ETELÄISEN LAHDEN ALUEELLINEN HOITOURAKKA Työkohtainen tehtäväluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄISEN LAHDEN ALUEELLINEN HOITOURAKKA Työkohtainen tehtäväluettelo"

Transkriptio

1 Työkohtainen tehtäväluettelo 1 (69) ETELÄISEN LAHDEN ALUEELLINEN HOITOURAKKA Työkohtainen tehtäväluettelo Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Askonkatu Lahti Puh Y

2 2 (69) SISÄLLYSLUETTELO 1000 TALVIHOITO, kadut, kentät, puistot 1100 VALMISTELEVAT TYÖT 1200 AURAUS 1210 AURAUS, AJORADAT 1220 AURAUS, JALKAKÄYTÄVÄT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, TORIT, PORTAAT 1230 AURAUS, KENTÄT 1240 SOHJON POISTO, AJORADAT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, PIHAT, PORTAAT, TORIT 1250 AURAUS, LEIKKIALUEET, KOIRA-AITAUKSET YM 1300 POLANTEEN POISTO 1310 PINNAN TASAUS (POLANTEEN POISTO) 1400 LUMEN POISTO JA SIIRTO 1410 LUMEN LÄHISIIRTO 1420 LUMEN KUORMAUS JA KULJETUS 1430 LUMEN POISTO, PORTAAT, RAMPIT, LUISKAT 1500 LIUKKAUDEN TORJUNTA 1510 LIUKKAUDEN TORJUNTA, AJORADAT, HIEKOITUS 1520 LIUKKAUDEN TORJUNTA, AJORADAT, SUOLAUS 1530 LIUKKAUDEN TORJUNTA, JALKAKÄYTÄVÄT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA-AUTOPYSÄKIT, TORIT, AUKIOT 1540 LIUKKAUDEN TORJUNTA, PORTAAT; RAMPIT, LUISKAT 1550 LIUKKAUDEN TORJUNTA, LEIKKIALUEET, KOIRA-AITAUKSET YM 1560 MUUT TALVIHOITOTYÖT 1600 PÖLYNSIDONTA JA HIEKOITUSHIEKAN POISTO 1610 TALVIAIKAINEN PÖLYNSIDONTA 1620 HIEKOITUSHIEKAN POISTO, KADUT, KENTÄT, PIHAT, TORIT 1630 HIEKOITUSHIEKAN POISTO, VIHERALUEET 1640 HIEKOITUSHIEKAN POISTO, PORTAAT, RAMPIT, LUISKAT 1700 KENTTIEN JÄÄDYTYS 1710 KENTTIEN JÄÄDYTYS 1720 LIUKUMÄKIEN HOITO 2000 KESÄHOITO JA KUNNOSSAPITO, kadut, puistot 2100 YMPÄRISTÖN HOITO 2110 VESAKON RAIVAUS 2120 PIENNARNIITTO 2300 ASFALTTIPÄÄLLYSTEIDEN PAIKKAUSTYÖT 2310 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN PAIKKAUS KUUMAMASSALLA TAI VALUASFALTILLA 2320 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN PAIKKAUS KYLMÄMASSALLA 2400 SORAPÄÄLLYSTEISTEN VÄYLIEN HOITO 2410 SORAPÄÄLLYSTEISTEN VÄYLIEN HÖYLÄYS JA LANAUS 2420 SORAPÄÄLLYSTEISTEN VÄYLIEN PÖLYNSIDONTA 2500 SORAPÄÄLLYSTEISTEN VÄYLIEN KUNNOSSAPITO 2510 SORASTUS 2600 PUISTOKÄYTÄVIEN JA KENTTIEN HOITO 2620 PUISTOKÄYTÄVIEN JA PUISTOKENTTIEN HOITO 2700 SILTARAKENTEIDEN HOITO 2710 REUNAPALKKIEN KAITEIDEN JA LIIKUNTASAUMALAITTEIDEN PESU 2720 SILTOJEN VUOSITARKASTUKSET 3000 PUHTAANAPITO, KADUT, KENTÄT, PUISTOT, TORIT 3100 KATU- YMS. ALUEIDEN PUHTAANAPITO

3 3 (69) 3110 KATUALUEIDEN PUHTAANAPITO 3120 ROSKA-ASTIOIDEN TYHJENTÄMINEN 3130 LIIKENNÖIMÄTTÖMIEN KIVEYSALUEIDEN KASVILLISUUDEN TORJUNTA 3200 VIHERALUEIDEN PUHTAANAPITO 3210 KEVÄT- JA SYYSSIIVOUS 3220 YLLÄPITOSIIVOUS 3300 PUHDISTUSTYÖT 3310 LIIKENNEMERKKIEN JA OPASTAULUJEN PUHDISTAMINEN 3320 TÖHRYJEN JA LUVATTOMIEN MAINOSTEN POISTAMINEN 5000 VARUSTEET JA LAITTEET, kadut, kentät, puistot 5100 LIIKENNEOHJAUSLAITTEIDEN KUNNOSSAPITO 5110 LIIKENNEMERKKIEN, OPASTEIDEN KUNNOSSAPITO 5200 KALUSTEIDEN JA VARUSTEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO 5210 KALUSTEIDEN, -VARUSTEIDEN JA RAKENTEIDEN KUNNON TARKISTUS 5220 KALUSTEIDEN, RAKENTEIDEN JA VARUSTEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO 5250 MUISTOMERKIT JA TAIDETEOKSET 5300 RAKENTEIDEN KUNNOSSAPITO 5310 REUNATUKIEN KORJAUS 5320 KIVEYKSIEN JA LAATOITUSTEN KORJAUSTYÖT 5400 KUIVATUSJÄRJESTELMIEN HOITO 5420 RUMPUJEN JA KITAPUTKIEN AUKAISU 5430 AVO-OJIEN KAIVU 5440 SADEVESIKOURUJEN PUHDISTUS 6000 VIHERALUEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO 6100 NURMIKOIDEN HOITO 6110 NURMIKOIDEN LEIKKAUS 6120 NURMIKOIDEN LANNOITUS JA KALKITUS 6330 PERENNAT 6331 PERENNOJEN KEVÄTKUNNOSTUS 6332 PERENNOJEN KAUSIHOITO 6333 PERENNOJEN LANNOITUS JA KALKITUS 6360 VIERASKASVILAJIEN TORJUNTA 6400 PENSAAT JA KÖYNNÖKSET 6410 PENSAIDEN JA KÖYNNÖSTEN KASTELU 6420 PENSAIDEN JA KÖYNNÖSTEN LANNOITUS JA KALKITUS 6430 PENSAIDEN JA KÖYNNÖSTEN LEIKKAUS 6440 PENSAIDEN JA KÖYNNÖSTEN RIKKAKASVIEN TORJUNTA 6450 PENSAIDEN JA KÖYNNÖSTEN RAJAUS 6500 PUUT 6520 PUIDEN LEIKKAUS 6560 PUIDEN KASVUALUSTAPINNAN HOITO 6600 TAAJAMAMETSÄT, MAISEMANIITYT, HULEVEDET 6610 TAAJAMAMETSIEN HOITO 6620 MAISEMANIITTYJEN JA AVOIMIEN VIHERALUEIDEN HOITO 6650 HULEVESIALUEIDEN HOITO 8000 MUUT TEHTÄVÄT 8001 MATONPESUPAIKAT 8004 SIIVOUSTALKOOT 8005 OSALLISTUMINEN TILAAJALLE KUULUVIEN VARAUTUMISTEHTÄVIEN HOITAMISEEN

4 4 (69) 1000 TALVIHOITO, kadut, kentät, puistot Sen lisäksi mitä tehtäväkohtaisissa laatutasovaatimuksissa on sanottu, tulee kaikissa tämän luvun mukaisissa talvihoitotehtävissä huomioida seuraavat toimivuusvaatimukset: Kulkuväylän pinnan tulee olla niin puhdas, tasainen ja pitävä, että jokapäiväinen liikkuminen on mahdollista. Väylillä ei sallita käyttäjälle vaaraa aiheuttavia tai väylän käyttämistä estäviä tai toimintaa vaarantavia vaurioita tai puutteita. Sellaisia ovat esimerkiksi: Jalankulun, pyöräilyn tai henkilöautolla liikkumisen estävä irtolumen paksuus tai pinnan epätasaisuus Liikenneturvallisuuden vaarantava reunakiven havaittavuuden heikentyminen lumen tai polanteen vuoksi Liukkauden aiheuttama kaatumis-, liukastumis- tai törmäysvaara Liukkaudentorjuntaan käytetyn kiviaineksen pölyämisen aiheuttama terveellisyyden vaarantuminen Suojateiden, linja-autopysäkkien tai portaiden käytön estävä irtolumen paksuus, pinnan epätasaisuus tai kulkuesteeksi muodostunut polanne Kevyen liikenteen väylillä laatutasoltaan vaihtelevan liukkaudentorjunnan aiheuttama liikkumismahdollisuuksien heikentyminen Esteettömyyden tai liikenneturvallisuuden vaarantava vapaan kulkuleveyden kaventuminen Liikenneturvallisuuden vaarantavat lumikasat suojateiden tai liittymien läheisyydessä Lumen aurauksesta aiheutunut sivukaltevuuden muutos, joka aiheuttaa suistumis- tai liukastumisvaaran Paannejään muodostuminen ajoradoille ja kevyen liikenteen väylille Toimivuusvaatimusten mukaisen laatutason saavuttamiselle noudatetaan tehtäväkohtaisten laatuvaatimusten mukaisia toimenpideaikoja VALMISTELEVAT TYÖT KALUSTEIDEN KAUSISIIRROT Urakka-alueella on kalusteita (mm. ajoesteitä), jotka tulee talvikaudeksi siirtää varastoon. Varastoinnin vaatimat kausisiirrot (2kpl/vuosi) tulee sisällyttää urakan kokonaishintaan. Urakoitsijan tulee kustannuksellaan järjestää kalusteille tarkoituksenmukainen varastointialue. Lisäksi alueella on maahan painettavia pollareita, joiden nostot keväisin ja laskut syksyisin kuuluvat urakkaan. Urakka-alueella sijaitsevien siirrettävien kalusteiden ja muiden erityistä huomiota vaativien kunnossapitopisteiden lukumäärät selviävät urakkaohjelman liitteestä 3 Hoidossa huomioitavat erityiskohteet ja kalusteet ja varusteet viheralueilla. Mikäli yhden tai useamman erityiskohteet ja kalusteet ja varusteet viheralueilla mainitun osakokonaisuuden (ajoesteet, roska- tai hiekkaastiat jne.) kappalemäärä muuttuu urakan kestäessä yli 25 %:lla ilmoitetusta, on urakoitsijalla oikeus korvaukseen lisääntyneen työmäärän johdosta. Kalusteiden lisäämisestä aiheutuvat materiaalihankinnat laskutetaan tapauskohtaisesti erikseen. KAUSITTAIN MUUTTUVAT LIIKENNEJÄRJESTELYT Urakka-alueella tehdään vuosittain toistuvia kausiluontoisia liikennejärjestelyjä. Näitä ovat mm. talvipysäköintikieltojen ja talvikaudeksi suljettavien kevyenliikenteen väylien ja portaiden liikennejärjestelytyöt sekä hiihtolatujen risteyskohtiin asennettavien varoitusmerkkien vaatimat työt. Urakan aikana kyseisiä liikennejärjestelyjä voidaan toteuttaa erikseen sovittavalla tavalla. Urakka-alueelle talvikaudeksi vahvistetut kausittaiset liikennejärjestelytyöt selviävät urakkaohjelman liitteestä 3 Talvi

5 5 (69) 1200 AURAUS 1210 AURAUS, AJORADAT Reunalinjojen, liikennejakajien ja saarekkeiden varmistamiseksi tulee käyttää aurausviittoja. Urakoitsijan on viitoitettavan lisäksi kaikki muut kohteet, jotka se katsoo työn turvallisuuden tai vahinkojen välttämisen kannalta tarpeelliseksi. Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1: Kadulla tai tiellä hyväksyttävä lumen määrä Kunnossapitoluokka Kadun tai tien kunnon alaraja I, II ja III Kuivaa irtolunta keskimäärin 3 cm Taulukko 2: Töiden ajoittaminen Kunnossapitoluokka Aurauksen ajankohta I II III Laatustandardin alituttua kuuden tunnin kuluessa, ja ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Jatkuvan lumisateen aikana pidetään liikennöitävässä kunnossa. Laatustandardin alituttua kuuden tunnin kuluessa pääsääntöisesti kunnossapitoluokan I jälkeen. Lumisateen jatkuessa pitkään aurataan myös lumisateen aikana laatustandardin alituttua. Laatustandardin alituttua kahdentoista tunnin kuluessa lumisateen päättymisestä pääsääntöisesti kunnossapitoluokan II jälkeen. Kinostumat aurataan viimeistään kun kinostumat ulottuvat yli kaistaleveyden. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Auraus on suoritettava siten, että vältetään lumen kasaantumista suoja- teiden eteen ja risteysten näkemäalueille. Lumitilat käytetään tasaisesti hyödyksi siten, että vältytään tarpeettomalta lumen lähisiirrolta. Lumen läjitys puistoalueille on sallittua vain erikseen sovittavissa kohteissa, rakennetuille puistoalueille ei sallita lumen läjitystä. Nuoskalumi tulee poistaa mahdollisimman pian tavoitetasosta riippumatta. Auraus reunatukien, kaivon kansien, muiden kadun varusteiden, katupuiden ja muun kasvillisuuden läheisyydessä on suoritettava riittävää huolellisuutta noudattaen, ettei rakenteita, laitteita tai kasvillisuutta vaurioiteta. Välittömästi aurauksen jälkeen ajoradan tulee olla puhdas irtolumesta.

6 6 (69) Ajoradan tulee kunnossapitoluokasta riippumatta olla aina (myös työn aikana) henkilöautolla (taksi, ambulanssi) ajettavassa kunnossa. Tonttiliittymien aukaisusta huolehtii tontinomistaja. Tonttiliittymien eteen kasaamista tulee välttää. Auraus on suoritettava niin, että syntyvät lumivallit/roiskeet eivät haittaa kevyttä liikennettä (esimerkiksi pyörätuolin tai lastenvaunujen käyttöä), suojateiden valo-ohjauksen painonappien käyttöä, pysäkkien käyttöä tai aiheuta liikenneturvallisuutta heikentäviä näkemähaittoja. Kevyen liikenteen väylälle syntyvät vallit/roiskeet tulee puhdistaa viipymättä heti ajoratojen aurausten jälkeen. Linja-autopysäkkien kohdalle aurataan tilan salliessa vähintään korokkeen pituinen tai jos koroketta ei ole, pysäkkialueen pituinen yhtämittainen aukko, jotta linja-autoon nouseminen ja siitä poistuminen olisi turvallista. Auraus ei saa vahingoittaa toisten omaisuutta, eikä myöskään kasvillisuutta, reunatukia, kaivojen kansia, varoitus- ja ohjauskuviointeja tai kalusteita ja varusteita. Hälytysajoneuvojen liikkumismahdollisuus on pyrittävä turvaamaan kaikissa olosuhteissa. Lunta ei saa kasata palopostien, muuntamoiden, jakokaappien, ilmanottoaukkojen ja muiden vastaavien laitteiden päälle. Paikoissa, joissa rakennus rajoittuu suoraan jalkakäytävään, ei lunta saa aurata tai kasata rakennusta vasten. Ajoradan puhtaus lumesta todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan keli- ja toimenpidepäiväkirjasta (alue-/urakkakohtaisesti). Työhön kuuluu lumen auraus ajoradalta, kääntöpaikalta, linja-autopysäkiltä, pysäkkien odotustilasta, pysäkkikatosten sisäpuolelta sekä pihalta, torilta ja aukiolta. Siirtoajo kohteeseen sisältyy työhön. Sää ja keli- sekä toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi AURAUS, JALKAKÄYTÄVÄT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, TORIT, PORTAAT Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt aloitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1: Väylillä hyväksyttävä lumen määrä Kunnossapitoluokka Väylän kunnon alaraja A B Kuivaa irtolunta keskimäärin 2 cm Kuivaa irtolunta keskimäärin 3 cm

7 7 (69) Taulukko 2: Töiden ajoittaminen Kunnossapitoluokka Aurauksen ajankohta A B Laatustandardin alituttua kuuden tunnin kuluessa ja ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Aurataan myös lumisateen aikana laatustandardin alituttua ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Laatustandardin alituttua 12 tunnin kuluessa sateen päättymisestä välittömästi kunnossapitoluokan I jälkeen. Pitkään jatkuvan lumisateen aikana on pidettävä avoinna riittävän leveä kulkutie. Auraus on suoritettava siten, että vältetään lumen kasaantumista suojateiden eteen ja risteysten näkemäalueille, pysäkkialueille, katoksiin yms. Lumitilat käytetään tasaisesti hyödyksi siten, että vältytään tarpeettomalta lumen lähisiirrolta. Auraus reunatukien, kaivon kansien, muiden kadun varusteiden, katupuiden ja muun kasvillisuuden läheisyydessä on suoritettava riittävää huolellisuutta noudattaen, ettei rakenteita, laitteita tai kasvillisuutta vaurioiteta. Nuoskalumi tulee poistaa mahdollisimman pian tavoitetasosta riippumatta. Lumen läjitys puistoalueille on sallittua vain erikseen sovittavissa kohteissa, rakennetuille puistoalueille ei sallita lumen läjitystä. Pintaa kiillottavan tasaterän käyttö aurauksessa on kielletty. Alikulkutunnelit ylittävien ja muiden siltojen kaiteita vasten ei saa läjittää lunta, kaiteen vierus täytyy olla lumesta vapaa. Välittömästi aurauksen jälkeen jalkakäytävän, kevyenliikenteenväylän ja pysäkkikatosten yms. alueiden tulee olla puhtaita irtolumesta. Em. vaatimus koskee myös ajorata-aurauksen yhteydessä kevyenliikenteen väylälle siirtynyttä aurauslunta. Kohteissa, joissa jalkakäytävä tai kevyenliikenteenväylä rajoittuu välittömästi ajorataan, on kevyenliikenteen väylän auraus suoritettava aina välittömästi ajorata-aurauksen jälkeen. Kevyenliikenteen väylät pyritään auraamaan ennen vastaavan kunnossapitoluokan ajoratoja. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Jalkakäytävät ja muut kevyen liikenteen väylät aurataan normaalioloissa täyteen leveyteen. Vaikeissa lumioloissa pyritään auraamaan 80 % kulkuleveys (esim. 1,5 m jalkakäytävällä 1,2 m kulkuleveys). Auraus ei saa vahingoittaa toisten omaisuutta, eikä myöskään kasvillisuutta, reunatukia, kaivojen kansia, varoitus- ja ohjauskuviointeja tai kalusteita ja varusteita.

8 8 (69) 1230 AURAUS KENTÄT Lunta ei saa kasata palopostien, muuntamoiden, jakokaappien, ilmanottoaukkojen ja muiden vastaavien laitteiden päälle. Paikoissa, joissa rakennus rajoittuu suoraan jalkakäytävään, ei lunta saa aurata tai kasata rakennusta vasten. Jalkakäytävän ja kevyenliikenteenväylän puhtaus lumesta todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan keli- ja toimenpidepäiväkirjasta (alue-/urakkakohtaisesti). Työhön kuuluu lumen auraus kevyenliikenteen väyliltä ja näihin liittyviltä rampeilta. Siirtoajo kohteeseen sisältyy työhön. Sää ja keli- sekä toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi. Työhön ryhdytään kun lumen paksuus on taulukon 1 mukainen. Taulukko 1: Hyväksyttävä lumen määrä Kohde Kunnon alaraja Leikkialueiden kentät - Hoitoluokka A Kuivaa irtolunta keskimäärin 3 cm - Hoitoluokka B Kuivaa irtolunta keskimäärin 3 cm Taulukko 2: Töiden ajoittaminen Kunnossapitoluokka Aurauksen ajankohta Leikkialueiden kentät A Jäädytettyjen kenttien ja niille johtavien pääkäytävien, tulee olla puhtaita arkisin (ma-la) päivittäisenä käyttöaikana klo 9-20, sekä sunnuntaisin klo Lumisateen jatkuessa pitkään, auraus tulee tehdä kuitenkin viimeistään 6 tunnin kuluttua lumisateen päättymisestä. B Jäädytettyjen kenttien ja niille johtavien pääkäytävien, tulee olla puhtaita arkisin (ma-la) päivittäisenä käyttöaikana klo10-20, sekä sunnuntaisin klo Lumisateen jatkuessa pitkään, auraus tulee tehdä kuitenkin viimeistään 6 tunnin kuluttua lumisateen päättymisestä. Kentillä auraus on suoritettava siten, että lumi kerätään sovittuihin kohtiin tai paikkoihin, joissa haitta kinoksista on vähäisin ja mahdollinen lumen kuormaus on tarkoituksenmukaisesti suoritettavissa.

9 9 (69) Lumen kasaamista sisäänajojen näkemäalueille tulee välttää. Puita, pensaita ja rakenteita ei saa vahingoittaa. Jäädytettyjen kenttien auraus tehdään keskeltä ulkoreunojen suuntaan. Välittömästi aurauksen jälkeen käsiteltyjen alueiden tulee olla puhtaita irtolumesta. Jäädytettyjen kenttien ja niille johtavien pääkäytävien tulee olla puhtaita päivittäisenä käyttöaikana. Käsiteltyjen alueiden puhtaus lumesta todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan keli- ja toimenpidepäiväkirjasta (alue-/urakkakohtaisesti). Työhön kuuluu lumen auraus kentältä ja pääkäytävältä. Siirtoajo kohteeseen sisältyy työhön. Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi SOHJON POISTO, AJORADAT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, PORTAAT, TORIT Työhön ryhdytään, kun märän lumen tai pehmenneen polanteen paksuus ajoradan pinnassa ylittää taulukossa 1 tai kevyenliikenteen väylän pinnassa taulukossa 2 esitetyt arvot. Taulukko 1: Ajoradalla olevan sohjon hyväksyttävä enimmäispaksuus kunnossapitoluokittain Kunnossapitoluokka I II ja III Kadun tai tien kunnon alaraja Sohjoa keskimäärin 2 cm Sohjoa keskimäärin 4 cm Taulukko 2: Kevyen liikenteen väylällä olevan sohjon hyväksyttävä enimmäispaksuus kunnossapitoluokittain Kunnossapitoluokka Kevyen liikenteen väylän, torin, aukion sekä portaiden kunnon alaraja A ja portaat B Sohjoa keskimäärin 2 cm Sohjoa keskimäärin 2 cm Sohjon poisto ajoitetaan taulukon 3 mukaisesti. Taulukko 3: Töiden ajoittaminen Kunnossapitoluokka Sohjon poiston alaraja I, A Tavoitetason alituttua kuuden tunnin kuluessa

10 10 (69) II,B ja portaat III Tavoitetason alituttua 12 tunnin kuluessa, pääsääntöisesti kunnossapitoluokan I ja A jälkeen Tavoitetason alituttua mahdollisimman pian pääsääntöisesti kunnossapitoluokan II ja B jälkeen. Kuitenkin 16 tunnin kuluessa tarpeen syntymisestä. Sohjo on aina säätilan pakastuessa pyrittävä poistamaan mahdollisimman pian ja tarkasti. Mikäli toimenpiteet jäävät katuverkolla kesken säätilan pakastuessa, tulee pakastunut osuus poistaa työhön soveltuvalla raskaalla kunnossapitokalustolla viipymättä. Sohjon poisto tulee tehdä siten, että vältetään lumen ja sohjon kasaantumista tonttiliittymien kohdalle. Reunatukien vierustat tulee sohjon poiston yhteydessä avata kadun kuivatusjärjestelmän toiminnan varmistamiseksi. Tarvittaessa sadevesikaivojen ritiläkansien ja kitakaivojen puhdistaminen tehdään erillisenä työvaiheena. Välittömästi sohjon poiston jälkeen ajoradalla, kevyenliikenteenväylällä ei ole sohjoa. Kevyenliikenteen väylien sohjon poisto pyritään tekemään ennen vastaavan kunnossapitoluokan ajoratoja. Em. vaatimus koskee myös ajoradan sohjonpoiston yhteydessä kevyenliikenteen väylälle siirtynyttä sohjoa. Kohteissa, joissa jalkakäytävä tai kevyenliikenteenväylä rajoittuu välittömästi ajorataan, on kevyenliikenteen väylälle siirtynyt sohjo poistettava aina välittömästi ajoradan sohjonpoiston jälkeen. Ajoradan tulee kunnossapitoluokasta riippumatta olla aina (myös työn aikana) henkilöautolla (taksi, ambulanssi) ajettavassa kunnossa. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Sohjon poisto ei saa vahingoittaa toisten omaisuutta, eikä myöskään kasvillisuutta, reunatukia, kaivojen kansia, varoitus- ja ohjauskuviointeja tai kalusteita ja varusteita. Ajoratojen ja kevyenliikenteenväylän puhtaus sohjosta todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan keli- ja toimenpidepäiväkirjasta (alue-/urakkakohtaisesti). Työhön kuuluu: - sohjon poisto ajoradalta, linja-autopysäkeiltä, kevyenliikenteen väylältä, pihoilta, portaista sekä vastaavanlaisiksi alueiksi luokiteltavilta toreilta tai aukioilta - sadevesikaivojen ritiläkansien ja kitojen puhdistaminen Siirtoajo kohteeseen sisältyy työhön.

11 11 (69) Sää- ja keli- sekä toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi AURAUS LEIKKIALUEET, KOIRA-AITAUKSET YM 1300 POLANTEEN POISTO Leikkialueille johtavat pääkäytävät ja liittymät avataan kaksi kertaa talvikautena, tarkemmat ajankohdat sovitaan vuosittain. Koira-aitauksen käyntiporttien lumityöt tehdään tarpeen mukaan, käyntiporttien tulee avautua 90 astetta aitaan nähden. Kennelpiiri/ asukkaat tekevät osin käyntiporttien edustojen lumitöitä. Koira-aitauksien P-alueet aurataan, kun lumen paksuun on keskimäärin 3 cm. Hennalan hauta-alueelle aurataan vuosittain merkkipäivinä: 6.12., ja Leikkialueille johtavat käytävät ja Hennalan hauta-alueen käytävä ovat osin kapeita, joten auraus on suoritettava katuaurausta pienemmällä kalustolla. Hauta-alueen muistomerkin edusta (muistomerkin edustalle ei saa kasata lunta) ja koira-aitauksien porttien edustojen lumityöt tehdään käsityönä. Puita, pensaita ja rakenteita ei saa vahingoittaa. Tarvittaessa käytetään aurausviittoja, reunalinjojen varmistamiseksi. Välittömästi aurauksen jälkeen käsiteltyjen alueiden tulee olla puhtaita irtolumesta. Leikkialueille pääsee ilman vallin ylitystä esim. pulkan kanssa. Hennalan hauta-alueen muistomerkin edusta tulee olla puhdas irtolumesta. Aurauskalusto on mitoitettu niin, ettei vaurioita synny ympäristölle eikä kasvillisuudelle. Käsiteltyjen alueiden puhtaus lumesta todetaan silmämääräisesti. Työhön kuuluu käytävän auraus, sekä vallin poisto liittymästä. Siirtoajo kohteeseen sisältyy työhön PINNAN TASAUS (POLANTEEN POISTO) Työhön ryhdytään, kun polanteeseen muodostunut urasyvyys tai epätasaisuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen, tai kun reunakivinäkymä häviää. Taulukko 1 Kunnossapitoluokka I, II, A, B ja portaat Kadun tai tien kunnon alaraja Max. urasyvyys tai epätasaisuus 2 cm. tai väylälle muodostuneen tasaisen polanteen paksuus ylittää 3 cm.

12 12 (69) III Max. urasyvyys 4 cm. tai väylälle muodostuneen tasaisen polanteen paksuus ylittää 6 cm. Urasyvyys tai epätasaisuus mitataan 2 m:n oikolaudalla ajokaistan poikkisuunnassa. Taulukko 2: Töiden ajoittaminen Kunnossapitoluokka Polanteen poiston ajankohta I, II, A, B ja portaat III Tasaisuustarpeen synnyttyä seuraavan arkipäivän (ma-pe) aikana. Tasaisuustarpeen synnyttyä 3 vrk aikana. Pinnan tasaus (polanteen poisto) suoritetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Risteyksien ja linja-autopysäkkien jäänystyrät sekä kaivojen kansistojen ympärille syntyvä jääpalte tulee poistaa ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja 16). Polanne poistetaan reunatukia myöten niitä kuitenkaan vaurioittamatta. Kaivonkansien, venttiilien, reunatukien ym. läheisyydessä työskenneltäessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Pinnan tasauksen jälkeen kadun pinnan tulee olla tasainen ja polanteen poiston jälkeen paljas. Jalkakäytävien takareunaan kertyvä polanne on poistettava siten, että jalkakäytävän tai tms. sivukaltevuus säilyy kohtuullisena. Sadevesikaivojen kansistot ja reunakivilinjat tulee olla näkyvissä, sekä ajoradan ja käytävän tulee selvästi erottua toisistaan. Urautuneella päällysteellä pyritään niin hyvään tasoon kuin päällysteen urat sallivat. Polanteen kokonaispaksuuden (>3 cm tai >6 cm) perustella tehtävän poistotyön jälkeen väylälle jäävän polanteen kokonaispaksuus ei saa ylittää 2 cm:ä. Päällystepintoja ja muita väylän rakenteita ei saa vaurioittaa polanteen poiston yhteydessä. Erityisesti tulee varoa arvoalueiden päällysteitä, kuten luonnonkivi- ja laattapäällysteet. Lunta käsitellessä tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei rakenteita, kalusteita ja varusteita tai kasvillisuutta vahingoiteta. Ajoratojen ja kevyenliikenteenväylän puhtaus polanteesta todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan keli- ja toimenpidepäiväkirjasta (alue-/urakkakohtaisesti). Työhön kuuluu kadun pinnan tasaus tai polanteen poisto sekä suojateiden, linja-autopysäkkien ja risteysten aukaisu. Polanteen poisto tulee tehdä siten, että vältetään polanteen kasaantumista tonttiliittymien kohdalle. Varsinaisesta tonttiliittymien aukaisusta vastaa kuitenkin kiinteistön omistaja. Siirtoajo kohteeseen sisältyy työhön.

13 13 (69) Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi LUMEN POISTO JA SIIRTO 1410 LUMEN LÄHISIIRTO Työhön on ryhdyttävä, kun - näkemäalueella tai 5 metriä lähempänä suojateitä tai liittymiä lumivallin korkeus on yli 0,8 metriä. - lumivallit vaarantavat liikenneturvallisuutta - lumivallit haittaavat kunnossapitoa - Näkemäalueiden ulkopuolella kunnossapitoa tai liikenneturvallisuutta vaarantavien lumivallien poistaminen katsotaan kuuluvaksi tämän litteran mukaisiin töihin silloin, kun työ voidaan tehdä konetyönä ilman lumen siirtämistä kuljetusvälineeseen. Esim. ajoradan ja kevyenliikenteenväylän väliselle viherkaistalle kertyneen lumivallin siirtäminen lingolla kevyenliikenteenväylän ulkoluiskaan katsotaan lumen lähisiirroksi. - Pistemäisten kohteiden, esim. alikulkutunneleiden suuaukot, lumen poisto katsotaan kuuluvaksi tämän litteran alaisuuteen, mikäli lumen kantomatka ei yhteen suuntaan ylitä 50 metriä. Lumen lähisiirron aloitus ajoitetaan seuraavan taulukon mukaisesti Kunnossapitoluokka Lumen lähisiirron ajoittaminen I, II ja A Näkemää, pysäköintiä, linja-autopysäkkien tai jalkakäytävän, portaiden tai alikulkutunnelin käyttöä haittaavat lumivallit ensitilassa III ja B Yleensä vain liikenneturvallisuutta vaarantavat tai kunnossapitoa haittaavat lumivallit poistetaan Näkemäalueen sekä suojateiden ja liittymien lumen poiston periaatteet on esitetty kuvissa 1 ja 2. Sulamisveden valuminen ajoradoille on pyrittävä estämään pitämällä katuojat, pintavesikourut ja sadevesikaivojen ritiläkannet ja aukot avoimina, sekä avaamalla lumivalleihin aukkoja veden johtamiseksi avo-ojiin, rumpuihin yms. Katupuiden ympärille tulee jättää lumivaippa, jonka paksuus on puun halkaisija + 1 metri. Lunta ei saa kasata tai varastoida rakennettuihin puistoihin, eikä katualueella patsaiden tai muistomerkkien päälle, tai niiden välittömään läheisyyteen. Kuormattaessa viheraluilta lunta on nurmikoiden suojaksi jätettävä 10 cm:n lumikerros. Välittömästi työn jälkeen lumivallin korkeus ei saa olla 0,6 metriä korkeampi 5 metrin matkalla ennen merkittyä suojatietä tai liittymää. Välittömästi työn jälkeen lumivallin korkeus näkemäalueella ei saa olla 0,2 metriä korkeampi (huom. eri kuin kuvassa 2).

14 14 (69) Lumivallit eivät saa katkaista kulkuyhteyksiä tähän urakkaan kuuluville tai siihen rajoittuville pysäkeille, suojateille yms. Näkemäalueiden vallien korkeus ja alueen laajuus todetaan silmämääräisesti. Työhön kuuluu lumen lähisiirto ja läjittäminen kohteessa. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen. Valvojan erikseen antaman työmääräyksen perusteella tehtävät työt maksetaan konekohtaisen tuntiveloituksen mukaan Kuva 1: Näkemäalueen mitoitus Kuva 2: Lumen lähisiirto Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

15 15 (69) 1420 LUMEN KUORMAUS JA KULJETUS Työhön ryhdytään, kun aurausvallit haittaavat kunnossapitoa tai liikennettä tai lumen määrä vaarantaa kasvillisuuden säilymisen. Lumenajokohteista urakoitsijan on ennen työn aloittamista sovittava tilaajan edustajan kanssa. Sähköpylväiden, korokkeiden, suojateiden, liikennemerkkien yms. ympäristöjen viimeistely ja pysäköintikatosten puhdistaminen on tehtävä tarvittaessa käsityönä. Viheralueilla on erityisesti varottava istutuksia, pensaiden oksistoja ja puiden runkoja. Katupuiden ympärille tulee jättää lumivaippa, jonka paksuus on puun halkaisija +1 metri. Nurmikoille jätetään suojaava lumikerros. Lumen vastaanottopaikka on: - Rälssinkallion lumen vastaanottopaikka - Hakapellon lumen vastaanottopaikka - Vanhatien lumen vastaanottopaikka Kaupungin omilta työmailta kuljetettavan lumen vastaanottomaksu on 0 /m 3. Mahdolliset siirtokehotusten asettamiset sisältyvät työhön. Välittömästi kuormauksen jälkeen alueella, jolta lumi on kuormattu, ei esiinny lumikinoksia tai kuormauksessa pudonneita paakkuja ja kadun varusteiden, laitteiden ja istutusten ympäristöt ovat huolellisesti siistitty. Lumivallit eivät saa katkaista kulkuyhteyksiä tähän urakkaan kuuluville tai siihen rajoittuville pysäkeille, suojateille yms. Lunta käsitellessä tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei rakenteita, kalusteita ja varusteita tai kasvillisuutta vahingoiteta. Sähköpylväiden, korokkeiden, suojateiden, liikennemerkkien ym. ympäristöjen viimeistely ja pysäköintikatosten puhdistaminen on tehtävä tarvittaessa käsityönä. Puiden ympärille tulee jättää halkaisijaltaan metrin levyinen alue, jolta lunta ei poisteta. Nurmialueille jätetään 10 cm suojaava lumikerros. Kuormausalueen siisteys todetaan silmämääräisesti. Työhön kuuluu lumen kuormaus ja kuljetus lumen vastaanottopaikalle. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen. Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi LUMEN POISTO, PORTAAT, RAMPIT, LUISKAT Työhön ryhdytään, kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Yleensä kunnossapitoluokka on sama kuin väylän, johon portaat, luiska tms. liittyy.

16 16 (69) Taulukko 1: Portailla ja luiskissa hyväksyttävä lumen määrä Kunnossapitoluokka Kunnon alaraja A B Kuivaa irtolunta keskimäärin 3 cm Kuivaa irtolunta keskimäärin 3 cm Lumenpoisto tehdään käsityövälinein poistamalla lumi askelmien ja tasanteiden koko leveydeltä. Erikseen sovittaessa leveillä portailla lumi voidaan läjittää portaiden keskelle tai toiseen reunaan. Välittömästi lumen poiston jälkeen portaiden ym. tulee olla pääosin puhtaat lumesta. Portaiden ramppien yms. puhtaus lumesta todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan keli- ja toimenpidepäiväkirjasta (alue-/urakkakohtaisesti). Työhön kuuluu lumen poisto portailta, rampeilta sekä luiskista. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen. Sää ja keli- sekä toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi LIUKKAUDEN TORJUNTA 1510 LIUKKAUDEN TORJUNTA, AJORADAT, HIEKOITUS Työhön on ryhdyttävä, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan jäätyminen (musta jää), ajoradalle valuneen veden jäätyminen ja joissain tapauksissa lumisade. Liukkaudentorjunnan aloitus ajoitetaan seuraavan taulukon mukaisesti Kunnossapitoluokka Liukkaudentorjunnan ajoitus I ja II III Liikenteen kannalta hankalimmat paikat käsitellään heti liukkauden esiintyessä. Hoidetaan kuntoon pääsääntöisesti II luokan katujen jälkeen. Liukkaudentorjuntaan käytetään hiekkaa tai sepeliä keli ja paikalliset olosuhteet huomioiden. Ohjeelliset käyttösuositukset ovat seuraavassa taulukossa 2.

17 17 (69) Taulukko 2: Sepelin ja hiekan ohjeelliset käyttösuositukset Materiaali Hiekka Sepeli Kohteet Risteysalueet, suojateiden edustat, bussipysäkit, mäet Kelit Erittäin liukkailla keleillä yleensä aurauksen jälkeen Rakeisuus 0 8 mm 3 6 mm Levitysmäärä g/m g/m 2 Hiekkaan ja sepeliin saa käsittelyn helpottamiseksi lisätä suolaa noin 2 %:a olosuhteista riippuen. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pyritään pitämään yhdenmukaisessa kunnossa. Liukkaudentorjuntaa ei yleensä suoriteta lumisateen aikana. Jatkuvan lumisateen aikana I ja II kunnossapitoluokan väylillä lumen tarttuminen ajoradan pintaan estetään levittämällä hiekan ja suolan seosta (suolaa 5-20%). I ja II kunnossapitoluokassa käsitellään yleensä vain liikenteen kannalta hankalimmat ajoradan osat (jyrkät mäet, risteykset, suojatiet ja niiden edustat, linja-autopysäkit, sillat). Vain erittäin liukkaiden kelien vallitessa tehdään pituussuuntainen yhtenäinen käsittely. Linja-autopysäkit hiekoitetaan aina aurauksen jälkeen. III kunnossapitoluokassa hiekoitetaan yleensä vain suojatiet. Jäisellä kelillä käsitellään kadun molemmat reunat hiekanlevittäjän levyisesti. Urakoitsijalle kuuluu myös 21 hiekka-astian täyttäminen. Astiat täytetään ennen talventuloa ja talven aikana yhden (1) kerran. Liukkaudentorjuntamateriaali on levitettävä tasaisesti käsiteltävälle ajoradalle. Materiaalia levitetään työselostuksen mukainen määrä. Ajoratojen liukkaudentorjunta todetaan pääsääntöisesti silmämääräisesti. Laadun toteutumista voidaan täydentää kitkamittauksin. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan keli- ja toimenpidepäiväkirjasta (alue-/urakkakohtaisesti). Työhön kuuluu ajoradan liukkauden torjunta. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen. Työ suoritetaan urakoitsijan hankkimalla ja tilaajan hyväksymällä materiaalilla. Sää ja keli- sekä toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi LIUKKAUDEN TORJUNTA, AJORADAT, SUOLAUS Työhön on ryhdyttävä, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa tai ennakoidaan aiheuttavan liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan jäätyminen (musta jää), ajoradalle valuneen veden jäätyminen ja joissain tapauksissa lumisade.

18 18 (69) Suolan käyttöä vältetään ja sitä käytetään harkiten alku- ja lopputalvesta mustan jään torjuntaan. Liukkaudentorjunnan aloitus ajoitetaan seuraavan taulukon mukaisesti Kunnossapitoluokka I ja II Liukkaudentorjunnan ajoitus Liikenteen kannalta hankalimmat paikat käsitellään heti liukkauden esiintyessä. Liukkaudentorjuntaan käytetään kostutettua suolaa tai liuossuolaa keli ja paikalliset olosuhteet huomioiden. Ohjeelliset käyttösuositukset ovat seuraavissa taulukoissa 2 ja 3. Taulukko 2; liuossuolauksen ohjeelliset levitysmäärät Tien pinnan lämpötila musta jää, kuura ennakkosuolaus lumi ja räntäsade astetta celsiusta kg / km g / m 2 kg / km g / m 2 kg / km g / m 2 < noin < > Vuorisuolaliuoksen levitysmäärät on laskettu 25 %:lle liuokselle. Kilometriä kohden käytettävän liuoksen määrä on laskettu 3,5 metrin käsittelyleveyden mukaan. Ohjeellinen käyttölämpötila on astetta celsiusta. Taulukko 3; kostutetun suolan ohjeelliset levitysmäärät Tien pinnan lämpötila musta jää, kuura ja valumat alijäähtynyt sade jäätyvä räntä lumisade kg / km g / m 2 kg / km g / m 2 kg / km g / m 2 kg / km g / m 2 < < > vakaa muuttuva Kilometriä kohden käytettävän liuoksen määrä on laskettu 3,5 metrin käsittelyleveyden mukaan. Kostutusaineena käytetään 25 % CaCl-liuosta. Ohjeellinen käyttölämpötila on astetta celsiusta (max. -7). Rakeisen suolan käyttö on sallittu ainoastaan erityistapauksissa. Liukkaudentorjuntamateriaali on levitettävä tasaisesti käsiteltävälle ajoradalle. Materiaalia levitetään työselostuksen mukainen määrä. Ajoratojen liukkaudentorjunta todetaan pääsääntöisesti silmämääräisesti. Laadun toteutumista voidaan täydentää kitkamittauksin. Suolan käyttömäärät ja käyttötilanteet todetaan kuukausittain keli- ja toimenpidepäiväkirjasta (alue-/urakkakohtaisesti). Työhön kuuluu ajoradan liukkauden torjunta. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen. Työ suoritetaan urakoitsijan hankkimalla ja tilaajan hyväksymällä materiaalilla.

19 19 (69) Keliolosuhteet ja toteutunut liukkaudentorjuntamateriaalin käyttö dokumentoidaan sää ja kelisekä toimenpidepäiväkirjaan. Suolan käyttömäärät raportoidaan urakkaohjelmassa määrätyn mukaisesti LIUKKAUDEN TORJUNTA, JALKAKÄYTÄVÄT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA-AUTOPYSÄKIT, TORIT JA AUKIOT Työhön on ryhdyttävä, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan jäätyminen (musta jää), jalkakäytävälle tai kevyenliikenteen väylälle valuneen veden jäätyminen ja joissain tapauksissa lumisade. Liukkaudentorjunnan aloitus ajoitetaan seuraavan taulukon mukaisesti Kunnossapitoluokka Liukkaudentorjunnan ajoitus A Päivisin työt aloitetaan liukkauden esiintyessä. Muulloin liukkaudentorjunta pyritään tekemään aamuliikenteen alkuun mennessä. klo toimenpideaika 2 h klo työt tulee ajoittaa siten, että liukkauden torjunta on suoritettu klo mennessä. B Hoidetaan kuntoon pääsääntöisesti A luokan väylien jälkeen klo toimenpideaika 3 h klo työt tulee ajoittaa siten, että liukkauden torjunta on suoritettu klo mennessä. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pyritään pitämään yhdenmukaisessa kunnossa. Liukkaudentorjuntaan käytetään sepeliä 3-6 mm, tai hiekkaa keli ja paikalliset olosuhteet huomioiden. Ohjeelliset käyttösuositukset ovat seuraavassa taulukossa 2. Taulukko 2: Sepelin ja hiekan ohjeelliset käyttösuositukset Materiaali Sepeli Hiekka Kohteet Jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, linja-autopysäkit, torit, aukiot Jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, linja-autopysäkit, torit, aukiot Kelit Liukkailla keleillä ja aurauksen jälkeen Erittäin liukkailla keleillä Rakeisuus 3 6 mm 0 8 mm Levitysmäärä g/m g/m 2 Hiekkaan ja sepeliin saa käsittelyn helpottamiseksi lisätä suolaa noin 2 %:a olosuhteista riippuen. A kunnossapitoluokka Yleensä käsitellään kerralla koko leveydeltään ja pituudeltaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää jyrkkiin mäkiin, linja-autopysäkkeihin ja portaisiin.

20 20 (69) B kunnossapitoluokka Käsittelyleveys on yleensä hiekoittimien leveys. Kevyenliikenteenväyliin liittyvät suojatiet käsitellään liukkaudentorjunnan yhteydessä. Liukkaudentorjuntamateriaali on levitettävä tasaisesti käsiteltävälle väylälle tai alueella. Materiaalia levitetään työselostuksen mukainen määrä. Jalkakäytävien, kevyenliikenteenväylien yms. liukkaudentorjunta todetaan pääsääntöisesti silmämääräisesti. Laadun toteutumista voidaan täydentää kitkamittauksin. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan keli- ja toimenpidepäiväkirjasta (alue-/urakkakohtaisesti). Materiaalien käyttömäärät ja tilanteet todetaan kuukausittain. Työhön kuuluu jalkakäytävien, kevyenliikenteenväylien yms. väylien liukkauden torjunta. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen. Työ suoritetaan urakoitsijan hankkimalla ja tilaajan hyväksymällä materiaalilla. Keliolosuhteet ja toteutunut liukkaudentorjuntamateriaalin käyttö dokumentoidaan sää ja kelisekä toimenpidepäiväkirjaan. Materiaalien käyttömäärät raportoidaan urakkaohjelmassa määrätyn mukaisesti LIUKKAUDEN TORJUNTA, PORTAAT, RAMPIT, LUISKAT Työhön on ryhdyttävä, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean kulkuväylän jäätyminen (musta jää), kulkuväylälle (portaat, rampit, luiskat) valuneen veden jäätyminen ja joissain tapauksissa lumisade. Liukkaudentorjunnan aloitus ajoitetaan seuraavan taulukon 1 mukaisesti. Yleensä kunnossapitoluokka on sama kuin väylän, johon portaat, luiska tms. liittyy. Taulukko 1: Liukkaudentorjunnan ajoitus Kunnossapitoluokka A B Liukkaudentorjunnan aloitus Päivisin työt aloitetaan liukkauden esiintyessä. Muulloin liukkaudentorjunta pyritään tekemään aamuliikenteen alkuun mennessä. Työt tehdään A-kunnossapitoluokan töiden jälkeen. Liukkaudentorjunta tehdään käsityövälinein askelmien/tasanteiden, luiskan koko leveydeltä. Leveillä portailla, jossa lumi on sovittu läjitettäväksi portaiden keskelle tai toiseen reunaan liukkaudentorjunta tehdään hyötyleveyden mukaisena.

21 21 (69) Taulukko 2: Sepelin ohjeelliset käyttösuositukset Materiaali Sepeli Kohteet Portaat, porrastasanteet, rampit, luiskat Kelit Liukkailla keleillä ja aurauksen jälkeen Rakeisuus 3 6 mm Levitysmäärä g/m 2 Liukkaudentorjuntamateriaali on levitettävä tasaisesti käsiteltäville portaille, tai muille tähän litteraan kuuluville alueille. Liukkauden torjunta todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen ja toimenpideaika todetaan sää- ja keli- sekä toimenpidepäiväkirjasta (aluekohtaisesti/ urakkakohtaisesti). Työhön kuuluu liukkauden torjunta. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen. Työ suoritetaan urakoitsijan hankkimalla ja tilaajan hyväksymällä materiaalilla. Sää- ja keliolosuhteet ja käytetty liukkaudentorjuntamateriaalin käyttö dokumentoidaan sää- ja kelipäivä- sekä toimenpidepäiväkirjaan. Materiaalien käyttömäärät raportoidaan kuukausittain LIUKKAUDEN TORJUNTA, LEIKKIALUEET, KOIRA-AITAUKSET YM Tämä littera sisältää leikkialueille johtavien pääkäytävien, koira-aitauksien sisäänkäyntien ja P- alueiden, Hennalan hauta-alueen sekä jäädytettävien kenttien pääkäytävien liukkauden torjunnat. Kaikissa tämän litteran kohteissa liukkaudentorjunta aloitetaan ensimmäisen aurauksen jälkeen (vrt. litterat 1230 ja 1250) Työhön on ryhdyttävä, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, käytävälle valuneen veden jäätyminen. Liukkaudentorjunta tehdään normaalina työaikana. Hennalan hauta-alueella huomioidaan vuosittaiset merkkipäivät: 6.12, ja Liukkaudentorjuntaan käytetään sepeliä 3-6 mm, tai hiekkaa keli ja paikalliset olosuhteet huomioiden. Hiekkaan ja sepeliin saa käsittelyn helpottamiseksi lisätä suolaa noin 2 %:a olosuhteista riippuen. Käytävien käsittelyleveys on hiekoittimen leveys. P-alueilla liukkaudentorjunta tehdään ns. kulkureiteille, esim. P-alueelta sisäänmenoväylälle. Liukkaudentorjuntamateriaali on levitettävä tasaisesti käsiteltävälle väylälle tai alueella. Todetaan silmämääräisesti.

22 22 (69) Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan keli- ja toimenpidepäiväkirjasta (alue-/urakkakohtaisesti). Työhön kuuluu leikkialueiden käytävien, koira-aitauksien P-alueiden ja Hennalan hauta-alueen käytävän liukkauden torjunta. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen. Keliolosuhteet ja toteutunut liukkaudentorjuntamateriaalin käyttö dokumentoidaan sää ja kelisekä toimenpidepäiväkirjaan MUUT TALVIHOITOTYÖT SULAMISVEDEN HAITTOJEN TORJUNTA Talvella ja keväisin on huolehdittava, että sulamisvesistä ei aiheudu ongelmia ajoradalle tai kevyen liikenteen väylille. Työ aloitetaan siten, että lumivallien sulamisvedet eivät pääse pahentamaan sorateillä pintakelirikkoa eivätkä aiheuta päällystetyillä teillä liukkautta paannejään muodossa. Työssä käytettävät koneet ja ajoneuvot on varustettava sopivilla lisälaitteilla. Kaluston tulee täyttää työturvallisuusohjeet ja -määräykset. Urakoitsijan tulee huolehtia tarpeellisista työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Työssä on noudatettava työnaikaisista liikennejärjestelyistä annettuja ohjeita. Katujen ja teiden ulkokaarteissa painetaan lumivallit päällysteen reunan ulkopuolelle sekä puhdistetaan kaiteiden alustat ja veden valumia aiheuttavat saarekkeet. Sulamisveden valuminen ajoradalle estetään tekemällä ns. sohjo-oja siirtämällä lumivallia siten, että sivuojaluiskan yläreuna paljastuu n. 0,5 m. Jos valumia kadulle/tielle/kevyen liikenteen väylille tulee, on paannejää poistettava niin, ettei se aiheuta vaaraa liikenteelle. Urakkaan kuuluu myös sadevesikaivojen ja rummunpäiden esiin ottaminen. Ritiläkansien päällä oleva mahdollinen jää on myös poistettava. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen. Toimenpiteiden jälkeen sulamisvedet eivät aiheuta vaaraa liikenteelle, eivätkä pahenna pintakelirikkoa sorateillä. SILTOJEN JA TUNNELIEN TMS. JÄÄPUIKKOJEN POISTO Työhön on ryhdyttävä heti, kun jääpuikoista on vaaraa liikenteelle. Jääpuikot poistetaan kokonaan.

23 23 (69) Urakoitsijan tulee huolehtia tarpeellisista työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Työssä on noudatettava työnaikaisista liikennejärjestelyistä annettuja ohjeita. Toimenpiteiden jälkeen jääpuikot eivät aiheuta vaaraa liikenteelle. Liikennettä vaarantavat jääpuikot ja muut putoavat jää- ja lumimassat pyritään poistamaan ennen niiden putoamista, siltä osin kuin alue/rakenne kuuluu urakkaan. LUMEN PAINAMIEN PUIDEN JA OKSIEN RAIVAUS Tämä littera sisältää yleisten alueiden ns. luonnontilaisten puiden ja oksien (ei istutettujen katu-/ puistopuiden) raivaukset ja lumen pudotukset. Työhön on ryhdyttävä heti, kun lumen painamista puista ja oksista on vaaraa liikenteelle tai katualueen käyttäjälle. Lumenpainosta katualueelle taipuneiden puiden ja oksien päältä pudotetaan lumet, varoen vahingoittamasta oksia tai silmuja. Lumen poiston jälkeen leikataan/sahataan katualueen päälle taipuneet/katkenneet puut/oksat pois. Jos koko puu joudutaan poistamaan, leikataan/sahataan se mahdollisimman lyhyeen kantoon. Tarvittaessa kannon siistiminen tehdään keväällä lumen sulamisen jälkeen. Syntyneet risujätteet kuljetetaan viimeistään kolmen vrk:n sisällä toimenpiteistä. Urakoitsijan tulee huolehtia tarpeellisista työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Työssä on noudatettava työnaikaisista liikennejärjestelyistä annettuja ohjeita. Lumen taivuttamat liikenneväylien käyttöä vaarantavat puut ja oksat on raivattu välittömästi vaaran ilmettyä. Kiinteistön alueella olevista käyttöä haittaavista puista ja oksista on ilmoitettava kiinteistön omistajalle tai tilaajalle. Toimenpiteiden jälkeen puut eivätkä oksat aiheuta vaaraa liikenteelle ja ne on leikattu/ sahattu asiamukaisilla työvälineillä. Leikkuu-/sahausjälki on siisti, kantopituus on ympäristöön nähden matala. Risujätteet on poistettu kolmen vrk:n sisällä. Pudotettu lumi on poistettu liikennöitävältä katualueelta. TALVIHOIDON VAURIOIDEN KORJAAMINEN Aurausvaurioiden korjaus (reunakivet, nurmi- ja kasvillisuusvauriot ym.) suoritetaan keväällä, kun hiekan poisto on tehty. Aurausvaurioiden korjaukset ajoitetaan kunnossapitoluokittain seuraavan taulukon mukaisesti. Nurmi- ja kasvillisuusvaurioiden korjauksissa noudatetaan III ja B luokan korjausajankohtaa.

24 24 (69) Kunnossapitoluokka I, II A ja torit III ja B Aurausvaurioiden korjausajankohta Aurausvauriot korjataan mahdollisimman pian sääolosuhteiden salliessa. Työn on oltava liikennealueiden osalta valmis viimeistään Aurausvauriot korjataan välittömästi edellisten luokkien väylien jälkeen. Työn on oltava valmis viimeistään Tehtävään kuuluu talvihoidon vaurioiden kartoitus sekä selkeiden vaurioiden korjaaminen. Lisäksi tehtävään kuuluu velvollisuus ilmoittaa tapahtuneista vaurioista tilaajalle. Kartoitus tehdään kattavasti koko urakka-alueella. Kartoituksessa voidaan käyttää apuna asiakas-palautteiden tietoja. Nurmivaurioiden korjaus: irtonaiset nurmipaakut/turpeet poistetaan, rikkoutuneeseen kohtaan lisätään uutta kasvualustaa niin, että alue on ympäröivään pintaan nähden tasainen. Paikkauskohtaan kylvetään nurmikkosiemenseos, kylvös peitetään kevyesti haravoimalla, lopuksi alue jyrätään. Vanhat nurmipaakut/turpeet toimitetaan jätelain mukaiseen kierrätykseen. Kasvillisuusvaurioiden korjaus (puut, pensaat): katkenneet tai pahoin taittuneet pensaat siistitään leikkaamalla lajikohtaisesti (leikkausohjeet Viheralueiden hoito VHT `14). Leikkuujäte kuljetetaan kolmen vuorokauden sisällä tilaajan hyväksymään risujätepisteeseen. Puuvauriot käsitellään tapauskohtaisesti. Reunakivien korjaus: reunakivet korjataan saman tyyppisellä reunakivellä mitä olemassa olevat ovat, taustat täytetään, tiivistetään huolella ja tarvittaessa kylvetään nurmikkosiemenseos, kylvös peitetään kevyesti haravoimalla, lopuksi alue jyrätään. Vanhat irtokivet toimitetaan jätelain mukaiseen kierrätykseen. Laatuvaatimuksia ovat: o Vaurioiden kartoitus on tehty. o Selkeät vauriot on korjattu tai korvattu. o Kaikki talvihoidossa tapahtuneet vauriot on ilmoitettu tilaajalle, o Korjatuista kohteista toimitetaan dokumentit valokuvin ja paikkatiedoin tilaajalle. o Pensaat on leikattu lajikohtaisesti VHT laatuvaatimusten mukaisesti. o Nurmialueet on siistit olevaan ympäristöön nähden PÖLYNSIDONTA JA HIEKOITUSHIEKAN POISTO 1610 TALVIAIKAINEN PÖLYNSIDONTA Hiekoitushiekan pölynsidontaan tulee ryhtyä talvella tai keväällä ennen kuin talvella levitetty hiekka-aines on kuivunut ja pölyhaitta ilmenee. Työhön tulee ryhtyä talvella myös ilmanlaadun mittausten perusteella ( kun ilmanlaatu näyttää huonoa. Pölynsidontaa suoritetaan kunnossapitoluokittain alla olevan taulukon mukaisessa järjestyksessä.

25 25 (69) Kunnossapitoluokka Liukkaudentorjunnan aloitus I, II ja A Hiekoitushiekka kostutetaan CaCl2-liuoksella mahdollisimman pian sääolosuhteiden salliessa Pöly sidotaan kastelemalla talvinen hiekoitushiekka 5 10 % kalsiumliuoksella (CaCl2). Katualue kastellaan niiltä osin, missä talvista hiekkaa ja hienoainesta esiintyy. Pölynsidonta on ajoitettava vilkkaasti liikennöidyillä I - kunnossapitoluokkaan kuuluvilla kaduilla hiljaisen liikenteen aikaan. Työhön kuuluu katujen kasteleminen kalsiumkloridiliuoksella. Tarvittaessa pölynsidonta tulee toistaa. Pölynsidonnan jälkeen kadun tulee olla pölytön. Pölynsidonta todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen ja toimenpideaika todetaan sää- ja keli- sekä toimenpidepäiväkirjasta (aluekohtaisesti/urakkakohtaisesti). Sää- ja keliolosuhteet ja toimenpiteet dokumentoidaan sää- ja kelipäivä sekä toimenpidepäiväkirjaan HIEKOITUSHIEKAN POISTO, KADUT, KENTÄT, TORIT Hiekan poisto suoritetaan keväällä, kun lumi ja jää on sulanut ja oletettavasti liukkauden torjuntaa ei enää tarvita. Hiekan poiston jälkeen tehdään erikseen mainittujen kohtien pesu. Hiekoitushiekan poisto ajoitetaan kunnossapitoluokittain seuraavan taulukon mukaisesti Kunnossapitoluokka I, II, A ja torit III ja B Hiekoitushiekan poiston ajankohta Hiekoitushiekka poistetaan mahdollisimman pian sääolosuhteiden salliessa. Työn on oltava liikennealueiden osalta valmis viimeistään Hiekoitushiekka poistetaan välittömästi edellisten luokkien väylien jälkeen. Työn on oltava liikennealueiden osalta valmis viimeistään Liukkaudentorjuntamateriaalin poiston kokonaiskesto saa olla korkeintaan 21 vuorokautta työn aloittamisesta lukien. Liukkaudentorjuntamateriaalin poistoon käytettyä työaikaa laskettaessa huomioon otetaan myös viikonloput sekä poistoajankohtaan mahdollisesti sisältyvät muut pyhäpäivät. Liukkaudentorjuntamateriaalin poisto on oltava sekä liikenne- että viheralueilta kokonaan suoritettuna siten kuin Kadun ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevat määräykset Lahden kaupungissa (kv ) 4 :ssä edellytetään.

26 26 (69) Ellei toisin sovita, ovat hiekan poiston työvaiheet seuraavat: - katu kostutetaan vedellä ja/tai 5 10 % CaCl2-liuoksella lämpötilasta riippuen. - hiekka kerätään talteen harjakoneella - katu puhdistetaan imulakaisukoneella - samassa yhteydessä poistetaan hiekoitushiekka liikennöimättömiltä kiveysalueilta Urakoitsijan tulee huolehtia tarpeellisista liikennejärjestelyistä. Hiekoitushiekka kerätään talteen ja urakoitsija on velvollinen toimittamaan kerätyn hiekoitushiekan ympäristöviranomaisten hyväksymään loppusijoituspisteeseen. Liukkaudentorjuntamateriaalin hävittämisen (kuormaus, kuljetus ja käsittely- ja vastaanottomaksut) osalta tilaaja ei maksa erillistä korvausta. Sopimuksen alkaessa liukkaudentorjuntamateriaalin loppusijoituspaikkana toimii Kujalan jäteasema. Mikäli loppusijoituspaikka vaihtuu urakan kestäessä, on urakoitsija oikeutettu korvaukseen lisääntyneen kuljetusmatkan osalta. Kuljetusmatkan muutos lasketaan käyttäen lähtöpisteenä Helsingintien ja Eteläisen Rengastien risteystä, josta kuljetusmatka Kujalan jäteasemalle on 11 km. Kun puhdistettava alue rajoittuu hoitamattomaan luiskaan, voidaan liukkaudentorjuntamateriaali harjata ympäröivään maastoon. Kiinteistöjen hoitamille nurmikoille hiekan harjaaminen on kielletty. Risteysalueilta hiekka poistetaan yhtenä työvaiheena kokonaan, vaikka risteävien katujen luokka olisikin toisistaan poikkeava. Kevyen liikenteen väylien tunnelit tulee puhdistaa samanaikaisesti tunneliin johtavien väylien kanssa. Hiekoitushiekka tulee poistaa myös rakennetuilta viheralueilta, joihin on talven aikana läjitetty lunta. Pölyämisen estämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, eikä haitallista pölyämistä saa työn aikana esiintyä. Pölyäminen tulee estää esimerkiksi riittävällä kastelulla. 1-kunnossapitoluokkaan kuuluvilla väylillä hiekan poisto on useimmiten ajoitettava hiljaisen liikenteen aikaan. Hiekoitushiekan poistamisen jälkeen alueiden tulee olla puhtaita, eikä pölyämistä saa esiintyä. Hiekoitushiekan poisto todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet ja toimenpideaika todetaan keli- ja toimenpidepäiväkirjasta (alue-/urakkakohtaisesti). Työhön kuuluu hiekoitushiekan kerääminen, kuormaus ja kuljetus Kujalan jäteasemalle. Työhön kuuluu myös siirtoajo kohteeseen ja jätemaksu. Sää-, keli- ja toimenpidepäiväkirja sekä urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

Kiinteistöjen talvikunnossapito

Kiinteistöjen talvikunnossapito Työkohtainen työselostus, Kiinteistöjen talvikunnossapito 2016 2017 1000 TALVIHOITO, KADUT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, KIINTEISTÖT Talvihoidon tavoitteena on turvata liikenteen häiriötön sujuminen sekä

Lisätiedot

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, pyörätiet, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, pyörätiet, jalkakäytävät... 6 Pinnan tasaus,

Lisätiedot

Liite 4. Työkohtainen tarkennus. Raision talvihoidon alueurakka Raision kaupunki

Liite 4. Työkohtainen tarkennus. Raision talvihoidon alueurakka Raision kaupunki Liite Työkohtainen tarkennus Raision talvihoidon alueurakka 2019-2022 Raision kaupunki 23.5.2019 2 (6) Sisällys 0 Yleistä... 3 1 Talvihoito... 3 1.1. Lumen ja sohjon poisto sekä pinnan tasaus... 3 Talvihoitoluokat...

Lisätiedot

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 Sisällysluettelo 1 Auraus........................................... 3 1.1 Milloin työ on suoritettava...............................................

Lisätiedot

1000 TALVIHOITO, KADUT, PIHAT, KENTÄT, PUISTOT

1000 TALVIHOITO, KADUT, PIHAT, KENTÄT, PUISTOT ALUEURAKOINTI 11(161) 1000 TALVIHOITO, KADUT, PIHAT, KENTÄT, PUISTOT Talvihoidon tavoitteena on turvata liikenteen häiriötön sujuminen sekä varmistaa yllätyksettömät ja turvalliset liikenne- ja kulkuolosuhteet.

Lisätiedot

Työhön ryhdytään, kun lumikerroksen paksuus on keskimäärin 6 cm. Aurataan laatustandardin alituttua pääsääntöisesti kp-luokka I jälkeen.

Työhön ryhdytään, kun lumikerroksen paksuus on keskimäärin 6 cm. Aurataan laatustandardin alituttua pääsääntöisesti kp-luokka I jälkeen. Talvihoito Auraus Työhön ryhdytään, kun kuivaa irtolunta on keskimäärin 4 cm. Aurataan mahdollisimman pian laatustandardin alituttua ja ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja 16). Jatkuvan

Lisätiedot

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT LIITE 9/1 PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Talvihoito Pvm. Suorite Auraus piha-alueilla Sohjon poisto piha-alueilla Lumen lähisiirto ja läjitys Lumen kuormaus ja kuljetus Liukkaudentorjunta piha-alueilla

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ Yli-i 2014-15 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava Taulukko

Lisätiedot

KATUJEN TALVIKUNNOSSAPIDON STANDARDIT

KATUJEN TALVIKUNNOSSAPIDON STANDARDIT KATUJEN TALVKUNNOSSAPDON STANDARDT AURAUS KAAVAKADULTA Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadulla

Lisätiedot

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2O13 2O17 Tuusulan Jokelan alueurakkaa 2013 2017 koskevaan urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan urakassa esiin tulevia kokonaishintaan kuuluvia tehtäviä hinnoin

Lisätiedot

AURAUS AJORADOILLA III. Taulukko 2. Töiden ajoittaminen III

AURAUS AJORADOILLA III. Taulukko 2. Töiden ajoittaminen III AURAUS AJORADOLLA Milloin työ on suoritettava Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadulla tai tiellä

Lisätiedot

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ Savonlinnan kaupunki TYÖOHJEITA Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ YLEISTÄ Laki kadun ja eräiden alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (547/2005)

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ Yli-i 2015-17 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava Taulukko

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS NOKAN KAUPUNGN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Sisällysohje 1. KATUJEN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Yleistä Ajoradat Kevyenliikenteenväylät Pinnan tasaus ja polanteiden poisto ajoradoilla ja kevyenliikenteenväylillä Liite 1

Lisätiedot

TK2 AURAUS AJORADOILLA

TK2 AURAUS AJORADOILLA TK2 AURAUS AJORADOLLA MLLON TYÖ ON SUORTETTAVA Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadun tai tien

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO

ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO Talvihoidon tuotekortit ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO TALVIHOIDON TUOTEKORTIT Talvihoidon tuotekortit 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO... 2 1. YLEISTÄ... 2 2. LUMEN

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Sivu 2 Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEHTÄVÄLUETTELO 2.1 KOKONAISHINTAAN

Lisätiedot

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 Tapiolan alueurakka 2012-2017/19 1 (6) TAPIOLAN ALUEURAKKA 2012 2017/19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

Talvihoito

Talvihoito TE- JA PHA-ALUEDEN HODON TEHTÄVÄKORTT Talvihoito Pvm. Suorite 27.06.2012 Auraus ajoradoilla ja piha-alueilla 27.06.2012 Auraus kevyen liikenteen väylillä 27.06.2012 Sohjon poisto ajoradoilla, kevyen liikenteen

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT LIITE 10/1 URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite 16.6.2015 Auraus urakka-alueilla 16.6.2015 Sohjon poisto urakka-alueilla 16.6.2015 Polanteen poisto konetyönä urakka-alueilla 16.6.2015

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ Milloin työ on suoritettava (1/2) Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1.

Lisätiedot

KATUYLLÄPITO 1(12) KATUYLLÄPITO Yleinen tehtäväluettelo Espoon kaupunki Espoo Kaupunkitekniikkaliikelaitos

KATUYLLÄPITO 1(12) KATUYLLÄPITO Yleinen tehtäväluettelo Espoon kaupunki Espoo Kaupunkitekniikkaliikelaitos 1(12) KATUYLLÄPITO Alueurakointi 09.11.2012 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. TEHTÄVÄN SUORITTAMINEN... 4 3. TYÖSELOSTUS... 4 4. LAATUVAATIMUKSET JA LAADUN TOTEAMINEN... 4 5. MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET...

Lisätiedot

TK1 AURAUS AJORADOILLA

TK1 AURAUS AJORADOILLA TK1 AURAUS AJORADOLLA MLLON TYÖ ON SUORTETTAVA Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadulla tai tiellä

Lisätiedot

Janakkalan kunnan katujen ja yleisten alueiden laatukriteerit, kunnossapitoluokat ja tehtäväluettelot

Janakkalan kunnan katujen ja yleisten alueiden laatukriteerit, kunnossapitoluokat ja tehtäväluettelot Liite 1 teknisen lautakunnan 13.2.2018 pidetyn kokouksen 25 Janakkalan kunnan katujen ja yleisten alueiden laatukriteerit, kunnossapitoluokat ja tehtäväluettelot Hyväksytty: Tekninen lautakunta 13.2.2018

Lisätiedot

Alueurakointi. Yleinen tehtäväluettelo SUOMEN KUNTALIITTO HELSINKI

Alueurakointi. Yleinen tehtäväluettelo SUOMEN KUNTALIITTO HELSINKI Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SUOMEN KUNTALIITTO HELSINKI 2003 Suomen Kuntaliitto 1. painos Painetun julkaisun ISBN 951-755-771-X Suomen Kuntaliitto Kuntatalon paino Helsinki 2003 Myynti:

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 Asianumero 834/02.08.00/2013 ESPOON KAUPUNKI POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 PIHOJEN HOIDON TYÖKORTIT TALVIHOITO, PUHTAANAPITO JA NURMIKOIDEN LEIKKAUS (tarjouslomake 4b) 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET

A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET 1 ( 65 ) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA LIIKENNEVÄYLIEN SEKÄ PUISTOJEN HOIDON JA KUN- NOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT SISÄLLYSLUETTELO A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET MÄÄRITELMIÄ 3 AURAUS: KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ JäVä 2013-16 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava Taulukko

Lisätiedot

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Raision yleisten alueiden kunnossapidosta vastaa Raision kaupungin Teknisen keskuksen Kunnallistekniset palvelut yksikkö.

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ Haukipudas pohjoinen talvihoito 2013-2015 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 Asianumero 834/02.08.00/2013 1 (8) POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asianumero 834/02.08.00/2013 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2.

Lisätiedot

6100 Talvihoito Sisällysluettelo:

6100 Talvihoito Sisällysluettelo: 1 6100 Talvihoito Sisällysluettelo: 6110 LUMEN POISTO JA LIUKKAUDEN TORJUNTA... 2 6112 Lumen ja sohjon poisto... 2 6114 Hiekoitus / mekaaninen liukkaudentorjunta... 6 6116 Polanteen poisto ja pinnan tasaus...

Lisätiedot

TK1 HAUKIPUDAS TALVI

TK1 HAUKIPUDAS TALVI TK1 MLLON TYÖ ON SUORTETTAVA Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadulla tai tiellä hyväksyttävä lumen

Lisätiedot

A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET

A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET 1 ( 60 ) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA LIIKENNEVÄYLIEN SEKÄ PUISTOJEN HOIDON JA KUN- NOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT SISÄLLYSLUETTELO A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET MÄÄRITELMIÄ 3 AURAUS: KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT

Lisätiedot

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO LIIKENNEVÄYLIEN JA -ALUEIDEN SEKÄ VIHERALUEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO Urakkatarjouspyyntöönne 22.03.2012 viitaten tarjoudumme suorittamaan

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 1(5) POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEET 1. YLEISTÄ 2. TALVIHOITO Asianumero 834/02.08.00/2013 Tässä asiakirjassa esitetyt suoritusvelvollisuuteen liittyvät asiat koskevat

Lisätiedot

Auraus kevyenliikenteenväylillä

Auraus kevyenliikenteenväylillä Auraus kevyenliikenteenväylillä Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava Taulukko 1. Väylillä

Lisätiedot

2. Talvikunnossapito kevyen liikenteen väylillä. 3. Talvikunnossapito jalkakäytävillä. 4. Ei talvikunnossapidettävät kohteet

2. Talvikunnossapito kevyen liikenteen väylillä. 3. Talvikunnossapito jalkakäytävillä. 4. Ei talvikunnossapidettävät kohteet LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Tekninen toimi Kadut ja Ympäristö 13.11.2013 KATUJEN KUNNOSSAPITOLUOKITUS, TALVIKUNNOSSAPITO Sisältö 1. Talvikunnossapito ajoradoilla 2. Talvikunnossapito kevyen liikenteen väylillä

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite Piha-alueiden ja jalkakäytävien puhtaanapito Nurmikoiden hoito Pensaiden hoito PIHA-ALUEIDEN JA JALKAKÄYTÄVIEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön kuuluu

Lisätiedot

1000 Talvihoito Sisällysluettelo:

1000 Talvihoito Sisällysluettelo: 1 1000 Talvihoito Sisällysluettelo: 1010 Lumen ja sohjon poisto... 2 1020 Liukkaudentorjunta... 6 1030 Polanteen poisto ja pinnan tasaus... 9 1040 Liukkaudentorjuntamateriaalin poisto... 11 1050 Lumen

Lisätiedot

LIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS 2013-2016 YKSITYISTEIDEN AURAUS 2013-2016 ROKUAN ASEMAKAAVATEIDEN

LIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS 2013-2016 YKSITYISTEIDEN AURAUS 2013-2016 ROKUAN ASEMAKAAVATEIDEN UTAJÄRVEN KUNTA Tekniset palvelut PL 18 91601 UTAJÄRVI 23.09.2013 ASEMAKAAVATEIDEN ja KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS 2013-2016 YKSITYISTEIDEN AURAUS 2013-2016 ROKUAN ASEMAKAAVATEIDEN sekä STADIONIN JA

Lisätiedot

AURAUS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLILLÄ

AURAUS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLILLÄ AURAUS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLILLÄ Milloin työ on suoritettava Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1.

Lisätiedot

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013- Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-11.10.2013 1 Talvihoitoluokka I Tie pääosan ajasta paljas Voi esiintyä kapeita, matalia polannekaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä Sään muutostilanteissa

Lisätiedot

1. YLEISTÄ Nämä tehtäväkuvaukset muodostavat alueurakan hoito- ja kunnossapitotöiden yleisen toimenpidetason (vrt. rakentamisen yleinen työselostus).

1. YLEISTÄ Nämä tehtäväkuvaukset muodostavat alueurakan hoito- ja kunnossapitotöiden yleisen toimenpidetason (vrt. rakentamisen yleinen työselostus). 1. YLEISTÄ Nämä tehtäväkuvaukset muodostavat alueurakan hoito- ja kunnossapitotöiden yleisen toimenpidetason (vrt. rakentamisen yleinen työselostus). Tehtäville on muodostettu hierarkkinen järjestys, jossa

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 9.5. kehto, tampere 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden ylläpitoon

Lisätiedot

Talvihoitoluokka Is. Laatuvaatimukset Lumi 4 cm / toimenpideaika 2,5 h Sohjo 2 cm / toimenpideaika 2 h Pinnan tasaisuus 0 cm / ei toimenpideaikaa

Talvihoitoluokka Is. Laatuvaatimukset Lumi 4 cm / toimenpideaika 2,5 h Sohjo 2 cm / toimenpideaika 2 h Pinnan tasaisuus 0 cm / ei toimenpideaikaa Talvihoitoluokka Is Tie pääosan ajasta paljas Kylminä kausina voi esiintyä kapeita, matalia polanne-kaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä Pakkaskausina voi olla osittain jäinen Liukkauden ongelmatilanteet

Lisätiedot

LIIKENNEVÄYLIEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN HOIDON JA

LIIKENNEVÄYLIEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN HOIDON JA 1 ( 52 ) ASIKKALAN KUNTA LIIKENNEVÄYLIEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN HOIDON JA SISÄLLYSLUETTELO A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET MÄÄRITELMIÄ 3 AURAUS: KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 5 AURAUS: AJORADAT 8 AURAUS: LP-ALUEET

Lisätiedot

KATU- JA KATUVIHERALUEIDEN HOIDON TEHTÄVÄKORTIT

KATU- JA KATUVIHERALUEIDEN HOIDON TEHTÄVÄKORTIT 1 5.5.2017 KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KATU- JA KATUVIHERALUEIDEN HOIDON TEHTÄVÄKORTIT 2 1. YLEINEN ALUEIDEN PUHTAANAPITO... 7 1.1 MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA... 7 1.2 LAATUVAATIMUKSET... 8 1.3 TYÖSELITYS...

Lisätiedot

Kunnossapidon hoitosopimuksella kunnan hoidossa olevat yksityistiet, Kittilä

Kunnossapidon hoitosopimuksella kunnan hoidossa olevat yksityistiet, Kittilä Kunnossapidon hoitosopimuksella kunnan hoidossa olevat yksityistiet, Kittilä Arvoisa tiekunnan edustaja, Tiekunnan tienne kunnossapidon pääurakoitsija seuraavat viisi (5) vuotta on NCC ROADS Oy. Urakka-aika

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI 1 ( 50 ) ORIMATTILAN ALUEURAKKA LIIKENNEVÄYLIEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT SISÄLLYSLUETTELO A. LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET MÄÄRITELMIÄ 3 AURAUS: KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT

Lisätiedot

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa päivitetty 12.11.2017 Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjako Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ HiSa 2013-2017 14.3.2013 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava

Lisätiedot

2. Talvikunnossapito kevyen liikenteen väylillä. 3. Talvikunnossapito jalkakäytävillä. 4. Ei talvikunnossapidettävät kohteet

2. Talvikunnossapito kevyen liikenteen väylillä. 3. Talvikunnossapito jalkakäytävillä. 4. Ei talvikunnossapidettävät kohteet LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Elinvoima ja kaupunkikehitys Kadut ja Ympäristö 9.10.2018 KATUJEN KUNNOSSAPITOLUOKITUS, TALVIKUNNOSSAPITO Sisältö 1. Talvikunnossapito ajoradoilla 2. Talvikunnossapito kevyen liikenteen

Lisätiedot

TYÖKOHTAINEN TEHTÄVÄLUETTELO LIIKENNEALUEET. ajoväylät, jalankulku ja pyöräilyväylät

TYÖKOHTAINEN TEHTÄVÄLUETTELO LIIKENNEALUEET. ajoväylät, jalankulku ja pyöräilyväylät LIIKENNEALUEET ajoväylät, jalankulku ja pyöräilyväylät kunnossapitotehtävien muutokset merkitty keltaisella korostevärillä 2(22) Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. TALVIHOITO: LIIKENNEALUEET, VIHERALUEET, TORIT...

Lisätiedot

Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä Väylän kunnon alaraja. Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen

Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä Väylän kunnon alaraja. Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen KEVYENLKENTEEN VÄYLEN AURAUS 1210,1430 Työn suoritus ajankohta Työhön ryhdytään kun lumenpaksuus on kohdan 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan kohdan 2 mukaisesti. Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen

Lisätiedot

Oleellisimmat muutokset urakkaohjelmassa. HaKoYki

Oleellisimmat muutokset urakkaohjelmassa. HaKoYki Oleellisimmat muutokset urakkaohjelmassa HaKoYki 2014-2017 Kadut Yleistä Yksityistiekäytännöt muuttuvat 30.4.2015 jälkeen, jolloin kaupunki avustaa yksityisteitä enää vain rahallisesti. Urakkaan voi jäädä

Lisätiedot

ALUEIDEN PUHTAANAPITO

ALUEIDEN PUHTAANAPITO ALUEIDEN PUHTAANAPITO (1/2) Milloin työ on suoritettava Puhtaanapitotyöhön on ryhdyttävä siten, että taulukossa 1 esitetty kunnossapitoluokituksen mukainen siisteyden taso säilyy. Alla esitetyssä taulukossa

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä - Turku, 1.6.2016 alkaen

Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä - Turku, 1.6.2016 alkaen Kiinteistöliikelaitos, infrapalvelut TEHTÄVÄKORTIT 2015 1 (1) Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä - Turku 6944-2015 Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä - Turku, 1.6.2016 alkaen TEHTÄVÄKORTIT 2015 Tehtäväkortit

Lisätiedot

Tekn.ltk 21.1.2014 ASIA NRO 7

Tekn.ltk 21.1.2014 ASIA NRO 7 LIIKENNEALUEIDEN YLLÄPIDON TUOTANTOSOPIMUS Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien liikennealueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen lautakunta Noudatettavat asiakirjat Sopimuskausi

Lisätiedot

Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen

Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen 1 KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS Työn suoritus ajankohta Työhön ryhdytään kun lumenpaksuus on kohdan 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan kohdan 2 mukaisesti. Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Tekninen lautakunta 05.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Tekninen lautakunta 05.03.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 05.03.2012 Sivu 1 / 1 1168/10.03.01/2012 33 Katujen talvikunnossapito Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Esa Rauhala, puh. (09) 816 25174 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupungininsinööri

Lisätiedot

TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO

TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön on ryhdyttävä siten, että taulukossa 1 esitetty kunnossapitoluokituksen mukainen siisteyden taso säilyy. Alla esitetyssä taulukossa suluissa esitetty siisteyden

Lisätiedot

TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO

TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön on ryhdyttävä siten, että taulukossa 1 esitetty kunnossapitoluokituksen mukainen siisteyden taso säilyy. Alla esitetyssä taulukossa suluissa esitetty siisteyden

Lisätiedot

ALUEURAKKA

ALUEURAKKA HANKE: KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEN JA YLLÄPIDON TOTEUTTAMINEN OSA B ALUEURAKKA 2016-2023 KUNNOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Sähköposti PL 208 Ahlströminkatu 6 (017)

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

Liite 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA. Raision talvihoidon alueurakka Raision kaupunki

Liite 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA. Raision talvihoidon alueurakka Raision kaupunki Liite 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA Raision talvihoidon alueurakka 2019 2022 23.5.2019 Raision kaupunki 2(7) TURVALLISUUSASIAKIRJA Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Metsäteiden talvikunnossapito

Metsäteiden talvikunnossapito Metsäteiden talvikunnossapito Kalvosarja pohjautuu Tuomas Villmanin Mikkelin ammattikorkeakoulussa keväällä 2007 tekemään opinnäytetyöhön. Yhteyshenkilö: Antti Korpilahti Valokuvat: Tuomas Villman Piirrokset:

Lisätiedot

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

Älä anna liukkauden yllättää

Älä anna liukkauden yllättää Turvallista matkaa! Älä anna liukkauden yllättää Suomen sääolosuhteissa, syksyn ja talven liukkailla keleillä tehokas liukkaudentorjunta on välttämätöntä. Se parantaa liikenneturvallisuutta ja lisää liikenteen

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO

TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön on ryhdyttävä siten, että taulukossa 1 esitetty kunnossapitoluokituksen mukainen siisteyden taso säilyy. Alla esitetyssä taulukossa suluissa esitetty siisteyden

Lisätiedot

Levin ydinkeskustan katu-, kävelykatu- ja torialueiden kunnossapitovelvollisuuden jakautuminen

Levin ydinkeskustan katu-, kävelykatu- ja torialueiden kunnossapitovelvollisuuden jakautuminen Levin ydinkeskustan katu-, kävelykatu- ja torialueiden kunnossapitovelvollisuuden jakautuminen Teknlk 80 Asemakaava-alueiden katujen, torien, toriaukioiden, puistojen, istutusten sekä muita näihin verrattavien

Lisätiedot

Sopimusaika on talvikaudet 2014 2015, 2015 2016ja 2016 2017

Sopimusaika on talvikaudet 2014 2015, 2015 2016ja 2016 2017 Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Kaavateiden, yksityisteiden ja kunnan omistamien kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapito sekä sivukylien latujen ja luistelualueiden

Lisätiedot

Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT 1.11.2005

Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT 1.11.2005 Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT..2005 Kunnossapidon laatuvaatimukset Kadun kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden

Lisätiedot

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET 3. painos ISBN 951-47-9082-0 TIEL 2230010 Oy Edita Ab Helsinki 1999 Julkaisua myy Tiehallinto, julkaisumyynti Telefax 0204 22 2652 Tielaitos TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka

Lisätiedot

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA Auraus ja linkous Asutuilla teillä sallitaan lunta yleensä max 8-10 cm Sohjoa max 4-5 cm Tie aurattu yleensä klo 6-7 Kuorma-auto- tai traktoriaura

Lisätiedot

TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO

TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO TK1 ALUEIDEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön on ryhdyttävä siten, että taulukossa 1 esitetty kunnossapitoluokituksen mukainen siisteyden taso säilyy. Alla esitetyssä taulukossa suluissa esitetty siisteyden

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT LIITE 10/1 URAKKA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite 1.8.2014 Auraus urakka-alueilla 1.8.2014 Sohjon poisto urakka-alueilla 1.8.2014 Lumen lähisiirto ja läjitys 1.8.2014 Lumen kuormaus ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPITOTÖISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPITOTÖISTÄ Kiuruveden kaupunki Tekninen palvelukeskus 9.10.2013 TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPITOTÖISTÄ Tekninen palvelukeskus pyytää tarjouksia koneellisista talvikunnossapitotöistä seuraavasti: 1. KATUJEN JA VÄYLIEN

Lisätiedot

TALVIKUNNOSSAPITO KAUDELLE SYKSY 2015 KEVÄT 2016 + mahdollisuus yhden vuoden optioon

TALVIKUNNOSSAPITO KAUDELLE SYKSY 2015 KEVÄT 2016 + mahdollisuus yhden vuoden optioon LIITE YMP 26.05.2015 HYRYNSALMEN KUNTA Ympäristölautakunta PL 5 89401 HYRYNSALMI TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT TALVIKUNNOSSAPITO KAUDELLE SYKSY 2015 KEVÄT 2016 + mahdollisuus yhden vuoden optioon Sisältää erilliset

Lisätiedot

Aurauksen käynnistysrajat:

Aurauksen käynnistysrajat: TYÖOHJEET AURAUS- JA HIEKOITUSURAKOITSIJALLE Urakoitsija vastaa alueellaan niistä velvoitteista, joita Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (22.12.2009/1575) asettaa talvikunnossapidon

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TEKNINEN OSASTO Asematie 4, 2.krs 73100 LAPINLAHTI TURVALLISUUSASIAKIRJA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/2018 2019/2020 Alueurakka 1 Alueurakka 2 Alueurakka 3 Alueurakka 4 2(7) TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

"Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa" Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006

Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006 1 Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006 "Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa" Martti Oulun tiepiiri 2 Tiestön hoidon hankinta Tiehallinnossa Hoitourakoitsijan

Lisätiedot

PEHKO-projekti Hoidon ja ylläpidon alueurakat Kemi ja Karstula

PEHKO-projekti Hoidon ja ylläpidon alueurakat Kemi ja Karstula PEHKO-projekti Hoidon ja ylläpidon alueurakat Kemi ja Karstula 2016-2021 Tekstitarkennukset Tarjouspyyntökirje Tämän alueurakan alueella pilotoidaan päällysteiden ennakoivan hoidon ja kunnostuksen ohjelmointia

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 1 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Pääasiallinen alue: Kuopio Leppävirta Varkaus Siilinjärvi

Lisätiedot

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pyhäjärven kaupungissa Hiukkasen parempi

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pyhäjärven kaupungissa Hiukkasen parempi Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Pyhäjärven kaupungissa 24.6.2015 Hiukkasen parempi 1. Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjako Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa-

Lisätiedot

Teiden talvihoito. Laatuvaatimukset 2001

Teiden talvihoito. Laatuvaatimukset 2001 Teiden talvihoito Laatuvaatimukset 2001 Teiden talvihoito Laatuvaatimukset 2001 Toteuttamisvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2001 ISBN 951-726-763-0 TIEH 2230018-01 Edita Oyj Helsinki 2001 Julkaisua

Lisätiedot

PERHON KUNNAN TALOYHTIÖIDEN PIHOJEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 URAKKAOHJELMA. Laatija: Pasi Rannila

PERHON KUNNAN TALOYHTIÖIDEN PIHOJEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 URAKKAOHJELMA. Laatija: Pasi Rannila PERHON KUNNAN TALOYHTIÖIDEN PIHOJEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 URAKKAOHJELMA Laatija: Pasi Rannila SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustajat... 4 1.3 Talvihoitourakan

Lisätiedot

Aluevastaava Janne Saari. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Harjavalta

Aluevastaava Janne Saari. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Harjavalta Hoidon ja ylläpidon alueurakka Harjavalta 2016-2021 Yleistä urakka-alueesta: 5-vuotinen perusurakka Sijaitsee Satakunnan maakunnassa Sijoittuu pääosin Harjavallan, Euran ja Säkylän kuntien alueelle Tiestöä

Lisätiedot

Muutoksia ja tarkennuksia päivättyyn tarjouspyyntöön ja Karttulan alueurakan julkiseen hankintakilpailuun

Muutoksia ja tarkennuksia päivättyyn tarjouspyyntöön ja Karttulan alueurakan julkiseen hankintakilpailuun KUOPION KAUPUNKI Kaupunkiympäristön palvelualue Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Karttulan alueurakka 2017 2022 5.4.2017 Lisäkirje 1 Muutoksia ja tarkennuksia 2.3.2017 päivättyyn tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Tarjoajan edellytetään tutustuvan tarjottaviin alueisiin ennen tarjouksen jättämistä.

Tarjoajan edellytetään tutustuvan tarjottaviin alueisiin ennen tarjouksen jättämistä. TARJOUSPYYNTÖ / TALVIKUNNOSSAPITOURAKAT JA LANAUS Ilmajoen kunnan tekninen osasto pyytää yksikköhintaista ( /yks, alv 0 %) tarjousta katujen, yksityisteiden, kiinteistöjen ja torin kunnossapitotöiden alueurakoinnista

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA 1 (14) Kaupunkirakenneyksikkö RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Yleissuunnitelma 2 (14) Sisällysluettelo 1. Suunnittelualue 1.1 Yleistä 1.2 Kadut, LP-alue, Rantakyläntori

Lisätiedot

Metsäkeskus Pohjois-Savo Tietoa tienpitoon -kehittämishanke

Metsäkeskus Pohjois-Savo Tietoa tienpitoon -kehittämishanke Yksityistien vuosittainen kunnossapito Metsäkeskus Pohjois-Savo Tietoa tienpitoon -kehittämishanke Yksityistien vuosittainen kunnossapito Vuosittainen kunnossapito on tieosakkaiden avaintehtävä. Kunnossapitotöiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PIHA-ALUEIDEN JA KATUJEN HIEKOITUSHIEKAN POISTOSTA

TARJOUSPYYNTÖ PIHA-ALUEIDEN JA KATUJEN HIEKOITUSHIEKAN POISTOSTA Pihtiputaan kunta Tekninen toimisto Keskustie 9 44800 PIHTIPUDAS 04.03.2019 Viite Ilmoitus Kotiseudun Sanomissa viikolla 10/2019 - TARJOUSPYYNTÖ PIHA-ALUEIDEN JA KATUJEN HIEKOITUSHIEKAN POISTOSTA Pihtiputaan

Lisätiedot