Prodigy automaattijärjestelmän HDLV pumppupaneeli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prodigy automaattijärjestelmän HDLV pumppupaneeli"

Transkriptio

1 Prodigy automaattijärjestelmän HDLV pumppupaneeli Käsikirja P/N 76907A04 Finnish Julkaistu 0/0 Tämän asiakirjan sisältöä saatetaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tarkista uusin versio osoitteesta NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA

2 Sisältö Turvaohjeet... Ammattitaitoinen henkilökunta... Käyttötarkoitus... Määräykset ja hyväksynnät... Henkilöturvallisuus... Paloturvallisuus... 2 Maadoitus... 2 Toimenpiteet toimintahäiriöiden yhteydessä. 2 Hävittäminen... 2 Seloste... 3 Paneelin komponentit... 4 Ulkoiset komponentit... 4 Sisäiset komponentit... 5 Pumppupaneelin kokoonpano ja järjestely. 6 Verkon kytkimen asetukset... 6 SW-asetukset... 6 SW2-asetukset... 6 Tyypillinen pumppupaneelin järjestys... 7 Pneumatiikkakaaviot... Pumppupaneeli pumpun jakotukkeihin... Pumppujen jakotukit piirikortille... 9 Kytkentäkaaviot... 0 Piirikortti pumppujen jakotukeille... 0 Verkon ja jännitesyötön kytkentäkaavio... Osat... 2 Pumppupaneelin sisäiset varaosat... 2 Pumppupaneelin ulkoiset varaosat... 4 Ota yhteyttä meihin Nordson Corporation ottaa mielellään vastaan palautetta, kommentteja ja tiedusteluja tuotteistaan. Yleistä tietoa Nordsonista löydät Internetistä seuraavasta osoitteesta: Huomautus Tämä on Nordson Corporationin julkaisu, joka on suojattu tekijänoikeuksin. Alkuperäinen copyright Tätä dokumenttia ei saa osittainkaan kopioida, monistaa tai kääntää toiselle kielelle ilman Nordson Corporationin kirjallista ennakkohyväksyntää. Tämän julkaisun sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Tavaramerkit Prodigy, HDLV, Nordson ja Nordson-logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Nordson Corporation. P/N 76907A Nordson Corporation

3 Introduction O- Nordson International Europe Country Phone Fax Austria Belgium Czech Republic Denmark Hot Melt Finishing Finland France Germany Erkrath Lüneburg Nordson UV EFD Italy Netherlands Norway Hot Melt Poland Portugal Russia Slovak Republic Spain Sweden Switzerland United Kingdom Hot Melt Finishing Nordson UV Distributors in Eastern & Southern Europe DED, Germany Nordson Corporation All rights reserved NI_EN_N 030

4 O-2 Introduction Outside Europe / Hors d Europe / Fuera de Europa For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information. Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre pays, veuillez contacter l un de bureaux ci-dessous. Para obtener la dirección de la oficina correspondiente, por favor diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo. Contact Nordson Phone Fax Africa / Middle East DED, Germany Asia / Australia / Latin America Pacific South Division, USA Japan North America Japan Canada USA Hot Melt Finishing Nordson UV NI_EN_N Nordson Corporation All rights reserved

5 Change Record i Change Record Revision Date Change A03 2/09 Removed manifold assembly part number and added reference to the pump, manifold, and circuit board manual 095. A04 0/0 Replaced solenoid valve with Nordson Corporation P/N 76907A04

6 ii Change Record P/N 76907A Nordson Corporation

7 Prodigy automaattijärjestelmän HDLV hpumppupaneeli Prodigy automaattijärjestelmän HDLV hpumppupaneeli Turvaohjeet Lue ja noudata näitä turvaohjeita. Tehtävä- ja laitekohtaiset varoitukset ja ohjeet sisältyvät laitteen asiakirjoihin soveltuvin osin. Varmista, että laitteen koko dokumentointi, mukaan lukien tämä käyttöohje, on kaikkien laitetta käyttävien tai huoltavien henkilöiden käytettässä. Ammattitaitoinen henkilökunta Laitteen omistaja vastaa, että Nordson laitteen asentavat, sitä käyttävät sekä huoltavat vain ammattitaitoinen henkilökunta. Ammattitaitoisella henkilökunnaksi katsotaan työntekijät tai sopimussuhteiset henkilöt, jotka on koulutettu suorittamaan heille annetut tehtävät turvallisesti. He tuntevat kaikki asiaankuuluvat turvamääräykset ja ovat fyysisesti kykeneviä selvitymään heille annetuista tehtävistä. Käyttötarkoitus Nordson laitteen käyttö muuhun kuin laitteen dokumentaatiossa kuvattuun tarkoitukseen saattaa johtaa henkilö tai omaisuusvahinkoihin. Esimerkkejä tarkoituksen vastaisesta käytöstä: epäsopivien materiaalien käyttö luvattomien muutosten tekeminen turvasuojien tai lukitusten poistaminen tai ohittaminen epäsopivien tai viallisten osien käyttö hyväksymättömien lisälaitteiden käyttö laitteille sallittujen maksimiarvojen ylittäminen Määräykset ja hyväksynnät Varmista, että kaikki laitteet on tarkoitettu ja hyväksytty ympäristöön, jossa niitä tullaan käyttämään. Nordson laitteille myönnetyt hyväksynnät raukeavat, jos asennus, käyttö ja huolto ohjeita ei noudateta. Kaikkien laitteistoasennusten vaiheiden tulee olla paikallisten säännösten sekä lain mukaiset. Henkilöturvallisuus Onnettomuuksien estämiseksi on noudatettava seuraavia ohjeita. Älä käytä tai huolla laitetta, ellet ole siihen valtuutettu. Älä käytä laitetta, elleivät turvasuojat, ovet tai kannet ole ehjiä ja automaattiset turvalukitukset toimi kunnolla. Älä ohita tai estä turvalaitteiden toimintaa. Pysy kaukana liikkuvista laitteista. Katkaise virransyöttö ja odota liikkuvien osien täydellistä pysähtymistä ennen liikkuvien laitteiden säätöä tai huoltoa. Lukitse tehonsyöttö pois päältä ja varmista, ettei laite pääse liikkumaan odottamatta. Vapauta (laske pois) hydraulinen ja pneumaattinen paine ennen paineenalaisten järjestelmien tai komponenttien säätöä tai huoltoa. Katkaise virta, lukitse ja merkitse kytkimet ennen sähkölaitteiden huoltoa. Hanki ja lue kaikkien käytettävien materiaalien käyttöturvallisuustiedotteet (MSDS). Noudata valmistajan ohjeita materiaalin turvallisesta käsittelystä ja käytöstä. Käytä suositeltuja henkilökohtaisia suojaimia. Henkilövahinkojen estämiseksi huomioi myös työpisteen vähemmän ilmeiset vaaratekijät, joita ei useinkaan saada täysin poistettua. Tällaisia ovat esim. kuumat pinnat, terävät kulmat, jännitteiset virtapiirit sekä liikkuvat osat, joita ei voi käytännön syistä koteloida tai muutoin suojata. 200 Nordson Corporation P/N 76907A04

8 2 Prodigy automaattijärjestelmän HDLV hpumppupaneeli Paloturvallisuus Tulipalon tai räjähdyksen estämiseksi on noudatettava seuraavia ohjeita. Älä tupakoi, hitsaa, hio tai käytä avotulta tulenarkojen materiaalien käyttö tai varastointipaikoilla. Varmista riittävä ilmanvaihto, jotta höyrystyvien materiaalien tai höyryjen pitoisuudet eivät pääse kohoamaan vaaralliselle tasolle. Noudata paikallisia määräyksiä tai materiaalin käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita. Älä katkaise jännitteisten virtapiirien virtaa tulenarkojen materiaalien käsittelyn aikana. Katkaise virta ensin erotuskytkimestä kipinöinnin estämiseksi. Ota selville hätäpysäytyspainikkeiden, sulkuventtiilien ja käsisammuttimien sijainti. Jos ruiskutuskopissa syntyy tulipalo, katkaise välittömästi virta ruiskutuslaitteista ja poistopuhaltimista. Puhdista, huolla, testaa ja korjaa laitteet dokumentoinnissa annettujen ohjeiden mukaan. Käytä vain varaosia, jotka on suunniteltu käytettäviksi alkuperäisen laitteen kanssa. Lisätietoja ja neuvoja varaosista saat Nordson edustajaltasi. Maadoitus WARNING: Viallisen sähköstaattisen laitteiston käyttäminen on vaarallista ja voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai räjähdyksen. Tee resistanssitarkistuksista osa määräaikaista ylläpito ohjelmaa. Mikäli saat vaikka pienenkin sähköiskun tai huomaat staattista kipinöintiä tai kaareilua kytke välittömästi kaikki sähköiset tai sähköstaattiset laitteet pois päältä. Älä käynnistä laitteistoa ennen kuin vika on tunnistettu ja korjattu. Kaikki ruiskutuskaapin sisäpuolella tai m:n (3 ft) säteellä kaapin aukoista suoritettavat työt katsotaan kuuluvan luokkaan 2, divisioona tai 2 riskialtis ympäristö ja ne tulee tehdä NFPA 33, NFPA 70 (NEC artiklat 500, 502 ja 56) sekä NFPA 77 viimeisimpien ehtojen mukaisesti. Kaikki sähköä johtavat esineet ruiskutusalueella tulee kytkeä sähköisesti maahan pienemmällä kuin megaohmin vastuksella mitattuna mittarilla, joka soveltuu vähintään 500 voltiin arvioitavalle virtapiirille. Maadoitettava laitteisto käsittää, mutta ei rajoitu, ruiskutusalueen lattiaan, käyttäjän tasanteeseen, säiliöihin, valokenno ohjaimiin ja puhallussuuttimiin. Ruiskutusalueella työskentelevän henkilöstön tulee olla maadoitettu. Varautunut ihmiskeho voi aiheuttaa mahdollisesti sytytysjänniteen. Maalatulla alueella, kuten käyttäjän tasanteella, seisova henkilöstö tai sähköä johtamattomia jalkineita käyttävät henkilöt eivät ole maadoittuja. Henkilöstön tulee käyttää jalkineita, joissa on sähköä johtavat pohjat tai käyttää maadoitushihnaa ylläpitämään yhteyttä maadoitukseen työskenneltäessä sähköstaattisten laitteiden kanssa tai niiden lähistöllä. Käyttäjien tulee ylläpitää suoraa ihokontaktia käden ja pistoolin kahvan välillä, jotta estetään sähköiskutkäytettäessä sähköstaattisia käsiruiskutuspistooleja. Mikäli hanskoja on käytettävä leikkaa pois kämmen tai sormiosat, käytä sähköä johtavia käsineitä tai käytä maadoitushihnaa, joka on liitetty pistoolin kahvaan tai muuhun todelliseen maadoitukseen. Kytke sähköstaattiset virtasyötöt pois päältä ja maadoita pistoolin elektrodit ennen kuin teet säätöjä tai puhdistat jauhemaalauspistooleja. Kytke kaikki irrotetut laitteet, maadoituskaapelit ja johtimet kun olet huoltanut laitteiston. Toimenpiteet toimintahäiriöiden yhteydessä Jos järjestelmä tai sen osa toimii virheellisesti, katkaise heti virta koko järjestelmästä ja tee seuraavasti: Katkaise sähkönsyöttö ja varmista se lukitsemalla. Sulje pneumatiikan sulkuhanat ja vapauta paineet. Etsi toimintahäiriön syy ja korjaa se ennen laitteiston uutta käynnistystä. Hävittäminen Käytön ja huollon aikana käytetyt laitteet ja materiaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti. P/N 76907A Nordson Corporation

9 Prodigy automaattijärjestelmän HDLV hpumppupaneeli 3 Seloste Pumppupaneeli on keskitetty sähkö- ja paineilmakotelo Prodigy HDLV -pumpuille, joita käytetään Prodigy automaattisten ruiskutuspistoolien kanssa. Paneelit asennetaan Prodigy pulverin syöttökeskuksen sivuille. Pumppupaneeleja on saatavana neljän, kuuden ja kahdeksan pumpun kokoonpanoina. Kukin pumppupaneeli koteloi Prodigy HDLV -pumput, pumpun jakotukit ja pumpun ohjauskortin, ilmansuodattimen ja pneumaattiset säätölaitteet sekä DC-teholähteen. Tämä käsikirja sisältää vain paneelin kytkentä- ja paineilmakaaviot sekä varaosat. Katso käyttöohjeet pulverin syöttökeskuksen käsikirjasta. Katso lisätiedot korjauksista ja osista seuraavista käsikirjoista: , HDLV pumppu sukupolvi 2, pumpun jakotukki ja piirikortti 06232, HDLV-pumpun jakotukki ja piirikortti Kuva Prodigy-automaattijärjestelmän HDLV-pumppupaneeli (kuvassa kahdeksan pumpun paneeli) 200 Nordson Corporation P/N 76907A04

10 4 Prodigy automaattijärjestelmän HDLV hpumppupaneeli Paneelin komponentit Ulkoiset komponentit Kuva 2 Pumppupaneelin ulkoiset osat (kuvassa kahdeksan pumpun paneeli). Prodigy HDLV -pumput 4. Hajotusilma ulos 2. Suodatetun ilman tuloliitäntä 5. Jännite SISÄÄN (pumpun apuilman/hajotusilman 6. NET/PWR syöttökeskuksen verkon virtaus) liitäntäkoteloon 3. Ilmansyöttö (puristus ja alipaine) 7. Alipaineen poistoäänenvaimentimet. Puhdistuksen ohjaus pumppujen alarivi 9. Puhdistuksen ohjaus pumppujen ylärivi 0. Keruusäiliö. Puhdistusilmaletku/Y-liittimet P/N 76907A Nordson Corporation

11 Prodigy automaattijärjestelmän HDLV hpumppupaneeli 5 Sisäiset komponentit Kuva 3 Pumppupaneelin sisäiset osat (kuvassa kahdeksan pumpun paneeli). Pumppujen ohjausjakotukit 5. Sulakkeet 2. Pumppujen piirikortit W teholähde 3. Virta- ja verkkoriviliitin 7. Alipaineen säädin 4. Suodatin (50 psi/3.4 bar). Puristuksen korkeapainesäädin (70 psi/4. bar) 9. Puristuksen matalapainesäädin (35 psi/2.4 bar) 0. Pumpun apuilman/hajotusilman säädin. Puristuksen valinnan jakotukki 2. Puhdistuksen jakotukki 200 Nordson Corporation P/N 76907A04

12 6 Prodigy automaattijärjestelmän HDLV hpumppupaneeli Pumppupaneelin kokoonpano ja järjestely Pumppupaneeli on saatavana 4, 6 ja pumpun kokoonpanoina. Enintään neljä pumppupaneelia voidaan kytkeä yhteen pulverin syöttökeskukseen. Verkon kytkimen asetukset Aseta kytkimet SW ja SW2 jokaisen HDLV-pumpun piirikortilla seuraavien ohjeiden mukaisesti. SW-asetukset SW määrittelee peräkkäisen solmun osoitteen piirikortilla. Jokainen piirikortti ohjaa kahta pumppua. Katso SW:n asetusohjeet seuraavasta taulukosta ja kuvasta 5. Kytkimen asento Ohjattavat pumput Syöttökeskuk sen vasen puoli Syöttökeskuk sen oikea puoli, 2 7, 2 3, 4 9, , 6 2, , 23,24 5 9, 0 25, 26 6, 2 27, 2 7 3, 4 29, 30 5, 6 3, 32 SW2-asetukset Katso kuvaa 4. SW2 identifioi pumppupaneelin osoitteen ja pistoolin tyypin (käsi tai automaatti), jota piirikortti ohjaa. Kytkin Asento Alhaalla: Paneelit ja 2 (pistoolit 6) Ylhäällä: Paneelit 3 ja 4 (pistoolit 7 ) 2 Alhaalla (ei käytössä) 3 Alhaalla (ei käytössä) Alhaalla: Automaattipistoolit 4 Ylhäällä: Käsipistoolit Kuva 4 Pistooliryhmä = pistoolit 6 = pistoolit SW2-asetukset 3 Ei käytössä 2 3 AUKI 4 Pistoolityyppi 4 = automaatti = käsi P/N 76907A Nordson Corporation

13 Prodigy automaattijärjestelmän HDLV hpumppupaneeli 7 Tyypillinen pumppupaneelin järjestys Kuvassa 5 on tyypillisen pulverin syöttökeskuksen järjestys ja kytkimien asetukset. Esimerkkinä on kokoonpano, joka ohjaa 2 automaattista ja neljää käsiruiskutuspistoolia. Pumppupaneelin järjestys on tyypillisesti seuraavanlainen: Pulverin syöttökeskuksessa voi olla enintään neljä erillistä pumppupaneelia. Kukin pumppupaneeli pystyy ohjaamaan enintään kahdeksaa pumppua. Yksi piirikortti ohjaa kahta pumppua. Käsipistoolit kytketään tyypillisesti syöttökeskuksen viimeisiin pumppuihin. Verkko on terminoitava syöttökeskuksen viimeisessä piirikortissa. A4 A3 A2 A A20 A9 A A7 2 2 A A7 A6 A5 A24 A23 A22 A A2 A A0 A9 6 5 A2 A27 A26 A A6 A5 A4 A3 M4 M3 M2 M 7 7 Syöttökeskuksen vasen puoli Syöttökeskuksen oikea puoli Selitykset Kuva 5 A Pumpun jakotukki (A=automaattinen, M=käsi) SW Tyypillinen pumppupaneelin järjestys SW2 W Verkon terminointi: CAN BUS TERM Siltaus nastojen ja 2 välillä syöttökeskuksen viimeisessä kortissa 200 Nordson Corporation P/N 76907A04

14 Prodigy automaattijärjestelmän HDLV hpumppupaneeli Pneumatiikkakaaviot Pumppupaneeli pumpun jakotukkeihin Kuva 6 Pumppupaneelin pneumatiikkakaavio pumppupaneeli pumppujen jakotukkeihin (kuvassa kahdeksan pumpun paneeli) Air Pressure Settings Vacuum Pinch High Pinch Low Function 3.4 bar (50 psi) 4. bar (70 psi) 2.4 bar (35 psi) Setting P/N 76907A Nordson Corporation

15 Prodigy automaattijärjestelmän HDLV hpumppupaneeli 9 Pumppujen jakotukit piirikortille 2 PUMPPU/JAKOTUKKI PUMPPU/JAKOTUKKI (ALHAALTA) (ALHAALTA) ASENNA LETKU ENNEN KORTTIEN ASENNUSTA SW SW2 Kuva 7 Pumppupaneelin pneumatiikkakaavio pumppujen jakotukit piirikortille 200 Nordson Corporation P/N 76907A04

16 0 Prodigy automaattijärjestelmän HDLV hpumppupaneeli Kytkentäkaaviot Piirikortti pumppujen jakotukeille 2 HDLV-PUM OHJAUSJAKOTUKKI HDLV-PUM OHJAUSJAKOTUKKI +24VDC SININEN MV. MV.2 MV.3 MV.4 MV.5 MV.6 MV.7 VIRTAUS RUS GND VIH/KEL +24VDC SININEN VIRTAUS RUS GND VIH/KEL GND VIH/KEL VIRTAUS RUS +24VDC SININEN GND VIH/KEL HAJOTUS RUS +24VDC SININEN MV.7 MV.6 MV.5 MV.4 MV.3 MV.2 MV HDLV-PUMPPUUN OHJAUSJAKOTUKKI 2 MAGN.VENTTIILIT SININEN RUS VIH/KEL SININEN RUS VIH/KEL SININEN RUS VIH/KEL SININEN RUS VIH/KEL HDLV-PUMPPUUN OHJAUSJAKOTUKKI MAGN.VENTTIILIT VDC +24VDC P2 PUMPPU B J3 J4 HAJ. B PUM B MV. MV. J2 PUMPPU A MV. J HAJ. A MV. P PUMPPU A J5 PRODIGY KAKSOISPUMPPU OHJAIN SW SW2 P4 P5 CAN OUT P6 CAN IN W CAN BUS TERM 432 P3 DC POWER Kuva Kytkentäkaavio: piirikortti pumppujen jakotukeille P/N 76907A Nordson Corporation

17 Prodigy automaattijärjestelmän HDLV hpumppupaneeli Verkon ja jännitesyötön kytkentäkaavio PUHD. OHJAUS JAKOTUKKI PURISTUS PURISTUS 2 PURISTUKSEN VALINTA JAKOTUKKI PUHD. PUHD. 2 J2 J SW SW2 W 4 32 P P2 J4 J3 J2 J P SW SW2 P4 P3 P5 P6 W 432 P3 P2 J4 J3 J2 J P HARMAA ORANSSI KS. KYTKIMEN TIEDOT VASTAA KORTIN NRO SW SW2 P4 P5 P6 W P3 KORTTI HARMAA ORANSSI HARMAA ORANSSI HARMAA ORANSSI CAN-VERKKO IN (ICONTROLISTA TAI EDELLISESTÄ PUMPPUPANEELISTA) P2 J4 J3 J5 ORANSSI P4 P5 P6 RIVI LIITIN ORANSSI J5 SW SW2 P4 P5 P6 W 432 P3 HARMAA ORANSSI HARMAA HARMAA CAN-VERKKO OUT (SEURAAVAAN PUMPPUPANEELIIN TAI KÄSIPISTOOLIN LIITÄNTÄÄN) KORTTI 4 J5 KORTTI 2 22 LEIKKAUS PITUUS 45W TEHOLÄHDE SK2 VIHREÄ/KEL SK RUSKEA L (5) SININEN 4 56 L2 (3) LL2 2 3 VIH/KEL GND () KORTTI 3 W CAN BUS TERM SILTAUS NASTAT 2 & 3 TYYP. KAIKKI KORTIT TEHOLÄHDE PÄÄSTÄ RUSKEA SUODATIN SININEN JOHTOSARJA, PUMPPU OHJAINS, SUODATIN VIH/KEL RUSKEA SININEN RUSKEA L (L VAIHE) SININEN N (L2 NOLLA) RUSKEA SININEN VIH/KEL SÄÄDÄ JÄNNITE 24,0V 0,V:IIN SULAKEPITIMET 0693 SULAKKEET Kuva 9 Verkon ja jännitesyötön kytkentäkaavio 200 Nordson Corporation P/N 76907A04

18 2 Prodigy automaattijärjestelmän HDLV hpumppupaneeli Osat Osien tilaamiseksi ota yhteys paikalliseen Nordson-asiakaspalveluun. Pumppupaneelin sisäiset varaosat Katso kuvaa 0. Kohta P/N Seloste Määrä Huomaa MANIFOLD ASSEMBLY, HDLV pump control AR A, C KIT, PCA replacement, Prodigy pump control AR B FILTER, line, RFI, power, 0 A FUSE BLOCK, pump control FUSE, 4amp, slo blow, fast acting, 250 V POWER SUPPLY, 45 Watt REGULATOR ASSEMBLY, 3, Prodigy REGULATOR, manifold, modular style GAUGE, air, 0 00 psi, 0.7 bar, / in. RPT REGULATOR, rolling diaphragm, 0 20 psi, / 2 in.-npt VALVE, solenoid, 3 port, 24 V, with adapter 4 D MANIFOLD, 2 station, 6-mm tube x / -in. RPT 2 HUOMAA A: Jakotukkia vaihtaessasi suorita kalibrointimenettely käsikäyttöisen pistoolin ohjaimen käsikirjan mukaisesti. B: Piirikorttia vaihtaessasi katso kytkimien asetukset kohdasta Pumppupaneelin kokoonpano ja järjestely sivulla 6. Suorita myös kalibrointimenettely käsikäyttöisen pistoolin ohjaimen käsikirjan mukaisesti. C: For manifold assembly part numbers, refer to manual 095. D: If using an old harness with 3 positions, use the supplied adapter. If using a new harness with 2 positions, the supplied adapter can be discarded. NS: Ei piirroksessa AR: Tarpeen mukaan P/N 76907A Nordson Corporation

19 Prodigy automaattijärjestelmän HDLV hpumppupaneeli , Kuva 0 Pumppupaneelin sisäiset varaosat (kuvassa kahdeksan pumpun paneeli) 200 Nordson Corporation P/N 76907A04

20 4 Prodigy automaattijärjestelmän HDLV hpumppupaneeli Pumppupaneelin ulkoiset varaosat Katso kuvaa. Kohta P/N Seloste Määrä Huomaa MUFFLER, male, / 4 -in. BPST AR PUMP ASSEMBLY, HDLV AR TANK, accumulator, pump controller AR: Tarpeen mukaan 2 3 Kuva Pumppupaneelin ulkoiset varaosat (kuvassa kahdeksan pumpun paneeli) P/N 76907A Nordson Corporation

21 Coating and Finishing Systems Group Nordson Corporation Amherst, Ohio, USA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS TUOTE: Prodigy HDLV automaattinen pumppujärjestelmä, 4 ruiskutuspistooloa Automaattinen pumppujärjestelmä käytettäväksi automaattipistoolien ja Prodigy icontrol-ohjaimen kanssa SOVELLETTAVAT DIREKTIIVIT: 9/37/ETY 2006/95/EY 2004/0/ETY 7/404/ETY (Konedirektiivi) (Pienjännitedirektiivi) (EMC direktiivi) (paineastiadirektiivi) YHDENMUKAISUUDEN SELVITTÄMISESSÄ KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT: IEC 6047 EN NFPA79 EN 200 EN EN EN 550 PERIAATTEET: Tämä tuote on valmistettu hyvää insinööritapaa noudattaen. Tuote täyttää yllä mainittujen direktiivien ja standardien vaatimukset. Laatusertifikaatti: DNV ISO900:2000 Joseph Schroeder Engineering Manager, Finishing Product Development Group Pvm: 30. huhtikuuta 200 Nordson Corporation Westlake, Ohio DOC4020A03

22

Prodigy HDLV sukupolven II pumppupaneeli

Prodigy HDLV sukupolven II pumppupaneeli Prodigy HDLV sukupolven II pumppupaneeli Käsikirja Finnish Julkaistu 01/10 Tämän asiakirjan sisältöä saatetaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tarkista uusin versio osoitteesta http://emanuals.nordson.com.

Lisätiedot

Prodigy automaattijärjestelmän III sukupolven HDLV -pumppupaneeli

Prodigy automaattijärjestelmän III sukupolven HDLV -pumppupaneeli Prodigy automaattijärjestelmän III sukupolven HDLV -pumppupaneeli Käsikirja P/N 7799A Finnish - - Käännös alkuperäisestä - Julkaistu /0 Tämän asiakirjan sisältöä saatetaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Lisätiedot

Encore HD automaattijärjestelmän pumpun paneeli

Encore HD automaattijärjestelmän pumpun paneeli Encore HD automaattijärjestelmän pumpun paneeli Käsikirja P/N 75069_0 - Finnish - Julkaistu 0/7 Tämän asiakirjan sisältöä saatetaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tarkista uusin versio osoitteesta http://emanuals.nordson.com/finishing.

Lisätiedot

Prodigy PLC yhdyskäytävä

Prodigy PLC yhdyskäytävä Prodigy PLC yhdyskäytävä Käsikirja P/N 76900A0 Finnish Julkaistu 0/09 Tämän asiakirjan sisältöä saatetaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tarkista uusin versio osoitteesta http://emanuals.nordson.com. NORDSON

Lisätiedot

Erillinen HDLV -pumppupaneeli

Erillinen HDLV -pumppupaneeli Erillinen HDLV -pumppupaneeli Ohjelehti 7179938A - Finnish - Seloste Kuva 1 Tyypillinen erillinen pumppupaneeli (enintään 8 pumppua) Pumppupaneeli on keskitetty sähkö- ja paineilmakotelo Prodigy HDLV -pumpuille,

Lisätiedot

Encore HD käsikäyttöinen jauheruiskujärjestelmä Prodigy pumppukaapin kanssa

Encore HD käsikäyttöinen jauheruiskujärjestelmä Prodigy pumppukaapin kanssa Encore HD käsikäyttöinen jauheruiskujärjestelmä Prodigy pumppukaapin kanssa Käsikirja - Finnish - Julkaistu 02/4 Tämän asiakirjan sisältöä saatetaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tarkista uusin versio

Lisätiedot

KÄSIKIRJA. Tribomatic Magnum

KÄSIKIRJA. Tribomatic Magnum TÄRKEÄÄ: Säilytä tämä käsikirja! KÄSIKIRJA Tribomatic Magnum P/N 458 256 A 1998 Nordson Corporation Kaikki oikeudet pidätetään - - Tämän käsikirjan osittainenkin kopiointi tai monistaminen on kielletty,

Lisätiedot

Prodigy HDLV pumppu sukupolvi 2, pumpun jakotukki ja piirikortti

Prodigy HDLV pumppu sukupolvi 2, pumpun jakotukki ja piirikortti Prodigy HDLV pumppu sukupolvi 2, pumpun jakotukki ja piirikortti Käsikirja Finnish Julkaistu 0/0 Tämän asiakirjan sisältöä saatetaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tarkista uusin versio osoitteesta http://emanuals.nordson.com.

Lisätiedot

Modulaariset pulverin syöttökeskuksen pumput

Modulaariset pulverin syöttökeskuksen pumput Modulaariset pulverin syöttökeskuksen pumput Käsikirja Finnish Säilytä myöhempää tarvetta varten NORDSON (UK) LTD. STOCKPORT Tilausnumero P/N = Nordson-tuotteiden tilausnumero Huomautus Tämä on Nordson

Lisätiedot

Vantage käsiruiskutuspistooli

Vantage käsiruiskutuspistooli Vantage käsiruiskutuspistooli Käsikirja Finnish Painos 05/06 Tämän asiakirjan sisältöä saatetaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tarkista uusin versio osoitteesta http://emanuals.nordson.com/finishing. C

Lisätiedot

Prodigy High Capacity HDLV pulveripumppu

Prodigy High Capacity HDLV pulveripumppu Prodigy High Capacity HDLV pulveripumppu Käsikirja - Finnish - Painos /06 Tämän asiakirjan sisältöä saatetaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tarkista uusin versio osoitteesta http://emanuals.nordson.com/finishing.

Lisätiedot

Versa Spray II IPS 2 mittarinen ohjausyksikkö

Versa Spray II IPS 2 mittarinen ohjausyksikkö Versa Spray II IPS 2 mittarinen ohjausyksikkö Käsikirja - Finnish - Painos 07/05 NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Sisällysluettelo Turvaohjeet... Käyttö... 4 Johdanto... Käynnistys... 4 Ammattitaitoinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Econo-Coat fluidisoiva imuputkisarja

Econo-Coat fluidisoiva imuputkisarja Käyttöohje P/N 397 45 A Finnish Econo-Coat fluidisoiva imuputki Seloste Katso kuvaa. Econo-Coat fluidisoivaa imuputkea käytetään tärysyöttölaatikon ja pulveripumpun kanssa siirrettävässä pulverinruiskutusjärjestelmässä.

Lisätiedot

NVR-sarjan pystysuuntaiset kääntölaitteet

NVR-sarjan pystysuuntaiset kääntölaitteet NVR-sarjan pystysuuntaiset kääntölaitteet Käsikirja - Finnish - Julkaistu 6/ Tämän asiakirjan sisältöä saatetaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tarkista uusin versio osoitteesta http://emanuals.nordson.com/finishing.

Lisätiedot

WM 351/352 Paineensäätimet kylmäliimoille

WM 351/352 Paineensäätimet kylmäliimoille Paineensäätimet kylmäliimoille Käsikirja P/N 315 906 A Finnish NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Tilausnumero P/N = Nordsonin tuotteiden tilausnumero Viittaus Tämä on tekijänoikeudellisesti suojattu

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Prodigy - Encore HD käsikäyttöisen pulverinruiskutusjärjestelmän päivityssarja

Prodigy - Encore HD käsikäyttöisen pulverinruiskutusjärjestelmän päivityssarja Ohjelehti P/N 79_0 - Finnish - Prodigy - Encore HD käsikäyttöisen pulverinruiskutusjärjestelmän päivityssarja VAROITUS: Vain ammattitaitoinen henkilökunta saa suorittaa seuraavat toimenpiteet. Noudata

Lisätiedot

Encore siirrettävä pulverinruiskutusjärjestelmä tärysyöttölaatikolla

Encore siirrettävä pulverinruiskutusjärjestelmä tärysyöttölaatikolla Encore siirrettävä pulverinruiskutusjärjestelmä tärysyöttölaatikolla Käsikirja Finnish Julkaistu 11/08 Tämän asiakirjan sisältöä saatetaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tarkista uusin versio osoitteesta

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2017*)

muutos *) %-yks. % 2017*) TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2016 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2016: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

55 gallonan HDLV -pulveritynnyrin tyhjennin

55 gallonan HDLV -pulveritynnyrin tyhjennin Ohjelehti - Finnish - gallonan HDLV -pulveritynnyrin tyhjennin Seloste Katso kuvaa. gallonan HDLV jauhetynnyrin tyhjennin käyttää Prodigy HDLV High Capacity -pulveripumppua puhtaan pulverin syöttämiseen

Lisätiedot

Tribomatic II 3 mittarinen ohjausyksikkö

Tribomatic II 3 mittarinen ohjausyksikkö Tribomatic II 3 mittarinen ohjausyksikkö (631 156) Käsikirja P/N 213 621 A - Finnish - NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Tilausnumero P/N = Nordsonin tuotteiden tilausnumero Viittaus Tämä on tekijänoikeudellisesti

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

MK 36-51 MK 36-52. FI Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet

MK 36-51 MK 36-52. FI Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet MK 36-51 MK 36-52 Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet Määräystenmukainen käyttö Lauhteenpoistimia MK 36-51, MK 36-52 saa käyttää ainoastaan lauhteen poistoon vesihöyrystä. Turvaohjeet Laitteen saavat

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Encore posliiniemalipumppu

Encore posliiniemalipumppu Ohjelehti - Finnish - Encore -posliiniemalijauhepumppu VAROITUS: Vain ammattitaitoinen henkilökunta saa suorittaa seuraavat toimenpiteet. Noudata tämän käsikirjan sekä kaikkia muita asiaankuuluvia turvaohjeita/kirjallista

Lisätiedot

Versa-Spray II IPS 3-mittarinen ohjausyksikkö

Versa-Spray II IPS 3-mittarinen ohjausyksikkö Versa-Spray II IPS 3-mittarinen ohjausyksikkö Käsikirja P/N 458 146 B Finnish NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Tilausnumero P/N = Nordsonin tuotteiden tilausnumero Viittaus Tämä on tekijänoikeudellisesti

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Versa Spray II automaattinen pulverinruiskutuspistooli

Versa Spray II automaattinen pulverinruiskutuspistooli Versa Spray II automaattinen pulverinruiskutuspistooli Käsikirja - Finnish - Julkaistu /06 Tämä dokumentti on saatavana internetistä, osoitteesta http://emanuals.nordson.com/finishing C FM US APPROVED

Lisätiedot

WM 83X & WM 88X Kylmäliimapistoolit

WM 83X & WM 88X Kylmäliimapistoolit WM 83X & WM 88X Kylmäliimapistoolit Käsikirja P/N 315 847 A Finnish NORDSON WALCOM UDENHOUT THE NETHERLANDS Tilausnumero P/N = Nordsonin tuotteiden tilausnumero Viittaus Tämä on tekijänoikeudellisesti

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Miksi GLP (Good Laboratory Practice)? Kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuuden testaamiseksi myyntilupaa tai rekisteröintiä varten

Lisätiedot

Valinnaiset suuttimet Versa Spray ja Versa Spray II pistooleihin

Valinnaiset suuttimet Versa Spray ja Versa Spray II pistooleihin Ohjelehti - Finnish - Valinnaiset suuttimet Versa Spray ja Versa Spray II pistooleihin Seloste Versa Spray ja Versa Spray II pulverinruiskutuspistooleihin on saatavana laaja valikoima suuttimia. Käsi ja

Lisätiedot

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla Sisällys 1. Energiatehokkuudesta. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla 3. Hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia tekijöitä dekompositioanalyysi 4. Päätelmiä Energiatehokkuudesta Energiatehokkuuden

Lisätiedot

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

Prodigy HDLV pumppu sukupolvi III, pumpun jakotukki ja piirilevy

Prodigy HDLV pumppu sukupolvi III, pumpun jakotukki ja piirilevy Prodigy HDLV pumppu sukupolvi III, pumpun jakotukki ja piirilevy Käsikirja - Finnish - Julkaistu 06/4 Tämän asiakirjan sisältöä saatetaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tarkista uusin versio osoitteesta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN TRAVEL DESTINATIONS FROM FINLAND IN 2014 Based on the annual statistics of AFTA, air based package holidays,

Lisätiedot

Lumination TM -pinta-asennussarja (ET-sarjan pinta-asennussarja ET22 ja ET14)

Lumination TM -pinta-asennussarja (ET-sarjan pinta-asennussarja ET22 ja ET14) Asennusohje Lumination TM -pinta-asennussarja (ET-sarjan pinta-asennussarja ja ) ENNEN KUIN ALOITAT Lue nämä ohjeet kokonaan huolellisesti. SÄHKÖISKUVAARA Katkaise virta ennen tarkastusta, asennusta tai

Lisätiedot

Tribomatic FC ohjausyksikkö

Tribomatic FC ohjausyksikkö Tribomatic FC ohjausyksikkö (634 900, 634 901) Käsikirja P/N 397 050 A - Finnish - Nordson Sverige AB Sweden Tilausnumero P/N = Nordsonin tuotteiden tilausnumero Viittaus Tämä on tekijänoikeudellisesti

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

NHR-X-X syöttösäiliöt

NHR-X-X syöttösäiliöt Ohjelehti Finnish VAROITUS: Vain ammattitaitoinen henkilökunta saa suorittaa seuraavat toimenpiteet. Noudata tämän käsikirjan sekä kaikkia muita asiaanliittyviä turvaohjeita/kirjallista materiaalia. Seloste

Lisätiedot

Elämää PISA:n varjossa

Elämää PISA:n varjossa Professor Markku Niemivirta, PhD, Docent Institute of Behavioural Sciences University of Helsinki, Finland Elämää PISA:n varjossa Tasapainottelua menestyksen ja hyvinvoinnin välissä? PISA 2000 Finland

Lisätiedot

Mahdolliset syyt ja korjaavat toimenpiteet Suuttimessa oleva O-rengas kulunut Vaihda suuttimen O-rengas.

Mahdolliset syyt ja korjaavat toimenpiteet Suuttimessa oleva O-rengas kulunut Vaihda suuttimen O-rengas. Prodigy HDLV Generation II - järjestelmän vianetsintä - Ohjelehti - Finnish - Käytä tässä ohjeessa kuvattuja menettelyitä Prodigy HDLV-järjestelmien yleisten ongelmien tunnistamisessa ja korjaamisessa.

Lisätiedot

Encore HD pulverinruiskutusjärjestelmä, jossa on Prodigy Color-on-Demand

Encore HD pulverinruiskutusjärjestelmä, jossa on Prodigy Color-on-Demand Encore HD pulverinruiskutusjärjestelmä, jossa on Prodigy Color-on-Demand Käsikirja P/N 7967_0 - Finnish - Julkaistu 0/ Tämän asiakirjan sisältöä saatetaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tarkista uusin versio

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA

4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA 4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA Bruttoveroaste Suomessa... 4.2 Efektiivinen tuloveroaste eräissä maissa 21... 4.3 Tuloveroprosentit tulotasoittain 22... 4.4 Tuloveroprosentit 22

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41 Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Pidennetty Tribomatic II automaattinen jauheen ruiskutuspistooli

Pidennetty Tribomatic II automaattinen jauheen ruiskutuspistooli Pidennetty Tribomatic II automaattinen jauheen ruiskutuspistooli Käsikirja - Finnish - Painos 04/03 NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Nordson International... O Europe... O Distributors in Eastern

Lisätiedot

Kuka päättää sote-palveluiden kehittämisestä: asukas, professio vai manageri? Jouko Isolauri

Kuka päättää sote-palveluiden kehittämisestä: asukas, professio vai manageri? Jouko Isolauri Kuka päättää sote-palveluiden kehittämisestä: asukas, professio vai manageri? Jouko Isolauri Mistä hyvinvointi ja erityisesti sen kokemus tulee? Palveluista: 20% Väestötasolla terveydestä terveydenhuollosta

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

HR-2-50 HR-2-80 HR-8-80

HR-2-50 HR-2-80 HR-8-80 Käyttöohje P/N 6 G Finnish HR-X-X Syöttösäiliöt VAROITUS: Vain ammattitaitoinen henkilökunta saa suorittaa seuraavat toimenpiteet. Noudata tämän käsikirjan sekä kaikkia muita asiaanliittyviä turvaohjeita/kirjallista

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

LB 101 Paineliimasäiliö

LB 101 Paineliimasäiliö Paineliimasäiliö Käsikirja Finnish NORDSON BENELUX MAASTRICHT THE NETHERLANDS Tilausnumero P/N = Nordsonin tuotteiden tilausnumero Viittaus Tämä on tekijänoikeudellisesti suojattu Nordsonin julkaisu. Copyright

Lisätiedot

Prodigy käsikäyttöisen pulverinruiskutuspistoolin

Prodigy käsikäyttöisen pulverinruiskutuspistoolin Prodigy käsikäyttöisen pulverinruiskutuspistoolin ohjain Käsikirja Finnish Julkaistu 6/09 Tämä dokumentti on saatavana internetistä, osoitteesta http://emanuals.nordson.com/finishing C FM US APPROVED NORDSON

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 TNS Kansainvälinen mediamainonnan määrän kehitys Kaikki mediat Euroopassa mainonnan kasvu on ollut vielä vaatimatonta. Ainoastaan Itä-Euroopassa, erityisesti Unkarissa, on päästy jo hieman

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas CECH-ZHD1 7020228 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

Vantage Yksittäinen pulverimaalauspistoolin ohjain

Vantage Yksittäinen pulverimaalauspistoolin ohjain Vantage Yksittäinen pulverimaalauspistoolin ohjain Käsikirja Finnish Painos 03/05 Tämä dokumentti löytyy Internet-osoitteesta http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA

Lisätiedot

COMBISAFE FRANCE SAS. 63 Boulevard de Ménilmontant 75011 Paris France Tel: +33 (0)148 059570 Fax: +33 (0)148 059991 Email: info@combisafe.

COMBISAFE FRANCE SAS. 63 Boulevard de Ménilmontant 75011 Paris France Tel: +33 (0)148 059570 Fax: +33 (0)148 059991 Email: info@combisafe. COMBISAFE INTERNATIONAL LTD Group Head Office Safety Centre Cheaney Drive, Grange Park Northampton, NN4 5FB United Kingdom Tel. +44 (0)1604 660600 Fax. +44 (0)1604 662960 Email: info@combisafe.co.uk COMBISAFE

Lisätiedot

CHAMELEON. Pistoolijärjestelmä

CHAMELEON. Pistoolijärjestelmä CHAMELEON Pistoolijärjestelmä Käsikirja P/N 213 177 C Finnish NORDSON TECHNOLOGY MAASTRICHT THE NETHERLANDS Huomaa Tämä käsikirja soveltuu koko sarjaan. Tilausnumero P/N = Nordsonin tuotteiden tilausnumero

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Therme Kuumavesivaraaja

Therme Kuumavesivaraaja Therme Kuumavesivaraaja 230 V ~ Therme Käyttöohje Säilytä autossa! Therme Kuumavesivaraaja Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Kättötarkoitus... 3 Käytetyt symbolit Symboli varoittaa mahdollisesta

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Kaikki myyntilaskut sähköisenä yhden operaattorin kautta. Merja Hauskamaa, ISS Palvelut, Taloushallinto

Kaikki myyntilaskut sähköisenä yhden operaattorin kautta. Merja Hauskamaa, ISS Palvelut, Taloushallinto Kaikki myyntilaskut sähköisenä yhden operaattorin kautta Merja Hauskamaa, ISS Palvelut, Taloushallinto ISS Suomessa ja maailmalla Maailmalla Perustettu 1901 Tanskassa Toimimme 53 maassa Työllistämme 534

Lisätiedot

Prodigy HDLV sukupolven II käsikäyttöinen järjestelmä asennusohjeet

Prodigy HDLV sukupolven II käsikäyttöinen järjestelmä asennusohjeet Prodigy HDLV sukupolven II käsikäyttöinen järjestelmä asennusohjeet Ohjelehti Finnish VAROITUS: Vain ammattitaitoinen henkilökunta saa suorittaa seuraavat toimenpiteet. Noudata tämän käsikirjan sekä kaikkia

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

RTD-tyyppinen lämmitettävä letku

RTD-tyyppinen lämmitettävä letku RTD-tyyppinen lämmitettävä letku Käsikirja 458 480 E Finnish NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Tilausnumero = Nordsonin tuotteiden tilausnumero Viittaus Tämä on tekijänoikeudellisesti suojattu Nordsonin

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet Sivu 1 / 6 Käyttö Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä käytettävien Frese OPTIMA Compact -venttiilien ohjaukseen joko suhteellisesti (0-10V), 3-pistemoduloinnilla tai On/Off-kytkimellä.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

SpeedoHealer. Kawasaki-III Harness Kit Sopii: ZX-10R ( 06-07) only

SpeedoHealer. Kawasaki-III Harness Kit Sopii: ZX-10R ( 06-07) only 1 / 5 25.3.2010 16:46 1. Yleistä 2. Ohjeet SpeedoHealer Kawasaki-III Harness Kit Sopii: ZX-10R ( 06-07) only Huomio: SpeedoHealer on tarkoitettu parantamaan nopeusmittarin tarkkuutta. Valmistaja / maahantuoja

Lisätiedot

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot