PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Aika klo Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt, 3. varapuheenjohtaja Agnesbäck Kaj, valtuutettu Andersson Tobias, valtuutettu Backman Gustav, valtuutettu Bergman Ove, valtuutettu Björklund Jimmy, valtuutettu Björklund Roy, valtuutettu Blusi Anna-Lena, valtuutettu Bystedt Rainer, valtuutettu Eklund Annika, valtuutettu Eklund Karl, valtuutettu Finne Kurt, valtuutettu Gammelgård Bror, valtuutettu Granholm Rodney, valtuutettu Granlund Gun, valtuutettu Grägg Ralf, valtuutettu Helsing Björn, valtuutettu Hägg Tor-Erik, valtuutettu Ihamäki Elina, valtuutettu Jusslin Gunilla, valtuutettu Kamis Mikael, valtuutettu Forss Ulrika, varavaltuutettu Backa Peter, varavaltuutettu Turtonen Teresa, varavaltuutettu Småros Fredrik, varavaltuutettu Östman Per, kh. puheenjohtaja Öling Christina, kunnanjohtaja Holtti Tom, kunnansihteeri Niskala Markku, hallintojohtaja Kullas Ulf, valtuutettu Käcko Anna, valtuutettu Lillbacka Gunda, valtuutettu Ludén Lis-Britt, valtuutettu Långnabba Birgitta, valtuutettu Markén Martin, valtuutettu Nikkari-Östman Leena, valtuutettu Norrgård Peter, valtuutettu Nygård Helge, valtuutettu Ohlis Karita, valtuutettu Ohlis Victor, valtuutettu Pitkäkangas Anita, valtuutettu Påhls Nils, valtuutettu Salmela Susanne, valtuutettu Sandkvist Stefan, valtuutettu Silander Stig, valtuutettu Smeds Carina, valtuutettu Staffas Bror, valtuutettu Stenroos Jan-Erik, valtuutettu Ström-Berglund Johanna, valtuutettu Svens Stig, valtuutettu Söderberg Kurt, valtuutettu Wörgren Birgitta, valtuutettu Östman Elvi, valtuutettu Norrgård Bo, varavaltuutettu Bergman Anders, varavaltuutettu Wallin Ralf, varavaltuutettu Hägglund Mats, pakolaiskeskuksen johtaja Kuoppala Esko, peruspalvelujohtaja Emaus Helena, sivistysjohtaja Österberg Mikael, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen johtaja Pykälät Pöytäkirja allekirjoitettu Vöyrillä, Harry Backlund puheenjohtaja Tom Holtti sihteeri Tobias Andersson pöytäkirjantarkastaja Nähtävillä Vöyrin kunnantalo, klo Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja Carina Nyqvist toimistosihteeri

2 Asialuettelo Asia 120 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT, vaali 122 ESITYSLISTA, hyväksyminen 123 HALLINTOASIAT, sopimus maaseutuhallinnon järjestämisestä 124 HALLINTOASIAT, maaseutulautakunnan johtosääntö 125 HALLINTOASIAT, vanhusneuvoston perutaminen 126 TALOUS, suomenkielisen sivistyslautakunnan lisämääräraha-anomus 127 TALOUS, pyyntö saada kunnan takaus, Fastighets Ab Oravais Bostäder 128 TALOUS, takaussitoumuksen maksaminen, Ab Kulla Boats Oy 129 TALOUS, vuoden 2012 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 130 MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN, Maksamaan keskustan ja Tottesundin osayleiskaava 131 MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN, Pärlan, huoneiston myyminen 132 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA, integraatio-ohjelman päivittäminen 133 ILMOITUSASIAT 134 KYSELYTUNTI/MUUT ASIAT

3 120 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Nimenhuuto suoritetaan ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. VTO 120 Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla on 38 valtuutettua ja 7 varavaltuutettua.

4 121 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT, vaali valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja määrää tarkastuksen ajankohdan. Tarkastuksen ehdotetaan tapahtuvan heti kokouksen jälkeen. VTO 121 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tobias Andersson ja Kurt Söderberg, tarkastaminen tapahtuu heti kokouksen jälkeen.

5 122 ESITYSLISTA, hyväksyminen tekee esityslistaan tarpeellisiksi katsomansa muutokset, minkä jälkeen esityslista hyväksytään. VTO 122 Esityslista hyväksyttiin siten muutettuna, että pykälä 131 poistetaan. Kokous keskeytettiin urheilustipendien jakamista varten ajalle

6 Dnro: KH 294/ HALLINTOASIAT, sopimus maaseutuhallinnon järjestämisestä Maaseutulautakunta , 51 Kunnanhallitus , 317 Johtavan maaseutusihteerin valmistelu: Laki kuntien maaseutuhallinnon järjestämisestä ( /210) astui voimaan Lain mukaan kunta vastaa alueellaan siitä, että maaseutuasioiden hallinto järjestetään Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Maaseutuasioiden hoitamista varten pitää muodostaa hallinnollisen kokonaisuus, johon vuonna 2009 kuului vähintään 800 tukea hakevaa tilaa. Kunnan maaseutuasioiden hallinto on järjestettävä siten, että maaseutuasioiden yhteiseen johtoon kuuluu vähintään viisi viran- tai toimenhaltijaa, joista yksi henkilö hoitaa päätoimisena maaseutuhallinnon tehtäviä ja ja johtaa näitä asioita käsittelevää yksikköä. Jos kunnan koko ei täytä lainsäädännön vaatimuksia, pitää sen liittyä nämä vaatimukset täyttävään maaseutuhallinnon yhteistyöalueeseen. Yhteistyöalueen pitää aloittaa toimintansa viimeistään Kuntien pitää tehdä mennessä päätös yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä ja ilmoittaa mennessä Maaseutuvirastolle (Mavi), mihin yhteistyöalueeseen kunta liittyy. Jos kunta ei liity yhteistoiminta-alueeseen laissa säädetyllä tavalla, päättää valtioneuvosto, mihin yhteistoiminta-alueeseen kunnan pitää liittyä. Maaseutuvirastolle on tehtävä mennessä selvitys maaseutuhallinnon järjestämisestä tehdystä sopimuksesta. Vöyrin kunta päätti (kh 128), että kunta aloittaa yhteistyön Mustasaaren kunnan kanssa ja ilmoittaa siitä Maaseutuvirastolle. Vaasan kaupunki kutsui Mustasaaren, Laihian, Vähänkyrön ja Vöyrin edustajat keskustelemaan maaseutuhallinnon järjestämisestä. Vaasa, Vähäkyrö ja Laihia eivät voi muodostaa omaa yksikköä, koska ne eivät täytä 800 tilan minimivaatimusta. Kokouksessa päätettiin, että paikalla olevat kunnat selvittävät yhteistyömahdollisuutta. Vöyrin kunnan edustajat ilmoittivat, että Vöyrin kunta voi toimia yhteistyöalueen isäntäkuntana. Mustasaaren kunta tuki ehdotusta. Kokouksessa päätettiin myös, että Vöyrin kunta kutsuu kokoukseen mukana olevien kuntien edustajista koostuvan työryhmän. Työryhmä laatii yhteistoimintaehdotuksen. Työryhmä on kokoontunut Vöyrillä Vöyrin kunta laati kokoukseen yhteistoimintaehdotuksen. Kokouksessa käytyjen keskustelujen perusteella on Vöyrin kunta laatinut lopullisen yhteistoimintaehdotuksen. Ehdotusta laadittaessa

7 on oltu yhteydessä yllä mainittuihin kuntiin, ja ne ovat voineet esittää omia näkemyksiään. Yhteistoimintasopimusehdotuksen mukaan Vöyrin kunta toimii maaseutuhallinnon isäntäkuntana. Maaseutuasioiden hoitamista varten asetetaan maaseutulautakunta, johon tulee jokaisesta kunnasta kaksi edustajaa. Henkilökunta siirtyy Vöyrin kunnan palvelukseen lähtien. Vöyrin kunnan johtava maaseutusihteeri toimii yhteistoiminta-alueen johtajana. Yksikköön tulee kaikkiaan seitsemän työntekijää. Yhteistoiminta-alueelle tulee tilaa (vuonna 2010), ja sopimusehdotuksen mukaan kuntien palvelupisteet säilyvät nykytilanteen mukaisina. Keskeisten tukien hakuaikaan ovat kaikki toimipisteet avoinna viitenä päivänä viikossa. Muina aikoina on Vaasan toimipiste avoinna kaksi päivää ja Vähänkyrön toimipiste kolme päivää viikossa. Kustannukset jaetaan vuoden 2016 alusta lähtien sopimuskuntien kesken niiden väkiluvun ja edellisenä vuotena tukia hakeneiden tilojen lukumäärän perusteella siten, että väkiluvun osuutena on 10 % ja tukia hakeneiden tilojen 90 %. Vuosina jaetaan kustannukset vuoden 2010 henkilökuntamenojen (palkat, matka- ja koulutusmenot) ja vuonna 2010 tukia hakeneiden tilojen lukumäärän perusteella siten, että henkilökuntamenot saavat vuonna 2013 painoarvon 75 %, % ja % sopimusehdotuksen liitteenä olevan kustannustenjakotaulukon mukaisesti. Maaseutulautakunnan johtosääntöehdotus jaetaan kokouksessa. JOHTAVAN MAASEUTUSIHTEERIN EHDOTUS: Maaseutulautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että sopimusehdotus hyväksytään liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. MSL 51 Hyväksyttiin. Kunnanjohtajan valmistelu: Sopimusehdotus on tällä hetkellä yllä mainituissa kunnissa käsiteltävänä. KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että sopimusehdotus hyväksytään. KH 317 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

8 VTO 123 Yhteistyösopimus hyväksyttiin.

9 Dnro: KH 299/ HALLINTOASIAT, maaseutulautakunnan johtosääntö Maaseutulautakunta , 52 Maaseutuhallinnon yhteistyöaluesopimuksen mukaan perustetaan maaseutuhallintoa varten yhteinen toimielin, Vöyrin maaseutulautakunta. Lautakunnalla pitää olla johtosääntö. Maaseutuhallinnon johtosäännössä määrätään lautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet. Johtosäännössä vahvistetaan myös viranhaltijoiden ja lautakunnan välinen päätäntävallan jako. Maaseutuhallinnon johtosääntö noudattaa Vöyrin kunnan hallintosääntöä. Vöyrin kunnan maaseutulautakunnan johtosääntöehdotus on liitteenä. JOHTAVAN MAASEUTUSIHTEERIN EHDOTUS: Maaseutulautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että maaseutulautakunnan johtosääntöehdotus hyväksytään liitteen mukaisesti. MSL 52 Hyväksyttiin. Kunnanjohtajan valmistelu: Maaseutulautakunnan johtosääntö on laadittu yhteistyöalueen kuntien välisenä yhteistyönä ja vastaa sisällöltään muiden yhteistyöalueiden vastaavia johtosääntöjä. Johtosäännöllä rajoitetaan isäntäkunnan vaikutusvaltaa siten, että Vöyrin kunnanhallituksella ei ole oikeutta ottaa käsiteltäväksi yhteisen lautakunnan asioita eikä myöskään oikeutta valita edustajaa lautakuntaan. KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Vöyrin maaseutulautakunnan johtosääntö hyväksytään ja se astuu voimaan KH 318 VTO 124 Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Vöyrin kunnan maaseutulautakunnan johtosääntö hyväksyttiin yksimielisesti ja se astuu voimaan

10 Dnro: KH 227/ HALLINTOASIAT, vanhusneuvoston perustaminen Kunnanhallitus , 267 Peruspalvelulautakunta , 94 Peruspalvelulautakunta , 67 Peruspalvelulautakunta , 39 Viittaus Kerstin Karlssonin päiväämään aloitteeseen vanhusneuvoston perustamisesta, Vöyri-Maksamaan kunnanhallituksen päätökseen 227/ ja järjestelytoimikunnan päätökseen 108/ Vanhustenhuolto on pitkään ollut Maksamaan, Oravaisten ja Vöyrin kuntien yhtenä painopistealueena. Vanhusten osuus uuden kunnan väestöstä on suuri nyt ja myös tulevaisuudessa, ja kaikissa kolmessa kunnanosassa on tehty ja tehdään parhaillaan investointeja vanhustenhuoltoon. Tätä taustaa vasten on aloite kunnallisen vanhusneuvoston perustamisesta vanhusväestön, vanhus- ja eläkeläisyhdistysten ja kunnan viranomaisten yhteistyöelimeksi perusteltu. Vöyrin kunnassa on ollut aikaisemmin vammaisneuvosto, joka samalla toimi vanhusväestön edunvalvojana. Osana kunnallishallinnon rationalisointia vammaisneuvoston tehtävät siirtyivät sosiaalilautakunnalle, joka pitämällä säännöllisesti yhteyttä kunnan kolmeen eläkeläisyhdistykseen kykeni ottamaan vanhusväestön tarpeet huomioon päätöksenteossaan. Eläkeläisyhdistykset toimivat paikallisina yhdistyksinä, minkä vuoksi Vöyrin kunnassa aikaisemmin käytössä ollut malli ei sovi uuteen kuntaan. Esittelijä katsoo, että vanhusväestön tarpeet tulevat parhaiten huomioiduiksi, jos kunnassa on vanhusneuvosto, jossa on edustajia kaikista kolmesta kunnanosasta. PERUSPALVELUJOHTAJAN EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että kuntaan perustetaan vanhusneuvosto, jossa on edustajia kaikista kolmesta kunnanosasta. PPL 39 Asia palautetaan valmistelijoille lisäselvityksiä varten. Peruspalvelu- ja vanhustyönjohtaja selvittävät, miten vanhusneuvostojen tehtävät ja toiminta on järjestetty Pohjanmaalla, ja laativat Vöyrin kunnan vanhusneuvoston mallisäännön. Peruspalvelulautakunta , 67 Pohjanmaan kunnat ovat mukana projektissa Äldrecentrum Österbotten. Projektin työntekijä Ulla-Britt Ingman on laatinut yhdessä Pohjanmaan vanhusneuvosto-

11 jen edustajien kanssa vanhusneuvostojen toimintasuosituksen. Lähempiä tietoja toimintasuosituksesta on liitteessä. Vanhusneuvoston kokoonpano ja tehtävät vahvistetaan joko kunnan hallintosäännössä tai vanhusneuvoston johtosäännössä. Jos kunta päättää perustaa vanhusneuvoston, sen tehtävät voitaisiin vahvistaa johtosäännöllä ja vanhusneuvosto olisi kunnanhallituksen alainen. Kunnanhallitus valitsisi vanhusneuvoston jäsenet. Kunnanhallituksen alaisena vanhusneuvosto voi käsitellä kaikkia vanhusväestölle tärkeitä asioita, kuten sosiaalisia asioita, asumista, tekniikkaa, liikennettä ja ympäristön suunnittelua. Johtosäännössä vahvistettaisiin -vanhusneuvoston tehtävät -vanhusneuvoston jäsenten lukumäärä -mitä yhteisöjä/etupiirejä jäsenet edustavat -vanhusneuvoston toimikausi -kokousten koollekutsuminen -vanhusneuvoston puheenjohtajan vaali ja sihteerin tehtävien hoitaminen -toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen laatiminen Vanhusneuvoston tehtävät voitaisiin täsmentää seuraavasti: -vanhusasioiden lähete-elimenä toimiminen -kunnan ja eläkeläisyhdistysten yhteistyön edistäminen -neuvontatehtävät -aloitteiden ja esitysten tekeminen -valvoa vanhusväestön asioiden hoitamista -toimia vanhusväestön ja kunnan yhteistyöelimenä Peruspalvelujohtaja ja vanhustyönjohtaja katsovat, että vanhusneuvoston tehtävät ja toiminta voitaisiin vahvistaa yllä esitetyn mukaisesti. Vanhusneuvosto ei tarvitsisi omaa talousarviotaan, mutta neuvoston kokouskustannukset voidaan korvata kunnan palkkiosäännön mukaan. PERUSPALVELUJOHTAJAN EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että kuntaan perustetaan vanhusneuvosto. Vanhusneuvosto on kunnanhallituksen alainen, ja kunnanhallitus vahvistaa vanhusneuvoston tehtävät ja toiminnan yllä esitettyjen periaatteiden mukaisesti. PPL 67 Asia palautetaan valmistelijoille lisäselvityksiä varten. Peruspalvelulautakunnan kokoukseen kutsutaan kertomaan vanhusneuvoston toiminnasta sellaisen kunnan edustaja, jossa vanhusneuvoston tehtävät on vahvistettu hallinto- tai johtosäännöllä.

12 Peruspalvelulautakunta laati Vöyrin kunnan vanhusneuvoston johtosääntöehdotuksen. Peruspalvelulautakunta , 94 Äldrecentrum Österbotten projektin johtaja Ann-Sofi Smeds-Nylund tulee peruspalvelulautakunnan kokoukseen informoimaan vanhusneuvostojen tehtävistä ja toiminnasta Pohjanmaan kunnissa. Liitteenä on Vöyrin kunnan vanhusneuvoston johtosääntöehdotus. PERUSPALVELUJOHTAJAN EHDOTUS: Peruspalvelulautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että kuntaan perustetaan vanhusneuvosto. Vanhusneuvoston tehtävät ja toiminta vahvistetaan liitteenä olevan johtosääntöehdotuksen mukaisesti. PPL 97 Peruspalvelulautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että kuntaan perustetaan vanhusneuvosto. Kunnanhallitukselle ehdotetaan, että vanhusneuvoston johtosääntö vahvistetaan ehdotuksen mukaisesti, mutta 3 muutetaan kuulumaan seuraavasti: Vanhusneuvostossa on seitsemän jäsentä, jotka kunnanhallitus valitsee valtuuston toimikaudeksi. Jäsenet valitaan kunnassa toimivien eläkeläisyhdistysten ehdotusten perusteella siten, että jokainen eläkeläisyhdistys ja kunnan eri osat ovat edustettuina neuvostossa. Jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Kunnanjohtajan valmistelu: Peruspalvelulautakunta on valmistellut vanhusneuvoston perustamisen hyvin. Vanhusneuvosto voisi aloittaa työnsä seuraavien kunnallisvaalien jälkeen, jolloin ensimmäisillä neuvoston jäsenillä olisi käytettävissään kokonainen toimikausi toiminnan järjestämiseen. Johtosääntöehdotuksen 4 :n teksti sihteerin valinnasta poikkeaa siitä linjasta, jota on käytetty esimerkiksi nuorisoneuvostoa perustettaessa. Nuorisoneuvostoa perustettaessa pidettiin tärkeänä, että sihteerillä on suora yhteys kunnan vastaavia tehtäviä hoitavaan toimialaan, minkä vuoksi kunnan vapaa-aikasihteeri valittiin nuorisoneuvoston sihteeriksi. Tämän periaatteen mukaan pitäisi vanhusneuvoston sihteerillä olla suora yhteys kunnan vanhustyöstä vastaavaan tehtäväalueeseen, ja vanhusneuvoston sihteerin pitäisi tulla peruspalvelusektorilta. KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus muuttaa vanhusneuvoston johtosääntöehdotuksen 4 :n siten, että peruspalvelulautakunta valitsee vanhusneuvoston sihteerin omalta toimialaltaan liitteenä olevan johtosääntöehdotuksen mukaisesti.

13 Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että vanhusneuvosto perustetaan seuraavan valtuustokauden alusta alkaen liitteenä olevan korjatun johtosääntöehdotuksen mukaisesti. KH 267 Asia palautetaan valmistelijoille vanhusneuvoston sihteeritehtävien selvittämistä varten. Kunnanjohtajan valmistelu: Vanhusneuvoston sihteerin toimi on ollut peruspalvelulautakunnan toimialalla sisäisesti haettavana, ja muutama työntekijä on ilmoittanut olevansa kiinnostunut sihteerin tehtävästä. KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus muuttaa vanhusneuvoston johtosääntöehdotuksen 4 :n tekstiä siten, että kunnanjohtaja valitsee sihteerin kunnan hallintohenkilökunnan keskuudesta. Tehtävästä ei makseta palkkaa, sihteeri saa palkkion kunnan palkkiosäännön mukaan. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että vanhusneuvosto perustetaan seuraavan valtuustokauden alusta alkaen liitteenä olevan korjatun johtosääntöehdotuksen mukaisesti. KH 320 VTO 125 Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Martin Markén ehdotti Gunilla Jusslinin, Karita Ohliksen ja Kurt Söderbergin tukemana, että vanhusneuvosto perustetaan jo tammikuusta 2012 alkaen. Peter Backa ehdotti, että asia palautetaan kunnanhallitukselle vanhusneuvoston rakenteen tarkempaa selvittämistä varten. Ehdotus ei saanut kannatusta. Susanne Salmela: Oravaisten RKP-ryhmä tukee kunnanhallituksen ehdotusta, mutta toivoo, että vanhustenhuollon tavoitteita selvittävää ryhmää kuultaisiin vanhusneuvoston työn yhteydessä. Äänestys: Kunnanhallituksen ehdotus JA, Markénin ehdotus NEJ. Äänestyksen tulos: 33 JA-ääntä, 12 NEJ-ääntä. päätti perustaa vanhusneuvoston seuraavan valtuustokauden alusta alkaen liitteenä olevan korjatun johtosääntöehdotuksen mukaisesti.

14 Dnro: KH 301/ TALOUS, suomenkielisen kouluoimen lisämääräraha-anomus Kunnanhallitus , 331 Kunnanjohtajan valmistelu: Suomenkielinen sivistyslautakunta on käsitellyt kokouksessaan , 84, toimialansa kuluvan vuoden talousarviota. Suomenkielisen sivistystoimen menot tulevat ylittämään määrärahan useilla momenteilla, koska oppilasmäärä on lisääntynyt molemmissa suomenkielisissä kouluissa ja sen mukana koulukuljetusten tarve. Petterinmäen koulun tämän vuoden talousarviossa on varattu palkkoihin euroa ja euroa koulukuljetuksiin. Palkkamenot tulevat koko vuoden osalta olemaan noin euroa ja oppilaskuljetusten kustannukset euroa. Palkkamenoihin tarvitaan lisämäärärahaa euroa ja sen lisäksi eläke- ja sosiaaliturvamaksut, koulukuljetuksiin tarvitaan lisämääräraa euroa. Oravaisten suomenkielisen koulun palkkamenoihin on tämän vuoden talousarviossa varattu euroa ja koulukuljetuksiin euroa. Todelliset palkkamenot tulevat olemaan noin euroa ja koulukuljetusmenot noin euroa. Oravaisten suomenkielinen koulu tarvitsee siten palkkamenoihin lisämäärärahaa euroa ja koulukuljetuksiin euroa. Erityisoppilaiden kuljetuskustannukset ovat ylittyneet yli kolminkertaisesti, tämän vuoden talousarviossa on euroa ja todelliset kustannukset tulevat olemaan lähes euroa. Erityisoppilaiden kuljetuskustannusten lisämäärärahan tarve on euroa. Suomenkielisen sivistyslautakunnan lisämäärärahan tarve on eriteltynä seuraava: Petterinmäen koulu: pe2/a4120 yhteensä euroa ja pe4/4441 yhteensä euroa. Oravaisten suomenkielisen koulu: fi2/a euroa ja fi4/ euroa. Erityisoppilaiden kuljetukset: specf/ euroa. Yhteensä euroa. KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS:

15 Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että suomenkieliselle sivistyslautakunnalle annetaan vuoden 2011 talousarvion menoihin euron ylitysoikeus. KH 331 Kunnanhallitus palautti asian valmistelijoille kustannusten ja tulojen tarkempaa selvittämistä varten. Kunnanjohtajan valmistelu: Suomenkielisen koulutoimen kustannukset ja tulot on selvitetty liitteessä. Siitä ilmenee, että Petterinmäen koulun kustannukset oppilasta kohti ovat samalla tasolla kuin kunnan muissa vastaavankokoisissa kouluissa. Oppilaiden kuljetuskustannukset ovat meno, joka Petterinmäellä on suurempi kuin vertailukouluissa ja selittyy sillä, että oppilaiden kuljetusmatkat Petterinmäelle ovat pitkät, osa oppilaista tulee Maksamaalta. Oravaisten suomenkielisen koulun tilinpitojärjestelmä on kustannusvertailun kannalta epäoikeudenmukainen, sillä pakolaisten opetuksen tulot eivät ole kirjanpidossa tulona, koska ne sisältyvät valtionosuuksiin. KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että suomenkieliselle sivistyslautakunnalle annetaan vuoden 2011 talousarvion menoihin euron ylitysoikeus. KH 368 VTO 126 Ehdotus hyväksyttiin. Suomenkieliselle sivistyslautakunnalle myönnetään vuoden 2011 talousarvion menoihin euron ylitysoikeus.

16 127 TALOUS, pyyntö saada kunnan takaus, Fastighets Ab Oravais Bostäder Dnro: KH 298/2011 Kiinteistöyhtiön hallitus on päättänyt yhteistyössä Vöyrin kunnanhallituksen kanssa rakentaa uuden kahdesta rakennuksesta muodostuvan kahdeksan huoneiston rivitalon, johon tulee kuusi kaksiota ja kaksi kolmen huoneen huoneistoa. Tämä rivitalo tulee Oravaisten Masuunialueella vuodenvaihteessa palaneen talon (Hollola) tilalle. Taloyhtiö on saanut vakuutusyhtiöltä tiedon, että vakuutusyhtiön korvaus tulipalossa tuhoutuneesta Hollolasta on Korvaus vuokratulojen vähenemisestä (enintään yhden vuoden ajalta) on Taloyhtiö on pyytänyt rakentamistarjoukset ja on sen jälkeen tehnyt Ab Heikius Hus-Talo Oy:n kanssa sopimuksen rivitalon rakentamisesta. Projektin kokonaiskustannukset suunnittelu, kaivuutyöt, rakennustöiden valvonta ja vastaavat huomioiden ovat hieman alle Vakuutusyhtiön rahoitus kattaa kustannuksista noin , ja loppuosaa varten taloyhtiö ottaa uuden pankkilainan. Taloyhtiön hallitus on käsitellyt saamansa lainatarjoukset ja on hyväksynyt Kuntarahoituksen tarjouksen sillä ehdolla, että kunta antaa omavelkaisen takauksen. Lainatarjousten vertailu on liitteessä. Taloyhtiön hallitus pyytää kunnan omavelkaista takausta Kuntarahoitukselta otettavalle lainalle seuraavilla ehdoilla: Lainamäärä korkeintaan euroa Laina-aika 15 vuotta Korko 5 vuoden viitekorko + marginaali 0,7 % (korko = 2,72 %) KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Fastighets Ab Oravais Bostäder yhtiölle omavelkaisen takauksen yhtiön Kuntarahoitukselta ottamaan enintään euron lainaan, jonka laina-aika on 15 vuotta, korko 5 vuoden viitekorko ja marginaali 0,7 %. KH 330 Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Helena Helsing ja Åke Helsing ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

17 VTO 127 myönsi Fastighets Ab Oravais Bostäder yhtiölle omavelkaisen takauksen yhtiön Kuntarahoitukselta ottamaan enintään euron lainaan, jonka lainaaika on 15 vuotta, korko 5 vuoden viitekorko ja marginaali 0,7 %. Tor-Erik Hägg ja Åke Helsing ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

18 Dnro: KH 95/ TALOUS, takaussitoumuksen maksaminen, Ab Kulla Boats Oy Hallintojohtajan valmistelu: Aktia Pankki Abp on ilmoittanut saapuneella kirjeellä, että Kulla Boats Ab on asetettu konkurssiin Pankki ilmoitti, kunnan takaama laina, ,87, on irtisanottu ja takaajan pitää maksaa se viimeistään Kunnanhallitus on merkinnyt ilmoituksen tiedoksi kokouksessaan Koska kunta (Oravaisten kunta) on myöntänyt omavelkaisen takauksen, on takaussitoumus maksettu ja viety käyttötalouden tilinpitoon muina rahoituskustannuksina. Kunnan saatava on ilmoitettu konkurssipesän hallinnolle, joka ottaa kunnan saatavan huomioon asian jatkokäsittelyssä. KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee menettelyn tiedoksi ja pyytää valtuustoa myöntämään tilille muut rahoituskustannukset euron lisämäärärahan. KH 354 VTO 128 Merkittiin tiedoksi. Hallintojohtaja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo Merkittiin tiedoksi.

19 129 TALOUS, vuoden 2012 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Kunnanhallitus , 345 Dnro: KH 309/2011 Hallintojohtajan valmistelu: Kunnan lautakunnat ovat valmistelleet ja käsitelleet oman toimialansa vuoden 2012 talousarvioehdotukset. Lautakuntakäsittelyn jälkeen osastopäälliköt ovat käyneet ehdotukset läpi ja tehneet joitakin muutoksia, jotta talousarvio ei ylittäisi annettua raamia. Vuoden 2012 talousarvion raamit on laskettu seuraavilla perusteilla: 1. Käyttötaloustulot lisääntyvät 3 % 2. Henkilökuntamenot lisääntyvät 2 % 3. Muut toimintakustannukset lisääntyvät 2 % Verotulojen lasketaan vähenevän 2,5 % vuoden 2011 veroennusteesta, mutta nousevan 6,4 % vuoden 2011 alkuperäisestä talousarviosta. Laskelmat perustuvat Kuntaliiton ennusteeseen, ja kunnan talousarvioehdotus on laadittu seuraavilla perusteilla: Kunnallisvero on 19 % Palkkasumma lisääntyy 4,4 % vuonna 2011 ja 3,3 % vuonna 2012, mikä on hieman vähemmän kuin maan keskiarvo (2011=5,0 % ja 2012=3,8 %) Yleinen kiinteistövero on 0,60 %, kiinteän asumisen kiinteistövero 0,40 % ja vapaa-ajan asuntojen kiinteistövero 1,00 % Kuntien osuus yhteisöverosta on 27,87 % (4,12 % lasku vuodesta 2011) Verotulot ovat vuoden 2012 talousarviossa kaikkiaan euroa. Valtionosuuslaskelmassa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten lasketaan nousevan 9,8 % ja perusopetuksen kustannusten 6,34 %. Samalla kunnan oma rahoitusosuus nousee 13,8 % (valtion 635 miljoonan euron säästötoimenpide). Verovähennys pienentää kunnallisveroa, koska vähennystä ei myönnetä valtionverosta. Verotulojen vähennyksenä valtio korvaa vuonna euroa (vuosina korvaus kaikkiaan 1,2 miljoonaa euroa). Kunnan laskennallisten valtionosuuksien lasketaan siten lisääntyvän 4,4 %, ja valtionosuudet ovat vuoden 2012 talousarviossa kaikkiaan euroa. Kuntien yhdistymisavustus on euroa (vuonna euroa). Suunnitellut nettoinvestoinnit ovat 3,713 miljoonaa euroa. Kunnan oma vuosikate ei riitä investointeihin ja talousarviolainojen lyhentämiseen, vaan niihin joudutaan ottamaan lainaa 2,4 miljoonaa euroa.

20 Yllä olevat tekijät huomioon ottaen kunnan vuoden 2012 käyttötalous tasapainottuu siten, että vuosikate on 1,487 miljoonaa euroa ja ylijäämä noin euroa. Käyttötalous Toimintatulojen lasketaan lisääntyvän 4,2 %. Henkilökuntamenojen lasketaan lisääntyvän 5,0 %, palvelujen oston 1,7 % ja tarvikkeiden oston 3,7 %. Kokonaisuutena käyttötalousmenojen lasketaan lisääntyvän 3,3 %, ja toimintakate nousee 2,8 %. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet lokakuun 2011 loppuun mennessä 12,8 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Talousarvion ylitys ei kuitenkaan ole yhtä suuri, ennusteen mukaan erikoissairaanhoitoon tarvitaan tänä vuonna euroa talousarviossa olevaa määrärahaa enemmän. Vaasan sairaanhoitopiiri on ottanut talousarvioehdotukseen Vöyrin maksuosuuden nousuksi 12,3 %, eli melkein euron lisäyksen. Kunnan oma arvio tämän vuoden talousarvioon verrattuna on 2,6 % nousu, eli euroa, mikä on euroa sairaanhoitopiirin arviota vähemmän. Perusterveydenhuollon maksuosuuksista on syyskuun 2011 loppuun mennessä toteutunut 77 %, mikä ylittää talousarviossa olevan määrärahan noin eurolla. Kunnan oma arvio vuoden 2012 menojen noususta on 6,7 % ( euroa), mikä on euroa vähemmän kuin hoitolautakunnan ehdottama määrä. Vuosikate Talousarvioehdotuksen vuosikate on euroa, mikä kattaa talousarviossa olevat poistot. Poistot ja sisäiset erät Suunnitelman mukaiset poistot on otettu talousarvioehdotukseen tehtäväalueittaisina laskennallisina kustannuksina. Poistot ovat vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa 1,345 miljoonaa euroa, ja mukaan on laskettu myös kuluvan vuoden aikana toteutettujen investointien poistot. Tilikauden tulos Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen ylijäämä on euroa. Investoinnit Vuoden 2012 bruttoinvestoinnit ovat 4,359 miljoonaa euroa ja vuoden ,281 miljoonaa euroa. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma osoittaa, miten kunnan toiminta, investoinnit ja lainojen kuoletukset hoidetaan vuoden aikana. Vuoden 2012 nettoinvestoinnit ovat 3,713 miljoonaa euroa. Vanhojen lainojen kuoletusten lasketaan olevan euroa, ja uusia lainoja tarvitaan 2,44 miljoonaa euroa vuoden 2012 investointimenojen ja lainojen kuoletusten hoitamiseen. Vuoden 2011 investoinnit on toistaiseksi hoi-

21 dettu kunnan omilla kassavaroilla ja lyhytaikaisilla lainoilla (kuntasertifikaateilla). Vuoden 2011 jäljellä oleviin investointeihin ja vuoden 2012 investointeihin tarvitaan 3,0 miljoonan euron laina, joka nostetaan kahdessa erässä vuoden 2011 lopussa (talousarvion mukaan 1,7 miljoonaa euroa) ja talvella Pitkäaikaisia lainoja lasketaan olevan kaikkiaan 5,15 miljoonaa euroa. Asukasta kohti vuoden 2012 velkamäärän lasketaan olevan 770 euroa. KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus tekee talousarvioehdotukseen tarpeelliset muutokset. Kunnanhallitus vie talousarvion ja taloussuunnitelman yhteiseen yhteistyötoimikuntaan käsiteltäväksi. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma hyväksytään. KH 345 Kunnanhallitus hyväksyi talousarvioehdotuksen seuraaviin muutoksin: Kunnanjohtajan katsauksen tekstiosaan tehdään eräitä muutoksia. Elinkeinoelämän edistäminen: tekstiin maininta kunnan ja yrittäjien kokouksista; teollisuusalueen kehittäminen vuoden 2012 tavoitteisiin. Peruspalvelulautakunta: lakisääteiset tehtävät toimenpideruutuihin, avainluvut ja RAVA-indeksi mukaan talousarvioon. Kotipalvelu: kotipalveluautojen hankkiminen (kolme leasingvuokra-autoa poistetaan tekstistä). Ruotsinkielisen sivistyslautakunnan talousarviohdotus palautettiin lautakunnalle tekstiosan korjausta ja talousarvion tasapainottamistoimenpiteiden merkitsemistä varten; nämä käsitellään seuraavassa kokouksessa. Kokous keskeytettiin klo Helena Emaus, Mats Hägglund ja Esko Kuoppala poistuivat kokouksesta klo Kokousta jatkettiin klo Ann-Britt Björkström poistui kokouksesta klo Investoinnit: o Kuitukaapelin kustannukset vähennetään euroon ja tulot euroon vuonna 2012; o Uuspellon kaava-alueen investointimenoja lisätään eurolla (tiet , kunnallistekniikka ), vuoden 2013 kustannuksia vähennetään eurolla; o Liiketoiminnan tulot vuosilta otetaan pois; o Otetaan vuodelle euroa lasten päivähoidon tilojen kokonaissuunnitelmaa ja rakentamista varten, Tottebon ja Tallkottenin päiväkotien peruskorjauksen euroa otetaan pois;

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.02.2015 klo 18:00-20:16 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö Mäntyharju Kokouskutsu 1 (19) Aika 10.08.2015, klo 17:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone Kalla Käsiteltävät asiat 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 72 Pöytäkirjan tarkastus 73 Talouden toteutuminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Mikkeli Pöytäkirja 11/2015 1 (28) Kaupunginhallitus 28.04.2015 Aika 28.04.2015, klo 14:01-16:04 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 149 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot