Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kuntalaisten aloitteet ja valtuutettujen valtuustoaloitteet KHALL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 173 04.06.2013 Kaupunginvaltuusto 77 24.06.2013. Kuntalaisten aloitteet ja valtuutettujen valtuustoaloitteet KHALL 04.06."

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kuntalaisten aloitteet ja valtuutettujen valtuustoaloitteet KHALL Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan :ssä 288 aloitteiden käsittelystä seuraavaa: "Hallintopalveluissa tarkennetaan valtuusto- ja kuntalaisten aloitteiden käsittelyä siten, että aloitteen tekijälle lähetetään kirje tiedoksi siitä kenelle aloite on lähetetty valmisteltavaksi. Aloitteen tekijä saa otteen aloitteen johdosta tehdystä päätöksestä. Lisäksi aloitteen tekijä voi tiedustella aloitteen käsittelyn vaiheita kirjaamosta, josta asia nähdään diaarista. Jatkossa jokaisessa kaupunginvaltuuston kokouksessa on luettelo keskeneräisistä ja loppuunkäsitellyistä valtuustoaloitteista sekä kuntalaisten aloitteista. Aikaisemmin luettelo on käsitelty kerran vuodessa. Lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa tehdyt aloitteet yms. hoidetaan asianomaisessa toimielimessä, eikä niiden käsittelyä raportoida." Luettelossa on keskeneräiset aloitteet sekä ne aloitteet, jotka ovat todettu loppuunkäsitellyksi edellisen luettelon jälkeen. Edellinen luettelo annettu tiedoksi kaupunginvaltuustolle Valtuustoaloitteet: 1)Kvalt Maritta Niskan ja Risto Hautakankaan aloite Päiväkoti Satakielen ja Tiiton koulun pysäköintialueen selvittämisestä. Tiiton koulun osalta aloite on jo aiemmin katsottu loppuunkäsitellyksi. Satakielen päiväkodin osalta paikoitusalueen suunnitelmia tarkennetaan laadittavana olevan liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisesti. Satakielen uusi paikoitusalue on rakennettu murskepintaisena. Alue päällystetään viimeistään päiväkoti Satakielen peruskorjauksen yhteydessä, aloite katsotaan loppuunkäsitellyksi.

2 2)Kvalt Veikko Tahkokorven aloite teekaupunki -aiheen hyödyntämisestä enemmän Aloite on toimitettu teknisiin palveluihin. Tekninen lautakunta on käsitellyt aloitetta , esittävät kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että aloitteessa esitetyt asiat otetaan huomioon tulevia infra- ja rakennushankkeita suunniteltaessa tee-tekemisen meiningillä. Kaupunginhallitus on käsitellyt aloitteen , hyväksytty teklan esitys ja niistä päätetään erikseen tapauskohtaisesti. Aloite on katsottu loppuunkäsitellyksi. 3)Kvalt Matti Olkkonen jätti aloitteen suolistosyövän valtakunnalliseen seulontaan osallistumisesta Selänteen alueella vuotiailla. Yhtymähallitus on päättänyt sisällyttää terveyden ja sairaanhoidon avopalveluiden vuosisopimuksen 2014 valmisteluun kaikkien ppky Selänteen jäsenkuntien suolistosyöpäseulonnan STM:n ohjeistuksen mukaisesti vuotiaille. Taloudellisten vaikutuksiensa vuoksi päätös suolistosyöpäseulontojen laajentamisesta tehdään vuosisopimuksen 2014 hyväksymisen yhteydessä. Kaupunginhallitus katsoo aloitteen loppuunkäsitellyksi. 4)Kvalt Mauri Tenkulan aloite, että Hallakankaalle rakennetaan sauna siellä asuvien asukkaiden yhteiseen käyttöön. Tekninen lautakunta on käsitellyt aloitteen : Kaupungin kiinteistöpäällikkö on laatinut saunasta piirustukset, joiden mukaisesti sauna rakennetaan kaupungin työllistämishankkeen toimesta. Saunan arvioitu valmistusaika on kesäkuu Aloite on katsottu loppuunkäsitellyksi. 5)Kvalt Veikko Tahkokorven aloite energian huomioimisesta osayleiskaavan jatkotyöskentelyssä. Aloite on toimitettu teknisiin palveluihin. Aloitteen käsittely on kesken. 6)Kvalt Hannes Tolosen aloite tyytyväisyyskyselystä maatalouslomituksesta maatiloilta ja lomittajilta. Aloite on käsitelty kaupunginhallituksessa : Pyydetty, että Reisjärven kunta tekee aloitteen mukaisen selvitystyön ja vastaa aloitteessa esitettyihin kysymyksiin. Kaupunginhallitus on käsitellyt aloitetta ja todennut aloitteen loppuunkäsitellyksi. Opinnäytetyönä on tehty tyytyväisyyskysely lomituspalveluista ja Reisjärven kunta on tehnyt työtyytyväisyyskyselyn maatalouslomittajille, molempien kyselyjen

3 tulokset oheismateriaalina. Aloite on katsottu loppuunkäsitellyksi. 7)Kvalt Paavo Ranuan aloite perhehoito- / kuntouttavan työtoiminnan mallin toteuttamismahdollisuuksista Haapajärvellä / Selänteen alueella. Aloite on toimitettu Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle. Yhtymähallitus on merkinnyt aloitteen ja siihen laaditun vastineen tiedokseen ja kehoittaa edelleen ppky Selänteen asiantuntijoita tiedottamaan ja osallistumaan keskusteluun sekä perhehoidon että kuntouttavan työtoiminnan erilaisten toimintamallien kehittämiseen. Aloite on katsottu loppuunkäsitellyksi. 8)Kvalt Reijo Purasen aloite kosteikon perustamiseksi Tujuojan suulle Savilahdenrantaan. Aloite on toimitettu teknisiin palveluihin. Aloitteen käsittely on kesken. 9)Kvalt Ossi Savolan aloite kyläkoulujen 1-2 luokkien oppilaiden aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä. Aloite on toimitettu sivistyspalveluihin. Kaupunginhallitus on päättänyt, että kyläkouluilla järjestetään iltapäivätoimintaa, mikäli ryhmään ilmoittautuu sitovasti (vähintään 10 päivää/kk) vähintään 8 lasta. Aloite on katsottu loppuunkäsitellyksi. 10)Kvalt Kaarina Torkkolan aloite, että ne kotiäidit/koti-isät, jotka hoitavat lastaan/lapsiaan kotona lasten kotihoidon tuella, otetaan työterveyshuollon piiriin. Aloite on toimitettu Ppky Selänteelle. Ppky Selänteen yhtymähallitus on päättänyt, että terveystarkastuksia ei toteuteta ppky Selänteen työterveyshuollossa. Aloite on katsottu loppuunkäsitellyksi. 11)Kvalt Matti Olkkosen aloite kyselyn tekemisestä Martinmäen koulun oppilaille ja vanhemmille. Aloite on toimitettu sivistyspalveluihin. Sivistyslautakunta on päättänyt, että aloite ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja katsonut aloitteen loppuunkäsitellyksi. 12) Kvalt Jari Nahkasen aloite Linnintien kadun valaisemisesta. Tekninen lautakunta ; Linnintielle, Päkkiläntielle, Tervontielle ja Laakkolantielle laaditaan valaistussuunnitelmat ja kohteiden toteuttamisjärjestys päätetään erikseen resurssien puitteissa. Suunnitelmat laaditaan uusien energiasäästötavoitteiden mukaisesti. Aloite on katsottu loppuunkäsitellyksi. 13) Kvalt Jari Nahkasen aloite tehdä selvitys ensihoidon siirtämisestä PPshp:stä Keski-Pohjanmaan sh-piiriin. Kaupunginhallitus ; Kaupunginhallitus ohjeistaa

4 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston ja -hallituksen jäseninä olevia Haapajärven kaupungin edustajia toimimaan aktiivisesti siten, että ensihoidon kustannusten jakaantumista selvitetään ja tavoitteena on laskea kustannuksia nykyisestä tasosta. Tavoitteen saavuttamiseksi tehdään yhteistyötä muiden peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenkuntien ja alueen muiden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden jäsenkuntien kanssa. Aloite todettu loppuunkäsitellyksi. 14) Kvalt Esko Lapinojan aloite kiertävästä äänestysautosta ennakkoäänestyksen aikana Haapajärven sivukylille. Kaupunginhallitus ; kaupunginhallitus päättää ennakkoäänestyspaikan yksityiskohdista keväällä Aloite on katsottu loppuunkäsitellyksi. 15) Kvalt Vesa Puputin aloite monitoimipuiston rakentamisesta testamenttirahoilla Kuntalaisten aloitteet: Aloite on toimitettu teknisiin palveluihin. 16) Kvalt Mauri Tenkulan aloite luonnonkukkaniityn perustamisesta. Tekninen lautakunta : merkinnyt aloitteen tiedoksi ja asiaan palataan kun sopiva luonnonniityksi alue on löydetty. 17) Kvalt Reijo Purasen aloite palkata työttömistä 2 omaishoitajan lomittajaa. Aloitteen käsittely on kesken. 18) Kvalt Hanna Ampulan aloite Haapajärven kaupungin Tervetulo-kylteistä sisääntuloteiden varteen. Aloitteen käsittely on kesken. Voimaa vanhuuteen hankkeen puolesta tehty kuntalaisaloite ; Ilmaiset uimaliput kaikille 65 -vuotta täyttäneille Haapajärvisille eläkeläisille. Sivistyslautakunta toteaa , että Haapajärven kaupungin uimahallin uintimaksut pysyvät toistaiseksi ennallaan, esittää ppky Selänteen hallitukselle, että ppky Selänne maksaa tapauskohtaisesti uinnit joko osittain tai kokonaan uintiliikuntaa tarvitseville henkilöille. Aloite on katsottu loppuunkäsitellyksi. Pasi Tytärniemeltä saapunut kuntalaisaloite/ Pyörätien rakentaminen Pihtiputaantielle ja Levoperäntielle. Tekninen lautakunta on todennut, että aloitteen mukainen hanke sisältyy kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelmaan ja se

5 pyritään toteuttamaan yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Aloite on todettu loppuunkäsitellyksi. (Valmistelija: Raija Malviniemi p ) Vs. kj:n ehdotus: Päätös: Kaupunginhalllitus lähettää kaupunginvaltuustolle tiedoksi yllä mainittujen aloitteiden käsittelyn Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 77 Päätös: Opinnäytetyönä on tehty tyytyväisyyskysely lomituspalveluista ja Reisjärven kunta on tehnyt työtyytyväisyyskyselyn maatalouslomittajille, molempien kyselyjen tulokset oheismateriaalina. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet:

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet: Kunnanhallitus 210 14.04.2009 Valtuusto 80 22.04.2009 Valtuustoaloitteet vuodelta 2008 1501/01/016/2009 KHALL 210 Kj:n esitys: Kunnanvaltuuston työjärjestys 5 3 mom: Kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.02.2015 klo 18:00-20:16 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 8/2014 KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 76 Toimielinten pöytäkirjat 77 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokousaika 24.8.2011 klo 17.00 19.00. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika 24.8.2011 klo 17.00 19.00. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 24.8.2011 78 Kokousaika 24.8.2011 klo 17.00 19.00 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Aalto Jukka-Pekka Vähä-Rahka Jouko Tanner-Penttilä Hannele

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Rauno

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Kokoustiedot Aika 24.02.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6. ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.2011 (Päivitys 13.12.2011, 11.2.2014) 2 SISÄLTÖ Opetussuunnitelman

Lisätiedot