SIJOITA TUULIVOIMAAN TAALERITEHDAS ON YKSI SUOMEN SUURIMMISTA TUULIVOIMARAKENTAJISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIJOITA TUULIVOIMAAN TAALERITEHDAS ON YKSI SUOMEN SUURIMMISTA TUULIVOIMARAKENTAJISTA"

Transkriptio

1 SIJOITA TUULIVOIMAAN TAALERITEHDAS ON YKSI SUOMEN SUURIMMISTA TUULIVOIMARAKENTAJISTA Ensimmäiseen tuulirahastoomme sijoitti yli 200 suomalaista ja rahaston sijoituskapasiteetti on yli 190 miljoonaa euroa. Nyt tarjoamme sijoitusmahdollisuutta uuteen Tuulirahasto II:een merkitsemällä sen yhtiömiehen voitonjakolainaa! Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky:n voitonjakolainan päivätty tarjousesite on saatavilla Taaleritehtaan Varainhoito Oy:n toimipisteistä ja internet-sivulta

2 SUOMI ON TUULIVOIMAN KEHITYSMAA Suomi on sitoutunut EU:n velvoitteeseen uusiutuvan energian lisäämiseksi sähköntuotannostaan. Suomessa tulee vuonna 2020 tuottaa 38 % sähkönkulutuksesta uusiutuvilla energialähteillä. Velvoitteen saavuttamiseksi tulee rakentaa merkittävä määrä uutta uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia. Tuulivoimalle asetettu tavoite on 6 TWh vuodessa, joka vastaa noin 800 kpl tuulivoimaloita. Työ- ja Elinkeinoministeriö asetti lisätavoitteen, joka on vuoteen 2025 mennessä 9 TWh, joka vastaa n kpl tuulivoimaloita. Tuulivoiman rakentaminen on EU:ssa kasvussa. Tuulivoimaa on tällä hetkellä kaikesta sähköntuotannosta 13 %, kun vuonna 2000 osuus oli vain 2,4 %. Suomi on kuitenkin tuulivoiman kehitysmaa. Vuonna 2012 meillä tuulivoiman osuus oli vain 1 % kaikesta sähköntuotannosta. Esimerkiksi Tanskassa tuulivoiman osuus on 27 %, Irlannissa 13 % ja Ruotsissakin 5 %. Suomea vähemmän tuulivoimaa on vain Maltalla, Slovakialla ja Slovenialla. TUULIVOIMA ON KOTIMAINEN ENERGIALÄHDE Tuulivoima on kotimainen, ympäristöystävällinen ja päästötön energialähde. Tuulivoimatuotanto tuo lisää omavaraisuutta sähköntuotantoon ja alentaa näin sähkön hintaa. Tuulivoimalla on myös merkittävä työllistämisvaikutus. Taaleritehtaan nykyisten tuulivoimahankkeiden työllistävät vaikutukset ovat n henkilötyövuotta. Usein kuulee sanottavan, että eihän Suomessa edes tuule. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan Suomen tuulisuudet riittävät erinomaisesti tehokkaaseen ja kannattavaan tuulivoimatuotantoon. Nykyiset modernit tuulivoimalat mahdollistavat täysimittaisen sähköntuotannon myös alhaisemmilla tuulennopeuksilla. Käytännössä Suomessa siis kuitenkin tuulee riittävästi, me emme vain aisti maanpinnalla tätä kaikkea tuulta. Jos maanpinnalla on käytännössä tyyntä, voi 140 metrin korkeudessa olla esimerkiksi 8 m/s tuulisuus, joka on erinomainen tuulivoiman tuotantokeli. Erilaiset tuulisuudet perustuvat ilman eri kerroksiin ja niissä aiheutuviin tuulisuuksiin. MIKSI SIJOITTAA TUULIVOIMAAN? Tuulivoimaan sijoittaminen on myös kannanotto puhtaan, kotimaisen energian puolesta. Samalla työllistät suomalaisia ja olet edesauttamassa Suomen kasvua. Maapallon tulevaisuuden ja ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat meidän jokaisen elämässä. Sijoittamalla tuulivoimaan olet mukana tukemassa tulevaisuuden kannalta terveempiä energiantuotannon ratkaisuja. Tuulivoimalla tuotetun sähkön myyntihinta perustuu syöttötariffijärjestelmään, joka takaa tuulisähkön tuottajalle tietyn hinnan riippumatta markkinahinnasta. Taaleritehdas tarjoaa myös tehokkaan riskienhallinnan. Esimerkiksi infratöihin, huoltoon ja ylläpitoon liittyviä riskejä on jaettu tehokkaasti eri toimijoiden kesken sopimusten avulla. Taaleritehtaalla on myös erittäin vahva asema Suomen tuulivoimamarkkinoilla ja olemme luoneet vahvat yhteistyösuhteet tarvittavien yhteistyökumppaneiden kanssa. TAALERITEHDAS ON YKSI SUOMEN SUURIMMISTA TUULIVOIMARAKENTAJISTA Taaleritehdas on tällä hetkellä yksi Suomen suurimmista tuulivoimatoimijoista. Suunnittelemme Suomeen noin 200 tuulivoimalaa eri paikkakunnille ensimmäiselle rahastollemme. Ensimmäinen 9 tuulivoimalan tuulipuistomme avattiin kesällä 2013 Honkajoelle. Parhaillaan rakennamme Iihin Suomen suurinta tuulipuistoa, yhteensä 27 voimalaa. Tuulivoimarakentamisessa oleellista on laadukas projektinhallinta. Taaleritehtaalla on Suomen oloissa erittäin kokeneet asiantuntijat Tuulivoimasta vastaavan johtajan Taamir Fareedin johdolla. Ammattitaitoisen tiimin lisäksi tarvitaan hyvät yhteistyökumppanit. Kumppanimme on NCC, joka on onnistunut erinomaisesti tuulivoimaprojektin eri vaiheiden yhteensovittamisessa. Käytämme aina ensisijaisesti kumppaneina tuulihankealueillamme paikallisia toimijoita ja suosimme paikallisia yrittäjiä ja haluamme työllistää mahdollisimman paljon hankepaikkakuntien asukkaita. Työmaillamme on tähän mennessä työskennellyt yhteensä 35 yritystä ja yhteensä 159 henkilöä, Suomessa.

3 MUKAAN SIJOITTAJAKSI TUULIPUISTON HANKEKEHITYS Taaleritehtaan Tuulitehdas I rahastoon sijoitti yli 200 suomalaista. Rahaston sijoituskapasiteetti on noin 190 miljoonaa euroa. Nyt olemme perustaneet Taaleritehtaan Tuulitehdas II-rahaston, johon voi tehdä sijoituksia euron minimisijoituksella välillisesti sen äänettömän yhtiömiehen liikkeeseen laskeman voitonjakolainan kautta. Toinen tuulirahastomme investoi Ylivieskan Pajukoskelle 9 tuulivoimalan puiston. Tuulipuisto on Taaleritehtaan ja saksalaisen reconceptin yhteishanke, jossa Taaleritehdas investoi 7 voimalaa ja reconcept 2 voimalaa. Hankkeen suunnitelmat ovat jo pitkällä. Perustustyöt alkavat syksyn 2014 aikana ja voimalat pystytetään kesällä Voimaloiden vuotuinen sähköntuotanto on 97 GWh, joka vastaa noin kerrostaloasunnon vuotuista sähköntarvetta. Alla olevassa kaavakuvassa on tuulipuiston hankekehitys jaettuna yhteentoista eri vaiheeseen. Kronologinen järjestys vaihtelee eri kehityshankkeissa aina kohtaan 9 saakka, jonka jälkeen kaikilla hankkeilla on sama kehityskaari. Tuulirahasto voi hankkia tai aloittaa tuulivoiman kehityshankkeita, joista ei vielä ole tehty investointipäätöstä (kohta 9). Pajukosken tuulipuistohankkeessa sitä ostettaessa olivat lainvoimaiset rakennusluvat jo olemassa, mutta investointipäätös tehtiin vasta hankinnan jälkeen. Tuulirahasto II on hankkinut yhteistyössä Loiste Energia Oy:n kanssa Metsähallitukselta Tolpanvaaran ja Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimahankkeet. Hankkeiden kaavapäätöksistä on valitettu, joten ne eivät vielä ole lainvoimaisia ja investointipäätöstä ei ole tehty. 1. Tuulisuudeltaan sopiva maa-alue 2. Maa-alueen vuokraus 3. Viranomaisneuvottelut 4. Sähköverkkoliitynnän varmistaminen 5. Tuulimittaukset ja ympäristöselvitykset 6. Kaavoitus 7. Maaperätutkimukset ja tiestön perusten suunnittelu 8. Tuulivoimaloiden hankintaprosessi 9. Rakennuslupa, investointipäätös 10. Sähkö-, tietoliikenne-, tieja perustustyöt 11. Voimaloiden kuljetus ja pystytys 11. Valmis tuulipuisto: Käyttö ja kunnossapito

4 YLEISKUVAUS SYÖTTÖRAHASTON VOITONJAKOLAINARAKENTEESTA Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky:n voitonjakolainaa ( Laina ) merkitsemällä sijoittaja tekee epäsuoran sijoituksen suomalaisiin tuulivoimahankkeisiin sijoittavaan Taaleritehtaan Tuulitehdas II Ky ( Kohderahasto ) vaihtoehtorahastoon. Kyseessä on syöttörahasto - kohderahastorakenne, jossa Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky ( Syöttörahasto ) kerää Kohderahastoon sijoittamansa varat laskemalla liikkeelle voitonjakolainan. Voitonjakolaina on suomalainen julkisesti liikkeeseen laskettu joukkolaina. Lisätietoa voitonjakolainasta rahoitusvälineenä samoin kuin sen riskeistä on saatavissa Taaleritehtaan Sijoittajan Tietopaketista, johon kehotamme sijoittajaa tutustumaan ennen sijoituspäätöksen tekoa. Rakennetta käytetään, koska kommandiittiyhtiöiden yhtiömiehiin liittyvä hallinto on raskasta (pakolliset kaupparekisteri-ilmoitukset, veroilmoitus osakaskohtaisesti) ja voitonjakolainan minimimerkinnän kokoisia sijoituksia ei samalla palkkiorakenteella voitaisi ottaa suoraan yhtiömiehiksi. Liikkeeseenlaskija on lisäksi saanut verottajalta ennakkoratkaisun voitonjakolainasta saatavan korkotulonverotuksesta, joka on selventänyt tuotteen verokohtelun. MUUT SIJOITTAJAT Kohderahaston äänettömiä yhtiömiehiä SIJOITTAJAT Syöttörahaston voitonjakolainan lainaosuuksien merkitsijät LIIKKEESEENLASKIJA Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky ( Syöttörahasto ) Kohderahaston äänetön yhtiömies TAALERITEHTAAN PÄÄOMARAHASTOT OY Syöttörahaston ainoa äänetön yhtiömies Äänetön yhtiömies Kohderahastossa Kohderahaston ja Syöttörahaston vaihtoehtorahaston hoitaja Omistaa 100 % Taaleritehtaan Tuulitehdas II hallinnointiyhtiö Oy:n osakkeista Taaleritehdas Oyj:n tytäryhtiö TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY ( Kohderahasto ) TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II HALLINNOINTIYHTIÖ OY Kohderahaston ja Syöttörahaston vastuunalainen yhtiömies Kohderahaston sijoituskohteet eli tuulivoimahankkeet, joista ensimmäisenä Pajukosken Tuulipuisto Oy TAALERITEHTAAN VARAINHOITO OY Kohderahaston ja Syöttörahaston säilytysyhteisö Lainan liikkeeseenlaskun järjestäjä Taaleritehdas Oyj:n tytäryhtiö

5 TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II SYÖTTÖRAHASTO KY VOITONJAKOLAINAN EHTOTIIVISTELMÄ Olennaisimmat lainaehdot Liikkeeseenlaskija ja ISIN-koodi Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky ISIN koodi FI Liikkeeseenlaskun järjestäjä Taaleritehtaan Varainhoito Oy Nordic Trustee Oy, Sijoittajien asiamies Merkintä-aika Sijoittajien asiamies edustaa lainan lainaosuuksien haltijoita mm. velkojien kokouksessa ja valvoo, että liikkeeseenlaskija noudattaa lainan ehtoja. Merkitsemällä lainaosuuksia sijoittajat valtuuttavat sijoittajien asiamiehen toimimaan puolestaan lainaa koskevissa asioissa. Merkintäpaikka Lainamäärä Minimimerkintä Merkintäpalkkio Merkinnän maksaminen Lainan luonne Taaleritehtaan Varainhoito Oy:n toimipisteet ja internet-sivu enintään 30 miljoonaa euroa euroa Merkinnän maksun yhteydessä liikkeeseenlaskun järjestäjä perii 1 % merkinnän nimellisarvosta merkintäpalkkiota Merkintä maksetaan merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaan Laina on haltijavelkakirja ja vapaasti siirrettävissä. Lainasta ei anneta erillistä todistusta. Lainan käyttötarkoitus Lainan pääoma tullaan sijoittamaan Taaleritehdas Tuulitehdas II KY:n äänettömän yhtiömiehen panokseen. Siltä osin kuin yllämainittua panosta ei ole kutsuttu, on lainalla kerätyt varat sijoitettu pankkitalletuksiin tai erikoissijoitusrahasto Taaleritehdas Parkin rahastoosuuksiin. Lainan takaus tai vakuus Laina-aika Lainalla ei ole takausta eikä muuta vakuutta Lainalla ei ole varsinaista laina-aikaa. Laina maksetaan takaisin kohdassa lainan pääoman takaisinmaksu määritellyllä tavalla. Lainan korko Lainalle ei makseta kiinteää korkoa. Lainalle maksetaan tuottokorkona vuosittain (alkaen aikaisintaan ) liikkeeseenlaskijan ennen tämän lainan koron vähennystä kertynyt elinkeinotoiminnan tulos lainaehtojen mukaisin rajoituksin. Liikkeeseenlaskijan tulos on riippuvainen sen sijoitustoiminnan (lähinnä sijoitus Kohderahaston yhtiöosuuteen) tuloksesta. Korkoa voidaan pääomittaa tai sen maksua lykätä lainaehtojen mukaisesti muun muassa Kohderahaston varojen jaosta riippuen. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus maksaa lainan pääoma takaisin kokonaan tai osittain jokaisen koronmaksun yhteydessä aikaisintaan Lainan pääoman takaisinmaksu Liikkeeseenlaskijalla on velvollisuus maksaa lainan pääoman takaisinmaksuna kaikki Kohderahastosta saamansa varat siltä osin kuin niitä ei makseta tuottokorkona. Lainan pääomaa ei voida maksaa kokonaisuudessaan takaisin ennen kuin Kohderahasto on irtautunut kaikista sijoituskohteistaan ja jakanut liikkeeseenlaskijalle kaikki sille Kohderahastoa koskevien sopimusten mukaisesti kuuluvat varat. Lainan erääntyy välittömästi takaisinmaksettavaksi, mikäli Lainan ennenaikainen erääntyminen (i) (ii) (iii) Liikkeeseenlaskijan yhtiömiehet tekevät yksityisottoja tai näille jaetaan Liikkeeseenlaskijasta muita varoja kuin kohdan lainaehtojen mukaisesti näille kuuluvat suoritukset ja muut erät; Liikkeeseenlaskija asetetaan selvitystilaan, se on asetettu tuomioistuimen päätöksellä konkurssiin tai on muutoin todistettavasti maksukyvytön; Liikkeeseenlaskijan vastuunalainen yhtiömies asetetaan selvitystilaan, se on asetettu tuomioistuimen päätöksellä konkurssiin tai on muutoin todistettavasti maksukyvytön;

6 (iv) (v) (vi) (vii) (viii) Liikkeeseenlaskija ottaa muuta velkaa kuin tämän lainan; Liikkeeseenlaskijan vastuunalainen yhtiömies tai äänetön yhtiömies muuttuvat pois lukien tilanteet, joissa uusi yhtiömies on muu Taaleritehdas Oyj:n hallitsema yhtiö; Liikkeeseenlaskijan vastuunalaisen yhtiömiehen tai äänettömän yhtiömiehen pääomapanokset pienenevät; Liikkeeseenlaskijan purkamista koskeva kaupparekisteri-ilmoitus jätetään kaupparekisteriin; Liikkeeseenlaskija tekee kassavaroillaan muita sijoituksia kuin talletuksen Suomessa toimiluvan saaneeseen talletuspankkiin, sijoituksen erikoissijoitusrahasto Taaleritehdas Parkin rahasto-osuuksiin tai sijoituksen Taaleritehtaan Tuulitehdas II Ky:n äänettömän yhtiömiehen yhtiömiesosuuteen. TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY EHTOTIIVISTELMÄ Vaihtoehtorahaston nimi Taaleritehtaan Tuulitehdas II Ky ( Kohderahasto ) Vaihtoehtorahaston hoitaja Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy Vaihtoehtorahaston säilytysyhteisö Taaleritehtaan Varainhoito Oy Vaihtoehtorahaston muoto Suljettu kommandiittiyhtiömuotoinen rahasto Vastuunalainen yhtiömies Taaleritehtaan Tuulitehdas II hallinnointiyhtiö Oy Kohderahaston myyntiaika Sijoitusaika ja kohderahaston koko Kohderahaston toimikausi Sijoituskausi (10 vuotta), Vastuunalaisella yhtiömiehellä on oikeus pidentää toimikautta enintään viidellä (5) vuodella (kaksi vuotta ensimmäisestä liittymisestä). Sijoitusneuvosto voi pidentää sijoituskautta vuodella. Sijoituskauden päättymisen jälkeen Kohderahasto ei saa aloittaa uusia sijoituskohteita. Kohderahastolla ei ole sopimuksessa määriteltyä minimi- tai maksimikokoa. Tavoitekoko on miljoonaa euroa. Kohderahaston koko ja minimisijoitus Kohderahaston ensimmäisessä liittymisessä Kohderahastoon liittyi Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto II Ky 6,2 miljoonan euron sijoitussitoumuksen määrällä. Liittymisissä Kohderahastoon liittyi 211 äänetöntä yhtiömiestä tai korotti sijoitussitoumuksensa määrää 46,8 miljoonalla eurolla ja Kohderahaston kokonaiskoko on 53 miljoonaa euroa tämän esitteen laatimishetkellä. Minimisijoitus Kohderahastoon on euroa. Sijoitus kutsutaan vastuunalaisen yhtiömiehen päättämässä aikataulussa Kohderahaston sijoitustoiminnan edistymisen mukaan. Sijoitussitoumuksista on kutsuttu 40 %. Olennaiset tiedot kohderahastosta Kohderahasto sijoittaa varansa tuulivoimahankkeisiin Suomessa. Kohderahasto on tehnyt kaksi sijoitusta tuulivoimahankkeisiin: Sijoitusstrategia ja toimintahistoria Vivutuksen käyttö 1) Kohderahasto on ostanut Pajukosken Tuulipuisto Oy:n koko osakekannan. Ostettu yhtiö on rakennuttamassa seitsemän tuulivoimalan tuulivoimapuistoa Ylivieskan kuntaan. Kokonaisinvestointi on arviolta 42 miljoonaa euroa ja puiston uskotaan tuottavan sähköä kesällä ) Kohderahaston määräysvallassa olevat yhteisöt ovat yhteistyössä Loiste Energia Oy:n kanssa ostaneet Metsähallitukselta Tolpanvaaran ja Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimahankkeet. Lainvoimaisten lupien saamisen jälkeen hankealueille on tarkoitus rakentaa usean kymmenen tuulivoimalan tuulivoimapuistoja. Kohderahaston hankkeisiin tässä vaiheessa sitoutunut pääoma ei ole merkittävä. Kohderahasto ja sen sijoituskohteet voivat ottaa enintään 80 % sijoituskohteen hankintahinnasta vierasta pääomaa. Kohderahasto aikoo hyödyntää vieraan pääoman käyttöä Kohderahaston sääntöjen sallimissa rajoissa.

7 Vaihtoehtorahaston hoitaja perii seuraavat palkkiot Kohderahastolta, jotka kohdistuvat Syöttörahaston osuuteen: Merkintäpalkkiona 2 % äänettömien yhtiömiesten sijoitussitoumusten yhteismäärästä. Kiinteänä hallinnointipalkkiona 1,25 % p.a. neljästi vuodessa, joka lasketaan seuraavasti: Sijoituskauden aikana palkkio peritään kutsuttujen sijoitussitoumusten yhteismäärästä. Sijoituskauden jälkeen palkkio peritään Kohderahaston sijoituskohteisiin sitoutuneen pääoman määrästä (sijoitussitoumukset lisättynä vieraalla pääomalla). Säännöllisen toiminnan tuottopalkkiona 30 % siitä positiivisesta erotuksesta, joka jää kun Kohderahaston tuloista (pois lukien realisoinnit) on vähennetty Kohderahaston kulut lisättynä kuuden (6) prosentin laskennallisella vuotuisella korolla Kohderahaston sijoitussitoumuksille laskettuna. Kohderahastolta perittävät palkkiot, jotka kohdistuvat Syöttörahaston osuuteen Sijoitussitoumusten määränä käytetään palkkiota laskettaessa Kohderahaston realisoimattomiin sijoituksiin sitoutuneiden sijoitussitoumusten osuutta Kohderahaston kaikista nostetuista sijoitussitoumuksista. Realisointiperusteista tuottopalkkiota seuraavan kaavan mukaan laskettuna: RTT=0,30*(RSMH-RSV-1,06*(RSO+SK)) missä: RTT on realisointiperusteinen tuottopalkkio; RSMH on palkkion määrityshetkeen mennessä realisoitujen Kohderahaston sijoituskohteiden yhteenlaskettu myyntihinta; RSV on palkkion määrityshetkeen mennessä realisoitujen Kohderahaston sijoituskohteiden hankintaa varten alun perin otetun vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen jäljellä oleva nimellismäärä; RSO on palkkion määrityshetkeen mennessä realisoitujen Kohderahaston sijoituskohteiden hankintahintojen maksamiseen käytettyjen sijoitussitoumusten summa; ja SK on palkkion määrityshetkeen mennessä realisoitujen Kohderahaston sijoituskohteiden (hankintahintojen perusteella määritelty) suhteellinen osuus niistä sijoitussitoumuksista, jotka on käytetty muuhun kuin Kohderahaston sijoituskohteiden hankintahintojen maksamiseen Kohderahaston arvonmääritys tehdään kerran vuodessa. Arvonmääritys ja raportointi Sijoitusneuvosto ja avainhenkilöt Kohderahasto raportoi toiminnastaan kahdesti vuodessa. Helmikuun lopussa edeltävän kalenterivuoden tilanteesta ja syyskuun lopussa kalenterivuoden kuuden ensimmäisen kuukauden toiminnasta. Raportit julkaistaan voitonjakolainan merkitsijöille internetissä sivulla ja ne sisältävät Kohderahaston arvon lisäksi muun muassa selostuksen Kohderahaston toiminnasta, Kohderahaston tuloslaskelman ja taseen, Kohderahastosta perityt palkkiot ja Kohderahaston käyttämän vieraan pääoman määrän. Kohderahastolla tulee olemaan sijoittajien edustajista koostuva sijoitusneuvosto, joka päättää esityksestä mm. seuraavista asioista: - Sijoituskauden pidentäminen/ennenaikainen lopettaminen - kannanottamisesta eturistiriitatilanteissa Kohderahaston ja sen hoitajan (Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy) kanssa kuten mahdollisessa tuulivoimahankkeen ostamisessa/myymisessä - uusien avainhenkilöiden nimittämisestä Kohderahaston avainhenkilöitä ovat Taamir Fareed, Juhani Elomaa ja Karri Haaparinne. Mikäli heistä vain yksi olisi enää Kohderahaston hoitajan palveluksessa, tulee Kohderahaston lopettaa uusien sijoitusten teko ja Kohderahastolta perittäviä palkkioita alennetaan kunnes sijoitusneuvosto on nimittänyt uusia avainhenkilöitä riittävän määrän.

8 SIJOITUKSEEN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Tämä riskiluettelo ei kata kaikkia tuotteeseen liittyviä riskejä. Lainan merkintäpaikoissa ja internet-sivulla on saatavilla päivätty arvopaperimarkkinalain (746/2012) mukainen Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky:n voitonjakolainan tarjousesite, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot lainaan liittyvistä riskeistä. Liikkeeseenlaskijariski Rahoitusvälineeseen liittyy liikkeeseenlaskijariski. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan (Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky) maksukyvyttömäksi tullessa menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain. Tuottoriski Sijoituksesta mahdollisesti saatava tuotto voi jäädä negatiiviseksi tai heikommaksi kuin muista sijoituskohteista vastaavalla sijoitusajalla mahdollisesti saatava tuotto. Jälkimarkkinariski Taaleritehtaan Varainhoito Oy toimii Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky:n voitonjakolainan liikkeeseenlaskun järjestäjän, mutta ei takaa jälkimarkkinoita mainitun lainan lainaosuuksille. Kohderahaston liiketoimintaan ja tuulivoimaan sijoittamiseen liittyviä riskejä Lainan liikkeeseenlaskija Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky ( Syöttörahasto ) sijoittaa voitonjakolainalla keräämänsä varat ( Lainaosuudet ) Taaleritehtaan Tuulitehdas II Ky:hyn( Kohderahasto ), mistä johtuen Lainaosuuksien takaisinmaksu ja tuotto riippuu käytännössä Kohderahastoon tehtävän sijoituksen tuotosta tai tappiollisuudesta. Tämän perusteella Kohderahastoon liittyvät riskit ovat myös Lainaosuuksiin liittyviä riskejä. Kohderahaston sijoitustoiminnan riskipitoisuutta lisää se, että Kohderahasto käyttää sijoitustoiminnassaan vierasta pääomaa, jonka takaisinmaksu on ensisijaista suhteessa Kohderahaston yhtiömiehille. Tämän seurauksena ei ole varmuutta siitä, minkälainen tuotto Lainaosuuksille kertyy tai että Lainaosuuksien pääoma voidaan maksaa (kokonaisuudessaan) takaisin. Poliittinen tuki Tuulivoiman tuotanto ei lähivuosina nykyisellä sähkön markkinahintatasolla tule olemaan liiketaloudellisesti kannattavaa ilman valtion tukijärjestelmää. Kohderahaston menestys on näin ollen riippuvainen sähkön syöttötariffijärjestelmän tai muun julkisen tukijärjestelmän tuomista lisätuloista. Lainaosuuksien tuotto edellyttää siten, että poliittinen tuki tuulivoimalla tuotetulle sähkölle säilyy myös tulevaisuudessa, sillä sääntelymuutos tukijärjestelmään sijoituskohteiden kannalta epäedulliseen suuntaan voi merkittävästi vaikuttaa sijoituskohteiden kannattavuuteen. Myös muut sääntelymuutokset ovat erityisesti tuulivoima-alalle merkittävä riski. Tuulivoima on energiantuotanto- ja maankäyttömuotona Suomessa kehitysvaiheessa. Sääntelyä ja viranomaisohjeistusta kehitetään jatkuvasti ja oikeuskäytäntöä on hyvin rajallisesti. Muuttuvassa sääntely-ympäristössä erityisesti maankäyttöön, rakentamiseen ja verotukseen liittyvän lainsäädännön, viranomaismääräysten tai oikeuskäytännön muutokset voivat lisätä kustannusrakenteita tai muutoin vaikuttaa haitallisesti Kohderahaston arvoon ja tuottoihin, ja siten myös Lainaosuuksien arvoon ja tuottoon. Hankekohtaiset haasteet Kohderahaston menestys edellyttää menestyksekkäitä tuulivoimahankkeita eri puolille Suomea. Tuulipuiston hankekehitys on kuitenkin erittäin haastavaa ja hankekehityksen eri vaiheissa voi tulla vastaan esteitä, joiden takia hanke viivästyy, estyy tai sen tuottavuus vähenee. Hankkeen toteuttaminen edellyttää maankäytön suunnittelua hankkeen sijaintikunnassa, sekä erinäisiä muita lupia, joihin liittyy viranomaisten harkintavaltaa ja erilaisia kuulemis- ja valitusmenettelyitä. Hankkeen toteuttamiseen tarvittavat luvat voivat jäädä saamatta poliittisen tahtotilan puuttumisen johdosta tai hankealueen ympäristöön ja muuhun maankäyttöön, kuten esimerkiksi maanpuolustukseen tai ilmailuun liittyvistä syistä. Myös tuulivoimapuiston liittäminen sähköverkkoon voi osoittautua ennakoitua hitaammaksi ja/tai kalliiksi. Päätösten valituskelpoisuus voi myös johtaa pitkittyneisiin lupamenettelyihin, mikä voi omalta osaltaan merkittävästi alentaa hankkeen arvoa. Erinäiset haasteet hankekehityksen yhteydessä voivat johtaa siihen, ettei sijoituskohdetta hyväksytä syöttötariffijärjestelmään. Syöttötariffijärjestelmän mukaan tuulivoimaloissa tuotetulle sähkölle maksettavan tuotantotuen piiriin hyväksytään Suomessa käyttöön otettavia tuulivoimaloita, kunnes niiden yhteenlaskettu nimellisteho ylittää MVA. Syöttötariffijärjestelmän piiriin pääsyä voi estää myös se, että Suomen tuulivoimamarkkinat kehittyvät lähivuosina merkittävästi ja uusia tuulivoimaloita hyväksytään syöttötariffijärjestelmän piiriin nopeasti muiden toimijoiden kuin Kohderahaston ja sen sijoituskohteiden toimesta. Tuulisuus ja tekniset ratkaisut Kohderahaston tuotot ovat riippuvaisia Kohderahaston omistamien tuulivoimaloiden sähköntuotantomääristä, jotka puolestaan ovat riippuvaisia vallitsevista tuuliolosuhteista. Tuuliolosuhteet vaihtelevat sekä eri vuodenaikoina että eri vuosina. Epäsuotuisat tuuli- ja muut sääolosuhteet sekä ilmastonmuutos voivat vaikuttaa sähköntuotantoon haitallisesti, millä voi olla haitallinen vaikutus Kohderahaston ja Lainaosuuksien arvoon ja tuottoihin.

9 Myös erinäiset sijoituskohteena olevaan tuulipuistoon valittuun tuulivoimalateknologiaan tai -toimittajaan liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa epäsuotuisasti tuotantoodotusten toteutumiseen. Erinäiset katkokset ja häiriöt sähköntuotannossa ja mahdolliset tuuliturbiinien tyyppiviat voivat aiheuttaa sen, että tuulivoimala ei saavuta suunniteltua teknistaloudellista käyttöikää tai tuotanto-odotuksia. Vaikka kyseiset riskit lähtökohtaisesti ovat voimalavalmistajan vastuulla, on mahdollista, että voimalavalmistaja on maksukyvytön tai Kohderahaston sijoituskohteiden vakuutusturva ei kata riittävästi kaikkia riskejä ja onnettomuuksia. Yllättävät kulut ja tuulipuiston arvo Tuulivoimahankkeisiin liittyy merkittäviä investointeja. Vaikka investointikustannukset pyritään arvioimaan huolellisesti, arvioitujen kustannusten ylittyminen on mahdollista, millä voi olla haitallinen vaikutus Kohderahaston ja Lainaosuuksien arvoon ja tuottoihin. Kohderahasto aikoo myydä tuulivoimahankkeensa ennen sen toimikauden loppua joko teolliselle toimijalle tai toiselle pääomasijoittajalle. Mitään varmuutta siitä, että tällaiset myynnit ovat mahdollisia tai että niiden kautta saatava hinta olisi tuulivoimahankkeisiin sitoutunutta Kohderahaston pääomaa suurempi, ei ole. Kohderahaston sijoituskohteiden myynti hinnalla, joka on alle niihin sitoutuneen pääoman vaikuttaa haitallisesti Kohderahaston ja Lainaosuuksien arvoon ja tuottoihin. Lainaan liittyviä riskitekijöitä Laina ei välttämättä sovellu sijoituskohteeksi kaikille sijoittajille. Jokaisen sijoittajan tulee määrittää Lainan sopivuus sijoituskohteeksi omien taloudellisten ja muiden olosuhteidensa mukaisesti ja sijoituskokemuksensa huomioiden. Jokaisella sijoittajalla tulisi erityisesti olla: (i) (ii) (iii) (iv) (v) riittävät tiedot ja kokemus tehdäkseen realistisen arvion sijoituksesta Syöttörahastoon, sijoitukseen liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä ja lainaan liittyvistä ehdoista, sekä tässä esitteessä olevista ja siinä viitatuista tiedoista; riittävä taito tehdä, oma taloudellinen tilanne huomioiden, arvio sijoituspäätöksestä Syöttörahastoon sekä sijoituksen vaikutuksista sijoitusvarallisuuteensa kokonaisuutena; riittävät taloudelliset varat ja riittävä maksuvalmius kantaakseen Syöttörahastoon sijoittamiseen liittyvät riskit; ymmärrys voitonjakolainan ehdoista; ja kyky arvioida, joko yksin tai taloudellisen neuvonantajan avustuksella, erilaisia mahdollisia vaihtoehtoja liittyen taloudellisiin tekijöihin ja muihin tekijöihin, joilla saattaa olla vaikutuksia sijoitukseen ja sijoittajan riskinkantokykyyn. Laina on ainoastaan Syöttörahaston sitoumus, eikä sitä takaa kukaan muu henkilö tai yhteisö. Syöttörahasto on vain Kohderahastoon tehtävää sijoitusta varten perustettu yhtiö ja sen varallisuus puolestaan rajoittuu sen yhtiömiesosuuteen Kohderahastossa sekä mahdollisiin pankkitalletuksiin ja sijoitusrahastoihin tehtyihin sijoituksiin. Lainaehdoissa on lisäksi määrätty, että Syöttörahaston yhtiömiehet eivät vastaa Lainaosuuksien takaisinmaksusta tai niille suoritettavasta korosta. Lainaosuuksille voidaan tehdä suorituksia (lyhennyksiä tai korkosuorituksia) ainoastaan niistä varoista, jotka Syöttörahasto saa lainaehtojen mukaan tehdyistä sijoituksista Kohderahastolta tai pankkitalletuksista tai erikoissijoitusrahasto Taaleritehdas Parkin rahastoosuuksiin tehdyistä sijoituksista. Kohderahaston sijoitustoiminnan ollessa tappiollista Lainaosuuksien haltijat voivat menettää sijoituksensa tai sen tuoton kokonaan tai osittain. Lainan eräännyttäminen Lainaehtojen mukaan Lainaosuudet erääntyvät välittömästi ennenaikaisesti takaisinmaksettavaksi tietyissä tilanteissa. Näillä ehdoilla on Lainaosuuden haltijan kannalta rajoitettu merkitys, koska Syöttörahaston ja sen vastuunalaisen yhtiömiehen vastuuta on lainaehdoissa rajoitettu, muut tahot eivät vastaa Syöttörahaston velasta ja Syöttörahaston varallisuus rajoittuu sen epälikvidiin sijoitukseen Kohderahastoon (sekä mahdollisiin muihin varoihin ml. pankkitalletukset) ja lisäksi Lainaosuuksille maksettava korko on sidottu Syöttörahaston tulokseen. Näin ollen ennenaikainen eräännyttäminen ei todennäköisesti mahdollista nopeampia tai määrältään suurempia suorituksia Lainaosuuksien haltijoille kuin tilanteessa, jossa ennenaikaista eräännyttämistä ei tapahtuisi. Lainan takaisinmaksun ja tuottokoron ajankohta ja määrä Lainaosuuksille Syöttörahaston tulokseen perustuen lasketun tuottokoron määrästä riippumatta Syöttörahasto voi lainanottajana tietyissä tilanteissa päättää koron pääomittamisesta tai koronmaksun lykkäämisestä. Tuottokorko perustuu Syöttörahaston tulokseen eikä tulosta odoteta syntyvän ensimmäisinä tilikausina. Lainaosuuksien haltijoille tehtävien suoritusten ajoitusta ja määrää ei voida ennakoida. Lainalle ei ole määritelty kiinteää takaisinmaksupäivää vaan Lainan takaisinmaksu on sidottu Kohderahaston lopulliseen varojenjakoon, ja takaisinmaksu rajoittuu yllä todetulla tavoin pääosin niihin määriin, jotka Syöttörahasto voi suorittaa Kohderahastolta saaduista varoista. Tämän johdosta Lainan lyhennysten ajoitus ja määrät ovat epävarmoja. Sijoituskauden kesto ja lainaosuuden heikko siirrettävyys Lainalle ei ole määritelty kiinteää takaisinmaksupäivää vaan Lainan takaisinmaksu on sidottu Kohderahaston lopulliseen varojenjakoon. Kohderahasto on perustettu 10 vuoden ajanjaksoksi. Kohderahaston toimikautta voidaan kuitenkin myös pidentää, jolloin Lainan takaisinmaksu lykkääntyy vastaavasti. Pidennys voi olla enintään viisi (5) vuotta tai enemmänkin, jos Kohderahastoa koskevaa sopimusta muutetaan. Vaikka Lainaosuus voidaan vapaasti luovuttaa, Lainaosuuksia ei ole tarkoitus hakea kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle tai monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään. Lainaosuuden haltijalla on riski siitä, ettei Lainaosuutta saa myytyä, tai mikäli myynti järjestyy, toteutuva kauppahinta on alempi kuin sijoittajan lainaosuuden hankintahinta. Kohderahaston ja Syöttörahaston rakenteeseen liittyvät riskit Kohderahaston ja Syöttörahaston rakenteeseen liittyvät riskit vaikuttavat välillisesti myös Lainaosuuksiin. Kohderahaston sijoitustoimintaa hoitaa Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy, joka toimii Kohderahaston hoitajana (ns. vaihtoehtorahaston hoitajana).

10 Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:n henkilöstö myös jakaa työaikaansa useammille konsernin hallinnoimille eri rahastoille, joista Kohderahasto on vain yksi. Myös yksittäisen tai yksittäisten avainhenkilöiden sairastuminen tai siirtyminen pois konsernin palveluksesta voi vaikuttaa haitallisesti Kohderahaston toimintaan ja Lainaosuuksien arvoon ja tuottoon. Taaleritehdas-konserni hallinnoi myös useita muita rahastoja ja sen tarkoituksena on myös tulevaisuudessa perustaa uusia rahastoja. Nämä muut rahastot saattavat olla sijoittajina samoissa kohteissa Kohderahaston kanssa. Konsernin hallinnoimien eri rahastojen välillä voi siten syntyä intressikonflikteja sijoituksia tehtäessä tai niitä realisoitaessa tai sijoituskohteiden ajautuessa taloudellisiin vaikeuksiin. Myös Kohderahastosta maksettava Kohderahaston sijoitustoiminnan tulokseen perustuva tuottopalkkio saattaa aiheuttaa sen, että sijoituskohteita valitaan tai hallinnoidaan tavalla johon liittyy suuremman tuoton toivossa myös enemmän riskejä, kuin tilanteessa, jossa tällaista tuottopalkkiota ei olisi. Jälkimarkkinakelpoisuus Voitonjakolainat ovat haltijavelkakirjoja ja vapaasti luovutettavissa. Lainaosuuksista ei anneta erillistä todistusta vaan ne merkitään liikkeeseenlaskijan tai Taaleritehtaan Varainhoito Oy:n ylläpitämään haltijaluetteloon. Taaleritehdas ei takaa jälkimarkkinoita Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky:n voitonjakolainan lainaosuuksille. Kaupankäynti on mahdollista ostajan ja myyjän allekirjoittamalla kauppakirjalla, jonka perusteella haltijaluettelon ylläpitäjä kirjaa muuttuneen omistajan. Taaleritehtaan Varainhoito Oy:lle voi antaa toimeksiantoja lainan ostamiseksi tai myymiseksi. Tarkempia ohjeita jälkimarkkinakaupan tekemiseksi on annettu internet-sivulla OLENNAISIA TIETOJA SIJOITTAJALLE Materiaalit Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky:n voitonjakolainasta on tehty arvopaperimarkkinalain 4 luvun mukainen tarjousesite, joka samoin kuin Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky:n ja Taaleritehtaan Tuulitehdas II Ky:n avaintietoesitteet on saatavilla Taaleritehtaan Varainhoito Oy:n toimipisteistä ja internet-sivulta Sijoittajan on syytä tutustua huolellisesti ennen sijoituspäätöksen tekoa tarjousesitteeseen, avaintietoesitteisiin sekä Taaleritehtaan Sijoittajan Tietopakettiin. Verotus Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky on hakenut voitonjakolainan verokohtelusta verohallinnosta ennakkoratkaisuja. Voitonjakolainasta saatava korkotulo on saajalleen korkotulon lähdeverosta annetun lain ( / ) mukaista korkotuloa, josta peritään Suomessa asuvalta luonnolliselta henkilöltä tai kuolinpesältä 30 % lähdeveroa vuoden 2014 verotuksessa. Lähdevero peritään vain maksetusta korosta, ei mahdollisesti kertyneestä mutta maksamattomasta korosta. Ennakkoratkaisut ovat lainvoimaisia ja koskevat vuosien 2014 ja 2015 verotuksia. Voitonjakolainan vastikkeellisesta luovutuksesta mahdollisesti perittävästä varainsiirtoverosta on pyydetty ennakkoratkaisua, mutta sitä ei ole esitteen päivämäärään mennessä saatu. Sijoittajaa kehotetaan konsultoimaan omaa veroasiantuntijaansa ennen sijoituspäätöksen tekemistä voitonjakolainaan ja sen sopivuudesta sijoittajan omaan henkilökohtaiseen tilanteeseen. Rahoitusvälineen verokohtelu voi muuttua sijoitusaikana eikä verokohtelusta tai sen muutoksista voi antaa takeita.

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot

KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot Sijoittamista harkitsevan tulee lukea lainan ehdot kokonaan ja muodostaa oma kantansa ennen sijoituspäätöstä. Laina ei välttämättä ole kaikille sijoittajille sopiva sijoituskohde

Lisätiedot

Lumituuli Oy:n debentuurilainat 1.3.2015. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta kertalyhenteistä debentuurilainaa:

Lumituuli Oy:n debentuurilainat 1.3.2015. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta kertalyhenteistä debentuurilainaa: Lumituuli Oy:n debentuurilainat 1.3.2015 Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta kertalyhenteistä debentuurilainaa: Debentuurilaina I/2015: 300 kappaletta 1000 euron nimellisarvoisia debentuureja 4 vuodeksi

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi 28.2.2005 Vaihdettava pääomalaina 2005 sekä Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Järjestäjä 1(91) Tämän listalleottoesitteen on laatinut Evox

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tarjousaika päättyy 28.3.2013 Paperiteollisuus 10 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tuotto vuosittain, alustavasti 5,0 % p.a. Sijoitusaika noin 5 vuotta

Lisätiedot

Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta

Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 22.4.2005 Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta Tässä listalleottoesitteessä tarkoitetussa yhdistetyssä osakeannissa ja -myynnissä

Lisätiedot

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen.

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. OP-METSÄNOMISTAJA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

Ålandsbanken suorittaa automaattisen nettoarvontilityksen.

Ålandsbanken suorittaa automaattisen nettoarvontilityksen. 1 ÅLANDSBANKEN LUOTTORISKISERTIFIKAATIN SUOMI YRITYKSET LOPULLISET EHDOT Liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN ja WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMAN 2012 alla Nämä lopulliset ehdot muodostavat

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 11 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA... 12 KONSERNIN TASE... 13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA... 14 LASKELMA

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot