KOELYSEO-TYLY HELSINGIN KOELYSEO - TÖÖLÖN YHTEISLYSEO - ETU-TÖÖLÖN YLÄASTE JA LUKIO N:o 2/2009 (34) Painos kpl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOELYSEO-TYLY HELSINGIN KOELYSEO - TÖÖLÖN YHTEISLYSEO - ETU-TÖÖLÖN YLÄASTE JA LUKIO N:o 2/2009 (34) Painos 3.000 kpl"

Transkriptio

1 KOELYSEO-TYLY HELSINGIN KOELYSEO - TÖÖLÖN YHTEISLYSEO - ETU-TÖÖLÖN YLÄASTE JA LUKIO N:o 2/2009 (34) Painos kpl TOIMITUS: VASTAAVA TOIMITTAJA: ESKO KALIMO PAINOPAIKKA: T. A. SAHALAN KIRJAPAINO OY KOULUN JUHLAVUOSI ON ALKANUT Koululaitoksen merkitys on yhteiskunnallisena instituutiona yhtä mittava tänään kuin se oli koulumme perustamisen aikoihin 90 vuotta sitten heti maamme itsenäistymisen jälkeen vuonna Vaikka olemme nykyään maailmankansalaisia, meidän on ensiksi huolehdittava hyvin itsestämme, jotta voimme tulla toimeen pienenä kansakuntana ja myös täyttää tehtävämme maailmanyhteisön osana. Suomen kansan eheys, osaaminen ja menestyminen kansainvälisessä kilpailussa ovat tässä avainasioita. Vain toimiva ja tehokas koululaitos voi luoda sen pohjan, jonka varassa nämä tavoitteet ovat saavutettavissa. Koululaitoksen kehittämiseen sisältyy lähivuosina ennennäkemättömiä haasteita. Uuden tiedon vyöry ja viestinnän verkostoituminen, kuntien talousahdinko, monikulttuurisuuden oikeanlainen hyödyntäminen ja koulujen turvallisuusongelmat edellyttävät opetuksen sisällön ja järjestämisen jatkuvaa uudistamista. Samalla emme saa unohtaa historiaa emmekä sen merkitystä nykypäivän ymmärtämiseksi, vaikka katseen tulee olla tähdätty tulevaisuuteen. Tässä katsannossa on hyödyllistä pysähtyä välillä muistelemaan oman rakkaan koulumme 90 vuotta kestäneitä vaiheita alkaen kokeilukoulusta ja muuntuen 90-vuotispäivänään korkeakouluihin johtavaa kouluopetusta antavaksi yksinomaan lukiomuotoiseksi opinahjoksi. On tarkoituksenmukaista hyödyntää sitä yhdessäoloa, jota eräinä ihmiselämän ratkaisevimpina vuosina koimme saman koulutalon seinien sisällä. Eräät aikaisemmin kouluamme käyneet sukupolvet ymmärsivät näiden yhteisten vuosien merkityksen ja perustivat 60 vuotta sitten senioriyhdistyksen koulun entisten oppilaiden ja opettajien yhdyssiteeksi. Se pyrkii luomaan sosiaalista pääomaa tukemalla yhteydenpitoa koulua sen eri vaiheissa käyneiden ja siinä työskennelleiden kesken sekä käyttämään tätä voimavarana nykyisten opiskelijain elämänuran ja koulun toiminnan edistämiseksi. Lehtemme tässä numerossa esitetään kutsu kaikille Helsingin Koelyseon, Töölön Yhteislyseon sekä Etu-Töölön yläasteen ja lukion entisille ja nykyisille opiskelijoille ja opettajille koulun 90-vuotista toimintaa kunnioittaviin päivä- ja iltajuhlaan Vanhalla ylioppilastalolla tiistaina Viekää tätä kutsua eteenpäin heille, joiden osoite ei ole yhdistyksen tiedossa ja jotka näin eivät ole lehtemme jakelun piirissä. Esko Kalimo TYLYn oppilas Valtion kouluna aloittanutta Helsingin Koelyseota varten hyväksyttiin varat oman koulurakennuksen rakentamiseen vuonna 1927 valtion seuraavan vuoden budjettiin, kun Helsingin kaupunki oli lahjoittanut sopivan tontin osoitteesta Arkadiankatu 26. Rakennustyöt käynnistyivät ja koulurakennuksen lopputarkastus suoritettiin Koulutalo tulee 80 vuoden ikään ensi vuonna ja siinä suoritetaan kuluvana vuonna eräitä tarpeellisia korjaustöitä koulutyypin muutoksen yhteydessä. Nykyisessä Etu- Töölön lukion koulutalossa on toiminut Helsingin Koelyseon, Töölön Yhteislyseon ja Etu-Töölön yläasteen lisäksi myös Helsingin yksityinen keskikoulu 1950-luvulla. Sen oppilaat saattoivat siirtyä lukioon koulua vaihtaen mutta koulurakennusta vaihtamatta. KOULU 90 VUOTTA ( ) KUTSU HELSINGIN KOELYSEO TÖÖLÖN YHTEISLYSEO ETU-TÖÖLÖN YLÄASTE JA LUKIO Entiset ja nykyiset oppilaat, opiskelijat, opettajat ja muu koulun väki TERVETULOA JUHLIMAAN KOULUAMME, VERESTÄMÄÄN MUISTOJA JA TUTUSTUMAAN NYKYISEEN KOULUMAAILMAAN TIISTAINA VANHAN YLIOPPILASTALON JUHLASALIIN, Mannerheimintie 3, Helsinki PÄIVÄJUHLA KLO Ohjelma on hauskan arvokas, vähän vanhaa ja uutta, kulkua koulutiellä vuosikymmenien varrella, musiikkia, lyhyitä puheita, runoutta ja tunnelmaa. Päiväjuhlaan ei tarvita ilmoittautumista. Tässä numerossa mm. Kutsu koulun 90-vuotisjuhliin Koulun vaiheita Etu-Töölön lukio vuonna 2009 Koulun senioriyhdistyksen vaiheet Koelyseo-TYLY -lehden historiikki ILTAJUHLA KLO Juhla on suunniteltu siten, että siinä olisi luokkakokoustunnelma. Päivällisen istumajärjestys on luokittain. Muulle juhlayleisölle on erilliset pöydät. Iltajuhlan hinta on 60 ja siihen sisältyy päivällinen ilman juomia. ILMOITTAUTUMINEN ILTAJUHLAAN viimeistään Mieluiten sähköpostilla tai kirjeellä osoitteella Koelyseo TYLYn Seniorit, Maasälväntie 16 E 26, Helsinki Ilmoita mahdolliset ruokavaliotoivomukset Ilmoita minkä ylioppilasvuoden tai muun päättövuoden luokkatovereiden kanssa haluat istua Ilmoittautuminen on sitova, kun olet maksanut illallismaksun 60 senioriyhdistyksen tilille Nordea , viitenumero 3337 (lehden takasivulla on pankkisiirto maksamista varten) TIEDUSTELUT Aune Brotherus-Kettunen puh Matti Marjosalo puh OTA YHTEYTTÄ LUOKKATOVEREIHISI JA TULKAA JOUKOLLA MUKAAN. HELPOMPAA MAHDOLLISUUTTA JÄRJESTÄÄ LUOKKAKOKOUSTA EI OLE. VANHALLA TAVATAAN! ja Koelyseo-TYLY:n Seniorit ry:n juhlatoimikunta

2 2 KOELYSEO - TYLY ETU-TÖÖLÖN LUKIO VUONNA 2009 Kirjoittaja, rehtori Pirjo Kännö työhuoneessaan. Etu-Töölön lukiolla on takanaan pitkä historia. Toiminta alkoi Helsingin Koelyseona vuonna 1919, omassa koulurakennuksessa vuodesta 1930 lukien. Vuodesta 1952 alkaen toiminta jatkui Töölön Yhteislyseo -nimisenä oppikouluna. Tältä ajalta on peräisin vieläkin käytössä oleva lyhenne TYLY. Helsinki siirtyi peruskoulujärjestelmään v ja tällöin kahdeksanluokkain e n T ö ö l ö n Y h t e i s l y - seo muuttui keskikoululuokkien osalta Etu- Töölön yläasteeksi ja lukioluokat omaksi Etu- Töölön lukioksi Helsingin kaupungin omistuksessa. Vuodesta 1977 vuoteen 2009 yläaste ja lukio toimivat samassa koulurakennuksessa, joskin kahtena erillisenä kouluna. Siirtyminen rinnakkaiskoulujärjestelmästä peruskoulujärjestelmään 70 luvulla oli suomalaisessa yhteiskunnassa merkittävä muutos, jota myös laajasti vastustettiin aikanaan. Järjestelmä on kuitenkin osoittanut voimansa. Sitä pidetään yhtenä tärkeimpänä tekijänä Suomen hyvissä tuloksissa koulujen kansainvälisissä vertailuissa. Peruskoulua on jo pitkään kehitetty yhtenäisenä peruskouluna ja lukiota omana yleissivistävänä oppilaitoksena osana toisen asteen koulutusta. Yksityiset yhteiskoulut, jotka pitävät sisällään sekä peruskoulun vuosiluokat 7-9 että lukioluokat, ovat muualla kuin Helsingissä harvinaisia. TYLYn seniorit ovat omalla toiminnallaan tehneet erinomaista työtä siinä, että he muistuttavat meitä kaikkia nykyisessä lukiossa työskenteleviä koulun pitkästä historiasta. On tärkeää tuntea omat juurensa, mutta on välttämätöntä myös olla mukana ajassa. Koulun juhlavuosi Vuosi 2009 on myös koulumme juhlavuosi, Etu- Töölön lukio täyttää tänä vuonna 90 vuotta ja sitä juhlitaan Juhlavuoden syksy alkoi suurten muutosten merkeissä. Pitkään jatkunut yhteiselo Etu-Töölön yläasteen koulun kanssa päättyi. Yläasteen luokat siirtyivät osaksi Taivallahden peruskoulua. Etu-Töölön lukio suureni, kun Laajasalon lukiosta siirtyi noin 170 opiskelijaa opiskelijoiksi ja vajaa kymmenkunta vakinaista opettajaa siirrettiin Etu- Töölön lukion opettajiksi. Uusia opiskelijoita otettiin saman verran kuin aikaisemminkin, 144. Opiskelijamäärämme on tällä hetkellä, lukuvuoden alussa, n. 630 ja opettajien lukumäärä on 38. Lukuvuoden alku on ollut hektinen. Rakennuksessa aloitettiin keväällä 2009 saneeraustyöt, joiden valmistuttua opiskelijat saavat aivan uudet WC-tilat. Entisen yläasteen kotitalousluokan tilat on muutettu lukion opetustilaksi ja osittain opettajien taukotilaksi. Opettajat saavat myös lisää työskentelytilaa itselleen. Koulun alkaessa saneeraustyöt olivat kuitenkin vielä osittain kesken. Laajasalon lukiosta tulevat tavarat oli kesän aikana siirretty Etu-Töölön lukioon. Syksyn alkaessa kalustetoimittajat alkoivat toimittaa uusia kalusteita sekä saneerattuihin tiloihin että muihin tiloihin. Niin opettajat kuin kiinteistö-, siivous- ja ruokalahenkilöstökin ovat olleet tässä tilanteessa lujilla. Opiskelijoita onneksi eivät nämä ongelmat ole kovin paljon koskettaneet. Saneeraustyön on tarkoitus valmistua syyskuun aikana. Koulujen yhdistyminen Koulujen yhdistymistä valmisteltiin pitkään, jo parin vuoden ajan. Molempien lukioiden opettajat ja opiskelijat ovat tavanneet toisiaan usein ennen yhdistymistä. Yhteisessä ohjausryhmässä on valmisteltu uutta yhteistä toimintakulttuuria, laadittu uudelle Etu-Töölön lukiolle uusi strategia ja dokumentoitu toiminta- ja johtamisjärjestelmä. Samanaikaisesti valmisteltiin uusi opetussuunnitelma, jossa uudistunut toimintakulttuuri ja uudet painotukset ja niiden mukanaan tuomat muutokset on otettu huomioon. Näiltä osin uudistuneen lukion alku on lähtenyt hyvin käyntiin. Aloitimme opettajien kanssa lukuvuoden yhteisellä henkisellä ja fyysisellä hyvinvointiteemalla ja työskentely loksahti opiskelijoiden tullessa kohdalleen. Laajasalon lukion opiskelijat jatkavat pääosin omissa ohjausryhmissään tutun ryhmänohjaajan johdolla. Laajasalosta siirtyi myös opintoohjaaja, joka tuntee Laajasalon lukion entiset opiskelijat. Eri oppiaineiden opetusryhmissä opiskelijat ovat luonnollisesti yhdessä entisten opiskelijoiden kanssa. Kaikki opettajat, tutorit, oppilaskunnan uusi hallitus sekä oppilaskunnan ohjaajat ovat sitoutuneita työskentelemään sen puolesta, että yhdistyminen lähtee hyvin liikkeelle. Opetuksen suuntaaminen Koulun 80 vuotisjuhlan aikaan kymmenen vuotta sitten lukio valmisteli rehtori Eila Kunnarin asiantuntevalla johdolla taloustiedelukion opetussuunnitelmaa ja pyrki taloustiedettä painottavaksi erityistehtävälukioksi. Tämä ei valitettavasti toteutunut. Taloustiedelinja toimi muutaman vuoden, mutta se jouduttiin resurssien puutteessa lopettamaan. Sijaintimme kauppakorkeakoulujen naapurissa Helsingin ydinkeskustassa ja aikaisemmin tehty kehittämistyö ovat kuitenkin vaikuttaneet uusiin strategioihimme. Samoin valtakunnalliset ja Helsingin omat toisen asteen oppilaitosten kehittämistavoitteet, joissa korostuvat muun muassa yrittäjyyskasvatus, monikulttuurisuuskasvatus, teknologinen osaaminen ja osaamisen hyödyntäminen sekä aktiivinen kansalaisuus ja osallisuus. Opetuslautakunta hyväksyi kesäkuussa 2009 uuden opetussuunnitelman, jossa suurimmat muutokset on tehty yleiseen osaan, joka on päivitetty Etu- Töölön lukion uuden strategian mukaiseksi. Tuntijaon muutoksista mainittakoon, että kieliohjelmaan on lisätty suosittu B3 espanjan kieli (lukiossa alkava vieras kieli) sekä yrittäjyysopintojen kuuden soveltavan kurssin kokonaisuus, jonka suorittaminen kokonaan oikeuttaa yrittäjyysdiplomiin. Yrittäjyyden opetus Y r i t t ä j y y s k u r s s i e n osalta teemme yhteistyötä Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen (PYK) kanssa sekä Nuori Yrittäjyys (NY) ry:n kanssa. Opetusvirasto on tehnyt Pienyrityskeskuksen kanssa kuluvaksi lukuvuodeksi pilottisopimuksen kahden yrittäjyyskurssin toteuttamisesta yhteistyössä kanssa. Yhteistyöhön sisältyy myös tutkimustoimintaa. Muut yrittäjyys- kurssit toteutetaan omin voimin, osin NY ry:n konseptien mukaisesti. Opetusvirastosta on myös luvattu tukea yrittäjyyskurssien toteuttamiseen. Tällä hetkellä muutokset näyttävät onnistuneilta. Lukion vetovoimaisuus parani edellisvuosista, jos mittarina käytetään ensisijaisten hakijoiden määrää ja sisääntulokeskiarvoa. Uudet kurssit ovat vetäneet hyvin. Yrittäjyyskurssit ovat houkutelleet opiskelijoita ja ensimmäinen kurssi yhteistyössä PYKin kanssa on alkanut innostavasti. Etu-Töölön lukio on ainoa Helsingin kaupungin omistama lukio, jossa yrittäjyyskursseja toteutetaan näin laajasti ja jossa yrittäjyyshenkisyys leimaa koko lukion työskentelyä. Espanjan kurssien määrää on jouduttu lisäämään suunnitellusta. Näyttää myös todennäköiseltä, että peruskoulussa jo alkanut kiinan kielen ja kiinankielinen opetus jatkuu peruskoulun jälkeen tulevaisuudessa Etu-Töölön lukiossa. Tämä osaltaan edelleen vahvistaa monikulttuurisuuspainoaluettamme ja kilpailuetuamme. Alkaneen lukuvuoden toiminnassa korostuu yhdistyneen lukion uuden strategian toteuttaminen seuraavien yhdessä jo aikaisemminsovittujen strategisten teemojen avulla: Yrittäjyys opetuksessa, ETU-TÖÖLÖN LUKIO - PERUSTIETOA kulttuurien kohtaaminen, teknologiaosaamisen varmistaminen, ulkoiset kumppanit ja yhteistyö, kouluyhteisön sitoutuneisuus. Juhlavuoden toimintaa Tuleva 90-vuotisjuhla tarjoaa oivan mahdollisuuden yhdistää näitä teemoja luovalla ja innovatiivisella tavalla. Etu- Töölön lukiossa kehittämistyötä viedään eteenpäin tiimeissä, joiden toimintaan myös opiskelijat voivat osallistua. Yksi tämän lukuvuoden tiimeistämme keskittyy koulun erilaisten yhteisten tapahtumien suunnitteluun. Keskeisin näistä on luonnollisesti 90-vuotisjuhla ja sen näkyminen koulun toiminnassa myös opiskelijoiden keskuudessa. Ideoita on jo kehitelty ja juhlan suunnittelua jatketaan yhteistyössä TY- LYn Senioreiden kanssa. Tämä lehti on koulun 90-vuotisjuhlanumero. Haluan lausua kiitokseni Senioreille ansiokkaasta yhteistyöstä, opiskelijoille vuosittain jaettavista stipendeistä sekä Senioreiden lehden KOELYSEO- TYLY julkaisemisesta. Toivottavasti tämä TYLYn yhteistyön ja yrittäjyyden henki vain vahvistuu tulevaisuudessa. Pirjo Kännö rehtori Etu-Töölön lukio on yleissivistävä 640 opiskelijan lukio, joka tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden perehtyä yrittäjyyteen ja kulttuurien kohtaamiseen. Lukiossamme korostetaan opiskelijan aktiivista roolia tiedon hakijana, käsittelijänä, rakentajana ja soveltajana. Opiskelijoiden ajattelutaitoja kehitetään ohjaamalla heitä etsimään vastauksia kysymyksiin mikä, missä, miten, miksi. Keinoina käytetään tietotekniikkaa, tietoverkkoja ja tutkivaa oppimista. Vireä oppilaskunta, opiskelijatutorit ja oppilaan ohjaus tukevat kasvamista yhteisöllisyyteen ja vastuunottoon. Lukiollamme on monia kansainvälisiä projekteja. Lukiomme on arvokkaassa, perinteikkäässä rakennuksessa Helsingin ytimessä. Keskeisin sijainnin takia Etu-Töölön lukioon on erinomaiset kulkuyhteydet eri puolilta pääkaupunkiseutua. Koulun visio: Vetovoimainen ajan hermolla oleva yrittäjyyshenkinen yhteiskunnan vaikuttaja Helsingin ytimessä.

3 KOELYSEO - TYLY 3 KOULUN VAIHEITA Komitea tekee ehdotuksen Helsinkiin perustettavasta suomalaisesta koepoikakoulusta, jossa kansakoulu kokonaisuudessaan tulee oppikoulun pohjaksi ja keskikoulu suoritetaan kolmessa vuodessa 1919 Helsingin Koelyseon toiminta alkaa valtion kouluna Suomalaisen Normaalilyseon tiloissa Tohtori Gunnar Sarva toimii koulun ensimmäisenä rehtorina 1920 Helsingin Koelyseon toiminta siirtyy Vironkatu 3:een 1923 Helsingin Koelyseon toiminta siirtyy Yrjönkatu 18:aan 1926 Helsingin Koelyseon toiminta siirtyy Vuorikatu 22:een 1930 Helsingin Koelyseon oma koulutalo valmistuu Arkadiankatu 26:een 1936 Koulussa ryhdytään kokeilemaan neljävuotista keskikoulua 1937 Koulusta tulee yhteislyseo Koulutalo on pääosin puolustusvoimien käytössä ja koulu toimii eri puolilla vuokratiloissa 1952 Koulu muutetaan kansakoulun neljän alimman luokan oppimäärälle perustuvaksi Töölön Yhteislyseoksi, jonka keskikoulu on viisivuotinen 1977 Koulu siirtyy Helsingin kaupungin omistukseen, ja peruskoululainsäädännön mukaisesti Töölön Yhteislyseo muuttuu keskikoululuokkien osalta Etu-Töölön yläasteeksi, johon liitetään myös Taivallahden kansalaiskoulu, ja lukio muuttuu Etu-Töölön lukioksi 1982 Uusi lukusuunnitelma tulee voimaan antaen Etu-Töölön lukiolle uusia vapauksia opetuksen järjestämiseksi 2009 Yläasteen luokat siirtyvät osaksi Taivallahden peruskoulua ja Laajasalon lukio siirtyy osaksi Etu-Töölön lukiota, joka jää koulun nimeksi KOELYSEO-TYLY:N SENIORIEN KEVÄTMATKAT Senioriyhdistyksen matkalaisten hymyilevä ryhmä Riikassa keväällä Kuvassa on mm. useita henkilöitä, joiden panos yhdistyksen toiminnan aktivoinnissa 1990-luvun alkupuolella oli ratkaisevaa. Seppo Aarnio ja Hannes Holmérus herättivät 1980-luvun lopulla ajatuksen seniorien yhteisistä kevätmatkoista naapurimaihin. Ajatus sai välittömästi kannatusta. Ensimmäinen matka suuntautui vuonna 1989 Ahvenanmaalle, jolloin 12 senioria seuralaisineen oli mukana. Tämän jälkeen matkat suuntautuivat ensin Ruotsiin ja myöhemmin etupäässä Baltiaan, jossa Antti Hannulan ehtymätön tietomäärä teki matkat erittäin mielenkiintoisiksi. Tallinnasta aloitimme, jatkoimme Haapsaluun ja Paldinskissa näimme venäläisten poistumisen aiheuttamia vaurioita. Tartto, Riika, Narva, Rakvere, Pohjois-Viron kartanot, Pärnu, Sigulda, Viljandi, Saarenmaa ja Setumaa tulivat nähdyiksi. Liivinmaalla tutustuimme jääkäriemme jalanjälkiin. Alueella on vielä näkyvissä sen aikaiset linnoitukset ja etenkin sinne pystytetyt muistomerkit. Eräänlainen nähtävyys oli ennen Viinaan tutustumista Ristikukkula monine kymmenine tuhansine risteineen. Aina vain kauemmaksi tuli halu, ja vuonna 2006 matka suuntautui Budapestiin, seuraava vuonna Pra haan, vuonna 2008 Krakovaan ja viimeksi kuluvana vuonna Ljubljanaan. Tutuksi ovat tulleet mm. tippukiviluola suolakaivos viinikellari Viron itsenäistyminen ja kehitys Auschwitz ja Berkenau monet hienot kaupungit monet kulinaarisetkin nautinnot, mm. keskiaikainen juhla-ateria. Näillä matkoilla olemme nähneet niin maailman loistokkuutta kuin sen kurjuutta. Historia on tullut pal jon mielenkiintoisemmaksi, kun ikään kuin on kokenut tapahtumat paikanpäällä. Eräällä Baltian linjaautomatkalla tuli laskettua läsnä olleiden keski-ikä, joka oli hieman yli 72 v. Koska matkalaiset ovat olleet vuodesta toiseen suurin piirtein samoja, ovat rivit alkaneet harventua. Nuorempia senioreja odotetaan lisää tähän toimintaan, joka on suuresti viehättänyt matkoille hakeutuneita senioreja, heidän puolisoitaan ja myös koulun ystäviä. KEVÄTMATKAT 1990 Ahvenanmaa 1991 Ruotsi: Gotlanti 1992 Viro: Tallinna 1993 Ruotsi: Uppland 1994 Ruotsi: Tukholma (Risteily Riikaan peruuntui Sally Albatrossin karille ajon takia) 1995 Viro: Haapsalu, Paddinski 1996 Latvia: Riika 1997 Ruotsi: Skokloster 1998 Viro: Tartto 1999 Viro: Narva, Rakvere 2000 Baltian kierros 2001 Viro: Saarenmaa 2002 Viro: Tartto, Setumaa 2003 Viro: Liivinmaa 2004 Liettua: Vilna 2005 Viro: Tallinna 2006 Unkari: Budapest 2007 Tshekki: Praha 2008 Puola: Krakova 2009 Slovenia: Ljubljana Juhani Hämäläinen TYLYn oppilas Tuntemattomaksi jääneen piirtäjän hahmotelma Helsingin Koelyseon toisesta sijaintipaikasta Vironkatu 3:ssa vuosina Tämä puutalo purettiin vuonna 1928 uuden talon tieltä. Koulun kiertolaisvuodet vuokralla kaikkiaan neljässä rakennuksessa Helsingin keskusta-alueella päättyivät syyslukukauden alussa vuonna 1930, jolloin nykyinen oma koulutalo valmistui Arkadiankatu 26:een. SENIORIEN KEVÄTRETKI LJUBLJANAAN 2009 Oppaamme Johanna Perkiö oli meitä vastassa Ljubljanan lentokentällä. Hotellissa söimme yhteisen iltapalan ja sen jälkeen oli oppaan infotilaisuus. City -hotelli oli peruskorjattu 2007 erittäin tyylikkääksi. Se on erinomaisessa paikassa; Prešerenin aukio ja Kolmoissillat ovat 300 m:n päässä. Tutustuimme oppaan johdolla Ljubljanaan ja erikoisesti Vanhaankaupunkiin, joista saimmekin hyvän yleiskuvan. Tutustuimme kaupungin historiaan ja arkkitehtuuriin. Kävimme Pyhän Nikolauksen barokkikirkossa. Katoliset kirkot ovat sisältä hyvin näyttäviä. Lähdimme iltapäivällä pienemmin porukoin kiertelemään Vanhaankaupunkiin. Nousimme köysiratahissillä 70 metriä korkealle linnavuorelle, jossa on Ljubljanan linna. Sieltä on mahtavat näkymät alas kaupunkiin ja takana oleville lumipeitteisille Alpeille. Meillä oli kokopäiväretki Adrianmeren rannalle. Oli kova helle, yli 30 astetta, kun tutustuimme Piranin kulttuurihistoriallisesti suojeltuun pikkukaupunkiin, jossa oppaan johdolla kiertelimme torit ja pikku kujat. Kaupunki on mielenkiintoinen täynnä ikivanhaa historiaa. Ajoimme moottoriveneellä Piranista Portoroziin, joka on turistien ja hotellien kaupunki. Kun illalla olimme kiertelemässä Ljubljanan Vanhassakaupungissa, oli jo melko pimeää. Ihmisiä istui ravintoloiden ja kahviloiden ulkoterasseilla Ljubljana-joen rannoilla tuhansittain. Oli kaunis ja hyvin lämmin kesäinen ilta. Monin paikoin katuorkesteri soitti ja ihmiset nauttivat kesäyöstä hyvän ruuan ja juoman kera. Ljubljana on kaunis kaupunki ja ihmiset miellyttäviä. Lämmin kesäyö sopii suomalaisellekin. Seuraavana päivänä, sateen tihuttaessa, ajoimme linja-autolla 60 kilometrin matkan Postojnan tippukiviluolalle. Luolassa on löydetty noin 20 kilometriä saleja ja käytäviä ja se on ainakin Slovenian suurin luola. Yleisölle on avoinna viisi kilometriä valaistuja saleja ja käytäviä. Neljä kilometriä luolaa ajetaan pienellä junalla ja kilometri kävellään oppaan selostaessa näkymiä. Siirryimme linjaautolla yhdeksän kilometriä Predjaman linnaa katsomaan. Linna on hyvin erikoinen. Se on rakennettu 123 m korkean pystysuoran vuorenseinämän puoleen väliin. Linnan vanhimmat osat ovat 1200-luvulta. Linnasta pääsee luolia ja käytäviä vuoren läpi takana olevaan kylään. Meillä oli yhteinen illallinen Vanhassakaupungissa Sokol-ravintolassa oppaamme Johannan kanssa. Se oli lämminhenkinen, ikimuistettava tilaisuus. Keskusteltiin, naurettiin, pidettiin puheita ja Elli Söderlund lausui ihastuttavan runon. Tämä oli viimeinen yhteinen tilaisuutemme tällä matkalla, sillä huomenna lähtisimme takaisin Suomeen. Kalevi Telki Koelyseon oppilas Kuvassa viime kevään retkeläisten mieleen hyvin jääneet Kolmoissillat Ljubljana-joen yli Ljubljanan Vanhassakaupungissa. Kuva Kalevi Telki.

4 4 MUISTIKUVIA TASAVALLAN PRESIDENTIN HAASTATTELUSTA KOELYSEO - TYLY Presidentti Urho Kekkosen haastattelu keväällä 1970 Alkuvuodesta 1970 haastattelin Tylyn teinikunnan Kanilehteen Kokoomuksen ehdokasasettelusta pudotettua pitkäaikaista kansanedustajaa, Margit Borg- Sundmania. Haastattelun sain helposti, sillä Borg- Sundman on isoisäni, Kaarlo Borgin sisko. Ilman aikomusta jatkaa haastatteluja, laitoin haastelun loppuun silti television tuolloisen lastenohjelman Arja-tädin käyttämän tunnetun fraasin: Kenetköhän näemme seuraavalla kerralla? Yhtenä vaihtoehtona oli tietenkin presidentti Urho Kekkonen. En etenkään tuolloin juurikaan etukäteen murehtinut, onko jonkun asian tekeminen mahdollista vai ei, joten päätinkin tehdä leikistä totta: laadin kysymykset ja saatekirjeen en tietenkään ajatellut vaivautua paikanpäälle. Postitin kirjeen, enkä ajatellut asiaa enempää. Jonkin ajan kuluttua, kun olin auttamassa Kanin toimitusta lehden teossa, rehtori Antti Reinikainen tuli paikalle ja kutsui minut mukaansa. Vaikka olinkin edellisen lukuvuoden jälkeen jäänyt puheenjohtajan tehtävistä sivuun, jatkoin työvaliokunnan eli hallituksen neuvoa-antavana jäsenenä. Kävin edelleen reksin kanssa aika-ajoin... hmm, vuoropuhelua, eikä kehotuksessa ollut sinänsä mitään epätavallista. Tällä kerralla reksi kuitenkin oli merkillisen oloinen. (Tässä täytyy mainita, että vaikka taisin harmaannuttaa reksin loppujakin hiuksia melkoisesti, niin vuoropuhelumme oli ajoit- taisesta kiivaudestaan huolimatta loppujenlopuksi sopuisaa. Koskaan hän ei antanut minulle jälkiistuntoa, ei edes nuhdellut, vaan tyytyi huokaillen keskustelemaan. Minulle jäi reksistä oikein hyvät muistot, ja pari vuosikymmentä myöhemmin tavatessamme hänkin naurussasuin vakuutteli samaa.) Kävelimme ns. monistushuoneesta läpi opettajainhuoneen kansliaan, jossa sotilaslähetti löi kantapäät yhteen, teki kunniaa ja sanoi: Kirje tasavallan presidentiltä. Olin kuin kirjeen saaminen tasavallan presidentiltä olisi ollut tuiki tavallista minulle, seiskaluokkalaiselle. Vastaanotin kirjeen ja lähetti kunniaa tehtyään poistui. Tietenkin avasin kirjeen siinä heti, mutta kuin kiusallani käännyin niin, ettei reksi nähnyt kirjeen sisältöä. Reksi tietysti yritti epätoivoisesti kurkkia kirjeen sisältöä ties mitä kumousta taas oli suunnitteilla. Sanoinkin ilkikurisesti: Saatte sitten lukea Kanista. Silloin minulla oli hauskaa, mutta jälkeenpäin olen miettinyt, josko olin sittenkin liian... hmm... kiusoitteleva. Jonkin ajan kuluttua haastattelu sitten julkaistiin Kanissa. Rehtori ei koskaan viitannut tapahtumaan, mutta kohtuullisen pian haastattelun julkaisun jälkeen saimme kuin saimmekin vessoihin paperia hygienian vuoksi tietenkin. Kani? Ainakaan minua vähän vanhemmat oppilaat eivät enää tienneet, mistä moinen nimi oli peräisin. Toivottavasti joku lukijoista tietää ja kertoo. Ikimuistoisen Kani-lehden kansi lukuvuodelta Tässä numerossa 8 julkaistiin Tasavallan presidentti Urho Kekkosen haastattelu Kanin erikoisreportterille Olli Poroilalle. Suureksi harmikseni en tullut säästäneeksi itse kirjettä, sillä harvapa tuon ikäinen ajattelee muistojen arkistointia. Kirje jäi Teinikunnan kansioon. Olen kyllä kysellyt sen perään, mutta kirjeen kohtaloa en saanut selville. Onneksi minulle jäi talteen parin vuoden Kanit. Digitalisoin kysymykseni ja UKK:n vastaukset sellaisenaan. Olli Poroila TYLYn oppilas Teinikunnan lehti Kani 8 (69/70), haastattelijana Olli Poroila OSP: Meneekö presidentin tehtävien hoitaminen jo rutiinilla, vai löytyykö joka päivä jotain uutta? UKK: Kyllä tämän toimen voi hoitaa rutiinilla, kuten monessa monarkiassa sanotaan tapahtuvan, mutta Suomessa presidentin toimeen liittyy paljon, joka tuo joka päivä jotain esiin. Ei auta pitää lomia, vaan työt on hoidettava ns. lomienkin aikana. OSP: Tulisiko mielestänne kouluissa toteuttaa YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mukaista sanan- ja kokoontumisen vapautta? UKK: Periaatteessa olen sitä mieltä. OSP: Olisitteko Te valmis antamaan oppikoululaisille itsehallinnon, ts. antaa heidän päättää tietyissä puitteissa oman koulunsa asioista? Jos näin on, niin suoraanko vai asteittain? UKK: Vastaukseni on myönteinen. OSP: Pidättekö Te peruskoulua parhaana ratkaisuna koulukriisiin? UKK: Olen ollut peruskoulun kannalla. OSP: Hyväksyisittekö ympärivuotiseen viisipäiväiseen viikkoon siirtymisen myös kouluissa? UKK: En hyväksy viisipäiväistä työviikkoa, en työelämässä enkä koulussa. Se on Suomessa liian aikaisin toteutettu. OSP: Pidättekö Te hygieniaa kouluissa tarpeellisena? Useissa valtion oppikouluissa ei ole edes WC-paperia, käsipyyhkeitä eikä saippuaa oppilaille määrärahojen pienuuden takia. UKK: Tottakai. OSP: Mielipiteenne Suomen Teiniliitto r.y.:stä? UKK: Olen seurannut sen työtä mielenkiinnolla ja toivorikkaalla myötämielellä. OSP: Pidättekö mahdollisena, että syyttään köyhät teinikunnat saisivat pientä valtionavustusta toimintansa ylläpitämiseksi? UKK: Siihen en osaa vastata. OSP: Pidättekö Te teinikuntatoimintaa mielekkäänä ja/tai tarkoituksenmukaisena? UKK: Pidän sitä mielekkäänä. OSP: Oletteko Te nuoruudessanne ollut mukana teini- tms. toiminnassa? UKK: Otin osaa toverikuntaelämään. OSP: Mielipiteenne sinuttelusta muiden kuin samanikäisten ja/tai tuttujen kesken? Mahdollinen reaktionne, jos joku tuntematon henkilö tulee, sinuttelee ja kutsuu Teitä Urkiksi? UKK: En ole joutunut tuota ajattelemaan. Kuulen kyllä silloin tällöin tuon Urkki, mutta olen käsittänyt, että se ei ole ollut persoonallinen puhuttelu. OSP: Haluatteko Te sanoa jotain erityistä Töölön Yhteislyseon oppilaille, opettajille ja rehtorille? UKK: En tunne yhteisöänne niin hyvin, että rohkenisin poiketa lämpimien terveisten tieltä. Kuvassa senioriyhdistyksen stipendin saaneet ylioppilaat Kasperi Lundgren, Ahti Kalervo, Saara Laitinen ja Wilma Romppanen sekä senioriyhdistyksen edustajina yhdistyksen sihteeri Keijo Kärki, riemuylioppilas tänä vuonna, ja rahastonhoitaja Juhani Hämäläinen. Kuva Kalevi Telki. Kuvassa riemuylioppilailta koulun kohteliaimman opiskelijain stipendin saanut Zahra Al-Tikriti kahden riemuylioppilaan Marja-Leena Kemppaisen ja Anja Englundin kanssa. Kuva Kalevi Telki.

5 KOELYSEO - TYLY 5 KOELYSEO-TYLY -LEHDEN LYHYT HISTORIIKKI Lehtemme ensimmäinen numero ilmestyi keväällä 1993, josta alkaen sitä on julkaistu vuosittain normaalisti kaksi nelisivuista numeroa - aina syksyllä ja keväällä. Lukijan kädessä on siis järjestyksessä 34. numero. Muisteluskeräys lähtökohtana Lehden myöhemmän sisällön kannalta ratkaisevaa oli Koelyseon ja sen seuraajakoulujen historiikin valmistelu koulun 75-vuotisjuhliin mennessä syksyllä Tuossa yhteydessä suoritettiin mittava muistelusten keräys, joka tuotti hyvän tuloksen. Muistelusaineistoa, dokumentteja ja valokuvia sekä muuta kirjallista materiaalia kertyi runsaasti. Ideoitaessa kertyneen aineiston jatkohyödyntämistä tuli esille oman leh- den perustaminen. Aktivisti Seppo Aarnio tarttui heti asiaan ja tuloksena oli Koelyseo-TYLY -lehden ensimmäinen (1) numero keväällä Vastaavana toimittajana Seppo Aarnio toimi vuosikymmenen ajan aina kevääseen 2003 (numeroon 21) saakka. Jatkossa parin numeron (22 ja 23) ajan päätoimittajana (vast.) oli Tapani Mäkinen. Vuodesta 2004 (numerosta 24) alkaen vastaavana toimittajana on toiminut puheenjohtajamme Esko Kalimo. Toimitussihteerin tointa ovat hoitaneet Tauno Sarantola (numerot 1-3), Antti Hannula (4-21), Antti Kauranne (22-23) ja Heikki Pietilä (24-27). Koelyseo-TYLYn Seniorit ry on kerännyt merkittävän entisten oppilaiden ja opettajien osoitteiston, jonka perusteella kaikille osoitteensa antaneille postitetaan lehti. Lisäksi se jaetaan nykyisille opettajille ja nykykoululaisille. Lehden painos oli aluksi hieman yli 1000 kpl. Painos kaksinkertaistettiin 75-vuotisjuhlavuonna ja nykyisin jokaista numeroa painetaan 2300 kpl. Lehti - kuten koko toiminta vuosittain jaettavine stipendeineen - kustannetaan vapaaehtoisilla kannatusmaksuilla sekä kuusijuhlan tuotoilla. Muodon etsintää ja kehittämistä Alusta alkaen lehti on ollut niin sanottua tabloid kokoa, alan ammattilaisia lainatakseni. Ensimmäisissä numeroissa lehden otsikkona oli KOELYSEO- TYLY, ja sen alla pienemmällä koulun nimet sen historian erivaiheissa sekä järjestysnumero tyy- Koelyseo-TYLY:n Seniorit r.y.:n hallituksen jäseniä kokouksessa vuonna Vasemmalta Antti Hannula, Seppo Aarnio, Hannes Hollmérus, Viljo Tuokko, Sirkka Heiskari-Lahti, Tenho Lahti ja Usko Virtanen. Kuva julkaistiin lehden ensimmäisessä numerossa keväällä Kuvasta puuttuvat Tapani Mäkinen, Tauno Sarantola ja yhteysmies Raimo Hanski. liin Nro Lisäksi otsikkoon liittyi valokuva koulutalosta. Seuraavilta sivuilta eri paikoista saattoi sitten hakea tietoja toimituksesta sekä myös hallituksesta. Lehdessä on aivan alkua lukuun ottamatta ollut etusivulla viisi palstaa sekä kuusi palstaa tekstisivuilla 2 4. Kapeat palstat helpottavat taittoa ja elävöittävät. Varsinaista taittoa ei alkuvaiheessa suoritettu. Seppoa jälleen lainaten pussiin pantiin tarpeeksi juttuja ja lähetettiin pieneen perhepainoon, jossa sivut täytettiin ilman sen kummempaa toimitustyötä usein ylipitkillä jutuilla joiden lopussa luki: Jatkuu seur. numerossa. Taittamattomuudesta johtui, että painossa oli useaan otteeseen jouduttu käyttämään välikuvana piirrosta syksyn pudonneista lehdistä. Joissakin tapauksissa palstan täytteenä oli myös ylisuuria valokuvia. Lehden taittamisen harjoittelu alkoi 75-vuotisjuhlanumerosta N:o 2/1994 (5). Toki siihenkin oli saatu mahtumaan virhe. Kysymyksessä oli alusta lukien numero (4) eikä suinkaan viisi. Ei ollut muuten kirjoittajan ensimmäinen virhe TYLYssä. Otsikkoon ilmestyi juhlavuoden myötä myös koulun vaakuna sekä tietoja toimituksesta sekä painoksesta. Aikaa myöten avattiin myös vakiopaikoille sijoitetut tietolaatikot - olipa sitten kysymys hallituksen kokoonpanosta, osoitetiedoista, surffailusta netissä jne. Jatkossa vakiintui vähitellen etusivun jako siten, että vasemmalle ylhäälle sijoitettiin pääkirjoitus ja oikealle kuva aluksi valokuva jatkossa piirroskuva sekä tiedot toiminnasta. Kevätnumerossa on kutsuttu koululle viettämään perinnepäivää ja päättämään seniorien asioista vuosikokouksessa. Lisäksi tieto seniorien kunkin kevään matkasta on löytynyt etusivulta. Näyttävä Kuusijuhla-kutsu on syksyn lehden etusivun juttu. Pääkirjoituksista humoreskeihin Tuskin yhdestäkään numerosta on puuttunut istuvan puheenjohtajamme laatima pääkirjoitus. Niissä on ansiokkaasti käsitelty sekä ajankohtaisia että historiallisia aiheita. Koulukokeilun historia, siitä saadut kokemukset ja tehtyjen johtopäätösten seuraukset on käsitelty. Luonnollisesti seniorit ovat olleet näyttävästi esillä. Toiminnan viriäminen ja toiminta jatkossa, talous, suhteet kouluun ja oppilaskuntaan, yhteistyökumppanit ynnä muut ovat olleet aiheina. Samoin on esitelty 75-vuotisjuhlavuosi ja siihen liittyvät asiat historiikki, juhlat, tapahtumat, näyttelyt jne. Käsitelty on myös lehtemme sisältöä ja sen kehittämistä. Nykykoulun ja koululaitoksen tila ja muutokset on huomioitu palstoillamme. Myös erilaisia ongelma-aiheita on käsitelty - olipa sitten kysymys koulukiusaamisesta, tupakasta ja keuhkosyövästä tai virtuaalimaailman väkivallasta. Pääosa palstatilasta on omistettu muisteluksille, kuten odottaa saattaa. Viime vuosina on pyritty siihen, että samaan lehteen saadaan useita lyhyehköjä muisteluksia eri vuosikymmeniltä. Tähän on päästy jakamalla pitkiä muisteluksia osakokonaisuuksiksi. Tämä luonnollisesti vaatii runsaasti toimitustyötä. Oma lukunsa on erilaisten dokumenttien käsittely olipa sitten kysymyksessä esimerkiksi muinaiset teinien lehdet Compukset ja Leimaukset tai luokkarunot. Luonnollisesti myös senioritoiminnasta, kokouksista, juhlista ja matkoista kerrotaan. Myös riemuylioppilaat sekä stipendien saajat muistetaan palstoillamme. Perustana koulumuistot Lehtemme ensimmäisen numeron pääkirjoituksen lopussa Viljo Tuokko pitkäaikainen puheenjohtajamme totesi: Koulumuistoista ei kukaan meistä pääse eroon. Ikävien asioiden ylle vedetään tavallisesti unohduksen verho tai ne sysätään taka-alalle ja mieluisia asioita muistellaan. Kouluun liittyvien muistojen vaalimiseen ja koulun perinteiden säilyttämiseen tarjoaa senioritoiminta miellyttävän mahdollisuuden. Vanha koulutoveruus yhdistää ja samalla motivoi koulumme perinteiden vaalimiseen. Antti Hannula TYLYn oppilas Antti Hannulan merkittävä tiedollinen ja toimituksellinen panos jatkui lehden synnystä aina nyt käsissämme olevaan numeroon saakka. Antti menehtyi sairauteen keväällä LAAJASALON LUKION HISTORIAA Laajasalon lukion ja sen edeltäjien historia ulottuu 80 vuoden päähän. Koulu on kokenut monenlaisia muutoksia ja vaiheita vuosien varrella. Helsingin kolmas suomalainen tyttökoulu aloitti toimintansa Kruunuhaassa Tämä ns. uusimuotoinen kansakoulun koko oppimäärään pohjautuva nelivuotinen tyttökoulu antoi vähävaraisten kotien lahjakkaille tyttärille mahdollisuuden käydä oppikoulua. Oppilaitos toimi 24 vuotta Mariankatu 11:ssä. Vuonna 1953 koulu muuttui Kruunuhaan keskikouluksi. Laajasalon saarelle koulu siirtyi vuonna Asukkaat saivat lähiöön- sä kauan kaipaamansa kahdeksanvuotisen, yliopisto-opintoihin johtavan Laajasalon yhteislyseon. Peruskoulujärjestelmään siirryttäessä vuonna 1977 valtion oppikoululaitos jäi historiaan ja syntyi kaksi Helsingin kaupungin omistamaa oppilaitosta: Laajasalon yläaste ja Laajasalon lukio. Ne toimivat samassa rakennuksessa luvun lopulla Laajasalon lukion toiminnan jatkuminen oli epävarmaa, kunnes Helsingin silloiseen lukiokiistaan saatiin ratkaisu. Roihuvuoren lukio yhdistettiin Laajasalon lukioon, ja lukio saattoi jatkaa saarella. Aktiiviset vanhemmat ja vanhempainyhdistys LYLY sekä seniorit ovat olleet tukemassa omaa lähilukiota muutamaankin otteeseen lakkautusuhkien alla. Laajasalon lukio ja yläaste toimivat rinnakkain saman katon alla kolmisenkymmentä vuotta, ja yhteistyötä tehtiin mm. järjestämällä yhteisiä juhlia ja projekteja. Useat opettajista toimivat molemmissa kouluissa, joten yhteishenki syntyi kuin luonnostaan. Lukuvuodeksi Laajasalon lukio siirtyi remontin tieltä Ruoholahteen, entisen Salmisaaren ala-asteen tiloihin, joista palattiin takaisin Laajasaloon syksyllä Tilanahtauden takia lukiota käytiin kolmessa eri toimipisteessä: ostoskeskuksen vuokratiloissa, ala-asteella sekä Laajasalon yläasteen ja lukion varsinaisissa tiloissa. Kesäkuussa 2007 Helsingin kaupunginvaltuusto päätti yhdistää Etu-Töölön ja Laajasalon lukiot uudeksi suuremmaksi lukioksi, Etu-Töölön lukioksi. Laajasalon lukio olisi tänä syksynä viettänyt 80-vuotisjuhlaansa. Sen sijaan se yhtyy tänä syksynä juhlimaan 90-vuotista taivalta. Päivi Virtanen äidinkielen opettaja SURFAILE NETISSÄ Tietoja koulumme historiasta ja seniorien toiminnasta löydät kotisivuilta osoitteesta Avautuvalla koulun etusivulla valitaan vasemmalta Koulun esittely, mikä jälkeen avautuvalla sivulla pääsee tietoihin koulun historiasta ja senioriyhdistyksestä sivun oikealta puolelta. Lehtemme kolme viimeistä numeroa ovat luettavissa ja tulostettavissa senioriyhdistyksen sivulta, jolta aukeaa myös kutsu koulun 90-vuotisjuhliin linkistä Koelyseo-TYLY:n seniorit ry:n toimintaa.

6 6 KOELYSEO - TYLY TÖÖLÖN YHTEISLYSEON VUOSIKYMMENET Uuden nimen saanut opinahjomme oli olympiavuonna 1952 aloittanut asteittaisen muuttumisen Koelyseosta normaaliksi kahdeksanluokkaiseksi kouluksi. Koelyseon aikainen opettajakunta kasvoi luonnollisesti koulun itsensäkin kasvaessa, vaikka vakinaisia tai ylimääräisiä lehtoraatteja ei yhteislyseoksi muuttumisen yhteydessä lisätty kovinkaan monella. Valtion koulujen tapaan tarvittava lisätyövoima saatiin tuntiopettajista. Näistä hyvin monet olivat siten vakinaisia, että heitä tarvittiin pysyvästi vuodesta toiseen. Vakinaiset virat olivat hyvin haluttuja ja siksi niihin nimetyt viranhaltijat pysyivätkin yleensä pitkään, jopa vuosikymmeniä. Päteviä pedagogeja ja persoonallisuuksia Pitkäaikaisista, jo Koelyseon ensi vuosikymmenillä kouluun tulleista viranhaltijoista on muistettava Karin Jalaksen lisäksi myöhemmin tulleet Yrjö Nora, urheilu ja voimistelu, Anna-Liisa Oksanen, saksa ja englanti, Martta Homi, ruotsi ja englanti, Lemmitty Perko, tyttöjen urheilu ja voimistelu, Antti Reinikainen, rehtori , luonnonhistoria ja maantiede, Anna-Liisa Jatkola, uskonto ja filosofian alkeet, Katri Pitko, ruotsi ja saksa, Tellervo Tapionlinna, suomi, Anna-Liisa Reinikainen, luonnonhistoria ja maantiede, Martta Lindholm, matematiikka ja luonnonoppi, Laura Airikka, ruotsi ja saksa, Kerttu Luukannel, kuvaamataito, Hili Juutilainen, matematiikka, fysiikka ja kemia, Veikko-Mooses Rinne, urheilu ja voimistelu, Saima Voutilainen, englanti ja venäjä, Sirpa Kauppinen, suomi ja englanti sekä Sirkka Riihimäki, kotitalous. Koulun historiikissa on entisten oppilaiden muisteluksia heitä opettaneista opettajista. Rehtori Jalas jatkoi vielä vaikeasta sairaudestaan toipuneena matematiikan opetusta eläkkeelle siirtymiseen saakka. Uudelleen opeteltu puhuminen saattoi joskus ilmetä termien muuttumisena. Niinpä ympyrä lausuttiin jumpura, mutta se ei haitannut opetusta. Lehtori Jatkola saattoi moittia kokeissa epäonnistunutta oppilasta sanomalla: Senkin pötkylä ja seurauksena sai kantaa lempinimeä Pötkylä. Toiset opettajat kiusasivat erityisesti tyttöjä ja toiset taas poikia. Lehtori Tapionlinna lausui tunneilla runoja sekä ohjasi Topeliuksen näytelmiä. Hän vei myös tietyn luokka-asteen oppilaat Nurmijärvelle Aleksis Kiven maisemiin. Jalmari Kahri, Jallu, hoiti musiikin opetuksen ja oli toimessa aina kevääseen Kuvaamataidon opettaja Kerttu Luukannel, Lukki, oli saanut aikaan taidekerho Ravennan synnyn syksyllä Harrastajia oli jopa 40 ja kerholaisten työt saivat tunnustusta maan rajojen ulkopuolellakin. Kerhon jäsen Tuulikki Joutsenlahti voitti Unkarin kansainvälisen piirustuskilpailun. Lisäksi Virve Niiniluoto ja Raili Ovaskainen saivat kunniamaininnan. Samoin tunnustusta tuli Berliinistä ja Intiasta asti. Ylityöllistetty rehtori sekä senioritoimintaa Rehtorin työmäärästä ylisuuren koulun johtajana antaa rehtori Antti Reinikaisen muistelu oivan kuvan. Hän toteaa, että palkan maksukin hoidettiin kuukausittain siten, että vahtimestari Kalle Nurmi meni kerran kuukaudessa postipankkiin maksumääräys salkussa ja toi tullessaan salkullisen rahaa rehtorille, joka sitten maksoi palkat asianomaisille suoraan käteen. Kanslistia ei silloin ollut. Loma-ajatkin sujuivat suurelta osin koulun merkeissä. Lisäksi kevään päästötodistukset ja sisäänpääsykuulustelut työllistivät rehtorin yöhön asti. Senioriyhdistys jatkoi vanhojen koelyseolaisten yhdyssiteenä ja vuonna 1955 se lahjoitti koululle kolmannen sankaritaulun täydentäen näin Koelyseon sankarivainajien luettelon. Paljastusjuhla järjestettiin yhdessä teinikunnan kanssa. Luovuttajana oli senioriyhdistyksen puheenjohtaja Arvi A. Heiskanen luvun lopussa koulutilojen lisäämiseksi tehtiin koulurakennuksessa huomattavia korjausja muutostöitä. Silloin muun muassa koulun karsserina toiminut huone sai toisen käytön. Uuden kymmenluvun alkaessa koulu oli siihenastisessa toiminnassaan saavuttanut vakiintuneen aseman töölöläisenä oppikouluna, johon vanhemmat mielellään pyrkivät saamaan oppikouluun lapsensa. halukkaat Rauhallisen kymmenluvun alku 1960-luku oli viimeinen vanhan oppikoulun ja sen hengen vuosikymmen. Opettajat olivat opettajia ja oppilaat oppilaita. Seuraavana olisikin sitten muutosten vuosikymmen. Opettajakunta pysyi entisen suuruisena ja luonnollisen vaihtuvuuden rajoissa. Viranhaltijat vaihtuivat harvakseltaan ja tuntiopettajiksi tuli nuoria vastavalmistuneita maistereita. Heistä monet pysyivät uskollisina koululle aina eläkkeelle siirtymiseen asti. Tämän vuosikymmenen opettajista voimme mainita tohtori Kauko Joustelan historian opettajana, Aulis Koposen saksan opettajana, koulun oman oppilaan Erkki Pehkosen matematiikan opettajana, Kristina Lehtisen historian opettajana, Kyllikki Setälän englannin opettajana, Heikki Siiralan ruotsin ja ranskan opettajana sekä koulun rehtorina, Raija Winterhalterin kemian, fysiikan ja matematiikan opettajana. Oppilashuollossa kiinnitettiin vuosikymmenen alussa entistä voimakkaammin huomiota oppilaiden terveydenhuoltoon. Koulussa oli lääkärin vastaanotto kuukausittain, aluksi kerran ja myöhemmin kaksi kertaa kuukaudessa. Ruokailu jatkui vakiintuneella tavalla. Oppilaiden harrastukset jatkuivat jo edellisellä vuosikymmenellä toimineissa kerhoissa. Kontio, Ravenna ja urheiluseura jatkoivat uusien oppilaspolvien keskuudessa toimintaansa entisessä laajuudessaan. Uutena urheilumuotona on mainittava purjehdus. Vanhan oppikoulun viimeinen vuosikymmen oli alkanut. Koulun historiikin ja vuosikertomusten mukaan koulutyö sujui vakiintuneissa oloissa. Oppilasmäärä pysyi suurena suurten ikäluokkien täyttäessä vielä luokat. Raimo Hanski TYLYssä lehtori 1974 alkaen ja lukion rehtori Tämä kirjoitus on osa Raimo Hanskin kirjoitussarjaa, jossa hän on tarkastellut seikkaperäisesti koulun eri vaiheita. TYLYstä vuonna 1959 valkolakin saaneita nyt vuoden 2009 riemuylioppilaina koulun portailla. Vasemmalta: Anja Englund, Raili Laukkanen, Anna-Katri Karhunen, Satu Kiurunen, Sinikka Nopanen, Marja-Leena Kauppinen, Keijo Kärki, Paula Kortesato, Jussi Hytti, Tuula Söderberg ja Maija-Liisa Auri. Kuva Kalevi Telki. ERÄS KOULUMATKA TAMMIKUULTA 1944 Oli ollut pelonsekainen Helsingin ensimmäisen suurpommituksen yö. Tähtikirkkaan taivaan alla valonheittimien valokiilojen risteillessä taivaalla etsien kohteitaan, pommikoneiden kumeassa, raskaassa jyminässä, tykkien paukkuessa ja pommien ujeltaen maahan syöksyessä oli juostu läheiseen kalliosuojaan hälytyksen jälleen ulvoessa viholliskoneiden ollessa jo päällä. Monta tuntia oli istuttu pelosta ja kylmästä täristen, kun lopulta tuli vaara-ohi merkki ja päästiin kotiin. Tosin meitä oli kolme henkilöä enemmän kotiimme tuli- Talojen katoilla olevien hälytyssireenien ääni tuli liiankin tutuksi sodan aikana ilmoittaen sekä ilmahälytyksen alkamisesta että sen päättymisestä. TOIMITUKSEN KUULUMISIA joita, koska serkkumme koti oli lautakasana pommituksen jäljiltä. Nukuttiin kai kuitenkin muutama tunti. Tunnollisena koululaisena lähdin kuitenkin kouluun aamulla. Pukinmäen asemalle kävelin nuo kaksi kilometriä. Juna tulikin ja mahduin siihen. Käpylän kohdalla junamatka päättyi. Rata oli vaurioitunut ja niin jatkettiin matkaa radan vartta lumihangessa tarpoen. Helsingin rautatieasema oli kaaoksessa; vesiletkuja risteili lattioilla. Oltiin kaikki kuin sumussa. Koelyseon oma koulu oli sotasairaalana. Oltiin oltu evakossa Hallituskadun tyttökoulussa, jonne nytkin sitten suunnistin. Koulu oli saanut vaurioita, kuten kai Fabianinkadun toisella puolella oleva yliopistokin. Vesiletkuja oli kaduilla. Sisään ei päästy. Tapasin pari luokkatoveriani, joiden kanssa hortoilimme pyörällä päästä, kuin unessa. Junia ei näkynyt eikä linja-autojakaan. Tikkurilan linjaautopaikalla Hotelli Fennian edessä oli ihmisiä jonossa, ja siihen minäkin jäin odottamaan ainoaa mahdollista kulkuvälinettä, joka kulkisi Malmin läpi Tikkurilaan. Vanhempi naishenkilö pyysi minua vahtimaan matkalaukkuaan, jossa kai oli hänen tärkeää omaisuuttaan matkalla Tikkurilaan sotaa pakoon. Hän sanoi menevänsä WC:hen. Linja-auto tulikin ennen kuin hän palasi, ja minä, matkalaukun vartija, nousin laukun kanssa autoon ja laitoin laukun kuljettajan viereen. En uskaltanut lähteä autosta pois enkä taas jättää laukkua heitteille. Se jäi autoon, kun poistuin autosta Tapaninkylän Elannon luona. 13-vuotiaan järki ei sanonut edes sen vertaa siinä kaiken shokin kokeneena, että olisin kuskille kertonut laukun tarinan. Omaatuntoani on kyllä kolkuttanut kovasti tuo onneton laukku ja sen kohtalo koko tämän 65 vuoden ajan. Helsinkiläislasten sen talven koulunkäynti loppui tuohon päivään, mutta tuon päivän kokemukset ovat niitä mieleenpainuneimpia muistoja. Seuraavana syksynä aloitettiin koulutyö taas evakossa, tällä kertaa Koelyseon naapurissa ruotsalaisessa tyttökoulussa. Päästiinhän lopulta omaankin kouluun ja sieltä on paljon mukavampia rauhan ajan muistoja niin koulunkäynnistä kuin opettajista ja koulutovereistakin. Astrid Leppänen, o.s. Eklund Koelyseon oppilas Hyvät lukijat. KAIPAAMME JATKUVASTI KIRJOITUKSIANNE. Uudet muistelukset Koelyseon kaudelta ovat edelleen tervetulleita. TYLYn kaudelta 1950-luvulta alkaen meillä on selvää juttupulaa ja toivomme kirjoituksia tältä kaudelta. Yhtä lailla kaipaamme Etu-Töölön yläasteen ja lukion toimintaa koskevia kirjoituksia palstoillemme. Jutun sopiva pituus on puolesta yhteen liuskaan kirjasinkoolla 12. Kaikki aineisto talletetaan, mutta julkaistessa niitä joudutaan usein lyhentämään sekä varustamaan otsikoilla ja väliotsikoilla. MYÖS VALOKUVAT, PIIRROKSET JA KOULULEHDET YMS. OVAT ERITTÄIN TERVETULLEITA. Aineisto palautetaan pyydettäessä.

7 KOELYSEO - TYLY 7 Julkaisemme uudelleen Helsingin Koelyseon ensimmäisestä rehtorista Gunnar Sarvasta kertovan kirjoituksen, joka ilmestyi aikaisemmin lehtemme numerossa 5 syksyllä 1994 koulumme 75-vuotisjuhliin. HUVITTAVIA MUISTELUKSIA ELÄMÄSTÄ KOULUSSA Jalkajousen voima Vuoden 1942 ylioppilas Hannes Holméruksella oli huvittavia muisteluksia omilta kouluajoiltaan Helsingin Koelyseossa vv H.H. kertoi: Lehtori Yrjö Ora käsitteli oppitunnillaan muinaissuomalaisten metsästysaseita. Jalkajousi oli silloin todellinen ase niin metsästyksessä kuin myös taisteluissa vihollisia vastaan. Oran kertoman innoittamina H.H. ja muutama muu oppilas päättivät tehdä Oralle näytteeksi kyseisen jalkajousen. Vihtiläisen kyläsepän avulla saatiin taotuksi teräskaari ja pojat valmistivat itse puusta jousen tukin. Lisäksi tehtiin muutama teräskärkinen nuoli. Kun ase oli valmis, se tuotiin hetimiten historiantunnille. Tunnin alettua pojat toivat jousen Oran nähtäväksi. Opettaja innostui kovasti havaintovälineestä. Koko luokka ihasteli aikansa. Sitten jousi asetettiin pulpetille, viritettiin ja nuoli jänteeseen. Tässä vaiheessa ase laukesi ja nuoli ampautui voimalla kateederin sokkelin läpi niin, että reikä vain jäi todistamaan laukaisun voimaa. Nuoli jäi kateederin sisään. Lehtori pelästyi todenteolla ja jousen esittely päättyi nopeasti. Tulipahan todistetuksi entisaikojen aseen voima. Kyyt pullossa Tämä juttu voi olla jo painettukin aikaisemmin, mutta kerrottakoon vielä kerran. Luonnonhistorian ja maantieteen vanhempana lehtorina oli Helsingin Koelyseon alkuvuosikymmeninä Valio Brummer- Korvenkontio. Hän oli myös Korkeasaaren intendentti ja asui Korkeasaaressa. Eläinopin tunnilla oli menossa matelijat ja lehtori totesi, kun oli kevätaika, että nyt voisi vaikka olla elävä kyykäärme havaintovälineenä. Kun sitten oli taas eläinopin tunti, niin oppilas Kauko Käyhkö ilmoitti tuoneensa elävän kyyn pullossa tunnille. Eikä sitten muuta kuin käärme esille. Koko luokan ihmeeksi Kauko nosti Elannon viiden litran kaljapullon pulpetille. Ja käärmeitä olikin enemmän kuin yksi, sillä pullo näytti olevan täynnä kyitä. Lehtorille näky oli liikaa ja niin Kauko sai äkäisen kehotuksen viedä pullo käärmeineen mitä pikimmin pois luokasta. Kauko sai jonkun toverin avukseen ja niin pullo vietiin pihalle. Pojille kehittyi vientimatkalla juoni ja pullo päätyi ruotsalaisen naapurikoulun aidan vierelle. Ja kuinka ollakaan pojat olivat niin taitamattomia, että pullo särkyi ja kyyt luikertelivat aidan alitse pihalla olevia tyttöjä pelottelemaan. Ainakin kirkuna oli kuulema sen mukainen. Oppilas katolla Aikoinaan välitunneilla oppilaiden oli oltava pihalla happea saamassa oppitunnin jälkeen. Oppilaita valvomassa oli aina joku opettaja välituntivalvojana tappeluiden ja kiusaamisen estäjänä. Niinpä kerran oli lehtori Karin Jalas valvojana. Siinä kävellessään hän näki oppilas Ossi Törrösen kävelevän koulun katolla. Katon harjahan on tasainen, joten siinä voi hyvin kävellä. Jalas: Törrönen. Heti alas katolta! Törrönen: Tulkaa hakemaan! Kaupantekoa koulussa Koulussa on ollut aina joku oppilas, joka on erottautunut muusta joukosta tavalla tai toisella. Näin on TYLYn vuosilta mieleen jäänyt todellinen liikemies ja myyntitykki Heikki K. Siihen aikaan kouluissa kerättiin Opintorahastojen Tuki ry:lle apurahoja yleisölle tarkoitetuilla luontofilmiesityksillä. Keräykseen suostuneille kouluille lähetettiin myytäväksi yhtä monta lippua, kuin koulussa oli oppilaita. Eli jokaisen oppilaan olisi oltava apuna rahojen keräyksessä. Niinpä joka luokalle annettiin oppilasmäärän mukainen lippukiintiö myytäväksi. Heikin luokan valvoja kertoi Heikin ottaneen myytäväkseen melkein koko kiintiön, kun toiset eivät olleet kovin halukkaita niitä ottamaan. Ja kun oppitunnin jälkeen oli välitunti, silloin kymmenen minuutin mittainen, niin Heikki ehti myydä liput lähialueella ja tuli kohta pyytämään lisää lippuja myyntiin. Taisipa joku vuosi käydä niin, että Heikki myi lähes puolet koulun lippukiintiöstä ilman suurempaa vaivaa. Myöhemmin Heikin isän organisoitua karjalanpiirakoiden valmistuksen Pohjois-Savossa ja myynnin edelleen Saksaan asti sai Heikki oivan ajatuksen myydä piirakoita myös TYLYn opettajille. Niinpä kuukausittain opettajainhuoneessa oli todelliset piirakkamarkkinat Heikin kaupatessa tuotteita opettajille. Määrät olivat monen kohdalla useita kymmeniä eli Heikki sai hyvän provision kukkaroonsa joka kuukausi. Ainakin parin vapun aaton illaksi ja yöksi Heikki vuokrasi käyttöönsä koulun ala-aulan. Aulasta muodostui vappupallojen täyttöverstas. Heikin värväämät myyjät ETU-TÖÖLÖN YLÄASTEEN STIPENDIT 2009 kävivät hakemassa täytetyt pallot myyntipisteisiinsä ja Heikki ja joku muu täytti pallot kaasulla. Ja miksi matala alaaula oli vuokrattu tähän tarkoitukseen. Siksi että täytetyt pallot eivät päässeet karkuun matalasta tilasta ja kun palloissa oli narut, niin ne oli helppo koota kimpuksi. Kun aula oli lisäksi riittävän laaja, niin palloja voitiin täyttää hyvissä ajoin riittävän paljon eikä milloinkaan ollut vajausta myyjien tullessa hakemaan täydennystä. Tietääkseni Heikki on edelleen yhtä tarmokas toimissaan ja on menestynyt myös politiikassa. Raimo Hanski TYLYssä lehtori 1974 alkaen ja lukion rehtori jaettiin viimeiset yläasteen stipendit koulussamme, sillä yläaste siirtyi syyslukukauden alussa Taivallahden peruskoulun yhteydessä toimivaksi. Yläasteen päättäjäiset olivat lämminhenkiset ja tilaisuuden musiikkiesitykset osoittivat koulun musiikkiopetuksen korkeaa tasoa ja oppilaiden lahjakkuuden myös musiikissa jatkaen jo pitkään vahvaa musiikkiperinnettä. Myös opiskelijoiden puheenvuorot olivat lämminhenkiset ja osoittivat hyvää yhteishenkeä. Yläasteen päättäneistä opiskelijoista senioriyhdistyksen stipendin saivat Liina Hilkamo ja Markus Mattila. Janne Lehmonen sai Finnairin mieskuoron senioriyhdistyksen käyttöön lahjoittaman stipendin. Senioriyhdistyksen edustajina stipendien jakamisen suorittivat yhdistyksen varapuheenjohtaja Matti Marjosalo ja hallituksen jäsen Pirkko Klossner. Stipendinsaajat oli valittu yhdessä opettajakunnan kanssa. Koulu sai oman rintamerkin keväällä 1999 koulun 80-vuotisjuhlien yhteyteen. Merkin piirsi tuolloin 9 C -luokan oppilas Arnee Henson. Merkissä on Koelyseon ja TYLYn perinteiset värit: punaiset portinpylväät seisovat vihreässä kentässä ja nii den edusta vasemmalla on keltainen. Toivomme jokaisen seniorin lunastavan koulun rintamerkin, jota myydään mm. koulun 90-vuotisjuhlatilaisuuksissa. Ajan mittaan on harkittava merkin uudistamista, jotta mukaan saadaan myös viittaus koulun myöhempiin nimiin. Rintamerkin kuvio on teemana myös koulun pöytälipussa (standaarissa). Koulun vaakuna, joka on mm. tämän lehden nimiössä ensimmäisellä sivulla, on myös TYLYn oppilaan käsialaa. Sen piirsi 1983 ylioppilaaksi kirjoittanut Ilpo Väänänen.

8 8 KOELYSEO - TYLY Koulun ÄI10-ryhmän runoja ja ajatuksia koulusta ja nykynuoren elämästä Nykynuoren elämä on työtä, kavereita ja koulua. *** Kynät viuhuavat, kun Tylyn ovet avautuvat. Ruokailu vaan ei kauan kestä, se ei kuitenkaan meitä oppimasta estä. *** On lukioaamuihin vaikea herätä, mutta lukiota on minun käytävä. Lukiossa oppiminen on kivaa, mutta koeviikkoja miettiessäni on se aika stressaavaa. Koulussa paljon aineita kirjoitetaan, aina paljon läksyjä annetaan. Aika ei millään riitä, mutta pitää tehdä niitä. Poissaolot on aina selvitettävä, kursseista uhkaa tulla välttävä. Välillä on ihan kiva olla koulussa, mukavat opettajat ja oppilaat ovat iso plussa. *** Kouluruoka maittaa vaikka opetus ei aina. Tulevaisuuden takia koulu käydään mallilla. Me halutaan oppia jotta ei tarvi sotia. *** Aamulla saa kammeta itsensä sängystä ylös, lusikoida puurot naamaan ja paidalle ja vasta iltapäivätunneilla alkaa ne lamput siellä vintillä syttyä. Koelyseo-TYLY:n Seniorit r.y. hallitus Kalimo, Esko Puheenjohtaja Kilonkallionkuja Espoo (09) Brotherus-Kettunen, Aune Tunturikatu 8 A Helsinki (09) Hämäläinen, Juhani Rahastonhoitaja Maasälväntie 16 E Helsinki Klossner, Pirkko Museokatu 3 A Helsinki (09) Kärki, Keijo Sihteeri Airoparintie Helsinki (09) Marjosalo, Matti Varapuheenjohtaja Bulevardi 48 B Helsinki (09) Mäkelä, Anne Maria Opettajakunnan edustaja Oikokatu 2 A Helsinki Nieminen, Erkki Laurinniityntie 13 C Helsinki (09) Purasjoki, Matti Mixintie Sipoo Rauhala, Maiju Lauritsantie 1 B Helsinki (09) Rehtori: Pirjo Kännö Apulaisrehtori: Ella Similä Koulusihteeri: Taina Repo Kouluisäntä: Harry Wikström Postiosoite: PL Helsingin kaupunki Käyntiosoite: Arkadiankatu Helsinki (09) Yhdistyksen tili: Nordea SENIORIYHDISTYKSEN VAIHEET Senioriyhdistyksen perustava kokous järjestettiin koululla koulun 30-vuotisjuhlien aattona. Helsinkiläisessä päivälehdessä julkaistulla ilmoituksella ENTISET KOE- LYSEOLAISET oli kutsuttu koulumme entisiä oppilaita entisten koelyseolaisten yhdistyksen perustavaan kokoukseen. Kutsun allekirjoittajina oli viisi taannoista koelyseolaista. Kutsua noudatti noin 150 koulun entistä oppilasta. Kokouksessa valittiin yhdistykselle kymmenhenkinen hallitus. Seuraavana päivänä koululla oli kaksi tilaisuutta - puolelta päivin sodissa kaatuneiden koelyseolaisten muistotilaisuus, jossa paljastettiin toinen sankaritaulu, ja illalla Koelyseon 30-vuotisjuhla juhlasalissa. Kolmas sankaritaulu paljastettiin senioriyhdistyksen ja teinikunnan yhteisesti järjestämässä juhlassa. Vuosi 2009 on siis kahdella tapaa juhlavuosi - koulumme täyttää 90 ja seniorien yhdistys 60 vuotta. Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin maaliskuussa Alkuinnostuksen jälkeen yhdistyksen toiminta kuitenkin vähitellen laantui. Yhdistyksen lehden ensimmäisessä numerossa Seppo Aarnio, jonka merkitys oli ensisijainen yhdistyksen toiminnan uudelleen aktivoinnissa, kertoo pitkään lepotilassa olleen senioritoiminnan elvytystoimista, jotka aloitettiin 1980-luvun lopulla. Jo syksyllä 1989 koulun 70-vuotisjuhlassa senioreja oli näyttävästi mukana. Kuitenkin Koelyseon Seniorit ry oli tuolloin vielä Seppoa lainaten henkitoreissaan. Jatkossa tuon pienen lähinnä 1930-luvulla Koelyseossa aloittaneiden entisten oppilaiden ryhmän aktiivisuus oli tuloksellista. Senioriyhdistyksen uusi järjestäytymiskokous pidettiin koululla Kokoonkutsujina olivat rehtorit Raimo Hanski ja Tapani Mäkinen. Ensimmäiseksi haastavaksi tavoitteeksi otettiin Koely- KANNATUSMAKSUN VARASSA seon ja sen seuraajakoulujen historiikin aikaansaaminen 75-vuotisjuhliin mennessä syksyllä Historiikki siihen sisältyvine matrikkeleineen muodostui merkittäväksi tietolähteeksi sekä koulun 75-vuotisjuhlien järjestämisessä että myöhemminkin yhdistyksen toiminnassa. Viljo Tuokko antoi puheenjohtajana pitkäaikaisen panoksen yhdistyksen toiminnalle. Samoihin aikoihin yhdistyksen toiminta alkoi jo vakiintua nykyisiin muotoihin. Sääntömääräisen vuosikokouksen lisäksi Flooran päivänä järjestettiin aluksi Avointen ovien päivä, myöhemmin Perinnepäivä, mukaan tulivat myös kevätretket ulkomaille, stipendien jako koulunsa päättäville opiskelijoille, kuusijuhla marraskuussa. Omaa lehteä ryhdyttiin julkaisemaan kaksi kertaa vuodessa, missä Seppo Aarnion ja Antti Hannulan roolit olivat keskeisiä. Yhdistyksen omat internet-sivut ovat olleet käytössä muutaman vuoden ajan koulun ensiarvoisella tuella. Yhdistys lienee koulujen aktiivisimpia senioriyhdistyksiä maassamme. Koulun nimen muututtua yhdistyksen nimeen lisättiin myöhemmin TY- LY ja sääntöjä muutettiin hieman. Helsingin Koelyseo-TYLYn Seniorit ry:n nykyiset säännöt ovat vuodelta Yhdistyksen toiminta kattaa tietysti myös Etu-Töölön yläasteen ja lukion opiskelijat ja opettajat, vaikka tätä ei sanota suoraan yhdistyksen nimessä. Sehän on tällaisenakin pitkä ja kömpelö, ja niin tavaksi on muodostunut puhua vain TYLYn senioreista, koska tuon nimen jokainen muistaa sen kerran kuultuaan. Historia on tarpeen tuntea, jotta TYLYn voi ymmärtää tarkoittavan koulua, joka nykyään tunnetaan nimellä. Lyhenne oli muuten median keksintö ja sehän on edelleen käytössä myös koulun omassa internet-osoitteessa. Senioriyhdistyksellä ei ole jäsenmaksua. Lehtemme ilmestyminen ja yhdistyksemme koko toiminta on ratkaisevasti seniorien vapaaehtoisten kannatusmaksujen varassa. Perustana on seniorien oma talkoohenkinen vapaaehtoistyö, mutta myös rahaa tarvitaan lehden paino- ja postituskuluihin sekä lukion parhaiten päättäville vuosittain jaettaviin stipendeihin. Kannatusmaksut kattavat menoista kolme neljäsosaa, loput on voitu yleensä kattaa kuusijuhlan tuotoilla. Toivomme mahdollisimman monen osallistuvan toiminnan tukemiseen. Maksulomake on liimattu tälle sivulle. Yhdistyksen tilin numero on myös vasemmalla alhaalla tietolaatikossa. Kuvassa koulun senioriyhdistyksen voimannäyte ja kulttuuriteko 15 vuoden takaa: Koulun historiikki , joka valmistui koulun 75-vuotisjuhliin. Siihen on kirjattu varsin yksityiskohtaisesti koulun toiminnan ensimmäiset vuosikymmenet. Teos sisältää myös kattavan oppilasmatrikkelin. Tervetuloa Koelyseo-Tylyn seniorien kevätmatkalle Wieniin Perinteikäs kulttuurikaupunki Wien mm. mainekkaine oopperataloineen on ensi kevään matkakohteena. Lentoaikataulu on: Su OS 348 Helsinki-Wien, klo 08:00-09:40. Paluu To OS 347 Wien-Helsinki, klo 19:40-23:15. Suomenkielinen opas on ryhmää vastassa ja lentokenttäkuljetukset Wienissä sisältyvät hintaan. Matkaohjelma sisältää runsaasti opastettua ohjelmaa. Wienissä tehdään kolme kaupunkiretkeä (sunnuntaina, maanantaina ja keskiviikkona) ja nautitaan kaksi ateriaa, tiistaina on ohjelmassa laivamatka edestakaisin Bratislavaan Slovakiassa, jossa kaupunkiretki ja ateria, ja torstaina maaseuturetki aterioineen. Asumme perinteikkäässä Hotelli POSTissa ***, joka on hyvä keskitason hotelli erinomaisella paikalla keskustassa. Kaupungin tärkeimmät nähtävyydet ovat kävelyetäisyydellä. Matkan alustava hinta: 895 euroa/hlö kahden hengen huoneessa sekä buffet-aamiainen. Yhden hengen huonelisämaksu: 100 euroa/hlö 4 vrk. Matka vaatii toteutuakseen 15 osallistujaa. Matkan teknisenä järjestäjänä toimii OK-Matkat Oy. Sekä entiset että nykyiset oppilaat ja opettajat puolisoineen sekä myös ystävät etc. ovat tervetulleita. Jokainen matkustaja vastaa itse matkavakuutuksistaan. Passi mukaan. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Juhani Hämäläinen puh Ilmoittautuminen matkalle toivotaan mahdollisimman nopeasti, mielellään marraskuun loppuun mennessä. OSOITTEET Hyvä seniori! Levitä tietoa KOELYSEON/TY- LYn/ETU-TÖÖLÖN YLÄASTEEN ja LUKION entisten opiskelijain keskuudessa ja täydennä osoitteistoamme. Postitamme lehtemme jokaiselle koulumme entiselle opiskelijalle, jonka osoite on tiedossamme. Senioriyhdistys palvelee mahdollisuuksiensa mukaan selvitettäessä luokkatovereiden nykyisiä osoitteita. Muista ilmoittaa myös osoitteenmuutoksista! Osoitetiedot: Keijo Kärki Airoparintie 10, Helsinki (09) , keijok.karki(at)elisanet.fi

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO

KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO Vuodesta 1898 alkaen Ylioppilaita jo lähes 12 000 Keski-Pohjanmaan ensimmäinen suomenkielinen lukio KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO KYL VAHVA YLEISLUKIO a Vankka pohja yo-tutkintoon, jatko-opintoihin ja hyvään

Lisätiedot

Kolmannen luokan luokkalehti

Kolmannen luokan luokkalehti Kolmasluokkalainen 5 Pääkirjoitus 6 Sähkökatkos koulussa 8 Lumiluola 10 Erityisopettajan haastattelu 12 Rehtorin haastattelu 14 Maalivahti Miikka Kiprusoff 16 Kuviskerho 18 3. luokan sarjakuvia 3 Kolmasluokkalainen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola, syntyi 22.1.1922 Lappeella ja kävi kansakoulun 1928 1934 Lappeen Simolassa ja lyseon pääosin Viipurissa 1934 1939. Eila 13-vuotiaana Eila ja äiti Irene

Lisätiedot

Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä

Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä 1 2 3 SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTORIAN SEURAN VUOSIKIRJA 2014 Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä KOULU JA MENNEISYYS LII 4 ISBN 978-952-67639-4-1 (pdf) ISSN

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

Eräiden lukiokoulutuksen ja perusopetuksen virkojen nimikkeiden muuttaminen KOLA 85

Eräiden lukiokoulutuksen ja perusopetuksen virkojen nimikkeiden muuttaminen KOLA 85 Kasvatus- ja opetuslautakunta 85 17.11.2014 Eräiden lukiokoulutuksen ja perusopetuksen virkojen nimikkeiden muuttaminen KOLA 85 Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg

Lisätiedot

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast KUOLEMAN KUNNIAKSI Pekka Ervast Oskar Merikanto Teoksen taustaa Tukholman kongressi 1913 ja Oskar Merikanto. Kuten lukijamme tietävät, pidetään ensi kesänä Tukholmassa

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

q-toset Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja 6a-luokan lehti numero 2/2011

q-toset Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja 6a-luokan lehti numero 2/2011 q-toset 6a-luokan lehti numero 2/2011 Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja Kirsi Jokela Mitä koulua kävitte? -Kävin Sorvaston koulua. Millaista siellä oli? -Tosi kivaa. Siellä

Lisätiedot

Partiolippukunta Kalevan Karhut nro 1 / 2008

Partiolippukunta Kalevan Karhut nro 1 / 2008 Partiolippukunta Kalevan Karhut nro 1 / 2008 TÄSSÄ NUMEROSSA - LIPPUKUNTALEHTI - 36. vuosikerta JULKAISIJA Ä-tervehdys... 3 www.kalevankarhut.net... 4 Ötökän elämää... 5 Silppusäkki... 6 Virkailijat...

Lisätiedot

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa 15.10.-26.11. 2016 Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Kiinnostuin ulkomaan työssäoppimisesta muistaakseni ensimmäisellä luokalla ammattikoulussa, kun opettaja otti

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh Sivistys- ja Sivistys- ja Sivistys- ja 18 01.03.2016 39 26.04.2016 47 18.04.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 45/12.00.01/2016 Sivistys- ja 01.03.2016 18 Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Johdanto Aloimme etsimään työssäoppimispaikkaa ulkomailta, koska olimme kiinnostuneet mahdollisuudesta

Lisätiedot

NÄKÖISLEHTI. Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ. Mielenkiintoiset SUORALINKIT

NÄKÖISLEHTI. Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ. Mielenkiintoiset SUORALINKIT NÄKÖISLEHTI Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ Mielenkiintoiset SUORALINKIT MATKAKOHDE: BURG ELZ Kerpenin lähellä MUISTOJEN SPA VALMIS PAINETTAVAKSI!

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Matka Kronstadtiin keväällä 2007. Ote erään matkalaisen matkapäiväkirjasta

Matka Kronstadtiin keväällä 2007. Ote erään matkalaisen matkapäiväkirjasta Matka Kronstadtiin keväällä 2007 Ote erään matkalaisen matkapäiväkirjasta Su-Ma, 13-14.5. Tulimme kaikki matkalle lähtijät koulun pihalle sunnuntai-iltana kello kymmenen maissa. Yksi matkalaisista kuitenkin

Lisätiedot

Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin

Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin Lasten ja nuorten 5 22.01.2014 valmistelutoimikunta Kunnanhallitus 26 11.02.2014 Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin LANUVTMK 5 Kunnallislaki 45 (11.4.2003/305)

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 Alakoulujen rehtorit ENSIMMÄISEN VIERAAN KIELEN VALINTA JA MUSIIKKILUOKALLE PYRKIMINEN Tämän kirjeen liitteenä on 2. luokkalaisten vanhemmille jaettava

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Ilmailuinsinöörien kerho perjantai, 12. kesäkuuta 2009. Jäsenkirje 1/2009

Ilmailuinsinöörien kerho perjantai, 12. kesäkuuta 2009. Jäsenkirje 1/2009 Jäsenkirje 1/2009 Vuosi 2009 on ehtinyt jo kesän kynnykselle. Ilmailuinsinöörien kerho lähestyy teitä nyt toimikauden ensimmäisellä jäsenkirjeellä, jossa esitellään tämän vuoden johtokunta, kartoitetaan

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Haapaveden Yhteiskoulusta 50 vuotta sitten, keväällä 1965 ylioppilaslakin saaneet kokoontuivat Haapaveden lukion vieraina ylioppilasjuhlassa

Haapaveden Yhteiskoulusta 50 vuotta sitten, keväällä 1965 ylioppilaslakin saaneet kokoontuivat Haapaveden lukion vieraina ylioppilasjuhlassa Haapaveden Yhteiskoulusta 50 vuotta sitten, keväällä 1965 ylioppilaslakin saaneet kokoontuivat Haapaveden lukion vieraina ylioppilasjuhlassa 30.5.2015. Riemuylioppilaat 2015 Keväällä 1965 silloisesta Haapaveden

Lisätiedot

Dia 1. Dia 2. Dia 3. Tarinat matematiikan opetuksessa. Koulun opettaja. Olipa kerran pieni kyläkoulu. koulu

Dia 1. Dia 2. Dia 3. Tarinat matematiikan opetuksessa. Koulun opettaja. Olipa kerran pieni kyläkoulu. koulu Dia 1 Tarinat matematiikan opetuksessa merkityksiä ja maisemia matemaattiselle ajattelulle Dia 2 Olipa kerran pieni kyläkoulu koulu Dia 3 Koulun opettaja Laskehan kaikki luvut yhdestä sataan yhteen Dia

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia

Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia Muhoksen Kirkonkylän koulu ja Honkalan koulu Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia Vanhemmat 7 13-vuotiaiden lasten osallisuuden edistäjinä Kyselyn toteuttaminen Kysely tehtiin yhteistyössä rehtoreiden

Lisätiedot

Renkajärven valokuvauskilpailu 2011 jälleen upeita kuvia!

Renkajärven valokuvauskilpailu 2011 jälleen upeita kuvia! Renkajärven valokuvauskilpailu 2011 jälleen upeita kuvia! Suojeluyhdistyksen valokuvauskilpailu järjestettiin nyt kolmannen kerran. Kilpailuaika oli 13.2.-5.6.2011. Yhdistyksen hallitus oli antanut kilpailun

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Brasil - Sempre em meu coração!

Brasil - Sempre em meu coração! Brasil - Sempre em meu coração! (Always in my heart) Pakokauhu valtasi mieleni, enhän tiennyt mitään tuosta tuntemattomasta latinomaasta. Ainoat mieleeni kumpuavat ajatukset olivat Rio de Janeiro, pienempääkin

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ALUE 1 Koulun nimi Nykyinen painotettu oppiaine luokkaaste

ALUE 1 Koulun nimi Nykyinen painotettu oppiaine luokkaaste Soveltuvuusluokkaverkko 1.8.2016 alkaen ALUE 1 Koulun nimi Nykyinen painotettu oppiaine luokkaaste oppilas määrä Ehdotus 1.8.2016 luokka-aste oppilasmäärä Aurinkolahden pk, 7-9 Teknologia 7.-9. 32 Teknologia

Lisätiedot

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin?

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? When? Milloin? Tärkeitä päivämääriä: - 12.1. 2017 Infotilaisuus Helsingin Uudessa Yhteiskoulussa - 19.1.

Lisätiedot

Oppaamme ollessamme kohua aiheuttaneen patsaan luona. Pronssisoturi

Oppaamme ollessamme kohua aiheuttaneen patsaan luona. Pronssisoturi EP Senioripoliisit Kevätmatka 2017 Tämän matkan valmistelu alkoi jo kuukausia ennen sen toteutumista taustoittamalla matkakohteita ja nyt päädyttiin perinteisesti Viroon ja siihen, että olemme koko ajan

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

Seoulin kansainvälinen kesäkoulu 2010 25.6-4.8

Seoulin kansainvälinen kesäkoulu 2010 25.6-4.8 Seoulin kansainvälinen kesäkoulu 2010 25.6-4.8 Väkiluku 48,5 miljoonaa Pinta-ala 99 313 km 2 Kieli Korea Valuutta Won Aikavyöhyke GMT +8 Pääkaupunki Seoul Presidentti Lee Myung-bak Etelä-Korea University

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

PANSION KOULUN OPS PORTAAT

PANSION KOULUN OPS PORTAAT SYKSY 2012 TULEVAISUUDE N KOULU Kyselyt huoltajille, oppilaille ja opettajille SYKSY 2013 KOULUARJEN KEHITTÄMINEN Kyselyn tulosten hyödyntäminen VESO 16.11 Koulun toimintakulttu uri Mikä arjessa sujuu

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

50-vuotisjuhlamme tunnus on ; ikä rikkautena, kuten Eläkeläiset ry:llä. Pyrimme yhdistyksen sääntöjen mukaisesti toimimaan eläkeläisten edunvalvojana.

50-vuotisjuhlamme tunnus on ; ikä rikkautena, kuten Eläkeläiset ry:llä. Pyrimme yhdistyksen sääntöjen mukaisesti toimimaan eläkeläisten edunvalvojana. 1/4 KORSON ELÄKELÄISET RY 50-VUOTISHISTORIIKKI 50-vuotisjuhlamme tunnus on ; ikä rikkautena, kuten Eläkeläiset ry:llä. Pyrimme yhdistyksen sääntöjen mukaisesti toimimaan eläkeläisten edunvalvojana. Paikallistoiminnan

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15

Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15 Tehtaanpuiston yläasteen koulu PL 3714 00099 Helsingin kaupunki Johtokunta PÖYTÄKIRJAOTE 2016 / 4 1(3) 3.10.2016 Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15 Aika Maanantai 3.10.2016

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Mitä muistat 1960-luvun Helsingin Uudesta yhteiskoulusta

Mitä muistat 1960-luvun Helsingin Uudesta yhteiskoulusta Mitä muistat 1960-luvun Helsingin Uudesta yhteiskoulusta Kymmenen tiukkaa kysymystä Kolme oikealta tuntuvaa vastausta Mutta vain yksi niistä on oikein Pöytäkunta kirjaa mielestään oikean vastauksen lomakkeelle

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko

Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko Marjo Virkkunen palvelutalon johtaja Onnellinen elämä syntyy välittämisestä ja kuuntelemisesta. Yhdessä olemisesta ja tekemisestä Alkoi Vire Koti

Lisätiedot

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee ISSN 0784-2503 6 1/2007 Kaikkien aikojen 100. Otteita vuosien varrelta proaprojekti etenee Martin Hildebrand PUHEENJOHTAJAN P A L S T A Monirunkovenelehdellä alkaa olla ikää. Käsissänne on lehtemme tasan

Lisätiedot

Miten minä voisin ansaita rahaa

Miten minä voisin ansaita rahaa Miten minä voisin ansaita rahaa Aloitetaan vaikka sillä että kerron mitä osaan ja harrastan. Harrastan uintia, pianonsoittoa, kuorolaulua, tanssia ja tykkään myös piirtää paljon. Osaan myös askarrella

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Ulkomailla toimivien peruskoulujen ja Suomi-koulujen opettajat 4.8.2011 Pirjo Sinko, opetusneuvos Millainen on kielellisesti lahjakas

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

POSTPOSITIOT 1. - Kenen vieressä sinä istut? - Istun vieressä. 2. (TUNTI) jälkeen menen syömään. 3. Kirjasto on (TEATTERI) lähellä. 4. (HYLLY) päällä on kirja. 5. Me seisomme (OVI) vieressä. 6. Koirat

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET I O L U K I OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET Jarmo Koskimaa 29.09.2011 OLARIN KOULU JA KOTI -YHDITY R I N K U J A 2 Olarin koulu ja koti yhdistyksen 21. toimintavuosi käynnistyy Tervetuloa vuosikokoukseen!

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

MATKAKERTOMUS TAMPEREEN TEATTERIMATKALTA 25. 27.11.2011

MATKAKERTOMUS TAMPEREEN TEATTERIMATKALTA 25. 27.11.2011 MATKAKERTOMUS TAMPEREEN TEATTERIMATKALTA 25. 27.11.2011 Sateisena marraskuisena perjantai-iltapäivänä kokoonnuimme Oulun rautatieasemalle Tampereen teatterimatkalle lähtöön. Asemalla jaettiin kirje, mikä

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Kielipolku 1.8.2016 alkaen Luokka- aste 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A- kieli englanti tai venäjä Valinnainen A2 kieli englanti,

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Kanneljärven Kuuterselkä

Kanneljärven Kuuterselkä Kanneljärven Kuuterselkä Se vetää puoleensa joka kesä siellä päivänvalon nähneitä ja meitä heidän lapsiaan ja lastenlapsiaan sekä puolisoitamme ja ystäviämme. Tänä kesänä matkasimme 10.-12.6.2013 ja tiistai

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ. Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen

Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ. Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen Arjen asioita ja muistoja Oma kansioni -kirjaa voi käyttää apuna erilaisissa ryhmissä tai osallistujat

Lisätiedot

Kuuttiset. Saapumislehti. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti

Kuuttiset. Saapumislehti. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kuuttiset Saapumislehti Taipalsaari 28.6.-3.7.2015 KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Leiripäällikön terveiset Vihdoinkin on tulla aika perinteisen pelastusalanliiton vuosittaisen koulutusleirin. Toivotankin

Lisätiedot

1. luokan kielivalinta. A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö

1. luokan kielivalinta. A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö 1. luokan kielivalinta A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 21.3.2017 21.3.2017 2 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A1-kieleksi saksa, ruotsi, venäjä ja englanti. Opetuksen

Lisätiedot

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014 Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta 1 A1-kielenä kaikilla oppilailla alkaa englanti. Nykyiseen tuntijakoon verrattuna vuoden 2016 tuntijaossa yksi vuosiviikkotunti

Lisätiedot