Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14"

Transkriptio

1 01/2013 Kymen Vesi Oy asiakaslehti Haju paljastaa vaarallisen päästön Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14

2 Hyvä asiakkaamme! Olemme muuttaneet Hovinsaarelta uusiin tiloihin, Malminginkatu 16:een. Paikka on laajan toiminta-alueemme kannalta keskeinen ja paremmin kaikkien tavoitettavissa. Muutto mahdollisti toimintamme keskittämisen kolmeen pisteeseen: Malminginkadulle, Mussalon puhdistamolle sekä Utin tekopohjavesilaitokselle. Muutos on ehdottomasti järkevää sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Tervetuloa asioimaan uusiin tiloihimme! Hyvin sujuneen muuton jälkeen alamme valmistella juhlia, koska ensi vuoden maaliskuun 24. päivänä tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Kotkan vesilaitos perustettiin Venäjän keisarillisen senaatin päätöksellä. Juuremme juontavat kuitenkin vieläkin pitemmälle, koska jätevesitoiminta oli käynnistynyt jo vuonna Kotka on Suomen kolmanneksi vanhin vesilaitos, ensimmäinen oli Viipuri ja toinen Helsinki. Tämä kertoo pitkistä perinteistä, jotka velvoittavat meitä kehittämään toimintaamme jatkuvasti. Sadan vuoden rajapyykki on yritystoiminnassa merkittävä, joten me haluamme juhlistaa sitä yhteistyötahojen ja henkilöstön kanssa järjestettävillä juhlilla. Toiminnastamme on myös valmistumassa historiikki. Yksi lähivuosien tärkeistä hankkeistamme on käynnistää pohjavedenotto Kouvolan Selänpään alueella. Tutkimustemme mukaan Selänpään harjualue on pohjavesivarannoltaan rikas. Sieltä pumpattavalla vesimäärällä voimme kattaa arviolta lähes puolet päivittäisestä vedentarpeestamme. Utin pohjavedenottamolta saatava vesimäärä riittää vielä hyvin, mutta ei ole järkevää eikä turvallista toimia yhden ainoan talousvesilähteen varassa. Selänpää on Natura-aluetta, joten hankkeen ympäristövaikutuksista tehdään ensin selvitys. Esteitä ei pitäisi olla, koska alueelle rakennetaan vain kaivot ja pienet pumppaamot. Toivon, että rakentaminen voidaan aloittaa jo parin vuoden kuluttua. Kysymys on ennen muuta veden saatavuuden turvaamisesta. Talousveden lähteenä aito pohjavesi on paras. Tosin nykyinen talousvetemmekin on laadukasta, joten kuluttajat eivät varmaan huomaa muutosta, kun tekopohjaveteen aikanaan sekoitetaan puolet luonnon pohjavettä. Toivotan kaikille asiakkaillemme hyvää syksyä! 02 Pääkirjoitus Kymen Vesi Oy on Suomen kolmanneksi vanhin vesilaitos. Pitkät perinteet velvoittavat pitämään laitoksesta ja sen verkostosta hyvää huolta. Kohti parempaa palvelua Kymen Vesi Oy uusii asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmiään ja panostaa samalla asiakaspalvelun kehittämiseen. Myllykoskelle uusi verkosto Myllykosken vanhan tehdaskiinteistön liittäminen Kymen Vesi Oy:n verkostoon vaati suuret investoinnit. Muutto kokosi toiminnot yhteen Kymen Vesi Oy muutti uusiin tiloihin, mikä mahdollisti samalla eri toimintojen kokoamisen saman katon alle. Luonnon puolesta Ritva Huusko-Helminen tuli joitakin vuosia sitten harjoittelun vuoksi taloon, ja on sen jälkeen tehnyt vaarallisista aineista ja haistelusta uran. 14 Ajankohtaista Talousveden laatua seurataan jatkuvasti. Kuluttajia yleisimmin kiinnostavat kysymykset koskevat veden kovuutta tai ph-arvoa. Tapani Eskola Toimitusjohtaja Kustantaja/Julkaisija Kymen Vesi Oy, Malminginkatu 16, Kotka Päätoimittaja Tapani Eskola Toimituskunta Tapani Eskola ja Katja Toikka Tuotanto TK mediatalo Oy, Hämeenkatu 14, Riihimäki, Toimituspäällikkö Timo Kivioja Toimittaja Tom Kalima Valokuvaaja Saara Vuorjoki Paino Hansaprint, Turku, painos Kymen Vesi Oy on Kouvolan (Anjalankoski), Kotkan ja Pyhtään kuntien omistama vesilaitostoimintoja hoitava yhtiö, jonka toiminta alkoi Verkostoon liittyneitä kiinteistöjä on yli ja niissä asuu yhteensä noin asukasta. Alueen jätevedet käsitellään Mussalon laajennetussa ja saneeratussa jätevedenpuhdistamossa Kotkassa. Talousvesi tulee Kymen Vesi Oy:n toiminta-alueelle Kymenlaakson Vesi Oy:n tekopohjavesilaitokselta Kouvolan Utista. Veden laatu on hyvä ja se täyttää hyvin terveydelliset laatuvaatimukset. Vesijohtoa on käytössä 657 km ja viemäreitä 863 km. Henkilökunnan määrä vuonna 2012 oli Pääkirjoitus Sisältö 03

3 Monipuolista palvelua Kymen Vesi Oy:n uusi asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmä mahdollistaa paremman ja monipuolisemman asiakaspalvelun. Asiakaspalvelun kehittäminen on Kymen Vesi Oy:n tärkeä ajankohtainen projekti, joka on ollut valmisteilla jo pitkään. Se edellyttää kuitenkin uusien tietoteknisten ohjelmistojen käyttöönottoa. Tuleva ohjelmisto on aivan uusi ja se on erityisesti suunniteltu suurten vesilaitosten tarpeita silmällä pitäen. Kymen Vesi on myös ollut mukana kehitystyössä, kun KolibriVesi-nimistä järjestelmää on rakennettu. Uuden järjestelmän käyttöönotto ei edellytä asiakkaalta minkäänlaisia erityistoimenpiteitä tai muutoksia. Ohjelma on suunniteltu asiakaspalvelun kehittämisen näkökulmasta. Jotta asiakkaillemme ei koituisi muutoksesta ylimääräistä haittaa, me myös haluamme varmistua siitä, että uusi järjestelmä toimii luotettavasti ennen kuin otamme sen käyttöön, sanoo asiakaspalvelupäällikkö Katja Toikka. Tavoitteena on, että järjestelmä saadaan käyttöön marraskuun puoliväliin mennessä. Tästä tullaan laittamaan ajantasaista tietoa verkkosivuillemme. Laskutusjaksot ennallaan. Katja Toikka korostaa, että asiakas voi jatkossa edelleen toimia kuten ennenkin. Ainoa edessä oleva todellinen muutos on suoraveloituksen poistuminen laskun maksamisvaihtoehdoista. Tämä ei kuitenkaan liity siihen, että Kymen Vesi ottaa käyttöön uuden laskutusjärjestelmän. Suoraveloituksen poistuminen on Euroopan Unionin yhteinen päätös, joka lopettaa järjestelmän vuoden 2014 tammikuussa. Sen tilalle tulee suoramaksu, joka on periaatteessa vastaavanlainen sopimuspohjainen maksutapahtuma, jossa lasku lähetetään suoraan asiakkaan pankkiin maksettavaksi. Tämä mahdollisuus tulee automaattisesti niille asiakkaille, joilla on nyt käytössään suoraveloitus ja jotka eivät käytä verkkopankkia. Verkkopankin käyttäjille sen sijaan tulee uutena mahdollisuutena niin kutsuttu e-lasku. Se on vaivaton, sillä asiakkaan ei e-lasku Suoraveloitus poistuu käytöstä koko Euroopan Unionin alueella vuoden 2014 tammikuussa. Sen tilalle tulee suoramaksu tai uutena vaihtoehtona e-lasku. Ne asiakkaat, joilla jo on käytössään verkkopankki, voivat siirtyä vesilaskujenkin osalta helposti ja joustavasti e-laskun käyttäjäksi. Moderni e-lasku tarjoaa monia selkeitä etuja: + Laskun tietoja ei tarvitse itse näppäillä + Lasku tulee automaattisesti asiakkaan verkkopankkiin + Asiakas voi itse valita, miltä tililtä hän maksaa laskun + Maksaminen on nopeaa, jopa automaattista + Lasku ei voi paperilaskun tavoin kadota + Laskut arkistoituvat verkkopankkiin + Laskusta ei tule jätettä enää tarvitse näppäillä laskun tietoja tietokoneellaan, vaan lasku on valmiina verkkopankissa odottamassa hyväksyntää. Maksutapahtumasta voi tehdä myös automaattisen, jolloin asiakkaan ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Maksu välittyy ja sen tiedot arkistoituvat verkkopankkiin automaattisesti, jolloin asiakas voi nähdä, että se on maksettu eräpäivänä. E-lasku on myös ekologinen tapahtuma, koska paperia ei käsitellä lainkaan koko maksuliikenteen aikana. Tälläkin on suuri merkitys, koska Kymen Vesi lähettää valtavan määrän laskuja vuosittain. Meillä on kaikkiaan lähes kulutuspistettä, eli asiakasta. Jos edes osa tästä määrästä voitaisiin korvata ekologisella e-laskulla, säästö olisi huomattava, Katja Toikka sanoo. Asiakaspalvelupäällikkö Katja Toikka (vas.) uskoo, että asiakaspalvelu on myös asiakkaan kannalta entistä mukavampaa uusissa, väljemmissä tiloissa. 04 Asiakaspalvelu Asiakaspalvelu 05

4 Kuvassa koko Kymen Vesi Oy:n henkilökunta valmiina palvelemaan asiakkaita. Heistä suurin osa, puhdistamon ja Utin tekopohjavesilaitoksen henkilöstöä lukuun ottamatta, työskentelee nyt uusissa toimitiloissa saman katon alla Malminginkadulla. Asiakas keskiössä. Asiakashallinta- ja maksujärjestelmän uusimisessa tärkein tavoite on tarjota asiakkaille parempaa ja monipuolisempaa palvelua. Me haluamme nostaa asiakastyytyväisyyttämme modernisoimalla toimintaamme siten, että se vastaa paremmin tämän päivän haasteisiin. Nuoret asiakkaat haluavat käyttää pääsääntöisesti verkkopalveluita ja vanhemmat sitä vastoin pysyttelevät usein vanhoissa totutuissa palveluissa. Tavoitteemme on, että nämä kaikki asiointitavat sujuvat tulevaisuudessakin mahdollisimman tehokkaasti ja joustavasti. Esimerkiksi kulutuksen voi nyt ja vastedeskin ilmoittaa monella eri tavalla: täyttämällä kerran vuodessa lähettämämme mittarinluentakortin ja postittamalla sen Kymen Vedelle, ilmoittamalla lukeman verkkosivuilla olevassa osioissa tai soittamalla tiedot asiakaspalveluun. Valtaosa mittariluennoista tulee edelleen perinteisin keinoin, joskin enenevästi aletaan käyttää hyväksi verkkopalvelua. Jatkossa verkkoasiointiin Uudistuksen tavoite on tarjota asiakkaille parempaa ja monipuolisempaa palvelua sekä nostaa asiakastyytyväisyyttä. tulee kuitenkin paljon uusia mahdollisuuksia ennen muuta kaksisuuntaisen viestinnän alalla, Toikka kertoo. Voimme esimerkiksi tekstiviestein ilmoittaa asiakkaalle tulevista vedenjakelukatkoksista tai yllättävistä häiriöistä. Aikaisemmin tämä ei ole ollut mahdollista, koska nykyisessä järjestelmässämme ei ole tekstiviestien lähettämismahdollisuutta eikä meillä myöskään ole ollut tarpeeksi kattavaa rekisteriä asiakkaidemme matkapuhelinnumeroista, Katja Toikka kertoo. Numeroita kerätään. Uusien palvelukonseptien toteuttamiseen tarvitaan Toikan mukaan kattava rekisteri asiakkaiden matkapuhelinnumeroista. Meillä on jo nyt jonkin verran numeroita, mutta tarkoitus on saada rekisteri täydelliseksi, minkä vuoksi keräämme asiakkaidemme numeroita. Haluan kuitenkin korostaa, että numeroita ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin parempaan asiakaspalveluun. Me emme tee suoramarkkinointia vaan käytämme tekstiviestejä vain sellaisissa tilanteissa, joissa siitä on asiakkaille hyötyä. Me tiedotamme, emme markkinoi tai myy. Vedenjakeluun liittyvien häiriötilanteiden tiedottamiseen tekstiviestit tarjoavat erittäin hyvän mahdollisuuden. Viestit voidaan lähettää erittäin nopeasti ja tarkoin rajatuille alueille. Uuden ohjelmiston mahdollisuuksia ovat laskutuksen lisäksi myös tiedottaminen muun muassa tulevista mittarinvaihdoista ja alueella tehtävistä huoltotöistä. Järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden myös etäluettavien mittareiden käytöönoton tulevaisuudessa. Etäluettavat mittarit puolestaan tarjoavat mahdollisuuden reagoida nopeasti tietyssä kulutuspisteessä tapahtuneeseen poikkeavaan kulutukseen, joka voi johtua vuodosta. Asiakaspalvelussa työskentelevät Maritta Hohti, Sirpa Karvinen, Tiina Myyryläinen, Anne Laitinen ja Katja Toikka. Asiakaspalvelu on viiden tiimi Asiakkaat ovat yhteydessä Kymen Veden asiakaspalveluun pääsääntöisesti puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Toki käymäänkin voi aina tulla, sillä palvelemme nyt uusissa, entistä väljemmissä tiloissa, Malminginkatu 16:ssa, asiakaspalvelupäällikkö Katja Toikka kertoo. Asiakaspalvelussa työskentelee Katja Toikan lisäksi viisi työntekijää. Tiimi jakautuu neuvontaan ja laskutukseen. Laskutusta hoitavat laskutussihteerit Maritta Hohti ja Sirpa Karvinen sekä toimistosihteeri Tiina Myyryläinen. Neuvontaan, liittymissopimusten tekemiseen sekä hallinnon antamien tehtävien hoitamiseen keskittyvät hallintosihteeri Merja Leppänen ja toimistosihteeri Anne Laitinen. Asiakaspalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9 15 ja sen numero on (05) Hallintosihteerin tavoittaa numerosta (05) Kaikki asiakaspalvelun työntekijät tekevät kaikkea ja ennen muuta palvelevat kaikkia soittajia, jotta asiakkaan ei tarvitse miettiä kenelle soittaa, kun on kysyttävää. Jos puhelimeen vastannut asiakaspalvelija ei osaa vastata, hän varmasti löytää henkilön, joka osaa, Toikka sanoo. Hän kehottaakin asiakkaita kysymään rohkeasti, jos on esimerkiksi epäselvyyttä laskusta. Vaikka laskuja lähtee suuri määrä, virheitä on todella vähän. Yleensä kyse on siitä, että laskua ei aina ole helppo tulkita, jos se sisältää tasausta ja hintojen muutoksia. Yllättävän suuri kulutus voi olla merkki vuodosta, jolloin se on syytä selvittää nopeasti. Myös sähköposti on kätevä tapa lähestyä Kymen Veden asiakaspalvelua. Siihen vastataan nopeasti ja sen käyttö ei luonnollisesti ole sidottu virka-aikaan. Myös laskutukselle ollaan avattu oma sähköposti, 06 Asiakaspalvelu Asiakaspalvelu 07

5 Muutos Myllykosken vesihuoltoon Myllykosken idyllisessä jokimaisemassa sijaitseva tehdasalue on aikaisemmin toiminut sisäisen vesihuoltoverkoston varassa. Nyt alueen kiinteistöt liittyvät itsenäisesti Kymen Vesi Oy:n vesi- ja viemäriverkostoon. Kuva: Hannu Vallas / Lentokuva Vallas Oy Myllykosken tehdasalueen kiinteistöt ollaan liittämässä normaaliin vesi- ja viemäriverkostoon. Muutos ei ole meidän kannaltamme yksinkertainen. Vaikka kiinteistöt sijaitsevat Kymen Vesi Oy:n normaalilla toiminta-alueella, edessä oleva ratkaisu on monessa suhteessa hankala, sanoo vesihuoltopäällikkö Matti Haikonen. Vesihuolto on järjestetty alueella vanhastaan siten, että me toimitamme paperitehtaalle veden ja otamme vastaan jäteveden. Yksittäiset kiinteistöt eivät siis ole asiakkaitamme, vaan ne ovat liittyneet verkostoon tehtaan kautta. Haikosen mukaan edessä on välttämätön verkoston saneeraus sekä sen osittainen rakentaminen uudelleen siten, että siirtolinjat kulkevat normaalin käytännön mukaisesti teiden alla, ja tontit liittyvät verkostoon omilla tonttijohdoillaan. Tämän jälkeen jokaisella kiinteistöllä on oma vesimittari ja asukkaat voivat liittyä suoraan Kymen Veden asiakkaiksi. Teknisesti tämä on sikäli hankalaa, että kiinteistöt on aikanaan liitetty paperitehtaan vesihuoltojärjestelmään. Nyt niiltä ei enää voisi periä liittymismaksuja. Arviolta puolen miljoonan kustannus. Matti Haikosen mukaan saneerauksesta koituu arviolta noin puolen miljoonan euron kustannus. Tämä on karkea arvio ja se tarkentuu kaavan valmistumisen jälkeen tehtävän yleisuunnitelman yhteydessä. Normaalistihan vesiyhtiöt kattavat verkostojen rakentamiskulut osittain asiakkaiden liittymismaksuilla sekä loput perus- ja käyttömaksuilla. Toistaiseksi on vielä täysin auki, kuinka tämä asia ratkaistaan. Toisaalta emme myöskään tiedä vielä verkoston todellista kuntoa ja mahdollista saneeraustarvetta, joten sekin on selvitettävä. On mahdollista, että joku ensin saneeraa verkoston, minkä jälkeen me otamme sen haltuumme, tai että me saneeraamme, mutta saamme siitä korvauksen, Haikonen pohtii. Kyseiset alueet ovat Myllykosken paperitehtaan varsinaisen tehdasalueen aitojen ulkopuolella. Tehtaan omistaa UPM, mutta sen tulevaisuudesta ei vielä ole täyttä varmuutta. Koska alue on aikanaan kuulunut tehtaaseen, sille ei ole olemassa yleiskaavaa. Kouvolan kaupunki on tämän vuoksi parhaillaan tekemässä alueen kattavaa kaavaa. Tulevalla kaava-alueella on kerrostaloja, paritaloja sekä joitakin omakotitaloja. Mitään ei ole tarkoitus purkaa. Olemassa oleva rakennuskanta jää, mutta se tarvitsee normaalin yleiskaavan, joka noudattaa kaupungin muuta rakennetta taloineen, katuineen ja puistoineen, kertoo kaavoitusinsinööri Heikki Kauppi Kouvolan kaupungista. Kaava nähtäville vielä tänä vuonna. Heikki Kaupin mukaan kaava pyritään saamaan valmiiksi nähtäville vielä tämän vuoden aikana. Sen jälkeen on edessä normaali kuuleminen, mahdolliset muutokset ja lisäselvitykset sekä valitusmenettely ennen kuin varsinaisiin toimenpiteisiin päästään. Alueelle ei ole suunnitelmissa rakentaa muuta uutta kuin pari huoltorakennusta olemassa oleville kiinteistöille. Myös kaavaan tuleva tiestö on suunniteltu siten, että se noudattelee suurimmaksi osaksi nykyisiä tiepohjia, Heikki Kauppi sanoo. Myllykosken paperitehtaan asuntoalueilla olevat kiinteistöt liitetään mahdollisen kaavamuutoksen jälkeen normaaliin vesi- ja viemäriverkostoon. Kymen Vesi Oy neuvottelee parhaillaan muutoksen käytännön järjestelyistä UPM:n ja Kouvolan kaupungin kanssa. 08 Verkosto Verkosto 09

6 Kymen Vesi sai uudet toimitilat Kymen Vesi Oy:n uudet toimitilat sijaitsevat keskeisellä paikalla. Meille ajaa puolessa tunnissa mistä tahansa verkostomme alueelta, sanoo toimitusjohtaja Tapani Eskola. Malminginkadun kiinteistö on rakennettu varta vasten Kymen Vesi Oy:n tarpeita silmällä pitäen. Muutto käynnistyi elokuun alussa ja oli kokonaisuudessaan ohi syyskuuhun mennessä. Siitä lähtien koko Kymen Veden toiminta on voitu keskittää ainoastaan kolmeen yksikköön: Mussalon jätevedenpuhdistamoon, Utin tekopohjavesilaitokseen sekä Malminginkatu 16:sta sijaitsevaan uuteen pääkonttoriin. Tällä on suuri merkitys. Toiminta on tehokkaampaa, järkevämpää ja taloudellisempaa. Vaikka vuokra uusissa tiloissa on jonkin verran suurempi kuin entisissä, säästöjä tulee siitä, että voimme luopua sekä Kotkan varikosta että Anjalankosken toimipisteestä. Sen lisäksi toiminnan keskittäminen tuo varmasti aikaa myöden sekä säästöjä että tehokkuutta, sanoo Tapani Eskola. Upo uusi kiinteistö. Kymen veden toimitalo on aivan uusi rakennus. Sen on rakennuttanut Ruuska Group Oy, joka myös omistaa kiinteistön. Koska vuokrasopimus tehtiin jo ennen rakentamista, meidän tarpeemme voitiin ottaa huomioon. Jopa erityistoiveemme otettiin huomioon. Yksi tällainen oli lämmitysjärjestelmä. Koska hallituksemme toivoi ekologisesti kestävää ratkaisua, taloon valittiin maalämpö. Sen sanotaan riittävän aina 23 pakkasasteeseen saakka, minkä jälkeen sähkö tulee automaattisesti täyttämään mahdollista lisälämmön tarvetta. Muutos entisiin toimistotiloihin verrattuna on Tapani Eskolan mukaan huomattava. Vanhassa toimitilassamme kärsimme ahtaudesta ja jouduimme turvautumaan hankaliin maisemakonttoriratkaisuihin. Nyt lähes kaikilla on käytössään oma huone. Lisäksi neuvottelutiloja on nyt riittävästi. Sosiaalitilat kunnossa. Eskolan mukaan kaikkein suurin muutos on varikolla työskentelevien sosiaalitiloissa. Ne olivat suorastaan kelvottomat eivätkä varmasti täyttäneet kaikkia määräyksiä. Nyt tämä asia on korjaantunut ja pystymme tarjoamaan kaikille työntekijöille viihtyisät työskentelyolosuhteet. Muutto yksiin tiloihin on Eskolan mukaan merkittävää myös siksi, että se tavallaan päättää Kymen Vesi Oy:n yhdistymisprosessin. Nykyinen organisaatiomme on rakentunut yhdistymisten kautta. Tämä on tarkoittanut luonnollisesti myös erilaisia toimintatapoja ja -kulttuureita. Nyt me olemme tässäkin suhteessa yhtä ja voimme vakiinnuttaa hyvät yhteiset toimintatavat. Valoisan avara aula ottaa asiakkaan vastaan ensimmäiseksi (ylh). Samassa rakennuksessa on hyvät tilat myös korjaamolle ja varastolle (alh). Uusia tiloja etsittiin vuosi. Muutto uusiin toimitiloihin on yritykselle aina haastava projekti. Kaikki sujui kuitenkin Eskolan mukaan erinomaisesti. Kokonaisuudessaan muuttoprojekti oli varsin pitkä. Ensin etsimme vuoden verran yhteistyössä kaupungin kanssa sopivia tiloja. Koska niitä ei löytynyt, päädyimme tähän ratkaisuun. Sen jälkeen rakentaminen kesti noin vuoden. Toimistotilaa rakennuksessa on noin 1000 m2 ja varikkotilaa saman verran. Sen lisäksi meillä on käytettävissämme myös viereinen tontti, mihin saamme valtavasti tilaa vievän putkivarastomme, Tapani Eskola kertoo. 10 Uutisia Uutisia 11

7 Työtä luonnon puolesta Laitosteknikko Ritva Huusko-Helmisen työhön kuuluu muun muassa verkostoon joutuneiden päästöjen tutkiminen. Kun soitto hajuista tai päästöstä tulee, muut työt jäävät. Jos en ehdi ajoissa paikalle, voi olla vaikea selvittää ongelman syytä, tai mahdollisen vieraan aineen alkuperää, laitosteknikko Ritva Huusko-Helminen sanoo. Tällä kertaa Huusko-Helminen tulee haastatteluun Anjalankoskelta. Hajusta oli tullut ilmoitus ja hänen lisäkseen oli paikalle tullut ympäristöihmisiä Kouvolasta sekä puhdistamomestari. Ilmoituksiin suhtaudutaan Kymen Vedessä aina vakavasti. Eivät olleet meidän vesiä, vaan haju tuli todennäköisesti jostain lähistöllä toimivasta yrityksestä. Onneksi mitään laitonta ei ollut laitettu jätevesiin. Sellaista sattuu, että jotkut yritykset tai kotitaloudet joko piittaamattomuuttaan tai tietämättömyyttään kaatavat viemäriin aineita, jotka eivät sinne kuulu. Jätevedenpuhdistamoita ei ole suunniteltu käsittelemään muita kuin varsinaisia jätevesiä. Sen vuoksi kaikki ongelmajätteet, kuten esimerkiksi öljyt ja liuottimet, on hävitettävä asianmukaisesti. Aihe on Huusko-Helmiselle läheinen. Hän kiertää myös tekemässä valistustyötä yrityksissä ja tarkistamassa, että esimerkiksi öljynerottimet ovat kunnossa ja että ne myös tyhjennetään säännöllisesti. Kaikki eivät ole tietoisia siitä, että uusi laki edellyttää siirtoasiakirjoja öljynerottimien tyhjennyksistä. En ole poliisi, pikemminkin yhteistyökumppani ja sellaiseksi minut yleensä myös koetaan. Joskus ihmiset kaatavat viemäreihin sinne kuulumatonta ainesta joko piittaaattomuuttaan tai tietämättömyyttään. Luonnon puolesta. Ritva Huusko-Helmisestä on helppo nähdä, että hän viihtyy työssään. Olen oikeasti luontoihminen ja ympäristönsuojelu merkitsee minulle paljon. Olen kasvanut meren äärellä ja viettänyt lapsuuteni kesiä Haapasaaressa. On siis luonnollista, että haluan tehdä työtä puhtaan luonnon ja puhtaiden vesien puolesta. Mussalon uusi puhdistamo pystyy erinomaiseen puhdistustulokseen ja sen kapasiteetti riittää kattamaan alueen jätevedet Haminaa myöten. Ympäristön kannalta on hyvä, että on vain yksi purkupaikka. Koulutukseltaan Ritva on rakennusmestari. Kymen Veden palveluksessa hän on ollut neljättä vuotta. Tätä ennen olen työskennellyt pitkään arkkitehtitoimistossa ja sitä ennen rakennushallituksessa Helsingissä. Näissä tehtävissä kunnallistekniikka tuli hyvin tutuksi, mikä antoi hyvän pohjan tähän työhön. Kymen Veteen tulin sattumalta. Kun työt arkkitehtitoimistossa loppuivat, päätin opiskella ympäristönhoitajaksi. Koulutukseen kuuluvaa harjoittelujaksoa pääsin tekemään tänne ja sille tielle jäin. Rakennusmestarin työ on tähän toimeen hyvä pohja ja Kymen Vesi on erinomainen työnantaja. Meillä on mahdollisuus hakeutua erilaisiin koulutuksiin. Nytkin olen lähdössä AEL:n laboratoriotekniikan kurssille. Se on varmasti hyödyllistä, koska tehtäviini kuuluu säännöllinen näytteiden otto jätevesistä. Koirat elämäntapana. Ritva viihtyy luonnon lisäksi myös omalla pihallaan. Pidän kovasti puutarhanhoidosta. On hauska seurata, miten kasvit selviävät talven yli. Voin nähdä paljonkin vaivaa siirrellen niitä talven tieltä turvaan. Ritva on myös koiraihminen henkeen ja vereen. Koiria on kaikkiaan yhdeksän kappaletta: tiibetinspanieleita ja tiibetinmastiffeja. Sitä ei voi kutsua harrastukseksi ennemminkin elämäntavaksi. Toimin myös Suomen Kennelliiton neuvojana kiertäen alueen kenneleitä. Koirien kanssa työskentely on hyvää vastapainoa työlle. Koiraharrastus on Ritva Huusko-Helmiselle hyvää vastapainoa työlle. Tosin ei tätä enää voi kutsua harrastukseksi, enemmän on kyse elämäntavasta, kaikkiaan yhdeksän koiran emäntänä toimiva Ritva naurahtaa. 12 Veden ammattilainen Veden ammattilainen 13

8 Matkapuhelinnumeroita kerätään Kymen Vesi kerää asiakkaittensa matkapuhelinnumeroita. Kampanja liittyy asiakashallintajärjestelmän uusimiseen. Uusi ohjelmisto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kahdensuuntaisen viestinnän kehittämiseen. Numeroita ei missään tilanteessa käytetä markkinointiin, vaan niitä tarvitaan asiakasta hyödyttävään tiedottamiseen esimerkiksi veden jakeluun liittyvistä katkoksista ja huoltotöistä. WC-pytty ei ole roskakori Pieni, mutta vaarallinen Viemärin kuuluvat vain ihmisperäiset jätteet ja pesuvedet. Pieni, mutta vaarallinen -kampanja on suunnattu erityisesti yrityksille. Yksityistalouksien on muistettava, että maalit, liuottimet, öljyt tai lääkkeet eivät kuulu viemäriin. Puhdistamot eivät pysty niitä poistamaan, vaan ne päätyvät Itämereen. Yritysten on oleellista tunnistaa vaarallinen jäte. Yleisimpiä ovat liuottimet, maalit, öljyt, erottimien puhdistusjätteet, erilaiset nesteet, paristot, akut, biohajoamattomat pesuaineet, tahranpoistoaineet, valkaisu- ja desinfiointiaineet, kemiallisen pesun aineet ja hajusteet. Kymen Vesi Oy:n vesi täyttää kaikki hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Veden laatu on hyvä Talousveden laatu kiinnostaa kuluttajia. Yleisimmin kysymykset koskevat veden kovuutta tai ph-arvoa. Kovuus kiinnostaa lähinnä siksi, että monet astianpesukone- ja pyykinpesukonevalmistajat antavat ohjeissaan suosituksia veden kovuudesta. Kovuus ilmoitetaan joko saksalaisina asteina ( dh) tai millimooleina (mmol/l). Vesi on pehmeää, jos kovuus on alle 4.9 dh tai alle 0.88 mmol/l. Yleensä vettä ei tarvitse pehmentää, koska useimmissa koneissa rajana on 6 dh. Jos raja on alempi, on syytä noudattaa laitevalmistajan ohjeita, kertoo Kymen Vesi Oy:n tuotantopäällikkö Emmi-Maria Ukko. Talousveden laadusta määrätään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Lisäksi määrätään veden säännöllisestä tutkimisesta. Meidän vetemme täyttää kaikki hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Me otamme vedestä säännöllisesti näytteitä sekä eri puolilta verkostoa että Utin tekopohjavesilaitokselta ennen veden johtamista kuluttajille. Näytteitä analysoi sekä puolueeton laboratorio että me itse. Oheisessa taulukossa esitetyt vedenlaatuarvot on tutkittu tekopohjavesilaitoksella tuotetusta vedestä, joka kattaa noin 90 prosenttia koko Kymen Vesi Oy:n jakamasta talousvedestä. Tulokset ovat vuoden 2012 keskiarvoja. Tarkemmat vedenlaatutiedot löytyvät Kymen Vesi Oy:n verkkosivuilta. Tarvittaessa lisätietoja talousveden laadusta antaa tuotantopäällikkö. yksikkö pitoisuus rajat Maku aistinvarainen ei makua/ -IIkloori Sameus FNU 0,3 -II- Väriluku 5 -IIpH 7,9 6,5-9,5 Rauta µg/l Fluoridi mg/l 1,30 1,5 Kokonaiskloori mg/l 0,09 Vapaa kloori mg/l 0,04 Kokonaiskovuus o dh 3,2 WC-pytty on tarkoitettu vain vessakäynteihin, ei edes talouspapereille. Tästä on syytä muistuttaa, sillä ihmisten tietämättömyys tai piittaamattomuus aiheuttaa jatkuvasti ongelmia jätevesiverkostossa. Tukoksia voi syntyä kiinteistön tai taloyhtiön omissa putkissa, jätevesiverkostossa, pumppaamoilla ja lopulta jätevedenpuhdistamolla Mussalossa. Kaikki nämä aiheuttavat myös kustannuksia, jotka väistämättä tuntuvat myös hintojen korotuspaineena. Esimerkiksi keittiöstä tulevat paistinrasvat ovat suuri riski. Jäähtyessään ne jähmettyvät suuriksi lautoiksi ja tukkivat viemärin. Niiden oikea paikka on jäteastia. Paistinrasvat on helppo pistää roskapussiin sen jälkeen, kun ne ovat jäähdyttyään hyytyneet. muista ANNA PALAUTETTA! Toivomme, että osallistuisit Kymen Veden asiakaslehden kehittämiseen vastaamalla oheisiin kysymyksiin. Kupongin voi pudottaa suoraan postilaatikkoon, postimaksu on jo maksettu. Kaikki vastaajat osallistuvat arvontaan, jossa palkintona on mm. säähavaintoasema. Voittajille ilmoitamme henkilökohtaisesti. Palauta vastauksesi mennessä. Mikä oli lehden mielenkiintoisin juttu? Mistä aiheista haluaisit lukea lehden seuraavista numeroista? Anna lehdestä kouluarvosana (4-10) Nimi, osoite ja puhelinnumero Pohjavettä Selänpäästä Kymen Veden tuleva suurhanke käynnistää pohjaveden ottamisen Kouvolan Selänpään alueelta. Pakottavaa tarvetta ei vielä ole, mutta hankkeella turvataan puhtaan veden saanti tulevaisuudessa. Selänpään pohjaveden ottamon perustaminen on yhteishanke Kouvolan Veden kanssa. Kohteen kokonaissaantiarvio on enimmillään noin m3/vrk, mikä on yli puolet nykyisestä päivittäistarpeesta. Hankkeen suurimmat kustannukset tulevat noin 25 km pitkien yhdysvesijohtojen rakentamisesta. POSTIMAKSU MAKSETTU TUNNUS VASTAUSLÄHETYS 14 Ajankohtaista

9 Julkinen tiedote jokaiseen kotiin Kymen Vesi Oy:n hallinto ja vesilaskutus sekä Kotkan LVItarkastus sijaitsevat osoitteessa: Malminginkatu KOTKA Fax: (05) Kaikkien työntekijöiden sähköposti on muotoa: Putkimestari Markus Henriksson (05) , Liittymissopimukset Hallintosihteeri Merja Leppänen (05) Liittymistiedustelut Asiakaspalvelupäällikkö Katja Toikka (05) , TALOUS JA HALLINTO Toimitusjohtaja Tapani Eskola (05) , Veden laatu, vedenottamot Tuotantopäällikkö Emmi-Maria Ukko (05) , Vesi- ja jätevesilaskut, omistajan vaihdot Sirpa Karvinen, Tiina Myyryläinen ja Maritta Hohti (05) Työlaskut Työstä vastannut putkimestari tai toimistosihteeri (05) VERKOSTOYKSIKKÖ Vesihuoltopäällikkö Matti Haikonen (05) , Vastaava putkimestari Jukka Littman (05) , Putkimestari Timo Yrjölä (05) , RAKENTAMIS- JA SUUNNITTELUYKSIKKÖ Rakennuspäällikkö Sami Kinnunen (05) , Haja-asutuksen vesihuolto-hankkeet Suunnitteluinsinööri Mikko Utriainen (05) , PUHDISTAMOYKSIKKÖ Käyttöpäällikkö Kaisu Albeni (05) , Käyttömestari Jukka Mäkitalo Työnjohtaja (pumppaamot) Panu Räsänen VIKAILMOITUKSET Työaikana ma-to klo 7-16 ja pe klo 7-14 putkimestareille Muina aikoina (05) Putkimestari Jani Kilpiä

JÄRVENPÄÄN VESI. Verkostoa saneerataan s. 4-7 Tutut asentajat palvelevat s. 8-9 Kulutus-Web tutuksi s. 10. Anna palautetta ja voita digikamera s.

JÄRVENPÄÄN VESI. Verkostoa saneerataan s. 4-7 Tutut asentajat palvelevat s. 8-9 Kulutus-Web tutuksi s. 10. Anna palautetta ja voita digikamera s. JÄRVENPÄÄN VESI 1 2011 Verkostoa saneerataan s. 4-7 Tutut asentajat palvelevat s. 8-9 Kulutus-Web tutuksi s. 10 Anna palautetta ja voita digikamera s. 11 Järvenpään Veden saneerausten yhteydessä kiinteistöillä

Lisätiedot

Luotonanto ja vastuu nivoutuvat toisiinsa. Erämaksulla asiakkaalle sujuvuutta. s. 06. > Lippupiste > Lindorff Lahteen > Tuhatta ja sataa

Luotonanto ja vastuu nivoutuvat toisiinsa. Erämaksulla asiakkaalle sujuvuutta. s. 06. > Lippupiste > Lindorff Lahteen > Tuhatta ja sataa 220 1 2 Lindorff Oy:n sidosryhmälehti Erämaksulla asiakkaalle sujuvuutta Luotonanto ja vastuu nivoutuvat toisiinsa s. 06 > Lippupiste > Lindorff Lahteen > Tuhatta ja sataa sisältö s. 12 s. 19 Johan Ahlroth

Lisätiedot

solina Anne Rikala Kangasalan Kuohussa uidaan vesi kohisten meloo kohti olympialaisia 1/2010

solina Anne Rikala Kangasalan Kuohussa uidaan vesi kohisten meloo kohti olympialaisia 1/2010 solina 1/2010 -liikelaitoksen asiakaslehti Kangasalan Kuohussa uidaan vesi kohisten Anne Rikala meloo kohti olympialaisia Pääkirjoitus 1/2010 Hyvä lukija, Vesi on meille suomalaisille itsestäänselvyys.

Lisätiedot

Palau Rock Islands, snorklaten haikartalle

Palau Rock Islands, snorklaten haikartalle CWT Kaleva Travelin asiakaslehti 1/14 Palau Rock Islands, snorklaten haikartalle Vastaa lukijakyselyyn ja voita Viking Linen risteily Tukholmaan! Lue lisää s. 63. Mallorcan makuja Matkahallinnon prioriteetit

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

PARMACO TILAT. Vuokraaminen on riskitöntä ja ennakoitavaa sivu 4. Tiloja teollisuuden tarpeisiin ONKALOn projektitoimisto laajenee sivu 8

PARMACO TILAT. Vuokraaminen on riskitöntä ja ennakoitavaa sivu 4. Tiloja teollisuuden tarpeisiin ONKALOn projektitoimisto laajenee sivu 8 PARMACO TILAT PARMACON SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2013 Vuokraaminen on riskitöntä ja ennakoitavaa sivu 4 Sahanperän vuokrapäiväkodissa on hyvä olla sivu 6 Tiloja teollisuuden tarpeisiin ONKALOn projektitoimisto

Lisätiedot

Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/10

Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/10 Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/10 2 YRITYSMAAILMA Gustavelund kutsuu Tuusulanjärven rannalle Onnistuneita kokouksia - unohtumattomia elämyksiä Kokoushotelli Gustavelund sijaitsee upealla paikalla Tuusulanjärven

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Photo: ekarjala kuvapankki / Raija Mutanen Imatra REIM Imatra Oy Lappeentie 17 55100 Imatra p. 0207 438

Lisätiedot

TUTUSTU ASKONALUEEN MONIPUOLISIIN YRITYKSIIN JA TILOIHIN LAHDEN SUURIN JA KASVAVIN YRITYSALUE

TUTUSTU ASKONALUEEN MONIPUOLISIIN YRITYKSIIN JA TILOIHIN LAHDEN SUURIN JA KASVAVIN YRITYSALUE TUTUSTU ASKONALUEEN MONIPUOLISIIN YRITYKSIIN JA TILOIHIN 2012 LAHDEN SUURIN JA KASVAVIN YRITYSALUE PÄÄ KIRJOITUS TORILLA TAVATAAN Askonalue kasvaa ja tiivistyy päivä päivältä ja vuosi vuodelta. Lahdessa

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

Lindorff Oy:n sidosryhmälehti. laatua palveluun. Kohtaa asiakas oikein. s. 06. > k1 katsastajat > hansaprint > kajakilla saaristoon

Lindorff Oy:n sidosryhmälehti. laatua palveluun. Kohtaa asiakas oikein. s. 06. > k1 katsastajat > hansaprint > kajakilla saaristoon 1 20 1 2 Lindorff Oy:n sidosryhmälehti laatua palveluun Kohtaa asiakas oikein s. 06 > k1 katsastajat > hansaprint > kajakilla saaristoon sisältö puheenvuoro s. 12 lähivuosina näemme yhä useamman yrityksen

Lisätiedot

Sähkö- ja Saunalaitos

Sähkö- ja Saunalaitos Sähkö- ja Saunalaitos Kokkolan Energian asiakaslehti 1/2013 Aki ja Irma Isoherranen kehuvat e-laskun helppoutta 12 Verkostojen rakentaminen jatkuu vilkkaana 15 Katuvalaistus hoidetaan tiimityönä 4 Kokkolassa

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

LAUANTAI 15.2.2014 VIIKKO 7 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. Modernia asumista luonnon keskellä

LAUANTAI 15.2.2014 VIIKKO 7 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. Modernia asumista luonnon keskellä P YHÄJOEN KUULUMISET LAUANTAI 15.2.2014 VIIKKO 7 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU Modernia asumista luonnon keskellä Pyhäjoelta löytyy todella hienoja rauhallisia rakennuspaikkoja. MIIA IMPOLA Rajaniemen

Lisätiedot

Eläkepäivät odottavat

Eläkepäivät odottavat 4/2006 Eläkepäivät odottavat Rautatieviraston käsitys yhteistoiminnasta alamaisuusajattelua Veturimies lehti toivottaa veturimiehille ja muille lukijoilleen Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta

Lisätiedot

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012 TE-palvelut saavat monikanavaisen konseptin s. 23 Parempaa asiakaskokemusta, kiitos! > Työmaatarkastukset alkoivat s. 6 > Kärkihankkeiden johto takaisin

Lisätiedot

kontrahti Valimo on VTT:n käyntikortti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2008

kontrahti Valimo on VTT:n käyntikortti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2008 Kasarmista ympäristökeskukselle tilat Kiinteistöistä esteettömiä Toimistokampukset tulevat kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2008 Valimo on VTT:n käyntikortti Kontrahti 3 2008 Sisältö

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

4 LVISNet-mobiilipäätteet mahdollistavat tarviketilaukset. tukusta mistä vaan

4 LVISNet-mobiilipäätteet mahdollistavat tarviketilaukset. tukusta mistä vaan FINN-ID UUTISET AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT Finn-ID -uutiset nyt myös selailtavana verkkoversiona! 8 Mauste-Sallisen varastonhallintaratkaisu vähensi keräilyvirheitä

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

In English, p. 17 19 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI. 3.5.2015 www.lappeenranta.fi. Raatihuone kutsuu kävijöitä

In English, p. 17 19 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI. 3.5.2015 www.lappeenranta.fi. Raatihuone kutsuu kävijöitä LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin 3.5.2015 www.lappeenranta.fi In English, p. 17 19 Raatihuone kutsuu kävijöitä Lappeenrantalaiset ovat teatterikansaa s.

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Yritys- www.yritma.fi. Onko terveys sinulle tärkeä? POHJOLAN PURKU JA SANEERAUS OY. Pohjois-Suomen. Joulukuu 5/2014. Purkutyöt Asbestipurut

Yritys- www.yritma.fi. Onko terveys sinulle tärkeä? POHJOLAN PURKU JA SANEERAUS OY. Pohjois-Suomen. Joulukuu 5/2014. Purkutyöt Asbestipurut Pohjois-Suomen Yritys- maailma Joulukuu 5/2014 POHJOLAN PURKU JA SANEERAUS OY Purkutyöt Asbestipurut Timanttityöt Massiivipurut Porrasrinne 75, 97220 Sinettä Puhelin: 040 533 7897 Faksi: (016) 367 7220

Lisätiedot

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014 Meka Pro ja Vähälä kehittävät toimintaa yhdessä Vähälä vie Polar Metallin grillit ja savupellit maailmalle Sähköinen asiointi lisää laatua, tehokkuutta ja läpinäky- vyyttä

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot