A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET"

Transkriptio

1 1 ( 60 ) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA LIIKENNEVÄYLIEN SEKÄ PUISTOJEN HOIDON JA KUN- NOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT SISÄLLYSLUETTELO A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET MÄÄRITELMIÄ 3 AURAUS: KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 5 AURAUS: AJORADAT 8 AURAUS: LP-ALUEET JA HYÖTYKERÄYSPISTEET 13 AURAUSVIITOITUS 15 LIUKKAUDEN TORJUNTA: JALKAKÄYTÄVÄT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT JA PUISTOKÄYTÄVÄT 17 LIUKKAUDEN TORJUNTA: AJORADAT 20 PINNAN TASAUS JA POLANTEEN POISTO 24 SOHJON POISTO 28 LUMEN KÄSITTELY, LÄHISIIRTO JA LÄJITYS 31 LUMEN KUORMAUS JA KULJETUS 35 HIEKOITUSHIEKAN POISTO 37 SULAMISVESIEN HAITTOJEN TORJUNTA 39 KUIVATUSJÄRJESTELMIEN HOITO 40

2 2 ( 60 ) SORAPÄÄLLYSTEISTEN VÄYLIEN KESÄHOITO 42 VÄYLIEN PUHTAANAPITO 46 LIIKENNEMERKKIEN JA OPASTEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO 48 REUNAKIVIEN, KIVEYSTEN JA LAATOITUSTEN HOITO 50 KAITEIDEN, AJORATAJOHTEIDEN SEKÄ LIIKENNE-ESTEIDEN HOITO 52 PÄÄLLYSTEIDEN PAIKKAUKSET 54 SILTOJEN JA ALIKULKUKÄYTÄVIEN HOITO 57 LIIKENNEVAHINKOTAPAHTUMIEN HOITO 59

3 MÄÄRITELMIÄ 3 ( 60 ) Ylläpidolla tarkoitetaan tässä urakassa hoitoa ja kunnossapitoa. Näissä tehtäväkorteissa määriteltävät tehtävät sisältyvät kiinteään kokonaishintaan, ellei tehtäväkortissa toisin sanota. Kunnossapitoluokka (KL) Jyväskylän kaupungin katujen ylläpito on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan: I, II ja III. Kevyen liikenteen väylien ylläpito on jaettu neljään eri kunnossapitoluokkaan: AA, A, B, C ja D. Luokan I ja AA palvelutasot ovat korkeimmat ja luokkien III ja D matalimmat. Ajoradoilla olevien suojateiden osalta noudatetaan sille johtavan tai siitä lähtevän kevyenliikenteenväylän luokitusta. Mikäli em. luokat poikkeavat toisistaan noudatetaan suojatien ylläpidossa niistä korkeamman väylän luokitusta. Kevyen liikenteen väylät Termi kevyen liikenteen väylät käsittää jalkakäytävät, erilliset kevyen liikenteen väylät, puistokäytävät sekä erilliset jalankulkualueet kuten linja-autopysäkkien odotustilat. Kevyen liikenteen talvihoidon kiireellisyysluokat Tehtäväkorteissa on käytetty kevyen liikenteen talvihoidon osalta seuraavia kiireellisyysluokkia: Kiireellisyysluokka AA Ei tässä urakassa A Kartoissa ja määräluetteloissa luokka A B C D Hyötykeräyspiste Kartoissa ja määräluetteloissa luokka B Toistaiseksi luokassa C ei ole väyliä tässä urakassa. Tulevaisuudessa osa B-luokan väylistä tulee tippumaan luokkaan C Ei talvihoitoa Termi hyötykeräyspiste käsittää alueen, jolta lumenpoisto tehdään käsi- ja konetyönä sekä hyötykeräyspisteelle johtavan kulkuväylän. Laatuvaatimukset Tehtäväkohtaisissa laatuvaatimuksissa tarkennetaan hoidettavien kohteiden laatu heti tehtävien toimenpiteiden jälkeen, miten ja milloin työ suoritetaan, laadun mittaamisen perusteet sekä esitetään muita tarkentavia ohjeita.

4 4 ( 60 ) Lumen aurauksen lähtökynnys Aurausreitin auraus on aloitettava viimeistään, kun lähtökynnyksen mukainen lumimäärä ylittyy jossakin kohdin aurausreitillä. Maksimilumimäärä Maksimilumimäärä on lumen enimmäissyvyys, joka ei saa ylittyä mihinkään vuorokauden aikaan. Poikkeuksellinen lumimyrsky Tehtäväkorteissa esitetyt maksimilumisyvyydet ja lumen poiston ajoitus koskevat normaaleja lumisateita. Poikkeuksellisissa lumimyrskyissä (muutama kerta vuodessa) arvot voivat ylittyä. Poikkeukselliseksi lumimyrskyksi katsotaan tilanne, kun lunta sataa yhtäjaksoisesti vähintään 10 cm 4 tunnin aikana. Poikkeukselliseksi lumimyrskyksi katsotaan myös kinostumista aiheuttavat tilanteet, kun seuraavat neljä ehtoa täyttyvät samanaikaisesti: - Lunta sataa yhtäjaksoisesti 4 tunnissa vähintään 5 cm. - Ilman lämpötila on -2 ºC tai kylmempi sateen aikana. - Tuuli on sateen ajan voimakasta ja ylittää puuskissa arvon 8 m/s. - Satava lumi on kuivaa ja aiheuttaa voimakasta kinostumista. Poikkeuksellisen lumimyrskyn kuvausta voidaan erikseen sopien tarkentaa. Ajorata tulee saattaa poikkeuksellisen lumimyrskyn laannuttua normaaliin kuntoon niin nopeasti kuin kaikki resurssit varakalustoineen mahdollistavat. Keskimäärin noin 10 vuoden välein toistuvan erittäin poikkeuksellisen lumimyrskyn jälkeen I ja II luokan katujen ja AA ja A luokan kevyen liikenteen väylien tulee olla kunnossa viimeistään 12 h ja muiden teiden viimeistään 24 h kuluttua lumimyrskyn laantumisesta. Aurauskalusto Auroissa ns. sileiden terien käyttäminen on kielletty, lukuun ottamatta sohjonpoistoa. Liukkauden torjunta Linjahiekoituksella tarkoitetaan koko kunnossapitoluokan mukaisen väylästön systemaattista liukkaudentorjuntaa Pistehiekoituksella tarkoitetaan linjahiekoituksen täydentämistä tai erityiskohteiden paikallista hiekoitusta.( Risteysalueet, suojatiet mäet, bussipysäkit yms.) Määrämittausperuste Määräluettelossa tien tai kadun pituus ilmoitetaan 0,1 km:n tarkkuudella ja pinta-ala 1 m2:n tarkkuudella

5 Kortti A1 AURAUS: KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 5 ( 60 ) Milloin työ on suoritettava Työhön on ryhdyttävä, kun lumen paksuus on kunnossapitoluokittain taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä. Kunnossapitoluokka (KL) lumimäärä Kevyen liikenteen auraustöiden lähtörajat ja maksimi- Toimenpiteet on aloitettava kun kuivaa irtolunta on: sateen päätyttyä 2 cm AA sateen aikana 4 cm maksimilumimäärä 6 cm (voimassa ympäri vuorokauden) Toimenpiteet on aloitettava kun kuivaa irtolunta on: sateen päätyttyä 2 cm A sateen aikana 4 cm maksimilumimäärä 6 cm (voimassa ympäri vuorokauden) Toimenpiteet on aloitettava kun kuivaa irtolunta on: sateen päätyttyä 2 cm B sateen aikana 4 cm maksimilumimäärä 6 cm (voimassa ympäri vuorokauden) C Noudatetaan KL III ajoratojen laatukuvausta D Ei talvikunnossapitoa Taulukko 2. Töiden ajoittaminen. Kunnossapitoluokka Toimenpideaika (KL) AA Laatustandardin alituttua 4 h kuluessa. klo Laatustandardin alituttua 4 h kuluessa A klo työt saa ajoittaa siten, että väylät on aurattu klo mennessä. Väylällä ei saa missään olosuhteissa täyttyä maksimilumimäärä.

6 6 ( 60 ) klo Laatustandardin alituttua 6 h kuluessa B Laatustandardin alituttua klo työt saa ajoittaa siten, että väylät on aurattu klo mennessä. Auraustyö on aloitettava välittömästi luokan A kevyenliikenteenväylien jälkeen Väylällä ei saa missään olosuhteissa täyttyä maksimilumimäärä. C D Noudatetaan KL III ajoratojen laatukuvausta Ei talvikunnossapitoa Laatuvaatimukset Välittömästi aurauksen jälkeen jalkakäytävän, kevyen liikenteen väylän, puistokäytävän sekä pysäkkikatosten tulee olla puhdas irtolumesta. Em. vaatimus koskee myös ajorata-aurauksen yhteydessä kevyen liikenteen väylälle tai jalkakäytävälle siirtynyttä aurauslunta. Valo-ohjatuissa risteyksissä lumityöt tulee tehdä niin, että suojatien käyttökytkimille on esteetön pääsy myös pyörätuolilla kulkevilla. Kohteissa, joissa jalkakäytävä tai kevyen liikenteen väylä rajoittuu välittömästi ajorataan, on jalkakäytävän tai kevyen liikenteen väylän auraus tehtävä aina välittömästi ajorata-aurauksen jälkeen. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Pysäkkikatosten ja portaiden käsilumityöt tulee aloittaa, kun luokituksen mukainen lähtöraja täyttyy. Mikäli lähtöraja täyttyy illalla klo jälkeen, saa nämä työt tehdä seuraavana aamuna alkaen klo Työt on kuitenkin saatettava loppuun hoitoluokan mukaisen toimenpideajan puitteissa. Maksimilumimäärää ei sovelleta näissä töissä klo Poikkeuksellisen runsaan tai pitkäkestoisen sateen aikana väylä on pidettävä liikennöitävässä kunnossa ja väylä saa tällöin tilapäisesti kaventua. Auraus on kuitenkin uusittava välittömästi sateen päätyttyä siten, että väylän leveys on vähintään 75 % päällysteen leveydestä. Poikkeuksena tähän sääntöön on silloilla olevat kevyen liikenteen väylät, joista tulee aurausvalli poistaa jälkitöiden yhteydessä (3 vrk kuluessa). Laadun mittaaminen ja todentaminen Jalkakäytävän ja kevyen liikenteen lumimäärä todennetaan mittaamalla lumimäärän paksuus ja tai auratun väylän leveys. Laatua todennetaan myös silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan työmaapäiväkirjasta, kaluston seurantajärjestelmästä sekä sääasemien raporteista

7 7 ( 60 ) Määrämittausperuste Mittayksikkö väylä-km Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu jalkakäytävän tai kevyen liikenteen väylän pituus Työhön kuuluu lumen auraus jalkakäytäviltä ja kevyen liikenteen väyliltä, puistokäytäviltä, näihin liittyviltä rampeilta sekä portailta. Työhön kuuluu siirtoajo työkohteeseen. Työselitys Auraus on suoritettava siten, että vältetään lumen kasaantumista suojateiden eteen ja risteysten näkemäalueille, pysäkkialueille, leikkipuistojen sisäänkäyntien kohdalle, istutusalueille yms. Suojateiden liittymät on avattava aurauksen yhteydessä Auraus reunatukien, kaivon kansien, muiden kadun varusteiden, katupuiden ja muun kasvillisuuden läheisyydessä on suoritettava riittävää huolellisuutta noudattaen, ettei rakenteita, laitteita tai kasvillisuutta vaurioiteta. Lumitilat käytetään tasaisesti hyödyksi siten, että vältytään tarpeettomalta lumen lähisiirrolta. Lumen läjitys rakennetuille puistoalueille tai puiden ja pensaiden päälle, ilman valvojan lupaa on kielletty. Märkälumi tulee poistaa mahdollisimman pian, ettei se pääse jäätymään lämpötilan laskiessa. Lumisateen jälkeiset viimeistelytyöt on suoritettava välittömästi auraustöiden jälkeen, kuitenkin niin ettei työn loppuun saattaminen kestä kevyen liikenteen väylillä yhtä päivää kauempaa Aurassa on käytettävä polanteen pintaa karhentavaa terää. Mikäli lumenpoisto kiillottaa polanteen pinnan liukkaaksi, on pinta hiekoitettava samalla. Lisätietoja _

8 Kortti A2 AURAUS: AJORADAT 8 ( 60 ) Milloin työ on suoritettava Työhön on ryhdyttävä, kun lumen paksuus on kiireellisyysluokittain taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadulla tai tiellä hyväksyttävä lumen määrä. Kunnossapitoluokka (KL) Ajoratojen auraustöiden lähtörajat ja maksimilumimäärä Toimenpiteet on aloitettava kun kuivaa irtolunta on: sateen päätyttyä 4 cm I sateen aikana 6 cm maksimilumimäärä 10 cm (voimassa ympäri vuorokauden) Toimenpiteet on aloitettava kun kuivaa irtolunta on: sateen päätyttyä 4 cm II sateen aikana 6 cm maksimilumimäärä 12 cm (voimassa ympäri vuorokauden) Toimenpiteet on aloitettava kun kuivaa irtolunta on: sateen päätyttyä 6 cm (sunnuntaisin ja arkipyhinä 8 cm) III sateen aikana 10 cm (sunnuntaisin ja arkipyhinä 12 cm) maksimilumimäärä 15 cm (voimassa ympäri vuorokauden)

9 9 ( 60 ) Taulukko 2. Töiden ajoittaminen. Kunnossapitoluokka Toimenpideaika (KL) klo Laatustandardin alituttua 2 h kuluessa, ruuhka-aikoja klo ja ei huomioida toimenpideaikaan. I Laatustandardin alituttua klo työt saa ajoittaa siten, että väylät on aurattu klo mennessä. Sunnuntaisin ja arkipyhinä luokassa noudatetaan 6 h toimenpideaikaa. Väylällä ei saa missään olosuhteissa täyttyä maksimilumimäärä. klo Laatustandardin alituttua 4 h kuluessa, ruuhka-aikoja klo ja ei huomioida toimenpideaikaan. II Laatustandardin alituttua klo työt on tehtävä välittömästi luokan I auraustöiden valmistuttua ja ne on aurattava klo mennessä. Sunnuntaisin ja arkipyhinä luokassa noudatetaan 8 h toimenpideaikaa. Väylällä ei saa missään olosuhteissa täyttyä maksimilumimäärä. III klo Laatustandardin alituttua 8 h kuluessa, Laatustandardin alituttua klo työt on tehtävä välittömästi luokan II auraustöiden valmistuttua ja ne on aurattava klo mennessä. Väylällä ei saa missään olosuhteissa täyttyä maksimilumimäärä. Kinostumat aurataan seuraavasti: - kunnossapitoluokissa I ja II viimeistään, kun kinostumat ulottuvat yli kaistaleveyden - kunnossapitoluokassa III viimeistään, kun kinostumat haittaavat liikennettä

10 10 ( 60 ) Laatuvaatimukset Aurauksen jälkeen ajoradan tulee olla puhdas irtolumesta ja kevyenliikenteenväylän ja ajoradan erottava reunakivinäkymä on oltava havaittavissa. Ajoradan laatuvaatimukset ovat voimassa siten, väylän leveys saa kaventua korkeintaan 10 % tien päällysteen leveydestä mitattuna. Ajoradan tulee kiireellisyysluokasta riippumatta olla aina (myös työn aikana) henkilöautolla ajettavassa kunnossa. Mikäli lunta sataa useampana päivänä tai eri sateiden yhteiskertymä on taulukon 1 mukainen, tulee kadut ja tiet aurata. Laadun mittaaminen ja todentaminen Ajoradan puhtaus lumesta todetaan sekä mittaamalla että silmämääräisesti arvioimalla. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan keli- ja työmaapäiväkirjasta. Lisäksi toimenpiteiden oikea-aikaisuutta arvioidaan sääasemien raporttien perusteella. Lumen ja sohjon syvyys mitataan 50 cm leveältä kaistalta. Arvoksi otetaan tämän mittauskaistan keskimääräinen lumen tai sohjon syvyys. Mittauskaista voidaan valita miltä tahansa kohtaa väylän päällysteen alueelta, sallittu 10 % kavennus huomioiden. Mitattavan lumen tai sohjon tulee esiintyä yhtenäisenä pituussuuntaisena kaistaleena. Kuvaan seuraava sisältö mittauksesta - mittauskaistan leveys 50cm, kadun koko poikkileikkaus päällysteen reunasta reunaan - 10 % vähennys kuvaan mukaan (huom. voi olla epäkeskeinen) - reunan alitusta ei siis huomioida, jos väylän leveys >90 % päällysteen leveydestä

11 11 ( 60 ) Sohjolla tarkoitetaan muuntunutta kosteaa lunta, joka ei tartu tienpintaan kiinni. Liirtovaaraa synnyttämätön kuivahko lumipöperö ei ole sohjoa. Määrämittausperuste Mittayksikkö tie-km m2 Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu tien tai kadun pituus Määräluettelossa ilmoitettu kääntöpaikan, katuun liittyvän pysäköintialueen tms pinta-ala Työhön kuuluu lumen auraus ajoradalta, kääntöpaikalta, linja-autopysäkiltä, pysäkkien odotustilasta ja pysäkkikatoksen sisäpuolelta tai katuun liittyvältä pysäköintialueelta. Työhön kuuluu siirtoajo työkohteeseen. Työselitys Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Auraus on suoritettava siten, että vältetään lumen kasaantumista suojateiden eteen ja risteysten näkemäalueille. Lumitilat käytetään tasaisesti hyödyksi siten, että vältytään tarpeettomalta lumen lähisiirrolta. Lumen läjitys rakennetuille puistoalueille tai puiden ja pensaiden päälle, ilman valvojan lupaa on kielletty. Sohjo tulee poistaa mahdollisimman pian, ettei se pääse jäätymään lämpötilan laskiessa. Auraus reunatukien, erityisesti betonisten, läheisyydessä on suoritettava riittävää huolellisuutta noudattaen, ettei reunatukia vaurioiteta. Lisäksi kaivon kansien ja muiden kadun varusteiden läheisyydessä on suoritettava riittävää huolellisuutta noudattaen, ettei rakenteita tai laitteita vaurioiteta. Aurassa on käytettävä polanteen pintaa karhentavaa terää. Mikäli lumenpoisto kiillottaa polanteen pinnan liukkaaksi, on pinta hiekoitettava samalla.

12 12 ( 60 ) Lisätietoja

13 Kortti A3 AURAUS: LP-ALUEET JA HYÖTYKERÄYSPISTEET 13 ( 60 ) Milloin työ on suoritettava Työhön on ryhdyttävä, kun lumen paksuus on kiireellisyysluokittain taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. LP-alueilla sekä hyötykeräyspisteillä hyväksyttävä lumen määrä. Kunnossapitoluokka (KL) Auraustöiden lähtörajat ja maksimilumimäärä Toimenpiteet on aloitettava kun kuivaa irtolunta on: sateen päätyttyä 6 cm (sunnuntaisin ja arkipyhinä 8 cm) LP-alueet ja hyötykeräyspisteet sateen aikana 10 cm (sunnuntaisin ja arkipyhinä 12 cm) maksimilumimäärä 15 cm (voimassa kaikkina päivinä ympäri vuorokauden) Taulukko 2. Töiden ajoittaminen. Kunnossapitoluokka Toimenpideaika (KL) LP-alueet ja hyötykeräyspisteet Laatustandardin alituttua klo > 8 h kuluessa klo > alueet on aurattava klo mennessä Maksimilumisyvyys ei saa ylittyä alueilla missään olosuhteissa. Käsilumityöt tehdään konetyön yhteydessä. Laatuvaatimukset Välittömästi aurauksen jälkeen tulee LP-alueiden ja hyötykeräyspisteiden tulee olla puhtaita irtolumesta. Syväkeräyssäiliöiden kansien päällä ei ole lunta. Säiliöiden välissä olevan lumen pinta on 15 cm kannen kauluksen alapuolella. Laadun mittaaminen ja todentaminen Alueiden lumimäärä todennetaan mittaamalla lumimäärän paksuus ja väylän leveys. Laatua todennetaan myös silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan työmaapäiväkirjasta, kaluston seurantajärjestelmästä sekä sääasemien raporteista

14 14 ( 60 ) Määrämittausperuste Mittayksikkö tie-km m2 Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu jätteiden hyötykeräyspisteelle johtavan kulkuväylän pituus Määräluettelossa ilmoitettu LP-alueen tai hyötykeräyspisteen pinta-ala konetyön ja käsityön osalta Työselitys Työhön kuuluu lumen auraus LP-alueelta ja hyötykeräyspisteeltä. Työhön kuuluu siirtoajo työkohteeseen. Lisätietoja Hyötykeräyspisteiden käsilumitöiden ottamisesta mukaan urakkaan on sovittava Jätehuollon kanssa. Nykyinen kirjaus pätee konetöiden osalta.

15 Kortti A4 AURAUSVIITOITUS 15 ( 60 ) Milloin työ on suoritettava Aurausviitoitus on tehtävä syyskuun aikana. Viitoitus on tehtävä kaikille liikennejakajille ja saarekkeille. Urakoitsijan on viitoitettava lisäksi kaikki muut kohteet, jotka se katsoo työn turvallisuuden tai vahinkojen välttämisen kannalta tarpeelliseksi. Laatuvaatimukset Aurausviitta on 1,5 2,0 m pitkä, paksuus 1,5 3,0 cm sekä 0,1 m luiskan taitteen ulkopuolelle asetettu. Muovisten aurausviittojen on oltava heijastimilla varustettuja. Tie on voitava aurata turvallisesti ja liikennettä vaarantamatta noin 25 cm:n etäisyydelle viitoista. Jakajissa viitta kiinnitetään reunakiven taakse, kiveys tai istutusalueen reunaan. Kiinnittäminen reunakiveen poraamalla on kielletty. Laadun mittaaminen ja todentaminen Aurausviitoituksen kelpoisuus todetaan silmämääräisesti Määrämittausperuste Mittayksikkö kpl kpl Mittaustapa Kaduille ja kevyen liikenteen väylille pystytettyjen aurausviittojen lukumäärä Saarekkeisiin käytettyjen aurausviittojen lukumäärä Työselitys Viittojen materiaalina voidaan käyttää sekä muovia että puuta. Viittojen sopiva pituus on 1.0-2,0 metriä. Viittojen paksuus 1,5 3,0 cm. Kaduilla ja kevyen liikenteen väylillä viitat asennetaan kohdakkain tien eri puolille. Viitat asetetaan tarvittaessa yleensä yli 8,0 metriä leveällä tiellä pientareen ja luiskan taitteeseen, kapeammalla tiellä 0,1 metriä luiskan taitteen ulkopuolelle ja kallistetaan hieman ulospäin. Viitoitettaessa on varmistettava, ettei viitoituksen sisäpuolelle jää aurauskalustoa vahingoittavia esteitä. Mikäli viitta katkeaa tai häviää, tilalle asetetaan uusi viitta. Tarvittaessa viittoja on myös oiottava. Toimenpideaika em. töille on yksi viikko. Liikennejakajissa sekä saarekkeissa on käytettävä muovisia heijastimilla varustettuja aurausviittoja. Aurausviitoituksen rakentaminen ja sen ylläpito kuuluu urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen eikä siitä makseta erillistä korvausta. Aurausviitat on poistettava toukokuun alkuun mennessä.

16 16 ( 60 ) Lisätietoja

17 Kortti A5 17 ( 60 ) LIUKKAUDEN TORJUNTA: Jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät ja puistokäytävät Milloin työ on suoritettava Työhön on ryhdyttävä aina, kun säätilassa on odotettavissa muutos, joka aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan jäätyminen (musta jää), ajoradalle valuneen veden jäätyminen ja joissain tapauksissa lumisade. Loka-marras kuussa, kun ennusteet lupaavat ensimmäisiä talvikauden pakkasöitä on suositeltavaa tehdä ennakkoon kevyenliikenteenväylien linjahiekoitus sepeliä käyttäen. Tällä toimenpiteellä parannetaan liikkujien turvallisuutta muuttuvissa sääoloissa. Liukkaudentorjunta ajoradoilla tehdään taulukon 1 mukaisesti. Taulukko 1. Liukkaudentorjunnan ajoitus. Kunnossapitoluokka Jalkakäytävän, kevyen liikenteen väylän tai puistokäytävän liukkauden torjunnan aloittaminen ja toimenpideaika (KL) Liukkauden torjuminen ryhdytään ennakoiden säätiloissa tapahtuvat muutokset. Liukkaudentorjunta on aloitettava viimeistään liukkauden ilmennettyä. AA ja A klo toimenpideaika 2 h klo työt on ajoittava siten, että saa liukkauden torjunta on suoritettu klo mennessä. Väylille tehdään pääsääntöisesti linjahiekoitus. Olosuhteiden niin vaatiessa toimenpidettä täydennetään pistehiekoituksin. Liukkauden torjuntaan ryhdytään mahdollisimman nopeasti liukkauden ilmennettyä kunnossapitoluokkien AA ja A jälkeen. klo toimenpideaika 3 h B klo työt on ajoittava siten, että saa liukkauden torjunta on suoritettu klo mennessä. Väylille tehdään pääsääntöisesti linjahiekoitus. Olosuhteiden niin vaatiessa toimenpidettä täydennetään pistehiekoituksin. C D Noudatetaan ajoratojen KL III laatuvaatimuksia Ei talvikunnossapitoa

18 18 ( 60 ) Liukkaudentorjunnan kannalta vaaralliseksi paikoiksi luetaan risteysalueet, suojateiden paikat, ylikulkukäytävät, alikulkukäytävät, mäet, mutkat, pysäkit tms. vastaavat paikat, joissa yllättävä liukkaus todennäköisesti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Erittäin liukkailla keleillä liukkauden torjunta toteutetaan kaikissa kohteissa huomioiden liikenteen sujuvuus ja käyttäjien tarpeet. Laatuvaatimukset Hiekoitusmateriaalina käytetään seulottua hiekkaa, mursketta tai sepeliä. Suolaa ei saa sekoittaa kevyen liikenteen väylillä käytettävän hiekan joukkoon. Vähäinenkin suola pehmentää pinnan pyöräilijälle epämukavaksi. Murskatut tuotteet ovat hiekkaa parempia terävien särmien ansiosta. Hyväksytyt hiekoitusmateriaalit ovat: - sepeli 2 4 mm tai 2 6 mm - hiekka 1 6 mm. Liitteeksi rakeisuuskäyrä, johon on merkitty hyväksytyn kiviaineksen vaihteluvälit kevyenliikenteenväylillä. Urakoisijan tulee toimittaa hiekoitusmateriaalien rakeisuuskäyrät tilaajalle hyväksyttäväksi. Laadun mittaaminen ja todentaminen Jalkakäytävien, erillisten kevyenliikenteen väylien sekä puistokäytävien liukkaudentorjunta todetaan pääasiallisesti silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan keli- ja toimenpidepäiväkirjasta sekä reaaliaikaisen seurantajärjestelmän raporteista. Määrämittausperuste Mittayksikkö m2 Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu pinta-ala tie-km Määräluettelossa ilmoitettu tien tai kadun pituus Työhön kuuluu jalkakäytävien, erillisten kevyen liikenteen väylien ja puistokäytävien sekä linja-autopysäkkikatosten ja pysäkkikorokkeiden sekä sinne johtavien kulkuväylien liukkaudentorjunta ja tarvittavan liukkaudentorjuntamateriaalin ja tarvittavan varastointipaikan hankinta. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen.

19 19 ( 60 ) Työselitys Kevyen liikenteen väylien liukkautta torjutaan, pintaa karhentamalla ja erilaisilla hiekoitusmateriaaleilla. Usein normaalin talvikelin aikana riittää kun väylät aurataan tappi-, verkko- tai hammasteriä käyttäen. Hiekan ohjeellinen levitysmäärä on jäiselle polanteelle g/m 2. Sepeliä voidaan käyttää vähemmän (noin 150 g/m 2 ). Kun hiekoitustarve on vähäinen, tai kun halutaan esim. ennakoida tai täydentää käsittelyä, voidaan minimiannoksena pitää sepelillä 60 g/m 2 ja hiekalla 100 g/m 2 Jalkakäytävät, erilliset kevyen liikenteen väylät ja puistokäytävät hiekoitetaan niiden koko leveydeltä. AA-, A- ja B- luokan väylät hiekoitetaan koko pituudelta säännöllisesti. C kunnossapitoluokassa käsitellään yleensä vain vaarallisimmat kohdat pistehiekoituksin. Linjahiekoitusta ei yleensä tehdä. Erittäin hankalilla keleillä hiekoitetaan myös C- kunnossapitoluokan väylät linjahiekoituksin. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Käsittely tulee uusia tai täydentää tarpeen vaatiessa. Lisätietoja

20 Kortti A6 LIUKKAUDEN TORJUNTA: AJORADAT 20 ( 60 ) Milloin työ on suoritettava Työhön on ryhdyttävä aina, kun säätilassa on odotettavissa muutos, joka aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan jäätyminen (musta jää), ajoradalle valuneen veden jäätyminen ja joissain tapauksissa lumisade. Liukkaudentorjunta ajoradoilla tehdään taulukon 1 mukaisesti. Taulukko 1. Liukkaudentorjunnan ajoitus. Kunnossapitoluokka Katujen liukkauden torjunnan aloittaminen ja toimenpideaika (KL) Liukkauden torjuminen ryhdytään ennakoiden säätiloissa tapahtuvat muutokset. Liukkaudentorjunta on aloitettava viimeistään liukkauden ilmennettyä. klo toimenpideaika 2 h I klo työt on ajoittava siten, että saa liukkauden torjunta on suoritettu klo mennessä. Väylille tehdään pääsääntöisesti pistehiekoitus. Olosuhteiden niin vaatiessa suoritetaan linjahiekoitus. Tarvittaessa vaarallisimmat paikat voidaan käsitellä ensin ja tämän jälkeen täydentää käsittely muun ajoradan osalta. Liukkauden torjuminen aloitetaan välittömästi kunnossapitoluokan I jälkeen. Liukkaudentorjunta on aloitettava viimeistään liukkauden ilmennettyä. II klo toimenpideaika 2 h klo työt on ajoittava siten, että saa liukkauden torjunta on suoritettu klo mennessä. Väylille tehdään pääsääntöisesti pistehiekoitus. Olosuhteiden niin vaatiessa suoritetaan linjahiekoitus. Tarvittaessa vaarallisimmat paikat voidaan käsitellä ensin ja tämän jälkeen täydentää käsittely muun ajoradan osalta.

21 21 ( 60 ) Liukkauden torjuminen aloitetaan tarvittaessa kunnossapitoluokan II jälkeen. Liukkaudentorjunta on aloitettava viimeistään liukkauden ilmennettyä. klo toimenpideaika 4 h III klo työt on ajoittava siten, että saa liukkauden torjunta on suoritettu klo mennessä. Mäkisten osuuksien (pituuskaltevuus yli 8 %)tai muiden vaarallisten paikkojen liikennöinti tulee turvata ennakkohiekoituksin tai hiekoittamalla väylät niiltä osin yllä olevaa nopeammin. Väylille tehdään pääsääntöisesti pistehiekoitus. Olosuhteiden niin vaatiessa suoritetaan linjahiekoitus. LP-alueet Noudatetaan kunnossapitoluokan KL III laatuvaatimusta Hyötykeräyspisteet Noudatetaan kunnossapitoluokan KL III laatuvaatimusta Liukkaudentorjunnan kannalta vaaralliseksi paikoiksi luetaan risteysalueet, suojateiden paikat, sillat, alikulut, mäet, jyrkät mutkat, pysäkit tms. vastaavat paikat, joissa yllättävä liukkaus todennäköisesti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Laatuvaatimukset Murskatut tuotteet ovat hiekkaa parempia terävien särmien ansiosta. Hyväksytyt hiekoitusmateriaalit ovat: - sepeli 2 4 mm tai 2 6 mm - hiekka 1 6 mm. Liitteenä rakeisuuskäyrä, johon on merkitty hyväksytyn kiviaineksen vaihteluvälit ajoradoilla. Urakoisijan tulee toimittaa hiekoitusmateriaalien rakeisuuskäyrät tilaajalle hyväksyttäväksi. Laadun mittaaminen ja todentaminen Ajoratojen liukkaudentorjunta todetaan pääasiallisesti silmämääräisesti, sekä ajotuntuman perusteella. Saavutetun laadun arvioinnissa otetaan myös

22 22 ( 60 ) huomioon asiakaspalaute kuntalaisilta sekä viranomaisilta (poliisi ja pelastuslaitos). Töihin ryhtyminen toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan keli- ja toimenpidepäiväkirjasta sekä reaaliaikaisen seurantajärjestelmän raporteista. Määrämittausperuste Mittayksikkö m2 Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu pinta-ala tie-km Määräluettelossa ilmoitettu tien tai kadun pituus Työhön kuuluu ajoradan ja vastaavaksi luokiteltavan kääntöpaikan, ajorataan liittyvän pysäköintialueen ja erillisen LP-alueen, linjaautopysäkkilevennyksen sekä hyötykeräyspisteen liukkaudentorjunta ja tarvittavan liukkaudentorjuntamateriaalin ja tarvittavan varastointipaikan hankinta Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen. Työselitys Liikenneväylien liukkautta torjutaan suolauksin, pintaa karhentamalla ja erilaisilla hiekoitusmateriaaleilla. Usein normaalin talvikelin aikana riittää kun väylät aurataan tappi-, verkko- tai hammasteriä käyttäen. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Käsittely tulee uusia tai täydentää tarpeen vaatiessa. Ajoradat hiekoitetaan aina koko leveydeltä. LP-alueilla ja hyötykeräyspisteissä kulkuväylät käsitellään tarpeen mukaan. Hiekan ohjeellinen levitysmäärä on jäiselle polanteelle g/m 2. Sepeliä voidaan käyttää vähemmän (noin 150 g/m 2 ). Kun hiekoitustarve on vähäinen, tai kun halutaan esim. ennakoida tai täydentää käsittelyä, voidaan minimiannoksena pitää sepelillä 60 g/m 2 ja hiekalla 100 g/m 2 Suolan käyttö liukkaudentorjunnassa on ensisijaisesti kielletty. Liuossuolaa käytetään pääsääntöisesti vain mustan jään torjuntaan. Poikkeustilanteissa jäisillä väylillä ja erityiskohteissa suolaa voidaan käyttää myös hiekoitushiekan seassa. Suolan käytöstä pitää aina sopia tilaajan kanssa erikseen.

23 23 ( 60 ) Samaan kiireellisyysluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Lisätietoja

24 Kortti A7 PINNAN TASAUS JA POLANTEEN POISTO 24 ( 60 ) Milloin työ on suoritettava Pinnan tasaukseen on ryhdyttävä, kun polanteeseen muodostunut urasyvyys / epätasaisuus tai polanteen enimmäispaksuus kunnossapitoluokittain ovat seuraavan taulukon mukainen, tai kun reunakivinäkymä häviää ajoradan ja kevyen liikenteen väylän väliltä. Taulukko 1. Liikenneväylien polannepaksuuden maksimiarvot ja suurin sallittu urasyvyys/epätasaisuus Kunnossapitoluokka (KL) Suurin sallittu urasyvyys / Polanteen epätasaisuus maksimiarvo Kevyen liikenteen väylät, kunnossapitoluokat AA ja A 2 cm 3 cm Kevyen liikenteen väylät, kunnossapitoluokka B Kadut, kunnossapitoluokat I ja II sekä linja-autopysäkit Kadut, kunnossapitoluokka III LP-alueet ja hyötykeräyspisteet 2 cm 3 cm 4 cm Mikäli uran reuna on jyrkkäreunainen (reunan kaltevuus > 1:1)on suurin sallittu urasyvyys 3 cm 5 cm Mikäli uran reuna on jyrkkäreunainen (reunan kaltevuus > 1:1)on suurin sallittu urasyvyys 3,5 cm 6cm 8 cm 5 cm 8 cm Pinnan tasaisuus tulee varmistaa taulukon 2 mukaisesti Taulukko 2. Toimenpideaika tasaisuuden tarpeenvarmistamiseksi Kunnossapitoluokka (KL) Toimenpideaika Kevyen liikenteen väylät, kunnossapitoluokat AA, A ja B tasaisuustarpeen synnyttyä seuraavan arkipäivän (ma-pe) aikana Kadut, kunnossapitoluokat I ja II sekä linja-autopysäkit tasaisuustarpeen synnyttyä seuraavan arkipäivän (ma-pe) aikana Kadut, kunnossapitoluokka III LP-alueet ja hyötykeräyspisteet tasaisuustarpeen synnyttyä 3 vrk aikana 7 vrk

25 25 ( 60 ) Pinnan tasaus ja polanteen poisto suoritetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Pysäköintiruutujen polanteet pyritään puhdistamaan mahdollisuuksien mukaan silloin kun alueen käyttö pysäköintiin on vähäisintä. Risteyksien ja linja-autopysäkkien jäänystyrät sekä kaivojen kansistojen ympärille syntyvä jääpalte tulee poistaa ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja 16) Laatuvaatimukset Pinnan tasauksen jälkeen kadun, tien, kevyen liikenteen väylän pinnan tai pihan tulee olla tasainen ja reunakivinäkymä ajoradan ja kevyen liikenteen väylän välillä on oltava kunnossa. Urautuneella päällysteellä pyritään niin hyvään tasoon kuin päällysteen urat sallivat. Väylien epätasaisuus ja uraisuus eivät saa aiheuttaa tapaturman vaaraa. Erityisesti kevyenliikenteenväylien pitkittäissuuntaiset urat vaarantavat pyöräilijöiden turvallisuuden. Laadun mittaaminen ja todentaminen Väylän urasyvyys tai sen epätasaisuus mitataan 2 metrin oikolaudalla ajokaistalta tai niiden välistä. LP- alueilta väylän urasyvyys tai sen epätasaisuus mitataan 2 metrin oikolaudalla alueen ajourilta. Päällysteuraa ja reunapainumaa ei oteta mukaan tasaisuutta mitattaessa. Osin paljaan ajoradan polannekaistaleet eivät saa olla tasaisuusvaatimusta paksumpia. Kuva 1. Polanteen tasaisuuden mittaaminen

26 26 ( 60 ) Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan työmaapäiväkirjasta sekä seurantajärjestelmän raporteista. Määrämittausperuste Mittayksikkö tiekm m2 Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu tien, kadun tai kevyen liikenteen väylän pituus Määräluettelossa ilmoitettu LP-alueen tai kääntöpaikan tai vastaavan pinta-ala Työhön kuuluu siirtoajot työkohteeseen. Työselitys Polanne poistetaan kulutuskerroksen pinnan tasoon ja sivusuunnassa reunatukeen saakka niitä kuitenkaan vaurioittamatta. Kaivonkansien, venttiilien, reunatukien ym. läheisyydessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Jyväskylän kaupunki on ottanut hoitaakseen laissa määriteltyjä kiinteistöille kuuluvia tehtäviä seuraavasti: Tonttiliittymän puhdistus kadun auraustyössä syntyvästä aurausvallista kuuluu edelleen kiinteistön vastuulle. Mikäli kadulla suoritetaan erillinen polanteenpoisto tiehöylällä tai muulla vastaavalla koneyksiköllä, jolla polanne saadaan irrotettua, vastaa kaupunki työn seurauksena syntyvän karheen (tai sohjon) poistamisesta omakotitalojen tonttiliittymistä niin sanotusti konetyön tarkkuudella. Tämä kaupungin velvoite kuuluu tämän urakan myötä alueurakoitsijan hoidettavaksi eikä siitä makseta erillistä korvausta. Työhön on varattava erillinen ns. peräkone, joka puhdistaa em. liittymät varsinaisen polanteenpoistoyksikön perässä. Muodostunut karhe tai (sohjo) voidaan sijoittaa liittymän viereen. Liittymät on avattava viimeistään ½ h tunnin kuluessa ajoesteen syntymisestä. Kaduilla ja kevyen liikenteen väylillä, joilla polanteen paksuus voi talven aikana kasvaa suureksi, tulee keväisin tehdä ennakoiva polanteen poisto ennen polanteen pehmenemistä tai sohjoontumista.

27 27 ( 60 ) Lisätietoja

28 Kortti A8 SOHJON POISTO 28 ( 60 ) Milloin työ on suoritettava Työhön on ryhdyttävä, kun märän lumen tai pehmenneen polanteen paksuus ajoradan pinnassa ylittää taulukossa 1 tai kevyen liikenteen väylän pinnassa taulukossa 2 ilmoitetut arvot. Taulukko 1. Ajoradalla olevan sohjon hyväksyttävä enimmäispaksuus kunnossapitoluokittain Kunnossapitoluokka (KL) Enimmäispaksuus Kadun kunnossapitoluokka I ja II Kadun kunnossapitoluokka III 3 cm 4 cm LP-alueet ja hyötykeräyspisteet 4 cm Taulukko 2. Kevyen liikenteen väylän pinnalla olevan sohjon hyväksyttävä enimmäispaksuus kunnossapitoluokittain Kunnossapitoluokka (KL) Kevyen liikenteen kunnossapitoluokat AA ja A Kevyen liikenteen väylän kunnossapitoluokka B Kevyen liikenteen väylän kunnossapitoluokka C Enimmäispaksuus 2 cm 2 cm 4 cm Sohjon poisto ajoitetaan taulukon 3 mukaisesti. Taulukko 3. Töiden ajoittaminen. Kunnossapitoluokka (KL) Kadun kunnossapitoluokka I ja kevyen liikenteen väylän kunnossapitoluokat AA ja A, Kadun kunnossapitoluokka II ja kevyen liikenteen väylän kunnossapitoluokka B Kadun tai tien kunnon alaraja Tavoitetason alituttua 2 h kuluessa Tavoitetason alituttua 3 h kuluessa

29 29 ( 60 ) Kadun kunnossapitoluokka III ja kevyen liikenteen väylän kunnossapitoluokka C, LP-alueet sekä hyötykeräyspisteet Tavoitetason alituttua 8 h kuluessa Laatuvaatimukset Välittömästi sohjon poiston jälkeen ajoradalla, kevyen liikenteen väylällä, tiellä tai pihalla ei ole sohjoa. Kevyen liikenteen väylien sohjon poisto pyritään tekemään ennen vastaavan kunnossapitoluokan ajoratoja. Ajoradan tulee kunnossapitoluokasta riippumatta olla aina (myös työn aikana) henkilöautolla ajettavassa kunnossa. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pidetään yhdenmukaisessa kunnossa. Sohjonpoistossa on sallittu aurauksesta poiketen myös sopivat suorat teräksestä, kumista tai muovista valmistetut terät. Sohjonpoiston jälkeen on varmistettava, että pinta ei ole liukas. Sohjon tai lumen saa poistaa myös harjaamalla kohteissa, joissa työ voidaan tehdä riittävän turvallisesti. Laadun mittaaminen ja todentaminen Ajoradan, kevyen liikenteen väylän, LP-alueen yms. puhtaus sohjosta todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen ja toimenpideaika todetaan kelija työmaapäiväkirjasta sekä reaaliaikaisen seurantajärjestelmän raporteista. Määrämittausperuste Mittayksikkö tie-km m2 Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu tien tai kadun tai kevyen liikenteen väylän pituus Määräluettelossa ilmoitettu LP-alueen pinta-ala tai hyötykeräyspisteen pintaala Työhön kuuluu: sohjon poisto ajoradalta, LP-alueilta, linja-autopysäkeiltä (ajoradalta, pysäkkikorokkeelta ja pysäkkikatoksesta), kevyen liikenteen väyliltä, portaista sekä hyötykeräyspisteiltä sadevesijärjestelmien toimita kunnossa pitäminen (ritiläkansistot, kourut yms.) tie- ja katuliittymien sekä kevyen liikenteen väylien liittymien aukaisu ja puhdistaminen sohjosta Työhön kuuluu siirtoajo työkohteeseen.

30 30 ( 60 ) Työselitys Sohjo on aina säätilan pakastuessa pyrittävä poistamaan mahdollisimman pian ja tarkasti. Reunatukien vierustat tulee sohjon poiston yhteydessä avata kadun kuivatusjärjestelmän toiminnan varmistamiseksi. Lisätietoja

31 Kortti A9 31 ( 60 ) LUMEN KÄSITTELY, LÄHISIIRTO JA LÄJITYS Lumisateen jälkeiset viimeistelytyöt on aloitettava viimeistään sateen jälkeisenä arkipäivänä ja niiden tulee valmistua kunnossapitoluokituksen mukaisessa aikataulussa. Milloin työ on suoritettava Työhön on ryhdyttävä, kun lumivallin korkeus näkemäalueilla on yli 0,8 metriä lumivallin korkeus 5 metriä lähempänä suojatietä tai risteysalueilla on yli 0,5 metriä lumivallit vaarantavat liikenneturvallisuutta lumivallit haittaavat kunnossapitoa lumivallit haittaavat kadunvarsipysäköintiä lumivallit kaventavat jalkakäytävää yli sallitun LP-alueilla lumivallit vaikeuttavat pysäköintiä.

32 32 ( 60 ) Kuva. Lumen siirto suojateiden ja liittymien kohdalla Lumen lähisiirron ajoitus ajoitetaan taulukon 1 mukaisesti. Taulukko 1. Lumen lähisiirron ajoittaminen. Kunnossapitoluokka (KL) Kadun tai tien kunnon alaraja ja lumen siirron ajoittaminen Kadun kunnossapitoluokka I ja kevyen liikenteen väylät kunnossapitoluokat AA ja A Näkemää, pysäköintiä, linja-autopysäkkien tai jalkakäytävän käyttöä haittaavat tai turvallisuutta vaarantavat lumivallit on poistettava auraustyön yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen. Kunnossapitoa haittaavat lumivallit ja levitysauraukset 3 työpäivän kuluessa. Kadun kiireellisyysluokka II ja kevyen liikenteen väylät kunnossapitoluokka B sekä LP-alueet Näkemää, pysäköintiä, linja-autopysäkkien tai jalkakäytävän käyttöä haittaavat tai turvallisuutta vaarantavat lumivallit on poistettava auraustyön yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen. Kunnossapitoa haittaavat lumivallit ja levitysauraukset viiden arkipäivän kuluessa. Kadun kiireellisyysluokka Yleensä vain liikenneturvallisuutta vaarantavat III sekä hyötykeräyspisteet lumivallit poistetaan. Lumen lähisiirtoja ja levitysaurauksia tehdään alueilla tarpeen mukaan. Laatuvaatimukset Puhdistetuissa kohteissa ei ole liikennettä haittaavia lumivalleja eikä näkemäalueilla raja-arvot ylittäviä valleja. Välittömästi työn jälkeen lumivallin korkeus näkemäalueella ei saa olla yli 0,8 metriä korkeampi. Välittömästi työn jälkeen lumivallin korkeus ei saa olla 0,5 metriä korkeampi 5 metrin matkalla ennen ja jälkeen merkittyä suojatietä.

33 33 ( 60 ) Lumivallit eivät saa katkaista kulkuyhteyksiä pysäkeille, suojateille, LPalueille ja jätteiden hyötykeräyspisteille.. Lumenkuljetusten ja lähisiirtojen jälkeen varmistetaan, että kadun ja kevyenliikenteenväylän välinen reunakivinäkymä on kunnossa. Lumen kasaaminen palopostien, muuntamoiden, jakokaappien, jätevesipumppaamojen sekä muiden vastaavien laitteiden läheisyyteen siten, että ne peittyvät tai niiden käyttäminen tai huoltaminen estyy, on ehdottomasti kielletty. Kuormattaessa viheralueilta lunta on nurmikoiden tai pensaiden suojaksi jätettävä 10 cm lumikerros. Lumen lähisiirrot istutusalueille on kielletty. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pidetään yhdenmukaisessa kunnossa. Välittömästi ajorataan liittyvien paikoitusalueiden lumen poisto tehdään ajoratojen kiireellisyysluokituksen mukaisesti. Laadun mittaaminen ja todentaminen Vallien korkeus ja alueen laajuus todetaan mittaamalla. Määrämittausperuste Mittayksikkö h kpl Mittaustapa Työhön kulunut aika Puhdistettavien yksittäisten kohteiden lukumäärä esim. pysäkkikatokset Kaikki lumen käsittely sisältyy työhön. Työhön kuuluu siirtoajo työkohteeseen. Työselitys Vallien leikkaus ja lumen kuljetus aloitetaan, kun aurausvallit kaventavat väylän poikkileikkausta siten, että seuraavan lumisateen aiheuttama lisäys aurausvalleihin tai lähiläjityspaikoille aiheuttaa ongelmia. Lumen käsittelyllä tarkoitetaan seuraavia työvaiheita: - lumen lähisiirto tehdään kauhalla varustetulla työkoneella siirtämällä lumi lumen korttelialueen läjityspaikalle tai piennaralueelle. - vallinleikkaus tehdään joko auralla työntämällä aurausvallia kauemmaksi piennaralueelle tai sitten vallista poistetaan lunta kauhalla varustetulla työkoneella ja lumi siirretään korttelin läjitysalueella.

34 34 ( 60 ) Sulamisveden valuminen ajoradoille tulee estää pitämällä katuojat, pintavesikourut ja sadevesikaivoihin johtavat aukot avoimina, sekä avaamalla lumivalleihin aukkoja veden johtamiseksi avo-ojiin, rumpuihin yms. Tonttien sisäänajoteiden aukaisusta lumen aurauksen jälkeen huolehtii kiinteistön haltija. Lumivallien siirtämisestä katu- tai tiealueen ulkopuolelle tulee sopia kiinteistönomistajan kanssa erikseen. Lumen läjittäminen rakennetuille puistoalueille ilman tilaajan lupaa on kielletty. Lisätietoja

35 Kortti A10 35 ( 60 ) LUMEN KUORMAUS JA KULJETUS Milloin työ on suoritettava Työhön on ryhdyttävä aina, kun lumisateen aiheuttama lisäys aurausvalleihin tai lähiläjitysalueilla johtaa mm. seuraaviin ongelmiin: lumitilojen täyttyminen siten, että lumen lähisiirto ei enää tule kyseeseen lumivallit kaventavat liiaksi ajotilaa lumivallit vaarantavat liikenneturvallisuutta lumivallit haittaavat kunnossapitoa lumivallit haittaavat kadunvarsipysäköintiä lumivallit kaventavat jalkakäytävää yli sallitun lumivallit haittaavat kiinteistölle kulkua lumivallit aiheuttavat sulaessaan todennäköisesti liukkaus-, jäätymis- tms. ongelmia Työhön ryhtymisestä sovitaan tilaajan kanssa erikseen. Laatuvaatimukset Puhdistetuilla alueilla ei saa esiintyä lumivalleja tai -kinoksia työn jälkeen. Istutusalueet ja nurmikot puhdistetaan sillä tarkkuudella ja siten, etteivät kasvillisuus ja nurmikko vaurioidu. Laadun mittaaminen ja todentaminen Puhdistettujen alueiden kunto todetaan silmämääräisesti. Määrämittausperuste Mittayksikkö m3 Mittaustapa kuormien lukumäärä * lavan tilavuus Mittayksikkö sisältää lumen kuormauksen, kuljetuksen ja vastaanoton. Lumenkuljetus suoritetaan täysin autokuormin. Työhön kuuluu lumen kuormaus ja kuljetus tilaajan osoittamaan lumenkaatopaikalle. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen. Työselitys Sähköpylväiden, korokkeiden, suojateiden, liikennemerkkien yms. ympäristöjen viimeistely on tehtävä tarvittaessa käsityövälinein. Viheralueilla on erityisesti varottava istuksia, pensaiden oksistoja ja puiden runkoja. Katupuiden ympärille tulee jättää lumivaippa. Nurmetetuille alueille jätetään n. 10 cm suojaava lumikerros. Lumen kuormaus ja kuljetus on useimmiten ajoitettava I - kunnossapitoluokkaan kuuluvilla väylillä hiljaisen liikenteen aikaan.

36 36 ( 60 ) Lumenkaatopaikat osoittaa tilaaja. Lisätietoja Lumen kuormaus ja kuljetus tilaajan osoittamalle lumenkaatopaikalle eivät sisälly kokonaisurakkaan. Tähän tehtäväkorttiin kuuluvat työt ovat lisätöitä.

37 Kortti A11 37 ( 60 ) HIEKOITUSHIEKAN POISTO Milloin työ on suoritettava Hiekoitushiekan poisto suoritetaan keväällä, kun lumi ja jää on sulanut liikenneväyliltä ja oletettavasti liukkaudentorjuntaa ei enää tarvita. Hiekoitushiekan poistamiseen lasketaan kuuluvan myös betoni- ja luonnonkivialueiden ja portaiden pesut. Hiekoitushiekan poisto aloitetaan tilaajan kanssa sovittuna ajankohtana. Hiekoitushiekan poisto ajoitetaan kunnossapitoluokittain sääolosuhteiden niin salliessa taulukon 1 mukaisesti. Hiekoitushiekan poiston tulee olla tehtynä ajoratojen, LP-alueiden ja muiden kulkuteiden sekä kevyen liikenteen väylien osalta viimeistään 21 päivän kuluessa tilaajan määrittämästä työn aloitusajankohdasta. Hiekoitushiekkojen poiston viimeistelytöiden tulee valmistua kokonaisuudessaan neljän (4) viikon kuluessa työn aloittamisesta. Näihin viimeistelytöihin luetaan kuuluvaksi seuraavat tehtävät: - harjakoneiden tyhjennyskasojen poistamiset - nurmen kasvamista estävät hiekoitushiekkakertymät - lumenläjityskohteiden pohjien siivoukset (mikäli sulaneet) Taulukko 1. Hiekoitushiekan poiston ajoitus. Kunnossapitoluokka (KL) Hiekoitushiekan poiston ajankohta Kadun kunnossapitoluokka I ja kevyen liikenteen väylät kunnossapitoluokat AA ja A ja B Kadun kunnossapitoluokka II Kadun kunnossapitoluokka III ja kevyen liikenteen väylän kunnossapitoluokka C, LP-alueet sekä hyötykeräyspisteet Hiekoitushiekka poistetaan mahdollisimman pian sääolosuhteiden salliessa. Hiekoitushiekka poistetaan välittömästi edellisten kunnossapitoluokkien käsittelyn jälkeen. Hiekoitushiekka poistetaan välittömästi edellisten kunnossapitoluokkien käsittelyn jälkeen. Laatuvaatimukset Laadun mittaaminen ja todentaminen Hiekoitushiekan poistamisen jälkeen ajoratojen, kevyen liikenteen väylien, LP-alueiden yms. kulkuteiden ja alueiden tulee olla hiekasta puhtaita, eikä haitallista pölyämistä saa esiintyä. Hiekoitushiekan poisto todetaan silmämääräisesti.

38 38 ( 60 ) Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan kaluston seurantajärjestelmästä sekä keli- ja toimenpidepäiväkirjasta. Määrämittausperuste Mittayksikkö m2 tie-km Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu liukkaudentorjunnan piiriin kuuluvien alueiden pinta-ala Määräluettelossa ilmoitettu liukkaudentorjunnan piiriin kuuluvien väylien pituus Työ sisältää hiekoitushiekan keräämisen kestopäällysteisiltä ajoradoilta ja liikenteen jakajilta, jalkakäytäviltä, erillisiltä kevyen liikenteen väyliltä ja puistokäytäviltä, linja-autopysäkeiltä ja pysäkkikorokkeilta sekä niihin johtavilta kulkuteiltä, LP-alueilta sekä hyötykeräyspisteiltä. Työhön kuuluu hiekoitushiekan kerääminen, kuormaus ja kuljetus tilaajan osoittamaan paikkaan. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen. Työselitys Työssä on käytettävä sivuharjalla varustettua lakaisukonetta tai imulakaisulaitetta. Työssä käytettävät koneet on varustettava työhön sopivilla lisälaitteilla. Kaluston tulee täyttää työturvallisuusohjeet ja määräykset. Urakoitsijan tulee huolehtia tarpeellista työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Risteysalueilta hiekka poistetaan yhtenä työvaiheena kokonaan, vaikka risteävien katujen luokka olisikin toisistaan poikkeava. Hiekan poisto on ajoitettava I- ja II -kunnossapitoluokkaan kuuluvilla väylillä hiljaiseen liikenteen aikaan. Hiekoitushiekkaa kerätään talteen. Vain erikseen sovittaessa hiekoitushiekkaa voidaan harjata ympäröivään maastoon. Poistettu materiaali kuljetetaan tilaajan osoittamaan paikkaan. Lisätietoja Työn aikana ei saa esiintyä pölyämistä. Pölyäminen on estettävä aina riittävällä kastelulla ennen hiekan poistamista. Suolaliuoksen käytöstä pölynsidonnassa on sovittava tilaajan kanssa.

39 Kortti A12 39 ( 60 ) SULAMISVESIEN HAITTOJEN TORJUNTA Milloin työ on suoritettava Laatuvaatimukset Keväisin on huolehdittava, että sulamisvesistä ei aiheudu ongelmia ajoradalla. Työ ajoitetaan siten, että lumivallien sulamisvedet eivät pääse pahentamaan sorateillä pintakelirikkoa eivätkä aiheuta päällystetyillä teillä liukkautta paannejään muodossa. Toimenpiteiden jälkeen sulamisvedet eivät aiheuta vaaraa liikenteelle eivätkä pahenna pintakelirikkoa sorateillä Laadun mittaaminen ja todentaminen Sulamisvesien mahdolliset haitat todetaan silmämääräisesti Määrämittausperuste Mittayksikkö tie-km Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu tien, kadun tai kevyen liikenteen väylän pituus Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen. Työselitys Urakoitsijan tulee huolehtia tarpeellisista työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Työssä on noudatettava tienpidosta ja työnaikaisista liikennejärjestelyistä annettuja ohjeita. Teiden ulkokaarteissa painetaan lumivallit päällysteen reunan ulkopuolelle sekä puhdistetaan kaiteiden alustat ja veden valumia aiheuttavat saarekkeet. Sulamisveden valuminen ajoradalle estetään tekemällä ns. sohjo-oja siirtämällä lumivallia siten, että sivuojaluiskan yläreuna paljastuu noin 0,5 m. Jos valumia väylälle kuitenkin tulee, on paannejää poistettava niin, ettei se aiheuta vaaraa liikenteelle. Lisätietoja

40 Kortti A13 40 ( 60 ) KUIVATUSJÄRJESTELMIEN HOITO Milloin työ on suoritettava Kuivatusjärjestelmien aukaisu ja puhdistus suoritetaan, kun kuivatusjärjestelmä tai sen osa on siinä määrin liettynyt tai tukkeutunut, että veden virtaus estyy, syntyy padotusta ja kuivatusjärjestelmä ei toimi tai väylälle syntynyt reunapalle estää veden poistumisen väylältä. Aukaisutarve syntyy myös, kun veden virtaus estyy tiiviin lumen, sohjon tai jään vuoksi. Ojista ja vastaluiskista murskataan vesakko joka toinen vuosi. Sadevesikaivojen tyhjennys tehdään yleensä kerran kahdessa vuodessa ja yhtäjaksoisesti alueellisena työnä. Tyhjennys tulee tehdä viimeistään lietepesän täytyttyä alimman vesijuoksun tasoon. Tyhjennyksen yhteydessä puhdistetaan myös kaivon kansiston kehyksen ura ja ritilä. Kuivatusjärjestelmällä tarkoitetaan tässä yhteydessä sala- ja avo-ojia, painanteita, rumpuja, kouruja, sadevesikaivoja tai vastaavia hulevesien poistamiseksi tarkoitettuja varusteita ja laitteita. Laatuvaatimukset Aukaisun, puhdistuksen tai sulatuksen jälkeen kuivatusjärjestelmä toimii moitteettomasti. Aukaisun, puhdistuksen tai sulatuksen jälkeen kuivatusjärjestelmä on puhdas maa-aineksista, roskista, lumesta, jäästä yms. tukkeutumisen aiheuttaneesta tai veden virtausta haittaavasta materiaalista. Avo-ojalla on tasainen lasku, eikä vesi saa lammikoitua ojan reunoille tai pohjalle. Luiskien tulee olla kohtuullisen tasaisia ja kaltevuuden muutosten tulee tapahtua vähitellen. Laadun mittaaminen ja todentaminen Kuivatusjärjestelmän kunto todetaan silmämääräisesti Määrämittausperuste Mittayksikkö km kpl Mittaustapa Määräluettelossa ilmoitettu salaojan, avoojan tai sadevesiviemärin pituus Rumpujen ja sadevesikaivojen määrä Työselitys Työhön kuuluu Kuivatusjärjestelmiin kuuluvien ojien, laitteiden ja varusteiden aukaisu ja puhdistus roskista, maa-aineksista yms. materiaalista sekä sulattaminen lumesta ja jäästä

41 41 ( 60 ) Kuivatusjärjestelmistä poistetun materiaalin hävittäminen jätemaksuineen mukaan lukien avo-ojien aukaisussa ja kaivussa syntyvät maaainekset Liittyvien avo-ojien päät on rummun aukaisun yhteydessä avattava tarpeellisessa laajuudessa rummun toiminnan varmistamiseksi. Avo-ojien aukaisussa syntyvät maa-ainekset sijoitetaan ojien luiskiin ja vierialueille. Mikäli maa-aineksia ei voida sijoittaa ojien luiskiin tai vierialueille, maa-ainekset kuljetetaan ylijäämämassoille osoitettuun maankaatopaikkaan. Avo-ojia perattaessa tulee ojien toimivuutta tarkastella riittävän laajalti, jotta ongelma ei siirry toiseen kohtaan. Ojien aukaisua tehdään yleensä alueellisena työnä havaittujen tarpeiden mukaisesti. Työhön kuuluu kuivatusjärjestelmän yksittäisten vaurioiden korjaukset esim. kaivon kansien tai kehyksien vaihto materiaaleineen. Keväisin tulee tehdä riittävässä laajuudessa ennakoiva kuivatusjärjestelmien aukaisu lumesta ja jäästä sulamisvesien aiheuttamien tulvien välttämiseksi. Samassa yhteydessä tulee tarvittavat avo-ojat avata riittävän pitkälle sulamisvesien poisjohtamiseksi. Kuivatusjärjestelmiin kuuluvien laitteiden ja varusteiden sulattaminen tehdään kuumalla vedellä, höyryllä tms. tavalla. Sulattamiseen ei saa käyttää suolaa. Mahdollisista kuivatusjärjestelmien vaurioista, korjaustarpeista yms. raportoidaan tilaajalle. Näistä aiheutuvista töistä sovitaan erikseen. Lisätietoja Tehtäväkortissa kuvatuista töistä erikseen tilattavia lisätöitä ovat:: - maa-aineksesta tukkeutuneiden sadevesijärjestelmien puhdistus - sakkapesien tyhjentäminen hiekoitushiekasta - avo-ojien aukikaivut - yksittäisten vaurioiden korjaukset - kuivatusjärjestelmiin kuuluvien laitteiden ja varusteiden sulattaminen kuumalla vedellä, höyryllä tms. tavalla

Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä Väylän kunnon alaraja. Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen

Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä Väylän kunnon alaraja. Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen KEVYENLKENTEEN VÄYLEN AURAUS 1210,1430 Työn suoritus ajankohta Työhön ryhdytään kun lumenpaksuus on kohdan 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan kohdan 2 mukaisesti. Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen

Lisätiedot

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 19.1.2009

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 19.1.2009 Teiden talvihoito Teiden talvihoito Tiehallinto Helsinki 2009 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut Opastinsilta 12 A PL 33 00521 HELSINKI Puhelinvaihde 0204 2211 ALKUSANAT Teiden talvihoidon toimintalinjat

Lisätiedot

Teiden talvihoito. Laatuvaatimukset 2001

Teiden talvihoito. Laatuvaatimukset 2001 Teiden talvihoito Laatuvaatimukset 2001 Teiden talvihoito Laatuvaatimukset 2001 Toteuttamisvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2001 ISBN 951-726-763-0 TIEH 2230018-01 Edita Oyj Helsinki 2001 Julkaisua

Lisätiedot

Liikennealueiden ylläpidon tuotteistus

Liikennealueiden ylläpidon tuotteistus Liikennealueiden ylläpidon tuotteistus Tampereen kaupunki Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden kaupunki Pirkkalan kunta Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki Kalervo Mattila, Ramboll

Lisätiedot

Teiden talvihoito. Menetelmätieto

Teiden talvihoito. Menetelmätieto Teiden talvihoito Menetelmätieto Teiden talvihoito Menetelmätieto Toteuttamisvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2001 ISBN 951-726-798-3 TIEH 2230006-01 Oy Edita Ab Helsinki 2001 Julkaisua myy/saatavana:

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN HOITOURAKOIDEN

KUOPION KAUPUNGIN HOITOURAKOIDEN OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA KUOPION KAUPUNGIN HOITOURAKOIDEN Taloudellinen ja laadullinen vertailu TEKIJÄ: Olli-Pekka Tiainen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Kunnossapidon tuotekortit 23.1.2006

Kunnossapidon tuotekortit 23.1.2006 Kunnossapidon tuotekortit 23.1.2006 Sisällysluettelo Yleiset vaatimukset 2 0 Yhteenveto toimivuusvaatimuksista 3 1 Talvihoito 4 2 Liikenneympäristön hoito 5 2.1 Liikennemerkkien, opasteiden, ohjauslaitteiden

Lisätiedot

Yksityisten teiden kunnossapito

Yksityisten teiden kunnossapito 1 Yksityisten teiden kunnossapito TIEHALLINTO Tie- ja liikenneolojen suunnittelu Helsinki 1999 2 1. painos ISBN 951-726-508-5 TIEL 2230053 Kalevan kirjapaino Oulu 1999 Julkaisun kustannus ja myynti: Tiehallinto,

Lisätiedot

ALUEURAKOINTI, yleinen tehtäväluettelo 2003 / Lahden alueurakat 2010

ALUEURAKOINTI, yleinen tehtäväluettelo 2003 / Lahden alueurakat 2010 1540 LIUKKAUDEN TORJUNTA, PORTAAT, RAMPIT, LUISKAT Työhön on ryhdyttävä kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauh- tuminen, alijäähtynyt

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN, KUNNAN HOITAMIEN YKSITYISTEIDEN JA KUNNAN HOITA- MIEN KIINTEISTÖJEN TALVIHOIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN, KUNNAN HOITAMIEN YKSITYISTEIDEN JA KUNNAN HOITA- MIEN KIINTEISTÖJEN TALVIHOIDOSTA 1/21 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN, KUNNAN HOITAMIEN YKSITYISTEIDEN JA KUNNAN HOITA- MIEN KIINTEISTÖJEN TALVIHOIDOSTA Siikalatvan kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaavateiden talvihoidosta sekä

Lisätiedot

KATUJEN JA TEIDENTALVI-KUNNOSSAPITO V. 2014-2018

KATUJEN JA TEIDENTALVI-KUNNOSSAPITO V. 2014-2018 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kunnossapito URAKKAOHJELMA 5.5.2014 1(21) KATUJEN JA TEIDENTALVI-KUNNOSSAPITO V. 2014-2018 Osoite Puhelin Fax Suensaarenkatu 4 (016) 432 11 (016) 431 087 95400 TORNIO

Lisätiedot

KATUJEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN TYÖLUPAOHJEET JA EHDOT 1.1. 2014 alkaen

KATUJEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN TYÖLUPAOHJEET JA EHDOT 1.1. 2014 alkaen KATUJEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN TYÖLUPAOHJEET JA EHDOT 1.1. 2014 alkaen 2 Sisällys 1. TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 2. SIJOITUSLUPA... 5 3. KATUTYÖLUPA JA TYÖ- / KAIVUILMOITUS

Lisätiedot

Tarjoajan edellytetään tutustuvan tarjottaviin alueisiin ennen tarjouksen jättämistä.

Tarjoajan edellytetään tutustuvan tarjottaviin alueisiin ennen tarjouksen jättämistä. TARJOUSPYYNTÖ / TALVIKUNNOSSAPITOURAKAT JA LANAUS Ilmajoen kunnan tekninen osasto pyytää yksikköhintaista ( /yks, alv 0 %) tarjousta katujen, yksityisteiden, kiinteistöjen ja torin kunnossapitotöiden alueurakoinnista

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA Sivu 2 Sisällysluettelo 1. TILAAJA... 4 1.1. Tilaajana on Tuusulan kunta.... 4 1.2. Tilaajan edustaja... 4 2. TIETOJA HANKKEESTA... 4 2.1. Alueurakan kohde...

Lisätiedot

12.11.2013. Tyo t katu- ja muilla yleisilla alueilla. Katuluvan lupaohjeet ja -ehdot

12.11.2013. Tyo t katu- ja muilla yleisilla alueilla. Katuluvan lupaohjeet ja -ehdot 12.11.2013 Tyo t katu- ja muilla yleisilla alueilla Katuluvan lupaohjeet ja -ehdot TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 3 1.YLEISTÄ... 3 2. SIJOITTAMISLUPA (maksuton)... 3 3. KATULUPA

Lisätiedot

OSAURAKKA... 4 A KATUJEN KUNNOSSAPITOTYÖT... 10 B KATUPUHTAANAPITOTYÖT... 15 C PUISTOTYÖT... 36 D RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTYÖT...

OSAURAKKA... 4 A KATUJEN KUNNOSSAPITOTYÖT... 10 B KATUPUHTAANAPITOTYÖT... 15 C PUISTOTYÖT... 36 D RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTYÖT... 3 Osaurakka OSAURAKKAHINNOITTELU Sisällys OSAURAKKA... 4 A KATUJEN KUNNOSSAPITOTYÖT... 10 B KATUPUHTAANAPITOTYÖT... 15 C PUISTOTYÖT... 36 D RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTYÖT... 42 E ILMAJOHTOJEN JA MAAKAAPELEIDEN

Lisätiedot

Jalankulku- ja pyöräväylien talvikunnossapito. - haasteita, kehittämistarpeita ja hyviä käytäntöjä 23.9.2014

Jalankulku- ja pyöräväylien talvikunnossapito. - haasteita, kehittämistarpeita ja hyviä käytäntöjä 23.9.2014 Jalankulku- ja pyöräväylien talvikunnossapito - haasteita, kehittämistarpeita ja hyviä käytäntöjä 23.9.2014 Sisällys 1. Toimintaympäristö 2. Kunnossapidon toimintamalli 3. Kunnossapidon haasteita 4. Kehittämistarpeita

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

Kittilän kunta. LEVIN KYLÄKUVAN KEHITTÄMINEN KILPAILUEDUKSI Talvikunnossapidon menetelmien kehittäminen

Kittilän kunta. LEVIN KYLÄKUVAN KEHITTÄMINEN KILPAILUEDUKSI Talvikunnossapidon menetelmien kehittäminen Kittilän kunta LEVIN KYLÄKUVAN KEHITTÄMINEN KILPAILUEDUKSI Talvikunnossapidon menetelmien kehittäminen SISÄLLYSLUETTELO SAATESANAT...3 TERMINOLOGIA...4 1. TYÖN TAVOITTEET...6 2. SUUNNITTELUALUEEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKAN RAKENTAMINEN JA YLLÄPITO. Ulkoistaminen palvelutuotannon kehittämisvaihtoehtona

KUNTATEKNIIKAN RAKENTAMINEN JA YLLÄPITO. Ulkoistaminen palvelutuotannon kehittämisvaihtoehtona KUNTATEKNIIKAN RAKENTAMINEN JA YLLÄPITO Ulkoistaminen palvelutuotannon kehittämisvaihtoehtona K U N T A T E K N I I K A N R A K E N T A M I N E N J A Y L L Ä P I T O S I S Ä L T Ö Kuvat: Ulkoasu: Paino:

Lisätiedot

LUPAOHJEET JA -EHDOT KOSKIEN KA- TU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIÄ TÖITÄ KOUVOLASSA

LUPAOHJEET JA -EHDOT KOSKIEN KA- TU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIÄ TÖITÄ KOUVOLASSA LUPAOHJEET JA -EHDOT KOSKIEN KA- TU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIÄ TÖITÄ KOUVOLASSA 2 1. YLEISTÄ 1.1. Ohjeiden velvoittavuus 1.2. Ilmoitus työstä Näitä ohjeita tulee noudattaa työskenneltäessä

Lisätiedot

TYÖT KATU JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA LUPAOHJEET JA -EHDOT

TYÖT KATU JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA LUPAOHJEET JA -EHDOT TYÖT KATU JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA LUPAOHJEET JA -EHDOT Päivitetty 30.12.2005 SISÄLLYSLUETTELO YHTEYSTIETOJA... 4 1. ILMOITUS TYÖSTÄ/KATULUPA... 7 1.2. Katulupa... 7 1.3. Katuluvan maksun peruste...

Lisätiedot

Pohjaveden suojaus tien kohdalla

Pohjaveden suojaus tien kohdalla Pohjaveden suojaus tien kohdalla Pohjaveden suojaus tien kohdalla Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2004 ISBN 951-803-384-6 TIEH 2100028-04 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Kunnossapitovahingot maanteillä

Kunnossapitovahingot maanteillä Anna Myllylä, Maria Martiskainen Kunnossapitovahingot maanteillä Tienpitäjän vastuu ja korvausperiaatteet - Korvaushakemusten käsittely Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 22/2007 Anna Myllylä, Maria Martiskainen

Lisätiedot

Puutavaran kuljetus yleisillä teillä

Puutavaran kuljetus yleisillä teillä Puutavaran kuljetus yleisillä teillä Tielaitos TIEHALLINTO, Liikenteen palvelut Helsinki 1998 2. painos TIEL 2120007 ISBN 951-726-467-4 J-Paino Oy Helsinki 1998 Julkaisua myy Tielaitoksen kirjasto Telefax

Lisätiedot

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 2(15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus SISÄLL YSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Lohjan kaupunki tekninen toimi (jäljempänä "Tilaaja" tai "Kunta") Y-tunnus: 1068322-0

Lisätiedot

Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun 2013.

Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun 2013. 1 TUUSULAN KUNTA Tekninen toimi Teiden kunnossapito KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN AURAUKSEN JA HIEKOITUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusaika Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot