SIJOITA TUULIVOIMAAN TAALERITEHDAS ON YKSI SUOMEN SUURIMMISTA TUULIVOIMARAKENTAJISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIJOITA TUULIVOIMAAN TAALERITEHDAS ON YKSI SUOMEN SUURIMMISTA TUULIVOIMARAKENTAJISTA"

Transkriptio

1 SIJOITA TUULIVOIMAAN TAALERITEHDAS ON YKSI SUOMEN SUURIMMISTA TUULIVOIMARAKENTAJISTA Ensimmäiseen tuulirahastoomme sijoitti yli 200 suomalaista ja rahaston sijoituskapasiteetti on yli 190 miljoonaa euroa. Nyt tarjoamme sijoitusmahdollisuutta uuteen Tuulirahasto II:een merkitsemällä sen yhtiömiehen voitonjakolainaa! Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky:n voitonjakolainan päivätty tarjousesite on saatavilla Taaleritehtaan Varainhoito Oy:n toimipisteistä ja internet-sivulta

2 SUOMI ON TUULIVOIMAN KEHITYSMAA Suomi on sitoutunut EU:n velvoitteeseen uusiutuvan energian lisäämiseksi sähköntuotannostaan. Suomessa tulee vuonna 2020 tuottaa 38 % sähkönkulutuksesta uusiutuvilla energialähteillä. Velvoitteen saavuttamiseksi tulee rakentaa merkittävä määrä uutta uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia. Tuulivoimalle asetettu tavoite on 6 TWh vuodessa, joka vastaa noin 800 kpl tuulivoimaloita. Työ- ja Elinkeinoministeriö asetti lisätavoitteen, joka on vuoteen 2025 mennessä 9 TWh, joka vastaa n kpl tuulivoimaloita. Tuulivoiman rakentaminen on EU:ssa kasvussa. Tuulivoimaa on tällä hetkellä kaikesta sähköntuotannosta 13 %, kun vuonna 2000 osuus oli vain 2,4 %. Suomi on kuitenkin tuulivoiman kehitysmaa. Vuonna 2012 meillä tuulivoiman osuus oli vain 1 % kaikesta sähköntuotannosta. Esimerkiksi Tanskassa tuulivoiman osuus on 27 %, Irlannissa 13 % ja Ruotsissakin 5 %. Suomea vähemmän tuulivoimaa on vain Maltalla, Slovakialla ja Slovenialla. TUULIVOIMA ON KOTIMAINEN ENERGIALÄHDE Tuulivoima on kotimainen, ympäristöystävällinen ja päästötön energialähde. Tuulivoimatuotanto tuo lisää omavaraisuutta sähköntuotantoon ja alentaa näin sähkön hintaa. Tuulivoimalla on myös merkittävä työllistämisvaikutus. Taaleritehtaan nykyisten tuulivoimahankkeiden työllistävät vaikutukset ovat n henkilötyövuotta. Usein kuulee sanottavan, että eihän Suomessa edes tuule. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan Suomen tuulisuudet riittävät erinomaisesti tehokkaaseen ja kannattavaan tuulivoimatuotantoon. Nykyiset modernit tuulivoimalat mahdollistavat täysimittaisen sähköntuotannon myös alhaisemmilla tuulennopeuksilla. Käytännössä Suomessa siis kuitenkin tuulee riittävästi, me emme vain aisti maanpinnalla tätä kaikkea tuulta. Jos maanpinnalla on käytännössä tyyntä, voi 140 metrin korkeudessa olla esimerkiksi 8 m/s tuulisuus, joka on erinomainen tuulivoiman tuotantokeli. Erilaiset tuulisuudet perustuvat ilman eri kerroksiin ja niissä aiheutuviin tuulisuuksiin. MIKSI SIJOITTAA TUULIVOIMAAN? Tuulivoimaan sijoittaminen on myös kannanotto puhtaan, kotimaisen energian puolesta. Samalla työllistät suomalaisia ja olet edesauttamassa Suomen kasvua. Maapallon tulevaisuuden ja ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat meidän jokaisen elämässä. Sijoittamalla tuulivoimaan olet mukana tukemassa tulevaisuuden kannalta terveempiä energiantuotannon ratkaisuja. Tuulivoimalla tuotetun sähkön myyntihinta perustuu syöttötariffijärjestelmään, joka takaa tuulisähkön tuottajalle tietyn hinnan riippumatta markkinahinnasta. Taaleritehdas tarjoaa myös tehokkaan riskienhallinnan. Esimerkiksi infratöihin, huoltoon ja ylläpitoon liittyviä riskejä on jaettu tehokkaasti eri toimijoiden kesken sopimusten avulla. Taaleritehtaalla on myös erittäin vahva asema Suomen tuulivoimamarkkinoilla ja olemme luoneet vahvat yhteistyösuhteet tarvittavien yhteistyökumppaneiden kanssa. TAALERITEHDAS ON YKSI SUOMEN SUURIMMISTA TUULIVOIMARAKENTAJISTA Taaleritehdas on tällä hetkellä yksi Suomen suurimmista tuulivoimatoimijoista. Suunnittelemme Suomeen noin 200 tuulivoimalaa eri paikkakunnille ensimmäiselle rahastollemme. Ensimmäinen 9 tuulivoimalan tuulipuistomme avattiin kesällä 2013 Honkajoelle. Parhaillaan rakennamme Iihin Suomen suurinta tuulipuistoa, yhteensä 27 voimalaa. Tuulivoimarakentamisessa oleellista on laadukas projektinhallinta. Taaleritehtaalla on Suomen oloissa erittäin kokeneet asiantuntijat Tuulivoimasta vastaavan johtajan Taamir Fareedin johdolla. Ammattitaitoisen tiimin lisäksi tarvitaan hyvät yhteistyökumppanit. Kumppanimme on NCC, joka on onnistunut erinomaisesti tuulivoimaprojektin eri vaiheiden yhteensovittamisessa. Käytämme aina ensisijaisesti kumppaneina tuulihankealueillamme paikallisia toimijoita ja suosimme paikallisia yrittäjiä ja haluamme työllistää mahdollisimman paljon hankepaikkakuntien asukkaita. Työmaillamme on tähän mennessä työskennellyt yhteensä 35 yritystä ja yhteensä 159 henkilöä, Suomessa.

3 MUKAAN SIJOITTAJAKSI TUULIPUISTON HANKEKEHITYS Taaleritehtaan Tuulitehdas I rahastoon sijoitti yli 200 suomalaista. Rahaston sijoituskapasiteetti on noin 190 miljoonaa euroa. Nyt olemme perustaneet Taaleritehtaan Tuulitehdas II-rahaston, johon voi tehdä sijoituksia euron minimisijoituksella välillisesti sen äänettömän yhtiömiehen liikkeeseen laskeman voitonjakolainan kautta. Toinen tuulirahastomme investoi Ylivieskan Pajukoskelle 9 tuulivoimalan puiston. Tuulipuisto on Taaleritehtaan ja saksalaisen reconceptin yhteishanke, jossa Taaleritehdas investoi 7 voimalaa ja reconcept 2 voimalaa. Hankkeen suunnitelmat ovat jo pitkällä. Perustustyöt alkavat syksyn 2014 aikana ja voimalat pystytetään kesällä Voimaloiden vuotuinen sähköntuotanto on 97 GWh, joka vastaa noin kerrostaloasunnon vuotuista sähköntarvetta. Alla olevassa kaavakuvassa on tuulipuiston hankekehitys jaettuna yhteentoista eri vaiheeseen. Kronologinen järjestys vaihtelee eri kehityshankkeissa aina kohtaan 9 saakka, jonka jälkeen kaikilla hankkeilla on sama kehityskaari. Tuulirahasto voi hankkia tai aloittaa tuulivoiman kehityshankkeita, joista ei vielä ole tehty investointipäätöstä (kohta 9). Pajukosken tuulipuistohankkeessa sitä ostettaessa olivat lainvoimaiset rakennusluvat jo olemassa, mutta investointipäätös tehtiin vasta hankinnan jälkeen. Tuulirahasto II on hankkinut yhteistyössä Loiste Energia Oy:n kanssa Metsähallitukselta Tolpanvaaran ja Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimahankkeet. Hankkeiden kaavapäätöksistä on valitettu, joten ne eivät vielä ole lainvoimaisia ja investointipäätöstä ei ole tehty. 1. Tuulisuudeltaan sopiva maa-alue 2. Maa-alueen vuokraus 3. Viranomaisneuvottelut 4. Sähköverkkoliitynnän varmistaminen 5. Tuulimittaukset ja ympäristöselvitykset 6. Kaavoitus 7. Maaperätutkimukset ja tiestön perusten suunnittelu 8. Tuulivoimaloiden hankintaprosessi 9. Rakennuslupa, investointipäätös 10. Sähkö-, tietoliikenne-, tieja perustustyöt 11. Voimaloiden kuljetus ja pystytys 11. Valmis tuulipuisto: Käyttö ja kunnossapito

4 YLEISKUVAUS SYÖTTÖRAHASTON VOITONJAKOLAINARAKENTEESTA Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky:n voitonjakolainaa ( Laina ) merkitsemällä sijoittaja tekee epäsuoran sijoituksen suomalaisiin tuulivoimahankkeisiin sijoittavaan Taaleritehtaan Tuulitehdas II Ky ( Kohderahasto ) vaihtoehtorahastoon. Kyseessä on syöttörahasto - kohderahastorakenne, jossa Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky ( Syöttörahasto ) kerää Kohderahastoon sijoittamansa varat laskemalla liikkeelle voitonjakolainan. Voitonjakolaina on suomalainen julkisesti liikkeeseen laskettu joukkolaina. Lisätietoa voitonjakolainasta rahoitusvälineenä samoin kuin sen riskeistä on saatavissa Taaleritehtaan Sijoittajan Tietopaketista, johon kehotamme sijoittajaa tutustumaan ennen sijoituspäätöksen tekoa. Rakennetta käytetään, koska kommandiittiyhtiöiden yhtiömiehiin liittyvä hallinto on raskasta (pakolliset kaupparekisteri-ilmoitukset, veroilmoitus osakaskohtaisesti) ja voitonjakolainan minimimerkinnän kokoisia sijoituksia ei samalla palkkiorakenteella voitaisi ottaa suoraan yhtiömiehiksi. Liikkeeseenlaskija on lisäksi saanut verottajalta ennakkoratkaisun voitonjakolainasta saatavan korkotulonverotuksesta, joka on selventänyt tuotteen verokohtelun. MUUT SIJOITTAJAT Kohderahaston äänettömiä yhtiömiehiä SIJOITTAJAT Syöttörahaston voitonjakolainan lainaosuuksien merkitsijät LIIKKEESEENLASKIJA Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky ( Syöttörahasto ) Kohderahaston äänetön yhtiömies TAALERITEHTAAN PÄÄOMARAHASTOT OY Syöttörahaston ainoa äänetön yhtiömies Äänetön yhtiömies Kohderahastossa Kohderahaston ja Syöttörahaston vaihtoehtorahaston hoitaja Omistaa 100 % Taaleritehtaan Tuulitehdas II hallinnointiyhtiö Oy:n osakkeista Taaleritehdas Oyj:n tytäryhtiö TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY ( Kohderahasto ) TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II HALLINNOINTIYHTIÖ OY Kohderahaston ja Syöttörahaston vastuunalainen yhtiömies Kohderahaston sijoituskohteet eli tuulivoimahankkeet, joista ensimmäisenä Pajukosken Tuulipuisto Oy TAALERITEHTAAN VARAINHOITO OY Kohderahaston ja Syöttörahaston säilytysyhteisö Lainan liikkeeseenlaskun järjestäjä Taaleritehdas Oyj:n tytäryhtiö

5 TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II SYÖTTÖRAHASTO KY VOITONJAKOLAINAN EHTOTIIVISTELMÄ Olennaisimmat lainaehdot Liikkeeseenlaskija ja ISIN-koodi Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky ISIN koodi FI Liikkeeseenlaskun järjestäjä Taaleritehtaan Varainhoito Oy Nordic Trustee Oy, Sijoittajien asiamies Merkintä-aika Sijoittajien asiamies edustaa lainan lainaosuuksien haltijoita mm. velkojien kokouksessa ja valvoo, että liikkeeseenlaskija noudattaa lainan ehtoja. Merkitsemällä lainaosuuksia sijoittajat valtuuttavat sijoittajien asiamiehen toimimaan puolestaan lainaa koskevissa asioissa. Merkintäpaikka Lainamäärä Minimimerkintä Merkintäpalkkio Merkinnän maksaminen Lainan luonne Taaleritehtaan Varainhoito Oy:n toimipisteet ja internet-sivu enintään 30 miljoonaa euroa euroa Merkinnän maksun yhteydessä liikkeeseenlaskun järjestäjä perii 1 % merkinnän nimellisarvosta merkintäpalkkiota Merkintä maksetaan merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaan Laina on haltijavelkakirja ja vapaasti siirrettävissä. Lainasta ei anneta erillistä todistusta. Lainan käyttötarkoitus Lainan pääoma tullaan sijoittamaan Taaleritehdas Tuulitehdas II KY:n äänettömän yhtiömiehen panokseen. Siltä osin kuin yllämainittua panosta ei ole kutsuttu, on lainalla kerätyt varat sijoitettu pankkitalletuksiin tai erikoissijoitusrahasto Taaleritehdas Parkin rahastoosuuksiin. Lainan takaus tai vakuus Laina-aika Lainalla ei ole takausta eikä muuta vakuutta Lainalla ei ole varsinaista laina-aikaa. Laina maksetaan takaisin kohdassa lainan pääoman takaisinmaksu määritellyllä tavalla. Lainan korko Lainalle ei makseta kiinteää korkoa. Lainalle maksetaan tuottokorkona vuosittain (alkaen aikaisintaan ) liikkeeseenlaskijan ennen tämän lainan koron vähennystä kertynyt elinkeinotoiminnan tulos lainaehtojen mukaisin rajoituksin. Liikkeeseenlaskijan tulos on riippuvainen sen sijoitustoiminnan (lähinnä sijoitus Kohderahaston yhtiöosuuteen) tuloksesta. Korkoa voidaan pääomittaa tai sen maksua lykätä lainaehtojen mukaisesti muun muassa Kohderahaston varojen jaosta riippuen. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus maksaa lainan pääoma takaisin kokonaan tai osittain jokaisen koronmaksun yhteydessä aikaisintaan Lainan pääoman takaisinmaksu Liikkeeseenlaskijalla on velvollisuus maksaa lainan pääoman takaisinmaksuna kaikki Kohderahastosta saamansa varat siltä osin kuin niitä ei makseta tuottokorkona. Lainan pääomaa ei voida maksaa kokonaisuudessaan takaisin ennen kuin Kohderahasto on irtautunut kaikista sijoituskohteistaan ja jakanut liikkeeseenlaskijalle kaikki sille Kohderahastoa koskevien sopimusten mukaisesti kuuluvat varat. Lainan erääntyy välittömästi takaisinmaksettavaksi, mikäli Lainan ennenaikainen erääntyminen (i) (ii) (iii) Liikkeeseenlaskijan yhtiömiehet tekevät yksityisottoja tai näille jaetaan Liikkeeseenlaskijasta muita varoja kuin kohdan lainaehtojen mukaisesti näille kuuluvat suoritukset ja muut erät; Liikkeeseenlaskija asetetaan selvitystilaan, se on asetettu tuomioistuimen päätöksellä konkurssiin tai on muutoin todistettavasti maksukyvytön; Liikkeeseenlaskijan vastuunalainen yhtiömies asetetaan selvitystilaan, se on asetettu tuomioistuimen päätöksellä konkurssiin tai on muutoin todistettavasti maksukyvytön;

6 (iv) (v) (vi) (vii) (viii) Liikkeeseenlaskija ottaa muuta velkaa kuin tämän lainan; Liikkeeseenlaskijan vastuunalainen yhtiömies tai äänetön yhtiömies muuttuvat pois lukien tilanteet, joissa uusi yhtiömies on muu Taaleritehdas Oyj:n hallitsema yhtiö; Liikkeeseenlaskijan vastuunalaisen yhtiömiehen tai äänettömän yhtiömiehen pääomapanokset pienenevät; Liikkeeseenlaskijan purkamista koskeva kaupparekisteri-ilmoitus jätetään kaupparekisteriin; Liikkeeseenlaskija tekee kassavaroillaan muita sijoituksia kuin talletuksen Suomessa toimiluvan saaneeseen talletuspankkiin, sijoituksen erikoissijoitusrahasto Taaleritehdas Parkin rahasto-osuuksiin tai sijoituksen Taaleritehtaan Tuulitehdas II Ky:n äänettömän yhtiömiehen yhtiömiesosuuteen. TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY EHTOTIIVISTELMÄ Vaihtoehtorahaston nimi Taaleritehtaan Tuulitehdas II Ky ( Kohderahasto ) Vaihtoehtorahaston hoitaja Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy Vaihtoehtorahaston säilytysyhteisö Taaleritehtaan Varainhoito Oy Vaihtoehtorahaston muoto Suljettu kommandiittiyhtiömuotoinen rahasto Vastuunalainen yhtiömies Taaleritehtaan Tuulitehdas II hallinnointiyhtiö Oy Kohderahaston myyntiaika Sijoitusaika ja kohderahaston koko Kohderahaston toimikausi Sijoituskausi (10 vuotta), Vastuunalaisella yhtiömiehellä on oikeus pidentää toimikautta enintään viidellä (5) vuodella (kaksi vuotta ensimmäisestä liittymisestä). Sijoitusneuvosto voi pidentää sijoituskautta vuodella. Sijoituskauden päättymisen jälkeen Kohderahasto ei saa aloittaa uusia sijoituskohteita. Kohderahastolla ei ole sopimuksessa määriteltyä minimi- tai maksimikokoa. Tavoitekoko on miljoonaa euroa. Kohderahaston koko ja minimisijoitus Kohderahaston ensimmäisessä liittymisessä Kohderahastoon liittyi Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto II Ky 6,2 miljoonan euron sijoitussitoumuksen määrällä. Liittymisissä Kohderahastoon liittyi 211 äänetöntä yhtiömiestä tai korotti sijoitussitoumuksensa määrää 46,8 miljoonalla eurolla ja Kohderahaston kokonaiskoko on 53 miljoonaa euroa tämän esitteen laatimishetkellä. Minimisijoitus Kohderahastoon on euroa. Sijoitus kutsutaan vastuunalaisen yhtiömiehen päättämässä aikataulussa Kohderahaston sijoitustoiminnan edistymisen mukaan. Sijoitussitoumuksista on kutsuttu 40 %. Olennaiset tiedot kohderahastosta Kohderahasto sijoittaa varansa tuulivoimahankkeisiin Suomessa. Kohderahasto on tehnyt kaksi sijoitusta tuulivoimahankkeisiin: Sijoitusstrategia ja toimintahistoria Vivutuksen käyttö 1) Kohderahasto on ostanut Pajukosken Tuulipuisto Oy:n koko osakekannan. Ostettu yhtiö on rakennuttamassa seitsemän tuulivoimalan tuulivoimapuistoa Ylivieskan kuntaan. Kokonaisinvestointi on arviolta 42 miljoonaa euroa ja puiston uskotaan tuottavan sähköä kesällä ) Kohderahaston määräysvallassa olevat yhteisöt ovat yhteistyössä Loiste Energia Oy:n kanssa ostaneet Metsähallitukselta Tolpanvaaran ja Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimahankkeet. Lainvoimaisten lupien saamisen jälkeen hankealueille on tarkoitus rakentaa usean kymmenen tuulivoimalan tuulivoimapuistoja. Kohderahaston hankkeisiin tässä vaiheessa sitoutunut pääoma ei ole merkittävä. Kohderahasto ja sen sijoituskohteet voivat ottaa enintään 80 % sijoituskohteen hankintahinnasta vierasta pääomaa. Kohderahasto aikoo hyödyntää vieraan pääoman käyttöä Kohderahaston sääntöjen sallimissa rajoissa.

7 Vaihtoehtorahaston hoitaja perii seuraavat palkkiot Kohderahastolta, jotka kohdistuvat Syöttörahaston osuuteen: Merkintäpalkkiona 2 % äänettömien yhtiömiesten sijoitussitoumusten yhteismäärästä. Kiinteänä hallinnointipalkkiona 1,25 % p.a. neljästi vuodessa, joka lasketaan seuraavasti: Sijoituskauden aikana palkkio peritään kutsuttujen sijoitussitoumusten yhteismäärästä. Sijoituskauden jälkeen palkkio peritään Kohderahaston sijoituskohteisiin sitoutuneen pääoman määrästä (sijoitussitoumukset lisättynä vieraalla pääomalla). Säännöllisen toiminnan tuottopalkkiona 30 % siitä positiivisesta erotuksesta, joka jää kun Kohderahaston tuloista (pois lukien realisoinnit) on vähennetty Kohderahaston kulut lisättynä kuuden (6) prosentin laskennallisella vuotuisella korolla Kohderahaston sijoitussitoumuksille laskettuna. Kohderahastolta perittävät palkkiot, jotka kohdistuvat Syöttörahaston osuuteen Sijoitussitoumusten määränä käytetään palkkiota laskettaessa Kohderahaston realisoimattomiin sijoituksiin sitoutuneiden sijoitussitoumusten osuutta Kohderahaston kaikista nostetuista sijoitussitoumuksista. Realisointiperusteista tuottopalkkiota seuraavan kaavan mukaan laskettuna: RTT=0,30*(RSMH-RSV-1,06*(RSO+SK)) missä: RTT on realisointiperusteinen tuottopalkkio; RSMH on palkkion määrityshetkeen mennessä realisoitujen Kohderahaston sijoituskohteiden yhteenlaskettu myyntihinta; RSV on palkkion määrityshetkeen mennessä realisoitujen Kohderahaston sijoituskohteiden hankintaa varten alun perin otetun vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen jäljellä oleva nimellismäärä; RSO on palkkion määrityshetkeen mennessä realisoitujen Kohderahaston sijoituskohteiden hankintahintojen maksamiseen käytettyjen sijoitussitoumusten summa; ja SK on palkkion määrityshetkeen mennessä realisoitujen Kohderahaston sijoituskohteiden (hankintahintojen perusteella määritelty) suhteellinen osuus niistä sijoitussitoumuksista, jotka on käytetty muuhun kuin Kohderahaston sijoituskohteiden hankintahintojen maksamiseen Kohderahaston arvonmääritys tehdään kerran vuodessa. Arvonmääritys ja raportointi Sijoitusneuvosto ja avainhenkilöt Kohderahasto raportoi toiminnastaan kahdesti vuodessa. Helmikuun lopussa edeltävän kalenterivuoden tilanteesta ja syyskuun lopussa kalenterivuoden kuuden ensimmäisen kuukauden toiminnasta. Raportit julkaistaan voitonjakolainan merkitsijöille internetissä sivulla ja ne sisältävät Kohderahaston arvon lisäksi muun muassa selostuksen Kohderahaston toiminnasta, Kohderahaston tuloslaskelman ja taseen, Kohderahastosta perityt palkkiot ja Kohderahaston käyttämän vieraan pääoman määrän. Kohderahastolla tulee olemaan sijoittajien edustajista koostuva sijoitusneuvosto, joka päättää esityksestä mm. seuraavista asioista: - Sijoituskauden pidentäminen/ennenaikainen lopettaminen - kannanottamisesta eturistiriitatilanteissa Kohderahaston ja sen hoitajan (Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy) kanssa kuten mahdollisessa tuulivoimahankkeen ostamisessa/myymisessä - uusien avainhenkilöiden nimittämisestä Kohderahaston avainhenkilöitä ovat Taamir Fareed, Juhani Elomaa ja Karri Haaparinne. Mikäli heistä vain yksi olisi enää Kohderahaston hoitajan palveluksessa, tulee Kohderahaston lopettaa uusien sijoitusten teko ja Kohderahastolta perittäviä palkkioita alennetaan kunnes sijoitusneuvosto on nimittänyt uusia avainhenkilöitä riittävän määrän.

8 SIJOITUKSEEN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Tämä riskiluettelo ei kata kaikkia tuotteeseen liittyviä riskejä. Lainan merkintäpaikoissa ja internet-sivulla on saatavilla päivätty arvopaperimarkkinalain (746/2012) mukainen Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky:n voitonjakolainan tarjousesite, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot lainaan liittyvistä riskeistä. Liikkeeseenlaskijariski Rahoitusvälineeseen liittyy liikkeeseenlaskijariski. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan (Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky) maksukyvyttömäksi tullessa menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain. Tuottoriski Sijoituksesta mahdollisesti saatava tuotto voi jäädä negatiiviseksi tai heikommaksi kuin muista sijoituskohteista vastaavalla sijoitusajalla mahdollisesti saatava tuotto. Jälkimarkkinariski Taaleritehtaan Varainhoito Oy toimii Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky:n voitonjakolainan liikkeeseenlaskun järjestäjän, mutta ei takaa jälkimarkkinoita mainitun lainan lainaosuuksille. Kohderahaston liiketoimintaan ja tuulivoimaan sijoittamiseen liittyviä riskejä Lainan liikkeeseenlaskija Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky ( Syöttörahasto ) sijoittaa voitonjakolainalla keräämänsä varat ( Lainaosuudet ) Taaleritehtaan Tuulitehdas II Ky:hyn( Kohderahasto ), mistä johtuen Lainaosuuksien takaisinmaksu ja tuotto riippuu käytännössä Kohderahastoon tehtävän sijoituksen tuotosta tai tappiollisuudesta. Tämän perusteella Kohderahastoon liittyvät riskit ovat myös Lainaosuuksiin liittyviä riskejä. Kohderahaston sijoitustoiminnan riskipitoisuutta lisää se, että Kohderahasto käyttää sijoitustoiminnassaan vierasta pääomaa, jonka takaisinmaksu on ensisijaista suhteessa Kohderahaston yhtiömiehille. Tämän seurauksena ei ole varmuutta siitä, minkälainen tuotto Lainaosuuksille kertyy tai että Lainaosuuksien pääoma voidaan maksaa (kokonaisuudessaan) takaisin. Poliittinen tuki Tuulivoiman tuotanto ei lähivuosina nykyisellä sähkön markkinahintatasolla tule olemaan liiketaloudellisesti kannattavaa ilman valtion tukijärjestelmää. Kohderahaston menestys on näin ollen riippuvainen sähkön syöttötariffijärjestelmän tai muun julkisen tukijärjestelmän tuomista lisätuloista. Lainaosuuksien tuotto edellyttää siten, että poliittinen tuki tuulivoimalla tuotetulle sähkölle säilyy myös tulevaisuudessa, sillä sääntelymuutos tukijärjestelmään sijoituskohteiden kannalta epäedulliseen suuntaan voi merkittävästi vaikuttaa sijoituskohteiden kannattavuuteen. Myös muut sääntelymuutokset ovat erityisesti tuulivoima-alalle merkittävä riski. Tuulivoima on energiantuotanto- ja maankäyttömuotona Suomessa kehitysvaiheessa. Sääntelyä ja viranomaisohjeistusta kehitetään jatkuvasti ja oikeuskäytäntöä on hyvin rajallisesti. Muuttuvassa sääntely-ympäristössä erityisesti maankäyttöön, rakentamiseen ja verotukseen liittyvän lainsäädännön, viranomaismääräysten tai oikeuskäytännön muutokset voivat lisätä kustannusrakenteita tai muutoin vaikuttaa haitallisesti Kohderahaston arvoon ja tuottoihin, ja siten myös Lainaosuuksien arvoon ja tuottoon. Hankekohtaiset haasteet Kohderahaston menestys edellyttää menestyksekkäitä tuulivoimahankkeita eri puolille Suomea. Tuulipuiston hankekehitys on kuitenkin erittäin haastavaa ja hankekehityksen eri vaiheissa voi tulla vastaan esteitä, joiden takia hanke viivästyy, estyy tai sen tuottavuus vähenee. Hankkeen toteuttaminen edellyttää maankäytön suunnittelua hankkeen sijaintikunnassa, sekä erinäisiä muita lupia, joihin liittyy viranomaisten harkintavaltaa ja erilaisia kuulemis- ja valitusmenettelyitä. Hankkeen toteuttamiseen tarvittavat luvat voivat jäädä saamatta poliittisen tahtotilan puuttumisen johdosta tai hankealueen ympäristöön ja muuhun maankäyttöön, kuten esimerkiksi maanpuolustukseen tai ilmailuun liittyvistä syistä. Myös tuulivoimapuiston liittäminen sähköverkkoon voi osoittautua ennakoitua hitaammaksi ja/tai kalliiksi. Päätösten valituskelpoisuus voi myös johtaa pitkittyneisiin lupamenettelyihin, mikä voi omalta osaltaan merkittävästi alentaa hankkeen arvoa. Erinäiset haasteet hankekehityksen yhteydessä voivat johtaa siihen, ettei sijoituskohdetta hyväksytä syöttötariffijärjestelmään. Syöttötariffijärjestelmän mukaan tuulivoimaloissa tuotetulle sähkölle maksettavan tuotantotuen piiriin hyväksytään Suomessa käyttöön otettavia tuulivoimaloita, kunnes niiden yhteenlaskettu nimellisteho ylittää MVA. Syöttötariffijärjestelmän piiriin pääsyä voi estää myös se, että Suomen tuulivoimamarkkinat kehittyvät lähivuosina merkittävästi ja uusia tuulivoimaloita hyväksytään syöttötariffijärjestelmän piiriin nopeasti muiden toimijoiden kuin Kohderahaston ja sen sijoituskohteiden toimesta. Tuulisuus ja tekniset ratkaisut Kohderahaston tuotot ovat riippuvaisia Kohderahaston omistamien tuulivoimaloiden sähköntuotantomääristä, jotka puolestaan ovat riippuvaisia vallitsevista tuuliolosuhteista. Tuuliolosuhteet vaihtelevat sekä eri vuodenaikoina että eri vuosina. Epäsuotuisat tuuli- ja muut sääolosuhteet sekä ilmastonmuutos voivat vaikuttaa sähköntuotantoon haitallisesti, millä voi olla haitallinen vaikutus Kohderahaston ja Lainaosuuksien arvoon ja tuottoihin.

9 Myös erinäiset sijoituskohteena olevaan tuulipuistoon valittuun tuulivoimalateknologiaan tai -toimittajaan liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa epäsuotuisasti tuotantoodotusten toteutumiseen. Erinäiset katkokset ja häiriöt sähköntuotannossa ja mahdolliset tuuliturbiinien tyyppiviat voivat aiheuttaa sen, että tuulivoimala ei saavuta suunniteltua teknistaloudellista käyttöikää tai tuotanto-odotuksia. Vaikka kyseiset riskit lähtökohtaisesti ovat voimalavalmistajan vastuulla, on mahdollista, että voimalavalmistaja on maksukyvytön tai Kohderahaston sijoituskohteiden vakuutusturva ei kata riittävästi kaikkia riskejä ja onnettomuuksia. Yllättävät kulut ja tuulipuiston arvo Tuulivoimahankkeisiin liittyy merkittäviä investointeja. Vaikka investointikustannukset pyritään arvioimaan huolellisesti, arvioitujen kustannusten ylittyminen on mahdollista, millä voi olla haitallinen vaikutus Kohderahaston ja Lainaosuuksien arvoon ja tuottoihin. Kohderahasto aikoo myydä tuulivoimahankkeensa ennen sen toimikauden loppua joko teolliselle toimijalle tai toiselle pääomasijoittajalle. Mitään varmuutta siitä, että tällaiset myynnit ovat mahdollisia tai että niiden kautta saatava hinta olisi tuulivoimahankkeisiin sitoutunutta Kohderahaston pääomaa suurempi, ei ole. Kohderahaston sijoituskohteiden myynti hinnalla, joka on alle niihin sitoutuneen pääoman vaikuttaa haitallisesti Kohderahaston ja Lainaosuuksien arvoon ja tuottoihin. Lainaan liittyviä riskitekijöitä Laina ei välttämättä sovellu sijoituskohteeksi kaikille sijoittajille. Jokaisen sijoittajan tulee määrittää Lainan sopivuus sijoituskohteeksi omien taloudellisten ja muiden olosuhteidensa mukaisesti ja sijoituskokemuksensa huomioiden. Jokaisella sijoittajalla tulisi erityisesti olla: (i) (ii) (iii) (iv) (v) riittävät tiedot ja kokemus tehdäkseen realistisen arvion sijoituksesta Syöttörahastoon, sijoitukseen liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä ja lainaan liittyvistä ehdoista, sekä tässä esitteessä olevista ja siinä viitatuista tiedoista; riittävä taito tehdä, oma taloudellinen tilanne huomioiden, arvio sijoituspäätöksestä Syöttörahastoon sekä sijoituksen vaikutuksista sijoitusvarallisuuteensa kokonaisuutena; riittävät taloudelliset varat ja riittävä maksuvalmius kantaakseen Syöttörahastoon sijoittamiseen liittyvät riskit; ymmärrys voitonjakolainan ehdoista; ja kyky arvioida, joko yksin tai taloudellisen neuvonantajan avustuksella, erilaisia mahdollisia vaihtoehtoja liittyen taloudellisiin tekijöihin ja muihin tekijöihin, joilla saattaa olla vaikutuksia sijoitukseen ja sijoittajan riskinkantokykyyn. Laina on ainoastaan Syöttörahaston sitoumus, eikä sitä takaa kukaan muu henkilö tai yhteisö. Syöttörahasto on vain Kohderahastoon tehtävää sijoitusta varten perustettu yhtiö ja sen varallisuus puolestaan rajoittuu sen yhtiömiesosuuteen Kohderahastossa sekä mahdollisiin pankkitalletuksiin ja sijoitusrahastoihin tehtyihin sijoituksiin. Lainaehdoissa on lisäksi määrätty, että Syöttörahaston yhtiömiehet eivät vastaa Lainaosuuksien takaisinmaksusta tai niille suoritettavasta korosta. Lainaosuuksille voidaan tehdä suorituksia (lyhennyksiä tai korkosuorituksia) ainoastaan niistä varoista, jotka Syöttörahasto saa lainaehtojen mukaan tehdyistä sijoituksista Kohderahastolta tai pankkitalletuksista tai erikoissijoitusrahasto Taaleritehdas Parkin rahastoosuuksiin tehdyistä sijoituksista. Kohderahaston sijoitustoiminnan ollessa tappiollista Lainaosuuksien haltijat voivat menettää sijoituksensa tai sen tuoton kokonaan tai osittain. Lainan eräännyttäminen Lainaehtojen mukaan Lainaosuudet erääntyvät välittömästi ennenaikaisesti takaisinmaksettavaksi tietyissä tilanteissa. Näillä ehdoilla on Lainaosuuden haltijan kannalta rajoitettu merkitys, koska Syöttörahaston ja sen vastuunalaisen yhtiömiehen vastuuta on lainaehdoissa rajoitettu, muut tahot eivät vastaa Syöttörahaston velasta ja Syöttörahaston varallisuus rajoittuu sen epälikvidiin sijoitukseen Kohderahastoon (sekä mahdollisiin muihin varoihin ml. pankkitalletukset) ja lisäksi Lainaosuuksille maksettava korko on sidottu Syöttörahaston tulokseen. Näin ollen ennenaikainen eräännyttäminen ei todennäköisesti mahdollista nopeampia tai määrältään suurempia suorituksia Lainaosuuksien haltijoille kuin tilanteessa, jossa ennenaikaista eräännyttämistä ei tapahtuisi. Lainan takaisinmaksun ja tuottokoron ajankohta ja määrä Lainaosuuksille Syöttörahaston tulokseen perustuen lasketun tuottokoron määrästä riippumatta Syöttörahasto voi lainanottajana tietyissä tilanteissa päättää koron pääomittamisesta tai koronmaksun lykkäämisestä. Tuottokorko perustuu Syöttörahaston tulokseen eikä tulosta odoteta syntyvän ensimmäisinä tilikausina. Lainaosuuksien haltijoille tehtävien suoritusten ajoitusta ja määrää ei voida ennakoida. Lainalle ei ole määritelty kiinteää takaisinmaksupäivää vaan Lainan takaisinmaksu on sidottu Kohderahaston lopulliseen varojenjakoon, ja takaisinmaksu rajoittuu yllä todetulla tavoin pääosin niihin määriin, jotka Syöttörahasto voi suorittaa Kohderahastolta saaduista varoista. Tämän johdosta Lainan lyhennysten ajoitus ja määrät ovat epävarmoja. Sijoituskauden kesto ja lainaosuuden heikko siirrettävyys Lainalle ei ole määritelty kiinteää takaisinmaksupäivää vaan Lainan takaisinmaksu on sidottu Kohderahaston lopulliseen varojenjakoon. Kohderahasto on perustettu 10 vuoden ajanjaksoksi. Kohderahaston toimikautta voidaan kuitenkin myös pidentää, jolloin Lainan takaisinmaksu lykkääntyy vastaavasti. Pidennys voi olla enintään viisi (5) vuotta tai enemmänkin, jos Kohderahastoa koskevaa sopimusta muutetaan. Vaikka Lainaosuus voidaan vapaasti luovuttaa, Lainaosuuksia ei ole tarkoitus hakea kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle tai monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään. Lainaosuuden haltijalla on riski siitä, ettei Lainaosuutta saa myytyä, tai mikäli myynti järjestyy, toteutuva kauppahinta on alempi kuin sijoittajan lainaosuuden hankintahinta. Kohderahaston ja Syöttörahaston rakenteeseen liittyvät riskit Kohderahaston ja Syöttörahaston rakenteeseen liittyvät riskit vaikuttavat välillisesti myös Lainaosuuksiin. Kohderahaston sijoitustoimintaa hoitaa Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy, joka toimii Kohderahaston hoitajana (ns. vaihtoehtorahaston hoitajana).

10 Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:n henkilöstö myös jakaa työaikaansa useammille konsernin hallinnoimille eri rahastoille, joista Kohderahasto on vain yksi. Myös yksittäisen tai yksittäisten avainhenkilöiden sairastuminen tai siirtyminen pois konsernin palveluksesta voi vaikuttaa haitallisesti Kohderahaston toimintaan ja Lainaosuuksien arvoon ja tuottoon. Taaleritehdas-konserni hallinnoi myös useita muita rahastoja ja sen tarkoituksena on myös tulevaisuudessa perustaa uusia rahastoja. Nämä muut rahastot saattavat olla sijoittajina samoissa kohteissa Kohderahaston kanssa. Konsernin hallinnoimien eri rahastojen välillä voi siten syntyä intressikonflikteja sijoituksia tehtäessä tai niitä realisoitaessa tai sijoituskohteiden ajautuessa taloudellisiin vaikeuksiin. Myös Kohderahastosta maksettava Kohderahaston sijoitustoiminnan tulokseen perustuva tuottopalkkio saattaa aiheuttaa sen, että sijoituskohteita valitaan tai hallinnoidaan tavalla johon liittyy suuremman tuoton toivossa myös enemmän riskejä, kuin tilanteessa, jossa tällaista tuottopalkkiota ei olisi. Jälkimarkkinakelpoisuus Voitonjakolainat ovat haltijavelkakirjoja ja vapaasti luovutettavissa. Lainaosuuksista ei anneta erillistä todistusta vaan ne merkitään liikkeeseenlaskijan tai Taaleritehtaan Varainhoito Oy:n ylläpitämään haltijaluetteloon. Taaleritehdas ei takaa jälkimarkkinoita Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky:n voitonjakolainan lainaosuuksille. Kaupankäynti on mahdollista ostajan ja myyjän allekirjoittamalla kauppakirjalla, jonka perusteella haltijaluettelon ylläpitäjä kirjaa muuttuneen omistajan. Taaleritehtaan Varainhoito Oy:lle voi antaa toimeksiantoja lainan ostamiseksi tai myymiseksi. Tarkempia ohjeita jälkimarkkinakaupan tekemiseksi on annettu internet-sivulla OLENNAISIA TIETOJA SIJOITTAJALLE Materiaalit Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky:n voitonjakolainasta on tehty arvopaperimarkkinalain 4 luvun mukainen tarjousesite, joka samoin kuin Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky:n ja Taaleritehtaan Tuulitehdas II Ky:n avaintietoesitteet on saatavilla Taaleritehtaan Varainhoito Oy:n toimipisteistä ja internet-sivulta Sijoittajan on syytä tutustua huolellisesti ennen sijoituspäätöksen tekoa tarjousesitteeseen, avaintietoesitteisiin sekä Taaleritehtaan Sijoittajan Tietopakettiin. Verotus Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky on hakenut voitonjakolainan verokohtelusta verohallinnosta ennakkoratkaisuja. Voitonjakolainasta saatava korkotulo on saajalleen korkotulon lähdeverosta annetun lain ( / ) mukaista korkotuloa, josta peritään Suomessa asuvalta luonnolliselta henkilöltä tai kuolinpesältä 30 % lähdeveroa vuoden 2014 verotuksessa. Lähdevero peritään vain maksetusta korosta, ei mahdollisesti kertyneestä mutta maksamattomasta korosta. Ennakkoratkaisut ovat lainvoimaisia ja koskevat vuosien 2014 ja 2015 verotuksia. Voitonjakolainan vastikkeellisesta luovutuksesta mahdollisesti perittävästä varainsiirtoverosta on pyydetty ennakkoratkaisua, mutta sitä ei ole esitteen päivämäärään mennessä saatu. Sijoittajaa kehotetaan konsultoimaan omaa veroasiantuntijaansa ennen sijoituspäätöksen tekemistä voitonjakolainaan ja sen sopivuudesta sijoittajan omaan henkilökohtaiseen tilanteeseen. Rahoitusvälineen verokohtelu voi muuttua sijoitusaikana eikä verokohtelusta tai sen muutoksista voi antaa takeita.

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

TARJOUSESITE 27.10.2014 TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II SYÖTTÖRAHASTO KY:N VOITONJAKOLAINA. Järjestäjä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy

TARJOUSESITE 27.10.2014 TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II SYÖTTÖRAHASTO KY:N VOITONJAKOLAINA. Järjestäjä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy TARJOUSESITE 27.10.2014 TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II SYÖTTÖRAHASTO KY:N VOITONJAKOLAINA Järjestäjä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy ESITTEESEEN LIITTYVÄÄ TIETOA Tämä esite on laadittu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

TAALERI KIERTOTALOUS OMISTAJAT KY

TAALERI KIERTOTALOUS OMISTAJAT KY TAALERI KIERTOTALOUS OMISTAJAT KY Sivu 2 / 11 SISÄLLYSLUETTELO 1 LAINAEHDOT... 3 1.1 Tausta... 3 1.2 Lainan määrä... 3 1.3 Merkintäoikeus... 3 1.4 Merkintäaika ja -paikka... 3 1.5 Lainan emissiokurssi

Lisätiedot

TT KIINTEISTÖKEHITYS C-SARJA KY:N VOITONJAKOLAINA

TT KIINTEISTÖKEHITYS C-SARJA KY:N VOITONJAKOLAINA TARJOUSESITE 7.8.2015 TT KIINTEISTÖKEHITYS C-SARJA KY:N VOITONJAKOLAINA Järjestäjä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy ESITTEESEEN LIITTYVÄÄ TIETOA Tämä esite on laadittu arvopaperimarkkinalain (746/2012, Arvopaperimarkkinalaki

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.5.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 10/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Nokia Autocall 2018 Nokian kurssi on laskenut muun markkinan mukana

Lisätiedot

BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta

BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta Tuulipuiston investointi ja rahoitus Tuulipuistoinvestoinnin tavoitteet ja perusteet Pitoajalta lasketun kassavirran pitää antaa sijoittajalle

Lisätiedot

TAALERI AFRIKKA RAHASTO II OMISTAJAT KY:N A-SARJAN JA B-SARJAN VOITONJAKOLAINA. Järjestäjä: Taaleri Varainhoito Oy

TAALERI AFRIKKA RAHASTO II OMISTAJAT KY:N A-SARJAN JA B-SARJAN VOITONJAKOLAINA. Järjestäjä: Taaleri Varainhoito Oy 29.12.2016 TAALERI AFRIKKA RAHASTO II OMISTAJAT KY:N A-SARJAN JA B-SARJAN VOITONJAKOLAINA Järjestäjä: Taaleri Varainhoito Oy ESITTEESEEN LIITTYVÄÄ TIETOA Tämä esite on laadittu arvopaperimarkkinalain (746/2012,

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 ja 5.11.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 17.11.2008 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY PUOLIVUOTISRAPORTTI 6/2015 TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY PUOLIVUOTISRAPORTTI 6/2015 Ajankohtaiskatsaus 2 Rahaston yleistiedot 4 Rahaston tiedot 5 Kassavirrat ja IRR-laskelma, rakennushankkeet, kulut

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1603: KORKOKAULURI IX Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012 täydennettyyn

Lisätiedot

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014).

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014). TUKIOHJELMA 1 (8) 1 TEKES PÄÄOMASIJOITUS OY:N RISKIRAHOITUSOHJELMA 1.1 Riskirahoitusohjelman tavoitteet Riskirahoitusohjelman tavoitteena on edistää suomalaisten alkavan vaiheen yritysten liiketoiminnan

Lisätiedot

Onko Suomi tuulivoiman kehitysmaa?

Onko Suomi tuulivoiman kehitysmaa? Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Onko Suomi tuulivoiman kehitysmaa? Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy Erkki Kunnari Tuulivoimapäällikkö 1 Taaleritehdas lyhyesti Taaleritehdas

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY SISÄLTÖ AJANKOHTAISKATSAUS...2 RAHASTON YLEISTIEDOT...4 RAHASTON TIEDOT...5 KASSAVIRRAT JA IRR-TUOTTOLASKELMA...6 RAHASTON RAKENNUSHANKKEET...6 RAHASTON KULUT...6 YKISTYISKOHTAISEMPAA

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005

Lisätiedot

Taaleritehtaan tuulivoimainvestoinnit Pohjois-Suomessa

Taaleritehtaan tuulivoimainvestoinnit Pohjois-Suomessa Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Taaleritehtaan tuulivoimainvestoinnit Pohjois-Suomessa Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy Erkki Kunnari Tuulivoimapäällikkö 1 Taaleritehdas

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1600: KORKOKAULURI VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011 ja 10.8.2011

Lisätiedot

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

Sampo Autocall. Danske Bank DDBO FE64:

Sampo Autocall. Danske Bank DDBO FE64: Danske Bank DDBO FE64: Sampo Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1577777938 Sampo Autocall Sampo

Lisätiedot

TUULIVOIMATUET. Urpo Hassinen 10.6.2011

TUULIVOIMATUET. Urpo Hassinen 10.6.2011 TUULIVOIMATUET Urpo Hassinen 10.6.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN VELVOITEPAKETTI EU edellyttää Suomen nostavan uusiutuvan energian osuuden energian loppukäytöstä 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä Energian loppukulutus

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 1/2014 Osaketalletus 1/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin. Sivu 1 / 7 KESKISUOMALAINEN OYJ:N PÄÄOMALAINAN 2011 EHDOT Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY... I RAHASTOSOPIMUS... I TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY:N RAHASTOSOPIMUS.....1 1.1 Vastuunalainen Yhtiömies...

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011, 10.2.2012,

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Sisältö Lyhyt lainaesite Hedgehog Oy Rapidfire lainaehdot Rapidfire testaus Miten Rapidfireen voi sijoittaa Yhteystiedot ã 2004 Hedgehog Oy E Koskinen / 2 Rapidfire-pääomalaina

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49:

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49: Danske Bank DDBO FE49: Nokia Autocall 2 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1531143748 Päivitetty 7.12.2016

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS1327053481 AUTOCALL SUOMI Euroopan talouskasvun piristyessä myös suomalaisten yhtiöiden

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 2/2014 Osaketalletus 2/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C:

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C: Danske Bank DDBO FE5C: UniCredit Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1567980708 UniCredit Autocall

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1601: KORKOKAULURI VII Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011, 10.8.2011

Lisätiedot

Tuulivoimaa meidänkin kuntaan? Kuntavaalit 2017

Tuulivoimaa meidänkin kuntaan? Kuntavaalit 2017 Tuulivoimaa meidänkin kuntaan? Kuntavaalit 2017 Kuntapäättäjä, miksi tuulivoimaa? Tuulivoima tarjoaa piristysruiskeen monen kunnan talouteen. Tulevan sote-uudistuksen myötä kuntien vastuu kunnan elinvoimaisuuden

Lisätiedot

Nokia Autocall 3 päivitetty

Nokia Autocall 3 päivitetty Danske Bank DDBO FE53: Nokia Autocall 3 päivitetty 25.1.2017 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1547361409

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Daimler Autocall. Danske Bank DDBO FE85:

Daimler Autocall. Danske Bank DDBO FE85: Danske Bank DDBO FE85: Daimler Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1668031872 Daimler Autocall

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Danske Bank DDBO FE8B: Suomi Sprinter

Danske Bank DDBO FE8B: Suomi Sprinter Danske Bank DDBO FE8B: Suomi Sprinter Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1682437238 Suomi Sprinter Suomi

Lisätiedot

Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja.

Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja. 1. SOPIMUS MULTIFIRE PÄÄOMALAINAN EHDOISTA SOPIJAPUOLET Velkoja Sijoittaja X (123456 1234) ( Yritys X ) Kotipolku 1 a 2 12345 Rahala Velallinen Hedgehog Oy 1920825 8 Vesannontie 9 A 00510 Helsinki 040

Lisätiedot

Nordea Autocall. Danske Bank DDBO FE92:

Nordea Autocall. Danske Bank DDBO FE92: Danske Bank DDBO FE92: Nordea Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1695274313 Nordea Autocall

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATION INFLAATIOSUOJA LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATION INFLAATIOSUOJA LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATION INFLAATIOSUOJA LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla Nämä lopulliset ehdot muodostavat yhdessä :n 18. toukokuuta 2011 päivätyn

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 6/2013 Osaketalletus 6/2013 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

TUULIVOIMAA KAJAANIIN. Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013

TUULIVOIMAA KAJAANIIN. Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013 1 TUULIVOIMAA KAJAANIIN Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013 UPM Uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista

Lisätiedot

Porsche Autocall. Danske Bank DDBO FE69:

Porsche Autocall. Danske Bank DDBO FE69: Danske Bank DDBO FE69: Porsche Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1592165192 Porsche Autocall

Lisätiedot

8.9.2009 1 (7) Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 10.000 euroa eli viisi Lainaosuutta.

8.9.2009 1 (7) Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 10.000 euroa eli viisi Lainaosuutta. 8.9.2009 1 (7) COMPONENTA OYJ:N PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT Hallituksen päätös pääomalainan liikkeeseenlaskusta Yhtiön hallitus päätti 8.9.2009 Osakeyhtiölain mukaisen pääomalainan tarjoamisesta yleisölle.

Lisätiedot

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Sääntöviite: 3.4.2 Hyväksytty: 27.6.2013 Voimaantulo: 1.7.2013 Korvaa:

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK RAHASTO-OBLIGAATIO 1400: Kehittyvä Korko III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

Outokumpu Autocall. Danske Bank DDBO FE7C:

Outokumpu Autocall. Danske Bank DDBO FE7C: Danske Bank DDBO FE7C: Outokumpu Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1629684595 Outokumpu Autocall

Lisätiedot

Taaleritehdas on haastaja markkinoilla Toimintaamme ohjaavat ajurit

Taaleritehdas on haastaja markkinoilla Toimintaamme ohjaavat ajurit Taaleritehdas He pystyvät kaikkeen, koska he uskovat pystyvänsä. -Vergilius- Tiedotustilaisuus tuulivoimasta Villa Lande, Kemiö 21.6.2011 Jaana Rosendahl Olli Hagqvist 22.6.2011 Sisältö Taaleritehdas yrityksenä

Lisätiedot

Vaihtovelkakirjalaina on oman pääoman ehtoinen laina (Laina), joka on etuoikeusasemaltaan:

Vaihtovelkakirjalaina on oman pääoman ehtoinen laina (Laina), joka on etuoikeusasemaltaan: VSS BIOPOWER OY:N VAIHTOVELKAKIRJALAINAN 2017 EHDOT 1. Lainan liikkeeseenlaskija ja lainamäärä Tämän vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on VSS Biopower Oy (yritystunnus 2745345-6, kotipaikka Säkylä).

Lisätiedot

TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA. Urpo Hassinen 25.2.2011

TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA. Urpo Hassinen 25.2.2011 TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA Urpo Hassinen 25.2.2011 www.biomas.fi UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖ KOKO ENERGIANTUOTANNOSTA 2005 JA TAVOITTEET 2020 % 70 60 50 40 30 20 10 0 Eurooppa Suomi Pohjois-

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Yritysmuodon muutokset Yrityskaupat Yritysmuodon muutokset Yleensä osa yritysjärjestelykokonaisuutta

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO ERIKOISKORKO 1/2011 LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO ERIKOISKORKO 1/2011 LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO ERIKOISKORKO 1/2011 LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Korko-obligaation Erikoiskorko 1/2011 (FI4000020391) lopulliset ehdot on 15. helmikuuta 2011 vahvistettu seuraavasti: - Lattia

Lisätiedot

Primäärienergian kulutus 2010

Primäärienergian kulutus 2010 Primäärienergian kulutus 2010 Valtakunnallinen kulutus yhteensä 405 TWh Uusiutuvilla tuotetaan 27 prosenttia Omavaraisuusaste 32 prosenttia Itä-Suomen* kulutus yhteensä 69,5 TWh Uusiutuvilla tuotetaan

Lisätiedot

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 Listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.217 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 38.9% edellisvuodesta ollen EUR 52.m (EUR 37.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Taaleritehdas yrityksenä

Taaleritehdas yrityksenä Taaleritehdas He pystyvät kaikkeen, koska he uskovat pystyvänsä. -Vergilius- Tiedotustilaisuus tuulivoimasta Villa Lande, Kemiö 21.6.2011 Jaana Rosendahl Olli Hagqvist 22.6.2011 Sisältö Taaleritehdas yrityksenä

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/200 LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Debenuurilaina 2/200 (ISIN: FI400003875) lopullise ehdo on 9. heinäkuua 200 vahviseu seuraavasi: - Lainan pääoma 9 980 000 euroa Maarianhamina

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Danske Bank DDBO FE73: Teollisuus Sprinter

Danske Bank DDBO FE73: Teollisuus Sprinter Danske Bank DDBO FE73: Teollisuus Sprinter Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1615622898 Teollisuus Sprinter

Lisätiedot

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin.

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin. Pörssitiedote 9.10.2015 klo 12.15 VALOEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA I /2015 TULOS: VAIHTOVELKAKIRJALAINA MERKITTIIN KOKONAISUUDESSAAN. VALOEN OMAVARAISUUSASTE PÄÄOMALAINAT MUKAAN LUKIEN NOUSI ARVIOLTA NOIN

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1033: OSAKEOBLIGAATIO ENERGIA Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2013 EHDOT Hallituksen osakeantipäätös Componenta Oyj:n ( Yhtiö tai Componenta ) hallitus päätti 16.8.2013 varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla DANSKE BANK OSAKEBOOSTER 1807: VIENTIYHTIÖT YLITUOTTO Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013 täydennettyyn

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja tarjottavaa lainaa koskevat tiedot ilmenevät ohjelmaesitteestä ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja tarjottavaa lainaa koskevat tiedot ilmenevät ohjelmaesitteestä ja näistä lainakohtaisista ehdoista. MANDATUM NOTUS INDEKSILAINA 3/2006 Lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 25.4.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Sampo Pankin joukkovelkakirjojen yleisten lainaehtojen

Lisätiedot

26.3.2014. Taaleritehdas

26.3.2014. Taaleritehdas Taaleritehdas Taaleritehdas lyhyesti Taaleritehdas Oyj on sijoitusyhtiö, joka on listattu First North Finland -markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Turku Pori Oulu Tampere Helsinki

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET

Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET 2 Sisältö 1. SIJOITUSTOIMINNAN MÄÄRITELMÄT... 3 2. SIJOITUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET... 3 3. TOIMIALASIJOITTAMISEN PERUSTEET... 3 4. KASSAVAROJEN SIJOITTAMISEN

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Omistajanvaihdostilaisuus Tuusula 20.9.2017 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Voimassa toistaiseksi. Osakkeiden numerot. Myyntihinta. Lainaosuus. luku

Voimassa toistaiseksi. Osakkeiden numerot. Myyntihinta. Lainaosuus. luku Asunto Oy Helsingin Emmy Myyntihinnasto pvm 14.08.2012 Osoite Mechelininkatu 3 Voimassa toistaiseksi krs. Huoneisto tyyppi Asunto Pintaala Ominaisuudet Kokonais Lainaosuus Osuus tontin lunastushinnasta

Lisätiedot

eq Hoivakiinteistöt Toimitilaratkaisuja hoivayrityksille Amos Janhunen Salkunhoitaja amos.janhunen@eq.fi +358 40 7092836 2.4.

eq Hoivakiinteistöt Toimitilaratkaisuja hoivayrityksille Amos Janhunen Salkunhoitaja amos.janhunen@eq.fi +358 40 7092836 2.4. eq Hoivakiinteistöt Erikoissijoitusrahasto Toimitilaratkaisuja hoivayrityksille Amos Janhunen Salkunhoitaja amos.janhunen@eq.fi +358 40 7092836 2.4.2014 TEM 1 Tausta eq Hoivakiinteistöt on Suomen ensimmäinen

Lisätiedot

Leverator Oyj Tilinpäätöstiedote 3.2.2012 klo.11.30 LEVERATOR OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2011. Liiketoiminta

Leverator Oyj Tilinpäätöstiedote 3.2.2012 klo.11.30 LEVERATOR OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2011. Liiketoiminta 1 Tilinpäätöstiedote 3.2.2012 klo.11.30 LEVERATOR OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2011 Liiketoiminta :n (Leverator) liiketoiminta koostuu joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskemisesta sekä lainojen

Lisätiedot