonkatu 39, PL Leppävirta

LEPPÄVIRRAN KUNTA Ympäristö- ja tekniset palvelut osasto ALUEURAKKA TYÖSELITYS. Leppävirran kunta Savonkatu 39, PL Leppävirta LEPPÄVIRRAN KUNTA Ympäristö- ja tekniset palvelut osasto ALUEURAKKA TYÖSELITYS 0 YLEISTÄ HOITOALUEESTA JA HOIDON SUORITTAMISESTA 0.1 ESITIEDOT HOITOALUEESTA 0.11 Hoitoalue Kts. urakkaohjelma kohta 1 0.12

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 1(6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KATUJEN- JA KEVYENLIIKENTEENVÄYLIEN TALVI- JA KESÄHOITO Kokonaishintaurakka SISÄLLYSLUETTELO Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 2(6)

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/1280/ /2015 RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/1280/ /2015 RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 16.3.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus...

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 1 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Pääasiallinen alue: Kuopio Leppävirta Varkaus Siilinjärvi

Lisätiedot

Kunnossapidon ammattilaisen talvinen työpäivä. Aluemestari Timo Tillgren Jyväskylän kaupunki Altek aluetekniikka liikelaitos

Kunnossapidon ammattilaisen talvinen työpäivä. Aluemestari Timo Tillgren Jyväskylän kaupunki Altek aluetekniikka liikelaitos Kunnossapidon ammattilaisen talvinen työpäivä Aluemestari Timo Tillgren Jyväskylän kaupunki Altek aluetekniikka liikelaitos Taustatietoa työpäivään Päivystysviikko käynnissä (pe 14.15- pe 07.00) 6krt/talvikausi

Lisätiedot

29.1.2008 / Anne Leppänen/Asko Pöyhönen. Toiminta- ja laatusuunnitelman sisältövaatimuksista

29.1.2008 / Anne Leppänen/Asko Pöyhönen. Toiminta- ja laatusuunnitelman sisältövaatimuksista 2 Hyvä tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelma Kaikki mitä on luvattu tarjousvaiheen laatusuunnitelmassa on löydyttävä myös sopimuskatselmuksessa (on urakoitsijaa sitova)!!! Asiat oikeassa järjestyksessä

Lisätiedot

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama 23.2.2003 Ramboll / Erkki Sarjanoja Esteettömyyden mahdollisuudet Missä ja milloin fyysisen ympäristön esteettömyys

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN HOITO; MENETELMÄTIETO, TIEL 2230054

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN HOITO; MENETELMÄTIETO, TIEL 2230054 Tielaitos TIEHALLINTO MUU OHJAUS 15.6.1999 585/98/20/KH/3 Tiepiirit Tuotanto Säädösperusta TieL117 Kohdistuvuus Tielaitos Voimassa TOISTAISEKSI Asiasanat Kevyt liikenne, jalankulkuliikenne, polkupyöräliikenne,

Lisätiedot

RAKENNAMME KUNNALLISTEKNIIKKAA

RAKENNAMME KUNNALLISTEKNIIKKAA RAKENNAMME KUNNALLISTEKNIIKKAA SISÄLLYSLUETTELO Rakennamme kunnallistekniikkaa...3 Kadun rakentaminen... 4 Milloin katualue siirtyy kaupungille?...4 Milloin katualueeksi siirtyvästä maapohjasta voi saada

Lisätiedot

Hyvällä kunnossapidolla tyytyväiset tienkäyttäjät

Hyvällä kunnossapidolla tyytyväiset tienkäyttäjät Hyvällä kunnossapidolla tyytyväiset tienkäyttäjät Kunnossapidon näkökulmat Taloudellisuus Ympäristö Tienkäyttäjien tarpeet Turvallisuus 1 Yleisiä lähtökohtia Yksityistien tienpito on tieosakkaiden vastuulla.

Lisätiedot

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty Leppämaantien kevytväylä Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Uusi kevyen liikenteen väylä ajoradan viereen reunatuella erotettuna. Pituus noin 480 metriä. Yhteyshenkilöt/

Lisätiedot

Aluevastaava Raija Kreutzer. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kangasala

Aluevastaava Raija Kreutzer. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kangasala Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kangasala 2016 2021 Yleistä urakka-alueesta: 5-vuotinen perusurakka Sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa Sijoittuu Kangasalan, Pälkäneen ja osin Valkeakosken kuntien alueelle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Varstakadun, Luhtikujan, Lyhdekujan, Suvitien, Sormulanraitin ja Puutossalmentien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaluonnoksien

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Jalankulkija liikenteessä

Jalankulkija liikenteessä Jalankulkija liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7, PL 29 00421 Helsinki

Lisätiedot

RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009

RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT YHDYSKUNTATEKNIIKKA RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU SOINI KY Ympäristösuunnittelu

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENNEREITTIEN TALVIKUNNOSSAPITO

JOUKKOLIIKENNEREITTIEN TALVIKUNNOSSAPITO Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikan koulutusohjelma Infratekniikka 2012 Lauri Koski JOUKKOLIIKENNEREITTIEN TALVIKUNNOSSAPITO Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin liikennealueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

Kouvolan kaupungin liikennealueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä Dno 92/.6./213 1(4) PAVUSPIUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin liikennealueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista eikseen sovittavista tistä 1. Palveluosan voimassaoloaika: 1.1.215-31.12.215 2. Hankinnan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN HOITOURAKOIDEN

KUOPION KAUPUNGIN HOITOURAKOIDEN OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA KUOPION KAUPUNGIN HOITOURAKOIDEN Taloudellinen ja laadullinen vertailu TEKIJÄ: Olli-Pekka Tiainen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

Heinäveden kunta pyytää urakkatarjouksia kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien ja kirkonkylän kunnan kiinteistöjen talviaurauksesta.

Heinäveden kunta pyytää urakkatarjouksia kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien ja kirkonkylän kunnan kiinteistöjen talviaurauksesta. TARJOUSPYYNTÖ Heinäveden kunta pyytää urakkatarjouksia kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien ja kirkonkylän kunnan kiinteistöjen talviaurauksesta. Auraussopimus on kolmivuotinen ja tehdään ajalle

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys Pintakallistusselvitys Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA Pintakallistusselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Varia Vantaa Rivitalorakennus Tennistie 1 01370 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pyhäjärven kaupungissa Hiukkasen parempi

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pyhäjärven kaupungissa Hiukkasen parempi Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pyhäjärven kaupungissa 24.6.2015 Hiukkasen parempi 1. Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjako Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa-

Lisätiedot