Solutions from SAP SAP Business One 2005 A. Julkaisutiedot. Toukokuu 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Solutions from SAP SAP Business One 2005 A. Julkaisutiedot. Toukokuu 2005"

Transkriptio

1 Solutions from SAP SAP Business One 2005 A Toukokuu 2005

2 Sisältö Yhteenveto... 3 SAP Business One 2005 A - Keskeiset ominaisuudet... 3 Tositteita useilla kielillä... 3 Varastoraportti... 4 Pankkitäsmäytysprosessi... 4 SAP Business One 2005 A - Parannukset... 5 Pankkikäsittely...5 Myynti ja osto... 6 Varastonhallinta... 7 Asiakkuuksienhallinta... 7 Tuotanto... 7 Raportointi... 8 Talousraportit... 8 Kirjanpidon raportit... 8 XL Reporter... 9 Tulostusasettelun suunnitteluohjelma... 9 Tukityökalut Järjestelmänhallinnan työkalut Asentaminen ja päivittäminen SAP Business One 2005 A - Keskeiset maakohtaiset ominaisuudet Software Development Kit (SDK) Data Interface (DI) API -käyttöliittymä API-käyttöliittymän parannukset Add-on-hallinta Tekijänoikeudet...16 Toukokuu 2005 Sivu 2 / 19

3 Yhteenveto SAP Business One auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä yhdenmukaistamaan toiminnalliset ja hallinnolliset prosessinsa luotettavien ja täysin integroitujen taloushallinnon ja myynnin johtamisvälineiden avulla. Se on edullinen ja helposti käyttöönotettava liiketoimintaratkaisu, joka on suunniteltu erityisesti dynaamisesti kasvavien pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintatarpeisiin. SAP Business One tarjoaa aina tarvittaessa yrityksen käyttöön reaaliaikaisia tietoja yhden ainoan järjestelmän avulla. Tässä asiakirjassa kuvataan SAP Business One 2005 A -järjestelmän uusia ja parannettuja toimintoja, jotka on suunniteltu vahvistamaan yrityksen kilpailuetua kehittämällä asiakkaiden, liikekumppanien, toimittajien ja jakelijoiden välistä yhteistoimintaa entistä paremmaksi. Useiden uusien ja tehostettujen toimintojen lisäksi SAP Business One 2005 A sisältää merkittäviä laatuun ja luotettavuuteen liittyviä parannuksia. SAP Business One 2005 A - Keskeiset ominaisuudet Käytettävyyden parannukset Seuraavien parannusten ansiosta SAP Business One 2005 A -käyttöliittymä on aiempaa paremmin mukautettavissa ja entistä helppokäyttöisempi: Uusi suodatinmekanismi mahdollistaa luettelotietojen ja raporttitulosten suodattamisen erilaisten valintaperusteiden mukaan. Taulukkoon tai raporttiin voidaan näin rajata vain tarvittavat tiedot, jolloin tietojen löytäminen on nopeaa ja tehokasta. Näin voidaan säästää työntekijöiden arvokasta työaikaa. Jokainen käyttäjä voi luoda itselleen sopivan käyttöympäristön muuttamalla näyttötekstien kokoa ja tyyliä. Näin voidaan vähentää silmien rasitusta ja lisätä tuottavuutta. Tämä on erityisen käyttökelpoinen toiminto näkörajoitteisille käyttäjille. Käyttöliittymään on lisätty työkaluvihjeitä, joten käyttäjän ei enää tarvitse arvata, mitä milläkin toiminnolla tehdään. Työkaluvihje näkyy, kun kuvaketta tai painiketta osoitetaan hiirellä. Työkaluvihjeessä näkyy kuvakkeen nimi tai toimintoon liittyvä kuvaus. Lisäksi työkaluvihjeessä näkyy kentän tai sarakkeen koko teksti, kun hiirellä osoitetaan lyhennettyä kenttäkuvausta tai sarakeotsikkoa. Liitetiedostojen käyttö on nyt entistä helpompaa. Liitteet-välilehteen on tehty parannuksia, jotka koskevat koko SAP Business One 2005 A -järjestelmää ja jotka selkeyttävät liitteiden hallintaa ja antavat paremmat tiedot liitetiedostoista. Järjestelmän terminologiaa on muutettu sekä kuvaus- ja viestitekstejä on yhtenäistetty, jotta käyttöliittymä, järjestelmäviestit ja käyttöohjeet olisivat helpommin ymmärrettäviä. SAP Business Onessa on tilannekohtainen käytönaikainen ohje, joka auttaa käyttäjää hyödyntämään tehokkaasti sovelluksen kaikkia toimintoja. SAP Business One 2005 A - järjestelmässä käytönaikaista ohjetta on laajennettu ja se sisältää nyt entistä enemmän tietoja prosesseista ja menettelytavoista, joilla liiketoimintaa voidaan ohjata. Käytönaikaisen ohjeen rakennetta on uudistettu, jotta tarvittavat tiedot löytyvät helposti ja nopeasti. Tositteita useilla kielillä SAP Business One 2005 A mahdollistaa tietyn kielen liittämisen jokaiselle yrityksen liikekumppanille, jolloin heidän kanssaan voidaan kommunikoida heidän omalla kielellään. Näin saavutetaan kilpailuetuja toimittaessa yhteistyössä muissa maissa olevien liikekumppanien kanssa tai toimittaessa monikielisessä maassa, kuten Sveitsissä ja Kanadassa. Liikekumppanien kanssa käydyn viestinnän kieli voidaan valita, vaikka kieli ei olisikaan käytettävissä SAP Business Onen käyttöliittymässä. Kielen valinnan jälkeen voidaan luoda tietokanta, joka sisältää Toukokuu 2005 Sivu 3 / 19

4 tarvittavien tekstien käännökset (esimerkiksi tuotekuvaukset). Kun ulkomaisille liikekumppaneille laadittuja tositteita tulostetaan tai tarkastellaan tietokoneen näytössä, tiedot näkyvät liikekumppanin kielellä. Tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä milloin tahansa. Varastoraportti Kokonaisvaltaisessa varastonhallinnassa tämä uusi raportti mahdollistaa entistä tarkemman varastotapahtumien tarkastelun ja ohjauksen. Raportissa näkyy tapahtumien kirjausketju ja muut tärkeät tilikarttaan liittyvät tiedot tiliöityjen varastotapahtumien alkuperästä. Raporttia laadittaessa voidaan saada myös tietoja tapahtumien aiheuttamista arvonmuutoksista varastotileillä vertaamalla laskentatietoja (varastotaseet) ja logistiikkatietoja (raportissa näkyvät varastoarvot). Pankkitäsmäytysprosessi Joissain maissa pankit toimittavat asiakkailleen saldotiedot ilman tapahtumatietoja. Tämän vuoksi SAP Business One 2005 A mahdollistaa kirjattujen tapahtumien vahvistamisen pankista saatavaa tiliotetta vastaan ja tarvittavien muutosten tekemisen. Tämä toiminto on käytössä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Australiassa, Uudessa- Seelannissa ja Etelä-Afrikassa. Toukokuu 2005 Sivu 4 / 19

5 SAP Business One 2005 A - Parannukset Pankkikäsittely Pankkikäsittelymoduulissa hoidetaan kaikki yrityksen maksutapahtumat, kuten kassaanmaksut, sekkien kirjoittaminen, talletukset, luottokorttimaksut ja pankkitäsmäytykset. SAP Business One 2005 A mahdollistaa maksujen automaattiseen luonnin ja tarjoaa aiempaa intuitiivisemman, informatiivisemman ja kattavamman ratkaisun. SAP Business One 2005 A sisältää seuraavat pankkikäsittelymoduulin parannukset: Oletusmaksumenetelmä Maksujen eräpäivä Ohjatun maksutoiminnon oletusarvot Ohjatun maksutoiminnon parannukset Maksutapa Välitili Esinumeroidut sekit Useita pääkirjatilejä Pienien maksuerojen hallinta Uuden saapuvan tai lähtevän maksun oletusmaksumenetelmä on edellisen saapuvan tai lähtevän maksun maksumenetelmä. Saapuvien ja lähtevien maksujen ikkunaan on lisätty maksupäiväkenttä. Kentässä näkyy oletuksena maksumenetelmään liittyvä eräpäivä, mutta tätä arvoa voidaan tarvittaessa muuttaa. Tämä tieto näkyy myös Maksuluetteloikkunassa. Edellisen maksuerän maksulaji, maksumenetelmä ja maksusarja ovat oletusarvoina, kun ohjattu maksutoiminto avataan. Ohjatun maksutoiminnon rakennetta ja ulkoasua on muutettu sen käytettävyyden ja intuitiivisuuden parantamiseksi. Uusille asiakkaille ja toimittajille voidaan määrittää oletusmaksutapa. Lisäksi liikekumppanin oletusmaksutapaa voidaan käyttää tositteissa ja ohjatussa maksutoiminnossa. Maksutapa - Asetukset -ikkunasta on tehty aiempaa intuitiivisempi. Tilapäisillä välitileillä voidaan valvoa tulevia maksuja. Tulevat maksut voidaan tiliöidä väliaikaiselle tilille, jolle kirjataan maksetut summat, joita ei ole vielä lunastettu. Kun maksut vastaanotetaan tai siirretään, välitili tyhjennetään. Jos sekin tulostamisessa on tulostimesta aiheutuvia ongelmia, käyttöön otetaan seuraava sekkinumero ja ohitettu sekkinumero mitätöidään. Lisäksi sekin tiedot voidaan tulostaa sekin kantaosaan tai tavalliselle paperille sekin tulostamisen jälkeen. Jos lähtevälle maksulle luodaan useita sekkejä, ne voidaan kukin liittää eri pääkirjatilille. Lähtevän maksun pääkirjakirjaus päivitetään vastaavasti. Pienien yli- tai alimaksuista aiheutuvien maksuerojen kirjaukset tehdään, kun saapuvat ja lähtevät maksut luodaan manuaalisesti. Tämä toiminto on käytössä vain, kun ero on pienempi kuin yritykselle määritetty pienin sallittu ero. Toukokuu 2005 Sivu 5 / 19

6 Myynti ja osto Myynti- ja ostomoduuleissa hallitaan yrityksen koko myynti- ja ostoprosessia sekä erilaisia tositteita. Jokainen tosite liittyy tiettyyn myynti- tai ostoprosessin vaiheeseen. SAP Business One 2005 A sisältää seuraavat osto- ja myyntitositteiden parannukset: Ohjattu tositteiden luominen (aiemmin Tositeyhteenveto) Tositteiden tuleva kirjauspäivä Bruttohintaan perustuva alv-laskenta Hyvityslaskun tiliöinti erilliselle pääkirjatilille Bruttovoiton laskeminen tuotekustannusten perusteella Oletusperintäehdot Ohjatun toiminnon parannukset lisäävät joustavuutta perustositteen valitsemisessa, usean perustositteen yhdistämisessä yhdeksi tositteeksi ja tositteiden luomisessa erikseen jokaiselle perustositteelle. Ohjattu toiminto voidaan suorittaa ennaltamääritettyjen parametrien mukaan. Järjestelmään on lisätty toiminto, jolla tositteisiin voidaan liittää tuleva kirjauspäivä. Tämä toiminto on käytössä yritystasolla ja sitä voidaan käyttää sekä osto- että myyntitositteissa. Tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä milloin tahansa. Tositekäsittelyyn on lisätty uusi alv-laskentatapa, jota voidaan käyttää sekä palveluissa että tuotteissa ja jolla varmistetaan oikea arvonlisäveron määrä, kun annettu hinta sisältää jo alv:n. Uusilla toiminnoilla varmistetaan yhdenmukaisuus useiden eri maiden lainsäädännön kanssa. Oletuspääkirjatilit voidaan määrittää yritys-, varasto- tai tuoteryhmätasolla. Oston tai myynnin hyvityslaskujen kirjaukset tehdään valituille pääkirjatileille. Kokonaisvaltaisessa varastonhallinnassa voidaan laskea myyntitositteiden bruttovoitto tuotekustannusten perusteella. Tuotekustannukset määritetään tuotteelle määritetyn arvostusmenetelmän mukaan (liukuva keskiarvo, vakiohinta tai FIFO), joka näkyy Tuoteperustiedot-ikkunassa. Uusille asiakkaille voidaan määrittää oletusperintäehdot Yleiset asetukset -ikkunassa. Toukokuu 2005 Sivu 6 / 19

7 Varastonhallinta SAP Business One tukee kokonaisvaltaista varastonhallintaa. Varastotapahtumien kirjaukset näkyvät näin ollen tilitapahtumina kirjanpitojärjestelmässä. Tilitapahtumat tiliöidään, kun varastoon vastaanotetaan tai sieltä vapautetaan varastotuotteita. Tätä järjestelmää voidaan käyttää tuotetasolla, jolloin jokainen tuote voidaan arvottaa eri menetelmällä. SAP Business One 2005 A sisältää seuraavat varastonhallinnan parannukset: Lisäkulut Oston hyvityslaskujen hintaerojen käsittely Varastokirjausluettelo tuotteittain Varastonarvostusraportti (muu kuin kokonaisvaltainen varastonhallinta) Kuluja voidaan jakaa ostotositteen kokonaissummaan sisältyville tuotteille. Varastoarvo ja ostotuotteiden kustannukset päivitetään vastaavasti. Hintatietoja voidaan muuttaa, kun luodaan ostolaskuun tai tavaranpalautukseen liittyvä oston hyvityslasku. Hintaero voidaan tiliöidä valitulle poikkeamatilille. Tapahtumat, jotka vaikuttavat tuotekustannuksiin, mutta jotka eivät vaikuta määriin, voidaan piilottaa. Näin raporttinäkymistä saadaan joustavampia. Raporttiin voidaan sisällyttää esimerkiksi vain tapahtumat, jotka aiheuttava muutoksia määrissä. Raportissa huomioidaan ostolaskuun määritetty hinta, kun ostolasku perustuu tavaranvastaanoton ostotilaukseen. Asiakkuuksienhallinta Asiakkuuksienhallinta (Customer Relationship Management, CRM) on osa SAP Business Onea. Myyntimahdollisuudet ja asiakassuhteisiin liittyvät prosessit on integroitu saumattomasti kaikkiin tarvittaviin yrityksen toimintoihin. SAP Business One 2005 A sisältää seuraavat asiakkuuksienhallinnan parannukset: Tapahtuma Kalenteri Tuotanto Toiminto tukee yli 24 tuntia kestäviä tapahtumia. Tapahtumien tiedot voidaan tulostaa mukautetuilla tulostusasetteluilla. Kalenteriin voidaan määrittää näkyviin tulevat lomapäivät myös yrityksen lomakalenterin ulkopuolella. Tuotantomoduuli tukee monitasoisia tuoterakenteita ja tuotantotilausten luomista sekä tuote- ja materiaalisaatavuuden tarkastusta ja raportointia. Työtilausten päivittäminen tuotantotilauksiksi SAP Business One 2005 A:n parannettu päivitysprosessi tukee työtilausten ja työohjeiden muuttamista tuotantotilauksiksi. Avoimia työtilauksia voidaan tarkastella tuotantotilauksiksi muuttamisen jälkeenkin. Vedä ja suorita Vedä ja suorita -toiminto on nyt käytössä myös tuotantomoduulissa. Toukokuu 2005 Sivu 7 / 19

8 Raportointi SAP Business Onessa voidaan luoda tehokkaita raportteja lähes kaikista yrityksesi osa-alueista, kuten asiakas- ja toimittajavelat, myynti, kassavirta, asiakasyhteyksien yhteenvedot, kirjanpito, varastosaldot, tilinpäätökset, hinnoittelu ja asiakastapaamiset. SAP Business One 2005 A sisältää seuraavat parannukset: Talousraportit Kausittaiset raportit Avoimien tositteiden käsittely raporteissa Toiminto tukee käyttäjän valitseman ajanjakson kattavien raporttien luomista. Tämä on tärkeää, jos käytössä on laskentajaksoja, jotka eivät vastaa kalenterivuotta. Toiminto on käytössä seuraavissa raporteissa: Tase, Alustava tase, Tuloslaskelma ja Erääntyminen. Avoimet tositekirjaukset voidaan sisällyttää raportteihin tai ne voidaan jättää pois raporteista. Toiminto on käytössä seuraavissa raporteissa: Tase, Alustava tase, Tuloslaskelma ja Vertailu. Kirjanpidon raportit Numerosarjat Erääntymisraportit Asiakastiliote Tositepäiväkirjaraportti SAP Business One mahdollistaa numerosarjojen määrittämisen useille erilaisille tositteille. SAP Business One 2005 A:ssa pääkirjatositteiden numerosarjat voidaan määrittää seuraavissa raporteissa: Pääkirja, Tositepäiväkirja ja Kirjauspäiväkirjaraportti. Uusia parametreja on lisätty raporttien valintaperusteisiin. SAP Business One tukee nyt raporttien luomista tositteen päivämäärän, eräpäivän ja kirjauspäivän mukaan. Aikaväli lasketaan päivinä, kuukausina tai tilikausina. Lisäksi voidaan tulostaa eritelty erääntymisraportti erikseen jokaiselle liikekumppanille. Asiakastiliotteita voidaan luoda toimittajavelkaraporttina. Asiakastiliotteissa näkyvät eritellyt tilitapahtumat käyttäjän määrittämään päivämäärään asti sekä nykyisten ja myöhässä olevien tapahtumien erääntyminen. Raportin asettelua on parannettu ja se sisältää nyt tositenumeron lisäksi myös asiakkaan viitenumeron. Raporttien valintaperusteikkunaan on lisätty uusi vaihtoehto, jolla jokaisen tapahtuman osamaksut voidaan koota yhdelle riville. Toukokuu 2005 Sivu 8 / 19

9 XL Reporter XL Reporter tarjoaa lisätoimintoja raportointiin ja taloudelliseen analysointiin. XL Reporter on integroitu saumattomasti SAP Business One 2005 A -järjestelmään. Se hyödyntää Microsoft Excelin vakiokäyttöliittymää ja vedä ja pudota -toimintoa, jotta monitahoisten raporttien laadintaa on voitu yksinkertaistaa. Tulostusasettelun suunnitteluohjelma Tositetyypin tulostusasettelu voidaan määrittää SAP Business Onen tulostusasettelun suunnitteluohjelmassa. SAP Business One 2005 A sisältää seuraavat parannukset: Kaavaeditori Kopioiden hallinta Kenttien ja alueiden ominaisuudet Kenttien välinen riippuvuus Virheilmoitukset Oletustulostin Toistuvat alueet Tulostuksenhallintatyökalu Kaavoja voidaan luoda usean parametrin perusteella. Kaavaeditori sisältää useita uusia operaattoreita, joita voidaan käyttää laskelmissa ja joiden avulla voidaan vähentää kenttien välisiä linkkejä. Laskelmat voivat myös perustua usean eri alueen kenttiin. Tositteen tulostettavien kopioiden määrää voidaan hallita ja tietyt tarpeelliset tiedot voidaan tulostaa kaikkiin tositteisiin. Tarjolla on parannettuja toimintoja kenttien luomiseen sekä kenttien ja alueiden ominaisuuksien määrittämiseen. Uuden kentän luomisen jälkeen näyttöön avautuu automaattisesti Kenttäominaisuudet-ikkuna, jossa voidaan määrittää kentän ominaisuudet. Lisäksi Kenttäominaisuudet- ja Alueen ominaisuudet -ikkunat on yhdistetty yhdeksi Ominaisuudetikkunaksi. Ikkunan rakennetta on muutettu, jotta tiedot näkyvät rinnakkain tositeikkunassa ja Kenttäindeksi-ikkunassa. Näyttöön tulee varoitus, kun toisiinsa liitettyjä kenttiä yritetään poistaa ja muuttaa. Virheen aiheuttanut kenttä näkyy virheilmoituksessa. Jokaiselle asettelulle voidaan määrittää oletustulostin ja tulostettavien kopioiden oletusmäärä. Toistuvat alueet, joissa ei ole tietoja, voidaan piilottaa. Työkalulla voidaan käsitellä kaikkia SAP Business Onen tulosteita ja niiden XML-lähdettä. Tulosteita voidaan käyttää tulostusasettelun suunnitteluohjelmassa (laajennus) tai muissa sovelluksissa muokattaessa järjestelmäraporttien asettelua. Toukokuu 2005 Sivu 9 / 19

10 Tukityökalut SAP Business One 2005 A sisältää tukityökaluja, joilla varmistetaan liiketoiminnan toimivuus ja vältetään ongelmatilanteet, kuten heikko suorituskyky, joka voi johtaa tuotanto- tai palvelukustannusten kasvuun. SAP EarlyWatch Alert SAP Support Desk Järjestelmänhallinnan työkalut Estää ongelmatilanteet ennen niiden syntymistä. SAP EarlyWatch Alert -toiminnolla voidaan säännöllisesti siirtää järjestelmätietoja SAP-tukijärjestelmään. Näin voidaan havaita mahdolliset järjestelmäongelmat ennen niiden syntymistä. Ongelmatilanteissa SAP Support Desk voi auttaa nopeasti. SAP-tukitietokannasta voidaan etsiä ratkaisuja tunnettuihin ongelmiin tai tukiorganisaatiolle voidaan lähettää viestejä. Kaikille toiminnoille voidaan määrittää perusasetukset. Näitä ovat mm. valuuttakurssit, sisäiset postiosoitteet, sähköpostiosoitteet ja tietojen vienti- ja tuontiasetukset. Lisäksi voidaan määrittää käyttöoikeusparametrit. Jotta käyttöoikeudet voitaisiin määrittää tiettyjen tarpeiden mukaan, SAP Business One 2005 A -järjestelmään on lisätty seuraavat käyttöoikeudet: Salli varaston vapautus ilman hankintahintaa Vedä ja suorita Tuleva kirjauspäivämäärä Liikekumppanityyppi Asentaminen ja päivittäminen Kokonaisvaltaista varastonhallintaa ylläpitävät yritykset voivat määrittää, voidaanko varastosta vapauttaa tuotteita ilman vapautettujen tuotteiden hankintahinnan määrittämistä. Valtuutetut käyttäjät voivat myöntää ja poistaa tietyiltä käyttäjiltä oikeuden luoda vedä ja suorita -raportteja tietyissä luokissa, kuten Myynti, Osto ja Liikekumppanit. Valtuutetut käyttäjät voivat myöntää tai poistaa tietyiltä käyttäjiltä oikeuden luoda tositteita, joissa on tuleva kirjauspäivämäärä. Käyttöoikeudella voi luoda, muokata ja tarkastella Liikekumppanien perustiedot -ikkunan tietoja liikekumppanin toimittajatyypin, asiakkaan tai liidin mukaan. Asennusprosessin parannuksilla pyritään yksinkertaistamaan SAP Business One 2005 A - järjestelmän käyttöönottoa ja tehostamaan tuotetukea. Näihin parannuksiin kuuluu kaikkien asennustoimenpiteiden (palvelin, palvelintyökalut ja työasema) yhdistäminen yhdeksi prosessiksi. Päivitysprosessi poistaa edellisen tuoteversion ennen uuden version asentamista. DI API asennetaan automaattisesti päivityksen yhteydessä. Toukokuu 2005 Sivu 10 / 19

11 SAP Business One 2005 A - Keskeiset maakohtaiset ominaisuudet SAP Business One 2005 A sisältää parannuksia, joilla täytetään erilaisia maa- ja aluekohtaisia tarpeita, kuten: Veroilmoitusraportti (Eurooppa) EU-myyntiraportti (Eurooppa) Veroilmoitusraportti (Belgia ja Itävalta) Vuosimyyntiraportti (Belgia) Vekselikäsittelyn parannukset (Espanja ja Italia) Veroraportti (Italia) Veroraportti (Kanada) Raportti 874 (Israel) Kertamaksu (Pohjoismaat ja Sveitsi) Maksuviite (Pohjoismaat) Rekisterinumerot (Meksiko ja Chile) Piilevä vero (Etelä-Afrikka) Raporttinäkymää on parannettu ja siinä voidaan siirtyä liikekumppanitasolta tapahtumatasolle. Raportissa on enemmän eriteltyjä tietoja kuin aiemmissa versioissa. Raportissa näkyvät lisäkulut tositeotsikon ja tositerivien tasolla. Raportti voidaan luoda.txt- ja.xml-muodossa. Raporttinäkymässä voidaan siirtyä liikekumppanitasolta tapahtumatasolle. Raportissa on enemmän eriteltyjä tietoja kuin aiemmissa versioissa. Vekselitapahtumassa olevan virheen ilmaisemiseksi on lisätty erityinen pääkirjakirjaus. Raportissa näkyvät nyt myös piilevät verot. Raportissa näkyvät nyt myös ei-vähennyskelpoiset arvot. Raportissa voidaan näyttää rajoittamaton määrä toimittajatilien käteismaksuja. Järjestelmässä voidaan luoda kertamaksu, jossa on huomioitu hyvityslaskut. Valitse luettelosta -ikkunassa, jossa näkyvät kaikki käytettävissä olevat viitenumero, näkyy myös jokaisen viitenumeron kokonaissumma. Tositteeseen liitetyt rekisterinumerot näkyvät seuraavissa raporteissa: Lähdeverotiedot, sekä Myynti ja Osto. Piileviä veroja voidaan käsitellä Etelä-Afrikan maaversiossa samalla tavalla kuin seuraavissa maaversioissa: Ranska, Italia, Espanja, Venäjä, Slovakia ja Meksiko. Toukokuu 2005 Sivu 11 / 19

12 Software Development Kit (SDK) SAP Business One on varustettu COM-tekniikkaan perustuvalla API-käyttöliittymällä. SAP Business Onen toimintoja voidaan käyttää sellaisenaan tai niitä voidaan mukauttaa yrityksen erityistarpeisiin. API toimitetaan osana Software Development Kit -pakettia, joka sisältää myös tuotekehitysohjeet ja ohjelmistokoodiesimerkit. SAP Business One SDK 2005 sisältää seuraavat parannukset: Data Interface (DI) API -käyttöliittymä Message Service - viestipalvelu objektit Palvelun avulla voidaan lisätä tai päivittää hälytyksiä ja mm. hallita tiettyjen käyttäjien saapuneiden viestien kansiota. Alla luetellut SAP Business Onen yritysten asetuksiin ja kokoonpanomäärityksiin liittyvät objektit kuuluvat SAP Business One SDK pakettiin. Niillä voidaan kehittää ohjelmistoa yrityksen kokoonpanomääritysten mukaisesti. Objektin nimi OADM CINF ONNM OFPR OSLP OASG OASC Kuvaus Toimintolaajuus Moduuli Yrityksen tiedot Numerosarjatiedosto Kirjauskausi Myyjä Tilisegmentointi Tilisegmentointi - tililuokat Sisältää -moduulin eri ikkunoissa, kuten Yrityksen lisätiedot, Yleiset asetukset ja Tositeasetukset, käytettävät yhteiset ominaisuudet. Useimmat näistä objekteista sisältävät yrityksen oletusarvoja, jotka on määritetty yrityksen perustamisen ja käyttöönoton yhteydessä. Sisältää ominaisuudet, joilla määritetään SAP Business Onen eri tositteille annetut numerosarjat. Tietoja voidaan käsitellä Tositenumerointi-ikkunassa tai Määritä tositteet - Asetukset- ja Sarja - Asetukset -ikkunoissa. Sisältää SAP Business Onen yrityksessä käytettävien kirjauskausien määrittämiseen liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä Yleiset asetukset -ikkunan Kirjauskaudet - välilehdessä. Sisältää myyjien määrittämiseen liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Yleiset määritykset ja Myyjä - Asetukset. Sisältää tilikartan segmenttien määrittämiseen liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Kirjanpidon määritykset ja Tilisegmentointi. Käytössä ensisijaisesti Yhdysvalloissa. Toukokuu 2005 Sivu 12 / 19

13 Objektin nimi OTNN OWHT OVTG ODDG Kuvaus Toimintolaajuus Moduuli 1099-lomakkeet Lähdevero Veron määrittäminen Lähdeveron vähennysryhmät Sisältää 1099-taulukon määrittämiseen liittyvät ominaisuudet, joita käytetään 1099-raportin laadinnassa. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Kirjanpidon määritykset. Käytössä vain Yhdysvalloissa. Sisältää eurooppalaisissa maaversioissa käytettävät lähdeveron määritykseen liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Kirjanpidon määritykset ja Lähdevero. Sisältää eurooppalaisissa maaversioissa käytettävien veroryhmien määrittämiseen liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Kirjanpidon määritykset ja Veroryhmät - Asetukset. Sisältää Israelin maaversiossa käytettävien lähdeveron vähennysryhmien määrittämiseen liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä Yrityksen lisätiedot -ikkunassa. OOST Myyntivaiheet Sisältää myyntimahdollisuuksissa käytettävien myyntivaiheiden määrittämiseen liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Mahdollisuuksien määritykset ja Myyntivaiheet - Asetukset. OALC OBPP Hankintahintojen määrittäminen Liikekumppanien prioriteetti Sisältää hankintahintatositteessa käytettävien hankintahintojen määrittämiseen liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Oston määritykset ja Hankintakustannukset - Asetukset. Sisältää liikekumppanien prioriteetit, joita käytetään parametreina Keräile ja pakkaa - prosessissa. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Liikekumppanien määritykset ja Liikekumppanipriorisointi. ODSC Pankkikoodit Sisältää osan pankkikoodien ominaisuuksista. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Pankkikäsittelyn määritykset ja Omat pankit - Asetukset. OSHP Toimitustavat Sisältää tuotteiden toimitustapoihin liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Varaston määritykset ja Toimitustyypit - Asetukset. OARG Tulliryhmät Sisältää tuotteiden tulliryhmiin liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Varastonmääritykset ja Tulliryhmät - Asetukset. Toukokuu 2005 Sivu 13 / 19

14 Objektin nimi Kuvaus Toimintolaajuus Moduuli OIDC Tunnus Sisältää kirjanpidon tunnuksien määrittämiseen liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Päiväkirjakirjaus ja Tunnus - Asetukset. ODDT OCHH, OCRH Lähdeveron vähennyshierarkia Sekkien ja luottokorttien hallinta Sisältää toimittajien lähdeveron vähennyshierarkiaan liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä Liikekumppanin perustiedot -ikkunassa. Käytössä vain Israelissa. Sisältää kaikkiin vastaanotettuihin sekkeihin ja luottokorttitositteisiin liittyvät ominaisuudet. Tietoja voidaan käsitellä valitsemalla Luottokorttien hallinta- ja Sekkienhallinta-ikkunoiden Saapuvat maksut -toiminnolla. OPKL Keräilyluettelo Sisältää keräilyluetteloon liittyvät ominaisuudet. Keräilyluettelo-ikkuna voidaan avata Varastomoduulin Keräile ja pakkaa -valikosta. OUQR Käyttäjän kyselyt Sisältää Kyselynhallinnan ominaisuudet, joita käytetään järjestelmäkyselyissä ja käyttäjän omissa kyselyissä. Tietoja voidaan käsitellä työkalurivin toiminnolla ja valikkorivin Työkalutvalikon toiminnolla. RDOC, RITM, RTYP, RDFL Raporttiasettelu Toimitetaan uutena DI API -palveluna ja käytetään järjestelmän ja käyttäjän määrittämien asetteluiden muokkaamiseen. Toiminnolla voidaan kopioida tulostusasetteluja käyttäjältä toiselle tai yrityksestä toiseen. Laskenta Liikekumppanit Pankkikäsittely Varastonhallint a Yleistä Yleistä Toukokuu 2005 Sivu 14 / 19

15 API-käyttöliittymän parannukset Tietoruutuobjekti Tietotaulukon tietolähdeobjekti XML-tiedoston luominen tulostuksen yhteydessä Valitse luettelosta -objekti Käyttäjälomakkeiden asetukset Tällä uudella objektilla voidaan ottaa käyttöön matriisielementtejä ja parantaa käyttöliittymän tiivistämistä. Tämä uusi objekti on suunniteltu uuden tietoruutuobjektin tietolähteeksi ja se parantaa aiempien tietokantojen ja käyttäjän tietolähteiden suorituskykyä ja toiminnallisuutta. SAP Business Onen API-käyttöliittymässä voidaan käsitellä järjestelmän tulostustöitä ja vastaanottaa tulosteita XMLmuodossa. Tämä toiminto tukee kolmannen osapuolen sovellusten käyttöliittymiä ja mahdollistaa SAP Business Onen tulostusasetteluiden muokkaamisen. Valitse luettelosta (CFL) -objekteja voidaan määrittää käyttäjälomakkeisiin ja uusia CFL-objekteja voidaan luoda olemassa oleviin järjestelmäikkunoihin ja käyttäjän määrittämiin objekteihin. Olemassa oleviin järjestelmäobjekteihin voidaan myös lisätä ehtoja. Liikekumppanien CFL-objekti voidaan esimerkiksi määrittää näyttämään ainoastaan asiakkaat ja liidit, mutta ei toimittajia. Tällä määritetään sellaisten käyttäjälomakkeiden toiminnallisuus, joissa on matriisi. Kun laajennusosa luo uuden käyttäjälomakkeen, jossa on matriisi, asetuspainike on automaattisesti käytössä ja tukee matriisin asetuksia. Pikavalikko Sarkainnäppäimen käyttö Toiminnolla voidaan muokata hiiren kakkospainikkeella avattavan pikavalikon toimintoja. Toiminnolla voidaan määrittää kenttien järjestys, kun kohdistinta siirretään sovellusikkunassa sarkainnäppäimellä. Screen Painter Tulostuksen esikatselun ja ikkunatason toimintoja on lisätty. Add-on-hallinta Add-on-rekisteröinnin parannuksilla voidaan ilmoittaa SAP Business Oneen, kun add-on-laajennus on asennettu tai poistettu. Uusi toiminto Add-onin rekisteröinti -ikkunassa voidaan valita, aktivoidaanko rekisteröity add-onlaajennus kaikille käyttäjille asennuksen jälkeen. Oletuksena on, että vaihtoehto ei ole käytössä. Jos vaihtoehto valitaan, add-on-laajennus asennetaan rekisteröinnin jälkeen automaattisesti työpöydälle. Jos add-on-asennus aikakatkaistaan, näyttöön tulee järjestelmäviesti, jossa käyttäjää pyydetään joko jatkamaan seuraavan add-onin asennusta tai odottamaan. Toukokuu 2005 Sivu 15 / 19

16 Tekijänoikeudet Copyright 2005 SAP AG. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida tai siirtää missään muodossa eikä mitään tarkoitusta varten ilman SAP AG:n nimenomaista lupaa. Julkaisun sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Jotkin SAP AG:n ja sen jälleenmyyjien markkinoimat ohjelmistotuotteet sisältävät ohjelmakomponentteja, joiden omistusoikeudet ovat muilla ohjelmistotoimittajilla. Microsoft, Windows, Outlook ja PowerPoint ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iseries, pseries, xseries, zseries, z/os, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli ja Informix ovat IBM Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. ORACLE on ORACLE Corporationin rekisteröity tavaramerkki. UNIX, X/Open, OSF/1 ja Motif ovat Open Groupin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame ja MultiWin ovat Citrix Systems, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. HTML, XML, XHTML ja W3C ovat W3C:n eli Massachusetts Institute of Technologyn ylläpitämän World Wide Web Consortiumin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. JAVA on Sun Microsystems, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. JAVASCRIPT on Sun Microsystems, Inc:n rekisteröity tavaramerkki ja käytössä käyttöoikeuden alaisena Netscapen keksimää ja käyttöön ottamaa tekniikkaa varten. MaxDB on MySQL AB:n (Ruotsi) tavaramerkki. SAP, R/3, mysap, mysap.com, xapps, xapp ja muut tässä julkaisussa mainitut SAP-tuotteet ja palvelut sekä niiden logot ovat SAP AG:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Saksassa ja useissa muissa maissa ympäri maailman. Kaikki muut mainitut tuote- ja palvelunimet ovat niiden omistavien yhtiöiden tavaramerkkejä. Tässä julkaisussa esitetyt tiedot on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin. Maakohtaiset tuotetiedot voivat vaihdella. Materiaalia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämän materiaalin on laatinut SAP AG ja sen tytäryhtiöt (SAP Group) vain tiedotustarkoituksiin ilman minkäänlaista takuuta, eikä SAP Group ole vastuussa materiaalin mahdollisista virheistä tai puutteellisuuksista. SAP Groupin tuotteita ja palveluja koskevat vain sellaiset mahdolliset takuut, jotka on esitetty kyseisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvissä nimenomaisissa takuissa. Minkään tässä julkaisussa esitetyn perusteella ei muodostu ylimääräistä takuuta. SQL Server on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki. WinFax on Symantec Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Sybase ja SYBASE (logo) ovat Sybase Inc:n tavaramerkkejä. Intel ja Intel JPEG Library ovat Intel Inc:n tavaramerkkejä. SEE4C:n (SMTP/POP3 Engine Library for C/C++) tekijänoikeudet omistaa MarshallSoft Computing Inc. Toukokuu 2005 Sivu 16 / 19

17 Victor Image Processing Library ja VIC32 ovat Catenary Systemsin tavaramerkkejä. Victor Image Processing Library on tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa. Tekijänoikeussuoja koskee lähdekoodia, objektikoodia, dllkirjastoja, esimerkkejä ja dokumentaatiota. Tämä aineisto on Yhdysvaltojen tekijänoikeuslain ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten suojaamaa. THE APACHE SOFTWARE LICENSE, VERSION 1.1 Copyright (c) 1999 The Apache Software Foundation. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment: "This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)." Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation. THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) and Info-Zip (http://www.info-zip.org/pub/info-zip/). This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., For more information on the Apache Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>. SAP and/or its distributors may offer, and charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations to one or more recipients of the software. However, SAP and/or its distributors may do so only on its/their own behalf, and not on behalf of the Apache Software Foundation or its contributors. UNZIP. This is version 2003-May-08 of the Info-ZIP copyright and license. The definitive version of this document should be available at ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely. Copyright (c) Info-ZIP. All rights reserved. For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals: Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Toukokuu 2005 Sivu 17 / 19

18 Salisbury, Dave Smith, Christian Spieler, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions. Redistributions in binary form (compiled executables) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, and dynamic, shared, or static library versions--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP addresses or of the Info-ZIP URL(s). Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases. MarketSet and Enterprise Buyer are jointly owned trademarks of SAP AG and Commerce One. SAP, SAP Logo, R/2, R/3, mysap, mysap.com, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Copyright and Licensing Information for ACE(TM) and TAO(TM) ACE(TM) and TAO(TM) are copyrighted by Douglas C. Schmidt and his research group at Washington University, University of California, Irvine, and Vanderbilt University Copyright (c) , all rights reserved. Since ACE+TAO are open-source, free software, you are free to use, modify, copy, and distribute--perpetually and irrevocably--the ACE+TAO source code and object code produced from the source, as well as copy and distribute modified versions of this software. You must, however, include this copyright statement along with code built using ACE+TAO. You can use ACE+TAO in proprietary software and are under no obligation to redistribute any of your source code that is built using ACE+TAO. Note, however, that you may not do anything to the ACE+TAO code, such as copyrighting it yourself or claiming authorship of the ACE+TAO code that will prevent ACE+ TAO from being distributed freely using an open-source development model. You needn't inform anyone that you're using ACE+TAO in your software, though we encourage you to let us know so we can promote your project in the ACE+TAO success stories.. ACE+TAO are provided as is with no warranties of any kind, including the warranties of design, merchantability, and fitness for a particular purpose, noninfringement, or arising from a course of dealing, usage or trade practice. Moreover, ACE+TAO are provided with no support and without any obligation on the part of Washington University, UC Irvine, Vanderbilt University, their employees, or students to assist in its use, correction, modification, or enhancement. However, commercial support for ACE is available from Riverace and commercial support for TAO is available from OCI and PrismTech. Both ACE and TAO are Y2K-compliant, as long as the underlying OS platform is Y2Kcompliant. Washington University, UC Irvine, Vanderbilt University, their employees, and students shall have no liability with respect to the infringement of copyrights, trade secrets or any patents by ACE+TAO or Toukokuu 2005 Sivu 18 / 19

19 any part thereof. Moreover, in no event will Washington University, UC Irvine, or Vanderbilt University, their employees, or students be liable for any lost revenue or profits or other special, indirect and consequential damages. The ACE and TAO web sites are maintained by the Center for Distributed Object Computing of Washington University for the development of open-source software as part of the open-source software community. By submitting comments, suggestions, code, code snippets, techniques (including that of usage), and algorithms, submitters acknowledge that they have the right to do so, that any such submissions are given freely and unreservedly, and that they waive any claims to copyright or ownership. In addition, submitters acknowledge that any such submission might become part of the copyright maintained on the overall body of code, which comprises the ACE and TAO software. By making a submission, submitter agrees to these terms. Furthermore, submitters acknowledge that the incorporation or modification of such submissions is entirely at the discretion of the moderators of the open-source ACE+TAO projects or their designees. The names ACE(TM), TAO(TM), Washington University, UC Irvine, and Vanderbilt University, may not be used to endorse or promote products or services derived from this source without express written permission from Washington University, UC Irvine, or Vanderbilt University. Further, products or services derived from this source may not be called ACE(TM) or TAO(TM), nor may the name Washington University, UC Irvine, or Vanderbilt University appear in their names, without express written permission from Washington University, UC Irvine, and Vanderbilt University. SAP Library document classification: PUBLIC Toukokuu 2005 Sivu 19 / 19

SAP Business One Versio 6.5 Syyskuu 2003 Suomi. SAP Business One. Turvallisuusopas. SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Germany

SAP Business One Versio 6.5 Syyskuu 2003 Suomi. SAP Business One. Turvallisuusopas. SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Germany Versio 6.5 Syyskuu 2003 Suomi SAP Business One Turvallisuusopas SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Germany Tekijänoikeudet Copyright 2003 SAP AG. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

SAP Best Practices. Yhden tai usean toimialan asiantuntemus valmiissa paketissa. Saatavuus - SAP-asiakkaat ja SAP-kumppanit

SAP Best Practices. Yhden tai usean toimialan asiantuntemus valmiissa paketissa. Saatavuus - SAP-asiakkaat ja SAP-kumppanit SAP Best Practices Yhden tai usean toimialan asiantuntemus valmiissa paketissa Saatavuus - SAP-asiakkaat ja SAP-kumppanit 1. SAP Best Practices -ratkaisun saatavuus 2. SAP Best Practices - lataus SAP Best

Lisätiedot

Samsung Universal Print Driver Käyttöopas

Samsung Universal Print Driver Käyttöopas Samsung Universal Print Driver Käyttöopas kuvittele mahdollisuudet Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä järjestelmänvalvojan opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan

Lisätiedot

SAP Business One 6.5

SAP Business One 6.5 Versio 6.5 Syyskuu 2003 Suomi SAP Business One 6.5 Versiotiedotteet SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Saksa Tekijänoikeudet Copyright 2003 SAP AG. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun

Lisätiedot

CASIO fx-cg500 App. (Android, ios) Käyttäjän opas. Mallille fx-cg500.

CASIO fx-cg500 App. (Android, ios) Käyttäjän opas. Mallille fx-cg500. Mallille fx-cg500 FI CASIO fx-cg500 App (Android, ios) Käyttäjän opas CASIO-koulutussivuston osoite on http://edu.casio.com Käyttöoppaita on saatavana useilla kielillä osoitteessa http://world.casio.com/manual/calc

Lisätiedot

CASIO ClassPad App. (Android, ios) Käyttäjän opas. ClassPad II -sarjalle.

CASIO ClassPad App. (Android, ios) Käyttäjän opas. ClassPad II -sarjalle. ClassPad II -sarjalle FI CASIO ClassPad App (Android, ios) Käyttäjän opas CASIO-koulutussivuston osoite on http://edu.casio.com Käyttöoppaita on saatavana useilla kielillä osoitteessa http://world.casio.com/manual/calc

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG CLP-315W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3378253

Käyttöoppaasi. SAMSUNG CLP-315W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3378253 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI KIRJAUTUMINEN SUBSCRIPTION CENTERIIN Autodesk Subscription sopimuksella saat kaikki edut irti ohjelmistostasi. Tässä ohjeessa käydään läpi kuinka kirjaudut Subscription Centeriin,

Lisätiedot

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI KÄYTTÄJIEN PÄÄSY SUBSCRIPTION-ETUIHIN Autodesk Subscription sisältää paljon etuja, kuten joustavammat mahdollisuudet käyttää Autodesk-ohjelmistoja. Tämä ohje käy läpi, kuinka

Lisätiedot

SQL SERVER 2012 PARALLEL DATA WAREHOUSE APPLIANCE

SQL SERVER 2012 PARALLEL DATA WAREHOUSE APPLIANCE SQL SERVER 2012 PARALLEL DATA WAREHOUSE APPLIANCE Toukokuu, 2013 Pekka Pykäläinen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Application Platform Microsoft HYÖDYNNÄ KAIKKI KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TIETO NEW WORLD OF DATA

Lisätiedot

Näytön mukauttaminen. Versio 4.5. Pääkäyttäjän opas

Näytön mukauttaminen. Versio 4.5. Pääkäyttäjän opas Näytön mukauttaminen Versio 4.5 Pääkäyttäjän opas Heinäkuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Muutoshistoria...3 Yleistä... 4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Upotetun verkkopalvelimen käyttäminen...

Lisätiedot

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI OHJELMISTOJEN LATAAMINEN Autodesk Subscription sopimuksella saat kaikki edut irti ohjelmistostasi. Tässä ohjeessa käydään läpi, kuinka voit ladata Subscriptionsopimukseesi sisältyviä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG CLX-3160FN

Käyttöoppaasi. SAMSUNG CLX-3160FN Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI SUBSCRIPTION SOPIMUSTEN HALLINTA

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI SUBSCRIPTION SOPIMUSTEN HALLINTA HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI SUBSCRIPTION SOPIMUSTEN HALLINTA Autodesk Subscription sopimuksella saat kaikki edut irti ohjelmistostasi. Tässä ohjeessa käydään läpi, kuinka voit käyttää Subscription Centerissä

Lisätiedot

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft. Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.com Agenda 29.11.2011 Microsoftin strategia pähkinän kuoressa Kuluttajat

Lisätiedot

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI LISENSSIN KÄYTTÖOIKEUKSIEN LAAJENTAMINEN Autodesk Subscription sisältää paljon etuja, kuten joustavammat mahdollisuudet käyttää Autodesk-ohjelmistoja. Tässä ohjeessa käydään

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA BIZHUB C250 http://fi.yourpdfguides.com/dref/588226

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA BIZHUB C250 http://fi.yourpdfguides.com/dref/588226 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA BIZHUB C250. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA BIZHUB C250 käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

Open Source -ohjelmien perusteet

Open Source -ohjelmien perusteet Open Source -ohjelmien perusteet Teemu Leinonen teemu.leinonen@uiah.fi Medialaboratorio, Taideteollinen korkeakoulu Oppimisympäristöjen tutkimusryhmä http://fle3.uiah.fi/group/ Co-learnit Oy http://www.co-learnit.com

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Autodesk Lisenssitiedosto Autodesk, Inc.

Autodesk Lisenssitiedosto Autodesk, Inc. Autodesk Lisenssitiedosto 2014 Autodesk, Inc. Lisenssitiedosto Lisenssitiedosto on tekstitiedosto, mikä sallii verkkolisenssin käytön tietyllä palvelimen laitteistolla. Lisenssitiedosto sisältää tietoa

Lisätiedot

Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013

Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013 Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013 t SC Orchestrator 2012 SP1 Harri Puupponen 5.3.2013 t 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Sisältö Yleistä Arkkitehtuuri Uudet ominaisuudet Demoja

Lisätiedot

TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci

TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci Johdanto Kiitos TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta

Lisätiedot

Visma Fivaldi. Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin

Visma Fivaldi. Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin Visma Fivaldi Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. XEROX COPYCENTRE C118 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3683838

Käyttöoppaasi. XEROX COPYCENTRE C118 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3683838 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle XEROX COPYCENTRE C118. Löydät kysymyksiisi vastaukset XEROX COPYCENTRE C118 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Jukka Larja, Kim Nylund. 15. maaliskuuta 2005

Jukka Larja, Kim Nylund. 15. maaliskuuta 2005 Hirviön käyttöohje Jukka Larja, Kim Nylund 15. maaliskuuta 2005 1 Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Käsitteet...................................... 3 1.1.1 Muistiinpanot................................ 3 1.1.2

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.2 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.2 -versiossa What's New Asiakirjaversio: 1.0 2015-09-24 Asiakirjaversiot Seuraavassa taulukossa esitellään asiakirjan tärkeimmät muutokset. Taulu 1 Versio Pvm Kuvaus 1.0 2015-09-24 Ensimmäinen versio 2 All rights reserved.

Lisätiedot

ClassPad Manager Subscription

ClassPad Manager Subscription ClassPad II -sarjalle Fi ClassPad Manager Subscription (Windows, Macintosh) Käyttäjän opas CASIO-koulutussivuston osoite on http://edu.casio.com Käyttöoppaita on saatavana useilla kielillä osoitteessa

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Luottamuksellinen viestintä. Kimmo Bergius Tietoturvajohtaja Microsoft Oy kimmo.bergius@microsoft.com

Luottamuksellinen viestintä. Kimmo Bergius Tietoturvajohtaja Microsoft Oy kimmo.bergius@microsoft.com Luottamuksellinen viestintä Kimmo Bergius Tietoturvajohtaja Microsoft Oy kimmo.bergius@microsoft.com Joustava ja luotettava Jatkuva käytettävyys Yksinkertaistettu hallinta Joustava käyttöönotto Käytettävyys

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Toiminnot: Suomi. Microsoft Corporation. Julkaistu marraskuussa 2006

Toiminnot: Suomi. Microsoft Corporation. Julkaistu marraskuussa 2006 Toiminnot: Suomi Microsoft Corporation Julkaistu marraskuussa 2006 Microsoft Dynamics on integroitujen ja sovellettavien liiketoimintaratkaisujen tuotelinja, joka helpottaa päätöksentekoa. Microsoft Dynamics

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FIN. Code: 565804fin

KÄYTTÖOPAS FIN. Code: 565804fin KÄYTTÖOPAS d-copia6500mf/8000mf FIN Code: 565804fin JULKAISIJA: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

Malleja verkostojen rakentamisesta

Malleja verkostojen rakentamisesta Tieke Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Malleja verkostojen rakentamisesta Antti Larsio, teknologiajohtaja Esityksen sisältö Pelikenttä Win-Win-Win Ansaintalogiikka Verkostot Pelikenttä YHTEISKUNTAJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy

Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy t Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy Agenda 1. Office Excel 2013 2. SharePoint 2013 3. SQL Server 2012 SP1 4. SharePoint 2013 BI-arkkitehtuuri 5. Kunta-analyysi

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

Käyttöopas. Balansio Pro

Käyttöopas. Balansio Pro Käyttöopas Balansio Pro Balansio Pro Quattro Folia Oy Vaisalantie 6 02130 Espoo, Finland support@quattrofolia.com Käyttöopas Balansio Pro Sivu 2 24 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 3 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Vi V nk n kej e ä Wi W nd n o d w o s 7: 7 n : käy ä tttö t ö ö n ö Etunimi Sukunimi

Vi V nk n kej e ä Wi W nd n o d w o s 7: 7 n : käy ä tttö t ö ö n ö Etunimi Sukunimi Vinkkejä Windows 7:n käyttöön Etunimi Sukunimi Uudet tuulet, uudet taustakuvat Microsoftilla on ollut tapana julkaista uusia taustakuvia uuden Windows-version mukana. Maisemavalokuvat ovat olleet Windowsin

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3 Nokia 8310 -puhelimelle Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

Asynkroninen ohjelmointi.net 4.5 versiolla

Asynkroninen ohjelmointi.net 4.5 versiolla Asynkroninen ohjelmointi.net 4.5 versiolla Jari Kallonen Software Specialist at Tieturi Oy Régis Laurent Director of Operations, Global Knowledge Competencies include: Gold Learning Silver System Management

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Novell Access Manager ja Novell Cloud Security Service Pekka Lindqvist Markku Wallgren

Novell Access Manager ja Novell Cloud Security Service Pekka Lindqvist Markku Wallgren Novell Access Manager ja Novell Cloud Security Service Pekka Lindqvist Markku Wallgren pekka.lindqvist@novell.com markku.wallgren@novell.com Sisältö Novell Access Manager Toimintaperiaate Federoinnit Novell

Lisätiedot

HTML muotojen lisäksi.

HTML muotojen lisäksi. Sivu 1(5) ProCountor-version 5.1 uudet ominaisuudet Tiivistelmä ProCountorin käyttöliittymää on edelleen parannettu. Näkymien toimintoja on pyritty yhtenäistämään ja painikkeita on ryhmitelty paremmin

Lisätiedot

1 Visma Econet Pro Arkistointi

1 Visma Econet Pro Arkistointi 1 Visma Econet Pro Arkistointi 1.1 Arkistointiajo Visma Econet Pro:n on lisätty ominaisuus, jolla tietokannassa olevista tiedoista voidaan ajaa arkistointiajo. Arkistointi luo määriteltyyn hakemistoon

Lisätiedot

Verkkolisensoinnin Lueminut

Verkkolisensoinnin Lueminut Verkkolisensoinnin Lueminut Yrityksen hallinto Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Puhelin: +1-408-481-8000 Maksuton: +1-800-874-6253

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Toimintojen yhdistäminen. Muut toiminnot Tekniset tiedot

Yleiset asetukset. Toimintojen yhdistäminen. Muut toiminnot Tekniset tiedot Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 Ennen käyttöönottoa Toimintojen yhdistäminen Käyttäjän työkalut (Järjestelmäasetukset) Vianmääritys Muut toiminnot Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Nykyaikaiset paikkatietoratkaisut. Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 A BIM for infrastructure software solution. Olli Ojala Future Group Oy

Nykyaikaiset paikkatietoratkaisut. Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 A BIM for infrastructure software solution. Olli Ojala Future Group Oy Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 A BIM for infrastructure software solution Olli Ojala Future Group Oy Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 PAIKKATIEDOT PIIRUSTUKSET MITTAUKSET MASSAT MAASTOMALLI MAASTOONMERKINTÄ

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA Pikaopas Kopioitavan kuvan pienentäminen tai suurentaminen 1. Valitse aloitusnäytössä Kopioi -painike. 2. Kosketa Pienennä/suurenna-painiketta. 3. Valitse jokin valmiista

Lisätiedot

Microsoft Dynamics CRM 4.0. Jani Liukkonen

Microsoft Dynamics CRM 4.0. Jani Liukkonen Microsoft Dynamics CRM 4.0 Jani Liukkonen Microsoft Dynamics CRM kokonaisuus Täysi CRM toiminnallisuus ja joustavuus Vuorovaikutukset -Markkinointi Myynti -Asiakaspalvelu xrm -Prosessituki SOA -Joustava

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Arto Teräs Avoimen lähdekoodin ohjelmistot teknisessä laskennassa -työpaja CSC, 25.5.2009 Avoimen lähdekoodin kehitysmallit / Arto Teräs 2009-05-25

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Käyttöopas. Balansio ammattilaisille P/N

Käyttöopas. Balansio ammattilaisille P/N Käyttöopas Balansio ammattilaisille P/N 71-0023-001 Balansio Quattro Folia Oy Vaisalantie 6 02130 Espoo, Finland support@quattrofolia.com P/N 71-0016-001 Käyttöopas Balansio ammattilaisille Sivu 2 24 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Webinaari: Vuorovaikutus lisää liiketoimintaa

Webinaari: Vuorovaikutus lisää liiketoimintaa Timo Pentikäinen IBM Software @pentik timo@fi.ibm.com Webinaari: Vuorovaikutus lisää liiketoimintaa Uudet tuulet puhaltavat organisaatioiden ulkoisessa viestinnässä, mutta myös organisaatioiden sisäinen

Lisätiedot

Microcat Authorisation Server (MAS ) Käyttöopas

Microcat Authorisation Server (MAS ) Käyttöopas Microcat Authorisation Server (MAS ) Käyttöopas Sisältö Esittely... 2 Microcat Authorisation Server (MAS) asennus... 3 MAS määritys... 4 Suojausavain... 4 Internet-toiminnot... 5 Käyttöoikeuksien hallinta...

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

30.4.2013 OMINAISUUDET

30.4.2013 OMINAISUUDET Tekniset tiedot Sivu 1 / 5 OMINAISUUDET on uusi, kevyt umpisoluinen polyeteenivaahtomuovi, jonka solurakenne avataan erillisessä valmistusprosessissa. Näin saadaan aikaan erittäin tehokas absorptiomateriaali,

Lisätiedot

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Pikaopas

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Pikaopas COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Pikaopas HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Pikaopas Sisällysluettelo Pikaopas... 1 Kopioitavan kuvan pienentäminen tai suurentaminen... 2 Kopiointityön

Lisätiedot

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 09.06.2011 Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress. BLOGIN LUOMINEN Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.org) Myös http://blogspot.com on ilmainen ja helppokäyttöinen

Lisätiedot

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Tulostinohjelmisto ja apuohjelmat 1 Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Windows 95/98/2000-, Windows NT 4.0- ja Macintosh-käyttöjärjestelmien MarkVision toimitetaan tulostimen mukana Drivers, MarkVision

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Julkaisutiedot McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 McAfee epolicy Orchestrator -ohjelmiston kanssa käytettäväksi Sisällys Tietoja tästä julkaisusta Uudet toiminnot Parannukset Ratkaistut

Lisätiedot

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013)

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) 1 Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen Sinun täytyy kirjautua Supplier Portal -sovellukseen,

Lisätiedot

Webforum. Version 17.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty:

Webforum. Version 17.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: Webforum Version 17.1 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2017-03-19 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Dokumentit... 5 Yksinkertaisempi dokumentin valikko... 5 Vie metadata kansiosta... 5

Lisätiedot

Visma Business AddOn Konsernikäsittely. Käsikirja

Visma Business AddOn Konsernikäsittely. Käsikirja Visma Business AddOn Konsernikäsittely Käsikirja Oppaan päiväys: 9.9.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

IBM IT Education Services - DB2 YTR - sertifioinnit

IBM IT Education Services - DB2 YTR - sertifioinnit IBM IT Education Services - DB2 YTR - sertifioinnit Marie-Louise Eklund Sales Representative / Telesales SERTIFIOINTI hanki todistus osaamisestasi IBM Professional Certification Program on kansainvälinen

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja Visma Business AddOn Tuotetarrat Käsikirja Oppaan päiväys: 30.8.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D KÄYTTÖOPAS TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Johdanto Kiitos TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Visma Fivaldi

Visma Fivaldi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6501i TASKalfa 8001i

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6501i TASKalfa 8001i KÄYTTÖOPAS TASKalfa 650i TASKalfa 800i > Aluksi Aluksi Kiitos TASKalfa 650i/TASKalfa 800i -laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltotoimia

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Visma Fivaldi

Visma Fivaldi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi Käsikirja Oppaan päiväys: 10.4.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet QuarkXPress 10.1 -ohjelman uudet ominaisuudet SISÄLTÖ Sisältö QuarkXPress 10.1:n uudet ominaisuudet...3 Uudet ominaisuudet...4 Dynaamiset apuviivat...4 Huomautukset...4 Kirjat...4 Redline-toiminto...4

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi.

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. SOSIAALINEN MEDIA Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. FACEBOOK Facebook mahdollistaa useiden erilaisten Social plugins -toimintojen

Lisätiedot

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1 2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat Table of Contents Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät... 1 Asiakirjan kentät:... 1 Asiakirjan kentät /alavalikko/ ensimmäinen välilehti:... 2 Asiakirjan

Lisätiedot

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja.

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja. 1 1 Tivax Laskutus 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxLaskutus version 4.5 asentamiseksi on oltava asennus CD. Asennusohjelma käynnistetään tuplaklikkamalla asennus CD:llä olevaa Tivax45LaskuSetup.exe

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon Ohje 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ OHJELMASTA... 3 2 PÄÄ-IKKUNA...4 3 YLÄVALIKKO... 4 3.1 TIEDOSTO... 4 3.2 TOIMINTO... 4 3.3 ASETUKSET... 5 3.4 OHJE... 5 4 VÄLILEHDET...5

Lisätiedot

Avointen ohjelmistojen käyttö ohjelmistokehityksessä

Avointen ohjelmistojen käyttö ohjelmistokehityksessä Avointen ohjelmistojen käyttö ohjelmistokehityksessä 9.4.2008 Janne Kuha Manager, Java Services Descom Oy Janne Kuha Manager, Java Services janne.kuha@descom.fi Kuka? Descom Oy:llä, sitä ennen Wanadu Inc.,

Lisätiedot