Solutions from SAP SAP Business One 2005 A. Julkaisutiedot. Toukokuu 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Solutions from SAP SAP Business One 2005 A. Julkaisutiedot. Toukokuu 2005"

Transkriptio

1 Solutions from SAP SAP Business One 2005 A Toukokuu 2005

2 Sisältö Yhteenveto... 3 SAP Business One 2005 A - Keskeiset ominaisuudet... 3 Tositteita useilla kielillä... 3 Varastoraportti... 4 Pankkitäsmäytysprosessi... 4 SAP Business One 2005 A - Parannukset... 5 Pankkikäsittely...5 Myynti ja osto... 6 Varastonhallinta... 7 Asiakkuuksienhallinta... 7 Tuotanto... 7 Raportointi... 8 Talousraportit... 8 Kirjanpidon raportit... 8 XL Reporter... 9 Tulostusasettelun suunnitteluohjelma... 9 Tukityökalut Järjestelmänhallinnan työkalut Asentaminen ja päivittäminen SAP Business One 2005 A - Keskeiset maakohtaiset ominaisuudet Software Development Kit (SDK) Data Interface (DI) API -käyttöliittymä API-käyttöliittymän parannukset Add-on-hallinta Tekijänoikeudet...16 Toukokuu 2005 Sivu 2 / 19

3 Yhteenveto SAP Business One auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä yhdenmukaistamaan toiminnalliset ja hallinnolliset prosessinsa luotettavien ja täysin integroitujen taloushallinnon ja myynnin johtamisvälineiden avulla. Se on edullinen ja helposti käyttöönotettava liiketoimintaratkaisu, joka on suunniteltu erityisesti dynaamisesti kasvavien pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintatarpeisiin. SAP Business One tarjoaa aina tarvittaessa yrityksen käyttöön reaaliaikaisia tietoja yhden ainoan järjestelmän avulla. Tässä asiakirjassa kuvataan SAP Business One 2005 A -järjestelmän uusia ja parannettuja toimintoja, jotka on suunniteltu vahvistamaan yrityksen kilpailuetua kehittämällä asiakkaiden, liikekumppanien, toimittajien ja jakelijoiden välistä yhteistoimintaa entistä paremmaksi. Useiden uusien ja tehostettujen toimintojen lisäksi SAP Business One 2005 A sisältää merkittäviä laatuun ja luotettavuuteen liittyviä parannuksia. SAP Business One 2005 A - Keskeiset ominaisuudet Käytettävyyden parannukset Seuraavien parannusten ansiosta SAP Business One 2005 A -käyttöliittymä on aiempaa paremmin mukautettavissa ja entistä helppokäyttöisempi: Uusi suodatinmekanismi mahdollistaa luettelotietojen ja raporttitulosten suodattamisen erilaisten valintaperusteiden mukaan. Taulukkoon tai raporttiin voidaan näin rajata vain tarvittavat tiedot, jolloin tietojen löytäminen on nopeaa ja tehokasta. Näin voidaan säästää työntekijöiden arvokasta työaikaa. Jokainen käyttäjä voi luoda itselleen sopivan käyttöympäristön muuttamalla näyttötekstien kokoa ja tyyliä. Näin voidaan vähentää silmien rasitusta ja lisätä tuottavuutta. Tämä on erityisen käyttökelpoinen toiminto näkörajoitteisille käyttäjille. Käyttöliittymään on lisätty työkaluvihjeitä, joten käyttäjän ei enää tarvitse arvata, mitä milläkin toiminnolla tehdään. Työkaluvihje näkyy, kun kuvaketta tai painiketta osoitetaan hiirellä. Työkaluvihjeessä näkyy kuvakkeen nimi tai toimintoon liittyvä kuvaus. Lisäksi työkaluvihjeessä näkyy kentän tai sarakkeen koko teksti, kun hiirellä osoitetaan lyhennettyä kenttäkuvausta tai sarakeotsikkoa. Liitetiedostojen käyttö on nyt entistä helpompaa. Liitteet-välilehteen on tehty parannuksia, jotka koskevat koko SAP Business One 2005 A -järjestelmää ja jotka selkeyttävät liitteiden hallintaa ja antavat paremmat tiedot liitetiedostoista. Järjestelmän terminologiaa on muutettu sekä kuvaus- ja viestitekstejä on yhtenäistetty, jotta käyttöliittymä, järjestelmäviestit ja käyttöohjeet olisivat helpommin ymmärrettäviä. SAP Business Onessa on tilannekohtainen käytönaikainen ohje, joka auttaa käyttäjää hyödyntämään tehokkaasti sovelluksen kaikkia toimintoja. SAP Business One 2005 A - järjestelmässä käytönaikaista ohjetta on laajennettu ja se sisältää nyt entistä enemmän tietoja prosesseista ja menettelytavoista, joilla liiketoimintaa voidaan ohjata. Käytönaikaisen ohjeen rakennetta on uudistettu, jotta tarvittavat tiedot löytyvät helposti ja nopeasti. Tositteita useilla kielillä SAP Business One 2005 A mahdollistaa tietyn kielen liittämisen jokaiselle yrityksen liikekumppanille, jolloin heidän kanssaan voidaan kommunikoida heidän omalla kielellään. Näin saavutetaan kilpailuetuja toimittaessa yhteistyössä muissa maissa olevien liikekumppanien kanssa tai toimittaessa monikielisessä maassa, kuten Sveitsissä ja Kanadassa. Liikekumppanien kanssa käydyn viestinnän kieli voidaan valita, vaikka kieli ei olisikaan käytettävissä SAP Business Onen käyttöliittymässä. Kielen valinnan jälkeen voidaan luoda tietokanta, joka sisältää Toukokuu 2005 Sivu 3 / 19

4 tarvittavien tekstien käännökset (esimerkiksi tuotekuvaukset). Kun ulkomaisille liikekumppaneille laadittuja tositteita tulostetaan tai tarkastellaan tietokoneen näytössä, tiedot näkyvät liikekumppanin kielellä. Tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä milloin tahansa. Varastoraportti Kokonaisvaltaisessa varastonhallinnassa tämä uusi raportti mahdollistaa entistä tarkemman varastotapahtumien tarkastelun ja ohjauksen. Raportissa näkyy tapahtumien kirjausketju ja muut tärkeät tilikarttaan liittyvät tiedot tiliöityjen varastotapahtumien alkuperästä. Raporttia laadittaessa voidaan saada myös tietoja tapahtumien aiheuttamista arvonmuutoksista varastotileillä vertaamalla laskentatietoja (varastotaseet) ja logistiikkatietoja (raportissa näkyvät varastoarvot). Pankkitäsmäytysprosessi Joissain maissa pankit toimittavat asiakkailleen saldotiedot ilman tapahtumatietoja. Tämän vuoksi SAP Business One 2005 A mahdollistaa kirjattujen tapahtumien vahvistamisen pankista saatavaa tiliotetta vastaan ja tarvittavien muutosten tekemisen. Tämä toiminto on käytössä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Australiassa, Uudessa- Seelannissa ja Etelä-Afrikassa. Toukokuu 2005 Sivu 4 / 19

5 SAP Business One 2005 A - Parannukset Pankkikäsittely Pankkikäsittelymoduulissa hoidetaan kaikki yrityksen maksutapahtumat, kuten kassaanmaksut, sekkien kirjoittaminen, talletukset, luottokorttimaksut ja pankkitäsmäytykset. SAP Business One 2005 A mahdollistaa maksujen automaattiseen luonnin ja tarjoaa aiempaa intuitiivisemman, informatiivisemman ja kattavamman ratkaisun. SAP Business One 2005 A sisältää seuraavat pankkikäsittelymoduulin parannukset: Oletusmaksumenetelmä Maksujen eräpäivä Ohjatun maksutoiminnon oletusarvot Ohjatun maksutoiminnon parannukset Maksutapa Välitili Esinumeroidut sekit Useita pääkirjatilejä Pienien maksuerojen hallinta Uuden saapuvan tai lähtevän maksun oletusmaksumenetelmä on edellisen saapuvan tai lähtevän maksun maksumenetelmä. Saapuvien ja lähtevien maksujen ikkunaan on lisätty maksupäiväkenttä. Kentässä näkyy oletuksena maksumenetelmään liittyvä eräpäivä, mutta tätä arvoa voidaan tarvittaessa muuttaa. Tämä tieto näkyy myös Maksuluetteloikkunassa. Edellisen maksuerän maksulaji, maksumenetelmä ja maksusarja ovat oletusarvoina, kun ohjattu maksutoiminto avataan. Ohjatun maksutoiminnon rakennetta ja ulkoasua on muutettu sen käytettävyyden ja intuitiivisuuden parantamiseksi. Uusille asiakkaille ja toimittajille voidaan määrittää oletusmaksutapa. Lisäksi liikekumppanin oletusmaksutapaa voidaan käyttää tositteissa ja ohjatussa maksutoiminnossa. Maksutapa - Asetukset -ikkunasta on tehty aiempaa intuitiivisempi. Tilapäisillä välitileillä voidaan valvoa tulevia maksuja. Tulevat maksut voidaan tiliöidä väliaikaiselle tilille, jolle kirjataan maksetut summat, joita ei ole vielä lunastettu. Kun maksut vastaanotetaan tai siirretään, välitili tyhjennetään. Jos sekin tulostamisessa on tulostimesta aiheutuvia ongelmia, käyttöön otetaan seuraava sekkinumero ja ohitettu sekkinumero mitätöidään. Lisäksi sekin tiedot voidaan tulostaa sekin kantaosaan tai tavalliselle paperille sekin tulostamisen jälkeen. Jos lähtevälle maksulle luodaan useita sekkejä, ne voidaan kukin liittää eri pääkirjatilille. Lähtevän maksun pääkirjakirjaus päivitetään vastaavasti. Pienien yli- tai alimaksuista aiheutuvien maksuerojen kirjaukset tehdään, kun saapuvat ja lähtevät maksut luodaan manuaalisesti. Tämä toiminto on käytössä vain, kun ero on pienempi kuin yritykselle määritetty pienin sallittu ero. Toukokuu 2005 Sivu 5 / 19

6 Myynti ja osto Myynti- ja ostomoduuleissa hallitaan yrityksen koko myynti- ja ostoprosessia sekä erilaisia tositteita. Jokainen tosite liittyy tiettyyn myynti- tai ostoprosessin vaiheeseen. SAP Business One 2005 A sisältää seuraavat osto- ja myyntitositteiden parannukset: Ohjattu tositteiden luominen (aiemmin Tositeyhteenveto) Tositteiden tuleva kirjauspäivä Bruttohintaan perustuva alv-laskenta Hyvityslaskun tiliöinti erilliselle pääkirjatilille Bruttovoiton laskeminen tuotekustannusten perusteella Oletusperintäehdot Ohjatun toiminnon parannukset lisäävät joustavuutta perustositteen valitsemisessa, usean perustositteen yhdistämisessä yhdeksi tositteeksi ja tositteiden luomisessa erikseen jokaiselle perustositteelle. Ohjattu toiminto voidaan suorittaa ennaltamääritettyjen parametrien mukaan. Järjestelmään on lisätty toiminto, jolla tositteisiin voidaan liittää tuleva kirjauspäivä. Tämä toiminto on käytössä yritystasolla ja sitä voidaan käyttää sekä osto- että myyntitositteissa. Tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä milloin tahansa. Tositekäsittelyyn on lisätty uusi alv-laskentatapa, jota voidaan käyttää sekä palveluissa että tuotteissa ja jolla varmistetaan oikea arvonlisäveron määrä, kun annettu hinta sisältää jo alv:n. Uusilla toiminnoilla varmistetaan yhdenmukaisuus useiden eri maiden lainsäädännön kanssa. Oletuspääkirjatilit voidaan määrittää yritys-, varasto- tai tuoteryhmätasolla. Oston tai myynnin hyvityslaskujen kirjaukset tehdään valituille pääkirjatileille. Kokonaisvaltaisessa varastonhallinnassa voidaan laskea myyntitositteiden bruttovoitto tuotekustannusten perusteella. Tuotekustannukset määritetään tuotteelle määritetyn arvostusmenetelmän mukaan (liukuva keskiarvo, vakiohinta tai FIFO), joka näkyy Tuoteperustiedot-ikkunassa. Uusille asiakkaille voidaan määrittää oletusperintäehdot Yleiset asetukset -ikkunassa. Toukokuu 2005 Sivu 6 / 19

7 Varastonhallinta SAP Business One tukee kokonaisvaltaista varastonhallintaa. Varastotapahtumien kirjaukset näkyvät näin ollen tilitapahtumina kirjanpitojärjestelmässä. Tilitapahtumat tiliöidään, kun varastoon vastaanotetaan tai sieltä vapautetaan varastotuotteita. Tätä järjestelmää voidaan käyttää tuotetasolla, jolloin jokainen tuote voidaan arvottaa eri menetelmällä. SAP Business One 2005 A sisältää seuraavat varastonhallinnan parannukset: Lisäkulut Oston hyvityslaskujen hintaerojen käsittely Varastokirjausluettelo tuotteittain Varastonarvostusraportti (muu kuin kokonaisvaltainen varastonhallinta) Kuluja voidaan jakaa ostotositteen kokonaissummaan sisältyville tuotteille. Varastoarvo ja ostotuotteiden kustannukset päivitetään vastaavasti. Hintatietoja voidaan muuttaa, kun luodaan ostolaskuun tai tavaranpalautukseen liittyvä oston hyvityslasku. Hintaero voidaan tiliöidä valitulle poikkeamatilille. Tapahtumat, jotka vaikuttavat tuotekustannuksiin, mutta jotka eivät vaikuta määriin, voidaan piilottaa. Näin raporttinäkymistä saadaan joustavampia. Raporttiin voidaan sisällyttää esimerkiksi vain tapahtumat, jotka aiheuttava muutoksia määrissä. Raportissa huomioidaan ostolaskuun määritetty hinta, kun ostolasku perustuu tavaranvastaanoton ostotilaukseen. Asiakkuuksienhallinta Asiakkuuksienhallinta (Customer Relationship Management, CRM) on osa SAP Business Onea. Myyntimahdollisuudet ja asiakassuhteisiin liittyvät prosessit on integroitu saumattomasti kaikkiin tarvittaviin yrityksen toimintoihin. SAP Business One 2005 A sisältää seuraavat asiakkuuksienhallinnan parannukset: Tapahtuma Kalenteri Tuotanto Toiminto tukee yli 24 tuntia kestäviä tapahtumia. Tapahtumien tiedot voidaan tulostaa mukautetuilla tulostusasetteluilla. Kalenteriin voidaan määrittää näkyviin tulevat lomapäivät myös yrityksen lomakalenterin ulkopuolella. Tuotantomoduuli tukee monitasoisia tuoterakenteita ja tuotantotilausten luomista sekä tuote- ja materiaalisaatavuuden tarkastusta ja raportointia. Työtilausten päivittäminen tuotantotilauksiksi SAP Business One 2005 A:n parannettu päivitysprosessi tukee työtilausten ja työohjeiden muuttamista tuotantotilauksiksi. Avoimia työtilauksia voidaan tarkastella tuotantotilauksiksi muuttamisen jälkeenkin. Vedä ja suorita Vedä ja suorita -toiminto on nyt käytössä myös tuotantomoduulissa. Toukokuu 2005 Sivu 7 / 19

8 Raportointi SAP Business Onessa voidaan luoda tehokkaita raportteja lähes kaikista yrityksesi osa-alueista, kuten asiakas- ja toimittajavelat, myynti, kassavirta, asiakasyhteyksien yhteenvedot, kirjanpito, varastosaldot, tilinpäätökset, hinnoittelu ja asiakastapaamiset. SAP Business One 2005 A sisältää seuraavat parannukset: Talousraportit Kausittaiset raportit Avoimien tositteiden käsittely raporteissa Toiminto tukee käyttäjän valitseman ajanjakson kattavien raporttien luomista. Tämä on tärkeää, jos käytössä on laskentajaksoja, jotka eivät vastaa kalenterivuotta. Toiminto on käytössä seuraavissa raporteissa: Tase, Alustava tase, Tuloslaskelma ja Erääntyminen. Avoimet tositekirjaukset voidaan sisällyttää raportteihin tai ne voidaan jättää pois raporteista. Toiminto on käytössä seuraavissa raporteissa: Tase, Alustava tase, Tuloslaskelma ja Vertailu. Kirjanpidon raportit Numerosarjat Erääntymisraportit Asiakastiliote Tositepäiväkirjaraportti SAP Business One mahdollistaa numerosarjojen määrittämisen useille erilaisille tositteille. SAP Business One 2005 A:ssa pääkirjatositteiden numerosarjat voidaan määrittää seuraavissa raporteissa: Pääkirja, Tositepäiväkirja ja Kirjauspäiväkirjaraportti. Uusia parametreja on lisätty raporttien valintaperusteisiin. SAP Business One tukee nyt raporttien luomista tositteen päivämäärän, eräpäivän ja kirjauspäivän mukaan. Aikaväli lasketaan päivinä, kuukausina tai tilikausina. Lisäksi voidaan tulostaa eritelty erääntymisraportti erikseen jokaiselle liikekumppanille. Asiakastiliotteita voidaan luoda toimittajavelkaraporttina. Asiakastiliotteissa näkyvät eritellyt tilitapahtumat käyttäjän määrittämään päivämäärään asti sekä nykyisten ja myöhässä olevien tapahtumien erääntyminen. Raportin asettelua on parannettu ja se sisältää nyt tositenumeron lisäksi myös asiakkaan viitenumeron. Raporttien valintaperusteikkunaan on lisätty uusi vaihtoehto, jolla jokaisen tapahtuman osamaksut voidaan koota yhdelle riville. Toukokuu 2005 Sivu 8 / 19

9 XL Reporter XL Reporter tarjoaa lisätoimintoja raportointiin ja taloudelliseen analysointiin. XL Reporter on integroitu saumattomasti SAP Business One 2005 A -järjestelmään. Se hyödyntää Microsoft Excelin vakiokäyttöliittymää ja vedä ja pudota -toimintoa, jotta monitahoisten raporttien laadintaa on voitu yksinkertaistaa. Tulostusasettelun suunnitteluohjelma Tositetyypin tulostusasettelu voidaan määrittää SAP Business Onen tulostusasettelun suunnitteluohjelmassa. SAP Business One 2005 A sisältää seuraavat parannukset: Kaavaeditori Kopioiden hallinta Kenttien ja alueiden ominaisuudet Kenttien välinen riippuvuus Virheilmoitukset Oletustulostin Toistuvat alueet Tulostuksenhallintatyökalu Kaavoja voidaan luoda usean parametrin perusteella. Kaavaeditori sisältää useita uusia operaattoreita, joita voidaan käyttää laskelmissa ja joiden avulla voidaan vähentää kenttien välisiä linkkejä. Laskelmat voivat myös perustua usean eri alueen kenttiin. Tositteen tulostettavien kopioiden määrää voidaan hallita ja tietyt tarpeelliset tiedot voidaan tulostaa kaikkiin tositteisiin. Tarjolla on parannettuja toimintoja kenttien luomiseen sekä kenttien ja alueiden ominaisuuksien määrittämiseen. Uuden kentän luomisen jälkeen näyttöön avautuu automaattisesti Kenttäominaisuudet-ikkuna, jossa voidaan määrittää kentän ominaisuudet. Lisäksi Kenttäominaisuudet- ja Alueen ominaisuudet -ikkunat on yhdistetty yhdeksi Ominaisuudetikkunaksi. Ikkunan rakennetta on muutettu, jotta tiedot näkyvät rinnakkain tositeikkunassa ja Kenttäindeksi-ikkunassa. Näyttöön tulee varoitus, kun toisiinsa liitettyjä kenttiä yritetään poistaa ja muuttaa. Virheen aiheuttanut kenttä näkyy virheilmoituksessa. Jokaiselle asettelulle voidaan määrittää oletustulostin ja tulostettavien kopioiden oletusmäärä. Toistuvat alueet, joissa ei ole tietoja, voidaan piilottaa. Työkalulla voidaan käsitellä kaikkia SAP Business Onen tulosteita ja niiden XML-lähdettä. Tulosteita voidaan käyttää tulostusasettelun suunnitteluohjelmassa (laajennus) tai muissa sovelluksissa muokattaessa järjestelmäraporttien asettelua. Toukokuu 2005 Sivu 9 / 19

10 Tukityökalut SAP Business One 2005 A sisältää tukityökaluja, joilla varmistetaan liiketoiminnan toimivuus ja vältetään ongelmatilanteet, kuten heikko suorituskyky, joka voi johtaa tuotanto- tai palvelukustannusten kasvuun. SAP EarlyWatch Alert SAP Support Desk Järjestelmänhallinnan työkalut Estää ongelmatilanteet ennen niiden syntymistä. SAP EarlyWatch Alert -toiminnolla voidaan säännöllisesti siirtää järjestelmätietoja SAP-tukijärjestelmään. Näin voidaan havaita mahdolliset järjestelmäongelmat ennen niiden syntymistä. Ongelmatilanteissa SAP Support Desk voi auttaa nopeasti. SAP-tukitietokannasta voidaan etsiä ratkaisuja tunnettuihin ongelmiin tai tukiorganisaatiolle voidaan lähettää viestejä. Kaikille toiminnoille voidaan määrittää perusasetukset. Näitä ovat mm. valuuttakurssit, sisäiset postiosoitteet, sähköpostiosoitteet ja tietojen vienti- ja tuontiasetukset. Lisäksi voidaan määrittää käyttöoikeusparametrit. Jotta käyttöoikeudet voitaisiin määrittää tiettyjen tarpeiden mukaan, SAP Business One 2005 A -järjestelmään on lisätty seuraavat käyttöoikeudet: Salli varaston vapautus ilman hankintahintaa Vedä ja suorita Tuleva kirjauspäivämäärä Liikekumppanityyppi Asentaminen ja päivittäminen Kokonaisvaltaista varastonhallintaa ylläpitävät yritykset voivat määrittää, voidaanko varastosta vapauttaa tuotteita ilman vapautettujen tuotteiden hankintahinnan määrittämistä. Valtuutetut käyttäjät voivat myöntää ja poistaa tietyiltä käyttäjiltä oikeuden luoda vedä ja suorita -raportteja tietyissä luokissa, kuten Myynti, Osto ja Liikekumppanit. Valtuutetut käyttäjät voivat myöntää tai poistaa tietyiltä käyttäjiltä oikeuden luoda tositteita, joissa on tuleva kirjauspäivämäärä. Käyttöoikeudella voi luoda, muokata ja tarkastella Liikekumppanien perustiedot -ikkunan tietoja liikekumppanin toimittajatyypin, asiakkaan tai liidin mukaan. Asennusprosessin parannuksilla pyritään yksinkertaistamaan SAP Business One 2005 A - järjestelmän käyttöönottoa ja tehostamaan tuotetukea. Näihin parannuksiin kuuluu kaikkien asennustoimenpiteiden (palvelin, palvelintyökalut ja työasema) yhdistäminen yhdeksi prosessiksi. Päivitysprosessi poistaa edellisen tuoteversion ennen uuden version asentamista. DI API asennetaan automaattisesti päivityksen yhteydessä. Toukokuu 2005 Sivu 10 / 19

11 SAP Business One 2005 A - Keskeiset maakohtaiset ominaisuudet SAP Business One 2005 A sisältää parannuksia, joilla täytetään erilaisia maa- ja aluekohtaisia tarpeita, kuten: Veroilmoitusraportti (Eurooppa) EU-myyntiraportti (Eurooppa) Veroilmoitusraportti (Belgia ja Itävalta) Vuosimyyntiraportti (Belgia) Vekselikäsittelyn parannukset (Espanja ja Italia) Veroraportti (Italia) Veroraportti (Kanada) Raportti 874 (Israel) Kertamaksu (Pohjoismaat ja Sveitsi) Maksuviite (Pohjoismaat) Rekisterinumerot (Meksiko ja Chile) Piilevä vero (Etelä-Afrikka) Raporttinäkymää on parannettu ja siinä voidaan siirtyä liikekumppanitasolta tapahtumatasolle. Raportissa on enemmän eriteltyjä tietoja kuin aiemmissa versioissa. Raportissa näkyvät lisäkulut tositeotsikon ja tositerivien tasolla. Raportti voidaan luoda.txt- ja.xml-muodossa. Raporttinäkymässä voidaan siirtyä liikekumppanitasolta tapahtumatasolle. Raportissa on enemmän eriteltyjä tietoja kuin aiemmissa versioissa. Vekselitapahtumassa olevan virheen ilmaisemiseksi on lisätty erityinen pääkirjakirjaus. Raportissa näkyvät nyt myös piilevät verot. Raportissa näkyvät nyt myös ei-vähennyskelpoiset arvot. Raportissa voidaan näyttää rajoittamaton määrä toimittajatilien käteismaksuja. Järjestelmässä voidaan luoda kertamaksu, jossa on huomioitu hyvityslaskut. Valitse luettelosta -ikkunassa, jossa näkyvät kaikki käytettävissä olevat viitenumero, näkyy myös jokaisen viitenumeron kokonaissumma. Tositteeseen liitetyt rekisterinumerot näkyvät seuraavissa raporteissa: Lähdeverotiedot, sekä Myynti ja Osto. Piileviä veroja voidaan käsitellä Etelä-Afrikan maaversiossa samalla tavalla kuin seuraavissa maaversioissa: Ranska, Italia, Espanja, Venäjä, Slovakia ja Meksiko. Toukokuu 2005 Sivu 11 / 19

12 Software Development Kit (SDK) SAP Business One on varustettu COM-tekniikkaan perustuvalla API-käyttöliittymällä. SAP Business Onen toimintoja voidaan käyttää sellaisenaan tai niitä voidaan mukauttaa yrityksen erityistarpeisiin. API toimitetaan osana Software Development Kit -pakettia, joka sisältää myös tuotekehitysohjeet ja ohjelmistokoodiesimerkit. SAP Business One SDK 2005 sisältää seuraavat parannukset: Data Interface (DI) API -käyttöliittymä Message Service - viestipalvelu objektit Palvelun avulla voidaan lisätä tai päivittää hälytyksiä ja mm. hallita tiettyjen käyttäjien saapuneiden viestien kansiota. Alla luetellut SAP Business Onen yritysten asetuksiin ja kokoonpanomäärityksiin liittyvät objektit kuuluvat SAP Business One SDK pakettiin. Niillä voidaan kehittää ohjelmistoa yrityksen kokoonpanomääritysten mukaisesti. Objektin nimi OADM CINF ONNM OFPR OSLP OASG OASC Kuvaus Toimintolaajuus Moduuli Yrityksen tiedot Numerosarjatiedosto Kirjauskausi Myyjä Tilisegmentointi Tilisegmentointi - tililuokat Sisältää -moduulin eri ikkunoissa, kuten Yrityksen lisätiedot, Yleiset asetukset ja Tositeasetukset, käytettävät yhteiset ominaisuudet. Useimmat näistä objekteista sisältävät yrityksen oletusarvoja, jotka on määritetty yrityksen perustamisen ja käyttöönoton yhteydessä. Sisältää ominaisuudet, joilla määritetään SAP Business Onen eri tositteille annetut numerosarjat. Tietoja voidaan käsitellä Tositenumerointi-ikkunassa tai Määritä tositteet - Asetukset- ja Sarja - Asetukset -ikkunoissa. Sisältää SAP Business Onen yrityksessä käytettävien kirjauskausien määrittämiseen liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä Yleiset asetukset -ikkunan Kirjauskaudet - välilehdessä. Sisältää myyjien määrittämiseen liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Yleiset määritykset ja Myyjä - Asetukset. Sisältää tilikartan segmenttien määrittämiseen liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Kirjanpidon määritykset ja Tilisegmentointi. Käytössä ensisijaisesti Yhdysvalloissa. Toukokuu 2005 Sivu 12 / 19

13 Objektin nimi OTNN OWHT OVTG ODDG Kuvaus Toimintolaajuus Moduuli 1099-lomakkeet Lähdevero Veron määrittäminen Lähdeveron vähennysryhmät Sisältää 1099-taulukon määrittämiseen liittyvät ominaisuudet, joita käytetään 1099-raportin laadinnassa. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Kirjanpidon määritykset. Käytössä vain Yhdysvalloissa. Sisältää eurooppalaisissa maaversioissa käytettävät lähdeveron määritykseen liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Kirjanpidon määritykset ja Lähdevero. Sisältää eurooppalaisissa maaversioissa käytettävien veroryhmien määrittämiseen liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Kirjanpidon määritykset ja Veroryhmät - Asetukset. Sisältää Israelin maaversiossa käytettävien lähdeveron vähennysryhmien määrittämiseen liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä Yrityksen lisätiedot -ikkunassa. OOST Myyntivaiheet Sisältää myyntimahdollisuuksissa käytettävien myyntivaiheiden määrittämiseen liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Mahdollisuuksien määritykset ja Myyntivaiheet - Asetukset. OALC OBPP Hankintahintojen määrittäminen Liikekumppanien prioriteetti Sisältää hankintahintatositteessa käytettävien hankintahintojen määrittämiseen liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Oston määritykset ja Hankintakustannukset - Asetukset. Sisältää liikekumppanien prioriteetit, joita käytetään parametreina Keräile ja pakkaa - prosessissa. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Liikekumppanien määritykset ja Liikekumppanipriorisointi. ODSC Pankkikoodit Sisältää osan pankkikoodien ominaisuuksista. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Pankkikäsittelyn määritykset ja Omat pankit - Asetukset. OSHP Toimitustavat Sisältää tuotteiden toimitustapoihin liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Varaston määritykset ja Toimitustyypit - Asetukset. OARG Tulliryhmät Sisältää tuotteiden tulliryhmiin liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Varastonmääritykset ja Tulliryhmät - Asetukset. Toukokuu 2005 Sivu 13 / 19

14 Objektin nimi Kuvaus Toimintolaajuus Moduuli OIDC Tunnus Sisältää kirjanpidon tunnuksien määrittämiseen liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Päiväkirjakirjaus ja Tunnus - Asetukset. ODDT OCHH, OCRH Lähdeveron vähennyshierarkia Sekkien ja luottokorttien hallinta Sisältää toimittajien lähdeveron vähennyshierarkiaan liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä Liikekumppanin perustiedot -ikkunassa. Käytössä vain Israelissa. Sisältää kaikkiin vastaanotettuihin sekkeihin ja luottokorttitositteisiin liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Luottokorttien hallinta- ja Sekkienhallinta-ikkunoiden Saapuvat maksut -toiminnolla. OPKL Keräilyluettelo Sisältää keräilyluetteloon liittyvät ominaisuudet. Keräilyluettelo-ikkuna voidaan avata Varastomoduulin Keräile ja pakkaa -valikosta. OUQR Käyttäjän kyselyt Sisältää Kyselynhallinnan ominaisuudet, joita käytetään järjestelmäkyselyissä ja käyttäjän omissa kyselyissä. Tietoja voidaan käsitellä työkalurivin toiminnolla ja valikkorivin Työkalutvalikon toiminnolla. RDOC, RITM, RTYP, RDFL Raporttiasettelu Toimitetaan uutena DI API -palveluna ja käytetään järjestelmän ja käyttäjän määrittämien asetteluiden muokkaamiseen. Toiminnolla voidaan kopioida tulostusasetteluja käyttäjältä toiselle tai yrityksestä toiseen. Laskenta Liikekumppanit Pankkikäsittely Varastonhallint a Yleistä Yleistä Toukokuu 2005 Sivu 14 / 19

15 API-käyttöliittymän parannukset Tietoruutuobjekti Tietotaulukon tietolähdeobjekti XML-tiedoston luominen tulostuksen yhteydessä Valitse luettelosta -objekti Käyttäjälomakkeiden asetukset Tällä uudella objektilla voidaan ottaa käyttöön matriisielementtejä ja parantaa käyttöliittymän tiivistämistä. Tämä uusi objekti on suunniteltu uuden tietoruutuobjektin tietolähteeksi ja se parantaa aiempien tietokantojen ja käyttäjän tietolähteiden suorituskykyä ja toiminnallisuutta. SAP Business Onen API-käyttöliittymässä voidaan käsitellä järjestelmän tulostustöitä ja vastaanottaa tulosteita XMLmuodossa. Tämä toiminto tukee kolmannen osapuolen sovellusten käyttöliittymiä ja mahdollistaa SAP Business Onen tulostusasetteluiden muokkaamisen. Valitse luettelosta (CFL) -objekteja voidaan määrittää käyttäjälomakkeisiin ja uusia CFL-objekteja voidaan luoda olemassa oleviin järjestelmäikkunoihin ja käyttäjän määrittämiin objekteihin. Olemassa oleviin järjestelmäobjekteihin voidaan myös lisätä ehtoja. Liikekumppanien CFL-objekti voidaan esimerkiksi määrittää näyttämään ainoastaan asiakkaat ja liidit, mutta ei toimittajia. Tällä määritetään sellaisten käyttäjälomakkeiden toiminnallisuus, joissa on matriisi. Kun laajennusosa luo uuden käyttäjälomakkeen, jossa on matriisi, asetuspainike on automaattisesti käytössä ja tukee matriisin asetuksia. Pikavalikko Sarkainnäppäimen käyttö Toiminnolla voidaan muokata hiiren kakkospainikkeella avattavan pikavalikon toimintoja. Toiminnolla voidaan määrittää kenttien järjestys, kun kohdistinta siirretään sovellusikkunassa sarkainnäppäimellä. Screen Painter Tulostuksen esikatselun ja ikkunatason toimintoja on lisätty. Add-on-hallinta Add-on-rekisteröinnin parannuksilla voidaan ilmoittaa SAP Business Oneen, kun add-on-laajennus on asennettu tai poistettu. Uusi toiminto Add-onin rekisteröinti -ikkunassa voidaan valita, aktivoidaanko rekisteröity add-onlaajennus kaikille käyttäjille asennuksen jälkeen. Oletuksena on, että vaihtoehto ei ole käytössä. Jos vaihtoehto valitaan, add-on-laajennus asennetaan rekisteröinnin jälkeen automaattisesti työpöydälle. Jos add-on-asennus aikakatkaistaan, näyttöön tulee järjestelmäviesti, jossa käyttäjää pyydetään joko jatkamaan seuraavan add-onin asennusta tai odottamaan. Toukokuu 2005 Sivu 15 / 19

16 Tekijänoikeudet Copyright 2005 SAP AG. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida tai siirtää missään muodossa eikä mitään tarkoitusta varten ilman SAP AG:n nimenomaista lupaa. Julkaisun sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Jotkin SAP AG:n ja sen jälleenmyyjien markkinoimat ohjelmistotuotteet sisältävät ohjelmakomponentteja, joiden omistusoikeudet ovat muilla ohjelmistotoimittajilla. Microsoft, Windows, Outlook ja PowerPoint ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iseries, pseries, xseries, zseries, z/os, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli ja Informix ovat IBM Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. ORACLE on ORACLE Corporationin rekisteröity tavaramerkki. UNIX, X/Open, OSF/1 ja Motif ovat Open Groupin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame ja MultiWin ovat Citrix Systems, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. HTML, XML, XHTML ja W3C ovat W3C:n eli Massachusetts Institute of Technologyn ylläpitämän World Wide Web Consortiumin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. JAVA on Sun Microsystems, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. JAVASCRIPT on Sun Microsystems, Inc:n rekisteröity tavaramerkki ja käytössä käyttöoikeuden alaisena Netscapen keksimää ja käyttöön ottamaa tekniikkaa varten. MaxDB on MySQL AB:n (Ruotsi) tavaramerkki. SAP, R/3, mysap, mysap.com, xapps, xapp ja muut tässä julkaisussa mainitut SAP-tuotteet ja palvelut sekä niiden logot ovat SAP AG:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Saksassa ja useissa muissa maissa ympäri maailman. Kaikki muut mainitut tuote- ja palvelunimet ovat niiden omistavien yhtiöiden tavaramerkkejä. Tässä julkaisussa esitetyt tiedot on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin. Maakohtaiset tuotetiedot voivat vaihdella. Materiaalia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämän materiaalin on laatinut SAP AG ja sen tytäryhtiöt (SAP Group) vain tiedotustarkoituksiin ilman minkäänlaista takuuta, eikä SAP Group ole vastuussa materiaalin mahdollisista virheistä tai puutteellisuuksista. SAP Groupin tuotteita ja palveluja koskevat vain sellaiset mahdolliset takuut, jotka on esitetty kyseisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvissä nimenomaisissa takuissa. Minkään tässä julkaisussa esitetyn perusteella ei muodostu ylimääräistä takuuta. SQL Server on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki. WinFax on Symantec Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Sybase ja SYBASE (logo) ovat Sybase Inc:n tavaramerkkejä. Intel ja Intel JPEG Library ovat Intel Inc:n tavaramerkkejä. SEE4C:n (SMTP/POP3 Engine Library for C/C++) tekijänoikeudet omistaa MarshallSoft Computing Inc. Toukokuu 2005 Sivu 16 / 19

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Johdanto Kiitos FS-C2026MFP/FS-C2126MFP-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

SUOMEKSI. Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki

SUOMEKSI. Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki SUOMEKSI Verkkopalveluiden ja sivustojen käyttöehdot Seuraavassa esitetään Forum Virium Helsingin (jäljempänä FVH) julkisten sivustojen käyttöehdot.

Lisätiedot

YHDISTÄ. Liiketoimintaratkaisuja ilman rajoja

YHDISTÄ. Liiketoimintaratkaisuja ilman rajoja YHDISTÄ Liiketoimintaratkaisuja ilman rajoja NOPEUTA Liiketoimintaa ilman rajoja Talouselämän, teollisuudenalojen, yksittäisten yritysten ja liikesuhteiden rajat ovat katoamassa. Markkinakentällä ei olla

Lisätiedot

Bedienungsanleitung DE Instruction manual GB Mode d emploi FR Gebruiksaanwijzing NL Instrucciones ES Manuale operativo IT Betjeningsvejledningen DK

Bedienungsanleitung DE Instruction manual GB Mode d emploi FR Gebruiksaanwijzing NL Instrucciones ES Manuale operativo IT Betjeningsvejledningen DK One Touch Bedienungsanleitung Instruction manual Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones Manuale operativo Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta Instrukcja obsługi Oδηγίες χρήσης

Lisätiedot

XML JA SEN MUUNTAMINEN XSL-MUUNNOSTEN AVULLA

XML JA SEN MUUNTAMINEN XSL-MUUNNOSTEN AVULLA XML JA SEN MUUNTAMINEN XSL-MUUNNOSTEN AVULLA Juho Kuoppala Insinöörityö Oulun seudun ammattikorkeakoulu Raahen tietokonealan yksikkö ALKULAUSE Tämä opinnäytetyö on tehty Oulun seudun ammattikorkeakoulussa,

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan TOIMINNANOHJAUS Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan 2 Haluan järjestelmän, joka auttaa yritystäni toimimaan kuten minä haluan. Se onnistuu Microsoft Dynamics NAVilla Integroitu

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

1 Painikkeet. 1 Yritykset 2 Asetukset. Yrityksen tiedot Myyntilaskun asetukset... 7

1 Painikkeet. 1 Yritykset 2 Asetukset. Yrityksen tiedot Myyntilaskun asetukset... 7 Contents I Table of Contents Part I 1 1 Painikkeet... 1 Part II Yritys 2 1 Yritykset... 3 2 Asetukset... 4... 4 Yrityksen tiedot... 5 Myyntilaskun asetukset... 7 Ohjelm an asetukset Oletustiliöinnit...

Lisätiedot

POHJOIS KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma

POHJOIS KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma POHJOIS KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Markus Törrönen SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNTIJÄRJESTELMÄN TUTKIMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO SEKÄ SOVELTUVUUS OPETUSKÄYTTÖÖN Opinnäytetyö Kesäkuu 2009

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot

Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.62

Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.62 Versioseloste, versio 5.62 Oppaan päiväys: 24.3.2009. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta Liiketalous, matkailu, tietojenkäsittely ja viestintä Pori Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TK00 2005

Lisätiedot

CA Clarity PPM. Julkaisutiedot - On Demand. Julkaisu 13.3.00

CA Clarity PPM. Julkaisutiedot - On Demand. Julkaisu 13.3.00 CA Clarity PPM Julkaisutiedot - On Demand Julkaisu 13.3.00 Tämä dokumentaatio, joka sisältää sulautettuja ohjejärjestelmiä ja sähköisesti jaettuja aineistoja (jäljempänä Dokumentaatio ), on vain informointitarkoituksiin,

Lisätiedot

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote NEM-4 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa

Lisätiedot

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 06.03.2013

Lisätiedot

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Pekka Wikström Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Insinöörityö 13.4.2010 Ohjaaja: yrittäjä Pertti

Lisätiedot

2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6. 3.1. Yrityksen tiedot... 6. 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6. 3.1. Yrityksen tiedot... 6. 3.2. Yrityksen logon asettaminen... Käyttäjän opas 1. Johdanto... 6 2. Asennus... 6 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6 3. Käyttöönotto... 6 3.1. Yrityksen tiedot... 6 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

Lisätiedot

Käyttöopas. Virustorjunta. Palomuuri. Roskapostin esto. Vakoilunesto. Lapsilukko. Copyright 2007 SOFTWIN

Käyttöopas. Virustorjunta. Palomuuri. Roskapostin esto. Vakoilunesto. Lapsilukko. Copyright 2007 SOFTWIN Käyttöopas Virustorjunta Palomuuri Roskapostin esto Vakoilunesto Lapsilukko Copyright 2007 SOFTWIN BitDefender Internet Security v10 BitDefender Internet Security v10 Käyttöopas BitDefender Julkaistu 2007.05.25

Lisätiedot

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE Oona Lod Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Liiketalous Taloushallinto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous Taloushallinto

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

Epicorin toiminnanohjaus. Liiketoimintaa ilman rajoja

Epicorin toiminnanohjaus. Liiketoimintaa ilman rajoja Epicorin toiminnanohjaus Liiketoimintaa ilman rajoja Uudenlaista liiketoimintaa ilman rajoja Liiketoimintaa ilman rajoja on lupaus, jonka Epicorin seuraavan sukupolven yrityssovellukset antavat. Ne poistavat

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

Savalanche-käyttöohje

Savalanche-käyttöohje Savalanche-käyttöohje Perusta verkkokauppa ja hyödynnä uudet jakelukanavat Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Savalanche-palvelun pikaohje... 3 3. Savalanche-palveluun rekisteröityminen... 5 4. Kauppiaaksi

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ Elina Mononen Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO

JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Asennusopas Tarkistusversio B. McAfee SaaS Web Protection Service

Asennusopas Tarkistusversio B. McAfee SaaS Web Protection Service Asennusopas Tarkistusversio B McAfee SaaS Web Protection Service COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Älä kopioi ilman lupaa. TUOTEMERKIT McAfee, McAfee logo, McAfee Active Protection, McAfee CleanBoot,

Lisätiedot