Allekirjoituspöytäkirja on yleiskirjeen liitteenä 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Allekirjoituspöytäkirja on yleiskirjeen liitteenä 1."

Transkriptio

1 Knr 1 (8) Saaristo !2016 Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2017 (KVTES 2017) KVTES 2017 Palkkahinnoittelun peruspalkat Muuttuneet sopimusmääräykset Kunnallisella yleisellä virka-ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka-ja työehtosopimuksen soveltamisalalla työmarkkinakeskusjärjeslöjen ns. kilpailukykysopimus. Kilpailukykysopimus alentaa kunnallisten työnantajien työvoimakustannuksia, mutta vaikutukset kuntatalouteen ovat lyhyellä aikavälillä kiristäviä, sillä sopimuksen mukaan kaikkien työnantajien sosiaa iturvamaksun alennus rahoitetaan julkisen sektorin työnantajilla aiheutuvilla säästöillä. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa Allekirjoituspöytäkirja on yleiskirjeen liitteenä 1. Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä pääsopijajärjestöjen kanssa ja osapuolet ovat sen sisällöstä yksmielisia. Palkkahinnoittelun peruspalkat eivät muutu sopimuskaudella Palkkahinnoitteluliitteiden 1-s peruspalkat ovat yleiskirjeen liitteenä 2. Muuttuneet sopimusmääräykset ovat yleiskirjeen liitteenä 3. Muuttuneet sopimusmääräykset liittyvät pääosin: - lomarahan vähentämiseen lomanmääräytymisvuosien , ja osalta (erillinen virka-ja työehtosopimus) - työajan pidentämiseen - tydaikapankkiin mn s...,:, i :

2 2 (5) Saaristo Lomarahan vähentäminen Kilpaik kykysopimuksessa sovitusta lomarahojen vähentämisestä 30 prosentilla nykyisestä tasosta lomanmääräytymisvuosien , ( osalta on sovittu erillisessä virka-ja työehlosopimuksessa. Sen mukaan lomaraha maksetaan 30 prosentilla alenneltuna välisellä ajanjaksolla. Erillinen virka-ja työehtosopimus on yleiskirjeen liitteenä 4. Huomioitava on, että KVTES 2017 vuosilamaluvun 18 :ssä on edelleen vähentämättömät lomarahaprosentit, koska vähennyksistä on sovittu erillisella määräaikaisella virka-ja työehtosopimuksella. Selvyyden vuoksi vuosilomaluvun 18 :48n on lisätty pöytäkirjamerkintä erillisestä virka- ja työehtosopimuksesta. Lomanmääraytymisvuosien lomarahaprosentit KVTES I LMV LMV LMV I ( ) I ( ) I 1. 6 % I 4. 2 % 4,2 % % 1 3, 5 % 3,5 % % %- ' 2, 8% 2,8 % Erillinen virka - ja työehtosopimus tulee voimaan Tämän vuoksi, mikäli palvelussuhde päättyy mennessä, vuosilomaetuudet määräytyvät voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten mukaan Lomarahaa ei vähennetä. Jos palvelussuhde päättyy tai sen jälkeen, niin vuosilomaetuudet määräytyvät lomanmääraytymisvuodelta erillisen yleiskirjeen liitteenä 4 olevan virka-a työehtosopimuksen mukaan. Lomanmääräytymisvuoden Lomarahaa vähenretäan koko lomanmaäräytymisvuodella, mikäli palvelussuhde jatkuu jälkeenkin. Lomarahaan liittyviä soveltamisohjeita ja esimerkkejä 05 liitteessä 5.

3 KT 3 (5) Saaristo /2016 KVTES:n säännöllisen työajan pidentämisestä johtuvat muutokset KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty. Tehtäväkohtainen palkka ei tästä syystä muutu. Työaika pitenee kilpailukykysopimuksen mukaisesti keskimäärin 24 tuntia vuodessa ansiotasoa muu(tamalla. Työaikoja koskevat sopimusmuutokset tulevat voimaan ukien. KV TES:n työaikaluvun yleistyoaikaa, toimislotydaikaa. jaksotyöaikae sekä 37) työaikaa koskeva kilpailukykysopimuksen mukainen ratkaisu on toteutettu pidentamalla työaikaa 30 minuuttia viikossa. Muutoksen yhteydessä myös erkipyhälyhennyksen pituutta on kunkin työaikamuodon kohdalla muutellu. Myös ylityorajoja on muutettu. Osa-aikaisen viranhaltijan/työntekijän työajan pidentämisestä annetaan erilliset ohjeet yleiskirjeen laitteessa 6. f Tyoaikamuoto KVTES KVTES 2017 Säänndllinen työaika Säännöllinen tydaika Yleistyöafka 38 t 15 min /vk 38)45 min /vk Toimistutyöaika 36 t 15 min /vk min /vk Jaksotyöaika I - 76 t 30 min!2 vk? - 77 t 30 min /2 vk 114t45min,'3v1< mi n/ 3v k I t /4 vk, vk I Eräiden asiantuntijoiden työaika (entinen 37 t )yöaika) Vukkotydajan pidentymmen 30 minuutilla KVTES mukaisesta tyoajasta tulee pääsääntöisesti suunnitella työvuoroluelteloon tehtäväksi yhtena paiväna. Työnantaja voi suunnitella tyavuorot käyttäen työaikaluvun mukaisia taso4tumisjaksoja taikka sopimalla 3 n mukaisella sopimuksella tavanomaista pidemmästä tasoi0umisjak505ta Pidempi tasoittumisjakso mahdollistaa sen. että työajan pidentymisestä kertynyt työaika voidaan tehdä yntenä päivänä. Työajan pidentyminen voidaan suunnitella työvuoroluetteloon myös siten, etta joinakin paivina teetetaän tavanomaista pidemmät tydvuorot. Muuttuneet sopimusmääräykset ovat yleiskirjeen liitteessä 3 Ty öajan pidentämiseen liittyv iä s oveltamisoh) eita ja esimerkkejä on liitteessä 6

4 KT 4 (5) Saaristo Eräät KVTES:n tyoaikamuodot Paikallisen sopimisen edistäminen Työaikapankin keyttoönotto Muut sopimusalat Sopimuskirjat 2017 KT :n sopimusinfot Perhepäiväho ie ja naa:alouslomittajien ty8aikamuutokset on selostettu sovelta99sohjeessa. nuomioltavaa on, että poikkeusluvan erityiset ehoot eivät nålra sco:tlcsr9.,,.toksilla.muutu. Muuttuneet sopimesmääräykset ovat yleiskirjeen liitteessä 3. Tyoajan pidentämiseen liittyviä soveltamisohjeita ja esimerkkejä on /11- teessä 6. Paikallisen sopimisen edistämisestä on laadittu yhteinen ohjeistus. Yhteinen ohjeistus annetaan erillisella yleiskirjeellä. KVTES:n tyoaikalukuun on lisatty uusi tyoaikapankkia koskeva määräys (KVTES III luku 32 ). Ko. määräys on yleiskirjeen liitteessä 3. Työaikapankin käyttöönotosta on laad 110 yhteinen ohjeistus. Yhteinen ohjeistus annetaan erillisella yleiskirjeellä. Muiden sopimusa!ojen sopimusratkaisuista lähetetään omat yleiskirjeet uusista mrka- ja työehtosopimuksista 2017 julkaistaan uudet sopimuskirjat seka suomeksi etta ruotsiksi, Sopimuskirjojen tilaamisesta tiedotetaan sähköpostitse KT-yhteyshenkiloille. KVTES sopimuskirjaan tullaan sisällyttämään myös edellisen sopimuskauden aikara tehdyt sopimusmuutokset. - palkkahinnoittelun uudistaminen (KT :n yleiskirje 9!2014) tydaikamaaraysten uudistaminen Tarkempia tietoja sopimusinfoista on lähetetty sähkopostitse KT-yhteyshenk i loi II e. KUNNALLINEN TYOMARKKINALAITOS' Tyomarkkinajohtaja Markku Jalonen Neuvottelupäällikkö Sari Ojane

5 5 (5) Saaristo Liitteet 1 Kunnallisen yleisen virka-ja työehtosopimuksen 2017 a I le kirjoituspöytä kirj a 2 KVTES: 1 pølkkahinnoitteluliitteiderl (1-8) peruspalkat ja lukien 3 KVTES:n määräysten muutokset 4 Virka-ja työehtosopimus lomanmääräytymisvuosien , a Iomarahasta 5 KVTES:n lomarahan vähentämistä koskeva soveltamisohje 6 KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien maaraysten soveltamisohje

6 - 1 10) Saaristo Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017 (TS-17) Kunnallisella teknisen henkilöstön virka-ja tyoehtosopimukselia toteutetaan kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työentosopimuksen sovellamisalalla tyomarkkinakeskuslärjeslojen ns. kilpailukykysopimus. Kilpailukykysopimus alentaa kunnallisten tyonantajien tyovoimakustannuksia, mutta vaikutukset kuntatalouteen ovat lyhyellä aikaväldla kirislavia, silta sopimuksen mukaan kaikkien tyonaotajien sosiaaliturvamaksun alennus rahoitetaan julkisensektorin työnantajille aiheutuvilla saastoillä. Ku n n a ll i n e n teknisen henkiloston virka- ja työehtosopim us on v o ima s s a TS-14:n palkankorotus joulukuussa 2016 TS-17 Palkkaryhmien tehtavakohtaiset vahimmaispalkat Allekirjoituspoytakirja on taman yleiskirjeen liitteenä 1. Tämä yleiskirje on laadittu yhdessa TS-sopijajarjestojen kanssa ja osapuolet ovat sen sisällöstä yksimielisiä. TS :n mukaista henkilökohtaista lisää ja 14.n mukaista erillislisää korotetaan lukien 0,47 prosentilla. Palkankorotuksesta vuonna Tätä palkankorotusta on selostettu KT :n yleiskirjeessa 13/2015- Vahimmäispalkat eivät muutu sopimuskaudella. Tehtavakohtaiset vahimmaispalkat lukien Palkkaryhma Palkkaryhma II 1 851,77 Palkkaryhma III 3 054,08

7 KT 2 (10) Saaristo !2316 TS-17:n soveltamisalalla KVTES-n työaikaluvun ja vuosilomaluvun noudattamisesta Lomarahan vähentäminen TS-17 Yleisessä luvussa on sovittu 4 :ssä KVTES:n määräysten noudattamisesta, jonka mukaan KVTES:n mm. työaikaluvun ja vuosilomaluvun määräyksiä roudatetaan sellaisina, kuin ne kulloinkin ovat voimassa. e lei TS-17 sopimuksessa tai sen laitteissa ole toisin sovittu. KVTES- n muuttuneita sopimusmääräyksiä ja niiden soveltamisohjeita on selostettu KT:n yleiskirjeessä 4!2016. Kilpailukykysopimuksessa sovitusta lomarahojen vähentamisesta 30 prosentilla nykyisestä tasosta lomanmäaräytymis000sien , osalta on sovittu erillisessa virka-ja työehtosopimuksessa. Erillinen virka-ja työehtosopimus on yleiskirjeen liitteenä 2. KVTES 2017 sopimuskirjan IV luvun 18 1 momentin lomarahaprosentleja (6 %, 5 %ju 4 %) ei ole muutettu. Huomioitava on, että KVTES 2017 vuosilomaluvun 18 :ssä on edelleen vähentamattömät Iomarahaprosentit, koska vähennyksistä on sovittu erillisella määräaikaisella virka- ja työehtosopimu ksella. Erillinen virka-ja työehtosopimus lomanmääraytymisvuoden , ja lomarahasta koskee vain niitä lomanmääräytymisvuosla, joista tässä erillisessa virka-ja työehtosopimuksessa on erikseen sovittu. KVTES sopimuskirjaan on IV luvun 18 aan selvyyden vuoksi lisätty pöytakirjamerkintä: "Lomaraha maaraytyy tämän sopimuskauden aikana allekirjoituspöytakirjan ja eriuisen virka-ja työehtosopimuksen mukaisesti (Virka-ja työehtosopimus lomanmäaräytymisvuoden , ja lomarahasta)." Erillistä virka-ja työehtosopimusta sovelletaan TS-17 osalta Iomanmääraytymisvuosilta ja ansaittavaan lomarahaan. Erillisen virka-ja työehtosopimuksen 3.n mukaan: " Viranhaltija! työntekijä ansaitsee jokaiselta täydeltä lomanmääraytymiskuukaudella lomarahaa, jonka suuruus on 1. 4,296 kunnallisen yleisen virka-ja työehtosopimuksen IV luvun 5 n 2 momentin 1 kohdan tapauksissa, kurnallisen yleisen virka-j8 työehtosopimuksen IV luvun 5 :n 2 momentin 2 kohdan tapauksissa, % kunnallisen y:eisen v rka- a työehtosopimuksen IV luvun 5.n 2 momentin 3 kohdan tapauksissa, lomanmäaräytymisvuotta seuraavan heinäkuun varsinaisesta kuukausipalkasta"

8 KT 3 (10) Saar stc /2016 Lomanmaaraytymisvuoden asalla ansaittavaan lomarahaan sovelletaan kilpailukykysopimusta. jonka mukaan julkisen sektorin, mm. kuntien, lomarahoja vahennetaan 30 prosentilla nykyisesta tasosta. Vähennys koskee paättyvien lomanmaaraytymisvuosien aikana Lomanmaaraytymisvuosien lomarahaprosentit TS-14 i LMV LMV.. LMV (KVTES ). ( ) ( ) -_ 6 I % 4, j %% 5 3,5% % 3, 5 % 4 % I 2,8 % 2 8 % 2, 8 % Erillinen virka-ja työehtosopimus tulee voimaan Näin ollen, mikali palvelussuhde päättyy mennessä vuosilomaeluudet määräytyvat voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten mukaan. Lomarahaa ei vahenneta. Jos palvelussuhde päättyy 12 20l7 tai sen jälkeen, niin vuosilcmaetuudet maaraytyvät Icmanmääräytymisvuodelta erillisen taman yleiskirjeen hitteena 2 olevan virka-ja työehtosopimuksen mukaan. Lamanmääräytymisvuoden lomarahaa vahennetaan koko lomanmaaräytymisvuodelta, mikäli palvelussuhde jatkuu jälkeenkin- Esimerkki 1 Lomanmääräytymisvuosi Lomaraha maksetaan kaikilta osin noudattaen KVTES mukaisa määräyksiä, maksuajankohdasta riippumatta. Lomarahaa ei siis vahennetä. Esimerkki 2 Lomanmääräy'.ymisvuosi A. Palvelussuhde paattyy ennen (esimerkiksi ). - Lomaraha maksetaan kaikilta osinnoudattaen KVTES mukaisia määräyksiä, maksuajankohdasta riippumatta. Lomaahaa ei siis vahenreta B. Palvelussuhde päättyy tai sen jälkeen (esimerkiksi ).

9 4 (10) Saaristo Lomaraha maksetaan kaikilta osin (koko lomanmaäraylymisvuoden osalta) noudattaen erillissopimuksen määrayksia, maksuajankohdasta riippumatta. Lomarahaa siis vahennetaan_ C. Mikäli palvelussuhde jatkuu katkeamatta tai alkaa mainittuna paivänä tai sen jälkeen - lo ma n mä är ä y t y mis v u o d e l ta a n s a i t t a v a l o ma - r a h a ma k s e t a a n k o k o n a i s u u d e s s a a n ( k o k o l o ma n ma ä r a y - ty mis v u od e n os alla ) e r i l l is s o p i muk s e n mä är ä y s t e n mu k a i - s e s t i v ä h e n n et t y n ä, ma k s ua j a n k oh d a s t a r i i p pu ma t t a. L o - ma ra h aa s i i s v ä h en n et ä än. D. Palvelussuhde paattyy je jatkuu valittömästi Iokien siten, etta palvelussuhde on Voimassa viela Koska palvelussuhde jatkuu katkeamatta, niin lomarana maksetaan kaikilta osin (koko lomanmaaräytymisvuoden osalta) noudattaen erillissopimuksen maarayksia, riippumatta silta m10ø ajankohtana lomaraha maksetaan. Lomarahaa siis vahennetaan. Esimerkki 3 Lomanmäaraytymisvuosi Lomaraha maksetaan kaikilta osin noudattaen erillissopimuksen maarayksia, riippumatta silta minä ajankohtana lomaraha maksetaan. Lomarahaa siis vahernetaan. Esimerkki 4 Säännbllisen työajan pidentamisestä johtuvat muutokset Lomanmaaraytymisvuasi Lomaraha maksetaan kaik,0a osin noudattaen erillissopimuksen maarayksia, riippumatta siitä mira ajankohtana lomarana maksetaan. Lomarahaa siis vahennetaan. KVTES: 0 työaikaa koskevia maarayksia on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty. Muutokset vaikuttavat myös T0 ri soveltamisalan piirissä oleviin vi -anhaltijoihin/työrtekijöinin. Tehtävakohtainen palkka ei tästä syysta muutu. Tyda:ka pitenee Kilpailukykysopimuksen mukaisesti keskimaarin 24 tuntia vuodessa ansiotasoa muuttamatta. Työaikoja koskevat sopimusmuutokset tulevat voimaan luk en. KVTES:n työaikaluvun yleistyöajan, tolmistolyöajan seka 37 tunnin työajan säännöllinen työaika pitenee 30 minuuttia viikossa. Jaksotyöajan saännöllinen työaika pitenee vastaavasti 1 tunni4a 2 viikon jaksossa. 1 tunnilla 30 minuutilla 3 viikon jaksossa ja 2 tuntia neljan 0 iikon jaksossa. Muutoksen

10 KT 5 (10) Saaristo yhteydessä myös arkipyhälyhennyksen pituutta on kunkin työaikamuodon kohdalla muutettu. Myös ylilyörajaja on muutettu. Säännöllinen työaika (täysi työaika), arkipyhälyhennys ja ylityöraja (vk/jakso): Työaikamuoto KVTES KVTES 2017 TS-14 TS-17 Yleistyöaika Säännöllinen työaika Säännöllinen työaika 38 t 15 min Ivk 38 t 45 min /vk Arkipyhälyhennys 7t39 min Arkipyhälyhennys 7145 min Ylityöraja Ylityöraja 38 t 15 mi n /vk 38 t 45 min ivk Toimistotyöaika Säännöllinen työaika Säännöllinen työaika 36 t 15 min /vk min )vk Arkipyhälyhennys Arkipyhälyhennys 711 5min 7 t 2 1 mi n Ylityöraja ' Ylityöraja 36 t 15 min (vk min Ivk Jaksotyöaika Säännöllinen työaika. Säännöllinen työaika: t 3 0 mi n / 2 v k t 45 mi n/ 3 v k ) / 4v k - 77 t 30 min /2 vk mi n/ 3v k - 155t/4v k Arkipyhälyhennys Arkipyhälyhennys mi n 7 t 4 5 mi n Ylityöraja 38 t 15 min (vk (ennalta tiedetty keskeytys) Ylityöraja 38 t 45 min /vk (ennalta tiedetty keskeytys) Eräiden asian- 371 )vk min /vk tuntijoiden tydaika (ent. 37 Arkipyhälyhennys Arkipyhälyhennys tunnin työaika) 7 t 24 min min Y ll ty öra ja 38 t 15 mi n / v k 38 t 4 5 mi n / v k Viikkotyöajan pidentyminen 30 minuutilla KVTES mukaisesta työajasta tulee pääsääntöisesti suunnitella työvuoroluelteloon tehtäväksi yhtenä päivänä.

11 KT 6 (10) Saaristo /2016 Työnantaja voi suunnitella työvuorot käyttäen työaikaluvun mukaisia tasoittumisjaksaja taikka sopimalla la sopimuksella tavanomaista pidemmästä tasoittumisjaksosta. Jos poikkeava työaikajärjestely, kuten esimerkiksi KVTES:n sopimusmääräyksiä pidempi tyoaikajakso, koskee vähintään viittä viranhaltijaa/työntekijää, asiasta on sovittava asianomaisen luottamusmiehen tai paikallisesti asianomaisen sopijajärjeston kanssa. Tällöinkin säännöllisen työajan pituuden tulee tasoiltua keskimäärin KVTES:n mukaiseksi enintään vuoden aikana. Pidemmästä tasoittumisjaksosta sovittaessa on tärkeää huolehtia siitä, että työvuorosuunnittelu, työvuoroluelleloiden tiedoksi antaminen sekä niiden muuttaminen sekä työaikakorvausten laskeminen ja niiden korvaaminen suoritetaar työaikamääräyksiä noudattaen, jollei muuta erikseen paikallisesti sovita. Pidempi tasoittumisjakso mahdollistaa sen, että työajan pidentymisestä kertynyt työaika voidaan tehdä yhtenä päivänä. Työajan pidentyminen voidaan suunnitella tydvuoroluetteloon myös siten, että joinakin päivinä teetetään tavanomaista pidemmät työvuorot. Esimerkki 6 1 viikon tasoittumisjakso, jossa tavanomaisen työvuoron pituus 7 tuntia 39 minuuttia. - Työajan pidentyminen (30 min / vk) antaa mahdollisuuden suunnitella yhtenä päivänä 6 tunnin 9 minuutin työvuoron, Esimerkki 7 3 viikon työaikajakso, jossa tavanomaisen työvuoron pituus 7 tuntia 39 minuuttia. - Työajan pidentyminen (30 min / vk) antaa mahdollisuuden suunnitella kahtena päivänä 6 tunnin 24 minuutin pituiset tyovuorot. Esimerkki 6 Sopimusmuutokset tulevat voimaan , joka on keskiviikko. Säännöllisen työajan muutos tulee voimaan tai lähinnä sen jälkeen alkavan täyden viikon tai tyoaikajakson alusta lusien. Esimerkki. Työntekijällä (yleistyöaika) on käytössä kolmen viikon työaikajakso Työaikajaksolla noudatetaan keskimäärin 38 tunnin 15 minuutin tyoaikaa. Työaika on 6, alkavasta työaikajaksos:a eteenpäin keskimäärin 38 tuntia 45 minuuttia v/- kossa

12 7 (10) Saaristo Øi201Ø - Uuden työntekijanlviranhaoijan kohdalla muutos tulee voimaan samanaikaisesti muiden kanssa, mikäli hän työskentelee samassa työaikajaksossa kuin muut. Muussa tapauksessa työajan muutos tulee hänen kohdallaan voimaan jo lukien. Jos paikallisesti on sovittu KVTES.n sopimusmaarayk sia pidemmästa työaikajaksosta (esimerkiksi ns. vuosityöaika) lasketaan koko työaikajaksolle keskiarvon mukainen saannöllinen työaika niin, että alkaen noudatetaan pidempi8 saannölllsia työaikoja. Esimerkki 9 - Yleistyöaika. jossa osa-aikaisen työntekijän lyösopimuksen mukainen työaika on TS-14 sopimuksen voimassa ollessa ollut 52,29 %täydestä työajasta (esimerkiksi yleistyöajassa min f vk). Osa-aikatyö on siis lukien 52,29 % min pituisesta työajasta. - TS-17.o 11 :n 1 momentin mukaan osa-aikaisen tehtävakohtainen palkka ja euromääräiset lisät ovat samassa suhteessa alempia kuin viranhaltijan tai työntekijän työaika on virka-ja työehtosopimuksen mukaista taytta säännöllistä työaikaa lyhyempi. Esimerkki 10 Yleistyöaika, yhden viikon tyoaikajakso, jossa arkipyha: - TS-14 ke säännöllinen tyoaika 30/ 36 min arkipyhalyhennys 7 t 39 min to pe la ap 7136 min ylityöraja min L

13 KT 6 (10) Saaristo !TJ' fi - TS-17: ke 8 t saannöllinen työaika 31 t 81 arkipyhalyhennys mi n pe ap 8 1 ylityöraja 38 t 45 min la Esimerkki 1' Jaksotyoaika. jossa palvelussuhde ei kestä yhtään taytta työaikajaksoa jalossa säännollista tyoaikaa sen vuoksi lyhenne taan kutakin tällaiseen palvelussuhteeseen ajoittuvaa työaikaa lyhentavaa arkipyhaa tai aattopäivaa kohden vastaavalla osuudella sopimuskohdassa tarkoitetusta työajan lyhennyksesta kuin palvelussuhteen pituus on tayden työajan tyoaikajakson pituudesta: - Palvelussuhde kestaa maanantaista seuraavan viikon keskiviikkoon ( 10 kalenteripaivaa) ja sen aikana oo yksi arkpyhä. Arkipyhästä johtuva suhteellinen lyhennys on 10/14(10 kalentenpaivaal2 vikon työaikajakso) x7 75 = 5.54 tuntia. Ylityöraja on 56 t 28 min. Laskenta: (5x7,75+3x7 75j-5,54= ,25-5,54=56,46 eli 56 t 28 min. Esimerkki 12 TS-14: Yleistyoa ka 38 t 15 min, työntekijan varsinainen palkka - TS-17: Yleistyöaika 38 t 45 min, varsinainen palkka on lukien edelleen E. KVTES n_ja TS:n tydaikamäaräyksiin teknisiä muutoksia KVTES.n ja TS :n työaikamaarayks/n on kunkin työaikamuodon kohdalle tehty edellä selostetut työaikaa koskevat muutokset. Huomioitavaa on, etta myös muihin sopimusmaarayksiin on tehty eri kohtiin muutoksia, jotka johtuvat 30 min viikkotyöajan pidentymisesta sekä arkipyhälyhennyksen pituuksien muutoksista. Esimerkiksi osa-aikaisen työrtekijanlviranhaltijan arkipyhalyhennyksen suuruus lasketaan edelleen prosenttiosuutena tayden työajan arkipyhalyhennyksesta ja tässä laskelmassa tulee lukien hoomloida muuttuneet arkipyhalyhennykset. Ylitöiden sekä Ilsatöiden 105- kentaperiaatteet ja muut tyoaikamaaraykset ovat säi:yneet ennallaan, mul-

14 KT 9(10) Saaristo ØI2016 ta niiden laskennassa on otettava huomioon säännöllisessa työajassa tapahtuneet muutokset. KVTES:n työaikaluvun tuntipalkkajakajat eivät ole muuttuneet. Eraät TS:n soveltamisalalla käytössä olevat työaikamuodot Paikallisen sopimisen edistäminen Työaikapankki T0-17:n hitleen 22 Iisätyökorvaukseen arkipyhäviiko4la on tullut muutoksia Arkipyhät eivät vastaisuudessakaan (paasääntöisesti) yhenna keskeytymatontä kolmouorotyötä tekevän vuosityöaikaa, josta syystä heille maksetaan rahakorvaus. Tamän korvauksen määrä pienenee siten, että se on lukien 4,7 tunnin korottamaton tuntipalkka (TS-17, liite 5,7 ). Muuttuneet sopimusmääraykset ovat tämän yleiskirjeen liitteenä 3. Palo-ja pelastustoimen poikkeusluvan mukainen työaika ei muutu TS-17,n sopimusratkaisulla- Myöskään 40 tunnin säännölliseen tydaikaan ei tullut muutoksea (TS-17 kite 1). Paikallisen sopimisen edistämisestä on laadittu yhteinen ohjeistus, joka annetaan erillisena yleiskirjeenä. Tyoa kapankkijärjestelmä on osa joustavien työaikojen ja työaikajärjestelmien valikoimaa, jolla pyritään edistämään toiminnan tarkoituksenmukaista järjestämistä, tuottavuutta, kilpailukykyä seka henkilöstön työaikatoiveiden huomioonottamista kuten työn ja perhe-elämänlvapea-ajan yhteensovittamista, mikä lisää työviihtyvyyttä ja -hyvinvointia. Työakapankilla tarkoitetaan vapaaehtoisuuteen perustuvia työ-ja vapaa -ajan yhteensovitusjarjestelyjä, jaala vapaa-ajaksi muutettuja rahamaaräisiä etuuksia voidaan paikallisesti sopimalla saastan sekä yhdistää toisiinsa pdernmälla aikavälillä terveydenhuollon palvelutja henkilöstohlanne huomioon ottaen. Työaikapankkia koskeva määräys (KVTES III luku 32 ) ohjeineen tulee voimaan Määräystä 500el etaan myös TS-17:n piirissä oleviin. Työaikapankeista on laadittu ohjeistus, joka annetaan erillisenä yleiskirjeenä. yle i skir e t ec8hs-ts-r?. c o cx

15 KT 10(10) Saaristo E 8/2016 Sopimuskirjat 2017 Uusista virka-ja työehtosopimuksista 2017 julkaistaan uudet sopimuskirjat seka suomeksi elt8 ruotsiksi. Sopimuskirjojen tilaamisesta tiedotetaan sahkopostitse KT-yhteyshenkilö0e. KUNNALLINEN TYOMARKKINALAITOS Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Neuvottelupaalhkkö Litteet 1 Kunnallisen teknisen henkilöstön virka-ja työehtosopimuksen 2017 a Ilek irjo ituspoytä kirja 2 Virka-ja työehtosopimus lomanmaaraytymisvuosien , ja lomarahasta 3 TS-17:n muuttuneita sopimusmaarayksia

16 K T Kuntot yonantajat Kommunorbetsalvarna 1 (2) Kamari Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 2017 sekä virka-ja työehtosopimus lomanmääräytymisvuosien , ja lomarahasta Tyoajan pidentäminen Työaikapankki Vuosilomapalkka ja lomakorvaus K (TTES) 2017 toteutetaan Py cna kkinakeskusjärjestöjen ns. kilpailukykysopimus TTESr soveltatiisa alla. TTES on voimassa Sopimuksen voimassaoloaikana ei tarkisleta palkkoja. TTES:n päivälyössä je kaksivuorotyössa säännöllistä työaikaa pidennetään siten. että se on 38 tuntia 45 minuuttia viikossa ja arkipyha lyhentää säännöllistä työaikaa 7 tuntia 45 minuuttia. Kaikissa työaikamuedoissa arkipyhäkorvaus maksetaan aikaisempaa lyhyemmälta ajalta, eli 5 tunnin 9 minuutin ajafa. TTES:IIa on sovittu kuukausioalkkasopimuksia vastaavasti rnandollisuudesta ottaa käyttöön työaikapankki. Sopijaosapuolet ovat antaneet työaikapankista tarkemmat ohjeet yleiskirjeessä Vuosilomapalkka je lomakorvaus lomanmaaraytymisvuodelta määraytyvät saakka käyttämällä kerrointa 1,5. Tämän jälkeen, eli 1.2,2017 lukien em. omaan sovelletaan kerrointa 135. Myös lomanmääräytymisvuosien ja lomapalkka ja lomakorvaus lasketaan käyttämällä kerrointa 135 yieisnije1609sk-ites2g17 dccs n n 9!: t t - a i J ::.1 J J i >. :. k. f nr - :..v..: r r c 6 c 0 - J ] J t, : :. v. 4 n J. r y r a m...

17 KT 2 (2) Kamari /2016 Paikallinen sopiminen Yleiskirjeessa 7/2016 annettu ohjeistus paikallisen sopimisen edistämisestä koskee niin ikään TTES:n piirissa olevaa henkilöstöä. Lisätietoja asiassa antaa johtava työmarkkina-asiamies SuviKamari, puh tai KUNNALLINENTYÖMARKKINALAI,TOS Tyomarkkinajohtaja Markku Jalonen Neuvottelupäällikkö San Ojanen Liitteet 1 TIES: n 2017 allekirjoituspoytäkirja 2 Virka- ja työehtosopimus lomanmääräytymisvuosien ja lomarahasta 3 TTES:n muuttuneet määräykset 4 TTES:n muuttuneiden mäaraysten soveltamisohje

18 Kurltatyanantajat Kommunarbetsgl vamo Freund /201E Kunnanhalliluksille ja kunlayhtymjle Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017 (OVTES 2017) Kunnallisella opetushenkilöstön virka-ja työehtosopimuksella toteutetaan Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen sovellamisalalla työmarkkinakeskosjarjestöjen kilpailukykysopimus. Oheisena tiedoksi sopijaosapuolten yhteiset Kunnallisen opetushenkiloston 2017 (OVTES 2017) koskevien sopuuusmuutosten soveltamisohjeet. Soveltamisohjeiden lisäksi Istteinä ovat allekirjoituspoytäkoja seka muuttuneet sopueusmaarayksel Tässä yleiskirjeessä luetellaan kuitenkin vain kilpailukykysopimuksesta johtaneet sopimusmuutokset (yleiskirjeen liite 3). Kilpailukykysopimuksen kunnallisille sopimusaloille yhteinen, erillinen Icmarahasopimus lomanmaaräytymovuos,lle , , on täman yleiskirjeen liitteessä 1. Lomarahasoplmukseen liittyvaä ohjeistusta on myös KT:n yleiskirjeessä Kunnallinen opetusherkilöstön virka-ja työehtosopimus on voimassa OVTES 2017 sopijacsapuolet ovat yksimielisiä tämän yleiskirjeen sisällöstä. Sopimusknjal Uusista virka-ja työehtosopimuksista 2017 julkaistaan uudet sopimuskirjat sekä suomeksi etta ruotsiksi. Sop'muskujojen tilaamisesta tiedotetaan sähköpostdse KT-yhteyshenkilöule. OVTES sopimuskirjaan tullaan sisallyttamäan myös edellisen sopimuskauden aikana tehdyt sopimusmuutokset (ks. KTn yleiskirje 11!2015) sekä eräitä teknisia muutoksia. KUNNALLINEN TYOMARKKINALAITOS Työmarkkinajoh[aja Markku Jalonen Neuvottelupäallikkö Hannu Freund Liitteet 1 OVTES 2017 allekirjoitjsoöytakirja liitteineen 2 OVTES 2017 soveltamisohjeet 3 OVTES 2317 muuttuneel sopimusrnaåraykset

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 Kunta-alan KVTES neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.5.2016 Håkan Ekström Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus: Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta.

Kilpailukykysopimus: Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 11.1.2017 Työajan pidentäminen Kilpailukykysopimus: Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Työajan pidentämisessä ratkaisut vaihtelevat

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen Henkilöstöpalvelut 14.11.2016 Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan 1.2.2017 alkaen Asian käsittely Yhteistyötoimikunta 1.12.2016 Hallintolautakunta 13.12.2016

Lisätiedot

Kunnallinen Yleinen Virka- ja Työehtosopimus (KVTES) Työajan pidentäminen 24 tuntia vuodessa

Kunnallinen Yleinen Virka- ja Työehtosopimus (KVTES) Työajan pidentäminen 24 tuntia vuodessa YTY-ryhmä 26 17.11.2016 Kunnanhallitus 388 29.11.2016 TYÖAIKA, LOMARAHA SEKÄ TYÖAIKAPANKKI YTYryhmä 17.11.2016 26 Kunnallinen Yleinen Virka- ja Työehtosopimus (KVTES) Kunta-alan pääsopijajärjestöt ja KT

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 8/2016 liite 1 KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2017 (TS-17) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla.

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla. Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2012 2013 (KVTES 2012 2013) KVTES 2012 2013 Palkantarkistukset vuonna 2012 ja vuonna 2013 Yleiskorotus 1.1.2012 lukien

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen mukaiset työaikoja koskevat ja muut sopimusmuutokset lukien

Kilpailukykysopimuksen mukaiset työaikoja koskevat ja muut sopimusmuutokset lukien HALLINTOLAUTAKUNTA 67 13.12.2016 Kilpailukykysopimuksen mukaiset työaikoja koskevat ja muut sopimusmuutokset 1.2.2017 lukien HALA 67 YTT 42 KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että

Lisätiedot

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Tehy, Edunvalvontatoimiala Muutoksia säännölliseen työaikaan Tasoittumisjakso Säännöllisen työajan tulee tasoittua kahden, kolmen taikka neljän viikon

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 KVTES Liite 12:n neuvottelutulos Marja Lehtonen. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 KVTES Liite 12:n neuvottelutulos Marja Lehtonen. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 KVTES Liite 12:n neuvottelutulos 30.05.2016 Marja Lehtonen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Kilpailukykysopimuksen mukainen 24h:n työajan lisäys Sopimuksen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10)

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10) KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10) 1.6.2015 Voimaan tulevien jaksotyöaikamääräysten soveltamisohje Sisällys 1. Säännöllinen työaika (9 1 mom.) 1.1 Palvelussuhde ei kestä koko työaikajaksoa (9 2 mom.)

Lisätiedot

KVTES:n jaksotyöaikauudistus. Edunvalvonta 2015

KVTES:n jaksotyöaikauudistus. Edunvalvonta 2015 KVTES:n jaksotyöaikauudistus Edunvalvonta 2015 Jaksotyöaikauudistus pähkinänkuoressa Voimaan 1.6.2015 Pohjana jaksotyöaikakokeilu Pyrkimys selkeämpiin määräyksiin, muutoksia mm. Ylityön laskentasäännöt

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus KVTES 2017 LS Shp henkilöstöjohdon tapaaminen

Kilpailukykysopimus KVTES 2017 LS Shp henkilöstöjohdon tapaaminen Kilpailukykysopimus KVTES 2017 LS 2017 Shp henkilöstöjohdon tapaaminen 1.-2.9.2017 Kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos kunta-alalla Kilpailukykysopimus Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen neuvotteleman

Lisätiedot

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 (TS-05) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-05) toteutetaan

Lisätiedot

JHL:n hallitus Mari Keturi

JHL:n hallitus Mari Keturi Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelutulos 3.6.2016 JHL:n hallitus Mari Keturi Neuvottelutuloksen sisältö Tekstimuutokset Työajan pidentäminen Paikallinen työaikasopiminen

Lisätiedot

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien.

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien. Yleiskirjeen 11/2011 liite 1 TYÖEHTOSOPIMUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 LIITTEEN 12 MUUTTAMISESTA (omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien tultua työaikalain

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 2

KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 2 KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 2 1 (6) KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA KVTES UUDET JAKSOTYÖ- MÄÄRÄYKSET Valtuusto 22.-23.5.2014 Arto Vallivaara JAKSOTYÖMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET Muutoksen kohteena KVTES luku III 9, 16 ja 17 Muodollista jaksotyötä koskevat

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Työaikapankkia koskevat ohjeet. 1 Työaikapankkijärjestelmän tavoitteet

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Työaikapankkia koskevat ohjeet. 1 Työaikapankkijärjestelmän tavoitteet Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Työaikapankkia koskevat ohjeet 1 Työaikapankkijärjestelmän tavoitteet 2 Mikä on työaikapankki? 3 Työaikapankin käyttöönotto 4 Paikallinen työaikapankkisopimus

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet

KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat laatineet tämän yhteisen yleiskirjeen paikallisesta sopimisesta

Lisätiedot

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 (TS-03) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-03) toteutetaan

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

Jaksotyöuudistus 1.6.2015 alkaen. Jenni Tähkäoja Pääluottamusmies/Tehy HYKS Akuutti HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Vatsakeskus

Jaksotyöuudistus 1.6.2015 alkaen. Jenni Tähkäoja Pääluottamusmies/Tehy HYKS Akuutti HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Vatsakeskus Jaksotyöuudistus 1.6.2015 alkaen Jenni Tähkäoja Pääluottamusmies/Tehy HYKS Akuutti HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Vatsakeskus Siirtymäaika 1.6.2015 saakka Tuplajaksoja ei suunnitella Taustalla

Lisätiedot

Muuttuvat KVTES:n jaksotyöaikamääräykset

Muuttuvat KVTES:n jaksotyöaikamääräykset Muuttuvat KVTES:n jaksotyöaikamääräykset sisältö kunnallinen henkilöstö työaikamuodoittain 2013... 3 Muuttuvat asiat... 4 Mikä esimerkiksi pysyy ennallaan... 4 Työhyvinvointi... 5 Ergonominen työvuorosuunnittelu...

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1

KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1 KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1 13.11.2002 1 (5) KUNNALLISEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEITÄ VUOSINA 2003 2007 1 Lähtökohdat Sopijaosapuolet ovat todenneet vuonna 2000 virka- ja työehtosopimusneuvottelujen

Lisätiedot

Kieku-käyttäjäpäivä. Kilpailukykysopimus Kieku-ratkaisun näkökulmasta Markku Kivioja, Valtiokonttori

Kieku-käyttäjäpäivä. Kilpailukykysopimus Kieku-ratkaisun näkökulmasta Markku Kivioja, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäpäivä Kilpailukykysopimus Kieku-ratkaisun näkökulmasta, Valtiokonttori Kilpailukykysopimuksen pääkohdat: Työajan pidennys (1/2) Neuvottelutulos 31.5.2016 valtion virka- ja työehtosopimuksista

Lisätiedot

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä.

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013 Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-allekirjoituspöytäkirja 1 Toteutetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulos

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KT Yleiskirjeen 9/2016 liite 1 KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen toteuttaminen

Lisätiedot

1 Sopimuksella pyritään turvaamaan kunnallisten työpaikkojen kilpailukyky ja pätevän henkilöstön saatavuus tulevina vuosina.

1 Sopimuksella pyritään turvaamaan kunnallisten työpaikkojen kilpailukyky ja pätevän henkilöstön saatavuus tulevina vuosina. YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 2 10.1.2003 1 (5) KUNNALLISEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEITÄ VUOSINA 2003 2007 KOSKEVAN SOPIMUKSEN SOVELTAMISOHJEET 1 Lähtökohdat Sopimuksella pyritään turvaamaan

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5) OPETUSHENKILÖSTÖ JA VUOSILOMA Opetushenkilöstö jakautuu useampaan ryhmään sen mukaan minkälainen työaikajärjestelmä ryhmälle on sovittu. Seuraavassa käsitellään

Lisätiedot

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS mom. Vuosityöaika määräytyy vuosiloman pituuden mukaan seuraavasti:

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS mom. Vuosityöaika määräytyy vuosiloman pituuden mukaan seuraavasti: YLEISKIRJEEN 26/2003 LIITE 2 1 (5) KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2003 2004 LIITE 5 KESKEYTYMÄTÖN KOLMIVUOROTYÖ 1 Soveltamisala ja säännöllinen työaika 2 Vuosityöaika Tämän liitteen

Lisätiedot

Nybondas-Kangas /2012. Yleiskirje on yksimielinen JUKO ry:n kanssa.

Nybondas-Kangas /2012. Yleiskirje on yksimielinen JUKO ry:n kanssa. 1 (5) Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Lääkärisopimuksen 1.2.2013 voimaan tulevat muutokset Palkantarkistukset vuonna 2013 Yleiskorotus 1.2.2013 Lääkärisopimus on voimassa 1.1.2012 28.2.2014. Sopimuskauden

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus III LUKU TYÖAIKA 9 Jaksotyöaika Säännöllinen työaika 1 mom. Työaikalain 7 :ssä tarkoitetussa työssä,

Lisätiedot

Työmarkkinakatsaus. Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Työmarkkinakatsaus. Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen Työmarkkinakatsaus Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen Kilpailukykysopimus Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen tavoitteena on parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä, lisätä

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 YLEISKIRJEEN 1/2005 LIITE 2 KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan

Lisätiedot

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 4 1 (6) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) allekirjoituspöytäkirjan soveltamisohjeet Palkantarkistukset, järjestelyerät ja kertaerä

Lisätiedot

Viikkotyöaika sijoitetaan työvuoroluetteloon esim. seuraavasti:

Viikkotyöaika sijoitetaan työvuoroluetteloon esim. seuraavasti: KT Yleiskirjeen 9/2016 liite 3 1 (10) TTES:n muuttuneet määräykset TYÖAIKA 9 Työaika työaikalain 6 :n mukaisessa päivätyössä ja kaksivuorotyössä 1 mom. Säännöllinen työaika Säännöllinen työaika on osa-aikaisia

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus

JHL:n edustajisto/hallitus Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 KirVESTES:n neuvottelutulos 31.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 7.6.2016 Keijo Hiltunen Pääkohdat Työmarkkinajärjestöjen solmiman kilpailukykysopimuksen mukainen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä. KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet

KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä. KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) vuosilomaluvun eräitä määräyksiä on muutettu.

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. 1 (6) KVTES 2012 2013: keskeiset materiaaliset muutokset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. Palkkausluku (luku II) Palkkausluvun sisältöä

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2016 liite 1 1 (5) Työaikapankkia koskevat ohjeet. 1 Työaikapankkijärjestelmän tavoitteet

KT Yleiskirjeen 6/2016 liite 1 1 (5) Työaikapankkia koskevat ohjeet. 1 Työaikapankkijärjestelmän tavoitteet KT Yleiskirjeen 6/2016 liite 1 1 (5) Työaikapankkia koskevat ohjeet 1 Työaikapankkijärjestelmän tavoitteet 2 Mikä on työaikapankki? 3 Työaikapankin käyttöönotto 4 Paikallinen työaikapankkisopimus Työaikapankkijärjestelmä

Lisätiedot

Työaikapankki. Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä. 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt

Työaikapankki. Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä. 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt Työaikapankki Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt Pitkäjänteiset ja yksilölliset työaikajärjestelyt Tukea työyhteisön menestymistä mm. tuloksellisuus,

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

Sosiaalialan opintopäivät: ajankohtaista edunvalvonnasta

Sosiaalialan opintopäivät: ajankohtaista edunvalvonnasta Sosiaalialan opintopäivät: ajankohtaista edunvalvonnasta 4.11.2016 Kilpailukykysopimus kuntasektorilla Kunta-ala Neuvottelutulos saavutettiin 30.6. ja sillä toteutettiin kikyn mukaiset rakenteelliset muutokset

Lisätiedot

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2017 (OVTES 2017) sopimusmuutosten soveltamisohjeet

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2017 (OVTES 2017) sopimusmuutosten soveltamisohjeet KT Yleiskirjeen 10/2016 liite 2 1 (12) Freund Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2017 (OVTES 2017) sopimusmuutosten soveltamisohjeet Sopimusmuutokset Sopimusmuutosten voimaantulo

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

kuukausipalkkaa korotetaan lukien yleiskorotuksella. Korotuksen

kuukausipalkkaa korotetaan lukien yleiskorotuksella. Korotuksen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 (TS-07) ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset TS-07 on voimassa 1.10.2007 31.1.2010. TS-07:n

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2016 liite 1 1 (5) Työaikapankkia koskevat ohjeet. 1 Työaikapankkijärjestelmän tavoitteet

KT Yleiskirjeen 6/2016 liite 1 1 (5) Työaikapankkia koskevat ohjeet. 1 Työaikapankkijärjestelmän tavoitteet KT Yleiskirjeen 6/2016 liite 1 1 (5) Työaikapankkia koskevat ohjeet 1 Työaikapankkijärjestelmän tavoitteet 2 Mikä on työaikapankki? 3 Työaikapankin käyttöönotto 4 Paikallinen työaikapankkisopimus Työaikapankkijärjestelmä

Lisätiedot

PAIKALLINEN SOPIMUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA EHDOISTA

PAIKALLINEN SOPIMUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA EHDOISTA 1 PAIKALLINEN SOPIMUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA EHDOISTA Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 luku III 32 pykälän 1 momentissa todetaan, että kunnassa voidaan ottaa käyttöön työaikapankki

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla 1 (5) Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla Yleistä Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista säännöllistä työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

Personec F.K. Toimitus

Personec F.K. Toimitus 30.1.2017 1 (8) Personec F.K Toimitus 11.9.3 30.1.2017 30.1.2017 2 (8) 1 Lomarahan vähentäminen... 3 1.1 Kuukausipalkkaiset... 3 1.1.1 Yleistä... 3 1.1.2 Näyttelijät... 3 1.1.3 Vuosilomaoikeuslaskenta...

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien SuPerin PLM neuvottelupäivät 17.4.15 Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset 1.6.2015 lähtien Vuosiloma Vuosiloma ja jaksotyö Vuosilomaa kuluttavat vain ne päivät, jotka olisivat säännölliseen työaikaan

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 29.11.2004 allekirjoitettu

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 7/2004. Tast 9.3.2004 1 (2) Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille

JÄSENKIRJE 7/2004. Tast 9.3.2004 1 (2) Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille JÄSENKIRJE 7/2004 Tast 9.3.2004 1 (2) Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille KESKEYTYMÄTÖNTÄ KOLMIVUOROTYÖTÄ KOSKEVAT UUDET MÄÄRÄYKSET Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimuksen

Lisätiedot

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 PIKATIEDOTE 14.4.2011 KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 Sopimus on irtisanottavissa 29.2.2012 ilman erityistä perustelua ja päättyy tällöin 1.4.2012. I PALKANKOROTUKSET 1. Palkankorotukset Palkankorotukset

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 11 KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2001 2002 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan 17.11.2000 allekirjoitettu

Lisätiedot

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 4 1 (8) KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset IV LUKU VUOSILOMA 11 Vuosiloman siirto Työkyvyttömyys 1 mom. Jos viranhaltija/työntekijä on vuosilomansa tai säästövapaan alkaessa

Lisätiedot

Sosiaalipalvelualan työehtosopimus. Vappu Okkeri lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta

Sosiaalipalvelualan työehtosopimus. Vappu Okkeri lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Vappu Okkeri lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen sopimusratkaisu 25.10.2013 Ensimmäinen sopimuskausi alkaa 1.3.2014 ja päättyy

Lisätiedot

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017 Kiky TYÖAIKAVELVOITTEEN LISÄYS Arja Aroheinä, henkilöstöjohtaja 9.11.2016 22.11.2016 Kevätlukukausi 2017 Perusopetus 22.11.2016 2 Työvelvoitteen

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

Tyypillisesti työnantaja vaatii työntekijää tasoittamaan syntyneet ylityöt saman työvuoroluettelon aikana ns. tunti tunnista -korvauksella:

Tyypillisesti työnantaja vaatii työntekijää tasoittamaan syntyneet ylityöt saman työvuoroluettelon aikana ns. tunti tunnista -korvauksella: Tehy ry, edunvalvonta Vappu Okkeri päivitetty 31..2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS - Työaika ja ylityö yleistyöajassa - Paikallinen sopiminen Ylityöhön on aina pyydettävä työntekijän

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen YLEINEN OSA KUNNALLINEN KUUKAUSIPALKKAISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 I LUKU YLEINEN OSA 1 Soveltamisala 1 mom. Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevassa ja vähintään neljän

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1 KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1 1 (5) VOIMAAN TULEVA KUNNALLINEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS (OVTES) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuksessa on sovittu kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteitä

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

Valmistelija sivistystoimenjohtaja-hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh tai

Valmistelija sivistystoimenjohtaja-hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh tai Yhteistyöryhmä 3 25.01.2017 Kunnanhallitus 20 30.01.2017 Kunnanhallitus 39 13.02.2017 KILPAILUKYKYSOPIMUKSEN SOVELTAMINEN PERHON KUNNASSA Yhtryh 3 Valmistelija sivistystoimenjohtaja-hallintojohtaja Mervi

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 1 1 (6) KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2010 31.12.2011.

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus

Kilpailukykysopimus Kilpailukykysopimus 2016-2017 14.6.2016 ERTO:n info Hki, Tku, Tre, Oulu Miksi KiKy solmittiin? Taustalla Suomen pitkittynyt taantuma Kaatuneet yhteiskuntasopimusneuvottelut 1. haluttiin korvata hallituksen

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014 AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen vuosilomaluvun eräitä määräyksiä on muutettu. Muutokset pohjautuvat

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2004 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 14.4.2005 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2004 Yleistä: Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Jäsenkirje 11/2011 Liite 1 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 13.10.2011

Lisätiedot

Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012.

Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012. Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012. 104 Vuosiloman pituus 1 mom. Vuosiloman pituus määräytyy 102 :ssä tarkoitettujen täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän sekä vuosisidonnaiseen

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 24.11.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.5.2009 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

PALKKAUS YLEISET MÄÄRÄYKSET. 8 Palkkahinnoittelun ulkopuoliset viranhaltijat/työntekijät

PALKKAUS YLEISET MÄÄRÄYKSET. 8 Palkkahinnoittelun ulkopuoliset viranhaltijat/työntekijät KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 3 1 (22) KVTES:n määräysten muutokset II LUKU PALKKAUS YLEISET MÄÄRÄYKSET 8 Palkkahinnoittelun ulkopuoliset viranhaltijat/työntekijät 1 mom. Jollei palkkahinnoittelusta löydy

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

Lasitus-, rakennuslasitus ja lasinjalostusalan tyo ehtosopimus LIITE

Lasitus-, rakennuslasitus ja lasinjalostusalan tyo ehtosopimus LIITE Lasitus-, rakennuslasitus ja lasinjalostusalan tyo ehtosopimus LIITE 1.12.2016-30.11.2017 2016-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA: LASITUS-, RAKENNUSLASITUS-JA LASINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS AIKA: 6. päivänä

Lisätiedot

Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen ja sen allekirjoituspöytäkirjan sopimusmuutosten soveltamisohjeet

Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen ja sen allekirjoituspöytäkirjan sopimusmuutosten soveltamisohjeet KT:n pienkirjeen 10/2010 liite 2 1 (8) Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen ja sen allekirjoituspöytäkirjan sopimusmuutosten soveltamisohjeet ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KT Yleiskirjeen 10/2016 liite 1 KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen toteuttaminen

Lisätiedot

II LUKU PALKKAUS. 18 Palkanmaksu

II LUKU PALKKAUS. 18 Palkanmaksu KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 6 1 (8) KVTES:n muut sopimusmääräysmuutokset ja muutosten selostus II LUKU PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin työkykyisen 17 vuotta täyttäneen täyttä työaikaa tekevän

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

2 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

2 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virkaehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen soveltamisalalla

Lisätiedot

LIITE Työehtosopimusten uusien paikallisen sopimisen mahdollisuuksien erittely

LIITE Työehtosopimusten uusien paikallisen sopimisen mahdollisuuksien erittely LIITE Työehtosopimusten uusien paikallisen sopimisen mahdollisuuksien erittely LIITE KILPAILUKYKYSOPIMUS JA PAIKALLISEN SOPIMISEN ETENEMINEN Sisällys 1. Kaupan työehtosopimus 3 2. Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Allekirjoittaneet ovat sopineet kilpailukykysopimuksen perusteella seuraavaa:

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Allekirjoittaneet ovat sopineet kilpailukykysopimuksen perusteella seuraavaa: TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet ovat sopineet kilpailukykysopimuksen perusteella seuraavaa: 1. Sopimuksen voimassaolo Uusi työehtosopimuskausi alkaa 1.2.2017

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 18.11.2002 allekirjoitettu

Lisätiedot