LB 101 Paineliimasäiliö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LB 101 Paineliimasäiliö"

Transkriptio

1 Paineliimasäiliö Käsikirja Finnish NORDSON BENELUX MAASTRICHT THE NETHERLANDS

2 Tilausnumero P/N = Nordsonin tuotteiden tilausnumero Viittaus Tämä on tekijänoikeudellisesti suojattu Nordsonin julkaisu. Copyright 1995 Tämän asiakirjan osittainenkin kopiointi, painaminen toisaalla tai kääntäminen muille kielille on ilman Nordsonin etukäteen antamaa kirjallista lupaa kielletty. Nordson pidättää itsellään muutosoikeudet ilman ennakkoilmoitusta. Tavaramerkit AquaGuard, Blue Box, Control Coat, Equi=Bead, FloMelt, FoamMelt, FoamMix, Helix, Hot Shot, Hot Stitch, Meltex, MicroSet, MultiScan, Nordson, Nordsonin logo, OmniScan, Porous Coat, Posi Stop, RBX, Sure Bond, UniScan, UpTime ja Versa Spray ovat Nordson Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. BetterBook SM, CF, Controlled Fiberization, Easy Screen, Fibermelt, Flo Tracker, PrintGuard ja Package of Values ovat Nordson Corporationin tavaramerkkejä. COV_FI_315717D 2006 Nordson Corporation

3 Sisällysluettelo I Sisällysluettelo Hyvä asiakas Turvallisuutenne on meille tärkeä O-1 Teidän palautteenne on meille tärkeä O-1 Nordson International Europe O-3 Distributors in Eastern & Southern Europe O-3 Outside Europe / Hors d Europe / Fuera de Europa O-4 Africa / Middle East / Afrique / Moyen-Orient O-4 Asia / Australia / New Zealand O-4 Central / South America / América Latina O-4 Japan O-4 North America / América del Norte O-4 Jakso 1 Turvaohjeet 1. Turvallinen käyttö Turvamerkit Ammattitaitoinen henkilökunta Käyttöympäristö Asennus ja sähköliitännät Käyttö Vähemmän ilmeisiä vaaratilanteita Toiminta järjestelmän toimintahäiriön sattuessa Ylläpito / Korjaus Puhdistus Nestemäiset liima aineet Nordson Corporation

4 II Sisällysluettelo Jakso 2 Seloste 1. Asianmukainen käyttö Turvaohjeet Vallitsevat osaluettelot Yleistä Toiminta Paineen säätö Vakiomallinen pneumaattinen paineensäätöventtiili Pikailmanpoistoventtiili (lisävaruste) Pikailmanpoistoventtiili yhdistettynä suhdeventtiiliin Jakso 3 Käyttö 1. Paineliimasäiliön käyttö Säiliön avaaminen ja sulkeminen Säiliön avaaminen Säiliön sulkeminen Liima aineen paineen säätäminen Yleisiä liima aineen käsittelyohjeita Erityyppisten liima aineiden yhteensopivuus Jakso 4 Ylläpito 1. Liima aineen vaihto ja uudelleenkäyttöönotto Puhdistus Jakso 5 Osa 1. Use of the Illustrated Parts List Current Parts List Spare Parts List Nordson Corporation

5 Johdanto O-1 Hyvä asiakas Nordson-tuotteet on suunniteltu ja valmistettu tiukkojen vaatimusten ja tekniikan uusimman tason mukaan. Niissä on käytetty korkeatasoisia komponentteja ja nykyaikaisia valmistusmenetelmiä. Nordson tuotteenne moiteetton toiminta on testattu huolella ennen toimitusta. Tämän käsikirjan sisältö on julkaisuhetkellä ajankohtaisella tasolla. Nordson pidättää itsellään oikeuden muutoksiin ilman erityistä ilmoitusta. Lukekaa ensin käsikirja. Se auttaa Teitä käsittelemään Nordsontuotettanne tuvallisesti. Käsikirjan pitäisi olla joka hetki käden ulottuvilla. Turvallisuutenne on meille tärkeä Lukekaa Turvaohjeet huolellisesti. Asianmukaisesti käytettynä Nordsontuotteenne on turvallinen käsitellä. Mahdollisia vaaratilanteita voi kuitenkin syntyä, jos käsikirjaa ja siihen mahdollisesti kuuluvaa muuta kirjallista aineistoa - eritysesti Turvaohjeita - ei noudateta. Teidän palautteenne on meille tärkeä Jos Teillä on Nordsonin tuotteita, varaosia tai tätä käsikirjaa koskevia huomautuksia tai kysymyksiä, kääntykää Nordsonin paikallisen edustajan tai jälleenmyyjän puoleen. Nordsonin edustajien yhteystiedot löytyvät kohdasta Nordson International Nordson Corporation CONG_FI_B 1294

6 O-2 Johdanto CONG_FI_B Nordson Corporation

7 Introduction O-3 Nordson International Europe Country Phone Fax Austria Belgium Czech Republic Denmark Hot Melt Finishing Finland France Germany Erkrath Lüneburg Nordson UV Italy Netherlands Norway Hot Melt Finishing Poland Portugal Russia Slovak Republic Spain Sweden Switzerland United Kingdom Hot Melt Finishing Nordson UV Distributors in Eastern & Southern Europe DED, Germany Nordson Corporation All rights reserved Issued 02/06 NI_EN_L 1105

8 O-4 Introduction Outside Europe / Hors d Europe / Fuera de Europa For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information. Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre pays, veuillez contacter l un de bureaux ci-dessous. Para obtener la dirección de la oficina correspondiente, por favor diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo. Contact Nordson Phone Fax Africa / Middle East DED, Germany Asia / Australia / Latin America Pacific South Division, USA Japan North America Japan Canada USA Hot Melt Finishing Nordson UV NI_EN_L-1105 Issued 02/ Nordson Corporation All rights reserved

9 Jakso 1 Turvaohjeet 1995 Nordson Corporation SICG04_FI_H 1295

10 1-0 Turvaohjeet SICG04_FI_H Nordson Corporation

11 Turvaohjeet 1-1 Jakso 1 Turvaohjeet 1. Turvallinen käyttö Tämän jakson sekä koko ohjeistuksen turvamääräykset soveltuvat nestemäisten liima aineiden levitysjärjestelmän komponenteilla suoritettaviin tehtäviin ja niissä käytettyihin nestemäisiin liima aineisiin. Turvamääräysten noudattaminen aina on hyvin tärkeätä. Noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon ja/tai järjestelmän tai muiden laitteiden vaurioittumisen. Seuraavassa on muutamia perusturvasuosituksia: Lue ja tutustu Turvaohjeet jaksoon ennen järjestelmän asennusta, käyttöä, ylläpitoa tai korjausta. Lue ja noudata varoituksia, jotka tulevat esiin tekstissä mainittujen toimenpiteiden yhteydessä. Säilytä ohjeet siten, että ne ovat helposti järjestelmää käyttävien ja huoltavien henkilöiden saatavilla. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita kuten suojalaseja, käsineitä tai hengityksensuojaimia, milloin järjestelmän ja/tai materiaalin erikoispiirteet sitä vaativat. Tutustu ja noudata kaikkia yhtiösi antamia turvaohjeita, yleisiä työturvallisuusohjeita sekä viranomaisten antamia ohjeita Nordson Corporation SICG04_FI_H 1295

12 1-2 Turvaohjeet 2. Turvamerkit Seuraavia merkkejä käytetään varoittamaan vaaroista tai mahdollisista vaaran lähteistä. Tutustu merkkeihin huolellisesti! Varoituksesta piittaamattomuus saattaa aiheuttaa henkilövahingon ja/tai järjestelmän tai muiden laitteiden vaurioittumisen. VAROITUS: Huomioimatta jättäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisen, kuoleman ja/tai laitteen ja sen lisävarusteiden vahingoittumisen. VAROITUS: Sähköiskun vaara. Huomioimatta jättäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisen, kuoleman ja/tai laitteen ja sen lisävarusteiden vahingoittumisen. VAROITUS: Irrota laite verkkojännitteestä. VAROITUS: Vaara! Korkea paine. Käytä suojalaseja työskennellessäsi nestemäisen liima aineen levitysjärjestelmällä. VAROITUS: Räjähdys tai tulipalon vaara. Tulen teko, avoin liekki ja tupakointi kielletty. VAROITUS: Järjestelmässä tai sulatteessa on painetta. Laske paineet pois. Huomioimatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. VAROITUS: Huomioimatta jättäminen saattaa aiheuttaa laitteen vahingoittumisen. SICG04_FI_H Nordson Corporation

13 Turvaohjeet Ammattitaitoinen henkilökunta Ammattitaitoiseksi henkilökunnaksi määritellään henkilöt, jotka tuntevat perusteellisesti laitteiston ja sen turvallisen käytön, ylläpidon ja korjaustoimenpiteet. Ammattitaitoinen henkilökunta pystyy suoriutumaan vaadituista tehtävistä huomioonottaen kaikki olennaiset turvaohjeet ja säännökset ja on koulutettu turvallisesti asentamaan, käyttämään, ylläpitämään ja/tai korjaamaan laitetta. Laitetta tuotannossaan käyttävä yritys on vastuussa siitä, että henkilökunta täyttää kyseiset vaatimukset. 4. Käyttöympäristö Järjestelmä on suunniteltu ja tarkoitettu käytettäväksi vain Seloste jakson mukaisesti. Näiden ohjeiden vastaista käyttöä pidetään käyttötarkoituksen vastaisena käyttönä eikä siten vallitsevien määräysten mukaisena. VAROITUS: Tämän ohjeistuksen vastainen käyttö saattaa aiheuttaa henkilön loukkaantumisen, kuoleman tai laitevaurion. Seuraavat laitteen omistajan tai käyttäjän toimenpiteet ovat joitain esimerkkejä, mutta ei sisällä kaikkia mahdollisia, ohjeistuksen vastaisesta käytöstä, joka vapauttaa Nordsonin korvausvelvollisuudesta mahdollisen henkilövahingon tai laitevaurion sattuessa esimerkin kaltaisessa käytössä: Järjestelmään tehdyt muutostyöt, jotka eivät ole laitevalmistajan hyväksymiä. Turvaohjeiden noudattamatta jättäminen Asennusta, käyttöä, ylläpitoa, huoltoa tai korjauksia koskevien ohjeiden noudattamatta jättäminen tai epäpätevän henkilökunnan suorittaessa näitä tehtäviä Asiaankuulumattomien tai yhteensopimattomien vieraiden materiaalien tai apulaitteiden käyttö Työpaikan turvaohjeiden sekä yleisten työturvallisuusohjeiden sekä viranomaisten antamien määräysten noudattamatta jättäminen Nordson Corporation SICG04_FI_H 1295

14 1-4 Turvaohjeet 5. Asennus ja sähköliitännät Tarkista ennen asennusta, ettei aiotussa sijoituspaikassa ja sen ympäristössä ole mahdollisia käyttöä vaarantavia seikkoja. Kaikki sähkö, paineilma, kaasu ja hydrauliikkaliitännät ja järjestelmän kaikkien komponenttien asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilökunta. Seuraa tarkasti komponentteja ja lisälaitteita koskevia asennusohjeita. Laitteen tulee olla kunnolla maadoitettu ja jännitteen ja sulakkeen arvon tulee olla oikea (katso laitekilpi). Laitteen ulkopuolisten kaapeleiden kunto tulee tarkastaa säännöllisesti. Jännitteen syöttökaapelin koon ja eristyksen tulee olla riittävä laitteelle annetulle virta arvolle. Kaapeleita ei saa kiristää tai niputtaa. Kaapeleita tai letkuja ei saa sijoittaa alueelle, jossa tapahtuu jatkuvaa henkilöiden tai ajoneuvojen liikkumista. Tarkista säännöllisesti nestemäisen liima aineen syöttöletkut, ruuviliitokset ja paineilmajohdot, ettei niissä ole vuotoja. Ne on vaihdettava heti, jos näkyvissä on merkkiäkään murtumista, hauraudesta jne. Laske sitä ennen järjestelmän paineet pois. VAROITUS: Jos järjestelmä ei ole asennettu kunnolla ja erityisesti, jos ei ole varmistuttu siitä, että sähköiset, paineen alaiset ja korkeapainesyöttöletkujen liitännät on tehty kunnolla, seurauksena saattaa olla vakava loukkaantuminen tai kuolema. 6. Käyttö Järjestelmää saa käyttää vain toimintakuntoisena. Sitä saa käyttää vain ammattitaitoinen henkilökunta kaikkien nestemäisten liima ainejärjestelmiä koskevien määräysten mukaisesti. Järjestelmän käyttö on kielletty henkilöiltä, joilla on alentunut reaktiokyky tai jotka eivät terveydellisistä syistä johtuen pysty käyttämään laitetta. Ennen jokaista järjestelmän käynnistystä tarkista suoja ja varoituslaitteet ja varmista, että ne ovat täysin toimintakuntoisia. Laitetta ei saa käyttää, mikäli nämä yksiköt eivät ole täysin toimintakuntoisia. Mikäli turvalaite otetaan pois käytöstä laitteen asennuksen, ylläpidon tai korjauksen yhteydessä, se tulee palauttaa täysin käyttöön em. toimenpiteiden jälkeen. Kosteassa ympäristössä saa käyttää vain tähän tarkoitukseen luokittettua laitetta. Järjestelmää ei saa käyttää räjähdysalttiissa ympäristössä. SICG04_FI_H Nordson Corporation

15 Turvaohjeet Käyttö (jatkoa) Varo liikkuvia osia. Työkenneltäessä ja laitetta huollettaessa ei saa käyttää vaatetusta, joka voi takertua laitteen liikkuviin osiin. Rannekelloja, sormuksia, kaulakoruja tai näihin verrattavia koruja ei saa käyttää laitteen käytön tai huollon yhteydessä samoin kuin pitkät hiukset tulee peittää. Suojakäsineiden käyttö saattaa osoittautua vaaralliseksi tietyissä oloissa, joissa on liikkuvia osia, ja siksi se saatetaan kieltää. Työkappaleita tarkistettaessa tulee laite kytkeä pois päältä ja odottaa sen pysähtymistä. Käsipistooleja tai levityspäitä ei saa milloinkaan suunnata omaan tai muiden henkilöiden suuntaan. Vähemmän ilmeisiä vaaratilanteita VAROITUS: Laitteen käyttäjän tai huoltomiehen tulee olla tietoinen laitteen kanssa työskenneltäessä harvemmin esiintulevista vaaratilanteista, joita ei useinkaan täysin voida välttää tuotanto olosuhteissa: Paineenalaiset järjestelmän komponentit Laitteeseen saattaa jäädä sähköjännitettä syöttöjännitteen poiston jälkeenkin Nestemäisen liima aineen höyryt Järjestelmän hydraulisesti tai paineilmalla liikkuvat osat Laitteen peittämättömät kiertyvät osat Toiminta järjestelmän toimintahäiriön sattuessa Järjestelmän toimintahäiriön sattuessa sulje laite välittömästi. Käännä pääkytkin OFF/pois päältä asenton tai käytä hätä seis kytkintä tai vastaavaa erikoisturvalaitetta, mikäli järjestelmässä on sellainen. Laitteen pysähtymisen jälkeen anna ammattitaitoisen henkilön korjata laite ennen kuin se otetaan jälleen käyttöön Nordson Corporation SICG04_FI_H 1295

16 1-6 Turvaohjeet 7. Ylläpito / Korjaus Vain ammattitaitoinen henkilökunta saa suorittaa tämän ohjeistuksen mukaisia tehtäviä. Työ tulee tehdä vasta silloin, kun järjestelmässä ei ole enää yhtään painetta, noudattaen kaikkia turvamenetelmiä. HUOMAA: Nestemäisen liima aineen levitysjärjestelmän kokoonpanosta riippuen korkeapainetta voi jäädä levityspään ( päiden) ja paineensäätöventtiilin tai pumpun/pumppujen väliin siitä huolimatta, että järjestelmä on kytketty pois päältä pääkytkimestä tai hätä/seis kytkimestä. Tämä koskee erityisesti pumpun/pumppujen ja levityspään ( päiden) moniletkukokoonpanoja. Ennen ylläpito ja huoltotöitä on sen tähden erittäin tärkeätä varmistaa, että kaikki nestemäisen liima aineen levitysjärjestelmän osat on vapautettu paineesta seuraavasti: 1. Vapauta sisääntulopaine pumpun edestä sulkemalla järjestelmän paineilman syöttö. 2. Vapauta kaikki järjestelmän jälkipaine pumpun takaa käyttämällä käsin levityspäitä. Varmista paineilmalla tai hydraulisesti toimivien osien kontrolloimaton liike. Katkaise järjestelmän jännitesyöttö. VAROITUS: Vaikka laite on kytketty pois päältä pääkytkimestä, ohjauskaapissa on silti jäljellä sähköjännitettä. Suorita seuraavat tehtävät ennen ylläpitoa tai korjausta 1. Katkaise jännitesyöttö. 2. Lukitse jännitesyöttö. 3. Tarkista, että laitteessa ei ole sähköjännitettä. 4. Maadoita ja oikosulje. 5. Peitä läheiset jännitteelliset osat. Jos nestemäisen liima aineen levitysjärjestelmä ei ole käytössä pitemmän aikaa (esim. yön yli tai pitkien taukojen aikana), Nordson suosittelee käytettäväksi vaseliinia levityspäihin kuivumisen ja siitä johtuvan tukkeutumisen välttämiseksi. Käytä vain alkuperäisiä Nordson osia. SICG04_FI_H Nordson Corporation

17 Turvaohjeet Puhdistus HUOMAA: Tutustu aina nestemäisen liima aineen valmistajan käyttöturvaohjeeseen tai tuoteselosteeseen ennenkuin aloitat puhdistusliuottimilla työskentelyn. VAROITUS: Alumiiniosien puhdistus tai järjestelmän huuhteleminen käyttäen halogenoivia hiilivetyliuottimia on ehdottomasti kielletty. Esimerkkejä yleisimmistä halogenoivista hiilivedyistä on: dikloorimetyleeni, 1,1,1 trikloorietyleeni ja perkloorietyleeni. Halogenoivat hiilivedyt saattavat reagoida rajusti alumiiniosien kanssa. Järjestelmän tai sen osien puhdistamiseen ei saa milloinkaan käyttää avotulta. Tarkista, voidaanko nestemäisen liima aineen levitysjärjestelmän osien puhdistamiseen käyttää (lämmintä) vettä, johon on mahdollisesti lisätty tavallista astianpesunestettä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, käytä vain nestemäisen liima aineen valmistajan ilmoittamaa puhdistusliuotinta. Mikäli valmistaja suosittelee puhdistusliuottimen lämmittämistä, huomioi sen leimahduspiste. Varmista tilan riittävä ilmastointi vapautuvien höyryjen poistamiseksi. VAROITUS: Tuli, avoin liekki ja tupakointi on kielletty puhdistusliuottimia käytettäessä. Ota kaikki räjähdystä estävät säännökset huomioon. Puhdistusliuottimien lämmittämiseen saa käyttää vain kontrolloituja ja räjähdyssuojattuja lämmittimiä. Jätehuollon täytyy tapahtua DIN turvallisuusohjeen mukaisesti. Nestemäisiä liima aineita tai jätteitä, liottimia tai erottimia ei saa päästää vesistöön. Vuodon tai läikkymisen sattuessa ota telteen neste ja käytä, mikäli tarpeen, imukykyistä ainetta, esim. sahajauhoa, johon se voi imeytyä; sen jälkeen toimi asiaankuluvien jätehuoltosäädösten mukaisesti. Jos nestemäisen liima aineen levitysjärjestelmä ei ole käytössä pitemmän aikaa, koko järjestelmä tulee huuhtoa ja ulostuloaukot on peitettävä vaseliinilla. Sellaisen levitysjärjestelmän huuhtomiseen, jossa on käytetty vesiliukoisia liima aineita, käytetään tavallisesti lämmintä vettä. Jos nestemäisen liima aineen valmistaja erityisesti suosittaa huuhteluaineen käyttämistä, on noudatettava valmistajan turva ja jätteenkäsittelysohjeita Nordson Corporation SICG04_FI_H 1295

18 1-8 Turvaohjeet 9. Nestemäiset liima aineet Koska tarjolla on laaja valikoima nestemäisiä liima aineita, joiden koostumus ja ominaisuudet vaihtelevat, on mahdotonta antaa tyhjentävää luetteloa turvaohjeista, jotka kattavat nestemäisten liima aineiden luonteenomaiset piirteet. Siksi käytettäessä nestemäisiä liima aineita Nordsonin nestemäisten liima aineiden levitysjärjestelmissä on tutustuttava etukäteen nestemäisen liima aineen valmistajan ohjeisiin. Turvallisuutta koskevat seikat, kuten liottimen sisältö, vaarat ja vastatoimenpiteet nestemäisen liima aineen joutuessa kosketuksiin ihon tai limakalvojen kanssa, sisältyvät valmistajan tuoteselosteeseen ja DIN käyttöturvallisuusohjeeseen. HUOMAA: Tutustu aina materiaalin valmistajan käyttöturvallisuusohjeeseen tai tuoteselosteeseen ennenkuin aloitat työskentelyn nestemäisellä liima aineella. Saattaa olla tarpeellista tutustua valmistajan informaatioon käytettäessä kolmannen osapuolen materiaaleja. Niitä saatetaan tarvita nestemäisen liima aineen työstöön, mutta nestemäisen liima aineen valmistaja ei ole välttämättä maininnut niiden käytöstä syntyviä vaaroja. Nestemäisistä liima aineista saattaa lähteä höyryjä, vaikka niitä onkin työstetty oikein. Syntynyt haju saattaa häiritä jonkun verran. Näin on varsinkin käytettäessä nestemäisiä liima aineita, jotka sisältävät liuottimia, jolloin vaaditaan hengityssuojaimen, esim. suodattimen käyttöä. Mikäli kuvattuja työskenetelyehtoja ei noudateta, saattaa syntyä haitallisia hajaantumistuloksia. Siksi höyryt täytyy poistaa. Pese kädet huolella ennen tauolle menoa ja lopetettuasi työskentelyn. Jos nestemäinen liima aine joutuu kosketuksiin silmien tai limakalvojen kanssa, huuhtele huolella vedellä, erityisesti silmät. Vaihda kosteat vaatteet ja hakeudu lääkärin hoitoon, jos olet niellyt ainetta. Jätehuollon täytyy tapahtua DIN turvallisuusohjeen mukaisesti. Nestemäisiä liima aineita tai jätteitä, liuottimia tai erottimia ei saa päästää vesistöön. Vuodon tai läikkymisen sattuessa ota talteen neste ja käytä, mikäli tarpeen, imukykyistä ainetta, esim. sahajauhoa, johon se voi imeytyä; sitten toimi asiaankuuluvien jätehuoltosäädösten mukaisesti. Jos nestemäisten liima aineiden työstöön käytetään liuottimia tai erottimia, noudata valmistajan antamia turva ja sijoitusohjeita. SICG04_FI_H Nordson Corporation

19 Jakso 2 Seloste 2006 Nordson Corporation

20 2-0 Seloste 2006 Nordson Corporation

21 Seloste 2-1 Jakso 2 Seloste 1. Asianmukainen käyttö Paineliimasäiliö on nestemäisten liima aineiden ja muiden samankaltaisten liimapistoolilla tai kokoonpanopistoolilla levitettäväksi soveltuvien aineiden säilytykseen tarkoitettu säiliö. Kaikki muu kuin edellä kuvattu käyttö on asiatonta käyttöä. Valmistaja ei ole millään tavoin vastuussa vahingoista, jotka johtuvat sellaisesta käytöstä. Ainoa henkilö, joka on vastuussa siitä, on käyttäjä. Asianmukainen käyttö pitää sisällään myös käyttö, huolto ja ylläpitovaatimusten täyttämisen valmistajan kuvaamalla tavalla. Tässä kuvattua tuotetta saavat käyttää, huoltaa ja ylläpitää vain henkilöt, jotka tuntevat tuotteen ja joilla on hyvät tiedot mahdollisista vaaroista. Käytössä on noudatettava asiaankuuluvia tapaturmantorjuntamääräyksiä ja kaikkia muita yleisiä turvaohjeita sekä teollisuuden työsuojelumääräyksiä. Valmistaja ei ole millään tavoin vastuussa vahingoista, jotka johtuvat ilman lupaa tehdyistä muutoksista. Turvaohjeet On ehdottoman tärkeätä, että luet ennen koneen/laitteen/järjestelmän asennusta ja ensimmäistä käyttöä turvaohjeet ja noudatat niitä. Yleiset turvaohjeet ovat laiteasiakirjakansion tai käsikirjan liitteenä. Erityisturvaohjeet ovat tämän käsikirjan osa. Vallitsevat osaluettelot Näissä ohjeissa kuvatut yksiköt ovat vakioyksikköjä, ellei nimenomaan ole toisin sanottu. Yksilöllisesti varustetuttujen yksiköiden yksityiskohdat voivat olla erilaiset. Sellaisissa tapauksissa pyrimme kuitenkin parhaamme mukaan antamaan erityistietoja. Viittaamme päivitettyyn, laitteiston mukana toimitettuun, osaluetteloon. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä paikalliseen edustajaasi tai pääkonttoriimme Nordson Corporation

22 2-2 Seloste 2. Yleistä LBLA007L162A0695 Kuva 1 Perusjärjestelmän kaavakuva 1. Säiliö 2. Säiliön kansi 3. Suodatinverkko 4. Kannen tiiviste 5. Avausvipu 6. Pneumatiikka 7. Aineen liitäntä 8. Ylipaineventtiili (3,8 bar) 2006 Nordson Corporation

23 Seloste Yleistä (jatkoa) Paineliimasäiliö on nestemäisten liima aineiden ja muiden samankaltaisten liimapistoolilla tai kokoonpanopistoolilla levitettäväksi soveltuvien aineiden säilytykseen tarkoitettu säiliö, joka ei tarvitse erityistä huoltoa. Liima aineen syöttö pistooliin tapahtuu paineilman avulla. Siksi säiliötä koskevat painesäiliöden materiaalia, tuotantoa ja rakennetta koskevat määräykset. Ylipaineventtiili (8) on säädetty 3,8 bariin. Säiliö on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, materiaali Toiminta Painesäiliö on suljettu liima ainejärjestelmä. Liima aine voi olla säiliössä pitemmän aikaa (14 30 päivää). Painesäiliössä oleva liima aine syötetään pistooliin paineilman avulla. 4. Paineen säätö Vakiomallinen pneumaattinen paineensäätöventtiili Ellei toisin tilata, painesäiliö on varustettu vakiomallisella pneumaattisella paineensäätöventtiililä. A: Ilmaliitäntä B: Käsipyörällä varustettu paineensäätöventtiili. Suljetaan kääntämällä vastapäivään LBLA008M50A0695 Kuva 2 Perusjärjestelmän kaavakuva 2006 Nordson Corporation

24 2-4 Seloste Pikailmanpoistoventtiili (lisävaruste) Liima ainesäiliö voidaan varustaa pikailmanpoistoventtiilillä, joka säätää automaattisesti säiliön paineen todellisen sisääntulopaineen tasolle. A: Ilmaliitäntä B: Kädensijalla varustettu paineventtiili. Suljetaan kääntämällä vastapäivään C: Pikailmanpoistoventtiili LBLA009M58A0695 Kuva 3 Perusjärjestelmän kaavakuva 2006 Nordson Corporation

25 Seloste 2-5 Pikailmanpoistoventtiili yhdistettynä suhdeventtiiliin Käyttämällä ylimääräistä suhdeventtiiliä paine voidaan säätä ulkopuolelta käsin. Tässä tapauksessa suhdeventtiilin täytyy sijaita paineensäätöventtiilin ja pikailmanpoistoventtiilin välissä. A: Ilmaliitäntä B: Kädensijalla varustettu paineventtiili. Suljetaan kääntämällä vastapäivään C: Pikailmanpoistoventtiili D: Suhdeventtiili Kuva 4 Perusjärjestelmän kaavakuva LBLA010M57A Nordson Corporation

26 2-6 Seloste 2006 Nordson Corporation

27 Jakso 3 Käyttö 2006 Nordson Corporation

28 3-0 Käyttö 2006 Nordson Corporation

29 Käyttö 3-1 Jakso 3 Käyttö VAROITUS: Vain ammattitaitoinen henkilökunta saa suorittaa seuraavat toimenpiteet. Noudata tämän käsikirjan sekä kaikkia muita asiaanliittyviä turvaohjeita/kirjallista materiaalia. 1. Paineliimasäiliön käyttö Kiinnitä säiliösen takapuolella sijaitsevasta kiinnityslevystä. Aseta paineensäätöventtiili (6) 0 bariin kääntämällä venttiilin kädensijaa vastapäivään niin paljon kuin mahdollista. Yhdistä öljytön paineilma (max. 6 bar) ilmaliitäntään A (katso asianomaista kappaletta). 2. Säiliön avaaminen ja sulkeminen Säiliön avaaminen Käännä avausvipua (5) vastapäivään kunnes kytkentäakselin varmistintappi menee rungon aukkojen läpi. Vedä vipu ja kytkentäaskeli kokonaan pois. Nyt kannen voi nostaa. Säiliön sulkeminen Ohjaa kytkentäakseli pääliittimeen kiinnittimien aukkojen läpi, jotka sijaitsevat rungossa. Käännä sitten avausvipua myötäpäivään kunnes varmuushihna putoaa jälleen alas. Liima aineen paineen säätäminen Säädä liima aineen paine asettamalla paineensäätöventtiili (6) korkeintaan 4 bariin (ylipaineventtiili säädetään samoin). Käännä paineensäätöventtiilin käsipyörää myötäpäivään. Huomaa manometrin lukema. Nyt liima aine voidaan johtaa Nordson Corporation

30 3-2 Käyttö 3. Yleisiä liima aineen käsittelyohjeita HUOMAA: Seuraavat ohjeet ovat erityisen tärkeitä käsiteltäessä nestemäisiä liima aineita. Niitä voidaan kuitenkin soveltaa myös muihin aineisiin. Tee aina esitesti ennen käyttöä yksikössäsi. Liimattavan pinnan täytyy olla huoneenlämpöinen, eikä sillä saa olla pölyä, rasvaa tai kosteutta. Sopiva materiaali, parhaat työskentelyolosuhteet ja mahdollinen aineen esikäsittely määritellään testaamalla. Jotkut aineet sisältävät pehmittimiä ja muita aineosia, jotka saattavat haihtua myöhemmin. Joskus pinnat on käsitelty vahalla, voiteluaineella, jne. Ilman esikäsittelyä/ennakkotestausta liimaus voi epäonnistua heti tai myöhemmin. Tutustu kyseisen liima aineen käsittelyohjeisiin. 4. Erityyppisten liima aineiden yhteensopivuus HUOMAA: Kaikki liima aineet eivät ole yhteensopivia. Liima aineen laadun huononeminen, jota seuraavat toimintavirheet ja yksikön vahingoittuminen, voivat johtua liima aineen asiattomasta käytöstä. Me olemme yksikkösi ainoa toimittaja, emmekä voi olla vastuussa laitevahingoista, jos liima aine yhtyy väärän käsittelyn vuoksi. Jos hiukankin epäröit ja/tai suunnittelet siirtymistä toisen liima aineen käyttöön, ota yhteyttä liima aineen valmistajaan, meidän pääkonttoriimme tai paikalliseen edustajaamme Nordson Corporation

31 Jakso 4 Ylläpito 2006 Nordson Corporation

32 4-0 Ylläpito 2006 Nordson Corporation

33 Ylläpito 4-1 Jakso 4 Ylläpito VAROITUS: Vain ammattitaitoinen henkilökunta saa suorittaa seuraavat toimenpiteet. Noudata tämän käsikirjan sekä kaikkia muita asiaanliittyviä turvaohjeita/kirjallista materiaalia. Liima ainelaitteesi on helppohoitoinen. Se tarvitsee tuskin minkäänlaisia ylläpitotoimenpiteitä. Normaalikäytössä kaikki komponentit kestävät pitkään. Ota ylläpitotöissä huomioon seuraavat tärkeät ohjeet: Lue turvaohjeet. Kytke irti liima aineen, virran ja ilman syöttö! Kun otat käyttöön painesäiliön, tutustu voimassaoleviin painesäiliöitä koskeviin määräyksiin. VAROITUS: Käytä aina suojakäsineitä! 1. Liima aineen vaihto ja uudelleenkäyttöönotto Yleensä on suositeltavaa, ettei yksikköä päästetä kokonaan tyhjentymään. Jos käyttöön otetaan uusi tuote, yksikkö on puhdistettava. Jos yksikön annetaan tyhjentyä liian usein, se saattaa aiheuttaa liima aineen karstoittumisen yksikön sisäosiin ja muita käyttövikoja. Varmistu ennen uuteen tuotteeseen siirtymistä, että tuote on yhteensopiva. 2. Puhdistus Ennen puhdistusta yksikön täytyy olla täysin tyhjä. Irrota letku ja liimapistooli. Jos pudistusta tarvitaan, koska kaksi tuotetta ei sovi yhteen, anna puhdistus sopivan puhdistusliikkeen tehtäväksi. Muista antaa toimintaohjeet puhdistusliikkeelle Nordson Corporation

34 4-2 Ylläpito 2006 Nordson Corporation

35 Jakso 5 Osat 2006 Nordson Corporation

36 5-0 Osat 2006 Nordson Corporation

37 Osat 5-1 Jakso 5 Osat NOTE: Defective or worn-out parts must be replaced by original Nordson parts. When in doubt contact us. All available spare part kits are listed in this section. 1. Use of the Illustrated Parts List 1. Study the illustration to find the specific part you want to identify. Note the item number that goes with it. 2. Locate the item number of the part in the item number column. 3. The next columns give the part number and the description. When the item is not listed, the required part is not regular spare part. Current Parts List Please observe that your Nordson equipment may slightly differ from description or some informational details in the manual. Please refer to the updated Bill of Material which is packed with your equipment Nordson Corporation

38 5-2 Osat 2. Spare Parts List Kuva Nordson Corporation

39 Osat 5-3 Item Part Description Quantity PRESSURE TANK 1 l Barrel Cover LB Excenter rod Ball knob Strainer Screw, allenhead M4x10 (SS) O ring 89, 2 x Muffl., sintered brass, 1/4 BSP Quick relief valve Gauge, pressure; 0 6 bar Regulator; air pressure Hex nipple 1/4 BSP Quick connector 1/4 BSP, male Quick connector female Valve, pressure relief, 3.8 bar Hose Nipple 1/4 BSP 9 mm Plastic protection plug 7 mm ID Tag Connector 8/6 1/4 FEM, plated Ball well Nordson Corporation

40 5-4 Osat 2006 Nordson Corporation

LB 120 Paineliimasäiliö

LB 120 Paineliimasäiliö Paineliimasäiliö Käsikirja P/N 315 721 B Finnish NORDSON WALCOM UDENHOUT THE NETHERLANDS Tilausnumero P/N = Nordsonin tuotteiden tilausnumero Viittaus Tämä on tekijänoikeudellisesti suojattu Nordsonin

Lisätiedot

WM 351/352 Paineensäätimet kylmäliimoille

WM 351/352 Paineensäätimet kylmäliimoille Paineensäätimet kylmäliimoille Käsikirja P/N 315 906 A Finnish NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Tilausnumero P/N = Nordsonin tuotteiden tilausnumero Viittaus Tämä on tekijänoikeudellisesti suojattu

Lisätiedot

WM 83X & WM 88X Kylmäliimapistoolit

WM 83X & WM 88X Kylmäliimapistoolit WM 83X & WM 88X Kylmäliimapistoolit Käsikirja P/N 315 847 A Finnish NORDSON WALCOM UDENHOUT THE NETHERLANDS Tilausnumero P/N = Nordsonin tuotteiden tilausnumero Viittaus Tämä on tekijänoikeudellisesti

Lisätiedot

Liimavanan ajastin WM 408

Liimavanan ajastin WM 408 Liimavanan ajastin Käsikirja P/N 403 085 E -- Finnish -- NORDSON TECHNOLOGY MAASTRICHT THE NETHERLANDS This equipment is regulated by the European Union under WEEE Directive 2002/96/EC. www.nordson.com

Lisätiedot

CHAMELEON. Pistoolijärjestelmä

CHAMELEON. Pistoolijärjestelmä CHAMELEON Pistoolijärjestelmä Käsikirja P/N 213 177 C Finnish NORDSON TECHNOLOGY MAASTRICHT THE NETHERLANDS Huomaa Tämä käsikirja soveltuu koko sarjaan. Tilausnumero P/N = Nordsonin tuotteiden tilausnumero

Lisätiedot

Prodigy HDLV sukupolven II pumppupaneeli

Prodigy HDLV sukupolven II pumppupaneeli Prodigy HDLV sukupolven II pumppupaneeli Käsikirja Finnish Julkaistu 01/10 Tämän asiakirjan sisältöä saatetaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tarkista uusin versio osoitteesta http://emanuals.nordson.com.

Lisätiedot

Prodigy automaattijärjestelmän HDLV pumppupaneeli

Prodigy automaattijärjestelmän HDLV pumppupaneeli Prodigy automaattijärjestelmän HDLV pumppupaneeli Käsikirja P/N 76907A04 Finnish Julkaistu 0/0 Tämän asiakirjan sisältöä saatetaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tarkista uusin versio osoitteesta http://emanuals.nordson.com.

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

RTD-tyyppinen lämmitettävä letku

RTD-tyyppinen lämmitettävä letku RTD-tyyppinen lämmitettävä letku Käsikirja 458 480 E Finnish NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Tilausnumero = Nordsonin tuotteiden tilausnumero Viittaus Tämä on tekijänoikeudellisesti suojattu Nordsonin

Lisätiedot

Valinnaiset suuttimet Versa Spray ja Versa Spray II pistooleihin

Valinnaiset suuttimet Versa Spray ja Versa Spray II pistooleihin Ohjelehti - Finnish - Valinnaiset suuttimet Versa Spray ja Versa Spray II pistooleihin Seloste Versa Spray ja Versa Spray II pulverinruiskutuspistooleihin on saatavana laaja valikoima suuttimia. Käsi ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Lämmitettävät letkut TC...

Lämmitettävät letkut TC... Lämmitettävät letkut Käsikirja - Finnish - NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Huomaa Tämä käsikirja soveltuu koko sarjaan. Tilausnumero P/N = Nordsonin tuotteiden tilausnumero Viittaus Tämä on tekijänoikeudellisesti

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Modulaariset pulverin syöttökeskuksen pumput

Modulaariset pulverin syöttökeskuksen pumput Modulaariset pulverin syöttökeskuksen pumput Käsikirja Finnish Säilytä myöhempää tarvetta varten NORDSON (UK) LTD. STOCKPORT Tilausnumero P/N = Nordson-tuotteiden tilausnumero Huomautus Tämä on Nordson

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Erillinen HDLV -pumppupaneeli

Erillinen HDLV -pumppupaneeli Erillinen HDLV -pumppupaneeli Ohjelehti 7179938A - Finnish - Seloste Kuva 1 Tyypillinen erillinen pumppupaneeli (enintään 8 pumppua) Pumppupaneeli on keskitetty sähkö- ja paineilmakotelo Prodigy HDLV -pumpuille,

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua virheellisen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa.

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa. KÄYTTÖOHJE RenOvi Pölynhallintaovi (EAN 6420281020773) Tekniset tiedot: Laite on suunniteltu käytettäväksi 600~1000 mm aukoissa Laiterunko Al, korkeus 200 mm, leveys 800 mm, syvyys 70 mm Muovilamellit

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Econo-Coat fluidisoiva imuputkisarja

Econo-Coat fluidisoiva imuputkisarja Käyttöohje P/N 397 45 A Finnish Econo-Coat fluidisoiva imuputki Seloste Katso kuvaa. Econo-Coat fluidisoivaa imuputkea käytetään tärysyöttölaatikon ja pulveripumpun kanssa siirrettävässä pulverinruiskutusjärjestelmässä.

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT TYÖSKENTELY OHJE POLTTO-AINEEN TYHJENNYS/ TÄYTTÖLAITTEELLE WL1050-E HYVÄKSYTYT POLTTOAINEET: BENSIINI, DIESEL JA ETANOLI SÄILIÖN TILAVUUS 115 LITRAA Imu toiminto Suljettu Uudelleentäyttö

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125 KÄYTTÖOHJEET Köysivintturi Tyypip 0.0,3 0.0,5 0.0,75 0. 0. 0.3 4.0,5 40.0,08 40.0,5 Sisällysluettelo. Tärkeitä turvallisuusohjeita 6. Köyden kiinnittäminen. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

MK 36/51 Käyttöohje

MK 36/51 Käyttöohje MK 36/51 Käyttöohje 810840-00 Lauhteenpoistimet MK 36/51 Määräystenmukainen käyttö Lauhteenpoistimia MK 36/51 saa käyttää ainoastaan lauhteen poistoon vesihöyrystä. Turvaohjeet Laitteen saa asentaa vain

Lisätiedot

Encore posliiniemalipumppu

Encore posliiniemalipumppu Ohjelehti - Finnish - Encore -posliiniemalijauhepumppu VAROITUS: Vain ammattitaitoinen henkilökunta saa suorittaa seuraavat toimenpiteet. Noudata tämän käsikirjan sekä kaikkia muita asiaankuuluvia turvaohjeita/kirjallista

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

MK 36-51 MK 36-52. FI Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet

MK 36-51 MK 36-52. FI Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet MK 36-51 MK 36-52 Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet Määräystenmukainen käyttö Lauhteenpoistimia MK 36-51, MK 36-52 saa käyttää ainoastaan lauhteen poistoon vesihöyrystä. Turvaohjeet Laitteen saavat

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Eclipse Series EPC-30 Liimakuvion ohjausyksikkö

Eclipse Series EPC-30 Liimakuvion ohjausyksikkö Eclipse Series EPC-30 Liimakuvion ohjausyksikkö Käsikirja 412 852 B -- Finnish -- NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA This equipment is regulated by the European Union under WEEE Directive 2002/96/EC.

Lisätiedot

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin 82 437 949 A402 FIN Kahdenkäden rasvapuristin FIN Käyttöohje Kahdenkäden rasvapuristin Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 3 1.1 Asianmukainen käyttö 3 1.2 Rakenne ja toimintakuvaus 3 1.3 Käyttöalue 3 1.4

Lisätiedot

Lisäys käyttöohjeeseen 0558003746 (FI):

Lisäys käyttöohjeeseen 0558003746 (FI): PT-32EH PLASMAKAARILEIKKAUSPÄÄT Lisäys käyttöohjeeseen 0558003746 (FI): Oheisessa sivussa on päivitetyt tiedot lisävarusteista ja varaosasarjoista. Päivitetyssä kaaviossa näkyvät oikeat lämpösuojan osanumerot.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

SALAMANTERI. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI TYYPPI: SS106, SS206 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: = Rev.: 2.1 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201601 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 1.3. Ympäristö 6 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:1/8 Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:2/8 Sisällysluettelo: 1. Alkusanat... 3 2. Toimintakuvaus... 3 3. Turvallisuus... 3 4. Asennus... 4 5. Yleiset käyttöohjeet... 4 6. Huolto...

Lisätiedot

SHAKER. Asennus- ja käyttöohjeet

SHAKER. Asennus- ja käyttöohjeet SHAKER M1, M2, MP Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.0 28.9.2001 Rev. 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS Painos 2 Tätä tekstiä ei päivitetä säännöllisesti.

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Sisältö. 1. Suomi P. 3. Copyright by ENERGETICS

Sisältö. 1. Suomi P. 3. Copyright by ENERGETICS Light Bench 6.1 FI Sisältö 1. Suomi P. 3 FI Nämä käyttöohjeet ovat ainoastaan asiakasta varten. ENERGETICS ei takaa kielenkäännöksestä tai tuotteen teknisistä muunnoksista johtuvia virheitä. Copyright

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

S-polven asennuksen jälkeen voit kiinnittää sen halutessasi metallilevyllä seinään.

S-polven asennuksen jälkeen voit kiinnittää sen halutessasi metallilevyllä seinään. CREAVIT WC-ISTUIMEN ASENNUSOHJE WC-istuinten mitat Koti t Q2 Q3 WN 3141 175 235 235 DR3141 180 225 240 VT3641 175 230 230 SL 3141 180 220 225 KR 3141 180 210 220 SA 3141 185 235 235 MR 3641 175 185 215

Lisätiedot

55 gallonan HDLV -pulveritynnyrin tyhjennin

55 gallonan HDLV -pulveritynnyrin tyhjennin Ohjelehti - Finnish - gallonan HDLV -pulveritynnyrin tyhjennin Seloste Katso kuvaa. gallonan HDLV jauhetynnyrin tyhjennin käyttää Prodigy HDLV High Capacity -pulveripumppua puhtaan pulverin syöttämiseen

Lisätiedot

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Miksi GLP (Good Laboratory Practice)? Kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuuden testaamiseksi myyntilupaa tai rekisteröintiä varten

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502 Onnittelut tämän hyvin suunnitellun tuotteen valinnasta ; Ennen asennusta ja laitteen käyttöä lue huolellisesti seuraavat suositukset turvallisuudesta, jotta voit välttää onnettomuudet käyttäjälle ja vahingot

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet THR880i Ex Turvallisuusohjeet 1 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Turvallisuustiedot... 3 3 Turvallisuusmääräykset... 3 4 Akun kannen suojaus... 5 4.1 Akun kannen avaaminen... 5 4.2 Turvatulpan

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Pikaopas 00825-0116-4792, Versio BB Helmikuu 2014. Rosemount 1495 -mittalaippa Rosemount 1496 -mittalaippayhde

Pikaopas 00825-0116-4792, Versio BB Helmikuu 2014. Rosemount 1495 -mittalaippa Rosemount 1496 -mittalaippayhde 00825-0116-4792, Versio BB Rosemount 1495 -mittalaippa Rosemount 1496 -mittalaippayhde HUOMATTAVAA Tässä asennusoppaassa on Rosemount 1495 -mittalaipan perusohjeet. Siinä ei anneta ohjeita konfiguroinnista,

Lisätiedot

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0107050/1 IM-P010-08 ST Issue 1 AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Tärkeää - Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen tuotteen purkamista pakkauksesta. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa mitätöidä takuun sekä

Tärkeää - Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen tuotteen purkamista pakkauksesta. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa mitätöidä takuun sekä Tärkeää - Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen tuotteen purkamista pakkauksesta. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa mitätöidä takuun sekä vaarantaa oman terveytesi. Mikäli epäselvyyttä tai

Lisätiedot

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure micon kuulokojeista sivu 3 Pure micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Pure micon kuulokojeen keinukytkin

Lisätiedot