Solutions from SAP SAP Business One 2005 A. Julkaisutiedot. Toukokuu 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Solutions from SAP SAP Business One 2005 A. Julkaisutiedot. Toukokuu 2005"

Transkriptio

1 Solutions from SAP SAP Business One 2005 A Toukokuu 2005

2 Sisältö Yhteenveto... 3 SAP Business One 2005 A - Keskeiset ominaisuudet... 3 Tositteita useilla kielillä... 3 Varastoraportti... 4 Pankkitäsmäytysprosessi... 4 SAP Business One 2005 A - Parannukset... 5 Pankkikäsittely...5 Myynti ja osto... 6 Varastonhallinta... 7 Asiakkuuksienhallinta... 7 Tuotanto... 7 Raportointi... 8 Talousraportit... 8 Kirjanpidon raportit... 8 XL Reporter... 9 Tulostusasettelun suunnitteluohjelma... 9 Tukityökalut Järjestelmänhallinnan työkalut Asentaminen ja päivittäminen SAP Business One 2005 A - Keskeiset maakohtaiset ominaisuudet Software Development Kit (SDK) Data Interface (DI) API -käyttöliittymä API-käyttöliittymän parannukset Add-on-hallinta Tekijänoikeudet...16 Toukokuu 2005 Sivu 2 / 19

3 Yhteenveto SAP Business One auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä yhdenmukaistamaan toiminnalliset ja hallinnolliset prosessinsa luotettavien ja täysin integroitujen taloushallinnon ja myynnin johtamisvälineiden avulla. Se on edullinen ja helposti käyttöönotettava liiketoimintaratkaisu, joka on suunniteltu erityisesti dynaamisesti kasvavien pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintatarpeisiin. SAP Business One tarjoaa aina tarvittaessa yrityksen käyttöön reaaliaikaisia tietoja yhden ainoan järjestelmän avulla. Tässä asiakirjassa kuvataan SAP Business One 2005 A -järjestelmän uusia ja parannettuja toimintoja, jotka on suunniteltu vahvistamaan yrityksen kilpailuetua kehittämällä asiakkaiden, liikekumppanien, toimittajien ja jakelijoiden välistä yhteistoimintaa entistä paremmaksi. Useiden uusien ja tehostettujen toimintojen lisäksi SAP Business One 2005 A sisältää merkittäviä laatuun ja luotettavuuteen liittyviä parannuksia. SAP Business One 2005 A - Keskeiset ominaisuudet Käytettävyyden parannukset Seuraavien parannusten ansiosta SAP Business One 2005 A -käyttöliittymä on aiempaa paremmin mukautettavissa ja entistä helppokäyttöisempi: Uusi suodatinmekanismi mahdollistaa luettelotietojen ja raporttitulosten suodattamisen erilaisten valintaperusteiden mukaan. Taulukkoon tai raporttiin voidaan näin rajata vain tarvittavat tiedot, jolloin tietojen löytäminen on nopeaa ja tehokasta. Näin voidaan säästää työntekijöiden arvokasta työaikaa. Jokainen käyttäjä voi luoda itselleen sopivan käyttöympäristön muuttamalla näyttötekstien kokoa ja tyyliä. Näin voidaan vähentää silmien rasitusta ja lisätä tuottavuutta. Tämä on erityisen käyttökelpoinen toiminto näkörajoitteisille käyttäjille. Käyttöliittymään on lisätty työkaluvihjeitä, joten käyttäjän ei enää tarvitse arvata, mitä milläkin toiminnolla tehdään. Työkaluvihje näkyy, kun kuvaketta tai painiketta osoitetaan hiirellä. Työkaluvihjeessä näkyy kuvakkeen nimi tai toimintoon liittyvä kuvaus. Lisäksi työkaluvihjeessä näkyy kentän tai sarakkeen koko teksti, kun hiirellä osoitetaan lyhennettyä kenttäkuvausta tai sarakeotsikkoa. Liitetiedostojen käyttö on nyt entistä helpompaa. Liitteet-välilehteen on tehty parannuksia, jotka koskevat koko SAP Business One 2005 A -järjestelmää ja jotka selkeyttävät liitteiden hallintaa ja antavat paremmat tiedot liitetiedostoista. Järjestelmän terminologiaa on muutettu sekä kuvaus- ja viestitekstejä on yhtenäistetty, jotta käyttöliittymä, järjestelmäviestit ja käyttöohjeet olisivat helpommin ymmärrettäviä. SAP Business Onessa on tilannekohtainen käytönaikainen ohje, joka auttaa käyttäjää hyödyntämään tehokkaasti sovelluksen kaikkia toimintoja. SAP Business One 2005 A - järjestelmässä käytönaikaista ohjetta on laajennettu ja se sisältää nyt entistä enemmän tietoja prosesseista ja menettelytavoista, joilla liiketoimintaa voidaan ohjata. Käytönaikaisen ohjeen rakennetta on uudistettu, jotta tarvittavat tiedot löytyvät helposti ja nopeasti. Tositteita useilla kielillä SAP Business One 2005 A mahdollistaa tietyn kielen liittämisen jokaiselle yrityksen liikekumppanille, jolloin heidän kanssaan voidaan kommunikoida heidän omalla kielellään. Näin saavutetaan kilpailuetuja toimittaessa yhteistyössä muissa maissa olevien liikekumppanien kanssa tai toimittaessa monikielisessä maassa, kuten Sveitsissä ja Kanadassa. Liikekumppanien kanssa käydyn viestinnän kieli voidaan valita, vaikka kieli ei olisikaan käytettävissä SAP Business Onen käyttöliittymässä. Kielen valinnan jälkeen voidaan luoda tietokanta, joka sisältää Toukokuu 2005 Sivu 3 / 19

4 tarvittavien tekstien käännökset (esimerkiksi tuotekuvaukset). Kun ulkomaisille liikekumppaneille laadittuja tositteita tulostetaan tai tarkastellaan tietokoneen näytössä, tiedot näkyvät liikekumppanin kielellä. Tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä milloin tahansa. Varastoraportti Kokonaisvaltaisessa varastonhallinnassa tämä uusi raportti mahdollistaa entistä tarkemman varastotapahtumien tarkastelun ja ohjauksen. Raportissa näkyy tapahtumien kirjausketju ja muut tärkeät tilikarttaan liittyvät tiedot tiliöityjen varastotapahtumien alkuperästä. Raporttia laadittaessa voidaan saada myös tietoja tapahtumien aiheuttamista arvonmuutoksista varastotileillä vertaamalla laskentatietoja (varastotaseet) ja logistiikkatietoja (raportissa näkyvät varastoarvot). Pankkitäsmäytysprosessi Joissain maissa pankit toimittavat asiakkailleen saldotiedot ilman tapahtumatietoja. Tämän vuoksi SAP Business One 2005 A mahdollistaa kirjattujen tapahtumien vahvistamisen pankista saatavaa tiliotetta vastaan ja tarvittavien muutosten tekemisen. Tämä toiminto on käytössä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Australiassa, Uudessa- Seelannissa ja Etelä-Afrikassa. Toukokuu 2005 Sivu 4 / 19

5 SAP Business One 2005 A - Parannukset Pankkikäsittely Pankkikäsittelymoduulissa hoidetaan kaikki yrityksen maksutapahtumat, kuten kassaanmaksut, sekkien kirjoittaminen, talletukset, luottokorttimaksut ja pankkitäsmäytykset. SAP Business One 2005 A mahdollistaa maksujen automaattiseen luonnin ja tarjoaa aiempaa intuitiivisemman, informatiivisemman ja kattavamman ratkaisun. SAP Business One 2005 A sisältää seuraavat pankkikäsittelymoduulin parannukset: Oletusmaksumenetelmä Maksujen eräpäivä Ohjatun maksutoiminnon oletusarvot Ohjatun maksutoiminnon parannukset Maksutapa Välitili Esinumeroidut sekit Useita pääkirjatilejä Pienien maksuerojen hallinta Uuden saapuvan tai lähtevän maksun oletusmaksumenetelmä on edellisen saapuvan tai lähtevän maksun maksumenetelmä. Saapuvien ja lähtevien maksujen ikkunaan on lisätty maksupäiväkenttä. Kentässä näkyy oletuksena maksumenetelmään liittyvä eräpäivä, mutta tätä arvoa voidaan tarvittaessa muuttaa. Tämä tieto näkyy myös Maksuluetteloikkunassa. Edellisen maksuerän maksulaji, maksumenetelmä ja maksusarja ovat oletusarvoina, kun ohjattu maksutoiminto avataan. Ohjatun maksutoiminnon rakennetta ja ulkoasua on muutettu sen käytettävyyden ja intuitiivisuuden parantamiseksi. Uusille asiakkaille ja toimittajille voidaan määrittää oletusmaksutapa. Lisäksi liikekumppanin oletusmaksutapaa voidaan käyttää tositteissa ja ohjatussa maksutoiminnossa. Maksutapa - Asetukset -ikkunasta on tehty aiempaa intuitiivisempi. Tilapäisillä välitileillä voidaan valvoa tulevia maksuja. Tulevat maksut voidaan tiliöidä väliaikaiselle tilille, jolle kirjataan maksetut summat, joita ei ole vielä lunastettu. Kun maksut vastaanotetaan tai siirretään, välitili tyhjennetään. Jos sekin tulostamisessa on tulostimesta aiheutuvia ongelmia, käyttöön otetaan seuraava sekkinumero ja ohitettu sekkinumero mitätöidään. Lisäksi sekin tiedot voidaan tulostaa sekin kantaosaan tai tavalliselle paperille sekin tulostamisen jälkeen. Jos lähtevälle maksulle luodaan useita sekkejä, ne voidaan kukin liittää eri pääkirjatilille. Lähtevän maksun pääkirjakirjaus päivitetään vastaavasti. Pienien yli- tai alimaksuista aiheutuvien maksuerojen kirjaukset tehdään, kun saapuvat ja lähtevät maksut luodaan manuaalisesti. Tämä toiminto on käytössä vain, kun ero on pienempi kuin yritykselle määritetty pienin sallittu ero. Toukokuu 2005 Sivu 5 / 19

6 Myynti ja osto Myynti- ja ostomoduuleissa hallitaan yrityksen koko myynti- ja ostoprosessia sekä erilaisia tositteita. Jokainen tosite liittyy tiettyyn myynti- tai ostoprosessin vaiheeseen. SAP Business One 2005 A sisältää seuraavat osto- ja myyntitositteiden parannukset: Ohjattu tositteiden luominen (aiemmin Tositeyhteenveto) Tositteiden tuleva kirjauspäivä Bruttohintaan perustuva alv-laskenta Hyvityslaskun tiliöinti erilliselle pääkirjatilille Bruttovoiton laskeminen tuotekustannusten perusteella Oletusperintäehdot Ohjatun toiminnon parannukset lisäävät joustavuutta perustositteen valitsemisessa, usean perustositteen yhdistämisessä yhdeksi tositteeksi ja tositteiden luomisessa erikseen jokaiselle perustositteelle. Ohjattu toiminto voidaan suorittaa ennaltamääritettyjen parametrien mukaan. Järjestelmään on lisätty toiminto, jolla tositteisiin voidaan liittää tuleva kirjauspäivä. Tämä toiminto on käytössä yritystasolla ja sitä voidaan käyttää sekä osto- että myyntitositteissa. Tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä milloin tahansa. Tositekäsittelyyn on lisätty uusi alv-laskentatapa, jota voidaan käyttää sekä palveluissa että tuotteissa ja jolla varmistetaan oikea arvonlisäveron määrä, kun annettu hinta sisältää jo alv:n. Uusilla toiminnoilla varmistetaan yhdenmukaisuus useiden eri maiden lainsäädännön kanssa. Oletuspääkirjatilit voidaan määrittää yritys-, varasto- tai tuoteryhmätasolla. Oston tai myynnin hyvityslaskujen kirjaukset tehdään valituille pääkirjatileille. Kokonaisvaltaisessa varastonhallinnassa voidaan laskea myyntitositteiden bruttovoitto tuotekustannusten perusteella. Tuotekustannukset määritetään tuotteelle määritetyn arvostusmenetelmän mukaan (liukuva keskiarvo, vakiohinta tai FIFO), joka näkyy Tuoteperustiedot-ikkunassa. Uusille asiakkaille voidaan määrittää oletusperintäehdot Yleiset asetukset -ikkunassa. Toukokuu 2005 Sivu 6 / 19

7 Varastonhallinta SAP Business One tukee kokonaisvaltaista varastonhallintaa. Varastotapahtumien kirjaukset näkyvät näin ollen tilitapahtumina kirjanpitojärjestelmässä. Tilitapahtumat tiliöidään, kun varastoon vastaanotetaan tai sieltä vapautetaan varastotuotteita. Tätä järjestelmää voidaan käyttää tuotetasolla, jolloin jokainen tuote voidaan arvottaa eri menetelmällä. SAP Business One 2005 A sisältää seuraavat varastonhallinnan parannukset: Lisäkulut Oston hyvityslaskujen hintaerojen käsittely Varastokirjausluettelo tuotteittain Varastonarvostusraportti (muu kuin kokonaisvaltainen varastonhallinta) Kuluja voidaan jakaa ostotositteen kokonaissummaan sisältyville tuotteille. Varastoarvo ja ostotuotteiden kustannukset päivitetään vastaavasti. Hintatietoja voidaan muuttaa, kun luodaan ostolaskuun tai tavaranpalautukseen liittyvä oston hyvityslasku. Hintaero voidaan tiliöidä valitulle poikkeamatilille. Tapahtumat, jotka vaikuttavat tuotekustannuksiin, mutta jotka eivät vaikuta määriin, voidaan piilottaa. Näin raporttinäkymistä saadaan joustavampia. Raporttiin voidaan sisällyttää esimerkiksi vain tapahtumat, jotka aiheuttava muutoksia määrissä. Raportissa huomioidaan ostolaskuun määritetty hinta, kun ostolasku perustuu tavaranvastaanoton ostotilaukseen. Asiakkuuksienhallinta Asiakkuuksienhallinta (Customer Relationship Management, CRM) on osa SAP Business Onea. Myyntimahdollisuudet ja asiakassuhteisiin liittyvät prosessit on integroitu saumattomasti kaikkiin tarvittaviin yrityksen toimintoihin. SAP Business One 2005 A sisältää seuraavat asiakkuuksienhallinnan parannukset: Tapahtuma Kalenteri Tuotanto Toiminto tukee yli 24 tuntia kestäviä tapahtumia. Tapahtumien tiedot voidaan tulostaa mukautetuilla tulostusasetteluilla. Kalenteriin voidaan määrittää näkyviin tulevat lomapäivät myös yrityksen lomakalenterin ulkopuolella. Tuotantomoduuli tukee monitasoisia tuoterakenteita ja tuotantotilausten luomista sekä tuote- ja materiaalisaatavuuden tarkastusta ja raportointia. Työtilausten päivittäminen tuotantotilauksiksi SAP Business One 2005 A:n parannettu päivitysprosessi tukee työtilausten ja työohjeiden muuttamista tuotantotilauksiksi. Avoimia työtilauksia voidaan tarkastella tuotantotilauksiksi muuttamisen jälkeenkin. Vedä ja suorita Vedä ja suorita -toiminto on nyt käytössä myös tuotantomoduulissa. Toukokuu 2005 Sivu 7 / 19

8 Raportointi SAP Business Onessa voidaan luoda tehokkaita raportteja lähes kaikista yrityksesi osa-alueista, kuten asiakas- ja toimittajavelat, myynti, kassavirta, asiakasyhteyksien yhteenvedot, kirjanpito, varastosaldot, tilinpäätökset, hinnoittelu ja asiakastapaamiset. SAP Business One 2005 A sisältää seuraavat parannukset: Talousraportit Kausittaiset raportit Avoimien tositteiden käsittely raporteissa Toiminto tukee käyttäjän valitseman ajanjakson kattavien raporttien luomista. Tämä on tärkeää, jos käytössä on laskentajaksoja, jotka eivät vastaa kalenterivuotta. Toiminto on käytössä seuraavissa raporteissa: Tase, Alustava tase, Tuloslaskelma ja Erääntyminen. Avoimet tositekirjaukset voidaan sisällyttää raportteihin tai ne voidaan jättää pois raporteista. Toiminto on käytössä seuraavissa raporteissa: Tase, Alustava tase, Tuloslaskelma ja Vertailu. Kirjanpidon raportit Numerosarjat Erääntymisraportit Asiakastiliote Tositepäiväkirjaraportti SAP Business One mahdollistaa numerosarjojen määrittämisen useille erilaisille tositteille. SAP Business One 2005 A:ssa pääkirjatositteiden numerosarjat voidaan määrittää seuraavissa raporteissa: Pääkirja, Tositepäiväkirja ja Kirjauspäiväkirjaraportti. Uusia parametreja on lisätty raporttien valintaperusteisiin. SAP Business One tukee nyt raporttien luomista tositteen päivämäärän, eräpäivän ja kirjauspäivän mukaan. Aikaväli lasketaan päivinä, kuukausina tai tilikausina. Lisäksi voidaan tulostaa eritelty erääntymisraportti erikseen jokaiselle liikekumppanille. Asiakastiliotteita voidaan luoda toimittajavelkaraporttina. Asiakastiliotteissa näkyvät eritellyt tilitapahtumat käyttäjän määrittämään päivämäärään asti sekä nykyisten ja myöhässä olevien tapahtumien erääntyminen. Raportin asettelua on parannettu ja se sisältää nyt tositenumeron lisäksi myös asiakkaan viitenumeron. Raporttien valintaperusteikkunaan on lisätty uusi vaihtoehto, jolla jokaisen tapahtuman osamaksut voidaan koota yhdelle riville. Toukokuu 2005 Sivu 8 / 19

9 XL Reporter XL Reporter tarjoaa lisätoimintoja raportointiin ja taloudelliseen analysointiin. XL Reporter on integroitu saumattomasti SAP Business One 2005 A -järjestelmään. Se hyödyntää Microsoft Excelin vakiokäyttöliittymää ja vedä ja pudota -toimintoa, jotta monitahoisten raporttien laadintaa on voitu yksinkertaistaa. Tulostusasettelun suunnitteluohjelma Tositetyypin tulostusasettelu voidaan määrittää SAP Business Onen tulostusasettelun suunnitteluohjelmassa. SAP Business One 2005 A sisältää seuraavat parannukset: Kaavaeditori Kopioiden hallinta Kenttien ja alueiden ominaisuudet Kenttien välinen riippuvuus Virheilmoitukset Oletustulostin Toistuvat alueet Tulostuksenhallintatyökalu Kaavoja voidaan luoda usean parametrin perusteella. Kaavaeditori sisältää useita uusia operaattoreita, joita voidaan käyttää laskelmissa ja joiden avulla voidaan vähentää kenttien välisiä linkkejä. Laskelmat voivat myös perustua usean eri alueen kenttiin. Tositteen tulostettavien kopioiden määrää voidaan hallita ja tietyt tarpeelliset tiedot voidaan tulostaa kaikkiin tositteisiin. Tarjolla on parannettuja toimintoja kenttien luomiseen sekä kenttien ja alueiden ominaisuuksien määrittämiseen. Uuden kentän luomisen jälkeen näyttöön avautuu automaattisesti Kenttäominaisuudet-ikkuna, jossa voidaan määrittää kentän ominaisuudet. Lisäksi Kenttäominaisuudet- ja Alueen ominaisuudet -ikkunat on yhdistetty yhdeksi Ominaisuudetikkunaksi. Ikkunan rakennetta on muutettu, jotta tiedot näkyvät rinnakkain tositeikkunassa ja Kenttäindeksi-ikkunassa. Näyttöön tulee varoitus, kun toisiinsa liitettyjä kenttiä yritetään poistaa ja muuttaa. Virheen aiheuttanut kenttä näkyy virheilmoituksessa. Jokaiselle asettelulle voidaan määrittää oletustulostin ja tulostettavien kopioiden oletusmäärä. Toistuvat alueet, joissa ei ole tietoja, voidaan piilottaa. Työkalulla voidaan käsitellä kaikkia SAP Business Onen tulosteita ja niiden XML-lähdettä. Tulosteita voidaan käyttää tulostusasettelun suunnitteluohjelmassa (laajennus) tai muissa sovelluksissa muokattaessa järjestelmäraporttien asettelua. Toukokuu 2005 Sivu 9 / 19

10 Tukityökalut SAP Business One 2005 A sisältää tukityökaluja, joilla varmistetaan liiketoiminnan toimivuus ja vältetään ongelmatilanteet, kuten heikko suorituskyky, joka voi johtaa tuotanto- tai palvelukustannusten kasvuun. SAP EarlyWatch Alert SAP Support Desk Järjestelmänhallinnan työkalut Estää ongelmatilanteet ennen niiden syntymistä. SAP EarlyWatch Alert -toiminnolla voidaan säännöllisesti siirtää järjestelmätietoja SAP-tukijärjestelmään. Näin voidaan havaita mahdolliset järjestelmäongelmat ennen niiden syntymistä. Ongelmatilanteissa SAP Support Desk voi auttaa nopeasti. SAP-tukitietokannasta voidaan etsiä ratkaisuja tunnettuihin ongelmiin tai tukiorganisaatiolle voidaan lähettää viestejä. Kaikille toiminnoille voidaan määrittää perusasetukset. Näitä ovat mm. valuuttakurssit, sisäiset postiosoitteet, sähköpostiosoitteet ja tietojen vienti- ja tuontiasetukset. Lisäksi voidaan määrittää käyttöoikeusparametrit. Jotta käyttöoikeudet voitaisiin määrittää tiettyjen tarpeiden mukaan, SAP Business One 2005 A -järjestelmään on lisätty seuraavat käyttöoikeudet: Salli varaston vapautus ilman hankintahintaa Vedä ja suorita Tuleva kirjauspäivämäärä Liikekumppanityyppi Asentaminen ja päivittäminen Kokonaisvaltaista varastonhallintaa ylläpitävät yritykset voivat määrittää, voidaanko varastosta vapauttaa tuotteita ilman vapautettujen tuotteiden hankintahinnan määrittämistä. Valtuutetut käyttäjät voivat myöntää ja poistaa tietyiltä käyttäjiltä oikeuden luoda vedä ja suorita -raportteja tietyissä luokissa, kuten Myynti, Osto ja Liikekumppanit. Valtuutetut käyttäjät voivat myöntää tai poistaa tietyiltä käyttäjiltä oikeuden luoda tositteita, joissa on tuleva kirjauspäivämäärä. Käyttöoikeudella voi luoda, muokata ja tarkastella Liikekumppanien perustiedot -ikkunan tietoja liikekumppanin toimittajatyypin, asiakkaan tai liidin mukaan. Asennusprosessin parannuksilla pyritään yksinkertaistamaan SAP Business One 2005 A - järjestelmän käyttöönottoa ja tehostamaan tuotetukea. Näihin parannuksiin kuuluu kaikkien asennustoimenpiteiden (palvelin, palvelintyökalut ja työasema) yhdistäminen yhdeksi prosessiksi. Päivitysprosessi poistaa edellisen tuoteversion ennen uuden version asentamista. DI API asennetaan automaattisesti päivityksen yhteydessä. Toukokuu 2005 Sivu 10 / 19

11 SAP Business One 2005 A - Keskeiset maakohtaiset ominaisuudet SAP Business One 2005 A sisältää parannuksia, joilla täytetään erilaisia maa- ja aluekohtaisia tarpeita, kuten: Veroilmoitusraportti (Eurooppa) EU-myyntiraportti (Eurooppa) Veroilmoitusraportti (Belgia ja Itävalta) Vuosimyyntiraportti (Belgia) Vekselikäsittelyn parannukset (Espanja ja Italia) Veroraportti (Italia) Veroraportti (Kanada) Raportti 874 (Israel) Kertamaksu (Pohjoismaat ja Sveitsi) Maksuviite (Pohjoismaat) Rekisterinumerot (Meksiko ja Chile) Piilevä vero (Etelä-Afrikka) Raporttinäkymää on parannettu ja siinä voidaan siirtyä liikekumppanitasolta tapahtumatasolle. Raportissa on enemmän eriteltyjä tietoja kuin aiemmissa versioissa. Raportissa näkyvät lisäkulut tositeotsikon ja tositerivien tasolla. Raportti voidaan luoda.txt- ja.xml-muodossa. Raporttinäkymässä voidaan siirtyä liikekumppanitasolta tapahtumatasolle. Raportissa on enemmän eriteltyjä tietoja kuin aiemmissa versioissa. Vekselitapahtumassa olevan virheen ilmaisemiseksi on lisätty erityinen pääkirjakirjaus. Raportissa näkyvät nyt myös piilevät verot. Raportissa näkyvät nyt myös ei-vähennyskelpoiset arvot. Raportissa voidaan näyttää rajoittamaton määrä toimittajatilien käteismaksuja. Järjestelmässä voidaan luoda kertamaksu, jossa on huomioitu hyvityslaskut. Valitse luettelosta -ikkunassa, jossa näkyvät kaikki käytettävissä olevat viitenumero, näkyy myös jokaisen viitenumeron kokonaissumma. Tositteeseen liitetyt rekisterinumerot näkyvät seuraavissa raporteissa: Lähdeverotiedot, sekä Myynti ja Osto. Piileviä veroja voidaan käsitellä Etelä-Afrikan maaversiossa samalla tavalla kuin seuraavissa maaversioissa: Ranska, Italia, Espanja, Venäjä, Slovakia ja Meksiko. Toukokuu 2005 Sivu 11 / 19

12 Software Development Kit (SDK) SAP Business One on varustettu COM-tekniikkaan perustuvalla API-käyttöliittymällä. SAP Business Onen toimintoja voidaan käyttää sellaisenaan tai niitä voidaan mukauttaa yrityksen erityistarpeisiin. API toimitetaan osana Software Development Kit -pakettia, joka sisältää myös tuotekehitysohjeet ja ohjelmistokoodiesimerkit. SAP Business One SDK 2005 sisältää seuraavat parannukset: Data Interface (DI) API -käyttöliittymä Message Service - viestipalvelu objektit Palvelun avulla voidaan lisätä tai päivittää hälytyksiä ja mm. hallita tiettyjen käyttäjien saapuneiden viestien kansiota. Alla luetellut SAP Business Onen yritysten asetuksiin ja kokoonpanomäärityksiin liittyvät objektit kuuluvat SAP Business One SDK pakettiin. Niillä voidaan kehittää ohjelmistoa yrityksen kokoonpanomääritysten mukaisesti. Objektin nimi OADM CINF ONNM OFPR OSLP OASG OASC Kuvaus Toimintolaajuus Moduuli Yrityksen tiedot Numerosarjatiedosto Kirjauskausi Myyjä Tilisegmentointi Tilisegmentointi - tililuokat Sisältää -moduulin eri ikkunoissa, kuten Yrityksen lisätiedot, Yleiset asetukset ja Tositeasetukset, käytettävät yhteiset ominaisuudet. Useimmat näistä objekteista sisältävät yrityksen oletusarvoja, jotka on määritetty yrityksen perustamisen ja käyttöönoton yhteydessä. Sisältää ominaisuudet, joilla määritetään SAP Business Onen eri tositteille annetut numerosarjat. Tietoja voidaan käsitellä Tositenumerointi-ikkunassa tai Määritä tositteet - Asetukset- ja Sarja - Asetukset -ikkunoissa. Sisältää SAP Business Onen yrityksessä käytettävien kirjauskausien määrittämiseen liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä Yleiset asetukset -ikkunan Kirjauskaudet - välilehdessä. Sisältää myyjien määrittämiseen liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Yleiset määritykset ja Myyjä - Asetukset. Sisältää tilikartan segmenttien määrittämiseen liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Kirjanpidon määritykset ja Tilisegmentointi. Käytössä ensisijaisesti Yhdysvalloissa. Toukokuu 2005 Sivu 12 / 19

13 Objektin nimi OTNN OWHT OVTG ODDG Kuvaus Toimintolaajuus Moduuli 1099-lomakkeet Lähdevero Veron määrittäminen Lähdeveron vähennysryhmät Sisältää 1099-taulukon määrittämiseen liittyvät ominaisuudet, joita käytetään 1099-raportin laadinnassa. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Kirjanpidon määritykset. Käytössä vain Yhdysvalloissa. Sisältää eurooppalaisissa maaversioissa käytettävät lähdeveron määritykseen liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Kirjanpidon määritykset ja Lähdevero. Sisältää eurooppalaisissa maaversioissa käytettävien veroryhmien määrittämiseen liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Kirjanpidon määritykset ja Veroryhmät - Asetukset. Sisältää Israelin maaversiossa käytettävien lähdeveron vähennysryhmien määrittämiseen liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä Yrityksen lisätiedot -ikkunassa. OOST Myyntivaiheet Sisältää myyntimahdollisuuksissa käytettävien myyntivaiheiden määrittämiseen liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Mahdollisuuksien määritykset ja Myyntivaiheet - Asetukset. OALC OBPP Hankintahintojen määrittäminen Liikekumppanien prioriteetti Sisältää hankintahintatositteessa käytettävien hankintahintojen määrittämiseen liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Oston määritykset ja Hankintakustannukset - Asetukset. Sisältää liikekumppanien prioriteetit, joita käytetään parametreina Keräile ja pakkaa - prosessissa. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Liikekumppanien määritykset ja Liikekumppanipriorisointi. ODSC Pankkikoodit Sisältää osan pankkikoodien ominaisuuksista. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Pankkikäsittelyn määritykset ja Omat pankit - Asetukset. OSHP Toimitustavat Sisältää tuotteiden toimitustapoihin liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Varaston määritykset ja Toimitustyypit - Asetukset. OARG Tulliryhmät Sisältää tuotteiden tulliryhmiin liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Varastonmääritykset ja Tulliryhmät - Asetukset. Toukokuu 2005 Sivu 13 / 19

14 Objektin nimi Kuvaus Toimintolaajuus Moduuli OIDC Tunnus Sisältää kirjanpidon tunnuksien määrittämiseen liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Päiväkirjakirjaus ja Tunnus - Asetukset. ODDT OCHH, OCRH Lähdeveron vähennyshierarkia Sekkien ja luottokorttien hallinta Sisältää toimittajien lähdeveron vähennyshierarkiaan liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä Liikekumppanin perustiedot -ikkunassa. Käytössä vain Israelissa. Sisältää kaikkiin vastaanotettuihin sekkeihin ja luottokorttitositteisiin liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Luottokorttien hallinta- ja Sekkienhallinta-ikkunoiden Saapuvat maksut -toiminnolla. OPKL Keräilyluettelo Sisältää keräilyluetteloon liittyvät ominaisuudet. Keräilyluettelo-ikkuna voidaan avata Varastomoduulin Keräile ja pakkaa -valikosta. OUQR Käyttäjän kyselyt Sisältää Kyselynhallinnan ominaisuudet, joita käytetään järjestelmäkyselyissä ja käyttäjän omissa kyselyissä. Tietoja voidaan käsitellä työkalurivin toiminnolla ja valikkorivin Työkalutvalikon toiminnolla. RDOC, RITM, RTYP, RDFL Raporttiasettelu Toimitetaan uutena DI API -palveluna ja käytetään järjestelmän ja käyttäjän määrittämien asetteluiden muokkaamiseen. Toiminnolla voidaan kopioida tulostusasetteluja käyttäjältä toiselle tai yrityksestä toiseen. Laskenta Liikekumppanit Pankkikäsittely Varastonhallint a Yleistä Yleistä Toukokuu 2005 Sivu 14 / 19

15 API-käyttöliittymän parannukset Tietoruutuobjekti Tietotaulukon tietolähdeobjekti XML-tiedoston luominen tulostuksen yhteydessä Valitse luettelosta -objekti Käyttäjälomakkeiden asetukset Tällä uudella objektilla voidaan ottaa käyttöön matriisielementtejä ja parantaa käyttöliittymän tiivistämistä. Tämä uusi objekti on suunniteltu uuden tietoruutuobjektin tietolähteeksi ja se parantaa aiempien tietokantojen ja käyttäjän tietolähteiden suorituskykyä ja toiminnallisuutta. SAP Business Onen API-käyttöliittymässä voidaan käsitellä järjestelmän tulostustöitä ja vastaanottaa tulosteita XMLmuodossa. Tämä toiminto tukee kolmannen osapuolen sovellusten käyttöliittymiä ja mahdollistaa SAP Business Onen tulostusasetteluiden muokkaamisen. Valitse luettelosta (CFL) -objekteja voidaan määrittää käyttäjälomakkeisiin ja uusia CFL-objekteja voidaan luoda olemassa oleviin järjestelmäikkunoihin ja käyttäjän määrittämiin objekteihin. Olemassa oleviin järjestelmäobjekteihin voidaan myös lisätä ehtoja. Liikekumppanien CFL-objekti voidaan esimerkiksi määrittää näyttämään ainoastaan asiakkaat ja liidit, mutta ei toimittajia. Tällä määritetään sellaisten käyttäjälomakkeiden toiminnallisuus, joissa on matriisi. Kun laajennusosa luo uuden käyttäjälomakkeen, jossa on matriisi, asetuspainike on automaattisesti käytössä ja tukee matriisin asetuksia. Pikavalikko Sarkainnäppäimen käyttö Toiminnolla voidaan muokata hiiren kakkospainikkeella avattavan pikavalikon toimintoja. Toiminnolla voidaan määrittää kenttien järjestys, kun kohdistinta siirretään sovellusikkunassa sarkainnäppäimellä. Screen Painter Tulostuksen esikatselun ja ikkunatason toimintoja on lisätty. Add-on-hallinta Add-on-rekisteröinnin parannuksilla voidaan ilmoittaa SAP Business Oneen, kun add-on-laajennus on asennettu tai poistettu. Uusi toiminto Add-onin rekisteröinti -ikkunassa voidaan valita, aktivoidaanko rekisteröity add-onlaajennus kaikille käyttäjille asennuksen jälkeen. Oletuksena on, että vaihtoehto ei ole käytössä. Jos vaihtoehto valitaan, add-on-laajennus asennetaan rekisteröinnin jälkeen automaattisesti työpöydälle. Jos add-on-asennus aikakatkaistaan, näyttöön tulee järjestelmäviesti, jossa käyttäjää pyydetään joko jatkamaan seuraavan add-onin asennusta tai odottamaan. Toukokuu 2005 Sivu 15 / 19

16 Tekijänoikeudet Copyright 2005 SAP AG. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida tai siirtää missään muodossa eikä mitään tarkoitusta varten ilman SAP AG:n nimenomaista lupaa. Julkaisun sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Jotkin SAP AG:n ja sen jälleenmyyjien markkinoimat ohjelmistotuotteet sisältävät ohjelmakomponentteja, joiden omistusoikeudet ovat muilla ohjelmistotoimittajilla. Microsoft, Windows, Outlook ja PowerPoint ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iseries, pseries, xseries, zseries, z/os, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli ja Informix ovat IBM Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. ORACLE on ORACLE Corporationin rekisteröity tavaramerkki. UNIX, X/Open, OSF/1 ja Motif ovat Open Groupin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame ja MultiWin ovat Citrix Systems, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. HTML, XML, XHTML ja W3C ovat W3C:n eli Massachusetts Institute of Technologyn ylläpitämän World Wide Web Consortiumin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. JAVA on Sun Microsystems, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. JAVASCRIPT on Sun Microsystems, Inc:n rekisteröity tavaramerkki ja käytössä käyttöoikeuden alaisena Netscapen keksimää ja käyttöön ottamaa tekniikkaa varten. MaxDB on MySQL AB:n (Ruotsi) tavaramerkki. SAP, R/3, mysap, mysap.com, xapps, xapp ja muut tässä julkaisussa mainitut SAP-tuotteet ja palvelut sekä niiden logot ovat SAP AG:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Saksassa ja useissa muissa maissa ympäri maailman. Kaikki muut mainitut tuote- ja palvelunimet ovat niiden omistavien yhtiöiden tavaramerkkejä. Tässä julkaisussa esitetyt tiedot on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin. Maakohtaiset tuotetiedot voivat vaihdella. Materiaalia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämän materiaalin on laatinut SAP AG ja sen tytäryhtiöt (SAP Group) vain tiedotustarkoituksiin ilman minkäänlaista takuuta, eikä SAP Group ole vastuussa materiaalin mahdollisista virheistä tai puutteellisuuksista. SAP Groupin tuotteita ja palveluja koskevat vain sellaiset mahdolliset takuut, jotka on esitetty kyseisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvissä nimenomaisissa takuissa. Minkään tässä julkaisussa esitetyn perusteella ei muodostu ylimääräistä takuuta. SQL Server on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki. WinFax on Symantec Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Sybase ja SYBASE (logo) ovat Sybase Inc:n tavaramerkkejä. Intel ja Intel JPEG Library ovat Intel Inc:n tavaramerkkejä. SEE4C:n (SMTP/POP3 Engine Library for C/C++) tekijänoikeudet omistaa MarshallSoft Computing Inc. Toukokuu 2005 Sivu 16 / 19

17 Victor Image Processing Library ja VIC32 ovat Catenary Systemsin tavaramerkkejä. Victor Image Processing Library on tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa. Tekijänoikeussuoja koskee lähdekoodia, objektikoodia, dllkirjastoja, esimerkkejä ja dokumentaatiota. Tämä aineisto on Yhdysvaltojen tekijänoikeuslain ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten suojaamaa. THE APACHE SOFTWARE LICENSE, VERSION 1.1 Copyright (c) 1999 The Apache Software Foundation. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment: "This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)." Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation. THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) and Info-Zip (http://www.info-zip.org/pub/info-zip/). This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., For more information on the Apache Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>. SAP and/or its distributors may offer, and charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations to one or more recipients of the software. However, SAP and/or its distributors may do so only on its/their own behalf, and not on behalf of the Apache Software Foundation or its contributors. UNZIP. This is version 2003-May-08 of the Info-ZIP copyright and license. The definitive version of this document should be available at ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely. Copyright (c) Info-ZIP. All rights reserved. For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals: Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Toukokuu 2005 Sivu 17 / 19

18 Salisbury, Dave Smith, Christian Spieler, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions. Redistributions in binary form (compiled executables) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, and dynamic, shared, or static library versions--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP addresses or of the Info-ZIP URL(s). Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases. MarketSet and Enterprise Buyer are jointly owned trademarks of SAP AG and Commerce One. SAP, SAP Logo, R/2, R/3, mysap, mysap.com, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Copyright and Licensing Information for ACE(TM) and TAO(TM) ACE(TM) and TAO(TM) are copyrighted by Douglas C. Schmidt and his research group at Washington University, University of California, Irvine, and Vanderbilt University Copyright (c) , all rights reserved. Since ACE+TAO are open-source, free software, you are free to use, modify, copy, and distribute--perpetually and irrevocably--the ACE+TAO source code and object code produced from the source, as well as copy and distribute modified versions of this software. You must, however, include this copyright statement along with code built using ACE+TAO. You can use ACE+TAO in proprietary software and are under no obligation to redistribute any of your source code that is built using ACE+TAO. Note, however, that you may not do anything to the ACE+TAO code, such as copyrighting it yourself or claiming authorship of the ACE+TAO code that will prevent ACE+ TAO from being distributed freely using an open-source development model. You needn't inform anyone that you're using ACE+TAO in your software, though we encourage you to let us know so we can promote your project in the ACE+TAO success stories.. ACE+TAO are provided as is with no warranties of any kind, including the warranties of design, merchantability, and fitness for a particular purpose, noninfringement, or arising from a course of dealing, usage or trade practice. Moreover, ACE+TAO are provided with no support and without any obligation on the part of Washington University, UC Irvine, Vanderbilt University, their employees, or students to assist in its use, correction, modification, or enhancement. However, commercial support for ACE is available from Riverace and commercial support for TAO is available from OCI and PrismTech. Both ACE and TAO are Y2K-compliant, as long as the underlying OS platform is Y2Kcompliant. Washington University, UC Irvine, Vanderbilt University, their employees, and students shall have no liability with respect to the infringement of copyrights, trade secrets or any patents by ACE+TAO or Toukokuu 2005 Sivu 18 / 19

19 any part thereof. Moreover, in no event will Washington University, UC Irvine, or Vanderbilt University, their employees, or students be liable for any lost revenue or profits or other special, indirect and consequential damages. The ACE and TAO web sites are maintained by the Center for Distributed Object Computing of Washington University for the development of open-source software as part of the open-source software community. By submitting comments, suggestions, code, code snippets, techniques (including that of usage), and algorithms, submitters acknowledge that they have the right to do so, that any such submissions are given freely and unreservedly, and that they waive any claims to copyright or ownership. In addition, submitters acknowledge that any such submission might become part of the copyright maintained on the overall body of code, which comprises the ACE and TAO software. By making a submission, submitter agrees to these terms. Furthermore, submitters acknowledge that the incorporation or modification of such submissions is entirely at the discretion of the moderators of the open-source ACE+TAO projects or their designees. The names ACE(TM), TAO(TM), Washington University, UC Irvine, and Vanderbilt University, may not be used to endorse or promote products or services derived from this source without express written permission from Washington University, UC Irvine, or Vanderbilt University. Further, products or services derived from this source may not be called ACE(TM) or TAO(TM), nor may the name Washington University, UC Irvine, or Vanderbilt University appear in their names, without express written permission from Washington University, UC Irvine, and Vanderbilt University. SAP Library document classification: PUBLIC Toukokuu 2005 Sivu 19 / 19

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

SAP Best Practices. Yhden tai usean toimialan asiantuntemus valmiissa paketissa. Saatavuus - SAP-asiakkaat ja SAP-kumppanit

SAP Best Practices. Yhden tai usean toimialan asiantuntemus valmiissa paketissa. Saatavuus - SAP-asiakkaat ja SAP-kumppanit SAP Best Practices Yhden tai usean toimialan asiantuntemus valmiissa paketissa Saatavuus - SAP-asiakkaat ja SAP-kumppanit 1. SAP Best Practices -ratkaisun saatavuus 2. SAP Best Practices - lataus SAP Best

Lisätiedot

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI KIRJAUTUMINEN SUBSCRIPTION CENTERIIN Autodesk Subscription sopimuksella saat kaikki edut irti ohjelmistostasi. Tässä ohjeessa käydään läpi kuinka kirjaudut Subscription Centeriin,

Lisätiedot

Näytön mukauttaminen. Versio 4.5. Pääkäyttäjän opas

Näytön mukauttaminen. Versio 4.5. Pääkäyttäjän opas Näytön mukauttaminen Versio 4.5 Pääkäyttäjän opas Heinäkuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Muutoshistoria...3 Yleistä... 4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Upotetun verkkopalvelimen käyttäminen...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG CLX-3160FN

Käyttöoppaasi. SAMSUNG CLX-3160FN Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013

Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013 Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013 t SC Orchestrator 2012 SP1 Harri Puupponen 5.3.2013 t 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Sisältö Yleistä Arkkitehtuuri Uudet ominaisuudet Demoja

Lisätiedot

Autodesk Lisenssitiedosto Autodesk, Inc.

Autodesk Lisenssitiedosto Autodesk, Inc. Autodesk Lisenssitiedosto 2014 Autodesk, Inc. Lisenssitiedosto Lisenssitiedosto on tekstitiedosto, mikä sallii verkkolisenssin käytön tietyllä palvelimen laitteistolla. Lisenssitiedosto sisältää tietoa

Lisätiedot

Jukka Larja, Kim Nylund. 15. maaliskuuta 2005

Jukka Larja, Kim Nylund. 15. maaliskuuta 2005 Hirviön käyttöohje Jukka Larja, Kim Nylund 15. maaliskuuta 2005 1 Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Käsitteet...................................... 3 1.1.1 Muistiinpanot................................ 3 1.1.2

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci

TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci Johdanto Kiitos TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta

Lisätiedot

Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy

Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy t Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy Agenda 1. Office Excel 2013 2. SharePoint 2013 3. SQL Server 2012 SP1 4. SharePoint 2013 BI-arkkitehtuuri 5. Kunta-analyysi

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

Malleja verkostojen rakentamisesta

Malleja verkostojen rakentamisesta Tieke Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Malleja verkostojen rakentamisesta Antti Larsio, teknologiajohtaja Esityksen sisältö Pelikenttä Win-Win-Win Ansaintalogiikka Verkostot Pelikenttä YHTEISKUNTAJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.2 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.2 -versiossa What's New Asiakirjaversio: 1.0 2015-09-24 Asiakirjaversiot Seuraavassa taulukossa esitellään asiakirjan tärkeimmät muutokset. Taulu 1 Versio Pvm Kuvaus 1.0 2015-09-24 Ensimmäinen versio 2 All rights reserved.

Lisätiedot

Asynkroninen ohjelmointi.net 4.5 versiolla

Asynkroninen ohjelmointi.net 4.5 versiolla Asynkroninen ohjelmointi.net 4.5 versiolla Jari Kallonen Software Specialist at Tieturi Oy Régis Laurent Director of Operations, Global Knowledge Competencies include: Gold Learning Silver System Management

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA Pikaopas Kopioitavan kuvan pienentäminen tai suurentaminen 1. Valitse aloitusnäytössä Kopioi -painike. 2. Kosketa Pienennä/suurenna-painiketta. 3. Valitse jokin valmiista

Lisätiedot

HTML muotojen lisäksi.

HTML muotojen lisäksi. Sivu 1(5) ProCountor-version 5.1 uudet ominaisuudet Tiivistelmä ProCountorin käyttöliittymää on edelleen parannettu. Näkymien toimintoja on pyritty yhtenäistämään ja painikkeita on ryhmitelty paremmin

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Arto Teräs Avoimen lähdekoodin ohjelmistot teknisessä laskennassa -työpaja CSC, 25.5.2009 Avoimen lähdekoodin kehitysmallit / Arto Teräs 2009-05-25

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Novell Access Manager ja Novell Cloud Security Service Pekka Lindqvist Markku Wallgren

Novell Access Manager ja Novell Cloud Security Service Pekka Lindqvist Markku Wallgren Novell Access Manager ja Novell Cloud Security Service Pekka Lindqvist Markku Wallgren pekka.lindqvist@novell.com markku.wallgren@novell.com Sisältö Novell Access Manager Toimintaperiaate Federoinnit Novell

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet QuarkXPress 10.1 -ohjelman uudet ominaisuudet SISÄLTÖ Sisältö QuarkXPress 10.1:n uudet ominaisuudet...3 Uudet ominaisuudet...4 Dynaamiset apuviivat...4 Huomautukset...4 Kirjat...4 Redline-toiminto...4

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Microcat Authorisation Server (MAS ) Käyttöopas

Microcat Authorisation Server (MAS ) Käyttöopas Microcat Authorisation Server (MAS ) Käyttöopas Sisältö Esittely... 2 Microcat Authorisation Server (MAS) asennus... 3 MAS määritys... 4 Suojausavain... 4 Internet-toiminnot... 5 Käyttöoikeuksien hallinta...

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Webinaari: Vuorovaikutus lisää liiketoimintaa

Webinaari: Vuorovaikutus lisää liiketoimintaa Timo Pentikäinen IBM Software @pentik timo@fi.ibm.com Webinaari: Vuorovaikutus lisää liiketoimintaa Uudet tuulet puhaltavat organisaatioiden ulkoisessa viestinnässä, mutta myös organisaatioiden sisäinen

Lisätiedot

30.4.2013 OMINAISUUDET

30.4.2013 OMINAISUUDET Tekniset tiedot Sivu 1 / 5 OMINAISUUDET on uusi, kevyt umpisoluinen polyeteenivaahtomuovi, jonka solurakenne avataan erillisessä valmistusprosessissa. Näin saadaan aikaan erittäin tehokas absorptiomateriaali,

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus. Toimisto ohjelmista

Tekstinkäsittelystä. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus. Toimisto ohjelmista Tekstinkäsittelystä Toimisto ohjelmista OpenOffice vs. LibreOffice ODF (Open Document Format for Office Applications) LibreOfficen + ohjepaketti + kielityökalujen asennus Word 2003 vs. Word 2007 vs. Word

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Toimintojen yhdistäminen. Muut toiminnot Tekniset tiedot

Yleiset asetukset. Toimintojen yhdistäminen. Muut toiminnot Tekniset tiedot Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 Ennen käyttöönottoa Toimintojen yhdistäminen Käyttäjän työkalut (Järjestelmäasetukset) Vianmääritys Muut toiminnot Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Lähetysohjain. Pääkäyttäjän opas

Lähetysohjain. Pääkäyttäjän opas Lähetysohjain Pääkäyttäjän opas Tammikuu 2013 www.lexmark.com Yleistä 2 Yleistä Lähetysohjaimen avulla saat helposti tietyn tulostinmallin tulostinohjaimen. Sovellus lähettää sähköpostiisi asennusohjeet

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Kuluttajapalvelun rakentaminen. Omegawave Mikko Heilimo

Kuluttajapalvelun rakentaminen. Omegawave Mikko Heilimo t Kuluttajapalvelun rakentaminen Omegawave Mikko Heilimo Agenda Omegawave lyhyesti Régis Laurent Director of Operations, Global Knowledge Competencies include: Gold Learning Silver System Management Mitä

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

<e.g. must, essential, conditional> Käyttötapaukset Kurssin malli käyttötapauksille: Tila < List of users and the other systems that interacts directly with a system>

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa What's New Asiakirjaversio: 1.0 2014-05-09 Asiakirjaversiot Seuraavassa taulukossa esitellään asiakirjan tärkeimmät muutokset. Versio Pvm Kuvaus 1.0 2014-05-09 Ensimmäinen versio 2 All rights reserved.

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry www.pwc.com Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Urheilujuridiikan päivä Juha Laitinen Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) 1) Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi -

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing www.pwc.fi/forensics Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing Agenda 1. Whistleblowing tutkimuksen valossa 2. Lainsäädännön asettamat vaatimukset 3. Whistleblowing-järjestelmän

Lisätiedot

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO DS-tunnusten haku 2013 Outi Jäppinen CIMO 2/2009 DS-tunnukset ECTS- ja DS-tunnusten avulla pyritään edistämään ECTS-järjestelmän sekä tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty:

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: Webforum Version 16.3 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2016-09-26 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita-sivu... 5 Uusi kalenteri... 5 Dokumentit... 6 Tarkastus ja hyväksyminen viimeistellään

Lisätiedot

Onnistuuko hakkerien ja artistien yhteistyö?

Onnistuuko hakkerien ja artistien yhteistyö? Onnistuuko hakkerien ja artistien yhteistyö? Turun yliopiston IT-laitoksen ja AMK:n Digital Arts-linjan pelinkehityskurssi pelien tekeminen ei-kaupallisesti Harri Hakonen harri.hakonen@utu.fi Department

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille KASVAVAT MOBIILI-MARKKINAT: Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille HITECH BUSINESS BREAKFAST, Oulu 10.2.2010 Kari Inberg Liiketoiminta-asiantuntija / Tekes-palvelut

Lisätiedot

DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN DM-7 % ^ Perusohje SUOMI... 5 7 & * ( ) ! @ # 7 & * ( ) ! @ # $ % ^ @ #

DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN DM-7 % ^ Perusohje SUOMI... 5 7 & * ( ) ! @ # 7 & * ( ) ! @ # $ % ^ @ # DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN DM- Perusohje SUOMI... A C F B E G I 3! @ # % ^ $ q w = u r y t e 4 6 & * ) - ( 4 6 3 34 6 34 6 & * ( )! @ # % $ ^ 34 6 34 6 34 6 & * ( )! @ # % $ ^ 34 6! 34 6 # $ @ $ % ^ &

Lisätiedot

Procountorin uudet ominaisuudet versiojulkaisussa 16.0.

Procountorin uudet ominaisuudet versiojulkaisussa 16.0. Procountorin uudet ominaisuudet versiojulkaisussa 16.0. Yhteenveto Uudistimme käyttäjät ja käyttöoikeudet näkymää ja paransimme sekä näkymän käytettävyyttä, että toiminnallisuutta. Lisäksi paransimme uusien

Lisätiedot

Käyttöohje. SU51 USB -äänikortti

Käyttöohje. SU51 USB -äänikortti Käyttöohje SU51 USB -äänikortti Sisältö Esittely... 2 Pakkauksen sisältö...... 2 Turvallisuusohjeet...... 2 Tekniset tiedot.... 3 Laitevaatimukset........3 Laitteen asennus....4 Ohjelmiston asennus.......

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Lomakkeet ja suosikit

Lomakkeet ja suosikit Lomakkeet ja suosikit Versio 5.1 Pääkäyttäjän opas Heinäkuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Muutoshistoria...3 Yleistä... 4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Upotetun verkkopalvelimen käyttäminen...

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011 Visma Avendo E40 Visma Avendo ja vuodenvaihde 2012 5.12.2011 Asiakaspalvelu: HelpDesk: www.visma.fi/helpdesk Visma Avendon asiakaspalvelu: 0207 560 608 Visma Avendo Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

SAP Business One 9.0:n sisältämät uudet ominaisuudet

SAP Business One 9.0:n sisältämät uudet ominaisuudet Uudet ominaisuudet SAP Business One Asiakirjaversio: 1.1 4.10.2012 SAP Business One 9.0:n sisältämät uudet ominaisuudet Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products)

Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products) Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products) Tämän ohjeen avulla opit tuomaan tuotetietoja Elisa Kassaan käyttämällä hyväksi tiedostoa (esim. Microsoft Excel tai OpenOffice). Tuotteiden

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved.

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved. Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? B2B Merkittävä markkinaosuus Pohjoismaissa. Element toteuttanut yli 200 Lead-to-Revenue Management -projektia alkaen vuodesta 2009

Lisätiedot

Legal Issues in Software Engineering. Juha Laine, Software Business and Engineering Institute, HUT 3/23/06

Legal Issues in Software Engineering. Juha Laine, Software Business and Engineering Institute, HUT 3/23/06 Legal Issues in Software Engineering Juha Laine, Software Business and Engineering Institute, HUT 3/23/06 This Lecture Law and Technology at HUT Software and copyright Software and patents Software Contracts

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

LifeSize Focus Asennusopas

LifeSize Focus Asennusopas LifeSize Focus Asennusopas August 2009 Copyright Notice 2008-2009 LifeSize Communications Inc, and its licensors. All rights reserved. LifeSize Communications has made every effort to ensure that the information

Lisätiedot

Lab A1.FARM_Hyper-V.v3

Lab A1.FARM_Hyper-V.v3 Lab A1.FARM_Hyper-V Installing SharePoint Server 2013 SharePoint Server 2013 -asennus Scenario To install and configure SharePoint 2013 on a single server (Server 2012, AD and SQL Server), you will follow

Lisätiedot

225 litran kapasiteetilla polymeerisessä syöttölokerossa voi olla jopa 180 kg kuivaa #1 vuorisuolaa, kalsiumkloridia tai muuta jäänestoainetta.

225 litran kapasiteetilla polymeerisessä syöttölokerossa voi olla jopa 180 kg kuivaa #1 vuorisuolaa, kalsiumkloridia tai muuta jäänestoainetta. LP-8 Spreader Paranna liukkaudentorjunnan tehokkuutta Blizzard LP-8 Tailgate -levittimellä, joka on takanäkyvyyden parantamiseksi malliltaan matalaprofiilinen ja jonka kapasiteetti on 225 litraa, jotta

Lisätiedot