PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Aika klo Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt, 3. varapuheenjohtaja Agnesbäck Kaj, valtuutettu Andersson Tobias, valtuutettu Backman Gustav, valtuutettu Bergman Ove, valtuutettu Björklund Jimmy, valtuutettu Björklund Roy, valtuutettu Blusi Anna-Lena, valtuutettu Bystedt Rainer, valtuutettu Eklund Annika, valtuutettu Eklund Karl, valtuutettu Finne Kurt, valtuutettu Gammelgård Bror, valtuutettu Granholm Rodney, valtuutettu Granlund Gun, valtuutettu Grägg Ralf, valtuutettu Helsing Björn, valtuutettu Hägg Tor-Erik, valtuutettu Ihamäki Elina, valtuutettu Jusslin Gunilla, valtuutettu Kamis Mikael, valtuutettu Forss Ulrika, varavaltuutettu Backa Peter, varavaltuutettu Turtonen Teresa, varavaltuutettu Småros Fredrik, varavaltuutettu Östman Per, kh. puheenjohtaja Öling Christina, kunnanjohtaja Holtti Tom, kunnansihteeri Niskala Markku, hallintojohtaja Kullas Ulf, valtuutettu Käcko Anna, valtuutettu Lillbacka Gunda, valtuutettu Ludén Lis-Britt, valtuutettu Långnabba Birgitta, valtuutettu Markén Martin, valtuutettu Nikkari-Östman Leena, valtuutettu Norrgård Peter, valtuutettu Nygård Helge, valtuutettu Ohlis Karita, valtuutettu Ohlis Victor, valtuutettu Pitkäkangas Anita, valtuutettu Påhls Nils, valtuutettu Salmela Susanne, valtuutettu Sandkvist Stefan, valtuutettu Silander Stig, valtuutettu Smeds Carina, valtuutettu Staffas Bror, valtuutettu Stenroos Jan-Erik, valtuutettu Ström-Berglund Johanna, valtuutettu Svens Stig, valtuutettu Söderberg Kurt, valtuutettu Wörgren Birgitta, valtuutettu Östman Elvi, valtuutettu Norrgård Bo, varavaltuutettu Bergman Anders, varavaltuutettu Wallin Ralf, varavaltuutettu Hägglund Mats, pakolaiskeskuksen johtaja Kuoppala Esko, peruspalvelujohtaja Emaus Helena, sivistysjohtaja Österberg Mikael, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen johtaja Pykälät Pöytäkirja allekirjoitettu Vöyrillä, Harry Backlund puheenjohtaja Tom Holtti sihteeri Tobias Andersson pöytäkirjantarkastaja Nähtävillä Vöyrin kunnantalo, klo Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja Carina Nyqvist toimistosihteeri

2 Asialuettelo Asia 120 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT, vaali 122 ESITYSLISTA, hyväksyminen 123 HALLINTOASIAT, sopimus maaseutuhallinnon järjestämisestä 124 HALLINTOASIAT, maaseutulautakunnan johtosääntö 125 HALLINTOASIAT, vanhusneuvoston perutaminen 126 TALOUS, suomenkielisen sivistyslautakunnan lisämääräraha-anomus 127 TALOUS, pyyntö saada kunnan takaus, Fastighets Ab Oravais Bostäder 128 TALOUS, takaussitoumuksen maksaminen, Ab Kulla Boats Oy 129 TALOUS, vuoden 2012 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 130 MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN, Maksamaan keskustan ja Tottesundin osayleiskaava 131 MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN, Pärlan, huoneiston myyminen 132 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA, integraatio-ohjelman päivittäminen 133 ILMOITUSASIAT 134 KYSELYTUNTI/MUUT ASIAT

3 120 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Nimenhuuto suoritetaan ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. VTO 120 Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla on 38 valtuutettua ja 7 varavaltuutettua.

4 121 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT, vaali valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja määrää tarkastuksen ajankohdan. Tarkastuksen ehdotetaan tapahtuvan heti kokouksen jälkeen. VTO 121 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tobias Andersson ja Kurt Söderberg, tarkastaminen tapahtuu heti kokouksen jälkeen.

5 122 ESITYSLISTA, hyväksyminen tekee esityslistaan tarpeellisiksi katsomansa muutokset, minkä jälkeen esityslista hyväksytään. VTO 122 Esityslista hyväksyttiin siten muutettuna, että pykälä 131 poistetaan. Kokous keskeytettiin urheilustipendien jakamista varten ajalle

6 Dnro: KH 294/ HALLINTOASIAT, sopimus maaseutuhallinnon järjestämisestä Maaseutulautakunta , 51 Kunnanhallitus , 317 Johtavan maaseutusihteerin valmistelu: Laki kuntien maaseutuhallinnon järjestämisestä ( /210) astui voimaan Lain mukaan kunta vastaa alueellaan siitä, että maaseutuasioiden hallinto järjestetään Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Maaseutuasioiden hoitamista varten pitää muodostaa hallinnollisen kokonaisuus, johon vuonna 2009 kuului vähintään 800 tukea hakevaa tilaa. Kunnan maaseutuasioiden hallinto on järjestettävä siten, että maaseutuasioiden yhteiseen johtoon kuuluu vähintään viisi viran- tai toimenhaltijaa, joista yksi henkilö hoitaa päätoimisena maaseutuhallinnon tehtäviä ja ja johtaa näitä asioita käsittelevää yksikköä. Jos kunnan koko ei täytä lainsäädännön vaatimuksia, pitää sen liittyä nämä vaatimukset täyttävään maaseutuhallinnon yhteistyöalueeseen. Yhteistyöalueen pitää aloittaa toimintansa viimeistään Kuntien pitää tehdä mennessä päätös yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä ja ilmoittaa mennessä Maaseutuvirastolle (Mavi), mihin yhteistyöalueeseen kunta liittyy. Jos kunta ei liity yhteistoiminta-alueeseen laissa säädetyllä tavalla, päättää valtioneuvosto, mihin yhteistoiminta-alueeseen kunnan pitää liittyä. Maaseutuvirastolle on tehtävä mennessä selvitys maaseutuhallinnon järjestämisestä tehdystä sopimuksesta. Vöyrin kunta päätti (kh 128), että kunta aloittaa yhteistyön Mustasaaren kunnan kanssa ja ilmoittaa siitä Maaseutuvirastolle. Vaasan kaupunki kutsui Mustasaaren, Laihian, Vähänkyrön ja Vöyrin edustajat keskustelemaan maaseutuhallinnon järjestämisestä. Vaasa, Vähäkyrö ja Laihia eivät voi muodostaa omaa yksikköä, koska ne eivät täytä 800 tilan minimivaatimusta. Kokouksessa päätettiin, että paikalla olevat kunnat selvittävät yhteistyömahdollisuutta. Vöyrin kunnan edustajat ilmoittivat, että Vöyrin kunta voi toimia yhteistyöalueen isäntäkuntana. Mustasaaren kunta tuki ehdotusta. Kokouksessa päätettiin myös, että Vöyrin kunta kutsuu kokoukseen mukana olevien kuntien edustajista koostuvan työryhmän. Työryhmä laatii yhteistoimintaehdotuksen. Työryhmä on kokoontunut Vöyrillä Vöyrin kunta laati kokoukseen yhteistoimintaehdotuksen. Kokouksessa käytyjen keskustelujen perusteella on Vöyrin kunta laatinut lopullisen yhteistoimintaehdotuksen. Ehdotusta laadittaessa

7 on oltu yhteydessä yllä mainittuihin kuntiin, ja ne ovat voineet esittää omia näkemyksiään. Yhteistoimintasopimusehdotuksen mukaan Vöyrin kunta toimii maaseutuhallinnon isäntäkuntana. Maaseutuasioiden hoitamista varten asetetaan maaseutulautakunta, johon tulee jokaisesta kunnasta kaksi edustajaa. Henkilökunta siirtyy Vöyrin kunnan palvelukseen lähtien. Vöyrin kunnan johtava maaseutusihteeri toimii yhteistoiminta-alueen johtajana. Yksikköön tulee kaikkiaan seitsemän työntekijää. Yhteistoiminta-alueelle tulee tilaa (vuonna 2010), ja sopimusehdotuksen mukaan kuntien palvelupisteet säilyvät nykytilanteen mukaisina. Keskeisten tukien hakuaikaan ovat kaikki toimipisteet avoinna viitenä päivänä viikossa. Muina aikoina on Vaasan toimipiste avoinna kaksi päivää ja Vähänkyrön toimipiste kolme päivää viikossa. Kustannukset jaetaan vuoden 2016 alusta lähtien sopimuskuntien kesken niiden väkiluvun ja edellisenä vuotena tukia hakeneiden tilojen lukumäärän perusteella siten, että väkiluvun osuutena on 10 % ja tukia hakeneiden tilojen 90 %. Vuosina jaetaan kustannukset vuoden 2010 henkilökuntamenojen (palkat, matka- ja koulutusmenot) ja vuonna 2010 tukia hakeneiden tilojen lukumäärän perusteella siten, että henkilökuntamenot saavat vuonna 2013 painoarvon 75 %, % ja % sopimusehdotuksen liitteenä olevan kustannustenjakotaulukon mukaisesti. Maaseutulautakunnan johtosääntöehdotus jaetaan kokouksessa. JOHTAVAN MAASEUTUSIHTEERIN EHDOTUS: Maaseutulautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että sopimusehdotus hyväksytään liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. MSL 51 Hyväksyttiin. Kunnanjohtajan valmistelu: Sopimusehdotus on tällä hetkellä yllä mainituissa kunnissa käsiteltävänä. KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että sopimusehdotus hyväksytään. KH 317 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

8 VTO 123 Yhteistyösopimus hyväksyttiin.

9 Dnro: KH 299/ HALLINTOASIAT, maaseutulautakunnan johtosääntö Maaseutulautakunta , 52 Maaseutuhallinnon yhteistyöaluesopimuksen mukaan perustetaan maaseutuhallintoa varten yhteinen toimielin, Vöyrin maaseutulautakunta. Lautakunnalla pitää olla johtosääntö. Maaseutuhallinnon johtosäännössä määrätään lautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet. Johtosäännössä vahvistetaan myös viranhaltijoiden ja lautakunnan välinen päätäntävallan jako. Maaseutuhallinnon johtosääntö noudattaa Vöyrin kunnan hallintosääntöä. Vöyrin kunnan maaseutulautakunnan johtosääntöehdotus on liitteenä. JOHTAVAN MAASEUTUSIHTEERIN EHDOTUS: Maaseutulautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että maaseutulautakunnan johtosääntöehdotus hyväksytään liitteen mukaisesti. MSL 52 Hyväksyttiin. Kunnanjohtajan valmistelu: Maaseutulautakunnan johtosääntö on laadittu yhteistyöalueen kuntien välisenä yhteistyönä ja vastaa sisällöltään muiden yhteistyöalueiden vastaavia johtosääntöjä. Johtosäännöllä rajoitetaan isäntäkunnan vaikutusvaltaa siten, että Vöyrin kunnanhallituksella ei ole oikeutta ottaa käsiteltäväksi yhteisen lautakunnan asioita eikä myöskään oikeutta valita edustajaa lautakuntaan. KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Vöyrin maaseutulautakunnan johtosääntö hyväksytään ja se astuu voimaan KH 318 VTO 124 Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Vöyrin kunnan maaseutulautakunnan johtosääntö hyväksyttiin yksimielisesti ja se astuu voimaan

10 Dnro: KH 227/ HALLINTOASIAT, vanhusneuvoston perustaminen Kunnanhallitus , 267 Peruspalvelulautakunta , 94 Peruspalvelulautakunta , 67 Peruspalvelulautakunta , 39 Viittaus Kerstin Karlssonin päiväämään aloitteeseen vanhusneuvoston perustamisesta, Vöyri-Maksamaan kunnanhallituksen päätökseen 227/ ja järjestelytoimikunnan päätökseen 108/ Vanhustenhuolto on pitkään ollut Maksamaan, Oravaisten ja Vöyrin kuntien yhtenä painopistealueena. Vanhusten osuus uuden kunnan väestöstä on suuri nyt ja myös tulevaisuudessa, ja kaikissa kolmessa kunnanosassa on tehty ja tehdään parhaillaan investointeja vanhustenhuoltoon. Tätä taustaa vasten on aloite kunnallisen vanhusneuvoston perustamisesta vanhusväestön, vanhus- ja eläkeläisyhdistysten ja kunnan viranomaisten yhteistyöelimeksi perusteltu. Vöyrin kunnassa on ollut aikaisemmin vammaisneuvosto, joka samalla toimi vanhusväestön edunvalvojana. Osana kunnallishallinnon rationalisointia vammaisneuvoston tehtävät siirtyivät sosiaalilautakunnalle, joka pitämällä säännöllisesti yhteyttä kunnan kolmeen eläkeläisyhdistykseen kykeni ottamaan vanhusväestön tarpeet huomioon päätöksenteossaan. Eläkeläisyhdistykset toimivat paikallisina yhdistyksinä, minkä vuoksi Vöyrin kunnassa aikaisemmin käytössä ollut malli ei sovi uuteen kuntaan. Esittelijä katsoo, että vanhusväestön tarpeet tulevat parhaiten huomioiduiksi, jos kunnassa on vanhusneuvosto, jossa on edustajia kaikista kolmesta kunnanosasta. PERUSPALVELUJOHTAJAN EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että kuntaan perustetaan vanhusneuvosto, jossa on edustajia kaikista kolmesta kunnanosasta. PPL 39 Asia palautetaan valmistelijoille lisäselvityksiä varten. Peruspalvelu- ja vanhustyönjohtaja selvittävät, miten vanhusneuvostojen tehtävät ja toiminta on järjestetty Pohjanmaalla, ja laativat Vöyrin kunnan vanhusneuvoston mallisäännön. Peruspalvelulautakunta , 67 Pohjanmaan kunnat ovat mukana projektissa Äldrecentrum Österbotten. Projektin työntekijä Ulla-Britt Ingman on laatinut yhdessä Pohjanmaan vanhusneuvosto-

11 jen edustajien kanssa vanhusneuvostojen toimintasuosituksen. Lähempiä tietoja toimintasuosituksesta on liitteessä. Vanhusneuvoston kokoonpano ja tehtävät vahvistetaan joko kunnan hallintosäännössä tai vanhusneuvoston johtosäännössä. Jos kunta päättää perustaa vanhusneuvoston, sen tehtävät voitaisiin vahvistaa johtosäännöllä ja vanhusneuvosto olisi kunnanhallituksen alainen. Kunnanhallitus valitsisi vanhusneuvoston jäsenet. Kunnanhallituksen alaisena vanhusneuvosto voi käsitellä kaikkia vanhusväestölle tärkeitä asioita, kuten sosiaalisia asioita, asumista, tekniikkaa, liikennettä ja ympäristön suunnittelua. Johtosäännössä vahvistettaisiin -vanhusneuvoston tehtävät -vanhusneuvoston jäsenten lukumäärä -mitä yhteisöjä/etupiirejä jäsenet edustavat -vanhusneuvoston toimikausi -kokousten koollekutsuminen -vanhusneuvoston puheenjohtajan vaali ja sihteerin tehtävien hoitaminen -toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen laatiminen Vanhusneuvoston tehtävät voitaisiin täsmentää seuraavasti: -vanhusasioiden lähete-elimenä toimiminen -kunnan ja eläkeläisyhdistysten yhteistyön edistäminen -neuvontatehtävät -aloitteiden ja esitysten tekeminen -valvoa vanhusväestön asioiden hoitamista -toimia vanhusväestön ja kunnan yhteistyöelimenä Peruspalvelujohtaja ja vanhustyönjohtaja katsovat, että vanhusneuvoston tehtävät ja toiminta voitaisiin vahvistaa yllä esitetyn mukaisesti. Vanhusneuvosto ei tarvitsisi omaa talousarviotaan, mutta neuvoston kokouskustannukset voidaan korvata kunnan palkkiosäännön mukaan. PERUSPALVELUJOHTAJAN EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että kuntaan perustetaan vanhusneuvosto. Vanhusneuvosto on kunnanhallituksen alainen, ja kunnanhallitus vahvistaa vanhusneuvoston tehtävät ja toiminnan yllä esitettyjen periaatteiden mukaisesti. PPL 67 Asia palautetaan valmistelijoille lisäselvityksiä varten. Peruspalvelulautakunnan kokoukseen kutsutaan kertomaan vanhusneuvoston toiminnasta sellaisen kunnan edustaja, jossa vanhusneuvoston tehtävät on vahvistettu hallinto- tai johtosäännöllä.

12 Peruspalvelulautakunta laati Vöyrin kunnan vanhusneuvoston johtosääntöehdotuksen. Peruspalvelulautakunta , 94 Äldrecentrum Österbotten projektin johtaja Ann-Sofi Smeds-Nylund tulee peruspalvelulautakunnan kokoukseen informoimaan vanhusneuvostojen tehtävistä ja toiminnasta Pohjanmaan kunnissa. Liitteenä on Vöyrin kunnan vanhusneuvoston johtosääntöehdotus. PERUSPALVELUJOHTAJAN EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että kuntaan perustetaan vanhusneuvosto. Vanhusneuvoston tehtävät ja toiminta vahvistetaan liitteenä olevan johtosääntöehdotuksen mukaisesti. PPL 97 Peruspalvelulautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että kuntaan perustetaan vanhusneuvosto. Kunnanhallitukselle ehdotetaan, että vanhusneuvoston johtosääntö vahvistetaan ehdotuksen mukaisesti, mutta 3 muutetaan kuulumaan seuraavasti: Vanhusneuvostossa on seitsemän jäsentä, jotka kunnanhallitus valitsee valtuuston toimikaudeksi. Jäsenet valitaan kunnassa toimivien eläkeläisyhdistysten ehdotusten perusteella siten, että jokainen eläkeläisyhdistys ja kunnan eri osat ovat edustettuina neuvostossa. Jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Kunnanjohtajan valmistelu: Peruspalvelulautakunta on valmistellut vanhusneuvoston perustamisen hyvin. Vanhusneuvosto voisi aloittaa työnsä seuraavien kunnallisvaalien jälkeen, jolloin ensimmäisillä neuvoston jäsenillä olisi käytettävissään kokonainen toimikausi toiminnan järjestämiseen. Johtosääntöehdotuksen 4 :n teksti sihteerin valinnasta poikkeaa siitä linjasta, jota on käytetty esimerkiksi nuorisoneuvostoa perustettaessa. Nuorisoneuvostoa perustettaessa pidettiin tärkeänä, että sihteerillä on suora yhteys kunnan vastaavia tehtäviä hoitavaan toimialaan, minkä vuoksi kunnan vapaa-aikasihteeri valittiin nuorisoneuvoston sihteeriksi. Tämän periaatteen mukaan pitäisi vanhusneuvoston sihteerillä olla suora yhteys kunnan vanhustyöstä vastaavaan tehtäväalueeseen, ja vanhusneuvoston sihteerin pitäisi tulla peruspalvelusektorilta. KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus muuttaa vanhusneuvoston johtosääntöehdotuksen 4 :n siten, että peruspalvelulautakunta valitsee vanhusneuvoston sihteerin omalta toimialaltaan liitteenä olevan johtosääntöehdotuksen mukaisesti.

13 Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että vanhusneuvosto perustetaan seuraavan valtuustokauden alusta alkaen liitteenä olevan korjatun johtosääntöehdotuksen mukaisesti. KH 267 Asia palautetaan valmistelijoille vanhusneuvoston sihteeritehtävien selvittämistä varten. Kunnanjohtajan valmistelu: Vanhusneuvoston sihteerin toimi on ollut peruspalvelulautakunnan toimialalla sisäisesti haettavana, ja muutama työntekijä on ilmoittanut olevansa kiinnostunut sihteerin tehtävästä. KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus muuttaa vanhusneuvoston johtosääntöehdotuksen 4 :n tekstiä siten, että kunnanjohtaja valitsee sihteerin kunnan hallintohenkilökunnan keskuudesta. Tehtävästä ei makseta palkkaa, sihteeri saa palkkion kunnan palkkiosäännön mukaan. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että vanhusneuvosto perustetaan seuraavan valtuustokauden alusta alkaen liitteenä olevan korjatun johtosääntöehdotuksen mukaisesti. KH 320 VTO 125 Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Martin Markén ehdotti Gunilla Jusslinin, Karita Ohliksen ja Kurt Söderbergin tukemana, että vanhusneuvosto perustetaan jo tammikuusta 2012 alkaen. Peter Backa ehdotti, että asia palautetaan kunnanhallitukselle vanhusneuvoston rakenteen tarkempaa selvittämistä varten. Ehdotus ei saanut kannatusta. Susanne Salmela: Oravaisten RKP-ryhmä tukee kunnanhallituksen ehdotusta, mutta toivoo, että vanhustenhuollon tavoitteita selvittävää ryhmää kuultaisiin vanhusneuvoston työn yhteydessä. Äänestys: Kunnanhallituksen ehdotus JA, Markénin ehdotus NEJ. Äänestyksen tulos: 33 JA-ääntä, 12 NEJ-ääntä. päätti perustaa vanhusneuvoston seuraavan valtuustokauden alusta alkaen liitteenä olevan korjatun johtosääntöehdotuksen mukaisesti.

14 Dnro: KH 301/ TALOUS, suomenkielisen kouluoimen lisämääräraha-anomus Kunnanhallitus , 331 Kunnanjohtajan valmistelu: Suomenkielinen sivistyslautakunta on käsitellyt kokouksessaan , 84, toimialansa kuluvan vuoden talousarviota. Suomenkielisen sivistystoimen menot tulevat ylittämään määrärahan useilla momenteilla, koska oppilasmäärä on lisääntynyt molemmissa suomenkielisissä kouluissa ja sen mukana koulukuljetusten tarve. Petterinmäen koulun tämän vuoden talousarviossa on varattu palkkoihin euroa ja euroa koulukuljetuksiin. Palkkamenot tulevat koko vuoden osalta olemaan noin euroa ja oppilaskuljetusten kustannukset euroa. Palkkamenoihin tarvitaan lisämäärärahaa euroa ja sen lisäksi eläke- ja sosiaaliturvamaksut, koulukuljetuksiin tarvitaan lisämääräraa euroa. Oravaisten suomenkielisen koulun palkkamenoihin on tämän vuoden talousarviossa varattu euroa ja koulukuljetuksiin euroa. Todelliset palkkamenot tulevat olemaan noin euroa ja koulukuljetusmenot noin euroa. Oravaisten suomenkielinen koulu tarvitsee siten palkkamenoihin lisämäärärahaa euroa ja koulukuljetuksiin euroa. Erityisoppilaiden kuljetuskustannukset ovat ylittyneet yli kolminkertaisesti, tämän vuoden talousarviossa on euroa ja todelliset kustannukset tulevat olemaan lähes euroa. Erityisoppilaiden kuljetuskustannusten lisämäärärahan tarve on euroa. Suomenkielisen sivistyslautakunnan lisämäärärahan tarve on eriteltynä seuraava: Petterinmäen koulu: pe2/a4120 yhteensä euroa ja pe4/4441 yhteensä euroa. Oravaisten suomenkielisen koulu: fi2/a euroa ja fi4/ euroa. Erityisoppilaiden kuljetukset: specf/ euroa. Yhteensä euroa. KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS:

15 Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että suomenkieliselle sivistyslautakunnalle annetaan vuoden 2011 talousarvion menoihin euron ylitysoikeus. KH 331 Kunnanhallitus palautti asian valmistelijoille kustannusten ja tulojen tarkempaa selvittämistä varten. Kunnanjohtajan valmistelu: Suomenkielisen koulutoimen kustannukset ja tulot on selvitetty liitteessä. Siitä ilmenee, että Petterinmäen koulun kustannukset oppilasta kohti ovat samalla tasolla kuin kunnan muissa vastaavankokoisissa kouluissa. Oppilaiden kuljetuskustannukset ovat meno, joka Petterinmäellä on suurempi kuin vertailukouluissa ja selittyy sillä, että oppilaiden kuljetusmatkat Petterinmäelle ovat pitkät, osa oppilaista tulee Maksamaalta. Oravaisten suomenkielisen koulun tilinpitojärjestelmä on kustannusvertailun kannalta epäoikeudenmukainen, sillä pakolaisten opetuksen tulot eivät ole kirjanpidossa tulona, koska ne sisältyvät valtionosuuksiin. KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että suomenkieliselle sivistyslautakunnalle annetaan vuoden 2011 talousarvion menoihin euron ylitysoikeus. KH 368 VTO 126 Ehdotus hyväksyttiin. Suomenkieliselle sivistyslautakunnalle myönnetään vuoden 2011 talousarvion menoihin euron ylitysoikeus.

16 127 TALOUS, pyyntö saada kunnan takaus, Fastighets Ab Oravais Bostäder Dnro: KH 298/2011 Kiinteistöyhtiön hallitus on päättänyt yhteistyössä Vöyrin kunnanhallituksen kanssa rakentaa uuden kahdesta rakennuksesta muodostuvan kahdeksan huoneiston rivitalon, johon tulee kuusi kaksiota ja kaksi kolmen huoneen huoneistoa. Tämä rivitalo tulee Oravaisten Masuunialueella vuodenvaihteessa palaneen talon (Hollola) tilalle. Taloyhtiö on saanut vakuutusyhtiöltä tiedon, että vakuutusyhtiön korvaus tulipalossa tuhoutuneesta Hollolasta on Korvaus vuokratulojen vähenemisestä (enintään yhden vuoden ajalta) on Taloyhtiö on pyytänyt rakentamistarjoukset ja on sen jälkeen tehnyt Ab Heikius Hus-Talo Oy:n kanssa sopimuksen rivitalon rakentamisesta. Projektin kokonaiskustannukset suunnittelu, kaivuutyöt, rakennustöiden valvonta ja vastaavat huomioiden ovat hieman alle Vakuutusyhtiön rahoitus kattaa kustannuksista noin , ja loppuosaa varten taloyhtiö ottaa uuden pankkilainan. Taloyhtiön hallitus on käsitellyt saamansa lainatarjoukset ja on hyväksynyt Kuntarahoituksen tarjouksen sillä ehdolla, että kunta antaa omavelkaisen takauksen. Lainatarjousten vertailu on liitteessä. Taloyhtiön hallitus pyytää kunnan omavelkaista takausta Kuntarahoitukselta otettavalle lainalle seuraavilla ehdoilla: Lainamäärä korkeintaan euroa Laina-aika 15 vuotta Korko 5 vuoden viitekorko + marginaali 0,7 % (korko = 2,72 %) KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Fastighets Ab Oravais Bostäder yhtiölle omavelkaisen takauksen yhtiön Kuntarahoitukselta ottamaan enintään euron lainaan, jonka laina-aika on 15 vuotta, korko 5 vuoden viitekorko ja marginaali 0,7 %. KH 330 Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Helena Helsing ja Åke Helsing ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

17 VTO 127 myönsi Fastighets Ab Oravais Bostäder yhtiölle omavelkaisen takauksen yhtiön Kuntarahoitukselta ottamaan enintään euron lainaan, jonka lainaaika on 15 vuotta, korko 5 vuoden viitekorko ja marginaali 0,7 %. Tor-Erik Hägg ja Åke Helsing ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

18 Dnro: KH 95/ TALOUS, takaussitoumuksen maksaminen, Ab Kulla Boats Oy Hallintojohtajan valmistelu: Aktia Pankki Abp on ilmoittanut saapuneella kirjeellä, että Kulla Boats Ab on asetettu konkurssiin Pankki ilmoitti, kunnan takaama laina, ,87, on irtisanottu ja takaajan pitää maksaa se viimeistään Kunnanhallitus on merkinnyt ilmoituksen tiedoksi kokouksessaan Koska kunta (Oravaisten kunta) on myöntänyt omavelkaisen takauksen, on takaussitoumus maksettu ja viety käyttötalouden tilinpitoon muina rahoituskustannuksina. Kunnan saatava on ilmoitettu konkurssipesän hallinnolle, joka ottaa kunnan saatavan huomioon asian jatkokäsittelyssä. KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee menettelyn tiedoksi ja pyytää valtuustoa myöntämään tilille muut rahoituskustannukset euron lisämäärärahan. KH 354 VTO 128 Merkittiin tiedoksi. Hallintojohtaja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo Merkittiin tiedoksi.

19 129 TALOUS, vuoden 2012 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Kunnanhallitus , 345 Dnro: KH 309/2011 Hallintojohtajan valmistelu: Kunnan lautakunnat ovat valmistelleet ja käsitelleet oman toimialansa vuoden 2012 talousarvioehdotukset. Lautakuntakäsittelyn jälkeen osastopäälliköt ovat käyneet ehdotukset läpi ja tehneet joitakin muutoksia, jotta talousarvio ei ylittäisi annettua raamia. Vuoden 2012 talousarvion raamit on laskettu seuraavilla perusteilla: 1. Käyttötaloustulot lisääntyvät 3 % 2. Henkilökuntamenot lisääntyvät 2 % 3. Muut toimintakustannukset lisääntyvät 2 % Verotulojen lasketaan vähenevän 2,5 % vuoden 2011 veroennusteesta, mutta nousevan 6,4 % vuoden 2011 alkuperäisestä talousarviosta. Laskelmat perustuvat Kuntaliiton ennusteeseen, ja kunnan talousarvioehdotus on laadittu seuraavilla perusteilla: Kunnallisvero on 19 % Palkkasumma lisääntyy 4,4 % vuonna 2011 ja 3,3 % vuonna 2012, mikä on hieman vähemmän kuin maan keskiarvo (2011=5,0 % ja 2012=3,8 %) Yleinen kiinteistövero on 0,60 %, kiinteän asumisen kiinteistövero 0,40 % ja vapaa-ajan asuntojen kiinteistövero 1,00 % Kuntien osuus yhteisöverosta on 27,87 % (4,12 % lasku vuodesta 2011) Verotulot ovat vuoden 2012 talousarviossa kaikkiaan euroa. Valtionosuuslaskelmassa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten lasketaan nousevan 9,8 % ja perusopetuksen kustannusten 6,34 %. Samalla kunnan oma rahoitusosuus nousee 13,8 % (valtion 635 miljoonan euron säästötoimenpide). Verovähennys pienentää kunnallisveroa, koska vähennystä ei myönnetä valtionverosta. Verotulojen vähennyksenä valtio korvaa vuonna euroa (vuosina korvaus kaikkiaan 1,2 miljoonaa euroa). Kunnan laskennallisten valtionosuuksien lasketaan siten lisääntyvän 4,4 %, ja valtionosuudet ovat vuoden 2012 talousarviossa kaikkiaan euroa. Kuntien yhdistymisavustus on euroa (vuonna euroa). Suunnitellut nettoinvestoinnit ovat 3,713 miljoonaa euroa. Kunnan oma vuosikate ei riitä investointeihin ja talousarviolainojen lyhentämiseen, vaan niihin joudutaan ottamaan lainaa 2,4 miljoonaa euroa.

20 Yllä olevat tekijät huomioon ottaen kunnan vuoden 2012 käyttötalous tasapainottuu siten, että vuosikate on 1,487 miljoonaa euroa ja ylijäämä noin euroa. Käyttötalous Toimintatulojen lasketaan lisääntyvän 4,2 %. Henkilökuntamenojen lasketaan lisääntyvän 5,0 %, palvelujen oston 1,7 % ja tarvikkeiden oston 3,7 %. Kokonaisuutena käyttötalousmenojen lasketaan lisääntyvän 3,3 %, ja toimintakate nousee 2,8 %. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet lokakuun 2011 loppuun mennessä 12,8 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Talousarvion ylitys ei kuitenkaan ole yhtä suuri, ennusteen mukaan erikoissairaanhoitoon tarvitaan tänä vuonna euroa talousarviossa olevaa määrärahaa enemmän. Vaasan sairaanhoitopiiri on ottanut talousarvioehdotukseen Vöyrin maksuosuuden nousuksi 12,3 %, eli melkein euron lisäyksen. Kunnan oma arvio tämän vuoden talousarvioon verrattuna on 2,6 % nousu, eli euroa, mikä on euroa sairaanhoitopiirin arviota vähemmän. Perusterveydenhuollon maksuosuuksista on syyskuun 2011 loppuun mennessä toteutunut 77 %, mikä ylittää talousarviossa olevan määrärahan noin eurolla. Kunnan oma arvio vuoden 2012 menojen noususta on 6,7 % ( euroa), mikä on euroa vähemmän kuin hoitolautakunnan ehdottama määrä. Vuosikate Talousarvioehdotuksen vuosikate on euroa, mikä kattaa talousarviossa olevat poistot. Poistot ja sisäiset erät Suunnitelman mukaiset poistot on otettu talousarvioehdotukseen tehtäväalueittaisina laskennallisina kustannuksina. Poistot ovat vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa 1,345 miljoonaa euroa, ja mukaan on laskettu myös kuluvan vuoden aikana toteutettujen investointien poistot. Tilikauden tulos Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen ylijäämä on euroa. Investoinnit Vuoden 2012 bruttoinvestoinnit ovat 4,359 miljoonaa euroa ja vuoden ,281 miljoonaa euroa. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma osoittaa, miten kunnan toiminta, investoinnit ja lainojen kuoletukset hoidetaan vuoden aikana. Vuoden 2012 nettoinvestoinnit ovat 3,713 miljoonaa euroa. Vanhojen lainojen kuoletusten lasketaan olevan euroa, ja uusia lainoja tarvitaan 2,44 miljoonaa euroa vuoden 2012 investointimenojen ja lainojen kuoletusten hoitamiseen. Vuoden 2011 investoinnit on toistaiseksi hoi-

21 dettu kunnan omilla kassavaroilla ja lyhytaikaisilla lainoilla (kuntasertifikaateilla). Vuoden 2011 jäljellä oleviin investointeihin ja vuoden 2012 investointeihin tarvitaan 3,0 miljoonan euron laina, joka nostetaan kahdessa erässä vuoden 2011 lopussa (talousarvion mukaan 1,7 miljoonaa euroa) ja talvella Pitkäaikaisia lainoja lasketaan olevan kaikkiaan 5,15 miljoonaa euroa. Asukasta kohti vuoden 2012 velkamäärän lasketaan olevan 770 euroa. KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus tekee talousarvioehdotukseen tarpeelliset muutokset. Kunnanhallitus vie talousarvion ja taloussuunnitelman yhteiseen yhteistyötoimikuntaan käsiteltäväksi. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma hyväksytään. KH 345 Kunnanhallitus hyväksyi talousarvioehdotuksen seuraaviin muutoksin: Kunnanjohtajan katsauksen tekstiosaan tehdään eräitä muutoksia. Elinkeinoelämän edistäminen: tekstiin maininta kunnan ja yrittäjien kokouksista; teollisuusalueen kehittäminen vuoden 2012 tavoitteisiin. Peruspalvelulautakunta: lakisääteiset tehtävät toimenpideruutuihin, avainluvut ja RAVA-indeksi mukaan talousarvioon. Kotipalvelu: kotipalveluautojen hankkiminen (kolme leasingvuokra-autoa poistetaan tekstistä). Ruotsinkielisen sivistyslautakunnan talousarviohdotus palautettiin lautakunnalle tekstiosan korjausta ja talousarvion tasapainottamistoimenpiteiden merkitsemistä varten; nämä käsitellään seuraavassa kokouksessa. Kokous keskeytettiin klo Helena Emaus, Mats Hägglund ja Esko Kuoppala poistuivat kokouksesta klo Kokousta jatkettiin klo Ann-Britt Björkström poistui kokouksesta klo Investoinnit: o Kuitukaapelin kustannukset vähennetään euroon ja tulot euroon vuonna 2012; o Uuspellon kaava-alueen investointimenoja lisätään eurolla (tiet , kunnallistekniikka ), vuoden 2013 kustannuksia vähennetään eurolla; o Liiketoiminnan tulot vuosilta otetaan pois; o Otetaan vuodelle euroa lasten päivähoidon tilojen kokonaissuunnitelmaa ja rakentamista varten, Tottebon ja Tallkottenin päiväkotien peruskorjauksen euroa otetaan pois;

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 16.02.2012. Kjell Heir puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Anna Käcko pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 16.02.2012. Kjell Heir puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Anna Käcko pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 19.25 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt, 3. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Valtuusto. Vöyrillä, 12.04.2012. Tom Holtti sihteeri. Harry Backlund puheenjohtaja. Gustav Backman pöytäkirjantarkastaja

VÖYRIN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Valtuusto. Vöyrillä, 12.04.2012. Tom Holtti sihteeri. Harry Backlund puheenjohtaja. Gustav Backman pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 20.10 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012. Valtuusto. Vöyrillä, 04.10.2012. Tom Holtti sihteeri. Harry Backlund puheenjohtaja. Kjell Heir pöytäkirjantarkastaja

VÖYRIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012. Valtuusto. Vöyrillä, 04.10.2012. Tom Holtti sihteeri. Harry Backlund puheenjohtaja. Kjell Heir pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA 5/2012 Aika klo 19.00 21.11 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

4 VÖYRIN KUNTA. PÖYTÄKIRJA Nro 4/2011. Valtuusto. Vöyrillä, 16.11.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri

4 VÖYRIN KUNTA. PÖYTÄKIRJA Nro 4/2011. Valtuusto. Vöyrillä, 16.11.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri 4 VÖYRIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2011 Aika 16.11.2011 klo 19.00 20.37 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2.

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 15.8.2016 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45

Lisätiedot

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014 Puumala Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Aika 02.09.2015, klo 14:00-15:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Talousarvio

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 26.4.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 4. joulukuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 4. joulukuuta 2015 11/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 24. marraskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnantoimisto, Taalintehdas. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri

Kunnantoimisto, Taalintehdas. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri 7/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 8. joulukuuta 2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Taalintehdas Päättäjät Inger Wretdal Esko Antikainen Carola Antskog Brita Drugge Kristian

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013,

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, 7.1.2013 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013 Aika: Maanantaina 11.3.2013 kello 18.00 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala Varapuheenjohtaja Matti Tausa Jäsenet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 8.9.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll.

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll. sivu 1(9) nro 3/2009 Elin: Hallitus Aika: 16.2.2009 klo 9.00 10.35 Paikka: Päätöksentekijät Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone, R 0, Vaasan keskussairaala Gun Kapténs Per Hellman, varapj. Jan Erik Granö

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / 2016 KOKOUSAIKA 19.12.2016 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2017 KOKOUSAIKA 1.3.2017 kello 19.00-20.20 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika 19.9.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.6.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSAIKA Tiistai 9.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnantalo Vanhala Jari A., puheenjohtaja Houni Juha,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen

Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen Perusturvalautakunta 9 0.03.07 Vammaisneuvosto 3 5.04.07 Kunnanhallitus 79 5.05.07 Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen.6.07 alkaen 786/00.0.0/06 Perusturvalautakunta 0.03.07 9 Perusturvan

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, G ä d d a n a l u e S e p ä n k y l ä s s ä S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 11.12.2015

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 58 Asianro 1163/00.01.00/2014 Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen uusiminen historia 22.10.2014 56: Pelastustoimen perussopimuksen ja kuntien maksuosuuden

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 15

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 15 Vanhusneuvosto 26.08.2015 AIKA 12:00-13:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 VANHUSNEUVOSTON TÄRKEÄNÄ PITÄMIÄ PAINOPISTEALUEITA JA ASIOITA

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Valtuusto 4 30.01.2017 Esitys uudeksi hallintosäännöksi 13/00.01.01/2012 KH 6 Kunnanhallitus 12.1.2016 Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Uusi kuntalaki (410/2015)

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012 Aika: torstaina 23.2.2012 kello 18.00 19.20 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

KOSKEN TL MAASEUTULAUTAKUNTA

KOSKEN TL MAASEUTULAUTAKUNTA KOSKEN TL MAASEUTULAUTAKUNTA Aika: Torstaina 24. helmikuuta 2011 kello 10.00 11.18 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla: Paikalla / poissa Puheenjohtaja Timo Vähätalo x

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen

Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen Perusturvalautakunta 9 0.03.07 Kunnanhallitus 00 0.03.07 Vanhusneuvosto 4 09.05.07 Kunnanhallitus 80 5.05.07 Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen.6.07 alkaen 786/00.0.0/06 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Elinvoima- ja konsernijaosto 11.09.2017 Aika 11.09.2017 klo 12:30-13:54 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

1 Kunnanhallituksen puheenjohtajan ajankohtaiskatsaus Vt. kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus Kunnankamreerin ajankohtaiskatsaus...

1 Kunnanhallituksen puheenjohtajan ajankohtaiskatsaus Vt. kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus Kunnankamreerin ajankohtaiskatsaus... SIEVIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2017 Sivu 1 toimitettu 24.10.2017 Tarkastuslautakunta Aika: Tiistaina 31.10.2017 kello 17.00 Kahvi kokoushuoneessa klo 17.00 Paikka: Kunnanhallituksen huone Päätöksentekotapa:

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35.

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit 1000 1038, 1041 1046 ja 1068) II- vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot