SIJOITA TUULIVOIMAAN TAALERITEHDAS ON YKSI SUOMEN SUURIMMISTA TUULIVOIMARAKENTAJISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIJOITA TUULIVOIMAAN TAALERITEHDAS ON YKSI SUOMEN SUURIMMISTA TUULIVOIMARAKENTAJISTA"

Transkriptio

1 SIJOITA TUULIVOIMAAN TAALERITEHDAS ON YKSI SUOMEN SUURIMMISTA TUULIVOIMARAKENTAJISTA Ensimmäiseen tuulirahastoomme sijoitti yli 200 suomalaista ja rahaston sijoituskapasiteetti on yli 190 miljoonaa euroa. Nyt tarjoamme sijoitusmahdollisuutta uuteen Tuulirahasto II:een merkitsemällä sen yhtiömiehen voitonjakolainaa! Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky:n voitonjakolainan päivätty tarjousesite on saatavilla Taaleritehtaan Varainhoito Oy:n toimipisteistä ja internet-sivulta

2 SUOMI ON TUULIVOIMAN KEHITYSMAA Suomi on sitoutunut EU:n velvoitteeseen uusiutuvan energian lisäämiseksi sähköntuotannostaan. Suomessa tulee vuonna 2020 tuottaa 38 % sähkönkulutuksesta uusiutuvilla energialähteillä. Velvoitteen saavuttamiseksi tulee rakentaa merkittävä määrä uutta uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia. Tuulivoimalle asetettu tavoite on 6 TWh vuodessa, joka vastaa noin 800 kpl tuulivoimaloita. Työ- ja Elinkeinoministeriö asetti lisätavoitteen, joka on vuoteen 2025 mennessä 9 TWh, joka vastaa n kpl tuulivoimaloita. Tuulivoiman rakentaminen on EU:ssa kasvussa. Tuulivoimaa on tällä hetkellä kaikesta sähköntuotannosta 13 %, kun vuonna 2000 osuus oli vain 2,4 %. Suomi on kuitenkin tuulivoiman kehitysmaa. Vuonna 2012 meillä tuulivoiman osuus oli vain 1 % kaikesta sähköntuotannosta. Esimerkiksi Tanskassa tuulivoiman osuus on 27 %, Irlannissa 13 % ja Ruotsissakin 5 %. Suomea vähemmän tuulivoimaa on vain Maltalla, Slovakialla ja Slovenialla. TUULIVOIMA ON KOTIMAINEN ENERGIALÄHDE Tuulivoima on kotimainen, ympäristöystävällinen ja päästötön energialähde. Tuulivoimatuotanto tuo lisää omavaraisuutta sähköntuotantoon ja alentaa näin sähkön hintaa. Tuulivoimalla on myös merkittävä työllistämisvaikutus. Taaleritehtaan nykyisten tuulivoimahankkeiden työllistävät vaikutukset ovat n henkilötyövuotta. Usein kuulee sanottavan, että eihän Suomessa edes tuule. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan Suomen tuulisuudet riittävät erinomaisesti tehokkaaseen ja kannattavaan tuulivoimatuotantoon. Nykyiset modernit tuulivoimalat mahdollistavat täysimittaisen sähköntuotannon myös alhaisemmilla tuulennopeuksilla. Käytännössä Suomessa siis kuitenkin tuulee riittävästi, me emme vain aisti maanpinnalla tätä kaikkea tuulta. Jos maanpinnalla on käytännössä tyyntä, voi 140 metrin korkeudessa olla esimerkiksi 8 m/s tuulisuus, joka on erinomainen tuulivoiman tuotantokeli. Erilaiset tuulisuudet perustuvat ilman eri kerroksiin ja niissä aiheutuviin tuulisuuksiin. MIKSI SIJOITTAA TUULIVOIMAAN? Tuulivoimaan sijoittaminen on myös kannanotto puhtaan, kotimaisen energian puolesta. Samalla työllistät suomalaisia ja olet edesauttamassa Suomen kasvua. Maapallon tulevaisuuden ja ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat meidän jokaisen elämässä. Sijoittamalla tuulivoimaan olet mukana tukemassa tulevaisuuden kannalta terveempiä energiantuotannon ratkaisuja. Tuulivoimalla tuotetun sähkön myyntihinta perustuu syöttötariffijärjestelmään, joka takaa tuulisähkön tuottajalle tietyn hinnan riippumatta markkinahinnasta. Taaleritehdas tarjoaa myös tehokkaan riskienhallinnan. Esimerkiksi infratöihin, huoltoon ja ylläpitoon liittyviä riskejä on jaettu tehokkaasti eri toimijoiden kesken sopimusten avulla. Taaleritehtaalla on myös erittäin vahva asema Suomen tuulivoimamarkkinoilla ja olemme luoneet vahvat yhteistyösuhteet tarvittavien yhteistyökumppaneiden kanssa. TAALERITEHDAS ON YKSI SUOMEN SUURIMMISTA TUULIVOIMARAKENTAJISTA Taaleritehdas on tällä hetkellä yksi Suomen suurimmista tuulivoimatoimijoista. Suunnittelemme Suomeen noin 200 tuulivoimalaa eri paikkakunnille ensimmäiselle rahastollemme. Ensimmäinen 9 tuulivoimalan tuulipuistomme avattiin kesällä 2013 Honkajoelle. Parhaillaan rakennamme Iihin Suomen suurinta tuulipuistoa, yhteensä 27 voimalaa. Tuulivoimarakentamisessa oleellista on laadukas projektinhallinta. Taaleritehtaalla on Suomen oloissa erittäin kokeneet asiantuntijat Tuulivoimasta vastaavan johtajan Taamir Fareedin johdolla. Ammattitaitoisen tiimin lisäksi tarvitaan hyvät yhteistyökumppanit. Kumppanimme on NCC, joka on onnistunut erinomaisesti tuulivoimaprojektin eri vaiheiden yhteensovittamisessa. Käytämme aina ensisijaisesti kumppaneina tuulihankealueillamme paikallisia toimijoita ja suosimme paikallisia yrittäjiä ja haluamme työllistää mahdollisimman paljon hankepaikkakuntien asukkaita. Työmaillamme on tähän mennessä työskennellyt yhteensä 35 yritystä ja yhteensä 159 henkilöä, Suomessa.

3 MUKAAN SIJOITTAJAKSI TUULIPUISTON HANKEKEHITYS Taaleritehtaan Tuulitehdas I rahastoon sijoitti yli 200 suomalaista. Rahaston sijoituskapasiteetti on noin 190 miljoonaa euroa. Nyt olemme perustaneet Taaleritehtaan Tuulitehdas II-rahaston, johon voi tehdä sijoituksia euron minimisijoituksella välillisesti sen äänettömän yhtiömiehen liikkeeseen laskeman voitonjakolainan kautta. Toinen tuulirahastomme investoi Ylivieskan Pajukoskelle 9 tuulivoimalan puiston. Tuulipuisto on Taaleritehtaan ja saksalaisen reconceptin yhteishanke, jossa Taaleritehdas investoi 7 voimalaa ja reconcept 2 voimalaa. Hankkeen suunnitelmat ovat jo pitkällä. Perustustyöt alkavat syksyn 2014 aikana ja voimalat pystytetään kesällä Voimaloiden vuotuinen sähköntuotanto on 97 GWh, joka vastaa noin kerrostaloasunnon vuotuista sähköntarvetta. Alla olevassa kaavakuvassa on tuulipuiston hankekehitys jaettuna yhteentoista eri vaiheeseen. Kronologinen järjestys vaihtelee eri kehityshankkeissa aina kohtaan 9 saakka, jonka jälkeen kaikilla hankkeilla on sama kehityskaari. Tuulirahasto voi hankkia tai aloittaa tuulivoiman kehityshankkeita, joista ei vielä ole tehty investointipäätöstä (kohta 9). Pajukosken tuulipuistohankkeessa sitä ostettaessa olivat lainvoimaiset rakennusluvat jo olemassa, mutta investointipäätös tehtiin vasta hankinnan jälkeen. Tuulirahasto II on hankkinut yhteistyössä Loiste Energia Oy:n kanssa Metsähallitukselta Tolpanvaaran ja Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimahankkeet. Hankkeiden kaavapäätöksistä on valitettu, joten ne eivät vielä ole lainvoimaisia ja investointipäätöstä ei ole tehty. 1. Tuulisuudeltaan sopiva maa-alue 2. Maa-alueen vuokraus 3. Viranomaisneuvottelut 4. Sähköverkkoliitynnän varmistaminen 5. Tuulimittaukset ja ympäristöselvitykset 6. Kaavoitus 7. Maaperätutkimukset ja tiestön perusten suunnittelu 8. Tuulivoimaloiden hankintaprosessi 9. Rakennuslupa, investointipäätös 10. Sähkö-, tietoliikenne-, tieja perustustyöt 11. Voimaloiden kuljetus ja pystytys 11. Valmis tuulipuisto: Käyttö ja kunnossapito

4 YLEISKUVAUS SYÖTTÖRAHASTON VOITONJAKOLAINARAKENTEESTA Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky:n voitonjakolainaa ( Laina ) merkitsemällä sijoittaja tekee epäsuoran sijoituksen suomalaisiin tuulivoimahankkeisiin sijoittavaan Taaleritehtaan Tuulitehdas II Ky ( Kohderahasto ) vaihtoehtorahastoon. Kyseessä on syöttörahasto - kohderahastorakenne, jossa Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky ( Syöttörahasto ) kerää Kohderahastoon sijoittamansa varat laskemalla liikkeelle voitonjakolainan. Voitonjakolaina on suomalainen julkisesti liikkeeseen laskettu joukkolaina. Lisätietoa voitonjakolainasta rahoitusvälineenä samoin kuin sen riskeistä on saatavissa Taaleritehtaan Sijoittajan Tietopaketista, johon kehotamme sijoittajaa tutustumaan ennen sijoituspäätöksen tekoa. Rakennetta käytetään, koska kommandiittiyhtiöiden yhtiömiehiin liittyvä hallinto on raskasta (pakolliset kaupparekisteri-ilmoitukset, veroilmoitus osakaskohtaisesti) ja voitonjakolainan minimimerkinnän kokoisia sijoituksia ei samalla palkkiorakenteella voitaisi ottaa suoraan yhtiömiehiksi. Liikkeeseenlaskija on lisäksi saanut verottajalta ennakkoratkaisun voitonjakolainasta saatavan korkotulonverotuksesta, joka on selventänyt tuotteen verokohtelun. MUUT SIJOITTAJAT Kohderahaston äänettömiä yhtiömiehiä SIJOITTAJAT Syöttörahaston voitonjakolainan lainaosuuksien merkitsijät LIIKKEESEENLASKIJA Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky ( Syöttörahasto ) Kohderahaston äänetön yhtiömies TAALERITEHTAAN PÄÄOMARAHASTOT OY Syöttörahaston ainoa äänetön yhtiömies Äänetön yhtiömies Kohderahastossa Kohderahaston ja Syöttörahaston vaihtoehtorahaston hoitaja Omistaa 100 % Taaleritehtaan Tuulitehdas II hallinnointiyhtiö Oy:n osakkeista Taaleritehdas Oyj:n tytäryhtiö TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY ( Kohderahasto ) TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II HALLINNOINTIYHTIÖ OY Kohderahaston ja Syöttörahaston vastuunalainen yhtiömies Kohderahaston sijoituskohteet eli tuulivoimahankkeet, joista ensimmäisenä Pajukosken Tuulipuisto Oy TAALERITEHTAAN VARAINHOITO OY Kohderahaston ja Syöttörahaston säilytysyhteisö Lainan liikkeeseenlaskun järjestäjä Taaleritehdas Oyj:n tytäryhtiö

5 TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II SYÖTTÖRAHASTO KY VOITONJAKOLAINAN EHTOTIIVISTELMÄ Olennaisimmat lainaehdot Liikkeeseenlaskija ja ISIN-koodi Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky ISIN koodi FI Liikkeeseenlaskun järjestäjä Taaleritehtaan Varainhoito Oy Nordic Trustee Oy, Sijoittajien asiamies Merkintä-aika Sijoittajien asiamies edustaa lainan lainaosuuksien haltijoita mm. velkojien kokouksessa ja valvoo, että liikkeeseenlaskija noudattaa lainan ehtoja. Merkitsemällä lainaosuuksia sijoittajat valtuuttavat sijoittajien asiamiehen toimimaan puolestaan lainaa koskevissa asioissa. Merkintäpaikka Lainamäärä Minimimerkintä Merkintäpalkkio Merkinnän maksaminen Lainan luonne Taaleritehtaan Varainhoito Oy:n toimipisteet ja internet-sivu enintään 30 miljoonaa euroa euroa Merkinnän maksun yhteydessä liikkeeseenlaskun järjestäjä perii 1 % merkinnän nimellisarvosta merkintäpalkkiota Merkintä maksetaan merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaan Laina on haltijavelkakirja ja vapaasti siirrettävissä. Lainasta ei anneta erillistä todistusta. Lainan käyttötarkoitus Lainan pääoma tullaan sijoittamaan Taaleritehdas Tuulitehdas II KY:n äänettömän yhtiömiehen panokseen. Siltä osin kuin yllämainittua panosta ei ole kutsuttu, on lainalla kerätyt varat sijoitettu pankkitalletuksiin tai erikoissijoitusrahasto Taaleritehdas Parkin rahastoosuuksiin. Lainan takaus tai vakuus Laina-aika Lainalla ei ole takausta eikä muuta vakuutta Lainalla ei ole varsinaista laina-aikaa. Laina maksetaan takaisin kohdassa lainan pääoman takaisinmaksu määritellyllä tavalla. Lainan korko Lainalle ei makseta kiinteää korkoa. Lainalle maksetaan tuottokorkona vuosittain (alkaen aikaisintaan ) liikkeeseenlaskijan ennen tämän lainan koron vähennystä kertynyt elinkeinotoiminnan tulos lainaehtojen mukaisin rajoituksin. Liikkeeseenlaskijan tulos on riippuvainen sen sijoitustoiminnan (lähinnä sijoitus Kohderahaston yhtiöosuuteen) tuloksesta. Korkoa voidaan pääomittaa tai sen maksua lykätä lainaehtojen mukaisesti muun muassa Kohderahaston varojen jaosta riippuen. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus maksaa lainan pääoma takaisin kokonaan tai osittain jokaisen koronmaksun yhteydessä aikaisintaan Lainan pääoman takaisinmaksu Liikkeeseenlaskijalla on velvollisuus maksaa lainan pääoman takaisinmaksuna kaikki Kohderahastosta saamansa varat siltä osin kuin niitä ei makseta tuottokorkona. Lainan pääomaa ei voida maksaa kokonaisuudessaan takaisin ennen kuin Kohderahasto on irtautunut kaikista sijoituskohteistaan ja jakanut liikkeeseenlaskijalle kaikki sille Kohderahastoa koskevien sopimusten mukaisesti kuuluvat varat. Lainan erääntyy välittömästi takaisinmaksettavaksi, mikäli Lainan ennenaikainen erääntyminen (i) (ii) (iii) Liikkeeseenlaskijan yhtiömiehet tekevät yksityisottoja tai näille jaetaan Liikkeeseenlaskijasta muita varoja kuin kohdan lainaehtojen mukaisesti näille kuuluvat suoritukset ja muut erät; Liikkeeseenlaskija asetetaan selvitystilaan, se on asetettu tuomioistuimen päätöksellä konkurssiin tai on muutoin todistettavasti maksukyvytön; Liikkeeseenlaskijan vastuunalainen yhtiömies asetetaan selvitystilaan, se on asetettu tuomioistuimen päätöksellä konkurssiin tai on muutoin todistettavasti maksukyvytön;

6 (iv) (v) (vi) (vii) (viii) Liikkeeseenlaskija ottaa muuta velkaa kuin tämän lainan; Liikkeeseenlaskijan vastuunalainen yhtiömies tai äänetön yhtiömies muuttuvat pois lukien tilanteet, joissa uusi yhtiömies on muu Taaleritehdas Oyj:n hallitsema yhtiö; Liikkeeseenlaskijan vastuunalaisen yhtiömiehen tai äänettömän yhtiömiehen pääomapanokset pienenevät; Liikkeeseenlaskijan purkamista koskeva kaupparekisteri-ilmoitus jätetään kaupparekisteriin; Liikkeeseenlaskija tekee kassavaroillaan muita sijoituksia kuin talletuksen Suomessa toimiluvan saaneeseen talletuspankkiin, sijoituksen erikoissijoitusrahasto Taaleritehdas Parkin rahasto-osuuksiin tai sijoituksen Taaleritehtaan Tuulitehdas II Ky:n äänettömän yhtiömiehen yhtiömiesosuuteen. TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY EHTOTIIVISTELMÄ Vaihtoehtorahaston nimi Taaleritehtaan Tuulitehdas II Ky ( Kohderahasto ) Vaihtoehtorahaston hoitaja Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy Vaihtoehtorahaston säilytysyhteisö Taaleritehtaan Varainhoito Oy Vaihtoehtorahaston muoto Suljettu kommandiittiyhtiömuotoinen rahasto Vastuunalainen yhtiömies Taaleritehtaan Tuulitehdas II hallinnointiyhtiö Oy Kohderahaston myyntiaika Sijoitusaika ja kohderahaston koko Kohderahaston toimikausi Sijoituskausi (10 vuotta), Vastuunalaisella yhtiömiehellä on oikeus pidentää toimikautta enintään viidellä (5) vuodella (kaksi vuotta ensimmäisestä liittymisestä). Sijoitusneuvosto voi pidentää sijoituskautta vuodella. Sijoituskauden päättymisen jälkeen Kohderahasto ei saa aloittaa uusia sijoituskohteita. Kohderahastolla ei ole sopimuksessa määriteltyä minimi- tai maksimikokoa. Tavoitekoko on miljoonaa euroa. Kohderahaston koko ja minimisijoitus Kohderahaston ensimmäisessä liittymisessä Kohderahastoon liittyi Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto II Ky 6,2 miljoonan euron sijoitussitoumuksen määrällä. Liittymisissä Kohderahastoon liittyi 211 äänetöntä yhtiömiestä tai korotti sijoitussitoumuksensa määrää 46,8 miljoonalla eurolla ja Kohderahaston kokonaiskoko on 53 miljoonaa euroa tämän esitteen laatimishetkellä. Minimisijoitus Kohderahastoon on euroa. Sijoitus kutsutaan vastuunalaisen yhtiömiehen päättämässä aikataulussa Kohderahaston sijoitustoiminnan edistymisen mukaan. Sijoitussitoumuksista on kutsuttu 40 %. Olennaiset tiedot kohderahastosta Kohderahasto sijoittaa varansa tuulivoimahankkeisiin Suomessa. Kohderahasto on tehnyt kaksi sijoitusta tuulivoimahankkeisiin: Sijoitusstrategia ja toimintahistoria Vivutuksen käyttö 1) Kohderahasto on ostanut Pajukosken Tuulipuisto Oy:n koko osakekannan. Ostettu yhtiö on rakennuttamassa seitsemän tuulivoimalan tuulivoimapuistoa Ylivieskan kuntaan. Kokonaisinvestointi on arviolta 42 miljoonaa euroa ja puiston uskotaan tuottavan sähköä kesällä ) Kohderahaston määräysvallassa olevat yhteisöt ovat yhteistyössä Loiste Energia Oy:n kanssa ostaneet Metsähallitukselta Tolpanvaaran ja Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimahankkeet. Lainvoimaisten lupien saamisen jälkeen hankealueille on tarkoitus rakentaa usean kymmenen tuulivoimalan tuulivoimapuistoja. Kohderahaston hankkeisiin tässä vaiheessa sitoutunut pääoma ei ole merkittävä. Kohderahasto ja sen sijoituskohteet voivat ottaa enintään 80 % sijoituskohteen hankintahinnasta vierasta pääomaa. Kohderahasto aikoo hyödyntää vieraan pääoman käyttöä Kohderahaston sääntöjen sallimissa rajoissa.

7 Vaihtoehtorahaston hoitaja perii seuraavat palkkiot Kohderahastolta, jotka kohdistuvat Syöttörahaston osuuteen: Merkintäpalkkiona 2 % äänettömien yhtiömiesten sijoitussitoumusten yhteismäärästä. Kiinteänä hallinnointipalkkiona 1,25 % p.a. neljästi vuodessa, joka lasketaan seuraavasti: Sijoituskauden aikana palkkio peritään kutsuttujen sijoitussitoumusten yhteismäärästä. Sijoituskauden jälkeen palkkio peritään Kohderahaston sijoituskohteisiin sitoutuneen pääoman määrästä (sijoitussitoumukset lisättynä vieraalla pääomalla). Säännöllisen toiminnan tuottopalkkiona 30 % siitä positiivisesta erotuksesta, joka jää kun Kohderahaston tuloista (pois lukien realisoinnit) on vähennetty Kohderahaston kulut lisättynä kuuden (6) prosentin laskennallisella vuotuisella korolla Kohderahaston sijoitussitoumuksille laskettuna. Kohderahastolta perittävät palkkiot, jotka kohdistuvat Syöttörahaston osuuteen Sijoitussitoumusten määränä käytetään palkkiota laskettaessa Kohderahaston realisoimattomiin sijoituksiin sitoutuneiden sijoitussitoumusten osuutta Kohderahaston kaikista nostetuista sijoitussitoumuksista. Realisointiperusteista tuottopalkkiota seuraavan kaavan mukaan laskettuna: RTT=0,30*(RSMH-RSV-1,06*(RSO+SK)) missä: RTT on realisointiperusteinen tuottopalkkio; RSMH on palkkion määrityshetkeen mennessä realisoitujen Kohderahaston sijoituskohteiden yhteenlaskettu myyntihinta; RSV on palkkion määrityshetkeen mennessä realisoitujen Kohderahaston sijoituskohteiden hankintaa varten alun perin otetun vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen jäljellä oleva nimellismäärä; RSO on palkkion määrityshetkeen mennessä realisoitujen Kohderahaston sijoituskohteiden hankintahintojen maksamiseen käytettyjen sijoitussitoumusten summa; ja SK on palkkion määrityshetkeen mennessä realisoitujen Kohderahaston sijoituskohteiden (hankintahintojen perusteella määritelty) suhteellinen osuus niistä sijoitussitoumuksista, jotka on käytetty muuhun kuin Kohderahaston sijoituskohteiden hankintahintojen maksamiseen Kohderahaston arvonmääritys tehdään kerran vuodessa. Arvonmääritys ja raportointi Sijoitusneuvosto ja avainhenkilöt Kohderahasto raportoi toiminnastaan kahdesti vuodessa. Helmikuun lopussa edeltävän kalenterivuoden tilanteesta ja syyskuun lopussa kalenterivuoden kuuden ensimmäisen kuukauden toiminnasta. Raportit julkaistaan voitonjakolainan merkitsijöille internetissä sivulla ja ne sisältävät Kohderahaston arvon lisäksi muun muassa selostuksen Kohderahaston toiminnasta, Kohderahaston tuloslaskelman ja taseen, Kohderahastosta perityt palkkiot ja Kohderahaston käyttämän vieraan pääoman määrän. Kohderahastolla tulee olemaan sijoittajien edustajista koostuva sijoitusneuvosto, joka päättää esityksestä mm. seuraavista asioista: - Sijoituskauden pidentäminen/ennenaikainen lopettaminen - kannanottamisesta eturistiriitatilanteissa Kohderahaston ja sen hoitajan (Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy) kanssa kuten mahdollisessa tuulivoimahankkeen ostamisessa/myymisessä - uusien avainhenkilöiden nimittämisestä Kohderahaston avainhenkilöitä ovat Taamir Fareed, Juhani Elomaa ja Karri Haaparinne. Mikäli heistä vain yksi olisi enää Kohderahaston hoitajan palveluksessa, tulee Kohderahaston lopettaa uusien sijoitusten teko ja Kohderahastolta perittäviä palkkioita alennetaan kunnes sijoitusneuvosto on nimittänyt uusia avainhenkilöitä riittävän määrän.

8 SIJOITUKSEEN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Tämä riskiluettelo ei kata kaikkia tuotteeseen liittyviä riskejä. Lainan merkintäpaikoissa ja internet-sivulla on saatavilla päivätty arvopaperimarkkinalain (746/2012) mukainen Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky:n voitonjakolainan tarjousesite, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot lainaan liittyvistä riskeistä. Liikkeeseenlaskijariski Rahoitusvälineeseen liittyy liikkeeseenlaskijariski. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan (Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky) maksukyvyttömäksi tullessa menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain. Tuottoriski Sijoituksesta mahdollisesti saatava tuotto voi jäädä negatiiviseksi tai heikommaksi kuin muista sijoituskohteista vastaavalla sijoitusajalla mahdollisesti saatava tuotto. Jälkimarkkinariski Taaleritehtaan Varainhoito Oy toimii Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky:n voitonjakolainan liikkeeseenlaskun järjestäjän, mutta ei takaa jälkimarkkinoita mainitun lainan lainaosuuksille. Kohderahaston liiketoimintaan ja tuulivoimaan sijoittamiseen liittyviä riskejä Lainan liikkeeseenlaskija Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky ( Syöttörahasto ) sijoittaa voitonjakolainalla keräämänsä varat ( Lainaosuudet ) Taaleritehtaan Tuulitehdas II Ky:hyn( Kohderahasto ), mistä johtuen Lainaosuuksien takaisinmaksu ja tuotto riippuu käytännössä Kohderahastoon tehtävän sijoituksen tuotosta tai tappiollisuudesta. Tämän perusteella Kohderahastoon liittyvät riskit ovat myös Lainaosuuksiin liittyviä riskejä. Kohderahaston sijoitustoiminnan riskipitoisuutta lisää se, että Kohderahasto käyttää sijoitustoiminnassaan vierasta pääomaa, jonka takaisinmaksu on ensisijaista suhteessa Kohderahaston yhtiömiehille. Tämän seurauksena ei ole varmuutta siitä, minkälainen tuotto Lainaosuuksille kertyy tai että Lainaosuuksien pääoma voidaan maksaa (kokonaisuudessaan) takaisin. Poliittinen tuki Tuulivoiman tuotanto ei lähivuosina nykyisellä sähkön markkinahintatasolla tule olemaan liiketaloudellisesti kannattavaa ilman valtion tukijärjestelmää. Kohderahaston menestys on näin ollen riippuvainen sähkön syöttötariffijärjestelmän tai muun julkisen tukijärjestelmän tuomista lisätuloista. Lainaosuuksien tuotto edellyttää siten, että poliittinen tuki tuulivoimalla tuotetulle sähkölle säilyy myös tulevaisuudessa, sillä sääntelymuutos tukijärjestelmään sijoituskohteiden kannalta epäedulliseen suuntaan voi merkittävästi vaikuttaa sijoituskohteiden kannattavuuteen. Myös muut sääntelymuutokset ovat erityisesti tuulivoima-alalle merkittävä riski. Tuulivoima on energiantuotanto- ja maankäyttömuotona Suomessa kehitysvaiheessa. Sääntelyä ja viranomaisohjeistusta kehitetään jatkuvasti ja oikeuskäytäntöä on hyvin rajallisesti. Muuttuvassa sääntely-ympäristössä erityisesti maankäyttöön, rakentamiseen ja verotukseen liittyvän lainsäädännön, viranomaismääräysten tai oikeuskäytännön muutokset voivat lisätä kustannusrakenteita tai muutoin vaikuttaa haitallisesti Kohderahaston arvoon ja tuottoihin, ja siten myös Lainaosuuksien arvoon ja tuottoon. Hankekohtaiset haasteet Kohderahaston menestys edellyttää menestyksekkäitä tuulivoimahankkeita eri puolille Suomea. Tuulipuiston hankekehitys on kuitenkin erittäin haastavaa ja hankekehityksen eri vaiheissa voi tulla vastaan esteitä, joiden takia hanke viivästyy, estyy tai sen tuottavuus vähenee. Hankkeen toteuttaminen edellyttää maankäytön suunnittelua hankkeen sijaintikunnassa, sekä erinäisiä muita lupia, joihin liittyy viranomaisten harkintavaltaa ja erilaisia kuulemis- ja valitusmenettelyitä. Hankkeen toteuttamiseen tarvittavat luvat voivat jäädä saamatta poliittisen tahtotilan puuttumisen johdosta tai hankealueen ympäristöön ja muuhun maankäyttöön, kuten esimerkiksi maanpuolustukseen tai ilmailuun liittyvistä syistä. Myös tuulivoimapuiston liittäminen sähköverkkoon voi osoittautua ennakoitua hitaammaksi ja/tai kalliiksi. Päätösten valituskelpoisuus voi myös johtaa pitkittyneisiin lupamenettelyihin, mikä voi omalta osaltaan merkittävästi alentaa hankkeen arvoa. Erinäiset haasteet hankekehityksen yhteydessä voivat johtaa siihen, ettei sijoituskohdetta hyväksytä syöttötariffijärjestelmään. Syöttötariffijärjestelmän mukaan tuulivoimaloissa tuotetulle sähkölle maksettavan tuotantotuen piiriin hyväksytään Suomessa käyttöön otettavia tuulivoimaloita, kunnes niiden yhteenlaskettu nimellisteho ylittää MVA. Syöttötariffijärjestelmän piiriin pääsyä voi estää myös se, että Suomen tuulivoimamarkkinat kehittyvät lähivuosina merkittävästi ja uusia tuulivoimaloita hyväksytään syöttötariffijärjestelmän piiriin nopeasti muiden toimijoiden kuin Kohderahaston ja sen sijoituskohteiden toimesta. Tuulisuus ja tekniset ratkaisut Kohderahaston tuotot ovat riippuvaisia Kohderahaston omistamien tuulivoimaloiden sähköntuotantomääristä, jotka puolestaan ovat riippuvaisia vallitsevista tuuliolosuhteista. Tuuliolosuhteet vaihtelevat sekä eri vuodenaikoina että eri vuosina. Epäsuotuisat tuuli- ja muut sääolosuhteet sekä ilmastonmuutos voivat vaikuttaa sähköntuotantoon haitallisesti, millä voi olla haitallinen vaikutus Kohderahaston ja Lainaosuuksien arvoon ja tuottoihin.

9 Myös erinäiset sijoituskohteena olevaan tuulipuistoon valittuun tuulivoimalateknologiaan tai -toimittajaan liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa epäsuotuisasti tuotantoodotusten toteutumiseen. Erinäiset katkokset ja häiriöt sähköntuotannossa ja mahdolliset tuuliturbiinien tyyppiviat voivat aiheuttaa sen, että tuulivoimala ei saavuta suunniteltua teknistaloudellista käyttöikää tai tuotanto-odotuksia. Vaikka kyseiset riskit lähtökohtaisesti ovat voimalavalmistajan vastuulla, on mahdollista, että voimalavalmistaja on maksukyvytön tai Kohderahaston sijoituskohteiden vakuutusturva ei kata riittävästi kaikkia riskejä ja onnettomuuksia. Yllättävät kulut ja tuulipuiston arvo Tuulivoimahankkeisiin liittyy merkittäviä investointeja. Vaikka investointikustannukset pyritään arvioimaan huolellisesti, arvioitujen kustannusten ylittyminen on mahdollista, millä voi olla haitallinen vaikutus Kohderahaston ja Lainaosuuksien arvoon ja tuottoihin. Kohderahasto aikoo myydä tuulivoimahankkeensa ennen sen toimikauden loppua joko teolliselle toimijalle tai toiselle pääomasijoittajalle. Mitään varmuutta siitä, että tällaiset myynnit ovat mahdollisia tai että niiden kautta saatava hinta olisi tuulivoimahankkeisiin sitoutunutta Kohderahaston pääomaa suurempi, ei ole. Kohderahaston sijoituskohteiden myynti hinnalla, joka on alle niihin sitoutuneen pääoman vaikuttaa haitallisesti Kohderahaston ja Lainaosuuksien arvoon ja tuottoihin. Lainaan liittyviä riskitekijöitä Laina ei välttämättä sovellu sijoituskohteeksi kaikille sijoittajille. Jokaisen sijoittajan tulee määrittää Lainan sopivuus sijoituskohteeksi omien taloudellisten ja muiden olosuhteidensa mukaisesti ja sijoituskokemuksensa huomioiden. Jokaisella sijoittajalla tulisi erityisesti olla: (i) (ii) (iii) (iv) (v) riittävät tiedot ja kokemus tehdäkseen realistisen arvion sijoituksesta Syöttörahastoon, sijoitukseen liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä ja lainaan liittyvistä ehdoista, sekä tässä esitteessä olevista ja siinä viitatuista tiedoista; riittävä taito tehdä, oma taloudellinen tilanne huomioiden, arvio sijoituspäätöksestä Syöttörahastoon sekä sijoituksen vaikutuksista sijoitusvarallisuuteensa kokonaisuutena; riittävät taloudelliset varat ja riittävä maksuvalmius kantaakseen Syöttörahastoon sijoittamiseen liittyvät riskit; ymmärrys voitonjakolainan ehdoista; ja kyky arvioida, joko yksin tai taloudellisen neuvonantajan avustuksella, erilaisia mahdollisia vaihtoehtoja liittyen taloudellisiin tekijöihin ja muihin tekijöihin, joilla saattaa olla vaikutuksia sijoitukseen ja sijoittajan riskinkantokykyyn. Laina on ainoastaan Syöttörahaston sitoumus, eikä sitä takaa kukaan muu henkilö tai yhteisö. Syöttörahasto on vain Kohderahastoon tehtävää sijoitusta varten perustettu yhtiö ja sen varallisuus puolestaan rajoittuu sen yhtiömiesosuuteen Kohderahastossa sekä mahdollisiin pankkitalletuksiin ja sijoitusrahastoihin tehtyihin sijoituksiin. Lainaehdoissa on lisäksi määrätty, että Syöttörahaston yhtiömiehet eivät vastaa Lainaosuuksien takaisinmaksusta tai niille suoritettavasta korosta. Lainaosuuksille voidaan tehdä suorituksia (lyhennyksiä tai korkosuorituksia) ainoastaan niistä varoista, jotka Syöttörahasto saa lainaehtojen mukaan tehdyistä sijoituksista Kohderahastolta tai pankkitalletuksista tai erikoissijoitusrahasto Taaleritehdas Parkin rahastoosuuksiin tehdyistä sijoituksista. Kohderahaston sijoitustoiminnan ollessa tappiollista Lainaosuuksien haltijat voivat menettää sijoituksensa tai sen tuoton kokonaan tai osittain. Lainan eräännyttäminen Lainaehtojen mukaan Lainaosuudet erääntyvät välittömästi ennenaikaisesti takaisinmaksettavaksi tietyissä tilanteissa. Näillä ehdoilla on Lainaosuuden haltijan kannalta rajoitettu merkitys, koska Syöttörahaston ja sen vastuunalaisen yhtiömiehen vastuuta on lainaehdoissa rajoitettu, muut tahot eivät vastaa Syöttörahaston velasta ja Syöttörahaston varallisuus rajoittuu sen epälikvidiin sijoitukseen Kohderahastoon (sekä mahdollisiin muihin varoihin ml. pankkitalletukset) ja lisäksi Lainaosuuksille maksettava korko on sidottu Syöttörahaston tulokseen. Näin ollen ennenaikainen eräännyttäminen ei todennäköisesti mahdollista nopeampia tai määrältään suurempia suorituksia Lainaosuuksien haltijoille kuin tilanteessa, jossa ennenaikaista eräännyttämistä ei tapahtuisi. Lainan takaisinmaksun ja tuottokoron ajankohta ja määrä Lainaosuuksille Syöttörahaston tulokseen perustuen lasketun tuottokoron määrästä riippumatta Syöttörahasto voi lainanottajana tietyissä tilanteissa päättää koron pääomittamisesta tai koronmaksun lykkäämisestä. Tuottokorko perustuu Syöttörahaston tulokseen eikä tulosta odoteta syntyvän ensimmäisinä tilikausina. Lainaosuuksien haltijoille tehtävien suoritusten ajoitusta ja määrää ei voida ennakoida. Lainalle ei ole määritelty kiinteää takaisinmaksupäivää vaan Lainan takaisinmaksu on sidottu Kohderahaston lopulliseen varojenjakoon, ja takaisinmaksu rajoittuu yllä todetulla tavoin pääosin niihin määriin, jotka Syöttörahasto voi suorittaa Kohderahastolta saaduista varoista. Tämän johdosta Lainan lyhennysten ajoitus ja määrät ovat epävarmoja. Sijoituskauden kesto ja lainaosuuden heikko siirrettävyys Lainalle ei ole määritelty kiinteää takaisinmaksupäivää vaan Lainan takaisinmaksu on sidottu Kohderahaston lopulliseen varojenjakoon. Kohderahasto on perustettu 10 vuoden ajanjaksoksi. Kohderahaston toimikautta voidaan kuitenkin myös pidentää, jolloin Lainan takaisinmaksu lykkääntyy vastaavasti. Pidennys voi olla enintään viisi (5) vuotta tai enemmänkin, jos Kohderahastoa koskevaa sopimusta muutetaan. Vaikka Lainaosuus voidaan vapaasti luovuttaa, Lainaosuuksia ei ole tarkoitus hakea kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle tai monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään. Lainaosuuden haltijalla on riski siitä, ettei Lainaosuutta saa myytyä, tai mikäli myynti järjestyy, toteutuva kauppahinta on alempi kuin sijoittajan lainaosuuden hankintahinta. Kohderahaston ja Syöttörahaston rakenteeseen liittyvät riskit Kohderahaston ja Syöttörahaston rakenteeseen liittyvät riskit vaikuttavat välillisesti myös Lainaosuuksiin. Kohderahaston sijoitustoimintaa hoitaa Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy, joka toimii Kohderahaston hoitajana (ns. vaihtoehtorahaston hoitajana).

10 Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:n henkilöstö myös jakaa työaikaansa useammille konsernin hallinnoimille eri rahastoille, joista Kohderahasto on vain yksi. Myös yksittäisen tai yksittäisten avainhenkilöiden sairastuminen tai siirtyminen pois konsernin palveluksesta voi vaikuttaa haitallisesti Kohderahaston toimintaan ja Lainaosuuksien arvoon ja tuottoon. Taaleritehdas-konserni hallinnoi myös useita muita rahastoja ja sen tarkoituksena on myös tulevaisuudessa perustaa uusia rahastoja. Nämä muut rahastot saattavat olla sijoittajina samoissa kohteissa Kohderahaston kanssa. Konsernin hallinnoimien eri rahastojen välillä voi siten syntyä intressikonflikteja sijoituksia tehtäessä tai niitä realisoitaessa tai sijoituskohteiden ajautuessa taloudellisiin vaikeuksiin. Myös Kohderahastosta maksettava Kohderahaston sijoitustoiminnan tulokseen perustuva tuottopalkkio saattaa aiheuttaa sen, että sijoituskohteita valitaan tai hallinnoidaan tavalla johon liittyy suuremman tuoton toivossa myös enemmän riskejä, kuin tilanteessa, jossa tällaista tuottopalkkiota ei olisi. Jälkimarkkinakelpoisuus Voitonjakolainat ovat haltijavelkakirjoja ja vapaasti luovutettavissa. Lainaosuuksista ei anneta erillistä todistusta vaan ne merkitään liikkeeseenlaskijan tai Taaleritehtaan Varainhoito Oy:n ylläpitämään haltijaluetteloon. Taaleritehdas ei takaa jälkimarkkinoita Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky:n voitonjakolainan lainaosuuksille. Kaupankäynti on mahdollista ostajan ja myyjän allekirjoittamalla kauppakirjalla, jonka perusteella haltijaluettelon ylläpitäjä kirjaa muuttuneen omistajan. Taaleritehtaan Varainhoito Oy:lle voi antaa toimeksiantoja lainan ostamiseksi tai myymiseksi. Tarkempia ohjeita jälkimarkkinakaupan tekemiseksi on annettu internet-sivulla OLENNAISIA TIETOJA SIJOITTAJALLE Materiaalit Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky:n voitonjakolainasta on tehty arvopaperimarkkinalain 4 luvun mukainen tarjousesite, joka samoin kuin Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky:n ja Taaleritehtaan Tuulitehdas II Ky:n avaintietoesitteet on saatavilla Taaleritehtaan Varainhoito Oy:n toimipisteistä ja internet-sivulta Sijoittajan on syytä tutustua huolellisesti ennen sijoituspäätöksen tekoa tarjousesitteeseen, avaintietoesitteisiin sekä Taaleritehtaan Sijoittajan Tietopakettiin. Verotus Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky on hakenut voitonjakolainan verokohtelusta verohallinnosta ennakkoratkaisuja. Voitonjakolainasta saatava korkotulo on saajalleen korkotulon lähdeverosta annetun lain ( / ) mukaista korkotuloa, josta peritään Suomessa asuvalta luonnolliselta henkilöltä tai kuolinpesältä 30 % lähdeveroa vuoden 2014 verotuksessa. Lähdevero peritään vain maksetusta korosta, ei mahdollisesti kertyneestä mutta maksamattomasta korosta. Ennakkoratkaisut ovat lainvoimaisia ja koskevat vuosien 2014 ja 2015 verotuksia. Voitonjakolainan vastikkeellisesta luovutuksesta mahdollisesti perittävästä varainsiirtoverosta on pyydetty ennakkoratkaisua, mutta sitä ei ole esitteen päivämäärään mennessä saatu. Sijoittajaa kehotetaan konsultoimaan omaa veroasiantuntijaansa ennen sijoituspäätöksen tekemistä voitonjakolainaan ja sen sopivuudesta sijoittajan omaan henkilökohtaiseen tilanteeseen. Rahoitusvälineen verokohtelu voi muuttua sijoitusaikana eikä verokohtelusta tai sen muutoksista voi antaa takeita.

TAALERI KIERTOTALOUS OMISTAJAT KY

TAALERI KIERTOTALOUS OMISTAJAT KY TAALERI KIERTOTALOUS OMISTAJAT KY Sivu 2 / 11 SISÄLLYSLUETTELO 1 LAINAEHDOT... 3 1.1 Tausta... 3 1.2 Lainan määrä... 3 1.3 Merkintäoikeus... 3 1.4 Merkintäaika ja -paikka... 3 1.5 Lainan emissiokurssi

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1600: KORKOKAULURI VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011 ja 10.8.2011

Lisätiedot

Taaleritehtaan tuulivoimainvestoinnit Pohjois-Suomessa

Taaleritehtaan tuulivoimainvestoinnit Pohjois-Suomessa Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Taaleritehtaan tuulivoimainvestoinnit Pohjois-Suomessa Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy Erkki Kunnari Tuulivoimapäällikkö 1 Taaleritehdas

Lisätiedot

TAALERI AFRIKKA RAHASTO II OMISTAJAT KY:N A-SARJAN JA B-SARJAN VOITONJAKOLAINA. Järjestäjä: Taaleri Varainhoito Oy

TAALERI AFRIKKA RAHASTO II OMISTAJAT KY:N A-SARJAN JA B-SARJAN VOITONJAKOLAINA. Järjestäjä: Taaleri Varainhoito Oy 29.12.2016 TAALERI AFRIKKA RAHASTO II OMISTAJAT KY:N A-SARJAN JA B-SARJAN VOITONJAKOLAINA Järjestäjä: Taaleri Varainhoito Oy ESITTEESEEN LIITTYVÄÄ TIETOA Tämä esite on laadittu arvopaperimarkkinalain (746/2012,

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49:

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49: Danske Bank DDBO FE49: Nokia Autocall 2 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1531143748 Päivitetty 7.12.2016

Lisätiedot

Nokia Autocall 3 päivitetty

Nokia Autocall 3 päivitetty Danske Bank DDBO FE53: Nokia Autocall 3 päivitetty 25.1.2017 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1547361409

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS1327053481 AUTOCALL SUOMI Euroopan talouskasvun piristyessä myös suomalaisten yhtiöiden

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 6/2013 Osaketalletus 6/2013 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C:

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C: Danske Bank DDBO FE5C: UniCredit Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1567980708 UniCredit Autocall

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 Listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot.

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN.

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN. TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. GRX MANAGEMENT TEAM OY ON OSAKEYHTIÖLAISSA TARKOITETTU YKSITYINEN OSAKEYHTIÖ, JONKA OSAKKEITA TAI VAIHTOVELKAKIRJOJA EI

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Voimamylly Oy 3.10.2012 Voimamylly Oy Yhtiön kotipaikka Humppila Perustettu helmikuussa 2012 Valmistelu alkoi vuonna 2011 Humppilaan ideoitujen hankkeiden yhtenä osana,

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. ^IIT^ ^ 1 UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ia kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

Tuulivoima ja maanomistaja

Tuulivoima ja maanomistaja Tuulivoima ja maanomistaja Ympäristöasiamiespäivät Marraskuu 2012 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Miksi tuulivoimaa? Tarve uusiutuvalle energialle, esim. EU:n tavoite 20-20-20 Tuulivoima

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 2.5.2016 28.10.2016 OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ Osakeannin järjestää Lahden Golf Oy. Yhtiö on perustettu 7.7.1997 ja sen kotipaikka on Lahti. Kaupparekisteriin yhtiö

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. LIITE 1 1 VIRPINIEMI GOLF OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2 YHTIÖN TOIMIALA Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon AITO DEBENTUURILAINA I/2015 MYYNTIESITE Liikkeeseenlaskija: Aito Säästöpankki Oy Korko: Emissiokurssi: Verollinen 2 % kiinteä vuotuinen. Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti. Emissiokurssin

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto. Voimamylly Oy Humppila - Urjala 30.8.2012

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto. Voimamylly Oy Humppila - Urjala 30.8.2012 Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Voimamylly Oy Humppila - Urjala 30.8.2012 Suomen tavoitteet vuoteen 2020 mennessä Suomi on sitoutunut nostamaan uusiutuvan energian käytön osuuden noin 20 %:iin Tämän

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA Yliopiston hallituksen kokous 18.10.2016. Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategia. Jyväskylän yliopiston hallitus 18.10.2016. SIJOITUSTRATEGIA Unifund Jyväskylä

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A Rahaston minimimerkintä (A-sarja) on 5 000 euroa. Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu merkintälomake alla olevaan

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Tampereen Osakesäästäjät 18.5.2016 Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Suomalaisilla on realistinen käsitys lakisääteisen eläkkeen riittävyydestä Miten hyvin uskot lakisääteisen eläkkeesi aikanaan

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti CapMan Oyj:n hallituksen vahvistama 11.2.2016. Tämä CapMan Oyj:n (jäljempänä CapMan) palkka- ja palkkioselvitys on laadittu 1.1.2016 voimaan tulleen

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (5)

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (5) PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (5) Tämä esitys on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2010) suosituksessa 47 tarkoitettu Raisio Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys. Esitetyt tiedot ovat pääsääntöisesti

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot