Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14"

Transkriptio

1 01/2013 Kymen Vesi Oy asiakaslehti Haju paljastaa vaarallisen päästön Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14

2 Hyvä asiakkaamme! Olemme muuttaneet Hovinsaarelta uusiin tiloihin, Malminginkatu 16:een. Paikka on laajan toiminta-alueemme kannalta keskeinen ja paremmin kaikkien tavoitettavissa. Muutto mahdollisti toimintamme keskittämisen kolmeen pisteeseen: Malminginkadulle, Mussalon puhdistamolle sekä Utin tekopohjavesilaitokselle. Muutos on ehdottomasti järkevää sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Tervetuloa asioimaan uusiin tiloihimme! Hyvin sujuneen muuton jälkeen alamme valmistella juhlia, koska ensi vuoden maaliskuun 24. päivänä tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Kotkan vesilaitos perustettiin Venäjän keisarillisen senaatin päätöksellä. Juuremme juontavat kuitenkin vieläkin pitemmälle, koska jätevesitoiminta oli käynnistynyt jo vuonna Kotka on Suomen kolmanneksi vanhin vesilaitos, ensimmäinen oli Viipuri ja toinen Helsinki. Tämä kertoo pitkistä perinteistä, jotka velvoittavat meitä kehittämään toimintaamme jatkuvasti. Sadan vuoden rajapyykki on yritystoiminnassa merkittävä, joten me haluamme juhlistaa sitä yhteistyötahojen ja henkilöstön kanssa järjestettävillä juhlilla. Toiminnastamme on myös valmistumassa historiikki. Yksi lähivuosien tärkeistä hankkeistamme on käynnistää pohjavedenotto Kouvolan Selänpään alueella. Tutkimustemme mukaan Selänpään harjualue on pohjavesivarannoltaan rikas. Sieltä pumpattavalla vesimäärällä voimme kattaa arviolta lähes puolet päivittäisestä vedentarpeestamme. Utin pohjavedenottamolta saatava vesimäärä riittää vielä hyvin, mutta ei ole järkevää eikä turvallista toimia yhden ainoan talousvesilähteen varassa. Selänpää on Natura-aluetta, joten hankkeen ympäristövaikutuksista tehdään ensin selvitys. Esteitä ei pitäisi olla, koska alueelle rakennetaan vain kaivot ja pienet pumppaamot. Toivon, että rakentaminen voidaan aloittaa jo parin vuoden kuluttua. Kysymys on ennen muuta veden saatavuuden turvaamisesta. Talousveden lähteenä aito pohjavesi on paras. Tosin nykyinen talousvetemmekin on laadukasta, joten kuluttajat eivät varmaan huomaa muutosta, kun tekopohjaveteen aikanaan sekoitetaan puolet luonnon pohjavettä. Toivotan kaikille asiakkaillemme hyvää syksyä! 02 Pääkirjoitus Kymen Vesi Oy on Suomen kolmanneksi vanhin vesilaitos. Pitkät perinteet velvoittavat pitämään laitoksesta ja sen verkostosta hyvää huolta. Kohti parempaa palvelua Kymen Vesi Oy uusii asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmiään ja panostaa samalla asiakaspalvelun kehittämiseen. Myllykoskelle uusi verkosto Myllykosken vanhan tehdaskiinteistön liittäminen Kymen Vesi Oy:n verkostoon vaati suuret investoinnit. Muutto kokosi toiminnot yhteen Kymen Vesi Oy muutti uusiin tiloihin, mikä mahdollisti samalla eri toimintojen kokoamisen saman katon alle. Luonnon puolesta Ritva Huusko-Helminen tuli joitakin vuosia sitten harjoittelun vuoksi taloon, ja on sen jälkeen tehnyt vaarallisista aineista ja haistelusta uran. 14 Ajankohtaista Talousveden laatua seurataan jatkuvasti. Kuluttajia yleisimmin kiinnostavat kysymykset koskevat veden kovuutta tai ph-arvoa. Tapani Eskola Toimitusjohtaja Kustantaja/Julkaisija Kymen Vesi Oy, Malminginkatu 16, Kotka Päätoimittaja Tapani Eskola Toimituskunta Tapani Eskola ja Katja Toikka Tuotanto TK mediatalo Oy, Hämeenkatu 14, Riihimäki, Toimituspäällikkö Timo Kivioja Toimittaja Tom Kalima Valokuvaaja Saara Vuorjoki Paino Hansaprint, Turku, painos Kymen Vesi Oy on Kouvolan (Anjalankoski), Kotkan ja Pyhtään kuntien omistama vesilaitostoimintoja hoitava yhtiö, jonka toiminta alkoi Verkostoon liittyneitä kiinteistöjä on yli ja niissä asuu yhteensä noin asukasta. Alueen jätevedet käsitellään Mussalon laajennetussa ja saneeratussa jätevedenpuhdistamossa Kotkassa. Talousvesi tulee Kymen Vesi Oy:n toiminta-alueelle Kymenlaakson Vesi Oy:n tekopohjavesilaitokselta Kouvolan Utista. Veden laatu on hyvä ja se täyttää hyvin terveydelliset laatuvaatimukset. Vesijohtoa on käytössä 657 km ja viemäreitä 863 km. Henkilökunnan määrä vuonna 2012 oli Pääkirjoitus Sisältö 03

3 Monipuolista palvelua Kymen Vesi Oy:n uusi asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmä mahdollistaa paremman ja monipuolisemman asiakaspalvelun. Asiakaspalvelun kehittäminen on Kymen Vesi Oy:n tärkeä ajankohtainen projekti, joka on ollut valmisteilla jo pitkään. Se edellyttää kuitenkin uusien tietoteknisten ohjelmistojen käyttöönottoa. Tuleva ohjelmisto on aivan uusi ja se on erityisesti suunniteltu suurten vesilaitosten tarpeita silmällä pitäen. Kymen Vesi on myös ollut mukana kehitystyössä, kun KolibriVesi-nimistä järjestelmää on rakennettu. Uuden järjestelmän käyttöönotto ei edellytä asiakkaalta minkäänlaisia erityistoimenpiteitä tai muutoksia. Ohjelma on suunniteltu asiakaspalvelun kehittämisen näkökulmasta. Jotta asiakkaillemme ei koituisi muutoksesta ylimääräistä haittaa, me myös haluamme varmistua siitä, että uusi järjestelmä toimii luotettavasti ennen kuin otamme sen käyttöön, sanoo asiakaspalvelupäällikkö Katja Toikka. Tavoitteena on, että järjestelmä saadaan käyttöön marraskuun puoliväliin mennessä. Tästä tullaan laittamaan ajantasaista tietoa verkkosivuillemme. Laskutusjaksot ennallaan. Katja Toikka korostaa, että asiakas voi jatkossa edelleen toimia kuten ennenkin. Ainoa edessä oleva todellinen muutos on suoraveloituksen poistuminen laskun maksamisvaihtoehdoista. Tämä ei kuitenkaan liity siihen, että Kymen Vesi ottaa käyttöön uuden laskutusjärjestelmän. Suoraveloituksen poistuminen on Euroopan Unionin yhteinen päätös, joka lopettaa järjestelmän vuoden 2014 tammikuussa. Sen tilalle tulee suoramaksu, joka on periaatteessa vastaavanlainen sopimuspohjainen maksutapahtuma, jossa lasku lähetetään suoraan asiakkaan pankkiin maksettavaksi. Tämä mahdollisuus tulee automaattisesti niille asiakkaille, joilla on nyt käytössään suoraveloitus ja jotka eivät käytä verkkopankkia. Verkkopankin käyttäjille sen sijaan tulee uutena mahdollisuutena niin kutsuttu e-lasku. Se on vaivaton, sillä asiakkaan ei e-lasku Suoraveloitus poistuu käytöstä koko Euroopan Unionin alueella vuoden 2014 tammikuussa. Sen tilalle tulee suoramaksu tai uutena vaihtoehtona e-lasku. Ne asiakkaat, joilla jo on käytössään verkkopankki, voivat siirtyä vesilaskujenkin osalta helposti ja joustavasti e-laskun käyttäjäksi. Moderni e-lasku tarjoaa monia selkeitä etuja: + Laskun tietoja ei tarvitse itse näppäillä + Lasku tulee automaattisesti asiakkaan verkkopankkiin + Asiakas voi itse valita, miltä tililtä hän maksaa laskun + Maksaminen on nopeaa, jopa automaattista + Lasku ei voi paperilaskun tavoin kadota + Laskut arkistoituvat verkkopankkiin + Laskusta ei tule jätettä enää tarvitse näppäillä laskun tietoja tietokoneellaan, vaan lasku on valmiina verkkopankissa odottamassa hyväksyntää. Maksutapahtumasta voi tehdä myös automaattisen, jolloin asiakkaan ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Maksu välittyy ja sen tiedot arkistoituvat verkkopankkiin automaattisesti, jolloin asiakas voi nähdä, että se on maksettu eräpäivänä. E-lasku on myös ekologinen tapahtuma, koska paperia ei käsitellä lainkaan koko maksuliikenteen aikana. Tälläkin on suuri merkitys, koska Kymen Vesi lähettää valtavan määrän laskuja vuosittain. Meillä on kaikkiaan lähes kulutuspistettä, eli asiakasta. Jos edes osa tästä määrästä voitaisiin korvata ekologisella e-laskulla, säästö olisi huomattava, Katja Toikka sanoo. Asiakaspalvelupäällikkö Katja Toikka (vas.) uskoo, että asiakaspalvelu on myös asiakkaan kannalta entistä mukavampaa uusissa, väljemmissä tiloissa. 04 Asiakaspalvelu Asiakaspalvelu 05

4 Kuvassa koko Kymen Vesi Oy:n henkilökunta valmiina palvelemaan asiakkaita. Heistä suurin osa, puhdistamon ja Utin tekopohjavesilaitoksen henkilöstöä lukuun ottamatta, työskentelee nyt uusissa toimitiloissa saman katon alla Malminginkadulla. Asiakas keskiössä. Asiakashallinta- ja maksujärjestelmän uusimisessa tärkein tavoite on tarjota asiakkaille parempaa ja monipuolisempaa palvelua. Me haluamme nostaa asiakastyytyväisyyttämme modernisoimalla toimintaamme siten, että se vastaa paremmin tämän päivän haasteisiin. Nuoret asiakkaat haluavat käyttää pääsääntöisesti verkkopalveluita ja vanhemmat sitä vastoin pysyttelevät usein vanhoissa totutuissa palveluissa. Tavoitteemme on, että nämä kaikki asiointitavat sujuvat tulevaisuudessakin mahdollisimman tehokkaasti ja joustavasti. Esimerkiksi kulutuksen voi nyt ja vastedeskin ilmoittaa monella eri tavalla: täyttämällä kerran vuodessa lähettämämme mittarinluentakortin ja postittamalla sen Kymen Vedelle, ilmoittamalla lukeman verkkosivuilla olevassa osioissa tai soittamalla tiedot asiakaspalveluun. Valtaosa mittariluennoista tulee edelleen perinteisin keinoin, joskin enenevästi aletaan käyttää hyväksi verkkopalvelua. Jatkossa verkkoasiointiin Uudistuksen tavoite on tarjota asiakkaille parempaa ja monipuolisempaa palvelua sekä nostaa asiakastyytyväisyyttä. tulee kuitenkin paljon uusia mahdollisuuksia ennen muuta kaksisuuntaisen viestinnän alalla, Toikka kertoo. Voimme esimerkiksi tekstiviestein ilmoittaa asiakkaalle tulevista vedenjakelukatkoksista tai yllättävistä häiriöistä. Aikaisemmin tämä ei ole ollut mahdollista, koska nykyisessä järjestelmässämme ei ole tekstiviestien lähettämismahdollisuutta eikä meillä myöskään ole ollut tarpeeksi kattavaa rekisteriä asiakkaidemme matkapuhelinnumeroista, Katja Toikka kertoo. Numeroita kerätään. Uusien palvelukonseptien toteuttamiseen tarvitaan Toikan mukaan kattava rekisteri asiakkaiden matkapuhelinnumeroista. Meillä on jo nyt jonkin verran numeroita, mutta tarkoitus on saada rekisteri täydelliseksi, minkä vuoksi keräämme asiakkaidemme numeroita. Haluan kuitenkin korostaa, että numeroita ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin parempaan asiakaspalveluun. Me emme tee suoramarkkinointia vaan käytämme tekstiviestejä vain sellaisissa tilanteissa, joissa siitä on asiakkaille hyötyä. Me tiedotamme, emme markkinoi tai myy. Vedenjakeluun liittyvien häiriötilanteiden tiedottamiseen tekstiviestit tarjoavat erittäin hyvän mahdollisuuden. Viestit voidaan lähettää erittäin nopeasti ja tarkoin rajatuille alueille. Uuden ohjelmiston mahdollisuuksia ovat laskutuksen lisäksi myös tiedottaminen muun muassa tulevista mittarinvaihdoista ja alueella tehtävistä huoltotöistä. Järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden myös etäluettavien mittareiden käytöönoton tulevaisuudessa. Etäluettavat mittarit puolestaan tarjoavat mahdollisuuden reagoida nopeasti tietyssä kulutuspisteessä tapahtuneeseen poikkeavaan kulutukseen, joka voi johtua vuodosta. Asiakaspalvelussa työskentelevät Maritta Hohti, Sirpa Karvinen, Tiina Myyryläinen, Anne Laitinen ja Katja Toikka. Asiakaspalvelu on viiden tiimi Asiakkaat ovat yhteydessä Kymen Veden asiakaspalveluun pääsääntöisesti puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Toki käymäänkin voi aina tulla, sillä palvelemme nyt uusissa, entistä väljemmissä tiloissa, Malminginkatu 16:ssa, asiakaspalvelupäällikkö Katja Toikka kertoo. Asiakaspalvelussa työskentelee Katja Toikan lisäksi viisi työntekijää. Tiimi jakautuu neuvontaan ja laskutukseen. Laskutusta hoitavat laskutussihteerit Maritta Hohti ja Sirpa Karvinen sekä toimistosihteeri Tiina Myyryläinen. Neuvontaan, liittymissopimusten tekemiseen sekä hallinnon antamien tehtävien hoitamiseen keskittyvät hallintosihteeri Merja Leppänen ja toimistosihteeri Anne Laitinen. Asiakaspalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9 15 ja sen numero on (05) Hallintosihteerin tavoittaa numerosta (05) Kaikki asiakaspalvelun työntekijät tekevät kaikkea ja ennen muuta palvelevat kaikkia soittajia, jotta asiakkaan ei tarvitse miettiä kenelle soittaa, kun on kysyttävää. Jos puhelimeen vastannut asiakaspalvelija ei osaa vastata, hän varmasti löytää henkilön, joka osaa, Toikka sanoo. Hän kehottaakin asiakkaita kysymään rohkeasti, jos on esimerkiksi epäselvyyttä laskusta. Vaikka laskuja lähtee suuri määrä, virheitä on todella vähän. Yleensä kyse on siitä, että laskua ei aina ole helppo tulkita, jos se sisältää tasausta ja hintojen muutoksia. Yllättävän suuri kulutus voi olla merkki vuodosta, jolloin se on syytä selvittää nopeasti. Myös sähköposti on kätevä tapa lähestyä Kymen Veden asiakaspalvelua. Siihen vastataan nopeasti ja sen käyttö ei luonnollisesti ole sidottu virka-aikaan. Myös laskutukselle ollaan avattu oma sähköposti, 06 Asiakaspalvelu Asiakaspalvelu 07

5 Muutos Myllykosken vesihuoltoon Myllykosken idyllisessä jokimaisemassa sijaitseva tehdasalue on aikaisemmin toiminut sisäisen vesihuoltoverkoston varassa. Nyt alueen kiinteistöt liittyvät itsenäisesti Kymen Vesi Oy:n vesi- ja viemäriverkostoon. Kuva: Hannu Vallas / Lentokuva Vallas Oy Myllykosken tehdasalueen kiinteistöt ollaan liittämässä normaaliin vesi- ja viemäriverkostoon. Muutos ei ole meidän kannaltamme yksinkertainen. Vaikka kiinteistöt sijaitsevat Kymen Vesi Oy:n normaalilla toiminta-alueella, edessä oleva ratkaisu on monessa suhteessa hankala, sanoo vesihuoltopäällikkö Matti Haikonen. Vesihuolto on järjestetty alueella vanhastaan siten, että me toimitamme paperitehtaalle veden ja otamme vastaan jäteveden. Yksittäiset kiinteistöt eivät siis ole asiakkaitamme, vaan ne ovat liittyneet verkostoon tehtaan kautta. Haikosen mukaan edessä on välttämätön verkoston saneeraus sekä sen osittainen rakentaminen uudelleen siten, että siirtolinjat kulkevat normaalin käytännön mukaisesti teiden alla, ja tontit liittyvät verkostoon omilla tonttijohdoillaan. Tämän jälkeen jokaisella kiinteistöllä on oma vesimittari ja asukkaat voivat liittyä suoraan Kymen Veden asiakkaiksi. Teknisesti tämä on sikäli hankalaa, että kiinteistöt on aikanaan liitetty paperitehtaan vesihuoltojärjestelmään. Nyt niiltä ei enää voisi periä liittymismaksuja. Arviolta puolen miljoonan kustannus. Matti Haikosen mukaan saneerauksesta koituu arviolta noin puolen miljoonan euron kustannus. Tämä on karkea arvio ja se tarkentuu kaavan valmistumisen jälkeen tehtävän yleisuunnitelman yhteydessä. Normaalistihan vesiyhtiöt kattavat verkostojen rakentamiskulut osittain asiakkaiden liittymismaksuilla sekä loput perus- ja käyttömaksuilla. Toistaiseksi on vielä täysin auki, kuinka tämä asia ratkaistaan. Toisaalta emme myöskään tiedä vielä verkoston todellista kuntoa ja mahdollista saneeraustarvetta, joten sekin on selvitettävä. On mahdollista, että joku ensin saneeraa verkoston, minkä jälkeen me otamme sen haltuumme, tai että me saneeraamme, mutta saamme siitä korvauksen, Haikonen pohtii. Kyseiset alueet ovat Myllykosken paperitehtaan varsinaisen tehdasalueen aitojen ulkopuolella. Tehtaan omistaa UPM, mutta sen tulevaisuudesta ei vielä ole täyttä varmuutta. Koska alue on aikanaan kuulunut tehtaaseen, sille ei ole olemassa yleiskaavaa. Kouvolan kaupunki on tämän vuoksi parhaillaan tekemässä alueen kattavaa kaavaa. Tulevalla kaava-alueella on kerrostaloja, paritaloja sekä joitakin omakotitaloja. Mitään ei ole tarkoitus purkaa. Olemassa oleva rakennuskanta jää, mutta se tarvitsee normaalin yleiskaavan, joka noudattaa kaupungin muuta rakennetta taloineen, katuineen ja puistoineen, kertoo kaavoitusinsinööri Heikki Kauppi Kouvolan kaupungista. Kaava nähtäville vielä tänä vuonna. Heikki Kaupin mukaan kaava pyritään saamaan valmiiksi nähtäville vielä tämän vuoden aikana. Sen jälkeen on edessä normaali kuuleminen, mahdolliset muutokset ja lisäselvitykset sekä valitusmenettely ennen kuin varsinaisiin toimenpiteisiin päästään. Alueelle ei ole suunnitelmissa rakentaa muuta uutta kuin pari huoltorakennusta olemassa oleville kiinteistöille. Myös kaavaan tuleva tiestö on suunniteltu siten, että se noudattelee suurimmaksi osaksi nykyisiä tiepohjia, Heikki Kauppi sanoo. Myllykosken paperitehtaan asuntoalueilla olevat kiinteistöt liitetään mahdollisen kaavamuutoksen jälkeen normaaliin vesi- ja viemäriverkostoon. Kymen Vesi Oy neuvottelee parhaillaan muutoksen käytännön järjestelyistä UPM:n ja Kouvolan kaupungin kanssa. 08 Verkosto Verkosto 09

6 Kymen Vesi sai uudet toimitilat Kymen Vesi Oy:n uudet toimitilat sijaitsevat keskeisellä paikalla. Meille ajaa puolessa tunnissa mistä tahansa verkostomme alueelta, sanoo toimitusjohtaja Tapani Eskola. Malminginkadun kiinteistö on rakennettu varta vasten Kymen Vesi Oy:n tarpeita silmällä pitäen. Muutto käynnistyi elokuun alussa ja oli kokonaisuudessaan ohi syyskuuhun mennessä. Siitä lähtien koko Kymen Veden toiminta on voitu keskittää ainoastaan kolmeen yksikköön: Mussalon jätevedenpuhdistamoon, Utin tekopohjavesilaitokseen sekä Malminginkatu 16:sta sijaitsevaan uuteen pääkonttoriin. Tällä on suuri merkitys. Toiminta on tehokkaampaa, järkevämpää ja taloudellisempaa. Vaikka vuokra uusissa tiloissa on jonkin verran suurempi kuin entisissä, säästöjä tulee siitä, että voimme luopua sekä Kotkan varikosta että Anjalankosken toimipisteestä. Sen lisäksi toiminnan keskittäminen tuo varmasti aikaa myöden sekä säästöjä että tehokkuutta, sanoo Tapani Eskola. Upo uusi kiinteistö. Kymen veden toimitalo on aivan uusi rakennus. Sen on rakennuttanut Ruuska Group Oy, joka myös omistaa kiinteistön. Koska vuokrasopimus tehtiin jo ennen rakentamista, meidän tarpeemme voitiin ottaa huomioon. Jopa erityistoiveemme otettiin huomioon. Yksi tällainen oli lämmitysjärjestelmä. Koska hallituksemme toivoi ekologisesti kestävää ratkaisua, taloon valittiin maalämpö. Sen sanotaan riittävän aina 23 pakkasasteeseen saakka, minkä jälkeen sähkö tulee automaattisesti täyttämään mahdollista lisälämmön tarvetta. Muutos entisiin toimistotiloihin verrattuna on Tapani Eskolan mukaan huomattava. Vanhassa toimitilassamme kärsimme ahtaudesta ja jouduimme turvautumaan hankaliin maisemakonttoriratkaisuihin. Nyt lähes kaikilla on käytössään oma huone. Lisäksi neuvottelutiloja on nyt riittävästi. Sosiaalitilat kunnossa. Eskolan mukaan kaikkein suurin muutos on varikolla työskentelevien sosiaalitiloissa. Ne olivat suorastaan kelvottomat eivätkä varmasti täyttäneet kaikkia määräyksiä. Nyt tämä asia on korjaantunut ja pystymme tarjoamaan kaikille työntekijöille viihtyisät työskentelyolosuhteet. Muutto yksiin tiloihin on Eskolan mukaan merkittävää myös siksi, että se tavallaan päättää Kymen Vesi Oy:n yhdistymisprosessin. Nykyinen organisaatiomme on rakentunut yhdistymisten kautta. Tämä on tarkoittanut luonnollisesti myös erilaisia toimintatapoja ja -kulttuureita. Nyt me olemme tässäkin suhteessa yhtä ja voimme vakiinnuttaa hyvät yhteiset toimintatavat. Valoisan avara aula ottaa asiakkaan vastaan ensimmäiseksi (ylh). Samassa rakennuksessa on hyvät tilat myös korjaamolle ja varastolle (alh). Uusia tiloja etsittiin vuosi. Muutto uusiin toimitiloihin on yritykselle aina haastava projekti. Kaikki sujui kuitenkin Eskolan mukaan erinomaisesti. Kokonaisuudessaan muuttoprojekti oli varsin pitkä. Ensin etsimme vuoden verran yhteistyössä kaupungin kanssa sopivia tiloja. Koska niitä ei löytynyt, päädyimme tähän ratkaisuun. Sen jälkeen rakentaminen kesti noin vuoden. Toimistotilaa rakennuksessa on noin 1000 m2 ja varikkotilaa saman verran. Sen lisäksi meillä on käytettävissämme myös viereinen tontti, mihin saamme valtavasti tilaa vievän putkivarastomme, Tapani Eskola kertoo. 10 Uutisia Uutisia 11

7 Työtä luonnon puolesta Laitosteknikko Ritva Huusko-Helmisen työhön kuuluu muun muassa verkostoon joutuneiden päästöjen tutkiminen. Kun soitto hajuista tai päästöstä tulee, muut työt jäävät. Jos en ehdi ajoissa paikalle, voi olla vaikea selvittää ongelman syytä, tai mahdollisen vieraan aineen alkuperää, laitosteknikko Ritva Huusko-Helminen sanoo. Tällä kertaa Huusko-Helminen tulee haastatteluun Anjalankoskelta. Hajusta oli tullut ilmoitus ja hänen lisäkseen oli paikalle tullut ympäristöihmisiä Kouvolasta sekä puhdistamomestari. Ilmoituksiin suhtaudutaan Kymen Vedessä aina vakavasti. Eivät olleet meidän vesiä, vaan haju tuli todennäköisesti jostain lähistöllä toimivasta yrityksestä. Onneksi mitään laitonta ei ollut laitettu jätevesiin. Sellaista sattuu, että jotkut yritykset tai kotitaloudet joko piittaamattomuuttaan tai tietämättömyyttään kaatavat viemäriin aineita, jotka eivät sinne kuulu. Jätevedenpuhdistamoita ei ole suunniteltu käsittelemään muita kuin varsinaisia jätevesiä. Sen vuoksi kaikki ongelmajätteet, kuten esimerkiksi öljyt ja liuottimet, on hävitettävä asianmukaisesti. Aihe on Huusko-Helmiselle läheinen. Hän kiertää myös tekemässä valistustyötä yrityksissä ja tarkistamassa, että esimerkiksi öljynerottimet ovat kunnossa ja että ne myös tyhjennetään säännöllisesti. Kaikki eivät ole tietoisia siitä, että uusi laki edellyttää siirtoasiakirjoja öljynerottimien tyhjennyksistä. En ole poliisi, pikemminkin yhteistyökumppani ja sellaiseksi minut yleensä myös koetaan. Joskus ihmiset kaatavat viemäreihin sinne kuulumatonta ainesta joko piittaaattomuuttaan tai tietämättömyyttään. Luonnon puolesta. Ritva Huusko-Helmisestä on helppo nähdä, että hän viihtyy työssään. Olen oikeasti luontoihminen ja ympäristönsuojelu merkitsee minulle paljon. Olen kasvanut meren äärellä ja viettänyt lapsuuteni kesiä Haapasaaressa. On siis luonnollista, että haluan tehdä työtä puhtaan luonnon ja puhtaiden vesien puolesta. Mussalon uusi puhdistamo pystyy erinomaiseen puhdistustulokseen ja sen kapasiteetti riittää kattamaan alueen jätevedet Haminaa myöten. Ympäristön kannalta on hyvä, että on vain yksi purkupaikka. Koulutukseltaan Ritva on rakennusmestari. Kymen Veden palveluksessa hän on ollut neljättä vuotta. Tätä ennen olen työskennellyt pitkään arkkitehtitoimistossa ja sitä ennen rakennushallituksessa Helsingissä. Näissä tehtävissä kunnallistekniikka tuli hyvin tutuksi, mikä antoi hyvän pohjan tähän työhön. Kymen Veteen tulin sattumalta. Kun työt arkkitehtitoimistossa loppuivat, päätin opiskella ympäristönhoitajaksi. Koulutukseen kuuluvaa harjoittelujaksoa pääsin tekemään tänne ja sille tielle jäin. Rakennusmestarin työ on tähän toimeen hyvä pohja ja Kymen Vesi on erinomainen työnantaja. Meillä on mahdollisuus hakeutua erilaisiin koulutuksiin. Nytkin olen lähdössä AEL:n laboratoriotekniikan kurssille. Se on varmasti hyödyllistä, koska tehtäviini kuuluu säännöllinen näytteiden otto jätevesistä. Koirat elämäntapana. Ritva viihtyy luonnon lisäksi myös omalla pihallaan. Pidän kovasti puutarhanhoidosta. On hauska seurata, miten kasvit selviävät talven yli. Voin nähdä paljonkin vaivaa siirrellen niitä talven tieltä turvaan. Ritva on myös koiraihminen henkeen ja vereen. Koiria on kaikkiaan yhdeksän kappaletta: tiibetinspanieleita ja tiibetinmastiffeja. Sitä ei voi kutsua harrastukseksi ennemminkin elämäntavaksi. Toimin myös Suomen Kennelliiton neuvojana kiertäen alueen kenneleitä. Koirien kanssa työskentely on hyvää vastapainoa työlle. Koiraharrastus on Ritva Huusko-Helmiselle hyvää vastapainoa työlle. Tosin ei tätä enää voi kutsua harrastukseksi, enemmän on kyse elämäntavasta, kaikkiaan yhdeksän koiran emäntänä toimiva Ritva naurahtaa. 12 Veden ammattilainen Veden ammattilainen 13

8 Matkapuhelinnumeroita kerätään Kymen Vesi kerää asiakkaittensa matkapuhelinnumeroita. Kampanja liittyy asiakashallintajärjestelmän uusimiseen. Uusi ohjelmisto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kahdensuuntaisen viestinnän kehittämiseen. Numeroita ei missään tilanteessa käytetä markkinointiin, vaan niitä tarvitaan asiakasta hyödyttävään tiedottamiseen esimerkiksi veden jakeluun liittyvistä katkoksista ja huoltotöistä. WC-pytty ei ole roskakori Pieni, mutta vaarallinen Viemärin kuuluvat vain ihmisperäiset jätteet ja pesuvedet. Pieni, mutta vaarallinen -kampanja on suunnattu erityisesti yrityksille. Yksityistalouksien on muistettava, että maalit, liuottimet, öljyt tai lääkkeet eivät kuulu viemäriin. Puhdistamot eivät pysty niitä poistamaan, vaan ne päätyvät Itämereen. Yritysten on oleellista tunnistaa vaarallinen jäte. Yleisimpiä ovat liuottimet, maalit, öljyt, erottimien puhdistusjätteet, erilaiset nesteet, paristot, akut, biohajoamattomat pesuaineet, tahranpoistoaineet, valkaisu- ja desinfiointiaineet, kemiallisen pesun aineet ja hajusteet. Kymen Vesi Oy:n vesi täyttää kaikki hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Veden laatu on hyvä Talousveden laatu kiinnostaa kuluttajia. Yleisimmin kysymykset koskevat veden kovuutta tai ph-arvoa. Kovuus kiinnostaa lähinnä siksi, että monet astianpesukone- ja pyykinpesukonevalmistajat antavat ohjeissaan suosituksia veden kovuudesta. Kovuus ilmoitetaan joko saksalaisina asteina ( dh) tai millimooleina (mmol/l). Vesi on pehmeää, jos kovuus on alle 4.9 dh tai alle 0.88 mmol/l. Yleensä vettä ei tarvitse pehmentää, koska useimmissa koneissa rajana on 6 dh. Jos raja on alempi, on syytä noudattaa laitevalmistajan ohjeita, kertoo Kymen Vesi Oy:n tuotantopäällikkö Emmi-Maria Ukko. Talousveden laadusta määrätään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Lisäksi määrätään veden säännöllisestä tutkimisesta. Meidän vetemme täyttää kaikki hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Me otamme vedestä säännöllisesti näytteitä sekä eri puolilta verkostoa että Utin tekopohjavesilaitokselta ennen veden johtamista kuluttajille. Näytteitä analysoi sekä puolueeton laboratorio että me itse. Oheisessa taulukossa esitetyt vedenlaatuarvot on tutkittu tekopohjavesilaitoksella tuotetusta vedestä, joka kattaa noin 90 prosenttia koko Kymen Vesi Oy:n jakamasta talousvedestä. Tulokset ovat vuoden 2012 keskiarvoja. Tarkemmat vedenlaatutiedot löytyvät Kymen Vesi Oy:n verkkosivuilta. Tarvittaessa lisätietoja talousveden laadusta antaa tuotantopäällikkö. yksikkö pitoisuus rajat Maku aistinvarainen ei makua/ -IIkloori Sameus FNU 0,3 -II- Väriluku 5 -IIpH 7,9 6,5-9,5 Rauta µg/l Fluoridi mg/l 1,30 1,5 Kokonaiskloori mg/l 0,09 Vapaa kloori mg/l 0,04 Kokonaiskovuus o dh 3,2 WC-pytty on tarkoitettu vain vessakäynteihin, ei edes talouspapereille. Tästä on syytä muistuttaa, sillä ihmisten tietämättömyys tai piittaamattomuus aiheuttaa jatkuvasti ongelmia jätevesiverkostossa. Tukoksia voi syntyä kiinteistön tai taloyhtiön omissa putkissa, jätevesiverkostossa, pumppaamoilla ja lopulta jätevedenpuhdistamolla Mussalossa. Kaikki nämä aiheuttavat myös kustannuksia, jotka väistämättä tuntuvat myös hintojen korotuspaineena. Esimerkiksi keittiöstä tulevat paistinrasvat ovat suuri riski. Jäähtyessään ne jähmettyvät suuriksi lautoiksi ja tukkivat viemärin. Niiden oikea paikka on jäteastia. Paistinrasvat on helppo pistää roskapussiin sen jälkeen, kun ne ovat jäähdyttyään hyytyneet. muista ANNA PALAUTETTA! Toivomme, että osallistuisit Kymen Veden asiakaslehden kehittämiseen vastaamalla oheisiin kysymyksiin. Kupongin voi pudottaa suoraan postilaatikkoon, postimaksu on jo maksettu. Kaikki vastaajat osallistuvat arvontaan, jossa palkintona on mm. säähavaintoasema. Voittajille ilmoitamme henkilökohtaisesti. Palauta vastauksesi mennessä. Mikä oli lehden mielenkiintoisin juttu? Mistä aiheista haluaisit lukea lehden seuraavista numeroista? Anna lehdestä kouluarvosana (4-10) Nimi, osoite ja puhelinnumero Pohjavettä Selänpäästä Kymen Veden tuleva suurhanke käynnistää pohjaveden ottamisen Kouvolan Selänpään alueelta. Pakottavaa tarvetta ei vielä ole, mutta hankkeella turvataan puhtaan veden saanti tulevaisuudessa. Selänpään pohjaveden ottamon perustaminen on yhteishanke Kouvolan Veden kanssa. Kohteen kokonaissaantiarvio on enimmillään noin m3/vrk, mikä on yli puolet nykyisestä päivittäistarpeesta. Hankkeen suurimmat kustannukset tulevat noin 25 km pitkien yhdysvesijohtojen rakentamisesta. POSTIMAKSU MAKSETTU TUNNUS VASTAUSLÄHETYS 14 Ajankohtaista

9 Julkinen tiedote jokaiseen kotiin Kymen Vesi Oy:n hallinto ja vesilaskutus sekä Kotkan LVItarkastus sijaitsevat osoitteessa: Malminginkatu KOTKA Fax: (05) Kaikkien työntekijöiden sähköposti on muotoa: Putkimestari Markus Henriksson (05) , Liittymissopimukset Hallintosihteeri Merja Leppänen (05) Liittymistiedustelut Asiakaspalvelupäällikkö Katja Toikka (05) , TALOUS JA HALLINTO Toimitusjohtaja Tapani Eskola (05) , Veden laatu, vedenottamot Tuotantopäällikkö Emmi-Maria Ukko (05) , Vesi- ja jätevesilaskut, omistajan vaihdot Sirpa Karvinen, Tiina Myyryläinen ja Maritta Hohti (05) Työlaskut Työstä vastannut putkimestari tai toimistosihteeri (05) VERKOSTOYKSIKKÖ Vesihuoltopäällikkö Matti Haikonen (05) , Vastaava putkimestari Jukka Littman (05) , Putkimestari Timo Yrjölä (05) , RAKENTAMIS- JA SUUNNITTELUYKSIKKÖ Rakennuspäällikkö Sami Kinnunen (05) , Haja-asutuksen vesihuolto-hankkeet Suunnitteluinsinööri Mikko Utriainen (05) , PUHDISTAMOYKSIKKÖ Käyttöpäällikkö Kaisu Albeni (05) , Käyttömestari Jukka Mäkitalo Työnjohtaja (pumppaamot) Panu Räsänen VIKAILMOITUKSET Työaikana ma-to klo 7-16 ja pe klo 7-14 putkimestareille Muina aikoina (05) Putkimestari Jani Kilpiä

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016 Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN YHTEYSTIEDOT Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala s-posti jarmo.hietala@lapua.fi puh. 06 4384 640, 044 4384 640 Rakennusmestari

Lisätiedot

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Liittämis- ja maksuperusteet sekä maksut 1.1.2016 Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Kurikkatie 14, 90440 Kempele Puhelin: (08) 8828 300, telefax (08) 8828 310 Päivystys: 0400 586

Lisätiedot

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä 12.11.2016 Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä KEMIN VESI OY Kemin Vesi vastaa Kemissä Vedenjakelusta Jäteveden

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

kokouksessa päivänä kuuta 20

kokouksessa päivänä kuuta 20 VUOLIJOEN KUNNAN VESIMAKSUTAKSA Hyväksytty kokouksessa päivänä kuuta 20 Voimaantulopäivä: Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Vuolijoen kunta laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.1.2016 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.4.2015 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut Hollolan ja Hämeenkosken alueilla alv 0 % alv 24 % Vesimaksu 1,54 /m 3

Lisätiedot

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO Rakennuslupaan liittyvä laadunohjaus, vmh/2010 RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO 1 VIEMÄRI- JA VESIJOHTOSELVITYS Koskee kaikkia uudisrakennuksia ja tarvittaessa saneerauksia, jos vesihuoltoon tulee muutoksia

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) SÄKYLÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

PALVELUMAKSUHINNASTO. Tonttijohtoihin liittyvät maksut asemakaava-alueella Uusien liittymien maksuluokat

PALVELUMAKSUHINNASTO. Tonttijohtoihin liittyvät maksut asemakaava-alueella Uusien liittymien maksuluokat PALVELUMAKSUHINNASTO Tonttijohtoihin liittyvät maksut asemakaava-alueella Uusien liittymien maksuluokat Maksuluokka I Omakoti- ja paritalot Maksuluokka II Kiinteistön vesijohto Ø 63, jätevesiviemäri 160

Lisätiedot

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6 VUOSINA 2008-2015 TOTEUTETTAVAT KEHITTÄMISHANKKEET Vuorijärven vedenottamon 1.1 - vedenlaatuongelmat - vedenkäsittelylaitoksen - hyvälaatuinen talousvesi - 400 000 2008-2009 vesilaitos mangaanin- ja raudanpoisto-

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2016

PALVELUHINNASTO 1.1.2016 PALVELUHINNASTO 1.1.2016 Postiosoite puhelin sähköpostisoite Onnelantie 10 (08) 6155 2949 kajaaninvesi@kajaani.fi 87100 KAJAANI Kajaanin Vesi Online: www.kajaaninvesi.fi KAJAANIN VESI -liikelaitos PALVELUHINNASTO

Lisätiedot

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston saneerausohjelman toteuttaminen Verkoston toimintavarmuuden lisääminen, sammutusvesi, talousveden

Lisätiedot

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho 1 Hulevesikysely 2016 teki jäsenlaitoksilleen elokuussa 2015 kyselyn, jolla kartoitettiin hulevesien järjestämisen tilannetta kuntien ja vesihuoltolaitosten välillä. Koska syksyn 2015 aikana julkaistiin

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.9.2013 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.1.2013 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut alv. 0 % alv. 24 % Vesimaksu 1,47 /m 3 1,82 /m 3 Jätevesimaksu 2,40 /m

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuinrakennukset rinnastetaan perusmaksun osalta omakotitaloihin.

Vapaa-ajan asuinrakennukset rinnastetaan perusmaksun osalta omakotitaloihin. Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.9.2013 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut alv. 0 % alv. 24 % Vesimaksu 1,54 /m 3 1,91 /m 3 Jätevesimaksu 2,52 /m 3 3,12 /m 3 Perusmaksut alv. 0 % alv. 24 % Kulutus

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy n kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO Rakennuslupaan liittyvä laadunohjaus, AR/2014 RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO 1 LIITOSLAUSUNTO Koskee kaikkia uudisrakennuksia ja tarvittaessa saneerauksia, jos vesihuoltoon tulee muutoksia Tilattava Oulun

Lisätiedot

LAPINLAHDEN VESI OY:n TAKSA

LAPINLAHDEN VESI OY:n TAKSA LAPINLAHDEN VESI OY:n TAKSA Lapinlahden Vesi Oy hallitus 26.6. 2014 26, 17.7.2015 36, 3.12.2015 46 sekä 18.8.2016 25 1 VESIMAKSUTAKSA Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Lapinlahden Vesi

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 7.11.2016 8. Voimaantulopäivä 1.1.2017. 1 Paineviemärijärjestelmät Paineviemärijärjestelmässä viemäri

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

Hennala. Esittely- ja keskustelutilaisuus Tervetuloa!

Hennala. Esittely- ja keskustelutilaisuus Tervetuloa! Hennala Esittely- ja keskustelutilaisuus 20.4.2016 Tervetuloa! Hennalan alue ASUNTOALUE HARJOITUSKENTTÄALUE KASARMIALUE HENNALA 20.4.2016 Asiantuntijoina paikalla: Pirkko-Leena Jakonen projektipäällikkö

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Palvelumaksut

Tervolan Vesi Oy Palvelumaksut Palvelumaksut 1 PALVELUMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Maksuihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

TERVETULOA VESIKOKOUKSEEN

TERVETULOA VESIKOKOUKSEEN TERVETULOA VESIKOKOUKSEEN Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta 23.5.2015 Varsinainen kokous Vesi-info Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunnan varsinainen kokous ESITYSLISTA Aika: la 23.5.2015 kello

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Vesimaksu Jätevesimaksu Veden ja jäteveden perusmaksu Mittarin vuokra (yksi mittari sisältyy perusmaksuun):

HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Vesimaksu Jätevesimaksu Veden ja jäteveden perusmaksu Mittarin vuokra (yksi mittari sisältyy perusmaksuun): HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Kaikki tässä hinnastossa esiintyvät maksut ovat arvonlisäverottomia. Hintoihin lisätään voimassa olevan lain mukainen arvonlisävero, joka hinnaston käyttöönottohetkellä on 24

Lisätiedot

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa alkaen

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa alkaen Taksa HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2016 alkaen 2 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2016 alkaen HSY:n hallitus päätti 16.10.2015 kokouksessaan 1.1.2016 alkaen voimassa olevan HSY:n vesihuollon taksan. Lisätietoja

Lisätiedot

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007.

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Toimintakertomus 2011 Vesiosuuskunnan viidennen toimintakauden

Lisätiedot

Vuokrasopimus Kannaksentie 4

Vuokrasopimus Kannaksentie 4 Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Vuokrasopimus Kannaksentie 4 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA 2. Vuokralainen Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

Järvenpääläisen vesiopas

Järvenpääläisen vesiopas Järvenpääläisen vesiopas Talousvesi Järvenpäähän vesijohtovesi hankitaan Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymältä (www.tsvesi.fi) ja jätevedet johdetaan puhdistettavaksi yhteistoiminnassa Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen OMAISKYSELY 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa 1=heikosti 2=välttävästi 3=tyydyttävästi 4=hyvin 5=erinomaisesti Keskiarvo: 3,4 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä Vastaajien määrä: 4 - Juuri

Lisätiedot

TAKSAMALLI / HINNASTO

TAKSAMALLI / HINNASTO TAKSAMALLI / HINNASTO 15.02.2007 Sivu 1 0 YLEISTÄ 3 1 KÄYTTÖMAKSUT 3 1.1 Vesimaksu, /m 3 3 1.2 Jätevesimaksu, /m 3 3 1.3 Sako- ja umpikaivoliete, /m3 3 2 PERUSMAKSUT 4 3 LIITTYMISMAKSUT 8 4 VESIHUOLTO-OSUUSKUNTIEN

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liedon kunta Liedon Vesi LIEDON VEDEN TAKSA Liedon Vesi, jäljempänä vesihuoltolaitos, perii tässä taksassa lueteltuja liittymis- ja käyttömaksuja sekä perusmaksuja soveltaen vesihuoltolakia (119/2001),

Lisätiedot

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00 HINNASTO 1.1.2017 KÄYTTÖMAKSUT Vesimaksu /m 3 1,25 1,55 Jätevesimaksu /m 3 2,67 3,31 PERUSMAKSUT Veden perusmaksut Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00 Rivi- ja kerrostalot

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto 11.10.2011 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn suunnittelu- ja neuvontahanke 2010-2011 Hannu Mattila Projektineuvoja

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

Vantaan kaupungin myytävät pienteollisuustontit Nikinmäestä, syksy 2014

Vantaan kaupungin myytävät pienteollisuustontit Nikinmäestä, syksy 2014 Vantaan kaupungin myytävät pienteollisuustontit Nikinmäestä, syksy 2014 HAKUAIKA 17.11 31.12.2014 2 JOHDANTO Kaupunki tarjoaa ostettavaksi kuusi (6) pienteollisuustonttia yrityksen toimitilarakentamiseen

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8)

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET Liite (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET 2010-2020 Vedenhankinta ja -jakelu Vesijohtoverkoston saneeraus Kustannusarvio n vesijohtoverkoston automatiikka ja kaukovalvonta Särkänsalmi-Taattinen-

Lisätiedot

Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja.

Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja. PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen taksa Hyväksytty Pudasjärven valtuuston kokouksessa Voimaantulopäivä 1..017 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

Vedenhankintaratkaisut ja kaivot

Vedenhankintaratkaisut ja kaivot Vedenhankintaratkaisut ja kaivot Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutus Helsinki 5.5.2014 Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittyminen, vesiosuuskunta tai oma kaivo

Lisätiedot

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet 1 Nurmijärven Vesi - liikelaitoksen PALVELUMAKSUHINNASTO Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 28.10.2009 42 Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta tarkistanut 20.10.2010 39 Nurmijärven

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON HINNASTO

KAARINAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON HINNASTO Kaarinan kaupunginvaltuuston kokouksessaan 21.10.2013 130 hyväksymä KAARINAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON HINNASTO Voimaantulo 1.1.2014 1. YLEISTÄ Vesihuollon verkostojen rakentamisesta ja ylläpidosta sekä veden

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Nurmijärven Veden toimia jätevesiohitusten vähentämiseksi

Nurmijärven Veden toimia jätevesiohitusten vähentämiseksi Nurmijärven Veden toimia jätevesiohitusten vähentämiseksi Vesilaitoksen johtaja Johanna Sahlstedt 26.4.2016 1 Kahdentyyppisiä ohituksia Kuivan ajan ohitukset Sähkökatkot, laiterikot, viemäritukokset, viemäririkot

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Turun Isännöintikeskus Oy 23.11.2016 Toiminnanjohtaja Juuso Kallio Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskus Maakuntien tilakeskus Esitys Kiinteistöt-teemaryhmässä Pirkanmaalla 21.12.2016 Selvityshenkilö Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Palvelukeskuksen taustaa Palvelukeskuksen tehtävä on tukea ja tuottaa

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU

RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU FCG Finnish Consulting Group Oy Ylöjärven kaupunki RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU Raportti -P13571 12.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 12.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohdat...

Lisätiedot

Valitus Lappeenrannan teknisen lautakunnan päätöksestä 16.1.2013 8. 1) antamaan lausunnon ja

Valitus Lappeenrannan teknisen lautakunnan päätöksestä 16.1.2013 8. 1) antamaan lausunnon ja KOUVOLAN HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 568/13 Kauppalankatu 43 C, PL 401, 45100 Kouvola Puhelin 02956 42300 Faksi 02956 42350 25.2.2013 Sähköposti kouvola.hao@oikeus.fi Lappeenrannan tekninen lautakunta PL 38

Lisätiedot

YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT

YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT 1 of 5 UUTISKIRJE joulukuu 2014 Kerro kaverille YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT Tässä kirjeessä: Vuoden 2015 lakimuutokset Asiakastyytyväisyyskysely 2014: Otamme

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA Insinööri Esa Houni Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esitelmän sisältö Vesihuoltotehtävät ELY-keskuksessa Katsaus alueelliseen vedenhankintaan

Lisätiedot

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN YHTEYSTIEDOT Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala s-posti jarmo.hietala@lapua.fi puh. 06-4384 640, 044-4384 640 faksi 06-4384

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri

TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri 28.11.2016 TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri Sisältö TVT Asunnot Oy lyhyesti Vesikuuri-kampanja Lähtötilanne Tavoitteet Toimenpiteet TVT Asunnot Oy lyhyesti Turun kaupungin omistama kiinteistöyhtiö Nykymuotoisen

Lisätiedot

Ylöjärven keskustan osayleiskaava vaikutukset vesihuoltoon

Ylöjärven keskustan osayleiskaava vaikutukset vesihuoltoon Ylöjärven keskustan osayleiskaava vaikutukset vesihuoltoon 20.12.2013 Page 1 Yleistä mallinnuksista Päivitetty 2013 alkupuolella. Mallinnettu FCGswmm ja FCGnet ohjelmistoilla. Mallinnukset suoritettu nykyisellä

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Nummimäen vesiosuuskunta varautumissuunnitelma

Nummimäen vesiosuuskunta varautumissuunnitelma Nummimäen vesiosuuskunta varautumissuunnitelma 30.12.2016 Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Laatimiseen osallistuneet yhteistyötahot: Hanna Nieminen, hankekoordinaattori, Nurmijärven

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 1 (5) Keuruun kaupunki Keuruun Vesi Väliaho Seppo Kantolantie 6 42700 KEURUU Tilausnro 278531 (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut 14.12.2016, näytteet otettu 13.12.2016 Näytteenottaja: Jukka Kulmala/Mika Väle

Lisätiedot

Paikallista energiaa ja vesihuoltoa

Paikallista energiaa ja vesihuoltoa Kemijärven lämpö ja vesi Paikallista energiaa ja vesihuoltoa Kaukolämpö tuotetaan paikallisesti kotimaisilla polttoaineilla. Kattavat palvelut asiantuntemuksella Kemijärven lämpö ja vesi Oy aloitti toimintansa

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä kiinteistökaupasta Metsähallituksessa

Kokemuksia sähköisestä kiinteistökaupasta Metsähallituksessa Kokemuksia sähköisestä kiinteistökaupasta Metsähallituksessa Kiinteistöasioiden digipäivä 12.10.2016 Esko Maukonen Metsähallitus edelläkävijä vihreillä markkinoilla Metsähallituksen hallinnassa on 1/3

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Vesi- ja viemäriverkoston tilanne Suomessa

Vesi- ja viemäriverkoston tilanne Suomessa FiSTT vuosikonferenssi 21.11.2013, Lahti Vesi- ja viemäriverkoston tilanne Suomessa Osmo Seppälä toimitusjohtaja 15.11.2013 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten verkostojen kehitys Suomessa Lähteet: Vesihuoltoverkostojen

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS MAKSUPERUSTEET Liittymismaksut Perusmaksut Käyttömaksut MAKSUT Liittymismaksut Perusmaksut Käyttömaksut Rakennusaikainen vesi Kesävesipostien käyttömaksu Viivästyskorko

Lisätiedot

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto KESKUSTELUJA KELASSA Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijät: Teksti: Mirja Manninen Ulkoasu/muokkaus: Sari Pajarinen Piirroskuvat:

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ASIAKASTA PÄIVITTÄIN Saaran päivä palveluneuvojana E-LASKU HELPOTTAA ARKEASI Siirry e-laskuun ja voita tuhannen euron matkalahjakortti ELENIA SÄÄVARMA RAKENTAMINEN VAUHDISSA

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) Kehittämistoimenpiteet

AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) Kehittämistoimenpiteet AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vedenhankinta- ja vesijohtoverkosto

Lisätiedot